Per Olsson på Bjørnes1,2,3

M, #14001, ( - ca. 1709)
Far*Ola Einarsson i Jevika4 (c 1638 - )

Familie

Kari Johansdotter på Bjørnes ( - c 1718)
To barn levde i 1718.4,6 
BarnPer Olsson fikk bygselseddel på 1 våg, som Johans Eriksson «goedvillig skall have opladt», på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, den 16. februar 1705. Seddelen ble tinglyst 13. juli.5
Per giftet seg ca. 1706 med Kari Johansdotter på Bjørnes. På tinget 5. juli ble han bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.4,6,1
Han og Kari var brukere på bnr. 1. Skyld: 1 våg. Etter hans død drev hun videre.2,7,8,9

Per døde ca. 1709.7,9
Jon Olsson fikk bygselseddel på 1 våg, «som Peder tilforn brugte og Fradøede», på bnr. 1 den 4. februar 1710 (Jon overtok altså etter Per Olsson). Seddelen ble tinglyst 3. februar 1711.9,10

Kilder/noter

 1. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390020
 2. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1705. Erridtzfiords Otting, Biørsnes. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307170378
 3. [S1590] Romsdal fogderegnskap 1706: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridtzfiords Otting, Biørsnes. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307171032
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 5 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640017
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 134 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660137
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640018
 7. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1708. Erridtz Fiords Otting, Biørsnes. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307172202
 8. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Erridzfiordz Otting, Biørsnes. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307180044
 9. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 8 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390299
 10. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 177. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#178

Einar Olsson i Jevika1,2,3,4

M, #14002, (ca. 1679 - )
Far*Ola Einarsson i Jevika2 (c 1638 - )

Familie

Han hadde iallfall tre barn.5,8 
BarnEinar ble født ca. 1679 i Jevika, Nesset.2 Han var soldat i 1701.2 I manntallet av 1701 står Einar Olsson hos Ola Einarsson i Jevika.2,5
Han var bruker i Jevika fra 1710. Han overtok etter faren.5 Einar og kona var brukere i Jevika i 1711. Ragnj olsdatter (kanskje Ragnhild Olsdotter) bodde hos dem. Einar kjøpte gården i 1723, og sønnen Jon ble bruker i 1751.4,5
Han var verge for Ragnhild Persdotter på Bjørnes i 1718. Han var hennes farbror.1
Einar Olsson i Jevika var stevnet som vitne til tinget i Eresfjord den 21. oktober 1720 i en sak mot Ola Olsson Kvernberg.6
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson på Ljøsta den 28. juni 1742: 16 skilling.7


     Navnet hans ble skrevet Einer olsen dyvig i 1718.1

     Navnet hans ble skrevet Einer Gievigen i 1742.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 5 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640017
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Dyvig. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650208
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Dyevig.
 5. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 74. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=77
 6. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 154 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390620
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a–191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 272, 25. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660345

Ola Olsson på Barsteinen1,2

M, #14003, ( - etter 1731)Han bodde på Barsteinen, Nesset, i 1718. Ola giftet seg trolig med enka etter forrige bruker (Erik), og drev 2 pund i 1724.1,3
Han var verge for Gjertrud Persdotter på Bjørnes i 1718.1

Ingebrigt Eriksson og Ola Olsson på Barsteinen o.a. solgte 2 pund i Dernedgarden, Barsteinen, Nesset, den 2. oktober 1731 til Ola Eriksson. Skjøtet ble tinglyst 20. oktober.2

     Navnet hans ble skrevet olle olsen barsten i 1718.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 5 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640017
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 145 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400139
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 28 b. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670030

Anders Guttormsson på Syltebø1

M, #14004, (ca. 1692 - før 1742)
Far*Guttorm Persson på Syltebø1 (1665 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til megAnders ble født ca. 1692 på Syltebø, Eresfjord.1 I manntallet av 1701 står Anders Guttormsson hos Guttorm Persson på lnr. 113, Syltebø, Eresfjord.1,2

Anders døde før 1742, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226, Syltebøen. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282126
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 243. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#246
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 271 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650290

Lars Ingebrigtsson på Bjørnes1,2,3

M, #14005, (ca. 1643 - )

Familie

BarnLars ble født ca. 1643.2
Han var bruker på bnr. 2, Bjørnes, Eresfjord, i 1679. Han drev 1 pund 15 merker, og Endre Ingebrigtsson 1 pund 17 merker. Fra 1680-årene og i 1696 hadde Lars hele bruket, 1 våg 8 merker (ifølge Gards- og ættesoge for Nesset satt han på bnr. 1).1,3 Han og Ola Jonsson var brukere på bnr. 2 i 1701. Skyld: 1 våg 8 merker.2,4

Kilder/noter

 1. [S1591] Trondheim stiftamtstueregnskap 1675–79: litra B C, Romsdal leilendingsskatt 1679. Errixfiords Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714330402
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Biørsnes. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 177. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#178
 4. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Erritzfiords Otting, Biørsnes. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307161025

Johans Eriksson på Bjørnes1,2,3,4

M, #14006, (ca. 1641 - )

Familie

Han hadde trolig to barn. 
BarnJohans ble født ca. 1641.3
Han var bruker på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, i 1669. Skyld: 1 våg (ifølge Gards- og ættesoge for Nesset drev han bnr. 2).2,5,4
Per Olsson fikk bygselseddel på 1 våg, som Johans Eriksson «goedvillig skall have opladt», på bnr. 1 den 16. februar 1705.6
Han og kona bodde hos Kari Johansdotter og Jon Olsson på bnr. 1 i 1711.1,7

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Biørsnøs.
 2. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 8 a, Biørnes. https://media.digitalarkivet.no/ma20100430610566
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Biørsnes. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 192. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#193
 5. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Erritzfiords Otting, Biørsnes. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307161025
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 134 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660137
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridsfiords Otting, Biørsnes. https://media.digitalarkivet.no/rk10101604200009

Anders Mikkelsson på Bjørnes1,2,3

M, #14007, (ca. 1641 - )Anders ble født ca. 1641.4
Han var bruker på bnr. (0), Bjørnes, Eresfjord, i 1669. Skyld: 1 våg 4 merker. I 1711 var bruket redusert til 1 pund 16 merker.1,5

Kilder/noter

 1. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 8 b, Biørnes. https://media.digitalarkivet.no/ma20100430610567
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Biørsnøs.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 192. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#193
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Biørsnes. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridsfiords Otting, Biørsnes. https://media.digitalarkivet.no/rk10101604200009

Ola Einarsson i Jevika1,2

M, #14008, (ca. 1638 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla ble født ca. 1638 i Jevika, Nesset.1,2
Han var bruker i Jevika i 1665. Han og faren drev 1 våg sammen.1
I manntallet av 1701 står han som bruker i Jevika. Einar Olsson og Jon Olsson var også der. Einar overtok i 1710.2,1

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 74. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=77
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Dyvig. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 5 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640017

Jon Olsson i Jevika1

M, #14009, (ca. 1689 - )
Far*Ola Einarsson i Jevika1 (c 1638 - )Jon ble født ca. 1689 i Jevika, Nesset.1 I manntallet av 1701 står Jon Olsson hos Ola Einarsson i Jevika.1,2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 177) var Jon Olsson i Jevika og Jon Olsson på Bjørnes samme person, men det stemmer ikke.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Dyvig. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 74. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=77
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 177. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#178

Kristen Olsson på Ernes1,2,3

M, #14010, (ca. 1697 - 1772)
Far*Ola Jonsson på Ernes4 (c 1642 - )
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mari Aslaksdotter på Ernes (c 1685 - 1765)Kristen ble født ca. 1697 på Ernes, Eresfjord.4
Kristen giftet seg med Mari Aslaksdotter på Husby.5,6,3
Han var bruker på Ernes i 1724. Skyld: 2 pund 12 merker. Han hadde overtatt etter faren. Neste bruker fikk bygsel i 1756.7,8
Han var verge for Ola Jonsson på Bjørnes i 1728.1
Kristen Olsson på Ernes var vurderingsmann i Eresfjord iallfall 1728 og 1744.9,2
Han var verge for Kari Eriksdotter på Husby i 1730.6
Han var verge for Ales Olsdotter på Hanset i 1749.3
I manntallet av 1762 står Kristen Olsson og Mari Aslaksdotter hos Henrik Hansson og Kristi Jonsdotter på Ernes.5,8

Kristen døde i 1772.8

     Navnet hans ble skrevet Christen Ernesset i 1749.3

     Han kan ha vært far til Anne Kristensdotter på Husby.

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 506 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640521
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 529 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650548
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 572. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#573
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 205. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041039
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 640 b.
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 42 b, mnr. 205. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670044
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 573. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#574
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 513 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640528
 10. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 11. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 18.

Gjøri på Solhjell1

K, #14011, ( - etter 1728)Gjøri bodde hos Per Knutsson og Kari på bnr. 2, Solhjell, Eresfjord, i 1711.2,3
Hun var kreditor ved skiftet etter Jon Olsson på Bjørnes den 15. april 1728: 2 daler.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 506 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640522
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Solgild.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 223.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 506 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640521

Marit Andersdotter på Grandsetra1

K, #14012, (ca. 1734 - 1804)
Far*Anders Knutsson på Grandsetra1 (c 1695 - 1766)
Mor*Brynhild Jonsdotter på Grandsetra1 ( - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Lars Guttormsson på Grandsetra (c 1729 - 1803)
De hadde ti barn.9 
Barn

Familie 2

Anders Larsson på Bjørbakken (c 1733 - 1812)Marit ble født ca. 1734.2
Hun var arving ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 6 daler 3 ort 5 skilling, utlagt blant annet i 1,7 mark (uten bygselrett) i Bjørnes (1 ort 17 skilling).3
Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsetra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.4,5,6

Marit giftet seg ca. 1757 med Lars Guttormsson i Eikesdal.7,2,8
Marit hadde et forhold til Anders Larsson på Bjørbakken ca. 1770.9

Marit døde i 1804 på Grandsetra, Eresfjord.9

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 300.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 116. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#119
 8. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Eresfjordske kompani, mønstringsrulle. Nr. 34. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700266
 9. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 301. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#304

Søgni Andersdotter på Grandsetra1

K, #14013, ( - etter 1753)
Far*Anders Knutsson på Grandsetra1 (c 1695 - 1766)
Mor*Brynhild Jonsdotter på Grandsetra1 ( - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 6 daler 3 ort 5 skilling, utlagt blant annet i 1,7 mark (uten bygselrett) i Bjørnes (1 ort 17 skilling).2
Hun var myndling av Aslak Knutsson på Solhjell i 1753.1
Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsetra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.3,4,5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.

Knut Larsson på Grandsetra1,2

M, #14014, (ca. 1660 - )

Familie

Han hadde iallfall fire barn.3 
BarnKnut ble født ca. 1660 på Grandsetra, Eresfjord.1 Han fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund på Grandsetra fra Georg Christian von Schultz den 10. oktober 1686. Seddelen ble tinglyst først 19. oktober 1720.2
Knut var gift, kanskje med ei datter av Tore Knutsson på Setra.
Han var bruker på Grandsetra i 1729. Etter ham overtok sønnen Anders.3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 384, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191203
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 153 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390619
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 299.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748

Ola Hallsteinsson på Sira1,2

M, #14015, (ca. 1660 - )

Familie

(?)
De var trolig gift, og følgende tre søsken var trolig Olas barn.3,4 
BarnOla ble født ca. 1660 på Sira, Eresfjord.1 Han var syk i 1666.1
Ola giftet seg trolig med (?).
Han var bruker på bnr. 3 (B), Sira, Eresfjord, iallfall fra 1683 til 1696. Han overtok etter faren.2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 380, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191201
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 308. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#309
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

(?)

K, #14016

Familie 1

Ola Hallsteinsson på Sira (c 1660 - )
De var trolig gift, og følgende tre søsken var trolig Olas barn.2,4 
Barn

Familie 2

Jon Hansson på Sira (c 1651 - )
De hadde trolig ikke barn. Hun giftet seg trolig med Ola Hallsteinsson på Sira.
Hun giftet seg trolig med Jon Hansson.1,2 Jon var bruker på bnr. 3 (B), Sira, Eresfjord, i 1701. Gårddelen var på 2 våger 1 pund.1,2 Jon og kona var brukere på bnr. 3 (B) i 1711. (Ste)dattera maret (trolig Marit Olsdotter) og ei anna Marit bodde også der. Enka drev bruket i 1717 og til 1738.3,2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Zire. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Siere.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Jon Hansson på Sira1,2,3,4

M, #14017, (ca. 1651 - )

Familie

(?)
De hadde trolig ikke barn. 
Jon Hansson (Sira) sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)Jon ble født ca. 1651.5
Jon giftet seg trolig med (?).5,4 Jon var bruker på bnr. 3 (B), Sira, Eresfjord, i 1701. Jon Olsson bodde også der. Gårddelen var på 2 våger 1 pund.5,4 Jon Hansson på Sira var lagrettemann i Eresfjord i 1703.1 Jon Hansson på Sira og Erik Toresson på Setra ble stevnet av Erik Aslaksson i Eikesdal til tinget i Eresfjord den 16. juli 1708. Saken gjaldt 1 daler, som Erik Aslaksson skulle vært tillagt i arv. Jon sa at daleren var betalt til Ørjar Bjørnsson på Sjølset for gjeld og at stevneren måtte skaffe underretning fra ham til neste ting.2 Jon og kona var brukere på bnr. 3 (B) i 1711. (Ste)dattera maret (trolig Marit Olsdotter) og ei anna Marit bodde også der. Enka drev bruket i 1717 og til 1738.3,4

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 72 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660073
 2. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 33 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390163
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Siere.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Zire. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127

Marit Olsdotter på Sira1

K, #14018
Far-?*Ola Hallsteinsson på Sira (c 1660 - ); trolig
Mor*(?)1

Familie

Hun hadde ett barn.1 
BarnMarit giftet seg (eller bare fikk barn) med en Aslak.

