Ola Botolvsson på Kyrkjhorne

M, #2301, ( - før 1644)
Far*Botolv Olsson på Kyrkjhorne (f 1545 - m. 1592 & 1618)
Mor*(?) Olsdotter
9. tippoldefar til meg

Familie

Helge Kyrkjhorne ( - e 1646)
BarnOla Botolvsson på Kyrkjhorne giftet seg med Helge.1
Han var bruker på bnr. 1, Kyrkjhorne, Hornindal, i 1624. Han hadde en del av bruket.1 Ola Botolvsson på Kyrkjhorne ble dømt til å betale 34 daler i bot for å ha skamskåret fogdedrengen.1

Ola døde før 1644.1

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 497.

Helge på Kyrkjhorne

K, #2302, ( - etter 1646)
9. tippoldemor til meg

Familie

Ola Botolvsson på Kyrkjhorne ( - f 1644)
BarnHelge giftet seg med Ola Botolvsson på Kyrkjhorne.1 Helge på Kyrkjhorne var bruker på bnr. 1, Kyrkjhorne, Hornindal, fra ca. 1644 til før 1650.1

Helge døde etter 1646.1

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 497.

Botolv Olsson på Kyrkjhorne

M, #2303, (før 1545 - mellom 1592 og 1618)
Far*Ola Sjurdsson på Rand
10. tippoldefar til meg

Familie

(?) Olsdotter
De hadde iallfall fire barn.2 
BarnAnnet navn: Botolv Olsson på Rand.1
Botolv ble født før 1545.
Botolv giftet seg med (?) Olsdotter.2,3
Han og (?) bodde på bnr. 1, Kyrkjhorne, Hornindal.2

Botolv døde mellom 1592 og 1618.1,2

Kilder/noter

 1. [S527] Diplom- og dokumentsamlingen (UBB): UBB-1592-09-27b.
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 497.
 3. [S83] Innvik–Stryn II (1974): s. 530.

(?) Olsdotter1,2

K, #2304
Far*Ola Olsson på Hopland ( - f 1590)
Mor*Guri Olsdotter på Hopland ( - f 1590)
10. tippoldemor til meg

Familie

Botolv Olsson på Kyrkjhorne (f 1545 - m. 1592 & 1618)
De hadde iallfall fire barn.2 
BarnHun giftet seg med Botolv Olsson på Kyrkjhorne.2,3
Hun og Botolv bodde på bnr. 1, Kyrkjhorne, Hornindal.2 (?) Olsdotter var bruker på Kyrkjhorne, Hornindal, i 1618. Hun brukte hele gården til før 1624.2

Kilder/noter

 1. Trolig Brita eller Synnøve.
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 497.
 3. [S83] Innvik–Stryn II (1974): s. 530.

Ane Syltebø1,2

K, #2305, (1. desember 1856 - 12. mai 1944)
Far*Jon Ivarsson Syltebø (1819 - 1900)
Mor*Ingeborg Guttormsdotter Syltebø2 (1819 - 1907)
Søster av tippoldefar/mor til megAne ble født den 1. desember 1856 på Syltebø, Eresfjord, før foreldrene giftet seg.3,4 Hun ble døpt den 26. desember 1856 i Eresfjord kyrkje. Faddere: Brit Eriksdotter på Steinsvoll, Hans Eriksson på Nauste, Anne Ivarsdotter på Nauste, Iver Ivarsson Syltebø, Steingrim Andersson på Syltebø og Siri Andersdotter på Syltebø.3 Ane Jonsdotter bodde hos Jon Ivarsson og Ingeborg Guttormsdotter på Gjerdet, Syltebø, Eresfjord. Dattera Ane bodde hos dem så lenge de levde. Hun stelte hus og fjøs. Plassen hadde jord.5,2,6,7 Ved folketellingen av 3. desember 1900 bodde Ane Jonsdotter på Gjerdet hos Ingeborg Guttormsdotter.2 Ane Syltebø fikk mye med barna til broren Ole å gjøre grunnet sykdom i hjemmet på Ytre Herje, Veøy. Hun tok seg mye av dem da familien ble syk.7 Agnes Larsen og familien besøkte ofte hennes grandtante Ane på Syltebø.

Ane døde ugift den 12. mai 1944 på Syltebø. Hun bodde på gården de siste sju årene av livet. Mot slutten var hun nesten blind. Ane ble omtalt som et fint menneske.1,7,8
Ane Syltebøs dødsannonser i Romsdals Budstikke

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 107/13.5.1944. Side 3. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19440513_102_107_1?page=2
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Eresfjord og Vistdal herred, gnr. 9, bnr. 1, Syltebøgjærdet. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01037397000041
 3. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 27.
 4. [S159] Arne Hattrem: brev 19.5.1996.
 5. [S16] Eresfjord klok. 1867–1902: s. 265.
 6. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 251.
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 252.
 8. [S159] Arne Hattrem: brev 24.2.1995.

Pauline Marie Ellingsdotter Smebakk

K, #2306, (23. juni 1843 - 30. mars 1926)
Far*Elling Olsson på Oterhalsen1 (1808 - 1898)
Mor*Gjertrud Kristoffersdotter på Oterhalsen1 (1818 - 1890)
Søster av tippoldefar/mor til megPauline Marie ble født den 23. juni 1843 på Oterhalsen (Ura), Rød, Aukra.2
Annet navn: Pauline Marie Ellingsdotter på Oterhalsen.
Pauline Marie giftet seg den 3. juli 1870 med Andreas Ivarsson i Bjørnsund.3
Hun og Andreas var brukere på Smedbakken, Hjertvika, Aukra, fra 1871 til 1913.3
Annet navn: Pauline Ellingsdotter i Korsvik, nevnt 1873.4
Hun var fadder ved dåpen til Anna Marta Kristofersdotter Nybø den 16. november 1873 i Aukra kyrkje.5


Pauline Marie døde den 30. mars 1926.3

Kilder/noter

 1. [S874] Haram bygdebok 1 (2011): s. 164.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 135.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 263.
 4. [S400] Aukra klok. 1867–92: s. 43.
 5. [S400] Aukra klok. 1867–92: s. 43 & 298.

Arne Olsson på Solem

M, #2307, ( - ca. 1754)
Far*Ola Arnesson på Solem (c 1678 - c 1768)
Mor*Beret Johansdotter på Solem ( - c 1756)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Valborg Trulsdotter på Solem ( - c 1747)
Barn

Familie 2

Siri Andersdotter på Solem ( - c 1765)Arne giftet seg med Valborg Trulsdotter.1
Arne var bruker på Ødegarden (bnr. 1), Solem, Aukra, fra 1743. Han bygslet 1½ våg den 28. februar 1743.
Arne giftet seg med Siri Andersdotter på Rød.1

Arne døde ca. 1754 på Solem, Aukra.1 Det ble holdt skifte etter ham den 7. juli 1754.

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 12.

Valborg Trulsdotter på Solem

K, #2308, ( - ca. 1747)

Familie

Arne Olsson på Solem ( - c 1754)
BarnValborg giftet seg med Arne Olsson på Solem.1

Valborg døde ca. 1747 på Solem, Aukra.1 Det ble holdt skifte etter henne den 1. desember 1747.

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 12.

Andreas Ivarsson Smebakk

M, #2309, (25. mai 1841 - 23. oktober 1925)Annet navn: Andreas Ivarsson i Bjørnsund.
Andreas ble født den 25. mai 1841.1
Andreas giftet seg den 3. juli 1870 med Pauline Marie Ellingsdotter på Oterhalsen.1
Han og Pauline Marie var brukere på Smedbakken, Hjertvika, Aukra, fra 1871 til 1913.1

Andreas døde den 23. oktober 1925.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 263.

Iver Andreas Andreasson Smebakk

M, #2310, (15. juli 1871 - 7. juni 1959)
Far*Andreas Ivarsson Smebakk (1841 - 1925)
Mor*Pauline Marie Ellingsdotter Smebakk (1843 - 1926)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megIver Andreas ble født den 15. juli 1871 på Smedbakken, Hjertvika, Aukra.1
Han var fadder ved dåpen til Edvart Nybø den 29. april 1888 i Aukra kyrkje.2

Iver Andreas giftet seg den 22. mai 1899 med Sirianna Timandsdotter Kaltrø.1
Han var selveier på Smedbakken fra 1913. Skjøte 1913 for 1300 kroner.

