Anders Hansson på Sandnes1,2,3

M, #13401, (ca. 1706 - 1788)
Far*Hans Matsson på Grebbestad4,5 (c 1661 - 1734)
Mor*Magnhild Olsdotter på Grebbestad6 (c 1669 - 1723)Anders ble født ca. 1706 på Grebbestad, Veøy.7
Han var arving ved skiftet etter Hans Matsson på Grebbestad den 9. juni 1734: 5 daler 3 ort 16 skilling.4

Annet navn: Anders Hansson på Grebbestad, nevnt 1737.4,8
Han var fadder ved dåpen til Ola Olsson i Horsgård den 22. desember 1737 i Veøy kirke.8

Han var selveier på bnr. 4, Indre Sandnes, Veøy, fra 1743 til 1759.9
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Anne Andersdotter på Eide den 23. august 1754.10
Han var verge for Kari Knutsdotter på Sandnes i 1761.1

Anders Hansson på Sandnes solgte 1 pund 12 merker med bygselrett i Botolvgarden, Ytre Mittet, Veøy, den 16. juni 1763 til Pål Olsson. Selgeren hadde fått utlagt jorden som betaling av gjeld ved skiftet etter broren Ola Hansson på Åram. Pål hadde odelsrett og utløste bruket for 30 daler. Vitner: Lars Olsson på Staurset og Knut Bjørnsson på Dale. Skjøtet ble tinglyst samme dag.5
Han var kreditor ved skiftet etter Pål Olsson på Ytre Mittet den 20. januar 1769: 30 daler, pluss 3 daler 2 ort i renter, utlagt i 1 pund 12 merker med bygselrett i Ytre Mittet (33 daler) og skinnfell (2 ort).11
Han lånte ut 35 daler til Knut Olsson Helland den 29. mars 1771 mot pant på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde. Helland pantsatte hus, naust og andre eiendeler. Obligasjonen ble tinglyst 2. september 1771 og avlyst 6. februar 1792.2


Anders døde i 1788 på Indre Sandnes, Veøy, som kårmann.9,12

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 221. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610113
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 278 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650876
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734. EridsFiords Otting, 9. juni.
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 263 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650746
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 357 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640371
 7. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1 140. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1143
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 179, 4. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660297
 9. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 119. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#120
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 277 a–280 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650874
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 501 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660531
 12. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 120. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#121

Anne Persdotter i Bud1

K, #13402, ( - etter 1752)

Familie

Jon Henriksson på Engan (c 1699 - c 1751)Anne giftet seg med Jon Henriksson.1
Hun og Jon bodde i Bud.1
Hun var arving ved skiftet etter Jon Henriksson i Bud den 5. mars 1752: 65 daler 1 ort 22 skilling. Hun fikk også 6–0–4 for utlegg til begravelse og jordfestelse.2
Hun var myndling av Aslak Olsson i Bud i 1752.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 a–54 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650651

Gunnhild Jonsdotter på Engan1,2,3

K, #13403, (1732 - 1759)
Far*Jon Henriksson på Engan4,2 (c 1699 - c 1751)
Mor*Guri Olsdotter på Engan2 ( - c 1743)Gunnhild ble født i 1732.3
Hun var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Valved den 16. oktober 1743: 2 daler 1 ort 17 skilling.2
Hun var myndling av Knut Eriksson på Nora i 1743.2
Hun var arving ved skiftet etter Jon Henriksson i Bud den 5. mars 1752: 10 daler 3 ort 15 skilling. Hun fordret også 2 daler i resterende tjenestelønn.5
Hun var myndling av Ludvig Andersson Lem i 1752.4


Gunnhild døde i 1759 i Voll, av sott.1 Det ble holdt likpreken over henne den 18. mars 1759 i Voll kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 374. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610430
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650322
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 226. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#229
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 a–54 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650651

Aslak Olsson i Bud1

M, #13404, ( - ca. 1759)Han bodde i Bud i 1752.1
Han var verge for Anne Persdotter i Bud i 1752.1


Aslak døde ca. 1759 i Bud.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 711 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651316

Ludvig Andersson Lem1,2,3

M, #13405, (ca. 1673 - oktober 1759)
Far*Anders Kristoffersson Lem3 ( - 1723)Ludvig ble født ca. 1673.1 Han studerte.3
Han var debitor ved skiftet etter Anders Olsson på Vollan den 8. september 1723: 10 daler.4
Gjertrud Andersdotter ble den 28. april 1745 på Veblungsnes, Grytten, tiltalt for tredje gangs leiermål. Ludvig Andersson Lem var hennes forsvarer, men møtte ikke grunnet sykdom. Retten spurte om Gjertrud antok dette som sitt verneting (Romsdal), og hun svarte at det var like godt hvor hun ble dømt. Hun visste heller ikke noe å si til sitt forsvar. Neste morgen ble Gjertrud dømt til 6 års straffarbeid.5,6
Han var forlover for Ola Jakobsson på Ora og Guri Eriksdotter på Åndal, som ble trolovet den 16. juni 1745.7

Han var bruker på Nes, Grytten, i 1749. Bruket var på 4 våger.8
Han var verge for Gunnhild Jonsdotter i 1752.9
Ludvig auksjonerte bort 1 våg (med bygselrett) i Hansgarden, Ner-Bø i Måndalen, Voll, den 24. mai 1754 til Hans Ingebrigtsson i .10,11

Ludvig døde i oktober 1759 i Grytten, av alderdom.1,3 Det ble holdt likpreken over ham den 10. oktober 1759.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 381. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610434
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 283 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640298
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 500. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=507
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 283 a–284 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640297
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 132 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400589
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 132 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400590
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 126, 16. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610356
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, hovedlegdsrulle. 27. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690327
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652
 10. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 153 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650633
 11. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 585. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#588

Ola Olsson på Løvollen1

M, #13406, (ca. 1715 - 1784)Ola ble født ca. 1715.2
Annet navn: Ola Olsson i Saltkjelsvika, nevnt 1748.3 Han var soldat i 1748.3
Han var bruker på Nedste-Løvollen, Løvollen, Vestnes, fra 1748. Sønnen fikk skjøte i 1780, tinglyst året etter.2,1
Han var verge for Ola Alvsson i 1752.4
Ola Olsson på Løvollen var skredder i 1755.2

Ola døde i 1784.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Saltkielvig i 1748.3

     Kari Olsdotter og Ola Olsson på Løvollen kan ha vært søsken.

     Ola Olsson på Løvollen og Alv Olsson kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 491. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041097
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 549. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=552
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 306. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660362
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652

Alv Olsson1,2

M, #13407, ( - etter 1780)

Familie

Anne Jonsdotter (1727 - c 1751)
Ett barn levde i 1752.4,2,5 
BarnAlv giftet seg med Anne Jonsdotter.2
Han og Anne bodde i Bud i 1750.1

Alv døde etter 1780.3

     Ola Olsson på Løvollen og Alv Olsson kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S1334] Bud mini. 1739–66: fol. 43 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911680320
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 54 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650653
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 520 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670526
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026

Guri Olsdotter på Engan1

K, #13408, ( - ca. 1743)

Familie

Jon Henriksson på Engan (c 1699 - c 1751)
Sju barn er nevnt i skifter.2,4,5 
BarnGuri giftet seg med Jon Henriksson på Engan.2
Annet navn: Guri Olsdotter på Valved, nevnt 1743 (post mortem).2

Guri døde ca. 1743 på Heimstengan, Valved, Voll.2,1 Det ble holdt skifte etter henne den 16. oktober 1743. Kreditorer: Ildri Henriksdotter på Sandnes og Anders Gjertsson Heiberg. Arvinger: Jon Henriksson, Ingebjørg Jonsdotter, Brit Jonsdotter, Anne Jonsdotter, Kari Jonsdotter, Gunnhild Jonsdotter, Guri Jonsdotter og Marit Jonsdotter. Aktiva: 39 daler 2 ort. Passiva: 5 daler 1 ort 22 skilling. Arv: 34–0–2.2

Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 225) var Jon Henriksson og Guri Olsdotter på Engan også foreldre til den Brit Jonsdotter (født ca. 1722) som overtok gården, men det kan ikke stemme.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#228
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650322
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 226. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#229
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026

Kari Jonsdotter på Engan1,2

K, #13409, (1729 - før 1752)
Far*Jon Henriksson på Engan1 (c 1699 - c 1751)
Mor*Guri Olsdotter på Engan1 ( - c 1743)Kari ble født i 1729.2
Hun var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Valved den 16. oktober 1743: 2 daler 1 ort 17 skilling.1


Kari døde før 1752, uten barn.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650322
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 226. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#229
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652

Isak Knutsson på Sandnes1,2,3

M, #13410, (1730 - 1801)

Familie

Kari Knutsdotter på Sandnes (c 1739 - 1823)
De hadde ikke barn.3 Annet navn: Isak Knutsson på Ottestad.4
Isak ble født i 1730 på Ottestad, Veøy.4
Isak Knutsson kjøpte 2 pund 6 merker (med bygselrett) på bnr. 2, Indre Sandnes, Veøy, den 4. januar 1762 av Ola Andersson på Reiten, Børre Olsson på Nora, Jakob Knutsson på Gjerde og Jakob Henriksson på Hovde. Kjøpesum: 60 daler. Selgerne handlet på vegne av seg selv og sine medarvinger (eller koner). Isak aktet å gifte seg med enka på bruket, Kari Knutsdotter, som også eide 2 pund 6 merker. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.1
Isak giftet seg i 1762 med Kari Knutsdotter på Sandnes.3,1
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Toresdotter i Torvika den 1. mars 1775: 1 ort 4 skilling.5


Isak døde i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 250 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650733
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 105 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670108
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 112. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#113
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 785. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#786
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 105 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670107

Bård Olsson i Øver-Bø1,2

M, #13411, (ca. 1691 - 1765)
Far*Ola Bårdsson på Berill3,1,4 (c 1662 - 1738)
Mor*Marit Andersdotter på Berill2,4 (c 1661 - 1744)

Familie

Hallfrid Hallsteinsdotter i Øver-Bø (c 1684 - 1750)
De hadde ett barn.5 
BarnAnnet navn: Bård Olsson på Berill.3,4
Bård ble født ca. 1691.3,4 Han bodde hos Ola Bårdsson og Marit Andersdotter i Nystauå, Berill, Voll, i 1701.4,3
Bård giftet seg med Hallfrid Hallsteinsdotter i Øver-Bø.5
Bård Olsson kjøpte på bnr. 2, Øver-Bø i Innfjorden, Voll, i 1723 av Erik Must og Morten Vium.5
Ola Olsson bodde i Øver-Bø i Innfjorden, Voll, i 1740, antakelig hos broren Bård Olsson.1

Bård Olsson i Øver-Bø, Anders Olsson på Engan, Ola Olsson i Øver-Bø og Jakob Henriksson på Hovde solgte 2 pund odelsjord (med bygselrett) i Nystauå den 26. oktober 1740 til Erik Olsson. Jakob solgte på sin kones vegne. Kjøpesum: 24 daler pluss 2 daler til Bård for løsningsretten.1,4
Han var arving ved skiftet etter Erik Olsson på Berill den 8. oktober 1743: 8 daler 2 skilling, utlagt blant annet i 5,3 mark i Berill (2 daler 2 ort 16 skilling).6

Annet navn: Bård Olsson i Bø, nevnt fra 1744 til 1751.7,8 Bård Olsson i Bø var stevningsmann i Voll i 1744.7
Han var verge for Ola Jakobsson på Hovde i 1751.8


Bård døde i 1765 i Voll.5

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 155 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-149
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 301 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650319
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 238, Berrild. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282132
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 104. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#107
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 301 a–302 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650319
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400571
 8. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 11.9.1751.

