Ivar Olsson på Bergset1,2,3

M, #15201, (ca. 1610 - )

Familie 2

Marit Johansdotter på Bergset
Ett barn er nevnt i et tingsvitne.3 
BarnIvar ble født ca. 1610.4,5
Ivar Olsson på Bergset giftet seg trolig ca. 1638 med Inger Jonsdotter på Nerland. Da eller året etter ble Ivar stevnet for frilleliv. Han aktet å gifte seg med henne, men ble likevel bøtelagt 8 daler.2
Han var bruker på bnr. 5, Bergset, Vistdal, fra 1643. I 1661 drev han 2 pund, hvorav han eide ½ våg sammen med søsknene og ½ pund selv. I 1669 var Ivar leilending.6,7,1
Han ble kalt Stor-Ivar, nevnt fra 1661 til 1666.7,4,6
Han ble kalt Gamle-Ivar, nevnt fra 1664 til 1669 (for å skille ham fra Unge-Ivar på bnr. 7, s.d.).5,1,8,6
I manntallet av 1664 står han som bruker på bnr. 5. Erik Ivarsson var også der. Skyld: 2 pund.5,6
I manntallet av 1666 står han som bruker på bnr. 5. Jon Ivarsson var også der. Skyld: 2 pund. Ivar står også som bruker i matrikkelen av 1669, men sønnen Erik betalte leilendingsskatten samme år.4,1,9,6
Ivar giftet seg med Marit Johansdotter på Bergset.3
Han og Marit bodde på Bergset, Vistdal.3

     Ingen barn, søsken eller onkelbarn levde i 1759.3

Kilder/noter

 1. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 17 b. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610576
 2. [S1598] Trondheim lensregnskap 1637–39: 1638–39, litra E, Romsdal, fogderegnskap. Segtt och Sagfaldt. https://www.digitalarkivet.no/rk20080911660361
 3. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 387, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191204
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 246, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191134
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 583.
 7. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 36, nr. 76. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062?page=39
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 610.
 9. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330364

(?) Asmundsdotter1

K, #15202
Far*Asmund Gunnarsson på Haustenga1 ( - e 1653)
7. tippoldemor til meg

Familie

Ivar Olsson på Bergset (c 1618 - )
De fikk også et barn mens de var trolovet (og kanskje fler).2 
Barn(?) giftet seg trolig ca. 1653 med Ivar Olsson på Bergset. Det året ble de bøtelagt 2 daler 1 ort for å ha fått barn mens de var forlovet. De hadde tenkt å gifte seg.1,2

Kilder/noter

 1. [S1809] Trondheim lensregnskap 1649–53: 1652–53, litra C, Romsdal fogderegnskap. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915690282
 2. [S1809] Trondheim lensregnskap 1649–53: 1652–53, litra C, Romsdal fogderegnskap. Vedlegg 8. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915690291

Asmund Gunnarsson på Haustenga1,2,3

M, #15203, ( - etter 1653)
8. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var bruker på Haustenga, Vistdal, i 1610. I 1630 skattet han av 2 pund odelsjord (som han ikke brukte selv).3,2

Asmund døde etter 1653.1

     Navnet hans ble skrevet Aasmund høsting i 1630.2

Kilder/noter

 1. [S1809] Trondheim lensregnskap 1649–53: 1652–53, litra C, Romsdal fogderegnskap. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915690282
 2. [S1810] Trondheim lensregnskap 1630–31 (#45): nr. 3, Romsdal landskatt 1630. Errichsz Fiordtsz Othings. https://www.digitalarkivet.no/rk20080910680630
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 608.

Inger Jonsdotter

K, #15204

Familie

Ivar Olsson på Bergset (c 1610 - )
BarnInger giftet seg trolig ca. 1638 med Ivar Olsson på Bergset. Da eller året etter ble Ivar stevnet for frilleliv. Han aktet å gifte seg med henne, men ble likevel bøtelagt 8 daler.1
Annet navn: Inger Jonsdotter på Nerland, nevnt 1639.1

     Inger Jonsdotter og Lasse Jonsson på Nerland kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S1598] Trondheim lensregnskap 1637–39: 1638–39, litra E, Romsdal, fogderegnskap. Segtt och Sagfaldt. https://www.digitalarkivet.no/rk20080911660361

Siri Persdotter på Bergset1

K, #15205, ( - ca. 1713)
Far*Per1

Familie

Trond Ivarsson på Bergset (c 1664 - )
Ingen barn levde i 1714.1 Siri giftet seg med Trond Ivarsson på Bergset.1
Hun og Trond var brukere på bnr. 7, Bergset, Vistdal, i 1711. Eli Olsdotter bodde også der.2,3

Siri døde ca. 1713 på Bergset, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter henne den 25. april 1714. Arvinger: Trond Ivarsson på Bergset, Ola Persson på Frisvoll og Knut Persson. (Enkemannen kalles Tron Peders: i skifteekstraktet, men Trond Ivarsson var da eneste Bergset-bruker som het Trond.) Jordeier: Barbro Hoff. Siris slektninger arvet 8 daler 2 ort 8 skilling (og Trond fikk trolig like mye).1

     Navnet hennes ble skrevet Sigri Pedersdatter Berset i 1714.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Eritzfiords Otting.
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 611.

Per

M, #15206

Familie

Tre barn er nevnt i et skifte.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Eritzfiords Otting.

Ola Persson på Frisvoll1,2

M, #15207, (ca. 1651 - 1718)
Far*Per1Ola ble født ca. 1651.2
Annet navn: Ola Persson på Horne, nevnt 1698.3 Han fikk bygselseddel på 2 øre eller 4 pund som Sæmund døde fra Deropp, Frisvoll, Eresfjord, den 20. september 1698. Seddelen ble utstedt på Romsdalsmartnan, og tinglyst 9. oktober året etter.3
Han var bruker Deropp i 1701. Han drev resten av livet.2
Han var arving ved skiftet etter Siri Persdotter på Bergset den 25. april 1714.1


Ola døde i 1718. Han ble funnet død ved elva.2

     Ola Persson på Frisvoll var trolig stefar til Marit Sæmundsdotter på Frisvoll.

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Eritzfiords Otting.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 90. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=91
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 134 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650695

Knut Persson1

M, #15208, ( - før 1714)
Far*Per1

Familie

BarnEn Knud Pedersøn var kreditor ved skiftet etter Tore Knutsson på Bergset den 18. oktober 1703: 1 ort 8 skilling.2


Knut døde før 1714.1
Hans barn, som oppholdt seg på Bergset, var arvinger ved skiftet etter Siri Persdotter på Bergset den 25. april 1714.1


     Knut Persson på Øverås og Knut Persson kan ha vært samme person.


     Knut Nauste og Knut Persson kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Eritzfiords Otting.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a–101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214

Marit Johansdotter på Bergset1,2

K, #15209
Far*Johans Åmundsson på Bergset2 (c 1594 - )

Familie

Ivar Olsson på Bergset (c 1610 - )
Ett barn er nevnt i et tingsvitne.2 
BarnMarit giftet seg med Ivar Olsson på Bergset.2
Hun og Ivar bodde på Bergset, Vistdal.2

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 541. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=544
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363

Erik Ivarsson på Bergset1,2

M, #15210, (ca. 1648 - )
Far*Ivar Olsson på Bergset3 (c 1610 - )
Mor-?*Inger Jonsdotter; trolig

Familie

Marit Aslaksdotter på Bergset ( - c 1685)
De hadde ikke barn.6 Erik ble født ca. 1648 på Bergset, Vistdal.3 I manntallet av 1664 står Erik Ivarsson hos Gamle-Ivar på bnr. 5, Bergset, Vistdal.3,4
Han var bruker på bnr. 5 fra 1669. Skyld: 2 pund. Han overtok etter faren og drev fremdeles i 1701, men i 1703 fikk Jon Knutsson (s.d.) bygselseddel på 2 pund 16 merker Erik hadde oppgitt grunnet alderdom og svakhet.1,4,5
Erik giftet seg med Marit Aslaksdotter på Myklebostad.6
Han var arving ved skiftet etter Marit Aslaksdotter på Bergset den 19. november 1685: 9 daler 2 ort 18 skilling.7
Erik Ivarsson på Bergset var vurderingsmann i Eresfjord tinglag i 1708.2

Kilder/noter

 1. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330364
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630406
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 246, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191134
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 583.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189
 7. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189

Jon Ivarsson på Bergset1

M, #15211, (ca. 1656 - )
Far*Ivar Olsson på Bergset1 (c 1610 - )
Mor-?*Inger Jonsdotter; troligJon ble født ca. 1656 på Bergset, Vistdal.1 I manntallet av 1666 står Jon Ivarsson hos Stor-Ivar på bnr. 5, Bergset, Vistdal.1,2,3,4
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Aslaksdotter på Bergset den 19. november 1685: 1 daler.5


Jon døde uten livsarvinger.6

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 387, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191204
 2. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 17 b. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610576
 3. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330364
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 583.
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189
 6. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363

Ola Ivarsson på Bergset1

M, #15212, (ca. 1663 - )
Far*Ivar Olsson på Bergset1 (c 1618 - )
Mor-?*(?) Asmundsdotter; trolig
Bror av 6.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1663.1 I manntallet av 1666 står Ola Ivarsson hos Unge-Ivar på bnr. 7, Bergset, Vistdal.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 388, nr. [3]. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191205
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 610.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 611.

Johans Åmundsson på Bergset1,2

M, #15213, (ca. 1594 - )
Far-?*Åmund Bårdsson på Bergset ( - e 1629); trolig3,4

Familie

Han betalte 1 ort i koppskatt for seg selv, kona og ei tjenestejente i 1645. Tre barn er nevnt i et tingsvitne. Johans hadde også sønnen Knut, som ikke hadde etterkommere i 1759.2,6,4 
BarnJohans ble født ca. 1594.1
Johans giftet seg med en uregistrert person.2
Han var bruker på bnr. 2, Bergset, Vistdal, i 1630. Skyld 1647: 1 våg 1 pund. Han eide 18 merker odelsjord i gården i 1658.4
Johans Åmundsson og Åmund Johansson var brukere på bnr. 2 i 1664. De drev 1 våg 1 pund sammen. I 1669 hadde Åmund overtatt hele bruket.1,5,4

     Navnet hans ble skrevet Johanis Berset i 1645.2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 246, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191134
 2. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 10. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912660667
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 557. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=560
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 541. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=544
 5. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330364
 6. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363

Åmund Johansson på Bergset1,2,3

M, #15214, (ca. 1624 - ca. 1670)
Far*Johans Åmundsson på Bergset3,1,4 (c 1594 - )

Familie

Anne Didriksdotter på Bergset ( - c 1708)
To barn levde i 1708. Sønnen som senere kaltes Erik, var antakelig identisk med Didrik.5,10 
BarnÅmund ble født ca. 1624.3
Åmund giftet seg med Anne Didriksdotter på Helle.5,4
Åmund Johansson og Johans Åmundsson var brukere på bnr. 2, Bergset, Vistdal, i 1664. De drev 1 våg 1 pund sammen. I 1669 hadde Åmund overtatt hele bruket.3,2,4

Åmund døde ca. 1670.2,6

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 542) var Ragnhild Åmundsdotter barn av Åmund Johansson på Bergset, men det var Åmund Knutsson på Bergset som hadde ei datter med dette navnet.7,8

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330364
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 246, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191134
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 541. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=544
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630476
 6. [S1579] Trondheim stiftamtstueregnskap 1670–71: litra C, Romsdal leilendingsskatt 1671. ErrixFiordtz Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20090710320462
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 542. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#545
 8. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 9. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 82 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400539
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 82 a, 24. januar. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400539

Didrik Åmundsson1

M, #15215, ( - 1742)
Far*Åmund Johansson på Bergset1,2,3 (c 1624 - c 1670)
Mor*Anne Didriksdotter på Bergset1,2 ( - c 1708)Han bodde i Vågå, etter å ha reist dit i ungdommen.2
Han var arving ved skiftet etter Anne Didriksdotter på Bergset den 5. november 1708: 4 daler 20 skilling.4
Han var fraværende ved skiftet etter mora og derfor myndling av Ola Toresson på Helle i 1708.1


Han døde høsten 1742 på Sve, Vågå, i høy alder og uten livsarvinger. Han hadde oppholdt seg på gården et halvt års tid.2,5 Ola Toresson på Helle, Åmund Toresson på Bergset, Erik Persson og Jon Trondsson i Breivika møtte på tinget den 24. januar 1743 i Eresfjord. Erik Åmundsson var død, og de fikk tingsvitne på at han var deres bror og onkel. Jon opptrådte på vegne av barna til Ingebjørg Åmundsdotter.2

     Han kalles Erik i et tingsvitne (1743) og Didrik i skiftet etter mora (1708). Det ene er antakelig feilskrift for det andre.

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630476
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 82 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400539
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 542. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#545
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 a–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630475
 5. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363

Ingebjørg Åmundsdotter på Haustenga1

K, #15216, ( - før 1743)
Far*Åmund Johansson på Bergset2,3,4 (c 1624 - c 1670)
Mor*Anne Didriksdotter på Bergset3,4 ( - c 1708)

Familie

Endre Jonsson på Haustenga (c 1671 - )
Fem barn er nevnt i et tingsvitne.2 
BarnAnnet navn: Ingebjørg Åmundsdotter på Bergset.3,4
Ingebjørg giftet seg ca. 1698 med Endre Jonsson på Haustenga. På tinget 8. oktober det året ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.1,5
Hun og Endre var brukere på Haustenga, Vistdal, i 1701. Han stod fremdeles som bruker av 1 våg i 1718, men i 1724 var bruket øde.6,7,8
Hun var arving ved skiftet etter Anne Didriksdotter på Bergset den 5. november 1708: 2 daler 10 skilling. Hun fikk også 2 daler 3 ort i resterende hjemmefølge.9

Annet navn: Ingebjørg Åmundsdotter i Høvika.2
Hun bodde i Høvika, Nesset, eller så er Høevigen feilskrift for Høstingen.2
Marit Endresdotter på Haustenga ble stevnet til tinget i Eresfjord den 25. juni 1723. Hun hadde mottatt festepenger uten å møte til tjeneste. Mora møtte på hennes vegne. Marit ble dømt til å betale tilbake pengene pluss en kvart årslønn (3 ort 6 skilling) samt å dekke saksomkostningene.10,11


Ingebjørg døde før 1743.4 Ola Toresson på Helle, Åmund Toresson på Bergset, Erik Persson og Jon Trondsson i Breivika møtte på tinget den 24. januar 1743 i Eresfjord. Erik Åmundsson var død, og de fikk tingsvitne på at han var deres bror og onkel. Jon opptrådte på vegne av barna til Ingebjørg Åmundsdotter.4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 652) hadde Jon Andersson på Haustenga sønnen Pe(de)r, som i 1697 ble bøtelagt grunnet for tidlig samleie med Ingebjørg Åmundsdotter, men den bøtelagte het Endre og året var 1698.12,1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650671
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630476
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 82 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400539
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 77 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630476
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Høsting. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 7. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridtzfiordz Otting, Høsting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291033
 8. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 46 b, mnr. 220. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670048
 9. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 a–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630475
 10. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 31 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390693
 11. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 32 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390693
 12. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 652.

Åmund Toresson på Bergset1,2,3

M, #15217, (ca. 1677 - 1757)
Far*Tore Olsson på Bergset4,1 (c 1641 - )
Mor*Anne Didriksdotter på Bergset4,5 ( - c 1708)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marit Persdotter ( - e 1700)

Familie 2

Olov Bergset ( - 1711 / 1712)
De hadde ett barn.13 
Barn

Familie 3

Randi Olsdotter på Bergset ( - c 1741)
De hadde fem barn.18 
BarnÅmund ble født ca. 1677 på Bergset, Vistdal.6,1,3
Åmund fikk trolig barn med Marit Persdotter ca. 1700. De ble stevnet til tinget 11. oktober det året for leiermål. Han var soldat og slapp derfor bot siden det var første gang. Hun hadde ingenting å bøte med og ble dømt til å straffes på kroppen.2 Åmund Toresson på Bergset ble innrullert som reservesoldat i Kaptein Frans Bruns reservekompani, Trondhjemske infanteriregiment, i 1701. I rullen fra 1703 står han som ugift gårdmann (trolig sammen med faren).6,1 I manntallet av 1701 står Åmund Toresson hos Tore Olsson på bnr. 2, Bergset, Vistdal.1,7,8,9 Åmund Toresson fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund på bnr. 2 fra Per Johansson på Remmem den 22. august 1703. Faren til Åmund hadde gitt avkall på bygselen. Seddelen ble utstedt på vegne av jordeieren, og tinglyst 21. januar året etter.10
Han var bruker på bnr. 2 i 1705. Skyld: 1 våg 1 pund.7,11
Han var arving ved skiftet etter Anne Didriksdotter på Bergset den 5. november 1708: 4 daler 20 skilling. Han fikk også 19 daler i hjemmefølge.12

Åmund giftet seg med Olov.13 Trond Ivarsson, Ola Gunnarsson, Åmund Toresson, Jon Knutsson og Ingebrigt Eriksson på Bergset ble stevnet den 15. juli 1709. De var meldt for å ha pløyd og sådd Bergsethjellen uten jordeierens tillatelse. Saken ble utsatt.14,15,11,16,17
Han og Olov var brukere på bnr. 2 i 1711. Ei Marit bodde også der. Åmund drev da sammen med faren, men overtok nok hele bruket på den tiden.8
Han var arving ved skiftet etter Olov Bergset den 21. oktober 1712. Sønnen Tore arvet 39 daler 10 skilling, og mannen Åmund trolig like mye.13

Åmund giftet seg med Randi Olsdotter.18 Ola Gunnarsson og Trond Ivarsson stevnet i 1720 naboene Åmund og Ingebrigt Toressøner for høytørking på et gjerde i utmarken de hadde sammen.15,14,11,19
Han var arving ved skiftet etter Randi Olsdotter på Bergset den 28. juni 1742: 4 daler 2 ort 20 skilling.20
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson og Eli Olsdotter på Bergset den 29. juni 1742: 3 ort, men boet var fallitt.21
Ola Toresson på Helle, Åmund Toresson på Bergset, Erik Persson og Jon Trondsson i Breivika møtte på tinget den 24. januar 1743 i Eresfjord. Erik Åmundsson var død, og de fikk tingsvitne på at han var deres bror og onkel. Jon opptrådte på vegne av barna til Ingebjørg Åmundsdotter.5
Det ble holdt skifte etter Tore Åmundsson på Haustenga den 21. mai 1749. I boet var to kyr, to kviger, to oksekalver, årskalv, to sauer, ku på Oppdal (bnr. 4), 4 tønner korn, gammel slipestein hos Åmund Toresson på Bergset, kopperkjele, Fuldkommen Psalme-Bog, kjempevisebok o.a. De skyldte 4 daler i landskyld og gressleie. Den avdøde hadde tjent hos Ales, som hadde en del fordringer i boet; men hun skulle betale åboten, som var omtrent like mye. Aktiva: 50 daler 16 skilling. Passiva: 24 daler 8 skilling. Arv: 26 daler 8 skilling.22


Åmund døde i 1757 på Bergset.3 Han ble jordfestet den 18. september 1757 på Vistdal kyrkjegard.3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 543) var Marit Persdotter mor til Tore Åmundsson og Per Åmundsson på Bergset, men det er feil. Det ser heller ikke ut til at hun ble gift med deres far, Åmund Toresson.11,13,18

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Storeberset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 23 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660025
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 3 b, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640047
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630476
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 82 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400539
 6. [S1525] Trondhjemske reg, ruller 1659–1703: 1703, Kaptein Frans Bruns reservekompani, rulle. Nr. 34. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110670233
 7. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1705. Erridtzfiords Otting, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170379
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 542. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#545
 10. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 92 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660094
 11. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 543. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=546
 12. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 a–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630475
 13. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712. Eritzfiords Otting, 21. oktober.
 14. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 611.
 15. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 523.
 16. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 559.
 17. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 18. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 19. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 560. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#563
 20. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b–193 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 21. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 193 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650211
 22. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 a–531 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 23. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549

Per Toresson på Ødegård1,2,3

M, #15218, (ca. 1683 - ca. 1717)
Far*Tore Olsson på Bergset4,5 (c 1641 - )
Mor*Anne Didriksdotter på Bergset4,6 ( - c 1708)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

BarnPer ble kanskje født ca. 1683 på Bergset, Vistdal. Ifølge manntallet av 1701 var han 8 år gammel, men han må ha vært noen år eldre (kanskje skrivefeil for 18).5 I manntallet står Per Toresson hos Tore Olsson på bnr. 2, Bergset, Vistdal.5,7,8,9
Han var arving ved skiftet etter Anne Didriksdotter på Bergset den 5. november 1708: 4 daler 20 skilling. Han fikk også 19 daler i hjemmefølge.10
Per Toresson fikk bygselseddel i Herned, Ødegård, Vistdal, fra Mattias Jakobsson Ravn den 15. juli 1709. Seddelen ble utstedt på Våge på vegne av Evart Hansson Meier, og tinglyst 1. februar året etter.1
Per giftet seg, kanskje med enka etter Erik Knutsson på Ødegård (hvis han var gift).2 Per Toresson på Ødegård var soldat i 1711.2
Per og kona var brukere i Herned i 1711. Ei Brit bodde også der. Per står fremdeles som bruker av 1 våg i matrikkelen fra 1717. Året etter hadde enka overtatt, og hun drev et par år fremover.2,11,12,3

Per døde ca. 1717.11,12

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 116) var Per Toresson på Ødegård gift med ei «Berit»; men det er nok basert på feiltolkning av skoskatten 1711, hvor «Berette» står på linjen under «Qvinden».3,2

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 113 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390243
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 116.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630476
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Storeberset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 82 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400539
 7. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1705. Erridtzfiords Otting, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170379
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 542. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#545
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 a–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630475
 11. [S1570] Romsdal fogderegnskap 1717: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Eridsfiords Otting, Øgaard. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507290032
 12. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridtzfiordz Otting, Øgaard. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291033

Endre Jonsson på Haustenga1,2,3

M, #15219, (ca. 1671 - )
Far*Jon Andersson på Haustenga4 (c 1636 - )

Familie

Ingebjørg Åmundsdotter på Haustenga ( - f 1743)
Fem barn er nevnt i et tingsvitne.8 
Barn
Endre Jonsson på Haustenga sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)Endre ble født ca. 1671.3
Endre Jonsson på Haustenga giftet seg ca. 1698 med Ingebjørg Åmundsdotter. På tinget 8. oktober det året ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.1,5 Endre Jonsson fikk bygselseddel på 1 våg (halve gården) som Anders Jonsson hadde brukt på Haustenga, Vistdal, fra Morten Schultz den 16. september 1699. Seddelen ble tinglyst 9. oktober året etter.2
Han og Ingebjørg var brukere på Haustenga i 1701. Han stod fremdeles som bruker av 1 våg i 1718, men i 1724 var bruket øde.3,6,7

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650671
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 134 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650695
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Høsting. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 652.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 77 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630476
 6. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridtzfiordz Otting, Høsting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291033
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 46 b, mnr. 220. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670048
 8. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363

Jon Andersson på Haustenga1,2

M, #15220, (ca. 1636 - )

Familie

Han hadde trolig fler barn.3 
Barn
Jon Andersson på Haustenga sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)Jon ble født ca. 1636.2
Han var bruker på bnr. 9, Haustenga, Vistdal, i 1669. Han overlot bygselen til sønnen Ingebrigt i 1703 på grunn av alderdom og svakhet.1,3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 652) hadde Jon Andersson på Haustenga sønnen Pe(de)r, som i 1697 ble bøtelagt grunnet for tidlig samleie med Ingebjørg Åmundsdotter, men den bøtelagte het Endre og året var 1698.3,4

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 651.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Høsting. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 652.
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650671

Endre Åmundsson på Elgeneset1,2

M, #15221, (ca. 1732 - 1786)
Far*Åmund Endresson på Myklebostad3,1 ( - c 1743)Endre ble født ca. 1732 på Nedre Myklebostad, Vistdal.4,2
Annet navn: Endre Åmundsson på Myklebostad, nevnt 1749.4
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.5,3
Endre Åmundsson på Myklebostad fikk festeseddel på Trollhaug, Elgeneset, Nesset, den 22. desember 1763.6
Han var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 15 daler 8 skilling. Han fordret også 3 ort 12 skilling for 3½ potte brennevin.7


Endre døde i 1786 på Elgeneset, Nesset.2 Han ble jordfestet den 14. april 1786 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

     Navnet hans ble skrevet Endre Amundsen Elgeness i 1786.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 170 b, langfredag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640215
 3. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 29. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 5. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 568.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826

Åmund Åmundsson1

M, #15222, ( - etter 1787)
Far*Åmund Endresson på Myklebostad2,3 ( - c 1743)Annet navn: Åmund Åmundsson på Myklebostad.3,4,2
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.5,2
Han var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 15 daler 8 skilling.6
Han var myndling av Åmund Ørjarsson i Lia i 1786. Åmund Åmundsson var myndig, men fraværende ved et skifte.3
Han var verge for Kristense Andreasdatter i 1787. Kristen Ellingsson Lind mottok arv på deres vegne ved et skifte.

