Ola Eriksson på Brokstad1,2,3

M, #12801, (ca. 1710 - ca. 1752)
Far*Erik Persson på Brokstad4 (c 1671 - )

Familie 1

Dordi Knutsdotter på Brokstad ( - e 1738)
Barn

Familie 2

Steinor Andersdotter på Brokstad (c 1710 - 1803)
Fem barn levde i 1752.9 
BarnOla ble født ca. 1710 på Øvre Brokstad, Bolsøy.2,3
Soldat Ole Erichssøn Røevig, også kalt Ole hatlen (kanskje tjenestesteder), fikk barn med Dordi Knutsdotter på Brokstad i 1733. Den 27. desember stod hun til offentlig skriftemål i Bolsøy kirke. Hun ble stevnet til tinget 3. juli året etter for leiermål, men møtte ikke. På tinget 15. oktober ble Dordi bøtelagt 6 daler.5,6,7
Ola Eriksson fikk bygselseddel på 1 våg på Øvre Brokstad fra Erik Pedersson Lekanger den 13. mai 1739. Seddelen ble tinglyst 7. juli.8
Ola giftet seg med Steinor Andersdotter.9 Ola Eriksson på Brokstad var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 14 års tjeneste og overført til landvernet.2,3
Han og Steinor var brukere på Øvre Brokstad i 1748. Bruket var på 1 våg.3,2
Annet navn: Ola Eriksson på Øvre Brokstad, nevnt 1752.9

Ola døde ca. 1752 på Øvre Brokstad.9 Det ble holdt skifte etter ham den 14. november 1752. Kreditorer: Per Olsson og Ola Nilsson o.a. Arvinger: Steinor Andersdotter og Anders Olsson o.a.10

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/268/
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Vestre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Nr. 42. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690196
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 24. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690222
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660268
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 139, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660277
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 72 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400236
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 84 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400247
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 254 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/256/
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 29 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/31/
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 29 a–30 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/31/

Ola Nilsson på Brokstad1,2,3

M, #12802, ( - 1762)

Familie

Steinor Andersdotter på Brokstad (c 1710 - 1803)
Ett barn levde i 1764.1 Han var kreditor ved skiftet etter Ola Eriksson på Øvre Brokstad den 14. november 1752: 6 daler 3 ort i tjeneste- og arbeidslønn.4

Ola giftet seg med Steinor Andersdotter på Brokstad.1,3 Ola Nilsson og Per Andersson skar forbokstavene sine inn i et tre i Røviklia i 1750-årene.5,6
Per og Ola (Brokstad) sine initialer (foto fra Bygdebok for Vågane)


Ola døde i 1762 på Øvre Brokstad, Bolsøy.2,3,1 Han ble jordfestet den 26. desember 1762.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 23. mars 1764. Debitor: Per Sjurdsson på Årø. Arvinger: Steinor Andersdotter o.a.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 203 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/223/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630038
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy [2], mnr. 97. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/161/
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 29 a–30 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/31/
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 55. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=58
 6. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 43. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=46

Marit Olsdotter på Lund1

K, #12803, (ca. 1630 - ca. 1713)

Familie 1

Ola Ivarsson på Lund (c 1656 - 1698)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Knut Toresson på Lund (c 1670 - 1747)
Ingen barn levde i 1713.1 Marit ble født ca. 1630.2
Marit giftet seg med Ola Ivarsson på Geitnes.2
Ola Ivarsson var selveier på Lund, Veøy, i 1696. Skyld: 1 våg 2 pund, som han eide med bygselrett.3

Marit giftet seg med Knut Toresson.1
Knut var bruker på Lund i 1701. I 1711 skattet Knut for kona, soldaten Jakob og ei Ingebjørg.4,5 Marit Olsdotter eide 2½ pund med bygselrett (halve gården) på Lund i 1713.6

Marit døde ca. 1713 på Lund.1 Det ble holdt skifte etter henne den 19. mai 1713. Arvinger: Knut Toresson, Elling Sandnes, Ørjar Olsson på Krokset, Ola Sandnes, Magnhild i Skjevik og Siri Olsdotter?. Slektningers arv: 27 daler 2 ort 6 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Woldtz Otting, 19. mai.
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 85 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650646
 3. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1696. Voldtz Otting, Lund. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220199
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 202, Lund. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282114
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Woldz-[Otting], Lund. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181193
 6. [S1571] Romsdal fogderegnskap 1713–14: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1713. Wolds-Otting, Lund. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507280045

Ola Olsson på Øverbøen1,2

M, #12804, (ca. 1623 - )

Familie

BarnOla ble født ca. 1623.3
I manntallet av 1664 står han som bruker på Øverbøen, Veøy. Ola Olsson og Trond Olsson var også der. Skyld: 1 våg 1 pund.3 Ola Olsson på Øverbøen var lagrettemann i Rødven tinglag i 1677.1 Ola Olsson på Øverbøen og Per Olsson på Rygjerd eide 18 merker hver (hele gården) i Buvika, Nesset, fra 1691 til 1693.4,5 Ola Olsson på Øverbøen og Ola Persson på Rygjerd eide 18 merker hver (hele gården) i Buvika fra 1694 til 1703.6,2 Ola Olsson på Øverbøen og Elling Sandnes (eller deres arvinger) eide 18 merker hver (1 pund 12 merker, hele gården) i Buvika fra 1704 til 1708.7,8

     Per Olsson på Rygjerd og Ola Olsson på Øverbøen var søsken.9

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620018
 2. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1703. ErritzFiordtz Otting, Boevig. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170025
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 320, ødegårder, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191171
 4. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1691. ErritzFiortz Otting, Bovig. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201209
 5. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. ErritzFiortz Otting, Bovig. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211020
 6. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1694. ErritzFiordtz Otting, Bovig. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211183
 7. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1704. ErridtzFiords-Otting, Boevig. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170177
 8. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1708. Erridtz Fiords Otting, Boevig. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172197
 9. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 72 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620080

Elling Olsson på Sandnes1,2

M, #12805, (ca. 1627 - )

Familie

Han hadde fler barn.17 
BarnElling ble født ca. 1627.3,4
I manntallet av 1664 står han som bruker i Buvika, Nesset. Ola Ellingsson var også der. Skyld: 1 pund 12 merker. Elling drev fremdeles i 1671.3,5,6 Elling Olsson og Per Olsson på Rygjerd eide 18 merker hver (hele gården) i Buvika i 1669 og 1690.5,2,7
Annet navn: Elling Olsson i Buvika, nevnt 1671.5,3,6
Annet navn: Elling Olsson på Ytre Sandnes, nevnt fra 1673 til 1680.8,9
Han var bruker på Ytre Sandnes, Veøy, i 1673. Bruket var på 3 våger 6 merker. Fra 1681 drev Elling sammen med sønnen Ola, og året etter hadde de like store bruk på 1 våg 1 pund 15 merker. Etter Elling overtok Nils Lassesson (s.d.), trolig i 1703.8,10,11 Elling Olsson på Ytre Sandnes var lagrettemann i Rødven tinglag i 1680.9
Elling Olsson på Sandnes gav bygselseddel på 1 pund 12 merker (hele gården) i Buvika den 6. juli 1696. Seddelen ble utstedt på Rødven, og tinglyst 9. oktober 1699.1
Ola Olsson på Øverbøen og Elling på Sandnes (eller deres arvinger) eide 18 merker hver (1 pund 12 merker, hele gården) i Buvika fra 1704 til 1708.12,13 Trond Olsson på Øverbøen og Elling på Sandnes (eller Ellings arvinger) eide 18 merker hver (1 pund 12 merker, hele gården) i Buvika i 1709 og 1718.14,15
Elling Sandnæs var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter på Lund den 19. mai 1713.16

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 133 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650695
 2. [S1578] Trondheim stiftamtstueregnskap 1673 (#37): litra K, Romsdal odelsskatt. ErixFiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710330766
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 373, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191197
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 206, yttersandnes. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 5. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 10 a, Bowigh. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610568
 6. [S1579] Trondheim stiftamtstueregnskap 1670–71: litra C, Romsdal leilendingsskatt 1671. ErrixFiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710320461
 7. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. ErritzFiords Otting, Boevig. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201018
 8. [S1578] Trondheim stiftamtstueregnskap 1673 (#37): litra A, Romsdal leilendingsskatt. Reffuen Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710330540
 9. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 72 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620080
 10. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal, litra I, tiende. Reffuen Kierche Sogen. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714351289
 11. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): Romsdal, matrikkel. Refuen Otting, Ytter Sandnes. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370201
 12. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1704. ErridtzFiords-Otting, Boevig. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170177
 13. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1708. Erridtz Fiords Otting, Boevig. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172197
 14. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Erridzfiordz Otting, Boevig. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180039
 15. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridtzfiordz Otting, Boeviig. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291027
 16. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Woldtz Otting, 19. mai.
 17. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 163 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650166

Ørjar Olsson på Krokset1,2

M, #12806Han var selveier på Kroksethaugen, Krokset, Veøy, i 1669. Sønnen fikk bygselseddel i 1686.2
Ørjar (eller hans barn) var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter på Lund den 19. mai 1713.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Woldtz Otting, 19. mai.
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#53

Ola Olsson på Sandnes1,2

M, #12807, (ca. 1661 - )
Far*Ola Olsson på Øverbøen3 (c 1623 - )

Familie

To sønner står i manntallet 1701. I 1711 skattet han for kone, sønn og datter.4,8 
BarnAnnet navn: Ola Olsson på Øverbøen.3
Ola ble født ca. 1661.3,4 I manntallet av 1664 står Ola Olsson hos Ola Olsson på Øverbøen, Veøy.3
Han var bruker på bnr. 1, Indre Sandnes, Veøy, i 1701. Skyld: 1 våg 2 pund 6 merker. I 1705 var 18 merker av dette øde.4,5,6
Annet navn: Ola Olsson på Indre Sandnes, nevnt fra 1711 til 1717.7,8
olle Sandnæs var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter på Lund den 19. mai 1713.9

Ola Olsson på Indre Sandnes kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 1 den 14. juli 1717 av Ludvig Ivarsson Munthe. Kjøpesum: 54 daler. Skjøtet ble tinglyst 29. januar året etter. Ola solgte bruket videre til sønnen Sjurd i 1735.7,10,11,12
Ola Ellingsson i Vikan, Ola Olsson på Sandnes og Trond Olsson på Øverbøen solgte 1 pund 12 merker med bygselrett (hele gården) i Buvika, Nesset, den 30. mai 1720 til Erik Knutsson i Buvika. Kjøpesum: 24 daler. Ola Ellingsson solgte 18 merker fra seg og søsknene, mens Ola og Trond Olssøner solgte 9 merker hver. Dette var arvet odelsjord. Vitner: Ola Hallvorsson på Åram og Per Persson på Hestad. Skjøtet ble tinglyst 12. juli.13,2,14
Han var forlover for Ivar Sjurdsson på Gjerdset og Marit Trondsdotter på Øverbøen, som ble trolovet den 9. mai 1726 i Veøy kirke.15
Han var forlover for Per Olsson og Ingebjørg Bendiksdotter, som ble trolovet den 23. juli 1730 i Veøy kirke.16

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650322
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 164 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650166
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 320, ødegårder, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191171
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 206, Indersandæs. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 5. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Ræven Otting, Indersandnæs. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161030
 6. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1705. Ræven-Otting, Indersandnes. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170383
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 145 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650148
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Ræven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181185
 9. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Woldtz Otting, 19. mai.
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 146 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650148
 11. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650322
 12. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 100. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=101
 13. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 163 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650166
 14. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 138 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390604
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 72, 9. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 114, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660265
 17. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 327, 19. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660372

Magnhild i Skjevik1,2

K, #12808, ( - etter 1722)Hun bodde i Skjevik, Bolsøy, i 1713.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter på Lund den 19. mai 1713.1
Hun var fadder ved dåpen til Kristen Kristensson den 17. mai 1722 i Veøy kirke.2

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Woldtz Otting, 19. mai.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 18, 6. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660217

Siri Olsdotter?1

K, #12809, ( - etter 1713)Hun bodde trolig på Hustad, Hustad i Romsdal, i 1713.1
Hun var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter på Lund den 19. mai 1713.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Woldtz Otting, 19. mai.

