Anne Jensdotter1

K, #16501, (1721 - )
Far*Jens Sæmundsson i Røvik1 (c 1692 - f 1737)
Mor*Gjøri Andersdotter på Bjermeland1Anne ble født i 1721, utenom ekteskap.1 Anne ble døpt den 22. juni 1721 i Vestnes kyrkje av Erik Pedersson Lekanger.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 8, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660212

Mali Olsdotter i Røvik1,2,3

K, #16502, (ca. 1695 - 1772)

Familie 1

Jens Sæmundsson i Røvik (c 1692 - f 1737)
De hadde fire barn.8 
Barn

Familie 2

Ingebrigt Ingebrigtsson i Borvik ( - c 1754)
De hadde to barn.8 Mali ble født ca. 1695.4
Mali trolovet seg den 20. juli 1727 i Tresfjord kyrkje med Jens Sæmundsson i Røvik, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Erik sersjant og Sæmund Jensson i Røvik.5
Mali giftet seg den 27. februar 1728 i Veøy kirke med Jens Sæmundsson, viet av Erik Pedersson Lekanger.6
Hun var fadder ved dåpen til Tjøstolv Trondsson i Borvik den 1. mars 1735 i Veøy kirke.3

Mali trolovet seg den 21. juli 1737 i Bolsøy kirke med Ingebrigt Ingebrigtsson på Grebbestad, forrettet av Lars Lekanger.2
Mali giftet seg den 26. februar 1738 i Bolsøy kirke med Ingebrigt Ingebrigtsson, viet av Lars Lekanger.1
Annet navn: Mali Olsdotter i Borvik, nevnt 1772.4

Mali døde i 1772 i Borvik, Røvik, Bolsøy.4 Hun ble jordfestet den 23. februar 1772 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.4,7

     Navnet hennes ble skrevet Malene Olsdatter i 1728.6

     Navnet hennes ble skrevet Mali Borvigen i 1772.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183, 26. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660299
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152, 1. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660284
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 113 a, kvinner, 1772, 23. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630039
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 85, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660250
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 92, 27. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660254
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 168 a, 1772, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630073
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 302 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650900

Ingebrigt Ingebrigtsson i Borvik1

M, #16503, ( - ca. 1754)
Far*Ingebrigt Botolvsson på Grebbestad2 (1665 - )
Mor*Ingebjørg Jonsdotter på Grebbestad2 (c 1672 - 1726)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mali Olsdotter i Røvik (c 1695 - 1772)
De hadde to barn.1 Ifølge Bygdebok for Nesjestranda ble Ingebrigt født i 1695, men han var nok langt yngre.3

Annet navn: Ingebrigt Ingebrigtsson på Grebbestad, nevnt 1737.4,2
Ingebrigt trolovet seg den 21. juli 1737 i Bolsøy kirke med Mali Olsdotter i Røvik, forrettet av Lars Lekanger.4
Ingebrigt giftet seg den 26. februar 1738 i Bolsøy kirke med Mali Olsdotter i Røvik, viet av Lars Lekanger.5

Ingebrigt døde ca. 1754 i Borvik, Røvik, Bolsøy.1 Det ble holdt skifte etter ham den 13. november 1754.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 302 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650900
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 436 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640451
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1 174. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1177
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183, 26. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660299

Søren Knutsson på Dale1,2

M, #16504, (ca. 1622 - )

Familie

BarnSøren ble født ca. 1622.2
Han var bruker i Fonna, Dale, Veøy, i 1664.2
Søren Knutsson solgte to tredeler (av 1 pund 4 2/3 mark odel) i Dalefonna ca. 1689 til Per Pålsson og Ingebjørg Sørensdotter.1
Søren Knutsson solgte en tredel i Dalefonna ca. 1694 til Trond Ambjørnsson og Ingebjørg Sørensdotter. Dette ble kunngjort på tinget 6. juli 1695.1,3

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 44 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650604
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 138, Dale. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191080
 3. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1694. Ræven Otting, Dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211192

Ørjar Trondsson på Hestad1,2

M, #16505, (ca. 1618 - )Ørjar ble født ca. 1618.1
Han var bruker på Hestad, Nesset, i 1664. Bruket var på 2 pund (halve gården).1
Villum Robertsson Tou kjøpte 1 våg odel med bygselrett på Hestad den 5. desember 1695 av Aslak Olsson på Tjelle, Anders Bergsveinsson på Trollmyra og Knut Knutsson på Rød. Vitner: Niels Hanssen Cimber, Simen Karstensson og Ørjar Trondsson. Skjøtet ble utstedt i Molde, og tinglyst i Eresfjord tinglag 21. januar året etter.2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 226. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191124
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 56 a, 21. januar. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650616

Marit Sørensdotter på Dale1

K, #16506, (ca. 1666 - 1738)

Familie

Per Ambjørnsson på Dale (c 1673 - 1754)
De var trolig gift. Per hadde iallfall to barn, Søren og Ambjørn (se merknad nederst).
Ifølge Bygdebok for Nesjestranda hadde han også dattera Ågot, skjønt hun kalles ikke Dale i ministerialboka ved trolovelsen eller vielsen.2,9,10,11
 
BarnMarit ble født ca. 1666.1
Marit giftet seg trolig med Per Ambjørnsson på Dale.2
Per og kona var brukere på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy, i 1711.3

Marit døde i 1738 på Dale, Veøy.1 Hun ble jordfestet den 2. mars 1738 på Veøy kirkegård.1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 14) var Per Pålsson på Dale gift med Marit Sørensdotter, men det er feil.4,5


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 220) var Marit Sørensdotter på Dale søster av Gjertrud Sørensdotter på Dale, men det er feil.2,6


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 220) var Per Persson på Dale sønn av Per Ambjørnsson og Marit Sørensdotter på Dale, men det er feil.2,7,8

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 184, dominica reminiscere. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660300
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 220. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=221
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Ræven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181184
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 14. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=15
 5. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 44 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650604
 6. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630068
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630525
 8. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 140 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 9. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 733. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=736
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 208, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660313
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 209, tirsdag etter 1. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660313

Synnøv Matsdotter på Malo1,2

K, #16507, (ca. 1726 - 9. september 1796)
Far*Mats Knutsson på Malo3 (c 1693 - 1765)
Mor*Kari Arnesdotter på Malo3 (1695 - 1739)

Familie

Tjøstolv Trondsson på Malo (1735 - 1810)
De hadde sju barn.4 
BarnSynnøv ble født ca. 1726.2
Hun var arving ved skiftet etter Kari Arnesdotter på Malo den 14. juli 1739: 6 daler 2 ort ¾ skilling.3
Hun var myndling av Sjurd Arnesson på Rød i 1739.3

Synnøv giftet seg den 28. juni 1756 i Veøy kirke med Tjøstolv Trondsson i Røvik.1
Hun og Tjøstolv var brukere på Øvermalo, Malo, Veøy, fra 1756. De overtok etter hennes far. I 1761 ble Tjøstolv bøtelagt for ulovlig skoghogst. Dattera Anne og hennes mann, Ingebrigt, overtok i 1793.4

Synnøv døde den 9. september 1796 på Malo, Veøy, etter 32 års sykdom.2 Hun ble gravlagt den 15. september 1796 på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 415, 28. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660414
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 475, 15. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670166
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: juli–desember 1739. Fanne otting.
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 857. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=860

Mats Knutsson på Malo1,2

M, #16508, (ca. 1693 - 8. april 1765)
Far*Knut Persson på Malo3,4 (c 1641 - 1724)
Mor*Anne Matsdotter på Malo5 (c 1656 - 1725)

Familie 1

Kari Arnesdotter på Malo (1695 - 1739)
De hadde tre barn.8 
Barn

Familie 2

De hadde ett barn.5 

Familie 3

Ingebjørg Hallasdotter på Nesje (c 1708 - 1759)Mats ble født ca. 1693 på Malo, Veøy.3 I manntallet av 1701 står Mats Knutsson hos Knut Persson på Øvermalo, Malo, Veøy.3,5 Mats Knutsson på Malo var soldat.6
Mats trolovet seg den 7. juli 1725 i Veøy kirke med Kari Arnesdotter. Forlovere: Ivar Matsson på Malo og Ola Matsson på Heggenes.7
Mats giftet seg den 15. november 1725 med Kari Arnesdotter, viet av Erik Pedersson Lekanger.1,8
Han og Kari var brukere på Øvermalo i 1736. Skyld: 2 pund. Malo var postgård i 1748. Dattera Synnøv og hennes mann overtok i 1756.9,6,10
Mats giftet seg i 1740 med en uregistrert person.5
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Nesje den 9. september 1740: 2 daler 3 ort, hvorav han fikk 2 ort 10 skilling.11
Han var arving ved skiftet etter Per Knutsson Malo og Beret Persdatter den 4. juli 1742.4,12

Mats giftet seg den 23. januar 1754 i Veøy kirke med Ingebjørg Hallasdotter på Nordnesje.13

Mats døde den 8. april 1765 på Malo, av sott.2 Han og Mats Tjøstolvsson ble gravlagt den 13. april 1765 på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 66, 15. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660241
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 7, 13. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660486
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 199, Maloe. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282112
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 198 b.
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 856. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=859
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Ekstrakt. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690232
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 63. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660239
 8. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: juli–desember 1739. Fanne otting.
 9. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 117.
 10. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 857. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=860
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 21 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650038
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 199 a.
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 381, 23. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660397
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660254

Synnøv Aslaksdotter1,2

K, #16509, ( - etter 1725)

Familie

Ola Botolvsson på Staurset (c 1663 - )Synnøv trolovet seg den 22. mars 1725 med Ola Botolvsson på Staurset, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Trond Ambjørnsson på Dale og Knut Knutsson på Dale.1
Synnøv giftet seg den 7. juli 1725 i Veøy kirke med Ola Botolvsson på Staurset.2

     Synnøv Aslaksdotter og Synnøv Aslaksdotter på Dale kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 59, 22. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660237
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 63. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660239

Kari Arnesdotter på Malo1,2,3

K, #16510, (1695 - 1739)

Familie

Mats Knutsson på Malo (c 1693 - 1765)
De hadde tre barn.1 
BarnKari ble født i 1695.4
Hun ble også kalt Kari Andersdatter i 1725.5
Kari trolovet seg den 7. juli 1725 i Veøy kirke med Mats Knutsson på Malo. Forlovere: Ivar Matsson på Malo og Ola Matsson på Heggenes.5
Kari giftet seg den 15. november 1725 med Mats Knutsson på Malo, viet av Erik Pedersson Lekanger.2,1
Hun og Mats var brukere på Øvermalo, Malo, Veøy, i 1736. Skyld: 2 pund. Malo var postgård i 1748. Dattera Synnøv og hennes mann overtok i 1756.6,7,8
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Ottarsson på Malo den 21. juli 1737 i Veøy kirke.3


Kari døde i 1739 på Malo, Veøy, 43 år 5 måneder gammel.4 Hun ble jordfestet den 24. april 1739 på Veøy kirkegård.4 Det ble holdt skifte etter henne den 14. juli 1739. Umyndige arvinger: Knut Matsson, Anne Matsdotter og Synnøv Matsdotter.1