Han bodde i Trinitatis sogn, København, Danmark, i 1787.1

     Navnet hans ble skrevet Amund Amundsen Møchelbostad i 1786.3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 200) var Åmund Åmundsson på Myklebostad far til Andreas Myklebostad, men de var brødre.7,1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670829
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670830
 5. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 200. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=203

Elling Endresson i Odden1,2

M, #15223, (ca. 1702 - 1772)
Far*Endre Jonsson på Haustenga (c 1671 - )
Mor*Ingebjørg Åmundsdotter på Haustenga1 ( - f 1743)

Familie

Kari Larsdotter ( - f 1772)
Ett barn levde i 1786.9 
BarnAnnet navn: Elling Endresson på Haustenga.
Elling ble født ca. 1702 på Haustenga, Vistdal.2
Elling giftet seg med Kari Larsdotter i Breivika.3
Han var husmann i Odden, Haustenga, Vistdal, i 1759.1
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.4,1

Han bodde i Jevika, Nesset, i 1762.5

Elling døde i 1772 i Odden, som husmann.2 Han ble jordfestet den 19. juli 1772 på Vistdal kyrkjegard.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 610) var Åmund Endresson på Myklebostad og Elling Endresson i Odden barn av en Endre Ellingsson fra Oppdal, som skal ha drevet halvparten av Haustenga 1690–97, men ingenting av dette stemmer.6,7,8

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 88 a, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640131
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 675.
 4. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 147. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041030
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 610.
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 103 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620113
 8. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Erritzfiortz Otting, Høsting. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211027
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826

Marit Endresdotter på Oppdal1,2

K, #15224, ( - etter 1762)
Far*Endre Jonsson på Haustenga (c 1671 - )
Mor*Ingebjørg Åmundsdotter på Haustenga3 ( - f 1743)

Familie

Elling Knutsson på Oppdal (c 1688 - e 1739)
To barn levde i 1786.15 
BarnAnnet navn: Marit Endresdotter på Haustenga, nevnt 1723.4 Marit Endresdotter på Haustenga ble stevnet til tinget i Eresfjord den 25. juni 1723. Hun hadde mottatt festepenger uten å møte til tjeneste. Mora møtte på hennes vegne. Marit ble dømt til å betale tilbake pengene pluss en kvart årslønn (3 ort 6 skilling) samt å dekke saksomkostningene.4,5
Marit giftet seg ca. 1725 med Elling Knutsson på Oppdal. Han ble stevnet til tinget 14. juli det året for leiermål med henne. De ville gifte seg og slapp med 3 daler 1 ort 12 skilling i bot.1,6
Hun var huskone på Oppdal, Vistdal.7 Erik Andersson på Oppdal ble stevnet til tinget i Eresfjord den 20. oktober 1729. Han skyldte 5 daler til Marit Endresdotter på Oppdal. Erik ble dømt til å betale gjelden og ilagt 2 ort i saksomkostninger.2
Marit Endresdotter på Oppdal vitnet på tinget den 24. januar 1739 i Eresfjord. Hun ble spurt om hun noen gang hadde klaget på prost Erik Pedersson Lekanger eller om han hadde forurettet henne, noe hun avkreftet. Det pågikk en sak mellom prosten og Erik Andersson på Oppdal, som hadde drevet bnr. 4 etter Marit og mannen (Oppdal var kirkegods).1

Annet navn: Marit Endresdotter på Øra, nevnt 1759.3,8
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.9,3

Hun bodde på Øra, Vistdal, i 1759. Hun var huskone eller innerst der i 1762.3,8

     Navnet hennes ble skrevet Marrit Endres Datter Ørn i 1759.3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 513) begikk Elling Knutsson på Oppdal leiermål og giftet seg med «Anne Didriksdtr. Tjelle», ei datter av Didrik Aslaksson på Tjelle; men i tingboka står «Marit Endres datter» (Marit Endresdotter), og Didrik hadde ingen datter Anne – som følgelig heller ikke var mor til Didrik Ellingsson på Turhus.10,11,6,12,13,14

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400411
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400033
 3. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 31 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390693
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 32 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390693
 6. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390778
 7. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Eresfjordske kompani, mønstringsrulle. Nr. 56. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700271
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 225. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041043
 9. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 10. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 513.
 11. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 515.
 12. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Eritzfiords Otting, 19. mai, Tielde.
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640380
 14. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 69 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650329
 15. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826

Trond Jonsson i Breivika1,2

M, #15225, (ca. 1737 - før 1786)
Far*Jon Trondsson i Breivika (c 1695 - 1781)
Mor*Anne Endresdotter i Vika2 ( - f 1752)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megTrond ble født ca. 1737.3
Trond fikk barn med en uregistrert person ca. 1756. Han ble stevnet til tinget 3. juli det året for leiermål før konfirmasjonen, og idømt 12 daler i bot og et halvt år ved Trondheim tukthus.3,1,4
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.5,2


Trond døde før 1786.6

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 456, saksnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410233
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 406, 8. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660409
 4. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 457, saksnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410233
 5. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826

Knut Bårdsson på Nes1,2,3

M, #15226, (ca. 1651 - ca. 1708)
Far*Bård Johansson4

Familie

Brit Eriksdotter på Nes ( - e 1711)
Ett barn levde i 1709.2,4 
BarnKnut ble født ca. 1651.5
Knut giftet seg med Brit Eriksdotter.2
Han og Brit var brukere på Nes, Bolsøy, i 1699.3 Knut Bårdsson på Nes var oppnevnt til lagrettemann i Fanne tinglag i 1699. Han virket i 1701.3,1
Knut hadde Erik Ingebrigtsson i tjeneste i 1701.5


Knut døde ca. 1708 på Nes.2 Det ble holdt skifte etter ham den 23. mai 1709. Kreditor: Ingebrigt Rasmusson på Bendset. Arvinger: Brit Eriksdotter og Anne Knutsdotter. Aktiva: 49 daler 2 ort 5 skilling. Passiva: 1 daler. Arv: 48–2–5.6

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 37 a, 21. juli. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660038
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 157 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630556
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 133 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650694
 4. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 188, Næss. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282107
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 157 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630556

Aslak Knutsson på Helle1

M, #15227, (ca. 1692 - 1765)Aslak ble født ca. 1692.2 Han fikk bygselseddel på 1 våg 12 pund Herut, Helle, Vistdal, fra Børge Jakobssen Eg den 31. desember 1720.2
Han var bruker Herut til 1756. Sønnen Pål overtok.2
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.3,1


Aslak døde i 1765.2

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 473. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=476
 3. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363

Brit Eriksdotter på Nes1,2

K, #15228, ( - etter 1711)

Familie

Knut Bårdsson på Nes (c 1651 - c 1708)
Ett barn levde i 1709.1,8 
BarnBrit giftet seg med Knut Bårdsson.1
Hun og Knut var brukere på Nes, Bolsøy, i 1699.3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Bårdsson på Nes den 23. mai 1709: 24 daler 1 ort 2 skilling.4
Brit Eriksdotter bodde hos Knut Lassesson og Anne Knutsdotter på Nes i 1711.2,5,6,7

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 157 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630556
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Fanne-otting, Næs. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181174
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 133 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650694
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 157 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630556
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 14, Veøy. Klefve Menigheds Tienistefolck. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181167
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 15. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690218
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 7, mnr. 48. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050014
 8. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363

Per Knutsson på Øygarden1

M, #15229, (ca. 1671 - )Per ble født ca. 1671.2
Per giftet seg ca. 1704 med en uregistrert person. På tinget 19. januar 1705 ble han bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.3
Annet navn: Per Knutsson på Ytter-Steinløysa, nevnt 1705.3,2 Han fikk bygselseddel på 1 våg 12 merker på Øygarden, Bolsøy, fra Jørgen Hansson Meier den 14. februar 1705. Faren til Per avstod bygselen grunnet alderdom og svakhet. Gården ble da kalt Ytter-Steinløysa. Seddelen ble tinglyst 18. januar året etter.4
Han var bruker på Øygarden i 1709. Skyld: 1 våg 12 merker.5,1
Han var verge for Anne Knutsdotter på Nes i 1709.1


     Navnet hans ble skrevet Peder Knudsøn Ødegaarden i 1709.1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 157 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630556
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 189, ytterstenløs. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282107
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 118 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660121
 4. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 3 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390005
 5. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Fanne Otting, Ytter Steenløs. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180034

Mari Styrkårsdotter på Lange1

K, #15230, ( - ca. 1752)
Far*Styrkår Lange2 (c 1665 - )

Familie

Jon Endresson på Lange (c 1711 - 1772)
De hadde ett barn.1,2 
BarnMari giftet seg med Jon Endresson på Haustenga.1
Hun og Jon var brukere i Gjerdet, Indre Lange, Vistdal, i 1743. Skyld: 7 merker. Sønnen fikk skjøte i 1766.2,3

Mari døde ca. 1752 på Indre Lange, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter henne den 9. april 1753. Kreditorer: Knut Torfinnsson på Ødegård, Ola Persson på Lange, Marit Olsdotter i Lia og Ildri Toresdotter o.a. Arvinger: Jon Endresson og Ola Jonsson. I boet var 7 merker odelsjord i gården (bruket Gjerdet) o.a. Aktiva: 19 daler 16 skilling. Passiva: 5 daler 3 ort 2 skilling. Arv: 13–1–14.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650758
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 71.
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 36. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650758

Ola Jonsson på Helle1

M, #15231, (ca. 1740 - 1786)
Far*Jon Endresson på Lange2 (c 1711 - 1772)
Mor*Mari Styrkårsdotter på Lange2 ( - c 1752)

Familie

Kari Nilsdotter på Helle (c 1729 - 1785)
De hadde ikke barn.1,8 Ola ble født ca. 1740.2
Han var arving ved skiftet etter Mari Styrkårsdotter på Lange den 9. april 1753: 6 daler 2 ort 19 skilling, utlagt i 3½ mark i Lange (halve Gjerdet, 1 daler 3 ort) o.a.3

Ola Jonsson kjøpte 7 merker (hvorav halvparten var kjøperens morsarv) i Gjerdet, Indre Lange, Vistdal, den 23. juni 1766 av Jon Endresson. Kjøpesum: 6 daler.4,5
Annet navn: Ola Jonsson på Lange, nevnt 1770.6,2
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Kasparsson den 12. januar 1770 på Indre Lange, Vistdal: 4 daler 2 ort.7

Ola giftet seg den 2. januar 1771 med Kari Nilsdotter på Lange.5,8 Ola Jonsson fikk bygselseddel på 2 pund 6 merker (halve bruket) i Heropp, Helle, Vistdal, fra Jakob Andreas Eg i 1771.8
Ola Jonsson på Lange solgte i Gjerdet i 1772 til Åmund Ørjarsson.5

Ola døde i 1786 på Helle, Vistdal.8 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 30. mars 1786. Debitorer: Just Knutsson på Ødegård og Per Ellingsson på Øverås o.a. Kreditorer: Endre Olsson på Hanset, Knut Aslaksson på Myklebostad, Per Larsson på Myklebostad, Sjurd Jonsson på Utbogge, Ivar Andersson på Oppdal, Ola Bårdsson på Bergset, Åmund Ørjarsson i Langelia og Kristen Ellingsson Lind o.a. Arvinger: Didrik Ellingsson på Turhus, Kari Ellingsdotter, Endre Ellingsson på Haustenga, Endre Åmundsson på Elgeneset, Åmund Åmundsson, Lars Hansson på Bogge, Mildrid Hansdotter på Oppdal, Anders Ørjarsson, Mildrid Ørjarsdotter, Marit Ørjarsdotter, Kristense Andreasdatter, Lars Jonsson på Berg og Ola Tjøstolvsson på Ottestad. Det ble holdt auksjon 18. april. Åbot på hus: 12 daler. Skiftet ble sluttet 8. mai året etter. Aktiva: 271 daler 2 ort 16 skilling. Passiva: 135–3–12. Arv: 135–3–4.9

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650758
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650758
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 71.
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 72.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b–528 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 442. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=445
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826

Kari Nilsdotter på Helle1

K, #15232, (ca. 1729 - 1785)
Far*Nils Olsson på Mittet2 (c 1697 - 1766)

Familie 1

Knut Kasparsson på Lange (c 1741 - 1769)
De hadde ikke barn.5 

Familie 2

Ola Jonsson på Helle (c 1740 - 1786)
De hadde ikke barn.9,8 Kari ble født ca. 1729.1
Annet navn: Kari Nilsdotter på Ytre Mittet, nevnt fra 1756 til 1766.3,4
Hun var fadder ved dåpen til Steinor Olsdotter på Ytre Mittet den 16. november 1756 i Veøy kirke.4

Kari giftet seg den 20. november 1766 i Veøy kirke med Knut Kasparsson på Lange.3,5
Annet navn: Kari Nilsdotter på Lange.5
Hun var arving ved skiftet etter Knut Kasparsson den 12. januar 1770: 15 daler 1 ort 9 skilling, pluss 10 daler i festegave – utlagt i 15 daler i Knutsgarden, haglgevær (1 daler) o.a.6
Hun var myndling av Aslak Olsson på Hanset i 1770.5

Kari giftet seg den 2. januar 1771 med Ola Jonsson på Lange.7,8

Kari døde i 1785 på Helle, Vistdal.1 Hun ble jordfestet den 4. september 1785 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 b, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640214
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 365 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 29, 20. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660497
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 421, 16. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660417
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b–528 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 7. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 72.
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 442. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=445
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826

Elling Knutsson på Oppdal1,2,3

M, #15233, (ca. 1688 - etter 1739)

Familie

Marit Endresdotter på Oppdal ( - e 1762)
To barn levde i 1786.14 
BarnElling ble født ca. 1688 på Oppdal, Vistdal.4
Han var bruker på bnr. 4, Oppdal, Vistdal, i 1724.1,5 Han var lagrettemann i Eresfjord i 1724.1
Elling giftet seg ca. 1725 med Marit Endresdotter. Han ble stevnet til tinget 14. juli det året for leiermål med henne. De ville gifte seg og slapp med 3 daler 1 ort 12 skilling i bot.3,2 Elling Knutsson på Oppdal ble dømt den 29. oktober 1727 på Gjermundnes, Vestnes. Han og naboen hadde reist til Romsdalsmartnan, hvor Elling blant annet kjøpte et kvarter sild og betalte med penger han hadde fått av Erik Andersson Breivik og siden stjal hesten til Aslak Knutsson i Eikesdal. For dette og tidligere tyverier ble Elling dømt til pisking og brennemerking på ryggen, tredobbel erstatning til Aslak, og inndragelse av sin halvpart i felleseiet. I 1733 var Elling fredløs (forvist).6,7
Marit Endresdotter på Oppdal vitnet på tinget den 24. januar 1739 i Eresfjord. Hun ble spurt om hun noen gang hadde klaget på prost Erik Pedersson Lekanger eller om han hadde forurettet henne, noe hun avkreftet. Det pågikk en sak mellom prosten og Erik Andersson på Oppdal, som hadde drevet bnr. 4 etter Marit og mannen (Oppdal var kirkegods).3


     Navnet hans ble skrevet Elling Knudsen opdahlen fra 1725 til 1727.2,8

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 513) begikk Elling Knutsson på Oppdal leiermål og giftet seg med «Anne Didriksdtr. Tjelle», ei datter av Didrik Aslaksson på Tjelle; men i tingboka står «Marit Endres datter» (Marit Endresdotter), og Didrik hadde ingen datter Anne – som følgelig heller ikke var mor til Didrik Ellingsson på Turhus.4,9,2,10,11,12

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390724
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390778
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400411
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 513.
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 514.
 6. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 212 b–213 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390874
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 39 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400204
 8. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 212 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390874
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 515.
 10. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Eritzfiords Otting, 19. mai, Tielde.
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640380
 12. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 69 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650329
 13. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 356 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680376
 14. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826

Kari Ellingsdotter på Øra1,2,3

K, #15234, (ca. 1736 - 1806)
Far*Elling Knutsson på Oppdal5 (c 1688 - e 1739)
Mor*Marit Endresdotter på Oppdal4 ( - e 1762)

Familie

Steffen Ellingsson i Lia (c 1732 - 1802)
De fikk et dødfødt barn, som ble jordfestet 17. mars 1765 på Vistdal kyrkjegard.1 Annet navn: Kari Ellingsdotter på Oppdal.5
Kari ble født ca. 1736 på Oppdal, Vistdal.5,2,4
Kari Ellingsdotter på Øra fikk barn med Steffen Ellingsson i Lia i 1765.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 7 daler 2 ort 4 skilling.6
Hun var myndling av Didrik Ellingsson på Turhus i 1786.4

Hun bodde på Øra, Vistdal, i 1801.2

Kari døde i 1806 på Øra.3 Hun ble jordfestet den 1. mars 1806 på Vistdal kyrkjegard.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 40 b, midfastesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640084
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 359 b, Øren. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670226
 3. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 19, 1. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640293
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 356 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680376
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826

Kari Larsdotter

K, #15235, ( - før 1772)
Far*Lars Andersson i Breivika1 (c 1673 - 1763)
Mor*Lisbet Endresdotter i Breivika1 ( - c 1747)

Familie

Elling Endresson i Odden (c 1702 - 1772)
Ett barn levde i 1786.5 
BarnAnnet navn: Kari Larsdotter i Breivika.1
Kari giftet seg med Elling Endresson på Haustenga.2

Kari døde før 1772, og trolig før 1762.3,4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650524
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 675.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 88 a, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640131
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 147. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041030
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826

Endre Ellingsson på Haustenga1,2

M, #15236
Far*Elling Endresson i Odden3,1 (c 1702 - 1772)
Mor*Kari Larsdotter3 ( - f 1772)Endre Ellingsson kjøpte ½ våg på bnr. 2, Haustenga, Vistdal, den 23. oktober 1783. Kjøpesum: 38 daler.2,4
Han var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 15 daler 8 skilling. Derimot skyldte han 31 daler 2 ort til dødsboet.5

Endre Ellingsson på Haustenga solgte 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 2 den 11. januar 1787 til Ola Bårdsson på Bergset. Kjøpesum: 22 daler. Skjøtet ble utstedt i Molde, og tinglyst 5. juli.2,4

     Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset var han identisk med Endre Ellingsson Oppdal, som bosatte seg på Odden, Brattvær. Ifølge boka var farfaren fra Oppdal, men det stemmer ikke.6,4

     Navnet hans ble skrevet Endre Ellingsen Høsting fra 1786 til 1787.1,2

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 2. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 356 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660318
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 675.
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 614.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 676.

Mildrid Hansdotter på Oppdal1

K, #15237, (1760 - 1801)
Far*Hans Åmundsson på Bogge1 (c 1726 - 1779)

Familie

Ivar Andersson på Oppdal (c 1744 - 1821)Annet navn: Mildrid Hansdotter på Bogge.1
Mildrid ble født i 1760 på Innbogge, Eresfjord.2
Mildrid giftet seg den 20. august 1785 med Ivar Andersson på Oppdal.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 5 daler 2 skilling.4


Mildrid døde i 1801 på Oppdal, Vistdal.3

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 84. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#87
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 469.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826

Ola Tjøstolvsson i Litlevik1

M, #15238, (1769 - 1842)
Far*Tjøstolv Olsson på Dalset2 (1743 - 1789)
Mor*Kari Jonsdotter på Dalset3 (c 1741 - 1769)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Ola Tjøstolvsson på Dalset.2
Ola ble født i 1769 på Dalset, Veøy.2
Han var arving ved skiftet etter Kari Jonsdotter på Dalset den 26. april 1769: 27 daler 2 ort 2 skilling.2
Ola Tjøstolvsson ble oppfostret hos Jon Trondsson i Breivika, Sølsnes, Veøy, i juli 1772. Han hadde vært hos ham i 3½ år.4
Annet navn: Ola Tjøstolvsson på Ottestad, nevnt 1786.3
Han var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 7 daler 2 ort 4 skilling.5
Han var myndling av Lars Jonsson på Berg i 1786.3

Annet navn: Ola Tjøstolvsson i Breivika.1
Han var husmann i Breivika fra 1799.6 Ola Tjøstolvsson var håndsagskjærer.1
Han var husmann i Midtgjerdet, Litlevik, Veøy, fra ca. 1803. Sønnen Tjøstolv overtok i 1836 mot kår.1,7

Ola døde i 1842 i Litlevik, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 714. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=717
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 512 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660541
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 4. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 318 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410918
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 825. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=828
 7. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 715. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=718

Kristense Andreasdatter1,2

K, #15239, (1773 - )
Far*Andreas Myklebostad1 (c 1739 - f 1786)
Mor*Anna Maria Regnarsdatter1Kristense ble døpt den 4. mars 1773 i Garnisons kirke, København, Danmark.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 15 daler 8 skilling.3
Hun var myndling av Åmund Åmundsson i 1787. Kristen Ellingsson Lind mottok arv på deres vegne ved et skifte.