Iver Andreas døde den 7. juni 1959.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 263.
 2. [S400] Aukra klok. 1867–92: s. 134.

Sirianna Timandsdotter Kaltrø

K, #2311, (20. mai 1870 - 17. desember 1959)
Far*Timand Larsson i Kalvtrøa1 (1828 - 1909)
Mor*Karen Elisabet Sivertsdotter i Kalvtrøa1 (1835 - 1907)Sirianna ble født den 20. mai 1870 i Kalvtrøa, Aukra prestegard.2
Sirianna giftet seg den 22. mai 1899 med Iver Andreas Andreasson Smebakk.3

Sirianna døde den 17. desember 1959.3

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 165.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 165 & 263.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 263.

Andreas Iversson Smebakk

M, #2312, (23. mai 1899 - 20. januar 1909)
Far*Iver Andreas Andreasson Smebakk (1871 - 1959)
Mor*Sirianna Timandsdotter Kaltrø (1870 - 1959)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megAndreas ble født den 23. mai 1899 på Smedbakken, Hjertvika, Aukra.1

Andreas døde den 20. januar 1909.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 263.

Theodor Iversson Smebakk

M, #2313, (21. august 1901 - 12. oktober 1971)
Far*Iver Andreas Andreasson Smebakk (1871 - 1959)
Mor*Sirianna Timandsdotter Kaltrø (1870 - 1959)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megTheodor ble født den 21. august 1901 i Aukra.1
Han var fadder ved dåpen til Kristofer Nybø den 12. august 1917 i Aukra kyrkje.2
Theodor Iversson Smebakk eide og bodde på Smedbakken, Hjertvika, Aukra, i 1942.
Theodor giftet seg med Johanne Hatlene.3 Theodor Iversson Smebakk eide på Heimly, Hjertvika, Aukra, fra 1946 til 1947.4

Theodor døde den 12. oktober 1971.3

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 263 & 264.
 2. [S222] Aukra klok. 1895–1930: s. 113.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 264.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 277.

Pauline Iversdotter Smebakk

K, #2314, (5. februar 1906 - 19. august 1910)
Far*Iver Andreas Andreasson Smebakk (1871 - 1959)
Mor*Sirianna Timandsdotter Kaltrø (1870 - 1959)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megPauline Iversdotter ble født den 5. februar 1906 i Aukra.1

Pauline Iversdotter døde den 19. august 1910 i Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 264.

Anna Elisabet Iversdotter Smebakk

K, #2315, (14. juli 1909 - )
Far*Iver Andreas Andreasson Smebakk (1871 - 1959)
Mor*Sirianna Timandsdotter Kaltrø (1870 - 1959)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Trygve Havnes ( - 1974)Anna Elisabet ble født den 14. juli 1909 i Aukra.1
Anna Elisabet giftet seg med Trygve Havnes.1
Hun bodde på Tornes, Fræna.

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 264.

Trygve Havnes

M, #2316, ( - 1974)Trygve giftet seg med Anna Elisabet Iversdotter Smebakk.1

Trygve døde i 1974.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 264.

Lena Aarøe

K, #2317
Far*Fred Allan Aarøe
Mor*Inger-Anne Heggem
3-menning til meg

Aina Aarøe

K, #2318
Far*Fred Allan Aarøe
Mor*Inger-Anne Heggem
3-menning til meg

Øyvind Aarøe

M, #2319
Far*Fred Allan Aarøe
Mor*Inger-Anne Heggem
3-menning til meg

Janne Blomvik

K, #2320
Far*Jan Ivar Blomvik (1943 - 1988)
Mor*Wenche Karin Aarøe
3-menning til meg

Mette Blomvik

K, #2321
Far*Jan Ivar Blomvik (1943 - 1988)
Mor*Wenche Karin Aarøe
3-menning til meg

Hege Aarøe Ekholm

K, #2322
Far*Gunnar Ekholm
Mor*Britt Tone Aarøe
3-menning til meg

Kristian Aarøe Ekholm

M, #2323
Far*Gunnar Ekholm
Mor*Britt Tone Aarøe
3-menning til meg

Tollev Antonisen1,2

M, #2324, (9. mars 1752 - 1804)
Far*Nils Antonisen3 (1724 - 1803)
Mor*Lenke Brokk3 (1730 - 1767)

Familie 1

Maren Dyrlof (1731 - 1800)

Familie 2

Johanne Rebekka Jørs (c 1777 - 1812)Tollev ble født den 9. mars 1752 i Bergen.3 Tollev ble døpt den 15. mars 1752 i Korskirken, Bergen.3 Han var mesterbøkker i 1780.4,5

Tollev Antonisen giftet seg den 18. mai 1780 i huset i Korskirken sogn, Bergen, med Maren Dyrlof.4,6

Han og Maren bodde på mnr. 50, 23. rode, Bergen, i 1800.6
Tollev giftet seg med Johanne Rebekka Jørs.1 Tollev og Johanne Rebekka bodde på mnr. 50 i 1801 sammen med Lenke Johanne Perssen samt én mestersvenn, én svenn, fem læredrenger og ei tjenestejente. Familien bodde fremdeles der i 1804.1,5

Tollev døde i 1804 i Bergen.5 Han ble gravlagt den 27. juli 1804 klokken 13.30 på Korskirkegården, Bergen.5

     Navnet hans ble skrevet Tollef Antoniussen i 1780.4

     Navnet hans ble skrevet Tollef Anthonisen i 1801.1

     Navnet hans ble skrevet Tollev Anthonesen i 1804 (post mortem).5

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bergen, 23de Rode, 50.
 2. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: 1804.
 3. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 15.3.1752.
 4. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 18.5.1780.
 5. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Tollev Anthonesen.
 6. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Maren Dyrloff.

Maren Dyrlof1,2

K, #2325, (1731 - 1800)

Familie 1

Arnt Spiri ( - f 1780)

Familie 2

Tollev Antonisen (1752 - 1804)Maren ble døpt den 13. april 1731 i Korskirken, Bergen.2
Maren giftet seg med Arnt Spiri.3

Maren Dyrlof giftet seg den 18. mai 1780 i huset i Korskirken sogn, Bergen, med Tollev Antonisen.3,1

Hun og Tollev bodde på mnr. 50, 23. rode, Bergen, i 1800.1

Maren døde i 1800 i Bergen.1 Hun ble gravlagt den 18. april 1800 klokken 13.30 på Korskirkegården, Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Maren Dyrloff.
 2. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 13.4.1731.
 3. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 18.5.1780.

Marit Aslaksdotter på Bergset1

K, #2326, ( - ca. 1746)

Familie

Sæmund Trondsson på Bergset (c 1719 - 1798)
De hadde ett barn.1 Marit giftet seg med Sæmund Trondsson på Bergset.1

Marit døde ca. 1746 på Bergset, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter henne den 4. november 1746. Arv: 25 daler 3 ort 4 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 612.

