Hans Olsson Molde1,2

M, #16001, (ca. 1665 - 1737)
Far*Ola Eriksson på Moldegjerdet1 (c 1615 - )

Familie

Anne Henriksdotter ( - e 1737)
Ingen barn levde i 1737.4 Hans ble født ca. 1665 i Molde. Ved jordfestelsen i 1737 ble alderen oppgitt til 75 år, men han står ikke i manntallet av 1664.2,1,3
Hans giftet seg med Anne Henriksdotter.4
Han og Anne bodde i Geilan, Trondheim, i 1737, på madam Kemmlers grunn.4,5

Hans døde i 1737 i Trondheim. Begravelsen kostet 22 daler 3 ort 12 skilling.2,4,5 Han ble jordfestet den 3. mars 1737 på Trondheim domkirkegård.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 8. mars 1737. Huset med bod, kammer, kjøkken og kjeller ble vurdert til 45 daler. Aktiva: 79 daler 3 ort 2 skilling.4,5 Hans Persson og Johannes Larsson vitnet om arvelinjen etter Hans Olsson Molde i en attest datert den 24. juli 1737 i Molde.1 Skiftet etter Hans ble sluttet den 2. september 1737. Arvinger: Anne Henriksdotter, Fredrik Kristensson, Auden Olssen, Per Olssen, Guri Olsdotter på Sommarnes og Sofia Larsdotter. Passiva: 65 daler 12 skilling. Arv: 14 daler 2 ort 14 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 2. [S1526] Trondheim, Domkirken mini. 1729–61: 1737. Domkirkegården, 3. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613020017
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191194
 4. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310549
 5. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 6. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 b–111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551

Anne Henriksdotter1

K, #16002, ( - etter 1737)

Familie

Hans Olsson Molde (c 1665 - 1737)
Ingen barn levde i 1737.1 Anne giftet seg med Hans Olsson.1
Hun og Hans bodde i Geilan, Trondheim, i 1737, på madam Kemmlers grunn.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Hans Olsson Molde den 2. september 1737: 7 daler 1 ort 7 skilling. Hun fikk også 22 daler 3 ort 12 skilling til sin egen begravelse.3

Kilder/noter

 1. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310549
 2. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 3. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 b–111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551

Guri Olsdotter på Sommarnes1,2

K, #16003, ( - ca. 1744)
Far*Ola Eriksson på Moldegjerdet3 (c 1615 - )

Familie

Ola Eriksson på Sommarnes ( - f 1744)
Tre barn er nevnt i skiftet etter henne.1 
BarnGuri giftet seg med Ola Eriksson.3,2
Hun og Ola bodde på Sommarnes, Vågøy, i 1737.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Hans Olsson Molde den 2. september 1737: 1 daler 21 skilling.4


Guri døde ca. 1744 på Sommarnes.5 Det ble holdt skifte etter henne den 29. juni 1744. Kreditorer: Lars Hallvorsson på Sporsem o.a. Arvinger: Anne Olsdotter på Sporsem o.a. Aktiva: 15 daler 16 skilling. Passiva: 1 daler 3 ort 18 skilling. Arv: 13–0–22.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 362 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650381
 2. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551
 3. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 4. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 b–111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 362 a, 29. juni. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650380
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 362 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650380

Ola Eriksson på Moldegjerdet1,2

M, #16004, (ca. 1615 - )

Familie

Fire barn er nevnt i et skifte.4 
BarnOla ble født ca. 1615.1,3
Han var husmann på Moldegjerdet, Molde, i 1664, sammen med Kristen Olsson. Ola var fremdeles der i 1666.2,1,3

     Navnet hans ble skrevet Ole Erichsen Moldegierde i 1665.1

     Ola Eriksson på Moldegjerdet kan ha vært barn av Erik Molde.

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 240. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010127
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 192, Molde. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191107
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191194
 4. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550

Ola Eriksson på Sommarnes1

M, #16005, ( - før 1744)

Familie

Guri Olsdotter på Sommarnes ( - c 1744)
Tre barn er nevnt i skiftet etter henne.3 
BarnOla giftet seg med Guri Olsdotter.1,2
Han og Guri bodde på Sommarnes, Vågøy, i 1737.1,2

Ola døde før 1744.3

Kilder/noter

 1. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 2. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 362 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650381

Anne Olsdotter på Sporsem1,2

K, #16006, ( - ca. 1747)
Far*Ola Eriksson på Sommarnes ( - f 1744)
Mor*Guri Olsdotter på Sommarnes1 ( - c 1744)

Familie

Lars Hallvorsson på Sporsem (c 1704 - c 1765)
De hadde ett barn.4 Annet navn: Anne Olsdotter på Sommarnes.
Anne giftet seg med Lars Hallvorsson.2
Hun og Lars var brukere Søri garda, Sporsem, Aukra, fra ca. 1735.2
Hun var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Sommarnes den 29. juni 1744: 4 daler 1 ort 15 skilling.3


Anne døde ca. 1747 på Sporsem, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 362 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650381
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 303.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 362 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650380
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 304.

Gjertrud Olsdotter1

K, #16007, ( - før 1737)
Far*Ola Eriksson på Moldegjerdet1 (c 1615 - )

Familie

Ett barn levde i 1737.1 
BarnGjertrud døde før 1737.1

Kilder/noter

 1. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550

Sofia Larsdotter1

K, #16008, (ca. 1697 - )
Mor*Gjertrud Olsdotter1 ( - f 1737)Sofia ble født ca. 1697.1 Sofia tjente på Malme, Vågøy, i 1737.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Hans Olsson Molde den 2. september 1737: 1 daler 21 skilling.3
Sophie Larsdatter var kreditor ved skiftet etter Lars Persson på Gauset den 2. juni 1742: 2 daler, «som manden haver givet hende».4

Kilder/noter

 1. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 2. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551
 3. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 b–111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 145 b–146 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/162/

Marit Sjurdsdotter på Hen1,2

K, #16009, (1817 - 21. april 1838)
Far*Sjurd Andersson på Mjelve3 (c 1751 - 1822)
Mor*Anne Knutsdotter i Røvik3 (1791 - 1871)
Far-steOla Andersson i Røvik4 (1789 - 1863)

Familie

Ola Knutssen Eidem (1813 - 1876)
De hadde ett barn.8 Annet navn: Marit Sjurdsdotter på Mjelve.3
Marit ble født i 1817 på Mjelve, Bolsøy.3,1 Marit ble døpt den 6. juli 1817 i Bolsøy kirke. Mora ble innledet samme dag.3,5 Hun ble vaksinert mot kopper av Palle Såby Mürer den 25. september 1819.4
Annet navn: Marit Sjurdsdotter i Røvik, nevnt mellom 1831 og 1837.4,6 Marit Sjurdsdotter i Røvik ble konfirmert den 23. oktober 1831 i Molde kirke. Karakter: meget god kunnskap og oppførsel.4
Marit giftet seg den 12. juni 1836 i Bolsøy kirke med Ola Knutssen i Røvik (forlovere: Ola Andersson i Røvik og Lasse Andersson i Røvik).7,6
Hun og Ola bodde på Hen, Hen, fra 1837. De var først husfolk, men ble selveiere samme år.6,2

Marit døde den 21. april 1838 på Hen, som gårdkone.1 Hun ble gravlagt den 1. mai 1838.1

Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 265) var Marit Sjurdsdotter i Røvik barn av Sivert (Sjurd) Andersson og Kari Justsdotter i Røvikhagen, men det er feil.8

Kilder/noter

 1. [S1677] Hen mini. 1818–53: s. 205, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070820650109
 2. [S1677] Hen mini. 1818–53: s. 99, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070820650055
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a, 1817, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630148
 4. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 507, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640194
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 36 a, 1817, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630132
 6. [S1677] Hen mini. 1818–53: s. 596, nr. 76. https://www.digitalarkivet.no/kb20070820650196
 7. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 390, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640443
 8. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 265. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=268

Anne Knutsdotter i Røvik1

K, #16010, (3. desember 1791 - 1871)
Far*Knut Olsson på Hjellset2,3 (c 1752 - )
Mor*Marta Aslaksdotter på Hjellset2,3 (c 1757 - )

Familie 1

Sjurd Andersson på Mjelve (c 1751 - 1822)
Ett barn levde i 1822.9 
Barn

Familie 2

Ola Andersson i Røvik (1789 - 1863)
De hadde fem barn.8 Anne ble født den 3. desember 1791 på Hjellset, Bolsøy, og først hjemmedøpt.2 Anne ble døpt den 16. desember 1791 i Molde kirke. Faddere: Ivar Olsson i Skjersåa, Trond Aslaksson på Mork, Ola Justsson Berg og Eli Persdotter på Hjellset o.a.2 Anne Knutsdotter på Hjellset hadde kopper.4 Ved folketellingen av 1801 bodde Anne Knutsdotter på Hjellset hos Knut Olsson og Marta Aslaksdotter.3
Annet navn: Anne Knutsdotter på Hjellset, nevnt 1817.5,2
Anne giftet seg den 7. april 1817 med Sjurd Andersson på Mjelve.5
Annet navn: Anne Knutsdotter på Mjelve, nevnt fra 1817 til 1824.6,4
Hun og Sjurd bodde på Mjelve, Bolsøy, i 1817.6
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 6. juli 1817.7

Anne giftet seg den 18. juli 1824 i Bolsøy kirke med Ola Andersson i Røvik (forlovere: Anders Rasmusson på Lønset o.a.)4

Anne døde i 1871.8

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 507, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640194
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 70 b, 16. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630014
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 a, Jelsæt. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670282
 4. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 376, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640152
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 122 a, 1817, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630175
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a, 1817, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630148
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 36 a, 1817, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630132
 8. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 195. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=198
 9. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 70 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130620075

Ola Andersson i Røvik1,2

M, #16011, (1789 - 1863)
Far*Anders Lassesson i Røvik3 (1755 - 1822)
Mor*Anne Olsdotter i Røvik3 (1760 - 1847)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Knutsdotter i Røvik (1791 - 1871)
De hadde fem barn.4 Ola ble født i 1789.3 Han hadde kopper.1
Han var selveier i Nedigarden, Røvik, Bolsøy, fra 1819. Han fikk skjøte på halve bruket. Broren Lasse hadde den andre delen til 1833. Året etter fikk Ola skjøte på denne og drev hele bruket til sønnen Anders overtok i 1844 (skjøte 1847).4,5
Ola giftet seg den 18. juli 1824 i Bolsøy kirke med Anne Knutsdotter på Mjelve (forlovere: Anders Rasmusson på Lønset o.a.)1
Han var forlover for Ola Knutssen i Røvik og Marit Sjurdsdotter i Røvik, som giftet seg den 12. juni 1836 i Bolsøy kirke.2,6

Ola Andersson i Røvik solgte Nedigardens andel i Borvik, Røvik, Bolsøy, den 15. april 1845 til Ola Knutssen Borvik.7

Ola døde i 1863.4

     Navnet hans ble skrevet Ole Andersen Røvig i 1824.1

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 376, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640152
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 390, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640443
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 194.
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 195. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=198
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 196. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=199
 6. [S1677] Hen mini. 1818–53: s. 596, nr. 76. https://www.digitalarkivet.no/kb20070820650196
 7. [S2114] Romsdal pantebok 1841–48: s. 841, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002640424

Anne Persdotter i Flovik1,2

K, #16012, (1822 - )

Familie

Ola Knutssen Eidem (1813 - 1876)
De hadde to barn.2,4 Anne ble født i 1822 i Flovik, Veøy.2
Anne giftet seg i 1845 med Ola Knutssen Borvik.2
Hun og Ola var innerster i Flovik i 1848. Anne bodde fremdeles der i 1865.1,2
Anne og Ola ble skilt den 25. mai 1855.3,2
Anne fikk barn med en uregistrert person i 1857.2

Kilder/noter

 1. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 8, nr. 29. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327640706
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 323. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=326
 3. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 208, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010785
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 265. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=268

