Beret Jonsdatter i Bakken1,2

K, #7501, (ca. 1778 - )
Far*Jon Nilssen i Bakken5,4 (c 1740 - 1828)
Mor*Anne Kristensdatter i Bakken3,4 (c 1743 - 1806)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megBeret ble født ca. 1778 i Molde.5,3 Hun var spinner i 1801.5 Hun bodde hos Jon Nilssen og Anne Kristensdatter på mnr. 96, Bakken, Molde, i 1801.5,6
Hun var fadder ved dåpen til Marie Allan den 22. mars 1808 i Molde.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Kristensdatter den 28. januar 1809.7
Hun var fadder ved dåpen til Ingvar Perssen den 20. juli 1809 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 21 b.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 23 a.
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 96.
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 19 a, Weiten, forsikringsnr. 89. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063022
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/

Nils Jonssen i Bakken1,2

M, #7502, (ca. 1781 - før 1817)
Far*Jon Nilssen i Bakken2 (c 1740 - 1828)
Mor*Anne Kristensdatter i Bakken1,2 (c 1743 - 1806)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megNils ble født ca. 1781 i Molde.2 Han var matros i utenlandsfart i 1801.2 Han bodde hos Jon Nilssen og Anne Kristensdatter på mnr. 96, Bakken, Molde, i 1801.2,3
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristensdatter den 28. januar 1809.4


Nils døde trolig før 1817.5

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 96.
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 19 a, Weiten, forsikringsnr. 89. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063022
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.

Mette Jørgensdatter på Røysa1,2,3

K, #7503

Familie

Fredrik Kristensson på Røysa (c 1694 - 1740)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMette giftet seg med Fredrik Kristensson.4,5
Hun var fadder ved dåpen til Karen Knutsdatter den 21. juni 1722 i Molde kirke.6
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 26. juli 1728.4

Hun og Fredrik bodde på Østre Røysa, Molde, i 1728 og 1740.7,8
Hun var fadder ved dåpen til Jon Olssen den 5. september 1734 i Molde kirke.3
Hun var fadder ved dåpen til Nils Nilssen under Berget den 12. oktober 1738 i Molde kirke.9
Hun var fadder ved dåpen til Peder Sveinssen den 17. mai 1739 i Molde kirke.2
Mette Jørgensdatter bodde hos Hans Smit innpå Gata, Molde, i 1762.1 Mette Jørgensdatter bodde innpå Gata i 1764 sammen med Sofie Elisabet Fredriksdatter. De bodde samme sted som i 1762, men nå for seg selv. Mette var fattig i 1764, men dattera kunne betale sin egen ekstraskatt.10

     Navnet hennes ble skrevet Mette paa Røjsen i 1739.2

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ind paa gaden.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 197.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 146, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660281
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 4.1764, Ind paa gaden.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-12
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 95.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 204.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 188.
 10. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ind paa gaden.

Hans Smit1

M, #7504Han bodde innpå Gata, Molde, i 1762 sammen med Mette Jørgensdatter.1
Hans hadde Sofie Elisabet Fredriksdatter i tjeneste i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ind paa gaden.

Anne Fredriksdatter1

K, #7505, (1721 - )
Far*Fredrik Kristensson på Røysa1 (c 1694 - 1740)
Mor-?*Mette Jørgensdatter på Røysa; troligAnne ble født i 1721 i Molde.1 Anne ble døpt den 15. juni 1721 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 8.

Ane Olsdatter i Indre Schultzhagen1,2

K, #7506, (ca. 1735 - )

Familie

Nils Nilssen i Schultzhagen (1738 - 1803)
De hadde ikke barn. Ane ble født ca. 1735.3
Ane giftet seg med en uregistrert person.2,3
Ane trolovet seg den 3. januar 1796 med Nils Nilssen i Schultzhagen. Forlovere: Jon Nilssen i Bakken og Ola Eriksson Eidsseter.2
Ane giftet seg den 2. februar 1796 i Molde kirke med Nils Nilssen i Schultzhagen. Samme dag ble det betalt 1 daler for vielsen.2,4,3
Hun og Nils var husfolk på mnr. 153, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Ingebrigt Knutsson. Ingebrigt var losjerende. En annen husholdning losjerte også hos dem (s.d.).3,5
Hun var myndling av Kristen Jøstensson Øverland i 1806.1

Ane Olsdatter i Indre Schultzhagen og Jon Nilssen i Bakken solgte huset på mnr. 153 den 6. oktober 1806 til Ellev Ellevssen Berg. Kjøpesum: 21 daler. Ane skulle ha fritt husvære så lenge hun levde.1

     Ane Andersdatter i Schultzhagen og Ane Olsdatter i Indre Schultzhagen kan ha vært samme person.


     Ane Olsdatter i Indre Schultzhagen og Anne Olsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 567. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610286
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 153. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002567
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 81 b.
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 b.

Ola Eriksson Eidsseter1,2,3

M, #7507, (ca. 1759 - )

Familie

De hadde iallfall tre barn.3 Ola ble født ca. 1759.3
Ola Eriksson Eidsseter kjøpte hus på mnr. 152, Østre Schultzhagen, Molde, den 2. september 1793 av Peter Nikolai Møller.2
Ola giftet seg med en uregistrert person.3
Han var forlover for Nils Nilssen i Schultzhagen og Ane Olsdatter, som ble trolovet den 3. januar 1796.1

Ola Eriksson Eidsseter solgte hus på mnr. 152 i 1799 til Kristoffer Kristofferssen. Kjøpesum: 49 daler. Skjøtet ble utstedt 10. januar 1800 og tinglyst 14. juli samme år.2,4,5
Han var bruker på Eidssetra, Bolsøy, i 1801.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Erichsen Esseter i 1796.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 484. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610245
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Eidsæter.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 485. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610245
 5. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 74, mnr. 152. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660361

Steffen Jonassen på Fuglsetneset1,2

M, #7508, (ca. 1720 - 1796)
Far-?*Jonas Andersson (c 1665 - 1763); troligSteffen ble født ca. 1720 i Molde.3,4
Han ble kalt Steffen Jonassen på Molde i 1740.3
Han var fadder ved dåpen til Anemarta Persdatter den 24. januar 1740 i Kleive kirke, Bolsøy.5
Steffen tjente på Lønset, Bolsøy, i 1740. Han hadde «god Væxt» (høyde) og svartbrunt, slett hår.3
Steffen giftet seg med Susanna Knutsdatter.6,1
Annet navn: Steffen Jonassen på Lønset, nevnt 1745.7 Steffen Jonassen på Lønset ble kalt til å vitne på tinget i Fanne tinglag den 13. juli 1745. Han møtte ikke.7 Han fikk festeseddel på en grunn på Fuglset, Bolsøy, fra Knut Knutsson Fuglset i september 1747. Tomten var 16 alen lang og 40 alen bred (og ble regnet som hustomt i Molde). Seddelen ble tinglyst 22. oktober 1751.8 Steffen Jonassen var skysskaffer i ytre del i Fanne tinglag i 1753.9
Annet navn: Steffen Jonassen på Fuglset, nevnt 1758.10,11
Han var debitor ved skiftet etter Lasse Lassesson den 8. september 1761 i Romsdal: 1 daler 3 ort 22 skilling.12

Han og Susanna bodde på fhv. mnr. 180, Fuglsetneset, Molde, i 1762. Huset ble taksert til 20 daler i 1767. De bodde fremdeles der i 1789, og han skulle etter muntlig angivelse svare 6 skilling i formuesskatt (½ pst.) Plassen sognet til Bolsøy fra kanselliresolusjon av 1794.13,14,15
Han ble kalt Steffen skysskaffer, nevnt 1768.16
Annet navn: Steffen Jonassen på Fuglsetbøen, nevnt 1768.17
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Steffensson Gusjås den 14. oktober 1768 på Fuglsetneset, Molde: 1 ort 4 skilling, men boet var fallitt.18

Annet navn: Steffen Jonassen på Moldegjerdet, nevnt fra 1771 til 1781.6,19,20 Steffen Jonassen på Moldegjerdet skyldte 3 daler for 1 tønne bygg til John Ord i 1771.19
Han ble kalt Steffen murmester, nevnt 1775.21
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.22
Steffen Jonassen var murmester i Molde ca. 1780. Han deltok i byggingen av arresthuset på Bergsgjerdet i Bolsøy, som stod ferdig i 1780. Steffen kaltes fremdeles murmester i 1789, men var fattig og kunne ikke svare næringsskatt.23,15
Han var fadder ved dåpen til Jens Kristenssen på Fuglsetbøen den 9. september 1781 i Molde kirke.24,25


Steffen døde i 1796 på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy.2 Han ble jordfestet den 26. desember 1796 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2

     Navnet hans ble skrevet Stephen Moldgiere i 1771.19

     Navnet hans ble skrevet Stephen Jonæsen i 1789.26

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 119 b.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 16 a.
 3. [S1848] Trondheim distrikt, rulle 1740–43: 1740. Nr. 270. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630161
 4. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 202. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-104
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Moldgierdet.
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 136 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400593
 8. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 144. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410076
 9. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 200. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31138/104/
 10. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, april. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 11. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, mai. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 12. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 363–364. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/184/
 13. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Moldgierdet.
 14. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 208.
 15. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 180. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 478 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660507
 17. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 479 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660507
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 478 b–479 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660507
 19. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 230. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610118
 20. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 21. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 801. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650404
 22. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 23. [S1198] «Fengselsforhold og fangebehandling i Romsdal gjennom 250 år 1»: s. 113. http://books.google.no/books?id=UQsuAgAAQBAJ&lpg=PA2&hl=no&pg=PA113#v=onepage&q&f=false
 24. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-51
 25. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-132
 26. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 180. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/

Anders Rasmusson på Lønset1,2,3

M, #7509, ( - etter 1783)
Far*Rasmus Olsson på Lønset4 (c 1671 - e 1733)
Mor*Barbro Andersdotter på Lønset
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebjørg Andersdotter på Lønset
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnders trolovet seg den 23. november 1732 i Kleive kirke, Bolsøy, med Ingebjørg Andersdotter på Mjelve.1
Anders giftet seg den 6. januar 1733 i Bolsøy kirke med Ingebjørg Andersdotter på Mjelve.5 Anders Rasmusson på Lønset var verge for Maren Nilsdotter på Lønset og Nils Nilsson på Lønset fra 1744. Han var fremdeles verge for Maren i 1764.6,7
Han var forlover for Nils Ivarsson på Lønset og Anne Petersdotter på Jenset, som ble trolovet den 7. desember 1744 i Veøy.8
Anders Rasmusson på Lønset gav festeseddel i Hommelvika, Lønset, Bolsøy, til Ola Torfinnsson i Hommelbukta den 16. oktober 1751.9
Han var verge for Eli Knutsdotter i 1754.10
Han var verge for Eli Ivarsdotter på Strande i 1758.11
Han var fadder ved dåpen til Brit Olsdotter på Gujorda den 9. april 1762 i Bolsøy kirke.12,13
I manntallet av 1762 står Anders og Hustrue hos Anders Andersson og Johanna Kristoffersdotter på Lønset, Bolsøy.14,15
Han var verge for Beret Rasmusdotter på Gujorda i 1764.16
Anders Lønset var verge for Sofie Nilsdotter på Ekra i 1765.17
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Torfinnsson i Hommelbukta den 26. juli 1769: 1 daler 1 ort.18
Anders Lønset var verge for Beret Alvsdotter på Lønset i 1772.19
Anders Rasmusson på Lønset var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1774 (og Anders Lønset iallfall 1765–66, 1768–69, 1772–76, 1778 og 81).20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
Han var verge for Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset i 1783.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 131.
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 3. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 295 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660257
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 53 b.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 133.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 259.
 9. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 144. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410076
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 225 b.
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a, piker, dies parasceve. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620578
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b, 1762, dies parasceve. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 14. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041019
 15. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Lønset.
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/254/
 17. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 295 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/317/
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 20. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 733 b, 28. mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660771
 21. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660357
 22. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 386 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660413
 23. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 24. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 507 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/537/
 25. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 618 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 26. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 693 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660731
 27. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 749 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/786/
 28. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 29. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 278 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/281/
 30. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 404 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/408/
 31. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 555 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670560
 32. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 142.

Brit Nilsdotter på Hjelset1,2,3

K, #7510, (1724 - )
Far*Nils Ivarsson på Lønset4,5 (c 1688 - )
Mor*Mari Olsdotter på Lønset4 ( - c 1726)
5. tippoldemor til meg

Familie

Per Olsson på Hjelset (1727 - 1783)
De kan ha hatt fler barn. De fikk barn allerede i 1750. Etter presteattest av 3. mai det året ble hun stevnet til tinget 10. juni for leiermål, men møtte ikke. På tinget 21. oktober fikk hun 6 daler i bot.13,7 
BarnBrit ble født i 1724 på Lønset, Bolsøy.5 Brit ble døpt den 20. august 1724 i Veøy kirke. Faddere: Eli Lønset, Beret Rasmusdotter på Lønset, Mali Strande, Kristen Larsson på Strande og Alv Hansson på Røbekk.5
Hun var arving ved skiftet etter Mari Olsdotter på Lønset den 5. juni 1727: 7 daler 1 ort 4 skilling, hvorav 3 daler ble utlagt i ¼ pund i Lønset.6

Annet navn: Brit Nilsdotter på Lønset, nevnt 1750.7,5
Brit giftet seg i 1759 med Per Olsson på Hjelset. I mars ble det gitt 3 daler for Per på Hjelsets trolovelse og vielse og i offer.2,1,8
Hun og Per bodde på Hjelset, Bolsøy, i 1760. De drev 1 våg i 1760-årene.1,2,9
Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Brit Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter solgte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på Ytre Lønset (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, den 3. juni 1763 til Tjøstolv Nilsson på Lønset.10
Hun var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Lønset den 25. juli 1764: 1 daler 1 ort 12 skilling.11

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620576
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 b.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 50.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a–440 b.
 7. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 62. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410034
 8. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 9. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 54. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700669
 10. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 13. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 17. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410011

Johan Andersson på Mjelve1,2,3,4

M, #7511, (ca. 1698 - )
Far*Anders Olsson på Mjelve5 (c 1661 - )

Familie

Ingebjørg Larsdotter på Mjelve (c 1708 - 1787)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJohan ble født ca. 1698 på Mjelve, Bolsøy.5,4 I manntallet av 1701 står Johan Andersson hos Anders Olsson på Ytre, Mjelve, Bolsøy.5 Johan Andersson på Mjelve var soldat.4
Han var fadder ved dåpen til Anders Andersson på Lønset den 31. januar 1734 i Bolsøy kirke.3

Johan trolovet seg den 8. januar 1737 i Molde kirke med Ingebjørg Larsdotter på Bjørset, forrettet av Lars Lekanger.1
Johan giftet seg den 11. juni 1737 i Kleive kirke, Bolsøy, med Ingebjørg Larsdotter.2 Johan Andersson fikk bygselseddel på 1 våg 2 pund på Mjelve fra Jakob Ottosson Fris den 16. april 1738. Seddelen ble tinglyst 4. juli.6
Han og Ingebjørg var brukere på Ytre Mjelve i 1748. Skyld: 1 våg 2 pund.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 169, 8. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660292
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 174, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 142.
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 8. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690216
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 186, Mielve. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282106
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 216 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400380

Ivar Nilsson på Lønset1,2,3

M, #7512, (ca. 1657 - )
Far*Nils Knutsson på Lønset2,3 (c 1608 - )
Mor*Beret Andersdotter på Lønset2 ( - c 1680)
7. tippoldefar til meg

Familie

Brit Tjøstolvsdotter på Lønset (c 1643 - 1722)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnIvar ble født ca. 1657.3 I manntallet av 1664 står Ivar Nilsson hos Nils Knutsson på Lønset, Bolsøy.4,3
Han var kreditor ved skiftet etter Beret Andersdotter på Lønset den 14. juli 1680: 20 daler i hjemmefølge, utlagt blant annet i 1 pund 6 merker i Lønset (15 daler). Han fordret også 1 daler for annet.5

Ivar giftet seg trolig med Brit Tjøstolvsdotter.
Han bodde på Lønset i 1688.1
Han var bruker på Ytre Lønset (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, i 1701. Tjøstolv Ivarsson og Nils Ivarsson bodde også der.6

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 17 a.
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 348, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/184/
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 199, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/109/
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185.

