Beret Jonsdatter i Bakken1,2

K, #7501, (ca. 1778 - )
Far*Jon Nilssen i Bakken5,4 (c 1740 - 1828)
Mor*Anne Kristensdatter i Bakken3,4 (c 1743 - 1806)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Beret ble født ca. 1778 i Molde.5,3 Hun var spinner i 1801.5 Hun bodde hos Jon Nilssen og Anne Kristensdatter på mnr. 96, Molde, i 1801.5,6
Hun var fadder ved dåpen til Marie Allan den 22. mars 1808 i Molde.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Kristensdatter den 28. januar 1809.7
Hun var fadder ved dåpen til Ingvar Korsan den 20. juli 1809 i Molde.2


     Beret Johansdatter og Beret Jonsdatter i Bakken kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 21 b.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 23 a.
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 96.
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 19 a, Weiten, forsikringsnr. 89. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063022
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
Sist redigert5. oktober 2018

Nils Jonssen i Bakken1,2

M, #7502, (ca. 1781 - før 1817)
Far*Jon Nilssen i Bakken2 (c 1740 - 1828)
Mor*Anne Kristensdatter i Bakken1,2 (c 1743 - 1806)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Nils ble født ca. 1781 i Molde.2 Han var matros i utenlandsfart i 1801.2 Han bodde hos Jon Nilssen og Anne Kristensdatter på mnr. 96, Molde, i 1801.2,3
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristensdatter den 28. januar 1809.4


Nils døde trolig før 1817.5

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 96.
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 19 a, Weiten, forsikringsnr. 89. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063022
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
Sist redigert5. oktober 2018

Mette Jørgensdatter på Røysa1,2

K, #7503

Familie

Fredrik Kristensson på Røysa (c 1695 - 1740)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Mette giftet seg med Fredrik Kristensson.3,4
Hun var fadder ved dåpen til Karen Knutsdatter den 21. juni 1722 i Molde kirke.5
Mette og Fredrik bodde på Østre Røysa, Molde, iallfall fra 1728 til 1740.6,7
Hun var fadder ved dåpen til Nils Nilssen under Berget den 12. oktober 1738 i Molde kirke.8
Hun var fadder ved dåpen til Peder Sveinssen den 17. mai 1739 i Molde kirke.9
Mette Jørgensdatter bodde hos Hans Smit innpå Gata, Molde, i 1762.1 Mette Jørgensdatter bodde innpå Gata i 1764 sammen med Sofie Elisabet Fredriksdatter. De bodde samme sted som i 1762, men nå for seg selv. Mette var fattig i 1764, men dattera kunne betale sin egen ekstraskatt.10

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ind paa gaden.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 188 & 197.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 4.1764, Ind paa gaden.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-12
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 95.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 204.
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 188.
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 197.
 10. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ind paa gaden.
Sist redigert27. april 2018

Hans Smit1

M, #7504     Hans bodde innpå Gata, Molde, i 1762 sammen med Mette Jørgensdatter.1
Hans hadde Sofie Elisabet Fredriksdatter i tjeneste i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ind paa gaden.
Sist redigert8. januar 2014

Anne Fredriksdatter1

K, #7505, (1721 - )
Far*Fredrik Kristensson på Røysa1 (c 1695 - 1740)
Mor-?*Mette Jørgensdatter på Røysa; trolig     Anne ble født i 1721 i Molde.1 Anne ble døpt den 15. juni 1721 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
Sist redigert27. april 2018

Ane Olsdatter i Indre Schultzhagen1,2

K, #7506, (ca. 1735 - )

Familie

Nils Nilssen i Bakken (1738 - 1803)
De hadde ikke barn.      Ane ble født ca. 1735.3
Ane giftet seg med en uregistrert person.2,3
Ane trolovet seg den 3. januar 1796 med Nils Nilssen i Schultzhagen. Forlovere: Jon Nilssen i Bakken og Ola Eriksson Eidsseter.2
Ane giftet seg den 2. februar 1796 i Molde kirke med Nils Nilssen i Schultzhagen. Samme dag ble det betalt 1 daler for bryllupet.2,4,3 Ane og Nils var husfolk på mnr. 153, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Ingebrigt Knutsson. Ingebrigt var losjerende. En annen husholdning losjerte også hos dem (s.d.).3,5
Hun var myndling av Kristen Jøstensson Øverland i 1806.1

Ane Olsdatter i Indre Schultzhagen og Jon Nilssen i Bakken solgte huset på mnr. 153 den 6. oktober 1806 til Ellev Ellevssen Berg. Kjøpesum: 21 daler. Ane skulle ha fritt husvære så lenge hun levde.1

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 567. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610286
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 153. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002567
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 81 b.
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 b.
Sist redigert22. september 2016

Ola Eriksson Eidsseter1,2,3

M, #7507, (ca. 1759 - )

Familie

De hadde iallfall tre barn.3      Ola ble født ca. 1759.3
Ola Eriksson Eidsseter kjøpte hus på mnr. 152, Østre Schultzhagen, Molde, den 2. september 1793 av Peter Nikolai Møller.2
Ola giftet seg med en uregistrert person.3
Han var forlover for Nils Nilssen i Schultzhagen og Ane Olsdatter, som ble trolovet den 3. januar 1796.1

Ola Eriksson Eidsseter solgte hus på mnr. 152 i 1799 til Kristoffer Kristofferssen. Kjøpesum: 49 daler. Skjøtet ble utstedt 10. januar 1800 og tinglyst 14. juli samme år.2,4,5 Ola var bruker på Eidssetra, Bolsøy, i 1801.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Erichsen Esseter i 1796.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 484. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610245
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Eidsæter.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 485. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610245
 5. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 74, mnr. 152. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660361
Sist redigert25. november 2015

Steffen Jonassen på Moldegjerdet1,2,3

M, #7508, (ca. 1713 - 1796)     Steffen ble født ca. 1713.4 Steffen bodde i Molde i 1740.5
Han var fadder ved dåpen til Anemarta Persdatter den 24. januar 1740 i Kleive kirke, Bolsøy.5

Steffen giftet seg med Susanna Knutsdatter.2,6 En Stephen Jonasøn Lønset ble kalt til å vitne på tinget i Fanne tinglag den 13. juli 1745. Han møtte ikke.7 Steffen Jonassen var skysskaffer i ytre del i Fanne tinglag i 1753.8
Han var debitor ved skiftet etter Lasse Lassesson den 8. september 1761 i Romsdal: 1 daler 3 ort 22 skilling.9
Steffen og Susanna bodde på fhv. mnr. 180, Moldegjerdet, Molde, i 1762. Huset ble taksert til 20 daler i 1767. De bodde fremdeles der i 1789, og han skulle etter muntlig angivelse svare 6 skilling i formuesskatt (½ pst.)10,3,11
Han ble kalt Steffen murmester, nevnt 1775.12
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.13
Steffen Jonassen var murmester i Molde ca. 1780. Han deltok i byggingen av arresthuset på Bergsgjerdet i Bolsøy, som stod ferdig i 1780. Steffen kaltes fremdeles murmester i 1789, men var fattig og kunne ikke svare næringsskatt.14,11
Han var fadder ved dåpen til Jens Kristenssen på Fuglsetbøen den 9. september 1781 i Molde kirke.15,16

Annet navn: Steffen Jonassen på Fuglsetneset, nevnt fra 1791 til 1796.6,17

Steffen døde i 1796 på Moldegjerdet, Molde («Fugelsetnesset»).17 Han ble jordfestet den 26. desember 1796 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.17

     Navnet hans ble skrevet Stephen Jonæsen i 1789.18

     Lisbet Jonasdatter og Steffen Jonassen på Moldegjerdet kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Moldgierdet.
 3. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 208.
 4. [S839] Molde sjørulle 1766.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 202. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-104
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 119 b.
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 136 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400593
 8. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 200. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31138/104/
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 363–364. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/184/
 10. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Moldgierdet.
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 180. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 801. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650404
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 14. [S1198] «Fengselsforhold og fangebehandling i Romsdal gjennom 250 år 1»: s. 113. http://books.google.no/books?id=UQsuAgAAQBAJ&lpg=PA2&hl=no&pg=PA113#v=onepage&q&f=false
 15. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-51
 16. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-132
 17. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 16 a.
 18. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 180. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/
Sist redigert15. januar 2017

Anders Rasmusson på Lønset1,2,3

M, #7509
Far*Rasmus Olsson på Lønset4 (c 1671 - e 1733)
Mor*Barbra Andersdotter på Lønset ( - e 1734)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebjørg Andersdotter på Lønset
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Anders bodde på Lønset, Bolsøy, iallfall fra 1732 til 1764.1,5
Anders trolovet seg den 23. november 1732 i Kleive kirke, Bolsøy, med Ingebjørg Andersdotter på Mjelve.1
Anders giftet seg den 6. januar 1733 i Bolsøy kirke med Ingebjørg Andersdotter på Mjelve.6 Anders Rasmusson på Lønset var verge for Maren Nilsdotter på Lønset og Nils Nilsson på Lønset fra 1744. Han var fremdeles verge for Maren i 1764.7,5
Han var forlover for Nils Ivarsson på Lønset og Anne Petersdotter på Jenset, som ble trolovet den 7. desember 1744 i Veøy.8
Han var verge for Eli Knutsdotter i 1754.9
Han var verge for Eli Ivarsdotter på Strande fra 1758.10
Han var verge for Beret Rasmusdotter på Gujorda i 1764.11
Anders Lønset var verge for Sofie Nilsdotter på Ekra i 1765.12
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Torfinnsson i Hommelbukta den 26. juli 1769: 1 daler 1 ort.13
Anders Lønset var verge for Beret Alvsdotter på Lønset i 1772.14

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 131.
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/547/
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 53 b.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 133.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 259.
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 225 b.
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/254/
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 295 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/317/
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 15. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 142.
Sist redigert15. januar 2017

Beret Nilsdotter på Hjelset1,2,3

K, #7510, (1724 - )
Far*Nils Ivarsson på Lønset4,5 (c 1688 - )
Mor*Mari Olsdotter på Lønset4 ( - c 1726)
5. tippoldemor til meg

Familie

Per Olsson på Hjelset (1727 - 1783)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Annet navn: Beret Nilsdotter på Lønset.6
Beret ble født i 1724 på Lønset, Bolsøy.5 Beret ble døpt den 20. august 1724 i Veøy kirke. Faddere: Eli Lønset, Beret Rasmusdotter på Lønset, Mali Strande, Kristen Larsson på Strande og Alv Hansson på Røbekk.5
Hun var arving ved skiftet etter Mari Olsdotter på Lønset den 5. juni 1727: 7 daler 1 ort 4 3/5 skilling, hvorav 3 daler ble utlagt i ¼ pund i Lønset.7

Beret giftet seg med Per Olsson på Hjelset.1,3 Beret og Per bodde på Hjelset, Bolsøy, i 1760.3,1
Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Beret Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter solgte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på Lønset ytre (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, den 3. juni 1763 til Tjøstolv Nilsson på Lønset.8
Hun var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Lønset den 25. juli 1764: 1 daler 1 ort 12 12/19 skilling.9

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 b.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620576
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 50.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 440 b.
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a–440 b.
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620580
Sist redigert3. desember 2016

Johan på Mjelve1

M, #7511     Johan bodde på Mjelve, Bolsøy, i 1734.1
Han var fadder ved dåpen til Anders Andersson på Lønset den 31. januar 1734 i Bolsøy kirke.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 142.
Sist redigert14. mars 2017

Ivar Nilsson på Lønset1,2,3

M, #7512, (ca. 1657 - )
Far*Nils Knutsson på Lønset2,3 (c 1608 - )
Mor*Beret Andersdotter på Lønset2 ( - c 1680)
7. tippoldefar til meg

Familie

Beret Tjøstolvsdotter på Lønset (c 1643 - 1722)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ivar ble født ca. 1657.3 I manntallet av 1666 står Ivar Nilsson hos Nils Knutsson på Lønset, Bolsøy.3
Han var kreditor ved skiftet etter Beret Andersdotter på Lønset den 14. juli 1680: 20 daler i hjemmefølge, utlagt blant annet i 1 pund 6 merker i Lønset (15 daler). Han fordret også 1 daler for annet.4

Ivar giftet seg trolig med Beret Tjøstolvsdotter. Ivar bodde på Lønset i 1688.1 Ivar var bruker på Lønset ytre (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, i 1701. Tjøstolv Ivarsson og Nils Ivarsson bodde også der.5

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 17 a.
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 348, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/184/
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185.
Sist redigert6. januar 2016

Nils Ivarsson på Lønset1,2,3,4

M, #7513, (ca. 1688 - )
Far*Ivar Nilsson på Lønset5 (c 1657 - )
Mor-?*Beret Tjøstolvsdotter på Lønset (c 1643 - 1722); trolig
6. tippoldefar til meg

Familie 3

Anne Petersdotter på Lønset ( - e 1762)     Nils ble født ca. 1688.5,4 Han bodde hos Ivar Nilsson på Lønset ytre (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, i 1701.5
Nils giftet seg med Mari Olsdotter på Lønset.6,7 Nils Ivarsson var vurderingsmann i Fanne tinglag iallfall 1719 og 1727.3,8 Nils og Mari bodde på Lønset, Bolsøy, i 1721.9 Nils og Mari stod til offentlig skriftemål den 2. juli 1721 i Bolsøy kirke for å ha ligget i hjel sitt spedbarn, Beret.7
Han var forlover for Knut Knutsson og Eli Aslaksdotter på Lønset, som ble trolovet den 14. januar 1725 i Bolsøy kirke.10
Nils var selveier på bnr. 1 i 1727. Han eide opprinnelig 2 pund 12 merker, som var hele bruket. Barna av første ekteskap arvet halvparten ved skiftet etter mora i 1727, og barna i annet ekteskap arvet halve av det resterende 1¼ pund i 1744, men han brukte fremdeles 2 pund 12 merker i 1748. I 1762 hadde sønnen Tjøstolv overtatt driften.11,12,13,4
Han var arving ved skiftet etter Mari Olsdotter på Lønset den 5. juni 1727: 36 daler 1 ort 23 skilling, hvorav 15 daler utlagt i 1¼ pund i Lønset.14

Nils giftet seg den 27. juni 1727 i Veøy kirke med Ragnhild Persdotter.15
Han var fadder ved dåpen til Per Ellingsson den 26. februar 1738 i Bolsøy kirke.16
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 14 daler 1 ort 16 skilling, hvorav 7 d 2 o utlagt i 15 merker (med bygselrett) i gården.17

Nils trolovet seg den 7. desember 1744 i Veøy med Anne Petersdotter på Jenset. Forlovere: Anders Rasmusson på Lønset og Aslak Jonsson på Lønset.18
Nils giftet seg med Anne Petersdotter på Jenset. I 1762 var de gamle og vanføre og bodde hos hans sønn Tjøstolv på Lønset.19
Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Beret Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter solgte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på bnr. 1 den 3. juni 1763 til Tjøstolv Nilsson på Lønset.20