Ingeleiv Hallvorsdotter Eidem1

K, #16013, (13. juni 1830 - 7. juni 1909)
Far*Hallvor Perssen Fuglset2 (1810 - 1864)
Mor*Anne Larsdotter Fuglsetnes2 (1806 - 1885)
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Knutssen Eidem (1813 - 1876)
De hadde seks barn.6 Annet navn: Ingeleiv Hallvorsdotter Torhus, nevnt fra 1830 til 1863.2,3
Ingeleiv ble født den 13. juni 1830 på Bolsøy, Bolsøy, før foreldrene giftet seg, og hjemmedøpt samme måned.2,4 Ingeleiv ble døpt den 8. august 1830 i Molde kirke. Faddere: Lars Larsson på Bolsøy o.a.2
Ingeleiv giftet seg den 15. oktober 1863 i Vågøy kyrkje, Fræna, med Ola Knutssen Eidem.5,3

Ingeleiv døde den 7. juni 1909.1

Kilder/noter

 1. [S1778] Bygdebok for Fræna V: s. 59. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021080248619?page=62
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 63, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640276
 3. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 218, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010795
 4. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 95, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640050
 5. [S536] Fræna mini. 1845–72: fol. 331 a, 15. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010908
 6. [S1778] Bygdebok for Fræna V: s. 60. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021080248619?page=63

Anne Larsdotter Fuglsetnes1

K, #16014, (1806 - 30. august 1885)
Far*Lars Larsson på Nesje2,3 (1772 - 1836)

Familie

Hallvor Perssen Fuglset (1810 - 1864)
De hadde fler barn.8 
BarnAnnet navn: Anne Larsdotter på Nesje.3
Anne ble født i 1806 på Nordnesje, Veøy.3 Hun ble vaksinert mot kopper av Palle Såby Mürer.2
Annet navn: Anne Larsdotter Bolsøy, nevnt fra 1821 til 1847.4,2,5 Anne Larsdotter Bolsøy ble konfirmert den 14. oktober 1821 i Molde kirke. Karakter: god.2
Anne giftet seg den 28. mars 1837 i Bolsøy kirke med Hallvor Perssen Fuglset. De hadde allerede barn sammen.6,7
Hun og Hallvor var innerster på Strande, Bolsøy, i 1847.5
Hun var huskone på Fuglset, Bolsøy, i 1865. Plassen lå nedenfor veien og hadde to sauer. Utsæd: 1/8 tønne potet.8,9
Hun bodde på mnr. 186, Olsmedbakken, Molde, i 1875, hos sønnen.10

Anne døde den 30. august 1885 på Eidem, Fræna.1 Hun ble gravlagt den 5. september 1885 på Myrbostad kyrkjegard, Fræna.1

Kilder/noter

 1. [S1769] Indre Fræna klok. 1870–96: s. 275, 1885, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613041079
 2. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 469, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640175
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 40. https://www.nb.no/items/b2628d18b902b499c91818c662de6d21?page=43
 4. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 95, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640050
 5. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 30, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020020
 6. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 391, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640443
 7. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 63, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640276
 8. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 1 B. Side 3, lnr. 13 A. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340409
 9. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 466. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081508274?page=477
 10. [S2041] Molde ft. 1875: tellingskrets 3. Side 46. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209200259

Ingebrigt Perssen1,2,3

M, #16015, (ca. 1738 - før 1757)
Far*Per Persson Tøndergård2 (c 1706 - c 1756)
Mor*Brit Olsdotter på Moldegjerdet (c 1698 - 1771)
4-menning 8 ganger forskjøvet til megIngebrigt ble født ca. 1738 i Molde.2

Ingebrigt døde før 1757.4

Kilder/noter

 1. I sjømanntallet 1746 står Ole Pedersøn, men i manntallet fra året etter er fornavnet overstrøket og erstattet med Ingebrigt.
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 4. juni, sjømanntall.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 209. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650107

Jonas Eriksson1,2

M, #16016, ( - før 1748)

Familie 1

Ingebjørg Persdotter (c 1698 - 1730)

Familie 2

Brit Hansdatter på Molde ( - c 1748)
To barn levde i 1748.7 
BarnJonas giftet seg den 4. desember 1729 i Kleive kirke, Bolsøy, med Ingebjørg Persdotter.3 Jonas Eriksson var rokkedreier iallfall fra 1729 til 1737.3,4
Jonas trolovet seg den 17. september 1730 i Molde kirke med Brit Hansdatter. Forlovere: Søren Knutsson på Haugan og Johannes Haugan.5
Jonas giftet seg den 19. november 1730 i Molde kirke med Brit Hansdatter på Molde.6,7
Han bodde i Molde iallfall fra 1731 til 1737.1,4
Han ble kalt Jonas rokkedreier, nevnt 1737.4

Jonas døde før 1748.7

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 118. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660267
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 108, 2. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660262
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 171, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660293
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 115, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660265
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 116, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660266
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 8. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650006

Jonas Jonassen1,2

M, #16017, (1737 - )
Far*Jonas Eriksson3,1 ( - f 1748)
Mor*Brit Hansdatter på Molde2 ( - c 1748)Jonas ble født i 1737 i Molde.3 Jonas ble døpt den 25. mars 1737 i Bolsøy kirke av Lars Barhaug. Faddere: Jens Olsson Helgestø og Anders Nilssen Villmann o.a.3
Han var myndling av Elling Alvssen i 1748.2
Han var arving ved skiftet etter Brit Hansdatter i 1749: 13 daler 3 ort 14 skilling. Han fikk også 0–1–15 i innestående farsarv.4


     Jonas Jonassen på Brattværet og Jonas Jonassen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 8. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650006
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 171, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660293
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 9–10. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650006

Jon Jonassen1,2

M, #16018, (1731 - )
Far*Jonas Eriksson3,1 ( - f 1748)
Mor*Brit Hansdatter på Molde2 ( - c 1748)Jon ble døpt i februar 1731.3
Han var myndling av Elling Alvssen i 1748.2
Han var arving ved skiftet etter Brit Hansdatter i 1749: 13 daler 3 ort 14 skilling. Han fikk også 0–1–15 i innestående farsarv.4

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 8. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650006
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 118. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660267
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 9–10. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650006

Brit Hansdatter på Molde1,2

K, #16019, ( - ca. 1748)

Familie

Jonas Eriksson ( - f 1748)
To barn levde i 1748.1 
BarnBrit trolovet seg den 17. september 1730 i Molde kirke med Jonas Eriksson. Forlovere: Søren Knutsson på Haugan og Johannes Haugan.3
Brit giftet seg den 19. november 1730 i Molde kirke med Jonas Eriksson.2,1
Brith Hanssdatter var fadder ved dåpen til Fredrik Fredrikssen den 12. februar 1738.4


Brit døde ca. 1748 i Molde.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 22. november 1748. I boet var 1 kagge teriak med en liten kruspotte, skap i (for)døren, gammel kiste på loftet, kopperkjele på 8 merker med jernhank, to stekepanner, snuskvern, trekkpotte (tekanne), butelje, 4½ mark garn, spinnerokk og skrutapp, sju vevskjeer, vevgreiekam, to par briller, fire filer, fem sakser, atskillig jernskrap, skrumor med tre skruer, ett par hengsler, to dreiejern, o.a. Huset bestod av stue, loft og grisesti, vurdert til 12 daler.5 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 28. november 1748. Aktiva: 50 daler 1 ort 18 skilling.6 Skiftet etter henne ble sluttet i 1749. Debitor: Guttorm Vistdal. Kreditorer: Alet Knutsdotter på Nes, Brit Persdatter, Jakob Andreas Eg, Klaus Breier Lund, Hans Holst, Daniel Steffenssen, Tore Fuglset, Jens Persson, Jakob Ottosson Fris, Ola ringar, Hans Hanssen Vingård, Severin Løk og Ola Jonssen o.a. Arvinger: Jon Jonassen og Jonas Jonassen. Passiva: 22 daler 2 ort 14 skilling. Arv: 27–3–4.7

     Navnet hennes ble skrevet Berthe Hans-datter Molde i 1730.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 8. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650006
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 116, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660266
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 115, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660265
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 8–9. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650006
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 9. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650006
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 9–10. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650006

Ingebjørg Persdotter1

K, #16020, (ca. 1698 - 1730)
Mor*Marte skjebinder2 (c 1656 - 1730)

Familie

Jonas Eriksson ( - f 1748)Ingebjørg ble født ca. 1698.2
Ingebjørg giftet seg den 4. desember 1729 i Kleive kirke, Bolsøy, med Jonas Eriksson.1
Hun ble kalt Ingebjørg rokkedreiers i 1730 (etter mannen).2

Ingebjørg døde i 1730.2 Marte skjebinder og Ingebjørg rokkedreiers ble jordfestet den 12. april 1730 på Kleive kirkegård, Bolsøy. De var mor og datter.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 108, 2. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660262
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 112, 12. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660264

Marte skjebinder1

K, #16021, (ca. 1656 - 1730)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnMarte ble født ca. 1656.1 Hun var vevskjemaker.1

Marte døde i 1730.1 Marte skjebinder og Ingebjørg rokkedreiers ble jordfestet den 12. april 1730 på Kleive kirkegård, Bolsøy. De var mor og datter.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 112, 12. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660264

Per Perssen1

M, #16022, (ca. 1742 - etter 1747)
Far*Per Perssen Åndal1 ( - e 1752)Per ble født ca. 1742 i Molde.1

Per døde etter 1747.1

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.

Erik Olssen1,2

M, #16023, (1732 - etter 1747)
Far*Ola Jonssen på Molde2,1 (c 1705 - )
Mor*Susanna PersdatterErik ble født i 1732 i Molde.2 Erik ble døpt den 10. februar 1732 i Bolsøy kirke. Faddere: Hans Hansson og Endre Anderssen o.a.2

Erik døde etter 1747.1

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 126, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660271

Jon Olssen1,2

M, #16024, (1734 - etter 1747)
Far*Ola Jonssen på Molde2,1 (c 1705 - )
Mor*Susanna PersdatterJon ble født i 1734 i Molde, som tvilling.2 Jon ble døpt den 5. september 1734 i Molde kirke. Faddere: Per Hanssen, Knut Persson, Hans Olsson, Mette Jørgensdatter på Røysa og Elen Larsdatter.2

Jon døde etter 1747.1

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 146, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660281

Magrete Olsdatter1

K, #16025, (1734 - )
Far*Ola Jonssen på Molde1 (c 1705 - )
Mor*Susanna PersdatterMagrete ble født i 1734 i Molde, som tvilling.1 Magrete ble døpt den 5. september 1734 i Molde kirke. Faddere: Ola Robertssen, Kristian Perssen og Kristi Jonsdotter o.a.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 146, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660281

Ola Olssen1,2

M, #16026, (1737 - etter 1747)
Far*Ola Jonssen på Molde2,1 (c 1705 - )
Mor*Susanna PersdatterOla ble født i 1737 i Molde, som tvilling.2 Ola Olssen og Anne Olsdatter ble døpt den 18. april 1737 i Molde kirke av Lars Barhaug.2

Ola døde etter 1747.1

     Ola Olssen Molde og Ola Olssen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172, festo viridium. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294

Anne Olsdatter1

K, #16027, (1737 - )
Far*Ola Jonssen på Molde1 (c 1705 - )
Mor*Susanna PersdatterAnne ble født i 1737 i Molde, som tvilling.1 Ola Olssen og Anne Olsdatter ble døpt den 18. april 1737 i Molde kirke av Lars Barhaug.1

     Ane Olsdatter i Indre Schultzhagen og Anne Olsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172, festo viridium. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294

Jon Erikssen1

M, #16028, (ca. 1743 - etter 1747)
Far*Erik Johanssen1 (c 1715 - )
Mor*Magrete KnutsdatterJon ble født ca. 1743 i Molde.2,1

Jon døde etter 1747.1

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 4. juni, sjømanntall.

