Brit Andersdotter i Lybergsvik1,2

K, #14401, ( - ca. 1774)
Far*Anders Hanset3,4 (c 1651 - )
Mor-?*(?) Persdotter?; trolig1

Familie

Ola Olsson i Lybergsvik (c 1711 - 1784)
Ingen barn levde i 1774.1 Ei Britte Andersdatter var kreditor ved skiftet etter Per Persson i Myra den 4. mai 1733: 2 daler 1 mark 8 skilling i resterende lønn.5

Annet navn: Brit Andersdotter på Hanset, nevnt 1743.6
Brit giftet seg den 8. januar 1743 i Veøy kirke med Ola Olsson på Ytre Sandnes.6,1
Annet navn: Brit Andersdotter på Ytre Sandnes.
Hun og Ola var brukere i Lybergsvik, Veøy, fra 1763. Neste bruker overtok ca. 1780.7,4
Hun var arving ved skiftet etter Kari Andersdotter på Utbogge den 30. mai 1767: 14 daler 3 ort 21 skilling, utlagt blant annet i 12 daler i Ut-Bogge.8


Brit døde ca. 1774 i Lybergsvik.1 Det ble holdt skifte etter henne den 18. juni 1774. Kreditorer: Erik Røring o.a. Eiendelene ble solgt på auksjon. Blant kjøperne var Ola Olsson i Lybergsvik, Knut Knutsson på Herje, Lars Eriksson på Landre og Ola Ingebrigtsson på Ottestad. Boet viste balanse på 28 daler 15 skilling, så det ble ingen arv.9

Per Tostensson på Skar, Styrkår Tostensson i Brubekken, Jon klokker, Gjertrud Ivarsdotter på Set, Gjøri Ivarsdotter, Siri Ivarsdotter på Engeset og Marit Persdotter kalles søsken av Brit Andersdotter i Lybergsvik i skiftet etter henne, men de må ha vært søskenbarn til Brit (og Marit antakelig søskenbarns barn). Det ble ingen arv, hvilket kan forklare at det ikke ble redegjort for alle arvingene (eventuelt hadde de øvrige frasagt seg arverett).1


     Navnet hennes ble skrevet Brit Anders Datter Lybers Wiigen i 1774.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 407 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660434
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 344.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 5. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 72 a–73 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620084
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 235. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660326
 7. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 869.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b–407 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b–8 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Ola Olsson i Lybergsvik1

M, #14402, (ca. 1711 - 1784)

Familie 1

Han var enkemann i 1743.4 

Familie 2

Brit Andersdotter i Lybergsvik ( - c 1774)
Ingen barn levde i 1774.1 Ola ble født ca. 1711.2,3
Annet navn: Ola Olsson på Sollibøen.2
Ola giftet seg med en uregistrert person.4 Ola var selveier av et bruk på Ytre Sandnes, Veøy, fra 1738 til 1756.5
Annet navn: Ola Olsson på Ytre Sandnes, nevnt fra 1743 til 1757.4,6
Ola giftet seg den 8. januar 1743 i Veøy kirke med Brit Andersdotter på Hanset.4,1 Ola Olsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 11 års tjeneste og overført til landvernet.2,4
Han var verge for Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret i 1757.6

Han og Brit var brukere i Lybergsvik, Veøy, fra 1763. Neste bruker overtok ca. 1780.3,7
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Brit Andersdotter i Lybergsvik i 1774: færing (3 ort) og ni filer (1 ort 8 skilling).8


Ola døde i 1784 i Veøy.3

     Kristoffer Olsson på Sollibøen og Ola Olsson i Lybergsvik kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Vestre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Nr. 139. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690208
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 869.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 235. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660326
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 90.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b–8 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Knut Bjørnsson på Hanset1,2,3

M, #14403, (ca. 1635 - ca. 1678)
Far*Bjørn Hanset4,5 ( - f 1664)Knut ble født ca. 1635.2,1 Knut var bruker i Herut, Hanset, Vistdal, i 1664. Ola Bjørnsson o.a. bodde også der. Knut drev sammen med mora. Skyld: 1 våg 18 merker. De samme personene står i manntallet 1665. Etter Knuts død tok hans enke over bruket.1,2,4
Knut giftet seg med Brit Knutsdotter.3,4

Knut døde ca. 1678 på Hanset, Vistdal.3 Det ble holdt skifte etter ham den 22. oktober 1678. Kreditorer: Ivar Andersson o.a. Arvinger: Brit Knutsdotter, Ingebjørg Knutsdotter, Marit Knutsdotter og Guri Knutsdotter. I boet var kopperbromkjele på 2 pund, åkvern, mange dyr o.a. Aktiva: 46 daler 20 skilling. Passiva: 12 daler 1 ort 12 skilling. Arv: 33–3–8.6

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 249, Hanset. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191135
 2. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 256, Hanset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010135
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 44 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620052
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 344.
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 45 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620052
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 44 b–45 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620052
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433

Bjørn på Hanset1

M, #14404, ( - før 1664)

Familie

Enka levde i 1665. De hadde iallfall tre barn.4,1 
BarnHan var bruker i Herut, Hanset, Vistdal, iallfall fra 1634 til 1657. Skyld: 1 våg 18 merker. I 1664 hadde enka og sønnen Knut overtatt.1,2

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 344.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 249, Hanset. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191135
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 45 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620052
 4. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 256, Hanset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010135

Ola Bjørnsson på Mittet1,2

M, #14405, (omkr. 1640 - )
Far*Bjørn Hanset3,2,4 ( - f 1664)Annet navn: Ola Bjørnsson på Hanset.4,5
Ola ble født omkr. 1640.4,5 Han var soldat i 1664.4 Han bodde hos Knut Bjørnsson i Herut, Hanset, Vistdal, i 1664.4,5,3
Han bodde på Mittet, Veøy, i 1678.1,2
Olle Biørensen var kreditor ved skiftet etter Brit Jonsdotter på Inner-Mittet den 1. desember 1686: 1 ort.6
En Oluf Biørns: var bruker på bnr. 1, Ytre Mittet, Veøy, i 1688. Han overtok etter Hans Monsson. Bruket var på 1 pund 11 merker. Denne Ola stod fremdeles som bruker i 1699, men i matrikkelen 1700 står Bård Bjørnsson.7,8,9,10

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 44 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620052
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 45 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620052
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 344.
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 249, Hanset. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191135
 5. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 256, Hanset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010135
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b–63 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 7. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Reven Otting, Yttermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787843
 8. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, Ytermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787666
 9. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1699. Ræven Otting, Yttermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307160029
 10. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1700. Refven Otting, Yttermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307160231

Knut Kasparsson på Lange1,2

M, #14406, (ca. 1677 - ca. 1718)
Far*Kaspar Ørjarsson på Lange1,3 (c 1643 - )

Familie 1

Ingebjørg Knutsdotter på Hanset ( - f 1767)
De hadde ett barn.12 
Barn

Familie 2

Brit Jonsdotter på Lange ( - f 1753)
De hadde fem barn.13,11 
BarnKnut ble født ca. 1677.3
Knut fikk barn med Ingebjørg Knutsdotter på Hanset ca. 1701. På tinget 7. juli 1702 ble han bøtelagt 24 og hun 12 lodd sølv for leiermål. Ingebjørg hadde dessuten stevnet Knut for denne mishandlingen, og de ble via meglere enige om at han skulle skaffe 14 daler og fritt husvære til henne og barnet, mot at hun oppfostret det (og betalte sin egen bot). Knuts far, Kaspar Ørjarsson på Lange, lovte at dette skulle etterkommes.1,4 I manntallet av 1701 står Knut Kasparsson hos Kaspar Ørjarsson i Knutsgarden, Indre Lange, Vistdal.3,5,6
Knut giftet seg ca. 1702 med Brit Jonsdotter på Nerland. På tinget 7. juli det året ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.1,7
Han og Brit var brukere i Knutsgarden i 1705. Han overtok etter faren. Skyld: 1 pund 12 merker, hvorav Knut eide 1 pund 6 merker (med bygselrett). Han var fremdeles bruker i 1717, men året etter hadde enka tatt over. I 1721 ble 1 pund 6 merker delt mellom henne og barna, og hun slapp odelsskatt det neste året. Brit drev fremdeles i 1736, men sønnen Ørjar hadde overtatt i 1744.6,2,8,9,10

Knut døde ca. 1718.8,11

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 58 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 2. [S1570] Romsdal fogderegnskap 1717: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven-Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507290033
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233, Lange. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 344.
 5. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1704. Ræuen Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307170184
 6. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1705. Ræven-Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307170380
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 8. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291034
 9. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 224.
 10. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 108.
 11. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 107.
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 14. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 210 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400668

Jon Lassesson på Nerland1,2

M, #14407, (ca. 1643 - )
Far*Lasse Jonsson på Nerland3 (c 1608 - )
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Inger Aslaksdotter på Nerland ( - f 1701)
De hadde tre barn.9,6 
Barn

Familie 2

Det står en stesønn i manntallet 1701, men Jon var ikke gift (enkemann) i 1711.9,2 Jon ble født ca. 1643 på Nerland, Vistdal.4,5
Han var bruker på bnr. 2, Nerland, Vistdal, i 1664, sammen med faren. De drev 2 pund 6 merker.4,3
Jon giftet seg med Inger Aslaksdotter på Myklebostad.6
Anne Lassesdotter på Nerland fikk barn med Bjørn Knutsson på Ødegård ca. 1682. Hun var tremenning av hans kone, Magnhild Gunnarsdotter. Bjørn måtte bøte halve nettoformuen, 17 daler 1 ort 17 skilling, mens Anne hadde bare 2 daler i innestående tjenestelønn hos broren Jon Lassesson.7,1
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Aslaksdotter på Bergset den 19. november 1685: 3 ort.8

Jon giftet seg trolig med en uregistrert person.9
I manntallet av 1701 står han som bruker på bnr. 2. Lasse Jonsson og Aslak Jonsson var også der. Aslak hadde overtatt i 1711.9,10 Jon Lassesson på Nerland var vurderingsmann i Eresfjord tinglag i 1708.11

I Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 215) og X (s. 70, 236) er Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård forvekslet med Magnhild Olsdotter på Myklebostad. Det står også at Magnhild fikk dattera Brit med sin søsters mann Jon Lassesson på Nerland, men alt dette er galt (og skyldes feiltolkning av samtlige kilder).12,13,14,15,7,6

Kilder/noter

 1. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): litra RRR, Romsdal sakefallsregnskap. Ekstrakt av tingboka, ErrixFiordtz Ottings Vorting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370153
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Neerland. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 235.
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 247, Nederland. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191134
 5. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 255, Nerland. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010134
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620122
 8. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189
 9. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Nerland. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 10. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridsfiords Otting, Nerland. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181037
 11. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630406
 12. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 215. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=218
 13. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 70.
 14. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 236.
 15. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630206

Brit Jonsdotter på Lange1

K, #14408, ( - før 1753)
Far*Jon Lassesson på Nerland2 (c 1643 - )
Mor*Inger Aslaksdotter på Nerland2 ( - f 1701)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Knut Kasparsson på Lange (c 1677 - c 1718)
De hadde fem barn.9,1 
BarnAnnet navn: Brit Jonsdotter på Nerland, nevnt 1702.2,3
Brit giftet seg ca. 1702 med Knut Kasparsson på Lange. På tinget 7. juli det året ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.3,2
Hun og Knut var brukere i Knutsgarden, Indre Lange, Vistdal, i 1705. Han overtok etter faren. Skyld: 1 pund 12 merker, hvorav Knut eide 1 pund 6 merker (med bygselrett). Han var fremdeles bruker i 1717, men året etter hadde enka tatt over. I 1721 ble 1 pund 6 merker delt mellom henne og barna, og hun slapp odelsskatt det neste året. Brit drev fremdeles i 1736, men sønnen Ørjar hadde overtatt i 1744.4,5,6,7,8

Brit døde før 1753.9

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 107.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 58 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 4. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1705. Ræven-Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307170380
 5. [S1570] Romsdal fogderegnskap 1717: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven-Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507290033
 6. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291034
 7. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 224.
 8. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 108.
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759

(?) Persdotter?

K, #14409
Far-?*Per Styrkårsson på Berlia (c 1636 - ); trolig1

Familie

Anders Hanset (c 1651 - )
De hadde ett barn. 
BarnHun var trolig gift med Anders Hanset.

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Per Styrkårsson på Berlia1,2

M, #14410, (ca. 1636 - )

Familie 1

De hadde trolig fire barn. 
Barn

Familie 2

Gjøri Hansdotter på Berlia ( - e 1711)
I 1711 hadde de ei datter på 12 eller 13 år.2 Per ble født ca. 1636.1
Per giftet seg med en uregistrert person.
Han var bruker på bnr. 2, Berlia, Norddal, i 1690.3,1
Per giftet seg med Gjøri Hansdotter.2
Han og Gjøri var brukere på bnr. 2 i 1711. De drev sammen med hans sønn Ivar.2

     Per var kanskje slektning av Styrkår Lange.

Kilder/noter

 1. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 94, berlin. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281058
 2. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Berlien. https://media.digitalarkivet.no/rk10081307172298
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 54.
 4. [S1608] Sunnmøre pantebok 1724–43: fol. 23 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080929660020
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Tosten Persson på Bakke1,2,3,4

M, #14411, (ca. 1673 - )
Far*Per Styrkårsson på Berlia5,6,7 (c 1636 - )

Familie

Marit Jonsdotter på Bakke ( - c 1733)
De hadde seks barn, hvorav tre levde i 1774.2,7 
Barn
Tosten Persson fra Berlia sitt bumerke i 1725 (Sunnmøre pantebok 1724–43)Tosten ble født ca. 1673.5 Han tjente hos Styrkår i Gjerdet, Indre Lange, Vistdal, i 1701.8,5
Tosten Persson på Bakke trolovet seg den 5. august 1708 i Øre kyrkje med Marit Jonsdotter.1
Tosten giftet seg med Marit Jonsdotter.2
Han og Marit var brukere på Nerhjellen, Bakke, Øre, i 1711. Skyld: 21 merker. Tosten drev til ca. 1747, da dattera Marit overtok.3,4,9
Annet navn: Tosten Persson Berli, nevnt 1725 (han undertegnet skjøte på hjemgården).6,5,8
Tosten Persson Berli solgte 1½ mæle odelsjord (med bygselrett) på Berlia, Norddal, den 20. september 1725 til Per Persson. Kjøpesum: 23 daler. Skjøtet ble tinglyst 12. november. Tosten hadde kjøpt jorden 2. oktober 1701, men solgte den videre ettersom det ikke så ut til at han kom til å benytte den selv.6
Han var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Bakke den 29. april 1734.2

Kilder/noter

 1. [S1387] Øre mini. 1702–25: 1708, 9. søndag etter trinitatis.
 2. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 870. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202640441
 3. [S1601] Nordmøre fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1711. Giemnæss Tinglaug, Bache. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307250049
 4. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 67.
 5. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 94, berlin. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281058
 6. [S1608] Sunnmøre pantebok 1724–43: fol. 23 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080929660020
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 8. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233, Lange. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 9. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 68.