Kilder/noter

 1. [S1811] København, Garnisons sogn, mini. 1746–84: 1773, 4. mars. Lenke.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670829
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826

Anna Maria Regnarsdatter1,2

K, #15240

Familie

Andreas Myklebostad (c 1739 - f 1786)
Ett barn levde i 1787.2 
BarnAnna Maria giftet seg med Andreas Myklebostad.1,2
Hun og Andreas bodde i Garnisons sogn, København, Danmark, i 1773.1

Kilder/noter

 1. [S1811] København, Garnisons sogn, mini. 1746–84: 1773, 4. mars. Lenke.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670829

Marit Persdotter1

K, #15241, ( - etter 1700)

Familie

Åmund Toresson på Bergset (c 1677 - 1757)Marit fikk trolig barn med Åmund Toresson på Bergset ca. 1700. De ble stevnet til tinget 11. oktober det året for leiermål. Han var soldat og slapp derfor bot siden det var første gang. Hun hadde ingenting å bøte med og ble dømt til å straffes på kroppen.1

     Navnet hennes ble skrevet Marit Pedersdatter i 1700.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 543) var Marit Persdotter mor til Tore Åmundsson og Per Åmundsson på Bergset, men det er feil. Det ser heller ikke ut til at hun ble gift med deres far, Åmund Toresson.2,3,4

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 23 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660025
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 543. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=546
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712. Eritzfiords Otting, 21. oktober.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210

Olov på Bergset1,2

K, #15242, ( - 1711 eller 1712)

Familie

Åmund Toresson på Bergset (c 1677 - 1757)
De hadde ett barn.2 
BarnOlov giftet seg med Åmund Toresson på Bergset.2
Hun og Åmund var brukere på bnr. 2, Bergset, Vistdal, i 1711. Ei Marit bodde også der. Åmund drev da sammen med faren, men overtok nok hele bruket på den tiden.3

Olov døde i 1711 eller 1712 på Bergset, Vistdal.2,3 Det ble holdt skifte etter henne den 21. oktober 1712. Arvinger: Åmund Toresson og Tore Åmundsson. Sønnen Tore arvet 39 daler 10 skilling, og mannen Åmund trolig like mye.2

Kilder/noter

 1. Post mortem.
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712. Eritzfiords Otting, 21. oktober.
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181182

Tore Åmundsson på Haustenga1

M, #15243, ( - ca. 1748)
Far*Åmund Toresson på Bergset1,2 (c 1677 - 1757)
Mor*Olov Bergset2 ( - 1711 / 1712)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingrid Pålsdotter på Haustenga (c 1725 - 1804)
De hadde ett barn.1,9 Annet navn: Tore Åmundsson på Bergset.2,3
Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset ble han født ca. 1701, men han var nok noen år yngre.
Han var arving ved skiftet etter Olov Bergset den 21. oktober 1712.2
Han var kreditor ved skiftet etter Randi Olsdotter på Bergset den 28. juni 1742: 39 daler 10 skilling i innestående morsarv (Randi var hans stemor).4
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson og Eli Olsdotter på Bergset den 29. juni 1742: 1 daler 1 ort 16 skilling, men boet var fallitt.5

Tore giftet seg med Ingrid Pålsdotter.1
Han og Ingrid var brukere på bnr. 9, Haustenga, Vistdal.6

Tore døde ca. 1748 på Haustenga, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter ham den 21. mai 1749. Kreditorer: Knut Torfinnsson, Knut Eriksson, Tore Eriksson på Myklebostad, Elling Aslaksson på Nerland og Sæmund Pålsson på Rødalen o.a. Arvinger: Ingrid Pålsdotter o.a. I boet var to kyr, to kviger, to oksekalver, årskalv, to sauer, ku på Oppdal (bnr. 4), 4 tønner korn, gammel slipestein hos Åmund Toresson på Bergset, kopperkjele, Fuldkommen Psalme-Bog, kjempevisebok o.a. De skyldte 4 daler i landskyld og gressleie. Den avdøde hadde tjent hos Ales, som hadde en del fordringer i boet; men hun skulle betale åboten, som var omtrent like mye. Aktiva: 50 daler 16 skilling. Passiva: 24 daler 8 skilling. Arv: 26 daler 8 skilling.7

     Navnet hans ble skrevet Thore Amundsøn Høstengen i 1749.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 543) var Marit Persdotter mor til Tore Åmundsson og Per Åmundsson på Bergset, men det er feil. Det ser heller ikke ut til at hun ble gift med deres far, Åmund Toresson.8,2,3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712. Eritzfiords Otting, 21. oktober.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b–193 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 193 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650211
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 652.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 a–531 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 543. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=546
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 653.

Ales på Haustenga1

K, #15244, ( - etter 1749)

Familie

Ingebrigt Jonsson på Haustenga (c 1681 - )Ales giftet seg trolig med Ingebrigt Jonsson på Haustenga.2,1
Ingebrigt og kona var brukere på bnr. 9, Haustenga, Vistdal, i 1711. Marte (trolig Marit Ørjarsdotter) bodde også der. Ingebrigt stod fremdeles som bruker i 1749, men døde trolig samme år.3,4,2
Det ble holdt skifte etter Tore Åmundsson på Haustenga den 21. mai 1749. I boet var to kyr, to kviger, to oksekalver, årskalv, to sauer, ku på Oppdal (bnr. 4), 4 tønner korn, gammel slipestein hos Åmund Toresson på Bergset, kopperkjele, Fuldkommen Psalme-Bog, kjempevisebok o.a. De skyldte 4 daler i landskyld og gressleie. Den avdøde hadde tjent hos Ales, som hadde en del fordringer i boet; men hun skulle betale åboten, som var omtrent like mye. Aktiva: 50 daler 16 skilling. Passiva: 24 daler 8 skilling. Arv: 26 daler 8 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650550
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 652.
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Høstingen. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 32. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 a–531 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549

Randi Olsdotter på Bergset1

K, #15245, ( - ca. 1741)

Familie

Åmund Toresson på Bergset (c 1677 - 1757)
De hadde fem barn.1 
BarnRandi giftet seg med Åmund Toresson på Bergset.1

Randi døde ca. 1741 på Bergset, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter henne den 28. juni 1742. Kreditorer: Tore Åmundsson og Jakob Andreas Eg o.a. Arvinger: Åmund Toresson og Per Åmundsson o.a. Verge: Ola Toresson på Helle. Åbot på bygninger var 1 daler 2 ort. Aktiva: 58 daler 3 ort 8 skilling. Passiva: 49–1–16. Arv: 9–1–16.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b–193 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210

Per Åmundsson på Bergset1

M, #15246, ( - før 1797)
Far*Åmund Toresson på Bergset1 (c 1677 - 1757)
Mor*Randi Olsdotter på Bergset1 ( - c 1741)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Randi Olsdotter på Bergset den 28. juni 1742: 1 daler 17 skilling.2


Per døde før 1797, uten livsarvinger.3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 543) var Marit Persdotter mor til Tore Åmundsson og Per Åmundsson på Bergset, men det er feil. Det ser heller ikke ut til at hun ble gift med deres far, Åmund Toresson.4,5,1


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 544) var Per Åmundsson på Bergset far til Marit Persdotter på Bergsethjellen, men det er feil.6,3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b–193 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680289
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 543. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=546
 5. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712. Eritzfiords Otting, 21. oktober.
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 544. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=547

Karen Kristoffersdatter1,2

K, #15247, ( - etter 1752)

Familie

Johan Ivarsson ( - 1752)Karen trolovet seg i 1745 i Domkirken sogn, Trondheim, med Johan Ivarsson. Han var hos presten 10. mai og begjærte forlovelse.1
Karen giftet seg den 3. juni 1745 i Trondheim domkirke med Johan Ivarsson.3
Hun og Johan bodde i Holstveita, Trondheim, i 1752.2
Johan Ivarsson solgte hus med grunn i Holstveita i 1752 til Mons Anderssen Nordmann. Kjøpesum: 80 daler. Skjøtet ble utstedt 18. april, like etter at selgeren var død, så enkas bror og verge, Anders Kristofferssen, signerte i stedet.2
Hun var arving ved skiftet etter Johan Ivarsson den 30. oktober 1753.4

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede, 1745, 10. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031127
 2. [S1808] Trondheim skifteprotokoll 1751–53: fol. 767 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204340357
 3. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: kopulerte, 1745, 3. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031131
 4. [S1808] Trondheim skifteprotokoll 1751–53: fol. 767 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204340357

Mons Anderssen Nordmann1

M, #15248, ( - etter 1752)Mons Anderssen Nordmann kjøpte hus med grunn i Holstveita, Trondheim, i 1752 av Johan Ivarsson. Kjøpesum: 80 daler. Skjøtet ble utstedt 18. april, like etter at selgeren var død, så enkas bror og verge, Anders Kristofferssen, signerte i stedet.1

     Navnet hans ble skrevet Mogens Andersen Normand i 1752.1

     Mons Anderssen Nordmann og Anne Nordmann kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S1808] Trondheim skifteprotokoll 1751–53: fol. 767 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204340357

Jon Aslaksson på Bergsethjellen1,2

M, #15249, (ca. 1718 - 1790)
Far*Aslak Jonsson på Nerland2 (c 1681 - 1759)
Mor*Ingebjørg Ellingsdotter på Nerland3 (o 1680 - 1758)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megJon ble født ca. 1718 på Nerland, Vistdal.4
Annet navn: Jon Aslaksson på Nerland, nevnt fra 1763 til 1768.5,6
Han var fadder ved dåpen til Ola Olsson på Tjelle den 20. februar 1763 i Rød kyrkje, Nesset.6
Jon Aslaksson og Marit Persdotter tjente hos Brit Aslaksdotter og Ola Andersson på bnr. 5, Tjelle, Nesset, i 1764.7
Jon giftet seg den 10. januar 1768 i Rød kyrkje med Marit Persdotter på Tjelle.5,8
Han og Marit var selveiere på Bergsethjellen, Vistdal, fra 1768 til 1790. Gården ble også kalt Marteinhjellen.9
Jon Aslaksson på Bergsethjellen kjøpte 1 pund 11 merker arvegods med bygselrett på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, den 22. oktober 1772 av Knut Persson på Sira, Ivar Ivarsson på Nerland og Ola Olsson på Grønfeta. (Jon, Ivar og Ola var gift med Knuts søstre – Marit Persdotter, Anne Persdotter og Eli Persdotter.) Kjøpesum: 40 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.1
Annet navn: Jon Aslaksson på Hjellen, nevnt 1785.8
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 6 daler 3 ort 6 skilling.10
Han var verge for Eli Knutsdatter i 1788. Det står Iver Bersetgield, som må være feilskrift.2

Annet navn: Jon Aslaksson på Marteinhjellen, nevnt 1790.4

Jon døde i 1790 på Bergsethjellen.4 Han ble jordfestet den 31. oktober 1790 på Vistdal kyrkjegard.4 Det ble holdt skifte etter ham den 21. januar 1791. Arvinger: Marit Persdotter o.a. I boet var 12 merker med bygselrett i Bergsethjellen, 1 pund 11 merker med bygsel i Ytre Mittet, o.a. Arv: 347 daler 2 ort 20 skilling.11

     Navnet hans ble skrevet Joen Aslachsen Bersetgield i 1772.1

Kilder/noter

 1. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 64 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660025
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 238.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 188 a, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640232
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 54 a, 1. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640097
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 32 b, 1. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640076
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 18, mnr. 142. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050025
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 168 a, alminnelig bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640212
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 20.
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 11. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 58 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680074

Marit Persdotter på Bergsethjellen1

K, #15250, (1737 - 1816)
Far*Per Andersson på Dale3,4 (c 1705 - 1743)
Mor*Anne Knutsdotter på Dale2,3 (c 1701 - 1761)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Aslaksson på Bergsethjellen (c 1718 - 1790)Annet navn: Marit Persdotter på Dale, nevnt 1737.4
Marit ble født i 1737 på Dale, Veøy.4 Marit ble døpt den 1. september 1737 i Rødven stavkyrkje, Veøy, av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Ingeleiv Olsdotter på Staurset, Pål Andersson på Stranda og Knut Bjørnsson på Dale o.a.4
Annet navn: Marit Persdotter på Mittet.3
Hun var arving ved skiftet etter Per Andersson på Mittet den 16. juni 1744: 10 daler 1 ort 15 skilling, utlagt i 3½ mark i Mittet (3–1–14), sølvskje (1 daler) o.a.5
Hun var myndling av Pål Andersson på Stranda i 1744. Han var fremdeles hennes formynder i 1761.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter på Tjelle den 7. april 1761: 10 daler 3 ort, utlagt i 3,6 mark i Tjelle (1 daler 3 ort 4 skilling), 1¾ mark i Mittet (1–2–19) o.a.6

Annet navn: Marit Persdotter på Tjelle, nevnt fra 1763 til 1768.7,8
Hun var fadder ved dåpen til Ola Olsson på Tjelle den 20. februar 1763 i Rød kyrkje, Nesset.8
Jon Aslaksson og Marit Persdotter tjente hos Brit Aslaksdotter og Ola Andersson på bnr. 5, Tjelle, Nesset, i 1764.9
Marit giftet seg den 10. januar 1768 i Rød kyrkje med Jon Aslaksson på Nerland.7,10
Hun og Jon var selveiere på Bergsethjellen, Vistdal, fra 1768 til 1790. Gården ble også kalt Marteinhjellen.11
Jon Aslaksson på Bergsethjellen kjøpte 1 pund 11 merker arvegods med bygselrett på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, den 22. oktober 1772 av Knut Persson på Sira, Ivar Ivarsson på Nerland og Ola Olsson på Grønfeta. (Jon, Ivar og Ola var gift med Knuts søstre – Marit Persdotter, Anne Persdotter og Eli Persdotter.) Kjøpesum: 40 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.12

Annet navn: Marit Persdotter på Hjellen, nevnt 1785.10
Hun var fadder ved dåpen til Anne Aslaksdotter på Nerland den 22. april 1785 i Rød kyrkje.10
Hun var arving ved skiftet etter Jon Aslaksson på Bergsethjellen den 21. januar 1791.13
Marit Persdotter gav bygselseddel på Bergsethjellen til Aslak Andersson den 26. oktober 1797. Hun fikk samtidig kårbrev fra ham.14


Marit døde i 1816 på Bergsethjellen.1 Hun ble jordfestet den 27. desember 1816 på Vistdal kyrkjegard.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 544) var Per Åmundsson på Bergset far til Marit Persdotter på Bergsethjellen, men det er feil.15,16

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 97, 27. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640332
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 3 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660020
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 356 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650375
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 356 b–357 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650375
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 3 a–4 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660020
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 54 a, 1. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640097
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 32 b, 1. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640076
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 18, mnr. 142. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050025
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 168 a, alminnelig bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640212
 11. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 20.
 12. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 64 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660025
 13. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 58 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680074
 14. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 21.
 15. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 544. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=547
 16. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680289

Anne Knutsdotter på Dale

K, #15251, (ca. 1701 - 1761)
Far-?*Knut Gunnarsson på Dale (c 1643 - c 1712); trolig1
Mor-?*Anne Knutsdotter på Dale ( - c 1719); trolig2,3
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Per Andersson på Dale (c 1705 - 1743)
De hadde fem barn, hvorav fire vokste opp.19,9,15 
Barn

Familie 2

Aslak Didriksson på Tjelle (c 1714 - 1782)
De hadde ikke barn.15,20 Anne ble født ca. 1701.4
Anne [Knudsdatter] var arving ved skiftet etter Knut Gunnarsson på Dale den 21. juni 1713. Bruket var den avdødes odelsjord. Barna arvet 90 daler 4 skilling og var hjemme hos mora (som trolig fikk like mye).3
Anne Knudzdatt[e]r o.a. solgte arvet odelsjord med bygselrett på bnr. 6, Dale, Veøy, den 16. januar 1714 til Gunnar Knutsson på Dale. Anne (sr.) solgte 1 pund 6 merker, Knut og Erik 12 merker hver, og Eli, Brit og Anne 6 merker hver. Gunnar hadde også arvet 12 merker og eide etter kjøpet 1 våg 12 merker. Vitner: Erik Botolvsson på Dale, Per Knutsson på Slemmå og Per Ambjørnsson på Dale. Anne (sr.), Knut og Erik Knutsson signerte skjøtet egenhendig, og det ble tinglyst 22. oktober.1,5
Anne Knudsd: var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter på Dale den 13. desember 1719: 10 skilling. Hun fordret også 8 daler, utlagt i 6 merker i Dale (3 daler) o.a.6
Anne Gunders Datter (trolig feilskrift for Knuds Datter) var myndling av Trond Gunnarsson på Slemmå i 1719.2

Anne trolovet seg den 29. oktober 1731 med Per Andersson på Morkastranda. Forlovere: Kristen Persson på Mittet og Ola Olsson på Mork.7
Anne giftet seg den 28. desember 1731 i Veøy kirke med Per Andersson på Morkastranda.8,9
Per Andersson fikk bygselseddel på 2½ pund i bnr. 1 (B) og i Pegarden, Dale, Veøy, fra Knut Knutsson og Marit Persdotter den 18. mai 1732.10

Hun og Per var brukere på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, i 1742.11,9,12
Annet navn: Anne Knutsdotter på Mittet, nevnt 1744.9
Hun var arving ved skiftet etter Per Andersson på Mittet den 16. juni 1744: 52 daler 7 skilling, utlagt i 17½ mark med bygselrett i Mittet (17 daler), Brochmands postill (2 daler) o.a.13
Hun var myndling av Per Persson på Dale i 1744.9

Annet navn: Anne Knutsdotter på Ytre Mittet, nevnt fra 1745 til 1746.12,14
Anne trolovet seg den 21. september 1745 i Veøy med Aslak Didriksson på Tjelle. Forlovere: Jon Lassesson i Gamsgrøa og Ola Ivarsson på Tjelle.12
Anne giftet seg om ettermiddagen 3. januar 1746 i Veøy kirke med Aslak Didriksson på Tjelle.14,15
Annet navn: Anne Knutsdotter på Tjelle, nevnt 1761.4,15

Anne døde i 1761 på Tjelle, Nesset.4 Hun ble jordfestet den 8. februar 1761 på Rød kyrkjegard, Nesset.4 Det ble holdt skifte etter henne den 7. april 1761. Arvinger: Aslak Didriksson, Anne Persdotter på Nerland, Eli Persdotter, Marit Persdotter og Knut Persson. I boet var dyr, ½ våg med bygselrett i Tjelle, 17½ mark med bygselrett i (Ytre) Mittet, 1/8 i Tjelle sag, 10 tønner korn, 4 tønner såkorn, kvern med redskap, liten båt, huspostill o.a. Aktiva: 131 daler 14 skilling. Passiva: 23 daler 2 ort 8 skilling. Arv: 107–2–6.16

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 296, 45) er navnesøstrene Anne Knutsdotter på Dale og Anne Knutsdotter på Dale forvekslet.17,18

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 97 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640177
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713. Ræven otting, 21. juni.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 23 a, 1. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 163 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640177
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 123, 29. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 124, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660270
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 356 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650375
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 7 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400172
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 270, 21. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660344
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 356 b–357 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650375
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 275, 3. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660346
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 3 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660020
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 3 a–4 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660020
 17. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 296. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=297
 18. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 45.
 19. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 445. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=446
 20. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 313. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=316

Aslak Didriksson på Tjelle1,2,3

M, #15252, (ca. 1714 - 1782)
Far*Didrik Aslaksson på Tjelle4 (c 1679 - c 1732)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Knutsdotter på Dale (c 1701 - 1761)
De hadde ikke barn.3,5 

Familie 2

De hadde fem barn.5 Aslak ble født ca. 1714 på Tjelle, Nesset.2
Han var arving ved skiftet etter Didrik Aslaksson på Tjelle den 19. mai 1733: 3 daler 1 ort 16 skilling.4
Han var myndling av Per Aslaksson i Jordfallet i 1733.4

Han var bruker i Nerigarden, Tjelle, Nesset, fra 1745 til 1780. Han eide 1 pund 12 merker. Det var to bruksdeler i Nerigarden på denne tiden.5,6
Aslak trolovet seg den 21. september 1745 i Veøy med Anne Knutsdotter på Ytre Mittet. Forlovere: Jon Lassesson i Gamsgrøa og Ola Ivarsson på Tjelle.1
Aslak giftet seg om ettermiddagen 3. januar 1746 i Veøy kirke med Anne Knutsdotter på Ytre Mittet.7,3
Han var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter på Tjelle den 7. april 1761: 53 daler 3 ort 3 skilling, utlagt i 18 merker i Tjelle (9 daler), 8¾ mark i Mittet (8–2–0), 1/8 i Tjelle sag (1 daler) o.a. Han fikk også 10 daler i (begravelses)vederlag.8

Aslak giftet seg i 1762 med en uregistrert person.5

Aslak døde i 1782 på Tjelle.2 Han ble jordfestet den 24. november 1782 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 270, 21. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660344
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 158, 26. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640203
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 3 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660020
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Eritzfiords Otting, 19. mai, Tielde.
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 313. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=316
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 314. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=317
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 275, 3. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660346
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 3 a–4 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660020

Pål Andersson på Morkastranda1,2

M, #15253, (ca. 1700 - ca. 1771)
Far*Anders Pålsson på Stranda3 (c 1650 - 1727)
Mor*Anne Ellingsdotter på Stranda4 (c 1667 - 1737)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Anne Trondsdotter på Morkastranda (c 1701 - 1752)
De hadde fire barn, hvorav to levde i 1771.4,17 
Barn

Familie 2

De hadde to barn.6 

Familie 3

Marit Sørensdotter på Straume (1730 - 1810)
De hadde fire barn.18 Pål ble født ca. 1700 på Morkastranda, Veøy.3 Han bodde hos Anders Pålsson og Anne Ellingsdotter på Morkastranda i 1701.3,5,4
Han var selveier på Morkastranda fra 1725. Pål overtok etter foreldrene. Sønnen Anders fikk skjøte i 1760.4,6 Pål Andersson på Morkastranda var soldat i 1726.1
Pål giftet seg den 7. november 1726 med Anne Trondsdotter på Dale.1
Annet navn: Pål Andersson på Stranda, nevnt fra 1737 til 1759.7,8
Han var fadder ved dåpen til Marit Persdotter på Dale den 1. september 1737 i Rødven stavkyrkje, Veøy.9
Han var verge for Gjertrud Persdotter på Hestad i 1740.10
Han var verge for Marit Persdotter på Mittet i 1744. Han var fremdeles hennes formynder i 1761.11,12
Pål Andersson på Stranda var vurderingsmann i Rødven tinglag i 1745.13
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Mork den 13. februar 1745: 2 ort 6 skilling.14
Han var verge for Ola Olsson og Ingebjørg Olsdotter på Mork i 1745.13

Pål giftet seg i 1754 med en uregistrert person.6
Pål trolovet seg den 2. februar 1759 i Voll kirke med Marit Sørensdotter på Straume. Det var skrevet etter ekteskapsbevilling ettersom hun var beslektet i tredje ledd med hans forrige kone. Forlovere: Ola Trondsson på Ora og Knut Trondsson på Haukeberg.7
Pål giftet seg den 11. februar 1759 i Eid kirke i Romsdal med Marit Sørensdotter på Straume.2
Annet navn: Pål Andersson på Straume, nevnt fra 1759 til 1761.7,12,15
Han og Marit var selveiere i Andersgarden, Straume, Eid i Romsdal.15