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166
 4. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: 5. legd. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/215/
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 443 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/457/
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6 & 8.
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 57. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-30
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 b.
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 440 a.
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 355 a.
 14. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a–440 b.
 15. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 84.
 16. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 183. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 18. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 259.
 19. [S53] Bolsøy ekstraskatt 1762–72: 1762, mnr. 20.
 20. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 21. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 24.
 22. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 50.
 23. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 24. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 618 b, nr. 11. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/651/
Sist redigert2. november 2016

Marit Nilsdotter på Sigerset1,2

K, #7514, ( - ca. 1753)
Far*Nils Ivarsson på Lønset3 (c 1688 - )
Mor*Mari Olsdotter på Lønset3 ( - c 1726)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anders Olsson på Sigerset ( - f 1801)
To barn levde ved skiftet etter henne (1754).8 
Barn     Annet navn: Marit Nilsdotter på Lønset.4
Hun var arving ved skiftet etter Mari Olsdotter på Lønset den 5. juni 1727: 7 daler 1 ort 4 3/5 skilling, hvorav 3 daler ble utlagt i ¼ pund i Lønset.5
Hun var kreditor ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 1 daler.6

Marit giftet seg med Anders Olsson på Sigerset.1,2

Marit døde ca. 1753 på Sigerset, Bolsøy.2 Det ble holdt skifte etter henne den 7. juni 1754. Arvinger: Anders Olsson, Nils Andersson og Tøri Andersdotter.7

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 253 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 440 b.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a–440 b.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 253 b–254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.
Sist redigert3. mars 2014

Tjøstolv Ivarsson på Lønset1

M, #7515, (ca. 1686 - )
Far*Ivar Nilsson på Lønset1 (c 1657 - )
Mor-?*Beret Tjøstolvsdotter på Lønset (c 1643 - 1722); trolig
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Tjøstolv ble født ca. 1686.1 Han bodde hos Ivar Nilsson på Lønset ytre (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185.
Sist redigert6. januar 2016

Tjøstolv Andersson på Fanbostad1,2,3,4

M, #7516, ( - ca. 1753)
Far-?*Anders Fanbostad (c 1615 - ); kanskje     Tjøstolv bodde på Fanbostad, Bolsøy, i 1709.5 Han var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1709.5 Han var lensmann i Fanne tinglag i 1719. Han virket til 1740.6,7,4,8
Han var verge for Tjøstolv Nilsson på Lønset i 1727.9
Han bevitnet at Knut Knutsson på Lønset, Jon Jonsson, Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett, inkludert kjøperens egen arvedel) på Lønset ytre (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. november 1738 til Aslak Jonsson på Lønset.2,10
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Ivarsdotter på Eikrem den 1. september 1740: 56 daler, utlagt i andel av gården Eikrem.11
Han var kreditor ved skiftet etter Villum Nilsson på Fanbostad den 1. september 1740: 22 skilling.12
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Mikkelsson på Haugan den 6. september 1740: 2 ort 12 skilling.13
Han var arving ved skiftet etter Marta Tjøstolvsdotter på Eikrem den 20. november 1742: 13 daler 4 skilling.14
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Ivarsson på Bolsøy og Anne Tjøstolvsdotter på Bolsøy den 21. november 1742: 1 ort for 1½ potte vin.15
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Bolsøy den 21. november 1742: 1 daler 16½ skilling.16

Tjøstolv Andersson på Fanbostad solgte 1 våg 12 merker (med bygselrett over 2 våger 1 pund) på Eikrem, Bolsøy, den 20. april 1744 til Per Ivarsson på Eikrem.17,18

Tjøstolv døde ca. 1753 på Fanbostad.19 Det ble holdt skifte etter ham den 22. mars 1754. Arvinger: Ingebrigt Tjøstolvsson, Brit Tjøstolvsdotter, Ingebjørg Tjøstolvsdotter og Eli Knutsdotter.19

     Navnet hans ble skrevet Kiøstel Andersøn fandbostad i 1709.1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 216 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/213/
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/249/
 4. [S308] Bolsøyboka I: s. 545.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/261/
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 11 b.
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a.
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/247/
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 3 a–4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/18/
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 2 b–3 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/18/
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 11 b–13 a.
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/249/
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 233 a–234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/250/
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 234 b–235 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/252/
 17. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 84 b.
 18. [S641] Bolsøyboka II [PDF]: s. 307.
 19. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 225 b.
 20. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 455 b.
 21. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 234 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/252/
 22. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 48.
 23. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 85 a.
Sist redigert4. november 2016

Marta Tjøstolvsdotter på Eikrem1

K, #7517, ( - ca. 1742)
Far*Tjøstolv Andersson på Fanbostad1 ( - c 1753)

Familie

Ingebrigt Eriksson på Eikrem (c 1711 - 1779)
Ingen barn levde i 1742.1      
Martha Kiøstelsdatter var kreditor ved skiftet etter Mari Olsdotter på Lønset den 5. juni 1727: 2 daler 1 ort 12 skilling.2

Annet navn: Marta Tjøstolvsdotter på Fanbostad, nevnt 1734.3,4
Hun var fadder ved dåpen til Marit Sjurdsdotter på Eikrem den 14. november 1734 i Veøy kirke.4

Marta giftet seg den 2. februar 1740 i Molde kirke med Ingebrigt Eriksson Årø.3,1

Marta døde ca. 1742 på Eikrem, Bolsøy.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 20. november 1742. Kreditorer: Mali Olsdotter, Børge Jakobssen Eg, Klaus Breier Lund, Lars Sjurdsson og Ottar Eriksson på Årø o.a. Arvinger: Ingebrigt Eriksson på Eikrem og Tjøstolv Andersson på Fanbostad. I boet var blant annet 1 våg 12 merker (med bygselrett) i Eikrem. Formue: 134 daler 2 ort 22 skilling. Gjeld og omkostninger: 108–2–14. Arv: 26–0–8, delt på mannen og faren.5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/249/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a–440 b.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 202. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-104
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 148.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/249/
Sist redigert15. oktober 2016

Ragnhild Persdotter på Lønset1,2,3

K, #7518, ( - ca. 1743)     Ragnhild giftet seg den 27. juni 1727 i Veøy kirke med Nils Ivarsson på Lønset.3

Ragnhild døde ca. 1743 på Lønset, Bolsøy.2 Det ble holdt skifte etter henne den 6. juni 1744. Kreditorer: Åge Persson, Ola Andersson på Ellingsgarden, Jakob Johanssen Schultz, Ingebjørg Nilsdotter og Marit Nilsdotter. Arvinger: Nils Ivarsson på Lønset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Per Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter. I boet var blant annet 1 pund 6 merker (med bygselrett) i gården. Nettoformue: 28 daler 3 ort 9 skilling.4

Kilder/noter

 1. Hun kalles Bergittha Pedersdatter i vielsesinnførselen.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 84.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
Sist redigert10. april 2014

Ivar Nilsson Lønset1,2

M, #7519, (januar 1728 - )
Far*Nils Ivarsson på Lønset3,4 (c 1688 - )
Mor*Ragnhild Persdotter på Lønset3 ( - c 1743)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Siri Olsdatter ( - e 1764)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ivar ble født i januar 1728 på Lønset, Bolsøy.4 Ivar ble døpt den 18. januar 1728 i Bolsøy kirke. Faddere: Hans Rasmusson på Lønset, Ingebjørg Knutsdotter på Strande og Beret Rasmusdotter på Lønset, og trolig Trond Olsson på Strande.4
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 2 daler 2 ort 10 skilling, hvorav 1–1–8 ble utlagt i 2 8/11 mark i gården.5
Han var myndling av Tjøstolv Nilsson på Lønset i 1744.3

Ivar giftet seg med Siri Olsdatter.2,6 Ivar Nilsson Lønset og kona bodde hos Anne Olsdatter på mnr. 7, Reknesrøysan, Molde, i 1762.6,7
Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Beret Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter solgte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på Lønset ytre (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, den 3. juni 1763 til Tjøstolv Nilsson på Lønset.8 Ivar og Siri bodde på mnr. 3, Reknesrøysan, Molde, i 1764. I 1767 ble huset beskrevet som lite og taksert til 10 daler. De bodde fremdeles der i 1789. Han var husmann eller daglønner og hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue. Huset stod øde i 1801.2,9,10,11
Han var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Lønset den 25. juli 1764: 5 daler 2 ort 2 10/19 skilling, minus 2–1–12 i gjeld til dødsboet.12
Ivar Nilsson Lønset var soldat.13

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Rechnes Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/79/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ræchnes-Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/11/
 7. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 12.
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 9. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 7.
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 2, mnr. 5. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
 11. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Rechnes Røysen, mnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340615
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.
 13. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 12.
Sist redigert2. september 2018

Erik Nilsson Lønset1,2,3

M, #7520, (ca. 1729 - 27. september 1791)
Far*Nils Ivarsson på Lønset4,5 (c 1688 - )
Mor*Ragnhild Persdotter på Lønset4 ( - c 1743)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kirsten Jensdatter i Stallen (f 1751 - 1785)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Erik ble født ca. 1729 på Lønset, Bolsøy.1
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 2 daler 2 ort 10 skilling, hvorav 1–1–8 ble utlagt i 2 8/11 mark i gården.6
Han var myndling av Tjøstolv Nilsson på Lønset i 1744.4
Erik Nilsson tjente trolig hos Anders Andersson på Lønset i 1762.7
Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Beret Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter solgte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på Lønset ytre (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, den 3. juni 1763 til Tjøstolv Nilsson på Lønset.8 Erik Nilsson Lønset og Anne Arnoldsdotter tjente hos Bastian Fris på mnr. 79, Hovedgata, Molde, i 1764.3
Han var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Lønset den 25. juli 1764: 5 daler 2 ort 2 10/19 skilling.9

Erik giftet seg med Kirsten Jensdatter i Stallen.
Han var kreditor ved skiftet etter Tjøstolv Nilsson på Lønset den 25. april 1772: 10 daler.10
Han var verge for Mette Tjøstolvsdotter Lønset i 1772.11
Erik og Kirsten bodde på fhv. mnr. 74, Stallen, Molde, iallfall fra 1778 til 1780.12,13,14
Han ble kalt Erik i Stallen, nevnt fra 1785 til 1791.15,12,16

Erik døde den 27. september 1791 på Hjelset, Bolsøy.16 Han ble jordfestet den 14. oktober 1791 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.16,17

Kilder/noter

 1. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: 5. legd. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/215/
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/87/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 618 b, nr. 11. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/651/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 20.
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b–618 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 372.
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 960. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/195/
 15. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 68 b.
 16. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 119 b.
 17. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 a.
 18. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1773.
 19. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1775.
Sist redigert5. januar 2016

Nils Nilsson på Lønset1,2

M, #7521, ( - 1763 eller 1764)
Far*Nils Ivarsson på Lønset3 (c 1688 - )
Mor*Ragnhild Persdotter på Lønset3 ( - c 1743)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg     
Han var myndling av Anders Rasmusson på Lønset i 1744.3,1
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 2 daler 2 ort 10 skilling, hvorav 1–1–8 ble utlagt i 2 8/11 mark i gården.4

Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Beret Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter solgte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på Lønset ytre (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, den 3. juni 1763 til Tjøstolv Nilsson på Lønset.5

Nils døde i 1763 eller 1764 på Lønset, Bolsøy, ugift.1,2 Det ble holdt skifte etter ham den 25. juli 1764. Debitorer: Per Olsson på Hjelset. Arvinger: Tjøstolv Nilsson på Lønset, Ivar Nilsson Lønset, Knut Nilsson på Lønset, Erik Nilsson, Maren Nilsdotter, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Beret Nilsdotter på Hjelset, Nils Andersson Sigerset og Tøri Andersdotter på Sigerset. Formue: 34 daler 1 ort 20 skilling. Gjeld: 8–0–20.6

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.
Sist redigert26. september 2016

Per Nilsson på Lønset1

M, #7522, ( - før 1763)
Far*Nils Ivarsson på Lønset2 (c 1688 - )
Mor*Ragnhild Persdotter på Lønset2 ( - c 1743)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg     
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 2 daler 2 ort 10 skilling, hvorav 1–1–8 ble utlagt i 2 8/11 mark i gården.3
Han var myndling av Ola Andersson på Ellingsgarden i 1744.2


Per døde før 1763.4,5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 355 a.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.
Sist redigert28. august 2011

Knut Nilsson på Lønset1,2,3

M, #7523
Far*Nils Ivarsson på Lønset4 (c 1688 - )
Mor*Ragnhild Persdotter på Lønset4 ( - c 1743)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg     
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 2 daler 2 ort 10 skilling, hvorav 1–1–8 ble utlagt i 2 8/11 mark i gården.5
Han var myndling av Ola Andersson på Ellingsgarden i 1744.4
Knut Nilsson tjente trolig hos Tjøstolv Nilsson på Lønset ytre (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, i 1762.6
Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Beret Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter solgte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på bnr. 1 den 3. juni 1763 til Tjøstolv Nilsson på Lønset.7
Han var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Lønset den 25. juli 1764: 5 daler 2 ort 2 10/19 skilling, minus 0–1–6 i gjeld til boet.8
Han var fadder ved dåpen til Tøri Persdotter Hjelset den 19. august 1764 i Molde kirke.2,9
Knut bodde trolig på Lønset, Bolsøy, i 1786.3 Knud Lønset var kreditor ved skiftet etter Knut Jonsson på Strande den 3. juni 1786: 3 daler.3 Knut var husmann på Øygarden, Bolsøy, i 1788. Han hadde en husmannsplass med hus han selv hadde kjøpt.10
Knut trolovet seg den 1. januar 1788 i Kleive, Bolsøy, med Randi Eriksdotter på Eidssetra.10
Knut giftet seg den 30. mars 1788 i Kleive med Randi Eriksdotter på Eidssetra.10

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 6. [S53] Bolsøy ekstraskatt 1762–72: 1762, mnr. 20, Lønset.
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 14 a.
Sist redigert17. november 2016

Maren Nilsdotter på Hjelset1

K, #7524, (ca. 1736 - )
Far*Nils Ivarsson på Lønset2 (c 1688 - )
Mor*Ragnhild Persdotter på Lønset2 ( - c 1743)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Hjelset ( - e 1772)     Maren ble født ca. 1736 på Lønset, Bolsøy.3 Hun var myndling av Anders Rasmusson på Lønset fra 1744. Han var fremdeles verge for Maren i 1764.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 1 daler 1 ort 5 skilling, hvorav 2 ort 16 skilling ble utlagt i 1 4/11 mark i gården.4

Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Beret Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter solgte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på Lønset ytre (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, den 3. juni 1763 til Tjøstolv Nilsson på Lønset.5
Annet navn: Maren Nilsdotter på Lønset, nevnt 1764.2,6
Hun var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Lønset den 25. juli 1764: 2 daler 3 ort 1 5/19 skilling, minus 0–1–16 i gjeld til boet.7
Hun var fadder ved dåpen til Tøri Persdotter Hjelset den 19. august 1764 i Molde kirke.6,8