     Navnet hennes ble skrevet Karen Arnesdatter i 1725.2

     Kari Arnesdotter på Malo og Sjurd Arnesson på Rød var trolig søsken.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: juli–desember 1739. Fanne otting.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 66, 15. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660241
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 196, bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660306
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 63. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660239
 6. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 117.
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Ekstrakt. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690232
 8. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 857. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=860

Ola Matsson på Heggenes1,2

M, #16511, (ca. 1669 - 1728)
Far*Mats Andersson på Grebbestad3 (c 1619 - c 1694)
Mor*Gjertrud Hansdotter på Grebbestad3

Familie

De hadde fem barn.4 
BarnAnnet navn: Ola Matsson på Grebbestad.3
Ola ble født ca. 1669 på Grebbestad, Veøy.1
Han var bruker på Øvre, Heggenes, Veøy, fra 1704 til 1728. Etter ham overtok sønnen Per.4
Han var forlover for Mats Knutsson på Malo og Kari Arnesdotter, som ble trolovet den 7. juli 1725 i Veøy kirke.2


Ola døde i 1728 på Heggenes, Veøy.1 Han ble jordfestet den 21. mars 1728 på Veøy kirkegård, av Erik Pedersson Lekanger.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Madtzøn Hengnæss i 1728.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660254
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 63. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660239
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1139. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1142
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 962. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=965
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 508 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640524

Anne Matsdotter på Malo1,2,3

K, #16512, (1728 - 1741)
Far*Mats Knutsson på Malo2,1 (c 1693 - 1765)
Mor*Kari Arnesdotter på Malo1 (1695 - 1739)Anne ble født i 1728 på Malo, Veøy.2 Anne ble døpt den 21. mars 1728 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Knut Knutsson på Langneset o.a.2
Hun var arving ved skiftet etter Kari Arnesdotter på Malo den 14. juli 1739: 6 daler 2 ort ¾ skilling.1


Anne døde i 1741 på Malo.3

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: juli–desember 1739. Fanne otting.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660254
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 856. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=859

Knut Matsson på Malo1

M, #16513, (ca. 1730 - 1742)
Far*Mats Knutsson på Malo1 (c 1693 - 1765)
Mor*Kari Arnesdotter på Malo1 (1695 - 1739)Knut ble født ca. 1730.2
Han var arving ved skiftet etter Kari Arnesdotter på Malo den 14. juli 1739: 13 daler 1½ skilling.1
Han var myndling av Per Knutsson Malo i 1739.1


Knut døde i 1742 på Malo, Veøy.2

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: juli–desember 1739. Fanne otting.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 856. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=859

Ingebjørg Hallasdotter på Nesje1

K, #16514, (ca. 1708 - 18. juni 1759)
Far*Halla Hansson på Frostad2 (c 1666 - 1734)
Mor*Anne Persdotter på Øvre Frostad2 ( - 1709 / 1710)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Per Olsson Brastad (c 1681 - 1752)
De hadde ett barn.9 
Barn

Familie 2

Mats Knutsson på Malo (c 1693 - 1765)Ingebjørg ble født ca. 1708 på Øvre Frostad, Vestnes.3
Annet navn: Ingebjørg Hallasdotter på Frostad, nevnt 1734.4,5
Ingebjørg trolovet seg den 28. mars 1734 i Veøy kirke med Per Olsson på Nesje, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Per Kolbeinsson på Nesje og Ola Åmundsson på Nesje.4
Ingebjørg giftet seg den 3. juni 1734 i Veøy kirke med Per Olsson på Nesje, viet av Lars Barhaug.5
Hun var fadder ved dåpen til Anne Persdotter på Nesje den 27. februar 1735 i Veøy kirke.6
Hun var fadder ved dåpen til Susanna Persdotter på Nesje den 7. august 1735 i Veøy kirke.7

Hun og Per var brukere på bnr. 7, Nordnesje, Veøy, i 1736. Skyld: 2 pund 15 merker. Pers datter Gjøri og hennes mann overtok i 1748.8,9,10
Annet navn: Ingebjørg Hallasdotter på Nordnesje, nevnt 1754.11
Ingebjørg giftet seg den 23. januar 1754 i Veøy kirke med Mats Knutsson på Malo.11
Annet navn: Ingebjørg Hallasdotter på Malo, nevnt 1759.3

Ingebjørg døde den 18. juni 1759 på Malo, Veøy, av sott.3 Hun ble gravlagt den 22. juni 1759 på Veøy kirkegård.3

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Haldasdatter Nord-Næssie i 1754.11

Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tomrefjord (s. 755) var Per Olsson og Ingebjørg Hallasdotter brukere 1734–40 i Hamballgarden, Nedre Frostad, Vestnes, og fikk ei datter der i 1736, men dette ser ikke ut til å stemme (kanskje forveksling med Per på Øvre Frostad).12

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400490
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 800.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 457, 22. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660434
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 143, dominica oculi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660279
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 144, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660280
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-78
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 155, 9. søndag etter triade. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 8. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 106.
 9. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 130. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=133
 10. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 29. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690224
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 381, 23. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660397
 12. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 755. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=758

Susanna Persdotter på Nesje1

K, #16515, (1735 - )
Far*Per Olsson Brastad1 (c 1681 - 1752)
Mor*Ingebjørg Hallasdotter på Nesje2 (c 1708 - 1759)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 155, 9. søndag etter triade. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 130. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=133

Mette Nilsdotter Hess1

K, #16516, ( - ca. 1709)

Familie 1

To barn levde i 1710.1 
Barn

Familie 2

Per Johansson på Remmem (c 1661 - 1730)
Fire barn levde i 1710.1 Mette giftet seg med en uregistrert person.1
Mette giftet seg med Per Johansson.1

Mette døde ca. 1709 på Ytre Remmem, Vestnes.1 Det ble holdt skifte etter henne den 21. februar 1710. Kreditorer: Søren Jørnsson o.a. Arvinger: Per Johansson, Susanna Matsdotter og Anne Matsdotter. Døtrene fordret 40 daler 3 ort 19 skilling hver i innestående farsarv. Aktiva: 198–3–11. Passiva: 115–1–0. Arv: 83–2–11.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 226 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630615
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 226 a–227 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630615

Joris Nilssen Skjellerup1,2

M, #16517, ( - 16. november 1742)

Familie

Anne Matsdotter på Remmem ( - e 1730)Joris Nilssen Skjellerup var capitaine des armes i 2. trondhjemske infanteriregiment i 1730. Joris var løytnant (utenfor nummer) i 1734 og virkelig løytnant i 1738.1,3
Joris giftet seg den 1. februar 1730 i Vestnes kyrkje med Anne Matsdotter på Remmem.1
Han var fadder ved dåpen til Riborg Margareta Eg den 16. oktober 1731 i Vestnes kyrkje.4

Han var bruker på Ytre Remmem, Vestnes, i 1736. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.6 Joris Nilssen Skjellerup stevnet Ola Olsson på Nesje til tinget i Fanne tinglag den 4. juli 1738. Ola skyldte 5 års landskyld med fjerdepenger, 7 daler 2 ort 14 skilling. Han møtte ikke, så saken ble utsatt.7 Joris Nilssen Skjellerup stevnet Ola Sevaldsson på Nesje til tinget i Fanne tinglag den 4. juli 1738. Ola skyldte 5 års landskyld med fjerdepenger, 9 daler 2 ort 18 skilling. Han ble dømt til å betale gjelden pluss saksomkostninger.7
Joris Nilssen Skjellerup kjøpte en bruksdel på 2 pund 8 merker med bygselrett på Sørnesje, Veøy, den 12. september 1738 av Andreas Grønn. Handelen omfattet også 3 våger 12 merker med bygsel i Sølsnes, 1 pund i Litlevik, 4 våger 2 pund 12 merker i Søre Tautra, 1 våg 1 pund 12 merker med bygsel over 2 våger i Reiten, 1 våg 1 pund i Ås i Vågøy, 1 våg i Hol, og 6 merker med bygsel over ½ våg i Eidet. Kjøpesum: 300 daler. Selgeren hadde arvet jorden etter faren, Hans Grønn. Skjøtet ble datert i Trondheim, og tinglyst 3. august året etter.8
Løytnant Skjellerup var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Nesje den 9. september 1740: 1 daler 2 ort 14 skilling i landskyld for 1739, og 6 daler i resterende landskyld fra tidligere år – hvorav han fikk 3–0–16.9
Joris Nilssen Skjellerup var i 1. trondhjemske infanteriregiment fra 1740.3
Joris Nilssen Skjellerup gav bygselseddel på 2 pund 15 merker på Haugen, Nordnesje, Veøy, til Ingebrigt Arnesson den 12. april 1741.10,11
Joris Nilssen Skjellerup gav bygselseddel på 2 pund 15 merker på bnr. 1, Nordnesje, Veøy, til Lasse Persson den 14. april 1741.10


Joris døde den 16. november 1742. Han forulykket på sjøen.3
Boet etter Joris auksjonerte bort en bruksdel på 2 pund 8 merker med 14 merker overbygsel på Sørnesje den 1. august 1743 til Jakob Ottosson Fris. Kjøpesum: 31 daler 2 ort. Skjøtet ble utstedt 28. september, og tinglyst 30. november året etter.2

     Navnet hans ble skrevet Joris Schielderup i 1731 og 1733.4,5

     Peter Stefan Nielssen Skjellerup og Joris Nilssen Skjellerup kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 111, 1. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660263
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 214 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650475
 3. [S2109] Danske og norske Officerer 1648–1814: X, 1. Side 47. (Schielderup, Schelderup) Jorits.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 122, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 5. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733. Fanne Otting, 17. juni, Nor-Nessie.
 6. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 479.
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 217 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400381
 8. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 123 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650383
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 21 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650038
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400500
 11. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 39.

