Ivar Sørensson på Fannbostad1,2

M, #12901, (23. mai 1791 - 22. februar 1792)
Far*Søren Olsson på Fannbostad1,2 (1742 - 1798)
Mor*Ingeleiv Andersdotter på Fannbostad1 (c 1747 - c 1828)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megIvar ble født den 23. mai 1791 på Fannbostad, Bolsøy, og først hjemmedøpt av jordmora, Beret.1 Ivar ble døpt den 4. juni 1791 i Molde kirke. Faddere: Beret Ingebrigtsdotter på Berg og Ane Andersdatter i Schultzhagen o.a.1

Ivar døde den 22. februar 1792 på Fannbostad.2 Han ble jordfestet den 18. mars 1792.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630012
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 120 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630047

Ane Andersdatter i Schultzhagen1

K, #12902

Familie

Klaus Johanssen Bredin (1740 - 1795)
BarnAne giftet seg i 1787 i Molde med Klaus Johanssen Bredin. I februar ble det betalt 1 daler til kirken for vielsen.1,2
Hun og Klaus var husfolk på mnr. 153, Østre Schultzhagen, Molde, i 1787. (De hadde overtatt etter Ola Hjertøy, s.d.) Huset var enetasjes med torvtak og taksert til 30 daler. De bodde fremdeles i Schultzhagen i 1791.3,4,1
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Sørensson på Fannbostad den 4. juni 1791 i Molde kirke.1


     Ane Andersdatter i Schultzhagen og Ane Olsdatter i Indre Schultzhagen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630012
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 71 b.
 3. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787, takst. Schultz Hagen, mnr. 156. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064063
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 18, mnr. 156. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/83/

Marit Andersdotter på Nakken1

K, #12903, (ca. 1788 - )
Far*Anders Jensson på Nakken1 (c 1733 - c 1789)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megMarit ble født ca. 1788.1
Hun var myndling av Per Sørensson på Mauset fra 1799.1
Hun var arving ved skiftet etter Eli Jensdotter på Elsås den 24. juni 1799: 2 daler 1 ort 14 skilling.1,2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 394 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/414/
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 432 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/452/

Per Sørensson på Mauset1,2,3

M, #12904, (ca. 1754 - før 1834)
Far*Søren Sørensson på Mauset3 (c 1727 - 1817)

Familie

Marta Ivarsdotter på Mauset (c 1758 - c 1834)
De hadde fler barn.5 
BarnPer ble født ca. 1754.4,5 Han var tambur i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1780. Han var tjenestekar og hadde vært soldat i 7 år.4 Han ble trolig kalt tambur Per i Lia i 1782.6
Knut Olsson i Lia og Marta Aslaksdotter på Lønset ble stevnet til tinget på Lønset, Bolsøy, den 21. oktober 1782. De hadde hatt 48 gjester i bryllupet, som var fler enn tillatt. Blant disse var Synnøv Andersdotter på Lønset, Anders Aslaksson på Ytre Lønset, Ola Olsson i Lia, Ola Olsson i Lia, Per Knutsson på Vedelva, Åmund Olsson på Skjørsetra, tambur Per i Lia, Per Andersson på Romold, Anne Aslaksdotter på Romold, Sjurd klokker, Knut i Hommelvika, Just Strande, Brit Strande, Ingebrigt Olsson Strande, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Brit Lassesdotter Kleive, Hallvor Persson på Berg, Kristi Bolsøy, Jon Knutsson Strande, Rasmus Ivarsson på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset samt brudgommens bror i Skjørlia og brudas ugifte søster i Ytterhaugan. Alle var innstevnet, fordi de i Molde hadde drukket, støyet og fart gjennom byen med «Spillen og Svermerie» på en søndag, og i bryllupshuset på landet drukket brennevin og holdt fest i fler dager enn tillatt – de holdt på til tirsdag 2. juli. Knut Olsson ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 3 daler for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking, 5 daler for festing over tiden, og 2 daler 8 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 15 daler 8 skilling, som tilfalt sognets fattige.7

Per trolovet seg den 23. april 1786 i Kleive kirke, Bolsøy, med Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet.1,8
Per giftet seg den 19. november 1786 med Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet.1,5
Han var verge for Marit Andersdotter på Nakken fra 1799.9

Han og Marta var brukere på Mauset, Bolsøy, i 1801.5,2
Han var arving ved skiftet etter Søren Sørensson på Mauset den 23. august 1819.3


Per døde før 1834.10

     Navnet hans ble skrevet Peder Sørensen Mauset i 1786.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 b, 1786, 23. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620551
 2. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 95 a, 1801. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630163
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 415 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/423/
 4. [S1530] 2. trondhjemske infreg, ruller 1779–80: 1780, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Prima Plana. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201690456
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 435 b, Mauseth, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/24/
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 7. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a–293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 176 a, 1. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630081
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 394 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/414/
 10. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 210 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24626/213/

Marta Ivarsdotter på Mauset1,2

K, #12905, (ca. 1758 - ca. 1834)
Far*Ivar Knutsson i Solemdalsgjerdet3 (1728 - 1813)
Mor*Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet3 (c 1725 - 1783)

Familie

Per Sørensson på Mauset (c 1754 - f 1834)
De hadde fler barn.2 
BarnMarta ble født ca. 1758.3,2
Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson i Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.4,5,6
Hun var arving ved skiftet etter Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet den 28. mars 1784.3
Hun var myndling av Søren Sørensson på Mauset i 1784.3

Annet navn: Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet, nevnt 1786.7,3
Marta trolovet seg den 23. april 1786 i Kleive kirke, Bolsøy, med Per Sørensson på Mauset.7,8
Marta giftet seg den 19. november 1786 med Per Sørensson på Mauset.7,2
Hun og Per var brukere på Mauset, Bolsøy, i 1801.2,1

Marta døde ca. 1834 på Mauset.9

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 95 a, 1801. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630163
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 435 b, Mauseth, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/24/
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670696
 4. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 b, 1786, 23. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620551
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 176 a, 1. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630081
 9. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 210 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24626/213/

Jan Hansson Brokstad1,2

M, #12906, (1799 - 5. januar 1875)

Familie

Brit Sjurdsdotter Brokstad (1804 - 1880)
De hadde fire barn.6 Annet navn: Jan Hansson på Hjellset.3
Jan ble født i 1799 på Hjellset, Bolsøy.3,1 Jan ble døpt den 10. februar 1799.3 Han hadde kopper.4
Annet navn: Jan Hansson på Lønsetbøen, nevnt 1833.5
Jan fikk barn med en uregistrert person i mars 1833.5
Annet navn: Jan Hansson på Lønset, nevnt 1834.4
Jan giftet seg den 6. juli 1834 i Kleive kirke, Bolsøy, med Brit Sjurdsdotter på Stranda (forlovere: Ola Eriksson o.a.)4 Jan Hansson Brokstad var fisker og daglønner.6
Han og Brit var husfolk på Janplassen, Nedre Brokstad, Bolsøy, i 1865. De hadde ett storfe og fire sauer. Utsæd: 1/16 tønne bygg, ¼ tønne havre og 1 tønne potet. Jan og Brit hadde ku og høner i kjelleren og høyet i en sval i enden av huset. Hønene kom opp gjennom en luke i gulvet og fikk mat. Plassen hadde navn etter Jan og ble nedlagt etter deres brukertid.2,7

Jan døde den 5. januar 1875 på Nedre Brokstad, Bolsøy, som plassbruker.1 Han ble gravlagt den 11. januar 1875.1

Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 70) var Jan Hansson Brokstad barn av Hans Rasmusson og Brit Ivarsdotter på Lønset, men dette stemmer nok ikke.6

Kilder/noter

 1. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 400, 1875, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707020628
 2. [S1310] Bolsøy ft. 1865: liste 4, under lnr. 182 A, Brokstad Bugten. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38296/59/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630141
 4. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 396, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640163
 5. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 87, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640289
 6. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 70. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=73
 7. [S2117] «Plassbruk og husmenn på sørsida av Fannefjorden»: s. 576. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081508274?page=587

Ivar Toresson på Slettom1

M, #12907, (1738 - 1813)

Familie

Guri Syversdotter på Slettom (1739 - 1807)
De hadde sju barn.2 
BarnIvar ble født i 1738 på Lesjaverk gard, Lesja, i «Fyrstugu».2
Annet navn: Ivar Toresson på Bakken.2 Hans hjemsted var på Bakken, Bjorlie, Lesja.2
Ivar giftet seg i 1763 med Guri Syversdotter i Mølme.2
Ivar Toresson og Guri Syversdotter kjøpte på Sør-Slettom, Slettom, Lesja, i 1766 av Bjørn Ivarsson. De drev bruket til de solgte det videre i 1773.1
Han og Guri bodde trolig på Bakken fra 1773.2
Annet navn: Ivar Toresson i Koia.3 Ivar og Guri var husfolk i Koia, Bjorlie, Lesja, i 1784, sammen med Brit Ivarsdotter o.a.3 Ivar og Guri bodde i Bolsøy fra 1787 sammen med Guro Ivarsdotter o.a. Familien fikk da flytteattest fra Lesja.2
Han og Guri bodde på Ugelstad, Kvernes, hvor sønnen Syver kjøpte et bruk i 1791.2

Ivar døde i 1813 på Strand, Kornstad, trolig hos sønnen Tore.2

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 375.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#71
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 71. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#74

Guri Syversdotter på Slettom1

K, #12908, (1739 - 1807)

Familie

Ivar Toresson på Slettom (1738 - 1813)
De hadde sju barn.3 
BarnAnnet navn: Guri Syversdotter i Mølme.2
Guri ble født i 1739 i Lesja.2
Guri giftet seg i 1763 med Ivar Toresson på Bakken.3
Ivar Toresson og Guri Syversdotter kjøpte på Sør-Slettom, Slettom, Lesja, i 1766 av Bjørn Ivarsson. De drev bruket til de solgte det videre i 1773.1
Hun og Ivar bodde trolig på Bakken, Bjorlie, Lesja, fra 1773.3
Annet navn: Guri Syversdotter i Koia.4
Hun og Ivar var husfolk i Koia, Bjorlie, Lesja, i 1784, sammen med Brit Ivarsdotter.4 Guri og Ivar bodde i Bolsøy fra 1787 sammen med Guro Ivarsdotter o.a. Familien fikk da flytteattest fra Lesja.3
Hun og Ivar bodde på Ugelstad, Kvernes. hvor sønnen Syver kjøpte et bruk i 1791.3

Guri døde i 1807 på Strand, Kornstad, trolig hos sønnen Tore.3

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 375.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 299. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#302
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#71
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 71. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#74

Brit Ivarsdotter på Lønset1

K, #12909, (1768 - )
Far*Ivar Toresson på Slettom2 (1738 - 1813)
Mor*Guri Syversdotter på Slettom2 (1739 - 1807)

Familie

Hans Rasmusson på Lønset (c 1763 - )
De hadde iallfall tre barn.1 Annet navn: Brit Ivarsdotter på Slettom.2
Brit ble født i 1768 på Slettom, Lesja.2 Hun bodde hos Ivar Toresson og Guri Syversdotter i Koia, Bjorlie, Lesja, i 1784.3
Annet navn: Brit Ivarsdotter Koia, nevnt 1790.4,5,2
Brit trolovet seg med Hans Rasmusson på Lønset den 21. november 1790 på Lønset, Bolsøy, i huset. Forlovere: Anders Aslaksson på Lønset og Just Kristoffersson i Strandhagen.5
Brit giftet seg den 26. desember 1790 i Bolsøy kirke med Hans Rasmusson på Lønset.4,5,1
Hun og Hans var brukere på Lønset i 1801. Tre barn og ei tjenestejente bodde hos dem. Hans var fremdeles der i 1804.1,6

Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 70) var Jan Hansson Brokstad barn av Hans Rasmusson og Brit Ivarsdotter på Lønset, men dette stemmer nok ikke.7

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 419 a, Lønset, 4. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/7/
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#71
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 71. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#74
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 28 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620569
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620560
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690088
 7. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 70. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=73

Marit Persdotter på Tollåsen1

K, #12910, ( - ca. 1757)
Far*Per Knutsson på Slemmå2 (o 1655 - 1729)
Mor*Marit Persdotter på Indre Slemmå ( - e 1732)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Jens Andersson på Tollåsen (c 1695 - c 1733)
Fire barn levde i 1733.6,1 
Barn

Familie 2

Søren Åmundsson på Tollåsen (c 1707 - )
To barn levde i 1757.1 
BarnAnnet navn: Marit Persdotter på Slemmå, nevnt 1725.3,4
Marit trolovet seg den 5. april 1725 i Veøy kirke med Jens Andersson på Tollåsen.3
Marit giftet seg den 2. juli 1725 i Bolsøy kirke med Jens Andersson på Tollåsen.4
Hun og Jens bodde på Tollåsen, Bolsøy, i 1728.5
Hun var arving ved skiftet etter Jens Andersson på Tollåsen den 15. juni 1733: drøyt 12 daler.6

Marit giftet seg med Søren Åmundsson på Brattset.1
Hun og Søren bodde på Tollåsen i 1740. De drev et bruk der i 1748.7,8
Per Persson på Mittet kjøpte odelsgods i Pegarden, Dale, Veøy, den 6. januar 1740 av Ola Knutsson på Dale, Per Olsson på Holm, Erik Hansson på Solemdalen, Ola Olsson på Berg og Søren Åmundsson på Tollåsen. Per Olsson, Erik, Ola Olsson og Søren solgte på vegne av sine koner. De hadde arvet jorden etter Per Knutsson på Slemmå, og inkludert sin egen del overtok Per Persson 1 pund 2 merker med bygselrett. Vitner: Ola Larsson på Staurset og Knut Knutsson på Mittet. Skjøtet ble tinglyst 1. februar.7,2


Marit døde ca. 1757 på Tollåsen.1 Det ble holdt skifte etter henne den 19. august 1757. Kreditorer: Nils Piersson, Hans Hanssen Vingård, Daniel Steffenssen, Peter Nikolai Møller, Anders Olssen, Åge Persson og Hans Holst o.a. Arvinger: Søren Åmundsson, Anders Jensson, Eli Jensdotter, Marit Jensdotter, Kari Jensdotter, Anne Sørensdotter og Guri Sørensdotter. Formue: 45 daler 10 skilling. Gjeld og omkostninger: 34 daler 4 skilling. Arv: 11 daler 6 skilling, fordelt på enkemannen og de seks barna.1

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 545) har Marit Persdotter på Slemmå fått ektemannen til søstera Anne, som ikke er nevnt.9,10

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/532/
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 141 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 60, 5. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660238
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 63, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660239
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 541 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640557
 6. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne Otting, 15. juni, Toldaasen.
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 140 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 8. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690192
 9. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 545. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=546
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 80, 6. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660248
 11. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 394 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/414/

Søren Åmundsson på Tollåsen1,2,3

M, #12911, (ca. 1707 - )

Familie

Marit Persdotter på Tollåsen ( - c 1757)
To barn levde i 1757.2 
BarnAnnet navn: Søren Åmundsson på Brattset.4
Søren ble født ca. 1707.4 Hans hjemsted var på Brattset, Bolsøy.4
Søren giftet seg med Marit Persdotter på Tollåsen.2
Han og Marit bodde på Tollåsen, Bolsøy, i 1740. De drev et bruk der i 1748.3,4
Ola Knutsson på Dale, Per Olsson på Holm, Erik Hansson på Solemdalen, Ola Olsson på Berg og Søren Åmundsson på Tollåsen solgte odelsgods i Pegarden, Dale, Veøy, den 6. januar 1740 til Per Persson på Mittet. Per Olsson, Erik, Ola Olsson og Søren solgte på vegne av sine koner. De hadde arvet jorden etter Per Knutsson på Slemmå, og inkludert sin egen del overtok Per Persson 1 pund 2 merker med bygselrett. Vitner: Ola Larsson på Staurset og Knut Knutsson på Mittet. Skjøtet ble tinglyst 1. februar.3,5 Søren Åmundsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1739 etter 9 års tjeneste og overført til landvernet.4
Han var arving ved skiftet etter Marit Persdotter på Tollåsen den 19. august 1757.2
Han var verge for Anders Jensson på Tollåsen i 1757.2
Han var forlover for Per Olsson på Tollåsen og Marit Knutsdotter på Inner-Mittet, som ble trolovet den 23. mai 1758 i Veøy kirke.1


     Søren Åmundsson på Tollåsen og Synnøv Åmundsdotter på Brattset var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 442, 23. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/532/
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 140 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 4. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690192
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 141 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398

Anne Sørensdotter på Tollåsen1,2

K, #12912, (ca. 1741 - )
Far*Søren Åmundsson på Tollåsen1 (c 1707 - )
Mor*Marit Persdotter på Tollåsen1,2 ( - c 1757)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megAnne ble født ca. 1741 på Tollåsen, Bolsøy.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Marit Persdotter på Tollåsen den 19. august 1757.1
Hun var myndling av Hans Knutsson på Nakken fra 1799.2
Hun var arving ved skiftet etter Eli Jensdotter på Elsås den 24. juni 1799: 2 ort 9 skilling.2,4
Anne tjente i Fredsviklia, Tingvoll, i 1801. Hun oppholdt seg ved Tingvollfjorden allerede i 1799.3,2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/532/
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 394 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/414/
 3. [S1433] Tingvoll ft. 1801: fol. 580 a, Frisviglie, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58428/15/
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 432 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/452/

Guri Sørensdotter på Tollåsen1,2

K, #12913, (ca. 1750 - )
Far*Søren Åmundsson på Tollåsen1 (c 1707 - )
Mor*Marit Persdotter på Tollåsen1,2 ( - c 1757)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megGuri ble født ca. 1750 på Tollåsen, Bolsøy.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Marit Persdotter på Tollåsen den 19. august 1757.1
Hun var myndling av Hans Knutsson på Nakken fra 1799.2
Hun var arving ved skiftet etter Eli Jensdotter på Elsås den 24. juni 1799: 2 ort 9 skilling.2,4
Guri Sørensdotter tjente trolig i Brubekken, Tingvoll, i 1801. Hun oppholdt seg i Tingvoll allerede i 1799.3,2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/532/
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 394 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/414/
 3. [S1433] Tingvoll ft. 1801: fol. 582 b, Brubech. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58428/18/
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 432 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/452/

Hans Knutsson på Nakken1,2

M, #12914, (ca. 1760 - 25. juli 1800)Hans ble født ca. 1760.2
Han bodde på Nakken, Bolsøy, i 1799.1
Han var verge for Anne Sørensdotter og Guri Sørensdotter fra 1799.1


Hans døde den 25. juli 1800 på Nakken.2 Han ble jordfestet den 7. september 1800 på Kleive kirkegård, Bolsøy.2,3

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 394 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/414/
 2. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 87 b, 1800. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630158
 3. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 74 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630151

Birgitte Andersdotter Tostrup1,2

K, #12915, ( - etter 1727)Hennes far bodde i 1727 i Oppigarden, Gyl, Tingvoll.2,1 Birgitte tjente i Molde i 1727. Hun hadde tjent der i mange år.3

Kilder/noter

 1. [S761] Nordmøre prosti, skifteprotokoll 1697–1786: fol. 212 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25119/208/
 2. [S313] Gards- og ættesoge for Tingvoll II: s. 64. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948004#67
 3. [S761] Nordmøre prosti, skifteprotokoll 1697–1786: fol. 218 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25119/213/

Kari Persdotter på Heggenes1,2

K, #12916, (1748 - 1765)
Far*Per Olsson på Heggenes2 (c 1696 - 1751)
Mor*Marit Persdotter på Heggenes1,2 (c 1707 - 1765)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megKari ble født i 1748 på Heggenes, Veøy.2
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Matsson og Marit Persdotter på Heggenes den 18. april 1765: 126 daler. Hennes verge fordret også innestående arv på Karis vegne: 28 daler 3 ort 12 skilling etter faren, 18–1–13 etter halvbroren, samt ei ku (3–2–0), rødrandet rye (1–2–0) og brystduk (0–2–12) i faddergave – skjønt av dette hadde hun allerede fått 20–0–4.3
Hun var myndling av Tosten Persson på Holm i 1765.1


Kari døde i 1765 på Heggenes, av sott.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 963. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#966
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b–285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/

Per Olsson på Holm1,2

M, #12917, (ca. 1672 - 1742)
Far*Ola Tostensson på Holm3,4 (c 1621 - c 1703)

Familie

Kari Persdotter på Holm (c 1685 - 1760)
De hadde sju barn.6 
BarnPer ble født ca. 1672 på Holm, Veøy.5,4 Han var soldat i 1701.4 I manntallet av 1701 står Per Olsson hos Gamle-Ola Holm på bnr. 3, Holm, Veøy.4,6
Per giftet seg med Kari Persdotter på Slemmå.6
Han og Kari var brukere på bnr. 3.6
Han var verge ved skiftet etter Knut Persson på Dale den 12. april 1709.7
Per Olsson på Holm, Per Knutsson på Slemmå og Per Persson på Mittet gav bygselseddel på 18 merker på Aslakgarden, Dale, Veøy, til Bjarte Persson den 16. desember 1709.2
Per Olsson på Holm var prestemedhjelper.6
Han var forlover for Ottar Toresson på Nesje og Brit Olsdotter på Holm, som ble trolovet den 17. mai 1722 i Veøy kirke.8
Han var forlover for Kari Andersdotter og Ola Olsson på Mork, som ble trolovet den 4. februar 1726.9,10
Han var forlover for Knut Knutsson på Mittet og Marit Kristensdotter, som ble trolovet den 18. oktober 1727 i Veøy kirke.11

Ola Knutsson på Dale, Per Olsson på Holm, Erik Hansson på Solemdalen, Ola Olsson på Berg og Søren Åmundsson på Tollåsen solgte odelsgods i Pegarden, Dale, Veøy, den 6. januar 1740 til Per Persson på Mittet. Per Olsson, Erik, Ola Olsson og Søren solgte på vegne av sine koner. De hadde arvet jorden etter Per Knutsson på Slemmå, og inkludert sin egen del overtok Per Persson 1 pund 2 merker med bygselrett. Vitner: Ola Larsson på Staurset og Knut Knutsson på Mittet. Skjøtet ble tinglyst 1. februar.12,1

Per døde i 1742 på Holm.6

     Navnet hans ble skrevet Peder Holm fra 1722 til 1727.8,11

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 141 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 2. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 115 a, publiseringsnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390244
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 128 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630244
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, Holm. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 247 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400412
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 607. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=608
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 125 b–126 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630525
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 18, 6. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660217
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 70, 4. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660243
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 70, Marias renselsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660243
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 88. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660252
 12. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 140 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398

Tosten Persson på Holm1,2,3

M, #12918, (ca. 1721 - 1770)
Far*Per Olsson på Holm1 (c 1672 - 1742)
Mor*Kari Persdotter på Holm1 (c 1685 - 1760)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megTosten ble født ca. 1721 på Holm, Veøy.1
Han var bruker på bnr. 3, Holm, Veøy, fra 1753 til 1770.4
Han var verge for Ingebjørg Ivarsdotter på Dale i 1757.3
Knut Olsson kjøpte 1 pund 2 merker med bygselrett i Pegarden, Dale, Veøy, den 31. desember 1759 av Ingebjørg Ivarsdotter. Kjøpesum: 20 daler. Selgeren hadde fått jorden etter sin avdøde mann, Per Persson. Ingebjørg undertegnet skjøtet egenhendig. Hennes verge, Tosten Persson på Holm, var vitne. Dokumentet ble tinglyst 23. juli 1760.5,6