Ingeborg H.dotter?1,2,3

K, #2327, ( - 1663 eller 1664)

Familie

Joris Non ( - c 1637)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnIngeborg giftet seg med Joris Non.1,4,3
Ingeborg kjøpte 1 pund 3 merker på Moldeneset, Moldegård, Bolsøy, den 12. mars 1646.4 Ingeborg eide 3 våger (hele gården) på Litlebostad, Bolsøy, i 1647.5 Hun eide 3½ pund (med bygselrett) på Hestad, Vågøy, i 1661.6

Ingeborg døde i 1663 eller 1664. Hun eide da 1 pund i Molde(gård).1,2
Svein Persson var gift, kanskje med ei datter av George Noone og Ingeborg H.dotter?7
Det ble holdt skifte etter Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø den 6. april 1709. I boet var blant annet sølvtøy pantsatt av Svein Persson i Molde for gjeld: flatskaftet skje på 2 lodd 2½ kvintin merket AGS MAD, ditto på 2½ lodd merket OOSBH, ditto på 3½ lodd med smalere skaft merket GDM og årstall 1624, ditto på 2 lodd 1½ kvintin med rund knapp uten navn, liten forgylt ditto på 1½ lodd med rund knapp, brennevinsskål på 2½ lodd, kjede på 12½ lodd, beger på 6 lodd 1½ kvintin merket PSS (eller BSS), skje på 3 lodd 2½ kvintin med drueknapp merket GN IHD (George Noone og Ingeborg H.dotter?), liten brennevinsskål på 2 lodd 1 kvintin merket OMJD (eller OMID), ett par buksespenner på 2 lodd med løvearbeid – samt ett par linlerretslaken på 4¾ alen med to bredder.8

Kilder/noter

 1. [S1729] Trondheim stiftamtstueregnskap 1663 (#6): litra L L, Romsdal odelsskatt. Fanne Oting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090708310003
 2. [S1829] Trondheim stiftamtstueregnskap 1664 (#10): litra P P, Romsdal odelsskatt. Fanne Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090708320425
 3. [S244] Molde bys historie I: s. 78.
 4. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 30 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28688/31/
 5. [S2273] Trondheim lensregnskap 1647–48: mappe 2, vedlegg 1, litra A, Romsdal kontribusjon 1647. Halvgårder, Fanne Ottingh, Lidenbostadt. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915620432
 6. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 109, nr. 265. https://www.nb.no/items/f25c12435856fd7dd524d20f3d3d7186?page=112
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b–113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510

Joris Non1,2,3,4

M, #2328, ( - ca. 1637)

Familie

Ingeborg H.dotter? ( - 1663 / 1664)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHans hjemsted var i London, England.5 Han kjøpte tømmer fra bønder i Romsdal og eksporterte det i 1613.6
Joris giftet seg med Ingeborg H.dotter?7,2,8 Joris Non eide 2 våger på Kringstad, Bolsøy, i 1630.3
Han bodde i Molde i 1632.9

Joris døde ca. 1637 i Molde.10,11,12
Svein Persson var gift, kanskje med ei datter av George Noone og Ingeborg H.dotter?13
Det ble holdt skifte etter Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø den 6. april 1709. I boet var blant annet sølvtøy pantsatt av Svein Persson i Molde for gjeld: flatskaftet skje på 2 lodd 2½ kvintin merket AGS MAD, ditto på 2½ lodd merket OOSBH, ditto på 3½ lodd med smalere skaft merket GDM og årstall 1624, ditto på 2 lodd 1½ kvintin med rund knapp uten navn, liten forgylt ditto på 1½ lodd med rund knapp, brennevinsskål på 2½ lodd, kjede på 12½ lodd, beger på 6 lodd 1½ kvintin merket PSS (eller BSS), skje på 3 lodd 2½ kvintin med drueknapp merket GN IHD (George Noone og Ingeborg H.dotter?), liten brennevinsskål på 2 lodd 1 kvintin merket OMJD (eller OMID), ett par buksespenner på 2 lodd med løvearbeid – samt ett par linlerretslaken på 4¾ alen med to bredder.14


     Navnet hans ble skrevet Jorris Nun i 1613.6

     Han signerte som George Noone i 1631.4

Kilder/noter

 1. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal, matrikkel. Fanne Otting, Molde. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370167
 2. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 30 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28688/31/
 3. [S1830] Trondheim lensregnskap 1629–30 (#42): litra A, Romsdal garnisonsskatt 1630. Odels Goedtz, Fanne Ottings. https://www.digitalarkivet.no/rk20080910670631
 4. [S244] Molde bys historie I: s. 60.
 5. [S1587] Reise giennem en Deel af Norge: andet Hæfte, s. 53. https://www.nb.no/items/75fcd7a1f01fd7b809267ff537e5b15f?page=188
 6. [S2281] Trondheim lensregnskap 1609–14: mappe 5, vedlegg 4, tollregnskap 1613–14. Rombsdalls Lehnn. https://www.digitalarkivet.no/rk20080909610758
 7. [S1729] Trondheim stiftamtstueregnskap 1663 (#6): litra L L, Romsdal odelsskatt. Fanne Oting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090708310003
 8. [S244] Molde bys historie I: s. 78.
 9. [S244] Molde bys historie I: s. 75. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092?page=78
 10. [S1269] Hollendertida i Romsdal: s. 106. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016111629003?page=109
 11. [S244] Molde bys historie I: s. 62. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092?page=65
 12. [S244] Molde bys historie I: s. 61. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092?page=64
 13. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 14. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b–113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 15. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 28 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650432
 16. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191194

Kine Aarøe1

K, #2329
Far*Raymond Levin Aarøe2
Mor*Elisabeth Berg2
3-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 57/8.3.2002, s. 26.

Olaus Sakariasson på Eiskrem

M, #2330, (21. februar 1830 - 15. juli 1832)
Far*Sakarias Olsson på Eiskrem (1800 - 1859)
Mor*Ingeranna Eriksdatter Høvik (1799 - 1877)
Bror av tippoldefar/mor til megOlaus Sakariasson på ble født den 21. februar 1830 på Eiskrem, Aukra.1

Olaus Sakariasson på døde den 15. juli 1832 på Eiskrem.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 153.

Steffen Steffensson i Lia1

M, #2331, (1785 - 30. desember 1823)
Far*Steffen Ellingsson i Lia2 (c 1732 - 1802)
Mor*Marit Ivarsdotter i Lia2 (c 1747 - 1816)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Jonsdotter på Oppdal (1790 - 1854)
BarnSteffen ble født i 1785 i Indre Langelia, Ytre Lange, Vistdal.2 Han var sersjant.1
Steffen giftet seg i 1818 med Anne Jonsdotter på Slenes.3,2
Han og Anne var husfolk i 1823.4,5

Steffen døde den 30. desember 1823.6 Han ble gravlagt den 11. januar 1824 på Eresfjord kyrkjegard.6,7

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 614.
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 333.
 3. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 173.
 4. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 270.
 5. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 151.
 6. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 150.
 7. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 27.

Trond Sæmundsson på Bergset1,2

M, #2332, (1758 - 11. mars 1834)
Far*Sæmund Trondsson på Bergset1 (c 1719 - 1798)
Mor*Ildri Asbjørnsdotter på Bergset1 (c 1731 - 1811)
4. tippoldefar til megTrond ble født i 1758 på Bergset, Vistdal.1
Trond giftet seg den 3. mai 1789 i Vistdal kyrkje med Synnøv Åmundsdotter i Lia.3,4,5
Han og Synnøv var selveiere på bnr. 7, Bergset, Vistdal, fra 1789 til 1822. Han fikk skjøte på 2 pund 16 merker fra broren Jon for 99 daler den 14. februar 1789, tinglyst 1. juli. Ved jordtakstkommisjonen av 1803 ble bruket taksert til 175 daler. De ble kårfolk der da sønnen Sæmund overtok i 1822.6,4 I folketellingen av 1. februar 1801 står Trond og Synnøv som brukere på Bergset. Sæmund Trondsson, Åmund Trondsson, Trond Trondsson, Søgni Trondsdotter, Sigrid Trondsdotter og Ildri Asbjørnsdotter bodde også der.4 Trond Sæmundsson på Bergset var lagrettemann i 1802.5

Trond døde den 11. mars 1834 på Bergset.5

     Navnet hans ble skrevet Thron Simondsen i 1801.4

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 613.
 2. [S900] Trondheim, Vår Frue mini. 1821–40: s. 289, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921680405
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 182 a.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Nessæt, Wisdalen, Bersett.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 614.
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 613–615.
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 615.

Sæmund Trondsson på Bergset1,2

M, #2333, (1796 - )
Far*Trond Sæmundsson på Bergset1 (1758 - 1834)
Mor*Synnøv Åmundsdotter på Bergset1 (1765 - 1833)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megSæmund ble født i 1796 på Bergset, Vistdal.1 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Sæmund Trondsson på Bergset hos Trond Sæmundsson og Synnøv Åmundsdotter.2

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 614.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Nessæt, Wisdalen, Bersett.

Åmund Trondsson på Bergset1,2

M, #2334, (1798 - 7. juni 1826)
Far*Trond Sæmundsson på Bergset1 (1758 - 1834)
Mor*Synnøv Åmundsdotter på Bergset1 (1765 - 1833)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megÅmund ble født i 1798 på Bergset, Vistdal.1 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Åmund Trondsson på Bergset hos Trond Sæmundsson og Synnøv Åmundsdotter.2

Åmund døde den 7. juni 1826.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 614.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Nessæt, Wisdalen, Bersett.

