Ola Knutsson på Øvstedalen1,2

K, #11101, (1746 - )
Far*Knut Knutsson på Øvstedalen1,3 (c 1703 - 1751)
Mor*Tøri Olsdotter på Øvstedalen3 (c 1706 - 1775)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1746 på Øvstedalen, Tresfjord.3
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Hansson på Nerem den 25. november 1767: 2 ort 4 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 404. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#407
 3. [S77] Tresfjord I: s. 402. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#405

Mali Knutsdotter i Skorga1,2

K, #11102, ( - ca. 1751)
Far*Knut Knutsson på Øvstedalen3 (c 1671 - c 1720)
Mor*Brit Hansdotter på Øvstedalen3 (c 1669 - 1752)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jakob Knutsson i Skorga (c 1698 - 1773)
De hadde sju barn, hvorav fem levde i 1767.4,1 
BarnAnnet navn: Mali Knutsdotter på Øvstedalen.3
Mali giftet seg i 1727 med Jakob Knutsson på Villa.4
Hun og Jakob var selveiere på bnr. 1, Skorga, Tresfjord, fra 1730. Sønnen Knut kjøpte halve bruket i 1757 og resten i 1765.4,5

Mali døde ca. 1751 i Skorga, Tresfjord.2 Det ble holdt skifte etter henne den 18. november 1751. Umyndige arvinger: Knut Jakobsson den yngre, Lars Jakobsson, Hans Jakobsson og Brit Jakobsdotter, som fikk 79 daler 1 ort 1 skilling i løsøre og 42 daler i jordegods.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751. 18. november.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 401. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#403
 4. [S927] Skorgen: s. 203.
 5. [S927] Skorgen: s. 204.

Jakob Knutsson i Skorga1,2

M, #11103, (ca. 1698 - 1. april 1773)
Far*Knut Jakobsson på Skeidsvoll3 (c 1666 - c 1702)
Mor*Gjøri Ørjarsdotter på Villa1 (c 1673 - 1743)
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Mali Knutsdotter i Skorga ( - c 1751)
De hadde sju barn, hvorav fem levde i 1767.4,7 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn. Han døde som enkemann.4,2 Annet navn: Jakob Knutsson på Villa.4
Jakob ble født ca. 1698.2
Jakob giftet seg i 1727 med Mali Knutsdotter på Øvstedalen.4
Han og Mali var selveiere på bnr. 1, Skorga, Tresfjord, fra 1730. Sønnen Knut kjøpte halve bruket i 1757 og resten i 1765.4,5
Han var arving ved skiftet etter Gjøri Ørjarsdotter på Villa den 18. februar 1744.1

Jakob giftet seg i 1752 med en uregistrert person.4

Jakob døde den 1. april 1773 i Skorga, Tresfjord, av «Kolde-Syge» (malaria).2,4 Han ble jordfestet den 12. april 1773 på Tresfjord kyrkjegard.2

     Navnet hans ble skrevet Jacob Knudsen Skorgen fra 1744 til 1773.1,2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 329 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650347
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 114. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660540
 3. [S77] Tresfjord I: s. 469.
 4. [S927] Skorgen: s. 203.
 5. [S927] Skorgen: s. 204.
 6. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751. 18. november.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/

Knut Jakobsson i Skorga1,2

M, #11104, (1728 - )
Far*Jakob Knutsson i Skorga3 (c 1698 - 1773)
Mor*Mali Knutsdotter i Skorga1,3 ( - c 1751)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megKnut ble født i 1728.3
Knut (eller broren med samme navn) fikk barn med en uregistrert person i 1749.4,5
Han var arving ved skiftet etter Åmund Hansson på Nerem den 25. november 1767: 20 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 2. [S927] Skorgen: s. 204.
 3. [S927] Skorgen: s. 203.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 319, 7. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660368
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410005

Lars Jakobsson på Kjøpstad1

M, #11105, (ca. 1732 - )
Far*Jakob Knutsson i Skorga2,3 (c 1698 - 1773)
Mor*Mali Knutsdotter i Skorga1,2 ( - c 1751)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Lars Jakobsson i Skorga.2,3
Lars ble født ca. 1732 i Skorga, Tresfjord.3
Han var arving ved skiftet etter Mali Knutsdotter i Skorga den 18. november 1751: 22 daler 2 ort 14 skilling i løsøre og 12 daler i jordegods.2

Han bodde på Kjøpstad, Tresfjord, i 1767.1
Han var arving ved skiftet etter Åmund Hansson på Nerem den 25. november 1767: 20 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751. 18. november.
 3. [S927] Skorgen: s. 203.

Knut Jakobsson i Skorga1,2

M, #11106, (ca. 1730 - )
Far*Jakob Knutsson i Skorga3,2 (c 1698 - 1773)
Mor*Mali Knutsdotter i Skorga1,3 ( - c 1751)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megKnut ble født ca. 1730.2
Han ble kalt Knut Jakobsson den yngre i 1751.3
Han var arving ved skiftet etter Mali Knutsdotter i Skorga den 18. november 1751: 22 daler 2 ort 14 skilling i løsøre og 12 daler i jordegods.3
Han var arving ved skiftet etter Åmund Hansson på Nerem den 25. november 1767: 20 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 2. [S927] Skorgen: s. 203.
 3. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751. 18. november.

Hans Jakobsson i Skorga1,2

M, #11107, (ca. 1747 - )
Far*Jakob Knutsson i Skorga1,3 (c 1698 - 1773)
Mor*Mali Knutsdotter i Skorga2,1 ( - c 1751)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megHans ble født ca. 1747 i Skorga, Tresfjord.3
Han var arving ved skiftet etter Mali Knutsdotter i Skorga den 18. november 1751: 22 daler 2 ort 14 skilling i løsøre og 12 daler i jordegods.1
Han var arving ved skiftet etter Åmund Hansson på Nerem den 25. november 1767: 20 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751. 18. november.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 3. [S927] Skorgen: s. 203.

Brit Jakobsdotter på Skomakargarden1

K, #11108, (1740 - før 1792)
Far*Jakob Knutsson i Skorga2,3 (c 1698 - 1773)
Mor*Mali Knutsdotter i Skorga1,2 ( - c 1751)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Knutsson på Skomakargarden (1736 - 1806)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBrit ble født i 1740 i Skorga, Tresfjord.3
Hun var arving ved skiftet etter Mali Knutsdotter i Skorga den 18. november 1751: 11 daler 1 ort 7 skilling i løsøre og 6 daler i jordegods.2

Annet navn: Brit Jakobsdotter i Skorga, nevnt 1766.4,2
Brit giftet seg den 16. juni 1766 i Veøy kirke med Erik Knutsson på Skomakargarden.4
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Hansson på Nerem den 25. november 1767: 10 skilling.1

Hun og Erik bodde på Skomakargarden, Vestnes, iallfall fra 1767 til 1781.1,5

     Navnet hennes ble skrevet Berrit Jacobsdatter Skorgen i 1766.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751. 18. november.
 3. [S927] Skorgen: s. 203.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 26, 16. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660496
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 235, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670046

Ingebjørg Knutsdotter på Øvrebust1,2

K, #11109, (ca. 1682 - 1770)
Far*Knut Håvardsson på Øvstedalen3 (c 1650 - 1734)
Mor*Ingeleiv Knutsdotter på Øvstedalen3 ( - c 1714)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Hun døde som enke.2 Annet navn: Ingebjørg Knutsdotter på Øvstedalen.3
Ingebjørg ble født ca. 1682 på Øvstedalen, Tresfjord.
Ingebjørg giftet seg med en uregistrert person.2
Hun bodde på Øvrebust, Stordal, i 1762.4,1
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Hansson på Nerem den 25. november 1767: 2 daler 1 ort 15 skilling.1


Ingebjørg døde i 1770 på Øvrebust. Oppgitt alder: 92 år 8 uker, men det er noen år for høyt.2 Hun ble jordfestet den 26. november 1770.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 2. [S792] Stranda mini. 1759–1801: s. 367, 1770, nr. 15. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15975&idx_id=15975&uid=ny&idx_side=-167
 3. [S77] Tresfjord I: s. 444.
 4. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Stordal, mnr. 19. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49637/179/

Marit Eriksdotter på Elsås1

K, #11110, ( - før 1747)
Far*Erik Gunnarsson på Årø1,2 (c 1681 - 1747)
Mor*Anne Jakobsdotter på Årø2 ( - c 1742)

Familie

Rasmus Nilsson på Elsås ( - e 1775)
To barn levde i 1747.1 
BarnAnnet navn: Marit Eriksdotter på Årø.2
Marit giftet seg den 8. april 1738 i Bolsøy kirke med Rasmus Nilsson på Elsås, viet av Erik Pedersson Lekanger.3,1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Jakobsdotter på Årø den 19. november 1742: 19 daler 3 ort 12 skilling.4


Marit døde før 1747.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/246/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 185. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660300
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 a–229 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/245/

Gunnar Rasmusson1

M, #11111, ( - etter 1762)
Far*Rasmus Nilsson på Elsås2 ( - e 1775)
Mor*Marit Eriksdotter på Elsås2 ( - f 1747)Annet navn: Gunnar Rasmusson på Elsås.2
Han var arving ved skiftet etter Erik Gunnarsson den 1. desember 1747: 30 daler 1 ort 17 skilling, delt med broren.3,4

Han bodde på Moldegjerdet, Molde, i 1762. Grunnen tilhørte antakelig Fuglset. Han var da arrestert for tyveri, eide ingenting og kunne ikke betale ekstraskatt.1

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Moldgierdet. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/26/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 490 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/

Nils Rasmusson på Elsås1,2

M, #11112, ( - 4. november 1762)
Far*Rasmus Nilsson på Elsås2 ( - e 1775)
Mor*Marit Eriksdotter på Elsås2 ( - f 1747)Han var arving ved skiftet etter Erik Gunnarsson den 1. desember 1747: 30 daler 1 ort 17 skilling, delt med broren.3,4
Nils Rasmusson på Elsås var soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1762. Han ble utkommandert til Holstein 12. mars.1

Nils døde den 4. november 1762 i København, Danmark.1

Kilder/noter

 1. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700664
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 490 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/

Anne Eriksdotter på Kringstad1,2

K, #11113, (1728 - )
Far-?*Erik Gunnarsson på Årø (c 1681 - 1747); trolig3,4,5,1
Mor-?*Anne Jakobsdotter på Årø ( - c 1742); trolig5,1

Familie 1

Hans Jespersson på Kringstad ( - c 1768)
Fem barn levde i 1769.1,15 
Barn

Familie 2

Knut Sjurdsson på Torhus (c 1739 - 1797)Anne ble trolig født i 1728 på Indre Årø, Bolsøy.3,6 Hun ble trolig døpt den 17. april 1728 i Bolsøy kirke av Otto Jakobsson Fris. Faddere: Anne Knutsdotter på Årø, Brit Årøneset, Mali Strande, Jakob Tostensson på Røbekk og Sjurd Ellingsson på Årø.3
Ane Erichs Datter var arving ved skiftet etter Anne Jakobsdotter på Årø den 19. november 1742: 19 daler 3 ort 12 skilling. Hun fordret også 30 daler i hjemmefølge og hadde gjenstander til 7–0–6 i forlodd.7
Anna Erichsdatter var myndling av Ingebrigt Eriksson på Eikrem i 1747.4
Anna Erichsdatter var arving ved skiftet etter Erik Gunnarsson den 1. desember 1747: 30 daler 1 ort 17 skilling. Hun fordret også 30 daler i hjemmefølge, 19–3–12 i innestående morsarv, 1–1–12 for en sau med lam, en geit, en geit med kje og en svart hue, samt 6 daler i renter.8,9

Anne giftet seg med Hans Jespersson på Kringstad.1
Hun og Hans bodde på Kringstad, Bolsøy, i 1763.10,11
Hun var arving ved skiftet etter Hans Jespersson på Kringstad den 4. mars 1769: 27 daler 1 ort 12 skilling.12
Hun var myndling av Ingebrigt Eriksson på Eikrem i 1769.1

Anne trolovet seg den 17. april 1770 med Knut Sjurdsson på Hovdenakken.2
Anne giftet seg med Knut Sjurdsson på Hovdenakken.2
Hun og Knut bodde på Torhus, Bolsøy, i 1780.13,14
Annet navn: Anne Eriksdotter på Torhus.6 Anne Eriksdotter bodde hos Kristoffer Jakobsson og Karen Hansdotter på Torhus i 1801. Anne var Karens mor og kårenke. Det var også et annet bruk på gården.6

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 506 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 5 b, 1770, 3. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620545
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-48
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/246/
 6. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 426 a, Thorhuus. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670287
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 a–229 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/245/
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 490 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 264 a.
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 506 b–507 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536
 13. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/538/
 14. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.

