Siri Hansdotter i Store Tomra1

K, #7001, (ca. 1732 - 1802)
Far*Hans Jonsson i Fiksdalen2 (o 1683 - 1743)
Mor*Anne Andersdotter i Fiksdalen2 ( - c 1755)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Hannibal Persson i Store Tomra (c 1706 - 1797)
De hadde seks barn.5 Annet navn: Siri Hansdotter i Fiksdalen.3
Siri ble født ca. 1732.2,3
Siri giftet seg i 1761 med Hannibal Persson i Store Tomra.3,2,4 Siri Hansdotter i Store Tomra overvar hjemmedåpen til Ingeborg Hannibalsdotter den 6. desember 1790.4,1
Annet navn: Siri Hansdotter i Tomra, nevnt 1791.4
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Hannibalsdotter den 1. januar 1791 i Vestnes kyrkje.1,4
Siri og Hannibal var kårfolk på bnr. 4, Store Tomra, Vestnes, fra 1793.5

Siri døde i 1802.3

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 375. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-190
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 72.
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 620.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 67 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-65
 5. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 621.

Erik Eriksson på Vollen1,2

M, #7002, (ca. 1656 - ca. 1718)

Familie

Ingebjørg Olsdotter på Vollen (c 1663 - 1735)
Sju barn levde i 1719.2 
BarnErik ble født ca. 1656.3
Erik giftet seg med Ingebjørg Olsdotter.4
Han og Ingebjørg var brukere Inni garden, Skeidsvoll, Tresfjord, fra ca. 1693. De drev bruket til ca. 1718.4,5,6,2 Erik Eriksson på Skeidsvoll var lagrettemann i 1693.6
Annet navn: Erik Eriksson på Skeidsvoll, nevnt fra 1702 til 1703.7,8,9,4
Han var verge for Magnhild Åmundsdotter på Øvstedalen i 1702.4
Erik Eriksson på Skeidsvoll var vurderingsmann i Vestnes i 1702.7
Lars Ivarsson kjøpte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp, Sæbø, Voll, ca. 1702 av Trond Rasmusson på Haukabøen, Synnøv Rasmusdotter på Skeide, Guri Rasmusdotter, Halldor Nilsson i Langelia og Kristoffer Mek. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.9
Det ble holdt skifte etter Ottar Knutsson i Løvika den 6. januar 1711. I boet var blant annet en flatskaftet sølvskje på 2 lodd merket OKS (Ottar Knutsson) og årstallet 1691 (1 daler), en mindre ditto med samme merking (3 ort), sølvskje med knapp og årstallet 1701 (2 ort 16 skilling), ambolt hos Erik Eriksson på Vollen (2 daler), noen bøker, og en fjorårskalv på Fremstedalen (1 daler). Aktiva: 134 daler 1 ort 2 skilling. Passiva: 24–1–0. Arv: 110–0–2, som gikk til søsknene eller deres barn.10


Erik døde ca. 1718.2,4 Det ble holdt skifte etter ham den 19. mai 1719.2,4

Om Erik Eriksson og Ingebjørg Olsdotter på Vollen:
Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tresfjord I (s. 460) bodde sønnen Erik på Voll i Voll, men det var nok en annen Erik (s.d.). Det er heller ikke riktig at de hadde dattera Sigrid.4

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 282 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630671
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 91 a.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 744.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 460.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 459.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 461.
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 22 b.
 9. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 a–283 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630670

Ola Andersson på Øvstedalen1

M, #7003, (ca. 1618 - )
Far-?*Anders Knutsson på Øvstedalen (c 1590 - ); trolig1
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

BarnOla ble født ca. 1618.2
Han var bruker på bnr. 2, Øvstedalen, Tresfjord, fra 1657 til 1668.3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 388.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 388, 389 & 744.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 388, 389 & 742.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 460.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 389.

Ingebjørg Olsdotter på Vollen1

K, #7004, (ca. 1663 - 1735)
Far-?*Ola Andersson på Øvstedalen (c 1618 - ); kanskje2,3
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Eriksson på Vollen (c 1656 - c 1718)
Sju barn levde i 1719.1 
BarnIngebjørg ble født ca. 1663.2
Ingebjørg giftet seg med Erik Eriksson på Vollen.2
Hun og Erik var brukere Inni garden, Skeidsvoll, Tresfjord, fra ca. 1693. De drev bruket til ca. 1718.2,4,5,1

Ingebjørg døde i 1735 i Tresfjord.2

Om Erik Eriksson og Ingebjørg Olsdotter på Vollen:
Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tresfjord I (s. 460) bodde sønnen Erik på Voll i Voll, men det var nok en annen Erik (s.d.). Det er heller ikke riktig at de hadde dattera Sigrid.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 91 a.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 460.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 389.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 459.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 461.

Erik Eriksson på Voll1,2,3,4

M, #7005, (ca. 1688 - 1734)
Far*Erik Eriksson på Voll5,4 (c 1633 - c 1709)
Mor*Ildri Ottarsdotter på Voll5,4 ( - c 1709)

Familie

Hilde Larsdotter på Voll (c 1685 - 1774)
De hadde fire barn.3,6 
BarnErik ble født ca. 1688.4
Erik giftet seg med Hilde Larsdotter.4
Han og Hilde var brukere på bnr. 12, Voll, Voll, i 1711. En soldat som het Knut og ei Brit (trolig tjenestefolk) bodde hos dem. Erik hadde overtatt etter sine foreldre og kjøpte senere bruket. Etter hans død drev nok Hilde frem til sønnen Erik tok over noen år senere.2,6
Han var debitor ved skiftet etter Lars Andersson i Breivika den 13. juni 1727: 40 daler.7


Erik døde i 1734 på Voll, Voll.4 Det ble holdt skifte etter ham den 5. oktober 1734. Arvinger: Hilde Larsdotter, Erik Eriksson, Hilde Eriksdotter, Ildri Eriksdotter og Brit Eriksdotter. Arv: 111 daler 2 ort 4 skilling, fordelt på enka og de fire barna.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640465
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Woldz-[Otting], Wold.
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734, Volds Otting, 5. oktober.
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 451.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 202 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/200/
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 452.
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a–449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463

Ingebjørg Eriksdotter på Sylte1,2

K, #7006, ( - ca. 1739)
Far*Erik Eriksson på Vollen3 (c 1656 - c 1718)
Mor*Ingebjørg Olsdotter på Vollen3 (c 1663 - 1735)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Larsson på Sylte (1698 - 1770)
De hadde ett barn.5,1 Annet navn: Ingebjørg Eriksdotter på Vollen.4
Ingebjørg giftet seg i januar 1738 med Lars Larsson på Sylte.5,4
Hun var fadder ved dåpen til Anne Ivarsdotter på Sylte den 23. februar 1738 i Tresfjord kyrkje.2


Ingebjørg døde ca. 1739 på Kyrkjesylte, Tresfjord.1 Det ble holdt skifte etter henne den 9. mai 1740.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 9. mai.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660299
 3. [S77] Tresfjord I: s. 461.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 268.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 267.

Lasse Olsson på Skeidsvoll1

M, #7007, (1744 - 1830)
Far*Ola Eriksson på Skeidsvoll2 (c 1701 - 1767)
Mor*Brit Lassesdotter på Skeidsvoll2 (c 1708 - 1776)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebjørg Larsdotter på Skeidsvoll (1745 - e 1788)Lasse ble født i 1744 på Skeidsvoll, Tresfjord.2
Han var bruker Inni garden, Skeidsvoll, Tresfjord, fra 1767 til 1778.1
Lasse giftet seg i 1768 med Ingebjørg Larsdotter på Sylte. 9 barn.3
Han var selveier Inni garden fra 1778 til 1812.1

Lasse døde i 1830.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 462.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 461 & 462.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 268 & 462.

Ingebjørg Larsdotter på Skeidsvoll

K, #7008, (1745 - etter 1788)
Far*Lars Larsson på Sylte1 (1698 - 1770)
Mor*Marit Andersdotter på Sylte1 (1721 - 1785)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lasse Olsson på Skeidsvoll (1744 - 1830)Ingebjørg ble født i 1745 på Kyrkjesylte, Tresfjord.1
Annet navn: Ingebjørg Larsdotter på Sylte.1
Ingebjørg giftet seg i 1768 med Lasse Olsson på Skeidsvoll. 9 barn.2

Ingebjørg døde etter 1788.3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 268.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 268 & 462.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 462.

Hilde Larsdotter på Voll1

K, #7009, (ca. 1685 - 1774)
Far-?*Lars Olsson på Rypdal (c 1646 - c 1696); trolig1
Mor-?*Brit? Rypdal; trolig1
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Erik Eriksson på Voll (c 1688 - 1734)
De hadde fire barn.4,3 
BarnHilde ble født ca. 1685.1
Hilde giftet seg med Erik Eriksson på Voll.1
Hun og Erik var brukere på bnr. 12, Voll, Voll, i 1711. En soldat som het Knut og ei Brit (trolig tjenestefolk) bodde hos dem. Erik hadde overtatt etter sine foreldre og kjøpte senere bruket. Etter hans død drev nok Hilde frem til sønnen Erik tok over noen år senere.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Eriksson på Voll den 5. oktober 1734: 55 daler 3 ort 2 skilling.4


Hilde døde i 1774 i Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 451.
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Woldz-[Otting], Wold.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 452.
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734, Volds Otting, 5. oktober.