Maren trolovet seg den 7. februar 1768 med Ola Hjelset. Han hadde forevist sesjonstillatelse.9
Maren giftet seg den 24. juni 1768 i Bolsøy kirke med Ola Hjelset.9,10 Maren og Ola bodde på Hjelset, Bolsøy, i 1772.11,1
Hun var kreditor ved skiftet etter Tjøstolv Nilsson på Lønset den 25. april 1772: 4 daler i lønn.12

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 618 b, nr. 13. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/651/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-6
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-126
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b–618 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
Sist redigert26. september 2016

Elling Olsson på Hjelset1,2,3,4

M, #7525, (ca. 1717 - ca. 1773)
Far-?*Ola Hjelset ( - e 1727); kanskje
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset ( - e 1773)
Fire barn levde i 1773.2      Elling ble født ca. 1717.5
Elling giftet seg med Ingebjørg Nilsdotter på Lønset.2,1 Elling Olsson på Hjelset var korporal i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1752. Han var fremdeles korporal i 1756 og hadde tjent ved regimentet i 17 år.3,6,5
Han var verge for Anders Olsson på Brokstad fra 1752. Elling var fremdeles hans formynder i 1764.3,7
Han var verge for Tøri Andersdotter på Sigerset iallfall fra 1754 til 1764.6,8
Han var fadder ved dåpen til Maren Persdotter Hjelset den 27. juli 1760.9
Elling og Ingebjørg bodde på Hjelset, Bolsøy, i 1763.1,8
Han var verge for Alv Tjøstolvsson Lønset i 1772.4


Elling døde ca. 1773 på Hjelset, som sersjant.2 Det ble holdt skifte etter ham den 26. juli 1773. Arvinger: Ingebjørg Nilsdotter o.a.2

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 693 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660731
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 29 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/31/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 5. [S1478] Fannåttingske mønstringsrulle 1756: Prima Plana. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700380
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/268/
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620576
Sist redigert3. desember 2016

Anders Olsson på Sigerset1,2

M, #7526, ( - før 1801)

Familie 1

Marit Nilsdotter på Sigerset ( - c 1753)
To barn levde ved skiftet etter henne (1754).11 
Barn

Familie 2

Kirsti Kristoffersdotter på Sigerset (c 1733 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Anders giftet seg med Marit Nilsdotter på Lønset.1,2
Han var arving ved skiftet etter Marit Nilsdotter på Sigerset den 7. juni 1754.3

Anders giftet seg med Kirsti Kristoffersdotter i Strandhagen.4,5 Anders og Kirsti bodde på Sigerset, Bolsøy, i 1759. De var fremdeles der i 1776.6,5,4
Han var fadder ved dåpen til Kristoffer Andersson på Lønset den 26. juni 1760.7
Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Beret Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter solgte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på Lønset ytre (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, den 3. juni 1763 til Tjøstolv Nilsson på Lønset (Anders solgte på vegne av sin avdøde kone).8
Han var verge for Nils Tjøstolvsson på Lønset i 1772.9


Anders døde før 1801.10

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 253 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 253 b–254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 278 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/281/
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-34
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a.
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 10. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Sigersæth Indre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000475
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.
Sist redigert16. november 2015

Nils Andersson Sigerset1,2

M, #7527, (ca. 1750 - 1803)
Far*Anders Olsson på Sigerset3,4 ( - f 1801)
Mor*Marit Nilsdotter på Sigerset3,4 ( - c 1753)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Synnøv Åmundsdotter Kleive (1764 - )
De hadde et barn som døde 8 dager gammelt og ble jordfestet den 1. januar 1800. Det var betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden 29. desember 1799. De kan ha hatt fler barn.11,12 
Barn     Nils ble født ca. 1750.3,4
Han var arving ved skiftet etter Marit Nilsdotter på Sigerset den 7. juni 1754.5
Han var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Lønset den 25. juli 1764: 3 ort 16 8/19 skilling.6

Nils giftet seg før 1796 med Synnøv Åmundsdotter Kleive.1,2
Han var fadder ved dåpen til Lars Jesperssen den 28. juni 1797 i Molde.7
Han var fadder ved dåpen til Elen Johanna Andersdatter den 25. desember 1797 i Molde kirke.8

Han ble kalt Nils ved Ledet, nevnt 1800.9 Nils Andersson Sigerset og familien losjerte som husfolk hos Mette Ivarsdatter på mnr. 144, Olsmedbakken, Molde, i 1801. Huset lå ved ledet i toppen av bakken.2
Annet navn: Nils Andersson i Schultzhagen, nevnt 1803 (post mortem).10

Nils døde i 1803 i Molde, som fattiglem.10 Han ble jordfestet den 23. april 1803.10

     Navnet hans ble skrevet Niels Sigelset i 1797.8

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 447. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-226
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 144. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002512
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 253 b–254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-24
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-30
 9. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-10
 10. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-46
 11. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-45
 12. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
Sist redigert19. juni 2017

Tøri Andersdotter på Sigerset1,2

K, #7528, (ca. 1748 - )
Far*Anders Olsson på Sigerset2,1 ( - f 1801)
Mor*Marit Nilsdotter på Sigerset2,1 ( - c 1753)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Tøri ble født ca. 1748.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Marit Nilsdotter på Sigerset den 7. juni 1754.3
Hun var myndling av Elling Olsson på Hjelset iallfall fra 1754 til 1764.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Lønset den 25. juli 1764: 1 ort 20 4/19 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 253 b–254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.
Sist redigert3. mars 2014

Ivar Rasmusson på Lønset1,2,3

M, #7529, ( - 1771)

Familie

Beret Persdotter på Lønset ( - e 1772)
Tre barn levde ved skiftet etter ham (1772).2 
Barn     
En Iver[?] Lønset var fadder ved dåpen til Anders Andersson på Lønset den 31. januar 1734 i Bolsøy kirke.4

Ivar giftet seg med Beret Persdotter på Årø.2
Han var verge for Anders Kristensson på Strande fra 1758.1
Ivar og Beret var selveiere på Lønset, Bolsøy, i 1762. De hadde et bruk der.5
Han var verge for Beret Knutsdotter på Strande i 1769.7


Ivar døde i 1771 på Lønset.3 Han ble jordfestet den 10. november 1771.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 6. februar 1772. Kreditor: Peder Jalles. Arvinger: Beret Persdotter, Rasmus Ivarsson, Kirsti Ivarsdotter og Beret Ivarsdotter. I boet var blant annet 1 pund 6 merker (med bygselrett og landskyld) i Lønset, vurdert til 30 daler. Formue: 77 daler 1 ort 8 skilling. Gjeld: 37–0–3. Omkostninger: 6–2–16. Arv: 33–2–13, fordelt på enka og de tre barna.2 Peder Jalles fikk 1 pund 6 merker (med bygselrett og landskyld), vurdert til 30 daler, på Lønset i 1772 som utlegg for gjeld i dødsboet etter Ivar Rasmusson på Lønset.2

     Ivar Rasmusson på Lønset kan ha vært barn av Rasmus Olsson på Lønset og Barbra Andersdotter på Lønset.

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 610 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/642/
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 113 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-93
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 142.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: Bolsøy, 1762, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/
 6. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 507 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/537/
Sist redigert27. mars 2016

Ingebjørg Andersdotter på Lønset

K, #7530

Familie

Anders Rasmusson på Lønset
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Annet navn: Ingebjørg Andersdotter på Mjelve, nevnt 1732.1 Ingebjørg bodde på Mjelve, Bolsøy, i 1732.1
Ingebjørg trolovet seg den 23. november 1732 i Kleive kirke, Bolsøy, med Anders Rasmusson på Lønset.1
Ingebjørg giftet seg den 6. januar 1733 i Bolsøy kirke med Anders Rasmusson på Lønset.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 131.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 133.
Sist redigert13. mai 2014

Erik Ellingsson Åndal1,2,3

M, #7531, (ca. 1710 - før 1755)

Familie

Margrete Nilsdatter ( - e 1749)     Erik ble født ca. 1710.2 Hans hjemsted var i Grytten.2
Erik giftet seg den 23. november 1738 i Molde kirke med Margrete Nilsdatter, viet av Lars Lekanger.1
Erik Ellingsson Åndal kjøpte på Eik, Veøy, den 6. oktober 1744.4 Han var småhandler i Molde i mai 1746. Han tok borgerskap i løpet av året.5,6
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Olsdotter på Langsteinen den 8. mai 1747: 3 daler for en båt.3
Erik Ellingsson Åndal var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 16 års tjeneste og overført til landvernet.2,5 Erik og Margrete var husfolk i Molde i 1748.2
Per Knutsson i Hjelvika kjøpte 1 våg 2 pund med bygselrett på bnr. 1, Eik, Veøy, den 20. november 1755 av Arnt Nikolai Skjellerup. Kjøpesum: 280 daler. Skjøtet ble tinglyst 12. juli året etter. Selgeren hadde jorden etter avdøde Erik Ellingsson Åndal, som tilsynelatende hadde vært gift med hans kone (se Margrete Nilsdatter).7,4

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 190. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660303
 2. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 80. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690200
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 154 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650634
 5. [S633] Molde mt. 1746 (db).
 6. [S244] Molde bys historie I: s. 253. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092#256
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 153 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650634
Sist redigert9. september 2018

Marit i Hommelvika1

K, #7532     Marit var huskone i Hommelvika, Lønset, Bolsøy, i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S53] Bolsøy ekstraskatt 1762–72: 10.1762, nr. 20, Lønset.
Sist redigert27. mars 2015

Beret Nilsdotter på Lønset1

K, #7533, (25. mars 1721 - mai 1721)
Far*Nils Ivarsson på Lønset1 (c 1688 - )
Mor*Mari Olsdotter på Lønset2 ( - c 1726)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg     Beret ble født i 1721 på Lønset, Bolsøy.3 Beret ble døpt den 25. mars 1721 i Molde kirke. Faddere: Lars Årø, Jesper Åmundsson på Årø, Gjertrud Lønset, Anne Årø og Guri Lønset.3

Beret døde i mai 1721 på Lønset. Hun ble ligget i hjel av foreldrene, 7 uker 5 dager gammel.2 Hun ble jordfestet den 2. juli 1721 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6 & 8.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
Sist redigert1. april 2016

Lars på Årø1,2

M, #7534, ( - etter 1737)     Lars bodde på Årø, Bolsøy, iallfall fra 1721 til 1737.3
Han var fadder ved dåpen til Beret Nilsdotter på Lønset den 25. mars 1721 i Molde kirke.1
Han var fadder ved dåpen til Ola Olsson Leirgrovvik den 11. desember 1723 i Molde kirke.4
Han var fadder ved dåpen til Lars Sjurdsson på Eikrem den 17. november 1737 i Molde.2


     Han kan ha vært far til Ola Larsson på Årø.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6 & 178.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 41.
Sist redigert10. oktober 2016

Jesper Åmundsson på Kringstad1,2

M, #7535, (ca. 1705 - ca. 1769)
Far*Åmund Årø3 (c 1655 - e 1722)

Familie

Anne Hansdotter på Kringstad ( - e 1769)
De hadde også barn som døde ung. Et ikke navngitt barn ble døpt 28. april 1737 i Veøy kirke.18 
Barn     Jesper ble født ca. 1705 på Ytre Årø, Bolsøy.4
Annet navn: Jesper Åmundsson på Årø, nevnt fra 1721 til 1728.5,4,6
Han var fadder ved dåpen til Beret Nilsdotter på Lønset den 25. mars 1721 i Molde kirke.6
Jesper Åmundsson på Årø var soldat i 1728. Han ble dimittert i 1734 etter 10 års tjeneste og overført til landvernet.5,7,4
Jesper trolovet seg den 10. oktober 1728 i Molde kirke med Anne Hansdotter på Kringstad. Forlovere: Sjurd Ellingsson på Årø og Lasse Bjørset.5
Jesper giftet seg den 21. november 1728 i Molde kirke med Anne Hansdotter.7,8 Jesper og Anne bodde på Kringstad, Bolsøy, i 1729. De var brukere i 1748.9,4
Han var fadder ved dåpen til Marta Nilsdotter på Kringstad den 4. november 1733 i Molde kirke.10
Han var verge for Marit Persdotter Kringstad fra 1744.1
Han var verge for Marta Nilsdotter på Kringstad iallfall fra 1746 til 1757.11,12,13
Jesper Åmundsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748.4
Han var kreditor ved skiftet etter Mats Knutsson den 1. september 1751: 1 daler 1 ort for to favner ved.14
Han var verge for Malena Ottarsdatter iallfall fra 1758 til 1764.15,2
Han var arving ved skiftet etter Marit Åmundsdotter i Leirgrovvik den 3. februar 1763.3
Jesper Åmundsson på Kringstad var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1765.16
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Jonsdotter på Hauan den 20. september 1768: 1 daler.17


Jesper døde ca. 1769 på Kringstad.8 Det ble holdt skifte etter ham den 15. november 1769. Kreditorer: Hans Vadbekk Paust og Lars Larsson på Frostad o.a. Stuen hadde blant annet forstue, loft og skap, og var reist av tømmer fra gårdens skog. Aktiva: 62 daler 1 ort 2 skilling. Passiva: 11–0–16. Arv: 51–0–10.8

     Navnet hans ble skrevet Jesper Amundsøn aarøj i 1728.5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 184 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/203/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 91 a.
 4. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 54. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690197
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 97. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660256
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 99. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-51
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 107. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-55
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 138. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-71
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 406 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/424/
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 495 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/496/
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 497 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/500/
 14. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40 & 41.
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 596 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/600/
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 311 b.
 17. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 18. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 172. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660294
Sist redigert15. november 2016

Guri på Lønset1

K, #7536     Guri bodde på Lønset, Bolsøy, iallfall fra 1721 til 1722.2
Hun var fadder ved dåpen til Beret Nilsdotter på Lønset den 25. mars 1721 i Molde kirke.1
Hun var fadder ved dåpen til Beret Nilsdotter på Lønset den 18. oktober 1722 i Kleive kirke, Bolsøy.3

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6 & 24.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 24.
Sist redigert29. august 2011

Beret Nilsdotter på Lønset1

K, #7537, (1722 - ca. 1723)
Far*Nils Ivarsson på Lønset1 (c 1688 - )
Mor*Mari Olsdotter på Lønset ( - c 1726)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg     Beret ble født i 1722 på Lønset, Bolsøy.1 Beret ble døpt den 18. oktober 1722 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Ingebjørg Årø, Guri Lønset, Anne Gujorda, Just Strande og Hans Rasmusson på Lønset.1

Beret døde trolig ca. 1723 på Lønset.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 24.
Sist redigert23. november 2014

Ingebjørg på Årø1

K, #7538     Ingebjørg bodde på Årø, Bolsøy, i 1722.1
Hun var fadder ved dåpen til Beret Nilsdotter på Lønset den 18. oktober 1722 i Kleive kirke, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 24.
Sist redigert23. november 2014

Anne på Gujorda1

K, #7539, ( - etter 1722)     Anne bodde på Gujorda, Bolsøy, i 1722.1
Hun var fadder ved dåpen til Beret Nilsdotter på Lønset den 18. oktober 1722 i Kleive kirke, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 24.
Sist redigert27. april 2015

Just i Strandhagen1

M, #7540, ( - etter 1738)

Familie

Barn     Just bodde i Strandhagen, Strande, Bolsøy, i 1722.1
Han var fadder ved dåpen til Brit Jonsdotter på Strande den 18. april 1722 i Molde kirke.1

Annet navn: Just på Strande, nevnt fra 1722 til 1738.2,3
Just på Strande var fadder ved dåpen til Beret Nilsdotter på Lønset den 18. oktober 1722 i Kleive kirke, Bolsøy.2,
Han var fadder ved dåpen til Per Ellingsson den 26. februar 1738 i Bolsøy kirke.3

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 17.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 24.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 183. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
Sist redigert21. mai 2014

Hans Rasmusson på Lønset1,2,3

M, #7541, ( - etter 1777)
Far*Rasmus Olsson på Lønset4 (c 1671 - e 1733)
Mor*Barbra Andersdotter på Lønset ( - e 1734)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Beret Andersdotter på Lønset
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     
Han var fadder ved dåpen til Beret Nilsdotter på Lønset den 18. oktober 1722 i Kleive kirke, Bolsøy.5

Hans trolovet seg den 16. november 1727 i Bolsøy kirke med Beret Andersdotter. Forlovere: Ottar Sigerset o.a.1
Hans giftet seg den 6. januar 1728 i Bolsøy kirke med Beret Andersdotter.6
Han var fadder ved dåpen til Ivar Nilsson Lønset den 18. januar 1728 i Bolsøy kirke.6
Hans og Beret var selveiere på Lønset indre, Lønset, Bolsøy, fra 1739. Hans arvet 1 pund 13½ mark (med bygselrett) i 1739, trolig ved skifte etter foreldrene. Fra 1751 eide og brukte han 2 pund 19½ mark.4
Han hadde Lisbet Jonasdatter i tjeneste i 1739.