Erik Hanssen Aure1,2

M, #16029, (ca. 1737 - )
Far*Hans Hansson ( - 1763)
Mor*Synnøv Eriksdotter ( - f 1762)Erik ble født ca. 1737 i Molde.1 Han bodde hos Svein Hanssen Verner og Trine Hansdatter på mnr. 104, Hovedgata, Molde, i 1762.3 I manntallet av 1764 står Erik Hanssen Aure hos Svein Hanssen Verner og Trine Hansdatter på mnr. 104.4,5
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Nikolai Bille og Katrina Sofia Bille i desember 1765.6


     Navnet hans ble skrevet Erich Oure mellom 1762 og 1765.3,2

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 554. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650280
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212022
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/89/
 5. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 119.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 553–560. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650279

Hans Erikssen Aure1,2,3

M, #16030, (ca. 1712 - 1782)
Far-?*Erik Andersson Aure (c 1669 - f 1751); trolig

Familie

Anemarta Persdotter (c 1740 - 1795)
Fire barn levde i 1783.3 
BarnHans ble født ca. 1712.1
Hans giftet seg med Anemarta Persdotter.2
Han og Anemarta bodde på mnr. 15, utpå Gata, Molde, i 1762. I 1767 ble huset taksert til 60 daler. De var der til 1772.2,4,5
Anemarta Persdotter og Hans Erikssen Aure hadde Augusta Magrete Persdotter i tjeneste iallfall fra 1762 til 1764.2,6
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Nikolai Bille og Katrina Sofia Bille i desember 1765.7

Han og Anemarta bodde på Sunnmøre fra 1772.5
Han og Anemarta bodde i Kippervika, Borgund på Sunnmøre.3

Hans døde i 1782 i Kippervika.1,3 Han ble gravlagt den 2. november 1782.1 Det ble holdt skifte etter ham den 29. juli 1783. Kreditorer: Anemarta Persdotter, Nikolai Ulrik Vingård og Hans Broderssen Røring. Det ble ingen arv, men enka fikk 2 daler 5 mark 6 skilling til begravelse.8

     Navnet hans ble skrevet Hans Oure mellom 1762 og 1772.2,5

     Navnet hans ble skrevet Monsr Hans Erichsen Aaure i 1782.1

Kilder/noter

 1. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 383 b, 2. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610477
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212015
 3. [S1371] Sunnmøre skifteprotokoll 1779–85: fol. 266 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126710268
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Ud paa Gaden, mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064204
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1772, tingsvitne. Endringer, mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064173
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 553–560. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650279
 8. [S1371] Sunnmøre skifteprotokoll 1779–85: fol. 266 b–267 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126710268

Sæmund Justssen1

M, #16031, (ca. 1731 - etter 1747)
Far*Just Sæmundsson Røvik1 (c 1701 - )
Mor*Ingeborg Karstensdotter ( - e 1749)Sæmund ble født ca. 1731 i Molde.1

Sæmund døde etter 1747.1

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.

Karsten Justssen1,2

M, #16032, (1737 - etter 1747)
Far*Just Sæmundsson Røvik1,2 (c 1701 - )
Mor*Ingeborg Karstensdotter ( - e 1749)Karsten ble døpt den 25. februar 1737 i Molde kirke.2

Karsten døde etter 1747.1

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 171, 25. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660293

Erik Erikssen på Røysan1,2

M, #16033, (ca. 1744 - før 1767)
Far*Erik Eriksson på Røysan1,2 (c 1707 - f 1762)
Mor*Guri Andersdotter ( - e 1767)Erik ble født ca. 1744 i Molde.1

Erik døde før 1767, uten livsarvinger.3

     Navnet hans ble skrevet Erich Erichsøn paa Røysen i 1747.1

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 4. juni, sjømanntall.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433

Gjøri Eriksdatter1

K, #16034, (1737 - før 1767)
Far*Erik Eriksson på Røysan1 (c 1707 - f 1762)
Mor*Guri Andersdotter1 ( - e 1767)Gjøri ble født i 1737, før foreldrene giftet seg.1 Gjøri ble døpt den 14. juli 1737 i Tresfjord kyrkje av Lars Barhaug. Faddere: Erik Andersson Røbekk og Ola Olsson på Setre o.a.1

Gjøri døde trolig uten livsarvinger før 1767.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433

Ola på Setre

M, #16035, ( - etter 1719)Olle Sætre i Tresfiorden var debitor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 22 skilling (kravet var usikkert).1
Olle Sætteren var kreditor ved skiftet etter Erik Gulleksson på Skomakargarden den 22. mai 1719: 1 daler.2
Olle Sætteren var verge for Pål Eriksson på Skomakargarden i 1719.3


     Han kan ha vært far til Ola Olsson på Setre.

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/109/
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/109/

Anders Persson på Bjermeland1,2,3

M, #16036, (ca. 1665 - )

Familie

Han hadde kone og barn i 1710.4 
BarnAnders ble født ca. 1665.1 Han var soldat i 1701.1
Han var husmann på Bjermeland, Tresfjord, iallfall fra 1701 til 1733. I 1710 var de så fattige at både kona, barna og hans mor tigget.1,3,4
Anders trolovet seg den 30. november 1721 i Vestnes kyrkje med en uregistrert person.2

     Navnet hans ble skrevet Anders Pedersen ved Biermeland i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 214. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282120
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 12, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660214
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 46 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400211
 4. [S927] Skorgen: s. 157. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=160

Guri Håkensdatter1,2

K, #16037, ( - ca. 1750)

Familie

Peter Henriksson Russ ( - e 1750)
Tre barn levde i 1750.2 
BarnGuri giftet seg den 19. april 1741 i Molde kirke med Peter Henriksson Russ.1,2
Hun og Peter bodde i Molde i 1741. I 1743 betalte han 2 daler i koppskatt. Peter bodde fremdeles der i 1750.3,4,5,2

Guri døde ca. 1750 i Molde.2 Det ble holdt skifte etter henne den 2. april 1750. Boet var fallitt.6

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 210, 19. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660314
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 18. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650011
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 174 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650434
 4. [S515] Molde ekstraskatt 1743: nr. 34.
 5. [S1027] Bergen skifteprotokoll 1737–48: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20081111630781
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 18–19. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650011

Henrik Peterssen Russ1,2

M, #16038, (ca. 1745 - etter 1750)
Far*Peter Henriksson Russ2,1 ( - e 1750)
Mor*Guri Håkensdatter2 ( - c 1750)Henrik ble født ca. 1745 i Molde.1,2

Henrik døde etter 1750.2

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 18. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650011

Hermann Jakobssen Berg1

M, #16039, (ca. 1746 - før 1766)
Far*Jakob Olssen Berg1 ( - 1764)
Mor*Johanne Larsdotter (c 1715 - 1775)Hermann ble født ca. 1746 i Molde.1

Hermann døde før 1766.2

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 515. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650260

Auden Johanssen Viderø1,2

M, #16040, (1722 - 1722)
Far*Johan Ågesson Viderø1,2 (1690 - 1723)
Mor*Hildeborg Olsdotter Helt (1695 - 1728)
5-menning 8 ganger forskjøvet til megAuden ble født i 1722 i Molde.1 Auden ble døpt den 30. september 1722 av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: madam Schultz, Reinhold Petersson Lein og Åge Audensson o.a. Presten var også fadder.1

Auden døde i 1722 i Molde, 8 dager gammel.2 Han ble gravlagt den 11. oktober 1722.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 23, 30. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660219
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 24, 11. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660220

Lars Johanssen Løkke1,2

M, #16041, (1738 - 1795)
Far*Johan Kristensson Løkke2,1 (c 1689 - 1778)
Mor*Helene Larsdatter3 ( - e 1740)Lars ble døpt den 10. januar 1738 i Molde kirke. Faddere: Svenborg Persdatter Vendel, Peter Anderssen Fyn og Mats Jenssen o.a.2 Lars Johanssen Løkke var prokurator.3 Han var konstituert sorenskriver i Nedenes fra 1781 til 1782.4
Han bodde i Arendal.5

Lars døde i 1795 i Tromøy.3

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182, 10. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660299
 3. [S1234] Gards- og ættesoge for Gjemnes I: s. 222. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012112224001?page=225
 4. [S2116] Slegten Eyde af Arendal: s. 44, 5. e. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012101208093?page=53
 5. [S772] Arendals Byes Historie: s. 262. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010091403041?page=265

Elling Matssen1,2

M, #16042, ( - ca. 1784)

Familie

Marit Larsdatter ( - c 1783)
Ingen barn levde i 1784.7 
BarnElling giftet seg med Marit Larsdatter.2,3
Han og Marit bodde på mnr. 59, Kirkebakken, Molde, i 1762.2 I manntallet av 1764 står Elling og Marit hos Anne Eriksdatter på mnr. 58, Kirkebakken, Molde.3,4,5
Han og Marit bodde på fhv. mnr. 124, Østre Røysa, Molde, fra 1775. Etter deres død ble huset kjøpt av Jens fellbereder (s.d.) og brukt som garveri.1,6

Elling døde ca. 1784 i Molde.7,6 Det ble holdt skifteauksjon etter ham og Marit den 15. mai 1784. Blant kjøperne var Nils røyert, Mari veverske, Jens hos Slette, Svein Hanssen Verner og Gryt-Nils. I boet var fire gamle bøker, stor gammel gryte, mangletre, hjulrokk, to gamle trau, blikklykt, boløks, gammel skjeggøks, gammel skomakerkiste med skrap, o.a. De skyldte blant annet 1 ort i resterende stolpenger til kirken. Aktiva: 12 daler 3 ort 14 skilling. Passiva: 17–1–17. Boet var altså fallitt.7 Skiftet etter ham og Marit ble sluttet den 28. juli 1785. Kreditorer: Peter Henrik Fasmer og Abraham Skjellerup.8

     Elling innpå Gata og Elling Matssen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1775, tingsvitne. Endringer, mnr. 141. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064192
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Kirkebachen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212018
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Kirke Bakken. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212090
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Kirke Bakken, mnr. 69. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064206
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1784, tingsvitne. Endringer, mnr. 134. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064075
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1 006. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650503
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1 007. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650503

Hans Ellingssen1

M, #16043, ( - før 1784)
Far*Elling Matssen1 ( - c 1784)
Mor*Marit Larsdatter1 ( - c 1783)

Familie

Ett barn levde i 1784.1 
BarnHans giftet seg med en uregistrert person.1

Hans døde før 1784.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1 006. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650503

Per Hanssen1

M, #16044, (ca. 1768 - )
Far*Hans Ellingssen1 ( - f 1784)Per ble født ca. 1768.1
Han var myndling av Mats Ingebrigtsson i Myra i 1784.1


     Navnet hans ble skrevet Peder Hansen i 1784.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1 006. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650503

Brit Kristensdotter1

K, #16045, (ca. 1727 - )
Far*Kristen Persson på Stanganeset1 (c 1685 - c 1754)
Mor*Anne Kristoffersdotter ( - f 1737)Brit ble født ca. 1727.1
Hun var myndling av Per Kristensson i 1754.1


     Navnet hennes ble skrevet Berte Christensdatter i 1754.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903

Anne Knutsdatter1,2

K, #16046, ( - før 1762)

Familie

Kristian Perssen (c 1708 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne trolovet seg den 1. januar 1739 i Molde kirke med Kristian Perssen, forrettet av Lars Lekanger. Forlovere: Ola skomaker og Aslak Gunnarsson.2
Anne giftet seg den 24. juni 1739 i Molde kirke med Kristian Perssen, viet av Lars Lekanger.1

Anne døde før 1762.3

     Navnet hennes ble skrevet Anna Knudsdatter i 1739.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 198, sankthansdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660307
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 193, circumcisio Christi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660304
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212022

Ingeborg Hansdatter på Kleppen1

K, #16047, (1740 - 1810)
Far*Hans Olsson3 ( - e 1740)
Mor*Marit Larsdatter2 ( - c 1783)

Familie 1

Daniel Ravaldsson på Kleppen (c 1723 - 1785)
De hadde seks barn.5 

Familie 2

De hadde ikke barn. Ingeborg ble født i 1740 i Molde.3 Ingeborg ble døpt den 3. februar 1740. Faddere: Kristi Jonsdotter på Molde og Elen Larsdatter o.a.3
Ingeborg giftet seg ca. 1763 med Daniel Ravaldsson på Kleppen.1,2
Hun og Daniel bodde på Kleppen, Bud, i 1765.1
Hun og Daniel bodde på Brattværet, Brattvær, fra ca. 1779.1
Hun ble kalt Bolla Hansdatter, nevnt 1784.2 Ingeborg Hansdatter på Brattværet var ueksaminert jordmor fra 1785 til 1803.4,1
Ingeborg giftet seg i 1788 med en uregistrert person.1
Annet navn: Ingeborg Hansdatter på Brattværet, nevnt 1798.4