Nils Ivarsson på Lønset1,2,3,4

M, #7513, (ca. 1688 - )
Far*Ivar Nilsson på Lønset5 (c 1657 - )
Mor-?*Brit Tjøstolvsdotter på Lønset (c 1643 - 1722); trolig
6. tippoldefar til meg

Familie 3

Anne Petersdotter på Lønset ( - e 1762)Nils ble født ca. 1688.5,4 Han bodde hos Ivar Nilsson på Ytre Lønset (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, i 1701.5
Nils giftet seg med Mari Olsdotter på Lønset.6,7 Nils Ivarsson var vurderingsmann ved skifter i Fanne tinglag iallfall 1719 og 1727.3,8
Han og Mari bodde på Lønset, Bolsøy, i 1721.9 Nils og Mari stod til offentlig skriftemål den 2. juli 1721 i Bolsøy kirke for å ha ligget i hjel sitt spedbarn, Brit (kanskje en samtidig feiloppfatning av krybbedød).7
Han var forlover for Knut Knutsson og Eli Aslaksdotter på Lønset, som ble trolovet den 14. januar 1725 i Bolsøy kirke.10

Han var selveier på bnr. 1 i 1727. Han eide opprinnelig 2 pund 12 merker, som var hele bruket. Barna av første ekteskap arvet halvparten ved skiftet etter mora i 1727, og barna i annet ekteskap arvet halve av det resterende 1¼ pund i 1744, men han brukte fremdeles 2 pund 12 merker i 1748. I 1762 hadde sønnen Tjøstolv overtatt driften.11,12,13,4
Han var arving ved skiftet etter Mari Olsdotter på Lønset den 5. juni 1727: 36 daler 1 ort 23 skilling, hvorav 15 daler utlagt i 1¼ pund i Lønset.14

Nils giftet seg den 27. juni 1727 i Veøy kirke med Ragnhild Persdotter.15
Han var fadder ved dåpen til Per Ellingsson den 26. februar 1738 i Bolsøy kirke.16
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 14 daler 1 ort 16 skilling, hvorav 7 d 2 o utlagt i 15 merker (med bygselrett) i gården.17

Nils trolovet seg den 7. desember 1744 i Veøy med Anne Petersdotter på Jenset. Forlovere: Anders Rasmusson på Lønset og Aslak Jonsson på Lønset.18
Nils giftet seg med Anne Petersdotter på Jenset. I 1762 var de gamle og vanføre og bodde hos hans sønn Tjøstolv på Lønset.19
Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Brit Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter solgte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på bnr. 1 den 3. juni 1763 til Tjøstolv Nilsson på Lønset.20

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166
 4. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: 5. legd. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/215/
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 443 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/457/
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 6 & 8.
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 57. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-30
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 b.
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 440 a.
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 355 a.
 14. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a–440 b.
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 84.
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 18. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 259.
 19. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041019
 20. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 21. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 24.
 22. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 50.
 23. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 24. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 618 b, nr. 11. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/651/

Marit Nilsdotter på Sigerset1,2

K, #7514, ( - ca. 1753)
Far*Nils Ivarsson på Lønset3 (c 1688 - )
Mor*Mari Olsdotter på Lønset3 ( - c 1726)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anders Olsson på Sigerset ( - c 1785)
To barn levde i 1754.8 
BarnAnnet navn: Marit Nilsdotter på Lønset.4
Hun var arving ved skiftet etter Mari Olsdotter på Lønset den 5. juni 1727: 7 daler 1 ort 4 skilling, hvorav 3 daler ble utlagt i ¼ pund i Lønset.5
Hun var kreditor ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 1 daler.6

Marit giftet seg med Anders Olsson på Sigerset.1,2

Marit døde ca. 1753 på Sigerset, Bolsøy.2 Det ble holdt skifte etter henne den 7. juni 1754. Arvinger: Anders Olsson, Nils Andersson og Tøri Andersdotter.7

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 253 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 440 b.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a–440 b.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 253 b–254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.

Tjøstolv Ivarsson på Lønset1

M, #7515, (ca. 1686 - )
Far*Ivar Nilsson på Lønset1 (c 1657 - )
Mor-?*Brit Tjøstolvsdotter på Lønset (c 1643 - 1722); trolig
Bror av 6.tippoldefar/mor til megTjøstolv ble født ca. 1686.1 Han bodde hos Ivar Nilsson på Ytre Lønset (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185.

Tjøstolv Andersson på Fannbostad1,2

M, #7516, ( - ca. 1753)
Far-?*Anders Larsson på Fannbostad (c 1615 - ); troligHan var bruker på bnr. (2), Fannbostad, Bolsøy, i 1708. Skyld: 1 våg 2 pund, som Tjøstolv drev sammen med en Ingebrigt.3 Tjøstolv Andersson på Fannbostad var vurderingsmann ved skifte i Fanne tinglag i 1709.4
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø den 6. april 1709: 12 skilling på sin myndlings vegne.5
Tjøstolv Andersson på Fannbostad var formynder for barn til avdøde Brit Ingebrigtsdotter på Mjelve i 1709. Han hadde arven etter morfaren under vergemål. Sjurd Ellingsson på Årø ble verge for arven etter mormora.1,6
Tjøstolv Andersson på Fannbostad var lensmann i Fanne tinglag i 1719. Han virket til 1740.7,8,9,10
Han var kreditor ved skiftet etter Hildeborg Sveinsdotter den 29. januar 1725: 5 daler 3 ort 12 skilling.11
Han var verge for Tjøstolv Nilsson på Lønset i 1727.12
Han bevitnet at Knut Knutsson på Lønset, Jon Jonsson, Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett, inkludert kjøperens egen arvedel) på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. november 1738 til Aslak Jonsson på Lønset.13,14
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Ivarsdotter på Eikrem den 1. september 1740: 56 daler, utlagt i andel av gården Eikrem.15
Han var kreditor ved skiftet etter Villum Nilsson på Fannbostad den 1. september 1740: 22 skilling.16
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Mikkelsson i Haugan den 6. september 1740: 2 ort 12 skilling.17
Han var arving ved skiftet etter Marta Tjøstolvsdotter på Eikrem den 20. november 1742: 13 daler 4 skilling.18
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Ivarsson på Bolsøy og Anne Tjøstolvsdotter på Bolsøy den 21. november 1742: 1 ort for 1½ potte vin.19
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Bolsøy den 21. november 1742: 1 daler 16½ skilling.20

Tjøstolv Andersson på Fannbostad solgte 1 våg 12 merker (med bygselrett over 2 våger 1 pund) på Eikrem, Bolsøy, den 20. april 1744 til Per Ivarsson på Eikrem.21,22

Tjøstolv døde ca. 1753 på Fannbostad, Bolsøy.23 Det ble holdt skifte etter ham den 22. mars 1754. Arvinger: Ingebrigt Tjøstolvsson, Brit Tjøstolvsdotter, Ingebjørg Tjøstolvsdotter og Eli Knutsdotter.23

     Navnet hans ble skrevet Kiøstel Andersøn fandbostad i 1709.24

     Navnet hans ble skrevet Kystol Fandbostad i 1725.25

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/249/
 3. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1708. Fanne Otting, Fandbostad. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172189
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 157 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630556
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b–113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630512
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/261/
 9. [S308] Bolsøyboka I: s. 545.
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 11 b.
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 332 b–333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640347
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a.
 13. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113
 14. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/247/
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 3 a–4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/18/
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 2 b–3 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/18/
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 11 b–13 a.
 18. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/249/
 19. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 233 a–234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/250/
 20. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 234 b–235 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/252/
 21. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 84 b.
 22. [S363] Bolsøyboka II: s. 307. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=310
 23. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 225 b.
 24. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 216 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/213/
 25. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640347
 26. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 455 b.
 27. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 234 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/252/
 28. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 48.
 29. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 85 a.

Marta Tjøstolvsdotter på Eikrem1

K, #7517, ( - ca. 1742)
Far*Tjøstolv Andersson på Fannbostad1 ( - c 1753)

Familie

Ingebrigt Eriksson på Eikrem (c 1711 - 1779)
Ingen barn levde i 1742.1 Martha Kiøstelsdatter var kreditor ved skiftet etter Mari Olsdotter på Lønset den 5. juni 1727: 2 daler 1 ort 12 skilling.2
Marthe fanbusta var fadder ved dåpen til Marta Hansdotter på Lønset den 20. november 1728 i Molde kirke.3

Annet navn: Marta Tjøstolvsdotter på Fannbostad, nevnt 1734.4,5
Hun var fadder ved dåpen til Marit Sjurdsdotter på Eikrem den 14. november 1734 i Veøy kirke.5

Marta giftet seg den 2. februar 1740 i Molde kirke med Ingebrigt Eriksson Årø.4,1

Marta døde ca. 1742 på Eikrem, Bolsøy.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 20. november 1742. Kreditorer: Mali Olsdotter, Børge Jakobssen Eg, Klaus Breier Lund, Lars Sjurdsson og Ottar Eriksson på Årø o.a. Arvinger: Ingebrigt Eriksson på Eikrem og Tjøstolv Andersson på Fannbostad. I boet var blant annet 1 våg 12 merker (med bygselrett) i Eikrem. Formue: 134 daler 2 ort 22 skilling. Gjeld og omkostninger: 108–2–14. Arv: 26–0–8, delt på mannen og faren.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/249/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a–440 b.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 99, 20. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660257
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 202. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-104
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/249/

Ragnhild Persdotter på Lønset1,2,3,4

K, #7518, ( - ca. 1743)Ragnhild giftet seg den 27. juni 1727 i Veøy kirke med Nils Ivarsson på Lønset.4
Hun var fadder ved dåpen til Marta Hansdotter på Lønset den 20. november 1728 i Molde kirke.3


Ragnhild døde ca. 1743 på Lønset, Bolsøy.2 Det ble holdt skifte etter henne den 6. juni 1744. Kreditorer: Åge Persson, Ola Andersson på Ellingsgarden, Jakob Johanssen Schultz, Ingebjørg Nilsdotter og Marit Nilsdotter. Arvinger: Nils Ivarsson på Lønset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Per Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter. I boet var blant annet 1 pund 6 merker med bygselrett i gården. Nettoformue: 28 daler 3 ort 9 skilling.5

Kilder/noter

 1. Hun kalles Bergittha Pedersdatter i vielsesinnførselen.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 99, 20. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660257
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 84.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.

Ivar Nilsson Lønset1,2,3

M, #7519, (1728 - )
Far*Nils Ivarsson på Lønset4,5 (c 1688 - )
Mor*Ragnhild Persdotter på Lønset4 ( - c 1743)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Siri Olsdatter
De kan ha hatt fler barn. I mars 1759 ble det gitt 1 ort 14 skilling for Iver lønsets barns dåp og i offer (eventuelt er dette Ivar Rasmusson, s.d.).15 
BarnIvar ble født i 1728 på Lønset, Bolsøy.5 Ivar ble døpt den 18. januar 1728 i Bolsøy kirke. Faddere: Hans Rasmusson på Lønset, Ingebjørg Knutsdotter på Strande og Beret Rasmusdotter på Lønset, og trolig Trond Olsson på Strande.5
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 2 daler 2 ort 10 skilling, hvorav 1–1–8 ble utlagt i 2 8/11 mark i gården.6
Han var myndling av Tjøstolv Nilsson på Lønset i 1744.4
Ivar Nilsson Lønset var soldat.7
Ivar giftet seg med Siri Olsdatter.2,8 Ivar Nilsson Lønset og kona bodde hos Anne Olsdatter på mnr. 7, Reknesrøysan, Molde, i 1762.8
Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Brit Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter solgte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på Ytre Lønset (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, den 3. juni 1763 til Tjøstolv Nilsson på Lønset.9
Han var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Lønset den 25. juli 1764: 5 daler 2 ort 2 skilling, minus 2–1–12 i gjeld til dødsboet.10

Han og Siri bodde på mnr. 3, Reknesrøysan, Molde, i 1764. Huset var i 1767 lite og taksert til 10 daler (lavest mulige takst). I 1775 var årlig grunnleie 1 daler 2 ort pluss 3 arbeidsdager (à 16 skilling). Han bodde fremdeles der i 1789, som husmann eller daglønner, og hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue. Huset stod øde i 1801.2,11,3,12,13 Ivar Nilsson Lønset skyldte penger (etter dom) til John Ord i 1771.14

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Rechnes Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/79/
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 7. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 12.
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ræchnes-Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/11/
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.
 11. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Rechnes Røysen, mnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064203
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 2, mnr. 5. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
 13. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Rechnes Røysen, mnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340615
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 230. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610118
 15. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Erik Nilsson Lønset1,2,3

M, #7520, (ca. 1729 - 27. september 1791)
Far*Nils Ivarsson på Lønset4,5 (c 1688 - )
Mor*Ragnhild Persdotter på Lønset4 ( - c 1743)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kirsten Jensdatter i Stallen (f 1751 - 1785)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnErik ble født ca. 1729 på Lønset, Bolsøy.1
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 2 daler 2 ort 10 skilling, hvorav 1–1–8 ble utlagt i 2 8/11 mark i gården.6
Han var myndling av Tjøstolv Nilsson på Lønset i 1744.4
Erik Nilsson tjente trolig hos Anders Andersson på Lønset i 1762.7
Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Brit Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter solgte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på Ytre Lønset (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, den 3. juni 1763 til Tjøstolv Nilsson på Lønset.8
Han var fadder ved dåpen til Ingebrigt Olsson Strande den 14. august 1763.9
Erik Nilsson Lønset og Anne Arnoldsdotter tjente hos Bastian Fris på mnr. 79, Hovedgata, Molde, i 1764.10
Han var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Lønset den 25. juli 1764: 5 daler 2 ort 2 skilling.11

Erik giftet seg med Kirsten Jensdatter i Stallen.
Han var kreditor ved skiftet etter Tjøstolv Nilsson på Lønset den 25. april 1772: 10 daler.12
Han var verge for Mette Tjøstolvsdotter Lønset i 1772.13

Han og Kirsten bodde på fhv. mnr. 74, Stallen, Molde, i 1777. (De hadde overtatt etter hennes mor.) Huset var taksert til 20 daler. Kirsten og Erik var fremdeles der i 1780, men i 1787 hadde garver Vikberg flyttet inn (s.d.).3,14,15
Han ble kalt Erik i Stallen, nevnt fra 1785 til 1791.16,17,18

Erik døde den 27. september 1791 på Hjelset, Bolsøy.18 Han ble jordfestet den 14. oktober 1791 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.18,19

Kilder/noter

 1. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: 5. legd. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/215/
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 3. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Hougene, mnr. 81. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064092
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 618 b, nr. 11. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/651/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041019
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a, menn. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 10. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/87/
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b–618 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 960. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/195/
 16. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 68 b.
 17. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 372.
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 119 b.
 19. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 a.
 20. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1773.
 21. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1775.

Nils Nilsson på Lønset1,2

M, #7521, ( - 1763 eller 1764)
Far*Nils Ivarsson på Lønset3 (c 1688 - )
Mor*Ragnhild Persdotter på Lønset3 ( - c 1743)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megHan var myndling av Anders Rasmusson på Lønset i 1744.3,1
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 2 daler 2 ort 10 skilling, hvorav 1–1–8 ble utlagt i 2 8/11 mark i gården.4
Niels Lønset var fadder ved dåpen til Marit Ellingsdotter i Hjelsethagen den 26. august 1760.5

Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Brit Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter solgte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på Ytre Lønset (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, den 3. juni 1763 til Tjøstolv Nilsson på Lønset.6

Nils døde ugift i 1763 eller 1764 på Lønset, Bolsøy.1,2 Det ble holdt skifte etter ham den 25. juli 1764. Debitorer: Per Olsson på Hjelset. Arvinger: Tjøstolv Nilsson på Lønset, Ivar Nilsson Lønset, Knut Nilsson på Lønset, Erik Nilsson, Maren Nilsdotter, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Brit Nilsdotter på Hjelset, Nils Andersson Sigerset og Tøri Andersdotter på Sigerset. Formue: 34 daler 1 ort 20 skilling. Gjeld: 8–0–20.7

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a, piker, 26. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620576
 6. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.

Per Nilsson på Lønset1

M, #7522, ( - før 1763)
Far*Nils Ivarsson på Lønset2 (c 1688 - )
Mor*Ragnhild Persdotter på Lønset2 ( - c 1743)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megHan var arving ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 2 daler 2 ort 10 skilling, hvorav 1–1–8 ble utlagt i 2 8/11 mark i gården.3
Han var myndling av Ola Andersson på Ellingsgarden i 1744.2


Per døde før 1763.4,5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 355 a.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.

Knut Nilsson på Lønset1,2,3

M, #7523
Far*Nils Ivarsson på Lønset4 (c 1688 - )
Mor*Ragnhild Persdotter på Lønset4 ( - c 1743)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megHan var arving ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 2 daler 2 ort 10 skilling, hvorav 1–1–8 ble utlagt i 2 8/11 mark i gården.5
Han var myndling av Ola Andersson på Ellingsgarden i 1744.4
Knut Nilsson tjente trolig hos Tjøstolv Nilsson på Ytre Lønset (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, i 1762.6
Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Brit Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter solgte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på bnr. 1 den 3. juni 1763 til Tjøstolv Nilsson på Lønset.7
Han var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Lønset den 25. juli 1764: 5 daler 2 ort 2 skilling, minus 0–1–6 i gjeld til boet.8
Han var fadder ved dåpen til Tøri Persdotter Hjelset den 19. august 1764 i Molde kirke.2,9

Han bodde trolig på Lønset, Bolsøy, i 1786.3
Knud Lønset var kreditor ved skiftet etter Knut Jonsson på Strande den 3. juni 1786: 3 daler.3

Han var husmann på Øygarden, Bolsøy, i 1788. Han hadde en husmannsplass med hus han selv hadde kjøpt.10
Knut trolovet seg den 1. januar 1788 i Kleive, Bolsøy, med Randi Eriksdotter på Eidssetra.10
Knut giftet seg den 30. mars 1788 i Kleive med Randi Eriksdotter på Eidssetra.10

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041019
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 14 a.

