Anne Jonsdotter1

K, #15701, ( - etter 1679)
Far*Jon Knutsson1
Mor*Brit Olsdotter på Hagset1 ( - c 1678)Hun var arving ved skiftet etter Brit Olsdotter på Hagset den 12. april 1679: 4 daler 3 ort 4 skilling, utlagt i fire årskalver (4 daler) o.a. Hun fikk også 2 daler i tjenestelønn.2,3

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620062
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620061
 3. [S162] Midsund I: s. 272.

Jon Knutsson1

M, #15702

Familie

Brit Olsdotter på Hagset ( - c 1678)
De hadde ett barn.1 
BarnAnnet navn: Jon Knutsson i Tomra.1
Han bodde i Tomra, Vestnes.1
Jon giftet seg med Brit Olsdotter.1,2
Jon og Brit var kanskje brukere Uti garden, Ramsvik, Aukra, i 1671. Skyld: 1 våg 2 pund. Hennes sønn Jon overtok antakelig da Brit giftet seg til Hagset.3,4,5


     Jon Knutsson og Anne Knutsdotter i Store Tomra kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620062
 2. [S162] Midsund I: s. 243.
 3. [S1579] Trondheim stiftamtstueregnskap 1670–71: litra C, Romsdal leilendingsskatt 1671. Sundtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710320470
 4. [S377] Vatne bygdebok II: s. 773. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648514?page=776
 5. [S382] Midsund II: s. 685. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030203001?page=688

Marit Gunnarsdotter på Nord-Heggdal1

K, #15703, ( - ca. 1688)
Far*Gunnar Torfinnsson på Høgset2 ( - c 1656)
Mor*Brit Olsdotter på Hagset2 ( - c 1678)
Far-steKristoffer Pålsson på Hagset1 (c 1639 - c 1705)Annet navn: Marit Gunnarsdotter på Høgset.2
Hun var arving ved skiftet etter Brit Olsdotter på Hagset den 12. april 1679: 4 daler 3 ort 4 skilling, utlagt i rødsidet kvige i sitt 2. år (1–1–0), to sauer uten lam (0–3–4) o.a.3,4

Marit giftet seg med Per Trondsson.1
Hun og Per var brukere Neri garda, Nord-Heggdal, Aukra, i 1679. Han hadde overtatt etter Lars Åmundsson (s.d.).5

Marit døde ca. 1688 på Nord-Heggdal, Aukra.1 Det ble holdt skifte etter henne den 11. juli 1688. Kreditorer: Trond Ivarsson på Eiskrem, Kristoffer Pålsson på Hagset og Kristen Arnesson på Jenset o.a. Arvinger: Per Trondsson, Trond Persson, Brit Persdotter og Helge Persdotter. I boet var dyr, to færinger, o.a. Aktiva: 44 daler 1 ort 16 skilling. Passiva: 6–3–4. Arv: 37–2–12.6

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 7 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630013
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620062
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620061
 4. [S162] Midsund I: s. 272.
 5. [S162] Midsund I: s. 243. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010804035?page=246
 6. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 7 b–8 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630013
 7. [S162] Midsund I: s. 244. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010804035?page=247

Lars Andersson i Ramsvik1,2,3

M, #15704, (ca. 1634 - ca. 1668)

Familie

Brit Olsdotter på Hagset ( - c 1678)
De var trolig gift. Hun hadde i alle tilfelle barna Jon og Ola med mannen Lars.4,7 
BarnLars ble født ca. 1634.1 Hans hjemsted var trolig på Sør-Heggdal, Aukra.4
Han var bruker Uti garden, Ramsvik, Aukra, fra 1656. Skyld: 1 våg 2 pund.3,1
Lars giftet seg med Brit Olsdotter på Høgset.4,3
I manntallet av 1666 står han som bruker Uti garden. Jon Larsson og Ola Larsson var også der. Lars drev fremdeles i 1668, men i 1669 og 70 stod enka Brit som bruker.2,5,3

Lars døde ca. 1668.3

I skiftet etter Brit Olsdotter på Hagset står at hun tidligere var gift med blant andre Lars Andersen Hegdall, som kan være feilskrift for Lars Åmundsson på Heggdal, men Lars Andersson som ble bruker i Ramsvik er en bedre kandidat (med kona Brit og barna Jon og Ola).4,6

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 476, Ramsvig. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191249
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 536, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191280
 3. [S382] Midsund II: s. 684. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030203001?page=687
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620061
 5. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 119 a, Rambsvigh. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610677
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620062
 7. [S382] Midsund II: s. 685. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030203001?page=688

Pål Kristoffersson på Hagset1

M, #15705, ( - etter 1705)
Far*Kristoffer Pålsson på Hagset1 (c 1639 - c 1705)
Mor*(?) Pålsdotter1
Bror av 6.tippoldefar/mor til megHan var kreditor ved skiftet etter Kristoffer Pålsson på Hagset den 29. juli 1705: 17 daler 2 ort i hjemmefølge.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 a–237 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630354

Siri Kristoffersdotter på Hagset1

K, #15706, ( - etter 1705)
Far*Kristoffer Pålsson på Hagset1 (c 1639 - c 1705)
Mor*(?) Pålsdotter1
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var kreditor ved skiftet etter Kristoffer Pålsson på Hagset den 29. juli 1705: 17 daler 2 ort i hjemmefølge.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 a–237 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630354

(?) Pålsdotter

K, #15707
Far*Pål Knutsson i Heggdalsvik1,2 (c 1638 - )
7. tippoldemor til meg

Familie

Kristoffer Pålsson på Hagset (c 1639 - c 1705)
Hun døde før ham. De hadde fem barn.1,4 
BarnHun giftet seg med Kristoffer Pålsson på Hagset.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355
 2. [S2008] Norske registre 1751–52: fol. 397 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120920670847
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 407 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640421
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 237 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355

Kristen Olsson i Midsund1

M, #15708, (ca. 1710 - 1785)
Far*Ola Kristensson på Hagset2 (c 1679 - c 1726)
Mor*Anne Kristoffersdotter på Hagset2,3 ( - c 1747)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Kristen Olsson på Hagset.2,3
Kristen ble født ca. 1710 på Hagset, Aukra.4
Han var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Hagset den 13. september 1726: 10 daler 13 skilling.5,4
Han var myndling av Jon Knutsson på Reiten i 1726.2
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristoffersdotter på Hagset den 6. februar 1748: 6 daler 2 ort 20 skilling, samt 1 daler 2 ort i resterende hjemmefølge.6


Kristen døde i 1785 i Ytre Midsund, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 154. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030203001?page=157
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 4. [S162] Midsund I: s. 272.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b–391 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513

Kristoffer Olsson i Gule1

M, #15709, (ca. 1721 - 1759)
Far*Ola Kristensson på Hagset2 (c 1679 - c 1726)
Mor*Anne Kristoffersdotter på Hagset2,3 ( - c 1747)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Mali Andersdotter i Gule ( - e 1767)
Tre barn levde i 1760.10 Kristoffer ble født ca. 1721 på Hagset, Aukra.1
Han var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Hagset den 13. september 1726: 10 daler 13 skilling, utlagt i sølvbelte (6 daler) o.a.4,5
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristoffersdotter på Hagset den 6. februar 1748: 6 daler 2 ort 20 skilling, samt 30 daler i hjemmefølge, utlagt i sølvbeger (1–3–0), kiste med lås (1 daler) o.a.6

Annet navn: Kristoffer Olsson på Hagset, nevnt 1751.7,2
Kristoffer giftet seg ca. 1752 med Mali Andersdotter på Eiskrem. De var beslektet i annet og tredje ledd, men hadde kongebrev av 29. oktober 1751.8,9
Han og Mali bodde i Øvre Gule, Bud.10

Kristoffer døde i 1759 i Øvre Gule.1,10 Han ble jordfestet den 30. desember 1759 på Bud kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S1334] Bud mini. 1739–66: fol. 98 b, Dom: post Nativit: https://www.digitalarkivet.no/kb20070911680378
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b–391 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 5. [S162] Midsund I: s. 272.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 7. [S2008] Norske registre 1751–52: fol. 396 b, nr. 581. https://www.digitalarkivet.no/da20120920670846
 8. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 138.
 9. [S2008] Norske registre 1751–52: fol. 397 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120920670847
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 730 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651336

Siri Olsdotter på Tautra1

K, #15710, ( - ca. 1744)
Far*Ola Kristensson på Hagset2 (c 1679 - c 1726)
Mor*Anne Kristoffersdotter på Hagset2,3 ( - c 1747)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Per Jonsson på Tautra (c 1713 - 1792)
De hadde ett barn.3,1 
BarnAnnet navn: Siri Olsdotter på Hagset.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Hagset den 13. september 1726: 5 daler 6 skilling.4,5
Hun var myndling av Trond Ingebrigtsson på Heggdal i 1726.2

Siri giftet seg med Per Jonsson på Tautra.1

Siri døde ca. 1744 på Nørdre Tautra, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 304. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010804035?page=307
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b–391 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 5. [S162] Midsund I: s. 272.

