Dordi Olsdotter på Åse1

K, #8801, (omkr. 1719 - 1809)

Familie

Lars Endresson på Åse (c 1700 - 1761)
De hadde to barn.1 
BarnDordi ble født omkr. 1719 (Gards- og ættesoge for Nesset oppgir ca. 1716, men også at hun fødte barn i 1765).2
Annet navn: Dordi Olsdotter på Nesset.1
Dordi giftet seg med en uregistrert person. De hadde ett barn.1
Dordi giftet seg i 1759 med Lars Endresson på Åse.1
Dordi giftet seg i 1763 med en uregistrert person. De hadde ett barn.2

Dordi døde i 1809.2

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 359.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 360.

Elling Bjørnsson på Ljørvoll1,2

M, #8802, (ca. 1700 - før 1723)
Far*Bjørn Ellingsson på Ljørvoll2 (o 1666 - c 1721)
Mor*Marit Aslaksdotter på Ljørvoll2 ( - f 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megElling ble født ca. 1700 på Ljørvoll, Eresfjord.1,2 I manntallet av 1701 står Elling Bjørnsson hos Bjørn Ellingsson på Vestre Ljørvoll, Ljørvoll, Eresfjord.1,2

Elling døde før 1723.2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 143.

Einar Persson på Meisalen1

M, #8803, (ca. 1716 - 1785)
Far*Per Aslaksson i Oppigard2,1 (c 1673 - c 1754)
Mor*Mildrid Bårdsdotter i Oppigard2 (c 1693 - c 1754)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Einar Persson i Oppigard.2
Einar ble født ca. 1716 i Eikesdal, Eresfjord.3
Han bodde på Meisalen, Tingvoll, i 1757.1 Han var verge for Magrete Persdotter i Oppigard i 1757.1

Einar døde i 1785 på Meisalen.3

     Navnet hans ble skrevet Einer Pedersen Mejsalen i 1757.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 169.
 3. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 409. https://www.nb.no/items/e3d2271007f85f5cfa3647e7d12643e4?page=412

Bård Persson i Oppigard1

M, #8804, (ca. 1737 - )
Far*Per Aslaksson i Oppigard1,2 (c 1673 - c 1754)
Mor*Mildrid Bårdsdotter i Oppigard1 (c 1693 - c 1754)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megBård ble født ca. 1737 i Eikesdal, Eresfjord.2,1
Han var myndling av Aslak Persson på Syltebø i 1757.2

Han ble kalt Bård Persson den yngre, nevnt 1757.2

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 169.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.

Jon Persson Frei1,2

M, #8805, (ca. 1721 - 1804)
Far*Per Aslaksson i Oppigard3,4 (c 1673 - c 1754)
Mor*Mildrid Bårdsdotter i Oppigard3 (c 1693 - c 1754)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Knutsdotter Blakkstad ( - f 1801)
BarnJon ble født ca. 1721 i Eikesdal, Eresfjord.5,3
Annet navn: Jon Persson i Oppigard, nevnt fra 1755 til 1757.4,6,7
Han var kreditor ved skiftet etter Gunnar Toresson på Bjørbakken den 26. juni 1755: 2 daler 1 ort.8
Han var verge for Mari Bergsveinsdotter på Stubøen fra 1756.9
Han var fadder ved dåpen til Kari Knutsdotter på Hoem den 31. mai 1757 i Eresfjord kyrkje.6
Jon Persson Frei var borger i Kristiansund i 1775.2
Jon trolovet seg med Anne Knutsdotter Blakkstad den 8. februar 1775 i Kristiansund, i hans hus.2
Jon giftet seg den 23. februar 1775 i Kristiansund kirke med Anne Knutsdotter Blakkstad, viet av Jens Lemvig Bull.1,2 Jon Persson Frei og Anne bodde i Kristiansund fra 1775. Han kjøpte den senere Loennechengården og drev som forretningsmann, men gikk til slutt konkurs.3 Jon Persson nøt opphold av gården hos Bjørn Persson i Oppigard (bnr. 9), Eikesdal, Eresfjord, i 1801. Jon lå til sengs og fikk kår da nevøen Bjørn kjøpte bruket av søsknene sine i 1798.5,10

Jon døde i 1804 i Eikesdal.3

     Navnet hans ble skrevet Jon Pedersen Frey i 1775.1

Kilder/noter

 1. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 229. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913610408
 2. [S1634] Kvernes mini. 1764–1801: s. 44. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630186
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 169.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Egesdal.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 1 b, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640045
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 369 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650967
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 368 b–369 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650966
 9. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 10. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 153.

Anne Knutsdotter Blakkstad1,2,3

K, #8806, ( - før 1801)

Familie

Jon Persson Frei (c 1721 - 1804)
BarnAnne trolovet seg med Jon Persson Frei den 8. februar 1775 i Kristiansund, i hans hus.2
Anne giftet seg den 23. februar 1775 i Kristiansund kirke med Jon Persson Frei, viet av Jens Lemvig Bull.1,2 Anne Knutsdotter Blakkstad og Jon bodde i Kristiansund fra 1775. Han kjøpte den senere Loennechengården og drev som forretningsmann, men gikk til slutt konkurs.3

Anne døde før 1801.4

Kilder/noter

 1. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 229. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913610408
 2. [S1634] Kvernes mini. 1764–1801: s. 44. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630186
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 169.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Egesdal.

Anne Mühlenfort Frei1

K, #8807, (1775 - )
Far*Jon Persson Frei1 (c 1721 - 1804)
Mor*Anne Knutsdotter Blakkstad1 ( - f 1801)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnne ble født i 1775.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 169.

Guri Tostensdotter på Hattrem1

K, #8808, (11. september 1780 - )
Far*Tosten Olsson på Hattrem1 (1733 - 1818)
Mor*Anne Hansdotter på Hattrem1 (1747 - 1816)
Søster av 2.tippoldefar/mor til megGuri ble født den 11. september 1780 på Hattrem, Lesja.2,1 Hun bodde hos Bjørn Persson i Oppigard (bnr. 9), Eikesdal, Eresfjord, i 1801.3,4
Guri fikk barn med en uregistrert person i 1807. Hun hadde fire barn før hun giftet seg.5

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 20.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Egesdal.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 153.
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 333.

Anne Persdotter på Solhjell1,2

K, #8809, (ca. 1725 - 1811)
Far*Per Aslaksson i Oppigard3,4 (c 1673 - c 1754)
Mor*Mildrid Bårdsdotter i Oppigard3 (c 1693 - c 1754)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Mats Olsson på Hanset (c 1724 - 1762)
De hadde ett barn.12 

Familie 2

Tore Eriksson på Myklebostad (c 1712 - 1782)
De hadde ett barn.13 
BarnAnnet navn: Anne Persdotter i Oppigard.3
Anne ble født ca. 1725 i Eikesdal, Eresfjord.2,3
Anne giftet seg med Mats Olsson på Hanset.3
Hun og Mats var brukere i Heraust, Hanset, Vistdal.5
Annet navn: Anne Persdotter på Hanset, nevnt fra 1760 til 1763.4,6,7
Hun var fadder ved dåpen til Aslak Knutsson på Myklebostad den 27. januar 1760 i Vistdal kyrkje.6
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 4 daler.8

Anne giftet seg i 1763 med Tore Eriksson på Myklebostad.3
Hun og Tore bodde på Solhjell, Eresfjord, i 1775.9,10,3
Hun var kreditor ved skiftet etter Mats Toresson Solhjell den 28. april 1806 på Syltebø, Eresfjord: 35 daler 1 ort.11


Anne døde i 1811 på Solhjell.2 Hun ble jordfestet den 6. oktober 1811 på Eresfjord kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262
 2. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 56, 6. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640312
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 169.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 362. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=365
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 a, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640061
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660155
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 9. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 178 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660140
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 155 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158
 11. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b–248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262
 12. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 363. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=366
 13. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 205.

Mats Olsson på Hanset1,2,3

M, #8810, (ca. 1724 - 1762)
Far*Ola Matsson på Hanset2,4 (c 1689 - c 1748)
Mor*Anne Aslaksdotter på Hanset2,4 ( - c 1753)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Persdotter på Solhjell (c 1725 - 1811)
De hadde ett barn.9 Mats ble født ca. 1724 på Hanset, Vistdal.4
Han var arving ved skiftet etter Ola Matsson på Hanset den 20. mai 1749.2

Mats giftet seg med Anne Persdotter i Oppigard.5
Han og Anne var brukere i Heraust, Hanset, Vistdal.4
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Marit Larsdotter på Bergset den 21. august 1754.6
Han var verge for Magrete Bergsveinsdotter på Stubøen i 1756.3
Han var verge for Ragnhild Persdotter i 1757.7
Mats Olsson på Hanset var verge for Helge Persdotter i Oppigard i 1757.8
Han var fadder ved dåpen til Just Olsson på Helle den 13. januar 1761 i Rød kyrkje, Nesset.1


Mats døde i 1762.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b, 13. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 529 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650548
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 362. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=365
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 169.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 272 b–273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 363. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=366

Tore Eriksson på Myklebostad1,2,3

M, #8811, (ca. 1712 - 1782)
Far*Erik Toresson på Ødegård4,5 (c 1671 - c 1727)
Mor*Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård6,4,3 ( - c 1746)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marit Knutsdotter på Bergset (c 1725 - 1802)

