Anne Eriksdatter på Haugan1,2

K, #8401, ( - 1775)

Familie

Søren Knutsson på Haugan ( - c 1751)Ane Erichsd: var fadder ved dåpen til Anne Persdatter den 17. februar 1739 i Molde kirke.3

Anne giftet seg med Søren Knutsson.1
Hun og Søren bodde på Haugan, Molde, i 1750.4
Hun var myndling av Ingebrigt Eriksson i 1752.1

Hun bodde på mnr. 58, Kirkebakken, Molde, i 1762. Huset ble taksert til 40 daler i 1767. I 1775 var hennes grunnleie til Reknes gård 2 daler. Samme år overtok Erich Knudsen (trolig Erik Knutssen Lien, s.d.).2,5,6
Hun ble kalt Søren-Anne, nevnt fra 1771 til 1775 (etter mannen).5,7
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Gulbrandssen den 12. november 1771: 1 daler 3 ort.8


Anne døde i 1775.5,9

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 68.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Kirkebachen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212018
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 194. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-99
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 19, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650011
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Kirke Bakken, mnr. 69. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064206
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 727. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650367
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 724–727. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650366
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1775, tingsvitne. Endringer, mnr. 69. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064192
Sist redigert4. september 2021

Per Knutssen1,2

M, #8402, (1740 - )
Far*Knut Sørenssen2,1 ( - f 1752)
Mor*Maren PålsdatterPer ble født i 1740 i Molde.2,3 Per ble døpt den 1. juli 1740. Faddere: Anne Nilsdotter Cimber, Kirsten Karstensdatter, Ivar Audensson, Johan Mikalssen Myre og Andreas Sæby.2
Han var myndling av Åge Persson i 1752.1


     Navnet hans ble skrevet Peder Knudsøn i 1752.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 68.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 206.
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
Sist redigert9. oktober 2021

Søren Sørenssen Molde1

M, #8403, ( - etter 1752)
Far*Søren Knutsson på Haugan2 ( - c 1751)Søren Sørenssen Molde var utdannet skomaker.1 Etter beretning skulle han oppholde seg i Kristiania i 1752. I forbindelse med skiftet etter faren ble Søren etterlyst i avisen, hvor det stod at han etter beretning skulle være engasjert ved et regiment på Østlandet.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 69.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 68.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 68 & 69.
Sist redigert4. september 2021

Kirsten Karstensdatter1

K, #8404, ( - etter 1740)
Far-?*Karsten Simonsson Kettelhones; kanskje
Mor-?*Hildeborg Sveinsdotter (c 1680 - 1725); kanskjeHun bodde trolig i Molde i 1740.1
Hun var fadder ved dåpen til Per Knutssen den 1. juli 1740.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 206.
Sist redigert5. juli 2012

Andreas Sæby1,2,3

M, #8405, ( - etter 1742)Han bodde trolig i Molde i 1740.3
Han var fadder ved dåpen til Per Knutssen den 1. juli 1740.3
Han bevitnet at Jens Peterssen Lund solgte hus og grunn i Molde den 26. juni 1741.4,1
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Jonsdotter ved Elva den 23. mai 1742: 1 daler 1 ort etter regning.5,6

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 166 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-160
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/142/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 206.
 4. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-160
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 a–126 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/141/
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 81 b.
Sist redigert4. april 2016

Kaspar Larssen Berg1,2,3

M, #8406, (ca. 1730 - 1801)
Far*Lars Ingebrigtsson Berg3,4 (c 1689 - c 1759)
Mor*Elen Eriksdotter3 ( - c 1759)

Familie

Marta Filipsdatter (c 1739 - 1799)
I oktober 1758 ble det betalt 2 ort 6 skilling for dåpen til to barn.18 
BarnKaspar ble født ca. 1730 i Molde, som tvilling.5,4 Han tjente hos Jakob Lund på Aukra prestegard i 1747.4
Kaspar trolovet seg i 1758 med Marta Filipsdatter. I juni ble det betalt 3 daler 2 skilling.6
Kaspar giftet seg i 1759 med Marta Filipsdatter. I januar ble det gitt 3 ort 18 skilling i brudeoffer.7,8,9
Han var arving ved skiftet etter Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter den 7. november 1759.10
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter den 12. november 1759: hus med kjøkken og annet (uten grunn) for 38 daler 2 skilling.11

Han og Marta bodde på mnr. 4, Reknesrøysan, Molde, i 1762. Huset var lite og taksert til 10 daler i 1767 (lavest mulige takst). De var fremdeles på Røysan i 1771. Nils Kringstad (s.d.) bodde senere i huset.7,8,12,13
Annet navn: Kaspar Larssen på Røysan, nevnt 1771.13 Kaspar Larssen på Røysan skyldte 1 daler 1 ort 8 skilling til John Ord i 1771.13 Kaspar Larssen var daglønner i 1789.14,1
Han og Marta var husfolk på mnr. 164, Østre Schultzhagen, Molde, i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.14,1
Han ble kalt Kaspar kiper, nevnt 1795.15
Han var fadder ved dåpen til Gjøri Hansdatter Kleive den 1. november 1795 i Molde kirke.15
Kaspar Larssen var bøkker i 1795 og 1801.15,16
Han bodde på mnr. 164 i 1801 sammen med Nils Olssen, Lisbet Kasparsdatter og Olina Nilsdatter. Nils og familien var losjerende.16

Kaspar døde i 1801 i Molde. Den 28. juli ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.2,17 Han ble jordfestet den 9. august 1801.2

     Navnet hans ble skrevet Casper Larsen paa Røysen i 1771.13

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 19, mnr. 168. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/84/
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-45
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 4. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 5. [S839] Molde sjørulle 1766.
 6. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, juni. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ræchnes-Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/11/
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Rechnes Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/79/
 9. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, januar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387–388. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 388–389. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/197/
 12. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 8.
 13. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 230. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610118
 14. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 168. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 15. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a.
 16. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 164. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002620
 17. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.
 18. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
Sist redigert15. oktober 2021

Anne i Molde1

K, #8407, ( - etter 1795)Hun bodde i Molde i 1795.1
Hun var fadder ved dåpen til Gjøri Hansdatter Kleive den 1. november 1795 i Molde kirke.1


     Anne i Molde og Anne Matsdotter Kjelbotn kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a.
Sist redigert21. juni 2017

Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad1,2,3

K, #8408, ( - etter 1739)
Far*Aslak Olsson på Tjelle4 (c 1634 - c 1699)
6. tippoldemor til meg

Familie

Knut Olsson på Myklebostad (c 1663 - c 1719)
BarnAnnet navn: Gjertrud Aslaksdotter på Tjelle.4
Gjertrud giftet seg den 29. desember 1696 med Knut Olsson på Myklebostad. De hadde blitt festet om høsten på (Romsdals)martnan. Begge ble stevnet til tinget 8. oktober året etter fordi hun fødte barn for tidlig etter vielsen. Knut sa at barnet ble født en måned før årets martna, at svangerskapet ikke var fullgått, og at barnet døde rett etter fødselen. To kvinner fra gården hadde vært til stede, og Knut ble bedt om å kalle dem som vitner på neste ting.2,1
Didrik Aslaksson på Tjelle kjøpte 1 pund 10 6/11 mark odelsjord med bygselrett i Nerigarden, Tjelle, Nesset, den 5. juli 1700 av Tore Olsson på Bergset, Ola Aslaksson, Nils Aslaksson og Knut Olsson på Myklebostad. Til salget hørte også 3 7/11 mark odelsjord med bygsel i Gamsgrøa. Didrik hadde selv arvet 1 5/11 mark i Tjelle og 4/11 mark i Gamsgrøa etter faren. Tore solgte på vegne av Else Didriksdotter på Tjelle, Per Aslaksson og Elling Aslaksson, og Knut solgte på vegne av kona, Gjertrud Aslaksdotter. Skjøtet ble tinglyst 21. januar året etter.1,5,6

Hun var bruker Austi garden, Øvre Myklebostad, Vistdal, i 1727.4 Ola Knutsson på Myklebostad og Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad ble stevnet av Hans Frederik Fitzens til tinget i Eresfjord den 12. juli 1737. Gjertrud hadde ikke betalt landskyld, og Ola lå etter med både landskyld og skatt.3 Fogden, på vegne av Karsten Karstenssons enke, stevnet Knud Ols Mochelbostad (skal trolig være Ola Knutsson på Myklebostad), Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad og Per Persson på Myklebostad til tinget i Eresfjord den 23. januar 1739. De fattige leilendingene var allerede dømt for manglende betaling og kunne ikke opprettholde driften. Dagen etter ble de pålagt å flytte innen faredagen for at gårdsbrukene ikke skulle legges øde eller ende som beitemark.7,8,4,9
Ågot Knutsdotter på Myklebostad, Ola Knutsson på Myklebostad og Knut Knutsson på Myklebostad kan ha vært søsken. Det kan i så fall tenkes at (ste)mora, Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad, giftet seg på nytt med Lasse Jonsson der.10,4,11

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660015
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 89 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650650
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400347
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 92. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#95
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 31 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660032
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 312.
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400410
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400410
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 217.
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 26 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400483
 11. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 70.
Sist redigert8. april 2020

Kari Persdotter i Bergsbakken1

K, #8409, (ca. 1778 - )
Far*Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet1,2 (c 1749 - c 1806)
Mor*Beret Kristine Sjurdsdotter i Fannbostadgjerdet2,1 (1758 - )
5-menning 6 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Kari Persdotter i Fannbostadgjerdet.2
Kari ble født ca. 1778.2
Hun ble kalt Kari i Gjerdet, nevnt 1795.3
Hun var fadder ved dåpen til Gjøri Hansdatter Kleive den 1. november 1795 i Molde kirke.3
Kari Persdotter bodde hos Per Ingebrigtsson og Beret Kristine Sjurdsdotter i Fannbostadgjerdet, Bolsøy, i 1801.2,1
Kari giftet seg med en uregistrert person.1
Hun bodde i Bergsbakken, Berg, Bolsøy, i 1807.1
Hun var arving ved skiftet etter Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet den 11. mai 1807.

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 185 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/198/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fanbostad.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a.
Sist redigert25. juli 2019

Brit Jonsdotter på Vike1,2

K, #8410, ( - etter 1764)

Familie

Guttorm Bjørnsson på Vike (c 1690 - 1762)
De hadde ikke barn.2,3 Brit giftet seg med Guttorm Bjørnsson på Vike.2,1
Hun og Guttorm var brukere på Øvre Vike, Vike, Eresfjord, i 1762. Knut Guttormsson og Mali Olsdotter bodde også der.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Guttorm Bjørnsson på Vike den 7. oktober 1763.2
Brit Jonsdotter bodde hos Knut Guttormsson og Mali Olsdotter på Øvre Vike i 1764.4,3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 187. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/182/
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 44.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 33, mnr. 187. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050039
Sist redigert11. september 2020

Gjertrud Knutsdotter på Åse1,2

K, #8411, ( - etter 1719)

Familie

Guttorm Bjørnsson på Vike (c 1690 - 1762)

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/34/
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
Sist redigert11. mars 2016

Jon Bjørnsson i Eikesdal1

M, #8412, (ca. 1688 - før 1726)
Far*Bjørn Guttormsson i Eikesdal1 (c 1627 - c 1690)
Mor*Anne Audensdotter Trygge1 ( - c 1726)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megJon ble født ca. 1688 i Eikesdal, Eresfjord.1

Jon døde før 1726.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
Sist redigert17. november 2012

Marit Knutsdotter på Vike1

K, #8413, (1761 - 1816)
Far*Knut Guttormsson på Vike1 (c 1729 - 1804)
Mor*Mali Olsdotter på Vike1 (c 1722 - 1788)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lars Tomasson på Vike (1769 - )Marit ble født i 1761 i Eresfjord.1
Marit giftet seg i 1806 med Lars Tomasson på Setra. De hadde ett barn.1
Hun og Lars bodde på Vike, Eresfjord.1

Marit døde i 1816.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 44.
Sist redigert28. januar 2020

Lars Tomasson på Vike

M, #8414, (1769 - )

Familie

Marit Knutsdotter på Vike (1761 - 1816)Annet navn: Lars Tomasson på Setra.1
Lars ble født i 1769.1
Lars giftet seg i 1806 med Marit Knutsdotter på Vike. De hadde ett barn.1
Han og Marit bodde på Vike, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 44.
Sist redigert17. januar 2016

Guttorm Knutsson på Øverås

M, #8415, (1763 - )
Far*Knut Olsson på Hoem1,2,3 (c 1717 - 1786)
Mor*Åste Knutsdotter på Hoem1,2,3 (c 1720 - 1795)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Magrete Larsdotter på Øverås (1760 - f 1816)

Familie 2

Siri Johansdotter på Nerås (1775 - )Annet navn: Guttorm Knutsson på Hoem.2
Guttorm ble født i 1763 på Hoem, Eresfjord.2
Guttorm giftet seg i 1801 med Magrete Larsdotter på Øverås.4,2 Guttorm og Magrete tjente hos Kari Knutsdotter og Henrik Olsson i Derutgarden, Nerås, Eresfjord, i 1801.4,3
Guttorm giftet seg i 1816 med Siri Johansdotter på Nerås.5
Han var husmann på Øverås, Eresfjord.6