Ivar Persson på Berlia1,2,3

M, #14412, (ca. 1675 - 1743)
Far*Per Styrkårsson på Berlia1,4 (c 1636 - )

Familie

Marit Knutsdotter på Berlia
I skiftet etter ham nevnes barna Knut, Per, Siri, Gjøri og Steinor. Det ser ut til at de også hadde dattera Gjertrud.3,6,8 
Barn
Ivar Persson på Berlia sitt bumerke i 1725 (tegnet etter Sunnmøre pantebok 1724–43)Ivar ble født ca. 1675.1 Ivar tjente på Indre Lange, Vistdal, i 1701.1
Ivar giftet seg med Marit Knutsdotter.4,3
Han og Marit var brukere på bnr. 2, Berlia, Norddal, i 1711. De drev sammen med hans far. Ivar var også bruker i 1724.4,5,6
Han bevitnet at Tosten Persson Berli solgte 1½ mæle odelsjord (med bygselrett) på Berlia, Norddal, den 20. september 1725 til Per Persson.7


Ivar døde i 1743 på Berlia.2 Han ble jordfestet den 22. desember 1743.2 Det ble holdt skifte etter ham den 21. juli 1744. Kreditorer: Ola Pålsson og Arne Jakobsson o.a. Arvinger: Marit Knutsdotter, Per Ivarsson, Siri Ivarsdotter på Engeset og Gjøri Ivarsdotter på Hauge o.a. Aktiva: 37 daler 2 mark 14 skilling. Passiva: 21–2–11. Arv: 16–0–3.3

     Navnet hans ble skrevet Iver Pedersen Berlien i 1743 (post mortem).2

Kilder/noter

 1. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 94, berlin. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281058
 2. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640301
 3. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 221 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126640236
 4. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Berlien. https://media.digitalarkivet.no/rk10081307172298
 5. [S1607] Sunnmøre matrikkel 1724: fol. 74 b, mnr. 64. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819660079
 6. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 54.
 7. [S1608] Sunnmøre pantebok 1724–43: fol. 23 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080929660020
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Per Persson i Myra1,2

M, #14413, (ca. 1684 - ca. 1732)
Far*Per Styrkårsson på Berlia3,1 (c 1636 - )
Per Persson i Myra sitt bumerke i 1725 (tegnet etter Sunnmøre pantebok 1724–43)Per ble født ca. 1684.3,4
Annet navn: Per Persson på Berlia, nevnt 1701.4,3,1 Per tjente i Negarden, Rem, Norddal, i 1701.4,3
Per Persson kjøpte 1½ mæle odelsjord (med bygselrett) på Berlia, Norddal, den 20. september 1725 av Tosten Persson Berli. Kjøpesum: 23 daler. Skjøtet ble tinglyst 12. november. Tosten hadde kjøpt jorden 2. oktober 1701, men solgte den videre ettersom det ikke så ut til at han kom til å benytte den selv.1

Per døde ca. 1732 i Myra, Norddal.2 Det ble holdt skifte etter ham den 4. mai 1733. Kreditorer: Brit Andersdotter o.a. Per eide fremdeles 1½ mæle odelsjord (med bygselrett) i Berlia. Aktiva: 185 daler 3 mark 6 skilling.5

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Myren i 1725.1

Kilder/noter

 1. [S1608] Sunnmøre pantebok 1724–43: fol. 23 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080929660020
 2. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 72 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620084
 3. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 94, berlin. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281058
 4. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 94, Remb. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281058
 5. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 72 a–73 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620084

Marit Jonsdotter på Bakke1,2

K, #14414, ( - ca. 1733)

Familie

Tosten Persson på Bakke (c 1673 - )
De hadde seks barn, hvorav tre levde i 1774.2,6 
BarnMarit trolovet seg den 5. august 1708 i Øre kyrkje med Tosten Persson på Bakke.1
Marit giftet seg med Tosten Persson på Bakke.2
Hun og Tosten var brukere på Nerhjellen, Bakke, Øre, i 1711. Skyld: 21 merker. Tosten drev til ca. 1747, da dattera Marit overtok.3,4,5

Marit døde ca. 1733 på Bakke, Øre.2 Det ble holdt skifte etter henne den 29. april 1734. Arvinger: Tosten Persson, Jon Tostensson, Per Tostensson og Styrkår Tostensson o.a.2

Kilder/noter

 1. [S1387] Øre mini. 1702–25: 1708, 9. søndag etter trinitatis.
 2. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 870. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202640441
 3. [S1601] Nordmøre fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1711. Giemnæss Tinglaug, Bache. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307250049
 4. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 67.
 5. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 68.
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Per Tostensson på Skar1,2

M, #14415, (1715 - 1799)
Far*Tosten Persson på Bakke3,4 (c 1673 - )
Mor*Marit Jonsdotter på Bakke3,4 ( - c 1733)

Familie

Brit Olsdotter på Skar ( - f 1765)Annet navn: Per Tostensson på Bakke.3
Per ble født i 1715 på Bakke, Øre.4
Han var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Bakke den 29. april 1734.3

Per giftet seg i 1745 med Brit Olsdotter på Skar.1
Han og Brit var brukere i Oppistua, Skar, Tingvoll, fra 1745. De overtok etter hennes forrige mann. Brits svigersønn fikk skjøte i 1765.1 Per Tostensson på Skar var prestemedhjelper.1
Per giftet seg i 1765 med en uregistrert person.5
Annet navn: Per Tostensson på Bergem.5
Han var selveier i Nordistua, Bergem, Tingvoll, fra 1767 til 1788.5,6

Per døde i 1799.6

Per Tostensson på Skar, Styrkår Tostensson i Brubekken, Jon klokker, Gjertrud Ivarsdotter på Set, Gjøri Ivarsdotter, Siri Ivarsdotter på Engeset og Marit Persdotter kalles søsken av Brit Andersdotter i Lybergsvik i skiftet etter henne, men de må ha vært søskenbarn til Brit (og Marit antakelig søskenbarns barn). Det ble ingen arv, hvilket kan forklare at det ikke ble redegjort for alle arvingene (eventuelt hadde de øvrige frasagt seg arverett).2


Ifølge Gards- og ættesoge for Tingvoll (II) var Per Tostensson på Bergem «f. 1712 på Ormset og hadde før vore g. m. Ane Nilsdotter Skar», men det er feil.5

Kilder/noter

 1. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 625.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 3. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 870. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202640441
 4. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 68.
 5. [S313] Gards- og ættesoge for Tingvoll II: s. 327.
 6. [S313] Gards- og ættesoge for Tingvoll II: s. 328.

Brit Olsdotter på Skar1

K, #14416, ( - før 1765)

Familie 1

Nils Einarsson på Skar (1700 - 1743)

Familie 2

Per Tostensson på Skar (1715 - 1799)Annet navn: Brit Olsdotter på Fjøseid.2
Brit giftet seg i 1730 med Nils Einarsson på Skar.2
Hun og Nils var selveiere i Oppistua, Skar, Tingvoll, fra 1739 til 1743.2
Brit giftet seg i 1745 med Per Tostensson på Bakke.1
Hun og Per var brukere i Oppistua fra 1745. De overtok etter hennes forrige mann. Brits svigersønn fikk skjøte i 1765.1

Brit døde før 1765.1

Kilder/noter

 1. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 625.
 2. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 624.

Styrkår på Lange1,2,3

M, #14417, (ca. 1665 - )

Familie

Han hadde ei datter. 
BarnStyrkår ble født ca. 1665.1
Han var bruker i Gjerdet, Indre Lange, Vistdal, i 1701. Han stod fremdeles som bruker i matrikkelen 1724. Skyld: 7 merker.1,3,2
Styrkår hadde Tosten Persson i tjeneste i 1701.1,4


     Styrkår var kanskje slektning av Per Styrkårsson på Berlia.

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233, Lange. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 2. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 49 b, mnr. 224. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670051
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 71.
 4. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 94, berlin. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281058

Styrkår Tostensson i Brubekken1,2

M, #14418, (1724 - 1803)
Far*Tosten Persson på Bakke3 (c 1673 - )
Mor*Marit Jonsdotter på Bakke3 ( - c 1733)Annet navn: Styrkår Tostensson på Bakke.3
Styrkår ble født i 1724 på Bakke, Øre.4,3
Han var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Bakke den 29. april 1734.3

Han var bruker i Brubekken, Tingvoll, fra 1754. Han kjøpte gården i 1757. Sønnen Tore fikk skjøte i 1791.1,5

Styrkår døde i 1803.5

     Navnet hans ble skrevet Størcher Brudebechen i 1774.2

Per Tostensson på Skar, Styrkår Tostensson i Brubekken, Jon klokker, Gjertrud Ivarsdotter på Set, Gjøri Ivarsdotter, Siri Ivarsdotter på Engeset og Marit Persdotter kalles søsken av Brit Andersdotter i Lybergsvik i skiftet etter henne, men de må ha vært søskenbarn til Brit (og Marit antakelig søskenbarns barn). Det ble ingen arv, hvilket kan forklare at det ikke ble redegjort for alle arvingene (eventuelt hadde de øvrige frasagt seg arverett).2

Kilder/noter

 1. [S1595] Gards- og ættesoge for Tingvoll I: s. 47.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 3. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 870. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202640441
 4. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 68.
 5. [S1595] Gards- og ættesoge for Tingvoll I: s. 49.

Jon Tostensson Bakke1,2,3

M, #14419, (1712 - 8. mars 1786)
Far*Tosten Persson på Bakke3 (c 1673 - )
Mor*Marit Jonsdotter på Bakke3 ( - c 1733)Jon ble født i 1712 på Bakke, Øre.4
Han var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Bakke den 29. april 1734.3

Han ble kalt Jon klokker, nevnt 1774.5 Jon Tostensson Bakke var klokker og overskoleholder i Øre og Frei til 1786.2,1

Jon døde den 8. mars 1786 i Djupvika, Jelkrem, Frei.1,2 Han ble jordfestet den 15. mars 1786 på Frei kirkegård.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 26. april 1786.2

Per Tostensson på Skar, Styrkår Tostensson i Brubekken, Jon klokker, Gjertrud Ivarsdotter på Set, Gjøri Ivarsdotter, Siri Ivarsdotter på Engeset og Marit Persdotter kalles søsken av Brit Andersdotter i Lybergsvik i skiftet etter henne, men de må ha vært søskenbarn til Brit (og Marit antakelig søskenbarns barn). Det ble ingen arv, hvilket kan forklare at det ikke ble redegjort for alle arvingene (eventuelt hadde de øvrige frasagt seg arverett).5

Kilder/noter

 1. [S1199] Tingvoll mini. 1776–94: s. 140, Frei og Øre. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670562
 2. [S1606] Nordmøre prosti, skifteprotokoll 1741–86: fol. 377 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205360382
 3. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 870. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202640441
 4. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 68.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret1,2

K, #14420, ( - etter 1774)
Far-?*Ivar Persson på Berlia (c 1675 - 1743); trolig3,4
Mor-?*Marit Knutsdotter på Berlia; trolig

Familie 1

Rasmus Larsson i Brudeskaret ( - 1757)
Ett barn levde i 1757.9,14 
Barn

Familie 2

Søren Sørensson i Brudeskaret ( - e 1774)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Gjertrud Ivarsdotter på Berlia, nevnt 1751.5
Gjertrud trolovet seg den 7. november 1751 i Norddal med Rasmus Larsson i Raten. Forlovere: Nils Knutsson på Linge og Per Ivarsson på Berlia.5
Hun og Rasmus bodde i Brudeskaret, Veøy, i 1754.6
Etter barsel ble hun innledet i Veøy kirke den 26. mai 1754.7
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Larsson i Brudeskaret den 19. mai 1757: 18 daler 1 ort 4 skilling.8
Hun var myndling av Ola Olsson på Ytre Sandnes i 1757.9

Gjertrud giftet seg den 19. oktober 1757 i Veøy kirke med Søren Sørensson på Kolstad.1,2
Hun og Søren var brukere i Brudeskaret iallfall fra 1758 til 1764.2,10,11
Annet navn: Gjertrud Ivarsdotter på Set, nevnt 1774.4
Hun og Søren bodde på Set, Voll, i 1774. Hennes sønn Lars ble kalt Set allerede ved konfirmasjonen i 1770.4,12

     Navnet hennes ble skrevet Giertrud Iversdatter Bruude-Skar i 1757.1

Per Tostensson på Skar, Styrkår Tostensson i Brubekken, Jon klokker, Gjertrud Ivarsdotter på Set, Gjøri Ivarsdotter, Siri Ivarsdotter på Engeset og Marit Persdotter kalles søsken av Brit Andersdotter i Lybergsvik i skiftet etter henne, men de må ha vært søskenbarn til Brit (og Marit antakelig søskenbarns barn). Det ble ingen arv, hvilket kan forklare at det ikke ble redegjort for alle arvingene (eventuelt hadde de øvrige frasagt seg arverett).4


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 68) var Jon Guttormsson Sandnes far til Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret, men det er nok fordi hun i skiftet etter mannen kalles Jonsdotter og var myndling av Ola Olsson på Ytre Sandnes (s.d.).13,9

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 434. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660423
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 411. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041082
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 54.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 5. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 80 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640346
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 384. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660398
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 385. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660399
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 441. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 12. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 114. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010057
 13. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 68. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=69
 14. [S1123] Sunnmøre skifteprotokoll 1763–65: fol. 377 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126680390

Rasmus Larsson i Brudeskaret1,2,3

M, #14421, ( - 4. januar 1757)

Familie

Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret ( - e 1774)
Ett barn levde i 1757.6,2 
BarnAnnet navn: Rasmus Larsson i Raten, nevnt 1751.4
Rasmus trolovet seg den 7. november 1751 i Norddal med Gjertrud Ivarsdotter på Berlia. Forlovere: Nils Knutsson på Linge og Per Ivarsson på Berlia.4
Han og Gjertrud bodde i Brudeskaret, Veøy, i 1754.1

Rasmus døde den 4. januar 1757 i Brudeskaret, av ryggpine.3 Han ble gravlagt den 8. januar 1757 på Veøy kirkegård.3 Det ble holdt skifte etter ham den 19. mai 1757. Kreditor: Lars Sjurdsson på Våge. Arvinger: Gjertrud Ivarsdotter og Lars Rasmusson. Aktiva: 42 daler 3 ort 2 skilling. Passiva: 6–0–18. Arv: 36–2–8.5

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 384. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660398
 2. [S1123] Sunnmøre skifteprotokoll 1763–65: fol. 377 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126680390
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 424. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660418
 4. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 80 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640346
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113

Nils Knutsson på Linge1,2,3,4

M, #14422, (ca. 1712 - 1774)Nils ble født ca. 1712.4
Han var bruker på Bakken, Linge, Norddal.4
Han var forlover for Rasmus Larsson i Raten og Gjertrud Ivarsdotter på Berlia, som ble trolovet den 7. november 1751 i Norddal.3
Han var verge for Lars Rasmusson i Brudeskaret fra 1757. Nils var fremdeles hans formynder i 1765.1,2
Nils Knutsson på Linge var vurderingsmann i Dale skipreide på Sunnmøre i 1759.5

Nils døde i 1774.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 2. [S1123] Sunnmøre skifteprotokoll 1763–65: fol. 377 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126680390
 3. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 80 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640346
 4. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 424.
 5. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741

Per Ivarsson på Berlia1,2,3

M, #14423, (ca. 1712 - 1778)
Far*Ivar Persson på Berlia1 (c 1675 - 1743)
Mor*Marit Knutsdotter på Berlia1Per ble født ca. 1712.3
Han var arving ved skiftet etter Ivar Persson på Berlia den 21. juli 1744: 2 daler 1 mark 11 skilling. Han fordret også 6–1–8.1
Peder Berlien var forlover for Rasmus Larsson i Raten og Gjertrud Ivarsdotter på Berlia, som ble trolovet den 7. november 1751 i Norddal.4

Han bodde på Berlia, Norddal, i 1762, som husmann eller innerst.2

Per døde i 1778.3

Kilder/noter

 1. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 221 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126640236
 2. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Norddal, s. 8, Berlien. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041227
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 54.
 4. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 80 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640346

Lars Rasmusson i Brudeskaret1,2,3

M, #14424, (1754 - )
Far*Rasmus Larsson i Brudeskaret2,1,3 ( - 1757)
Mor*Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret1 ( - e 1774)Lars ble født i 1754 i Brudeskaret, Veøy.2 Lars ble døpt den 15. april 1754 i Vestnes kyrkje. Faddere: Brit Sjurdsdotter på Lund og Lars Jonsson ved Vågssjøen o.a.2
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Larsson i Brudeskaret den 19. mai 1757: 18 daler 1 ort 4 skilling.4
Han var myndling av Nils Knutsson på Linge fra 1757. Nils var fremdeles hans formynder i 1765.1,3