Han ble kalt Tosten den høgmælte.4
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: stue med kove (12 daler 1 ort).7
Han var verge for Kari Persdotter på Heggenes i 1765.2


Tosten døde i 1770 på Holm.4

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 607. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=608
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 608. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#609
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 212 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650694
 6. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 213 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650694
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Anne Toresdotter på Fannbostad1

K, #12919, ( - etter 1740)

Familie

Villum Nilsson på Fannbostad ( - c 1740)
To barn levde i 1740.1 
BarnAnne giftet seg med Villum Nilsson.1
Hun og Villum var brukere på Fannbostad, Bolsøy, i 1711.2
Anna Fanbustad var fadder ved dåpen til Knut Olsson på Årø den 31. august 1737 i Bolsøy kirke.3
Hun var arving ved skiftet etter Villum Nilsson på Fannbostad den 1. september 1740: 5 daler 2 ort 1 skilling. Hun fikk også 1 daler i begravelsesomkostninger.4
Hun var myndling av Elling i Gjerdet i 1740.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 2 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/18/
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Fandbostad.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 31. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 2 b–3 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/18/

Knut på Talset1

M, #12920, ( - etter 1740)Han bodde på Talset, Bolsøy, i 1740.1
Han var verge for Tore Villumsson på Fannbostad fra 1740.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 2 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/18/

Ingebjørg Nilsdotter1,2,3

K, #12921, ( - før 1765)
Far*Nils Jørnsson i Skjerslia2,3 (c 1632 - c 1688)
Mor*Lisbet Villumsdotter i Skjerslia1,2 ( - 1703)

Familie

Ett barn er nevnt i forbindelse med et skifte.3 
BarnHun var arving ved skiftet etter Nils Jørnsson i Skjerslia den 20. juli 1689: 2 daler 2 ort 5 skilling.4
Hun var arving ved skiftet etter Lisbet Villumsdotter på Sandnes den 15. september 1703.1


Ingebjørg døde før 1765.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 88 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/99/
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/
 4. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b–37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041

Nils Olsson på Holm1,2,3

M, #12922, (ca. 1694 - 1766)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter2 ( - f 1765)

Familie

Sigrid Eriksdotter på Holm (c 1692 - 1766)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnNils ble født ca. 1694.4
Nils trolovet seg den 26. september 1723 i Veøy kirke med Sigrid Eriksdotter i Røvik, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.1
Nils giftet seg den 28. november 1723 i Bolsøy kirke med Sigrid Eriksdotter, viet av Erik Pedersson Lekanger.5
Han og Sigrid var husfolk i Ytste Gjerdet, Holm, Veøy, fra 1752. De bodde på Holm allerede i 1733 og var fattige husfolk der i 1764.4,3,6 Rasmus Nilsson på Elsås, Per Nilsson på Elsås, Beret Nilsdotter, Marit Nilsdotter, Tore Villumsson, Marit Villumsdotter, Nils Olsson på Holm, Lisbet Nilsdotter og Brit Nilsdotter på Øverland samt barna til Hans Nilsson på Kringstad meldte seg som arvinger ved skiftet etter Ivar Matsson på Heggenes i april 1765, men han hadde nærere slektninger.2

Nils døde i 1766 i Veøy.4

     I et skifte fra 1765 ser det ut til at Berete Nielsdatter øverland er barn av Nils Jørnsson i Skjerslia, men Brit på Øverland synes å ha vært datter av Nils Olsson på Holm.2

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 582) er Nils Olsson og Sigrid Eriksdotter feilplassert på Ytre Slemmå, Veøy, i 1764 grunnet feillesning av ekstraskattemanntallet.7,6

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 39. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660227
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 134. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660275
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 680. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#681
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660228
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 65, mnr. 242. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050071
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 582. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=583
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 45. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660230

Sigrid Eriksdotter på Holm1

K, #12923, (ca. 1692 - 1766)

Familie

Nils Olsson på Holm (c 1694 - 1766)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnSigrid ble født ca. 1692.2
Annet navn: Sigrid Eriksdotter i Røvik, nevnt 1723.3,4
Sigrid trolovet seg den 26. september 1723 i Veøy kirke med Nils Olsson, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.3
Sigrid giftet seg den 28. november 1723 i Bolsøy kirke med Nils Olsson, viet av Erik Pedersson Lekanger.4
Hun og Nils var husfolk i Ytste Gjerdet, Holm, Veøy, fra 1752. De bodde på Holm allerede i 1733 og var fattige husfolk der i 1764.2,5,1

Sigrid døde i 1766 i Veøy.2

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 582) er Nils Olsson og Sigrid Eriksdotter feilplassert på Ytre Slemmå, Veøy, i 1764 grunnet feillesning av ekstraskattemanntallet.6,1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 65, mnr. 242. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050071
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 680. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#681
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 39. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660227
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660228
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 134. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660275
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 582. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=583

Lisbet Nilsdotter i Skjerslia1,2,3

K, #12924, ( - etter 1765)
Far*Nils Jørnsson i Skjerslia4,2 (c 1632 - c 1688)
Mor*Lisbet Villumsdotter i Skjerslia3,4,2 ( - 1703)Hun var arving ved skiftet etter Nils Jørnsson i Skjerslia den 20. juli 1689: 2 daler 2 ort 5 skilling.5
Hun var arving ved skiftet etter Lisbet Villumsdotter på Sandnes den 15. september 1703.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Dordi Jakobsdotter på Sandnes den 28. juni 1708: 2 ort 12 skilling.6
Rasmus Nilsson på Elsås, Per Nilsson på Elsås, Beret Nilsdotter, Marit Nilsdotter, Tore Villumsson, Marit Villumsdotter, Nils Olsson på Holm, Lisbet Nilsdotter og Brit Nilsdotter på Øverland samt barna til Hans Nilsson på Kringstad meldte seg som arvinger ved skiftet etter Ivar Matsson på Heggenes i april 1765, men han hadde nærere slektninger.2

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630042
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 88 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/99/
 4. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 5. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b–37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 55 b–56 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/63/

Brit Nilsdotter1,2

K, #12925, ( - før 1765)
Far*Nils Jørnsson i Skjerslia3,4 (c 1632 - c 1688)
Mor*Lisbet Villumsdotter i Skjerslia2,3,4 ( - 1703)Hun var arving ved skiftet etter Nils Jørnsson i Skjerslia den 20. juli 1689: 2 daler 2 ort 5 skilling.5
Hun var arving ved skiftet etter Lisbet Villumsdotter på Sandnes den 15. september 1703.2


Brit døde trolig før 1765.

     I et skifte fra 1765 ser det ut til at Berete Nielsdatter øverland er barn av Nils Jørnsson i Skjerslia, men Brit på Øverland synes å ha vært datter av Nils Olsson på Holm.4

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630042
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 88 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/99/
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/
 5. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b–37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041

Ola Eriksson i Buvika1,2,3

M, #12926, (ca. 1720 - 1773)
Far*Erik Knutsson i Buvika4,1 (c 1692 - 1765)
Mor*Marit Knutsdotter i Buvika ( - f 1758)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde ni barn.6 
BarnOla ble født ca. 1720, før foreldrene giftet seg.2,5
Han var bruker i Buvika, Nesset, i 1752. Ola skrev kårkontrakt med faren 29. mars, og var selveier fra 1765 til 73.1,3,6
Han bevitnet at Johans Jørnsson på Ljøsta solgte 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) på Skaget, Ljøsta, Nesset, den 20. oktober 1763 til Knut Olsson på Ljøsta.7
Han var verge for Eli Knutsdotter i 1763.8
Han var arving ved skiftet etter Erik Knutsson i Buvika den 21. oktober 1765: 5 daler 2 ort 19 skilling.9


Ola døde i 1773 i Buvika.2 Han ble jordfestet den 27. august 1773 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Erichsen Buvig og Ole Erichsen Buevigen i 1763.7

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 178, publiseringsnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410093
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 98 a, 27. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640141
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 16. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=19
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 323 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660348
 5. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 153 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390620
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 17. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#20
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 269 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650753
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/196/
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 323 b–324 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660348
 10. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 307 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680325

Gjertrud Eriksdotter i Storvika1,2

K, #12927, ( - etter 1759)

Familie 1

Hun var enke i 1759.1,2 

Familie 2

Erik Justssen (c 1721 - 1792)
Ingen barn levde i 1792.3 Gjertrud giftet seg med en uregistrert person.
Hun bodde i Storvika, Veøy, i 1759.1
Gjertrud trolovet seg den 22. mai 1759 i Veøy kirke med Erik Justssen. Forlovere: Ola Jonssen og Erik Kristensson i Storvika.1
Gjertrud giftet seg den 17. juli 1759 i Veøy kirke med Erik Justssen.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 455. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660433
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 457. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660434
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 172 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/173/

Erik Kristensson i Storvika1,2

M, #12928, (1728 - 1774)
Far*Kristen Knutsson på Dalset3 (c 1697 - 1760)Annet navn: Erik Kristensson på Dalset.3
Erik ble født i 1728 på Dalset, Veøy.3
Han var selveier i Storvika, Veøy, fra 1757.2
Han var forlover for Erik Justssen og Gjertrud Eriksdotter i Storvika, som ble trolovet den 22. mai 1759 i Veøy kirke.1


Erik døde i 1774 i Veøy.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 455. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660433
 2. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 41. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#50
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 453. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#454

Guri Hansdatter1,2

K, #12929, ( - etter 1764)

Familie 1

Erik Andersson Aure (c 1669 - f 1751)

Familie 2

Ola Jonssen Farkvam (c 1727 - 1795)
De hadde ikke barn.6 Guri giftet seg den 8. juni 1742 med Erik Andersson Aure.2 På vielsesdagen lovte Erik Andersson Aure og Guri Hansdatter hverandre at den lengstlevende skulle ha 10 daler forlodds i huset, i påhør av Hans Hansson og Synnøv Eriksdotter og øvrige gjester, og bekreftet skriftlig den 29. juni 1743. Dokumentet ble tinglyst 25. november.2
Guri giftet seg med Ola Jonssen Farkvam.3,1
Hun og Ola var husfolk på mnr. 39, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1762. I 1767 var huset taksert til 40 daler.3,1,4

Ifølge Bygdebok for Fræna (III) var Hans Hansson bror av Guri Hansdatter, men det er nok feiltolkning av panteboka.5,2

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/83/
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 196 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650456
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Schultzhagen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212017
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, mnr. 47. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064205
 5. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 495. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014110448122?page=498
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/221/

Jon Ivarsson Farkvam1,2,3,4

M, #12930, (ca. 1691 - )
Far*Ivar Farkvam2 (c 1651 - )

Familie

Kona ble etter barsel innledet i Molde kirke 18. januar 1722. De kan ha hatt fler barn.4 
BarnJon ble født ca. 1691.2 Han bodde hos Ivar på Farkvam, Veøy, i 1701.5,2
Han var fadder ved dåpen til Mari Baltsersdotter på Mek den 25. juni 1724 i Bolsøy kirke.6

Han var husmann i Molde i 1724. Grunnen tilhørte Moldegård. Jon bodde vestenfor elva i 1746 og 48.1,7,3
Ola Rasmusson på Holm ble stevnet til tinget på Veøya, Veøy, den 29. november 1729. Noen dager før sankthansdag stjal han 2 tønner salt fra en bod ved saltkjelen til Per Kolbeinsson og Per Olsson på Nesje, og solgte saltet til Jon Ivarsson Farkvam, Aslak Gunnarsson og Mons Olsson i Krubba. Per Kolbeinssons og Per Olssons merker ble funnet på trauene. Ola hadde tilstått og foreslått forlik, men det torde de ikke inngå, så han ble på tinget dømt til å erstatte tapet pluss det dobbelte, miste sin halvdel av felleseiet med kona, og pisking i fengsel.8,9

Kilder/noter

 1. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 51 b. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819660254
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 202, Farqvam. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282114
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1748. 19. august, manntall.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660215
 5. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Woldtz otting, Farqvam. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161043
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 49. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-26
 7. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 8. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 48 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400042
 9. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 49 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400042
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 756. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650382
 11. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.

