Knut Hansson i Horsgård1,2

M, #16301, (ca. 1630 - )

Familie

Han var gift to ganger og hadde fler barn.1 
BarnKnut ble født ca. 1630.3
Han var bruker i Oppigarden, Ytre Horsgård, Veøy, fra 1656. (Ifølge Bygdebok for Nesjestranda drev han Nedigarden.) Knut brukte hele Ytre Horsgård fra 1669 til 1700.1
Kari Olsdotter på Staurset fikk barn med Tore Knutsson i Horsgård ca. 1694. De ble stevnet til tinget 7. juli for leiermål. Hans far, Knut, møtte og sa at sønnen ikke kunne nekte for dette, men heller ikke hadde noe å bøte med, dog ville faren med tiden betale 6 daler (halv bot). Kari møtte og sa at Tore hadde lovet henne ekteskap, og grunnet hennes ringe vilkår ble boten satt til 4 daler.2,4

I manntallet av 1701 står han som bruker i Oppigarden. Knut og kona drev fremdeles i 1711.3,5 Knut Hansson i Horsgård og Gjertrud Hansdotter på Grebbestad var trolig søsken, ettersom Ola Knutsson i Horsgård og Gjertrud Matsdotter i Bergsvika var søskenbarn.6

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1189.
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 10 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650571
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, ytterhorsgaard. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650571
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Haarsgaard. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181177
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 496, 30. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660454

Knut Ingebrigtsson på Dale1,2

M, #16302, (ca. 1615 - )

Familie

Brit Rasmusdotter på Dale ( - e 1706)
De hadde to barn. 
BarnKnut ble født ca. 1615.1
Han var selveier på bnr. 5, Dale, Veøy, i 1647. Bruket var på 1 pund 4 merker. I 1664 var skylden 1 pund 8 merker. Knut drev 1 pund 20 merker i 1691, men eide ingenting. Året etter hadde sønnen overtatt.2,1,3
Knut giftet seg med Brit Rasmusdotter.

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 236–237) var Ingebrigt Knutsson og Knut Ingebrigtsson brukere i Fonna, Dale, Veøy, men rekken av eiere og brukere viser at de drev bnr. 5 (se spesialside).4,5

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 138, Dale. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191080
 2. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 146. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061706093?page=147
 3. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1691. Ræven Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201217
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 236. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=237
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 237. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=238
 6. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650672
 7. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 127 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650687

Ingebrigt Knutsson på Dale1,2

M, #16303, (ca. 1667 - ca. 1705)
Far*Knut Ingebrigtsson på Dale3,1 (c 1615 - )
Mor*Brit Rasmusdotter på Dale4 ( - e 1706)

Familie

Synnøv Olsdotter på Dale (c 1658 - 1737)
De hadde ikke barn.4 Ingebrigt ble født ca. 1667 på Dale, Veøy.5 Han fikk bygselseddel på bnr. 5, Dale, Veøy, fra Ola Botolvsson på Staurset o.a. Den 6. mai 1692. (Ola opptrådte på vegne av kona.) Seddelen ble tinglyst 7. juli.6
Han var bruker på bnr. 5 i 1692. Bruket var på 2 pund 16 merker, hvorav han eide 1 pund 8 merker i 1701 (delvis arv etter søstera).7,8
Ingebrigt giftet seg med Synnøv Olsdotter.4
Ingebrigt Knutsson på Dale kjøpte 16 merker odel med bygselrett på bnr. 5 i 1698 av Siri Hansdotter. Han kunngjorde dette på tinget i Rødven tinglag 11. oktober sammen med Knut Gunnarsson på Dale og Knut Sveinsson på Mittet. Ingebrigt forklarte at han også hadde arvet 16 merker etter sin søster, Ingebjørg Knutsdotter på Staurset, til sammen 1 pund 8 merker.1
Ingebrigt Knutsson på Dale gav 12 merker odel på bnr. 5 i 1699 til Ola Botolvsson på Staurset. De var svogere. Ola hadde arvet ½ våg 3/8 mark i Ytre Mittet etter kona, Ingebjørg Knutsdotter. Dette ble kunngjort på tinget 7. juli, hvor det ble utstedt skjøte, tinglyst samme dato året etter (de makeskiftet trolig jord med hverandre).2,9
Ingebrigt Knutsson på Dale solgte 1 pund 11 merker odel med bygselrett på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, i 1699 til Anders Pålsson på Morkastranda. Avdøde Ola Botolvsson hadde brukt jorden. Kjøpesum: 18 daler. Handelen ble kunngjort av lensmann Erik Knutsson på Frisvoll, Jon Aslaksson på Mittet og selgeren selv på tinget 11. oktober, hvor det ble utstedt skjøte, tinglyst 7. juli året etter.10,9

Ingebrigt døde ca. 1705 på Dale.4 Det ble holdt skifte etter ham den 12. februar 1706. Kreditorer: Sjurd Jonsson på Holmem, Martein Knutsson og Hallvor Rasmusson o.a. Arvinger: Synnøv Olsdotter og Brit Rasmusdotter. Aktiva: 29 daler 2 ort 14 skilling. Passiva: 10–0–20. Arv: 19–1–18.11

     Navnet hans ble skrevet Ingebret Knudsøn Dahle i 1698.1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 236–237) var Ingebrigt Knutsson og Knut Ingebrigtsson brukere i Fonna, Dale, Veøy, men rekken av eiere og brukere viser at de drev bnr. 5 (se spesialside).12,3

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650672
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 127 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650687
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 237. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=238
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 257 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630376
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 6. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 44 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650510
 7. [S987] Romsdal fogderegnskap 1692: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel. Ræven Otting, Dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202210120
 8. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161028
 9. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660016
 10. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 134 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650696
 11. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 257 b–258 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630376
 12. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 236. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=237

Ola Botolvsson på Mittet1,2

M, #16304, ( - ca. 1699)Olle Baattelsen var kreditor ved skiftet etter Brit Jonsdotter på Inner-Mittet den 1. desember 1686: 1 ort 6 skilling.3

Han var bruker på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, iallfall fra 1687 til 1697. Skyld: 1 pund 11 merker.4,5

Ola døde ca. 1699.1,2
Anders Pålsson på Morkastranda kjøpte 1 pund 11 merker odel med bygselrett på bnr. 4 i 1699 av Ingebrigt Knutsson på Dale. Avdøde Ola Botolvsson hadde brukt jorden. Kjøpesum: 18 daler. Handelen ble kunngjort av lensmann Erik Knutsson på Frisvoll, Jon Aslaksson på Mittet og selgeren selv på tinget 11. oktober, hvor det ble utstedt skjøte, tinglyst 7. juli året etter.2,6


     Ola Botolvsson på Mittet og Aslak Botolvsson på Mittet kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1699. Ræven Otting, Yttermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307160029
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 134 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650696
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b–63 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 4. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, Ytermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787666
 5. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg A, matrikkel 1697. Ræven Otting, Yttermittet. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307162030
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660016

Søren Aslaksson på Dale1,2

M, #16305, ( - etter 1697)
Far-?*Aslak Sørensson på Dale (c 1585 - ); trolig

Familie 1

De hadde ett barn.3 
Barn

Familie 2

Brit Eriksdotter på Dale ( - e 1697)Søren giftet seg med en uregistrert person.3
Han var bruker i Pegarden, Dale, Veøy, i 1669. Skyld 1682: 1 pund 9 merker, hvorav han eide 7 merker. I 1687 var bruket på 1 pund 16¼ mark, hvorav han eide 14¼ mark. Svigersønnen hadde overtatt i 1690.4,2,5
Søren giftet seg med Brit Eriksdotter på Dale.1
Han og Brit var brukere på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy, i 1692. Skyld: 12 merker, hvorav Brit eide 8 merker og hennes sønn, Per, 4 merker.6
Søren Aslaksson og Brit Eriksdotter på Dale solgte 6 merker på Ambjørnsgarden i 1697 til Per Ambjørnsson. Per hadde også arvet 6 merker etter faren. Dette ble kunngjort på tinget 11. oktober, hvor det ble utstedt skjøte, tinglyst 7. juli 1700.1,7
Jon Knutsson eide 16 2/3 mark odel med bygselrett (som han selv brukte) i Pegarden i 1697. På tinget 11. oktober møtte Jon, svigerfaren Søren Aslaksson på Dale samt Per Knutsson på Slemmå og Trond Ambjørnsson på Dale og beviste dette, og Jon bad retten om skjøte.1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 91 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650652
 2. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal, matrikkel. Refuen Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370199
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630068
 4. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 23 a, Dale. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610581
 5. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787666
 6. [S987] Romsdal fogderegnskap 1692: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel. Ræven Otting, Dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202210120
 7. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660016

Brit Eriksdotter på Dale1

K, #16306, ( - etter 1697)

Familie 1

Ambjørn Trondsson på Dale (c 1628 - c 1689)
De hadde ett barn.2 
Barn

Familie 2

Søren Aslaksson på Dale ( - e 1697)Brit giftet seg med Ambjørn Trondsson på Dale.2
Hun og Ambjørn var selveiere på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy. De kjøpte bruket på 1 pund. Brit drev som enke i 1690. Hun eide da 8 merker og Ambjørns barn 16 merker.3,4
Brit giftet seg med Søren Aslaksson på Dale.1
Hun og Søren var brukere på Ambjørnsgarden i 1692. Skyld: 12 merker, hvorav Brit eide 8 merker og hennes sønn, Per, 4 merker.5
Søren Aslaksson og Brit Eriksdotter på Dale solgte 6 merker på Ambjørnsgarden i 1697 til Per Ambjørnsson. Per hadde også arvet 6 merker etter faren. Dette ble kunngjort på tinget 11. oktober, hvor det ble utstedt skjøte, tinglyst 7. juli 1700.1,6

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 91 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650652
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 63 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630069
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 65 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630070
 4. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Ræven Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201026
 5. [S987] Romsdal fogderegnskap 1692: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel. Ræven Otting, Dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202210120
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660016

Ambjørn Trondsson på Dale1

M, #16307, (ca. 1628 - ca. 1689)

Familie 1

De hadde tre barn.2 
Barn

Familie 2

Brit Eriksdotter på Dale ( - e 1697)
De hadde ett barn.2 
BarnAmbjørn ble født ca. 1628.1
Ambjørn giftet seg med en uregistrert person.2
Han var bruker på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy, i 1664. Bruket var på 1 pund.1
Ambjørn giftet seg med Brit Eriksdotter.2
Han og Brit var selveiere på Ambjørnsgarden. De kjøpte bruket på 1 pund. Brit drev som enke i 1690. Hun eide da 8 merker og Ambjørns barn 16 merker.3,4

Ambjørn døde ca. 1689 på Dale, Veøy.2

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 220–221) var Ambjørn Trondsson, Per Ambjørnsson og Søren Persson brukere i Pegarden, Dale, Veøy, men rekken av eiere og brukere viser at de drev Ambjørnsgarden (se spesialside).5,6

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 138, Dale. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191080
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 63 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630069
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 65 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630070
 4. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Ræven Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201026
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 220. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=221
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 221. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=222
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 220 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630337
 8. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 91 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650652

Knut Olsson på Dale1,2

M, #16308, (ca. 1732 - 17. august 1822)
Far*Ola Knutsson på Dale1 (c 1702 - 1752)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ingebjørg Olsdotter på Dale (c 1736 - 1764)
De hadde tre barn, hvorav ett vokste opp.14 
Barn

Familie 2

De hadde fem barn.14 Knut ble født ca. 1732.3
Knut Olsson på Dale kjøpte 2 pund 2 merker med bygselrett på Aslakgarden, Dale, Veøy, den 17. oktober 1752 av Daniel Steffenssen. Daniel hadde kjøpt bruket av hans avdøde far, Ola Knutsson på Dale, og Knut hadde betalt 26 daler i rentepenger. Vitner: Jakob Ottosson Fris og Mats Jenssen Viderø. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober.1
Knut Olsson på Dale gav bygselseddel på 2 pund 1½ mark på Aslakgarden til Søren Persson den 11. juni 1755.4
Knut Olsson på Dale lyste som eldste sønns sønnesønn sin odelsløsningsrett og pengemangel til 1 pund 2 merker i Pegarden, Dale, Veøy, den 11. juni 1755 (han var oldebarn av Per Knutsson på Slemmå og kone Marit Persdotter, som var datter av Per Aslaksson på Dale).5
Han var bruker i Pegarden i 1755.5,6
Knut Olsson kjøpte 1 pund 2 merker med bygselrett i Pegarden den 31. desember 1759 av Ingebjørg Ivarsdotter. Kjøpesum: 20 daler. Selgeren hadde fått jorden etter sin avdøde mann, Per Persson. Ingebjørg undertegnet skjøtet egenhendig. Hennes verge, Tosten Persson på Holm, var vitne. Dokumentet ble tinglyst 23. juli 1760.7,8 Knut Olsson på Dale var piper i 1760.9
Knut giftet seg den 22. januar 1760 i Veøy kirke med Ingebjørg Olsdotter på Mork.9
Han ble kalt Unge-Knut, nevnt fra 1762 til 1763.10,11
Knut Olsson solgte 1 pund 2 merker med bygselrett i Pegarden den 23. juni 1762 til Jens Eiriksson Enstad. Selgeren brukte jorden frem til salget. Kjøpesum: 50 daler. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.12
Han og Ingebjørg var selveiere på Aslakgarden i 1762. Sønnen Per fikk skjøte i 1809.13,14,15
Knut giftet seg i 1766 med en uregistrert person.14
Han var verge for Synnøv Olsdotter på Ytre Mittet ca. 1768.16
Han hjemmedøpte Ingeborg Ellingsdotter på Dale den 8. april 1783.2


Knut døde den 17. august 1822 på Dale, Veøy, som kårmann.3 Han ble gravlagt den 24. august 1822.3

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 68 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650549
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 255, skjærtorsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670056
 3. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 198, nr. 53. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680575
 4. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 379, publiseringsnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410194
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 380. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410195
 6. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 28 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410324
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 212 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650694
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 213 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650694
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 462, 22. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660437
 10. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410483
 11. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 212 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410512
 12. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650733
 13. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041079
 14. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 297. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=298
 15. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 298. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=299
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 501 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660531

Kari Persdotter på Holm1

K, #16309, (ca. 1685 - 1760)
Far*Per Knutsson på Slemmå2 (o 1655 - 1729)
Mor*Marit Persdotter på Indre Slemmå ( - e 1732)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Olsson på Holm (c 1672 - 1742)
De hadde sju barn.1 
BarnAnnet navn: Kari Persdotter på Slemmå.
Kari ble født ca. 1685 på Indre Slemmå, Veøy.1
Kari giftet seg med Per Olsson på Holm.1
Hun og Per var brukere på bnr. 3, Holm, Veøy.1
Per Persson på Mittet kjøpte odelsgods i Pegarden, Dale, Veøy, den 6. januar 1740 av Ola Knutsson på Dale, Per Olsson på Holm, Erik Hansson på Solemdalen, Ola Olsson på Berg og Søren Åmundsson på Tollåsen. Per Olsson, Erik, Ola Olsson og Søren solgte på vegne av sine koner. De hadde arvet jorden etter Per Knutsson på Slemmå, og inkludert sin egen del overtok Per Persson 1 pund 2 merker med bygselrett. Vitner: Ola Larsson på Staurset og Knut Knutsson på Mittet. Skjøtet ble tinglyst 1. februar.3,2


Kari døde i 1760.1

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 607) kalles Kari Persdotter for Berg, men det var søstera Anne som bodde der.1

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 607. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=608
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 141 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 140 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398