Anne Olsdotter på Holssetra1

K, #12810, (1770 - før 1815)
Far*Ola Knutsson på Holssetra2,1 ( - f 1815)
Mor*Brit Larsdotter på Holssetra1 (c 1744 - c 1789)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Anne Olsdotter på Mek.2
Anne ble født i 1770 på Mek, Bolsøy.2 Anne ble døpt den 7. oktober 1770 i Molde kirke.2,3
Hun var myndling av Lars Botolvsson på Sande i 1790.1


Anne døde før 1815.4

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/36/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620584
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630073
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/235/

Knut Knutsson på Hol1

M, #12811, (ca. 1743 - )Knut ble født ca. 1743.1
Knud Hoel var verge for Beret Olsdotter på Holssetra i 1790.2

Han bodde på Hol, Vågøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 472 a, Hoel, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58425/37/
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/36/

Ola Andersson på Bjørset1,2

M, #12812, (ca. 1673 - ca. 1713)
Far*Anders Hansson på Bjørset2 (c 1631 - m. 1704 & 1711)
Mor*Marit Bjørset1 ( - e 1713)Ola ble født ca. 1673.2 I manntallet av 1701 står Ola Andersson hos Anders Hansson på Bjørset, Bolsøy.2 Olluf var bruker på Bjørset i 1711.3

Ola døde ugift ca. 1713 på Bjørset.1 Det ble holdt skifte etter ham den 16. juli 1713. Arvinger: Marit Bjørset, Mats Andersson, Anne Hansdotter på Kringstad, Beret Andersdotter, Marit Andersdotter, Anne Andersdotter og Eli Andersdotter. Arv: 33 daler 1 ort 23 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Fanne Otting, 16. juli.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183, Biørset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/103/
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Biørset. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/171/

Hans Andersson på Kringstad1,2,3

M, #12813, (ca. 1665 - før 1711)
Far-?*Anders Hansson på Bjørset (c 1631 - m. 1704 & 1711); trolig4

Familie

Han hadde trolig ett barn.4 
BarnHans ble født ca. 1665.2 Han fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund 12 merker på Kringstad, Bolsøy, fra Ludvig Ivarsson den 29. november 1692. Seddelen ble tinglyst 18. januar året etter.1,3
Han var bruker på Kringstad i 1701.2

Hans døde trolig før 1711.5

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 64 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/64/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183, Kringstad. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/103/
 3. [S363] Bolsøyboka II: s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#146
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Fanne Otting, 16. juli.
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Kringstad. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/171/

Marit Andersdotter på Bjørset1

K, #12814
Far*Anders Hansson på Bjørset (c 1631 - m. 1704 & 1711)
Mor*Marit Bjørset1 ( - e 1713)Hun var arving ved skiftet etter Ola Andersson på Bjørset den 16. juli 1713.1
Marthe [Biørset] var fadder ved dåpen til Marit Matsdotter på Bjørset den 13. juli 1721 i Molde kirke.2
Marthe Biørset var fadder ved dåpen til Brit Baltsersdotter den 31. august 1736 i Molde kirke.3
Marthe Biørset var fadder ved dåpen til Beret Jonsdotter på Bjørset den 25. august 1737 i Molde kirke.4
Hun var fadder ved dåpen til Mette Knutsdotter den 19. september 1737.5

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Fanne Otting, 16. juli.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 164. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-84
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 19. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296

Anne Andersdotter på Bjørset1,2

K, #12815, ( - etter 1713)
Far*Anders Hansson på Bjørset (c 1631 - m. 1704 & 1711)
Mor*Marit Bjørset1 ( - e 1713)Anne Andersdotter bodde hos Marit på Bjørset, Bolsøy, i 1711.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Andersson på Bjørset den 16. juli 1713.1


     Anne Andersdotter på Bjørset og Anne Andersdotter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Fanne Otting, 16. juli.
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Biørset. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/171/

Anders Hansson på Bjørset1,2

M, #12816, (ca. 1631 - mellom 1704 og 1711)

Familie 1

BarnAnders ble født ca. 1631.3
Anders giftet seg med Marit.4 Anders Hansson på Bjørset var lagrettemann i Fanne tinglag i 1695.1
Han og Marit var brukere på Bjørset, Bolsøy, i 1695.1
I manntallet av 1701 står han som bruker på Bjørset. Ola Andersson og Per Andersson var også der.3

Anders døde mellom 1704 og 1711.2,5

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 37 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650597
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 91 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660092
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183, Biørset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/103/
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Fanne Otting, 16. juli.
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Biørset. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/171/

Per Andersson på Bjørset1

M, #12817, (ca. 1692 - før 1713)
Far*Anders Hansson på Bjørset1 (c 1631 - m. 1704 & 1711)
Mor*Marit Bjørset ( - e 1713)Per ble født ca. 1692.1 I manntallet av 1701 står Per Andersson hos Anders Hansson på Bjørset, Bolsøy.1

Per døde før 1713.2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183, Biørset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/103/
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Fanne Otting, 16. juli.

Anders Sigvardsson Munk1,2,3

M, #12818, (ca. 1667 - 1737)
Far*Sigvard Engebretsson Munk3 (o 1595 - 1694)
Mor*Anne Jørgensdotter Marstrand3 ( - e 1683)Anders ble født ca. 1667.1 Han studerte ca. 1691.2
Anders fikk barn med Brit Andersdotter ca. 1692 i Fanne tinglag. Hun ble stevnet til tinget 1. juli 1692 og bøtelagt 4 daler for leiermål (vanligvis var boten høyere, men hun eide ingenting).2 Anders Sigvardsson Munk var sogneprest i Vågå.1,3

Anders døde i 1737 i Kristiania.1 Han ble gravlagt den 8. august 1737 i Vår Frelsers kirke, Kristiania, i kjelleren under nordvingen. Etter moderasjon ble det betalt 8 daler for nedsettelsen og 7 daler 1 ort for ringing med alle klokker unntatt den store.1

     Navnet hans ble skrevet Anders Sivertsøn i 1692.2

Kilder/noter

 1. [S1740] Kristiania/Vår Frelsers mini. 1731–43: fol. 249 a, byens kirkegård, 8. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20061005010105
 2. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 41 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/42/
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.

Knut Olsson1,2,3

M, #12819, (ca. 1610 - )
Far*Ola3

Familie

To barn er nevnt i et tingsvitne.3 
BarnKnut ble født ca. 1610 i Tresfjord.4,2,3 Knut bodde i Molde (på Moldegård-siden) i 1664 sammen med Ola Knutsson og Erik Knutsson. Knut var handelsborger.4,5,3 Knut Olsson gjorde forlik mellom sønnene Ola Knutsson og Erik Knutsson om deres hjemmefølge den 2. august 1684. Knut og barna underskrev og beseglet dokumentet, som ble tinglyst 1. juli 1692.1
Erik Knutsson og Ola Knutsson gav avdøde Knut Olssons hus med grunn i Molde den 22. desember 1703 til Knut Bendiksson. (I tingboka står salig Olle Knudsøns hus, men det må være feilskrift.) Transporten ble tinglyst 10. juli 1705.6

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 41 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/41/
 2. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 239. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35575/128/
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 193. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/106/
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 366. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/193/
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 133 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660136

Ola Knutsson1,2

M, #12820, (ca. 1645 - )
Far*Knut Olsson3,1,2 (c 1610 - )

Familie

Johanna Hansdotter ( - 1704)
De hadde tre barn (ingen var over 12 år i 1681).2,14,6 
BarnOla ble født ca. 1645.4,1 Han bodde hos Knut Olsson i Molde i 1664.1,5,2
Ola giftet seg med Johanna Hansdotter.6
Han og Johanna bodde i Molde i 1681. Han var borger, men fraværende da hun i februar egenhendig undertegnet en skattemelding. De hadde ei tjenestejente.6 Knut Olsson gjorde forlik mellom sønnene Ola Knutsson og Erik Knutsson om deres hjemmefølge den 2. august 1684. Knut og barna underskrev og beseglet dokumentet, som ble tinglyst 1. juli 1692.3
Olluf Knuds: var kreditor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 5 daler (utlagt i andel av Gjert Davidssons hus og grunn).7
Bendik Knutsson hadde borgerskap i Trondheim som kjøpmann i 1687 i Molde. Han og de tre yngste sønnene bodde i et gammelt hus med jernkakkelovn, kjeller, 3 sengesteder, 1 vråskap, 2 skiver og 2 åpne benker, med halve hagerommet mellom Nils Nilssen og Villum Robertsson hageplasser, så vel som stykket søndre sjøgrunn som strakte seg fra den store sjøbod til Ola Knutssons planker på sørsiden, med en liten og gammel sjøbod samt et vedskott på samme grunn – til sammen vurdert til 80 daler ved skiftet etter kona. – Det nye huset hadde jernkakkelovn, 2 sengesteder, 2 bord og behørige benker, med en sjøgrunn fra Villums hageplass og midt inntil den gamle hageplassen med grunn opp igjennom til gaten – taksert til 100 daler. Ellers eide familien den store sjøboden med vor og brygge (40 daler), eldhus i hagen (8 daler), en liten smie (2 daler), et lite hus og en skjå (12 daler) og en gammel markedsbod i Romsdalen (2 daler).8

Han ble kalt Gamle-Ola Knutsson, nevnt 1694.9 Gamle-Ola Knutsson og Ola Knutsson under Berget ble lignet for 2 ort hver i husmannsskatt i 1694.9,10
Erik Knutsson og Ola Knutsson o.a. solgte hus, skjåer og brygge i fiskeværet i Bud den 3. mai 1700 til Lars Larsson. Skjøtet ble tinglyst 28. juni.11
Han bodde i Molde i 1701.12,2 Erik Knutsson og Ola Knutsson gav avdøde Knut Olssons hus med grunn i Molde den 22. desember 1703 til Knut Bendiksson. (I tingboka står salig Olle Knudsøns hus, men det må være feilskrift.) Transporten ble tinglyst 10. juli 1705.13

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 193. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/106/
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476
 3. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 41 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/41/
 4. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 239. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35575/128/
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 366. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/193/
 6. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Molde Ladested. https://www.digitalarkivet.no/rk10041109120087
 7. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 8. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 a/b & 317 a/b.
 9. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg F, husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt 1694. Fanne Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211238
 10. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 9 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650569
 11. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 8 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660010
 12. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/110/
 13. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 133 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660136
 14. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 15. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 88 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/96/

Marta Margareta Nobel1,2,3

K, #12821, (ca. 1692 - 9. desember 1774)
Far*Hans Nobel4,5 (c 1657 - 1732)

Familie

Erik Must (1683 - 1729)
De hadde tre barn.3 
BarnMarta Margareta ble født ca. 1692.6,3
Marta Margareta giftet seg med Erik Must.2,3
Hun og Erik var selveiere på Moldegård, Bolsøy, i 1720.3
Hun ble kalt Marta Margareta Must, nevnt 1722.7,8
Marta Margareta Must gav bygselseddel på en grunn i Molde til Lars Larssen Blix den 6. juni 1722. Tomten lå mellom Jens Ivarssons hus og avdøde Henrik Pålssons sjøhus. Seddelen ble tinglyst 22. juli.7
Fra boet til Marta Margareta Nobel ble 1 våg 18 merker med 1 pund 12 merker overbygsel i Utigard (bnr. 3), Eikesdal, Eresfjord, auksjonert bort den 4. mai 1730 til Trond Olsson i Eikesdal. Kjøpesum: 54 daler. Skjøtet ble tinglyst først 8. juli 1738.2,9,10
Marta Margareta Must gav festeseddel på en grunn i Molde til Svein smed den 25. november 1730.11
Hun var fadder ved dåpen til Hans Broderssen Eg den 15. januar 1737 i Vestnes kyrkje.12
Hun var kreditor ved skiftet etter Marit Jonsdotter ved Elva den 23. mai 1742: 1 daler i resterende grunnleie.13,14
Hun var kreditor ved skiftet etter Tosten Rasmusson på Stokke den 6. februar 1744: 3 ort i resterende leidang for 1743.15

Marta Margareta Nobel solgte 5 våger 1 pund 12 merker (med bygselrett) på Moldegård, Molde, den 4. desember 1744 til Hans Holst. Kjøpesum: 1 950 daler. Skjøtet ble tinglyst 25. januar året etter.16,1,8
Hun hadde Gunnhild Hansdatter i tjeneste i 1769.17
Hun var kreditor ved skiftet etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: 7 daler 8 skilling i 10 års leidang, hvorav hun fikk 5 daler 1 ort 20 skilling.18


Marta Margareta døde den 9. desember 1774 på Moldegård.6,3

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 215 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650476
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 107 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650367
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 15.
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 54. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=67
 5. [S801] «Moldegårds historie»: s. 13.
 6. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 269. Must, frue.
 7. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 10 a.
 8. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 125 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400583
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 217 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400382
 10. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 89.
 11. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 130 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400123
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 169, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660292
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 a–126 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/141/
 14. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 81 b.
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343
 16. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 215 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650475
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 5 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620544
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555

Auden Olssen1,2

M, #12822, ( - etter 1742)
Far*Ola Olsson ved Elva2 (c 1689 - 1740)
Mor*Marit Jonsdotter ved Elva1 ( - c 1742)Han var arving ved skiftet etter Ola Olsson den 4. august 1740: 3 daler 3 ort 12 skilling i løsøre.2
Han var myndling av Johannes Rasmussen Lubb i 1740.2,1,3
Han var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter ved Elva den 23. mai 1742: 12 daler 3 skilling. Han fordret også 3 daler 2 ort 5 skilling i (fars)arv.4,3
Han var myndling av Lars Nilsson Hoem fra 1742. Han var fremdeles hans formynder året etter.1,3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/141/
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 4.8.1740.
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 81 b.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 a–126 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/141/

Knut Knutsson i Vikan1

M, #12823, ( - ca. 1737)

Familie

To umyndige barn levde i 1738.1 
BarnKnut døde ca. 1737 i Vikan, Brennholmen, Hustad i Romsdal.1 Det ble holdt skifte etter ham den 6. juni 1738. Arvinger: Marit Knutsdotter og Dordi Knutsdotter.1

     Elen Knutsdatter og Knut Knutsson i Vikan kan ha vært søsken.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Vaagøe Otting, 6. juni.