Trond Trondsson Bergset1,2,3

M, #2335, (1800 - 17. desember 1836)
Far*Trond Sæmundsson på Bergset1,3 (1758 - 1834)
Mor*Synnøv Åmundsdotter på Bergset3 (1765 - 1833)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megTrond ble født i 1800 på Bergset, Vistdal.3 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Trond Trondsson på Bergset hos Trond Sæmundsson og Synnøv Åmundsdotter.4 Trond Trondsson Bergset hadde kopper.1 Han var musketer i 2. kompani i 1825.5,1
Trond giftet seg om formiddagen den 9. juni 1825 i Vår Frue kirke, Trondheim, med en uregistrert person (forlovere: Ingebrigt Bjørness o.a.)1,5

Trond døde den 17. desember 1836 på Reknes hospital, Molde, som lem i kuranstalten.2 Han ble gravlagt den 23. desember 1836.2

     Navnet hans ble skrevet Thron Thronsen Berseth fra 1825 til 1836.1,2

Kilder/noter

 1. [S900] Trondheim, Vår Frue mini. 1821–40: s. 289, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921680405
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 218, 1836–37, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620546
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 614.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Nessæt, Wisdalen, Bersett.
 5. [S899] Trondheim, Vår Frue klok. 1815–32: fol. 212 a, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921690535

Synnøv Åmundsdotter på Bergset1

K, #2336, (1765 - 29. september 1833)
Far*Åmund Ørjarsson i Lia (c 1735 - 1804)
Mor*Søgni Persdotter i Lia (c 1733 - 1801)
4. tippoldemor til megAnnet navn: Synnøv Åmundsdotter i Lia.2
Synnøv ble født i 1765.2
Synnøv giftet seg den 3. mai 1789 i Vistdal kyrkje med Trond Sæmundsson på Bergset.3,1,2
Hun og Trond var selveiere på bnr. 7, Bergset, Vistdal, fra 1789 til 1822. Han fikk skjøte på 2 pund 16 merker fra broren Jon for 99 daler den 14. februar 1789, tinglyst 1. juli. Ved jordtakstkommisjonen av 1803 ble bruket taksert til 175 daler. De ble kårfolk der da sønnen Sæmund overtok i 1822.4,1 I folketellingen av 1. februar 1801 står Synnøv og Trond som brukere på Bergset, Vistdal. Sæmund Trondsson, Åmund Trondsson, Trond Trondsson, Søgni Trondsdotter, Sigrid Trondsdotter og Ildri Asbjørnsdotter bodde også der.1

Synnøv døde den 29. september 1833 på Bergset.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Nessæt, Wisdalen, Bersett.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 614.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 182 a.
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 613–615.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 615.

Anders Jonsson i Holsbøvågen1,2

M, #2337, (1797 - 11. februar 1877)
Far*Jon Andersson på Holsbøgjerdet3,4 (1764 - 1812)
Mor*Maren Persdotter på Holsbøgjerdet3,4 (1760 - )
3. tippoldefar til meg

Familie 1

Marit Larsdotter Steinløys (1804 / 1805 - 1870)
Barn

Familie 2

Brit Sofie Olsdotter på Holsbøgjerdet (c 1805 - 1843)
To barn overlevde henne. De fikk også et dødfødt jentebarn 27. oktober 1843, begravet 4. november.10,8 Anders ble født i 1797 på Gjerdet, Holsbøen, Bolsøy.3 Anders ble døpt den 11. juni 1797 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Ravald skoleholder, Ola Eriksson på Holsbøen, Ivar Andersson på Holsbøen, Mali Andersdotter på Skallbøen, Marit Holsbøen og Anne Holsbøen.3 Anders Jonsson på Holsbøgjerdet hadde kopper.5 Han bodde hos Jon Andersson og Maren Persdotter på Holsbøgjerdet i 1801.4
Annet navn: Anders Jonsson på Holsbøgjerdet, nevnt fra 1831 til 1843.6,7,8
Anders fikk barn med Marit Larsdotter Steinløys i 1831.6
Anders giftet seg den 24. juni 1832 i Kleive kirke med Brit Olsdotter på Brattsetbøen.5,8 Anders og Brit var husfolk på Holsbøgjerdet i 1843.8
Anders giftet seg ca. 1844 med Brit Knutsdotter. De var gift i 16 år før de fikk barn.9,2
Han og Brit var husfolk på Holsbøen, Bolsøy, i 1860.9
Han og Brit var husfolk i Vågen, Holsbøen, Bolsøy, i 1865, sammen med Knut Andersson og Johanna Andersdotter. De hadde ei tjenestejente. Dyr: tre storfe, ni sauer og tre geiter. Utsæd: 2 tønner havre og 1½ tønne potet.2

Anders døde den 11. februar 1877 i Holsbøvågen, som plassbruker.1 Han ble gravlagt den 17. februar 1877. Jordfestelsen var 4. mars.1

     Navnet hans ble skrevet Anders Jonsen Holsbøegjerde i 1843.8

     Navnet hans ble skrevet Anders Johnsen Holsbøvaag i 1877.1

Kilder/noter

 1. [S868] Kleive mini. 1869–86: s. 398, 1877, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707021192
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Kleve, Istad, Vaagen.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Halsbøe.
 5. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 383, 1832, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650091
 6. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 85.
 7. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 57.
 8. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 221. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650022
 9. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 102.
 10. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 66 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640457

Søgni Trondsdotter på Bergset1

K, #2338, (1790 - )
Far*Trond Sæmundsson på Bergset1 (1758 - 1834)
Mor*Synnøv Åmundsdotter på Bergset1 (1765 - 1833)
Søster av 3.tippoldefar/mor til megSøgni ble født i 1790 på Bergset, Vistdal.1 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Søgni Trondsdotter på Bergset hos Trond Sæmundsson og Synnøv Åmundsdotter.2

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 614.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Nessæt, Wisdalen, Bersett.

Sigrid Trondsdotter på Bergset1

K, #2339, (1794 - )
Far*Trond Sæmundsson på Bergset1 (1758 - 1834)
Mor*Synnøv Åmundsdotter på Bergset1 (1765 - 1833)
Søster av 3.tippoldefar/mor til megSigrid ble født i 1794 på Bergset, Vistdal.1 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Sigrid Trondsdotter på Bergset hos Trond Sæmundsson og Synnøv Åmundsdotter.2

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 614.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Nessæt, Wisdalen, Bersett.

Åmund Ørjarsson i Lia1,2,3

M, #2340, (ca. 1735 - 1804)
Far*Ørjar Åmundsson i Langelia1,4 (c 1698 - 1759)
Mor*Olov Guttormsdotter i Langelia4 ( - c 1737)
5. tippoldefar til meg

Familie

Søgni Persdotter i Lia (c 1733 - 1801)
De hadde tre barn.8 
BarnÅmund ble født ca. 1735.5,2
Han var arving ved skiftet etter Olov Guttormsdotter i Langelia den 10. juni 1738: 1 pund 3 merker (med bygselrett) i Langali.4

Åmund giftet seg den 20. juni 1758 i Vistdal kyrkje med Søgni Persdotter på Hjellen.6,7
Han var kreditor ved skiftet etter Henrik Eriksson på Lange den 30. april 1766: 2 ort.3

Han og Søgni var selveiere i Nerlia, Ytre Lange, Vistdal, fra 1766 til 1787.8,9
Han var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767: 1 daler 3 ort 19 skilling.1
Han var verge for Olov Ørjarsdotter i 1767.1
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Kasparsson den 12. januar 1770 på Indre Lange, Vistdal: 2 ort.10
Han var verge for Jakob Kasparsson i 1770.11

Åmund Ørjarsson kjøpte i Gjerdet, Indre Lange, Vistdal, i 1772 av Ola Jonsson på Lange.12
Annet navn: Åmund Ørjarsson i Langelia, nevnt fra 1775 til 1786.4,13,14
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Jakobsson i Langelia den 15. juli 1775: 2 daler 1 ort 2 skilling.15
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 1 ort 20 skilling for bord til likkisten og 2 ort for arbeid.16
Han var verge for Åmund Åmundsson på Myklebostad i 1786. Åmund Åmundsson var myndig, men fraværende ved et skifte.17