Annet navn: Lars Rasmusson på Set, nevnt 1770.5 Lars Rasmusson i Brudeskaret ble konfirmert den 15. juli 1770 i Grytten kirke.5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 384. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660398
 3. [S1123] Sunnmøre skifteprotokoll 1763–65: fol. 377 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126680390
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 5. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 114. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010057

Søren Sørensson i Brudeskaret1,2

M, #14425, ( - etter 1774)
Far*Søren Kolstad

Familie

Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret ( - e 1774)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Søren Sørensson på Kolstad, nevnt 1757.3
Søren giftet seg den 19. oktober 1757 i Veøy kirke med Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret.3,2
Han og Gjertrud var brukere i Brudeskaret, Veøy, iallfall fra 1758 til 1764.2,1,4
Annet navn: Søren Sørensson i Skaret, nevnt 1764.4
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Sigrid Sørensdotter den 21. mars 1764: fire trefat og to skåler (16 skilling), blå stoffes kåpe (1 daler 2 ort) og kiste med lås (3 ort 12 skilling).5
Han var verge for Erik Persson fra 1764.4

Annet navn: Søren Sørensson på Set, nevnt 1774.6
Han og Gjertrud bodde på Set, Voll, i 1774. Hennes sønn Lars ble kalt Set allerede ved konfirmasjonen i 1770.6,7
Han var verge for Marit Persdotter i 1774.6


     Navnet hans ble skrevet Søren Sørensen Schare i 1764.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 441. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 411. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041082
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 434. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660423
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410–411. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 7. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 114. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010057

Rasmus Sørensson i Lia1

M, #14426, (1758 - )
Far*Søren Sørensson i Brudeskaret2 ( - e 1774)
Mor*Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret ( - e 1774)Annet navn: Rasmus Sørensson i Brudeskaret.2
Rasmus ble født i 1758 i Brudeskaret, Veøy.2 Rasmus ble døpt den 30. april 1758 i Veøy kirke av Erik Røring, om aftenen, etter hans hjemkomst fra Tresfjord kyrkje. Røring bemerket i kirkeboka at foreldrene hadde hatt samleie for tidlig (altså før vielsen). Faddere: Tore Knutsson på Lund o.a.2
Annet navn: Rasmus Sørensson på Set, nevnt 1774.3 Rasmus Sørensson på Set ble konfirmert den 21. august 1774 i Grytten kirke.3
Han var selveier i Lia, Voll, til 1802.1

Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 286) var Rasmus Sørensson i Lia født på Set, Voll, av andre foreldre, men det er nok en misforståelse grunnet Søren i patronymet.4

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 277.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 441. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 161. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010081
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 286.

Gjøri Ivarsdotter på Uri1,2

K, #14427, (omkr. 1716 - 1781)
Far*Ivar Persson på Berlia3 (c 1675 - 1743)
Mor*Marit Knutsdotter på Berlia3

Familie

Ola Pålsson på Uri (c 1708 - 1781)Annet navn: Gjøri Ivarsdotter på Berlia.3
Gjøri ble født omkr. 1716. Ættebok for Norddal oppgir at hun ble født (ca.) 1711, men også at hun fødte barn i 1762.2
Gjøri giftet seg i 1742 med Ola Pålsson på Hauge.3,2
Annet navn: Gjøri Ivarsdotter på Hauge, nevnt 1744.3
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Persson på Berlia den 21. juli 1744.3

Hun og Ola bodde på bnr. 2, Uri, Norddal, i 1762.4

Gjøri døde i 1781 på Uri, Norddal.2

Per Tostensson på Skar, Styrkår Tostensson i Brubekken, Jon klokker, Gjertrud Ivarsdotter på Set, Gjøri Ivarsdotter, Siri Ivarsdotter på Engeset og Marit Persdotter kalles søsken av Brit Andersdotter i Lybergsvik i skiftet etter henne, men de må ha vært søskenbarn til Brit (og Marit antakelig søskenbarns barn). Det ble ingen arv, hvilket kan forklare at det ikke ble redegjort for alle arvingene (eventuelt hadde de øvrige frasagt seg arverett).1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 849.
 3. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 221 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126640236
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 838.

Gjøri Hansdotter på Berlia1

K, #14428, ( - etter 1711)

Familie

Per Styrkårsson på Berlia (c 1636 - )
I 1711 hadde de ei datter på 12 eller 13 år.1 Gjøri giftet seg med Per Styrkårsson på Berlia.1
Hun og Per var brukere på bnr. 2, Berlia, Norddal, i 1711. De drev sammen med hans sønn Ivar.1

Kilder/noter

 1. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Berlien. https://media.digitalarkivet.no/rk10081307172298

Marit Knutsdotter på Berlia1,2

K, #14429

Familie

Ivar Persson på Berlia (c 1675 - 1743)
I skiftet etter ham nevnes barna Knut, Per, Siri, Gjøri og Steinor. Det ser ut til at de også hadde dattera Gjertrud.2,4,5 
BarnMarit giftet seg med Ivar Persson på Berlia.1,2
Hun og Ivar var brukere på bnr. 2, Berlia, Norddal, i 1711. De drev sammen med hans far. Ivar var også bruker i 1724.1,3,4
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Persson på Berlia den 21. juli 1744: 8 daler 1 skilling. Hun fikk også 2 daler i begravelsesvederlag.2

Kilder/noter

 1. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Berlien. https://media.digitalarkivet.no/rk10081307172298
 2. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 221 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126640236
 3. [S1607] Sunnmøre matrikkel 1724: fol. 74 b, mnr. 64. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819660079
 4. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 54.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Oddbjørg Hoem1

K, #14430
Far*Elmer Hoem1 (1913 - 1969)
Mor*Margot Hoem1 (1908 - 1990)
5-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 355.

Pauline Hoem1

K, #14431
Far*Elmer Hoem1 (1913 - 1969)
Mor*Margot Hoem1 (1908 - 1990)
5-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 355.

Ola Pålsson på Uri1

M, #14432, (ca. 1708 - 1781)

Familie

Gjøri Ivarsdotter på Uri (o 1716 - 1781)Ola ble født ca. 1708.2
Ola giftet seg i 1742 med Gjøri Ivarsdotter på Berlia.3,1
Annet navn: Ola Pålsson på Hauge, nevnt 1744.3,2
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Persson på Berlia den 21. juli 1744: 3 daler.3

Han og Gjøri bodde på bnr. 2, Uri, Norddal, i 1762.4

Ola døde i 1781 på Uri, Norddal.1

Kilder/noter

 1. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 849.
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 260.
 3. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 221 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126640236
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 838.

Siri Ivarsdotter på Engeset1,2

K, #14433, (ca. 1714 - 1802)
Far*Ivar Persson på Berlia1 (c 1675 - 1743)
Mor*Marit Knutsdotter på Berlia1

Familie

Arne Jakobsson på Engeset (c 1712 - 1796)Annet navn: Siri Ivarsdotter på Berlia.1
Siri ble født ca. 1714 på Berlia, Norddal.3
Siri giftet seg i 1744 med Arne Jakobsson på Møll.1,4
Hun og Arne bodde på Engeset, Norddal, i 1744.1,2,4
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Persson på Berlia den 21. juli 1744: 1 daler 13 skilling.1


Siri døde i 1802 på Engeset.4

Per Tostensson på Skar, Styrkår Tostensson i Brubekken, Jon klokker, Gjertrud Ivarsdotter på Set, Gjøri Ivarsdotter, Siri Ivarsdotter på Engeset og Marit Persdotter kalles søsken av Brit Andersdotter i Lybergsvik i skiftet etter henne, men de må ha vært søskenbarn til Brit (og Marit antakelig søskenbarns barn). Det ble ingen arv, hvilket kan forklare at det ikke ble redegjort for alle arvingene (eventuelt hadde de øvrige frasagt seg arverett).2

Kilder/noter

 1. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 221 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126640236
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 54.
 4. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 183.

Arne Jakobsson på Engeset1,2

M, #14434, (ca. 1712 - 1796)

Familie

Siri Ivarsdotter på Engeset (c 1714 - 1802)Annet navn: Arne Jakobsson på Møll.3
Arne ble født ca. 1712.3
Arne giftet seg i 1744 med Siri Ivarsdotter på Berlia.1,3
Han og Siri bodde på Engeset, Norddal, i 1744.1,4,3
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Persson på Berlia den 21. juli 1744: 5 mark 4 skilling.1
Han var forlover for Per Olsson i Lia og Marte Jakobsdotter i Øyna, som ble trolovet i juni 1761.2


Arne døde i 1796 på Engeset.3

Kilder/noter

 1. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 221 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126640236
 2. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640502
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 183.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Marit Persdotter1

K, #14435, (ca. 1754 - )Marit ble født ca. 1754.1
Hun var myndling av Søren Sørensson på Set i 1774.1


Per Tostensson på Skar, Styrkår Tostensson i Brubekken, Jon klokker, Gjertrud Ivarsdotter på Set, Gjøri Ivarsdotter, Siri Ivarsdotter på Engeset og Marit Persdotter kalles søsken av Brit Andersdotter i Lybergsvik i skiftet etter henne, men de må ha vært søskenbarn til Brit (og Marit antakelig søskenbarns barn). Det ble ingen arv, hvilket kan forklare at det ikke ble redegjort for alle arvingene (eventuelt hadde de øvrige frasagt seg arverett).1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Søren på Kolstad1

M, #14436

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var bruker på Kolstad, Veøy, i 1724. Bruket var på 1 våg.1

Kilder/noter

 1. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 93 b, mnr. 422. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670095

Jon Jonsson Reset1,2,3

M, #14437, (11. mai 1858 - 3. april 1919)Annet navn: Jon Jonsson på Håkåstadeie.4
Jon ble født den 11. mai 1858 på Håkåstad, Vågå.4,5,2 Han ble vaksinert mot kopper den 26. oktober 1859.5
Annet navn: Jon Jonsson på Tøfte, nevnt 1872.5 Han ble konfirmert den 13. oktober 1872 i Vågå. Karakter: godt.5,6
Annet navn: Jon Jonsson på Aukratangen.6 Han var fisker i 1886.6
Jon giftet seg den 20. juli 1886 i Aukra kyrkje med Olava Marie Bendiksdotter på Aukratangen (forlovere: Bendik Olsson på Oterhalsen o.a.)6,3
Han og Olava Marie var brukere på Reset (bnr. 12), Aukratangen, Aukra prestegard, fra 1886. Han kjøpte bruket i 1892. Sønnen Johan fikk skjøte i 1919.3

Jon døde den 3. april 1919 i Aukra.3,7

Kilder/noter

 1. [S222] Aukra klok. 1895–1930: s. 284, menn, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20060523010105
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Aukra, gnr. 1, bnr. 12. https://digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036780000116
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 143.
 4. [S914] Vågå mini. 1856–72: s. 11, nr. 54. https://media.digitalarkivet.no/kb20070130640407
 5. [S914] Vågå mini. 1856–72: s. 248, nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/kb20070130640646
 6. [S228] Aukra mini. 1878–1917: s. 278, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20060522160271
 7. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 144.

Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård1,2

K, #14438, ( - ca. 1703)
Far*Gunnar2

Familie

Bjørn Knutsson på Ødegård (c 1642 - f 1712)
De hadde ikke barn.2 Magnhild giftet seg med Bjørn Knutsson på Ødegård.2,1
Bjørn Knutsson på Ødegård fikk barn med Anne Lassesdotter på Nerland ca. 1682. Hun var tremenning av hans kone, Magnhild Gunnarsdotter. Bjørn måtte bøte halve nettoformuen, 17 daler 1 ort 17 skilling, mens Anne hadde bare 2 daler i innestående tjenestelønn hos broren Jon Lassesson.1,3


Magnhild døde ca. 1703 på Litle Bergsethjellen, Vistdal.2 Det ble holdt skifte etter henne den 17. september 1703. Kreditorer: Morten Schultz, Villum Robertsson, Tomas Larsson, Henrik Pålsson, Ludvig Ivarsson, Knut Knutsson på Rød, Knut Larsson på Langset, Per Aslaksson i Eikesdal, Erik Knutsson og Torfinn Persson på Ødegård o.a. Arvinger: Bjørn Knutsson på Ødegård, Ivar Gunnarsson, Anne Gunnarsdotter og Marit Gunnarsdotter. I boet var 7½ mark odelsjord (uten bygselrett) i bruket, to skjut og andre dyr, 16 tønner havre, ny kopperkjele på 2½ pund, bordduk, kåpe, blått firlodsskjørt, blått forkle, o.a. Aktiva: 72 daler 2 ort 4 skilling. Passiva: 58–0–20. Arv: 14–1–8.4

     Magnhild var tremenning av Anne Lassesdotter på Nerland.1

I Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 215) og X (s. 70, 236) er Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård forvekslet med Magnhild Olsdotter på Myklebostad. Det står også at Magnhild fikk dattera Brit med sin søsters mann Jon Lassesson på Nerland, men alt dette er galt (og skyldes feiltolkning av samtlige kilder).5,6,7,2,1,8

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620122
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630206
 3. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): litra RRR, Romsdal sakefallsregnskap. Ekstrakt av tingboka, ErrixFiordtz Ottings Vorting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370153
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 90 b–91 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630206
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 215. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=218
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 70.
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 236.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Bjørn Knutsson på Ødegård1,2,3

M, #14439, (ca. 1642 - før 1712)
Far*Knut Eriksson på Ødegård4,5 (c 1604 - )

Familie 1

Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård ( - c 1703)
De hadde ikke barn.2 

Familie 2

Anne Lassesdotter på Nerland ( - e 1682)Bjørn ble født ca. 1642 på Litle Bergsethjellen, Vistdal.4 I manntallet av 1665 står Bjørn Knutsson hos Knut Eriksson på bnr. 3, Litle Bergsethjellen, Vistdal.4
Han var bruker på bnr. 3 fra 1678.6
Bjørn giftet seg med Magnhild Gunnarsdotter.2,7
Bjørn fikk barn med Anne Lassesdotter på Nerland ca. 1682. Hun var tremenning av hans kone, Magnhild Gunnarsdotter. Bjørn måtte bøte halve nettoformuen, 17 daler 1 ort 17 skilling, mens Anne hadde bare 2 daler i innestående tjenestelønn hos broren Jon Lassesson.7,3
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Aslaksdotter på Bergset den 19. november 1685: 1 daler 1 ort 8 skilling.8
Bjørn Knutsson på Ødegård var lagrettemann i Eresfjord tinglag i 1689.9,6
Han var arving ved skiftet etter Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård den 17. september 1703: 7 daler 16 skilling, utlagt i 7½ mark odelsjord uten bygselrett i bruket (1 daler 3 ort 12 skilling), dyr o.a.10
Bjørn Knutsson på Ødegård var vurderingsmann i Eresfjord tinglag i 1703.1
Han var arving ved skiftet etter Tore Knutsson på Bergset den 18. oktober 1703: 13 daler 1 ort 10 skilling, utlagt i sølvstølebelte (8 daler), 7½ mark odel (uten bygselrett) i Ødegård (Litle Bergsethjellen, 1–3–12) o.a.11
Bjørn Knutsson og Ola Knutsson var verger for barna til Erik Knutsson i 1703.5


Bjørn døde før 1712.6

     Navnet hans ble skrevet Biøren Øgaard fra 1685 til 1689.9,12

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 92 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630207
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630206
 3. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): litra RRR, Romsdal sakefallsregnskap. Ekstrakt av tingboka, ErrixFiordtz Ottings Vorting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370153
 4. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 257, Lile Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010135
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 70.
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620122
 8. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189
 9. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630040
 10. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 90 b–91 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630206
 11. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a–101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214
 12. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620190

Olava Marie Bendiksdotter Reset1

K, #14440, (9. august 1851 - 31. juli 1927)
Far*Bendik Olsson på Oterhalsen2,3 (1822 - 1893)
Mor*Synnøv Ivarsdotter på Oterhalsen3 (1811 - 1870)
Søster av tippoldefar/mor til meg

Familie 1

De hadde to barn.4 

Familie 2

Jon Jonsson Reset (1858 - 1919)
BarnAnnet navn: Olava Marie Bendiksdotter på Oterhalsen.2,3
Olava Marie ble født den 9. august 1851 på Oterhalsen øvre, Rød, Aukra.1,2,3
Olava Marie giftet seg den 21. juli 1879 med en uregistrert person.4
Annet navn: Olava Marie Bendiksdotter på Aukratangen.4
Olava Marie giftet seg den 20. juli 1886 i Aukra kyrkje med Jon Jonsson på Aukratangen (forlovere: Bendik Olsson på Oterhalsen o.a.)2,4
Hun og Jon var brukere på Reset (bnr. 12), Aukratangen, Aukra prestegard, fra 1886. Han kjøpte bruket i 1892. Sønnen Johan fikk skjøte i 1919.4

Olava Marie døde den 31. juli 1927 på Reset, som kårenke, av magekreft.1 Hun ble gravlagt den 5. august 1927.1

Kilder/noter

 1. [S222] Aukra klok. 1895–1930: s. 291, kvinner, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20060523010112
 2. [S228] Aukra mini. 1878–1917: s. 278, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20060522160271
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 101.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 143.

