Johan Gørvell Tønder1

M, #15301, (13. juli 1811 - )
Far*Peter Ebenhof Tønder1 (1776 - 1820)
Mor*Gunnhild Marta Børting1Johan ble født den 13. juli 1811 i Molde.1
Han var myndling av Johan Gørvell i 1820.1


     Han var oppkalt etter Johan Gørvell.

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 549 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660552

Petter Mattias Tønder1,2,3

M, #15302, (7. mai 1813 - 2. april 1896)
Far*Peter Ebenhof Tønder3 (1776 - 1820)
Mor*Gunnhild Marta Børting3Petter Mattias ble født den 7. mai 1813 i Molde.3,1
Han var myndling av Johan Gørvell i 1820.3
Petter Mattias Tønder var bakermester. Han var landbruksarbeider i 1891.4,1
Han var husmann på Tønderhaugan, Reknes, Bolsøy, fra 1848. Plassen hadde jord i 1891. Etter ham drev enka videre.4,5,1,6
Familien Tønder på Tønderhaugan ca. 1875 (Romsdalsmuseets fotoarkiv, nr. 291)


Petter Mattias døde den 2. april 1896 på Reknes, Bolsøy, som plassbruker.2 Han ble gravlagt den 9. april 1896 på Nedre kirkegård, Molde.2,7

Kilder/noter

 1. [S1771] Bolsøy ft. 1891: tellingskrets 1, husliste 63, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504351635
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 264, menn, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020255
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 549 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660552
 4. [S1704] «Husmannsplasser og stykker under Reknes»: s. 71. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA71#v=onepage&q&f=false
 5. [S1704] «Husmannsplasser og stykker under Reknes»: s. 73. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA73#v=onepage&q&f=false
 6. [S1771] Bolsøy ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 1, husliste 63. https://www.digitalarkivet.no/ft20100129380991
 7. [S466] Molde kirkegårder: P. M. Tønder.

Alexander Frazer1,2,3

M, #15303, (13. september 1784 - 20. august 1823)

Familie

Sara Maria Steffenssen (1781 - 1836)
De hadde ei datter.3 Alexander ble født den 13. september 1784 i Skottland.3 Han kjøpte på mnr. 16, utpå Gata, Molde, i 1812 på auksjon.4
Alexander giftet seg i 1818 med Sara Maria Throne.3 Alexander Frazer var kjøpmann i Molde i 1818.1,3 Han gikk til alters den 14. juni 1818 i Molde kirke ved prest Fredrik Kristian Stenbukk. Frazer tilhørte den reformerte kirke, men hadde tillatelse av 30. mai fra biskopen til å delta i det lutherske ritual. I alt var det 84 kommunikanter.1
Han var verge for Gunnhild Marta Tønder i 1820.2

Alexander Frazer kjøpte hus med grunn på mnr. 109, Hovedgata, Molde, i 1822 av Just Adolf Lahusen.5,6

Alexander døde den 20. august 1823 i Molde.3

     Navnet hans ble skrevet Alexander Fratzer i 1818.1

     Frazerholmen i Moldeelva, Molde, hadde navn etter ham.

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 35 b, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630223
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 549 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660552
 3. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 188, note 1. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011051604027?page=215
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 126. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=139
 5. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 53, mnr. 109. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660340
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 127. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=140

Jon Knutsson Hagen1

M, #15304, (ca. 1778 - 1804)Jon ble født ca. 1778.1

Jon døde i 1804 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 2. mai 1804.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 2. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232

Ola Jenssen1

M, #15305, (ca. 1766 - 1804)Ola ble født ca. 1766.1

Ola døde i 1804 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 2. mai 1804.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 2. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232

Justine Adolfine Lahusen1,2

K, #15306, (1802 - 1804)
Far*Just Adolf Lahusen2 (1762 - 1829)
Mor*Johanna Barbara Jalles2 (c 1771 - 1817)Justine Adolfine ble døpt den 25. februar 1802 i Molde kirke. Faddere: madam Kahrs, madam Stenbukk, Wilhelm Christian Schladermund og Jakob Schultz Møller o.a.2

Justine Adolfine døde i 1804 i Molde.1 Hun ble jordfestet den 19. mai 1804.1

     Navnet hennes ble skrevet Justina Adolphina Lahusen i 1804.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 19. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 b, 25. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630199

Erik Erikssen Åset1,2,3

M, #15307, (ca. 1733 - 1788)

Familie

Ingeborg Antonisdatter Skolberg (1742 - 1817)
De hadde fler barn. To levde i 1817.4,10,11 
BarnErik ble født ca. 1733.4,5 Han var skoleholder på Holla jernverk i 1765.2
Erik trolovet seg den 3. januar 1765 i Holla med Ingeborg Antonisdatter Skolberg.2
Erik giftet seg den 12. februar 1765 i Holla med Ingeborg Antonisdatter Skolberg.2,3
Han ble kalt Erik skoleholder, nevnt 1765.6 Erik og Ingeborg eide på mnr. 268, Tyholmen, Arendal, fra 1773 til 1787. De bodde på Tyholmen iallfall i 1781 og 88.7,8,5
Han ble kalt Erik stiger, nevnt 1781.8 Erik Erikssen var stiger i 1781 og til sin død.8,4,5,7 Erik og Ingeborg oppholdt seg på Asdal, Øyestad, i 1785.3 Erik og Ingeborg bodde i Arendal i 1787 sammen med Håken Erikssen og Hans Erikssen o.a.4

Erik døde i 1788 i Arendal.5 Han ble gravlagt den 1. juli 1788.5

Kilder/noter

 1. [S1129] Arendal mini. 1771–1815: fol. 16 b, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20070329640409
 2. [S1818] Holla mini. 1717–79: fol. 181 a, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20061208020114
 3. [S1823] Øyestad mini. 1777–1804: s. 171, 23. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070702640205
 4. [S1826] Arendal sjeleregister 1787: nr. 246. https://www.digitalarkivet.no/kb20060626040051
 5. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 452 b, 1788, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070329640370
 6. [S1818] Holla mini. 1717–79: fol. 98 a, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/kb20061208020031
 7. [S772] Arendals Byes Historie: s. 321. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010091403041?page=324
 8. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 58 b, 22. april 1781, Kolstrup, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070329640012
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 341 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660346
 10. [S1819] Botne ft. 1801: fol. 539 b, mnr. 53, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806650382
 11. [S1821] Strømsø og Drammen skifteforhandlingsprotokoll 1800–19: fol. 280 a, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/sk20081023620286

Ingeborg Antonisdatter Skolberg1,2

K, #15308, (1742 - 3. november 1817)

Familie

Erik Erikssen Åset (c 1733 - 1788)
De hadde fler barn. To levde i 1817.8,9,12 
BarnIngeborg ble døpt den 21. mai 1742 i Holmestrand kirke.3
Ingeborg trolovet seg den 3. januar 1765 i Holla med Erik Erikssen Åset.1
Ingeborg giftet seg den 12. februar 1765 i Holla med Erik Erikssen Åset.1,2
Etter barselseng ble hun innledet i kirken den 20. oktober 1765.4
Ingeborg og Erik eide på mnr. 268, Tyholmen, Arendal, fra 1773 til 1787. De bodde på Tyholmen iallfall i 1781 og 88.5,6,7 Ingeborg og Erik oppholdt seg på Asdal, Øyestad, i 1785.2 Ingeborg og Erik bodde i Arendal i 1787 sammen med Håken Erikssen og Hans Erikssen o.a.8
Hun ble kalt Ingeborg Åset, nevnt 1801.9 Ingeborg Åset var syer i 1801.9 Ingeborg bodde på mnr. 53, Holmestrand, i 1801 sammen med Håken Åset o.a. Det var også en annen husholdning der.9
Hun ble kalt Ingeborg Erikssen, nevnt fra 1814 til 1817 (mannens patronym).10,11
Hun og Håken bodde i Drammen fra 1814. De flyttet fra Botne prestegjeld med hans kone og barn.10

Ingeborg døde den 3. november 1817 i Strømsø, Drammen, om morgenen. Sønnen Håken meldte fra om dødsfallet.12,11 Ingeborg Erikssen ble gravlagt den 9. november 1817, i éndalersjord. Det ble ringt med den store klokken.11

Kilder/noter

 1. [S1818] Holla mini. 1717–79: fol. 181 a, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20061208020114
 2. [S1823] Øyestad mini. 1777–1804: s. 171, 23. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070702640205
 3. [S1825] Botne mini. 1707–78: s. 122, 21. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070402670564
 4. [S1818] Holla mini. 1717–79: fol. 98 a, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/kb20061208020031
 5. [S772] Arendals Byes Historie: s. 321. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010091403041?page=324
 6. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 58 b, 22. april 1781, Kolstrup, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070329640012
 7. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 452 b, 1788, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070329640370
 8. [S1826] Arendal sjeleregister 1787: nr. 246. https://www.digitalarkivet.no/kb20060626040051
 9. [S1819] Botne ft. 1801: fol. 539 b, mnr. 53, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806650382
 10. [S1822] Botne mini. 1814–36: s. 575, nr. 16–19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070402680610
 11. [S1820] Strømsø mini. 1792–1822: fol. 362 b, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20061219640446
 12. [S1821] Strømsø og Drammen skifteforhandlingsprotokoll 1800–19: fol. 280 a, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/sk20081023620286
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 341 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660346
 14. [S1129] Arendal mini. 1771–1815: fol. 16 b, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20070329640409

Håken Åset1,2

M, #15309, (1780 - )
Far*Erik Erikssen Åset2,5 (c 1733 - 1788)
Mor*Ingeborg Antonisdatter Skolberg2,3,4 (1742 - 1817)Håken ble døpt den 26. september 1780 i Trefoldighet kirke, Arendal.2 Han bodde hos Erik Erikssen og Ingeborg Antonisdatter i Arendal i 1787.5 Håken Åset var daglønner i 1801.1 Han bodde hos Ingeborg Åset på mnr. 53, Holmestrand, i 1801.1
Annet navn: Håken Erikssen, nevnt fra 1814 til 1817.6,3 Håken var strandsitter i Nordre Klev, Holmestrand, i 1814.6
Han og Ingeborg bodde i Drammen fra 1814. De flyttet fra Botne prestegjeld med hans kone og barn.6 Håken Erikssen var skipstømmermann i 1817.3
Han bodde på Verven, Drammen, i 1817.3
Ingeborg Antonisdatter døde den 3. november 1817 i Strømsø, Drammen, om morgenen. Sønnen Håken meldte fra om dødsfallet.3,4


     Navnet hans ble skrevet Haagen Aaset i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1819] Botne ft. 1801: fol. 539 b, mnr. 53, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806650382
 2. [S1129] Arendal mini. 1771–1815: fol. 16 b, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20070329640409
 3. [S1821] Strømsø og Drammen skifteforhandlingsprotokoll 1800–19: fol. 280 a, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/sk20081023620286
 4. [S1820] Strømsø mini. 1792–1822: fol. 362 b, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20061219640446
 5. [S1826] Arendal sjeleregister 1787: nr. 246. https://www.digitalarkivet.no/kb20060626040051
 6. [S1822] Botne mini. 1814–36: s. 575, nr. 16–19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070402680610

Hans Erikssen Åset1,2

M, #15310, (1785 - )
Far*Erik Erikssen Åset2,3 (c 1733 - 1788)
Mor*Ingeborg Antonisdatter Skolberg2 (1742 - 1817)Hans ble født i 1785 på Asdal, Øyestad, og først hjemmedøpt av jordmora.2 Hans ble døpt den 23. juli 1785 i Øyestad kirke.2 Han bodde hos Erik Erikssen og Ingeborg Antonisdatter i Arendal i 1787.3 Hans Erikssen Åset var styrmann i Kristiansand i 1818.1

Kilder/noter

 1. [S1824] Kristiansand mini. 1793–1818: fol. 70 b, 24. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070607320741
 2. [S1823] Øyestad mini. 1777–1804: s. 171, 23. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070702640205
 3. [S1826] Arendal sjeleregister 1787: nr. 246. https://www.digitalarkivet.no/kb20060626040051

Olina Sivertsdatter1

K, #15311, (ca. 1764 - 1804)Olina ble født ca. 1764.1

Olina døde i 1804 på Reknes hospital, Molde.1 Hun ble jordfestet den 27. juni 1804.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 27. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232

Pål Rasmusson Skor1,2

M, #15312, (1764 - 1804)Pål ble født i 1764 i Ytre Skor, Syvde.2 Pål ble døpt den 1. mai 1764.2

Pål døde i 1804 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 27. august 1804.1

     Navnet hans ble skrevet Paul Rasmussøn Skaar i 1804.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 27. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 2. [S1434] Vanylven mini. 1760–1816: fol. 7 b, 1764, 1. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070829610091

Anne Åmundsdatter i Schultzhagen1

K, #15313, (ca. 1728 - 1804)

Familie

Hun døde som enke.1 Anne ble født ca. 1728.1
Anne giftet seg med en uregistrert person.1
Hun bodde i Schultzhagen, Molde, i 1804.1

Anne døde i 1804 i Molde.1 Hun ble jordfestet den 1. september 1804.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 1. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232

Jon Hallsteinsson på Einangen1,2

M, #15314, (1783 - 1804)Annet navn: Jon Hallsteinsson på Hagen.3
Jon ble født i 1783 på Hagen, Eid i Romsdal.3 Jon ble døpt den 25. desember 1783 i Grytten kirke.3
Han bodde på Einangen, Grytten, i 1801, hos faren. Jon var da såkalt krøpling.1

Jon døde i 1804 på Reknes hospital, Molde, som lem.2 Han ble jordfestet den 26. september 1804.2

Kilder/noter

 1. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 303 b, Ejnangen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670170
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 26. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 226, Fer: 1ma Juliarum. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010113

Marte Albretsdatter1,2

K, #15315, (ca. 1767 - )
Far*Albret Nilssen1 (c 1724 - 1804)

Familie

Jan Lind Larssen (1764 - 1808)
Fire barn levde i 1812.
Et dødfødt jentebarn ble jordfestet 28. desember 1804. Marte fødte tvillinger 14. oktober 1807, først en levende gutt og rett etterpå ei dødfødt jente, som ble jordfestet 4. november 1807 (se sønnen Jan).9,10,2,11
 
BarnMarte ble født ca. 1767.1
Marte giftet seg med Jan Lind Larssen.1,3
Jan og Marte hadde Annelene Gjertsdatter i tjeneste i 1801.1
Ved folketellingen av 1. februar 1801 var Marte og Jan strandsittere i Sperreviga, Øyestad. Laurits Janssen, Edvard Gram Janssen, Albret Janssen, Jens Janssen og Albret Nilssen o.a. bodde også der.1
Hun og Jan bodde i Molde i oktober 1801.4
Madme Larsen var fadder ved dåpen til Regine Mortine Tønnessen den 5. juli 1804 i Molde kirke.5

Hun og Jan bodde på mnr. 149, Olsmedbakken, Molde, i 1805. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (1 200), sidebygning (140), sjøbod (120) og eldhus (40).6,7,8
Hun ble kalt Marte Nilssen i 1808 (farens patronym).3
Hun ble kalt madam Marte Larssen, nevnt 1812.9
Hun var arving ved skiftet etter Jan Lind Larssen den 30. desember 1812: 1 039 daler 3 ort 7 skilling.9


     Navnet hennes ble skrevet Martha Albrigtsdatter i 1807.2

Kilder/noter

 1. [S1827] Øyestad ft. 1801: fol. 182 a, Strandstædet Sperrevig, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806660519
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 21 a, 14. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 371 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660376
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 a, 22. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630198
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 15 b, 5. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 181.
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 29 b, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 140. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063033
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 30 a, Indenfor Broen, forsikringsnr. 140. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063033
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 401 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660403
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1804, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 4. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233

Albret Nilssen1,2

M, #15316, (ca. 1724 - 1804)

Familie

Han var enkemann i 1801.1 
BarnAlbret ble født ca. 1724.1
Albret giftet seg med en uregistrert person.1 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Albret Nilssen i Sperreviga, Øyestad, hos Jan Lind Larssen og Marte Albretsdatter.1

Albret døde i 1804 i Molde.2 Han ble jordfestet den 3. november 1804.2

     Navnet hans ble skrevet Albrigt Nielsen i 1804.2

Kilder/noter

 1. [S1827] Øyestad ft. 1801: fol. 182 a, Strandstædet Sperrevig, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806660519
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232

Regine Mortine Tønnessen1,2

K, #15317, (1804 - 1804)
Far*Peter Tønnessen1 (c 1778 - 1849)Regine Mortine ble døpt den 5. juli 1804 i Molde kirke. Faddere: fru Darre, madam Marte Larssen, jomfru Mühlenfort, Lars Dal, Erik Teonymus Blix og Henning Abelseth.1

Regine Mortine døde i 1804 i Molde, 5 måneder gammel. Den 22. november ble det betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden og 1 daler for ringing med begge klokker.2,3 Hun ble jordfestet den 26. november 1804.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 15 b, 5. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 26. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1804. Uvisse inntekter, 22. november.