Jon Børresson på Flate1,2

M, #12931, (ca. 1759 - )
Far*Børre Jonsson på Flate3,4 (c 1731 - )
Mor*Kristi Eriksdotter på Flate (c 1724 - 1787)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megJon ble født ca. 1759.2
Han bodde på Flate, Vestnes, i 1796. Han var bruker der i 1801.1,2
Han var verge for Gurianna Olsdatter fra 1796. (I skiftet etter hennes far kalles Jon morbror av Gurianna. Det riktige er morbrorsønn, eventuelt er Jon Børresson feilskrift for Børre Jonsson, hans far.)1

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/221/
 2. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 388 b, Flade, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58422/21/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 458. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660435
 4. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 388 b, Flade, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58422/21/

Jakob Olsson Breivik1,2,3

M, #12932, (1775 - 1801)Jakob ble født i 1775 i Ytre Breivika, Hen.3,4 Jakob ble døpt den 3. desember 1775 i Hen kirke.3 Han var soldat i 1801.2,5 Jakob tjente på Mjelva, Grytten, i februar 1801.5

Jakob døde i 1801 i Molde.2 Han ble gravlagt den 26. mai 1801. Samme dag ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.2,1

     Navnet hans ble skrevet Jacob Olsen Brevigen i 1801 (post mortem).2

Kilder/noter

 1. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 177. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010089
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 5 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/20/
 5. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 305 a, Mielva. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58421/4/

Sjurd Hansson på Åndal1

M, #12933, (ca. 1741 - 1801)

Familie

Han var enkemann i 1801.1 Sjurd ble født ca. 1741.1,2
Han bodde på Åndal, Øre, i februar 1801. Han var syk og ble underholdt av sognet.1
Han ble også kalt Sjurd Jonsson Åndal, nevnt 1801 (post mortem).2

Sjurd døde i 1801 på Reknes hospital, Molde, som lem.2 Han ble jordfestet den 21. oktober 1801.2

Kilder/noter

 1. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 505 b, Aandal, 7. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58427/2/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Ola Rasmussen Rypdal1

M, #12934, (oktober 1801 - oktober 1801)
Far*Rasmus Rasmusson Rypdal1 (c 1760 - 1851)
Mor*Guri Olsdotter (1769 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til megOla døde i oktober 1801 i Molde, 1 dag gammel.1
Ola ble født i oktober 1801 i Molde.1 Han ble jordfestet den 1. november 1801.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Kristoffer Lovin Larssen1,2

M, #12935, (1801 - 1802)
Far*Jan Lind Larssen1,2 (1764 - 1808)
Mor*Marte Albretsdatter1 (c 1767 - )Kristoffer Lovin ble døpt den 22. oktober 1801 i Molde kirke. Faddere: madam Isabella Margareta Steffenssen, madam Anne Barbara Blix, jomfru Grete Steffenssen, Wilhelm Christian Schladermund, Andreas Blom Øvre og Jakob Geelmuyden.1

Kristoffer Lovin døde i 1802 i Molde, 13 uker 3 dager gammel.2 Han ble gravlagt den 6. januar 1802.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 a, 22. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630198
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Anne Katrine Sormerud1,2

K, #12936, (ca. 1749 - 1785)

Familie

Lorents Moris Lundgren (c 1736 - 1801)
De fikk iallfall ett jentebarn, som ble født og hjemmedøpt i 1782, men døde før det kom til kirken.3 Anne Katrine ble født ca. 1749.1
Anne Katrine trolovet seg den 21. mai 1779 i Bragernes med Lorents Moris Lundgren.2
Anne Katrine giftet seg den 4. september 1779 med Lorents Moris Lundgren.2,1 Anne Katrine og Lorents bodde i Elverum i 1782.3
Etter barsel ble hun innledet i Elverum kirke den 24. februar 1782.3

Hun og Lorents Moris bodde i Domkirken sogn, Trondheim, i 1785. Han var rulleført i 1. borgerkompani.1,4

Anne Katrine døde i 1785 i Trondheim, av tæring.1 Hun ble gravlagt den 16. oktober 1785 på Trondheim domkirkegård. Jorden kostet 1 daler.1

     Navnet hennes ble skrevet Anna Chathrina Sormerud i 1779.2

Kilder/noter

 1. [S1291] Trondheim, Domkirken mini. 1783–1818: 1785, oktober, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070920680427
 2. [S1436] Bragernes mini. 1759–81: s. 46. https://media.digitalarkivet.no/kb20061215640334
 3. [S1437] Elverum mini. 1777–93: s. 108, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603300153
 4. [S1438] Borgerkompaniene i Trondheim 1710–1799: Lorens Moris Lyndigren.

Guri Jonsdotter i Tverrlia1

K, #12937, (ca. 1744 - 1802)

Familie

Hans Hansson på Svinnset (1732 - c 1810)
De hadde ikke barn. Guri ble født ca. 1744.2,3,1
Guri giftet seg med en uregistrert person.2,1
Guri giftet seg i 1797 med Hans Hansson i Gausetvika.1,2
Annet navn: Guri Jonsdotter i Gausetvika.2,1 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Guri og Hans i Gausetvika, Gauset, Aukra. Hans sønn Per var plassbruker der.2
Annet navn: Guri Jonsdotter Vik, nevnt 1802.3

Guri døde i 1802 på Reknes hospital, Molde, som lem.3,1 Hun ble jordfestet den 2. april 1802.3

     Navnet hennes ble skrevet Guri Jonsdatter Wigen i 1802.3

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 199. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#202
 2. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 444 a, Gauset, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58425/8/
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Ingeborg Andersdotter Kringstad1,2,3,4,5

K, #12938, (1795 - 2. september 1843)
Far*Anders Olsson på Kringstad3,6,4 (c 1767 - 1843)
Mor*Ingeborg Larsdatter på Kringstad3,4 (c 1764 - )

Familie

Per Hanssen på Haukabøen (c 1794 - )
Ett barn levde i 1843.6 Ingeborg ble født i 1795 på Kringstad, Bolsøy.3 Ingeborg ble døpt den 7. juni 1795 i Molde kirke.3 Hun hadde kopper.5 Hun bodde hos Anders Olsson og Ingeborg Larsdatter på Kringstad i 1801.4,7
Ingeborg fikk barn med en uregistrert person ca. 1823.6
Ingeborg giftet seg den 28. desember 1823 i Bolsøy kirke med Per Hanssen på Haukabøen (forlovere: Anders Olsson på Kringstad og Per Persson på Haukabøen).5
Annet navn: Ingeborg Andersdotter på Haukabøen.8 Ingeborg og Per var forpaktere Heimi garden, Haukabøen, Aukra, i 1824.8
Annet navn: Ingeborg Andersdotter Bjørset, nevnt 1843.9 Ingeborg Andersdotter Bjørset var rådskone ved helbredelsesanstalten på Reknes hospital, Molde, i 1843.9,2

Ingeborg døde den 2. september 1843.9 Hun ble gravlagt i Molde.9 Skiftet etter henne ble sluttet den 29. februar 1844.2

Kilder/noter

 1. Hun kalles Ingeborg Anna i vielsesinnførselen i ministerialboka, men det kan være basert på feiloppslag av dåpsinnførselen.
 2. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610010
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 3 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630099
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kringstad.
 5. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 374, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640151
 6. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 39 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24628/40/
 7. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 371.
 8. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 291. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#294
 9. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 253, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630357

Karen Andrea Taarvig1,2

K, #12939, (ca. 1804 - 19. desember 1826)
Far*Andreas Borch Taarvig3 (c 1783 - 1831)
Mor*Elisabet Olsdatter3
7-menning 5 ganger forskjøvet til megKaren Andrea ble født ca. 1804, utenom ekteskap.1,3 Hun hadde kopper.3
Hun ble kalt Karen Andrea Knutsdatter, nevnt 1820.3 Hun ble konfirmert i 1820 i Molde kirke. Hun utviste god kunnskap og oppførsel.3

Karen Andrea døde ugift den 19. desember 1826 i Hammerfest.2,1

Kilder/noter

 1. [S1441] Hammerfest mini. 1821–42: s. 191, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070608650359
 2. [S1440] Vest-Finnmark skifteprotokoll 1827–32: s. 131. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25108/92/
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 471, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620640

Elisabet Olsdatter1

K, #12940

Familie

Andreas Borch Taarvig (c 1783 - 1831)
BarnElisabet fikk barn med Knut Andreas Torvik ca. 1804.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 471, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620640

Ingeleiv Jakobsdatter1

K, #12941, (ca. 1742 - 1802)

Familie

Hun var enke i 1802.1 Ingeleiv ble født ca. 1742.1
Ingeløv Jac: Datter var fadder ved dåpen til Knut Persson Tollås den 9. januar 1763 i Kleive kirke, Bolsøy.2,3

Ingeleiv giftet seg med en uregistrert person.1

Ingeleiv døde i 1802 i Molde.1 Hun ble jordfestet den 29. mai 1802.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630069

Anna Maria Bähr1

K, #12942, (6. juni 1700 - 5. mars 1751)

Familie

Louis de Vauvert (c 1667 - 1754)Anna Maria ble født den 6. juni 1700.1
Anna Maria giftet seg den 1. mai 1716 i Husum, Slesvig, Danmark, med Louis de Vauvert.1
Hun ble kalt fru Vauvert, nevnt 1728.2
Hun var fadder ved dåpen til Karen Lund den 29. mars 1728 i Molde kirke.2


Anna Maria døde den 5. mars 1751 i Saxegården, Oslo.1

Kilder/noter

 1. [S719] Militærbiografier II: s. 525. Vauvert, Louis de.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660254

Johanna Steffensdatter1

K, #12943, (ca. 1758 - 1802)Johanna ble født ca. 1758.1

Johanna døde i 1802 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble jordfestet den 3. september 1802.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Beret Nilsdatter1

K, #12944, (ca. 1754 - 1802)Beret ble født ca. 1754.1

Beret døde i 1802 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble jordfestet den 22. oktober 1802.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Elisabet Grindberg1

K, #12945, (1802 - 1802)
Far*Peder Grindberg1 (1754 - 1832)
Mor*Anne Kirstine Klingenberg (1774 - 1863)Elisabet ble født i 1802 i Molde, og hjemmedøpt.1

Elisabet døde i 1802 i Molde, 14 dager gammel.1 Hun ble gravlagt den 25. november 1802.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Klaus Korn1

M, #12946, (ca. 1657 - 28. mai 1696)

Familie

Maren Petersdotter Arents (1665 - 1728)
De hadde fem barn.2 
Barn
Klaus Korns signatur (gjengitt i Slekten Koren)Klaus ble født ca. 1657 i Bergen.1
Klaus giftet seg med Maren Petersdotter Arents.1 Klaus Korn var suksederende sogneprest i Kvinnherad.1

Klaus døde den 28. mai 1696 på Indre Fet, Kvinnherad.1

Sara Korn1

K, #12947, (10. august 1694 - 1766)
Far*Klaus Korn1 (c 1657 - 1696)
Mor*Maren Petersdotter Arents1 (1665 - 1728)

Familie

Jesper Omsen (1690 - 1735)
De hadde elleve barn.6 
BarnSara ble født den 10. august 1694 på Indre Fet, Kvinnherad.1
Sara giftet seg den 28. november 1714 på Malmanger, Kvinnherad, med Jesper Omsen.2
Hun bodde i Bergen i 1743.3

