Erik Eriksson på Voll1

M, #11601, (ca. 1633 - ca. 1709)

Familie

Ildri Ottarsdotter på Voll ( - c 1709)
De hadde to barn.2 
BarnErik ble født ca. 1633.1
Erik giftet seg med Ildri Ottarsdotter.1
Han og Ildri var brukere på bnr. 12, Voll, Voll, i 1687. Etter dem overtok sønnen Erik.2

Erik døde ca. 1709 på Voll, Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 450.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 451.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 202 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/200/

Ildri Ottarsdotter på Voll1

K, #11602, ( - ca. 1709)

Familie

Erik Eriksson på Voll (c 1633 - c 1709)
De hadde to barn.3 
BarnIldri giftet seg med Erik Eriksson.2
Hun og Erik var brukere på bnr. 12, Voll, Voll, i 1687. Etter dem overtok sønnen Erik.3

Ildri døde ca. 1709 på Voll, Voll.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 202 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/200/
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 450.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 451.

Erik Eriksson på Voll1,2,3

M, #11603, (ca. 1712 - 1757)
Far*Erik Eriksson på Voll4,5 (c 1688 - 1734)
Mor*Hilde Larsdotter på Voll5 (c 1685 - 1774)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Eli Andersdotter på Voll (c 1719 - 1761)Erik ble født ca. 1712 på Voll, Voll.1,5
Han var arving ved skiftet etter Erik Eriksson på Voll den 5. oktober 1734: 22 daler 1 ort 5 skilling.4
Han var fadder ved dåpen til Tosten Knutsson på Stolsstranda den 2. juli 1736 i Voll kirke.3

Erik giftet seg i 1738 med Eli Andersdotter på Venås.5
Han var fadder ved dåpen til Ingebjørg Knutsdotter på Voll den 3. september 1746 i Voll kirke.2
Erik Eriksson på Voll var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 11 års tjeneste og overført til landvernet.1
Han og Eli var brukere på bnr. 12, Voll, Voll, i 1748.5,1

Erik døde i 1757 på Voll.5

Kilder/noter

 1. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 155. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690210
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 136, dagen før 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610361
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 62, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610324
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734, Volds Otting, 5. oktober.
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 452.

Hilde Eriksdotter på Voll1,2

K, #11604, (ca. 1722 - )
Far*Erik Eriksson på Voll2 (c 1688 - 1734)
Mor*Hilde Larsdotter på Voll3 (c 1685 - 1774)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Eriksson på Berill (c 1718 - )Hilde ble født ca. 1722 på Voll, Voll.3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Eriksson på Voll den 5. oktober 1734: 11 daler 14 skilling.2
Hun var myndling av Ola Larsson på Skeidsvoll i 1734.2
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Knutsson på Voll den 21. mars 1743.1

Hilde giftet seg i 1745 med en uregistrert person.4
Hilde giftet seg i 1748 med Jon Eriksson på Berill.5
Hilde giftet seg med en uregistrert person.5

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 105, 21. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610345
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734, Volds Otting, 5. oktober.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 452.
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 458. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#461
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 459. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#462

Brit Eriksdotter på Voll1

K, #11605, (1728 - )
Far*Erik Eriksson på Voll1 (c 1688 - 1734)
Mor*Hilde Larsdotter på Voll2 (c 1685 - 1774)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megBrit ble født i 1728 på Voll, Voll.2
Hun var arving ved skiftet etter Erik Eriksson på Voll den 5. oktober 1734: 11 daler 14 skilling.1
Hun var myndling av Lasse Nilsson på Kjersem i 1734.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734, Volds Otting, 5. oktober.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 452.

Lars Knutsson på Slemmå1,2,3

M, #11606, (ca. 1716 - 1776)

Familie

Ingeleiv Olsdotter på Slemmå (c 1714 - 1765)
De hadde tre barn.3 
BarnLars ble født ca. 1716.3
Annet navn: Lars Knutsson på Reiten, nevnt 1747.4,1,3 Han var avtakket soldat i 1747.4
Lars trolovet seg den 17. oktober 1747 med Ingeleiv Olsdotter på Staurset. Forlovere: Knut Bjartesson på Slemmå og Mats Olsson på Mork.4
Lars giftet seg den 30. november 1747 i Veøy kirke med Ingeleiv Olsdotter på Staurset.1,3
Han og Ingeleiv var brukere på bnr. 1, Indre Slemmå, Veøy, fra 1747 til 1765. Han bodde på Slemmå allerede ved vielsen.3,4
Han var arving ved skiftet etter Ingeleiv Olsdotter på Slemmå den 13. desember 1765: 7 daler 2 ort.2


Lars døde i 1776 i Veøy.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 297. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 330 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/355/
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 536. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#537
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 296. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660357

Knut Bjartesson på Slemmå1

M, #11607, (ca. 1710 - 1783)
Far*Bjarte Persson på Dale2 (c 1680 - 1752)Knut ble født ca. 1710.2
Han var bruker på bnr. 3, Indre Slemmå, Veøy, fra 1735 til 1765.3
Han var forlover for Lars Knutsson på Reiten og Ingeleiv Olsdotter på Staurset, som ble trolovet den 17. oktober 1747.1


Knut døde i 1783 i Veøy.3

     Navnet hans ble skrevet Knud Biertesen Slemmen i 1747.1

Mats Olsson på Mork1,2,3

M, #11608, ( - 1758)
Far-?*Ola Matsson på Heggenes (c 1669 - 1728); trolig4

Familie

Guri Andersdotter på Mork (c 1706 - 1759)
De hadde seks barn.5 Mats Olsson fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund 18 merker på bnr. 3, Mork, Veøy, fra Erik Pedersson Lekanger den 27. oktober 1736. (Forrige bruker var Ambjørn Trondsson, s.d.) Seddelen ble tinglyst 21. oktober året etter.2
Han var bruker på bnr. 3 fra 1736 til 1758.5
Mats giftet seg med Guri Andersdotter.5
Han var forlover for Lars Knutsson på Reiten og Ingeleiv Olsdotter på Staurset, som ble trolovet den 17. oktober 1747.1


Mats døde i 1758 på Mork, Veøy.5

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 296. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 196 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400359
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 508 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640524
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 519. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=520

Knut Larsson på Slemmå1

M, #11609, (1749 - )
Far*Lars Knutsson på Slemmå1 (c 1716 - 1776)
Mor*Ingeleiv Olsdotter på Slemmå1 (c 1714 - 1765)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megKnut ble født i 1749 på Indre Slemmå, Veøy.2
Han var arving ved skiftet etter Ingeleiv Olsdotter på Slemmå den 13. desember 1765: 3 daler 3 ort.1
Han var myndling av Anders Pålsson på Morkastranda i 1765.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 330 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/355/
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 536. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#537

Anders Pålsson på Morkastranda1,2

M, #11610, (ca. 1727 - 1807)
Far*Pål Andersson på Morkastranda3 (c 1700 - c 1771)
Mor*Anne Trondsdotter på Morkastranda3,1 (c 1701 - 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde sju barn.4 
BarnAnders ble født ca. 1727 på Morkastranda, Veøy.3
Han var selveier på Morkastranda fra 1760 til 1790.4
Han var verge for Knut Larsson på Slemmå i 1765.2
Han var arving ved skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale den 14. februar 1771: 17 daler 2 ort 13 skilling. Derimot skyldte han 1 ort 22 skilling til boet.5


Anders døde i 1807 i Veøy.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 330 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/355/
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 473. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=474
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 475. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#476
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b–554 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583

Eli Larsdotter på Slemmå1

K, #11611, (1750 - )
Far*Lars Knutsson på Slemmå1 (c 1716 - 1776)
Mor*Ingeleiv Olsdotter på Slemmå1 (c 1714 - 1765)
Søster av 4.tippoldefar/mor til megEli ble født i 1750 på Indre Slemmå, Veøy.2
Hun var arving ved skiftet etter Ingeleiv Olsdotter på Slemmå den 13. desember 1765: 1 daler 3 ort 12 skilling.1
Hun var myndling av Botolv Botolvsson på Hunnes i 1765.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 330 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/355/
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 536. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#537

Knut Larsson på Slemmå1

M, #11612, (1747 - 1748)
Far*Lars Knutsson på Slemmå1 (c 1716 - 1776)
Mor*Ingeleiv Olsdotter på Slemmå1 (c 1714 - 1765)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megKnut ble født i 1747 på Indre Slemmå, Veøy.1

Knut døde i 1748 på Indre Slemmå.1

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 536. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#537

Eli Knutsdotter på Staurset1

K, #11613, ( - ca. 1720)
Far*Knut Gunnarsson på Dale2,3 (c 1643 - c 1712)
Mor*Anne Knutsdotter på Dale2,3 ( - c 1719)
6. tippoldemor til meg

Familie

Ola Botolvsson på Staurset (c 1663 - )
Fem barn levde i 1722.1 
BarnAnnet navn: Eli Knutsdotter på Dale.2,3
Eli giftet seg med Ola Botolvsson på Staurset.1
Hun var arving ved skiftet etter Knut Gunnarsson på Dale den 21. juni 1713. Bruket var den avdødes odelsjord. Barna arvet 90 daler 4 skilling og var hjemme hos mora (som trolig fikk like mye).2

Anne Knutsdotter på Dale, Knut Knutsson, Erik Knutsson, Eli Knutsdotter, Brit Knutsdotter og Anne Knutsdotter solgte arvet odelsjord med bygselrett på bnr. 6, Dale, Veøy, den 16. januar 1714 til Gunnar Knutsson på Dale. Anne (sr.) solgte 1 pund 6 merker, Knut og Erik 12 merker hver, og Eli, Brit og Anne 6 merker hver. Gunnar hadde også arvet 12 merker og eide etter kjøpet 1 våg 12 merker. Vitner: Erik Botolvsson på Dale, Per Knutsson på Slemmå og Per Ambjørnsson på Dale. Anne (sr.), Knut og Erik Knutsson signerte skjøtet egenhendig, og det ble tinglyst 22. oktober.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter på Dale den 13. desember 1719: 10 skilling (hun kalles Marit, men det må være skrivefeil).5


Eli døde ca. 1720 på Staurset, Veøy.1
Erik Knutsson i Buvika og Ola Botolvsson på Staurset solgte 18 merker med bygselrett på bnr. 6 den 30. mai 1720 til Elling Trondsson på Dale. Dette var arvet odelsgods. Ola solgte 6 merker på sine barns vegne, og Erik 12 merker på egne vegne. Kjøpesum: 10 daler 12 skilling. Vitner: Erik Botolvsson på Dale og Per Ambjørnsson på Dale. Skjøtet ble tinglyst 23. oktober.6,7
Det ble holdt skifte etter henne den 31. januar 1722. Arvinger: Ola Botolvsson, Botolv Olsson, Knut Olsson, Ola Olsson, Ingebjørg Olsdotter og Ingeleiv Olsdotter. I boet var blant annet 1 pund 10 merker med bygselrett i Mittet (17 daler). Aktiva: 92 daler 3 ort 18 skilling. Passiva: 15 daler. Arv: 77–3–18, fordelt på enkemannen og de fem barna.8

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 230 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/243/
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713. Ræven otting, 21. juni.
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 97 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650100
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 163 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640177
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 176 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650179
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 177 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650179
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 230 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/243/
 9. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 123. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#124

Knut Olsson Staurset1,2

M, #11614, (ca. 1705 - 1745)
Far*Ola Botolvsson på Staurset2 (c 1663 - )
Mor*Eli Knutsdotter på Staurset2 ( - c 1720)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megKnut ble født ca. 1705 på Staurset, Veøy.3
Han var arving ved skiftet etter Eli Knutsdotter på Staurset den 31. januar 1722: 9 daler 2 ort 23¼ skilling.4


Knut døde ugift i 1745 på Frisvoll, Eid i Romsdal, trolig som lensmannsdreng.3,1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/406/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 230 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/243/
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 122. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#123
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 230 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/243/

Ola Olsson på Staurset1

M, #11615, ( - før 1745)
Far*Ola Botolvsson på Staurset1 (c 1663 - )
Mor*Eli Knutsdotter på Staurset1 ( - c 1720)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megHan var arving ved skiftet etter Eli Knutsdotter på Staurset den 31. januar 1722: 9 daler 2 ort 23¼ skilling.2


Ola døde før 1745, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 230 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/243/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 230 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/243/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/406/

Ingebjørg Olsdotter på Staurset1

K, #11616, (ca. 1708 - )
Far*Ola Botolvsson på Staurset1 (c 1663 - )
Mor*Eli Knutsdotter på Staurset1 ( - c 1720)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megIngebjørg ble født ca. 1708 på Staurset, Veøy.2
Hun var arving ved skiftet etter Eli Knutsdotter på Staurset den 31. januar 1722: 4 daler 3 ort 11 5/8 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 230 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/243/
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 122. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#123
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 230 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/243/

Ola

M, #11617
8. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde seks barn.1,2 
Barn

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620051
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/82/

Ellev Olsson på Steinløysa1,2

M, #11618, (ca. 1617 - )
Far*Ola1,3
Bror av 7.tippoldefar/mor til megEllev ble født ca. 1617.2
Han var bruker på Steinløysa, Bolsøy, i 1665. Gården var på 1 våg 1 pund. Han bodde fremdeles der i 1680.2,1
Han var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter og Erik Knutsson i Gusjåsen den 21. oktober 1678: 2 daler 3 ort 18 skilling, delt med søsknene.4
Han var arving ved skiftet etter Ingrid Olsdotter i Stenså den 11. mai 1680: 9 daler 2 ort 8 skilling.1


     Navnet hans ble skrevet Elleff Olsen Stenløs i 1680.1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/82/
 2. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 233, Inderstenløs. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35575/125/
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620051
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 43 b–44 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620051