Tjøstolv Jakobsson på Lønset1,2

M, #15318, (ca. 1785 - 1804)
Far*Jakob Tjøstolvsson på Lønset2 (1751 - )
Mor*Anne Persdotter på Lønset2 (c 1741 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til megTjøstolv ble født ca. 1785 på Lønset, Bolsøy.2,3 Han bodde hos Jakob Tjøstolvsson og Anne Persdotter på Lønset i 1801.2 Tjøstolv Jakobsson ble konfirmert den 18. november 1803 på Reknes hospital, Molde.3

Tjøstolv døde i 1804 på Reknes hospital, som lem.1 Han ble jordfestet den 28. desember 1804.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 418 b, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/7/
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b, 18. november, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630202

Tore Knutsson på Bergset1,2,3

M, #15319, (ca. 1646 - ca. 1703)
Far*Knut Eriksson på Ødegård4,5 (c 1604 - )

Familie

Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset ( - c 1707)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Tore Knutsson på Litle Bergset.4
Tore ble født ca. 1646 på Litle Bergsethjellen, Vistdal.4,3 I manntallet av 1665 står Tore Knutsson hos Knut Eriksson på bnr. 3, Litle Bergsethjellen, Vistdal.4
Tore giftet seg med Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset.1
Han og Gjertrud var brukere på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1701. Hun drev videre etter hans død.3,6

Tore døde ca. 1703 på Bergset, Vistdal.1,2 Det ble holdt skifte etter ham den 18. oktober 1703. Kreditorer: Anders Ørjarsson på Lange, Gunnar Olsson på Lange, Eli Olsdotter og Knut Persson o.a. Arvinger: Gjertrud Ørjarsdotter, Bjørn Knutsson, Ola Knutsson, Anne Knutsdotter, Erik Knutsson og Erik Knutsson. I boet var dyr, 7½ mark odel (uten bygselrett) i Ødegård (Litle Bergsethjellen), 1 pund 7½ mark odel med bygselrett i Indre Langelia (på Ytre Lange), 3 merker odel (uten bygsel) i Hen i Romsdal, 16 tønner havre, kopperkjele på 2 pund 6 merker, sølvstølebelte, gammel børse, o.a. Åboten på bruket var 8 daler. Aktiva: 124 daler 2 ort 18 skilling. Passiva: 31–0–18. Arv: 93–2–0.7

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 558) var Tore Knutsson på Bergset barn av Knut Åmundsson på Bergset, men det stemmer ikke; og at Knut hadde ei datter, er antakelig feillesning og -tolkning av koppskatten.8,5,9,10


I Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 559) kalles Tore Knutsson på Bergset også for Lars og omtales som to separate personer, men dette er feil.6

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 119 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660121
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Storeberset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 4. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 257, Lile Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010135
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 559.
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a–101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 558.
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 557. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=560
 10. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 10. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912660667

Knut Eriksson på Ødegård1,2

M, #15320, (ca. 1604 - )

Familie

To barn fra første og fire barn fra annet ekteskap er nevnt i et skifte.5 
Barn
Knut Eriksson (Ødegård) sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)Knut ble født ca. 1604.3,4
Knut giftet seg med en uregistrert person.5
Annet navn: Knut Eriksson på Litle Bergset, nevnt fra 1635 til 1645.3,6,7
Han var bruker på bnr. 3, Litle Bergsethjellen, Vistdal, i 1635. Gården ble også kalt Ødegård. I 1645 skattet han for kone, tjenestejente og dreng. Knut eide 1 pund 6 merker odel i bruket i 1661 og 69.6,7,2,1,8
Knut giftet seg med en uregistrert person.7 Han var kirkeverge fra 1659.8
I manntallet av 1665 står han som bruker på bnr. 3. Bjørn Knutsson og Tore Knutsson var også der. Skyld: 1 våg 1 pund 14 merker.4
I manntallet av 1666 står han som bruker på bnr. 3. Ola Knutsson var også der. Skyld: 1 våg 1 pund 14 merker. Knut drev like mye i 1669, men var død i 1676.3,1,9 Knut Eriksson på Ødegård var lensmann i Eresfjord tinglag i 1669.1

Kilder/noter

 1. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 18 a, Ødegaard. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610576
 2. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 36, nr. 76. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062?page=39
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 389, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191205
 4. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 257, Lile Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010135
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 6. [S1730] Trondheim lensregnskap 1634–35 (#55): 2/1, tiendemanntall, Romsdal, 1634–35. Vessdals Kiercke Sogen. https://www.digitalarkivet.no/rk20080911630490
 7. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 10. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912660667
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 69.
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 70.

Ola Knutsson på Ødegård1,2

M, #15321, (ca. 1655 - )
Far-?*Knut Eriksson på Ødegård (c 1604 - ); trolig3,4Ola ble født ca. 1655.5,3 I manntallet av 1666 står Olluff Knuds: hos Knut Eriksson på bnr. 3, Litle Bergsethjellen, Vistdal.3,6,7
Han var bruker i Herned, Ødegård, Vistdal, fra 1688. (Han overtok etter Gunnar Knutsson, s.d.) Skyld: 1 våg 1 pund. Ola drev fremdeles i 1708.8,5,9
Ola giftet seg ca. 1698 med en uregistrert person. På tinget 21. januar 1699 ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv (3 daler 1 ort 12 skilling) grunnet for tidlig samleie.2,1
Ola hadde Erik Knutsson i tjeneste i 1701.5
Olle Knudsøn var arving ved skiftet etter Tore Knutsson på Bergset den 18. oktober 1703: 13 daler 1 ort 10 skilling, utlagt i 6 merker i Indre Langelia (på Ytre Lange, 3 daler) o.a.10
Bjørn Knutsson og Ola Knutsson var verger for barna til Erik Knutsson i 1703.4

Ola Knutsson og Anne Knutsdotter solgte 1 pund 8 merker (uten bygselrett) på bnr. 3 den 24. oktober 1712 til Erik Toresson på Ødegård.7

     Navnet hans ble skrevet Olle Knudsen Øgaard i 1699.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 237, 115) fikk Ingebjørg Ellingsdotter på Nerland barn med Ola Knutsson på Ødegård før hun giftet seg; men barnemora Ingebjørg Ellingsdotter giftet seg med Ola, og han levde fremdeles da førstnevnte Ingebjørg fikk barn med sin mann, Aslak Jonsson på Nerland (det kan altså ikke ha vært samme kvinne).11,12,2

Kilder/noter

 1. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 7, sikt og sakefall 1699. Erridtz Fiords Ott: https://www.digitalarkivet.no/rk10101307160085
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 118 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650678
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 389, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191205
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Øgaard. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 6. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 18 a, Ødegaard. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610576
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 70.
 8. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Erridtzfiords Otting, Øddegaard. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787840
 9. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1708. Erridtz Fiords Otting, ØGaard. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172203
 10. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a–101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214
 11. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 237.
 12. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 115.

Anne Knutsdotter på Ødegård1

K, #15322, ( - etter 1712)
Far*Knut Eriksson på Ødegård1 (c 1604 - )Hun var arving ved skiftet etter Tore Knutsson på Bergset den 18. oktober 1703: 6 daler 2 ort 17 skilling, utlagt i 3 merker i Indre Langelia (på Ytre Lange, 1–2–0) o.a.2

Ola Knutsson og Anne Knutsdotter solgte 1 pund 8 merker (uten bygselrett) på bnr. 3, Litle Bergsethjellen, Vistdal, den 24. oktober 1712 til Erik Toresson på Ødegård.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a–101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 70.

Erik Knutsson på Ødegård1

M, #15323, ( - før 1703)
Far*Knut Eriksson på Ødegård1 (c 1604 - )Erik døde før 1703.1
Hans barn var arvinger ved skiftet etter Tore Knutsson på Bergset den 18. oktober 1703: 6 daler 2 ort 17 skilling, utlagt i 3 merker i Indre Langelia (på Ytre Lange, 1 daler 2 ort) o.a.2
Bjørn Knutsson og Ola Knutsson var verger for barna til Erik Knutsson i 1703.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a–101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214

Knut Knutsson på Ødegård1

M, #15324, ( - ca. 1670)
Far-?*Knut Eriksson på Ødegård (c 1604 - ); trolig2

Familie

(?)
I 1703 levde trolig ett barn. Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset hadde de også barna Henrik og Ola, men det ser ikke ut til å stemme.7,6 
BarnKnut giftet seg med (?).3
Knut var bruker i Heropp, Ødegård, Vistdal, i 1669 (ifølge Gards- og ættesoge for Nesset drev de Herned).1,4

Knut døde ca. 1670.5

Kilder/noter

 1. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 18 a, Ødegaard. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610576
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 3. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 92 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390221
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 114.
 5. [S1579] Trondheim stiftamtstueregnskap 1670–71: litra C, Romsdal leilendingsskatt 1671. ErrixFiordtz Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20090710320462
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 115.
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630217

Mats Åmundsson

M, #15325, (ca. 1662 - før 1703)
Far*Åmund Knutsson på Bergset2,3 (c 1632 - c 1679)
Mor*Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset1,2 ( - c 1707)

Familie

Kona døde før 1703. To barn levde i 1708.7,1 
BarnAnnet navn: Mats Åmundsson på Bergset.3,2,1
Mats ble født ca. 1662.3 Han bodde hos Åmund Knutsson og Gjertrud Ørjarsdotter på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1666.3,4
Han var arving ved skiftet etter Åmund Knutsson på Bergset den 8. juni 1680: 14 daler 3 ort.5
Han var myndling av Gunnar Knutsson på Ødegård i 1680.2

Han var kanskje bruker Herinn, Helle, Vistdal.6

Mats døde før 1703.7

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b.
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 387, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191204
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 558.
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 455. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=458
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 100 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215

Guri Matsdotter1,2

K, #15326
Far*Mats Åmundsson1 (c 1662 - f 1703)Det ble holdt skifte etter Tore Knutsson på Bergset den 18. oktober 1703. Anders Ørjarsson på Lange fordret 3 ort, samt (myndlingen) Guri Matsdotters innestående fars- og morsarv på 13 daler 3 ort 20 skilling.3
Hun var arving ved skiftet etter Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset den 21. januar 1708: 6 daler 3 ort 7 skilling.4
Ingebrigt Eriksson og kona var brukere på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1711. Ei Gurj (trolig Guri Matsdotter) var også der.5

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 100 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a–101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b–8 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630406
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181182

Åmund Knutsson på Bergset1,2,3

M, #15327, (ca. 1632 - ca. 1679)
Far*Knut Åmundsson på Bergset1,4 (c 1599 - )

Familie

Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset ( - c 1707)
De hadde tre barn, hvorav ett fikk etterkommere.1,10 
BarnÅmund ble født ca. 1632.3,2,5
Åmund giftet seg med Gjertrud Ørjarsdotter på Lange.1
Åmund Knutsson og Knut Åmundsson var brukere på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1664. De drev 1 våg 1 pund sammen.5
Åmund og Knut var brukere på bnr. 3 i 1665. De drev 1 våg 1 pund sammen. Gunnar Knutsson bodde også der.3
Han og Gjertrud var brukere på bnr. 3 i 1666. Mats Åmundsson bodde også der. De drev 2 pund (halve bruket). Etter Åmunds død overtok Gjertrud med sin nye mann.2,6

Åmund døde ca. 1679 på Bergset, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter ham den 8. juni 1680. Kreditorer: Ivar Andersson o.a. Arvinger: Gjertrud Ørjarsdotter, Mats Åmundsson, Guri Åmundsdotter og Ragnhild Åmundsdotter. Aktiva: 65 daler 16 skilling. Passiva: 6 daler 16 skilling. Arv: 59 daler.7

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 542) var Ragnhild Åmundsdotter barn av Åmund Johansson på Bergset, men det var Åmund Knutsson på Bergset som hadde ei datter med dette navnet.8,9

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 387, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191204
 3. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 255, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010134
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 557. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=560
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 246, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191134
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 558.
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 542. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#545
 9. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b.

Guri Åmundsdotter på Bergset1

K, #15328, ( - før 1708)
Far*Åmund Knutsson på Bergset1 (c 1632 - c 1679)
Mor*Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset1 ( - c 1707)Hun var arving ved skiftet etter Åmund Knutsson på Bergset den 8. juni 1680: 7 daler 1 ort 12 skilling.2
Hun var myndling av Gunnar Knutsson på Ødegård i 1680.1


Guri døde før 1708, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b.