Familie 2

Anne Persdotter på Myklebostad (c 1728 - 1761)
De hadde tre barn.30 
Barn

Familie 3

Anne Persdotter på Solhjell (c 1725 - 1811)
De hadde ett barn.30 
BarnTore ble født ca. 1712.5
Han var arving ved skiftet etter Erik Toresson på Ødegård den 20. oktober 1727: 3 daler 2 ort 10 skilling, utlagt i 2,7 mark i Nauste (0–2–16), 3,6 mark i Ødegård (Litle Bergsethjellen, 0–3–13) o.a.7
Han var myndling av Knut Toresson i Eikesdal i 1727.4

Annet navn: Tore Eriksson på Ødegård, nevnt 1744.8,4
Tore Eriksson på Ødegård kjøpte 1 våg 1 pund 6 merker med 12 merker overbygsel på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 4. februar 1744 av Bjørn Knutsson. Kjøpesum: 54 daler. Vitner: Knut Jonsson på Setra og Tore Toresson på Setra (eller faren med samme navn). Skjøtet ble tinglyst 7. februar.8
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård den 6. november 1746.6

Tore Eriksson solgte 1 våg 1 pund 6 merker med 12 merker overbygsel på bnr. 3 den 19. oktober 1747 til Anders Aslaksson. Tore hadde vært bruker. Kjøpesum: 54 daler. Vitner: Bård Aslaksson på Bergset og Knut Torfinnsson på Ødegård. Skjøtet ble tinglyst 19. oktober året etter.1
Tore festet seg i oktober 1747 på Øvre Myklebostad, Vistdal, med Marit Knutsdotter på Myklebostad. Året etter stevnet han henne for løftebrudd. Mora hadde opprinnelig syntes at Marit ennå var et barn, men gitt sitt samtykke. Faren så gjerne at ekteskapet kom i stand, «hvis hans Datter ellers vil vente at faae det Ringeste goede av hans Haand» (men de ble ikke gift).9,10,11
Han var selveier på bnr. 1, Nedre Myklebostad, Vistdal, fra 1748 til 1770.9,12
Han var kreditor ved skiftet etter Tore Åmundsson på Haustenga den 21. mai 1749: 4 daler.13

Tore giftet seg med Anne Persdotter på Myklebostad.14
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Marit Larsdotter på Bergset den 21. august 1754.15

Tore Eriksson på Myklebostad, Knut Eriksson på Myklebostad og Aslak Knutsson på Solhjell solgte 1 pund 8 merker (uten bygselrett) på bnr. 3, Litle Bergsethjellen, Vistdal, den 9. juni 1755 til Lasse Olsson. Prisen var 2 ort per mark. Jorden var arvegods. Aslak solgte antakelig på vegne av myndlingen Brit Eriksdotter. Skjøtet ble tinglyst samme dag.16,17,5
Tore Eriksson på Myklebostad solgte ½ våg med bygselrett i Herned, Ødegård, Vistdal, i 1755 til Ivar Ivarsson. Bruket hadde ligget øde en kort tid (forrige bruker var Brit Jakobsdotter, s.d.).18
Han var verge for Ingeborg Knutsdotter på Turhus i 1757. Han var fremdeles hennes formynder i 1767.19,3
Anders Eriksson kjøpte 18 merker i Herned den 22. desember 1757 av Hans Hanssen Vingård og Hildeborg Tank Høyer. Kjøpesum: 15 daler 4 mark. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober året etter. Høyer hadde kjøpt jorden av Ivar Ivarsson, som igjen hadde kjøpt den fra Tore Eriksson.20,21,18

Jon Olsson på Turhus, Aslak Larsson på Myklebostad, Elling Aslaksson på Nerland og Tore Eriksson på Myklebostad solgte 1 våg 15 merker (med bygselrett) på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 5. juli 1762 til Per Larsson. Kjøpesum: 45 daler. Jon solgte for sin kone (Inger Aslaksdotter), og Elling handlet nok for Ingers umyndige barn fra første ekteskap. Tore opptrådte for myndlingen Ingeborg Knutsdotter. Jorden var arvegods (etter Pers far). Skjøtet ble tinglyst 21. oktober.22,23
Han hadde Ingrid Eriksdotter o.a. i tjeneste i 1762.24

Tore giftet seg i 1763 med Anne Persdotter på Hanset.25 Tore Eriksson var vurderingsmann i Eresfjord tinglag iallfall 1764 og 1776.26,14
Thore Møchelbostad var kreditor ved skiftet etter Knut Torfinnsson på Ødegård den 7. mai 1766: 5 daler.27
Han var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767: 1 ort 4 skilling.3
Han var verge for Anne Olsdotter og Barbro Sæmundsdotter i 1767.3

Annet navn: Tore Eriksson på Solhjell, nevnt fra 1775 til 1779.28,29,25
Han og Anne bodde på Solhjell, Eresfjord, i 1775.28,29,25 Tore Eriksson på Solhjell var vurderingsmann i Rødven tinglag i 1775.29

Tore døde i 1782 på Solhjell.25,30

     Navnet hans ble skrevet Thore Møchelbostad i 1757.19

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 17 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650496
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650550
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 71.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650446
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b–467 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 8. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 197 a, 7. februar. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650457
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 202.
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 207 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400666
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 208 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400666
 12. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 206.
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 a–531 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 14. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 259 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670262
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 272 b–273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 16. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 129 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650609
 17. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 129 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650610
 18. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 118.
 19. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 20. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 193 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650674
 21. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 193 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650675
 22. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 257 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650741
 23. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 248.
 24. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 203.
 25. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 169.
 26. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242
 27. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b–357 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/383/
 28. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 178 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660140
 29. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 155 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158
 30. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 205.
 31. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262

Ildri Persdotter på Stubøen1,2,3

K, #8812, (omkr. 1723 - 1795)
Far*Per Aslaksson i Oppigard4,3 (c 1673 - c 1754)
Mor*Mildrid Bårdsdotter i Oppigard4 (c 1693 - c 1754)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 2

Pål Johansson på Stubøen (c 1729 - e 1794)
De hadde fire barn.5 
BarnAnnet navn: Ildri Persdotter i Oppigard.4
Ildri ble født omkr. 1723 i Eikesdal, Eresfjord. Ved jordfestelsen i 1795 ble alderen oppgitt til 82 år, men hun fødte barn i 1768.2,5
Ildri giftet seg med Bergsvein Sæmundsson på Stubøen.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Bergsvein Sæmundsson på Stubøen den 27. september 1756. I boet var blant annet et sølvbeslått horn (6 daler), utlagt til dattera Mari, og 50 daler i rede penger. Enkas festegave var 16 daler etter stadfestelse fra Ola Knutsson på Hjellen og Lars Knutsson på Trollmyra. Aktiva: 307 daler 2 ort 14 skilling. Passiva: 35–2–8. Arv: 272–0–6.6
Hun var myndling av Lorents Schnitler fra 1756.1

I august 1773 beskrev Gerhard Schøning «et gammelt Drikke-Horn, som nu forvares paa foromtalte Gaard Stuebøen, men er dog kommet didhen fra Eikisdal».7,8,9
Stubø-hornet (fra Hans Peter Schnitlers Beskrivelse og Kart over Romsdals Fogderie 1789)

Hun bodde på Stubøen, Nesset, i 1757.3
Ildri giftet seg i 1759 med Pål Johansson på Sandnes.10,11
Hun og Pål var brukere i Nedgarden, Stubøen, Nesset, fra 1759.5
I manntallet av 1762 står hun og Pål som brukere i Nedgarden. Sæmund Bergsveinsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter var også der. Ingrid Pålsdotter og mannen overtok i 1790.10,5

Ildri døde i 1795 på Stubøen.2 Hun ble jordfestet den 14. mars 1795 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 202 b, 14. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640247
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 169.
 5. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 261.
 6. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b–147 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340844
 7. [S1587] Reise giennem en Deel af Norge: andet Hæfte, s. 87.
 8. [S1586] Beskrivelse over Romsdals Fogderie: s. 109.
 9. [S1586] Beskrivelse over Romsdals Fogderie: s. 110.
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 166. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041032
 11. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 478.
 12. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 115 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 13. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 14. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 203 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680221

Bergsvein Sæmundsson på Stubøen1,2,3

M, #8813, ( - 1756)
Far*Sæmund Pålsson på Stubøen4 (c 1646 - )

Familie 1

Ingebjørg Andersdotter på Stubøen ( - 1744)
De hadde ikke barn.3 Han var bruker i Nedgarden, Stubøen, Nesset, fra 1735 til 1756.5 Bergsvein Sæmundsson på Stubøen var klokker i Nesset fra 1735 til 1756.3,5,1
Han ble kalt Bergsvein klokker, nevnt 1736.6
Bergsvein giftet seg i 1736 med Ingebjørg Andersdotter på Langset.3,7,6
Lars Knutsson på Trollmyra, Brit Larsdotter og Bergsvein Sæmundsson på Stubøen solgte 2/3 med tilliggende jordegods og inventar i Rød kyrkje, Nesset, den 9. juli 1737 til Knut Larsson på Langset. Dette var arv etter Ivar Knutsson på Langset. Bergsvein solgte på vegne av kona, Ingebjørg Andersdotter. Skjøtet ble tinglyst 12. juli.7,8,2
Bergsvein giftet seg med Ildri Persdotter i Oppigard.1,9