Sara døde i 1766 i Bergen.1 Hun ble gravlagt den 11. april 1766 på Nykirkegården, Bergen.2

Kilder/noter

 1. [S1443] Slekten Koren I: s. 17. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#30
 2. [S1443] Slekten Koren I: s. 21. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#34
 3. [S1443] Slekten Koren I: s. 23. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#36
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 176 a.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 992. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/211/
 6. [S1443] Slekten Koren I: s. 22. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#35

Maren Petersdotter Arents1

K, #12948, (1665 - 1728)

Familie 1

Klaus Korn (c 1657 - 1696)
De hadde fem barn.2 
Barn

Familie 2

De hadde fire barn.2 Maren ble født i 1665 på Malmanger, Kvinnherad.1
Maren giftet seg med Klaus Korn.1
Maren giftet seg den 14. juli 1697 med en uregistrert person.2

Maren døde i 1728 i Kvinnherad.1 Hun ble gravlagt den 6. juli 1728 i Kvinnherad kyrkje.1

Jesper Omsen1,2

M, #12949, (1690 - 1735)

Familie

Sara Korn (1694 - 1766)
De hadde elleve barn.3 
BarnJesper ble døpt den 16. februar 1690 i Bergen.2 Han var sogneprest i Finnås fra september 1713. Han ble ordinert 7. mars 1714 og innsatt i embetet 29. mars av Johan Korn.3
Jesper giftet seg den 28. november 1714 på Malmanger, Kvinnherad, med Sara Korn.4
Han døpte Peter Fredrik Korn i Stord den 7. oktober 1730.1


Jesper døde i 1735 i Finnås, i en epidemi, 45 år 3 måneder 4 dager gammel.4 Han ble gravlagt den 15. juni 1735 i Moster kyrkje, Finnås.4

Drude Marie Smed1

K, #12950, ( - 1763)

Familie

Johan Korn (1690 - 1742)
De skal ha hatt 17 barn, men kun 15 er funnet.1 
BarnHennes hjemsted var i Bergen.1
Drude Marie giftet seg den 3. oktober 1715 i Domkirken sogn, Bergen, med Johan Korn. De ble viet i huset.1

Drude Marie døde i 1763 i Bergen.1 Hun ble gravlagt den 25. april 1763 i Domkirken sogn.1

Alet Maria Jokumsdatter Grønn1,2

K, #12951

Familie

Peter Fredrik Korn (1730 - 1793)
De fikk ett barn. 
BarnAlet Maria tjente hos Peter Fredrik Korn i 1767.1
Alet Maria fikk barn med Peter Fredrik Korn i 1768 i Kristiansund. En matros Pål Knutssen, farende med en svensk skipper, ble utlagt til far, men barnet ble senere lyst i kull og kjønn av Korn.3,1,2
Hun var arving ved skiftet etter Peter Fredrik Korn i 1796. Korn hadde opprettet testamente i 1789.4

Kilder/noter

 1. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 157. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610372
 2. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 424, 1768. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610474
 3. [S1443] Slekten Koren I: s. 36. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#49
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b–211 b.

Brita Olsdotter Nørve1

K, #12952

Familie

Peter Fredrik Korn (1730 - 1793)
De fikk trolig ett barn (Korn var iallfall barnets far).1,2 
BarnBrita fikk trolig barn med Peter Fredrik Korn i 1778.1,2
Birthe hos Korn kjøpte ved skifteauksjonen etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782: tekanne (18 skilling).3
Hun var arving ved skiftet etter Peter Fredrik Korn i 1796. Korn hadde opprettet testamente i 1789.4


     Navnet hennes ble skrevet Berthe Olsdatter Neurve i 1789.1

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 176 a.
 2. [S1443] Slekten Koren I: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#242
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b–211 b.

Maria Frimann Omsen1,2

K, #12953, (1722 - juni 1783)
Far*Jesper Omsen1,2 (1690 - 1735)
Mor*Sara Korn1,2 (1694 - 1766)

Familie

Hun var barnløs enke i 1783.2 Maria ble døpt den 29. mars 1722 i Moster kyrkje, Finnås.1 Hun bodde hos madam Maren Plukkeros på mnr. 12, utpå Gata, Molde, fra 1774 til 1778.3 Madam Krog bodde hos Guro Syversdotter på mnr. 162, Moldemarka, Molde, fra 1778 til 1780.3 Madam Krog bodde hos Ingeborg Klinge på mnr. 34, Grova, Molde, fra 1780 til 1781.3 Madam Krog bodde hos Peter Omsen på mnr. 52, Hovedgata, Molde, fra 1781 til 1783.3
Hun ble kalt madam Krog, nevnt 1783.4,2

Maria døde natt til 25. juni 1783 i Molde. Samme måned ble det betalt 1 daler 1 ort 8 skilling for kirkegårdsjorden og ringing med begge klokker samt leie av det beste likkledet og den beste likbåren.2,4 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 2. februar 1784. Blant kjøperne var Ola Jakobsson , Johanne Olsdatter, Svein Hanssen Verner, Ola Olssen Brennholm og Ivar Knutssen Moldenes. Formuen og gjelden ble like mye, 113 daler 3 ort 9 skilling. Begravelsen hadde kostet 23–1–12. Kreditor: Peter Omsen.5

Kilder/noter

 1. [S1443] Slekten Koren I: s. 22. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#35
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 992. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/211/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 995. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/212/
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1783–84, inntekter, juni.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 992–995. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/211/

Massi Omsen1,2

K, #12954, (omkr. 1717 - 1796)
Far*Jesper Omsen1 (1690 - 1735)
Mor*Sara Korn3,1 (1694 - 1766)Massi ble født omkr. 1717. Ved begravelsen i 1796 ble alderen oppgitt til 85 år, men hun var nok noen år yngre.2
Hun bodde i Bergen i 1783.1
Hun var myndling av Peter Omsen i 1783.1

Hun bodde på mnr. 9, 21. rode, Bergen, i 1796.2

Massi døde i 1796 i Bergen, ugift.2 Hun ble gravlagt den 13. mai 1796, klokken 12.2

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 992. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/211/
 2. [S1237] Bergen, Korskirken mini. 1786–1832: e-side 163 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20070321620482
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 176 a.

Gjertrud Margrete Omsen1,2,3,4

K, #12955, (1721 - 1791)
Far*Jesper Omsen4,3 (1690 - 1735)
Mor*Sara Korn4,3 (1694 - 1766)

Familie

Johann Gottlieb Wernicke (c 1718 - 1775)Gjertrud Margrete ble døpt den 16. januar 1721 i Finnås.4
Gjertrud Margrete giftet seg den 22. august 1766 i Finnås med Johann Gottlieb Wernicke.1 Gjertrud bodde i Bergen i 1783.3
Hun ble kalt Gjertrud Margrete Wernicke, nevnt 1791 (post mortem).2
Hun bodde på mnr. 5, 17. rode, Bergen, i 1791.2

Gjertrud Margrete døde i 1791 i Bergen, som enke.2 Hun ble gravlagt den 19. november 1791 på Korskirkegården, Bergen, klokken 12.2

Kilder/noter

 1. [S1445] Finnås mini. 1765–1803: fol. 6 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070507610366
 2. [S1237] Bergen, Korskirken mini. 1786–1832: e-side 169 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20070321620476
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 992. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/211/
 4. [S1443] Slekten Koren I: s. 22. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#35

Johann Gottlieb Wernicke1,2

M, #12956, (ca. 1718 - 1775)

Familie

Gjertrud Margrete Omsen (1721 - 1791)Johann Gottlieb ble født ca. 1718 i Tyskland.2,3 Han var organist i Bergen domkirke i 1766. Han hadde stillingen til sin død.1,2
Johann Gottlieb giftet seg den 22. august 1766 i Finnås med Gjertrud Margrete Omsen.1

Johann Gottlieb døde i 1775 i Bergen.2 Han ble gravlagt den 22. desember 1775 på Bergen domkirkegård.2

     Navnet hans ble skrevet Johan Gottlieb Warnich i 1775.2

Kilder/noter

 1. [S1445] Finnås mini. 1765–1803: fol. 6 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070507610366
 2. [S1405] Bergen, Domkirken mini. 1725–75: fol. 51 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070306660270
 3. [S1036] Dansk biografisk Lexikon (1): b. XVIII, s. 416. http://runeberg.org/dbl/18/0418.html

Maren Jensdatter Lindholm1,2

K, #12957, ( - 1778)

Familie

Niels Plukkeros ( - f 1764)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMaren giftet seg i 1735 i Næsby, Sjælland stift, Danmark, med Niels Plukkeros.1
Hun ble kalt madam Maren Plukkeros, nevnt fra 1762 til 1767.3,4,5 Maren losjerte på Brenslen, Bud, i 1762.5
Maren hadde Margrete Jetmundsdatter i tjeneste i 1762.5

Madam Maren Plukkeros kjøpte hus (uten grunn) på mnr. 12, utpå Gata, Molde, den 7. oktober 1763 på auksjon.6
Maren hadde Margrete Jetmundsdatter i tjeneste i 1764.7

Hun bodde på mnr. 12 i 1764 sammen med Kristoffer Kloppenborg. I 1767 var våningshuset taksert til 250 og et stavhus til 20 daler. Maren oppgav i 1773 at hun som «en fattig Præste-Enke havde aldeles intet at leve af, uden en liden Pension, som ikke tilstrækker til hendes Livs Ophold i disse svære Tider, kunde intet give» i såkalt frivillig avgift. I 1775 var årlig grunnleie 6 daler til Reknes gård.7,3,8,9,10 madam Krog bodde hos henne fra 1774 til 1778.11

Maren døde i 1778 i Molde.12
Boet etter Maren auksjonerte bort vånings- og sjøhus (uten grunn) på mnr. 12 den 20. juni 1778 til Jakob Fris. Kjøpesum: 102 daler. Auksjonsskjøte ble utstedt 9. november og tinglyst samme dag. Fris bosatte seg der.2,13,12

     Navnet hennes ble skrevet Mad: Maren Plokkeros i 1767.3

     Navnet hennes ble skrevet Madame Plocheros i 1778.12

Kilder/noter

 1. [S1446] Næsby mini. 1711–1814: fol. 94 a. Lenke.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 296. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610151
 3. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ud paa Gaden, mnr. 17.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 148. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610077
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bud prestegjeld, Brændslen. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041117
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 147. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610076
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/80/
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 9. [S410] Molde frivillig avgift 1773: 11. juni, mnr. 17.
 10. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=193
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 995. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/212/
 12. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1778, tingsvitne. Endringer, mnr. 16. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064086
 13. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 332 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360810

Kristoffer Kloppenborg1

M, #12958, (før 1751 - )
Far-?*Niels Plukkeros ( - f 1764); trolig
Mor*Maren Jensdatter Lindholm1 ( - 1778)Kristoffer ble født før 1751.1 Han bodde hos madam Maren Plukkeros på mnr. 12, utpå Gata, Molde, i 1764.1,2,3,4,5

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/80/
 2. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ud paa Gaden, mnr. 17.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 4. [S410] Molde frivillig avgift 1773: 11. juni, mnr. 17.
 5. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=193

Margrete Jetmundsdatter1,2

K, #12959, ( - etter 1764)Margrete Jetmundsdatter tjente hos madam Maren Plukkeros på Brenslen, Bud, i 1762.2 Margrete Jetmundsdatter tjente hos madam Maren Plukkeros på mnr. 12, utpå Gata, Molde, i 1764.1

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/80/
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bud prestegjeld, Brændslen. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041117

Niels Plukkeros1

M, #12960, ( - før 1764)

Familie

Maren Jensdatter Lindholm ( - 1778)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnNiels Plukkeros var prest.1,2
Niels giftet seg i 1735 i Næsby, Sjælland stift, Danmark, med Maren Jensdatter Lindholm.1