Åmund Ørjarsson solgte i Nerlia den 22. oktober 1787 til Trond Andersson.9
Åmund Ørjarsson i Lia solgte 7 mark (med bygselrett) i Gjerdet den 30. juni 1790 til Pål Andersson på Lange.18
Han var forlover for Eli Knutsdatter Skjelbostad og Knut Knutsson på Ødegård, som ble trolovet den 21. november 1790 i Vistdal kyrkje.19
Ved folketellingen av 1801 bodde Åmund Ørjarsson i Nerlia hos Trond Andersson og Olov Åmundsdotter. Åmund og Søgni var kårfolk med jord.5

Åmund døde i 1804 i Nerlia.2 Han ble jordfestet den 6. oktober 1804 på Vistdal kyrkjegard.2

     Navnet hans ble skrevet Amund Ørgesen Lien i 1786.17

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 2. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640287
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660382
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 247 b.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Langelie.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 9 b.
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 410.
 8. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 347.
 9. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 348.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b–528 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 12. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 72.
 13. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670828
 14. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 156 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158
 15. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 155 b–156 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158
 16. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 17. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 18. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 73.
 19. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 188 a, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640232

Søgni Persdotter i Lia1

K, #2341, (ca. 1733 - 1801)
Far*Per Persson på Hjellen2 (c 1702 - 1785)
Mor*Synnøv Knutsdotter på Hjellen2 (c 1695 - 1785)
5. tippoldemor til meg

Familie

Åmund Ørjarsson i Lia (c 1735 - 1804)
De hadde tre barn.5 
BarnAnnet navn: Søgni Persdotter på Hjellen.2
Søgni ble født ca. 1733.3,2
Søgni giftet seg den 20. juni 1758 i Vistdal kyrkje med Åmund Ørjarsson i Lia.4,2
Hun var fadder ved dåpen til Johans Olsson på Elgeneset den 17. april 1762 i Vistdal kyrkje.1

Hun og Åmund var selveiere i Nerlia, Ytre Lange, Vistdal, fra 1766 til 1787.5,6 Ved folketellingen av 1801 bodde Søgni Persdotter i Nerlia hos Trond Andersson og Olov Åmundsdotter. Åmund og Søgni var kårfolk med jord.3

Søgni døde i 1801 på Ytre Lange, Vistdal.5

     Søgni Persdotter i Lia var slektning i annet og tredje ledd av Gunnar Jonsson på Slenes.7,8

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 28 a, lørdag før 1. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640071
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 410.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Langelie.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 9 b.
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 347.
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 348.
 7. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 396. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410203
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 409.

Ivar Olsson på Ødegård1,2

M, #2342, (ca. 1755 - 1807)
Far*Ola Ivarsson på Ødegård3,4 (c 1715 - 1789)
Mor*Siri Olsdotter på Ødegård4 (c 1724 - 1796)
4. tippoldefar til meg

Familie

Eli Andersdotter på Ødegård (c 1756 - 1839)
De hadde fem barn.6 
BarnIvar ble født ca. 1755 på Ødegård, Vistdal.5,4
Ivar giftet seg den 3. januar 1782 med Eli Andersdotter på Lange.2,6
Han var verge for Ingeleiv Knutsdatter i 1788.1

Han og Eli var selveiere i Heropp, Ødegård, Vistdal, fra 1789 til 1807.6 I folketellingen av 1801 står Ivar og Eli som brukere i Heropp. Ola Ivarsson, Anders Ivarsson, Brit Ivarsdotter og Siri Ivarsdotter bodde også der.5

Ivar døde i 1807 på Ødegård.6 Han ble jordfestet den 6. desember 1807.6

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 168 a, alminnelig bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640212
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 134.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Ødegaard.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 135.

Brit Ivarsdotter på Husby1,2

K, #2343, (1785 - 24. juli 1856)
Far*Ivar Olsson på Ødegård1,3 (c 1755 - 1807)
Mor*Eli Andersdotter på Ødegård3 (c 1756 - 1839)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Knut Ivarsson på Husby (1791 - 1875)
De hadde to barn.2 Annet navn: Brit Ivarsdotter på Ødegård.3
Brit ble født i 1785.3 Ved folketellingen av 1801 bodde Brit Ivarsdotter i Heropp, Ødegård, Vistdal, hos Ivar Olsson og Eli Andersdotter.4
Brit giftet seg i 1814 med Knut Ivarsson på Husby.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 ort 1 skilling.5


Brit døde den 24. juli 1856.2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 353.
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 135.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Ødegaard.
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Siri Ivarsdotter på Ødegård

K, #2344, (1790 - 1814)
Far*Ivar Olsson på Ødegård1 (c 1755 - 1807)
Mor*Eli Andersdotter på Ødegård1 (c 1756 - 1839)
Søster av 3.tippoldefar/mor til megSiri ble født i 1790 på Ødegård, Vistdal.1 Ved folketellingen av 1801 bodde Siri Ivarsdotter i Heropp, Ødegård, Vistdal, hos Ivar Olsson og Eli Andersdotter.2

Siri døde i 1814.1

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 135.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Ødegaard.

Anders Ivarsson på Ødegård1

M, #2345, (1794 - 18. oktober 1839)
Far*Ivar Olsson på Ødegård1 (c 1755 - 1807)
Mor*Eli Andersdotter på Ødegård2 (c 1756 - 1839)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megAnders ble født i 1794 på Ødegård, Vistdal.2 Ved folketellingen av 1801 bodde Anders Ivarsson i Heropp, Ødegård, Vistdal, hos Ivar Olsson og Eli Andersdotter.3
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 1 ort 4 skilling.4
Anders Ivarsson fikk festeseddel på Osphjellen, Ødegård, Vistdal, fra Ola Ivarsson den 8. april 1828.5
Han var husmann på Osphjellen til 1839.5

Anders døde den 18. oktober 1839 på Ødegård.5

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 135.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Ødegaard.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 145.

Eli Andersdotter på Ødegård1,2

K, #2346, (ca. 1756 - 28. november 1839)
Far*Anders Andersson på Lange3 (c 1705 - 1798)
Mor*Brit Larsdotter på Lange (c 1720 - 1790)
4. tippoldemor til meg

Familie

Ivar Olsson på Ødegård (c 1755 - 1807)
De hadde fem barn.5 
BarnEli ble født ca. 1756 på Indre Lange, Vistdal.2
Annet navn: Eli Andersdotter på Lange, nevnt 1776.4 Hun ble konfirmert den 13. oktober 1776 i Rød kyrkje, Nesset.4
Eli giftet seg den 3. januar 1782 med Ivar Olsson på Ødegård.1,5
Hun var fadder ved dåpen til Anne Aslaksdotter på Nerland den 22. april 1785 i Rød kyrkje.1

Hun og Ivar var selveiere i Heropp, Ødegård, Vistdal, fra 1789 til 1807.5 I folketellingen av 1801 står Eli og Ivar som brukere i Heropp. Ola Ivarsson, Anders Ivarsson, Brit Ivarsdotter og Siri Ivarsdotter bodde også der.2

Eli døde den 28. november 1839 på Ødegård, Vistdal.5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 56) var Eli Andersdotter på Ødegård datter av Mari Toresdotter på Lange, men det stemmer ikke.3,6

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 168 a, alminnelig bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640212
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Ødegaard.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 56.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 129 b, nr. 51. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640173
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 135.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 161 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650757

Anne Aslaksdotter på Nerland1

K, #2347, (1785 - )
Far*Aslak Ellingsson på Nerland1 (c 1756 - 1826)
Mor*Ingeborg Knutsdotter på Nerland1 (1761 - 1801)
Søster av 3.tippoldefar/mor til megAnne ble født i 1785 på Nerland, Vistdal.1,2 Anne ble døpt den 22. april 1785 i Rød kyrkje, Nesset. I ministerialboka står Anders, som må være feilskrift. Faddere: Ivar Ivarsson på Nerland, Per Larsson på Myklebostad, Marit Persdotter på Hjellen, Eli Andersdotter på Ødegård og Ingeborg Ellingsdotter på Nerland.2 Anne Aslaksdotter bodde hos Aslak Ellingsson og Ingeborg Knutsdotter på bnr. 2, Nerland, Vistdal, i 1801.1,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Neerland.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 168 a, alminnelig bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640212
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 239.

