Per Marteinsson på Rørset1,2

M, #11901, (ca. 1717 - 1801)
Far*Martein Persson på Lyngværet3

Familie 1

De hadde ett barn.3 
Barn

Familie 2

Sofie Olsdotter på Rørset ( - c 1776)
De hadde ikke barn.2,3 Annet navn: Per Marteinsson på Lyngværet.3
Per ble født ca. 1717 på Lyngværet, Sandøy.3
Per giftet seg med en uregistrert person.3
Per giftet seg med Sofie Olsdotter på Rørset.2
Han var arving ved skiftet etter Sofie Olsdotter på Rørset den 11. oktober 1776: 30 daler 19 skilling. I boet var blant annet en liten sølvskje merket MPS (Martein Persson, 1 daler) og en ditto merket PMRS (Per Marteinsson på Rørset, 1 daler 8 skilling). Aktiva: 91 daler 10 skilling. Passiva: 30 daler 2 ort 19 skilling. Arv: 60–1–15, fordelt på enkemannen og søsknene eller tantebarna til Sofie.4,3
Han var kreditor ved skiftet etter Mali Olsdatter den 12. januar 1782: 2 daler, hvorav han fikk 1 daler 9 skilling.5
Det ble holdt skifteauksjon etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782. Pantegods: lerretslaken hos Johanne Piersson (utropspris 0–3–12, solgt for 1–1–4), sølvsnusdåse på 4½ lodd (2–1–0) og sølvskje på 3 lodd hos Anna Kirstina Nagel (1–2–0, begge solgt til henne), og sølvknespenner på 3 lodd hos Per Marteinsson på Rørset (1 daler 2 ort, kjøpt av David Ulrik Sommer).6
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Jøstensson den 7. mai 1782: 2 daler 1 ort med pant i ett par sølvknespenner.7


Per døde i 1801 i Aukra.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Mortensen Rørseth i 1782.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 973. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650486
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 273 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/
 3. [S876] Midsund III: s. 722.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 273 b–274 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 968. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650486

Sølvei Knutsdotter på Rørset1

K, #11902, (ca. 1731 - 1788)

Familie 1

Martein Olsson på Rørset (c 1722 - c 1766)
De hadde ett barn.2 
Barn

Familie 2

Anders Jonsson på Rørset (c 1714 - 1788)
De hadde ett barn.2 Sølvei ble født ca. 1731.1
Sølvei giftet seg med Martein Olsson på Rørset.1
Sølvei giftet seg i 1767 med Anders Jonsson på Bendset.2,1
Hun og Anders var brukere Søri garda, Rørset, Aukra, fra 1767 til 1788.2

Sølvei døde i 1788 på Rørset, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 728.
 2. [S876] Midsund III: s. 729.

Ola Marteinsson1

M, #11903, (desember 1750 - 1807)
Far*Martein Olsson på Rørset2 (c 1722 - c 1766)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Guri Larsdatter (c 1753 - )
De hadde iallfall to barn.1 Ola ble født i desember 1750 på Rørset, Aukra.3
Annet navn: Ola Marteinsson på Rørset, nevnt 1763.3,2
Han var arving ved skiftet etter Sofie Olsdotter på Rørset den 11. oktober 1776: 5 daler 1 ort 11 skilling.4,5

Ola Marteinsson kjøpte hus i Bud den 28. oktober 1780.6 Han var verge for Ola Knutssen i 1781.7
Ola giftet seg ca. 1781 med Guri Larsdatter på Røysan.1,6 Ola Marteinsson var fisker i 1801.1
Han og Guri var innerster på Brenslen, Bud, i 1801.1,6

Ola døde i 1807 på Torhaugen, Ytre Kalsvika, Bud.6

Kilder/noter

 1. [S1300] Bud ft. 1801: fol. 484 a, Brenslen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58426/4/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 274 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 59. Aukra, tilgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041509
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 273 b–274 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/
 5. [S876] Midsund III: s. 722.
 6. [S876] Midsund III: s. 728.
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 961. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/195/

Martein Marteinsson på Raknes1

M, #11904, (ca. 1761 - ca. 1811)
Far*Martein Olsson på Rørset2 (c 1722 - c 1766)
Mor*Sølvei Knutsdotter på Rørset1 (c 1731 - 1788)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Martein Marteinsson på Rørset.2,1
Martein ble født ca. 1761 på Rørset, Aukra.2,1
Han var arving ved skiftet etter Sofie Olsdotter på Rørset den 11. oktober 1776: 5 daler 1 ort 11 skilling.3,4
Han var myndling av Knut Kolbeinsson på Ræstad i 1776.2

Han bodde på Nedre Raknes, Aukra.1

Martein døde ca. 1811.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 729.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 274 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 273 b–274 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/
 4. [S876] Midsund III: s. 722.

Eli Marteinsdotter i Vågen1

K, #11905, (ca. 1753 - )
Far*Martein Olsson på Rørset2 (c 1722 - c 1766)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Eli Marteinsdotter på Rørset.2,1
Eli ble født ca. 1753 på Rørset, Aukra.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Sofie Olsdotter på Rørset den 11. oktober 1776: 2 daler 2 ort 17 skilling.3,4

Hun bodde i Vågen, Ytre Kalsvika, Bud.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 728.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 274 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 273 b–274 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/
 4. [S876] Midsund III: s. 722.

Steffen Ellingsson i Lia1

M, #11906, (ca. 1732 - 1802)
Far*Elling Steffensson i Langelia2 (c 1703 - 1774)
Mor*Gjertrud Åmundsdotter i Langelia2 (c 1702 - 1779)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Kari Ellingsdotter på Øra (c 1736 - 1806)
De fikk et dødfødt barn, som ble jordfestet 17. mars 1765 på Vistdal kyrkjegard.1 

Familie 2

Marit Ivarsdotter i Lia (c 1747 - 1816)
De hadde sju barn.5 
BarnSteffen ble født ca. 1732.3,2
Annet navn: Steffen Ellingsson i Langelia, nevnt 1749.3
Steffen fikk barn med Kari Ellingsdotter på Øra i 1765.1
Steffen giftet seg i 1776 med Marit Ivarsdotter på Helle.4
Han og Marit var brukere i Indre Langelia, Ytre Lange, Vistdal.4

Steffen døde i 1802 på Ytre Lange, Vistdal.4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 40 b, midfastesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640084
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 331.
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 35. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 332.
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 333.

Marit Steffensdotter på Bjørset1

K, #11907, (1780 - )
Far*Steffen Ellingsson i Lia2 (c 1732 - 1802)
Mor*Marit Ivarsdotter i Lia2 (c 1747 - 1816)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Engebret Larsson på Bjørset (1781 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMarit ble født i 1780 i Indre Langelia, Ytre Lange, Vistdal.2
Marit fikk barn med en uregistrert person.3
Annet navn: Marit Steffensdotter i Lia, nevnt 1808.3,2
Marit giftet seg den 9. april 1811 i Molde kirke med Engebret Larsson i Leirgrovvik (forlovere: Ivar Eriksson på Røbekk og Ola Årø). De hadde allerede barn sammen.4
Hun og Engebret var husfolk på Bjørset, Bolsøy, i 1813. Plassen lå øst for Ingebriktplassen og vest for senere Rauma ungdomsskole.1,5

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 60 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630147
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 333.
 3. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 38. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640303
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1811, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 5. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 456, nr. 5. https://www.nb.no/items/4813414016bd144adc196c17649431fa?page=467

Ola Andersson på Årø1,2

M, #11908, (ca. 1780 - )Ola ble født ca. 1780.2
Han var fadder ved dåpen til Karen Maria Larsdotter på Årø den 17. november 1799 i Bolsøy kirke.1,3

Han bodde på Ytre Årø, Bolsøy, i 1801, hos foreldrene.2 Ola Andersson på Årø var utskrevet soldat i 1801.2
En Ole Aarøe var forlover for Engebret Larsson i Leirgrovvik og Marit Steffensdotter, som giftet seg den 9. april 1811 i Molde kirke.4

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 b, 1799. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630142
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 416 a, Aarøe, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/4/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 a, 1799, 26. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630125
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1811, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630237

Elling Mattias Engebretsson på Bjørset1

M, #11909, (1813 - )
Far*Engebret Larsson på Bjørset1 (1781 - )
Mor*Marit Steffensdotter på Bjørset1 (1780 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til megElling Mattias ble født i 1813 på Bjørset, Bolsøy.1 Elling Mattias ble døpt den 25. desember 1813 i Molde kirke.1,2 Elling var husmann på Ellingplassen, Bjørset, Bolsøy.3

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 60 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630147
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 29 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630216
 3. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 457, nr. 6. https://www.nb.no/items/4813414016bd144adc196c17649431fa?page=467

Marit Ivarsdotter i Lia1

K, #11910, (ca. 1747 - 1816)
Far*Ivar Olsson på Helle2,3 (c 1714 - 1785)
Mor*Søgni Olsdotter på Helle2 (c 1720 - 1800)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Steffen Ellingsson i Lia (c 1732 - 1802)
De hadde sju barn.6 
BarnAnnet navn: Marit Ivarsdotter på Helle.2,4
Marit ble født ca. 1747.4 I manntallet av 1762 står Marit Ivarsdotter hos Ivar Olsson og Søgni Olsdotter Herinn, Helle, Vistdal.2,5
Marit giftet seg i 1776 med Steffen Ellingsson i Lia.1
Hun og Steffen var brukere i Indre Langelia, Ytre Lange, Vistdal.1

Marit døde i 1816 på Ytre Lange, Vistdal.1

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 332.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 211. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041040
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680119
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 457. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#460
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 211. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050042
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 333.

Anne Sjurdsdotter på Mjelve1

K, #11911, (ca. 1734 - )
Far*Sjurd Jøstensson på Stranda2 (c 1691 - c 1753)
Mor*Marit Knutsdotter på Stranda2 ( - e 1753)

Familie

Rasmus Andersson Vestre (1732 - 1806)
De hadde ikke barn. Anne ble født ca. 1734 på Stranda, Bolsøy.3,1
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Jøstensson på Stranda den 22. oktober 1753: 1 daler 1 ort 23 skilling pluss 3 daler i hjemmefølge.4

Annet navn: Anne Sjurdsdotter på Stranda, nevnt 1790.5,2
Anne trolovet seg med Rasmus Andersson på Mjelve den 11. april 1790, i privat hjem. Forlovere: Johan Persson på Mjelve og Kristen Persson på Mjelve.5
Anne giftet seg den 24. mai 1790 i Bolsøy kirke med Rasmus Andersson på Mjelve.6,5 Rasmus Andersson og Anne Sjurdsdotter var kårfolk hos Johan Persson på Mjelve, Bolsøy, i 1801. Kårfolkene hadde ei tjenestejente.1

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 b, Mielve, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/9/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 194 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650790
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 194 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650791
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 193 b–194 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650790
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 18 b, trolovede, 11. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620559
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 b, 24. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620569

Anders Rasmusson på Vestre1,2,3

M, #11912, (1700 - 1739)
Far*Rasmus Kristensson på Vestre4 (c 1662 - 1738)
Mor*Anne Andersdotter på Vestre5,4 (c 1674 - 1711)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Inger Olsdotter på Vestre (1703 - 1734 / 1735)
De hadde tre barn.9 
Barn

Familie 2

Brit Persdotter på Vestre (c 1694 - 1767)
De hadde to barn.9 
BarnAnders ble født i 1700 på Vestre, Vatne.4
Anders fikk barn med en uregistrert person ca. 1722 i Vatne.6
Anders giftet seg den 2. november 1727 i Vatne kyrkje med Inger Olsdotter på Vestre.1,7
Han var bruker på Vestre fra 1727 til 1739.6
Anders trolovet seg den 18. juni 1735 i Vestnes kyrkje med Brit Persdotter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Erik Gunnarsson i Fiksdalen og Jon Pålsson på Vestre.3
Anders giftet seg den 25. september 1735 i Vestnes kyrkje med Brit Persdotter, viet av Lars Barhaug.8

Anders døde i 1739 på Vestre.6

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 42 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620187
 2. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 97 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620234
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 154. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 4. [S377] Vatne bygdebok II: s. 528.
 5. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 6. [S377] Vatne bygdebok II: s. 557.
 7. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 168 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620309
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 156. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660286
 9. [S377] Vatne bygdebok II: s. 558.