Erik Jonsson i Sæbø1

M, #7010, (1665 - etter 1715)
Far*Jon Bårdsson i Sæbø2 (c 1628 - c 1705)

Familie 1

Brit Bendiksdotter i Sæbø ( - c 1702)
De hadde to barn.1 
Barn

Familie 2

BarnErik ble født i 1665 i Sæbø, Voll.3,2
Han var bruker i Ytstegarden, Sæbø, Voll, fra 1692 til 1712.1
Erik giftet seg med Brit Bendiksdotter.1 Erik Jonsson i Sæbø var fisker.1
Han var arving ved skiftet etter Jon Bårdsson i Sæbø den 5. november 1705: 1 daler 1 ort 7 skilling.4

Erik giftet seg før 1711 med en uregistrert person.1
Han var selveier i Ytstegarden fra 1712.1

Erik døde etter 1715.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 674.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 673. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#676
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 62, nr. 11. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/41/
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 244 b–245 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630363

Kari Eriksdotter i Sæbø1

K, #7011, ( - 1766)
Far*Erik Jonsson i Sæbø1 (1665 - e 1715)
Mor*Brit Bendiksdotter i Sæbø1 ( - c 1702)

Familie 1

Hans Olsson i Sæbø (c 1692 - 1738)
De hadde sju barn.3 
Barn

Familie 2

De hadde iallfall ett barn.6 Kari giftet seg med Hans Olsson.1
Hun og Hans var selveiere i Ytstegarden, Sæbø, Voll, fra 1720 til 1738.1
Hun var arving ved skiftet etter Hans Olsson i Sæbø den 21. april 1739: gjenlevende ektefeller er ikke nevnt i skiftedesignasjonen, men Kari fikk antakelig halve boet.2

Kari giftet seg med en uregistrert person.3

Kari døde i 1766.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 674.
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Volds Otting, 21. april.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 675.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 640 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/672/
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 843. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/140/
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 89. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610337

Hans Olsson i Sæbø1,2,3

M, #7012, (ca. 1692 - 1738)
Far*Ola Trondsson på Ora3,4 (c 1637 - c 1704)
Mor*Guri Persdotter på Ora5,3 ( - e 1710)

Familie

Kari Eriksdotter i Sæbø ( - 1766)
De hadde sju barn.24 
BarnHans ble født ca. 1692 på Ora, Eid i Romsdal.1,6 En Hans Olsen, 10 år gammel, bodde hos Lars Knutsson og Eli Hansdotter på Øvre Tokle, Hen, i 1701.7
Anders Olsson på Myklebostad kjøpte 1 pund 4½ mark odelsgods (med bygselrett) på bnr. 4, Indre Lange, Vistdal, den 18. juli 1708 av Trond Olsson på Ora. Trond solgte på vegne av seg selv og sine søsken, som arvet jorden etter broren Ola Olsson. Skjøtet ble utstedt på Ytre Slemmå, og tinglyst 21. januar året etter.8,9
Guri Persdotter, Ivar Persson i Norvika, Søren Eriksson på Eide, Per Olsson på Straume, Anders Olsson på Ora og Ivar Sjurdsson på Gjerdset solgte 2½ våg, inkludert kjøperens egen arvedel (med bygsel over 3 våger 2 pund, hele gården), på Ora den 15. februar 1710 til Trond Olsson. Kjøpesum: 90 daler. Trond var Guris eldste sønn. Ivar Persson og Søren handlet på vegne av sine myndlinger (Hans og Erik Olssøner), og Ivar Sjurdsson for seg og kona (Guri Olsdotter). De solgte også på vegne av den avdøde broren (Ola Olsson). Skjøtet ble signert på Frisvoll, og tinglyst 5. februar året etter.10,11,12,13

Annet navn: Hans Olsson på Ora, nevnt 1717.14,4,5 Hans Olsson på Ora fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund 12 merker i Ytstegarden, Sæbø, Voll, fra Børge Jakobssen Eg den 27. oktober 1717. Seddelen ble tinglyst samme dag.14
Hans giftet seg med Kari Eriksdotter i Sæbø.6
Han og Kari var selveiere i Ytstegarden fra 1720 til 1738.6
Per Olsson på Straume, Hans Olsson i Sæbø og Jakob Persson på Frisvoll gav bygselseddel på 1 våg 2 pund 12 merker (halve gården) på Ora til Ola Jakobsson den 25. november 1720.3
Han var verge for Per Ivarsson i Sæbø i 1729.15
Han var verge for Anne Eriksdotter på Gjerdset i 1731.2
Han var verge for Synnøv Ivarsdotter på Gjerdset i 1733.16

Hans Olsson i Sæbø, Erik Andersson på Vestnes, Per Olsson på Straume, Ola Andersson i Misfjorden, Ola Persson på Holmem, Just Olsson på Monsås, Nils Lassesson på Rygjerd og Ivar Olsson i Torvika solgte «den øde Part» på Indre Siem, Eid i Romsdal, den 17. desember 1734 til Anders Olssen Monsås. Selgerne handlet på vegne av sine myndlinger, barna til Ivar Sjurdsson på Gjerdset og Erik Olsson på Gjerdset. Skjøtet ble tinglyst året etter.17 Hans Olsson i Sæbø o.a. solgte 1 pund i Bårdgarden, Øver-Bø i Måndalen, Voll, i 1737 til Ola Olsson i .18
Per Olsson på Straume, Hans Olsson i Sæbø og Erik Andersson på Vestnes solgte 2 pund 16 merker med 16 merker overbygsel i Nerigarden, Gjerdset, Eid i Romsdal, den 14. januar 1738 til Sjurd Andersson på Vestnes. Selgerne handlet nok på vegne av sine myndlinger. Skjøtet ble tinglyst 26. januar 1739.19,20

Hans døde i 1738 i Sæbø, Voll.1,6 Det ble holdt likpreken over ham den 2. november 1738 i Voll kirke.1 Det ble holdt skifte etter ham den 21. april 1739. Arvinger: Kari Eriksdotter, Erik Hansson, Ola Hansson, Tosten Hansson, Anders Hansson, Guri Hansdotter og Brit Hansdotter. Barna arvet til sammen 77 daler 2 ort 20 skilling, og Kari fikk antakelig like mye (gjenlevende ektefeller er ikke nevnt i skiftedesignasjonen).21

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 77. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-41
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: Ræven Otting, 16.5.1731.
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 165 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31133/167/
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 142 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/143/
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 43 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-46
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 674.
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 242, Øvertochle. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/133/
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 25 a–26 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650027
 9. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 66 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390196
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 43 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-45
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 44 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-46
 12. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 9 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/10/
 13. [S392] Bygdebok for Eid: s. 349.
 14. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 89 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390556
 15. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 593 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640609
 16. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733. Ræven Otting, 4. mai, Gierset.
 17. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 114 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/116/
 18. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 575.
 19. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 247 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400411
 20. [S392] Bygdebok for Eid: s. 197. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#200
 21. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Volds Otting, 21. april.
 22. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 640 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/672/
 23. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 843. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/140/
 24. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 675.

Brit Bendiksdotter i Sæbø

K, #7013, ( - ca. 1702)
Far*Bendik Tostensson i 1,2,3 (c 1635 - )

Familie

Erik Jonsson i Sæbø (1665 - e 1715)
De hadde to barn.1 
BarnBrit giftet seg med Erik Jonsson i Sæbø.1

Brit døde ca. 1702.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 674.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 575.
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Volds Otting, 21. april.

Tosten Hansson i Sæbø1,2,3,4

M, #7014, (1726 - 1771)
Far*Hans Olsson i Sæbø3,5 (c 1692 - 1738)
Mor*Kari Eriksdotter i Sæbø5 ( - 1766)

Familie

De hadde åtte barn.4 
BarnTosten ble født i 1726 i Sæbø, Voll.6
Han var arving ved skiftet etter Hans Olsson i Sæbø den 21. april 1739: 5 daler 16 skilling i jordegods, og 10 daler 1 ort 12 skilling i løsøre.3
Han var myndling av Erik Tostensson i i 1739.3

Tosten Hansson kjøpte 1 pund 11 merker med bygselrett (farsarv) samt 10½ mark uten bygselrett i Ytstegarden, Sæbø, Voll, den 14. januar 1754 av Erik Hansson, Ola Hansson i Straume, Anders Hansson, Brit Hansdotter og Guri Hansdotter. Kjøpesum: 30 daler. I tillegg var drøyt 8 mark kjøperens egen arveandel. Samme dag solgte Erik sin odelsrett over 1 våg 1 pund 12 merker (med bygsel) til Tosten for 24 daler 2 ort. Dokumentene ble tinglyst 10. juli.2,7,4
Tosten giftet seg i 1757 med en uregistrert person.4 Han var smed.4

Tosten døde i 1771 i Sæbø.4 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 22. juli 1772. Arvinger: Hans Tostensson og Kari Tostensdotter o.a.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 640 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/672/
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 103 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650584
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Volds Otting, 21. april.
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 675.
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 674.
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 674 & 675.
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 104 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650584

Karen Andrea Andersdatter Jendem1

K, #7015, (ca. 1766 - før 1788)
Far*Anders Olsson Jendem1 (c 1738 - 1788)
Mor*Guri Hansdotter1 (1729 - c 1777)Karen Andrea ble født ca. 1766 i Molde.1
Hun var arving ved skiftet etter Guri Hansdotter den 20. februar 1777: 20 daler 2 ort 17½ skilling.2
Hun var myndling av Erik Hansson Sæbø i 1777.1


Karen Andrea døde før 1788.3

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 843. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/140/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 843–844. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/140/
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/75/

Abel Bing1,2

K, #7016, (ca. 1731 - 1802)

Familie 1

Gunnar Aslakssen i Bakken (1729 - 1763)
I august 1758 ble det betalt 2 ort for et barns jordfestelse, og i oktober 2 ort for konas kirkegang. Tre barn levde i 1763.8,9,4 
Barn

Familie 2

Ola Heie ( - c 1769)
BarnAbel ble født ca. 1731.2,3
Abel giftet seg med en uregistrert person.2
Abel giftet seg med Gunnar Aslakssen.4,1
Hun og Gunnar bodde på mnr. 97, Bakken, Molde, i 1762.1
Gunnar og Abel hadde Brit Botolvsdatter i tjeneste i 1762.1
Hun var myndling av Daniel Steffenssen i 1763.4

Abel giftet seg med Ola Heie.5
Hun og Ola bodde på mnr. 97. Hun var der som enke i 1779.6
Hun var myndling av Kornelius Larssen Lindal i 1769.5
Abel Bing bodde hos Ingebrigt Olssen Vikdal og Anna Katarina Gunnarsdatter på mnr. 35, Grova, Molde, i 1801.2
Hun ble kalt Abel Heie, nevnt 1802.3

Abel døde i 1802 i Molde.3 Hun ble jordfestet den 1. mai 1802 i Molde.3

     Abel Bing kan ha vært barn av Nils smed.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212022
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 35.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 516.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 715.
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 298. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610152
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 718.
 8. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 9. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Ola Heie1,2

M, #7017, ( - ca. 1769)

Familie

Abel Bing (c 1731 - 1802)
BarnOla Heie bodde hos Jakob Olssen Berg og Johanne Larsdotter på mnr. 107, Hovedgata, Molde, i 1762.1 Ola Heie var gullsmed.2
Ola giftet seg med Abel Bing.2
Han og Abel bodde på mnr. 97, Bakken, Molde. Hun var der som enke i 1779.3

Ola døde ca. 1769.2 Det ble holdt skifte etter ham den 26. februar 1769 i Molde. Kreditorer: Anna Katarina Gunnarsdatter og Gunnhilde Maria Gunnarsdatter. Verger: Kornelius Larssen Lindal.2 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 29. desember 1769. Blant kjøperne var Mats Nilssen Bing.4

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212023
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 715.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 298. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610152
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 716. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650362

Nils Peder Heie1

M, #7018, (ca. 1767 - etter 1769)
Far*Ola Heie1 ( - c 1769)
Mor*Abel Bing1 (c 1731 - 1802)Nils Peder ble født ca. 1767.1

Nils Peder døde etter 1769.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 715.