Hans Rasmusson kjøpte 1 pund 1 mark (med bygselrett) på Lønset indre den 16. oktober 1751 av Elling Arvesson på Gujorda. Kjøpesum: 12 daler. Selgerens kone, Beret, hadde arvet jorden i 1739, trolig ved skifte etter foreldrene. Elling signerte skjøtet egenhendig.4
Hans Rasmusson solgte 1 våg (med bygselrett) på Lønset, Bolsøy, den 6. mai 1758 til Rasmus Hansson. Kjøpesum: 40 daler. Hans signerte skjøtet egenhendig, og det ble tinglyst 3. juli 1761.7,2,8 I manntallet av 1762 står Hans som bruker på Lønset. Beret Hansdotter, Rasmus Hansson og Anne Persdotter var også der. Hans og kona er oppført som selveiere, men sønnen Rasmus var allerede eier på papiret.9
Han var kreditor ved skiftet etter Rasmus Hansson på Lønset den 16. mars 1776: 5 daler.10
Han var forlover for Anne Persdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson, som ble trolovet den 25. mai 1777 i Kleive kirke.3,11

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 88.
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 230 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22551&uid=ny&idx_side=-222
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-9
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 53 b.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 24.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 230 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22551&uid=ny&idx_side=-221
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 219 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-130
Sist redigert28. november 2014

Eli Aslaksdotter på Lønset1,2

K, #7542, ( - etter 1739)

Familie 1

Jon Lønset (c 1644 - c 1713)
Barn

Familie 2

Knut Knutsson på Lønset ( - e 1738)     Eli giftet seg med Jon Lønset. Eli og Jon bodde på Lønset ytre (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, i 1711.3
Elen Lønset var fadder ved dåpen til Beret Nilsdotter på Lønset den 20. august 1724 i Veøy kirke.4

Eli trolovet seg den 14. januar 1725 i Bolsøy kirke med Knut Knutsson, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Nils Ivarsson på Lønset o.a.1
Eli giftet seg den 3. april 1725 i Bolsøy kirke med Knut Knutsson, viet av Erik Pedersson Lekanger.2 Eli og Knut bodde på Lønset, Bolsøy, i 1738. Hun var fremdeles der året etter.5,6
Hun var fadder ved dåpen til Anne Aslaksdotter på Lønset den 21. oktober 1739.6


     Navnet hennes ble skrevet Elen Aslachsdatter Lønset i 1725.1,2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 57. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-30
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 60. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-32
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Lønset.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 50.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 199.
Sist redigert15. november 2016

Beret Rasmusdotter på Gujorda1

K, #7543, ( - etter 1764)
Far*Rasmus Olsson på Lønset2 (c 1671 - e 1733)
Mor*Barbra Andersdotter på Lønset ( - e 1734)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Elling Arvesson på Gujorda ( - 1764)
Tre barn er nevnt i skiftet etter ham.1 
Barn     
Hun var fadder ved dåpen til Beret Nilsdotter på Lønset den 20. august 1724 i Veøy kirke.3
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Nilsson Lønset den 18. januar 1728 i Bolsøy kirke.4
Hun var fadder ved dåpen til Anders Andersson på Lønset den 31. januar 1734 i Bolsøy kirke.5

Annet navn: Beret Rasmusdotter på Lønset, nevnt fra 1737 til 1738.2,6,7
Beret trolovet seg den 15. november 1737 i Veøy kirke med Elling Arvesson.6
Beret giftet seg den 6. januar 1738 i Kleive kirke, Bolsøy, med Elling Arvesson, viet av Lars Barhaug.7,2 Beret og Elling var brukere på Gujorda, Bolsøy, fra 1738. De bodde fremdeles der i 1763.8,9
Elling Arvesson på Gujorda solgte 1 pund 1 mark (med bygselrett) på Lønset indre, Lønset, Bolsøy, den 16. oktober 1751 til Hans Rasmusson. Kjøpesum: 12 daler. Selgerens kone, Beret, hadde arvet jorden i 1739, trolig ved skifte etter foreldrene. Elling signerte skjøtet egenhendig.2
Hun var arving ved skiftet etter Elling Arvesson på Gujorda den 19. juli 1764.1
Hun var myndling av Anders Rasmusson på Lønset i 1764.1


     Navnet hennes ble skrevet Berthe Rasmusdatter Lønset i 1737.6

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/254/
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 53 b.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 50.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 142.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-91
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 181. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-92
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 183. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 153 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/173/
Sist redigert27. mars 2016

Mali på Strande1,2

K, #7544, ( - etter 1728)     Mali bodde på Strande, Bolsøy, iallfall fra 1722 til 1728.1,2
Hun var fadder ved dåpen til Brit Jonsdotter på Strande den 18. april 1722 i Molde kirke.1
Hun var fadder ved dåpen til Eli Trondsdotter på Strande den 31. januar 1723 i Bolsøy kirke.3
Hun var fadder ved dåpen til Beret Nilsdotter på Lønset den 20. august 1724 i Veøy kirke.4
Hun var fadder ved dåpen til Anne Eriksdotter på Årø den 17. april 1728 i Bolsøy kirke.2


     Hun kan ha vært identisk med (eller slektning av) Mali Strande.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 17.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 93. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-48
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 50.
Sist redigert24. mars 2016

Kristen Larsson på Strande1,2,3

M, #7545, ( - ca. 1757)

Familie 1

Ingebjørg Knutsdotter på Strande ( - c 1732)
Tre barn levde i 1733.2 
Barn

Familie 2

Eli Ivarsdotter på Strande ( - e 1758)
To barn levde i 1758.6 
Barn     Kristen giftet seg den 23. januar 1723 i Veøy kirke med Ingebjørg Knutsdotter på Geitnes.1 Kristen og Ingebjørg bodde på Strande, Bolsøy, i 1723.1,4
Han var fadder ved dåpen til Eli Trondsdotter på Strande den 31. januar 1723 i Bolsøy kirke.1
Han var fadder ved dåpen til Beret Nilsdotter på Lønset den 20. august 1724 i Veøy kirke.5
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Knutsdotter på Strande den 17. april 1733: 12 daler 3 ort 14 skilling.2

Kristen giftet seg med Eli Ivarsdotter på Vågseter.6
Han var verge for Anne Ellevsdotter på Berg fra 1742.3


Kristen døde ca. 1757 på Strande.6 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 6. februar 1758. Arvinger: Eli Ivarsdotter, Lars Kristensson, Anders Kristensson, Hans Kristensson, Anne Kristensdotter den eldre og Anne Kristensdotter den yngre.6

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Fanne Otting, 17. april.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 240 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/257/
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 50.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660297
Sist redigert27. mars 2016

Beret Andersdotter på Lønset1,2

K, #7546

Familie

Hans Rasmusson på Lønset ( - e 1777)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Beret trolovet seg den 16. november 1727 i Bolsøy kirke med Hans Rasmusson på Lønset. Forlovere: Ottar Sigerset o.a.1
Beret giftet seg den 6. januar 1728 i Bolsøy kirke med Hans Rasmusson på Lønset.2 Beret og Hans var selveiere på Lønset indre, Lønset, Bolsøy, fra 1739. Hans arvet 1 pund 13½ mark (med bygselrett) i 1739, trolig ved skifte etter foreldrene. Fra 1751 eide og brukte han 2 pund 19½ mark.3

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 88.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 53 b.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/
Sist redigert4. mai 2016

Anne Gunnarsdotter på Årø1,2

K, #7547, (ca. 1680 - 1727 eller 1728)
Far-?*Gunnar; trolig3

Familie

Ola Knutsson på Årø ( - c 1739)
Fire barn levde i 1729.1 
Barn     Anne ble født ca. 1680.2
Anne giftet seg med Ola Knutsson.1
Anne Aarøe var fadder ved dåpen til Beret Nilsdotter på Lønset den 25. mars 1721 i Molde kirke.4
Anne og Ola bodde på Årø, Bolsøy, i 1723.1
Hun var fadder ved dåpen til Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Fanbostad den 23. mai 1724 i Veøy kirke.5


Anne døde i 1727 eller 1728 på Årø.2 Hun ble jordfestet den 6. januar 1728 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2 Det ble holdt skifte etter henne den 26. juni 1729. Arvinger: Ola Knutsson, Gunnar Olsson, Marit Olsdotter, Kari Olsdotter og Mali Olsdotter. Aktiva: 35 daler 4 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 615 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640630
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 25. mai 1740, Aarøe.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 48.
Sist redigert14. desember 2016

Ottar på Sigerset1

M, #7548     Ottar bodde på Sigerset, Bolsøy, i 1727.1
Han var forlover for Hans Rasmusson på Lønset og Beret Andersdotter, som ble trolovet den 16. november 1727 i Bolsøy kirke.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 88.
Sist redigert2. juli 2012

Ingebjørg Knutsdotter på Strande1,2

K, #7549, ( - ca. 1732)
Far*Knut Ivarsson på Geitnes3 (c 1662 - 1728)
Mor*Anne Sjurdsdotter på Geitnes3

Familie

Kristen Larsson på Strande ( - c 1757)
Tre barn levde i 1733.1 
Barn     Annet navn: Ingebjørg Knutsdotter på Geitnes, nevnt 1723.4,3
Ingebjørg giftet seg den 23. januar 1723 i Veøy kirke med Kristen Larsson på Strande.4 Ingebjørg og Kristen bodde på Strande, Bolsøy, i 1723.4,2
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Nilsson Lønset den 18. januar 1728 i Bolsøy kirke.2


Ingebjørg døde ca. 1732 på Strande.1 Det ble holdt skifte etter henne den 17. april 1733. Arvinger: Kristen Larsson, Lars Kristensson, Anne Kristensdotter den yngre og Anne Kristensdotter den eldre. Arv: 25 daler 3 ort 4 skilling.1

     Navnet hennes ble skrevet Ingeborg Knudsdatter Giednæs i 1723.4

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Fanne Otting, 17. april.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 476.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
Sist redigert19. mars 2017

Ola Ivarsson Lønset1

M, #7550, (1762 - )
Far*Ivar Nilsson Lønset1 (1728 - )
Mor*Siri Olsdatter ( - e 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.
Sist redigert18. januar 2016

Siri Olsdatter1,2

K, #7551, ( - etter 1764)

Familie

Ivar Nilsson Lønset (1728 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Siri giftet seg med Ivar Nilsson Lønset.1,2 Siri Olsdatter og mannen bodde hos Anne Olsdatter på mnr. 7, Reknesrøysan, Molde, i 1762.2,3 Siri og Ivar bodde på mnr. 3, Reknesrøysan, Molde, i 1764. I 1767 ble huset beskrevet som lite og taksert til 10 daler. De bodde fremdeles der i 1789. Han var husmann eller daglønner og hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue. Huset stod øde i 1801.1,4,5,6

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Rechnes Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/79/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ræchnes-Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/11/
 3. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 12.
 4. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 7.
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 2, mnr. 5. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
 6. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Rechnes Røysen, mnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340615
Sist redigert2. september 2018

Hans Gassmann1,2

M, #7552, (ca. 1736 - )     Hans ble født ca. 1736.1 Han arbeidet trolig ved Osen jernverk, Øyra, Bolsøy, i 1762. Hans Gasman var fadder ved dåpen til Ola Ivarsson Lønset den 20. mai 1762 i Kleive kirke, Bolsøy.2,3 Hans Gassmann var gift. Kona døde før 1801.1 Hans bodde på mnr. 97, Holmestrand, i 1801.1 Han var smedsvenn i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Holmestrands Kiøbstæd, No. 97.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.
Sist redigert30. august 2011

Klaus Klausson Boussard1,2

M, #7553, (ca. 1721 - 13. juli 1771)     Klaus ble født ca. 1721.1 Han arbeidet trolig ved Osen jernverk, Øyra, Bolsøy, i 1762.
Han var fadder ved dåpen til Ola Ivarsson Lønset den 20. mai 1762 i Kleive kirke, Bolsøy.2,3


Klaus døde den 13. juli 1771 på Astad, Øre.1 Han ble jordfestet den 20. juli 1771 i Øre.1

     Navnet hans ble skrevet Claus Pusser i 1762.2

Kilder/noter

 1. [S850] Øre mini. 1765–1812: s. 22 & 179.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.
Sist redigert30. august 2011

Brit på Asphol1

K, #7554, ( - etter 1762)     Brit bodde på Aspholen, Bolsøy, i 1762.1
Hun var fadder ved dåpen til Ola Ivarsson Lønset den 20. mai 1762 i Kleive kirke, Bolsøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.
Sist redigert10. januar 2013

Agnes ved Verket1

K, #7555     Agnes bodde ved Osen jernverk, Øyra, Bolsøy, i 1762.1
Hun var fadder ved dåpen til Ola Ivarsson Lønset den 20. mai 1762 i Kleive kirke, Bolsøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.
Sist redigert30. august 2011

Randi Andersdotter1,2,3

K, #7556, ( - etter 1763)
Mor*Mari Draget3 ( - e 1768)

Familie

Anders Matsson ( - e 1763)     
Hun var fadder ved dåpen til Ola Ivarsson Lønset den 20. mai 1762 i Kleive kirke, Bolsøy.2,4

Randi trolovet seg den 6. februar 1763 med Anders Matsson.1
Randi giftet seg den 12. juni 1763 i Kleive kirke med Anders Matsson.1,5