I et skifte fra 1789, etter deres død, kalles hun og søstera Jonsdøtrer (etter stefaren?), men iallfall Marit på Ljøsta var ei Olsdotter.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Marit Olsdotter på Ljøsta1,2,3

K, #14019, (ca. 1691 - 1764)
Far-?*Ola Hallsteinsson på Sira (c 1660 - ); trolig
Mor*(?)4

Familie 1

Ola Knutsson på Ljøsta ( - c 1741)
De hadde ett barn.2,4,7 
Barn

Familie 2

Johans Jørnsson på Ljøsta (c 1706 - 1788)
De hadde ikke barn. Marit ble født ca. 1691.3 Hun bodde kanskje hos Jon Hansson på bnr. 3 (B), Sira, Eresfjord, i 1711.5,6
Marit giftet seg med Ola Knutsson på Ljøsta.2,1,7
Marith Lystern var kreditor ved skiftet etter Per Åmundsson på Kvernberget den 27. juni 1742: 1 ort 12 skilling, men hun fikk ingenting ettersom boet var fallitt.8
Hun var arving ved skiftet etter Ola Knutsson på Ljøsta den 28. juni 1742: 27 daler 5 skilling.9
Marit Olsdotter på Ljøsta gav 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) på Skaget, Ljøsta, Nesset, den 23. januar 1743 til Bjørn Knutsson i Oppigard. Hennes avdøde mann, Ola Knutsson, hadde lånt 54 daler av Bjørn mot pant i bruket. Skjøtet ble tinglyst 24. januar.1
Marit giftet seg med Johans Jørnsson på Bogge.10,11
Johans Jørnsson på Ljøsta kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) på Skaget den 16. oktober 1744 av Bjørn Knutsson i Eikesdal. Kjøpesum: 54 daler. Skjøtet ble tinglyst 22. oktober.12

I manntallet av 1762 står hun og Johans som selveiere på Skaget. Knut Olsson og Siri Olsdotter var også der.10
Knut Olsson på Ljøsta kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) på Skaget den 20. oktober 1763 av Johans Jørnsson på Ljøsta. Kjøpesum: 54 daler. Johans og kona (kjøperens mor) skulle ha fritt husvære der på livstid, åker til 1 tønne utsæd i året samt fôr og beite til to kyr og seks småfe. Skjøtet og kårbrevet ble tinglyst samme dag.11


Marit døde i 1764 på Ljøsta, Nesset.3 Hun ble jordfestet den 29. april 1764 på Rød kyrkjegard, Nesset.3

     Hun signerte som Marit Olsdatter Lystern i 1743 (ifølge signaturavskrift).1

I et skifte fra 1789, etter deres død, kalles hun og søstera Jonsdøtrer (etter stefaren?), men iallfall Marit på Ljøsta var ei Olsdotter.4

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 188 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650448
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640081
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Siere.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#19
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650206
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a–191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 145. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041030
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 269 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650753
 12. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 209 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650470

Erik Aslaksson på Sira1,2,3,4

M, #14020, (ca. 1711 - 1761)
Mor*Marit Olsdotter på Sira1

Familie 1

De hadde ikke barn. Han var enkemann i 1758.4,2 

Familie 2

Guri Persdotter på Sira (c 1733 - 1818)
De hadde to barn.3,4 
BarnErik ble født ca. 1711.4
Erik Aslaksson på Sira kjøpte 2 våger (med bygsel over 1 pund mer) på bnr. 3 (B), Sira, Eresfjord, den 28. oktober 1738.4
Erik giftet seg med en uregistrert person.2
Erik trolovet seg den 13. januar 1758 i Eresfjord kyrkje med Guri Persdotter på Øverås. Forlovere: Erich Joenss Huusbye (Erik Ivarsson på Husby?) og Torfinn Eriksson på Sira.2
Erik giftet seg i 1758 med Guri Persdotter på Øverås.3,4
Han og Guri var brukere på bnr. 3 (B) fra 1758 til 1761.4

Erik døde i 1761 på Sira, Eresfjord.4 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 4. mai 1762. Arvinger: Guri Persdotter, Ågot Eriksdotter og Per Eriksson.3

     Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset var Erik Aslaksson på Sira trolig søskenbarn til Knut Persson på Sira.5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 309) var Erik Aslaksson på Sira gift første gang med «Gunnhild Eriksdotter Syltebø», men navnet er nok basert på feiltolkning av en skifteprotokoll hvor Guri omtales som Eriksdotter (etter stefaren).4,6,7

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 6 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640049
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 53 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660071
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#311
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 115 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120

Guri Persdotter på Sira1,2,3

K, #14021, (ca. 1733 - 1818)
Far*Per Åmundsson på Kvernberget6 ( - c 1741)
Mor*Marit Torfinnsdotter på Åse4,5 (c 1697 - 1777)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Erik Aslaksson på Sira (c 1711 - 1761)
De hadde to barn.2,3 
Barn

Familie 2

Knut Persson på Sira (c 1741 - 1786)
De hadde fire barn, hvorav tre vokste opp.8 
BarnAnnet navn: Guri Persdotter på Kvernberget.6
Guri ble født ca. 1733.3
Annet navn: Guri Persdotter på Øverås, nevnt 1758.7,3
Guri trolovet seg den 13. januar 1758 i Eresfjord kyrkje med Erik Aslaksson på Sira. Forlovere: Erich Joenss Huusbye (Erik Ivarsson på Husby?) og Torfinn Eriksson på Sira.7
Guri giftet seg i 1758 med Erik Aslaksson på Sira.2,3
Hun og Erik var brukere på bnr. 3 (B), Sira, Eresfjord, fra 1758 til 1761.3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Aslaksson på Sira den 4. mai 1762.2
Hun var myndling av Lorents Schnitler i 1762.2

Hun var bruker på bnr. 3 (B) i 1762.1
Hun hadde Knut Persson o.a. i tjeneste i 1762.1

Guri giftet seg i 1764 med Knut Persson på Tjelle.3
Hun og Knut var brukere på bnr. 3 (B) fra 1764 til 1772.3,8

Guri døde i 1818.3
Hun ble kalt Guri Eriksdotter på Sira, nevnt fra 1823 til 1824 (etter stefaren).4,9,5

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 200. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041039
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 53 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660071
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 5. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650206
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 6 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640049
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#311
 9. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 115 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120

Knut Persson på Sira1,2,3

M, #14022, (ca. 1741 - 1786)
Far*Per Andersson på Dale5 (c 1705 - 1743)
Mor*Anne Knutsdotter på Dale4,5 (c 1701 - 1761)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Guri Persdotter på Sira (c 1733 - 1818)
De hadde fire barn, hvorav tre vokste opp.11 
BarnKnut ble født ca. 1741.4,6
Annet navn: Knut Persson på Mittet.5
Han var arving ved skiftet etter Per Andersson på Mittet den 16. juni 1744: 20 daler 3 ort 6 skilling, utlagt i 7 merker i Mittet (6–3–4), kopperkjele (6–1–16), sølvskje (3 ort) o.a.7
Han var myndling av Erik Knutsson i Buvika i 1744. Erik var fremdeles hans formynder i 1761.5,4

Annet navn: Knut Persson på Tjelle.4
Han var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter på Tjelle den 7. april 1761: 21 daler 2 ort 1 skilling, utlagt i 7,2 mark i Tjelle (3–2–9), 3½ mark i Mittet (3–1–14), huspostill (1–2–0) o.a. Han fikk også 4 daler i tjenestelønn.8
Knut tjente hos Guri Persdotter på bnr. 3 (B), Sira, Eresfjord, i 1762.9
Knut giftet seg i 1764 med Guri Persdotter på Sira.6
Knut Persson på Sira gav bygselseddel på 1 pund 11 merker på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, til Ola Botolvsson den 3. november 1764.10

Han og Guri var brukere på bnr. 3 (B) fra 1764 til 1772.6,11
Knut Persson på Sira, Per Eriksson og Ågot Eriksdotter solgte 2 våger (med bygsel over 1 pund mer) på bnr. 3 (B) den 22. oktober 1772 til Bård Persson på Åse. Kjøpesum: 60 daler. Vergene til Per og Ågot undertegnet på deres vegne. Skjøtet ble tinglyst samme dag.1,11
Knut Persson på Sira, Ivar Ivarsson på Nerland og Ola Olsson på Grønfeta solgte 1 pund 11 merker arvegods med bygselrett på bnr. 4 den 22. oktober 1772 til Jon Aslaksson på Bergsethjellen. (Jon, Ivar og Ola var gift med Knuts søstre – Marit Persdotter, Anne Persdotter og Eli Persdotter.) Kjøpesum: 40 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.2

Knut døde i 1786 på Sira, Eresfjord, som husmann.6,11

     Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset var Knut Persson på Sira trolig søskenbarn til Erik Aslaksson på Sira.11

Kilder/noter

 1. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 63 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660023
 2. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 64 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660025
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 94, mnr. 237. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050100
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 3 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660020
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 356 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650375
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 356 b–357 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650375
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 3 a–4 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660020
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 200. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041039
 10. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 257 a, publiseringsnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410558
 11. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#311

Per Eriksson på Slenes1,2,3

M, #14023, (1761 - 6. desember 1819)
Far*Erik Aslaksson på Sira4,5,6 (c 1711 - 1761)
Mor*Guri Persdotter på Sira4,1,6 (c 1733 - 1818)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Kristi Gunnarsdotter på Slenes (c 1748 - 1812)
De fikk to barn, hvorav ett vokste opp.3 
Barn

Familie 2

Brit Larsdotter på Slenes (1774 - 1850)
De fikk tre barn, hvorav ett vokste opp.11 
BarnPer ble født i 1761 på Sira, Eresfjord.6
Han var arving ved skiftet etter Erik Aslaksson på Sira den 4. mai 1762.4
Han var myndling av Knut Olsson på Ljøsta fra 1762.4
Han var myndling av Knut Torfinnsson på Syltebø i 1772.7

Knut Persson på Sira, Per Eriksson og Ågot Eriksdotter solgte 2 våger (med bygsel over 1 pund mer) på bnr. 3 (B), Sira, Eresfjord, den 22. oktober 1772 til Bård Persson på Åse. Kjøpesum: 60 daler. Vergene til Per og Ågot undertegnet på deres vegne. Skjøtet ble tinglyst samme dag.7,8
Per giftet seg i 1787 med Kristi Gunnarsdotter på Slenes.2,3
Annet navn: Per Eriksson på Sira, nevnt 1789.5,4,7,6
Han var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 1 daler.9

Han og Kristi var husfolk på Øvre Slenes, Eresfjord, i 1801, sammen med Erik Persson.2
Per giftet seg i 1813 med Brit Larsdotter på Nauste.3
Han var husmann på Øvre Slenes til 1819. Plassen kan ha hett Kalvhagen.3,10

Per døde den 6. desember 1819 på Øvre Slenes.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Erichsen Sira i 1789.5

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 355 b, Sleness, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670222
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 144. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#145
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 53 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660071
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 7. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 63 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660023
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#311
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 10. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 151.
 11. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#146

Ågot Eriksdotter på Frisvoll1,2

K, #14024, (1759 - 6. desember 1836)
Far*Erik Aslaksson på Sira3,4,5 (c 1711 - 1761)
Mor*Guri Persdotter på Sira3,1,5 (c 1733 - 1818)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Knutsson på Frisvoll (1765 - 1840)
De hadde ikke barn.2 Annet navn: Ågot Eriksdotter på Sira.4,6
Ågot ble født i 1759 på Sira, Eresfjord.5
Hun var arving ved skiftet etter Erik Aslaksson på Sira den 4. mai 1762.3
Hun var myndling av Pål Gunnarsson på Frisvoll fra 1762. Han var fremdeles hennes formynder i 1772.3,6

Knut Persson på Sira, Per Eriksson og Ågot Eriksdotter solgte 2 våger (med bygsel over 1 pund mer) på bnr. 3 (B), Sira, Eresfjord, den 22. oktober 1772 til Bård Persson på Åse. Kjøpesum: 60 daler. Vergene til Per og Ågot undertegnet på deres vegne. Skjøtet ble tinglyst samme dag.6,7
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 2 ort.8
Hun var myndling av Knut Endresson på Bjørnes i 1789.4
Anders Knutsson og Ågot Eriksdotter o.a. tjente hos Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på lnr. 112, Syltebø, Eresfjord, i 1801.9
Ågot giftet seg i 1805 med Anders Knutsson på Steinsvoll.2
Hun og Anders var husfolk på Frisvoll, Eresfjord, i 1823.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 ort 19 skilling.10


Ågot døde den 6. desember 1836.2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 131. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#132
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 53 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660071
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 6. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 63 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660023
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#311
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 9. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 349 b, Syltebøen, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670216
 10. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Ola Knutsson på Ljøsta1,2,3,4

M, #14025, ( - ca. 1741)
Far*Knut Endresson i Utigard5,2 (c 1622 - f 1713)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Anne Olsdotter på Ljøsta ( - c 1728)
De hadde to barn, hvorav ett levde i 1742.4,2 
Barn

Familie 2

Marit Olsdotter på Ljøsta (c 1691 - 1764)
De hadde ett barn.2,10,7 
BarnOla Knutsson fikk bygselseddel på 1½ våg på Skaget, Ljøsta, Nesset, fra Georg Christian von Schultz den 16. november 1708. Forrige bruker, Ola Ørjarsson, gav fra seg bygselen. Seddelen ble utstedt på Vestnesgarden, og tinglyst 23. oktober året etter.6
Ola giftet seg med Anne Olsdotter på Ljøsta.4
Han og Anne var brukere på Skaget i 1711. Han kjøpte bruket i 1724.4
Ola hadde et forhold til en uregistrert person ca. 1722. Han var gift og ble bøtelagt 36 daler 12 skilling (antakelig halve boet).4
Ola giftet seg med Marit Olsdotter.2,3,7

Ola døde ca. 1741 på Ljøsta, Nesset.2,7 Det ble holdt skifte etter ham den 28. juni 1742. Kreditorer: Knut Olsson på Hoem, Jakob Andreas Eg, Bjørn Knutsson i Oppigard, Einar Olsson i Jevika og Erik Knutsson i Eikesdal o.a. Arvinger: Marit Olsdotter, Knut Olsson og Marit Olsdotter. I boet var blant annet en liten, rød hest (1 år gammel) og et fjørnfar med seil og redskap. Åbot på hus: 7 daler. Aktiva: 77 daler 16 ort. Passiva: 23 daler 6 skilling. Arv: 54 daler 10 skilling. Utenom dette fikk sønnen 22 daler 1 ort 16 skilling i hjemmefølge og 16 daler i bryllupskost.8
Marit Olsdotter på Ljøsta gav 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) på Skaget den 23. januar 1743 til Bjørn Knutsson i Oppigard. Hennes avdøde mann, Ola Knutsson, hadde lånt 54 daler av Bjørn mot pant i bruket. Skjøtet ble tinglyst 24. januar.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650193
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 188 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650448
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 15. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#18
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 6. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 98 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390228
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#19
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a–191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 10. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Knut Olsson på Ljøsta1,2,3