Eli Persdotter på Solemdalen1,2

K, #16310, ( - 19. juli 1754)
Far*Per Knutsson på Slemmå3 (o 1655 - 1729)
Mor*Marit Persdotter på Indre Slemmå ( - e 1732)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Hansson på Solemdalen (c 1692 - c 1742)
Seks barn levde i 1743.2 
BarnAnnet navn: Eli Persdotter på Slemmå.
Eli giftet seg med Erik Hansson på Solemdalen.2
Hun og Erik bodde på Solemdalen, Bolsøy, i 1733.4
Per Persson på Mittet kjøpte odelsgods i Pegarden, Dale, Veøy, den 6. januar 1740 av Ola Knutsson på Dale, Per Olsson på Holm, Erik Hansson på Solemdalen, Ola Olsson på Berg og Søren Åmundsson på Tollåsen. Per Olsson, Erik, Ola Olsson og Søren solgte på vegne av sine koner. De hadde arvet jorden etter Per Knutsson på Slemmå, og inkludert sin egen del overtok Per Persson 1 pund 2 merker med bygselrett. Vitner: Ola Larsson på Staurset og Knut Knutsson på Mittet. Skjøtet ble tinglyst 1. februar.5,3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Hansson på Solemdalen den 23. januar 1743.6
Hun var myndling av Sjurd Jøstensson på Stranda i 1743.2


Eli døde den 19. juli 1754 på Dale, Veøy, på besøk hos sønnen Per. Hun var kommet dit 10 dager i forveien (kanskje for å overvære trolovelsen) og hadde tenkt å være der i 8 dagers tid, men fjerde dagen ble hun syk. Sønnen visste hverken hva Eli døde av eller hvor gammel hun var.1 Eli Persdotter på Solemdalen ble gravlagt den 22. juli 1754 på Veøy kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 387, 22. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660400
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 141 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 4. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne Otting, 15. juni, Toldaasen.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 140 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 246 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/

Anne Persdotter på Berg1,2

K, #16311, ( - ca. 1753)
Far*Per Knutsson på Slemmå3 (o 1655 - 1729)
Mor*Marit Persdotter på Indre Slemmå ( - e 1732)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Per Andersson på Berg (c 1700 - 1729)
Ett barn levde i 1729, men døde før 1753.5,2 

Familie 2

Ola Olsson på Berg (c 1696 - c 1754)
Seks barn levde i 1753.2,9 
BarnAnnet navn: Anne Persdotter på Slemmå, nevnt 1727.4
Anne giftet seg den 6. februar 1727 i Veøy kirke med Per Andersson på Tollåsen, viet av Erik Pedersson Lekanger.4
Hun var arving ved skiftet etter Per Andersson på Berg den 29. juni 1729.5

Anne trolovet seg den 7. oktober 1729 i Kleive kirke, Bolsøy, med Ola Olsson på Gujorda. Forlovere: Arne Arnesson på Berg o.a.1
Anne giftet seg den 28. desember 1729 i Kleive kirke med Ola Olsson på Gujorda.6,2
Per Persson på Mittet kjøpte odelsgods i Pegarden, Dale, Veøy, den 6. januar 1740 av Ola Knutsson på Dale, Per Olsson på Holm, Erik Hansson på Solemdalen, Ola Olsson på Berg og Søren Åmundsson på Tollåsen. Per Olsson, Erik, Ola Olsson og Søren solgte på vegne av sine koner. De hadde arvet jorden etter Per Knutsson på Slemmå, og inkludert sin egen del overtok Per Persson 1 pund 2 merker med bygselrett. Vitner: Ola Larsson på Staurset og Knut Knutsson på Mittet. Skjøtet ble tinglyst 1. februar.7,3


Anne døde ca. 1753 på Indre Berg, Bolsøy.2

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 545) har Marit Persdotter på Slemmå fått ektemannen til søstera Anne, som ikke er nevnt.8,4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107, 7. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660261
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 199 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650796
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 141 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 80, 6. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660248
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 615 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640631
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 109, 4. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660262
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 140 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 545. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=546
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 273 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650871

Per Andersson på Berg1,2,3

M, #16312, (ca. 1700 - 1729)
Far-?*Anders Tollåsen (c 1661 - ); trolig
Mor-?*Eli Eriksdotter på Tollåsen (c 1658 - 1737); trolig

Familie

Anne Persdotter på Berg ( - c 1753)
Ett barn levde i 1729, men døde før 1753.2,6 Per ble født ca. 1700.1
Annet navn: Per Andersson på Tollåsen, nevnt 1727.4
Per giftet seg den 6. februar 1727 i Veøy kirke med Anne Persdotter på Slemmå, viet av Erik Pedersson Lekanger.4 Per Andersson fikk bygselseddel på 1 våg (en tredel av gården) på Indre Berg, Bolsøy, fra Børge Jakobssen Eg den 28. august 1727. Seddelen ble tinglyst 15. oktober.5
Han var verge for Sjurd Andersson på Flate i 1728.3


Per døde i 1729 på Indre Berg.1 Han ble jordfestet den 6. mars 1729 på Kleive kirkegård, Bolsøy.1 Det ble holdt skifte etter ham den 29. juni 1729. Verge: Steffen Persson på Slemmå. Arvinger: Anne Persdotter o.a.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Anderssøn Toldaas i 1727.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 102, dominica invocavit. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660259
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 615 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640631
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 541 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640557
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 80, 6. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660248
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 207 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390869
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 199 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650796

Steffen Persson på Slemmå1,2

M, #16313, (ca. 1691 - 1734)
Far*Per Knutsson på Slemmå2 (o 1655 - 1729)
Mor*Marit Persdotter på Indre Slemmå ( - e 1732)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megSteffen ble født ca. 1691 på Indre Slemmå, Veøy.2 I manntallet av 1701 står Steffen Persson hos Per Knutsson på bnr. 3, Indre Slemmå, Veøy.2,3
Han var verge ved skiftet etter Per Andersson på Berg den 29. juni 1729.1


Steffen døde i 1734.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 615 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640631
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, Inderslemmen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 545. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=546
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 545. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=546

Bjarte Persson på Dale1,2,3

M, #16314, (ca. 1680 - 1752)

Familie 1

Mari Olsdotter på Dale (1679 - 1748)
De hadde tre barn.6 

Familie 2

Barn

Familie 3

Sigrid Olsdotter i Vik (c 1689 - 1766)
Bjarte Persson (Dale) sitt bumerke i 1711 (fra Bygdebok for Holm sokn)Bjarte ble født ca. 1680.4,5 Just Kristoffersson og Bjarte Persson tjente hos Jørgen Hansson Meier på Veøy prestegård i 1701.5 Bjarte Persson var soldat.4
Bjarte giftet seg med Mari Olsdotter på Dale.6 Bjarte Persson fikk bygselseddel på 18 merker på Aslakgarden, Dale, Veøy, fra Per Olsson på Holm, Per Knutsson på Slemmå og Per Persson på Mittet den 16. desember 1709. Seddelen ble tinglyst 3. februar året etter.7
Han og Mari var brukere på Aslakgarden iallfall fra 1711 til 1724. Skyld: 2 pund 5 2/3 mark. Hennes sønn, Ola, hadde overtatt i 1736.2,8,9
Han var forlover for Ottar Toresson på Nesje og Brit Olsdotter på Holm, som ble trolovet den 17. mai 1722 i Veøy kirke.10
Han var forlover for Lars Sjurdsson på Dale, som ble trolovet den 20. januar 1724.3

Han og Mari var brukere på bnr. 1, Ytre Slemmå, Veøy, i 1736. Skyld: 2 pund 6 merker. Dattera Brit overtok i 1748.6,11,4
Annet navn: Bjarte Persson på Slemmå, nevnt fra 1740 til 1748.12,4
Bjarte Persson på Slemmå, Per Persson på Dale og Knut Olsson på Mittet solgte 1 pund 16½ mark odel med bygselrett på Aslakgarden den 31. desember 1740 til Ola Knutsson på Dale. Kjøpesum: 20 daler 1 ort. Ola hadde også arvet 9½ mark. Knut solgte nok på vegne av kona.12
Bjarte trolovet seg med Sigrid Olsdotter på Ytre Sandnes i 1751, men de ombestemte seg.13

Bjarte døde i 1752.6

     Navnet hans ble skrevet Biærte Pedersøn Slemmen i 1740.12

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 218. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=219
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Ræven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181184
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 45, 20. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 40. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690228
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 208, Wedøen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 560. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=561
 7. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 115 a, publiseringsnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390244
 8. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 52, mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670053
 9. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 236.
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 18, 6. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660217
 11. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 241.
 12. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 350, 3. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660384

Mari Olsdotter på Dale1

K, #16315, (1679 - 1748)
Far*Ola Tostensson på Holm2,1 (c 1621 - c 1703)

Familie 1

Knut Persson på Dale (c 1678 - c 1708)
De hadde tre barn.1 
Barn

Familie 2

Bjarte Persson på Dale (c 1680 - 1752)
De hadde tre barn.5 Annet navn: Mari Olsdotter på Holm.2
Mari ble født i 1679 på Holm, Veøy.3
Mari giftet seg med Knut Persson på Dale.1
Hun var arving ved skiftet etter Knut Persson på Dale den 12. april 1709: 41 daler 1 ort 19 skilling, utlagt i 18 mark i Dale (9 daler) o.a.4

Mari giftet seg med Bjarte Persson.5
Hun og Bjarte var brukere på Aslakgarden, Dale, Veøy, iallfall fra 1711 til 1724. Skyld: 2 pund 5 2/3 mark. Hennes sønn, Ola, hadde overtatt i 1736.6,7,8
Hun og Bjarte var brukere på bnr. 1, Ytre Slemmå, Veøy, i 1736. Skyld: 2 pund 6 merker. Dattera Brit overtok i 1748.5,9,10
Ola Knutsson på Dale kjøpte 1 pund 16½ mark odel med bygselrett på Aslakgarden den 31. desember 1740 av Bjarte Persson på Slemmå, Per Persson på Dale og Knut Olsson på Mittet. Kjøpesum: 20 daler 1 ort. Ola hadde også arvet 9½ mark. Knut solgte nok på vegne av kona.11

Annet navn: Mari Olsdotter på Ytre Slemmå, nevnt 1748.3

Mari døde i 1748 på Ytre Slemmå, Veøy, 69 år 3 måneder 2 uker gammel.3 Hun ble gravlagt den 5. august 1748 på Veøy kirkegård.3

     Navnet hennes ble skrevet Mari Olsdatter Yttre-Slemmen i 1748.3

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 296) var Mari Olsdotter på Dale gift første gang med Per Aslaksson på Dale, men det er feil.
I boka er Mari dessuten ført med fire forskjellige leveår: 1665–1720, 1668–1720, ca. 1672–1720 og 1679–1748, men de tre første er fiksjon.12,13,14,15,5

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630525
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 128 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630244
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 305, 5. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660361
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 125 b–126 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630525
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 560. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=561
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Ræven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181184
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 52, mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670053
 8. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 236.
 9. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 241.
 10. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 40. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690228
 11. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 12. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 296. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=297
 13. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660044
 14. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 545. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=546
 15. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 606. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=607

Per Aslaksson på Dale1,2

M, #16316, (ca. 1628 - før 1697)

Familie

Kari Bjartesdotter på Dale ( - e 1701)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnPer ble født ca. 1628.3
Per giftet seg med Kari Bjartesdotter.4
Han og Kari var brukere på Aslakgarden, Dale, Veøy, i 1664. Skyld: 1 pund 5 merker. I 1697 var hun enke og selveier av 2 pund 5 2/3 mark.3,5 Per Aslaksson på Dale var lagrettemann i Rødven tinglag i 1683.2
Trond Ambjørnsson på Dale kjøpte jord på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy, i 1690 av Knut Ambjørnsson på Inner-Mittet og Ingebjørg Ambjørnsdotter. Knut solgte 4 4/7 mark og Ingebjørg 2 2/7 mark. Trond hadde selv arvet 4 4/7 mark og eide etter kjøpet 11 3/7 mark med bygselrett. På tinget 7. mai møtte han, Knut Gunnarsson og Per Aslaksson på Dale og beviste dette, og Trond bad retten om skjøte.1
Han o.a. eide 2 pund 4 merker i bnr. 1 (B) og i Pegarden, Dale, Veøy, i 1694.6

Per døde før 1697.5
Knut Olsson på Dale lyste som eldste sønns sønnesønn sin odelsløsningsrett og pengemangel til 1 pund 2 merker i Pegarden den 11. juni 1755 (han var oldebarn av Per Knutsson på Slemmå og kone Marit Persdotter, som var datter av Per Aslaksson på Dale).7


     Navnet hans ble skrevet Peder Aslachsen Dalle i 1690.1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 296) var Mari Olsdotter på Dale gift første gang med Per Aslaksson på Dale, men det er feil.
I boka er Mari dessuten ført med fire forskjellige leveår: 1665–1720, 1668–1720, ca. 1672–1720 og 1679–1748, men de tre første er fiksjon.8,4,9,10,11

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 60 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 134 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620143
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 138, Dale. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191080
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660044
 5. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 1, vedlegg A, matrikkel 1697. Ræven Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307162030
 6. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1694. Ræven Otting, Dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211192
 7. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 380. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410195
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 296. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=297
 9. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 545. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=546
 10. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 606. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=607
 11. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 560. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=561
 12. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660045

Kari Bjartesdotter på Dale1

K, #16317, ( - etter 1701)

Familie

Per Aslaksson på Dale (c 1628 - f 1697)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKari giftet seg med Per Aslaksson på Dale.1
Hun og Per var brukere på Aslakgarden, Dale, Veøy, i 1664. Skyld: 1 pund 5 merker. I 1697 var hun enke og selveier av 2 pund 5 2/3 mark.2,3
Knut Persson på Dale kjøpte 1 pund 12 merker odel med bygselrett på Aslakgarden den 11. oktober 1701 av Per Knutsson på Indre Slemmå og Marit Persdotter. Overdragelsen ble foretatt på tinget, hvor de bad om utstedelse av skjøte. Pers kone, Marit, hadde fått jorden i hjemmefølge og arv. Hennes mor, Kari Bjartesdotter, hadde drevet bruket siden sin manns død. Skjøtet ble tinglyst 18. oktober 1702.1,4,5

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660044
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 138, Dale. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191080
 3. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 1, vedlegg A, matrikkel 1697. Ræven Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307162030
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660045
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660065

Marit Persdotter på Indre Slemmå1

K, #16318, ( - etter 1732)
Far*Per Aslaksson på Dale1 (c 1628 - f 1697)
Mor*Kari Bjartesdotter på Dale1 ( - e 1701)

Familie

Per Knutsson på Slemmå (o 1655 - 1729)
Han hadde åtte barn.7,6 
BarnAnnet navn: Marit Persdotter på Dale.1,2
Marit giftet seg med Per Knutsson på Slemmå.1
Per Knutsson på Indre Slemmå og Marit Persdotter solgte 1 pund 12 merker odel med bygselrett på Aslakgarden, Dale, Veøy, den 11. oktober 1701 til Knut Persson på Dale. Overdragelsen ble foretatt på tinget, hvor de bad om utstedelse av skjøte. Pers kone, Marit, hadde fått jorden i hjemmefølge og arv. Hennes mor, Kari Bjartesdotter, hadde drevet bruket siden sin manns død. Skjøtet ble tinglyst 18. oktober 1702.3,1,4
Knut Knutsson og Marit Persdotter gav bygselseddel på 2½ pund i bnr. 1 (B) og i Pegarden, Dale, Veøy, til Per Andersson den 18. mai 1732.2

Knut Olsson på Dale lyste som eldste sønns sønnesønn sin odelsløsningsrett og pengemangel til 1 pund 2 merker i Pegarden den 11. juni 1755 (han var oldebarn av Per Knutsson på Slemmå og kone Marit Persdotter, som var datter av Per Aslaksson på Dale).5


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 545) kalles Marit Persdotter på Dale for «Mali Pedersdt. Dale, 1655–17 ?». Fornavnet er feil, og fødselsåret er nok oppdiktet.6,1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660045
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 7 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400172
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660044
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660065
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 380. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410195
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 545. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=546
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 141 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398

Ola Tostensson på Holm1,2

M, #16319, (ca. 1621 - ca. 1703)

Familie

De hadde tre barn.5 
BarnOla ble født ca. 1621.3
Han var bruker på bnr. 3, Holm, Veøy, fra 1669.2
Han ble kalt Gamle-Ola i 1701 (for å skille ham fra Ola på bnr. 5, s.d.).3
I manntallet av 1701 står han som bruker på bnr. 3. Per Olsson var også der. Per overtok bruket.3,4 Ola Tostensson på Holm var vurderingsmann i Rødven tinglag i 1702.1

Ola døde ca. 1703 på Holm, Veøy.5

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 15 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630125
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 606. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=607
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, Holm. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 607. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=608
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 128 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630244
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630525

Anne Knutsdotter på Mittet1

K, #16320, (ca. 1707 - 1753)
Far*Knut Persson på Dale2 (c 1678 - c 1708)
Mor*Mari Olsdotter på Dale2 (1679 - 1748)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Olsson på Mittet (c 1700 - 1762)
De hadde fire barn.9 
BarnAnne ble født ca. 1707 på Dale, Veøy.3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Persson på Dale den 12. april 1709: 10 daler 1 ort 10 skilling, utlagt i 4½ mark i Dale (2–1–0) o.a.4
Hun var myndling av Per Knutsson på Slemmå i 1709.2

Annet navn: Anne Knutsdotter på Dale, nevnt fra 1734 til 1735.2,5,6
Anne trolovet seg den 28. desember 1734 i Veøy kirke med Knut Olsson på Sandnes.6
Anne giftet seg den 26. juni 1735 i Veøy kirke med Knut Olsson, viet av Lars Barhaug.5
Ola Knutsson på Dale kjøpte 1 pund 16½ mark odel med bygselrett på Aslakgarden, Dale, Veøy, den 31. desember 1740 av Bjarte Persson på Slemmå, Per Persson på Dale og Knut Olsson på Mittet. Kjøpesum: 20 daler 1 ort. Ola hadde også arvet 9½ mark. Knut solgte nok på vegne av kona.7


Anne døde i 1753 på Inner-Mittet, Veøy.3

     Navnet hennes ble skrevet Anna Knudsdatter Dale fra 1734 til 1735.5,6

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 296, 45) er navnesøstrene Anne Knutsdotter på Dale og Anne Knutsdotter på Dale forvekslet.8,3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 186 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650782
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630525
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 45.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 125 b–126 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630525
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 154, 3. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 149, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 296. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=297
 9. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 46.