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620542
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a.
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 593. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/15/
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630069
Sist redigert18. januar 2016

Erik Knutssen Lien1,2,3

M, #7557, (1724 - )
Far*Knut Eriksson Lien4,5 (c 1690 - c 1742)
Mor*Karen Persdatter5 ( - 1745)

Familie

Synnøv Åmundsdatter ( - e 1764)
Han hadde én stesønn i 1770.6      Erik ble døpt den 1. november 1724 i Molde kirke. Faddere: Karen Johansdotter, Bergitta Olsdotter, Ola smed og Per Henrikssen.4
Han var myndling av Ola i Lia i 1742.5
Han var arving ved skiftet etter Knut Eriksson Lien den 15. november 1742.5
Han var myndling av Svein Erikssen. Svein forvaltet 20 daler. Erik fikk pengene 9. november 1748.1

Erik giftet seg med Synnøv Åmundsdatter.2 Erik Knutssen Lien og kona bodde hos Endre Anderssen og Marit Sveinsdatter utpå Gata, Molde, i 1764.2 Erik Knutssen Lien var innrullert i sjøforsvaret i Molde i 1770.6
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.7
En Erich Knudsen bodde på mnr. 58, Vestre Schultzhagen, Molde, fra 1775.8

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 4.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 799. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 54.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 225 a.
 6. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 79.
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 293 b, mnr. 69. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/296/
Sist redigert11. juni 2017

Maren Mattisdatter1

K, #7558, (1722 - før 1740)
Far*Mattis Persson1 (c 1666 - 1740)
Mor*Bergitta Olsdotter ( - 1764)     Maren ble født i 1722 i Molde.1 Maren ble døpt den 7. juni 1722 i Molde kirke. Faddere: Hildeborg Olsdotter Helt, Margrete Maria Johansdotter Tu, Dorte Audensdotter, Åge Audensson og Erik Eriksson.1

Maren døde før 1740.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 19.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 16.
Sist redigert5. august 2018

Johan Robertsson Tu1,2,3

M, #7559, (1652 - 1721)
Far*Robert Tu4 ( - 1690)
Johan Robertsson Tus signatur fra 1702 (Romsdal tingbok 1700–05, fol. 68 b)     Johan ble født i 1652.5
Johan fikk barn med en uregistrert person ca. 1683 i Molde.6
Johan giftet seg i 1686 med Margrete Ivarsdotter. Han skulle betale 2 daler i kopulasjonsskatt.7,8
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Jørnsson i Skjerslia den 20. juli 1689: 1 ort 4 skilling.9

Villum Robertsson Tu og Johan Robertsson Tu solgte en grunn (beliggende ved Åge Audensson) på mnr. 132, innpå Gata, Molde, ca. 1701 til Hans Persson. Selgernes far hadde i sin tid eid og bodd på tomten, som strakte seg til veien på begge sider av huset. Til eiendommen hørte også en liten hage utenfor vinduene mot sjøen, og en liten sjøplass på 1½ favn i bredden. Skjøtet ble først utstedt 18. november 1707 grunnet kjøperens mangel på stemplet papir. Det ble tinglyst 18. januar året etter.10,11,12
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Ravn den 16. desember 1704: 1 daler 16 skilling.13
Johan Robertsson Tu var vurderingsmann i Molde i 1705.3
Johan Robertsson Tu solgte bygningene på mnr. 77, Hovedgata, Molde, den 4. juli 1718 til Per Olsson. Selgeren hadde kjøpt huset «paa Agerøen» (Gossa). Stuen hadde loft og kjeller, to kammer ved stuen og tre kammer ovenfor trappen – alt under ett tak. Kjøperen fikk leie grunn som strakte seg i nord fra Ola Hallvardssons planke og sydover til elven, i vest fra madam Archie(?) sin planke og i øst til den […ba?]stues nov, som nå fantes innplanket bak det lille hus som stod mellom […] begge våningene. Selgeren skulle ha ½ daler årlig i grunnleie.1,14 Johan Robertsson eide 2 våger med bygselrett i Horsgård ytre, Veøy, i 1718.15

Johan døde i 1721 i Molde, 68 år 7 måneder 14 dager gammel.5 Han ble gravlagt den 11. februar 1721 i Molde kirke.5 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 19. januar 1722. Kreditorer: Ivar Audensson og Johan Ågesson. Arvinger: Margrete Ivarsdotter, Ivar Johansson Tu, Margrete Maria Johansdotter, Regina Johansdotter og Anne Johansdotter Tu. I boet var 8 sølvskjeer merket JRS MID (Johan Robertsson, Margrete Ivarsdotter) på til sammen 26 lodd 2 kvintiner, 22 ditto (72½ lodd), to sølvkonfektskåler (15 lodd), to buklete sølvbeger merket JRS MID (5 lodd), sølvbegre merket HOSBCDB og HPRB MID (15 lodd), sølvkanne merket JRS MID (21 lodd), ditto merket CBTBDH (12 lodd 3½ kvintin), gullring og to -knapper (3½ kvintin), hatt med sølvkjede, parykk, natthue, islandsstrømper, 20 dreielbordduker, 18 dreielservietter, 18 håndklær, 16 laken, tre speil, arm-, russlærs- og frynsestoler, båter, tre grunner i Molde (Davids-Elen-gården, Gjertrud Vinter-gården og Gjert Davidssons grunn), noen hus i Bjørnsund og Vikan, markedsbod, 1 pund 12 merker med bygselrett i Vikan (i Vågøy), 2 våger med bygsel i Horsgård ytre (i Veøy), enkas bebodde hus med innhegnet grunn (400 daler), donkraft, messingbekken, brennevinspanne med tønne og piper, brettspill, bladtobakk, 2 skålpund isenfarge, 57 alen gult vattertaft, kamelgarn, vev med redskap, o.a. Aktiva: 1 722 daler 22 skilling. Passiva: 1 018 daler 11 skilling, inkludert hjemmefølge på til sammen 1 000 daler til fire av barna (Elisabet og Hildeborg hadde tilsynelatende fått sitt tidligere). Enka fikk det resterende, 704 daler 11 skilling.16

     Navnet hans ble skrevet Johan Robbertsøn Tou fra 1704 til 1705.2,17,3

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 81 a.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630291
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 222 b.
 4. [S40] «Avskrift av oppgavene over folkeskatten for Molde Ladested Anno 1681»: s. 9.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 4.
 6. [S1599] Trondheim stiftamtstueregnskap 1683 (#73): litra B S, Romsdal sakefallsregnskap. Høste Tingene, Fanne Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714390276
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a.
 8. [S1417] Romsdal konsumpsjon og folkeskatt 1686: Copulationer. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/30470/4/
 9. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b–37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650011
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650012
 12. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 18 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/20/
 13. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b–176 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 14. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 155 b.
 15. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridtzfiordz Otting, ytter Haarsgaard. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291027
 16. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a–230 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640237
 17. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
Sist redigert5. august 2018

Margrete Maria Johansdotter Tu1,2

K, #7560, (1686 - 1727)
Far*Johan Robertsson Tu1 (1652 - 1721)
Mor*Margrete Ivarsdotter Helt1 ( - e 1722)

Familie

Jens Eriksson Gran (1673 - 1741)     Margrete Maria ble født i 1686.2
Hun var arving ved skiftet etter Johan Robertsson den 19. januar 1722: 200 daler i hjemmefølge, utlagt i en halvpart av foreldrenes hus (med grunn).3
Hun var myndling av Åge Audensson fra 1722.1
Hun var fadder ved dåpen til Maren Mattisdatter den 7. juni 1722 i Molde kirke.4
Hun var fadder ved dåpen til Lars Larssen Blix den 15. desember 1722 i Molde kirke.5

Margrete Maria giftet seg med Jens Eriksson Gran.2 Margrete Maria og Jens bodde i Molde i 1727.6

Margrete Maria døde i 1727 i Molde.2 Hun ble gravlagt den 26. april 1727 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 82.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a–230 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640237
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 19.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 26.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 87.
Sist redigert3. august 2018

Dorte Audensdotter Viderø1,2

K, #7561, ( - etter 1734)
Far*Auden Audensson (c 1654 - f 1721)
Mor*Maren Ivarsdotter Helt (1652 - 1725)
4-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristian Gulbrandsson (1679 - 1738)
Ingen barn levde i 1777.5      
Hun var fadder ved dåpen til Maren Mattisdatter den 7. juni 1722 i Molde kirke.3

Dorte giftet seg den 25. november 1726 med Kristian Gulbrandsson.1
Hun var fadder ved dåpen til Ulrikka Olsdatter den 12. oktober 1727 i Molde kirke.2
Hun var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 2 ort.4


     Navnet hennes ble skrevet Dorthe Viderøe i 1727.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 77.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 87.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 19.
 4. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 847.
Sist redigert31. juli 2018

Erik Eriksson på Molde1,2

M, #7562, (1692 - 1732)
Far*Erik Knutsson2,3 (c 1655 - c 1704)
Mor*Elen3 ( - f 1720)

Familie

Katrine Johansdatter Johnston ( - c 1741)
Ett barn levde i 1741.11 
Barn     Erik ble født i 1692.1,2 Han bodde hos Erik Knutsson og Elen i Molde i 1701.2
Erik Eriksson solgte hus med grunn på Collin-nr. 17, Molde, den 16. desember 1720 til Lars Larssen Blix.4
Erik trolovet seg den 13. september 1721 i Molde med Katrine Johansdatter Johnston, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovelsen skjedde i huset. Forlovere: Jens Audensson og Jens Ivarsson.5
Erik giftet seg den 22. oktober 1721 i Molde kirke med Katrine Johansdatter Johnston, viet av Erik Pedersson Lekanger.6
Han var fadder ved dåpen til Maren Mattisdatter den 7. juni 1722 i Molde kirke.7
Han var fadder ved dåpen til Ola Aslakssen den 10. juni 1722 i Molde kirke.7
Han var fadder ved dåpen til Trine Hansdatter den 25. november 1722 i Molde kirke.8
Han var forlover for Just Sæmundsson og Ingeborg Karstensdotter, som ble trolovet den 21. november 1728 i Molde kirke.9
Erik og Katrine bodde i Molde i 1729.10

Erik døde i 1732 i Molde, 39½ år 2 dager gammel.1 Han ble jordfestet den 27. februar 1732.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 126. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660271
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 197.
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 181 b.
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 181 b & 182 a.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-7
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-7
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 19.
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660221
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 99. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-51
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 107. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-55
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 73 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650091
Sist redigert5. august 2018

Elling Arvesson på Gujorda1,2,3

M, #7563, ( - 1764)
Far*Arve Ellingsson på Mek4 ( - c 1731)
Mor-?*Ingebjørg Larsdotter på Mek; trolig

Familie 1

Beret Rasmusdotter på Gujorda ( - e 1764)
Tre barn er nevnt i skiftet etter ham.11 
Barn

Familie 2

Ingebjørg Pålsdotter på Lønset (c 1710 - e 1740)
Barn     Annet navn: Elling Arvesson på Mek.4
Han var arving ved skiftet etter Arve Ellingsson på Mek den 19. oktober 1731: 3 daler 1 ort 16 skilling.4
Han var myndling av Alv Jendem i 1731.4

Elling trolovet seg den 15. november 1737 i Veøy kirke med Beret Rasmusdotter på Lønset.5
Elling giftet seg den 6. januar 1738 i Kleive kirke, Bolsøy, med Beret Rasmusdotter på Lønset, viet av Lars Barhaug.6,1 Elling og Beret var brukere på Gujorda, Bolsøy, fra 1738. De bodde fremdeles der i 1763.7,8
Elling fikk barn med Ingebjørg Pålsdotter på Lønset i 1738 på Lønset, Bolsøy. Den 15. februar meldte de seg for presten. Hun var da gravid, og han vedstod farskapet. Ingebjørg skulle oppholde seg hos sin far frem til fødselen. Barnet var ikke ventet før medio april, men ble født senere i februar. Ingebjørg ble stevnet til tinget 4. juli for leiermål, men møtte ikke.7,9 Elling Arvesson var soldat i 1738.9
Elling Arvesson på Gujorda solgte 1 pund 1 mark (med bygselrett) på Lønset indre, Lønset, Bolsøy, den 16. oktober 1751 til Hans Rasmusson. Kjøpesum: 12 daler. Selgerens kone, Beret, hadde arvet jorden i 1739, trolig ved skifte etter foreldrene. Elling signerte skjøtet egenhendig.1
Han var verge for Marit Berg fra 1757.2
Han var verge for Marte Larsdotter på Mek i 1763.8


Elling døde i 1764 på Gujorda.3 Han ble jordfestet den 18. mars 1764 på Kleive kirkegård, Bolsøy.3,10 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 19. juli 1764. Arvinger: Beret Rasmusdotter og Arne Ellingsson o.a.11

     Navnet hans ble skrevet Elling Narvessøn fra 1737 til 1738.5,7

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 53 b.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651104
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-92
 4. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731, Fanne åtting, 19. oktober.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-91
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 181. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-92
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 183. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 153 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/173/
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 216 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/219/
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-124
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/254/
Sist redigert28. september 2016

Sjurd Larsson på Eikrem1,2

M, #7564, (ca. 1689 - )     Sjurd ble født ca. 1689.3 Han tjente trolig hos Børre Larsson på Bretningan, Rypdal, Tresfjord, i 1701.4
En Siur Larsen var kreditor ved skiftet etter Marit Nilsdotter den 19. mai 1719: 3 daler.5

Sjurd giftet seg den 1. januar 1721 i Vestnes kyrkje med Anne Persdotter.6,7 Sjurd og Anne bodde på Eikrem, Bolsøy, i 1722. De hadde halvparten av et bruk der da Ingebrigt Eriksson (s.d.) overtok ca. 1742.1,8,2
Han var fadder ved dåpen til Ola Olsson Leirgrovvik den 11. desember 1723 i Molde kirke.9
Han var forlover for Nils Andersson på Årøneset og Marit Bentsdotter, som ble trolovet den 30. mars 1728 i Bolsøy kirke.10
Sjurd Larsson på Eikrem var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1742.11 Sjurd og Anne var brukere på Indre Årø, Bolsøy, fra 1743. De overtok etter Erik Gunnarsson (s.d.). Bruket var på 1 våg 18 merker i 1748. Sjurd var fremdeles på Årø i 1753.2,3,12
Annet navn: Sjurd Larsson på Årø, nevnt 1748.13,7,3
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Årø den 7. november 1752.14

Sjurd Larsson på Årø trolovet seg den 7. oktober 1759 med Berit Ols Datter (trolig Brit Olsdotter). Hun hadde forevist skiftebrev. Forlovere: Knut Knutsson Fuglset og Ingebrigt Tjøstolvsson på Fanbostad.13
Sjurd giftet seg den 18. januar 1760 i Bolsøy med Berit Ols Datter (trolig Brit Olsdotter).13
Per Sjurdsson og Kirsti Ottarsdotter drev et bruk på Indre Årø i 1762. En annen Sjurd med kone var også der, trolig hans far og stemor (Sjurd Larsson og Brit Olsdotter).15,16,17