M, #14026, (ca. 1734 - 1765)
Far*Ola Knutsson på Ljøsta4,5 ( - c 1741)
Mor*Marit Olsdotter på Ljøsta4,3 (c 1691 - 1764)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Siri Olsdotter på Ljøsta ( - 1801)
De hadde fire barn.8,3,9 
BarnKnut ble født ca. 1734 på Ljøsta, Nesset.4
Han var arving ved skiftet etter Endre Toresson og Marit Olsdotter på Steinsvoll den 20. juni 1742: 3 daler 1 ort 18 skilling, utlagt i forgylt kåpespenne av sølv (1–2–0) o.a.6
Han var myndling av Ola Didriksson på Nauste i 1742.2
Han var arving ved skiftet etter Ola Knutsson på Ljøsta den 28. juni 1742: 18 daler 3 skilling. Han fikk også 22 daler 1 ort 16 skilling i hjemmefølge og 16 daler i bryllupskost.7
Han var myndling av Erik Knutsson i Eikesdal i 1742.4

Knut giftet seg med Siri Olsdotter på Ljøsta.8,9
Han var verge for Per Eriksson på Sira fra 1762.10
I manntallet av 1762 står Knut Olsson og Siri Olsdotter hos Johans Jørnsson og Marit Olsdotter på Skaget, Ljøsta, Nesset.11
Knut Olsson på Ljøsta kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) på Skaget den 20. oktober 1763 av Johans Jørnsson på Ljøsta. Kjøpesum: 54 daler. Johans og kona (kjøperens mor) skulle ha fritt husvære der på livstid, åker til 1 tønne utsæd i året samt fôr og beite til to kyr og seks småfe. Skjøtet og kårbrevet ble tinglyst samme dag.1
Han og Siri var selveiere på Skaget til 1765. Etter hans død drev hun videre med sin neste mann. Knut og Siris sønn Anders fikk skjøte i 1784.9

Knut døde i 1765 på Ljøsta.9 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 24. juli 1766. Kreditor: Johans Jørnsson på Ljøsta. Arvinger: Siri Olsdotter, Anders Knutsson, Ola Knutsson den eldre, Ola Knutsson den yngre og Marit Knutsdotter. I boet var blant annet en dansk bibel. De eide 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) i Ljøsta, taksert til 54 daler, som stefaren Johans fikk utlagt halvparten av i løsøre. Selve jorden ble delt på enka og barna til Knut. Aktiva: 119 daler 3 ort 6 skilling. Passiva: 35–1–0. Arv: 84–2–6.8

     Navnet hans ble skrevet Knud Olsen Lysteren i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 269 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650753
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650193
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a–191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 364 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 9. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 17. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#20
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 53 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660071
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 145. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041030

Anne Olsdotter på Ljøsta1

K, #14027, ( - ca. 1728)

Familie

Ola Knutsson på Ljøsta ( - c 1741)
De hadde to barn, hvorav ett levde i 1742.1,2 
BarnAnne giftet seg med Ola Knutsson.1
Hun og Ola var brukere på Skaget, Ljøsta, Nesset, i 1711. Han kjøpte bruket i 1724.1

Anne døde ca. 1728 på Ljøsta, Nesset.1

     Anne Olsdotter på Ljøsta kan ha vært barn av Ola Ørjarsson på Ljøsta.

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 15. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#18
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207

Ivar Arnesson på Ljøsta1,2,3

M, #14028, (ca. 1705 - 1765)
Far*Arne Ivarsson på Turhus4 (c 1625 - )
Mor*Marit Knutsdotter på Turhus2,4 ( - 1711 / 1712)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marit Olsdotter på Ljøsta ( - c 1743)
De hadde ikke barn.16 

Familie 2

Gjertrud Aslaksdotter på Ljøsta (c 1714 - 1804)
De hadde fem barn.14 Annet navn: Ivar Arnesson på Turhus.4
Ivar ble født ca. 1705 på Turhus, Eresfjord.5
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Turhus den 23. mai 1712.4
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Knutsson på Steinsvoll den 22. juni 1719: 2 ort.6
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Hoem den 23. juni 1725: 2 daler 12 skilling.7

Ivar giftet seg med Marit Olsdotter på Ljøsta.8
Han og Marit var brukere på bnr. 1, Ljøsta, Nesset, i 1736. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.9,8
Jon Arnesson på Setra skyldte til sammen 32 daler 3 ort 12 skilling, som sønnen Knut Jonsson la ut på hans vegne mot betaling i bruket. Iver Torhuus hadde fått 4 daler i lønn og 7 daler for annet.10
Han var arving ved skiftet etter Endre Toresson og Marit Olsdotter på Steinsvoll den 20. juni 1742: 2 daler 2 ort 8 skilling.11

Ivar Arnesson på Ljøsta solgte 1 våg 1 pund 12 merker på bnr. 1 den 4. november 1742 til Bjørn Knutsson i Oppigard. Ivar solgte med «min huustroes og bægge vores børns villie og samtykke». Kjøpesum: 57 daler. Skjøtet ble tinglyst 24. januar året etter. Ivar fortsatte som bruker.12,1,13
Ivar giftet seg med Gjertrud Aslaksdotter på Skorga.14,3
Han og Gjertrud var brukere på bnr. 1 i 1749. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.5
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: voksen geit (2 ort 8 skilling) samt skjeggøks og grev (1 ort 12 skilling).15


Ivar døde i 1765 på Ljøsta, Nesset.13 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 3. august 1765. Arvinger: Gjertrud Aslaksdotter o.a. Verger: Anders Larsson på Bjørbakken og Ola Olsson på Rød o.a.14

     Navnet hans ble skrevet Iver Arnesøn Lystern i 1742.1,2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 188 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650448
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Eritzfiordz Otting, 23. mai.
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690341
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 130 b–131 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640144
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 349 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640364
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 12. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=15
 9. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Eridtzfiords Otting, Lyster.
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 269 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650287
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 12. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650448
 13. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 13. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#16
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 299 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660322
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650372

Marit Asbjørnsdotter på Teigset1

K, #14029, (ca. 1740 - 1813)
Far*Asbjørn Persson på Rød2,3,4 ( - c 1743)
Mor*Marit Olsdotter på Rød2,1,3,5 (c 1703 - 1773)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Johans Jørnsson på Ljøsta (c 1706 - 1788)
De hadde ikke barn.13,19 

Familie 2

Bjørn Larsson på Teigset (c 1714 - 1798)
De hadde ikke barn. Marit ble født ca. 1740 på Rød, Nesset.3,6
Hun var arving ved skiftet etter Asbjørn Persson på Rød den 21. mai 1744: 4 daler 2 ort 15 skilling, utlagt i 1–3–17 i bruket, o.a.7
Hun var myndling av Erik Persson på Øra i 1744 og 1751.2,8
Hun var arving ved skiftet etter Magrete Persdotter på Stubøen den 17. februar 1751: 2 daler 1 ort 12 skilling.8
I manntallet av 1762 står Marit Asbjørnsdotter hos Ola Toresson og Marit Olsdotter på bnr. 6, Rød, Nesset.9,4,10
Annet navn: Marit Asbjørnsdotter på Rød, nevnt fra 1782 til 1783 og igjen fra 1806 til 1813.11,12,5,6,4
Hun var fadder ved dåpen til Anne Knutsdotter på Grønfeta den 6. oktober 1782 i Rød kyrkje, Nesset.11

Marit giftet seg den 26. januar 1783 i Rød kyrkje med Johans Jørnsson på Ljøsta.12,13
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 5 daler 1 ort 17 skilling.14
Hun var myndling av Asbjørn Olsson på Ljøsta i 1789.13

Annet navn: Marit Asbjørnsdotter på Ljøsta, nevnt 1792.15,13
Marit giftet seg den 12. august 1792 i Rød kyrkje med Bjørn Larsson på Teigset.15,16
Hun og Bjørn bodde på Teigset, Nesset, i 1793.1 Marit Asbjørnsdotter bodde hos Ola Knutsson og Anne Olsdotter på Teigset i 1801. De hadde ikke jord.17
Hun var arving ved skiftet etter Asbjørn Olsson på Ljøsta den 22. oktober 1806: 5 daler 21 skilling.18
Hun var myndling av Ole Olsen Røe (trolig Ola Olsson på Rød) i 1806.5


Marit døde i 1813 på Rød.6 Hun ble jordfestet den 18. april 1813 på Rød kyrkjegard, Nesset.6

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680119
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 300 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660323
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 399.
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 6. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 66, 18. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640317
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 8. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 17. februar.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 144. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 10. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 400.
 11. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 158 a, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640202
 12. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 159 a, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640203
 13. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 14. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 15. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 193 b, 10. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640238
 16. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 199.
 17. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 347 b, Tejsætt, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670214
 18. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b–178 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 19. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#19

Siri Olsdotter på Ljøsta1,2

K, #14030, ( - 1801)

Familie 1

Knut Olsson på Ljøsta (c 1734 - 1765)
De hadde fire barn.1,4,3 
Barn

Familie 2

De hadde fem barn.3 Annet navn: Siri Olsdotter på Nesset, nevnt 1753.3
Siri giftet seg med Knut Olsson på Ljøsta.1,3 I manntallet av 1762 står Knut Olsson og Siri Olsdotter hos Johans Jørnsson og Marit Olsdotter på Skaget, Ljøsta, Nesset.2
Hun og Knut var selveiere på Skaget til 1765. Etter hans død drev hun videre med sin neste mann. Knut og Siris sønn Anders fikk skjøte i 1784.3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Ljøsta den 24. juli 1766: 42 daler 1 ort 3 skilling, utlagt blant annet i 2 pund 6 merker i bruket (27 daler).1
Hun var myndling av Gabriel Olsson på Prestneset i 1766.1

Siri giftet seg ca. 1767 med en uregistrert person.3

Siri døde i 1801 på Ljøsta, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 364 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 145. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041030
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 17. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#20
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Anders Knutsson på Ljøsta1,2,3

M, #14031, (ca. 1753 - )
Far*Knut Olsson på Ljøsta3 (c 1734 - 1765)
Mor*Siri Olsdotter på Ljøsta3 ( - 1801)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megAnders ble født ca. 1753, før foreldrene giftet seg.3,4
Han var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Ljøsta den 24. juli 1766: 12 daler 7 skilling, utlagt blant annet i 15,4 mark i bruket.3

Han var selveier på Skaget, Ljøsta, Nesset, fra 1784. Sønnen Ivar fikk skjøte i 1809.4,5
Han var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 1 daler. Han fikk også 1 daler, delt med Knut på Klokkset (s.d.), for at de reiste til Molde og anmeldte dødsfallet.6
Han var verge for Marit Knutsdotter i 1789.1
Han var forlover for Asbjørn Olsson på Ljøsta og Marit Knutsdotter på Ljøsta, som giftet seg den 16. juni 1805 i Rød kyrkje, Nesset.2,7


     Navnet hans ble skrevet Anders Knudsen Lystern i 1789.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 14, 16. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640291
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 364 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 17. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#20
 5. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 18. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#21
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191

Ola Knutsson på Ljøsta1,2

M, #14032, (ca. 1760 - 1790)
Far*Knut Olsson på Ljøsta1,2 (c 1734 - 1765)
Mor*Siri Olsdotter på Ljøsta1 ( - 1801)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1760.1
Han var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Ljøsta den 24. juli 1766: 12 daler 7 skilling, utlagt blant annet i 15,4 mark i bruket.1

Han ble kalt Ola Knutsson den eldre, nevnt 1789.2
Han var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 1 daler.3


Ola døde i 1790.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 364 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#19

Ola Knutsson på Teigset1

M, #14033, (1764 - )
Far*Knut Olsson på Ljøsta2,3 (c 1734 - 1765)
Mor*Siri Olsdotter på Ljøsta2 ( - 1801)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Olsdotter på Teigset (1766 - )
Anne var fremdeles gift i 1806.7 Annet navn: Ola Knutsson på Ljøsta.2
Ola ble født i 1764 på Ljøsta, Nesset.4
Han ble kalt Ola Knutsson den yngre, nevnt fra 1766 til 1789.2,3
Han var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Ljøsta den 24. juli 1766: 12 daler 7 skilling, utlagt blant annet i 15,4 mark i bruket.2
Han var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 1 daler.5

Ola fikk barn med en uregistrert person i 1793.6
Ola giftet seg i 1796 med Anne Olsdotter på Grønfeta.6,1 Ola og Anne bodde på Teigset, Nesset, i 1801 sammen med Marit Asbjørnsdotter o.a. De hadde ikke jord.1

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 347 b, Tejsætt, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670214
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 364 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 38 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640081
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 17. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#20
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191

Marit Knutsdotter på Ljøsta1,2,3

K, #14034, (1758 - )
Far*Knut Olsson på Ljøsta3,2 (c 1734 - 1765)
Mor*Siri Olsdotter på Ljøsta3 ( - 1801)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Asbjørn Olsson på Ljøsta (c 1746 - 1806)
De hadde ikke barn.8 Marit ble født i 1758.4
Hun var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Ljøsta den 24. juli 1766: 6 daler 3 skilling, utlagt blant annet i 7,7 mark i bruket.3

Marit giftet seg med en uregistrert person.4
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 2 ort.5
Hun var myndling av Anders Knutsson på Ljøsta i 1789.2

Marit giftet seg den 16. juni 1805 i Rød kyrkje, Nesset, med Asbjørn Olsson på Ljøsta (forlovere: Anders Knutsson på Ljøsta o.a.)1,6
Hun var arving ved skiftet etter Asbjørn Olsson på Ljøsta den 22. oktober 1806: 26 daler 13 skilling.7

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 14, 16. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640291
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 364 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#19
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b–178 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 13. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#16

Marit Johansdotter på Bogge1

K, #14035
Far-?*Johans Eriksson på Bjørnes (c 1641 - ); trolig

Familie

Jørn Ivarsson på Bogge (c 1652 - m. 1727 & 1732)
De hadde fire barn.6,7 
BarnMarit giftet seg med Jørn Ivarsson på Bogge.1 Jørn og kona var brukere i Risan, Innbogge, Eresfjord, i 1711. Ivar Jørnsson og Sissel Jørnsdotter bodde også der.2,3,4,5

     Marit Johansdotter på Bogge og Kari Johansdotter på Bjørnes var søsken.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Inderbaagge.
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 34 b, mnr. 171. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670036
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 162 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400156
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 110.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 182 a.

Ingrid Persdotter1

K, #14036, ( - ca. 1700)

Familie

Jørn Ivarsson på Bogge (c 1652 - m. 1727 & 1732)Ingrid trolovet seg med Jørn Ivarsson på Bogge. Han ble stevnet til tinget 21. januar 1701 grunnet for tidlig samleie med «sin afdøde Fæsteqvinde». Jørn vedgikk forseelsen og ble bøtelagt 4½ lodd sølv, og Ingrids arvinger skulle betale 2¼ lodd sølv av hennes «efterladenskab».1,2

Ingrid døde ca. 1700.1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 30 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660032
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 110.