Ragnhild Åmundsdotter på Bergset1,2

K, #15329, ( - ca. 1698)
Far*Åmund Knutsson på Bergset3 (c 1632 - c 1679)
Mor*Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset3 ( - c 1707)

Familie

Trond Eriksson på Myklebostad (c 1660 - )Hun var arving ved skiftet etter Åmund Knutsson på Bergset den 8. juni 1680: 7 daler 1 ort 12 skilling.4
Hun var myndling av Gunnar Knutsson på Ødegård i 1680.3

Ragnhild trolovet seg ca. 1698 med Trond Eriksson på Myklebostad. Han ble stevnet til tinget 8. oktober det året grunnet for tidlig samleie med festekvinna, Ragnhild. Tronds bror Hans møtte for ham og vedgikk hendelsen. For Ragnhild møtte Trond Ivarsson på Bergset og fortalte at hun døde i barselseng. Som soldat slapp Trond Eriksson straff, men hennes arvinger ble bøtelagt 2¼ lodd sølv.2

Ragnhild døde ca. 1698. Ingen etterkommere levde i 1708.2,5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 542) var Ragnhild Åmundsdotter barn av Åmund Johansson på Bergset, men det var Åmund Knutsson på Bergset som hadde ei datter med dette navnet.6,1


Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 584, 558) oppgir at Jon Knutsson på Bergset var gift annen gang med Ragnhild Åmundsdotter og at hun var mor til Marit, men det ser ikke ut til å stemme, og kan være basert på at navnet Ragnild står på linjen under qvinden i skoskatten 1711 (det var altså ikke navnet til kona).7,8,9

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650671
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b.
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 542. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#545
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 558.
 9. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181182

Trond Eriksson på Myklebostad1,2,3,4,5

M, #15330, (ca. 1660 - )Trond ble født ca. 1660.6,4
Trond trolovet seg ca. 1698 med Ragnhild Åmundsdotter. Han ble stevnet til tinget 8. oktober det året grunnet for tidlig samleie med festekvinna, Ragnhild. Tronds bror Hans møtte for ham og vedgikk hendelsen. For Ragnhild møtte Trond Ivarsson på Bergset og fortalte at hun døde i barselseng. Som soldat slapp Trond Eriksson straff, men hennes arvinger ble bøtelagt 2¼ lodd sølv.1 Trond Eriksson på Myklebostad var soldat iallfall fra 1698 til 1701.1,6
Trond giftet seg med en uregistrert person.7
Han var bruker i Heraust, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1701. Han hadde en tjenestekar. Trond kjøpte 1 våg 12 merker i bruket 12. desember 1705, tinglyst 21. januar 1707. I matrikkelen for 1707 står at bruket var på 1 våg 1 pund 18 merker, hvorav Trond eide 1 våg 15 merker med bygselrett. Han drev fremdeles i 1711, sammen med kona samt Anne og Marit, hvorav ei var tjenestejente.6,5,8,7,2

I Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 542, 262) kalles Trond Eriksson på Myklebostad for både Tore Eriksson og Trond Torfinnsson, men begge deler er feil.9,10

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650671
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. Visdals Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181155
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 67 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630073
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 387, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191204
 5. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 46 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390047
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Neremøchelbost: https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Møchelbostad. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 8. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1707. Erritzfiords Otting, NereMøchelbost: https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172030
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 542. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=545
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=265

Åmund Bårdsson på Bergset1

M, #15331, ( - etter 1629)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var bruker på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1597. Han drev trolig sammen med faren. Åmund var også bruker i 1610 og drev fremdeles i 1629, men sønnen Knut overtok på den tiden.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 557. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=560
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 541. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=544

Knut Åmundsson på Bergset1,2,3

M, #15332, (ca. 1599 - )
Far*Åmund Bårdsson på Bergset4 ( - e 1629)

Familie

Kona levde i 1645. De hadde tre barn.3,5,8,9 
BarnKnut ble født ca. 1599.5,1
Han var bruker på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1630. Han ble lignet for fem kyr.2,4
Knut Åmundsson og Åmund Knutsson var brukere på bnr. 3 i 1664. De drev 1 våg 1 pund sammen.1
Knut og Åmund var brukere på bnr. 3 i 1665. De drev 1 våg 1 pund sammen. Gunnar Knutsson bodde også der.5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 558) var Tore Knutsson på Bergset barn av Knut Åmundsson på Bergset, men det stemmer ikke; og at Knut hadde ei datter, er antakelig feillesning og -tolkning av koppskatten.6,7,4,3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 246, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191134
 2. [S1831] Trondheim lensregnskap 1629–31: offisersskatt, litra B, Romsdal 1630. Errics Fiordtz Ottings. https://www.digitalarkivet.no/rk20080910670796
 3. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 10. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912660667
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 557. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=560
 5. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 255, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010134
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 558.
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 8. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 9. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 87 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620245

Gunnar Knutsson på Ødegård1,2

M, #15333, (ca. 1625 - ca. 1687)
Far*Knut Åmundsson på Bergset3,4 (c 1599 - )Annet navn: Gunnar Knutsson på Bergset.3
Gunnar ble født ca. 1625.3 Han var gammelsoldat i 1665.3 Han bodde hos Åmund Knutsson og Knut på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1665.3
Han var bruker i Herned, Ødegård, Vistdal, i 1668. (Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset drev han Heropp.) Skyld: 1 våg 1 pund. Etter hans død overtok Ola Knutsson (s.d.).2,5 Gunnar Knutsson på Ødegård var vurderingsmann i i Eresfjord tinglag i 1682.1

Gunnar døde ca. 1687 på Ødegård, Vistdal.6

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620122
 2. [S1828] Trondheim stiftamtstueregnskap 1668 (#24): litra E E, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709320521
 3. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 255, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010134
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 132.
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 87 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620245

Rasmus Torkelsson1

M, #15334, ( - etter 1693)Rasmus Torkelsson solgte andel i hus med grunn i Molde den 30. mai 1693 til Iver von Ahnen. Dette var selgerens kones arvedel i avdøde Joris Jorisson Nons (eller hans fars) etterlatte «Gaard oc plads». Skjøtet ble tinglyst 1. juli.1

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 73 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650540

Joris Jorisson Non1,2,3

M, #15335, (ca. 1625 - )
Far*Joris Non1,2 ( - c 1637)
Mor-?*Ingeborg H.dotter? ( - 1663 / 1664); trolig

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnJoris ble født ca. 1625.4,2,3
Han bodde i Molde i 1664, på Reknes-grunn, sammen med Joris Jorisson.3,2,1
Joris Jorisson Non solgte ½ våg på Medvoll, Aukra, den 18. desember 1666. Skjøtet ble utstedt i Molde stevnestue, og tinglyst først 16. april 1689 i Sund tinglag.1
Iver von Ahnen kjøpte andel i hus med grunn i Molde den 30. mai 1693 av Rasmus Torkelsson. Dette var selgerens kones arvedel i avdøde Joris Jorisson Nons (eller hans fars) etterlatte «Gaard oc plads». Skjøtet ble tinglyst 1. juli.5

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 28 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650432
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191194
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 191. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191106
 4. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 239. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010126
 5. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 73 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650540

Joris Jorisson1

M, #15336, (ca. 1660 - )
Far*Joris Jorisson Non1 (c 1625 - )Joris ble født ca. 1660.1 Han bodde hos Joris Jorisson Non i Molde i 1664.2,1,3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191194
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 191. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191106
 3. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 28 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650432

Ingebrigt Eriksson på Bergset1,2,3,4

M, #15337, (ca. 1673 - ca. 1741)
Far-?*Erik Toresson i Eikesdal (c 1618 - c 1685); trolig
Mor-?*(?) ( - e 1711); trolig
Far-ste?Tomas i Eikesdal (c 1645 - ); trolig

Familie 1

Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset ( - c 1707)
De hadde ikke barn.3 Ingebrigt ble trolig født ca. 1673.5,6
Ingbret Erichsen Eggesdahl ble innrullert i Romsdalske kompani, Trondhjemske infanteriregiment, i 1701. Ifølge rullen var han 29 år i 1703.5
Soldat Ingebrigt Ericksen (30 år) tjente Derut (bnr. 1), Frisvoll, Eresfjord, i 1701.6,7
Han fikk bygselseddel på 2 pund (halve bruket) på bnr. 3, Bergset, Vistdal, fra Per Johansson den 14. april 1704. Tore Knutsson (s.d.) hadde brukt jorden før sin død. Seddelen ble utstedt i Trondheim på vegne av jordeieren, og tinglyst 21. januar året etter.8
Ingebrigt giftet seg med Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset.3
Han og Gjertrud var brukere på bnr. 3. I 1708 drev han 1 våg 1 pund (hele bruket).9
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset den 21. januar 1708: 20 daler 1 ort 22 skilling.10
Trond Ivarsson, Ola Gunnarsson, Åmund Toresson, Jon Knutsson og Ingebrigt Eriksson på Bergset ble stevnet den 15. juli 1709. De var meldt for å ha pløyd og sådd Bergsethjellen uten jordeierens tillatelse. Saken ble utsatt.11,12,13,7,14
Ingebrigt giftet seg med Helge Olsdotter.15,4
Ingebrigt og kona var brukere på bnr. 3 i 1711. Ei Gurj (trolig Guri Matsdotter) var også der.4 Ingebrigt Eriksson på Bergset ble oppnevnt til lagrettemann i Eresfjord tinglag i 1712. Han virket i 1713 og 29.16,2,1

Ingebrigt døde ca. 1741 på Bergset, Vistdal.15 Det ble holdt skifte etter ham og Helge den 28. juni 1742. Kreditorer: prostinne Lekanger, Ivar Olsson på Åse, Ola Gunnarsson på Haugen og Ola Matsson på Hanset o.a. Boet resterte landskyld for 3 år. Husene var noe forfalne og ville koste 8 daler å reparere. Lars Persson på Hanset fordret leie for ei ku som tilhørte hans myndlinger. Ingebrigts arvinger fortalte at den var kommet til gården for 12 års tid siden, men døde 3 dager etterpå. Aktiva: 25 daler 3 ort 6 skilling. Passiva: drøyt 39 daler. Boet var altså fallitt.17

I Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 560) kalles Ingebrigt Eriksson på Bergset også for Ingebrigt Toresson og omtales som to separate personer, men dette ser ikke ut til å stemme og er trolig basert på at han kalles Toresson i skiftet. Det står også at han var gift med ei Guri, noe som er feiltolkning av skoskatten 1711. Videre er nok den Ingebrigt Eriksson som døde på Bergsethjellen (s. 559) en annen person med samme navn, som bygslet nabogården i 1740.18,15,4,7,19

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 15 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400009
 2. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 123 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390414
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b.
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 5. [S643] Trondhjemske reg, mønstringsrulle 1703: 8. Nr. 53.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227, Frisvold. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282126
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 559.
 8. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 119 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660121
 9. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1708. Erridtz Fiords Otting, Stoereberset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172203
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b–8 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630406
 11. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 611.
 12. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 523.
 13. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 543. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=546
 14. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209
 16. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 73 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390363
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 b–192 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209
 18. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 560. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=563
 19. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 15 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400473

Erik Toresson i Eikesdal1,2

M, #15338, (ca. 1618 - ca. 1685)

Familie

(?) ( - e 1711)
De hadde iallfall tre barn.5,3 
Barn
Erik Toresson (Eikesdal) sitt bumerke i 1653 (fra Gards- og ættesoge for Nesset)Erik ble født ca. 1618 i Eikesdal, Eresfjord.3
Han var bruker på Reitan, Eikesdal, Eresfjord, i 1653. Han drev 1½ våg sammen med mora i 1665. Tiende 1680: 1 tønne 1½ tveit havre, 12 merker ost. 1683: 1 tønne 11 tveiter havre, 6 merker ost. Eriks enke og hennes nye mann (s.d.) hadde overtatt i 1687.3,2,1,4

Erik døde ca. 1685.1,4

Kilder/noter

 1. [S1599] Trondheim stiftamtstueregnskap 1683 (#73): Romsdal, litra B Q, tiendemanntall 1683. Erritzfiords Sogn. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714390259
 2. [S1649] Trondheim stiftamtstueregnskap 1680 (#61): Romsdal, litra K, tiende. Erixfiords Kirche Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714341232
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 70.
 4. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Erritzfiords Otting, Eggitzdal. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787661
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228, Eggitzdal. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127

Tomas i Eikesdal1,2

M, #15339, (ca. 1645 - )

Familie

(?) ( - e 1711)
De hadde iallfall to barn.3,5 
BarnTomas ble født ca. 1645.3 Hans hjemsted var kanskje på Austre Ljørvoll, Ljørvoll, Eresfjord. Han kalles Husby i Gards- og ættesoge for Nesset, men en «Tomas Larsøn Leervold» var soldat i 1670.4,5
Han var bruker på Reitan, Eikesdal, Eresfjord, i 1687. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker. Han hadde overtatt etter konas forrige mann, Erik Toresson (s.d.).6,5
Ola Nilsson på Sjølsenga stevnet Hallvor Arnesson på Øverås til tinget i Eresfjord den 4. juli 1699. Saken gjaldt halvparten i en hest kjøpt fra konas forrige mann, Ola Estensson på Sjølsenga. Hallvor sa at han og Tore Eriksson i Eikesdal for omtrent 3 år siden kjøpte hesten for 6 daler, og at han selv hadde betalt sin halvpart. Kameratens stefar, Tomas i Eikesdal, møtte på hans vegne og sa at Hallvor hadde solgt hesten videre, men Tore ble pålagt å betale sin halvpart til Ola Nilsson.2
I manntallet av 1701 står Tomas som bruker på Reitan. Tore Eriksson og Lars Tomasson o.a. var også der. Tore overtok halve bruket i 1703 og resten i 1709.3,5 I manntallet av 1711 står Tomas og kona på Reitan, sammen med Tore Eriksson o.a.7

Kilder/noter

 1. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 2, inntektsvedlegg F, legdsrulle 1691. Erritzfiordtz Otting, nr. 53. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201270
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 126 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650687
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228, Eggitzdal. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 4. [S1525] Trondhjemske reg, ruller 1659–1703: 1670, kaptein Beverlovs kompani, rulle. Erichs Fiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110670204
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 71.
 6. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Erritzfiords Otting, Eggitzdal. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787661
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Eggidzdals Reitten. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181180

(?)1

K, #15340, ( - etter 1711)

Familie 1

Erik Toresson i Eikesdal (c 1618 - c 1685)
De hadde iallfall tre barn.2,3 
Barn

Familie 2

Tomas i Eikesdal (c 1645 - )
De hadde iallfall to barn.2,4 
BarnHun giftet seg med Erik Toresson i Eikesdal.2,3,4
Hun giftet seg med Tomas.2,4 I manntallet av 1711 står Tomas og kona på Reitan, Eikesdal, Eresfjord, sammen med Tore Eriksson o.a.5

Kilder/noter

 1. Oppkalling(er) tyder på at hun kan ha hett Sølvei.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228, Eggitzdal. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 70.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 71.
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Eggidzdals Reitten. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181180

Helge Olsdotter på Bergset1

K, #15341, ( - ca. 1741)

Familie

Ingebrigt Eriksson på Bergset (c 1673 - c 1741)
Seks barn levde i 1742.1 
BarnHelge giftet seg med Ingebrigt Eriksson på Bergset.1,2
Ingebrigt og kona var brukere på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1711. Ei Gurj (trolig Guri Matsdotter) var også der.2

Helge døde ca. 1741 på Bergset, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter henne og Ingebrigt den 28. juni 1742. Kreditorer: prostinne Lekanger, Ivar Olsson på Åse, Ola Gunnarsson på Haugen og Ola Matsson på Hanset o.a. Boet resterte landskyld for 3 år. Husene var noe forfalne og ville koste 8 daler å reparere. Lars Persson på Hanset fordret leie for ei ku som tilhørte hans myndlinger. Ingebrigts arvinger fortalte at den var kommet til gården for 12 års tid siden, men døde 3 dager etterpå. Aktiva: 25 daler 3 ort 6 skilling. Passiva: drøyt 39 daler. Boet var altså fallitt.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 b–192 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209

Erik Ingebrigtsson på Bergset1,2,3

M, #15342, (ca. 1716 - ca. 1752)
Far*Ingebrigt Eriksson på Bergset3 (c 1673 - c 1741)
Mor*Helge Olsdotter på Bergset3 ( - c 1741)Erik ble født ca. 1716 på Bergset, Vistdal.2 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1739. Han var fremdeles soldat i 1749.2
Han var bruker på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1747. Han hadde overtatt etter foreldrene. Skyld 1749: 1 våg 1 pund. Erik kjøpte 2 pund i 1751. Etter hans død drev enka videre.4,5 Han var vitne til forlovelsen mellom Marit Knutsdotter på Myklebostad og Tore Eriksson på Ødegård i oktober 1747 på Øvre Myklebostad, Vistdal.6,7,8
Erik giftet seg før 1749 med en uregistrert person.2