Inger Olsdotter på Vestre1,2,3

K, #11913, (1703 - 1734 eller 1735)
Far*Ola Olsson på Vestre3 (c 1660 - c 1730)
Mor*Anne Hansdotter på Vestre3 (c 1668 - 1725)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Rasmusson på Vestre (1700 - 1739)
De hadde tre barn.5 
BarnInger ble født i 1703 på Vestre, Vatne.3
Inger giftet seg den 2. november 1727 i Vatne kyrkje med Anders Rasmusson på Vestre.1,2
Etter barsel ble hun innledet i Vatne kyrkje den 17. februar 1732.4


Inger døde i 1734 eller 1735 på Vestre.2 Det ble holdt likpreken over henne den 6. januar 1735.2

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 42 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620187
 2. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 168 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620309
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 557.
 4. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 147 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620288
 5. [S377] Vatne bygdebok II: s. 558.

Brit Persdotter på Vestre1,2

K, #11914, (ca. 1694 - 1767)

Familie 1

Anders Rasmusson på Vestre (1700 - 1739)
De hadde to barn.2 
Barn

Familie 2

Ola Olsson på Myra (1715 - 1784)
De hadde ikke barn.2 Brit ble født ca. 1694.3
Brit trolovet seg den 18. juni 1735 i Vestnes kyrkje med Anders Rasmusson på Vestre, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Erik Gunnarsson i Fiksdalen og Jon Pålsson på Vestre.1
Brit giftet seg den 25. september 1735 i Vestnes kyrkje med Anders Rasmusson på Vestre, viet av Lars Barhaug.4
Brit giftet seg i 1740 med Ola Olsson i Håvika.2
Hun og Ola var brukere på Myra, Vestre, Vatne, fra 1740. Bruket ble solgt i 1753, men Ola stod fremdeles som bruker i 1762.2,5

Brit døde i 1767 på Vestre, Vatne.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 154. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 558.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 557.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 156. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660286
 5. [S377] Vatne bygdebok II: s. 559.
 6. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Erik Gunnarsson i Fiksdalen1,2,3

M, #11915, (ca. 1680 - 1740)
Far*Gunnar Rasmusson på Nakken4 (c 1641 - c 1708)Annet navn: Erik Gunnarsson på Nakken.4
Erik ble født ca. 1680.1
Han var bruker i Geilen, Fiksdalen, Vestnes, fra 1708 til 1734.1
Han var verge for Brit Olsdotter i Fiksdalen i 1728.2
Han var forlover for Anders Rasmusson på Vestre og Brit Persdotter, som ble trolovet den 18. juni 1735 i Vestnes kyrkje.3


Erik døde i 1740 i Vestnes.1

Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Fiksdal) var Erik Gunnarsson i Fiksdalen gift med ei Brit Persdotter fra Gjellstein, men det er nok blant annet basert på feiltolkning av et skifte (det siktes nok til Brit Jonsdotter, som heller ikke var gift med Erik). Hans datter giftet seg også med en mann som i så fall ville vært hennes fetter, men de ble trolovet uten kongelig bevilling.1,5,6

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 88. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#91
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 542 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640558
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 154. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 292.
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 89. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#92
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 332. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660375

Kristian Vilhelm Bjørset1,2,3,4

M, #11916, (1817 - 1905)
Far*Knut Knutssen Bjørset2,3 (1787 - f 1845)
Mor*Anne Stine Alnes3 (1797 - 1845)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megKristian Vilhelm ble født i 1817 i Molde.2 Kristian Vilhelm ble døpt den 12. oktober 1817. Faddere: fru Blix, Karen Splid Møller og Erik Lekanger Vingård o.a.2
Han var myndling av Jakob Ivarssen i 1826.3,1
Kristian Vilhelm Bjørset var skomaker.4
Han var husmann på Bakkevoll, Torvika, Grytten.4
Han bodde på Brynjelgarden, Torvika, Eid i Romsdal, i 1900.4

Kristian Vilhelm døde i 1905.4

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 34 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630222
 3. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 121 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 306. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#309

Kristina Jonasdotter Dalström1,2,3

K, #11917, (ca. 1769 - )

Familie

Kristoffer Olsson Alnes (c 1752 - 1813)
To barn levde i 1814.5 
BarnKristina ble født ca. 1769.4 Hennes hjemsted var i Sverige.3
Kristina giftet seg med en uregistrert person.4
Kristina giftet seg med Kristoffer Olsson Alnes.5,4 Kristina og Kristoffer oppholdt seg i Røros i 1794.3
Etter barsel ble hun innledet i Røros kirke den 2. november 1794.3
Kristina og mannen bodde i Kristiania i 1797.1 Kristina og mannen losjerte på Grønland 3, Kristiania, i februar 1801 sammen med barna.4
Hun og Kristoffer bodde på Hole, Grytten, i mai 1801.2
Etter barselseng ble hun innledet i kirke i Grytten den 24. mai 1801.2

Hun og Kristoffer bodde i Molde i 1804.6
Hun og Kristoffer bodde på mnr. 71, Kirkebakken, Molde, i 1807. Huset var taksert til 120 daler.7
Hun ble kalt Kristina Dalström Alnes, nevnt 1814.5
Hun var arving ved skiftet etter Kristoffer Olsson Alnes den 25. januar 1814.5


     Navnet hennes ble skrevet Kirstine Dalstrøm i 1801.4

Kilder/noter

 1. [S1674] Kristiania/Vår Frelsers mini. 1787–1806: s. 402, 6. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20061005020206
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 330. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010167
 3. [S1676] Røros mini. 1767–97: 155 b, nr. 75. https://www.digitalarkivet.no/kb20050511030849
 4. [S1675] Aker ft. 1801: fol. 1 a, Grønlands Storgade, nr. 3, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090804650214
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 417 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660419
 6. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 6].
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 65. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018

Bendik Olsson i Midsund1

M, #11918, (ca. 1736 - 1788)
Far*Ola Bendiksson i Midsund1 (c 1705 - c 1763)
Mor*Helge Marteinsdotter i Midsund1 ( - e 1764)

Familie

Anne Tostensdotter i Midsund (c 1730 - 1803)
De hadde tre barn.1 
BarnBendik ble født ca. 1736.1
Han var bruker på Bøen, Indre Midsund, Aukra, fra 1759 til 1788.1
Bendik giftet seg med Anne Tostensdotter.1

Bendik døde i 1788 i Indre Midsund, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 62.

Anne Tostensdotter i Midsund1

K, #11919, (ca. 1730 - 1803)

Familie

Bendik Olsson i Midsund (c 1736 - 1788)
De hadde tre barn.1 
BarnAnne ble født ca. 1730.1
Anne giftet seg med Bendik Olsson i Midsund.1

Anne døde i 1803 i Indre Midsund, Aukra.1

     Anne Tostensdotter i Midsund og Anne Tostensdotter på Sundsbøen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 62.

Ola Bendiksson i Midsund1

M, #11920, (ca. 1705 - ca. 1763)
Far*Bendik Olsson i Midsund1 (c 1685 - )

Familie

Helge Marteinsdotter i Midsund ( - e 1764)
De hadde sju barn.3 
BarnOla ble født ca. 1705.1
Ola giftet seg med Helge Marteinsdotter på Lyngværet.1
Han og Helge var brukere på Bøen, Indre Midsund, Aukra, fra 1734 til 1758.1

Ola døde ca. 1763 i Indre Midsund, Aukra.1,2

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 61.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Aukra prestegjeld, mnr. 566. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/115/
 3. [S382] Midsund II: s. 62.

Helge Marteinsdotter i Midsund1,2

K, #11921, ( - etter 1764)
Far*Martein Persson på Lyngværet2

Familie

Ola Bendiksson i Midsund (c 1705 - c 1763)
De hadde sju barn.3 
BarnAnnet navn: Helge Marteinsdotter på Lyngværet.2
Helge giftet seg med Ola Bendiksson i Midsund.2
Hun og Ola var brukere på Bøen, Indre Midsund, Aukra, fra 1734 til 1758.2 Helge var innerst på Midsundbøen i 1764. Hun bodde hos sønnen Bendik.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Aukra prestegjeld, mnr. 566. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/115/
 2. [S382] Midsund II: s. 61.
 3. [S382] Midsund II: s. 62.

Bendik Olsson i Midsund1

M, #11922, (ca. 1685 - )

Familie

Han hadde fire barn.1 
BarnBendik ble født ca. 1685 i Indre Midsund, Aukra.1
Han var bruker på Bøen, Indre Midsund, Aukra, fra 1705 til 1733.1 Torfinn Kristoffersson på Tangen, Ola Jonsson på Raknes, Knut Kolbeinsson på Ræstad og Bendik Olsson i Midsund o.a. ble stevnet den 12. juli 1714. De hadde ikke betalt tiende av fisk levert i Bud.2

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 61.
 2. [S876] Midsund III: s. 311.

Martein Persson på Lyngværet1,2,3,4

M, #11923

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan bodde på Lyngværet, Sandøy, i 1706.4,3
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson og Anne Asbjørnsdotter i Hjertvika den 3. mai 1706: 20 skilling, men fikk ingenting grunnet fallitt.5,4

Kilder/noter

 1. eller Petersson.
 2. [S382] Midsund II: s. 61.
 3. [S876] Midsund III: s. 722.
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 272 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630390
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 271 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630390

Svein Olssen Midsund1

M, #11924, (1820 - 19. september 1823)
Far*Ola Bendiksson Midsund1,2 (c 1769 - 1832)
Mor*Anne Marteinsdatter i Myra2 (c 1794 - )Svein ble født i 1820 i Molde, utenom ekteskap.2

Svein døde den 19. september 1823 i Molde. Han falt i sjøen og druknet.1 Han ble gravlagt den 25. september 1823.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 192, nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620533
 2. [S382] Midsund II: s. 62.

Samuel Bjørset1

M, #11925, (ca. 1821 - etter 1826)
Far*Knut Knutssen Bjørset2 (1787 - f 1845)
Mor*Anne Stine Alnes2 (1797 - 1845)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megSamuel ble født ca. 1821.1
Han var myndling av Hans Vadbekk Knutssen Bjørset i 1826.1


Samuel døde etter 1826.1

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 121 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/

Knud Andreas Bjørset1,2,3

M, #11926, ( - etter 1845)
Far*Hans Vadbekk Knutssen Bjørset2 (1782 - )
Mor*Inger Maria Johansdatter (c 1780 - 1840)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Maria Magdalene Width (c 1812 - )Knud Andreas ble født i Molde.1 Han var kontorist i 1826.2 Han var fullmektig i Revisjonsdepartementet i 1838.1
Knud Andreas giftet seg den 28. august 1838 i Molde kirke med Maria Magdalene Width (forlovere: Bastian Mikal Width o.a.)1
Han var forlover for Olaus Gunnerus Olsen og Beathe Antonette Width, som giftet seg den 24. juni 1845 i Molde kirke.3

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 399, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630372
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 394, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620627

Karen Johanna Knutsdatter1

K, #11927, (6. mai 1826 - )
Far*Knut Knutssen Bjørset1 (1787 - f 1845)
Mor*Elen Olsdatter Berg1 (1790 - )
3-menning 5 ganger forskjøvet til megKaren Johanna ble født den 6. mai 1826 i Molde, utenom ekteskap.1 Karen Johanna ble døpt den 14. mai 1826 i Molde kirke. Faddere: Peter Kristensson, Markus Knutssen Næss, Sivert Matssen, Marit Reiarsdotter og Maren Ivarsdatter o.a.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 49, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620460

Maren Ivarsdatter i Krubba1,2

K, #11928

Familie

Benjamin Davidssen
De fikk et barn.1 
BarnHun bodde i Krubba, Molde, i 1807.1
Maren fikk barn med Benjamin Davidssen i 1807 i Molde.1
Maren Iversdtr var fadder ved dåpen til Karen Johanna Knutsdatter den 14. mai 1826 i Molde kirke.3


     Maren Ivarsdatter i Krubba kan ha vært barn av Ivar Persson Tøndergård og Ågot Olsdatter i Krubba.