Ole Matias Larsson Aspevik1

M, #14441, (26. august 1857 - 17. oktober 1935)
Far*Lars Andersson Horrem2 (1830 - )
Mor*Ragnhild Kristoffersdotter Huset2 (1830 - )

Familie 1

De fikk to dødfødte barn.8 

Familie 2

Ane Regine Tostensdotter Aukratangen (1857 - 1916)
De fikk ett barn.8 
BarnAnnet navn: Ole Matias Larsson på Horrem.2,3
Ole Matias ble født den 26. august 1857 på Horrem, Aukra, utenom ekteskap.2,4 Ole Matias ble døpt den 11. oktober 1857. Faddere: Ola Vebjørnsson på Hukkelberget og Olava Knutsdotter Blomsnes o.a. Det var Ola som oppgav barnefaren til presten.2 Ole Matias Larsson på Horrem ble vaksinert mot kopper den 26. november 1858.4
Han ble kalt Ole Knutsson, nevnt 1865 (etter stefaren).5 Han bodde hos Knut Andreas Knutssen og Ragnhild Kristoffersdotter på bnr. 245, Moldegård, Bolsøy, i 1865.5,6
Annet navn: Ole Matias Larsson på Moldegård, nevnt 1873.4 Ole Matias Larsson på Moldegård ble konfirmert den 21. september 1873 i Bolsøy kirke. Karakter: temmelig godt.4
Ole Matias giftet seg den 10. september 1888 med en uregistrert person.7
Han var selveier i Ospavika, Horrem, Aukra, fra 1889 til 1904.3
Ole Matias giftet seg den 17. juli 1893 med Ane Regine Tostensdotter Aukratangen.7
Han og Ane Regine var selveiere på Reset (bnr. 11), Aukratangen, Aukra prestegard, fra 1904 til 1918. Etter Ole overtok sønnen, Martin.8

Ole Matias døde den 17. oktober 1935 på Reset, som kårmann, av hjerteslag.1,7 Han ble gravlagt den 24. oktober 1935.1

Kilder/noter

 1. [S1610] Nord-Aukra klok. 1928–52: s. 219, menn, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb10051102089200
 2. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 37, nr. 40. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610041
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 319.
 4. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 215, nr. 22. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707020525
 5. [S1310] Bolsøy ft. 1865: s. 19, lnr. 11. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803340404
 6. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 140.
 7. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 140.
 8. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 141.

Lars Andersson Horrem1,2,3

M, #14442, (16. februar 1830 - )
Far*Anders Jakobsson på Sylte5,3 (c 1808 - )
Mor*Ingeborg Larsdotter på Horrem4,5 (1801 - 1874)

Familie 1

Ragnhild Kristoffersdotter Huset (1830 - )
Barn

Familie 2

Karen Anna Persdotter Solumdalsgjerdet (c 1825 - )
De hadde iallfall to barn.8 Lars ble født den 16. februar 1830 på Sylte, Vågøy, utenom ekteskap. En annen mann var først oppgitt som barnefar, men Anders Jakobsson ble idømt farskapet.5,6,2 Lars ble døpt den 28. februar 1830 i Vågøy kyrkje. Faddere: Knut Rasmusson på Sylte o.a.6,5 Lars Andersson ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 27. oktober 1832.3,4 Han ble konfirmert den 26. september 1847 i Aukra kyrkje. Kristendomskunnskap og flid: tålelig og sedelig (det var andre året han gikk til konfirmasjon).4,7
Lars fikk barn med Ragnhild Kristoffersdotter på Horrem i 1857 på Horrem, Aukra.1
Han bodde i Kristiansund fra juli 1859.2
Lars giftet seg i desember 1859 i Kristiansund kirke med Karen Anna Persdotter Solumdalsgjerdet.3 Lars Andersson var matros iallfall fra 1859 til 1865.2,3,8 Han og Karen Anna var leieboere på mnr. 349, Innlandet, Kristiansund, i 1865. Det var også to andre husholdninger der.8

Kilder/noter

 1. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 37, nr. 40. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610041
 2. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 287, utflyttede, 1859, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610267
 3. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/kb20071016620468
 4. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 136, nr. 16. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610135
 5. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 118, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911660439
 6. [S1033] Vågøy klok. 1817–44: s. 110, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911670175
 7. [S230] Aukra mini. 1845–72: fol. 314 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610283
 8. [S1430] Kristiansund by ft. 1865: spesialliste 356. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803390215

Ragnhild Kristoffersdotter Huset1,2,3

K, #14443, (13. april 1830 - )
Far*Kristoffer Olsson i Huset2,1 ( - f 1846)
Mor*Marit Guttormsdotter i Huset2 (1793 - 1869)

Familie 2

Lars Andersson Horrem (1830 - )
Barn

Familie 3

Knut Andreas Knutssen Øverland (1831 - 1892)
De hadde iallfall fire barn. Knut Andreas var fremdeles gift i 1892.8,10 Ragnhild ble født den 13. april 1830 i Huset, Stor-Kollstad, Lesja.2,4 Ragnhild ble døpt den 2. mai 1830 i Lesja kirke.2,3 Hun ble vaksinert mot kopper den 2. juni 1832 av ei jordmor (ifølge attest av 13. november).3,1 Ragnhild tjente i Ystestauå, Horrem, Aukra, fra 1846. Hun hadde med presteattest datert 26. mai 1843.5,3,6 Hun ble konfirmert den 25. oktober 1846 i Aukra kyrkje. Kristendomskunnskap og flid: måtelig, enfoldig, sedelig.3
Ragnhild fikk barn med Erik Persson på Horrem i 1847 på Horrem, Aukra. Han oppgav seg selv som barnefar.6
Annet navn: Ragnhild Kristoffersdotter på Horrem, nevnt fra 1857 til 1862.7,4,5
Ragnhild fikk barn med Lars Andersson Horrem i 1857 på Horrem.7
Hun bodde i Molde fra oktober 1862.4
Ragnhild giftet seg den 16. november 1862 i Molde kirke med Knut Andreas Knutssen.1,8
Hun og Knut Andreas var husfolk på bnr. 245, Moldegård, Bolsøy, i 1865, sammen med Ole Knutsson. Plassen hadde jord. Utsæd: 0,13 tønne bygg, 1¾ tønne havre og 3 tønner poteter. De hadde ett storfe og tre sauer. Neste plassbruker overtok i 1893.8,9

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 480, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707010239
 2. [S1609] Lesja klok. 1820–31: s. 631, nr. 54. https://media.digitalarkivet.no/kb20070115620007
 3. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 135, nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610134
 4. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 290, utflyttede, nr. 15. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610270
 5. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 284, nr. 23. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610264
 6. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 10, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610012
 7. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 37, nr. 40. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610041
 8. [S1310] Bolsøy ft. 1865: s. 19, lnr. 11. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803340404
 9. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 140.
 10. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 256, menn, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20050413020247

Ane Regine Tostensdotter Aukratangen1

K, #14444, (11. februar 1857 - 26. august 1916)

Familie

Ole Matias Larsson Aspevik (1857 - 1935)
De fikk ett barn.3 
BarnAne Regine ble født den 11. februar 1857 på Reset (bnr. 12), Aukratangen, Aukra prestegard.2
Ane Regine giftet seg den 17. juli 1893 med Ole Matias Larsson på Horrem.1
Hun og Ole Matias var selveiere på Reset (bnr. 11), Aukratangen, Aukra prestegard, fra 1904 til 1918. Etter Ole overtok sønnen, Martin.3

Ane Regine døde den 26. august 1916.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 140.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 143.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 141.

Marit Guttormsdotter i Huset1,2

K, #14445, (25. august 1793 - 25. februar 1869)

Familie

Kristoffer Olsson i Huset ( - f 1846)
De hadde sju barn.8 
BarnAnnet navn: Marit Guttormsdotter på Kvee.3
Marit ble født den 25. august 1793 på Kvee, Vesl-Kollstad, Lesja.3,4 Marit ble døpt den 1. september 1793 i Lesja kirke. Faddere: Ola Toresson på Lyftingsbakken o.a.3
Annet navn: Marit Guttormsdotter i Olderlykkja, nevnt 1819 (i 1801 var foreldrene husfolk på Stor-Avdem, trolig på en plass kalt Engebretslykkja/Olderlykkja).5,6,7
Marit giftet seg den 2. desember 1819 i Lesja kirke med Kristoffer Olsson på Skarphol.5
Hun og Kristoffer var husfolk i Huset, Stor-Kollstad, Lesja, iallfall fra 1827 til 1835.8,1 Marit tjente på Horrem, Aukra, fra 1846. Hun hadde med presteattest datert 29. september.2
Annet navn: Marit Guttormsdotter i Løvika.4,9 Marit var legdelem på Løvikhaugen, Øvre Løvika, Aukra, i 1865.9

Marit døde den 25. februar 1869 i Øvre Løvika, Aukra, som legdelem, av alderdom.4 Hun ble gravlagt den 2. mars 1869, og jordfestet den 26. samme måned.4

Kilder/noter

 1. [S1609] Lesja klok. 1820–31: s. 631, nr. 54. https://media.digitalarkivet.no/kb20070115620007
 2. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 283, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610263
 3. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 391. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470666
 4. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 264, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610253
 5. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 937. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603480204
 6. [S1612] Lesja ft. 1801: fol. 624 b, Stor Afdem, 6. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806620419
 7. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 522.
 8. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 700.
 9. [S1611] Aukra ft. 1865: spesialliste 5 A, lnr. 5. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803340620

Kristoffer Olsson i Huset1,2

M, #14446, ( - før 1846)

Familie

Marit Guttormsdotter i Huset (1793 - 1869)
De hadde sju barn.4 
BarnAnnet navn: Kristoffer Olsson på Skarphol, nevnt 1819.3 Kristoffer Olsson på Skarphol var soldat i 1819.3
Kristoffer giftet seg den 2. desember 1819 i Lesja kirke med Marit Guttormsdotter i Olderlykkja.3
Han og Marit var husfolk i Huset, Stor-Kollstad, Lesja, iallfall fra 1827 til 1835.4,1

Kristoffer døde før 1846.5

Kilder/noter

 1. [S1609] Lesja klok. 1820–31: s. 631, nr. 54. https://media.digitalarkivet.no/kb20070115620007
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 480, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707010239
 3. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 937. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603480204
 4. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 700.
 5. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 283, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610263

Ane Kristine Eriksdotter på Horrem1

K, #14447, (17. desember 1847 - )
Far*Erik Persson på Horrem1 ( - e 1848)
Mor*Ragnhild Kristoffersdotter Huset1 (1830 - )Ane Kristine ble født den 17. desember 1847 på Horrem, Aukra, utenom ekteskap.1 Ane Kristine ble døpt den 1. januar 1848.1

Kilder/noter

 1. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 10, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610012

Erik Persson på Horrem1

M, #14448, ( - etter 1848)Erik fikk barn med Ragnhild Kristoffersdotter på Horrem i 1847 på Horrem, Aukra. Han oppgav seg selv som barnefar.1 Erik tjente på Horrem i 1848.1

Kilder/noter

 1. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 10, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610012

Knut Andreas Knutssen Øverland1,2,3

M, #14449, (28. juli 1831 - 8. august 1892)
Far*Knut Jørnssen Øverland3,4 (1803 - )
Mor*Ingeborg Ellingsdotter3 (c 1799 - )
6-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ragnhild Kristoffersdotter Huset (1830 - )
De hadde iallfall fire barn. Knut Andreas var fremdeles gift i 1892.5,2 Knut Andreas ble født den 28. juli 1831 i Molde, og hjemmedøpt 6. august.3 Knut Andreas ble døpt den 23. oktober 1831 i Molde kirke. Faddere: Jørn Knutsson Øverland, Ola Sjurdssen Krokset, Marit Reiarsdotter og Elen Kristensdotter o.a.3 Knut Andreas Knutssen ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 6. januar 1832.4 Han fikk festeseddel på bnr. 245, Moldegård, Bolsøy, den 31. oktober 1861.1
Knut Andreas giftet seg den 16. november 1862 i Molde kirke med Ragnhild Kristoffersdotter Huset.4,5
Han og Ragnhild var husfolk på bnr. 245 i 1865, sammen med Ole Knutsson. Plassen hadde jord. Utsæd: 0,13 tønne bygg, 1¾ tønne havre og 3 tønner poteter. De hadde ett storfe og tre sauer. Neste plassbruker overtok i 1893.5,6

Knut Andreas døde den 8. august 1892 i Bolsøy, av hengning.2 Han ble gravlagt den 15. august 1892. Han ble ikke jordfestet.2

Kilder/noter

 1. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 139.
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 256, menn, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20050413020247
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 96, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630290
 4. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 480, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707010239
 5. [S1310] Bolsøy ft. 1865: s. 19, lnr. 11. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803340404
 6. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 140.

Ingeborg Larsdotter på Horrem1,2,3,4

K, #14450, (1801 - 23. desember 1874)
Far*Lars Ellingsson på Vågøya5,6 (1775 - c 1813)
Mor*Guri Nilsdotter på Vågøya5,6 (c 1775 - 1855)

Familie 1

Anders Jakobsson på Sylte (c 1808 - )
Barn

Familie 2

Nils Nilsson på Horrem (1795 - 1875)
De hadde ett barn.9 Annet navn: Ingeborg Larsdotter på Mek.5
Ingeborg ble født i 1801 på Mek, Bolsøy.5 Ingeborg ble døpt den 25. desember 1801 i Molde kirke.5,7
Annet navn: Ingeborg Larsdotter i Sølvika.6
Hun var myndling av Hans Olsson på Jenset i 1813.6
Ingeborg tjente hos Knut Rasmusson på Sylte, Vågøy, i 1830.4,8
Ingeborg fikk barn med Anders Jakobsson på Sylte i 1830 på Sylte. En annen mann var først oppgitt som barnefar, men Anders ble idømt farskapet.8
Ingeborg giftet seg den 20. juli 1845 med Nils Nilsson på Horrem.3

Ingeborg døde den 23. desember 1874 på Horrem, Aukra.3

Kilder/noter

 1. Eller Ingeborg Anna.
 2. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 136, nr. 16. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610135
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 305.
 4. [S1033] Vågøy klok. 1817–44: s. 110, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911670175
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b, 1801. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630143
 6. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 132 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610136
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630198
 8. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 118, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911660439
 9. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 306.