Erik døde ca. 1752.4

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 206 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400665
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 61. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 561. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=564
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 34. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 202.
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 207 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400666
 8. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 208 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400666

Tomas Ingebrigtsson på Husby1

M, #15343, (ca. 1729 - 1786)
Far*Ingebrigt Eriksson på Bergset2 (c 1673 - c 1741)
Mor*Helge Olsdotter på Bergset2 ( - c 1741)Tomas ble født ca. 1729 på Bergset, Vistdal.3
Annet navn: Tomas Ingebrigtsson på Bergset, nevnt 1751.3,2 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1751. Han var fremdeles soldat i 1756.3
Han var bruker på bnr. 5, Husby, Eresfjord, fra 1760 til 1786.4
Han var verge for Aslak Knutsson på Myklebostad i 1764.1


Tomas døde i 1786 på Husby, Eresfjord.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209
 3. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Eresfjordske kompani, mønstringsrulle. Nr. 59. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700272
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 378. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=379

Sølvei Ingebrigtsdotter på Ljørvoll1

K, #15344, (ca. 1726 - 1786)
Far*Ingebrigt Eriksson på Bergset2 (c 1673 - c 1741)
Mor*Helge Olsdotter på Bergset2 ( - c 1741)Annet navn: Sølvei Ingebrigtsdotter på Bergset.2
Sølvei ble født ca. 1726 på Bergset, Vistdal.1

Sølvei døde i 1786 på Ljørvoll, Eresfjord, hvor søstera Siri hadde vært gårdkone.1,3 Hun ble jordfestet den 1. november 1786 på Eresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 174 a, allehelgensdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640218
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 560. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=563

Siri Ingebrigtsdotter på Ljørvoll1,2

K, #15345, (ca. 1724 - 1784)
Far*Ingebrigt Eriksson på Bergset3 (c 1673 - c 1741)
Mor*Helge Olsdotter på Bergset3 ( - c 1741)

Familie 1

Aslak Bjørnsson på Ljørvoll (c 1698 - 1760)
De hadde ett barn.5 

Familie 2

De hadde ett barn.5 
BarnAnnet navn: Siri Ingebrigtsdotter på Bergset.3
Siri ble født ca. 1724 på Bergset, Vistdal.1
Siri giftet seg med Aslak Bjørnsson på Ljørvoll.4
Siri giftet seg den 24. mars 1761 i Eresfjord kyrkje med en uregistrert person.2

Siri døde i 1784 på Ljørvoll, Eresfjord.1 Hun ble jordfestet den 12. desember 1784 på Eresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 167 a, 3. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640211
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 23 b, 3. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640067
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 143.
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 144. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#145

Sølvei Toresdotter på Øverås1

K, #15346, (ca. 1741 - 1812)
Far*Tore Eriksson på Reitan2 (c 1677 - c 1748)
Mor*Brit Toresdotter på Reitan2 (c 1709 - 1762)Annet navn: Sølvei Toresdotter på Reitan.3
Sølvei ble født ca. 1741 på Reitan, Eikesdal, Eresfjord.2,4
Hun var arving ved skiftet etter Tore Eriksson på Reitan den 6. april 1753: 19 daler 1 ort 6 skilling.5
Hun var myndling av Elling Toresson i Austigard i 1753.5

Sølvei giftet seg i 1760 med en uregistrert person.6
Sølvei og mannen var brukere på bnr. 15, Øverås, Eresfjord, i 1762. Ivar Olsson og Brit Toresdotter bodde også der.1
Sølvei hadde Mildrid Toresdotter i tjeneste i 1762.1


Sølvei døde i 1812.6

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 186. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 157 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650754
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650755
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 71.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 157 b–158 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650754
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 391. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=392

Mildrid Toresdotter på Øverås1

K, #15347, (ca. 1748 - 1804)
Far*Tore Eriksson på Reitan2 (c 1677 - c 1748)
Mor*Brit Toresdotter på Reitan2 (c 1709 - 1762)Annet navn: Mildrid Toresdotter på Reitan.2
Mildrid ble født ca. 1748 på Reitan, Eikesdal, Eresfjord.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Tore Eriksson på Reitan den 6. april 1753: 19 daler 1 ort 6 skilling.4
Hun var myndling av Lars Tomasson på Setra i 1753.4
Mildrid Toresdotter tjente hos Sølvei Toresdotter på bnr. 15, Øverås, Eresfjord, i 1762.1

Mildrid døde i 1804.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 186. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 157 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650754
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 392. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=393
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 157 b–158 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650754

Hallvor Jonsson på Åram1,2

M, #15348, (ca. 1621 - ca. 1703)

Familie

De hadde seks barn.1 
BarnHallvor ble født ca. 1621.2
Hallvor var bruker på Åram, Nesset, i 1701. Jon Hallvorsson og Aslak Hallvorsson o.a. bodde også der. Hallvor eide ½ pund i gården.2,1

Hallvor døde ca. 1703 på Åram.1

Kilder/noter

 1. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 45. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=48
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 221, Aaram. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282123
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 32. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=33

Jon Hallvorsson på Mittet1,2

M, #15349, (ca. 1681 - 1741)
Far*Hallvor Jonsson på Åram3,4 (c 1621 - c 1703)

Familie 1

Gjertrud Jonsdotter på Mittet ( - c 1713)
De hadde ikke barn.1 

Familie 2

Anne Jørnsdotter på Inner-Mittet (c 1686 - 1729)
To barn levde i 1729.8 
Barn

Familie 3

De hadde tre barn.14 
BarnAnnet navn: Jon Hallvorsson på Åram.3
Jon ble født ca. 1681.3,5 Han bodde hos Hallvor Jonsson på Åram, Nesset, i 1701.3,6
Jon giftet seg før 1703 med Gjertrud Jonsdotter.1,6 Jon Hallvorsson fikk bygselseddel på 2 våger på bnr. 1, Inner-Mittet, Veøy, den 6. februar 1702. Det kan tenkes at Gjertrud Jonsdotter var enke etter Baltser, som døde fra bygselen. Seddelen ble tinglyst 18. oktober.7,4
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Jonsdotter på Mittet den 21. juni 1714. Hennes slektninger arvet til sammen 50 daler 2 ort 3½ skilling, og enkemannen (Jon) fikk nok like mye.1

Jon giftet seg med Anne Jørnsdotter på Dale.8
Nils Olsson på Holmem kjøpte 1 pund 11 2/3 mark med bygselrett i Nilsgarden, Ytre Mittet, Veøy, den 29. januar 1722 av Ola Persson Molde. Jorden var arvet odelsgods. Ola Molde solgte på vegne av sin myndling. Kjøpesum: 21 daler. Vitner: Per Persson på Ytre Mittet og Jon Hallvorsson. Skjøtet ble tinglyst 13. juli.9,10
Han var fadder ved dåpen til Lars Olsson på Staurset den 17. juni 1727.11
Han var arving ved skiftet etter Anne Jørnsdotter på Inner-Mittet i juni 1729: 48 daler 1 ort 15 skilling, utlagt i sølvskje (1–0–12) o.a.12

Jon giftet seg den 23. mai 1730 i Veøy kirke med en uregistrert person.2
Annet navn: Jon Hallvorsson på Inner-Mittet, nevnt 1741.8,5

Jon døde i 1741 på Inner-Mittet, Veøy.5 Han ble gravlagt den 28. november 1741 på Veøy kirkegård, sammen med sønnen Jørn.5

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Ræven Otting, 21. juni.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 113, 23. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660264
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 221, Aaram. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282123
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 32. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=33
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 217, 28. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660317
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 45. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=48
 7. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 64 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660066
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 606 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640622
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 215 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650217
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 216 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650217
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 84, 17. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660250
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 606 b–607 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640622
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 217, 30. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660317
 14. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 33. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=34

Jon Jonsson på Inner-Mittet1

M, #15350, (ca. 1735 - 1741)
Far*Jon Hallvorsson på Mittet1 (c 1681 - 1741)Jon ble født ca. 1735 på Inner-Mittet, Veøy.1

Jon døde i 1741 på Inner-Mittet.1 Han ble gravlagt den 30. november 1741.1

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 33) kalles Jon Jonsson på Inner-Mittet for Søren, antakelig grunnet feillesning av ministerialboka.2,1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 217, 30. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660317
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 33. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=34

Anne Jørnsdotter på Inner-Mittet1,2

K, #15351, (ca. 1686 - 1729)
Mor*Marit Persdotter på Dale3,1 (c 1648 - 1727)

Familie

Jon Hallvorsson på Mittet (c 1681 - 1741)
To barn levde i 1729.1 
BarnAnnet navn: Anne Jørnsdotter på Dale.3
Anne ble født ca. 1686 på Dale, Veøy.2
Anne giftet seg med Jon Hallvorsson på Mittet.1
Hun var arving ved skiftet etter Marit Persdotter på Dale den 8. mai 1728: 5 daler 2 ort 20 skilling, utlagt i 1 1/3 mark i Dale (2 ort 4 skilling) o.a.4


Anne døde i 1729 på Inner-Mittet, Veøy.2 Hun ble jordfestet den 26. mai 1729 på Veøy kirkegård.2 Det ble holdt skifte etter henne i juni 1729. Kreditorer: Erik Pedersson Lekanger o.a. Arvinger: Jon Hallvorsson og Per Jonsson o.a. Verger: Kristen Jørnsson på Sølsnes o.a. I boet var to fjorårskalver, seks kyr, tre okser, to kviger, fem geiter, bukk, ni sauer, tre ungsauer, 6 tønner såkorn, 1 våg bygg, 4 tønner salt, part i saltkjele, kvern med redskap, færing, seksæring, kopperkjele, sølvbelte, tre sølvskjeer, o.a. Aktiva: 106 daler 1 ort 6 skilling. Passiva: 9–2–0. Arv: 96–3–6.5

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 606 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640622
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 105, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660260
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640529
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 514 a–515 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640529
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 606 b–607 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640622

Gjertrud Jonsdotter på Mittet1,2

K, #15352, ( - ca. 1713)
Far-?*Jon Aslaksson på Tjelle (c 1610 - ); trolig1,2
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Hallvorsson på Mittet (c 1681 - 1741)
De hadde ikke barn.2 Hun var arving ved skiftet etter Brit Jonsdotter på Inner-Mittet den 1. desember 1686: 2 daler 2 ort.3

Gjertrud giftet seg før 1703 med Jon Hallvorsson på Åram.2,4
Jon Hallvorsson fikk bygselseddel på 2 våger på bnr. 1, Inner-Mittet, Veøy, den 6. februar 1702. Det kan tenkes at Gjertrud Jonsdotter var enke etter Baltser, som døde fra bygselen. Seddelen ble tinglyst 18. oktober.5,6


Gjertrud døde ca. 1713 på Inner-Mittet, Veøy.2 Det ble holdt skifte etter henne den 21. juni 1714. Arvinger: Jon Hallvorsson på Mittet, Ivar Jonsson på Inner-Mittet, Ola Jonsson på Skorga, Aslak Jonsson og Kari Jonsdotter på Mittet. Hennes slektninger arvet til sammen 50 daler 2 ort 3½ skilling, og enkemannen (Jon) fikk nok like mye.2

     Brit Jonsdotter på Inner-Mittet, Ola Jonsson på Skorga, Gjertrud Jonsdotter på Mittet, Aslak Jonsson på Tjelle, Kari Jonsdotter på Mittet og Ivar Jonsson på Mittet var søsken.1,2,7,8

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Ræven Otting, 21. juni.
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b–63 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 45. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=48
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 64 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660066
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 32. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=33
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 79 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Ivar Jonsson på Mittet1,2,3

M, #15353, (ca. 1655 - 1737)
Far-?*Jon Aslaksson på Tjelle (c 1610 - ); trolig4,5,6,7
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

(?) Gunnarsdotter
Ett barn er nevnt i et skifte.16 
BarnIvar ble trolig født ca. 1655.4
Iffuer Jonssøn, 9 år, bodde hos faren Jon Aslaksson på Tjelle, Nesset, i 1664.4

Ivar giftet seg med (?) Gunnarsdotter.
Annet navn: Ivar Jonsson på Inner-Mittet, nevnt fra 1683 til 1737.6,8,9
Han var bruker Der nede, Inner-Mittet, Veøy, i 1683. Han svarte 8½ tveit havre, ½ tveit blandkorn og 6 merker ost i tiende. Landskyld 1687: 1 våg 1 pund 12 merker. Han drev like mye i 1724, men neste bruker hadde overtatt i 1736.8,10,11,12
Han var arving ved skiftet etter Brit Jonsdotter på Inner-Mittet den 1. desember 1686: 5 daler. Han fikk også 2 ort 12 skilling som kreditor.13
Han var verge for Ingebjørg Olsdotter på Skorga i 1708.6
Iver Ivers: Mettet (sic) var arving ved skiftet etter Gjertrud Jonsdotter på Mittet den 21. juni 1714. Hennes slektninger arvet til sammen 50 daler 2 ort 3½ skilling, og enkemannen (Jon) fikk nok like mye.7
Han var arving ved skiftet etter Kari Jonsdotter på Mittet den 10. april 1725: 8 daler.14
Han var forlover for Ola Larsson på Staurset og Kari Knutsdotter, som ble trolovet den 5. november 1726 i Veøy kirke.3


Ivar døde i 1737 på Inner-Mittet, Veøy.9 Han ble jordfestet den 10. februar 1737 på Veøy kirkegård.9

     Navnet hans ble skrevet Ifuer Jonsen Metted i 1686.15

     Brit Jonsdotter på Inner-Mittet, Ola Jonsson på Skorga, Gjertrud Jonsdotter på Mittet, Aslak Jonsson på Tjelle, Kari Jonsdotter på Mittet og Ivar Jonsson på Mittet var søsken.5,7,6,16

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 58) kalles Ivar Jonsson på Mittet for «Iver Knudsen», men patronymet er nok en forveksling med en annen bruker fra 1680-årene.17,18,1

Kilder/noter

 1. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Ræven Otting, Indermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211029
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 336 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640350
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 77, 5. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660246
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 369, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191195
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 79 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 7. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Ræven Otting, 21. juni.
 8. [S1599] Trondheim stiftamtstueregnskap 1683 (#73): Romsdal, litra B Q, tiendemanntall 1683. Wedøe Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714390254
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 170, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660293
 10. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, Indermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787666
 11. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 51 b, mnr. 234. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670053
 12. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 234.
 13. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b–63 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 14. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 335 a–336 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640349
 15. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 17. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 58. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=59
 18. [S1725] Trondheim stiftamtstueregnskap 1685 (#81): litra B P, Romsdal ledingsmanntall. Reven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090715330252

Kari Jonsdotter på Mittet1,2,3

K, #15354, (ca. 1659 - 1725)
Far-?*Jon Aslaksson på Tjelle (c 1610 - ); trolig1,3
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristen Persson på Mittet (c 1671 - 1733)
De hadde ikke barn. Kari ble født ca. 1659.2
Hun var arving ved skiftet etter Brit Jonsdotter på Inner-Mittet den 1. desember 1686: 2 daler 2 ort. Hun fikk også 1 daler 3 ort som kreditor.4

Kari giftet seg før 1714 med Kristen Persson på Mittet.5,3
Hun var arving ved skiftet etter Gjertrud Jonsdotter på Mittet den 21. juni 1714. Hennes slektninger arvet til sammen 50 daler 2 ort 3½ skilling, og enkemannen (Jon) fikk nok like mye.3