Lars Jenssen på Molde1,2

M, #12824, (ca. 1715 - etter 1742)
Far*Jens Hansson3 (c 1687 - e 1740)
Mor*Synnøv Larsdotter3 (c 1676 - 1740)Lars ble født ca. 1715 i Molde.2,3 Han ble innrullert som sjøvant i Molde den 27. juni 1740. Han var måtelig av vekst og hadde brunt, halvkrøllete hår.2
Han var arving ved skiftet etter Synnøv Larsdotter den 5. august 1740: 2 daler 2 ort 8 skilling, utlagt i en andel av huset.4
Lars Jenssen var vraker i Molde fra 1742.5

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 32 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400489
 2. [S1848] Trondheim distrikt, rulle 1740–43: 1740. Nr. 279. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630163
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/16/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/16/
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 64 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400521

Synnøv Ivarsdotter på Vågseter1

K, #12825, ( - ca. 1733)
Far*Ivar Kristensson på Vågseter1 (c 1637 - 1721)
Mor*Anne Andersdotter på Vågseter1 (c 1657 - 1727)

Familie

Steffen Olsson på Vågseter (c 1690 - 1742)
De hadde tre barn.1 
BarnIfølge Bygdebok for Nesjestranda ble hun født (ca.) 1695, men årstallet er nok basert på skjønn.1

Synnøv giftet seg i 1722 med Steffen Olsson.1
Hun og Steffen var brukere på Vågseter, Veøy. De overtok etter hennes far.1

Synnøv døde ca. 1733 på Vågseter.2

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 25. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=28
 2. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1734, Fanne Otting, 17. april.

Steffen Olsson på Vågseter1,2,3

M, #12826, (ca. 1690 - 1742)
Far*Ola Steffensson i Sotåa4 (c 1651 - )

Familie 1

Synnøv Ivarsdotter på Vågseter ( - c 1733)
De hadde tre barn.6 
Barn

Familie 2

Anne Jonsdotter på Vågseter (c 1703 - 1743)
De hadde tre barn.6 Annet navn: Steffen Olsson i Sotåa.4,5
Steffen ble født ca. 1690.2,4 Han bodde hos Ola i Sotåa, Bolsøy, i 1701.4 Steffen Olsson bodde hos Ola i Sotåa i 1711.5 Steffen tjente på Vågseter, Veøy.6 Han fikk bygselseddel på 1 våg 12 merker (hele gården) på Vågseter den 12. november 1720. Seddelen ble tinglyst 21. oktober.1
Steffen giftet seg i 1722 med Synnøv Ivarsdotter på Vågseter.6
Han og Synnøv var brukere på Vågseter. De overtok etter hennes far.6
Steffen trolovet seg den 24. oktober 1734 i Veøy kirke med Anne Jonsdotter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Ola Åmundsson på Nesje og Jens Sæmundsson i Røvik.3
Steffen giftet seg den 17. november 1734 i Veøy kirke med Anne Jonsdotter.7
Han var fadder ved dåpen til Susanna Persdotter på Nesje den 7. august 1735 i Veøy kirke.8
Han var verge for Ola Sjurdssen og Ingeborg Sjurdsdatter i 1740.9


Steffen døde i 1742 på Vågseter.2 Han ble gravlagt den 1. august 1742 på Veøy kirkegård.2

     Navnet hans ble skrevet Stephan Vogsætter i 1734.3,7

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 185 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390652
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 227. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660322
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148, 18. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 190, Sodaaen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/107/
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Sodaaen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/175/
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 25. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=28
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148, 17. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 155, 9. søndag etter triade. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/

Ola Olsson på Gujorda1,2,3

M, #12827, (ca. 1699 - ca. 1764)
Far*Ola Steffensson i Sotåa4 (c 1651 - )

Familie 1

Brit Larsdotter på Gujorda ( - f 1740)
Ett barn levde i 1742, men var død i 1764.13,2 

Familie 2

Ingebjørg Arnesdotter på Gujorda ( - e 1764)
I februar 1759 ble det betalt 1 ort 16 skilling for Ola på Gujordas barns dåp. Ni barn levde i 1764.14,2 Ola ble født ca. 1699.4 Han bodde hos Ola i Sotåa, Bolsøy, i 1701.4
Annet navn: Ola Olsson i Sotåa, nevnt 1734.5,4 Ola Olsson i Sotåa var soldat i 1734.5
Ola giftet seg i november 1734 i Kleive kirke, Bolsøy, med Brit Larsdotter på Gujorda, viet av Lars Barhaug.5
Ola giftet seg den 1. januar 1740 i Kleive kirke med Ingebjørg Arnesdotter, viet av Lars Lekanger. Hun kalles Brit i ministerialboka.2,1
Han var verge for Jesper Sjurdssen i 1740.6

Han og Ingebjørg bodde på Gujorda, Bolsøy, i 1740. De drev et bruk der i 1762.6,7,8,9
Han var verge for Søgni Arnesdotter på Berg i 1744.10
Han var fadder ved dåpen til Brit Olsdotter på Gujorda den 9. april 1762 i Bolsøy kirke.3,11
Ole Gudjord var kreditor ved skiftet etter Knut Knutsson på Talset den 8. desember 1763: 2 daler 2 ort.12


Ola døde ca. 1764 på Gujorda.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 20. juli 1764. Arvinger: Ingebjørg Arnesdotter o.a.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Olssøn Gujord i 1740.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 201, circumcisio Christi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660309
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 235 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660255
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a, piker, dies parasceve. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620578
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 190, Sodaaen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/107/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651104
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 36. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041021
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 327 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650346
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b, 1762, dies parasceve. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 176 b–177 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/196/
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 158 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/175/
 14. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, februar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Marit Knutsdotter i Vikan1

K, #12828
Far*Knut Knutsson i Vikan1 ( - c 1737)Hun var arving ved skiftet etter Knut Knutsson i Vikan den 6. juni 1738: 2 daler 6 skilling i løsøre.1
Hun var myndling av Sæmund Eriksson i Bjørnsund i 1738.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Vaagøe Otting, 6. juni.

Just Olsson på Monsås1,2

M, #12829, (ca. 1689 - 1756)

Familie

Brit Marteinsdotter på Monsås (c 1688 - 1764)
De hadde ni barn.3 
BarnJust ble født ca. 1689 på Monsås, Grytten.3
Han var bruker på Øvre, Monsås, Grytten, i 1711. Han hadde overtatt etter mora.3
Just giftet seg med Brit Marteinsdotter i .4,3
Just Olsson på Monsås kjøpte 1 pund (uten bygselrett) på Øvre Monsås den 20. juli 1717 av Søren Olsson på Skjelbostad, Martein Olsson i , Ivar Olsson i Torvika og Ivar Persson i Norvika o.a. Skjøtet ble utstedt i Bø, og tinglyst 25. oktober.1
Anders Olssen Monsås kjøpte 2 våger med 1 pund overbygsel på Indre Siem, Eid i Romsdal, den 18. juni 1734 av Jakob Persson i Blestra. (Pundet tilhørte kirken.) Kjøpesum: 98 daler. Jakob brukte jorden i sin tid, men måtte flytte grunnet sin «trang og Store Nød», og overlot den til Erik Olsson på Gjerdset og Just Olsson på Monsås mot litt penger og etter hvert noen varer, som de nå kunne avregne. Selgeren signerte skjøtet egenhendig i Blestra, og det ble tinglyst 9. juli i Rødven tinglag.5,6

Hans Olsson i Sæbø, Erik Andersson på Vestnes, Per Olsson på Straume, Ola Andersson i Misfjorden, Ola Persson på Holmem, Just Olsson på Monsås, Nils Lassesson på Rygjerd og Ivar Olsson i Torvika solgte «den øde Part» på Indre Siem den 17. desember 1734 til Anders Olssen Monsås. Selgerne handlet på vegne av sine myndlinger, barna til Ivar Sjurdsson på Gjerdset og Erik Olsson på Gjerdset. Skjøtet ble tinglyst året etter.7
Han var forlover for Roe Andersson på Soggereiten og Eli Justsdotter på Monsås, som ble trolovet den 25. november 1737.8
Han var fadder ved dåpen til Eli Roesdotter på Reiten den 13. juli 1738 i Grytten kirke.9
Han var verge for Eli Roesdotter på Reiten i 1739.10

Just Olsson på Monsås kjøpte 2 våger 18 merker med bygsel over 3 våger på Øvre Monsås den 18. juli 1743 av Hans Holst. Jorden tilhørte Vestnes-godset. Kjøpesum: 440 daler. Skjøtet ble tinglyst 24. oktober.2
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Ørjarsson på Remmem den 12. september 1743: 6 daler 6 skilling for to kyr.11

Just Olsson solgte på Øvre Monsås i 1755 til Martein Justsson.3

Just døde i 1756 på Monsås.3 Det ble holdt skifte etter ham den 9. mars 1757. Debitorer: Ola Olsson på Skorga o.a. Arvinger: Brit Marteinsdotter på Monsås, Martein Justsson på Monsås og Eli Roesdotter o.a. I boet var 214 daler 2 ort 4 skilling kontant, 23–1–16 for en solgt hest, 1 pund 10½ mark med 6 merker overbygsel i Indre Siem, 1 tønne 1 kvarter malt, 10 tønner havre, 8½ tønne halvbygg, elleve sølvskjeer, to sølvbegre, tinn, messing, tre kopperkjeler, to gryter, brennevinspanne, bakstejern, takke, jernbismer, jernbeslått skrin, flaskefôr, stor færing med seil, kvern med redskap, halvpart i markedsbod, mannssal, grime, to låsklaver, kubjelle, silde- og torskegarn, Müllers huspostill, bøkene De bedendes aandelige Kiæde og Fruentimmerits Contrafay, salmebok, ditto med stor skrift, bibel o.a. Aktiva: 477–2–8. Passiva: 17–3–8. Arv: 459–3–0. Enka sa seg fornøyd med en broderlodd som inkluderte Siem-parten.12

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 89 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390555
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 193 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650454
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 261. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=264
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 498 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651099
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 41 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650300
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 41 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650301
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 114 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/116/
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 71, 25. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610328
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 76, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610331
 10. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, til og med juni. Romsdals Otting, 2. april.
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 292 b–293 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650311
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 498 b–500 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651099

Dordi Knutsdotter i Vikan1

K, #12830, ( - etter 1738)
Far*Knut Knutsson i Vikan1 ( - c 1737)Hun var arving ved skiftet etter Knut Knutsson i Vikan den 6. juni 1738: 2 daler 6 skilling i løsøre.1
Hun var myndling av Ola Absalonsson i 1738.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Vaagøe Otting, 6. juni.

Ingeborg Jensdotter Fris1,2

K, #12831, ( - 1741)
Far*Jens Jensson Fris2 (c 1630 - m. 1699 & 1704)
Mor*Marit Jorisdotter Non ( - c 1670)Ingeborg Jensdotter kjøpte hus med grunn i Molde den 24. juni 1704 av Niels Pederssen Assens. Kjøpesum: 50 daler. Skjøtet ble tinglyst 13. juli 1708. Eiendommen hadde i sin tid tilhørt hennes far.2,3,4
Hun var fadder ved dåpen til Mikkel Hyssing den 27. juli 1721 i Molde kirke.5


Ingeborg døde i 1741 i Molde.1 Hun ble gravlagt den 26. juni 1741 i Molde kirke. Det ble holdt likpreken samme dag.1 Johanne Jensdotter og Ingeborg Jensdotter gav såkalte Jens Jenssons gård (med grunn) i Molde til Jakob Ottosson Fris. De testamenterte eiendommen til ham 25. mai 1741 (med kongelig godkjennelse 4. august samme år).6

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 211. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660314
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 13 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650016
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650016
 4. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 30 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/32/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650447

Marit Jakobsdotter på Setre1

K, #12832, (ca. 1716 - 1797)
Far*Jakob Jespersson i Hjelvika (c 1660 - 1751)
Mor*Hilde Olsdotter på Setre1
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Alv Knutsson på Rypdal (c 1712 - 1781)

Familie 2

Per Jonsson på Setre (c 1723 - 1780)Marit ble født ca. 1716 i Hjelvika, Veøy.2
Annet navn: Marit Jakobsdotter i Hjelvika, nevnt 1735.3,2
Marit fikk barn med Alv Knutsson på Skjeggstad i 1735. De meldte seg for presten 4. mai og fortalte at hun var gravid. På tinget 26. oktober ble hun bøtelagt 6 daler for leiermål.2,3
Marit giftet seg i 1747 med Per Jonsson på Bergset.1,4
Marit og Per var brukere i Jakobsgarden, Hjelvika, Veøy, en kort tid. Etter dem overtok hans bror Tore.4
Hun og Per var brukere på Setre, Tresfjord, i 1762. Hilde Olsdotter bodde også der. Det var tre andre bruk på gården.1,4

Marit døde i 1797.4

     Navnet hennes ble skrevet Marthe Jacobsdatter Jelvigen i 1735.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 446. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041104
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 558. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660478
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 124 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/126/
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587

Knut Alvsson på Skjeggstad1,2

M, #12833
6. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. I 1711 skattet han for kona og ei datter.2 
BarnKnut Alvsson fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund fra Georg Christian von Schultz den 25. september 1693. Seddelen ble utstedt på Vestnesgarden, og tinglyst først 31. januar 1700.1
Knut giftet seg med en uregistrert person.2
Han var bruker på Skjeggstad, Tresfjord, i 1711.2

     Han kan ha vært far til Ola Knutsson i Ås (men Ola kan ikke ha hatt samme mor som Alv Knutsson).