Anders Jakobsson på Sylte1,2,3

M, #14451, (ca. 1808 - )

Familie

Ingeborg Larsdotter på Horrem (1801 - 1874)
BarnAnders ble født ca. 1808 i Vågøy.2
Anders fikk barn med Ingeborg Larsdotter i 1830 på Sylte, Vågøy. En annen mann var først oppgitt som barnefar, men Anders ble idømt farskapet.1
Anders giftet seg med en uregistrert person.2
Han var bruker på bnr. 12, Sylte, Fræna, i 1865. «Kun Bruger iaar» står det i folketellingen. De hadde to hester, åtte storfe, tolv sauer og to geiter. Utsæd: ¾ tønne bygg, 7 tønner havre og 2 tønner poteter.2

Kilder/noter

 1. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 118, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911660439
 2. [S1613] Fræna ft. 1865: spesialliste 3, 3. skoledistrikt. Lnr. 175 A. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803340692
 3. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/kb20071016620468

Nils Nilsson på Horrem1

M, #14452, (1795 - 20. oktober 1875)
Far*Nils Einarsson på Hagset2 (c 1747 - 1800)
Mor*Kari Eriksdotter på Hagset2 (c 1759 - m. 1815 & 1817)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Synnøv Olsdotter på Horrem (1794 - 1843)
De hadde to barn.3 

Familie 2

Ingeborg Larsdotter på Horrem (1801 - 1874)
De hadde ett barn.3 Annet navn: Nils Nilsson på Hagset.2
Nils ble født i 1795 på Hagset, Aukra.2
Han var selveier på Hola, Horrem, Aukra, fra 1833 til 1853.1
Nils giftet seg den 12. januar 1834 med Synnøv Olsdotter på Horrem.1
Nils giftet seg den 20. juli 1845 med Ingeborg Larsdotter.1

Nils døde den 20. oktober 1875 i Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 305.
 2. [S162] Midsund I: s. 274.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 306.

Lars Ellingsson på Vågøya1

M, #14453, (1775 - ca. 1813)

Familie

Guri Nilsdotter på Vågøya (c 1775 - 1855)
De hadde fire eller fem barn.8,13 
BarnAnnet navn: Lars Ellingsson på Ustan.2,3,4
Lars ble født i 1775 på Ustan, Orkdal.4,2 Lars ble døpt den 21. mai 1775.4 Han ble innrullert som soldat i Børsenske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, den 31. desember 1797.3,2,5
Annet navn: Lars Ellingsson på Mek, nevnt 1801.6,5
Lars giftet seg den 6. desember 1801 i Aukra kyrkje med Guri Nilsdotter på Aukra (forlovere: Lars Matsson på Kringstad og Anders Olsson på Kringstad).5,7,8
Han og Guri bodde på Mek, Bolsøy, i 1801. De var husfolk der i 1804.6,1,3 Lars Ellingsson var marsjferdig musketer i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1804. Høyde: 65 tommer. Han ble utkommandert til krigstjeneste i 1808 mens kona og barna var «nedlagte i haard sygdom», så de fikk 2 daler av fattigvesenet. I ruller fra 1810 står at Lars brukte presteenkesete (Vågøya). Han var landvernssoldat fra juli samme år til dimisjonen i 1812.3,9,10,1,11 Lars og Guri var forpaktere på Nørdre, Vågøya, Vågøy, fra 1805 til 1811.10,1
Annet navn: Lars Ellingsson i Sølvika.8,11
Han og Guri var brukere i Sølvika, Aukra, fra 1811. Neste bruker fikk bygsel 19. mars 1814.11,12

Lars døde ca. 1813 i Sølvika.8,11 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 5. juni 1813. Kreditorer: Erik Åmundssen Høvik, Kolbein Knutsson på Aukratangen og Ola Fredriksson på Nord-Heggdal o.a. Aktiva: 83 daler 1 ort 22 skilling.8

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 257.
 2. [S1529] 2. trondhjemske infreg, ruller 1792–1800: 1800, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Nr. 58. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201700546
 3. [S1561] 2. trondhjemske infreg, ruller 1804: Fannåttingske kompani, kompanirulle. Nr. 58. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201710779
 4. [S1145] Orkdal klok. 1766–89: 1775, 21. mai. https://media.digitalarkivet.no/kb20070906670528
 5. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 192. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650640
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b, 1801. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630143
 7. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 210. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650649
 8. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 132 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610136
 9. [S1614] 2. trondhjemske infreg, ruller 1810: Fannåttingske kompani, kompanirulle. Nr. 58. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201720070
 10. [S1614] 2. trondhjemske infreg, ruller 1810: Fannåttingske kompani, landvernsrulle. Nr. 36. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201720087
 11. [S162] Midsund I: s. 181.
 12. [S162] Midsund I: s. 182.
 13. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 258.

Guri Nilsdotter på Vågøya1

K, #14454, (ca. 1775 - 15. januar 1855)

Familie

Lars Ellingsson på Vågøya (1775 - c 1813)
De hadde fire eller fem barn.6,13 
BarnGuri ble født ca. 1775.2,3 Guri Nilsdotter og Marta Olsdotter tjente på Mek, Bolsøy, i 1801.2,1
Annet navn: Guri Nilsdotter på Aukra, nevnt 1801.4
Guri giftet seg den 6. desember 1801 i Aukra kyrkje med Lars Ellingsson på Mek (forlovere: Lars Matsson på Kringstad og Anders Olsson på Kringstad).4,5,6
Annet navn: Guri Nilsdotter på Mek, nevnt 1801.7,2
Hun og Lars bodde på Mek i 1801. De var husfolk der i 1804.7,1,8
Lars Ellingsson var marsjferdig musketer i 1804 i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment. Høyde: 65 tommer. Han ble utkommandert til krigstjeneste i 1808 mens kona og barna var «nedlagte i haard sygdom», så de fikk 2 daler av fattigvesenet. I ruller fra 1810 står at Lars brukte presteenkesete (Vågøya). Han var landvernssoldat fra juli samme år til dimisjonen i 1812.8,9,10,1,11
Guri og Lars var forpaktere på Nørdre, Vågøya, Vågøy, fra 1805 til 1811.10,1
Annet navn: Guri Nilsdotter i Sølvika.6,11
Hun og Lars var brukere i Sølvika, Aukra, fra 1811. Neste bruker fikk bygsel 19. mars 1814.11,12
Hun var myndling av Kristen Rasmusson på Reiten i 1813.6

Annet navn: Guri Nilsdotter på Horrem.3

Guri døde den 15. januar 1855 på Horrem, Aukra, hos dattera Ingeborg.3 Guri ble gravlagt den 22. januar 1855.3

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 257.
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 413 b, Meeg. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670275
 3. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 244, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610233
 4. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 192. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650640
 5. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 210. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650649
 6. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 132 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610136
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b, 1801. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630143
 8. [S1561] 2. trondhjemske infreg, ruller 1804: Fannåttingske kompani, kompanirulle. Nr. 58. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201710779
 9. [S1614] 2. trondhjemske infreg, ruller 1810: Fannåttingske kompani, kompanirulle. Nr. 58. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201720070
 10. [S1614] 2. trondhjemske infreg, ruller 1810: Fannåttingske kompani, landvernsrulle. Nr. 36. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201720087
 11. [S162] Midsund I: s. 181.
 12. [S162] Midsund I: s. 182.
 13. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 258.

Kristen Rasmusson på Reiten1,2

M, #14455, (ca. 1747 - 21. desember 1819)Annet navn: Kristen Rasmusson på Mordal.3
Kristen ble født ca. 1747 på Mordal, Aukra.3
Han var selveier på Reiten, Aukra, fra 1767. I 1781 solgte han halve gården (Nørdre Reiten).4
Han var verge for Guri Nilsdotter i Sølvika i 1813.2

Han var bruker på Søre Reiten, Reiten, Aukra, i 1818.1

Kristen døde den 21. desember 1819 på Reiten.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 221.
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 132 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610136
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 236.
 4. [S162] Midsund I: s. 218.

Gjertrud Olsdotter på Skar1,2,3

K, #14456, ( - etter 1739)

Familie 2

Pål Sæmundsson på Skar (c 1690 - )
De hadde ikke barn.8 Gjertrud giftet seg med Einar Ellingsson i Mulvika.4
Hun og Einar var brukere i Oppistua, Skar, Tingvoll, i 1695. I 1718 drev Gjertrud 1 spann 3 merker som selveiende enke.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Anne Einarsdotter på Haugen den 16. mai 1719: 16 daler 3 ort 4 skilling.6

Gjertrud trolovet seg den 26. desember 1719 i Tingvoll med Pål Sæmundsson på Stubøen.1
Gjertrud giftet seg den 7. januar 1720 i Tingvoll med Pål Sæmundsson på Skar.2
Hun og Pål var brukere i Oppistua fra 1720. De bodde fremdeles der i 1728. Hennes sønn Nils fikk skjøte i 1739.7,2,8
Mari Einarsdotter på Skar fikk barn med Hans Olsson i Mulvika ca. 1734. De var søskenbarn, og hun ble dømt til 4 års arbeid ved fiskevær, men søkte benådning fordi hennes gamle mor trengte hjelp.7
Pål Sæmundsson på Stubøen hadde et forhold til Siri Olsdotter ca. 1735. Han ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag 3. februar 1736 for annen gangs leiermål som gift mann. Pål vedgikk forseelsen og tilstod også forrige leiermål, med ei stedatter da de bodde på Nordmøre. Dagen etter ble Siri bøtelagt 6 daler, og Pål dømt til landsforvisning og tap av boslodd (halvparten av felleseiet unntatt jord). Senere samme år omgjorde lagtinget dommen til arbeid på Trondheim tukthus. Han var da «ganske utfattig».9,10,11
Nils Einarsson på Skar kjøpte jord til 1 daler per mark i Oppistua den 15. juli 1739 av Ola Knutsson på Eide, Ola Ellingsson i Mulvika og Hans Olsson i Mulvika. Ola Knutsson solgte 10¾ mark på vegne av kona, Brit Einarsdotter. Nils hadde arvet 23½ mark etter faren, og dessuten fra søstera Anne Einarsdotter på Haugen og en fordring i boet til stefaren, Pål Sæmundsson på Skar. Ola Ellingsson og Hans solgte 16¾ mark som var eid av Gjertrud Olsdotter, Gjertrud Einarsdotter, Mari Einarsdotter og Steinor Einarsdotter. Etter kjøpet eide og brukte Nils 1 spann 3 merker (med bygselrett).3


Ifølge Gards- og ættesoge for Tingvoll (III) hadde Einar Ellingsson og Gjertrud Olsdotter på Skar også sønnen Ola, men det er en forveksling med Ola Einarsson på nabobruket (han var fra Hafstad).7,12,13

Kilder/noter

 1. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 1719, 2. juledag. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913660738
 2. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 1720, 1. søndag etter helligtrekongersdag. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913660739
 3. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 205 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080403670605
 4. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 623.
 5. [S1616] Nordmøre fogderegnskap 1718: vedlegg 1, matrikkel. Gangnats Tinglaug, Schar. https://media.digitalarkivet.no/rk10101508031043
 6. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314
 7. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 624.
 8. [S1617] Nordmøre tingbok 1726–29: fol. 225 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090421320896
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 128 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400292
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 129 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400292
 11. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 260. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#263
 12. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 619.
 13. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314

Nils Einarsson på Skar1,2,3,4

M, #14457, (1700 - 1743)
Far*Einar Ellingsson på Skar4,2 (c 1661 - )
Mor*Gjertrud Olsdotter på Skar1,2,4 ( - e 1739)

Familie

Brit Olsdotter på Skar ( - f 1765)Nils ble født i 1700 på Skar, Tingvoll.4
Han var arving ved skiftet etter Anne Einarsdotter på Haugen den 16. mai 1719: 16 daler 3 ort 4 skilling, utlagt i sølvbelte (10 daler) o.a.5

Nils giftet seg i 1730 med Brit Olsdotter på Fjøseid.4 Nils Einarsson på Skar var lensmann i Gagnat tinglag i 1734. Han virket til sin død.3,1,4
Han var forlover for Ola Knutsson i Stomsvika og Brit Einarsdotter på Skar, som ble trolovet den 29. mars 1739 i Tingvoll.6

Nils Einarsson på Skar kjøpte jord til 1 daler per mark i Oppistua, Skar, Tingvoll, den 15. juli 1739 av Ola Knutsson på Eide, Ola Ellingsson i Mulvika og Hans Olsson i Mulvika. Ola Knutsson solgte 10¾ mark på vegne av kona, Brit Einarsdotter. Nils hadde arvet 23½ mark etter faren, og dessuten fra søstera Anne Einarsdotter på Haugen og en fordring i boet til stefaren, Pål Sæmundsson på Skar. Ola Ellingsson og Hans solgte 16¾ mark som var eid av Gjertrud Olsdotter, Gjertrud Einarsdotter, Mari Einarsdotter og Steinor Einarsdotter. Etter kjøpet eide og brukte Nils 1 spann 3 merker (med bygselrett).1
Han og Brit var selveiere i Oppistua fra 1739 til 1743.4

Nils døde i 1743 på Skar.4

Kilder/noter

 1. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 205 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080403670605
 2. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314
 3. [S1619] Nordmøre tingbok 1733–36: fol. 26 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090421330248
 4. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 624.
 5. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314
 6. [S1481] Tingvoll mini. 1732–51: 1739, påskedag. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670047

Einar Ellingsson på Skar1

M, #14458, (ca. 1661 - )
Far*Elling Olsson i Mulvika2 (c 1613 - )Annet navn: Einar Ellingsson i Mulvika.2
Einar ble født ca. 1661.1
Einar giftet seg med Gjertrud Olsdotter på Skar.1
Han og Gjertrud var brukere i Oppistua, Skar, Tingvoll, i 1695. I 1718 drev Gjertrud 1 spann 3 merker som selveiende enke.1,3

Ifølge Gards- og ættesoge for Tingvoll (III) hadde Einar Ellingsson og Gjertrud Olsdotter på Skar også sønnen Ola, men det er en forveksling med Ola Einarsson på nabobruket (han var fra Hafstad).4,5,6

Kilder/noter

 1. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 623.
 2. [S1615] Heimar og ætter i Stangvik III (1982): s. 40.
 3. [S1616] Nordmøre fogderegnskap 1718: vedlegg 1, matrikkel. Gangnats Tinglaug, Schar. https://media.digitalarkivet.no/rk10101508031043
 4. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 624.
 5. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 619.
 6. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314
 7. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 205 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080403670605

Pål Sæmundsson i Eikesdal1

M, #14459, ( - etter 1725)Han var husmann i Eikesdal, Eresfjord, i 1725.1 Pål Sæmundsson i Eikesdal o.a. ble stevnet av Erik Must til tinget i Eresfjord den 1. februar 1725. Amtmannen innkalte alle husmenn i åttingen, men grunnet dårlig oppmøte ble saken utsatt til neste ting, hvor de ble pålagt å betale kirken 8 skilling i kvartalet.1,2

     Sæmund Pålsson på Rødalen kan ha vært barn av Pål Sæmundsson i Eikesdal – eventuelt Pål Åmundsson i Langelia eller Pål Sæmundsson på Skar.3,4

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 101 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390763
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 118 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390779
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 575.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 346.

Gjertrud Einarsdotter på Skar1,2,3,4

K, #14460, (1695 - før 1739)
Far*Einar Ellingsson på Skar4,3 (c 1661 - )
Mor*Gjertrud Olsdotter på Skar3,2,4 ( - e 1739)
Far-stePål Sæmundsson på Skar5 (c 1690 - )

Familie 1

Pål Sæmundsson på Skar (c 1690 - )

Familie 2

Ola Knutsson i Myra (1683 - )Gjertrud ble født i 1695 på Skar, Tingvoll.4
Hun var arving ved skiftet etter Anne Einarsdotter på Haugen den 16. mai 1719: 8 daler 1 ort 14 skilling.6

Gjertrud hadde et forhold til Pål Sæmundsson på Skar i 1727. De fikk ikke barn sammen, men den 3. september året etter ble begge dømt til livstid – han på festning og hun ved fiskevær – og deres midler ble inndratt. Pål ble senere benådet.7,8
Gjertrud fikk barn med Ola Knutsson i Myra i 1728. De ble stevnet til tinget 16. juli det året for leiermål, men møtte ikke, så saken ble utsatt til neste ting. Den 3. september ble han bøtelagt 24 lodd sølv.5,7,1,4

Gjertrud døde før 1739.2
Nils Einarsson på Skar kjøpte jord til 1 daler per mark i Oppistua, Skar, Tingvoll, den 15. juli 1739 av Ola Knutsson på Eide, Ola Ellingsson i Mulvika og Hans Olsson i Mulvika. Ola Knutsson solgte 10¾ mark på vegne av kona, Brit Einarsdotter. Nils hadde arvet 23½ mark etter faren, og dessuten fra søstera Anne Einarsdotter på Haugen og en fordring i boet til stefaren, Pål Sæmundsson på Skar. Ola Ellingsson og Hans solgte 16¾ mark som var eid av Gjertrud Olsdotter, Gjertrud Einarsdotter, Mari Einarsdotter og Steinor Einarsdotter. Etter kjøpet eide og brukte Nils 1 spann 3 merker (med bygselrett).2


Ifølge Gards- og ættesoge for Tingvoll (III) ble Ola Knutsson i Myra trolig gift med Gjertrud Einarsdotter på Skar og bosatt på Eide; men det er en forveksling med hennes søster Brit, som var gift med en annen Ola Knutsson.9,10,2,11

Kilder/noter

 1. [S1617] Nordmøre tingbok 1726–29: fol. 218 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090421320888
 2. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 205 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080403670605
 3. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314
 4. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 623.
 5. [S1617] Nordmøre tingbok 1726–29: fol. 225 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090421320896
 6. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314
 7. [S1617] Nordmøre tingbok 1726–29: fol. 226 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090421320896
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 128 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400292
 9. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 693.
 10. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 624.
 11. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 495.