Ingrid Olsdotter i Stenså1,2

K, #11619, ( - ca. 1679)
Far*Ola1,2
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Hans Monsson i Stenså (c 1624 - c 1689)
Ingen barn levde i 1680.1 Ingrid giftet seg med Hans Monsson i Stenså.1
Hun og Hans var brukere i Stenså, Veøy. Han overtok etter faren. Etter Hans' død tok Aret Ivarsson over gården (s.d.).3
Hun var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter og Erik Knutsson i Gusjåsen den 21. oktober 1678: 2 daler 3 ort 18 skilling, delt med søsknene.4


Ingrid døde ca. 1679 i Stenså.1 Det ble holdt skifte etter henne den 11. mai 1680. Arvinger: Hans Monsson, Ellev Olsson på Steinløysa, Botolv Olsson i Horsgård, Ingvild Olsdotter på Øygarden og Brit Olsdotter på Korsan. Aktiva: 78 daler 14 skilling. Passiva: 20 daler 2 ort 14 skilling. Arv: 57–2–0.1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/82/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620051
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 396. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#399
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 43 b–44 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620051

Hans Monsson i Stenså1

M, #11620, (ca. 1624 - ca. 1689)

Familie 1

Ingrid Olsdotter i Stenså ( - c 1679)
Ingen barn levde i 1680.1 

Familie 2

Marit Knutsdotter i Stenså
De hadde to barn.2 
BarnHans ble født ca. 1624.2
Hans giftet seg med Ingrid Olsdotter.1
Han og Ingrid var brukere i Stenså, Veøy. Han overtok etter faren. Etter Hans' død tok Aret Ivarsson over gården (s.d.).2
Han var arving ved skiftet etter Ingrid Olsdotter i Stenså den 11. mai 1680: 28 daler 3 ort.1

Hans giftet seg med Marit Knutsdotter.2

Hans døde ca. 1689 i Stenså.2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/82/
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 396. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#399

Ingvild Olsdotter på Øygarden1

K, #11621, ( - etter 1680)
Far*Ola1,2
Søster av 7.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Ingvild Olsdotter på Ytter-Steinløysa, nevnt 1678.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter og Erik Knutsson i Gusjåsen den 21. oktober 1678: 2 daler 3 ort 18 skilling, delt med søsknene. Ingvild fikk også 16 skilling etter fordring.4

Hun bodde på Øygarden, Bolsøy, iallfall fra 1678 til 1680. Gården ble også kalt Ytter-Steinløysa.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Ingrid Olsdotter i Stenså den 11. mai 1680: 4 daler 3 ort 4 skilling.1


     Navnet hennes ble skrevet Ingeuil Olsdaatter Øgaard i 1680.1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/82/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620051
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 44 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620051
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 43 b–44 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620051

Brit Olsdotter på Korsan1,2

K, #11622, ( - etter 1680)
Far*Ola1,2
Søster av 7.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter og Erik Knutsson i Gusjåsen den 21. oktober 1678: 2 daler 3 ort 18 skilling, delt med søsknene.3

Hun bodde på Korsan, Veøy, i 1680.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingrid Olsdotter i Stenså den 11. mai 1680: 4 daler 3 ort 4 skilling.1


     Navnet hennes ble skrevet Britte Olsdaatter Kaarsse i 1680.1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/82/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620051
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 43 b–44 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620051

Knut Askildssen1

M, #11623, (ca. 1774 - 12. september 1799)Knut ble født ca. 1774.1

Knut døde den 12. september 1799 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 15. september 1799.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630229

Knut Olsson i Hommelbukta1,2

M, #11624, (ca. 1747 - 1799)Knut ble født ca. 1747.2
Han bodde i Hommelvika, Lønset, Bolsøy.
Knud Hommerbogten var kreditor ved skiftet etter Ingebrigt Eriksson på Eikrem den 29. desember 1780: 2 ort.3
Knut Olsson i Lia og Marta Aslaksdotter på Lønset ble stevnet til tinget på Lønset, Bolsøy, den 21. oktober 1782. De hadde hatt 48 gjester i bryllupet, som var fler enn tillatt. Blant disse var Synnøv Andersdotter på Lønset, Anders Aslaksson på Ytre Lønset, Ola Olsson i Lia, Ola Olsson i Lia, Per Knutsson på Vedelva, Åmund Olsson på Skjørsetra, tambur Per i Lia, Per Andersson på Romold, Anne Aslaksdotter på Romold, Sjurd klokker, Knut i Hommelvika, Just Strande, Brit Strande, Ingebrigt Olsson Strande, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Brit Lassesdotter Kleive, Hallvor Persson på Berg, Kristi Bolsøy, Jon Knutsson Strande, Rasmus Ivarsson på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset samt brudgommens bror i Skjørlia og brudas ugifte søster i Ytterhaugan. Alle var innstevnet, fordi de i Molde hadde drukket, støyet og fart gjennom byen med «Spillen og Svermerie» på en søndag, og i bryllupshuset på landet drukket brennevin og holdt fest i fler dager enn tillatt – de holdt på til tirsdag 2. juli. Knut Olsson ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 3 daler for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking, 5 daler for festing over tiden, og 2 daler 8 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 15 daler 8 skilling, som tilfalt sognets fattige.4
Han var forlover for Sjurd Johansson på Stranda og Brit Estensdotter på Årset, som ble trolovet den 24. juli 1787 i Veøy kirke.1


Knut døde i 1799 på Reknes hospital, Molde, som lem.2 Han ble jordfestet den 20. oktober 1799.2

     Navnet hans ble skrevet Knud Olsen Hommelbugten i 1787.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 323, 24. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670090
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630229
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 536 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670541
 4. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a–293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294

Gunnar Torfinnsson i Bud1

M, #11625, (ca. 1713 - før 1769)
Far*Torfinn Bårdsson på Syltebø2,1 (c 1663 - c 1742)
Mor*Olov Gunnarsdotter på Syltebø2,1,3 ( - c 1728)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

To barn levde i 1769.1 
BarnAnnet navn: Gunnar Torfinnsson på Syltebø.4,2,3
Gunnar ble født ca. 1713 på Syltebø, Eresfjord.4
Han var arving ved skiftet etter Olov Gunnarsdotter på Syltebø den 3. juni 1729: 7 daler 3 ort 12 skilling.5

Gunnar giftet seg med en uregistrert person.4,6 Han var rulleført i Østre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 14 års tjeneste og overført til landvernet.4
Han var husmann i Bud i 1748.4,1
Han bodde i Mittetdalen, Veøy.6

Gunnar døde før 1769.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 240.
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Østre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 42. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690301
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b–602 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/616/
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Per Gunnarsson på Mittet1

M, #11626, (ca. 1741 - før 1819)
Far*Gunnar Torfinnsson i Bud1 (c 1713 - f 1769)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megPer ble trolig født ca. 1741.2
Han var arving ved skiftet etter Ola Torfinnsson i Hommelbukta den 26. juli 1769: 2 daler 2 ort 8 skilling.3

Han bodde på Mittet, Veøy, i 1769. I 1787 drev han trolig 7 merker av Oljonsågarden på Ytre Mittet.1,2

Per døde trolig før 1819.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 2. [S1567] 2. trondhjemske infreg, ruller 1782–90: 1787, Eresfjordske kompani, hovedlegds- og ungdomsrulle. 45. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201700262
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Olov Gunnarsdotter1,2

K, #11627, (ca. 1743 - før 1819)
Far*Gunnar Torfinnsson i Bud3 (c 1713 - f 1769)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sjurd Fredriksson Brosal (1755 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOlov ble født ca. 1743.3,2 Olov tjente på bnr. 7, Dale, Veøy, i 1762.4
Hun var arving ved skiftet etter Ola Torfinnsson i Hommelbukta den 26. juli 1769: 1 daler 1 ort 4 skilling.5
Hun var myndling av Ola Larsson på Dale i 1769.3

Annet navn: Olov Gunnarsdotter på Dale, nevnt 1776.6,4
Hun bodde på Dale, Veøy, i 1776.6
Olov giftet seg den 27. juni 1776 i Veøy kirke med Sjurd Fredriksson på Kyrkjesylte.6,2
Hun og Sjurd bodde på mnr. 102, Innlandet, Kristiansund, i 1801 sammen med Ågot Sjurdsdotter og Sirina Fredrikka Andersdatter. Sjurd var fremdeles i Kvernes prestegjeld i 1819.2,7

Olov døde trolig før 1819.7

     Navnet hennes ble skrevet Olava Gunnarsdatter i 1798.1

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 77 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031130
 2. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 827 a, Indlandet, mnr. 102. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58427/89/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041079
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 157. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670005
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Kari Jensdotter Enstad1,2

K, #11628, (1745 - )
Far*Jens Eiriksson Enstad1 (c 1705 - )
Mor*Anne Jonsdotter Enstad1 ( - f 1768)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megKari ble født i 1745 i Enstad, Lesja.1 I manntallet av 1762 står Kari Jensdotter hos Jens Eiriksson og Anne Jonsdotter i Pegarden, Dale, Veøy.3

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 340.
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 218. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#219
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041079

Ola Larsson på Dale1,2,3

M, #11629, (1727 - 1803)
Far*Lars Sjurdsson på Dale3 (c 1699 - 1771)

Familie

Han var gift to ganger og hadde elleve barn.8,3 
BarnOla ble født i 1727 på Dale, Veøy.3
Han var fadder ved dåpen til Erik Ivarsson Solemdal den 24. september 1752 i Veøy kirke.2
Ola Larsson fikk bygselseddel på 2 pund 4 merker på bnr. 5, Dale, Veøy, fra Ola Hansson på Åram den 21. februar 1755. Seddelen ble tinglyst 11. juni.4
Han var fadder ved dåpen til Jon Sørensson på Dale den 11. mai 1757 i Veøy kirke.5

Han var bruker på bnr. 5 fra 1757. Ola gav kårbrev til faren 27. juni. Sønnen Lars fikk skjøte i 1787, og Ola var kårmann hos ham i 1801.3,6,7,8
Knut Bjørnsson på Dale kjøpte 13 2/3 mark med bygselrett på bnr. 1 (B), Dale, Veøy, den 8. juli 1762 av Per Eriksson. Jorden ble lagt under bnr. 6, som ble på 1 våg 1 pund 1 2/3 mark. Kjøpesum: 10 daler. Vitner: Lars Olsson på Staurset og Ola Larsson på Dale. Skjøtet ble tinglyst samme dag.9,10
Aslak Larsson kjøpte 2 pund 16½ mark med bygselrett på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, den 8. juli 1762 av Knut Andersson på Myklebostad og Anders Aslaksson på Myklebostad. Pris: 2½ ort per mark. (Knut og Anders solgte nok på vegne av Guri Persdotter og Eli Trondsdotter.) Vitner: Lars Olsson på Staurset og Ola Larsson på Dale. Skjøtet ble tinglyst samme dag.9,10
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: ringe lerretsserk (1 ort 17 skilling), bedre ditto (2 ort 14 skilling), tørkle (18 skilling), skinnhit (11 skilling) o.a.11
Han var verge for Olov Gunnarsdotter i 1769.1


Ola døde i 1803.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Larsen Dahle fra 1764 til 1769.12,1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 359. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660388
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 256. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=257
 4. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 380, publiseringsnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410195
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 428, 11. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660420
 6. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 543, publiseringsnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410276
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 257. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#258
 8. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 375 b. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670237
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650730
 10. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410483
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271

Lars Sjurdsson på Dale1,2

M, #11630, (ca. 1699 - 1771)

Familie

De hadde fire barn.3 
BarnLars ble født ca. 1699.3
Lars trolovet seg den 20. januar 1724 med en uregistrert person. Forlovere: Bjarte Persson på Dale og Elling Trondsson på Dale.1
Lars giftet seg den 3. februar 1724 i Veøy kirke med en uregistrert person.4 Han fikk bygselseddel på 2 pund 4 merker på bnr. 5, Dale, Veøy, fra Ola Hallvorsson på Åram den 20. februar 1724. Seddelen ble tinglyst 20. oktober 1727.5
Han var bruker på bnr. 5 i 1748. Oppgitt skyld: 2 pund 8 merker. Sønnen Ola fikk bygselseddel 21. februar 1755 og gav kårbrev til Lars 27. juni 1757.6,7,8
Lars Sjurdsson på Dale, Knut Bjørnsson på Dale, Ambjørn Trondsson på Dale, Ivar Ivarsson på Bogge og Per Persson på Dale solgte 1 våg med bygselrett på bnr. 3, Staurset, Veøy, den 9. juli 1753 til Lars Olsson. Pris: 2 ort per mark (36 daler). Jorden var arv etter Ola Larsson på Staurset og ble solgt på vegne av hans umyndige barn. Skjøtet ble tinglyst 6. juli året etter.9
Han var forlover for Per Eriksson Solemdal, som ble trolovet den 26. juli 1754.10
Ambjørn Trondsson på Dale kjøpte 16 merker med bygselrett på bnr. 1 (B), Dale, Veøy, den 27. juni 1757 av Per Eriksson Solemdal. (Jorden ble nok lagt under Fonna.) Kjøpesum: 16 daler. Vitner: Lars Sjurdsson på Dale og Ola Knutsson på Ytre Mittet. Skjøtet ble tinglyst samme dag.2


Lars døde i 1771 i Veøy.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 45, 20. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 169 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650650
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 256. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=257
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 45, 3. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 209 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390870
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 35. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690226
 7. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 380, publiseringsnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410195
 8. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 543, publiseringsnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410276
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 95 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650576
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 387, 26. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660400

Sjurd Fredriksson Brosal1,2,3,4,5

M, #11631, (1755 - )
Far*Fredrik Sjurdsson på Kyrkjesylte6 (c 1712 - 1771)
Mor*Ågot Andersdotter på Kyrkjesylte6 ( - 1758 / 1759)