Mats Tjøstolvsson på Malo1

M, #16518, (1758 - 9. april 1765)
Far*Tjøstolv Trondsson på Malo2 (1735 - 1810)
Mor*Synnøv Matsdotter på Malo2 (c 1726 - 1796)Mats ble født i 1758 på Malo, Veøy.1

Mats døde den 9. april 1765 på Malo, av sott.1 Han og Mats Knutsson ble gravlagt den 13. april 1765 på Veøy kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 7, 13. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660486
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 857. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=860

Lars Olsson på Staurset1

M, #16519, (1727 - før 1744)
Far*Ola Larsson på Staurset1 (c 1699 - 1744)
Mor*Kari Knutsdotter på Staurset (c 1699 - 1774)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megLars ble født i 1727 på Staurset, Veøy.1 Lars ble døpt den 17. juni 1727. Faddere: Marit Kristensdotter på Mittet, Ola Botolvsson på Staurset og Jon Hallvorsson på Mittet o.a.1

Lars døde før 1744, og trolig før 1729.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 84, 17. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660250
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 357 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650376

Ole Gribbestad1,2,3

M, #16520, (1. april 1870 - 16. januar 1966)
Far*Ivar Ingebrigtsson Gribbestad5 (1834 - 1886)
Mor*Anne Olsdotter Gribbestad4 (1836 - 1875)
7-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Inger Gribbestad (1874 - 1927)
De hadde ni barn.7 Ole ble født den 1. april 1870 på Grebbestad, Veøy.2,3
Ole giftet seg den 28. november 1894 med Inger Knutsdotter Moa.5,6
Han og Inger var brukere på Ytre Grebbestad, Grebbestad, Veøy. Ole fikk hjemmelsbrev på bruket for 2 800 kroner ved skiftet etter faren i 1887, men stemora var eier til 1892. Ny låve med plass til alle dyrene stod ferdig i 1895. Potetene ble lagret i en jordkjeller, som alltid var frostfri. Ole og tre andre eide sag i Ytre Horsgård. Sønnen Olaf fikk skjøte på Ytre Grebbestad i 1936 for 5 000 kroner og kår, tinglyst 1941.7,8,9
Han var forlover for Ingebrigt Gribbestad og Brit Olsdotter Gamsgrø, som giftet seg den 28. desember 1898 i Nesset kyrkje.10


Ole døde den 16. januar 1966 i Molde.2,3 Han ble gravlagt på Sølsnes kyrkjegard, Molde.3

Kilder/noter

 1. Også skrevet «Ole I. Gribbestad», hvor I. er patronym (Ivarsson).
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Ole Gribbestad. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002009657
 3. [S466] Molde kirkegårder: Ole I. Gribbestad.
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1143. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1146
 5. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 188, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030885
 6. [S924] Veøy mini. 1907–36: s. 138, kvinner, 1927, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102031116
 7. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1144. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1147
 8. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1145. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1148
 9. [S2265] Fylket: nr. 280/3.12.1941. Side [4], «Tingleste skjøter i Romsdal». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_fylket_null_null_19411203_15_280_1?page=3
 10. [S613] Rød klok. 1894–1920: s. 228, 1898, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20060821030481

Inger Gribbestad1,2

K, #16521, (17. juni 1874 - 14. november 1927)
Far*Knut Persson Langnes3,4 (1834 - 1905)
Mor*Hanna Hansdotter Nesje3,5 (1844 - 1933)
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ole Gribbestad (1870 - 1966)
De hadde ni barn.10 Inger ble født den 17. juni 1874 på Øvre Tokle, Hen.3,1 Inger ble døpt den 19. juli 1874 i Hen kirke.3,5
Annet navn: Inger Knutsdotter på Tokle, nevnt 1875.4,3 Hun ble vaksinert mot kopper i 1875.5 Ved folketellingen av 1875 bodde Inger Knutsdotter på Tokle på bnr. 4, Øvre Tokle, Hen, hos Knut Persson Langnes og Hanna Hansdotter Nesje.4
Annet navn: Inger Knutsdotter Moa, nevnt fra 1889 til 1891.5,6 Inger Knutsdotter Moa ble konfirmert den 13. oktober 1889 i Hen kirke. Kristendomskunnskap: nesten meget god. Oppførsel: meget god.5 Ved folketellingen av 1891 bodde Inger Knutsdotter på bnr. 5, Moa, Hen, hos Knut Persson og Hanna Hansdotter. Inger hjalp til med husstell og landbruksarbeid.7,8
Inger giftet seg den 28. november 1894 med Ole Gribbestad.9,2
Hun og Ole var brukere på Ytre Grebbestad, Grebbestad, Veøy. Ole fikk hjemmelsbrev på bruket for 2 800 kroner ved skiftet etter faren i 1887, men stemora var eier til 1892. Ny låve med plass til alle dyrene stod ferdig i 1895. Potetene ble lagret i en jordkjeller, som alltid var frostfri. Ole og tre andre eide sag i Ytre Horsgård. Sønnen Olaf fikk skjøte på Ytre Grebbestad i 1936 for 5 000 kroner og kår, tinglyst 1941.10,11,12

Inger døde den 14. november 1927 på Møre fylkessykehus, Molde, av bukhinnebetennelse.2,1 Hun ble gravlagt den 21. november 1927 på Sølsnes kyrkjegard, Veøy.2,1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Inger K. Gribbestad.
 2. [S924] Veøy mini. 1907–36: s. 138, kvinner, 1927, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102031116
 3. [S2268] Hen mini. 1854–77: s. 190, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/kb20070308680187
 4. [S2267] Grytten ft. 1875: spesiallister, tellingskrets 6. Liste 14. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209010078
 5. [S2203] Hen mini. 1878–1920: s. 139, nr. 27. https://www.digitalarkivet.no/kb10711608251140
 6. [S2269] Grytten ft. 1891: tellingskrets 4, personsedler. Husliste 1, personseddel 7. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504340578
 7. [S2269] Grytten ft. 1891: tellingskrets 4, personsedler. Husliste 1, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504340572
 8. [S2269] Grytten ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 4. Husliste 1. https://www.digitalarkivet.no/ft20100129380920
 9. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 188, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030885
 10. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1144. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1147
 11. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1145. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1148
 12. [S2265] Fylket: nr. 280/3.12.1941. Side [4], «Tingleste skjøter i Romsdal». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_fylket_null_null_19411203_15_280_1?page=3

Ole Johan Ytterhaug1,2

M, #16522, (3. januar 1945 - 29. mars 2024)
Far*Anton Ytterhaug2 (1907 - 1981)
Mor*Aslaug Aarø2 (1915 - 1989)
3-menning 1 gang forskjøvet til megOle Johan ble født den 3. januar 1945.1 Han arbeidet i Møre infanteriregiment 11.

Ole Johan døde den 29. mars 2024 på Kleive, Molde.1 Han ble gravlagt den 12. april 2024.1

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 70/5.4.2024. Side 29, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20240405_182_67_1?page=28
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 100/4.5.1981. Side 7. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19810504_139_100_1?page=6

Magnhild Larsdotter i Risan1

K, #16523, ( - ca. 1688)
Far-steAslak Toresson på Kleive1 ( - e 1688)
7. tippoldemor til meg

Familie

Pål Olsson i Risan
Fire barn levde i 1688.1 
BarnMagnhild giftet seg med Pål Olsson.1
Hun og Pål var brukere i Risan, Bolsøy, i 1685.2

Magnhild døde ca. 1688 i Risan, trolig i barselseng.1 Det ble holdt skifte etter henne den 18. desember 1688. Kreditorer: Anna Ludvigsdotter Munthe og Jon Johnston skott o.a. Arvinger: Pål Olsson, Aslak Pålsson, Torbjørg Pålsdotter, Anne Pålsdotter og Ingrid Pålsdotter. Aktiva: 27 daler. Passiva: 24 daler 1 ort 13 skilling. Arv: 2–2–11.3

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 23 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630029
 2. [S1725] Trondheim stiftamtstueregnskap 1685 (#81): litra B P, Romsdal ledingsmanntall. Fanne Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090715330248
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 23 b–24 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630029

Torbjørg Pålsdotter i Risan1

K, #16524, ( - før 1766)
Far*Pål Olsson i Risan1
Mor*Magnhild Larsdotter i Risan1 ( - c 1688)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Magnhild Larsdotter i Risan den 18. desember 1688: Torbjørg og søsknene delte 1 daler 1 ort 5 skilling.2
Hun var myndling av Aslak Toresson på Kleive i 1688.1


Torbjørg døde før 1766, trolig uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 23 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630029
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 23 b–24 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630029
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/414/

Ingrid Pålsdotter i Risan1

K, #16525, ( - før 1766)
Far*Pål Olsson i Risan1
Mor*Magnhild Larsdotter i Risan1 ( - c 1688)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Magnhild Larsdotter i Risan den 18. desember 1688: Ingrid og søsknene delte 1 daler 1 ort 5 skilling.2
Hun var myndling av Aslak Toresson på Kleive i 1688.1


Ingrid døde før 1766, trolig uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 23 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630029
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 23 b–24 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630029
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/414/

Aslak Toresson på Kleive1,2

M, #16526, ( - etter 1688)

Familie

Han var gift to ganger og hadde ett barn.1 Han var bruker på Kleive, Bolsøy, i 1688. Bruket var på 2 pund 12 merker.3

     Navnet hans ble skrevet Aslach Torsen Kleffue i 1685.1

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 22 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620177
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 23 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630029
 3. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Fanne Otting, Kleve. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787828

Anne Lassesdotter på Nesje1

K, #16527, (1799 - 15. mars 1893)
Far*Lasse Ivarsson på Geitnes2 (1766 - 1835)
Mor*Mali Lassesdotter på Geitnes2 (1768 - 1804)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Persson på Nesje (1792 / 1793 - 1891)
De hadde sju barn.4 
BarnAnnet navn: Anne Lassesdotter på Geitnes.2
Anne ble født i 1799 på Geitnes, Bolsøy.1,3
Anne giftet seg i 1825 med Hans Persson på Nesje.4
Hun og Hans var selveiere på bnr. 1, Sørnesje, Veøy, fra 1832. De overtok etter hans mor og stefar. Sønnen Peder fikk skjøte i 1862.4,5

Anne døde den 15. mars 1893 på Sørnesje, Veøy, av alderdomssvakhet.1 Hun ble gravlagt den 21. mars 1893.1

Kilder/noter

 1. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 226, kvinner, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030910
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 121 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690133
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 478. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=481
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 146. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=149
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 147. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=150
 6. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 229, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650012

Hans Persson på Nesje1,2

M, #16528, (desember 1792 eller januar 1793 - 29. september 1891)

Familie

Anne Lassesdotter på Nesje (1799 - 1893)
De hadde sju barn.4 
BarnHans ble født i desember 1792 eller januar 1793 på Sørnesje, Veøy. Etter barselseng ble mora innledet i kirken 10. februar 1793.3,1
Hans giftet seg i 1825 med Anne Lassesdotter på Geitnes.4
Han og Anne var selveiere på bnr. 1, Sørnesje, Veøy, fra 1832. De overtok etter hans mor og stefar. Sønnen Peder fikk skjøte i 1862.4,5
Han var forlover for Knut Persson Langnes og Hanna Hansdotter Nesje, som giftet seg den 7. november 1867 i Veøy kirke.2,6


Hans døde den 29. september 1891 på Sørnesje, av alderdom.1 Han ble gravlagt den 6. oktober 1891.1

Kilder/noter

 1. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 225, menn, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030909
 2. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 299, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650082
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 413, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670135
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 146. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=149
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 147. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=150
 6. [S275] Veøy mini. 1846–77: fol. 478 a, 7. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650246
 7. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 229, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650012