Brit Jonsdotter på Dale1,2,3

K, #16321
Far*Jon Knutsson på Dale2 (c 1655 - c 1703)
Mor*Gjertrud Sørensdotter på Dale2 ( - e 1719)

Familie

Knut Knutsson på Dale (c 1688 - )
Et dødfødt barn ble jordfestet 11. april 1723 på Veøy kirkegård.9 Hun var arving ved skiftet etter Jon Knutsson på Dale den 22. januar 1704: 4 daler 22 skilling, utlagt i 1 4/21 mark i Dale (2 ort 9 skilling) o.a.4
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Andersson på Dale den 2. juni 1719: 2 daler 2 ort.5

Brit trolovet seg den 10. november 1721 med Knut Knutsson på Dale.3
Brit giftet seg med Knut Knutsson på Dale.
Hun og Knut var brukere i Pegarden, Dale, Veøy, og på bnr. 1 (B) i 1724. Skyld: 2 pund 19 2/3 mark, hvorav de eide 8 1/3 mark og hennes familie like mye. Knut står som bruker av 2 pund 7 2/3 mark i matrikkelen for 1736, men hadde trolig flyttet.6,7,8
Hun og Knut var kanskje husfolk på Mork, Veøy, på en plass som lå i bytte med Morkastranda.

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 114 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640128
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 114 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630230
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 114 b–116 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630230
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 114 a–115 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640127
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 52, mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670053
 7. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: s. 93, mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819660295
 8. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 236.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 32, 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660224

Synnøv Olsdotter på Dale1,2

K, #16322, (ca. 1658 - 1737)

Familie

Ingebrigt Knutsson på Dale (c 1667 - c 1705)
De hadde ikke barn.1 Synnøv ble født ca. 1658.2
Synnøv giftet seg med Ingebrigt Knutsson på Dale.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingebrigt Knutsson på Dale den 12. februar 1706: 9 daler 2 ort 21 skilling.3


Synnøv døde i 1737 på Dale, Veøy.2 Hun ble jordfestet den 13. oktober 1737 på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 257 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630376
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 177, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 257 b–258 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630376

Brit Rasmusdotter på Dale1

K, #16323, ( - etter 1706)

Familie

Knut Ingebrigtsson på Dale (c 1615 - )
De hadde to barn. 
BarnBrit giftet seg med Knut Ingebrigtsson på Dale.
Hun var arving ved skiftet etter Ingebrigt Knutsson på Dale den 12. februar 1706: 9 daler 2 ort 21 skilling.2
Hun var myndling av Hallvor Rasmusson i 1706.


     Brit Rasmusdotter på Dale og Hallvor Rasmusson var søsken.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 257 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630376
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 257 b–258 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630376

Hallvor Rasmusson1

M, #16324, ( - etter 1706)Han var kreditor ved skiftet etter Ingebrigt Knutsson på Dale den 12. februar 1706: 3 ort 4 skilling.2
Han var verge for Brit Rasmusdotter på Dale i 1706.


     Brit Rasmusdotter på Dale og Hallvor Rasmusson var søsken.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 257 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630376
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 257 b–258 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630376

Eli Eriksdotter på Tollåsen1

K, #16325, (ca. 1658 - 1737)

Familie

Anders Tollåsen (c 1661 - )
De var trolig gift og kan ha hatt fler barn. 
BarnEli ble født ca. 1658. Alderen ble oppgitt til 85 år ved jordfestelsen i 1737, men hun var trolig fler år yngre.1
Eli giftet seg trolig med Anders.
Det ble holdt skifte etter Anders Andersson på Flate den 4. november 1728. I boet var dyr, to sølvskjeer merket AAS (Anders Andersson), to ditto merket EAd (Eli Andersdotter?), en ditto merket AAS E(E?)d (Eli Eriksdotter?), ditto uten merking, ditto merket ALS, sølvbeger, ny sambøring med redskap, smieste og belg, o.a. Aktiva: 75 daler 4 skilling. Passiva: 1 daler. Arv: 74 daler 4 skilling.2

Annet navn: Eli Eriksdotter på Dale, nevnt 1737 («Elen Erichsd: af Toldaas nu af Dale»).1

Eli døde i 1737 på Dale, Veøy, trolig hos Synnøv Andersdotter.1 Eli Eriksdotter på Dale ble jordfestet den 10. februar 1737 på Veøy kirkegård, av Erik Pedersson Lekanger.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 170, 5. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660293
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 541 b–542 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640557

Anders på Tollåsen1,2

M, #16326, (ca. 1661 - )

Familie

Eli Eriksdotter på Tollåsen (c 1658 - 1737)
De var trolig gift og kan ha hatt fler barn. 
BarnAnders ble født ca. 1661.1
Anders giftet seg trolig med Eli Eriksdotter.
I manntallet av 1701 står han som bruker på Tollåsen, Bolsøy. Anders Andersson, Erik Andersson og Jens Andersson var også der. Bruket var på 1 våg (en tredel av gården).2,1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 191, Toldaas. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282108
 2. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Fanne-otting, Toldaas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161017

Erik Andersson på Tollåsen1

M, #16327, (ca. 1693 - )
Far*Anders Tollåsen1 (c 1661 - )
Mor-?*Eli Eriksdotter på Tollåsen (c 1658 - 1737); troligErik ble født ca. 1693.1 I manntallet av 1701 står Erik Andersson hos Anders på Tollåsen, Bolsøy.2,1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 191, Toldaas. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282108
 2. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Fanne-otting, Toldaas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161017

Synnøv Andersdotter på Dale1

K, #16328, (ca. 1704 - 1746)
Far-?*Anders Tollåsen (c 1661 - ); trolig
Mor-?*Eli Eriksdotter på Tollåsen (c 1658 - 1737); trolig

Familie

Ola Knutsson på Dale (c 1702 - 1752)
De hadde sju barn.1 Synnøv ble født ca. 1704.1
Annet navn: Synnøv Andersdotter på Tollåsen, nevnt 1726.2
Synnøv giftet seg den 21. november 1726 i Veøy kirke med Ola Knutsson på Dale.2
Eli Eriksdotter døde i 1737 på Dale, Veøy, trolig hos Synnøv Andersdotter.3


Synnøv døde i 1746 på Dale.1

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 296. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=297
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 77, 21. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660246
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 170, 5. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660293

Aslak Sørensson på Dale1

M, #16329, (ca. 1585 - )

Familie

BarnAslak ble født ca. 1585.1
Han var husmann på Dale, Veøy, i 1664.1

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 138, Dale. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191080

Gjertrud Sørensdotter på Dale1,2

K, #16330, ( - etter 1719)
Far*Søren Aslaksson på Dale3 ( - e 1697)

Familie 1

Jon Knutsson på Dale (c 1655 - c 1703)
Fire barn levde i 1704.2 
Barn

Familie 2

Ola Andersson på Dale ( - c 1719)
Ett barn levde i 1719.1 Gjertrud giftet seg med Jon Knutsson.2
Hun og Jon var brukere i Pegarden, Dale, Veøy, i 1690. De overtok etter hennes foreldre. Skyld: 1 pund 16¼ mark, hvorav 14¼ mark var selveie. I 1697 var bruket på 1 pund 18 2/3 mark, hvorav de eide 16 2/3 mark. Etter dem overtok dattera, Brit.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Jon Knutsson på Dale den 22. januar 1704: 29 daler 2 ort 15 skilling, utlagt i 8 1/3 mark i Dale (4 daler 16 skilling) o.a.6

Gjertrud giftet seg med Ola Andersson.1
Hun og Ola var brukere i Pegarden i 1711. Bruket var på 1 pund 18 2/3 mark, hvorav de eide 16 2/3 mark. Ola, Gjertrud og en av hennes sønner ble ilagt skoskatt.7,8
Hun var arving ved skiftet etter Ola Andersson på Dale den 2. juni 1719: 23 daler 3 ort 11 skilling, utlagt i 8 1/3 mark i Dale (4 daler 16 skilling) o.a.9


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 220) var Gjertrud Sørensdotter på Dale søster av Marit Sørensdotter på Dale, men det er feil.10,3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 114 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640127
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 114 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630230
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630068
 4. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Ræven Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201026
 5. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 1, vedlegg A, matrikkel 1697. Ræven Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307162030
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 114 b–116 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630230
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Ræven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181184
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181039
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 114 a–115 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640127
 10. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 220. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=221

Brit Eriksdotter på Heggenes1

K, #16331, (ca. 1675 - 1753)
Far*Erik Gunnarsson på Dale2 ( - c 1683)
Mor*Marit Persdotter på Dale3,2 (c 1648 - 1727)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristoffer Olsson på Dale (c 1679 - 1752)Annet navn: Brit Eriksdotter på Dale.2,3,4
Brit ble født ca. 1675.1
Hun var arving ved skiftet etter Erik Gunnarsson på Dale den 18. juni 1683: 13 daler 3 ort 21 skilling, utlagt i sølvskje (1–1–0), kiste med lås (0–2–0) o.a. I tillegg fikk hun 18¾ mark i Dale.5

Brit giftet seg med Kristoffer Olsson på Heggenes.1
Hun og Kristoffer var brukere på Nedre, Heggenes, Veøy, fra 1716 til 1729.1
Hun var arving ved skiftet etter Marit Persdotter på Dale den 8. mai 1728: 5 daler 2 ort 20 skilling, utlagt i 1 1/3 mark i Dale (2 ort 4 skilling) o.a.6

Hun og Kristoffer var brukere på bnr. 7, Dale, Veøy, fra 1729. Sønnen Kristoffer overtok ca. 1740.1,7
Kristoffer Olsson på Dale stevnet Botolv Olsson på Staurset og Per Andersson på Dale til tinget i Rødven tinglag den 27. januar 1738. De hadde skjelt hans kone. En gang før jul skulle de ha bedt Brit dra fanden i vold og ta bukkekjøttet på ryggen, og kalt henne en sladrekjerring.8,9


Brit døde i 1753 på Dale, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 274. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=275
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 134 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620143
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640529
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 273. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=274
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 134 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620143
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 514 a–515 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640529
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 275. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#276
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 207 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400371
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 207 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400372

Inger Eriksdotter på Dale1,2

K, #16332, (ca. 1676 - 1763)
Far*Erik Gunnarsson på Dale3 ( - c 1683)
Mor*Marit Persdotter på Dale2,3 (c 1648 - 1727)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megInger ble født ca. 1676.4
Hun var arving ved skiftet etter Erik Gunnarsson på Dale den 18. juni 1683: 13 daler 3 ort 21 skilling. I tillegg fikk hun 18¾ mark i Dale.5
Per Eriksson, Brit Eriksdotter og Inger Eriksdotter på Dale var myndlinger av Knut Gunnarsson på Dale og Trond Gunnarsson på Slemmå i 1683.3
Hun var arving ved skiftet etter Marit Persdotter på Dale den 8. mai 1728: 5 daler 2 ort 20 skilling, utlagt i 1 1/3 mark i Dale (0–2–4) o.a. Hun fikk også 10–1–0 i innestående arv.6
Hun var myndling av Knut Knutsson på Dale i 1728.2


Inger døde i 1763.4

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 134 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620144
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640529
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 134 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620143
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 273. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=274
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 134 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620143
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 514 a–515 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640529

Erik Jørnsson på Dale1

M, #16333, (ca. 1684 - før 1728)
Mor*Marit Persdotter på Dale (c 1648 - 1727)Erik ble født ca. 1684 på Dale, Veøy.1 I manntallet av 1701 står Erik Jørnsson hos Erik Botolvsson på bnr. 7, Dale, Veøy.1,2,3

Erik døde før 1728.4

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 274. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=275
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 52, mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670053
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640529

Ingeleiv Eriksdotter på Rygjerd1

K, #16334, ( - etter 1754)
Far*Erik Botolvsson på Dale2 (c 1665 - 1731)
Mor*Marit Persdotter på Dale2 (c 1648 - 1727)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Nils Lassesson på Rygjerd (c 1672 - 1752)Annet navn: Ingeleiv Eriksdotter på Dale, nevnt 1723.3,2
Ingeleiv giftet seg den 24. juni 1723 i Veøy kirke med Nils Lassesson på Rygjerd, viet av Otto Jakobsson Fris.3
Hun var arving ved skiftet etter Marit Persdotter på Dale den 8. mai 1728: 5 daler 2 ort 20 skilling, utlagt i 1 1/3 mark i Dale (2 ort 4 skilling) o.a.4


Ingeleiv døde etter 1754.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 255 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650852
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640529
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 35, sankthansdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660225
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 514 a–515 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640529

Ola Andersson på Dale1,2

M, #16335, ( - ca. 1719)

Familie

Gjertrud Sørensdotter på Dale ( - e 1719)
Ett barn levde i 1719.1 Ola giftet seg med Gjertrud Sørensdotter på Dale.1
Han og Gjertrud var brukere i Pegarden, Dale, Veøy, i 1711. Bruket var på 1 pund 18 2/3 mark, hvorav de eide 16 2/3 mark. Ola, Gjertrud og en av hennes sønner ble ilagt skoskatt.2,3

Ola døde ca. 1719 på Dale, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter ham den 2. juni 1719. Kreditorer: Brit Jonsdotter o.a. Arvinger: Gjertrud Sørensdotter o.a. I boet var 16 2/3 mark odel med bygselrett (i Dale), 3 tønner havre, 1 kvarter bygg, to færinger, halvpart i bekkekvern, 1/24 i saltkjele, o.a. Aktiva: 56 daler 3 ort 2 skilling. Passiva: 9–0–4. Arv: 47–2–22.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 114 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640127
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Ræven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181184
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181039
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 114 a–115 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640127

Jon Knutsson på Dale1,2

M, #16336, (ca. 1655 - ca. 1703)
Far-?*Knut Persson i Ranvik (c 1625 - ); kanskje3