Ingebrigt Olssen Vikdal1,2,3

M, #7019, (ca. 1756 - )

Familie

Anna Katarina Gunnarsdatter (c 1761 - )
Ingebrigt Vikdals signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Ingebrigt ble født ca. 1756.2
Ingebrigt giftet seg med Anna Katarina Gunnarsdatter.2 Han hadde etter selvangivelse ingen skattbar formue i 1789.1 Ingebrigt Olssen Vikdal var lagrettemann i Molde i 1789 og 1800.3,4
Ingebrigt Vikdals signatur i Moldes tingbok i 1800
Han var skomaker i 1801.2
Han og Anna Katarina bodde på mnr. 35, Grova, Molde, i 1801 sammen med Abel Bing.2

     Han skrev sitt navn Ingebret Olsen Wigdhal i 1789.1

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 81. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/244/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 35.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 463 a.
 4. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036

Maren1

K, #7020, ( - 1724)Maren var trolig gift med en glassmaker.1
Hun ble kalt Maren glassmakerske.1

Maren døde i 1724 i Trondheim.1 Hun ble gravlagt i 1724 i Vår Frue sogn, Trondheim. Jorden ble betalt 23. august.1

Kilder/noter

 1. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 99.

Lars Mogensson1,2

M, #7021, ( - etter 1703)

Familie

Margrete Persdotter ( - 1718)
De hadde iallfall tre barn. Lars Mogensson var glassmaker i 1685.2 Lars og Margrete Persdotter tjente hos Morten glassmaker i Trondheim i 1685.2
Lars trolovet seg den 3. juli 1685 i Domkirken sogn, Trondheim, med Margrete Persdotter.2
Lars giftet seg med Margrete Persdotter.3
Han ble kalt Lars glassmaker, nevnt fra 1686 til 1691.4 Lars Mogensson og Margrete bodde i Domkirken sogn iallfall fra 1686 til 1703. Tre barn ble gravlagt der, regnskapsført 11. desember 1686 og 22. juli 1691 (begge i fattighaugen) samt 10. juni 1703.5

Kilder/noter

 1. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 69.
 2. [S807] Trondheim, Domkirken mini. 1679–1728: forlovererklæring 3.7.1685.
 3. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 126.
 4. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 54 & 59.
 5. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 54, 59 & 69.

Daniel Steffenssen1,2,3

M, #7022, ( - januar 1768)
Far*Steffen Eriksson i Bjørnsund4,5,6 (c 1679 - c 1739)
Mor*Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund4 ( - c 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Bodil Nilsdatter Finne ( - e 1737)
Ingen barn levde i 1768.44 

Familie 2

Sara Maria Lund ( - c 1757)
De hadde tre barn. 
Barn

Familie 3

Anne Helsing (1731 - f 1762)
De hadde ikke barn.66 

Familie 4

Maren Magdalena Lek (1735 - 1799)
De hadde ikke barn.44 
Daniel Steffenssens signatur fra 1740 på forlovererklæring i Veøy ministerialbok 1721–64Han var arving ved skiftet etter Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund den 28. februar 1729: 69 daler 2 ort 5 skilling.7

Daniel giftet seg den 16. oktober 1737 i Molde kirke med Bodil Nilsdatter Finne.8,9
Daniel Steffenssen kjøpte hus med grunn på mnr. 130, innpå Gata, Molde, den 30. oktober 1737 av Sara Henriksdotter. Kjøpesum: 170 daler.10,9
Daniel Steffenssen kjøpte «den plads drogen» på Dråga, Bud, den 22. juni 1739 av Kornelius Seehusen.11 Daniel Steffenssen stevnet Ola Henrikssen til tinget i Fanne tinglag den 7. juli 1739.12
Han var fadder ved dåpen til Karen Fris den 18. oktober 1739.13
Han var verge for Marit Jespersdatter i 1740.14
Gunnar Persson kjøpte hus (uten grunn) på Moldegård-siden i Molde den 3. januar 1742 av Just Sæmundsson Røvik og Ingeborg Karstensdotter. Huset bestod av en stue med fire vinduer, «Jamte Ovn», fallbord og sengested, samt et vedskott. Selgerne bodde der frem til salget. Kjøpesum: 44 daler. Vitner: Jakob Ottosson Fris og Daniel Steffenssen. Røvik undertegnet skjøtet egenhendig, og det ble tinglyst 25. november året etter.15,16

Daniel Steffenssen kjøpte hus med grunn i Molde den 23. mai 1742 på auksjon etter Marit Jonsdotter ved Elva. Takst: 40 daler, salgssum: 69 daler 2 ort 23 skilling.17
Han bevitnet en hendelse angående Ingebrigt Eriksson og Erik Gunnarsson: Ingebrigt Eriksson gav kår til faren, Erik Gunnarsson, den 19. januar 1743 på Eikrem, Bolsøy.18
Daniel Steffenssen var kjøpmann.19
Han var kreditor ved skiftet etter Villum Persson og Jønet Jørnsdotter på Skomakergjerdet i februar 1743: 2 ort 12 skilling.20
Han var kreditor ved skiftet etter A. M.sdotter? og Per Sjurdsson på Holsbøen den 10. april 1744: 4 daler 4 skilling.21

Daniel Steffenssen kjøpte på Aslakgarden, Dale, Veøy, i 1746 av Ola Knutsson.22,23
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Arnesson på Kringstad den 30. april 1746: 1 daler 2 ort 6 skilling.24
Jakob Johanssen Schultz, Jakob Mortensson Schultz, Jakob Ottosson Fris, Klaus Breier Lund, Daniel Steffenssen, Peder Hagerup, Ivar Ivarsson, Åge Persson og Nikolai Olufssen signerte en skatteprotest mot Moldes byfogd Johannes Fris den 18. juli 1746.25
Signaturer på skatteprotest mot Johannes Fris, byfogd i Molde, i 1746

Daniel giftet seg med Sara Maria Lund.26,9
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Hansdatter i 1749: 1 daler 2 ort 18 skilling.27
Han var verge for Lage Johannessen i 1750.28
Han var kreditor ved skiftet etter Fredrik Trulsson på Haugan den 20. juli 1751: 2 ort 12 skilling.29
Han var kreditor ved skiftet etter Elen Rasmusdatter den 24. juli 1751: 3 daler 2 ort.30
Han var kreditor ved skiftet etter Mats Knutsson den 1. september 1751: 2 daler 2 ort 15 skilling.31
Han var verge for Karen Knutsdatter i 1752.32
Daniel Steffenssen var vurderingsmann i Molde i 1752.33
Han var kreditor ved skiftet etter Magrete Simensdotter den 23. august 1752: 5 daler 1 ort 2 skilling.34

Daniel Steffenssen solgte 2 pund 2 merker med bygselrett på Aslakgarden den 17. oktober 1752 til Knut Olsson på Dale. Daniel hadde kjøpt bruket av hans avdøde far, Ola Knutsson på Dale, og Knut hadde betalt 26 daler i rentepenger. Vitner: Jakob Ottosson Fris og Mats Jenssen Viderø. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober.22
Han var verge for Anna Henriksdotter i 1753.35
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Pålsdotter på Mauset den 4. april 1754: 2 daler for 1 tønne malt.36
Han var kreditor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 31 daler. Han var også verge for fraværende arvinger.37
Daniel Steffenssen gav bygselseddel på 2 pund 15 merker på Haugen, Nordnesje, Veøy, til Lars Larsson i mai 1756. Seddelen ble tinglyst 18. oktober. Lars kjøpte bruket for 112 daler 12 skilling på auksjon etter Daniel 11. januar 1769. Skjøtet ble utstedt den 11. og tinglyst 19. oktober.38,39,40
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Larsdatter Blix den 5. oktober 1756: 28 daler.41
Han bevitnet et dokument mellom Johan Arnoldus Heide og Hans Didrik Gjerding den 12. juli 1757.42
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Persdotter på Tollåsen den 19. august 1757: 3 ort 16 skilling.43

Daniel giftet seg med Anne Helsing.44,6
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Olsdotter på Tollåsen i april 1758: 2 daler.45
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Knutsson på Ytre Mittet den 22. april 1761: 9 daler.46

Han bodde på mnr. 130 i 1762 sammen med Bolette Steffenssen og Berent Lek Puls. Han bodde der til sin død.47,48
Daniel hadde Ola Ivarsson Kvalsnes, Nils Nilssen og Brit Olsdatter i tjeneste i 1762.47
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Arnesson i Ura den 15. oktober 1762: 14 daler 10 skilling.49
Han var verge for Maren Magdalena Lek i 1762.50

Daniel giftet seg den 14. desember 1762 på Drynjasundhaugen, Vatne, med Maren Magdalena Lek (forlovere: John Ord og Søren Fitzens). De ble viet i huset til hennes stefar etter kongelig bevilling av 7. oktober 1762.51,52
Han var verge for Abel Bing i 1763.53
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Knutsson på Talset den 8. desember 1763: 4 daler 3 ort 12 skilling.54
Han var fadder ved dåpen til Hans Thiis Møller den 27. april 1764 i Molde kirke.3
Daniel Steffenssen og Jakob Ottosson Fris var kirkeverger i Molde kirke i 1764.55
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Andersdatter den 1. september 1764: 2 daler 3 ort.56
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765: 3 daler 1 ort.57
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeleiv Olsdotter på Slemmå den 13. desember 1765: 1 daler 3 ort.58
Han var kreditor ved skiftet etter Per Persson på Mork den 10. oktober 1766: 7 daler for 2 tønner korn.1
Han var verge for Margrete Sofia Tode til 1768.59


Daniel døde i januar 1768 i Molde.44 Dødsboet i Molde ble forseglet den 9. januar 1768.44,6,19
Hans dødsbo var kreditor ved skiftet etter Pål Olsson på Ytre Mittet den 20. januar 1769: 1 daler 2 ort, hvorav han fikk 1 daler 1 ort.60