Sissel Olsdotter på Heggdal1

K, #15711, ( - 1748 eller 1749)
Far*Ola Kristensson på Hagset2 (c 1679 - c 1726)
Mor*Anne Kristoffersdotter på Hagset2,3 ( - c 1747)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Sissel Olsdotter på Hagset.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Hagset den 13. september 1726: 5 daler 6 skilling.4,5
Hun var myndling av Anders Pålsson på Eiskrem i 1726.2
Hun var arving ved skiftet etter Anne Kristoffersdotter på Hagset den 6. februar 1748: 3 daler 1 ort 10 skilling.6


Sissel døde i 1748 eller 1749 på Nord-Heggdal, Aukra.3,1 Det ble holdt skifte etter henne den 16. april 1749.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 259. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010804035?page=262
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b–391 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 5. [S162] Midsund I: s. 272.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513

Per Jonsson på Tautra1

M, #15712, (ca. 1713 - 1792)
Far*Jon Persson på Tautra2 ( - e 1764)

Familie 1

Siri Olsdotter på Tautra ( - c 1744)
De hadde ett barn.1,2 
Barn

Familie 2

De hadde fem barn.2 
BarnPer ble født ca. 1713.2
Han var bruker på bnr. 2, Nørdre Tautra, Aukra, fra 1736. Han overtok etter faren. Pers sønn Rasmus fikk bygselseddel i 1786.2
Per giftet seg med Siri Olsdotter på Hagset.2
Per giftet seg med en uregistrert person.2

Per døde i 1792.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Jonsøn Touterøen i 1748.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 2. [S162] Midsund I: s. 304. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010804035?page=307

Jon Persson på Tautra1

M, #15713, ( - etter 1764)

Familie 1

De hadde tre barn.2 
Barn

Familie 2

Anne Andersdotter i Fiksdalen ( - c 1755)
De hadde ikke barn. Jon giftet seg med en uregistrert person.1
Han var bruker på bnr. 2, Nørdre Tautra, Aukra, fra 1713 til 1736. Sønnen Per overtok.1,2
Jon giftet seg med Anne Andersdotter i Fiksdalen.1

Jon døde etter 1764.1

Per Trondsson på Nord-Heggdal1

M, #15714, ( - ca. 1696)Per giftet seg med Marit Gunnarsdotter.1
Han og Marit var brukere Neri garda, Nord-Heggdal, Aukra, i 1679. Han hadde overtatt etter Lars Åmundsson (s.d.).2
Han var arving ved skiftet etter Marit Gunnarsdotter på Nord-Heggdal den 11. juli 1688: 18 daler 3 ort 6 skilling.3
Per Trondsson på Nord-Heggdal var lagrettemann i 1688, 1690, 1692 og 1693.2
Per giftet seg med en uregistrert person.4
Han var bruker Neri garda til 1696. I 1697 og 98 drev enka. Neste bruker (s.d.) fikk skjøte 29. juni 1698.5,6,4,7

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 7 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630013
 2. [S162] Midsund I: s. 243. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010804035?page=246
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 7 b–8 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630013
 4. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 2, vedlegg A, matrikkel 1698. Sundtz Otting, Nøre Hegdal. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307162285
 5. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1696. Sunds Otting, Nørehegdal. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220211
 6. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 1, vedlegg A, matrikkel 1697. Sundtz Otting, Nøre Hegdall. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307162057
 7. [S162] Midsund I: s. 244. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010804035?page=247

Trond Persson på Nord-Heggdal1

M, #15715, ( - etter 1688)
Far*Per Trondsson på Nord-Heggdal1 ( - c 1696)
Mor*Marit Gunnarsdotter på Nord-Heggdal1 ( - c 1688)Han var arving ved skiftet etter Marit Gunnarsdotter på Nord-Heggdal den 11. juli 1688: 9 daler 1 ort 15 skilling.2
Han var myndling av Kristoffer Pålsson på Hagset i 1688.1

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 7 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630013
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 7 b–8 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630013

Brit Persdotter på Nord-Heggdal1

K, #15716, ( - etter 1688)
Far*Per Trondsson på Nord-Heggdal1 ( - c 1696)
Mor*Marit Gunnarsdotter på Nord-Heggdal1 ( - c 1688)Hun var arving ved skiftet etter Marit Gunnarsdotter på Nord-Heggdal den 11. juli 1688: 4 daler 2 ort 19 skilling.2
Hun var myndling av Kristoffer Pålsson på Hagset i 1688.1

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 7 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630013
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 7 b–8 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630013

Helge Persdotter på Nord-Heggdal1

K, #15717, ( - etter 1688)
Far*Per Trondsson på Nord-Heggdal1 ( - c 1696)
Mor*Marit Gunnarsdotter på Nord-Heggdal1 ( - c 1688)Hun var arving ved skiftet etter Marit Gunnarsdotter på Nord-Heggdal den 11. juli 1688: 4 daler 2 ort 19 skilling.2
Hun var myndling av Kristoffer Pålsson på Hagset i 1688.1

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 7 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630013
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 7 b–8 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630013

Trond Ivarsson på Eiskrem1,2

M, #15718, (ca. 1663 - )Trond ble kanskje født ca. 1663.3 Hans hjemsted var kanskje på Gauset, Aukra.3
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Gunnarsdotter på Nord-Heggdal den 11. juli 1688: 1 daler.4

Han var bruker Neri garda, Eiskrem, Aukra, i 1688. Han drev 1 våg 1 pund 16 merker til neste bruker fikk bygselseddel i 1700.1,2,5

     Navnet hans ble skrevet Tron Esgremb i 1688.2

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 137. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=140
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630013
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 194. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=197
 4. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 7 b–8 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630013
 5. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1700. Sundtz Otting, Eskrem. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307160256

Ivar Trondsson på Gauset1,2,3,4

M, #15719, (ca. 1634 - ca. 1714)
Far*Trond Gauset5 ( - e 1657)
Mor*Helge Åmundsdotter på Gauset1,5
Bror av 8.tippoldefar/mor til megIvar ble født ca. 1634.5
Han var bruker på Gauset, Aukra, i 1661. Han overtok etter foreldrene og drev fremdeles 1 våg 1 pund i 1714, men året etter hadde hans enke overtatt. Neste bruker (s.d.) fikk bygselseddel i 1716.5,6,7 Han eide 2 våger med bygselrett Neri garda, Nord-Heggdal, Aukra, i 1673. Han (og søsknene) hadde nok arvet eiendommen etter morbroren, Lars Åmundsson (s.d.).3,8
Ivar Trondsson på Gauset og Åmund Trondsson på Hollingsetra solgte odelsgods med bygselrett Neri garda i 1698 til Trond Ingebrigtsson på Haukabøen. Ivar solgte 1 våg, og Åmund 14 2/5 mark. Selgerne hadde arvet jorden ved skiftet etter Helge Åmundsdotter på Gauset 6. desember 1697 (antakelig feil årstall). Salget ble forkynt på tinget 29. juni 1698, hvor det også ble fortalt at kjøperens far, Ingebrigt Petersson på Haukabøen, hadde solgt 7 1/5 mark arvegods til sønnen på vegne av kona, Siri Trondsdotter, og Rasmus Hallasson på Litle Klauset like mye på vegne av si kone, Brit Ivarsdotter – til sammen 1 våg 1 pund 4 4/5 mark. Retten utstedte skjøte, tinglyst 16. januar året etter.1,2
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson og Anne Asbjørnsdotter i Hjertvika den 3. mai 1706: 16 skilling, men fikk ingenting grunnet fallitt.9,4

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 102 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650663
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650676
 3. [S1578] Trondheim stiftamtstueregnskap 1673 (#37): litra K, Romsdal odelsskatt. Sunds Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710330774
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 272 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630390
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 194.
 6. [S1571] Romsdal fogderegnskap 1713–14: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1714. Sunds-Otting, Gouset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507280336
 7. [S2009] Romsdal fogderegnskap 1715–16: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1715. Sundtz-Otting, Gouset. https://www.digitalarkivet.no/rk10091507280074
 8. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): Romsdal, matrikkel. Sundtz Otting, NørHegdal. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370246
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 271 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630390

Åmund Trondsson på Hollingsetra1,2

M, #15720, (ca. 1641 - før 1707)
Far*Trond Gauset3 ( - e 1657)
Mor*Helge Åmundsdotter på Gauset1,3
Bror av 8.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Åmund Trondsson på Gauset.3
Åmund ble født ca. 1641.3
Han var bruker på Setra, Hollingsetra, Aukra, iallfall fra 1688 til 1703.4
Ivar Trondsson på Gauset og Åmund Trondsson på Hollingsetra solgte odelsgods med bygselrett Neri garda, Nord-Heggdal, Aukra, i 1698 til Trond Ingebrigtsson på Haukabøen. Ivar solgte 1 våg, og Åmund 14 2/5 mark. Selgerne hadde arvet jorden ved skiftet etter Helge Åmundsdotter på Gauset 6. desember 1697 (antakelig feil årstall). Salget ble forkynt på tinget 29. juni 1698, hvor det også ble fortalt at kjøperens far, Ingebrigt Petersson på Haukabøen, hadde solgt 7 1/5 mark arvegods til sønnen på vegne av kona, Siri Trondsdotter, og Rasmus Hallasson på Litle Klauset like mye på vegne av si kone, Brit Ivarsdotter – til sammen 1 våg 1 pund 4 4/5 mark. Retten utstedte skjøte, tinglyst 16. januar året etter.1,2

Åmund døde før 1707.4

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 102 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650663
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650676
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 194.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 68. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=71

Ola Petersson på Jenset1

M, #15721, ( - etter 1724)
Far*Peter Larsson på Jenset1 (c 1655 - c 1724)Han var arving ved skiftet etter Peter Larsson på Jenset den 14. juni 1724: 2 daler 7 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 312 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640327
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 312 b–313 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640327

Lars Petersson på Jenset1

M, #15722, ( - etter 1724)
Far*Peter Larsson på Jenset1 (c 1655 - c 1724)Han var arving ved skiftet etter Peter Larsson på Jenset den 14. juni 1724: 2 daler 7 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 312 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640327
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 312 b–313 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640327

Jakob Petersson på Jenset1,2

M, #15723, (ca. 1691 - ca. 1727)
Far*Peter Larsson på Jenset2,1 (c 1655 - c 1724)Jakob ble født ca. 1691.1,3 I manntallet av 1701 står Jakob Petersson hos Peter Larsson på Nørdre Jenset, Jenset, Aukra.1,4,3
Han var arving ved skiftet etter Peter Larsson på Jenset den 14. juni 1724: 2 daler 7 skilling.5


Jakob døde ca. 1727.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 158, Jendset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282092
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 312 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640327
 3. [S162] Midsund I: s. 200.
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 128 b, mnr. 553. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670132
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 312 b–313 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640327

Peter Petersson på Jenset1,2

M, #15724, (ca. 1692 - før 1724)
Far*Peter Larsson på Jenset1,2 (c 1655 - c 1724)Peter ble født ca. 1692.1,2 I manntallet av 1701 står Peter Petersson hos Peter Larsson på Nørdre Jenset, Jenset, Aukra.1,3,2

Peter døde før 1724.4

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 158, Jendset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282092
 2. [S162] Midsund I: s. 200.
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 128 b, mnr. 553. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670132
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 312 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640327

Marit på Øverås1

K, #15725

Familie 1

Jon Jonsson på Åse (c 1693 - c 1724)
To barn levde i 1724.1,5 
Barn

Familie 2

Erik Aslaksson på Åse (c 1700 - 1772)
De hadde ikke barn. Marit giftet seg med Jon Jonsson på Finnset.1,2
Hun og Jon var brukere i Bortasti, Øverås, Eresfjord, til 1724. Bruket var på 1 våg 1 pund 15 merker. Året etter drev Marit som enke (og hun ble gift med neste bruker).3,2
Hun var arving ved skiftet etter Jon Jonsson på Øverås den 17. juni 1724: 21 daler 2 ort 12 skilling, utlagt i kiste med lås (0–1–16) o.a.1

Marit giftet seg med Erik Aslaksson.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 313 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640328
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 141 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390802
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 37 b, mnr. 186. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/39/
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 142 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400600
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748

Elisabet Jakobsdotter Godøy1

K, #15726, (ca. 1788 - 1808)Elisabet ble født ca. 1788.1

Elisabet døde i 1808 i Molde, antakelig som hospitalslem.1 Hun ble jordfestet den 15. april 1808.1

     Navnet hennes ble skrevet Elisabeth Jacobsdatter Gudøen i 1808.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 15. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225

Isabella Margareta Throne1,2

K, #15727, (7. mai 1806 - 15. april 1808)
Far*Johan Andreas Throne1,3 (1776 - 1816)
Mor*Sara Maria Steffenssen1 (1781 - 1836)
5-menning 5 ganger forskjøvet til megIsabella Margareta ble født den 7. mai 1806 i Molde.1

Isabella Margareta døde den 15. april 1808 i Molde.1,2 Hun ble gravlagt den 23. april 1808. Samme dag ble det betalt 2 ort for kirkegårdsjorden, 1 daler for ringing med begge klokker, og 1 daler 2 ort for vokslysene (på alteret).2,3

Kilder/noter

 1. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 189. https://www.nb.no/items/eb6842c82b3330816dc9163bbb6e74d8?page=216
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 23. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Uvisse inntekter, 23. april.