Familie

Gjertrud Sørensdotter på Dale ( - e 1719)
Fire barn levde i 1704.6 
BarnJon ble født ca. 1655.2
I manntallet av 1664 står Jon Knudsøn (4 år) hos Knut Persson på bnr. 1, Ranvik, Nesset.3,4,5

Jon giftet seg med Gjertrud Sørensdotter på Dale.6
Han og Gjertrud var brukere i Pegarden, Dale, Veøy, i 1690. De overtok etter hennes foreldre. Skyld: 1 pund 16¼ mark, hvorav 14¼ mark var selveie. I 1697 var bruket på 1 pund 18 2/3 mark, hvorav de eide 16 2/3 mark. Etter dem overtok dattera, Brit.7,8 Jon Knutsson eide 16 2/3 mark odel med bygselrett (som han selv brukte) i Pegarden i 1697. På tinget 11. oktober møtte Jon, svigerfaren Søren Aslaksson på Dale samt Per Knutsson på Slemmå og Trond Ambjørnsson på Dale og beviste dette, og Jon bad retten om skjøte.1

Jon døde ca. 1703 på Dale, Veøy.6 Det ble holdt skifte etter ham den 22. januar 1704. Kreditorer: Johans Olsson. Arvinger: Gjertrud Sørensdotter og Brit Jonsdotter o.a. Verger: Per Knutsson på Slemmå, Bjørn Knutsson i Ranvik og Ola Knutsson på Vistdal-Sandnes o.a. I boet var 16 2/3 mark odel med bygselrett i Dale, en del dyr, 4 tønner havre, ½ tønne bygg, to færinger, halvpart i bekkekvern, kopperkjele på 1 pund 3 merker, o.a. Aktiva: 65 daler 3 ort 6 skilling. Passiva: 6–2–0. Arv: 59–1–6.9

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 91 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650652
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 371, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191196
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 67. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=70
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 114 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630230
 7. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Ræven Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201026
 8. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 1, vedlegg A, matrikkel 1697. Ræven Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307162030
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 114 b–116 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630230

Ola Knutsson på Sandnes1,2

M, #16337, (ca. 1663 - )

Familie

Kona levde i 1711.2 Ola ble født ca. 1663.3
Annet navn: Ola Knutsson i Gamsgrøa, nevnt 1698.4 Han fikk bygselseddel på 1 våg 18 merker (som Knut døde fra) på Heropp, Sandnes, Nesset, fra Jørgen Hansson Meier den 15. oktober 1698. Seddelen ble tinglyst 7. juli året etter.4
Han var bruker på Heropp i 1701. I 1711 ble Ola, kona, en tjenestegutt og ei -jente ilagt skoskatt.3,2
Annet navn: Ola Knutsson på Vistdal-Sandnes, nevnt 1704.5,3
Han var verge ved skiftet etter Jon Knutsson på Dale den 22. januar 1704.6


     Han kan ha vært far til Jon Olsson på Myra, Knut Olsson på Mittet og Marit Olsdotter i Lia.

Kilder/noter

 1. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 89 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390091
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Ræven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181183
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 225, Visdalsandnes. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 127 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650687
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 114 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630230
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 114 b–116 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630230

Johans Olsson i Ranvik1

M, #16338, (ca. 1658 - )Johans ble født ca. 1658.1
Han bodde i Ranvik, Nesset, i 1664, hos faren.1
Johannes Olsøn var kreditor ved skiftet etter Jon Knutsson på Dale den 22. januar 1704: 2 daler i lønn.2


I Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 67) er husmannssønnen Johans Olsson feilaktig ført som barn av Knut Persson i Ranvik.3,1

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 371, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191196
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 114 b–116 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630230
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 67. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=70

Ingebjørg Ambjørnsdotter på Rygjerd1,2

K, #16339, (ca. 1666 - 1722)
Far*Ambjørn Trondsson på Dale3 (c 1628 - c 1689)

Familie 1

Ola Persson på Rygjerd (c 1656 - c 1704)

Familie 2

Nils Lassesson på Rygjerd (c 1672 - 1752)Annet navn: Ingebjørg Ambjørnsdotter på Dale.4,5
Ingebjørg ble født ca. 1666.1
Knut Ambjørnsson på Inner-Mittet og Ingebjørg Ambjørnsdotter solgte jord på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy, i 1690 til Trond Ambjørnsson på Dale. Knut solgte 4 4/7 mark og Ingebjørg 2 2/7 mark. Trond hadde selv arvet 4 4/7 mark og eide etter kjøpet 11 3/7 mark med bygselrett. På tinget 7. mai møtte han, Knut Gunnarsson og Per Aslaksson på Dale og beviste dette, og Trond bad retten om skjøte.4
Ingebjørg giftet seg med Ola Persson på Rygjerd.2
Ingebjørg giftet seg med Nils Lassesson.6
Hun og Nils var brukere på bnr. 1, Rygjerd, Veøy, i 1708.6,7

Ingebjørg døde i 1722 på Rygjerd, Veøy.1 Hun ble jordfestet den 31. mai 1722 på Rødven kyrkjegard, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 19, trinitatisfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660217
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 220 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630337
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 63 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630069
 4. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 60 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
 5. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 64 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630070
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 185. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=186
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 55 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/63/

Søren Persson på Dale1,2

M, #16340, (ca. 1702 - 7. februar 1785)
Far*Per Ambjørnsson på Dale3,4 (c 1673 - 1754)
Mor-?*Marit Sørensdotter på Dale (c 1666 - 1738); trolig4

Familie

Han var gift to ganger og hadde 14 barn.12 
BarnSøren ble født ca. 1702.2
Søren Persson kjøpte 1 pund på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy, den 18. november 1731 av Per Ambjørnsson på Dale. Skjøtet ble tinglyst 26. januar.3
Han var bruker på Ambjørnsgarden i 1736. Skyld: 1 pund 16½ mark, hvorav han eide 1 pund.5
Annet navn: Søren Persson på Herje.6
Han var bruker på bnr. 3, Ytre Herje, Veøy, fra 1742. Søren var fremdeles der i 1753.6,7 Søren Persson fikk bygselseddel på 2 pund 1½ mark på Aslakgarden, Dale, Veøy, fra Knut Olsson på Dale den 11. juni 1755. Seddelen ble tinglyst samme dag.8
Han var bruker på Aslakgarden i 1758.9
I manntallet av 1762 står han som bruker på Ambjørnsgarden. Skyld: 1 pund 16½ mark, hvorav Søren eide 1 pund 4½ mark. Etter ham overtok sønnen Knut.10,11

Søren døde den 7. februar 1785 på Dale, Veøy, av sott.2 Han ble gravlagt den 10. februar 1785 på Veøy kirkegård.2

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 220–221) var Ambjørn Trondsson, Per Ambjørnsson og Søren Persson brukere i Pegarden, Dale, Veøy, men rekken av eiere og brukere viser at de drev Ambjørnsgarden (se spesialside).4,12

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 428, 11. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660420
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 284, 10. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670071
 3. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 163 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400157
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 220. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=221
 5. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 236.
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 752. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=753
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 137 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650734
 8. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 379, publiseringsnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410194
 9. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 28 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410324
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041247
 11. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 292. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=293
 12. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 221. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=222

Gjertrud Olsdotter på Mork1

K, #16341, (ca. 1694 - 1774)
Far-?*Ola Olsson på Sandnes (c 1661 - ); kanskje2

Familie 1

Ola Olsson på Mork (c 1697 - c 1733)
Ett barn levde i 1733.4 
Barn

Familie 2

Ambjørn Trondsson på Dale (c 1704 - 1770)
De hadde ikke barn.8 Gjertrud ble født ca. 1694.3
Gjertrud giftet seg med Ola Olsson på Mork.
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Mork den 2. juni 1733: 31 daler 3 ort.4

Gjertrud giftet seg den 3. juni 1734 i Veøy kirke med Ambjørn Trondsson, viet av Lars Barhaug.1
Hun og Ambjørn var brukere på bnr. 3, Mork, Veøy, fra 1734 til 1736. Skyld: 1 våg 1 pund 18 merker. Etter dem overtok Mats Olsson (s.d.).5,6
Annet navn: Gjertrud Olsdotter på Dale.7,8
Hun og Ambjørn var brukere i Fonna, Dale, Veøy, i 1740. Skyld 1748: 1 pund 16 merker.9,10
Kari Olsdotter på Dale og Trond Ellingsson på Dale fikk barn med hverandre i 1750. De var ugift og skjulte graviditeten for alle – «ogsaa da der syntes Formodning dertil» og da prestemedhjelper Per Persson på Dale og en annen mann spurte henne i hemmelighet – inntil hennes mor (Gjertrud Olsdotter) fortalte det til Per 28. februar. Unnfangelsen skjedde før Kari var konfirmert, og Per opplyste presten om at hun og Trond var tremenninger (begge deler var skjerpende). De var i brød hos hennes stefar, Ambjørn Trondsson på Dale. Den 30. april angav Trond seg for sogneprest Erik Røring i nærvær av Per, Ambjørn og Ola Knutsson på Dale, og tilstod leiermålet. «Nu bliver Karlen forflyttet derfra for at forebygge viidere Forargelse», skrev Røring i ministerialboka. Ambjørn forsikret at Kari og Trond om nødvendig skulle få bruke en del av eller hele hans gårdsbruk. I sin attest av 30. april skrev Røring at hun hadde «(som alt for mange andre disværre i dette Giæld nu i en tiid meget beklagelig ere faldne hen til) besmittet sig med denne ureene Synd allerede før Hendes Confirmation». De fikk benådning og ekteskapsbevilling 14. august mot 8 daler til Trondheim tukthus.2,11,12,13
I manntallet av 1762 står Ambjørn Trondsson og Gjertrud Olsdotter hos Trond Ellingsson og Kari Olsdotter i Dalefonna.7,14
Hun var arving ved skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale den 14. februar 1771: 123 daler 2 ort.15


Gjertrud døde i 1774.3

     Gjertrud var søskenbarn av Elling Trondsson på Dale.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 144, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660280
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 327, 19. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660372
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 292. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=293
 4. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733. Ræven Otting, 2. juni.
 5. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 238.
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 519. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=520
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041247
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 9. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 35. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690226
 10. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 28. mai, Hestad.
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 328, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660373
 12. [S2193] Norske registre 1749–50: fol. 601 a/b. https://www.digitalarkivet.no/da20120920661209
 13. [S2194] Norske innlegg juli–desember 1750: 14. august, e-side 149. https://www.digitalarkivet.no/da20110517064402
 14. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 238. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=239
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b–554 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583

Ola Olsson på Mork1,2

M, #16342, (ca. 1697 - ca. 1733)
Mor-?*Kari Mork (c 1665 - 1739); trolig

Familie 1

Kari Andersdotter ( - e 1726)

Familie 2

Gjertrud Olsdotter på Mork (c 1694 - 1774)
Ett barn levde i 1733.1 
BarnOla ble født ca. 1697 på Mork, Veøy.3
Han var bruker på bnr. 3, Mork, Veøy, i 1724. Skyld: 1 våg 1 pund 18 merker.4
Ola trolovet seg den 4. februar 1726 med Kari Andersdotter. De hadde allerede barn sammen, og stod til offentlig skriftemål to dager tidligere i Veøy kirke. Forlovere: Per Knutsson på Slemmå og Per Olsson på Holm.5,2
Ola giftet seg med Gjertrud Olsdotter.

Ola døde ca. 1733 på Mork.1 Det ble holdt skifte etter ham den 2. juni 1733. Arvinger: Gjertrud Olsdotter og Kari Olsdotter. Arv: 63 daler 2 ort.1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 408) var Ola Olsson på Mittet barn av Kari Andersdotter og Ola Olsson på Mork, men skifter viser at det ikke stemmer.6,1,7,8

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733. Ræven Otting, 2. juni.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 70, Marias renselsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660243
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, Morch. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 54, mnr. 239. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670055
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 70, 4. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660243
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 408.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583

Kari Olsdotter på Dale1,2

K, #16343, (ca. 1729 - 24. januar 1789)
Far*Ola Olsson på Mork3 (c 1697 - c 1733)
Mor*Gjertrud Olsdotter på Mork4 (c 1694 - 1774)
Far-steAmbjørn Trondsson på Dale5,4 (c 1704 - 1770)

Familie

Trond Ellingsson på Dale (1721 - 1773)
De hadde sju barn.16,12 
BarnAnnet navn: Kari Olsdotter på Mork.6,3
Kari ble født ca. 1729 på Mork, Veøy.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Mork den 2. juni 1733: 31 daler 3 ort.3
Hun var myndling av Jon Hallvorsson på Herje i 1733.3
Kari Olsdotter på Dale ble konfirmert den 16. november 1749.7,6
Kari fikk barn med Trond Ellingsson på Dale i 1750. De var ugift og skjulte graviditeten for alle – «ogsaa da der syntes Formodning dertil» og da prestemedhjelper Per Persson på Dale og en annen mann spurte henne i hemmelighet – inntil hennes mor (Gjertrud Olsdotter) fortalte det til Per 28. februar. Unnfangelsen skjedde før Kari var konfirmert, og Per opplyste presten om at hun og Trond var tremenninger (begge deler var skjerpende). De var i brød hos hennes stefar, Ambjørn Trondsson på Dale. Den 30. april angav Trond seg for sogneprest Erik Røring i nærvær av Per, Ambjørn og Ola Knutsson på Dale, og tilstod leiermålet. «Nu bliver Karlen forflyttet derfra for at forebygge viidere Forargelse», skrev Røring i ministerialboka. Ambjørn forsikret at Kari og Trond om nødvendig skulle få bruke en del av eller hele hans gårdsbruk. I sin attest av 30. april skrev Røring at hun hadde «(som alt for mange andre disværre i dette Giæld nu i en tiid meget beklagelig ere faldne hen til) besmittet sig med denne ureene Synd allerede før Hendes Confirmation». De fikk benådning og ekteskapsbevilling 14. august mot 8 daler til Trondheim tukthus.6,5,8,7
Kari trolovet seg den 22. november 1751 i Veøy kirke med Trond Ellingsson på Dale.9
Kari giftet seg den 18. januar 1752 i Veøy kirke med Trond Ellingsson på Dale.4,10
Annet navn: Kari Olsdotter på Mittet.
Hun og Trond var brukere på bnr. 1, Ytre Mittet, Veøy, i 1753. De overtok etter hans mor og stefar, og var fremdeles der i 1757.11,12,13,14
I manntallet av 1762 står hun og Trond som selveiere i Fonna, Dale, Veøy. Elling Trondsson, Ambjørn Trondsson og Gjertrud Olsdotter var også der. Sønnen Ambjørn overtok i 1787, og Kari fikk kår.4,15

Kari døde den 24. januar 1789 på Dale, Veøy, trolig av forkjølelse.2 Hun ble gravlagt den 29. januar 1789 på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S2193] Norske registre 1749–50: fol. 600 b, nr. 380. https://www.digitalarkivet.no/da20120920661208
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 347, 29. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670102
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733. Ræven Otting, 2. juni.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041247
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 328, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660373
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 327, 19. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660372
 7. [S2194] Norske innlegg juli–desember 1750: 14. august, e-side 149. https://www.digitalarkivet.no/da20110517064402
 8. [S2193] Norske registre 1749–50: fol. 601 a/b. https://www.digitalarkivet.no/da20120920661209
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 346, 22. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660382
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 349, 18. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660383
 11. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 203, publiseringsnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410105
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 380. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660396
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 432, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660422
 15. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 238. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=239
 16. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 237. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=238

Jon Hallvorsson på Herje1,2,3

M, #16344, (ca. 1687 - 1754)
Far*Hallvor Jonsson på Herje2 (c 1660 - 1742)