Maren Nilsdotter på Hjelset1

K, #7524, (ca. 1736 - )
Far*Nils Ivarsson på Lønset2 (c 1688 - )
Mor*Ragnhild Persdotter på Lønset2 ( - c 1743)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Hjelset ( - e 1772)Maren ble født ca. 1736 på Lønset, Bolsøy.3 Hun var myndling av Anders Rasmusson på Lønset fra 1744. Han var fremdeles verge for Maren i 1764.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 1 daler 1 ort 5 skilling, hvorav 2 ort 16 skilling ble utlagt i 1 4/11 mark i gården.4

Annet navn: Maren Nilsdotter på Lønset, nevnt fra 1760 til 1764.2,5,6,7
Hun var fadder ved dåpen til Anders Ellingsson på Hjelset den 17. oktober 1760.6

Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Brit Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter solgte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på Ytre Lønset (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, den 3. juni 1763 til Tjøstolv Nilsson på Lønset.8
Hun var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Lønset den 25. juli 1764: 2 daler 3 ort 1 skilling, minus 0–1–16 i gjeld til boet.9
Hun var fadder ved dåpen til Tøri Persdotter Hjelset den 19. august 1764 i Molde kirke.7,10

Maren trolovet seg den 7. februar 1768 med Ola Hjelset. Han hadde forevist sesjonstillatelse.11
Maren giftet seg den 24. juni 1768 i Bolsøy kirke med Ola Hjelset.11,12
Hun og Ola bodde på Hjelset, Bolsøy, i 1772.13,1
Hun var kreditor ved skiftet etter Tjøstolv Nilsson på Lønset den 25. april 1772: 4 daler i lønn.14

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 618 b, nr. 13. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/651/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b, menn, 1760, 17. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-6
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-126
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b–618 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/

Elling Olsson på Hjelset1,2,3

M, #7525, (ca. 1717 - 1772)
Far*Ola Ellingsson på Hjelset4 (c 1678 - 1760 / 1761)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset ( - e 1783)
Fire barn levde i 1773.6 
BarnElling ble født ca. 1717.5,2
Elling giftet seg med Ingebjørg Nilsdotter på Lønset.6,1 Elling Olsson på Hjelset var korporal i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1752. Han var fremdeles korporal i 1756 og hadde tjent ved regimentet i 17 år. I 1762 var han sersjant.3,7,5,8
Han var verge for Anders Olsson på Brokstad i 1752 og 1764.3,9
Han var verge for Tøri Andersdotter på Sigerset iallfall fra 1754 til 1764.7,10

Elling Olsson kjøpte 1 våg med bygselrett på Hjelset, Bolsøy, den 16. mars 1757 av Ola Ellingsson på Hjelset. Vitne: Anders Olsson på Sigerset. Kjøpesum: 36 daler. Skjøtet ble tinglyst 20. juni.4
Han var fadder ved dåpen til Maren Persdotter Hjelset den 27. juli 1760.11

Han og Ingebjørg var brukere på Hjelset i 1762. De hadde tre tjenestefolk. Det var fire andre bruk på gården.8,1
Han ble kalt unge Elling Olsson i 1763 (til forskjell fra den andre Elling Olsson på Hjelset).12
Han var verge for Marit Ellingsdotter i Hagen i 1764.13
Han var verge for Alv Tjøstolvsson Lønset i 1772.14


Elling døde i 1772 på Hjelset, som sersjant.2,6 Han ble jordfestet den 9. august 1772 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,15 Det ble holdt skifte etter ham den 26. juli 1773. Arvinger: Ingebjørg Nilsdotter og Anders Ellingsson o.a.6

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 113 b, menn, 1772, 9. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630040
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 29 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/31/
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 168 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650648
 5. [S1478] Fannåttingske mønstringsrulle 1756: Prima Plana. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700380
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 693 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660731
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 35. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041020
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/268/
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620576
 12. [S363] Bolsøyboka II: s. 489. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=492
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660202
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 168 a, 1772, 8. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630073
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b, menn, 1760, 17. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620577

Anders Olsson på Sigerset1,2,3

M, #7526, ( - ca. 1785)

Familie 1

Marit Nilsdotter på Sigerset ( - c 1753)
To barn levde i 1754.13 
Barn

Familie 2

Kirsti Kristoffersdotter på Sigerset (c 1733 - )
Åtte barn levde i 1786.12 
BarnAnders giftet seg med Marit Nilsdotter på Lønset.2,4
Han var arving ved skiftet etter Marit Nilsdotter på Sigerset den 7. juni 1754.5

Anders giftet seg med Kirsti Kristoffersdotter i Strandhagen.3,6
Elling Olsson kjøpte 1 våg med bygselrett på Hjelset, Bolsøy, den 16. mars 1757 av Ola Ellingsson på Hjelset. Kjøpesum: 36 daler. Skjøtet ble tinglyst 20. juni.1

Han og Kirsti bodde på Sigerset, Bolsøy, i 1759.7,6
Han var fadder ved dåpen til Kristoffer Andersson på Lønset den 26. juni 1760.8
Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Brit Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter solgte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på Ytre Lønset (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, den 3. juni 1763 til Tjøstolv Nilsson på Lønset (Anders solgte på vegne av sin avdøde kone).9
Han var verge for Nils Tjøstolvsson på Lønset i 1772.10
Han var verge for Anders Ellingsson på Hjelset i 1773.11


Anders døde ca. 1785 på Sigerset.12

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 168 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650648
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 278 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/281/
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 253 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 253 b–254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-34
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a.
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 693 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660731
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 214 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670794
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.

Nils Andersson Sigerset1,2

M, #7527, (ca. 1750 - 1803)
Far*Anders Olsson på Sigerset3,4 ( - c 1785)
Mor*Marit Nilsdotter på Sigerset3,4 ( - c 1753)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Synnøv Åmundsdotter Kleive (1764 - )
De hadde et barn som døde 8 dager gammelt og ble jordfestet den 1. januar 1800. Det var betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden 29. desember 1799. De kan ha hatt fler barn.11,12 
BarnNils ble født ca. 1750.3,4
Han var arving ved skiftet etter Marit Nilsdotter på Sigerset den 7. juni 1754.5
Han var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Lønset den 25. juli 1764: 3 ort 16 skilling.6

Nils giftet seg før 1796 med Synnøv Åmundsdotter Kleive.1,2
Han var fadder ved dåpen til Lars Jesperssen den 28. juni 1797 i Molde.7
Han var fadder ved dåpen til Elen Johanna Andersdatter den 25. desember 1797 i Molde kirke.8

Han ble kalt Nils ved Ledet, nevnt 1800.9
Nils Andersson Sigerset og familien losjerte som husfolk hos Mette Ivarsdatter på mnr. 144, Molde, i 1801. Huset lå ved ledet i toppen av bakken.2
Annet navn: Nils Andersson i Schultzhagen, nevnt 1803.10

Nils døde i 1803 i Molde, som fattiglem.10 Han ble jordfestet den 23. april 1803.10

     Navnet hans ble skrevet Niels Sigelset i 1797.8

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 447. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-226
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 144. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002512
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 253 b–254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-24
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-30
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-10
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-46
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-45
 12. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.

Tøri Andersdotter på Sigerset1,2

K, #7528, (ca. 1748 - )
Far*Anders Olsson på Sigerset2,1 ( - c 1785)
Mor*Marit Nilsdotter på Sigerset2,1 ( - c 1753)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megTøri ble født ca. 1748.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Marit Nilsdotter på Sigerset den 7. juni 1754.3
Hun var myndling av Elling Olsson på Hjelset iallfall fra 1754 til 1764.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Lønset den 25. juli 1764: 1 ort 20 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 253 b–254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.

Ivar Rasmusson på Lønset1,2,3

M, #7529, ( - 1771)
Far*Rasmus Olsson på Lønset4 (c 1671 - e 1733)
Mor*Barbro Andersdotter på Lønset
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Beret Persdotter på Lønset ( - e 1772)
Tre barn levde i 1772.6 
BarnEn Iver[?] Lønset var fadder ved dåpen til Anders Andersson på Lønset den 31. januar 1734 i Bolsøy kirke.5

Ivar giftet seg med Beret Persdotter på Årø.6
Han var verge for Anders Kristensson på Strande i 1758 og 1759.1,2

Han og Beret bodde på Lønset, Bolsøy, i 1758.1
I manntallet av 1762 står han og Beret som selveiere på Indre Lønset (bnr. 11), Lønset, Bolsøy.7
Han var fadder ved dåpen til Ingebrigt Olsson Strande den 14. august 1763.9
Han var verge for Brit Knutsdotter på Strande i 1769.10


Ivar døde i 1771 på Lønset.3 Han ble jordfestet den 10. november 1771.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 6. februar 1772. Kreditor: Peder Jalles. Arvinger: Beret Persdotter, Rasmus Ivarsson, Kirsti Ivarsdotter og Beret Ivarsdotter. I boet var blant annet 1 pund 6 merker (med bygselrett og landskyld) i Lønset, vurdert til 30 daler. Formue: 77 daler 1 ort 8 skilling. Gjeld: 37–0–3. Omkostninger: 6–2–16. Arv: 33–2–13, fordelt på enka og de tre barna.6 Peder Jalles fikk 1 pund 6 merker (med bygselrett og landskyld), vurdert til 30 daler, på Lønset i 1772 som utlegg for gjeld i dødsboet etter Ivar Rasmusson på Lønset.6

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 687 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651291
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 113 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-93
 4. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 456. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410233
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 142.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 610 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/642/
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: Bolsøy, 1762, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a, menn. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 507 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/537/

Ingebjørg Andersdotter på Lønset

K, #7530
Far-?*Anders Olsson på Mjelve (c 1661 - ); trolig
Mor-?*Brit Ingebrigtsdotter på Mjelve ( - f 1709); kanskje

Familie

Anders Rasmusson på Lønset ( - e 1783)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Ingebjørg Andersdotter på Mjelve, nevnt fra 1731 til 1732.1,2
Ingeborg Mielve var fadder ved dåpen til Tøri Andersdotter på Mjelve den 12. august 1731 i Molde kirke.2

Ingebjørg trolovet seg den 23. november 1732 i Kleive kirke, Bolsøy, med Anders Rasmusson på Lønset.1
Ingebjørg giftet seg den 6. januar 1733 i Bolsøy kirke med Anders Rasmusson på Lønset.3
Ingeborg Lønset var fadder ved dåpen til Beret Hansdotter på Lønset den 27. januar 1737.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 131.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 121, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 133.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 170, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660293

Erik Ellingsson Åndal1,2,3

M, #7531, (ca. 1710 - 1748)
Mor*Guri Eriksdotter på Åndal4,5 (c 1670 - 1751)

Familie

Magrete Nilsdotter Fris
De hadde ikke barn.13 
Erik Ellingsson (Åndal) sin signatur på testament av 1742Erik ble født ca. 1710.2 Hans hjemsted var i Grytten.2
Erik giftet seg den 23. november 1738 i Molde kirke med Magrete Nilsdotter, viet av Lars Lekanger.1
Erik Ellingsson Åndal kjøpte i Sotnakken, Nesset, den 8. februar 1740. Skjøtet ble tinglyst 22. oktober 1744.6
Han var arving ved skiftet etter Ola Ellingsson på Åndal den 11. desember 1743. Erik påtok seg å betale kreditorene hvis han fikk overta boet, noe medarvingene godtok.7

Erik Ellingsson Åndal kjøpte på Eik, Veøy, den 6. oktober 1744.8 Han var småhandler i Molde i mai 1746. Han tok borgerskap i løpet av året.9,10
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Olsdotter på Langsteinen den 8. mai 1747: 3 daler for en båt.3
Erik Ellingsson Åndal var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 16 års tjeneste og overført til landvernet.2,9
Han og Magrete var husfolk i Molde i 1748.2

Erik døde i 1748.11,2
Per Knutsson i Hjelvika kjøpte 1 våg 2 pund med bygselrett på Inste-Eik, Eik, Veøy, den 20. november 1755 av Arnt Nikolai Skjellerup. Kjøpesum: 280 daler. Skjøtet ble tinglyst 12. juli året etter. Selgeren hadde jorden etter avdøde Erik Ellingsson Åndal, som tilsynelatende hadde vært gift med hans kone (se Magrete Nilsdotter).12,8

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 190. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660303
 2. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 80. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690200
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 311 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650329
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 342 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650360
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 118 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400576
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 342 a–344 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650360
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 154 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650634
 9. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 10. [S244] Molde bys historie I: s. 253. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092#256
 11. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 21. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690450
 12. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 153 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650634
 13. [S2020] Norske innlegg januar–juni 1743: 11. januar, e-side 29. https://www.digitalarkivet.no/da20110517054614

Marit i Hommelvika1

K, #7532, ( - etter 1762)

Familie

Hun var enke i 1762.1 Marit giftet seg med en uregistrert person.1
Hun var huskone i Hommelvika, Lønset, Bolsøy, i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041019

Brit Nilsdotter på Lønset1,2

K, #7533, (1721 - mai 1721)
Far*Nils Ivarsson på Lønset3 (c 1688 - )
Mor*Mari Olsdotter på Lønset2 ( - c 1726)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megBrit ble født i 1721 på Lønset, Bolsøy.1 Brit ble døpt den 25. mars 1721 i Molde kirke. Faddere: Lars Årø, Jesper Åmundsson på Årø, Gjertrud Lønset, Anne Årø og Guri Lønset.1

Brit døde i mai 1721 på Lønset, 7 uker 5 dager gammel. Ifølge ministerialboka ble hun ligget i hjel av foreldrene (kanskje en samtidig feiloppfatning av krybbedød).2 Hun ble jordfestet den 2. juli 1721 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 6 & 8.

Lars på Årø1,2

M, #7534, ( - etter 1737)Han var fadder ved dåpen til Brit Nilsdotter på Lønset den 25. mars 1721 i Molde kirke.1
Han var fadder ved dåpen til Ola Olsson i Leirgrovvik den 11. desember 1723 i Molde kirke.3

Han var bruker på Ytre Årø, Bolsøy, iallfall fra 1724 til 1736. Bruket var på 1 våg 18 merker.4,5
Han var fadder ved dåpen til Mari Persdotter på Årø den 4. mai 1732 i Bolsøy kirke.6
Han var fadder ved dåpen til Lars Sjurdsson på Eikrem den 17. november 1737 i Molde.2


     Han kan ha vært far til Ola Larsson på Årø.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 178.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41.
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 3 b, mnr. 14. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670005
 5. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 14.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 127, 3. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660271

Jesper Åmundsson på Kringstad1,2,3,4

M, #7535, (ca. 1705 - 1769)
Far*Åmund Jespersson på Årø5 (c 1655 - )

Familie

Anne Hansdotter på Kringstad (c 1690 - 1772)
De hadde også barn som døde ung. Et ikke navngitt barn ble døpt 28. april 1737 i Veøy kirke.22 
BarnJesper ble født ca. 1705 på Ytre Årø, Bolsøy.6
Annet navn: Jesper Åmundsson på Årø, nevnt fra 1721 til 1728.7,6,8
Han var fadder ved dåpen til Brit Nilsdotter på Lønset den 25. mars 1721 i Molde kirke.8
Jesper Åmundsson på Årø var soldat i 1728. Han ble dimittert i 1734 etter 10 års tjeneste og overført til landvernet.7,9,6
Jesper trolovet seg den 10. oktober 1728 i Molde kirke med Anne Hansdotter på Kringstad. Forlovere: Sjurd Ellingsson på Årø og Lasse Bjørset.7
Jesper giftet seg den 21. november 1728 i Molde kirke med Anne Hansdotter.9,10
Han og Anne bodde på Kringstad, Bolsøy, i 1729. De var brukere i 1748.11,6
Han var fadder ved dåpen til Marta Nilsdotter på Kringstad den 4. november 1733 i Molde kirke.12
Han var fadder ved dåpen til Mette Knutsdotter den 19. september 1737.3
Han var verge for Marit Persdotter Kringstad i 1744.1
Han var verge for Marta Nilsdotter på Kringstad iallfall fra 1746 til 1757.13,14,15
Jesper Åmundsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748.6
Han var kreditor ved skiftet etter Mats Knutsson den 1. september 1751: 1 daler 1 ort for to favner ved.16
Han var verge for Malena Ottarsdatter iallfall fra 1758 til 1764.17,2
Han var arving ved skiftet etter Marit Åmundsdotter i Leirgrovvik den 3. februar 1763.5
Jesper Åmundsson på Kringstad var vurderingsmann i Fanne tinglag iallfall 1765 og 1769.18,19
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Jonsdotter på Haugan den 20. september 1768: 1 daler.20
Han var kreditor ved skiftet etter Hans Jespersson på Kringstad den 4. mars 1769: 2 ort.21


Jesper døde i 1769 på Kringstad.19,10 Det ble holdt skifte etter ham den 15. november 1769. Kreditorer: Hans Vadbekk Paust og Lars Larsson på Frostad o.a. Stuen hadde blant annet forstue, loft og skap, og var reist av tømmer fra gårdens skog. Aktiva: 62 daler 1 ort 2 skilling. Passiva: 11–0–16. Arv: 51–0–10.10

     Navnet hans ble skrevet Jesper Amundsøn aarøj i 1728.7

     Navnet hans ble skrevet Jespar Kringstad i 1769.19

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 184 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/203/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 19. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 507 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 91 a.
 6. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 54. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690197
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 97. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660256
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 99. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-51
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-55
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 138. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-71
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 406 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/424/
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 495 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/496/
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 497 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/500/
 16. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40 & 41.
 17. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 596 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/600/
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 311 b.
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 506 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536
 20. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 21. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 506 b–507 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536
 22. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660294

Guri på Lønset1

K, #7536Hun bodde på Lønset, Bolsøy, iallfall fra 1721 til 1722.2
Hun var fadder ved dåpen til Brit Nilsdotter på Lønset den 25. mars 1721 i Molde kirke.1
Hun var fadder ved dåpen til Brit Nilsdotter på Lønset den 18. oktober 1722 i Kleive kirke, Bolsøy.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 6 & 24.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 24.

Brit Nilsdotter på Lønset1

K, #7537, (1722 - ca. 1723)
Far*Nils Ivarsson på Lønset1 (c 1688 - )
Mor*Mari Olsdotter på Lønset ( - c 1726)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megBrit ble født i 1722 på Lønset, Bolsøy.1 Brit ble døpt den 18. oktober 1722 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Ingebjørg Årø, Guri Lønset, Anne Gujorda, Just Strande og Hans Rasmusson på Lønset.1

Brit døde trolig ca. 1723.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 24.

Ingebjørg på Årø1

K, #7538Hun bodde på Årø, Bolsøy, i 1722.1
Hun var fadder ved dåpen til Brit Nilsdotter på Lønset den 18. oktober 1722 i Kleive kirke, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 24.