Pål døde ca. 1771.16 Det ble holdt skifte etter ham den 5. august 1771.16

     Navnet hans ble skrevet Poul Strand i 1740.10

     Navnet hans ble skrevet Paul Stranden fra 1744 til 1745.11,13

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 77, 7. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660246
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 373, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610430
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, Indermorch. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 473. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=474
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 52 b, mnr. 238. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670054
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 474. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082?page=475
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 372, festum purificatio beatae virginis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610429
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 10. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 28. mai, Hestad.
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 356 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650375
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 3 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660020
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 15. [S392] Bygdebok for Eid: s. 334. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=337
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 589 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660622
 17. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 18. [S392] Bygdebok for Eid: s. 335. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=338

Per Andersson på Dale1,2

M, #15254, (ca. 1705 - 20. desember 1743)
Far*Anders Pålsson på Stranda3 (c 1650 - 1727)
Mor*Anne Ellingsdotter på Stranda4 (c 1667 - 1737)
6. tippoldefar til meg

Familie

Anne Knutsdotter på Dale (c 1701 - 1761)
De hadde fem barn, hvorav fire vokste opp.19,10,20 
BarnPer ble født ca. 1705 på Morkastranda, Veøy.5
Annet navn: Per Andersson på Rød, nevnt 1722.3
Per Andersson på Rød kjøpte 1 pund 11 merker med bygselrett på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, den 22. oktober 1722 av Anders Pålsson på Stranda. Bruket ble drevet av Kristen Persson. Vitner: Trond Gunnarsson på Slemmå og Hallvor Jonsson på Herje. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober.3,6
Annet navn: Per Andersson på Stranda, nevnt 1727.7
Per Andersson på Stranda solgte 1 pund 11 merker med bygselrett på bnr. 4 den 4. mai 1727 til Knut Knutsson på Mittet. Skjøtet ble tinglyst 20. oktober.7
Annet navn: Per Andersson på Morkastranda, nevnt 1731.8,9 Per Andersson på Morkastranda var soldat i 1731.8,9
Per trolovet seg den 29. oktober 1731 med Anne Knutsdotter. Forlovere: Kristen Persson på Mittet og Ola Olsson på Mork.8
Per giftet seg den 28. desember 1731 i Veøy kirke med Anne Knutsdotter.9,10 Per Andersson fikk bygselseddel på 2½ pund i bnr. 1 (B) og i Pegarden, Dale, Veøy, fra Knut Knutsson og Marit Persdotter den 18. mai 1732. Seddelen ble tinglyst 20. oktober.11
Per Andersson på Dale ble stevnet av Knut Knutsson på Mittet til tinget i Rødven tinglag den 15. juli 1737. Knut bad Per bevise hvilken rett han hadde til Knuts bruk på Mittet; men saksøker sa også at ettersom han var en enfoldig mann, trengte han utsettelse til neste ting for å skaffe seg en sakfører. Knut erkjente at han hadde i hende Pers skjøte, «som ham af hans fader var givet». Per bad også om utsettelse, for å skaffe seg et forsvar.12
Peder [dale] var fadder ved dåpen til Elling Pålsson på Stranda den 18. august 1737 i Veøy kirke.13
Botolv Olsson på Staurset og Per Andersson på Dale ble stevnet av Kristoffer Olsson på Dale til tinget i Rødven den 27. januar 1738. Vitner: Ola Olsson på Mork og Ola Jakobsson på Dale. De hadde skjelt hans kone. En gang før jul skulle de ha bedt Brit dra fanden i vold og ta bukkekjøttet på ryggen, og kalt henne en sladrekjerring.1,14
Annet navn: Per Andersson på Mittet, nevnt fra 1742 til 1744.5,15
Han og Anne var brukere på bnr. 4 i 1742.15,10,16
Han var verge for Brit Aslaksdotter i 1742.15


Per Andersson på Mittet døde den 20. desember 1743. Han og fire andre drog ut på havet og omkom i hardt vær.5 Han ble jordfestet den 10. mai 1744 på Veøy kirkegård.5 Det ble holdt skifte etter ham den 16. juni 1744. Arvinger: Anne Knutsdotter, Knut Persson, Anne Persdotter, Eli Persdotter og Marit Persdotter. I boet var seks kyr, to kviger, fjorårskalv, årskalv, seks geiter, to sauer, to gjeldbekrer, fjorårslam, 1 pund 11 merker med bygselrett i (Ytre) Mittet (34 daler), 4 tønner såkorn, kvern, halvpart i saltkjele, fjørnfar med seil, færing, to kopperkjeler, fire sølvskjeer, Brochmands postill, o.a. Aktiva: 114 daler 2 skilling. Passiva: 9–3–11. Arv: 104–0–15.17

     Navnet hans ble skrevet Peder Anderssøn Morchestrand i 1731.8,9

     Navnet hans ble skrevet Peder Andersen Mættit i 1744.5

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 207 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400371
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 129, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 217 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650219
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 473. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#474
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 253, dominica exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660335
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650219
 7. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 209 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390870
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 123, 29. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 124, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660270
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 356 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650375
 11. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 7 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400172
 12. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 185 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400349
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 14. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 207 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400372
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 270, 21. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660344
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 356 b–357 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650375
 18. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 19. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 445. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=446
 20. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 3 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660020

Jakob Jakobsson på Mittet1,2,3

M, #15255, (ca. 1698 - 1774)
Far*Jakob Jakobsson på Ytre Mittet4,5 (c 1655 - f 1736)
Mor*(?) Jonsdotter
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Knutsdotter på Mittet (c 1686 - 1762)
De hadde tre barn.24 
BarnJakob ble født ca. 1698 på Ytre Mittet, Veøy.4,6 I manntallet av 1701 står Jakob Jakobsson hos Jakob på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy.4,7
Jakob trolovet seg den 10. november 1721 med Brit Knutsdotter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.8
Jakob giftet seg den 30. desember 1721 med Brit Knutsdotter, viet av Otto Jakobsson Fris.1 Jakob Jakobsson på Mittet var soldat.6
Han og Brit var brukere på bnr. 7 i 1736. (De hadde overtatt etter hans far.) Skyld: 2 pund 16½ mark, som han eide en del av. Jakob drev fremdeles i 1748. I 1762 bodde han der hos sønnen Knut (d.e.), som hadde overtatt bruket og fikk skjøte i 1765.9,6,10,11
Han var fadder ved dåpen til Elling Pålsson på Stranda den 18. august 1737 i Veøy kirke.12
Han var arving ved skiftet etter Elling Jakobsson på Mittet den 17. april 1742: 14 daler 1 ort 22 skilling, utlagt i 4 1/14 mark i Oljonsågarden på Ytre Mittet (2–0–3), 4/7 mark i bnr. 7 (0–1–3), sølvskje (1–0–12) o.a.13
Han bevitnet en panteobligasjon mellom Ola Aslaksson på Mittet og Ola Hansson på Åram den 12. desember 1742.14

Annet navn: Jakob Jakobsson på Ytre Mittet, nevnt fra 1744 til 1769.15,16
Han var verge for Anne Persdotter på Mittet i 1744.2
Han var fadder ved dåpen til Pål Olsson på Mittet den 16. oktober 1744 i Veøy kirke.15
Han var verge for Elling Olsson på Mork i 1745.17
Jakob Jakobsson på Mittet var vurderingsmann i 1746.18
Han var verge for Guri Persdotter på Mittet i 1746.18

Han ble kalt Jakob Jakobsson på Mittet den eldre, nevnt 1748 (for å skille ham fra sønnen med samme navn).6
Han (eller sønnen med samme navn) var fadder ved dåpen til Anne Jonsdotter på Ytre Mittet den 8. februar 1750 i Veøy kirke.19
Han var fadder ved dåpen til Knut Olsson på Ytre Mittet den 31. desember 1752 i Veøy kirke.20
Han var fadder ved dåpen til Guri Trondsdotter på Ytre Mittet den 21. august 1757 i Veøy kirke.21
Han var forlover for Gjertrud Eriksdotter på Ytre Mittet og Per Olsson på Eide, som ble trolovet den 26. oktober 1761 i Veøy kirke.22
Han var forlover for Per Persson på Fuglset og Synnøv Olsdotter på Ytre Mittet, som ble trolovet den 25. mai 1768 i Veøy kirke.23
Han var kreditor ved skiftet etter Pål Olsson på Ytre Mittet den 20. januar 1769: 1 ort 12 skilling, hvorav han fikk 1 ort 6 skilling.3
Han var fadder ved dåpen til Erik Persson på Ytre Mittet den 14. mars 1769 i Veøy kirke.16


Jakob døde i 1774.24

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 292) er Jakob Jakobsson på Mittet og sønnen Knut (d.e.) også ført på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy, grunnet feillesning av ekstraskattemanntallet.25,10

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 12, 30. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660214
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 356 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650375
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 501 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660531
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, yttermetted. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 104 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650122
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 38. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690227
 7. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, yttermetted. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291036
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 9. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 237.
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 237. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041079
 11. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 432. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=433
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 104 a–105 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650121
 14. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650449
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 257, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660337
 16. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 61, 14. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660513
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 18. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 19. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 326, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660372
 20. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 367, søndag mellom jul og nyttår. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660390
 21. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 432, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660422
 22. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 481, 26. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660446
 23. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 51, 25. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660508
 24. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 431. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=432
 25. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 292. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=293

Brit Knutsdotter på Mittet1,2

K, #15256, (ca. 1686 - 26. mars 1762)
Far-?*Knut Gunnarsson på Dale (c 1643 - c 1712); kanskje3,4
Mor-?*Anne Knutsdotter på Dale ( - c 1719); kanskje5,3
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jakob Jakobsson på Mittet (c 1698 - 1774)
De hadde tre barn.15 
BarnBrit ble født ca. 1686.6
Berette [Knudsdatter] var arving ved skiftet etter Knut Gunnarsson på Dale den 21. juni 1713. Bruket var den avdødes odelsjord. Barna arvet 90 daler 4 skilling og var hjemme hos mora (som trolig fikk like mye).3
Berette Knudzdatter o.a. solgte arvet odelsjord med bygselrett på bnr. 6, Dale, Veøy, den 16. januar 1714 til Gunnar Knutsson på Dale. Anne (sr.) solgte 1 pund 6 merker, Knut og Erik 12 merker hver, og Eli, Brit og Anne 6 merker hver. Gunnar hadde også arvet 12 merker og eide etter kjøpet 1 våg 12 merker. Vitner: Erik Botolvsson på Dale, Per Knutsson på Slemmå og Per Ambjørnsson på Dale. Anne (sr.), Knut og Erik Knutsson signerte skjøtet egenhendig, og det ble tinglyst 22. oktober.4,7
Brit Knudsdatter var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter på Dale den 13. desember 1719: 10 skilling. Hun fikk også 8 daler i lønn, utlagt i 6 merker i Dale (3 daler) o.a.8
Brit Knudsdatter var myndling av Per Knutsson på Slemmå i 1719.5

Brit trolovet seg den 10. november 1721 med Jakob Jakobsson på Mittet, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.2
Brit giftet seg den 30. desember 1721 med Jakob Jakobsson på Mittet, viet av Otto Jakobsson Fris.1
Hun og Jakob var brukere på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy, i 1736. (De hadde overtatt etter hans far.) Skyld: 2 pund 16½ mark, som han eide en del av. Jakob drev fremdeles i 1748. I 1762 bodde han der hos sønnen Knut (d.e.), som hadde overtatt bruket og fikk skjøte i 1765.9,10,11,12
Annet navn: Brit Knutsdotter på Ytre Mittet, nevnt fra 1748 til 1762.13,6
Hun var fadder ved dåpen til Mali Olsdotter på Ytre Mittet den 20. mars 1748 i Veøy kirke.13
Hun var fadder ved dåpen til Anne Jonsdotter på Ytre Mittet den 8. februar 1750 i Veøy kirke.14


Brit døde den 26. mars 1762 på Ytre Mittet, Veøy, av alderdomssvakhet.6 Hun ble gravlagt den 29. mars 1762 på Veøy kirkegård.6

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 12, 30. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660214
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713. Ræven otting, 21. juni.
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 97 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640177
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 487, 29. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660449
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 163 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640177
 9. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 237.
 10. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 38. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690227
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 237. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041079
 12. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 432. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=433
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 302, 20. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660360
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 326, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660372
 15. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 431. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=432

Kristen Persson på Mittet1,2,3

M, #15257, (ca. 1671 - 1733)

Familie 1

Gjertrud Olsdotter på Mittet ( - c 1707)
De hadde to barn.6 
Barn

Familie 2

Kari Jonsdotter på Mittet (c 1659 - 1725)
De hadde ikke barn. 

Familie 3

Brit Hansdotter på Mittet (c 1682 - 1733)
De hadde to barn. 
BarnKristen ble født ca. 1671.4,3
Anders Pålsson på Morkastranda var også bruker på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, i 1700. Skyld: 1 pund 11 merker, som han eide med bygselrett. Året etter var driften overtatt av Kristen Persson.5,4
Han var soldat i 1701.4 Han ble stevnet til tinget i Rødven tinglag den 11. oktober 1701. Han hadde brutt et ekteskapsløfte, og inngikk forlik om å betale henne 6 daler.2
Kristen giftet seg med Gjertrud Olsdotter på Mittet.6
Han var bruker på bnr. 4 i 1701. Bruket ble kalt Kristengarden etter ham. Senere overtok dattera Marit.4,7
Han var debitor ved skiftet etter Hans Olsson på Mittet den 22. januar 1704 på Staurset, Veøy: 2 daler.8
Han var kreditor ved skiftet etter Lars Olsson og Marit Olsdotter på Staurset den 22. januar 1704: 2 ort 4 skilling.9
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Olsdotter på Mittet i januar 1708: 23 daler 1 ort 7 skilling.10
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jonsson på Skorga den 6. november 1708: 1 daler.11

Kristen giftet seg før 1714 med Kari Jonsdotter.12,13
Per Persson på Ytre Mittet kjøpte 1 pund 4 merker odel med bygselrett, brukt av Jakob Jakobsson, på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy, den 5. juli 1715 av Kristi Persdotter på Røros. En engslette på Dale hørte også til bruket. Endre Nilsson på Ljørvoll var Kristis fullmektig. Vitner: Kristen Persson på Mittet o.a. Skjøtet ble utstedt på Ytre Mittet og tinglyst der 23. oktober 1717.14,1
Per Andersson på Rød kjøpte 1 pund 11 merker med bygselrett på bnr. 4 den 22. oktober 1722 av Anders Pålsson på Stranda. Bruket ble drevet av Kristen Persson. Vitner: Trond Gunnarsson på Slemmå og Hallvor Jonsson på Herje. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober.15,16
Per Persson på Mittet møtte på tinget den 26. oktober 1722 i Rødven. Han spurte Kristen Persson på Mittet om det stemte at han hadde solgt 9½ mark til hans forgjenger (konas forrige mann), Jon Olsson, i bruket på Mittet og for lang tid siden fått betaling. Kristen bekreftet dette, og det ble utstedt tingsvitne.17
Anne Kristensdotter på Mittet fikk barn med Erik Olsson på Mittet ca. 1725. Han ble stevnet til tinget 4. februar 1726 for leiermål. De var søskenbarn, som var skjerpende. På hennes vegne møtte faren, Kristen Persson på Mittet. Erik og Anne ble bøtelagt etter ytterste formue og dømt til forvisning, han til Lesja jernverk og hun til Grip fiskevær, hvor de skulle arbeide i 2 år.18
Han var arving ved skiftet etter Kari Jonsdotter på Mittet den 10. april 1725: 24 daler 2 skilling, utlagt i 2 tønner såkorn (2 daler), kiste med lås (2 ort) o.a.19

Kristen giftet seg den 9. januar 1727 i Veøy kirke med Brit Hansdotter.20,3
Han var forlover for Per Andersson på Morkastranda og Anne Knutsdotter, som ble trolovet den 29. oktober 1731.21


Kristen døde i 1733 på Ytre Mittet, Veøy.3 Han og Brit ble jordfestet den 18. januar 1733 på Veøy kirkegård, av Erik Pedersson Lekanger.3

     Navnet hans ble skrevet Chresten Pedersøn Mettet i 1701.2

     Søstera til Kristen Persson på Mittet var mor til Erik Olsson på Mittet.18,22

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 144 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650147
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660044
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 133, 2. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660274
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, yttermetted. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 5. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1700. Refven Otting, Yttermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307160231
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 8 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630408
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 370.
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a–114 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 8 b–9 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630408
 11. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 78 b–80 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 335 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640349
 13. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Ræven Otting, 21. juni.
 14. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650146
 15. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 217 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650219
 16. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650219
 17. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390679
 18. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 151 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390813
 19. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 335 a–336 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640349
 20. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 79, 9. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660247
 21. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 123, 29. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 22. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 152 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390813
 23. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 91, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660253
 24. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 357 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650955

Ola Olsson på Mork1,2,3

M, #15258, ( - 1744)

Familie

Mali Trondsdotter på Mork (c 1692 - 1752)
De hadde fem barn, hvorav fire vokste opp.4 
BarnIfølge Bygdebok for Holm sokn ble han født (ca.) 1697 på bnr. 3, Mork, Veøy, men det var nok en annen Ola Olsson (s.d.).4,5
Ola Olsson fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund 18 merker på bnr. 1, Mork, Veøy, fra Erik Pedersson Lekanger den 18. desember 1725. Seddelen ble tinglyst 24. oktober året etter.6
Ola trolovet seg den 3. januar 1726 med Mali Trondsdotter på Mork.7
Ola giftet seg den 13. juni 1726 med Mali Trondsdotter på Mork. De ble stevnet til tinget 10. juli 1728 grunnet for tidlig samleie, altså barn født for snart etter vielsen (dette må gjelde sønnen Ivar). Ola møtte og vedtok boten.8,1
Ole Ols: Morch var forlover for Per Andersson på Morkastranda og Anne Knutsdotter, som ble trolovet den 29. oktober 1731.9
Ola Olsson på Mork var stevnet som vitne til tinget i Rødven tinglag den 27. januar 1738 i en sak med Kristoffer Olsson på Dale mot Botolv Olsson på Staurset og Per Andersson på Dale.2,10

Ola døde i 1744 på Mork, Veøy.3 Han ble gravlagt den 28. mars 1744 på Veøy kirkegård.3 Det ble holdt skifte etter ham den 13. februar 1745. Kreditorer: Esten Persson på Årset, Søgni Eriksdotter på Hestad, Ambjørn Trondsson på Dale, Pål Andersson på Stranda og Ola Olsson i Horsgård o.a. Arvinger: Mali Trondsdotter, Ivar Olsson, Ola Olsson, Elling Olsson og Ingebjørg Olsdotter. Aktiva: 59 daler 2 ort 8 skilling. Passiva: 55–2–4. Arv: 4–0–4.11

     Ola Olsson på Mork kan ha vært barn av Ola Ellingsson på Ytre Sandnes.

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 234 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390896
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 207 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400371
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 251, 28. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660334
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 499. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=500
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 519. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=520
 6. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 177 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390838
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 69, 3. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660242
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 73, 13. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 123, 29. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 207 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400372
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400

Knut Gunnarsson på Dale1,2,3

M, #15259, (ca. 1643 - ca. 1712)
Far*Gunnar Eriksson på Dale4,5 (c 1598 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Anne Knutsdotter på Dale ( - c 1719)
De hadde seks barn.3 
BarnKnut ble født ca. 1643 på Dale, Veøy.6,7
Han var bruker på bnr. 6, Dale, Veøy, i 1664. Skyld: 1 våg. I 1678 var bruket på 1 våg 12 merker. Knut var selveier av 1 våg 19¼ mark i 1687.6,8,9
Knut giftet seg med Anne Knutsdotter på Slemmå.3 Knut Gunnarsson på Dale eide 12 merker på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, i 1682.10
Knut Gunnarsson på Dale og Trond Gunnarsson på Slemmå var verger for Per Eriksson, Brit Eriksdotter og Inger Eriksdotter på Dale i 1683.5
Trond Ambjørnsson på Dale kjøpte jord på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy, i 1690 av Knut Ambjørnsson på Inner-Mittet og Ingebjørg Ambjørnsdotter. Knut solgte 4 4/7 mark og Ingebjørg 2 2/7 mark. Trond hadde selv arvet 4 4/7 mark og eide etter kjøpet 11 3/7 mark med bygselrett. På tinget 7. mai møtte han, Knut Gunnarsson og Per Aslaksson på Dale og beviste dette, og Trond bad retten om skjøte.11
Knut Gunnarsson på Dale gav bygselseddel på 1 våg 12 merker på bnr. 7, Dale, Veøy, til Erik Botolvsson i Horsgård den 28. september 1698.12
Ingebrigt Knutsson på Dale kjøpte 16 merker odel med bygselrett på bnr. 5, Dale, Veøy, i 1698 av Siri Hansdotter. Han kunngjorde dette på tinget i Rødven tinglag 11. oktober sammen med Knut Gunnarsson på Dale og Knut Sveinsson på Mittet. Ingebrigt forklarte at han også hadde arvet 16 merker etter sin søster, Ingebjørg Knutsdotter på Staurset, til sammen 1 pund 8 merker.12

I manntallet av 1701 står han som bruker på bnr. 6. Gunnar Knutsson, Knut Knutsson og Erik Knutsson var også der. Etter Knut overtok sønnen Gunnar.7,13
Knut Gunnarsson på Dale solgte 2 pund odel med bygselrett på bnr. 6 den 18. juli 1708 til Gunnar Knutsson. Vitner: Erik Botolvsson på Dale og Steffen Pålsson på Skorga. Skjøtet ble datert på Ytre Slemmå, og tinglyst 20. oktober.2,14

Knut døde ca. 1712 på Dale.3 Det ble holdt skifte etter ham den 21. juni 1713. Arvinger: Anne Knutsdotter, Gunnar Knutsson, Knut Knutsson, Erik Knutsson, Eli Knutsdotter, Brit Knutsdotter og Anne Knutsdotter. Bruket var den avdødes odelsjord. Barna arvet 90 daler 4 skilling og var hjemme hos mora (som trolig fikk like mye).3

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 255) var Knut Gunnarsson bruker på bnr. 5, men rekken av eiere og brukere tyder på at han drev bnr. 6 (se spesialside).4

Kilder/noter

 1. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330365
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650020
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713. Ræven otting, 21. juni.
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 255. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=256
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 134 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620143
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 138, Dale. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191080
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 8. [S1805] Trondheim stiftamtstueregnskap 1678 (#52): litra B C, Romsdal leilendingsskatt. Reffven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714320215
 9. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787666
 10. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal matrikkel. Refuen Otting, Ytter Mittet. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370200
 11. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 60 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
 12. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650672
 13. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291035
 14. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 18 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650021
 15. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 97 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 16. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 176 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650179

Anne Knutsdotter på Dale1,2,3,4

K, #15260, ( - ca. 1719)
Far*Knut Persson på Slemmå4,2 (c 1622 - )
7. tippoldemor til meg

Familie

Knut Gunnarsson på Dale (c 1643 - c 1712)
De hadde seks barn.3 
BarnAnnet navn: Anne Knutsdotter på Slemmå.5
Anne giftet seg med Knut Gunnarsson på Dale.3
Hun var arving ved skiftet etter Eli Knutsdotter på Slemmå den 28. juni 1712.4
Hun var arving ved skiftet etter Knut Gunnarsson på Dale den 21. juni 1713. Bruket var den avdødes odelsjord. Barna arvet 90 daler 4 skilling og var hjemme hos mora (som trolig fikk like mye).3