Familie

Han var gift to ganger og hadde sju barn.4 
BarnJon ble født ca. 1687.2 I manntallet av 1701 står Jon Hallvorsson hos Hallvor Jonsson på Indre Herje, Veøy.2,4
Han var bruker på Indre Herje i 1724, sammen med faren. Jon overtok gården, og kjøpte den sammen med sønnen Hallvor i 1753.4,5
Han var verge for Kari Olsdotter på Mork i 1733.1
Han var kreditor ved skiftet etter Per Kolbeinsson på Sørnesje den 6. mai 1745: 1 ort.6


Jon døde i 1754 på Indre Herje.4

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733. Ræven Otting, 2. juni.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, Inderherie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 384 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650404
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 723. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=724
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 724. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=725
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 384 a–385 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650403

Kari på Mork1

K, #16345, (ca. 1665 - 1739)

Familie

BarnKari ble født ca. 1665.1

Kari døde i 1739 på Mork, Veøy.1 Hun ble jordfestet den 20. desember 1739 på Veøy kirkegård, av Lars Lekanger.1

     Navnet hennes ble skrevet Karen Morch i 1739.1

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 519) kalles Kari på Mork (født ca. 1665) for «Karen Andersdt. Mork» – men det er trolig sammenblanding med Kari Andersdotter, som fikk barn ca. 1725, og heller ikke var gift med Ambjørn Trondsson på Mork.2,3,4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 200, 4. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660308
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 519. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=520
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 70, Marias renselsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660243
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 144, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660280

Kari Andersdotter1,2

K, #16346, ( - etter 1726)

Familie

Ola Olsson på Mork (c 1697 - c 1733)Kari trolovet seg den 4. februar 1726 med Ola Olsson på Mork. De hadde allerede barn sammen, og stod til offentlig skriftemål to dager tidligere i Veøy kirke. Forlovere: Per Knutsson på Slemmå og Per Olsson på Holm.2,1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 408) var Ola Olsson på Mittet barn av Kari Andersdotter og Ola Olsson på Mork, men skifter viser at det ikke stemmer.3,4,5,6


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 408) må Kari Andersdotter (som trolovet seg med Ola Olsson på Mork) ha vært barn av Anders Pålsson på Morkastranda, «for det finst ingen andre med namnet Anders på Mork eller Morkestrand kring 1700». Anders hadde ei datter, men man måtte ikke være fra Mork-området for å gifte seg med noen derfra. Han var nok heller ikke far til Guri Andersdotter på Mork (s. 519).3,7


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 519) kalles Kari Mork (født ca. 1665) for «Karen Andersdt. Mork» – men det er trolig sammenblanding med Kari Andersdotter, som fikk barn ca. 1725, og heller ikke var gift med Ambjørn Trondsson på Mork.7,1,8

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 70, Marias renselsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660243
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 70, 4. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660243
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 408.
 4. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733. Ræven Otting, 2. juni.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 519. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=520
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 144, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660280

Elling Trondsson på Kongshaug1

M, #16347, (1753 - )
Far*Trond Ellingsson på Dale2,3 (1721 - 1773)
Mor*Kari Olsdotter på Dale3 (c 1729 - 1789)

Familie

Marit Knutsdotter på Reistad (c 1755 - 1828)
De fikk ett barn.6 
BarnAnnet navn: Elling Trondsson på Mittet.2
Elling ble født i 1753 på Ytre Mittet, Veøy.2 Elling ble døpt den 25. desember 1753 i Veøy kirke. Faddere: Gjertrud Knutsdotter på Ytre Mittet, Ambjørn Trondsson på Dale, Knut Bjørnsson på Dale og Ola Olsson på Mork o.a.2 I manntallet av 1762 står Elling Trondsson hos Trond Ellingsson og Kari Olsdotter i Fonna, Dale, Veøy.3,4
Elling fikk barn med en uregistrert person i 1776.5,6
Annet navn: Elling Trondsson på Dale, nevnt 1783.6,3
Elling fikk barn med Marit Knutsdotter på Dale i 1783. På tinget 30. juni ble hun bøtelagt 6 daler for leiermål.6,7
Han var husmann på Kongshaug, Kornstad, i 1801. Plassen hadde ikke jord.1

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 237) er Elling Trondsson på Dale forvekslet med broren av samme navn, som ikke er nevnt.5

Kilder/noter

 1. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 538 b, Kongshoug, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340345
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 380. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660396
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041247
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 238. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=239
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 237. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=238
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 255, skjærtorsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670056
 7. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 307 b, saksnr. 10. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420310

Ingeborg Ellingsdotter på Dale1,2

K, #16348, (1783 - )
Far*Elling Trondsson på Kongshaug1 (1753 - )
Mor*Marit Knutsdotter på Reistad1,2 (c 1755 - 1828)Ingeborg ble født i 1783 på Dale, Veøy, utenom ekteskap.1 Hun ble hjemmedøpt den 8. april 1783 av Knut Olsson på Dale.1 Ingeborg ble døpt den 17. april 1783 i Veøy kirke av Erik Røring, etter gudstjenesten.1
Hun var myndling av Ambjørn Trondsson på Dale i 1828.2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Nedre Reistad den 20. oktober 1828.2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 255, skjærtorsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670056
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 351 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130620359

Ambjørn Trondsson på Dale1

M, #16349, (1759 - 1839)
Far*Trond Ellingsson på Dale2 (1721 - 1773)
Mor*Kari Olsdotter på Dale2 (c 1729 - 1789)Ambjørn ble født i 1759 på Dale, Veøy.2
Han var bruker i Fonna, Dale, Veøy, fra 1787. Ambjørn overtok etter mora. Han fikk kår da sønnen Trond tok over i 1816.3,4,5
Han var verge for Ingeborg Ellingsdotter i 1828.1


Ambjørn døde i 1839 på Dale.3

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 351 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130620359
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 237. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=238
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 238. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=239
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 239. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=240
 5. [S1153] Romsdal sølvskatt 1816: Rødven tinglag. Side 1, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/db10081203303061

Ola Persson på Dale1

M, #16350, (ca. 1681 - )
Far*Per Pålsson på Dale (c 1658 - c 1691)
Far-steTrond Ambjørnsson på Dale1 (c 1665 - 1737)Ola ble født ca. 1681.1 I manntallet av 1701 står Ola Persson hos Trond Ambjørnsson i Fonna, Dale, Veøy.2,1,3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 2. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161028
 3. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291035

Gjertrud Persdotter i Jevika1,2

K, #16351, (ca. 1713 - 1801)
Far*Per Persson på Hestad3,1 (c 1691 - c 1739)
Mor-?*Søgni Eriksdotter på Hestad ( - e 1745); trolig

Familie

Jon Einarsson i Jevika (c 1712 - f 1801)
De hadde fire barn.11 
BarnGjertrud ble født ca. 1713.4,2
Annet navn: Gjertrud Persdotter på Hestad.3
Hun var arving ved skiftet etter Per Persson på Hestad den 28. mai 1740: 15 daler ½ skilling.3
Hun var myndling av Pål Andersson på Stranda i 1740.3

Gjertrud giftet seg med Jon Einarsson i Jevika.5
Hun og Jon var brukere i Jevika, Nesset, fra 1751. De overtok etter hans far, og var selveiere i 1762. Sønnen Per fikk skjøte i 1767. Gjertrud var jordbruker (kårkone) i 1801.6,5,7,4
Hun var arving ved skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale den 14. februar 1771: 8 daler 3 ort 6 skilling.8


Gjertrud døde i 1801 i Jevika.2,9 Hun ble jordfestet den 25. desember 1801 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 291) var Per Persson på Hestad gift med ei «Marit Tronsdt.» – som skal ha vært datter av Trond Ambjørnsson på Dale, og mor til Gjertrud Persdotter og Ingebjørg Persdotter. Dette er basert på en annen tolkning av skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale, og navnet Marit kan være konstruert etter oppkallinger.10

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 227, juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640271
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 28. mai, Hestad.
 4. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 343 b, Dyviig. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670210
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 147. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041176
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 74. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=77
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 75. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=78
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b–554 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 9. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 75 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690086
 10. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 291. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=292
 11. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 75 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690087

Pål Persson på Slettfjerdingen1

M, #16352, (ca. 1624 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnPål ble født ca. 1624.1
I manntallet av 1664 står han som bruker på Slettfjerdingen, Veøy. Steffen Persson og Per Pålsson var også der. Skyld: 2 pund.1

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 312, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191167

Per Pålsson på Dale1,2

M, #16353, (ca. 1658 - ca. 1691)
Far*Pål Persson på Slettfjerdingen3 (c 1624 - )

Familie 1

Han var trolig gift to ganger og hadde fler barn (i første ekteskap). 
Barn

Familie 2

Ingebjørg Sørensdotter på Dale (c 1663 - 1743)
Ett barn er (indirekte) nevnt i et skifte.6 
BarnAnnet navn: Per Pålsson på Slettfjerdingen.3
Per ble født ca. 1658 på Slettfjerdingen, Veøy.3 I manntallet av 1664 står Per Pålsson hos Pål Persson på Slettfjerdingen.3
Per giftet seg med Ingebjørg Sørensdotter på Dale.2
Per Pålsson og Ingebjørg Sørensdotter kjøpte to tredeler (av 1 pund 4 2/3 mark odel) i Fonna, Dale, Veøy, ca. 1689 av Søren Knutsson.2
Han og Ingebjørg var brukere i Dalefonna i 1690. Skyld: 1 pund 2¼ mark. Per stod som eier. Året etter var enka bruker, altså Ingebjørg.1,4

Per døde ca. 1691.1,4

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 14) var Per Pålsson på Dale gift med Marit Sørensdotter, men det er feil.5,2

Kilder/noter

 1. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Ræven Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201026
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 44 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650604
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 312, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191167
 4. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1691. Ræven Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201217
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 14. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=15
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583

Ingebjørg Persdotter på Hestad1,2

K, #16354, (ca. 1724 - 1763)
Far*Per Persson på Hestad3,4 (c 1691 - c 1739)
Mor-?*Søgni Eriksdotter på Hestad ( - e 1745); trolig

Familie

Hans Ivarsson på Hestad (c 1706 - 1771)
Fire barn levde i 1771.4 
BarnIngebjørg ble født ca. 1724 på Hestad, Nesset.2
Hun var arving ved skiftet etter Per Persson på Hestad den 28. mai 1740: 15 daler ½ skilling.3
Hun var myndling av Ambjørn Trondsson i Fonna i 1740.3

Ingebjørg giftet seg med Hans Ivarsson.5
Hun var fadder ved dåpen til Guri Eriksdotter i Buvika den 26. august 1759 i Rød kyrkje, Nesset.1


Ingebjørg døde i 1763 på Hestad.2 Hun ble jordfestet den 25. september 1763 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 291) var Per Persson på Hestad gift med ei «Marit Tronsdt.» – som skal ha vært datter av Trond Ambjørnsson på Dale, og mor til Gjertrud Persdotter og Ingebjørg Persdotter. Dette er basert på en annen tolkning av skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale, og navnet Marit kan være konstruert etter oppkallinger.6

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 a, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640059
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 35 a, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640078
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 28. mai, Hestad.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 30. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=33
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 291. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=292

Jon Einarsson i Jevika1,2,3

M, #16355, (ca. 1712 - før 1801)
Far*Einar Olsson i Jevika3 (c 1679 - )

Familie

Gjertrud Persdotter i Jevika (c 1713 - 1801)
De hadde fire barn.6 
BarnJon ble født ca. 1712.3
Jon giftet seg med Gjertrud Persdotter på Hestad.1
Han og Gjertrud var brukere i Jevika, Nesset, fra 1751. De overtok etter hans far, og var selveiere i 1762. Sønnen Per fikk skjøte i 1767. Gjertrud var jordbruker (kårkone) i 1801.3,1,4,5
Han var verge for Ivar Hansson på Hestad i 1771.2


Jon døde før 1801.5

     Navnet hans ble skrevet Jon Dyvigen i 1771.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 147. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041176
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 74. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=77
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 75. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=78
 5. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 343 b, Dyviig. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670210
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 75 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690087

Ingebjørg Sørensdotter på Dale1

K, #16356, (ca. 1663 - 1743)
Far*Søren Knutsson på Dale1 (c 1622 - )

Familie 1

Per Pålsson på Dale (c 1658 - c 1691)
Ett barn er (indirekte) nevnt i et skifte.7 
Barn

Familie 2

Trond Ambjørnsson på Dale (c 1665 - 1737)
De hadde fire barn.9,7 
BarnIngebjørg ble født ca. 1663.2
Ingebjørg giftet seg med Per Pålsson på Slettfjerdingen.1
Per Pålsson og Ingebjørg Sørensdotter kjøpte to tredeler (av 1 pund 4 2/3 mark odel) i Fonna, Dale, Veøy, ca. 1689 av Søren Knutsson.1
Hun og Per var brukere i Dalefonna i 1690. Skyld: 1 pund 2¼ mark. Per stod som eier. Året etter var enka bruker, altså Ingebjørg.3,4
Ingebjørg giftet seg med Trond Ambjørnsson på Dale.1
Hun og Trond var brukere i Dalefonna i 1692. Skyld: 1 pund 16 2/3 mark. Ingebjørg stod som eier i 1694 (hun var datter og enke av tidligere brukere).5,6
Trond Ambjørnsson og Ingebjørg Sørensdotter kjøpte en tredel i Dalefonna ca. 1694 av Søren Knutsson. Dette ble kunngjort på tinget 6. juli 1695.1,6

Ingebjørg døde i 1743 på Dale, Veøy.2 Hun ble gravlagt den 7. november 1743 på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 44 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650604
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 245, 7. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660331
 3. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Ræven Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201026
 4. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1691. Ræven Otting, Dalle. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201217
 5. [S987] Romsdal fogderegnskap 1692: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel. Ræven Otting, Dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202210120
 6. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1694. Ræven Otting, Dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211192
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 292. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=293
 9. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113

Søren Trondsson på Dale1

M, #16357, (ca. 1697 - før 1771)
Far*Trond Ambjørnsson på Dale1 (c 1665 - 1737)
Mor*Ingebjørg Sørensdotter på Dale (c 1663 - 1743)Søren ble født ca. 1697 på Dale, Veøy.1 I manntallet av 1701 står Søren Trondsson hos Trond Ambjørnsson i Fonna, Dale, Veøy.2,1,3

Søren døde før 1771.4

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 2. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161028
 3. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291035
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583

Hans Ivarsson på Hestad1,2

M, #16358, (ca. 1706 - 1771)

Familie 1

Ingebjørg Persdotter på Hestad (c 1724 - 1763)
Fire barn levde i 1771.5 
Barn

Familie 2

De hadde ett barn.3 Hans ble født ca. 1706.2
Hans giftet seg med Ingebjørg Persdotter på Hestad.3
Hans Ivarsson kjøpte på Hestad, Nesset, den 25. juni 1756 av Aslak Hallvorsson på Skorga. Kjøpesum: 50 daler.3
Han var fadder ved dåpen til Guri Eriksdotter i Buvika den 26. august 1759 i Rød kyrkje, Nesset.1

Hans giftet seg i 1765 med en uregistrert person.3
Han var verge for Magrete Olsdotter i Buvika i 1765.4


Hans døde i 1771 på Hestad.2 Han ble jordfestet den 25. august 1771 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 a, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640059
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 81 b, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640125
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 30. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=33
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 323 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660348
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583

Søgni Eriksdotter på Hestad1,2

K, #16359, ( - etter 1745)

Familie

Per Persson på Hestad (c 1691 - c 1739)
De var trolig gift. Han hadde to barn.5,6 
BarnSøgni giftet seg trolig med Per Persson på Dale.
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Mork den 13. februar 1745: 1 daler.3


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 291) var Per Persson på Hestad gift med ei «Marit Tronsdt.» – som skal ha vært datter av Trond Ambjørnsson på Dale, og mor til Gjertrud Persdotter og Ingebjørg Persdotter. Dette er basert på en annen tolkning av skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale, og navnet Marit kan være konstruert etter oppkallinger.4

Kilder/noter

 1. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Hæstad. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181177
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 291. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=292
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 28. mai, Hestad.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583