Anne Olsdotter på Talset1,2,3

K, #7539, ( - 1759)
Far*Ola Ottarsson på Gujorda4,2 (c 1660 - )

Familie

Finn Olsson på Talset (c 1699 - 1758)
Ingen barn levde i 1759.13,2 Annet navn: Anne Olsdotter på Gujorda.4 Anne Olsdotter bodde hos Ola Ottarsson på Gujorda, Bolsøy, i 1711.4
Anna Gujord var fadder ved dåpen til Brit Nilsdotter på Lønset den 18. oktober 1722 i Kleive kirke, Bolsøy.5

Anne trolovet seg den 1. november 1723 i Bolsøy kirke med Finn Olsson på Talset, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Erik Jensson på Talset og Ola Persson på Tollåsen.6
Anne giftet seg den 9. januar 1724 i Kleive kirke med Finn Olsson på Talset, viet av Erik Pedersson Lekanger.7,8
Anna Talset var fadder ved dåpen til Aslak Nilsson på Ullaland den 15. april 1725 i Veøy kirke.9

Hun og Finn var brukere på Talset, Bolsøy, i 1727.10,11
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Knutsson på Solemdalen den 5. september 1728 i Bolsøy kirke.3
Hun var arving ved skiftet etter Finn Olsson på Talset i februar 1759: 21 daler 3 ort 11 skilling.12
Hun var myndling av Lars Talset i 1759.13


Anne døde i 1759 på Talset.8,1,2 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 3. mai 1759. Arvinger: Ottar Olsson på Hjelset, Ola Olsson på Røsberg, Per Olsson på Berg, Anders Olsson, Marta Olsdotter på Berg, Anne Olsdotter, Marit Olsdotter, Erik Olsson, Martein Sjurdsson på Eide, Ola Sjurdsson på Stokke, Per Sjurdsson Litlebostad, Anne Sjurdsdotter og Ingeleiv Sjurdsdotter. I boet var blant annet 11 slettdaler à 2 ort 20 skilling (7 daler 3 ort 4 skilling) og 9 daler i kurant mynt. Formue: 45 daler 2 ort 8 skilling. Gjeld og omkostninger: 5–0–12.14 Anne Olsdotter på Talset ble jordfestet den 27. mai 1759.8

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 659 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/664/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 659 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/665/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 97, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660256
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Fanne-otting, gujorden. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181174
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 24.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 40, allehelgen. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660228
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 44, 1. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630037
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 60.
 10. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 189 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/190/
 11. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 189 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/191/
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 656 a–658 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/661/
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 656 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/661/
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 659 b–660 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/665/

Just Kristoffersson i Strandhagen1,2

M, #7540, ( - etter 1738)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnJust Kristoffersson fikk bygselseddel på 1 pund 6 merker i Strandhagen, Strande, Bolsøy, fra Jørgen Hansson Meier den 10. desember 1705. Seddelen ble tinglyst 3. juli året etter.1
Annet navn: Just på Strande, nevnt fra 1722 til 1738.3,4
Han bodde i Strandhagen i 1722.2
Han var fadder ved dåpen til Brit Jonsdotter på Strande den 18. april 1722 i Molde kirke.2
Just på Strande var fadder ved dåpen til Brit Nilsdotter på Lønset den 18. oktober 1722 i Kleive kirke, Bolsøy.3
Han var fadder ved dåpen til Per Ellingsson den 26. februar 1738 i Bolsøy kirke.4


     Just Kristoffersson på Helland og Just Kristoffersson i Strandhagen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 17 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390019
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 17.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 24.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93

Hans Rasmusson på Lønset1,2,3

M, #7541, ( - etter 1777)
Far*Rasmus Olsson på Lønset4 (c 1671 - e 1733)
Mor*Barbro Andersdotter på Lønset
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Beret Andersdotter på Lønset
Fire barn er nevnt i et skifte.13 
BarnHan var fadder ved dåpen til Brit Nilsdotter på Lønset den 18. oktober 1722 i Kleive kirke, Bolsøy.5

Hans trolovet seg den 16. november 1727 i Bolsøy kirke med Beret Andersdotter. Forlovere: Ottar Jakobsson på Sigerset o.a.1
Hans giftet seg den 6. januar 1728 i Bolsøy kirke med Beret Andersdotter.6
Han var fadder ved dåpen til Ivar Nilsson Lønset den 18. januar 1728 i Bolsøy kirke.6

Han og Beret bodde på Indre Lønset, Lønset, Bolsøy, i 1728. Hans arvet 1 pund 13½ mark med bygselrett i 1739, trolig ved skifte etter foreldrene. Fra 1751 eide og brukte han 2 pund 19½ mark.7,4
Han hadde Lisbet Jonasdatter i tjeneste i 1739.

Hans Rasmusson kjøpte 1 pund 1 mark (med bygselrett) på Indre Lønset den 16. oktober 1751 av Elling Arvesson på Gujorda. Kjøpesum: 12 daler. Selgerens kone, Beret, hadde arvet jorden i 1739, trolig ved skifte etter foreldrene. Elling signerte skjøtet egenhendig.4
Hans Rasmusson solgte 1 våg (med bygselrett) på Lønset, Bolsøy, den 6. mai 1758 til Rasmus Hansson. Kjøpesum: 40 daler. Hans signerte skjøtet egenhendig, og det ble tinglyst 3. juli 1761.8,2,9
I manntallet av 1762 står han som bruker på Lønset. Beret Hansdotter, Rasmus Hansson og Anne Persdotter var også der. Hans og kona er oppført som selveiere, men sønnen Rasmus var allerede eier på papiret.10
Han var kreditor ved skiftet etter Rasmus Hansson på Lønset den 16. mars 1776: 5 daler.11
Han var forlover for Anne Persdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson, som ble trolovet den 25. mai 1777 i Kleive kirke.3,12

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 88.
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 230 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22551&uid=ny&idx_side=-222
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-9
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 53 b.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 24.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 99, 20. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660257
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 230 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22551&uid=ny&idx_side=-221
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 219 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/
 11. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-130
 13. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690088
 14. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 76 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690087
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 170, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660293

Eli Aslaksdotter på Lønset1,2

K, #7542, ( - etter 1739)

Familie 1

Jon Lønset (c 1644 - c 1713)
Barn

Familie 2

Knut Knutsson på Lønset ( - e 1738)Eli giftet seg med Jon Lønset.
Hun og Jon bodde på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, i 1711.3
Elen Lønset var fadder ved dåpen til Brit Nilsdotter på Lønset den 20. august 1724 i Veøy kirke.4

Eli trolovet seg den 14. januar 1725 i Bolsøy kirke med Knut Knutsson, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Nils Ivarsson på Lønset o.a.1
Eli giftet seg den 3. april 1725 i Bolsøy kirke med Knut Knutsson, viet av Erik Pedersson Lekanger.2
Hun og Knut bodde på Lønset, Bolsøy, i 1738. Hun var fremdeles der året etter.5,6
Hun var fadder ved dåpen til Anne Aslaksdotter på Lønset den 21. oktober 1739.6


     Navnet hennes ble skrevet Elen Aslachsdatter Lønset i 1725.1,2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 57. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-30
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 60. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-32
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Lønset.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 50.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 199.

Beret Rasmusdotter på Gujorda1

K, #7543, ( - etter 1764)
Far*Rasmus Olsson på Lønset2 (c 1671 - e 1733)
Mor*Barbro Andersdotter på Lønset
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Elling Arvesson på Gujorda ( - 1764)
Tre barn er nevnt i skiftet etter ham.1 
BarnHun var fadder ved dåpen til Brit Nilsdotter på Lønset den 20. august 1724 i Veøy kirke.3
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Nilsson Lønset den 18. januar 1728 i Bolsøy kirke.4
Hun var fadder ved dåpen til Anders Andersson på Lønset den 31. januar 1734 i Bolsøy kirke.5

Annet navn: Beret Rasmusdotter på Lønset, nevnt fra 1737 til 1738.2,6,7
Beret trolovet seg den 15. november 1737 i Veøy kirke med Elling Arvesson.6
Beret giftet seg den 6. januar 1738 i Kleive kirke, Bolsøy, med Elling Arvesson, viet av Lars Barhaug.7,2
Hun og Elling var brukere på Gujorda, Bolsøy, fra 1738. De bodde fremdeles der i 1763.8,9
Elling Arvesson på Gujorda solgte 1 pund 1 mark (med bygselrett) på Indre Lønset, Lønset, Bolsøy, den 16. oktober 1751 til Hans Rasmusson. Kjøpesum: 12 daler. Selgerens kone, Beret, hadde arvet jorden i 1739, trolig ved skifte etter foreldrene. Elling signerte skjøtet egenhendig.2
Hun var arving ved skiftet etter Elling Arvesson på Gujorda den 19. juli 1764.1
Hun var myndling av Anders Rasmusson på Lønset i 1764.1


     Navnet hennes ble skrevet Berthe Rasmusdatter Lønset i 1737.6

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/254/
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 53 b.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 50.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 142.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 178. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-91
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 181. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-92
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 153 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/173/

Mali på Strande1,2

K, #7544, ( - etter 1728)Hun bodde på Strande, Bolsøy, iallfall fra 1722 til 1728.1,2
Hun var fadder ved dåpen til Brit Jonsdotter på Strande den 18. april 1722 i Molde kirke.1
Hun var fadder ved dåpen til Eli Trondsdotter på Strande den 31. januar 1723 i Bolsøy kirke.3
Hun var fadder ved dåpen til Brit Nilsdotter på Lønset den 20. august 1724 i Veøy kirke.4
Hun var fadder ved dåpen til Anne Eriksdotter på Årø den 17. april 1728 i Bolsøy kirke.2


     Hun kan ha vært identisk med (eller slektning av) Mali Strande.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 17.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-48
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 50.

Kristen Larsson på Strande1,2,3

M, #7545, ( - ca. 1757)

Familie 1

Ingebjørg Knutsdotter på Strande (c 1696 - 1731)
Tre barn levde i 1733.2 
Barn

Familie 2

Eli Ivarsdotter på Strande ( - e 1762)
To barn levde i 1758.7 
BarnKristen giftet seg den 23. januar 1723 i Veøy kirke med Ingebjørg Knutsdotter på Geitnes.1
Han og Ingebjørg bodde på Strande, Bolsøy, i 1723.1,4
Han var fadder ved dåpen til Eli Trondsdotter på Strande den 31. januar 1723 i Bolsøy kirke.1
Han var fadder ved dåpen til Brit Nilsdotter på Lønset den 20. august 1724 i Veøy kirke.5
Han var forlover for Jon Persson Belbu og Mali Jakobsdotter, som ble trolovet den 2. juli 1730 i Bolsøy kirke.6
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Knutsdotter på Strande den 17. april 1733: 12 daler 3 ort 14 skilling.2

Kristen giftet seg med Eli Ivarsdotter på Vågseter.7
Han var verge for Anne Ellevsdotter på Berg fra 1742.3


Kristen døde ca. 1757 på Strande.7 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 6. februar 1758. Arvinger: Eli Ivarsdotter, Lars Kristensson, Anders Kristensson, Hans Kristensson, Anne Kristensdotter den eldre og Anne Kristensdotter den yngre.7

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Fanne Otting, 17. april.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 240 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/257/
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 50.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 113, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660264
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 687 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651291
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 178. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660297

Beret Andersdotter på Lønset1,2

K, #7546

Familie

Hans Rasmusson på Lønset ( - e 1777)
Fire barn er nevnt i et skifte.6 
BarnBeret trolovet seg den 16. november 1727 i Bolsøy kirke med Hans Rasmusson på Lønset. Forlovere: Ottar Jakobsson på Sigerset o.a.1
Beret giftet seg den 6. januar 1728 i Bolsøy kirke med Hans Rasmusson på Lønset.2
Hun og Hans bodde på Indre Lønset, Lønset, Bolsøy, i 1728. Hans arvet 1 pund 13½ mark med bygselrett i 1739, trolig ved skifte etter foreldrene. Fra 1751 eide og brukte han 2 pund 19½ mark.3,4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 88.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 99, 20. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660257
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 53 b.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690088

Anne Gunnarsdotter på Årø1,2

K, #7547, (ca. 1680 - 1727 eller 1728)
Far*Gunnar Aslaksson i Gusjåsen3 (c 1658 - c 1696)

Familie

Ola Knutsson på Årø ( - c 1739)
Fire barn levde i 1729.1 
BarnAnne ble født ca. 1680.2
Anne giftet seg med Ola Knutsson.1
Anne Aarøe var fadder ved dåpen til Brit Nilsdotter på Lønset den 25. mars 1721 i Molde kirke.4

Hun og Ola var brukere på bnr. 14, Ytre Årø, Bolsøy, i 1724. Skyld: 2 pund 12 merker. (De bodde også på Årø året før.)5,1
Hun var fadder ved dåpen til Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Fannbostad den 23. mai 1724 i Veøy kirke.6


Anne døde i 1727 eller 1728 på Årø, Bolsøy.2 Hun ble jordfestet den 6. januar 1728 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2 Det ble holdt skifte etter henne den 26. juni 1729. Arvinger: Ola Knutsson, Gunnar Olsson, Marit Olsdotter, Kari Olsdotter og Mali Olsdotter. Aktiva: 35 daler 4 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 615 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640630
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 25. mai 1740, Aarøe.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 4, mnr. 14. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670005
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 48.

Ottar Jakobsson på Sigerset1,2

M, #7548, ( - etter 1730)
Far-?*Jakob Jespersson på Sigerset; troligHan bodde på Sigerset, Bolsøy, iallfall fra 1727 til 1730.2,1
Han var forlover for Hans Rasmusson på Lønset og Beret Andersdotter, som ble trolovet den 16. november 1727 i Bolsøy kirke.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 112, 13. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660264
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 88.

Ingebjørg Knutsdotter på Strande1,2,3

K, #7549, (ca. 1696 - 1731)
Far*Knut Ivarsson på Geitnes4 (1665 - 1728)
Mor*Anne Sjurdsdotter på Geitnes4 (c 1665 - 1736)

Familie

Kristen Larsson på Strande ( - c 1757)
Tre barn levde i 1733.2 
BarnIngebjørg ble født ca. 1696 på Geitnes, Bolsøy.1
Annet navn: Ingebjørg Knutsdotter på Geitnes, nevnt 1723.5
Ingebjørg giftet seg den 23. januar 1723 i Veøy kirke med Kristen Larsson på Strande.5
Hun og Kristen bodde på Strande, Bolsøy, i 1723.5,3
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Nilsson Lønset den 18. januar 1728 i Bolsøy kirke.3


Ingebjørg døde i 1731 på Strande.1 Hun ble jordfestet den 19. august 1731 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 17. april 1733. Arvinger: Kristen Larsson, Lars Kristensson, Anne Kristensdotter den yngre og Anne Kristensdotter den eldre. Arv: 25 daler 3 ort 4 skilling.2

     Navnet hennes ble skrevet Ingeborg Knudsdatter Giednæs i 1723.5

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 121, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Fanne Otting, 17. april.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 476. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=479
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 687 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651291
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/

Ola Ivarsson Lønset1

M, #7550, (1762 - )
Far*Ivar Nilsson Lønset1 (1728 - )
Mor*Siri Olsdatter
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.

Siri Olsdatter1,2

K, #7551

Familie

Ivar Nilsson Lønset (1728 - )
De kan ha hatt fler barn. I mars 1759 ble det gitt 1 ort 14 skilling for Iver lønsets barns dåp og i offer (eventuelt er dette Ivar Rasmusson, s.d.).7 
BarnSiri giftet seg med Ivar Nilsson Lønset.1,2 Siri Olsdatter og mannen bodde hos Anne Olsdatter på mnr. 7, Reknesrøysan, Molde, i 1762.2
Hun og Ivar bodde på mnr. 3, Reknesrøysan, Molde, i 1764. Huset var i 1767 lite og taksert til 10 daler (lavest mulige takst). I 1775 var årlig grunnleie 1 daler 2 ort pluss 3 arbeidsdager (à 16 skilling). Han bodde fremdeles der i 1789, som husmann eller daglønner, og hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue. Huset stod øde i 1801.1,3,4,5,6

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Rechnes Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/79/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ræchnes-Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/11/
 3. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Rechnes Røysen, mnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064203
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 2, mnr. 5. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
 6. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Rechnes Røysen, mnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340615
 7. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Hans Gassmann1,2

M, #7552, (ca. 1736 - )

Familie

Han var enkemann i 1801.1 Hans ble født ca. 1736.1 Han arbeidet trolig på Osen jernverk, Øyra, Bolsøy, i 1762.
Hans Gasman var fadder ved dåpen til Ola Ivarsson Lønset den 20. mai 1762 i Kleive kirke, Bolsøy.2,3

Hans giftet seg med en uregistrert person.1 Han var smedsvenn i 1801.1
Han bodde på mnr. 97, Holmestrand, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Holmestrands Kiøbstæd, No. 97.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.

Klaus Klausson Boussard1,2

M, #7553, (ca. 1721 - 13. juli 1771)Klaus ble født ca. 1721.1 Han arbeidet trolig på Osen jernverk, Øyra, Bolsøy, i 1762.
Han var fadder ved dåpen til Ola Ivarsson Lønset den 20. mai 1762 i Kleive kirke, Bolsøy.2,3


Klaus døde den 13. juli 1771 på Astad, Øre.1 Han ble jordfestet den 20. juli 1771 i Øre.1

     Navnet hans ble skrevet Claus Pusser i 1762.2

Kilder/noter

 1. [S850] Kvernes mini. 1765–1812 (Øre): s. 22 & 179.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.

Brit i Aspholen1

K, #7554, ( - etter 1762)Hun bodde i Aspholen, Bolsøy, i 1762.1
Hun var fadder ved dåpen til Ola Ivarsson Lønset den 20. mai 1762 i Kleive kirke, Bolsøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.

Agnes ved Verket1

K, #7555Hun bodde på Osen jernverk, Øyra, Bolsøy, i 1762.1
Hun var fadder ved dåpen til Ola Ivarsson Lønset den 20. mai 1762 i Kleive kirke, Bolsøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.

Randi Andersdotter1,2,3

K, #7556, ( - etter 1768)
Mor*Mari Dråga3 ( - e 1768)

Familie

Anders Matsson ( - e 1763)Hun var fadder ved dåpen til Ola Ivarsson Lønset den 20. mai 1762 i Kleive kirke, Bolsøy.2,4

Randi trolovet seg den 6. februar 1763 med Anders Matsson.1
Randi giftet seg den 12. juni 1763 i Kleive kirke med Anders Matsson.1,5

Randi døde trolig etter 1768.3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620542
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a.
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 593. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/15/
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630069

Erik Knutssen Lien1,2,3

M, #7557, (1724 - )
Far*Knut Eriksson Lien4,5 (c 1690 - c 1742)
Mor*Karen Persdatter5 ( - 1745)

Familie

Synnøv Åmundsdatter ( - e 1764)
Han hadde én stesønn i 1770.10 Erik ble døpt den 1. november 1724 i Molde kirke. Faddere: Karen Johansdotter, Bergitta Olsdotter, Ola smed og Per Henrikssen.4
Han ble kalt Erik Knutssen på Molde i 1740.6 Erik Knutssen ble innrullert i Molde i 1740. Erik var tjenestedyktig i 1747.6,7
Han var arving ved skiftet etter Knut Eriksson Lien den 15. november 1742.5
Han var myndling av Ola Eriksson i Lia i 1742.5
Han var myndling av Svein Erikssen. Svein forvaltet 20 daler. Erik fikk pengene 9. november 1748.1

Erik giftet seg med Synnøv Åmundsdatter.2 Erik Knutssen Lien og kona bodde hos Endre Anderssen og Marit Sveinsdatter utpå Gata, Molde, i 1764.2
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.8
Erich Knudsen bodde på mnr. 58, Kirkebakken, Molde, fra 1775.9

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 4.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 799. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 54.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 225 a.
 6. [S1848] Trondheim distrikt, rulle 1740–43: 1740. Nr. 272. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630162
 7. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 293 b, mnr. 69. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/296/
 10. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 79.