     Navnet hans ble skrevet Siur Larsen Orøy i 1759.13

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 16.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 187 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-182
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 3. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690214
 4. [S77] Tresfjord I: s. 351. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#354
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178.
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 41.
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 93. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-48
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 12. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 77 a.
 13. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-3
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a–81 a.
 15. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 15. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041018
 16. [S641] Bolsøyboka II [PDF]: s. 340.
 17. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 18. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 44. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 19. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 148.
 20. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 21. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 100.
Sist redigert1. mai 2018

Per Lassesson på Ekra1,2,3,4

M, #7565, ( - ca. 1765)
Far*Lasse Andersson på Ekra5 ( - c 1732)

Familie

Sofie Nilsdotter på Ekra ( - e 1765)
To barn levde i 1765.6 
Barn     
Han var arving ved skiftet etter Lasse Andersson på Ekra den 13. juni 1733.5

Per giftet seg ca. 1734 med Sofie Nilsdotter på Kringstad. Han ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 3. juli 1734 og bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.3,6 Per og Sofie bodde på Ekra, Bolsøy, i 1740.2,1
Han var verge for Marta Olsdotter iallfall fra 1740 til 1757.2,4
Han bevitnet at Elling Arvesson på Gujorda solgte 1 pund 1 mark (med bygselrett) på Lønset indre, Lønset, Bolsøy, den 16. oktober 1751 til Hans Rasmusson.1
Per og Sofie bodde på Ekra i 1762 sammen med Lasse Persson og Anne Persdotter. De var selveiere av et bruk der.7
Per Lassesson solgte bruket på Ekra til Lasse Persson. Lasse skyldte 27 daler for handelen ved skiftet etter faren, Per.8

Per døde ca. 1765 på Ekra.6 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 19. juli 1765. Arvinger: Sofie Nilsdotter, Lasse Persson og Anne Persdotter. Formue: 71 daler 3 ort 20 skilling. Gjeld: 25–1–22. Arv: 46–1–22, fordelt på enka og de to barna.9

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 53 b.
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 25. mai 1740, Aarøe.
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 72 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/74/
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 497 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/500/
 5. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne åtting, 13. juni.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 295 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/317/
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 22. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 296 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/317/
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 295 b–296 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/317/
Sist redigert17. oktober 2016

Lasse Lassesson på Ekra1,2,3

M, #7566, ( - etter 1772)
Far*Lasse Andersson på Ekra2 ( - c 1732)     
Han var arving ved skiftet etter Lasse Andersson på Ekra den 13. juni 1733.2
Lasse bodde på Ekra, Bolsøy, iallfall fra 1751 til 1772.1,3
Han bevitnet at Elling Arvesson på Gujorda solgte 1 pund 1 mark (med bygselrett) på Lønset indre, Lønset, Bolsøy, den 16. oktober 1751 til Hans Rasmusson.1
Han var verge for Beret Ivarsdotter på Lønset i 1772.3

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 53 b.
 2. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne åtting, 13. juni.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 610 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/642/
Sist redigert13. mai 2014

Lars Sjurdsson på Eikrem1

M, #7567, (1737 - før 1785)
Far*Sjurd Larsson på Eikrem1,2 (c 1689 - )
Mor*Anne Persdotter på Eikrem2 (c 1699 - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     Lars ble født i 1737 på Eikrem, Bolsøy.1 Lars ble døpt den 17. november 1737 i Molde. Faddere: Gjertrud Årø, Marte Årø, Ola Årø, Lars Årø og Tomas Ivarsson på Eikrem.1
Han ble kalt Lars Sjurdsson den yngre, nevnt 1752.2
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Årø den 7. november 1752.3
Han var myndling av Jon Åmundsson på Årø i 1752. Joen Aarøe.2


Lars døde før 1785, barnløs.4

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a–81 a.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
Sist redigert22. januar 2016

Per Sjurdsson på Årø1,2,3,4

M, #7568, (1722 - 1775)
Far*Sjurd Larsson på Eikrem5,6 (c 1689 - )
Mor*Anne Persdotter på Eikrem6,7 (c 1699 - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kirsti Ottarsdotter på Årø (c 1731 - 1775)
Fire barn levde i 1776.4 
Barn     Per ble født i 1722 på Eikrem, Bolsøy.5
Annet navn: Per Sjurdsson på Eikrem.5 Per ble døpt den 25. mars 1722 i Molde kirke. Faddere: Sjurd Ellingsson på Årø, Ingebrigt Tjøstolvsson på Fanbostad, Per Eikrem, Eli Ivarsdotter på Eikrem og Anne Årø.5
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Årø den 7. november 1752.8

Per giftet seg med Kirsti Ottarsdotter på Årø.4,1
Han var fadder ved dåpen til Jakob Persson Litlebostad den 18. juni 1762.9
Per og Kirsti var brukere på Indre Årø, Bolsøy, i 1762. En annen Sjurd med kone var også der, trolig hans far og stemor (Sjurd Larsson og Brit Olsdotter). Bruket var på 1 våg 18 merker i 1763. Kirsti og Per bodde på Årø allerede i 1761.10,11,1
Han var debitor ved skiftet etter Ola Nilsson på Brokstad den 23. mars 1764: 1 daler 3 ort 12 skilling.12
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Bentsdotter på Årøneset den 1. oktober 1764: 2 daler.13,2
Han var fadder ved dåpen til Salamon Jonsson den 1. juni 1766.14
Han var verge for Mette Persdotter i 1768.15
Per på Årø var fadder ved dåpen til Ola Justsson på Årø den 10. september 1769 i Molde kirke.16,17
Han var verge for Mette Olsdotter på Røbekk i 1771.18


Per døde i 1775 på Indre Årø.3 Han og Kirsti ble jordfestet den 15. januar 1775.3 Det ble holdt skifte etter ham og Kirsti den 12. mars 1776. Arvinger: Ottar Persson, Sjurd Persson, Anne Persdotter og Kirsti Persdotter.4

     Navnet hans ble skrevet Peder Siursen Aarøe i 1764.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/275/
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 114 a, 1775. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630040
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 214 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670216
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 16.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a–81 a.
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-37
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 15. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041018
 11. [S641] Bolsøyboka II [PDF]: s. 340.
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 203 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/223/
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 253 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/275/
 14. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 180 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-139
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 16. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 17. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a.
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 582 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/613/
Sist redigert2. mai 2018

Sjurd Persson på Årø1,2,3

M, #7569, (ca. 1771 - )
Far*Per Sjurdsson på Årø3,1 (1722 - 1775)
Mor*Kirsti Ottarsdotter på Årø3 (c 1731 - 1775)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Sjurd ble født ca. 1771 på Indre Årø, Bolsøy.1,3
Han var arving ved skiftet etter Per Sjurdsson og Kirsti Ottarsdotter på Årø den 12. mars 1776.3
Han var myndling av Tosten Larsson på Fuglset i 1776.3
Han var fadder ved dåpen til Kirsten Hansdatter den 9. september 1787 i Bolsøy kirke.4,5
Han var fadder ved dåpen til Beret Kristine Persdotter i Fanbostadgjerde den 16. desember 1787.2
Sivert Aarøe var fadder ved dåpen til Gjøri Hansdatter Kleive den 1. november 1795 i Molde kirke.6

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 214 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670216
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 24 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-26
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 58 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-56
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a.
Sist redigert2. mai 2018

Ottar Persson på Årø1,2,3

M, #7570, (ca. 1759 - )
Far*Per Sjurdsson på Årø2,3 (1722 - 1775)
Mor*Kirsti Ottarsdotter på Årø2 (c 1731 - 1775)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Ottar ble født ca. 1759.2
Han var arving ved skiftet etter Per Sjurdsson og Kirsti Ottarsdotter på Årø den 12. mars 1776.2
Han var myndling av Ivar Sjurdsson på Brokstad i 1776.2
Han var fadder ved dåpen til Kirsten Hansdatter den 9. september 1787 i Bolsøy kirke.4,1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 58 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-56
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 214 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670216
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 24 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-26
Sist redigert2. mai 2018

Anne Persdotter på Årø1,2

K, #7571, (ca. 1755 - etter 1785)
Far*Per Sjurdsson på Årø1,2 (1722 - 1775)
Mor*Kirsti Ottarsdotter på Årø1 (c 1731 - 1775)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Anne ble født ca. 1755.1
Hun var arving ved skiftet etter Per Sjurdsson og Kirsti Ottarsdotter på Årø den 12. mars 1776.1
Hun var myndling av Lars Sjurdsson på Røbekk i 1776.1
Anna Aarøy var fadder ved dåpen til Kirsten Ottarsdotter på Årø den 25. februar 1781 i Molde kirke.3,4


Anne døde etter 1785.2

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 214 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670216
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a.
Sist redigert2. mai 2018

Ola på Hen1

M, #7572, ( - etter 1735)

Familie

Barn     Ola giftet seg med en uregistrert person. Hun ble 21. mai 1735 introdusert i Hen kirke etter barnefødsel.1 Ola bodde på Hen, Hen, i 1735.1

     Han kan ha vært far til Anne Olsdotter på Hen.

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 56.
Sist redigert18. oktober 2017

Søren Sjurdsson på Brattværet1

M, #7573
Far*Sjurd Larsson på Eikrem2 (c 1689 - )
Mor*Anne Persdotter på Eikrem2,1 (c 1699 - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Årø den 7. november 1752.3
Søren bodde på Brattværet, Brattvær, i 1785.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a–81 a.
Sist redigert27. august 2015

Ivar Sjurdsson på Brokstad1,2

M, #7574, ( - etter 1785)
Far*Sjurd Larsson på Eikrem3,1 (c 1689 - )
Mor*Anne Persdotter på Eikrem3,1 (c 1699 - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Årø den 7. november 1752.4
Han var myndling av Lars Larsson på Sylte i 1752.3

Annet navn: Ivar Sjurdsson på Årø, nevnt 1771.5
Han var fadder ved dåpen til Anne Jakobsdotter på Årø den 9. mai 1771.5
Han var verge for Ottar Persson på Årø i 1776.2
Ivar bodde på Brokstad, Bolsøy, iallfall fra 1776 til 1785.1,2
Han var verge for Kirsti Persdotter Årø i 1785.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 214 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670216
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a–81 a.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
Sist redigert2. mai 2018

Marit Sjurdsdotter på Vågøya1

K, #7575, (1734 - )
Far*Sjurd Larsson på Eikrem2,3 (c 1689 - )
Mor*Anne Persdotter på Eikrem3,1 (c 1699 - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Larsson på Vågøya (c 1730 - 1797)     Annet navn: Marit Sjurdsdotter på Eikrem.4
Marit ble født i 1734 på Eikrem, Bolsøy.4 Marit ble døpt den 14. november 1734 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Gjertrud Årø, Marit Villumsdotter på Fanbostad, Marta Tjøstolvsdotter på Fanbostad, Ivar Knutsson på Eikrem og Ingebrigt Eriksson Årø.4
Hun var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Årø den 7. november 1752.5
Marit Sjurdsdotter var myndling av Anders Aarøe (trolig Anders Rasmusson på Årø) i 1752.3
Marit giftet seg med Lars Larsson.1,6 Marit og Lars var trolig brukere på Bjørset, Bolsøy, iallfall fra 1762 til 1764.7,8 Marit og Lars var forpaktere på Nørdre, Vågøya, Vågøy fra ca. 1771. I 1788 solgte de ei gammel hoppe til neste bruker for 3 daler.6,1 Marit og Lars bodde i Molde fra 1788.6 Marit bodde trolig på Lønset, Bolsøy, i 1801.9

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 100.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 148.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a–81 a.
 6. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 255.
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 3.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Bolsøy, mnr. 3.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Lønset.
Sist redigert15. mars 2018

Lars Larsson på Vågøya1,2

M, #7576, (ca. 1730 - 1797)     Lars ble trolig født ca. 1730 i Fanne tinglag (ifølge Bygdebok for Fræna ble han født i 1720).3,1
Lars Biørset var verge for Synnøv Nilsdotter i 1757.4,5

Lars giftet seg med Marit Sjurdsdotter.2,1
Lars Biørset var verge for Sjurd Jakobsson på Litlebostad fra 1759.6
Lars Biørset var forlover for Synnøv Nilsdotter og Ola Eriksson Sylte, som ble trolovet den 9. desember 1759.7
Lars og Marit var trolig brukere på Bjørset, Bolsøy, iallfall fra 1762 til 1764.8,9
Lars Larsson hadde Alv (trolig Alv Larsson) i tjeneste iallfall fra 1762 til 1764.8,10
Lars Biørset var fadder ved dåpen til Lasse Matsson på Kringstad den 10. februar 1763.11
Lars Larsen Biørset var verge for Kari Larsdotter på Mek i 1763.12
Lars Larsen Biørset var verge for Alv Larsson på Jendem i 1763.13
Lars Larsson på Vågøya var soldat.1 Lars og Marit var forpaktere på Nørdre, Vågøya, Vågøy fra ca. 1771. I 1788 solgte de ei gammel hoppe til neste bruker for 3 daler.1,2 Lars Larsson på Vågøya var graver på Vågøy kyrkjegard. Han fikk 2 ort per grav.1 Lars og Marit bodde i Molde fra 1788.1
Lars Waagøen var debitor ved skiftet etter Brit Larsdotter på Holssetra den 26. januar 1790: 1 ort 12 skilling.14


Lars døde trolig i 1797 i Molde. Lars Bjørset (67 år gammel) ble gravlagt 7. mai i Molde. Den 8. juli ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden til Lars Larsen Bjørset.3,15

Kilder/noter

 1. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 255.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 19 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-23
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 495 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/496/
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 497 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/500/
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 641 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/645/
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-3
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 3.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Bolsøy, mnr. 3.
 10. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 371.
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 153 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/173/
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 157 a.
 14. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/36/
 15. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.
Sist redigert28. april 2018

Hilde Sjurdsdotter på Litlebostad1,2

K, #7577, ( - ca. 1787)
Far*Sjurd Larsson på Eikrem3 (c 1689 - )
Mor*Anne Persdotter på Eikrem3,1 (c 1699 - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Arnesson på Litlebostad (c 1740 - 1822)
Fire barn levde i 1788.5 
Barn     
Hun var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Årø den 7. november 1752.4

Hilde giftet seg med Per Arnesson.1,5 Hilde og Per bodde på Litlebostad, Bolsøy, i 1775.2

Hilde døde ca. 1787 på Litlebostad.5

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 a, menn. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a–81 a.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 321 b.
Sist redigert5. desember 2016

Per Sjurdsson Litlebostad1,2,3

M, #7578, (ca. 1720 - 8. mai 1780)
Mor*Kari Olsdotter på Stokke1 ( - f 1759)

Familie

Brit Sjurdsdotter Litlebostad (c 1727 - 1801)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Per ble født ca. 1720.3
Annet navn: Per Sjurdsson på Stokke, nevnt 1759.4,5
Han var kreditor ved skiftet etter Finn Olsson på Talset i februar 1759: 36 daler i 8 års tjenestelønn, og 2 daler 10 skilling i lånte penger.6
Han var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter på Talset den 3. mai 1759: 2 daler 2 skilling.7