Ivar Hansson på Hestad1

M, #16360, (ca. 1755 - 1829)
Far*Hans Ivarsson på Hestad2 (c 1706 - 1771)
Mor*Ingebjørg Persdotter på Hestad1 (c 1724 - 1763)Ivar ble født ca. 1755.1
Han var arving ved skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale den 14. februar 1771: 2 daler 3 ort 18 skilling.3
Han var myndling av Jon Einarsson i Jevika i 1771.1

Han var selveier på Hestad, Nesset, fra 1771 til 1804.2,4

Ivar døde i 1829.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 30. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=33
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b–554 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 31. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=34

Per Hansson på Sølåtta1

M, #16361, (ca. 1757 - 16. april 1836)
Far*Hans Ivarsson på Hestad2 (c 1706 - 1771)
Mor*Ingebjørg Persdotter på Hestad3 (c 1724 - 1763)Annet navn: Per Hansson på Hestad.3
Per ble født ca. 1757.3
Han var arving ved skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale den 14. februar 1771: 2 daler 3 ort 18 skilling.4
Han var myndling av Ola Olsson på Mittet i 1771.3

Per Hansson på Hestad kjøpte på Sølåtta, Eresfjord, den 28. juni 1798 av Bård Persson på Øverås. Kjøpesum: 140 daler.1

Per døde den 16. april 1836 på Sølåtta.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 556. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=557
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 30. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=33
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b–554 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583

Søgni Hansdotter på Hestad1

K, #16362, (ca. 1751 - 1782)
Far*Hans Ivarsson på Hestad2 (c 1706 - 1771)
Mor*Ingebjørg Persdotter på Hestad1 (c 1724 - 1763)Søgni ble født ca. 1751.1
Hun var arving ved skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale den 14. februar 1771: 1 daler 1 ort 21 skilling.3
Hun var myndling av Nils Aslaksson på Barsteinen i 1771.1


Søgni døde i 1782.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 30. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=33
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b–554 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583

Nils Aslaksson på Barsteinen1,2,3

M, #16363, (ca. 1709 - 1787)

Familie 2

Ågot Aslaksdotter på Barsteinen (c 1709 - 1789)
Nils var trolig gift to ganger, og hadde iallfall to barn (i forrige ekteskap, ettersom dattera giftet seg med enkemannen etter Ågots søster).5 Nils ble født ca. 1709.1
Nils Barsten var verge for Ingebrigt Larsson i Sotnakken i 1745.4

Nils giftet seg med Ågot Aslaksdotter på Myklebostad.2,3
Han og Ågot var brukere i Deroppgarden, Barsteinen, Nesset, fra 1753. Hans sønn Anders fikk bygselseddel i 1769. Nils kjøpte 1 tønne havre på kreditt fra myndighetene i nødsåret 1773.5,6,7
Ågot og Nils hadde Mali Lassesdotter i tjeneste i 1762.2
Han var verge for Mali Lassesdotter i Gamsgrøa i 1763.8
Han var verge for Søgni Hansdotter på Hestad i 1771.9

Han og Ågot bodde i Vistdal i 1787, på Ødegård eller Litle Bergsethjellen.1,10

Nils døde i 1787.1 Han ble jordfestet den 11. februar 1787 på Vistdal kyrkjegard.1

     Navnet hans ble skrevet Niels Barsten i 1771.9

     Nils Aslaksson på Barsteinen kan ha vært barn av Aslak Andersson på Barsteinen. I så fall må Nils ha vært yngre enn oppgitt.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 175 a, søndag seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640219
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 140. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041175
 3. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 333, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410171
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 397 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650417
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 115. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=118
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 116. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=119
 7. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 78, nr. 60. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=79
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660118
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 184 a, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640228

Ingebjørg Hansdotter på Tjelle1

K, #16364, (ca. 1753 - 1819)
Far*Hans Ivarsson på Hestad2 (c 1706 - 1771)
Mor*Ingebjørg Persdotter på Hestad3 (c 1724 - 1763)

Familie

Ivar Olsson på Tjelle (c 1753 - 1830)Annet navn: Ingebjørg Hansdotter på Hestad.2
Ingebjørg ble født ca. 1753.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale den 14. februar 1771: 1 daler 1 ort 21 skilling.4

Ingebjørg giftet seg i 1788 med Ivar Olsson på Tjelle.1,5
Hun og Ivar var brukere på bnr. 5, Tjelle, Nesset, i 1801. Etter dem overtok sønnen Hans.1,5

Ingebjørg døde i 1819.5

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 343 a, Thielle, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670209
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 30. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=33
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b–554 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 324. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=327

Elling Olsson på Sandnes1

M, #16365, (ca. 1733 - 1798)
Far*Ola Olsson på Mork2 ( - 1744)
Mor*Mali Trondsdotter på Mork2,1 (c 1692 - 1752)Annet navn: Elling Olsson på Mork.3
Elling ble født ca. 1733 på Mork, Veøy.4
Han var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Mork den 13. februar 1745: 2 ort.5
Han var myndling av Jakob Jakobsson på Mittet i 1745.2

Han var bruker på bnr. 2, Ytre Sandnes, Veøy, fra 1758. Elling fikk da skjøte på 1 pund 3 merker, halve bruket til svigerfaren (s.d.).4
Han var arving ved skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale den 14. februar 1771: 17 daler 2 ort 13 skilling.6


Elling døde i 1798 på Ytre Sandnes, Veøy.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 382 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650401
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 77. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=78
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b–554 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583

Ingebjørg Olsdotter på Dale1,2

K, #16366, (ca. 1736 - 1764)
Far*Ola Olsson på Mork3 ( - 1744)
Mor*Mali Trondsdotter på Mork3 (c 1692 - 1752)

Familie

Knut Olsson på Dale (c 1732 - 1822)
De hadde tre barn, hvorav ett vokste opp.4 
BarnIngebjørg ble født ca. 1736 på Mork, Veøy.4
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Mork den 13. februar 1745: 2 ort.5
Hun var myndling av Pål Andersson på Stranda i 1745.3

Annet navn: Ingebjørg Olsdotter på Mork, nevnt 1760.6,3
Ingebjørg giftet seg den 22. januar 1760 i Veøy kirke med Knut Olsson på Dale.6
Hun og Knut var selveiere på Aslakgarden, Dale, Veøy, i 1762. Sønnen Per fikk skjøte i 1809.2,4,7

Ingebjørg døde i 1764 på Dale, Veøy.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041079
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 297. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=298
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 462, 22. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660437
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 298. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=299

Per Knutsson på Dale1

M, #16367, (1762 - 1833)
Far*Knut Olsson på Dale2 (c 1732 - 1822)
Mor*Ingebjørg Olsdotter på Dale1 (c 1736 - 1764)
5-menning 6 ganger forskjøvet til megPer ble født i 1762 på Dale, Veøy.2
Han var arving ved skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale den 14. februar 1771: 8 daler 3 ort 6 skilling.3
Han var myndling av Ola Olsson på Mittet i 1771.1

Han var selveier på Aslakgarden, Dale, Veøy, fra 1809. Per overtok etter faren. Sønnen Knut fikk skjøte i 1831.4,5

Per døde i 1833 på Dale.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 297. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=298
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b–554 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 298. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=299
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 299. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=300

Anne Trondsdotter på Morkastranda1

K, #16368, (ca. 1701 - 25. juni 1752)
Far*Trond Ambjørnsson på Dale2,3 (c 1665 - 1737)
Mor*Ingebjørg Sørensdotter på Dale2 (c 1663 - 1743)

Familie

Pål Andersson på Morkastranda (c 1700 - c 1771)
De hadde fire barn, hvorav to levde i 1771.5,2 
BarnAnne ble født ca. 1701 på Dale, Veøy.1
Annet navn: Anne Trondsdotter på Dale, nevnt 1726.4
Anne giftet seg den 7. november 1726 med Pål Andersson på Morkastranda.4

Anne døde den 25. juni 1752 på Morkastranda, Veøy, av sotten som gikk.1 Hun ble gravlagt den 27. juni 1752 på Veøy kirkegård, og jordfestet 24. september.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 359, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660388
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 292. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=293
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 77, 7. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660246
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 473. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=474

Marit Ivarsdotter på Sandnes1

K, #16369, (ca. 1720 - 1787)
Mor*Mali Trondsdotter på Mork2,3 (c 1692 - 1752)

Familie

De hadde to barn.5 
BarnAnnet navn: Marit Ivarsdotter på Mork.2
Marit ble født ca. 1720 på Mork, Veøy.2
Hun var arving ved skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale den 14. februar 1771: 8 daler 3 ort 6 skilling.4


Marit døde i 1787 på Ytre Sandnes, Veøy.5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 553 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660585
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 499. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=500
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b–554 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 70. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=71

Elling Pålsson på Stranda1,2

M, #16370, (1737 - 1771)
Far*Pål Andersson på Morkastranda2 (c 1700 - c 1771)
Mor*Anne Trondsdotter på Morkastranda3,1 (c 1701 - 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megElling ble født i 1737 på Morkastranda, Veøy.2 Elling ble døpt den 18. august 1737 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Mali Trondsdotter på Mork, Guri Toresdotter på Slemmå, Trond Ambjørnsson på Dale, Per Andersson på Dale og Jakob Jakobsson på Mittet.2
Han var arving ved skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale den 14. februar 1771: 17 daler 2 ort 13 skilling.4


Elling døde ugift i 1771.1,5 Det ble holdt skifte etter ham den 6. august 1771 på Straume, Eid i Romsdal.5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 473. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=474
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b–554 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 591 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660624

Anne Jonsdotter på Ytre Mittet1,2

K, #16371, (1750 - 16. februar 1770)
Far*Jon Nilsson på Ytre Mittet3 (1721 - 1766)
Mor*Mari Olsdotter på Mittet3,2 ( - e 1769)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnne ble født i 1750 på Ytre Mittet, Veøy, utenom ekteskap.3 Anne ble døpt den 8. februar 1750 i Veøy kirke, etter gudstjenesten. Faddere: Brit Knutsdotter på Ytre Mittet, Marit Kristensdotter på Ytre Mittet, Knut Knutsson på Ytre Mittet og Jakob Jakobsson på Mittet o.a.3
Hun var myndling av Per Persson på Mittet ca. 1768.2
Hun var kreditor ved skiftet etter Pål Olsson på Ytre Mittet den 20. januar 1769: 1 daler 1 ort i lønn, og 3 ort i lån, hvorav hun fikk 1 daler 2 ort 4 skilling.2


Anne døde ugift den 16. februar 1770 i Veøy. Hun og svogeren Per Persson på Ytre Mittet og en annen mann (fra Bolsøy prestegjeld) drog hjemmefra i en båt med skieved, som skulle til Molde. På veien ble båten grunnet uvær slått full av vann og kantret, og Anne havnet i sjøen, hvor hun basket rundt en stund. Per fikk henne endelig opp til seg på hvelvet, og alle ble berget av menn fra Malo, men Anne døde så snart de kom i land der. De fikk henne opp i huset til Tjøstolv Trondsson og forsøkte å rulle henne omkring, «men Livet var alt borte».1 Anne Jonsdotter på Ytre Mittet ble gravlagt den 20. februar 1770 på Veøy kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 75, 20. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660520
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 501 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660531
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 326, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660372

Tjøstolv Trondsson på Malo1,2

M, #16372, (1735 - 4. juni 1810)
Far*Trond Persson i Borvik3 (c 1699 - 1773)

Familie

Synnøv Matsdotter på Malo (c 1726 - 1796)
De hadde sju barn.6 
BarnAnnet navn: Tjøstolv Trondsson i Borvik.3
Tjøstolv ble født i 1735 i Borvik, Røvik, Bolsøy.3 Tjøstolv ble døpt den 1. mars 1735 i Veøy kirke. Faddere: Anne Lisbet Jakobsdotter Ravn, Mali Olsdotter i Røvik, Knut i Røvik og Fredrik Trulsson i Røvik o.a.3
Annet navn: Tjøstolv Trondsson i Røvik, nevnt 1756.4 Tjøstolv Trondsson fikk bygselseddel på 2 pund på Øvermalo, Malo, Veøy, fra Hans Holst den 18. mars 1756. Seddelen ble tinglyst 17. oktober året etter.5
Tjøstolv giftet seg den 28. juni 1756 i Veøy kirke med Synnøv Matsdotter på Malo.4
Han og Synnøv var brukere på Øvermalo fra 1756. De overtok etter hennes far. I 1761 ble Tjøstolv bøtelagt for ulovlig skoghogst. Dattera Anne og hennes mann, Ingebrigt, overtok i 1793.6
Anne Jonsdotter på Ytre Mittet døde den 16. februar 1770 i Veøy. Hun og svogeren Per Persson på Ytre Mittet og en annen mann (fra Bolsøy prestegjeld) drog hjemmefra i en båt med skieved, som skulle til Molde. På veien ble båten grunnet uvær slått full av vann og kantret, og Anne havnet i sjøen, hvor hun basket rundt en stund. Per fikk henne endelig opp til seg på hvelvet, og alle ble berget av menn fra Malo, men Anne døde så snart de kom i land der. De fikk henne opp i huset til Tjøstolv Trondsson og forsøkte å rulle henne omkring, «men Livet var alt borte».7
Ved folketellingen av 1801 var Tjøstolv innerst og kårmann på Øvermalo hos Ingebrigt Olsson.8

Tjøstolv døde den 4. juni 1810 på Malo, Veøy, som kårmann.1 Han ble jordfestet den 1. juli 1810 på Veøy kirkegård.1

     Navnet hans ble skrevet Kiøstolf Thronsen Maloe i 1810.1

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 174 a, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670369
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 37, 23. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660501
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152, 1. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660284
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 415, 28. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660414
 5. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 1 a, publiseringsnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410296
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 857. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=860
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 75, 20. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660520
 8. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 372 a, Maloe. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670233

Trond Persson i Borvik1,2,3

M, #16373, (ca. 1699 - 1773)

Familie 1

De hadde fler barn.6 
Barn

Familie 2

Inger Arnesdotter i Borvik (c 1727 - )
De hadde to barn.9 
BarnTrond ble født ca. 1699.4,5 Hans hjemsted var trolig i Leirgrovvik, Bolsøy.5
Trond giftet seg i 1721 med en uregistrert person.6
Han var husmann i Borvik, Røvik, Bolsøy, i 1735.4,3
Annet navn: Trond Persson i Røvik, nevnt 1748.4
Trond trolovet seg den 5. juli 1761 med Inger Arnesdotter i Skjevika.1
Trond giftet seg den 26. juli 1761 i Bolsøy kirke med Inger Arnesdotter i Skjevika.1,7

Trond døde i 1773.6

     Han kan ha vært far til Kari Trondsdotter i Dvergsneset.

Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 439) var Anne Trondsdotter i Borvik barn av Trond Persson i Borvik, men det er feil.6,8

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 a, 1761, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620541
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 a, piker, 1765, 17. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152, 1. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660284
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 26. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690223
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184, Leergrovig. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282105
 6. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 439. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=442
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b, 10. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 8. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 9. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 440. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=443

Elling Trondsson på Dale1

M, #16374, (15. mars 1750 - 4. juni 1750)
Far*Trond Ellingsson på Dale2 (1721 - 1773)
Mor*Kari Olsdotter på Dale2 (c 1729 - 1789)Elling ble født den 15. mars 1750 på Dale, Veøy, før foreldrene giftet seg.3 Elling ble døpt den 19. mars 1750 i Veøy kirke av Erik Røring. Faddere: Per Persson på Dale, Jon Bjørnsson på Mittet og Lars Olsson på Staurset o.a.3,2

Elling døde den 4. juni 1750 på Dale.1 Han ble gravlagt den 6. juni 1750 på Veøy kirkegård.1

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 237) er Elling Trondsson på Dale forvekslet med broren av samme navn, som ikke er nevnt.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 329, 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660374
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 327, 19. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660372
 3. [S2194] Norske innlegg juli–desember 1750: 14. august, e-side 149. https://www.digitalarkivet.no/da20110517064402
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 237. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=238

Jon Nilsson på Ytre Mittet1,2

M, #16375, (1721 - 1766)
Far*Nils Olsson på Mittet3,4 (c 1697 - 1766)

Familie 1

Mari Olsdotter på Mittet ( - e 1769)
De fikk ett barn. 
Barn

Familie 2

Mari Nilsdotter på Ytre Mittet (c 1737 - 1792)
De hadde fem barn.11 Annet navn: Jon Nilsson på Holmem.3
Jon ble født i 1721 på Ytre Holmem, Veøy.3 Jon ble døpt den 10. oktober 1721 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Synnøv Trondsdotter på Holmem og Marit Trondsdotter på Øverbøen o.a.3 Jon Nilsson på Ytre Mittet var soldat i 1750.2,5
Jon fikk barn med Mari Olsdotter på Ytre Mittet i 1750. Sogneprest Erik Røring skrev i ministerialboka at de ikke hadde angitt seg for ham, men «deris syndige levnet nylig bleven bekiendt, da eendeel hemmelig siger, at de skal have øvet saadan uteerlighed med hinanden i nogle Aar,» også mens hennes mann ennå levde. Jon bodde hjemme hos faren, og Mari var innerst i et hus på Mittet. På tinget 15. juni ble hun bøtelagt 6 daler for leiermål etter presteattest av 16. april. Mari meldte seg hos Røring 29. juni og bekreftet farskapet. «Hun befandtes i sin Christendoms Kundskab meget Vankundig», skrev han. Mari stod til offentlig skriftemål 9. august i Veøy kirke.2,6,5,7
Han var fadder ved dåpen til Knut Olsson på Ytre Mittet den 31. desember 1752 i Veøy kirke.8

Jon giftet seg den 17. juni 1755 i Veøy kirke med Mari Nilsdotter på Holm.1
Jon Nilsson kjøpte 1 pund 11 merker i Nilsgarden, Ytre Mittet, Veøy, den 2. juni 1762 av Nils Olsson.9
I manntallet av 1762 står han og Mari som selveiere i Nilsgarden. Nils Olsson o.a. var også der.10,11

Jon døde i 1766 på Ytre Mittet, Veøy.11

     Navnet hans ble skrevet Joe Nielsen Yttre-Mættit i 1750.5,2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 400, 17. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660406
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 326, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660372
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 10, 10. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 365 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 330, 29. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660374
 6. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 32. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410019
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 331, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660375
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 367, søndag mellom jul og nyttår. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660390
 9. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410483
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 237. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041248
 11. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 385. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=386

Ola Aslaksson på Mittet1,2

M, #16376, (ca. 1709 - 1749)
Far*Aslak Botolvsson på Mittet3 (c 1664 - 1741)
Mor*Synnøv Olsdotter på Mittet (c 1675 - 1741)

Familie

Mari Olsdotter på Mittet ( - e 1769)
De hadde fire barn. 
BarnOla ble født ca. 1709 på Ytre Mittet, Veøy.2
Ola giftet seg med Mari Olsdotter.
Han var arving ved skiftet etter Botolv Aslaksson på Mittet den 18. april 1742.4
Ola Aslaksson på Mittet lånte 30 daler av Ola Hansson på Åram den 12. desember 1742 mot pant i Botolvgarden, Ytre Mittet, Veøy. Låneren pantsatte 1 pund 12 merker, som ble drevet av svogeren Knut Hansson. Vitner: Knut Hansson og Jakob Jakobsson. Obligasjonen ble tinglyst 26. januar året etter, og avlyst 16. juni 1763.1
Annet navn: Ola Aslaksson på Ytre Mittet, nevnt fra 1744 til 1748.5,6
Han og Mari bodde på Ytre Mittet i 1744.5

Ola døde i 1749 på Ytre Mittet, som husmann.2 Han ble gravlagt den 31. januar 1749 på Veøy kirkegård.2
Mari Olsdotter på Ytre Mittet og Jon Nilsson på Ytre Mittet fikk barn i 1750. Sogneprest Erik Røring skrev i ministerialboka at de ikke hadde angitt seg for ham, men «deris syndige levnet nylig bleven bekiendt, da eendeel hemmelig siger, at de skal have øvet saadan uteerlighed med hinanden i nogle Aar,» også mens hennes mann ennå levde. Jon bodde hjemme hos faren, og Mari var innerst i et hus på Mittet. På tinget 15. juni ble hun bøtelagt 6 daler for leiermål etter presteattest av 16. april. Mari meldte seg hos Røring 29. juni og bekreftet farskapet. «Hun befandtes i sin Christendoms Kundskab meget Vankundig», skrev han. Mari stod til offentlig skriftemål 9. august i Veøy kirke.7,8,9,10


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 360) giftet Ola Aslaksson på Mittet seg i 1773, men han døde i 1749.11,2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650449
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 311, 31. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660364
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b–107 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 257, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660337
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 306, 26. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660362
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 326, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660372
 8. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 32. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410019
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 330, 29. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660374
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 331, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660375
 11. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 360. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=361
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 501 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660531
 13. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 263 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650746
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 291, festô ascensionis Christi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660354

Botolv Olsson på Ytre Mittet1

M, #16377, (1747 - før 1763)
Far*Ola Aslaksson på Mittet1 (c 1709 - 1749)
Mor*Mari Olsdotter på Mittet ( - e 1769)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 291, festô ascensionis Christi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660354
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 263 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650746

Siri Aslaksdotter på Lange1

K, #16378, (ca. 1711 - 1787)
Far*Aslak Botolvsson på Mittet2 (c 1664 - 1741)
Mor*Synnøv Olsdotter på Mittet (c 1675 - 1741)

Familie 1

Torfinn Knutsson på Lange (c 1720 - 1765)
De hadde tre barn.3 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn. Siri ble født ca. 1711 på Ytre Mittet, Veøy. Alderen ble oppgitt til 80 år ved jordfestelsen i 1787, men hun fødte barn i 1757.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Botolv Aslaksson på Mittet den 18. april 1742.4

Annet navn: Siri Aslaksdotter på Dale, nevnt 1747.5
Hun bodde på Dale, Veøy, i 1747, kanskje hos søstera Synnøv.5
Hun var fadder ved dåpen til Botolv Olsson på Ytre Mittet den 11. mai 1747 i Veøy kirke.5

Annet navn: Siri Aslaksdotter på Ytre Mittet, nevnt 1750.6,7
Siri trolovet seg den 25. mai 1750 med Torfinn Knutsson på Lange. Forlovere: Knut Hansson på Dale o.a.6
Siri giftet seg den 19. juni 1750 i Veøy kirke med Torfinn Knutsson på Lange.7
Hun og Torfinn var selveiere i Pålgarden, Indre Lange, Vistdal, fra 1750. Sønnen Knut fikk skjøte i 1773.8,3
Siri giftet seg i 1767 med en uregistrert person.8

Siri døde i 1787 på Indre Lange, Vistdal.1 Hun ble jordfestet den 7. oktober 1787 på Vistdal kyrkjegard.1

     Navnet hennes ble skrevet Sigri Aslaksdatter Yttre-Mættit i 1750.6,7

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 177 a, 18. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640221
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 85.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b–107 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 291, festô ascensionis Christi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660354
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 328, 25. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660373
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 329, 19. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660374
 8. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 84.

Pål Olsson på Mittet1,2

M, #16379, (1744 - 23. januar 1767)
Far*Ola Aslaksson på Mittet3,1 (c 1709 - 1749)
Mor*Mari Olsdotter på Mittet2,4 ( - e 1769)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megPål ble født i 1744 på Ytre Mittet, Veøy.3 Pål ble døpt den 16. oktober 1744 i Veøy kirke. Faddere: Synnøv Aslaksdotter på Ytre Mittet, Marit Kristensdotter på Ytre Mittet, Jakob Jakobsson på Ytre Mittet og Jon Bjørnsson på Ytre Mittet o.a.3 Pål Olsson tjente hos Ola Jakobsson i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1762.5
Pål Olsson kjøpte 1 pund 12 merker med bygselrett i Botolvgarden, Ytre Mittet, Veøy, den 16. juni 1763 av Anders Hansson på Sandnes. Selgeren hadde fått utlagt jorden som betaling av gjeld ved skiftet etter broren Ola Hansson på Åram. Pål hadde odelsrett og utløste bruket for 30 daler. Vitner: Lars Olsson på Staurset og Knut Bjørnsson på Dale. Skjøtet ble tinglyst samme dag.1
I manntallet av 1764 står han som selveier i Botolvgarden. Mari Olsdotter og Brit Guttormsdotter var også der. Etter Pål overtok søstera Synnøv.2
Annet navn: Pål Olsson på Ytre Mittet, nevnt 1767.6,4

Pål døde ugift den 23. januar 1767 på Ytre Mittet, av «Kolde-Syge» (malaria).6 Han ble jordfestet den 25. mars 1767 på Veøy kirkegård.6 Skiftet etter ham ble sluttet den 20. januar 1769. Kreditorer: Anders Hansson på Sandnes, Erik Røring, Jakob Jakobsson på Mittet, Ludvig Munthe Lem, Daniel Steffenssen, Ole Alsing og Anne Jonsdotter på Ytre Mittet o.a. I boet var ei rød og hvit kvige på 3 år, rød fjorårskvige, årskvige, oksekalv, sau, brun hoppe, 2 tønner såhavre, 1 pund 12 merker med bygselrett i Ytre Mittet, o.a. Bruket ble utlagt til Anders Hansson på Sandnes, som ikke hadde fått betalt. Aktiva: 54 daler 3 ort 16 skilling. Passiva: drøyt 56 daler. Boet var altså fallitt.4

     Navnet hans ble skrevet Povel Olsen Yttre-Mættit i 1767.6

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 263 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650746
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 82, mnr. 237. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050088
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 257, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660337
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 501 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660531
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 237. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041248
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 35, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660500

Synnøv Aslaksdotter på Dale1

K, #16380, ( - etter 1757)
Far*Aslak Botolvsson på Mittet2 (c 1664 - 1741)
Mor*Synnøv Olsdotter på Mittet (c 1675 - 1741)

Familie

Knut Hansson på Dale ( - e 1759)Synnøv giftet seg den 22. november 1736 i Veøy kirke med Knut Hansson på Mittet.3
Hun var arving ved skiftet etter Botolv Aslaksson på Mittet den 18. april 1742.4

Hun og Knut var brukere i Botolvgarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1742. De var fremdeles på Ytre Mittet i 1744.5,6
Annet navn: Synnøv Aslaksdotter på Ytre Mittet, nevnt 1744.6,3
Hun var fadder ved dåpen til Pål Olsson på Mittet den 16. oktober 1744 i Veøy kirke.6

Hun og Knut var brukere på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy, i 1748. Oppgitt skyld: 1 pund 18 merker. Knut drev fremdeles i 1759.7,8,1,9,10
Hun var fadder ved dåpen til Jon Sørensson på Dale den 11. mai 1757 i Veøy kirke.1


     Hun kan ha vært mor til Marit Knutsdotter på Reistad.

     Synnøv Aslaksdotter og Synnøv Aslaksdotter på Dale kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 428, 11. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660420
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 166, 22. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660291
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b–107 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650449
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 257, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660337
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 35. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690226
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 306, 26. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660362
 9. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 28 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410324
 10. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410364

Synnøv Olsdotter på Mittet1

K, #16381, (ca. 1675 - 1741)

Familie

Aslak Botolvsson på Mittet (c 1664 - 1741)
Seks barn er nevnt i et skifte.3 
BarnSynnøv ble født ca. 1675.1
Synnøv giftet seg med Aslak Botolvsson.1

Synnøv døde i 1741 på Ytre Mittet, Veøy.1 Hun ble jordfestet den 15. oktober 1741 på Veøy kirkegård.1

     Synnøv Olsdotter på Mittet og Synnøv Olsdotter på Mittet kan ha vært samme person (men Ola Jonssons datter var ikke gift i 1703).2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 216, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660317
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 73 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660074
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123

Aslak Botolvsson på Mittet1,2

M, #16382, (ca. 1664 - 1741)

Familie

Synnøv Olsdotter på Mittet (c 1675 - 1741)
Seks barn er nevnt i et skifte.7 
BarnAslak ble født ca. 1664.2,1
Aslak giftet seg med Synnøv Olsdotter.3
Han var bruker i Botolvgarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1701. Botolv Aslaksson bodde også der. Skyld: 1 pund 20 merker, hvorav Aslak eide 22 2/5 mark. (Noen andre drev bruket i 1709 og 18.) Sønnen Botolv hadde overtatt i 1724.4,5 Aslak Botolvsson på Mittet var omgangsskolelærer ca. 1740.6

Aslak døde i 1741 på Ytre Mittet, Veøy.1 Han ble gravlagt den 7. november 1741 på Veøy kirkegård.1

     Ola Botolvsson på Mittet og Aslak Botolvsson på Mittet kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 216, 7. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660317
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, yttermetted. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 216, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660317
 4. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Ræven Otting, Yttermittet. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161029
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 53, mnr. 237. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670054
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 429. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=430
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123

Botolv Aslaksson på Mittet1,2

M, #16383, (ca. 1698 - 1741)
Far*Aslak Botolvsson på Mittet1,3 (c 1664 - 1741)
Mor*Synnøv Olsdotter på Mittet (c 1675 - 1741)

Familie

De hadde ikke barn.3 Botolv ble født ca. 1698.1 Han bodde hos Aslak Botolvsson i Botolvgarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1701.4,5
Han var bruker i Botolvgarden i 1724. Foreldrene hadde tidligere drevet bruket. Skyld: 1 pund 20 merker. Botolv drev fremdeles i 1736.5,6

Botolv døde i 1741 på Ytre Mittet, Veøy.2 Han ble gravlagt den 16. november 1741 på Veøy kirkegård.2
Hans dødsbo var debitor ved skiftet etter Elling Jakobsson på Mittet den 17. april 1742: 5 daler.7
Det ble holdt skifte etter ham og kona den 18. april 1742. Arvinger: Ola Aslaksson på Mittet, Bjarte Aslaksson på Mittet, Synnøv Aslaksdotter, Brit Aslaksdotter og Siri Aslaksdotter o.a. I boet var 1½ pund i bruket, o.a.8

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, yttermetted. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 216, 16. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660317
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123
 4. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Ræven Otting, Yttermittet. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161029
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 53, mnr. 237. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670054
 6. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 237.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 104 a–105 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650121
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b–107 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123

Brit Aslaksdotter på Mittet1

K, #16384, ( - etter 1742)
Far*Aslak Botolvsson på Mittet1 (c 1664 - 1741)
Mor*Synnøv Olsdotter på Mittet (c 1675 - 1741)Hun var arving ved skiftet etter Botolv Aslaksson på Mittet den 18. april 1742.2
Hun var myndling av Per Andersson på Mittet i 1742.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b–107 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123

Torfinn Knutsson på Lange1,2

M, #16385, (ca. 1720 - 1765)

Familie

Siri Aslaksdotter på Lange (c 1711 - 1787)
De hadde tre barn.6 
BarnTorfinn ble født ca. 1720.1,2 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1745. Han var fremdeles soldat i 1750.1,3
Torfinn trolovet seg den 25. mai 1750 med Siri Aslaksdotter på Ytre Mittet. Forlovere: Knut Hansson på Dale o.a.4
Torfinn giftet seg den 19. juni 1750 i Veøy kirke med Siri Aslaksdotter på Ytre Mittet.3
Han og Siri var selveiere i Pålgarden, Indre Lange, Vistdal, fra 1750. Sønnen Knut fikk skjøte i 1773.5,6
Han var kreditor ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 2 ort 8 skilling.7


Torfinn døde i 1765 på Indre Lange, Vistdal, som gårdmann.2 Han ble jordfestet den 16. juni 1765 på Vistdal kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 66. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 42 a, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640085
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 329, 19. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660374
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 328, 25. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660373
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 84.
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 85.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759

Knut Hansson på Dale1,2

M, #16386, ( - etter 1759)