I Gards- og ættesoge for Nesset (VII) er Guttorm Knutsson på Øverås også ført som barn av Knut Guttormsson og Mali Olsdotter på Vike, men det stemmer altså ikke.7

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 221 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/225/
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 326.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 274.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Neeraas.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 139.
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 415. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#415
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 44.
Sist redigert26. oktober 2017

Magrete Larsdotter på Øverås1

K, #8416, (1760 - før 1816)
Far*Lars Endresson på Åse2,3 (c 1700 - 1761)
Mor*Dordi Olsdotter på Åse3 (o 1719 - 1809)Annet navn: Magrete Larsdotter på Åse.2
Magrete ble født i 1760 på Øverås, Eresfjord, som tvilling.2,3 Magrete ble døpt den 1. mars 1760 i Eresfjord kyrkje. Faddere: Anne Endresdotter på Nerås, Marit Aslaksdotter på Ljørvoll, Aslak Persson på Syltebø, Bård Persson på Åse og Aslak Endresson på Nerås o.a.2
Magrete giftet seg i 1801 med Guttorm Knutsson på Hoem.4,1 Magrete og Guttorm tjente hos Kari Knutsdotter og Henrik Olsson i Derutgarden, Nerås, Eresfjord, i 1801.4,5

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 326.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-18
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 359.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Neeraas.
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 274.
Sist redigert17. juli 2019

Torfinn Guttormsson Vike1

M, #8417, (1810 - 27. mars 1874)
Far*Guttorm Olsson Vike2 (1790 - 1820)
Mor*Anne Matsdotter på Reitan2 (1786 - )
Bror av 2.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kari Erlandsdotter på Bogge (1792 - )Torfinn ble født i 1810, utenom ekteskap.2
Annet navn: Torfinn Guttormsson i Austigard.3
Torfinn giftet seg i 1832 med Kari Erlandsdotter på Bogge.3,4

Torfinn døde den 27. mars 1874 på Moen, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 121.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 45 & 139.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 150.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 139.
Sist redigert12. juli 2012

Anne Matsdotter på Reitan1

K, #8418, (1786 - )

Familie 1

Guttorm Olsson Vike (1790 - 1820)
Barn

Familie 2

Erik Jonsson i Austigard (1775 - )
De hadde ikke barn.1 Anne ble født i 1786, utenom ekteskap.1
Anne fikk barn med en uregistrert person i 1805.1
Anne fikk barn med Guttorm Olsson Vike i 1810.2
Anne fikk barn med en uregistrert person i 1816.1
Anne giftet seg i 1827 med Erik Jonsson i Austigard.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 139.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 45 & 139.
Sist redigert9. oktober 2017

Synnøv Eriksdotter i Austigard1

K, #8419, (ca. 1747 - 1779)
Far*Erik Olsson på Finnset1,2 (c 1717 - 1793)
Mor*Gjertrud Jonsdotter på Finnset2 (c 1709 - 1760)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Ellingsson i Austigard (c 1735 - 1806)
De hadde fire barn, hvorav tre levde i 1800.5,1 
BarnAnnet navn: Synnøv Eriksdotter på Finnset.3
Synnøv ble født ca. 1747 på Finnset, Eresfjord.4,2
Synnøv giftet seg i 1771 med Jon Ellingsson i Austigard.3

Synnøv døde i 1779 i Eikesdal, Eresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 291.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 135.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 743 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651348
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 136.
Sist redigert10. oktober 2017

Erik Jonsson i Austigard1,2

M, #8420, (1775 - )
Far*Jon Ellingsson i Austigard3 (c 1735 - 1806)
Mor*Synnøv Eriksdotter i Austigard1,3 (c 1747 - 1779)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ingeborg Andersdotter på Setra (1765 - 1822)
De hadde ett barn, født lenge før de giftet seg.6 

Familie 2

Anne Matsdotter på Reitan (1786 - )
De hadde ikke barn.6 Erik ble født i 1775 i Eikesdal, Eresfjord.3
Han var selveier i Austigard (bnr. 8), Eikesdal, Eresfjord, fra 1799 til 1805.4
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 19 skilling.5

Erik fikk barn med Siri Johansdotter på Nerås i 1802.6 Erik Jonsson i Austigard ble i 1808 dømt til 3 år på Kristiansten festning, Trondheim.6
Erik giftet seg i 1818 med Ingeborg Andersdotter på Setra.6
Erik giftet seg i 1827 med Anne Matsdotter på Reitan.6

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 137.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 136.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 137 & 138.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 139.
Sist redigert10. oktober 2017

Kari Erlandsdotter på Bogge1

K, #8421, (1792 - )

Familie

Torfinn Guttormsson Vike (1810 - 1874)Kari ble født i 1792 på Inn-Bogge, Eresfjord.2
Kari fikk trolig barn med Jørn Jørnsson på Sletten i 1818.2
Kari fikk barn med en uregistrert person i 1827.3
Kari giftet seg i 1832 med Torfinn Guttormsson i Austigard.3,1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 139.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 149.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 150.
Sist redigert7. juli 2012

Ingeborg Andersdotter på Setra1

K, #8422, (1765 - 16. desember 1822)

Familie

Erik Jonsson i Austigard (1775 - )
De hadde ett barn, født lenge før de giftet seg.1 Ingeborg ble født i 1765.1
Ingeborg giftet seg med en uregistrert person.1
Ingeborg giftet seg i 1818 med Erik Jonsson i Austigard.1
Annet navn: Ingeborg Andersdotter i Austigard.

Ingeborg døde den 16. desember 1822 i Eikesdal, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 139.
Sist redigert15. mai 2020

Siri Johansdotter på Nerås1,2

K, #8423, (1775 - )Siri ble født i 1775.2
Siri fikk barn med Erik Jonsson i Austigard i 1802.2
Siri giftet seg i 1816 med Guttorm Knutsson på Hoem.2

Kilder/noter

 1. Eller Sigrid.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 139.
Sist redigert7. juli 2012

Jørn Jørnsson på Sletten1

M, #8424, (1797 - )
Far*Jørn Hansson på Sletten1 (1750 - 1826)
Mor*Anne Maria Hansdotter på Sletten1 (1760 - 1805)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megJørn ble født i 1797 på Nord-Sletten, Lesja.2
Jørn fikk trolig barn med Kari Erlandsdotter på Bogge i 1818.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Lessøe, Skougens Og Værkets Annex, Lessøe Jernverk.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 466.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 149.
Sist redigert30. mai 2019

Didrik Ellingsson på Turhus1,2,3

M, #8425, (ca. 1727 - 1797)
Far*Elling Knutsson på Oppdal4 (c 1688 - e 1739)
Mor*Marit Endresdotter på Oppdal2 ( - e 1762)

Familie

Ingeborg Eriksdotter på Turhus (c 1728 - 1800)
De hadde ikke barn.8,20 Didrik ble født ca. 1727 på Oppdal, Vistdal. Han var husmannssønn.5,6
Annet navn: Didrik Ellingsson på Oppdal, nevnt fra 1749 til 1751.5,6 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1751.5
Didrik giftet seg i 1767 med Ingeborg Eriksdotter på Turhus.7,8
Han og Ingeborg var brukere på bnr. 1, Turhus, Eresfjord, fra 1767 til 1792.8,9
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: to grev (19 skilling).10
Han var verge for Ingeborg Ivarsdotter i 1770.11
Han var forlover for Jon Ivarsson på Syltebø og Olov Bårdsdotter på Åse, som ble trolovet den 5. mai 1782 i Eresfjord kyrkje.12
Han var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 15 daler 8 skilling. Han fordret også 1 daler for 4 potter brennevin.13
Han var verge for Kari Ellingsdotter i 1786.2
Kristen Ellingsson Lind kjøpte 1 våg 1 pund 22 merker på bnr. 1 i 1792. Kjøpesum: nær 300 daler pluss kår til Didrik Ellingsson.9


Didrik døde i 1797 på Turhus, Eresfjord.1 Han ble jordfestet den 17. desember 1797 på Eresfjord kyrkjegard.1 Det ble utstedt skiftebrev etter ham den 2. februar 1798.7

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) begikk Elling Knutsson på Oppdal leiermål og giftet seg med «Anne Didriksdtr. Tjelle», ei datter av Didrik Aslaksson på Tjelle; men i tingboka står «Marit Endres datter» (Marit Endresdotter), og Didrik hadde ingen datter Anne – som følgelig heller ikke var mor til Didrik Ellingsson på Turhus.14,15,16,17,18,19

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 211 b, 3. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640256
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 356 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680376
 5. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Eresfjordske kompani, mønstringsrulle. Nr. 56. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700271
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 32. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 256.
 9. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 257.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 544 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660575
 12. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 156 a.
 13. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 14. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 513.
 15. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 515.
 16. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390778
 17. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Eritzfiords Otting, 19. mai, Tielde.
 18. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640380
 19. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 69 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650329
 20. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
Sist redigert6. desember 2019

Ingeborg Eriksdotter på Turhus1,2,3

K, #8426, (ca. 1728 - 1800)
Far*Erik Henriksson på Horne4 (c 1689 - 1740)
Mor*Gjertrud Persdotter på Horne4 ( - c 1740)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ola Jonsson på Turhus (c 1714 - 1765)
De hadde ett barn, som døde i 1763.5 

Familie 2

Didrik Ellingsson på Turhus (c 1727 - 1797)
De hadde ikke barn.5,2 Annet navn: Ingeborg Eriksdotter på Horne.5
Ingeborg ble født ca. 1728 på Horne, Eresfjord.4
Ingeborg giftet seg i 1759 med Ola Jonsson på Turhus.5
Hun var fadder ved dåpen til Jon Olsson på Øra den 20. juli 1766 i Vistdal kyrkje.3

Ingeborg giftet seg i 1767 med Didrik Ellingsson på Oppdal.6,5
Hun og Didrik var brukere på bnr. 1, Turhus, Eresfjord, fra 1767 til 1792.5,7
Hun var arving ved skiftet etter Jon Persson den 11. desember 1770 på Solhjell, Eresfjord: 28 daler 3 ort 12 skilling.1
Hun var myndling av Kristen Ellingsson Lind.6


Ingeborg døde i 1800 på Turhus, Eresfjord.5,2 Skiftet etter henne ble sluttet den 4. september 1800. Kreditorer: Kristen Ellingsson Lind o.a. Arvinger: Henrik Olsson på Nerås, Tore Olsson på Åse, Jon Olsson på Åse, Anne Olsdotter på Finnset, Marit Henriksdotter på Vike, Jon Olsson på Øra, Ingeborg Olsdotter på Øra, Gjertrud Olsdotter på Frisvoll, Gjertrud Jonsdotter på Ødegård, Erik Eriksson på Eikesdalssetra, Elling Jonsson i Austigard, Erik Jonsson i Austigard, Tore Jonsson i Austigard, Gjertrud Eriksdotter på Finnset, Trond Arnesson på Åse, Steffen Arnesson på Åse, Mektilde Arnesdotter på Åse, Ola Larsson på Fagersletta, Jon Larsson i Austigard, Ingeborg Larsdotter på Vike, Synnøv Larsdotter, Kari Henriksdotter på Fagersletta, Marit Henriksdotter på Åse, Ildri Henriksdotter på Myklebostad, Kari Henriksdotter, Marit Knutsdotter på Bergset, Ola Persson på Hanset, Ola Persson på Hanset den yngre, Ales Persdotter på Hanset, Endre Olsson på Myklebostad, Brit Olsdotter på Myklebostad, Brit Knutsdotter på Bergset, Synnøv Knutsdotter på Frisvoll, Gjertrud Knutsdotter på Ljørvoll, Marit Knutsdotter på Ljørvoll, Brit Endresdotter på Finnset, Per Ivarsson på Bjørnes og Ingeborg Ivarsdotter på Nesset. Aktiva: 112 daler 21 skilling. Passiva: 62–3–7. Arv: 49–1–14.8

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 544 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660575
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 47 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640091
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 54.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 256.
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 257.
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
Sist redigert27. oktober 2017

Ola Jonsson på Turhus1,2,3

M, #8427, (ca. 1714 - 1765)

Familie 1

Olov Hansdotter på Turhus (c 1725 - 1758)
De hadde fire barn.1 
Barn

Familie 2

Ingeborg Eriksdotter på Turhus (c 1728 - 1800)
De hadde ett barn, som døde i 1763.1 Ola ble født ca. 1714.1 Ola Jonsson overtok bruket etter Jon Jørnsson.1
Han var bruker på bnr. 1, Turhus, Eresfjord, i 1743. Han drev resten av livet.1,4,2
Han var debitor ved skiftet etter Gjertrud Bjørnsdotter på Setra den 31. mai 1743: 1 ort.5

Ola giftet seg med Olov Hansdotter på Sira.1
Ola giftet seg i 1759 med Ingeborg Eriksdotter på Horne.1

Ola døde i 1765 på Turhus, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 256.
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 87 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400545
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650289
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 265.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a–271 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288
Sist redigert14. juni 2018

Olov Hansdotter på Turhus

K, #8428, (ca. 1725 - 1758)
Far*Hans Hansson Kvam1 (c 1690 - 1762)
Mor*Brit Knutsdotter på Sira1 (o 1698 - 1777)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Jonsson på Turhus (c 1714 - 1765)
De hadde fire barn.2 
BarnAnnet navn: Olov Hansdotter på Sira.1
Olov ble født ca. 1725.1
Olov giftet seg med Ola Jonsson.2