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 b, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 2. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1807. Uvisse inntekter, 3. juli.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 49, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620460
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 9. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233

Sigrid Sæmundsdotter på Bruavollan1

K, #11929, (1768 - 22. februar 1829)
Far*Sæmund Pålsson på Rødalen2 (o 1718 - 1800)
Mor*Anne Jespersdotter på Gjermundnes2 (1728 - 1793)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ivar Nilsson på Bruavollan (1767 - 1842)
De hadde fire barn.1 
BarnAnnet navn: Sigrid Sæmundsdotter på Gjermundnes.2
Sigrid ble født i 1768 på Gjermundnes, Vestnes.2
Annet navn: Sigrid Sæmundsdotter på Kyrkjesylte, nevnt 1787.2,1
Sigrid giftet seg i 1799 med Ivar Nilsson på Setre.2,1
Annet navn: Sigrid Sæmundsdotter på Setre.
Hun og Ivar bodde på Setre, Tresfjord, i 1801.3
Hun og Ivar var selveiere på Bruavollan, Tresfjord, fra 1807.1

Sigrid døde den 22. februar 1829 på Bruavollan.1

Kilder/noter

 1. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 59. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA59#v=onepage&q&f=false
 2. [S77] Tresfjord I: s. 299.
 3. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 17 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670229

Ivar Nilsson på Bruavollan1

M, #11930, (1767 - 27. oktober 1842)

Familie

Sigrid Sæmundsdotter på Bruavollan (1768 - 1829)
De hadde fire barn.1 
BarnIvar ble født i 1767.1
Annet navn: Ivar Nilsson på Setre, nevnt fra 1799 til 1801.2,3
Ivar giftet seg i 1799 med Sigrid Sæmundsdotter på Kyrkjesylte.2,1
Han og Sigrid bodde på Setre, Tresfjord, i 1801.3
Han og Sigrid var selveiere på Bruavollan, Tresfjord, fra 1807.1

Ivar døde den 27. oktober 1842 på Bruavollan.4

Kilder/noter

 1. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 59. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA59#v=onepage&q&f=false
 2. [S77] Tresfjord I: s. 299.
 3. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 17 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670229
 4. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 60. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA60#v=onepage&q&f=false

Anne Ivarsdotter på Bruavollan1

K, #11931, (13. april 1801 - 11. april 1839)
Far*Ivar Nilsson på Bruavollan2,3 (1767 - 1842)
Mor*Sigrid Sæmundsdotter på Bruavollan3 (1768 - 1829)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Nilsson på Jemtegard (1797 - 1833)
BarnAnnet navn: Anne Ivarsdotter på Setre.2
Anne ble født den 13. april 1801 på Setre, Tresfjord, og hjemmedøpt dagen etter.2 Anne ble døpt den 26. april 1801 i Vestnes kyrkje.2
Anne fikk barn i desember 1823 i Tresfjord, trolig med Anders Nilsson på Øvstedalen. Johan Knutsson på Daugstad ble oppgitt som barnefar, men det finnes grunn til å tro at det er feil. Anders og Anne fikk iallfall et annet barn sammen i 1827.1,4,5
Anne fikk barn med en uregistrert person i 1829.6

Anne døde ugift den 11. april 1839. Sønnen Ivar skrev senere at «hun var henrivende vakker i sine yngre Dage, lyslet, med vakkre Blommer i Ansigtet, ‘rød som Blod, hvid som Sne’, men Sorg og feilslagne Forhaabninger blegede omsider hendes Kinder; dog, da hun laa Lig havde hun enda Roser paa Kind; i det sidste havde hun aabne Saar paa Klenlæggene og døde med aabne Saar».1

Kilder/noter

 1. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 61. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&pg=PA61
 2. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 17 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670229
 3. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 59. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA59#v=onepage&q&f=false
 4. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 63. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA63#v=onepage&q&f=false
 5. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 64. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA64#v=onepage&q&f=false
 6. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 60. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA60#v=onepage&q&f=false

Ivar Brovold1,2

M, #11932, (8. desember 1823 - 11. januar 1910)
Far-?*Anders Nilsson på Jemtegard (1797 - 1833); trolig4,1,2
Mor*Anne Ivarsdotter på Bruavollan3 (1801 - 1839)
Far-offJohan Knutsson på Daugstad (c 1795 - ); offisielt4
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg
Ivar Brovold (foto: L. O. Legernæs, gjengitt i «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»)Ivar ble født den 8. desember 1823 på Bruavollan, Tresfjord, klokken 17.1,5 Han var omgangsskolelærer fra 1. oktober 1844 til 1892.6,7 Han var kirkesanger (klokker) i Tresfjord fra 1. januar 1849 til 1893.8,6,5
Han var selveier på Bruavollan fra 17. september 1850. Han fikk skjøte for 190 daler.9,10
Gjertrud Johansdotter på Daugstad fikk barn med Per Persson på Årøneset den 23. april 1866 i Vestnes prestegjeld. Fødselen ble oppgitt til presten 10. mai av kirkesanger Brovold. Gutten var dødfødt, og ble ikke jordfestet.11 Han var ordfører og viseordfører i Vestnes i til sammen 24 år.6 Han skrev boka Topografisk-historisk Beskrivelse over Vestnæs Prestegjeld, utgitt i 1901. Ivar sa der om seg selv: «At fremme gavnlig Oplysning i kristelig Aand har været Maalet fo(r) hans Virken».10

Ivar døde den 11. januar 1910 på Bruavollan, som pensjonist.5 Han ble gravlagt den 19. januar 1910.5

     Navnet hans ble skrevet Iver Johansen Brovold i 1910, men Ivar brukte ikke patronym ettersom han mente feil far var oppgitt ved dåpen (se foreldrene).5,2

Kilder/noter

 1. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 63. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA63#v=onepage&q&f=false
 2. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 64. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA64#v=onepage&q&f=false
 3. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 60. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA60#v=onepage&q&f=false
 4. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 61. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&pg=PA61
 5. [S1313] Sylte mini. 1887–1912: s. 205, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb10711304250150
 6. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 53, nr. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#68
 7. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 68. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA68#v=onepage&q&f=false
 8. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 70. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA70#v=onepage&q&f=false
 9. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 67. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA67#v=onepage&q&f=false
 10. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 54. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#69
 11. [S299] Vestnes mini. 1848–72: s. 300, dødfødte, 23. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327630424

Anders Nilsson på Jemtegard1

M, #11933, (10. august 1797 - 18. desember 1833)
Far*Nils Larsson på Øvstedalen2 (1756 - 1843)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Mali Olsdotter på Jemtegard (c 1802 - )

Familie 2

Anne Ivarsdotter på Bruavollan (1801 - 1839)
BarnAnnet navn: Anders Nilsson på Øvstedalen.3,2
Anders ble født den 10. august 1797 på Øvstedalen, Tresfjord.4,2 Han var omgangsskolelærer i Tresfjord fra 1818 til 1823.4,1
Anders giftet seg den 27. oktober 1823 med Mali Olsdotter i Saltkjelsvika.1,5
Anders fikk trolig barn med Anne Ivarsdotter på Bruavollan i desember 1823 i Tresfjord. Johan Knutsson på Daugstad ble oppgitt som barnefar, men det finnes grunn til å tro at det er feil. Anders og Anne fikk iallfall et annet barn sammen i 1827.3,6,5
Han og Mali var selveiere på Jemtegard, Tresfjord.4,1

Anders døde den 18. desember 1833 i Romsdalsfjorden, ved kollseiling mellom Furneset og Molde.4

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 421. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#424
 2. [S77] Tresfjord I: s. 420.
 3. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 61. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&pg=PA61
 4. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 51, nr. 13. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#66
 5. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 64. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA64#v=onepage&q&f=false
 6. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 63. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA63#v=onepage&q&f=false

Mali Olsdotter på Jemtegard1

K, #11934, (ca. 1802 - )

Familie

Anders Nilsson på Jemtegard (1797 - 1833)Mali ble født ca. 1802 i Vestnes prestegjeld.1
Annet navn: Mali Olsdotter i Saltkjelsvika, nevnt 1823.2
Mali giftet seg den 27. oktober 1823 med Anders Nilsson på Øvstedalen.2,3
Hun og Anders var selveiere på Jemtegard, Tresfjord.4,2
Mali giftet seg med en uregistrert person.1 Mali var kårkone på Jemtegard i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S1312] Vestnes ft. 1865: Sylte sogn, 1. skoledistrikt, lnr. 35. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38291/29/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 421. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#424
 3. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 64. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA64#v=onepage&q&f=false
 4. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 51, nr. 13. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#66

Peter Evartssen på Horremsbakken1

M, #11935, (ca. 1768 - 5. desember 1851)Peter ble født ca. 1768 i Molde.1
Han var husmann på Bakken ytre, Horrem, Aukra.1

Peter døde den 5. desember 1851 på Bakken ytre.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 331. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#334

Anne Johanna Nilsdatter Finne1,2

K, #11936, ( - etter 1727)
Far*Nils Ågesson Finne2 (c 1677 - 1715)
Mor*Sara Henriksdotter ( - e 1737)Anne Johanna døde etter 1727.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 487 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/502/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/488/

Georg Martin Danholm1

M, #11937, (1811 - 14. mai 1863)
Far*Johan Kristoffer Danholm1 (1773 - 1844)
Mor*Charlotte Amalie Smit1 (c 1783 - 1839)

Familie

Mathea Olsdotter Wenge (1829 - )
De hadde to barn.1 Georg Martin ble født i 1811 på Drynjasundhaugen, Vatne.1 Georg Martin var selveier på Drynjasundhaugen (med handelsstedet) fra 1841.1
Georg Martin giftet seg i 1852 med Mathea Olsdotter Wenge.1
Han og Mathea bodde i Molde.1

Georg Martin døde den 14. mai 1863 i Molde, som rentenist.1

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 578.

Charlotte Amalie Smit1

K, #11938, (ca. 1783 - 1839)

Familie

Johan Kristoffer Danholm (1773 - 1844)
De hadde tolv barn.2 
BarnCharlotte Amalie ble født ca. 1783.1
Charlotte Amalie giftet seg i 1806 med Johan Kristoffer Danholm.1

Charlotte Amalie døde i 1839 på Drynjasundhaugen, Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 576.
 2. [S382] Midsund II: s. 578.

Knut Jonsson i Nystugu1

M, #11939, (1759 - 1836)
Far*Jon Jonsson på Stuguflotten2 (c 1696 - 1787)
Mor*Brit Knutsdotter på Stuguflotten2 (c 1721 - 1808)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Olsdotter i Nystugu (1767 - 1829)
De hadde fire barn.1 
BarnAnnet navn: Knut Jonsson på Stuguflotten.2
Knut ble født i 1759 på Stuguflotten, Lesja.2
Han var selveier i Nystugu, Stuguflotten, Lesja, fra 1783 til 1813.1
Knut giftet seg i 1785 med Brit Olsdotter i Kvam.1

Knut døde i 1836 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 44. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#47
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 41.