     Navnet hans ble skrevet Daniel Stephensen fra 1753 til 1764. Han signerte som D Stephenssøn i 1743 (ifølge avskrift).35,52,61,62

     Navnet hans ble skrevet Sr Daniel Stefansen i 1757.63

     Navnet hans ble skrevet Daniel Stephensson i 1769.19

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 386 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660413
 2. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 80 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24558/94/
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/581/
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Vaagøe otting, 21. august.
 6. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 114.
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 a–568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/580/
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 177.
 9. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 78. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#91
 10. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 100 b & 101 a.
 11. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 253 a.
 12. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 254 b.
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 199. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-101
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/17/
 15. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 195 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650456
 16. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 196 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650456
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/141/
 18. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-182
 19. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 51/22.12.1769, «Skifte-Lysninger». http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17691222_0_51_1#3
 20. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 21. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 334 a–336 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 22. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 68 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650549
 23. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 296. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=297
 24. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 406 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/424/
 25. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 18. juli.
 26. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 353. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-179
 27. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 9–10. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650006
 28. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15.
 29. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 41. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/22/
 30. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 42–43. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/23/
 31. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40 & 41.
 32. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 145. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/74/
 33. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 148. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650076
 34. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 151–152. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650077
 35. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188.
 36. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 227 a–228 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650823
 37. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 38. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 491, publiseringsnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410250
 39. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 683. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650345
 40. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 188 b, publiseringsnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410779
 41. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 204–206. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/105/
 42. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 99.
 43. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/532/
 44. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 643. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/40/
 45. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 561 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/564/
 46. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 5 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660022
 47. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/22/
 48. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 181. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#194
 49. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099
 50. [S1123] Sunnmøre skifteprotokoll 1763–65: fol. 220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24562/231/
 51. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16001&idx_id=16001&uid=ny&idx_side=-39
 52. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang januar.
 53. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 516.
 54. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 176 b–177 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/196/
 55. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 152. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610079
 56. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422–423. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 57. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 58. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 330 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/355/
 59. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 686. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/62/
 60. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 501 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660531
 61. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, av- og tilgang november. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212112
 62. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-183
 63. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 462. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/234/
 64. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/77/
 65. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 423. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/214/
 66. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 300.

Maren Magdalena Lek1,2

K, #7023, (1735 - 12. juli 1799)
Far*Berent Rognildssen Lek5,4 (1702 - 1741)
Mor*Else Dortea Brink3,4 (1711 - 1762)

Familie 1

Daniel Steffenssen ( - 1768)
De hadde ikke barn.26 

Familie 2

Peter Henrik Fasmer (1744 - 1794)Maren Magdalena ble født i 1735 på Drynjasundhaugen, Vatne.5,6 Hun ble døpt den 25. september 1735, båret av Maren Hansdotter Moldberg.5
Hun var arving ved skiftet etter Berent Rognildssen Lek den 27. juni 1741.4
Hun var myndling av Knut Persson Hasund fra 1741 til 1762.4,3
Hun var arving ved skiftet etter Else Dortea Heide den 10. november 1762.7
Hun var myndling av Daniel Steffenssen i 1762.3

Maren Magdalena giftet seg den 14. desember 1762 på Drynjasundhaugen med Daniel Steffenssen (forlovere: John Ord og Søren Fitzens). De ble viet i huset til hennes stefar etter kongelig bevilling av 7. oktober 1762.2,8
Hun bodde i Molde fra desember 1762.8
Hun var fadder ved dåpen til Kristina Margrete Worm Møller den 2. februar 1771 i Molde kirke.9
Hun var kreditor ved skiftet etter Ivar Jonssen Farkvam den 18. februar 1775: 7 daler 1 ort 2 skilling.10
Maren hadde trolig Iver hos Mad: Steffensen (kanskje Ivar Nilsson) i tjeneste i 1776.
Madam Steffenssen var kreditor ved skiftet etter Brit Olsdatter på Røysan den 10. mai 1776: 15 daler etter panteobligasjon, utlagt i bygningene.11
Madam Steffenssen var kreditor ved skiftet etter Lisbet Olsdatter den 10. juli 1778: 3 ort 18 skilling for et fiolett forkle.12

Hun ble kalt Maren Steffenssen, nevnt 1778.13 Maren Steffenssen var privilegert tobakkshandler fra 1778.13
Maren Magdalena giftet seg med Peter Henrik Fasmer.14,1,6
Hun og Peter Henrik bodde på mnr. 130, innpå Gata, Molde, i 1789.15,16,17
Hun ble kalt madam Maren Magdalena Fasmer, nevnt fra 1796 til 1799.18,19
Maren Magdalena hadde Iver hos Mad: Fasmer (kanskje Ivar Nilsson) og Margrete i tjeneste i 1796.19
Hun var kreditor ved skiftet etter Magnus Teiste i november 1796: 3 ort.20
En ukjent person kjøpte en umatrikulert plass i Myra, Berg, Bolsøy, den 22. februar 1797. Festeseddelen til madam Maren Magdalena Fasmer skulle fremdeles gjelde. Kjøperen skulle ha fri gressing for krøtter i gården Bergs utmark, hvor plassen hadde andel, og det som trengtes av skogen til istandsettelse av hus. Auksjonen ble holdt hos Bull i Molde. Kjøpesum: 532 daler 2 skilling, pluss 22 daler 20 skilling i omkostninger. Skjøtet ble utstedt 19. april og tinglyst 26. juni.21


Maren Magdalena døde den 12. juli 1799 på mnr. 130, i 12-tiden, hvorpå boet ble forseglet. Noen gjenstander befant seg på plassen Myra.22,23 Hun ble gravlagt den 18. juli 1799. Det ble betalt 6 daler 1 ort for kirkegårdsjorden, et uvanlig høyt beløp.1,24
Boet etter Maren Magdalena auksjonerte bort våningshus med grunn på mnr. 130 den 20. september 1799 til Jakob Geelmuyden. Til salget hørte også naust og hageplasser. Kjøpesum: 900 daler. Skjøtet ble utstedt av byfogden 27. november og tinglyst 2. desember.18,25,17

     Navnet hennes ble skrevet Maren Malene Puls (stefarens etternavn) i 1762.3

     Navnet hennes ble skrevet Jfr: Maren Magdalena Legh i 1762.2

     Navnet hennes ble skrevet Maren Magdalene Lech i 1763.8

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a.
 2. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16001&idx_id=16001&uid=ny&idx_side=-39
 3. [S1123] Sunnmøre skifteprotokoll 1763–65: fol. 220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24562/231/
 4. [S1124] Sunnmøre skifteprotokoll 1741: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24554/110/
 5. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 99 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16001&idx_id=16001&uid=ny&idx_side=-80
 6. [S382] Midsund II: s. 575.
 7. [S1123] Sunnmøre skifteprotokoll 1763–65: fol. 219 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24562/231/
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang januar.
 9. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 757–758. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650382
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 804–805. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/121/
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 13. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 14. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 78.
 15. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 15, mnr. 132. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/
 16. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 181.
 17. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 108.
 18. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 475. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610240
 19. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-13
 20. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 a–232 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660232
 21. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 179 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660593
 22. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 274 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/279/
 23. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 274 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660280
 24. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 25. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 476. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610241
 26. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 643. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/40/

Ole Olsson Aarøe1,2,3

M, #7024, (1819 - 1905)

Familie

Beret Andersdotter Eide (1823 - 1915)
BarnOle ble født i 1819 i Bolsøy.2
Ole giftet seg med Beret Andersdotter Eide. De hadde iallfall to barn.2,4 Ole Olsson Aarøe var furer.3,2
Han var forlover for Jacob Tanner og Ingeborg Sophie Aarøe, som giftet seg i april 1893 i Bolsøy.3,4
Ole Olsson Aarøe var pensjonert i 1900.2 Ole og Beret var kårfolk på bnr. 6, Ytre Årø, Bolsøy, i 1900.2

Ole døde i 1905.1,4 Han ble gravlagt den 8. juni 1905 på Røbekk kirkegård, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Ole Aarøe.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø; gnr. 33; bnr. 6; Aarø, ytre.
 3. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 214.
 4. [S1005] Norges geistlighet 1925: s. 298.

Beret Andersdotter Eide1

K, #7025, (1823 - 1915)

Familie

Ole Olsson Aarøe (1819 - 1905)
BarnHennes navn som gift var Beret Andersdotter Aarøe.2,3
Beret ble født i 1823 i Bolsøy.3,1
Beret giftet seg med Ole Olsson Aarøe. De hadde iallfall to barn.3,1 Beret og Ole var kårfolk på bnr. 6, Ytre Årø, Bolsøy, i 1900.3

Beret døde i 1915.2,1 Hun ble gravlagt den 19. mars 1915 på Røbekk kirkegård, Bolsøy, i samme grav som mannen.2

Kilder/noter

 1. [S1005] Norges geistlighet 1925: s. 298.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Beret A. Aarøe.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø; gnr. 33; bnr. 6; Aarø, ytre.

Erik Olsson i Hagen1,2

M, #7026, ( - etter 1721)

Familie

Brit Knutsdotter i Hagen ( - e 1721)Erik Olsson i Hagen var soldat i 1721.1,2
Erik trolovet seg den 20. juli 1721 i Bolsøy kirke med Brit Knutsdotter i Ura.1
Erik giftet seg den 16. november 1721 i Molde kirke med Brit Knutsdotter i Hagen. Vielsen var etter gudstjenesten.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 9, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 11.