Brit Olsdotter på Hovde1,2

K, #13412, (ca. 1707 - 1749)
Far*Ola Bårdsson på Berill3,4 (c 1662 - 1738)
Mor*Marit Andersdotter på Berill1,3 (c 1661 - 1744)Annet navn: Brit Olsdotter på Berill.3
Brit ble født ca. 1707 på Berill, Voll.3
Brit giftet seg i 1733 med Jakob Henriksson på Engan.2
Hun og Jakob var selveiere på bnr. 2, Øvre Hovde, Voll, fra 1734. Skyld: 2 våger 2 pund. Sønnen Ola fikk skjøte på halve bruket i 1754 og resten i 1766.2,5,6,7
Bård Olsson i Øver-Bø, Anders Olsson på Engan, Ola Olsson i Øver-Bø og Jakob Henriksson på Hovde solgte 2 pund odelsjord (med bygselrett) i Nystauå, Berill, Voll, den 26. oktober 1740 til Erik Olsson. Jakob solgte på sin kones vegne. Kjøpesum: 24 daler pluss 2 daler til Bård for løsningsretten.4,3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Olsson på Berill den 8. oktober 1743: 4 daler 1 skilling, utlagt blant annet i 2,7 mark i Berill. Hun fordret også 7 skilling.8


Brit døde i 1749 på Øvre Hovde, Voll.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 301 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650319
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 354. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#357
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.
 4. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 155 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-149
 5. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: legdsnr. 105. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690205
 6. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 116. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690205
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 355. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#358
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 301 a–302 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650319

Erik Olsson på Berill1,2,3,4

M, #13413, (ca. 1702 - 1743)
Far*Ola Bårdsson på Berill4,5 (c 1662 - 1738)
Mor*Marit Andersdotter på Berill6,4 (c 1661 - 1744)

Familie

Mali Olsdotter i Innfjords-Bø
De hadde ett barn.4 Erik ble født ca. 1702 på Berill, Voll. Ifølge ministerialboka døde han 48 år gammel i 1743, men Erik står ikke blant brødrene i manntallet fra 1701.4,3,7
Han var fadder ved dåpen til Lars Olsson på Berill den 9. juli 1729.1
Han var fadder ved dåpen til Marit Olsdotter på Berill den 24. april 1735 i Grytten kirke.8

Erik trolovet seg den 19. mai 1739 i Tresfjord kyrkje med Mali Olsdotter på Sylte, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Jakob Henriksson på Hovde og Mats Ellingsson på Sylte.2
Erik giftet seg den 14. juni 1739 i Tresfjord kyrkje med Mali Olsdotter på Sylte.9,4
Erik Olsson kjøpte 2 pund odelsjord (med bygselrett) i Nystauå, Berill, Voll, den 26. oktober 1740 av Bård Olsson i Øver-Bø, Anders Olsson på Engan, Ola Olsson i Øver-Bø og Jakob Henriksson på Hovde. Jakob solgte på sin kones vegne. Kjøpesum: 24 daler pluss 2 daler til Bård for løsningsretten.5,4

Erik døde i 1743 på Berill.3,4 Det ble holdt skifte etter ham den 8. oktober 1743. Kreditorer: Tosten Rasmusson på Stokke o.a. Arvinger: Mali Olsdotter, Marit Andersdotter, Bård Olsson i Øver-Bø, Anders Olsson på Engan, Ola Olsson og Brit Olsdotter på Hovde. I boet var blant annet 2 pund i Berill (24 daler) og tre religiøse bøker. Aktiva: 94 daler 1 ort 10 skilling. Passiva: 22–0–5. Arv: 72–1–5.10 Det ble holdt likpreken over ham den 1. desember 1743 i Voll kirke.3

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 25. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610305
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 197. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660306
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 110. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610348
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 155 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-149
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 301 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650319
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 238, Berrild. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282132
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 56. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610321
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 198. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660307
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 301 a–302 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650319

Mali Olsdotter i Innfjords-Bø1

K, #13414
Far-?*Ola Eriksson på Sylte (c 1667 - 1750); trolig1,2
Mor-?*Marit Ellingsdotter på Sylte ( - e 1714); trolig1,2
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Erik Olsson på Berill (c 1702 - 1743)
De hadde ett barn.6 

Familie 2

Anders Arnesson i Innfjords-Bø (c 1713 - 1761)
De hadde ett barn.1,10 Annet navn: Mali Olsdotter på Sylte, nevnt 1739 (og igjen i 1744).3,4,5
Mali trolovet seg den 19. mai 1739 i Tresfjord kyrkje med Erik Olsson på Berill, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Jakob Henriksson på Hovde og Mats Ellingsson på Sylte.4
Mali giftet seg den 14. juni 1739 i Tresfjord kyrkje med Erik Olsson på Berill.3,6
Annet navn: Mali Olsdotter på Berill.7,6
Hun var arving ved skiftet etter Erik Olsson på Berill den 8. oktober 1743: 36 daler 14 skilling, utlagt blant annet i 1 pund i Berill (12 daler). Hun fordret også 4 daler i festegave.8

Mali trolovet seg den 24. oktober 1744 i Voll kirke med Anders Arnesson på Hovde.5
Mali giftet seg den 17. januar 1745 i Voll kirke med Anders Arnesson på Hovde.9
Hun og Anders var brukere i Bårdgarden, Ner-Bø i Innfjorden, Voll, til 1761. Etter hans død drev hun videre til sønnen overtok.10
Hun var arving ved skiftet etter Anders Arnesson i Innfjords-Bø den 12. mars 1764.11
Hun var myndling av Elling Olsson på Sylte i 1764.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 198 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660219
 2. [S77] Tresfjord I: s. 282. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#285
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 198. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660307
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 197. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660306
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 119. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610352
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 301 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650319
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 301 a–302 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650319
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 120. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610353
 10. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 127. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#130
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 198 b–199 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660219

Marit Andersdotter på Berill1,2,3

K, #13415, (ca. 1661 - 1744)

Familie

Ola Bårdsson på Berill (c 1662 - 1738)
De hadde fem barn.4,2 
BarnMarit ble født ca. 1661.1
Marit giftet seg med Ola Bårdsson på Berill.3
Hun og Ola var brukere i Nystauå, Berill, Voll, i 1701. Bård Olsson, Anders Olsson og Ola Olsson bodde også der. Han hadde overtatt etter foreldrene, men fikk skjøte først rundt 1710. Etter Olas død tok sønnen Erik over bruket.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Erik Olsson på Berill den 8. oktober 1743: 8 daler 2 skilling, utlagt blant annet i 5,3 mark i Berill (2 daler 2 ort 16 skilling). Marith Berild fordret også 1–2–16.6


Marit døde i 1744 på Berill, Voll.1 Det ble holdt likpreken over henne den 6. desember 1744 i Voll kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 120. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610353
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 301 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650319
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 189.
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 238, Berrild. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282132
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 301 a–302 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650319

Anders Arnesson i Innfjords-Bø1,2

M, #13416, (ca. 1713 - 1761)
Far*Arne Hovde3 ( - 1730)

Familie

Mali Olsdotter i Innfjords-Bø
De hadde ett barn.2,4 Anders ble født ca. 1713.1,4
Anders fikk barn med en uregistrert person i 1739. Ifølge Bygdaboka for Voll giftet han seg med barnemora, men det stemmer ikke.4,5
Annet navn: Anders Arnesson på Hovde, nevnt fra 1744 til 1745.5,6 Han var soldat iallfall fra 1744 til 1745.5,6
Anders trolovet seg den 24. oktober 1744 i Voll kirke med Mali Olsdotter på Sylte.5
Anders giftet seg den 17. januar 1745 i Voll kirke med Mali Olsdotter.7
Han og Mali var brukere i Bårdgarden, Ner-Bø i Innfjorden, Voll, til 1761. Etter hans død drev hun videre til sønnen overtok.4

Anders døde i 1761, av sott, på hjemreise fra Bud.1 Det ble holdt likpreken over ham den 12. april 1761 i Voll kirke.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 12. mars 1764. Arvinger: Mali Olsdotter o.a. Aktiva: 45 daler 2 ort 12 skilling. Passiva: 27–2–12. Arv: 18 daler.8

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 403. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610445
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 198 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660219
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 349. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#352
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 127. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#130
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 119. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610352
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 122. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610354
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 120. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610353
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 198 b–199 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660219

Arne på Hovde1,2

M, #13417, ( - 1730)

Familie

De hadde iallfall sju barn.2 
BarnHan var bruker på Øvre Hovde, Voll, i 1711. De drev halve gården.2,3

Arne døde i 1730 på Øvre Hovde.1 Det ble holdt likpreken over ham den 13. mai 1730 i Voll kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 29. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610307
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 349. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#352
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 348. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#351

Elling Olsson på Sylte1

M, #13418, (ca. 1701 - 1773)
Far*Ola Eriksson på Sylte2 (c 1667 - 1750)
Mor*Marit Ellingsdotter på Sylte2 ( - e 1714)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megElling ble født ca. 1701 på Kyrkjesylte, Tresfjord.2
Han var bruker på bnr. 9, Kyrkjesylte, Tresfjord, fra 1743 til 1773.3
Annet navn: Elling Olsson på Kyrkjesylte, nevnt 1751.4,3
Han var forlover for Fredrik Sjurdsson i Fagervikan og Ågot Andersdotter på Kyrkjesylte, som ble trolovet den 20. november 1751 i Tresfjord kyrkje.4
Han var verge for Mali Olsdotter i Innfjords-Bø i 1764.1


Elling døde i 1773 på Kyrkjesylte.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 198 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660219
 2. [S77] Tresfjord I: s. 282. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#285
 3. [S77] Tresfjord I: s. 283. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#286
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 345. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660382

Marit Jonsdotter på Berill1,2,3

K, #13419, (ca. 1686 - 1763)
Far-?*Jon Jonsson på Berill ( - f 1698); trolig4
Mor*Siri Ellingsdotter på Berill3,4 ( - 1726)

Familie

Erik Eriksson på Berill (c 1691 - c 1718)
To barn levde i 1719.1 
BarnMarit ble født ca. 1686.2
Marit giftet seg med Erik Eriksson.1,5
Hun og Erik var brukere i Storstauå, Berill, Voll.5
Hun var arving ved skiftet etter Erik Eriksson på Berill den 24. april 1719: 36 daler 3 ort 20 skilling, utlagt blant annet i 1 pund (med bygselrett) i Berill (12 daler).6


Marit døde i 1763 på Berill, Voll, av alderdom.2 Det ble holdt likpreken over henne den 6. november 1763 i Voll kirke.2

Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 190) ser det ut til at Ola Olsson på Berill først var gift med Marit Jonsdotter på Berill, men det kan ikke stemme.7

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 69 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640083
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 435. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610462
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 409 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640423
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 200. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#203
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 195. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#198
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 69 b–70 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640083
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.

Brit Styrkårsdotter på Berill1,2,3,4

K, #13420, ( - 1732)

Familie

Ola Olsson på Berill (c 1697 - 1761)
De hadde ikke barn.4 Brit trolovet seg den 17. juni 1730 på Grytten prestegård med Ola Olsson på Berill. Forlovere: Ola Bårdsson på Berill o.a.5
Brit giftet seg den 28. desember 1730 med Ola Olsson på Berill.3

Brit døde i 1732 på Berill, Voll.2 Det ble holdt likpreken over henne den 3. mai 1732 i Voll kirke.2

Kilder/noter

 1. I Bygdaboka for Voll kalles hun Brit Størkersd. Valved.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 39. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610312
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 32. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610309
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610308

Marit Andersdotter på Berill1,2,3

K, #13421, ( - etter 1764)

Familie

Ola Olsson på Berill (c 1697 - 1761)
De hadde ett barn.3 
BarnHennes hjemsted var i Grytten.3
Marit trolovet seg den 24. oktober 1734 i Grytten kirke med Ola Olsson på Berill.4
Marit giftet seg den 28. november 1734 i Kors kirke, Grytten, med Ola Olsson på Berill.2 I manntallet av 1762 står Marit Andersdotter hos Tosten Andersson og Marit Olsdotter i Nystauå, Berill, Voll. Hun bodde fremdeles hos dem i 1764.1,5

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten prestegjeld [2], mnr. 384. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041223
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 53. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610319
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 52. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610319
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 384. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050061

Erik Eriksson på Berill1,2

M, #13422, (ca. 1691 - ca. 1718)
Far-?*Erik Einarsson på Voll ( - e 1711); trolig3,1

Familie

Marit Jonsdotter på Berill (c 1686 - 1763)
To barn levde i 1719.1 
BarnErik ble trolig født ca. 1691 på Voll, Voll. Ifølge Bygdaboka for Voll var han fra Berill, men det kan være en kortslutning.3
Erik giftet seg med Marit Jonsdotter på Berill.1,2
Han og Marit var brukere i Storstauå, Berill, Voll.2

Erik døde ca. 1718 på Berill, Voll.1 Det ble holdt skifte etter ham den 24. april 1719. Arvinger: Marit Jonsdotter, Erik Eriksson og Jon Eriksson. I boet var blant annet 2 pund (med bygselrett) i Berill (24 daler). Aktiva: 74 daler 2 ort. Passiva: 2 ort 8 skilling. Arv: 73 daler 3 ort 16 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 69 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640083
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 195. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#198
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 438. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#441
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 69 b–70 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640083

Jon Eriksson på Berill1

M, #13423, (ca. 1718 - )
Far*Erik Eriksson på Berill1 (c 1691 - c 1718)
Mor*Marit Jonsdotter på Berill1 (c 1686 - 1763)

Familie

Hilde Eriksdotter på Voll (c 1722 - )Jon ble født ca. 1718.2
Han var arving ved skiftet etter Erik Eriksson på Berill den 24. april 1719: 18 daler 1 ort 22 skilling, utlagt blant annet i 12 merker (med bygselrett) i Berill (6 daler).3
Han var myndling av Ola Eriksson på Voll fra 1719.1

Jon giftet seg i 1748 med Hilde Eriksdotter på Voll.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 69 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640083
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 195. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#198
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 69 b–70 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640083
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 459. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#462

Erik Einarsson på Voll1

M, #13424, ( - etter 1711)

Familie

Han hadde iallfall tre barn.1 
BarnHan var bruker i Storstauå, Voll, Voll, fra 1687 til 1711.1 En Erik på Voll eide i Storstauå, Berill, Voll, i 1695.2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 438. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#441
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 451. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#454
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 69 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640083

Ola Eriksson på Voll1,2

M, #13425, (ca. 1680 - )
Far*Erik Einarsson på Voll2 ( - e 1711)Ola ble født ca. 1680.2
Han var verge for Jon Eriksson på Berill fra 1719.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 69 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640083
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 438. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#441

Marit Olsdotter på Berill1,2,3

K, #13426, (1735 - )
Far*Ola Olsson på Berill2,3,4 (c 1697 - 1761)
Mor*Marit Andersdotter på Berill3 ( - e 1764)