Familie

Olov Gunnarsdotter (c 1743 - f 1819)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnSjurd ble født i 1755 på Kyrkjesylte, Tresfjord.6
Annet navn: Sjurd Fredriksson på Kyrkjesylte, nevnt 1776.7
Sjurd giftet seg den 27. juni 1776 i Veøy kirke med Olov Gunnarsdotter på Dale.7,4 Sjurd Fredriksson var nattevekter i 1801.4
Han og Olov bodde på mnr. 102, Innlandet, Kristiansund, i 1801 sammen med Ågot Sjurdsdotter og Sirina Fredrikka Andersdatter. Sjurd var fremdeles i Kvernes prestegjeld i 1819.4,3

Kilder/noter

 1. Også skrevet Brøsot.
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 77 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031130
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 827 a, Indlandet, mnr. 102. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58427/89/
 5. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3
 6. [S77] Tresfjord I: s. 298. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#301
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 157. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670005

Bård Torfinnsson1,2

M, #11632, (ca. 1697 - før 1769)
Far*Torfinn Bårdsson på Syltebø3,4 (c 1663 - c 1742)
Mor*Olov Gunnarsdotter på Syltebø3,5 ( - c 1728)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ett barn levde i 1769.12 
BarnBård ble født ca. 1697.4 Han bodde hos Torfinn Bårdsson og Olov Gunnarsdotter på lnr. 112, Syltebø, Eresfjord, i 1701.4,6
Annet navn: Bård Torfinnsson på Syltebø, nevnt fra 1718 til 1723.4,3,7,8,5
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Ivarsdotter på Sira den 12. juli 1718: 2 daler, hvorav han fikk 2 ort 16 skilling.9
Han var kreditor ved skiftet etter Aslak Bårdsson på Reiten den 12. april 1723: 1 ort 16 skilling.10
Han var arving ved skiftet etter Olov Gunnarsdotter på Syltebø den 3. juni 1729: 7 daler 3 ort 12 skilling.11

Han bodde i Trondheim.1,2

Bård døde før 1769.12

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226, Syltebøen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/125/
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 240.
 6. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 239.
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 6 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640019
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640277
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 6 b–7 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640019
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b–263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b–602 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/616/
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/

Olava Bårdsdotter1

K, #11633
Far*Bård Torfinnsson1 (c 1697 - f 1769)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megOlava giftet seg før 1769 med en uregistrert person.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Torfinnsson i Hommelbukta den 26. juli 1769: 3 daler 3 ort 12 skilling.2
Hun (eller hennes etterkommere) arvet ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 12 daler 1 ort 15 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Marit Torfinnsdotter på Åse1

K, #11634, (ca. 1697 - 1777)
Far*Torfinn Bårdsson på Syltebø2,3,4 (c 1663 - c 1742)
Mor*Olov Gunnarsdotter på Syltebø2,3 ( - c 1728)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Per Åmundsson på Kvernberget ( - c 1741)
De hadde ett barn.4,7 
Barn

Familie 2

Erik Aslaksson på Åse (c 1700 - 1772)
De hadde ikke barn.11 Annet navn: Marit Torfinnsdotter på Syltebø.2,3,4
Marit ble født ca. 1697.1,5
Hun var arving ved skiftet etter Olov Gunnarsdotter på Syltebø den 3. juni 1729: 3 daler 3 ort 18 skilling.6

Marit giftet seg med Per Åmundsson.7
Hun og Per var brukere på Nedre, Kvernberget, Nesset, iallfall fra 1734 til 1741.7,8,9
Annet navn: Marit Torfinnsdotter på Kvernberget, nevnt 1742.7
Erik Persson fikk bygselseddel på 1 pund 16 merker på Nedre Kvernberget den 21. oktober 1744. (Han overtok etter Per Åmundsson eller enka.) Seddelen ble tinglyst dagen etter.10

Marit giftet seg med Erik Aslaksson på Åse.11
Annet navn: Marit Torfinnsdotter på Øverås.11,12
Hun og Erik var husfolk i Bortasti, Øverås, Eresfjord, i 1762.12
Hun var arving ved skiftet etter Ola Torfinnsson i Hommelbukta den 26. juli 1769: 1 daler 3 ort 18 skilling.13
Hun var arving ved skiftet etter Erik Aslaksson på Øverås den 24. november 1773.11


Marit døde i 1777 på Øverås, Eresfjord.1,5 Hun ble jordfestet den 16. mars 1777 på Eresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 132 a, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640176
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 415.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b–602 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/616/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650206
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 74 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400237
 9. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 93. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=96
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 118 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400576
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 700 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660738
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 186. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 14. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3

Guri Torfinnsdotter på Syltebø1

K, #11635, ( - før 1769)
Far*Torfinn Bårdsson på Syltebø1 (c 1663 - c 1742)
Mor*Olov Gunnarsdotter på Syltebø1 ( - c 1728)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Olov Gunnarsdotter på Syltebø den 3. juni 1729: 3 daler 3 ort 18 skilling.2


Guri døde før 1769, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b–602 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/616/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/

Siri Torfinnsdotter på Syltebø1

K, #11636, ( - før 1769)
Far*Torfinn Bårdsson på Syltebø1 (c 1663 - c 1742)
Mor*Olov Gunnarsdotter på Syltebø1 ( - c 1728)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Olov Gunnarsdotter på Syltebø den 3. juni 1729: 3 daler 3 ort 18 skilling.2


Siri døde før 1769, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b–602 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/616/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/

Olov Torfinnsdotter på Syltebø1,2

K, #11637, ( - før 1769)
Far*Torfinn Bårdsson på Syltebø1 (c 1663 - c 1742)
Mor*Olov Gunnarsdotter på Syltebø1 ( - c 1728)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Olov Gunnarsdotter på Syltebø den 3. juni 1729: 3 daler 3 ort 18 skilling.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Per Åmundsson på Kvernberget den 27. juni 1742: 1 daler 2 ort, men hun fikk ingenting ettersom boet var fallitt.2


Olov døde før 1769, uten livsarvinger.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650206
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b–602 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/616/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/

Ola Åmundsson på Setra1,2

M, #11638, (1736 - 1790)
Far*Åmund Kristoffersson i Bjølverud3 (c 1688 - 1771)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Knutsdotter på Setra (o 1720 - 1801)
De hadde ikke barn.2 Annet navn: Ola Åmundsson i Bjølverud.3
Ola ble født i 1736 i Bjølverud, Lesja, som tvilling.3
Ola giftet seg i 1765 med Brit Knutsdotter på Setra.1,3,2
Han og Brit var selveiere på bnr. 1, Setra, Eresfjord, fra 1765 til 1772. Hun hadde overtatt etter sin forrige mann. Brits sønn Tore fikk skjøte i 1772, men tok trolig ikke over før i 1788, da han gav kår til mora og stefaren.2,4

Ola døde i 1790 på Setra, Eresfjord.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Amundsen Sæteren i 1766.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 240.
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 408. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#411
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 241. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#244

Kari Knutsdotter på Ødegård1

K, #11639, ( - ca. 1730)
6. tippoldemor til meg

Familie

Knut Torfinnsson på Ødegård (c 1702 - 1765)
De hadde ett barn.2 
BarnKari giftet seg med Knut Torfinnsson på Ødegård.1
Knut Torfinnsson kjøpte 1 våg (med bygselrett) i Herut, Litle Bergsethjellen, Vistdal, i 1722. Selgerne var hans foreldre. Skjøtet ble tinglyst 11. juli. Gården ble også kalt Ødegård.1


Kari døde ca. 1730 på Litle Bergsethjellen, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter henne den 14. juli 1730. Formue: 121 daler 22 skilling. Arv: 113 daler 3 ort 22 skilling.1

     Kari Knutsdotter på Ødegård og Gjertrud Knutsdotter på Ødegård kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 46.
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 47.

Aslak Jonsson på Nerland1,2,3

M, #11640, (ca. 1681 - 1759)
Far*Jon Lassesson på Nerland1,4 (c 1643 - )
Mor*Inger Aslaksdotter på Nerland4 ( - f 1701)
6. tippoldefar til meg

Familie

Ingebjørg Ellingsdotter på Nerland (o 1680 - 1758)
De hadde fire barn.4 
BarnAslak ble født ca. 1681 på Nerland, Vistdal.1 I manntallet av 1701 står Aslak Jonsson hos Jon Lassesson på bnr. 2, Nerland, Vistdal.1,5
Aslak giftet seg med Ingebjørg Ellingsdotter.6 Aslak Jonsson på Nerland ble stevnet til tinget den 21. januar 1708. Han hadde brukt skjellsord på Romsdalsmartnan mot Ivar Olsson på Ødegård. Aslak bad om unnskyldning, og de ble vel forlikt.6
Han og Ingebjørg var brukere på bnr. 2 i 1711. Han hadde overtatt etter faren. Landskyld: 1 våg 12 merker. Aslak kjøpte bruket i 1729, og det fikk trolig navn etter ham. På slutten av livet ble han kårmann, og sønnen Elling tok over.5,6,7 Aslak Jonsson på Nerland ble nevnt i en sak den 1. februar 1713 i Eresfjord.3 Han o.a. ble stevnet til tinget i Eresfjord den 19. oktober 1715. De skulle ha slått Anders Hanset, men offeret møtte ikke, så saken ble utsatt.8,9 Aslak Jonsson på Nerland var vurderingsmann i Eresfjord tinglag i 1727.10
Han var verge for Brit Knutsdotter på Ødegård i 1730.11
Han var verge for Inger Aslaksdotter og Tølløv Larsson Myklebostad i 1749. Aslak var fremdeles formynder for Tølløv i 1755.13,2
Han var kreditor ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 1 daler 1 ort 18 skilling.14


Aslak døde i 1759 på Nerland.7

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 238) hadde Aslak Jonsson og Ingebjørg Ellingsdotter på Nerland dattera Ågot («Agate», død 1789), men hun er ikke nevnt i barnas skjøte fra 1761 eller i et skifte fra 1788.
Ifølge samme bok (s. 133) var denne Ågot gift med Ivar Olsson på Ødegård, men det er neppe riktig (se Ågot Aslaksdotter).15,16,4,17

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Nerland. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 3. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 124 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390414
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridsfiords Otting, Nerland. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181037
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 236.
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 237.
 8. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390508
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 344.
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 11. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 47.
 12. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Eridsfiords Otting, 11. juni.
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 15. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 238.
 16. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 232 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650714
 17. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.

Ingebjørg Olsdotter på Ødegård1

K, #11641, ( - ca. 1736)
Far*Ola Gunnarsson Skadd2 (c 1665 - c 1748)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Bergset3 (o 1665 - 1763)

Familie

Knut Torfinnsson på Ødegård (c 1702 - 1765)
De hadde tre barn.1 
BarnAnnet navn: Ingebjørg Olsdotter på Bergset.1
Ingebjørg giftet seg med Knut Torfinnsson på Ødegård.1

Ingebjørg døde ca. 1736 på Litle Bergsethjellen, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter henne den 13. juni 1737. Barna arvet til sammen 54 daler 3 ort 16 skilling, og enkemannen fikk nok like mye.4,1

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 47.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 524.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 529 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1737, Eridsfiords Otting.

Brit Justsdotter på Ødegård1,2,3,4

K, #11642, ( - etter 1766)
Far*Just Andersson på Straume5,3 (c 1658 - 1737)
Mor*Ingebjørg Jonsdotter på Straume1,5 (o 1674 - 1752)
5. tippoldemor til meg

Familie

Knut Torfinnsson på Ødegård (c 1702 - 1765)
De hadde fem barn.9 
BarnAnnet navn: Brit Justsdotter på Straume, nevnt 1738.6,4
Brit trolovet seg med Knut Torfinnsson på Ødegård den 16. februar 1738 i Eid i Romsdal, om aftenen.6
Brit giftet seg den 17. februar 1738 i Eid kirke i Romsdal med Knut Torfinnsson på Ødegård.6,3,4
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Jonsdotter på Straume den 22. januar 1753: 5 daler 3 ort 2 skilling.7
Hun var arving ved skiftet etter Knut Torfinnsson på Ødegård den 7. mai 1766: 32 daler 1 ort 4 skilling.8
Hun var myndling av Anders Eriksson i Brekka i 1766.3


     Navnet hennes ble skrevet Berrit Justdatter Ødegaarden i 1753.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 136 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/136/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 137 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/137/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 47.
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 73. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610329
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 136 b–137 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/136/
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b–357 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/383/
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 48.