Anne Knutsdotter på Dale, Knut Knutsson, Erik Knutsson, Eli Knutsdotter, Brit Knutsdotter og Anne Knutsdotter solgte arvet odelsjord med bygselrett på bnr. 6, Dale, Veøy, den 16. januar 1714 til Gunnar Knutsson på Dale. Anne (sr.) solgte 1 pund 6 merker, Knut og Erik 12 merker hver, og Eli, Brit og Anne 6 merker hver. Gunnar hadde også arvet 12 merker og eide etter kjøpet 1 våg 12 merker. Vitner: Erik Botolvsson på Dale, Per Knutsson på Slemmå og Per Ambjørnsson på Dale. Anne (sr.), Knut og Erik Knutsson signerte skjøtet egenhendig, og det ble tinglyst 22. oktober.6,1

Anne døde ca. 1719 på Dale, Veøy.2 Det ble holdt skifte etter henne den 13. desember 1719. Arvinger: Knut Knutsson, Erik Knutsson, Eli Knutsdotter, Brit Knutsdotter og Anne Knutsdotter. (I utlegget er dattera Marit nevnt, men det må være skrivefeil for Eli.) I boet var rød og kollet ku, svartsidet og kollet ditto, gjeldokse, to fjorårskalver, to geiter, to kje, to sauer, to ungsauer, 1 pund 12 merker odelsgods i Dale, 10 tønner havre, o.a. Aktiva: 39 daler 2 ort 22 skilling. Passiva: 39 daler. Arv: 0–2–22. Odelsgodset ble utlagt som lønn til Knut, Erik, Brit og Anne.7

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640177
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713. Ræven otting, 21. juni.
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712. Ræven Otting, 28. juni.
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 255. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=256
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 97 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 163 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640177

Gunnar Knutsson på Dale1,2,3

M, #15261, (ca. 1684 - ca. 1719)
Far*Knut Gunnarsson på Dale4,5,3 (c 1643 - c 1712)
Mor*Anne Knutsdotter på Dale5 ( - c 1719)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Guri Hallvorsdotter på Dale ( - c 1754)
De hadde to barn.2 
Barn
Gunnar Knutsson (Dale) sitt bumerke i 1708 (fra Bygdebok for Holm sokn)Gunnar ble født ca. 1684 på Dale, Veøy.3 I manntallet av 1701 står Gunnar Knutsson hos Knut Gunnarsson på bnr. 6, Dale, Veøy.3,6
Gunnar Knutsson kjøpte 2 pund odel med bygselrett på bnr. 6 den 18. juli 1708 av Knut Gunnarsson på Dale. Vitner: Erik Botolvsson på Dale og Steffen Pålsson på Skorga. Skjøtet ble datert på Ytre Slemmå, og tinglyst 20. oktober.4,7
Han var bruker på bnr. 6 i 1711. Skyld: 1 våg 1 pund. Gunnar og Erik Botolvsson (s.d.) drev også en del av Pegarden i 1711 og 18.8,6
Han og Erik var også brukere på bnr. 1 (B), Dale, Veøy, iallfall fra 1711 til 1718. Skyld: 1 pund 2 merker.8,6
Han var arving ved skiftet etter Knut Gunnarsson på Dale den 21. juni 1713. Bruket var den avdødes odelsjord. Barna arvet 90 daler 4 skilling og var hjemme hos mora (som trolig fikk like mye).5

Gunnar giftet seg med Guri Hallvorsdotter.2
Gunnar Knutsson på Dale kjøpte arvet odelsjord med bygselrett på bnr. 6 den 16. januar 1714 av Anne Knutsdotter på Dale, Knut Knutsson, Erik Knutsson, Eli Knutsdotter, Brit Knutsdotter og Anne Knutsdotter. Anne (sr.) solgte 1 pund 6 merker, Knut og Erik 12 merker hver, og Eli, Brit og Anne 6 merker hver. Gunnar hadde også arvet 12 merker og eide etter kjøpet 1 våg 12 merker. Vitner: Erik Botolvsson på Dale, Per Knutsson på Slemmå og Per Ambjørnsson på Dale. Anne (sr.), Knut og Erik Knutsson signerte skjøtet egenhendig, og det ble tinglyst 22. oktober.1,9
Han og Guri var selveiere på bnr. 6 i 1718. Bruket var på 1 våg 1 pund og fikk navnet Gunnagarden etter ham.6,10

Gunnar døde ca. 1719 på Dale.2 Det ble holdt skifte etter ham den 2. juli 1719. Arvinger: Guri Hallvorsdotter, Kari Gunnarsdotter og Anne Gunnarsdotter. I boet var fire kyr, kvige, tre fjorårskalver, to geiter med kje, geit uten kje, to sauer med lam og to uten, to fjorslam, rødt skjut, 2 pund 6 merker odelsjord med bygselrett i Dale (27 daler), 2½ tønne havre, 1 kvarter bygg, kopperkjele på 1 pund 12 merker, jerngryte o.a. Aktiva: 68 daler 1 ort 8 skilling, som ble fordelt på enka og de to barna.11

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 97 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640126
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650020
 5. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713. Ræven otting, 21. juni.
 6. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291035
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 18 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650021
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181039
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 10. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 263. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=264
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 113 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640126

Knut Knutsson på Dale1,2

M, #15262, (ca. 1688 - )
Far*Knut Gunnarsson på Dale3,4,5 (c 1643 - c 1712)
Mor*Anne Knutsdotter på Dale6,3,5 ( - c 1719)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Brit Jonsdotter på Dale
Et dødfødt barn ble jordfestet 11. april 1723 på Veøy kirkegård.18 Knut ble født ca. 1688 på Dale, Veøy.4 I manntallet av 1701 står Knut Knutsson hos Knut Gunnarsson på bnr. 6, Dale, Veøy.4,7
Han var arving ved skiftet etter Knut Gunnarsson på Dale den 21. juni 1713. Bruket var den avdødes odelsjord. Barna arvet 90 daler 4 skilling og var hjemme hos mora (som trolig fikk like mye).3

Anne Knutsdotter på Dale, Knut Knutsson, Erik Knutsson, Eli Knutsdotter, Brit Knutsdotter og Anne Knutsdotter solgte arvet odelsjord med bygselrett på bnr. 6 den 16. januar 1714 til Gunnar Knutsson på Dale. Anne (sr.) solgte 1 pund 6 merker, Knut og Erik 12 merker hver, og Eli, Brit og Anne 6 merker hver. Gunnar hadde også arvet 12 merker og eide etter kjøpet 1 våg 12 merker. Vitner: Erik Botolvsson på Dale, Per Knutsson på Slemmå og Per Ambjørnsson på Dale. Anne (sr.), Knut og Erik Knutsson signerte skjøtet egenhendig, og det ble tinglyst 22. oktober.5,8
Han var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter på Dale den 13. desember 1719: 20 skilling. Han fikk også 18 daler i lønn, utlagt i 12 merker odelsgods i Dale (6 daler) o.a.9
Knut Knutsson på Dale var soldat i 1721.1
Knut trolovet seg den 10. november 1721 med Brit Jonsdotter.1
Knut giftet seg med Brit Jonsdotter.
Han og Brit var brukere i Pegarden, Dale, Veøy, og på bnr. 1 (B) i 1724. Skyld: 2 pund 19 2/3 mark, hvorav de eide 8 1/3 mark og hennes familie like mye. Knut står som bruker av 2 pund 7 2/3 mark i matrikkelen for 1736, men hadde trolig flyttet.10,11,12
Han var forlover for Ola Botolvsson på Staurset og Synnøv Aslaksdotter, som ble trolovet den 22. mars 1725.13
Han var verge for Inger Eriksdotter på Dale i 1728.2
Knut Knutsson og Marit Persdotter gav bygselseddel på 2½ pund i bnr. 1 (B) og i Pegarden til Per Andersson den 18. mai 1732.14
Han ble trolig kalt Knut Knutsson på Stranda fra 1740 til 1753.15,16
Han og Brit var kanskje husfolk på Mork, Veøy, på en plass som lå i bytte med Morkastranda.
Knut Knutsson på Stranda gav bygselseddel på 1 pund 5¼ mark på bnr. 1 (B), Dale, Veøy, til Per Persson på Mittet den 4. januar 1740.15

Knut Knutsson på Stranda solgte 1 pund 5 merker med bygselrett på bnr. 1 (B) den 29. juni 1753 til Per Eriksson. Kjøpesum: 14 daler 2 ort. Skjøtet ble tinglyst 9. juli.16,17

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640529
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713. Ræven otting, 21. juni.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 97 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640177
 7. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291035
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 163 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640177
 10. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 52, mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670053
 11. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: s. 93, mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819660295
 12. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 236.
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 59, 22. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660237
 14. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 7 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400172
 15. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 284 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400448
 16. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650560
 17. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 245, publiseringsnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410126
 18. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 32, 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660224

Magrete Olsdotter i Buvika1,2

K, #15263, ( - etter 1765)

Familie

Erik Knutsson i Buvika (c 1692 - 1765)
Hun spontanaborterte i 1758, og de fikk et dødfødt barn i 1762.4,8 
BarnHennes hjemsted var Der oppe, Inner-Mittet, Veøy.3
Annet navn: Magrete Olsdotter på Inner-Mittet, nevnt 1758.4,5
Magrete trolovet seg med Erik Knutsson i Buvika den 17. juli 1758 i Veøy kirke, og «nogen tiid dereffter skal Hun have faret ilde effter Omgiængelse med ham», altså var hun gravid og spontanaborterte. Forlovere: Ola Hansson på Åram og Ola Olsson på Rød.5,4
Magrete giftet seg den 23. oktober 1758 i Veøy kirke med Erik Knutsson i Buvika.4
Hun og Erik var husfolk i Buvika, Nesset, i 1762.6
Hun var arving ved skiftet etter Erik Knutsson i Buvika den 21. oktober 1765: 17 daler 9 skilling.7
Hun var myndling av Hans Ivarsson på Hestad i 1765.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 b, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640060
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 323 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660348
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 67. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=68
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 447, 23. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660429
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 445, 17. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660428
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 129. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/25/
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 323 b–324 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660348
 8. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 16. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=19

Jon Lassesson i Gamsgrøa1,2,3

M, #15264, (ca. 1681 - )

Familie

BarnJon ble født ca. 1681.4 Han tjente hos Ivar Knutsson på bnr. 5, Tjelle, Nesset, i 1701.4
Han var bruker i Gamsgrøa, Nesset, i 1707. Skyld: 2 pund (hele gården). Han bodde fremdeles der i 1745. Lasse (trolig hans sønn) hadde overtatt driften i 1749.3,2,5 Jon var lagrettemann i Eresfjord i 1736.1
Han var forlover for Aslak Didriksson på Tjelle og Anne Knutsdotter på Ytre Mittet, som ble trolovet den 21. september 1745 i Veøy.2


     Navnet hans ble skrevet Joe Lassesen Gamsgrøe i 1745.2

I Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 151) kalles Jon Lassesson i Gamsgrøa også for «Jon Aslakson» og behandles som to forskjellige personer, men det er ikke riktig.6

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 157 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400320
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 270, 21. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660344
 3. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1707. Erritzfiords Otting, Gamsgrøe. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172026
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 1. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 151. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=154
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 67. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690226

Erik Botolvsson på Dale1,2,3

M, #15265, (ca. 1665 - 1731)
Far*Botolv Olsson i Horsgård4,5 (c 1618 - c 1682)
Mor*Ingeleiv Ingebrigtsdotter i Horsgård4,5 ( - e 1682)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Persdotter på Dale (c 1648 - 1727)
De hadde ett barn.8 
BarnErik ble født ca. 1665 i Indre Horsgård, Veøy.6,3
Annet navn: Erik Botolvsson i Horsgård, nevnt 1698.7 Han fikk bygselseddel på 1 våg 12 merker på bnr. 7, Dale, Veøy, fra Knut Gunnarsson på Dale den 28. september 1698. Bygselpenger: 8 daler. Knut opptrådte på vegne av barna til sin bror (Erik Gunnarsson). Seddelen ble tinglyst 11. oktober.7
Erik giftet seg med Marit Persdotter på Dale.8
I manntallet av 1701 står han som bruker på bnr. 7. Kristen Jørnsson, Erik Jørnsson og Per Eriksson var også der. Skyld 1724: 1 våg 1 pund 1 mark.6,5,9
Gunnar Knutsson kjøpte 2 pund odel med bygselrett på bnr. 6, Dale, Veøy, den 18. juli 1708 av Knut Gunnarsson på Dale. Vitner: Erik Botolvsson på Dale og Steffen Pålsson på Skorga. Skjøtet ble datert på Ytre Slemmå, og tinglyst 20. oktober.1,10

Han og Gunnar var også brukere på bnr. 1 (B), Dale, Veøy, iallfall fra 1711 til 1718. Skyld: 1 pund 2 merker.11,12
Gunnar Knutsson på Dale kjøpte arvet odelsjord med bygselrett på bnr. 6 den 16. januar 1714 av Anne Knutsdotter på Dale, Knut Knutsson, Erik Knutsson, Eli Knutsdotter, Brit Knutsdotter og Anne Knutsdotter. Anne (sr.) solgte 1 pund 6 merker, Knut og Erik 12 merker hver, og Eli, Brit og Anne 6 merker hver. Gunnar hadde også arvet 12 merker og eide etter kjøpet 1 våg 12 merker. Vitner: Erik Botolvsson på Dale, Per Knutsson på Slemmå og Per Ambjørnsson på Dale. Anne (sr.), Knut og Erik Knutsson signerte skjøtet egenhendig, og det ble tinglyst 22. oktober.13,2
Elling Trondsson på Dale kjøpte 18 merker med bygselrett på bnr. 6 den 30. mai 1720 av Erik Knutsson i Buvika og Ola Botolvsson på Staurset. Dette var arvet odelsgods. Ola solgte 6 merker på sine barns vegne, og Erik 12 merker på egne vegne. Kjøpesum: 10 daler 12 skilling. Vitner: Erik Botolvsson på Dale og Per Ambjørnsson på Dale. Skjøtet ble tinglyst 23. oktober.14,15
Han var arving ved skiftet etter Marit Persdotter på Dale den 8. mai 1728: 34 daler 1 ort, utlagt i 6½ mark i Dale (3 daler 1 ort) o.a.16


Erik døde i 1731 på Dale, Veøy.3 Han ble jordfestet den 26. august 1731 på Veøy kirkegård.3

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 273–274, 218) hadde Marit Persdotter på Dale to sønner ved navn Per Eriksson, den ene født ca. 1673 og den andre 2 år gammel i 1701, fra første og tredje ekteskap (med menn som begge het Erik). I manntallet 1701 står én Per Eriksson hos dem, 16 år gammel, mens Jørnssønene fra annet ekteskap var 17 og 14. Det spørs om patronymet har skapt forvirring og at aldrene kan ha blitt galt gjengitt, men det står ingen Per på 2 år i kilden.17,5,18,6

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650020
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 122, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1247.
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 274. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=275
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 7. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650672
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640529
 9. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 52, mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670053
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 18 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650021
 11. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181039
 12. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291035
 13. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 97 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 14. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 176 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650179
 15. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 177 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650179
 16. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 514 a–515 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640529
 17. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 273. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=274
 18. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 218. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=219

Marit Persdotter på Dale1,2,3

K, #15266, (ca. 1648 - 1727)
Far*Per Olsson på Rygjerd2 (c 1616 - )

Familie 1

Erik Gunnarsson på Dale ( - c 1683)
De hadde tre barn.2 
Barn

Familie 2

De hadde tre barn.1,8 
Barn

Familie 3

Erik Botolvsson på Dale (c 1665 - 1731)
De hadde ett barn.1 
BarnAnnet navn: Marit Persdotter på Rygjerd.4
Marit ble født ca. 1648.3
Marit giftet seg med Erik Gunnarsson på Dale.2
Hun og Erik var brukere på bnr. 7, Dale, Veøy, i 1680. I 1682 var bruket på 1 våg 12 merker, som han eide med bygselrett.5,6
Hun var arving ved skiftet etter Erik Gunnarsson på Dale den 18. juni 1683: 55 daler 3 ort 12 skilling, utlagt i sølvskje (1–1–12), firmannsfar med seil og redskap (2–2–0), halvpart i åkvern (1–2–0), kiste med lås (0–2–0), andel i saltkjele (1–2–0), børse og tessak (3–0–0) o.a. I tillegg fikk hun et sølvbelte i festegave (15–0–0) og 9 merker i Dale.7
Hun var myndling av Per Olsson på Rygjerd i 1683.2

Marit giftet seg med en Jørn.8
Marit giftet seg med Erik Botolvsson i Horsgård.1

Marit døde i 1727 på Dale, Veøy.3 Hun ble jordfestet den 18. oktober 1727 på Veøy kirkegård, av Erik Pedersson Lekanger.3 Det ble holdt skifte etter henne den 8. mai 1728. Kreditorer: Trond Ambjørnsson på Dale o.a. Arvinger: Erik Botolvsson, Kristen Jørnsson, Brit Eriksdotter, Inger Eriksdotter, Anne Jørnsdotter og Ingeleiv Eriksdotter. I boet var 13 merker med bygselrett i Dale, en del dyr, 5 tønner såkorn, 6 tønner havre, 6 tønner brødkorn, 2½ tønne salt, andel i en saltkjele, tjæreved, halvpart i en båt, kopperkjele o.a. Aktiva: 85 daler 3 ort. Passiva: 17 daler 1 ort. Arv: 68 daler 2 ort.9

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 273–274, 218) hadde Marit Persdotter på Dale to sønner ved navn Per Eriksson, den ene født ca. 1673 og den andre 2 år gammel i 1701, fra første og tredje ekteskap (med menn som begge het Erik). I manntallet 1701 står én Per Eriksson hos dem, 16 år gammel, mens Jørnssønene fra annet ekteskap var 17 og 14. Det spørs om patronymet har skapt forvirring og at aldrene kan ha blitt galt gjengitt, men det står ingen Per på 2 år i kilden.5,8,10,11

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640529
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 134 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620143
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 88, 18. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660252
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 185. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=186
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 273. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=274
 6. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal, matrikkel. Refuen Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370199
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 134 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620143
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 274. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=275
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 514 a–515 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640529
 10. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 218. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=219
 11. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 606 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640622

Per Olsson på Rygjerd1,2,3

M, #15267, (ca. 1616 - )

Familie

De hadde tre barn.1 
BarnPer ble født ca. 1616.1
Han var bruker på bnr. 1, Rygjerd, Veøy, iallfall fra 1657 til 1680.1 Elling Olsson og Per Olsson på Rygjerd eide 18 merker hver (hele gården) i Buvika, Nesset, i 1669 og 1690.2,4,5
Han var verge for Marit Persdotter på Dale i 1683.3
Ola Olsson på Øverbøen og Per Olsson på Rygjerd eide 18 merker hver (hele gården) i Buvika fra 1691 til 1693.6,7

     Per Olsson på Rygjerd og Ola Olsson på Øverbøen var søsken.8

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 184. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#185
 2. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 10 a, Bowigh. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610568
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 134 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620143
 4. [S1578] Trondheim stiftamtstueregnskap 1673 (#37): litra K, Romsdal odelsskatt. ErixFiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710330766
 5. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. ErritzFiords Otting, Boevig. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201018
 6. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1691. ErritzFiortz Otting, Bovig. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201209
 7. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. ErritzFiortz Otting, Bovig. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211020
 8. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 72 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620080

Erik Gunnarsson på Dale1

M, #15268, ( - ca. 1683)
Far*Gunnar Eriksson på Dale2,1 (c 1598 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Persdotter på Dale (c 1648 - 1727)
De hadde tre barn.1 
BarnErik giftet seg med Marit Persdotter på Rygjerd.1
Han og Marit var brukere på bnr. 7, Dale, Veøy, i 1680. I 1682 var bruket på 1 våg 12 merker, som han eide med bygselrett.3,4

Erik døde ca. 1683 på Dale, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter ham den 18. juni 1683. Arvinger: Marit Persdotter, Per Eriksson, Brit Eriksdotter og Inger Eriksdotter. I boet var to sølvskjeer, en del dyr, 21 merker såkorn, firmannsfar med seil og redskap, halvpart i åkvern, andel i saltkjele, ny kopperkjele, to kister med lås, børse og tessak, o.a. Arv: 111 daler 3 ort. I tillegg kom 2 pund 18 merker (Eriks odel) og 18 merker (som han og Marit hadde kjøpt sammen) i Dale.5
Knut Gunnarsson på Dale gav bygselseddel på 1 våg 12 merker på bnr. 7 til Erik Botolvsson i Horsgård den 28. september 1698. Bygselpenger: 8 daler. Knut opptrådte på vegne av barna til sin bror (Erik Gunnarsson). Seddelen ble tinglyst 11. oktober.6

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 134 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620143
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 255. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=256
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 273. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=274
 4. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal, matrikkel. Refuen Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370199
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 134 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620143
 6. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650672

Gunnar Eriksson på Dale1,2

M, #15269, (ca. 1598 - )
Far*Erik Skrokk3 ( - e 1617)
8. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde fem barn.3 
BarnGunnar ble født ca. 1598.1
Han var bruker på bnr. 7, Dale, Veøy. Gunnar overtok etter faren i 1620-årene. Han eide 3 våger skattepliktig odelsjord i 1633, og 1 våg 20 merker skattefritt i 1655. Bruket var i 1647 på 2 våger 18 merker, som Gunnar eide selv. I 1650 gjorde flom og jordskred stor skade på åker og eng på Dale, og 15 hus ble ødelagt eller ført bort. I 1657 ble han skattelignet for tre hester, 22 kyr, sju geiter og åtte sauer.4,3
I manntallet av 1664 står han som bruker på bnr. 7. Trond Gunnarsson var også der. Gunnar drev fremdeles 1 våg 1 pund i 1669. Sønnen Erik overtok senere.1,2

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 254–255) var Erik Skrokk og Gunnar Eriksson brukere på bnr. 5, Dale, Veøy, men rekken av eiere og brukere tyder på at de drev bnr. 7 (se spesialside).5,3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 305, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191163
 2. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330365
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 255. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=256
 4. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 146. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061706093?page=147
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 254. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=255
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 134 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620143

