Anne Asbjørnsdotter på Grønfeta1,2,3

K, #14701, (ca. 1726 - 1764)
Far*Asbjørn Persson på Rød4,5 ( - c 1743)
Mor*Marit Olsdotter på Rød5 ( - c 1731)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Olsson på Grønfeta (c 1719 - 1794)
De hadde seks barn.7,10 
BarnAnnet navn: Anne Asbjørnsdotter på Rød.4,5
Anne ble født ca. 1726.2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter på Rød den 25. januar 1732: 20 daler 3 ort 2 skilling.5
Hun var myndling av Ola Knutsson på Stubøen i 1732 og 1744.5,4
Hun var arving ved skiftet etter Asbjørn Persson på Rød den 21. mai 1744: 4 daler 2 ort 15 skilling, utlagt i 1–3–17 i bruket, o.a.6

Anne giftet seg med Ola Olsson på Grønfeta.7
Hun og Ola var brukere på Grønfeta, Nesset, i 1749. Skyld: 2 pund 12 merker.8,9
Hun var fadder ved dåpen til Anne M. Børresdotter i Gjerdet den 4. januar 1761 i Rød kyrkje, Nesset.3


Anne døde i 1764 på Grønfeta.2 Hun ble jordfestet den 22. juli 1764 på Rød kyrkjegard, Nesset.2 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 2. august 1765. Arvinger: Ola Olsson, Gjertrud Olsdotter, Marit Olsdotter, Magrete Olsdotter, Synnøv Olsdotter, Ildri Olsdotter og Gunnhild Olsdotter. I boet var to sølvbegre, sølvkjede, to sølvskjeer, huspostill, bibel, 30 daler i Rød kyrkje med underliggende jordegods, o.a. Aktiva: 136 daler 3 ort 12 skilling. Passiva: 12–2–4. Arv: 124–1–8.7

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 300 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660323
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 38 a, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640081
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b, søndag mellom nyttår og helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 5. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 1732.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 298 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660321
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 9. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 10. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 350. https://www.nb.no/items/ed1a517906b17607bfe7c6190a6651bf?page=353

Knut Larsson på Stubøen1,2,3

M, #14702, (ca. 1657 - )

Familie

Han var gift i 1711. Fem barn er nevnt i et skifte.3,4 
BarnKnut ble født ca. 1657.4 Han fikk bygselseddel på ½ våg i Deroppgarden, Stubøen, Nesset, fra Anna Ludvigsdotter Munthe den 1. april 1684. Seddelen ble tinglyst først 19. oktober 1720.1,4
Han var bruker i Deroppgarden i 1711. Han stod fremdeles med et bruk på 1 pund 12 merker i matrikkelen for 1736, men sønnen Ola fikk tinglyst bygselseddelen sin året etter.3,5,6

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 153 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390619
 2. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 45 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390047
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Stubøen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181179
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 279. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=282
 5. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Eridtzfiords Otting, Stubøen.
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 194 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400358
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650634

Ola Knutsson på Stubøen1,2

M, #14703, (ca. 1704 - ca. 1751)
Far*Knut Larsson på Stubøen1,3 (c 1657 - )Ola ble født ca. 1704 på Stubøen, Nesset.4
Han var verge for Anne Asbjørnsdotter på Rød i 1732 og 1744.2,5
Ola Knutsson fikk bygselseddel på ½ våg i Deroppgarden, Stubøen, Nesset, fra Hans Frederik Fitzens den 14. august 1734. Seddelen ble tinglyst 18. oktober 1737.6
Han var bruker i Deroppgarden i 1749. Skyld: 1 pund 12 merker.4

Ola døde ca. 1751 på Stubøen.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 30. juni 1752. Kreditorer: Jens Kåsbøl og Ola Olsson på Grønfeta o.a. Arvinger: Sjurd Knutsson i Gjerdet og Ola Knutsson på Mittet o.a. Aktiva: 105 daler 21 skilling. Passiva: 24 daler 1 ort 23 skilling. Arv: 80–2–22.7
Jon Jonsson på Hammervoll giftet seg med enka etter Ola Knutsson på Stubøen.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650634
 2. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 1732.
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 279. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=282
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 194 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400358
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 34 b–36 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650634

Per Asbjørnsson på Rød1,2,3

M, #14704, (ca. 1733 - )
Far*Asbjørn Persson på Rød4,5 ( - c 1743)
Mor*Marit Olsdotter på Rød4,6,5,3 (c 1703 - 1773)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Han var gift to ganger og hadde tre barn.11 
BarnPer ble født ca. 1733 på Rød, Nesset.7,2,8
Han var arving ved skiftet etter Asbjørn Persson på Rød den 21. mai 1744: 9 daler 1 ort 7 skilling, utlagt i 3–3–10 i bruket, o.a.9
Han var myndling av Ivar Olsson på Helle i 1744 og 1751.4,10
Han var arving ved skiftet etter Magrete Persdotter på Stubøen den 17. februar 1751: 4 daler 3 ort.10
Per Asbjørnsson på Rød ble innrullert som soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1757. Han ble kommandert til Fredrikstad i 1762 og kom hjem 19. mai året etter.7
Han var selveier på bnr. 6, Rød, Nesset, fra 1760 til 1792. Mora og stefaren stod fremdeles for driften i 1762. I 1765 brukte Per og kona 2 pund 16 merker.11,12,7
Han var verge for Synnøv Olsdotter på Grønfeta i 1765.13
unge Ola Olsson på Rød var prestemedhjelper fra 1771. Han ble innsatt 3. mars i Rød kyrkje. Ola hadde tidligere avlagt ed i nærvær av Per Asbjørnsson på Rød, Per klokker og Henrik Knutsson på Myklebostad o.a.14
Han var fadder ved dåpen til Anne Knutsdotter på Grønfeta den 6. oktober 1782 i Rød kyrkje, Nesset.15

Per Asbjørnsson på Rød solgte 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 6 den 29. juni 1792 til Ola Olsson på Elgeneset. Kjøpesum: 98 daler. Ola var selgerens tilkommende svigersønn. Skjøtet og Olas kårbrev til Per og kona ble tinglyst samme dag.1,16 Per Asbjørnsson bodde hos Ola Olsson og Guri Persdotter på bnr. 6 i 1801. Per og kona var kårfolk med jord.8,11
Han var arving ved skiftet etter Asbjørn Olsson på Ljøsta den 22. oktober 1806: 10 daler 1 ort 20 skilling.17


     Navnet hans ble skrevet Peder Asbiørnsen Røe i 1792.1

Kilder/noter

 1. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 30 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660443
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 300 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660323
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680119
 7. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700543
 8. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 339 a. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670205
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 10. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 17. februar.
 11. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 400.
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 144. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 298 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660321
 14. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 78 a, 3. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640121
 15. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 158 a, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640202
 16. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420569
 17. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b–178 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191

Ola Toresson på Helle1,2,3

M, #14705, (ca. 1675 - )
Far*Tore Olsson på Bergset2 (c 1641 - )
Mor*Anne Didriksdotter på Bergset2,1 ( - c 1708)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde fem barn.7 
BarnAnnet navn: Ola Toresson på Bergset.2
Ola ble født ca. 1675 på Bergset, Vistdal.4
Ola giftet seg ca. 1697 med en uregistrert person.5 Han fikk bygselseddel på 1 våg Herinn, Helle, Vistdal, fra Georg Christian von Schultz den 7. november 1699. Seddelen ble tinglyst først 21. oktober 1720.3
Han var bruker Herinn i 1701. Skyld 1736: 1 våg. Sønnen, Ivar, overtok bygselen i 1746.4,6,7,8
Han var arving ved skiftet etter Anne Didriksdotter på Bergset den 5. november 1708: 4 daler 20 skilling.9
Han var verge for Didrik Åmundsson i 1708. Han var fraværende ved skiftet etter mora.2
Han var verge ved skiftet etter Randi Olsdotter på Bergset den 28. juni 1742.10
Ola Toresson på Helle, Åmund Toresson på Bergset, Erik Persson og Jon Trondsson i Breivika møtte på tinget den 24. januar 1743 i Eresfjord. Erik Åmundsson var død, og de fikk tingsvitne på at han var deres bror og onkel. Jon opptrådte på vegne av barna til Ingebjørg Åmundsdotter.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 456) var Søgni Olsdotter på Helle datter av Ola Toresson på Helle, men det er galt. Hun var gift med hans sønn, Ivar Olsson på Helle. Ifølge samme bok var Ivar gift med Kristi Ivarsdotter (død 1766), men det er altså feil. Skattemanntallet viser dessuten at hun bodde på et annet bruk.7,11

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 82 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400539
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630476
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 154 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390621
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Helde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 455. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=458
 6. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Eridtzfiords Otting, Helde.
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 456. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=459
 8. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400641
 9. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 a–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630475
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b–193 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 211. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041040
 12. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680119

Anne Didriksdotter på Bergset1

K, #14706, ( - ca. 1708)

Familie 1

Åmund Johansson på Bergset (c 1624 - c 1670)
To barn levde i 1708. Sønnen som senere kaltes Erik, var antakelig identisk med Didrik.1,10 
Barn

Familie 2

Tore Olsson på Bergset (c 1641 - )
De hadde tre barn.1,11 
BarnAnnet navn: Anne Didriksdotter på Helle.2
Anne giftet seg med Åmund Johansson på Bergset.1,3
Hun var bruker på bnr. 2, Bergset, Vistdal, i 1671. Hun drev 1 våg 1 pund som enke.4,5
Anne giftet seg med Tore Olsson.1
Hun og Tore var brukere på bnr. 2 fra ca. 1673.5

Anne døde ca. 1708 på Bergset, Vistdal.6 Det ble holdt skifte etter henne den 5. november 1708. Arvinger: Tore Olsson på Bergset, Didrik Åmundsson, Ingebjørg Åmundsdotter, Ola Toresson på Helle, Åmund Toresson og Per Toresson. I boet var kyr, kviger, graokse, fjorårskalver, liten gjeldokse, skjut, sauer, lam, geiter, 5 tønner havre, ½ tønne bygg, halvpart i et sølvbelte, kopperkjele på 2½ pund, o.a. Aktiva: 80 daler 20 skilling. Passiva: 42 daler 1 ort. Arv: 37 daler 3 ort 20 skilling.7

     Anne Didriksdotter på Bergset og Else Didriksdotter på Tjelle var trolig søsken.8

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630476
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 438. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=441
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 541. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=544
 4. [S1579] Trondheim stiftamtstueregnskap 1670–71: litra C, Romsdal leilendingsskatt 1671. ErrixFiordtz Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20090710320462
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 542. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#545
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630475
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 76 a–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630475
 8. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660015
 9. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 82 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400539
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 82 a, 24. januar. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400539
 11. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 543. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=546

Ivar Olsson på Helle1,2,3

M, #14707, (ca. 1714 - 1785)
Far*Ola Toresson på Helle4,5 (c 1675 - )
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Søgni Olsdotter på Helle (c 1720 - 1800)
De hadde ti barn.7 
BarnIvar ble født ca. 1714 på Helle, Vistdal.6,7
Ivar giftet seg med Søgni Olsdotter.2,8
Han var kreditor ved skiftet etter Asbjørn Persson på Rød den 21. mai 1744: 3 daler.9
ole Iversøn Helde (sic) var verge for Marit Olsdotter på Rød i 1744.1
Han var verge for Per Asbjørnsson og Ola Asbjørnsson på Rød i 1744 og 1751.1,3
Ivar Olsson fikk bygselseddel på 1 våg Herinn, Helle, Vistdal, fra Jakob Andreas Eg den 26. oktober 1746. Seddelen ble tinglyst 23. juni året etter.4
Han og Søgni var brukere Herinn i 1749. Han overtok etter faren. Skyld: 1 våg.6,7 Ivar var bygningsmann.7 I manntallet av 1762 står Ivar og Søgni som brukere Herinn. Dattera Marit Ivarsdotter o.a. bodde også der.2,8
I manntallet av 1764 står han og Søgni som brukere Herinn. Ola Ivarsson og Siri Ivarsdotter var også der. Sønnen, Ola, fikk bygselseddel i 1784.8,10

Ivar døde i 1785 på Helle.7

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 456) var Søgni Olsdotter på Helle datter av Ola Toresson på Helle, men det er galt. Hun var gift med hans sønn, Ivar Olsson på Helle. Ifølge samme bok var Ivar gift med Kristi Ivarsdotter (død 1766), men det er altså feil. Skattemanntallet viser dessuten at hun bodde på et annet bruk.7,2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 211. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041040
 3. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 17. februar.
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400641
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680119
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 35. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 456. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=459
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 211. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050042
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 457. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=460

Erik Persson på Øra1,2

M, #14708, (ca. 1714 - ca. 1752)
Far*Per Toresson på Ødegård3 (c 1683 - c 1717)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Eli Knutsdotter på Lange (c 1715 - f 1788)
De fikk ett barn.5,6 
Barn

Familie 2

De hadde to barn.7 Erik ble født ca. 1714 på Ødegård, Vistdal.4
Annet navn: Erik Persson på Ødegård, nevnt 1736.4,3 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1736. Han var fremdeles soldat i 1749.4,2
Erik fikk barn med Eli Knutsdotter på Lange ca. 1741.5,6
Erik giftet seg med en uregistrert person.7 Ola Toresson på Helle, Åmund Toresson på Bergset, Erik Persson og Jon Trondsson i Breivika møtte på tinget den 24. januar 1743 i Eresfjord. Erik Åmundsson var død, og de fikk tingsvitne på at han var deres bror og onkel. Jon opptrådte på vegne av barna til Ingebjørg Åmundsdotter.3
Han var verge for Marit Asbjørnsdotter på Rød i 1744 og 1751.1,8

Erik Persson på Øra kjøpte 1 pund 2 merker på Øra, Vistdal, den 16. desember 1744.9
Erik Persson på Øra kjøpte 10 merker på Øra den 22. juni 1747 av Knut Andersson på Myklebostad.9
Annet navn: Erik Persson på Lange, nevnt fra 1748 til 1751 (Øra ligger mellom Lange-gårdene).5,8 Erik Persson på Lange møtte på tinget den 8. juli 1748 i Rødven tinglag. Han ville at barnet han hadde med Eli Knutsdotter, nemlig Brit Eriksdotter, skulle følge ham i stedet for mora. Elis bror Ørjar Knutsson på Lange tilbød seg å betale det Erik hadde lagt ut for hennes leiermålsbot og annet, 6 daler 3 ort 12 skilling, for at barnet fremdeles skulle følge mora. Erik godtok dette.5
Han var selveier på Øra i 1749. Skyld: 1 pund 12 merker.2,9

Erik døde ca. 1752 på Øra.7 Det ble holdt skifte etter ham den 9. april 1753.7

     Navnet hans ble skrevet Erich Pedersøn Øren i 1744.1

     Navnet hans ble skrevet Erich Pedersøn Langa i 1748.5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 35. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 82 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400539
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 56. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 210 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400668
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650761
 8. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 17. februar.
 9. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 294.