Bergsvein døde i 1756 på Stubøen, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter ham den 27. september 1756. Arvinger: Ildri Persdotter, Sæmund Bergsveinsson, Ingebjørg Bergsveinsdotter, Mildrid Bergsveinsdotter, Mari Bergsveinsdotter og Magrete Bergsveinsdotter. I boet var blant annet et sølvbeslått horn (6 daler), utlagt til dattera Mari, og 50 daler i rede penger. Enkas festegave var 16 daler etter stadfestelse fra Ola Knutsson på Hjellen og Lars Knutsson på Trollmyra. Aktiva: 307 daler 2 ort 14 skilling. Passiva: 35–2–8. Arv: 272–0–6.10
I august 1773 beskrev Gerhard Schøning «et gammelt Drikke-Horn, som nu forvares paa foromtalte Gaard Stuebøen, men er dog kommet didhen fra Eikisdal».11,12,13
Stubø-hornet (fra Hans Peter Schnitlers Beskrivelse og Kart over Romsdals Fogderie 1789)

Kilder/noter

 1. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 258 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340688
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 259. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#262
 5. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 260. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#263
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 157 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400320
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 8. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650345
 9. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 169.
 10. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b–147 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340844
 11. [S1587] Reise giennem en Deel af Norge: andet Hæfte, s. 87.
 12. [S1586] Beskrivelse over Romsdals Fogderie: s. 109.
 13. [S1586] Beskrivelse over Romsdals Fogderie: s. 110.
 14. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 15. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 115 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 16. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 203 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680221

Pål Johansson på Stubøen1,2

M, #8814, (ca. 1729 - etter 1794)
Far*Johans Olsson på Sandnes3 (c 1708 - 1784)
Mor*Ingebjørg Olsdotter på Sandnes3 (c 1707 - 1777)

Familie

Ildri Persdotter på Stubøen (o 1723 - 1795)
De hadde fire barn.5 
BarnPål ble født ca. 1729.4 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han stod fremdeles i rullen året etter.4
Annet navn: Pål Johansson på Sandnes, nevnt 1749.4,3
Pål giftet seg i 1759 med Ildri Persdotter på Stubøen.2,3
Han og Ildri var brukere i Nedgarden, Stubøen, Nesset, fra 1759.5
I manntallet av 1762 står han og Ildri som brukere i Nedgarden. Sæmund Bergsveinsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter var også der. Ingrid Pålsdotter og mannen overtok i 1790.2,5
Han var forlover for Per Olsson i Jordfallet og Rebekka Eriksdotter i Gjerdet, som ble trolovet den 17. mai 1765 i Nesset.1
Pål Johansson på Stubøen stevnet Ingebrigt Eriksson på Eikrem i 1771. Ingebrigt hadde som lensmann fart voldelig frem ved utskriving av soldater.5

Pål døde etter 1794.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 41 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-41
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 166. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041032
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 478.
 4. [S1191] Eresfjordske hovedlegdsrulle 1749: soldater, nr. 58. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/381/
 5. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 261.

Magrete Persdotter i Oppigard1,2

K, #8815, (ca. 1729 - før 1800)
Far*Per Aslaksson i Oppigard2,1 (c 1673 - c 1754)
Mor*Mildrid Bårdsdotter i Oppigard2 (c 1693 - c 1754)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jakob Messel Williamsen (1742 - e 1801)Magrete ble født ca. 1729 i Eikesdal, Eresfjord.2 Hun var myndling av Einar Persson på Meisalen i 1757.1
Magrete giftet seg med Jakob Messel Williamsen.2
Hun og Jakob bodde på Indre Flatset, Flatset, Frei.2

Magrete døde før 1800.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 169.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Tingvold, Fredøe, Fladsætt.

Jakob Messel Williamsen1

M, #8816, (1742 - etter 1801)

Familie

Magrete Persdotter i Oppigard (c 1729 - f 1800)Jakob ble født i 1742.1
Jakob giftet seg med Magrete Persdotter i Oppigard.1
Han og Magrete bodde på Indre Flatset, Flatset, Frei.1
Jakob giftet seg med en uregistrert person. De hadde iallfall ett barn.2 Jakob bodde på Indre Flatset i 1801. Han levde da av sine midler.2

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 169.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Tingvold, Fredøe, Fladsætt.

Aslak Bergsveinsson på Tokle1,2,3

M, #8817, (ca. 1710 - ca. 1777)
Far*Bergsvein Aslaksson på Tokle2 (c 1677 - 1752)
Mor*Eli Hansdotter på Tokle4 (c 1668 - 1746)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Andersdotter på Tokle ( - m. 1764 & 1769)
Tre barn levde i 1778.8 Aslak ble født ca. 1710 på Øvre Tokle, Hen.1
Han var arving ved skiftet etter Eli Hansdotter på Tokle den 25. mai 1746.5

Aslak giftet seg i 1747 med Marit Andersdotter på Hatle.6,7 Aslak Bergsveinsson på Tokle var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1736 etter 7 års tjeneste og overført til landvernet.1
Han og Marit var brukere på Nedre Tokle, Hen, i 1762. Aslak hadde et bruk på Tokle allerede i 1748.6,1

Aslak døde ca. 1777 på Nedre Tokle.3 Det ble holdt skifte etter ham den 12. juni 1778. I boet var blant annet en sølvskje merket 1656 (3 ort 8 skilling), en ditto merket KBS MJD (trolig Knut Bjørnsson og Marit Jonsdotter, 3 ort 12 skilling), en ditto med rund kopp (3 ort) og et sølvbeger (1 daler 3 ort). Aktiva: 72 daler. Passiva: 33 daler 1 ort 8 skilling. Arv: 38–2–16.3,8

Kilder/noter

 1. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 81. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690200
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 382 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/384/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 410 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/428/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 410 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/428/
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 299. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041049
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 440. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=443
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 382 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/385/

Hans Bergsveinsson Tokle1,2,3

M, #8818, (ca. 1714 - 1780)
Far*Bergsvein Aslaksson på Tokle4 (c 1677 - 1752)
Mor*Eli Hansdotter på Tokle5,6 (c 1668 - 1746)
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Ingeleiv Olsdotter på Slemmå (c 1714 - 1765)
Barn

Familie 2

Anne Andersdotter i Torvika (c 1690 - 1765)

Familie 3

Synnøv Andersdotter på Skorga (c 1720 - 1795)

Familie 4

Eli Olsdotter på Eide (1728 - )
Barn

Familie 5

Magnhild Olsdotter på Eide (c 1732 - 1787)
De hadde ikke barn.21 Hans ble født ca. 1714 på Øvre Tokle, Hen.7,8,9 Han ble konfirmert den 12. mai 1737 i Eid kirke i Romsdal.1
Hans fikk barn med Ingeleiv Olsdotter i 1742 i Eid i Romsdal. Den 21. april stod hun til offentlig skriftemål i Eid kirke.10,6
Han var arving ved skiftet etter Eli Hansdotter på Tokle den 25. mai 1746.11

Hans trolovet seg ca. 1747 med Anne Andersdotter i Torvika. Han fikk barn med hennes avdøde manns søsterdatter, så Hans og Anne ble ikke gift.12,13,14
Han bodde på Frisvoll, Eid i Romsdal, i 1748.8 Hans Bergsveinsson Tokle var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 9 års tjeneste og overført til landvernet.8,12
Hans fikk barn med Synnøv Andersdotter på Skorga i 1748. Han var trolovet med hennes morbrors enke. Den 12. mai stod Hans til offentlig skriftemål i Eid kirke for leiermål.12,6 Hans Bergsveinsson Tokle, Ola Sørensson på Eide og Just Justsson på Straume var løsgjengere i Rødven tinglag i 1751.15
Hans fikk barn med Eli Olsdotter på Eide i 1753. Det var hans tredje og hennes første leiermål. De stod til offentlig skriftemål 8. september i Eid kirke for både leiermål og blodskam. Hun var hans halvbrors utenomekteskapelige datter, men ikke lyst i kull og kjønn.16,17,9 Hans Bergsveinsson Tokle og Eli Olsdotter på Eide ble stevnet til tinget i Rødven den 7. juni 1754. De tilstod å ha begått blodskam. Under forhøret ble det nevnt at begge hadde vært tjenestefolk hos bønder. Hans var et vanført og halt menneske «der med megen Møye kan gaae» grunnet en skade fra militæret. De ble først dømt til døden, men slapp med festningsarbeid/tukthus i Trondheim og ble sendt dit etter 10 måneder i lokal arrest fra mai 1754.18,6
Han var fadder ved dåpen til Fredrik Hagen den 2. november 1760 i Eid kirke.19
Hans tjente på Øvre Frisvoll, Eid i Romsdal, i 1762.20
Han var husmann på Eidssjøen, Eide, Eid i Romsdal, i 1764.6
Hans trolovet seg den 29. januar 1764 i Voll kirke med Magnhild Olsdotter i Nausthola. Forlovere: Erik Sørensson på Eide og Knut Trondsson på Haukeberg (i kirkeboka står Knud Kn. Houkeberg, men det er trolig feilskrift).14
Hans giftet seg den 14. februar 1764 i Grytten kirke med Magnhild Olsdotter på Frisvoll.3,6
Annet navn: Hans Bergsveinsson på Eide, nevnt 1780.7

Hans døde i 1780 på Eide, Eid i Romsdal. I Bygdebok for Eid står at «Hans var mykje sjuk dei siste åra, og presten Skanke såg ofte om han når det vart halde gudsteneste i Eid kyrkje».7,21 Han ble jordfestet den 2. juli 1780.7

     Navnet hans ble skrevet Hans Bersvendsøn Toklie i 1764.14,3

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 68. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-37
 2. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 282. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410145
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2266&idx_id=2266&uid=ny&idx_side=-3
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 410 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/428/
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 513.
 7. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 208. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2266&idx_id=2266&uid=ny&idx_side=-104
 8. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 87. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690201
 9. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 283. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410145
 10. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 100. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-53
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 410 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/428/
 12. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 151. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-79
 13. [S392] Bygdebok for Eid: s. 291.
 14. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2266&idx_id=2266&uid=ny&idx_side=-3
 15. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 149. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410078
 16. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 207. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610397
 17. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 206. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610396
 18. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 282–284. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410145
 19. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 397. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610442
 20. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten, Eid, mnr. 267. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/44/
 21. [S392] Bygdebok for Eid: s. 514.