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660008
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Wesnes-Otting, Schiegstad. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/195/

Kristi Ottarsdotter i Sotåa1,2

K, #12834

Familie

Arne Olsson i Sotåa (c 1695 - 1774)
Tre barn levde i 1774.5 
BarnKristi giftet seg den 24. juni 1731 i Kleive kirke, Bolsøy, med Arne Olsson i Sotåa.2,1
Hun og Arne bodde i Sotåa, Bolsøy, i 1734. Han og kona stod som brukere i 1762.3,4
Magnhild Arnesdotter døde den 3. mai 1736 i Sotåa. Hun var 2 år 6 uker gammel. Den 23. mai meldte faren (Arne Olsson) seg for presten og fortalte at dattera hadde omkommet: hun var på gårdsplassen sammen med sine to eldre søsken, som gikk inn i eldhuset – hvor mora (Kristi Ottarsdotter) satt og bakte brød – så Magnhild ble alene på tunet. Hun gikk bort til en oppreist vedslede, og tilsynelatende kom ei kvige borti sleden og veltet den over barnet. Den ene meien traff Magnhild tvers over munnen og drepte henne. Faren og drengen Hans Andersson fant kroppen like etterpå.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: e-side 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660479
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 120. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 3. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 413 b.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 749 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/786/

Magnhild Arnesdotter i Sotåa1

K, #12835, (1734 - 3. mai 1736)
Far*Arne Olsson i Sotåa1 (c 1695 - 1774)
Mor*Kristi Ottarsdotter i Sotåa1Magnhild ble født i 1734.1

Magnhild døde den 3. mai 1736 i Sotåa, Bolsøy. Hun var 2 år 6 uker gammel. Den 23. mai meldte faren (Arne Olsson) seg for presten og fortalte at dattera hadde omkommet: hun var på gårdsplassen sammen med sine to eldre søsken, som gikk inn i eldhuset – hvor mora (Kristi Ottarsdotter) satt og bakte brød – så Magnhild ble alene på tunet. Hun gikk bort til en oppreist vedslede, og tilsynelatende kom ei kvige borti sleden og veltet den over barnet. Den ene meien traff Magnhild tvers over munnen og drepte henne. Faren og drengen Hans Andersson fant kroppen like etterpå.1 Magnhild ble gravlagt den 4. mai 1736 på Kleive kirkegård, Bolsøy, med bare foreldrene til stede.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: e-side 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660479

Ola Steffensson i Sotåa1,2

M, #12836, (ca. 1651 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. Kona levde i 1711.2 
BarnOla ble født ca. 1651.3 Han fikk bygselseddel på 12 merker i «øfre Sotaa» i Sotåa, Bolsøy, fra Rasmus Rasmusson på Myklebust den 23. juni 1680. Seddelen ble tinglyst først 19. januar 1691.1
Ola giftet seg med en uregistrert person.2 Han fikk bygselseddel på 1 pund i Sotåa fra Ludvig Ivarsson den 20. oktober 1690. Seddelen ble utstedt på Gjermundnes, og tinglyst 19. januar året etter.1
Han var bruker i Sotåa i 1701. Steffen Olsson, Sjurd Olsson, Arne Olsson og Ola Olsson bodde også der.3
Ola hadde Anders Eriksson i tjeneste i 1701.3
Ola og kona var brukere i Sotåa i 1711. Steffen Olsson bodde også der da.2

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 15 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650482
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Sodaaen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/175/
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 190, Sodaaen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/107/

Anders Eriksson1

M, #12837, (ca. 1687 - )Anders ble født ca. 1687.1 Han tjente hos Ola i Sotåa, Bolsøy, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 190, Sodaaen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/107/

Brit Larsdotter på Gujorda1,2

K, #12838, ( - før 1740)

Familie

Ola Olsson på Gujorda (c 1699 - c 1764)
Ett barn levde i 1742, men var død i 1764.1,4 Brit giftet seg i november 1734 i Kleive kirke, Bolsøy, med Ola Olsson i Sotåa, viet av Lars Barhaug.2

Brit døde før 1740.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 158 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/175/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 201, circumcisio Christi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660309
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 235 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660255

Anne Nilsdatter1

K, #12839, ( - etter 1738)Anne tjente hos Otto Ørbekk i Molde i 1723.1
Hun var fadder ved dåpen til Ola Perssen den 7. mai 1723 i Molde kirke.1
Hun var fadder ved dåpen til Knut Perssen og Adelus Persdatter den 19. januar 1738 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 33.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93

Anna Feddersdatter Høyer1,2,3

K, #12840, (ca. 1735 - )

Familie

Per Ågessen (c 1727 - 1799)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnna ble født ca. 1735.4 Hennes hjemsted var i Danmark.1
Anna giftet seg med Per Ågessen.2,3,5
Hun og Per var husfolk på Skrivarhaugen, Ytre Kalsvika, Bud, iallfall fra 1762 til 1764. De var fremdeles i Bud i 1767.2,3,6
Hun og Per bodde på mnr. 18, utpå Gata, Molde, i 1789.7
Hun ble kalt Maren Anna Høyer Ågessen, nevnt 1801.4 Hun var blind og underholdt av veldedighet i 1801.4 Maren Anna Høyer Ågessen bodde hos Elias Rønneberg på Laberget, Valderhaug, Borgund på Sunnmøre, i 1801.4
Hun var myndling av Elias Rønneberg i 1801.8
Anna Feddersdatter Høyer solgte hus med to etasjer og tilbygg på mnr. 18 den 20. mars 1801 til Lars Dal – samt en sjøbod med tilbygd sval (med grunn, såkalte Otto Ørbekks grunn, s.d.). Til salget hørte også en grunn i Vestre Schultzhagen som hennes mann hadde kjøpt i 1751. Samlet kjøpesum: 250 daler. Salget ble foretatt av Elias Rønneberg på svigermoras vegne.5,8,9

Kilder/noter

 1. [S1299] Leilighetsdikt: s. 102, nr. 91. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062705025#111
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bud prestegjeld, Skriverhoug, husnr. 41. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/115/
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Bud prestegjeld, Skriverhoug, husnr. 39. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/156/
 4. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 252 b, Ladeberg ved Walderhoug, [1. familie]. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/47/
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 501. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610253
 6. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 3 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912610005
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 502. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610254
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 25. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610015

Nils Ågessen1,2

M, #12841, (ca. 1771 - )
Far*Per Ågessen (c 1727 - 1799)
Mor*Anna Feddersdatter Høyer2 (c 1735 - )Nils ble født ca. 1771.2 Han var snekkersvenn i 1801.2 Han bodde hos Elias Rønneberg på Laberget, Valderhaug, Borgund på Sunnmøre, i 1801.2
Han bevitnet at Anna Feddersdatter Høyer solgte hus med to etasjer og tilbygg på mnr. 18, utpå Gata, Molde, den 20. mars 1801 til Lars Dal.3,1,4

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 502. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610254
 2. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 252 b, Ladeberg ved Walderhoug, [1. familie]. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/47/
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 501. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610253
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 25. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610015

Anne Cimber Ågessen1,2,3

K, #12842, ( - 27. mars 1798)
Far*Per Ågessen1 (c 1727 - 1799)
Mor*Anna Feddersdatter Høyer1,4 (c 1735 - )

Familie

Elias Rønneberg (1763 - 1834)
Fem barn levde i 1801.5 Anne giftet seg den 15. januar 1786 med Elias Rønneberg.1,2
Hun ble kalt Anne Cimber Rønneberg, nevnt 1798.3

Anne døde den 27. mars 1798.3

Kilder/noter

 1. [S1299] Leilighetsdikt: s. 102, nr. 91. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062705025#111
 2. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 243. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#248
 3. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 656 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24570/669/
 4. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 252 b, Ladeberg ved Walderhoug, [1. familie]. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/47/
 5. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 659 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24570/672/

Elias Rønneberg1,2

M, #12843, (10. august 1763 - 22. desember 1834)

Familie 1

Anne Cimber Ågessen ( - 1798)
Fem barn levde i 1801.8 

Familie 2

De hadde barn.3 Elias ble født den 10. august 1763.3
Elias giftet seg den 15. januar 1786 med Anne Cimber Ågessen.3,4
Han var kreditor ved skiftet etter Anemarta Persdotter Ibsen den 21. desember 1795: 1 daler 3 mark.2
Elias Rønneberg var handelsmann i 1801.5,3,4
Han bodde på Laberget, Valderhaug, Borgund på Sunnmøre, i 1801 sammen med Maren Anna Høyer Ågessen, Nikolava Henrikka Ågessen, Per Ågessen og Nils Ågessen. Barna til Elias samt fem tjenestefolk og to innerster bodde også der. Han brukte noe matrikulert jord.5
Han var verge for Anna Feddersdatter Høyer i 1801.1
Lars Dal kjøpte hus med to etasjer og tilbygg på mnr. 18, utpå Gata, Molde, den 20. mars 1801 av Anna Feddersdatter Høyer – samt en sjøbod med tilbygd sval (med grunn, såkalte Otto Ørbekks grunn, s.d.). Til salget hørte også en grunn i Vestre Schultzhagen som hennes mann hadde kjøpt i 1751. Samlet kjøpesum: 250 daler. Salget ble foretatt av Elias Rønneberg på svigermoras vegne.6,1,7

Elias giftet seg den 25. september 1801 med en uregistrert person.3 Han var losoldermann.3,4

Elias døde den 22. desember 1834.3

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 502. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610254
 2. [S1801] Sunnmøre skifteprotokoll 1792–96: fol. 291 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090127630294
 3. [S1299] Leilighetsdikt: s. 102, nr. 91. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062705025#111
 4. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 243. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#248
 5. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 252 b, Ladeberg ved Walderhoug, [1. familie]. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/47/
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 501. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610253
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 25. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610015
 8. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 659 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24570/672/

Nikolava Henrikka Ågessen1

K, #12844, (ca. 1769 - )
Far*Per Ågessen (c 1727 - 1799)
Mor*Anna Feddersdatter Høyer1 (c 1735 - )Nikolava Henrikka ble født ca. 1769.1 Hun var husholder i 1801.1 Hun bodde hos Elias Rønneberg på Laberget, Valderhaug, Borgund på Sunnmøre, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 252 b, Ladeberg ved Walderhoug, [1. familie]. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/47/

Per Ågessen1

M, #12845, (ca. 1775 - )
Far*Per Ågessen (c 1727 - 1799)
Mor*Anna Feddersdatter Høyer1 (c 1735 - )Per ble født ca. 1775.1 Han var kjøpsvenn i 1801.1 Han bodde hos Elias Rønneberg på Laberget, Valderhaug, Borgund på Sunnmøre, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 252 b, Ladeberg ved Walderhoug, [1. familie]. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/47/

Olava Sofie Fris1

K, #12846, (12. mai 1726 - 8. oktober 1727)
Far*Jakob Ottosson Fris1 (1702 - 1774)
Mor*Hildeborg Olsdotter Helt1 (1695 - 1728)Olava Sofie ble født den 12. mai 1726.1

Olava Sofie døde den 8. oktober 1727.1

Kilder/noter

 1. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 29.

Otto Fris1

M, #12847, (9. september 1728 - 20. september 1728)
Far*Jakob Ottosson Fris1 (1702 - 1774)
Mor*Hildeborg Olsdotter Helt1 (1695 - 1728)Otto ble født den 9. september 1728.1

Otto døde den 20. september 1728.1

Kilder/noter

 1. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 30.