Familie

Synnøv Aslaksdotter på Dale ( - e 1757)Annet navn: Knut Hansson på Mittet, nevnt 1736.3,4
Knut giftet seg den 22. november 1736 i Veøy kirke med Synnøv Aslaksdotter.3
Han og Synnøv var brukere i Botolvgarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1742. De var fremdeles på Ytre Mittet i 1744.5,6
Han bevitnet en panteobligasjon mellom Ola Aslaksson på Mittet og Ola Hansson på Åram den 12. desember 1742.5
Knut Hansson dimitterte fra militærtjeneste i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var soldat allerede i 1736.4,3
Han var fadder ved dåpen til Aslak Olsson på Mittet den 26. august 1748 i Veøy kirke.1

Han og Synnøv var brukere på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy, i 1748. Oppgitt skyld: 1 pund 18 merker. Knut drev fremdeles i 1759.7,1,8,9,2
Han var forlover for Torfinn Knutsson på Lange og Siri Aslaksdotter på Ytre Mittet, som ble trolovet den 25. mai 1750.10
Han var forlover for Per Eriksson Solemdal, som ble trolovet den 26. juli 1754.11
Han var debitor ved skiftet etter Per Persson på Dale den 14. april 1757: 4 daler 2 ort.12
Knut Hansson på Dale var lagrettemann i Rødven tinglag i 1759.2,13

     Han kan ha vært far til Marit Knutsdotter på Reistad.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 306, 26. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660362
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410364
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 166, 22. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660291
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 41. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690346
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650449
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 257, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660337
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 35. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690226
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 428, 11. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660420
 9. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 28 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410324
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 328, 25. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660373
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 387, 26. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660400
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b–506 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 13. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 45 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410345

Aslak Olsson på Mittet1,2

M, #16387, (1748 - 1749)
Far*Ola Aslaksson på Mittet2 (c 1709 - 1749)
Mor*Mari Olsdotter på Mittet ( - e 1769)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAslak ble født i 1748 på Ytre Mittet, Veøy.2 Aslak ble døpt den 26. august 1748 i Veøy kirke. Faddere: Nils Olsson på Ytre Mittet og Knut Hansson på Dale o.a.2

Aslak døde i 1749 på Ytre Mittet, 7 måneder gammel.1 Han ble gravlagt den 24. mars 1749 på Veøy kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 314, 24. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660366
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 306, 26. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660362

Guri Eriksdotter i Buvika1,2

K, #16388, (1759 - 1759)
Far*Erik Knutsson i Buvika1 (c 1692 - 1765)
Mor*Magrete Olsdotter i Buvika3 ( - e 1765)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megGuri ble født i 1759 i Buvika, Nesset.1 Guri ble døpt den 26. august 1759 i Rød kyrkje, Nesset. Faddere: Ingebjørg Persdotter på Hestad, Anne Eriksdotter på Rød og Hans Ivarsson på Hestad o.a.1

Guri døde i 1759 i Buvika.2 Hun ble jordfestet den 16. desember 1759 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 a, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640059
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 17 b, 3. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640061
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 b, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640060

Marit Knutsdotter i Buvika1,2

K, #16389, ( - før 1758)

Familie

Erik Knutsson i Buvika (c 1692 - 1765)
De hadde fire barn.10 
BarnMarit giftet seg ca. 1721 med Erik Knutsson i Buvika. Marit ble stevnet til tinget 21. oktober 1720 for leiermål, men møtte hverken da eller på tinget 3. februar året etter, hvor hun ble bøtelagt 1 daler 12 skilling (som var boten for samleie før vielsen).1,2
Hun og Erik var brukere i Buvika, Nesset, i 1721. Erik drev 1 pund 12 merker i 1748. Han skrev kårkontrakt med sønnen Ola 29. mars 1752.3,4,5
Erik Knutsson i Buvika ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag den 1. februar 1729. Han skyldte opplatelsespenger til Anne i Buvika, men møtte ikke. Saken kom opp igjen 20. oktober. Erik hadde gitt enka etter forrige bruker 6 daler 2 ort for å overlate bruken av gården til ham, og siden hadde han lovet henne ekteskap. Anne hadde deponert pengene hos Ola Hallvorsson på Åram, men Erik tok dem til seg. Så hadde han besovet Marit Knutsdotter, slik at enka måtte gå fra gården og mistet pengene. Erik ble dømt til å betale tilbake.6,7,8


Marit døde før 1758.9

     Marit Knutsdotter i Buvika og Kari Knutsdotter på Staurset kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 153 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390620
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 165 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390631
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 16. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=19
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 34. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690226
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 178, publiseringsnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410093
 6. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 16 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400009
 7. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400033
 8. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400034
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 445, 17. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660428
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 323 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660348

Anne i Buvika1,2

K, #16390, ( - etter 1729)Hun var bruker i Buvika, Nesset, i 1720.3 Erik Knutsson i Buvika ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag den 1. februar 1729. Han skyldte opplatelsespenger til Anne i Buvika, men møtte ikke. Saken kom opp igjen 20. oktober. Erik hadde gitt enka etter forrige bruker 6 daler 2 ort for å overlate bruken av gården til ham, og siden hadde han lovet henne ekteskap. Anne hadde deponert pengene hos Ola Hallvorsson på Åram, men Erik tok dem til seg. Så hadde han besovet Marit Knutsdotter, slik at enka måtte gå fra gården og mistet pengene. Erik ble dømt til å betale tilbake.1,2,4

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 16 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400009
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400033
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 16. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=19
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400034

Erik Skrokk1,2,3

M, #16391, ( - etter 1617)
9. tippoldefar til meg

Familie

De hadde iallfall to barn.7 
BarnHan var bruker på bnr. 7, Dale, Veøy, i 1597. Han eide 2 pund skattepliktig odelsjord i 1603, og 1 våg 1 pund i 1610 og 17. Skrokkensetra har nok navn etter ham.2,4,5,6
Annet navn: Erik på Dale, nevnt 1617.5

     Navnet hans ble skrevet Erich skruch i 1597.2

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 254–255) var Erik Skrokk og Gunnar Eriksson brukere på bnr. 5, Dale, Veøy, men rekken av eiere og brukere tyder på at de drev bnr. 7 (se spesialside).4,7

Kilder/noter

 1. Skrokk(e)-navnet fantes også på Innbogge i Eresfjord.
 2. [S2196] Bergenhus lensregnskap 1577–98: mappe 4, vedlegg 1, Romsdal pengeskatt 1597. Reffuen Ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827640316
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 74. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=77
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 254. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=255
 5. [S2197] Trondheim lensregnskap 1617–19: landskatt 1617, nr. 9, Romsdal. Reffuen otingh, Odelsschat. https://www.digitalarkivet.no/rk20080909631105
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 216. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=217
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 255. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=256

Marit Bårdsdotter på Engan

K, #16392

Familie

Ola Henriksson på Engan (c 1625 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Marit Bårdsdotter på Hovde, nevnt 1656.1
Marit giftet seg ca. 1656 med Ola Henriksson på Engan. De hadde fått barn sammen, men trolovet seg og slapp med en bot på 2 daler 1 ort.1

Kilder/noter

 1. [S2199] Trondheim lensregnskap 1654–56: litra C, Romsdal fogderegnskap 1655–56. Vedlegg 7. https://www.digitalarkivet.no/rk20080916610524

Per på Slemmå1,2

M, #16393, ( - etter 1652)
9. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var bruker på bnr. 1, Indre Slemmå, Veøy, i 1623. (Ifølge Bygdebok for Holm sokn drev han bnr. 3.) Skyld 1647: 1 våg 1 pund 12 merker. Tiende 1652: ½ vett havre. Sønnen Knut overtok samme år.2,3,4,1

Kilder/noter

 1. [S2200] Trondheim lensregnskap 1651–52 (#104): Romsdal tiendemanntall 1651–52. Wedøe Sogen. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915671013
 2. [S2028] Trondheim lensregnskap 1623–25: Romsdal landskatt 1623. Leilenndingskat aff Reffuen ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080909671118
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 545. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=546
 4. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 169. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061706093?page=170

Lukas på Mittet1,2,3

M, #16394, ( - etter 1732)

Familie

Kona ble etter barsel innledet i Veøy kirke den 6. mai 1724. De kan ha hatt fler barn.1 Han var bruker på bnr. 1, Ytre Mittet, Veøy, iallfall fra 1726 til 1731. Skyld: 1 pund 11 merker. Lukas bodde også på Mittet i 1724.2,4,1 Lukas Mittet var skolemester i Veøy i 1732. Han «har beviist sig beqvem der till», skrev biskopen.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 48, 6. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660232
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 373 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640387
 3. [S2263] Biskop Eyler Hagerup 1685–1743: s. 163. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111505077?page=166
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 338. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=339

Jon Sørensson på Dale1,2

M, #16395, (1757 - 1830)
Far*Søren Persson på Dale2 (c 1702 - 1785)Jon ble født i 1757 på Dale, Veøy.2 Jon ble døpt den 11. mai 1757 i Veøy kirke. Faddere: Synnøv Aslaksdotter på Dale og Ola Larsson på Dale o.a.2
Han var bruker i Pegarden, Dale, Veøy, fra 1785. Jon kjøpte bruket (1 pund 2 merker) i 1798. I 1816 ble det drevet av svigersønnen, Søren Persson.3,4
Jon giftet seg i 1785 i Molde med en uregistrert person. I mai ble det betalt 1 daler til kirken for ringing med begge klokker.1

Jon døde i 1830 på Dale.3

Kilder/noter

 1. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1784–85. Uvisse inntekter, 1785, mai.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 428, 11. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660420
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 222. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=223
 4. [S1153] Romsdal sølvskatt 1816: Rødven tinglag. Side 2, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/db10081203303062

Guri Trondsdotter på Dale1

K, #16396, (1757 - 1823)
Far*Trond Ellingsson på Dale2 (1721 - 1773)
Mor*Kari Olsdotter på Dale1 (c 1729 - 1789)Annet navn: Guri Trondsdotter på Ytre Mittet.2
Guri ble født i 1757 på Ytre Mittet, Veøy.2 Guri ble døpt den 21. august 1757 i Veøy kirke. Faddere: Kari Gunnarsdotter på Dale, Mari Olsdotter på Ytre Mittet og Jakob Jakobsson på Ytre Mittet o.a.2 Guri tjente på bnr. 6, Dale, Veøy, i 1801.1

Guri døde i 1823.1

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 237. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=238
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 432, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660422

Kari Knutsdotter på Staurset1,2

K, #16397, (ca. 1699 - 1774)

Familie 1

Ola Larsson på Staurset (c 1699 - 1744)
De hadde sju barn.3,8 
Barn

Familie 2

Steffen Hansson på Staurset (c 1720 - 1769)Kari ble født ca. 1699.3
Kari trolovet seg den 5. november 1726 i Veøy kirke med Ola Larsson på Staurset, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Ivar Jonsson på Mittet og Ola Botolvsson på Staurset.4
Kari giftet seg i 1727 med Ola Larsson på Staurset.2,3
Hun og Ola var selveiere på bnr. 3, Staurset, Veøy, til 1744.3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Larsson på Staurset den 16. juni 1744: 44 daler 2 skilling, utlagt i 1 pund 12 merker i gården (18 daler) o.a.2
Hun var myndling av Erik Knutsson i Buvika i 1744.2

Kari giftet seg den 23. november 1747 i Veøy kirke med Steffen Hansson på Inner-Mittet.1,5
Hun og Steffen var brukere på bnr. 3 fra 1747. De eide og drev en del av bruket i 1762, men hennes sønn Lars hadde overtatt helt i 1764.6,5
Annet navn: Kari Knutsdotter på Dale.7
I manntallet av 1764 står hun og Steffen som brukere i Pegarden, Dale, Veøy. Jens Eiriksson og Anne Jonsdotter var også der. Jens og Anne står som innerster, men det var de som eide bruket.7

Kari døde i 1774.3

     Marit Knutsdotter i Buvika og Kari Knutsdotter på Staurset kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 297, 23. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 357 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650376
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 192. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=193
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 77, 5. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660246
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 235. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041246
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 193. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=194
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 81, mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050087
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 101, takksigelsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660258

Steffen Hansson på Staurset1,2,3

M, #16398, (ca. 1720 - 2. desember 1769)

Familie

Kari Knutsdotter på Staurset (c 1699 - 1774)Steffen ble født ca. 1720.4 Hans hjemsted var Der oppe, Inner-Mittet, Veøy.5
Annet navn: Steffen Hansson på Mittet.4,6 Han ble innrullert som soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1745 og stod der året etter.4,6,7
Annet navn: Steffen Hansson på Inner-Mittet, nevnt 1747.8
Steffen giftet seg den 23. november 1747 i Veøy kirke med Kari Knutsdotter på Staurset.8,2
Han og Kari var brukere på bnr. 3, Staurset, Veøy, fra 1747. De eide og drev en del av bruket i 1762, men hennes sønn Lars hadde overtatt helt i 1764.9,2
Steffen Hansson var rulleført i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748 og annotert til de danske regimenters forsterkning.4,7
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 1 daler 3 ort 12 skilling.10

Steffen Hansson på Staurset solgte 1 pund 12 merker (andelen var nedsatt 20 merker) med bygselrett på bnr. 3 den 25. oktober 1763 til Lars Olsson på Staurset.11
Annet navn: Steffen Hansson på Dale.12
I manntallet av 1764 står han og Kari som brukere i Pegarden, Dale, Veøy. Jens Eiriksson og Anne Jonsdotter var også der. Jens og Anne står som innerster, men det var de som eide bruket.12

Steffen døde den 2. desember 1769 på Staurset, Veøy, av «Brækken» (brekninger?).1 Han ble gravlagt den 7. desember 1769 på Veøy kirkegård.1

     Steffen Hansson på Staurset kan ha vært barn av Siri Olsdotter på Mittet.5

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 71, 7. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660518
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 235. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041246
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 198. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650102
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 69. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690226
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 67. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=68
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Eresfjordske kompani, rulle. Nr. 71. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110670347
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 297, 23. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 9. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 193. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=194
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 271 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650754
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 81, mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050087

Gjertrud Knutsdotter på Ytre Sandnes1,2

K, #16399, (ca. 1700 - 1767)

Familie

Ivar Bentsson på Ytre Sandnes (c 1708 - 1767)Gjertrud ble født ca. 1700.3
Annet navn: Gjertrud Knutsdotter på Helland, nevnt 1733.4
Gjertrud giftet seg den 27. desember 1733 i Vestnes kyrkje med Ivar Bentsson, viet av Lars Barhaug.4,2
Hun og Ivar var selveiere på bnr. 2, Ytre Sandnes, Veøy, fra 1738. Ivar kjøpte da 2 pund 6 merker. Svigersønnen Elling Olsson (s.d.) fikk skjøte på halvparten av dette i 1758. De bodde hos ham i 1762.3,5,2

Gjertrud døde i 1767 på Ytre Sandnes, Veøy.3

     Gjertrud var søskenbarn av Anne Jetmundsdotter på Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 63. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660514
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 248. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041259
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 77. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=78
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 139, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660277
 5. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 121. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690205

Marit Jonsdotter på Hegerholmen1,2

K, #16400, (ca. 1713 - 1743)
Far*Jon Persson på Eide3 (c 1677 - c 1724)
Mor*Anne Andersdotter på Eide1 (c 1681 - 1754)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Ørjarsson på Hegerholmen (c 1710 - 1774)
Tre barn levde i 1744.7,1 
BarnAnnet navn: Marit Jonsdotter på Eide.3
Marit ble født ca. 1713 på Eide, Eid i Romsdal.3
Marit giftet seg den 10. januar 1732 med Hans Ørjarsson på Hegerholmen.2
Hun og Hans bodde på Hegerholmen, Grytten, i 1739. De drev gården i 1745. Skyld 1749: 2 våger 1 pund.4,5,6

Marit døde i 1743 på Hegerholmen.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 277 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650874
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 38, 10. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610312
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 473. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=476
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 80, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610333
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 132 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400589
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, 14. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690323
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 345 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650363