Olov døde i 1758 på Turhus, Eresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 296.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 256.
Sist redigert3. mai 2021

Jon Olsson på Bogge1,2,3,4

M, #8429, (ca. 1713 - 1793)Jon ble født ca. 1713.4,2
Han var bruker i Hølvollan, Inn-Bogge, Eresfjord, i 1742. Skyld 1749: 2 pund 6 merker. Sønnen Erik fikk skjøte i 1785.5,4,6
Jon giftet seg med Kari Eriksdotter.7,8 Jon Olsson på Bogge var soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, til 1748.3,4
Jon Bogge var verge for Brit Ivarsdotter på Boggebakken i 1752.9
Han var fadder ved dåpen til Marit Olsdotter den 14. januar 1759 i Rød kyrkje, Nesset.10
Jon Olsson på Bogge var vurderingsmann i Eresfjord i 1761.1

Jon døde i 1793 på Inn-Bogge, Eresfjord.2,5 Han ble jordfestet den 15. desember 1793 på Eresfjord kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 26 b.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 198 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640242
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 102.
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 389 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420392
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 731 a.
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 102 b.
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 12 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640056
Sist redigert11. april 2019

Kari Eriksdotter på Bogge1,2

K, #8430, (1721 - 1774)

Familie

Jon Olsson på Bogge (c 1713 - 1793)
BarnKari ble født i 1721.3
Kari giftet seg med Jon Olsson på Bogge.2,3
Hun var fadder ved dåpen til Jon Ivarsson på Bogge den 9. mars 1766 i Rød kyrkje, Nesset.1


Kari døde i 1774 på Inn-Bogge, Eresfjord.3 Hun ble jordfestet den 23. januar 1774 på Eresfjord kyrkjegard.3 Det ble holdt skifte etter henne den 22. mars 1774. Formue: 71 daler 20 skilling. Arv: 62 daler 3 ort 14 skilling.2

     Kari Eriksdotter på Bogge og Kari Eriksdotter på Husby kan ha vært samme person.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 46 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 731 a.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 102 b.
Sist redigert17. april 2019

Ola Jonsson på Bogge1

M, #8431, (ca. 1750 - etter 1774)
Far*Jon Olsson på Bogge1 (c 1713 - 1793)
Mor*Kari Eriksdotter på Bogge1 (1721 - 1774)Ola ble født ca. 1750 på Inn-Bogge, Eresfjord.1

Ola døde etter 1774.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 731 a.
Sist redigert7. juli 2012

Erik Jonsson på Bogge1,2

M, #8432, (ca. 1753 - )
Far*Jon Olsson på Bogge1 (c 1713 - 1793)
Mor*Kari Eriksdotter på Bogge1 (1721 - 1774)Erik ble født ca. 1753 på Inn-Bogge, Eresfjord.1
Erik Jonsson kjøpte 2 pund 6 merker i Hølvollan, Inn-Bogge, Eresfjord, den 30. desember 1785. Skjøtet ble tinglyst 6. juli året etter.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 731 a.
 2. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 389 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420392
Sist redigert9. april 2019

Ingebjørg Jonsdotter på Bogge1,2

K, #8433, (ca. 1747 - )
Far*Jon Olsson på Bogge2 (c 1713 - 1793)
Mor*Kari Eriksdotter på Bogge2 (1721 - 1774)Ingebjørg ble født ca. 1747 på Inn-Bogge, Eresfjord.2
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Gabrielsson på Nesset den 21. juli 1776 i Rød kyrkje, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 128 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-127
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 731 a.
Sist redigert27. november 2017

Gjertrud Jonsdotter på Hagbøen1

K, #8434, (ca. 1757 - 1799)
Far*Jon Olsson på Bogge2 (c 1713 - 1793)
Mor*Kari Eriksdotter på Bogge2 (1721 - 1774)

Familie

De hadde seks barn.3 
BarnAnnet navn: Gjertrud Jonsdotter på Bogge.2
Gjertrud ble født ca. 1757 på Inn-Bogge, Eresfjord.2,3

Gjertrud døde i 1799 på Hagbøen, Eresfjord, i barselseng.3,1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 392 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/412/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 731 a.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 170. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#173
Sist redigert22. august 2017

Marit Jonsdotter på Vike1

K, #8435, (ca. 1764 - 28. desember 1834)
Far*Jon Olsson på Bogge2 (c 1713 - 1793)
Mor*Kari Eriksdotter på Bogge2 (1721 - 1774)

Familie

Henrik Guttormsson på Vike (1767 - 1822)Annet navn: Marit Jonsdotter på Bogge.2
Marit ble født ca. 1764 på Inn-Bogge, Eresfjord.2,1
Marit giftet seg i 1796 med Henrik Guttormsson på Vike.1
Hun og Henrik var brukere på Ytre Vike, Vike, Eresfjord.1

Marit døde den 28. desember 1834 på Vike, Eresfjord.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (V) var Marit Jonsdotter på Vike datter av Jon Jonsson på Boggebakken, og ifølge b. VII var hun datter av Jon Ivarsson på Syltebø, men begge deler er feil.3,1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 29.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 731 a.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 92.
Sist redigert31. mars 2019

Tore Knutsson i Eikesdal1

M, #8436, (ca. 1695 - før 1726)
Far*Knut Toresson i Oppigard1 (1665 - e 1740)
Mor*Anne Audensdotter Trygge1 ( - c 1726)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megTore ble født ca. 1695 i Eikesdal, Eresfjord.1

Tore døde før 1726.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 151.
Sist redigert8. juli 2012

Kari Knutsdotter i Oppigard1

K, #8437, (ca. 1712 - 1792)
Far*Knut Hansson på Hatle2 (o 1677 - 1763)
Mor*Synnøv Larsdotter på Hatle2 ( - c 1736)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Bjørn Knutsson Trygge (c 1693 - 1775)
De hadde fire barn.7 
BarnKari ble født ca. 1712 på Hatle, Eid i Romsdal.2,3
Annet navn: Kari Knutsdotter på Hatle, nevnt 1734.4,3
Kari giftet seg den 26. mai 1734 i Eid kirke i Romsdal med Bjørn Knutsson i Oppigard.4,3
Hun var fadder ved dåpen til Tosten Jonsson på Setra den 18. februar 1759 i Eresfjord kyrkje.1

Annet navn: Kari Knutsdotter i Eikesdal, nevnt 1775.5

Kari døde i 1792 i Eikesdal, Eresfjord.3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VII, s. 17) var Jon Bjørnsson på Vike barn av Bjørn Knutsson og Kari Knutsdotter i Eikesdal; men Jons arvinger er ikke nevnt ved skiftet etter Bjørn, og Jon er heller ikke oppført på selve familiesiden i Nesset-boka (152).6,7,3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: s. 13 a, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 444.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 152.
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 50. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-28
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 145 a.
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 17.
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 142 b.
Sist redigert15. januar 2021

Synnøv Bjørnsdotter1

K, #8438, (ca. 1740 - ca. 1774)
Far*Bjørn Knutsson Trygge1,2 (c 1693 - 1775)
Mor*Kari Knutsdotter i Oppigard1,2 (c 1712 - 1792)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Erikssen Valle (1739 - 1808)
BarnSynnøv ble født ca. 1740 i Eikesdal, Eresfjord.2
Synnøv giftet seg i 1768 med Knut Erikssen.3,4

Synnøv døde ca. 1774.5 Det ble holdt skifte etter henne den 7. juni 1775.5

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 142 b.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 152.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 144 b.
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/103/
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 74.
Sist redigert2. april 2015

Tjøstolv Olsson på Stranda1,2,3,4

M, #8439, (ca. 1672 - 1742)
6. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde to barn.4 
BarnTjøstolv ble født ca. 1672.4 Han fikk bygselseddel på 2½ pund (hele gården) på Stranda, Veøy, fra Morten Schultz den 28. mars 1697. Seddelen ble tinglyst den 7. juli 1699. I 1724 var det seter ½ fjerding unna og skog til brensel. Gården lå ved sjøen og hadde temmelig slett jordart som var uviss i meget tørre år, steinete og tungvinn. Der var ingen kvern, fiske eller mulighet for nyrydding, men brukbart beite. Utsæd: 4 skjepper blandkorn og 3 tønner havre. Høyavling: 12 sommerlass. Buskap: én hest, tre kyr, fem ungfe og fire småfe.2,5
Tjøstolv giftet seg trolig ca. 1697 med enka etter forrige bruker (Knut Andersson).2,4 Han var soldat.4

Tjøstolv døde i 1742 på Stranda.3,4 Han ble gravlagt på Rødven kyrkjegard, Veøy.3

     Navnet hans ble skrevet Kiøstol Strand i 1722.1

     Navnet hans ble skrevet Kiøstel Stranden i 1742.3

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 18 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/19/
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 127 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/129/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 223. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-114
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 6. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#7
 5. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 95 b, mnr. 246.
Sist redigert16. oktober 2021

Gjertrud Hansdatter1

K, #8440, (ca. 1759 - )

Familie

Knut Erikssen Valle (1739 - 1808)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnGjertrud ble født ca. 1759.1
Gjertrud giftet seg med Knut Erikssen.1
Hun og Knut bodde på mnr. 23, Myra, Molde, i 1789. Han skulle etter henholdsvis skriftlig og muntlig angivelse svare 10 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 1 daler i næringsskatt (5 pst.)2
Hun og Knut bodde på mnr. 23 i 1801 sammen med Karen Knutsdatter. I 1807 var huset taksert til 20 daler.1,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 23.
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 25. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 9 a, Myhren, forsikringsnr. 32. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063012
Sist redigert17. september 2018

Karen Knutsdatter Valle1

K, #8441, (ca. 1795 - )
Far*Knut Erikssen Valle1 (1739 - 1808)
Mor*Gjertrud Hansdatter1 (c 1759 - )Karen ble født ca. 1795 i Molde.1 Hun bodde hos Knut Erikssen og Gjertrud Hansdatter på mnr. 23, Myra, Molde, i 1801.1,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 23.
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 9 a, Myhren, forsikringsnr. 32. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063012
Sist redigert8. september 2013

Karen Margrete Knutsdatter Valle1

K, #8442, (ca. 1771 - )
Far*Knut Erikssen Valle2 (1739 - 1808)
Mor*Synnøv Bjørnsdotter1 (c 1740 - c 1774)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megKaren Margrete ble født ca. 1771 i Molde.1
Annet navn: Karen Margrete Knutsdatter i Oppigard.3 Hun vokste opp hos moras familie i Oppigard (bnr. 9), Eikesdal, Eresfjord.3
Karen Margrete giftet seg den 24. juni 1792 med en uregistrert person.3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 142 b.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 143 a.
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 74.
Sist redigert18. juli 2019

Knut Olsson i Otta1

M, #8443, (ca. 1745 - )
Far*Ola Olsson i Otta2 (c 1697 - )

Familie 1

Marit Persdotter i Otta (c 1737 - 1795)
De hadde ikke barn.2 

Familie 2

Marit Olsdotter i Otta (c 1756 - )
De hadde iallfall ett barn.3 Knut ble født ca. 1745.3
Knut fikk barn med en uregistrert person i 1775.2
Knut giftet seg i 1787 med Marit Persdotter på Haustenga.1,4,5
Annet navn: Knut Olsson på Klokkset, nevnt 1789.3,4,5
Han var kreditor ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 1 daler, delt med Anders på Ljøsta (s.d.), for at de reiste til Molde og anmeldte dødsfallet.6

Knut giftet seg i 1796 med Marit Olsdotter på Lange.3,7
Han og Marit var husfolk i Otta, Klokkset, Nesset, i 1801.3,7

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 339.
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 203. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#206
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Kloksæt.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 204. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#207
Sist redigert13. mars 2020

Marit Olsdotter i Otta1

K, #8444, (ca. 1756 - )

Familie

Knut Olsson i Otta (c 1745 - )
De hadde iallfall ett barn.1 Annet navn: Marit Olsdotter på Lange.2
Marit ble født ca. 1756.1
Marit giftet seg i 1796 med Knut Olsson i Otta.1,3
Hun og Knut var husfolk i Otta, Klokkset, Nesset, i 1801.1,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Kloksæt.
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 136.
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 204. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#207
Sist redigert24. september 2017

Marit Eriksdotter på Boggebakken1,2

K, #8445, (ca. 1715 - 1775)
Far-?*Erik Knutsson på Bogge; trolig3

Familie 1

Ivar Ivarsson på Boggebakken ( - c 1751)
De hadde seks barn.1,4 
Barn

Familie 2

Per Aslaksson på Boggebakken (c 1736 - 1786)Marit ble født ca. 1715.3
Marit giftet seg med Ivar Ivarsson på Tjelle.1,3
Hun og Ivar var brukere på Boggebakken, Inn-Bogge, Eresfjord, fra 1737. Han fikk bygselseddel på 1 våg den 28. august og drev resten av livet.3,4,5
Marit giftet seg med Per Aslaksson. De hadde to barn.2,4
Hun og Per bodde på Boggebakken i 1762 sammen med Baltser Ivarsson, Marit Ivarsdotter og Brit Ivarsdotter. Per var kårmann i 1783.2,4