Maren Mattisdatter1

K, #7558, (1722 - før 1740)
Far*Mattis Persson1 (c 1666 - 1740)
Mor*Bergitta Olsdotter ( - 1764)Maren ble født i 1722 i Molde.1 Maren ble døpt den 7. juni 1722 i Molde kirke. Faddere: Hildeborg Olsdotter Helt, Margrete Maria Johansdotter Tou, Dorte Audensdotter, Åge Audensson og Erik Eriksson.1

Maren døde før 1740.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 19.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 16.

Johan Robertsson Tou1,2,3

M, #7559, (ca. 1653 - 1721)
Far*Robert Johnsson Tou4 (c 1614 - 1690)
Johan Robertsson Tous signatur fra 1702 (Romsdal tingbok 1700–05, fol. 68 b)
Johan Robertsson Tou(gh)s signatur fra 1701 (Romsdal tingbok 1700–05, fol. 27 b)Johan ble født ca. 1653.5,3,6 Han bodde hos Robert Johnsson i Molde i 1664.7,8
Johan fikk barn med en uregistrert person ca. 1683 i Molde.9
Johan giftet seg i 1686 med Margrete Ivarsdotter. Han skulle betale 2 daler i kopulasjonsskatt.10,11
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Jørnsson i Skjerslia den 20. juli 1689: 1 ort 4 skilling.12

Villum Robertsson Tou og Johan Robertsson Tou solgte en grunn (beliggende ved Åge Audensson) på mnr. 132, innpå Gata, Molde, ca. 1701 til Hans Persson. Selgernes far hadde i sin tid eid og bodd på tomten, som strakte seg til veien på begge sider av huset. Til eiendommen hørte også en liten hage utenfor vinduene mot sjøen, og en liten sjøplass på 1½ favn i bredden. Skjøtet ble først utstedt 18. november 1707 grunnet kjøperens mangel på stemplet papir. Det ble tinglyst 18. januar året etter.13,14,15
Han og Margrete bodde i Molde i 1701, sammen med Ivar Johansson.5
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Ravn den 16. desember 1704: 1 daler 16 skilling.16
Johan Robertsson Tou var vurderingsmann i Molde i 1705.2
Per Persson eide et hus ved naustene på Geitnes, Bolsøy. Johan Robertsson nedla i 1717 forbud mot å flytte det før hans utestående med Per var innfridd, 3 daler 3 ort 8 skilling. Året etter erklærte Johan at hvis ikke eieren meldte seg, ville han overta huset.17,18
Jakob Mortensson Schultz kjøpte 18 merker odel i Skjerslia, Bolsøy, den 22. juni 1718 av Per Larsson og Marit Larsdotter. Selgerne hadde arvet jorden etter Bergsvein Larsson. Vitner: «de høyagtbare og velforneme gode venner» Johan Robertsson Tou og Åge Audensson. Skjøtet ble tinglyst 9. juli.19,20

Johan Robertsson Tou solgte bygningene på mnr. 77, Hovedgata, Molde, den 4. juli 1718 til Per Olsson. Selgeren hadde kjøpt huset «paa Agerøen» (Gossa). Det hadde loft og kjeller, to kammer ved stuen og tre kammer ovenfor trappen – alt under ett tak. Kjøperen fikk leie grunn som strakte seg i nord fra Ola Hallvardssons planke og sydover til elva, i vest fra madam Archie(?) sin planke og i øst til den […ba?]stues nov, som nå fantes innplanket bak det lille hus som stod mellom […] begge våningene. Selgeren skulle ha ½ daler årlig i grunnleie.21,22 Johan Robertsson eide 2 våger med bygselrett i Ytre Horsgård, Veøy, i 1718.23

Johan døde i 1721 i Molde. Oppgitt alder: 68 år 7 måneder 14 dager.3 Han ble gravlagt den 11. februar 1721 i Molde kirke.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 19. januar 1722. Kreditorer: Ivar Audensson og Johan Ågesson. Arvinger: Margrete Ivarsdotter, Ivar Johansson Tou, Margrete Maria Johansdotter, Regina Johansdotter og Anne Johansdotter Tou. I boet var 8 sølvskjeer merket JRS MID (Johan Robertsson, Margrete Ivarsdotter) på til sammen 26 lodd 2 kvintiner, 22 ditto (72½ lodd), to sølvkonfektskåler (15 lodd), to buklete sølvbeger merket JRS MID (5 lodd), sølvbegre merket HOSBCDB og HPRB MID (15 lodd), sølvkanne merket JRS MID (21 lodd), ditto merket CBTBDH (12 lodd 3½ kvintin), gullring og to -knapper (3½ kvintin), hatt med sølvkjede, parykk, nattlue, islandsstrømper, 20 dreielbordduker, 18 dreielservietter, 18 håndklær, 16 laken, tre speil, arm-, russlærs- og frynsestoler, båter, tre grunner i Molde (Davids-Elen-gården, Gjertrud Vinter-gården og Gjert Davidssons grunn), noen hus i Bjørnsund og Vikan, markedsbod, 1 pund 12 merker med bygselrett i Vikan (i Vågøy), 2 våger med bygsel i Horsgård (ytre, i Veøy), enkas bebodde hus med innhegnet grunn (400 daler), donkraft, messingbekken, brennevinspanne med tønne og piper, brettspill, bladtobakk, 2 skålpund isenfarge, 57 alen gult vattertaft, kamelgarn, vev med redskap, o.a. Aktiva: 1 722 daler 22 skilling. Passiva: 1 018 daler 11 skilling, inkludert hjemmefølge på til sammen 1 000 daler til fire av barna (Elisabet og Hildeborg hadde tilsynelatende fått sitt tidligere). Enka fikk det resterende, 704 daler 11 skilling.24

     Navnet hans ble skrevet Sr Johan Robbertsen Thue i 1718 (på samme dokument signerte han Thou).20

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630291
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 222 b.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 4.
 4. [S40] «Avskrift av oppgavene over folkeskatten for Molde Ladested Anno 1681»: s. 9.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282110
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191194
 7. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 193. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191107
 8. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 239. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010126
 9. [S1599] Trondheim stiftamtstueregnskap 1683 (#73): litra B S, Romsdal sakefallsregnskap. Høste Tingene, Fanne Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714390276
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a.
 11. [S2107] Trondheim stiftamtstueregnskap 1686 (#84): litra A P, Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Kopulasjoner. https://www.digitalarkivet.no/rk20090715340356
 12. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b–37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 13. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650011
 14. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650012
 15. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 18 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/20/
 16. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b–176 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 17. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 86 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390552
 18. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 93 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390560
 19. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 146 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650149
 20. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 147 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650149
 21. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 81 a.
 22. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 155 b.
 23. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridtzfiordz Otting, ytter Haarsgaard. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291027
 24. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a–230 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640237
 25. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301

Margrete Maria Johansdotter Tou1,2

K, #7560, (1686 - 1727)
Far*Johan Robertsson Tou1 (c 1653 - 1721)
Mor*Margrete Ivarsdotter Helt3,1 ( - 1722 / 1723)

Familie

Jens Eriksson Gran (1673 - 1741)Margrete Maria ble født i 1686.2
Hun var arving ved skiftet etter Johan Robertsson den 19. januar 1722: 200 daler i hjemmefølge, utlagt i en halvpart av foreldrenes hus (med grunn).4
Hun var myndling av Åge Audensson i 1722.1
Hun var fadder ved dåpen til Maren Mattisdatter den 7. juni 1722 i Molde kirke.5
Hun var fadder ved dåpen til Lars Larssen Blix den 15. desember 1722 i Molde kirke.6
Hun var arving ved skiftet etter Margrete Ivarsdotter Helt den 6. oktober 1723.7
Ivar Johansson og Margrete Maria Johansdotter var myndlinger av Jakob Mortensson Schultz i 1723.3

Margrete Maria giftet seg med Jens Eriksson Gran.2
Hun og Jens bodde i Molde i 1727.8

Margrete Maria døde i 1727 i Molde.2 Hun ble gravlagt den 26. april 1727 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 82.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a–230 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640237
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 19.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 26.
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b–290 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 87.

Dorte Audensdotter Viderø1,2

K, #7561, ( - etter 1734)
Far*Auden Audensson (c 1654 - f 1721)
Mor*Maren Ivarsdotter Helt (1652 - 1725)
4-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristian Gulbrandsson (1679 - 1738)
Ingen barn levde i 1777.5 Hun var fadder ved dåpen til Maren Mattisdatter den 7. juni 1722 i Molde kirke.3

Dorte giftet seg den 25. november 1726 med Kristian Gulbrandsson.1
Hun var fadder ved dåpen til Ulrikke Olsdatter den 12. oktober 1727 i Molde kirke.2
Hun var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 2 ort.4


     Navnet hennes ble skrevet Dorthe Viderøe i 1727.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 77.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 87.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 19.
 4. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 847.

Erik Eriksson på Molde1,2

M, #7562, (1692 - 1732)
Far*Erik Knutsson2,4 (c 1641 - 1705)
Mor*Elen3 ( - f 1720)

Familie

Katrine Johansdatter Johnston ( - c 1741)
Ett barn levde i 1740.4,12 
BarnErik ble født i 1692 i Molde.1,2 I manntallet av 1701 står Erik Eriksson hos Erik Knutsson i Molde.2,4
Erik Eriksson solgte hus med grunn i Molde den 16. desember 1720 til Lars Larssen Blix. Erik hadde arvet eiendommen etter mora, Elen.3,5
Erik trolovet seg den 13. september 1721 i Molde med Katrine Johansdatter Johnston, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovelsen skjedde i huset. Forlovere: Jens Audensson og Jens Ivarsson.6
Erik giftet seg den 22. oktober 1721 i Molde kirke med Katrine Johansdatter Johnston, viet av Erik Pedersson Lekanger.7
Han var fadder ved dåpen til Maren Mattisdatter den 7. juni 1722 i Molde kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Ola Aslakssen den 10. juni 1722 i Molde kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Trine Hansdatter den 25. november 1722 i Molde kirke.9
Han var forlover for Just Sæmundsson og Ingeborg Karstensdotter, som ble trolovet den 21. november 1728 i Molde kirke.10

Han og Katrine bodde i Molde i 1729.11

Erik døde i 1732 i Molde, 39½ år 2 dager gammel.1 Han ble jordfestet den 27. februar 1732.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 126. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660271
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 197.
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 181 b.
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 182 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650184
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 10. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-7
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 11. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-7
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 19.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660221
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 99. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-51
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-55
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 73 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650091

Elling Arvesson på Gujorda1,2,3

M, #7563, ( - 1764)
Far*Arve Ellingsson på Mek4 ( - c 1731)
Mor-?*Ingebjørg Larsdotter på Mek; trolig

Familie 1

Beret Rasmusdotter på Gujorda ( - e 1764)
Tre barn er nevnt i skiftet etter ham.12 
Barn

Familie 2

Ingebjørg Pålsdotter på Lønset (c 1710 - e 1740)
BarnAnnet navn: Elling Arvesson på Mek.4
Han var arving ved skiftet etter Arve Ellingsson på Mek den 19. oktober 1731: 3 daler 1 ort 16 skilling.4
Han var myndling av Alv Jendem i 1731.4

Annet navn: Elling Arvesson på Lønset, nevnt 1737.5
Han var fadder ved dåpen til Beret Hansdotter på Lønset den 27. januar 1737.5

Elling trolovet seg den 15. november 1737 i Veøy kirke med Beret Rasmusdotter på Lønset.6
Elling giftet seg den 6. januar 1738 i Kleive kirke, Bolsøy, med Beret Rasmusdotter på Lønset, viet av Lars Barhaug.7,1
Han og Beret var brukere på Gujorda, Bolsøy, fra 1738. De bodde fremdeles der i 1763.8,9
Elling fikk barn med Ingebjørg Pålsdotter på Lønset i 1738 på Lønset, Bolsøy. Den 15. februar meldte de seg for presten. Hun var da gravid, og han vedstod farskapet. Ingebjørg skulle oppholde seg hos sin far frem til fødselen. Barnet var ikke ventet før medio april, men ble født senere i februar. Ingebjørg ble stevnet til tinget 4. juli for leiermål, men møtte ikke.8,10 Elling Arvesson var soldat i 1738.10
Elling Arvesson på Gujorda solgte 1 pund 1 mark (med bygselrett) på Indre Lønset, Lønset, Bolsøy, den 16. oktober 1751 til Hans Rasmusson. Kjøpesum: 12 daler. Selgerens kone, Beret, hadde arvet jorden i 1739, trolig ved skifte etter foreldrene. Elling signerte skjøtet egenhendig.1
Han var verge for Marit Berg fra 1757.2
Han var verge for Marte Larsdotter på Mek i 1763.9


Elling døde i 1764 på Gujorda.3 Han ble jordfestet den 18. mars 1764 på Kleive kirkegård, Bolsøy.3,11 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 19. juli 1764. Arvinger: Beret Rasmusdotter, Brit Olsdotter og Arne Ellingsson o.a.12

     Navnet hans ble skrevet Elling Narvessøn fra 1737 til 1738.6,8

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 53 b.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651104
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-92
 4. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731, Fanne åtting, 19. oktober.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 170, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660293
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 178. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-91
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 181. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-92
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 153 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/173/
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 216 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/219/
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-124
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/254/

Sjurd Larsson på Eikrem1,2,3

M, #7564, (ca. 1690 - 1771 eller 1772)

Familie 2

Brit Olsdotter på Moldegjerdet (c 1698 - 1771)Sjurd ble født ca. 1690.4,5 Han tjente trolig hos Børre Larsson på Bretningan, Rypdal, Tresfjord, i 1701.6
En Siur Larsen var kreditor ved skiftet etter Marit Nilsdotter den 19. mai 1719: 3 daler.7
Sjurd Larsson fikk bygselseddel på 2 våger 1 pund (ett av to bruk) på Eikrem, Bolsøy, fra Børge Jakobssen Eg den 31. desember 1720. Seddelen ble tinglyst 21. oktober.1
Sjurd giftet seg den 1. januar 1721 i Vestnes kyrkje med Anne Persdotter.8,9
Han og Anne bodde på Eikrem i 1722. De hadde halvparten av et bruk der da Ingebrigt Eriksson (s.d.) overtok ca. 1742.3,10,2
Han var fadder ved dåpen til Ola Olsson i Leirgrovvik den 11. desember 1723 i Molde kirke.11
Han var forlover for Nils Andersson på Årøneset og Marit Bentsdotter, som ble trolovet den 30. mars 1728 i Bolsøy kirke.12
Han var fadder ved dåpen til Lars Nilsson på Årø den 4. februar 1735 i Veøy kirke.13
Sjurd Larsson på Eikrem var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1742.14
Han og Anne var brukere på Indre Årø, Bolsøy, fra 1743. De overtok etter Erik Gunnarsson (s.d.). Bruket var på 1 våg 18 merker i 1748.2,4
Annet navn: Sjurd Larsson på Årø, nevnt fra 1748 til 1772.5,15,4
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Årø den 7. november 1752.16

Sjurd trolovet seg den 7. oktober 1759 med Brit Olsdotter. Hun hadde forevist skiftebrev. Forlovere: Knut Knutsson Fuglset og Ingebrigt Tjøstolvsson på Fannbostad.15
Sjurd giftet seg den 18. januar 1760 i Bolsøy med Brit Olsdotter.15
Per Sjurdsson og Kristi Ottarsdotter drev et bruk på Indre Årø i 1762. Hans far og stemor var også der (Sjurd Larsson og Brit Olsdotter).17,18,19


Sjurd døde i 1771 eller 1772 på Indre Årø.5 Han ble jordfestet den 5. januar 1772.5

     Navnet hans ble skrevet Siur Larsen Orøy i 1759.15

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 185 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390652
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-182
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 16.
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 3. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690214
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 113 b, menn, 1772, 5. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630040
 6. [S77] Tresfjord I: s. 351. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=354
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 178.
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41.
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-48
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 151, 4. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660283
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-3
 16. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a–81 a.
 17. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 15. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041018
 18. [S363] Bolsøyboka II: s. 340. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=343
 19. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 641 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/645/
 20. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 44. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 21. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148.
 22. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 23. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 100.