Familie

Tosten Andersson på Berill (c 1736 - )Marit ble født i 1735 på Berill, Voll.2,3 Marit ble døpt den 24. april 1735 i Grytten kirke. Faddere: Erik Olsson på Berill o.a.2
Marit giftet seg i 1758 med Tosten Andersson på Alstad.1,3
I manntallet av 1762 står hun og Tosten som selveiere i Nystauå, Berill, Voll. Marit Andersdotter var også der. Hun bodde fremdeles hos dem i 1764.1,5
Hun og Tosten var brukere på Fremstengan, Engan, Voll, fra ca. 1768. De drev gården til slutten av 1770-årene.6,7

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten prestegjeld [2], mnr. 384. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041223
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 56. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610321
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 189 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650671
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 384. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050061
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 191. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#194
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 216. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#219

Tosten Andersson på Berill1,2,3

M, #13427, (ca. 1736 - )
Far*Anders Olsson på Alstad4 (c 1689 - 1770)
Mor*Inger Ivarsdotter på Alstad4 (c 1710 - 1782)

Familie

Marit Olsdotter på Berill (1735 - )Annet navn: Tosten Andersson på Alstad.4,3
Tosten ble født ca. 1736.4
Tosten giftet seg i 1758 med Marit Olsdotter på Berill.1,3
Tosten Andersson kjøpte 2 pund (med bygselrett) i Nystauå, Berill, Voll, den 10. juli 1758 av Ola Olsson på Berill. Kjøpesum: 50 daler. Skjøtet ble tinglyst 13. juli.2,5,3
Tosten Andersson kjøpte odelsretten i Nystauå den 10. juli 1758 av Jakob Bårdsson i Øver-Bø. Kjøpesum: 26 daler. Salget ble tinglyst samme dag som skjøtet.5
I manntallet av 1762 står han og Marit som selveiere i Nystauå. Marit Andersdotter var også der. Hun bodde fremdeles hos dem i 1764.1,6
Han og Marit var brukere på Fremstengan, Engan, Voll, fra ca. 1768. De drev gården til slutten av 1770-årene.7,8

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten prestegjeld [2], mnr. 384. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041223
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 189 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650671
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.
 4. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 19. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#30
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650671
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 384. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050061
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 191. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#194
 8. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 216. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#219

Jakob Bårdsson i Øver-Bø1,2

M, #13428, (ca. 1720 - 1768)
Far*Bård Olsson i Øver-Bø2 (c 1691 - 1765)
Mor*Hallfrid Hallsteinsdotter i Øver-Bø2 (c 1684 - 1750)
4-menning 9 ganger forskjøvet til megJakob ble født ca. 1720.2
Han var bruker på bnr. 2, Øver-Bø i Innfjorden, Voll.2
Han bevitnet at Ola Olsson på Berill solgte 2 pund (med bygselrett) i Nystauå, Berill, Voll, den 10. juli 1758 til Tosten Andersson.3,1,4

Jakob Bårdsson i Øver-Bø solgte odelsretten i Nystauå den 10. juli 1758 til Tosten Andersson. Kjøpesum: 26 daler. Salget ble tinglyst samme dag som skjøtet.1

Jakob døde i 1768 i Øver-Bø i Innfjorden, Voll.2

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650671
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 104. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#107
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 189 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650671
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.

Ola Olsson på Berill1,2,3,4

M, #13429, (ca. 1705 - etter 1776)

Familie

Marit Olsdotter på Berill ( - f 1774)
De var trolig gift. Han hadde ett barn.2 
BarnOla ble født ca. 1705.1
Ola giftet seg trolig med Marit Olsdotter.5
Han var bruker i Nystauå, Berill, Voll, iallfall fra 1748 til 1749. Skyld: 2 pund. Han hadde tilsynelatende overtatt etter Erik Olsson (s.d.).1,6,7
Han var forlover for Lars Olsson på Berill og Brit Persdotter på Engan, som ble trolovet den 16. mai 1752 i Grytten kirke.8
I manntallet av 1762 står Ola Olsson hos Erik Olsson i Ithlestauå, Berill, Voll.5
Han var debitor ved skiftet etter Ingeleiv Eriksdotter i Ner-Bø den 30. januar 1776: 1 ort.9


     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Bærild i 1749.1

I Bygdaboka for Voll II er navnebrødrene Ola Olsson på Berill, Ola Olsson på Berill og Ola Olsson på Berill delvis forvekslet.

Kilder/noter

 1. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: 2. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690444
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 22 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/24/
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 25. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610305
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 198 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670201
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten prestegjeld [2], mnr. 384. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041223
 6. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: 102. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690204
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 192. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610389
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 a–201 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670199

Erik Olsson på Berill1,2,3,4,5

M, #13430, (ca. 1722 - )
Far*Ola Olsson på Berill5 (c 1697 - 1761)
Mor-?*Gjøri Berill ( - 1730); kanskje

Familie

De hadde fem barn (ifølge mønstringsrullen fra 1756 hadde de fire barn allerede da, men det ser ikke ut til å stemme).6,3 Erik ble født ca. 1722 på Berill, Voll.3,2 Ola Olsson på Berill, Erik Olsson på Berill og Nils Olsson på Berill ble konfirmert den 19. april 1739 i Grytten kirke.4 Erik Olsson på Berill ble innrullert i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1745. Han var grenader i 1756.2,3
Han var selveier i Ithlestauå, Berill, Voll, fra 1751.5,3
Erik giftet seg i 1752 med en uregistrert person.6
Han var fadder ved dåpen til Erik Olsson på Griset den 7. januar 1759 i Grytten kirke.1
I manntallet av 1762 står Erik og kona som selveiere i Ithlestauå. Ola Olsson og Marit Olsdotter var også der.7

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 372. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610429
 2. [S1203] Vestnesiske rulle 1746: nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690131
 3. [S1502] Vestnesiske mønstringsrulle 1756: nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700350
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 80. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610333
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 200. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#203
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 201. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#204
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten prestegjeld [2], mnr. 384. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041223

Marit Olsdotter på Berill1

K, #13431, ( - før 1774)

Familie

Ola Olsson på Berill (c 1705 - e 1776)
De var trolig gift. Han hadde ett barn.3 
BarnMarit giftet seg trolig med Ola Olsson.1
Etter barnefødsel ble Ole Olsen Berilds [qvinde] innledet i Voll kirke den 14. august 1729.2
I manntallet av 1762 står Marit Olsdotter hos Erik Olsson i Ithlestauå, Berill, Voll.1

Marit døde trolig før 1774.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten prestegjeld [2], mnr. 384. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041223
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610306
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 22 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/24/

Erik Olsson på Griset1

M, #13432, (1758 - )
Far*Ola Olsson på Griset1,2 (c 1720 - 1798)
Mor*Kari Ivarsdotter på Griset2 (c 1721 - 1802)Erik ble født i 1758 på Griset, Voll.1 Erik ble døpt den 7. januar 1759 i Grytten kirke. Faddere: Erik Olsson på Berill o.a.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 372. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610429
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 28. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#31

Nils Olsson på Berill1

M, #13433, ( - etter 1739)
Far-?*Ola Olsson på Berill (c 1697 - 1761); trolig
Mor-?*Gjøri Berill ( - 1730); kanskjeOla Olsson på Berill, Erik Olsson på Berill og Nils Olsson på Berill ble konfirmert den 19. april 1739 i Grytten kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 80. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610333

Kari Jonsdotter på Stokke1,2

K, #13434, (ca. 1668 - 1743)

Familie 1

Ivar Ottarsson på Stokke (c 1665 - c 1714)
Fem barn levde i 1714.1,6 
Barn

Familie 2

Tosten Rasmusson på Stokke (c 1685 - c 1744)
De hadde ikke barn.9,4 Kari ble født ca. 1668. Hun skal ha vært 78 år i 1743, men var nok noen år yngre.3 Hennes hjemsted var i Valldal, Norddal.4
Kari giftet seg med Ivar Ottarsson.1 Kari og Ivar var brukere på Stokke, Voll, i 1711. Ei Britte (kanskje hans søster Brita Ottarsdotter den yngre) bodde også der. Kari drev gården videre med sin neste mann.5,4,6
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Ottarsson på Stokke den 23. juli 1714.1

Kari giftet seg med Tosten Rasmusson på Muri.2,3
Hun og Tosten var brukere på Stokke i 1719. De hadde overtatt etter hennes forrige mann.4,7

Kari døde i 1743 på Stokke.3 Det ble holdt likpreken over henne den 7. april 1743 i Voll kirke.3
Hennes arvinger var kreditorer ved skiftet etter Tosten Rasmusson på Stokke den 6. februar 1744: 12 daler 2 ort 22 skilling i resterende arv.8

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting, 23. juli.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 326 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650344
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 105. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610345
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 267. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#270
 5. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Woldz-[Otting], Stoche.
 6. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206
 7. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Voltz Otting, 16. mai.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343

Jon Ivarsson på Stokke1

M, #13435, ( - før 1734)
Far*Ivar Ottarsson på Stokke1 (c 1665 - c 1714)
Mor*Kari Jonsdotter på Stokke1 (c 1668 - 1743)Han var arving ved skiftet etter Ivar Ottarsson på Stokke den 23. juli 1714.1


Jon døde før 1734.2

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting, 23. juli.
 2. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206

Rasmus Ingebrigtsson på Muri1,2,3

M, #13436, (ca. 1636 - )

Familie

Sju barn er nevnt i et skifte.5 
BarnRasmus ble født ca. 1636.2,1
Han var bruker på bnr. 1, Muri, Norddal, i 1660.1
Han var bruker på Muri, Norddal, i 1701. Arne Rasmusson bodde også der. Rasmus drev fremdeles i 1705.2,1
Han var kreditor ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 1 mark 2 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 494. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#29
 2. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 92, Muurie. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281057
 3. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680250
 4. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343

Ingebrigt Rasmusson på Muri1,2

M, #13437, (ca. 1675 - )
Far*Rasmus Ingebrigtsson på Muri1,2 (c 1636 - )Ingebrigt ble født ca. 1675 på Muri, Norddal.1,2 Han oppholdt seg i Opplandene i 1701.1
Avdødes bror Rasmus Ingebrets: (sic) var arving ved skiftet etter Tosten Rasmusson på Stokke den 6. februar 1744: 13 daler 1 ort 23 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 92, Muurie. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281057
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 494. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#29
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343

Anders Rasmusson på Muri1

M, #13438, ( - etter 1744)
Far*Rasmus Ingebrigtsson på Muri1 (c 1636 - )Han var arving ved skiftet etter Tosten Rasmusson på Stokke den 6. februar 1744: 13 daler 1 ort 23 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343

Arne Rasmusson på Muri1,2,3

M, #13439, (ca. 1677 - )
Far*Rasmus Ingebrigtsson på Muri1,3 (c 1636 - )Arne ble født ca. 1677 på Muri, Norddal.1 Han bodde hos Rasmus Ingebrigtsson på Muri i 1701.1,4
Han var kreditor ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 15 skilling.5
Han var arving ved skiftet etter Tosten Rasmusson på Stokke den 6. februar 1744: 13 daler 1 ort 23 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 92, Muurie. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281057
 2. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 494. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#29
 5. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343

Mons Rasmusson på Muri1,2

M, #13440, (ca. 1679 - )
Far*Rasmus Ingebrigtsson på Muri1 (c 1636 - )Mons ble født ca. 1679 på Muri, Norddal.1,3
Han ble kalt Mons Valldal, nevnt 1701.3 Mons tjente på Sletta, Grytten, i 1701.1,3
Han var arving ved skiftet etter Tosten Rasmusson på Stokke den 6. februar 1744: 13 daler 1 ort 23 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 92, Muurie. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281057
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 251, Slette. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282138
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343

Jakob Rasmusson på Muri1

M, #13441, ( - etter 1744)
Far*Rasmus Ingebrigtsson på Muri1 (c 1636 - )Han var arving ved skiftet etter Tosten Rasmusson på Stokke den 6. februar 1744: 13 daler 1 ort 23 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343

(?) Rasmusdotter

K, #13442, ( - før 1744)
Far*Rasmus Ingebrigtsson på Muri1 (c 1636 - )

Familie

Ett barn levde i 1744.1 
BarnHun døde før 1744.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343

Mari Larsdotter1

K, #13443, ( - etter 1744)
Mor*(?) Rasmusdotter1 ( - f 1744)Hun var arving ved skiftet etter Tosten Rasmusson på Stokke den 6. februar 1744: 6 daler 2 ort 23 skilling.2
Hun var myndling av Per Larsson på Døvingen i 1744.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343

Per Larsson på Døvingen1,2

M, #13444, (ca. 1720 - 1766)Per ble født ca. 1720.1
Han bodde på Døvingen, Norddal, i 1744.2
Han var verge for Mari Larsdotter i 1744.2


Per døde i 1766 på Døvingen.1 Han ble jordfestet den 9. februar 1766.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Larsen Døvigen i 1744.2

Kilder/noter

 1. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. [45]. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640524
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343