Per trolovet seg den 24. juni 1759 med Brit Sjurdsdotter Litlebostad. Han var soldat og hadde sesjonstillatelse, og hun foreviste skiftebrev etter sin forrige mann. Forlovere: Nils Olsson på Draget og Lars Sjurdsson på Røbekk.5
Per giftet seg den 2. juli 1759 i Bolsøy kirke med Brit Sjurdsdotter Litlebostad.5,8 Per og Brit bodde på Litlebostad, Bolsøy, fra 1759. De var fremdeles der i 1766.2,1,9
Han var fadder ved dåpen til Anne Nilsdotter på Draget den 24. oktober 1759.2

Annet navn: Per Sjurdsson på Hjertøya, nevnt 1773.10 Per og Brit bodde på Hjertøya, Bolsøy, til 1773.10
Per Sjurdsson kjøpte hus med naust (uten grunn) på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, den 26. april 1773 på auksjon etter Elling Olssen og Elen Persdatter. Kjøpesum: 50 daler. Per bodde allerede der (forrige beboer var Ola Ellingssen, s.d.). Byfogden utstedte skjøte 17. mai (tinglyst 7. juni).11,12,13,10 Per Sjurdsson ble stevnet av Abraham Skjellerup til tinget i Molde den 3. mai 1773. Per hadde i 1772 påtatt seg å være bas for en sildenot og mottatt godtgjørelse for dette, men nå frasagt seg tjenesten. Han møtte ikke, så saken ble utsatt til neste ting.10

Per døde den 8. mai 1780 i Molde.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Lillebostad i mai 1759.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Sivertsen Stoche i juni 1759.5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 659 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/665/
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620575
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1780.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 658 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/663/
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 a.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 656 a–658 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/661/
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 659 b–660 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/665/
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 162 a.
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 242 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/244/
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 243. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610124
 12. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/249/
 13. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 b.
 14. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-37
Sist redigert4. mai 2016

Gjertrud Hansdatter Kleive1

K, #7579, (1798 - 1875)
Far*Hans Nilsson Kleive1,2 (1761 - 1802)
Mor*Kirsti Persdotter Årø1,2 (1761 - 1811)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Gjertrud ble døpt den 19. august 1798 i Molde kirke. Faddere: Lasse Kristoffersson Reistad, Salamon Jonsson på Molde, Ivar Nilsson Draget, Sissel Molde, Beret Fuglset og Anne Maria i Gjerdet.1 Gjertrud Hansdatter bodde hos Hans Nilsson og Kirsti Persdotter på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801.2,3
Gjertrud giftet seg i 1828 med en uregistrert person.4

Gjertrud døde i 1875.4

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 154. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002573
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 557.
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 478.
Sist redigert1. mai 2018

Hans Nilsson Kleive1,2

M, #7580, (1761 - 1802)
Far*Nils Kleive3 ( - e 1761)
Mor*Gjøri Kleive3 ( - e 1761)

Familie

Kirsti Persdotter Årø (1761 - 1811)
Barn     Hans ble født i 1761 på Kleive, Bolsøy.3 Hans ble døpt den 1. februar 1761 i Kleive kirke, Bolsøy.3,4 Han var postdreng i 1787.5
Hans giftet seg ca. 1790 med Kirsti Persdotter Årø. De fikk et barn sammen allerede i 1787. Hun ble da kalt løs pike, antakelig i betydningen ikke i tjeneste.6,7,1 Hans og Kirsti var husfolk i Molde i 1792.8 Hans og Kirsti var husfolk på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Gjøri Hansdatter, Gjertrud Hansdatter og Brit Sjurdsdotter. Brit var farsøster av Kirsti og losjerte hos dem. Hans bodde der til sin død.6,9

Hans døde i 1802 i Molde. Den 14. januar ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.10,2 Han ble jordfestet den 18. januar 1802.2

     Navnet hans ble skrevet Hans Nielsen Klewe i 1798.7

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 58 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-56
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-46
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-36
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-122
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 24 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-26
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 154. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002573
 7. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 8. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1792.
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 557.
 10. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 11. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 478.
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a.
Sist redigert24. mars 2014

Salamon Jonsson Årø1,2,3

M, #7581, (1766 - )
Far*Jon Åmundsson Berg4 (c 1746 - )
Mor*Mette Persdotter i Malmedalen4 (1739 - )
5-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Synnøv Andersdotter ved Brua (c 1767 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Salamon ble født i 1766 i Bolsøy, utenom ekteskap.4 Salamon ble døpt den 1. juni 1766. Faddere: Per Sjurdsson, Per Persson på Årø, Per Tøndergård, Anne Årø og Mari Årø.4
Salamon giftet seg med Synnøv Andersdotter.5,1
Han var fadder ved dåpen til Ola Hanssen den 22. april 1796 i Molde kirke.2

Annet navn: Salamon Jonsson på Molde, nevnt 1798.6
Han var fadder ved dåpen til Gjertrud Hansdatter Kleive den 19. august 1798 i Molde kirke.6
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Solberg den 19. april 1800: en gammel lerretsskjorte (17 skilling).7
Salamon Jonsson hadde Peter Kristensson som fosterbarn i 1801.1 Salamon og Synnøv var husfolk på mnr. 114, Hovedgata, Molde, i 1801, sammen med Ingebrigt Salamonssen, Andrina Salamonsdatter og Anna Persdatter. Anna var losjerende. Huset lå ved Brua, hvor Synnøv og Salamon bodde allerede i 1796. Det var taksert til 20 daler i 1807.1,8,9

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 114. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002371
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-13
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 281 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/287/
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 180 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-139
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-8
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 281 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/286/
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 9. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, Indenfor Broen, forsikringsnr. 107. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026
Sist redigert30. januar 2019

Ivar Nilsson Bolsøy1,2

M, #7582, (ca. 1758 - 7. juni 1831)
Far-?*Nils Olsson på Draget ( - 1762); trolig2
Mor-?*Brit Draget ( - e 1762); trolig2     Ivar ble trolig født ca. 1758.1 Ivar var kanskje i tjeneste hos madam Maren Magdalena Fasmer på mnr. 130, innpå Gata, Molde, i 1796.3
Iver hos Mad: Fasmer var fadder ved dåpen til Ola Hanssen den 22. april 1796 i Molde kirke.3

Annet navn: Ivar Nilsson Draget, nevnt fra 1798 til 1799.4,5
Han var fadder ved dåpen til Gjertrud Hansdatter Kleive den 19. august 1798 i Molde kirke.5
Han var fadder ved dåpen til Andrina Salamonsdatter den 14. april 1799 i Molde kirke.4
En arbeider Iver Nielssen (i sitt 46. år) losjerte hos Per Olssen og Elen Nilsdatter på mnr. 81, Hovedgata, Molde, i 1801.6,7

Ivar døde den 7. juni 1831 i Molde, ugift, som gammel tjener hos fru Hagerup.1,2 Han ble gravlagt den 11. juni 1831.1 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 8. juni 1832. Etter omkostninger ble inntekten 31 daler 13 skilling. I tillegg hadde boet 14 daler 2 ort 21 skilling i rede penger.2 Skiftet etter ham ble sluttet den 6. desember 1834. Arvinger: Ola Nilsson på Staurset og Nils Ivarssen Reknes. Formue: 45 daler 3 ort 10 skilling. Gjeld: 9–1–16. Omkostninger: 5–1–6. Arv: 31–0–12, minus avgift. Siden arvingene var legdskaller, gikk midlene til fattigkassen.2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 208, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620541
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 187 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/190/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-13
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-8
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 81.
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 73. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020
Sist redigert25. mai 2015

Sissel Magrete Jørnsdotter1,2,3

K, #7583, (1748 - 1806)
Far*Jørn Persson på Fiskarstrand4,1 ( - c 1749)
Mor*Abel Johannesdotter Rosenkvist1,3 ( - e 1762)

Familie 1

Ellev Ellevsson Berg (c 1740 - e 1786)
Fire barn er nevnt i et skifte.13 
Barn

Familie 2

Per Persson Hollingen (o 1745 - 1814)     Annet navn: Sissel Magrete Jørnsdotter på Fiskarstrand.1,4
Sissel Magrete ble født i 1748 på Fiskarstranda, Borgund, Sunnmøre.4 Sissel Magrete ble døpt den 7. juli 1748 i Borgund kyrkje, Sunnmøre.4
Hun var arving ved skiftet etter Jørn Persson på Fiskarstrand den 17. november 1749.1
Sissel Magrete Jørnsdotter bodde hos Tore Nilsson Hille og Abel Johannesdotter Rosenkvist i Kirkebakken, Molde, i 1762.3
Sissel Magrete giftet seg med Ellev Ellevsson Berg. Sissel Magrete og Ellev bodde på fhv. mnr. 49, Vestre Schultzhagen, Molde, til 1774.5 Sissel Magrete og Ellev bodde på fhv. mnr. 45, utpå Gata, Molde, fra 1774.6
Sissel Magrete trolovet seg den 21. april 1797 med Per Persson Hollingen. Forlovere: Kristen Larsson Strande og Jon Knutsson Strande.7
Sissel Magrete giftet seg den 10. august 1797 i Molde kirke med Per Persson Hollingen. Den 5. september ble det betalt 1 daler for bryllupet.7,8,2,9
Hun ble kalt Sissel på Molde, nevnt 1798.10
Hun var fadder ved dåpen til Gjertrud Hansdatter Kleive den 19. august 1798 i Molde kirke.10
Hun var arving ved skiftet etter Jørgen Ellevssen den 27. april 1800 i Molde.11
Sissel og Per losjerte på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801. Han kaltes husmann. Husets innehaver var Jon Strande (s.d.).2

Sissel Magrete døde i 1806 i Molde.12,9 Hun ble jordfestet den 9. februar 1806.12

     Navnet hennes ble skrevet Cicilia Magrethe Jørgensdotter i 1762.3

Kilder/noter

 1. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 70 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24558/84/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 155. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002579
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Kirkebachen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/16/
 4. [S776] Borgund mini. 1739–61: døpte, 1748, 4. søndag etter trinitatis. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-104
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, mnr. 51. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/288/
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, mnr. 45. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/288/
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 a, nr. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-62
 8. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.
 9. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#33
 10. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 11. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 284 b–285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/290/
 12. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-47
 13. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 284 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/290/
 14. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 285 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
Sist redigert1. mars 2017

Brit Tostensdotter på Fuglset1,2

K, #7584, (ca. 1766 - )
Far*Tosten Larsson på Fuglset3 (1726 - 1787)
Mor*Brit Ottarsdotter på Fuglset4 ( - e 1786)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Brit ble født ca. 1766 på Fuglset, Bolsøy.2
Hun var fadder ved dåpen til Beret Kristine Persdotter i Fanbostadgjerde den 16. desember 1787.5
Hun var fadder ved dåpen til Knut Persson den 10. april 1791 i Molde kirke.1,6
Beret Fugelset var fadder ved dåpen til Gjertrud Hansdatter Kleive den 19. august 1798 i Molde kirke.7
Brit Tostensdotter på Fuglset var vever og farger i 1801.2 Hun bodde hos broren Lars Tostensson og kona Gjertrud Lassesdotter på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.
 3. [S641] Bolsøyboka II [PDF]: s. 230.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 332 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/337/
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b.
 7. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
Sist redigert1. mai 2018

Anne Maria Persdotter i Fanbostadgjerde1

K, #7585, (ca. 1781 - )
Far*Per Ingebrigtsson i Fanbostadgjerde1 (c 1749 - c 1806)
Mor*Beret Kristine Sjurdsdotter i Fanbostadgjerde1 (c 1758 - )
5-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Anne Maria ble født ca. 1781.1
Hun ble kalt Anne Maria i Gjerdet, nevnt 1798.2
Hun var fadder ved dåpen til Gjertrud Hansdatter Kleive den 19. august 1798 i Molde kirke.2
Hun var arving ved skiftet etter Per Ingebrigtsson i Fanbostadgjerde den 11. mai 1807.
Hun var myndling av Lars Tostensson på Fuglset i 1807.1

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 185 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/198/
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
Sist redigert14. januar 2016

Gjøri Hansdatter Kleive1,2

K, #7586, (1795 - )
Far*Hans Nilsson Kleive2,1 (1761 - 1802)
Mor*Kirsti Persdotter Årø2,1 (1761 - 1811)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ivar Lassesson på Geitnes (1792 - 1875)

Familie 2

Arne Larsson på Årø (c 1797 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Gjøri ble døpt den 1. november 1795 i Molde kirke. Faddere: Kaspar kiper, Ola Olsson Kavli, Sjurd Årø, Anne i Molde, Guru i Molde og Kari i Gjerdet.2 Gjøri Hansdatter bodde hos Hans Nilsson og Kirsti Persdotter på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801.1,3
Gjøri fikk barn med Ivar Lassesson på Geitnes i 1816.4
Gjøri giftet seg i 1819 med Arne Larsson på Årø.4,5
Annet navn: Gjøri Hansdatter på Årø, nevnt 1820.5,6 Gjøri og Arne var brukere på Årø, Bolsøy, i 1820.6
Gjøri Aarøe var fadder ved dåpen til Markus Sørensson på Årø den 5. november 1820 i Molde kirke.6,7
Gjøri og Arne var kårfolk på bnr. 3, Ytre Årø, Bolsøy, i 1865.5

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 154. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002573
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 557.
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 478.
 5. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, 30a, Aarø ytre.
 6. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 14.
 7. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 14.
Sist redigert14. januar 2016

Ola Nilsson1,2,3

M, #7587, ( - etter 1757)

Familie

Barn     Ola Nilsson var løskar i Bolsøy i 1757.4,3
Ola fikk barn med en uregistrert person i 1758 i Lesja. Barnemora var ei reisende kvinne med tilhold i Bolsøy.4

Kilder/noter

 1. I Bygdebok for Lesja kalles han «Ola Nilss. ‘Skullevær’», men det er kanskje feillesning fra kirkeboken av «Ole Nielsen skulle være hendes Barns Fader».
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 448.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 481.
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 447.
Sist redigert7. mars 2019

Lodisa Olsdotter på Lyftingsbakken1

K, #7588, (24. april 1758 - )
Far*Ola Nilsson2 ( - e 1757)     Lodisa ble født den 24. april 1758 på Lyftingsbakken, Siem, Lesja, utenom ekteskap.1 Hun ble døpt den 27. april 1758 i Lesja kirke. Faddere: Tosten Syversson på Klukkstad, Erik smed og Kari Jonsdotter på Lyftingsbakken o.a.1 Mora var ei reisende kvinne med tilhold i Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 447.
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 448.
Sist redigert7. mars 2019

Tosten Syversson på Klukkstad1,2

M, #7589, (ca. 1708 - ca. 1782)
Far*Syver Jespersson på Hågå3 ( - c 1717)
Mor*Anne Justsdotter på Hågå3 (c 1666 - 1755)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Tosten ble født ca. 1708.3
Tosten giftet seg med en uregistrert person. 7 barn.2 Han var bruker på Systugu, Klukkstad, Lesja fra ca. 1745 til midten av 1770-årene. De bygslet ½ hud i 1747.2
Han var fadder ved dåpen til Lodisa Olsdotter på Lyftingsbakken den 27. april 1758 i Lesja kirke.4