Lisbet Andersdotter i Osen1

K, #14037, (ca. 1749 - 1. november 1819)
Far*Anders Larsson i Breivika3,5 (c 1722 - 1757)
Mor*Marit Larsdotter på Rødalen2,3,4 (c 1727 - 1776)

Familie

Jon Olsson i Osen (c 1749 - 1823)
De hadde ikke barn.9 Annet navn: Lisbet Andersdotter i Breivika.3
Lisbet ble født ca. 1749.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Anders Larsson i Breivika den 23. juni 1758.3
Hun var myndling av Trond Olsson på Åse i 1758.3

Annet navn: Lisbet Andersdotter på Rødalen.4,6 I manntallet av 1762 står Lisbet Andersdotter hos Ørjar Åmundsson og Marit Larsdotter på Rødalen, Vistdal.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 6 skilling.7
Hun var myndling av Knut Andersson på Lange i 1789.2
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 5 skilling.8

Lisbet giftet seg i 1797 med Jon Olsson på Hoem.9

Lisbet døde den 1. november 1819 i Osen, Horne, Eresfjord.1 Hun ble jordfestet den 12. desember 1819 på Eresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 121, 1819. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640344
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 580 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651181
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 219. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041042
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 578.
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 9. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 67. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#68

Lars Andersson i Breivika1,2,3

M, #14038, (ca. 1673 - 1763)

Familie

Lisbet Endresdotter i Breivika ( - c 1747)
De hadde sju barn.4,5 
BarnLars ble født ca. 1673.2
Lars giftet seg med Lisbet Endresdotter i Breivika.4
Han og Lisbet var brukere i Breivika, Eresfjord, i 1725. Skyld: 1 våg. De skal ha overtatt i 1723, men hennes far stod fremdeles i matrikkelen året etter. Lisbet og Lars' sønn Anders tok over ca. 1750.3,5,6 Lars Andersson i Breivika ble stevnet til tinget i Eresfjord den 12. februar 1728. Han skyldte 2 ort 18 skilling, men saken ble utsatt.1
Anne Larsdotter i Breivika fikk barn med Aslak Toresson på Bjørbakken ca. 1744. Aslak Toresson på Bjørbakken ble stevnet til tinget 4. juli det året for leiermål, og Lars Andersson i Breivika møtte på Annes vegne. De vedgikk forseelsen og ble bøtelagt henholdsvis 12 og 6 daler.7,8
Han bodde hos Sjurd Arnesson og Anne Larsdotter på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1762.9

Lars døde i 1763. Alderen ble oppgitt til 91 år, men kan godt ha vært overdrevet.2,5 Han ble jordfestet den 18. februar 1763 på Vistdal kyrkjegard.2

     Lars Andersson på Bogge og Lars Andersson i Breivika kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 221 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390882
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 32 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640076
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 141 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390802
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650524
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 204.
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 35 b, mnr. 174. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670037
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 8. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 212. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041041

Lisbet Endresdotter i Breivika1

K, #14039, ( - ca. 1747)

Familie

Lars Andersson i Breivika (c 1673 - 1763)
De hadde sju barn.1,3 
BarnLisbet giftet seg med Lars Andersson.1
Hun og Lars var brukere i Breivika, Eresfjord, i 1725. Skyld: 1 våg. De skal ha overtatt i 1723, men hennes far stod fremdeles i matrikkelen året etter. Lisbet og Lars' sønn Anders tok over ca. 1750.2,3,4

Lisbet døde ca. 1747 i Breivika.1 Det ble holdt skifte etter henne den 22. mai 1748. Arvinger: Anders Larsson, Gjertrud Larsdotter, Anne Larsdotter og Gjøri Larsdotter o.a. Aktiva: 30 daler 1 ort 8 skilling. Passiva: 2–2–8. Arv: 27–3–0, som ble fordelt på barna (enkemannen ønsket ingen andel).5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650524
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 141 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390802
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 204.
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 35 b, mnr. 174. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670037
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650524

Anders Larsson i Breivika1,2

M, #14040, (ca. 1722 - 1757)
Far*Lars Andersson i Breivika3 (c 1673 - 1763)
Mor*Lisbet Endresdotter i Breivika3 ( - c 1747)

Familie

Marit Larsdotter på Rødalen (c 1727 - 1776)
De hadde fire barn.2,6 
BarnAnders ble født ca. 1722.4
Han var arving ved skiftet etter Lisbet Endresdotter i Breivika den 22. mai 1748: 6 daler 16 skilling.5

Anders giftet seg med Marit Larsdotter.2,6
Han og Marit var brukere i Breivika, Eresfjord, fra ca. 1750.4
Han var verge ved skiftet etter Gjertrud Larsdotter i Sandvika den 29. juni 1755.7


Anders døde i 1757 i Breivika.4 Det ble holdt skifte etter ham den 23. juni 1758. Arvinger: Marit Larsdotter, Lars Andersson, Knut Andersson, Lisbet Andersdotter og Ildri Andersdotter.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 372 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650970
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 580 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651181
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650524
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 204.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650524
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 578.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 372 b–373 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650970

Lars Andersson i Breivika1

M, #14041, (ca. 1754 - før 1789)
Far*Anders Larsson i Breivika1 (c 1722 - 1757)
Mor*Marit Larsdotter på Rødalen1 (c 1727 - 1776)Lars ble født ca. 1754 i Breivika, Eresfjord.2
Han var arving ved skiftet etter Anders Larsson i Breivika den 23. juni 1758.1
Lars Andersson ble konfirmert i 1773.2

Lars døde før 1789, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 580 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651181
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 578.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Knut Andersson på Lange1,2

M, #14042, (ca. 1752 - 9. desember 1838)
Far*Anders Larsson i Breivika3 (c 1722 - 1757)
Mor*Marit Larsdotter på Rødalen3,1 (c 1727 - 1776)Knut ble født ca. 1752.4
Han var arving ved skiftet etter Anders Larsson i Breivika den 23. juni 1758.3
Han var myndling av Johans Jørnsson på Ljøsta fra 1758.3

Annet navn: Knut Andersson i Breivika, nevnt 1786.5,3
Han var verge for Mildrid Ørjarsdotter på Rødalen i 1786.5

Han var bruker i Gunnagarden, Indre Lange, Vistdal, fra 1787 til 1809.2
Han var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 12 skilling.6
Han var verge for Lisbet Andersdotter og Ildri Andersdotter i 1789.1
Han var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 11 skilling.7


Knut døde den 9. desember 1838.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 137.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 580 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651181
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 578.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Ildri Andersdotter Breivik1,2

K, #14043, (ca. 1755 - 1799)
Far*Anders Larsson i Breivika2 (c 1722 - 1757)
Mor*Marit Larsdotter på Rødalen3,2 (c 1727 - 1776)Ildri ble født ca. 1755 i Breivika, Eresfjord.1,3,4
Hun var arving ved skiftet etter Anders Larsson i Breivika den 23. juni 1758.2
Hun var myndling av Ola Rasmusson på Bogge fra 1758.2

Annet navn: Ildri Andersdotter på Rødalen, nevnt 1778.5,3 Ildri Andersdotter på Rødalen ble konfirmert den 21. juni 1778 i Rød kyrkje, Nesset.5
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 6 skilling.6
Hun var myndling av Knut Andersson på Lange i 1789.3
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 5 skilling.7


Ildri døde i 1799, uten livsarvinger.1,8 Hun ble jordfestet den 1. januar 1800 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 220 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640264
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 580 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651181
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 578.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 136 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640181
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 8. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 271 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610958

Lars Jonsson på Bogge1,2

M, #14044, ( - før 1762)

Familie

Marit Jørnsdotter på Bogge (c 1703 - 1765)
Tre barn er nevnt i skifter. Han kan også ha vært far til Ola Larsson på Bogge (født ca. 1721), ført som ungt mannskap i legden i 1749.7,2,8 
BarnHan var bruker i Risan, Innbogge, Eresfjord, fra 1725. Skyld: 2 pund 6 merker.1,3
Lars giftet seg med Marit Jørnsdotter på Bogge.2
Lars Bogge var kreditor ved skiftet etter Per Jonsson på Utbogge den 7. mai 1728: 3 ort, hvorav han fikk 2 ort 5 skilling.4
Lars Jonsson på Bogge ble stevnet av Ivar Audensson til tinget i Eresfjord den 24. januar 1732. Lars skyldte 24 daler 3 ort 18 skilling på bruket – blant annet 6 daler for bygselen, 8–0–10 i landskyld for 1725–31, fjerdepenger av landskylden og 5 daler i åbot etter avdøde Jørn Ivarsson på Bogge. Lars hadde betalt med ei ku til 3 daler i 1728 og 3 daler i kontant året etter. Ivar Ivarsson på Bogge o.a. hadde besiktiget bruket 20. desember 1731 og taksert forfallet til 6 daler. På vegne av sin klient forlangte Ivar Audensson at Lars skulle betale eller miste bygselen. Han hadde visstnok bruket ennå i 1733, men neste bruker hadde overtatt i 1736.1,5,3

Lars døde trolig før 1762.6

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 162 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400156
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 110.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 513 a–514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640528
 5. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 163 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400156
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 171. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041178
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 13. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690344

Anders Jonsson på Bogge1,2

M, #14045, (ca. 1641 - )
Far-?*Jon Olsson på Bogge (c 1604 - f 1692); trolig3

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnders ble født ca. 1641.2,3
Han var bruker på bnr. 9, Innbogge, Eresfjord, i 1664.1 Ola Knutsson på Bogge og Anders Jonsson på Bogge ble stevnet i 1692 for å betale «salig Jonn Bugges Gield», som de var arvinger til. Ola var trolig gift med ei søster av Anders.4
I manntallet av 1701 står han som bruker på bnr. 9. Lars Andersson og Jon Andersson var også der. Anders ble nevnt siste gang i 1708.2,5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 125) står enka til Anders Jonsson på Bogge i skoskatten fra 1711, men det er nok en forveksling med sønnens kone («Qvinden»).5,6

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 124.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226, Inderboge. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282126
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 140.
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 118.
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 125. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#128
 6. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Inderbaagge.

Jon Andersson på Bogge1,2

M, #14046, (ca. 1695 - )
Far*Anders Jonsson på Bogge1 (c 1641 - )Jon ble født ca. 1695 på Innbogge, Eresfjord.1 I manntallet av 1701 står Jon Andersson hos Anders Jonsson på bnr. 9, Innbogge, Eresfjord.1,3 Jon Andersson bodde hos Lars Andersson på bnr. 9 i 1711.2,4,3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226, Inderboge. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282126
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Inderbaagge.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 125. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#128
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 34 b, nr. 171.

Anders Ørjarsson på Oppdal1

M, #14047, (1761 - 1812)
Far*Ørjar Åmundsson på Rødalen2 (c 1728 - 1775)
Mor*Marit Larsdotter på Rødalen3,4 (c 1727 - 1776)Annet navn: Anders Ørjarsson i Breivika.4
Anders ble født i 1761 i Breivika, Eresfjord.4
Annet navn: Anders Ørjarsson på Rødalen.2,5
Han var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 7 daler 2 ort 4 skilling.6
Han var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 12 skilling.7
Han var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 11 skilling.8

Anders Ørjarsson på Rødalen kjøpte 2 pund på Storåkeren, Oppdal, Vistdal, den 24. mars 1802 av Hans Peter Schnitler.9
Han var bruker på Storåkeren fra 1803. Ivar Andersson (s.d.) avstod halve bygselen sin mot kår. Anders solgte halve bruket i 1810 og resten året etter.1,9
Annet navn: Anders Ørjarsson på Bogge.10

Anders døde i 1812 på Innbogge, Eresfjord.10

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 470.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 578.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 471.
 10. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 128. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#131

Mildrid Ørjarsdotter på Eikrem1,2

K, #14048, (1759 - 26. mai 1804)
Far*Ørjar Åmundsson på Rødalen3 (c 1728 - 1775)
Mor*Marit Larsdotter på Rødalen4,5 (c 1727 - 1776)Annet navn: Mildrid Ørjarsdotter i Breivika.5
Mildrid ble født i 1759 i Breivika, Eresfjord.5
Annet navn: Mildrid Ørjarsdotter på Rødalen.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 3 daler 3 ort 2 skilling.6
Hun var myndling av Knut Andersson i Breivika i 1786.3
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 6 skilling.7
Hun var myndling av Ivar Andersson på Oppdal i 1789.4
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 5 skilling.8

Hun var huskone i Ora, Eikrem, Tingvoll, i 1801. Plassen hadde jord.2,9

Mildrid døde den 26. mai 1804 på Eikrem, Tingvoll.1 Hun ble jordfestet den 3. juni 1804.1

Kilder/noter

 1. [S1564] Tingvoll mini. 1794–1819: s. 162, Tingvoll. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670719
 2. [S1433] Tingvoll ft. 1801: fol. 567 b, Eichrem, 8. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340373
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 578.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 9. [S1565] Straumsnes I: s. 148. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007081004007#149

Marit Ørjarsdotter1,2

K, #14049, (1767 - før 1820)
Far*Ørjar Åmundsson på Rødalen3 (c 1728 - 1775)
Mor*Marit Larsdotter på Rødalen1,4 (c 1727 - 1776)

Familie

Hans Åmundsson ( - e 1802)
BarnAnnet navn: Marit Ørjarsdotter på Rødalen.3
Marit ble født i 1767 på Rødalen, Vistdal.4
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 3 daler 3 ort 2 skilling.5
Hun var myndling av Ivar Andersson på Oppdal i 1786.3
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 6 skilling.6
Mildrid Ørjarsdotter og Marit Ørjarsdotter var myndlinger av Ivar Andersson på Oppdal i 1789.1
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 5 skilling.7

Marit fikk barn med en uregistrert person i 1793.4
Hun bodde i Sparbu fra 30. oktober 1801.2
Marit fikk barn med Hans Åmundsson i 1802 på Overrein, Sparbu.2
Hun bodde trolig i Verdal.8

Marit døde trolig før 1820.8

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 578) var Marit Ørjarsdotter gift utenbygds i 1822, men det står ikke i den siterte kilden.4,8

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S1566] Sparbu mini. 1795–1816: s. 139, 1802. https://media.digitalarkivet.no/kb20070927640561
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 578.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 8. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 271 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610958

Hans Hansson1

M, #14050, (2. januar 1802 - før 1820)
Far*Hans Åmundsson1 ( - e 1802)
Mor*Marit Ørjarsdotter1 (1767 - f 1820)Hans ble født den 2. januar 1802 på Overrein, Sparbu, utenom ekteskap.1 Hans ble døpt den 10. januar 1802 i Skei kirke, Sparbu.1