Ivar Berg1,2,3

M, #12848, ( - mars 1763)

Familie

De kan ha hatt fler barn. Kona døde trolig før 1762.3 
BarnHan var husmann i Molde i 1736.1
Jakob Mortensson Schultz eide et jordstykke, taksert til 160 daler, med jordkjeller, eldhus og fjøs samt en liten urtehage og en gresshage i 1742 i Vestre Schultzhagen, Molde. Det bodde sju husmenn på stykket: Knut Bentsson, Nils smed, Erik Andersson Aure, Jonas murmester, Ivar Berg, Jon Bergsvik og Mats klokker.4
Ivar Berg var lagrettemann i Molde i 1748.5
Per Ågessen kjøpte en grunn i Vestre Schultzhagen den 12. november 1751 av Jakob Mortensson Schultz. Ivar Berg bodde på tomten, som fra husnoven på sørsiden målte 18 alen i lengden fremover gaten opp gjennom hagen og skillerommet mot Ola Olsson Romold og til hagegjerdet. Derfra gikk den i bredden 11 5/8 alen fra øverst i hagen, like ved gjerdet, og til Andreas Jonssens grense (som gikk skrås på nordsiden), og derfra 19 5/8 alen i lengden til en klopp mot sistnevntes tomt. I bredden fra kloppen fremover gaten og like forbi huset til skillet mot Ola Olsson Romold var grensen 12¼ alen. Kjøpesum: 27 daler 2 ort. Grunnen ble solgt på auksjon gjennom byfogden, som sammen med Schultz signerte skjøtet 22. november 1751 (tinglyst 10. april året etter). Enka etter Per solgte grunnen videre i 1801.2,6,7

Han var husmann i Vestre Schultzhagen i 1762, sammen med Karen Ivarsdatter.3,2

Ivar døde i mars 1763 i Molde.8

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 165. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660290
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 25. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610015
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Schultzhagen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/14/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650115
 5. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1748. 17. august.
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610016
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 501. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610253
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 2. April, avgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212048
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660299
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 196. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660306

Karen Ivarsdatter Berg1,2

K, #12849, (1739 - )
Far*Ivar Berg2,1 ( - 1763)Karen ble døpt den 19. april 1739 i Molde kirke. Faddere: Beret Kokk, Mali Olsdatter i Myra, Marte i Myra, Mats Knutsson og Lars Ingebrigtsson Berg.2 Karen Ivarsdatter bodde hos Ivar Berg i Vestre Schultzhagen, Molde, i 1762.1,3

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Schultzhagen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/14/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 196. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660306
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 25. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610015

Knut Olssen Romold1

M, #12850, (ca. 1751 - )
Far*Ola Olsson Romold1 ( - c 1762)
Mor*Marit Knutsdatter1 ( - e 1783)Knut ble født ca. 1751.1
Han var arving ved skiftet etter Ola Olsson Romold den 4. juli 1764: 2 daler 4¾ skilling.1
Han var myndling av Lasse Olsson på Tøndergård i 1764.1


     Knut Olssen Romold og Knut Olssen Molde kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 419. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/212/

Ivar Larsson1

M, #12851, (1738 - før 1748)
Far*Lars Olsson Berg1 ( - c 1748)
Mor*Brit Johansdotter Berg ( - 1749 / 1750)Ivar ble døpt den 16. februar 1738 i Molde kirke av Lars Lekanger. Faddere: Elen Knutsdatter, Ingebjørg Ivarsdotter, Aslak Gunnarsson, Lars Ingebrigtsson Berg og Knut Hansson.1

Ivar døde før 1748.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660299
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 2.

Knut Hansson i Krubba1,2

M, #12852, (ca. 1711 - ca. 1752)
Far*Hans Olsson i Vik3,4,5 (c 1663 - 1747)
Mor*Anne Olsdotter i Vik4 (c 1670 - 1738)

Familie

Anne Rasmusdatter Lubb ( - e 1767)
Fire barn levde i 1752.13 
BarnKnut ble født ca. 1711 i Vik, Voll.6
Knud Hanssøn var fadder ved dåpen til Ivar Larsson den 16. februar 1738 i Molde kirke.7

Knut Hansson kjøpte hus (trolig i Myra) i Molde den 31. desember 1739 av Klaus Jørgenssen Kamp. Grunnen tilhørte Reknes. Kjøpesum: 37 daler. Kamp solgte på vegne av seg selv og mora. Vitne: Jakob Andreas Eg. Skjøtet ble signert egenhendig, og tinglyst 25. januar.8,9
Annet navn: Knut Hansson i Vik, nevnt 1740.4,6,10
Ola Hansson Vik, Bernt Hansson i Vik, Knut Hansson i Vik, Anne Hansdotter på Hjellen og Kari Hansdotter solgte 1 våg 20 merker odelsjord, inkludert kjøperens egen arvedel (med bygselrett), i Øver-Vik, Vik, Voll, den 14. januar 1740 til Elling Hansson i Vik. Dette var arv etter mora. Skjøtet ble tinglyst 5. februar 1740.4 Knut Hansson var soldat i 1740. Han ble dimittert i 1743 etter 12 års tjeneste og overført til landvernet.11,6
Knut trolovet seg den 14. februar 1740 i Molde kirke med Anne Rasmusdatter, forrettet av Lars Lekanger.11
Knut giftet seg den 6. mars 1740 i Molde kirke med Anne Rasmusdatter Lubb, viet av Isak Vilhelm Kastberg.12,13
Annet navn: Knut Hansson i Myra, nevnt 1741.14,11
Han og Anne var husfolk i Myra, Molde, i 1741.14
Han og Anne var husfolk i Krubba, Molde, i 1746.2
Han var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter på Langsteinen den 8. mai 1747: 1 daler 2 ort 7 skilling.3
Knut Hansson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748.6 Han vitnet i Molde den 5. september 1748 i en sak mot Henrik Larssen Grønnes.15

Knut døde ca. 1752 i Molde.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 25. april 1752. Boet var fallitt. Huset med skott (uten grunn) ble vurdert til 16 daler og utlagt til kreditorene.16

     Navnet hans ble skrevet Knud Hansen udi Krybben i 1752.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 102. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/53/
 2. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460
 4. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 142 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650402
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#71
 6. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 84. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690201
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660299
 8. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 140 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650397
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 280 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400445
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 202. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 203. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 103. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/53/
 14. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400490
 15. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1748. 10. september.
 16. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 102–104. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/53/

Anne Rasmusdatter Lubb1

K, #12853, ( - etter 1767)
Far*Rasmus Olsson Lubb (c 1678 - 1742)
Mor*Rasmus Lubbs hustru

Familie

Knut Hansson i Krubba (c 1711 - c 1752)
Fire barn levde i 1752.3 
BarnAnne trolovet seg den 14. februar 1740 i Molde kirke med Knut Hansson, forrettet av Lars Lekanger.2
Anne giftet seg den 6. mars 1740 i Molde kirke med Knut Hansson, viet av Isak Vilhelm Kastberg.1,3
Hun og Knut var husfolk i Myra, Molde, i 1741.4
Hun og Knut var husfolk i Krubba, Molde, i 1746.5
Annet navn: Anne Rasmusdatter i Krubba, nevnt 1752.6,3
Det ble holdt skifte etter Knut Hansson i Krubba den 25. april 1752. Boet var fallitt. Huset med skott (uten grunn) ble vurdert til 16 daler og utlagt til kreditorene.7
Hun var myndling av Johan Kristensson Løkke i 1752.3

Hun bodde på mnr. 119, Krubba, Molde, i 1767. Huset var taksert til 20 daler. Senere bodde dattera Beret der.6,8 Anne Lubbe (trolig Anne Johannesdatter Lubb eller Anne Rasmusdatter Lubb), Børre-Anna, Siri Olsdotter ved Ledet og Marit Jonsdotter o.a. hadde plass i 10. stol, kvinnesiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 4 skilling hver.9

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 203. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 202. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 103. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/53/
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400490
 5. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 6. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Paa Røysene, mnr. 137.
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 102–104. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/53/
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 119. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002397
 9. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 10.

Beret Kokk1,2,3

K, #12854, ( - etter 1768)Hun var fadder ved dåpen til Karen Ivarsdatter Berg den 19. april 1739 i Molde kirke.3
Nils Åmundssen, Beret Kokk og Lisbet Olsdatter ble kalt til å vitne på tinget i Molde den 7. mars 1768 av Kristoffer Ivarsson på Einstad. Kristoffer forlangte vitnesbyrd på at han og søsknene var slektninger av avdøde Johan Hanssen Skanke. Beret og Lisbet møtte ikke, men vitnet på neste ting, 11. april.4,2

     Navnet hennes ble skrevet Berthe Koch i 1739.3

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 81 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090429360560
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 82 b.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 196. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660306
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 81 a.

Marit Nilsdatter i Myra1,2,3,4

K, #12855, ( - etter 1775)

Familie

Ola Ottarsson Sletten (c 1730 - 1766)Ei Marthe Myren var fadder ved dåpen til Karen Ivarsdatter Berg den 19. april 1739 i Molde kirke.5

Marit giftet seg med Ola Ottarsson.1,3
Hun og Ola var husfolk på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1762. I 1774 var hun enke og altfor fattig til å betale for rug mottatt fra myndighetene i nødstiden. Hennes årlige grunnleie var 1 daler 2 ort pluss 2 arbeidsdager (à 16 skilling) til Reknes gård i 1775, men Marit flyttet samme år og huset stod øde. Neste beboer var Mats Ingebrigtsson (s.d.).1,4,6,2 Marit Nilsdatter i Myra skyldte 33 daler til John Ord i 1771.3

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Myhren. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 2. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1775, tingsvitne. Endringer, mnr. 30. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064192
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 230. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610118
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 277 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/279/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 196. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660306
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135

Brit Ivarsdatter Berg1

K, #12856, (1736 - 1738)
Far*Ivar Berg1,2 ( - 1763)Brit ble døpt den 7. oktober 1736 i Molde kirke av Lars Barhaug.2

Brit døde i 1738 i Molde, 1 år 3 måneder gammel.1 Hun ble gravlagt den 4. februar 1738.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660299
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 165. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660290

Lars Ivarssen Berg1

M, #12857, (1734 - 1738)
Far*Ivar Berg ( - 1763)Lars ble født i 1734.1

Lars døde i 1738 i Molde, 3 år 7 måneder gammel.1 Han ble gravlagt i mars 1738.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 184. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660300

Per Ivarssen Berg1

M, #12858, (1732 - 1738)
Far*Ivar Berg ( - 1763)Per ble født i 1732.1

Per døde i 1738 i Molde, 5¾ år gammel.1 Han ble gravlagt i mars 1738.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 184. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660300

Ola Ellingssen1,2

M, #12859, (ca. 1734 - etter 1773)
Far*Elling Olssen i Schultzhagen1,3 ( - c 1767)
Mor*Elen Persdatter1 ( - 1772)Ola ble født ca. 1734 i Molde.3 Han var håndverkslærling i 1747.3
Han var arving ved skiftet etter Elling Olssen den 9. desember 1767: 30 daler 2 ort 21 1/3 skilling, utlagt blant annet i en andel av huset.1

Han bodde på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, fra 1772. Han overtok etter mora. Ola flyttet året etter, og huset ble kjøpt (på auksjon) av Per Litlebostad (s.d.).2,4

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 522. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/264/
 2. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1772, endringer, mnr. 178.
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 4. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1773, endringer, mnr. 178.

Steffen Jakob Tode1

M, #12860, ( - ca. 1754)

Familie

Karen Bernhoft ( - c 1757)
Ett barn levde i 1790.2 
BarnSteffen Jakob giftet seg med Karen Bernhoft.1

Steffen Jakob døde ca. 1754.1

     Steffen Jakob Tode og Gjesken Tode var søsken.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 686. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/62/
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/77/

Gjesken Tode1

K, #12861, ( - ca. 1758)Gjesken døde ca. 1758.1

     Steffen Jakob Tode og Gjesken Tode var søsken.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 686. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/62/

Elen Rasmusdatter1

K, #12862, ( - 1751)

Familie

Per Justssen (c 1720 - c 1782)
To barn levde i 1751.1 
BarnElen giftet seg i 1746 eller 1747 med Per Justssen.1,2
Hun og Per bodde i Molde i 1747.2

Elen døde i 1751 i Molde, i barselseng.1 Det ble holdt skifte etter henne den 24. juli 1751. Kreditorer: Nils Piersson, Mats Jenssen Viderø, Daniel Steffenssen og Johan Jenssen på Moldeneset o.a. Arvinger: Per Justssen, Malena Persdatter og Brit Persdatter. Huset med kakkelovn, kjøkken, loft og kjeller (uten grunn) ble taksert til 19 daler. Gjeld: 18–2–16. Enkemannen hadde også en del gjeld hist og her på landet, og han fikk utlagt huset mot at han selv dekte alle utestående fordringer. Øvrig formue: 22 daler 3 ort 8 skilling. Etter omkostninger ble arven 18 daler 3 ort.3

     Elen Rasmusdatter kan ha vært barn av Rasmus Olsson Lubb.