Brit Olsdotter i Nystugu1

K, #11940, (1767 - 1829)

Familie

Knut Jonsson i Nystugu (1759 - 1836)
De hadde fire barn.1 
BarnAnnet navn: Brit Olsdotter i Kvam.2
Brit ble født i 1767 i Kvam, Lesja.2
Brit giftet seg i 1785 med Knut Jonsson i Nystugu.1

Brit døde i 1829 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 44. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#47
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 215. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#218

Berit Marteinsdotter Wenge1,2

K, #11941, (ca. 1796 - )

Familie

Ole Knutsson Wenge (1796 - 1870)
De hadde iallfall fire barn.3,2 
BarnBerit ble født ca. 1796 i Romsdal.3,1 Hennes hjemsted var på Venja, Grytten.3
Berit giftet seg i 1821 med Ola Knutsson i Nystugu.3,1
Annet navn: Berit Marteinsdotter Stavem.3
Ole Knutsson kjøpte på Nørder-Stavem, Stavem, Lesja, i 1823 av Lars Pålsson på Stavem. Lars kjøpte tilbake bruket, trolig ca. 1828.3

Hun og Ole bodde på Venja. De var i Grytten i 1829 og flyttet derfra ca. 1837.3,4,2
Hun og Ole bodde i Molde fra ca. 1837.2
Hun og Ole bodde på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, i 1865. Det bodde også en annen person i huset (s.d.).1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Kirkebakken, mnr. 70.
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 553.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 141. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#144
 4. [S382] Midsund II: s. 578.

Mathea Olsdotter Wenge1,2

K, #11942, (2. desember 1829 - )
Far*Ole Knutsson Wenge2 (1796 - 1870)
Mor*Berit Marteinsdotter Wenge2 (c 1796 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Georg Martin Danholm (1811 - 1863)
De hadde to barn.2 Mathea ble født den 2. desember 1829 i Grytten.2,1
Mathea giftet seg i 1852 med Georg Martin Danholm.2
Hun og Georg Martin bodde i Molde.2
Hun ble kalt Mathea Danholm, nevnt 1865.1 Mathea Danholm var rentenist i 1865.1 Mathea bodde på mnr. 213, Reknesrøysan, Molde, i 1865 sammen med dattera og ei tjenestejente.1

Kilder/noter

 1. [S1306] Molde ft. 1865: liste 13, Reknæsrøisen, mnr. 213. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38277/37/
 2. [S382] Midsund II: s. 578.

Laura Kristine Holsæther1

K, #11943, (24. juli 1917 - 23. desember 2012)
Far*Ludvik Holseter2 (1877 - 1928)
Mor*Sina Bertina Høgset2 (1891 - 1957)

Familie

Alfred Georg Andersen (1909 - 1991)
De hadde barn.1 Laura Kristine ble født den 24. juli 1917.3,2
Laura Kristine giftet seg med Alfred Georg Andersen.2 Hennes navn som gift var Andersen.3 Laura og Alfred bodde i Julsundvegen 27, Molde.4

Laura Kristine døde den 23. desember 2012 på Glomstua omsorgssenter og sjukeheim, Molde.1,3 Hun ble gravlagt den 4. januar 2013 i Tøndergård gravlund, Molde.3

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 4/5.1.2013, s. 34.
 2. [S382] Midsund II: s. 649.
 3. [S466] Molde kirkegårder: Laura Kristine Andersen.
 4. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.

Lovise Sveinsdatter Eidsvik1

K, #11944, (25. februar 1832 - før 1900)
Far*Svein Andreas Ivarsson Eidsvik1 (1800 - 1878)
Mor*Lorentse Kristoffersdatter Eidsvik1 (1799 - 1851)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Baard Larsson Thalberg (1837 - 1907)Lovise ble født den 25. februar 1832 i Molde.1
Lovise giftet seg den 25. mai 1863 i Veøy med Baard Larsson Thalberg.1
Hun og Baard bodde i Ålesund i 1875.1

Lovise døde før 1900.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 90.

Baard Larsson Thalberg1

M, #11945, (27. november 1837 - 16. september 1907)

Familie 1

Lovise Sveinsdatter Eidsvik (1832 - f 1900)

Familie 2

De hadde ikke barn. Han overlevde henne.2,1 Baard ble født den 27. november 1837 på Talberg, Veøy.2,1 Han var bryggemann i Ålesund.2
Baard giftet seg den 25. mai 1863 i Veøy med Lovise Sveinsdatter Eidsvik.2 Baard Larsson Thalberg var matros i 1875.2
Han og Lovise bodde i Ålesund i 1875.2
Baard giftet seg før 1900 med en uregistrert person.2 Han var landhandler i 1900. Han sluttet før han døde.2,1
Han var husmann på Bergå, Akselvoll, Aukra, i 1900. De hadde trolig ikke jord.2 Han skal ha vært en utmerket spellemann.2

Baard døde den 16. september 1907 på Akselvoll, Aukra, av hjertefeil.1,2 Han ble gravlagt den 21. september 1907 på Otrøy kyrkjegard, Aukra, og jordfestet 13. oktober.1

Kilder/noter

 1. [S1314] Otrøy klok. 1878–1916: s. 173, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20060523090330
 2. [S876] Midsund III: s. 90.

Ola Jonsson på Raknes1,2

M, #11946, ( - ca. 1734)
Far*Jon Jakobsson på Raknes2 (c 1650 - 1711)
6. tippoldefar til meg

Familie

Kari Raknes ( - c 1743)
De hadde fire barn.2 
BarnOla giftet seg med Kari.2
Han og Kari var brukere på bnr. 4, Nedre Raknes, Aukra, fra 1711. Han bygslet 1 våg 18 merker den 31. mars.2 Ola Jonsson på Raknes var lagrettemann i 1711.2 Torfinn Kristoffersson på Tangen, Ola Jonsson på Raknes, Knut Kolbeinsson på Ræstad og Bendik Olsson i Midsund o.a. ble stevnet den 12. juli 1714. De hadde ikke betalt tiende av fisk levert i Bud.3

Ola døde ca. 1734 på Nedre Raknes, Aukra.1,2 Det ble holdt skifte etter ham den 8. november 1734. Formue og gjeld var like mye, 15 daler 3 ort.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734, Sundtz Otting, 8. november.
 2. [S876] Midsund III: s. 383.
 3. [S876] Midsund III: s. 311.

Kari på Raknes1,2

K, #11947, ( - ca. 1743)
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Ola Jonsson på Raknes ( - c 1734)
De hadde fire barn.2 
Barn

Familie 2

Knut Eriksson på Raknes ( - e 1743)
De hadde ikke barn.1,2 Kari giftet seg med Ola Jonsson på Raknes.2
Hun og Ola var brukere på bnr. 4, Nedre Raknes, Aukra, fra 1711. Han bygslet 1 våg 18 merker den 31. mars.2
Kari giftet seg med Knut Eriksson.1,2

Kari døde ca. 1743 på Nedre Raknes, Aukra.1,2 Det ble holdt skifte etter henne den 3. mai 1743. Kreditorer: Hans Holst og Knut Knutsson. Arvinger: Knut Eriksson, Jon Olsson, Inge Olsdotter, Eli Olsdotter og Marit Olsdotter. I boet var blant annet en hest, to kyr, ei kvige, to sauer, et lam, part i en sildenot, part i et fjørnfar, et djupsnøre, to sildegarn (ett nytt), 2 tønner såkorn, ½ tønne rug og ½ tønne bygg. Formue: 27 daler 1 ort 20 skilling. Boet skyldte 4–0–6 for kongens korn fra 1742. Gjeld og omkostninger: 12–0–18. Arv: 15–1–2, fordelt på Karis enkemann og fire barn.3,2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 250 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/268/
 2. [S876] Midsund III: s. 383.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 250 b–251 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/268/

Knut Eriksson på Raknes1,2

M, #11948, ( - etter 1743)

Familie

Kari Raknes ( - c 1743)
De hadde ikke barn.1,2 Knut giftet seg med Kari Raknes.1,2
Han var arving ved skiftet etter Kari Raknes den 3. mai 1743: 7 daler 2 ort 13 skilling. I boet var blant annet en hest, to kyr, ei kvige, to sauer, et lam, part i en sildenot, part i et fjørnfar, et djupsnøre, to sildegarn (ett nytt), 2 tønner såkorn, ½ tønne rug og ½ tønne bygg. Formue: 27 daler 1 ort 20 skilling. Boet skyldte 4–0–6 for kongens korn fra 1742. Gjeld og omkostninger: 12–0–18. Arv: 15–1–2, fordelt på Karis enkemann og fire barn.3,2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 250 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/268/
 2. [S876] Midsund III: s. 383.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 250 b–251 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/268/

Inge Olsdotter på Raknes1

K, #11949, ( - etter 1743)
Far*Ola Jonsson på Raknes2 ( - c 1734)
Mor*Kari Raknes1 ( - c 1743)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Kari Raknes den 3. mai 1743: 1 daler 2 ort 2 3/5 skilling.3,2
Hun var myndling av Torfinn Asbjørnsson i Heggdalsvik i 1743.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 250 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/268/
 2. [S876] Midsund III: s. 383.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 250 b–251 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/268/

Eli Olsdotter på Raknes1

K, #11950, ( - etter 1743)
Far*Ola Jonsson på Raknes2 ( - c 1734)
Mor*Kari Raknes1 ( - c 1743)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Kari Raknes den 3. mai 1743: 1 daler 2 ort 2 3/5 skilling.3,2
Hun var myndling av Jon Olsson på Raknes i 1743.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 250 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/268/
 2. [S876] Midsund III: s. 383.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 250 b–251 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/268/

Marit Olsdotter på Raknes1

K, #11951, ( - etter 1743)
Far*Ola Jonsson på Raknes2 ( - c 1734)
Mor*Kari Raknes1 ( - c 1743)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Kari Raknes den 3. mai 1743: 1 daler 2 ort 2 3/5 skilling.3,2
Hun var myndling av Jon Olsson på Raknes i 1743.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 250 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/268/
 2. [S876] Midsund III: s. 383.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 250 b–251 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/268/

Jon Jakobsson på Raknes1,2

M, #11952, (ca. 1650 - 1711)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Kona levde i 1709.1 
Barn

Familie 2

Anne Bendiksdotter på Raknes ( - e 1718)Jon ble født ca. 1650.2
Jon giftet seg med en uregistrert person.1 Han var lagrettemann i 1695.2
Han var bruker på bnr. 4, Nedre Raknes, Aukra.2
Jon fikk barn med Anne Bendiksdotter på Raknes ca. 1708. De ble 16. januar 1709 dømt for leiermål. Hun fikk bot på 12 lodd sølv. Jon eide ingenting, så han skulle straffes på kroppen.1,2

Jon døde i 1711 på Husøy, Sandøy. Våren 1711 skulle Ola Steinarsson på Hole samt Bendik Nilsson (faren til Anne), Knut Eriksson, Pål Jonsson og Jon Jakobsson (alle fire fra Raknes) ut på havet for å fiske; men da de kom til Husøya, ble de overrasket av en storm og måtte søke ly på land. Mennene losjerte den natten hos Hans Nilsson på Husøy, men uværet gikk ikke over. Etter fire dager bestemte de seg for å reise hjem, og gikk ut for å klargjøre båten. Jon lå i sengen og klaget over at han ikke var helt bra og hadde hodesmerter, så de bad ham bare bli liggende til alt var ordnet til hjemturen, og så skulle de komme og leie ham ned i båten. Men da de var ferdige, forandret været seg til det verre igjen, så de måtte dra båten på land og bli i huset enda en natt. Da mennene kom opp i huset, var Jon forsvunnet. De trodde han kanskje hadde gått ut i et nødvendig ærend; men da han ikke kom inn igjen, ble de redde og fikk med seg folk fra stedet for å lete etter ham. Jon dukket ikke opp igjen, og de måtte konkludere med at han på grunn av det dårlige været hadde falt i sjøen og druknet.2,3

     Han kan ha vært far til Marit Johansdotter på Raknes.