Lasse Olsson på Ødegård1,2,3,4

M, #11643, (ca. 1701 - 1772)
Far*Ola Tølløvsson på Moen5 (c 1655 - 1715)

Familie 1

Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård ( - c 1746)
De hadde ett barn.3 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.4 Lasse ble født ca. 1701 på Moen, Eresfjord.6,1
Annet navn: Lasse Olsson på Moen, nevnt fra 1730 til 1734.7,8
Lasse giftet seg ca. 1733 med Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård. Han ble stevnet til tinget 24. oktober det året grunnet for tidlig samleie og bøtelagt 1 daler 12 skilling.3,2,4 Lasse Olsson på Ødegård var soldat i 1733.2 Han fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund 14 merker på bnr. 3, Litle Bergsethjellen, Vistdal, fra Ola Gunnarsson på Bergset og Knut Torfinnsson på Ødegård den 6. juni 1734. Seddelen ble tinglyst 6. juli.8,4 Lasse Olsson på Ødegård stevnet Trond Ivarsson på Bergset i 1734. Trond hadde sagt «Du er lyst ut av menigheten,» og måtte betale saksomkostningene.9
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård den 6. november 1746.3
Lasse Olsson på Ødegård ble stevnet i 1747. Naboen Knut Torfinnsson på Ødegård satt i julen året før ved høysetet i stuen sin. Ved bordet satt også Per Olsson på Bergsethjellen, Erik på Bergset og Lasse. Sistnevntes stesønn Knut Eriksson kom inn, satte seg på en benk ved ovnen og sa til Knut Torfinnsson: «Morbror, har du fått penger av Lasse for gården?» Morbroren svarte «Jammen har jeg det.» Knut Eriksson spurte videre om ikke deres penger var like gode som Lasses. Da for Lasse opp og gikk løs på stesønnen. (Lasses kone, Knut Torfinnssons søster, hadde nylig dødd, og det var ikke igjen rede penger ved skiftet etter henne.) Saken ble utsatt grunnet mangel på vitner, men etter et par utsettelser ble han bøtelagt på høsttinget i 1749.
Gards- og ættesoge for Nesset forteller videre: Svogeren, Knut Torfinnson, var Lasse stadig i strid med utover i 1750-åra. Lasse tok seg til rette både med reiskapen og rettane til Knut. Det enda ofte med tap av både hår og blod for Knut. Lasse brakte fysisk vold og skjellsord. Reknes Hospital og statskassa tente gode pengar på Lasse.
En junisøndag i 1755 ble Knut overrumplet av Lasse, som slo ham i hodet og drog ham etter håret til han blødde fra hodet. Lasse ble dømt for dette.9,10
Lasse giftet seg med en uregistrert person.4
Han var bruker på bnr. 3 i 1749. Skyld: 1 våg 1 pund 14 merker. Gården ble også kalt Ødegård, og bruket ble kalt Lassegarden etter ham.6,4 Han var vurderingsmann i 1749.11
Han var verge for Lasse Larsson på Myklebostad i 1749.11,12
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Marit Larsdotter på Bergset den 21. august 1754.13

Lasse Olsson kjøpte 1 pund 8 merker (uten bygselrett) på bnr. 3 den 9. juni 1755 av Tore Eriksson på Myklebostad, Knut Eriksson på Myklebostad og Aslak Knutsson på Solhjell. Prisen var 2 ort per mark. Jorden var arvegods. Aslak solgte antakelig på vegne av myndlingen Brit Eriksdotter. Skjøtet ble tinglyst samme dag.14,15,4
Han var kreditor ved skiftet etter Lasse Larsson den 3. oktober 1755 på Nedre Myklebostad, Vistdal: 20 skilling.16
Lasse Olsson på Ødegård stevnet Knut Torfinnsson på Ødegård til tinget i Eresfjord den 23. oktober 1755. Lasse ville at Knut skulle «giøre Rigtighed til ham» med tanke på skiftebrevet etter Torfinn Persson på Ødegård, hvor siden avdøde Ola Torfinnsson hadde arvet en andel i gården. Knud Torhuus (Knut Eriksson på Turhus eller feilskrift for førstnevnte Knut) møtte og fremviste skjøte av 3. juli 1722, «hvorudi [Knut Torfinnsson] var tilskiødet 1 Vog i Ødegaarden». Lasse bad da om utsettelse til sommertinget.17
Han var verge for Lasse Aslaksson på Solhjell i 1769.18
Han var verge for Synnøv Lassesdotter på Solhjell i 1769.18


Lasse døde i 1772 på Litle Bergsethjellen, Vistdal.1,19 Han ble jordfestet den 8. juni 1772 på Vistdal kyrkjegard.1

     Navnet hans ble skrevet Lasse Ødegaarden fra 1746 til 1755.17,3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 73) var Lasse Olsson og Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård også foreldre til Ingebjørg Lassesdotter på Ødegård, men det ser ikke ut til å stemme.19,3,20,21


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 205) kom Lasse Olsson på Ødegård fra Nerland, men det er en forveksling med en annen Lasse Olsson (som var tjue år eldre).22,23

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 87 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640131
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 39 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400203
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650446
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 71.
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 75 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400532
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 34. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 7. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 88 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400083
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 75 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400238
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 72.
 10. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 47.
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 272 b–273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 14. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 129 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650609
 15. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 129 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650610
 16. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b–389 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 17. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 427. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410218
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 19. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 73.
 20. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 397. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410203
 21. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 398. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410204
 22. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 205.
 23. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 24. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 228 a, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410818

Torfinn Knutsson på Ødegård1

M, #11644, (ca. 1731 - før 1764)
Far*Knut Torfinnsson på Ødegård1 (c 1702 - 1765)
Mor*Ingebjørg Olsdotter på Ødegård1 ( - c 1736)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megTorfinn ble født ca. 1731 på Litle Bergsethjellen, Vistdal.1
Torfinn Knutsson kjøpte 1 våg i Herut, Litle Bergsethjellen, Vistdal, den 6. juli 1761 av Knut Torfinnsson. Kjøpesum: 80 daler. Knut stod fremdeles som bruker året etter. Da Torfinn døde, gikk bruket tilbake til ham.2,3

Torfinn døde før 1764.3

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 47.
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 48.
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 280 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22551&uid=ny&idx_side=-272

Kari Knutsdotter på Ødegård1

K, #11645, ( - før 1766)
Far*Knut Torfinnsson på Ødegård1 (c 1702 - 1765)
Mor*Ingebjørg Olsdotter på Ødegård1 ( - c 1736)
Søster av 4.tippoldefar/mor til megKari døde før 1766.2

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 47.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.

Anne Knutsdotter på Oppdal1,2

K, #11646, (ca. 1736 - 1779)
Far*Knut Torfinnsson på Ødegård3,1 (c 1702 - 1765)
Mor*Ingebjørg Olsdotter på Ødegård4 ( - c 1736)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Mats Persson på Oppdal (c 1723 - 1773)
De hadde fem barn.7 Annet navn: Anne Knutsdotter på Ødegård.5
Anne ble født ca. 1736 på Litle Bergsethjellen, Vistdal.4
Anne giftet seg den 19. juni 1757 med Mats Persson på Oppdal.3,5 I manntallet av 1762 står Anne og Mats som brukere på Storåkeren, Oppdal, Vistdal. Erik Bjørnsson o.a. var også der. Ivar Andersson overtok bygselen i 1771.6,7
Hun var fadder ved dåpen til Anne Ellingsdotter på Nerland den 23. desember 1764 i Vistdal kyrkje.2
Hun var arving ved skiftet etter Knut Torfinnsson på Ødegård den 7. mai 1766: 3 daler 2 ort 8 skilling.8
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767: 1 ort 7 skilling.1


Anne døde i 1779.5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 b, 4. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640083
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 47.
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 468.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 218. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041042
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 469.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b–357 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/383/

Ingebjørg Knutsdotter på Ødegård1,2,3

K, #11647, (ca. 1738 - 1774)
Far*Knut Torfinnsson på Ødegård3,1 (c 1702 - 1765)
Mor*Brit Justsdotter på Ødegård4,3 ( - e 1766)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ivar Ivarsson på Ødegård (c 1731 - 1815)
De hadde seks barn.7 Ingebjørg ble født ca. 1738 på Litle Bergsethjellen, Vistdal.4
Ingebjørg giftet seg den 6. januar 1760 i Vistdal kyrkje med Ivar Ivarsson på Ødegård.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Torfinnsson på Ødegård den 7. mai 1766: 3 daler 2 ort 8 skilling.5
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767: 1 ort 7 skilling.1


Ingebjørg døde i 1774 på Ødegård, Vistdal, i barselseng.6

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640061
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 47.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b–357 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/383/
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 118.
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 119.

Just Knutsson på Ødegård1,2,3

M, #11648, (ca. 1745 - 1813)
Far*Knut Torfinnsson på Ødegård2,5,1 (c 1702 - 1765)
Mor*Brit Justsdotter på Ødegård2,4 ( - e 1766)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Knutsdotter på Ødegård (c 1743 - 1812)Just ble født ca. 1745 på Litle Bergsethjellen, Vistdal.2,6 Han kjøpte 1 våg med bygselrett i Herut, Litle Bergsethjellen, Vistdal, den 6. juli 1764 av Knut Torfinnsson. (Gården ble også kalt Ødegård.) Kjøpesum: 80 daler. Knut signerte skjøtet i Eidsvåg, hvor det ble tinglyst samme dag. I 1789 solgte Just bruket til Knut Aslaksson på Solhjell.5,7,8
Han var arving ved skiftet etter Knut Torfinnsson på Ødegård den 7. mai 1766: 7 daler 16 skilling. Han fikk også 30 daler i forlodds hjemmefølge, men skyldte 60 daler til dødsboet for farens gårdsbruk.9
Han var myndling av Just Justsson på Straume i 1766.2

Just giftet seg i 1766 med Anne Knutsdotter på Setra.6,4
Han var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767: 2 ort 14 skilling.1
Han var debitor ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 4 daler.10
Just og Anne var kårfolk i Herut i 1801. De hadde jord.6

Just døde i 1813 på Litle Bergsethjellen, som kårmann.8

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 441) bodde Just Knutsson på Ødegård hos Just Olsson på Elgeneset i 1801, men det stemmer ikke.11,6

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670828
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 48.
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 280 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22551&uid=ny&idx_side=-272
 6. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 362 a, Lille Bersæt. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670228
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 281 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22551&uid=ny&idx_side=-272
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 49.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b–357 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/383/
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 11. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 441. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=444

Knut Knutsson i Gamsgrøa1,2

M, #11649, (ca. 1755 - 1822)
Far*Knut Torfinnsson på Ødegård3,4 (c 1702 - 1765)
Mor*Brit Justsdotter på Ødegård3,5 ( - e 1766)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Eli Knutsdatter i Gamsgrøa (c 1755 - 1832)
De hadde tre barn. Knut ble født ca. 1755 på Litle Bergsethjellen, Vistdal.3,1
Han var arving ved skiftet etter Knut Torfinnsson på Ødegård den 7. mai 1766: 7 daler 16 skilling, pluss 30 daler i forlodds hjemmefølge.6
Han var myndling av Anders Justsson på Straume i 1766.3
Han var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767: 2 ort 14 skilling.4
Han var myndling av Torfinn Eriksson på Nerland i 1767.4

Annet navn: Knut Knutsson på Ødegård, nevnt fra 1790 til 1791.7,8 Knut Knutsson fikk bygselseddel i Gamsgrøa, Nesset, den 28. oktober 1790. Gården lå øde. Han kjøpte den senere.9
Knut trolovet seg den 21. november 1790 i Vistdal kyrkje med Eli Knutsdatter Skjelbostad. Forlovere: Åmund Ørjarsson i Lia og Ivar Ivarsson på Ødegård.7
Knut giftet seg den 1. januar 1791 i Vistdal kyrkje med Eli Knutsdatter Skjelbostad.8,1
Eli og Knut hadde Marit Knutsdatter i tjeneste i 1797.2

Han og Eli var brukere i Gamsgrøa i 1797. I 1814 solgte de gården til svigersønnen for 120 riksbankdaler og kår.2,1,10

Knut døde i 1822 i Gamsgrøa.10

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 341 a, Gamsgrøe. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670207
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 48.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b–357 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/383/
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 188 a, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640232
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 188 b, 1791, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640233
 9. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 151. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=154
 10. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 152. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=155

Anders Eriksson i Brekka1,2,3,4

M, #11650, (ca. 1704 - 1772)
Far*Erik Andersson Breivik5,6 (c 1670 - )
Mor*Brit Andersdotter Breivik6,7

Familie 1

Marit Knutsdotter på Meland ( - c 1755)
De hadde fire barn, hvorav ett levde i 1776.11,6,26 
Barn

Familie 2

Sigrid Justsdotter på Straume (c 1721 - f 1759)
De hadde ikke barn.6 

Familie 3

Synnøv Olsdotter i Brekka (c 1712 - 1778)
De hadde ikke barn.4 Anders ble født ca. 1704.8
Annet navn: Anders Eriksson på Oppdal, nevnt 1734.9,10
Anders trolovet seg den 8. januar 1734 med Marit Knutsdotter.9
Anders giftet seg den 17. januar 1734 i Hen kirke med Marit Knutsdotter på Kavli.9,11 Anders (eller broren med samme navn) var bruker på bnr. 4, Oppdal, Vistdal, i 1738. På tinget i 1739 ble han bedt om å fremlegge bygselseddel. En annen mann overtok samme år med seddel på hele bruket fra prosten og kirkeeierne.5,10,12
Anders Eriksson og Erik Bjørnsson var brukere i Brekka, Meland, Vistdal, i 1744.2
Annet navn: Anders Eriksson på Meland, nevnt fra 1749 til 1765.13,14,8,15 Anders Eriksson i Brekka kjøpte 1 pund 12 merker (hele gården, med bygselrett) i Brekka den 25. oktober 1749 av Erik Bjørnsson Brekka o.a. Kjøpesum: 28 daler.16
Anders Eriksson på Meland kjøpte på bnr. 3, Haustenga, Vistdal, den 31. januar 1755. Skjøtet ble tinglyst først 28. juni 1798.17
Anders trolovet seg med Sigrid Justsdotter på Straume den 28. juni 1755 i Eid i Romsdal, i huset. Forlovere: Just Justsson på Straume og Knut Torfinnsson på Ødegård.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Meland den 3. juli 1755: 28 daler 2 ort 10 skilling, utlagt i 18 merker (med bygselrett) i Meland (9 daler) o.a.. I boet var mange dyr, 1 pund 12 merker i Meland (hele gården, med bygselrett, 18 daler) o.a. Aktiva: 61 daler 3 ort 8 skilling. Passiva: 4–2–16. Arv: 57–0–20 (sic).18

Anders giftet seg den 20. juli 1755 i Eid kirke i Romsdal med Sigrid Justsdotter på Straume.19
Anders Eriksson kjøpte 18 merker i Herned, Ødegård, Vistdal, den 22. desember 1757 av Hans Hanssen Vingård og Hildeborg Tank Høyer. Kjøpesum: 15 daler 4 mark. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober året etter. Høyer hadde kjøpt jorden av Ivar Ivarsson, som igjen hadde kjøpt den fra Tore Eriksson.20,21,22
Anders Eriksson på Meland kjøpte 18 merker i Herned den 26. oktober 1758.22
Han var arving ved skiftet etter Inger Olsdotter på Dalebøen den 23. juli 1759: 9 daler 2 mark 7 skilling, utlagt i sølvskje til 1–4–15 på 3 lodd 1½ kvintin merket IIMBITDW 1702 (I kunne også være J) o.a.23