Hans døde trolig før 1820.2

Kilder/noter

 1. [S1566] Sparbu mini. 1795–1816: s. 139, 1802. https://media.digitalarkivet.no/kb20070927640561
 2. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 272 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610958

Hans Åmundsson1

M, #14051, ( - etter 1802)

Familie

Marit Ørjarsdotter (1767 - f 1820)
BarnHans hjemsted var i Nesset prestegjeld (kanskje i Spelvika).1,2
Hans fikk barn med Marit Ørjarsdotter i 1802 på Overrein, Sparbu.1

Kilder/noter

 1. [S1566] Sparbu mini. 1795–1816: s. 139, 1802. https://media.digitalarkivet.no/kb20070927640561
 2. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 435. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#438

Ivar Andersson på Oppdal1,2,3

M, #14052, (ca. 1744 - 9. februar 1821)

Familie 1

Mildrid Hansdotter på Oppdal (1760 - 1801)

Familie 2

Gjertrud Olsdotter i Hagen (c 1751 - 1822)Ivar ble født ca. 1744.1
Han var bruker på Storåkeren, Oppdal, Vistdal, fra 1771. I 1803 avstod han halve bygselen til Anders Ørjarsson (s.d.) mot kår.1,4
Ivar giftet seg i 1773 med en uregistrert person.1
Ivar giftet seg den 20. august 1785 med Mildrid Hansdotter på Bogge.2,1
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 1 ort.5
Han var verge for Marit Ørjarsdotter på Rødalen i 1786.2
Han var verge for Mildrid Ørjarsdotter og Marit Ørjarsdotter i 1789.3

Annet navn: Ivar Andersson på Storåkeren, nevnt 1797.6
Han var verge for Brit Knutsdatter i 1797.6

Ivar giftet seg den 11. juli 1802 med Gjertrud Olsdotter i Hagen.1

Ivar døde den 9. februar 1821.4

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 469.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 470.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288

Per Olsson på Haustenga1,2,3

M, #14053, (ca. 1701 - 1800)
Far-?*Ola Jonsson på Bjørnes (c 1661 - ); trolig
Mor-?*Ingebjørg Larsdotter på Bjørnes; trolig

Familie 1

Ildri Jørnsdotter på Hoem ( - c 1751)
Barn

Familie 2

Ingrid Pålsdotter på Haustenga (c 1725 - 1804)
De hadde iallfall fire barn.10 Per ble født ca. 1701.1
Per fikk trolig barn med Ildri Jørnsdotter ca. 1737. Peder Ols Biørnæs og Eldrj Jonsdatter (sic) ble stevnet til tinget 12. juli det året for leiermål. Per vedtok forseelsen, og Erik Henriksson på Horne gjorde det samme på Ildris vegne. Hun ble bøtelagt 6 daler, og Per det dobbelte.4,5
Per Olsson fikk bygselseddel på 1 våg på bnr. 9, Haustenga, Vistdal, fra Jakob Mortensson Schultz den 12. november 1748. Seddelen ble tinglyst 18. juni året etter.2
Peder olsøn Biørness var verge for Ingrid Pålsdotter på Haustenga i 1749.6

Per giftet seg med Ingrid Pålsdotter på Haustenga.7
Han var debitor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 4 daler.8
Han var verge for Marit Persdotter i 1774.5
Han var debitor ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 16 daler.9

Han og Ingrid var brukere på bnr. 9 til 1789.7,10

Per døde i 1800 på Haustenga, Vistdal.1 Han ble jordfestet den 30. november 1800 på Vistdal kyrkjegard.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Høstingen i 1763.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Høstenget i 1774.5

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Høsteng i 1800.1

I Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 205) er Per Olsson på Haustenga forvekslet med en annen Per Olsson (fra Nerland). Hvis Per på Haustenga var fra Nerland, må han ha vært sønn av Ola Ivarsson og født ca. 1708.11,12

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 223 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640268
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 256 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400715
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660155
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400347
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 653.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 10. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 654.
 11. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 205.
 12. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Østre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690298

Peder Magnus Thornæs1,2

M, #14054, (3. september 1868 - )
Far*Per Persson på Tornes2 (1841 - f 1896)
Mor*Ane Sofie Knutsdotter på Tornes2 (1840 - 1896)Peder Magnus ble født den 3. september 1868 på Øver-Tornes, Fræna.1,2 Han var metodistpastor.3
Han bodde i Ekebergveien 13, Kristiania, i 1923.1

Kilder/noter

 1. [S919] Kristiania ft. 1923 (db): Ekebergveien 13, leil. 1. https://www.digitalarkivet.no/census/apartment/lf01063298005559
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 333.
 3. [S137] Asgeir Kvernberg: tlf. 25.9.2017.

Åmund Endresson på Myklebostad1,2,3

M, #14055, ( - ca. 1743)
Far*Endre Jonsson på Haustenga (c 1671 - )
Mor*Ingebjørg Åmundsdotter på Haustenga4 ( - f 1743)

Familie

Fem barn levde i 1759.4 
BarnAnnet navn: Åmund Endresson på Haustenga.4
Han var bruker på bnr. 1, Nedre Myklebostad, Vistdal, fra 1725. I 1736 eide de 1 våg 1 pund 6 merker (sammen med konas søsken) med bygsel over 12 merker mer. Han var bruker resten av livet.5,6,1 Åmund Endresson på Myklebostad var lagrettemann i Eresfjord i 1730.2

Åmund døde ca. 1743.3,7

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 610) var Åmund Endresson på Myklebostad og Elling Endresson i Odden barn av en Endre Ellingsson fra Oppdal, som skal ha drevet halvparten av Haustenga 1690–97, men ingenting av dette stemmer.8,9,10

Kilder/noter

 1. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 208.
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 100 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400093
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 119 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400577
 4. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 200. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#203
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 201. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#204
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 100 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400558
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 610.
 9. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 103 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620113
 10. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Erritzfiortz Otting, Høsting. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211027
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826

Hans Åmundsson på Bogge1,2,3

M, #14056, (ca. 1726 - 1779)
Far*Åmund Endresson på Myklebostad1,4 ( - c 1743)

Familie

De hadde to barn.4 
BarnHans ble født ca. 1726.5
Annet navn: Hans Åmundsson på Myklebostad, nevnt 1748.5 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var soldat året etter.5
Hans Åmundsson kjøpte 1 våg med bygselrett i Olagarden, Innbogge, Eresfjord, den 28. september 1754 på auksjon. Kjøpesum: 75 daler. Han var allerede bruker. Skjøtet ble tinglyst 24. oktober.6
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.7,1
Han var debitor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 14 skilling.8
Han var verge for Gjertrud Olsdotter på Grønfeta i 1765.2
Han var verge for Synnøv Ivarsdotter i 1774.3

Hans Åmundsson solgte i Olagarden den 27. oktober 1774 til Lars Hansson.9

Hans døde i 1779 på Innbogge, Eresfjord.9

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 84) hadde Hans Åmundsson på Bogge også sønnen Tore, men det stemmer ikke.10,4

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 298 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660321
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 57. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 6. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 110 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650590
 7. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 9. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#88
 10. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 84. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#87

Lars Hansson på Bogge1,2,3

M, #14057, (ca. 1754 - 1797)
Far*Hans Åmundsson på Bogge1 (c 1726 - 1779)

Familie

Ingebjørg Pålsdotter på Bogge (1760 - 1806)
De hadde seks barn, men det yngste døde liten.5 
BarnLars ble født ca. 1754.4
Lars Hansson kjøpte i Olagarden, Innbogge, Eresfjord, den 27. oktober 1774 av Hans Åmundsson.5
Annet navn: Lars Hansson på Indre Bogge, nevnt fra 1777 til 1789.6,7
Han var fadder ved dåpen til Bård Sjurdsson på Ytre Bogge den 14. september 1777 i Rød kyrkje, Nesset.7

Lars giftet seg den 5. januar 1784 med Ingebjørg Pålsdotter på Stubøen.5
Han var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 10 daler 5 skilling. Han fordret også 3 ort 12 skilling.8
Han var verge for Synnøv Ivarsdotter i 1789.2


Lars døde i 1797 på Innbogge, Eresfjord.5

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 297, nr. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650198
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 84. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#87
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#88
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 461 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129671044
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 133 b, 16. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640178
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826

Asbjørn Olsson på Ljøsta1,2,3,4

M, #14058, (ca. 1746 - 1806)
Far*Ola Toresson på Rød5,6 (c 1682 - 1772)
Mor*Marit Olsdotter på Rød2,5,7,6 (c 1703 - 1773)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Gjertrud Aslaksdotter på Ljøsta (c 1714 - 1804)
De hadde ikke barn.4 

Familie 2

Marit Knutsdotter på Ljøsta (1758 - )
De hadde ikke barn.4 Annet navn: Asbjørn Olsson på Rød.5,7
Asbjørn ble født ca. 1746 på Rød, Nesset.7,1 I manntallet av 1762 står Asbjørn Olsson hos Ola Toresson og Marit Olsdotter på bnr. 6, Rød, Nesset.5,8,9
Asbjørn giftet seg med Gjertrud Aslaksdotter på Ljøsta.10
Han og Gjertrud var brukere på bnr. 1, Ljøsta, Nesset, til 1787. De fikk kår av hennes sønn og bodde fremdeles der i 1801. Asbjørn ble da kalt jordbruker.4,10
Han var verge for Marit Asbjørnsdotter på Ljøsta i 1789.3

Asbjørn giftet seg den 16. juni 1805 i Rød kyrkje, Nesset, med Marit Knutsdotter på Ljøsta (forlovere: Anders Knutsson på Ljøsta o.a.)11,6

Asbjørn døde i 1806 på Ljøsta, Nesset, som husmann.1,6 Han ble jordfestet den 9. februar 1806 på Rød kyrkjegard, Nesset.1 Skiftet etter ham ble sluttet den 22. oktober 1806. Arvinger: Marit Knutsdotter, Ola Olsson på Grønfeta, Gjertrud Olsdotter, Marit Olsdotter, Magrete Olsdotter, Synnøv Olsdotter, Anne Knutsdotter, Gunnhild Olsdotter, Anne Olsdotter, Per Asbjørnsson på Rød og Marit Asbjørnsdotter på Rød. I boet var huset, Det gamle testamentet, 2 daler 2 ort i rede penger, o.a. Aktiva: 59 daler 1 ort 12 skilling. Passiva: 7 daler. Arv: 52–1–2.12

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 19, 9. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640293
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680119
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 13. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#16
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 144. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 300 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660323
 8. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 399.
 9. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 400.
 10. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 343 b, Lystern, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670210
 11. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 14, 16. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640291
 12. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b–178 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191

Ola Asbjørnsson på Skjørsetra1,2

M, #14059, (ca. 1734 - 2. mars 1765)
Far*Asbjørn Persson på Rød3,2,4 ( - c 1743)
Mor*Marit Olsdotter på Rød2,3,5,4 (c 1703 - 1773)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ildri Olsdotter på Skjørsetra ( - e 1765)
De hadde ikke barn.2 Ola ble født ca. 1734 på Rød, Nesset.1
Han var arving ved skiftet etter Asbjørn Persson på Rød den 21. mai 1744: 9 daler 1 ort 7 skilling, utlagt i 3–3–10 i bruket, o.a.6
Han var myndling av Ivar Olsson på Helle i 1744 og 1751.3,7
Han var arving ved skiftet etter Magrete Persdotter på Stubøen den 17. februar 1751: 4 daler 3 ort.7
I manntallet av 1762 står Ola Asbjørnsson hos Ola Toresson og Marit Olsdotter på bnr. 6, Rød, Nesset.5,4,8
Annet navn: Ola Asbjørnsson på Rød, nevnt 1764.9,10,5,4 Ola Asbjørnsson på Rød var soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1764. Året etter var han grenader.9,10
Ola trolovet seg den 13. mai 1764 i Rød kyrkje, Nesset, med Ildri Olsdotter på Skjørsetra. Forlovere: Knut Knutsson i Gusjåsen o.a.9
Ola giftet seg den 2. juli 1764 i Rød kyrkje med Ildri Olsdotter på Skjørsetra.11
Han og Ildri var brukere i Nordigarden, Skjørsetra, Nesset, fra 1764 til 1765.12

Ola døde den 2. mars 1765 på Skjørsetra, Nesset.10,1 Han ble jordfestet den 30. mars 1765 på Rød kyrkjegard, Nesset.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 6. august 1765. Kreditorer: Ole Alsing, Johan Serkvesson i Gusjåsen, Ola Toresson på Rød, Anders Ullaland, Erik Knutsson på Nakken, Ivar Ivarsson og Peder Jalles o.a. I boet var smiebelg, ambolt, smietang o.a. Åbot på hus var 1 daler. Aktiva: 49 daler. Passiva var like mye, så det ble ingen arv.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 41 a, dagen før palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640084
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 300 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660323
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 399.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 144. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 7. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 17. februar.
 8. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 400.
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 b, 3. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640081
 10. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 26. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700544
 11. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 38 a, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640081
 12. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 290. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=293

Marit Olsdotter på Øverås1

K, #14060, ( - før 1759)
Far*Ola Henriksson på Øverås1 (c 1674 - c 1726)
Mor*Synnøv Olsdotter på Øverås1 ( - e 1745)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megMarit døde før 1759, uten livsarvinger.2,3

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 340.
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Tore Olsson på Åse1,2

M, #14061, (1766 - )
Far*Ola Henriksson på Slenes1,3 (c 1726 - 1781)
Mor*Kari Toresdotter på Åse3 (c 1735 - 1796)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Tore Olsson på Slenes.3
Tore ble født i 1766 på Øvre Slenes, Eresfjord.3
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 2 ort 2 skilling.4
Tore Olsson var innerst hos Henrik Olsson og Kari Knutsdotter i Derutgarden, Nerås, Eresfjord, i 1801.2,5,6

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Neeraas.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 360.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 273.
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 274.