Hanna Hansdotter Nesje1,2

K, #16529, (26. september 1844 - 31. januar 1933)
Far*Hans Persson på Nesje1,3 (1792 / 1793 - 1891)
Mor*Anne Lassesdotter på Nesje3 (1799 - 1893)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Persson Langnes (1834 - 1905)
De hadde sju barn.10 
BarnHanna ble født den 26. september 1844 på Sørnesje, Veøy.3 Hun ble vaksinert mot kopper den 11. juli 1845.3 Hun ble konfirmert den 7. oktober 1860 i Veøy kirke. Karakter: rett vel.3
Hanna giftet seg den 7. november 1867 i Veøy kirke med Knut Persson Langnes (forlovere: Hans Persson på Nesje o.a.) Under vielsen ble været så stormfullt at brudeparet og tolv av følget måtte overnatte på Veøya.1,4
Annet navn: Hanna Hansdotter på Tokle, nevnt 1874.5 I folketellingen av 1875 står Hanna og Knut som selveiere på bnr. 4, Øvre Tokle, Hen. Inger Knutsdotter på Tokle o.a. bodde også der. Buskap: én hest, fire kyr, én kalv, tolv sauer, én gris. Utsæd: ¼ tønne bygg, 1½ tønne blandkorn, 1½ tønne havre, 3 tønner potet.2
Hanna Hansdotter og Knut Persson Moa, også kalt Langnes (foto gjengitt i Bygdebok for Nesjestranda)

Annet navn: Hanna Hansdotter Moa, nevnt 1891.6,7 I folketellingen av 1891 står Hanna og Knut som selveiere på bnr. 5, Moa, Hen. Inger Knutsdotter o.a. bodde også der.8,9 Hanna var ei «trottig kone som ville ha arbeidet unna». En herme etter henne lød: No gjeng ho ned sola, folk.10 Hennes navn som gift var også Hanna Hansdotter Langnes, nevnt 1933.7

Hanna døde den 31. januar 1933 på Moa, Hen, som kårenke, av alderdom.7 Hun ble gravlagt den 8. februar 1933, og jordfestet 29. oktober.7

Kilder/noter

 1. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 299, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650082
 2. [S2267] Grytten ft. 1875: spesiallister, tellingskrets 6. Liste 14. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209010078
 3. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 229, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650012
 4. [S275] Veøy mini. 1846–77: fol. 478 a, 7. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650246
 5. [S2268] Hen mini. 1854–77: s. 190, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/kb20070308680187
 6. [S2269] Grytten ft. 1891: tellingskrets 4, personsedler. Husliste 1, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504340573
 7. [S2205] Hen klok. 1902–37: s. 244, kvinner, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613050941
 8. [S2269] Grytten ft. 1891: tellingskrets 4, personsedler. Husliste 1, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504340572
 9. [S2269] Grytten ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 4. Husliste 1. https://www.digitalarkivet.no/ft20100129380920
 10. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 156. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=159
 11. [S2203] Hen mini. 1878–1920: s. 139, nr. 27. https://www.digitalarkivet.no/kb10711608251140

Knut Persson Langnes1,2

M, #16530, (1834 - 8. oktober 1905)

Familie

Hanna Hansdotter Nesje (1844 - 1933)
De hadde sju barn.10 
BarnKnut ble født i 1834 på Langneset, Veøy.1,2 Han ble vaksinert mot kopper den 30. juli 1835.3
Knut giftet seg den 7. november 1867 i Veøy kirke med Hanna Hansdotter Nesje (forlovere: Hans Persson på Nesje o.a.) Under vielsen ble været så stormfullt at brudeparet og tolv av følget måtte overnatte på Veøya.3,4
Knut Persson kjøpte gamlehuset på Nørd-Berg, Berg, Veøy, og satte det opp på Tokle.5
Annet navn: Knut Persson Tokle, nevnt fra 1874 til 1889.6,7 Han var skredder iallfall fra 1867 til 1875.3,2 I folketellingen av 1875 står Knut og Hanna som selveiere på bnr. 4, Øvre Tokle, Hen. Inger Knutsdotter på Tokle o.a. bodde også der. Buskap: én hest, fire kyr, én kalv, tolv sauer, én gris. Utsæd: ¼ tønne bygg, 1½ tønne blandkorn, 1½ tønne havre, 3 tønner potet.2
Hanna Hansdotter og Knut Persson Moa, også kalt Langnes (foto gjengitt i Bygdebok for Nesjestranda)

Annet navn: Knut Persson Moa, nevnt 1891.8 I folketellingen av 1891 står Knut og Hanna som selveiere på bnr. 5, Moa, Hen. Inger Knutsdotter o.a. bodde også der.8,9

Knut døde den 8. oktober 1905 på Moa, Hen, som gårdbruker, av magebetennelse.1 Han ble gravlagt den 14. oktober 1905, og jordfestet dagen etter.1

Kilder/noter

 1. [S2205] Hen klok. 1902–37: s. 209, menn, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613050906
 2. [S2267] Grytten ft. 1875: spesiallister, tellingskrets 6. Liste 14. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209010078
 3. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 299, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650082
 4. [S275] Veøy mini. 1846–77: fol. 478 a, 7. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650246
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 155. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=158
 6. [S2203] Hen mini. 1878–1920: s. 139, nr. 27. https://www.digitalarkivet.no/kb10711608251140
 7. [S2268] Hen mini. 1854–77: s. 190, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/kb20070308680187
 8. [S2269] Grytten ft. 1891: tellingskrets 4, personsedler. Husliste 1, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504340572
 9. [S2269] Grytten ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 4. Husliste 1. https://www.digitalarkivet.no/ft20100129380920
 10. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 156. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=159

Ingebrigt Gribbestad1

M, #16531, (8. august 1872 - 11. april 1967)
Far*Ivar Ingebrigtsson Gribbestad2,3 (1834 - 1886)
Mor*Anne Olsdotter Gribbestad4 (1836 - 1875)
7-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Olsdotter Gamsgrø (1875 - 1972)
De hadde åtte barn.10,7 
BarnIngebrigt ble født den 8. august 1872 på Grebbestad, Veøy.2,1 Ingebrigt ble døpt den 15. september 1872 i Veøy kirke. Det var få kirkegjengere grunnet sterkt regn.2,5 Han ble konfirmert den 7. oktober 1887 i Veøy.3 Han var skredder i 1898. Han var 11 år ved Confectionsfabriken i Molde, hadde eget verksted i huset og lagde siste bukse som 89-åring.3,6
Ingebrigt giftet seg den 28. desember 1898 i Nesset kyrkje med Brit Olsdotter Gamsgrø (forlovere: Ole Gribbestad o.a.)3
Han og Brit bodde på Rød, Nesset, i 1899.7
Annet navn: Ingebrigt Gribbestadteigan, nevnt 1900.8
Han og Brit var brukere på Teigen, Grebbestad, Veøy, fra 1900. Bruket ble utskilt fra Ytre Grebbestad den 12. juni 1902. Bygdebok for Nesjestranda: «Ingebrigt tok livet av ein bjørn som for og luska oppe i lia ved å legge ut gift i restane av ei nødslakta ku, fekk ein liten skotpremie».6,8,9

Ingebrigt døde den 11. april 1967 på Nesjestranda, Molde.1,10
Ingebrigt Gribbestads dødsannonse i Romsdals Budstikke
Han ble gravlagt den 18. april 1967 på Sølsnes kyrkjegard, Molde.11
Ingebrigt Gribbestads gravstein (foto fra Molde kirkegårder)

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Ingebrigt Gribbestad. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001836801
 2. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 116, nr. 47. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327640817
 3. [S613] Rød klok. 1894–1920: s. 228, 1898, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20060821030481
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1143. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1146
 5. [S275] Veøy mini. 1846–77: fol. 482 a, 15. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650251
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1151. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1154
 7. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1152. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1155
 8. [S2285] Veøy ft. 1900: personlister. Tellingskrets 5, liste 7. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103170521
 9. [S1802] Grunnboken: 1506-128/3. https://seeiendom.kartverket.no/eiendom/1506/128/3/0/0
 10. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 84/13.4.1967. Side 7. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19670413_125_84_1?page=6
 11. [S497] Gravminnebasen: Ingebrigt Gribbestad. https://slektogdata.no/gravminner/grav/77b63cdb-f1ab-44ad-bde1-f69040984448

Marit Sørensdotter på Straume1,2

K, #16532, (1730 - 1810)
Far*Søren Rolfsson i Sæbø3 (c 1693 - 1772)

Familie 1

De hadde to barn.4 

Familie 2

Pål Andersson på Morkastranda (c 1700 - c 1771)
De hadde fire barn.6 Annet navn: Marit Sørensdotter i Sæbø.4
Marit ble født i 1730 i Sæbø, Voll.3
Marit giftet seg med en uregistrert person.4
Marit trolovet seg den 2. februar 1759 i Voll kirke med Pål Andersson på Stranda. Det var skrevet etter ekteskapsbevilling ettersom hun var beslektet i tredje ledd med hans forrige kone. Forlovere: Ola Trondsson på Ora og Knut Trondsson på Haukeberg.5
Marit giftet seg den 11. februar 1759 i Eid kirke i Romsdal med Pål Andersson på Morkastranda.2
Hun og Pål var selveiere i Andersgarden, Straume, Eid i Romsdal.4

Marit døde i 1810 på Straume, Eid i Romsdal.1 Hun ble jordfestet den 20. april 1810 på Eid kirkegård i Romsdal.1

Kilder/noter

 1. [S1139] Grytten mini. 1807–17: s. 681, 20. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904620123
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 373, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610430
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 665. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=668
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 334. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=337
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 372, festum purificatio beatae virginis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610429
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 335. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=338

Elling Andersson på Morkastranda1

M, #16533, (ca. 1698 - før 1727)
Far*Anders Pålsson på Stranda1 (c 1650 - 1727)
Mor*Anne Ellingsdotter på Stranda1 (c 1667 - 1737)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megElling ble født ca. 1698 på Morkastranda, Veøy.1 Han bodde hos Anders Pålsson og Anne Ellingsdotter på Morkastranda i 1701.1,2,3

Elling døde før 1727. Ifølge Bygdebok for Holm sokn døde han i 1720, men det er trolig en gjetning basert på at den første kirkeboka begynner i 1721.4,3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, Indermorch. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 2. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 52 b, mnr. 238. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670054
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 473. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=474
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 472 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640487

Brit Jonsdotter på Mittet1,2

K, #16534, (ca. 1712 - 1754)
Far*Jon Olsson på Mittet3 (c 1679 - c 1719)
Mor*Ingebjørg Ivarsdotter på Mittet3 (c 1683 - 1762)
Far-stePer Persson på Mittet1 (1683 - 1756)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Elling Jakobsson på Mittet (c 1707 - 1741)
De hadde ikke barn.2 Brit ble født ca. 1712 på Ytre Mittet, Veøy.4
Hun var arving ved skiftet etter Jon Olsson på Mittet den 13. desember 1719: 42 daler 21 skilling, utlagt i 1 pund 4½ mark i bruket (14 daler 1 ort), 2 tønner havre (2 daler) o.a.5

Brit giftet seg den 4. april 1736 med Elling Jakobsson på Mittet.6,2
Hun og Elling var brukere i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy. De overtok etter hennes mor og stefar.7
Hun var arving ved skiftet etter Elling Jakobsson på Mittet den 17. april 1742: 50 daler 2 ort 17 skilling, pluss 10 daler i festegave, utlagt i 14¼ mark i Oljonsågarden på Ytre Mittet (halvparten av sin egen arv) til 7–0–12, 2 merker i bnr. 7 (1–0–0), sølvskje (0–3–12) o.a.8