Anders trolovet seg den 30. september 1759 i Vistdal kyrkje med Synnøv Olsdotter i Lia. Forlovere: Knut Torfinnsson på Ødegård o.a.24
Anders giftet seg den 1. november 1759 i Vistdal kyrkje med Synnøv Olsdotter i Lia.25
Anders Eriksson solgte i Brekka den 6. juli 1761 til Ola Andersson. Det ser ut til at Ola døde fra gården og at den gikk tilbake til faren.26 Anders Eriksson på Meland var vurderingsmann i Eresfjord tinglag i 1762.14
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Gunnarsson på Reiten den 19. juni 1762: 1 ort 8 skilling.27

I manntallet av 1762 står han og Synnøv som selveiere i Brekka. Brit Andersdotter var også der. (I manntallet står Anders' kone som Ingeborg Didrichsdr, men hun var brukerkone på nabogården Nerland og er også oppført der, så noen har nok blingset.) Anders drev trolig gården til svigersønnen Ola Andersson fikk den av ham i 1770.28,4,26
Ola Ivarsson på Ødegård og Anders Eriksson på Meland solgte 1 pund 12 merker med bygselrett i Herned den 14. november 1765 til Ivar Ivarsson. Kjøpesum: 42 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.13,22
Han var verge for Brit Justsdotter på Ødegård i 1766.29


Anders døde i 1772 i Brekka, som husmann.3,15 Han ble jordfestet den 20. september 1772 på Vistdal kyrkjegard.3

     Navnet hans ble skrevet Anders Erichsen Opdalen i 1734.9

     Navnet hans ble skrevet Anders Erichsøn Brechen i 1744.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 170) var Erik Bjørnsson Brekka far til Anders Eriksson i Brekka, men det er feil.4

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 225. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610406
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 100 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400558
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 90 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640134
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 170.
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 244 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400409
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 7. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 34. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 48. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610317
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400409
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 376 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650973
 12. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 516.
 13. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 314 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650797
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 15. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 171.
 16. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 29 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650508
 17. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 615.
 18. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 376 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650973
 19. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 226. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610406
 20. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 193 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650674
 21. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 193 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650675
 22. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 118.
 23. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a–219 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 24. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640060
 25. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 17 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640060
 26. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 172.
 27. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 28. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 216. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041184
 29. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.

Just Andersson på Straume1,2,3

M, #11651, (ca. 1658 - 1737)
Far*Anders Persson på Straume4,5 (c 1602 - c 1688)
Mor*Kari Sørensdotter på Straume1,4,5 ( - c 1704)
6. tippoldefar til meg

Familie

Ingebjørg Jonsdotter på Straume (o 1674 - 1752)
De hadde seks barn.5,12 
BarnJust ble født ca. 1658 på Straume, Eid i Romsdal.6,3 I manntallet av 1666 står Just Andersson hos Anders Persson på Straume.6
Han var arving ved skiftet etter Anders Persson på Straume den 30. mai 1690: 8 daler 1 ort 18 skilling samt 59 daler i hjemmefølge og bryllupskost.7,5

Just giftet seg med Ingebjørg Jonsdotter på Eide.5,2 Just og Kari Sørensdotter var brukere på bnr. 1, Straume, Eid i Romsdal, i 1695. De var mor og sønn. Han drev bruket resten av livet.5
Han var kreditor ved skiftet etter Kari Sørensdotter på Straume den 17. juni 1705: Han og dødsboet etter broren Søren fordret «eftter Ringeste maade» boets formue, 22 daler 1 ort 10 skilling, for underhold av mora i 13 år.8

Anders Persson på Eide, Knut Jonsson, Just Andersson på Straume, Lars Andersson i Breivika, Lasse Børresson på Monsås, Ola Sørensson på Gjerde, Lars Andersson på Hovde, Anders Olsson på Sogge, Anders Andersson på Kavli og Erik Persson på Øygarden solgte 1 pund 14 merker odel (uten bygselrett) på Eide, Eid i Romsdal, den 1. juli 1718 til Jon Persson på Eide. Knut Jonsson var fraværende. Just på Straume, Lars i Breivika, Lasse på Monsås og Ola på Gjerde solgte (19 merker uten bygsel, inkludert kjøperens egen arvedel) på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst 14. juli.9,10

Just døde i 1737 på Straume.3,5 Det ble holdt likpreken over ham den 17. mars 1737.3

     Navnet hans ble skrevet Just Andersøn Strømme i 1705.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 215 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/228/
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 67, dominica reminiscere. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610326
 4. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 75, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/47/
 7. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a–83 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 215 b–216 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/228/
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b–150 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 10. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390571
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 136 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/136/

Sigrid Justsdotter på Straume1,2,3,4

K, #11652, (ca. 1721 - før 1759)
Far*Just Andersson på Straume4 (c 1658 - 1737)
Mor*Ingebjørg Jonsdotter på Straume3,4 (o 1674 - 1752)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anders Eriksson i Brekka (c 1704 - 1772)
De hadde ikke barn.7 Sigrid ble født ca. 1721 på Straume, Eid i Romsdal.3
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Jonsdotter på Straume den 22. januar 1753: 5 daler 3 ort 2 skilling. Hun fordret også 10 daler i hjemmefølge.5
Hun var myndling av Anders Justsson på Straume i 1753.3

Sigrid trolovet seg med Anders Eriksson i Brekka den 28. juni 1755 i Eid i Romsdal, i huset. Forlovere: Just Justsson på Straume og Knut Torfinnsson på Ødegård.1
Sigrid giftet seg den 20. juli 1755 i Eid kirke i Romsdal med Anders Eriksson i Brekka.2

Sigrid døde før 1759.6

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 225. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610406
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 226. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610406
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 136 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/136/
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 136 b–137 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/136/
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640060
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200

Just Justsson på Straume1,2,3,4

M, #11653, (ca. 1717 - 1787)
Far*Just Andersson på Straume5,1 (c 1658 - 1737)
Mor*Ingebjørg Jonsdotter på Straume6,5 (o 1674 - 1752)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Brit Jakobsdotter på Straume (1728 - 1756)
De hadde ett barn.8,14 
BarnJust ble født ca. 1717 på Straume, Eid i Romsdal.5 Hans Bergsveinsson Tokle, Ola Sørensson på Eide og Just Justsson på Straume var løsgjengere i Rødven tinglag i 1751.3
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Jonsdotter på Straume den 22. januar 1753: 11 daler 2 ort 4 skilling. Han fordret også 16 daler i hjemmefølge.7

Just giftet seg i 1754 med Brit Jakobsdotter i Norvika.8,9 Just og Anders Justsson var brukere på bnr. 1, Straume, Eid i Romsdal, fra 1754. De var brødre. Justs sønn Just overtok ca. 1780.5,10
Han var forlover for Anders Eriksson i Brekka og Sigrid Justsdotter på Straume, som ble trolovet den 28. juni 1755 i Eid i Romsdal.2
Han var arving ved skiftet etter Brit Jakobsdotter på Straume den 7. november 1758: 110 daler 3 ort 13 skilling, utlagt i 1 pund 15 5/6 mark i Straume (19–3–16), tre sølvskjeer (2–2–12), sekstendel i Hamrevågen (Straumsvågen) sag (0–3–0), o.a.11
Han var verge for Just Knutsson på Ødegård i 1766.1
Han var verge for Ingebjørg Knutsdotter på Ødegård i 1767.12
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Toresdotter i Torvika den 1. mars 1775: 2 ort 16 skilling.13


Just døde i 1787 i Eid.5

     Navnet hans ble skrevet Just Justsen Strømme i 1766.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 225. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610406
 3. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 149. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410078
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 105 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670108
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 136 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/136/
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 136 b–137 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/136/
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 611 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651212
 9. [S392] Bygdebok for Eid: s. 422. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=425
 10. [S392] Bygdebok for Eid: s. 331.
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 610 b–613 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651212
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 13. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 105 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670107
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 92 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660111

Anders Justsson på Straume1,2,3,4

M, #11654, (ca. 1701 - 1772)
Far*Just Andersson på Straume4,3 (c 1658 - 1737)
Mor*Ingebjørg Jonsdotter på Straume2,4 (o 1674 - 1752)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ingebjørg Trondsdotter på Straume (c 1704 - 1784)
De hadde ikke barn.4 Anders ble født ca. 1701 på Straume, Eid i Romsdal.4
Anders giftet seg i 1733 med Ingebjørg Trondsdotter.4
Han var verge for Gunnar Ellingsson på Dale i 1734.1

Per Olsson på Straume og Anders Justsson på Straume solgte 10 merker (uten bygselrett) på Lerheim, Eid i Romsdal, den 8. juli 1739 til Per Olsson på Lerheim. Kjøpesum: 3 daler 1 ort 12 skilling. Selgerne hadde arvet jorden. Skjøtet ble tinglyst 13. juli.5
Jon Bjørnsson på Mittet, Trond Olsson på Øverbøen, Knut Aslaksson på Holmem, Anders Justsson på Straume og Hallvor Jonsson på Herje solgte på bnr. 6, Dale, Veøy, den 25. januar 1740 til Knut Bjørnsson på Dale. Jon solgte 1 pund på vegne av kona (Guri Hallvorsdotter). Trond, Knut Aslaksson og Anders solgte 1 pund på vegne av sine myndlinger, barna til avdøde Elling Trondsson på Dale. Hallvor solgte 18 merker på vegne av sin myndling, Anne Gunnarsdotter. Kjøpesum: 38 daler. Knut Bjørnssons kone (Kari Gunnarsdotter) hadde også arvet 18 merker, og etter handelen eide de 1 våg 12 merker med bygselrett. Skjøtet ble tinglyst 30. januar året etter.6,7 Anders og Ingebjørg Jonsdotter var brukere på bnr. 1, Straume, Eid i Romsdal. De var mor og sønn.4
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Jonsdotter på Straume den 22. januar 1753: 11 daler 2 ort 4 skilling.8
Han var verge for Sigrid Justsdotter på Straume i 1753.2
Anders Justsson på Straume var lagrettemann i Rødven tinglag i 1754.9 Anders og Just Justsson var brukere på bnr. 1 fra 1754. De var brødre. Justs sønn Just overtok ca. 1780.4,10
Han var verge for Knut Knutsson på Ødegård i 1766.3


Anders døde i 1772 på Straume.4

     Navnet hans ble skrevet Anders Justsen Strømme fra 1753 til 1766.2,3

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734. Ræven Otting, 8. juni.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 136 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/136/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 127 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650386
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 159 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 136 b–137 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/136/
 9. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 282. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410145
 10. [S392] Bygdebok for Eid: s. 331.

Mats Persson på Oppdal1,2,3

M, #11655, (ca. 1723 - 1773)

Familie

Anne Knutsdotter på Oppdal (c 1736 - 1779)
De hadde fem barn.4 Mats ble født ca. 1723 på Oppdal, Vistdal.3
Han var bruker på Storåkeren, Oppdal, Vistdal, fra 1756. Han overtok etter foreldrene.3
Mats giftet seg den 19. juni 1757 med Anne Knutsdotter på Ødegård.2,3
I manntallet av 1762 står han og Anne som brukere på Storåkeren. Erik Bjørnsson var også der. Ivar Andersson overtok bygselen i 1771.1,4

Mats døde i 1773.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 218. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041042
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 468.
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 469.

Ivar Ivarsson på Ødegård1,2

M, #11656, (ca. 1731 - 1815)

Familie

Ingebjørg Knutsdotter på Ødegård (c 1738 - 1774)
De hadde seks barn.12 Ivar ble født ca. 1731.3
Gunnar Jonsson på Slenes døde den 22. juni 1755 på Nerland, Vistdal, noen dager etter at Anders Persson på Lange banket ham i et bryllup der. En stokk og en bit av den avdødes skjegg ble senere fremlagt som bevis. Blant vitnene var Per Persson på Hjellen, Knut Eriksson på Turhus, Inger Aslaksdotter på Turhus, Ivar Ivarsson på Ødegård og Synnøv Lassesdotter på Ødegård.4,5,6,2

Ivar Ivarsson kjøpte ½ våg med bygselrett i Herned, Ødegård, Vistdal, i 1755 av Tore Eriksson på Myklebostad. Bruket hadde ligget øde en kort tid (forrige bruker var Brit Jakobsdotter, s.d.).3
Ola Ivarsson kjøpte 18 merker i Herned den 22. desember 1757 av Hans Hanssen Vingård og Hildeborg Tank Høyer. Kjøpesum: 15 daler 4 mark. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober året etter. Høyer hadde kjøpt jorden av Ivar Ivarsson.7,3
Anders Eriksson kjøpte 18 merker i Herned den 22. desember 1757 av Hans Hanssen Vingård og Hildeborg Tank Høyer. Kjøpesum: 15 daler 4 mark. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober året etter. Høyer hadde kjøpt jorden av Ivar Ivarsson, som igjen hadde kjøpt den fra Tore Eriksson.7,8,3
Ivar Ivarsson på Ødegård var soldat i 1760.9
Ivar giftet seg den 6. januar 1760 i Vistdal kyrkje med Ingebjørg Knutsdotter på Ødegård.9,10
Ivar Ivarsson kjøpte 1 pund 12 merker med bygselrett i Herned den 14. november 1765 av Ola Ivarsson på Ødegård og Anders Eriksson på Meland. Kjøpesum: 42 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.11,3
Han var forlover for Eli Knutsdatter Skjelbostad og Knut Knutsson på Ødegård, som ble trolovet den 21. november 1790 i Vistdal kyrkje.1

Ivar giftet seg i 1803 med en uregistrert person.3

Ivar døde i 1815.12

     Navnet hans ble skrevet Iver Iversen Ødegaarden fra 1755 til 1766.2,10

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 134) var Ivar Ivarsson på Ødegård sønn av Ivar Olsson og Gjertrud Knutsdotter på Ødegård, men Ivar Ivarsson er ikke nevnt i skifter fra denne familien eller som bror i 1765-skjøtet.13,14,15,11