Per Knutsson på Slemmå1,2,3,4

M, #15270, (omkr. 1655 - 1729)
Far*Knut Persson på Slemmå5,6 (c 1622 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Persdotter på Indre Slemmå ( - e 1732)
Han hadde åtte barn.24,12 
BarnPer ble født omkr. 1655.5,7,4 I manntallet av 1664 står Per Knutsson hos Knut Persson på bnr. 1, Indre Slemmå, Veøy.5,8,9
Annet navn: Per Knutsson på Indre Slemmå, nevnt fra 1673 til 1701.10,8
Han var bruker på bnr. 3, Indre Slemmå, Veøy, fra 1673. Han og faren drev 1 våg 1 pund 12 merker sammen i 1673 og 74. I 1678 var Pers bruk på 1 våg.8,9,11,12
Per giftet seg med Marit Persdotter på Dale.13
Jon Knutsson eide 16 2/3 mark odel med bygselrett (som han selv brukte) i Pegarden, Dale, Veøy, i 1697. På tinget 11. oktober møtte Jon, svigerfaren Søren Aslaksson på Dale samt Per Knutsson på Slemmå og Trond Ambjørnsson på Dale og beviste dette, og Jon bad retten om skjøte.14
I manntallet av 1701 står Per som bruker på bnr. 3. Per Persson, Steffen Persson og Per Persson o.a. var også der. Per Knutsson drev bruket resten av livet.7,12
Per Knutsson på Indre Slemmå og Marit Persdotter solgte 1 pund 12 merker odel med bygselrett på Aslakgarden, Dale, Veøy, den 11. oktober 1701 til Knut Persson på Dale. Overdragelsen ble foretatt på tinget, hvor de bad om utstedelse av skjøte. Pers kone, Marit, hadde fått jorden i hjemmefølge og arv. Hennes mor, Kari Bjartesdotter, hadde drevet bruket siden sin manns død. Skjøtet ble tinglyst 18. oktober 1702.10,13,15
Han var verge ved skiftet etter Jon Knutsson på Dale den 22. januar 1704.16
Han var verge ved skiftet etter Knut Persson på Dale den 12. april 1709.17
Han var verge for Anne Knutsdotter på Dale i 1709.18
Per Olsson på Holm, Per Knutsson på Slemmå og Per Persson på Mittet gav bygselseddel på 18 merker på Aslakgarden til Bjarte Persson den 16. desember 1709.19
Han var arving ved skiftet etter Eli Knutsdotter på Slemmå den 28. juni 1712.6
Gunnar Knutsson på Dale kjøpte arvet odelsjord med bygselrett på bnr. 6, Dale, Veøy, den 16. januar 1714 av Anne Knutsdotter på Dale, Knut Knutsson, Erik Knutsson, Eli Knutsdotter, Brit Knutsdotter og Anne Knutsdotter. Anne (sr.) solgte 1 pund 6 merker, Knut og Erik 12 merker hver, og Eli, Brit og Anne 6 merker hver. Gunnar hadde også arvet 12 merker og eide etter kjøpet 1 våg 12 merker. Vitner: Erik Botolvsson på Dale, Per Knutsson på Slemmå og Per Ambjørnsson på Dale. Anne (sr.), Knut og Erik Knutsson signerte skjøtet egenhendig, og det ble tinglyst 22. oktober.20,2
Han var verge for Brit Knutsdotter på Dale i 1719.3
Peder Slemmen var forlover for Kari Andersdotter og Ola Olsson på Mork, som ble trolovet den 4. februar 1726.21,22


Per døde i 1729 på Indre Slemmå, Veøy.4 Han ble jordfestet den 24. juni 1729 på Veøy kirkegård.4
Per Persson på Mittet kjøpte odelsgods i Pegarden den 6. januar 1740 av Ola Knutsson på Dale, Per Olsson på Holm, Erik Hansson på Solemdalen, Ola Olsson på Berg og Søren Åmundsson på Tollåsen. Per Olsson, Erik, Ola Olsson og Søren solgte på vegne av sine koner. De hadde arvet jorden etter Per Knutsson på Slemmå, og inkludert sin egen del overtok Per Persson 1 pund 2 merker med bygselrett. Vitner: Ola Larsson på Staurset og Knut Knutsson på Mittet. Skjøtet ble tinglyst 1. februar.23,24
Knut Olsson på Dale lyste som eldste sønns sønnesønn sin odelsløsningsrett og pengemangel til 1 pund 2 merker i Pegarden den 11. juni 1755 (han var oldebarn av Per Knutsson på Slemmå og kone Marit Persdotter, som var datter av Per Aslaksson på Dale).25


     Navnet hans ble skrevet Peder Knudsen Slemmen fra 1714 til 1719.2,3

Kilder/noter

 1. [S1814] Trondheim stiftamtstueregnskap 1671–76: litra V, Romsdal jordebok 1676. Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090713310010
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640177
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 105, Fest: St: Johan: Baptist: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660260
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 309, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191165
 6. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712. Ræven Otting, 28. juni.
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, Inderslemmen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 8. [S1578] Trondheim stiftamtstueregnskap 1673 (#37): litra A, Romsdal leilendingsskatt. Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710330540
 9. [S1577] Trondheim stiftamtstueregnskap 1674: litra A, Romsdal leilendingsskatt. Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710340360
 10. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660044
 11. [S1805] Trondheim stiftamtstueregnskap 1678 (#52): litra B C, Romsdal leilendingsskatt. Reffven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714320215
 12. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 545. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=546
 13. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660045
 14. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 91 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650652
 15. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660065
 16. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 114 b–116 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630230
 17. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 125 b–126 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630525
 18. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630525
 19. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 115 a, publiseringsnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390244
 20. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 97 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 21. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 70, 4. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660243
 22. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 70, Marias renselsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660243
 23. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 140 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 24. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 141 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 25. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 380. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410195
 26. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390308

Per Ambjørnsson på Dale1,2,3

M, #15271, (ca. 1673 - 14. juni 1754)
Far*Ambjørn Trondsson på Dale4,3 (c 1628 - c 1689)
Mor*Brit Eriksdotter på Dale4 ( - e 1697)
Far-steSøren Aslaksson på Dale4,5 ( - e 1697)

Familie

Marit Sørensdotter på Dale (c 1666 - 1738)
De var trolig gift. Per hadde iallfall to barn, Søren og Ambjørn (se merknad nederst).
Ifølge Bygdebok for Nesjestranda hadde han også dattera Ågot, skjønt hun kalles ikke Dale i ministerialboka ved trolovelsen eller vielsen.7,21,22,23
 
Barn
Per Ambjørnsson (Dale) sitt bumerke i 1708 (fra Bygdebok for Holm sokn)Per ble født ca. 1673 på Dale, Veøy.1,6
Per Ambjørnsson kjøpte 6 merker på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy, i 1697 av Søren Aslaksson og Brit Eriksdotter på Dale. Per hadde også arvet 6 merker etter faren. Dette ble kunngjort på tinget 11. oktober, hvor det ble utstedt skjøte, tinglyst 7. juli 1700.4,5
Per giftet seg trolig med Marit Sørensdotter.7 Per Ambjørnsson på Dale var soldat i 1701.6
Han var selveier på Ambjørnsgarden i 1701. Skyld: 12 merker.8,6
Per og kona var brukere på Ambjørnsgarden i 1711.9
Per Ambjørnsson på Dale kjøpte 12 merker odel med bygselrett på bnr. 5, Dale, Veøy, den 1. februar 1712 av Ola Botolvsson på Staurset. (Jorden ble nok lagt under Ambjørnsgarden, men matrikkelen ble ikke oppdatert.) Skjøtet ble tinglyst 13. juli.10,11
Gunnar Knutsson på Dale kjøpte arvet odelsjord med bygselrett på bnr. 6, Dale, Veøy, den 16. januar 1714 av Anne Knutsdotter på Dale, Knut Knutsson, Erik Knutsson, Eli Knutsdotter, Brit Knutsdotter og Anne Knutsdotter. Anne (sr.) solgte 1 pund 6 merker, Knut og Erik 12 merker hver, og Eli, Brit og Anne 6 merker hver. Gunnar hadde også arvet 12 merker og eide etter kjøpet 1 våg 12 merker. Vitner: Erik Botolvsson på Dale, Per Knutsson på Slemmå og Per Ambjørnsson på Dale. Anne (sr.), Knut og Erik Knutsson signerte skjøtet egenhendig, og det ble tinglyst 22. oktober.12,13
Han var vurderingsmann i Rødven tinglag i 1719.2
Elling Trondsson på Dale kjøpte 18 merker med bygselrett på bnr. 6 den 30. mai 1720 av Erik Knutsson i Buvika og Ola Botolvsson på Staurset. Dette var arvet odelsgods. Ola solgte 6 merker på sine barns vegne, og Erik 12 merker på egne vegne. Kjøpesum: 10 daler 12 skilling. Vitner: Erik Botolvsson på Dale og Per Ambjørnsson på Dale. Skjøtet ble tinglyst 23. oktober.14,15

Per Ambjørnsson på Dale solgte 1 pund på Ambjørnsgarden den 18. november 1731 til Søren Persson. Skjøtet ble tinglyst 26. januar.16

Per døde den 14. juni 1754 på Dale, av alderdomssvakhet.1 Han ble gravlagt den 17. juni 1754 på Veøy kirkegård.1

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 220) står at Per Ambjørnsson på Dale har sett seg eit varig minne i justisprotokollen for vårtinget på Dale i 1708. Då Peder skulle avstyre nokre drukne bønder som trengte seg fram til tingbordet kom han i skade for å velte blekkhuset så halve sida i protokollen vart svart av blekk. Det var eit reint uhell som Peder ikkje hadde nokor skuld i. Det siste er riktig, ettersom det var Søren Olsson på Skjelbostad som gjorde dette på tinget i Bø.7,17
Søren på Skjelbostad rotet med blekk i 1708 (Romsdal sorenskriveri, tingbok 1707–11)


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 220) var Per Persson på Dale sønn av Per Ambjørnsson og Marit Sørensdotter på Dale, men det er feil.7,18,19


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 220–221) var Ambjørn Trondsson, Per Ambjørnsson og Søren Persson brukere i Pegarden, Dale, Veøy, men rekken av eiere og brukere viser at de drev Ambjørnsgarden (se spesialside).7,20

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 386, 17. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660399
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 160 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640173
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 220 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630337
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 91 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650652
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660016
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 220. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=221
 8. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161028
 9. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Ræven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181184
 10. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 74 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390364
 11. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 91 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390382
 12. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 97 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 13. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 14. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 176 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650179
 15. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 177 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650179
 16. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 163 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400157
 17. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 24 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390154
 18. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630525
 19. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 140 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 20. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 221. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=222
 21. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 733. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=736
 22. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 208, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660313
 23. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 209, tirsdag etter 1. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660313

Guri Hallvorsdotter på Dale1,2

K, #15272, ( - ca. 1754)
Far-?*Hallvor Jonsson på Herje (c 1660 - 1742); trolig1

Familie 1

Gunnar Knutsson på Dale (c 1684 - c 1719)
De hadde to barn.1 
Barn

Familie 2

Elling Trondsson på Dale (c 1695 - c 1733)
De hadde tre barn.10 
Barn

Familie 3

Jon Bjørnsson på Mittet (c 1708 - 1758)
De hadde ikke barn.6 Guri giftet seg med Gunnar Knutsson på Dale.1
Hun og Gunnar var selveiere på bnr. 6, Dale, Veøy, i 1718. Bruket var på 1 våg 1 pund og fikk navnet Gunnagarden etter ham.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Gunnar Knutsson på Dale den 2. juli 1719: 34 daler 16 skilling, utlagt i 1 pund 3 merker med bygselrett i Dale (13 daler 2 ort) o.a.5

Guri giftet seg med Elling Trondsson på Øverbøen.6,7
Hun og Elling var brukere på bnr. 6 i 1724. Skyld: 1 våg 12 merker. De eide 2 pund i gården og hennes barn like mye.8,9
Hun var arving ved skiftet etter Elling Trondsson på Dale den 8. juni 1734. Arv: 91 daler 3 ort 12 skilling.10

Guri trolovet seg den 11. september 1735 i Veøy kirke med Jon Bjørnsson.2
Guri giftet seg med Jon Bjørnsson i Ranvik.6
Jon Bjørnsson fikk bygselseddel på ½ våg på bnr. 1, Ytre Mittet, Veøy, fra Ola Hansson på Åram den 16. desember 1735. Seddelen ble tinglyst 6. februar.11

Hun stod som bruker på bnr. 6 i 1736. Skyld: 1 våg 12 merker, hvorav Guri eide 1 pund 21 merker og barna 1 pund 15 merker (dattera Kari og hennes mann overtok).12
Knut Bjørnsson på Dale kjøpte på bnr. 6 den 25. januar 1740 av Jon Bjørnsson på Mittet, Trond Olsson på Øverbøen, Knut Aslaksson på Holmem, Anders Justsson på Straume og Hallvor Jonsson på Herje. Jon solgte 1 pund på vegne av kona (Guri Hallvorsdotter). Trond, Knut Aslaksson og Anders solgte 1 pund på vegne av sine myndlinger, barna til avdøde Elling Trondsson på Dale. Hallvor solgte 18 merker på vegne av sin myndling, Anne Gunnarsdotter. Kjøpesum: 38 daler. Knut Bjørnssons kone (Kari Gunnarsdotter) hadde også arvet 18 merker, og etter handelen eide de 1 våg 12 merker med bygselrett. Skjøtet ble tinglyst 30. januar året etter.13,14

Hun og Jon var brukere på bnr. 1 i 1748. Skyld: 1 pund 11 merker. De bodde på Mittet allerede i 1740. Hennes sønn Trond fikk bygselseddel på bruket i 1751.15,16,13,17
Annet navn: Guri Hallvorsdotter på Mittet, nevnt 1751.18
Annet navn: Guri Hallvorsdotter i Ranvik, nevnt 1754.6
Hun og Jon var brukere på bnr. 1, Ranvik, Nesset.19

Guri døde ca. 1754 i Ranvik, Nesset.6 Det ble holdt skifte etter henne den 19. oktober 1754. Arvinger: Jon Bjørnsson på Mittet, Kari Gunnarsdotter, Anne Gunnarsdotter på Bergset, Trond Ellingsson på Mittet og Jon Persson på Mittet. I boet var fire kyr, fire kviger, to gjeldbekrer, 13 sauer, to lam, åtte geiter, andeler i skjut og hest, andel i båt, kvern, gammel smie, belg, smihammer, smietang, nebbeste, hoggeste, spikerlø, andel i slipestein, kopperkjele o.a. Aktiva: 71 daler. Passiva: 6 daler. Arv: 65 daler.20

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640126
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 156, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660286
 3. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291035
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 263. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=264
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 113 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640126
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 237. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=238
 8. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 51 b, mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670053
 9. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: s. 52, mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670053
 10. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734. Ræven Otting, 8. juni.
 11. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 129 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400293
 12. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 236.
 13. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 14. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 159 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 15. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 38. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690227
 16. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Vestre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Nr. 35. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690195
 17. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 203, publiseringsnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410105
 18. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 339, dominica cantate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660379
 19. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 67. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=70
 20. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b–286 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882

Kari Gunnarsdotter på Dale1,2,3

K, #15273, (ca. 1717 - 18. juli 1787)
Far*Gunnar Knutsson på Dale4 (c 1684 - c 1719)
Mor*Guri Hallvorsdotter på Dale4,5 ( - c 1754)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Bjørnsson på Dale (c 1705 - 1776)Kari ble født ca. 1717 på Dale, Veøy.1
Hun var arving ved skiftet etter Gunnar Knutsson på Dale den 2. juli 1719: 17 daler 8 skilling, utlagt i 13½ mark i Dale (6 daler 3 ort) o.a.6
Hun var myndling av Trond Ambjørnsson på Dale i 1719.4

Kari trolovet seg den 4. november 1736 i Veøy kirke med Knut Bjørnsson, forrettet av Lars Barhaug.3
Kari giftet seg den 3. januar 1737 i Veøy kirke med Knut Bjørnsson.7
Knut Bjørnsson på Dale kjøpte på bnr. 6, Dale, Veøy, den 25. januar 1740 av Jon Bjørnsson på Mittet, Trond Olsson på Øverbøen, Knut Aslaksson på Holmem, Anders Justsson på Straume og Hallvor Jonsson på Herje. Jon solgte 1 pund på vegne av kona (Guri Hallvorsdotter). Trond, Knut Aslaksson og Anders solgte 1 pund på vegne av sine myndlinger, barna til avdøde Elling Trondsson på Dale. Hallvor solgte 18 merker på vegne av sin myndling, Anne Gunnarsdotter. Kjøpesum: 38 daler. Knut Bjørnssons kone (Kari Gunnarsdotter) hadde også arvet 18 merker, og etter handelen eide de 1 våg 12 merker med bygselrett. Skjøtet ble tinglyst 30. januar året etter.8,9

Hun og Knut var brukere på bnr. 6 i 1748. Skyld: 1 våg 12 merker. Dattera Anne overtok i 1764.10,11
Hun var arving ved skiftet etter Guri Hallvorsdotter i Ranvik den 19. oktober 1754: 6 daler 2 ort.12
Hun var fadder ved dåpen til Guri Trondsdotter på Ytre Mittet den 21. august 1757 i Veøy kirke.2


Kari døde natt til 18. juli 1787 på Dale, etter å ha vært sengeliggende i 2 år.1 Hun ble gravlagt den 20. juli 1787 på Veøy kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 322, 20. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670090
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 432, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660422
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 166, 23. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660291
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640126
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 113 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640126
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 169, 3. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660292
 8. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 9. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 159 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 10. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 35. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690226
 11. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 263. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=264
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b–286 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882

Anne Gunnarsdotter på Bergset1,2

K, #15274, ( - etter 1762)
Far*Gunnar Knutsson på Dale3 (c 1684 - c 1719)
Mor*Guri Hallvorsdotter på Dale3,2 ( - c 1754)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Anne Gunnarsdotter på Dale.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Gunnar Knutsson på Dale den 2. juli 1719: 17 daler 8 skilling, utlagt i 13½ mark i Dale (6 daler 3 ort) o.a.5
Hun var myndling av Hallvor Jonsson på Herje i 1719 og 1740.3,4
Knut Bjørnsson på Dale kjøpte på bnr. 6, Dale, Veøy, den 25. januar 1740 av Jon Bjørnsson på Mittet, Trond Olsson på Øverbøen, Knut Aslaksson på Holmem, Anders Justsson på Straume og Hallvor Jonsson på Herje. Jon solgte 1 pund på vegne av kona (Guri Hallvorsdotter). Trond, Knut Aslaksson og Anders solgte 1 pund på vegne av sine myndlinger, barna til avdøde Elling Trondsson på Dale. Hallvor solgte 18 merker på vegne av sin myndling, Anne Gunnarsdotter. Kjøpesum: 38 daler. Knut Bjørnssons kone (Kari Gunnarsdotter) hadde også arvet 18 merker, og etter handelen eide de 1 våg 12 merker med bygselrett. Skjøtet ble tinglyst 30. januar året etter.4,6

Anne giftet seg før 1754 med en uregistrert person.2
Hun var arving ved skiftet etter Guri Hallvorsdotter i Ranvik den 19. oktober 1754: 6 daler 2 ort.7

Anne og mannen var brukere på bnr. 5, Bergset, Vistdal, i 1762.1,8

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 212. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041041
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640126
 4. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 113 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640126
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 159 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b–286 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 585. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=588

Trond Ambjørnsson på Dale1,2,3

M, #15275, (ca. 1665 - 1737)
Far*Ambjørn Trondsson på Dale4,5 (c 1628 - c 1689)

Familie

Ingebjørg Sørensdotter på Dale (c 1663 - 1743)
De hadde fire barn.6,26 
BarnTrond ble født ca. 1665.6
Trond Ambjørnsson på Dale kjøpte jord på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy, i 1690 av Knut Ambjørnsson på Inner-Mittet og Ingebjørg Ambjørnsdotter. Knut solgte 4 4/7 mark og Ingebjørg 2 2/7 mark. Trond hadde selv arvet 4 4/7 mark og eide etter kjøpet 11 3/7 mark med bygselrett. På tinget 7. mai møtte han, Knut Gunnarsson og Per Aslaksson på Dale og beviste dette, og Trond bad retten om skjøte.1
Trond giftet seg med Ingebjørg Sørensdotter på Dale.7
Han og Ingebjørg var brukere i Fonna, Dale, Veøy, i 1692. Skyld: 1 pund 16 2/3 mark. Ingebjørg stod som eier i 1694 (hun var datter og enke av tidligere brukere).8,9
Trond Ambjørnsson og Ingebjørg Sørensdotter kjøpte en tredel i Dalefonna ca. 1694 av Søren Knutsson. Dette ble kunngjort på tinget 6. juli 1695.7,9
Jon Knutsson eide 16 2/3 mark odel med bygselrett (som han selv brukte) i Pegarden, Dale, Veøy, i 1697. På tinget 11. oktober møtte Jon, svigerfaren Søren Aslaksson på Dale samt Per Knutsson på Slemmå og Trond Ambjørnsson på Dale og beviste dette, og Jon bad retten om skjøte.10

I manntallet av 1701 står han som bruker i Dalefonna. Ola Persson, Per Persson og Søren Trondsson var også der. Skyld: 1 pund 16 2/3 mark, som kona eide. Trond stod som eier i 1718.11,6,12
Han var verge for Kari Gunnarsdotter på Dale i 1719.2
Hallvor Jonsson på Herje og Trond Ambjørnsson på Dale gav bygselseddel på ½ våg på bnr. 6, Dale, Veøy, til Elling Trondsson den 23. desember 1719. (Hallvor og Trond handlet nok på vegne av sine myndlinger.) Seddelen ble tinglyst 23. oktober.13
Han var forlover for Ola Botolvsson på Staurset og Synnøv Aslaksdotter, som ble trolovet den 22. mars 1725.14
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Persdotter på Dale den 8. mai 1728: 2 daler.15
Han var fadder ved dåpen til Lars Olsson på Staurset den 13. januar 1729 i Veøy kirke.16

Trond Ambjørnsson på Dale solgte 1 pund 16 2/3 mark i Dalefonna den 16. desember 1731 til Ambjørn Trondsson. Skjøtet ble tinglyst 26. januar året etter, men Trond drev fremdeles i 1736.17,18
Han var fadder ved dåpen til Ivar Ottarsson på Malo den 21. juli 1737 i Veøy kirke.19
Han var fadder ved dåpen til Elling Pålsson på Stranda den 18. august 1737 i Veøy kirke.3


Trond døde i 1737 på Dale, Veøy.20 Han ble jordfestet den 27. oktober 1737 på Veøy kirkegård.20

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 291) var Per Persson på Hestad gift med ei «Marit Tronsdt.» – som skal ha vært datter av Trond Ambjørnsson på Dale, og mor til Gjertrud Persdotter og Ingebjørg Persdotter. Dette er basert på en annen tolkning av skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale, og navnet Marit kan være konstruert etter oppkallinger.21


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 291) var Trond Ambjørnsson på Dale tidligere gift med ei ukjent kvinne, som var mor til Mali og «Marit», men det ser ikke ut til å stemme.21


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 291–292) var Trond Ambjørnsson og sønnen Ambjørn Trondsson brukere på Ambjørnsgarden, men rekken av eiere og brukere viser at de drev Dalefonna (se spesialside). I 1740 og 44 kaltes sistnevnte også Ambjørn i Fonna.21,22,23,24,25


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 292) var Synnøv Trondsdotter på Holmem barn av Trond Ambjørnsson på Dale, men det er ikke riktig.22,26

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 60 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640126
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 220. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=221
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 220 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630337
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 7. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 44 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650604
 8. [S987] Romsdal fogderegnskap 1692: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel. Ræven Otting, Dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202210120
 9. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1694. Ræven Otting, Dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211192
 10. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 91 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650652
 11. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161028
 12. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291035
 13. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 155 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390621
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 59, 22. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660237
 15. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 514 a–515 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640529
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 101, takksigelsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660258
 17. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400156
 18. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 236.
 19. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 20. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 177, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 21. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 291. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=292
 22. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 292. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=293
 23. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 357 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650376
 24. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 28. mai, Hestad.
 25. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 120 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400577
 26. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583

Hallvor Jonsson på Herje1,2,3

M, #15276, (ca. 1660 - 1742)