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 61 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390190
 2. [S876] Midsund III: s. 382.
 3. [S876] Midsund III: s. 383.

Anne Bendiksdotter på Raknes1,2

K, #11953, ( - etter 1718)

Familie

Jon Jakobsson på Raknes (c 1650 - 1711)Hennes hjemsted var på Rakneshaugen, Nedre Raknes, Aukra.3
Anne fikk barn med Jon Jakobsson på Raknes ca. 1708. De ble 16. januar 1709 dømt for leiermål. Hun fikk bot på 12 lodd sølv. Jon eide ingenting, så han skulle straffes på kroppen.1,2

Anne døde etter 1718.3

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 61 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390190
 2. [S876] Midsund III: s. 382.
 3. [S876] Midsund III: s. 364.

Anne Hansdotter i Orvika1

K, #11954, (ca. 1755 - 5. juli 1829)

Familie

Anders Arnessen i Orvika (c 1766 - 1839)
De hadde ikke barn. Anne ble født ca. 1755.1
Anne giftet seg med Anders Arnessen i Orvika.1

Anne døde den 5. juli 1829 i Orvika (bnr. 5), Nedre Raknes, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 390.

Evart Olssen i Orvika1

M, #11955, (ca. 1749 - 1804)

Familie

Marit Sakariasdotter i Orvika (c 1760 - 1839)
De hadde elleve barn.1 Evart ble født ca. 1749 i Molde.1 Evart og Kristoffer Kristoffersson tjente hos Per Persson på Nør-Hole, Hole, Aukra, i 1762.2
Evart giftet seg med Marit Sakariasdotter på Raknes.1
Annet navn: Evart Olssen på Raknes.3
Han og Marit var brukere på bnr. 1, Øvre Raknes, Aukra, fra 1782 til 1783.3
Han og Marit var husfolk i Lunta, Nedre Raknes, Aukra, fra 1783 til 1804. Plassen lå i Orvika. Hun drev den videre etter hans død. Dattera Synnøv overtok i 1817.1,4

Evart døde i 1804 på Nedre Raknes, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 422.
 2. [S876] Midsund III: s. 574.
 3. [S876] Midsund III: s. 485.
 4. [S876] Midsund III: s. 423.

Marit Sakariasdotter i Orvika1

K, #11956, (ca. 1760 - 30. april 1839)
Far*Sakarias Ellingsson på Raknes2 (c 1723 - c 1780)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Evart Olssen i Orvika (c 1749 - 1804)
De hadde elleve barn.1 Annet navn: Marit Sakariasdotter på Raknes.2
Marit ble født ca. 1760.2
Marit giftet seg med Evart Olssen.1
Hun og Evart var brukere på bnr. 1, Øvre Raknes, Aukra, fra 1782 til 1783.2
Hun og Evart var husfolk i Lunta, Nedre Raknes, Aukra, fra 1783 til 1804. Plassen lå i Orvika. Hun drev den videre etter hans død. Dattera Synnøv overtok i 1817.1,3
Marit giftet seg i 1807 med en uregistrert person.3

Marit døde den 30. april 1839 på Nedre Raknes, Aukra.3

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 422.
 2. [S876] Midsund III: s. 485.
 3. [S876] Midsund III: s. 423.

Ingeborg Jonsdotter på Årøhaugen1,2

K, #11957, (ca. 1766 - )

Familie

Jon Larsson på Årøhaugen (c 1757 - )
Fire barn er nevnt i et skifte.4 
BarnIngeborg ble født ca. 1766.3
Ingeborg giftet seg med Jon Larsson.3,1
Hun og Jon var husfolk på Indre Årø, Bolsøy, i 1801, sammen med Elling Jonsson og Lisbet Jonsdotter. Plassen hadde jord. Ei enke var leieboer.3
Hun og Jon bodde på Årøhaugen, Årø, Bolsøy, iallfall fra 1801 til 1807.1,2
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 26. april 1801.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630142
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 b, 1807. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630145
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 417 a, Indre Aarøe, 9. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/5/
 4. [S876] Midsund III: s. 434.

Elling Jonsson på Skotneset1

M, #11958, (ca. 1798 - før 1842)
Far*Jon Larsson på Årøhaugen2 (c 1757 - )
Mor*Ingeborg Jonsdotter på Årøhaugen2 (c 1766 - )

Familie

Beret Maria Davidsdotter på Skotneset (1796 - 1873)
De hadde to barn.4 Elling ble født ca. 1798.2,1
Annet navn: Elling Jonsson på Årøhaugen.2 Han ble vaksinert mot kopper.3 Han bodde hos Jon Larsson og Ingeborg Jonsdotter på Indre Årø, Bolsøy, i 1801.2
Han var husmann på Rabben, Hukkelberget, Aukra prestegard, fra 1822 til 1824.1
Han bodde på Skotneset, Vågøy, fra 1824.1
Annet navn: Elling Jonsson på Mordal, nevnt 1825 (faren bodde trolig der).3
Elling giftet seg den 16. januar 1825 i Vågøy kyrkje med Beret Maria Davidsdotter på Skotneset (forlovere: Jon Larsson på Mordal o.a.)3,1
Han og Beret Maria bodde på Skotneset til ca. 1831.4,1

Elling døde før 1842.5

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 153. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#156
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 417 a, Indre Aarøe, 9. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/5/
 3. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 385, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911660525
 4. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 293.
 5. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 403, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911660534

Lisbet Jonsdotter i Orvika1

K, #11959, (ca. 1796 - 26. februar 1847)
Far*Jon Larsson på Årøhaugen2 (c 1757 - )
Mor*Ingeborg Jonsdotter på Årøhaugen2 (c 1766 - )Lisbet ble født ca. 1796.2,1
Annet navn: Lisbet Jonsdotter på Årøhaugen.2 Hun bodde hos Jon Larsson og Ingeborg Jonsdotter på Indre Årø, Bolsøy, i 1801.2
Hun var huskone i Nørdre Hellaren, Nedre Raknes, Aukra. Plassen lå i Orvika.1

Lisbet døde den 26. februar 1847 på Nedre Raknes, Aukra, barnløs.1,3 Det ble holdt skifte etter henne den 4. juli 1848. Arvinger: enkemannen samt Lars Jonsson og Anne Marie Jonsdotter. Arv: 34 daler 4 ort 20 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 434.
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 417 a, Indre Aarøe, 9. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/5/
 3. [S876] Midsund III: s. 435.

Lars Jonsson1

M, #11960, (1801 - )
Far*Jon Larsson på Årøhaugen2 (c 1757 - )
Mor*Ingeborg Jonsdotter på Årøhaugen2 (c 1766 - )Annet navn: Lars Jonsson på Årøhaugen.2
Lars ble født i 1801 på Årøhaugen, Årø, Bolsøy.2 Lars ble døpt den 1. mars 1801.2
Han bodde i Molde i 1848.1,3
Han var arving ved skiftet etter Lisbet Jonsdotter i Orvika den 4. juli 1848.3

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 434.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630142
 3. [S876] Midsund III: s. 435.

Anne Marie Jonsdotter1

K, #11961, (1807 - )
Far*Jon Larsson på Årøhaugen2 (c 1757 - )
Mor*Ingeborg Jonsdotter på Årøhaugen2 (c 1766 - )Annet navn: Anne Marie Jonsdotter på Årøhaugen.2
Anne Marie ble født i 1807 på Årøhaugen, Årø, Bolsøy.2 Anne Marie ble døpt den 18. januar 1807.2
Hun var arving ved skiftet etter Lisbet Jonsdotter i Orvika den 4. juli 1848.3

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 434.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 b, 1807. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630145
 3. [S876] Midsund III: s. 435.

Beret Maria Davidsdotter på Skotneset1,2,3

K, #11962, (1796 - 20. desember 1873)
Far*David Jonssen på Skotneset1 (1765 - 1820)

Familie

Elling Jonsson på Skotneset (c 1798 - f 1842)
De hadde to barn.4 Beret Maria ble født i 1796 på Skotneset, Vågøy.4 Hun hadde kopper.2
Hun var arving ved skiftet etter David Jonssen og Mari Persdotter på Skotneset den 11. desember 1822.1

Beret Maria giftet seg den 16. januar 1825 i Vågøy kyrkje med Elling Jonsson på Mordal (forlovere: Jon Larsson på Mordal o.a.)2,3
Hun og Elling bodde på Skotneset til ca. 1831.4,3
Beret Maria giftet seg den 16. mai 1842 i Vågøy kyrkje med en uregistrert person.5
Annet navn: Beret Maria Davidsdotter på Sande.4

Beret Maria døde den 20. desember 1873 på Sande, Fræna.4

Kilder/noter

 1. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 329 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/333/
 2. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 385, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911660525
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 153. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#156
 4. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 293.
 5. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 403, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911660534

Mari Persdotter på Skotneset1

K, #11963, (ca. 1769 - 21. juni 1822)

Familie

David Jonssen på Skotneset (1765 - 1820)
De hadde tre barn.2 Annet navn: Mari Persdotter på Varholen.2
Mari ble født ca. 1769.2
Mari giftet seg i 1802 med David Jonssen på Skotneset.1,2

Mari døde den 21. juni 1822 på Skotneset, Vågøy.2,1 Skiftet etter henne og David ble sluttet den 11. desember 1822. Arvinger: Beret Maria Davidsdotter o.a.1

Kilder/noter

 1. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 329 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/333/
 2. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 293.

Johan Ludvigssen1,2

M, #11964, ( - etter 1783)

Familie 1

Han var enkemann i 1769.1 

Familie 2

Gunnhild Hansdatter (1731 - )Johan giftet seg med en uregistrert person.1
Han bodde i Bergen i 1769.1
Johan trolovet seg den 2. juni 1769 i Bolsøy med Gunnhild Hansdatter. Han hadde forevist presteattest og skiftebrev.1
Johan giftet seg den 21. juni 1769 med Gunnhild Hansdatter.1,2

Johan døde etter 1783.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 5 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620544
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 53 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/55/

Bjarte Nilsson på Skotneset1

M, #11965, (ca. 1730 - 1794)

Familie

Beret Andersdatter på Skotneset (c 1725 - 1802)Bjarte ble født ca. 1730.1
Bjarte giftet seg i 1793 med Beret Andersdatter på Skotneset.1

Bjarte døde i 1794 på Skotneset, Vågøy.1

Kilder/noter

 1. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 292.

Marit Knutsdotter på Holssetra1,2

K, #11966, ( - ca. 1766)

Familie

Per Hansson på Holssetra (1721 - )
To barn levde i 1767.2 Marit giftet seg med Per Hansson på Holssetra.2,1
Hun og Per var brukere på Holssetra, Vågøy, i 1762.1

Marit døde ca. 1766 på Holssetra.2 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 20. mai 1767. Kreditorer: Gunnhild Hansdatter o.a. Arvinger: Per Hanssen o.a.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Mnr. 640. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041148
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 404 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/430/

Marit Ivarsdotter på Skotneset1

K, #11967, (1764 - 1800)

Familie

David Jonssen på Skotneset (1765 - 1820)
De hadde fire barn.1 Annet navn: Marit Ivarsdotter i Kalsvika.1
Marit ble født i 1764.1
Marit fikk barn med en uregistrert person i 1793 i Bud.1
Marit giftet seg den 1. juni 1796 med David Jonssen.1

Marit døde i 1800 på Skotneset, Vågøy.1

Kilder/noter

 1. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 293.