Brit Knutsdotter i Hagen1

K, #7027, ( - etter 1721)

Familie

Erik Olsson i Hagen ( - e 1721)Annet navn: Brit Knutsdotter i Ura, nevnt 1721.2
Brit trolovet seg den 20. juli 1721 i Bolsøy kirke med Erik Olsson i Hagen.2
Brit giftet seg den 16. november 1721 i Molde kirke med Erik Olsson. Vielsen var etter gudstjenesten.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 11.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 9, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660212

Jens Hansson1,2

M, #7028, (ca. 1687 - etter 1740)
Far*Hans2

Familie

Synnøv Larsdotter (c 1676 - 1740)
To barn levde i 1740.4 
BarnJens ble født ca. 1687.3 Han tjente hos Erik Knutsson i Molde i 1701.3
Jens giftet seg med Synnøv Larsdotter.1,4
Jens Hansson og Synnøv Larsdotter kjøpte hus i Molde i 1712 av Inger Eriksdotter. Bygningen lå på samme grunn som Ingers hus og var tidligere bebodd av hennes svigerfar (Sjurd Nilsson).1
Ola Perssen Torhus fikk festeseddel på en grunn i Molde den 16. januar 1722. Tomten lå mellom husene til Jakob Johanssen Schultz og Jens Hansson.5

Han og Synnøv var husfolk i Molde i 1724. Han svarte grunnleie til Moldegård.6
Han var fadder ved dåpen til Jesper Sjurdssen den 7. oktober 1736 i Molde kirke.7
Han var fadder ved dåpen til Nils Nilssen under Berget den 12. oktober 1738 i Molde kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Peder Sveinssen den 17. mai 1739 i Molde kirke.9

Han ble kalt Jens vraker, nevnt 1740.4
Han var arving ved skiftet etter Synnøv Larsdotter den 5. august 1740: 5 daler 16 skilling, utlagt i en andel av huset. Stuen med kjøkken og kammers ble vurdert til 18 daler. Formue: 23 daler 2 ort. Begravelsen kostet 6 daler. Gjeld og omkostninger: 13 daler 16 skilling. Arv: 10 daler 1 ort 8 skilling, fordelt på enkemannen og de to sønnene.10
Han var arving ved skiftet etter Jon Jonssen under Berget den 17. november 1740: en søsterlodd, 1 daler 3 ort 5 skilling (delt med Hans Hansson, s.d.).11

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 74 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 197.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/16/
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 35 b.
 6. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 165. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660290
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 188.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 197.
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/16/
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b–43 a.

Synnøv Larsdotter1,2

K, #7029, (ca. 1676 - 1740)

Familie

Jens Hansson (c 1687 - e 1740)
To barn levde i 1740.1 
BarnSynnøv ble født ca. 1676.2
Synnøv giftet seg med Jens Hansson.3,1 Synnøv Larsdotter og Jens kjøpte hus i Molde i 1712 av Inger Eriksdotter. Bygningen lå på samme grunn som Ingers hus og var tidligere bebodd av hennes svigerfar (Sjurd Nilsson).3
Hun og Jens var husfolk i Molde i 1724. Han svarte grunnleie til Moldegård.4
Jens Hans: Qde var fadder ved dåpen til Sofie Elisabet Fredriksdatter den 7. juni 1728 i Molde kirke.5


Synnøv døde i 1740 i Molde.2 Hun ble gravlagt den 6. mars 1740 på Molde kirkegård.2 Det ble holdt skifte etter henne den 5. august 1740. Kreditor: Jakob Ottosson Fris. Arvinger: Jens vraker, Hans Jenssen og Lars Jenssen. Stuen med kjøkken og kammers ble vurdert til 18 daler. Formue: 23 daler 2 ort. Begravelsen kostet 6 daler. Gjeld og omkostninger: 13 daler 16 skilling. Arv: 10 daler 1 ort 8 skilling, fordelt på enkemannen og de to sønnene.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/16/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 203, dominica invocavit. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 74 b.
 4. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 95.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/16/

Knut Eriksson Lien1,2,3

M, #7030, (ca. 1690 - ca. 1742)
Far*Erik i Lia2 (c 1653 - )

Familie

Karen Persdatter ( - 1745)
BarnKnut ble født ca. 1690.2 Han bodde hos Erik på Øverlia, Bolsøy, i 1701.2
Knut giftet seg den 1. november 1723 i Molde kirke med Karen Persdatter, viet av Otto Jakobsson Fris.4,3
Han og Karen var husfolk i Molde i 1724. Han svarte grunnleie til Moldegård.1

Knut døde ca. 1742 i Molde.3 Det ble holdt skifte etter ham den 15. november 1742. Kreditorer: Jens Persson Fuglset o.a. Arvinger: Karen Persdatter, Erik Knutssen og Ingeborg Knutsdatter. Aktiva: 26 daler 3 ort 4 skilling. Passiva: 9 daler.3

Kilder/noter

 1. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 51 b / 52 a.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 189.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 225 a.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 40, festum omnium sanctorum. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660228
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 54.

Maren Nilsdatter1,2

K, #7031, (ca. 1698 - 1775)

Familie

Erik Olssen Molde (1697 - 1776)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMaren ble født ca. 1698.2
Maren giftet seg med Erik Olssen Molde.1
Hun og Erik bodde i Molde i 1721.3
Hun og Erik bodde i Domkirken sogn, Trondheim, i 1725.1

Maren døde i 1775 i Stod.2 Hun ble gravlagt den 13. november 1775.2

Kilder/noter

 1. [S728] Trondheim, Domkirken mini. 1713–28: fol. 424 a.
 2. [S729] Stod mini. 1760–1815: s. 114.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 326, nr. 10. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=333
 5. [S728] Trondheim, Domkirken mini. 1713–28: fol. 424 b.
 6. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 20.9.1729.

Inger Maria Molde1

K, #7032, (1725 - )
Far*Erik Olssen Molde1 (1697 - 1776)
Mor*Maren Nilsdatter1 (c 1698 - 1775)Inger Maria ble døpt den 20. februar 1725 i Domkirken sogn, Trondheim.1

Kilder/noter

 1. [S728] Trondheim, Domkirken mini. 1713–28: fol. 424 b.

Beret Katrina Olsdatter1,2

K, #7033, (1729 - ca. 1741)
Far*Ola Olsson ved Elva2,1 (c 1689 - 1740)
Mor*Marit Jonsdotter ved Elva ( - c 1742)Beret Katrina ble født i 1729 i Molde.2 Hun ble døpt den 21. februar 1729 i Molde kirke. Faddere: Lars gullsmed og Maren Hyssing o.a.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson den 4. august 1740: 1 daler 3 ort 18 skilling i løsøre.1
Hun var myndling av Johannes Rasmussen Lubb i 1740.1,3,4


Beret Katrina døde ca. 1741.1,3

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 4.8.1740.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 102.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/141/
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 81 b.

Maren Mikkelsdotter Johnston1

K, #7034, ( - ca. 1772)
Far*Mikkel Jonsson Johnston1 (c 1660 - f 1701)
Mor*Johanne Klausdotter Fris1 ( - 1703)

Familie

Johan Alertsson Hyssing (1689 - 1739)
Fire barn levde i 1740.15,13 
BarnHun var myndling av Johan Jonsson Johnston i 1703.1

Maren giftet seg med Johan Alertsson Hyssing.2,3
Hun ble kalt Maren Hyssing, nevnt fra 1722 til 1772.4,5,6
Hun var fadder ved dåpen til Per Larssen Berg den 1. mars 1722 i Molde kirke.7
Hun var fadder ved dåpen til Ola Aslakssen den 10. juni 1722 i Molde kirke.4
Hun var fadder ved dåpen til Anna Katarina Nilsdatter den 13. april 1724 i Molde kirke.8
Hun var fadder ved dåpen til Beret Katrina Olsdatter den 21. februar 1729 i Molde kirke.9
Hun var fadder ved dåpen til Hildeborg Fris den 18. mars 1736 i Molde kirke.10
Hun var fadder ved dåpen til Gjertrud Magrete Petersdatter den 16. mars 1738 i Bolsøy kirke.5
Hun var arving ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 1 daler 2 ort 19 skilling.11

Hun bodde på mnr. 48, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1767. Våningshuset var taksert til 90 og vedhuset til 10 daler. Ingen bodde der i desember 1772.12,6

Maren døde ca. 1772.6

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 63 a.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 10 & 102.
 3. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 b.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 19.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 184.
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1772, tingsvitne. Endringer, mnr. 58. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064174
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 15. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-9
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 47. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660231
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 102.
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 160, Dnic: Judica. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660288
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 12. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Ud paa gaden, mnr. 58. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064205
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 183. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610094
 15. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 194 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340624

Margrete Kristiana Preusch1,2

K, #7035, ( - ca. 1752)

Familie

Ole Molde (1721 - 1787)
De hadde ett barn.3 
BarnHennes hjemsted var i Trondheim.3
Margrete Kristiana trolovet seg den 21. april 1751 i Domkirken sogn, Trondheim, med Ole Molde. De hadde kongelig bevilling av 1. mars.1
Margrete Kristiana giftet seg med Ole Molde.4,3

Margrete Kristiana døde ca. 1752.2 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 1. juni 1752 i Måsøy.2

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede 1751.
 2. [S731] Vest-Finnmark prosti, skifteprotokoll 1723–81: fol. 22 b.
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 326, nr. 10. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=333
 4. [S734] Innherad skifteprotokoll 1782–1808: fol. 43 b.

Maren Margrete Molde1,2,3

K, #7036, (ca. 1752 - 28. oktober 1825)
Far*Ole Molde2,1 (1721 - 1787)
Mor*Margrete Kristiana Preusch2 ( - c 1752)Maren Margrete ble født ca. 1752.1,2 Hun var organist i For kyrkje, Stod.3

Maren Margrete døde ugift den 28. oktober 1825 i Trondheim.3

Kilder/noter

 1. [S734] Innherad skifteprotokoll 1782–1808: fol. 43 b.
 2. [S731] Vest-Finnmark prosti, skifteprotokoll 1723–81: fol. 22 b.
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 326, nr. 10. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=333

Ola Larssen Lønset1

M, #7037, (26. september 1787 - før 1801)
Far*Lars Olssen Lønset2 (c 1755 - 1820)
Mor*Anne Johanna Johansdatter (c 1756 - 1823)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megOla ble født den 26. september 1787 i Molde.1 Ola ble døpt den 1. oktober 1787.1

Ola døde trolig før 1801.3

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde 1787.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Christiansund, Nordlandet, No 10.

Per Perssen Talberg1,2

M, #7038, (1779 - )
Far*Per Olssen Talberg1,2 (1737 - 1810)
Mor*Beret Hansdatter (c 1733 - 1798)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megPer ble født i 1779 i Molde.1,2 Per ble døpt den 3. eller 29. september 1779.1,2

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1779.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1780.

Ola Perssen Talberg1

M, #7039, (1775 - )
Far*Per Olssen Talberg1 (1737 - 1810)
Mor*Beret Hansdatter (c 1733 - 1798)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1775 i Molde. Ola ble døpt den 9. desember 1775.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy, Kleive og Molde, 1775.