Marit døde i 1775 på Inn-Bogge, Eresfjord.4 Det ble holdt skifte etter henne den 10. april 1776. Arv: 48 daler 2 ort.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 91.
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 92.
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 12. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 225 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670227
Sist redigert9. april 2019

Erik Ivarsson på Hagbøen1,2,3

M, #8446, (ca. 1736 - 1810)
Far*Ivar Ivarsson på Boggebakken4 ( - c 1751)
Mor*Marit Eriksdotter på Boggebakken1,4 (c 1715 - 1775)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde seks barn.6 
BarnAnnet navn: Erik Ivarsson på Bogge.4,5
Erik ble født ca. 1736.4
Han var myndling av Knut Ivarsson på Nerland i 1752.4
Erik Ivarsson, Ivar Ivarsson og Inger Ivarsdotter tjente hos Siri Rasmusdotter i Jonsgarden, Inn-Bogge, Eresfjord, i 1762.5
Han var bruker på Indre Hagbøen, Hagbøen, Eresfjord, fra ca. 1766. Sønnen Ivar fikk skjøte i 1797.6,7
Han var verge for Marit Ivarsdotter iallfall fra 1774 til 1789.2,3


Erik døde i 1810 på Hagbøen, Eresfjord.6

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 225 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670227
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 171. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041178
 6. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 177. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#180
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 178. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#181
Sist redigert27. september 2017

Knut Ivarsson på Nerland1,2,3

M, #8447, (ca. 1691 - 1774)
Far*Ivar Knutsson på Tjelle4 (c 1652 - c 1726)
Mor*Marit Pålsdotter på Tjelle5 ( - c 1754)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Knut Ivarsson på Tjelle.4
Knut ble født ca. 1691.4 Han bodde hos Ivar Knutsson og Marit Pålsdotter på bnr. 5, Tjelle, Nesset, i 1701.5,4
Knut Ivarsson kjøpte 6 merker (med bygselrett) på Nerland, Vistdal, den 28. august 1734.6
Knut Ivarsson på Nerland bevitnet at Ola Didriksson på Helle solgte ½ våg (hele gården, med bygselrett) i Brekka, Meland, Vistdal, den 30. desember 1734 til Erik Bjørnsson Brekka o.a.2

Han var selveier på bnr. 4, Nerland, Vistdal, fra 1748 til 1774. Bruket fikk antakelig navn etter ham.6,7
Han var verge for Erik Ivarsson på Bogge i 1752.1
I manntallet av 1762 står Knut og familien som brukere på bnr. 4. Magnhild Gunnarsdotter bodde også der.3

Knut døde i 1774 på Nerland.7

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 54 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650314
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 217. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041041
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 323. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#326
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 278.
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 279.
Sist redigert15. desember 2019

Ola Ivarsson på Tjelle1,2,3

M, #8448, (ca. 1694 - 1758)
Far*Ivar Knutsson på Tjelle4 (c 1652 - c 1726)
Mor*Marit Pålsdotter på Tjelle3 ( - c 1754)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Aslaksdotter på Tjelle (c 1728 - 1767)
De hadde tre barn.3 Ola ble født ca. 1694.2,4 Han bodde hos Ivar Knutsson og Marit Pålsdotter på bnr. 5, Tjelle, Nesset, i 1701.3,4
Ola Ivarsson kjøpte 1 våg på bnr. 5 i 1735.3
Han var kreditor ved skiftet etter Bergsvein Toresson på Ut-Bogge den 10. april 1744: 1 ort 12 skilling.5,6
Han var forlover for Aslak Didriksson på Tjelle og Anne Knutsdotter på Ytre Mittet, som ble trolovet den 21. september 1745 i Veøy.7

Ola giftet seg med Brit Aslaksdotter på Nerland.3
Ole Iversen Gielle (trolig feilskrift for Tielle) var verge for Ivar Ivarsson på Bogge i 1752.8


Ola døde i 1758 på Tjelle, Nesset.2 Han ble jordfestet den 24. desember 1758 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Iversen Kielle i 1745.7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 12 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640055
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 323. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#326
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 6. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 270, 21. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660344
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
Sist redigert15. desember 2019

Baltser Ivarsson på Bogge1,2

M, #8449, (ca. 1743 - 1813)
Far*Ivar Ivarsson på Boggebakken1 ( - c 1751)
Mor*Marit Eriksdotter på Boggebakken1 (c 1715 - 1775)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megBaltser ble født ca. 1743 på Inn-Bogge, Eresfjord.1
Han var myndling av Jon Skiørsætter (kanskje Jon Olsson på Skjørsetra) i 1752.1
Baltser Ivarsson bodde hos Marit Eriksdotter på Boggebakken og Per Aslaksson på Boggebakken, Inn-Bogge, Eresfjord, i 1762.2,3

Baltser døde i 1813, på legd.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 92.
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 91.
Sist redigert5. mars 2020

Jon Olsson på Skjørsetra1,2,3

M, #8450, (ca. 1718 - 1763)
Far*Ola Aslaksson på Skjørsetra3 (c 1690 - c 1744)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ildri Olsdotter på Skjørsetra ( - e 1765)
De hadde seks barn.7,6 Jon ble født ca. 1718 på Skjørsetra, Nesset.4
Jon Aslachsøn (sic) fikk bygselseddel på 1 pund 6 merker i Nordigarden, Skjørsetra, Nesset, fra Anna Munthe og Jakob Mortensson Schultz den 19. oktober 1745. Seddelen ble tinglyst 22. oktober.5,6

Jon giftet seg med Ildri Olsdotter.7 Jon Olsson på Skjørsetra var soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han ble innrullert i 1745.1
Han var bruker i Nordigarden i 1749. Skyld: 1 pund 6 merker. Etter Jons død drev enka videre.6,4
Jon Skiørsætter var verge for Baltser Ivarsson på Bogge i 1752.8


Jon døde i 1763 på Skjørsetra.2 Han ble jordfestet den 1. april 1763 på Rød kyrkjegard, Nesset.2
Han (eller snarere hans barn) arvet ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 daler 1 ort 14 skilling.9

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 98. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690231
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 33 a, langfredag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640076
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 3. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 142 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400600
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 290. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=293
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660217
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
Sist redigert10. mars 2020

Ola Ivarsson på Bogge1,2

M, #8451, (ca. 1745 - )
Far*Ivar Ivarsson på Boggebakken2 ( - c 1751)
Mor*Marit Eriksdotter på Boggebakken2 (c 1715 - 1775)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Hansdotter i Melie (1745 - f 1800)

Familie 2

Anne Ivarsdotter på Bogge (1764 - )
BarnOla ble født ca. 1745 på Inn-Bogge, Eresfjord.2
Han var myndling av Ivar Jonsson på Bogge i 1752.2

Ola giftet seg den 19. oktober 1783 med Anne Hansdotter i Melie.3
Ola fikk barn med Anne Ivarsdotter på Breivikstranda i 1800.1
Han og Anne bodde på bnr. 9, Inn-Bogge, Eresfjord, i 1801 sammen med Anne Olsdotter. De hadde ikke jord.4,3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 222 b.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 91.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Indre.
Sist redigert8. april 2019

Marit Ivarsdotter på Bogge1,2

K, #8452, (ca. 1747 - 1771)
Far*Ivar Ivarsson på Boggebakken1 ( - c 1751)
Mor*Marit Eriksdotter på Boggebakken1 (c 1715 - 1775)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megMarit ble født ca. 1747 på Inn-Bogge, Eresfjord.1
Hun var myndling av Per Olsson på Bogge i 1752.1
Marit Ivarsdotter bodde hos Marit Eriksdotter på Boggebakken og Per Aslaksson på Boggebakken, Inn-Bogge, Eresfjord, i 1762.2,3

Marit døde i 1771.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 92.
Sist redigert10. april 2019

Per Olsson på Bogge1,2,3

M, #8453, (ca. 1702 - 1761)

Familie 1

Marit Olsdotter på Bogge ( - c 1739)
Seks umyndige barn levde i 1740.1 
Barn

Familie 2

Ildri Hallvorsdotter på Bogge (c 1699 - 1761)
De hadde ikke barn.8 Per ble født ca. 1702.2,4
Per giftet seg med Marit Olsdotter.1 Per Olsson var soldat.2
Han var bruker på bnr. 9, Inn-Bogge, Eresfjord, i 1727. Han overtok etter Lars Andersson (s.d.). Skyld 1736: 2 pund 18 merker. Per fikk auksjonsskjøte på bruket 28. september 1754. Det ble kalt Pegarden, trolig etter ham.5,6,2,7
Per giftet seg med Ildri Hallvorsdotter.4
Han var verge for Marit Ivarsdotter på Bogge i 1752.3

Annet navn: Per Olsson på Indre Bogge, nevnt 1758.7
Per Olsson på Indre Bogge solgte 1 pund 18 merker med 1 pund overbygsel på bnr. 9 den 26. oktober 1758 til Hallvor Knutsson. Per var svigerfaren til Hallvor. Kjøpesum: 55 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.7

Per døde i 1761 på Inn-Bogge, Eresfjord.4 Han og Ildri ble jordfestet den 12. mai 1761 på Eresfjord kyrkjegard.4

     Navnet hans ble skrevet Peder Bogge i 1752.3

     Per Olsson eller Marit Olsdotter kan ha vært barn av Ola Knutsson på Bogge.

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 30. mai, Baage.
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 13. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690344
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 24 b, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640068
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 125. https://www.nb.no/items/611d541d3305d1c1ce6df23330c5efd7?page=128
 6. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 171. https://photos.app.goo.gl/KkobzsEUAAVjsFYW9
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650674
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
Sist redigert14. januar 2021

Brit Ivarsdotter på Boggebakken1,2

K, #8454, (ca. 1749 - 1805)
Far*Ivar Ivarsson på Boggebakken2 ( - c 1751)
Mor*Marit Eriksdotter på Boggebakken2 (c 1715 - 1775)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Jonsson på Boggebakken ( - 1801)Brit ble født ca. 1749 på Inn-Bogge, Eresfjord.2
Hun var myndling av Jon Bogge (trolig Jon Olsson på Bogge) i 1752.2
Brit Ivarsdotter bodde hos Marit Eriksdotter på Boggebakken og Per Aslaksson på Boggebakken, Inn-Bogge, Eresfjord, i 1762.1,3
Brit giftet seg den 29. desember 1776 med Jon Jonsson i Jevika. De hadde sju barn.3
Brit og Jon var brukere av 1 våg på Boggebakken fra 1777. Da han døde, overtok sønnen Jon.3

Brit døde i 1805 på Inn-Bogge.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 92.
Sist redigert9. april 2019

Per Aslaksson på Boggebakken1

M, #8455, (ca. 1736 - 1786)

Familie 1

Marit Eriksdotter på Boggebakken (c 1715 - 1775)

Familie 2

Brit Persdotter på Boggebakken ( - 1789)
De hadde ett barn.2 Per ble født ca. 1736.2
Per giftet seg med Marit Eriksdotter på Boggebakken. De hadde to barn.1,2
Han var bruker på Boggebakken, Inn-Bogge, Eresfjord, fra 1754.2 Per Aslaksson og Marit bodde på Boggebakken i 1762 sammen med Baltser Ivarsson, Marit Ivarsdotter og Brit Ivarsdotter. Per var kårmann i 1783.1,2
Per giftet seg i 1783 med Brit Persdotter på Åse.2

Per døde i 1786 på Inn-Bogge, Eresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 19, nr. 171.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 92.
Sist redigert9. april 2019

Erik Knutsson på Bogge1

M, #8456

Familie

Han kan ha hatt to døtre.2 
BarnErik Knutsson fikk bygselseddel på 1 våg på Boggebakken, Inn-Bogge, Eresfjord, den 6. april 1709. Seddelen ble tinglyst 1. februar året etter.1 Erik var bruker på Boggebakken i 1711 og til 1736.2

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390243
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 91.
Sist redigert17. januar 2018

Gjertrud Tølløvsdotter på Finnset1,2

K, #8457, (ca. 1682 - 1758)

Familie

Jon Jonsson på Finnset (c 1658 - )
De hadde tre barn.2 
BarnGjertrud ble født ca. 1682.1
Gjertrud giftet seg med Jon Jonsson på Finnset.2
Hun og Jon var brukere på bnr. 1, Finnset, Eresfjord, i 1711. Erik Jonsson, Brynhild Jonsdotter og Ola Hallvardsson bodde også der.3
Gjertrud og Jon var brukere av 2 pund på bnr. 1 i 1724. De (eller hun) drev vel frem til sønnen Tollev overtok ca. 1730.4,2

Gjertrud døde i 1758 på Finnset, Eresfjord, som enke.1 Hun ble jordfestet den 19. februar 1758 på Eresfjord kyrkjegard.1

     Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad, Ola Tølløvsson på Moen og Gjertrud Tølløvsdotter på Finnset kan ha vært søsken.