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 42. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/23/
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 42–43. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/23/

Malena Persdatter1

K, #12863, (ca. 1747 - )
Far*Per Justssen1 (c 1720 - c 1782)
Mor*Elen Rasmusdatter1 ( - 1751)Malena ble født ca. 1747.1
Hun var arving ved skiftet etter Elen Rasmusdatter den 24. juli 1751: 4 daler 2 ort 18 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 42. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/23/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 42–43. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/23/

Brit Persdatter1

K, #12864, (1751 - )
Far*Per Justssen1 (c 1720 - c 1782)
Mor*Elen Rasmusdatter1 ( - 1751)Brit ble født i 1751 i Molde.1
Hun var arving ved skiftet etter Elen Rasmusdatter den 24. juli 1751: 4 daler 2 ort 18 skilling.2


     Brit Persdatter og Beret Persdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 42. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/23/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 42–43. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/23/

Maren Fredriksdatter1

K, #12865, (ca. 1743 - )
Far*Fredrik Trulsson på Haugan1 (c 1705 - c 1751)
Mor*Marte Sevrisdatter på Molde1 ( - e 1751)Maren ble født ca. 1743.1
Hun var arving ved skiftet etter Fredrik Trulsson på Haugan den 20. juli 1751: 2 daler 3 1/6 skilling.1
Hun var myndling av Ola Ellingsgarden i 1751.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 41. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/22/

Marta Olsdotter på Bjørset1

K, #12866, (1774 - 9. februar 1859)
Far*Ola Andersson på Kringstad2,3 (c 1720 - 1788)
Mor*Gjertrud Timannsdotter på Kringstad2,3 (c 1734 - 1817)

Familie 1

Ola Eiriksson Gausdal (c 1777 - )
Barn

Familie 2

Hans Andersson på Bjørset (1791 - 1862)Marta ble født i 1774 på Kringstad, Bolsøy.2 Marta ble døpt den 30. oktober 1774 i Molde kirke. Faddere: Steffen Jakobsson på Mek, Jakob Persson Mek og Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad o.a.2,4
Hun var myndling av Per Persson på Haukabøen i 1788.3
Guri Nilsdotter og Marta Olsdotter tjente på Mek, Bolsøy, i 1801.5,6
Annet navn: Marta Olsdotter på Kringstad, nevnt fra 1802 til 1816.7,8
Marta fikk barn med en uregistrert person i 1802.7
Marta fikk barn med Ola Eiriksson Gausdal i 1805 i Bolsøy.9
Marta giftet seg den 27. oktober 1816 i Molde kirke med Hans Andersson på Kringstad (forlovere: Anders Olsson på Kringstad o.a.)8
Hun og Hans var husfolk i Storvika, Bjørset, Bolsøy, i 1831. I 1839 fikk han 3 daler i premie av landbruksselskapet for jorddyrking. Tomten ble senere kalt Korsbrekkeplassen.10,11,12

Marta døde den 9. februar 1859 på Bjørset, Bolsøy, av alderdomssvakhet.1,13 Hun ble gravlagt den 16. februar 1859 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy. Jordfestelsen var 19. juni.1,13,14

Kilder/noter

 1. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 572, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020273
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b, kvinner, 30. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 362 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670944
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 169 a, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630074
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 413 b, Meeg. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670275
 6. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 257.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b, 1802, 27. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630143
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 b, 1816, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630238
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 a, 1805, 22. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630144
 10. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 94, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630289
 11. [S1990] Møre Landbruksselskap: s. 178, 1839. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017010548001?page=191
 12. [S1991] «Husmannsplasser og stykker under Bjørset»: s. 94. https://books.google.no/books?id=jWUCAgAAQBAJ&pg=PA94
 13. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 573, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020273
 14. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 772, 19. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020333
 15. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 465, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640469

Hallvor Hallvorsson på Torhus1,2,3

M, #12867, (ca. 1705 - )

Familie

Mildrid Steffensdotter på Torhus
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHallvor ble født ca. 1705.3 Han var soldat i 1731.2,1
Hallvor trolovet seg den 29. april 1731 i Bolsøy kirke med Mildrid Steffensdotter på Torhus. Forlovere: Alv Jakobsson på Bolsøy o.a.2
Hallvor giftet seg den 24. juni 1731 i Kleive kirke, Bolsøy, med Mildrid Steffensdotter på Torhus.1
Han var bruker på Torhus, Bolsøy, i 1748. Skyld: 1 våg 12 merker (hele gården).3

     Navnet hans ble skrevet Halvar Halvarssøn i 1731.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 120. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 119. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660267
 3. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: 28. legd. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/224/

Mildrid Steffensdotter på Torhus1,2

K, #12868

Familie

Hallvor Hallvorsson på Torhus (c 1705 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMildrid trolovet seg den 29. april 1731 i Bolsøy kirke med Hallvor Hallvorsson. Forlovere: Alv Jakobsson på Bolsøy o.a.2
Mildrid giftet seg den 24. juni 1731 i Kleive kirke, Bolsøy, med Hallvor Hallvorsson.1

     Navnet hennes ble skrevet Mildri Stephansdatter Toorhuus i 1731.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 120. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 119. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660267

Karl Valle1

M, #12869, ( - etter 1753)Karl giftet seg med Inger Jørgensdatter.2
Han ble kalt Karl knappmaker, nevnt fra 1732 til 1740.2,3
Han og Inger bodde i Molde i 1732.2
Han var fadder ved dåpen til Tomas Ebenhof den 8. mai 1740 i Molde kirke.3
Karl Valle var knappmaker i Molde i 1746.1

Karl døde etter 1753.4

Kilder/noter

 1. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 6 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400170
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 205. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660311
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 52. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610029

Helene Larsdatter1

K, #12870, ( - etter 1740)

Familie

Johan Kristensson Løkke (c 1689 - 1778)
De hadde tre barn.1 
BarnHelene giftet seg med Johan Kristensson Løkke.1
Hun og Johan bodde i Molde i 1733.1
J: Lyches Kone var fadder ved dåpen til Tomas Ebenhof den 8. mai 1740 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S1234] Gards- og ættesoge for Gjemnes I: s. 222. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012112224001?page=225
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 205. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660311

Mali Lassesdotter1,2

K, #12871, (ca. 1750 - )
Far*Lasse Jonsson i Gamsgrøa3,4 (c 1708 - 1769)
Mor*Brit Aslaksdotter i Gamsgrøa4 (c 1711 - 1762)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Persson Lærem ( - e 1789)Annet navn: Mali Lassesdotter i Gamsgrøa.3,4
Mali ble født ca. 1750.3 Hun tjente hos Ågot Aslaksdotter og Nils Aslaksson i Deroppgarden, Barsteinen, Nesset, i 1762.2
Hun var arving ved skiftet etter Brit Aslaksdotter i Gamsgrøa den 11. mars 1763: 2 daler 17 skilling.3
Hun var myndling av Nils Aslaksson på Barsteinen i 1763.3

Mali giftet seg før 1788 med Per Persson Lærem.4,1
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 13 skilling.5

Hun og Per bodde på mnr. 35, Grova, Molde, i 1789. Han var husmann eller daglønner og hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.6

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 454 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/457/
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 140. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041175
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660118
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 5, mnr. 36. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/70/

Mattias Ebenhof1

M, #12872, (1737 - før 1747)
Far*Evert Henrikssen Ebenhof1 ( - f 1753)
Mor*Katrina Maria Mattiasdatter Markmann1 ( - e 1777)Mattias ble døpt den 6. november 1737 i Nykirken, Bergen.1

Mattias døde trolig før 1747.2

Kilder/noter

 1. [S956] Bergen, Nykirken mini. 1717–64: fol. 164 a, nr. 110. https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610117
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.

Siri Knutsdatter1

K, #12873, ( - etter 1762)Anna Maria Tønder og Siri Knutsdatter tjente hos Adam de Chézeaux og Katrina Mattiasdatter på mnr. 33, Hovedgata, Molde, i 1762.1

     Siri Knutsdatter og Siri Hansdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/14/

Berit Jørgensdotter Bundt1,2

K, #12874, ( - februar 1763)

Familie

Mattias Markmann (1673 - 1751)
Tre barn levde i 1753.1 
BarnBerit giftet seg med Mattias Markmann.1
Hun og Mattias bodde i Trondheim i 1722, på en grunn tilhørende Johan Luytkis.3 Berit fikk pensjon i 1751 fordi hennes avdøde mann hadde vært baker for de militære under Den store nordiske krig.4
Hun var arving ved skiftet etter Mattias Markmann den 20. mars 1753 i Røros: 4 daler 2 ort 5½ skilling.5

Berit Jørgensdotter Bundt, Elen Magrete Markmann og Elsebe Cecilie Markmann bodde i Molde fra 1753. De flyttet dit fra Røros.6 Berit Jørgensdotter bodde hos Adam de Chézeaux og Katrina Mattiasdatter på mnr. 33, Hovedgata, Molde, i 1762.7,8,9

Berit døde i februar 1763 i Molde, som losjerende hos dattera Katrina.2

     Navnet hennes ble skrevet Birgithe Jørgens Datter i 1763.2

Kilder/noter

 1. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 924. https://www.digitalarkivet.no/sk20090209610884
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 2. Mars, avgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212048
 3. [S1538] Trondhjems borgerskap 1680–1730: s. 76, nr. 406. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008102700030?page=77
 4. [S2297] Røros Kobberværk: s. 197. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031803022?page=208
 5. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 924–925. https://www.digitalarkivet.no/sk20090209610884
 6. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 925. https://www.digitalarkivet.no/sk20090209610884
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/14/
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/82/
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135

Nils Arnt Wenzel1,2,3

M, #12875, ( - 1781)

Familie

Elen Magrete Markmann ( - e 1762)
I mai 1758 ble det betalt 2 ort 1 skilling for dåpen til Nils Arnts barn (trolig i Molde kirke), og i september 2 ort for jordfestelsen.14,15 Han bodde i Domkirken sogn, Trondheim, i 1745.2
Han bodde i Molde i 1753.4
Nils Arnt giftet seg ca. 1753 med Elen Magrete Markmann. De var trolovet ved skiftet etter hennes far.5,4
Nils Arnt og Elen Magrete hadde Thore Olsdotter (kanskje Tøri Olsdotter) i tjeneste i 1762.5

Han og Elen Magrete bodde på mnr. 31, Hovedgata, Molde, i 1762. Årlig kjennelse til Reknes gård (grunnens opprinnelige eier) var 1 ort i 1775.5,6,7
Han bevitnet at Ola Henrikssen solgte hus med grunn og hageplass på mnr. 34, Grova, Molde, den 27. november 1765 til Andreas Larssen Lindberg.8,1
Johan Aslakssen kjøpte Peter og broren Hans Peterssens arveandeler i en naustgrunn for 12 daler i Molde den 15. januar 1767 av Peter Peterssen Dygat. Den lå mellom Hans Tomassens og Nils Arnt Wenzels sjøhus. Bredden frem til gaten var 9 alen. Skjøtet ble tinglyst 4. desember 1769.9
Han var verge for David Davidssen i 1775. David var myndig, men fraværende ved skiftet etter mora.10


Nils Arnt døde i 1781 i Molde. I februar ble det betalt 1 daler 1 ort 8 skilling for ringing med begge kirkeklokker samt bruk av det beste likkledet og likbåre.11
Sara Susanna Lund kjøpte hus og sjøbod med grunn på mnr. 31 den 28. mai 1783 av Peder Jalles. Kjøpesum: 150 daler. Eiendommen var utlagt til selgeren som dekning av gjeld ved skiftet etter Nils Arnt Wenzel. Skjøtet ble tinglyst 15. november året etter.12,13


     Han signerte som Niels Arent Wensel i 1765 (ifølge avskrift).1

     Magrete Kristine Wenzel og Nils Arnt Wenzel kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 167. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610086
 2. [S1628] Trondheim rådstueprotokoll 1743–54: fol. 231 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090505360234
 3. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1784, tingsvitne. Endringer, mnr. 36. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064075
 4. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 924. https://www.digitalarkivet.no/sk20090209610884
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/14/
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180, mnr. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 166. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610086
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 206.
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 795. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650401
 11. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Inntekter, 1781, februar.
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 326. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610166
 13. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 325. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610165
 14. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, mai. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 15. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, september. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Elen Magrete Markmann1,2

K, #12876, ( - etter 1762)
Far*Mattias Markmann2 (1673 - 1751)
Mor*Berit Jørgensdotter Bundt2 ( - 1763)