Erik Eriksson på Elgeneset1,2,3

M, #14709, (ca. 1704 - 1764)

Familie

Han var gift to ganger, men hadde ikke barn.
Den første kona var tidligere gift (eller hadde barn) med en Klas, og var neppe enke etter forrige bruker, Ola.8,7
 Annet navn: Erik Eriksson på Berg.4
Erik ble født ca. 1704.5,4 Hans hjemsted var på Indre Berg, Bolsøy.6,1
Erik giftet seg med en uregistrert person.4
Han var verge for Ildri Asbjørnsdotter på Rød i 1744 og 1751.2,3

Han var bruker på Elgeneset, Nesset, i 1744. I 1749 drev han 2 våger.2,7,4,5 Erik Eriksson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1736 etter 11 års tjeneste og overført til landvernet.4

Erik døde i 1764 på Elgeneset.8

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 275 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660296
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 3. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 17. februar.
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Vestre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Nr. 126. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690206
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 37. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690352
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 150 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630549
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 119 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400577
 8. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 557.

Ildri Olsdotter på Skjørsetra1,2

K, #14710, ( - etter 1765)

Familie 1

Jon Olsson på Skjørsetra (c 1718 - 1763)
De hadde seks barn.2,4 

Familie 2

Ola Asbjørnsson på Skjørsetra (c 1734 - 1765)
De hadde ikke barn.5 Ildri giftet seg med Jon Olsson.2
Ildri trolovet seg den 13. mai 1764 i Rød kyrkje, Nesset, med Ola Asbjørnsson på Rød. Forlovere: Knut Knutsson i Gusjåsen o.a.3
Ildri giftet seg den 2. juli 1764 i Rød kyrkje med Ola Asbjørnsson på Rød.1
Hun og Ola var brukere i Nordigarden, Skjørsetra, Nesset, fra 1764 til 1765.4
Hun var myndling av Sæmund Larsson på Trollmyra i 1765.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 38 a, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640081
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660217
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 b, 3. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640081
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 290. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=293
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 300 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660323

Søgni Olsdotter på Helle1,2

K, #14711, (ca. 1720 - 1800)

Familie

Ivar Olsson på Helle (c 1714 - 1785)
De hadde ti barn.5 
BarnSøgni ble født ca. 1720.1
Søgni giftet seg med Ivar Olsson på Helle.2,3
Hun og Ivar var brukere Herinn, Helle, Vistdal, i 1749. Han overtok etter faren. Skyld: 1 våg.4,5
Hun var fadder ved dåpen til Just Olsson på Helle den 13. januar 1761 i Rød kyrkje, Nesset.6
I manntallet av 1762 står Søgni og Ivar som brukere Herinn. Dattera Marit Ivarsdotter o.a. bodde også der.2,3
I manntallet av 1764 står hun og Ivar som brukere Herinn. Ola Ivarsson og Siri Ivarsdotter var også der. Sønnen, Ola, fikk bygselseddel i 1784.3,7

Søgni døde i 1800 på Helle, Vistdal.1 Hun ble jordfestet den 22. mars 1800 på Vistdal kyrkjegard.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 456) var Søgni Olsdotter på Helle datter av Ola Toresson på Helle, men det er galt. Hun var gift med hans sønn, Ivar Olsson på Helle. Ifølge samme bok var Ivar gift med Kristi Ivarsdotter (død 1766), men det er altså feil. Skattemanntallet viser dessuten at hun bodde på et annet bruk.5,2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 220, 22. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640265
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 211. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041040
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 211. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050042
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 35. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 456. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=459
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b, 13. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 457. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=460

Siri Ivarsdotter på Helle1,2,3

K, #14712, (ca. 1745 - 1803)
Far*Ivar Olsson på Helle1,2 (c 1714 - 1785)
Mor*Søgni Olsdotter på Helle2 (c 1720 - 1800)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megSiri ble født ca. 1745.3,1 I manntallet av 1764 står Siri Ivarsdotter hos Ivar Olsson og Søgni Olsdotter Herinn, Helle, Vistdal.2,4 I manntallet av 1801 står Siri Ivarsdotter hos Gunnar Ørjarsson i Øverlia, Ytre Lange, Vistdal. Hun var ugift og jordløs innerst.3

Siri døde i 1803.4

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680119
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 211. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050042
 3. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 359 b, Langelie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670226
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 457. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=460

Bjørn Larsson på Teigset1,2,3

M, #14713, (ca. 1714 - 1798)
Far*Lars Olsson på Teigset4 (c 1667 - )

Familie 1

Han var enkemann i 1792.10 

Familie 2

Marit Asbjørnsdotter på Teigset (c 1740 - 1813)
De hadde ikke barn. Bjørn ble født ca. 1714 på Teigset, Nesset.5,2 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1736. Han var fremdeles soldat i 1749.5
Bjørn giftet seg før 1749 med en uregistrert person.5
Han var bruker på Teigset i 1749. Bruket var på 1 våg. Han drev fremdeles i 1754.3,6
Bjørn hadde Marit Larsdotter i tjeneste. Da hun døde, skyldte han 2 ort i resterende lønn.7
Han var debitor ved skiftet etter Marit Larsdotter på Bergset den 21. august 1754.8

Bjørn Larsson på Teigset og Ola Larsson på Teigset o.a. solgte 2 våger med bygselrett på Teigset den 5. juli 1756 til Sjurd Knutsson. Kjøpesum: 50 daler. Selgerne hadde arvet jorden etter faren. Skjøtet ble tinglyst samme dag.9,1
Bjørn giftet seg den 12. august 1792 i Rød kyrkje, Nesset, med Marit Asbjørnsdotter på Ljøsta.10,6
Han og Marit bodde på Teigset i 1793.11

Bjørn døde i 1798 på Teigset.2 Han ble jordfestet den 4. mai 1798 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 146 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650626
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 213 a, alminnelig bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640257
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 11. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 198. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=201
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 6. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 199.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 272 b–273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 145 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650626
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 193 b, 10. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640238
 11. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680119

Ola Olsson på Grønfeta1,2,3

M, #14714, (ca. 1719 - 1794)
Far*Ola Toresson på Rød4 (c 1682 - 1772)
Mor*Gjertrud Jørnsdotter på Grønfeta5 ( - e 1719)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Asbjørnsdotter på Grønfeta (c 1726 - 1764)
De hadde seks barn.6,12 
Barn

Familie 2

Eli Persdotter på Grønfeta (c 1737 - 1810)
De hadde to barn.9 
BarnOla ble født ca. 1719.3 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1737. Han var tambur i 1749.3
Ola giftet seg med Anne Asbjørnsdotter på Rød.6
Han og Anne var brukere på Grønfeta, Nesset, i 1749. Skyld: 2 pund 12 merker.3,7
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson på Stubøen den 30. juni 1752: 1 daler.8
Han var arving ved skiftet etter Anne Asbjørnsdotter på Grønfeta den 2. august 1765: 62 daler 16 skilling, utlagt i 15 daler i Rød kyrkje, o.a.6

Ola giftet seg i 1765 med Eli Persdotter på Tjelle.2,9
Knut Persson på Sira, Ivar Ivarsson på Nerland og Ola Olsson på Grønfeta solgte 1 pund 11 merker arvegods med bygselrett på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, den 22. oktober 1772 til Jon Aslaksson på Bergsethjellen. (Jon, Ivar og Ola var gift med Knuts søstre – Marit Persdotter, Anne Persdotter og Eli Persdotter.) Kjøpesum: 40 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.1
Han var verge for Ingeborg Ellingsdotter på Nerland i 1788.10


Ola døde i 1794 på Grønfeta.9

     Navnet hans ble skrevet Ole Grønfitten i 1752.11

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Grønfetten i 1772.1

Kilder/noter

 1. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 64 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660025
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 158 a, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640202
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 5. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390582
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 298 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660321
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 34 b–36 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650634
 9. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 351. https://www.nb.no/items/ed1a517906b17607bfe7c6190a6651bf?page=354
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 36 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650635
 12. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 350. https://www.nb.no/items/ed1a517906b17607bfe7c6190a6651bf?page=353

Gjertrud Jørnsdotter på Grønfeta1,2

K, #14715, ( - etter 1719)
Far*Jørn Toresson på Grønfeta ( - c 1698)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Toresson på Rød (c 1682 - 1772)
Ett barn er nevnt i et skifte.4 
BarnHun bodde på Grønfeta, Nesset, i 1711.2
Gjertrud giftet seg ca. 1719 med Ola Toresson. Den 26. juli det året ble han bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.1

I Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 349) kalles Jørn Toresson på Grønfeta for «Jørgen Ivarson», dattera Gjertrud for «Johanna», og hennes mann Ola Toresson for «Ola Torsteinson».3

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390582
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Grønfetten. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181179
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 349. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=352
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191

Sæmund Jørnsson på Grønfeta1,2,3

M, #14716, (omkr. 1685 - )
Far*Jørn Toresson på Grønfeta3 ( - c 1698)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megSæmund ble født omkr. 1685. Alderen ble oppgitt til 9 år i 1701, men han må ha vært eldre.3 Han og Ola Jørnsson bodde hos mora på Grønfeta, Nesset, i 1701.3 Sæmund Jørnsson fikk bygselseddel på 2 pund 12 merker på Grønfeta fra Ludvig Ivarsson den 20. mars 1705. Jorden tilhørte Rød kyrkje. Seddelen ble tinglyst 5. juli året etter.4
Han var bruker på Grønfeta i 1706. Skyld: 2 pund 12 merker.2 Sæmund Jørnsson på Grønfeta var lagrettemann i i Eresfjord tinglag i 1709.1

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 85 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390215
 2. [S1590] Romsdal fogderegnskap 1706: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridtzfiords Otting, Grøn Fetten. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307171029
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Grønfeten. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 4. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 18 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390020

Ola Jørnsson på Grønfeta1,2

M, #14717, (ca. 1694 - )
Far*Jørn Toresson på Grønfeta1 ( - c 1698)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1694 på Grønfeta, Nesset.1 Han og Sæmund Jørnsson bodde hos mora på Grønfeta i 1701.1 Ola Jørnsson fikk bygselseddel på 2 pund 12 merker (hele gården) på Grønfeta den 26. november 1715. Seddelen ble tinglyst 28. januar 1718. Neste bruker fikk bygsel i 1719 (s.d.).2,3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Grønfeten. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 95 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390561
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 153 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390619

Gjertrud Olsdotter i Hagen1

K, #14718, (ca. 1751 - 20. mai 1822)
Far*Ola Olsson på Grønfeta2,3 (c 1719 - 1794)
Mor*Anne Asbjørnsdotter på Grønfeta2 (c 1726 - 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

De hadde iallfall ett barn. Gjertrud var enke i 1801.1 

Familie 2

Ivar Andersson på Oppdal (c 1744 - 1821)Annet navn: Gjertrud Olsdotter på Grønfeta.2,3
Gjertrud ble født ca. 1751.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Asbjørnsdotter på Grønfeta den 2. august 1765: 10 daler 1 ort 10 skilling, utlagt i 2–2–0 i Rød kyrkje, o.a.2
Hun var myndling av Hans Åmundsson på Bogge i 1765.2

Gjertrud giftet seg med en uregistrert person.4
Hun var huskone på Veltan, Hagen, Nesset, i 1801, sammen med Søgni Andersdotter o.a. Plassen hadde jord.1,5
Gjertrud hadde Knut Olsson i tjeneste i februar 1801.1

Gjertrud giftet seg den 11. juli 1802 med Ivar Andersson på Oppdal.4
Annet navn: Gjertrud Olsdotter på Oppdal.4
Hun var arving ved skiftet etter Asbjørn Olsson på Ljøsta den 22. oktober 1806: 1 daler 15 skilling.6


Gjertrud døde den 20. mai 1822.7

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 347 b, Hagen, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670214
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 298 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660321
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 469.
 5. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 25. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=28
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b–178 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 470.

Marit Olsdotter i Eidsvåg1,2

K, #14719, (ca. 1755 - 1828)
Far*Ola Olsson på Grønfeta3,2 (c 1719 - 1794)
Mor*Anne Asbjørnsdotter på Grønfeta3 (c 1726 - 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hun var gift to ganger og hadde åtte barn.1 
BarnAnnet navn: Marit Olsdotter på Grønfeta.3,4
Marit ble født ca. 1755 på Grønfeta, Nesset.3
Hun var arving ved skiftet etter Anne Asbjørnsdotter på Grønfeta den 2. august 1765: 10 daler 1 ort 10 skilling, utlagt i sølvbeger (2 daler), 2–2–0 i Rød kyrkje, o.a.3
Hun var myndling av Sjurd Jonsson på Utbogge i 1765.3

Hun bodde i Myra, Eidsvåg, Nesset.1
Hun var arving ved skiftet etter Asbjørn Olsson på Ljøsta den 22. oktober 1806: 1 daler 15 skilling.5


Marit døde i 1828.6

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 370. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#373
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 298 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660321
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 350. https://www.nb.no/items/ed1a517906b17607bfe7c6190a6651bf?page=353
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b–178 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 371. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=374

Magrete Olsdotter på Helle1,2

K, #14720, (ca. 1757 - 25. juni 1840)
Far*Ola Olsson på Grønfeta3,4 (c 1719 - 1794)
Mor*Anne Asbjørnsdotter på Grønfeta3 (c 1726 - 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Ivarsson på Helle (c 1751 - 1815)
De hadde fem barn.5 
BarnAnnet navn: Magrete Olsdotter på Grønfeta.3,4
Magrete ble født ca. 1757 på Grønfeta, Nesset.3
Hun var arving ved skiftet etter Anne Asbjørnsdotter på Grønfeta den 2. august 1765: 10 daler 1 ort 10 skilling, utlagt i 2–2–0 i Rød kyrkje, o.a.3
Hun var myndling av Sæmund Trondsson på Bergset i 1765.3

Magrete giftet seg i 1780 med Ola Ivarsson på Helle.2
Hun og Ola var brukere Herinn, Helle, Vistdal, fra 1784. De overtok etter hans foreldre. Ola kjøpte bruket i 1800. Sønnen Ivar fikk skjøte i 1806 mot 200 daler og kår.2,5,6
Hun var arving ved skiftet etter Asbjørn Olsson på Ljøsta den 22. oktober 1806: 1 daler 15 skilling.7


Magrete døde den 25. juni 1840 på Helle, Vistdal, som kårenke.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 205 b, 1796, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640250
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 457. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=460
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 298 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660321
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 458. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=461
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 459. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=462
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b–178 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191

Synnøv Olsdotter på Bjerkeli1

K, #14721, (ca. 1758 - 20. august 1821)
Far*Ola Olsson på Grønfeta2,3 (c 1719 - 1794)
Mor*Anne Asbjørnsdotter på Grønfeta2 (c 1726 - 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Johans Olsson på Bjerkeli (1762 - 1853)
De hadde iallfall fire barn.1 
BarnSynnøv ble født ca. 1758 på Grønfeta, Nesset.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Asbjørnsdotter på Grønfeta den 2. august 1765: 10 daler 1 ort 10 skilling, utlagt i 2–2–0 i Rød kyrkje, o.a.2
Hun var myndling av Per Asbjørnsson på Rød i 1765.2