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VII) var Tore Torfinnsson på Finnset gift annen gang med Gjertrud Tølløvsdotter, men det kan ikke stemme.5,6

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 6 b, 2. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640050
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Findset.
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 39 b, nr. 190.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 307. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=310
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 156 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650752
Sist redigert6. januar 2021

Tølløv Jonsson på Horne1,2,3,4

M, #8458, (ca. 1705 - 1791)
Far*Jon Jonsson på Finnset5,2 (c 1658 - )
Mor*Gjertrud Tølløvsdotter på Finnset5 (c 1682 - 1758)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Siri Toresdotter på Horne (o 1713 - 1789)
De hadde seks barn.4 
BarnAnnet navn: Tølløv Jonsson på Finnset.5
Tølløv ble født ca. 1705 på Finnset, Eresfjord.5
Han var bruker på bnr. 1, Finnset, Eresfjord, fra ca. 1730. Han drev der til 1739.5
Tølløv giftet seg med Siri Toresdotter på Bjørbakken.4,6
Han og Siri var brukere i Deraustgarden, Horne, Eresfjord, fra 1740 til 1779.7
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Åmundsdotter i Meringdal den 22. juni 1742: 3 ort.8
Han var kreditor ved skiftet etter Per Åmundsson på Kvernberget den 27. juni 1742: 2 ort, men han fikk ingenting ettersom boet var fallitt.9
Han var verge for Knut Endresson på Solhjell fra 1744.10
Han var arving ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 13 daler 2 ort 10 skilling, utlagt blant annet i 3,4 mark (uten bygselrett) i Bjørnes (3 ort 10 skilling).11

Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.12,13,14
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Randmodsson og Kari Larsdotter på Vike den 8. oktober 1755: 2 ort 8 skilling.15,16
Han var verge for Marit Olsdotter på Bjørnes i 1757.17
Han var kreditor ved skiftet etter Magrete Aslaksdotter på Åse den 15. juni 1757: 16 daler.18
Han var verge for Tore Gunnarsson i 1763. Tølløv fordret 7 daler 2 ort på egne og myndlingen Tore Gunnarssons vegne ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken.19
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: okse (2 daler 1 ort) og lampe (16 skilling). Han fordret også 5 daler 2 ort, men fikk ingenting.20


Tølløv døde i 1791 på Horne, Eresfjord.4

     Navnet hans ble skrevet Tollef Jonsøn Honne i 1742.1

     Navnet hans ble skrevet Tollof Haande i 1769.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650200
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 54.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290 & 291.
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 54 & 55.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 182 a–183 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650199
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650206
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650377
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 12. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 13. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 14. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 389 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 16. [S88] Slekter i Eresfjord og Vistdal: s. 35.
 17. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 507 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651107
 18. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b–524 a.
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660155
 20. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 21. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 55.
Sist redigert23. april 2019

Endre Jonsson på Solhjell1,2,3

M, #8459, (ca. 1689 - ca. 1743)
Far*Jon Jonsson på Finnset4,5,6 (c 1658 - )
Mor*Søgni Eriksdotter på Finnset6 ( - c 1704)
6. tippoldefar til meg

Familie

Guri Knutsdotter på Solhjell (c 1693 - 1765)
Tre barn levde i 1744.3,5 
BarnAnnet navn: Endre Jonsson på Finnset.7,4
Endre ble født ca. 1689.4,6 Han bodde hos Jon Jonsson og Søgni Eriksdotter på bnr. 1, Finnset, Eresfjord, i 1701.6,4
Han var arving ved skiftet etter Søgni Eriksdotter på Finnset i 1704: 9 daler 2 ort 22 skilling, utlagt bl.a. i halvdelen i et sølvbelte.6
Endre Jonsson fikk bygselseddel på bnr. 1, Solhjell, Eresfjord, den 8. januar 1723.7
Endre giftet seg ca. 1724 med Guri Knutsdotter på Solhjell. Endre ble stevnet til tinget 1. februar 1725 grunnet for tidlig samleie. Han vedgikk forseelsen og lovte å betale boten.3,7,2
Han og Guri var brukere på bnr. 1. De overtok etter hennes bror, Ola (lenke). Guri overtok da Endre døde og drev til svigersønnen bygslet ca. 1750.7,8 Endre Jonsson på Solhjell var verge for Jødda Eriksdotter på Husby i 1730.1

Endre døde ca. 1743 på Solhjell, Eresfjord.3,8 Det ble holdt skifte etter ham den 18. juni 1744. Kreditorer: Sjurd Olsson på Frisvoll, Tore Olsson på Moen, Randi Toresdotter på Syltebø og Aslak Persson på Syltebø o.a. Arvinger: Guri Knutsdotter, Knut Endresson, Søgni Endresdotter og Synnøv Endresdotter. Aktiva: 51 daler 18 skilling. Passiva: 32 daler 2 ort 3 skilling. Arv: 18–2–15.3

     Navnet hans ble skrevet Endre Jonsen Solgielden i 1725.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) hadde Endre Jonsson og Guri Knutsdotter på Solhjell også døtrene Brit og (med forbehold) Tøri, men det er feil (de var fra nabobruket, s.d.).7,8

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 640 b.
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 101 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/102/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650377
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 213.
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 214.
 9. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
Sist redigert17. april 2019

Guri Knutsdotter på Solhjell1,2,3

K, #8460, (ca. 1693 - 1765)
Far*Knut Bårdsson på Solhjell4,2 (c 1657 - )
Mor-?*Synnøv Olsdotter; trolig
6. tippoldemor til meg

Familie

Endre Jonsson på Solhjell (c 1689 - c 1743)
Tre barn levde i 1744.1,9 
BarnGuri ble født ca. 1693 på Solhjell, Eresfjord.5,4 Hun bodde hos mora på bnr. 1, Solhjell, Eresfjord, i 1711.2,4
Guri giftet seg ca. 1724 med Endre Jonsson på Finnset. Endre ble stevnet til tinget 1. februar 1725 grunnet for tidlig samleie. Han vedgikk forseelsen og lovte å betale boten.1,4,6
Hun og Endre var brukere på bnr. 1. De overtok etter hennes bror, Ola (lenke). Guri overtok da Endre døde og drev til svigersønnen bygslet ca. 1750.4,7
Hun var arving ved skiftet etter Endre Jonsson på Solhjell den 18. juni 1744: 9 daler 1 ort 7 skilling.1
Hun var myndling av Tore Olsson på Moen i 1744.1
I manntallet av 1762 står Guri Knutsdotter hos Knut Endresson og Marit Jonsdotter på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord. Som gammel, ussel og fattig enke slapp Guri ekstraskatten.8
Annet navn: Guri Knutsdotter på Bjørnes, nevnt 1765 (post mortem).5

Guri døde i 1765 på Bjørnes, Eresfjord, hos sønnen.5 Hun ble jordfestet den 15. september 1765 på Eresfjord kyrkjegard.5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) hadde Endre Jonsson og Guri Knutsdotter på Solhjell også døtrene Brit og (med forbehold) Tøri, men det er feil (de var fra nabobruket, s.d.).4,7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650377
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Solgild. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 213.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 44 a, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640087
 6. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 101 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/102/
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 214.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 197. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
Sist redigert15. november 2019

Erik Jonsson på Bjørnes1,2

M, #8461, (ca. 1695 - ca. 1752)
Far*Jon Jonsson på Finnset3,2,4,5 (c 1658 - )
Mor*Søgni Eriksdotter på Finnset5 ( - c 1704)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jødda Sjurdsdotter på Bjørnes (c 1677 - 1758)
De hadde ikke barn.7 Annet navn: Erik Jonsson på Finnset.3,6,5
Erik ble født ca. 1695.3,5 Han bodde hos Jon Jonsson og Søgni Eriksdotter på bnr. 1, Finnset, Eresfjord, i 1701.5,3
Han var arving ved skiftet etter Søgni Eriksdotter på Finnset i 1704: 9 daler 2 ort 22 skilling.5
Erik Jonsson bodde hos Jon Jonsson og Gjertrud Tølløvsdotter på bnr. 1 i 1711.4
Erik giftet seg med Jødda Sjurdsdotter på Bjørnes.2,7,5 Erik Jonsson fikk bygselseddel på 2 pund på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, fra Erik Pedersson Lekanger den 23. mars 1729. Seddelen ble tinglyst 20. oktober 1731.8
Han og Jødda var brukere på bnr. 1.7
Han var verge for Søgni Endresdotter på Solhjell fra 1744.1


Erik døde ca. 1752 på Bjørnes, Eresfjord.2 Det ble holdt skifte etter ham den 3. april 1753. Debitorer: Trond Olsson på Åse og Ivar Knutsson på Sira o.a. Kreditorer: Gjertrud Persdotter, Siri Jonsdotter på Rød, Jon Persson på Solhjell og Hans Hanssen Vingård o.a. Arvinger: Jødda Sjurdsdotter på Bjørnes, Knut Endresson på Bjørnes, Søgni Endresdotter på Solhjell, Synnøv Endresdotter, Dordi Jonsdotter på Øverås, Marit Jonsdotter på Nerås, Tølløv Jonsson på Horne, Marit Andersdotter på Grandsætra, Søgni Andersdotter, Søgni Jonsdotter i Austigard og Gjertrud Jonsdotter på Finnset. I boet var blant annet en gammel ridesal, ei kvige på Horne, to kviger på Ødegård, kjørler på Setra, 2 pund (uten bygselrett) i Bjørnes (12 daler) samt 53 daler 1 ort i rede penger. Aktiva: 210 daler. Passiva: 19 daler 1 ort 22 skilling. Arv: 190–2–2.9

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650377
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Findset.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 6. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridsfiords-[Otting], Findset.
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 178. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#179
 8. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 145 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400139
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
Sist redigert6. desember 2018

Jødda Sjurdsdotter på Bjørnes1,2,3,4

K, #8462, (ca. 1677 - 1758)

Familie 1

Jon Olsson på Bjørnes (c 1681 - c 1727)
De hadde ikke barn.4 

Familie 2

Erik Jonsson på Bjørnes (c 1695 - c 1752)
De hadde ikke barn.4 Jødda ble født ca. 1677.4
Jødda giftet seg med Jon Olsson på Bjørnes.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Jon Olsson på Bjørnes den 15. april 1728: 17 daler 3 ort 18 skilling.5

Jødda giftet seg med Erik Jonsson på Finnset.2,4,6
Hun og Erik var brukere på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord.4
Hun var arving ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 95 daler 1 ort 1 skilling, utlagt blant annet i 1 pund (uten bygselrett) i Bjørnes (6 daler).7
Hun var myndling av Aslak Persson på Syltebø fra 1753.2

Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1 den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.8,3,9

Jødda døde i 1758.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 506 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640521
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 178. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#179
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 506 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640521
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 9. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
Sist redigert13. september 2017

Brynhild Jonsdotter på Grandsætra1,2

K, #8463, ( - ca. 1752)
Far*Jon Jonsson på Finnset1,3,4 (c 1658 - )
Mor*Søgni Eriksdotter på Finnset4,1 ( - c 1704)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anders Knutsson på Grandsætra (c 1695 - 1766)
De hadde to barn.1,2 
BarnAnnet navn: Brynhild Jonsdotter på Finnset.5,4
Hun var arving ved skiftet etter Søgni Eriksdotter på Finnset i 1704: 4 daler 3 ort 10 skilling.4
Brynhild Jonsdotter bodde hos Jon Jonsson og Gjertrud Tølløvsdotter på bnr. 1, Finnset, Eresfjord, i 1711.3
Brynhild giftet seg med Anders Knutsson på Grandsætra.1,4,2
Hun og Anders var brukere på Grandsætra, Eresfjord. Han overtok etter faren, og fikk bygsel på 1½ våg i 1739. Anders drev gården til dattera Marit overtok omkr. 1760.2

Brynhild døde ca. 1752 på Grandsætra.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 300.
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Findset.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 5. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridsfiords-[Otting], Findset.
Sist redigert12. september 2017

Anders Knutsson på Grandsætra1,2,3,4

M, #8464, (ca. 1695 - 1766)
Far*Knut Larsson på Grandsætra5 (c 1660 - )

Familie

Brynhild Jonsdotter på Grandsætra ( - c 1752)
De hadde to barn.6,7 
BarnAnders ble født ca. 1695 på Grandsætra, Eresfjord.5
Anders fikk barn med en uregistrert person ca. 1729.2 Han var soldat i 1729.2
Anders giftet seg med Brynhild Jonsdotter på Finnset.6,4,7
Han og Brynhild var brukere på Grandsætra. Han overtok etter faren, og fikk bygsel på 1½ våg i 1739. Anders drev gården til dattera Marit overtok omkr. 1760.7
Han var debitor ved skiftet etter Brit Åmundsdotter i Meringdal den 22. juni 1742: 4 daler.8
Han var verge for Ingrid Eriksdotter på Ødegård i 1746.3
Anders Knutsson på Grandsætra var vurderingsmann i 1749.9
Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.10,11,12
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Randmodsson og Kari Larsdotter på Vike den 8. oktober 1755: 1 ort 12 skilling.13,14
Han var fadder ved dåpen til Gunnar Olsson den 13. august 1758 i Eresfjord kyrkje.1


Anders døde i 1766 på Grandsætra.7

     Navnet hans ble skrevet Anders Grandsætter i 1753.11

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 a, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640053
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 29 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400023
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650446
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 299.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 300.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 182 a–183 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650199
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650563
 10. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 12. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 389 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 14. [S88] Slekter i Eresfjord og Vistdal: s. 35.
Sist redigert9. januar 2021