Endre Aslaksson på Nerland

M, #2348, (1787 - )
Far*Aslak Ellingsson på Nerland (c 1756 - 1826)
Mor*Ingeborg Knutsdotter på Nerland (1761 - 1801)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 240.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Neerland.
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 239.

Ales Aslaksdotter på Nerland1

K, #2349, (1793 - )
Far*Aslak Ellingsson på Nerland (c 1756 - 1826)
Mor*Ingeborg Knutsdotter på Nerland (1761 - 1801)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Neerland.
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 241.
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 239.

Elling Aslaksson på Nerland

M, #2350, (1795 - )
Far*Aslak Ellingsson på Nerland (c 1756 - 1826)
Mor*Ingeborg Knutsdotter på Nerland (1761 - 1801)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 241.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Neerland.
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 239.

Guri Aslaksdotter på Nerland

K, #2351, (1798 - )
Far*Aslak Ellingsson på Nerland (c 1756 - 1826)
Mor*Ingeborg Knutsdotter på Nerland (1761 - 1801)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 241.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Neerland.
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 239.

Aslak Ellingsson på Nerland1,2

M, #2352, (ca. 1756 - 19. november 1826)
Far*Elling Aslaksson på Nerland2 (c 1708 - 1770)
Mor*Anne Persdotter på Nerland3 (1732 - 1799)
4. tippoldefar til meg

Familie

Ingeborg Knutsdotter på Nerland (1761 - 1801)
De hadde sju barn.
Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset hadde de også sønnen Anders, men det er trolig basert på feilskrift i ministerialboka.9,6
 
BarnAslak ble født ca. 1756.4,5
Aslak giftet seg den 27. desember 1784 med Ingeborg Knutsdotter på Bjørnes.4,6
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 2 ort 19 skilling.7

Han og Ingeborg var brukere på bnr. 2, Nerland, Vistdal, i 1801. Endre Aslaksson, Elling Aslaksson, Anne Aslaksdotter, Marit Aslaksdotter, Ales Aslaksdotter og Guri Aslaksdotter bodde også der.4,8
Aslak giftet seg den 26. juni 1803 med en uregistrert person.6

Aslak døde den 19. november 1826 på Nerland, Vistdal.6

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 168 a, alminnelig bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640212
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 238.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Neerland.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 240.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 239.
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 241.

Ingeborg Knutsdotter på Nerland1

K, #2353, (1761 - 1801)
Far*Knut Endresson på Bjørnes (c 1724 - 1793)
Mor*Marit Jonsdotter på Bjørnes (c 1721 - 1807)
4. tippoldemor til meg

Familie

Aslak Ellingsson på Nerland (c 1756 - 1826)
De hadde sju barn.
Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset hadde de også sønnen Anders, men det er trolig basert på feilskrift i ministerialboka.6,4
 
BarnIngeborg ble født i 1761 på Bjørnes, Eresfjord.2,3
Annet navn: Ingeborg Knutsdotter på Bjørnes.
Ingeborg giftet seg den 27. desember 1784 med Aslak Ellingsson på Nerland.3,4
Hun og Aslak var brukere på bnr. 2, Nerland, Vistdal, i 1801. Endre Aslaksson, Elling Aslaksson, Anne Aslaksdotter, Marit Aslaksdotter, Ales Aslaksdotter og Guri Aslaksdotter bodde også der.3,5

Ingeborg døde i 1801 på Nerland, Vistdal.4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 168 a, alminnelig bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640212
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Neerland.
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 240.
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 239.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 241.

Sissel Karin Hjertvik

K, #2354
Far*Arne Iversson Hjertvik (1904 - )
Mor*Pauline Iversdotter Smebakk (1912 - )
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Marianne Hjertvik

K, #2355
Far*Arne Iversson Hjertvik (1904 - )
Mor*Pauline Iversdotter Smebakk (1912 - )
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Ragnhild Sandøy

K, #2356

Kari Røstad

K, #2357

Bernt Rune Riksfjord

M, #2359
Far*Bernhard Riksfjord
Mor*Sissel Karin Hjertvik
5-menning til meg

Bjørge Riksfjord

M, #2360
Far*Bernhard Riksfjord
Mor*Sissel Karin Hjertvik
5-menning til meg

Anna Beitveit1

K, #2361, (7. november 1918 - 5. april 2006)

Familie

Andreas Smebakk (1915 - 1994)Anna ble født den 7. november 1918.1
Anna giftet seg med Andreas Smebakk.2 Hennes navn som gift var Smebakk.1
Hun og Andreas bodde i Langevåg, Sula.2 Anna Smebakk og Andreas ble gravlagt på Langevåg kyrkjegard, Sula.3,1

Anna døde den 5. april 2006.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 1733535.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 264.
 3. [S497] Gravminnebasen: id 1733534.

Gjertrud Anna Andreasdotter Smebakk

K, #2362, (9. mai 1873 - )
Far*Andreas Ivarsson Smebakk (1841 - 1925)
Mor*Pauline Marie Ellingsdotter Smebakk (1843 - 1926)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megGjertrud Anna ble født den 9. mai 1873 på Smedbakken, Hjertvika, Aukra.1
Hun var fadder ved dåpen til Edvart Nybø den 29. april 1888 i Aukra kyrkje.2

Hun bodde i Bergen.

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 263.
 2. [S400] Aukra klok. 1867–92: s. 134.

Elias Andreasson Smebakk

M, #2363, (31. august 1875 - )
Far*Andreas Ivarsson Smebakk (1841 - 1925)
Mor*Pauline Marie Ellingsdotter Smebakk (1843 - 1926)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megElias ble født den 31. august 1875 på Smedbakken, Hjertvika, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 263.

Beret Martha Andreasdotter Smebakk

K, #2364, (27. juni 1877 - 23. februar 1951)
Far*Andreas Ivarsson Smebakk (1841 - 1925)
Mor*Pauline Marie Ellingsdotter Smebakk (1843 - 1926)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Johan Matias Stavik (1881 - 1962)
De hadde fem barn.2 
BarnBeret Martha ble født den 27. juni 1877 på Smedbakken, Hjertvika, Aukra.1
Beret Martha giftet seg den 6. juli 1903 med Johan Matias Kristoffersson Sølvik.2,1 Beret Martha og Johan Matias eide i Stavika, Sundsbøen, Aukra, fra 1907, men de ser ikke ut til å ha bosatt seg der før flere år senere.2,3 Beret Martha og Johan Matias eide i Nedre Sølvika, Sølvika, Aukra, fra 1917.3

Beret Martha døde den 23. februar 1951.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 263.
 2. [S162] Midsund I: s. 118.
 3. [S162] Midsund I: s. 184.

Johan Matias Stavik1,2

M, #2365, (19. juli 1881 - 11. september 1962)
Far*Kristoffer Sivertsson Sølvik3 (1839 - 1930)
Mor*Ingeborg Severine Kristensdotter Sølvik3 (1850 - 1914)

Familie

Beret Martha Andreasdotter Smebakk (1877 - 1951)
De hadde fem barn.4 
BarnAnnet navn: Johan Matias Kristoffersson Sølvik.3
Johan Matias ble født den 19. juli 1881 i Sølvika, Aukra.1,3
Johan Matias giftet seg den 6. juli 1903 med Beret Martha Andreasdotter Smebakk.4,2 Johan Matias og Beret Martha eide i Stavika, Sundsbøen, Aukra, fra 1907, men de ser ikke ut til å ha bosatt seg der før flere år senere.4,3 Johan Matias og Beret Martha eide i Nedre Sølvika, Sølvika, Aukra, fra 1917.3

Johan Matias døde den 11. september 1962 i Bolsøy, av hjerneblødning.1,4

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Johan Matias Stavik. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001738512
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 263.
 3. [S162] Midsund I: s. 184.
 4. [S162] Midsund I: s. 118.