Ola Olsson på Hen1

M, #8819, (ca. 1661 - )Ola ble født ca. 1661.1
Han var husmann på Hen, Hen, i 1701.1

     Navnet hans ble skrevet Olle Olsen Heen i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 245.

Anne Bergsveinsdotter på Tokle1,2,3

K, #8820, ( - etter 1762)
Far*Bergsvein Aslaksson på Tokle4 (c 1677 - 1752)
Mor*Eli Hansdotter på Tokle2 (c 1668 - 1746)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Hun var enke i 1757.4 Anne Bergsveinsdotter på Tokle ble konfirmert den 5. mai 1737 i Hen kirke.3
Anne giftet seg med en uregistrert person.4
Hun var arving ved skiftet etter Eli Hansdotter på Tokle den 25. mai 1746.5

Hun bodde på Nedre Tokle, Hen, i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 299. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041049
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 410 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/428/
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 68. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-37
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 410 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/428/

Brit Bjørnsdotter i Eikesdal1

K, #8821, ( - ca. 1677)
Far*Bjørn Bårdsson i Fredsvik1 (c 1608 - 1679)
Mor*Mildrid Jonsdotter i Fredsvik2 (c 1607 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Brit Bjørnsdotter i Fredsvik.
Brit giftet seg med Elling Olsson i Eikesdal.1

Brit døde ca. 1677 i Eikesdal, Eresfjord.1 Det ble holdt skifte etter henne den 8. mai 1678. Arvinger: Elling Olsson, Ola Ellingsson, Bjørn Ellingsson, Marit Ellingsdotter, Ingebjørg Ellingsdotter og Mildrid Ellingsdotter. I boet var sølvkjedebelte, sølvbelter, sølvskål på 9 lodd, sølvskjeer, kopperkjeler, blakk hest o.a. Boet hadde penger til gode i Trøndelag. Aktiva: 258 daler 4 skilling. Passiva: 4 daler. Arv: 254 daler 4 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 31 b.
 2. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 355.
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 31 b–32 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620039

Elling Olsson i Eikesdal1,2,3

M, #8822, (ca. 1614 - 1688)

Familie 2

Marit i Eikesdal ( - e 1716)
De hadde iallfall ett barn.5 
BarnElling ble født ca. 1614.4
Han var bruker i Utigard (bnr. 3), Eikesdal, Eresfjord, i 1645. Han skattet også for kone og tjenestejente.3,5
Elling giftet seg med Brit Bjørnsdotter i Fredsvik.2
I manntallet av 1666 står han som bruker på bnr. 3. Ola Ellingsson var også der. Elling hadde også stesønnen Erik Sjurdsson, med oppgitt alder 11 år. Skyld: 1 våg 2 pund 6 merker.4
Han var arving ved skiftet etter Brit Bjørnsdotter i Eikesdal den 8. mai 1678: 127 daler 2 skilling, utlagt i sølvbelte (7 daler), ditto (14 daler), sølvskål på 9 lodd (4 daler 2 ort), sølvskje på 2½ lodd (1 daler 1 ort), ditto på 2 lodd (1 daler), ditto på 1 lodd 2½ kvintin (3 ort 12 skilling), kopperkjele på 2½ pund (6 daler), blakk hest (4 daler) o.a.6

Elling giftet seg med Marit.5
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Ellingsdotter i Høvika den 1. oktober 1688: 1 daler 3 ort.7


Elling døde i 1688 i Eikesdal, Eresfjord.1,8

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 13 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630018
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 31 b.
 3. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 9. https://media.digitalarkivet.no/rk20080912660666
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 380, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191201
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 88.
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 31 b–32 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620039
 7. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 13 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630018
 8. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Erridtzfiords Otting, Eggitzdal. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787838

Aslak Guttormsson i Eikesdal1,2,3

M, #8823, (ca. 1610 - )
Far-?*Guttorm Aslaksson i Eikesdal; trolig
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Synnøv i Eikesdal ( - e 1671)
De hadde iallfall to barn.2,1 
Barn
Aslak Guttormsson (Eikesdal) sitt bumerke i 1657 (fra Gards- og ættesoge for Nesset)Aslak ble født ca. 1610.1,2
Han var bruker i Austigard (bnr. 6), Eikesdal, Eresfjord, fra 1639.3
Aslak giftet seg med Synnøv.4
I manntallet av 1665 står han som bruker på bnr. 6. Erik Aslaksson var også der. Skyld: 1 våg 1 pund 6 merker. Han var fremdeles bruker året etter, men i 1669 hadde enka overtatt.2,1,5

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 380, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191201
 2. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 249, Eigesdal. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010131
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 115.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 116. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#119
 5. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 7 a, Eigesdahl. https://media.digitalarkivet.no/ma20100430610565

Jon Guttormsson i Eikesdal1

M, #8824, (ca. 1618 - )
Far-?*Guttorm Aslaksson i Eikesdal; trolig
Bror av 7.tippoldefar/mor til megJon ble født ca. 1618.1 Han og Knut Guttormsson var i tjeneste i Eikesdal, Eresfjord, i 1665. De var gamle soldater.1

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 249.

Knut Guttormsson i Eikesdal1

M, #8825, (ca. 1622 - )
Far-?*Guttorm Aslaksson i Eikesdal; trolig
Bror av 7.tippoldefar/mor til megKnut ble født ca. 1622.1 Han og Jon Guttormsson var i tjeneste i Eikesdal, Eresfjord, i 1665. De var gamle soldater.1

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 249.

Ingebjørg Randmodsdotter på Veblungen1,2

K, #8826, (ca. 1669 - 1743)
Far*Randmod2

Familie

Ola Knutsson på Veblungen ( - e 1743)
De hadde ikke barn.2 Ingebjørg ble født ca. 1669.1
Ingebjørg giftet seg med Ola Knutsson på Grøtta.2,1

Ingebjørg døde i 1743 på Veblungen, Grytten.1 Det ble holdt likpreken over henne den 31. mars 1743 i Grytten kirke.1 Det ble holdt skifte etter henne den 15. mai 1743. Arvinger: Ola Knutsson på Veblungen, Nils smed, Ola Knutsson på Ås, Anne Olsdotter og Randmod Olsson. Verger: Søren Justsson på Bakke o.a.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 105. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610345
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 255 a.

Ola Knutsson på Veblungen1,2,3

M, #8827, ( - etter 1743)

Familie

Ingebjørg Randmodsdotter på Veblungen (c 1669 - 1743)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Ola Knutsson på Grøtta.3 Hans hjemsted var på Grøtta, Hen.3
Ola giftet seg med Ingebjørg Randmodsdotter.1,2
Han bodde på Veblungen, Grytten, iallfall fra 1713 til 1743.1,3
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Randmodsdotter på Veblungen den 15. mai 1743.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 255 a.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 105. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610345
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Romsdals Otting, 20. juni.

Randmod1

M, #8828

Familie

Barn

Kilder/noter

 1. Randmod-navnet fantes også i Eresfjord tinglag.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 255 a.

Brit Randmodsdotter1,2

K, #8829, ( - før 1743)
Far*Randmod1

Familie 1

Roe Estensson på Moa ( - c 1720)
Barn

Familie 2

Hun hadde to barn (med forskjellige fedre).1,4 
BarnBrit fikk barn med Roe Estensson på Moa i 1691 i Romsdal. Brit ble stevnet til tinget 13. oktober for leiermål og bøtelagt 12 lodd sølv. Roe ble innstevnet 26. januar 1692. Han var gift, men slapp med en bot på 12 daler.2,3

Brit døde før 1743.1

     Navnet hennes ble skrevet Berte Radmoesdatter fra 1691 til 1692.3,2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 255 a.
 2. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 28 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650495
 3. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 37 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650504
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 506 a.

Ola Randmodsson1

M, #8830, ( - før 1743)
Far*Randmod1

Familie

BarnOla giftet seg med en uregistrert person.

Ola døde før 1743.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 255 a.

Anne Olsdotter1

K, #8831, ( - etter 1743)
Far*Ola Randmodsson1 ( - f 1743)Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Randmodsdotter på Veblungen den 15. mai 1743.1
Hun var myndling av Ola Knutsson på Ås i 1743.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 255 a.

Randmod Olsson1

M, #8832, ( - etter 1743)
Far*Ola Randmodsson1 ( - f 1743)Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Randmodsdotter på Veblungen den 15. mai 1743.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 255 a.