Ola Andersson på Kringstad1,2

M, #7040, (ca. 1720 - 8. mai 1788)

Familie 1

Marta Nilsdotter på Kringstad (1733 - 1764)
Ett barn levde i 1765.4 
BarnOla ble født ca. 1720.3
Ola giftet seg med Marta Nilsdotter på Kringstad.4,5
Han var verge for Ingebjørg Larsdotter Mek i 1763. Hun var hans myndling resten av livet.6,7
Ola Andersson på Kringstad var fisker.4
Han og Marta bodde på Kringstad, Bolsøy, i 1764.8,9
Han var kreditor ved skiftet etter Per Jakobsson på Mek den 1. februar 1764: 3 daler.10

Ola giftet seg ca. 1766 med Gjertrud Timannsdotter på Jendem.5,11
Han var verge for Magrete Matsdotter på Kringstad i 1769.1

Han og Gjertrud var brukere på Kringstad i 1774. Bruket var på 2 pund 6 merker.3
Han var forlover for Jon Hansson i Malmedalen og Siri Lassesdotter på Kringstad, som ble trolovet den 21. september 1775 i Bolsøy.12

Jakob Timannsson på Stranda og Ola Andersson på Kringstad solgte på Østre, Kringstad, Bolsøy, den 2. januar 1776 til Jon Hansson. Dette var arvegods etter Anders Timannsson (Ola solgte på vegne av kona). Inkludert andelen Jons kone (Siri Lassesdotter) hadde fått etter sin avdøde mann, eide de etter handelen 1½ våg med bygselrett. Skjøtet ble utstedt i Molde, og tinglyst i Fanne 24. juni.13,14
Ole Kringstad var forlover for Per Persson på Tøndergård og Anne Persdotter på Mek, som ble trolovet den 12. april 1777.15
Ole Kringstad var forlover for Erik Nilsson Botterli og Marta Olsdotter, som ble trolovet den 14. juni 1777 i Bolsøy.16
Han var fadder ved dåpen til Mats Jonsson på Kringstad den 12. september 1778.17,18
Han var debitor ved skiftet etter Anders Lassesson på Jendem den 14. november 1782: 2 daler.19,20
Han var debitor ved skiftet etter Ingebjørg Larsdotter Mek den 3. mars 1787: 3 daler 2 ort 2 skilling i farsarv.7


Ola døde den 8. mai 1788 på Kringstad, av tæring.2 Han ble jordfestet den 1. juni 1788 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.21,2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 116 b, menn, 1788, 8. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630043
 3. [S2147] Romsdal sjøruller 1769–90: manntallsrulle, sjølegdene, 1774. 87. legd. https://www.digitalarkivet.no/db60055402000285
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 311 b.
 5. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 382.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 153 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/173/
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 241 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/244/
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 187 a.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 187 a/b.
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 591.
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 a, trolovede, 21. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620546
 13. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660077
 14. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 22 b.
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-9
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 8 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620547
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a.
 18. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1779.
 19. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 383.
 20. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 384.
 21. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 25 b, 1. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620567
 22. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.
 23. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1770.
 24. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b, kvinner, 30. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 25. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 362 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670944
 26. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 a.
 27. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1776.
 28. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.

Ola Olsson på Kringstad1

M, #7041, (1770 - )
Far*Ola Andersson på Kringstad1 (c 1720 - 1788)
Mor*Gjertrud Timannsdotter på Kringstad2 (c 1734 - 1817)Ola ble født i 1770 på Kringstad, Bolsøy.1 Ola ble døpt den 3. desember 1770.1
ole olsen [Kringstad] var fadder ved dåpen til Ola Knutsson Kjersem den 2. juni 1793 i Molde kirke.3,4

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1770.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 a.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 74 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630018
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 133 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630051

Hans Erikssen Sæbø1

M, #7042, (ca. 1757 - 1770)
Far*Erik Hansson Sæbø1 (c 1722 - 1802)Hans ble født ca. 1757.1

Hans døde i 1770 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1770.

Margareta Vall1,2,3

K, #7043, (1736 - 21. november 1812)

Familie

Ole Molde (1721 - 1787)
De hadde 13 barn.4 
BarnMargareta ble døpt den 12. mars 1736 i Domkirken sogn, Bergen.2
Margareta giftet seg med Ole Molde.1
Hun ble kalt Molde.1,3 Margareta Molde var myndling av Mikael Vall Molde fra 1787.1
Hun bodde i mnr. 140 i Molløesmauet, 18. rode, Bergen, i 1812.3

Margareta døde den 21. november 1812 i Bergen.3 Hun ble gravlagt den 28. november 1812 i Domkirken sogn.3

Kilder/noter

 1. [S734] Innherad skifteprotokoll 1782–1808: fol. 43 b.
 2. [S733] Bergen, Domkirken mini. 1733–50: s. 57.
 3. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Margretha Molle VAHL.
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 326, nr. 10. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=333

Mikael Vall Molde1

M, #7044, (ca. 1759 - )
Far*Ole Molde1 (1721 - 1787)
Mor*Margareta Vall1 (1736 - 1812)Mikael ble født ca. 1759.1 Han var verge for Margareta Molde fra 1787.1

Kilder/noter

 1. [S734] Innherad skifteprotokoll 1782–1808: fol. 43 b.

Maren Møller Molde1

K, #7045, (ca. 1761 - etter 1787)
Far*Ole Molde1 (1721 - 1787)
Mor*Margareta Vall1 (1736 - 1812)Maren ble født ca. 1761.1

Maren døde etter 1787.1

Kilder/noter

 1. [S734] Innherad skifteprotokoll 1782–1808: fol. 43 b.

Margrete Kristiana Preusch Molde1,2

K, #7046, (ca. 1764 - 21. mai 1843)
Far*Ole Molde1 (1721 - 1787)
Mor*Margareta Vall1 (1736 - 1812)

Familie

Rasmus Persson Klæbu (c 1757 - )
De hadde iallfall fire barn.2 Margrete Kristiana ble født ca. 1764 i Stod.2
Margrete trolovet seg den 22. februar 1784 i Stod prestegjeld med Rasmus Persson Klæbu.3
Margrete giftet seg den 12. mars 1784 i Stod prestegjeld med Rasmus Persson Klæbu.3,2
Hun og Rasmus bodde i Tjærabua, Bakke gård, Strinda, i 1801. De hadde ikke jord.2

Margrete Kristiana døde den 21. mai 1843.4

Kilder/noter

 1. [S734] Innherad skifteprotokoll 1782–1808: fol. 43 b.
 2. [S2288] Strinda ft. 1801: fol. 24 a, Tjereboen, 292. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806350236
 3. [S729] Stod mini. 1760–1815: s. 364, 1784, 22. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070927680110
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 327, nr. 10. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=334

Rasmus Persson Klæbu1,2

M, #7047, (ca. 1757 - )

Familie

Margrete Kristiana Preusch Molde (c 1764 - 1843)
De hadde iallfall fire barn.2 Rasmus ble født ca. 1757.2
Rasmus trolovet seg den 22. februar 1784 i Stod prestegjeld med Margrete Kristiana Preusch Molde.1
Rasmus giftet seg den 12. mars 1784 i Stod prestegjeld med Margrete Kristiana Preusch Molde.1,2 Rasmus Persson Klæbu var soldat i 1787.3 Han var arbeider i 1801.2
Han og Margrete Kristiana bodde i Tjærabua, Bakke gård, Strinda, i 1801. De hadde ikke jord.2

Kilder/noter

 1. [S729] Stod mini. 1760–1815: s. 364, 1784, 22. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070927680110
 2. [S2288] Strinda ft. 1801: fol. 24 a, Tjereboen, 292. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806350236
 3. [S734] Innherad skifteprotokoll 1782–1808: fol. 43 b.

Jokum Henrikssen Elmenhof1,2

M, #7048, ( - 1768)Jokum ble født i Bergen.1 Han ble den 1. oktober 1728 medlem av bakerlauget i Trondheim. Han fikk borgerskap (trolig i 1743), kaltes bakermester i 1752 og virket fremdeles i 1760.1,3,2
Han bodde i Munkegata, Trondheim, i 1760.2

Jokum døde i 1768.1

     Evert Henrikssen Ebenhof og Jokum Henrikssen Elmenhof kan ha vært søsken.

Henrikka Kristiana Molde1

K, #7049, (3. desember 1765 - etter 1787)
Far*Ole Molde1 (1721 - 1787)
Mor*Margareta Vall1 (1736 - 1812)Henrikka Kristiana ble født den 3. desember 1765.2,1

Henrikka Kristiana døde etter 1787.1

Kilder/noter

 1. [S734] Innherad skifteprotokoll 1782–1808: fol. 43 b.
 2. [S1407] Bergens Stifts Biskoper og Præster I: s. 413. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031003040#424

Brit Jonsdotter på Gjellstein1,2,3

K, #7050, ( - etter 1734)
Far*Jon Jonsson på Gjellstein2,3 (c 1646 - c 1710)
Mor*Mari Jensdotter på Gjellstein2,3 ( - e 1711)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Petersson på Gjellstein (c 1696 - 1724)
BarnHun var arving ved skiftet etter Jon Jonsson på Gjellstein den 4. november 1710: 8 daler 1 ort. Hun fikk også 20 daler i hjemmefølge. (I skiftet er hun kalt både Berete Jonsdatter og Berete Pedersdatter, noe som skapte forvirring i bygdeboken.)4
Hun var myndling av Knut Jonsson på Røsåk i 1710.2

Brit giftet seg den 6. september 1722 i Vestnes kyrkje med Jon Petersson, viet av Erik Pedersson Lekanger. Året etter ble han bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.1,3
Hun og Jon bodde på Gjellstein, Vestnes, i 1722.3
Hun var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 1 daler 3 ort 4 skilling.5


     Berette var værsøster av Trond kiper i 1734.6

Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Fiksdal) hadde Per Taraldsson og Mari Jensdotter på Gjellstein også dattera Brit, men det er nok en forveksling med Brit Jonsdotter på Gjellstein.7,8

Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Fiksdal) var Erik Gunnarsson i Fiksdalen gift med ei Brit Persdotter fra Gjellstein, men det er nok blant annet basert på feiltolkning av et skifte (det siktes nok til Brit Jonsdotter, som heller ikke var gift med Erik). Hans datter giftet seg også med en mann som i så fall ville vært hennes fetter, men de ble trolovet uten kongelig bevilling.9,10,11