Jon Olsson på Horne1

M, #14062, (1776 - 30. mars 1848)
Far*Ola Henriksson på Slenes2,3 (c 1726 - 1781)
Mor*Kari Toresdotter på Åse3 (c 1735 - 1796)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Mektilde Arnesdotter på Horne (1779 - 1857)Jon ble født i 1776 på Øverås, Eresfjord.3
Annet navn: Jon Olsson på Åse, nevnt 1800.2,3
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 2 ort 2 skilling.4

Jon giftet seg i 1806 med Mektilde Arnesdotter på Åse.1 Jon Olsson fikk festeseddel på Nygjerdsletta, Horne, Eresfjord, fra Trond Toresson på Horne den 24. mars 1808. Plassen ble også kalt Mektilgjerdet.1

Jon døde den 30. mars 1848.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#69
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 360.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Per Larsson på Hagbøen1

M, #14063, (1772 - 9. februar 1842)

Familie

Sissel Ivarsdotter på Hagbøen (1772 - 1843)Annet navn: Per Larsson på Steinsvoll.2
Per ble født i 1772 på Steinsvoll, Eresfjord.2
Han var selveier på Ytre Hagbøen, Hagbøen, Eresfjord, fra 1799 til 1835.3
Per giftet seg den 11. januar 1801 med Sissel Ivarsdotter på Bogge.4
Han var forlover for Ørjar Sjurdsson på Bogge og Kari Olsdotter på Steinsvoll, som giftet seg den 4. januar 1808 i Rød kyrkje, Nesset.1


Per døde den 9. februar 1842 på Hagbøen, Eresfjord.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Larsen Hagbøen i 1808.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 33, 4. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640300
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 209. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#210
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 171. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#174
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 119.

Anne Olsdotter på Finnset1,2

K, #14064, (1768 - 1816)
Far*Ola Henriksson på Slenes1,3 (c 1726 - 1781)
Mor*Kari Toresdotter på Åse3 (c 1735 - 1796)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Tosten Knutsson på Finnset (1764 - 1814)Annet navn: Anne Olsdotter på Slenes.3
Anne ble født i 1768 på Øvre Slenes, Eresfjord.3
Annet navn: Anne Olsdotter på Åse.2
Anne giftet seg i 1793 med Tosten Knutsson på Finnset.1,2
Hun og Tosten var selveiere på bnr. 3, Finnset, Eresfjord, fra 1795 til 1814. De overtok etter hans far.2,4
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 ort 1 skilling.5


Anne døde i 1816.2

I Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) er Tosten Knutsson på Øverås og kona forvekslet med sønnesønnen Tosten Knutsson på Finnset og hans kone, Anne Olsdotter på Slenes. Dette skyldes nok tilsvarende rot i 1983-utgaven av bindet.6,7

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#312
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 360.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#313
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 316. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=317
 7. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 268. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=271

Tosten Knutsson på Finnset1,2

M, #14065, (1764 - 1814)
Far*Knut Tostensson på Finnset3 (c 1728 - c 1797)

Familie

Anne Olsdotter på Finnset (1768 - 1816)Tosten ble født i 1764 på Finnset, Eresfjord.3
Tosten giftet seg i 1793 med Anne Olsdotter på Åse.2,1
Han og Anne var selveiere på bnr. 3, Finnset, Eresfjord, fra 1795 til 1814. De overtok etter hans far.1,4

Tosten døde i 1814 på Finnset.1

I Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) er Tosten Knutsson på Øverås og kona forvekslet med sønnesønnen Tosten Knutsson på Finnset og hans kone, Anne Olsdotter på Slenes. Dette skyldes nok tilsvarende rot i 1983-utgaven av bindet.5,6

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#312
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 308. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=311
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#313
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 316. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=317
 6. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 268. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=271

Ola Torfinnsson på Øra1,2,3

M, #14066, (ca. 1710 - 1770)

Familie 1

De hadde fire barn.3 
Barn

Familie 2

Brit Henriksdotter på Øra (c 1734 - 1786)
De hadde tre barn, hvorav to levde i 1800.3,9 
BarnOla ble født ca. 1710.4 Hans hjemsted var kanskje på Otterbogen, Nesset.5
Ola giftet seg med en uregistrert person.3 Han fikk bygselseddel på en plass på Øra, Nauste, Eresfjord, den 29. juni 1752. Seddelen ble tinglyst samme dag.6
Han var fadder ved dåpen til Gunnar Olsson den 13. august 1758 i Eresfjord kyrkje.1

Ola giftet seg i 1764 med Brit Henriksdotter på Øverås.3
Han og Brit var husfolk på Naustøra.3,7
Annet navn: Ola Torfinnsson på Naustøra, nevnt 1770.7,4,6

Ola døde i 1770 på Naustøra, som husmann.4 Han ble jordfestet den 14. oktober 1770 på Eresfjord kyrkjegard.4

I Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 522) og V (s. 240) er Ola Torfinnsson på Øra forvekslet med Ola Torfinnsson i Hommelvika.3,8

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 a, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640053
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 47 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640091
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 522. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#523
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 72 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640115
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 36. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690345
 6. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 180. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410094
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640109
 8. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 240.
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Jon Olsson på Syltebø1

M, #14067, (1766 - 1830)
Far*Ola Torfinnsson på Øra4,3 (c 1710 - 1770)
Mor*Brit Henriksdotter på Øra2,3 (c 1734 - 1786)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Toresdotter på Syltebø (1777 - 1845)Jon ble født i 1766 på Øra, Nauste, Eresfjord.4 Jon ble døpt den 20. juli 1766 i Vistdal kyrkje. Faddere: Pål Gunnarsson på Frisvoll, Ola Henriksson på Slenes og Ingeborg Eriksdotter på Turhus o.a.4
Jon giftet seg i 1791 med en uregistrert person.3
Annet navn: Jon Olsson på Øra, nevnt 1800.2,4,3
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 2 ort 10 skilling.5

Jon giftet seg med Brit Toresdotter på Ljørvoll.1
Han og Brit var husfolk på Sjøvollen, Syltebø, Eresfjord.1

Jon døde i 1830 på Syltebø, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 249. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#252
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 522. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#523
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 47 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640091
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Ingeborg Olsdotter på Moen1

K, #14068, (desember 1769 eller januar 1770 - 1813)
Far*Ola Torfinnsson på Øra2 (c 1710 - 1770)
Mor*Brit Henriksdotter på Øra3 (c 1734 - 1786)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

De fikk ett barn.5 

Familie 2

Anders Hansson på Moen (c 1744 - 1829)
De hadde ikke barn.11 Annet navn: Ingeborg Olsdotter på Naustøra.2,4
Ingeborg ble født i desember 1769 eller januar 1770 på Øra, Nauste, Eresfjord.2,4 Ingeborg ble døpt den 7. januar 1770 i Eresfjord kyrkje. Faddere: Jon Ivarsson på Syltebø, Ingebjørg Ivarsdotter på Syltebø og Inger Knutsdotter på Nauste o.a.2
Ingeborg fikk barn med en uregistrert person i 1792.5
Annet navn: Ingeborg Olsdotter på Øra, nevnt 1800.6
Hun var myndling av Henrik Olsson på Nerås i 1800.3
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 ort 5 skilling.7

Ingeborg giftet seg i 1809 med Anders Hansson på Moen.1

Ingeborg døde i 1813 på Moen, Eresfjord.4

I Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 522) er Ingeborg Olsdotter på Naustøra sammenblandet med Ingeborg Olsdotter på Nauste. Ingeborg på Øra fikk ikke tre barn før hun giftet seg; de to siste tilhørte den andre Ingeborg.4,8,5,9,10

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 108.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640109
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 522. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=523
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 192 b, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640237
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 336. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=337
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 232 b, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640277
 10. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 20, 7. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640294
 11. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 523. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#524

Ingebjørg Ivarsdotter på Syltebø1,2,3

K, #14069, (ca. 1716 - 1800)
Far*Ivar Olsson på Ødegård4,5,6 (c 1679 - )
Mor*Gjertrud Knutsdotter på Ødegård4 ( - c 1737)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Knut Torfinnsson på Syltebø (c 1710 - 1797)
De hadde to barn. 
BarnAnnet navn: Ingebjørg Ivarsdotter på Ødegård.4,6
Ingebjørg ble født ca. 1716 på Ødegård, Vistdal.1
Hun var arving ved skiftet etter Gjertrud Knutsdotter på Ødegård den 11. juni 1738: 1 daler 2 ort 19 skilling.4
Hun var myndling av Aslak Jonsson på Nerland i 1738.4

Ingebjørg giftet seg med Knut Torfinnsson på Syltebø.2,3
Hun og Knut var brukere på lnr. 112, Syltebø, Eresfjord, i 1749. Knut hadde overtatt etter faren. Bruket var på 1 våg 1 pund 12 merker.7,8
I manntallet av 1762 står hun og Knut som brukere på lnr. 112. Torfinn Knutsson var også der. De hadde ei tjenestejente. Etter Knut tok sønnen Torfinn over, kanskje omkring 1780.3,8
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Olsdotter på Naustøra den 7. januar 1770 i Eresfjord kyrkje.2


Ingebjørg døde i 1800 på Syltebø, Eresfjord.1 Hun ble jordfestet den 6. april 1800 på Eresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 220 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640265
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640109
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 177. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041035
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Eridsfiords Otting, 11. juni.
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 13. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690344
 8. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 240.
 9. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3

Brit Larsdotter på Frisvoll1

K, #14070, (ca. 1696 - 1764)

Familie

Ola Olsson på Frisvoll (c 1705 - 1775)
De hadde ett barn.1,2 
BarnBrit ble født ca. 1696.1
Brit giftet seg med Ola Olsson på Frisvoll.1

Brit døde i 1764 på Frisvoll, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 30. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#31
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Ivar Olsson på Ødegård1,2,3,4,5

M, #14071, (ca. 1679 - )
Far*Ola Gunnarsson på Ødegård2,1,5 (c 1641 - )
Mor*(?)
6. tippoldefar til meg

Familie

Gjertrud Knutsdotter på Ødegård ( - c 1737)
De hadde sju barn. 
BarnIvar ble født ca. 1679 på Ødegård, Vistdal.1,5 I manntallet av 1701 står Ivar Olsson hos Ola Gunnarsson i Heropp, Ødegård, Vistdal.1 Ivar Olsson fikk bygselseddel på 2 pund i Heropp fra Evart Hansson Meier den 5. juni 1703. Ivars far, Ola Gunnarsson, oppgav jorden grunnet alderdom og svakhet. Seddelen ble utstedt av Per Johansson på Remmem, og tinglyst 5. juli.2,5 Aslak Jonsson på Nerland ble stevnet til tinget den 21. januar 1708. Han hadde brukt skjellsord på Romsdalsmartnan mot Ivar Olsson på Ødegård. Aslak bad om unnskyldning, og de ble vel forlikt.6
Han var kreditor ved skiftet etter Rasmus Sæmundsson på Nerland den 24. april 1708: 1 ort 16 skilling.7,8

Ivar giftet seg med Gjertrud Knutsdotter.4 Ivar og kona var brukere i Heropp i 1711.9 Han var vurderingsmann i Eresfjord tinglag i 1729.10
Knut Ivarsson Ødegård fikk barn med Brit Gunnarsdotter ca. 1737. De ble stevnet til tinget 12. juli det året. Knut og Brit var beslektet i tredje ledd, som var skjerpende. Faren til Knut sa at han ennå ikke var over 19 år gammel, og bad om at retten «i henseeende til hans eenfoldighed og ungdom straffen paa det mildeste vilde moderere» (andre kilder tyder på at han var eldre). Brits formynder, Ola Gunnarsson på Bergset, bad om det samme, ettersom «dette eenfoldige unge menniske» ikke hadde visst hvor streng straffen var for slikt. De fikk likevel lovens straff med bot, offentlig skriftemål og 2 års straffarbeid – han på nærmeste festning, hun ved fiskevær på Smøla.
Allmuen vitnet på at Ivar Olsson var en fattig mann med syk og sengeliggende kone og bare sønnen Knut til å hjelpe seg, og at ungdommene ikke eide annet enn klærne de hadde på seg. På tinget 8. august 1738 la fogden frem regning på 58 daler 6 skilling for oppholdet i arresten hos lensmannen på Trollmyra.11,12,13,14


     Navnet hans ble skrevet Iver Øgaarden i 1737.11

I Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 133) står om Ivar Olsson på Ødegård at ved skoskatten i 1711 «får vi vita at kona heitte Dorthe»; men i kilden står «Ifuer ibm [øgaard] / Qvinden / daarette», som betyr at kona og «Dorthe» var to forskjellige personer, så Ivar var ikke gift første gang med ei Dorte (Dordi).5,9


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 134) var Ivar Ivarsson på Ødegård sønn av Ivar Olsson og Gjertrud Knutsdotter på Ødegård, men Ivar Ivarsson er ikke nevnt i skifter fra denne familien eller som bror i 1765-skjøtet.14,4,15,16


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 238) hadde Aslak Jonsson og Ingebjørg Ellingsdotter på Nerland dattera Ågot («Agate», død 1789), men hun er ikke nevnt i barnas skjøte fra 1761 eller i et skifte fra 1788.
Ifølge samme bok (s. 133) var denne Ågot gift med Ivar Olsson på Ødegård, men det er neppe riktig (se Ågot Aslaksdotter).17,18,19,5

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Øgaard. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 80 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660082
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630442
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Eridsfiords Otting, 11. juni.
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 236.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630441
 8. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 17 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390679
 9. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 602 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640618
 11. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 12. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400347
 13. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 184 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400348
 14. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 134.
 15. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 16. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 314 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650797
 17. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 238.
 18. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 232 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650714
 19. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 20. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3
 21. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 115 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120

Ola Gunnarsson på Ødegård1,2,3,4,5

M, #14072, (ca. 1641 - )
Far-?*Gunnar Knutsson på Nerland (c 1601 - ); kanskje6
7. tippoldefar til meg

Familie

(?)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla ble født ca. 1641.2,6
Ola giftet seg med (?).1 Ola og kona var brukere i Heropp, Ødegård, Vistdal, fra 1674. Skyld: 2 pund. Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset brukte han 1 våg 1 pund fra 1693, men Ola står fremdeles med 2 pund i matrikkelen for 1695.7,8,9,3,10,5,11
I manntallet av 1701 står han som bruker i Heropp. Ivar Olsson var også der.2
Ivar Olsson fikk bygselseddel på 2 pund i Heropp fra Evart Hansson Meier den 5. juni 1703. Ivars far, Ola Gunnarsson, oppgav jorden grunnet alderdom og svakhet. Seddelen ble utstedt av Per Johansson på Remmem, og tinglyst 5. juli.12,13
Ola og kona bodde på Ødegård, Vistdal, i 1711.4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 132, 512) fikk Ola Gunnarsson på Ødegård barn med Marit Olsdotter på Oppdal og ble fradømt 2 pund i Nerland; men barnefaren var Gunnar Olsson på Nerland, og han mistet ikke jorden.5,14,15