Ola Knutsson i Myra1,2,3

M, #14461, (1683 - )

Familie

Gjertrud Einarsdotter på Skar (1695 - f 1739)Ola ble født i 1683 i Myra, Tingvoll.2 Ola ble døpt den 9. desember 1683.2
Ola fikk barn med Gjertrud Einarsdotter på Skar i 1728. De ble stevnet til tinget 16. juli det året for leiermål, men møtte ikke, så saken ble utsatt til neste ting. Den 3. september ble han bøtelagt 24 lodd sølv.4,5,1,6

Ifølge Gards- og ættesoge for Tingvoll (III) ble Ola Knutsson i Myra trolig gift med Gjertrud Einarsdotter på Skar og bosatt på Eide; men det er en forveksling med hennes søster Brit, som var gift med en annen Ola Knutsson.3,7,8,9

Kilder/noter

 1. [S1617] Nordmøre tingbok 1726–29: fol. 218 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090421320888
 2. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 1683, 2. søndag i advent. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913660545
 3. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 693.
 4. [S1617] Nordmøre tingbok 1726–29: fol. 225 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090421320896
 5. [S1617] Nordmøre tingbok 1726–29: fol. 226 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090421320896
 6. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 623.
 7. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 624.
 8. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 205 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080403670605
 9. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 495.

Siri Olsdotter1

K, #14462, ( - etter 1736)

Familie

Pål Sæmundsson på Skar (c 1690 - )Siri hadde et forhold til Pål Sæmundsson på Stubøen ca. 1735. Han ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag 3. februar 1736 for annen gangs leiermål som gift mann. Pål vedgikk forseelsen og tilstod også forrige leiermål, med ei stedatter da de bodde på Nordmøre. Dagen etter ble Siri bøtelagt 6 daler, og Pål dømt til landsforvisning og tap av boslodd (halvparten av felleseiet unntatt jord). Senere samme år omgjorde lagtinget dommen til arbeid på Trondheim tukthus. Han var da «ganske utfattig».1,2,3

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 128 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400292
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 129 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400292
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 260. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#263

Ola Knutsson på Eide1

M, #14463, (1699 - )

Familie

Brit Einarsdotter på Eide ( - e 1739)Ola ble født i 1699 i Stomsvika, Tingvoll.2,3 Ola ble døpt den 30. mai 1699.2
Annet navn: Ola Knutsson i Stomsvika, nevnt 1739.4,5,2 Han var tambur i Gagnatske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1739.5,4
Ola trolovet seg den 29. mars 1739 i Tingvoll med Brit Einarsdotter på Skar. Forlovere: Nils Einarsson på Skar o.a.4
Ola giftet seg den 15. april 1739 i Tingvoll med Brit Einarsdotter på Skar.5,1
Han og Brit bodde på Eide, Tingvoll, i 1739.1
Ola Knutsson på Eide, Ola Ellingsson i Mulvika og Hans Olsson i Mulvika solgte jord til 1 daler per mark i Oppistua, Skar, Tingvoll, den 15. juli 1739 til Nils Einarsson på Skar. Ola Knutsson solgte 10¾ mark på vegne av kona, Brit Einarsdotter. Nils hadde arvet 23½ mark etter faren, og dessuten fra søstera Anne Einarsdotter på Haugen og en fordring i boet til stefaren, Pål Sæmundsson på Skar. Ola Ellingsson og Hans solgte 16¾ mark som var eid av Gjertrud Olsdotter, Gjertrud Einarsdotter, Mari Einarsdotter og Steinor Einarsdotter. Etter kjøpet eide og brukte Nils 1 spann 3 merker (med bygselrett).1

Kilder/noter

 1. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 205 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080403670605
 2. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 30.5.1699. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913660653
 3. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 495.
 4. [S1481] Tingvoll mini. 1732–51: 1739, påskedag. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670047
 5. [S1481] Tingvoll mini. 1732–51: 15.4.1739. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670047

Brit Einarsdotter på Eide1

K, #14464, ( - etter 1739)
Far*Einar Ellingsson på Skar2 (c 1661 - )
Mor*Gjertrud Olsdotter på Skar2,1 ( - e 1739)

Familie

Ola Knutsson på Eide (1699 - )Hun var arving ved skiftet etter Anne Einarsdotter på Haugen den 16. mai 1719: 8 daler 1 ort 14 skilling.3

Annet navn: Brit Einarsdotter på Skar, nevnt 1739.4,5,1
Brit trolovet seg den 29. mars 1739 i Tingvoll med Ola Knutsson i Stomsvika. Forlovere: Nils Einarsson på Skar o.a.4
Brit giftet seg den 15. april 1739 i Tingvoll med Ola Knutsson i Stomsvika.5,1
Hun og Ola bodde på Eide, Tingvoll, i 1739.1
Nils Einarsson på Skar kjøpte jord til 1 daler per mark i Oppistua, Skar, Tingvoll, den 15. juli 1739 av Ola Knutsson på Eide, Ola Ellingsson i Mulvika og Hans Olsson i Mulvika. Ola Knutsson solgte 10¾ mark på vegne av kona, Brit Einarsdotter. Nils hadde arvet 23½ mark etter faren, og dessuten fra søstera Anne Einarsdotter på Haugen og en fordring i boet til stefaren, Pål Sæmundsson på Skar. Ola Ellingsson og Hans solgte 16¾ mark som var eid av Gjertrud Olsdotter, Gjertrud Einarsdotter, Mari Einarsdotter og Steinor Einarsdotter. Etter kjøpet eide og brukte Nils 1 spann 3 merker (med bygselrett).1

Kilder/noter

 1. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 205 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080403670605
 2. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314
 3. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314
 4. [S1481] Tingvoll mini. 1732–51: 1739, påskedag. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670047
 5. [S1481] Tingvoll mini. 1732–51: 15.4.1739. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670047

Anne Einarsdotter på Haugen1,2

K, #14465, ( - 1719)
Far*Einar Ellingsson på Skar3,1 (c 1661 - )
Mor*Gjertrud Olsdotter på Skar1,3 ( - e 1739)

Familie

Kristen Knutsson på Haugen (1691 - 1719)
De hadde ett barn, som døde i 1719.1 Annet navn: Anne Einarsdotter på Skar.3
Anne giftet seg i 1716 med Kristen Knutsson på Fjøseid.1,3,4 Anne og Kristen var brukere på en av Haug-gårdene i Stangvik.1,5

Anne døde i 1719.1 Det ble holdt skifte etter henne den 16. mai 1719. Arvinger: Gjertrud Olsdotter, Nils Einarsson, Gjertrud Einarsdotter, Steinor Einarsdotter, Brit Einarsdotter og Mari Einarsdotter. I boet var salmebok, gule hoser, sølvbelte, 8 daler 20 skilling i rede penger, 7 tønner korn o.a. Aktiva: 72 daler 16 skilling. Åbot: 5 daler. Arv: 67 daler 16 skilling.6
Nils Einarsson på Skar kjøpte jord til 1 daler per mark i Oppistua, Skar, Tingvoll, den 15. juli 1739 av Ola Knutsson på Eide, Ola Ellingsson i Mulvika og Hans Olsson i Mulvika. Ola Knutsson solgte 10¾ mark på vegne av kona, Brit Einarsdotter. Nils hadde arvet 23½ mark etter faren, og dessuten fra søstera Anne Einarsdotter på Haugen og en fordring i boet til stefaren, Pål Sæmundsson på Skar. Ola Ellingsson og Hans solgte 16¾ mark som var eid av Gjertrud Olsdotter, Gjertrud Einarsdotter, Mari Einarsdotter og Steinor Einarsdotter. Etter kjøpet eide og brukte Nils 1 spann 3 merker (med bygselrett).2

Kilder/noter

 1. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314
 2. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 205 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080403670605
 3. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 624.
 4. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 511.
 5. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 53.
 6. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314

Elling Olsson i Mulvika1

M, #14466, (ca. 1613 - )

Familie

De hadde sju barn.2 
BarnElling ble født ca. 1613.1
Han var bruker i Mulvika, Stangvik, i 1665.1 Han var lensmann, visstnok fra 1678.2 Han var kirkeverge i Stangvik kyrkje i 1685.2

Kilder/noter

 1. [S1615] Heimar og ætter i Stangvik III (1982): s. 39.
 2. [S1615] Heimar og ætter i Stangvik III (1982): s. 40.

Ola Ellingsson i Mulvika1,2

M, #14467, (ca. 1656 - )
Far*Elling Olsson i Mulvika2 (c 1613 - )

Familie

De hadde fem barn.2 
BarnOla ble født ca. 1656.2
Han var selveier i Mulvika, Stangvik, i 1720. Sønnen Hans fikk skjøte i 1740.2
Ola Knutsson på Eide, Ola Ellingsson i Mulvika og Hans Olsson i Mulvika solgte jord til 1 daler per mark i Oppistua, Skar, Tingvoll, den 15. juli 1739 til Nils Einarsson på Skar. Ola Knutsson solgte 10¾ mark på vegne av kona, Brit Einarsdotter. Nils hadde arvet 23½ mark etter faren, og dessuten fra søstera Anne Einarsdotter på Haugen og en fordring i boet til stefaren, Pål Sæmundsson på Skar. Ola Ellingsson og Hans solgte 16¾ mark som var eid av Gjertrud Olsdotter, Gjertrud Einarsdotter, Mari Einarsdotter og Steinor Einarsdotter. Etter kjøpet eide og brukte Nils 1 spann 3 merker (med bygselrett).1

Kilder/noter

 1. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 205 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080403670605
 2. [S1615] Heimar og ætter i Stangvik III (1982): s. 40.

Hans Olsson i Mulvika1,2

M, #14468, (ca. 1700 - 1765)
Far*Ola Ellingsson i Mulvika2 (c 1656 - )

Familie 1

Mari Einarsdotter på Skar ( - e 1739)

Familie 2

De hadde seks barn.2 
Hans Olsson i Mulvika sitt bumerke i 1739 (Nordmøre pantebok 1731–40)Hans ble født ca. 1700.2
Hans fikk barn med Mari Einarsdotter på Skar ca. 1734. De var søskenbarn, og hun ble dømt til 4 års arbeid ved fiskevær, men søkte benådning fordi hennes gamle mor trengte hjelp.3
Hans giftet seg med en uregistrert person.2
Ola Knutsson på Eide, Ola Ellingsson i Mulvika og Hans Olsson i Mulvika solgte jord til 1 daler per mark i Oppistua, Skar, Tingvoll, den 15. juli 1739 til Nils Einarsson på Skar. Ola Knutsson solgte 10¾ mark på vegne av kona, Brit Einarsdotter. Nils hadde arvet 23½ mark etter faren, og dessuten fra søstera Anne Einarsdotter på Haugen og en fordring i boet til stefaren, Pål Sæmundsson på Skar. Ola Ellingsson og Hans solgte 16¾ mark som var eid av Gjertrud Olsdotter, Gjertrud Einarsdotter, Mari Einarsdotter og Steinor Einarsdotter. Etter kjøpet eide og brukte Nils 1 spann 3 merker (med bygselrett).1
Han var selveier i Mulvika, Stangvik, fra 1740 til 1765.2

Hans døde i 1765 i Mulvika.2

Kilder/noter

 1. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 205 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080403670605
 2. [S1615] Heimar og ætter i Stangvik III (1982): s. 40.
 3. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 624.

Mari Einarsdotter på Skar1,2

K, #14469, ( - etter 1739)
Far*Einar Ellingsson på Skar1 (c 1661 - )
Mor*Gjertrud Olsdotter på Skar1 ( - e 1739)

Familie

Hans Olsson i Mulvika (c 1700 - 1765)Hun var arving ved skiftet etter Anne Einarsdotter på Haugen den 16. mai 1719: 8 daler 1 ort 14 skilling.3

Mari fikk barn med Hans Olsson i Mulvika ca. 1734. De var søskenbarn, og hun ble dømt til 4 års arbeid ved fiskevær, men søkte benådning fordi hennes gamle mor trengte hjelp.4
Nils Einarsson på Skar kjøpte jord til 1 daler per mark i Oppistua, Skar, Tingvoll, den 15. juli 1739 av Ola Knutsson på Eide, Ola Ellingsson i Mulvika og Hans Olsson i Mulvika. Ola Knutsson solgte 10¾ mark på vegne av kona, Brit Einarsdotter. Nils hadde arvet 23½ mark etter faren, og dessuten fra søstera Anne Einarsdotter på Haugen og en fordring i boet til stefaren, Pål Sæmundsson på Skar. Ola Ellingsson og Hans solgte 16¾ mark som var eid av Gjertrud Olsdotter, Gjertrud Einarsdotter, Mari Einarsdotter og Steinor Einarsdotter. Etter kjøpet eide og brukte Nils 1 spann 3 merker (med bygselrett).2

Kilder/noter

 1. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314
 2. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 205 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080403670605
 3. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314
 4. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 624.

Steinor Einarsdotter på Skar1,2

K, #14470, ( - etter 1739)
Far*Einar Ellingsson på Skar2,1 (c 1661 - )
Mor*Gjertrud Olsdotter på Skar1,2 ( - e 1739)Hun var arving ved skiftet etter Anne Einarsdotter på Haugen den 16. mai 1719: 8 daler 1 ort 14 skilling.3
Nils Einarsson på Skar kjøpte jord til 1 daler per mark i Oppistua, Skar, Tingvoll, den 15. juli 1739 av Ola Knutsson på Eide, Ola Ellingsson i Mulvika og Hans Olsson i Mulvika. Ola Knutsson solgte 10¾ mark på vegne av kona, Brit Einarsdotter. Nils hadde arvet 23½ mark etter faren, og dessuten fra søstera Anne Einarsdotter på Haugen og en fordring i boet til stefaren, Pål Sæmundsson på Skar. Ola Ellingsson og Hans solgte 16¾ mark som var eid av Gjertrud Olsdotter, Gjertrud Einarsdotter, Mari Einarsdotter og Steinor Einarsdotter. Etter kjøpet eide og brukte Nils 1 spann 3 merker (med bygselrett).2

Kilder/noter

 1. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314
 2. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 205 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080403670605
 3. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314

Kristen Knutsson på Haugen1

M, #14471, (1691 - 1719)

Familie

Anne Einarsdotter på Haugen ( - 1719)
De hadde ett barn, som døde i 1719.1 Annet navn: Kristen Knutsson på Fjøseid.2
Kristen ble født i 1691 på Fjøseid, Tingvoll.2 Kristen ble døpt den 27. september 1691.2
Kristen giftet seg i 1716 med Anne Einarsdotter på Skar.1,3,4 Kristen og Anne var brukere på en av Haug-gårdene i Stangvik.1,5

Kristen døde i 1719.1

Kilder/noter

 1. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314
 2. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 1691, 16. søndag etter trinitatis. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913660601
 3. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 624.
 4. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 511.
 5. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 53.