Anders Olssen Monsås1,2,3

M, #11114, (ca. 1706 - 1758)
Far*Ola Olsson på Setnes4,5 ( - c 1732)

Familie 1

Ingeleiv Ellingsdotter på Monsås (c 1693 - 1746)
De hadde tre barn.8 
Barn

Familie 2

Karen Lind Lekanger ( - e 1774)
To barn levde i 1758.19 
BarnAnders ble født ca. 1706.6
Annet navn: Anders Olssen på Setnes, nevnt 1728.7,6
Anders trolovet seg den 30. oktober 1728 i Grytten med Ingeleiv Ellingsdotter på Monsås. De var tremenninger og hadde derfor innhentet kongelig bevilling.7
Anders giftet seg i 1728 med Ingeleiv Ellingsdotter på Monsås.8
Han var fadder ved dåpen til Inger Andersdotter den 30. januar 1729 i Hen kirke.3
Han var fadder ved dåpen til Siri Eriksdotter på Eide den 19. mars 1729 i Eid kirke i Romsdal.9

Han og Ingeleiv var brukere på Ner-Monsås, Monsås, Grytten, i 1730. Anders kjøpte bruket i 1743 og drev fremdeles i 1748.8,10,6
Anders Olssen gav bygselseddel på 2½ våg på bnr. 2, Frøyset, Veøy, til Per Olsson den 9. oktober 1730.10
Han var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Setnes den 15. mai 1733: 80 daler 1 ort 20 skilling.4
Enkemannen Børre Larsson overtok driften i Nerigarden, Gjerdset, Eid i Romsdal, etter Siri Andersdotters død, men en del av bruket ble solgt til Anders Olssen Monsås.11,8

Anders Olssen Monsås kjøpte 2 våger med 1 pund overbygsel på Indre Siem, Eid i Romsdal, den 18. juni 1734 av Jakob Persson i Blestra. (Pundet tilhørte kirken.) Kjøpesum: 98 daler. Jakob brukte jorden i sin tid, men måtte flytte grunnet sin «trang og Store Nød», og overlot den til Erik Olsson på Gjerdset og Just Olsson på Monsås mot litt penger og etter hvert noen varer, som de nå kunne avregne. Selgeren signerte skjøtet egenhendig i Blestra, og det ble tinglyst 9. juli i Rødven tinglag.12,13
Anders Olssen Monsås kjøpte «den øde Part» på Indre Siem den 17. desember 1734 av Hans Olsson i Sæbø, Erik Andersson på Vestnes, Per Olsson på Straume, Ola Andersson i Misfjorden, Ola Persson på Holmem, Just Olsson på Monsås, Nils Lassesson på Rygjerd og Ivar Olsson i Torvika. Selgerne handlet på vegne av sine myndlinger, barna til Ivar Sjurdsson på Gjerdset og Erik Olsson på Gjerdset. Skjøtet ble tinglyst året etter.14
Anders Olssen Monsås og Jakob Olsson på Setnes solgte en del i Ivastauå, Berill, Voll, i 1738 til Ivar Ivarsson på Stokke.15
Han var verge for Marit Rasmusdotter i 1742.16
Han bygde bekvemme våninger på Veblungsnes, Grytten, og overtok trolig gjestgivervirksomheten til stesønnen Elling.8
Han var forlover for Lasse Lassesson Monsås og Brit Olsdotter i Torvika, som ble trolovet den 26. juni 1746 i Eid kirke.17
Han var verge for Synnøv Tølløvsdotter fra 1747.2
Anders Olssen var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1734 etter 7 års tjeneste og overført til landvernet.6
Han var fadder ved dåpen til Ingerlava Lassesdotter i Torvika den 26. mai 1748 i Grytten kirke.18

Anders giftet seg med Karen Lind Lekanger.19,8
Anders Olssen solgte 1 våg 2 pund 2 merker på Ner-Monsås i 1752 til Lasse Lassesson. Anders hadde igjen 1 pund 16 merker etter salget.8
Anders Olssen Monsås kjøpte hus med hageplanker i Molde i 1752 av Per Perssen Åndal. Kjøpesum: 30 daler. Per bodde der frem til salget. Skjøtet ble tinglyst 14. februar.1
Han og Karen bodde i Molde i 1753. Han var borger der.20,19,21
Han var verge for Ola Jenssen i 1753.22

Anders Olssen kjøpte på Sauset, Voll, i 1753.20
Jørgen Rennie kjøpte en grunn i Molde den 16. september 1754 av Peter Anderssen Fyn. Fyn hadde kjøpt tomten i 1726. Den gikk oppved gaten fra Anders Olssens innplankning 21¾ alen til den nederste portstolpe, og nedentil fra husnoven 22 sjællandske alen langs gangveien til selgerens husnov, og fra allfargaten til sjøen så langt det kunne bygges utover. Skjøtet ble tinglyst 25. november.23,24
Jørgen Rennie kjøpte hus med grunn på mnr. 79, Hovedgata, Molde, den 16. september 1754 av Peter Anderssen Fyn. Tomten gikk ved gaten fra den nordvestre portstolpe 20 alen til tollbodens øverste nov, nedentil fra tollbodveggen 19½ alen til våningshusets søndre nov, og fra gaten ned til sjøen så langt det kunne bygges utover. Gården hadde loft, saler, kamre, bileggerkakkelovn i jern, fire vindovner med jernrør og føtter, eldhus med innmurt bryggepanne og bakerovn, borgstue med steinkakkelovn, rullesval, sjøbod, brygge, og fjøs med plankeverk. Nabo på nordvestsiden, Anders Olssen, undertegnet som vitne. Kjøpesum: 1 070 daler. Skjøtet ble tinglyst 25. november.23,24
Han lånte ut 110 daler til Arnt Nikolai Skjellerup den 9. februar 1755 mot pant i lånerens bebodde hus i Molde med grunn og løsøre. Obligasjonen ble tinglyst 26. april året etter og avlyst 6. februar 1764.25
Han lånte ut 24 daler 2 ort til Ola Davidsson Farkvam den 15. juni 1756. Ola pantsatte samtidig huset sitt i Molde (på Moldegård-siden) og øvrige eiendeler. Grunnen tilhørte kanselliråd Holst (s.d.). Vitner: Hans Lund og Jørgen Rennie. Obligasjonen ble tinglyst 29. november.26,27
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Persdotter på Tollåsen den 19. august 1757: 1 ort 14 skilling.28


Anders døde i 1758.29 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 24. februar 1758 i Bud. Den 30. mars ble boet på Veblungsnes registrert og vurdert.29,30 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 18. mai 1758 i Molde. Arvinger: Karen Lind Lekanger, Erik Anderssen, Ingeranna Andersdatter og Brit Andersdatter.19

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 23. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610014
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 23. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610304
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Voltz Otting, 15. mai.
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 36 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650516
 6. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 104. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690203
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 21. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-13
 8. [S392] Bygdebok for Eid: s. 257.
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610305
 10. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 100 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400094
 11. [S392] Bygdebok for Eid: s. 197.
 12. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 41 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650300
 13. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 41 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650301
 14. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 114 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/116/
 15. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 205. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#208
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123
 17. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 135. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-70
 18. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 152. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610369
 19. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 218. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/112/
 20. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 682. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#685
 21. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 335 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/336/
 22. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 185.
 23. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 66. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610036
 24. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 67. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610036
 25. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 87. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610046
 26. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 91. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610048
 27. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 92. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610049
 28. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/532/
 29. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 215. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/110/
 30. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 216. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/111/

Bård Johansson

M, #11115
Far*Johans Åmundsson på Bergset1,2 (c 1594 - )

Familie

Ett barn er nevnt i et tingsvitne.1 
BarnAnnet navn: Bård Johansson på Bergset.
Han bodde kanskje på Nes, Bolsøy. Han kalles Baar Næss i et tingsvitne fra 1759 (lenge etter hans død), men navnet er ikke funnet der.1

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 541. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=544

Ola Olssen Mølner1,2,3

M, #11116, ( - etter 1763)Ole Mølner var debitor ved skiftet etter Erik Gunnarsson den 29. november 1747: 3 ort 4 skilling.4
En Ole Olsen var fadder ved dåpen til Jens Johanssen den 20. november 1759.5
Ola Olssen Mølner var stevnet som vitne til tinget i Fanne tinglag den 17. juli 1760 i en sak mellom Hans Holst og Per Eriksson Vestnes.2
Han var husmann på Hjertøya, Bolsøy, i 1763. Han betalte da 4 daler i grunnleie til Moldegård.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Møller og Ole Mølner i 1760.2

     Ola Olssen Mølner og Ola Hjertøy kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S848] «Bosettingen på Hjertøya og bruken av Moldeholmene fram til 1939»: s. 16.
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 89 a, saksnr. 1. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410389
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/507/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35

Magnhild Olsdotter1

K, #11117, ( - etter 1741)

Familie

Johan Serkvesson i Gusjåsen (c 1715 - )Magnhild trolovet seg den 2. juli 1741 i Kleive kirke, Bolsøy, med Johan Serkvesson.1

Anders Roesson på Soggebakke1

M, #11118, (ca. 1694 - 1740)
Mor*Brit Olsdotter på Setnes2 (c 1670 - 1742)

Familie

Synnøv Tølløvsdotter på Soggebakke ( - 1772)
Fire barn levde i 1740.1 
BarnAnnet navn: Anders Roesson på Setnes.3,2
Anders ble født ca. 1694.3,4 Han kjøpte 2½ våg på Soggebakke, Grytten, den 22. januar 1720 av Lorns Hansson Holst. Kjøpesum: 233 daler. Sønnen Roe overtok etter dem.5
Anders giftet seg med Synnøv Tølløvsdotter.6,1
Annet navn: Anders Roesson på Bakke, nevnt fra 1732 til 1740.7,8,4
Han bodde på Soggebakke i 1732.7,8
Anders Andersson på Kavli, Anders Roesson på Bakke, Ola Eriksson i Straume og Ola Eriksson på Sylte solgte 1 pund 6 merker (med bygselrett) og 1 pund 12 merker (uten bygsel) på bnr. 1, Øver-Bø i Innfjorden, Voll, den 26. september 1732 til Lars Ellevsson i Øver-Bø. Jorden var arvegods. Lars eide fra før 1 pund 6 merker (med bygsel). Skjøtet ble utstedt på Romsdalsmartnan, og tinglyst 25. oktober.9,7,8
Han var forlover for Roe Andersson på Soggereiten og Eli Justsdotter på Monsås, som ble trolovet den 25. november 1737.10
Han var fadder ved dåpen til Eli Roesdotter på Reiten den 13. juli 1738 i Grytten kirke.11


Anders døde i 1740 på Soggebakke.4 Det ble holdt likpreken over ham den 2. februar 1740 i Grytten kirke av Anders Gjertsson Heiberg.4 Det ble holdt skifte etter ham den 9. juni 1740. Arvinger: Roe Andersson o.a.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 9.6.1740.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 572 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/592/
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 249, Setnes. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282137
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 86, Fest Purif: Mar: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610336
 5. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 268.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/507/
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 8 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400173
 9. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650267
 10. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 71, 25. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610328
 11. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 76, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610331

Lars Nilsson på Årø1

M, #11119, (ca. 1621 - )Lars ble født ca. 1621.1
Lars giftet seg med en uregistrert person.2
Lars giftet seg med enka etter Gunnar Aslaksson i Gusjåsen.1
Han var bruker på Indre Årø, Bolsøy, i 1701. Aslak Gunnarsson bodde også der.1
Lars hadde Erik Gunnarsson i tjeneste i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184, Inderaarøe. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/104/
 2. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 14 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650481

Anne Knutsdotter på Årø1

K, #11120

Familie

Per Olsson på Årø
Fem av barna vokste opp.8 
BarnAnne trolovet seg den 30. juni 1726 i Bolsøy kirke med Per Olsson. Forlovere: Erik Gunnarsson på Årø o.a.1 Per var husmann på Årø, Bolsøy, ca. 1728. Han var fremdeles husmann der ca. 1741.2,3,4,5
Anna aarøe var fadder ved dåpen til Anne Eriksdotter på Årø den 17. april 1728 i Bolsøy kirke.6

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 74, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660245
 2. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700383
 3. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Gemene, nr. 28. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700387
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 195, 1. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660305
 5. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700664
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-48
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 75, 10. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660245
 8. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013

Brit på Årøneset1

K, #11121, ( - etter 1728)Hun bodde på Årøneset, Bolsøy, i 1728.1
Hun var fadder ved dåpen til Anne Eriksdotter på Årø den 17. april 1728 i Bolsøy kirke.1