Ingeborg døde i 1810 på Brattværet.1

Kilder/noter

 1. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 163. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=166
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1 006. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650503
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 202, 3. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 4. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 27. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=30
 5. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 165. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=168

Daniel Ravaldsson på Kleppen1,2

M, #16048, (ca. 1723 - 1785)

Familie 1

De hadde fire barn.1 

Familie 2

Ingeborg Hansdatter på Kleppen (1740 - 1810)
De hadde seks barn.4 Daniel ble født ca. 1723.1
Daniel giftet seg i 1754 med en uregistrert person.1
Daniel giftet seg ca. 1763 med Ingeborg Hansdatter.3,2
Han og Ingeborg bodde på Kleppen, Bud, i 1765.3
Annet navn: Daniel Ravaldsson på Brattværet.3
Han og Ingeborg bodde på Brattværet, Brattvær, fra ca. 1779.3

Daniel døde i 1785 på Brattværet.1

Erik Finnssen1

M, #16049, (ca. 1745 - mellom 1747 og 1764)
Far*Finn Eriksson Solemdal1 (c 1710 - 1785 / 1786)
Mor*Synnøv Jonsdatter ( - 1763)Erik ble født ca. 1745 i Molde.1

Erik døde mellom 1747 og 1764.1,2

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 420. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/213/

Åsel Olsdatter1,2

K, #16050, ( - etter 1764)

Familie

Ola Olssen Finn ( - 1785)
De kan ha hatt fler barn. I oktober 1758 ble det betalt 1 ort 16 skilling for dåpen til Ole Findsens (sic) barn, og måneden etter 1 ort 8 skilling for konas kirkegang.6,7 
BarnÅsel giftet seg med Ola Olssen Finn.2,1
Hun og Ola bodde på mnr. 127, under Berget, Molde, i 1762 sammen med Ola Olssen. Ola (senior) pantsatte huset til kirken i 1767. Samme år og i 1777 ble det taksert til 20 daler.2,3,4,5

Åsel døde etter 1764.1

     Navnet hennes ble skrevet Aasele Olsdatter i 1764.1

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Røysene. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212095
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Røysen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212025
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 173.
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Paa Røysene, mnr. 146. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064209
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Ind paa Gaden, mnr. 139. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064095
 6. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 7. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, november. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Ola Olssen1,2

M, #16051, (ca. 1746 - )
Far*Ola Olssen Finn2,1 ( - 1785)
Mor*Åsel Olsdatter1 ( - e 1764)Ola ble født ca. 1746 i Molde.2 Han bodde hos Ola Olssen og Åsel Olsdatter på mnr. 127, under Berget, Molde, i 1762.1,3,4,5

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Røysen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212025
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 173.
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Paa Røysene, mnr. 146. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064209
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Ind paa Gaden, mnr. 139. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064095

David Olsson på Dalset1

M, #16052, (ca. 1678 - )
Far*Ola Davidsson på Dalset1 (c 1641 - o 1716)
Mor*(?) Andersdotter

Familie

BarnDavid ble født ca. 1678.1 Han var soldat i 1701.1
David fikk barn med en uregistrert person ca. 1701.2 Han bodde hos Ola Davidsson på Øver-Dalset, Dalset, Veøy, i 1701.1,3
Han var kanskje bruker på bnr. 1, Kjersem, Tresfjord.4

     Han kan ha vært far til David Davidsson på Reistad.

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 207, Dalset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 396. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=397
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 454. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#455
 4. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 155 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390445

Inger Bendiksdotter på Farkvam1,2

K, #16053, ( - ca. 1732)

Familie 1

Fire barn levde i 1719.2 
Barn

Familie 2

Ola Davidsson Farkvam (c 1701 - )
De hadde ikke barn. Inger giftet seg med en uregistrert person.2
Hun bodde på Farkvam, Veøy, i 1719.2
Inger trolovet seg den 30. desember 1725 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Ola Davidsson, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Ingebrigt Olsson på Hammarvoll og Ola Olsson på Hammarvoll.3
Inger giftet seg den 23. juni 1726 i Veøy kirke med Ola Davidsson, viet av Erik Pedersson Lekanger.1

Inger døde ca. 1732 på Farkvam.4 Det ble holdt skifte etter henne den 16. mai 1733. Arvinger: Ola Davidsson og Ola Olsson o.a. Arv: 10 daler 1 ort 4 skilling.4

     Inger Bendiksdotter på Farkvam og Ingebjørg Bendiksdotter på Frøyset kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 74, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660245
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 78 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640092
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 68, søndag mellom jul og nyttår. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660242
 4. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733. Voltz Otting, 16. mai, Farqvam.

Marit Knutsdotter på Farkvam1,2

K, #16054, ( - ca. 1736)

Familie

Ola Davidsson Farkvam (c 1701 - )
Ett barn levde i 1737.1 
BarnMarit trolovet seg den 30. august 1733 i Veøy kirke med Ola Davidsson Farkvam, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Sjurd Larsson på Kjølset o.a.3
Marit giftet seg den 8. november 1733 i Veøy kirke med Ola Davidsson Farkvam, viet av Erik Pedersson Lekanger.2
Hun og Ola bodde på Farkvam, Veøy, i 1733. Ola stod som bruker i 1736. Bruket var på 2 pund 12 merker (halve gården).3,4

Marit døde ca. 1736 på Farkvam.1 Det ble holdt skifte etter henne den 1. juni 1737. Umyndig arving: Inger Olsdotter, 6 daler 3 ort 4 skilling (enkemannen fikk antakelig like mye).1

     Navnet hennes ble skrevet Marthe Knudsdatter i 1733.3,2

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juli 1737. Volds Otting, 1. juni.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 138, 23. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660277
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 137, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660276
 4. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 406.

Jakob Olssen1

M, #16055, (ca. 1746 - etter 1747)
Far*Ola Davidsson Farkvam1 (c 1701 - )
Mor*Ågot Tostensdotter ( - f 1762)Jakob ble født ca. 1746 i Molde.1

Jakob døde etter 1747.1

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.

Anders Knutsson på Hatle1,2

M, #16056, (ca. 1690 - 1750)
Far*Knut Bjørnsson på Hatle2,4 (c 1643 - c 1708)
Mor*Marit Jonsdotter på Hatle2,3 ( - 1733)

Familie

Eli Olsdotter på Hatle (c 1685 - 1767)
De hadde fem barn.5 
BarnAnders ble født ca. 1690 på Hatle, Eid i Romsdal.4 I manntallet av 1701 står Anders Knutsson hos Knut Bjørnsson på Øvre, Hatle, Eid i Romsdal.4,5 Anders Knutsson fikk bygselseddel på 1 våg 2 pund 2 merker på Øvre Hatle i 1708. Han overtok etter foreldrene. Anders kjøpte bruket i 1736 og drev resten av livet.5
Han var arving ved skiftet etter Knut Bjørnsson på Hatle den 9. april 1709: 14 daler 15 skilling.6

I Bygdebok for Eid står: 7 mann rodde om natta, meir eller mindre fulle, i ein skral båt frå festarøl for Anders Hatle (Anders Knutsson) på Hammervoll. Knut Eide (trolig Knut Jonsson) laga bråk og skuva Anders Hatle i sjøen. Då han ville kravle seg om bord att, fyltest båten med sjø og sokk. Olav Norvik drog kamphanen Knut Eide og Anders Hatle på land, Anders Eide (Anders Persson) flaut, og Søren Eide (Søren Eriksson) klamra seg til kvelvet. Men 2 menn frå Hatle drukna, Lars Sjurdsson og Per Ellingsson, fortel rettsreferatet frå forhøyret etterpå. Dette hendte 28. april 1715. I juni ble Anders Olsson på Hammarvoll bøtelagt 3 lodd sølv for å ha skjenket karene fulle.7,8,9

Anders giftet seg ca. 1715 med Eli Olsdotter.5
Han var verge for Inger Olsdotter på Farkvam i 1737.1


Anders døde i 1750 på Hatle.5

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juli 1737. Volds Otting, 1. juni.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630515
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 43, dominica quinquagesima. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610314
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 236, Hadtle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282131
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 440. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=443
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 115 b–116 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630515
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 418.
 8. [S392] Bygdebok for Eid: s. 482. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=485
 9. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 396. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#397

Marit Jonsdotter på Hatle1,2

K, #16057, ( - 1733)

Familie

Knut Bjørnsson på Hatle (c 1643 - c 1708)
Fem barn levde i 1709.1 
BarnMarit giftet seg med Knut Bjørnsson.1
Hun og Knut var brukere på Øvre, Hatle, Eid i Romsdal, i 1683. De betalte da 19 tveiter havre, 1 tveit blandkorn og 10 pund ost i tiende.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Knut Bjørnsson på Hatle den 9. april 1709: 42 daler 1 ort 23 skilling.5


Marit døde i 1733 på Hatle, Eid i Romsdal.2 Det ble holdt likpreken over henne den 15. februar 1733.2
Det ble holdt skifte etter Aslak Bergsveinsson på Tokle den 12. juni 1778. I boet var blant annet en sølvskje merket 1656 (3 ort 8 skilling), en ditto merket KBS MJD (trolig Knut Bjørnsson og Marit Jonsdotter, 3 ort 12 skilling), en ditto med rund kopp (3 ort) og et sølvbeger (1 daler 3 ort). Aktiva: 72 daler. Passiva: 33 daler 1 ort 8 skilling. Arv: 38–2–16.6,7


     Navnet hennes ble skrevet Marthe Hatle i 1733.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630515
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 43, dominica quinquagesima. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610314
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 440. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=443
 4. [S1599] Trondheim stiftamtstueregnskap 1683 (#73): litra B Q, Romsdal tiendemanntall 1683. Grøttens Præste Gield, Eide Annex. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714390261
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 115 b–116 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630515
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 382 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/384/
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 382 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/385/
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630515

Eli Olsdotter på Hatle1,2

K, #16058, (ca. 1685 - 1767)
Far*Ola Davidsson på Dalset3 (c 1641 - o 1716)
Mor*(?) Andersdotter

Familie

Anders Knutsson på Hatle (c 1690 - 1750)
De hadde fem barn.1 
BarnAnnet navn: Eli Olsdotter på Dalset.3
Eli ble født ca. 1685.1
Eli giftet seg ca. 1715 med Anders Knutsson på Hatle.1
Hun var fadder ved dåpen til Mari Jakobsdotter i Norvika den 15. januar 1736 i Eid kirke i Romsdal.2


Eli døde i 1767.1

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 440. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=443
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 60, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610323
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 396. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=397
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 503 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660533

Marit Andersdotter på Tokle1,2

K, #16059, ( - mellom 1764 og 1769)
Far*Anders Knutsson på Hatle3 (c 1690 - 1750)
Mor*Eli Olsdotter på Hatle4 (c 1685 - 1767)

Familie

Aslak Bergsveinsson på Tokle (c 1710 - c 1777)
Tre barn levde i 1778.7 Annet navn: Marit Andersdotter på Hatle, nevnt 1740.5,3 Marit Andersdotter på Hatle ble konfirmert den 1. november 1740 i Grytten kirke.5
Marit giftet seg i 1747 med Aslak Bergsveinsson på Tokle.1,3
Hun og Aslak var brukere på Nedre Tokle, Hen, i 1762. Aslak hadde et bruk på Tokle allerede i 1748.1,6

Marit døde mellom 1764 og 1769.2,4

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 299. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041049
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Side 39, mnr. 299. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050045
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 440. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=443
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 503 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660533
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 90, festum omnium sanctorum. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610338
 6. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 81. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690200
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 382 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/385/

Knut Bjørnsson på Hatle1,2

M, #16060, (ca. 1643 - ca. 1708)