Gjertrud Jonsdotter på Finnset1,2

K, #8465, (ca. 1709 - 1760)
Far*Jon Jonsson på Finnset2,1 (c 1658 - )
Mor*Gjertrud Tølløvsdotter på Finnset2 (c 1682 - 1758)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Erik Olsson på Finnset (c 1717 - 1793)
De hadde fem barn.3 
BarnGjertrud ble født ca. 1709 på Finnset, Eresfjord.2
Gjertrud giftet seg med Erik Olsson på Øverås.3
Hun og Erik var selveiere på bnr. 1, Finnset, Eresfjord, fra 1739. De overtok etter hennes bror Tollev.3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 6 daler 3 ort 5 skilling, utlagt blant annet i 1,7 mark (uten bygselrett) i Bjørnes (1 ort 17 skilling).4
Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.5,6,7


Gjertrud døde i 1760 på Finnset.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 291.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 6. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
Sist redigert10. oktober 2017

Erik Olsson på Finnset1,2,3

M, #8466, (ca. 1717 - 1793)
Far*Ola Henriksson på Øverås4,5 (c 1674 - c 1726)
Mor*Synnøv Olsdotter på Øverås6,5 ( - e 1745)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Gjertrud Jonsdotter på Finnset (c 1709 - 1760)
De hadde fem barn.8 
Barn

Familie 2

Brit Endresdotter på Finnset (c 1730 - 1811)
De hadde ikke barn.8 Annet navn: Erik Olsson på Øverås.7,8
Erik ble født ca. 1717 på Øverås, Eresfjord.7,9
Erik giftet seg med Gjertrud Jonsdotter på Finnset.8
Han og Gjertrud var selveiere på bnr. 1, Finnset, Eresfjord, fra 1739. De overtok etter hennes bror Tollev.8
Jon Arnesson på Setra skyldte til sammen 32 daler 3 ort 12 skilling, som sønnen Knut Jonsson la ut på hans vegne mot betaling i bruket. Erik Olsson på Finnset hadde fått 3 ort.10
Han var rulleført i Østre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 11 års tjeneste og overført til landvernet.7 Ola Toresson på Finnset og Erik Olsson på Finnset ble stevnet i 1751. De ble bøtelagt 3 daler hver for skjellsord og slagsmål.11
Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.12,3,13
Han var arving ved skiftet etter Kari Toresdotter på Bjørbekkje den 13. august 1759. I boet var 1 øre 12 merker med bygselrett i Bjørbekkje (samt en engslette), hvorav enkemannen fikk den ene halvparten og Karis utarvinger den andre (35 daler 1 ort 5 skilling). Arvinger: Steingrim Toresson på Bjørbekkje, Tore Jonsson, Per Jonsson, Ola Olsson på Frisvoll, Ola Henriksson på Slenes, Tore Henriksson på Nerås, Jon Henriksson, Brit Henriksdotter, Marit Henriksdotter, Erik Olsson på Finnset, Trond Olsson på Øverås, Ingrid Olsdotter på Fagersletta og Gjertrud Eilevsdatter (og kanskje andre). Skiftet ble tinglyst 3. oktober samme år.14,15,16,6

Erik giftet seg den 13. januar 1764 i Eresfjord kyrkje med Brit Endresdotter på Solhjell.1,8
Han og Brit var brukere på bnr. 1 fra 1764. Hans sønn Erik fikk skjøte i 1769 og drev sammen med dem til 1789.8,17
Han var debitor ved skiftet etter Jon Persson den 11. desember 1770 på Solhjell, Eresfjord: 6 daler.18


Erik døde i 1793 på Finnset, Eresfjord.2,8 Han ble jordfestet den 7. juli 1793 på Eresfjord kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 36 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640080
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 196 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640241
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 340.
 6. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Østre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 16. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690297
 8. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 291.
 9. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 20. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690346
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 269 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650287
 11. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 308. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=311
 12. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 13. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
 14. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 150 b, 3. oktober. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 15. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 151 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 16. [S1806] Nordmøre tingbok 1758–66: fol. 40 a, 3. oktober, publiseringsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421340861
 17. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 292. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#295
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 544 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660575
Sist redigert15. januar 2021

Søgni Jonsdotter i Austigard1,2

K, #8467, (ca. 1711 - 1771)
Far*Jon Jonsson på Finnset3,1 (c 1658 - )
Mor*Gjertrud Tølløvsdotter på Finnset3 (c 1682 - 1758)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Elling Toresson i Austigard (c 1699 - 1772)
De hadde iallfall fem barn.4 
BarnAnnet navn: Søgni Jonsdotter på Finnset.3
Søgni ble født ca. 1711 på Finnset, Eresfjord.2,4
Søgni giftet seg med Elling Toresson i Eikesdal.2,4
Hun og Elling var brukere i Austigard (bnr. 8), Eikesdal, Eresfjord. Han overtok etter faren i 1730-årene.4
Hun var arving ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 6 daler 3 ort 5 skilling, utlagt blant annet i 1,7 mark (uten bygselrett) i Bjørnes (1 ort 17 skilling).5
Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.6,7,8


Søgni døde i 1771 i Eikesdal, Eresfjord.2,4 Hun ble jordfestet den 5. mai 1771 på Eresfjord kyrkjegard.2

     Navnet hennes ble skrevet Søgni Jonsdatter Østigaard i 1753.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 79 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640123
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 135.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 6. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
Sist redigert16. januar 2018

Elling Toresson i Austigard1,2,3

M, #8468, (ca. 1699 - 1772)
Far*Tore Eriksson i Eikesdal4,5,6 (o 1658 - )

Familie

Søgni Jonsdotter i Austigard (c 1711 - 1771)
De hadde iallfall fem barn.6 
BarnElling ble født ca. 1699 i Eikesdal, Eresfjord.4,6 I manntallet av 1701 står Elling Toresson hos Tore Eriksson i Austigard (bnr. 8), Eikesdal, Eresfjord.4,6
Elling giftet seg med Søgni Jonsdotter på Finnset.2,6
Han og Søgni var brukere på bnr. 8. Han overtok etter faren i 1730-årene.6
Han var kreditor ved skiftet etter Else Larsdotter på Vike den 24. juni 1742: 2 ort.7

Annet navn: Elling Toresson i Eikesdal, nevnt 1744.4,5,6
Han var arving ved skiftet etter Bergsvein Toresson på Ut-Bogge den 10. april 1744: 7 daler 1 ort 10 skilling, utlagt i 7½ mark i Ut-Bogge (3 daler 3 ort) o.a.8,9
Han var verge for Ildri Toresdotter i juli 1744.9

Kari Andersdotter på Ut-Bogge, Erik Toresson på Nauste, Elling Toresson i Austigard, Erik Knutsson i Utigard, Tore Eriksson på Reitan, Anders Andersson på Lange og Ildri Toresdotter solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett over 18 merker mer) på Nedre Ut-Bogge, Ut-Bogge, Eresfjord, den 3. juli 1744 til Sjurd Jonsson. Kjøpesum: 35 daler. Erik Knutsson, Tore og Anders solgte på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst dagen etter.9,10
Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.12,3,13

Elling døde i 1772 i Eikesdal.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650202
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 79 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640123
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228, Eggitzdal. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 135.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a–185 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 9. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 10. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 18.
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 157 b–158 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650754
 12. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 13. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
Sist redigert21. februar 2020

Hallvard Jonsson på Finnset1

M, #8469, (ca. 1660 - )
Far*Jon Finnset1 ( - c 1663)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megHallvard ble født ca. 1660 på Finnset, Eresfjord.2 Han bodde hos Trond Endresson på bnr. 1, Finnset, Eresfjord, i 1666.1,2

     Han kan ha vært far til Ola Hallvardsson på Hoem. I så fall var Ola født utenom ekteskap.

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 384.
Sist redigert21. desember 2017

Per Jonsson på Finnset1

M, #8470, (ca. 1662 - )
Far*Jon Finnset1 ( - c 1663)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megPer ble født ca. 1662 på Finnset, Eresfjord.2 Han bodde hos Trond Endresson på bnr. 1, Finnset, Eresfjord, i 1666.1,2
Per fikk barn med en uregistrert person ca. 1692.3,4

     Per Jonsson på Ut-Bogge og Per Jonsson på Finnset kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 384.
 3. [S987] Romsdal fogderegnskap 1692: mappe 1, inntektsvedlegg O, sikt og sakefall 1692. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202210255
 4. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 59 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650525
Sist redigert12. april 2019

Erling Hoem Formo1

M, #8471
Far*Jarl Formo
Mor*Maria Ryther Hoem
7-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 117/23.5.2019. Side 24, «Vi gratulerer». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20190523_177_117_1?page=23
Sist redigert9. juni 2020

Trond Endresson på Finnset1

M, #8472, (ca. 1638 - )Trond ble født ca. 1638.1
Trond Endresson giftet seg ca. 1664 med enka etter Jon på Finnset (lenke).1

Trond var bruker av 2 pund på bnr. 1, Finnset, Eresfjord, i 1664.1
Trond var bruker på bnr. 1 i 1666. Stesønnene Jon Jonsson, Hallvard Jonsson og Per Jonsson bodde også der da.
I 1680 avlet bruket 24 tønner havre pluss såkorn, og litt mer i 1683. Trond drev til ca. 1700. Stesønnen Jon overtok.1,2

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 384.
Sist redigert12. januar 2016

Jon på Finnset1

M, #8473Jon var bruker på bnr. 1, Finnset, Eresfjord, i 1610. I 1617 la han 3 skjepper korn i kongetiende, og avlet til sammen 90 skjepper (ca. 11 tønner) pluss såkorn. Samtidig betalte Jon odelsskatt av 4 pund. Han er nevnt til ca. 1624.1

     Han kan ha vært far til Hallvard Finnset.

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 289.
Sist redigert13. desember 2015

Ola Knutsson på Solhjell1,2,3,4

M, #8474, (ca. 1695 - )
Far*Knut Bårdsson på Solhjell3,4 (c 1657 - )
Mor-?*Synnøv Olsdotter; trolig
Bror av 6.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1695 på Solhjell, Eresfjord.3,4 Han bodde hos Knut Bårdsson på bnr. 1, Solhjell, Eresfjord, i 1701.3,5,4 Ola Knutsson bodde hos mora på bnr. 1 i 1711.6,4 Han fikk bygselseddel på 1 våg 2 pund 20 merker på bnr. 1 fra Børge Jakobssen Eg den 14. september 1720. Seddelen ble tinglyst 21. oktober.2,4
Han var bruker på bnr. 1 fra 1720 til 1722. Søstermannen Endre Jonsson (lenke) overtok i 1723.4 Ola var lagrettemann fra 1721 til 1722.4
Han var kreditor ved skiftet etter Aslak Bårdsson på Reiten den 12. april 1723: 1 daler 2 ort 8 skilling.7

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 262 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640277
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 154 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390621
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Solgield. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 213.
 5. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1710. Erridzfiordz Otting, Solield. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180291
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Solgild. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b–263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276
Sist redigert15. april 2019

Ingebjørg Knutsdotter på Husby1

K, #8475, ( - ca. 1730)
Far-?*Knut Bårdsson på Solhjell (c 1657 - ); trolig2,1,3
Mor-?*Synnøv Olsdotter; trolig
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Erik Aslaksson på Husby (c 1687 - )
De hadde tre barn.1,5 
BarnIngebor bodde hos mora på bnr. 1, Solhjell, Eresfjord, i 1711.2,3

Ingebjørg giftet seg med Erik Aslaksson på Husby.1

Ingebjørg døde ca. 1730 på Husby, Eresfjord.1 Det ble holdt skifte etter henne den 13. juli 1730. Arvinger: Erik Aslaksson, Synnøv Eriksdotter, Kari Eriksdotter og Jødda Eriksdotter. I boet var dyr, 5 tønner såkorn, båt, kvern, kopperkjeler, o.a. Aktiva: 68 daler 2 ort, fordelt på enkemannen og døtrene.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 640 b.
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Solgild. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 213.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 640 b–641 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640656
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 351.
Sist redigert17. april 2019

Anne Hansdotter i Melie1

K, #8476, (1745 - før 1800)

Familie

Ola Ivarsson på Bogge (c 1745 - )Anne ble født i 1745 i Lesja hovedsogn.2 Hun vokste opp i Melie, Sandan, Lesja.2
Anne giftet seg den 19. oktober 1783 med Ola Ivarsson på Bogge.1

Anne døde trolig før 1800.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 91.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 620, 2-1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=623
Sist redigert14. august 2021

Anne Ivarsdotter på Bogge1

K, #8477, (1764 - )
Far*Ivar Ellingsson på Breivikstranda2,3 (c 1725 - 1785)
Mor*Anne Arnesdotter på Breivikstranda3 (c 1723 - 1815)

Familie

Ola Ivarsson på Bogge (c 1745 - )
BarnAnne ble trolig født i 1764 på Ytre Breivikstranda, Eresfjord.3,1
Anne fikk barn med en uregistrert person.4
Annet navn: Anne Ivarsdotter på Breivikstranda, nevnt 1800.4
Anne fikk barn med Ola Ivarsson på Bogge i 1800.4
Hun og Ola bodde på bnr. 9, Inn-Bogge, Eresfjord, i 1801 sammen med Anne Olsdotter. De hadde ikke jord.1,5