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 133) var Gunnar Olsson på Nerland sønn av Ola Gunnarsson på Ødegård, men kona til Ola var fremdeles gift med sin første mann da Gunnar ble født.
Da Gunnars datter Brit fikk barn med Knut Ivarsson Ødegård (s.d.) ca. 1737, vitnet både allmuen og barnets foreldre på at de var beslektet i tredje ledd (tremenninger). Da kan ikke Gunnar ha vært bror av Knuts far, Ivar Olsson på Ødegård.
Det spørs om Gunnar heller var sønn av Ola Rasmusson på Nerland, som kan ha vært gift med ei datter av Gunnar Knutsson på Nerland.13,16,17

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 92 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390221
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Øgaard. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 3. [S1575] Romsdal tiendemanntall 1683: Næset Pastorat, Visdals Sogn. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714390260
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 132.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 336.
 7. [S1577] Trondheim stiftamtstueregnskap 1674: litra A, Romsdal leilendingsskatt 1674. Erixfiords Ottings. https://media.digitalarkivet.no/rk20090710340358
 8. [S1336] Romsdal leilendingsskatt 1678: Errixfiords Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714320213
 9. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Erritzfiords Otting, Øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370193
 10. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Erridtzfiords Otting, Øddegaard. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787840
 11. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Erritzfiordz Otting, Øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202220027
 12. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 80 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660082
 13. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.
 14. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 512.
 15. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660050
 16. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 114.
 17. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400346

Ola Ivarsson på Ødegård1,2,3,4

M, #14073, (ca. 1715 - 1789)
Far*Ivar Olsson på Ødegård5,6,7 (c 1679 - )
Mor*Gjertrud Knutsdotter på Ødegård5 ( - c 1737)
5. tippoldefar til meg

Familie

Siri Olsdotter på Ødegård (c 1724 - 1796)
De hadde åtte barn.20 
BarnOla ble født ca. 1715 på Ødegård, Vistdal.7
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Knutsdotter på Ødegård den 11. juni 1738: 3 daler 1 ort 14 skilling.5
Han var myndling av Aslak Jonsson på Nerland i 1738.5

Ola giftet seg med Siri Olsdotter på Rød.3,8
Han og Siri var brukere i Heropp, Ødegård, Vistdal, i 1750. Ola kjøpte bruket 28. september 1754. Sønnen Ivar fikk skjøte i 1789.9,8
Anne Olsdotter, Per Aslaksson i Jordfallet, Sjurd Arnesson på Rød, Hans Knutsson i Eidsvåg og Ola Ivarsson på Ødegård solgte 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 4, Rød, Nesset, den 29. juni 1752 til Ola Olsson. Jorden var arv etter Ola Aslaksson. Anne solgte 2 pund 6 merker. Per og Sjurd avhendet 13½ mark hver for sine myndlinger, Aslak Olsson og Ola Olsson den yngre (Ola d.y. var død). Hans og Ola Ivarsson solgte 6¾ mark hver for sine koner, Kari Olsdotter og Siri Olsdotter. Ola Olsson hadde selv arvet 13½ mark. Skjøtet ble tinglyst samme dag.3,10
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Marit Larsdotter på Bergset den 21. august 1754: hvitt tørkle med kniplinger (1 ort 2 skilling).11
Ola Ivarsson på Ødegård var vurderingsmann i 1755.12
Ola Ivarsson kjøpte 18 merker i Herned, Ødegård, Vistdal, den 22. desember 1757 av Hans Hanssen Vingård og Hildeborg Tank Høyer. Kjøpesum: 15 daler 4 mark. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober året etter. Høyer hadde kjøpt jorden av Ivar Ivarsson.13,14
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Gunnarsson på Reiten den 19. juni 1762: 1 ort 16 skilling.15
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 1 daler 1 ort.16

Ola Ivarsson på Ødegård og Anders Eriksson på Meland solgte 1 pund 12 merker med bygselrett i Herned den 14. november 1765 til Ivar Ivarsson. Kjøpesum: 42 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.1,14
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: huspostill (1 daler).17
Han var verge for Anne Ellingsdotter på Nerland i 1788.18


Ola døde i 1789 på Ødegård.8

     Navnet hans ble skrevet Ole Iversen Ødegaarden fra 1752 til 1762.3,19

     Navnet hans ble skrevet Ole Iversen Ødegaard i 1765.1

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 314 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650797
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660155
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650544
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Eridsfiords Otting, 11. juni.
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 134.
 9. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 71. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410038
 10. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 386.
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 272 b–273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 376 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650973
 13. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 193 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650674
 14. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 118.
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 17. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 18. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 20. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 135.

Gjertrud Olsdotter på Frisvoll1,2

K, #14074, (ca. 1740 - 1813)
Far*Ola Olsson på Frisvoll2,1 (c 1705 - 1775)
Mor*Brit Larsdotter på Frisvoll1 (c 1696 - 1764)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Eriksson på Frisvoll (c 1733 - 1820)
De hadde åtte barn.1 
BarnGjertrud ble født ca. 1740 på Frisvoll, Eresfjord.1
Gjertrud giftet seg i 1765 med Ola Eriksson på Myklebostad.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 3 daler 2 ort 15 skilling.3

Hun og Ola var brukere Derut (bnr. 1), Frisvoll, Eresfjord, til 1806.4,5

Gjertrud døde i 1813.1

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 30. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#31
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#32
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#33

Ola Eriksson på Frisvoll1,2

M, #14075, (ca. 1733 - 1820)

Familie

Gjertrud Olsdotter på Frisvoll (c 1740 - 1813)
De hadde åtte barn.2 
BarnAnnet navn: Ola Eriksson på Myklebostad.2
Ola ble født ca. 1733.2
Ola giftet seg i 1765 med Gjertrud Olsdotter på Frisvoll.1,2
Ola Eriksson kjøpte 1 våg 2 pund 6 merker Derut (bnr. 1), Frisvoll, Eresfjord, av Ola Olsson.2
Ola Eriksson på Frisvoll solgte 1 våg 2 pund 6 merker Derut den 21. juni 1781 til Anders Larsson på Bjørbakken. Ola fortsatte som bruker.3
Han og Gjertrud var brukere Derut til 1806.3,4

Ola døde i 1820.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 30. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#31
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#32
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#33

Ola Eriksson på Finnset1,2

M, #14076, (ca. 1745 - 17. april 1763)
Far*Erik Olsson på Finnset2 (c 1717 - 1793)
Mor*Gjertrud Jonsdotter på Finnset2 (c 1709 - 1760)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1745 på Finnset, Eresfjord.2 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1762. Samme år ble han utkommandert til Holstein.1

Ola døde den 17. april 1763 i Nyborg, Danmark, som soldat.1

Kilder/noter

 1. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 37. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700545
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 291.

Jon Eriksson på Ødegård1,2

M, #14077, (ca. 1737 - 1788)
Far*Erik Olsson på Finnset1,3 (c 1717 - 1793)
Mor*Gjertrud Jonsdotter på Finnset3 (c 1709 - 1760)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Inger Persdotter på Ødegård (1737 - 1804)
Han hadde to barn i 1765, hvorav ett levde i 1800.5,1 
BarnJon ble født ca. 1737 på Finnset, Eresfjord.4,5 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1756. I 1762 ble han kassert grunnet brokk.5
Jon giftet seg den 21. juni 1762 i Grytten kirke med Inger Persdotter på Stranda.6,2
Annet navn: Jon Eriksson på Finnset, nevnt 1763.5,7,3 Jon var gårdmann i 1765, kanskje i Grytten. Han hadde et bruk på 1 pund 6 merker.5
Han og Inger var brukere i Herned, Ødegård, Vistdal, fra 1775 til 1788.2

Jon døde i 1788 på Ødegård, Vistdal.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 119.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 291.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 743 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651348
 5. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 48. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700546
 6. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 349.
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 428. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610457

Inger Persdotter på Ødegård1

K, #14078, (1737 - 1804)

Familie 1

Jon Eriksson på Ødegård (c 1737 - 1788)
Han hadde to barn i 1765, hvorav ett levde i 1800.4,5 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn. Annet navn: Inger Persdotter på Stranda.2,1
Inger ble født i 1737 på Stranda, Grytten.2 Inger ble døpt den 15. september 1737 i Eid kirke i Romsdal.2
Inger giftet seg den 21. juni 1762 i Grytten kirke med Jon Eriksson på Finnset.3,1
Hun og Jon var brukere i Herned, Ødegård, Vistdal, fra 1775 til 1788.1
Inger giftet seg i 1797 med en uregistrert person.1

Inger døde i 1804.1

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 119.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 70. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610328
 3. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 349.
 4. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 48. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700546
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Gjertrud Jonsdotter på Ødegård1,2,3

K, #14079, (1763 - 11. mai 1844)
Far*Jon Eriksson på Ødegård4,2,3 (c 1737 - 1788)
Mor*Inger Persdotter på Ødegård3 (1737 - 1804)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Sæmundsson på Ødegård (1760 - 1824)Gjertrud ble døpt den 20. mars 1763 i Grytten kirke.4
Gjertrud giftet seg den 31. oktober 1790 i Vistdal kyrkje med Lars Sæmundsson på Ødegård.1,2
Hun og Lars var brukere i Herned, Ødegård, Vistdal, fra 1790 til 1821.3,5
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 21 skilling.6


Gjertrud døde den 11. mai 1844 på Ødegård, Vistdal.7

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 188 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640232
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 119.
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 428. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610457
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 121.
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 120.

Lars Sæmundsson på Ødegård1,2

M, #14080, (1760 - 23. november 1824)
Mor*Marit Larsdotter i Horsgård3 (c 1730 - 1795)

Familie

Gjertrud Jonsdotter på Ødegård (1763 - 1844)Annet navn: Lars Sæmundsson i Horsgård.3
Lars ble født i 1760 i Indre Horsgård, Veøy.3 Han var soldat i 1790.1
Lars giftet seg den 31. oktober 1790 i Vistdal kyrkje med Gjertrud Jonsdotter på Ødegård.1,2
Han og Gjertrud var brukere i Herned, Ødegård, Vistdal, fra 1790 til 1821.4,5

Lars døde den 23. november 1824 på Ødegård, Vistdal.6

Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 1 249) giftet Lars Sæmundsson på Ødegård seg på nytt i 1797, men det er en forveksling med hans far.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 188 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640232
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1249.
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 119.
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 121.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 120.

Erik Eriksson på Eikesdalssetra1,2

M, #14081, (ca. 1750 - 30. oktober 1819)
Far*Erik Olsson på Finnset1,3 (c 1717 - 1793)
Mor*Gjertrud Jonsdotter på Finnset3 (c 1709 - 1760)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megErik ble født ca. 1750 på Finnset, Eresfjord.4,3
Han var selveier på bnr. 1, Finnset, Eresfjord, fra 1769 til 1789. Han drev sammen med faren. Erik forble eier til sin død.5,6
Annet navn: Erik Eriksson på Finnset, nevnt 1772.7,3 Han og Tore Larsson på Finnset ble konfirmert den 22. november 1772 i Rød kyrkje, Nesset.7
Han var selveier på bnr. 4, Setra, Eresfjord, fra 1789 til 1819.2,6
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 21 skilling.8


Erik døde den 30. oktober 1819 på Setra, Eresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 267.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 291.
 4. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 264. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010965
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 292. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#295
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 268.
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 91 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640135
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Elling Jonsson i Austigard1,2

M, #14082, (1774 - 1809)
Far*Jon Ellingsson i Austigard2 (c 1735 - 1806)
Mor*Synnøv Eriksdotter i Austigard1,2 (c 1747 - 1779)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megElling ble født i 1774.2
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 19 skilling.3


Elling døde i 1809. Han ble syk og døde på grensevakt i krigen mot Sverige.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 136.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Tore Jonsson i Austigard1,2,3

M, #14083, (1778 - 25. desember 1816)
Far*Jon Ellingsson i Austigard3 (c 1735 - 1806)
Mor*Synnøv Eriksdotter i Austigard2,3 (c 1747 - 1779)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megTore ble født i 1778 i Eikesdal, Eresfjord.3
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 19 skilling.4
Tore Jonsson i Austigard var fengslet på Trondheim tukthus fra 1805. Året før var han dømt for hestetyveri i Orkdalen: Tore ble fritatt for militærtjeneste grunnet epilepsi, og hadde det travelt med å komme seg hjem. Han ble igjen innsatt på tukthuset i 1816.1,3,5

Tore døde den 25. desember 1816 på Trondheim tukthus.5

Kilder/noter

 1. [S628] Innsette ved Trondhjem Tugthus 1737–1824: fol. 80 a. https://digitalarkivet.no/view/84/pc00000000304332
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 136.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 5. [S628] Innsette ved Trondhjem Tugthus 1737–1824: fol. 115 a. https://digitalarkivet.no/view/84/pc00000000304918

Gjertrud Eriksdotter på Moen1

K, #14084, (ca. 1751 - 11. desember 1834)
Far*Erik Olsson på Finnset2,3 (c 1717 - 1793)
Mor*Gjertrud Jonsdotter på Finnset3 (c 1709 - 1760)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Hansson på Moen (1749 - 1822)Gjertrud ble født ca. 1751 på Finnset, Eresfjord.4
Gjertrud giftet seg i 1792 med Ola Hansson på Nørstegard.2,5
Hun og Ola var brukere på bnr. 1, Finnset, Eresfjord, fra 1792 til 1807.5
Annet navn: Gjertrud Eriksdotter på Finnset, nevnt 1800.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 2 ort 10 skilling.6

Hun og Ola var selveiere på Moen, Eresfjord, fra 1807 til 1822.1

Gjertrud døde den 11. desember 1834 på Moen.5

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 109.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 291.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 743 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651348
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 292. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#295
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Ola Hansson på Moen1

M, #14085, (1749 - 26. februar 1822)
Far*Hans Syversson på Nørstegard2 (c 1711 - 1782)
Mor*Kari Bjørnardsdotter på Nørstegard2 ( - e 1760)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Eriksdotter på Moen (c 1751 - 1834)Annet navn: Ola Hansson på Nørstegard.2
Ola ble født i 1749 på Nørstegard, Lesja.2
Ola giftet seg i 1792 med Gjertrud Eriksdotter på Finnset.3,4
Han og Gjertrud var brukere på bnr. 1, Finnset, Eresfjord, fra 1792 til 1807.4
Annet navn: Ola Hansson på Finnset, nevnt 1800.4,3
Han og Gjertrud var selveiere på Moen, Eresfjord, fra 1807 til 1822.1

Ola døde den 26. februar 1822 på Moen.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 109.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 320.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 292. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#295

Synnøv Trondsdotter på Åse1,2

K, #14086, (ca. 1748 - 1793)
Far*Trond Olsson på Åse1,2 (c 1716 - 1786)
Mor*Marit Jonsdotter på Åse2 (c 1716 - )
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Arne Steffensson på Åse (c 1755 - 1823)
De hadde tre barn.3,1 
BarnSynnøv ble født ca. 1748.2
Synnøv giftet seg i 1777 med Arne Steffensson på Frisvoll.3

Synnøv døde i 1793 på Øverås, Eresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 341.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 342.