Annet navn: Synnøv Olsdotter på Grønfeta, nevnt 1789.4,5
Synnøv trolovet seg den 25. januar 1789 i Vistdal kyrkje med Johans Olsson på Elgeneset. Forlovere: Ola Aslaksson på Skorga og Hallvor Aslaksson på Skorga.4
Synnøv giftet seg den 14. juni 1789 i Rød kyrkje, Nesset, med Johans Olsson på Elgeneset.5,1
Hun og Johans var brukere på Bjerkeli, Hen, i 1801. Ola Johansson o.a. bodde også der.1
Hun var arving ved skiftet etter Asbjørn Olsson på Ljøsta den 22. oktober 1806: 1 daler 15 skilling.6

Hun og Johans var husfolk på Neset, Høvika, Nesset.7
Annet navn: Synnøv Olsdotter i Høvika, nevnt 1821.8

Synnøv døde den 20. august 1821 i Høvika, Nesset, som huskone.8 Hun ble jordfestet den 16. september 1821 på Rød kyrkjegard, Nesset.8

Kilder/noter

 1. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 337 a, Birkelie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670203
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 298 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660321
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 181 b, 3. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640226
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 183 a, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640227
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b–178 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 184. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=187
 8. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 133, 16. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640350
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 182 a, 2. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640226

Ildri Olsdotter på Grønfeta1,2

K, #14722, (1759 - 1794)
Far*Ola Olsson på Grønfeta2,3 (c 1719 - 1794)
Mor*Anne Asbjørnsdotter på Grønfeta2 (c 1726 - 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Gabrielsson i Eidsvåg (c 1748 - 1809)
De fikk ett barn.3 
BarnIldri ble født i 1759 på Grønfeta, Nesset.4
Hun var arving ved skiftet etter Anne Asbjørnsdotter på Grønfeta den 2. august 1765: 10 daler 1 ort 10 skilling, utlagt i sølvkjede (1–3–0), 2–2–0 i Rød kyrkje, o.a.2

Ildri fikk barn med Knut Gabrielsson på Nesset i 1782.1

Ildri døde i 1794.4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 158 a, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640202
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 298 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660321
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 350. https://www.nb.no/items/ed1a517906b17607bfe7c6190a6651bf?page=353

Gunnhild Olsdotter på Bjørbakken1,2

K, #14723, (1762 - 1822)
Far*Ola Olsson på Grønfeta3,2 (c 1719 - 1794)
Mor*Anne Asbjørnsdotter på Grønfeta3 (c 1726 - 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Aslak Bårdsson Åse (1763 - 1841)

Familie 2

Anders Larsson på Bjørbakken (c 1733 - 1812)
De hadde ett barn.1 Annet navn: Gunnhild Olsdotter på Grønfeta.4
Gunnhild ble født i 1762 på Grønfeta, Nesset.5
Hun var arving ved skiftet etter Anne Asbjørnsdotter på Grønfeta den 2. august 1765: 10 daler 1 ort 10 skilling, utlagt i to sølvskjeer (1–3–12), 2–2–0 i Rød kyrkje, o.a.3

Gunnhild fikk barn med Aslak Bårdsson Åse i 1793.6,5
Gunnhild giftet seg i 1804 med Anders Larsson på Bjørbakken.1
Hun var arving ved skiftet etter Asbjørn Olsson på Ljøsta den 22. oktober 1806: 1 daler 15 skilling.7


Gunnhild døde i 1822.8

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 284.
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 298 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660321
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 299 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660321
 5. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 350. https://www.nb.no/items/ed1a517906b17607bfe7c6190a6651bf?page=353
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 317.
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b–178 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 8. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 285.

Eli Persdotter på Grønfeta1,2,3,4

K, #14724, (ca. 1737 - 1810)
Far*Per Andersson på Dale6 (c 1705 - 1743)
Mor*Anne Knutsdotter på Dale5,6 (c 1701 - 1761)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Olsson på Grønfeta (c 1719 - 1794)
De hadde to barn.4 
BarnEli ble født ca. 1737.3,5
Annet navn: Eli Persdotter på Mittet.6
Hun var arving ved skiftet etter Per Andersson på Mittet den 16. juni 1744: 10 daler 1 ort 15 skilling, utlagt i 3½ mark i Mittet (3–1–14), sølvskje (1 daler) o.a.7
Hun var myndling av Botolv Olsson på Staurset i 1744. Han var fremdeles hennes formynder i 1761.6,5

Annet navn: Eli Persdotter på Tjelle.5
Hun var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter på Tjelle den 7. april 1761: 10 daler 3 ort, utlagt i 3,6 mark i Tjelle (1 daler 3 ort 4 skilling), 1¾ mark i Mittet (1–2–19) o.a. Hun fikk også 1–2–0 i tjenestelønn.8

Eli giftet seg i 1765 med Ola Olsson på Grønfeta.2,4
Jon Aslaksson på Bergsethjellen kjøpte 1 pund 11 merker arvegods med bygselrett på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, den 22. oktober 1772 av Knut Persson på Sira, Ivar Ivarsson på Nerland og Ola Olsson på Grønfeta. (Jon, Ivar og Ola var gift med Knuts søstre – Marit Persdotter, Anne Persdotter og Eli Persdotter.) Kjøpesum: 40 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.9
Hun var fadder ved dåpen til Anne Knutsdotter på Grønfeta den 6. oktober 1782 i Rød kyrkje, Nesset.2
Ved folketellingen av 1801 bodde Eli Persdotter på Grønfeta, Nesset, hos Ola Olsson.3

Eli døde i 1810 på Grønfeta.1 Hun ble jordfestet den 9. desember 1810 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 51, 1810, 9. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640309
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 158 a, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640202
 3. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 338 a, Grønfætt. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670204
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 351. https://www.nb.no/items/ed1a517906b17607bfe7c6190a6651bf?page=354
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 3 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660020
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 356 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650375
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 356 b–357 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650375
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 3 a–4 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660020
 9. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 64 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660025

Anne Olsdotter på Teigset1,2

K, #14725, (1766 - )
Far*Ola Olsson på Grønfeta3,1 (c 1719 - 1794)
Mor*Eli Persdotter på Grønfeta3 (c 1737 - 1810)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Knutsson på Teigset (1764 - )
Anne var fremdeles gift i 1806.1 Annet navn: Anne Olsdotter på Grønfeta.1,3
Anne ble født i 1766 på Grønfeta, Nesset.3
Anne giftet seg i 1796 med Ola Knutsson på Ljøsta.4,2 Anne og Ola bodde på Teigset, Nesset, i 1801 sammen med Marit Asbjørnsdotter o.a. De hadde ikke jord.2
Hun var arving ved skiftet etter Asbjørn Olsson på Ljøsta den 22. oktober 1806: 1 daler 15 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 347 b, Tejsætt, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670214
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 351. https://www.nb.no/items/ed1a517906b17607bfe7c6190a6651bf?page=354
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 17. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#20
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b–178 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191

Ola Olsson på Grønfeta1,2

M, #14726, (1768 - 1813)
Far*Ola Olsson på Grønfeta2 (c 1719 - 1794)
Mor*Eli Persdotter på Grønfeta1,2 (c 1737 - 1810)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1768 på Grønfeta, Nesset.2
Han var selveier på Grønfeta fra 1789.2 I folketellingen av 1801 står Ola som bruker på Grønfeta. Eli Persdotter o.a. bodde også der.1
Ola hadde Anne Knutsdotter o.a. i tjeneste i 1801.1
Han var arving ved skiftet etter Asbjørn Olsson på Ljøsta den 22. oktober 1806: 2 daler 1 ort 7 skilling.3
Han var verge for Anne Knutsdotter i 1806.4


Ola døde i 1813 på Grønfeta.2

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 338 a, Grønfætt. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670204
 2. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 351. https://www.nb.no/items/ed1a517906b17607bfe7c6190a6651bf?page=354
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b–178 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191

Anne Knutsdotter på Grønfeta1,2,3

K, #14727, (1782 - )
Far*Knut Gabrielsson i Eidsvåg1 (c 1748 - 1809)
Mor*Ildri Olsdotter på Grønfeta1,2 (1759 - 1794)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megAnne ble født i 1782, utenom ekteskap.1 Anne ble døpt den 6. oktober 1782 i Rød kyrkje, Nesset. Faddere: Per Asbjørnsson på Rød, Eli Persdotter på Grønfeta og Marit Asbjørnsdotter på Rød o.a.1 Anne Knutsdotter tjente hos Ola Olsson på Grønfeta, Nesset, i 1801.3
Hun var arving ved skiftet etter Asbjørn Olsson på Ljøsta den 22. oktober 1806: 1 daler 15 skilling.4
Hun var myndling av Ola Olsson på Grønfeta i 1806.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 158 a, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640202
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 3. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 338 a, Grønfætt. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670204
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b–178 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191

Marit på Bergset1

K, #14728, ( - ca. 1751)

Familie

Sæmund Trondsson på Bergset (c 1719 - 1798)
De hadde ett barn.1 
BarnMarit giftet seg med Sæmund Trondsson på Bergset.1

Marit døde ca. 1751 på Bergset, Vistdal, trolig i barselseng.1 Det ble holdt skifte etter henne den 9. oktober 1751. Arvinger: Marit Sæmundsdotter og Sæmund Trondsson. Sæmund fikk trolig like mye som dattera, 14 daler 3 ort 7 skilling.1

     Marit på Bergset og Marit Larsdotter på Bergset var trolig søsken.2

Kilder/noter

 1. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 9. oktober, Eritzfiords Otting.
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 314 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690332

Marit Sæmundsdotter på Nerland1,2

K, #14729, (ca. 1751 - 9. juli 1830)
Far*Sæmund Trondsson på Bergset3,4 (c 1719 - 1798)
Mor*Marit Bergset4 ( - c 1751)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

De hadde fem barn.5 

Familie 2

Anders Andersson på Nerland (c 1754 - 1798)
De hadde ett barn.5 Annet navn: Marit Sæmundsdotter på Bergset.4
Marit ble født ca. 1751 på Bergset, Vistdal.3
Hun var arving ved skiftet etter Marit Bergset den 9. oktober 1751: 14 daler 3 ort 7 skilling.4

Marit giftet seg den 6. januar 1780 med en uregistrert person.5
Marit giftet seg den 20. juni 1791 med Anders Andersson på Myklebostad.5
Marit giftet seg den 1. januar 1800 med en uregistrert person.2

Marit døde den 9. juli 1830 på Nerland, Vistdal.2

     Marit var søskenbarn (på morssiden) av Knut Gabrielsson i Eidsvåg.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 612) var Marit Sæmundsdotter på Nerland datter av Ildri Asbjørnsdotter på Bergset, men det er feil.3,4,1

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 314 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690332
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 210.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 612.
 4. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 9. oktober, Eritzfiords Otting.
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 209.

Knut Gabrielsson i Eidsvåg1

M, #14730, (ca. 1748 - 1809)
Far*Gabriel Olsson på Nesset (c 1728 - 1793); han ble lyst i kull og kjønn 22. oktober 17532,3
Mor*Marit Larsdotter på Bergset4,2 ( - c 1754)

Familie 1

Ildri Olsdotter på Grønfeta (1759 - 1794)
De fikk ett barn.13 
Barn

Familie 2

Marit Knutsdotter i Eidsvåg (c 1745 - 1818)
De hadde ikke barn.9 Knut ble født ca. 1748, utenom ekteskap.4,5
Han var arving ved skiftet etter Marit Larsdotter på Bergset den 21. august 1754: 18 daler 2 ort 6 skilling.6
Han var myndling av Knut Larsson på Langset i 1754.4
Han var kreditor ved skiftet etter Guri Knutsdotter på Nesset den 28. april 1775: 10 daler.7

Annet navn: Knut Gabrielsson på Nesset, nevnt 1782.8,3
Knut fikk barn med Ildri Olsdotter på Grønfeta i 1782.8
Knut giftet seg i 1789 med Marit Knutsdotter i Eidsvåg.9
Han og Marit var husfolk på Rabben, Eidsvåg, Nesset.9

Knut døde i 1809 i Eidsvåg, Nesset.1

     Knut var søskenbarn (på morssiden) av Marit Sæmundsdotter på Nerland.10

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 434) var Knut Gabrielsson i Eidsvåg sønn av Guri Knutsdotter på Nesset, men det stemmer ikke.11,12

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 40. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640304
 2. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 269. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410138
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 223. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041033
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 5. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 346 a, Ejdsvog, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670212
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 272 b–273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 139 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670141
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 158 a, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640202
 9. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 475. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=478
 10. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 314 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690332
 11. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 434.
 12. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 139 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670141
 13. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191

Ola Olsson på Rød1,2,3,4

M, #14731, (1763 - 29. september 1829)

Familie

Guri Persdotter på Rød (1772 - )Ola ble født i 1763 på Elgeneset, Nesset.5,6 Ola ble døpt den 4. mars 1763 i Rød kyrkje, Nesset.5 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1788. Høyde: 64½ sjællandsk tomme (ca. 169 cm). Han var marsjferdig musketer fra 1. mai året etter, og var da ugift. Ola var fremdeles soldat ved trolovelsen i 1792.6,1
Annet navn: Ola Olsson på Elgeneset, nevnt 1792.7,6
Ola Olsson på Elgeneset kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 6, Rød, Nesset, den 29. juni 1792 av Per Asbjørnsson på Rød. Kjøpesum: 98 daler. Ola var selgerens tilkommende svigersønn. Skjøtet og Olas kårbrev til Per og kona ble tinglyst samme dag.7,8
Ola trolovet seg den 14. oktober 1792 i Rød kyrkje med Guri Persdotter på Rød. Forlovere: Ola Andersson på Rød o.a.1
Ola giftet seg med Guri Persdotter på Rød.3
Han og Guri var brukere på bnr. 6 i 1801. Per Asbjørnsson bodde også der. Per og kona var kårfolk med jord.3,4
Ole Olsen Røe var verge for Marit Asbjørnsdotter på Rød i 1806.9


Ola døde den 29. september 1829 på Rød, Nesset, som gårdmann.2 Han ble jordfestet den 18. oktober 1829 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Elgenes i 1792.7

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Røe i 1829.2

I Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 601) står en rettelse av en rettelse i b. IV. Det stemmer at Ola Olsson på Rød ikke var identisk med Ola Olsson som kom til Klokkset, men Rød-Ola var fra Elgeneset – han kalles «Ole Olsen Elgenes» i skjøtet og kårbrevet fra 1792 (det er nok snakk om to brødre).10,11,7

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 194 a, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640238
 2. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 185, 18. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640376
 3. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 339 a. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670205
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 400.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 32 b, fredag før 3. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640076
 6. [S1567] 2. trondhjemske infreg, ruller 1782–90: 1789, Eresfjordske kompani, marsjferdige musketerer. Nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201700307
 7. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 30 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660443
 8. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420569
 9. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 177 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690191
 10. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 601.
 11. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 457. https://www.nb.no/items/ed1a517906b17607bfe7c6190a6651bf?page=460

Herman Peder Krag1

M, #14732
Far*Herman Anton John Kaare Krag (1920 - 1982)
Mor*Brit Stokstad (1924 - 2000)
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S880] Gule Sider: Tyholtveien 68, 7052 Trondheim.