Familie

Marit Jonsdotter på Hatle ( - 1733)
Fem barn levde i 1709.1 
BarnKnut ble født ca. 1643.3 Hans hjemsted var på Indre Skorga, Grytten.4
Knut giftet seg med Marit Jonsdotter.1
Han og Marit var brukere på Øvre, Hatle, Eid i Romsdal, i 1683. De betalte da 19 tveiter havre, 1 tveit blandkorn og 10 pund ost i tiende.4,2
I manntallet av 1701 står han som bruker på Øvre Hatle. Jon Knutsson, Anders Knutsson og Bjørn Knutsson var også der. Sønnen Anders fikk bygselseddel i 1708.3,4

Knut døde ca. 1708 på Hatle, Eid i Romsdal.1 Det ble holdt skifte etter ham den 9. april 1709. Arvinger: Marit Jonsdotter på Hatle, Anders Knutsson, Bjørn Knutsson, Gunnhild Knutsdotter og Brit Knutsdotter. I boet var mange dyr, fem sølvskjeer, o.a. Arv: 84 daler 3 ort 22 skilling. Sønnen Jon Knutsson på Strande, som var gift, nøyde seg med hjemmefølget han hadde fått og frasa seg arv til fordel for søsknene.5
Det ble holdt skifte etter Aslak Bergsveinsson på Tokle den 12. juni 1778. I boet var blant annet en sølvskje merket 1656 (3 ort 8 skilling), en ditto merket KBS MJD (trolig Knut Bjørnsson og Marit Jonsdotter, 3 ort 12 skilling), en ditto med rund kopp (3 ort) og et sølvbeger (1 daler 3 ort). Aktiva: 72 daler. Passiva: 33 daler 1 ort 8 skilling. Arv: 38–2–16.6,7

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630515
 2. [S1599] Trondheim stiftamtstueregnskap 1683 (#73): litra B Q, Romsdal tiendemanntall 1683. Grøttens Præste Gield, Eide Annex. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714390261
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 236, Hadtle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282131
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 440. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=443
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 115 b–116 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630515
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 382 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/384/
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 382 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/385/
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630515

Brit Knutsdotter1

K, #16061
Far*Knut Bjørnsson på Hatle2 (c 1643 - c 1708)
Mor*Marit Jonsdotter på Hatle2 ( - 1733)Annet navn: Brit Knutsdotter på Hatle.2
Hun var arving ved skiftet etter Knut Bjørnsson på Hatle den 9. april 1709.3
Brit Knutsdotter tjente hos Jon Knutsson på Strande, Bolsøy, i 1711. Lønn: 3 ort.1,4
Hun bodde kanskje på Ottestad, Veøy.5,6

Kilder/noter

 1. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Fanne-otting, Strande. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181173
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630515
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 115 b–116 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630515
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 14, Veøy. Bolsøe-Sougn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181164
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 804. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=805
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 440. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=443

Bjørn Knutsson på Hatle1,2

M, #16062, (ca. 1695 - )
Far*Knut Bjørnsson på Hatle1,2 (c 1643 - c 1708)
Mor*Marit Jonsdotter på Hatle1 ( - 1733)Bjørn ble født ca. 1695 på Hatle, Eid i Romsdal.2 I manntallet av 1701 står Bjørn Knutsson hos Knut Bjørnsson på Øvre, Hatle, Eid i Romsdal.2,3
Han var arving ved skiftet etter Knut Bjørnsson på Hatle den 9. april 1709.4

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630515
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 236, Hadtle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282131
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 440. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=443
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 115 b–116 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630515

Jesper Persson på Setre1,2

M, #16063, (ca. 1630 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnJesper ble født ca. 1630.1
Han var bruker på Setre, Tresfjord, i 1664. Jakob Jespersson bodde også der. Bruket var på ½ våg 9½ mark.2,1
Annet navn: Jesper Persson på Skorgenes, nevnt 1666.3
Han var bruker på bnr. 1, Skorgenes, Tresfjord, i 1666. Skyld: 1 våg 18 merker.3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 326, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191174
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 167, Settre. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191094
 3. [S927] Skorgen: s. 427. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=430

Guri Knutsdotter på Eikaneset1

K, #16064, ( - etter 1680)

Familie

Jakob Jespersson i Hjelvika (c 1660 - 1751)Hun bodde på Eikaneset, Tresfjord.1
Guri fikk barn med Jakob Jespersson på Skorgenes ca. 1680.1

Magrete Maria Rotkier1,2

K, #16065, ( - etter 1762)

Familie

Mats Jenssen Viderø ( - 1761 / 1762)
Fem barn levde i 1762.1 
BarnMagrete Maria trolovet seg den 19. oktober 1742 i Flovik, Veøy, med Mats Jenssen Viderø. Forlovere: Peter Stefan Nielssen Skjellerup og Jakob Ottosson Fris.2
Magrete Maria giftet seg den 14. november 1742 i Veøy kirke med Mats Jenssen Viderø.3
Hun og Mats bodde i Molde.4
Hun ble kalt madam Magrete Maria Viderø, nevnt 1749.5

Magrete Maria døde etter 1762.1

     Navnet hennes ble skrevet Margaretha Maria Rodtkiær i 1742.2,3

     Navnet hennes ble skrevet Madme Margrethe Maria Rothkier i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 396. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650201
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 229. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660323
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 231, 14. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660324
 4. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 537 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650557

Ola Olsson Nerland1

M, #16066, (ca. 1729 - )Ola ble født ca. 1729 på Stemmet.1 Hans hjemsted var på Nerland, Hustad i Romsdal. Han var rulleført som sjøvant i Molde i 1747.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsøn Neerland i 1747.1

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.

Andreas Erikssen1

M, #16067, (ca. 1746 - etter 1747)
Far*Erik Eriksson på Røysan1 (c 1707 - f 1762)
Mor*Guri Andersdotter ( - e 1767)Andreas ble født ca. 1746 i Molde.1

Andreas døde etter 1747, men trolig som barn, og iallfall før 1767.1,2

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433

Nikolai Bille1,2

M, #16068, ( - 1765)

Familie

Han hadde tre barn.2 
BarnHan bodde utpå Gata, Molde, i 1764 sammen med Joris Bille og madam Katrina Sofia Nidaros.1
Nikolai hadde Mette Knutsdotter Mek i tjeneste i 1764.1


Nikolai døde i 1765 i Molde. Han og dattera døde like etter hverandre. Deres felles dødsbo ble forseglet 9. november.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og dattera, Katrina Sofia, den 27. november 1765. De tilhørte samme husholdning.2,3 Det ble holdt skifteauksjon etter ham og Katrina Sofia i desember 1765. Blant kjøperne var Ingvar Ivarssen, Erik Hanssen Aure, Joris Bille, Lars Askenberg, Ingebrigt By, Ragnhild Isaksdatter, Hans Erikssen Aure, Anders Jonsson på Marka, Anne Magrete Larsdatter, Elling Alvssen på Haugan, Ragnhild Tollbua, Mari Davidsdatter, Ola Åmundssen Løkke og Sivert Olsson. Toller Askenberg kjøpte huset (uten grunn) for 101 daler. Aktiva: 284 daler 22 skilling. Passiva: 297 daler 1 ort 8 skilling. Boet var altså fallitt. Skiftet ble sluttet 30. mars 1768.4

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 550. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650278
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 549. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650277
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 553–560. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650279

Katrina Sofia Bille1

K, #16069, ( - 1765)
Far*Nikolai Bille1 ( - 1765)

Familie

De hadde ikke barn. Hun døde som enke.2 Katrina Sofia giftet seg med en uregistrert person.2
Hun ble kalt madam Katrina Sofia Nidaros, nevnt 1764.3 Hun bodde hos Nikolai Bille utpå Gata, Molde, i 1764.3

Katrina Sofia døde i 1765 i Molde. Hun og faren døde like etter hverandre. Deres felles dødsbo ble forseglet 9. november.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og faren, Nikolai, den 27. november 1765. De tilhørte samme husholdning.2,1 Det ble holdt skifteauksjon etter henne og Nikolai i desember 1765. Blant kjøperne var Ingvar Ivarssen, Erik Hanssen Aure, Joris Bille, Lars Askenberg, Ingebrigt By, Ragnhild Isaksdatter, Hans Erikssen Aure, Anders Jonsson på Marka, Anne Magrete Larsdatter, Elling Alvssen på Haugan, Ragnhild Tollbua, Mari Davidsdatter, Ola Åmundssen Løkke og Sivert Olsson. Toller Askenberg kjøpte huset (uten grunn) for 101 daler. Aktiva: 284 daler 22 skilling. Passiva: 297 daler 1 ort 8 skilling. Boet var altså fallitt. Skiftet ble sluttet 30. mars 1768.4

     Navnet hennes ble skrevet Mad: Chatharine Sophie Nideros i 1764.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 549. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650277
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 550. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650278
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 553–560. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650279

Joris Bille1,2

M, #16070, (ca. 1723 - )
Far*Nikolai Bille2,3 ( - 1765)Joris ble født ca. 1723.1 Han var rulleført som befaren i Molde i 1747.1 Han bodde hos Nikolai Bille utpå Gata, Molde, i 1764.3
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Nikolai Bille og Katrina Sofia Bille i desember 1765.4

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 550. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650278
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 553–560. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650279

Anne Andersdotter1,2

K, #16071, ( - før 1767)

Familie

Knut Åmundsson på Mekverpa (c 1706 - 1780)
Hun var gravid da de giftet seg.3 
BarnAnne trolovet seg den 5. februar 1732 i Molde kirke med Knut Åmundsson. Forlovere: Erik Andersson Aure og Lars Ingebrigtsson Berg.1
Anne giftet seg den 2. juli 1732 i Molde kirke med Knut Åmundsson på Årø. Han ble stevnet til tinget 16. oktober grunnet for tidlig samleie. Knut møtte ikke, men ble bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling.2,3
Knut var husmann på Mekverpa, Mek, Bolsøy, i 1757. Både han og kona var gamle, vanføre og fattige i 1762, og kunne ikke betale ekstraskatt.4,5


Anne døde før 1767.6

     Navnet hennes ble skrevet Anna Andersdatter i 1732.2,1

     Anne Andersdotter på Bjørset og Anne Andersdotter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 126, 5. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660271
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 129, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 5 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400169
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 2. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/154/
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 a, trolovede, 1767, 20. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620543

Mette Knutsdotter Mek1

K, #16072, (1737 - 1765)
Far*Knut Åmundsson på Mekverpa2 (c 1706 - 1780)
Mor*Anne Andersdotter ( - f 1767)Mette ble døpt den 19. september 1737 av Jakob Lund. Faddere: Anna Mek, Marte Bjørset, Ola Mek og Jesper Åmundsson på Kringstad o.a.2 Mette Knutsdotter Mek tjente hos Nikolai Bille utpå Gata, Molde, i 1764.1
Annet navn: Mette Knutsdotter på Mekverpa, nevnt 1765.3

Mette døde i 1765 på Mekverpa, Mek, Bolsøy.3 Hun ble jordfestet den 15. september 1765.3

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 19. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b, kvinner, 1765, 15. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630039

Brit Eriksdotter på Fremstedalen1

K, #16073
Far*Erik Arnesson på Øverås2,3,4 (c 1675 - 1736)
Mor*Kari Pålsdotter på Øverås2 ( - c 1730)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Knut Eriksson på Skalle (c 1703 - )
De hadde fler barn. Knuts kone levde i 1764.13,10 
BarnHun var arving ved skiftet etter Kari Pålsdotter på Øverås den 26. juni 1730: 3 daler 1 ort 12 skilling.5
Hun var myndling av Ole Strand (trolig Ola Jonsson i Nedre Gjerde) i 1730.2

Annet navn: Brit Eriksdotter på Øverås, nevnt 1735.6,2
Brit trolovet seg den 30. oktober 1735 i Vestnes kyrkje med Knut Eriksson på Venås, forrettet av Lars Barhaug.6
Brit giftet seg den 3. juni 1736 i Tresfjord kyrkje med Knut Eriksson på Venås, viet av Lars Barhaug.1
Hun ble kalt Brit Eriksdotter den eldre, nevnt 1736.3
Hun var myndling av Erik Eriksson på Li i 1736.3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Arnesson på Øverås den 18. juli 1736: 2 daler 1 ort 9 7/12 skilling. Brit hadde verge selv om hun var gift på dette tidspunktet, men det kan tenkes at skiftet ble påbegynt før den oppgitte datoen.3