Kari døde i 1725 på Ytre Mittet, Veøy.2 Hun ble jordfestet den 3. mars 1725 på Veøy kirkegård, av Erik Pedersson Lekanger.2 Det ble holdt skifte etter henne den 10. april 1725. Kreditorer: Marit Kristensdotter o.a. Arvinger: Kristen Persson på Mittet, Ivar Jonsson på Mittet, Ola Jonsson på Skorga og Aslak Jonsson på Tjelle. I boet var dyr, 4 tønner såkorn, 1 tønne salt, 1/12 i saltkjele, halvpart i kvern, 1/16 i sildenot, gammel seksæring, liten færing, så med Jon Aslaksson på Hammervoll, kjele, kiste med lås, to ditto, sølvskje o.a. Boet resterte 3 ort 16 skilling i landskyld. Aktiva: 64 daler 3 ort 2 skilling. Passiva: 16–2–22. Arv: 48–0–4. I skiftet kalles arvingene hennes barn, men protokollen er slurvete ført.6

     Navnet hennes ble skrevet Karen Joensdatter Mettet i 1725.2

     Brit Jonsdotter på Inner-Mittet, Ola Jonsson på Skorga, Gjertrud Jonsdotter på Mittet, Aslak Jonsson på Tjelle, Kari Jonsdotter på Mittet og Ivar Jonsson på Mittet var søsken.1,3,7,8

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 59, 3. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660237
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Ræven Otting, 21. juni.
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b–63 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 335 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640349
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 335 a–336 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640349
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 79 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Brit Jonsdotter på Inner-Mittet1

K, #15355, ( - ca. 1686)
Far-?*Jon Aslaksson på Tjelle (c 1610 - ); trolig1
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Ambjørnsson på Inner-Mittet (c 1660 - )
De hadde ikke barn.1 Brit giftet seg med Knut Ambjørnsson på Dale.1

Brit døde ca. 1686 på Inner-Mittet, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 1. desember 1686. Kreditorer: Morten Schultz, Steffen Pålsson på Skorga, Ola Botolvsson og Ola Bjørnsson o.a. Arvinger: Knut Ambjørnsson på Inner-Mittet, Ola Jonsson på Skorga, Aslak Jonsson på Tjelle, Ivar Jonsson på Inner-Mittet, Gjertrud Jonsdotter og Kari Jonsdotter. I boet var ei ku, rød og kollet ditto, hvit ku, svart ku, kuslakt, tre fjorårskalver, liten årskalv, liten kalv, 2 år gammel graokse, voksen geit, to unggeiter, to bukkekje, fjorårskje, hors, to sauer, lite fjorslam, 1 tønne brødkorn, 2 kvarter byggkorn, 3 kvarter lettekorn, 8 tønner 1 kvarter korn, 1 tønne mel, kopperkjele på knapt ½ våg, jerngryte, så i matstuen, ny så på Skorga, to kister med lås, blått skjørt, blått forkle, rødt snøreliv med grønne bånd, svart kledekåpe, o.a. Aktiva: 52 daler 2 ort. Passiva: 12 daler 18 skilling. Arv: 40 daler 1 ort 6 skilling.2

     Brit Jonsdotter på Inner-Mittet, Ola Jonsson på Skorga, Gjertrud Jonsdotter på Mittet, Aslak Jonsson på Tjelle, Kari Jonsdotter på Mittet og Ivar Jonsson på Mittet var søsken.1,3,4,5

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b–63 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Ræven Otting, 21. juni.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 79 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Knut Ambjørnsson på Inner-Mittet1,2

M, #15356, (ca. 1660 - )
Far*Ambjørn Trondsson på Dale3 (c 1628 - c 1689)

Familie

Brit Jonsdotter på Inner-Mittet ( - c 1686)
De hadde ikke barn.5 Annet navn: Knut Ambjørnsson på Dale.4
Knut ble født ca. 1660.4
Knut giftet seg med Brit Jonsdotter.5
Han var arving ved skiftet etter Brit Jonsdotter på Inner-Mittet den 1. desember 1686: 20 daler 15 skilling.6

Han var bruker Der oppe, Inner-Mittet, Veøy, i 1687. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker. Han drev like mye i 1700, men året etter hadde neste bruker overtatt.2,7,8,9
Knut Ambjørnsson på Inner-Mittet og Ingebjørg Ambjørnsdotter solgte jord på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy, i 1690 til Trond Ambjørnsson på Dale. Knut solgte 4 4/7 mark og Ingebjørg 2 2/7 mark. Trond hadde selv arvet 4 4/7 mark og eide etter kjøpet 11 3/7 mark med bygselrett. På tinget 7. mai møtte han, Knut Gunnarsson og Per Aslaksson på Dale og beviste dette, og Trond bad retten om skjøte.1

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 60 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
 2. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, Indermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787666
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 220. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=221
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 305, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191163
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b–63 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 7. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1700. Refven Otting, Indermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307160230
 8. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Ræven Otting, Indermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161028
 9. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 32. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=33

Anne Olsdotter på Skorga1

K, #15357, ( - ca. 1686)

Familie

Ola Jonsson på Skorga (c 1641 - c 1708)
De hadde fire barn.2,6 
BarnAnne giftet seg med Ola Jonsson.1
Hun og Ola var brukere på Ytre Skorga, Nesset, i 1680. Sønnen Aslak overtok senere.1,2

Anne døde ca. 1686 på Ytre Skorga, trolig i barselseng.2,1

     Anne Olsdotter på Skorga og Ola Olsson på Rød var søsken. De kan ha vært barn av Ola Ingebrigtsson og Synnøv Aslaksdotter på Rød, men Ola Olssons alder stemmer ikke helt.3,4,5

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 644.
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 645.
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630016
 4. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 12 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630017
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 369. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=372
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 79 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478

Anne Jensdotter på Skorga1

K, #15358, ( - etter 1708)

Familie

Ola Jonsson på Skorga (c 1641 - c 1708)
De hadde ikke barn.1 Anne giftet seg med Ola Jonsson på Skorga.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Skorga den 6. november 1708: 10 daler 1 ort 9 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 79 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 78 b–80 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478

Ingebjørg Olsdotter på Skorga1

K, #15359, ( - før 1764)
Far*Ola Jonsson på Skorga1 (c 1641 - c 1708)
Mor*Anne Olsdotter på Skorga2 ( - c 1686)
3-menning 9 ganger forskjøvet til megIfølge Gards- og ættesoge for Nesset ble hun født ca. 1678, men årstallet er trolig basert på skjønn.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Skorga den 6. november 1708: 2 daler 2 ort 8 skilling. Hun fikk også 7 daler 1 ort 12 skilling i hjemmefølge.3
Hun var myndling av Ivar Jonsson på Inner-Mittet i 1708.1


Ingebjørg døde før 1764, uten livsarvinger.4

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 79 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 645.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 78 b–80 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Jon Olsson på Flatsetøya1,2,3

M, #15360, (ca. 1675 - før 1764)
Far*Ola Jonsson på Skorga4 (c 1641 - c 1708)
Mor*Anne Olsdotter på Skorga5 ( - c 1686)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Gunnarsdotter på Flatsetøya ( - f 1764)
To barn er nevnt i et skifte.2,6 
BarnAnnet navn: Jon Olsson på Skorga.4
Jon ble født ca. 1675.5
Jon giftet seg med Brit Gunnarsdotter på Harholten.2,6
Han var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Skorga den 6. november 1708: 2 daler 2 ort 8 skilling. Han fikk også 3 daler 1 ort 16 skilling i resterende morsarv.7

Han og Brit bodde på Flatsetøya, Frei, eller på Flatset.2,3,8,6

Jon døde før 1764.2

Kilder/noter

 1. eller Flatset.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 250 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660272
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 79 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 645.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 78 b–80 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660273

Ola Olsson på Skorga1

M, #15361, (ca. 1686 - før 1764)
Far*Ola Jonsson på Skorga1 (c 1641 - c 1708)
Mor*Anne Olsdotter på Skorga1 ( - c 1686)
3-menning 9 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1686 på Ytre Skorga, Nesset.2
Han var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Skorga den 6. november 1708: 2 daler 2 ort 8 skilling. Han fikk også 7 daler 1 ort 12 skilling i hjemmefølge og 5–3–0 i resterende morsarv.3


Ola døde før 1764, uten livsarvinger.4

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 79 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 645.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 78 b–80 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Jon Aslaksson på Tjelle1,2,3

M, #15362, (ca. 1610 - )
Far-?*Aslak Tjelle ( - e 1620); kanskje
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Han var trolig far til følgende seks søsken.3,9,10,11,12 
BarnJon ble født ca. 1610.3,2 Han ble i 1636 bøtelagt for knivstikking i fylla.1
Han var husmann på Tjelle, Nesset, i 1661.2,4
Jon hadde Ola Jonsson i tjeneste i 1664.2

Han var husmann på Tjelle i 1664, sammen med Ivar Jonsson.3
Han var trolig bruker i Nerigarden, Tjelle, Nesset, i 1668. I leilendingsskattelisten står at en Jon drev 1 våg 20 merker sammen med Aslak Olsson (s.d.) og det samme året etter. I matrikkelen 1669 står at Aslak Olsson og Aslach Joens (sic) drev 1 våg 20 merker sammen, hvorav de eide 1 våg med bygselrett. Jon døde trolig på den tiden, for året etter eide Joen Tieldes børn 18 merker (¼ våg).5,6,7,8

Kilder/noter

 1. [S1840] Trondheim lensregnskap 1634–36: litra [K], Romsdal lensregnskap 1635–36. Segtt och Sagefalld. https://www.digitalarkivet.no/rk20080911630980
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 219, Kielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191120
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 369, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191195
 4. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 26, nr. 51. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062?page=29
 5. [S1828] Trondheim stiftamtstueregnskap 1668 (#24): litra E E, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709320518
 6. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330361
 7. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: s. 12 a, Kielde. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610570
 8. [S1837] Trondheim stiftamtstueregnskap 1670 (#31): litra C C, Romsdal odelsskatt. Eridz Fiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710320004
 9. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 79 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 11. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Ræven Otting, 21. juni.
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Gjertrud Olsdotter på Mittet1,2

K, #15363, ( - ca. 1708)
Far*Ola Jonsson på Mittet1,3 (c 1648 - f 1703)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kristen Persson på Mittet (c 1671 - 1733)
De hadde to barn.2 
BarnGjertrud giftet seg med Kristen Persson på Mittet.2
Jon Olsson på Ytre Mittet kjøpte 1 pund 17 5/11 mark odel med bygselrett i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1703 av Guri Olsdotter i Horsgård, Eli Olsdotter på Holm, Lars Olsson på Staurset, Hans Olsson, Brit Olsdotter, Anne Olsdotter, Synnøv Olsdotter og Siri Olsdotter. Jorden var arv etter foreldrene, og Jon hadde selv fått 10 4/11 mark, til sammen 2 pund 3 9/11 mark (søstera Gjertruds arvedel var altså ikke med). Overdragelsen ble kunngjort på tinget 24. januar, hvor Ola Knutsson i Horsgård og Ola Rasmusson på Holm opptrådte på vegne av sine koner, og Nils Andersson på Frøyset og Lars Olsson for de umyndige.4
Hun var arving ved skiftet etter Hans Olsson på Mittet den 22. januar 1704 på Staurset, Veøy: 3 daler 2 ort 15 skilling.5


Gjertrud døde ca. 1708 på Ytre Mittet, Veøy.2
Per Persson på Mittet møtte på tinget den 26. oktober 1722 i Rødven tinglag. Han spurte Kristen Persson på Mittet om det stemte at han hadde solgt 9½ mark til hans forgjenger (konas forrige mann), Jon Olsson, i bruket på Mittet og for lang tid siden fått betaling. Kristen bekreftet dette, og det ble utstedt tingsvitne.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 370.
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390679
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 73 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660074
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226

Ingebjørg Ivarsdotter på Mittet1

K, #15364, (ca. 1683 - 11. september 1762)
Far*Ivar Jonsson på Mittet2 (c 1655 - 1737)
Mor*(?) Gunnarsdotter2
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Jon Olsson på Mittet (c 1679 - c 1719)
De hadde ett barn.1 
Barn

Familie 2

Per Persson på Mittet (1683 - 1756)
Ingen barn overlevde dem.7,2 
BarnIngebjørg ble født ca. 1683.3
Ingebjørg giftet seg med Jon Olsson på Mittet.1
Hun og Jon var selveiere i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1718. Skyld: 2 pund 9 merker.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Jon Olsson på Mittet den 13. desember 1719: 42 daler 21 skilling, utlagt i 1 pund 4½ mark i bruket (14 daler 1 ort), 2 tønner havre (2 daler), 1/6 i saltkjele (1 daler 2 ort) o.a.6

Ingebjørg giftet seg med Per Persson på Mittet.7
Etter barsel ble hun innledet i Veøy kirke den 11. april 1723, samme dag som sønnen ble jordfestet på kirkegården.8

Hun og Per var selveiere på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, i 1724. De drev også Oljonsågarden, til sammen 1 våg 2 pund 1½ mark. Per stod fremdeles som selveier på begge bruk i 1736 og eide en andel i bnr. 7. Ingebjørgs datter eide halvparten av Oljonsågarden og overtok der på den tiden.9,10
Hun og Per var brukere i Pegarden, Dale, Veøy, i 1740. I 1748 var bruket på 1 pund 18 merker. Ingebjørg var selveiende enke i 1758.11,12,13,14
Ola Jakobsson kjøpte 2 pund 9 merker med bygselrett i Oljonsågarden den 5. november 1742 av Brit Jonsdotter. (Hun solgte nok også på vegne av sine medarvinger.) Kjøpesum: 28 daler. Brits verge: Per Persson på Dale. Vitner: Jon Bjørnsson på Mittet o.a. Skjøtet ble tinglyst 26. januar året etter.15
Hun var arving ved skiftet etter Per Persson på Dale den 14. april 1757: 86 daler 1 ort 12 skilling, utlagt i stue med kove (12–0–0), 1 pund 2 merker med bygselrett i Dale (13–0–0), 28–2–8 kontant, kopperkjele på 1 pund 4 merker (3–2–0), kiste med lås (0–1–12), børse (0–1–16) o.a. Hun fikk også 1–2–16, samt 6–0–0 i morgengave.16
Hun var myndling av Tosten Persson på Holm i 1757.7

Ingebjørg Ivarsdotter solgte 1 pund 2 merker med bygselrett i Pegarden den 31. desember 1759 til Knut Olsson. Kjøpesum: 20 daler. Selgeren hadde fått jorden etter sin avdøde mann, Per Persson. Ingebjørg undertegnet skjøtet egenhendig. Hennes verge, Tosten Persson på Holm, var vitne. Dokumentet ble tinglyst 23. juli 1760.17,18
Annet navn: Ingebjørg Ivarsdotter på Dale, nevnt 1762.3,2,7