Arne Steffensson på Åse1,2,3

M, #14087, (ca. 1755 - 21. april 1823)
Far*Steffen Arnesson på Frisvoll4 (c 1707 - 1759)
Mor*Mektilde Trondsdotter på Frisvoll4 (c 1720 - 1782)

Familie 1

Synnøv Trondsdotter på Åse (c 1748 - 1793)
De hadde tre barn.3,1 
Barn

Familie 2

De hadde ti barn.6 
BarnAnnet navn: Arne Steffensson på Frisvoll.4
Arne ble født ca. 1755 på Frisvoll, Eresfjord.4
Per Ivarsson på Frisvoll og Arne Steffensson på Frisvoll o.a. solgte 1 våg 1 pund Deropp, Frisvoll, Eresfjord, den 2. november 1764 til Bård Persson Eikesdal. Per og kona fortsatte å drive bruket, antakelig til hennes sønn Trond overtok i 1770-årene.5
Arne giftet seg i 1777 med Synnøv Trondsdotter på Åse.3
Han var bruker på lnr. 131, Øverås, Eresfjord, fra 1777 til 1823. Han kjøpte bruket i 1812.3,6
Annet navn: Arne Steffensson på Øverås, nevnt 1785.7
Han var verge ved skiftet etter Aslak Toresson i Åsneset den 3. oktober 1785.7

Arne giftet seg i 1794 med en uregistrert person.3
Nils Nilsson Rytter kjøpte 1 våg 1 pund 18 merker i Småskogan, Øverås, Eresfjord, den 24. juni 1812. Kjøpesum: 500 daler. Med unntak av noen parseller forpaktet han bort bruket til Arne Steffensson fra 1814 til 20, da Nils solgte det videre.8,9


Arne døde den 21. april 1823 på Øverås, Eresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 133 b, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640178
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 342.
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 90.
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 91.
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 343.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 187 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670768
 8. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 361. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=362
 9. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 362. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=363

Trond Arnesson på Åse1,2,3

M, #14088, (1777 - før 1823)
Far*Arne Steffensson på Åse2,3 (c 1755 - 1823)
Mor*Synnøv Trondsdotter på Åse1,3 (c 1748 - 1793)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megTrond ble født i 1777 på Øverås, Eresfjord.2,3 Trond ble døpt den 17. august 1777 i Vistdal kyrkje. Faddere: Trond Olsson på Åse, Tore Henriksson på Nerås og Mektilde Trondsdotter på Frisvoll o.a.2
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 1 ort 20 skilling.4


Trond døde før 1823.3

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 133 b, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640178
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 342.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Steffen Arnesson i Eidsvåg1

M, #14089, (1781 - 1870)
Far*Arne Steffensson på Åse2 (c 1755 - 1823)
Mor*Synnøv Trondsdotter på Åse3,2 (c 1748 - 1793)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megSteffen ble født i 1781 på Øverås, Eresfjord.2
Annet navn: Steffen Arnesson på Åse, nevnt 1800.3,2
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 1 ort 20 skilling.4

Han var selveier i Hansgarden, Eidsvåg, Nesset.1

Steffen døde i 1870 i Eidsvåg, Nesset.5

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 422.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 342.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 5. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 423.

Mektilde Arnesdotter på Horne1

K, #14090, (1779 - 17. mai 1857)
Far*Arne Steffensson på Åse2,3 (c 1755 - 1823)
Mor*Synnøv Trondsdotter på Åse2,3 (c 1748 - 1793)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Olsson på Horne (1776 - 1848)Annet navn: Mektilde Arnesdotter på Åse.2,3
Mektilde ble født i 1779 på Øverås, Eresfjord.3
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 2 ort 22 skilling.4

Mektilde giftet seg i 1806 med Jon Olsson på Åse.1
Jon Olsson fikk festeseddel på Nygjerdsletta, Horne, Eresfjord, fra Trond Toresson på Horne den 24. mars 1808. Plassen ble også kalt Mektilgjerdet.1


Mektilde døde den 17. mai 1857.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#69
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 342.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Ingrid Olsdotter på Fagersletta1,2,3

K, #14091, ( - 1780)
Far*Ola Henriksson på Øverås2,4 (c 1674 - c 1726)
Mor*Synnøv Olsdotter på Øverås1,4 ( - e 1745)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Lars Jonsson på Fagersletta ( - 1766)
De hadde fire barn.5,2 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.5 Annet navn: Ingrid Olsdotter på Øverås.4
Ingrid giftet seg med Lars Jonsson på Fagersletta.3,5
Han var arving ved skiftet etter Kari Toresdotter på Bjørbekkje den 13. august 1759. I boet var 1 øre 12 merker med bygselrett i Bjørbekkje (samt en engslette), hvorav enkemannen fikk den ene halvparten og Karis utarvinger den andre (35 daler 1 ort 5 skilling). Arvinger: Steingrim Toresson på Bjørbekkje, Tore Jonsson, Per Jonsson, Ola Olsson på Frisvoll, Ola Henriksson på Slenes, Tore Henriksson på Nerås, Jon Henriksson, Brit Henriksdotter, Marit Henriksdotter, Erik Olsson på Finnset, Trond Olsson på Øverås, Ingrid Olsdotter på Fagersletta og Gjertrud Eilevsdatter (og kanskje andre). Skiftet ble tinglyst 3. oktober samme år.6,7,8,1

I manntallet av 1762 står hun og Lars som selveiere på Fagersletta, Eresfjord. Ingebjørg Jonsdotter var også der. Etter hans død drev hun videre.3,5
Ingrid giftet seg den 8. juni 1768 med en uregistrert person.5

Ingrid døde i 1780 på Fagersletta.5

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 178. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041035
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 340.
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 266.
 6. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 150 b, 3. oktober. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 7. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 151 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 8. [S1806] Nordmøre tingbok 1758–66: fol. 40 a, 3. oktober, publiseringsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421340861

Ola Larsson på Fagersletta1,2,3

M, #14092, (ca. 1749 - 1806)
Far*Lars Jonsson på Fagersletta3 ( - 1766)
Mor*Ingrid Olsdotter på Fagersletta2,3 ( - 1780)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kari Henriksdotter på Fagersletta (c 1751 - 1817)
De hadde fire barn.3 Ola ble født ca. 1749 på Fagersletta, Eresfjord.3
Han var selveier på Fagersletta fra 1777 til 1806.3 Han var landvernssoldat i 1783.1
Ola trolovet seg den 1. januar 1783 i Vistdal kyrkje med Kari Henriksdotter på Myklebostad. De var beslektet i tredje ledd. I ministerialboka skrev presten at etter nøyere undersøkelse var slektskapet i tredje og fjerde ledd, og dermed fritatt for søknadsplikt – men de var faktisk tremenninger. Forlovere: Per Larsson på Myklebostad o.a.1
Ola giftet seg den 16. februar 1783 med Kari Henriksdotter på Myklebostad.3
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 2 ort 10 skilling.4


Ola døde i 1806 på Fagersletta.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Larsen Fagerslet i 1783.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 158 b, 1783. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640203
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 266.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Jon Larsson i Austigard1,2

M, #14093, (ca. 1755 - 15. desember 1843)
Far*Lars Jonsson på Fagersletta3 ( - 1766)
Mor*Ingrid Olsdotter på Fagersletta1,3 ( - 1780)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Jon Larsson på Fagersletta.3
Jon ble født ca. 1755 på Fagersletta, Eresfjord.3
Han var bruker i Austigard (bnr. 6), Eikesdal, Eresfjord, fra 1789 til 1825.2,4
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 2 ort 10 skilling.5

Annet navn: Jon Larsson i Eikesdal, nevnt fra 1818 til 1838.2,4 Han ble umyndiggjort grunnet svekkelse og alderdom i 1838, men giftet seg for annen gang året etter.4

Jon døde den 15. desember 1843.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 118.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 266.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 119.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Ingeborg Larsdotter på Vike1,2

K, #14094, (ca. 1754 - 1807)
Far*Lars Jonsson på Fagersletta3 ( - 1766)
Mor*Ingrid Olsdotter på Fagersletta1,3 ( - 1780)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Johans Hansson på Vike (1752 - 1832)
De hadde ikke barn.5 Annet navn: Ingeborg Larsdotter på Fagersletta.3
Ingeborg ble født ca. 1754 på Fagersletta, Eresfjord.3
Ingeborg giftet seg den 17. juli 1796 med Johans Hansson på Vike.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 ort 5 skilling.4


Ingeborg døde i 1807 på Vike, Eresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 18.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 266.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 19.

Johans Hansson på Vike1,2,3,4

M, #14095, (1752 - 17. oktober 1832)
Far*Hans Syversson på Nørstegard5,6 (c 1711 - 1782)
Mor*Kari Bjørnardsdotter på Nørstegard5,6 ( - e 1760)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Brit Ellevsdotter på Vike (1746 - 1795)
De hadde fem barn.4 
Barn

Familie 2

Ingeborg Larsdotter på Vike (c 1754 - 1807)
De hadde ikke barn.11 

Familie 3

Marit Olsdotter på Vike (1782 - 1822)
De hadde fire barn.11 

Familie 4

De hadde ikke barn.11 Annet navn: Johans Hansson på Nørstegard.5
Johans ble født i 1752 på Nørstegard, Lesja.5 Han var rytter i 1780.7,8
Johans trolovet seg den 25. november 1780 i Lesja kirke med Brit Ellevsdotter på Hoset. Forlovere: Bjørnard Hansson i Bjøkne o.a.7
Johans giftet seg den 10. desember 1780 i Lesja kirke med Brit Ellevsdotter på Hoset.8,1
Annet navn: Johans Hansson på Hoset, nevnt 1781.9
Han og Brit bodde på Hoset, Lesja, i 1781, antakelig hos hennes bror Knut.9,10
Han og Brit var brukere på Haugen, Vike, Eresfjord, i 1785. Dattera Kari og hennes mann overtok i 1810.4,11,1
Johans giftet seg den 17. juli 1796 med Ingeborg Larsdotter på Fagersletta.2,3
Johans giftet seg i 1811 med Marit Olsdotter på Hoem.4
Johans giftet seg i 1830 med en uregistrert person.4

Johans døde den 17. oktober 1832.4

     Navnet hans ble skrevet Johannes Hansen Hoelset i 1781.9

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 168 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640212
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 266.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 18.
 5. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 320.
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 66 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620071
 7. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 113. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470527
 8. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 115. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470528
 9. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 136. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470539
 10. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 203.
 11. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 19.

Hans Syversson på Nørstegard1

M, #14096, (ca. 1711 - 1782)
Far*Syver Eiriksson på Brennjord2 ( - c 1723)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kari Bjørnardsdotter på Nørstegard ( - e 1760)
De hadde ti barn.1 
BarnAnnet navn: Hans Syversson på Brennjord.2
Hans ble født ca. 1711 på Brennjord, Lesja.2
Hans giftet seg i 1734 med Kari Bjørnardsdotter i Bjøkne.1
Han og Kari var selveiere på Nørstegard, Lesja, fra 1737 til 1760. De hadde halve gården.1

Hans døde i 1782.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 320.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 394.
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 66 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620071

Brit Ellevsdotter på Vike1

K, #14097, (1746 - 1795)

Familie

Johans Hansson på Vike (1752 - 1832)
De hadde fem barn.6 
BarnBrit ble født i 1746 på Hoset, Lesja.2
Annet navn: Brit Ellevsdotter på Hoset, nevnt fra 1780 til 1781.3,4,2
Brit trolovet seg den 25. november 1780 i Lesja kirke med Johans Hansson. Forlovere: Bjørnard Hansson i Bjøkne o.a.3
Brit giftet seg den 10. desember 1780 i Lesja kirke med Johans Hansson.5,1
Hun og Johans bodde på Hoset i 1781, antakelig hos hennes bror Knut.4,2
Hun og Johans var brukere på Haugen, Vike, Eresfjord, i 1785. Dattera Kari og hennes mann overtok i 1810.6,7,1

Brit døde i 1795 på Vike, Eresfjord.6

     Navnet hennes ble skrevet Brigith Ellevs Datter Hoelseth i 1780.3

I Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 18) og et par samtidige kilder kalles Brit Ellevsdotter på Vike for Eriksdotter, men det er feil.6

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 168 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640212
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 203.
 3. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 113. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470527
 4. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 136. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470539
 5. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 115. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470528
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 18.
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 19.

Bjørnard Hansson i Bjøkne1,2

M, #14098, (1742 - 1816)
Far*Hans Bjørnardsson i Bjøkne2 (c 1713 - 1794)
Mor*Eli Erlandsdotter i Bjøkne2 (c 1717 - 1782)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megBjørnard ble født i 1742 i Bjøkne, Lesja.2 Han eide i «Øvre», Bjøkne, Lesja, fra 1761. Han tok neppe over driften før i 1770-årene.2
Han var forlover for Johans Hansson og Brit Ellevsdotter på Hoset, som ble trolovet den 25. november 1780 i Lesja kirke.1


Bjørnard døde i 1816 i Lesja.2

     Navnet hans ble skrevet Biønal Hansen Biøchne i 1780.1

Kilder/noter

 1. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 113. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470527
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 228. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#231

Kari Johansdotter på Vike1

K, #14099, (5. oktober 1781 - )
Far*Johans Hansson på Vike2 (1752 - 1832)
Mor*Brit Ellevsdotter på Vike2 (1746 - 1795)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Kari Johansdotter på Hoset.2
Kari ble født den 5. oktober 1781 på Hoset, Lesja.2 Kari ble døpt den 7. oktober 1781 i Lesja kirke.2

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 18.
 2. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 136. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470539

Hans Johansson på Vike1

M, #14100, (1785 - )
Far*Johans Hansson på Vike1 (1752 - 1832)
Mor*Brit Ellevsdotter på Vike1 (1746 - 1795)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Larsdotter på Slenes (1774 - 1850)Hans ble født i 1785 på Vike, Eresfjord.1 Hans ble døpt den 26. februar 1785 i Eresfjord kyrkje. Faddere: Guttorm Knutsson på Vike, Hans Hansson på Reitan og Marit Henriksdotter på Vike o.a.1
Hans fikk barn med Brit Larsdotter på Nauste i 1807.2
Hans fikk barn med en uregistrert person i 1845.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 168 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640212
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 452.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 18.