Søren Justsson på Bakke1

M, #8833, (ca. 1709 - )Annet navn: Søren Justsson på Setnes.2
Søren ble født ca. 1709.2
Han var til stede på fraværende arvingers vegne ved skiftet etter Ingebjørg Randmodsdotter på Veblungen den 15. mai 1743.1

Han bodde på Soggebakke, Grytten, i 1743. Han var bruker i 1748.1,2
Søren giftet seg før 1748 med en uregistrert person.2 Han var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1739 etter 8 års tjeneste og overført til landvernet.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 255 a.
 2. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 65. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690198

Sigrid Sørensdotter1,2,3

K, #8834, (ca. 1712 - 1762)
Far*Søren Kolstad

Familie 1

Per Eriksson innom Haugen (c 1721 - )
Barn

Familie 2

Bjerte Olsson på Haugan (c 1704 - 1773 / 1774)
De hadde ikke barn.7 Sigrid ble født ca. 1712.3
Annet navn: Sigrid Sørensdotter på Kolstad, nevnt fra 1748 til 1756.4,5
Sigrid fikk barn med Per Eriksson på Julbøen i 1748. De stod til offentlig skriftemål 14. juli i Tresfjord kyrkje.4,6
Sigrid trolovet seg med Bjerte Olsson Bjorli den 12. oktober 1756, trolig i Tresfjord. Forlovere: Nils Lassesson på Kjersem og Peter Olsson på Kjersem.5
Sigrid giftet seg med Bjerte Olsson Bjorli.1,7
Hun og Bjerte var husfolk på mnr. 61, Haugan, Molde, i 1762.1,8

Sigrid døde i 1762 i Nesset. Hun var på sjøen med mannen i uvær da båten veltet. Han ble berget, men hun druknet.2,3 Sigrid ble jordfestet den 12. desember 1762 på Rød kyrkjegard, Nesset.3 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 21. mars 1764. Blant kjøperne var Elen Eriksdotter Røbekk, Søren Sørensson i Skaret, Ola Larssen Lindal, Andreas Larssen Lindberg, Ola skomaker, Ola Absalonsson, Anne Kristensdatter og Botolv Hanssen på Haugan. Inntekt: 22 daler 1 ort 14 skilling. I tillegg kom huset (16 daler) og utestående gjeld. Enkemannen fikk 5 daler i begravelsesvederlag. Aktiva: 50–3–10. Passiva: 24–1–5. Arv: 26–2–5. Kreditorer: Søren Fitzens og Nils Piersson o.a. Arvinger: Bjerte Olsson og Erik Persson.9

     Navnet hennes ble skrevet Siri Sørensdatter i 1764.7

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Hougene. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212019
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, av- og tilgang desember. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212033
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 31 b.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 305. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660361
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 419. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660416
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 304. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660361
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 512. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660462
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410–411. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208

Knut Erikssen1

M, #8835, (1762 - 1762)Knut ble født i 1762 i Molde.1

Knut døde i 1762 i Vistdal. Han var der sammen med mora da han ble syk og døde, 25 uker gammel.1 Han ble jordfestet den 7. november 1762 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 31 b.

Anne Pålsdotter1,2

K, #8836, ( - ca. 1767)
Far*Pål Olsson i Risan3,4
Mor*Magnhild Larsdotter i Risan3 ( - c 1688)
6. tippoldemor til meg

Familie

Ola Steffensson Gusjås ( - 1767)
Tre barn levde i 1768.8 
BarnAnnet navn: Anne Pålsdotter i Risan.3
Hun var arving ved skiftet etter Magnhild Larsdotter i Risan den 18. desember 1688: Anne og søsknene delte 1 daler 1 ort 5 skilling.5
Hun var myndling av Aslak Toresson på Kleive i 1688.3
Anne Pålsdotter tjente trolig hos Per Sjurdsson og A. M.sdotter? på Holsbøen, Bolsøy, i 1711.6,7
Anne giftet seg med Ola Steffensson.1,4
Hun og Ola var husfolk på Fuglsetneset, Molde, i 1762. Anne var blind, skrøpelig og elendig, og Ola var gammel og heller ikke i stand til å svare ekstraskatt.1,2

Anne døde ca. 1767.4,8

     Navnet hennes ble skrevet Anne Poulsdotter i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Moldgierdet.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Moldgierdet. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212100
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 23 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630029
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/414/
 5. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 23 b–24 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630029
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Holdzbøen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181175
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 216 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/213/
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 478 b.

Jakob Olsson på Skålgård1,2

M, #8837, (ca. 1681 - 1744)

Familie

Marit Justsdotter på Skålgård (c 1681 - e 1745)Jakob ble født ca. 1681 på Skålgård, Lesja.2
Han var bruker på Skålgård fra 1712 til 1744.2
Jakob giftet seg ca. 1713 med Marit Justsdotter på Tynnøl. De hadde tre barn.2
Han var forlover for Ola Tostensson på Isaksbø og Anne Jonsdotter på Rolstad, som ble trolovet i 1732 i Lesja.1


Jakob døde i 1744 på Skålgård.2

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 1.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 681.

Marit Justsdotter på Skålgård1

K, #8838, (ca. 1681 - etter 1745)
Far*Just Toresson på Tynnøl2 (c 1628 - c 1713)
Mor*Guri Tostensdotter på Tynnøl2 ( - e 1713)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jakob Olsson på Skålgård (c 1681 - 1744)Annet navn: Marit Justsdotter på Tynnøl.2
Marit ble født ca. 1681 på Tynnøl, Lesja.2
Marit giftet seg ca. 1713 med Jakob Olsson på Skålgård. De hadde tre barn.1

Marit døde etter 1745.3

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 681.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 591.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 680 & 681.

Johans Knutsson på Rolstad1,2

M, #8839, (ca. 1687 - 1759)Johans ble født ca. 1687 på Søre Rolstad, Lesja.1
Johans var bruker på Søre Rolstad fra 1724 til 1756. Han overtok etter foreldrene. Sønnen Ola tok over ca. 1755 og fikk skjøte i 56.3
Han var forlover for Ola Tostensson på Isaksbø og Anne Jonsdotter på Rolstad, som ble trolovet i 1732 i Lesja.2


Johans døde i 1759 på Søre Rolstad.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 612.
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 1.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 612 & 613.

Guri Olsdotter på Hattrem1

K, #8840, (15. juli 1736 - )
Far*Ola Tostensson på Hattrem1 (c 1703 - 1774)
Mor*Anne Jonsdotter på Hattrem1 (c 1703 - 1781)
Søster av 3.tippoldefar/mor til megGuri ble født den 15. juli 1736 på Hattrem, Lesja.2,1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 20.

Anne Olsdotter i Fossen1,2

K, #8841, (16. juni 1738 - 1820)
Far*Ola Tostensson på Hattrem1 (c 1703 - 1774)
Mor*Anne Jonsdotter på Hattrem1 (c 1703 - 1781)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Svein Olsson i Fossen (1729 - 1773)
De hadde barn.1 Annet navn: Anne Olsdotter på Hattrem.1
Anne ble født den 16. juni 1738 på Hattrem, Lesja.3,1
Anne giftet seg i 1759 med Svein Olsson i Fossen.1
Hun og Svein bodde i Fossen, Bergdombås, Lesja.1,2
Annet navn: Anne Olsdotter på Stavem.2

Anne døde i 1820 på Stavem, Lesja.2,1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 148.
 3. [S13] Hattrem på Lesja: s. 20.

Svein Olsson i Fossen1

M, #8842, (1729 - 1773)

Familie

Anne Olsdotter i Fossen (1738 - 1820)
De hadde barn.1 Svein ble født i 1729.1
Svein giftet seg i 1759 med Anne Olsdotter på Hattrem.1
Han og Anne bodde i Fossen, Bergdombås, Lesja.1,2

Svein døde i 1773.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 148.

Jon Olsson på Hattrem1

M, #8843, (1741 - 1742)
Far*Ola Tostensson på Hattrem1 (c 1703 - 1774)
Mor*Anne Jonsdotter på Hattrem1 (c 1703 - 1781)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megJon ble født i 1741 på Hattrem, Lesja.1

Jon døde i 1742 på Hattrem.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.

Imbjørg Olsdotter på Hattrem1,2

K, #8844, (21. juni 1743 - 1817)
Far*Ola Tostensson på Hattrem2 (c 1703 - 1774)
Mor*Anne Jonsdotter på Hattrem2 (c 1703 - 1781)
Søster av 3.tippoldefar/mor til megImbjørg ble født den 21. juni 1743 på Hattrem, Lesja.1,2

Imbjørg døde i 1817.2

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 20.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.

Jon Olsson på Hattrem1

M, #8845, (24. april 1746 - )
Far*Ola Tostensson på Hattrem1 (c 1703 - 1774)
Mor*Anne Jonsdotter på Hattrem1 (c 1703 - 1781)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megJon ble født den 24. april 1746 på Hattrem, Lesja.2,1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 20.

Anne Marie Åmundsdatter Høvik1

K, #8846
Far*Åmund Høvik1 (c 1714 - 1772 / 1773)
Mor*Ingeborg Eriksdatter1 (o 1720 - 1796)
Søster av 3.tippoldefar/mor til megAnne Marie Åmundsdatter bodde hos Åmund Høvik og Ingeborg Eriksdatter på mnr. 45, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1764.1,2,3,4,5

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Schultz Hagen.
 2. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 54.
 3. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Schultz Hagen, mnr. 52. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064091
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1785, tingsvitne. Endringer, mnr. 52. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064072
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 390 b.

Ola Tostensson på Hattrem1

M, #8847, (21. januar 1769 - 1787)
Far*Tosten Olsson på Hattrem1 (1733 - 1818)
Mor*Anne Hansdotter på Hattrem1 (1747 - 1816)
Bror av 2.tippoldefar/mor til megOla ble født den 21. januar 1769 på Hattrem, Lesja.2,1

Ola døde i 1787 i en snøfonn som skred ut da han var i fjellet for å skyte ryper.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 20.