Jakob Tostensson på Røbekk1,2

M, #11122, (omkr. 1665 - )Jakob ble født omkr. 1665.3,4
Jakob giftet seg med Marit Ingebrigtsdotter på Røbekk.5
Han var bruker på Røbekk, Bolsøy, i 1701.3
Han var arving ved skiftet etter Marit Ingebrigtsdotter på Røbekk den 11. februar 1709: 39 daler 2 ort 1 skilling, utlagt blant annet i 1 pund (8 daler) og 1 1/5 mark (0–1–16) i Røbekk samt 3/5 mark i Lønset indre (0–1–0).
I boet var blant annet 2 pund odelsjord (uten bygselrett) i Røbekk (16 daler), som Marit hadde brukt sammen med Jakob, ytterligere 1 1/5 mark (uten bygselrett) i Røbekk (1 ort 16 skilling) og 3/5 mark (uten bygselrett) i Indre Lønset (1 ort). Aktiva: 84 daler 3 ort 10 skilling. Passiva: 5–3–8. Arv: 79–0–2.6
Jakob Tostensson på Røbekk var vurderingsmann ved skifte i Fanne tinglag i 1709. Han var stevningsmann i 1713.2,7
Jakob giftet seg med Guri Persdotter.8
Han var forlover for Mats Ivarsson og Lisbet Endresdotter, som ble trolovet den 21. oktober 1725 i Veøy kirke.9
Marte Persdotter ble født i 1726 på Årø, Bolsøy, og først hjemmedøpt av Jakob Tostensson på Røbekk (mens foreldrene var trolovet).10
Han var fadder ved dåpen til Anne Eriksdotter på Årø den 17. april 1728 i Bolsøy kirke.11
Han var forlover for Per Arnesson og Mali Olsdotter, som ble trolovet den 27. mai 1731 i Kleive kirke, Bolsøy.12
Han var arving ved skiftet etter Guri Persdotter på Røbekk den 2. september 1740: 29 daler 3 ort 17 skilling, utlagt blant annet i 12 merker (uten bygselrett) i Røbekk (4 daler).13
Jakob Tostensson gav 12 merker på Røbekk den 15. oktober 1743 til Tomas Jakobsson. Til gjengjeld skulle Jakob motta kost, losji og klær på livstid. Skjøtet ble utstedt i Molde, og tinglyst 13. juli 1745.1

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 219 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-216
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184, Røbech. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/104/
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 243 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/246/
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a–101 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/
 7. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390434
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 65. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-34
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 75, 10. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660245
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-48
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 119, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660267
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b–5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/246/

Anne Jakobsdotter på Årø1

K, #11123, ( - ca. 1742)
Far*Jakob Tostensson på Røbekk2,3 (o 1665 - )
Mor*Marit Ingebrigtsdotter på Røbekk2 ( - c 1708)

Familie

Erik Gunnarsson på Årø (c 1681 - 1747)
Fire barn levde i 1742.3,13 
BarnAnnet navn: Anne Jakobsdotter på Røbekk.2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Ingebrigtsdotter på Røbekk den 11. februar 1709: 13 daler 16 skilling, utlagt blant annet i 8 merker odelsjord (uten bygselrett) i Røbekk (2 daler 2 ort 16 skilling).4

Anne giftet seg med Erik Gunnarsson på Årø.1
Hun og Erik var brukere på Indre Årø, Bolsøy, i 1711. Ei Gjertrud var da hos dem, trolig som tjenestejente. Etter Annes død overlot Erik bruket til Sjurd Larsson (s.d.).5,6
Anna Aarøe var fadder ved dåpen til Per Sjurdsson på Eikrem den 25. mars 1722 i Molde kirke.7
Anna Aarøe var fadder ved dåpen til Lars Sjurdsson på Eikrem den 13. januar 1724 i Molde kirke.8
Anna Aarøe var fadder ved dåpen til Mari Persdotter på Årø den 4. mai 1732 i Bolsøy kirke.9
Anna Aarøe var fadder ved dåpen til Knut Olsson på Årø den 31. august 1737 i Bolsøy kirke.10


Anne døde ca. 1742 på Indre Årø.1 Det ble holdt skifte etter henne den 19. november 1742. Debitorer: Sjurd Ellingsson på Devoll og Ivar Audensson. Kreditorer: Anne Persdotter, Knut Knutsson Fuglset og Hans Holst o.a. Arvinger: Erik Gunnarsson, Ingebrigt Eriksson på Eikrem, Marit Eriksdotter, Kari Eriksdotter og Anne Eriksdotter. I boet var blant annet 8 merker i Røbekk, vurdert til 2 daler 2 ort 16 skilling. Formue: 263–0–22. Gjeld og omkostninger: 63–3–14. Arv: 199–1–8, fordelt på enkemannen og de fire barna.11

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/245/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/246/
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a–101 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/
 5. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Inderaarøe.
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-182
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 16.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 44. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 127, 3. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660271
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 31. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 a–229 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/245/
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 506 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/

Tøri Knutsdotter på Kjøpstad1

K, #11124, (ca. 1709 - 1770)

Familie

Jens Nilsson på Kjøpstad (1721 - 1777)
De hadde ett barn.1 Tøri ble født ca. 1709.1
Tøri giftet seg i 1742 med Jens Nilsson på Kjøpstad.1
Hun og Jens var brukere på bnr. 4, Kjøpstad, Tresfjord, fra ca. 1742. Sønnen Nils overtok ca. 1766.1

Tøri døde i 1770 i Tresfjord.1

     Jon Knutsson på Bjørset og Erik Knutsson på Sørsylte var trolig søsken (og de var kanskje brødre av Tøri Knutsdotter på Kjøpstad).

Kilder/noter

 1. [S927] Skorgen: s. 41.

Brit på Mek1

K, #11125, ( - etter 1736)Hun bodde på Mek, Bolsøy, i 1736.1
Hun var fadder ved dåpen til Brit Baltsersdotter den 31. august 1736 i Molde kirke.1


     Navnet hennes ble skrevet Berthe Mech i 1736.1

Knut Rasmusson i Kjellneset1,2,3

M, #11126, (ca. 1697 - 1736)

Familie

Ingebjørg Nilsdotter i Kjellneset (c 1662 - 1742)
De hadde ikke barn.1 Knut ble trolig født ca. 1697.1
Knut giftet seg i 1723 med Ingebjørg Nilsdotter i Kjellneset.1
Han og Ingebjørg var brukere i Kjellneset, Vestnes, fra 1723. Bygselseddelen ble tinglyst i 1724. Hun drev videre etter hans død.1
Han var verge for Lars Larssen i 1732.2


Knut døde i 1736 i Kjellneset.3 Han ble jordfestet den 1. januar 1737 på Vestnes kyrkjegard, av Lars Lekanger.3

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 217.
 2. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Fanne åtting, 12. mai.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 169. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-86

Ingebjørg Nilsdotter i Kjellneset1,2,3

K, #11127, (ca. 1662 - 1742)
Far*Nils4,5

Familie 1

Knut Rasmusson i Kjellneset (c 1697 - 1736)
De hadde ikke barn.3 

Familie 2

Nils Eriksson i Kjellneset (c 1717 - 1768)
De hadde ikke barn.5 Ingebjørg ble født ca. 1662.1
Ingebjørg giftet seg i 1723 med Knut Rasmusson.3
Hun og Knut var brukere i Kjellneset, Vestnes, fra 1723. Bygselseddelen ble tinglyst i 1724. Hun drev videre etter hans død.3
Ingebjørg giftet seg i 1737 med Nils Eriksson på Flate. De var i slekt og måtte ha kongelig bevilling til ekteskap.2,3,5
Hun og Nils var brukere i Kjellneset fra 1737. Han drev gården resten av livet.3,6

Ingebjørg døde i 1742 i Kjellneset.1,3 Hun ble gravlagt i februar eller mars 1742 på Vestnes kyrkjegard.1 Det ble holdt skifte etter henne den 30. april 1742. Kreditorer: Åge Persson og Knut Hannibalsson i Ura o.a. Arvinger: Nils Eriksson, Kari Nilsdotter, Lars Larssen, Lisbet Larsdatter og Beret Larsdatter. Formue: 60 daler 1 ort 14 skilling. Enkemannen fordret 3 daler i festegave. Gjeld: 15–2–16. Arv: 44–2–22, fordelt på enkemannen, søstera, og brorens tre gjenlevende barn.7

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 223. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-114
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/135/
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 217.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/136/
 5. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 218.
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 48, 18. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660507
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 a–120 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/135/

Nils

M, #11128

Familie

De hadde tre barn.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/136/
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 218.

Kari Nilsdotter1

K, #11129, ( - etter 1742)
Far*Nils1Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Nilsdotter i Kjellneset den 30. april 1742: 7 daler 1 ort 19 skilling.2


     Kari Nilsdotter og Karen Nilsdotter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/136/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 a–120 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/135/

Karen Larsdatter1,2

K, #11130, ( - ca. 1741)
Far*Lars Nilsson2,1 (1673 - 1731)
Mor*Lisbet Gulbrandsdotter2 ( - c 1719)Hun var arving ved skiftet etter Lisbet Gulbrandsdotter den 17. desember 1719: 22 daler 20 skilling, pluss 3 daler etter fordring, utlagt i halvdel i huset med grunn (15 daler), sølvskje (1 daler), svart polemitsstakk (1 daler 1 ort) o.a. Karen fikk dessuten sin mors kiste forlodds.3
Hun var arving ved skiftet etter Lars Nilsson den 12. mai 1732: 3 daler 1 ort 19 skilling.1
Hun var myndling av Kristian Gulbrandsson i 1732.1


Karen døde ca. 1741 i Molde.4 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 23. januar 1742. Arvinger: Lars Larssen, Lisbet Larsdatter og Beret Larsdatter. I boet var blant annet 23 daler 1 ort 8 skilling, som smed Jens Persson «leverte fra sig». Aktiva: 33–2–0. Begravelsen kostet 6–1–6, som ble utlagt til Anders vraker. Passiva: 8–2–2. Arv: 24–3–22.4,5

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Fanne åtting, 12. mai.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 165 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640180
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 165 b–166 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640180
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 92 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650110
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 93 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650110

Kristian Gulbrandsson1,2

M, #11131, (1679 - 1738)

Familie

Dorte Audensdotter Viderø ( - e 1734)
Ingen barn levde i 1777.9 Kristian ble født i 1679.3
Han var fadder ved dåpen til Lisbet Larsdatter den 16. november 1721 i Molde kirke.4
Han var fadder ved dåpen til Mette Larsdatter Grønnes den 14. januar 1725 i Bolsøy kirke.5
Kristian Gulbrandsson solgte husgrunn i Molde den 16. juli 1726 til Mattis Persson på Molde. Eiendommen var 32 alen bred (både på øvre og nedre side) og 17½ alen lang (på begge sider). Skjøtet ble tinglyst 6. juli 1728. Kristian hadde kjøpt grunnen 24. januar 1706.6,7
Kristian giftet seg den 25. november 1726 med Dorte Audensdotter Viderø.2
Han var verge for Karen Larsdatter i 1732.1
Han var forlover for Jens Persson og Malene Audensdotter Viderø, som giftet seg den 22. februar 1734.8,9


Kristian døde i 1738 i Molde, 58 år 9 måneder 10 dager gammel.3 Han ble jordfestet den 8. juni eller 8. juli 1738.3

     Lisbet Gulbrandsdotter og Kristian Gulbrandsson var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Fanne åtting, 12. mai.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 77.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 186. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-95
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 11.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 57. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-30
 6. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 232 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/233/
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 16.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 142.
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 847.

Augusta Magrete Persdotter på Krokset1,2

K, #11132, (ca. 1743 - 22. juni 1821)
Far*Per Knutsson Kjørsvik3 (c 1691 - c 1756)
Mor*Susanna Berntsdotter Condor3 ( - e 1764)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Augusta Persdotter på Tornes.3
Augusta ble født ca. 1743 på Ner-Tornes, Vågøy.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Per Knutsson Tornes den 2. januar 1758: 3 daler 7 skilling.4
Hun var myndling av Anders Reiarsson på Tornes i 1758.3
Augusta tjente hos Anemarta Persdotter og Hans Erikssen Aure på mnr. 15, utpå Gata, Molde, iallfall fra 1762 til 1764.5,6
Hun og mannen drev et bruk på Krokset, Vestnes, i 1801.1

Augusta Magrete døde den 22. juni 1821 på Krokset, som kårkone.7

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 396 a, Krogsæt, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670257
 2. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 516 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660935
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b–531 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212015
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 7. [S1154] Vestnes mini. 1818–47: s. 195, nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680052

Anna Katrina Sørensdatter1

K, #11133, ( - etter 1721)Hun var fadder ved dåpen til Lisbet Larsdatter den 16. november 1721 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 11.