Atle Magnus Færøy

M, #14733, (19. januar 1932 - 28. desember 2018)

Familie 1

De hadde tre barn. 

Familie 2

Anne-Brit Krag
De hadde to barn. Atle Magnus ble født den 19. januar 1932 på Færøyna, Solund.
Atle giftet seg med en uregistrert person.1 Atle var bildekunstner.

Atle døde den 28. desember 2018 på Molde sjukehus.2 Atle ble bisatt den 8. januar 2019 i Vågøy kyrkje, Fræna.2

Kilder/noter

 1. [S639] Anne-Brit Krag: muntlig, Trondheim 2008.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 1/2.1.2019. Side 21, «Dødsfall».

Torunn Trædal1

K, #14734

Kilder/noter

 1. [S880] Gule Sider: Tyholtveien 68, 7052 Trondheim.

Anne Kristensdatter1

K, #14735, (ca. 1743 - 1785)
Far*Kristen Andersson på Bakke
Mor*Brit Hansdatter Røbekk1,2 ( - c 1757)

Familie

Sverke Arnsson Hartun (1732 - 1803)
Tre barn levde i 1788.2 
BarnAnne ble født ca. 1743.1
Hun var arving ved skiftet etter Brit Hansdatter Røbekk den 28. januar 1758: 1 daler 9 skilling.3
Hun var myndling av Jakob Olssen Berg i 1758.1

Hun giftet seg med Sverke Arnsson Hartun.2

Hun døde i 1785 i Molde. I juli ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden samt 1 daler 1 ort 8 skilling for kirkeklokkene og båren.4

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 375 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670957
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214–215. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 69 b.

Arn Sverkesson1,2,3

M, #14736, ( - etter 1762)

Familie

Sara Lorentsdotter ( - e 1762)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnArn trolovet seg den 3. mars 1726 i Grutsæter kirke, Meldal, med Sara Lorentsdotter.3
Arn giftet seg den 23. juni 1726 i Grutsæter kirke med Sara Lorentsdotter.2,1
Han og Sara bodde på Grutsæter hytteplass, Meldal, i 1732.4
Han og Sara var husfolk på Grutsæter hytteplass i 1762, sammen med Sivert Arnsson.1 Arn Sverkesson var gruvearbeider på Løkken Verk, Meldal, i 1762.1

     Navnet hans ble skrevet Arent Swerkesøn i 1726.3

Kilder/noter

 1. [S1695] Orkdal og Gauldal ekstraskatt 1762–67: Løchens Participanters Grunder. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201060091
 2. [S1094] Meldal mini. 1725–51: s. 33, 1. søndag etter trinitatis, I. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907610106
 3. [S1094] Meldal mini. 1725–51: s. 22, Dom: Esto mihi, I. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907610101
 4. [S1094] Meldal mini. 1725–51: 1732, 17. søndag etter trinitatis, I. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907610155

Sara Lorentsdotter1,2

K, #14737, ( - etter 1762)

Familie

Arn Sverkesson ( - e 1762)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnSara trolovet seg den 3. mars 1726 i Grutsæter kirke, Meldal, med Arn Sverkesson.1
Sara giftet seg den 23. juni 1726 i Grutsæter kirke med Arn Sverkesson.3,2
Hun og Arn bodde på Grutsæter hytteplass, Meldal, i 1732.4
Hun og Arn var husfolk på Grutsæter hytteplass i 1762, sammen med Sivert Arnsson.2

Kilder/noter

 1. [S1094] Meldal mini. 1725–51: s. 22, Dom: Esto mihi, I. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907610101
 2. [S1695] Orkdal og Gauldal ekstraskatt 1762–67: Løchens Participanters Grunder. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201060091
 3. [S1094] Meldal mini. 1725–51: s. 33, 1. søndag etter trinitatis, I. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907610106
 4. [S1094] Meldal mini. 1725–51: 1732, 17. søndag etter trinitatis, I. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907610155

Sivert Arnsson1

M, #14738, ( - etter 1762)
Far*Arn Sverkesson1 ( - e 1762)
Mor*Sara Lorentsdotter1 ( - e 1762)

Kilder/noter

 1. [S1695] Orkdal og Gauldal ekstraskatt 1762–67: Løchens Participanters Grunder. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201060091

Brit Hansdatter Røbekk1,2

K, #14739, ( - ca. 1757)
Far*Hans Persson Røbekk (c 1670 - 1737)
Mor*Magrete Pålsdotter ( - e 1723)

Familie

Kristen Andersson på Bakke
Seks barn levde i 1758.1,6 
BarnHun bodde i Molde i 1732.2
Brit trolovet seg den 16. november 1732 i Molde kirke med Kristen Andersson på Bakke, forrettet av Lars Barhaug.2
Brit giftet seg med Kristen Andersson på Bakke.
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Brit Persdatter i Kirkebakken den 12. mai 1755: ved skiftet etter Røbekk skyldte boet 1 ort 18 skilling i resterende auksjonspenger.3,4


Brit døde ca. 1757 i Molde.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 28. januar 1758. Kreditorer: Per snekker, Hans Hanssen Vingård, Lasse Lassesson, Anders Nilssen Vestad og David Davidssen. Arvinger: Henning Kristenssen, Inger Kristensdatter, Hermann Kristenssen, Anne Kristensdatter, Hans Kristenssen og Anders Kristenssen. I boet var en del klær, De syv Christi Ord, nattverdsbok, gammelt speil, vektskål med lodd, knipleutstyr, hodevannsegg i sølv, liten gullring, stekepanne, en del gryn og rugmel, en pose med karve, o.a. Det ble holdt skifteauksjon 30. januar. Aktiva: 29 daler 1 ort. Passiva: 18 daler 1 ort 6 skilling. Arv: 10–3–18.5

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 131, 23. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/100/
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 215. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214–215. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 375 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670957

Henning Kristenssen på Årø1,2,3

M, #14740, (ca. 1739 - 26. juli 1788)
Far*Kristen Andersson på Bakke
Mor*Brit Hansdatter Røbekk3,2 ( - c 1757)Henning ble født ca. 1739.3,1
Han var arving ved skiftet etter Brit Hansdatter Røbekk den 28. januar 1758: 2 daler 18 skilling.4
Han var myndling av Per Hanssen i 1758.3


Henning døde ugift den 26. juli 1788 på Årø, Bolsøy.1 Det ble holdt skifte etter ham den 4. august 1788. Debitorer: Jakob Tomasson på Røbekk og Anna Kirstina Nagel. Arvinger: Anders Kristenssen, Hans Kristenssen, Inger Kristensdatter, Kristen Sverkessen, Arn Sverkessen og Sara Maria Sverkesdatter. I boet var 8 daler i rede penger, drøyt 23 daler hos debitorene o.a. Aktiva: 33 daler 1 ort 2 skilling. Passiva: 15–0–7. Arv: 18–0–19. Den avdødes bror Anders leverte regning for begravelsen, datert 1. august på Årø: likkiste 2–0–0, laken 0–2–0, putevar og halsduk 0–1–12, 4 potter fransk brennevin 1–1–8, 3 potter dansk ditto 0–2–6, kaffe og 0–3–0, 1 anker øl 0–3–0, kringler 0–1–2, 8 merker smør 0–2–0, 4 brød 0–0–16, 3 kanner fersk melk 0–0–12, flatbrød 0–0–20, ½ potte sirup 0–0–10, ½ kanne banketgryn 0–0–5, fisk 0–0–12, to mann til Gjermundnes etter broren 0–2–0, 2 dager bortheftet etter begge brødrene 1–0–0, jordfestelse 0–1–0 – til sammen 9 daler 2 ort 7 skilling.2 Henning Kristenssen på Årø ble jordfestet den 17. august 1788 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.5,1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 117 b, 1788, menn. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630044
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 375 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670957
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214–215. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 25 b, 17. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620567

Anders Kristenssen på Årø1,2,3

M, #14741, (ca. 1745 - 5. september 1818)
Far*Kristen Andersson på Bakke
Mor*Brit Hansdatter Røbekk4,5 ( - c 1757)Anders ble født ca. 1745.2
Han var arving ved skiftet etter Brit Hansdatter Røbekk den 28. januar 1758: 2 daler 18 skilling.6
Han var myndling av Capitain Lossius (trolig Nils Lossius) i 1758.4
Anders Kristenssen tjente hos Nils Erikssen Bang i Molde i 1782.7
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782: blå kledeskjole (3 daler 10 skilling).8
Han var fadder ved dåpen til Eli Katrina Persdatter den 3. september 1787 i Molde kirke.1
Han var arving ved skiftet etter Henning Kristenssen på Årø den 4. august 1788: 6 daler 6 skilling. Den avdødes bror Anders leverte regning for begravelsen, datert 1. august på Årø: likkiste 2–0–0, laken 0–2–0, putevar og halsduk 0–1–12, 4 potter fransk brennevin 1–1–8, 3 potter dansk ditto 0–2–6, kaffe og 0–3–0, 1 anker øl 0–3–0, kringler 0–1–2, 8 merker smør 0–2–0, 4 brød 0–0–16, 3 kanner fersk melk 0–0–12, flatbrød 0–0–20, ½ potte sirup 0–0–10, ½ kanne banketgryn 0–0–5, fisk 0–0–12, to mann til Gjermundnes etter broren 0–2–0, 2 dager bortheftet etter begge brødrene 1–0–0, jordfestelse 0–1–0 – til sammen 9 daler 2 ort 7 skilling.5

Han var husmann på Indre Årø, Bolsøy, i 1801. Plassen hadde jord. Han bodde på Årø allerede i 1787.3,1 Anders Kristenssen på Årø var skomaker i 1801 og ble kalt det til sin død.3,2

Anders døde den 5. september 1818 på Indre Årø, som legdelem. Han hengte seg.2 Han ble gravlagt den 9. september 1818.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 58 b, kvinner, 3. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620597
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 184, 1818, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640339
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 417 a, Indre Aarøe, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670278
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 375 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670957
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214–215. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 971. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650485
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484

Hans Kristenssen1,2

M, #14742, (ca. 1745 - 1799)
Far*Kristen Andersson på Bakke
Mor*Brit Hansdatter Røbekk1,2 ( - c 1757)

Familie

Anne Simensdotter (c 1734 - )
BarnHans ble trolig født ca. 1745.3
Han var arving ved skiftet etter Brit Hansdatter Røbekk den 28. januar 1758: 2 daler 18 skilling.4
Han var myndling av Mats Borksenius i 1758.1

Hans trolovet seg den 1. februar 1766 i Vågå med Anne Simensdotter. Forlovere: Mats Borksenius o.a.5
Hans giftet seg den 21. mars 1766 med Anne Simensdotter.5
Han var arving ved skiftet etter Henning Kristenssen på Årø den 4. august 1788: 6 daler 6 skilling.2


Hans døde trolig i 1799 i Bergsbakken, Berg, Bolsøy. Hans Bergsbakken ble begravet 26. oktober, 54 år gammel.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 375 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670957
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 47 b, 1799, 26. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630136
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214–215. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 5. [S711] Vågå mini. 1739–1810: fol. 107 b, 1766, 1. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520350

Inger Kristensdatter1,2

K, #14743, ( - etter 1788)
Far*Kristen Andersson på Bakke
Mor*Brit Hansdatter Røbekk1,2 ( - c 1757)

Familie

Hun var enke i 1788.2 Inger giftet seg før 1758 med en uregistrert person.1,2
Hun bodde i Opplandene i 1758.1
Hun var arving ved skiftet etter Brit Hansdatter Røbekk den 28. januar 1758: 1 daler 9 skilling.3

Hun bodde i Vågå i 1788.2
Hun var arving ved skiftet etter Henning Kristenssen på Årø den 4. august 1788: 3 daler 3 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 375 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670957
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214–215. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110

Kristen Sverkessen Hartun1

M, #14744, (ca. 1773 - )
Far*Sverke Arnsson Hartun1 (1732 - 1803)
Mor*Anne Kristensdatter1 (c 1743 - 1785)Kristen ble født ca. 1773 i Molde.1
Han var arving ved skiftet etter Henning Kristenssen på Årø den 4. august 1788: 1 daler 20 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 375 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670957

Fredrik Reutzer1,2,3

M, #14745, (ca. 1735 - juli 1780)

Familie

Pernille Katrine Vadbekk (c 1732 - 1804)
Sju barn levde i 1780.4 
Barn
Fredrik Reutzers stempel, «FR» (fra Gammelt sølv i Stavanger amt)Fredrik ble født ca. 1735.3 Han tok borgerskap i Stavanger den 13. november 1759 som gullsmed. Han virket til sin død.3,4
Fredrik giftet seg i 1761 med Pernille Katrine Vadbekk.4,5,3
Han og Pernille Katrine bodde i Stavanger i 1766.2

Fredrik døde i juli 1780 i Stavanger.4

     Navnet hans ble skrevet Frideric Reusser i 1766.2

Kilder/noter

 1. [S1696] Stavanger skifteprotokoll 1769–91: fol. 375 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090303680381
 2. [S1698] Stavanger, Domkirken og Frue klok. 1752–90: fol. 92 a, nr. 54. https://www.digitalarkivet.no/kb20070104350317
 3. [S1697] Gammelt sølv i Stavanger amt: s. 44. https://www.nb.no/items/b9786a6ca4bfae06ada8cfac615f462b?page=59
 4. [S1696] Stavanger skifteprotokoll 1769–91: fol. 376 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090303680381
 5. [S1699] Stavanger, Domkirken og Frue mini. 1789–1815: fol. 124 a, nr. 88. https://www.digitalarkivet.no/kb20070625660709
 6. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 180 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660749

Pernille Katrine Vadbekk1,2

K, #14746, (ca. 1732 - 1804)

Familie

Fredrik Reutzer (c 1735 - 1780)
Sju barn levde i 1780.1 
BarnPernille Katrine ble født ca. 1732.3
Pernille Katrine giftet seg i 1761 med Fredrik Reutzer.1,3,4
Hun og Fredrik bodde i Stavanger i 1766.2
Etter barselseng ble hun innledet i kirke i Stavanger den 31. juli 1766.2


Pernille døde i 1804 i Stavanger.3 Hun ble gravlagt i november 1804, med halv seremoni, på urtegården (inntil kirken).3

     Navnet hennes ble skrevet Pernille Catharina Wadbæk i 1766.2

Kilder/noter

 1. [S1696] Stavanger skifteprotokoll 1769–91: fol. 376 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090303680381
 2. [S1698] Stavanger, Domkirken og Frue klok. 1752–90: fol. 92 a, nr. 54. https://www.digitalarkivet.no/kb20070104350317
 3. [S1699] Stavanger, Domkirken og Frue mini. 1789–1815: fol. 124 a, nr. 88. https://www.digitalarkivet.no/kb20070625660709
 4. [S1697] Gammelt sølv i Stavanger amt: s. 44. https://www.nb.no/items/b9786a6ca4bfae06ada8cfac615f462b?page=59