Ola Jakobsson på Øvstedalen1,2

M, #13445, (ca. 1648 - 1728)
Far*Jakob Bjørnsson på Øvstedalen3 (c 1605 - c 1686)
Søskenbarn 11 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kona levde i 1715.1 Ola ble født ca. 1648 på Øvstedalen, Tresfjord.2
Han ble kalt Stor-Ola, nevnt 1664.4
Han var bruker på bnr. 11, Øvstedalen, Tresfjord, fra 1693 til 1728.2 Ola Jakobsson på Øvstedalen, Sjurd Jakobsson på Rypdal, Knut Jakobsson på Skeidsvoll, Per Einarsson på Voll og Hallstein Nilsson i Øver-Bø o.a. solgte ½ våg odelsjord (uten bygselrett) på Sætra, Grytten, i 1698 til Nils Jørnsson på Flatmark. Per og Hallstein handlet på vegne av sine koner, som sammen med søsknene hadde arvet jorden etter faren. Kjøpesum: 18 daler.3
Ola Jakobsson på Øvstedalen kjøpte arvet odelsjord på bnr. 11 den 12. desember 1715 av Børre Mikkelsson på Alstad, Ingebrigt Olsson i Hatlen, Tore Olsson på Hallvardsætra, Jakob Hallsteinsson og Per Einarsson på Voll. Børre, Ingebrigt og Tore solgte 8¼ mark hver på vegne av sine koner, Jakob solgte også 8¼ mark, og Per overdrog like mye (konas del) mot 16 mark i Grøtta, Åsen og Moa. Ola og kona eide fra før 2 pund 1½ mark arvegods og etter kjøpet 1 våg 18¾ mark (med bygselrett) i Øvstedalen. Skjøtet ble tinglyst 24. juli 1716.1,5

Ola døde i 1728 på Øvstedalen.2

     Navnet hans ble skrevet Olle Jacobsen øverstedal i 1715.1

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650127
 2. [S77] Tresfjord I: s. 434. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#437
 3. [S77] Tresfjord I: s. 433.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 432.
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650128

Sjurd Jakobsson på Rypdal1

M, #13446, (ca. 1663 - 1743)
Far*Jakob Bjørnsson på Øvstedalen2 (c 1605 - c 1686)
Søskenbarn 11 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han hadde iallfall to barn.1 
BarnAnnet navn: Sjurd Jakobsson på Øvstedalen.2
Sjurd ble født ca. 1663 på Øvstedalen, Tresfjord.1
Ola Jakobsson på Øvstedalen, Sjurd Jakobsson på Rypdal, Knut Jakobsson på Skeidsvoll, Per Einarsson på Voll og Hallstein Nilsson i Øver-Bø solgte ½ våg odelsjord (uten bygselrett) på Sætra, Grytten, i 1698 til Nils Jørnsson på Flatmark. Per og Hallstein handlet på vegne av sine koner, som sammen med søsknene hadde arvet jorden etter faren. Kjøpesum: 18 daler.2
Han var bruker på bnr. 3, Rypdal, Tresfjord, i 1698. Han drev fremdeles bruket i 1739, men dattera Kari og mannen hadde overtatt i 1742.1

Sjurd døde i 1743 på Rypdal, Tresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 331. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#334
 2. [S77] Tresfjord I: s. 433.

Magnhild Jakobsdotter på Voll1

K, #13447
Far*Jakob Bjørnsson på Øvstedalen2 (c 1605 - c 1686)
Søskenbarn 11 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Einarsson på Voll (c 1646 - c 1719)
De hadde iallfall tre barn.3 
BarnAnnet navn: Magnhild Jakobsdotter på Øvstedalen.2
Magnhild giftet seg med Per Einarsson.1
Nils Jørnsson på Flatmark kjøpte ½ våg odelsjord (uten bygselrett) på Sætra, Grytten, i 1698 av Ola Jakobsson på Øvstedalen, Sjurd Jakobsson på Rypdal, Knut Jakobsson på Skeidsvoll, Per Einarsson på Voll og Hallstein Nilsson i Øver-Bø. Per og Hallstein handlet på vegne av sine koner, som sammen med søsknene hadde arvet jorden etter faren. Kjøpesum: 18 daler.2

Hun og Per var brukere på bnr. 13, Voll, Voll, i 1698. Etter hans død drev hun tilsynelatende videre til sønnen Ola overtok i 1728.1,3,2
Ola Jakobsson på Øvstedalen kjøpte arvet odelsjord på bnr. 11, Øvstedalen, Tresfjord, den 12. desember 1715 av Børre Mikkelsson på Alstad, Ingebrigt Olsson i Hatlen, Tore Olsson på Hallvardsætra, Jakob Hallsteinsson og Per Einarsson på Voll. Børre, Ingebrigt og Tore solgte 8¼ mark hver på vegne av sine koner, Jakob solgte også 8¼ mark, og Per overdrog like mye (konas del) mot 16 mark i Grøtta, Åsen og Moa. Ola og kona eide fra før 2 pund 1½ mark arvegods og etter kjøpet 1 våg 18¾ mark (med bygselrett) i Øvstedalen. Skjøtet ble tinglyst 24. juli 1716.4,5

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 457. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#460
 2. [S77] Tresfjord I: s. 433.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 458. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#461
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650127
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650128

Per Einarsson på Voll1,2,3

M, #13448, (ca. 1646 - ca. 1719)

Familie

Magnhild Jakobsdotter på Voll
De hadde iallfall tre barn.4 
BarnPer ble født ca. 1646.3
Per giftet seg med Magnhild Jakobsdotter på Øvstedalen.3
Ola Jakobsson på Øvstedalen, Sjurd Jakobsson på Rypdal, Knut Jakobsson på Skeidsvoll, Per Einarsson på Voll og Hallstein Nilsson i Øver-Bø solgte ½ våg odelsjord (uten bygselrett) på Sætra, Grytten, i 1698 til Nils Jørnsson på Flatmark. Per og Hallstein handlet på vegne av sine koner, som sammen med søsknene hadde arvet jorden etter faren. Kjøpesum: 18 daler.2
Han og Magnhild var brukere på bnr. 13, Voll, Voll, i 1698. Etter hans død drev hun tilsynelatende videre til sønnen Ola overtok i 1728.3,4,2
Børre Mikkelsson på Alstad, Ingebrigt Olsson i Hatlen, Tore Olsson på Hallvardsætra, Jakob Hallsteinsson og Per Einarsson på Voll solgte arvet odelsjord på bnr. 11, Øvstedalen, Tresfjord, den 12. desember 1715 til Ola Jakobsson på Øvstedalen. Børre, Ingebrigt og Tore solgte 8¼ mark hver på vegne av sine koner, Jakob solgte også 8¼ mark, og Per overdrog like mye (konas del) mot 16 mark i Grøtta, Åsen og Moa. Ola og kona eide fra før 2 pund 1½ mark arvegods og etter kjøpet 1 våg 18¾ mark (med bygselrett) i Øvstedalen. Skjøtet ble tinglyst 24. juli 1716.1,5

Per døde ca. 1719 på Voll, Voll.4

     Navnet hans ble skrevet Peder Einersen Vold i 1715.1

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650127
 2. [S77] Tresfjord I: s. 433.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 457. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#460
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 458. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#461
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650128

Marit Jakobsdotter i Øver-Bø1

K, #13449, (omkr. 1658 - 1740)
Far*Jakob Bjørnsson på Øvstedalen2 (c 1605 - c 1686)
Søskenbarn 11 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Hallstein Nilsson i Øver-Bø ( - f 1716)
De hadde iallfall tre barn.1 
Barn

Familie 2

Ingebrigt Olsson i Hatlen (c 1656 - )Annet navn: Marit Jakobsdotter på Øvstedalen.2
Marit ble født omkr. 1658. Alderen ble oppgitt til 98 år i 1740, men må være betydelig overdrevet.3
Marit giftet seg med Hallstein Nilsson i Øver-Bø.1
Hun og Hallstein var brukere på bnr. 2, Øver-Bø i Innfjorden, Voll, iallfall fra 1687 til 1711.1
Nils Jørnsson på Flatmark kjøpte ½ våg odelsjord (uten bygselrett) på Sætra, Grytten, i 1698 av Ola Jakobsson på Øvstedalen, Sjurd Jakobsson på Rypdal, Knut Jakobsson på Skeidsvoll, Per Einarsson på Voll og Hallstein Nilsson i Øver-Bø. Per og Hallstein handlet på vegne av sine koner, som sammen med søsknene hadde arvet jorden etter faren. Kjøpesum: 18 daler.2

Marit giftet seg med Ingebrigt Olsson i Hatlen.4,2
Hun og Ingebrigt bodde i Hatlen, Ørskog, iallfall fra 1715 til 1726.4,5
Ola Jakobsson på Øvstedalen kjøpte arvet odelsjord på bnr. 11, Øvstedalen, Tresfjord, den 12. desember 1715 av Børre Mikkelsson på Alstad, Ingebrigt Olsson i Hatlen, Tore Olsson på Hallvardsætra, Jakob Hallsteinsson og Per Einarsson på Voll. Børre, Ingebrigt og Tore solgte 8¼ mark hver på vegne av sine koner, Jakob solgte også 8¼ mark, og Per overdrog like mye (konas del) mot 16 mark i Grøtta, Åsen og Moa. Ola og kona eide fra før 2 pund 1½ mark arvegods og etter kjøpet 1 våg 18¾ mark (med bygselrett) i Øvstedalen. Skjøtet ble tinglyst 24. juli 1716.5,6

Annet navn: Marit Jakobsdotter i Hatlen, nevnt fra 1726 til 1740.4,3

Marit døde i 1740 i Hatlen.3 Hun ble gravlagt den 20. mars 1740 på Ørskog kyrkjegard.3

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 104. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#107
 2. [S77] Tresfjord I: s. 433.
 3. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 498. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610438
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 404 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640418
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650127
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650128

Hallfrid Hallsteinsdotter i Øver-Bø1

K, #13450, (ca. 1684 - 1750)
Far*Hallstein Nilsson i Øver-Bø1 ( - f 1716)
Mor*Marit Jakobsdotter i Øver-Bø1 (o 1658 - 1740)
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Bård Olsson i Øver-Bø (c 1691 - 1765)
De hadde ett barn.1 
BarnHallfrid ble født ca. 1684.1
Hallfrid giftet seg med Bård Olsson på Berill.1

Hallfrid døde i 1750 i Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 104. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#107

Hallstein Nilsson i Øver-Bø1,2

M, #13451, ( - før 1716)

Familie

Marit Jakobsdotter i Øver-Bø (o 1658 - 1740)
De hadde iallfall tre barn.2 
BarnHallstein giftet seg med Marit Jakobsdotter på Øvstedalen.2
Han og Marit var brukere på bnr. 2, Øver-Bø i Innfjorden, Voll, iallfall fra 1687 til 1711.2
Ola Jakobsson på Øvstedalen, Sjurd Jakobsson på Rypdal, Knut Jakobsson på Skeidsvoll, Per Einarsson på Voll og Hallstein Nilsson i Øver-Bø solgte ½ våg odelsjord (uten bygselrett) på Sætra, Grytten, i 1698 til Nils Jørnsson på Flatmark. Per og Hallstein handlet på vegne av sine koner, som sammen med søsknene hadde arvet jorden etter faren. Kjøpesum: 18 daler.1

Hallstein døde før 1716.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 433.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 104. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#107

Jakob Hallsteinsson i Øver-Bø1,2

M, #13452, (ca. 1689 - etter 1715)
Far*Hallstein Nilsson i Øver-Bø1 ( - f 1716)
Mor*Marit Jakobsdotter i Øver-Bø1 (o 1658 - 1740)
3-menning 10 ganger forskjøvet til megJakob ble født ca. 1689 i Øver-Bø i Innfjorden, Voll.1
Børre Mikkelsson på Alstad, Ingebrigt Olsson i Hatlen, Tore Olsson på Hallvardsætra, Jakob Hallsteinsson og Per Einarsson på Voll solgte arvet odelsjord på bnr. 11, Øvstedalen, Tresfjord, den 12. desember 1715 til Ola Jakobsson på Øvstedalen. Børre, Ingebrigt og Tore solgte 8¼ mark hver på vegne av sine koner, Jakob solgte også 8¼ mark, og Per overdrog like mye (konas del) mot 16 mark i Grøtta, Åsen og Moa. Ola og kona eide fra før 2 pund 1½ mark arvegods og etter kjøpet 1 våg 18¾ mark (med bygselrett) i Øvstedalen. Skjøtet ble tinglyst 24. juli 1716.2,3

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 104. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#107
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650127
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650128

Nils Jørnsson på Flatmark1,2

M, #13453, (ca. 1667 - )Nils ble født ca. 1667.2 Han kjøpte ½ våg odelsjord (uten bygselrett) på Sætra, Grytten, i 1698 av Ola Jakobsson på Øvstedalen, Sjurd Jakobsson på Rypdal, Knut Jakobsson på Skeidsvoll, Per Einarsson på Voll og Hallstein Nilsson i Øver-Bø o.a. Per og Hallstein handlet på vegne av sine koner, som sammen med søsknene hadde arvet jorden etter faren. Kjøpesum: 18 daler.1
Han bodde på Flatmark, Grytten, i 1698. Han var bruker i 1701 og hadde en tjenestekar.1,2 Nils Jørnsson på Flatmark var soldat i 1701.2

     Nils Jørnsson på Flatmark og Eli Jørnsdotter i Bjorlie var trolig søsken.3,4

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 433.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 250, Flademark. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282138
 3. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 124.
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 61. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#64

Børre Mikkelsson på Alstad1

M, #13454, (ca. 1622 - )

