Primærkilder avfotografert ved Statsarkivet i Trondheim
 • Molde, sjørulle 1766
 • Molde, sjømanntall 1770
 • Molde, sjørulle 1773
 • Molde, sjørulle 1774
 • Molde, sjømanntall 1775 [1]
 • Molde, sjømanntall 1775 [2]
 • Molde, sjømanntall 1775 [3]
 • Molde, sjørulle 1775
 • Molde, sjømanntall 1776
 • Molde, sjørulle 1776
 • Molde, hovedrulle ca. 1776–90
 • Molde, ekstrarulle 1790–1803
 • Molde, hovedrulle 1790–1803
 • Molde, ekstrarulle 1803
 • Molde, hovedrulle 1803
 • Molde, ekstrarulle [1804]
 • Molde, sjørulle 1804
 • Molde, sjørulle 1804, 1. rode [1]
 • Molde, sjørulle 1804, 1. rode [2]
 • Molde, sjørulle 1804, 2. rode
 • Molde, sjørulle 1805, 1. rode
 • Molde, sjørulle 1805, 2. rode
 • Molde, sjørulle 1806, 1. rode
 • Molde, sjørulle 1806, 2. rode
 • Molde, sjørulle 1807, 1. rode
 • Molde, sjørulle 1807, 2. rode
 • Molde, sjørulle 1808, 2. rode
 • Molde, sjørulle 1811, 1. rode
 • Molde, sjørulle 1812, 2. rode
 • Molde, sjørulle 1814–16, 2. rode
 • Molde, lønningsliste ved sjøsesjonen 1828
 • Molde kirke, regnskap 1690–1745 (med begravelser)
 • Molde kirke, regnskap 1694–96 (med begravelser)
 • Molde kirke, regnskap 1780–1810 (med vielser og begravelser)
 • Molde kirke, regnskap 1780-1805 (med vielser og begravelser, ekstrakt av forrige)
 • Molde og Bolsøy, kirkeboklister 1769–92 (ekstrakter om sjøinnrullerte menn)
 • Romsdal, skiftedesignasjoner 1731–34 (Trondhjem stiftamts arkiv)
 • Romsdal, skiftedesignasjoner 1731–41 (Romsdal amts arkiv)
 • Ymse: usorterte kuriosa fra Molde magistrats arkiv

 • Grip, Solværet, Brattvær og Kristiansund, loser 1773

 • Primærkilde avfotografert ved Riksarkivet i Oslo
 • Romsdal, matrikkel 1736
 • Manuskripter

 • Arne Hattrem, Slekta fra Rabbestølen i Hol i Hallingdal (Slemmestad 1992)
 • Kristen Lind (1748–1837), selvbiografi (kopi i Romsdalsarkivet)

 • Kirkeboksituasjonen i Molde
  Fra tiden før 1798 er det ikke bevart egne kirkebøker for Molde sogn.
  En ministerialbok for Molde ble nevnt i 1749 (Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49, fol. 273 b), 1771 (Bolsøy mini. 1759–93, fol. 47 a) og 1774 (ibid., fol. 48 b), en klokkerbok i 1787 (ibid., fol. 176 b) og en ministerialbok i 1790 og 92 (ibid., fol. 131 a og 133 a). En gammel kirkebok fantes fremdeles i 1839, men gikk tapt før Jens Collin gjorde sine avskrifter (altså før 1900). Det finnes derimot opplysninger andre steder:
 • For årene 1690–95 og 1694–96 (samt tidlig 1700-tall) finnes regnskaper for Molde kirke med posteringer for begravelser og stolplasser (se over)
 • I perioden 1721–41 ble Molde sogn ført i ministerialboka for Veøy prestegjeld
 • For årene 1742–45 og 1780–1805 finnes regnskaper for Molde kirke med posteringer for begravelser og vielser (se over)
 • For mars 1758–mars 1759 er betaling for kirkelige handlinger ført på fol. 163 a–166 a i Romsdal prostis skifteprotokoll
 • Fra årene 1759–76 er enkelte utenomekteskapelige barn ført på fol. 180 a i Bolsøy prestegjelds ministerialbok, og for årene 1759–93 er de konfirmerte ført på fol. 144 a–157 a (disse sidene har også offentlige skriftemål)
 • For årene 1769–92 finnes ekstrakter fra en tapt kirkebok for Molde (se over)
 • For årene 1787–90 (fol. 176 b–179 b) og 1790–93 (131 a–134 a) finnes enkelte forretninger fra Molde sogn i Bolsøys ministerialbok
 • I perioden 1795–97 ble Molde sogn ført i Bolsøys ministerialbok
 •