Hermann Kristenssen1

M, #14747, (ca. 1742 - før 1788)
Far*Kristen Andersson på Bakke
Mor*Brit Hansdatter Røbekk1 ( - c 1757)Hermann ble født ca. 1742.1
Han var arving ved skiftet etter Brit Hansdatter Røbekk den 28. januar 1758: 2 daler 18 skilling.2
Han var myndling av Nils Knutssen i 1758.1


Hermann døde før 1788.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214–215. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 375 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670957

Nils Knutssen1

M, #14748, ( - etter 1758)Han var verge for Hermann Kristenssen i 1758.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110

Mats Borksenius1,2,3

M, #14749, (ca. 1714 - mai 1776)Mats ble født ca. 1714.2 Han var klokker i Vågå i 1746. Han virket til sin død.1,2
Han var verge for Hans Kristenssen i 1758.3
Han var forlover for Hans Kristenssen og Anne Simensdotter, som ble trolovet den 1. februar 1766 i Vågå.4


Mats døde i mai 1776 i Vågå.2

Kilder/noter

 1. [S711] Vågå mini. 1739–1810: fol. 100 a, 24. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520342
 2. [S711] Vågå mini. 1739–1810: fol. 193 a, 1776, mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520427
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 4. [S711] Vågå mini. 1739–1810: fol. 107 b, 1766, 1. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520350

Lars Larsson i Lillevika1,2

M, #14750, (1804 - 15. oktober 1892)
Far*Lars Matsson på Kringstad3 (c 1767 - 1837)
Mor*Andrina Jonsdotter på Kringstad3 (1776 - 1843)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megLars ble født i 1804 på Kringstad, Bolsøy.3 Lars ble døpt den 25. desember 1804 i Molde kirke.3,4
Annet navn: Lars Larsson på Kringstad, nevnt 1829.5,3
Han var fadder ved dåpen til Petter Mathias Perssen Sommernæs den 23. august 1829 i Molde kirke.5,6

Han var husmann i Lillevika (bnr. 7), Bjørset, Bolsøy, i 1833.2,7 Lars Larsson i Lillevika var skipstømmermann.7

Lars døde den 15. oktober 1892 i Lillevika, som plassbruker.1 Han ble gravlagt den 22. oktober 1892. Jordfestelsen var 13. november.1

     Navnet hans ble skrevet Lars Larsen Lillevig i 1833.2

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 256, menn, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020247
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 85, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640288
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 a, 1804, 25. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630144
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630204
 5. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 66, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620469
 6. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 78, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630281
 7. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 458, nr. 18. https://www.nb.no/items/4813414016bd144adc196c17649431fa?page=469

Marit Steffensdotter1,2,3

K, #14751, (ca. 1721 - 19. mars 1797)

Familie

Einar Olsson ( - f 1797)
Fire barn er nevnt i skiftet etter henne.1 
BarnMarit ble født ca. 1721.3
Annet navn: Marit Steffensdotter på Brenslan, nevnt 1746.4
Marit trolovet seg den 24. mai 1746 i Byneset kirke med Einar Olsson på Brenslan.4
Marit giftet seg den 9. juni 1746 i Byneset kirke med Einar Olsson på Brenslan.1,5,4
Hun og Einar bodde på Brenslan, Byneset, i 1746.6,4
Hun og Einar var brukere på Øvre Høstad, Nordre Høstad, Byneset, i 1750.7,8
Hun og Einar bodde i Domkirken sogn, Trondheim, iallfall fra 1752 til 1762.5,2,9
Marit Steffensdotter solgte hus med grunn i Prinsens gate, Trondheim, i september 1796. Kjøpesum: 140 daler.10

Marit døde den 19. mars 1797 i Trondheim, av feber, i huset til Henrik Løkke. Han var hennes svigersønn.1,3 Marit ble jordfestet den 28. mars 1797 på Trondheim domkirkegård. Jorden kostet 2 daler.3 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 10. april 1797. I boet var klær, Müllers huspostill, drøyt 25 daler i rede penger, o.a.1 Skiftet etter henne ble sluttet den 8. november 1797. Arvinger: Ola Einarssen, Nils Einarssen Blix, Per Blix, Andreas Hagen, Einar Hagen, Kristoffer Hagen, Serina Hagen, Peternille Hagen og Ingeborg Anna Løkke. Aktiva: 267 daler 1 ort 12 skilling. Passiva: 26–2–7. Arv: 240–3–5. Den avdøde dattera Gurines barn fikk dele en broderlodd etter samtykke fra de andre arvingene.10,1

Kilder/noter

 1. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 535 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095
 2. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1755, nr. 79. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031073
 3. [S1291] Trondheim, Domkirken mini. 1783–1818: fol. 43 a, mars 1797, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920680461
 4. [S1701] Byneset mini. 1702–53: fol. 72 b, 1746, 24. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070918610700
 5. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1752, nr. 74. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031058
 6. [S1701] Byneset mini. 1702–53: fol. 37 a, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070918610665
 7. [S1701] Byneset mini. 1702–53: fol. 39 a, 1750, Dom. p. Circumcis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070918610667
 8. [S1702] Byneset bygdebok III: s. 73.
 9. [S1700] Trondheim ekstraskatt 1762–67: 1762, vedlegg A, manntall. Side 29, 62. fag, husnr. 629. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112220041
 10. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 536 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095
 11. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1759, nr. 42. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031218

Henrik Løkke1,2,3

M, #14752, (ca. 1752 - )

Familie

Gurine Einarsdatter Blix (1755 - 1796)
Ett barn levde i 1797.3 
BarnHenrik ble født ca. 1752.2
Henrik giftet seg ca. 1786 i Domkirken sogn, Trondheim, med madam Gurine Einarsdatter Hagen. Han hadde kongebrev av august det året og var hos presten 13. september for å be om vielse hjemme i huset.3,1 Henrik Løkke var smedmester i 1786. Han virket fremdeles i 1801.1,3,2
Henrik hadde Andreas Hagen i tjeneste som smedsvenn i 1797. Henrik var hans stefar.3
Svigermora, Marit Steffensdotter, døde i hans hus i Trondheim den 19. mars 1797.3,4

Henrik giftet seg ca. 1800 med en uregistrert person.2 Henrik bodde i Dronningens gate 61, Trondheim, i 1801 sammen med Peternille Hagen og Ingeborg Anna Løkke o.a.2

     Navnet hans ble skrevet Henrich Lyche og Henrich Løcke i 1797.3

Kilder/noter

 1. [S1482] Trondheim, Domkirken mini. 1766–1877: fol. 326 b, 13. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920680084
 2. [S1231] Trondheim ft. 1801: Trondheim, rode 4. Fol. 90 a, Droningens Gade 61. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806350096
 3. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 535 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095
 4. [S1291] Trondheim, Domkirken mini. 1783–1818: fol. 43 a, mars 1797, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920680461

Steffen Einarssen Blix1,2

M, #14753, (desember 1749 eller januar 1750 - 1786)
Far*Einar Olsson3,4 ( - f 1797)
Mor*Marit Steffensdotter3 (c 1721 - 1797)

Familie

Elisabet Persdatter Voll
Ett barn levde i 1797.3 
BarnAnnet navn: Steffen Einarssen på Høstad.4
Steffen ble født i desember 1749 eller januar 1750 på Nordre Høstad, Byneset.4,2 Steffen ble døpt den 4. januar 1750 i Byneset kirke.4
Steffen trolovet seg den 22. juni 1775 med Elisabet Persdatter Voll.1
Steffen giftet seg den 10. august 1775 i Vår Frue kirke, Trondheim, med Elisabet Persdatter Voll.1 Steffen Einarssen Blix var snekkermester (uten borgerskap) i 1775 og kaltes snekker til sin død.1,2

Steffen døde i 1786 i Trondheim, av tæring.2 Han ble jordfestet den 28. april 1786 på Trondheim domkirkegård. Jorden kostet 1 daler.2

Kilder/noter

 1. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 13, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670412
 2. [S1291] Trondheim, Domkirken mini. 1783–1818: fol. 12 b, april, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920680431
 3. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 535 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095
 4. [S1701] Byneset mini. 1702–53: fol. 39 a, 1750, Dom. p. Circumcis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070918610667

Elisabet Persdatter Voll1

K, #14754

Familie

Steffen Einarssen Blix (1749 / 1750 - 1786)
Ett barn levde i 1797.2 
BarnElisabet trolovet seg den 22. juni 1775 med Steffen Einarssen Blix.1
Elisabet giftet seg den 10. august 1775 i Vår Frue kirke, Trondheim, med Steffen Einarssen Blix.1

Kilder/noter

 1. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 13, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670412
 2. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 535 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095

Per Blix1

M, #14755, (ca. 1779 - )
Far*Steffen Einarssen Blix1 (1749 / 1750 - 1786)
Mor*Elisabet Persdatter Voll1Per ble født ca. 1779.1
Han bodde i Trondheim i 1797.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Steffensdotter den 8. november 1797: 60 daler 19 skilling.2,1


     Navnet hans ble skrevet Peder Blix i 1797.1

Kilder/noter

 1. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 535 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095
 2. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 536 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095

Gurine Einarsdatter Blix1,2,3,4,5

K, #14756, (1755 - 15. desember 1796)
Far*Einar Olsson5,6 ( - f 1797)
Mor*Marit Steffensdotter5,6 (c 1721 - 1797)

Familie 1

Peder Anderssen Hagen (c 1730 - 1785)
Fem barn levde i 1797.6 
Barn

Familie 2

Henrik Løkke (c 1752 - )
Ett barn levde i 1797.6 
BarnGurine ble døpt den 12. juli 1755 i Trondheim domkirke.5
Gurine trolovet seg i 1774 i Domkirken sogn, Trondheim, med Peder Anderssen Hagen. Han var hos presten 26. mai og bad om å forloves.4
Gurine giftet seg den 11. august 1774 i Trondheim domkirke med Peder Anderssen Hagen.3,7
Hun ble kalt madam Gurine Einarsdatter Hagen, nevnt 1786.7
Gurine giftet seg ca. 1786 i Domkirken sogn med Henrik Løkke. Han hadde kongebrev av august det året og var hos presten 13. september for å be om vielse hjemme i huset.6,7

Gurine døde den 15. desember 1796 i Trondheim.6

     Navnet hennes ble skrevet Gurrina Blix i 1774.3

Kilder/noter

 1. Eller Guru.
 2. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 518 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380078
 3. [S1482] Trondheim, Domkirken mini. 1766–1877: fol. 291 b, 11. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920680049
 4. [S1482] Trondheim, Domkirken mini. 1766–1877: fol. 290 a, 26. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920680047
 5. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1755, nr. 79. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031073
 6. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 535 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095
 7. [S1482] Trondheim, Domkirken mini. 1766–1877: fol. 326 b, 13. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920680084

Peder Anderssen Hagen1,2,3

M, #14757, (ca. 1730 - 1785)

Familie

Gurine Einarsdatter Blix (1755 - 1796)
Fem barn levde i 1797.5 
BarnPeder ble født ca. 1730.3
Peder trolovet seg i 1774 i Domkirken sogn, Trondheim, med Gurine Einarsdatter Blix. Han var hos presten 26. mai og bad om å forloves.1
Peder giftet seg den 11. august 1774 i Trondheim domkirke med Gurine Einarsdatter Blix.4,2 Peder Anderssen Hagen var smedmester i 1774. Han virket til sin død.1,4,3

Peder døde i 1785 i Trondheim, av blodstyrtning.3 Han ble jordfestet den 28. juli 1785 på Trondheim domkirkegård. Jorden kostet 2 daler.3 Det ble utstedt skiftebrev etter ham den 17. august 1785.2

     Navnet hans ble skrevet Peter Andersen Hagen i 1774.4

Kilder/noter

 1. [S1482] Trondheim, Domkirken mini. 1766–1877: fol. 290 a, 26. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920680047
 2. [S1482] Trondheim, Domkirken mini. 1766–1877: fol. 326 b, 13. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920680084
 3. [S1291] Trondheim, Domkirken mini. 1783–1818: fol. 8 a, juli, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920680426
 4. [S1482] Trondheim, Domkirken mini. 1766–1877: fol. 291 b, 11. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920680049
 5. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 535 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095

Andreas Hagen1

M, #14758, (ca. 1775 - )
Far*Peder Anderssen Hagen (c 1730 - 1785)
Mor*Gurine Einarsdatter Blix1 (1755 - 1796)Andreas ble født ca. 1775 i Trondheim.1 Han tjente som smedsvenn hos Henrik Løkke i Trondheim i 1797. Henrik var hans stefar.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Steffensdotter den 8. november 1797: 13 daler 1 ort 12 skilling.2,1

Kilder/noter

 1. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 535 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095
 2. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 536 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095

Einar Hagen1

M, #14759, (ca. 1778 - )
Far*Peder Anderssen Hagen (c 1730 - 1785)
Mor*Gurine Einarsdatter Blix1 (1755 - 1796)Einar ble født ca. 1778 i Trondheim.1 Han var skomakersvenn hos mester Rønnov i 1797.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Steffensdotter den 8. november 1797: 13 daler 1 ort 12 skilling.2,1

Kilder/noter

 1. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 535 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095
 2. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 536 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095

Kristoffer Hagen1

M, #14760, (ca. 1782 - )
Far*Peder Anderssen Hagen (c 1730 - 1785)
Mor*Gurine Einarsdatter Blix1 (1755 - 1796)Kristoffer ble født ca. 1782 i Trondheim.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Steffensdotter den 8. november 1797: 13 daler 1 ort 12 skilling.2,1

Kilder/noter

 1. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 535 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095
 2. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 536 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095

Kristoffer Einarssen1

M, #14761, (1759 - før 1797)
Far*Einar Olsson1 ( - f 1797)
Mor*Marit Steffensdotter1 (c 1721 - 1797)Kristoffer ble døpt den 7. april 1759 i Trondheim domkirke.1

Kristoffer døde før 1797, uten livsarvinger.2

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1759, nr. 42. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031218
 2. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 535 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095

Serina Hagen1

K, #14762, (ca. 1781 - )
Far*Peder Anderssen Hagen (c 1730 - 1785)
Mor*Gurine Einarsdatter Blix1 (1755 - 1796)Serina ble født ca. 1781 i Trondheim.1
Hun var arving ved skiftet etter Marit Steffensdotter den 8. november 1797: 6 daler 2 ort 18 skilling.2,1

Kilder/noter

 1. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 535 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095
 2. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 536 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095

Peternille Hagen1,2,3

K, #14763, (ca. 1785 - )
Far*Peder Anderssen Hagen3 (c 1730 - 1785)
Mor*Gurine Einarsdatter Blix3 (1755 - 1796)Peternille ble født ca. 1785 i Trondheim.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Steffensdotter den 8. november 1797: 6 daler 2 ort 18 skilling.4,3
Peternille Hagen bodde hos Henrik Løkke i Dronningens gate 61, Trondheim, i 1801.2

Kilder/noter

 1. Eller Petronella.
 2. [S1231] Trondheim ft. 1801: Trondheim, rode 4. Fol. 90 a, Droningens Gade 61. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806350096
 3. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 535 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095
 4. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 536 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095

