Hans Olsson Molde1,2

M, #16001, (ca. 1665 - 1737)
Far*Ola Eriksson på Moldegjerdet1 (c 1615 - )

Familie

Anne Henriksdotter ( - e 1737)
Ingen barn levde i 1737.4 Hans ble født ca. 1665 i Molde. Ved jordfestelsen i 1737 ble alderen oppgitt til 75 år, men han står ikke i manntallet av 1664.2,1,3
Hans giftet seg med Anne Henriksdotter.4
Han og Anne bodde i Geilan, Trondheim, i 1737, på madam Kemmlers grunn.4,5

Hans døde i 1737 i Trondheim. Begravelsen kostet 22 daler 3 ort 12 skilling.2,4,5 Han ble jordfestet den 3. mars 1737 på Trondheim domkirkegård.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 8. mars 1737. Huset med bod, kammer, kjøkken og kjeller ble vurdert til 45 daler. Aktiva: 79 daler 3 ort 2 skilling.4,5 Hans Persson og Johannes Larsson vitnet om arvelinjen etter Hans Olsson Molde i en attest datert den 24. juli 1737 i Molde.1 Skiftet etter Hans ble sluttet den 2. september 1737. Arvinger: Anne Henriksdotter, Fredrik Kristensson, Auden Olssen, Per Olssen, Guri Olsdotter på Sommarnes og Sofia Larsdotter. Passiva: 65 daler 12 skilling. Arv: 14 daler 2 ort 14 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 2. [S1526] Trondheim, Domkirken mini. 1729–61: 1737. Domkirkegården, 3. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613020017
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191194
 4. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310549
 5. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 6. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 b–111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551
Sist redigert20. oktober 2021

Anne Henriksdotter1

K, #16002, ( - etter 1737)

Familie

Hans Olsson Molde (c 1665 - 1737)
Ingen barn levde i 1737.1 Anne giftet seg med Hans Olsson.1
Hun og Hans bodde i Geilan, Trondheim, i 1737, på madam Kemmlers grunn.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Hans Olsson Molde den 2. september 1737: 7 daler 1 ort 7 skilling. Hun fikk også 22 daler 3 ort 12 skilling til sin egen begravelse.3

Kilder/noter

 1. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310549
 2. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 3. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 b–111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551
Sist redigert18. oktober 2021

Guri Olsdotter på Sommarnes1,2

K, #16003, ( - ca. 1744)
Far*Ola Eriksson på Moldegjerdet3 (c 1615 - )

Familie

Ola Eriksson på Sommarnes ( - f 1744)
Tre barn er nevnt i skiftet etter henne.1 
BarnGuri giftet seg med Ola Eriksson.3,2
Hun og Ola bodde på Sommarnes, Vågøy, i 1737.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Hans Olsson Molde den 2. september 1737: 1 daler 21 skilling.4


Guri døde ca. 1744 på Sommarnes.5 Det ble holdt skifte etter henne den 29. juni 1744. Kreditorer: Lars Hallvorsson på Sporsem o.a. Arvinger: Anne Olsdotter på Sporsem o.a. Aktiva: 15 daler 16 skilling. Passiva: 1 daler 3 ort 18 skilling. Arv: 13–0–22.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 362 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650381
 2. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551
 3. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 4. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 b–111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 362 a, 29. juni. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650380
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 362 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650380
Sist redigert20. oktober 2021

Ola Eriksson på Moldegjerdet1,2

M, #16004, (ca. 1615 - )

Familie

Fire barn er nevnt i et skifte.4 
BarnOla ble født ca. 1615.1,3
Han var husmann på Moldegjerdet, Molde, i 1664, sammen med Kristen Olsson. Ola var fremdeles der i 1666.2,1,3

     Navnet hans ble skrevet Ole Erichsen Moldegierde i 1665.1

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 240. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010127
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 192, Molde. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191107
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191194
 4. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
Sist redigert20. oktober 2021

Ola Eriksson på Sommarnes1

M, #16005, ( - før 1744)

Familie

Guri Olsdotter på Sommarnes ( - c 1744)
Tre barn er nevnt i skiftet etter henne.3 
BarnOla giftet seg med Guri Olsdotter.1,2
Han og Guri bodde på Sommarnes, Vågøy, i 1737.1,2

Ola døde før 1744.3

Kilder/noter

 1. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 2. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 362 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650381
Sist redigert20. oktober 2021

Anne Olsdotter på Sporsem1,2

K, #16006, ( - ca. 1747)
Far*Ola Eriksson på Sommarnes ( - f 1744)
Mor*Guri Olsdotter på Sommarnes1 ( - c 1744)

Familie

Lars Hallvorsson på Sporsem (c 1704 - c 1765)
De hadde ett barn.4 Annet navn: Anne Olsdotter på Sommarnes.
Anne giftet seg med Lars Hallvorsson.2
Hun og Lars var brukere Søri garda, Sporsem, Aukra, fra ca. 1735.2
Hun var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Sommarnes den 29. juni 1744: 4 daler 1 ort 15 skilling.3