Marit Tostensdotter på Hattrem1

K, #8848, (3. august 1777 - )
Far*Tosten Olsson på Hattrem1 (1733 - 1818)
Mor*Anne Hansdotter på Hattrem1 (1747 - 1816)
Søster av 2.tippoldefar/mor til megMarit ble født den 3. august 1777 på Hattrem, Lesja.2,1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 20.

Ola Tostensson på Hattrem1

M, #8849, (27. august 1790 - 1792)
Far*Tosten Olsson på Hattrem1 (1733 - 1818)
Mor*Anne Hansdotter på Hattrem1 (1747 - 1816)
Bror av 2.tippoldefar/mor til megOla ble født den 27. august 1790 på Hattrem, Lesja.2,1

Ola døde i 1792 på Hattrem.1,2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 20.

Imbjørg Tostensdotter på Hattrem1,2,3

K, #8850, (20. september 1794 - )
Far*Tosten Olsson på Hattrem1,2 (1733 - 1818)
Mor*Anne Hansdotter på Hattrem1,2 (1747 - 1816)
Søster av 2.tippoldefar/mor til megImbjørg ble født den 20. september 1794 på Hattrem, Lesja.3,2 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Imbjørg Tostensdotter på Hattrem hos Tosten Olsson og Anne Hansdotter.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Lessøe Hoved Sogn, Hattrem.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.
 3. [S13] Hattrem på Lesja: s. 20.

Guri Jakobsdotter på Kjellshus1,2

K, #8851, (omkr. 1650 - 1726)
7. tippoldemor til meg

Familie

Søren Persson på Kjellshus ( - c 1711)
De hadde åtte barn.2 
BarnAnnet navn: Guri Jakobsdotter i Hågån.3
Guri ble født omkr. 1650. Alderen ble oppgitt til 80 år ved begravelsen i 1726, men hun fødte barn ca. 1696.1
Guri giftet seg med Søren Persson på Kjellshus.2
Hun og Søren var selveiere på Kjellshus, Stavem, Lesja, fra 1680. Han kjøpte da 1½ skinn i Stavem.2

Guri døde i 1726 på Kjellshus.1,2 Hun ble gravlagt den 20. februar 1726.1

Kilder/noter

 1. [S997] Lesja mini. 1724–31: fol. 13 a, begravde. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470041
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 132.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 173.

Fredrik Olsson på Rolstad1

M, #8852, (ca. 1637 - 1727)
Far*Ola Steinarsson på Svendsgård2 (c 1614 - )
Mor*Brit Olsdotter på Svendsgård2
6. tippoldefar til meg

Familie

Anne Jonsdotter på Rolstad (o 1638 - 1729)
BarnAnnet navn: Fredrik Olsson på Svendsgård.1
Fredrik ble født ca. 1637.1
Fredrik giftet seg med Anne Jonsdotter. De hadde seks barn.1
Fredrik og Anne var brukere på Nørdre Rolstad, Lesja, i 1678. De kjøpte gården i 1683 og 86. Sønnen Jon overtok i 1712.1 Fredrik og Anne holdt skifte i 1712.1

Fredrik døde i 1727 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 608.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 652.

Anne Jonsdotter på Rolstad1,2

K, #8853, (omkr. 1638 - 1729)
6. tippoldemor til meg

Familie

Fredrik Olsson på Rolstad (c 1637 - 1727)
BarnAnne ble født omkr. 1638. Ved jordfestelsen i 1729 ble alderen oppgitt til 95 år, men hun fødte barn ca. 1684.1,2
Anne giftet seg med Fredrik Olsson på Svendsgård. De hadde seks barn.2
Anne og Fredrik var brukere på Nørdre Rolstad, Lesja, i 1678. De kjøpte gården i 1683 og 86. Sønnen Jon overtok i 1712.2 Anne og Fredrik holdt skifte i 1712.2

Anne døde i 1729 på Nørdre Rolstad.1 Hun ble jordfestet den 6. februar 1729 på Dovre kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S997] Lesja mini. 1724–31: s. 50.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 608.

Ola Steinarsson på Svendsgård1

M, #8854, (ca. 1614 - )
Far-?*Steinar Jonsson på Tjuk ( - f 1663); kanskje (Steinar hadde en sønn kalt Ola)2
7. tippoldefar til meg

Familie

Brit Olsdotter på Svendsgård
De hadde iallfall tre barn.2,1 
BarnOla ble født ca. 1614.1
Ola giftet seg med Brit Olsdotter på Svendsgård.2,1
Han var bruker på Svendsgård, Dovre, i 1664.1

Kilder/noter

 1. [S998] Gudbrandsdal prestemanntall 1664–66: s. 173.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 652.

Brit Olsdotter på Svendsgård1

K, #8855
7. tippoldemor til meg

Familie

Ola Steinarsson på Svendsgård (c 1614 - )
De hadde iallfall tre barn.1,2 
BarnBrit giftet seg med Ola Steinarsson.1,2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 652.
 2. [S998] Gudbrandsdal prestemanntall 1664–66: s. 173.

Steinar Jonsson på Tjuk1

M, #8856, ( - før 1663)
Far*Jon Steinarsson på Tjuk1 ( - e 1624)
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnSteinar giftet seg med en uregistrert person.1

Steinar døde før 1663.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 652.

Synne Steinarsdotter1,2

K, #8857, ( - etter 1663)
Far*Steinar Jonsson på Tjuk2 ( - f 1663)
Søster av 7.tippoldefar/mor til megSynne døde etter 1663.1

Kilder/noter

 1. [S985] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1658–73: fol. 80 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20081209710620
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 652.

Jon Steinarsson på Tjuk1,2,3

M, #8858, ( - etter 1624)
Far*Steinar Tjuk1,3 ( - e 1560)
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnJon giftet seg med en uregistrert person. Han hadde seks barn.3
Jon var bruker på Tjuk, Lesja, iallfall fra 1610 til 1624. Han eide 2 huder odelsgods der i 1615. Etter ham ble gården delt i to.1,2,3 Han eide 1½ hud på Dombås, Lesja, i 1615.2 Det ble holdt odelsskifte etter ham i 1663. Da hadde han nok vært død i mange år.3

Kilder/noter

 1. [S999] «Nygard Killi på Dovre».
 2. [S339] «Register og manntall på alle odelsbønder i Gudbrandsdalens fogderi, 17. februar 1615»: Lesja sogn og avslutningen.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 652.

Steinar på Tjuk1,2

M, #8859, ( - etter 1560)
Far-?*Tjøstolv Steinarsson ( - e 1530); kanskje1,2
10. tippoldefar til meg

Familie

BarnSteinar var bruker på Tjuk, Lesja, i 1560. Han kan ha vært samme Steinar som skattet for gården i 1528, eller det kan ha vært farfaren.2,1

Kilder/noter

 1. [S999] «Nygard Killi på Dovre».
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 652.

Tjøstolv Steinarsson1,2

M, #8860, ( - etter 1530)
11. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan ble nevnt i 1516.3
Tjøstolv Steinarsson kjøpte 3 kyrlag i Nyjordet og på Killi Nygarden, Dovre, i 1520 av Steinar Sjugurdsson på Hove.1 Tjøstolv Steinarsson kjøpte 1 kyrlag på Rolstad, Lesja, i 1530 av Engebret Heljesson.2
Tjøstolv Steinarsson kjøpte 3 kyrlag på Tjuk, Lesja, i 1530 av Trond Eindridesson.2,4
Han bodde trolig på Tjuk.5

     Navnet hans ble skrevet Tiostiolffh Steynarsson i 1520.1

     Navnet hans ble skrevet Tiestwlf Steinarsson i 1530.2

Kilder/noter

 1. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. III, nr. 1081.
 2. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. VII, nr. 681.
 3. [S999] «Nygard Killi på Dovre».
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 649 & 652.
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 652.

Trond Eindridesson på Tynnøl1,2

M, #8861, (omkr. 1475 - etter 1533)Trond ble født omkr. 1475.3
Han var bruker på Tynnøl, Lesja, i 1528.3
Trond Eindridesson solgte 3 kyrlag på Tjuk, Lesja, i 1530 til Tjøstolv Steinarsson.2,4

Trond døde etter 1533.3

     Navnet hans ble skrevet Trondh Endridsson i 1530.2

     Engebret Heljesson på Hjelle var kanskje farbror av Trond Eindridesson på Tynnøl.5

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 652.
 2. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. VII, nr. 681.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 577.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 649 & 652.
 5. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 576.

Engebret Heljesson på Hjelle1

M, #8862, ( - etter 1534)Han var bruker på Hjelle, Dovre, i 1528.1 En Jngebricth Hellyesson solgte 1 kyrlag på Rolstad, Lesja, i 1530 til Tjøstolv Steinarsson.2

     Engebret Heljesson på Hjelle var kanskje farbror av Trond Eindridesson på Tynnøl.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 576.
 2. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. VII, nr. 681.

Steinar Sjugurdsson på Hove1,2,3

M, #8863, ( - etter 1520)Joan Sjugurdsson og Steinar Sjugurdsson kjøpte 3 kyrlag på Killi Nygarden, Dovre, i 1497.1
Han bodde på Hove, Skjåk, i 1520.2
Steinar Sjugurdsson på Hove solgte 3 kyrlag i Nyjordet og på Nygarden i 1520 til Tjøstolv Steinarsson.2

     Navnet hans ble skrevet Stenar Sigvrdson i 1497.1

     Navnet hans ble skrevet Steynar Siwrdhsson i 1520.2

Kilder/noter

 1. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. III, nr. 1005.
 2. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. III, nr. 1081.
 3. [S999] «Nygard Killi på Dovre».