Ingeborg Anna Løkke1,2

K, #14764, (ca. 1788 - )
Far*Henrik Løkke1,2 (c 1752 - )
Mor*Gurine Einarsdatter Blix1 (1755 - 1796)Ingeborg Anna ble født ca. 1788 i Trondheim.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Steffensdotter den 8. november 1797: 6 daler 2 ort 18 skilling.3,1
Ingeborg bodde hos Henrik Løkke i Dronningens gate 61, Trondheim, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 535 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095
 2. [S1231] Trondheim ft. 1801: Trondheim, rode 4. Fol. 90 a, Droningens Gade 61. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806350096
 3. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 536 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095

Friedrich Rigenwald1,2,3

M, #14765, (ca. 1668 - 1747)Friedrich ble født ca. 1668.1 Han var fellbereder med fire svenner i Trondheim i 1736. Han og tre andre mestere hadde et sluttet laug.2
Friedrich hadde Arnt Jenssen i tjeneste i 1747.3


Friedrich døde i 1747 i Trondheim.1 Han ble jordfestet den 18. april 1747 på Vår Frue kirkegård, Trondheim.1

Kilder/noter

 1. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 571, nr. 24. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670172
 2. [S713] «Manntall over Trondhjem bys befolkning og deres yrker, 23. februar 1736»: Handwerker, Feldberedere.
 3. [S1215] Trondheim, Vår Frue klok. 1744–73: 8.1.1747, menn, nr. 26. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921690214

Per Olsson Sommarnes1,2,3

M, #14766, (1792 - 3. august 1865)
Far*Ola Knutsson på Sommarnes4 (c 1764 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Elen Maria Persdatter på Reknes (c 1794 - 1874)
De hadde fire barn.13 
BarnPer ble født i 1792 på Sommarnes, Vågøy, og døpt i juni.5 Han hadde kopper.6,1 Han bodde hos Ola Knutsson på Sommarnes i 1801.4
Per giftet seg den 11. april 1825 i Molde kirke med Elen Maria Persdatter. I klokkerboka står Ola Perssen Moldenes og Lars Matsson på Kringstad som forlovere, mens ministerialboka oppgir Johan Gørvell og Per los.1,6 Per Olsson Sommarnes var matros og husmann i 1825. Han var daglønner i 1829.6,1,7
Han og Elen Maria var husfolk på Reknes, Bolsøy, i 1836. Pebakken der fikk trolig navn etter ham.3,8,9
Han var fadder ved dåpen til Peter Andreas Perssen Sigerset den 17. november 1836 i Molde kirke.10


Per døde den 3. august 1865 på Reknes, som plassbruker.2 Han ble gravlagt den 10. august 1865. Jordfestelsen var 3. september.2,11

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Sommernæs fra 1825 til 1865.1,3,2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 375, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620617
 2. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 596, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020285
 3. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 174 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640181
 4. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 472 b, Sommernes, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670335
 5. [S2128] Romsdal hovedrulle 1804: 81. legd, H. https://www.digitalarkivet.no/ru20100920680190
 6. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 378, 1825, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630362
 7. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 78, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630281
 8. [S1704] «Husmannsplasser og stykker under Reknes»: s. 63. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA63
 9. [S1704] «Husmannsplasser og stykker under Reknes»: s. 66. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA66
 10. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 90, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620482
 11. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 597, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020285
 12. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 66, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620469
 13. [S1704] «Husmannsplasser og stykker under Reknes»: s. 67. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA67

Petter Mathias Perssen Sommernæs1,2,3

M, #14767, (26. juli 1829 - 16. august 1900)
Far*Per Olsson Sommarnes3,2 (1792 - 1865)
Mor*Elen Maria Persdatter på Reknes3,4 (c 1794 - 1874)
5-menning 5 ganger forskjøvet til megPetter Mathias ble født den 26. juli 1829 i Molde.3,2,4 Petter Mathias ble døpt den 23. august 1829 i Molde kirke. Faddere: Just Perssen, Lars Larsson på Kringstad og Marta Hansdatter Hjertøy o.a.3,2 Petter bodde hos Elen Maria Persdatter på Reknes, Bolsøy, i 1865. Han hjalp mora.4

Petter Mathias døde den 16. august 1900 i Molde, av alderdomssvakhet, som ugift daglønner.1 Han ble gravlagt den 24. august 1900.1

Kilder/noter

 1. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 194, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080193
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 78, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630281
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 66, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620469
 4. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 1 A, lnr. 9 A. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340401

Cecilie Paluda Bøckmann1,2

K, #14768, (20. februar 1832 - 23. mai 1903)
Far*Hans Paludan Bøckmann3,4 (1799 - 1861)

Familie

Hans Thiis Møller (1812 - 1900)
De hadde ikke barn.11 Cecilie Paluda ble født den 20. februar 1832 i Farsund.4,5
Cecilie Paluda giftet seg den 1. august 1880 på Moldegård, Molde, med Hans Thiis Møller. De ble hjemmeviet etter kongebrev av 27. juli.2,1 Cecilie Paluda og Hans Thiis var kårfolk i Fagerlia, Moldegård, Bolsøy, i 1885.6 Hennes navn som gift var Møller, nevnt 1891 og 1903.5,7
Hun og Hans Thiis bodde på mnr. 16, utpå Gata, Molde, i 1891. Bygningen hadde forhus og to etasjer med åtte rom og kjøkken. (Mnr. 15 var brukt som hage.) De hadde ei tjenestejente til byhusholdningen. Paluda bodde der som enke i desember 1900. Eiendommen hadde sjøpakkhus og vognremise.8,5,9

Cecilie Paluda døde den 23. mai 1903 på Lovisenberg sykehus, Kristiania.7,10 Hun ble gravlagt den 29. mai 1903 på Vår Frelsers gravlund, Kristiania.7

Kilder/noter

 1. [S2384] Slægten Heiberg (1907): s. 239. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008040204083?page=280
 2. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 140, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650505
 3. [S1706] Slekten Heiberg: genealogiske oplysninger og personalhistorie: s. 344. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012092608241?page=345
 4. [S2380] Slekten Bøckman 1629–1929: s. 9. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012062813001?page=17
 5. [S1770] Molde ft. 1891: tellingskrets 1, husliste 21, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/ft10061506789948
 6. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 113. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA113
 7. [S1753] Morgenbladet: nr. 288/26.5.1903. Side [3], «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_19030526_85_287_1?page=6
 8. [S1770] Molde ft. 1891: tellingskrets 1, husliste 21. https://www.digitalarkivet.no/ft10061507839334
 9. [S2385] Molde ft. 1900: huslister og personlister. Tellingskrets 1, husliste 16. https://www.digitalarkivet.no/ft20101118040329
 10. [S801] «Moldegårds historie»: s. 24.
 11. [S1706] Slekten Heiberg: genealogiske oplysninger og personalhistorie: s. 345. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012092608241?page=346

Hans Paludan Bøckmann1,2,3

M, #14769, (26. juni 1799 - 22. mai 1861)
Far*Søren Gottfred Bøckmann4,1 (1771 - 1841)

Familie

De hadde fire barn.3,7 
BarnHans ble født den 26. juni 1799 i Trondheim, og først hjemmedøpt.4,3 Hans ble døpt den 18. juli 1799 i Vår Frue kirke, Trondheim.4 Han hadde kopper.1 Han ble konfirmert den 1. mai 1814 i Vanse kirke.1 Han var kjøpmann og visekonsul for Danmark.5

Hans døde natt til 22. mai 1861 i Farsund, etter et langt sykeleie.2,6 Han ble gravlagt den 28. mai 1861.2

Kilder/noter

 1. [S2386] Vanse mini. 1800–15: fol. 26 a, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070629620255
 2. [S2388] Farsund mini. 1847–63: s. 165, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20060111010558
 3. [S1706] Slekten Heiberg: genealogiske oplysninger og personalhistorie: s. 344. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012092608241?page=345
 4. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 230, nr. 41. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670320
 5. [S2384] Slægten Heiberg (1907): s. 239. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008040204083?page=280
 6. [S1753] Morgenbladet: nr. 156/8.6.1861. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18610608_43_156_2?page=2
 7. [S2380] Slekten Bøckman 1629–1929: s. 9. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012062813001?page=17

Hans Eiriksson Ure1,2,3,4

M, #14770, (ca. 1771 - 11. desember 1844)

Familie

Kari Persdotter Mittet (1769 - 1844)
BarnHans ble født ca. 1771.5,6,7
Han ble kalt Hans Eiriksson Oppland.6 Han var utskrevet soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1800. Høyde: 62 tommer. Han ble innrullert 31. desember 1797 og var fremdeles soldat i 1801.6,5,8
Annet navn: Hans Eiriksson på Holsbøen, nevnt 1801.8,5 Han tjente hos Ola Eriksson på Holsbøen, Bolsøy, i 1801.5
Hans giftet seg den 30. november 1801 i Bolsøy prestegjeld med Kari Persdotter Mittet (forlovere: Ola Eriksson på Holsbøen o.a.)8,4
Annet navn: Hans Eiriksson i Bergsbakken, nevnt fra 1802 til 1806.9,10
Han og Kari bodde i Bergsbakken, Berg, Bolsøy, iallfall fra 1802 til 1804.10,11
Hans Eiriksson i Bergsbakken kjøpte hus (uten grunn) på mnr. 147, Olsmedbakken, Molde, den 28. januar 1806. Kjøpesum: 30 daler. Skjøtet ble tinglyst 3. februar.9
Han og Kari bodde på mnr. 147 i 1807. Huset var taksert til 30 daler. De var der i 1816, da han ble lignet for 2 daler i sølvskatt (innskudd i Norges Bank), og de døde som huseiere. Alexander Brinchmann beskrev Hans som «frivillig politiofficiant til å overholde forbudet mot kjelkeaking i bakken».12,3,2,13 Hans Eiriksson Ure var bryggemann hos en handlende i Molde.13 Hans og Kari eide grunnen på mnr. 127, under Berget, Molde.2

Hans døde den 11. desember 1844 i Molde, som arbeider.7 Han ble gravlagt den 18. desember 1844.7 Skiftet etter ham og Kari ble sluttet den 6. oktober 1845. Kreditorer: Bastian Friis Dahl, Peter Rikardus Møller, Einar Kristensson Stokkeland og Gunnhild Marie Rypdal o.a. Arvinger: Peter Kristensson, Beret Kristensdotter, Erik Hansson Ure og Synnøv Hansdotter i Istadlia. Aktiva: 113 daler 37 skilling. Passiva: 60 daler 100 skilling. Arv: 52 daler 57 skilling.14

     Navnet hans ble skrevet Hans uhren i 1820.15

Kilder/noter

 1. Kanskje av Ura i Bolsøy.
 2. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 13 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610016
 3. [S1151] Molde sølvskatt 1816: s. 5, Ohlsmedbakken, mnr. 147. https://www.digitalarkivet.no/db10081203301008
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 239, 1844, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620556
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Halsbøe.
 6. [S1529] 2. trondhjemske infreg, ruller 1792–1800: 1800, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201700534
 7. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 240, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620557
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 135 a, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630178
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 561. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610283
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b, 1802, 31. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630143
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 56 b, 1804, 19. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630144
 12. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 29 b, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 138. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063033
 13. [S1630] Rektor Alexander Brinchmann: s. 93. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061808049?page=94
 14. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 13 b–14 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610016
 15. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 467, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640174

Erik Hansson Ure1,2,3

M, #14771, (1802 - 12. oktober 1851)
Far*Hans Eiriksson Ure4 (c 1771 - 1844)
Mor*Kari Persdotter Mittet4 (1769 - 1844)
4-menning 5 ganger forskjøvet til megErik ble født i 1802 i Bergsbakken, Berg, Bolsøy.4,3 Erik ble døpt den 31. oktober 1802, trolig i Molde kirke.4
Annet navn: Erik Hansson Bergsbakk, nevnt fra 1817 til 1835.5,1,4 Han ble konfirmert den 28. september 1817 i Molde kirke.5
Erik Hansson Ure kjøpte hus på mnr. 156, Østre Schultzhagen, Molde, i 1835. Han pantsatte det samme år og undertegnet obligasjonen med ført penn.1
Han var arving ved skiftet etter Hans Eiriksson og Kari Persdotter Ure den 6. oktober 1845: 26 daler 28 skilling.6
Erik Hansson Ure var snekker i 1851.3

Erik døde den 12. oktober 1851 i Molde. Han hengte seg, «formentlig i Beruselse, da han var meget drikfældig».3 Han ble gravlagt den 18. oktober 1851.3

Kilder/noter

 1. [S1207] Molde pantebok 1823–44: fol. 122 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610517
 2. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610016
 3. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 556, nr. 29. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010278
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b, 1802, 31. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630143
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 34 b, 17. søndag etter trinitatis, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630222
 6. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 13 b–14 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610016

Synnøv Hansdotter Ure1

K, #14772, (1804 - )
Far*Hans Eiriksson Ure1,2 (c 1771 - 1844)
Mor*Kari Persdotter Mittet1,2 (1769 - 1844)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristen Andersson i Istadlia (c 1804 - )Annet navn: Synnøv Hansdotter i Bergsbakken.2
Synnøv ble født i 1804 i Bergsbakken, Berg, Bolsøy.2,1 Synnøv ble døpt den 19. mars 1804.2 Hun hadde kopper.1 Hun ble konfirmert i 1820. Karakter: tålelig kunnskap og oppførsel.1
Synnøv giftet seg med Kristen Andersson i Istadlia.3
Annet navn: Synnøv Hansdotter i Istadlia, nevnt 1845.4,3
Hun var arving ved skiftet etter Hans Eiriksson og Kari Persdotter Ure den 6. oktober 1845: 13 daler 14 skilling.5
Synnøv og Kristen var kårfolk i Nørdre Istadlia, Istad, Bolsøy, i 1865. De bodde i Istadlia allerede i 1845.3,4

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 467, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640174
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 56 b, 1804, 19. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630144
 3. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 7 A. Lnr. 136. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340503
 4. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610016
 5. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 13 b–14 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610016

Kristen Andersson i Istadlia1,2

M, #14773, (ca. 1804 - )

Familie

Synnøv Hansdotter Ure (1804 - )Kristen ble født ca. 1804 i Bolsøy.1
Kristen giftet seg med Synnøv Hansdotter.1 Kristen og Synnøv var kårfolk i Nørdre Istadlia, Istad, Bolsøy, i 1865. De bodde i Istadlia allerede i 1845.1,2

     Navnet hans ble skrevet Christen Istadlie i 1866.2

Kilder/noter

 1. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 7 A. Lnr. 136. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340503
 2. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610016

Guri Persdotter på Rød1,2,3

K, #14774, (1772 - )
Far*Per Asbjørnsson på Rød3 (c 1733 - )
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Olsson på Rød (1763 - 1829)Guri ble født i 1772 på Rød, Nesset.3
Guri trolovet seg den 14. oktober 1792 i Rød kyrkje, Nesset, med Ola Olsson på Rød. Forlovere: Ola Andersson på Rød o.a.1
Guri giftet seg med Ola Olsson på Rød.2
Hun og Ola var brukere på bnr. 6, Rød, Nesset, i 1801. Per Asbjørnsson bodde også der. Per og kona var kårfolk med jord.2,3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 194 a, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640238
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 339 a. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670205
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 400.