Ola Knutssen1,2

M, #11968, (1777 - )
Far*Knut Olssen på Røysan1,2 (c 1750 - c 1778)
Mor*Guri Larsdatter1 (c 1753 - )Ola ble født i 1777 i Molde.2
Han var arving ved skiftet etter Knut Olssen på Røysan den 11. april 1781: 2 daler 1 ort 12 skilling.1
Ola Knutssen var myndling av Ola Marteinsson i 1781.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 961. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/195/
 2. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 3.

Ola Mortenssen i Vestadvågen1

M, #11969, (ca. 1747 - )Ola ble født ca. 1747 i Molde.1
Ola giftet seg med Marit Kolbeinsdotter på Raknes.2,1
Annet navn: Ola Mortenssen på Vestad, nevnt 1783.2
Han var fadder ved dåpen til Karen Eriksdotter Ora den 5. juli 1783 i Bud.3

Han og Marit var husfolk i Vågen, Vestad, Bud. De bodde på Vestad iallfall fra 1783.1,2

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 495.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 79 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/81/
 3. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 55 a, 5. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610056

Marit Kolbeinsdotter i Vestadvågen1

K, #11970, (ca. 1754 - )
Mor*Anne Torfinnsdotter på Raknes2,1 ( - c 1762)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Mortenssen i Vestadvågen (c 1747 - )Annet navn: Marit Kolbeinsdotter på Raknes.1
Marit ble født ca. 1754 på Øvre Raknes, Aukra.1
Marit giftet seg med Ola Mortenssen i Vestadvågen.2,1
Annet navn: Marit Kolbeinsdotter på Vestad, nevnt 1783.2
Hun var arving ved skiftet etter Siri Torfinnsdotter på Røsåk den 4. juli 1783.3

Hun og Ola var husfolk i Vågen, Vestad, Bud. De bodde på Vestad iallfall fra 1783.1,2

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 495.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 79 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/81/
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 79 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/81/

Lars Kolbeinsson i Rakvåg1

M, #11971, (ca. 1757 - 24. juli 1821)
Far*Kolbein Larsson på Hagset2 (c 1702 - c 1772)
Mor*Anne Andersdotter på Hagset2 ( - c 1763)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Lars Kolbeinsson på Hagset.2
Lars ble født ca. 1757 på Hagset, Aukra.2
Ifølge Midsund: gard og slekt tjente Lars Kolbeinsson hos postmester Øvre i Molde, men det spørs om det heller var hos faren, hospitalsforstander Henrik Øvre.1

Han var bruker på Hermannhaugen, Rakvåg, Aukra, fra ca. 1781. Sønnen Kolbein overtok i 1807.1,3

Lars døde den 24. juli 1821 i Rakvåg, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 637.
 2. [S162] Midsund I: s. 273.
 3. [S876] Midsund III: s. 638.

Endre Andersson på Rørset1

M, #11972, (ca. 1756 - 1804)
Far*Anders Andersson på Rød2 (c 1692 - c 1773)
Mor*Mali Endresdotter på Rød2 ( - m. 1762 & 1765)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Endre Andersson på Rød.2
Endre ble født ca. 1756 på Rød, Aukra.2
Han var bruker Søri garda, Rørset, Aukra, fra ca. 1789.1
Hannibal Persson solgte husene unntatt naustet på en plass på Myran, Ræstad, Aukra, den 18. september 1802 til Knut Olsson. Kjøpesum: 100 daler. Knut overtok også den dyrkede marken. Hannibal (bror av Knuts kone Beret) hadde tidligere flyttet til Rørset og leid husene til Endre Andersson, som fikk frist til 14. april 1803 med å flytte ut.3,4,1


Endre døde i 1804.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 729.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 95.
 3. [S162] Midsund I: s. 39.
 4. [S162] Midsund I: s. 35.

Anders Gudmundsson på Rød1,2,3,4

M, #11973, (ca. 1636 - ca. 1713)
Far-?*Gudmund Mordal ( - e 1655); kanskje
7. tippoldefar til meg

Familie 1

De hadde ett barn.4 
Barn

Familie 2

Siri Rød ( - e 1713)
Fire barn levde i 1713.5 
BarnAnders ble født ca. 1636.4
Anders giftet seg med enka etter Arne Hansson på Rød.4
Han var bruker på bnr. 1, Rød, Aukra, i 1664. Skyld: 2 våger.4
Anders giftet seg med Siri.5 Anders Gudmundsson på Rød var lagrettemann i Sund i Romsdal i 1689 og 1700.4,1 Anders var bruker på bnr. 1 i 1711. Han var da gift og hadde en Anders (trolig Anders Andersson) og ei Gjertrud hos seg (kanskje ei datter som døde før skiftet).3,4 Anders Gudmundsson på Rød stevnet Rasmus Ingebrigtsson på Haukabøen i 1711. I 1709 hadde Anders bestilt en båt av Rasmus og gitt ham 2 daler i betaling. Da Anders prøvde den ferdige båten på havet, fant han den ubrukelig, leverte den straks tilbake og bad om å få igjen pengene – noe Rasmus nå ble dømt til å gi ham.4,6

Anders døde ca. 1713 på Rød, Aukra.5 Det ble holdt skifte etter ham den 1. juli 1713. Arvinger: Siri Rød, Anders Andersson, Ola Andersson, Lasse Andersson og Gudmund Andersson. I skifteekstraktet står Engebrigt Røe, og barna kalles Engebrigtsøner, men det må være feilskrift. Barnas arv: 26 daler 1 ort 12 skilling. De minste bodde hjemme.5

     Anders Gudmundsson på Rød, Gunnel Gudmundsdotter på Raknes og Ingebjørg Gudmundsdotter på Haukabøen var søsken.2,4,7

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660004
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 94 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/103/
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Sundz-[otting], Røe.
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 94.
 5. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe-otting, 1. juli.
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 300.
 7. [S876] Midsund III: s. 372.

Gudmund på Mordal1

M, #11974, ( - etter 1655)
8. tippoldefar til meg

Familie

Anders, Ingebjørg og Gunnel var iallfall søsken.2 
BarnHan var bruker Uti garden, Mordal, Aukra, iallfall fra 1645 til 1655. Skyld: 1 våg 1 pund.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 228. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#231
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 94.

Ingebjørg Gudmundsdotter på Haukabøen1,2

K, #11975, ( - etter 1681)
Far-?*Gudmund Mordal ( - e 1655); kanskje
Søster av 7.tippoldefar/mor til megHun bodde på Haukabøen, Aukra, i 1681.1,3

     Anders Gudmundsson på Rød, Gunnel Gudmundsdotter på Raknes og Ingebjørg Gudmundsdotter på Haukabøen var søsken.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 94 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/103/
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 94.
 3. [S876] Midsund III: s. 372.

Gunnel Gudmundsdotter på Raknes1,2,3

K, #11976, ( - ca. 1680)
Far-?*Gudmund Mordal ( - e 1655); kanskje
Søster av 7.tippoldefar/mor til megGunnel døde ca. 1680 på Nedre Raknes, Aukra, uten barn.4,2 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 15. mai 1681.4,2

     Anders Gudmundsson på Rød, Gunnel Gudmundsdotter på Raknes og Ingebjørg Gudmundsdotter på Haukabøen var søsken.4,3,2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 94 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/103/
 2. [S876] Midsund III: s. 372.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 94.
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 94 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/103/

Knut Gunnarsson1

M, #11977, (ca. 1718 - )
Far*Gunnar Olsson på Nerland2,1 (c 1663 - f 1722)
Mor*Marit Knutsdotter på Reiten3 ( - f 1767)Annet navn: Knut Gunnarsson på Reiten.3
Knut ble født ca. 1718 på Nerland, Vistdal.4
Annet navn: Knut Gunnarsson på Nerland.4 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1741. Han var i 1749 annotert til de danske regimenters forsterkning.4
Knut giftet seg før 1749 med en uregistrert person.4 Han var husmann i 1749.4
Han bodde i Molde iallfall fra 1754 til 1767.5,1,3
Han var arving ved skiftet etter Ola Gunnarsson på Reiten den 19. juni 1762: 3 daler 3 ort 21 skilling.6
Han var arving ved skiftet etter Kari Andersdotter på Utbogge den 30. mai 1767: 9 daler 3 ort 22 skilling, utlagt blant annet i 4 daler i Ut-Bogge.7

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690348
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 333. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410171
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b–407 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433

Hallvor Guttormsson på Rabbestølen1

M, #11978, (1789 - 26. mai 1848)

Familie

Ragnhild Olsdotter på Rabbestølen (c 1792 - 1858)
De hadde sju barn.1 
BarnHallvor ble født i 1789 i Nes i Hallingdal.2
Hallvor giftet seg med Ragnhild Olsdotter.2
Hallvor Guttormsson kjøpte på Rabbestølen, Skoro, Hol i Hallingdal, i 1827 av Nils Knutsson.1
Hallvor Guttormsson solgte på Rabbestølen den 27. august 1836.1
Han og Ragnhild bodde i Vistdal fra 1836.1
Annet navn: Hallvor Guttormsson på Lange.2
Hallvor Guttormsson kjøpte i Gunnagarden, Indre Lange, Vistdal, den 27. juni 1837.1

Hallvor døde den 26. mai 1848 på Indre Lange, Vistdal.1

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 140.
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 139.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 141.

Ragnhild Olsdotter på Rabbestølen1

K, #11979, (ca. 1792 - 27. mars 1858)

Familie

Hallvor Guttormsson på Rabbestølen (1789 - 1848)
De hadde sju barn.1 
BarnRagnhild ble født ca. 1792.2
Annet navn: Ragnhild Olsdotter på Trettestølane.2
Ragnhild giftet seg med Hallvor Guttormsson.2
Hun og Hallvor bodde i Vistdal fra 1836.1
Annet navn: Ragnhild Olsdotter på Lange.2

Ragnhild døde den 27. mars 1858 på Indre Lange, Vistdal.1

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 140.
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 139.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 141.

Ola Olsson1

M, #11980, (6. september 1818 - etter 1863)

Familie 1

Helge Hallvorsdotter Lange (1827 - 1871)
Barn

Familie 2

De hadde fire barn.1 Annet navn: Ola Olsson på Myklebostad.2
Ola ble født den 6. september 1818 på Nedre Myklebostad, Vistdal.2
Ola fikk barn med Helge Hallvorsdotter Lange i 1849.1
Ola giftet seg med en uregistrert person.1 Ola bodde ved eller i Bodø.1

Ola døde etter 1863.1

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 141.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 264. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#267

Ole Olsson Lange1,2

M, #11981, (23. september 1849 - 1933)
Far*Ola Olsson2 (1818 - e 1863)
Mor*Helge Hallvorsdotter Lange2 (1827 - 1871)Ole ble født den 23. september 1849 i Nesset prestegjeld, utenom ekteskap.2,3
Han ble kalt Ole Abrahamssen, nevnt 1865 (etter stefaren).3 Han bodde hos Abraham Andersen og Helge Hallvorsdotter på mnr. 249, Nordlandet, Kristiansund, i 1865.3
Han bodde i Smøla.2

Ole døde i 1933.1

Kilder/noter

 1. [S1316] Smøla bygdebok V: s. 195. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021508106#198
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 141.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Christiansund Kjøbstad, paa Nordlandet, mnr. 249. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01038278003079

Magrete Olsdotter Lange1,2

K, #11982, (10. august 1851 - )
Far*Ola Ivarsson på Sandnes3 (c 1825 - )
Mor*Helge Hallvorsdotter Lange3 (1827 - 1871)Magrete ble født den 10. august 1851 i Nesset prestegjeld, utenom ekteskap.3,1 Hun bodde hos Abraham Andersen og Helge Hallvorsdotter på mnr. 249, Nordlandet, Kristiansund, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Christiansund Kjøbstad, paa Nordlandet, mnr. 249. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01038278003079
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 141.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 532.