Anne døde ca. 1747 på Sporsem, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 362 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650381
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 303.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 362 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650380
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 304.
Sist redigert20. oktober 2021

Gjertrud Olsdotter1

K, #16007, ( - før 1737)
Far*Ola Eriksson på Moldegjerdet1 (c 1615 - )

Familie

Ett barn levde i 1737.1 
BarnGjertrud døde før 1737.1

Kilder/noter

 1. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
Sist redigert20. oktober 2021

Sofia Larsdotter1

K, #16008, (ca. 1697 - )
Mor*Gjertrud Olsdotter1 ( - f 1737)Sofia ble født ca. 1697.1 Sofia tjente på Malme, Vågøy, i 1737.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Hans Olsson Molde den 2. september 1737: 1 daler 21 skilling.3
Sophie Larsdatter var kreditor ved skiftet etter Lars Persson på Gauset den 2. juni 1742: 2 daler, «som manden haver givet hende».4

Kilder/noter

 1. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 2. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551
 3. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 b–111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 145 b–146 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/162/
Sist redigert20. oktober 2021

Marit Sjurdsdotter på Hen1,2

K, #16009, (1817 - 21. april 1838)
Far*Sjurd Andersson på Mjelve3 (c 1751 - 1822)
Mor*Anne Knutsdotter i Røvik3 (1791 - 1871)
Far-steOla Andersson i Røvik4 (1789 - 1863)

Familie

Ola Knutssen Eidem (1813 - 1876)
De hadde ett barn.8 Annet navn: Marit Sjurdsdotter på Mjelve.3
Marit ble født i 1817 på Mjelve, Bolsøy.3,1 Marit ble døpt den 6. juli 1817 i Bolsøy kirke. Mora ble innledet samme dag.3,5 Hun ble vaksinert mot kopper av Palle Såby Mürer den 25. september 1819.4
Annet navn: Marit Sjurdsdotter i Røvik, nevnt mellom 1831 og 1837.4,6 Marit Sjurdsdotter i Røvik ble konfirmert den 23. oktober 1831 i Molde kirke. Karakter: meget god kunnskap og oppførsel.4
Marit giftet seg den 12. juni 1836 i Bolsøy kirke med Ola Knutssen i Røvik (forlovere: Ola Andersson i Røvik og Lasse Andersson i Røvik).7,6
Hun og Ola bodde på Hen, Hen, fra 1837. De var først husfolk, men ble selveiere samme år.6,2

Marit døde den 21. april 1838 på Hen, som gårdkone.1 Hun ble gravlagt den 1. mai 1838.1

Ifølge Bygdebok for Vågane var Marit Sjurdsdotter i Røvik barn av Sivert (Sjurd) Andersson og Kari Justsdotter i Røvikhagen, men det er feil.8

Kilder/noter

 1. [S1677] Hen mini. 1818–53: s. 205, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070820650109
 2. [S1677] Hen mini. 1818–53: s. 99, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070820650055
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a, 1817, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630148
 4. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 507, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640194
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 36 a, 1817, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630132
 6. [S1677] Hen mini. 1818–53: s. 596, nr. 76. https://www.digitalarkivet.no/kb20070820650196
 7. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 390, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640443
 8. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 265. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=268
Sist redigert22. oktober 2021

Anne Knutsdotter i Røvik1

K, #16010, (3. desember 1791 - 1871)
Far*Knut Olsson på Hjellset2,3 (c 1752 - )
Mor*Marta Aslaksdotter på Hjellset2,3 (c 1757 - )

Familie 1

Sjurd Andersson på Mjelve (c 1751 - 1822)
Ett barn levde i 1822.9 
Barn

Familie 2

Ola Andersson i Røvik (1789 - 1863)
De hadde fem barn.8 Anne ble født den 3. desember 1791 på Hjellset, Bolsøy, og først hjemmedøpt.2 Anne ble døpt den 16. desember 1791 i Molde kirke. Faddere: Ivar Olsson i Skjerså, Trond Aslaksson på Mork, Ola Justsson Berg og Eli Persdotter på Hjellset o.a.2 Anne Knutsdotter på Hjellset hadde kopper.4 Ved folketellingen av 1801 bodde Anne Knutsdotter på Hjellset hos Knut Olsson og Marta Aslaksdotter.3
Annet navn: Anne Knutsdotter på Hjellset, nevnt 1817.5,2
Anne giftet seg den 7. april 1817 med Sjurd Andersson på Mjelve.5
Annet navn: Anne Knutsdotter på Mjelve, nevnt fra 1817 til 1824.6,4
Hun og Sjurd bodde på Mjelve, Bolsøy, i 1817.6
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 6. juli 1817.7