Hun og Knut bodde på Fremstedalen, Tresfjord, i 1736 og 1739.7,8,9
I manntallet av 1764 står Knut og kona som brukere på Skalle, Bolsøy. Kari Knutsdotter o.a. var også der. Bruket var på 1 våg. Knut bodde fremdeles der i 1767.10,11,12


     Hun kan ha vært mor til Lasse Knutsson på Strande.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 162, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660289
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 637 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640652
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mai–juli 1736. 18. juli.
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 66. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=69
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 637 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640652
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 157, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660286
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 165, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660290
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 188. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660302
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 197, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660306
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 12, mnr. 53. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050019
 11. [S363] Bolsøyboka II: s. 631.
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 13. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 53. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041022

Erik Trondsson på Venås1,2,3

M, #16074, (ca. 1655 - )

Familie 1

Mektilde Jonsdotter på Venås ( - f 1705)
De hadde iallfall to barn.5 
Barn

Familie 2

Guri Knutsdotter på Venås ( - f 1767)
To barn er nevnt i et skifte.7 
BarnErik ble født ca. 1655.2,4
Erik giftet seg med Mektilde Jonsdotter i Sæbø.1
Han og Mektilde var brukere i Tøftin, Venås, Voll, iallfall fra 1687 til 1695. Skyld: 1 pund 12 merker.5
Han var husmann i Tøftin i 1701.4
Erik giftet seg med Guri Knutsdotter på Hanset.3
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Bårdsson i Sæbø den 5. november 1705: 1 ort 8 skilling.6

Han og Guri var husfolk i Tøftin i 1711.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 245 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630363
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 63, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191042
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Woldz-[Otting], Wesnaas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181193
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 242, Huusmend. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282134
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 544. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=547
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 244 b–245 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630363
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433

Mektilde Jonsdotter på Venås1

K, #16075, ( - før 1705)
Far*Jon Bårdsson i Sæbø2 (c 1628 - c 1705)

Familie

Erik Trondsson på Venås (c 1655 - )
De hadde iallfall to barn.1 
BarnAnnet navn: Mektilde Jonsdotter i Sæbø.2
Mektilde giftet seg med Erik Trondsson på Venås.2
Hun og Erik var brukere i Tøftin, Venås, Voll, iallfall fra 1687 til 1695. Skyld: 1 pund 12 merker.1

Mektilde døde før 1705.2
Hennes barn arvet ved skiftet etter Jon Bårdsson i Sæbø den 5. november 1705: 2 ort 15 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 544. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=547
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 245 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630363
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 244 b–245 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630363

Erik Knutsson på Nakken1,2,3

M, #16076, (1736 - 1810)
Far*Knut Eriksson på Skalle4 (c 1703 - )
Mor*Brit Eriksdotter på Fremstedalen4
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marta Olsdatter på Skalle ( - 1762)

Familie 2

Anne Jonsdotter på Nakken (c 1736 - 1806)
De hadde fler barn.2 
BarnAnnet navn: Erik Knutsson på Fremstedalen.4
Erik ble født i 1736 på Fremstedalen, Tresfjord.4 Erik ble døpt den 23. september 1736 i Vestnes kyrkje.4
Annet navn: Erik Knutsson på Skalle, nevnt fra 1759 til 1764.5,6
Erik trolovet seg den 13. mai 1759 med Marta Olsdatter. Forlovere: Ola Olsson Honnstad og Isak Olssen på Moldeneset.5
Erik giftet seg den 17. juni 1759 med Marta Olsdatter.5,7
Han og Marta var brukere på Skalle, Bolsøy, i 1762.8
Erik trolovet seg den 24. april 1764 i Kleive kirke, Bolsøy, med Anne Jonsdotter på Nakken.6,9
Erik giftet seg den 12. juni 1764 i Kleive kirke med Anne Jonsdotter på Nakken.6,10,2
Han var fadder ved dåpen til Jon Andersson den 24. juni 1764 i Kleive kirke.3,11

Han og Anne var brukere på Nakken, Bolsøy, i 1764. De drev fremdeles bruket i 1801.12,2
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Asbjørnsson på Skjørsetra den 6. august 1765: 2 ort 16 skilling.13


Erik døde i 1810 på Nakken.1 Han ble jordfestet den 2. desember 1810 på Kleive kirkegård, Bolsøy.1,14

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 89 a, 1810, 2. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630159
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 435 a, Nachen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670296
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 165, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660290
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 a, trolovede, dominica cantate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620540
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 a, trolovede, 1764, 3. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620542
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b, kvinner, 1762, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630038
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 53. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041022
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b, 1764, 3. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b, 1764, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b.
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 14, mnr. 79. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050021
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 300 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660323
 14. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 76 a, 1810, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630153
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 b.

Ingebrigt Eriksson på Venås1

M, #16077, (ca. 1687 - )
Far*Erik Trondsson på Venås1 (c 1655 - )
Mor*Mektilde Jonsdotter på Venås1 ( - f 1705)Ingebrigt ble født ca. 1687.1 Han var utkommandert i 1713.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 544. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=547

Marta Olsdatter på Skalle1,2

K, #16078, ( - november 1762)

Familie

Erik Knutsson på Nakken (1736 - 1810)Marta trolovet seg den 13. mai 1759 med Erik Knutsson på Skalle. Forlovere: Ola Olsson Honnstad og Isak Olssen på Moldeneset.1
Marta giftet seg den 17. juni 1759 med Erik Knutsson på Skalle.1,2
Hun og Erik var brukere på Skalle, Bolsøy, i 1762.3

Marta døde i november 1762 på Skalle.2,4 Hun ble jordfestet den 27. desember 1762 på Kleive kirkegård, Bolsøy.2,5

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 a, trolovede, dominica cantate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620540
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b, kvinner, 1762, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630038
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 53. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041022
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 4, avgangsliste, Bolsøy prestegjeld. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041171
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a, 1762, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069

Brit Estensdotter på Stranda1

K, #16079, (1755 - ca. 1794)
Far*Esten Persson på Årset2 (c 1698 - 1774)
Mor*Ingebjørg Botolvsdotter på Årset2 (1727 - 1758)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sjurd Johansson på Stranda (1766 - 1843)
De hadde tre barn.1 Brit ble født i 1755 på Årset, Veøy.2
Annet navn: Brit Estensdotter på Årset, nevnt 1787.3,2
Brit trolovet seg den 24. juli 1787 i Veøy kirke med Sjurd Johansson på Stranda. Forlovere: Knut Olsson i Hommelbukta o.a.3
Brit giftet seg i 1787 med Sjurd Johansson på Stranda.2

Brit døde ca. 1794 på Stranda, Bolsøy, trolig i barselseng.1

     Navnet hennes ble skrevet Berrit Estensdatter Aarset i 1787.3

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 180 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680198
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1073. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1076
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 323, 24. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670090

Sjurd Jøstensson på Stranda1,2,3,4

M, #16080, (ca. 1691 - ca. 1753)

Familie

Marit Knutsdotter på Stranda ( - e 1753)
De hadde seks barn.7,9 
BarnSjurd ble født ca. 1691.4 Han var soldat.4 Han fikk bygselseddel på 1 pund (hele gården) på Hammaren, Bolsøy, den 27. desember 1716.2 Han fikk bygselseddel på 12 merker (hele gården) på Stranda, Bolsøy, den 24. februar 1717. Gården ble kalt Brokstadstranda. Sedlene ble tinglyst 18. oktober.2
Annet navn: Sjurd Jøstensson på Hammaren, nevnt 1718.5,2 Han var lagrettemann i Fanne tinglag fra 1719.5
Sjurd giftet seg med Marit Knutsdotter.1
Han og Marit var brukere på Stranda i 1724 og 1748. Skyld: 12 merker.6,4
Han var verge for Eli Persdotter på Solemdalen i 1743.3


Sjurd døde ca. 1753 på Stranda.1 Det ble holdt skifte etter ham den 22. oktober 1753. Kreditor: Ivar Ivarsson. Arvinger: Marit Knutsdotter, Jøsten Sjurdsson, Kari Sjurdsdotter og Anne Sjurdsdotter o.a. I boet var kyrne Dyrei, Gullkinn og Dagros, to gjeldbekrer og to -lam, svart grabekre, to ærsauer, fire geiter, fire kje, 3 tønner såkorn, seksæring med tilbehør, fem torskegarn, stor gryte med jernhadde, tre økser, liten ambolt, slipestein, vev, rokk, kornbøre, øltønne, grå vest, blå trøye, Müllers huspostill, o.a. Aktiva: 40 daler 3 ort 20 skilling. Passiva: 20–0–8. Arv: 20–3–12.7

     Navnet hans ble skrevet Siur Stranden i 1743.3

     Navnet hans ble skrevet Syver Strand i 1748.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 193 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650790
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 85 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390551
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 28. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690224
 5. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 95 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390561
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 17, mnr. 95. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670018
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 193 b–194 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650790
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 194 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650790
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 194 b–195 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650791

Marit Knutsdotter på Stranda1,2

K, #16081, ( - etter 1753)

Familie

Sjurd Jøstensson på Stranda (c 1691 - c 1753)
De hadde seks barn.5,7 
BarnMarit giftet seg med Sjurd Jøstensson.1
Hun og Sjurd var brukere på Stranda, Bolsøy, i 1724 og 1748. Skyld: 12 merker.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Jøstensson på Stranda den 22. oktober 1753: 10 daler 1 ort 18 skilling.5
Hun var myndling av Erik Eriksson på Solemdalen i 1753.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 193 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650790
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 195 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650791
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 17, mnr. 95. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670018
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 28. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690224
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 193 b–194 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650790
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 194 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650790
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 194 b–195 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650791

Ola Ivarsson på Strande1,2

M, #16082, ( - etter 1698)

Familie

Anne Olsdotter på Årøneset ( - e 1698)
BarnOla fikk barn med en uregistrert person.1
Han bodde på Strande, Bolsøy.1,2 Han var soldat i 1698.1,2
Ola fikk barn med Anne Olsdotter på Årøneset ca. 1698. På tinget 1. juli det året ble han bøtelagt 24 lodd sølv for annen gangs leiermål, men hadde ingenting å betale med. Hennes bot gikk til oberst Schultz (s.d.).1,2

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 103 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650664
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650670

Anne Olsdotter på Årøneset1,2

K, #16083, ( - etter 1698)
Far-?*Ola Andersson på Årøneset ( - e 1698); trolig

Familie

Ola Ivarsson på Strande ( - e 1698)
BarnHun bodde på Årøneset, Bolsøy, i 1698.1,2
Anne fikk barn med Ola Ivarsson på Strande ca. 1698. På tinget 1. juli det året ble han bøtelagt 24 lodd sølv for annen gangs leiermål, men hadde ingenting å betale med. Hennes bot gikk til oberst Schultz (s.d.).1,2

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 103 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650664
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650670

Ola Andersson på Årøneset1,2

M, #16084, ( - etter 1698)

Familie

BarnHan var bruker på Årøneset, Bolsøy, i 1669. Han drev 1 pund 12 merker (hele gården) i 1698.1,2

Kilder/noter

 1. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 79 b, Aarønæs. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610638
 2. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 2, vedlegg A, matrikkel 1698. Fanne otting, Aarøenæs. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307162240

Ivar Olsson på Geitnes1,2

M, #16085, (ca. 1620 - )