Beret Larsdatter1,2,3

K, #11134, (1723 - )
Far*Lars Nilsson4,1 (1673 - 1731)
Mor*Katrina Botolvsdotter på Molde ( - e 1737)Beret ble født i 1723 i Molde.4 Beret ble døpt den 26. september 1723 i Bolsøy kirke av Otto Jakobsson Fris.4
Hun var arving ved skiftet etter Lars Nilsson den 12. mai 1732: 3 daler 1 ort 19 skilling.5
Hun var myndling av Ola Persson på Mek i 1732. Han var fremdeles hennes formynder i januar 1742.5,2
Hun var arving ved skiftet etter Karen Larsdatter den 23. januar 1742: 6 daler 23 skilling.2,6
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Nilsdotter i Kjellneset den 30. april 1742: 3 daler 2 ort 21 skilling.7
Hun var myndling av Hans Persson på Haugan i april 1742.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Persson på Mek den 15. desember 1747: 6 daler 7 skilling i innestående arv.3


     Beret Larsdatter og Beret Larsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/136/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 92 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650110
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 491 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650511
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 39. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-21
 5. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Fanne åtting, 12. mai.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 93 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650110
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 a–120 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/135/

Ola Andersson på Nerås1,2,3

M, #11135, (ca. 1697 - 1762)
Far*Anders Olsson på Øverås4 (c 1651 - )

Familie 1

Marit Ivarsdotter på Nerås (c 1695 - 1754)
De hadde åtte barn.6 
Barn

Familie 2

De hadde ett barn.3 Annet navn: Ola Andersson på Øverås.5,3
Ola ble født ca. 1697 på Øverås, Vestnes.5,4
Ola giftet seg med Marit Ivarsdotter på Nerås.3
Han og Marit var brukere i Ytregarden, Nerås, Vestnes, i 1727. Sønnen Anders overtok i 1755.3,6
Han var verge for Marit Arnesdotter på Øverås i 1736.2
Han var verge for Lars Larssen i april 1742.1

Ola giftet seg med en uregistrert person.3

Ola døde i 1762 på Nerås, Vestnes.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Andersen Neeraas i 1742.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/136/
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mai–juli 1736. 18. juli.
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 147.
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 59. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=62
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 218, Øveraas. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/121/
 6. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 148.

Marit Ivarsdotter på Nerås1

K, #11136, (ca. 1695 - 1754)

Familie

Ola Andersson på Nerås (c 1697 - 1762)
De hadde åtte barn.2 
BarnMarit ble født ca. 1695.1
Marit giftet seg med Ola Andersson på Øverås.1
Hun og Ola var brukere i Ytregarden, Nerås, Vestnes, i 1727. Sønnen Anders overtok i 1755.1,2

Marit døde i 1754 på Nerås, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 147.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 148.

Knut Hannibalsson på Vike1,2

M, #11137, (ca. 1703 - 1753)
Far*Hannibal Olsson på Rekdal2 (c 1677 - 1722)
Mor*Kari Hansdotter på Rekdal2 (c 1676 - 1747)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Knut Hannibalsson på Rekdal.3
Knut ble født ca. 1703.3
Han var bruker i Ura, Vestnes, fra 1735 til 1742.3
Annet navn: Knut Hannibalsson i Ura, nevnt 1742.3,4
Han var kreditor ved skiftet etter Ingebjørg Nilsdotter i Kjellneset den 30. april 1742: 1 daler.5

Han var bruker på bnr. 2, Ytre Vike, Vestnes, fra 1742. Han kjøpte bruket i 1746.2,3
Han var forlover for Knut Hallvorsson i Saltkjelsvika og Brit Petersdotter på Jenset, som ble trolovet den 14. juli 1748 i Vestnes kyrkje.1


Knut døde i 1753 på Ytre Vike, Vestnes.2

     Navnet hans ble skrevet Knud i Uren i 1742.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 305. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660361
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 465.
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 241.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 120 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/136/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 a–120 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/135/

Katrina Larsdatter1

K, #11138, (1725 - før 1732)
Far*Lars Nilsson1 (1673 - 1731)
Mor*Katrina Botolvsdotter på Molde ( - e 1737)Katrina ble døpt den 12. august 1725 i Molde kirke.1

Katrina døde før 1732.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 63. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-33
 2. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Fanne åtting, 12. mai.

Erik Rasmusson Gule1

M, #11139, (ca. 1750 - desember 1797 eller januar 1798)Erik ble født ca. 1750.1

Erik døde i desember 1797 eller januar 1798. Han druknet seg i sjøen.1 Han ble jordfestet den 3. januar 1798 i Molde.1

Per Jonasson Engjaberg1

M, #11140, (ca. 1768 - januar 1798)Per ble født ca. 1768.1
Han bodde trolig på Engjaberget, Volda.

Per døde i januar 1798 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 22. januar 1798.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Jonasen Engeberg i 1798.1

Johan Tomas Hammond Junghans1,2,3

M, #11141, (1. mars 1765 - 14. januar 1798)

Familie

Marie Margrete Stabel (1769 - 1807)Johan Tomas ble født den 1. mars 1765 på Ner-Våge, Veøy.3,1,4 Johan Tomas ble døpt den 8. mars 1765 i Veøy kirke. Faddere: fru Elsebe Johanna Skjellerup, Hedvig Sofia Lossius, Peter Stefan Nielssen Skjellerup, Jakob Andreas Eg og Kristen Fris.2 Johan Tomas Hammond Junghans var premierløytnant i 1789.3,1 Han var i Hemneske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 1792.3
Johan Tomas giftet seg i mars 1795 på Holla, Hemne, med Marie Margrete Stabel.3

Johan Tomas døde den 14. januar 1798 i Molde.3,1 Han ble gravlagt den 23. januar 1798. Samme dag ble det betalt 2 daler til kirken for begravelsen.1,5

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-43
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 6, 8. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660486
 3. [S719] Militærbiografier II: s. 21. Junghans, Johan Thomas Hammond.
 4. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 332. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=341
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 84 b.

Alet Regina Påske1,2,3

K, #11142, (ca. 1726 - 1798)Alet Regina ble født ca. 1726.1 Hun ble konfirmert den 7. mai 1741 i Kristiansund kirke.2

Alet Regina døde ugift i 1798 i Molde.1,3 Hun ble gravlagt den 6. mars 1798. Dagen etter ble det betalt 3 daler 1 ort til kirken for begravelsen.1,3

     Elisabet Charlotte Påske og Alet Regina Påske var søsken. Deres hjemsted var i Kristiansund.4

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-43
 2. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 19, nr. 1. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16100&idx_id=16100&uid=ny&idx_side=-12
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 84 b.
 4. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 90. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009090403006?page=91

Ågot Bjørnsdotter1,2

K, #11143, ( - etter 1764)

Familie

Hans Matsson på Grebbestad (c 1661 - 1734)Ågot fikk barn med Hans Matsson på Grebbestad i 1727 i Veøy. Den 29. september stod hun til offentlig skriftemål i kirken for leiermål, og 5. oktober var det hans tur. De ble stevnet til tinget 12. februar året etter, men møtte ikke, så saken ble utsatt.2,1
Agathe Biørnsdotter bodde hos Ola Olssen og Maria Arnesdatter på mnr. 84, Haugan, Molde, i 1762. Hun var vanfør og syk, ganske fattig og kunne ikke betale ekstraskatt. Ågot bodde fremdeles hos dem i 1764 og kunne heller ikke da betale skatt.3,4,5


     Navnet hennes ble skrevet Agathe Biørnsdotter i 1762.3

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 221 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/222/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 87. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660251
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Hougene. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/18/
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/87/
 5. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Haugene, mnr. 95.

Hans Larssen1

M, #11144, ( - 1798)Hans døde i 1798 i Molde. Den 30. januar ble det betalt 1 daler 1 ort til kirken for begravelsen.1

Kilder/noter

 1. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 84 b.

Ivar Perssen på Sanden1,2

M, #11145, (1735 - 1767 eller 1768)
Far*Per Rasmusson i Myra3,4 (c 1701 - c 1773)
Mor*Mali Olsdatter i Myra ( - 1780 / 1781)

Familie

Gjertrud Kristoffersdatter Vestnes (c 1701 - 1798)
De hadde ikke barn.4 Ivar ble døpt den 20. februar 1735 i Molde kirke av Lars Barhaug.3
Ivar giftet seg med Gjertrud Kristoffersdatter.4,2
Han og Gjertrud bodde på mnr. 19, Sanden, Molde, i 1762. I 1767 var huset med naust taksert til 50 daler. Hun bodde der videre etter hans død.5,6,1

Ivar døde i 1767 eller 1768 i Molde.6,4 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 8. januar 1768. Debitorer: Knut Timannsson, Per Ågessen, Ottar Ottarsson, Just Kristenssen i Schultzhagen og Knut smed o.a. Arvinger: Gjertrud Kristoffersdatter og Per Rasmusson i Myra. Den avdøde ble titulert velaktet mann. I boet var blant annet et nytt fjørnfar med seil (vurdert til 30 daler), et lommeur (12 daler) og våningshus uten grunn (30 daler). Formue: 194 daler 1 ort 14 skilling. Omkostninger: 11 daler. Arv: 183–1–14, delt på enka og faren.7

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 140 b, mnr. 23. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/144/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-78
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 525. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/265/
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, [Ud paa Gaden]. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: takst 1767, Ud paa gaden, mnr. 23. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064204
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 525–526. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/265/

Ingvar Ivarssen1,2,3

M, #11146, ( - 1789)

Familie

Karen Lind Lekanger ( - e 1774)
Ingvar Ivarssens signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Ingvar giftet seg ca. 1759 med Karen Lind Lekanger.4,5,6
Han og Karen bodde på mnr. 11, utpå Gata, Molde, i 1762 sammen med Erik Lekanger Monsås. Erik var hennes sønn. De hadde to tjenestefolk. Bygninger i 1767: våningshus (taksert til 600 daler), stor sjøbod (200 daler), sidehus på bryggen (50 daler), stavhus (100 daler) og sidehus oppe i gården (50 daler). I 1775 leide Ingvar tre sjøgrunner av Reknes gård for 8 daler i året.4,7,8
Han hadde Hallvor Hanssen i tjeneste i 1762. Han var i tjenesten til våren 1763 og flyttet på landet i mai.4,9
[Monsr] Ivarsen/Iwarsen kjøpte ved skifteauksjonen etter Nikolai Bille og Katrina Sofia Bille i desember 1765.10
Han var verge for Gjertrud Kristoffersdatter i 1768.3
Ingvar Ivarssen kjøpte hus (uten grunn) på mnr. 9, utpå Gata, Molde, den 2. januar 1769 på auksjon fra Jørgen Rennie. Kjøpesum: 110 daler. Gården bestod av to stuer med en jernkakkelovn, kjøkken og fordør, alt med loft over. Auksjonsskjøtet ble utstedt dagen etter og tinglyst 3. februar 1772.11,12
Ingvar Ivarssen solgte hus på mnr. 9 den 8. juni 1769 til Sjurd Andersson Sekkenes. Gården hadde tilhørt Jørgen Rennie (som flyttet på landet) og lå straks utenfor Ludvig Munthe Lems hus, på Reknes-grunn. Kjøpesum: 110 daler. Skjøtet ble tinglyst 3. februar 1772.12,13
Ms Iversen var kreditor ved skiftet etter Ola Torfinnsson i Hommelbukta den 26. juli 1769: 3 ort.14
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Gulbrandssen den 12. november 1771: 2 daler 1 ort.15
Han var verge for Ingeranna Olssen i 1774.5
Han var kreditor ved skiftet etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775: 11 daler 2 ort for reparasjoner han lot utføre på huset hennes i april 1770.16
Ingvar Ivarssen bodde hos madam Ingeranna Vingård på mnr. 27, Hovedgata, Molde, i 1789.17,18 Ingvar Ivarssen var kjøpmann i 1789. Han skulle etter selvangivelse svare 2 daler i formuesskatt (½ pst.) og 1 daler 48 skilling i næringsskatt (5 pst.)17

Ingvar døde i 1789 i Molde. Det ble betalt 6 daler 2 ort 8 skilling til kirken for begravelsen.19

     Han signerte som Ingwer Iversen i 1789.20

Kilder/noter

 1. [S2352] Samling af nyttige og læreriige Historier og Samtaler: e-side 96. Iversen, Ingvard. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019112226005?page=95
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 554. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/280/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 525. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/265/
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/12/
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 733. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/85/
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 257.
 7. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): ud paa Gaden, mnr. 16.
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 9. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang juni. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/47/
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 553–560. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650279
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 232. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610119
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 233.
 13. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1770, tingsvitne. Nr. 3, mnr. 14. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064165
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 724–727. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650366
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 17. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 5, mnr. 29. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/70/
 18. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180.
 19. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 74 b.
 20. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 27. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/141/