Per Lassesson på Ekra1,2,3,4

M, #7565, ( - ca. 1765)
Far*Lasse Andersson på Ekra5 ( - c 1732)

Familie

Sofie Nilsdotter på Ekra ( - e 1765)
To barn levde i 1765.6 
BarnHan var arving ved skiftet etter Lasse Andersson på Ekra den 13. juni 1733.5

Per giftet seg ca. 1734 med Sofie Nilsdotter på Kringstad. Han ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 3. juli 1734 og bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.3,6
Han og Sofie bodde på Ekra, Bolsøy, i 1740.2,1
Han var verge for Marta Olsdotter iallfall fra 1740 til 1757.2,4
Han bevitnet at Elling Arvesson på Gujorda solgte 1 pund 1 mark (med bygselrett) på Indre Lønset, Lønset, Bolsøy, den 16. oktober 1751 til Hans Rasmusson.1

Han og Sofie bodde på Ekra i 1762 sammen med Lasse Persson og Anne Persdotter. De var selveiere av et bruk der.7
Per Lassesson solgte bruket på Ekra til Lasse Persson. Lasse skyldte 27 daler for handelen ved skiftet etter faren, Per.8

Per døde ca. 1765 på Ekra.6 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 19. juli 1765. Arvinger: Sofie Nilsdotter, Lasse Persson og Anne Persdotter. Formue: 71 daler 3 ort 20 skilling. Gjeld: 25–1–22. Arv: 46–1–22, fordelt på enka og de to barna.9

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 53 b.
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 25. mai 1740, Aarøe.
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 72 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/74/
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 497 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/500/
 5. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne åtting, 13. juni.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 295 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/317/
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 22. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 296 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/317/
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 295 b–296 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/317/

Lasse Lassesson på Ekra1,2,3

M, #7566, ( - etter 1772)
Far*Lasse Andersson på Ekra2 ( - c 1732)Han var arving ved skiftet etter Lasse Andersson på Ekra den 13. juni 1733.2

Han bodde på Ekra, Bolsøy, iallfall fra 1751 til 1772.1,3
Han bevitnet at Elling Arvesson på Gujorda solgte 1 pund 1 mark (med bygselrett) på Indre Lønset, Lønset, Bolsøy, den 16. oktober 1751 til Hans Rasmusson.1
Han var verge for Beret Ivarsdotter på Lønset i 1772.3

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 53 b.
 2. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne åtting, 13. juni.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 610 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/642/

Lars Sjurdsson på Eikrem1

M, #7567, (1737 - før 1785)
Far*Sjurd Larsson på Eikrem1,2 (c 1690 - 1771 / 1772)
Mor*Anne Persdotter på Eikrem2 (c 1699 - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megLars ble født i 1737 på Eikrem, Bolsøy.1 Lars ble døpt den 17. november 1737 i Molde. Faddere: Gjertrud Årø, Marte Årø, Ola Knutsson på Årø, Lars Årø og Tomas Ivarsson på Eikrem.1
Han ble kalt Lars Sjurdsson den yngre, nevnt 1752.2
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Årø den 7. november 1752.3
Han var myndling av Jon Åmundsson på Årø i 1752. Joen Aarøe.2


Lars døde før 1785, barnløs.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 178.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a–81 a.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.

Per Sjurdsson på Årø1,2,3,4

M, #7568, (1722 - 1775)
Far*Sjurd Larsson på Eikrem5,6 (c 1690 - 1771 / 1772)
Mor*Anne Persdotter på Eikrem6,7 (c 1699 - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristi Ottarsdotter på Årø (c 1731 - 1775)
Fire barn levde i 1776.4 
BarnPer ble født i 1722 på Eikrem, Bolsøy.5
Annet navn: Per Sjurdsson på Eikrem.5 Per ble døpt den 25. mars 1722 i Molde kirke. Faddere: Sjurd Ellingsson på Årø, Ingebrigt Tjøstolvsson på Fannbostad, Per Eikrem, Eli Ivarsdotter på Eikrem og Anne Årø.5
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Årø den 7. november 1752.8

Per giftet seg med Kristi Ottarsdotter på Årø.4,9
Han var verge for Ivar Jakobsson på Litlebostad i 1759.1
Han var fadder ved dåpen til Jakob Persson Litlebostad den 18. juni 1762.10
Per og Kristi var brukere på Indre Årø, Bolsøy, i 1762. Hans far og stemor var også der (Sjurd Larsson og Brit Olsdotter). Bruket var på 1 våg 18 merker i 1763. Kristi og Per bodde også på Årø i 1759.11,12,1
Han var debitor ved skiftet etter Ola Nilsson på Brokstad den 23. mars 1764: 1 daler 3 ort 12 skilling.13
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Bentsdotter på Årøneset den 1. oktober 1764: 2 daler.14,2
Han var fadder ved dåpen til Salamon Jonsson den 1. juni 1766.15
Han var verge for Mette Persdatter i 1768.16
Per på Årø var fadder ved dåpen til Ola Justsson på Årø den 10. september 1769 i Molde kirke.17,18
Han var verge for Mette Olsdotter på Røbekk i 1771 og 1774.19,20
Han var verge for Eli Persdotter i 1774.21


Per døde i 1775 på Indre Årø.3 Han og Kristi ble jordfestet den 15. januar 1775.3 Det ble holdt skifte etter ham og Kristi den 12. mars 1776. Arvinger: Ottar Persson, Sjurd Persson, Anne Persdotter og Kirsti Persdotter.4

     Navnet hans ble skrevet Peder Siursen Aarøe fra 1759 til 1764.1,2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 641 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/645/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/275/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 114 a, 1775. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630040
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 214 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670216
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 16.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a–81 a.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-37
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 15. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041018
 12. [S363] Bolsøyboka II: s. 340. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=343
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 203 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/223/
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 253 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/275/
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 180 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-139
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a.
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 582 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/613/
 20. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 733 b, 28. mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660771
 21. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660766

Sjurd Persson på Årø1,2,3

M, #7569, (ca. 1771 - )
Far*Per Sjurdsson på Årø3,1 (1722 - 1775)
Mor*Kristi Ottarsdotter på Årø3 (c 1731 - 1775)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megSjurd ble født ca. 1771 på Indre Årø, Bolsøy.1,3
Han var arving ved skiftet etter Per Sjurdsson og Kristi Ottarsdotter på Årø den 12. mars 1776.3
Han var myndling av Tosten Larsson på Fuglset i 1776.3
Han var fadder ved dåpen til Kirsten Hansdatter den 9. september 1787 i Bolsøy kirke.4,5
Han var fadder ved dåpen til Beret Kristine Persdotter i Fannbostadgjerdet den 16. desember 1787.2
Sivert Aarøe var fadder ved dåpen til Gjøri Hansdatter Kleive den 1. november 1795 i Molde kirke.6

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 214 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670216
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 24 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-26
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 58 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-56
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a.

Ottar Persson i Hjelvika1

M, #7570, (ca. 1759 - )
Far*Per Sjurdsson på Årø2,3 (1722 - 1775)
Mor*Kristi Ottarsdotter på Årø2 (c 1731 - 1775)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megOttar ble født ca. 1759.2
Han var arving ved skiftet etter Per Sjurdsson og Kristi Ottarsdotter på Årø den 12. mars 1776.2
Han var myndling av Ivar Sjurdsson på Brokstad i 1776.2

Annet navn: Ottar Persson på Årø, nevnt fra 1787 til 1794.4,5,6
Han var fadder ved dåpen til Kirsten Hansdatter den 9. september 1787 i Bolsøy kirke.7,6
Han var forlover for Ola Olsson på Strande og Anne Persdotter på Årø, som ble trolovet den 25. april 1791 på Årø, Bolsøy.5
Ottar Persson var korporal iallfall fra 1791 til 1800.5,1
Han var fadder ved dåpen til Marte Kirstine Andersdotter på Gjermundnes den 12. januar 1794 i Vestnes kyrkje.8

Ottar Persson på Årø kjøpte 1 våg 14 merker med bygsel over 1 våg 1 pund 4 merker i Nordigarden, Hjelvika, Veøy, den 4. juli 1794. Han bodde der i 1800.4,1

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 8 a, dominica jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670220
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 214 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670216
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 4. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 96 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660509
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 20 b, trolovede, 1791, 25. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620561
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 58 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-56
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 24 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-26
 8. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 429, 1. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670143

Anne Persdotter på Strande1

K, #7571, (ca. 1755 - )
Far*Per Sjurdsson på Årø2,3 (1722 - 1775)
Mor*Kristi Ottarsdotter på Årø2 (c 1731 - 1775)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Olsson på Strande (c 1760 - )Anne ble født ca. 1755.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Per Sjurdsson og Kristi Ottarsdotter på Årø den 12. mars 1776.2
Hun var myndling av Lars Sjurdsson på Røbekk i 1776.2
Anna Aarøy var fadder ved dåpen til Kirsten Ottarsdotter på Årø den 25. februar 1781 i Molde kirke.4,5

Annet navn: Anne Persdotter på Årø, nevnt 1791.2,6
Anne trolovet seg den 25. april 1791 på Årø, Bolsøy, med Ola Olsson på Strande. Forlovere: Ola Jakobsson på Strande og Ottar Persson på Årø.6
Anne giftet seg den 15. mai 1791 i Bolsøy kirke med Ola Olsson på Strande.7,1
Anne og Ola hadde Kirsten Hansdatter i tjeneste i 1801. Kirsten var hennes søsterdatter.1

Hun og Ola var brukere på Strande, Bolsøy, i 1801. Ola bodde fremdeles der i 1809.1,8

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 418 a, Strande, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670279
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 214 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670216
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 20 b, trolovede, 1791, 25. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620561
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 28 b, 15. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620570
 8. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351

Ola på Hen1

M, #7572, ( - etter 1735)

Familie

BarnOla giftet seg med en uregistrert person. Hun ble 21. mai 1735 innledet i Hen kirke (etter barsel).1
Han bodde på Hen, Hen, i 1735.1

     Han kan ha vært far til Anne Olsdotter på Hen.

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 56.

Søren Sjurdsson på Brattværet1

M, #7573
Far*Sjurd Larsson på Eikrem2 (c 1690 - 1771 / 1772)
Mor*Anne Persdotter på Eikrem2,1 (c 1699 - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Årø den 7. november 1752.3

Han bodde på Brattværet, Brattvær, i 1785.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a–81 a.

Ivar Sjurdsson på Brokstad1,2

M, #7574, (ca. 1732 - 1787)
Far*Sjurd Larsson på Eikrem3,1 (c 1690 - 1771 / 1772)
Mor*Anne Persdotter på Eikrem3,1 (c 1699 - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megIvar ble født ca. 1732 på Eikrem, Bolsøy.4
Annet navn: Ivar Sjurdsson på Årø, nevnt fra 1748 til 1771.5,4
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Årø den 7. november 1752.6
Han var myndling av Lars Larsson på Sylte i 1752.3
Han var fadder ved dåpen til Anne Jakobsdotter på Årø den 9. mai 1771.5

Han bodde på Nedre Brokstad, Bolsøy, i 1776.1,2,7
Han var verge for Ottar Persson på Årø i 1776.2
Ivar hadde trolig Ivar Jakobsson i tjeneste i 1781.8
Han var verge for Kirsti Persdotter Årø i 1785.1
Iver Brogstad kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Nilsson og Ingebjørg Jakobsdotter på Bolsneset den 20. februar 1787.9


Ivar døde i 1787.10,11

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 214 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670216
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 3. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690214
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a–81 a.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 254 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670834
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 a.
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 238 b–239 b.
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 12 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620553
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 239 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670820

Marit Sjurdsdotter på Vågøya1

K, #7575, (1734 - )
Far*Sjurd Larsson på Eikrem2,3 (c 1690 - 1771 / 1772)
Mor*Anne Persdotter på Eikrem3,1 (c 1699 - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Larsson på Vågøya (c 1730 - 1797)
I oktober 1758 ble det betalt 1 ort 12 skilling for dåpen til Lars på Bjørsets barn, og måneden etter 1 ort 16 skilling for konas kirkegang.10,11 
BarnAnnet navn: Marit Sjurdsdotter på Eikrem.4
Marit ble født i 1734 på Eikrem, Bolsøy.4 Marit ble døpt den 14. november 1734 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Gjertrud Årø, Marit Villumsdotter på Fannbostad, Marta Tjøstolvsdotter på Fannbostad, Ivar Knutsson på Eikrem og Ingebrigt Eriksson Årø.4
Hun var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Årø den 7. november 1752.5
Hun var myndling av Anders Aarøe (trolig Anders Rasmusson på Årø) i 1752.3

Marit giftet seg med Lars Larsson Bjørset.1,6 Marit og Lars var trolig brukere på Bjørset, Bolsøy, iallfall fra 1762 til 1764.7,8 Marit og Lars var forpaktere på Nørdre, Vågøya, Vågøy, fra ca. 1771. I 1788 solgte de ei gammel hoppe til neste bruker for 3 daler.6,1
Hun og Lars bodde i Molde fra 1788.6
Hun bodde trolig på Lønset, Bolsøy, i 1801.9

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 100.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a–81 a.
 6. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 255.
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 3.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Bolsøy, mnr. 3.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Lønset.
 10. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 11. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, november. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Lars Larsson på Vågøya1,2

M, #7576, (ca. 1730 - 1797)

Familie

Marit Sjurdsdotter på Vågøya (1734 - )
I oktober 1758 ble det betalt 1 ort 12 skilling for dåpen til Lars på Bjørsets barn, og måneden etter 1 ort 16 skilling for konas kirkegang.17,18 
BarnLars ble trolig født ca. 1730 i Fanne tinglag (ifølge Bygdebok for Fræna ble han født i 1720).3,1 Han ble trolig kalt Lars Larsson Bjørset mellom 1751 og 1797.4,5,6 Han fikk trolig bygselseddel på 1 våg 1 pund 12 merker (halve gården) på Bjørset, Bolsøy, fra Hans Holst den 1. mai 1751. Seddelen ble tinglyst 14. juni.4
Lars giftet seg med Marit Sjurdsdotter.2,1
Lars Biørset var verge for Synnøv Nilsdotter i 1757.7,8
Lars Biørset var verge for Sjurd Jakobsson på Litlebostad i 1759.9
Lars Biørset var forlover for Synnøv Nilsdotter og Ola Eriksson Sylte, som ble trolovet den 9. desember 1759.10
Lars og Marit var trolig brukere på Bjørset iallfall fra 1762 til 1764.11,12
Lars på Bjørset hadde Alv (trolig Alv Larsson) i tjeneste i 1762 og 1764.11,12,13
Lars Biørset var fadder ved dåpen til Lasse Matsson på Kringstad den 10. februar 1763.14
Lars Larsen Biørset var verge for Kari Larsdotter på Mek i 1763.15
Lars Larsen Biørset var verge for Alv Larsson på Jendem i 1763.5
Lars Larsson var soldat.1 Lars og Marit var forpaktere på Nørdre, Vågøya, Vågøy, fra ca. 1771. I 1788 solgte de ei gammel hoppe til neste bruker for 3 daler.1,2 Lars Larsson på Vågøya var graver på Vågøy kyrkjegard. Han fikk 2 ort per grav.1
Han og Marit bodde i Molde fra 1788.1
Lars Waagøen var debitor ved skiftet etter Brit Larsdotter på Holssetra den 26. januar 1790: 1 ort 12 skilling.16


Lars døde trolig i 1797 i Molde. Lars Bjørset (67 år) ble gravlagt 7. mai i Molde. Den 8. juli ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden til Lars Larsen Bjørset.3,6

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 255.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 19 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-23
 4. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 114. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410060
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 157 a.
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 495 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/496/
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 497 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/500/
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 641 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/645/
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-3
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 3.
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Bolsøy, mnr. 3.
 13. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 371.
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 153 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/173/
 16. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/36/
 17. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 18. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, november. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Hilde Sjurdsdotter på Litlebostad1,2

K, #7577, ( - ca. 1787)
Far*Sjurd Larsson på Eikrem3 (c 1690 - 1771 / 1772)
Mor*Anne Persdotter på Eikrem3,1 (c 1699 - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Arnesson på Litlebostad (c 1740 - 1822)
Fire barn levde i 1788.5 
BarnHun var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Årø den 7. november 1752.4

Hilde giftet seg med Per Arnesson.1,5
Hun og Per bodde på Litlebostad, Bolsøy, i 1775.2

Hilde døde ca. 1787 på Litlebostad.5

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 a, menn. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a–81 a.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 321 b.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, kvinner, 25. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593

Per Sjurdsson Litlebostad1,2,3

M, #7578, (ca. 1720 - 8. mai 1780)
Mor*Kari Olsdotter på Stokke1 ( - f 1759)

Familie

Brit Sjurdsdotter Litlebostad (c 1727 - 1801)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnPer ble født ca. 1720.3
Annet navn: Per Sjurdsson på Stokke, nevnt 1759.4,5
Han var kreditor ved skiftet etter Finn Olsson på Talset i februar 1759: 36 daler i 8 års tjenestelønn, og 2 daler 10 skilling i lånte penger.6
Han var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter på Talset den 3. mai 1759: 2 daler 2 skilling.7

Per trolovet seg den 24. juni 1759 med Brit Sjurdsdotter Litlebostad. Han var soldat og hadde sesjonstillatelse, og hun foreviste skiftebrev etter sin forrige mann. Forlovere: Nils Olsson på Draget og Lars Sjurdsson på Røbekk.5
Per giftet seg den 2. juli 1759 i Bolsøy kirke med Brit Sjurdsdotter Litlebostad.5,8
Han og Brit bodde på Litlebostad, Bolsøy, fra 1759. De var fremdeles der i 1766.2,1,9
Han var fadder ved dåpen til Anne Nilsdotter på Draget den 24. oktober 1759.2

Annet navn: Per Sjurdsson på Hjertøya, nevnt 1773.10
Han og Brit bodde på Hjertøya, Bolsøy, til 1773.10
Per Sjurdsson kjøpte hus med naust (uten grunn) på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, den 26. april 1773 på auksjon etter Elling Olssen og Elen Persdatter. Kjøpesum: 50 daler. Per bodde allerede der (forrige beboer var Ola Ellingssen, s.d.). Byfogden utstedte skjøte 17. mai (tinglyst 7. juni).11,12,13,10 Per Sjurdsson ble stevnet av Abraham Skjellerup til tinget i Molde den 3. mai 1773. Per hadde i 1772 påtatt seg å være bas for en sildenot og mottatt godtgjørelse for dette, men nå frasagt seg tjenesten. Han møtte ikke, så saken ble utsatt til neste ting.10
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ivar Jonssen Farkvam den 18. februar 1775.14


Per døde den 8. mai 1780 i Molde.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Lillebostad i mai 1759.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Sivertsen Stoche i juni 1759.5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 659 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/665/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620575
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1780.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 658 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/663/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 a.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 656 a–658 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/661/
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 659 b–660 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/665/
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 162 a.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 242 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/244/
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 243. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610124
 12. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/249/
 13. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 b.
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 757–758. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650382
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-37

Gjertrud Hansdatter Kleive1

K, #7579, (1798 - 1875)
Far*Hans Nilsson Kleive1,2 (1761 - 1802)
Mor*Kirsti Persdotter Årø1,2 (1761 - 1811)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megGjertrud ble døpt den 19. august 1798 i Molde kirke. Faddere: Lasse Kristoffersson Reistad, Salamon Jonsson på Molde, Ivar Nilsson Draget, Sissel Molde, Beret Fuglset og Anne Maria i Gjerdet.1 Gjertrud Hansdatter bodde hos Hans Nilsson og Kirsti Persdotter på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801.2,3
Annet navn: Gjertrud Hansdatter Molde, nevnt 1818.4 Gjertrud kaltes bondepike i 1818.4
Hun var fadder ved dåpen til Steffen Knutsson på Vågseter den 9. august 1818 i Veøy kirke.4

Gjertrud giftet seg i 1828 med en uregistrert person.5

Gjertrud døde i 1875.5

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 154. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002573
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 557.
 4. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 6, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670404
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 478.