Jon Larsson i Sølvika1,2

M, #14472, (ca. 1661 - før 1711)
7. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. Enka levde i 1711.4 
BarnJon ble født ca. 1661.1
Han var bruker i Sølvika, Aukra, i 1682. Skyld: 1½ våg. Sønnen overtok bygselen i 1705.2,3,1 Jon var lagrettemann i 1693.1

Jon døde før 1711.4

I Midsund: gard og slekt I (s. 178) er opplysningene om Lars Jonsson i Sølvika delvis sammenblandet med faren og sønnen (Jon Larsson og Jon Larsson).1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 178.
 2. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal, matrikkel. Sundtz Otting, Soeluig. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370246
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 133 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660135
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Sundz-[otting], Solvig. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181201

Jon Larsson i Sølvika1,2

M, #14473, (ca. 1710 - )
Far*Lars Jonsson i Sølvika3 (c 1682 - )
Bror av 5.tippoldefar/mor til megJon ble født ca. 1710 i Sølvika, Aukra.3 Han fikk bygselseddel på 1½ våg (hele gården) i Sølvika fra Jakob Lund den 30. juni 1729. Seddelen ble tinglyst 18. januar 1732. Neste bruker fikk bygsel i 1751.2,4
Han var verge for Inger Pålsdotter på Heggdal i 1747.1

Annet navn: Jon Larsson i Løvika.5 Jon Larsson fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund 9 merker i Pålgarden, Øvre Løvika, Aukra, den 6. januar 1752.5

I Midsund: gard og slekt I (s. 178) er opplysningene om Lars Jonsson i Sølvika delvis sammenblandet med faren og sønnen (Jon Larsson og Jon Larsson).3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 457 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650477
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 158 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400152
 3. [S162] Midsund I: s. 178.
 4. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 195. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410101
 5. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 217.

Lars Aslaksson på Grandsetra1

M, #14474, (ca. 1728 - 1750 eller 1751)
Far*Aslak Knutsson på Solhjell2 (c 1708 - 1768)
Mor*Kari Olsdotter på Frisvoll2 ( - e 1729)

Familie

Brit Endresdotter på Finnset (c 1730 - 1811)
BarnLars ble født ca. 1728, utenom ekteskap.1,2 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var fremdeles soldat året etter.1
Annet navn: Lars Aslaksson på Solhjell, nevnt fra 1750 til 1751.3,4
Lars fikk barn med Brit Endresdotter på Solhjell ca. 1750. De var dessuten beslektet i tredje ledd. Hun ble stevnet til tinget 24. oktober det året for leiermål. Brit var dårlig og møtte ikke, så saken ble utsatt. Den 25. oktober året etter var Lars død, og fogden fikk tingsvitne på at Brit var vanfør, døv og dum (antakelig i betydningen stum).3,4

     Navnet hans ble skrevet Lars Aslachsøn Solgielden i 1751.4

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 30. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690344
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 29 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400023
 3. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 69. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410037
 4. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 147. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410077

Kari Olsdotter på Frisvoll1

K, #14475, ( - etter 1729)

Familie

Aslak Knutsson på Solhjell (c 1708 - 1768)
BarnHennes hjemsted var Deraust, Frisvoll, Eresfjord.2
Kari fikk barn med Aslak Knutsson på Grandsetra ca. 1728. På tinget 11. juli 1729 ble han bøtelagt 12 og hun 6 daler for leiermål.1

     Kari Olsdotter på Frisvoll og Knut Olsson på Frisvoll kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 29 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400023
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 66.

Ola Matssen Strøm

M, #14476, (12. januar 1777 - 1. desember 1807)
Far*Mats Olssen Strøm (c 1742 - 1804)
Mor*Maren Olsdatter på Røysa (c 1749 - )Ola ble født eller døpt den 12. januar 1777 i Molde.1
Ola fikk barn med en uregistrert person.2
Annet navn: Ola Matssen på Røysa, nevnt 1807.2,3 Han var matros i 1807.2,4
Ola fikk barn med Randi Jensdotter i 1807 i Molde.2,5

Ola døde den 1. desember 1807.1,4 Båten til Nils Vind og Margareta Jervell kollseilte omtrent 2 mil fra Molde på reise til Sunnmøre, og de omkom sammen med Josef Vind, Nils Vind, Inger, Åmund Åmundsson Kleive, Ola Matssen på Røysa og Ivar Larsson Strande. Bare barna Josef og Nils Vind ble funnet.4,6,1

     Navnet hans ble skrevet Ole Madsen paa Røysen i 1807.2

Kilder/noter

 1. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: RR.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 a, 26. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630207
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 19. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 a, 1808, 19. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630137
 6. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 433. Wind, Niels.

Lasse Aslaksson på Solhjell1,2,3

M, #14477, (1764 - 1769)
Far*Aslak Knutsson på Solhjell2,3 (c 1708 - 1768)
Mor*Synnøv Lassesdotter på Solhjell1,3 (c 1733 - 1809)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megLasse ble født i 1764 på Solhjell, Eresfjord.3
Han var myndling av Lasse Olsson på Ødegård i 1769.2


Lasse døde i 1769 på Solhjell.1 Han ble jordfestet den 4. juni 1769 på Eresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 62 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640106
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 214. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#215

Lars Guttormsson på Grandsetra1,2,3

M, #14478, (ca. 1729 - 1803)
Far*Guttorm Eriksson i Austigard4 ( - c 1745)
Mor*Marit Larsdotter i Austigard4 (c 1703 - 1783)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Andersdotter på Grandsetra (c 1734 - 1804)
De hadde ti barn.12 
BarnAnnet navn: Lars Guttormsson i Eikesdal.5,6,4
Lars ble født ca. 1729 i Eikesdal, Eresfjord.6 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1751. Han var fremdeles soldat i 1756.6
Lars giftet seg ca. 1757 med Marit Andersdotter på Grandsetra.4,7,6
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 3 ort 22 skilling, pluss 1 ort 8 skilling for vurderingen.8
Lars Guttormsson på Grandsetra var vurderingsmann i Eresfjord i 1763.9
Han var kreditor ved skiftet etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: 5 daler 8 skilling, hvorav han fikk 2 daler 3 ort 4 skilling. Derimot kjøpte han et bukkedyr (3 ort 20 skilling) og underdyne (2 daler 2 ort).10
Han var verge for Marit Aslaksdotter på Solhjell i 1769.11


Lars døde i 1803 på Grandsetra, Eresfjord.12

     Navnet hans ble skrevet Lars Grandsetter fra 1763 til 1790.2,3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 a, 4. lørdag og søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640080
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660155
 3. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 50 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420507
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 116. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#119
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 20. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690346
 6. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Eresfjordske kompani, mønstringsrulle. Nr. 34. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700266
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 300.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 12. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 301. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#304

Per Ottarsson på Reknes1,2

M, #14479, (ca. 1794 - 11. november 1830)
Far*Ottar Sjurdsson på Årø3 (c 1756 - )
Mor*Karen Persdotter på Årø3 (c 1751 - )
5-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ragnhild Knutsdatter (1800 - )Per ble født ca. 1794 på Indre Årø, Bolsøy.3,4
Annet navn: Per Ottarsson Årø, nevnt 1825.5,3
Annet navn: Per Ottarsson Leirgrovvik, nevnt 1825.4,5
Per giftet seg den 8. november 1825 i Molde kirke med Ragnhild Knutsdatter (forlovere: Hans Persson Hagen og Kristen Jøstensson Øverland o.a.)4
Per Ottarsson Leirgrovvik kjøpte tømret stue med kammer, kjøkken, spiskammer, gang og vedsval av stavleie på mnr. 7, Reknesrøysan, Molde, den 3. desember 1825 av Ola Olssen på Reknes. Kjøpesum: 70 daler, hvorav halvparten ble utlånt fra selger til kjøper. Ola skulle få gratis opphold på loftet og fritt brennefang resten av livet. Skjøtet ble tinglyst 5. desember.5 Per Ottarsson på Reknes var skipstømmermann.2

Per døde den 11. november 1830 i Molde, som daglønner.1 Han ble gravlagt den 18. november 1830.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Ottersen Leergrowiig i 1825.4

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 206, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620540
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 466, nr. 12. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707010232
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe Indre.
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 375, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620617
 5. [S1207] Molde pantebok 1823–44: fol. 38 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610432

Sjurd Eriksson på Årø1,2,3

M, #14480, (ca. 1725 - 1778)

Familie

Anne Ottarsdotter på Årø (1725 - f 1792)
To barn levde i 1778.1 
BarnSjurd ble født ca. 1725.4
Annet navn: Sjurd Eriksson på Indre Årø, nevnt 1755.5
Sjurd giftet seg med Anne Ottarsdotter på Årø.1
Han var fadder ved dåpen til Kirsti Persdotter Årø den 9. april 1761.3
Sjurd hadde Mari og Anne i tjeneste i 1762.6

Han og Anne var brukere på Indre Årø, Bolsøy, i 1762. Bruket var på 1 våg 18 merker i 1763.6,7
Siur Aarøe kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765: smieste (1 daler 1 ort 2 skilling), skruestikke (0–3–9), smedsaks (0–0–12), djupsagn med stein (0–1–13) o.a.8
Han var verge for Kirsti Persdotter Årø i 1776.2


Sjurd døde i 1778 på Indre Årø.4 Han ble jordfestet den 16. april 1778.4 Det ble holdt skifte etter ham den 11. august 1778. Kreditorer: Erik Husby o.a. Arvinger: Anne Ottarsdotter, Ottar Sjurdsson og Beret Sjurdsdotter på Fannbostad. I boet var mange dyr, kopperkjele på 2 pund 20 merker, stor gryte med hanker og to skjerdinger, jernbismer med malmlodd, slipestein med jernås, ny trerøring, ditto med seil, part i to sildenoter med båter og tilbehør, 7 tønner såhavre o.a. Aktiva: 112 daler 2 ort 6 skilling. Passiva: 55–1–20. Arv: 57–0–10.9

     Navnet hans ble skrevet Sivert Erichsen Aarøe i 1776.2

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 395 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670397
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 214 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670216
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 114 b, menn, 1778. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630041
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 376, saksnr. 6. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410193
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 15.
 7. [S363] Bolsøyboka II: s. 340. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=343
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 395 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670397

Ola Olssen Berg1,2,3

M, #14481, (10. september 1797 - 1819)
Far*Ola Justsson Berg4,2,5 (1769 - f 1812)
Mor*Marit Sørensdatter Eide4,6 (c 1762 - 1838)Ola ble født den 10. september 1797 i Molde.2,3,4,5 Ola ble døpt den 24. september 1797 i Molde kirke. Faddere: Per Justsson Berg, Kristoffer Kristofferssen ved Ledet, Jens hos Torvik, Olava Maria Sveinsdatter i Myra, Sigrid Andersdotter Tornes og Ingeborg Kristoffersdatter ved Ledet.4 Ola Olssen bodde hos Ola Justsson og Marit Sørensdatter på mnr. 58, Kirkebakken, Molde, i 1801.6
Annet navn: Ola Olssen på Haugan, nevnt 1804.5 Ola Olssen Berg ble konfirmert den 22. september 1811 i Molde kirke.1 Han var matros i Molde. Han fikk sjøpatent 1. februar 1813.3

Ola døde i 1819. Han omkom i et totalt skipsforlis i slutten av november.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Houven i 1804.5

Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Justsson Berg og Marit Sørensdatter foreldre til Ola Olsson på Lauvåsen, men det er en forveksling med Ola Olssen Berg.7,3

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 25 b.
 2. [S1037] Molde, 2. rode, sjørulle 1806: Ø.
 3. [S1623] Trondheim distrikt, ruller 1819 (#14): hovedrulle. Side 380, litra d. https://media.digitalarkivet.no/ru20100922660765
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 5. [S941] Molde sjørulle 1804: s. [6]
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 58.
 7. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 734.

Reinhold Kasparsson på Hovdenakken1,2,3,4

M, #14482, (omkr. 1711 - 3. februar 1806)
Mor*Marta Kristensdotter6 ( - e 1753)
Far-steDitløv Pettersson5,6 (c 1710 - )

Familie 1

Brit Larsdatter på Hovdenakken (o 1705 - 1765)
De hadde iallfall tre barn.21 
Barn

Familie 2

Anne Tobiasdotter på Hovdenakken (c 1739 - 1789)
De hadde fler barn. En gutt ble jordfestet 18. desember 1768.22,23 
BarnReinhold ble født omkr. 1711 på Skiri, Grytten.7,6 Reinhold tjente i Gudbrandsdalen.6
Reinhold giftet seg ca. 1742 i Nesset prestegjeld med Brit Larsdatter.8,6 Reinhold og Brit bodde i Nesset prestegjeld til ca. 1743.6 Reinhold, Brit og to andre ble forhørt i 1745. De hadde reist rundt i Hemne tinglag og «Ilde opført sig i Bøgden». Da arrestantene talte sammen innbyrdes, brukte de et ukjent finsk språk, ifølge fogden. Reinhold ble dømt til hardt arbeid ved fiskevær på Nordmøre. Brit og barna ble sendt til hennes fødested, Molde.8,9,10
Reinhold Kasparsson fikk festeseddel på Neset, Hovdenakken, Bolsøy, fra Jakob Johanssen Schultz den 11. april 1760. Reinhold fikk sette opp en liten stue nede ved naustene samt rydde litt mark, slik at de kunne fø ei ku. Seddelen ble tinglyst 18. juli.1,10 Reinhold og Brit var husfolk på Hovdenakkneset i 1762, sammen med en Nils. Ei fattig og blind Johanna var også «hos Reinholdt», som fremdeles bodde på Hovdenakken i 1776.4,10
Reinhold trolovet seg den 6. april 1766 i Bolsøy med Anne Tobiasdotter.2
Reinhold giftet seg den 28. oktober 1766 med Anne Tobiasdotter.2,11
Han og Anne bodde på Hovdenakkneset i 1769.3
Han var fadder ved dåpen til Jens Nilssen den 18. mars 1773.12,13
Nils Jensson og Kari Persdotter bodde på Hovdenakkneset 1775, hos Reinhold Kasparsson. Nils og Kari var fremdeles i Bolsøy i begynnelsen av 1779, kanskje i Røvik (og trolig sammen med Reinhold).12,14,15,16
Han var fadder ved dåpen til Per Nilssen den 12. mars 1775.17,18

Han og Anne bodde i Nasvika, Kornstad, i 1788.8
Han bodde i Skreen, Kornstad, i 1792.8
Reinhold giftet seg med en uregistrert person.8
Annet navn: Reinhold Kasparsson i Skreen, nevnt 1806.7

Reinhold døde den 3. februar 1806 i Skreen, av alderdom. Oppgitt alder: 98 år 3 måneder 3 dager (trolig overdrevet).7,8 Han ble jordfestet den 23. februar 1806.7

Ifølge Eideboka (3) var Nils hos Reinhold (trolig) barn av Reinhold Kasparsson og Brit Larsdatter på Hovdenakken, men det ser ikke ut til å stemme.19


Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 673) var Reinhold-folket på Hovdenakken offisersfamilier, men det er feil – se Reinhold Kasparsson på Hovdenakken og Nils hos Reinhold. Sistnevnte var heller ikke gift med noen Marit.20

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 90 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410390
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 a, 1766. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620543
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b, kvinner. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 104. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041026
 5. [S1629] Tatere i Norden før 1850: s. 384.
 6. [S1624] Eideboka 3: s. 190. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=193
 7. [S1627] Kornstad mini. 1789–1819: s. 349, menn. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912660615
 8. [S1624] Eideboka 3: s. 189. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=192
 9. [S1624] Eideboka 3: s. 191. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=194
 10. [S1624] Eideboka 3: s. 192. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=195
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 b, menn, 1775. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620588
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 a, menn, 1773. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 13. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: EE.
 14. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: r.
 15. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: EE.
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a, kvinner, 1779. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620590
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 a, menn. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 18. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, P. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000006
 19. [S1624] Eideboka 3: s. 195. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=197
 20. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 673. https://www.nb.no/items/a0ba3639d6f440859bc7d3cd22d10991?page=675
 21. [S1624] Eideboka 3: s. 193. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=196
 22. [S1624] Eideboka 3: s. 196. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=199
 23. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 113 a, menn, 1768. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630039