Brit Jonsdotter solgte 2 pund 9 merker med bygselrett i Oljonsågarden den 5. november 1742 til Ola Jakobsson. (Hun solgte nok også på vegne av sine medarvinger.) Kjøpesum: 28 daler. Brits verge: Per Persson på Dale. Vitner: Jon Bjørnsson på Mittet o.a. Skjøtet ble tinglyst 26. januar året etter.1
Annet navn: Brit Jonsdotter på Ytre Mittet, nevnt 1754.9,4

Brit døde i 1754 på Ytre Mittet.4 Hun ble gravlagt den 2. desember 1754 på Veøy kirkegård.4

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650449
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 104 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650122
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 160 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640173
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 391, 2. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660402
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 160 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640173
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 161, 4. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660288
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650122
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 104 a–105 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650121
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 160 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640174

Jakob Jakobsson på Ytre Mittet1,2

M, #16535, (ca. 1655 - før 1736)

Familie

(?) Jonsdotter
Jakob hadde seks barn.3,8 
Barn
Jakob Jakobsson på Ytre Mittet sitt segl (under papir) på matrikkelen 1703Jakob ble født ca. 1655.3
Jakob giftet seg med (?) Jonsdotter.4
Han og kona var brukere på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy, i 1690. (Forrige bruker: Ågot Jonsdotter, s.d.) Skyld: 2 pund 16½ mark, hvorav Jakobs kone eide 17 mark (arv etter faren).4
I manntallet av 1701 står han som bruker på bnr. 7. Jakob Jakobsson o.a. var også der. Skyld 1718: 2 pund 16½ mark, hvorav han eide 18 merker. Etter ham overtok sønnen Jakob.3,5 Jakob Jakobsson på Ytre Mittet var lagrettemann i Rødven tinglag i 1703.1
Per Persson på Ytre Mittet kjøpte 1 pund 4 merker odel med bygselrett, brukt av Jakob Jakobsson, på bnr. 7 den 5. juli 1715 av Kristi Persdotter på Røros. En engslette på Dale hørte også til bruket. Endre Nilsson på Ljørvoll var Kristis fullmektig. Vitner: Kristen Persson på Mittet o.a. Skjøtet ble utstedt på Ytre Mittet og tinglyst der 23. oktober 1717.2,6


Jakob døde før 1736.7

Kilder/noter

 1. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1703. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170038
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650146
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, yttermetted. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 4. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Ræven Otting, Yttermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201026
 5. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, yttermetted. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291036
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 144 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650147
 7. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 237.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 104 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650122
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 195 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650213

Elling Jakobsson på Mittet1,2

M, #16536, (ca. 1707 - 1741)
Far*Jakob Jakobsson på Ytre Mittet3 (c 1655 - f 1736)
Mor*(?) Jonsdotter
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Jonsdotter på Mittet (c 1712 - 1754)
De hadde ikke barn.3 Elling ble født ca. 1707 på Ytre Mittet, Veøy.2 Han var soldat i 1736.1
Elling giftet seg den 4. april 1736 med Brit Jonsdotter.1,3
Han og Brit var brukere i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy. De overtok etter hennes mor og stefar.4

Elling døde i 1741 på Ytre Mittet.2 Han ble gravlagt den 16. desember 1741 på Veøy kirkegård.2 Det ble holdt skifte etter ham den 17. april 1742. Debitorer: Botolv Aslaksson på Mittet og Ola Tjøstolvsson på Stranda o.a. Kreditor: Per Persson på Dale. Arvinger: Brit Jonsdotter, Jakob Jakobsson, Ola Jakobsson og Jon Jakobsson o.a. I boet var en del dyr, 1 pund 4½ mark odel med bygselrett i Oljonsågarden (Brits arv), 4 merker i bnr. 7 (Ellings arv), korn, kvern med redskap, fjørnfar med seil, færing, to sølvskjeer, o.a. Arv: 101–1–10.5

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 161, 4. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660288
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 217, 16. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660317
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 104 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650122
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650122
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 104 a–105 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650121

(?) Jonsdotter

K, #16537
Far*Jon Jonsson på Mittet1,2 (c 1603 - )
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jakob Jakobsson på Ytre Mittet (c 1655 - f 1736)
Jakob hadde seks barn.3,4 
Barn(?) giftet seg med Jakob Jakobsson på Ytre Mittet.2
Hun og Jakob var brukere på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy, i 1690. (Forrige bruker: Ågot Jonsdotter, s.d.) Skyld: 2 pund 16½ mark, hvorav Jakobs kone eide 17 mark (arv etter faren).2

Kilder/noter

 1. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Reven Otting, Yttermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787843
 2. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Ræven Otting, Yttermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201026
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, yttermetted. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 104 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650122

Ingebjørg Nilsdotter på Mittet1,2

K, #16538, ( - etter 1693)

Familie

Jon Aslaksson på Mittet (c 1641 - )
BarnIngebjørg giftet seg med Jon Aslaksson.1,2 Ingebjørg Nilsdotter på Mittet ble stevnet til tinget i Rødven tinglag den 11. oktober 1692 og 25. januar 1693.1,2

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 58 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650525
 2. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 66 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650533

Kristi Persdotter på Røros1

K, #16539, ( - etter 1715)
Far*Per Aslaksson på Nerås2 (c 1653 - c 1696)
Mor-?*Marit Jonsdotter; trolig
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megPå tinget i Rødven tinglag den 20. oktober 1707 ble det opplyst at Jon Aslaksson på Mittet var død. Han hadde vært verge for Per Aslakssons datter (Kristi Persdotter), som arvet 1 pund 3½ mark i Ytre Mittet (bnr. 7) og skulle befinne seg på Røros Kobberverk. I stedet ble Jons svigersønn, Per Persson på Mittet, oppnevnt som hennes formynder.2
Hun bodde i Røros i 1715.1
Kristi Persdotter på Røros solgte 1 pund 4 merker odel med bygselrett, brukt av Jakob Jakobsson, på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy, den 5. juli 1715 til Per Persson på Ytre Mittet. En engslette på Dale hørte også til bruket. Endre Nilsson på Ljørvoll var Kristis fullmektig. Vitner: Kristen Persson på Mittet o.a. Skjøtet ble utstedt på Ytre Mittet og tinglyst der 23. oktober 1717.3,1

     Hun signerte som Kiersten Pedersdatter Røraas i 1715 (ifølge avskrift).1

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 144 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650147
 2. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 9 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390139
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650146

Endre Nilsson på Ljørvoll1,2

M, #16540, ( - etter 1721)Per Persson på Ytre Mittet kjøpte 1 pund 4 merker odel med bygselrett, brukt av Jakob Jakobsson, på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy, den 5. juli 1715 av Kristi Persdotter på Røros. En engslette på Dale hørte også til bruket. Endre Nilsson på Ljørvoll var Kristis fullmektig. Vitner: Kristen Persson på Mittet o.a. Skjøtet ble utstedt på Ytre Mittet og tinglyst der 23. oktober 1717.1,3

Han var bruker på Austre Ljørvoll, Ljørvoll, Eresfjord, fra 1715. Skyld: 1 våg 1 pund. Endre drev fremdeles i 1721, men neste bruker hadde overtatt i 1724.2,4,5

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650146
 2. [S2009] Romsdal fogderegnskap 1715–16: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1715. ErridtzFiordtz Otting, Leervold. https://www.digitalarkivet.no/rk10091507280043
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 144 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650147
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 170. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=171
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 37, mnr. 183. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670038

Jon Knutsson på Røros1

M, #16541, ( - etter 1697)Han bodde i Røros i 1697.1
Jon Knutsson på Røros solgte 1 pund 4 merker odel med bygselrett på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, den 21. september 1697 til Jon Aslaksson på Mittet. Han solgte på vegne av Marit Jonsdotter. Vitner: Morten Schultz og Ludvig Ivarsson. Skjøtet ble utstedt på Romsdalsmartnan, og tinglyst 11. oktober året etter i Rødven.1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650672

Marit Jonsdotter1

K, #16542

Familie

Per Aslaksson på Nerås (c 1653 - c 1696)
De var trolig gift. Per hadde ei datter.2 
BarnMarit giftet seg trolig med Per Aslaksson på Nerås.
Jon Aslaksson på Mittet kjøpte 1 pund 4 merker odel med bygselrett på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, den 21. september 1697 av Jon Knutsson på Røros. Han solgte på vegne av Marit Jonsdotter. Vitner: Morten Schultz og Ludvig Ivarsson. Skjøtet ble utstedt på Romsdalsmartnan, og tinglyst 11. oktober året etter i Rødven.1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650672
 2. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 9 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390139

Knut Sveinsson på Mittet1,2

M, #16543, (ca. 1663 - ca. 1699)Knut ble født ca. 1663 på Ytre Mittet, Veøy.3
Han var bruker i Sveingarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1682. Skyld: 1 våg 16 merker, som faren eide. I 1699 var bruket på 1 våg 9 merker, som Knut eide, men året etter var han død.2,4,5
Ingebrigt Knutsson på Dale kjøpte 16 merker odel med bygselrett på bnr. 5, Dale, Veøy, i 1698 av Siri Hansdotter. Han kunngjorde dette på tinget i Rødven tinglag 11. oktober sammen med Knut Gunnarsson på Dale og Knut Sveinsson på Mittet. Ingebrigt forklarte at han også hadde arvet 16 merker etter sin søster, Ingebjørg Knutsdotter på Staurset, til sammen 1 pund 8 merker.1


Knut døde ca. 1699.4,5

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650672
 2. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal, matrikkel. Refuen Otting, Ytter Mittet. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370200
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 306, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191164
 4. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1699. Ræven Otting, Yttermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307160029
 5. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1700. Refven Otting, Yttermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307160231

Siri Hansdotter1

K, #16544, ( - etter 1698)Siri Hansdotter solgte 16 merker odel med bygselrett på bnr. 5, Dale, Veøy, i 1698 til Ingebrigt Knutsson på Dale. Han kunngjorde dette på tinget i Rødven tinglag 11. oktober sammen med Knut Gunnarsson på Dale og Knut Sveinsson på Mittet. Ingebrigt forklarte at han også hadde arvet 16 merker etter sin søster, Ingebjørg Knutsdotter på Staurset, til sammen 1 pund 8 merker.1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650672

Ivar Rasmusson på Klauset1

M, #16545, ( - etter 1709)
Far*Rasmus Hallasson på Klauset1 (c 1653 - c 1709)
Mor*Brit Ivarsdotter på Klauset1 ( - e 1709)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Rasmus Hallasson på Klauset den 10. august 1709.1


     Ivar Rasmusson på Klauset og Ivar Rasmusson på Rørset kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 196 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630586

Helge Rasmusdotter på Klauset1

K, #16546, ( - etter 1709)
Far*Rasmus Hallasson på Klauset1 (c 1653 - c 1709)
Mor*Brit Ivarsdotter på Klauset1 ( - e 1709)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Rasmus Hallasson på Klauset den 10. august 1709.1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 196 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630586

Alv på Kringstad1

M, #16547, ( - etter 1521)Han var bruker på Kringstad, Bolsøy, i 1521. Alv svarte 1 lodd sølv i tiendeskatt.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side [116]. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Jakob Alvsson på Bolsøy1,2