Magrete Persdotter på Stubøen1,2

K, #14775, ( - ca. 1750)Magrete døde ca. 1750 på Stubøen, Nesset.2 Det ble holdt skifte etter henne den 17. februar 1751. Umyndige arvinger: Per Asbjørnsson, Ola Asbjørnsson, Ildri Asbjørnsdotter og Marit Asbjørnsdotter.2

     Asbjørn Persson på Rød og Magrete Persdotter på Stubøen var trolig søsken. Deres foreldre kan ha vært Per Knutsson og Anne Asbjørnsdotter i Hjertvika, som hadde barna Dordi, Asbjørn (født ca. 1685) og Magrete.2,3

Kilder/noter

 1. Eller Petersdotter.
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 17. februar.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 243. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#246

Anne Asbjørnsdotter i Hjertvika1,2

K, #14776, ( - ca. 1705)
Far*Asbjørn Rasmusson i Hjertvika2 (c 1598 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Per Knutsson i Hjertvika (c 1635 - c 1705)
Tre barn levde i 1706.1 
BarnAnne giftet seg med Per Knutsson.1,2
Hun og Per var brukere på Yste-Halbakken, Hjertvika, Aukra, i 1679. Skyld: 2 våger 1 pund 12 merker. De drev bruket resten av livet.2,3,4,5

Anne døde ca. 1705 i Hjertvika, Aukra.1,2 Det ble holdt skifte etter henne og Per den 3. mai 1706. Kreditorer: Tomas Larsson, Ivar Trondsson på Gauset og Martein Persson på Lyngværet. Aktiva: 26 daler 2 ort 14 skilling. Passiva: 37–1–16, så boet var fallitt.1,6

     Anne Asbjørnsdotter i Hjertvika og Beret Knutsdotter på Solem kan ha vært søsken.1

     Asbjørn Persson på Rød og Magrete Persdotter på Stubøen var trolig søsken. Deres foreldre kan ha vært Per Knutsson og Anne Asbjørnsdotter i Hjertvika, som hadde barna Dordi, Asbjørn (født ca. 1685) og Magrete.7,8

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 271 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630390
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 242.
 3. [S1591] Trondheim stiftamtstueregnskap 1675–79: litra B C, Romsdal leilendingsskatt 1679. Sunds Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714330416
 4. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal, matrikkel. Sundtz Otting, Hiertuigen. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370244
 5. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Sunds Otting, Hiertuigen. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787690
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 272 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630390
 7. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 17. februar.
 8. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 243. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#246

Per Knutsson i Hjertvika1,2

M, #14777, (ca. 1635 - ca. 1705)

Familie

Anne Asbjørnsdotter i Hjertvika ( - c 1705)
Tre barn levde i 1706.1 
BarnPer ble født ca. 1635.3
Per giftet seg med Anne Asbjørnsdotter i Hjertvika.1,3
Han og Anne var brukere på Yste-Halbakken, Hjertvika, Aukra, i 1679. Skyld: 2 våger 1 pund 12 merker. De drev bruket resten av livet.3,2,4,5

Per døde ca. 1705 i Hjertvika, Aukra.1,3 Det ble holdt skifte etter ham og Anne den 3. mai 1706. Kreditorer: Tomas Larsson, Ivar Trondsson på Gauset og Martein Persson på Lyngværet. Aktiva: 26 daler 2 ort 14 skilling. Passiva: 37–1–16, så boet var fallitt.1,6

     Navnet hans ble skrevet Peder Hiertuigen i 1679.2

     Asbjørn Persson på Rød og Magrete Persdotter på Stubøen var trolig søsken. Deres foreldre kan ha vært Per Knutsson og Anne Asbjørnsdotter i Hjertvika, som hadde barna Dordi, Asbjørn (født ca. 1685) og Magrete.7,8

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 271 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630390
 2. [S1591] Trondheim stiftamtstueregnskap 1675–79: litra B C, Romsdal leilendingsskatt 1679. Sunds Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714330416
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 242.
 4. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal, matrikkel. Sundtz Otting, Hiertuigen. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370244
 5. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Sunds Otting, Hiertuigen. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787690
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 272 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630390
 7. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 17. februar.
 8. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 243. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#246

Per Åmundsson på Kvernberget1,2

M, #14778, ( - ca. 1741)

Familie

Marit Torfinnsdotter på Åse (c 1697 - 1777)
De hadde ett barn.5,1 
BarnPer giftet seg med Marit Torfinnsdotter på Syltebø.1
Han og Marit var brukere på Nedre, Kvernberget, Nesset, iallfall fra 1734 til 1741.1,2,3

Per døde ca. 1741 på Kvernberget, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter ham den 27. juni 1742. Kreditorer: Klaus Breier Lund, Ivar Audensson, Sjurd Arnesson på Rød, Marit Olsdotter på Ljøsta, Tølløv Jonsson på Horne, Ottar Rasmusson på Husby og Olov Torfinnsdotter på Syltebø o.a. Boet skyldte blant annet 1 daler 1 ort i saksomkostninger. Åboten på husene var 6 daler. Aktiva: 6 daler 2 ort 12 skilling. Passiva: 23–3–23. Boet var altså fallitt.1
Erik Persson fikk bygselseddel på 1 pund 16 merker på Nedre Kvernberget den 21. oktober 1744. (Han overtok etter Per Åmundsson eller enka.) Seddelen ble tinglyst dagen etter.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650206
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 74 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400237
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 93. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=96
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 118 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400576
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Brit Åmundsdotter på Nauste1

K, #14779Berte Amundsdatter var kreditor ved skiftet etter Guri Haraldsdotter på Nauste den 19. juni 1702: 4 daler i lønn.2

Lars Olsson på Nauste var gift i 1711, kanskje med Brit Åmundsdotter.
Hun bodde på Nauste, Eresfjord, i 1719.1
Hun var arving ved skiftet etter Marit Åmundsdotter på Helle den 8. april 1719: 12 daler 5 skilling.3


     Brit var helsøster av Marit Åmundsdotter på Helle.1,4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 44 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 2 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630112
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 44 b–46 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 45 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058

Guri Haraldsdotter på Nauste1

K, #14780, ( - ca. 1701)

Familie

Lars Olsson på Nauste (c 1641 - )
De hadde ikke barn.1,2 Guri giftet seg med Lars Olsson på Nauste.1

Guri døde ca. 1701 på Nauste, Eresfjord.1 Det ble holdt skifte etter henne den 19. juni 1702. Kreditorer: Brit Åmundsdotter o.a. Arvinger: Lars Olsson o.a.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 2 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630112
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 400.

Brit Jonsdotter1,2

K, #14781, ( - etter 1719)Hun var arving ved skiftet etter Marit Åmundsdotter på Helle den 8. april 1719: 6 daler 2 skilling.3


     Brit Jonsdotter var halvsøster (eller barn av halvsøster) til Marit Åmundsdotter på Helle.2,4

     Brit Jonsdotter og Brit Jonsdotter på Bergset kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. Eller Jansdotter.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 44 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 44 b–46 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 45 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058

Gjertrud Persdotter Venja1,2

K, #14782

Familie

Hans Ellingsson på Åk (c 1693 - 1775)
BarnGjertrud fikk barn med Hans Ellingsson i 1721. Hun stod til offentlig skriftemål 20. juli i Bolsøy kirke, og han 29. september i Molde kirke. Hans ble stevnet til tinget i Voll 5. februar året etter for leiermål, men møtte ikke, så saken ble utsatt. Gjertrud ble stevnet til tinget i Fanne tinglag 23. juli for leiermål med Hans før han ble soldat, men hun møtte hverken da eller på tinget 19. oktober. Hans ble så stevnet til tinget 28. oktober i Romsdal tinglag, men møtte ikke, så saken ble igjen utsatt. Den 15. juli 1723 ble Gjertrud bøtelagt 1 daler 12 skilling in absentia.3,4,5,6,7,8,9
Gjertrud Persdotter tjente på Moldegård, Bolsøy, i 1721. Året etter ble det nevnt at hun tjente hos amtmannen (Erik Must, som bodde der).4,3,5,6 Hans Ellingsson i Otterholm møtte på tinget den 30. januar 1727 i Fanne tinglag. Gjertrud Persdotter Venja hadde i juni vært hos prest Anders Gjertsson Heiberg for å stoppe den kommende vielsen av Hans og festekvinna, Ågot Eriksdotter på Devoll. Gjertrud påstod at Hans tidligere hadde gitt henne ekteskapsløfte, og hun hadde i et skriv datert Moldegård 18. oktober 1726 (tinglest dagen etter) meldt å ville føre vitner på det under høsttinget – noe som hverken da eller nå hadde skjedd, og Hans fikk attest på dette fra retten.1,2

     Gjertrud Persdatter på Tøndergård og Gjertrud Persdotter Venja kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 185 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390846
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 175 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390837
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 4 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390665
 6. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390673
 7. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 15 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390677
 8. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 18 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390680
 9. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390697

Marit Olsdotter på Stranda1

K, #14783, ( - etter 1695)
Far*Ola Kristensson på Stranda1 (c 1641 - )
Mor-steBrit Larsdotter på Stranda1
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megMarit Olsdotter på Stranda ble forhørt den 18. mai 1695 på mnr. 91, Hovedgata, Molde, i amtmannens hus, etter å ha forsvunnet og vært borte i omtrent 1¾ år. Hennes far, Ola Kristensson, møtte sammen med Marit, som fortalte at en dag mellom påske og pinse i 1693 hadde stemora, Brit Larsdotter, bedt henne se etter dyrene. Marit påstod at da hun kom opp til gjerdesgarden, sovnet hun og ble bergtatt.1

     Navnet hennes ble skrevet Marete Olsdatter Strand i 1695.1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 37 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650597

Elling i Otterholm1,2,3

M, #14784, ( - ca. 1696)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var bruker i Neregarden, Otterholm, Voll, i 1682. Bruksdelen var på 1 pund 21 merker. Året etter drev han sammen med naboen Ola Olsson. Elling ble skrevet for hele bruket på 1 våg 18 merker i 1696, men året etter hadde enka overtatt.2,1,4,5,3

Kilder/noter

 1. [S1599] Trondheim stiftamtstueregnskap 1683 (#73): litra B Q, Romsdal tiendemanntall 1683. Grøttens Præste Gield, Volds Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714390262
 2. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal, matrikkel. Voldtz Otting, Otterholm. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370224
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 369. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=372
 4. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1696. Voldtz Otting, Otterholm. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220198
 5. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 1, vedlegg A, matrikkel 1697. Voldtz Otting, Otterholm. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307162044

Jon Hansson på Siem1

M, #14785, (ca. 1634 - ca. 1702)

Familie 1

Barn

Familie 2

Marit Hansdotter på Siem (c 1659 - 1731)
De hadde fire barn.1 Annet navn: Jon Hansson på Bjørnsgard.1
Jon ble født ca. 1634.1 Hans hjemsted var på Bjørnsgard, Dovre.1
Jon fikk trolig barn med en uregistrert person ca. 1671.1
Jon giftet seg med Marit Hansdotter på Engelsgard.1
Han og Marit var selveiere på Siem, Lesja.2,1

Jon døde ca. 1702 på Siem.1

     Knut Hansson på Bjørnsgard og Jon Hansson på Siem var søsken.3,2

Knut Jonsson på Belle1,2

M, #14786, (ca. 1671 - 1760)
Far-?*Jon Hansson på Siem (c 1634 - c 1702); trolig3Knut ble født ca. 1671, trolig utenom ekteskap.
Annet navn: Knut Jonsson på Siem.3
Han bodde på Siem, Lesja, i 1720- og begynnelsen av 1730-årene.4
Han var bruker i Systugu, Belle, Lesja, fra 1733. Han overlot nok bruket til dattera allerede i slutten av 1730-årene.1,5
Han var forlover for Tore Persson og Imbjørg Andersdotter, som ble trolovet den 6. desember 1733 i Lesja kirke.2,6


Knut døde i 1760.1

     Navnet hans ble skrevet Knud Belden i 1733.2

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 639. https://www.nb.no/items/97931ac17221efc5bd888053d14f055b?page=642
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 4, trolovede, 2. søndag i advent 1733. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470113
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 620. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#623
 4. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 629. https://www.nb.no/items/97931ac17221efc5bd888053d14f055b?page=632
 5. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 640. https://www.nb.no/items/97931ac17221efc5bd888053d14f055b?page=643
 6. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 173, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470187

Jakob Persson på Sønstebø1

M, #14787, (ca. 1670 - )

Familie

De hadde to barn.1 
BarnJakob ble født ca. 1670.1
Jakob giftet seg med en uregistrert person.1
Han var selveier i Oppistugu, Sønstebø, Lesja, til 1713.1
Jakob Persson kjøpte jord på Indre Siem, Eid i Romsdal, i 1714.2
Annet navn: Jakob Persson på Siem, nevnt 1718.3
Han var bruker på Indre Siem i 1718. Skyld: 4 våger 1 pund 12 merker, hvorav han eide 3–0–16. Gården var øde i 1724.4,5
Jakob giftet seg med en uregistrert person. Kona levde i 1734.6
Han var husmann på Blesterhaugen, Søre Blestra, Lesja, fra 1724. Han bodde fremdeles på Blestra i 1734.7,8
Annet navn: Jakob Persson i Blestra, nevnt fra 1733 til 1734.6,9,10
Han var forlover for Tore Persson og Imbjørg Andersdotter, som ble trolovet den 6. desember 1733 i Lesja kirke.9,11

Jakob Persson i Blestra solgte 2 våger med 1 pund overbygsel på Indre Siem den 18. juni 1734 til Anders Olssen Monsås. (Pundet tilhørte kirken.) Kjøpesum: 98 daler. Jakob brukte jorden i sin tid, men måtte flytte grunnet sin «trang og Store Nød», og overlot den til Erik Olsson på Gjerdset og Just Olsson på Monsås mot litt penger og etter hvert noen varer, som de nå kunne avregne. Selgeren signerte skjøtet egenhendig i Blestra, og det ble tinglyst 9. juli i Rødven tinglag.6,8

     Navnet hans ble skrevet Jacob Blæstrum i 1733.9

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 720. https://www.nb.no/items/b5a76aea1b65fda9b28e08b3852f9e55?page=723
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 171. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=174
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 151 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650153
 4. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Inder Sium. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291037
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 57 b, mnr. 258. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670059
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 41 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650300
 7. [S375] Bygdabok for Dovre 1: s. 290.
 8. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 41 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650301
 9. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 4, trolovede, 2. søndag i advent 1733. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470113
 10. [S392] Bygdebok for Eid: s. 174. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=177
 11. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 173, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470187

Jon Olsson i Bjøknestugu1,2

M, #14788, (1744 - 1789)

Familie

Marit Toresdotter i Bjøkne (1745 - 1811)Jon ble født i 1744 i Bjøkne, Lesja.3
Jon trolovet seg den 28. mai 1769 i Lesja kirke med Marit Toresdotter på Lyftingmo. Forlovere: Jesper Kristoffersson på Lyftingmo o.a.1
Jon giftet seg den 15. september 1769 i Lesja kirke med Marit Toresdotter på Lyftingmo.2
Han og Marit var husfolk i Bjøknestugu, Bjøkne, Lesja.3