Hans Nilsson Kleive1,2,3

M, #7580, (1761 - 1802)
Far*Nils Olsson på Kleive4 (c 1722 - 1781)
Mor*Gjøri Andersdotter på Kleive4,5 ( - e 1781)

Familie

Kirsti Persdotter Årø (1761 - 1811)
BarnHans ble født i 1761 på Kleive, Bolsøy.4 Hans ble døpt den 1. februar 1761 i Kleive kirke, Bolsøy.4,6
Han var arving ved skiftet etter Nils Olsson på Kleive den 10. desember 1781: 13 daler 2 ort 4 skilling.7
Han var myndling av Per Knutsson i Amundsgarden i 1781.5
Hans Nilsson Kleive var postdreng i 1787.8
Hans giftet seg ca. 1790 med Kirsti Persdotter Årø. De fikk et barn sammen allerede i 1787. Hun ble da kalt løs pike, antakelig i betydningen ikke i tjeneste.9,10,1
Han og Kirsti var husfolk i Molde i 1792.3
Han og Kirsti var husfolk på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Gjøri Hansdatter, Gjertrud Hansdatter og Brit Sjurdsdotter. Brit var farsøster av Kirsti og losjerte hos dem. Hans bodde der til sin død.9,11

Hans døde i 1802 i Molde. Den 14. januar ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.12,2 Han ble jordfestet den 18. januar 1802.2

     Navnet hans ble skrevet Hans Nielsen Klewe i 1798.10

Bygdebok for Vågane (s. 478) sier at Hans Nilsson Kleive het «Hans Gjednes» og døde som husmann der i 1805 – samt at kona, Kirsti Persdotter, var fra Gausdal. Alt dette er feil.13

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 58 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-56
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-46
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1792.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 555 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670560
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-122
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 555 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670560
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 24 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-26
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 154. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002573
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 557.
 12. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 13. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 478.
 14. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a.

Salamon Jonsson Årø1,2,3

M, #7581, (1766 - 1810)
Far*Jon Åmundsson i Ura4 (c 1746 - )
Mor*Mette Persdatter i Malmedalen4 (1739 - )
5-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Synneva Andersdotter ved Brua (c 1765 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnSalamon ble født i 1766 i Bolsøy, utenom ekteskap.4 Salamon ble døpt den 1. juni 1766. Faddere: Per Sjurdsson, Per Persson på Årø, Per Tøndergård, Anne Årø og Mari Årø.4
Salamon giftet seg med Synneva Andersdotter.5,1,2
Han var fadder ved dåpen til Ola Hanssen den 22. april 1796 i Molde kirke.6

Annet navn: Salamon Jonsson på Molde, nevnt 1798.7
Han var fadder ved dåpen til Gjertrud Hansdatter Kleive den 19. august 1798 i Molde kirke.7
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Solberg den 19. april 1800: en gammel lerretsskjorte (17 skilling).8
Salamon Jonsson hadde Peter Kristensson som fosterbarn i 1801.1
Han og Synneva var husfolk på mnr. 114, ved Brua, Molde, i 1801, sammen med Ingebrigt Salamonssen, Andrina Salamonsdatter og Anna Persdatter. Anna var losjerende. Synneva og Salamon bodde ved Brua allerede i 1796. Huset var taksert til 20 daler i 1807.1,9,10
Han ble kalt Salamon Ingebrigtsson i 1810 (etter stefaren).11,12

Salamon døde i 1810 i Molde. Den 9. april ble det betalt 2 ort for kirkegårdsjorden, og 2 ort 16 skilling for ringing med den store klokken.12,11 Han ble jordfestet den 15. april 1810.12

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 114. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002371
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 504 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360981
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 281 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/287/
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 180 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-139
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-8
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-13
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 281 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/286/
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, Indenfor Broen, forsikringsnr. 107. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026
 11. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1810. Uvisse inntekter, 9. april.
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 15. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226

Ivar Nilsson Bolsøy1,2

M, #7582, (ca. 1758 - 7. juni 1831)
Far-?*Nils Olsson på Bolsøy (c 1713 - 1762); trolig2
Mor-?*Brit Bolsøy ( - e 1762); trolig2Ivar ble trolig født ca. 1758.1
Iver hos Mad: Steffensen kjøpte ved skifteauksjonen etter Erik Kristensson på Bergsgjerdet den 26. mars 1776.3
Ivar Nilsson tjente kanskje hos Maren Steffenssen i Molde i 1776.
Knut kusk, Ingebrigt snekker og Jakob Knutsson hadde plass i 12. stol, mannssiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 4 skilling hver. I 1782–83 var Jakobs plass overtatt av Fasmers dreng (kanskje Ivar Nilsson).4,5
Han tjente kanskje hos madam Maren Magdalena Fasmer i 1796.6
Iver hos Mad: Fasmer var fadder ved dåpen til Ola Hanssen den 22. april 1796 i Molde kirke.6

Annet navn: Ivar Nilsson Draget, nevnt fra 1798 til 1799.7,8
Han var fadder ved dåpen til Gjertrud Hansdatter Kleive den 19. august 1798 i Molde kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Andrina Salamonsdatter den 14. april 1799 i Molde kirke.7
En arbeider Iver Nielssen (i sitt 46. år) losjerte hos Per Olssen og Elen Nilsdatter på mnr. 81, Hovedgata, Molde, i 1801.9,10

Ivar døde den 7. juni 1831 i Molde, ugift, som gammel tjener hos fru Hagerup.1,2 Han ble gravlagt den 11. juni 1831.1 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 8. juni 1832. Etter omkostninger ble inntekten 31 daler 13 skilling. I tillegg hadde boet 14 daler 2 ort 21 skilling i rede penger.2 Skiftet etter ham ble sluttet den 6. desember 1834. Arvinger: Ola Nilsson på Staurset og Nils Ivarssen Reknes. Formue: 45 daler 3 ort 10 skilling. Gjeld: 9–1–16. Omkostninger: 5–1–6. Arv: 31–0–12, minus avgift. Siden arvingene var legdskaller, gikk midlene til fattigkassen.2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 208, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620541
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 187 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/190/
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 a–223 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670224
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, mannssiden, nr. 12.
 5. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Stolpenger, mannssiden, nr. 12.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-13
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-8
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 81.
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 73. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020

Sissel Magrete Jørnsdotter1,2,3

K, #7583, (1748 - 1806)
Far*Jørn Persson på Fiskarstranda4,1 (c 1715 - 1749)
Mor*Abel Johannesdotter Rosenkvist1,3 ( - e 1762)

Familie 1

Ellev Ellevsson Berg (c 1740 - e 1786)
Fire barn er nevnt i et skifte.23 
Barn

Familie 2

Per Persson Hollingen (o 1745 - 1814)Annet navn: Sissel Magrete Jørnsdotter på Fiskarstranda.1,4
Sissel Magrete ble født i 1748 på Fiskarstranda, Borgund på Sunnmøre.4 Sissel Magrete ble døpt den 7. juli 1748 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.4
Hun var arving ved skiftet etter Jørn Persson på Fiskarstranda den 17. november 1749.1
Sissel Magrete Jørnsdotter bodde hos Tore Nilsson Hille og Abel Johannesdotter Rosenkvist i Kirkebakken, Molde, i 1762.3
Sissel Magrete giftet seg med Ellev Ellevsson Berg.
Hun og Ellev bodde på mnr. 42, Vestre Schultzhagen, Molde, fra 1773. (Forrige husmann var Jon Davidssen, s.d.) De bygde nytt hus på branntomten, men flyttet året etter. Neste beboer var Per Gunnarsson Lind (s.d.).5,6
Hun og Ellev bodde på fhv. mnr. 45 (1776), Vestre Schultzhagen, Molde, fra 1774. (De overtok etter Hans Jørgen Duborgs enke, s.d.) I 1775 leide Ellev naustgrunn av Reknes gård for 2 ort i året. De flyttet og huset stod øde i 1776.7,8,9
Hun og Ellev bodde på mnr. 74, Kirkebakken, Molde, i 1776. (De overtok etter Anders Tørressen, s.d.) Året etter bodde Knut Bjørset (s.d.) i huset.10,11
Hun og Ellev bodde på fhv. mnr. 27, Myra, Molde, i 1777. (De hadde overtatt etter Kjell smed, s.d.) Huset var taksert til 30 daler. Det ble revet og fjernet året etter.12
Hun og Ellev bodde på fhv. mnr. 95, Hjørnet, Molde, fra 1778. (Forrige beboer var Ivar Tøndergård, s.d.) De flyttet og huset stod øde året etter.13,14
Hun og Ellev bodde på fhv. mnr. 98 (1809), Haugan, Molde, fra 1779 til 1784.15,16
Sissel Magrete trolovet seg den 21. april 1797 med Per Persson Hollingen. Forlovere: Kristen Larsson Strande og Jon Knutsson Strande.17
Sissel Magrete giftet seg den 10. august 1797 i Molde kirke med Per Persson Hollingen. Den 5. september ble det betalt 1 daler for vielsen.17,18,2,19
Hun ble kalt Sissel på Molde, nevnt 1798.20
Hun var fadder ved dåpen til Gjertrud Hansdatter Kleive den 19. august 1798 i Molde kirke.20
Hun var arving ved skiftet etter Jørgen Ellevssen den 27. april 1800.21
Sissel og Per losjerte på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801. Han kaltes husmann. Husets innehaver var Jon Strande (s.d.).2

Sissel Magrete døde i 1806 i Molde.22,19 Hun ble jordfestet den 9. februar 1806.22

     Navnet hennes ble skrevet Cicilia Magrethe Jørgensdotter i 1762.3

Kilder/noter

 1. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 70 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24558/84/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 155. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002579
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Kirkebachen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/16/
 4. [S776] Borgund mini. 1739–61: døpte, 1748, 4. søndag etter trinitatis. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-104
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1773, tingsvitne. Endringer, mnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064175
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, mnr. 51. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/288/
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, mnr. 45. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/288/
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1776, tingsvitne. Endringer, mnr. 45. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064194
 10. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1776, tingsvitne. Endringer, mnr. 84. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064194
 11. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Hougene, mnr. 80. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064092
 12. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Myhren, mnr. 27. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064090
 13. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1778, tingsvitne. Endringer, mnr. 103. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064087
 14. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1779, tingsvitne. Endringer, mnr. 103. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064084
 15. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1779, tingsvitne. Endringer, mnr. 107. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064084
 16. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1784, tingsvitne. Endringer, mnr. 107. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064075
 17. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 a, nr. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-62
 18. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.
 19. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#33
 20. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 21. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 284 b–285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/290/
 22. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1806, 9. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 23. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 284 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/290/
 24. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 285 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/

Brit Tostensdotter på Fuglset1,2

K, #7584, (ca. 1766 - )
Far*Tosten Larsson på Fuglset3 (1726 - 1787)
Mor*Brit Ottarsdotter på Fuglset4 ( - e 1789)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megBrit ble født ca. 1766 på Fuglset, Bolsøy.2
Hun var fadder ved dåpen til Beret Kristine Persdotter i Fannbostadgjerdet den 16. desember 1787.5
Hun var fadder ved dåpen til Knut Persson den 10. april 1791 i Molde kirke.1,6
Beret Fugelset var fadder ved dåpen til Gjertrud Hansdatter Kleive den 19. august 1798 i Molde kirke.7
Brit Tostensdotter på Fuglset var vever og farger i 1801.2 Hun bodde hos broren Lars Tostensson og kona Gjertrud Lassesdotter på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1801.2,8

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.
 3. [S363] Bolsøyboka II: s. 230. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=233
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 332 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/337/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 58 b, 1809, 2. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630146

Anne Maria Persdotter i Fannbostadgjerdet1

K, #7585, (ca. 1781 - )
Far*Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet1 (c 1749 - c 1806)
Mor*Beret Kristine Sjurdsdotter i Fannbostadgjerdet1 (1758 - )
5-menning 6 ganger forskjøvet til megAnne Maria ble født ca. 1781.1
Hun ble kalt Anne Maria i Gjerdet, nevnt 1798.2
Hun var fadder ved dåpen til Gjertrud Hansdatter Kleive den 19. august 1798 i Molde kirke.2
Hun var arving ved skiftet etter Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet den 11. mai 1807.
Hun var myndling av Lars Tostensson på Fuglset i 1807.1

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 185 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/198/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.

Gjøri Hansdatter Kleive1,2

K, #7586, (1795 - )
Far*Hans Nilsson Kleive2,1 (1761 - 1802)
Mor*Kirsti Persdotter Årø2,1 (1761 - 1811)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ivar Lassesson på Geitnes (1792 - 1875)

Familie 2

Arne Larsson på Årø (1797 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnGjøri ble døpt den 1. november 1795 i Molde kirke. Faddere: Kaspar kiper, Ola Olsson Kavli, Sjurd Årø, Anne i Molde, Guru i Molde og Kari i Gjerdet.2 Gjøri Hansdatter bodde hos Hans Nilsson og Kirsti Persdotter på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801.1,3
Gjøri fikk barn med Ivar Lassesson på Geitnes i 1816.4
Gjøri giftet seg i 1819 med Arne Larsson på Årø.4,5
Annet navn: Gjøri Hansdatter på Årø, nevnt 1820.5,6
Hun og Arne var brukere på Årø, Bolsøy, i 1820.6
Gjøri Aarøe var fadder ved dåpen til Markus Sørensson på Årø den 5. november 1820 i Molde kirke.6,7
Gjøri og Arne var kårfolk på bnr. 3, Ytre Årø, Bolsøy, i 1865.5

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 154. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002573
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 557.
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 478.
 5. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, 30a, Aarø ytre.
 6. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 14.
 7. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 14.

Ola Nilsson1,2,3

M, #7587, ( - etter 1757)

Familie

BarnOla Nilsson var løskar i Bolsøy i 1757.4,3
Ola fikk barn med en uregistrert person i 1758 i Lesja. Barnemora var ei reisende kvinne med tilhold i Bolsøy.4

Kilder/noter

 1. I Bygdebok for Lesja kalles han «Ola Nilss. ‘Skullevær’», men det er kanskje feillesning fra kirkeboken av «Ole Nielsen skulle være hendes Barns Fader».
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 448.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 481.
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 447.

Lodisa Olsdotter på Lyftingsbakken1

K, #7588, (24. april 1758 - )
Far*Ola Nilsson2 ( - e 1757)Lodisa ble født den 24. april 1758 på Lyftingsbakken, Siem, Lesja, utenom ekteskap.1 Hun ble døpt den 27. april 1758 i Lesja kirke. Faddere: Tosten Syversson på Klukkstad, Eirik smed og Kari Jonsdotter på Lyftingsbakken o.a.1 Mora var ei reisende kvinne med tilhold i Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 447.
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 448.

Tosten Syversson på Klukkstad1,2

M, #7589, (ca. 1708 - ca. 1782)
Far*Syver Jespersson på Hågå3 ( - c 1717)
Mor*Anne Justsdotter på Hågå3 (c 1666 - 1755)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megTosten ble født ca. 1708.3
Tosten giftet seg med en uregistrert person. 7 barn.2 Han var bruker på Systugu, Klukkstad, Lesja, fra ca. 1745 til midten av 1770-årene. De bygslet ½ hud i 1747.2
Han var fadder ved dåpen til Lodisa Olsdotter på Lyftingsbakken den 27. april 1758 i Lesja kirke.4


Tosten døde ca. 1782.2

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 448.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 25.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 721.
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 447.

Jesper Syversson på Hågå1

M, #7590, (ca. 1646 - 1725)

Familie

Anne Olsdotter på Hågå
De hadde åtte barn.1 
BarnJesper ble født ca. 1646.1
Jesper giftet seg med Anne Olsdotter på Hole.1 Tore Håkensson på Hattrem og Jesper Syversson på Hågå solgte 4 skinn på Hauje, Lesja, og 4½ skinn i en Hole-gård i 1683 til Erland Olsson på Hole. Jorden i Hauje var allerede pantsatt til Erland.2,3 Jesper Syversson på Hågå og Anne eide og brukte i Oppistugu, Hågå, Lesja, fra 1660-årene til 1712.1 Jesper og Anne holdt skifte i 1712. Sønnen Syver overtok gården.1

Jesper døde i 1725 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 721.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 266.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 265. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#268

Syver Jespersson på Hågå1

M, #7591, ( - ca. 1717)
Far*Jesper Syversson på Hågå1 (c 1646 - 1725)
Mor*Anne Olsdotter på Hågå1
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Justsdotter på Hågå (c 1666 - 1755)
De hadde fire barn.1 
BarnSyver giftet seg med Anne Justsdotter på Tynnøl.1
Han og Anne var selveiere i Oppistugu, Hågå, Lesja, fra 1712. Etter hans død drev hun gården videre til sønnen Jesper overtok, trolig omkring 1730.1

Syver døde ca. 1717 på Hågå, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 721.

Anne Justsdotter på Hågå

K, #7592, (ca. 1666 - 1755)
Far*Just Toresson på Tynnøl1 (c 1628 - c 1713)
Mor*Guri Tostensdotter på Tynnøl1 ( - e 1713)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Syver Jespersson på Hågå ( - c 1717)
De hadde fire barn.2 
BarnAnne ble født ca. 1666 på Tynnøl, Lesja.1
Annet navn: Anne Justsdotter på Tynnøl.1
Anne giftet seg med Syver Jespersson på Hågå.2
Hun og Syver var selveiere i Oppistugu, Hågå, Lesja, fra 1712. Etter hans død drev hun gården videre til sønnen Jesper overtok, trolig omkring 1730.2

Anne døde i 1755 i Lesja.2

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 591.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 721.

Eirik smed1

M, #7593Han var fadder ved dåpen til Lodisa Olsdotter på Lyftingsbakken den 27. april 1758 i Lesja kirke.2

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 448.
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 447.