Ingeborg Larsdotter på Fuglsetbøen1,2

K, #11147, (ca. 1754 - )
Far*Lars Rasmusson på Haukabøen2 (c 1717 - 1796)
Mor*Brit Olsdotter på Haukabøen2 ( - c 1789)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Persson på Fuglsetbøen (1766 - 1803)
Ingen barn levde i 1807.6 Ingeborg ble født ca. 1754 på Haukabøen, Aukra.2
Annet navn: Ingeborg Larsdotter på Haukabøen, nevnt 1795.3,2
Ingeborg trolovet seg den 31. desember 1795 med Per Persson på Mork. Forlovere: Anders Persson på Fuglset og Ola Olsson på Haukabøen.3,2,4
Ingeborg giftet seg i januar 1796 i Molde kirke med Per Persson på Mork. Den 11. januar ble det betalt 1 daler for vielsen (i ministerialboka er de også ført trolovet 1. februar og viet 4. april 1795).1,5,4
Hun og Per var husfolk på Fuglset, Bolsøy, i 1801. Plassen hadde jord.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 302.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-59
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 116 b, nr. 1. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-59
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 81 b.
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 281 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690297

Mali Olsdatter i Myra1,2,3

K, #11148, ( - desember 1780 eller januar 1781)

Familie 1

Per Rasmusson i Myra (c 1701 - c 1773)
Ingen barn levde i 1781.9 
Barn

Familie 2

Ivar Jøstensson Bygdali (c 1749 - 1781 / 1782)
De hadde ikke barn.9,14 Mali trolovet seg den 1. november 1733 i Molde kirke med Per Rasmusson, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Anders Bentsson og Knut Røysa.4
Mali giftet seg den 6. januar 1734 i Molde kirke med Per Rasmusson, viet av Lars Barhaug.2,1
Hun og Per bodde i Myra, Molde, i 1739.3,5,6
Hun var fadder ved dåpen til Karen Ivarsdatter Berg den 19. april 1739 i Molde kirke.3

Hun og Per bodde på mnr. 23, Myra, Molde, i 1762. I 1767 var huset taksert til 40 daler. Hun bodde der videre etter hans død.1,7,8
Mali giftet seg ca. 1774 med Ivar Jøstensson.9,8
Hun og Ivar bodde på mnr. 23 i 1774. Årlig grunnleie til Reknes gård var 1 daler 2 ort pluss 3 arbeidsdager (à 16 skilling). De bodde der resten av livet.8,10

Mali døde i desember 1780 eller januar 1781 i Molde. I januar ble det betalt 1 daler 1 ort 8 skilling for kirkegårdsjorden og ringing med begge klokker samt bruk av det beste likkledet og likbåre.11 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 11. november 1781. I boet var en gammel tekjele, fire torskegarn, fire sildegarn, Brochmands postill, tre kister med lås, skrin med lås, o.a. Huset (uten grunn) med jernkakkelovn ble vurdert til 35 daler. Aktiva: 44 daler 16 skilling.12 Skiftet etter henne ble sluttet den 12. januar 1782. Kreditorer: Peter Nikolai Møller, Anna Kirstina Nagel, Klaus Lund Steffenssen, Peter Fredrik Korn og Per Marteinsson på Rørset. Enkemannen hadde blant annet lånt 10 daler av Møller til begravelsen. Passiva: 63 daler 2 ort 4 skilling. Boet var altså fallitt.13

     Anne Olsdatter og Mali Olsdatter i Myra var søsken.9

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Myhren. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/13/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 141. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-72
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 196. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660306
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 138, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660277
 5. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 296. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 7. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): Myren, mnr. 28.
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, mnr. 28. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/288/
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650483
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 11. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 65 b.
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967–968. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650483
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 968. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484

Ivar Jøstensson Bygdali1

M, #11149, (ca. 1749 - desember 1781 eller januar 1782)
Far*Jøsten Endresson Liabø2 (c 1712 - 1796)

Familie

Mali Olsdatter i Myra ( - 1780 / 1781)
De hadde ikke barn.1,2 Ivar ble født ca. 1749.3
Annet navn: Ivar Jøstensson Lien, nevnt fra 1765 til 1782.3,4 Han ble konfirmert den 29. september 1765 i Molde kirke, men sognet til landet.3
Ivar giftet seg ca. 1774 med Mali Olsdatter i Myra.1,5
Han og Mali bodde på mnr. 23, Myra, Molde, i 1774. Årlig grunnleie til Reknes gård var 1 daler 2 ort pluss 3 arbeidsdager (à 16 skilling). De bodde der resten av livet.5,6
Annet navn: Ivar Jøstensson i Myra, nevnt fra 1775 til 1782.4,6

Ivar døde i desember 1781 eller januar 1782. Han druknet og kom bort i en ulykke på sjøen.7,2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 14. januar 1782.2 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 21. januar 1782. Blant kjøperne var Lars vekter, Kjell smed, Brita hos Korn, Katrine Fredriksdatter, Grete Møller, Knut Olsson i Schultzhagen, Sverke smed, Nils Erikssen Bang, Jakob Persson Mek, Ole jyde, Johannes Tim Bamberg, Johan Peter Lund Ebenhof, Peter Henrik Fasmer, Nils Jonsson i Myra, Asmund Haugan, Arnt Jenssen Slette, Martein Knutsson i Myra, Ola Torvik, Anders Kristenssen, Knut Olsson på Røysa og Boye Larssen. De kjøpte en gammel og defekt huspostill, Martin Luthers katekismesanger, tekanne, blank tekjele, gammel hvit spilkum, to par tekopper, matkurv, langbenk, sengested, to blårandete hodedyner, to laken, en del skrap i en skuffe, ett par sølvskospenner med sølvknekter, hengelås med nøkkel, tømmermannskiste, tre tollekniver, hammer, navarer, skinnfeller, nye østerskagger, ½ tønne kalk, åtte torskegarn, fem sildegarn, kister med lås og nøkkel, halshake, hone, gryter, krus, melkar, saltkar, skammel, rundt bord, fire lange tobakkspiper, en del flatbrød, seks ark brunt karduspapir, tre par ullstrømper, blå kledeskjole, svart kledeskjole med vest og bukse, blå- og hvitrandet hodedyne, slagbenk o.a. Huset ble også solgt. Nettoinntekt: 90 daler 3 ort 22 skilling. Pantegods: lerretslaken hos Johanne Piersson (utropspris 0–3–12, solgt for 1–1–4), sølvsnusdåse på 4½ lodd (2–1–0) og sølvskje på 3 lodd hos Anna Kirstina Nagel (1–2–0, begge solgt til henne), og sølvknespenner på 3 lodd hos Per Marteinsson på Rørset (1 daler 2 ort, kjøpt av David Ulrik Sommer).8
Boet etter Ivar auksjonerte bort hus (uten grunn) med stue, kjøkken, loft, skott, to små grisehus og kullhus på mnr. 23 den 29. april 1782 til Knut Erikssen Valle. Bygningene ble vurdert til 30 og solgt for 22 daler.9 Skiftet etter ham ble sluttet den 7. mai 1782 etter ønske fra arvingen, Jøsten Endresson Liabø. Passiva: 79 daler 3 ort 2 skilling. Arv: 11–0–20. Kreditorer: Ivar Henriksson i Stenså, Per Hjørnet, Boye Larssen, Knut Jonsson Bjørset, Peter Henrik Fasmer, Bjerte-Eli Knutsdotter, Hans Jakob Røbekk, Erik Justssen, Johannes Tim Bamberg, Peter Fredrik Korn, Per Marteinsson på Rørset, Abraham Meier, Peter Nikolai Møller, Anna Kirstina Nagel, Klaus Lund Steffenssen, Peter Omsen og Martein Knutsson i Myra o.a.9

     Navnet hans ble skrevet Iwer Jestensen Bøygdelie i 1781.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650483
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 146 a, 1765, mikkelsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630054
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 973. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650486
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, mnr. 28. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/288/
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 973, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650486
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650486

Knut Perssen1

M, #11150, (1738 - 1738)
Far*Per Rasmusson i Myra1 (c 1701 - c 1773)
Mor*Mali Olsdatter i Myra ( - 1780 / 1781)Knut ble født i 1738 i Molde, som tvilling.1 Knut Perssen og Adelus Persdatter ble døpt den 19. januar 1738 i Molde kirke av Lars Lekanger. Faddere: Malena Jonsdatter, Magrete Knutsdatter, Elen Knutsdatter, Anne Nilsdatter, Marit Larsdatter, Johan Alertsson Hyssing, Johann tysk, Erik smed, Ivar Audensson og Jakob Ravn.1

Knut døde i 1738 i Molde, 12 dager gammel.1 Han ble gravlagt den 4. februar 1738.1

Adelus Persdatter1

K, #11151, (1738 - før 1781)
Far*Per Rasmusson i Myra1 (c 1701 - c 1773)
Mor*Mali Olsdatter i Myra ( - 1780 / 1781)Adelus ble født i 1738 i Molde, som tvilling.1 Knut Perssen og Adelus Persdatter ble døpt den 19. januar 1738 i Molde kirke av Lars Lekanger. Faddere: Malena Jonsdatter, Magrete Knutsdatter, Elen Knutsdatter, Anne Nilsdatter, Marit Larsdatter, Johan Alertsson Hyssing, Johann tysk, Erik smed, Ivar Audensson og Jakob Ravn.1

Adelus døde før 1781.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650483

Jakob Ravn1,2,3,4

M, #11152, (1712 - 1. desember 1761)
Far*Mattias Jakobsson Ravn1 (c 1678 - c 1753)
5-menning 8 ganger forskjøvet til megJakob ble født i 1712.3
Han var fadder ved dåpen til Knut Perssen og Adelus Persdatter den 19. januar 1738 i Molde kirke.2
Jakob Ravn var sorenskriver i Sunnfjord fra 9. september 1745. Han virket til sin død.4,1,3
Han var arving ved skiftet etter Mattias Jakobsson Ravn den 13. september 1753.5,6


Jakob døde den 1. desember 1761 i Fjaler, 49 år 24 uker gammel.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 189 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650785
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 3. [S1309] Fjaler mini. 1755–78: s. 77. https://media.digitalarkivet.no/kb20070507640148
 4. [S409] Våre sorenskrivere I: s. 162, nr. 8. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007021601108#173
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 189 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650785
 6. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 157 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650637

Beret Andersdotter Talset1

K, #11153, (ca. 1740 - 1798)
Far*Anders Andersson på Talsetbøen2 (c 1702 - 1782)Beret ble født ca. 1740.3,2
Annet navn: Beret Andersdotter på Talsetbøen, nevnt 1763.2,3 Hun ble konfirmert den 16. oktober 1763 i Bolsøy kirke.3
Hun var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Talsetbøen den 26. februar 1783.2
Hun var myndling av Ola Andersson på Solemdalen i 1783.2


Beret døde i 1798 i Molde, kanskje hos søstera Marta (s.d.). Den 11. mai ble det betalt 1 daler 1 ort til kirken for begravelsen.1,4 Hun ble jordfestet den 14. mai 1798.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-43
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 49 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/51/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 145 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-108
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 84 b.