Helene Hagen1

K, #15728, (ca. 1770 - 1808)Helene ble født ca. 1770.1

Helene døde i 1808 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble jordfestet den 15. mai 1808.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 15. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225

Ola Sørenssen Dal1

M, #15729, (1801 - )
Far*Søren Larsson Fremstedal2,1 (c 1780 - )
Mor*Anne Olsdotter Setnes2Ola ble født i 1801 i Veøy prestegjeld, før foreldrene giftet seg.2,1 Ola ble døpt den 21. november 1801 i Vestnes kyrkje.2 Han ble vaksinert mot kopper av Wilhelm Christian Schladermund.1 Ola Sørenssen Dal var snekkermester i 1830.1
Ola giftet seg den 1. juni 1830 i Domkirken sogn, Trondheim, med en uregistrert person.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Sørenssen Dahl i 1830.1

Kilder/noter

 1. [S816] Trondheim, Domkirken mini. 1821–31: s. 321, nr. 34. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921610600
 2. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 21 a, 21. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670233

Per Olssen1

M, #15730, (ca. 1791 - 1808)Per ble født ca. 1791.1

Per døde i 1808 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 16. juli 1808.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen i 1808.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 16. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225

Ingeborg Hansdotter på Nerland1

K, #15731, (ca. 1782 - 1808)
Far*Hans Hansson på Nerland1 (c 1731 - 1801)
Mor*Gjertrud Sakariasdotter på Nerland1 (c 1745 - )Ingeborg ble født ca. 1782 på Nerland, Hustad i Romsdal.1,2 Sakarias Hansen og Ingeborg Hansdotter tjente hos Abigael Maria Baade på Torhaugen, Ytre Kalsvika, Bud, i 1801.2
Hun bodde trolig i Olsmedbakken, Molde, i 1808.3

Ingeborg døde trolig i 1808 i Molde.3 Hun ble trolig gravlagt den 23. juli 1808. Samme dag ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden og 1 daler for ringing med begge klokker.3,4

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 508 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/528/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Boe, Torhouven. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058426000343
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 23. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Uvisse inntekter, 23. juli.

Mali Ellingsdotter i Viken1,2

K, #15732, (1775 - )
Far*Elling Larsson i Viken3 (1745 - 1818)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Sjurd Sjurdsson på Villa (1771 - 1809)
De fikk to barn. 
Barn

Familie 2

Sjurd Jakobsson på Eikrem (c 1769 - )Mali ble født i 1775 i Viken, Tresfjord.3
Mali fikk barn med Sjurd Sjurdsson i 1799 og 1806.1,4 Berte Marta Viberg, Mali Ellingsdotter og Aslak Jøstensson o.a. tjente hos Mattias Joakim Goldt på Nøisomhed, Berg, Bolsøy, i 1801.5
Mali giftet seg den 5. mai 1812 i Bolsøy kirke med Sjurd Jakobsson på Eikrem (forlovere: Hallvor Persson på Berg og Knut Berg).2

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 2 a, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670214
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 139 b, 1812, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630183
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 140. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660553
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 a, 18. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630206
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Berg.

Beretanna Sjurdsdatter1,2

K, #15733, (1806 - 1808)
Far*Sjurd Sjurdsson på Villa1 (1771 - 1809)
Mor*Mali Ellingsdotter i Viken1 (1775 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til megBeretanna ble født i 1806, utenom ekteskap.1 Beretanna ble døpt den 18. mai 1806 i Molde kirke.1

Beretanna døde i 1808 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 8. oktober 1808.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 a, 18. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630206
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 8. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225

Elling Larsson i Viken1,2

M, #15734, (1745 - 1818)
Far*Lars Jonsson i Viken2 (c 1704 - 1769)
Mor*Anne Ellingsdotter i Viken2 (c 1708 - 1790)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han var gift to ganger og hadde sju barn.4 
BarnElling ble født i 1745 i Viken, Tresfjord.3
Han var bruker i Viken fra 1769 til 1796. Han overtok etter foreldrene. Elling ble kårmann da sønnen Lars fikk skjøte i 1796.4,5,6
Sjurd Sjurdssen ble født den 7. september 1799 i Viken, og hjemmedøpt samme dag av Elling Larsson i Viken.1


Elling døde i 1818.4

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 2 a, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670214
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 528 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660559
 3. [S927] Skorgen: s. 494. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=497
 4. [S927] Skorgen: s. 495. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=498
 5. [S927] Skorgen: s. 496. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=499
 6. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 405 b, Wiigen. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670267
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 140. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660553

Jakob Motzfeldt1,2

M, #15735, (1807 - 1809)
Far*Fredrik Motzfeldt1 (1779 - 1848)
Mor*Anna Cecilie Jervell1 (1780 - 1848)Jakob ble døpt den 24. september 1807 i Molde kirke. Faddere: Lovise Gørvell, madam Vind, Karen Brems Møller, Lars Dal, Johan Gørvell og Jakob Jervell.1

Jakob døde i 1809 i Molde.2 Han ble gravlagt den 17. februar 1809.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 21 a, 24. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809, 17. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225

Valborg Margareta Motzfeldt1

K, #15736, (17. november 1811 - 22. juli 1869)
Far*Fredrik Motzfeldt1 (1779 - 1848)
Mor*Anna Cecilie Jervell1 (1780 - 1848)Valborg Margareta ble født den 17. november 1811 i Molde.2 Valborg Margareta ble døpt den 31. januar 1812. Faddere: Johanna Andrea Leth, Johanna Wedeke, Elias Heltberg von Darre, Andreas Blom Øvre og Laurits Bie Møller o.a.1

Valborg Margareta døde ugift den 22. juli 1869.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 26 a, 1812, 31. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630213
 2. [S2010] Vore Eidsvollsmænds Efterkommere: hefte 18, s. 2. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013042926001?page=133

Fredrikke Engman Motzfeldt1

K, #15737, (16. juli 1813 - 17. november 1893)
Far*Fredrik Motzfeldt1 (1779 - 1848)
Mor*Anna Cecilie Jervell1 (1780 - 1848)Fredrikke ble født den 16. juli 1813 i Molde.1 Fredrikke ble døpt den 3. september 1813. Faddere: Mette Susanne Øvre, Wilhelm Christian Schladermund, Jeppe Bang og Peter Fredrik Koren Gørvell o.a.1

Fredrikke døde ugift den 17. november 1893.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 28 a, 3. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630215
 2. [S2010] Vore Eidsvollsmænds Efterkommere: hefte 18, s. 2. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013042926001?page=133

Jakobine Kaspara Motzfeldt1

K, #15738, (8. juni 1816 - )
Far*Fredrik Motzfeldt1 (1779 - 1848)
Mor*Anna Cecilie Jervell1 (1780 - 1848)Jakobine Kaspara ble født den 8. juni 1816.1 Jakobine Kaspara ble døpt den 10. februar 1817 i Akershus slottskirke, Oslo.1

Kilder/noter

 1. [S2011] Akershus klok. 1815–19: s. 71, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20061108010174

Eva Kristine Krog1,2,3

K, #15739, (1783 - 23. april 1869)
Far*Jon Hanssen Krog4 ( - 1791)
Mor*Sara Skjellerup Knutssen3 (1753 - 1822)
Far-steHans Block1 (1763 - 1830)

Familie

Henning Abelseth (1778 - 1830)
To barn levde i 1830.6 
BarnEva Kristine ble døpt den 6. juni 1783 i Vår Frue kirke, Trondheim.4
Annet navn: Eva Kristine Block.5 Hun bodde hos Hans Block og Sara Tellevssen i Brattørveita 6, Trondheim, i 1801.3
Eva Kristine giftet seg den 10. november 1804 i Vår Frue sogn, Trondheim, med Henning Abelseth (forlovere: Hans Block o.a.) De ble viet hjemme etter kongebrev av 2. november og kvitteringer for bidrag til skole, kirke, klokker, bedemann og de fattige.2,6
Lars Peterssen reiste som skipper den 1. september 1806 med destinasjon i Kristiansund og Middelhavet. Blant mannskapet var Arne Olssen på Molde. Briggen «Eva Christina» var borte så lenge at hele mannskapet ble antatt omkommet. Redere: Henning Abelseth og Erik Lekanger Vingård.7,8,9

Hun og Henning bodde på mnr. 12, utpå Gata, Molde, i 1807. Bygninger (taksert i daler): våningshus (500), sjøbod (200), naust (110) og eldhus (100).10
Hun var fadder ved dåpen til Elen Marie Schjelderup Møller den 22. juni 1817.11
Hennes navn som gift var Abelseth, nevnt fra 1830 til 1869.1,12
Hun bodde på mnr. 9, utpå Gata, Molde, i 1865. Hun levde av å leie ut til skolegutter. Eva Kristine hadde to kyr, som fikk fôr fra landdistriktet.5
Eva Kristine hadde Beret Margrete Persdatter Lønset o.a. i tjeneste i 1865.5


Eva Kristine døde den 23. april 1869 i Molde.12 Hun ble gravlagt den 29. april 1869.12