Kari Jonsdotter på Lyftingsbakken1

K, #7594

Familie

De hadde iallfall to barn.1 Ifølge tradisjon var hennes hjemsted på Nørstegard, Lesja.1
Kari giftet seg i 1747 med en uregistrert person.1
Hun var huskone på Lyftingsbakken, Siem, Lesja, i 1755. Ei Kari Jonsdotter på Siem gikk til alters allerede i 1742 og 43.1,2
Hun var fadder ved dåpen til Lodisa Olsdotter på Lyftingsbakken den 27. april 1758 i Lesja kirke.3

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 481.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 629. https://www.nb.no/items/97931ac17221efc5bd888053d14f055b?page=632
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 447.

Magrete Matsdotter på Kringstad1,2,3,4

K, #7595, (ca. 1760 - )
Far*Mats Jespersson på Kringstad3,5 ( - c 1764)
Mor*Siri Lassesdotter på Kringstad3 (c 1733 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Rasmus Sjurdsson på Årø (1744 - 1795)
Tre barn levde i 1796.10 
BarnMagrete ble født ca. 1760.3,5
Hun var myndling av Hans Jespersson på Kringstad i 1765.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Hans Jespersson på Kringstad den 4. mars 1769: 15 daler 3 ort 6 skilling.6
Hun var myndling av Ola Andersson på Kringstad i 1769.5

Magrete giftet seg den 30. juni 1782 i Molde kirke med Rasmus Sjurdsson i Fiksdalen.2,4 Rasmus Sjurdsson og Magrete Matsdotter på Kringstad ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. Brudefølget deres hadde fart gjennom byen med «Svermerie og Støyen» på en søndag, og det var 31 gjester, som var fler enn tillatt. Blant disse var slektningene Siri Lassesdotter på Kringstad, Jon Hansson på Kringstad, Anders Larsson i Fiksdalen, Jakob Sjurdsson på Årø, Nils Olsson i Malmedalen, Ingebjørg Sjurdsdotter i Malmedalen, Knut Sjurdsson på Torhus, Lasse Matsson på Mek, Sofie Lassesdotter på Sommarnes og Magrete Lassesdotter på Røsshol. Brudgommen innrømte at det ble skjenket litt brennevin «til Giesternes Fornødenhed» i bryllupet, og at det hadde vart til morgenen 2. juli, som var lenger enn tillatt. Rasmus ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 2 ort 16 skilling for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking i bryllupshuset, 5 daler for festing over tiden, og 1 daler 1 ort 4 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 11–3–20, som tilfalt sognets fattige.2,7

Hun og Rasmus bodde på Kringstad, Bolsøy, fra 1782 til 1786.2,4,8
Hun og Rasmus bodde på Årø, Bolsøy, fra 1786. Han døde som bruker. Hun bodde fremdeles der i 1797.9,10,11
Annet navn: Magrete Matsdotter på Årø, nevnt 1797.11,10
Magrete trolovet seg den 19. mai 1797 med Ola Persson på Øverland. Forlovere: Ola Persson på Øverland o.a.11
Magrete giftet seg den 25. juni 1797 i Bolsøy kirke med Ola Persson på Øverland.11,12,13
Hun og Ola var husfolk på Kringstad i 1801, sammen med Anne Rasmusdotter, Sjurd Rasmusson, Rasmus Olsson og Per Olsson. Plassen hadde jord.13

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 507 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536
 2. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 264 a.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 506 b–507 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536
 7. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a.
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 296 a & 309 b.
 10. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 240 a.
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 119 a, nr. 7.
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b.
 13. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kringstad.

Lasse Ivarsson på Geitnes1,2

M, #7596, (1766 - 1835)
Far*Ivar Knutsson i Solemdalsgjerdet3,4 (1728 - 1813)
Mor*Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet4,5 (c 1725 - 1783)

Familie 1

Mali Lassesdotter på Geitnes (1768 - 1804)
De hadde seks barn, hvorav fire levde i 1805.9,8 
Barn

Familie 2

Kirsti Persdotter Årø (1761 - 1811)
De hadde ikke barn.12 

Familie 3

De hadde ikke barn. Annet navn: Lasse Ivarsson i Solemdalsgjerdet.4,3
Lasse ble født i 1766 i Solemdalsgjerdet, Bolsøy, som tvilling.3 Lasse ble døpt den 19. oktober 1766. Faddere: Ivar Nilsson på Fransgjerdet o.a.3
Annet navn: Lasse Ivarsson i Gjerdet, nevnt 1782.5
Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson i Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.5,6,7
Han var arving ved skiftet etter Alet Knutsdotter i Solemdalsgjerdet den 28. mars 1784.4

Lasse giftet seg i 1791 med Mali Lassesdotter i Røvik.8,9
Han og Mali var selveiere i Nordigarden, Geitnes, Bolsøy, fra 1795. Sønnen Ivar fikk skjøte i 1819.9,10
Lasse Ivarsson på Geitnes solgte i Båtneset, Geitnes, Bolsøy, i 1802 til Ivar Andersson på Geitnes.11
Lasse Ivarsson på Geitnes giftet seg den 9. juni 1805 i Molde med Kirsti Persdotter Årø (forlovere: Lars Tostensson på Fuglset o.a.)1,2
Lasse Ivarsson på Geitnes solgte våningshus (uten grunn) og naust på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, den 27. juli 1805 til Tore Persson. Kjøpesum: 80 daler. Huset hadde tilhørt selgerens kone, Kirsti Persdotter.2 Lasse signerte med påholden penn i 1805.2
Lasse giftet seg med en uregistrert person.12

Lasse døde i 1835.9

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 557.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 a, menn, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620581
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670696
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 7. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 8. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 121 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690133
 9. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 477.
 10. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 479. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=482
 11. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 641. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=644
 12. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 478.

Tosten Larsson på Fuglset1,2,3

M, #7597, (1726 - 17. juli 1787)
Far*Lars Andersson på Øygarden4,5 (c 1672 - 1728)
Mor*Brit Tostensdotter på Øvstedalen4,5 (c 1686 - 1726)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Brit Ottarsdotter på Fuglset ( - e 1789)
Tosten og Brit var tremenninger. To barn levde i 1788.7,8 
BarnAnnet navn: Tosten Larsson på Eidhammar.6
Tosten ble født i 1726 på Indre Eidhammar, Tresfjord.6
Han var myndling av Knut Ingebrigtsson på Fuglset i 1739.4

Tosten trolovet seg den 12. januar 1749 med Brit Ottarsdotter på Årø.7
Tosten giftet seg den 28. januar 1749 med Brit Ottarsdotter på Årø. De var tremenninger og hadde ekteskapsbevilling av 18. oktober 1748. Den 17. juni 1749 ble han bøtelagt 12 og hun 6 daler fordi de fikk barn før de giftet seg.8,9,7,10
Tosten Larsson kjøpte 1 våg 2 pund med bygselrett og bygninger på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, den 15. april 1751 av Ola Olsson og Lasse Persson o.a. Selgerne var Tostens medarvinger etter Knut Ingebrigtsson og Anne Tostensdotter på Fuglset. (Ola og Lasse solgte på vegne av sine koner.) Kjøpesum: 230 daler. Skjøtet ble utstedt på Fuglset, og tinglyst 14. juni.11,12
Tosten Larsson hadde Per Iverssen i tjeneste fra 1752. Per kom dit om våren.2
Han var verge for Per Persson på Tøndergård i 1762.13

Han og Brit var brukere på bnr. 1 i 1762. Ola Tostensson bodde også der. De var selveiere. Tosten var bruker der til sin død.14,15,16 Tosten Larsson hadde Marta Lassesdotter og en Per i tjeneste i 1762. Hun flyttet ved trolovelsen året etter.14,17 Sverke Arnsson Hartun pantsatte husene sine i Molde til fogden Jakob Andreas Eg for 50 daler den 5. desember 1763. De var kjøpt fra Tosten Larsson på Fuglset.18
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Hovdenakk og Lisbet Styrkårsdotter den 23. juli 1764: 4 daler 2 ort 16 skilling.19,20
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765: 1 ort 16 skilling.21
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Steffensson Gusjås den 14. oktober 1768 på Fuglsetneset, Molde: 6 daler 3 ort i 9 års grunnleie (à 3 ort), 1 daler for tønnestav, og 1 daler 2 ort for brenneved o.a. – til sammen 9 daler 1 ort, men grunnet fallitt fikk han bare 3 ort.22
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Arnessen den 16. desember 1768: 1 daler 2 ort.23
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Ottarsdatter den 20. mars 1769 i Molde: 1 daler.24
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Hanssen Gyttrich den 12. september 1771: 20 skilling.25
Han var fadder ved dåpen til Brit Lassesdotter den 28. mars 1773.26
Han var verge for Sjurd Persson på Årø i 1776.27
Han var fadder ved dåpen til Kari Persdotter i Fannbostadgjerdet den 13. mars 1777.28
Han var verge for Anne Ottarsdotter på Årø i 1778 og 1781.29,30
Han var kreditor ved skiftet etter Lasse Olsson i Bergsbakken den 18. september 1778: 1 daler 3 ort 16 skilling.31
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Jon Torjersson på Ellingsgarden den 9. februar 1780: bakstefjøl (13 skilling), stamp (2 skilling), to halvtønner (2 skilling), to gamle låser (1 ort) samt tre dørjern «og endeel skrab» (1 ort 17 skilling).32,33
Han var verge for Marit Ivarsdotter i 1780.34
Han var forlover for Ivar Tomasson Remmem og Åse Nilsdotter, som ble trolovet den 5. oktober 1780 i Bolsøy.35
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Knutsson Storholm i 1783: 1 daler 1 ort.36,37

Tosten Larsson på Fuglset solgte ½ våg (ett bruk) med bygselrett i Ytre Sigerset, et annet navn på Ellingsgarden, Bolsøy, den 20. oktober 1783 til Ivar Eriksson. Kjøpesum: 99 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.1
Han var kreditor ved skiftet etter Per Perssen på Røysa den 1. april 1785: 2 daler i pant.38
Han var verge for Kirsti Persdotter Årø i 1786.8
Han var fadder ved dåpen til Elen Olava Ivarsdatter den 9. april 1786 i Molde kirke.39,40
Han var verge for Karen Andersdotter på Sigerset i 1786.3
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Nilsson og Ingebjørg Jakobsdotter på Bolsneset den 20. februar 1787.41


Tosten døde den 17. juli 1787 på Fuglset, Bolsøy.16

Kilder/noter

 1. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 303 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660264
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 358. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-182
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 214 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670794
 4. [S77] Tresfjord I: s. 418. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=421
 5. [S77] Tresfjord I: s. 653.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 652.
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 254 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400713
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 332 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/337/
 9. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 254 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400712
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 256 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400714
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 46 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650525
 12. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 114. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410060
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/59/
 14. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 6, Fugelset.
 15. [S363] Bolsøyboka II: s. 230. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=233
 16. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 17. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juli, mnr. 6. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/378/
 18. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 147.
 19. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 498. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 20. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 499. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 21. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 22. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 478 b–479 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660507
 23. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 593. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/15/
 24. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 571.
 25. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 26. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 b, piker, 1773. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 27. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 214 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670216
 28. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 b, jenter, 1777, 13. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620589
 29. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 395 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670397
 30. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 244 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660205
 31. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 404 b–405 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/408/
 32. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 520 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670525
 33. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 208 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660170
 34. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/
 35. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620548
 36. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490
 37. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 324. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610165
 38. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008–1010. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 39. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 57 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 40. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 176 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-135
 41. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 238 b–239 b.
 42. [S77] Tresfjord I: s. 382. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#385
 43. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 a, menn, 1782, februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630041
 44. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a, menn, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579

Lars Tostensson på Fuglset1,2,3

M, #7598, (1763 - 3. april 1809)
Far*Tosten Larsson på Fuglset4 (1726 - 1787)
Mor*Brit Ottarsdotter på Fuglset4,5 ( - e 1789)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Lassesdotter på Fuglset (1764 - )
Sju barn levde i 1809.17 
BarnLars ble født i 1763 på Fuglset, Bolsøy.4 Lars ble døpt den 23. mai 1763 i Bolsøy kirke. Faddere: Knut Knutsson Fuglset, Anne Griset og Anne Asphol o.a.4,6
Han og Brit Ottarsdotter var brukere på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1789. De var mor og sønn, og skulle svare 1 daler 2 ort hver i formuesskatt.7
Lars giftet seg med Gjertrud Lassesdotter i Røvik.1
Han var kreditor ved skiftet etter Magnus Teiste i november 1796: 3 daler for varer, hvorav han fikk 3 ort 16 skilling.8
Lars Tostensson på Fuglset var postbonde i 1801.1
Lars og Gjertrud var brukere på bnr. 1 i 1801. Brit Tostensdotter o.a. bodde også der. Lars og Gjertrud var fremdeles der i 1809.1,3 Lars Tostensson hadde Ingebrigt Larsson som postdreng i 1801.1
Han var forlover for Anders Knutssen på Fuglsetbøen og Anne Jakobsdotter på Årø, som giftet seg den 12. november 1801 i Molde kirke.9,10
Han var forlover for Kirsti Persdotter Årø og Lasse Ivarsson på Geitnes, som giftet seg den 9. juni 1805 i Molde.11,12
Han var forlover for Knut Knutsson Tøndergård og Mari Jørnsdotter i Leirgrovvik, som giftet seg den 28. november 1806.13
Han var verge for Susanna Kristensdatter i 1807.14
Han var forlover for Ingebrigt Larsson på Fuglset og Kristi Knutsdotter på Fuglset, som giftet seg den 6. juni 1808.16


Lars døde den 3. april 1809 på Fuglset.17

     Navnet hans ble skrevet Lars Fuelseth i 1807.15

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660233
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 58 b, 1809, 2. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630146
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a, menn, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 332 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/337/
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a, 1763, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 7. [S1392] Risør og Romsdal formuesskatt 1789: Romsdal fogderi, manntalls- og skatteprotokoll. Side 61, Fugelset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101505211245
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 a–232 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660232
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-50
 10. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a.
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 557.
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 138 b, 1806, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 14. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 15. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 185 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/198/
 16. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 138 b, 1808, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 17. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 328 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690347

Mali Lassesdotter på Geitnes1

K, #7599, (1768 - 1804)
Far*Lasse Eriksson i Røvik2 (1728 - 1781)
Mor*Siri Andersdotter i Røvik2 (1730 - 1808)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lasse Ivarsson på Geitnes (1766 - 1835)
De hadde seks barn, hvorav fire levde i 1805.3,1 
BarnMali ble født i 1768 i Røvik, Bolsøy.2
Annet navn: Mali Lassesdotter i Røvik.3
Mali giftet seg i 1791 med Lasse Ivarsson i Solemdalsgjerdet.1,3
Hun og Lasse var selveiere i Nordigarden, Geitnes, Bolsøy, fra 1795. Sønnen Ivar fikk skjøte i 1819.3,4

Mali døde i 1804 på Geitnes, Bolsøy, i barselseng.5

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 121 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690133
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 193.
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 477.
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 479. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=482
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 478.

Ingebjørg Jakobsdotter på Bolsneset1,2

K, #7600, (1722 - 1. mai 1785)
Far*Jakob Knutsson på Vik3 (c 1660 - 1742)
Mor*Sissel Eriksdotter på Vik3 (c 1685 - 1767)
5. tippoldemor til meg

Familie

Ola Nilsson på Bolsneset (1723 - c 1785)
Tre barn levde i 1787.1 
BarnIngebjørg ble født i 1722 på Vik, Vestnes.3
Annet navn: Ingebjørg Jakobsdotter på Vik, nevnt fra 1753 til 1754.4,5,6 Ingebjørg tjente hos Kristen Hansson på Kyrkjesylte på bnr. 1, Kyrkjesylte, Tresfjord, i juni 1753.4 Ola Nilsson i Hjelvika angav seg for sogneprest Erik Røring den 23. juni 1753. Ola sa han hadde besvangret Ingebjørg Jakobsdotter på Vik etter (Romsdals)martnan forrige høst, da de tjente hos Jon Børresson på Rypdal: «Eftter hvilken syndige Omgiængelse Qvindfolket nu skal være gandske frugtsommeLig.» Ola tjente fremdeles hos Jon. Ingebjørg og Ola stod til offentlig skriftemål 26. august i Tresfjord kyrkje.4,7
Ingebjørg trolovet seg med Ola Nilsson i Hjelvika den 13. januar 1754 i Tresfjord kyrkje, etter gudstjenesten. Forlovere: Ola Eriksson på Skeidsvoll og Børre Persson på Rypdal.5
Ingebjørg giftet seg den 5. februar 1754 i Veøy med Ola Nilsson i Hjelvika.6,1
Annet navn: Ingebjørg Jakobsdotter på Rypdal.6 Ingebjørg Jakobsdotter på Rypdal og Ola var husfolk på en plass i Rypdalshagen, Rypdal, Tresfjord, fra 1754 til etter 1763.8,6
Hun og Ola bodde på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy, i 1780. De døde som leilendinger der.9,10,11

Ingebjørg døde den 1. mai 1785 på Bolsneset, etter mannen.2,1 Det ble holdt skifte etter henne og Ola den 20. februar 1787. Kreditorer: Peter Nikolai Møller, Tosten Larsson på Fuglset, Per Arnesson på Litlebostad, Ragnhild Olsdotter på Bolsneset, Lars Larsson på Berg, Jakob Olsson på Nesje og Knut Benjaminsson på Bolsneset. Blant kjøperne var Jakob Nilsson på Haugan, Benjamin Olsson på Draget, Jakob Tomasson på Røbekk, Ola Olsson Sylte og Ivar Sjurdsson på Brokstad. Boet var fallitt.12

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Jacobsdatter Wiik fra 1753 til 1754.4,5

Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 130) var Ingebjørg Jakobsdotter på Vik og søstera Siri barn av Jakob Nilsson på Nesje, men det er ikke riktig.
På s. 630 er Ingebjørg feilplassert i Litlevik, Veøy.13,14,3

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 238 b.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 b.
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 259.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 374. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660393
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 381. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660397
 6. [S77] Tresfjord I: s. 367.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 376. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660394
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 393. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 151 a.
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 a.
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 239 b.
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 238 b–239 b.
 13. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 130. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=133
 14. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 630.
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 375. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660394