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 23, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660219
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 264 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630654
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 372.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 264 b–266 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630654
 5. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 6. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 413 b.
 7. [S78] Fiksdal sogn: s. 369.
 8. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 9. [S78] Fiksdal sogn: s. 88. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#91
 10. [S78] Fiksdal sogn: s. 89. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#92
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 332. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660375

Jon Petersson på Gjellstein1,2,3

M, #7051, (ca. 1696 - 1724)
Far-?*Peter Larsson på Jenset (c 1655 - c 1724); kanskje4Jon ble født ca. 1696.1,5
I manntallet av 1701 står en Joen Pettersen (6 år) hos Peter Larsson på Nørdre Jenset, Jenset, Aukra.4,6,7

Jon giftet seg den 6. september 1722 i Vestnes kyrkje med Brit Jonsdotter på Gjellstein, viet av Erik Pedersson Lekanger. Året etter ble han bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.2,5
Han og Brit bodde på Gjellstein, Vestnes, i 1722.5

Jon døde i 1724 på Gjellstein.1,5 Han ble jordfestet den 28. mai 1724 på Vestnes kyrkjegard.1
En Jon Petersson var arving ved skiftet etter Peter Larsson på Jenset den 14. juni 1724 (det kan ha blitt påbegynt før Jons død): 2 daler 7 skilling.8


     Navnet hans ble skrevet Joen Pettersøn Gillesteen i 1724.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 48. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660232
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 23, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660219
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 25.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 158, Jendset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282092
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 372.
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 128 b, mnr. 553. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670132
 7. [S162] Midsund I: s. 200.
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 312 b–313 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640327

Jon Jonsson på Gjellstein1

M, #7052, (1722 - )
Far*Jon Petersson på Gjellstein1 (c 1696 - 1724)
Mor*Brit Jonsdotter på Gjellstein2 ( - e 1734)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 25.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 372.

Johannes Larssons hustru1,2

K, #7053

Familie

Johannes Larsson (c 1687 - )Hun var fadder ved dåpen til Beret Olsdatter på Haugan den 19. juni 1721 i Molde kirke.1

Hun ble kalt Johannes på Haugans hustru, nevnt fra 1722 til 1734.3,4
Hun var fadder ved dåpen til Jon Jonsson på Gjellstein den 9. november 1722 i Molde kirke.3
Hun var fadder ved dåpen til Tosten Jakobssen den 18. februar 1725 i Molde kirke.2
Hun var fadder ved dåpen til Tosten Olsson den 28. november 1734 i Molde kirke.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 58.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 25.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660282

Peter Olaus Jørnsson Lid1,2,3

M, #7054, (1821 - 1893)
Far*Jørn Persson på Li1 (1781 - 1845)
Mor*Ingebjørg Persdotter på Li1 (1787 - 1835)

Familie 1

Rigine Rasmusdotter Tjønes (1819 - 1898)
De hadde ett barn. 
Barn

Familie 2

Berte Marie Persdotter Lid (1827 - 1917)
De hadde tre barn.1 Peter Olaus ble født i 1821.1
Peter fikk barn med Rigine Rasmusdotter på Østrem i 1844 i Ørskog.2
Peter Olaus giftet seg i 1847 med Berte Marie Persdotter i Sollia.1
Han og Berte Marie bodde på bnr. 1, Li, Ørskog.1

Peter Olaus døde i 1893.1

     Navnet hans ble skrevet Peter Jørgensen Lied i 1844.2

Kilder/noter

 1. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 254. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#255
 2. [S915] Ørskog mini. 1843–51: s. 13.
 3. [S574] Ørskog mini. 1863–77: s. 212, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20070328610124
 4. [S1511] Ørskog mini. 1852–62: s. 127, nr. 85. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727020134

Søren Knutsson på Haugan1,2,3

M, #7055, ( - ca. 1751)

Familie 1

Hun var iallfall mor til Søren.4 
Barn

Familie 2

Anne Eriksdatter på Haugan ( - 1775)Søren giftet seg med en uregistrert person.4
Han var forlover for Gjertrud Persdatter og Hans Nilsson på Haugan, som ble trolovet den 29. juni 1721 i Molde.3

Han bodde på Haugan, Molde, i 1721. Han svarte grunnleie til Reknes gård.3,5
Han var fadder ved dåpen til Knut Lassesson på Bjørset den 13. oktober 1722 i Molde kirke.6
Han var fadder ved dåpen til Jon Jonsson på Gjellstein den 9. november 1722 i Molde kirke.7
Søren Knutsson var postbonde i 1724.5
Han var forlover for Jonas Eriksson og Brit Hansdatter, som ble trolovet den 17. september 1730 i Molde kirke.8

Søren giftet seg med Anne Eriksdatter.1
Han og Anne bodde på Haugan i 1750.2

Søren døde ca. 1751 i Molde.2,1 Det ble holdt skifte etter ham den 20. mars 1752. I boet var blant annet huset (uten grunn) bestående av stue, kammer, kjøkken med loft, og tilbygd skut (30 daler), en halvdel i naust med tilbygd skut (også uten grunn, 2 daler) og storfæring med seil og mast samt videre tilbehør (3 daler). Sønnen Søren hadde 11 daler 2 ort til gode i morsarv. Aktiva: 66 daler 2 ort. Arv: 35 daler 3 ort.9

     Navnet hans ble skrevet Søren Knudsøn paa Houen i 1750.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 68.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 19, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650011
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 69.
 5. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 24.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 25.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 115, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660265
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 68–69. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650036

Nils Molde1,2

M, #7056, (1729 - )
Far*Erik Olssen Molde1 (1697 - 1776)
Mor*Maren Nilsdatter1 (c 1698 - 1775)Nils ble døpt den 20. september 1729 i Domkirken sogn, Trondheim.1 Han ble utdannet på Trondheim katedralskole til 1748.2 Han avla eksamen i teologi (teoretisk del) på Københavns Universitet, Danmark, den 1. juni 1750. Karakter: non contemnendus. Han tenkte seg tilbake til hjemstedet.2

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 20.9.1729.
 2. [S1539] Norske teologiske kandidater ca. 1690–1754: s. 156. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016090108061#161

Gjeske Fris Molde1

K, #7057, (ca. 1767 - etter 1787)
Far*Ole Molde1 (1721 - 1787)
Mor*Margareta Vall1 (1736 - 1812)Gjeske ble født ca. 1767.1

Gjeske døde etter 1787.1

Kilder/noter

 1. [S734] Innherad skifteprotokoll 1782–1808: fol. 43 b.

Bergitta Maria Molde1

K, #7058, (ca. 1769 - etter 1787)
Far*Ole Molde1 (1721 - 1787)
Mor*Margareta Vall1 (1736 - 1812)Bergitta Maria ble født ca. 1769.1

Bergitta Maria døde etter 1787.1

Kilder/noter

 1. [S734] Innherad skifteprotokoll 1782–1808: fol. 43 b.

Olava Margrete Molde1

K, #7059, (ca. 1777 - etter 1787)
Far*Ole Molde1 (1721 - 1787)
Mor*Margareta Vall1 (1736 - 1812)Olava Margrete ble født ca. 1777.1

Olava Margrete døde etter 1787.1

Kilder/noter

 1. [S734] Innherad skifteprotokoll 1782–1808: fol. 43 b.

Fredrikka Elisabet Molde1

K, #7060, (ca. 1779 - etter 1787)
Far*Ole Molde1 (1721 - 1787)
Mor*Margareta Vall1 (1736 - 1812)Fredrikka Elisabet ble født ca. 1779.1

Fredrikka Elisabet døde etter 1787.1

Kilder/noter

 1. [S734] Innherad skifteprotokoll 1782–1808: fol. 43 b.

Karen Andrea Molde1

K, #7061, (ca. 1779 - etter 1787)
Far*Ole Molde1 (1721 - 1787)
Mor*Margareta Vall1 (1736 - 1812)Karen Andrea ble født ca. 1779.1

Karen Andrea døde etter 1787.1

Kilder/noter

 1. [S734] Innherad skifteprotokoll 1782–1808: fol. 43 b.

Ole Benjaminsson Bolsø1,2,3

M, #7062, (2. august 1832 - )
Far*Benjamin Knutsson på Bolsneset4,5,6 (1797 - 1841)
Mor*Serianna Andersdotter på Bolsneset6 (1799 - 1872)
Bror av 2.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Anne Marte Toresdotter Kjersem (1828 - 1861)
De fikk en dødfødt sønn 23. august 1861. Fosteret var i tiende måned og ble forløst ved instrument av stadslegen. Barnet ble gravlagt sammen med mora.16 

Familie 2

Anne Larsdatter Stavem ( - e 1864)
Barn

Familie 3

Kristine Olsdotter (1835 - f 1900)
Barn

Familie 4

Ingeborg Kråknes (1844 - )Annet navn: Ole Benjaminsson Bolsønæs, nevnt fra 1832 til 1881.7,8,4,9
Ole ble født den 2. august 1832 på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy, og først hjemmedøpt.4,1 Ole ble døpt den 19. august 1832 i Bolsøy kirke. Faddere: Ola Steffensson på Bolsøy o.a.4
Han var fadder ved dåpen til Knut Andreas Andersson den 10. august 1851 i Bolsøy kirke.10,11

Han bodde i Ålesund i 1861.5 Ole Benjaminsson Bolsønæs var skipstømmermann i 1861 og ved et verft i 1875 og 1900.12,2,1
Ole giftet seg den 12. juni 1861 i Ålesund med Anne Marte Toresdotter Kjersem.5
Ole fikk barn med Anne Larsdatter Stavem i 1864 i Ålesund.13
Ole giftet seg i 1864 eller 1865 med Kristine Olsdotter.8,13,14
Han og Kristine bodde i Ålesund iallfall fra 1865 til 1881.8,7
Han og Kristine bodde på mnr. 161, ved kirken, Ålesund, i 1875 sammen med Martin Olai Bolsø, Oluffine Bolsø og Bernhard Bolsø. Ole var fraværende ved folketellingen.1 Ole Benjaminsson var sjauer i Bergen i 1875.15 Han oppholdt seg midlertidig på mnr. 24, 12. rode, Bergen, ved folketellingen av 31. desember 1875.15
Ole giftet seg med Ingeborg Kråknes.2,3
Han og Ingeborg bodde i Prestegata, Ålesund, i 1900 sammen med Peder Jenseth.2

Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 217) var Ole Benjaminsson Bolsønæs far til barnet Anton Martin, født 1867; men dette er feillesning av dåpslisten, hvor han står foran Oles sønn Martin Olai.9,14

Kilder/noter

 1. [S291] Ft. 1875 (db): Ålesund prestegjeld. Ved Kirken, mnr. 161. https://www.digitalarkivet.no/census/urban-residence/gf01052324002700
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Ålesund, krets 5, liste 3, Præstegade.
 3. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 46.
 4. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 114.
 5. [S740] Ålesund mini. 1855–63: s. 84.
 6. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215 & 217.
 7. [S737] Døypte i Ålesund prestegjeld 1878–1885: s. 62, lnr. 63.
 8. [S195] Ft. 1865 (db): Ålesund, listenr. 181.
 9. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 217.
 10. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 62.
 11. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 63.
 12. [S740] Ålesund mini. 1855–63: s. 84 & 100 h.
 13. [S738] Ålesund mini. 1864–71: s. 10.
 14. [S738] Ålesund mini. 1864–71: s. 34, nr. 115. https://www.digitalarkivet.no/kb20050727010190
 15. [S291] Ft. 1875 (db): Bergen, 12-24.
 16. [S740] Ålesund mini. 1855–63: s. 100 h.