Familie

Nils Arnt Wenzel ( - 1781)
I mai 1758 ble det betalt 2 ort 1 skilling for dåpen til Nils Arnts barn (trolig i Molde kirke), og i september 2 ort for jordfestelsen.8,9 Hun var arving ved skiftet etter Mattias Markmann den 20. mars 1753 i Røros: 1 daler 2 ort 1 skilling.3

Berit Jørgensdotter Bundt, Elen Magrete Markmann og Elsebe Cecilie Markmann bodde i Molde fra 1753. De flyttet dit fra Røros.4
Elen Magrete giftet seg ca. 1753 med Nils Arnt Wenzel. De var trolovet ved skiftet etter hennes far.1,2
Etter barselseng ble hun innledet i kirken i juni 1758. Det ble betalt 2 ort 20 skilling.5
Nils Arnt og Elen Magrete hadde Thore Olsdotter (kanskje Tøri Olsdotter) i tjeneste i 1762.1

Hun og Nils Arnt bodde på mnr. 31, Hovedgata, Molde, i 1762. Årlig kjennelse til Reknes gård (grunnens opprinnelige eier) var 1 ort i 1775.1,6,7

     Navnet hennes ble skrevet Ellen Margrethe Markmand i 1753.4

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/14/
 2. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 924. https://www.digitalarkivet.no/sk20090209610884
 3. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 924–925. https://www.digitalarkivet.no/sk20090209610884
 4. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 925. https://www.digitalarkivet.no/sk20090209610884
 5. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, juni. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180, mnr. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 8. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, mai. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 9. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, september. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Johan Peter Lund1

M, #12877, (1722 - 2. november 1741)
Far*Jakob Lund1 (1688 - 1754)
Mor*Maren Grønn1 (1694 - 1765)Johan Peter ble født i 1722.1 Han var underoffiser.2

Johan Peter døde den 2. november 1741 i Aukra, uten livsarvinger. Han og kapellan Kristen Jensson (s.d.) kollseilte og omkom ved Hogsneset på reise fra Aukra til Bud.1,3,4

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 51.
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 477, nr. 6. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=484
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 488, nr. 12. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=495
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 227 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340927

Mattis Larssen Møller1,2,3

M, #12878, (ca. 1687 - 1762)

Familie

Ingeborg Gunnarsdatter (c 1709 - 1772)
Fire barn er nevnt i forbindelse med et skifte.6,5 
BarnMattis ble født ca. 1687 i Bergen.3,4
Mattis giftet seg med Ingeborg Gunnarsdatter.1,2 Mattis Larssen Møller tok borgerskap i Bergen den 17. april 1727 som høker.4
Han og Ingeborg bodde i Bergen i 1730.2 Mattis Larssen Møller var undermåler i 1740.1
Han og Ingeborg bodde ved Starvhuset, Bergen, i 1740.1

Mattis døde i 1762 på Katarinahospitalet, Bergen.3 Han ble gravlagt den 26. juli 1762 på Korskirkegården, Bergen.3

Kilder/noter

 1. [S733] Bergen, Domkirken mini. 1733–50: s. 127. https://media.digitalarkivet.no/kb20070306650247
 2. [S592] Bergen, Domkirken mini. 1719–32: s. 177. https://media.digitalarkivet.no/kb20070306650142
 3. [S821] Bergen, Korskirken mini. 1731–85: e-side 159 v. https://media.digitalarkivet.no/kb20070321620314
 4. [S408] Borgerskap i Bergen 1600–1751: Mathias Larsen Møller. http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/37/pc00000000021639
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/390/
 6. [S1428] Bamble skifteprotokoll 1785–92: fol. 449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20081016650456

Lars Mattissen Møller1,2,3

M, #12879, (ca. 1734 - 13. desember 1784)
Far*Mattis Larssen Møller3,1 (c 1687 - 1762)
Mor*Ingeborg Gunnarsdatter1 (c 1709 - 1772)Lars ble født ca. 1734 i Bergen.2 Han var prokurator (fullmektig hos sorenskriveren) i Bamble i 1784.2,1

Lars døde den 13. desember 1784 på Nordre Tveitan, Eidanger, i sorenskriverens hus.1,2,3 Han ble jordfestet den 17. desember 1784.2

Kilder/noter

 1. [S1428] Bamble skifteprotokoll 1785–92: fol. 449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20081016650456
 2. [S1427] Eidanger mini. 1764–1814: fol. 177 b, 1784. https://media.digitalarkivet.no/kb20061205040190
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/390/

Hans Mattissen Møller1,2,3

M, #12880, (ca. 1732 - 23. juli 1785)
Far*Mattis Larssen Møller3,2 (c 1687 - 1762)
Mor*Ingeborg Gunnarsdatter2 (c 1709 - 1772)Hans ble født ca. 1732 i Bergen.1 Han var kornmåler i 1785.2,1
Han bodde på mnr. 120, 5. rode, Bergen, i 1785.1,3

Hans døde den 23. juli 1785 i Bergen.1 Han ble gravlagt den 28. juli 1785 på St. Pauls kirkegård, Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S951] Bergen, Nykirken klok. 1775–1820: fol. 28 a, nr. 40. https://media.digitalarkivet.no/kb20070416660352
 2. [S1428] Bamble skifteprotokoll 1785–92: fol. 449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20081016650456
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/390/

Salamon Møller1

M, #12881, (ca. 1764 - mellom 1785 og 1814)
Far*Mattis Mattissen Møller1 (1740 - f 1783)
Mor*Anna Magrete Røbekk (1739 - 1797)Salamon ble født ca. 1764.1

Salamon døde mellom 1785 og 1814, trolig uten barn.1,2

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/390/
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/234/

Per Møller1

M, #12882, (ca. 1774 - mellom 1785 og 1814)
Far*Mattis Mattissen Møller1 (1740 - f 1783)
Mor*Anna Magrete Røbekk (1739 - 1797)Per ble født ca. 1774 i Molde.1

Per døde mellom 1785 og 1814, trolig uten barn.1,2

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/390/
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/234/

Ingeborg Elisabet Mattisdatter Møller1,2

K, #12883, (1730 - 1767)
Far*Mattis Larssen Møller3,2 (c 1687 - 1762)
Mor*Ingeborg Gunnarsdatter1 (c 1709 - 1772)

Familie

Gjert Olssen Falk ( - e 1767)
Ett barn levde i 1784.1,2 
BarnIngeborg Elisabet ble døpt den 15. mars 1730 i Bergen domkirke.3
Ingeborg Elisabet giftet seg med Gjert Olssen Falk.4
Hun ble kalt Ingeborg Elisabet Mattisdatter Falk, nevnt 1754.4
Hun og Gjert bodde i Nykirken sogn, Bergen, i 1754.4
Hun og Gjert bodde i Markeveien, Bergen, i 1767.5

Ingeborg Elisabet døde i 1767 i Bergen.5 Hun ble gravlagt den 15. juni 1767 på Nykirkegården, Bergen.5

Kilder/noter

 1. [S1428] Bamble skifteprotokoll 1785–92: fol. 449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20081016650456
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/390/
 3. [S592] Bergen, Domkirken mini. 1719–32: s. 177. https://media.digitalarkivet.no/kb20070306650142
 4. [S956] Bergen, Nykirken mini. 1717–64: fol. 261 a, nr. 145. https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610222
 5. [S1429] Bergen, Nykirken mini. 1759–75: s. 35 v, 1767, nr. 32. https://media.digitalarkivet.no/kb20070416620298

Otto Finne Astrup Falk1,2

M, #12884, (1754 - )
Far*Gjert Olssen Falk2 ( - e 1767)
Mor*Ingeborg Elisabet Mattisdatter Møller2,1 (1730 - 1767)Otto ble døpt den 1. november 1754 i Nykirken, Bergen.2
Otto giftet seg med en uregistrert person.1
Han bodde i Porsgrunn iallfall fra 1784 til 1785.1

Kilder/noter

 1. [S1428] Bamble skifteprotokoll 1785–92: fol. 449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20081016650456
 2. [S956] Bergen, Nykirken mini. 1717–64: fol. 261 a, nr. 145. https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610222

Gjert Olssen Falk1,2

M, #12885, ( - etter 1767)

Familie

Ingeborg Elisabet Mattisdatter Møller (1730 - 1767)
Ett barn levde i 1784.3,4 
Barn

Kilder/noter

 1. [S956] Bergen, Nykirken mini. 1717–64: fol. 261 a, nr. 145. https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610222
 2. [S1429] Bergen, Nykirken mini. 1759–75: s. 35 v, 1767, nr. 32. https://media.digitalarkivet.no/kb20070416620298
 3. [S1428] Bamble skifteprotokoll 1785–92: fol. 449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20081016650456
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/390/

Ingeborg Gunnarsdatter1,2

K, #12886, (ca. 1709 - 1772)

Familie

Mattis Larssen Møller (c 1687 - 1762)
Fire barn er nevnt i forbindelse med et skifte.4,5 
BarnIngeborg ble født ca. 1709.3
Ingeborg giftet seg med Mattis Larssen Møller.1,2
Hun og Mattis bodde i Bergen i 1730.2
Hun og Mattis bodde ved Starvhuset, Bergen, i 1740.1
Hun ble kalt Ingeborg Gunnarsdatter Møller, nevnt 1772 (post mortem).3

Ingeborg døde i 1772 i Bergen.3 Hun ble gravlagt den 8. mai 1772 på St. Jacobs kirkegård, Bergen.3

Kilder/noter

 1. [S733] Bergen, Domkirken mini. 1733–50: s. 127. https://media.digitalarkivet.no/kb20070306650247
 2. [S592] Bergen, Domkirken mini. 1719–32: s. 177. https://media.digitalarkivet.no/kb20070306650142
 3. [S1405] Bergen, Domkirken mini. 1725–75: fol. 77 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070306660347
 4. [S1428] Bamble skifteprotokoll 1785–92: fol. 449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20081016650456
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/390/

Rasmus Perssen på Røysa1

M, #12887, ( - 1782)I 1774 var Rasmus paa Røysen altfor fattig til å betale for rug han hadde fått fra myndighetene i nødstiden.2

Rasmus døde i 1782 i Molde. I september ble det betalt 1 ort 8 skilling for kirkegårdsjorden og ringing med den lille klokken.1

     Rasmus Persson på Mek og Rasmus Perssen på Røysa kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 66 b.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 277 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/280/

Per Olsson på Øverland1,2,3

M, #12888, (16. september 1789 - )
Far*Ola Persson på Øverland4,5 (c 1751 - 1835)
Mor*Alet Larsdotter på Øverland4,5 (1758 - 1823)

Familie

Beret Sørensdotter i Årøhagen (1789 - )
De fikk ett barn.2 
BarnPer ble født den 16. september 1789 på Øverland, Bolsøy, og først hjemmedøpt.6,1 Per ble døpt den 27. september 1789 i Molde kirke. Faddere: Knut Larsson på Berg, Knut Persson Tollås og Beret Ingebrigtsdotter på Berg o.a. Beret bar barnet.6 Per Olsson bodde hos Ola Persson og Alet Larsdotter på bnr. 3, Øverland, Bolsøy, i 1801.4,7 Per Olsson på Øverland var reservesoldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1810. Han var ordinær soldat i 1816.2,1
Per fikk barn med Beret Sørensdotter på Fannbostad i 1816.2
Per giftet seg den 12. desember 1822 i Bolsøy kirke med en uregistrert person.8
Han var bruker på bnr. 3 i 1823. Per var husmann i 1830.5,9
Han var forlover for Per Knutsson Sigerset og Beret Persdotter Langset, som giftet seg den 2. november 1826 i Molde kirke.3,10


     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Øwerland i 1826.3

Kilder/noter

 1. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 7.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 60 b, 1816. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630148
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 377, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620618
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Øverland.
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 45 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24625/49/
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 64 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630008
 7. [S2102] Romsdal pantebok 1816–27: s. 591, kårkontrakt. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002620297
 8. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 370, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640433
 9. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 90, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640048
 10. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 382, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630364

Marit Knutsdotter på Tollåsen1

K, #12889, ( - etter 1770)

Familie

Per Olsson på Tollåsen (c 1722 - 1792)
De hadde tre barn.5 
BarnAnnet navn: Marit Knutsdotter på Inner-Mittet, nevnt 1758.2,3
Marit trolovet seg den 23. mai 1758 i Veøy kirke med Per Olsson på Tollåsen. Forlovere: Søren Åmundsson på Tollåsen og Anders Rasmusson på Tollåsen.2
Marit giftet seg den 14. juni 1758 i Veøy kirke med Per Olsson på Tollåsen.3
Hun og Per var brukere i Der ned, Tollåsen, Bolsøy, i 1763. Skyld: 1 våg.4,5

Marit døde etter 1770.5

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 442, 23. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 443, 14. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660428
 4. [S363] Bolsøyboka II: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=66
 5. [S1787] Solemdalsboka: s. 223. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648531?page=226