Kilder/noter

 1. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 50/22.6.1830. E-side 1, «Dødsfald».
  https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsadresseavis_null_null_18300622_63_50_1?page=0
 2. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 186, 10. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670501
 3. [S1231] Trondheim ft. 1801: fol. 129 a, Bratør-Vejten, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806350136
 4. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 69, nr. 29. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670239
 5. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 14. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380041
 6. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 40/18.5.1830. E-side 1, «Dødsfald».
  https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsadresseavis_null_null_18300518_63_40_1?page=0
 7. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, S. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000007
 8. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 177, 1805. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=190
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 578. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 3 b, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 12. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063007
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 34 a, 22. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630221
 12. [S693] Molde klok. 1862–79: s. 285, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650483

Hans Block1,2

M, #15740, (1763 - 11. juni 1830)

Familie

Sara Skjellerup Knutssen (1753 - 1822)Hans ble født i 1763.2
Hans giftet seg med Sara Skjellerup Knutssen.1,3 Hans Block var skipper i 1801.1,3 Hans og Sara bodde i Brattørveita 6, Trondheim, i 1801 sammen med Eva Kristine Krog o.a.1
Hans hadde trolig Petrikke Marie Olsdatter Wakler i tjeneste i 1801.1
Han var forlover for Henning Abelseth og Eva Kristine Krog, som giftet seg den 10. november 1804 i Vår Frue sogn, Trondheim.4,5
Hans Block var losoldermann og havnefogd i Molde i 1830.2

Hans døde den 11. juni 1830 i Molde, etter noen få dagers sykeleie.2

Kilder/noter

 1. [S1231] Trondheim ft. 1801: fol. 129 a, Bratør-Vejten, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806350136
 2. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 50/22.6.1830. E-side 1, «Dødsfald».
  https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsadresseavis_null_null_18300622_63_50_1?page=0
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 187, 1822, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630324
 4. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 186, 10. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670501
 5. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 40/18.5.1830. E-side 1, «Dødsfald».
  https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsadresseavis_null_null_18300518_63_40_1?page=0

Sara Skjellerup Knutssen1

K, #15741, (1753 - 17. januar 1822)

Familie 1

Jon Hanssen Krog ( - 1791)
Ett barn levde i 1791.6 
Barn

Familie 2

Hans Block (1763 - 1830)Sara ble døpt den 2. juli 1753 i Bakke kirke, Strinda.2
Sara giftet seg den 15. februar 1781 på Bakklandet, Strinda, med Jon Hanssen Krog. De ble viet hjemme etter kongebrev.1
Hun og Jon bodde i Søndre gate, Trondheim, i 1783.3
Etter barsel ble hun innledet i Vår Frue kirke, Trondheim, den 17. juni 1783.3

Sara giftet seg med Hans Block.4,5
Hun ble kalt Sara Tellevssen, nevnt 1801 (faren het Tellev).4 Sara og Hans bodde i Brattørveita 6, Trondheim, i 1801 sammen med Eva Kristine Krog o.a.4
Hun ble kalt Sara Skjellerup Block, nevnt 1822.5

Sara døde den 17. januar 1822 i Molde, av vatersott.5 Hun ble gravlagt den 24. januar 1822.5

     Navnet hennes ble skrevet Sara Schielderup Knudsen i 1781.1

Kilder/noter

 1. [S2014] Bakke mini. 1780–97: s. 15, 15. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070918640579
 2. [S1047] Bakke mini. 1727–79: s. 102, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070918640252
 3. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 69, nr. 29. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670239
 4. [S1231] Trondheim ft. 1801: fol. 129 a, Bratør-Vejten, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806350136
 5. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 187, 1822, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630324
 6. [S2015] Trondheim skifteprotokoll 1782–94: fol. 387 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204370413

Jon Hanssen Krog1,2

M, #15742, ( - 8. juli 1791)

Familie 1

Han var enkemann i 1781. Ett barn levde i 1791.1,4 

Familie 2

Sara Skjellerup Knutssen (1753 - 1822)
Ett barn levde i 1791.4 
BarnJon giftet seg med en uregistrert person.1
Jon giftet seg den 15. februar 1781 på Bakklandet, Strinda, med Sara Skjellerup Knutssen. De ble viet hjemme etter kongebrev.1 Jon Hanssen Krog var skipper iallfall fra 1781 til 1783.1,2
Han og Sara bodde i Søndre gate, Trondheim, i 1783.2

Jon døde den 8. juli 1791 i Trondheim, i 15.30-tiden.3

Kilder/noter

 1. [S2014] Bakke mini. 1780–97: s. 15, 15. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070918640579
 2. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 69, nr. 29. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670239
 3. [S2015] Trondheim skifteprotokoll 1782–94: fol. 387 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204370412
 4. [S2015] Trondheim skifteprotokoll 1782–94: fol. 387 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204370413

Kristoffer Abelseth1

M, #15743, (1809 - 1809)
Far*Henning Abelseth1 (1778 - 1830)
Mor*Eva Kristine Krog (1783 - 1869)Kristoffer døde i 1809 i Molde, 6 uker gammel. Den 17. mai ble det betalt 2 ort for kirkegårdsjorden.1,2 Han ble jordfestet den 19. mai 1809.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809, 19. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 2. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1809, uvisse inntekter, 17. mai.

Marta Knutsdatter Børset1

K, #15744, (ca. 1761 - 1809)Marta ble født ca. 1761.1

Marta døde i 1809 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble jordfestet den 26. mai 1809.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809, 26. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225

Per Øverland1,2

M, #15745, (1807 - 1809)
Far*Mikkel Olsson Øverland2,1 (1765 - c 1824)
Mor*Gurianna Olsdatter Øverland2 (c 1781 - 1811)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megPer ble døpt den 22. februar 1807 i Molde kirke.2

Per døde i 1809 i Molde.1 Han ble jordfestet den 8. juni 1809.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809, 8. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 a, 1807, 22. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630207

Anne Larsdotter i Ramsvik1

K, #15746, (desember 1767 eller januar 1768 - 1809)

Familie

Hun fikk ett barn før hun giftet seg, og seks barn i ekteskapet, det yngste født 1805.3 Annet navn: Anne Larsdotter på Langset.2
Anne ble født i desember 1767 eller januar 1768 på Langset, Vatne.2 Anne ble døpt den 6. januar 1768 i Vatne kyrkje.2
Anne giftet seg i 1794 med en uregistrert person.3
Anne og mannen var brukere Borti garda, Ramsvik, Vatne, fra 1794.3

Anne døde i 1809 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble jordfestet den 20. oktober 1809.1

     Navnet hennes ble skrevet Anne Larsdatter Ramsvigen i 1809.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809, 20. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 2. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 128 b, 1768, 6. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903620268
 3. [S382] Midsund II: s. 680. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030203001?page=683

Anders Hansson1,2

M, #15747, (ca. 1772 - )

Familie

Oliv Andersdotter (c 1725 - 1809)Anders ble født ca. 1772.1
Anders giftet seg med Oliv Andersdotter.1,2
Han og Oliv bodde på Store Ingeberg, Vang i Hedmark, i 1801.1 Anders Hansson var seminarist i 1801 og lærer i 1809.1,2 Anders og Oliv oppholdt seg i Molde i 1809.2

Kilder/noter

 1. [S2016] Vang ft. 1801: fol. 295 b. https://www.digitalarkivet.no/ft20090804660627
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809, 6. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225

Oliv Andersdotter1,2

K, #15748, (ca. 1725 - 1809)

Familie

Anders Hansson (c 1772 - )Oliv ble født ca. 1725.1,2
Oliv giftet seg med en uregistrert person.1
Oliv giftet seg med Anders Hansson.1,2
Hun og Anders bodde på Store Ingeberg, Vang i Hedmark, i 1801.1
Hun ble kalt madam Oliv Hansson, nevnt 1809.3

Oliv døde i 1809 i Molde. Den 3. november ble det betalt 1 daler for kirkegårdsjorden, 1 daler for ringing med begge klokker, og 3 ort i leie for det beste likkledet.2,3 Hun ble jordfestet den 6. november 1809.2

Kilder/noter

 1. [S2016] Vang ft. 1801: fol. 295 b. https://www.digitalarkivet.no/ft20090804660627
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809, 6. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1809, uvisse inntekter, 3. november.

Marta Bårdsdatter1

K, #15749, (ca. 1771 - 1809)Marta ble født ca. 1771.1

Marta døde i 1809 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble jordfestet den 27. desember 1809.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809, 27. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225

Styrkår Monsson på Hostad1,2

M, #15750, (ca. 1783 - 1810)Styrkår ble født ca. 1783.1,2 Styrkår tjente på Hostad, Hustad i Romsdal, i 1801.1

Styrkår døde i 1810 på Reknes hospital, Molde, som lem.2 Han ble jordfestet den 21. januar 1810.2

Kilder/noter

 1. [S1300] Bud ft. 1801: fol. 489 b, Hostad. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670351
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 21. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226

Arnold Kristensson på Hovset1

M, #15751, (1772 - 1810)Arnold ble født i 1772 på Hovset, Vatne.2
Han var bruker i Heimigard, Hovset, Vatne, fra 1795. Han fikk skjøte fra faren på halve bruket, men solgte videre til broren i 1809.2,1

Arnold Christensen Olseth (sic) døde i 1810 på Reknes hospital, Molde, som lem, og ble jordfestet 6. april.3

Kilder/noter

 1. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 278 a, Hofsæt, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340281
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 369. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648514?page=372
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 6. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226

Jon Ingebrigtsson på Kalvatn1

M, #15752, (1755 - 1810)Annet navn: Jon Ingebrigtsson på Nes.2,3
Jon ble født i 1755 på Nes, Eid i Nordfjord.2 Jon ble døpt den 3. august 1755 i Eid kyrkje i Nordfjord.2
Han var husmann i Kvia, Nørekalvatn, Volda, fra 1799.3

Jon døde i 1810 i Molde, antakelig som lem på Reknes hospital.1 Han ble jordfestet den 6. april 1810.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 6. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 2. [S1342] Eid (Nordfjord) mini. 1741–69: fol. 87 a, 3. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070503620575
 3. [S1939] Volda-soga: gardar og slekter II: s. 509. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016011348048?page=512

Jens Styrkårsson på Harnes1

M, #15753, (ca. 1754 - 1810)

Familie

Han var enkemann i 1801.1 Jens ble født ca. 1754.1,2
Jens giftet seg med en uregistrert person.1 Han var fisker i 1801.1
Han var husmann på Harnes, Sandøy, i 1801. Plassen hadde ikke jord.1

Jens Harøen (56 år) døde i 1810 som lem på Reknes hospital, Molde, og ble jordfestet 20. mai.3

Kilder/noter

 1. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 455 b, Harnes, 10. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670317
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660031
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 20. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226

Jon Lykken1

M, #15754, (ca. 1757 - 1810)Jon ble født ca. 1757.1
Han bodde kanskje i Lykkja, Bolsøy.