M, #16548, (ca. 1631 - )

Familie

Rannei Trondsdotter på Bolsøy ( - e 1701)
De hadde iallfall to barn.2 
BarnJakob ble født ca. 1631.2
Jakob giftet seg med Rannei Trondsdotter.1
Rasmus Olsson på Lønset kjøpte 1 pund 8 merker odel med bygselrett på Lønset, Bolsøy, i 1701 av Ola Larsson på Lønset. Dette ble kunngjort på tinget 19. januar. Samtidig fortalte Ola Trondsson på Strande, Jakob Alvsson på Bolsøy og Nils Knutsson på Gujorda at de solgte 16 merker. Jakob og Nils handlet på vegne av sine koner, Rannei Trondsdotter og Guri Trondsdotter. Rasmus brukte allerede jorden.1

Han og Rannei var brukere på Bolsøy, Bolsøy, i 1701. Alv Jakobsson o.a. bodde også der. Bruket var på 2 våger.3,1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 30 a.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 193, Bølsøen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282109
 3. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Fanne-otting, Bølsøen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161019

Nils Knutsson på Gujorda1,2

M, #16549, (ca. 1651 - )

Familie

Guri Trondsdotter på Gujorda ( - e 1701)Nils ble født ca. 1651.2
Nils giftet seg med Guri Trondsdotter på Gujorda.1
Rasmus Olsson på Lønset kjøpte 1 pund 8 merker odel med bygselrett på Lønset, Bolsøy, i 1701 av Ola Larsson på Lønset. Dette ble kunngjort på tinget 19. januar. Samtidig fortalte Ola Trondsson på Strande, Jakob Alvsson på Bolsøy og Nils Knutsson på Gujorda at de solgte 16 merker. Jakob og Nils handlet på vegne av sine koner, Rannei Trondsdotter og Guri Trondsdotter. Rasmus brukte allerede jorden.1

Han og Guri var brukere på Gujorda, Bolsøy, i 1701.2,1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 30 a.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 186, Guiord. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282106

Rannei Trondsdotter på Bolsøy1

K, #16550, ( - etter 1701)

Familie

Jakob Alvsson på Bolsøy (c 1631 - )
De hadde iallfall to barn.3 
BarnRannei giftet seg med Jakob Alvsson.1
Rasmus Olsson på Lønset kjøpte 1 pund 8 merker odel med bygselrett på Lønset, Bolsøy, i 1701 av Ola Larsson på Lønset. Dette ble kunngjort på tinget 19. januar. Samtidig fortalte Ola Trondsson på Strande, Jakob Alvsson på Bolsøy og Nils Knutsson på Gujorda at de solgte 16 merker. Jakob og Nils handlet på vegne av sine koner, Rannei Trondsdotter og Guri Trondsdotter. Rasmus brukte allerede jorden.1

Hun og Jakob var brukere på Bolsøy, Bolsøy, i 1701. Alv Jakobsson o.a. bodde også der. Bruket var på 2 våger.2,1

     Ola Trondsson på Strande, Rannei Trondsdotter på Bolsøy og Guri Trondsdotter på Gujorda var trolig søsken.1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 30 a.
 2. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Fanne-otting, Bølsøen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161019
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 193, Bølsøen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282109

Guri Trondsdotter på Gujorda1

K, #16551, ( - etter 1701)

Familie 1

De hadde iallfall to barn.2 

Familie 2

Nils Knutsson på Gujorda (c 1651 - )Guri giftet seg med en uregistrert person.2
Guri giftet seg med Nils Knutsson.1
Rasmus Olsson på Lønset kjøpte 1 pund 8 merker odel med bygselrett på Lønset, Bolsøy, i 1701 av Ola Larsson på Lønset. Dette ble kunngjort på tinget 19. januar. Samtidig fortalte Ola Trondsson på Strande, Jakob Alvsson på Bolsøy og Nils Knutsson på Gujorda at de solgte 16 merker. Jakob og Nils handlet på vegne av sine koner, Rannei Trondsdotter og Guri Trondsdotter. Rasmus brukte allerede jorden.1

Hun og Nils var brukere på Gujorda, Bolsøy, i 1701.2,1

     Ola Trondsson på Strande, Rannei Trondsdotter på Bolsøy og Guri Trondsdotter på Gujorda var trolig søsken.1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 30 a.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 186, Guiord. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282106

Svein på Reknes1

M, #16552, ( - etter 1521)Han var bruker på Reknes, Bolsøy, i 1521. Svein svarte 2 mark i tiendeskatt.1

     Navnet hans ble skrevet Swend pa Regness i 1521.1

     Han var trolig ane av Svein Reknes.

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side [116]. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Barbro på Fannbostad1

K, #16553, ( - etter 1521)Hun var bruker på Fannbostad, Bolsøy, i 1521, antakelig som enke. Barbro svarte ½ lodd sølv i tiendeskatt.1

     Navnet hennes ble skrevet Barbara pa Phanebostad i 1521.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side [116]. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Jens i Bakken1

M, #16554, ( - etter 1521)Han var trolig bruker i Bergsbakken, Berg, Bolsøy, i 1521. Jens svarte ½ lodd sølv i tiendeskatt.1

     Navnet hans ble skrevet Jens i Bake i 1521.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side [116]. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Olav på Årø1

M, #16555, ( - etter 1521)Han var bruker på Årø, Bolsøy, i 1521. Olav svarte 3 lodd sølv i tiendeskatt.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side [116]. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Ivar på Årø1

M, #16556, ( - etter 1521)Han var bruker på Årø, Bolsøy, i 1521. Ivar svarte ½ lodd sølv i tiendeskatt.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side [116]. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Per på Lønset1

M, #16557, ( - etter 1521)Han var bruker på Lønset, Bolsøy, i 1521. Per svarte 2½ lodd sølv i tiendeskatt.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side [116]. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Anders på Mjelve1

M, #16558, ( - etter 1521)Han var bruker på Mjelve, Bolsøy, i 1521. Anders svarte ved tiendeskatten ½ lodd sølv og 1½ mark av formue, og 10 lodd sølv for jordegods.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side [116]. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Rannei på Mjelve1

K, #16559, ( - etter 1521)Hun var bruker på Mjelve, Bolsøy, i 1521. Rannei svarte ½ lodd sølv i tiendeskatt.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side [116]. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Olav på Hjelset1

M, #16560Han var bruker på Hjelset, Bolsøy, i 1521. Olav svarte ved tiendeskatten 14 lodd sølv av formue, og 23 lodd sølv for jordegods. Han var den største skatteyteren i Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side [116]. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Olav på Eide1

M, #16561, ( - etter 1521)Han var bruker på Eide, Bolsøy, i 1521. Olav svarte ved tiendeskatten ½ lodd sølv av formue, og 5 lodd sølv for jordegods.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side [116]. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Olav på Nes1

M, #16562, ( - etter 1521)Han var bruker på Nes, Bolsøy, i 1521. Olav svarte 1½ lodd sølv i tiendeskatt.1

     Navnet hans ble skrevet Oluff pa Ness i 1521.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side [116]. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Eindride på Kleive1

M, #16563, ( - etter 1521)Han var bruker på Kleive, Bolsøy, i 1521. Eindride svarte ved tiendeskatten ½ lodd 1 kvintin sølv og 2½ mark 4 skilling av formue, og 5 lodd sølv for jordegods.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side 117. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Eirik i Røvik1

M, #16564, ( - etter 1521)Han var bruker i Røvik, Bolsøy, i 1521. Eirik svarte ved tiendeskatten 2 lodd sølv av formue, og 4 lodd sølv for jordegods.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side 117. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Åmund på Geitnes1

M, #16565, ( - etter 1521)Han var bruker på Geitnes, Bolsøy, i 1521. Åmund svarte ½ mark i tiendeskatt.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side 117. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Eirik på Nesje1

M, #16566, ( - etter 1521)Han var bruker på Nesje, Veøy, i 1521. Eirik svarte 1½ mark i tiendeskatt.1

     Eirik Nesje og Eirik kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side 117. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Ingemar i Bergsvika1

M, #16567, ( - etter 1521)Han var bruker i Bergsvika, Veøy, i 1521. Ingemar svarte ½ lodd sølv og 6 skilling i tiendeskatt.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side 117. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Eirik på Sølsnes1

M, #16568, ( - etter 1521)Han var bruker på Sølsnes, Veøy, i 1521. Eirik svarte i tiendeskatt 1½ lodd sølv og 1 mark av formue, og 2½ mark for jordegods.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side 117. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Rasmus på Bolsøy1

M, #16569, ( - etter 1521)Han var bruker på Bolsøy, Bolsøy, i 1521. Rasmus ble ved tiendeskatten lignet for 15 lodd sølv av formue, og 3 lodd sølv for jordegods.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side 117. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Jon på Litlebostad1

M, #16570, ( - etter 1521)Han var bruker på Litlebostad, Bolsøy, i 1521. Jon svarte 2 lodd sølv i tiendeskatt.1

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side 117. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Anders på Heggenes1

M, #16571, ( - etter 1631)Han var bruker på Nedre, Heggenes, Veøy, iallfall fra 1597 til 1631.1,2

Kilder/noter

 1. [S2196] Bergenhus lensregnskap 1577–98: mappe 4, vedlegg 1, Romsdal pengeskatt 1597. Fanne Otingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827640310
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 947. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=950

Lasse på Reknes1

M, #16572, ( - etter 1647)Han var selveier på Reknes, Bolsøy, i 1647. Bruket var på 1 våg.1

Kilder/noter

 1. [S2273] Trondheim lensregnskap 1647–48: mappe 2, vedlegg 1, litra A, Romsdal kontribusjon 1647. Fullgårder, Fanne Ottingh, Recknis. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915620419

Kort Hansson1

M, #16573, ( - etter 1647)Han var trolig husmann på Moldegård, Bolsøy, i 1647. Kort svarte 1 daler i kontribusjonsskatt.1

Kilder/noter

 1. [S2273] Trondheim lensregnskap 1647–48: mappe 2, vedlegg 1, litra A, Romsdal kontribusjon 1647. Side 70, husmenn, Fanne Ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915620453

Kristen på Moldeneset1

M, #16574, ( - etter 1647)Han var husmann på Moldeneset, Moldegård, Bolsøy, i 1647. Kristen svarte 1 daler i kontribusjonsskatt.1

Kilder/noter

 1. [S2273] Trondheim lensregnskap 1647–48: mappe 2, vedlegg 1, litra A, Romsdal kontribusjon 1647. Side 70, husmenn, Fanne Ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915620453

Lage Nilsson1,2

M, #16575, ( - 8. november 1661)

Familie

De hadde fler barn. 
BarnLage Nilsson var tollskriver i Romsdal i 1643.3 Han var sorenskriver i Romsdal i 1646 og 1650.4
Han var bruker i Lagegården, Molde, i 1657. Han skattet for to hester, tre kyr og tre griser. Plassen fikk navn etter ham.2

Lage døde den 8. november 1661 i Molde.5 Han ble gravlagt i Molde kirke.5

     Han signerte som Lauge Nielsen i 1656 (ifølge avskrift).1

Kilder/noter

 1. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 2 a.
 2. [S1803] Trondheim lensregnskap 1657–58 (#130): litra I, Romsdal kvegskatt 1657. Folio 8 b. https://www.digitalarkivet.no/rk20080917610193
 3. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 161. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020007?page=168
 4. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 109. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020007?page=116
 5. [S2274] «Adskilligt om Kjøbsteden Molde»: s. 76. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017012328006?page=85
 6. [S244] Molde bys historie I: s. 135. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092?page=138

Svein på Reknes1,2

M, #16576, ( - før 1612)

Familie

Valborg Reknes ( - e 1612)Svein giftet seg med Valborg. Svein på Reknes eide 2 våger jordegods han ikke brukte selv iallfall fra 1597 til 1603.3,4
Han var bruker på Reknes, Bolsøy, i 1597. Svein hadde flomsag og rapporterte 37 tylfter kjøpmanns- og 6 tylfter utskuddsbord i 1597, og 40 tylfter bord i 1603 (da Per Ravn og brødre var medeiere). Han svarte ½ vett i korntiende i 1607.3,1,5,2

Svein døde før 1612.6

     Han var trolig etterkommer av Svein Reknes.