Familie

Han hadde tre barn. Kona levde i 1689.1,4 
BarnIvar ble født ca. 1620.3,2
Han var bruker i Utigarden, Geitnes, Bolsøy, i 1664. Ola Ivarsson bodde også der. Skyld: 1 våg 1 pund.3,2 Ivar Olsson på Geitnes gav 1 våg 2 pund odel med bygselrett på Lund, Veøy, i 1689 til Ola Ivarsson. Ivar hadde i sin tid kjøpt gården. Transaksjonen ble kunngjort på tinget 27. april, hvor Ivar møtte med sønnen Knut Ivarsson og svogeren Hans Eriksson på Solemdalen, på vegne av si kone, Ingebjørg Ivarsdotter. De samtykket i overdragelsen.1
Knut Ivarsson kjøpte arveparter etter faren, Ivar Olsson, i Utigarden i 1696 av Ola Ivarsson på Lund og Ingebjørg Ivarsdotter på Solemdalen. Etter handelen eide og brukte Knut 2½ pund odel med bygselrett. Transaksjonen ble kunngjort på tinget 1. juli. Hans Eriksson på Solemdalen opptrådte på vegne av kona.4


     Navnet hans ble skrevet Iffuer Olsen Gednes i 1689.1

Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 476–477) var Ivar Olsson, Knut Ivarsson og Ivar Knutsson brukere i Nordigarden, Geitnes, Bolsøy, men det fremgår av landskylden at de drev Utigarden.5,6,3,7,8

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650439
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 354, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191188
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 206, Giedenesz. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191114
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650622
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 476. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=479
 6. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 477. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=480
 7. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Fanne Otting, Giædnæs. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201016
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 24. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690222

Ola Ivarsson på Lund1,2

M, #16086, (ca. 1656 - 21. februar 1698)
Far*Ivar Olsson på Geitnes3,1 (c 1620 - )

Familie

Marit Olsdotter på Lund (c 1630 - c 1713)
De hadde ikke barn. Annet navn: Ola Ivarsson på Geitnes.4,3
Ola ble født ca. 1656.4 Han bodde hos Ivar Olsson i Utigarden, Geitnes, Bolsøy, i 1664.5,4 Ola Ivarsson fikk 1 våg 2 pund odel med bygselrett på Lund, Veøy, i 1689 av Ivar Olsson på Geitnes. Ivar hadde i sin tid kjøpt gården. Transaksjonen ble kunngjort på tinget 27. april, hvor Ivar møtte med sønnen Knut Ivarsson og svogeren Hans Eriksson på Solemdalen, på vegne av si kone, Ingebjørg Ivarsdotter. De samtykket i overdragelsen.3
Ola giftet seg med Marit Olsdotter.6
Han var selveier på Lund i 1696. Skyld: 1 våg 2 pund, som han eide med bygselrett.7
Ola Ivarsson på Lund og Ingebjørg Ivarsdotter på Solemdalen solgte arveparter etter faren, Ivar Olsson, i Utigarden i 1696 til Knut Ivarsson. Etter handelen eide og brukte Knut 2½ pund odel med bygselrett. Transaksjonen ble kunngjort på tinget 1. juli. Hans Eriksson på Solemdalen opptrådte på vegne av kona.1
Ola Ivarsson på Lund ble den 30. juli 1697 dømt til døden for samleie med konas halvsøsterdatter, som ble gravid og reiste vekk.2,8

Ola døde den 21. februar 1698. Han ble henrettet. Sverdet ble innleid fra Trondheim for 2 ort, og bøddelen fikk 4 daler.9,10 Arvingene til Ola eide 2½ pund med bygselrett (halve gården) på Lund i 1713. Den andre halvparten var eid av brukerkona (Marit Olsdotter).11

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650622
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 85 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650645
 3. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650439
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 354, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191188
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 206, Giedenesz. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191114
 6. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 85 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650646
 7. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1696. Voldtz Otting, Lund. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220199
 8. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 86 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650646
 9. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 2, vedlegg 6, dom. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307162369
 10. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 2, vedlegg 7, kvittering. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307162371
 11. [S1571] Romsdal fogderegnskap 1713–14: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1713. Wolds-Otting, Lund. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507280045

Hans Eriksson på Solemdalen1,2

M, #16087, (ca. 1659 - 1730)

Familie

Ingebjørg Ivarsdotter på Solemdalen (c 1651 - 1738)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHans ble født ca. 1659.1,3
Hans giftet seg med Ingebjørg Ivarsdotter på Geitnes.4
Ivar Olsson på Geitnes gav 1 våg 2 pund odel med bygselrett på Lund, Veøy, i 1689 til Ola Ivarsson. Ivar hadde i sin tid kjøpt gården. Transaksjonen ble kunngjort på tinget 27. april, hvor Ivar møtte med sønnen Knut Ivarsson og svogeren Hans Eriksson på Solemdalen, på vegne av si kone, Ingebjørg Ivarsdotter. De samtykket i overdragelsen.2

Han og Ingebjørg var brukere på Solemdalen, Bolsøy, i 1696. Bruket var på 2 pund 15 merker.5,4
Knut Ivarsson kjøpte arveparter etter faren, Ivar Olsson, i Utigarden, Geitnes, Bolsøy, i 1696 av Ola Ivarsson på Lund og Ingebjørg Ivarsdotter på Solemdalen. Etter handelen eide og brukte Knut 2½ pund odel med bygselrett. Transaksjonen ble kunngjort på tinget 1. juli. Hans Eriksson på Solemdalen opptrådte på vegne av kona.4

Han og Ingebjørg var brukere på Solemdalen i 1701. Erik Hansson bodde også der. Hans, kona og Erik var fremdeles der i 1711.3,6

Hans døde i 1730 på Solemdalen.1 Han ble jordfestet den 7. mai 1730 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1

     Navnet hans ble skrevet Hans Erichsen Sollemdall i 1689.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 112, dominica cantate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660264
 2. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650439
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 191, Sollemdahl. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282108
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650622
 5. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Fanne Otting, Sollemdal. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220018
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Fanne-otting, Sollemdall. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181176

Ingebjørg Ivarsdotter på Solemdalen1,2,3

K, #16088, (ca. 1651 - 1738)
Far*Ivar Olsson på Geitnes1 (c 1620 - )

Familie

Hans Eriksson på Solemdalen (c 1659 - 1730)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnIngebjørg ble født ca. 1651.2
Annet navn: Ingebjørg Ivarsdotter på Geitnes.
Ingebjørg giftet seg med Hans Eriksson.1
Ivar Olsson på Geitnes gav 1 våg 2 pund odel med bygselrett på Lund, Veøy, i 1689 til Ola Ivarsson. Ivar hadde i sin tid kjøpt gården. Transaksjonen ble kunngjort på tinget 27. april, hvor Ivar møtte med sønnen Knut Ivarsson og svogeren Hans Eriksson på Solemdalen, på vegne av si kone, Ingebjørg Ivarsdotter. De samtykket i overdragelsen.3

Hun og Hans var brukere på Solemdalen, Bolsøy, i 1696. Bruket var på 2 pund 15 merker.4,1
Ola Ivarsson på Lund og Ingebjørg Ivarsdotter på Solemdalen solgte arveparter etter faren, Ivar Olsson, i Utigarden, Geitnes, Bolsøy, i 1696 til Knut Ivarsson. Etter handelen eide og brukte Knut 2½ pund odel med bygselrett. Transaksjonen ble kunngjort på tinget 1. juli. Hans Eriksson på Solemdalen opptrådte på vegne av kona.1
Hans var bruker på Solemdalen i 1701. Erik Hansson bodde også der. Hans, kona og Erik var fremdeles der i 1711.5,6

Ingebjørg døde i 1738 på Solemdalen.2 Hun ble jordfestet den 2. november 1738 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy, av Erik Pedersson Lekanger.2

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650622
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 189, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660302
 3. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650439
 4. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Fanne Otting, Sollemdal. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220018
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 191, Sollemdahl. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282108
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Fanne-otting, Sollemdall. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181176

Johan Henrik1,2

M, #16089, (ca. 1726 - )Johan Henrik ble født ca. 1726.2 Hans hjemsted var i Skottland (kanskje han var assosiert med William Allan, s.d.).2 Han var rulleført i Molde i 1747.2

Kilder/noter

 1. John Henry?
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.

Kristen Persson på Stanganeset1,2

M, #16090, (ca. 1685 - ca. 1754)
Far*Per Persson på Stanganeset2,3 (c 1651 - )
Mor*Kirsti Persdotter i Koparvika (o 1655 - 1729)
Mor-steKatrina Olsdotter4 ( - e 1730)

Familie 1

Anne Kristoffersdotter ( - f 1737)
De hadde åtte barn.21 
Barn

Familie 2

Gjertrud Hansdotter ( - e 1754)
De hadde ett barn.21 
BarnKristen ble født ca. 1685.2 Han bodde hos Per Persson i Koparvika, Stanganeset, Veøy, i 1701.2,5,6
Kristen giftet seg med Anne Kristoffersdotter.7 Per Olsson på Lange, Ola Pålsson i Indre Langelia og Kristen Persson på Stanganeset ble stevnet til tinget i Rødven tinglag den 11. juli 1710. Per og Ola hadde hugget av et ledd på høyre pekefinger, og Kristen hadde hugget seg i høyre fot. De var innrullert i landvernet, og ble beskyldt for å ha skadet seg med vilje for å slippe tjeneste.1
Han ble kalt Kristen kopperslager, nevnt mellom 1722 og 1749.8,9,10
Etter barsel ble Anne Kristoffersdotter innledet i Bolsøy kirke den 6. juni 1722 av Erik Pedersson Lekanger.11
Kristen Persson var tilsynsmann (stodderfogd) i 1724.12
Han og Anne var husfolk på Moldegård-siden i Molde i 1724.12
Han og Anne bodde i Veøy sogn.13
Han var forlover for Per Persson og Katrina Olsdotter, som ble trolovet den 10. juli 1729 i Rødven stavkyrkje, Veøy.14
Per kopperslager, Katrina Olsdotter, Kristen kopperslager, Anne Kristoffersdotter, Ola Ravaldsson og Brit Persdotter ble stevnet i 1729. Vitner: Peter svenske o.a. De hadde ranet bokbindersvenn Filip Rode, som 17. oktober var på reise fra kaptein Lossius til fogdegården (Gjermundnes) for å finne arbeid. Rode hadde forvillet seg inn i Pers hus og blitt frastjålet 54 daler, slått, drapstruet og bortført. Den 4. november ble Per, Katrina, Kristen og Ola idømt tredobbel tilbakebetaling samt pisking i et fengsel. Året etter stod Kristen til offentlig skriftemål 13. januar og de tre andre 23. april i Veøy kirke.15,16,17
Kristen trolovet seg den 28. april 1737 i Rødven stavkyrkje med Gjertrud Hansdotter, forrettet av Lars Barhaug.18
Kristen giftet seg den 15. januar 1738 i Veøy kirke med Gjertrud Hansdotter.19
Fredrik Kristenssen var rulleført i Molde i 1747. I sjømanntallet står at foreldrene hadde flyttet til landlegd.20

Han og Gjertrud var husfolk på Øver-Eide, Eide, Bolsøy.21,22
Han var debitor ved skiftet etter Erik Olsson på Eide den 9. januar 1749: 3 daler.23

Annet navn: Kristen Persson på Eide.21

Kristen døde ca. 1754 på Eide, Bolsøy, som husmann.21 Det ble holdt skifte etter ham den 25. november 1754. Kreditorer: Per Kristensson, Kristen Kristensson, Eli Kristensdotter, Jakob Johanssen Schultz, Ivar Ivarsson, Ola Torfinnsson i Hommelbukta, Martein Sjurdsson på Eide og Ola Sørensson på Eide o.a. Martein fordret 4 daler i grunnleie. Aktiva: 47 daler 4 skilling. Passiva: 69 daler 2 skilling. Boet var altså fallitt.24

     Navnet hans ble skrevet Christen Pedersen i 1724.12

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 838) hadde Kristen Persson og Anne Kristoffersdotter dattera «Anna Kristensdt. f 1730», men det står ikke i ministerialboka.25

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 132 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390262
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 3. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400037
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 46 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400040
 5. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 317. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=326
 6. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390245
 7. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 45 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400039
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 18, 6. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660217
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93, alminnelig bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660254
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 518 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650538
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 19, 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660217
 12. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 51 a. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819660253
 13. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 158 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400616
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 106, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660261
 15. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 43 b–47 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400037
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 111, takksigelsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660263
 17. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 112, dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660264
 18. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172, dominica quasi modo geniti. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 19. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 181, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660298
 20. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 21. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903
 22. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 307 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650904
 23. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 518 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650537
 24. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a–307 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903
 25. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 838. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=839
 26. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 106, 23. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660261
 27. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 196, 1. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660306