Anders Andersson på Talsetbøen1,2

M, #11154, (ca. 1702 - 1782)

Familie 1

Han var enkemann i 1775. Fire barn levde i 1783.3,1 
Barn

Familie 2

Inger Olsdotter på Talsetbøen
De hadde ikke barn. Anders ble født ca. 1702.2
Anders giftet seg med en uregistrert person.3
Annet navn: Anders Andersson i Talsethagen, nevnt 1775 (han var husmann).3
Anders giftet seg den 26. oktober 1775 i Veøy kirke med Inger Olsdotter i Horsgård.3,1

Anders døde i 1782 på Bøen, Talset, Bolsøy, som husmann.2,1 Det ble holdt skifte etter ham den 26. februar 1783. Arvinger: Inger Olsdotter, Ola Andersson på Solemdalen, Beret Andersdotter, Ingeleiv Andersdotter på Fannbostad og Marta Andersdotter.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 49 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/51/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 a, 1782. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-95
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 147, 26. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660556

Inger Olsdotter på Talsetbøen1

K, #11155

Familie

Anders Andersson på Talsetbøen (c 1702 - 1782)
De hadde ikke barn. Hennes hjemsted var i Oppigarden, Ytre Horsgård, Veøy.2,3
Annet navn: Inger Olsdotter i Horsgård, nevnt 1775.4
Inger giftet seg den 26. oktober 1775 i Veøy kirke med Anders Andersson i Talsethagen.4,1
Hun var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Talsetbøen den 26. februar 1783.1
Ei Inger Olsdr Indrehaarsgaard var fadder ved dåpen til Ingeleiv Ivarsdotter på Grebbestad den 4. februar 1798 i Veøy kirke.5

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 49 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/51/
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1 230. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1233
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 523 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670528
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 147, 26. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660556
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 499, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670178

Ingeleiv Andersdotter på Fannbostad1,2,3

K, #11156, (ca. 1747 - ca. 1828)
Far*Anders Andersson på Talsetbøen1 (c 1702 - 1782)

Familie 2

De hadde ikke barn.3 Annet navn: Ingeleiv Andersdotter på Talsetbøen.1
Ingeleiv ble født ca. 1747.4
Annet navn: Ingeleiv Andersdotter på Mauset, nevnt 1779.5
Ingeleiv trolovet seg i 1779 med Søren Olsson på Fannbostad. Forlovere: Hallvor Persson på Berg og Ola Bjørstad.5
Ingeleiv giftet seg den 14. november 1779 i Bolsøy kirke med Søren Olsson på Fannbostad, viet av Abraham Meier.5,6
Hun og Søren bodde på Fannbostad, Bolsøy, i 1783.1,7
Hun var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Talsetbøen den 26. februar 1783.1
Hun var arving ved skiftet etter Søren Olsson på Fannbostad den 5. juni 1798.2

Ingeleiv giftet seg med en uregistrert person.3,4
Hun var bruker på Fannbostad i 1801. Beret Sørensdotter bodde også der.4

Ingeleiv døde ca. 1828 på Fannbostad.3 Skiftet etter henne ble sluttet den 8. september 1828. Arvinger: Anders Sørensson på Fuglset, Beret Sørensdotter i Årøhagen og Marta Sørensdotter o.a.3

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 49 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/51/
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 332 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/352/
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 344 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24625/347/
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 415 a, Fanbostad. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/3/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 8 b, 1779. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620548
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 a, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630077
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a, jenter, 8. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 63 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630007
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630012

Ola Andersson på Solemdalen1

M, #11157, ( - etter 1783)
Far*Anders Andersson på Talsetbøen1 (c 1702 - 1782)Han bodde på Solemdalen, Bolsøy, i 1783.1
Han var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Talsetbøen den 26. februar 1783.1
Han var verge for Beret Andersdotter i 1783.1


     Navnet hans ble skrevet Ole Andersen Solemdahlen i 1783.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 49 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/51/

Sivert Hartun1,2

M, #11158, (mars 1798 - mai 1798)
Far*Arn Sverkessen Hartun2 (c 1776 - )
Mor*Berte Marta Viberg2 (c 1774 - )Sivert ble født i mars 1798 i Molde, mens foreldrene var trolovet.1,2 Sivert ble døpt den 17. april 1798 i Molde kirke. Faddere: Elisabet Maria Berg, Anne Magrete Sivertssen, Kristian Hanssen Eide, Mattis Møller og Marstrand.2

Sivert døde i mai 1798 i Molde, 6 uker 3 dager gammel. Den 11. mai ble det betalt 1 daler 12 skilling til kirken for begravelsen.1,3 Han ble jordfestet den 14. mai 1798.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-43
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 84 b.

Marstrand1

M, #11159, ( - etter 1798)Marstrand var bakersvenn i 1798.1
Han var fadder ved dåpen til Sivert Hartun den 17. april 1798 i Molde kirke.1

Karen Johannesdatter1,2

K, #11160, (1796 - 1798)
Far*Johannes Jonssen Høystakkli1 (c 1774 - f 1822)
Mor*Beret Olava1,2 ( - e 1798)Karen ble født i 1796 i Molde, utenom ekteskap.1,2 Karen ble døpt den 6. november 1796 i Molde kirke. Faddere: Ingeborg Eriksdotter Skjersli, Per Justsson Berg, Ola Justsson Berg, Anders Anderssen i Krubba, Beret Jonsdatter Eidal og Ingeborg Nesset.1

Karen døde i 1798 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 7. juni 1798.2

Beret Olava1,2

K, #11161, ( - etter 1798)

Familie

Johannes Jonssen Høystakkli (c 1774 - f 1822)
BarnBeret Olava fikk barn med Johannes Jonssen repslager i 1796 i Molde.1
Hun bodde i Molde iallfall fra 1796 til 1798.1,2

     Beret Larsdatter og Beret Olava kan ha vært samme person.

Ingeborg Nesset1

K, #11162, ( - etter 1796)Hun var fadder ved dåpen til Karen Johannesdatter den 6. november 1796 i Molde kirke.1

Johan Olsson Kippervik1

M, #11163, (ca. 1767 - 15. juni 1798)Johan ble født ca. 1767.1

Johan døde den 15. juni 1798 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 16. juni 1798.1

     Navnet hans ble skrevet Johan Olsen Kiperwigen i 1798.1

     Svein Olsson Kippervik og Johan Olsson Kippervik kan ha vært søsken.

Anders Lassesson1

M, #11164, (ca. 1761 - )
Far*Lasse Lassesson Monsås1 (1726 - 1761)
Mor*Brit Olsdotter1 (1730 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til megAnders ble født ca. 1761 i Molde.1
Han var arving ved skiftet etter Lasse Lassesson den 7. august 1761.2
Han var myndling av Arnt Reierssen Rønne i 1761.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 360. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/183/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 360–363. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/183/

Brit Lassesdotter1

K, #11165, (1755 - )
Far*Lasse Lassesson Monsås2,1 (1726 - 1761)
Mor*Brit Olsdotter1 (1730 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Brit Lassesdotter Monsås.2
Brit ble født i 1755 på Monsås, Grytten.2 Brit ble døpt den 27. april 1755 i Eid kirke i Romsdal. Faddere: Erik Trondsson på Klungnes og Marit Ivarsdotter på Ora o.a.2
Hun var arving ved skiftet etter Lasse Lassesson den 7. august 1761.3
Hun var myndling av Arnt Reierssen Rønne i 1761.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 360. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/183/
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 223. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610405
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 360–363. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/183/

Maren Lassesdotter1

K, #11166, (1759 - )
Far*Lasse Lassesson Monsås1 (1726 - 1761)
Mor*Brit Olsdotter1 (1730 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til megMaren ble født i 1759 i Molde. I mars ble det betalt 3 ort 1 skilling for dåpen til Lasse Monsås' barn.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Lasse Lassesson den 7. august 1761.3
Hun var myndling av Arnt Reierssen Rønne i 1761.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 360. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/183/
 2. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 360–363. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/183/

Ola Hanssen1,2

M, #11167, (ca. 1733 - ca. 1770)
Far*Hans Persson på Haugan3,1 ( - e 1746)
Mor-?*Rebekka Botolvsdotter; trolig

Familie

Gjertrud Jonsdatter ( - e 1764)
I januar 1759 ble det gitt 2 ort 6 skilling for hans barns dåp og i offer, og måneden etter 2 ort for konas kirkegang. To barn levde i 1772.9,4,1 
BarnOla ble født ca. 1733 i Molde.3
Ola giftet seg med Gjertrud Jonsdatter.2
Han ble kalt Ola skomaker, nevnt fra 1759 til 1764.4,5 Ola Hanssen var skomaker i 1759 og til sin død.4,2,6 Han var vurderingsmann i Molde i 1761.7
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Sigrid Sørensdotter den 21. mars 1764: hvitt forkle (1 ort 5 skilling) og hjulrokk (1 ort 6 skilling).8

Han og Gjertrud bodde på mnr. 67, Kirkebakken, Molde, i 1764 sammen med Tomas Hanssen. Ola var der resten av livet.2,6

Ola døde ca. 1770 i Molde.6

     Navnet hans ble skrevet Ole Hansen Skoemager fra 1761 til 1770.7,2,6

Kilder/noter

 1. [S2286] Sunnmøre skifteprotokoll 1770–73: fol. 601 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126690606
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, paa Hougene. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/85/
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, februar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 141 a, mnr. 78. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/144/
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 360. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/183/
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410–411. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 9. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, januar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Gjertrud Jonsdatter1

K, #11168, ( - etter 1764)

Familie

Ola Hanssen (c 1733 - c 1770)
I januar 1759 ble det gitt 2 ort 6 skilling for hans barns dåp og i offer, og måneden etter 2 ort for konas kirkegang. To barn levde i 1772.3,4,5 
BarnGjertrud giftet seg med Ola Hanssen.1
Hun og Ola bodde på mnr. 67, Kirkebakken, Molde, i 1764 sammen med Tomas Hanssen. Ola var der resten av livet.1,2

     Gjertrud Jonsdatter og Gjertrud Jonsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, paa Hougene. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/85/
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 141 a, mnr. 78. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/144/
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, januar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, februar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 5. [S2286] Sunnmøre skifteprotokoll 1770–73: fol. 601 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126690606

Tomas Hanssen i Steinvågen1,2

M, #11169, (ca. 1735 - 1772)
Far*Hans Persson på Haugan3,4 ( - e 1746)
Mor-?*Rebekka Botolvsdotter; trolig

Familie

Magrete Klausdotter Schwarz (1720 - 1772)
De hadde ikke barn.4 Tomas ble født ca. 1735 i Molde.3,5 Han ble konfirmert den 8. oktober 1752 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.5 Han bodde hos Ola Hanssen og Gjertrud Jonsdatter på mnr. 67, Kirkebakken, Molde, i 1764.6,7
Tomas trolovet seg den 23. januar 1766 i Borgund på Sunnmøre med Magrete Klausdotter Schwarz. Forlovere: Jochum Friedrich Erdmann Gerken o.a.8
Tomas giftet seg den 6. februar 1766 i Borgund kyrkje med Magrete Klausdotter Schwarz.9,4

Tomas døde i 1772 i Steinvågen, Borgund på Sunnmøre.2 Han ble jordfestet den 1. mars 1772.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Magrete den 2. mars 1772. Boet var fallitt.4

Kilder/noter

 1. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 360 b, 16. februar, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610454
 2. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 361 a, 1. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610454
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 4. [S2286] Sunnmøre skifteprotokoll 1770–73: fol. 601 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126690606
 5. [S776] Borgund mini. 1739–61: konfirmerte. 1752, 19. søndag etter trinitatis, gutter, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610068
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, paa Hougene. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/85/
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 141 a, mnr. 78. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/144/
 8. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 7 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610098
 9. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 64 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610156

Beret Kristine Jonasdatter1

K, #11170, ( - ca. 1761)

Familie

Per Perssen Ramstad (c 1730 - 1785)
To barn levde i 1762.1 
BarnBeret Kristine giftet seg med Per Perssen Ramstad.1

Beret Kristine døde ca. 1761 i Molde.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 4. januar 1762. Arvinger: Per Perssen Ramstad, Pål Perssen og Jonas Perssen. I boet var blant annet det lille våningshuset, som hadde kjøkken med kammer, en liten bod og halvparten av et eldhus, alt med grunn (vurdert til 60 daler). Formue: 86 daler 1 ort 20 skilling. Omkostninger: 4–3–14. Arv: 81–2–6, fordelt på enkemannen og de to barna.2

     Lisbet Jonasdatter, Beret Jonasdatter og Beret Kristine Jonasdatter kan ha vært barn av Jonas Andersson.

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 353. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/179/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 353–357. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/179/

Pål Perssen1,2

M, #11171, ( - etter 1775)
Far*Per Perssen Ramstad1 (c 1730 - 1785)
Mor*Beret Kristine Jonasdatter1 ( - c 1761)Han var arving ved skiftet etter Beret Kristine Jonasdatter den 4. januar 1762: 20 daler 1 ort 13½ skilling.3
Han var myndling av Pål Eriksson i Myra fra 1762. Formynderskapet varte til Pål Erikssons død.1,2
Han var kreditor ved skiftet etter Pål Eriksson i Myra den 24. januar 1775: 20 daler 1 ort 13 skilling i innestående arvemidler og 10–1–14 for 13 års renter.4

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 353. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/179/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 748. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/93/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 353–357. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/179/
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746–748. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/

Jonas Perssen1

M, #11172, ( - før 1773)
Far*Per Perssen Ramstad1 (c 1730 - 1785)
Mor*Beret Kristine Jonasdatter1 ( - c 1761)Han var arving ved skiftet etter Beret Kristine Jonasdatter den 4. januar 1762: 20 daler 1 ort 13½ skilling.2


Jonas døde trolig før 1773.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 353. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/179/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 353–357. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/179/
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1773.