Familie 1

De hadde fire barn.2 

Familie 2

Synnøv Jakobsdotter på Alstad
De hadde to barn.3 Børre ble født ca. 1622.2
Børre giftet seg med en uregistrert person.2
Han bodde i Burtegarden, Alstad, Norddal, i 1650.2
Børre giftet seg med Synnøv Jakobsdotter på Øvstedalen.3
Børre Mikkelsson på Alstad, Ingebrigt Olsson i Hatlen, Tore Olsson på Hallvardsætra, Jakob Hallsteinsson og Per Einarsson på Voll solgte arvet odelsjord på bnr. 11, Øvstedalen, Tresfjord, den 12. desember 1715 til Ola Jakobsson på Øvstedalen. Børre, Ingebrigt og Tore solgte 8¼ mark hver på vegne av sine koner, Jakob solgte også 8¼ mark, og Per overdrog like mye (konas del) mot 16 mark i Grøtta, Åsen og Moa. Ola og kona eide fra før 2 pund 1½ mark arvegods og etter kjøpet 1 våg 18¾ mark (med bygselrett) i Øvstedalen. Skjøtet ble tinglyst 24. juli 1716.1,4

     Navnet hans ble skrevet børge michelsen alstad i 1715.1

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650127
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 15. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#26
 3. [S77] Tresfjord I: s. 433.
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650128

Synnøv Jakobsdotter på Alstad1

K, #13455
Far*Jakob Bjørnsson på Øvstedalen2 (c 1605 - c 1686)
Søskenbarn 11 ganger forskjøvet til meg

Familie

Børre Mikkelsson på Alstad (c 1622 - )
De hadde to barn.2 Annet navn: Synnøv Jakobsdotter på Øvstedalen.2
Synnøv giftet seg med Børre Mikkelsson på Alstad.2
Ola Jakobsson på Øvstedalen kjøpte arvet odelsjord på bnr. 11, Øvstedalen, Tresfjord, den 12. desember 1715 av Børre Mikkelsson på Alstad, Ingebrigt Olsson i Hatlen, Tore Olsson på Hallvardsætra, Jakob Hallsteinsson og Per Einarsson på Voll. Børre, Ingebrigt og Tore solgte 8¼ mark hver på vegne av sine koner, Jakob solgte også 8¼ mark, og Per overdrog like mye (konas del) mot 16 mark i Grøtta, Åsen og Moa. Ola og kona eide fra før 2 pund 1½ mark arvegods og etter kjøpet 1 våg 18¾ mark (med bygselrett) i Øvstedalen. Skjøtet ble tinglyst 24. juli 1716.3,4

Kilder/noter

 1. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 15. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#26
 2. [S77] Tresfjord I: s. 433.
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650127
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650128

Ingebrigt Olsson i Hatlen1,2,3

M, #13456, (ca. 1656 - )

Familie 1

De hadde iallfall to barn.3 

Familie 2

Marit Jakobsdotter i Øver-Bø (o 1658 - 1740)Ingebrigt ble født ca. 1656.3
Ingebrigt giftet seg med en uregistrert person.
Han var bruker i Hatlen, Ørskog, iallfall fra 1700 til 1701.4,3
Ingebrigt giftet seg med Marit Jakobsdotter i Øver-Bø.1,5
Han og Marit bodde i Hatlen iallfall fra 1715 til 1726.1,2
Børre Mikkelsson på Alstad, Ingebrigt Olsson i Hatlen, Tore Olsson på Hallvardsætra, Jakob Hallsteinsson og Per Einarsson på Voll solgte arvet odelsjord på bnr. 11, Øvstedalen, Tresfjord, den 12. desember 1715 til Ola Jakobsson på Øvstedalen. Børre, Ingebrigt og Tore solgte 8¼ mark hver på vegne av sine koner, Jakob solgte også 8¼ mark, og Per overdrog like mye (konas del) mot 16 mark i Grøtta, Åsen og Moa. Ola og kona eide fra før 2 pund 1½ mark arvegods og etter kjøpet 1 våg 18¾ mark (med bygselrett) i Øvstedalen. Skjøtet ble tinglyst 24. juli 1716.2,6

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 404 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640418
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650127
 3. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 60, Hatlen. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281041
 4. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#146
 5. [S77] Tresfjord I: s. 433.
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650128

Ola Jakobsson på Øvstedalen1

M, #13457, (ca. 1650 - før 1698)
Far*Jakob Bjørnsson på Øvstedalen1 (c 1605 - c 1686)
Søskenbarn 11 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1650 på Øvstedalen, Tresfjord.1
Han ble kalt Lille-Ola, nevnt 1664.1

Ola døde trolig før 1698.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 432.

(?) Jakobsdotter

K, #13458, ( - før 1726)
Far*Jakob Bjørnsson på Øvstedalen1 (c 1605 - c 1686)
Søskenbarn 11 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tore Olsson på Hallvardsætra (c 1656 - 1731)
De hadde ikke barn.3 Hun giftet seg med Tore Olsson på Hallvardsætra.2 Hun og Tore bodde på Hallvardsætra, Ørskog, i 1715.1
Ola Jakobsson på Øvstedalen kjøpte arvet odelsjord på bnr. 11, Øvstedalen, Tresfjord, den 12. desember 1715 av Børre Mikkelsson på Alstad, Ingebrigt Olsson i Hatlen, Tore Olsson på Hallvardsætra, Jakob Hallsteinsson og Per Einarsson på Voll. Børre, Ingebrigt og Tore solgte 8¼ mark hver på vegne av sine koner, Jakob solgte også 8¼ mark, og Per overdrog like mye (konas del) mot 16 mark i Grøtta, Åsen og Moa. Ola og kona eide fra før 2 pund 1½ mark arvegods og etter kjøpet 1 våg 18¾ mark (med bygselrett) i Øvstedalen. Skjøtet ble tinglyst 24. juli 1716.1,2


Hun døde før 1726.3

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650127
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650128
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 404 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640418

Tore Olsson på Hallvardsætra1

M, #13459, (ca. 1656 - 1731)

Familie 1

De hadde to barn.2 

Familie 2

(?) Jakobsdotter ( - f 1726)
De hadde ikke barn.4 Tore ble født ca. 1656.2
Tore giftet seg med en uregistrert person.2
Tore giftet seg med (?) Jakobsdotter.3 Tore og kona bodde på Hallvardsætra, Ørskog, i 1715.1
Børre Mikkelsson på Alstad, Ingebrigt Olsson i Hatlen, Tore Olsson på Hallvardsætra, Jakob Hallsteinsson og Per Einarsson på Voll solgte arvet odelsjord på bnr. 11, Øvstedalen, Tresfjord, den 12. desember 1715 til Ola Jakobsson på Øvstedalen. Børre, Ingebrigt og Tore solgte 8¼ mark hver på vegne av sine koner, Jakob solgte også 8¼ mark, og Per overdrog like mye (konas del) mot 16 mark i Grøtta, Åsen og Moa. Ola og kona eide fra før 2 pund 1½ mark arvegods og etter kjøpet 1 våg 18¾ mark (med bygselrett) i Øvstedalen. Skjøtet ble tinglyst 24. juli 1716.1,3

Tore døde i 1731.2

     Navnet hans ble skrevet Tore olsen haldvorsetter i 1715.1

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650127
 2. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 134. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#135
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650128
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 404 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640418

Erik Persson1,2

M, #13460, (1748 - )
Far*Per Eriksson innom Haugen2,3 (c 1721 - )
Mor*Sigrid Sørensdotter2,3,1 (c 1712 - 1762)Erik ble født i 1748, utenom ekteskap.2,3 Erik ble døpt den 21. juni 1748 på Gjermundnes, Vestnes. Faddere: Pål Trondsson på Gjermundnes o.a.2,3
Han var arving ved skiftet etter Sigrid Sørensdotter den 21. mars 1764: 13 daler 1 ort 2 skilling.4
Han var myndling av Søren Sørensson i Skaret fra 1764.1

Han var trolig husmann på Nerem, Tresfjord.5

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 304. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660361
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 305. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660361
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410–411. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 5. [S77] Tresfjord I: s. 639. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#642

Per Eriksson innom Haugen1

M, #13461, (ca. 1721 - )

Familie 1

Sigrid Sørensdotter (c 1712 - 1762)
Barn

Familie 2

Synnøv Olsdotter innom Haugen ( - e 1762)Per ble født ca. 1721.2 Hans hjemsted var på Julbøen, Aukra.2
Annet navn: Per Eriksson på Julbøen, nevnt 1748.3,4,2
Per fikk barn med Sigrid Sørensdotter på Kolstad i 1748. De stod til offentlig skriftemål 14. juli i Tresfjord kyrkje.3,4
Per giftet seg i 1757 i Bud med Synnøv Olsdotter innom Haugen.2,1
Han og Synnøv bodde Innom Haugen, Ytre Kalsvika, Bud, i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bud prestegjeld, Inden for Hauen, husnr. 58. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041120
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 215. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#218
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 305. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660361
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 304. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660361

Brit Petersdotter på Jenset1,2

K, #13462, ( - etter 1748)
Far*Peter Larsson på Jenset1 (c 1655 - c 1724)Hun var arving ved skiftet etter Peter Larsson på Jenset den 14. juni 1724: 1 daler 3 skilling.3

Brit fikk trolig barn med en uregistrert person.2
Brit trolovet seg den 14. juli 1748 i Vestnes kyrkje med Knut Hallvorsson i Saltkjelsvika. Forlovere: Knut Hannibalsson på Vike o.a.2

     Navnet hennes ble skrevet Berrit Pettersdatter Gienset i 1748.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 312 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640327
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 305. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660361
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 312 b–313 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640327

Knut Hallvorsson i Saltkjelsvika1

M, #13463

Familie 1

Han var enkemann i 1748.1 

Familie 2

Brit Petersdotter på Jenset ( - e 1748)Knut giftet seg med en uregistrert person.1
Han var husmann i Saltkjelsvika, Gjermundnes, Vestnes, i 1748.1
Knut trolovet seg den 14. juli 1748 i Vestnes kyrkje med Brit Petersdotter på Jenset. Forlovere: Knut Hannibalsson på Vike o.a.1

     Navnet hans ble skrevet Knud Halvorsen Saltkielvig i 1748.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 305. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660361

Synnøv Olsdotter innom Haugen1,2

K, #13464, ( - etter 1762)

Familie

Per Eriksson innom Haugen (c 1721 - )Synnøv giftet seg med en uregistrert person.1
Synnøv giftet seg i 1757 i Bud med Per Eriksson på Julbøen.1,2
Hun og Per bodde Innom Haugen, Ytre Kalsvika, Bud, i 1762.2

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 215. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#218
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bud prestegjeld, Inden for Hauen, husnr. 58. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041120

Endre Håkensson på Hågå1

M, #13465, (ca. 1628 - 1669)

Familie

De hadde fire barn.1 
BarnEndre ble født ca. 1628.1
Han var bruker i Nistugu, Hågå, Lesja. Han tok over etter mora, trolig i 1650-årene. Etter Endres død drev enka bruket videre.1

Endre døde i 1669 på Hågå, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 716. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#719

Ola Endresson i Bjorlie1

M, #13466, ( - 1718)
Far*Endre Håkensson på Hågå2 (c 1628 - 1669)

Familie

Eli Jørnsdotter i Bjorlie (c 1666 - 1744)
Fem barn levde i 1720.1 
BarnAnnet navn: Ola Endresson på Hågå.2
Ola giftet seg ca. 1700 med Eli Jørnsdotter i Bjorlie.1
Han og Eli var brukere på Nørdre, Bjorlie, Lesja, fra ca. 1700. Hun hadde da drevet bruket noen år som enke.1

Ola døde i 1718 i Lesja, trolig fra skader etter slåsskamp.1,3

Eli Jørnsdotter i Bjorlie1,2

K, #13467, (ca. 1666 - 30. mars 1744)

Familie 1

To barn levde i 1696.2 

Familie 2

Ola Endresson i Bjorlie ( - 1718)
Fem barn levde i 1720.2 
BarnEli ble født ca. 1666.1,2
Eli giftet seg med en uregistrert person.2
Eli giftet seg ca. 1700 med Ola Endresson på Hågå.2
Hun og Ola var brukere på Nørdre, Bjorlie, Lesja, fra ca. 1700. Hun hadde da drevet bruket noen år som enke.2

Eli døde den 30. mars 1744 i Bjorlie, Lesja.1,2 Hun ble jordfestet den 15. august 1745 på Lesjaverk kirkegård, Lesja.1

     Navnet hennes ble skrevet Eli Jørgensdatter Biorlien i 1745.1

     Nils Jørnsson på Flatmark og Eli Jørnsdotter i Bjorlie var trolig søsken.3,4

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 296. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470250
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 61. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=64
 3. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 124.
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 61. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#64

Jørn Persson på Flågåstad1

M, #13468, (ca. 1638 - ca. 1710)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Marit Kristoffersdotter på Flågåstad ( - c 1670)
De hadde ett barn.1 

Familie 2

Kari Martinsdotter på Flågåstad ( - c 1701)
Seks barn levde i 1701.1 
Barn

Familie 3

Marit Hansdotter på Siem (c 1659 - 1731)
De hadde ett barn.4 Annet navn: Jørn Persson på Ekre.1
Jørn ble født ca. 1638.1 Hans hjemsted var på Ekre, Dovre.1
Jørn giftet seg med Marit Kristoffersdotter på Flågåstad.1
Han og Marit var brukere på Flågåstad, Lesja, fra ca. 1667. Han drev videre etter hennes død.1
Jørn giftet seg med Kari Martinsdotter på Andgard.1
Han og Kari var selveiere på Flågåstad. De eide hele gården. Hans sønn Per skal ha fått skjøte i 1701, men halvparten ble solgt til prest Kristen Kristensson Gammelgård et par år senere, og Jørn drev Flågåstad til sønnen Gunnar Jørnsson overtok, trolig ca. 1705.1,2,3 Jørn Persson på Flågåstad var lensmann iallfall fra 1690 til 1693.1
Jørn giftet seg med Marit Hansdotter på Siem.4
Annet navn: Jørn Persson på Siem.4
Han og Marit var selveiere på Siem, Lesja, fra ca. 1705. De overtok etter hennes forrige mann. Da Jørn døde, drev Marit videre til hennes sønn Hans tok over.4,5,1