Familie

Han hadde iallfall to sønner.6 
BarnAnnet navn: Hallvor Jonsson på Seljevollan.4
Hallvor ble født ca. 1660 på Seljevollan, Veøy.5,4
Han var bruker på Indre Herje, Veøy, fra 1685. Skyld: 1 våg 2½ pund.6
I manntallet av 1701 står han som bruker på Indre Herje. Jon Hallvorsson var også der. I 1724 drev de sammen, og Jon overtok gården.5,6
Han var kreditor ved skiftet etter Lars Larsson på Sørnesje den 2. desember 1710: 2 ort til gode i kvernleie.7
Han var verge for Anne Gunnarsdotter på Dale i 1719 og 1740.8,9
Hallvor Jonsson på Herje og Trond Ambjørnsson på Dale gav bygselseddel på ½ våg på bnr. 6, Dale, Veøy, til Elling Trondsson den 23. desember 1719.10
Per Andersson på Rød kjøpte 1 pund 11 merker med bygselrett på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, den 22. oktober 1722 av Anders Pålsson på Stranda. Bruket ble drevet av Kristen Persson. Vitner: Trond Gunnarsson på Slemmå og Hallvor Jonsson på Herje. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober.11,12

Jon Bjørnsson på Mittet, Trond Olsson på Øverbøen, Knut Aslaksson på Holmem, Anders Justsson på Straume og Hallvor Jonsson på Herje solgte på bnr. 6 den 25. januar 1740 til Knut Bjørnsson på Dale. Jon solgte 1 pund på vegne av kona (Guri Hallvorsdotter). Trond, Knut Aslaksson og Anders solgte 1 pund på vegne av sine myndlinger, barna til avdøde Elling Trondsson på Dale. Hallvor solgte 18 merker på vegne av sin myndling, Anne Gunnarsdotter. Kjøpesum: 38 daler. Knut Bjørnssons kone (Kari Gunnarsdotter) hadde også arvet 18 merker, og etter handelen eide de 1 våg 12 merker med bygselrett. Skjøtet ble tinglyst 30. januar året etter.9,1

Hallvor døde i 1742 på Indre Herje.2 Han ble gravlagt den 21. juni 1742 på Veøy kirkegård.2

     Erik Jonsson på Landre og Hallvor Jonsson på Herje kan ha vært søsken.13

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 159 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 226, 21. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660322
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 277 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630667
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 318, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191170
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, Inderherie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 723. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=724
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a–278 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640126
 9. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 10. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 155 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390621
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 217 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650219
 12. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650219
 13. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 250. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=251

Steffen Pålsson på Skorga1,2

M, #15277, (ca. 1654 - )
Far*Pål Persson på Slettfjerdingen3 (c 1624 - )

Familie

Han var gift to ganger og hadde tre barn.10,9 
BarnAnnet navn: Steffen Pålsson på Slettfjerdingen.3
Steffen ble født ca. 1654.4 I manntallet av 1664 står Steffen Persson hos Pål Persson på Slettfjerdingen, Veøy.3
Han var bruker på Indre Skorga, Nesset, i 1682. Skyld: 2 pund. Han drev også Skorgedalen (1 pund), hvor han hadde en gammel husmann til å hjelpe seg. I 1718 hadde Steffens enke overtatt.5,6
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Jonsdotter på Inner-Mittet den 1. desember 1686: 2 daler.7
Gunnar Knutsson kjøpte 2 pund odel med bygselrett på bnr. 6, Dale, Veøy, den 18. juli 1708 av Knut Gunnarsson på Dale. Vitner: Erik Botolvsson på Dale og Steffen Pålsson på Skorga. Skjøtet ble datert på Ytre Slemmå, og tinglyst 20. oktober.1,8

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650020
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 312, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191167
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 13. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=14
 5. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): Romsdal, matrikkel. Refuen Otting, Inderskorgen. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370198
 6. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Inderschorgen med Schorged: https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291035
 7. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b–63 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 18 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650021
 9. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 613.
 10. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 612.

Trond Gunnarsson på Slemmå1,2,3,4

M, #15278, (ca. 1655 - 1725)
Far*Gunnar Eriksson på Dale5,6 (c 1598 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Eli Knutsdotter på Slemmå ( - 1711 / 1712)
De hadde ikke barn.12 

Familie 2

Guri Toresdotter på Slemmå ( - e 1745)
De hadde ett barn.20 
BarnAnnet navn: Trond Gunnarsson på Dale.7
Trond ble født ca. 1655 på Dale, Veøy.7 I manntallet av 1664 står Trond Gunnarsson hos Gunnar Eriksson på bnr. 7, Dale, Veøy.7,8
Han var bruker på bnr. 1, Indre Slemmå, Veøy, i 1675.9,10,11
Trond giftet seg med Eli Knutsdotter på Slemmå.12
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson på Staurset den 21. april 1682: 1 ort 8 skilling.13
Knut Gunnarsson på Dale og Trond Gunnarsson på Slemmå var verger for Per Eriksson, Brit Eriksdotter og Inger Eriksdotter på Dale i 1683.6

Han og Eli var brukere på bnr. 1 i 1711. De hadde to tjenestefolk. Trond drev til 1725.14,15
Han var arving ved skiftet etter Eli Knutsdotter på Slemmå den 28. juni 1712. Hennes slektninger arvet 45 daler 19 skilling (og Trond fikk trolig like mye).12

Trond giftet seg med Guri Toresdotter.16,17
Han var verge for Anne Knutsdotter på Dale i 1719.1
Per Andersson på Rød kjøpte 1 pund 11 merker med bygselrett på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, den 22. oktober 1722 av Anders Pålsson på Stranda. Bruket ble drevet av Kristen Persson. Vitner: Trond Gunnarsson på Slemmå og Hallvor Jonsson på Herje. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober.18,2


Trond døde i 1725 på Indre Slemmå, Veøy.3 Han ble jordfestet den 7. juli 1725 på Veøy kirkegård.3 Det ble holdt skifte etter ham den 16. oktober 1725. Arvinger: Guri Toresdotter og Eli Trondsdotter. Aktiva: 73 daler 1 ort 20 skilling. Passiva: 1 daler. Arv: 72–1–20.19

     Navnet hans ble skrevet Tron Slemmen i 1711.14

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 535–536) var Trond Gunnarsson på Slemmå gift med Steffen Olssons enke, som skal ha drevet bruket til 1674, og hun skal ha vært mor til Tronds datter Eli – men ingenting av dette ser ut til å stemme.11,15

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640177
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650219
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 63, 7. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660239
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 255. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=256
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 134 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620143
 7. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 305, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191163
 8. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330365
 9. [S1813] Trondheim stiftamtstueregnskap 1675: litra B, Romsdal leilendingsskatt. Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710350012
 10. [S1577] Trondheim stiftamtstueregnskap 1674: litra A, Romsdal leilendingsskatt 1674. Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710340360
 11. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 535. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=536
 12. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712. Ræven Otting, 28. juni.
 13. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 14. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Ræven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181184
 15. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 536. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=537
 16. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 358 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640373
 17. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 69, 1. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660242
 18. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 217 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650219
 19. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 358 b–359 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640373
 20. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 359 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640373

Knut Bjørnsson på Dale1,2

M, #15279, (ca. 1705 - 2. desember 1776)

Familie

Kari Gunnarsdotter på Dale (c 1717 - 1787)Knut ble født ca. 1705.3 Han var soldat.3
Knut trolovet seg den 4. november 1736 i Veøy kirke med Kari Gunnarsdotter på Dale, forrettet av Lars Barhaug.4
Knut giftet seg den 3. januar 1737 i Veøy kirke med Kari Gunnarsdotter på Dale.5
Knud dale var fadder ved dåpen til Marit Persdotter på Dale den 1. september 1737 i Rødven stavkyrkje, Veøy.6

Knut Bjørnsson på Dale kjøpte på bnr. 6, Dale, Veøy, den 25. januar 1740 av Jon Bjørnsson på Mittet, Trond Olsson på Øverbøen, Knut Aslaksson på Holmem, Anders Justsson på Straume og Hallvor Jonsson på Herje. Jon solgte 1 pund på vegne av kona (Guri Hallvorsdotter). Trond, Knut Aslaksson og Anders solgte 1 pund på vegne av sine myndlinger, barna til avdøde Elling Trondsson på Dale. Hallvor solgte 18 merker på vegne av sin myndling, Anne Gunnarsdotter. Kjøpesum: 38 daler. Knut Bjørnssons kone (Kari Gunnarsdotter) hadde også arvet 18 merker, og etter handelen eide de 1 våg 12 merker med bygselrett. Skjøtet ble tinglyst 30. januar året etter.1,7
Han og Kari var brukere på bnr. 6 i 1748. Skyld: 1 våg 12 merker. Dattera Anne overtok i 1764.3,8
Lars Sjurdsson på Dale, Knut Bjørnsson på Dale, Ambjørn Trondsson på Dale, Ivar Ivarsson på Bogge og Per Persson på Dale solgte 1 våg med bygselrett på bnr. 3, Staurset, Veøy, den 9. juli 1753 til Lars Olsson. Pris: 2 ort per mark (36 daler). Jorden var arv etter Ola Larsson på Staurset og ble solgt på vegne av hans umyndige barn. Skjøtet ble tinglyst 6. juli året etter.9
Han var fadder ved dåpen til Elling Trondsson på Mittet den 25. desember 1753 i Veøy kirke.10
Han var debitor ved skiftet etter Per Persson på Dale den 14. april 1757: 7 daler 2 ort sammen med Ambjørn på Dale.11

Knut Bjørnsson på Dale kjøpte 13 2/3 mark med bygselrett på bnr. 1 (B), Dale, Veøy, den 8. juli 1762 av Per Eriksson. Jorden ble lagt under bnr. 6, som ble på 1 våg 1 pund 1 2/3 mark. Kjøpesum: 10 daler. Vitner: Lars Olsson på Staurset og Ola Larsson på Dale. Skjøtet ble tinglyst samme dag.12,13
Pål Olsson kjøpte 1 pund 12 merker med bygselrett i Botolvgarden, Ytre Mittet, Veøy, den 16. juni 1763 av Anders Hansson på Sandnes. Selgeren hadde fått utlagt jorden som betaling av gjeld ved skiftet etter broren Ola Hansson på Åram. Pål hadde odelsrett og utløste bruket for 30 daler. Vitner: Lars Olsson på Staurset og Knut Bjørnsson på Dale. Skjøtet ble tinglyst samme dag.14

Knut Bjørnsson solgte 1 våg 1 pund 1 2/3 mark på bnr. 6 den 25. oktober 1763. Skjøtet ble tinglyst samme dag.15
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: gryte (1 ort), ett par blå ullvanter (6 skilling) og stekepanne (1 ort 5 skilling). Derimot fordret Knut og Kristoffer på Dale 3 daler 3 ort.16


Knut døde av obstruksjon natt til 2. desember 1776 på Dale, Veøy.2 Han ble gravlagt den 4. desember 1776 på Veøy kirkegård.2

     Knut Bjørnsson på Dale kan ha vært barn av Bjørn Knutsson i Ranvik.

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 161, 4. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670007
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 35. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690226
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 166, 23. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660291
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 169, 3. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660292
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 159 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 263. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=264
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 95 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650576
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 380. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660396
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b–506 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 12. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650730
 13. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410483
 14. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 263 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650746
 15. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 211 a, publiseringsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410511
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Jon Bjørnsson på Mittet1,2,3

M, #15280, (ca. 1708 - 1758)
Far-?*Bjørn Knutsson i Ranvik (c 1659 - ); trolig4

Familie 1

Guri Hallvorsdotter på Dale ( - c 1754)
De hadde ikke barn.7 

Familie 2

De hadde ett barn.4 Jon ble født ca. 1708.3,5
Jon trolovet seg den 11. september 1735 i Veøy kirke med Guri Hallvorsdotter på Dale.6
Jon giftet seg med Guri Hallvorsdotter på Dale.7 Jon Bjørnsson fikk bygselseddel på ½ våg på bnr. 1, Ytre Mittet, Veøy, fra Ola Hansson på Åram den 16. desember 1735. Seddelen ble tinglyst 6. februar.8
Jon Bjørnsson på Mittet, Trond Olsson på Øverbøen, Knut Aslaksson på Holmem, Anders Justsson på Straume og Hallvor Jonsson på Herje solgte på bnr. 6, Dale, Veøy, den 25. januar 1740 til Knut Bjørnsson på Dale. Jon solgte 1 pund på vegne av kona (Guri Hallvorsdotter). Trond, Knut Aslaksson og Anders solgte 1 pund på vegne av sine myndlinger, barna til avdøde Elling Trondsson på Dale. Hallvor solgte 18 merker på vegne av sin myndling, Anne Gunnarsdotter. Kjøpesum: 38 daler. Knut Bjørnssons kone (Kari Gunnarsdotter) hadde også arvet 18 merker, og etter handelen eide de 1 våg 12 merker med bygselrett. Skjøtet ble tinglyst 30. januar året etter.9,1
Ola Jakobsson kjøpte 2 pund 9 merker med bygselrett i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, den 5. november 1742 av Brit Jonsdotter. (Hun solgte nok også på vegne av sine medarvinger.) Kjøpesum: 28 daler. Brits verge: Per Persson på Dale. Vitner: Jon Bjørnsson på Mittet o.a. Skjøtet ble tinglyst 26. januar året etter.2

Annet navn: Jon Bjørnsson på Ytre Mittet, nevnt fra 1744 til 1750.10,11
Han var fadder ved dåpen til Pål Olsson på Mittet den 16. oktober 1744 i Veøy kirke.11
Han var verge for Ragnhild Persdotter på Mittet i 1746.12

Han og Guri var brukere på bnr. 1 i 1748. Skyld: 1 pund 11 merker. De bodde på Mittet allerede i 1740. Hennes sønn Trond fikk bygselseddel på bruket i 1751.3,5,9,13 Jon Bjørnsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 11 års tjeneste og overført til landvernet.5,3,6
Han var fadder ved dåpen til Elling Trondsson på Dale den 19. mars 1750 i Veøy kirke.14,10
Jon Bjørnsson fikk bygselseddel på ½ våg på bnr. 1, Ranvik, Nesset, fra Hans Holst den 13. mai 1751. Seddelen ble tinglyst 29. juni året etter.15
Annet navn: Jon Bjørnsson i Ranvik, nevnt fra 1754 til 1758.5,16,7
Han og Guri var brukere på bnr. 1.4
Han var arving ved skiftet etter Guri Hallvorsdotter i Ranvik den 19. oktober 1754: 32 daler 2 ort. – I boet var fire kyr, fire kviger, to gjeldbekrer, 13 sauer, to lam, åtte geiter, andeler i skjut og hest, andel i båt, kvern, gammel smie, belg, smihammer, smietang, nebbeste, hoggeste, spikerlø, andel i slipestein, kopperkjele o.a. Aktiva: 71 daler. Passiva: 6 daler. Arv: 65 daler.17

Jon giftet seg med en uregistrert person.4

Jon døde i 1758 i Ranvik, Nesset.16 Han ble jordfestet den 26. mars 1758 på Rød kyrkjegard, Nesset.16

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 159 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650449
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 38. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690227
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 67. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=70
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Vestre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Nr. 35. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690195
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 156, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660286
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 129 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400293
 9. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 327, 19. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660372
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 257, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660337
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 13. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 203, publiseringsnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410105
 14. [S2194] Norske innlegg juli–desember 1750: 14. august, e-side 149. https://www.digitalarkivet.no/da20110517064402
 15. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 178, publiseringsnr. 6. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410093
 16. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 7 a, 1. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640050
 17. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b–286 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882

Elling Trondsson på Dale1,2

M, #15281, (ca. 1695 - ca. 1733)
Far*Trond Olsson på Øverbøen3 (c 1663 - 1750)
Mor-?*Ingebjørg Ellingsdotter på Øverbøen (c 1668 - 1743); trolig

Familie

Guri Hallvorsdotter på Dale ( - c 1754)
De hadde tre barn.12 
BarnAnnet navn: Elling Trondsson på Øverbøen.3
Elling ble født ca. 1695 på Øverbøen, Veøy.3 I manntallet av 1701 står Elling Trondsson hos Trond Olsson på Øverbøen.3,4 Elling Trondsson fikk bygselseddel på ½ våg på bnr. 6, Dale, Veøy, fra Hallvor Jonsson på Herje og Trond Ambjørnsson på Dale den 23. desember 1719. (Hallvor og Trond handlet nok på vegne av sine myndlinger.) Seddelen ble tinglyst 23. oktober.5
Elling giftet seg med Guri Hallvorsdotter på Dale.6,7
Elling Trondsson på Dale kjøpte 18 merker med bygselrett på bnr. 6 den 30. mai 1720 av Erik Knutsson i Buvika og Ola Botolvsson på Staurset. Dette var arvet odelsgods. Ola solgte 6 merker på sine barns vegne, og Erik 12 merker på egne vegne. Kjøpesum: 10 daler 12 skilling. Vitner: Erik Botolvsson på Dale og Per Ambjørnsson på Dale. Skjøtet ble tinglyst 23. oktober.1,8
Han og Guri var brukere på bnr. 6 i 1724. Skyld: 1 våg 12 merker. De eide 2 pund i gården og hennes barn like mye.9,10
Han var forlover for Lars Sjurdsson på Dale, som ble trolovet den 20. januar 1724.11


Elling døde ca. 1733 på Dale, Veøy.12 Det ble holdt skifte etter ham den 8. juni 1734. Arvinger: Guri Hallvorsdotter, Trond Ellingsson, Gunnar Ellingsson og Synnøv Ellingsdotter. Arv: 91 daler 3 ort 12 skilling.12
Knut Bjørnsson på Dale kjøpte på bnr. 6 den 25. januar 1740 av Jon Bjørnsson på Mittet, Trond Olsson på Øverbøen, Knut Aslaksson på Holmem, Anders Justsson på Straume og Hallvor Jonsson på Herje. Jon solgte 1 pund på vegne av kona (Guri Hallvorsdotter). Trond, Knut Aslaksson og Anders solgte 1 pund på vegne av sine myndlinger, barna til avdøde Elling Trondsson på Dale. Hallvor solgte 18 merker på vegne av sin myndling, Anne Gunnarsdotter. Kjøpesum: 38 daler. Knut Bjørnssons kone (Kari Gunnarsdotter) hadde også arvet 18 merker, og etter handelen eide de 1 våg 12 merker med bygselrett. Skjøtet ble tinglyst 30. januar året etter.13,14


     Elling var søskenbarn av Gjertrud Olsdotter på Mork.15

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 236–237) levde Elling Trondsson på Dale fra 1661 til 1737 og var sønn av en (fiktiv) Trond Ellingsson på Dale (se også Mali Trondsdotter). Det står dessuten at Elling var gift to ganger og far til Anne Ellingsdotter i Bergsvika, men ingenting av dette er riktig.16,7,12,17


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 237) var Elling Trondsson bruker i Fonna, Dale, Veøy, men landskylden samt rekken av eiere og brukere viser at han drev bnr. 6 (se spesialside).7,9

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 176 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650179
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640529
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 207, Øverbøe. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 325. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=326
 5. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 155 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390621
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 237. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=238
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 177 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650179
 9. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 51 b, mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670053
 10. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: s. 52, mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670053
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 45, 20. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 12. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734. Ræven Otting, 8. juni.
 13. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 14. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 159 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 327, 19. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660372
 16. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 236. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=237
 17. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 244, 23. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670051

Kristen Andersson på Bakke1

M, #15282

Familie

Brit Hansdatter Røbekk ( - c 1757)
Seks barn levde i 1758.2,3 
BarnHans hjemsted var i Vågå sogn.1
Kristen trolovet seg den 16. november 1732 i Molde kirke med Brit Hansdatter, forrettet av Lars Barhaug.1
Kristen giftet seg med Brit Hansdatter.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 131, 23. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 375 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670957

Anne Ellingsdotter i Bergsvika1

K, #15283, (ca. 1716 - 1785)

Familie

Ola Olsson i Bergsvika (c 1702 - 1777)Anne ble født ca. 1716.2
Anne giftet seg den 4. januar 1742 i Veøy kirke med Ola Olsson i Bergsvika.1

Anne døde i 1785.2

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 236–237) levde Elling Trondsson på Dale fra 1661 til 1737 og var sønn av en (fiktiv) Trond Ellingsson på Dale (se også Mali Trondsdotter). Det står dessuten at Elling var gift to ganger og far til Anne Ellingsdotter i Bergsvika, men ingenting av dette er riktig.3,4,5,6

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 221, 4. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660319
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 468. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#471
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 236. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=237
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 237. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=238
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734. Ræven Otting, 8. juni.
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 244, 23. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670051

Trond Olsson på Øverbøen1,2,3

M, #15284, (ca. 1663 - 1750)
Far*Ola Olsson på Øverbøen4 (c 1623 - )

Familie

Ingebjørg Ellingsdotter på Øverbøen (c 1668 - 1743)
De var trolig gift og kan ha hatt fler barn. 
BarnTrond ble født ca. 1663.4,5 I manntallet av 1664 står Trond Olsson hos Ola Olsson på Øverbøen, Veøy.4
Han var bruker på Øverbøen i 1685. Han hadde overtatt etter faren.2,6
Trond giftet seg trolig med Ingebjørg Ellingsdotter.6
I manntallet av 1701 står han som bruker på Øverbøen. Elling Trondsson var også der. Trond drev gården til 1734. Etter ham overtok svigersønnen Knut Olsson (s.d.).5,6 Trond Olsson på Øverbøen og Elling Sandnes (eller Ellings arvinger) eide 18 merker hver (1 pund 12 merker, hele gården) i Buvika, Nesset, i 1709 og 1718.7,8
Ola Ellingsson i Vikan, Ola Olsson på Sandnes og Trond Olsson på Øverbøen solgte 1 pund 12 merker med bygselrett (hele gården) i Buvika den 30. mai 1720 til Erik Knutsson i Buvika. Kjøpesum: 24 daler. Ola Ellingsson solgte 18 merker fra seg og søsknene, mens Ola og Trond Olssøner solgte 9 merker hver. Dette var arvet odelsjord. Vitner: Ola Hallvorsson på Åram og Per Persson på Hestad. Skjøtet ble tinglyst 12. juli.1,9,10
Han var verge for Trond Ellingsson på Dale i 1734.11
Han var forlover for Knut Olsson og Marit Trondsdotter på Gjerdset, som ble trolovet den 11. april 1735 i Eid kirke i Romsdal.12,13

Jon Bjørnsson på Mittet, Trond Olsson på Øverbøen, Knut Aslaksson på Holmem, Anders Justsson på Straume og Hallvor Jonsson på Herje solgte på bnr. 6, Dale, Veøy, den 25. januar 1740 til Knut Bjørnsson på Dale. Jon solgte 1 pund på vegne av kona (Guri Hallvorsdotter). Trond, Knut Aslaksson og Anders solgte 1 pund på vegne av sine myndlinger, barna til avdøde Elling Trondsson på Dale. Hallvor solgte 18 merker på vegne av sin myndling, Anne Gunnarsdotter. Kjøpesum: 38 daler. Knut Bjørnssons kone (Kari Gunnarsdotter) hadde også arvet 18 merker, og etter handelen eide de 1 våg 12 merker med bygselrett. Skjøtet ble tinglyst 30. januar året etter.14,15