Anna Pauline Andreasdotter Smebakk

K, #2366, (28. mars 1879 - 23. desember 1969)
Far*Andreas Ivarsson Smebakk (1841 - 1925)
Mor*Pauline Marie Ellingsdotter Smebakk (1843 - 1926)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megAnna Pauline ble født den 28. mars 1879 på Smedbakken, Hjertvika, Aukra.1

Anna Pauline døde den 23. desember 1969.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 263.

Inger Anna Andreasdotter Smebakk

K, #2367, (8. august 1881 - )
Far*Andreas Ivarsson Smebakk (1841 - 1925)
Mor*Pauline Marie Ellingsdotter Smebakk (1843 - 1926)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megInger Anna ble født den 8. august 1881 på Smedbakken, Hjertvika, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 263.

Ovidia Marie Andreasdotter Smebakk

K, #2368, (23. mai 1884 - )
Far*Andreas Ivarsson Smebakk (1841 - 1925)
Mor*Pauline Marie Ellingsdotter Smebakk (1843 - 1926)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megOvidia Marie Andreasdotter ble født den 23. mai 1884 på Smedbakken, Hjertvika, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 263.

Mari Johnsen

K, #2369
Far*Stein Johnsen
Mor*Turid Elin Smågesjø
3-menning til meg

Anders Andersson på Espeseteige1

M, #2370, (10. februar 1829 - 10. juni 1850)
Far*Anders Andersson på Frisvoll2 (1804 - 1893)
Mor*Kari Arnesdotter på Frisvoll2 (1805 - 1891)
Bror av tippoldefar/mor til megAnders ble født den 10. februar 1829 på Espeset, Sør-Aurdal.1

Anders døde den 10. juni 1850.2

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 69 & 70.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 70.

Stein Johnsen1

M, #2371

Kilder/noter

 1. [S1208] Adresseavisen: 3.6.2014.

Arne Andersson på Espeseteige1

M, #2372, (19. oktober 1831 - 31. august 1857)
Far*Anders Andersson på Frisvoll1 (1804 - 1893)
Mor*Kari Arnesdotter på Frisvoll1 (1805 - 1891)
Bror av tippoldefar/mor til megArne ble født den 19. oktober 1831 på Espeset, Sør-Aurdal.2

Arne døde den 31. august 1857.1

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 70.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 69 & 70.

Siri Andersdotter på Øverås1,2

K, #2373, (18. februar 1836 - 26. desember 1923)
Far*Anders Andersson på Frisvoll3 (1804 - 1893)
Mor*Kari Arnesdotter på Frisvoll3 (1805 - 1891)
Søster av tippoldefar/mor til meg

Familie

Ole Eriksson Nøste (1830 - 1905)Annet navn: Siri Andersdotter på Byfellibrøtin.4
Siri ble født den 18. februar 1836 i Byfellii, Sør-Aurdal.1,3
Siri fikk barn med Ole Eriksson Nøste i 1855.5,6
Annet navn: Siri Andersdotter på Syltebø, nevnt 1856.7
Hun var fadder ved dåpen til Ane Syltebø den 26. desember 1856 i Eresfjord kyrkje.7

Siri giftet seg i 1858 med en uregistrert person.2

Siri døde den 26. desember 1923 på Øverås, Eresfjord, som kårenke, av alderdom.1 Hun ble gravlagt den 3. januar 1924 på Eresfjord kyrkjegard. Jordfestelsen var 3. februar.1

Ifølge Valdres bygdebok I (Etnedal B) giftet Siri Andersdotter på Byfellibrøtin seg med Ola Eriksson i Kleivgard, men det er feil.8

Kilder/noter

 1. [S1580] Eresfjord klok. 1903–60: s. 179, kvinner, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/kb10051102040174
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 354.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 70.
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 69 & 70.
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 355.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 532.
 7. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 27.
 8. [S596] Gard og bygd i Etnedal B: s. 212.

Ole Eriksson Nøste1,2

M, #2374, (4. april 1830 - 23. mai 1905)
Far*Erik Olsson på Naustøra3 (1798 - 1853)
Mor*Helena Elisabet Tomasdotter på Naustøra3 (1800 - 1840)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Siri Andersdotter på Øverås (1836 - 1923)Ole ble født den 4. april 1830 på Nauste, Eresfjord.3,1
Ole fikk barn med Siri Andersdotter på Syltebø i 1855.4,3
Ole giftet seg i 1859 med en uregistrert person.3

Ole døde den 23. mai 1905 på Nauste, som husmann, av lungebetennelse.1

Kilder/noter

 1. [S1580] Eresfjord klok. 1903–60: s. 166, menn, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb10051102040161
 2. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 122.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 532.
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 355.

Steingrim Andersson på Syltebø1

M, #2375, (4. oktober 1838 - 31. august 1857)
Far*Anders Andersson på Frisvoll2 (1804 - 1893)
Mor*Kari Arnesdotter på Frisvoll2 (1805 - 1891)
Bror av tippoldefar/mor til megSteingrim ble født den 4. oktober 1838 i Byfellii, Sør-Aurdal.2
Han var fadder ved dåpen til Ane Syltebø den 26. desember 1856 i Eresfjord kyrkje.1


Steingrim døde den 31. august 1857.2

Kilder/noter

 1. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 27.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 70.

Ole Mattias Ellingsson Oterhals

M, #2376, (29. november 1844 - 27. oktober 1868)
Far*Elling Olsson på Oterhalsen1 (1808 - 1898)
Mor*Gjertrud Kristoffersdotter på Oterhalsen1 (1818 - 1890)
Bror av tippoldefar/mor til meg

Familie

Synnøve Olsdotter Oterhals (1833 - 1918)
BarnOle Mattias ble født den 29. november 1844 på Oterhalsen (Ura), Rød, Aukra.2
Han var bruker i Ura ca. 1864.
Ole Mattias giftet seg den 13. november 1864 i Aukra med Synnøve Olsdotter på Småge.2

Ole Mattias døde den 27. oktober 1868 i Ura.2

Kilder/noter

 1. [S874] Haram bygdebok 1 (2011): s. 164.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 135.

Synnøve Olsdotter Oterhals

K, #2377, (28. april 1833 - 22. januar 1918)

Familie

Ole Mattias Ellingsson Oterhals (1844 - 1868)
BarnSynnøve ble født den 28. april 1833 på Sør-Hola, Småge, Aukra.1
Annet navn: Synnøve Olsdotter på Småge.
Synnøve giftet seg den 13. november 1864 i Aukra med Ole Mattias Ellingsson Oterhals.2

Synnøve døde den 22. januar 1918.2

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 416.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 135.

Beret Olsdotter Oterhals1

K, #2378, (24. juni 1865 - 11. juli 1865)
Far*Ole Mattias Ellingsson Oterhals (1844 - 1868)
Mor*Synnøve Olsdotter Oterhals (1833 - 1918)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megBeret ble født den 24. juni 1865 på Oterhalsen (Ura), Rød, Aukra, og hjemmedøpt.2,3

Beret døde den 11. juli 1865 i Ura.1 Hun ble jordfestet den 13. august 1865 på Aukra kyrkjegard.1,2

Kilder/noter

 1. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 259, nr. 13.
 2. [S230] Aukra mini. 1845–72: fol. 339 b.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 135.

Ole Elias Olsson Oterhals1

M, #2379, (11. september 1866 - 7. april 1956)
Far*Ole Mattias Ellingsson Oterhals (1844 - 1868)
Mor*Synnøve Olsdotter Oterhals (1833 - 1918)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megOle Elias ble født den 11. september 1866 på Oterhalsen (Ura), Rød, Aukra.2
Ole Elias giftet seg den 21. juli 1889 med Inger Anna Pedersdotter på Jenset.2
Han var selveier i Ura fra 1898 til 1923.3

Ole Elias døde den 7. april 1956.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 120.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 135.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 135 & 136.

Inger Anna Pedersdotter Oterhals1

K, #2380, (7. april 1864 - 13. juni 1938)Inger Anna ble født den 7. april 1864.2
Annet navn: Inger Anna Pedersdotter på Jenset.
Inger Anna giftet seg den 21. juli 1889 med Ole Elias Olsson Oterhals.2

Inger Anna døde den 13. juni 1938.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 120.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 135.