Jon døde i 1810 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 20. mai 1810.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 20. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226

Ola Olsson Roaldset1

M, #15755, (ca. 1797 - )
Far*Ola Olsson Roaldset2 (c 1757 - f 1822)
Mor*Gjertrud Helene Jonsdatter Høystakkli (c 1775 - 1830)Ola ble født ca. 1797 på Roaldset, Bolsøy, eller i Roaldsetlia.2,1 Han bodde hos Ola Olsson og Gjertrud Helene Jonsdatter på Strande, Bolsøy, iallfall fra 1800 til 1801.3
Annet navn: Ola Olsson på Strande.3
Ola Olsson Roaldset og Ola Olsson (far og sønn) var rulleført i 1. rode, Molde, iallfall fra 1804 til 1811.4,5,1


     Ola Olsson Roaldset og Ola Olsson på Haugan kan ha vært samme person.


     Ola Olsson Roaldset og Ola Olsson på Lauvåsen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S1108] Molde, 1. rode, sjørulle 1811: z.
 2. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: øø.
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 418 b, Strande, 8. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670280
 4. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2).
 5. [S1108] Molde, 1. rode, sjørulle 1811: R.

Ola Olsson på Haugan1

M, #15756, (ca. 1797 - 1810)Ola ble født ca. 1797.1,2

Ola døde i 1810 i Molde. Den 4. juni ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden til det 12 år gamle barnet til Ole I. Strande (eller J.) og 8. juni ble Ole Olsen paa Houan (14 år) jordfestet.2,1

     Ola Olsson Roaldset og Ola Olsson på Haugan kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 8. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 2. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1810. Uvisse inntekter, 4. juni.

Kristen Hallvardsson Sveggen1,2

M, #15757, (3. juli 1790 - 1810)Kristen ble født den 3. juli 1790 på Sveggøya, Bremsnes, Averøy.3 Kristen ble døpt den 11. juli 1790 i Bremsnes kirke.1
Annet navn: Kristen Hallvardsson på Ramsøya.4 Kristen og familien var innerster på Ramsøyan, Bremsnes, i 1801.4

Kristen døde i 1810 på Reknes hospital, Molde, som lem.2 Han ble jordfestet den 5. september 1810.2

     Navnet hans ble skrevet Christen Halvorsen Sviggen i 1810.2

Kilder/noter

 1. [S1929] Bremsnes mini. 1759–1805: s. 268, 11. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912650292
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 5. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 3. [S1929] Bremsnes mini. 1759–1805: s. 534, 1790, 11. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912650424
 4. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 550 b, Ramsøe, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340357

Oliva Larsdotter på Mordal1,2

K, #15758, (1785 - 1801)
Far*Lars Larsson Berg2,1 (c 1753 - f 1815)
Mor*Kari Knutsdotter på Mordal2 (c 1750 - 1795)Oliva ble født i 1785, som tvilling.2 Oliva ble døpt den 28. august 1785 i Molde kirke av Abraham Meier. Faddere: Knut Knutsson Fuglset, Anders Larsson Berg og Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet.2,3 Oliva Larsdotter bodde hos Lars Larsson på Mordal, Aukra, i 1801.1 Oliva Larsdotter på Mordal var helt vanfør og krøplet av byller og sår i 1801.1

Oliva døde i 1801.4

Kilder/noter

 1. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 443 b, Mordal, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670305
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b, 28. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620595
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 175 b, 1785, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630081
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 236.

Knut Larsson på Mordal1,2

M, #15759, (1785 - 1804)
Far*Lars Larsson Berg2,1 (c 1753 - f 1815)
Mor*Kari Knutsdotter på Mordal2,3 (c 1750 - 1795)Knut ble født i 1785, som tvilling.2 Knut ble døpt den 28. august 1785 i Molde kirke av Abraham Meier. Faddere: Aret i Leirgrovvik, Rasmus Andersson Bjørstad, Hallvor Persson på Berg, Sissel Knutsdotter på Fuglset og Kari Ingebrigtsdotter Eikrem.2,4 Knut Larsson bodde hos Lars Larsson på Mordal, Aukra, i 1801.1 Knut Larsson på Mordal var sykelig i 1801.1

Knut døde i 1804.3

Kilder/noter

 1. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 443 b, Mordal, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670305
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b, 28. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620595
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 236.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 175 b, 1785, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630081

Mari Kristensdotter1,2,3

K, #15760, (ca. 1776 - )
Far*Kristen Torjersson Solberg3 (1740 - 1801)
Mor*Marit Olsdotter Solberg3 (c 1738 - )

Familie

BarnMari ble født ca. 1776 i Opplandene.3,2 Hun ble konfirmert den 14. oktober 1792 i Molde kirke av Gabriel Dreier.2,3
Mari fikk barn med en matros som het Knut ca. 1794.3 Hun ble forhørt den 6. februar 1797 i Molde. Saken gjaldt tyveri fra Jøris Ivarsson.3 Mari Kristensdotter var fengslet på Trondheim tukthus fra 1797.1

Kilder/noter

 1. [S628] Innsette ved Trondhjem Tugthus 1737–1824: Mari Christensdatter. https://www.digitalarkivet.no/pc00000000304011
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 156 b, 14. oktober, jenter, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630065
 3. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 4 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370005

Morten Olsson Sylte1,2

M, #15761, (1780 - 17. oktober 1860)
Far*Ola Marteinsson på Sørsylte2 (1743 - 1798)
Mor*Marit Olsdotter på Sørsylte2 (1747 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til megMorten ble født i 1780 på Sørsylte, Tresfjord.2 Han var snekker og høkerborger.1

Morten døde den 17. oktober 1860 i Molde, av alderdomssvakhet.1 Han ble gravlagt den 24. oktober 1860.1

     Syltemarka i Molde fikk navn etter familien Sylte.

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 594, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010297
 2. [S77] Tresfjord I: s. 149. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=152

Jonas Andersson1,2

M, #15762, (ca. 1665 - oktober 1763)

Familie

BarnJonas ble født ca. 1665.1
Han ble kalt Jonas skorsteinsfeier, nevnt 1717.3
Han ble kalt Jonas murmester, nevnt fra 1730 til 1756.4,5,6 Ivar Audensson, Henrik skomaker, Trond kiper og Jonas murmester ble stevnet av Mikkel Nilssen til tinget i Fanne tinglag den 11. juli 1730. Ivar skyldte 5 daler 2 ort 16 skilling, Henrik 1–1–12, Trond 1–0–0 og Jonas 0–1–15 til Jens Ågessons dødsbo.4
Jakob Mortensson Schultz eide et jordstykke, taksert til 160 daler, med jordkjeller, eldhus og fjøs samt en liten urtehage og en gresshage i 1742 i Vestre Schultzhagen, Molde. Det bodde sju husmenn på stykket: Knut Bentsson, Nils smed, Erik Andersson Aure, Jonas murmester, Ivar Berg, Jon Bergsvik og Mats klokker.5
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 3 ort 18 skilling.7

Han bodde i Vestre Schultzhagen i 1762 sammen med Inger Kasparsdotter. Jonas ble oppgitt å være 100 år gammel, husarm og uten inntekt.1

Jonas døde i oktober 1763 i Molde.8
Nils Lossius kjøpte fire grunner med hageplasser i Vestre Schultzhagen den 3. august 1764 av Børge Jakobssen Eg. Grunn (1) var bebodd av murmester Jonas Andersson eller hans etterfølgere, (2) var gamle Ingers hustomt rett ved, (3) var Ola Olsson Romolds enke (Marit Knutsdatter), og (4) var (avdøde) Andreas Jonssens hustomt. Kjøpesum: 200 daler. Skjøtet ble tinglyst 3. september.2,9


     Han kan ha vært far til Lisbet Jonasdatter, Beret Jonasdatter og Beret Kristine Jonasdatter.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Schultzhagen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212017
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 152. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610079
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 68 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390535
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 87 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400082
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650115
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 198. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650102
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 1–6, til- og avgang. Nr. 6, november, avgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212060
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 153. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610079

Per Lubb1,2

M, #15763, ( - etter 1647)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnPer Lubb svarte 1 ort i skatt som ødegårdsmann i 1637 i Sund i Romsdal.1
Han var selveier på Nordmørsparten, Moldegård, Bolsøy, i 1647.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Lub i 1637.1

Kilder/noter

 1. [S2018] Trondheim lensregnskap 1637–38: landskatt, litra B, Romsdal 1637. Øddegaardtzmend, Sundtz Ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080911650956
 2. [S2273] Trondheim lensregnskap 1647–48: mappe 2, vedlegg 1, litra A, Romsdal kontribusjon 1647. Fullgårder, Fanne Ottingh, Mollde. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915620419

Ola Ellingsson på Åndal1,2

M, #15764, ( - 1743)
Mor*Guri Eriksdotter på Åndal3,2 (c 1670 - 1751)Ola Ellingsson på Åndal var skipper i 1742.1 Han var arving i testamentet til Erik Ellingsson og Magrete Nilsdotter Fris, datert 30. november 1742 i Molde. Han var svakelig, og hun for gammel til å få barn. Ingen av dem hadde arvet noe etter sine familier. Den lengstlevende skulle overta alt de hadde ervervet seg, bortsett fra 20 daler til den andres arvinger. Etter begges død skulle hans bror Ola Ellingsson (eller hans arvinger) få alt som var igjen, «Som dend der har altiid gaaet os til haande udi dend Ringe handtering Vii har brugt, og end nu har forbunden Sig til at See os tilgode, om Svaghed os paakommer eller andre forefaldende Leiligheder hvor udi Vii hans hielp kunde behøve».4,5

Ola døde i 1743 på Åndal, Grytten, trolig av smittsom sykdom.2,6 Han ble jordfestet den 23. mai 1743 på Grytten kirkegård, av Jakob Lund.6 Skiftet etter Ola ble sluttet den 11. desember 1743. Arving: Erik Ellingsson Åndal. Erik påtok seg å betale kreditorene hvis han fikk overta boet, noe medarvingene godtok.7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 342 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650361
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 342 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650360
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 311 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650329
 4. [S2020] Norske innlegg januar–juni 1743: 11. januar, e-side 30. https://www.digitalarkivet.no/da20110517054615
 5. [S2020] Norske innlegg januar–juni 1743: 11. januar, e-side 29. https://www.digitalarkivet.no/da20110517054614
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 106, festum ascensionis Domini. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610346
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 342 a–344 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650360