Jørn døde ca. 1710 på Siem.4 Det ble holdt skifte etter ham i 1710. Arv: 143 daler. Han var ikke lenger lensmann, men hadde hatt en fange i forvaring i ca. 3 år, og barna skulle ha godtgjørelsen for dette (Jørn og Marit hadde særeie).4,5

Marit Kristoffersdotter på Flågåstad1

K, #13469, ( - ca. 1670)
Far*Kristoffer Jensson på Flågåstad1 (c 1612 - 1663)
Mor*Marit Olsdotter på Flågåstad1 (c 1622 - )
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jørn Persson på Flågåstad (c 1638 - c 1710)
De hadde ett barn.1 Marit giftet seg med Jørn Persson på Ekre.1
Hun og Jørn var brukere på Flågåstad, Lesja, fra ca. 1667. Han drev videre etter hennes død.1

Marit døde ca. 1670 på Flågåstad.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 206. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#209

Kari Martinsdotter på Flågåstad1

K, #13470, ( - ca. 1701)
7. tippoldemor til meg

Familie

Jørn Persson på Flågåstad (c 1638 - c 1710)
Seks barn levde i 1701.1 
BarnAnnet navn: Kari Martinsdotter på Andgard.1 Hennes hjemsted var på Andgard, Dovre.1
Kari giftet seg med Jørn Persson på Flågåstad.1
Hun og Jørn var selveiere på Flågåstad, Lesja. De eide hele gården. Hans sønn Per skal ha fått skjøte i 1701, men halvparten ble solgt til prest Kristen Kristensson Gammelgård et par år senere, og Jørn drev Flågåstad til sønnen Gunnar Jørnsson overtok, trolig ca. 1705.1,2,3

Kari døde ca. 1701 på Flågåstad.1 Det ble holdt skifte etter henne i 1701. Arven var på nesten 500 daler.1,4

Marit Hansdotter på Siem1,2

K, #13471, (ca. 1659 - 1731)

Familie 1

Jon Hansson på Siem (c 1634 - c 1702)
De hadde fire barn.2 

Familie 2

Jørn Persson på Flågåstad (c 1638 - c 1710)
De hadde ett barn.2 Annet navn: Marit Hansdotter på Engelsgard.2
Marit ble født ca. 1659.1,2 Hennes hjemsted var på Engelsgard, Dovre.2
Marit giftet seg med Jon Hansson på Siem.2
Hun og Jon var selveiere på Siem, Lesja.3,2
Marit giftet seg med Jørn Persson på Flågåstad.2
Hun og Jørn var selveiere på Siem fra ca. 1705. De overtok etter hennes forrige mann. Da Jørn døde, drev Marit videre til hennes sønn Hans tok over.2,4,5

Marit døde i 1731 på Siem.1 Hun ble jordfestet den 24. juni 1731.1

Kristen Kristensson Gammelgård1

M, #13472, (ca. 1642 - 1731)

Familie

Bodil Andersdotter Hammer ( - c 1709)
Tre barn levde i 1709.1 
BarnKristen ble født ca. 1642.1
Jørn Persson og Kari Martinsdotter var selveiere på Flågåstad, Lesja. De eide hele gården. Hans sønn Per skal ha fått skjøte i 1701, men halvparten ble solgt til prest Kristen Kristensson Gammelgård et par år senere, og Jørn drev Flågåstad til sønnen Gunnar Jørnsson overtok, trolig ca. 1705.2,3,4

Kristen giftet seg med Bodil Andersdotter Hammer.1 Kristen Kristensson Gammelgård kjøpte jord på Hauje, Lesja, av Erland Olsson på Hole i 1694 eller 92.5,6,7
Han og Bodil var brukere i Prestgarden, Lesja.1 Kristen Kristensson Gammelgård var sogneprest i Lesja til 1724.1

Kristen døde i 1731 på Frisvoll, Eid i Romsdal, hos dattera Else.8,1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#40
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 206. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#209
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 207. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#210
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 203. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#206
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 261. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#264
 6. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.
 7. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#35
 8. [S392] Bygdebok for Eid: s. 365. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#368

Bodil Andersdotter Hammer1

K, #13473, ( - ca. 1709)

Familie

Kristen Kristensson Gammelgård (c 1642 - 1731)
Tre barn levde i 1709.1 
BarnHennes hjemsted var trolig i Gausdal.1
Bodil giftet seg med Kristen Kristensson Gammelgård.1
Hun og Kristen var brukere i Prestgarden, Lesja.1

Bodil døde ca. 1709 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#40

Else Kristensdotter Gammelgård1,2,3,4

K, #13474, (1690 - 1774)
Far*Kristen Kristensson Gammelgård4 (c 1642 - 1731)
Mor*Bodil Andersdotter Hammer4 ( - c 1709)

Familie

Johannes Fris (c 1679 - 1752)
De hadde fire barn.3 
BarnElse ble født i 1690 i Lesja.2
Else giftet seg med Johannes Fris.1,3,4
Hun og Johannes var brukere på Nedre Frisvoll, Eid i Romsdal, fra 1716. Han kjøpte etter hvert gården.3 Johannes og Else kjøpte på Hauje, Lesja, i 1725.4 Hun eide 2 våger 18 merker (med bygselrett) på Indre Siem, Eid i Romsdal.5 Hun eide 2 huder 7 skinn på Hauje.5 Hun eide 2 huder 4 skinn på Nørdre, Ølstad, Lesja.5
Hun ble kalt madam Else Kristensdotter Fris, nevnt 1774.2

Else døde i 1774 på Nedre Frisvoll, av alderdom, 83 år 7 måneder 2 dager gammel.2,3 Det ble holdt likpreken over henne den 20. februar 1774 i Eid kirke i Romsdal.2 Det ble holdt skifte etter henne den 22. august 1777. Arvinger: Kristen Fris og Karl Fris. Jordegods: 2 huder 7 skinn i Hauje (i Lesja) og 2 huder 4 skinn i underbruket Ølstad (800 daler), samt 2 våger 2 pund 18 merker (med bygselrett og bygsel over 20 merker mer) i Nedre Frisvoll og 2 våger 18 merker (med bygselrett) i underbruket Øvre Siem (600 daler). Aktiva: 2 996 daler 1 ort 22 skilling. Passiva: 1 065–0–14. Arv: 1 931–1–8.6

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 331 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670334
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 157. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010079
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 365. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#368
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#40
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 335 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670337
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 331 b–335 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670334

Kristen Fris1,2

M, #13475, (ca. 1714 - 1780)
Far*Johannes Fris2 (c 1679 - 1752)
Mor*Else Kristensdotter Gammelgård2 (1690 - 1774)Kristen ble født ca. 1714.3 Han gikk til alters den 25. mars 1754 i Eid kirke i Romsdal. Det var 1 år 14 dager siden sist, og han ble privat advart av presten (altergang var lovpålagt).1
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Anne Andersdotter på Eide den 23. august 1754.4
Han var fadder ved dåpen til Johan Tomas Hammond Junghans den 8. mars 1765 i Veøy kirke.5
Han var arving ved skiftet etter Else Kristensdotter Gammelgård den 22. august 1777.6


Kristen døde ugift i 1780 på Nedre Frisvoll.3
Dødsboet hans var debitor ved skiftet etter Ågot Marteinsdotter på Frisvoll den 6. januar 1781: 58 daler i tjenestelønn og 13 daler 3 ort 12 skilling for manglende klær i 6 år, hvorav hun hadde fått 11–3–22.7

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 211, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610399
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 331 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670334
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 365. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#368
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 277 a–280 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650874
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 6, 8. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660486
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 331 b–335 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670334
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 536 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670542

Karl Fris1,2,3

M, #13476, ( - 1791)
Far*Johannes Fris3 (c 1679 - 1752)
Mor*Else Kristensdotter Gammelgård3 (1690 - 1774)

Familie

Anne Femmer By (1748 - e 1781)
De hadde iallfall fem barn. I kompanirullen fra 1805 står at sønnene var reist til Nordland for mange år siden.4 
BarnHan var bruker på Hauje, Lesja, fra ca. 1750. Han fikk skjøte fra mora i 1755 og drev gården til 1784.4
Karl trolovet seg den 13. juni 1773 på Vollan, Kvikne, med Anne Femmer By.2
Karl giftet seg den 7. juli 1773 med Anne Femmer By.2,5 Karl Fris var kirkeverge.4
Han var arving ved skiftet etter Else Kristensdotter Gammelgård den 22. august 1777.6
Karl losjerte på Nedre Frisvoll, Eid i Romsdal.1

Karl døde i 1791 i Molde. Det ble betalt 1 daler 1 ort til kirken.7 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 2. august 1793. Bare sønnen Anders er nevnt som arving (selv om fler levde); men boet var uansett fallitt, så det ble ingen arv. Gjeld og omkostninger: 65 daler 3 ort 12 skilling. Det ble holdt skifteauksjon 21. august. Inntekt: 18–0–12. Skiftet ble sluttet 1. februar året etter.1

     Navnet hans ble skrevet Sr Carl Friis i 1773.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 119 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680137
 2. [S1503] Kvikne mini. 1764–84: s. 338. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603450562
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 331 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670334
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 266. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#269
 5. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470478
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 331 b–335 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670334
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 76 b.

Anne Femmer By1,2,3,4,5

K, #13477, (1748 - etter 1781)

Familie

Karl Fris ( - 1791)
De hadde iallfall fem barn. I kompanirullen fra 1805 står at sønnene var reist til Nordland for mange år siden.4 
BarnAnne ble døpt den 6. juli 1748 i Kristiansund kirke.3
Anne trolovet seg den 13. juni 1773 på Vollan, Kvikne, med Karl Fris.1
Anne giftet seg den 7. juli 1773 med Karl Fris.1,2

Anne døde etter 1781. (Ei «Madame Ane Friis fra Romsdalen» døde 36 år gammel og ble jordfestet 27. januar 1786 på Vinje kirkegård i Hemne.)4,6

Kilder/noter

 1. [S1503] Kvikne mini. 1764–84: s. 338. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603450562
 2. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470478
 3. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 124. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610172
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 266. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#269
 5. [S1504] «Slektsmysterium i Vingelen løst»: s. 66.
 6. [S1505] Hemne mini. 1757–94: s. 346. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904690568

Anders Rambekk Fris1,2

M, #13478, (5. juni 1777 - )
Far*Karl Fris1 ( - 1791)
Mor*Anne Femmer By1 (1748 - e 1781)Anders ble født den 5. juni 1777 på Hauje, Lesja.1,3 Anders ble døpt den 12. juni 1777 i Lesja kirke. Fadderne var fra Tande.1
Han reiste som mannskap i 1793 hos skipper Just Adolf Lahusen.2

     Navnet hans ble skrevet Andreas Friis i 1793.2

Kilder/noter

 1. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470478
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 119 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680137
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 266. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#269

Steffen Persson i Dvergsneset1

M, #13479, ( - etter 1751)
Far*Per Andersson i Dvergsneset1 (c 1702 - c 1750)
Mor*Guri Steffensdotter i Dvergsneset1 ( - c 1750)Han var arving ved skiftet etter Per Andersson og Guri Steffensdotter i Dvergsneset den 15. januar 1751: 24 daler 18 skilling, utlagt i løsøre.1
Han var myndling av Anders Persson Dvergsnes i 1751.1

Kilder/noter

 1. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 15.1.1751.