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Indre.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 230. https://www.nb.no/items/611d541d3305d1c1ce6df23330c5efd7?page=233
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 b, 3. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640083
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 222 b.
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 91.
Sist redigert8. april 2019

Anne Olsdotter på Bogge1

K, #8478, (1800 - )
Far*Ola Ivarsson på Bogge2 (c 1745 - )
Mor*Anne Ivarsdotter på Bogge2,1 (1764 - )
4-menning 7 ganger forskjøvet til megAnne ble født i 1800, utenom ekteskap.2 Hun ble døpt den 7. september 1800 i Vistdal kyrkje. Faddere: Ivar Olsson på Bogge og Kari Ivarsdotter på Naustøra o.a.2 Anne Olsdotter bodde hos Ola Ivarsson og Anne Ivarsdotter på bnr. 9, Inn-Bogge, Eresfjord, i 1801.1,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Indre.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 222 b.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 91.
Sist redigert9. april 2019

Ivar Olsson på Bogge1,2,3

M, #8479, (1761 - 2. oktober 1822)
Far*Ola Rasmusson på Bogge4 (c 1727 - 1801)
Mor*Gjertrud Ivarsdotter på Bogge1,4 (c 1730 - 1791)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megIvar ble født i 1761 på Inn-Bogge, Eresfjord.4
Han var fadder ved dåpen til Bård Jonsson på Syltebø den 7. august 1785 i Eresfjord kyrkje.2

Han var selveier i Risan, Inn-Bogge, Eresfjord, fra 1790 til 1822.5
Ivar giftet seg i 1791 med Kristi Olsdotter på Rød.6,7
Han var fadder ved dåpen til Anne Olsdotter den 7. september 1800 i Vistdal kyrkje.3

Ivar og Kristi var brukere i Risan i 1801 sammen med fire barn, Marit Aslaksdotter og tre tjenestefolk.7

Ivar døde den 2. oktober 1822 på Inn-Bogge.8 Det ble holdt skifte etter ham den 20. februar 1823. Arv: 522 daler 3 ort 6 skilling.8

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 b.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 222 b.
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 110.
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 111 & 112.
 6. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 111.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Indre.
 8. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 112.
Sist redigert25. august 2017

Kristi Olsdotter på Bogge1

K, #8480, (1769 - )
Far*Ola Olsson på Rød2,3 (c 1723 - 1802)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ivar Olsson på Bogge (1761 - 1822)
De hadde sju barn.4 
Barn

Familie 2

Knut Torfinnsson på Lange (c 1752 - )
De hadde ikke barn.5 Annet navn: Kristi Olsdotter på Rød.4
Kristi ble født i 1769 på Rød, Nesset.4
Kristi giftet seg i 1791 med Ivar Olsson på Bogge.4,1
Kristi og Ivar var brukere i Risan, Inn-Bogge, Eresfjord, i 1801 sammen med fire barn, Marit Aslaksdotter og tre tjenestefolk.1
Kristi giftet seg den 10. juli 1825 med Knut Torfinnsson på Lange.5

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Indre.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 388 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680409
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 386.
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 111.
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 112.
Sist redigert1. november 2018

Brit Persdotter på Boggebakken

K, #8481, ( - 1789)

Familie

Per Aslaksson på Boggebakken (c 1736 - 1786)
De hadde ett barn.1 Annet navn: Brit Persdotter på Åse.1
Brit giftet seg i 1783 med Per Aslaksson på Boggebakken.1

Brit døde i 1789 på Inn-Bogge, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 92.
Sist redigert9. april 2019

Jon Jonsson på Boggebakken1

M, #8482, ( - 1801)

Familie

Brit Ivarsdotter på Boggebakken (c 1749 - 1805)Annet navn: Jon Jonsson i Jevika.1
Jon giftet seg den 29. desember 1776 med Brit Ivarsdotter på Boggebakken. De hadde sju barn.1
Jon og Brit var brukere av av 1 våg på Boggebakken, Inn-Bogge, Eresfjord, fra 1777. Da han døde, overtok sønnen Jon.1

Jon døde i 1801 på Inn-Bogge, Eresfjord.1 Det ble holdt skifte etter ham den 20. april 1802. Arv: 349 daler 2 ort.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (V) var Marit Jonsdotter på Vike datter av Jon Jonsson på Boggebakken, og ifølge b. VII var hun datter av Jon Ivarsson på Syltebø, men begge deler er feil.1,2

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 92.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 29.
Sist redigert9. april 2019

Ola Rasmusson på Bogge1,2,3

M, #8483, (ca. 1727 - 1801)
Far*Rasmus Olsson på Bogge4,5 (c 1699 - 1765)
Mor-?*Mari Jørnsdotter på Bogge (c 1697 - 1769); trolig6

Familie 1

Gjertrud Ivarsdotter på Bogge (c 1730 - 1791)
De hadde tre barn.4 
Barn

Familie 2

Marit Aslaksdotter på Horne (c 1749 - 1801)
De hadde trolig ikke barn.10 Ola ble født ca. 1727.5,4
Han var selveier i Risan, Inn-Bogge, Eresfjord, fra 1748 til 1790. Han fikk skjøte 24. desember 1748 på 2 pund 6 merker for 40 daler. Sønnen Ivar overtok i 1790.7
Ola giftet seg i 1757 med Gjertrud Ivarsdotter på Bogge.4
Han var verge for Ildri Andersdotter Breivik fra 1758.8

Han og Gjertrud var brukere i Risan i 1762. Rasmus Olsson og Mari Jørnsdotter bodde også der.6
Ola hadde Guri Ørjarsdotter i tjeneste i 1762.6
Han var fadder ved dåpen til Ola Olsson på Nesset den 21. oktober 1764 i Vistdal kyrkje.1
Han var verge for Sissel Ivarsdotter på Bogge iallfall fra 1774 til 1789.2,3
Han var fadder ved dåpen til Ivar Gabrielsson på Nesset den 21. juli 1776 i Rød kyrkje, Nesset.9

Ola giftet seg den 12. juli 1795 med Marit Aslaksdotter på Horne.10

Ola døde i 1801 på Inn-Bogge, Eresfjord, før kona.10

     Navnet hans ble skrevet Ole Rasmussen Bogge i 1774.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640082
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 730 a.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 110.
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 13. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690344
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 171. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041034
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 110 & 111.
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 580 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651181
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 128 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-127
 10. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 111.
Sist redigert10. april 2019

Jakob Olsson på Bjørset1,2,3

M, #8484, ( - ca. 1735)
6. tippoldefar til meg

Familie

Fire (umyndige) barn levde i 1736.1 
BarnHan bodde på Bjørset, Bolsøy, i 1729.2
Han var fadder ved dåpen til Per Arvesson på Mek den 20. mai 1729 i Molde kirke.2
Han var verge for Per Arvesson på Mek i 1731.4
Han var fadder ved dåpen til Per Nilsson på Kringstad den 6. januar 1734 i Molde kirke.5
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 1 ort 14 skilling.6


Jakob døde ca. 1735 på Bjørset.1 Det ble holdt skifte etter ham den 11. april 1736. Arvinger: Per Jakobsson, Ola Jakobsson, Ingeborg Jakobsdotter og Marit Jakobsdotter. Nettoformue: 62 daler 3 ort 2 skilling. Halve boet ble fordelt på de fire umyndige barna, og resten gikk antakelig til enka.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1736, 11. april.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 104. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-54
 3. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 a.
 4. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731, Fanne åtting, 19. oktober.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 141. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-72
 6. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
Sist redigert19. januar 2015

Lars Ivarsson på Bogge1,2,3,4

M, #8485, (ca. 1728 - 1797)
Far*Ivar Ivarsson på Bogge1,5,4,6 (c 1689 - 1757)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Siri Rasmusdotter på Bogge (c 1736 - 1766)
De hadde ikke barn.6 

Familie 2

Guri Ørjarsdotter på Bogge (c 1746 - 1807)
De hadde to barn.6,1 
BarnLars ble født ca. 1728 på Bogge, Eresfjord. Han var gårdmannssønn.4,7 Ivar Ivarsson på Bogge, Ivar Ivarsson og Lars Ivarsson ble stevnet av Knut Endresson i Gjerdet til tinget i Eresfjord den 7. juli 1746. Han mente de hadde gjort ham beryktet med grove beskyldninger. Ivar (sr.) og Lars møtte, bad om forlatelse, erklærte beskyldningene for døde og maktesløse, og tok Knut i hånden. De skulle også betale ham 6 daler for tort og omkostninger.5 Lars Ivarsson på Bogge ble innrullert som soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1753. Han ble utkommandert til Holstein i 1762, kom tilbake 25. juni året etter og ble overført til landvernet i 1765.4
Lars giftet seg i 1759 med Siri Rasmusdotter på Bogge.6
Han var fadder ved dåpen til Marit Olsdotter den 14. januar 1759 i Rød kyrkje, Nesset.2

Han og Siri var brukere i Jonsgarden, Inn-Bogge, Eresfjord, i oktober 1762. Marit Jørnsdotter bodde også der. Lars var da utkommandert. Han brukte 1 våg 16 merker i 1765.8,4,6
Han var fadder ved dåpen til Ola Olsson på Nesset den 21. oktober 1764 i Vistdal kyrkje.9

Lars giftet seg den 6. januar 1768 med Guri Ørjarsdotter i Sandvik.6
Han og Guri var brukere i Jonsgarden. Etter hans død drev hun bruket til den vordende svigersønnen overtok i 1799.6
Han var fadder ved dåpen til Guri Gabrielsdotter på Nesset den 21. juli 1776 i Rød kyrkje.10
Han var fadder ved dåpen til Bård Jonsson på Syltebø den 7. august 1785 i Eresfjord kyrkje.3

Annet navn: Lars Ivarsson på Indre Bogge, nevnt 1790.11

Lars døde i 1797 på Inn-Bogge, Eresfjord.6 Det ble holdt skifte etter ham den 12. februar 1798. Arv: 164 daler 2 ort 14 skilling.6

     Navnet hans ble skrevet Lars Iversen Bugge i 1776.10

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 12 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 b.
 4. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 56. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700547
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400621
 6. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 76.
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 12. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 171. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041178
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640082
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 128 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-127
 11. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680057
 12. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056
 13. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454
Sist redigert21. februar 2020

Gjertrud Ivarsdotter på Bogge1,2,3,4

K, #8486, (ca. 1730 - 1791)
Far*Ivar Ivarsson på Bogge4,1 (c 1689 - 1757)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Rasmusson på Bogge (c 1727 - 1801)
De hadde tre barn.5 
BarnGjertrud ble født ca. 1730.4
Gjertrud giftet seg i 1757 med Ola Rasmusson på Bogge.5
Hun var fadder ved dåpen til Marit Olsdotter den 14. januar 1759 i Rød kyrkje, Nesset.3

Hun og Ola var brukere i Risan, Inn-Bogge, Eresfjord, i 1762. Rasmus Olsson og Mari Jørnsdotter bodde også der.6
Hun var fadder ved dåpen til Guri Gabrielsdotter på Nesset den 21. juli 1776 i Rød kyrkje.2


Gjertrud døde i 1791 på Inn-Bogge, Eresfjord.7

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 128 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-127
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 12 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 76.
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 110.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 171. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041034
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 111.
Sist redigert10. april 2019

Magnhild Ivarsdotter Brunvoll1,2

K, #8487, ( - før 1829)
Far*Ivar Ivarsson på Bogge3,4 (c 1689 - 1757)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Olsson Brunvoll (c 1723 - 1775)
De hadde fire barn.2 
BarnAnnet navn: Magnhild Ivarsdotter på Bogge, nevnt 1758.5,3
Magnhild trolovet seg den 24. september 1758 i Eresfjord kyrkje med Ola Olsson på Myklebostad. Forlovere: Sjurd Olsson på Frisvoll o.a.5
Magnhild giftet seg i 1758 med Ola Olsson på Myklebostad.4
Annet navn: Magnhild Ivarsdotter på Nesset, nevnt 1759.6
Hun og Ola var husfolk i Brunvollgjerdet, Nesset prestegard, iallfall fra 1759 til 1767. Neste plassbruker fikk bygsel i 1774.2,7,8,9,10
Etter barsel ble hun innledet i Eresfjord kyrkje den 18. februar 1759.6
Etter barselseng ble hun innledet i Rød kyrkje, Nesset, den 18. juli 1762 og 25. november 1764.11,12

Hun og Ola var husfolk på Neset (bnr. 14), Eidsvåg, Nesset, i 1775.13 Magnhild Ivarsdotter Brunvoll fordret 6 års tjenestelønn (9 daler) på sin sønn Ivar Olssons vegne ved et skifte på Stubøen, Nesset, i 1788.1

Magnhild døde før 1829.3

I Gards- og ættesoge for Nesset (V) kalles Magnhild Ivarsdotter på Bogge for Margrete.4

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 381 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670964
 2. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 440. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#443
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 76.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640054
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 13 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 29 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640073
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640082
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 12 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 53 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640096
 11. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 30 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640073
 12. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640083
 13. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 110 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640154
 14. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454
Sist redigert10. april 2019