Kilder/noter

 1. [S2196] Bergenhus lensregnskap 1577–98: mappe 4, vedlegg 1, Romsdal pengeskatt 1597. Fanne Otingh, flomsager. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827640312
 2. [S2278] Trondheim lensregnskap 1587–1610: mappe 1, vedlegg 1, tiendemanntall 1607–08. Rombsdals Lehn. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908710430
 3. [S2196] Bergenhus lensregnskap 1577–98: mappe 4, vedlegg 1, Romsdal pengeskatt 1597. Fanne Otingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827640311
 4. [S2275] Bergenhus lensregnskap 1603–05: mappe 5, vedlegg 1, pengeskatt 1603, nr. 10, Romsdal. Jordeiende bønder, Phanne Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827650410
 5. [S2275] Bergenhus lensregnskap 1603–05: mappe 5, vedlegg 1, pengeskatt 1603, nr. 10, Romsdal. Sagskatt. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827650437
 6. [S2281] Trondheim lensregnskap 1609–14: mappe 3, vedlegg 1, Romsdal landskatt 1612. Jordeiende bønder, Fanne Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080909610567

Sjurd på Reknes1,2

M, #16577, ( - etter 1612)Han var bruker på Reknes, Bolsøy, i 1597. Sjurd svarte 5 tveiter i korntiende i 1607 og drev fremdeles i 1612.1,3,2

     Navnet hans ble skrevet Siffuer Recknes i 1612.2

Kilder/noter

 1. [S2196] Bergenhus lensregnskap 1577–98: mappe 4, vedlegg 1, Romsdal pengeskatt 1597. Fanne Otingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827640311
 2. [S2281] Trondheim lensregnskap 1609–14: mappe 3, vedlegg 1, Romsdal landskatt 1612. Leilendingsskatt, Fahnne-otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080909610575
 3. [S2278] Trondheim lensregnskap 1587–1610: mappe 1, vedlegg 1, tiendemanntall 1607–08. Rombsdals Lehn. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908710430

Ola Botolvsson på Molde1

M, #16578, ( - etter 1597)

Kilder/noter

 1. [S2196] Bergenhus lensregnskap 1577–98: mappe 4, vedlegg 1, Romsdal pengeskatt 1597. Fanne Otingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827640311

Ola på Fuglset1,2

M, #16579, ( - etter 1607)Han var bruker på Fuglset, Bolsøy, i 1597. Ola hadde flomsag og rapporterte 40 tylfter kjøpmanns- og 7 tylfter utskuddsbord i 1597, 62 tylfter bord i 1603.2,1,3
Ola giftet seg ca. 1607 med en uregistrert person. Han ble bøtelagt 2 daler i 1606/07 grunnet frilleliv med sin forlovede.4

Kilder/noter

 1. [S2196] Bergenhus lensregnskap 1577–98: mappe 4, vedlegg 1, Romsdal pengeskatt 1597. Fanne Otingh, flomsager. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827640312
 2. [S2196] Bergenhus lensregnskap 1577–98: mappe 4, vedlegg 1, Romsdal pengeskatt 1597. Fanne Otingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827640311
 3. [S2275] Bergenhus lensregnskap 1603–05: mappe 5, vedlegg 1, pengeskatt 1603, nr. 10, Romsdal. Sagskatt. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827650437
 4. [S2277] Trondheim lensregnskap 1603–08: mappe 4, vedlegg 1, Romsdal lensregnskap 1606–07. Kronens saker. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908710271

Børre på Molde1,2

M, #16580, ( - etter 1612)Han var husmann på Moldegård, Bolsøy, i 1603.1 Børre og naboen Lars Asgautsson på Molde svarte 11 tveiter i korntiende i 1607.3
Han var bruker på Nordmørsparten, Moldegård, Bolsøy, iallfall fra 1607 til 1612.3,2 Børre på Molde ble i 1609 eller 1610 bøtelagt 3½ daler fordi han tok en kniv fra en hollandsk båtsmann.4

     Navnet hans ble skrevet Børie Mollde i 1603.1

Kilder/noter

 1. [S2275] Bergenhus lensregnskap 1603–05: mappe 5, vedlegg 1, pengeskatt 1603, nr. 10, Romsdal. Husmenn, Phanne Ottinngh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827650432
 2. [S2281] Trondheim lensregnskap 1609–14: mappe 3, vedlegg 1, Romsdal landskatt 1612. Leilendingsskatt, Fahnne-otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080909610575
 3. [S2278] Trondheim lensregnskap 1587–1610: mappe 1, vedlegg 1, tiendemanntall 1607–08. Rombsdals Lehn. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908710430
 4. [S2278] Trondheim lensregnskap 1587–1610: mappe 4, vedlegg 2, Romsdal lensregnskap 1609–10. Rumssdals Lehnn, kronens saker. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908710794

Erik på Molde1

M, #16581, ( - etter 1603)Han var husmann på Moldegård, Bolsøy, i 1603.1

     Han kan ha vært far til Ola Eriksson på Moldegjerdet.

Kilder/noter

 1. [S2275] Bergenhus lensregnskap 1603–05: mappe 5, vedlegg 1, pengeskatt 1603, nr. 10, Romsdal. Husmenn, Phanne Ottinngh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827650432

Jakob smed1,2

M, #16582, ( - etter 1603)Han var husmann på Moldegård, Bolsøy, i 1603. I 1604/05 fikk han 5 daler i bot for å ha slått høy på holmer ved Bolsøya uten lov.1,2

Kilder/noter

 1. [S2275] Bergenhus lensregnskap 1603–05: mappe 5, vedlegg 1, pengeskatt 1603, nr. 10, Romsdal. Husmenn, Phanne Ottinngh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827650432
 2. [S2277] Trondheim lensregnskap 1603–08: mappe 1, vedlegg 1, Romsdal lensregnskap 1604–05. Sakefall. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908710007

Kristen på Oppdøl1,2

M, #16583, ( - etter 1623)

Familie

Guri Oppdøl ( - e 1604)Han ble kalt Kristen sagmester, nevnt 1604.3,4
Han var bruker på lnr. 93, Oppdøl, Bolsøy, fra 1604. Kristen bygslet 1 spann. Bygselpenger: 12 daler. I 1607 svarte han 5½ tveite i korntiende.3,1
Kristen var samboer med Guri Oppdøl ca. 1604. Han ble da bøtelagt 3 daler for frilleliv. De giftet seg kanskje.4 Kristen på Oppdøl eide 1 våg 2 pund jordegods som andre brukte i Fanne tinglag i 1612.2

Kristen døde etter 1623.5

I Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 465) er Kristen sagmester og hans familie på Oppdøl i Bolsøy feilplassert på Oppdal, Vistdal.6,5

Kilder/noter

 1. [S2278] Trondheim lensregnskap 1587–1610: mappe 1, vedlegg 1, tiendemanntall 1607–08. Rombsdals Lehn. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908710431
 2. [S2281] Trondheim lensregnskap 1609–14: mappe 3, vedlegg 1, Romsdal landskatt 1612. Jordeiende bønder, Fanne Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080909610567
 3. [S2277] Trondheim lensregnskap 1603–08: mappe 1, vedlegg 1, Romsdal lensregnskap 1604–05. Gårdbygsel. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908710005
 4. [S2277] Trondheim lensregnskap 1603–08: mappe 1, vedlegg 1, Romsdal lensregnskap 1604–05. Sakefall. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908710007
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 558. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=561
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 465. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=468

Guri på Oppdøl1,2

K, #16584, ( - etter 1604)

Familie

Kristen Oppdøl ( - e 1623)Guri var samboer med Kristen sagmester ca. 1604. Han ble da bøtelagt 3 daler for frilleliv. De giftet seg kanskje.2

I Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 465) er Kristen sagmester og hans familie på Oppdøl i Bolsøy feilplassert på Oppdal, Vistdal.3,4

Kilder/noter

 1. [S2275] Bergenhus lensregnskap 1603–05: mappe 5, vedlegg 1, pengeskatt 1603, nr. 10, Romsdal. Leilendingsbønder, Phande Ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827650421
 2. [S2277] Trondheim lensregnskap 1603–08: mappe 1, vedlegg 1, Romsdal lensregnskap 1604–05. Sakefall. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908710007
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 465. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=468
 4. [S363] Bolsøyboka II: s. 558. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=561

Kristen på Reknes1

M, #16585, ( - etter 1609)Han bodde på Reknes, Bolsøy, i 1609, og ble bøtelagt 4½ daler fordi han knivstakk en hollender.1

Kilder/noter

 1. [S2278] Trondheim lensregnskap 1587–1610: mappe 4, vedlegg 2, Romsdal lensregnskap 1609–10. Rumssdals Lehnn, kronens saker. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908710794

Peder Schröder1,2

M, #16586, ( - etter 1609)

Familie

Soffi Persdotter ( - e 1604)Peder giftet seg med Soffi Persdotter.3 Peder Schröder var fogd i Romsdal i 1601.4
Han var bruker i Røvik, Bolsøy, i 1603. Peder skattet 2 daler for en flomsag «i Røuigh marck».1,2
Peder Schröder ble stevnet til herredagen i Bergen den 21. juli 1604. Hans kone, Soffi Persdotter, møtte og sa at mannen var «bortte wdj szit fogderij och bestilling».3
Han bodde i Bergen i 1609.5

     Navnet hans ble skrevet Peder Skrøder og Skrøer i 1603.1,2

Kilder/noter

 1. [S2275] Bergenhus lensregnskap 1603–05: mappe 5, vedlegg 1, pengeskatt 1603, nr. 10, Romsdal. Leilendingsbønder, Phande Ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827650422
 2. [S2275] Bergenhus lensregnskap 1603–05: mappe 5, vedlegg 1, pengeskatt 1603, nr. 10, Romsdal. Sagskatt. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827650438
 3. [S2280] Norske Herredags-Dombøger I.VI: s. 75. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012121806012?page=82
 4. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 144. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020007?page=151
 5. [S2279] Norske Rigs-Registranter: s. 302. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121948008?page=307

Soffi Persdotter1

K, #16587, ( - etter 1604)

Familie

Peder Schröder ( - e 1609)Soffi giftet seg med Peder Schröder.1 Peder Schröder ble stevnet til herredagen i Bergen den 21. juli 1604. Hans kone, Soffi Persdotter, møtte og sa at mannen var «bortte wdj szit fogderij och bestilling».1

Kilder/noter

 1. [S2280] Norske Herredags-Dombøger I.VI: s. 75. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012121806012?page=82

Valborg på Reknes1,2

K, #16588, ( - etter 1612)

Familie

Svein Reknes ( - f 1612)Valborg giftet seg med Svein.
Hun var bruker på Reknes, Bolsøy, i 1612. Valborg eide 2 våger jordegods som andre brukte.2,1

Kilder/noter

 1. [S2281] Trondheim lensregnskap 1609–14: mappe 3, vedlegg 1, Romsdal landskatt 1612. Jordeiende bønder, Fanne Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080909610567
 2. [S2281] Trondheim lensregnskap 1609–14: mappe 3, vedlegg 1, Romsdal landskatt 1612. Leilendingsskatt, Fahnne-otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080909610575

Lars på Fuglset1

M, #16589, ( - etter 1612)Han var bruker på Fuglset, Bolsøy, i 1612.1

     Han kan ha vært far til Ingebrigt Larsson på Fuglset.