Ingebjørg døde den 11. september 1762 på Dale, Veøy, av alderdomssvakhet.3 Hun ble gravlagt den 14. september 1762 på Veøy kirkegård.3 Skiftet etter henne ble sluttet den 13. september 1764. Kreditorer: Erik Røring o.a. Arvinger: Ola Aslaksson på Skorga, Ola Aslaksson på Øra, Anne Aslaksdotter på Slettfjerdingen, Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken, Gjertrud Aslaksdotter på Ljøsta, Gunnar Jonsson på Reitan, Gjertrud Jonsdotter, Aslak Jonsson på Hammervoll, Jon Jonsson på Stubøen, Tøri Jonsdotter i Jordfallet, Jon Knutsson i Eidsvåg, Knut Knutsson i Eidsvåg, Marit Knutsdotter i Eidsvåg, Søgni Knutsdotter i Eidsvåg, Brit Knutsdotter i Eidsvåg, Aslak Olsson i Skjørlia, Jon Olsson på Skjørsetra, Anders Olsson på Tjelle, Nils Olsson på Oppsal, Sjurd Olsson på Skjørsetra, Marit Olsdotter, Olov Olsdotter på Tjelle, Ola Ivarsson på Hamnneset, Marit Ivarsdotter i Horsgård, Brit Olsdotter i Høvika, Kari Olsdotter i Holen, Kristi Olsdotter i Otta, Søgni Gunnarsdotter i Eidsvåg, Hans Knutsson i Eidsvåg, Brit Knutsdotter i Eidsvåg, Kari Knutsdotter på Indre Skorga, Guri Knutsdotter og Ingebjørg Knutsdotter. (Listen over arvinger ble tilsynelatende opptatt et par år tidligere.) I boet var ku, voksen geit, liten ungsau, 2 merker ull, 2 tønner havre, 2½ pund bygg, 2 våger bakstemel, 1 våg 2 pund brød(mel), 1 pund 7 merker smør, stue med kove, gammelt fjøs, to skjeggøkser, grev, kopperkjele på 1 pund, fire gryter, to skjerdinger, stekepanne, fire kister, gammel vevstol med redskap, gammel spinnerokk, håndpuster, lampe, bismer på 1 våg med sølvnagle, tre buteljer, halvanker, tågkurv, tønner og stamper, så, tinnsmørkanne, malt ølskål, bordduk, benkedyne, skinndyne, stoldyne, bolster, lerretslaken, to blå stakker med tilheftet snøreliv, kalemankes snøreliv, to svarte tvinnestakker, to vadmelstrøyer, grønt forkle, sju serker, ett par blå ullvanter, snørelue, tørkle, snøre, to halskluter, to par sko, to håndklær, tre skinnhiter o.a., samt 42 daler 2 ort i rede penger: 31 slettdaler (21 daler 3 ort 20 skilling), 7–0–20 i kurant mynt, og en del spesidalere av forskjellig verdi. Aktiva: 119–2–1. Passiva: 27–1–2. Arv: 92–0–23. Blant de som hadde kjøpt ved skifteauksjonen var Ivar Arnesson på Ljøsta, Erik Olsson i Høvika, Knut Bjørnsson på Dale, Ola Larsson i Holen, Nils Bjartesson i Jordfallet, Anders Knutsson i Hagen, Knut Knutsson i Eidsvåg, Baltser Andersson på Slettfjerdingen, Hallvor Aslaksson på Skorga, Ola Larsson på Dale, Per Persson på Hjellen, Aslak Larsson på Mittet, Jon Jakobsson i Horsgård og Tosten Persson på Holm.19

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Iversdatter Dahle i 1762.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 160 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640173
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 492, 14. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660452
 4. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, yttermetted. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291036
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 360. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=361
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 160 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640173
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 32, 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660224
 9. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 52 b, mnr. 237. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670054
 10. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 237.
 11. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 12. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 35. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690226
 13. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 220. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=221
 14. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 28 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410324
 15. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650449
 16. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b–506 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 17. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 212 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650694
 18. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 213 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650694
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Anne Aslaksdotter på Slettfjerdingen1

K, #15365, ( - etter 1764)
Far*Aslak Olsson på Skorga1 (c 1683 - 1761)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

De hadde ett barn.3 

Familie 2

Baltser Andersson på Slettfjerdingen (c 1720 - 1799)
De hadde tre barn.4 Annet navn: Anne Aslaksdotter på Skorga.2
Anne giftet seg med en uregistrert person.3
Anne giftet seg den 28. august 1749 i Veøy med Baltser Andersson på Marteinhjellen.1,2
Hun og Baltser var brukere på Slettfjerdingen, Veøy, fra 1749. Han kjøpte 1 pund (halve gården) i 1753 og solgte det til sønnen Anders i 1772.4
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 daler 19 skilling.5

Ifølge Bygdebok for Holm sokn levde hun fra (ca.) 1712 til 82, men dødsinnførselen i ministerialboka viser at dette gjelder svigerinna, huskone Anne Andersdotter på Slettfjerdingen, som døde 70 år gammel.4,6,7

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 646.
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 14. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=15
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 15. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=16
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 244, 22. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670051
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670592

Baltser Andersson på Slettfjerdingen1,2

M, #15366, (ca. 1720 - 1799)

Familie

Anne Aslaksdotter på Slettfjerdingen ( - e 1764)
De hadde tre barn.1 Annet navn: Baltser Andersson på Marteinhjellen.1
Baltser ble født ca. 1720.1
Baltser giftet seg den 28. august 1749 i Veøy med Anne Aslaksdotter på Slettfjerdingen.3,4
Han og Anne var brukere på Slettfjerdingen, Veøy, fra 1749. Han kjøpte 1 pund (halve gården) i 1753 og solgte det til sønnen Anders i 1772.1
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: vadmelstrøye (1 ort 20 skilling) og lerretsserk (2 ort 14 skilling).5


Baltser døde i 1799.1

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 15. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=16
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 646.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Gunnar Jonsson på Reitan1,2,3

M, #15367, (ca. 1703 - 22. februar 1754)
Far*Jon Olsson på Flatsetøya4 (c 1675 - f 1764)
Mor*Brit Gunnarsdotter på Flatsetøya3 ( - f 1764)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megGunnar ble født ca. 1703.1
Annet navn: Gunnar Jonsson på Solbjøra, nevnt 1736.5
Gunnar trolovet seg den 29. mars 1736 i Kvernes prestegjeld med en uregistrert person.6
Gunnar giftet seg med en uregistrert person.2,4 Han fikk bygselseddel på 1 øre 18 merker på Hallset, Frei, den 7. juli 1736. Seddelen ble tinglyst 25. oktober.5
Annet navn: Gunnar Jonsson på Hallset, nevnt fra 1736 til 1737.6,7,2 Han fikk bygselseddel på ½ spann i Nordgarden, Reitan, Tingvoll, den 30. januar 1737. Seddelen ble tinglyst 4. februar året etter.7,2
Han var bruker i Nordgarden til 1754.2,4

Gunnar døde den 22. februar 1754. Sammen med sognepresten og en annen mann var han på vei til kirke i Frei da et hardt motvær inntraff og veltet båten like utenfor landet ved Hoemsvika, Tingvoll. Alle tre omkom.8 Han ble jordfestet den 3. mars 1754 på Tingvoll kyrkjegard.1
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 11 daler 17 skilling (de som foretok skiftet, trodde tilsynelatende at Gunnar var i live).9

Kilder/noter

 1. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 92, Tingvoll, dominica invocavit. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670155
 2. [S313] Gards- og ættesoge for Tingvoll II: s. 477. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948004?page=480
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 5. [S1619] Nordmøre tingbok 1733–36: fol. 166 a, publiseringsnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421330389
 6. [S1834] Kvernes mini. 1731–60: fol. 2 b, 1736, dies viridium. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912620002
 7. [S1833] Nordmøre tingbok 1736–40: fol. 79 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421330479
 8. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 92, Tingvoll, 22. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670155
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Gjertrud Jonsdotter i Gildervika1

K, #15368
Far*Jon Olsson på Flatsetøya2 (c 1675 - f 1764)
Mor*Brit Gunnarsdotter på Flatsetøya3 ( - f 1764)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Nilsson i Gildervika (c 1702 - 1770)Annet navn: Gjertrud Jonsdotter Hagen, nevnt 1757.4,5
Hun bodde på Hallset, Frei, i 1757, kanskje i Hagan.4
Gjertrud trolovet seg den 19. juni 1757 i Tingvoll kyrkje med Ola Nilsson Halten.4
Gjertrud giftet seg den 19. oktober 1757 i Tingvoll kyrkje med Ola Nilsson Halten.5,1
Hun og Ola var husfolk i Gildervika, Vulvika, Tingvoll, i 1762. I et skifte fra 1764 står at de var husfolk under Gyl, men det er nok en misforståelse.1,2
Hun ble kalt Gjertrud Jonsdotter på Gyl, nevnt 1764 (men det er trolig ikke riktig).6
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 5 daler 2 ort 8 skilling.7

Kilder/noter

 1. [S1573] Nordmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, hovedmanntall, Tingvoll sogn. Mnr. 23. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111250032
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 4. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 180, Tingvoll, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670201
 5. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 188, Tingvoll, 19. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670205
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660273
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Ola Nilsson i Gildervika1

M, #15369, (ca. 1702 - 1770)

Familie 1

Han var enkemann i 1757.3 Ola ble født ca. 1702.2
Ola giftet seg med en uregistrert person.3
Annet navn: Ola Nilsson Halten, nevnt 1757.4,3
Han bodde på Tingvoll, Tingvoll, i 1757.4
Ola trolovet seg den 19. juni 1757 i Tingvoll kyrkje med Gjertrud Jonsdotter Hagen.4
Ola giftet seg den 19. oktober 1757 i Tingvoll kyrkje med Gjertrud Jonsdotter Hagen.3,1
Han og Gjertrud var husfolk i Gildervika, Vulvika, Tingvoll, i 1762. I et skifte fra 1764 står at de var husfolk under Gyl, men det er nok en misforståelse.1,5
Ola giftet seg med en uregistrert person.2

Ola døde i 1770.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Nielsen Gildervigen i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S1573] Nordmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, hovedmanntall, Tingvoll sogn. Mnr. 23. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111250032
 2. [S313] Gards- og ættesoge for Tingvoll II: s. 27. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948004?page=30
 3. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 188, Tingvoll, 19. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670205
 4. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 180, Tingvoll, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670201
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Aslak Andersson på Tjelle1,2

M, #15370, (ca. 1612 - før 1690)

Familie

Han hadde seks barn.2,3,8 
BarnAslak ble født ca. 1612.2,3
Aslak var bruker i Aslakgarden, Tjelle, Nesset, i 1664. Anders Aslaksson, Ola Aslaksson, Gunnar Aslaksson og Jon Aslaksson o.a. bodde også der. Skyld: 1 våg 20 merker. I 1687 drev Aslak sammen med sønnen Anders, og de eide 1 våg.2,3,4,5 Aslak Andersson på Tjelle var vurderingsmann i i Eresfjord tinglag i 1687.1

Aslak døde før 1690.6

I Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 309, 329) er barna til Aslak Andersson på Tjelle og Aslak Jonsson på Tjelle delvis forvekslet og sammenblandet.5,7

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 91 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620248
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 219, Kielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191120
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 369, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191195
 4. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. ErritzFiords Otting, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787657
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 329. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=332
 6. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 60 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650462
 7. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#312
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 94 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630210

Nils Aslaksson på Tjelle1

M, #15371, (ca. 1694 - før 1732)
Far*Aslak Jonsson på Tjelle ( - c 1695)
Mor*Olov Olsdotter på Tjelle
Far-steAnders Ingebrigtsson på Tjelle1 (c 1668 - )
3-menning 9 ganger forskjøvet til megNils ble født ca. 1694 på Tjelle, Nesset.1 Han bodde hos Anders Ingebrigtsson og Olov Olsdotter i Nerigarden, Tjelle, Nesset, i 1701.1,2,3

Nils døde før 1732, uten livsarvinger.4,5

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Tielde.
 4. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650270
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Ola Aslaksson på Lange1,2

M, #15372, (ca. 1695 - før 1764)
Far*Aslak Jonsson på Tjelle3 ( - c 1695)
Mor*Olov Olsdotter på Tjelle3
Far-steAnders Ingebrigtsson på Tjelle4 (c 1668 - )
3-menning 9 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Ola Aslaksson på Tjelle.4
Ola ble født ca. 1695 på Tjelle, Nesset.4 Han bodde hos Anders Ingebrigtsson og Olov Olsdotter i Nerigarden, Tjelle, Nesset, i 1701.4,5,6
Han var bruker i Gunnagarden, Indre Lange, Vistdal, i 1731. I 1736 var bruket på 1 våg, hvorav han eide 1 pund 8 merker. Han solgte pundet til neste bruker i 1743.7,2
Jon Aslaksson på Hammervoll, Ola Aslaksson på Skjørsetra, Ola Aslaksson på Lange, Aslak Andersson på Barsteinen og Anders Andersson på Tjelle solgte 1 pund 6 merker i Nerigarden den 26. november 1732 til Anders Aslaksson på Tjelle. De solgte 6 merker hver til broren, som også hadde arvet 6 merker etter foreldrene – til sammen 1 pund 12 merker med bygselrett. Skjøtet ble tinglyst året etter.3,1

Ola døde før 1764, uten livsarvinger.8

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 12 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650270
 2. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 224.
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650270
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 6. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Tielde.
 7. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 135.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Marit Knutsdotter på Hammervoll1

K, #15373, ( - ca. 1737)

Familie

Jon Aslaksson på Hammervoll (c 1687 - f 1764)
De hadde fire barn.5,2 
BarnMarit giftet seg med Jon Aslaksson.2
Hun og Jon var brukere på Hammervoll, Nesset, i 1725. Han stod som bruker av 1 våg 1 pund 12 merker i 1736, men sønnen Aslak fikk bygselseddel samme år.2,3,4

Marit døde ca. 1737 på Hammervoll.1 Det ble holdt skifte etter henne den 12. juni 1738. Umyndige arvinger: Jon Jonsson, Tøri Jonsdotter og Siri Jonsdotter.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juni 1738. 12. juni.
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 300. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=303
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640350
 4. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 156.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Aslak Andersson på Barsteinen1

M, #15374, (ca. 1697 - )
Far*Anders Ingebrigtsson på Tjelle2,3 (c 1668 - )
Mor*Olov Olsdotter på Tjelle3

Familie

De hadde iallfall fire barn.6 Annet navn: Aslak Andersson på Tjelle.2
Aslak ble født ca. 1697 på Tjelle, Nesset.2 Han bodde hos Anders Ingebrigtsson og Olov Olsdotter i Nerigarden, Tjelle, Nesset, i 1701.2,4,5
Han var bruker i Deroppgarden, Barsteinen, Nesset. Han bodde fremdeles på Barsteinen i 1732, men neste bruker overtok på den tiden.6,1
Jon Aslaksson på Hammervoll, Ola Aslaksson på Skjørsetra, Ola Aslaksson på Lange, Aslak Andersson på Barsteinen og Anders Andersson på Tjelle solgte 1 pund 6 merker i Nerigarden den 26. november 1732 til Anders Aslaksson på Tjelle. De solgte 6 merker hver til broren, som også hadde arvet 6 merker etter foreldrene – til sammen 1 pund 12 merker med bygselrett. Skjøtet ble tinglyst året etter.3,1

     Han kan ha vært far til Nils Aslaksson på Barsteinen. I så fall må Nils ha vært yngre enn oppgitt.6

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 12 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650270
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650270
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 5. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Tielde.
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 115. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=118

Anders Andersson på Tjelle1,2

M, #15375, (ca. 1699 - )
Far*Anders Ingebrigtsson på Tjelle2,1 (c 1668 - )
Mor*Olov Olsdotter på Tjelle1Anders ble født ca. 1699 på Tjelle, Nesset.2 Han bodde hos Anders Ingebrigtsson og Olov Olsdotter i Nerigarden, Tjelle, Nesset, i 1701.2,3,4
Jon Aslaksson på Hammervoll, Ola Aslaksson på Skjørsetra, Ola Aslaksson på Lange, Aslak Andersson på Barsteinen og Anders Andersson på Tjelle solgte 1 pund 6 merker i Nerigarden den 26. november 1732 til Anders Aslaksson på Tjelle. De solgte 6 merker hver til broren, som også hadde arvet 6 merker etter foreldrene – til sammen 1 pund 12 merker med bygselrett. Skjøtet ble tinglyst året etter.1,5