Karen Eriksdatter1

K, #11173, ( - 1785)

Familie

Per Perssen Ramstad (c 1730 - 1785)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKaren giftet seg i 1762 med Per Perssen Ramstad.1,2
Hun og Per bodde på mnr. 138, Molde, i 1762. I 1767 var huset taksert til 60 daler. Han bodde fremdeles der i 1769.1,3,4

Karen døde i 1785 i Molde. I april ble det betalt 1 daler 3 ort 8 skilling til kirken for Peder Moldegaards Kones begravelse.5

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ind paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/22/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 353. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/179/
 3. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 157.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 196.
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 68 b.

Olava Jonsdotter Sulebust1

K, #11174, (ca. 1771 - 14. juni 1798)Olava ble født ca. 1771.1 Hennes hjemsted var trolig på Sulebust, Borgund på Sunnmøre.

Olava døde den 14. juni 1798 i Molde, trolig som lem ved Reknes hospital.1 Hun ble jordfestet den 16. juni 1798.1

Andreas Ellingsson1,2

M, #11175, (1792 - 1798)
Far*Elling Persson Eide2 (c 1741 - 1804)
Mor*Isabella Tostensdatter på Haugan2 (c 1758 - )
6-menning 5 ganger forskjøvet til megAndreas ble født i 1792 i Gloppen, utenom ekteskap (foreldrene utgav seg for å være gift).2 Andreas ble døpt den 17. juni 1792.2
Isabella Tostensdatter og Elling Persson ble stevnet til tinget i Molde den 12. januar 1795. Han var tiltalt for hor og hun for tredje gangs leiermål. Søren Fitzens var oppnevnt som aktor (selv om han mente seg inkompetent) og Arnt Reierssen Rønne som forsvarer. Ellings kone, Anne Knutsdotter, var også innkalt. Forhøret fortsatte dagen etter, hvor Elling sa de hadde et kjærlig ekteskap og ikke kunne klage på annet enn at Anne kunne være vred. Hun ville tilgi sin mann og ta til seg barnet han hadde med Isabella (Andreas Ellingsson) om hun fikk beholde Elling hos seg. Den 1. juni ble Isabella dømt til 6 års arbeid ved Trondheim tukthus, og Elling ble bøtelagt 24 daler i dobbel leiermålsbot og fikk inndratt sin halvpart av felleseiet. Isabella erklærte seg misfornøyd med dommen og anket til lagtinget, hvor den ble stadfestet 25. september.3,4,5,6,7,8,9


Andreas døde i 1798 i Molde.1 Han ble jordfestet den 2. juli 1798.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-43
 2. [S1773] Gloppen mini. 1785–1815: fol. 57 a, menn, 17. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070228300393
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 544 a, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361021
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 546 a, 13. januar. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361023
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 546 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361024
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 547 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361025
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 554 a, 1. juni. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361031
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 554 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361032
 9. [S1774] Trondheim lagting, tingbok 1783–97: fol. 614 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090506320266

Katrina Isaksdotter Talberg1

K, #11176, (ca. 1771 - 1. juli 1798)Katrina ble født ca. 1771.1 Hennes hjemsted var kanskje på Talberg, Veøy.

Katrina døde den 1. juli 1798 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble jordfestet den 4. juli 1798.1

Brit Johansdotter Berg1,2

K, #11177, ( - 1749 eller 1750)
Far*Johan Ottarsson i Hamna3 (o 1655 - 1728)

Familie 1

Henrik Ivarsson på Berg ( - c 1719)
Ett barn levde i 1719.1,8,2 
Barn

Familie 2

Lars Olsson Berg ( - c 1748)
Seks barn levde ved skiftet etter ham (1748).7 
BarnAnnet navn: Brit Johansdotter i Hamna.2,3 Brit Johansdotter bodde hos Johan i Hamna, Bolsøy, i 1711.3,4
Brit giftet seg med Henrik Ivarsson på Vågseter.1,2
Hun og Henrik var brukere på Ytter-Berg, Berg, Veøy. Hun drev videre etter hans død.5,2
Hun var arving ved skiftet etter Henrik Ivarsson på Berg den 9. januar 1719 eller 1720: 8 daler 2 ort 1 skilling.6

Brit giftet seg ca. 1720 med Lars Olsson. Han hadde tjent på gården.7,8,5
Hun og Lars var brukere på Ytter-Berg iallfall fra 1721 til 1726. De overtok etter hennes første mann. Bruket var på 2 våger i 1724.9,10,11
Hun og Lars bodde i Molde i 1735.12
Berthe Berg var fadder ved dåpen til Knut Olsson på Øverland den 15. januar 1736 i Molde kirke.13
Brit Johansdotter hadde Jon Nilssen som fosterbarn i Molde.14,7
Hun var arving ved skiftet etter Lars Olsson den 14. januar 1749: 19 daler 3 ort 19 skilling, hvorav 12–1–7 utlagt i huset. Hun fikk også 4 daler forlodds til sin begravelse.7,15


Brit døde i 1749 eller 1750 i Molde.7,8 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 10. oktober 1750. I boet var blant annet flere bøker. Huset med kjøkken og loft ble vurdert til 16 daler. Grunnen tilhørte kanselliråd Holst (s.d.), som fordret 1 daler fra hver arving i førlovspenger. Formue etter vurderingen: 28 daler 1 ort 20 skilling.16 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 18. november 1750. Formue: 46 daler 1 ort 3 skilling. Gjeld og omkostninger: 16–3–14. Arv: 29–1–13, fordelt på de sju barna. Debitor: Aslak Gunnarsson. Kreditorer: Hans Holst og Anders i Hamna. Arvinger: Ivar Henriksson i Stenså, Henrik Larsson Nesje, Johan Larsson på Mauset, Sakarias Larsson, Lars Larsson, Nils Larssen og Mari Larsdotter i Hamna.17

     Navnet hennes ble skrevet Berthe Johans Dotter i 1748.7

     Navnet hennes ble skrevet Birthe Johans Dotter i 1750.8

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 172 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/185/
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 541. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#543
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Morch.
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 6 b, mnr. 33. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/8/
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 172 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/186/
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 172 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/185/
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 2.
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 21. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/12/
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 4. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-4
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 71. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-37
 11. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 19 b, mnr. 113. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/21/
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 153. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-78
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 159. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-81
 14. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 22. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/13/
 15. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/3/
 16. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 21–22. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/12/
 17. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 22–23. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/13/

Anne Pålsdotter på Mauset1

K, #11178, ( - ca. 1753)

Familie

Johan Larsson på Stranda (1726 - 1807)
De hadde ikke barn.1 Anne giftet seg med Johan Larsson.1,2

Anne døde ca. 1753 på Mauset, Bolsøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 4. april 1754. Kreditorer: Hans Holst, Anders i Hamna og Daniel Steffenssen o.a. Arvinger: Johan Larsson o.a. De skyldte 2 daler 2 ort 16 skilling for leie av tjenestejenta til Anders i 16 uker. Aktiva: 41–1–3. Passiva: 23–0–8. Arv: 18–0–19.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 227 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650823
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Strande.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 227 a–228 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650823

Sakarias Larsson1,2

M, #11179, (ca. 1727 - )
Far*Lars Olsson Berg2,1 ( - c 1748)
Mor*Brit Johansdotter Berg1,2 ( - 1749 / 1750)Sakarias ble født ca. 1727.2,1
Han var myndling av Ivar Henriksson i Stenså fra 1748. Ivar var fremdeles formynder i 1750.2,1
Han var arving ved skiftet etter Lars Olsson den 14. januar 1749: 3 daler 2 ort 12 skilling.2,3
Han var arving ved skiftet etter Brit Johansdotter den 18. november 1750: 4 daler 2 ort 2 skilling (minus 1 daler i førlovspenger). Han fordret også 0–3–14 i resterende farsarv.4

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 21. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/12/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 2.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/3/
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 22–23. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/13/

Lars Larsson1,2

M, #11180, (ca. 1732 - )
Far*Lars Olsson Berg2,1 ( - c 1748)
Mor*Brit Johansdotter Berg1,2 ( - 1749 / 1750)Lars ble født ca. 1732.2,1
Han var myndling av Henrik Larsson i 1748. Henrik var fremdeles formynder for Lars i 1750.2,1
Han var arving ved skiftet etter Lars Olsson den 14. januar 1749: 3 daler 2 ort 12 skilling. Han (eller en med samme navn) fordret også 5–0–12.2,3
Han var arving ved skiftet etter Brit Johansdotter den 18. november 1750: 4 daler 2 ort 2 skilling (minus 1 daler i førlovspenger). Han fordret også 0–3–14 i resterende farsarv.4

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 21. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/12/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 2.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/3/
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 22–23. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/13/

Mari Larsdotter i Hamna1,2

K, #11181, (ca. 1725 - )
Far*Lars Olsson Berg3,1 ( - c 1748)
Mor*Brit Johansdotter Berg1,3 ( - 1749 / 1750)

Familie

Anders i Hamna ( - e 1752)Mari ble født ca. 1725 på Berg, Veøy.3
Hun var myndling av Anders Tørressen i 1748.3
Hun var arving ved skiftet etter Lars Olsson den 14. januar 1749: 1 daler 3 ort 6 skilling.3,4

Mari giftet seg ca. 1750 med Anders i Hamna. Han ble stevnet til tinget 26. juni 1752 grunnet for tidlig samleie (sognepresten hadde levert attest på at barn var født for kort tid etter vielsen).1,5
Hun og Anders bodde i Hamna, Bolsøy, i 1750.1
Hun var arving ved skiftet etter Brit Johansdotter den 18. november 1750: 2 daler 1 ort 1 skilling (minus 1 daler i førlovspenger). Hun fordret også 0–1–18 i innestående farsarv.6
Hun var fadder ved dåpen til Marit Ellingsdotter i Hjelsethagen den 26. august 1760.7
Hun var fadder ved dåpen til Anders Ellingsson på Hjelset den 17. oktober 1760.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 21. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/12/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b, menn, 1760, 17. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 2.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/3/
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 176. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31138/92/
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 22–23. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/13/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a, piker, 26. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620576

Anders i Hamna1,2

M, #11182, ( - etter 1752)

Familie

Mari Larsdotter i Hamna (c 1725 - )Anders giftet seg ca. 1750 med Mari Larsdotter. Han ble stevnet til tinget 26. juni 1752 grunnet for tidlig samleie (sognepresten hadde levert attest på at barn var født for kort tid etter vielsen).1,2
Han og Mari bodde i Hamna, Bolsøy, i 1750.1
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Johansdotter den 18. november 1750: 2 ort for et liklaken.3
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Pålsdotter på Mauset den 4. april 1754: 2 daler 2 ort 16 skilling for leie av hans tjenestejente i 16 uker.4


     Navnet hans ble skrevet Anders Havnen i 1750.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 21. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/12/
 2. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 176. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31138/92/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 22–23. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/13/
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 227 a–228 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650823

Ivar Kristensson på Vågseter1,2

M, #11183, (ca. 1637 - 1721)

Familie 1

De hadde seks barn.1 

Familie 2

Anne Andersdotter på Vågseter (c 1657 - 1727)
De hadde seks barn.1 
BarnIvar ble født ca. 1637.2
Ivar giftet seg med en uregistrert person.3
Ivar giftet seg med en uregistrert person.1
Han var bruker på Vågseter, Veøy, i 1680. Tre sønner bodde hjemme i 1701, og de hadde en tjenestekar. Dattera Synnøvs mann fikk bygselseddel i 1720.1,2,4
Ivar giftet seg med Anne Andersdotter.1

Ivar døde i 1721 på Vågseter.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 25. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#28
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 198, Vogsetter. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/111/
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 24. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#27
 4. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 185 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390652
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 25. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=28
 6. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 746.

Anne Andersdotter på Vågseter1

K, #11184, (ca. 1657 - 1727)

Familie

Ivar Kristensson på Vågseter (c 1637 - 1721)
De hadde seks barn.1 
BarnAnne ble født ca. 1657.1
Anne giftet seg med Ivar Kristensson på Vågseter.1

Anne døde i 1727 i Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 25. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#28
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 25. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=28
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 746.