Brit Andersdotter på Mork1,2

K, #13480, ( - februar 1763)

Familie

Per Persson på Mork (c 1704 - 1766)
Fire barn levde i 1765.2 
BarnBrit giftet seg med Per Persson i Dvergsneset.2
Hun og Per bodde på Mork, Bolsøy, i 1737. De var brukere i 1748.3,4

Brit døde i februar 1763 på Mork.5 Hun ble jordfestet den 17. april 1763 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1,6 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 8. februar 1765. Kreditor: Anders Persson i Dvergsneset. Arvinger: Per Persson, Kristen Persson, Anders Persson, Arne Persson og Ingebjørg Persdotter. Aktiva: 50 daler 2 ort 8 skilling. Passiva: 30–0–18. Arv: 20–1–14.7

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630038
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 274 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660295
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 174, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 4. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 36. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690195
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang mars. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041379
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 274 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660295

Kristen Persson på Mjelve1,2,3

M, #13481, (1737 - 16. november 1791)
Far*Per Persson på Mork4,1,5 (c 1704 - 1766)
Mor*Brit Andersdotter på Mork5 ( - 1763)

Familie 1

Han var enkemann i 1773. Ett barn levde i 1793.8,7 

Familie 2

Marta Johansdotter på Mjelve (c 1751 - )
Fem barn levde i 1793.7 
BarnAnnet navn: Kristen Persson på Mork.4,5
Kristen ble født i 1737 på Mork, Bolsøy.4 Kristen ble døpt den 10. juni 1737 i Bolsøy kirke.4
Han var arving ved skiftet etter Brit Andersdotter på Mork den 8. februar 1765: 2 daler 3 ort 15 skilling.6

Kristen giftet seg med en uregistrert person.7
Han bodde på Mjelve, Bolsøy, i 1766.1
Han var arving ved skiftet etter Per Persson på Mork den 10. oktober 1766: 1 daler 12 skilling.1
Han var verge for Arne Persson og Ingebjørg Persdotter på Mork i 1766.1

Kristen trolovet seg den 19. april 1773 i Bolsøy med Marta Johansdotter på Mjelve.8
Kristen giftet seg den 11. juni 1773 med Marta Johansdotter på Mjelve.8
Han og Marta bodde på Mjelve i 1776.9
Christen Mielve var fadder ved dåpen til Knut Rekdal den 21. mars 1784 i Bolsøy kirke.10,11
Han var forlover for Anders Persson på Fuglset og Brit Knutsdotter på Fuglset, som ble trolovet den 25. mai 1788.2
Han var forlover for Rasmus Andersson på Mjelve og Anne Sjurdsdotter på Stranda, som ble trolovet den 11. april 1790.12
Christen Mielve var forlover for Per Rasmusson på Lønset og Kari Hansdotter i Bergsbakken, som ble trolovet den 24. juli 1791 i Bolsøy kirke.13,14


Kristen døde den 16. november 1791 på Mjelve.3 Han ble jordfestet den 4. desember 1791 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,15

     Navnet hans ble skrevet Cresten Pedersen i 1765.16

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 386 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660413
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 14 b.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 119 b, menn, 1791, 16. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630046
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 174, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 274 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660295
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 274 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660295
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 119 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680136
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 6 a, 1773, 19. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620545
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 b, menn, 1776, 21. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620588
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 a, gutter, 21. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620594
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 174 b, 1784, dominica laetare. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630080
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 18 b, trolovede, 11. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620559
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 a, 24. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620570
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 21 b, 21. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620562
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 a, 2. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620570
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 274 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660296
 17. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 281 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690297

Arne Persson på Strande1

M, #13482, (ca. 1752 - )
Far*Per Persson på Mork2,3 (c 1704 - 1766)
Mor*Brit Andersdotter på Mork3 ( - 1763)Arne ble født ca. 1752 på Mork, Bolsøy.2,3
Han var arving ved skiftet etter Brit Andersdotter på Mork den 8. februar 1765: 2 daler 3 ort 15 skilling.4
Han var arving ved skiftet etter Per Persson på Mork den 10. oktober 1766: 1 daler 12 skilling. Han fordret også 2 daler 3 ort 15 skilling i morsarv.2
Han var myndling av Kristen Persson på Mjelve i 1766.2

Annet navn: Arne Persson på Mork, nevnt 1788.5,6,3
Det ble holdt skifte etter Ingebjørg Persdotter på Lubbenes den 9. januar 1788. Den avdøde hadde ei rød ku (4 daler). På plassen stod en stove med jernkakkelovn, kjøkken og loft, samt et gammelt fjøs og en gammel låve (23 daler). Bygningene ble kjøpt av Arne Persson på Mork for 25 daler 12 skilling, men Per Persson på Lubbenes skulle få bo der frem til våren. Per hevdet å ha betalt 12 daler på husene og 4 daler for den røde kua, men arvingene trakk fra 4 års husleie (4 daler) Aktiva: 27 daler 2 ort 4 skilling. Passiva: 15–2–4. Arv: 12 daler.5

Arne Persson på Mork kjøpte 1 våg 1 pund 6 merker på Strande, Bolsøy, den 8. april 1788 på auksjon. Samme dag gav han kår til Lisbet Jakobsdotter. Skjøtet og kårbrevet ble tinglyst 30. juni.6
Han var arving ved skiftet etter Anders Persson på Fuglset den 22. september 1807.1

Han bodde på Strande i 1807.1

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 281 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690297
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 386 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660413
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 274 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660295
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 274 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660295
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670907
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 450 b, publiseringsnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420453

Ingebjørg Persdotter i Borvik1

K, #13483, (ca. 1748 - 1808)
Far*Per Persson på Mork2,3 (c 1704 - 1766)
Mor*Brit Andersdotter på Mork3 ( - 1763)

Familie 1

Knut Hallkjellsson i Borvik (c 1745 - 1782)

Familie 2

Knut Eriksson i Borvik (c 1763 - 1821)Ingebjørg ble født ca. 1748 på Mork, Bolsøy.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Brit Andersdotter på Mork den 8. februar 1765: 1 daler 1 ort 19 skilling.4
Hun var arving ved skiftet etter Per Persson på Mork den 10. oktober 1766: 2 ort 6 skilling. Hun fordret også 1 daler 1 ort 19 skilling i morsarv.2
Hun var myndling av Kristen Persson på Mjelve i 1766.2

Annet navn: Ingebjørg Persdotter på Mork, nevnt 1768.5,3,2
Ingebjørg trolovet seg den 28. desember 1768 i Bolsøy med Knut Hallkjellsson.5
Ingebjørg giftet seg den 9. juli 1769 i Bolsøy kirke med Knut Hallkjellsson.5,6
Hun og Knut var husfolk i Borvik, Røvik, Bolsøy.7
Ingebjørg giftet seg i 1783 med en uregistrert person.8
Ingebjørg giftet seg i 1805 med Knut Eriksson i Borvik.1,8
Hun og Knut var husfolk i Borvik i 1807.1,8
Hun var arving ved skiftet etter Anders Persson på Fuglset den 22. september 1807.1


Ingebjørg døde i 1808 i Borvik.7

Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 439) var Ingebjørg Persdotter i Borvik datter av en husmann i Borvik, men det er ikke riktig.7

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 281 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690297
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 386 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660413
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 274 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660295
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 274 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660295
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620544
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630072
 7. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 439. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#442
 8. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 440. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=443

Anne Jonsdotter på Mork1

K, #13484, ( - etter 1766)
Far-?*Jon Åmundsson på Årø (c 1697 - ); kanskje

Familie

Per Persson på Mork (c 1704 - 1766)
De hadde ett barn.1 
BarnAnnet navn: Anne Jonsdotter på Årø, nevnt 1765.2
Anne trolovet seg den 16. mai 1765 med Per Persson på Mork.2
Anne giftet seg den 1. november 1765 i Bolsøy kirke med Per Persson på Mork.2,3,1
Hun var arving ved skiftet etter Per Persson på Mork den 10. oktober 1766: 5 daler 6 skilling.1
Hun var myndling av Ingebrigt Eriksson på Eikrem i 1766.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 386 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660413
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620543
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630070

Hans Nilssen Kringstad1,2

M, #13485, (1767 - 1768)
Far*Nils Hansson Kringstad1 (c 1745 - 1810)
Mor*Guri Jakobsdotter Kringstad1 (c 1736 - 1810)Hans ble født i 1767 på Kringstad, Bolsøy, (før foreldrene giftet seg).1 Hans ble døpt den 12. november 1767. Faddere: Anne Bjørset, Siri Rasmusdotter på Mek, Botolv Olsson på Mek og Jakob Knutsson på Bjørset.1

Hans døde i 1768 på Kringstad.2 Han ble jordfestet den 23. mai 1768 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620582
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630039
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630071

Anne på Bjørset1

K, #13486, ( - etter 1767)Hun bodde på Bjørset, Bolsøy, i 1767.1
Hun var fadder ved dåpen til Hans Nilssen Kringstad den 12. november 1767.1


     Navnet hennes ble skrevet Anna Biørset i 1767.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620582

Knut Hallkjellsson i Borvik1,2,3

M, #13487, (ca. 1745 - februar 1782)

Familie

Ingebjørg Persdotter i Borvik (c 1748 - 1808)Knut ble født ca. 1745.3 Hans hjemsted var i Stranda prestegjeld.1 Han var landvernssoldat i 1768.1
Knut trolovet seg den 28. desember 1768 i Bolsøy med Ingebjørg Persdotter på Mork.1
Knut giftet seg den 9. juli 1769 i Bolsøy kirke med Ingebjørg Persdotter på Mork.1,4
Han og Ingebjørg var husfolk i Borvik, Røvik, Bolsøy.5

Knut døde i februar 1782.3 Ola Tostensson på Fuglset, Ottar Tostensson på Fuglset, Knut Hallkjellsson i Borvik, Ivar Larsson på Berg, Ola Larsson på Berg og Ola Olsson i Røvik o.a. omkom på havet under vårfisket.3,6

     Navnet hans ble skrevet Knud Borvigen i 1782.3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620544
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 15 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670593
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 a, menn, 1782, februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630041
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630072
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 439. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#442
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 291 b, saksnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294

Hans Jensson på Steinøygarden1,2

M, #13488, (1753 - )
Far*Jens Olsson på Steinøygarden2
Mor*Siri Knutsdotter på Steinøygarden
3-menning 7 ganger forskjøvet til megHans ble født i 1753 på Steinøygarden, Vestnes.2 Hans ble døpt den 21. januar 1753 i Vestnes kyrkje. Faddere: Arne Knutsson på Brastad o.a.2 Hans Jensson på Steinøygarden var soldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment. Han ble dimittert før 1783.1 Olava Maria Sveinsdatter, Hans Jensson, Henrik Henriksson og Anders Åmundsson tjente hos Maria Alsing på Vestnesgarden, Vestnes, i 1782. Olava ble avskjediget da hun ble gravid, og reiste hjem til mora i Molde, mens de andre fremdeles tjente der i mai året etter.1
Olava Sveinsdatter på Molde fikk barn i 1783 i Molde. Barnet ble døpt der 20. april. Den 30. mai meldte hun seg for sogneprest Erik Røring på Veøya sammen med Hans Jensson på Steinøygarden, Henrik Henriksson på Helland og Anders Åmundsson på Sørås, som alle tre hadde hatt legemlig omgang med henne. Hans sa det hadde skjedd én gang med ham, mens Olava sa to. Henrik og Anders hadde «øvet samme Synd med Hende allene 1 Gang». Da hun oppdaget graviditeten, hadde hun overfor sin mor i Molde oppgitt Henrik som barnets rette far. Olava regnet seg frem til at hun hadde med Anders å gjøre straks etter plogtiden våren før, så med Hans den 9. juli, deretter med Henrik 3–4 uker senere, slik at sistnevnte var den formodentlige barnefaren.1


     Navnet hans ble skrevet Hans Jensen Steenødegaard i 1783.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 257. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670057
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 368. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660390

Henrik Henriksson på Helland1,2

M, #13489, (ca. 1759 - etter 1783)
Far*Henrik Persson på Helland2 ( - c 1773)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megHenrik ble født ca. 1759 på Øvre Helland, Vestnes.2
Han var arving ved skiftet etter Henrik Persson på Helland den 4. mai 1774.2
Olava Maria Sveinsdatter, Hans Jensson, Henrik Henriksson og Anders Åmundsson tjente hos Maria Alsing på Vestnesgarden, Vestnes, i 1782. Olava ble avskjediget da hun ble gravid, og reiste hjem til mora i Molde, mens de andre fremdeles tjente der i mai året etter.1 Henrik Henriksson på Helland var soldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1783.1
Olava Sveinsdatter på Molde fikk barn i 1783 i Molde. Barnet ble døpt der 20. april. Den 30. mai meldte hun seg for sogneprest Erik Røring på Veøya sammen med Hans Jensson på Steinøygarden, Henrik Henriksson på Helland og Anders Åmundsson på Sørås, som alle tre hadde hatt legemlig omgang med henne. Hans sa det hadde skjedd én gang med ham, mens Olava sa to. Henrik og Anders hadde «øvet samme Synd med Hende allene 1 Gang». Da hun oppdaget graviditeten, hadde hun overfor sin mor i Molde oppgitt Henrik som barnets rette far. Olava regnet seg frem til at hun hadde med Anders å gjøre straks etter plogtiden våren før, så med Hans den 9. juli, deretter med Henrik 3–4 uker senere, slik at sistnevnte var den formodentlige barnefaren.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 257. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670057
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 743 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660782

Eli Andersdotter på Sørås1,2

K, #13490, (ca. 1724 - 22. november 1763)
Far*Anders Andersson på Flate3 (c 1685 - 1728)
Mor*Agneta Matsdotter på Flate3,4 (c 1684 - 1772)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Åmund Tostensson på Sørås (c 1706 - 1790)
Fire barn levde i 1764.2,4 
BarnEli ble født ca. 1724 på Sørås, Vestnes.1
Hun var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Flate den 4. november 1728: 7 daler 1 ort 14 skilling, utlagt i to sølvskjeer (2 daler) o.a. Hun fikk også 0–1–8 kontant.5
Hun var myndling av Per Jonsson på Gjellstein i 1728.3

Annet navn: Eli Andersdotter på Flate, nevnt 1750.6,3
Eli trolovet seg med Åmund Tostensson på Sørås den 29. november 1750 i Tresfjord kyrkje, etter gudstjenesten. Forlovere: Kristoffer Kristoffersson på Vestnes og Nils Knutsson på Ås.6
Eli giftet seg med Åmund Tostensson på Sørås.2
Æli Siursdatter Sør-Aas (sic) var fadder ved dåpen til Anders Andersson på Flate den 30. april 1757 i Vestnes kyrkje.7
Etter barsel ble hun innledet i Vestnes kyrkje den 9. august 1761.8


Eli døde den 22. november 1763 på Sørås, «af den forrige Vinter omgaaende Soet».1 Hun ble jordfestet den 4. desember 1763 på Vestnes kyrkjegard.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 18. juli 1764. Arvinger: Åmund Tostensson, Anders Åmundsson, Erik Åmundsson, Siri Åmundsdotter og Ingebjørg Åmundsdotter.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 508, 2. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660460
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 233 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660254
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 541 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640557
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 541 b–542 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640557
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 334, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660376
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 428, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660420
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 480.