Jon døde i 1789 i Bjøkne.3

     Navnet hans ble skrevet Jon Olsen Biøgtnestuen i 1769.1,2

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 594, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470402
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 599, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470404
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 258. https://www.nb.no/items/97931ac17221efc5bd888053d14f055b?page=261

Jesper Kristoffersson på Lyftingmo1,2,3,4

M, #14789, (ca. 1716 - før 1801)Annet navn: Jesper Kristoffersson i Bjøkne.5
Jesper ble født ca. 1716.5
Han var selveier i Midti, Lyftingmo, Lesja, i 1763. Han og kona overtok etter hennes mor, trolig ca. 1755. Jesper overlot bruket til sønnen Åmund i 1779 og tok en husmannsplass som kår.1,4,6
Han var fadder ved dåpen til Tore Persson den 17. januar 1768 i Lesja kirke.2
Han var forlover for Jon Olsson i Bjøknestugu og Marit Toresdotter på Lyftingmo, som ble trolovet den 28. mai 1769 i Lesja kirke.3


Jesper døde før 1801.6

     Navnet hans ble skrevet Jesbregt Løftingmoen i 1769.3

Kilder/noter

 1. [S1152] Gudbrandsdal ekstraskatt 1762–66: 1763, vedlegg H, manntall. Mnr. 41. https://www.digitalarkivet.no/rk10051110140292
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 576.
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 594, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470402
 4. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 449. https://www.nb.no/items/97931ac17221efc5bd888053d14f055b?page=452
 5. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 246. https://www.nb.no/items/97931ac17221efc5bd888053d14f055b?page=249
 6. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 459. https://www.nb.no/items/97931ac17221efc5bd888053d14f055b?page=462

Andreas Persson på Eikrem1

M, #14790, (4. september 1823 - 2. mai 1899)
Far*Per Persson på Eikrem1 (1774 - 1856)
Mor*Karen Andersdotter på Eikrem1 (1785 - 1856)
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til megAndreas ble født den 4. september 1823 på Eikrem, Aukra, og hjemmedøpt den 18.1 Andreas ble døpt den 14. desember 1823 i Aukra kyrkje. Faddere: Anders Andersson på Hollingsholmen og Mildrid Olsdotter på Oterhalsen o.a.1

Andreas døde den 2. mai 1899.2

Kilder/noter

 1. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 80, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660043
 2. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 28.

Gurianna Kristoffersdotter på Oterhalsen1,2

K, #14791, (1803 - 21. februar 1876)
Far*Kristoffer Persson på Oterhalsen3,2 (1771 - 1853)
Mor*Mildrid Olsdotter på Oterhalsen3,2 (c 1774 - 1853)
Søster av 2.tippoldefar/mor til megGurianna ble født i 1803 på Rød, Aukra.3 Gurianna ble døpt den 21. august 1803. Faddere: Ola Eriksson på Sporsem, Tore Persson Molde og Anne Ingebrigtsdotter på Rød o.a.3

Gurianna døde den 21. februar 1876.4

Kilder/noter

 1. [S400] Aukra klok. 1867–92: fol. 253 a, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613040250
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 133.
 3. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 256, døpte, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650674
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 110. https://www.nb.no/items/a1a0212a5b8c219dc5a5f85e4f70a463?page=113

Elen Kristoffersdotter på Oterhalsen1

K, #14792, (1806 - 28. desember 1874)
Far*Kristoffer Persson på Oterhalsen1 (1771 - 1853)
Mor*Mildrid Olsdotter på Oterhalsen1 (c 1774 - 1853)
Søster av 2.tippoldefar/mor til megElen ble født i 1806 på Oterhalsen (Ura), Rød, Aukra.1,2 Elen ble døpt den 5. oktober 1806 i Aukra kyrkje. Faddere: Antoni Persson på Sporsem og Randi Ivarsdotter på Rød o.a.1

Elen døde den 28. desember 1874 i Løvika, Aukra, som ugift legdelem.2

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 324, døpte, 18. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650708
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 133.

Tosten Olsson på Hjelle1

M, #14793, ( - ca. 1658)

Familie

De hadde tre barn.1 
BarnAnnet navn: Tosten Olsson på Prestgarden.1 Hans hjemsted var på Prestgarden, Skjåk.1
Han var bruker på Nørdre Hjelle, Dovre, fra omkr. 1640. Sønnen Ola overtok ca. 1668.1

Tosten døde ca. 1658 på Nørdre Hjelle.2

Kilder/noter

 1. [S375] Bygdabok for Dovre 1: s. 346.
 2. [S375] Bygdabok for Dovre 1: s. 339.

Per Toresson i Dombbakken1,2

M, #14794, (10. oktober 1733 - 31. mars 1735)
Far*Tore Persson på Lyftingmo2,3 (c 1713 - 1782)
Mor*Imbjørg Andersdotter på Lyftingmo2,3 (c 1709 - 1783)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megPer ble født den 10. oktober 1733 i Blestra, Lesja, før foreldrene giftet seg.2 Han ble hjemmedøpt av Samuel Matsson i Blestra.2 Per ble døpt den 25. oktober 1733 i Lesja kirke. Faddere: Samuel Matsson i Blestra, Steinar Andersson i Blestra, Anne Andersdotter i Blestra og Anne Persdotter i Dombbakken o.a.2

Per døde den 31. mars 1735 i Dombbakken, Bergdombås, Lesja.1 Han ble jordfestet den 24. april 1735 på Lesja kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190, Dom: Miseric: Dni, nr. 24. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470196
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 173, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470187
 3. [S1717] Nord-Gudbrandsdal tingbok 1734–38: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20080411620009

Per i Dombbakken1,2

M, #14795, ( - 1762)
6. tippoldefar til meg

Familie

Marit Toresdotter i Dombbakken ( - 1755)
BarnPer giftet seg trolig med Marit Toresdotter. Per i Dombbakken og kona gikk til alters i Lesja kirke den 22. februar 1739.3

Per døde i 1762 i Dombbakken, Bergdombås, Lesja.1 Han ble jordfestet den 1. november 1762 på Lesja kirkegård. Ifølge kirkeboka var Per 60 år gammel, men må ha vært eldre om han var far til Tore.1

     Navnet hans ble skrevet Gammle Peder Dombacken i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 505, allehelgensdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470355
 2. [S375] Bygdabok for Dovre 1: s. 231.
 3. [S1716] Lesja komm. 1732–48: s. 171, Dom: Reminisere. https://www.digitalarkivet.no/kb10211807040090

Samuel Matsson i Blestra1,2,3

M, #14796, ( - etter 1741)Annet navn: Samuel Matsson på Ruste.1
Han var bruker i Nørdre Blestra, Lesja, fra 1719. Etter ham overtok dattera Imbjørg, kanskje ca. 1740.4,1 Samuel Matsson i Blestra var vurderingsmann i 1723.2
Han hjemmedøpte Per Toresson i 1733.5
Han var fadder ved dåpen til Per Toresson den 25. oktober 1733 i Lesja kirke.5
Tore Persson giftet seg den 22. februar 1734 i Lesja kirke med Imbjørg Andersdotter. De hadde allerede barn sammen og ble på tinget 24. februar bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie. Samuel Matsson i Blestra møtte på deres vegne.6,7,8
Han var fadder ved dåpen til Per Toresson i Dombbakken den 18. mars 1736 i Lesja kirke.3


Samuel døde etter 1741.4

Kilder/noter

 1. [S375] Bygdabok for Dovre 1: s. 277.
 2. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 150 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20081209720568
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 198, Dom: Judica. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470200
 4. [S375] Bygdabok for Dovre 1: s. 274.
 5. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 173, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470187
 6. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 4, trolovede, 2. søndag i advent 1733. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470113
 7. [S1717] Nord-Gudbrandsdal tingbok 1734–38: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20080411620009
 8. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 481.

Anders Olsson i Blestra1,2

M, #14797, ( - etter 1723)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Imbjørg Guttormsdotter i Blestra ( - c 1705)
De hadde ett barn.4,3 
Barn

Familie 2

Marit Steinarsdotter i Blestra
De hadde to barn.4,3 
BarnAnders giftet seg med Imbjørg Guttormsdotter i Blestra.3
Anders giftet seg med Marit Steinarsdotter på Dombås.4
Han og Marit var selveiere i Søre Blestra, Lesja, til 1722. De «giøres gamle og Svage folk» og overlot gården til hans datter Anne og hennes tilkommende mann, som skulle underholde dem på livstid og yte 1 mæle korn i året.2,4,1,3
Anders Olsson solgte 1 skinn med bygselrett (hele gården) i Søre Blestra den 3. august 1722 til Engebret Einarsson. Kjøpesum: 80 daler. Kjøperen skulle gifte seg med selgerens datter Anne. Skjøtet ble tinglyst 19. september.2 Anders og Marit holdt skifte den 25. mai 1723. Debitor: Engebret Einarsson i Blestra. Arvinger: Anne Andersdotter, Steinar Andersson og Imbjørg Andersdotter. I boet var ei gammel gråsidet ku, svartsidet ku, svartsidet kvige, liten svartflekket tjor, svart oksekalv, kua Kveldros, geit, tre små sauer, to reip, øks, grev, to sunde jerngryter, stekepanne, avlettjern, skinnfell, høyende, stangnavar, hit, sekk, liten sag, slipestein, to små høvler, skjærkniv, kløvgreie, liten stette, ett par kløvflasker, bakstefjøl, vevstol og 13 daler i rede penger. Aktiva: 48 daler 1 ort 8 skilling. Passiva: 6 daler. Arv: 42–1–8. Utenom dette beholdt Anders og Marit to kyr, seks sauer og et gammelt skjut til sin egen begravelsesutgift.5

     Navnet hans ble skrevet Anders Olsen Blestrum i 1723.1

Kilder/noter

 1. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 150 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20081209720569
 2. [S1713] Nord-Gudbrandsdal pantebok 1720–26: fol. 85 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20061130310113
 3. [S375] Bygdabok for Dovre 1: s. 286.
 4. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 150 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20081209720568
 5. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 150 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20081209720568

Marit Steinarsdotter i Blestra1,2,3

K, #14798
Far*Steinar Olsson på Dombås4 (c 1635 - )
6. tippoldemor til meg

Familie

Anders Olsson i Blestra ( - e 1723)
De hadde to barn.5,3 
BarnAnnet navn: Marit Steinarsdotter på Dombås.4
Marit giftet seg med Anders Olsson i Blestra.5
Hun og Anders var selveiere i Søre Blestra, Lesja, til 1722. De «giøres gamle og Svage folk» og overlot gården til hans datter Anne og hennes tilkommende mann, som skulle underholde dem på livstid og yte 1 mæle korn i året.6,5,2,3 Marit og Anders holdt skifte den 25. mai 1723. Debitor: Engebret Einarsson i Blestra. Arvinger: Anne Andersdotter, Steinar Andersson og Imbjørg Andersdotter. I boet var ei gammel gråsidet ku, svartsidet ku, svartsidet kvige, liten svartflekket tjor, svart oksekalv, kua Kveldros, geit, tre små sauer, to reip, øks, grev, to sunde jerngryter, stekepanne, avlettjern, skinnfell, høyende, stangnavar, hit, sekk, liten sag, slipestein, to små høvler, skjærkniv, kløvgreie, liten stette, ett par kløvflasker, bakstefjøl, vevstol og 13 daler i rede penger. Aktiva: 48 daler 1 ort 8 skilling. Passiva: 6 daler. Arv: 42–1–8. Utenom dette beholdt Anders og Marit to kyr, seks sauer og et gammelt skjut til sin egen begravelsesutgift.7
Marit blæstrum var fadder ved dåpen til Per Toresson den 22. mars 1739 i Dovre kyrkje.8

Kilder/noter

 1. [S1713] Nord-Gudbrandsdal pantebok 1720–26: fol. 32 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20061130310061
 2. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 150 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20081209720569
 3. [S375] Bygdabok for Dovre 1: s. 286.
 4. [S375] Bygdabok for Dovre 1: s. 80.
 5. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 150 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20081209720568
 6. [S1713] Nord-Gudbrandsdal pantebok 1720–26: fol. 85 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20061130310113
 7. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 150 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20081209720568
 8. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 232, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470217

Engebret Einarsson i Blestra1,2,3,4

M, #14799, (ca. 1691 - 4. mars 1739)

Familie

Anne Andersdotter i Blestra (c 1696 - 1782)Engebret ble født ca. 1691.1
Engebret Einarsson kjøpte 1 skinn med bygselrett (hele gården) i Søre Blestra, Lesja, den 3. august 1722 av Anders Olsson. Kjøpesum: 80 daler. Kjøperen skulle gifte seg med selgerens datter Anne. Skjøtet ble tinglyst 19. september.3
Engebret giftet seg i 1722 eller 1723 med Anne Andersdotter i Blestra.3,2
Han og Anne var selveiere i Søre Blestra i 1723. Sønnen Per fikk skjøte i 1770.2,5
Han var debitor ved skiftet etter Anders Olsson og Marit Steinarsdotter i Blestra den 25. mai 1723: 14 daler.6


Engebret døde den 4. mars 1739 i Søre Blestra.1,4 Han ble jordfestet den 15. mars 1739 på Lesja kirkegård.1

     Navnet hans ble skrevet Engebret Enersen Blæstrum i 1739.1

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 231, Dom: Judica. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470216
 2. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 150 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20081209720568
 3. [S1713] Nord-Gudbrandsdal pantebok 1720–26: fol. 85 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20061130310113
 4. [S375] Bygdabok for Dovre 1: s. 286.
 5. [S375] Bygdabok for Dovre 1: s. 284.
 6. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 150 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20081209720568

Anne Andersdotter i Blestra1,2,3

K, #14800, (ca. 1696 - 1782)
Far*Anders Olsson i Blestra1,2 ( - e 1723)
Mor*Imbjørg Guttormsdotter i Blestra4 ( - c 1705)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Engebret Einarsson i Blestra (c 1691 - 1739)Anne ble født ca. 1696 i Søre Blestra, Lesja.4
Anne giftet seg i 1722 eller 1723 med Engebret Einarsson.2,1
Hun og Engebret var selveiere i Søre Blestra i 1723. Sønnen Per fikk skjøte i 1770.1,5
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olsson og Marit Steinarsdotter i Blestra den 25. mai 1723: 5 daler 1 ort 4 skilling. Hun fikk også 2 daler i innestående morsarv.6
Hun var fadder ved dåpen til Per Toresson den 25. oktober 1733 i Lesja kirke.3


Anne døde i 1782.4

Kilder/noter

 1. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 150 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20081209720568
 2. [S1713] Nord-Gudbrandsdal pantebok 1720–26: fol. 85 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20061130310113
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 173, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470187
 4. [S375] Bygdabok for Dovre 1: s. 286.
 5. [S375] Bygdabok for Dovre 1: s. 284.
 6. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 150 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20081209720568