Anne giftet seg den 18. juli 1824 i Bolsøy kirke med Ola Andersson i Røvik (forlovere: Anders Rasmusson på Lønset o.a.)4

Anne døde i 1871.8

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 507, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640194
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 70 b, 16. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630014
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 a, Jelsæt. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670282
 4. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 376, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640152
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 122 a, 1817, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630175
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a, 1817, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630148
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 36 a, 1817, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630132
 8. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 195. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=198
 9. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 70 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130620075
Sist redigert22. oktober 2021

Ola Andersson i Røvik1,2

M, #16011, (1789 - 1863)
Far*Anders Lassesson i Røvik3 (1755 - 1822)
Mor*Anne Olsdotter i Røvik3 (1760 - 1847)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Knutsdotter i Røvik (1791 - 1871)
De hadde fem barn.4 Ola ble født i 1789.3 Han hadde kopper.1
Han var selveier i Nedigarden, Røvik, Bolsøy, fra 1819. Han fikk skjøte på halve bruket. Broren Lasse hadde den andre delen til 1833. Året etter fikk Ola skjøte på denne og drev hele bruket til sønnen Anders overtok i 1844 (skjøte 1847).4,5
Ola giftet seg den 18. juli 1824 i Bolsøy kirke med Anne Knutsdotter på Mjelve (forlovere: Anders Rasmusson på Lønset o.a.)1
Han var forlover for Ola Knutssen i Røvik og Marit Sjurdsdotter i Røvik, som giftet seg den 12. juni 1836 i Bolsøy kirke.2,6

Ola Andersson i Røvik solgte Nedigardens andel i Borvik, Røvik, Bolsøy, den 15. april 1845 til Ola Knutssen Borvik.7

Ola døde i 1863.4

     Navnet hans ble skrevet Ole Andersen Røvig i 1824.1

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 376, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640152
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 390, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640443
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 194.
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 195. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=198
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 196. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=199
 6. [S1677] Hen mini. 1818–53: s. 596, nr. 76. https://www.digitalarkivet.no/kb20070820650196
 7. [S2114] Romsdal pantebok 1841–48: s. 841, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002640424
Sist redigert22. oktober 2021

Anne Persdotter i Flovik1,2

K, #16012, (1822 - )

Familie

Ola Knutssen Eidem (1813 - 1876)
De hadde to barn.2,4 Anne ble født i 1822 i Flovik, Veøy.2
Anne giftet seg i 1845 med Ola Knutssen Borvik.2
Hun og Ola var innerster i Flovik i 1848. Anne bodde fremdeles der i 1865.1,2
Anne og Ola ble skilt den 25. mai 1855.3,2
Anne fikk barn med en uregistrert person i 1857.2

Kilder/noter

 1. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 8, nr. 29. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327640706
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 323. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=326
 3. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 208, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010785
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 265. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=268
Sist redigert22. oktober 2021

Ingeleiv Hallvorsdotter Eidem1

K, #16013, (13. juni 1830 - 7. juni 1909)
Far*Hallvor Perssen Torhus2 (1810 - )
Mor*Anne Larsdotter på Bolsøy2 (1806 - )
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Knutssen Eidem (1813 - 1876)
De hadde seks barn.4 Annet navn: Ingeleiv Hallvorsdotter Torhus, nevnt 1830.2
Ingeleiv ble født den 13. juni 1830 på Bolsøy, Bolsøy, før foreldrene giftet seg, og hjemmedøpt samme måned.2,3 Ingeleiv ble døpt den 8. august 1830 i Molde kirke. Faddere: Lars Larsson på Bolsøy o.a.2
Ingeleiv giftet seg den 15. oktober 1863 med Ola Knutssen Eidem.1

Ingeleiv døde den 7. juni 1909.1

Kilder/noter

 1. [S1778] Fræna bygdebok V: s. 59. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021080248619?page=62
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 63, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640276
 3. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 95, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640050
 4. [S1778] Fræna bygdebok V: s. 60. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021080248619?page=63
Sist redigert22. oktober 2021

Anne Larsdotter på Bolsøy1,2

K, #16014, (1806 - )
Far*Lars Larsson på Nesje2,3 (1772 - 1836)

Familie

Hallvor Perssen Torhus (1810 - )
BarnAnnet navn: Anne Larsdotter på Nesje.3
Anne ble født i 1806 på Nordnesje, Veøy.3 Hun ble vaksinert mot kopper av Palle Såby Mürer.2 Anne Larsdotter på Bolsøy ble konfirmert den 14. oktober 1821 i Molde kirke. Karakter: god.2
Anne fikk barn med Hallvor Perssen Torhus i 1830.4

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 95, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640050
 2. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 469, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640175
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 40. https://www.nb.no/items/b2628d18b902b499c91818c662de6d21?page=43
 4. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 63, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640276
Sist redigert22. oktober 2021