Niels døde før 1764, og trolig før 1762.3,4

Kilder/noter

 1. [S1446] Næsby mini. 1711–1814: fol. 94 a. Lenke.
 2. [S410] Molde frivillig avgift 1773: 11. juni, mnr. 17.
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/80/
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bud prestegjeld, Brændslen. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041117

Guro Syversdotter i Lia1

K, #12961, (1700 - 1791)
Far*Syver Jespersson på Hågå2 ( - c 1717)
Mor*Anne Justsdotter på Hågå2 (c 1666 - 1755)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Tostensson i Lia (c 1703 - f 1762)
De hadde iallfall fire barn.1 
BarnAnnet navn: Guro Syversdotter på Hågå.3,2
Guro ble født i 1700.4
Guro trolovet seg den 19. mai 1731 i Lesja med Ola Tostensson.3
Guro giftet seg den 2. januar 1732 i Lesja kirke med Ola Tostensson.3,1
Hun og Ola var brukere i Nordistugu, Lia, Lesja, fra 1732. De kjøpte bruket i 1736 eller 37 og solgte det i 1742.1,5
Hun bodde på mnr. 162, Moldemarka, Molde, i 1762 sammen med Tosten Olsson. I 1767 var huset taksert til 40 daler.6,7 Guro bodde i 1771 på Sunnmøre (kanskje hos sønnen Sivert). Huset i Molde var da ubebodd.8,9
Hun bodde på mnr. 162 i 1772.9 madam Krog bodde hos henne på mnr. 162 fra 1778 til 1780.10 Guro Syversdotter, Anne Maria Persdatter, Per murmesters hustru og Kari Haugan hadde plass i 24. stol, kvinnesiden, Molde kirke, fra juni 1780 til juni 1781. Leie: 6 skilling hver (Pers kone var ikke med i neste periode).11 Guro Syversdotter, Anne Maria Persdatter og Kari Haugan hadde plass i 24. stol fra 1782 til 1783. Leie: 6 skilling hver.12
Annet navn: Guro Syversdotter på Marka, nevnt 1784.7,10
Annet navn: Guro Syversdotter på Herøy, nevnt 1791.4

Guro døde 90 år 7 måneder gammel i 1791 hos sønnen på Herøy gard, Herøy på Sunnmøre.4 Guro ble jordfestet i mai 1791.4

     Navnet hennes ble skrevet Guri Siursdatter fra 1764 til 1772.13,8,9

     Navnet hennes ble skrevet Guri Siverts Datter i 1783.12

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 605. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#608
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 721.
 3. [S997] Lesja mini. 1724–31: fol. 74 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470103
 4. [S1462] Herøy mini. 1789–1825: fol. 10 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070829630090
 5. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 603. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#606
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Alleen. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212027
 7. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Schultzhagen, mnr. 190.
 8. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1771, endringer, mnr. 190.
 9. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1772, endringer, mnr. 190.
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 995. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/212/
 11. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 24.
 12. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 24.
 13. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Alleen. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212099

Ingeborg Blom Bang1

K, #12962, (januar 1803 - januar 1803)
Far*Jeppe Bang1 (c 1773 - 1823)
Mor*Margrete Kirstine Tønder (1769 - 1838)Ingeborg ble født i januar 1803 i Molde.1

Ingeborg døde i januar 1803 i Molde, 3 dager gammel.1 Hun ble jordfestet den 21. januar 1803.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Johan Hyssing1,2,3

M, #12963, (1732 - 14. oktober 1769)
Far*Johan Alertsson Hyssing3 (1689 - 1739)
Mor*Maren Mikkelsdotter Johnston2 ( - c 1772)Johan ble født i 1732 i Molde.3 Johan ble døpt den 24. august 1732 i Bolsøy kirke. Faddere: madam Barbra Katarina Fyn, Jakob Johanssen Schultz, Jakob Ottosson Fris og Åge Persson o.a.3
Han var arving ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 1 daler 2 ort 19 skilling. Derimot skyldte han 9–0–14.4


Johan døde den 14. oktober 1769 på Karnes, Lyngen.1

Kilder/noter

 1. [S2296] Senja og Tromsø skifteprotokoll 1751–96: fol. 121 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20081205680126
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 129. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100

Alert Hyssing1,2,3

M, #12964, (18. januar 1720 - 4. juni 1787)
Far*Johan Alertsson Hyssing3,1 (1689 - 1739)
Mor*Maren Mikkelsdotter Johnston3,1 ( - c 1772)Alert ble født den 18. januar 1720 i Molde.2 Han var fogd i Salten fra 17. juli 1752 til 17. desember 1772. Han fikk bestalling som virkelig kammerråd 22. november 1762.4,5,2
Han var arving ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 1 daler 2 ort 19 skilling. Han fordret også 23–1–18.6


Alert døde den 4. juni 1787 i Bergen.2

     Navnet hans ble skrevet Albert Hysing (sic) i 1756.3

     Alert Hyssing Schnell var oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 183. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610094
 2. [S1447] Johan Nordahl Bruns mindre Digte: s. 161. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014102208094#180
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 4. [S759] Rentekammerets norske bestallinger: s. 62. Hysing, Ahlert. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017060748051?page=67
 5. [S759] Rentekammerets norske bestallinger: s. 55. Heide, Hans Caspar. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017060748051?page=60
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100

Mikael Segelken1,2,3,4,5

M, #12965, ( - 1787)

Familie

Kristense Ramsberg (o 1735 - 1811)Mikael Segelken kjøpte hus med grunn i Molde ca. 1756 på auksjon fra Johan Kristensson Løkke.1
Mikael giftet seg med Kristense Ramsberg.2 Hans og Kristenses hjemsted var kanskje i Bergen. Mikael og Kristense bodde på mnr. 112, ved Brua, Molde, i 1764 sammen med Anna Maria Nidaros o.a. I 1767 var huset taksert til 120 og en sjøbod til 50 daler.2,3
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765.6
Han hadde i over tjue år vært gullsmed og «fabriqveret Norsk Snus og Røg Tobak som ingen anden har giort» i 1778.5
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Anne Ivarsdotter Dalset i 1783: speil (3 ort 12 skilling).7


Mikael døde i 1787 i Molde. I februar ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden, 1 ort 8 skilling for den beste likbåren, 3 ort for det beste likkledet og 1 daler for ringing med begge klokker.4

     Han signerte som Michael Seglicken i 1757 (ifølge avskrift).1

     Navnet hans ble skrevet Michael Sægelke i 1767.3

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 95. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610050
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ved Broen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/89/
 3. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ved broen, mnr. 129.
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1786–87, inntekter, februar 1787.
 5. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 977–979. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650488

Samuel Bugge Harbo1,2,3

M, #12966, (ca. 1736 - )Samuel ble født ca. 1736.1 Samuel Bugge Harbo og Ola Ingebrigtsson på Ottestad stevnet Anders Sjurdsson Sekkenes og Anders skomaker til tinget i Rødven tinglag den 26. oktober 1769. De ville ha tingsvitne om slagsmål og usømmelige talemåter.4,5 Samuel var leieboer på mnr. 149, Olsmedbakken, Molde, i 1771.3 Han stevnet Ola Larsson på Talset til tinget i Fanne tinglag den 29. juni 1772. Stevningen var på Knut Larsson Misfjords vegne og gjaldt en gjeld på 12 daler 2 ort 2 skilling.6 Samuel Bugge Harbo var privilegert tobakkshandler i Molde fra 1778.7 Han var prokurator i Trondheim fra 1786.2

Kilder/noter

 1. [S1930] Nordmøre skifteprotokoll 1741–46: fol. 603 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202650175
 2. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 46/17.11.1786, e-side 3. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17861117_0_46_1#2
 3. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1771, endringer, mnr. 168.
 4. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 192 a, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410782
 5. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410783
 6. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 312 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410911
 7. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144

Peter Bille1,2,3

M, #12967, ( - ca. 1754)
Far*Nikolai Bille1 ( - 1765)

Familie

Svenborg Persdatter Vendel ( - 1765)
Ett barn levde i 1765.1 
BarnPeter giftet seg med Svenborg Persdatter Vendel.2,4,1
Han var verge for Just Persson Vendel i 1752. Vendel hadde reist fra Molde noen år tidligere, og hans oppholdssted var ukjent ved skiftet etter mora.3


Peter døde ca. 1754.3,2

     Navnet hans ble skrevet Sr Peder Bille i 1752.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 550. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650278
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 85. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610045
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 148. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650076
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/81/

Knut Ivarssen1

M, #12968, (ca. 1767 - 1803)Knut ble født ca. 1767.1

Knut døde i 1803 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 21. januar 1803.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Just Larsson i Grønneset1

M, #12969, (ca. 1692 - )
Far*Lars Lassesson i Grønneset1 (c 1651 - 1727)
Mor-?*Mette i Grønneset (c 1657 - 1729); trolig2
Bror av 7.tippoldefar/mor til megJust ble født ca. 1692 i Grønneset, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 192.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 118.

Jon Larsson i Grønneset1,2

M, #12970, (ca. 1699 - etter 1741)
Far*Lars Lassesson i Grønneset1 (c 1651 - 1727)
Mor-?*Mette i Grønneset (c 1657 - 1729); trolig3
Bror av 7.tippoldefar/mor til megJon ble født ca. 1699 i Grønneset, Bolsøy.1 Han fikk bygselseddel på 2 pund 12 merker (hele gården) i Grønneset fra Lorns Hansson Holst den 26. oktober 1724. Seddelen ble utstedt i Molde, og tinglyst 12. juli året etter.2

Jon døde etter 1741.3

     Han kan ha vært far til Jon Jonsson Grønnes.

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 192.
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390777
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 118.

Kristian Torjerssen1

M, #12971, (1803 - 1803)
Far*Torjer Kristensson på Sandøya1 (1771 - 1836)Kristian ble født i 1803.1

Kristian døde i 1803 i Molde, 8 dager gammel.1 Han ble jordfestet den 18. april 1803.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Jon Olsson Grip1

M, #12972, (ca. 1773 - 1803)Jon ble født ca. 1773.1

Jon døde i 1803 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 13. mai 1803.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Ingeborg Torjersdatter i Myra1

K, #12973, (ca. 1785 - 1803)
Far*Torjer Martinsson Siem2 (o 1760 - 1823)
Mor-?*Ragnhild Ivarsdotter Lønset (c 1760 - 1837); kanskje
3-menning 6 ganger forskjøvet til megIngeborg ble født ca. 1785.1

Ingeborg døde ugift i 1803 i Molde. Den 3. juni ble det betalt 2 ort 8 skilling for kirkegårdsjorden.1,2 Hun ble jordfestet den 7. juni 1803.1

     Navnet hennes ble skrevet Ingeborg Torgersdatter i Myhren i 1803.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 90 b.