Henrik Ivarsson på Berg1,2

M, #11185, ( - ca. 1719)
Far*Ivar Kristensson på Vågseter3 (c 1637 - 1721)
Mor*Anne Andersdotter på Vågseter3 (c 1657 - 1727)

Familie

Brit Johansdotter Berg ( - 1749 / 1750)
Ett barn levde i 1719.1,6,2 
BarnAnnet navn: Henrik Ivarsson på Vågseter.2
Henrik giftet seg med Brit Johansdotter i Hamna.1,2
Han og Brit var brukere på Ytter-Berg, Berg, Veøy. Hun drev videre etter hans død.4,2

Henrik døde ca. 1719 på Berg, Veøy.1,3 Det ble holdt skifte etter ham den 9. januar 1719 eller 1720. Kreditorer: Lars Olsson og Knut Bendiksson o.a. Arvinger: Brit Johansdotter og Ivar Henriksson. I boet var blant annet seks tønner havre, vurdert til 6 daler. Formue: 31 daler 1 ort 18 skilling. De skyldte blant annet 6–0–16 i skatter. Gjeld: 14–1–16. Arv: 17–0–2, delt på enka og sønnen.5

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 172 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/185/
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 541. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#543
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 25. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#28
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 172 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/186/
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 172 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/185/
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 21. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/12/

Johan Ottarsson i Hamna1,2

M, #11186, (omkr. 1655 - 1728)
Far*Ottar Andersson på Hjelset3,4 (c 1615 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Johan Ottarsson på Hjelset.3
Johan ble født omkr. 1655 på Hjelset, Bolsøy.3,2 Han bodde hos Ottar Andersson på Hjelset i 1666.3,5
Johan giftet seg med en uregistrert person.6
Annet navn: Johan Ottarsson på Mork, nevnt 1698.4
Johan Ottarsson på Mork og Ola Ottarsson på Gujorda solgte 20 merker odel på Hjelset i 1698 til Sæmund Ottarsson.4
I manntallet av 1701 står han som bruker i Hamna, Bolsøy. Ottar Johansson var også der.2 Johan og kona var brukere i Hamna i 1711. Ottar Johansson og Brit Johansdotter bodde også der da. Sønnen Ottar hadde overtatt i 1724. Gården ble da kalt Nedre Mork.6,7

Johan døde i 1728 i Hamna.1 Han ble jordfestet den 31. oktober 1728.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 98. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-51
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 186, Neremorch. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/105/
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 350, nr. 13. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191186
 4. [S363] Bolsøyboka II: s. 488. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#489
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 487. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#488
 6. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Morch.
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 6 b, mnr. 33. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/8/
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 274 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/292/

Ingrid Olsdotter på Øver-Våge1,2

K, #11187, ( - etter 1755)

Familie

Lars Sjurdsson på Våge (c 1723 - 1802)Ingrid giftet seg den 28. mai 1748 i Veøy kirke med Lars Sjurdsson på Kjølset.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Ragnhild Olsdotter på Sørnesje den 3. oktober 1755: 12 daler 2 ort 16 skilling.4


     Ragnhild Olsdotter på Nesje og Ingrid Olsdotter på Øver-Våge var søsken.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 303, 28. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660360
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 391 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650989
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 392 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650989
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 391 b–392 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650989

Susanna Matsdotter på Nesje1,2,3

K, #11188, ( - ca. 1732)
Mor*Mette Nilsdotter Hess2 ( - c 1709)

Familie

Per Olsson Brastad (c 1681 - 1752)
De hadde to barn.4 
BarnIfølge Bygdebok for Nesjestranda ble hun født i 1695, men årstallet er nok basert på skjønn.4
Hun var arving ved skiftet etter Mette Nilsdotter Hess den 21. februar 1710.5
Hun var myndling av Ludvig Ivarsson Munthe i 1710.2

Susanna giftet seg med Per Olsson.4
Hun og Per var brukere på bnr. 7, Nordnesje, Veøy, i 1724. Skyld: 2 pund 15 merker (og de drev trolig bnr. 3 i tillegg).6,4
Hun var fadder ved dåpen til Marta Jensdotter i Røvik den 14. oktober 1727 i Veøy kirke.3


Susanna døde ca. 1732 på Nordnesje, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 17. juni 1733. Arvinger: Per Olsson, Mette Persdotter og Gjøri Persdotter. Arv: 34 daler 1 ort 14 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733. Fanne Otting, 17. juni, Nor-Nessie.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 226 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630615
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 87, 14. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660251
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 130. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=133
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 226 a–227 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630615
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 19, mnr. 106. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670020

Gjøri Persdotter på Nesje1

K, #11189, ( - før 1777)
Far*Per Olsson Brastad2 (c 1681 - 1752)
Mor*Susanna Matsdotter på Nesje1 ( - c 1732)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Henrik Larsson Nesje (1721 - 1788)
De hadde to sønner, som var myndige i 1790.5,9 Hun var arving ved skiftet etter Susanna Matsdotter på Nesje den 17. juni 1733: 8 daler 2 ort 9½ skilling.1
Hun var myndling av Joris Nilssen Skjellerup i 1733.1

Annet navn: Gjøri Persdotter på Nordnesje, nevnt fra 1748 til 1749.3,4
Gjøri trolovet seg den 13. august 1748 med Henrik Larsson på Berg. Forlovere: Ola Olsson på Sørnesje o.a.3
Hun og Henrik var brukere på bnr. 7, Nordnesje, Veøy, fra 1748. Skyld: 2 pund 15 merker. De overtok etter hennes far, og var selveiere i 1762.5,6,7
Gjøri giftet seg den 9. januar 1749 i Veøy kirke med Henrik Larsson på Berg.4

Gjøri døde før 1777.8

     Navnet hennes ble skrevet Gyri Pedersdatter Nord-Næssie fra 1748 til 1749.3,4

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733. Fanne Otting, 17. juni, Nor-Nessie.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 130. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=133
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 306, 13. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660362
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 311. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-158
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 130. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#133
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 29. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690224
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy, mnr. 106. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/72/
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b, trolovede, 1777, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620547
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b, trolovede, 27. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620560

Henrik Justssen Erbe1,2

M, #11190, (1797 - 1798)
Far*Just Henrik Erbe2,3 (1777 - )
Mor*Kjerstin Albrektsdatter2,1 (c 1770 - )Henrik ble født i 1797 i Molde, utenom ekteskap.2 Henrik ble døpt den 1. juli 1797. Faddere: Beret Magrete Olsdatter, Elen Eriksdatter Sæbø, Maren Andersdatter på Marka, Per Talberg, Hans Hansson Svinnset og Tore hos Eide.2

Henrik døde i 1798 i Molde. Den 8. oktober ble det betalt 1 ort 20 skilling til kirken for begravelsen.1,3 Han ble jordfestet den 10. oktober 1798.1

     Navnet hans ble skrevet Henrich Justesen Erwe i 1798.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-24
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 84 b.

Just Henrik Erbe1,2

M, #11191, (1777 - )

Familie

Kjerstin Albrektsdatter (c 1770 - )
BarnJust Henrik ble født i 1777 på Madsøya, Åfjord.2,1 Just Henrik ble døpt den 3. august 1777 i Å kirke, Åfjord.2 Han var matros iallfall fra 1797 til 1801.3,1
Han reiste som mannskap i 1796 eller 1797 hos skipper Tomas Atlevssen.3
Just Henrik fikk barn med Kjerstin Albrektsdatter i 1797 i Molde.3 Just Henrik losjerte i Sandgata 44, Trondheim, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1231] Trondheim ft. 1801: 3. rode, Sandgaden, nr. 44. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58434/74/
 2. [S1232] Åfjord mini. 1750–79: s. 308. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16170&idx_id=16170&uid=ny&idx_side=-158
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-24
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 84 b.

Herlov Dal1

M, #11192, ( - 1798)
Far*Lars Dal1 (1760 - 1816)
Mor*Maren Magrete Fris (c 1763 - 1803)
11-menning 5 ganger forskjøvet til megHerlov døde i 1798 i Molde, som barn.1,2 Han ble gravlagt den 13. oktober 1798. Samme dag ble det betalt 2 daler 2 ort til kirken for begravelsen.1,2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 84 b.

Magrete Olsdatter i Schultzhagen1,2,3

K, #11193, (ca. 1708 - 1798)

Familie

Knut Olsson Helland (1727 - 1789)
Han var gift og forsørget to barn i 1756. Ett barn levde i 1790.4,9 
BarnMagrete ble født ca. 1708.2
Magrete giftet seg med Knut Olsson Helland.1,4 Magrete og Knut bodde på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, i 1762 sammen med Brit Olsdatter. Brit var «et forarmet og udlevet Menniske, holder undertiden ved Sengen, kan intet fortiene, hvoraf hun kan betale Skat». Magrete bodde der som enke i juni 1789. Hun hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.1,5
Det ble holdt skifteregistrering etter Knut Olsson Helland den 19. mai 1790. Magrete bad om at løsøret skulle auksjoneres bort, da de fleste eiendelene var unyttige for henne som enke.4
Hun var arving ved skiftet etter Knut Olsson Helland den 25. mai 1790: 8 daler.6
Hun var myndling av Arnt Reierssen Rønne iallfall fra 1790 til 1792.4,3

Magrete Olsdatter solgte stove med loft og kjøkken (samt et båtnaust) på mnr. 155 den 17. januar 1792 til Jon Knutsson Strande. Kjøpesum: 50 daler. Magrete skulle få bo gratis hos ham resten av livet. Skjøtet ble tinglyst 6. februar 1792.3
Hun bodde i Schultzhagen, Molde, i 1798.2

Magrete døde i 1798 i Molde. Den 17. oktober ble det betalt 1 daler 1 ort til kirken for Bortolv Knudsens Kones (sic) begravelse.2,7,8 Hun ble jordfestet den 20. oktober 1798.2

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Schultzhagen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/24/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 384. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610195
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 79 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 18, mnr. 158. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/83/
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 79 b–80 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/
 7. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1798, inntekter, 17. oktober.
 8. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 84 b.
 9. [S1502] Vestnesiske mønstringsrulle 1756: nr. 76. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700367

Knut Larsson Drynjasund1

M, #11194, (ca. 1770 - 9. desember 1798)Knut ble født ca. 1770.1 Hans hjemsted var trolig på Drynjasund, Vatne.

Knut døde den 9. desember 1798 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 12. desember 1798.1

     Navnet hans ble skrevet Knud Larsen Drønnasund i 1798 (post mortem).1

Marta Nilsdatter1,2

K, #11195, (ca. 1779 - januar 1799)Marta ble født ca. 1779.2
Hun bodde i Kristiansund.2

Marta døde ugift i januar 1799 i Molde. Samme måned ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.2,1 Hun ble jordfestet den 12. januar 1799 i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44

Fredrik Larsson Gjerdet1

M, #11196, (ca. 1774 - 21. januar 1799)Fredrik ble født ca. 1774.1

Fredrik døde den 21. januar 1799 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 24. januar 1799.1

     Navnet hans ble skrevet Friderich Larsen Gjeret i 1799.1

Ola Rasmussen Rypdal

M, #11197, (ca. 1795 - 1799)
Far*Rasmus Rasmusson Rypdal1 (c 1760 - 1851)
Mor*Guri Olsdotter (1769 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1795.2
Han ble kalt Ola Rasmussen på Gata, nevnt 1799.2

Ola døde i 1799 i Molde. Den 29. januar ble det betalt 1 daler 12 skilling for kirkegårdsjorden.2,1 Han ble jordfestet den 31. januar 1799.2

Kilder/noter

 1. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44

Guri Jetmundsdatter1

K, #11198, (ca. 1749 - 29. mai 1799)Guri ble født ca. 1749.1

Guri døde den 29. mai 1799 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble jordfestet den 31. mai 1799.1

Ola Nilsson i Løvika1,2

M, #11199, (1755 - 1. juni 1799)
Far*Nils Lassesson på Kjersem3 (c 1718 - 1785)
Mor*Gjertrud Olsdotter på Kjersem3 (c 1728 - 1798)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sigrid Ivarsdotter i Løvika (c 1754 - 1830)
De hadde ni barn.1 Annet navn: Ola Nilsson på Kjersem.3
Ola ble født i 1755 på Kjersem, Tresfjord.3
Ola giftet seg i 1778 med Sigrid Ivarsdotter på Sylte.1
Han og Sigrid var brukere på bnr. 1, Løvika, Tresfjord, fra 1778. (Han overtok etter morfaren året før.) Ola kjøpte bruket i 1795. Etter hans død drev Sigrid videre med sin nye mann.1

Ola døde den 1. juni 1799 i Molde rådhus. Han tok livet av seg i arresten.4 Han ble gravlagt på Molde kirkegård. Det ble betalt 1 ort for jorden.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 693. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=696
 2. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1799. Uvisse inntekter, juli.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 545.
 4. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 26 a, 3. juni. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370027

Peternille Sørensdotter Fiskarstrand1

K, #11200, (ca. 1772 - 1799)Peternille ble født ca. 1772.1 Hennes hjemsted var på Fiskarstranda, Borgund på Sunnmøre.

Peternille døde i 1799 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble jordfestet den 21. juli 1799.1

     Navnet hennes ble skrevet Peternille Sørensdatter Fischerstranden i 1799.1