Tosten døde ca. 1782.2

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 448.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 25.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 721.
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 447.
Sist redigert2. september 2011

Jesper Syversson på Hågå1

M, #7590, (ca. 1646 - 1725)     Jesper ble født ca. 1646.1
Jesper giftet seg med Anne Olsdotter på Hole. De hadde åtte barn.1 Tore Håkensson på Hattrem og Jesper Syversson på Hågå solgte 4 skinn på Hauje, Lesja, og 4½ skinn i en Hole-gård i 1683 til Erland Olsson på Hole. Jorden i Hauje var allerede pantsatt til Erland.2,3 Jesper Syversson på Hågå og Anne eide og brukte i Oppistugu, Hågå, Lesja fra 1660-årene til 1712.1 Jesper og Anne holdt skifte i 1712. Sønnen Syver overtok gården.1

Jesper døde i 1725 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 721.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 266.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 265. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#268
Sist redigert18. september 2017

Syver Jespersson på Hågå1

M, #7591, ( - ca. 1717)
Far*Jesper Syversson på Hågå1 (c 1646 - 1725)
Mor*Anne Olsdotter på Hågå1
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Justsdotter på Hågå (c 1666 - 1755)
De hadde fire barn.1 
Barn     Syver giftet seg med Anne Justsdotter på Tynnøl.1 Syver og Anne var selveiere i Oppistugu, Hågå, Lesja, fra 1712. Etter hans død drev hun gården videre til sønnen Jesper overtok, trolig omkring 1730.1

Syver døde ca. 1717 på Hågå, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 721.
Sist redigert20. september 2016

Anne Justsdotter på Hågå

K, #7592, (ca. 1666 - 1755)
Far*Just Toresson på Tynnøl1 (c 1628 - c 1713)
Mor*Guri Tostensdotter på Tynnøl1 ( - e 1713)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Syver Jespersson på Hågå ( - c 1717)
De hadde fire barn.2 
Barn     Anne ble født ca. 1666 på Tynnøl, Lesja.1
Annet navn: Anne Justsdotter på Tynnøl.1
Anne giftet seg med Syver Jespersson på Hågå.2 Anne og Syver var selveiere i Oppistugu, Hågå, Lesja, fra 1712. Etter hans død drev hun gården videre til sønnen Jesper overtok, trolig omkring 1730.2

Anne døde i 1755 i Lesja.2

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 591.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 721.
Sist redigert20. september 2016

Erik smed1

M, #7593     
Han var fadder ved dåpen til Lodisa Olsdotter på Lyftingsbakken den 27. april 1758 i Lesja kirke.2

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 448.
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 447.
Sist redigert2. september 2011

Kari Jonsdotter på Lyftingsbakken1

K, #7594

Familie

De hadde iallfall to barn.1      Ifølge tradisjon var hennes hjemsted på Nørstegard, Lesja.1
Kari giftet seg i 1747 med en uregistrert person.1 Kari var huskone på Lyftingsbakken, Siem, Lesja, i 1755. Ei Kari Jonsdotter på Siem gikk til alters allerede i 1742 og 43.1,2
Hun var fadder ved dåpen til Lodisa Olsdotter på Lyftingsbakken den 27. april 1758 i Lesja kirke.3

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 481.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 629. https://www.nb.no/items/97931ac17221efc5bd888053d14f055b?page=632
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 447.
Sist redigert7. mars 2019

Margrete Matsdotter på Kringstad1,2

K, #7595, (ca. 1760 - )
Far*Mats Jespersson på Kringstad1,2 ( - c 1764)
Mor*Siri Lassesdotter på Kringstad1 (c 1733 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Margrete ble født ca. 1760.1,2
Hun var myndling av Hans Jespersson på Kringstad i 1765.1
Hun var myndling av Ola Andersson på Kringstad i 1769.2

Margrete giftet seg med Rasmus Sjurdsson i Fiksdalen.3 Margrete og Rasmus bodde på Kringstad, Bolsøy, iallfall fra 1783 til 1786.3,4 Margrete og Rasmus bodde på Årø, Bolsøy, fra 1786. Han døde som bruker. Hun bodde fremdeles der i 1797.5,6,7
Annet navn: Margrete Matsdotter på Årø, nevnt 1797.7,6
Margrete trolovet seg den 19. mai 1797 med Ola Persson på Øverland. Forlovere: Ola Persson på Øverland o.a.7
Margrete giftet seg den 25. juni 1797 i Bolsøy kirke med Ola Persson på Øverland.7,8,9 Margrete og Ola var husfolk på Kringstad i 1801, sammen med Anne Rasmusdotter, Sjurd Rasmusson, Rasmus Olsson og Per Olsson. Plassen hadde jord.9

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 264 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 296 a & 309 b.
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 240 a.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 119 a, nr. 7.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kringstad.
Sist redigert22. oktober 2018

Lasse Ivarsson på Geitnes1,2

M, #7596, (1766 - 1835)

Familie 1

Mali Lassesdotter i Røvik (1768 - 1804)
De hadde seks barn.3 
Barn

Familie 2

Kirsti Persdotter Årø (1761 - 1811)
De hadde ikke barn.5 

Familie 3

De hadde ikke barn.      Lasse ble født i 1766.3
Lasse giftet seg i 1791 med Mali Lassesdotter i Røvik.3
Lasse Ivarsson på Geitnes solgte i Båtneset, Geitnes, Bolsøy, i 1802 til Ivar Andersson på Geitnes.4
Lasse Ivarsson på Geitnes giftet seg den 9. juni 1805 i Molde med Kirsti Persdotter Årø (forlovere: Lars Tostensson på Fuglset o.a.)1,2
Lasse Ivarsson på Geitnes solgte våningshus (uten grunn) og naust på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, den 27. juli 1805 til Tore Persson. Kjøpesum: 80 daler.2 Lasse signerte med påholden penn i 1805.2
Lasse giftet seg med en uregistrert person.5

Lasse døde i 1835.3

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 557.
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 477.
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 641. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#644
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 478.
Sist redigert6. mars 2019

Tosten Larsson på Fuglset1,2,3,4

M, #7597, (1726 - 17. juli 1787)
Far*Lars Andersson på Øygarden5,6 (c 1672 - 1728)
Mor*Brit Tostensdotter på Øvstedalen5,6 (c 1686 - 1726)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Tosten Larsson på Eidhammar.7
Tosten ble født i 1726 på Indre Eidhammar, Tresfjord.7
Han var myndling av Knut Ingebrigtsson på Fuglset i 1739.5

Tosten giftet seg med Brit Ottarsdotter.8 Tosten og Brit bodde på Fuglset, Bolsøy, i 1752.2,4
Tosten Larsson hadde Per Iverssen i tjeneste fra 1752. Per kom dit om våren.2
Han var verge for Per Persson på Tøndergård i 1762.9
Tosten og Brit var brukere på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1762. Ola Tostensson bodde også der. De var selveiere. Tosten var bruker der til sin død.10,11,1 Tosten Larsson hadde Marta Lassesdotter og en Per i tjeneste i 1762. Hun flyttet ved trolovelsen året etter.10,12 Sverke Arnsson Hartun pantsatte husene sine i Molde til fogden Jakob Andreas Eg for 50 daler den 5. desember 1763. De var kjøpt fra Tosten Larsson på Fuglset.13
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Hovdenakk og Lisbet Styrkårsdotter den 23. juli 1764: 4 daler 2 ort 16 skilling.14,15
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Arnesson den 16. desember 1768: 1 daler 2 ort.16
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Ottarsdatter den 20. mars 1769 i Molde: 1 daler.17
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Hanssen Gyttrich den 12. september 1771: 20 skilling.18
Han var verge for Sjurd Persson på Årø i 1776.19
Han var verge for Anne Ottarsdotter på Årø i 1778 og 1781.20,21
Han var kreditor ved skiftet etter Lasse Olsson i Bergsbakken den 18. september 1778: 1 daler 3 ort 16 skilling.22
Han var verge for Marit Ivarsdotter i 1780.23
Han var forlover for Ivar Tomasson Remmem og Åse Nilsdotter, som ble trolovet den 5. oktober 1780 i Bolsøy.24
Han var kreditor ved skiftet etter Per Persson på Røysa den 1. april 1785: 2 daler i pant.25
Han var verge for Kirsti Persdotter Årø i 1786.8
Han var fadder ved dåpen til Elen Olava Iversdatter den 9. april 1786 i Molde kirke.26,27
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Nilsson og Ingebjørg Jakobsdotter på Bolsneset den 20. februar 1787.28


Tosten døde den 17. juli 1787 på Fuglset.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 358. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-182
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1010, nr. 10. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/220/
 4. [S77] Tresfjord I: s. 382. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#385
 5. [S77] Tresfjord I: s. 418. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#421
 6. [S77] Tresfjord I: s. 653.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 652.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 332 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/337/
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/59/
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 6, Fugelset.
 11. [S641] Bolsøyboka II [PDF]: s. 230.
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juli, mnr. 6.
 13. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 147.
 14. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 498. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 15. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 499. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 593. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/15/
 17. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 571.
 18. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 19. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 214 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670216
 20. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 395 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670397
 21. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 244 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660205
 22. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 404 b–405 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/408/
 23. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/
 24. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620548
 25. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008–1010. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 26. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 57 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 27. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 176 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-135
 28. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 238 b–239 b.
 29. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juli, mnr. 6. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/378/
Sist redigert2. mai 2018

Lars Tostensson på Fuglset1,2,3

M, #7598, (ca. 1763 - før 1833)
Far*Tosten Larsson på Fuglset4 (1726 - 1787)
Mor*Brit Ottarsdotter på Fuglset5 ( - e 1786)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Lars ble født ca. 1763 på Fuglset, Bolsøy.1,6
Lars giftet seg med Gjertrud Lassesdotter i Røvik. De hadde iallfall fire barn.1 Lars Tostensson på Fuglset var postbonde i 1801.1 Lars og Gjertrud var brukere på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1801. Brit Tostensdotter bodde også der.1 Lars Tostensson hadde Ingebrigt Larsson som postdreng i 1801.1
Han var forlover for Anders Knutssen på Fuglsetbøen og Anne Jakobsdotter på Årø, som giftet seg den 12. november 1801 i Molde kirke.2,7
Han var forlover for Kirsti Persdotter Årø og Lasse Ivarsson på Geitnes, som giftet seg den 9. juni 1805 i Molde.8,9
Han var forlover for Knut Knutsson Tøndergård og Mari Jørnsdotter i Leirgrovvik, som giftet seg den 28. november 1806.10
Han var verge for Susanna Kristensdatter i 1807.11
Han var forlover for Ingebrigt Larsson Fuglset og Kristi Knutsdotter Fuglset, som giftet seg den 6. juni 1808.12


Lars døde før 1833.13

     Navnet hans ble skrevet Lars Fuelseth i 1807.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-50
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 185 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/198/
 4. [S641] Bolsøyboka II [PDF]: s. 230.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 332 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/337/
 6. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 193.
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 8. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a.
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 557.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 138 b, 1806, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 11. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 138 b, 1808, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 13. [S641] Bolsøyboka II [PDF]: s. 232.
Sist redigert29. mai 2018

Mali Lassesdotter i Røvik1

K, #7599, (1768 - 1804)
Far*Lasse Eriksson i Røvik2 (1728 - 1781)
Mor*Siri Andersdotter i Røvik2 (1730 - 1808)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lasse Ivarsson på Geitnes (1766 - 1835)
De hadde seks barn.1 
Barn     Mali ble født i 1768 i Røvik, Bolsøy.2
Mali giftet seg i 1791 med Lasse Ivarsson på Geitnes.1

Mali døde i 1804 på Geitnes, Bolsøy.3

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 477.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 193.
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 478.
Sist redigert22. april 2016

Ingebjørg Jakobsdotter på Bolsneset1,2

K, #7600, (1722 - 1. mai 1785)
Far*Jakob Knutsson på Vik3 (c 1660 - 1742)
Mor*Sissel Eriksdotter på Vik3 (c 1685 - 1767)
5. tippoldemor til meg

Familie

Ola Nilsson på Bolsneset (1723 - c 1785)
Tre barn levde i 1787.1 
Barn     Ingebjørg ble født i 1722 på Vik, Vestnes.3
Annet navn: Ingebjørg Jakobsdotter på Vik, nevnt fra 1753 til 1754.4,5,6 Ingebjørg tjente hos Kristen Hansson på Kyrkjesylte på bnr. 1, Kyrkjesylte, Tresfjord, i juni 1753.4 Ola Nilsson i Hjelvika angav seg for sogneprest Erik Røring den 23. juni 1753. Ola sa han hadde besvangret Ingebjørg Jakobsdotter på Vik etter (Romsdals)martnan forrige høst, da de tjente hos Jon Børresson på Rypdal: Eftter hvilken syndige Omgiængelse Qvindfolket nu skal være gandske frugtsommeLig. Ola tjente fremdeles hos Jon. Ingebjørg og Ola stod til offentlig skriftemål 26. august i Tresfjord kyrkje.4,7
Ingebjørg trolovet seg med Ola Nilsson i Hjelvika den 13. januar 1754 i Tresfjord kyrkje, etter gudstjenesten. Forlovere: Ola Eriksson på Skeidsvoll og Børre Persson på Rypdal.5
Ingebjørg giftet seg den 5. februar 1754 i Veøy med Ola Nilsson i Hjelvika.6,1
Annet navn: Ingebjørg Jakobsdotter på Rypdal.6 Ingebjørg Jakobsdotter på Rypdal og Ola var husfolk på en plass i Rypdalshagen, Rypdal, Tresfjord, fra 1754 til etter 1763.8,6 Ingebjørg og Ola bodde på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy, i 1780. De døde som leilendinger der.9,10,11

Ingebjørg døde den 1. mai 1785 på Bolsneset, etter mannen.2,1 Det ble holdt skifte etter henne og Ola den 20. februar 1787. Kreditorer: Peter Nikolai Møller, Tosten Larsson på Fuglset, Per Arnesson på Litlebostad, Ragnhild Olsdotter på Bolsneset, Lars Larsson på Berg, Jakob Olsson på Nesje og Knut Benjaminsson på Bolsneset. Blant kjøperne var Jakob Haugan, Benjamin Draget, Jakob Tomasson på Røbekk, Ola Olsson Sylte og Ivar Jakobsson på Brokstad. Boet var fallitt.12

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Jacobsdatter Wiik fra 1753 til 1754.4,5

I Bygdebok for Nesjestranda er Ingebjørg Jakobsdotter på Vik feilplassert i Litlevik, Veøy.13

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 238 b.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 b.
 3. [S20] Tomrefjord: s. 259.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 374. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660393
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 381. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660397
 6. [S77] Tresfjord I: s. 367.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 376. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660394
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 393. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 151 a.
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 a.
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 239 b.
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 238 b–239 b.
 13. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 630.
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 375. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660394
Sist redigert29. november 2017