Marte Persdotter på Årø1

K, #15765, (1726 - )
Far*Per Olsson på Årø1
Mor*Anne Knutsdotter på Årø1Marte ble født i 1726 på Årø, Bolsøy, og først hjemmedøpt av Jakob Tostensson på Røbekk (mens foreldrene var trolovet).1 Marte ble døpt den 25. august 1726 i Veøy kirke.1

Marte døde uten livsarvinger, (lenge) før 1821.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 75, 10. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660245
 2. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013

Anders Eriksson1

M, #15766, (ca. 1677 - )
Far*Erik Knutsson1 (c 1641 - 1705)
Mor*Elen ( - f 1720)Anders ble født ca. 1677.1 Han var spedalsk i 1701.1 I manntallet av 1701 står Anders Eriksson hos Erik Knutsson i Molde.1,2

Anders døde uten livsarvinger.2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 197.
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476

Knut Eriksson1

M, #15767, (ca. 1679 - før 1740)
Far*Erik Knutsson1 (c 1641 - 1705)
Mor*Elen ( - f 1720)Knut ble født ca. 1679.1 I manntallet av 1701 står Knut Eriksson hos Erik Knutsson i Molde.1,2

Knut døde før 1740, uten livsarvinger.2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 197.
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476

Anne Maria Trondsdotter1

K, #15768, ( - ca. 1740)
Far*Trond Olsson båtsmann1 ( - e 1688)Anne Maria døde ca. 1740. Ifølge tingsvitne var nærmeste slektninger på farssiden Bastian Erikssen og enka Magrete Olsdatter i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476

Knut Olsson kiper1,2,3

M, #15769, (ca. 1620 - )
Far*Ola4,2

Familie

Han oppgav konas alder til 70 år i 1681, men hun må ha vært noen år yngre for å være Olas mor. Den 3. desember 1693 betalte Knut 1 ort 8 skilling for konas kirkegårdsjord og bruk av likkledet. Ett barn er nevnt i et tingsvitne.8,3,2 
Barn
Samtidig avtegning av Knut Olsson kipers bumerke 1681 (Romsdal konsumpsjon og folkeskatt)Knut ble født ca. 1620 i Tresfjord.5,6,4
Han var kanskje husmann i Moldefjæra, Moldegård, Bolsøy, i 1647.7 Han var bøkker i 1661.1,4 Han fikk festeseddel på en plass i Moldefjæra fra Ola Larsson den 29. april 1661. Grunnbrevet ble tinglyst først 1. juli 1692.1
Knut bodde i Molde (på Moldegård-siden) i 1664 sammen med Ola Knutsson. Knut var borger i februar 1681, men oppholdt seg i Bud da han satte bumerket sitt på en skattemelding.6,5,2,8 Ola Knutsson på Molde fikk 29. juni 1691 en transport på 17 daler som Harry Meier i Bergen hadde utestående hos Olle Knudsen Kiper, trolig feilskrift for Knut Olsson kiper ettersom hans festeseddel fra 1661 ble tinglyst samme dag, 1. juli 1692 (dette kan tyde på at Ola tok over huset).1
Nils Andersson Mek kjøpte hus under Berget, Molde, den 20. desember 1701 av Ola Knutsson. Selgerens avdøde foreldre hadde bodd der. Skjøtet ble tinglyst 18. januar 1702.9,10

Annet navn: Knut under Berget.10

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 41 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650507
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400477
 3. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 6 b, inntekt, 3. desember.
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191194
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 192. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191107
 7. [S2273] Trondheim lensregnskap 1647–48: mappe 2, vedlegg 1, litra A, Romsdal kontribusjon 1647. Side 70, husmenn, Fanne Ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915620453
 8. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Molde Ladested. https://www.digitalarkivet.no/rk10041109120086
 9. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 48 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/49/
 10. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390137

Ola Mohn1

M, #15770

Familie

Charlotte Nybø Antonsen
De har ett barn sammen.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S2024] Charlotte Nybø Antonsen: melding 10.3.2021.

Erlend Nybø Mohn1

M, #15771
Far*Ola Mohn1
Mor*Charlotte Nybø Antonsen1
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S2024] Charlotte Nybø Antonsen: melding 10.3.2021.

Mia Knudsen1

K, #15772

Kilder/noter

 1. [S2024] Charlotte Nybø Antonsen: melding 10.3.2021.

Amelia Nybø Knudsen1

K, #15773
Far*Thomas Nybø Antonsen1
Mor*Mia Knudsen1
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S2024] Charlotte Nybø Antonsen: melding 10.3.2021.

Stella Nybø Knudsen1

K, #15774
Far*Thomas Nybø Antonsen1
Mor*Mia Knudsen1
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S2024] Charlotte Nybø Antonsen: melding 10.3.2021.

Jønet1

K, #15775, ( - etter 1681)

Familie

Søren Persson ( - f 1681)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJønet giftet seg med Søren Persson.1
Hun og Søren bodde i Molde. Han var borger.1 Jønet bodde i Molde i 1681, som gammel borgerenke, sammen med Elen Sørensdotter; «hendes Vilchor er iche helder Synderlige». Det var altså trang økonomi.1

Kilder/noter

 1. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Molde Ladested. https://www.digitalarkivet.no/rk10041109120087

Søren Persson1

M, #15776, ( - før 1681)

Familie

Jønet ( - e 1681)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnSøren giftet seg med Jønet.1
Han og Jønet bodde i Molde. Han var borger.1

Søren døde før 1681.1

Kilder/noter

 1. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Molde Ladested. https://www.digitalarkivet.no/rk10041109120087

Hans Andersson1,2

M, #15777

Familie

I 1681 hadde han og kona tre barn. Det eldste var i sitt 6. år.1 Han bodde i Molde i 1681. Han var borger og hadde sin mor i huset.1
Hans Andersson solgte hus med grunn østenfor elva i Molde den 15. juni 1694 til Ola Knutsson den yngre. Selgeren hadde bodd der. Skjøtet ble tinglyst 18. januar 1696.2

Kilder/noter

 1. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Molde Ladested. https://www.digitalarkivet.no/rk10041109120087
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 56 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650616

Synnøv Olsdatter i Schultzhagen1,2

K, #15778, ( - januar 1763)

Familie

Just Kristenssen i Schultzhagen (1724 / 1725 - )
I august 1758 ble det betalt 1 ort 12 skilling for en barnedåp, og måneden etter 1 ort 2 skilling for konas kirkegang. De kan ha hatt fler barn.3,4 
BarnSynnøv giftet seg med Just Kristenssen.1,2
Hun og Just bodde i Vestre Schultzhagen, Molde, i 1762 sammen med Ildri Olsdotter. Just og kona bodde der allerede i 1758.1,3

Synnøv døde i januar 1763 i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Schultzhagen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212017
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 1–6, til- og avgang. Nr. 1, februar, avgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212045
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, september. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Birgitte Larsdatter1,2

K, #15779, ( - etter 1788)

Familie

Knut Olsson Skovik (c 1759 - )
BarnBirgitte fikk kanskje barn med Knut Olsson i 1788 i Molde. Personer med disse navnene ble stevnet til tinget 4. august for leiermål, men møtte hverken da eller på tinget 16. september, hvor han ble bøtelagt 12 og hun 6 daler.3,2,1

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 450 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360928
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 446 a, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360923
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.

Marit Olsdotter i Jordfallet1,2

K, #15780, (ca. 1687 - 17. januar 1754)
Far*Ola Toresson i Jordfallet (c 1637 - )
Mor*Kristi Andersdotter i Jordfallet2 (1660 - m. 1706 & 1735)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Aslaksson i Jordfallet (c 1687 - c 1753)
De hadde iallfall to barn.3 
BarnMarit ble født ca. 1687 i Jordfallet, Nesset.1
Marit giftet seg med Per Aslaksson.2

Marit døde av alderdomssvakhet den 17. januar 1754 i Indre Horsgård, Veøy, hos sønnen Anders, hvor hun hadde bodd siden sommeren. Ingen visste hennes alder, men Esten Persson på Årset og Sjurd Ivarsson på Grebbestad tenkte hun var over 70 år gammel (som var et for høyt anslag).1 Marit Olsdotter i Jordfallet ble jordfestet den 20. januar 1754 på Veøy kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 381, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660397
 2. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 1 087. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202640550
 3. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 89. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=92

Anders Persson i Horsgård1,2

M, #15781, (ca. 1726 - 1. april 1754)
Far*Per Aslaksson i Jordfallet3 (c 1687 - c 1753)
Mor*Marit Olsdotter i Jordfallet1 (c 1687 - 1754)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Larsdotter i Horsgård (c 1730 - 1795)
De hadde to barn.8,10 Anders ble født ca. 1726 i Jordfallet, Nesset.2,4
Annet navn: Anders Persson i Jordfallet, nevnt mellom 1748 og 1752 (ukjent).4,5,6 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, den 13. desember 1748. Han var soldat i 1752.4,6 Han fikk bygselseddel på 1 våg (hele gården) i Indre Horsgård, Veøy, fra Hans Holst den 5. november 1751. Seddelen ble tinglyst 23. oktober året etter.7
Anders trolovet seg den 8. desember 1751 med Marit Larsdotter i Indre Horsgård. Forlovere: Jon Jakobsson i Horsgård o.a.5
Anders giftet seg den 18. januar 1752 i Veøy kirke med Marit Larsdotter i Indre Horsgård.6,8
Marit Olsdotter i Jordfallet døde den 17. januar 1754 i Indre Horsgård, hos sønnen Anders, hvor hun hadde bodd siden sommeren. Ingen visste hennes alder, men Esten Persson på Årset og Sjurd Ivarsson på Grebbestad tenkte hun var over 70 år gammel (som var et for høyt anslag).1


Anders døde natt til 1. april 1754 i Indre Horsgård, fra skader under tømmerhogst våren 1753, da han falt over 40 favner nedover et steilt berg, «hvorved hans legeme blev slaaet gandske fordervet, siden hvilken hand har været meget Sygelig».2 Han ble gravlagt den 3. april 1754 på Veøy kirkegård.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 11. juni 1754. Kreditorer: Ola Olsson på Nesje, Ola Eriksson på Nesje, Erik Knutsson i Buvika og Lars Larsson o.a. Arvinger: Marit Larsdotter o.a. Arv: 41 daler 1 ort 11 skilling.9

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 381, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660397
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 383, 3. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660398
 3. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 89. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=92
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690341
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 348, 8. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660383
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 349, 18. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660383
 7. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 200, publiseringsnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410104
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 259 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650856
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 259 b–260 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650856
 10. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1249.