Andres Abrahamssen1

M, #11983, (ca. 1856 - )
Far*Abraham Andersen1,2 (1827 - 1906)
Mor*Helge Hallvorsdotter Lange2 (1827 - 1871)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Christiansund Kjøbstad, paa Nordlandet, mnr. 249. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01038278003079
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 141.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 371. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#374

Johanna Albertine Abrahamsdatter1

K, #11984, (14. oktober 1862 - )
Far*Abraham Andersen1,2,3 (1827 - 1906)
Mor*Helge Hallvorsdotter Lange3 (1827 - 1871)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til megJohanna Albertine ble født den 14. oktober 1862 i Kristiansund.1 Johanna Albertine ble døpt den 25. desember 1862.1
Hun ble kalt Hanna Abrahamsdatter, nevnt 1865.2,3 Hun bodde hos Abraham Andersen og Helge Hallvorsdotter på mnr. 249, Nordlandet, Kristiansund, i 1865.2
Hun bodde i Oslo.3

Kilder/noter

 1. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 130. https://media.digitalarkivet.no/kb20071016620332
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Christiansund Kjøbstad, paa Nordlandet, mnr. 249. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01038278003079
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 141.

Anne Lassesdotter Romold1,2

K, #11985, (25. februar 1841 - før 1900)

Familie

Abraham Andersen (1827 - 1906)
De hadde et par døtre.5 
BarnAnne ble født den 25. februar 1841 i Kleive, Bolsøy.3
Anne giftet seg den 20. november 1872 i Molde med Abraham Andersen.1
Hun og Abraham bodde i Molde i 1882.2

Anne døde før 1900.4

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 520, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707010259
 2. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 36, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20070323650418
 3. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 354, nr. 12. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707020826
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Molde kjøpstad, mnr. 230. leil. 1. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/leilighet/lf01037371000150
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 141.

Anton Edvard Ibsen1,2

M, #11986, (4. mai 1880 - 20. februar 1942)
Far*Oluf Christian Ibsen1 (1852 - 1917)
Mor*Christiane Rasmusdotter1 (1848 - )
4-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Larsianna Elgenes (1881 - 1968)
De hadde ei datter.2 Anton Edvard ble født den 4. mai 1880 i Bolsøy.1 Anton Edvard ble døpt den 4. juli 1880.1
Anton Edvard giftet seg den 19. april 1903 med Larsianna Elgenes.2 Anton Edvard Ibsen var murer og steinarbeider.2 Anton Edvard og Anna bodde i nærheten av kirken i Molde.3

Anton Edvard døde den 20. februar 1942.2

Kilder/noter

 1. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 94, nr. 37. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707020448
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 594.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 591.

Christiane Rasmusdotter1

K, #11987, (1848 - )

Familie

Oluf Christian Ibsen (1852 - 1917)
De hadde iallfall to barn.1 
BarnChristiane ble født i 1848.1
Christiane giftet seg ca. 1876 med Oluf Christian Ibsen.1 Christiane og Oluf Christian bodde i Molde, men fikk barn i Bolsøy i 1880.1

Kilder/noter

 1. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 94, nr. 37. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707020448

Larsianna Elgenes1

K, #11988, (17. april 1881 - 4. mai 1968)

Familie

Anton Edvard Ibsen (1880 - 1942)
De hadde ei datter.1 Larsianna ble født den 17. april 1881 i Nesset.1
Hun ble kalt Anna.1
Larsianna giftet seg den 19. april 1903 med Anton Edvard Ibsen.1 Anna Elgenes var syer.1 Anna og Anton Edvard bodde i nærheten av kirken i Molde.2

Larsianna døde den 4. mai 1968.1

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 594.
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 591.

Jon Hallvorsson på Haugan1,2

M, #11989, (1772 - 6. november 1846)
Far*Hallvor Aslaksson på Skorga3,4 (c 1737 - 1832)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marit Åmundsdotter på Haugan (1774 - 1828)Jon ble født i 1772 på Indre Skorga, Nesset.4 Han hadde kopper.1 Han fikk bygselseddel på et bruk på 2 pund på Gujorda, Bolsøy, den 13. oktober 1798. Han gav kårbrev til sin tilkommende svigerfar, Åmund Åmundsson i Ljøsåneset, den 22. oktober.5
Annet navn: Jon Hallvorsson på Skorga, nevnt 1799.6 Jon Hallvorsson på Skorga var soldat i 1799.6
Jon giftet seg den 3. juli 1799 i Veøy kirke med Marit Åmundsdotter i Ljøsåneset.6,7
Annet navn: Jon Hallvorsson på Gujorda.7,8
Åmund Åmundsson og Jon Hallvorsson hadde Nils Nilssen i tjeneste i 1801. To med navnet Elen Andersdatter er også ført blant tjenestefolket, men den ene var bare i sitt 6. år. Nils tjente fremdeles i Kleive sogn ca. 1804, trolig på Roaldset.9,10
I folketellingen av 1801 står Jon og Marit som brukere på Gujorda. Åmund Åmundsson og Susanna Fredriksdotter bodde også der. Åmund og Susanna var kårfolk. Jon og Marit drev fremdeles bruket i 1803.7,9,8 Jon Hallvorsson fikk festeseddel på en plass på Haugan, Reknes, Bolsøy, fra Johan Gørvell den 10. juli 1812. Seddelen ble tinglyst 4. august.11,12
Han og Marit var husfolk på Haugan i 1828.2,13
Jon giftet seg den 31. mai 1829 i Molde kirke med Inger Margrete Andersdotter Berg (forlovere: Lars Ludvig Berg og Anders Fuglset).1
Han og Inger Margrete var husfolk på Haugan i 1832. Neste plassbruker fikk festeseddel 20. juli 1848 (s.d.).3,12
Han var arving ved skiftet etter Hallvor Aslaksson på Skorga den 10. januar 1833: 11 daler 21 skilling.3


Jon døde den 6. november 1846.12

     Navnet hans ble skrevet Jon Halvorsen Hougen i 1829.1

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 387, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630366
 2. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 203, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640104
 3. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 41 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630045
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 614.
 5. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 360 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420817
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 528, 3. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670192
 7. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 427 a, Gujord, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670288
 8. [S2129] Romsdal oppebørselsregister 1803–04: s. 13, mnr. 36. https://www.digitalarkivet.no/ma20101007630471
 9. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 427 a, Gujord, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670288
 10. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: GG.
 11. [S2407] Romsdal tingbok 1803–15: fol. 385 b, publiseringsnr. 6. https://www.digitalarkivet.no/rg60085652000368
 12. [S1704] «Husmannsplasser og stykker under Reknes»: s. 71. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA71
 13. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 193, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640343

Ola Sørenssen Berg1,2

M, #11990, (ca. 1701 - 17. august 1757)

Familie

Anna Maria Nidaros (c 1708 - 1793)Ola ble født ca. 1701 i Norge.1 Han var fenrik. Han kaltes også fyrverker.3,2,4
Ola giftet seg den 13. april 1753 i Trondheim med Anna Maria Nidaros.1,4,5 Ola Sørenssen Berg var tøyvarter i feltartilleriet på Akershus slott, Oslo, i 1754.1

Ola døde den 17. august 1757.1

     Ola Sørenssen Berg og Jakob Olssen Berg kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S757] Militærbiografier I: s. 82. Berg, Ole Sørensen.
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 7, mnr. 51. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/72/
 3. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 30. Berg, Anna Maria Nideros.
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ved Broen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/89/
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 45. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/177/

Anna Maria Nidaros1,2,3

K, #11991, (ca. 1708 - 2. januar 1793)

Familie

Ola Sørenssen Berg (c 1701 - 1757)
Anna Maria salig Bergs signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Anna Maria ble født ca. 1708.1
Anna Maria giftet seg den 13. april 1753 i Trondheim med Ola Sørenssen Berg.3,2,4 Anna Maria Nidaros bodde hos Mikael Segelken og Kristense Ramsberg på mnr. 112, ved Brua, Molde, i 1764.2,5
Hun bodde på mnr. 107, Hovedgata, Molde, i 1770. (Forrige beboer var Johanne Larsdotter, s.d.) I 1781 hadde Anna Maria flyttet ut og Maren Hammer (s.d.) flyttet inn.6,7
Hun ble kalt fru Berg, nevnt fra 1770 til 1793.8,6,9 Fru Anna Maria Berg bodde hos Per Gunnarssen og Eli Knutsdotter på mnr. 49, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1789. Huset tilhørte Johannes Bamberg (s.d.).10,11,1 Anna Maria hadde etter selvangivelse ingen skattbar formue og mottok under 100 daler i året i 1789.9,4

Anna Maria døde den 2. januar 1793 i Molde, barnløs. Hun var de siste 12 år forpleiet hos Johannes Tim Bamberg. Det ble betalt 3 daler 3 ort 8 skilling til kirken for likbegjengelsen, altså en høytidelig begravelse.1,8,3

     Navnet hennes ble skrevet Anne Marie Nideros i 1764.2

     Anna Maria var slektning av Jakobine Abo, gift med Johannes Bamberg.1

Kilder/noter

 1. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 30. Berg, Anna Maria Nideros.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ved Broen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/89/
 3. [S757] Militærbiografier I: s. 82. Berg, Ole Sørensen.
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 45. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/177/
 5. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ved broen, mnr. 129.
 6. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1770, endringer, mnr. 125.
 7. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1781, tingsvitne. Endringer, mnr. 118. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064080
 8. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 78 b.
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 44. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/175/
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 7, mnr. 51. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/72/
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 703. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610355

Ludvig Munthe Blix1,2

M, #11992, (1769 - )
Far*Hans Jakob Blix1 (c 1734 - 1813)
Mor*Ingeborg Katrina Lem1 (1735 - 1798)

Familie

Kirstine Elisabet Øvre (c 1784 - 1843)Ludvig ble født i 1769 i Trondheim (før foreldrene giftet seg).1 Ludvig ble døpt den 6. mars 1769 i Trondheim domkirke.1 Han var kaptein og sjef i Åmotske kompani, Sønnenfjelske skiløperbataljon, i 1808. Han fikk avskjed i nåde 14. november 1808 grunnet dårlig helse.2
Ludvig giftet seg den 14. mars 1811 i Molde kirke med Kirstine Elisabet Øvre.2

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1769, nr. 21. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613031288
 2. [S757] Militærbiografier I: s. 111. Blix, Ludvig Munthe.