Anna Marta Andersdatter1,2

K, #12974, (1803 - 1803)
Far*Anders Olsson1,2 ( - e 1803)
Mor*Anna Maria Jørgensdatter1 ( - e 1803)Anna Marta ble født i 1803 i Molde, som tvilling.1,2 Anna Marta Andersdatter og Nils Anderssen ble døpt den 24. april 1803 i Molde kirke.1

Anna Marta døde i 1803 i Molde, 19 uker gammel.2 Hun ble jordfestet den 23. august 1803.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630201
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Anders Olsson1

M, #12975, ( - etter 1803)

Familie

Anna Maria Jørgensdatter ( - e 1803)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHans hjemsted var i Sverige.1
Anders giftet seg den 18. november 1802 i Molde kirke med Anna Maria Jørgensdatter (forlovere: Jakob Tomasson på Røbekk og Sjurd Andersson på Mjelve).1
Han ble kalt Anders svenske, nevnt 1803.2,3
Han og Anna Maria bodde i Molde i 1803.3,2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630236
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630201

Nils Anderssen1

M, #12976, (1803 - 1803)
Far*Anders Olsson1 ( - e 1803)
Mor*Anna Maria Jørgensdatter1 ( - e 1803)Nils ble født i 1803 i Molde, som tvilling.1 Anna Marta Andersdatter og Nils Anderssen ble døpt den 24. april 1803 i Molde kirke.1

Nils døde i 1803 i Molde, 22 uker gammel.2 Han ble jordfestet den 5. september 1803.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630201
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Anna Maria Jørgensdatter1,2

K, #12977, ( - etter 1803)

Familie

Anders Olsson ( - e 1803)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnna Maria giftet seg den 18. november 1802 i Molde kirke med Anders Olsson (forlovere: Jakob Tomasson på Røbekk og Sjurd Andersson på Mjelve).1
Hun og Anders bodde i Molde i 1803.2,3

     Anna Maria Jørgensdatter og Anna Maria Jørnsdatter Flor kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630236
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630201
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Sjurd Andersson på Mjelve1,2,3

M, #12978, (ca. 1751 - 10. november 1822)

Familie 1

Han var enkemann i 1817. Ett barn levde i 1822.10,13 

Familie 2

Anne Knutsdotter i Røvik (1791 - 1871)
Ett barn levde i 1822.13 
BarnSjurd ble født ca. 1751.4,3
Annet navn: Sjurd Andersson i Sollia, nevnt 1784.5
Sjurd giftet seg med en uregistrert person.4
Sjurd Andersson og Johan Persson på Mjelve kjøpte 1 våg 1 pund med bygselrett i Utigarden, Geitnes, Bolsøy, den 24. oktober 1797 av Tosten Åmundsson på Geitnes. Handelen inkluderte 1/6 i Røvik sag. Kjøpesum: 350 daler. Skjøtet ble tinglyst 10. april året etter.1
Sjurd Andersson på Mjelve og Johan Persson på Mjelve gav bygselseddel på 1 våg 1 pund i Utigarden til Tosten Åmundsson den 24. oktober 1797.2

Han var bruker på Mjelve, Bolsøy, i 1801.4
Han var forlover for Anders Olsson og Anna Maria Jørgensdatter, som giftet seg den 18. november 1802 i Molde kirke.6
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Persson i Ura den 2. august 1804: 1 daler, men grunnet fallitt fikk han bare 1 ort 23 skilling.7
Han var forlover for Per Kristensson på Mjelve og Anne Persdotter på Litlebostad, som giftet seg den 26. desember 1805 i Bolsøy kirke.8,9

Sjurd giftet seg den 7. april 1817 med Anne Knutsdotter på Hjellset.10
Han og Anne bodde på Mjelve i 1817.11
Han var fadder ved dåpen til Anne Persdotter på Mjelve den 29. november 1818 i Bolsøy kirke.12


Sjurd døde den 10. november 1822 på Mjelve, som kårmann, av alderdom.3 Han ble jordfestet den 15. desember 1822.3

     Navnet hans ble skrevet Sivert Andersen Mielve i 1817.10

     Sjurd Andersson på Mjelve og Knut Andersson Sollien var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 207 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660621
 2. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 360 a, publiseringsnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420817
 3. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 188, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640341
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 b, Mielve, 3. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670282
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a, 1784. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620550
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630236
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 82 b–83 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690094
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 138 a, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630181
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b, 1805, 2. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 122 a, 1817, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630175
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a, 1817, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630148
 12. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 3, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640246
 13. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 70 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130620075

Nils Andreas Leth1,2

M, #12979, (1804 - 19. juli 1837)
Far*Nils Leth2 (1762 - 1838)
Mor*Johanna Andrea Mühlenfort2 (1773 - 1830)

Familie

Valborg Margrethe Gørvell (1809 - 1868)
De hadde to barn.6,7 
BarnNils Andreas ble døpt den 31. juli 1804 i Molde kirke. Faddere: madam Elen Møller, madam Geelmuyden, Anne Maria Korn, Håken Nilsson og Erik Teonymus Blix o.a.2
Nils Andreas giftet seg den 18. mai 1831 med Valborg Margrethe Gørvell.3,4
Han ble kalt Nils Leth junior, nevnt 1837.5 Nils var kjøpmann i Molde i 1837.5,1,4

Nils Andreas døde den 19. juli 1837. Han druknet på sjøen.4,1 Han ble gravlagt den 15. september 1837 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 232, nr. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630347
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 3. [S1443] Slekten Koren I: s. [227]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#240
 4. [S1119] Den Norske Rigstidende: nr. 100/20.8.1837, tillegg. «Dødsfald». http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dennorskerigstidende_null_null_18370820_23_100_1#5
 5. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 118, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630302
 6. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/9/
 7. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 142. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#155

Dorte Susanne Olssen1,2

K, #12980, ( - etter 1814)

Familie

Jakob Geelmuyden (1774 - )
BarnDorte Susanne giftet seg den 29. januar 1802 i Øyestad kirke med Jakob Geelmuyden Larssen. De hadde kongelig bevilling til vielse uten foregående lysning.1,2
Hun ble kalt madam Geelmuyden, nevnt 1804.3
Hun var fadder ved dåpen til Nils Andreas Leth den 31. juli 1804 i Molde kirke.3

Hun og Jakob bodde på mnr. 130, innpå Gata, Molde, i 1807. Bygninger (taksert i daler): våningshus (500), sjøbod (200), sidebygning (300), stabbur (30), naust (30) og kufjøs (20).4,5
Dorte Susanne og Jakob ble skilt i 1814.6,2

Kilder/noter

 1. [S1454] Øyestad mini. 1778–1808: fol. 117 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070702640096
 2. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 108.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 24 b, Indenfor Broen, forsikringsnr. 122. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063028
 5. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 25 a, Indenfor Broen, forsikringsnr. 122. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063028
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 128. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#141

Valborg Margrethe Gørvell1,2,3

K, #12981, (4. august 1809 - 1. juli 1868)
Far*Johan Gørvell4 (1772 - 1836)
Mor*Anne Lovise Korn4 (1768 - 1843)

Familie

Nils Andreas Leth (1804 - 1837)
De hadde to barn.6,7 
BarnValborg Margrethe ble født den 4. august 1809 i Molde.2
Valborg Margrethe giftet seg den 18. mai 1831 med Nils Andreas Leth.2,1 Hennes navn som gift var Valborg Margrethe Leth, nevnt fra 1837 til 1868.1,5
Hun var fadder ved dåpen til Ludvig Arnoldus Leth den 14. januar 1837 i Molde kirke.3


Valborg Margrethe døde den 1. juli 1868 i Molde, av nervefeber.5 Hun ble gravlagt den 4. juli 1868.5

Kilder/noter

 1. [S1119] Den Norske Rigstidende: nr. 100/20.8.1837, tillegg. «Dødsfald». http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dennorskerigstidende_null_null_18370820_23_100_1#5
 2. [S1443] Slekten Koren I: s. [227]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#240
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 118, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630302
 4. [S1443] Slekten Koren I: s. [227]. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008?page=240
 5. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 638, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707010319
 6. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/9/
 7. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 142. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#155

Ludvig Arnoldus Leth1,2,3

M, #12982, (19. august 1836 - 19. november 1902)
Far*Nils Andreas Leth3 (1804 - 1837)
Mor*Valborg Margrethe Gørvell3 (1809 - 1868)

Familie

Justine Marie Agnete Meyer (1836 - 1898)
De hadde iallfall seks barn.2 
Barn
Amtmann Ludvig Leth (foto gjengitt i Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt)Ludvig Arnoldus ble født den 19. august 1836 i Molde, og først hjemmedøpt.3,4 Ludvig Arnoldus ble døpt den 14. januar 1837 i Molde kirke. Faddere: Joseph Jervell og Valborg Margrethe Leth o.a.3
Ludvig Arnoldus giftet seg den 19. februar 1860 med Justine Marie Agnete Meyer.1 Ludvig var overrettssakfører i 1872.1 Ludvig Arnoldus og Justine Marie Agnete bodde på mnr. 27-28, Hovedgata, Molde, i 1885 sammen med Emanuel Meyer Leth o.a. Ludvig eide huset. Familien bodde i annen etasje.2,5 Ludvig var fogd i Romsdal iallfall fra 1885 til 1891.2,6 Han var amtmann i Romsdal fra 1893 til 1902.7,4

Ludvig Arnoldus døde den 19. november 1902 i Molde.8,7 Han ble gravlagt den 26. november 1902 på Nedre kirkegård, Molde.8

     Amtmann Leths gate i Molde ble oppkalt etter ham i 1937.9

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 234, nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707010127
 2. [S1038] Ft. 1885 (db): Molde, mnr. 27, 28. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01053298000319
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 118, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630302
 4. [S466] Molde kirkegårder: Amtmand Ludvig Anoldus Leth.
 5. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180, mnr. 27. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=193
 6. [S1459] Bergen ft. 1891: tellingskrets 11, husliste 10, personseddel 5. https://media.digitalarkivet.no/ft10171506388645
 7. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 142. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#155
 8. [S497] Gravminnebasen: Ludvig Arnoldus Leth. https://slektogdata.no/gravminner/grav/3c0a5d4f-92cd-4705-831c-a0504e965ad7
 9. [S2100] Molde byleksikon (2021): s. 43. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021091348545?page=46

Emanuel Meyer Leth1,2,3,4

M, #12983, (17. november 1871 - )
Far*Ludvig Arnoldus Leth5,3 (1836 - 1902)
Mor*Justine Marie Agnete Meyer5 (1836 - 1898)Emanuel ble født den 17. november 1871 i Molde, og først hjemmedøpt av sognepresten.5,6 Emanuel ble døpt i kirken den 23. mai 1872.5 Han bodde hos Ludvig Arnoldus og Justine Marie Agnete Leth på mnr. 27-28, Hovedgata, Molde, i 1885.3,7 Emanuel Meyer Leth var ekspeditør ved handelsforretning i 1891 (og delvis understøttet av faren).2 Emanuel losjerte i fjerde etasje i Nygårdsgaten 19, Bergen, i 1891.8 Han ble den 1. oktober 1907 dømt til 1 års straffarbeid og påfølgende landsforvisning (pluss saksomkostninger) i København, Danmark, for unaturlig omgang med menn (homoseksuelle handlinger).1,4

Kilder/noter

 1. [S1456] København pådømte saker 1845–1919: nr. 229/1.10.1907.
 2. [S1459] Bergen ft. 1891: tellingskrets 11, husliste 10, personseddel 5. https://media.digitalarkivet.no/ft10171506388645
 3. [S1038] Ft. 1885 (db): Molde, mnr. 27, 28. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01053298000319
 4. [S1455] Kysten: nr. 229/2.10.1907, e-side 2. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_kysten_null_null_19071002_7_229_1#1
 5. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 234, nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707010127
 6. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 235, nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707010127
 7. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180, mnr. 27. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=193
 8. [S1459] Bergen ft. 1891: tellingskrets 11, husliste 10. https://media.digitalarkivet.no/ft10101506111626

Justine Marie Agnete Meyer1,2,3

K, #12984, (22. juli 1836 - 8. oktober 1898)

Familie

Ludvig Arnoldus Leth (1836 - 1902)
De hadde iallfall seks barn.2 
BarnJustine Marie Agnete ble født den 22. juli 1836 i Sverige.3,2,1
Justine Marie Agnete giftet seg den 19. februar 1860 med Ludvig Arnoldus Leth.1 Hennes navn som gift var Leth, nevnt 1885.2,3 Justine Marie Agnete og Ludvig Arnoldus bodde på mnr. 27-28, Hovedgata, Molde, i 1885 sammen med Emanuel Meyer Leth o.a. Ludvig eide huset. Familien bodde i annen etasje.2,4