Esten Persson på Årset1,2,3

M, #15782, (ca. 1698 - 1774)

Familie 1

De hadde ikke barn.3 

Familie 2

Ingebjørg Botolvsdotter på Årset (1727 - 1758)
De hadde fem barn.3 
Barn

Familie 3

Anne Persdotter på Årset (1735 - 1794)
De hadde tre barn.5 Annet navn: Esten Persson på Tokle.3
Esten ble født ca. 1698.3 Han fikk bygselseddel på 1 våg 8 merker på Nørd-Årset, Årset, Veøy, i 1729.3
Esten giftet seg i 1730 med en uregistrert person.3
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Mork den 13. februar 1745: 6 daler.4

Esten giftet seg i 1748 med Ingebjørg Botolvsdotter på Grebbestad.3
Marit Olsdotter i Jordfallet døde den 17. januar 1754 i Indre Horsgård, Veøy, hos sønnen Anders, hvor hun hadde bodd siden sommeren. Ingen visste hennes alder, men Esten Persson på Årset og Sjurd Ivarsson på Grebbestad tenkte hun var over 70 år gammel (som var et for høyt anslag).2

Esten giftet seg i 1759 med Anne Persdotter på Sørnesje.5
Han og Anne var brukere på Nørd-Årset til 1774. Etter hans død drev hun videre.5

Esten døde i 1774 på Årset, Veøy.5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 381, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660397
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1072. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1075
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1074. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1077
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1073. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1076

Ingebjørg Botolvsdotter på Årset1

K, #15783, (1727 - 1758)
Far*Botolv Ingebrigtsson på Grebbestad2 (1699 - 1758)
Mor*Anne Ivarsdotter på Grebbestad2 (c 1703 - 1787)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Esten Persson på Årset (c 1698 - 1774)
De hadde fem barn.3 
BarnAnnet navn: Ingebjørg Botolvsdotter på Grebbestad.2
Ingebjørg ble født i 1727 på Grebbestad, Veøy.2
Ingebjørg giftet seg i 1748 med Esten Persson på Årset.3

Ingebjørg døde i 1758 på Årset, Veøy.3

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1073. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1076
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1174.
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1072. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1075

Sjurd Ivarsson på Grebbestad1,2,3

M, #15784, (1722 - 1785)
Far*Ivar Sjurdsson i Horsgård4 (c 1660 - 1732)
Mor*Ingebjørg Hansdotter i Horsgård4 (c 1693 - 1741)

Familie 1

Gjertrud Bjørnsdotter i Sotnakken (c 1700 - 1759)
De hadde ikke barn.16 

Familie 2

Ingeleiv Sørensdotter på Grebbestad (c 1735 - 1776)
De hadde fire barn.11 
Barn

Familie 3

Mildrid Tostensdotter i Solemdalsgjerdet (c 1744 - 1833)
De hadde ikke barn. Sjurd ble født i 1722 i Indre Horsgård, Veøy.4 Han fikk bygselseddel på 1 våg i Indre Horsgård fra Hans Holst den 26. oktober 1745. Seddelen ble tinglyst 23. juni 1747.5
Sjurd giftet seg med Gjertrud Bjørnsdotter i Sotnakken.6
Annet navn: Sjurd Ivarsson i Horsgård, nevnt 1748.4,7
Han og Gjertrud var brukere i Indre Horsgård i 1749. Sjurd hadde overtatt etter stefaren. Gjertruds datter Marit overtok i 1751.7,8,9
Han og Gjertrud var brukere på Ytre Grebbestad, Grebbestad, Veøy, fra 1751. Sjurd drev bruket resten av livet. Senere overtok hans sønn Ivar.10,11
Marit Olsdotter i Jordfallet døde den 17. januar 1754 i Indre Horsgård, hos sønnen Anders, hvor hun hadde bodd siden sommeren. Ingen visste hennes alder, men Esten Persson på Årset og Sjurd Ivarsson på Grebbestad tenkte hun var over 70 år gammel (som var et for høyt anslag).3
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Bjørnsdotter på Grebbestad den 27. oktober 1759: 43 daler 1 ort 2 skilling, pluss 10 daler i festegave.12

Sjurd trolovet seg den 4. januar 1761 med Ingeleiv Sørensdotter på Mauset.13
Sjurd giftet seg den 28. januar 1761 i Bolsøy prestegjeld med Ingeleiv Sørensdotter på Mauset.13,1
Sjurd og Ingeleiv hadde Marit Olsdotter o.a. i tjeneste i 1762.14
Han var arving ved skiftet etter Ingeleiv Sørensdotter på Grebbestad den 2. august 1777: 48 daler 1 ort 1 skilling.15

Sjurd giftet seg den 9. juli 1778 i Rød kyrkje, Nesset, med Mildrid Tostensdotter i Litl-Gusjåsen.2

Sjurd døde i 1785 på Grebbestad, Veøy, av sott.11

     Navnet hans ble skrevet Syver Hosgaard i 1748.7

     Navnet hans ble skrevet Sivert Iversen Gribbestad i 1761.13

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 160, 22. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670007
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 137 a, 9. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640181
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 381, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660397
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1247. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1250
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400641
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 707 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651312
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 33. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690225
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 525, 1749, Veøy, piker. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660468
 9. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1 249. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1252
 10. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1140. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1143
 11. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1141. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1144
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 707 b–709 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651312
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 a, trolovede, 1761, søndag etter nyttår. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620541
 14. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 126. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041245
 15. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 316 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670318
 16. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 708 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651312
 17. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 316 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670318

Marit Johansdotter i Jordfallet1

K, #15785, ( - ca. 1686)
9. tippoldemor til meg

Familie 1

Knut Einarsson i Jordfallet (c 1595 - )
De hadde to barn (ifølge Gards- og ættesoge for Nesset betalte Knut koppskatt for ei datter i 1645, men det står ikke i skattelisten).1,4 
Barn

Familie 2

Ola Toresson i Jordfallet (c 1637 - )
De hadde ikke barn.1 Marit giftet seg med Knut Einarsson.1
Marit giftet seg med Ola Toresson på Langset.1
Hun og Ola var brukere i Jordfallet, Nesset, i 1683. De svarte 22 tveiter havre, 1 tveit blandkorn og 16 merker ost i tiende. Etter hennes død drev han videre.2,3,4

Marit døde ca. 1686 i Jordfallet.1 Det ble holdt skifte etter henne den 21. mars 1687. Arvinger: Ola Toresson i Jordfallet, Johans Knutsson på Set og Ola Knutsson på Turhus. I boet var kyr, graokser, kalver, geiter, sauer, hester, gris, 9 tønner såkorn, 4 tønner brødkorn, 1½ tønne bygg, liten åkvern med hus og redskap, gammelt firmannsfar med seil og redskap, gammel kledekåpe med sølvspenne, to sølvskjeer, flamsk åkle og omheng, kopperkjeler, tre kar i matstuen, to bører i stabburet, to kister i koven, o.a. Aktiva: 178 daler. Passiva: 30 daler 3 ort. Arv: 147 daler 1 ort.5

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 66 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620224
 2. [S1599] Trondheim stiftamtstueregnskap 1683 (#73): Romsdal, litra B Q, tiendemanntall 1683. Næset Pastorat, Røe Kiercke Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714390258
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 4. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 87. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=90
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 66 b–67 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620224

Knut Einarsson i Jordfallet1,2,3,4

M, #15786, (ca. 1595 - )
9. tippoldefar til meg

Familie

Marit Johansdotter i Jordfallet ( - c 1686)
De hadde to barn (ifølge Gards- og ættesoge for Nesset betalte Knut koppskatt for ei datter i 1645, men det står ikke i skattelisten).2,6 
BarnKnut ble født ca. 1595.5,1
Han var bruker i Jordfallet, Nesset, i 1623. Han var med på grensegangen da Romsdal skulle avstås til Sverige i 1658.3,6
Knut giftet seg med Marit Johansdotter.2 Knut Einarsson i Jordfallet eide 2½ pund med bygselrett på Ytre Hagbøen, Hagbøen, Eresfjord, i 1661.7
Knut Einarsson og Johans Knutsson var brukere i Jordfallet iallfall fra 1661 til 1664. Skyld: 1 våg. Knut drev alene i 1669. Etter hans død overtok enka.8,5,4
I 1669 brukte Knut dessuten 1 pund i Eidsvåg, Nesset, hvor han også eide jord.4,6

     Navnet hans ble skrevet Knud Jordfald i 1669.4

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 229, Jordfald. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191125
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 66 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620224
 3. [S2028] Trondheim lensregnskap 1623–25: 1/2, Romsdal, skatt av ødegårdsmenn, husmenn, drenger, kverner og sager. EricksFiordtzs Ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080909670862
 4. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330362
 5. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 245, Jordfald. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010129
 6. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 87. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=90
 7. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 30, nr. 61. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062?page=33
 8. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 29, nr. 57. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062?page=32

Johans Knutsson på Set1

M, #15787, (ca. 1636 - )
Far*Knut Einarsson i Jordfallet1 (c 1595 - )
Mor*Marit Johansdotter i Jordfallet1 ( - c 1686)
Bror av 8.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Johans Knutsson i Jordfallet.2,3,1
Johans ble født ca. 1636 i Jordfallet, Nesset.4
Johans Knutsson og Knut Einarsson var brukere i Jordfallet iallfall fra 1661 til 1664. Skyld: 1 våg. Knut drev alene i 1669. Etter hans død overtok enka.2,4,5
Han var arving ved skiftet etter Marit Johansdotter i Jordfallet den 21. mars 1687: 36 daler 3 ort 6 skilling, men han skyldte 17–2–0 til dødsboet (i utlegget står Johannes Knudsen Sædz børns Laad, men han var trolig i live).6

Johans var kanskje bruker i Johansgarden, Bruaset, Voll, i 1687 og 1711.7

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 66 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620224
 2. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 29, nr. 57. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062?page=32
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 229, Jordfald. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191125
 4. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 245, Jordfald. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010129
 5. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330362
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 66 b–67 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620224
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 499. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=502

Ola Knutsson på Turhus1,2,3

M, #15788, (ca. 1633 - )
Far*Knut Einarsson i Jordfallet4 (c 1595 - )
Mor*Marit Johansdotter i Jordfallet4 ( - c 1686)
8. tippoldefar til meg

Familie

Hvis Synnøv var hans datter, må Ola ha vært gift to ganger. De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Ola Knutsson i Jordfallet.4
Ola ble født ca. 1633 i Jordfallet, Nesset.5
Han var bruker på bnr. 2, Turhus, Eresfjord, i 1665. Skyld: 1 våg 1 pund 22 merker.3
Han var arving ved skiftet etter Marit Johansdotter i Jordfallet den 21. mars 1687: 36 daler 3 ort 6 skilling (minus 6 daler han skyldte til dødsboet), utlagt i sølvskje (2 ort) o.a.6

Ola giftet seg med en uregistrert person.
I manntallet av 1701 står han som bruker på bnr. 2. Hans Olsson var også der.5
Ola og kona var brukere på bnr. 2 i 1711. Knut Randmodsson og ei Brit bodde også der.2

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 67 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620224
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Torhuus. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 264. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=265
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 66 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620224
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Torhuus. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 66 b–67 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620224
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 295.