Peder Olaus Olsson Oterhals

M, #2381, (20. januar 1891 - 21. september 1918)
Far*Ole Elias Olsson Oterhals (1866 - 1956)
Mor*Inger Anna Pedersdotter Oterhals (1864 - 1938)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Inga Sofie Kristiansdotter Orvik (1896 - 1978)
BarnPeder Olaus ble født den 20. januar 1891 på Oterhalsen (Ura), Rød, Aukra.1
Peder Olaus giftet seg den 6. juni 1915 med Inga Sofie Kristiansdotter Orvik.1

Peder Olaus døde den 21. september 1918.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 135.

Inga Pauline Olsdotter Oterhals

K, #2382, (7. juli 1897 - 6. mai 1983)
Far*Ole Elias Olsson Oterhals (1866 - 1956)
Mor*Inger Anna Pedersdotter Oterhals (1864 - 1938)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megInga Pauline ble født den 7. juli 1897 på Oterhalsen (Ura), Rød, Aukra.1
Inga Pauline giftet seg med Oskar Magnus Olufsson Blomsnes.

Inga Pauline døde den 6. mai 1983.2

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 135 & 136.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 136.
 3. [S162] Midsund I: s. 67.

Anna Severine Olsdotter Oterhals1

K, #2383, (26. september 1902 - 2. april 1969)
Far*Ole Elias Olsson Oterhals1 (1866 - 1956)
Mor*Inger Anna Pedersdotter Oterhals1 (1864 - 1938)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristian Stavik (1904 - 1970)
De hadde fem barn.1 
BarnAnna Severine ble født den 26. september 1902 på Oterhalsen (Ura), Rød, Aukra.2,3
Anna Severine giftet seg den 20. august 1929 med Kristian Stavik.1,3 Hennes navn som gift var Anna Severine Stavik.2
Hun og Kristian var selveiere i Stavika, Sundsbøen, Aukra, fra 1964.1,3
Hun og Kristian bodde i Molde.1

Anna Severine døde den 2. april 1969.2,3 Hun og Kristian ble gravlagt i Tøndergård gravlund, Molde.4,2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 120.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Anna Severine Stavik.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 135.
 4. [S466] Molde kirkegårder: Kristian Stavik.

Kristine Oterhals

K, #2384, (23. april 1915 - 23. april 1915)
Far*Peder Olaus Olsson Oterhals (1891 - 1918)
Mor*Inga Sofie Kristiansdotter Orvik (1896 - 1978)
4-menning 1 gang forskjøvet til megKristine døde den 23. april 1915.1
Kristine ble født den 23. april 1915.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 135.

Inger Oterhals

K, #2385, (15. september 1916 - 17. august 2009)
Far*Peder Olaus Olsson Oterhals (1891 - 1918)
Mor*Inga Sofie Kristiansdotter Orvik (1896 - 1978)
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Oddvar Strandebø (1916 - 2002)Inger ble født den 15. september 1916.1,2
Inger giftet seg med Oddvar Strandebø.2 Hennes navn som gift var Strandebø.1
Hun og Oddvar bodde på Strande, Molde.2

Inger døde den 17. august 2009.1 Hun ble gravlagt den 25. august 2009 på Røbekk kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Inger Strandebø.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 135.

Inga Sofie Kristiansdotter Orvik

K, #2386, (16. mars 1896 - 7. mai 1978)

Familie

Peder Olaus Olsson Oterhals (1891 - 1918)
BarnInga Sofie Kristiansdotter ble født den 16. mars 1896 i Ålesund.1
Inga Sofie Kristiansdotter giftet seg den 6. juni 1915 med Peder Olaus Olsson Oterhals.1

Inga Sofie Kristiansdotter døde den 7. mai 1978.

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 135.

Oddvar Strandebø1

M, #2387, (11. mars 1916 - 11. mai 2002)

Familie

Inger Oterhals (1916 - 2009)Oddvar ble født den 11. mars 1916.1,2
Oddvar giftet seg med Inger Oterhals.2
Han og Inger bodde på Strande, Molde.2

Oddvar døde den 11. mai 2002.1 Han ble gravlagt den 15. mai 2002 på Røbekk kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Oddvar Strandebø.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 135.

Oskar Magnus Olufsson Blomsnes1

M, #2388, (10. mai 1900 - 13. juni 1983)Oskar Magnus ble født den 10. mai 1900.2
Oskar Magnus giftet seg med Inga Pauline Olsdotter Oterhals.
Han var selveier på Oterhalsen (Ura), Rød, Aukra, fra 1923 til 1962.1

Oskar Magnus døde den 13. juni 1983.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 136.
 2. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 177.
 3. [S162] Midsund I: s. 67.

Olaug Blomsnes

K, #2389, (28. desember 1920 - 29. april 2014)
Far*Oskar Magnus Olufsson Blomsnes (1900 - 1983)
Mor*Inga Pauline Olsdotter Oterhals (1897 - 1983)
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Albert Eivindsen (1896 - 1963)Olaug ble født den 28. desember 1920.1,2
Olaug giftet seg den 22. oktober 1960 med Albert Eivindsen.3 Olaug Blomsnes og Albert var kolonialhandlere.
Hun var selveier på Kyrkjeberget, Aukra prestegard. Hun overtok etter mannen.3 Hennes navn som gift var Eivindsen, nevnt 2014.1

Olaug døde den 29. april 2014 i Molde, men bodde i Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Olaug Eivindsen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003714672
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 136.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 151.

Albert Eivindsen1

M, #2390, (22. mai 1896 - 7. februar 1963)
Far*Eivind Johansson Findø2 (1854 - )

Familie

Olaug Blomsnes (1920 - 2014)Albert ble født den 22. mai 1896 i Sandøy.1,3,2
Annet navn: Albert Eivindsen Findø, nevnt 1900.2
Albert giftet seg med en uregistrert person.3
Han var selveier på Kyrkjeberget, Aukra prestegard, fra 1. mai 1939.3
Albert giftet seg den 22. oktober 1960 med Olaug Blomsnes.3 Albert Eivindsen og Olaug var kolonialhandlere.

Albert døde den 7. februar 1963 i Aukra.1,3

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Albert Eivindsen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001904739
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Sandø. R., gnr. 3, bnr. 4, Finnøen.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 151.

Olaf Blomsnes1

M, #2391
Far*Oskar Magnus Olufsson Blomsnes1 (1900 - 1983)
Mor*Inga Pauline Olsdotter Oterhals1 (1897 - 1983)
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 67.

Anna Marie Ræstad1,2

K, #2392, (23. november 1920 - 5. mars 1962)
Far*Peder Olaus Sjursson Ræstad1 (1882 - 1962)
Mor*Ane Karoline Olsdotter Sørsylte1 (1880 - 1947)
5-menning 3 ganger forskjøvet til megAnna Marie ble født den 23. november 1920.1,2

Anna Marie døde den 5. mars 1962.2,1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 67.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 136.

Oddny Reidun Orset

K, #2393

Familie

Olaf Blomsnes

Aud Blomsnes1

K, #2394
Far*Olaf Blomsnes
Mor*Anna Marie Ræstad1 (1920 - 1962)
5-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 136.

Per Olav Tronstad1

M, #2395

Familie

Aud Blomsnes

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).

Odd Inge Blomsnes

M, #2396
Far*Olaf Blomsnes
Mor*Anna Marie Ræstad (1920 - 1962)
5-menning til meg

Ole Matias Blomsnes

M, #2397, (2. mars 1924 - 19. mars 1983)
Far*Oskar Magnus Olufsson Blomsnes (1900 - 1983)
Mor*Inga Pauline Olsdotter Oterhals (1897 - 1983)
4-menning 1 gang forskjøvet til megOle Matias ble født den 2. mars 1924.1

Ole Matias døde den 19. mars 1983.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 136.

Dagny Marie Nilssen

K, #2398

Familie

Ole Matias Blomsnes (1924 - 1983)

Ingrid Blomsnes

K, #2399
Far*Oskar Magnus Olufsson Blomsnes (1900 - 1983)
Mor*Inga Pauline Olsdotter Oterhals (1897 - 1983)
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Fridtjof Stranden

M, #2400