Justine Marie Agnete døde den 8. oktober 1898.3 Hun ble gravlagt den 13. oktober 1898 på Nedre kirkegård, Molde.3

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 234, nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707010127
 2. [S1038] Ft. 1885 (db): Molde, mnr. 27, 28. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01053298000319
 3. [S466] Molde kirkegårder: Amtmaninde Justine Agnete Leth.
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180, mnr. 27. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=193

Anders Fransson1

M, #12985, (ca. 1755 - 1803)Anders ble født ca. 1755.1
Han bodde på Sunnmøre.1 Han var omstreifende betler i 1803.1

Anders døde i 1803 i Molde.1 Han ble jordfestet der den 29. september 1803.1

     Anders Fransson kan ha vært barn av Frans Ingelsson på Helland og Malene Akselsdatter Molde.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 446. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660429

Nils Rosing Bull1,2

M, #12986, (9. september 1760 - 9. desember 1841)
Far*Jens Lemvig Bull2 (1727 - 1799)
Mor*Anna Johanne Grønn2 (1731 - 1796)

Familie

Else Sofie Meldal (1769 - 1813)
De hadde fire barn.3 
BarnNils ble født den 9. september 1760 i Kristiansund.2 Han var sekondløytnant (utenfor nummer) i 2. trondhjemske infanteriregiment fra 14. august 1782. Han ble virkelig sekondløytnant 17. mars 1786 og premierløytnant (uten lønnsøkning) 30. mars året etter. Nils fikk innvilget avskjed 29. mai 1789 med kapteins grad og 83 daler i årlig pensjon.2,1 Han var handelsinspektør i søndre del på Grønland, Danmark, fra 27. mai 1796 til 23. mars 1803.2
Nils giftet seg den 26. juli 1797 i Holsteinsborg, Grønland, Danmark, med Else Sofie Meldal.2,3 Nils Rosing Bull og Else Sofie oppholdt seg i Molde i august 1803.1,2 Nils Rosing Bull var landinspektør i august 1803.1 Han var toll- og konsumpsjonsinspektør i Slagelse, Danmark, fra 9. mai 1804 (med virkning fra 1. juli).2 Han hadde titlene virkelig justisråd (fra 12. mars 1811) , etatsråd (fra 1. november 1828) og ridder av Dannebrog (fra 28. oktober 1836).2 Han var toll- og konsumpsjonsinspektør i Århus, Danmark, fra 7. mai 1812.2

Nils døde den 9. desember 1841 i Århus.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630201
 2. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 11. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#18
 3. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 12. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#19

Else Sofie Meldal1,2

K, #12987, (9. juni 1769 - 2. juli 1813)
Far*Johan Mikael Meldal2 (1734 - 1798)
Mor*Else Margrete Hammond2 (1733 - 1801)

Familie

Nils Rosing Bull (1760 - 1841)
De hadde fire barn.2 
Barn
Sofie Bulls signatur i 1803 (fra Molde ministerialbok 1798–1818)Else Sofie ble født den 9. juni 1769 i Meldal.2
Else Sofie giftet seg den 26. juli 1797 i Holsteinsborg, Grønland, Danmark, med Nils Rosing Bull.3,2
Hun ble kalt Sofie Bull, nevnt 1803.4 Else Sofie Meldal og Nils oppholdt seg i Molde i august 1803.1,3

Else Sofie døde den 2. juli 1813 i Århus, Danmark.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630201
 2. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 12. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#19
 3. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 11. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#18
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630202

Jens Lemvig Bull1

M, #12988, (19. august 1803 - 19. august 1803)
Far*Nils Rosing Bull2,1 (1760 - 1841)
Mor*Else Sofie Meldal2,1 (1769 - 1813)Jens ble født den 19. august 1803 i Molde, som tvilling. Distriktskirurg Wilhelm Christian Schladermund og Margrete Bang var til stede. Mora var gravid i niende måned og ble forløst ved vending. Jordmora brukte tre bad av vin og vann samt kiling under føttene for å holde barnet i live, men uten hell.2,3,1

Jens døde den 19. august 1803 i Molde, ca. 3 minutter gammel.2 Han ble jordfestet den 4. oktober 1803.4

Kilder/noter

 1. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 12. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#19
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630201
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630202
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Anna Johanne Grønn1,2

K, #12989, (4. september 1731 - 3. august 1796)

Familie

Jens Lemvig Bull (1727 - 1799)
De hadde ni barn.1,8 
BarnAnna Johanne ble født den 4. september 1731 i Kvernes.1
Anna Johanne giftet seg den 29. juni 1757 med Jens Lemvig Bull.1
Hun og Jens bodde i Kristiansund i 1766.2,3,4

Anna Johanne døde den 3. august 1796, av slag, under besøk på Nedre Frei, Frei.1

Kilder/noter

 1. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 8. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#15
 2. [S1299] Leilighetsdikt: s. 40. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062705025#49
 3. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 6. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#13
 4. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 7. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#14
 5. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 10. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#17
 6. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 11. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#18
 7. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 14. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#21
 8. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 465. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=472

Inger Margrete Vingård1

K, #12990, (13. mars 1791 - )
Far*Fredrik Nannestad Vingård1 (c 1750 - 1791)
Mor*Else Maria Bugge Bang1 (1761 - 1821)Inger Margrete ble født den 13. mars 1791 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 14. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#21

Jens Lemvig Bull1

M, #12991, (19. februar 1796 - 28. desember 1884)
Far*Ole Kristian Bull1 (1762 - 1814)
Mor*Else Maria Bugge Bang1 (1761 - 1821)Jens ble født den 19. februar 1796 i Molde.1 Han var skipper i Molde fra 1821.1 Han var tollkasserer i Ålesund fra 12. november 1856 til 20. april 1876.1

Jens døde den 28. desember 1884 i Ålesund.1

Kilder/noter

 1. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 14. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#21

Johan Michael Meldal Bull1

M, #12992, (19. august 1803 - 7. desember 1874)
Far*Nils Rosing Bull2,1 (1760 - 1841)
Mor*Else Sofie Meldal2,1 (1769 - 1813)Johan Michael ble født den 19. august 1803 i Molde, som tvilling.2,1 Han var tollinspektør.1 Han hadde tittelen justisråd.1

Johan Michael døde den 7. desember 1874 i Holbæk, Danmark.1

Kilder/noter

 1. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 12. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#19
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630201

Margrete Kirstine Tønder1,2

K, #12993, (9. mai 1769 - 27. april 1838)

Familie

Jeppe Bang (c 1773 - 1823)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Margrete Bangs signatur i 1803 (fra Molde ministerialbok 1798–1818)Margrete Kirstine ble født den 9. mai 1769.2
Margrete Kirstine giftet seg den 13. februar 1801 i Stangvik med Jeppe Bang.1,2
Hun ble kalt Margrete Bang, nevnt 1803.3
Jens Lemvig Bull ble født den 19. august 1803 i Molde, som tvilling. Distriktskirurg Wilhelm Christian Schladermund og Margrete Bang var til stede. Mora var gravid i niende måned og ble forløst ved vending. Jordmora brukte tre bad av vin og vann samt kiling under føttene for å holde barnet i live, men uten hell.4,3,5


Margrete Kirstine døde den 27. april 1838 i Sandvika, Tingvoll, «efter 1 Aars Svagelighed og ½ Aars Sygeleie».2

Kilder/noter

 1. [S1458] Stangvik mini. 1784–1819: s. 102 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20070914640078
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 506. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=513
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630202
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630201
 5. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 12. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#19

Anna Persdatter1

K, #12994, (ca. 1775 - 1803)Anna ble født ca. 1775.1

Anna døde i 1803 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble jordfestet den 5. oktober 1803.1

     Navnet hennes ble skrevet Anna Pedersdatter i 1803.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Henrikke Elisabet Øvre1,2

K, #12995, (1803 - 1803)
Far*Peter Henrik Øvre1 (c 1778 - 1830)
Mor*Bibiana Jensby1 (c 1777 - 1857)
5-menning 6 ganger forskjøvet til megHenrikke Elisabet ble døpt den 4. mai 1803 i Molde kirke. Faddere: Elisabet Blom Øvre, Anne Helsing Øvre, jomfru Berg, Nils Erikssen Bang, William Allan og Jeppe Antoni Øvre.1

Henrikke Elisabet døde i 1803 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 27. oktober 1803.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630201
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Anne Akselsdotter1,2

K, #12996, (ca. 1800 - 1803)
Far*Aksel Akselsson i Vikan1 (c 1771 - f 1804)
Mor*Karen Jeppesdotter i Vikan1 (c 1767 - )Anne ble født ca. 1800.1,2 Hun bodde hos Aksel Akselsson og Karen Jeppesdotter i Vikan, Brennholmen, Hustad i Romsdal, i 1801.1,3

Anne døde i 1803 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 9. desember 1803.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Boe, Hustad, Wichene.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.

Ingeborg Kirstina Lindberg1

K, #12997, (1742 - )
Far*Andreas Larssen Lindberg1 ( - c 1778)
Mor*Karen Andreasdatter ( - c 1768)Ingeborg Kirstina ble døpt den 20. april 1742 i Svorkmo kirke, Orkdal.1

Kilder/noter

 1. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 242. https://media.digitalarkivet.no/kb20070906650699

Per Larssen1

M, #12998, ( - etter 1723)Per vever bodde hos Lars glassmaker på mnr. 129, Østre Røysa, Molde, i 1723.2,3,4,1
Han ble kalt Per vever, nevnt 1723.1 Erik Ingebrigtsson Berg og Per Larssen ble kalt som vitner på tinget i Grytten den 2. oktober 1723. De var blant de siste som så Johan Ågesson Viderø i live.5,6

     Peter Larssen og Per Larssen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390705
 2. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 51 b & 90 a.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 31.
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 42 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390703
 6. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 43 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390704

Anne Marte Eriksdatter Valle1,2

K, #12999, ( - etter 1765)
Far*Erik Johanssen (c 1715 - )
Mor*Magrete Knutsdatter

Familie

Søren Hanssen Dam ( - e 1765)Hennes hjemsted var i Molde.1,2
Anne Marte trolovet seg den 30. desember 1764 i Borgund på Sunnmøre med Søren Hanssen Dam.2
Anne Marte giftet seg den 3. januar 1765 i Borgund kyrkje på Sunnmøre med Søren Hanssen Dam.1

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 63 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610155
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 5 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610096

Magrete Klausdotter Schwarz1,2

K, #13000, (1720 - 1772)
Far*Klaus Klausson Schwarz3 ( - c 1736)

Familie 1

To barn levde i 1772.5 

Familie 2

Tomas Hanssen i Steinvågen (c 1735 - 1772)
De hadde ikke barn.5 Magrete ble født i 1720 på Slinningen, Borgund på Sunnmøre.1
Magrete giftet seg med en uregistrert person.2,4
Hun bodde i Steinvågen, Borgund på Sunnmøre, i 1766.2,4
Magrete trolovet seg den 23. januar 1766 i Borgund på Sunnmøre med Tomas Hanssen. Forlovere: Jochum Friedrich Erdmann Gerken o.a.2
Magrete giftet seg den 6. februar 1766 i Borgund kyrkje på Sunnmøre med Tomas Hanssen.4,5

Magrete døde i 1772 i Steinvågen.1 Hun ble jordfestet den 16. februar 1772.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og Tomas den 2. mars 1772. Boet var fallitt.5

     Navnet hennes ble skrevet Margrethe Clausdatter Svertz i 1766.2,4

Kilder/noter

 1. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 360 b, 16. februar, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610454
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 7 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610098
 3. [S1160] Sunnmøre skifteprotokoll 1735–39: fol. 341 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24553/75/
 4. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 64 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610156
 5. [S2286] Sunnmøre skifteprotokoll 1770–73: fol. 601 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126690606