Hans Olsson på Turhus1

M, #15789, (ca. 1699 - )
Far*Ola Knutsson på Turhus1 (c 1633 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til megHans ble født ca. 1699 på Turhus, Eresfjord.1 I manntallet av 1701 står Hans Olsson hos Ola Knutsson på bnr. 2, Turhus, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Torhuus. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282127

Anders Olsson i Jordfallet1

M, #15790, (ca. 1697 - før 1735)
Far*Ola Toresson i Jordfallet1 (c 1637 - )
Mor*Kristi Andersdotter i Jordfallet (1660 - m. 1706 & 1735)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megAnders ble født ca. 1697 i Jordfallet, Nesset.1 Han bodde hos Ola Toresson og Kristi Andersdotter i Jordfallet i 1701.1

Anders døde før 1735.2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Jordfald. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 2. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 1 087. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202640550

Anniken Tou1

K, #15791, ( - etter 1682)
Far*Villum Johansson Tou (c 1599 - )Anniken og Gjønette Tou bodde i Vågøy i 1682. De skattet 1 ort hver som «ledige kvinnfolk».1

     Navnet hennes ble skrevet Anniche tue i 1682.1

Kilder/noter

 1. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): litra MMM, Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Aggerøe Præste Gield, Vaagøe Annex. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370062

Gjønette Tou1

K, #15792, ( - etter 1682)
Far*Villum Johansson Tou (c 1599 - )Gjønette og Anniken Tou bodde i Vågøy i 1682. De skattet 1 ort hver som «ledige kvinnfolk».1

Kilder/noter

 1. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): litra MMM, Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Aggerøe Præste Gield, Vaagøe Annex. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370062

Kristina Margrete Worm1,2,3

K, #15793, (ca. 1709 - oktober 1768)

Familie

Hans Thiis Nagel ( - 1769)
De hadde fler barn.3 
BarnKristina Margrete ble født ca. 1709.1
Kristina Margrete giftet seg med Hans Thiis Nagel.1 Kristina og Hans Thiis bodde på Fure, Askvoll, i 1733.4 Kristina og Hans Thiis var selveiere på Svanøy, Kinn, fra 1749.5

Kristina Margrete døde i oktober 1768 på Svanøy.1

Kilder/noter

 1. [S97] Dødsfald i Bergen 1765–1850: s. 181, Nagell (Nagel), Christina Margaretha. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120701118?page=188
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S1407] Bergens Stifts Biskoper og Præster I: s. 22. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031003040?page=33
 4. [S1137] Askvoll mini. 1722–33: [fol. 207 a], nr. 34. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8593&idx_id=8593&uid=ny&idx_side=-210
 5. [S2029] Svanøy hovedgård (1993): s. 22. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010110808200?page=25

Vilhelmine Dorotea Ågård1,2,3

K, #15794, (ca. 1725 - 30. oktober 1784)

Familie

Abraham Meier (1720 - 1786)
De hadde sju barn.7 
BarnVilhelmine Dorotea ble født ca. 1725.3
Vilhelmine Dorotea giftet seg med Abraham Meier.2,3
Hun ble kalt prostinne Meier, nevnt 1764.1
Hun var fadder ved dåpen til Hans Thiis Møller den 27. april 1764 i Molde kirke.4
Abraham og Vilhelmine Dorotea hadde Tøri Knutsdatter o.a. i tjeneste i 1764.1
Vilhelmine Dorotea og Abraham bodde på mnr. 80, Hovedgata, Molde, i 1764 sammen med Eufrosyne Meier o.a. Årlig kjennelse til Reknes gård (grunnens opprinnelige eier) var 2 ort. Han hadde fremdeles huset i 1777.1,5,6

Vilhelmine Dorotea døde den 30. oktober 1784.3 Fra boet til Abraham Meier og Vilhelmine Dorotea Ågård ble 2 pund 12 merker med bygselrett (hele gården) samt våningshus, uthus og kvernhus med kvern på Tøndergård, Bolsøy, auksjonert bort den 7. oktober 1786 til Henrik Øvre. Kjøpesum: 700 daler. Auksjonsskjøtet ble utstedt av sorenskriveren 8. januar året etter (tinglyst 2. juli), medunderskrevet av Peter Omsen og Søren Mørk o.a.2

     Vilhelmine Dorotea var kanskje slektning av Dorte Ågård.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212092
 2. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 355 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660317
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 492. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=499
 4. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180, mnr. 80. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=193
 7. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 493. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=500

Jean Leslie1,2

K, #15795, (1742 - )Jean ble født i 1742 i Banff, Skottland, som tvilling.3 Jean ble døpt den 6. mars 1742 i Banff.3 Hun bodde hos John Ord og Anna Silvia Eg på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1762. Leslie var fremdeles hos dem i 1764. John eide huset til 1772.1,2,4
Hun ble kalt jomfru Leslie, nevnt 1764.2,5
Jomfru Leslie var fadder ved dåpen til Kristoffer Abelset Møller den 29. august 1766 i Molde kirke.5

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 3. [S2030] Daniel Morgan's Genealogy Pages: «Excerpts from the Parish Registers of Banff». Baptisms, 6 Mar 1742. https://www.mit.edu/~dfm/genealogy/opr-excerpts.html
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 5. [S623] Familien «Møller» paa Molde.

Gjertrud Hanna Lange1

K, #15796, (18. august 1780 - 15. mai 1844)
Far*Gottlieb Friedrich Lange1 ( - 1783)
Mor*Margrete Vingård1 ( - 1786)Gjertrud Hanna ble født den 18. august 1780 i Molde.2
Hun var myndling av Hans Vingård i 1786.1
Hun var arving ved skiftet etter Margrete Vingård den 15. april 1786.3


Gjertrud Hanna døde den 15. mai 1844.2

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 2 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/3/
 2. [S1407] Bergens Stifts Biskoper og Præster I: s. 180, nr. 12. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031003040?page=191
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 3 a/b.

Jakob Knudssen1

M, #15797, ( - etter 1771)Han bodde i Nyborg, Danmark.1 Jakob Knudssen var skipper i 1771.1
Han var fadder ved dåpen til Kristina Margrete Worm Møller den 2. februar 1771 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S623] Familien «Møller» paa Molde.

Anne Katarina Eg1,2,3

K, #15798, (ca. 1744 - )
Far*Jakob Andreas Eg3 (1710 - 1787)
Mor*Elisabet Lekanger3 (c 1720 - 1779)Anne Katarina ble født ca. 1744, trolig i Molde.3
Jomfru Katharina Eeg var fadder ved dåpen til Jens Worm Møller den 10. desember 1773 i Molde kirke.4
Hun var myndling av Bastian Fris i 1791 og 1792.3,1

Anne Katarina Eg og Gjertrud Dorotea Eg solgte en grunn og hageplass på mnr. 76, Hovedgata, Molde, den 27. august 1792 til Johan Kristoffer Lossius. Kjøpesum: 55 daler. Selgerne hadde arvet eiendommen, som lå ved kjøperens hus og hage. Avdøde husmann Jon Trondsson hadde betalt 2½ daler i grunnleie, men de siste år kun 2, og enka (Eli Jensdotter) skulle få bo der til sin død. Skjøtet ble tinglyst 3. september.1 Anne Katarina og Gjertrud Dorotea Eg bodde på Ytre Remmem, Vestnes, i 1801, hos ei søster.2

     Navnet hennes ble skrevet Jomfrue Anna Catharina Eeg i 1791.3

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 390. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610198
 2. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 387 b, Yttre Remmem, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670249
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 82 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680100
 4. [S623] Familien «Møller» paa Molde.

Peter Andreas Skjellerup1,2

M, #15799, (1754 - 26. februar 1842)
Far*Rikard Nikolai Skjellerup3 (c 1716 - 1791)
Mor*Ursula Maria Junghans (c 1726 - 1804)Peter Andreas ble født i 1754 i Meldal.3 Peter Andreas ble døpt den 16. oktober 1754 i Svorkmo kirke, Orkdal, av sognepresten. Faddere: Blostrup Müller o.a.3 Peter Andreas Skjellerup var kaptein i 1795. Han fikk avskjed 29. desember 1797 med 180 daler i årlig pensjon.4
Han var fadder ved dåpen til Peter Nikolai Møller den 31. oktober 1798 i Molde kirke.5

Peter Andreas Skjellerup kjøpte på Ner-Elsås, Elsås, Bolsøy, i 1800 av Kaspar Kahrs.6
Han var bruker på Ner-Elsås i 1801.1
Peter Andreas hadde Ola Jørnssen o.a. i tjeneste i 1801.1
Peter Andreas Skjellerup var stadsveier i Bergen i 1809.7,2
Peter Andreas Skjellerup solgte 1 våg med bygselrett på Ner-Elsås i juni 1809 til Kristian Nikolai Dagenboldt.7

Peter Andreas døde den 26. februar 1842 i Bergen.2

     Navnet hans ble skrevet Petter Andreas Schjelderup i 1842.2

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 418 a, Elvsaas, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670279
 2. [S1753] Morgenbladet: nr. 67/8.3.1842. E-side 7, «Anmeldte Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18420308_24_67_1?page=6
 3. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 453, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070906660102
 4. [S719] Militærbiografier II: s. 360.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 a, 31. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630191
 6. [S363] Bolsøyboka II: s. 370. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=373
 7. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610110

Marit hos Torvik1

K, #15800, ( - etter 1798)Marit tjente hos Ola Torvik på mnr. 33, Hovedgata, Molde, i 1798.1
Marit fikk barn med Tørris Vang i 1798 i Molde. Barnefaren ble oppgitt av Marit Knutsdotter Hagen.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 a, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630191