Fredrik Kristenssen på Stanganeset1,2

M, #16091, (1728 - )
Far*Kristen Persson på Stanganeset3,4 (c 1685 - c 1754)
Mor*Anne Kristoffersdotter ( - f 1737)Fredrik ble født i 1728. I senere militærruller står at han var født på Stanganeset.3,2 Fredrik ble døpt den 23. april 1728 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger.3 Fredrik Kristenssen var rulleført i Molde i 1747. I sjømanntallet står at foreldrene hadde flyttet til landlegd.5 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Fredrik ble kommandert til Fredrikstad 12. mars 1762 og kom hjem 9. mai året etter. I 1765 ble han overført til landvernet.1,6 Han oppholdt seg i 1765 i Bolsøy prestegjeld, ugift og uten egen gård eller plass.6

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690217
 2. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Gemene, nr. 68. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700397
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93, alminnelig bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660254
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903
 5. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 6. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700665

Gjertrud Hansdotter1,2

K, #16092, ( - etter 1754)

Familie

Kristen Persson på Stanganeset (c 1685 - c 1754)
De hadde ett barn.3 
BarnGjertrud trolovet seg den 28. april 1737 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Kristen Persson, forrettet av Lars Barhaug.1
Gjertrud giftet seg den 15. januar 1738 i Veøy kirke med Kristen Persson.2
Hun og Kristen var husfolk på Øver-Eide, Eide, Bolsøy.3,4
Annet navn: Gjertrud Hansdotter på Eide.3
Hun var myndling av Per Kristensson i 1754.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172, dominica quasi modo geniti. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 181, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660298
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 307 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650904

Kristen Kristensson1,2

M, #16093, (1722 - )
Far*Kristen Persson på Stanganeset2,1 (c 1685 - c 1754)
Mor*Anne Kristoffersdotter ( - f 1737)

Familie

Han var gift i 1754.1 Kristen ble døpt den 17. mai 1722 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Magnhild i Skjevik o.a.2
Kristen giftet seg med en uregistrert person.1
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Persson på Eide den 25. november 1754: 3 ort, hvorav han fikk 1 ort 13 skilling.3
Han var verge for Anne Kristensdotter i 1754.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 18, 6. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660217
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a–307 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903

Kirsti Persdotter i Koparvika1

K, #16094, (omkr. 1655 - 1729)

Familie

Per Persson på Stanganeset (c 1651 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKirsti ble født omkr. 1655.1
Annet navn: Kirsti Persdotter på Røbekk, nevnt 1681.2
Kirsti giftet seg ca. 1681 med Per Persson. På høsttinget i Fanne tinglag ble de bøtelagt 2 daler 1 ort grunnet for tidlig samleie. De var trolovet (og hadde altså fått barn).2,3
Hun og Per var husfolk på Røbekk, Bolsøy, i 1681. De var arbeidsføre.4,2,3
Hun og Per var husfolk i Koparvika, Stanganeset, Veøy, i 1701, sammen med Kristen Persson, Aleksander Persson og Ludvig Persson. Plassen lå i bytte med Ottestad.5,6,7

Kirsti døde i 1729 i Koparvika.1 Hun ble jordfestet den 22. mai 1729 på Rødven kyrkjegard, Veøy.1

     Navnet hennes ble skrevet Chirsten Kaabervig i 1729.1

     Anders Persson på Røbekk og Kirsti Persdotter i Koparvika kan ha vært søsken.

     Hun kan ha vært mor til Aleksander Persson i Sandvika. I så fall var nok Aleksander det barnet de fikk ca. 1681.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 104, dominica rogate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660260
 2. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal, litra G, sakefallsregnskap. Fanne Ottings Høsteting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714351221
 3. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal, litra G, sakefallsregnskap. Fanne-Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714351203
 4. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Wedøe Præstegield, Bølsøe Kirkesogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10041109120089
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 6. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 317. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=326
 7. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390245

Anne Kristoffersdotter1

K, #16095, ( - før 1737)

Familie

Kristen Persson på Stanganeset (c 1685 - c 1754)
De hadde åtte barn.10 
BarnAnnet navn: Anne Kristoffersdotter på Hungnes. Hennes hjemsted var på Hungnes, Bolsøy.2
Anne giftet seg med Kristen Persson.1
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 6. juni 1722 av Erik Pedersson Lekanger.3

Hun og Kristen var husfolk på Moldegård-siden i Molde i 1724.4
Hun og Kristen bodde i Veøy sogn.2 Per kopperslager, Katrina Olsdotter, Kristen kopperslager, Anne Kristoffersdotter, Ola Ravaldsson og Brit Persdotter ble stevnet i 1729. Vitner: Peter svenske o.a. De hadde ranet bokbindersvenn Filip Rode, som 17. oktober var på reise fra kaptein Lossius til fogdegården (Gjermundnes) for å finne arbeid. Rode hadde forvillet seg inn i Pers hus og blitt frastjålet 54 daler, slått, drapstruet og bortført. Den 4. november ble Per, Katrina, Kristen og Ola idømt tredobbel tilbakebetaling samt pisking i et fengsel. Året etter stod Kristen til offentlig skriftemål 13. januar og de tre andre 23. april i Veøy kirke.5,6,7

Anne døde før 1737.8

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 838) hadde Kristen Persson og Anne Kristoffersdotter dattera «Anna Kristensdt. f 1730», men det står ikke i ministerialboka.9

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 45 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400039
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 158 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400616
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 19, 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660217
 4. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 51 a. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819660253
 5. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 43 b–47 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400037
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 111, takksigelsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660263
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 112, dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660264
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172, dominica quasi modo geniti. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 9. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 838. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=839
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903

Anne Kristensdotter1,2

K, #16096, (1739 - )
Far*Kristen Persson på Stanganeset1,2 (c 1685 - c 1754)
Mor*Gjertrud Hansdotter2 ( - e 1754)Anne ble døpt den 1. mai 1739. Faddere: Ågot Andersdotter på Vollan og Anders Isaksson på Hunnes o.a.1
Hun var myndling av Kristen Kristensson i 1754.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 196, 1. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660306
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903

Kirsti Kristensdotter1,2

K, #16097, (ca. 1705 - 30. november 1782)
Far*Kristen Persson på Stanganeset3,4 (c 1685 - c 1754)
Mor*Anne Kristoffersdotter ( - f 1737)

Familie

Peter Petersson Palm (c 1701 - 1786)Kirsti ble født ca. 1705.5
Kirsti trolovet seg den 23. juli 1729 i Veøy kirke med Peter Petersson Palm, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.4
Kirsti giftet seg den 23. oktober 1729 i Veøy kirke med Peter Petersson Palm, samme dag som hennes farfar.2,5
Hun og Peter bodde på mnr. 159, Haugen, Molde, i 1762.1
I manntallet av 1764 står hun og Peter på mnr. 159, sammen med Anne Maria Persdatter o.a. I 1767 ble huset taksert til 20 daler. Peter og Kirsti flyttet ca. 1769, og huset stod fremdeles øde i 1771.6,7,8
Hun ble kalt Kirsti Kristensdotter Palm, nevnt 1776.9 Kirsti Kristensdotter Palm stod til offentlig skriftemål den 5. oktober 1776 i Frei kirke. Hun hadde ikke gått til nattverd i 3 år mens hun var omstreifer i fremmede bygder.9

Kirsti døde den 30. november 1782 i Frei, av alderdomssvakhet.5 Hun ble jordfestet den 15. desember 1782 på Frei kirkegård.5

     Navnet hennes ble skrevet Chirsten Christensdatter i 1729.2

     Navnet hennes ble skrevet Kiersten Christensdatter i 1764.6

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 838) var Kirsti Kristensdotter barn av en kopperslager «Kristen Kristensen, 1656–1729» i Ottestadvika, men det er nok feiltolkning av ministerialboka.10,11

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Alleen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212027
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 108, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660262
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 106, 23. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660261
 5. [S1199] Tingvoll mini. 1776–94: s. 94, Frei og Øre, 15. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670539
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Schultz Hagen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212098
 7. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Schultz-Hagen, mnr. 186. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064211
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1771, tingsvitne. Endringer, mnr. 186. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064178
 9. [S1199] Tingvoll mini. 1776–94: s. 5, Frei og Øre, 5. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670493
 10. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 838. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=839
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 104, dominica rogate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660260

Peter Petersson Palm1,2,3

M, #16098, (ca. 1701 - 6. juli 1786)

Familie

Kirsti Kristensdotter (c 1705 - 1782)Peter ble født ca. 1701 i Gävle, Sverige.3,2
Peter trolovet seg den 23. juli 1729 i Veøy kirke med Kirsti Kristensdotter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.2
Peter giftet seg den 23. oktober 1729 i Veøy kirke med Kirsti Kristensdotter.4,5
Han ble kalt Peter svenske, nevnt 1729.6 Peter svenske var stevnet som vitne i 1729 i en sak mot Per kopperslager, Katrina Olsdotter, Kristen kopperslager, Anne Kristoffersdotter, Ola Ravaldsson og Brit Persdotter. De hadde ranet bokbindersvenn Filip Rode, som 17. oktober var på reise fra kaptein Lossius til fogdegården (Gjermundnes) for å finne arbeid. Rode hadde forvillet seg inn i Pers hus og blitt frastjålet 54 daler, slått, drapstruet og bortført. Den 4. november ble Per, Katrina, Kristen og Ola idømt tredobbel tilbakebetaling samt pisking i et fengsel. Året etter stod Kristen til offentlig skriftemål 13. januar og de tre andre 23. april i Veøy kirke.7,8,9
Han og Kirsti bodde på mnr. 159, Haugen, Molde, i 1762.10
I manntallet av 1764 står han og Kirsti på mnr. 159, sammen med Anne Maria Persdatter o.a. I 1767 ble huset taksert til 20 daler. Peter og Kirsti flyttet ca. 1769, og huset stod fremdeles øde i 1771.11,12,13 Peter Petersson Palm fikk festeseddel på en grunn ved naustene på Holten, Øre, den 23. september 1774. Festeavgift: 1 daler. Årlig leie: 1 ort. Han eide huset der.14

Peter døde den 6. juli 1786 i Frei.3 Han ble jordfestet den 9. juli 1786 på Frei kirkegård.3

     Navnet hans ble skrevet Petter Petterssøn Palm i 1729.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Palm i 1754.15

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 44 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400038
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 106, 23. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660261
 3. [S1199] Tingvoll mini. 1776–94: s. 146, Frei og Øre, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670565
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 108, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660262
 5. [S1199] Tingvoll mini. 1776–94: s. 94, Frei og Øre, 15. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670539
 6. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400037
 7. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 43 b–47 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400037
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 111, takksigelsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660263
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 112, dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660264
 10. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Alleen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212027
 11. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Schultz Hagen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212098
 12. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Schultz-Hagen, mnr. 186. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064211
 13. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1771, tingsvitne. Endringer, mnr. 186. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064178
 14. [S1234] Gards- og ættesoge for Gjemnes I: s. 794. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012112224001?page=797
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903

Per Kristensson1

M, #16099, ( - etter 1754)
Far*Kristen Persson på Stanganeset1 (c 1685 - c 1754)
Mor*Anne Kristoffersdotter ( - f 1737)

Familie

Han var gift i 1754.1 Per giftet seg med en uregistrert person.1
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Persson på Eide den 25. november 1754: 6 daler, hvorav han fikk 3 daler 1 ort 9 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a–307 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903

Eli Kristensdotter1

K, #16100, ( - etter 1754)
Far*Kristen Persson på Stanganeset1 (c 1685 - c 1754)
Mor*Anne Kristoffersdotter ( - f 1737)

Familie

Hun var gift i 1754.1 Eli giftet seg med en uregistrert person.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Kristen Persson på Eide den 25. november 1754: 1 daler, hvorav hun fikk 2 ort 1 skilling.2


     Navnet hennes ble skrevet Elen Christensdatter i 1754.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a–307 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903