Beret Sørensdotter i Årøhagen1

K, #12890, (5. april 1789 - )
Far*Søren Olsson på Fannbostad2 (1742 - 1798)
Mor*Ingeleiv Andersdotter på Fannbostad3,1,2 (c 1747 - c 1828)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Olsson på Øverland (1789 - )
De fikk ett barn.5 
BarnBeret ble født den 5. april 1789 på Fannbostad, Bolsøy.3 Beret ble døpt den 10. april 1789 i Molde kirke. Faddere: Klaus Anderssen i Schultzhagen, Knut Larsson på Berg, Knut Persson Tollås, Beret Knutsdotter på Tøndergårdneset, Guri i Årøhagen og Marta Andersdotter på Solemdalen.3
Hun var arving ved skiftet etter Søren Olsson på Fannbostad den 5. juni 1798.2
Beret Sørensdotter bodde hos Ingeleiv Andersdotter på Fannbostad i 1801.4
Annet navn: Beret Sørensdotter på Fannbostad, nevnt 1816.5,4,2
Beret fikk barn med Per Olsson på Øverland i 1816.5
Hun bodde i Årøhagen, Bolsøy, i 1828.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingeleiv Andersdotter på Fannbostad den 8. september 1828.1

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 344 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24625/347/
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 332 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/352/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 63 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630007
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 415 a, Fanbostad. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/3/
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 60 b, 1816. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630148

Johanna Barbara Smedvik1,2

K, #12891, (3. mars 1815 - 16. februar 1889)

Familie

Ole Øverland (1816 - 1891)
De hadde iallfall fem barn.2 
BarnJohanna Barbara ble født den 3. mars 1815 i Kristiansund.1
Johanna Barbara giftet seg med Ole Øverland.2,1
Hun ble kalt Johanna Barbara Øverland, nevnt fra 1865 til 1889.1,2 Johanna Barbara og Ole bodde på mnr. 452, Sjøgata, Kristiansund, i 1865 sammen med Peter Anton Øverland o.a. De hadde fem barn, én smedsvenn, tre -drenger, to tjenestepiker og to losjerende. Ole eide huset, og han holdt en gris.2
Hun og Ole bodde på Kirklandet, Kristiansund, i 1889.1

Johanna Barbara døde den 16. februar 1889 i Kristiansund, av hjernesykdom.1 Hun ble gravlagt den 23. februar 1889.1

Kilder/noter

 1. [S996] Kristiansund mini. 1880–1901: e-side 63, kvinner, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20071017620749
 2. [S1430] Kristiansund by ft. 1865: spesialliste 181. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380786

Peter Anton Øverland1,2,3

M, #12892, (1852 - 1906)
Far*Ole Øverland1 (1816 - 1891)
Mor*Johanna Barbara Smedvik1 (1815 - 1889)
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hanna Lovise Hage (1854 - 1939)
De hadde iallfall tre barn.3 
BarnPeter Anton ble født i 1852 i Kristiansund.2,3 Han bodde hos Ole og Johanna Barbara Øverland på mnr. 452, Sjøgata, Kristiansund, i 1865.1 Peter Anton Øverland var dampskipsmaskinist iallfall fra 1880 til 1900.2,3
Peter Anton giftet seg den 19. november 1880 i Kristiansund kirke med Hanna Lovise Hage (forlovere: Ole Øverland o.a.)2
Han og Hanna Lovise bodde i Harald Hårfagres gate 2, Bergen, i 1900 sammen med Ole Peter Arnulf Øverland o.a. Leiligheten var i annen etasje.3 Peter Anton Øverland oppholdt seg trolig i Portland, Oregon, USA, i desember 1900.3

Peter Anton døde i 1906.4

Kilder/noter

 1. [S1430] Kristiansund by ft. 1865: spesialliste 181. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380786
 2. [S371] Kristiansund mini. 1880–1905: e-side 5, nr. 59. https://media.digitalarkivet.no/kb20071017620530
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Bergen kjøpstad, Harald Haarfagresgade 2, leil. 3. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/leilighet/lf01037335013205
 4. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Willy Dahl, «Arnulf Øverland».

Hanna Lovise Hage1,2

K, #12893, (7. juni 1854 - 1939)

Familie

Peter Anton Øverland (1852 - 1906)
De hadde iallfall tre barn.3 
BarnHanna Lovise ble født den 7. juni 1854 i Grytten, utenom ekteskap.2,3,1 Hanna Lovise ble døpt den 10. september 1854 i Grytten kirke.2,4
Hanna Lovise giftet seg den 19. november 1880 i Kristiansund kirke med Peter Anton Øverland (forlovere: Ole Øverland o.a.)1
Hun ble kalt Hanna Lovise Øverland, nevnt 1900.3
Hun og Peter Anton bodde i Harald Hårfagres gate 2, Bergen, i 1900 sammen med Ole Peter Arnulf Øverland o.a. Leiligheten var i annen etasje.3

Hanna Lovise døde i 1939.5

Kilder/noter

 1. [S371] Kristiansund mini. 1880–1905: e-side 5, nr. 59. https://media.digitalarkivet.no/kb20071017620530
 2. [S1067] Grytten mini. 1854–86: s. 7, nr. 22. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010493
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Bergen kjøpstad, Harald Haarfagresgade 2, leil. 3. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/leilighet/lf01037335013205
 4. [S1067] Grytten mini. 1854–86: fol. 388 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010807
 5. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Willy Dahl, «Arnulf Øverland».

Ole Peter Arnulf Øverland1

M, #12894, (27. april 1889 - 25. mars 1968)
Far*Peter Anton Øverland1 (1852 - 1906)
Mor*Hanna Lovise Hage1 (1854 - 1939)
7-menning 3 ganger forskjøvet til megOle Peter Arnulf ble født den 27. april 1889 i Kristiansund.2,1 Han bodde hos Peter Anton Øverland og Hanna Lovise Øverland i Harald Hårfagres gate 2, Bergen, i 1900.1 Ole Peter Arnulf Øverland var dikter.2

Ole Peter Arnulf døde den 25. mars 1968 i Oslo.2 Han ble gravlagt på Vår Frelsers gravlund, Oslo, i æreslunden.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bergen kjøpstad, Harald Haarfagresgade 2, leil. 3. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/leilighet/lf01037335013205
 2. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Willy Dahl, «Arnulf Øverland».

Ole Øverland1,2,3

M, #12895, (29. juni 1816 - 23. april 1891)
Far*Per Olsson på Øverland4 (1789 - )
Mor*Beret Sørensdotter i Årøhagen4 (1789 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Johanna Barbara Smedvik (1815 - 1889)
De hadde iallfall fem barn.1 
BarnOle ble født den 29. juni 1816 i Bolsøy, utenom ekteskap.3,4 Ole ble døpt den 14. juli 1816.4
Ole giftet seg med Johanna Barbara Smedvik.1,5
Han var forlover for Anne Pålsdotter Tomberg og Peder Iversen Stranden, som ble trolovet i 1855.6,7
Ole Øverland var smedmester i 1865. Han ble titulert dette til sin død.1,5,3 Ole og Johanna Barbara bodde på mnr. 452, Sjøgata, Kristiansund, i 1865 sammen med Peter Anton Øverland o.a. De hadde fem barn, én smedsvenn, tre -drenger, to tjenestepiker og to losjerende. Ole eide huset, og han holdt en gris.1
Han var forlover for Peter Anton Øverland og Hanna Lovise Hage, som giftet seg den 19. november 1880 i Kristiansund kirke.2

Han og Johanna Barbara bodde på Kirklandet, Kristiansund, i 1889.5

Ole døde den 23. april 1891 på Hollahaugen, Kirklandet, Kristiansund, av slag.3 Han ble gravlagt den 30. april 1891.3

Kilder/noter

 1. [S1430] Kristiansund by ft. 1865: spesialliste 181. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380786
 2. [S371] Kristiansund mini. 1880–1905: e-side 5, nr. 59. https://media.digitalarkivet.no/kb20071017620530
 3. [S996] Kristiansund mini. 1880–1901: e-side 78, menn. https://media.digitalarkivet.no/kb20071017620764
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 60 b, 1816. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630148
 5. [S996] Kristiansund mini. 1880–1901: e-side 63, kvinner, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20071017620749
 6. [S653] Kristiansund forl. 1846–55: s. 89 v.
 7. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 2.

Per Larsson på Brokstad1,2,3,4

M, #12896, (1723 - 1762)
Far*Lars Lassesson på Brokstad1 ( - e 1740)
Mor*Anne Persdotter på Brokstad ( - e 1723)

Familie

Brit Olsdotter på Brokstad ( - e 1773)
Fire barn levde ved skiftet etter ham.2 
BarnPer ble født i 1723 på Øvre Brokstad, Bolsøy.1 Per ble døpt den 28. november 1723 i Bolsøy kirke.1 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1743. Han var fremdeles soldat i 1748.5
Per giftet seg med Brit Olsdotter.2
Han og Brit var brukere på Øvre Brokstad i 1748. Bruket var på 1 våg.3,5

Per døde i 1762 på Øvre Brokstad.4,2 Han ble jordfestet den 28. november 1762 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.4,6 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 26. juli 1763. Debitorer: Kristen Persson i Ura o.a. Kreditorer: Ingebrigt snekker, Arne Eriksson på Mjelve, Ingebrigt Eriksson på Eikrem, Per Andersson på Brokstad, Nils Andersson på Årøneset, Per Persson på Mork, Johans Persson i Dvergsneset og Knut Arnesson på Eikrem o.a. Arvinger: Brit Olsdotter, Lars Persson, Ola Persson, Malene Persdotter og Brit Persdotter. I boet var to kyr, 4 daler i rede penger for et skjut, torskegarn, brøstfeldig gryte, ljå, boløks, passer og rekspade, gammelt gevær, o.a. Den avdøde hadde arvet 6 daler 1 ort 13 skilling etter Lasse Larsson på Brokstad, utlagt i auksjonspenger. Aktiva: 21–1–20. Passiva: 16–0–6. Arv: 5–1–14.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Brogstad i 1748.3

I Bygdebok for Vågane (s. 118, 45) er Lars Larsson Grønnes forvekslet med Lars Lassesson på Brokstad og Lasse Larsson på Brokstad.
Lars Lassesson på Brokstad er dessuten fremstilt som bror av Per Larsson på Brokstad, men de var far og sønn (og altså ikke fra Grønneset).7,8

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660228
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660163
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 24. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690222
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b, menn, 1762, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630038
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 32. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690219
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a, 1762, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 7. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 118. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=121
 8. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 45. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=48
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 97. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041025

Marit Olsdotter på Tollåsen1,2

K, #12897, ( - ca. 1757)
Far*Ola Persson på Tollåsen2 ( - c 1747)

Familie

Per Olsson på Tollåsen (c 1722 - 1792)
To barn levde i 1758.1 
BarnMarit giftet seg med Per Olsson på Eidssetra.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Persson på Tollåsen den 18. juni 1748: 2 ort 19 skilling. Hun fikk også 2 ort i resterende tjenestelønn.2

Hun og Per var brukere på Tollåsen, Bolsøy, i 1748. Bruket var på 1 våg.3

Marit døde ca. 1757 på Tollåsen.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne i april 1758. Kreditorer: Finn Olsson på Talset, Anders Nilsson på Ullaland, Hans Hanssen Vingård, Daniel Steffenssen og Johan Tou Finne o.a. Arvinger: Per Olsson, Ola Persson og Synnøv Persdotter. (Enkemannen kalles Per Persson i skiftet.) Aktiva: 29 daler 3 ort 2 skilling. Passiva: 17–1–0. Arv: 12–2–2.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 561 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/564/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 506 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650526
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 23. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690222
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 561 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/564/

Synnøv Persdotter på Tollåsen1,2

K, #12898, (ca. 1754 - før 1786)
Far*Per Olsson på Tollåsen2 (c 1722 - 1792)
Mor*Marit Olsdotter på Tollåsen2 ( - c 1757)Synnøv ble født ca. 1754.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter på Tollåsen i april 1758: 2 daler 8 skilling.3
Hun var myndling av Ola Olsson på Eidssetra i 1758.2
Synnøv Persdotter på Tollåsen ble konfirmert den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy.1

Synnøv døde trolig før 1786.4

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 148 a, 19. søndag etter trinitatisfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630056
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 561 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/564/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 561 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/564/
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1 046. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650523

Ivar i Årøhagen1

M, #12899, ( - etter 1789)

Familie

Guri i Årøhagen ( - e 1789)Ivar giftet seg med Guri.1
Han og Guri bodde i Årøhagen, Bolsøy, i 1789.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 63 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630007

Guri i Årøhagen1

K, #12900, ( - etter 1789)

Familie

Ivar i Årøhagen ( - e 1789)Guri giftet seg med Ivar.1
Hun og Ivar bodde i Årøhagen, Bolsøy, i 1789.1
Hun var fadder ved dåpen til Beret Sørensdotter på Fannbostad den 10. april 1789 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 63 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630007