Joan Sjugurdsson1

M, #8864, ( - etter 1497)Han bodde i Lom.2 Han ble nevnt fra 1496 til 1497.2
Joan Sjugurdsson og Steinar Sjugurdsson kjøpte 3 kyrlag på Killi Nygarden, Dovre, i 1497.1

     Navnet hans ble skrevet Joan Sigvrdzson i 1497.1

Kilder/noter

 1. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. III, nr. 1005.
 2. [S999] «Nygard Killi på Dovre».

Johannes Matsson1,2

M, #8865, (1806 - 25. september 1844)
Far*Mats Knutsson på Solbjør3 (1751 - 1822)
Mor*Anne Johansdotter på Solbjør3 (c 1770 - )
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Birte Marie Johannesdotter (1811 - )
De hadde to barn.4 
BarnAnnet navn: Johannes Matsson på Solbjør.3
Johannes ble født i 1806 på Ytre Solbjør, Sør-Aurdal.3
Johannes giftet seg med Birte Marie Johannesdotter i Skjellungen.1
Han og Birte Marie bodde på Holmen, Drammen, i 1841.1 Johannes Matsson var arbeider i 1841. Han ble ansatt ved en tobakksfabrikk.1,4

Johannes døde den 25. september 1844, som arbeider. Han hengte seg i sitt losji i Nøstebakken.2 Han ble gravlagt den 1. oktober 1844.2

     Navnet hans ble skrevet Johannes Madsen fra 1841 til 1844.1,2

Kilder/noter

 1. [S1002] Bragernes mini. 1830–47: s. 232, nr. 55.
 2. [S1002] Bragernes mini. 1830–47: s. 355, nr. 36. https://www.digitalarkivet.no/kb20061219610637
 3. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 304.
 4. [S1746] Hans E. Kinck: s. 7. https://www.nb.no/items/75ca2473d1de971b487bc3a26fecf662?page=23
 5. [S1000] Furnes mini. 1855–79: s. 240, nr. 12.

Birte Marie Johannesdotter1

K, #8866, (1811 - )

Familie

Johannes Matsson (1806 - 1844)
De hadde to barn.3 
BarnAnnet navn: Birte Marie Johannesdotter i Skjellungen.2
Birte Marie ble født i 1811.3
Birte Marie giftet seg med Johannes Matsson på Solbjør.1
Hun og Johannes bodde på Holmen, Drammen, i 1841.1
Hun bodde i USA.3

Kilder/noter

 1. [S1002] Bragernes mini. 1830–47: s. 232, nr. 55.
 2. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 304.
 3. [S1746] Hans E. Kinck: s. 7. https://www.nb.no/items/75ca2473d1de971b487bc3a26fecf662?page=23

Valborg Johansdotter Hoffrén1,2

K, #8867, (6. desember 1747 - 6. juli 1799)

Familie

Josef Samuelsson Jervell (1738 - 1800)
De hadde iallfall fire barn.2 
BarnValborg ble født den 6. desember 1747 i Uleåborg, Finland.1
Valborg giftet seg i 1770 i Uleåborg med Josef Samuelsson Jervell.3,4,2

Valborg døde den 6. juli 1799 i Finland.2

Kilder/noter

 1. [S1004] Uleåborg kirkebøker (db): Döpta.
 2. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 109.
 3. [S1004] Uleåborg kirkebøker (db): Vigda.
 4. [S1003] Fisk og furu: s. 71.
 5. [S1443] Slekten Koren I: s. [227]. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008?page=240

Pål salmaker1

M, #8868, ( - etter 1793)

Familie

Beret Knutsdatter på Molde ( - e 1793)
BarnPål fikk barn med Beret Knutsdatter på Molde i 1793 i Tresfjord.1

Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tresfjord I (s. 450) var Pål salmaker identisk med skomaker Pål Tostensson på Øvstedalen, men dette ser ikke ut til å stemme.2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 423.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 450.

Beret Knutsdatter på Molde1

K, #8869, ( - etter 1793)

Familie

Pål salmaker ( - e 1793)
BarnBeret fikk barn med Pål salmaker i 1793 i Tresfjord.1
Hun kan ha vært identisk med Beret Knutsdotter på Nerem (datter av Knut Knutsson på Nerem og Hilde Jonsdotter på Nerem) – det kan tenkes at hun tjente i Molde og ble gravid der.

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 423.

Anne Pålsdotter på Nerem1

K, #8870, (5. oktober 1793 - 1793)
Far*Pål salmaker2 ( - e 1793)
Mor*Beret Knutsdatter på Molde2 ( - e 1793)Anne ble født den 5. oktober 1793 i Tresfjord, utenom ekteskap.2 Hun ble hjemmedøpt den 8. oktober 1793 av Lars Nilsson på Eidhammar. Faddere: Magnhild Lassesdotter på Nerem og Jørn Nilsson på Nerem.2 Anne ble døpt den 26. oktober 1793 i Tresfjord kyrkje. Faddere: Magnhild Lassesdotter på Nerem, Beret Larsdotter på Eidhammar, Anne Toresdotter på Ekrå, Lars Nilsson på Eidhammar og Knut Knutsson på Nerem.2

Anne døde i 1793 på Nerem, Tresfjord.1 Hun ble jordfestet den 8. desember 1793 på Tresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 426.
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 423.

Beret Larsdotter på Eidhammar1,2

K, #8871, (1774 - )
Far*Lars Nilsson på Eidhammar2,3 (1741 - 1827)
Mor*Brit Olsdotter på Eidhammar3 (1738 - 1784)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megBeret ble født i 1774 på Ytre Eidhammar, Tresfjord.3
Hun var fadder ved dåpen til Anne Pålsdotter den 26. oktober 1793 i Tresfjord kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 423.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Tredsfiord, Ejdhammer.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 671.

Anne Toresdotter på Nerem1

K, #8872, ( - etter 1793)Hun bodde på Nerem, Tresfjord, i 1792.1
Anne fikk barn med en uregistrert person i 1792.1
Annet navn: Anne Toresdotter på Ekrå, nevnt 1793.2
Hun var fadder ved dåpen til Anne Pålsdotter den 26. oktober 1793 i Tresfjord kyrkje.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 625.
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 423.

Knut Knutsson på Nerem1

M, #8873, (1734 - 1805)

Familie

Hilde Jonsdotter på Nerem (1742 - e 1801)
BarnKnut ble født i 1734 på Nerem, Tresfjord.2,3
Han var selveier i Jogarden, Nerem, Tresfjord, fra 1764 til 1797.2
Knut giftet seg i 1772 med Hilde Jonsdotter på Rypdal. De hadde fem barn.2
Han var fadder ved dåpen til Anne Pålsdotter den 26. oktober 1793 i Tresfjord kyrkje.1


Knut døde i 1805 på Nerem.3

     Navnet hans ble skrevet Knud Knudsøn Nerem i 1793.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 423.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 614.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Tredsfiord, Nerem.

Beret Knutsdotter på Nerem1

K, #8874, (1773 - )
Far*Knut Knutsson på Nerem1 (1734 - 1805)
Mor*Hilde Jonsdotter på Nerem1 (1742 - e 1801)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megBeret ble født i 1773 på Nerem, Tresfjord.1
Hun kan ha vært identisk med Beret Knutsdatter på Molde – det kan tenkes at hun tjente i Molde og ble gravid der.

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 614.

Hilde Jonsdotter på Nerem1

K, #8875, (1742 - etter 1801)
Far*Jon Børresson på Rypdal2 (c 1711 - 1789)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Knutsson på Nerem (1734 - 1805)
BarnAnnet navn: Hilde Jonsdotter på Rypdal.1
Hilde ble født i 1742 i Tresfjord.2
Hilde giftet seg i 1772 med Knut Knutsson på Nerem. De hadde fem barn.1

Hilde døde etter 1801.3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 614.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 351. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=354
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Tredsfiord, Nerem.

Nils Olsson på Rypdal1,2,3

M, #8876, (desember 1754 - 17. januar 1755)
Far*Ola Nilsson på Bolsneset2,3 (1723 - c 1785)
Mor*Ingebjørg Jakobsdotter på Bolsneset3 (1722 - 1785)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megNils ble født i desember 1754 på Rypdal, Tresfjord, som tvilling.1 Nils ble døpt den 6. januar 1755 i Tresfjord kyrkje. Faddere: Anne Ellevsdotter på Rypdal, Jon Børresson på Rypdal, Hans Roesson på Rypdal og Per Nilsson i Hjelvika o.a.2,3

Nils døde den 17. januar 1755 på Rypdal, 17 dager gammel. Han hadde vært svak siden fødselen.1 Han ble jordfestet den 23. mars 1755 på Tresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 396. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660404
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 393. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 3. [S77] Tresfjord I: s. 367.

Nils Olsson1,2

M, #8877, (1753 - 12. oktober 1753)
Far*Ola Nilsson på Bolsneset2,1 (1723 - c 1785)
Mor*Ingebjørg Jakobsdotter på Bolsneset2 (1722 - 1785)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megNils ble født i 1753 på Kyrkjesylte, Tresfjord, før foreldrene giftet seg.2,3 Nils ble døpt den 15. juli 1753 i Tresfjord kyrkje, etter gudstjenesten. Faddere: Kristen Hansson på Kyrkjesylte og Erik Olsson på Rypdal o.a.2

Nils døde den 12. oktober 1753 i Tresfjord, trolig av frost, 14 uker gammel.1 Han ble jordfestet den 14. oktober 1753 på Tresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 377. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660395
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 375. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660394
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 374. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660393

Anne i Hamnavika1

K, #8878
7. tippoldemor til meg

Familie

Knut Larsson i Hamnavika (o 1650 - 1733)
De hadde iallfall to barn.1 
BarnAnne giftet seg med Knut Larsson.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 430.