Ingeborg Katrina Lem1,2,3

K, #11993, (1735 - 1798)
Far*Andreas Lem3 ( - 1738)

Familie

Hans Jakob Blix (c 1734 - 1813)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnIngeborg Katrina ble født i 1735.4
Ingeborg Katrina giftet seg den 26. november 1770 i Lade, Strinda, med Hans Jakob Blix. De ble viet hjemme i huset.1
Hun og Hans Jakob bodde i Verdal i 1774.5
Etter barnefødsel ble hun innledet i kirken den 21. juli 1774.5

Hun ble kalt Ingeborg Katrina Blix, nevnt 1798.4

Ingeborg Katrina døde i 1798 i Verdal, 63 år 4 måneder gammel.4 Hun ble gravlagt den 6. juni 1798.4

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Chatrina Lehm i 1770.1

Kilder/noter

 1. [S1048] Lade mini. 1727–80: s. 398. https://media.digitalarkivet.no/kb20070918640401
 2. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1769, nr. 21. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613031288
 3. [S1045] Orkdal skifteprotokoll 1742–57: fol. 567 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24704/583/
 4. [S1317] Verdal mini. 1781–1804: fol. 243 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20050509030709
 5. [S1141] Verdal mini. 1748–80: fol. 217 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16397&idx_id=16397&uid=ny&idx_side=-164

Andreas Lem1

M, #11994, ( - 8. juli 1738)
Far*Anders Kristoffersson Lem2,3 ( - 1723)

Familie

De hadde sju barn.2 
BarnAndreas giftet seg med en uregistrert person.2 Han var kaptein og sjef i Rennebuske kompani, 3. trondhjemske infanteriregiment, i 1728. Han virket til sin død.2

Andreas døde den 8. juli 1738 i Rennebu.2

Kilder/noter

 1. [S1045] Orkdal skifteprotokoll 1742–57: fol. 567 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24704/582/
 2. [S719] Militærbiografier II: s. 103. Lehm (Leem, Lem, Lemm), Andreas (Anders).
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 500. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=507
 4. [S1045] Orkdal skifteprotokoll 1742–57: fol. 567 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24704/583/

Anders Kristoffersson Lem1,2,3,4

M, #11995, ( - 1723)

Familie

De hadde sju barn.1 
BarnAnders giftet seg med en uregistrert person.1 Han var personellkapellan i Grytten fra 29. august 1670. Han ble sogneprest der i 1680.1
Anders giftet seg med en uregistrert person.1
Anders hadde Lars Larsson på Årø i tjeneste.5
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Bårdsson i Sæbø den 5. november 1705: 1 ort.6
Anders Kristoffersson Lem var prost i Romsdal fra 1706 til 1721.1
Han var debitor ved skiftet etter Lars Larsson på Sørnesje den 2. desember 1710: 9 daler (i resterende lønn).7

Han bodde på Grytten prestegård i 1712.4
Anders Kristoffersson Lem gav bygselseddel på et bruk på 1 våg 1 pund 12 merker på Indre Kavli, Hen, til Anders Andersson på Eidsvollan den 9. april 1712.4


Anders døde i 1723, på slutten av året.1

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 500. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=507
 2. [S719] Militærbiografier II: s. 103. Lehm (Leem, Lem, Lemm), Andreas (Anders).
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 245 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630363
 4. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 125 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390415
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 59 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340487
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 244 b–245 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630363
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a–278 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664

Margareta Jervell1,2,3

K, #11996, (1774 - 1. desember 1807)
Far*Josef Samuelsson Jervell4 (1738 - 1800)
Mor*Valborg Johansdotter Hoffrén4 (1747 - 1799)

Familie

Nils Vind (1777 - 1807)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMargareta ble født i 1774 i Finland.4
Hun bodde i Norge fra 1797 eller 1798.4
Margareta giftet seg med Nils Vind.2,3,5 Margareta og Nils bodde på Taskeberget, Borgund på Sunnmøre, i 1801 sammen med Barbara Henrikka Vind og Abraham Holtermann o.a. Stedet hadde matrikulert jord. Holtermann var losjerende og levde av egne midler (han var sinnssyk og i pleie hos familien Vind).2,6,7
Etter barselseng ble hun innledet i kirke i Borgund på Sunnmøre den 19. juni 1803.8

Hun og Nils bodde i Molde fra 1804.5,1,9
Hun ble kalt madam Vind, nevnt 1807.10
Hun var fadder ved dåpen til Jakob Motzfeldt den 24. september 1807 i Molde kirke.10

Hun og Nils bodde på mnr. 10, utpå Gata, Molde, i 1807. Huset var taksert til 800, sjøboden til 200 og kustallen til 120 daler.11
Nils og Margareta hadde Inger i tjeneste i 1807.3


Margareta døde den 1. desember 1807.3,12 Båten til Nils Vind og Margareta Jervell kollseilte omtrent 2 mil fra Molde på reise til Sunnmøre, og de omkom sammen med Josef Vind, Nils Vind, Inger, Åmund Åmundsson Kleive, Ola Matssen på Røysa og Ivar Larsson Strande. Bare barna Josef og Nils Vind ble funnet.3,12,13
Boet etter Nils og Margareta auksjonerte bort på mnr. 10 i 1808 til Anne Maria Korn. Kjøpesum: 900 daler 1 skilling.14

     Navnet hennes ble skrevet Margrethe Giørvell i 1801.2

     Navnet hennes ble skrevet Margaretha Giervell i 1804.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 15 b, 29. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 2. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 244 b, Taskeberg med Lykken, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340248
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 109.
 5. [S1452] Norges postmestere: s. 38. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008110600062#39
 6. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 245 a, Taskeberg med Lykken, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340248
 7. [S1126] Borgarseta: Steinvågneset. https://borgarseta.wordpress.com/2013/10/02/steinvagneset/
 8. [S395] Borgund, Giske mini. 1801–26: fol. 93 b, 16. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903620552
 9. [S1126] Borgarseta: Taskeberget. https://borgarseta.wordpress.com/2013/09/16/taskeberget/
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 21 a, 24. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 11. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 2 a, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063005
 12. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 433. Wind, Niels.
 13. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: RR.
 14. [S1443] Slekten Koren I: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#242

Nils Vind1,2,3

M, #11997, (1777 - 1. desember 1807)

Familie

Margareta Jervell (1774 - 1807)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnNils ble døpt den 29. juni 1777 i Borgund på Sunnmøre.4
Nils giftet seg med Margareta Jervell.2,5,4 Nils Vind var konstituert postekspeditør i Borgundsund fra 1799 til 1803.4 Nils og Margareta bodde på Taskeberget, Borgund på Sunnmøre, i 1801 sammen med Barbara Henrikka Vind og Abraham Holtermann o.a. Stedet hadde matrikulert jord. Holtermann var losjerende og levde av egne midler (han var sinnssyk og i pleie hos familien Vind).2,6,7 Nils Vind var kjøpmann på Taskeberget fra 1801. Han solgte handelsstedet i 1804.2,8,4,9 Han ble titulert proprietær i 1803.1,10
Han og Margareta bodde i Molde fra 1804.4,11,8
Abraham Holtermann døde den 7. mars 1804 i Molde, i huset til Nils Vind. Abraham ble titulert proprietær.12,13
Han var kjøpmann i Molde i 1807.3
Han og Margareta bodde på mnr. 10, utpå Gata, Molde, i 1807. Huset var taksert til 800, sjøboden til 200 og kustallen til 120 daler.3
Nils og Margareta hadde Inger i tjeneste i 1807.5


Nils døde den 1. desember 1807.5,10 Båten til Nils Vind og Margareta Jervell kollseilte omtrent 2 mil fra Molde på reise til Sunnmøre, og de omkom sammen med Josef Vind, Nils Vind, Inger, Åmund Åmundsson Kleive, Ola Matssen på Røysa og Ivar Larsson Strande. Bare barna Josef og Nils Vind ble funnet.5,10,14
Boet etter Nils og Margareta auksjonerte bort på mnr. 10 i 1808 til Anne Maria Korn. Kjøpesum: 900 daler 1 skilling.15

     Navnet hans ble skrevet Niels Wind fra 1801 til 1807.2,5

Kilder/noter

 1. [S395] Borgund, Giske mini. 1801–26: fol. 93 b, 16. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903620552
 2. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 244 b, Taskeberg med Lykken, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340248
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 2 a, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063005
 4. [S1452] Norges postmestere: s. 38. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008110600062#39
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 6. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 245 a, Taskeberg med Lykken, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340248
 7. [S1126] Borgarseta: Steinvågneset. https://borgarseta.wordpress.com/2013/10/02/steinvagneset/
 8. [S1126] Borgarseta: Taskeberget. https://borgarseta.wordpress.com/2013/09/16/taskeberget/
 9. [S1318] Cora Sandels slekt: s. 14. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011010608079#13
 10. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 433. Wind, Niels.
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 15 b, 29. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 12. [S97] Dødsfald i Bergen 1765–1850: s. 113. Holtermann, Abraham. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120701118?page=120
 13. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 14. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: RR.
 15. [S1443] Slekten Koren I: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#242
 16. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 22. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233

Elias Heltberg Darre1,2,3

M, #11998, (1750 - 4. mars 1827)

Familie

Cecilie Margrete Rust (c 1760 - 1813)
BarnElias ble født i 1750 i Overhalla.4 Elias ble døpt den 6. september 1750 i Ranem kirke, Overhalla.4 Han var premierløytnant i 1788.3
Elias giftet seg den 30. oktober 1788 i Vår Frue sogn, Trondheim, med Cecilie Margrete Rust (forlovere: Johan Mikael Meldal o.a.) De ble viet hjemme hos henne.3,2 Elias og Cecilie var selveiere i Fjærvikan, Halsa, fra 1790 til 1802.5,6,2 I folketellingen av 1801 står Elias og Cecilie som brukere i Fjærvikan. Anna Sofia Darre o.a. bodde også der.2 Elias Heltberg von Darre var kaptein og sjef i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 1801 til 1810. Han fikk 200 daler i årlig pensjon og majors grad.7,2 Elias og Cecilie bodde på mnr. 26, Hovedgata, Molde, i 1807. Bygninger (taksert i daler): våningshus (500), arbeidshus (10) og sjøbod (90).8
Han var fadder ved dåpen til Valborg Margareta Motzfeldt den 31. januar 1812.9


Elias døde den 4. mars 1827 på Skei, Overhalla.7

Kilder/noter

 1. Han ble titulert von Darre.
 2. [S1932] Stangvik ft. 1801: fol. 692 a, Fiervigen, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340473
 3. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 77, 30. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670445
 4. [S1933] Overhalla mini. 1748–79: fol. 19 a, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070928630375
 5. [S1887] Halsaboka II [1999]: s. 113. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108036?page=116
 6. [S1887] Halsaboka II [1999]: s. 114. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108036?page=117
 7. [S757] Militærbiografier I: s. 237. Darre, Elias Heltberg.
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 6 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 22. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063010
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 26 a, 1812, 31. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630213

Cecilie Margrete Rust1,2,3

K, #11999, (ca. 1760 - 1813)

Familie

Elias Heltberg Darre (1750 - 1827)
BarnCecilie Margrete ble født ca. 1760.2,3
Cecilie Margrete giftet seg den 30. oktober 1788 i Vår Frue sogn, Trondheim, med Elias Heltberg von Darre (forlovere: Johan Mikael Meldal o.a.) De ble viet hjemme hos henne.1,3 Cecilie og Elias var selveiere i Fjærvikan, Halsa, fra 1790 til 1802.4,5,3 I folketellingen av 1801 står Cecilie og Elias som brukere i Fjærvikan. Anna Sofia Darre o.a. bodde også der.3
Hun ble kalt fru Darre, nevnt 1804.6
Hun var fadder ved dåpen til Regine Mortine Tønnessen den 5. juli 1804 i Molde kirke.6
Cecilie og Elias bodde på mnr. 26, Hovedgata, Molde, i 1807. Bygninger (taksert i daler): våningshus (500), arbeidshus (10) og sjøbod (90).7

Cecilie Margrete døde i 1813 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 27. januar 1813.2

Kilder/noter

 1. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 77, 30. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670445
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 a, 1813. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 3. [S1932] Stangvik ft. 1801: fol. 692 a, Fiervigen, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340473
 4. [S1887] Halsaboka II [1999]: s. 113. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108036?page=116
 5. [S1887] Halsaboka II [1999]: s. 114. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108036?page=117
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 15 b, 5. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 6 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 22. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063010

Dorotea Katarina Eckleff1

K, #12000, (1738 - )
Far*Konrad Henrik Eckleff1 (c 1709 - 1780)
Mor*Louise von Zepelin1 ( - 1764)

Familie

Arne Gregorius Hedemark (c 1704 - 1768)Dorotea Katarina ble døpt den 7. juni 1738 i Molde kirke.1
Dorotea Katarina giftet seg den 26. november 1760 med Arne Gregorius Hedemark.1

Kilder/noter

 1. [S757] Militærbiografier I: s. 430. Hedemark, Arne Gregorius.