Brit Reinholdsdotter på Hovdenakken1

K, #14483, (1769 - )
Far*Reinhold Kasparsson på Hovdenakken1 (o 1711 - 1806)
Mor*Anne Tobiasdotter på Hovdenakken1 (c 1739 - 1789)Brit ble født i 1769 på Hovdenakken, Bolsøy.1 Brit ble døpt den 18. april 1769. Faddere: Per Olsson og Nils Jensson o.a.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b, kvinner. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620583

Anne Tobiasdotter på Hovdenakken1,2,3,4

K, #14484, (ca. 1739 - 31. desember 1789)

Familie 1

Mannen døde før 1766, og det var ingenting å skifte.2 

Familie 2

Reinhold Kasparsson på Hovdenakken (o 1711 - 1806)
De hadde fler barn. En gutt ble jordfestet 18. desember 1768.8,9 
BarnAnne ble født ca. 1739.4
Anne giftet seg med en uregistrert person.2
Anne trolovet seg den 6. april 1766 i Bolsøy med Reinhold Kasparsson.2
Anne giftet seg den 28. oktober 1766 med Reinhold Kasparsson.2,5
Hun og Reinhold bodde på Neset, Hovdenakken, Bolsøy, i 1769.3
Hun var fadder ved dåpen til Jens Nilssen den 18. mars 1773.1,6

Hun og Reinhold bodde i Nasvika, Kornstad, i 1788.7

Anne døde den 31. desember 1789 i Kornstad.4 Hun ble jordfestet den 24. januar 1790.4

     Navnet hennes ble skrevet Anna Tobias Datter i 1766.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 a, menn, 1773. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 a, 1766. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620543
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b, kvinner. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 4. [S1627] Kornstad mini. 1789–1819: s. 305, kvinner. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912660593
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 b, menn, 1775. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620588
 6. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: EE.
 7. [S1624] Eideboka 3: s. 189. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=192
 8. [S1624] Eideboka 3: s. 196. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=199
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 113 a, menn, 1768. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630039

Johan Nilssen på Haugan1,2

M, #14485, (1781 - )
Far*Nils Jensson på Haugan2 ( - c 1790)
Mor*Kari Persdotter på Haugan (c 1750 - )Johan ble født i 1781 i Molde.1 Johan ble døpt den 13. juni 1781.1 Johan tjente i Sørgarden, Ytre Hoem, Vågøy, i 1801.3,2,4 Johan tjente i Bolsøy i 1804.1 Johan tjente på Løset, Vågøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): FF.
 2. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: FF.
 3. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 476 a, ydere Hoem, 3. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670338
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 219.

Jonas Stillmann1,2,3

M, #14486, ( - ca. 1741)

Familie

Brit Larsdatter på Hovdenakken (o 1705 - 1765)
De hadde fem barn.3 
BarnJonas giftet seg ca. 1725 med Brit Larsdatter, visstnok i Kristiania (de hadde presteattest fra Peter Bøyesson i Ringsaker). Jonas hadde kommet til Molde, og så reiste de sammen til Østlandet.2,3
Han bodde i Hedmark.2 Jonas Stillmann var vervet soldat. Da han fikk avskjed, reiste de til Romsdal og skal ha bodd i Eidsbygda.3 Han var messingarbeider i 1741.2 Jonas og Brit var reisende i 1741. Hun fødte da barn i Isfjorden, Hen.2

Jonas døde ca. 1741 i Nesset prestegjeld.3

     Navnet hans ble skrevet Jonas Stilman i 1741.2

Kilder/noter

 1. Eller Tellemann.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 94. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610340
 3. [S1624] Eideboka 3: s. 189. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=192

Anne Jonasdotter1

K, #14487, (1741 - før 1745)
Far*Jonas Stillmann1 ( - c 1741)
Mor*Brit Larsdatter på Hovdenakken1 (o 1705 - 1765)Anne ble født i 1741 i Isfjorden, Hen.1 Anne ble døpt den 25. juli 1741.1

Anne døde før 1745.2

Ditløv Pettersson1

M, #14488, (ca. 1710 - )

Familie

Marta Kristensdotter ( - e 1753)Ditløv ble født ca. 1710.2
Ditløv giftet seg med Marta Kristensdotter.3
Han og Marta bodde i Vaxholm, Sverige, i 1752.4

Kilder/noter

 1. [S1629] Tatere i Norden før 1850: s. 384.
 2. [S1629] Tatere i Norden før 1850: s. 197.
 3. [S1624] Eideboka 3: s. 190. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=193
 4. [S1629] Tatere i Norden før 1850: s. 386.

Milena1

K, #14489
Far*Jørn Håvard Haugen1
Mor*Monika Nybø1
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S27] Annlaug Nybø: muntlig, Molde 2018.

Marta Kristensdotter1,2,3

K, #14490, ( - etter 1753)

Familie 1

De hadde iallfall to barn.4 
Barn

Familie 2

Ditløv Pettersson (c 1710 - )Marta giftet seg med en Kaspar.2 Marta og Kaspar var husfolk på Skiri, Grytten.2 Marta og Kaspar oppholdt seg i Nesset prestegjeld. De reiste også rundt ved Røros, i Østerdalen og andre steder sønnenfjells.4
Marta giftet seg med Ditløv Pettersson.2
Hun og Ditløv bodde i Vaxholm, Sverige, i 1752.5

Marta døde etter 1753.5

     Marta Kristensdotter og Kristen Kristensson på Skiri var søsken.6

Kilder/noter

 1. Eller Kristiansdotter.
 2. [S1624] Eideboka 3: s. 190. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=193
 3. [S1629] Tatere i Norden før 1850: s. 384.
 4. [S1624] Eideboka 3: s. 191. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=194
 5. [S1629] Tatere i Norden før 1850: s. 386.
 6. [S1624] Eideboka 3: s. 192. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=195

Anne Reinholdsdotter1

K, #14491, (ca. 1742 - )
Far*Reinhold Kasparsson på Hovdenakken1 (o 1711 - 1806)
Mor*Brit Larsdatter på Hovdenakken1 (o 1705 - 1765)Anne ble født ca. 1742 på Bogge, Eresfjord.1 Hun bodde hos Brit Larsdatter i Molde fra 1746.2

Eli Jonasdotter1

K, #14492, (ca. 1738 - )
Far*Jonas Stillmann1 ( - c 1741)
Mor*Brit Larsdatter på Hovdenakken1 (o 1705 - 1765)Eli ble født ca. 1738 i Grytten, «på garden Haug» (Hanekamhaug?).2 Hun bodde hos Brit Larsdatter i Molde fra 1746.3

Kaspar Reinholdsson1,2

M, #14493, (1745 - )
Far*Reinhold Kasparsson på Hovdenakken2 (o 1711 - 1806)
Mor*Brit Larsdatter på Hovdenakken2 (o 1705 - 1765)Kaspar ble født i 1745. Ifølge faren ble han født på gården «Wiig» i Kvernes prestegjeld og døpt i Kvernes kirke, men dette er ikke ført i kirkebøkene.3 Han bodde hos Brit Larsdatter i Molde fra 1746.4
Isabella Tostensdatter oppholdt seg i 8 dager på Nore, Davik, i 1794. Elling Persson reiste fra henne etter første natten. Hans kone hadde kommet til gjestgiverstedet Bryggja, og sammen drog de hjem til Molde. Isabella ble siden jaget fra Nore av tilsynsmann Kaspar Reinholdsson og reiste også til Molde.1,5,6


     Navnet hans ble skrevet Casper Reinholtsen i 1795.1

Kristen Kristensson på Skiri1

M, #14494, ( - mars 1746)Kristen var husmann på Skiri, Grytten, i 8 år.1

Kristen døde i mars 1746, uten livsarvinger.1

     Marta Kristensdotter og Kristen Kristensson på Skiri var søsken.1

Ola Olsson Roaldset1,2,3

M, #14495, (ca. 1757 - før 1822)Ola ble født ca. 1757 i Bolsøy.1,4,5 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1783. Han var musketer i 1787. Ola ble overført til landvernet i 1796 og dimittert i 1800.1,6,7
Annet navn: Ola Olsson i Roaldsetlia, nevnt 1797.7
Ola trolovet seg den 22. april 1797 med Gjertrud Helene Jonsdatter Høystakkli. Forlovere: Just Kristoffersson i Strandhagen og Lasse Knutsson på Strande.7
Ola giftet seg den 5. juni 1797 i Bolsøy kirke med Gjertrud Helene Jonsdatter Høystakkli.7,8,4
Annet navn: Ola Olsson på Strande, nevnt 1800.9,4 Ola og Gjertrud var innerster på Strande, Bolsøy, iallfall fra 1800 til 1801, sammen med Ola Olsson og Jonetta Maria Olsdotter.4 Ola Olsson på Strande var daglønner i 1801. Han kaltes arbeidsmann i 1804.4,5 Ola Olsson Roaldset og Ola Olsson (far og sønn) var rulleført i 1. rode, Molde, iallfall fra 1804 til 1811.5,2,10
Han ble kalt Spelmanns-Ola.11

Ola døde før 1822.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Roalsetlie i 1797.7

Kilder/noter

 1. [S1567] 2. trondhjemske infreg, ruller 1782–90: 1787, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Nr. 56. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201700056
 2. [S1108] Molde, 1. rode, sjørulle 1811: R.
 3. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 418 b, Strande, 8. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670280
 5. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2).
 6. [S1529] 2. trondhjemske infreg, ruller 1792–1800: 1800, Fannåttingske kompani, landvernsrulle. Nr. 45. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201700562
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 118 b, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630172
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630116
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 b, 1800. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630142
 10. [S1108] Molde, 1. rode, sjørulle 1811: z.
 11. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 211, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630336
 12. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: øø.

Gjertrud Helene Jonsdatter Høystakkli1,2

K, #14496, (ca. 1775 - 10. februar 1830)
Far*Jon Knutsson Høystakkli3 (c 1743 - 1796)
Mor*Mari Andersdatter på Haugan (o 1747 - 1808)

Familie

Ola Olsson Roaldset (c 1757 - f 1822)
BarnGjertrud Helene ble født ca. 1775 i Molde.1,4 Hun ble konfirmert den 21. oktober 1792. Hun sognet til Bolsøy.1
Gjertrud trolovet seg den 22. april 1797 med Ola Olsson i Roaldsetlia. Forlovere: Just Kristoffersson i Strandhagen og Lasse Knutsson på Strande.2
Gjertrud Helene giftet seg den 5. juni 1797 i Bolsøy kirke med Ola Olsson i Roaldsetlia.2,5,4
Annet navn: Gjertrud Helene Jonsdatter på Strande, nevnt 1800.6,4 Gjertrud og Ola var innerster på Strande, Bolsøy, iallfall fra 1800 til 1801, sammen med Ola Olsson og Jonetta Maria Olsdotter.4
Hun bodde i Molde i 1822.3
Hun var myndling av Ola Mikalssen Aune fra 1822.3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Knutsson og Mari Jørnsdotter på Fuglsetneset i desember 1822: 8 daler 1 ort 20 skilling.7


Gjertrud Helene døde den 10. februar 1830 i Molde, som fattiglem.8,9 Hun ble gravlagt den 15. februar 1830.8,9

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 156 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630065
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 118 b, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630172
 3. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 418 b, Strande, 8. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670280
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630116
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 b, 1800. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630142
 7. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b–337 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 8. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 211, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630336
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 207, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620540

Jonetta Jonsdatter Høystakkli1,2

K, #14497, (1792 - 1796)
Far*Jon Knutsson Høystakkli3,1 (c 1743 - 1796)
Mor*Mari Andersdatter på Haugan (o 1747 - 1808)Jonetta ble døpt den 10. juni 1792 i Molde kirke.2

Jonetta døde i 1796 i Molde. Den 5. september ble det betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden og 1 ort 8 skilling for ringing med den minste klokken.1,3 Hun ble jordfestet den 8. september 1796.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630109
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 132 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630050
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1796, inntekter, 5. september.

Jonetta Maria Olsdotter Roaldset1,2

K, #14498, (1800 - )
Far*Ola Olsson Roaldset3,2 (c 1757 - f 1822)
Mor*Gjertrud Helene Jonsdatter Høystakkli3,2 (c 1775 - 1830)

Familie

Erik Knutssen Nes (1798 - )Annet navn: Jonetta Maria Olsdotter på Strande.3,2 Jonetta Maria Olsdotter bodde hos Ola Olsson og Gjertrud Helene Jonsdatter på Strande, Bolsøy, iallfall fra 1800 til 1801.2
Jonetta Maria ble født i 1800 på Strande.3 Jonetta Maria ble døpt den 2. februar 1800 i Bolsøy kirke.3,4 Hun ble vaksinert mot kopper av Wilhelm Christian Schladermund.1
Jonetta Maria giftet seg den 2. januar 1823 i Molde kirke med Erik Knutssen Nes (forlovere: Knut Eriksson Nes og Hans Vadbekk Knutssen Bjørset).1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 373, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620616
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 418 b, Strande, 8. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670280
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 b, 1800. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630142
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 a, 1800. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630125

Knut Jonsson i Høystakklia1,2

M, #14499, ( - ca. 1760)

Familie

Seks barn levde i 1761.2 
BarnAnnet navn: Knut Jonsson på Istad, nevnt 1733.3
Han var bruker i Høystakklia, Bolsøy, i 1754, da alle bygningene på gården brant.1

Knut døde ca. 1760.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 9. oktober 1761 i Høystakklia. Arvinger: Jon Knutsson, Knut Knutsson og Ingebjørg Knutsdotter o.a.2

     Navnet hans ble skrevet Knud Jonsøn Høstachlie i 1754.1

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 331. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410170
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 30 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660047
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 134, dominica laetare. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660275
 4. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022

Anders Jonsson på Eik1,2,3

M, #14500, (2. februar 1820 - 7. mars 1892)
Far*Jon Jakobsson på Eik4,5 (c 1786 - 1832)
Mor*Sigrid Knutsdotter på Eik4,5 (c 1795 - 1833)
5-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hilde Nilsdotter på Eik (1820 - 1884)
De hadde iallfall fire barn.3,1 
BarnAnders ble født den 2. februar 1820 på Eik, Veøy, og hjemmedøpt dagen etter.4,2 Anders ble døpt den 20. februar 1820 i Veøy kirke. Faddere: Knut Persson på Eik, Rasmus Kristensson Stokkeland og Ingeborg Knutsdotter på Eik o.a.4,6
Han var arving ved skiftet etter Kari Eriksdotter på Eik i november 1837.7

Anders giftet seg med Hilde Nilsdotter i Hjelvika.3,8
Han og Hilde bodde på Eik i 1847.1
Han og Hilde var selveiere på Inste-Eik, Eik, Veøy, i 1865. De hadde to hester, åtte storfe, 21 sauer og én gris: Utsæd: ¼ tønne bygg, 5 tønner havre og 5 tønner potet. Anders og Hilde drev fremdeles i 1884.3,8
Anders Jonsson solgte på Inste-Eik i 1887 til John Andersson Eik.9

Anders døde den 7. mars 1892 på Eik, som kårmann, av influensa.2 Han ble gravlagt den 14. mars 1892 på Veøy kirkegård. Jordfestelsen var dagen etter.2,10

     Navnet hans ble skrevet Anders Johnsen Eeg i 1892 (post mortem).2

Kilder/noter

 1. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 4, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327640701
 2. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 225, menn, 1892, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030909
 3. [S1588] Veøy ft. 1865: spesialliste 5, lnr. 145. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340231
 4. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 10, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670407
 5. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 120 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630126
 6. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 10, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680481
 7. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 348 b–349 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630358
 8. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 219, kvinner, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030903
 9. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 21. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=30
 10. [S374] Veøy mini. 1878–1906: fol. 293 b, 1892, 15. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030969