Anders Åmundsson på Øverås1

M, #13491, (1753 - 1824)
Far*Åmund Tostensson på Sørås2,3 (c 1706 - 1790)
Mor*Eli Andersdotter på Sørås3,4 (c 1724 - 1763)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnders ble født i 1753 på Sørås, Vestnes.2 Anders ble døpt den 24. mars 1753 i Vestnes kyrkje.2
Han var arving ved skiftet etter Eli Andersdotter på Sørås den 18. juli 1764.3
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 3 ort 14 skilling.5
Han var myndling av Ola Olsson på Stokkeland i 1772.4
Olava Maria Sveinsdatter, Hans Jensson, Henrik Henriksson og Anders Åmundsson tjente hos Maria Alsing på Vestnesgarden, Vestnes, i 1782. Olava ble avskjediget da hun ble gravid, og reiste hjem til mora i Molde, mens de andre fremdeles tjente der i mai året etter.6
Annet navn: Anders Åmundsson på Sørås, nevnt 1783.6,3,2 Anders Åmundsson på Sørås var soldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1783.6
Olava Sveinsdatter på Molde fikk barn i 1783 i Molde. Barnet ble døpt der 20. april. Den 30. mai meldte hun seg for sogneprest Erik Røring på Veøya sammen med Hans Jensson på Steinøygarden, Henrik Henriksson på Helland og Anders Åmundsson på Sørås, som alle tre hadde hatt legemlig omgang med henne. Hans sa det hadde skjedd én gang med ham, mens Olava sa to. Henrik og Anders hadde «øvet samme Synd med Hende allene 1 Gang». Da hun oppdaget graviditeten, hadde hun overfor sin mor i Molde oppgitt Henrik som barnets rette far. Olava regnet seg frem til at hun hadde med Anders å gjøre straks etter plogtiden våren før, så med Hans den 9. juli, deretter med Henrik 3–4 uker senere, slik at sistnevnte var den formodentlige barnefaren.6

Han var bruker på bnr. 3, Øverås, Vestnes, fra 1783. Han kjøpte bruket (unntatt 1 pund) i 1791. Sønnen Åmund fikk skjøte i 1804 for 180 daler og kår.7,8

Anders døde i 1824 på Øverås, Vestnes.7

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 64 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680081
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 370. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660391
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 233 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660254
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 257. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670057
 7. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 60. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=63
 8. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 61. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=64

Magrete Knutsdotter på Sørås1,2

K, #13492, ( - ca. 1740)
Far*Knut Knutsson på Kormeset4 (c 1643 - )
Mor*Gjøri Kristoffersdotter på Kormeset3,4 ( - c 1740)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Åmund Tostensson på Sørås (c 1706 - 1790)
Ett barn levde i 1741.2,4 
BarnAnnet navn: Magrete Knutsdotter på Kormeset.
Magrete trolovet seg den 26. oktober 1738 i Vestnes kyrkje med Åmund Tostensson på Sørås (forrettet av Lars Lekanger). De var stesøsken. Forlovere: Per Nilsson på Sørås og Kristoffer Kristoffersson på Vestnes.5
Magrete giftet seg den 6. januar 1739 i Vestnes kyrkje med Åmund Tostensson, viet av Erik Pedersson Lekanger.1,2

Magrete døde ca. 1740, trolig i barselseng.2,6

     Navnet hennes ble skrevet Margrethe Knudsdatter Søraas i 1739.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 193, Fest: Epiphan: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660304
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 58 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650076
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 58 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650076
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660766
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 189, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660302
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 209. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660313

Ola Tostensson på Geitnes1

M, #13493, (1781 - 3. september 1789)
Far*Tosten Åmundsson på Geitnes2,1 (c 1740 - )
Mor*Brit Olsdotter på Geitnes2 (c 1742 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Ola Tostensson på Røbekk.2
Ola ble født i 1781 på Røbekk, Bolsøy.2 Ola ble døpt den 17. juni 1781. Faddere: Pål Hansson Malmedal o.a.2

Ola døde den 3. september 1789 i Røa, Bolsøy, av drukning.3,1 Han ble jordfestet den 13. september 1789 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 118 b, menn, 1789, 3. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630045
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b, menn, 1781, 17. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620592
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b, 13. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620568

Siri Nilsdotter på Sørås1

K, #13494, (ca. 1718 - ca. 1750)
Far*Nils Nilsson på Vike2 (c 1693 - 1767)

Familie

Åmund Tostensson på Sørås (c 1706 - 1790)
To barn levde i 1750.1 Annet navn: Siri Nilsdotter på Vike.2
Siri ble født ca. 1718.2
Siri trolovet seg i januar 1741 med Åmund Tostensson.3
Siri giftet seg med Åmund Tostensson.1
Hun og Åmund var brukere på bnr. 3, Sørås, Vestnes, i 1748.4,2

Siri døde ca. 1750 på Sørås, Vestnes.1 Det ble holdt skifte etter henne den 12. september 1750.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 568 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650589
 2. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 37, bnr. 1.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 209. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660313
 4. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 142. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690208

Berte Marie Persdotter Lid1

K, #13495, (1827 - 1917)

Familie

Peter Olaus Jørnsson Lid (1821 - 1893)
De hadde tre barn.1 Annet navn: Berte Marie Persdotter i Sollia.1
Berte Marie ble født i 1827.2 Hennes hjemsted var i Øvre Sollia, Ørskog.2
Berte Marie giftet seg i 1847 med Peter Olaus Jørnsson Lid.1
Hun og Peter Olaus bodde på bnr. 1, Li, Ørskog.1

Berte Marie døde i 1917.1

Kilder/noter

 1. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 254. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#255
 2. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 512. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#513

Jørn Persson på Li1,2

M, #13496, (1781 - 1845)
Far*Per Persson på Tyssa3,4 (c 1729 - 1791)
Mor*Gjertrud Rebekka Persdotter på Tyssa4 (1742 - )

Familie 1

Ingebjørg Persdotter på Li (1787 - 1835)
De hadde åtte barn.1 
Barn

Familie 2

Anne Oline Nilsdotter på Li (1798 - 1874)
De hadde ett barn.1 Jørn ble født i 1781 på Tyssa, Ørskog.3,1 Jørn ble døpt den 3. juni 1781 i Ørskog kyrkje. Faddere: Hans Persson på Sjøholt og Kristoffer Persson på Li o.a.3
Han var arving ved skiftet etter Per Persson på Tyssa den 28. mai 1791: 5 mark 8 skilling.5
Han var myndling av Hans Persson på Sjøholt i 1791.4

Annet navn: Jørn Persson på Tyssa, nevnt fra 1797 til 1804.4,6,7 Jørn Persson på Tyssa ble konfirmert den 17. september 1797 i Ørskog kyrkje.6 Jørn og Berte Nikolaia Persdotter tjente hos Jørn Andreas Olsson og Anne Gurine Persdotter på bnr. 1, Li, Ørskog, i 1801.2
Han var fadder ved dåpen til Massi Magrete Nilsdotter på Li den 14. oktober 1804 i Ørskog kyrkje.7

Jørn giftet seg i 1807 med Ingebjørg Persdotter på Stranda.1
Han og Ingebjørg bodde på bnr. 1.1
Jørn giftet seg i 1837 med Anne Oline Nilsdotter på Li.1
Han og Anne Oline bodde på bnr. 1.1

Jørn døde i 1845.1

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Peersen i 1791.4

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Pedersen Tysse i 1797.6

Kilder/noter

 1. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 254. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#255
 2. [S1475] Ørskog ft. 1801: fol. 181 a, Lied, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340184
 3. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 203. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620116
 4. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990
 5. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990
 6. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 475, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620252
 7. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 670. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620351

Ingebjørg Persdotter på Li1

K, #13497, (1787 - 1835)

Familie

Jørn Persson på Li (1781 - 1845)
De hadde åtte barn.1 
BarnAnnet navn: Ingebjørg Persdotter på Stranda.1
Ingebjørg ble født i 1787.2 Hennes hjemsted var på bnr. 4, Sjøholtstranda, Ørskog.2
Ingebjørg giftet seg i 1807 med Jørn Persson på Li.1
Hun og Jørn bodde på bnr. 1, Li, Ørskog.1

Ingebjørg døde i 1835.1

Kilder/noter

 1. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 254. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#255
 2. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 453. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#454

Anne Oline Nilsdotter på Li1,2

K, #13498, (1798 - 1874)
Far*Nils Persson på Li3 (1768 - 1839)
Mor*Johanne Arnesdotter på Li3 (1776 - 1841)

Familie

Jørn Persson på Li (1781 - 1845)
De hadde ett barn.1 Anne Oline ble født i 1798.3
Anne Oline giftet seg i 1837 med Jørn Persson på Li.1
Hun og Jørn bodde på bnr. 1, Li, Ørskog.1
Hun var fadder ved dåpen til Kristianne Petrine Kristiansdotter Sandvik den 14. mai 1843 i Ørskog kyrkje.2,4


Anne Oline døde i 1874.1

Kilder/noter

 1. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 254. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#255
 2. [S915] Ørskog mini. 1843–51: s. 4, nr. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727030850
 3. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 256. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#257
 4. [S915] Ørskog mini. 1843–51: fol. 265 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727031055

Per Persson på Tyssa1,2,3

M, #13499, (ca. 1729 - 1791)Per ble født ca. 1729.3
Annet navn: Per Persson på Sjøholt, nevnt fra 1771 til 1778.4,5,6
Han bodde på Sjøholt, Ørskog, i 1771.4,7
Per trolovet seg den 23. juni 1771 i Ørskog kyrkje med Gjertrud Rebekka Persdotter.4
Per giftet seg den 17. november 1771 i Ørskog kyrkje med Gjertrud Rebekka Persdotter.7,5,1
Han og Gjertrud Rebekka bodde på Sjøholt iallfall fra 1773 til 1778.5,8 Per og Gjertrud bodde på Tyssa, Ørskog, i 1781.9,2

Per døde i 1791 på Tyssa.3 Han ble jordfestet den 1. mai 1791 på Ørskog kyrkjegard.3 Det ble holdt skifte etter ham den 28. mai 1791. Kreditorer: Kristen Møller Abelset og Kristoffer Persson på Li o.a. Arvinger: Gjertrud Rebekka Persdotter, Jørn Persson, Berte Nikolaia Persdotter og Kristine Magrete Persdotter. Inntekt etter auksjon: 68 daler 13 skilling. Åbot på hus: 7 daler. Samlet gjeld og omkostninger: 64 daler 2 mark 10 skilling. Arv: 3 daler 4 mark 3 skilling.10

     Navnet hans ble skrevet Peder Tøsse i 1791.3

     
I Ørskog gjennom tidene er han delvis forvekslet med den Per Persson som døde ugift og barnløs ca. 1805 på Sjøholt. Det er heller ikke riktig at han var barn av Per Toresson og Magnhild Rasmusdotter der.11,12,13

Kilder/noter

 1. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990
 2. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 203. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620116
 3. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 354. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620192
 4. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1139. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620047
 5. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1162. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620058
 6. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 58. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620093
 7. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1143. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620049
 8. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 59. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620093
 9. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 205. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620117
 10. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990
 11. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 372. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#373
 12. [S1507] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1804–09: fol. 347 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090128670588
 13. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 366. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#367
 14. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1161. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620058

Gjertrud Rebekka Persdotter på Tyssa1,2,3

K, #13500, (1742 - )
Far*Per Pålsson på Sjøholt4 (c 1707 - 1773)
Mor*Gjertrud Ludvigsdotter på Sjøholt5 (c 1708 - 1786)

Familie

Per Persson på Tyssa (c 1729 - 1791)
Tre barn levde i 1791.3 
BarnGjertrud Rebekka ble født i 1742 på Sjøholt, Ørskog, som tvilling.4,6 Gjertrud Rebekka Persdotter og Anne Gurine Persdotter ble døpt den 25. juni 1742.4
Annet navn: Gjertrud Rebekka Persdotter på Sjøholt, nevnt fra 1759 til 1778.7,6,8 Gjertrud Rebekka og Anne Gurine Persdotter på Sjøholt ble konfirmert den 18. februar 1759 i Sykkylven kyrkje.6
Gjertrud Rebekka trolovet seg den 23. juni 1771 i Ørskog kyrkje med Per Persson på Sjøholt.1
Gjertrud Rebekka giftet seg den 17. november 1771 i Ørskog kyrkje med Per Persson på Sjøholt.9,7,3
Hun og Per bodde på Sjøholt iallfall fra 1773 til 1778.7,8
Etter barselseng ble hun innledet i Ørskog kyrkje den 28. mars 1773, 8. mars 1778 og 22. juli 1781.7,8,2
Gjertrud og Per bodde på Tyssa, Ørskog, i 1781.2,10
Hun var arving ved skiftet etter Per Persson på Tyssa den 28. mai 1791: 1 daler 5 mark 1 skilling. Hun fordret også 4 daler til begravelse.11
Hun var myndling av Kristoffer Persson på Li i 1791.3


     Navnet hennes ble skrevet Gertrud Rebecca Søholt i 1759.6

Kilder/noter

 1. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1139. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620047
 2. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 205. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620117
 3. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990
 4. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 545. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610461
 5. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 547. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610462
 6. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 960. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610675
 7. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1162. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620058
 8. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 59. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620093
 9. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1143. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620049
 10. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 203. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620116
 11. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990