Oddbjørg Rovik1

K, #8879

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».

Lisbet Ivarsdotter på Aulset1

K, #8880, ( - etter 1663)
Far*Ivar Audensson i Aspa2 ( - 1647)
Mor*Margrete Hansdotter i Aspa1 ( - 1662 / 1663)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Olsson på Aulset (c 1614 - e 1686)
BarnAnnet navn: Lisbet Ivarsdotter i Aspa.1
Lisbet giftet seg med Ola Olsson på Aulset.1
Hun og Ola bodde på Aulset, Tingvoll, i 1663.1 Lisbet Ivarsdotter på Aulset eide ½ spann (med bygselrett) i Sallaupen, Tingvoll, fra 1663 (arv etter mora).3,4 Hun eide 2 øre 6 merker (med bygselrett) i Ersvik, Tustna, fra 1663 (arv).3 Hun eide 1 øre (uten bygselrett) på Berge, Gjemnes, fra 1663 (arv).3 Hun eide lakseverpen i Faksvågen, Tingvoll, fra 1663 (arv).3,5 Hun solgte i Sallaupen til broren Auden Ivarsson i Aspa.6,5

Kilder/noter

 1. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 43.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 55.
 3. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 62.
 4. [S1007] Straumsnes III: s. 411.
 5. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 46.
 6. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 47.
 7. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 45.

Anders Ivarsson på Nastad1,2

M, #8881, ( - ca. 1687)
Far*Ivar Audensson i Aspa2 ( - 1647)
Mor*Margrete Hansdotter i Aspa3 ( - 1662 / 1663)
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Knutsdotter på Nastad ( - c 1691)Annet navn: Anders Ivarsson i Aspa.3
Anders giftet seg med Anne Knutsdotter på Nastad. Hun overlevde ham. De hadde fem barn.1,2 Anders Ivarsson eide 2 øre (med bygselrett) på Nastad, Tingvoll, fra 1663 (arv etter mora). Han ble senere bruker der.4,5 Han eide 5 øre 6 merker (med bygselrett over hele gården, 5 spann 18 merker) på Hoås, Sunndal, fra 1663 (arv). I 1673 eide han 1 spann 6 merker der.4,6 Han eide 2 øre 4 merker (uten bygselrett) på Oppdøl, Sunndal, fra 1663 (arv). I 1673 eide han 1 øre 13 merker i gården.4,6 Han eide Ikornnes lakseverpe, Gjemnes, fra 1663 (arv).4,7

Anders døde ca. 1687.2

Kilder/noter

 1. [S962] Nordmøre skifteprotokoll 1688–96: fol. 137 b.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 55.
 3. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 43.
 4. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 62.
 5. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 56.
 6. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 47.
 7. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 46.

Karl Otto Stavik1,2

M, #8882
Far*Ole Inge Stavik2 (1931 - 2014)
Mor*Alma Olea Utvik2 (1934 - 2015)
5-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».
 2. [S1009] Kenneth Juel Stavik: e-post 10.11.2012.

Margareth Juel1,2

K, #8883

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».
 2. [S1009] Kenneth Juel Stavik: e-post 10.11.2012.

Morgan Juel Stavik1,2

M, #8884
Far*Karl Otto Stavik2
Mor*Margareth Juel2
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».
 2. [S1009] Kenneth Juel Stavik: e-post 10.11.2012.

Kenneth Juel Stavik1,2

M, #8885
Far*Karl Otto Stavik2
Mor*Margareth Juel2
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».
 2. [S1009] Kenneth Juel Stavik: e-post 10.11.2012.

Anne Marit Igelstad1,2

K, #8886

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».
 2. [S1009] Kenneth Juel Stavik: e-post 10.11.2012.

Katrine Juel Stavik1,2

K, #8887
Far*Karl Otto Stavik2
Mor*Margareth Juel2
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».
 2. [S1009] Kenneth Juel Stavik: e-post 10.11.2012.

Sissel Anita Stavik1,2

K, #8888, (20. september 1959 - 17. oktober 2000)
Far*Ole Inge Stavik2 (1931 - 2014)
Mor*Alma Olea Utvik2 (1934 - 2015)
5-menning til megSissel Anita ble født den 20. september 1959.1

Sissel Anita døde den 17. oktober 2000.1 Hun ble gravlagt den 24. oktober 2000 i Tøndergård gravlund, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Sissel Anita Stavik.
 2. [S1009] Kenneth Juel Stavik: e-post 10.11.2012.

Frode Stavik1,2

M, #8889
Far*Ole Inge Stavik3 (1931 - 2014)
Mor*Alma Olea Utvik3 (1934 - 2015)
5-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».
 2. [S880] Gule Sider: 71 21 52 71.
 3. [S1009] Kenneth Juel Stavik: e-post 10.11.2012.

Inger-Anne Lundstad1,2

K, #8890

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».
 2. [S880] Gule Sider: 71 21 52 71.
 3. [S1009] Kenneth Juel Stavik: e-post 10.11.2012.

Kristian Lundstad Stavik1,2

M, #8891
Far*Frode Stavik2
Mor*Inger-Anne Lundstad2
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».
 2. [S1009] Kenneth Juel Stavik: e-post 10.11.2012.

Veronica Lundstad Stavik1,2

K, #8892
Far*Frode Stavik2
Mor*Inger-Anne Lundstad2
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».
 2. [S1009] Kenneth Juel Stavik: e-post 10.11.2012.

Beate Lundstad Stavik1,2

K, #8893
Far*Frode Stavik2
Mor*Inger-Anne Lundstad2
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».
 2. [S1009] Kenneth Juel Stavik: e-post 10.11.2012.

Kristoffer Sølvik Stavik1

M, #8894
Mor*Torill Sølvik Stavik1 (1965 - 2010)
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1009] Kenneth Juel Stavik: e-post 10.11.2012.

Sandra Sølvik Stavik1

K, #8895
Mor*Torill Sølvik Stavik1 (1965 - 2010)
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1009] Kenneth Juel Stavik: e-post 10.11.2012.

Kristoffer Sivertsson Sølvik1

M, #8896, (20. mai 1839 - 17. april 1930)

Familie

Ingeborg Severine Kristensdotter Sølvik (1850 - 1914)
BarnKristoffer ble født den 20. mai 1839 i Setet, Aukra.2
Kristoffer giftet seg den 13. juni 1872 med Ingeborg Severine Kristensdotter i Blø. De hadde åtte barn.1
Han og Ingeborg Severine var brukere i Nedre Sølvika, Sølvika, Aukra, fra ca. 1872.1
Kristoffer bodde på Finnøya, Sandøy, de siste leveårene.1

Kristoffer døde den 17. april 1930.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 183.
 2. [S162] Midsund I: s. 142.
 3. [S162] Midsund I: s. 184.

Ingeborg Severine Kristensdotter Sølvik1

K, #8897, (20. mai 1850 - 15. juli 1914)

Familie

Kristoffer Sivertsson Sølvik (1839 - 1930)
BarnAnnet navn: Ingeborg Severine Kristensdotter i Blø.1
Ingeborg Severine ble født den 20. mai 1850.1
Ingeborg Severine giftet seg den 13. juni 1872 med Kristoffer Sivertsson Sølvik. De hadde åtte barn.1
Hun og Kristoffer var brukere i Nedre Sølvika, Sølvika, Aukra, fra ca. 1872.1

Ingeborg Severine døde den 15. juli 1914, av kreft.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 183.
 2. [S162] Midsund I: s. 184.

Ola Olsson på Aulset1,2,3

M, #8898, (ca. 1614 - etter 1686)

Familie

Lisbet Ivarsdotter på Aulset ( - e 1663)
BarnOla ble født ca. 1614.3
Ola giftet seg med Lisbet Ivarsdotter i Aspa.2
Han og Lisbet bodde på Aulset, Tingvoll, i 1663.2
Ola var bruker av 1½ spann ½ øre, halve gården, på Aulset i 1665. Han hadde sønnen Ola og en tjenestedreng hos seg.3

Ola døde trolig etter 1686.4

Kilder/noter

 1. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 55.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 43.
 3. [S1010] Nordmøre prestemanntall 1664–66 (#28): s. 7.
 4. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 47.
 5. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 45.

Erik Olsson i Ersvik1

M, #8899, ( - etter 1720)
Far-?*Ola Olsson på Aulset (c 1614 - e 1686); trolig1
Mor-?*Lisbet Ivarsdotter på Aulset ( - e 1663); trolig1
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til megHan var bruker i Ersvik, Tustna.1
Erik Olsson i Ersvik solgte 15 merker på Berge, Gjemnes, i 1720.1

Kilder/noter

 1. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 45.

Rasmus Arntsson i Kvisvik1

M, #8900, ( - ca. 1712)

Familie

Margrete Audensdotter Trygge (c 1665 - 1738)Rasmus giftet seg med Margrete Audensdotter Trygge. De hadde seks barn.1,2

Rasmus døde ca. 1712 i Kvisvika, Tingvoll.1 Det ble holdt skifte etter ham den 28. november 1715.1

Kilder/noter

 1. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 50 b.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 55.