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 188 a, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640232
 2. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 397. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410203
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 118.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 72.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 409. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#412
 6. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 396. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410203
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 193 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650674
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 193 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650675
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640061
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 314 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650797
 12. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 119.
 13. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 134.
 14. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Eridsfiords Otting, 11. juni.
 15. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Per Justsson på Øverbøen1,2

M, #11657, (ca. 1708 - 29. juni 1774)
Far*Just Andersson på Straume3,4 (c 1658 - 1737)
Mor*Ingebjørg Jonsdotter på Straume1,3 (o 1674 - 1752)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Per Justsson på Straume.5,3
Per ble født ca. 1708 på Straume, Eid i Romsdal.2,5
Annet navn: Per Justsson på Gjerdset.5,6
Han bodde i Oppigarden, Gjerdset, Eid i Romsdal, fra 1741 til 1751. Han står som gårdmann på Gjerdset i en militærrulle fra 1748. I 1751 hadde konas bror Per Ivarsson overtatt bruket.6,7,5 Han var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1737 etter 10 års tjeneste og overført til landvernet.5
Per Justsson på Gjerdset kjøpte på Øverbøen, Veøy, i 1751 av Knut Olsson på Øverbøen.7
Han var selveier på Øverbøen fra 1751 til 1774. Han overtok etter konas stemor og hennes mann. Etter Pers død tok sønnen Just over gården.7,4
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Jonsdotter på Straume den 22. januar 1753: 11 daler 2 ort 4 skilling.8
Han var debitor ved skiftet etter Brit Jakobsdotter på Straume den 7. november 1758: 1 daler 3 ort.9
Han var verge for Ingebjørg Knutsdotter på Ødegård i 1766.4
Han var forlover for Knut Botolvsson i Horsgård og Marit Jonsdotter på Indre Holmem, som ble trolovet den 2. juli 1771 i Veøy kirke.10


Per døde den 29. juni 1774 på Øverbøen, av «Kolde» (trolig koldfeber).2 Han ble jordfestet den 31. juli 1774 på Rødven kyrkjegard, Veøy.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Øverbøe i 1758.11

     Navnet hans ble skrevet Peder Justesen Øfrebøen i 1771.10

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 136 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/136/
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 130. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660548
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.
 5. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 67. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690199
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 203.
 7. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 326. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=327
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 136 b–137 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/136/
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 610 b–613 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651212
 10. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 91, 2. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660528
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 612 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651213

Edwin M. George1

M, #11658Edwin M. giftet seg med Gunhild Olivia Karlsdotter Nerheim.1 Edwin og Gunhild bodde i gruveområdene i British Columbia, Canada.1

Kilder/noter

 1. [S1276] Sue Powell: e-post 4.4.2015.

Isak Sakariasson på Lindset1

M, #11659, (ca. 1764 - )
Far*Sakarias Larsson på Lindset1 (c 1730 - f 1818)
Mor*Kari Olsdotter på Lindset1 (c 1739 - 1795)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megIsak ble født ca. 1764 på Indre Lindset, Vågøy.1

Kilder/noter

 1. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 834.

Pål Sakariasson på Lindset1

M, #11660, (ca. 1781 - )
Far*Sakarias Larsson på Lindset1 (c 1730 - f 1818)
Mor*Kari Olsdotter på Lindset1 (c 1739 - 1795)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megPål ble født ca. 1781 på Indre Lindset, Vågøy.1

Kilder/noter

 1. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 835.

Beret Sakariasdotter på Lindset1

K, #11661, (ca. 1768 - )
Far*Sakarias Larsson på Lindset1 (c 1730 - f 1818)
Mor*Kari Olsdotter på Lindset1 (c 1739 - 1795)
Søster av 3.tippoldefar/mor til megBeret ble født ca. 1768.1

Kilder/noter

 1. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 835.

Karen Ellingsdatter1

K, #11662, (ca. 1784 - 18. oktober 1799)Karen ble født ca. 1784.1

Karen døde den 18. oktober 1799 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble gravlagt den 22. oktober 1799.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630229

Rasmus Steinarsson på Kristisetra1,2

M, #11663, (1747 - ca. 1813)
Far*Steinar Jonsson på Kristisetra3 (c 1712 - )
Mor*Unni Knutsdotter på Kristisetra4,2 ( - e 1747)

Familie

Ingebjørg Matsdotter på Kristisetra (1749 - f 1801)
De hadde ti barn.12 
BarnRasmus ble født i 1747 på Kristisetra, Tresfjord.3 Rasmus ble døpt den 26. desember 1747 i Vestnes kyrkje. Faddere: Per Matsson på Brastad o.a.3 Rasmus Steinarsson på Kristisetra var soldat i 1772.1
Rasmus giftet seg den 5. januar 1772 i Vestnes kyrkje med Ingebjørg Matsdotter i Fiksdalen, viet av Erik Røring.1,5
Han og Ingebjørg bodde på Kristisetra i 1772.6
Han var fadder ved dåpen til Per Eriksson på Skomakargarden den 7. oktober 1781 i Tresfjord kyrkje.7
Han var arving ved skiftet etter Kari Rasmusdotter på Skorgenes den 20. april 1785: 14 daler 2 skilling.4
Han var verge for Unni Rasmusdotter i 1785.4,2
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Rasmusdotter den 24. mai 1785: 13 daler 1 ort 17½ skilling. Han fordret også 1 daler 2 ort for et par støvler.8

Rasmus giftet seg med en uregistrert person.9 Rasmus var bruker på Kristisetra i 1801. Unni Rasmusdotter o.a. bodde også der da.9

Rasmus døde ca. 1813 på Kristisetra.10 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 13. juli 1813.10 Skiftet etter ham ble sluttet den 8. november 1814. Arvinger: Rasmus Eriksson o.a.11

     Navnet hans ble skrevet Rasmus Steenersen Christisæter i 1785.2,4

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 96. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660531
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1001. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/215/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 297. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 161 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/164/
 5. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 27 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/31/
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 106. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660536
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 235, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670046
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1001–1002. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/215/
 9. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 405 a, Christisæter, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58422/37/
 10. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 94 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/98/
 11. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 94 b–95 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/99/
 12. [S78] Fiksdal sogn: s. 81. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#84

Ingebjørg Matsdotter på Kristisetra

K, #11664, (1749 - før 1801)

Familie

Rasmus Steinarsson på Kristisetra (1747 - c 1813)
De hadde ti barn.1 
BarnIngebjørg ble født i 1749 i Fiksdalen, Vestnes.1
Annet navn: Ingebjørg Matsdotter i Fiksdalen, nevnt 1772.2
Ingebjørg giftet seg den 5. januar 1772 i Vestnes kyrkje med Rasmus Steinarsson på Kristisetra, viet av Erik Røring.2,3
Hun og Rasmus bodde på Kristisetra, Tresfjord, i 1772.4

Ingebjørg døde før 1801.5

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Madsdatter Fixdal i 1772.2

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 81. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#84
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 96. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660531
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 27 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/31/
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 106. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660536
 5. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 405 a, Christisæter, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58422/37/

Rasmus Eriksson1,2

M, #11665, (14. juli 1804 - )
Far*Erik Andersson i Litle Tomra2 (1783 - )
Mor*Unni Rasmusdotter på Haugen2,3,4 (1772 - 1810)Rasmus ble født den 14. juli 1804 i Tresfjord, utenom ekteskap.2 Rasmus ble døpt den 15. juli 1804 i Tresfjord kyrkje. Faddere: Elling Knutsson på Fremstedalen o.a.2
Han var myndling av Elling Knutsson på Fremstedalen i 1813.3,4
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Steinarsson på Kristisetra den 8. november 1814: 15 daler 3 ort 12 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 28 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/32/
 2. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 61 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670273
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 27 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/31/
 4. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 94 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/98/
 5. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 94 b–95 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/99/

Erik Andersson i Litle Tomra1

M, #11666, (1783 - )

Familie 1

Unni Rasmusdotter på Haugen (1772 - 1810)
Barn

Familie 2

Synnøv Larsdotter i Litle Tomra (c 1775 - 1858)
De hadde iallfall ett barn.1 Erik ble født i 1783 i Løvika, Tresfjord.1
Annet navn: Erik Andersson i Løvika, nevnt 1804.2
Erik fikk barn med Unni Rasmusdotter på Kristisetra i 1804 i Tresfjord.2
Erik giftet seg i 1815 med Synnøv Larsdotter i Litle Tomra.1
Han og Synnøv var brukere på Nedste-Øygarden, Litle Tomra, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 729. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#732
 2. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 61 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670273

Elling Knutsson på Fremstedalen1,2,3

M, #11667, (ca. 1770 - )Elling ble født ca. 1770.2
Han var bruker på Fremstedalen, Tresfjord, i 1801. Han bodde fremdeles der i 1813.2,1,3
Han var fadder ved dåpen til Rasmus Eriksson den 15. juli 1804 i Tresfjord kyrkje.1
Han var verge for Rasmus Eriksson i 1813.3,4

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 61 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670273
 2. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 404 b, Fremstedahl, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58422/37/
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 27 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/31/
 4. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 94 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/98/

Rasmus Johansson på Kristisetra1,2,3

M, #11668, (ca. 1697 - ca. 1741)
Far*Johan Jetmundsson på Frostad4 (c 1656 - c 1704)
Mor*Brit Rasmusdotter på Frostad4 (o 1655 - 1742)

Familie

Unni Knutsdotter på Kristisetra ( - e 1747)
Sju barn levde i 1742.1 
BarnAnnet navn: Rasmus Johansson på Frostad.5
Rasmus ble født ca. 1697 på Nedre Frostad, Vestnes.5
Rasmus trolovet seg den 3. juni 1727 i Vestnes kyrkje med Unni Knutsdotter på Kristisetra, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.2
Rasmus giftet seg den 24. juni 1727 i Tresfjord kyrkje med Unni Knutsdotter, viet av Otto Jakobsson Fris.2,1
Han og Unni bodde på Kristisetra, Tresfjord, i 1732.3

Rasmus døde ca. 1741 på Kristisetra.1 Det ble holdt skifte etter ham den 27. april 1742. Kreditorer: Åge Persson, Hans Holst, Børge Jakobssen Eg og Pål Eriksson på Skomakargarden o.a. Arvinger: Unni Knutsdotter, Kari Rasmusdotter, Gjertrud Rasmusdotter og Unni Rasmusdotter o.a. Formue: 43 daler 10 skilling. Gjeld og omkostninger: 13 daler 1 ort 22 skilling. Arv: 29–2–12.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 115 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/132/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 84. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660250
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 129. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 747.
 5. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 746.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 115 b–116 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/132/
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 161 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/164/
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 303 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/306/

Unni Knutsdotter på Kristisetra1,2,3

K, #11669, ( - etter 1747)

Familie 1

Rasmus Johansson på Kristisetra (c 1697 - c 1741)
Sju barn levde i 1742.3 
Barn

Familie 2

Steinar Jonsson på Kristisetra (c 1712 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnUnni trolovet seg den 3. juni 1727 i Vestnes kyrkje med Rasmus Johansson, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.2
Unni giftet seg den 24. juni 1727 i Tresfjord kyrkje med Rasmus Johansson, viet av Otto Jakobsson Fris.2,3
Hun og Rasmus bodde på Kristisetra, Tresfjord, i 1732.4
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Johansson på Kristisetra den 27. april 1742: 14 daler 3 ort 6 skilling.5
Hun var myndling av Lars Jonsson i Viken fra 1742.3

Unni trolovet seg den 24. januar 1745 i Vestnes kyrkje med Steinar Jonsson på Frostad. Forlovere: Lars Jonsson i Viken o.a.1
Unni giftet seg den 18. mai 1745 i Veøy kirke med Steinar Jonsson på Litle Frostad.6

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 263. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660340
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 84. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660250
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 115 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/132/
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 129. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 115 b–116 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/132/
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 267. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660342
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 161 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/164/
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1001. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/215/

Knut Eriksson på Skomakargarden1,2,3

M, #11670, (ca. 1707 - 2. juni 1743)
Far*Erik Gulleksson på Skomakargarden4,5 (c 1671 - c 1718)
Mor*Mildrid Knutsdotter på Skomakargarden4 ( - e 1719)Knut ble født ca. 1707 på Skomakargarden, Vestnes.6
Han var arving ved skiftet etter Erik Gulleksson på Skomakargarden den 22. mai 1719: 2 daler 2 ort 1 6/7 skilling.7

Knut giftet seg med Anne Knutsdotter.8
Han og Anne bodde på Skomakargarden i 1736.3
Han var verge for Unni Rasmusdotter på Kristisetra i 1742.1


Knut døde den 2. juni 1743 på Skomakargarden.6 Det ble holdt skifte etter ham den 29. januar 1744. Arvinger: Anne Knutsdotter, Erik Knutsson, Knut Knutsson, Martein Knutsson og Mildrid Knutsdotter.8

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 115 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/132/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 238. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660328
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 163, sankthansdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660289
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/109/
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 242. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660330
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/109/
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 323 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/340/

Knut Knutsson på Skomakargarden1,2

M, #11671, ( - etter 1775)
Far*Knut Eriksson på Skomakargarden1,2 (c 1707 - 1743)
Mor*Anne Knutsdotter på Skomakargarden1 ( - e 1764)Han var arving ved skiftet etter Knut Eriksson på Skomakargarden den 29. januar 1744.1
Han var arving ved skiftet etter Pål Eriksson i Myra den 24. januar 1775: 3 daler 19 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 323 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/340/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746–748. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/

Steinar Jonsson på Kristisetra1,2

M, #11672, (ca. 1712 - )

Familie

Unni Knutsdotter på Kristisetra ( - e 1747)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnSteinar ble født ca. 1712 på Nedre Frostad, Vestnes.2
Annet navn: Steinar Jonsson på Frostad, nevnt januar 1745.3
Steinar trolovet seg den 24. januar 1745 i Vestnes kyrkje med Unni Knutsdotter på Kristisetra. Forlovere: Lars Jonsson i Viken o.a.3
Annet navn: Steinar Jonsson på Litle Frostad, nevnt mai 1745.4
Steinar giftet seg den 18. mai 1745 i Veøy kirke med Unni Knutsdotter på Kristisetra.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 297. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 741.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 263. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660340
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 267. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660342

Brit Rasmusdotter på Frostad1

K, #11673, (omkr. 1655 - 1742)

Familie 1

Johan Jetmundsson på Frostad (c 1656 - c 1704)
De hadde fem barn.3 
Barn

Familie 2

De hadde ett barn.3 Brit ble født omkr. 1655.1
Brit giftet seg med Johan Jetmundsson på Vestre.2
Hun og Johan var brukere på bnr. 5, Nedre Frostad, Vestnes, i 1690. Hun overtok etter hans død.3
Brit giftet seg med en uregistrert person.3

Brit døde i 1742 på Nedre Frostad, Vestnes.1

Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 478) var Brit Rasmusdotter på Frostad barn av Rasmus Hallasson på Klauset og kona Brit, men kronologien er helt feil.
Dette kan være basert på Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tomrefjord (s. 746), hvor Brit Rasmusdotter kalles Klauset.4,2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 223. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660320
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 746.
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 747.
 4. [S162] Midsund I: s. 478.