Kilder/noter

 1. [S2281] Trondheim lensregnskap 1609–14: mappe 3, vedlegg 1, Romsdal landskatt 1612. Leilendingsskatt, Fahnne-otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080909610575

Anders på Molde1

M, #16590, ( - etter 1609)

Familie

Malene Sigerset ( - e 1609)Han bodde i Molde.1
Anders fikk trolig barn med Malene Sigerset ca. 1608. Han ble i 1608/09 bøtelagt 10 daler for hor (leiermål hvor den ene parten var gift).1

Kilder/noter

 1. [S2278] Trondheim lensregnskap 1587–1610: mappe 3, vedlegg 2, Romsdal lensregnskap 1608–09. Rumssdallenn, kronens saker. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908710710

Malene på Sigerset1

K, #16591, ( - etter 1609)

Familie

Anders Molde ( - e 1609)Hun bodde på Sigerset, Bolsøy.1
Malene fikk trolig barn med Anders Molde ca. 1608. Han ble i 1608/09 bøtelagt 10 daler for hor (leiermål hvor den ene parten var gift).1

Kilder/noter

 1. [S2278] Trondheim lensregnskap 1587–1610: mappe 3, vedlegg 2, Romsdal lensregnskap 1608–09. Rumssdallenn, kronens saker. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908710710

Gjert Larsson1

M, #16592, ( - etter 1609)Han bodde trolig i Molde. Gjert Larsson ble i 1608 eller 1609 bøtelagt 4 daler for frilleliv.1

Kilder/noter

 1. [S2278] Trondheim lensregnskap 1587–1610: mappe 3, vedlegg 2, Romsdal lensregnskap 1608–09. Rumssdallenn, kronens saker. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908710710

Kari Andersdotter på Molde1

K, #16593Hun bodde trolig i Molde.1
Kari hadde et forhold til en uregistrert person i 1606 eller 1607.1

Kilder/noter

 1. [S2277] Trondheim lensregnskap 1603–08: mappe 4, vedlegg 1, Romsdal lensregnskap 1606–07. Kronens saker. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908710271

Anne Nilsdotter Ytre Mittet1

K, #16594, (ca. 1785 - 1811)Anne ble født ca. 1785.1
Hennes hjemsted var kanskje på bnr. 1, Ytre Mittet, Veøy. I så fall var hun ca. 7 år eldre.2


Anne døde i 1811 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble jordfestet den 10. mars 1811.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1811, 10. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 339. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=340

Rasmus Persson på Vatnehaugen1,2

M, #16595, (1761 - 1811)Rasmus ble født i 1761 på Vatne, Vatne.3
Han var bruker på Haug-Pehaugen, Vatne, Vatne, i 1800. Skyld: 2 pund. Han hadde overtatt etter faren. Etter at Rasmus kom på hospital, drev kona bruket til dattera overtok.3

Rasmus døde i 1811 på Reknes hospital, Molde, av ratesyke (trolig i betydningen spedalskhet).2,1 Han ble jordfestet den 12. april 1811.2

Kilder/noter

 1. [S2283] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1810–12: fol. 341 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128660346
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1811, 12. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 78. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648514?page=81

Johannes Olsen Odden1,2,3,4

M, #16596, (15. mai 1921 - 27. oktober 2003)

Familie 1

Anny Marie Sjømæling (1933 - 2004)
De hadde to barn.6,7 

Familie 2

De hadde to barn.7 Johannes ble født den 15. mai 1921.2 Hans hjemsted var i Trondheim.3 Han var skredder i Molde i 1951.4
Johannes giftet seg den 2. mai 1952 med Anny Marie Sjømæling. De ble skilt i 1957.5,6
Johannes giftet seg med en uregistrert person.7

Johannes døde den 27. oktober 2003 i Kristiansand, etter lang tids sykdom.2,7

Kilder/noter

 1. Han skrev seg også Johs.
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Johannes Olsen Odden. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003259991
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 239/16.10.1951. Side 3, «Forlovelse». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19511016_109_239_1?page=2
 4. [S1919] Romsdal Folkeblad: nr. 238/17.10.1951. E-side 2, «Personalia». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalfolkeblad_null_null_19511017_23_238_1?page=1
 5. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 98/30.4.1952. Side 2, «Ekteskap». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19520430_110_98_1?page=1
 6. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 174. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=177
 7. [S2284] Fædrelandsvennen (Kristiansand): nr. 252/3.11.2003. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_faedrelandsvennen_null_null_20031103_129_252_1?page=22

Anne Katrina Nilsdotter på Male1,2,3

K, #16597, (ca. 1766 - 1811)

Familie 1

Ingen barn levde i 1802.6 

Familie 2

Henrik Persson på Male (c 1773 - 1819)
Ett barn levde i 1811.7 Anne ble født ca. 1766.2,1
Annet navn: Anne Nilsdotter på Hestad, nevnt 1795.4
Anne giftet seg den 20. september 1795 i Hustad kyrkje i Romsdal med en uregistrert person.5
Hun og mannen drev et bruk på Male, Hustad i Romsdal, i 1801.2
Anne giftet seg den 21. november 1802 i Bud prestegjeld med Henrik Persson på Male.3

Anne Katrina døde i 1811, av skudd (plutselig sykdom).1 Hun ble jordfestet den 29. juni 1811 på Molde kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1811, 29. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 2. [S1300] Bud ft. 1801: fol. 491 b, Male. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670353
 3. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 312 a, 1802, 21. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610198
 4. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 311 a, 1795, 19. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610197
 5. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 311 a, 1795, 16. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610197
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 503 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680523
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 535 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690555

Henrik Persson på Male1,2

M, #16598, (ca. 1773 - desember 1819)

Familie

Anne Katrina Nilsdotter på Male (c 1766 - 1811)
Ett barn levde i 1811.4 Henrik ble født ca. 1773.2
Henrik giftet seg den 21. november 1802 i Bud prestegjeld med Anne Katrina Nilsdotter på Male.1

Henrik døde i desember 1819 på Male, Hustad i Romsdal.3,2 Han ble jordfestet den 26. desember 1819 på Hustad kyrkjegard i Romsdal.2

Kilder/noter

 1. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 312 a, 1802, 21. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610198
 2. [S1206] Bud mini. 1817–29: s. 236, 1819, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610313
 3. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 172 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610859
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 535 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690555

Brit Olsdotter Gamsgrø1

K, #16599, (1. september 1875 - 18. oktober 1972)

Familie

Ingebrigt Gribbestad (1872 - 1967)
De hadde åtte barn.10,4 
BarnBrit ble født den 1. september 1875 i Gamsgrøa, Nesset.2,3
Brit giftet seg den 28. desember 1898 i Nesset kyrkje med Ingebrigt Gribbestad (forlovere: Ole Gribbestad o.a.)1 Hennes navn som gift var Gribbestad.2
Hun og Ingebrigt bodde på Rød, Nesset, i 1899.4
Hun og Ingebrigt var brukere på Teigen, Grebbestad, Veøy, fra 1900. Bruket ble utskilt fra Ytre Grebbestad den 12. juni 1902. Bygdebok for Nesjestranda: «Ingebrigt tok livet av ein bjørn som for og luska oppe i lia ved å legge ut gift i restane av ei nødslakta ku, fekk ein liten skotpremie».5,6,7
Hun bodde på Bolsøy aldersheim, Molde, i 1970.8

Brit døde den 18. oktober 1972.2 Hun ble gravlagt den 21. oktober 1972 på Sølsnes kyrkjegard, Molde.9

Kilder/noter

 1. [S613] Rød klok. 1894–1920: s. 228, 1898, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20060821030481
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Brit Gribbestad. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002114462
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 153. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=156
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1152. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1155
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1151. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1154
 6. [S2285] Veøy ft. 1900: personlister. Tellingskrets 5, liste 7. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103170521
 7. [S1802] Grunnboken: 1506-128/3. https://seeiendom.kartverket.no/eiendom/1506/128/3/0/0
 8. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 201/1.9.1970. Side [8], «Dagens navn». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19700901_128_201_1?page=7
 9. [S497] Gravminnebasen: Brit Gribbestad. https://slektogdata.no/gravminner/grav/a4f706cc-c994-42af-a60c-267c829a1713
 10. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 84/13.4.1967. Side 7. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19670413_125_84_1?page=6

Ole Bernhard Gribbestad1

M, #16600, (18. november 1899 - 9. juni 1999)
Far*Ingebrigt Gribbestad2 (1872 - 1967)
Mor*Brit Olsdotter Gamsgrø2 (1875 - 1972)
8-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Serianna Staurset (1900 - 1984)
De hadde fem barn.4 
BarnOle Bernhard ble født den 18. november 1899 på Rød, Nesset.1,2
Ole Bernhard giftet seg den 28. november 1925 med Serianna Staurset. Selskapet ble holdt på Grebbestad.3 Ole var skredder.2 Han var kirketjener og ringer i Veøy.4
Han og Serianna bodde på Bjerkly, Litlevik, Veøy, fra 1948.4
Han bodde på Bolsøy aldersheim, Molde, ca. 1995.4

Ole Bernhard døde den 9. juni 1999 i Molde.1 Han ble gravlagt den 15. juni 1999 på Sølsnes kyrkjegard, Molde.5

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Ole Bernhard Gribbestad. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003076227
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1152. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1155
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 269/27.11.1925. Side 3, «Bryllup». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19251127_82_269_1?page=2
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1153. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1156
 5. [S497] Gravminnebasen: Ole Bernhard Gribbestad. https://slektogdata.no/gravminner/grav/8e2de87e-d830-4459-9420-dab29e715e14
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1154. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1157