Ola Olsson Brunvoll1,2

M, #8488, (ca. 1723 - 1775)

Familie

Magnhild Ivarsdotter Brunvoll ( - f 1829)
De hadde fire barn.8 
BarnOla ble født ca. 1723.2 Hans hjemsted var kanskje Austi garden, Øvre Myklebostad, Vistdal.
Annet navn: Ola Olsson på Myklebostad, nevnt fra 1745 til 1758.3,4 Han ble stevnet av Konrad Henrik Eckleff til tinget i Eresfjord den 28. januar 1745. Ola skulle ha truet med å skyte soldat Knut Andersson på Myklebostad, men møtte ikke, så saken ble utsatt.4 Ola Olsson på Myklebostad var landvernssoldat i 1758.3
Ola trolovet seg den 24. september 1758 i Eresfjord kyrkje med Magnhild Ivarsdotter på Bogge. Forlovere: Sjurd Olsson på Frisvoll o.a.3
Ola giftet seg i 1758 med Magnhild Ivarsdotter på Bogge.5
Annet navn: Ola Olsson på Nesset, nevnt fra 1759 til 1767.6,7
Han og Magnhild var husfolk i Brunvollgjerdet, Nesset prestegard, iallfall fra 1759 til 1767. Neste plassbruker fikk bygsel i 1774.8,1,9,6,7
Annet navn: Ola Olsson på Eidsvågneset, nevnt 1775 (post mortem).2
Han og Magnhild var husfolk på Neset (bnr. 14), Eidsvåg, Nesset, i 1775.2

Ola døde i 1775 på Eidsvågneset.2 Han ble jordfestet den 8. januar 1775 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 29 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640073
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 110 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640154
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640054
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 129 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400587
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 76.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 12 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 53 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640096
 8. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 440. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#443
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640082
Sist redigert30. januar 2018

Kari Larsdotter på Bogge1

K, #8489, (1782 - 31. oktober 1851)
Far*Lars Ivarsson på Bogge2,1 (c 1728 - 1797)
Mor*Guri Ørjarsdotter på Bogge1 (c 1746 - 1807)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Bergsvein Larsson på Bogge (1786 - 1874)Kari ble født i 1782 på Inn-Bogge, Eresfjord.1
Kari giftet seg den 22. juni 1800 med en uregistrert person.1
Kari giftet seg den 15. november 1818 med Bergsvein Larsson på Bogge.3
Annet navn: Kari Larsdotter på Indre Bogge, nevnt 1829.2 Kari og Bergsvein var kårfolk i Jonsgarden, Inn-Bogge, Eresfjord, i 1829.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 1 daler 1 ort 9 skilling.4


Kari døde den 31. oktober 1851 på Inn-Bogge.3

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 76.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 77. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#80
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
Sist redigert18. august 2017

Siri Rasmusdotter på Bogge1

K, #8490, (ca. 1736 - 1766)
Far*Rasmus Olsson på Bogge2 (c 1699 - 1765)
Mor-?*Mari Jørnsdotter på Bogge (c 1697 - 1769); trolig

Familie

Lars Ivarsson på Bogge (c 1728 - 1797)
De hadde ikke barn.1 Siri ble født ca. 1736.2
Siri giftet seg i 1759 med Lars Ivarsson på Bogge.1
Hun og Lars var brukere i Jonsgarden, Inn-Bogge, Eresfjord, i oktober 1762. Marit Jørnsdotter bodde også der. Lars var da utkommandert. Han brukte 1 våg 16 merker i 1765.3,4,1 Siri hadde Erik Ivarsson, Ivar Ivarsson og Inger Ivarsdotter i tjeneste i 1762.3

Siri døde i 1766 på Inn-Bogge, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 76.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 110.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 171. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041178
 4. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 56. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700547
Sist redigert7. november 2019

Guri Ørjarsdotter på Bogge1

K, #8491, (ca. 1746 - 1807)

Familie

Lars Ivarsson på Bogge (c 1728 - 1797)
De hadde to barn.1,5 
BarnAnnet navn: Guri Ørjarsdotter i Sandvik.2
Guri ble født ca. 1746.2 Hun tjente hos Ola Rasmusson i Risan, Inn-Bogge, Eresfjord, i 1762.3
Guri Bugge var fadder ved dåpen til Per Olsson på Nesset den 22. november 1767 i Rød kyrkje, Nesset.4

Guri giftet seg den 6. januar 1768 med Lars Ivarsson på Bogge.1
Hun og Lars var brukere i Jonsgarden, Inn-Bogge, Eresfjord. Etter hans død drev hun bruket til den vordende svigersønnen overtok i 1799.1

Guri døde i 1807 på Inn-Bogge, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 76.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 194. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#197
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 171. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041034
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 53 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640096
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
Sist redigert10. april 2019

Marit Aslaksdotter på Horne1

K, #8492, (ca. 1749 - 1801)
Far*Aslak Knutsson på Solhjell2,3,4 (c 1708 - 1768)
Mor*Søgni Endresdotter på Solhjell4 (c 1724 - 1760)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Knut Endresson på Horne (c 1735 - 1785)
De hadde ett barn.1 

Familie 2

Ola Rasmusson på Bogge (c 1727 - 1801)
De hadde trolig ikke barn.8 Marit ble født ca. 1749.5,4 Hun bodde hos Aslak Knutsson og Synnøv Lassesdotter på bnr. 1, Solhjell, Eresfjord, i 1762.3,6
Annet navn: Marit Aslaksdotter på Solhjell, nevnt 1769.2,3,4
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: skinnfell med åkle (2 daler 8 skilling).7
Hun var myndling av Lars Guttormsson på Grandsætra i 1769.2

Marit giftet seg i 1783 med Knut Endresson på Horne.1
Marit giftet seg den 12. juli 1795 med Ola Rasmusson på Bogge.8
Annet navn: Marit Aslaksdotter på Bogge.5 Marit Aslaksdotter bodde hos Ivar Olsson og Kristi Olsdotter i Risan, Inn-Bogge, Eresfjord, i 1801. Marit hadde kår og brukte jord.5

Marit døde i 1801 på Inn-Bogge, Eresfjord, etter mannen.8

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 82.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 198. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 214. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#215
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Indre.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 215. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#216
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 8. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 111.
Sist redigert29. april 2018

Knut Torfinnsson på Lange1,2

M, #8493, (ca. 1752 - )

Familie

Kristi Olsdotter på Bogge (1769 - )
De hadde ikke barn.1 Knut ble født ca. 1752.1
Knut giftet seg med en uregistrert person.1
Han var fadder ved dåpen til Ingebrigt Engebretsson den 27. november 1808 i Vistdal kyrkje.2

Knut giftet seg den 10. juli 1825 med Kristi Olsdotter på Bogge.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 112.
 2. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 38. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640303
Sist redigert25. august 2017

Per på Bogge1

M, #8494Per og kona var brukere på Inn-Bogge, Eresfjord, i 1711. Ei Marit og Per Knutsson bodde også der.1
Han var bruker i Jonsgarden, Inn-Bogge, Eresfjord, i 1724. Skyld: 1 våg 16 merker. Han drev til midten av 1730-årene. Ivar Ivarsson (s.d.) tok over.2,3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (V) var Per på Bogge trolig far til ei «Ragnhild Pedersdotter», som giftet seg i 1780, men det er nok feillesning av Einersdotter. Det samme gjelder Kristi som døde i 1809.3,4,5

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Inderbaagge.
 2. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 34 b.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 75.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 146 b.
 5. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 40.
Sist redigert10. april 2019

Marit Ivarsdotter på Bogge1

K, #8495, ( - etter 1690)
Far*Ivar Jonsson på Bogge1 (c 1632 - c 1690)
Mor*Marit Ørjarsdotter på Bogge1
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun ble kalt yngste Marit Ivarsdotter, nevnt 1690.1
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Jonsson på Bogge den 14. april 1690: 7 daler 23 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 68 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630074
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 68 b–69 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630074
Sist redigert12. februar 2018

Per Knutsson på Bogge1,2,3

M, #8496, (ca. 1657 - )
Per Knutsson (Bogge) sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)Per ble født ca. 1657.3,4
Per giftet seg trolig med Marit Ørjarsdotter på Bogge.3,4
Han var bruker i Jonsgarden, Inn-Bogge, Eresfjord, i 1691. Skyld: 1 våg 16 merker.1
Han var bruker i Jonsgarden i 1701. Ivar Ivarsson bodde også der.3 Per Knutsson bodde hos Per og kona på Inn-Bogge, Eresfjord, i 1711.2

     Ola Knutsson på Bogge og Per Knutsson på Bogge kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1691. Erritzfiortz Otting, Inderbogge. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202201211
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Inderbaagge.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226.
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 75.
Sist redigert14. februar 2018

Ivar Jonsson på Bogge1,2,3

M, #8497, (ca. 1632 - ca. 1690)
Far*Jon Ivarsson på Bogge4,3 (c 1594 - f 1677)
Mor*Marit Persdotter på Bogge3 ( - e 1677)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Guri Jakobsdotter
Ett barn levde i 1690.1 
Barn

Familie 2

Marit Ørjarsdotter på Bogge
Tre barn levde i 1690.1 
BarnIvar ble født ca. 1632.3
Ivar giftet seg med Guri Jakobsdotter på Bersås.1
Han var bruker i Jonsgarden, Inn-Bogge, Eresfjord, i 1678. Skyld: 1 våg 16 merker. Han ble nevnt siste gang i 1690.3
Ivar giftet seg med Marit Ørjarsdotter.1 Ivar Jonsson på Bogge var lagrettemann i Eresfjord i 1687.2

Ivar døde ca. 1690 på Inn-Bogge, Eresfjord.1 Det ble holdt skifte etter ham den 14. april 1690. Kreditorer: Jørn Ivarsson på Bogge o.a. Arvinger: Marit Ørjarsdotter, Gjertrud Ivarsdotter, Ivar Ivarsson, eldste Marit Ivarsdotter og yngste Marit Ivarsdotter. Verger: Gunnar Jonsson på Bjørbakken og Ola Jonsson på Ernes. I boet var sølvskje, forgylt sølvstølebelte på 16½ lodd med 26 stykker, forgylt stølebelte på 16 lodd 1 kvintin med 31 stykker, kåpe med sølvspenne, en sølvnål og -ring, kopperkjele, graokse på Ut-Bogge, hors, børse o.a. Aktiva: 97 daler 3 ort 4 skilling. Passiva: 25–1–12. Arv: 72–1–16.5

     Navnet hans ble skrevet Ifuer Baagge i 1687.2

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 68 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630074
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 75.
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 232, Inderbuge. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191127
 5. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 68 b–69 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630074
Sist redigert27. januar 2020

Jon Ivarsson på Bogge1

M, #8498, (ca. 1594 - før 1677)
7. tippoldefar til meg

Familie

Marit Persdotter på Bogge ( - e 1677)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJon ble født ca. 1594.1
Jon giftet seg med Marit Persdotter på Bogge.1
Jon og Marit var brukere i Jonsgarden, Inn-Bogge, Eresfjord, fra 1633. Enka etter forrige bruker drev sammen med ham til 1638. Jon betalte bare for seg og kona ved koppskatten 1645, 16 skilling. Han brukte 4 pund, og i 1657 betalte han mest kvegskatt på Inn-Bogge: 1½ daler 1 skilling for 2 hester, 19 kyr, 12 geiter og 9 sauer. Han var bruker resten av livet. Sønnen Ivar overtok.1

Jon døde før 1677.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 75.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 232, Inderbuge. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191127
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 70 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630075
Sist redigert23. januar 2020

Marit Persdotter på Bogge1

K, #8499, ( - etter 1677)
7. tippoldemor til meg

Familie

Jon Ivarsson på Bogge (c 1594 - f 1677)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMarit giftet seg med Jon Ivarsson på Bogge.1
Hun og Jon var brukere i Jonsgarden, Inn-Bogge, Eresfjord, fra 1633. Enka etter forrige bruker drev sammen med ham til 1638. Jon betalte bare for seg og kona ved koppskatten 1645, 16 skilling. Han brukte 4 pund, og i 1657 betalte han mest kvegskatt på Inn-Bogge: 1½ daler 1 skilling for 2 hester, 19 kyr, 12 geiter og 9 sauer. Han var bruker resten av livet. Sønnen Ivar overtok.1 På høsttinget 1677 ble Marit Persdotter på Bogge bøtelagt 1 daler for stevnefall. Hun hadde slått Marit Olsdotter på Bogge og ikke møtt i retten da saken kom opp.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 75.
Sist redigert16. oktober 2021

Kari Knutsdotter i Høvika1

K, #8500, ( - ca. 1754)

Familie

Albrikt Knutsson i Høvika (c 1705 - 1772)
De hadde to barn.1 Annet navn: Kari Knutsdotter på Bogge.2 Hennes hjemsted var på Øvre Ut-Bogge, Ut-Bogge, Eresfjord.2,3
Kari giftet seg med Albrikt Knutsson i Høvika.1

Kari døde ca. 1754 i Høvika, Nesset.1

     Ola Knutsson på Hjellen og Kari Knutsdotter i Høvika var søsken.4,5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 317 a.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 29. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#32
 3. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 145 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400139
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 29.
 5. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 145 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400139
Sist redigert6. desember 2018