Johan Jetmundsson på Frostad1

M, #11674, (ca. 1656 - ca. 1704)

Familie

Brit Rasmusdotter på Frostad (o 1655 - 1742)
De hadde fem barn.2 
BarnAnnet navn: Johan Jetmundsson på Vestre.1
Johan ble født ca. 1656.1
Johan giftet seg med Brit Rasmusdotter.1
Han og Brit var brukere på bnr. 5, Nedre Frostad, Vestnes, i 1690. Hun overtok etter hans død.2

Johan døde ca. 1704 på Nedre Frostad, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 746.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 747.

Brit Johansdotter på Kringstad1

K, #11675, ( - før 1777)
Far*Johan Jetmundsson på Frostad2 (c 1656 - c 1704)
Mor*Brit Rasmusdotter på Frostad2 (o 1655 - 1742)

Familie

Ivar Ivarsson på Kringstad ( - e 1746)Annet navn: Brit Johansdotter på Frostad, nevnt 1739.3,4
Brit trolovet seg den 26. november 1739 i Molde kirke med Ivar Ivarsson på Kringstad.4
Brit giftet seg den 6. januar 1740 i Molde kirke med Ivar Ivarsson på Kringstad.1

Brit døde før 1777, uten livsarvinger.5,2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 201. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660309
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 747.
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 746.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 200. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660308
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 303 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/306/

Kari Johansdotter i Litle Tomra1

K, #11676, (ca. 1691 - 1740)
Far*Johan Jetmundsson på Frostad2 (c 1656 - c 1704)
Mor*Brit Rasmusdotter på Frostad2 (o 1655 - 1742)

Familie 1

De hadde ett barn.4 

Familie 2

Ola Persson i Litle Tomra (c 1679 - 1742)
De hadde tre barn.1 Annet navn: Kari Johansdotter på Frostad.2
Kari ble født ca. 1691.3
Kari giftet seg med en uregistrert person.4
Annet navn: Kari Johansdotter i Store Tomra.4
Kari giftet seg med Ola Persson.1
Hun og Ola var brukere på Nedste-Øygarden, Litle Tomra, Vestnes, fra ca. 1719. Ola drev bruket resten av livet.1,5

Kari døde i 1740 i Litle Tomra, Vestnes.1

     Kari Johansdotter og Ola Persson i Litle Tomra kan ha vært foreldre til Beret Olsdatter på Moldeneset. De hadde ei datter som i 1777 ble kalt «Berethe Ols Dr Gift paa Molde».6

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 702.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 747.
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 746.
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 627.
 5. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 703.
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 303 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/306/

Ola Persson i Litle Tomra1

M, #11677, (ca. 1679 - 1742)

Familie 1

Kari Johansdotter i Litle Tomra (c 1691 - 1740)
De hadde tre barn.1 

Familie 2

Kristi Knutsdotter i Litle Tomra (c 1701 - 1784)
De hadde ikke barn. Ola ble født ca. 1679.1
Ola giftet seg med Kari Johansdotter i Store Tomra.1
Han og Kari var brukere på Nedste-Øygarden, Litle Tomra, Vestnes, fra ca. 1719. Ola drev bruket resten av livet.1,2
Ola giftet seg i 1742 med Kristi Knutsdotter på Løvollen.2

Ola døde i 1742 i Litle Tomra, Vestnes.2

     Kari Johansdotter og Ola Persson i Litle Tomra kan ha vært foreldre til Beret Olsdatter på Moldeneset. De hadde ei datter som i 1777 ble kalt «Berethe Ols Dr Gift paa Molde».3

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 702.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 703.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 303 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/306/

Mats Kristensson på Skorgenes1,2,3

M, #11678, ( - etter 1785)

Familie

Kari Rasmusdotter på Skorgenes ( - 1785)
Ingen barn levde i 1785.4 Mats giftet seg med Kari Rasmusdotter på Kristisetra.4
Han bodde på Skorgenes, Tresfjord, iallfall fra 1771 til 1785.1,2,3
Han var forlover for Jon Hansson på Skorgenes og Gjøri Knutsdatter Molde, som ble trolovet den 20. mai 1771 i Tresfjord kyrkje.1
Han var forlover for Pål Eriksson i Myra og Gjertrud Rasmusdotter på Kristisetra, som ble trolovet den 30. oktober 1774 i Vestnes kyrkje.2
Han var verge for Unni Rasmusdotter på Kristisetra i 1777.5
Han var arving ved skiftet etter Kari Rasmusdotter på Skorgenes den 20. april 1785: 42 daler 8 skilling.4
Han var debitor ved skiftet etter Gjertrud Rasmusdotter den 24. mai 1785: 14 daler 2 skilling, arv etter Gjertruds søster Kari (kona til Mats). Mats fordret på sin side 3 ort 5 skilling for en gjeldbukk.6


     Navnet hans ble skrevet Matz Schornes i 1777.5

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 89. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660527
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 132. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660549
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1002. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/216/
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 161 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/164/
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 303 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/306/
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1001–1002. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/215/

Gjertrud Rasmusdotter i Myra1,2

K, #11679, (1732 - 1785)
Far*Rasmus Johansson på Kristisetra3,4,5 (c 1697 - c 1741)
Mor*Unni Knutsdotter på Kristisetra4 ( - e 1747)

Familie 1

Pål Eriksson i Myra ( - 1774 / 1775)
De hadde ikke barn.1 

Familie 2

Erik Justssen (c 1721 - 1792)
De hadde ikke barn.2 Gjertrud ble født i 1732 på Kristisetra, Tresfjord.3 Gjertrud ble døpt den 13. juli 1732 i Tresfjord kyrkje av Lars Barhaug.3
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Johansson på Kristisetra den 27. april 1742: 1 daler 3 ort 10 7/8 skilling.6

Annet navn: Gjertrud Rasmusdotter på Kristisetra, nevnt 1774.7,8,3
Gjertrud trolovet seg den 30. oktober 1774 i Vestnes kyrkje med Pål Eriksson i Myra. Forlovere: Mats Kristensson på Skorgenes og Jon Hansson på Skorgenes.7
Gjertrud giftet seg den 20. november 1774 i Tresfjord kyrkje med Pål Eriksson i Myra.8,1
Hun var arving ved skiftet etter Pål Eriksson i Myra den 24. januar 1775: 11 daler 20 skilling. Hun fordret også 10 daler 2 ort 12 skilling for begravelsen, utlagt i en andel av huset.9
Hun var myndling av Søren Fitzens i 1775.1

Hun var huskone på mnr. 20, Myra, Molde, i 1775. Årlig grunnleie til Reknes gård var 1 daler 6 skilling.10
Gjertrud giftet seg med Erik Justssen.2,11

Gjertrud døde i 1785 i Molde. I mars ble det betalt 2 daler 1 ort 8 skilling til kirken for begravelsen.12,11
Hennes dødsbo var arving ved skiftet etter søstera Kari Rasmusdotter på Skorgenes (som døde kort tid før henne) den 20. april 1785: 14 daler 2 skilling.11
Det ble holdt skifte etter henne den 24. mai 1785. Debitorer: Halla Aretsson Store Tomra og Mats Kristensson på Skorgenes. Kreditorer: Ulrik Vilhelm Vingård, Hans Jakob Røbekk og Malena Eriksdatter o.a. Arvinger: Erik Justssen, Rasmus Steinarsson på Kristisetra og Unni Rasmusdotter. I boet var blant annet Müllers huspostill (3 ort), Den bibelske Kierne (16 skilling), en katekisme (6 skilling), Den siungende Tids-Fordrif (4 skilling), to salmebøker (12 skilling), tre gamle bøker (6 skilling), en bokstol (4 skilling), De udvaldes uforgængelig Krone (1 ort), Evangeliesangene (4 skilling) og halvparten i et naust på Reknesrøysan (1 daler 2 ort). Huset (uten grunn) ble vurdert til 34 daler. Aktiva: 96 daler 1 ort 4 skilling. Etter gjeld og omkostninger var arven 53–2–22.13

     Navnet hennes ble skrevet Giertrud Rasmusdatter Kristi-Sæter i 1774.7

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1001. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/215/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 129. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 115 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/132/
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 303 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/306/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 115 b–116 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/132/
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 132. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660549
 8. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 133. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660549
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746–748. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 161 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/164/
 12. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 68 b.
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1001–1002. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/215/

Jon Hansson på Skorgenes1,2

M, #11680, (1746 - )
Far*Hans Sørensson Sylte3 (c 1687 - 1769)

Familie

Gjøri Knutsdatter Molde ( - e 1771)Annet navn: Jon Hansson i Løvika.3
Jon ble født i 1746 i Løvika, Tresfjord.3 Han var soldat i 1771.4,1
Jon trolovet seg den 20. mai 1771 i Tresfjord kyrkje med Gjøri Knutsdatter Molde. Forlovere: Anders Nilsson på Skorgenes og Mats Kristensson på Skorgenes.4
Jon giftet seg den 23. juni 1771 i Vestnes kyrkje med Gjøri Knutsdatter Molde.1
Han bodde på Skorgenes, Tresfjord, i 1774.2
Han var forlover for Pål Eriksson i Myra og Gjertrud Rasmusdotter på Kristisetra, som ble trolovet den 30. oktober 1774 i Vestnes kyrkje.2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 91. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660528
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 132. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660549
 3. [S77] Tresfjord I: s. 715.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 89. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660527

Erik Gulleksson på Skomakargarden1,2

M, #11681, (ca. 1671 - ca. 1718)Erik ble født ca. 1671.3 Han var soldat i 1701.3 Erik var bruker på Skomakargarden, Vestnes, i 1701. Han og kona stod som brukere i 1711.3,2
Erik giftet seg med Mildrid Knutsdotter.1

Erik døde ca. 1718 på Skomakargarden.1 Det ble holdt skifte etter ham den 22. mai 1719. Kreditorer: Ola Setre og Søren Jørnsson på Remmem o.a. Arvinger: Mildrid Knutsdotter, Gullek Eriksson, Knut Eriksson, Pål Eriksson og Ingebjørg Eriksdotter. Formue: 28 daler 2 ort 14 skilling. Gjeld: 11–0–1. Arv: 17–2–13, fordelt på enka og de fire barna.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/109/
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Wesnes-Otting, Schomagergaard.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 215, Schomagergaard. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/119/
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/109/
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/

Erik Knutsson på Skomakargarden1,2,3

M, #11682, (1736 - 1806)
Far*Knut Eriksson på Skomakargarden4,1,5 (c 1707 - 1743)
Mor*Anne Knutsdotter på Skomakargarden1 ( - e 1764)

Familie 1

Brit Jakobsdotter på Skomakargarden (1740 - f 1792)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Ragnhild Olsdotter på Kjøpstad (c 1734 - 1794)
De hadde ikke barn. 

Familie 3

De hadde to barn.9 Erik ble født i 1736 på Skomakargarden, Vestnes.4 Erik ble døpt den 24. juni 1736 i Veøy kirke av Lars Barhaug.4
Han var arving ved skiftet etter Knut Eriksson på Skomakargarden den 29. januar 1744.1
Erik Knutsson bodde hos Anne Knutsdotter på Skomakargarden i 1764.6 Erik Knutsson på Skomakargarden var soldat i 1766.2
Erik giftet seg den 16. juni 1766 i Veøy kirke med Brit Jakobsdotter i Skorga.2
Han og Brit bodde på Skomakargarden iallfall fra 1767 til 1781.7,3
Han var arving ved skiftet etter Pål Eriksson i Myra den 24. januar 1775: 3 daler 19 skilling.8

Erik giftet seg i 1792 med Ragnhild Olsdotter på Kjøpstad.9
Annet navn: Erik Knutsson på Kjøpstad.9
Han og Ragnhild var husfolk på Teigan, Kjøpstad, Tresfjord, fra 1792.9
Erik giftet seg i 1795 med en uregistrert person.9

Erik døde i 1806.9

     Navnet hans ble skrevet Erich Knudsen Skomagergaard i 1766.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 323 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/340/
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 26, 16. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660496
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 235, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670046
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 163, sankthansdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660289
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Veøy, mnr. 476. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/71/
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746–748. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/
 9. [S927] Skorgen: s. 60.