Trond døde i 1750 på Øverbøen.3 Han ble jordfestet den 15. februar 1750 på Rødven kyrkjegard, Veøy.3

     Navnet hans ble skrevet Troon Olsen Øverbøe i 1735.12

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 163 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650166
 2. [S1725] Trondheim stiftamtstueregnskap 1685 (#81): litra B P, Romsdal ledingsmanntall. Reven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090715330252
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 326, dominica invocavit. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660372
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 320, ødegårder, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191171
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 207, Øverbøe. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 325. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=326
 7. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Erridzfiordz Otting, Boevig. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180039
 8. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridtzfiordz Otting, Boeviig. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291027
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 164 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650166
 10. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 138 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390604
 11. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734. Ræven Otting, 8. juni.
 12. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 55, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610320
 13. [S2189] Norske registre 1735–36: fol. 86 b, nr. 94. https://www.digitalarkivet.no/da20120920611672
 14. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 15. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 159 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 16. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 109 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640122

Trond Ellingsson på Dale1,2

M, #15285, (1721 - 1773)
Far*Elling Trondsson på Dale3 (c 1695 - c 1733)
Mor*Guri Hallvorsdotter på Dale4 ( - c 1754)

Familie

Kari Olsdotter på Dale (c 1729 - 1789)
De hadde sju barn.5,17 
BarnTrond ble født i 1721 på Dale, Veøy.5
Han var arving ved skiftet etter Elling Trondsson på Dale den 8. juni 1734: 18 daler 1 ort 12 skilling.3
Han var myndling av Trond Olsson på Øverbøen i 1734.3
Trond Ellingsson på Dale var soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1746. Han var kommandert til arbeid ved Kristiansten festning.2
Han var fadder ved dåpen til Botolv Olsson på Ytre Mittet den 11. mai 1747 i Veøy kirke.6
Trond Ellingsson på Dale var i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1749. Han var fremdeles soldat i 1752.7,8,1
Trond fikk barn med Kari Olsdotter på Dale i 1750. De var ugift og skjulte graviditeten for alle – «ogsaa da der syntes Formodning dertil» og da prestemedhjelper Per Persson på Dale og en annen mann spurte henne i hemmelighet – inntil hennes mor (Gjertrud Olsdotter) fortalte det til Per 28. februar. Unnfangelsen skjedde før Kari var konfirmert, og Per opplyste presten om at hun og Trond var tremenninger (begge deler var skjerpende). De var i brød hos hennes stefar, Ambjørn Trondsson på Dale. Den 30. april angav Trond seg for sogneprest Erik Røring i nærvær av Per, Ambjørn og Ola Knutsson på Dale, og tilstod leiermålet. «Nu bliver Karlen forflyttet derfra for at forebygge viidere Forargelse», skrev Røring i ministerialboka. Ambjørn forsikret at Kari og Trond om nødvendig skulle få bruke en del av eller hele hans gårdsbruk. I sin attest av 30. april skrev Røring at hun hadde «(som alt for mange andre disværre i dette Giæld nu i en tiid meget beklagelig ere faldne hen til) besmittet sig med denne ureene Synd allerede før Hendes Confirmation». De fikk benådning og ekteskapsbevilling 14. august mot 8 daler til Trondheim tukthus.9,10,11,12
Han var verge for Jon Persson på Mittet i 1751 og 1754.13,4

Trond trolovet seg den 22. november 1751 i Veøy kirke med Kari Olsdotter på Dale.14 Trond Ellingsson fikk bygselseddel på ½ våg (egentlig 1 pund 11 merker) på bnr. 1, Ytre Mittet, Veøy, fra Ola Hansson på Åram den 28. november 1751. Seddelen ble tinglyst 26. oktober året etter.15
Trond giftet seg den 18. januar 1752 i Veøy kirke med Kari Olsdotter på Dale.16,1
Han og Kari var brukere på bnr. 1 i 1753. De overtok etter hans mor og stefar, og var fremdeles der i 1757.15,17,4,18
Annet navn: Trond Ellingsson på Mittet, nevnt 1754.4
Han var arving ved skiftet etter Guri Hallvorsdotter i Ranvik den 19. oktober 1754: 13 daler.19

Annet navn: Trond Ellingsson på Ytre Mittet, nevnt fra 1754 til 1757.4,18
Trond Ellingsson kjøpte 2 pund 2 merker med 6 merker overbygsel i Fonna, Dale, Veøy, den 28. oktober 1758 av Ambjørn Trondsson på Dale. Kjøpesum: 150 daler. Selgeren bodde der og skulle fortsatt få bruke det han trengte til livsopphold. Skjøtet ble utstedt på tinget og tinglyst samme dag. Vitner: Jakob Andreas Eg og Peder Jalles.20
I manntallet av 1762 står han og Kari som selveiere i Dalefonna. Elling Trondsson, Ambjørn Trondsson og Gjertrud Olsdotter var også der. Sønnen Ambjørn overtok i 1787, og Kari fikk kår.16,21
Han var debitor ved skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale den 14. februar 1771: 150 daler for gårdsbruket, som han ble skyldig til den avdødes arvinger.22


Trond døde i 1773 på Dale.5

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 349, 18. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660383
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Eresfjordske kompani, rulle. Nr. 99. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110670349
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734. Ræven Otting, 8. juni.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 237. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=238
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 291, festô ascensionis Christi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660354
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 8. [S2194] Norske innlegg juli–desember 1750: 14. august, e-side 146. https://www.digitalarkivet.no/da20110517064399
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 327, 19. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660372
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 328, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660373
 11. [S2193] Norske registre 1749–50: fol. 601 a/b. https://www.digitalarkivet.no/da20120920661209
 12. [S2194] Norske innlegg juli–desember 1750: 14. august, e-side 149. https://www.digitalarkivet.no/da20110517064402
 13. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 11. oktober.
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 346, 22. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660382
 15. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 203, publiseringsnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410105
 16. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041247
 17. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 380. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660396
 18. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 432, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660422
 19. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b–286 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882
 20. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 194 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650675
 21. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 238. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=239
 22. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b–554 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583

Gunnar Ellingsson på Dale1,2,3

M, #15286, (1728 - 1747)
Far*Elling Trondsson på Dale2 (c 1695 - c 1733)
Mor*Guri Hallvorsdotter på Dale ( - c 1754)Gunnar ble født i 1728 på Dale, Veøy.4
Han var arving ved skiftet etter Elling Trondsson på Dale den 8. juni 1734: 18 daler 1 ort 12 skilling.2
Han var myndling av Anders Justsson på Straume i 1734.2
Gunnar Ellingsson på Dale var svak i hodet.1

Gunnar døde i 1747 på Dale.3 Han ble gravlagt den 27. januar 1747 på Veøy kirkegård.3

     Navnet hans ble skrevet Gunder Ellensen Dahle i 1747.3

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 35. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690226
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734. Ræven Otting, 8. juni.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 288, 27. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660353
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 237. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=238

Synnøv Ellingsdotter på Mittet1,2

K, #15287, (1723 - 1750)
Far*Elling Trondsson på Dale3 (c 1695 - c 1733)
Mor*Guri Hallvorsdotter på Dale2 ( - c 1754)

Familie

Per Jonsson på Mittet (1721 - 1790)
De hadde ett barn.2,1 
BarnAnnet navn: Synnøv Ellingsdotter på Dale.3
Synnøv ble født i 1723 på Dale, Veøy.4
Hun var arving ved skiftet etter Elling Trondsson på Dale den 8. juni 1734: 9 daler 18 skilling.3
Hun var myndling av Knut Aslaksson på Holmem i 1734.3

Synnøv giftet seg i 1749 med Per Jonsson på Mittet.5

Synnøv døde i 1750 på Inner-Mittet, Veøy.5 Det ble holdt skifte etter henne den 11. oktober 1751. Arvinger: Per Jonsson og Jon Persson. Sønnen arvet 43 daler 3 ort 17 skilling i løsøre (og Per fikk antakelig like mye).1

Kilder/noter

 1. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 11. oktober.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734. Ræven Otting, 8. juni.
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 237. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=238
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 33. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082?page=34

Knut Aslaksson på Holmem1,2

M, #15288, (ca. 1703 - 1788)

Familie

Sigrid Trondsdotter på Holmem (c 1711 - 1773)Knut ble født ca. 1703.3
Knut giftet seg i 1731 med Sigrid Trondsdotter.4
Han var verge for Synnøv Ellingsdotter på Dale i 1734.1

Han og Sigrid var selveiere i Nygarden, Indre Holmem, Veøy, fra 1738 til 1768.4
Jon Bjørnsson på Mittet, Trond Olsson på Øverbøen, Knut Aslaksson på Holmem, Anders Justsson på Straume og Hallvor Jonsson på Herje solgte på bnr. 6, Dale, Veøy, den 25. januar 1740 til Knut Bjørnsson på Dale. Jon solgte 1 pund på vegne av kona (Guri Hallvorsdotter). Trond, Knut Aslaksson og Anders solgte 1 pund på vegne av sine myndlinger, barna til avdøde Elling Trondsson på Dale. Hallvor solgte 18 merker på vegne av sin myndling, Anne Gunnarsdotter. Kjøpesum: 38 daler. Knut Bjørnssons kone (Kari Gunnarsdotter) hadde også arvet 18 merker, og etter handelen eide de 1 våg 12 merker med bygselrett. Skjøtet ble tinglyst 30. januar året etter.5,2
Knut fikk barn med en uregistrert person i 1751.6
Knut giftet seg i 1780 med en uregistrert person.4

Knut døde i 1788 på Indre Holmem, Veøy.4

     Han signerte som Knud Aslachsøn Holmen i 1740 (ifølge avskrift).2

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734. Ræven Otting, 8. juni.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 159 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 361. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=362
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 362. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=363
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 338, 23. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660378

Sigrid Trondsdotter på Holmem1

K, #15289, (ca. 1711 - 1773)
Far-?*Trond Olsson på Øverbøen (c 1663 - 1750); trolig2
Mor-?*Ingebjørg Ellingsdotter på Øverbøen (c 1668 - 1743); trolig

Familie

Knut Aslaksson på Holmem (c 1703 - 1788)Sigrid ble født ca. 1711.1
Sigrid giftet seg i 1731 med Knut Aslaksson på Holmem.1
Hun og Knut var selveiere i Nygarden, Indre Holmem, Veøy, fra 1738 til 1768.1

Sigrid døde i 1773 på Indre Holmem, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 362. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=363
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734. Ræven Otting, 8. juni.

Per Jonsson på Mittet1,2

M, #15290, (1721 - 1790)
Far*Jon Hallvorsson på Mittet1 (c 1681 - 1741)
Mor*Anne Jørnsdotter på Inner-Mittet1 (c 1686 - 1729)

Familie 1

Synnøv Ellingsdotter på Mittet (1723 - 1750)
De hadde ett barn.7,6 
Barn

Familie 2

Brit Eriksdotter på Mittet (c 1720 - 1774)Per ble født i 1721 på Inner-Mittet, Veøy.3
Han var arving ved skiftet etter Anne Jørnsdotter på Inner-Mittet i juni 1729: 24 daler 19 skilling, utlagt i halvpart i sølvbelte (5 daler 2 ort), sølvskje (3 daler 12 skilling) o.a. I tillegg kom en huspostill (1 daler 1 ort), som faren hadde gitt ham.4

Han var bruker på bnr. 1, Inner-Mittet, Veøy, fra 1741 til 1780.2,5
Per giftet seg i 1749 med Synnøv Ellingsdotter på Mittet.2
Han var arving ved skiftet etter Synnøv Ellingsdotter på Mittet den 11. oktober 1751. Sønnen arvet 43 daler 3 ort 17 skilling i løsøre (og Per fikk antakelig like mye).6

Per giftet seg i 1752 med Brit Eriksdotter på Holm.2

Per døde i 1790 på Inner-Mittet.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 606 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640622
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 33. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082?page=34
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 32. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=33
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 606 b–607 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640622
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 34. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082?page=35
 6. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 11. oktober.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882

Jon Persson på Mittet1,2

M, #15291, (ca. 1750 - mars 1774)
Far*Per Jonsson på Mittet2 (1721 - 1790)
Mor*Synnøv Ellingsdotter på Mittet1,2 (1723 - 1750)Jon ble født ca. 1750.1
Han var arving ved skiftet etter Synnøv Ellingsdotter på Mittet den 11. oktober 1751: 43 daler 3 ort 17 skilling i løsøre.2
Han var myndling av Trond Ellingsson i 1751 og 1754.2,1
Han var arving ved skiftet etter Guri Hallvorsdotter i Ranvik den 19. oktober 1754: 6 daler 2 ort.3


Jon døde i mars 1774 på Inner-Mittet, Veøy.4

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 33) var Jon Persson på Mittet barn av Brit Eriksdotter på Mittet, men det er ikke riktig.4,1,2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 11. oktober.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b–286 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 33. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082?page=34

Brit Eriksdotter på Mittet1

K, #15292, (ca. 1720 - 1774)

Familie

Per Jonsson på Mittet (1721 - 1790)Annet navn: Brit Eriksdotter på Holm.2
Brit ble født ca. 1720 på Holm, Veøy.2
Brit giftet seg i 1752 med Per Jonsson på Mittet.1

Brit døde i 1774 på Inner-Mittet, Veøy.1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 33) var Jon Persson på Mittet barn av Brit Eriksdotter på Mittet, men det er ikke riktig.1,3,4

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 33. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082?page=34
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 641. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082?page=642
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882
 4. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 11. oktober.

Per Eriksson på Dale1,2

M, #15293, (ca. 1683 - før 1728)
Far*Erik Gunnarsson på Dale1 ( - c 1683)
Mor*Marit Persdotter på Dale1 (c 1648 - 1727)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megPer ble født ca. 1683 på Dale, Veøy.2
Han var arving ved skiftet etter Erik Gunnarsson på Dale den 18. juni 1683: 27 daler 3 ort 18 skilling. I tillegg fikk han 1 pund 13½ mark i Dale.3
I manntallet av 1701 står Per Eriksson hos Erik Botolvsson på bnr. 7, Dale, Veøy.2,4,5

Per døde før 1728.6

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 273–274, 218) hadde Marit Persdotter på Dale to sønner ved navn Per Eriksson, den ene født ca. 1673 og den andre 2 år gammel i 1701, fra første og tredje ekteskap (med menn som begge het Erik). I manntallet 1701 står én Per Eriksson hos dem, 16 år gammel, mens Jørnssønene fra annet ekteskap var 17 og 14. Det spørs om patronymet har skapt forvirring og at aldrene kan ha blitt galt gjengitt, men det står ingen Per på 2 år i kilden.7,4,8,2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 134 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620143
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 134 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620143
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 274. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=275
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 52, mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670053
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640529
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 273. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=274
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 218. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=219

Eli Knutsdotter på Slemmå1

K, #15294, ( - 1711 eller 1712)
Far*Knut Persson på Slemmå1 (c 1622 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Trond Gunnarsson på Slemmå (c 1655 - 1725)
De hadde ikke barn.1 Eli giftet seg med Trond Gunnarsson på Dale.1
Hun og Trond var brukere på bnr. 1, Indre Slemmå, Veøy, i 1711. De hadde to tjenestefolk. Trond drev til 1725.2,3

Eli døde i 1711 eller 1712 på Indre Slemmå, Veøy.1,2 Det ble holdt skifte etter henne den 28. juni 1712. Arvinger: Trond Gunnarsson på Slemmå, Per Knutsson på Slemmå og Anne Knutsdotter på Dale. Hennes slektninger arvet 45 daler 19 skilling (og Trond fikk trolig like mye).1

     Navnet hennes ble skrevet Ellen Slemmen i 1712.1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 535–536) var Trond Gunnarsson på Slemmå gift med Steffen Olssons enke, som skal ha drevet bruket til 1674, og hun skal ha vært mor til Tronds datter Eli – men ingenting av dette ser ut til å stemme.4,3

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712. Ræven Otting, 28. juni.
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Ræven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181184
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 536. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=537
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 535. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=536

Knut Persson på Slemmå1,2

M, #15295, (ca. 1622 - )
Far*Per Slemmå3 ( - e 1652)
8. tippoldefar til meg

Familie

Tre barn er nevnt i et skifte.7 
BarnKnut ble født ca. 1622.1
Knut giftet seg med enka etter en Ola.4
Han var bruker på bnr. 1, Indre Slemmå, Veøy, fra 1652. (Ifølge Bygdebok for Holm sokn drev han bnr. 3.) Han overtok etter faren. I 1657 ble Knut skattelignet for én hest, åtte kyr og åtte småfe.2,3
I manntallet av 1664 står han som bruker på bnr. 1. Per Knutsson var også der. Skyld: 1 våg. Knut og sønnen Per drev 1 våg 1 pund 12 merker sammen i 1673 og 74.1,5,6
Annet navn: Knut Persson på Indre Slemmå, nevnt fra 1673 til 1674.5,6

Ifølge Bygdebok for Holm sokn døde Knut i 1674, men det kan være en gjetning.3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 309, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191165
 2. [S2201] Trondheim lensregnskap 1652–53 (#108): nr. 2, Romsdal kontribusjon (skatt) 1652. Halvgårder, Reduen Ottinngh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915690633
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 545. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=546
 4. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 197, Inderslemen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010105
 5. [S1578] Trondheim stiftamtstueregnskap 1673 (#37): litra A, Romsdal leilendingsskatt. Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710330540
 6. [S1577] Trondheim stiftamtstueregnskap 1674: litra A, Romsdal leilendingsskatt. Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710340360
 7. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712. Ræven Otting, 28. juni.
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640177

Guri Toresdotter på Slemmå1,2,3

K, #15296, ( - etter 1745)

Familie 1

Trond Gunnarsson på Slemmå (c 1655 - 1725)
De hadde ett barn.9 
Barn

Familie 2

Per Olsson på Slemmå (c 1700 - 1744)
De hadde ikke barn.1 Guri giftet seg med Trond Gunnarsson på Slemmå.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Trond Gunnarsson på Slemmå den 16. oktober 1725: 36 daler 22 skilling.6

Guri trolovet seg den 13. januar 1726 i Veøy kirke med Per Olsson på Herje, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.5
Guri giftet seg den 5. februar 1726 med Per Olsson, viet av Erik Pedersson Lekanger.2,1
Hun og Per var brukere på bnr. 1, Indre Slemmå, Veøy, i 1736. Skyld: 1 våg.7
Hun var fadder ved dåpen til Elling Pålsson på Stranda den 18. august 1737 i Veøy kirke.3
Hun var arving ved skiftet etter Per Olsson på Slemmå den 12. februar 1745.1
Hun var myndling av Knut Toresson på Lund i 1745.1


     Navnet hennes ble skrevet Guri Toorsdatter Slemmen i 1726.2

     Knut Toresson på Lund og Guri Toresdotter på Slemmå var trolig søsken.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 380 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650399
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 70, 5. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660243
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 358 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640373
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 69, 1. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660242
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 358 b–359 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640373
 7. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 240.
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 273 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400438
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 359 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640373

Per Olsson på Slemmå1,2,3

M, #15297, (ca. 1700 - 1744)

Familie

Guri Toresdotter på Slemmå ( - e 1745)
De hadde ikke barn.1 Per ble født ca. 1700 på Ytre Herje, Veøy.4,5 Hans hjemsted var på bnr. 3, Ytre Herje, Veøy.4
Annet navn: Per Olsson på Herje, nevnt 1726.6
Per trolovet seg den 13. januar 1726 i Veøy kirke med Guri Toresdotter på Slemmå, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.6
Per giftet seg den 5. februar 1726 med Guri Toresdotter på Slemmå, viet av Erik Pedersson Lekanger.2,1
Han og Guri var brukere på bnr. 1, Indre Slemmå, Veøy, i 1736. Skyld: 1 våg.7
Per Persson på Mittet giftet seg etter 1739 med Eli Trondsdotter på Slemmå. Hun ble stevnet til tinget 24. oktober det året for leiermål med ham. Stefaren, Per Olsson på Slemmå, møtte og tilstod på hennes vegne, så Eli ble bøtelagt 6 daler.8,3


Per døde i 1744 på Indre Slemmå, Veøy.5 Det ble holdt skifte etter ham den 12. februar 1745. Arvinger: Guri Toresdotter og den avdødes far.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsøn Herje i 1726.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 380 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650399
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 70, 5. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660243
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 273 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400438
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 752. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=753
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 536. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=537
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 69, 1. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660242
 7. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 240.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422

Rasmus Rypdal1

M, #15298, (1811 - )
Far*Rasmus Rasmusson Rypdal1,2 (c 1760 - 1851)
Mor*Guri Olsdotter1 (1769 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til megRasmus ble døpt den 6. september 1811 i Molde kirke. Faddere: frøken Korn og Johannes Gunnerus Rosenvinge o.a.1
Han ble kalt Rasmus Rypdal junior, nevnt 1853.2
Rasmus Rypdal junior og Gunnhild Marie Hansen o.a. solgte en grunn (hustomter med hager) på fhv. mnr. 95, Hjørnet, Molde, den 16. desember 1853 til Einar Kristensson Stokkeland. Husene til snekker Rasmussen (mnr. 98), arbeider Jacob Strand (mnr. 89 A) og Ole Roesen (mnr. 198) samt fjøs- og låvebygningen til sakfører Sanne (som bodde på mnr. 92 & 93) stod på eiendommen. Selgerne hadde arvet den etter faren, Rasmus Rasmusson Rypdal, som i sin tid kjøpte grunnen av Jon Olssen Moldegjerde. Kjøpesum: 70 spesidaler (samt 12 skilling i årlig kjennelse til grunnens opprinnelige eier, Moldegård). Skjøtet ble tinglyst 6. juni 1854.2,3

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 25 b, 6. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630213
 2. [S116] Molde pantebok 1844–58: fol. 218 a, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003620221
 3. [S116] Molde pantebok 1844–58: fol. 218 b, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003620222

Mikkel Hanssen1,2

M, #15299, (ca. 1745 - 16. juli 1788)

Familie

Maren Persdatter Berg (c 1745 - )Mikkel ble født ca. 1745.1
Mikkel giftet seg med Maren Persdatter Berg.2,3
Han og Maren bodde i Smedvika, Nordlandet, Kristiansund, i 1788. Hun var fremdeles der i 1790.1,2

Mikkel døde den 16. juli 1788 i Kristiansund.1

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 279 v, 1788, 20. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031308
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 30 h, 14. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031083
 3. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 33 v, 4. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031086

Gunnhild Marta Børting1,2

K, #15300

Familie

Peter Ebenhof Tønder (1776 - 1820)
To barn levde i 1820.1 
BarnGunnhild Marta giftet seg den 12. oktober 1810 i Molde med Peter Ebenhof Tønder (forlovere: Johan Gørvell og Klaus Lund Steffenssen). De ble viet hjemme i huset.2,1
Hun ble kalt Gunnhild Marta Tønder, nevnt 1820.1 Gunnhild Marta Tønder var ansatt hos Johan Gørvell i 1820. Hun hadde forestått hans husholdning i 9 år.3
Det ble holdt skifteregistrering etter Peter Ebenhof Tønder den 15. desember 1820 i Molde. Enka, Gunnhild Marta, fikk sitte i uskiftet bo.1,3
Hun var myndling av Alexander Frazer i 1820.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 549 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660552
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b, 1810, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 550 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660552