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650270
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Tielde.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 12 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650270

Jon Jonsson på Stubøen1,2

M, #15376, (ca. 1722 - 1788)
Far*Jon Aslaksson på Hammervoll1 (c 1687 - f 1764)
Mor*Marit Knutsdotter på Hammervoll3 ( - c 1737)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

De hadde ikke barn.4 

Familie 2

Marit Endresdotter på Stubøen (c 1736 - )
De hadde ikke barn.5 Annet navn: Jon Jonsson på Hammervoll.3
Jon ble født ca. 1722.2
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Hammervoll den 12. juni 1738: 14 daler 3 ort 15 skilling.3
Han var myndling av Aslak Jonsson på Hammervoll i 1738.3

Jon giftet seg med enka etter Ola Knutsson på Stubøen.4
Han var bruker i Deroppgarden, Stubøen, Nesset, fra 1754 til 1780.4,5
Jon giftet seg i 1758 med Marit Endresdotter på Horne.6
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 2 daler 3 ort 4 skilling. Derimot kjøpte han på auksjonen en liten ungsau (1 ort 10 skilling), halsklut (18 skilling) og bismer på 1 våg med sølvnagle (8 skilling).7
Han var verge for Marit Knutsdotter i Eidsvåg i 1764.1


Jon døde i 1788 på Stubøen, Nesset.2 Han ble jordfestet den 6. april 1788 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 179 a, 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640223
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juni 1738. 12. juni.
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 279. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=282
 5. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 280. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=283
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 81.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Aslak Jonsson på Hammervoll1,2,3

M, #15377
Far*Jon Aslaksson på Hammervoll2 (c 1687 - f 1764)
Mor*Marit Knutsdotter på Hammervoll4 ( - c 1737)
4-menning 8 ganger forskjøvet til megHan var bruker på Hammervoll, Nesset, fra 1736. Han overtok etter foreldrene.4
Han bevitnet at Lars Knutsson på Trollmyra, Brit Larsdotter og Bergsvein Sæmundsson på Stubøen solgte 2/3 med tilliggende jordegods og inventar i Rød kyrkje, Nesset, den 9. juli 1737 til Knut Larsson på Langset.5,1,6
Han var verge for Jon Jonsson på Hammervoll i 1738.3

Aslak giftet seg med Ragnhild Einarsdotter.7 På tinget 23. oktober 1750 lyste Aslak Jonsson på Hammervoll sin odelsløsningsrett og pengemangel til 1 pund 12 merker med bygselrett i Nerigarden, Tjelle, Nesset, som avdøde Anders Aslaksson på Tjelle hadde brukt.8
Han var fadder ved dåpen til Anne M. Børresdotter i Gjerdet den 4. januar 1761 i Rød kyrkje.9

I manntallet av 1762 står han og Ragnhild som brukere på Hammervoll. Sønnen Knut overtok bygselen i 1771.7,4
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 2 daler 3 ort 4 skilling. Derimot kjøpte han på auksjonen en kopperkjele på 1 pund (3 daler 2 ort 20 skilling), liten gryte med hank (0–1–16), benkedyne (0–1–0), lerretsserk (0–2–14), lerretslaken (0–2–8), håndkle (0–0–16) og tågkurv (0–1–0).10


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 300) var Aslak Jonsson på Hammervoll gift med ei Marit Eriksdotter, men det var navnet på kona til sønnen Knut.4,7,11

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650345
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juni 1738. 12. juni.
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 300. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=303
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 156. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041031
 8. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 64. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410035
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b, søndag mellom nyttår og helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 11. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 345 b, Hammervold. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670212

Tøri Jonsdotter i Jordfallet1

K, #15378, ( - etter 1766)
Far*Jon Aslaksson på Hammervoll1 (c 1687 - f 1764)
Mor*Marit Knutsdotter på Hammervoll2 ( - c 1737)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ola Persson i Jordfallet (c 1713 - c 1750)
To umyndige barn levde i 1751.7 
Barn

Familie 2

Nils Bjartesson i Jordfallet (1723 - 1766)
De hadde to barn.3 Annet navn: Tøri Jonsdotter på Hammervoll.2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Hammervoll den 12. juni 1738: 7 daler 1 ort 19 skilling.2
Hun var myndling av Ola Persson i Jordfallet i 1738.2

Tøri giftet seg med Ola Persson i Jordfallet.3
Hun og Ola var brukere i Jordfallet, Nesset, i 1749. Skyld: 1 våg.4
Tøri giftet seg med Nils Bjartesson.1
Hun og Nils var brukere i Jordfallet fra 1751. Hun drev videre etter hans død.3,5
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 daler 1 ort 14 skilling.6


Tøri døde etter 1766.5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (III) hadde Tøri Jonsdotter og Ola Persson i Jordfallet sønnen Kristoffer, men det ser ikke ut til å stemme.3,7

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juni 1738. 12. juni.
 3. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 89. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=92
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 10. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 5. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 90. https://www.nb.no/items/e3d2271007f85f5cfa3647e7d12643e4?page=93
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 7. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 19. juni.

Siri Jonsdotter i Eidsvåg1

K, #15379, ( - ca. 1756)
Far*Jon Aslaksson på Hammervoll1 (c 1687 - f 1764)
Mor*Marit Knutsdotter på Hammervoll2 ( - c 1737)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Knutsson i Eidsvåg (c 1713 - 1785)
De hadde fem barn.1 
BarnAnnet navn: Siri Jonsdotter på Hammervoll.2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Hammervoll den 12. juni 1738: 7 daler 1 ort 19 skilling.2
Hun var myndling av Hans Knutsson i Eidsvåg i 1738.2

Siri giftet seg med Knut Knutsson i Eidsvåg.1

Siri døde ca. 1756 i Eidsvåg, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juni 1738. 12. juni.
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 406. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#409

Anders Aslaksson på Tjelle1,2

M, #15380, (ca. 1649 - )
Far*Aslak Andersson på Tjelle3,2 (c 1612 - f 1690)

Familie

De hadde tre barn.11 
BarnAnders ble født ca. 1649.3,4,5 Han bodde hos Aslak Andersson i Aslakgarden, Tjelle, Nesset, i 1664.3,6,7,8
Han var bruker i Aslakgarden i 1687. Skyld: 1 våg 20 merker. Anders drev sammen med faren, og de eide 1 våg.7,8
Anders Aslaksson på Tjelle kjøpte i Aslakgarden i 1690 av Gunnar Aslaksson i Gusjåsen, Jon Aslaksson på Hammervoll og Ola Aslaksson på Silset. Hver av dem solgte 18 merker odel, som Anders selv også hadde arvet – til sammen 1 våg. Handelen ble kunngjort på tinget 5. mai, hvor skjøtet ble utstedt (tinglyst 21. januar 1692).2,9
Anders hadde Ingebrigt Jonsson i tjeneste i 1701.10

I manntallet av 1701 står han som bruker i Aslakgarden. Aslak Andersson var også der. Anders drev til ca. 1710.5,8

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 94 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630210
 2. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 60 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650462
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 219, Kielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191120
 4. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 241, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010127
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 369, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191195
 7. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. ErritzFiords Otting, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787657
 8. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 329. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=332
 9. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650502
 10. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Tielde. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 220 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640235

Jon Aslaksson på Hammervoll1,2

M, #15381, (ca. 1662 - )
Far*Aslak Andersson på Tjelle3,1 (c 1612 - f 1690)Annet navn: Jon Aslaksson på Tjelle.3
Jon ble født ca. 1662.3 Han bodde hos Aslak Andersson i Aslakgarden, Tjelle, Nesset, i 1664.4,3,5,6
Gunnar Aslaksson i Gusjåsen, Jon Aslaksson på Hammervoll og Ola Aslaksson på Silset solgte i Aslakgarden i 1690 til Anders Aslaksson på Tjelle. Hver av dem solgte 18 merker odel, som Anders selv også hadde arvet – til sammen 1 våg. Handelen ble kunngjort på tinget 5. mai, hvor skjøtet ble utstedt (tinglyst 21. januar 1692).1,7
Han var bruker på Hammervoll, Nesset, i 1690.1
I manntallet av 1701 står han som bruker på Hammervoll. Jon Monsson var også der. Hammervoll var postgård.8
Nils Aslaksson på Tjelle og Jon Aslaksson på Hammervoll solgte 2 pund arveodel i Aslakgarden den 11. juli 1722 til Aslak Andersson på Tjelle. Niels Aslacksen tielle solgte 1 pund 12 merker (arv etter kona), Jon avhendet 12 merker som verge for Gjertrud Andersdotter, og Aslak hadde selv arvet 1 pund – til sammen 1 våg med bygselrett. Skjøtet ble utstedt på Syltebø, og tinglyst 25. juni året etter.9,10,11,12

Det ser ut til å ha vært to forskjellige Jon Aslaksson etter hverandre på Hammervoll, men i Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 300) er de behandlet som én person (se også den andre Jon Aslaksson).13

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 60 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650462
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 94 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630210
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 369, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191195
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 219, Kielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191120
 5. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. ErritzFiords Otting, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787657
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 329. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=332
 7. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650502
 8. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 223, Hammervold. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 225 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650226
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 226 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650227
 11. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 31 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390693
 12. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 330. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#333
 13. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 300. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=303

Aslak Andersson på Tjelle1,2,3

M, #15382, (ca. 1694 - )
Far*Anders Aslaksson på Tjelle2,4 (c 1649 - )

Familie

De hadde iallfall fem barn.7 
BarnAslak ble født ca. 1694 på Tjelle, Nesset.2 I manntallet av 1701 står Aslak Andersson hos Anders Aslaksson i Aslakgarden, Tjelle, Nesset.2,5
Aslak Andersson på Tjelle kjøpte 2 pund arveodel i Aslakgarden den 11. juli 1722 av Nils Aslaksson på Tjelle og Jon Aslaksson på Hammervoll. Niels Aslacksen tielle solgte 1 pund 12 merker (arv etter kona), Jon avhendet 12 merker som verge for Gjertrud Andersdotter, og Aslak hadde selv arvet 1 pund – til sammen 1 våg med bygselrett. Skjøtet ble utstedt på Syltebø, og tinglyst 25. juni året etter.3,6,1,7
Han var bruker i Aslakgarden i 1736. Skyld: 1 våg 20 merker, hvorav Aslak eide 1 våg. Sønnen Knut overtok før 1762.8,9

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 31 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390693
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 225 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650226
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 220 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640235
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 329. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=332
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 226 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650227
 7. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 330. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#333
 8. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 142.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 142. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041175

Gjertrud Andersdotter på Tjelle1,2

K, #15383, ( - etter 1722)
Far*Anders Aslaksson på Tjelle1 (c 1649 - )Aslak Andersson på Tjelle kjøpte 2 pund arveodel i Aslakgarden, Tjelle, Nesset, den 11. juli 1722 av Nils Aslaksson på Tjelle og Jon Aslaksson på Hammervoll. Niels Aslacksen tielle solgte 1 pund 12 merker (arv etter kona), Jon avhendet 12 merker som verge for Gjertrud Andersdotter, og Aslak hadde selv arvet 1 pund – til sammen 1 våg med bygselrett. Skjøtet ble utstedt på Syltebø, og tinglyst 25. juni året etter.2,3,4,5

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 220 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640235
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 225 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650226
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 226 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650227
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 31 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390693
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 330. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#333

Ola Aslaksson på Skjørsetra1,2

M, #15384, (ca. 1690 - ca. 1744)
Far*Aslak Jonsson på Tjelle3,4 ( - c 1695)
Mor*Olov Olsdotter på Tjelle4
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han hadde sju barn.3 
BarnAnnet navn: Ola Aslaksson på Tjelle.
Ola ble født ca. 1690 på Tjelle, Nesset.5 I manntallet av 1701 står Ola Aslaksson hos Ola Olsson på Teigset, Nesset.5
Ola Aslaksson var bruker i Nordigarden, Skjørsetra, Nesset, fra 1710. Etter hans død overtok sønnen Jon.6
Jon Aslaksson på Hammervoll, Ola Aslaksson på Skjørsetra, Ola Aslaksson på Lange, Aslak Andersson på Barsteinen og Anders Andersson på Tjelle solgte 1 pund 6 merker i Nerigarden, Tjelle, Nesset, den 26. november 1732 til Anders Aslaksson på Tjelle. De solgte 6 merker hver til broren, som også hadde arvet 6 merker etter foreldrene – til sammen 1 pund 12 merker med bygselrett. Skjøtet ble tinglyst året etter.4,1
Aslak Olsson på Skjørsetra giftet seg ca. 1733. Han ble stevnet til tinget 24. oktober det året grunnet for tidlig samleie. På hans vegne møtte faren, Ola Aslaksson, og vedtok boten på 3 daler 1 ort 12 skilling.7

Ola trolovet seg den 27. februar 1735 i Kleive kirke, Bolsøy, med en uregistrert person, forrettet av Lars Barhaug.2

Ola døde ca. 1744 på Skjørsetra, Nesset. Boet var fallitt.6

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 12 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650270
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152, dominica invocavit. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660284
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 4. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650270
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Teigset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 289. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=292
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 39 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400203

Ragnhild Einarsdotter på Hammervoll1

K, #15385, ( - etter 1762)Hennes hjemsted var kanskje i Jevika, Nesset.2
Ragnhild giftet seg med Aslak Jonsson på Hammervoll.1
I manntallet av 1762 står hun og Aslak som brukere på Hammervoll, Nesset. Sønnen Knut overtok bygselen i 1771.1,3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 300) var Aslak Jonsson på Hammervoll gift med ei Marit Eriksdotter, men det var navnet på kona til sønnen Knut.3,1,4

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 156. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041031
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 74. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=77
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 300. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=303
 4. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 345 b, Hammervold. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670212

Nils Bjartesson i Jordfallet1,2

M, #15386, (1723 - 1766)

Familie

Tøri Jonsdotter i Jordfallet ( - e 1766)
De hadde to barn.5 Nils ble trolig født i 1723 på Frøyset, Veøy, og døpt 20. juni i Rødven stavkyrkje.3,4,2
Nils giftet seg med Tøri Jonsdotter i Jordfallet.1
Han og Tøri var brukere i Jordfallet, Nesset, fra 1751. Hun drev videre etter hans død.5,6
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: skjerding (16 skilling), svart tvinnestakk (3 ort 20 skilling) og halvanker (16 skilling).7
Han var verge for Brit Knutsdotter i Eidsvåg i 1764.1


Nils døde i 1766 i Jordfallet.2 Han ble jordfestet den 25. mars 1766 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

     Navnet hans ble skrevet Niels Biertesen Jordfalden i 1764.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 46 b, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640090
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 37, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660226
 4. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Nr. 66. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700397
 5. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 89. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=92
 6. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 90. https://www.nb.no/items/e3d2271007f85f5cfa3647e7d12643e4?page=93
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Jon Knutsson i Eidsvåg1,2