Mildrid Knutsdotter på Skomakargarden1,2

K, #11683, (ca. 1737 - )
Far*Knut Eriksson på Skomakargarden1,3 (c 1707 - 1743)
Mor*Anne Knutsdotter på Skomakargarden1 ( - e 1764)Mildrid ble født ca. 1737.3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Eriksson på Skomakargarden den 29. januar 1744.1
Mildrid Knutsdotter bodde hos Anne Knutsdotter på Skomakargarden, Vestnes, i 1764.2
Hun var arving ved skiftet etter Pål Eriksson i Myra den 24. januar 1775: 1 daler 2 ort 9 skilling.4
Hun var myndling av Hans Sjurdsson på Steinøygarden fra 1775.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 323 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/340/
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Veøy, mnr. 476. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/71/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746–748. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/

Anne Knutsdotter på Skomakargarden1,2

K, #11684, ( - etter 1764)

Familie

Knut Eriksson på Skomakargarden (c 1707 - 1743)
Fire barn levde i 1744.1,4 
BarnAnne giftet seg med Knut Eriksson på Skomakargarden.1
Hun og Knut bodde på Skomakargarden, Vestnes, i 1736.3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Eriksson på Skomakargarden den 29. januar 1744.1

Hun var bruker på Skomakargarden i 1764. Erik Knutsson, Martein Knutsson og Mildrid Knutsdotter bodde også der.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 323 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/340/
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Veøy, mnr. 476. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/71/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 163, sankthansdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660289
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/

Hans Sjurdsson på Steinøygarden1

M, #11685, ( - etter 1775)Han bodde på Steinøygarden, Vestnes, i 1775.1
Han var verge for Mildrid Knutsdotter på Skomakargarden fra 1775.1


     Navnet hans ble skrevet Hans Sivertsen Stenøgaarden i 1775.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/

Malena Eriksdatter1

K, #11686, (ca. 1754 - )
Far*Erik Justssen1 (c 1721 - 1792)Malena ble født ca. 1754.1
Malene Erichsdr var kreditor ved skiftet etter Per Olsson på Sande den 27. januar 1768: 3 daler i lønn.2
Hun var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Rasmusdotter den 24. mai 1785: 2 daler 15 skilling i innestående morsarv og 2 daler 1 ort for 27 års renter.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Erik Justssen den 11. februar 1792: 4 daler 1 ort i innestående morsarv. Hun fikk utlagt tre torskegarn (2 daler 2 skilling) av husbonden, Jon Arnesson på Sylte (som tilsynelatende også var hennes verge). Til gode: 1 daler 3 ort.4
Malena Eriksdatter tjente hos Jon Arnesson på Sylte, Vågøy, i 1792. Ei Malena Eriksd. tjente på nabobruket i 1801. Ifølge folketellingslisten var hun i sitt 70. år, men det kan være feilskrift.1,5

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 172 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/173/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 442 b–443 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660470
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1001–1002. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/215/
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 172 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/173/
 5. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 467 b, Sylte, 4. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58425/33/

Jon Arnesson på Sylte1,2

M, #11687, (ca. 1749 - )Jon ble født ca. 1749.2
Han var bruker på Sylte, Vågøy, iallfall fra 1792 til 1801.1,2
Han hadde Malena Eriksdatter i tjeneste i 1792.1,3


     Ola Arnessen Sylte og Jon Arnesson på Sylte kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 172 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/173/
 2. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 467 a, Sylte, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58425/32/
 3. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 467 b, Sylte, 4. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58425/33/

Martein Olsson på Remmem1,2

M, #11688, (ca. 1706 - 2. desember 1777)Martein ble født ca. 1706.1
Annet navn: Martein Olsson på Indre Remmem, nevnt 1743.3,4
Han var bruker på Indre Remmem, Vestnes, i 1743. Neste bruker hadde overtatt i 1762.3,5,4
Han var fadder ved dåpen til Martein Knutsson på Skomakargarden den 15. april 1743 i Vestnes kyrkje.3
Han var verge for Martein Knutsson på Skomakargarden i 1744.2


Martein døde den 2. desember 1777 på Indre Remmem, som innerst, av alderdomssvakhet.1 Han ble jordfestet den 13. desember 1777 på Vestnes kyrkjegard.1

     Navnet hans ble skrevet Morten Remmen i 1744.2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 175. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670016
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 323 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/340/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 238. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660328
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy, mnr. 478. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/92/
 5. [S1632] Ellingseter, Per Bjørn: e-post til Anders Kvernberg, Nasjonalbiblioteket, 5.6.2018.

Mildrid Knutsdotter på Skomakargarden1

K, #11689, ( - etter 1719)

Familie

Erik Gulleksson på Skomakargarden (c 1671 - c 1718)
Fire barn levde i 1719.1 
BarnErik Gulleksson var bruker på Skomakargarden, Vestnes, i 1701. Han og kona stod som brukere i 1711.2,3

Mildrid giftet seg med Erik Gulleksson.1
Hun var arving ved skiftet etter Erik Gulleksson på Skomakargarden den 22. mai 1719: 8 daler 3 ort 6½ skilling.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/109/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 215, Schomagergaard. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/119/
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Wesnes-Otting, Schomagergaard.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/109/

Gullek Eriksson på Skomakargarden1

M, #11690, ( - før 1775)
Far*Erik Gulleksson på Skomakargarden1 (c 1671 - c 1718)
Mor*Mildrid Knutsdotter på Skomakargarden1 ( - e 1719)Han var arving ved skiftet etter Erik Gulleksson på Skomakargarden den 22. mai 1719: 2 daler 2 ort 1 6/7 skilling.2


Gullek døde trolig før 1775 uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/109/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/109/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/

Ingebjørg Eriksdotter på Skomakargarden1

K, #11691, ( - før 1775)
Far*Erik Gulleksson på Skomakargarden1 (c 1671 - c 1718)
Mor*Mildrid Knutsdotter på Skomakargarden1 ( - e 1719)Hun var arving ved skiftet etter Erik Gulleksson på Skomakargarden den 22. mai 1719: 1 daler 1 ort 13/14 skilling.2


Ingebjørg døde trolig før 1775 uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/109/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/109/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/

Ola Olsson på Setre1,2

M, #11692, ( - ca. 1752)

Familie

Seks barn levde i 1753.2 
BarnOla giftet seg den 9. november 1727 i Vestnes kyrkje med en uregistrert person.1
Han bodde på Setre, Tresfjord, i 1728.3
Han var fadder ved dåpen til Gjøri Eriksdatter den 14. juli 1737 i Tresfjord kyrkje.4
Ola Olsson på Setre var vurderingsmann i 1742.5
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Eriksson og Ingebjørg Jespersdotter på Setre den 26. april 1742: 3 daler 1 ort 8 skilling.6


Ola døde ca. 1752 på Setre, som husmann.2

     Ola Olsson på Setre kan ha vært barn av Ola Setre.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 88, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660252
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 148 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650744
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 92. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660254
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 114 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650132
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 114 b–115 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650132
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 175 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670755
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 128, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660272

Martein på Rørset1

M, #11693, ( - etter 1646)
9. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde iallfall to barn.1 
BarnHan var bruker på Rørset, Aukra, i 1597. Han brukte 2 pund, halve gården, til 1617. Fra 1618 til 46 drev han hele Rørset, 1 våg 1 pund. I 1647 overtok sønnene hver sin halvpart.1,2 Martein Rørset ble i 1616 bøtelagt 2 daler fordi han uten lov hadde tatt sild ut av noten til Lars i Rakvåg.1,3 Han ble i 1616 bøtelagt 3 daler fordi han og andre hadde «løbt fra Bispens bord da de giorde hannem føringschabff».4

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 721.
 2. [S876] Midsund III: s. 727.
 3. [S876] Midsund III: s. 642.
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 516.

Randi Klemetsdotter på Rørset1

K, #11694, ( - etter 1679)
8. tippoldemor til meg

Familie

Knut Marteinsson på Rørset (c 1604 - c 1678)
De hadde fem barn.1 
BarnRandi giftet seg med Knut Marteinsson på Rørset.1
Hun og Knut var brukere Søri garda, Rørset, Aukra, fra 1647 til 1675. De overtok etter hans far. Bruket var på 2 pund. Sønnen Martein tok over etter dem.1

Randi døde etter 1679.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 727.

Brit Olsdotter på Haukabøen1,2

K, #11695, ( - ca. 1789)
Far*Ola Marteinsson på Rørset3,4 (c 1685 - c 1751)
Mor*Brit Persdotter på Rørset3,4 ( - c 1726)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lars Rasmusson på Haukabøen (c 1717 - 1796)
De hadde fem barn.10 
BarnAnnet navn: Brit Olsdotter på Rørset, nevnt 1742.5,3,4
Hun var arving ved skiftet etter Lars Persson på Gauset den 2. juni 1742: Hun fordret også 3 daler 2 skilling i tjenestelønn og for klær.6

Brit giftet seg med Lars Rasmusson på Haukabøen.1,4,2
Birrith Hauchebøen var fadder ved dåpen til Lasse Matsson på Kringstad den 10. februar 1763.7
Hun var arving ved skiftet etter Sofie Olsdotter på Rørset den 11. oktober 1776: 6 daler 2 ort 20 skilling.8,9


Brit døde ca. 1789 på Haukabøen, Aukra.2

     Navnet hennes ble skrevet Brith Olsdatter Rørset i 1742.5

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 274 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 301.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 145 b.
 4. [S876] Midsund III: s. 728.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 146 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/162/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 145 b–146 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/162/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 273 b–274 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/
 9. [S876] Midsund III: s. 722.
 10. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 302.

Anders Nilsson på Skorgenes1,2

M, #11696, ( - etter 1771)Han var bruker på Skorgenes, Tresfjord, i 1762. Han bodde fremdeles der i 1771.2,1
Han var forlover for Jon Hansson på Skorgenes og Gjøri Knutsdatter Molde, som ble trolovet den 20. mai 1771 i Tresfjord kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 89. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660527
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy, mnr. 472. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/108/

Lars Arnesson på Opstad1

M, #11697, (1759 - 1804)
Far*Arne Larsson på Opstad1 (c 1723 - 1785)
Mor*Mali Olsdotter på Opstad1 (c 1718 - 1799)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Eli Ingebrigtsdotter på Opstad (c 1758 - 1799)
De hadde åtte barn.2 
BarnLars ble født i 1759 på Opstad, Aukra.1 Han fikk bygselseddel på bnr. 1, Opstad, Aukra, den 7. januar 1778. Han overtok etter foreldrene.1
Lars giftet seg med Eli Ingebrigtsdotter på Bendset.1
Han og Eli var brukere på bnr. 1. I 1795 ble det holdt registreringsforretning over bygningene på bruket: stue, eldhus, to sengebuer, stabbur, stort og lite fjøs, hestestall, løe med to høybrot, et sommerfjøs, naust og en liten matstue.1
Lars giftet seg i 1800 med en uregistrert person.1

Lars døde i 1804 på Opstad.1 Det ble holdt skifte etter ham den 9. januar 1807. Arv: 109 daler 2 ort. Enka drev bruket videre.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 339.
 2. [S162] Midsund I: s. 340.

Eli Ingebrigtsdotter på Opstad1

K, #11698, (ca. 1758 - 1799)
Far*Ingebrigt Rasmusson på Bendset2 (c 1733 - 1799)
Mor*Eli Andersdotter på Bendset2 (c 1729 - 1807)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lars Arnesson på Opstad (1759 - 1804)
De hadde åtte barn.3 
BarnAnnet navn: Eli Ingebrigtsdotter på Bendset.2
Eli ble født ca. 1758 på Bendset, Aukra.2
Eli giftet seg med Lars Arnesson på Opstad.1
Hun og Lars var brukere på bnr. 1, Opstad, Aukra. I 1795 ble det holdt registreringsforretning over bygningene på bruket: stue, eldhus, to sengebuer, stabbur, stort og lite fjøs, hestestall, løe med to høybrot, et sommerfjøs, naust og en liten matstue.1

Eli døde i 1799 på Opstad, Aukra.1 Det ble holdt skifte etter henne den 18. november 1799. I boet var blant annet fem kyr, tre kviger, en okse, 14 sauer, fire lam, 4 tønner såhavre, halvparten i en kastenot, en treroring med redskap, en trepart i en fyring med redskap, en åttepart i en søkkenot, et sildegarn, et småfiskgarn, et djupsnøre og ti torskegarn. Arv: 116 daler 2 ort 16 skilling.1,3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 339.
 2. [S162] Midsund I: s. 90.
 3. [S162] Midsund I: s. 340.

Marit Larsdotter på Opstad1

K, #11699, (1795 - 5. april 1873)
Far*Lars Arnesson på Opstad1 (1759 - 1804)
Mor*Eli Ingebrigtsdotter på Opstad1 (c 1758 - 1799)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Olsson på Opstad (1799 - 1872)
De hadde tre barn.1 
BarnMarit ble født i 1795 på Opstad, Aukra.1 Hun tjente hos stemora på bnr. 1, Opstad, Aukra, i 1815.2,1
Marit giftet seg den 12. juli 1829 med Ola Olsson på Småge.3
Hun og Ola var selveiere på bnr. 1 fra 1832 til 1858. De overtok etter Marits stemor. Ola fikk kongeskjøte 17. februar 1832. Sønnen Ole Matias tok over etter dem.1

Marit døde den 5. april 1873 i Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 340.
 2. [S162] Midsund I: s. 337.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 395. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#398

Ola Olsson på Opstad1

M, #11700, (6. juli 1799 - 7. oktober 1872)
Far*Ola Nilsson på Småge2 (1763 - 1807)
Mor*Gjertrud Ivarsdotter på Småge2 (c 1765 - m. 1808 & 1815)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Larsdotter på Opstad (1795 - 1873)
De hadde tre barn.1 
BarnAnnet navn: Ola Olsson på Småge.2
Ola ble født den 6. juli 1799 på Småge, Aukra.2
Ola giftet seg den 12. juli 1829 med Marit Larsdotter på Opstad.2
Han og Marit var selveiere på bnr. 1, Opstad, Aukra, fra 1832 til 1858. De overtok etter Marits stemor. Ola fikk kongeskjøte 17. februar 1832. Sønnen Ole Matias tok over etter dem.1

Ola døde den 7. oktober 1872 i Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 340.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 395. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#398