M, #15387, (ca. 1749 - 27. april 1819)
Far*Knut Knutsson i Eidsvåg3 (c 1713 - 1785)
Mor*Siri Jonsdotter i Eidsvåg3 ( - c 1756)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Børresdotter i Eidsvåg (1760 / 1761 - 1835)
De hadde fem barn.7 
BarnJon ble født ca. 1749 i Eidsvåg, Nesset.3,4
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 ort 14 skilling.5
Han var myndling av Tosten Knutsson i Gusjåsen i 1764.3

Jon Knutsson kjøpte 1 våg med 1 pund overbygsel på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, den 20. januar 1771 av Knut Knutsson. Kjøpesum: 50 daler.6,7
Jon giftet seg den 16. juni 1784 i Rød kyrkje, Nesset, med Anne Børresdotter på Otterbogen.1,4
Han og Anne var brukere på bnr. 21 fra 1785. Hans stemor fikk kårbrev.7
Jon og Anne hadde Steinor Olsdotter i tjeneste i 1801.4
I folketellingen av 1801 står Jon og Anne som brukere på bnr. 21. Sigrid Jonsdotter o.a. bodde også der. Jon og Anne fikk kår da sønnen Knut kjøpte bruket i 1810.4,7

Jon døde den 27. april 1819 i Eidsvåg, som kårmann.2 Han ble jordfestet den 7. mai 1819 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 165 a, 16. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640209
 2. [S2135] Rød klok. 1818–39: s. 192, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904650435
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 4. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 346 a, Ejdsvog, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670212
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 6. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 254 b, publiseringsnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410855
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 407. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=410

Knut Knutsson på Brekka1

M, #15388, (ca. 1755 - 1803)
Far*Knut Knutsson i Eidsvåg2 (c 1713 - 1785)
Mor*Siri Jonsdotter i Eidsvåg2 ( - c 1756)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Knut Knutsson i Eidsvåg.2
Knut ble født ca. 1755 i Eidsvåg, Nesset.2,1
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 ort 14 skilling.3

Han var selveier på Brekka, Nesset, fra 1800.4

Knut døde i 1803 på Brekka.1 Han ble jordfestet den 3. april 1803 på Rød kyrkjegard, Nesset.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 15. april 1803.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 232 a, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640276
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 235. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=238
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690075

Marit Knutsdotter i Eidsvåg1

K, #15389, (ca. 1745 - 1818)
Far*Knut Knutsson i Eidsvåg1 (c 1713 - 1785)
Mor*Siri Jonsdotter i Eidsvåg1 ( - c 1756)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Gabrielsson i Eidsvåg (c 1748 - 1809)
De hadde ikke barn.3 Marit ble født ca. 1745.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 19 skilling.2
Hun var myndling av Jon Jonsson på Stubøen i 1764.1

Marit giftet seg i 1789 med Knut Gabrielsson i Eidsvåg.3
Hun og Knut var husfolk på Rabben, Eidsvåg, Nesset.3

Marit døde i 1818.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 475. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=478

Brit Knutsdotter i Eidsvåg1,2

K, #15390, (ca. 1753 - 1790)
Far*Knut Knutsson i Eidsvåg1 (c 1713 - 1785)
Mor*Siri Jonsdotter i Eidsvåg1 ( - c 1756)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megBrit ble født ca. 1753 i Eidsvåg, Nesset.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 19 skilling.3
Hun var myndling av Nils Bjartesson i Jordfallet i 1764.1

Hun var bruker på Haugen, Eidsvåg, Nesset.4

Brit døde i 1790 i Eidsvåg.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 406. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#409
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 432. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=435

Aslak Olsson i Skjørlia1,2,3

M, #15391, (ca. 1715 - 1772)
Far*Ola Aslaksson på Skjørsetra1,4 (c 1690 - c 1744)
4-menning 8 ganger forskjøvet til megAslak ble født ca. 1715 på Skjørsetra, Nesset.3,2
Annet navn: Aslak Olsson på Skjørsetra, nevnt 1733.4
Aslak giftet seg ca. 1733 med en uregistrert person. Han ble stevnet til tinget 24. oktober det året grunnet for tidlig samleie. På hans vegne møtte faren, Ola Aslaksson, og vedtok boten på 3 daler 1 ort 12 skilling.4
Han var bruker i Skjørlia, Nesset, i 1749. Skyld: 12 merker. Han drev gården resten av livet.3,5
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 daler 1 ort 14 skilling.6


Aslak døde i 1772 i Skjørlia.2 Han ble jordfestet den 7. juni 1772 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

     Navnet hans ble skrevet Aslach Olsen Schiørlien i 1764.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 87 a, 1. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640130
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 3. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 39 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400203
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 265. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=268
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Anders Olsson på Tjelle1,2,3

M, #15392, (ca. 1719 - 1778)
Far*Ola Aslaksson på Skjørsetra1 (c 1690 - c 1744)
4-menning 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Anders Olsson på Skjørsetra.
Anders ble født ca. 1719 på Skjørsetra, Nesset.2,1
Anders giftet seg med en uregistrert person. De fikk barn sammen ca. 1742.4,5
Han var selveier i Nerigarden, Tjelle, Nesset, i 1762. Han hadde overtatt etter farbroren Anders Aslaksson og eide ½ våg av bruket (resten drev Aslak Didriksson, s.d.). Etter Anders Olsson overtok sønnen Ola.3,4,6
Han ble kalt Anders Olsson den yngre, nevnt 1762 (for å skille ham fra den andre Anders Olsson på Tjelle, s.d.).3
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 daler 1 ort 14 skilling. Derimot kjøpte han på auksjonen en lerretsserk (2 ort 12 skilling) og ett par sko (12 skilling).7


Anders døde i 1778 på Tjelle, Nesset.2 Han ble jordfestet den 13. desember 1778 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 138 b, 3. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640183
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 142. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 309. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=312
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 74 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400532
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 310. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=313
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Nils Olsson på Oppsal1,2,3

M, #15393, (ca. 1722 - 12. februar 1774)
Far*Ola Aslaksson på Skjørsetra2 (c 1690 - c 1744)
4-menning 8 ganger forskjøvet til megNils ble født ca. 1722 på Skjørsetra, Nesset.4,1
Annet navn: Nils Olsson på Skjørsetra, nevnt 1743.4
Niels Olsen Mættit var fadder ved dåpen til Per Persson på Ytre Mittet den 9. mars 1746 i Veøy kirke.5

Nils giftet seg med en uregistrert person.6
Annet navn: Nils Olsson på Mittet, nevnt fra 1748 til 1760.7,8 Han var soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han ble innrullert i 1743.4
Nils og kona var brukere på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, i 1748. Skyld: 2 pund 16 merker.8,4
Annet navn: Nils Olsson på Ytre Mittet, nevnt 1749.9
Niels Olsen Mittet var debitor ved skiftet etter Per Persson på Dale den 14. april 1757: 1 daler 3 ort.10
Nils Olsson på Mittet fikk bygselseddel på 1½ våg (hele gården) på Oppsal, Veøy, fra Nils Lossius den 12. januar 1760. Seddelen ble tinglyst 28. juli.7
Nils og kona var brukere på Oppsal i 1764.3
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 daler 1 ort 14 skilling. Derimot kjøpte han på auksjonen en gryte (1 ort 10 skilling), snørehue (1 ort 10 skilling), tre buteljer (6 skilling), gammel kiste (18 skilling), 2 våger bakstemel (1 daler) og 1 våg 2 pund brød (2 ort 4 skilling).11


Nils døde den 12. februar 1774 på Oppsal, av bryststing.1 Han ble gravlagt den 17. februar 1774 på Veøy kirkegård, og titulert dannemann (trolig i betydningen gift mann).1

     Navnet hans ble skrevet Niels Olsen Opsalen i 1764.2

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 385) er barneflokkene til Nils Olsson på Mittet og den andre Nils Olsson på Mittet sammenblandet, og alle barna er ført under førstnevnte.12,13,14,3

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 123, 17. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660544
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 97, mnr. [429]. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050103
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 68. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690226
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 277, 9. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660347
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 142. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=145
 7. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 98 b, publiseringsnr. 12. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410399
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 38. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690227
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 313, 1. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660365
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b–506 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 12. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 385. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=386
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 365 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 14. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 45 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670047

Nils Olsson på Mittet1,2

M, #15394, (ca. 1697 - 9. mars 1766)

Familie

Han hadde fire barn i første og ett barn i annet ekteskap.8,14 
BarnNils ble født ca. 1697.1,3
Annet navn: Nils Olsson på Holmem, nevnt fra 1721 til 1722.4,5
Han bodde på Ytre Holmem, Veøy, i 1721.4 Han var soldat.1
Nils Olsson på Holmem kjøpte 1 pund 11 2/3 mark med bygselrett i Nilsgarden, Ytre Mittet, Veøy, den 29. januar 1722 av Ola Persson Molde o.a. Jorden var arvet odelsgods. Ola Molde solgte på vegne av sin myndling. Kjøpesum: 21 daler. Vitner: Per Persson på Ytre Mittet og Jon Hallvorsson. Skjøtet ble tinglyst 13. juli.5,6
Han var selveier i Nilsgarden i 1736. Skyld: 1 pund 11 merker. Bruket fikk navn etter ham.7,8
Annet navn: Nils Olsson på Ytre Mittet, nevnt fra 1748 til 1766.3,9
Han var fadder ved dåpen til Aslak Olsson på Mittet den 26. august 1748 i Veøy kirke.9
Han var fadder ved dåpen til Knut Olsson på Ytre Mittet den 31. desember 1752 i Veøy kirke.10

Nils Olsson solgte 1 pund 11 merker i Nilsgarden den 2. juni 1762 til Jon Nilsson.11 I manntallet av 1762 står Nils Olsson hos Jon Nilsson og Mari Nilsdotter på Ytre Mittet i Nilsgarden.12,13

Nils døde den 9. mars 1766 på Ytre Mittet, Veøy, etter 5 års sengeleie.3 Han ble gravlagt den 13. mars 1766 på Veøy kirkegård.3

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 385) er barneflokkene til Nils Olsson på Mittet og den andre Nils Olsson på Mittet sammenblandet, og alle barna er ført under førstnevnte.8,14,15,16

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 38. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690227
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 326, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660372
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 21, 13. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660493
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 10, 10. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 215 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650217
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 216 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650217
 7. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 237.
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 385. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=386
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 306, 26. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660362
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 367, søndag mellom jul og nyttår. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660390
 11. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410483
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 237. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041248
 13. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 385. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=386
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 365 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 15. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 45 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670047
 16. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 97, mnr. [429]. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050103

Sjurd Olsson på Skjørsetra1

M, #15395, ( - etter 1764)
Far*Ola Aslaksson på Skjørsetra1 (c 1690 - c 1744)
4-menning 8 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 daler 1 ort 14 skilling.2


     Navnet hans ble skrevet Sivert Olsen Schiørseter i 1764.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Marit Olsdotter i Sotnakken1,2

K, #15396, ( - etter 1764)
Far-?*Ola Aslaksson på Skjørsetra (c 1690 - c 1744); trolig3
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Aslak Jonsson i Sotnakken ( - e 1772)
De hadde iallfall tre barn.1,2 Marit giftet seg med Aslak Jonsson.2,1
Hun og Aslak var selveiere i Sotnakken, Nesset, i 1762. De drev fremdeles et bruk der i 1764, og sønnen Jon fikk skjøte i 1772.1,2,4
Marithe Oles dotter gift med Aslach Jonsen Sletfierding (trolig skrivefeil) var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 2 ort 19 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 133. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041028
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 28, mnr. 133. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050034
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 4. [S363] Bolsøyboka II: s. 737. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=739
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Aslak Jonsson i Sotnakken1,2,3

M, #15397, ( - etter 1772)
Far-?*Jon Lassesson i Gamsgrøa (c 1681 - ); trolig4

Familie

Marit Olsdotter i Sotnakken ( - e 1764)
De hadde iallfall tre barn.1,5 Aslak giftet seg med Marit Olsdotter.5,1
Aslak Jonsson kjøpte ½ våg (halve gården) i Sotnakken, Nesset, den 12. november 1754 av Arnt Nikolai Skjellerup. Kjøpesum: 60 daler. Skjøtet ble tinglyst 9. juni året etter.2
Han og Marit var selveiere i Sotnakken i 1762. De drev fremdeles et bruk der i 1764, og sønnen Jon fikk skjøte i 1772.1,5,6
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Aslaksdotter i Gamsgrøa den 11. mars 1763: 4 daler.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 133. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041028
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 128 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650609
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660118
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 67. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690226
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 28, mnr. 133. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050034
 6. [S363] Bolsøyboka II: s. 737. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=739

Olov Olsdotter på Tjelle1,2

K, #15398, ( - etter 1764)
Far*Ola Aslaksson på Skjørsetra1 (c 1690 - c 1744)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Aslak Ivarsson på Tjelle (o 1710 - 1763)Annet navn: Olov Olsdotter på Skjørsetra.
Olov giftet seg med Aslak Ivarsson på Tjelle.2,1,3
Hun og Aslak var husfolk på bnr. 5, Tjelle, Nesset, i 1762. Olov bodde fremdeles der i 1764.2,4
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 2 ort 19 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 142. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 33 b, alminnelig bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640077
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 18, mnr. 142. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050025
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Aslak Ivarsson på Tjelle1,2

M, #15399, (omkr. 1710 - 1763)
Far*Ivar Knutsson på Tjelle3 (c 1652 - c 1726)
Mor*Marit Pålsdotter på Tjelle3 ( - c 1754)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Olov Olsdotter på Tjelle ( - e 1764)Aslak ble født omkr. 1710. Alderen ble oppgitt til 43 år ved jordfestelsen i 1763, men han må ha vært rundt 10 år eldre.1
Aslak giftet seg med Olov Olsdotter på Skjørsetra.2,4,1
Han og Olov var husfolk på bnr. 5, Tjelle, Nesset, i 1762. Olov bodde fremdeles der i 1764.2,5

Aslak døde i 1763 på Tjelle, Nesset.1 Han ble jordfestet den 29. april 1763 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 33 b, alminnelig bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640077
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 142. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 323. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=326
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 18, mnr. 142. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050025

Gunnar Ivarsson på Harholten1,2,3

M, #15400, (ca. 1628 - )
Far*Ivar Trondsson på Harholten4,2 (c 1586 - )
8. tippoldefar til megGunnar ble født ca. 1628.5,1 Han var smed. Gunnar skal ha gjort smedarbeid i Rød kyrkje, Nesset.4,6
Han var bruker på Fløta, Harholten, Nesset, fra 1649 eller 1650. Faren avstod bygselen på 1 våg 1 pund 12 merker. Gunnar betalte 17 daler til jordeieren. I 1657 hadde Gunnar hest, storfe, sau og geit.2,3,4
I manntallet av 1664 står han som bruker på Fløta. Ivar Trondsson, Tosten Gunnarsson og Ivar Gunnarsson var også der. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker. Sønnen Ivar fikk bygselseddel i 1692.5,1,6 Gunnar Ivarsson på Harholten stevnet Knut Knutsson på Sira i 1705. Saken gjaldt resterende penger for en kvern.6

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 371, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191196
 2. [S2198] Trondheim lensregnskap 1648–50: litra C, Romsdal fogderegnskap 1649–50. Førstebygsel. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915640264
 3. [S1803] Trondheim lensregnskap 1657–58 (#130): litra I, Romsdal kvegskatt 1657. Folio 10 a. https://www.digitalarkivet.no/rk20080917610194
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 125. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=128
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 223, Harholten. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191122
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 126. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=129
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 10. [S1525] Trondhjemske reg, ruller 1659–1703: 1703, Kaptein Frans Bruns reservekompani, rulle. Nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110670232