Kristine Olsdotter1,2

K, #7063, (12. mars 1835 - før 1900)

Familie

Ole Benjaminsson Bolsø (1832 - )
BarnKristine ble født den 12. mars 1835 i Sunndal.1,3
Kristine giftet seg i 1864 eller 1865 med Ole Benjaminsson Bolsønæs.2,4,5
Hun og Ole bodde i Ålesund iallfall fra 1865 til 1881.2,1
Hun og Ole bodde på mnr. 161, ved kirken, Ålesund, i 1875 sammen med Martin Olai Bolsø, Oluffine Bolsø og Bernhard Bolsø. Ole var fraværende ved folketellingen.3 Hennes navn som gift var Bolsø, nevnt 1875.3

Kristine døde før 1900.6

Kilder/noter

 1. [S737] Døypte i Ålesund prestegjeld 1878–1885: s. 62, lnr. 63.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Ålesund, listenr. 181.
 3. [S291] Ft. 1875 (db): Ålesund prestegjeld. Ved Kirken, mnr. 161. https://www.digitalarkivet.no/census/urban-residence/gf01052324002700
 4. [S738] Ålesund mini. 1864–71: s. 10.
 5. [S738] Ålesund mini. 1864–71: s. 34, nr. 115. https://www.digitalarkivet.no/kb20050727010190
 6. [S233] Ft. 1900 (db): Ålesund, krets 5, liste 3, Præstegade.

Gyda Sofie Bolsø1

K, #7064, (10. april 1881 - )
Far*Ole Benjaminsson Bolsø1 (1832 - )
Mor*Kristine Olsdotter1 (1835 - f 1900)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til megGyda Sofie ble født den 10. april 1881 i Ålesund.1 Gyda Sofie ble døpt den 21. august 1881.1

Kilder/noter

 1. [S737] Døypte i Ålesund prestegjeld 1878–1885: s. 62, lnr. 63.

Martin Olai Bolsø1,2

M, #7065, (27. juli 1867 - )
Far*Ole Benjaminsson Bolsø2,1 (1832 - )
Mor*Kristine Olsdotter2,1 (1835 - f 1900)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til megMartin Olai ble født den 27. juli 1867 i Ålesund.2,1 Martin Olai ble døpt den 18. august 1867 i Ålesund kirke.2 Han bodde hos Ole Benjaminsson Bolsø og Kristine Bolsø på mnr. 161, ved kirken, Ålesund, i 1875.1

Kilder/noter

 1. [S291] Ft. 1875 (db): Ålesund prestegjeld. Ved Kirken, mnr. 161. https://www.digitalarkivet.no/census/urban-residence/gf01052324002700
 2. [S738] Ålesund mini. 1864–71: s. 34, nr. 115. https://www.digitalarkivet.no/kb20050727010190

Oluffine Bolsø1

K, #7066, (1872 - )
Far*Ole Benjaminsson Bolsø1 (1832 - )
Mor*Kristine Olsdotter1 (1835 - f 1900)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til megOluffine ble født i 1872 i Ålesund.1 Hun bodde hos Ole Benjaminsson Bolsø og Kristine Bolsø på mnr. 161, ved kirken, Ålesund, i 1875.1

Kilder/noter

 1. [S291] Ft. 1875 (db): Ålesund prestegjeld. Ved Kirken, mnr. 161. https://www.digitalarkivet.no/census/urban-residence/gf01052324002700

Bernhard Bolsø1

M, #7067, (1874 - )
Far*Ole Benjaminsson Bolsø1 (1832 - )
Mor*Kristine Olsdotter1 (1835 - f 1900)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til megBernhard ble født i 1874 i Ålesund.1 Han bodde hos Ole Benjaminsson Bolsø og Kristine Bolsø på mnr. 161, ved kirken, Ålesund, i 1875.1

Kilder/noter

 1. [S291] Ft. 1875 (db): Ålesund prestegjeld. Ved Kirken, mnr. 161. https://www.digitalarkivet.no/census/urban-residence/gf01052324002700

Ingeborg Kråknes1,2

K, #7068, (27. september 1844 - )
Far*Ingebrigt Engebretsson på Kråknes3 (1808 - 1868)
Mor*Ingeborg Ivarsdotter på Kråknes3 (1808 - 1880)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Peder Mattias Jenseth (1846 - 1881)
Barn

Familie 2

Ole Benjaminsson Bolsø (1832 - )Ingeborg ble født den 27. september 1844 på Kråkneset, Eikrem, Aukra.3,1 Ingeborg flyttet til i Ålesund den 26. januar 1869.3
Ingeborg giftet seg med Peder Mattias Jenseth.2,3
Ingeborg giftet seg med Ole Benjaminsson Bolsø.1,3
Hun og Ole bodde i Prestegata, Ålesund, i 1900 sammen med Peder Jenseth.1 Hennes navn som gift var Bolsø, nevnt 1900.1 Ingeborg Bolsø var stryker og husholder i 1900.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Ålesund, krets 5, liste 3, Præstegade.
 2. [S162] Midsund I: s. 202.
 3. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 46.

Peder Mattias Jenseth1

M, #7069, (1. april 1846 - november 1881)

Familie

Ingeborg Kråknes (1844 - )
BarnPeder Mattias ble født den 1. april 1846 på Jenset, Aukra.2,1
Peder Mattias giftet seg med Ingeborg Kråknes.2,1

Peder Mattias døde i november 1881. Han druknet da galeasen «Finnø» forliste på vei tilbake fra Island.2,1

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 46.
 2. [S162] Midsund I: s. 202.

Ingebrigt Engebretsson på Kråknes1,2

M, #7070, (1808 - 7. oktober 1868)
Far*Engebret Larsson på Bjørset3 (1781 - )
Mor*Marit Steffensdotter på Bjørset3 (1780 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingeborg Ivarsdotter på Kråknes (1808 - 1880)
De hadde fem barn.4 
BarnIngebrigt ble født i 1808 (før foreldrene giftet seg).3,4 Ingebrigt ble døpt den 27. november 1808 i Vistdal kyrkje. Faddere: Knut Torfinnsson på Lange o.a.3
Annet navn: Ingebrigt Engebretsson på Bjørset.
Ingebrigt giftet seg den 29. april 1838 med Ingeborg Ivarsdotter på Kråknes.4
Han og Ingeborg var selveiere på Kråkneset, Eikrem, Aukra, fra 1838 til 1868.5

Ingebrigt døde den 7. oktober 1868.4

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Akerø, lnr. 17c, Krognes.
 2. [S162] Midsund I: s. 202.
 3. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 38. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640303
 4. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 45.
 5. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 45 & 46.
 6. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 46.

Ivar Kolbeinsson på Kråknes1

M, #7071, (1772 - 3. mai 1837)
Far*Kolbein Larsson på Hagset2 (c 1702 - c 1772)
Mor*Anne Ivarsdotter på Hagset2 (c 1741 - c 1785)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

BarnIvar ble født i 1772.2
Annet navn: Ivar Kolbeinsson på Hagset.2
Han var bruker på Kråkneset, Eikrem, Aukra.2

Ivar døde den 3. mai 1837.2

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 44 & 393.
 2. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 44.
 3. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 45.

Ingeborg Ivarsdotter på Kråknes1

K, #7072, (1808 - 16. mai 1880)
Far*Ivar Kolbeinsson på Kråknes2 (1772 - 1837)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebrigt Engebretsson på Kråknes (1808 - 1868)
De hadde fem barn.2 
BarnIngeborg ble født i 1808.2
Ingeborg giftet seg den 29. april 1838 med Ingebrigt Engebretsson på Kråknes.2
Hun og Ingebrigt var selveiere på Kråkneset, Eikrem, Aukra, fra 1838 til 1868.3

Ingeborg døde den 16. mai 1880.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 202.
 2. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 45.
 3. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 45 & 46.
 4. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 46.

Peder Jenseth1

M, #7073, (1880 - )
Far*Peder Mattias Jenseth (1846 - 1881)
Mor*Ingeborg Kråknes1 (1844 - )
6-menning 4 ganger forskjøvet til megPeder ble født i 1880.1 Han bodde hos Ole Benjaminsson Bolsø og Ingeborg Bolsø i Prestegata, Ålesund, i 1900.1 Peder Jenseth var typografsvenn i 1900.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Ålesund, krets 5, liste 3, Præstegade.

Anne Larsdatter Stavem1

K, #7074, ( - etter 1864)

Familie

Ole Benjaminsson Bolsø (1832 - )
BarnAnne fikk barn med Ole Benjaminsson Bolsø i 1864 i Ålesund.1

Kilder/noter

 1. [S738] Ålesund mini. 1864–71: s. 10.

Johanne Karoline Olsdatter1,2,3

K, #7075, (21. april 1864 - )
Far*Ole Benjaminsson Bolsø2 (1832 - )
Mor*Anne Larsdatter Stavem2 ( - e 1864)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til megJohanne Karoline ble født den 21. april 1864 i Ålesund, utenom ekteskap.2 Johanne Karoline ble døpt den 10. juli 1864 i Ålesund.2

Kilder/noter

 1. [S739] Ålesund klok. 1855–67: s. 47.
 2. [S738] Ålesund mini. 1864–71: s. 10.
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 217.

Anne Marte Toresdotter Kjersem1,2,3

K, #7076, (1828 - 24. august 1861)

Familie

Ole Benjaminsson Bolsø (1832 - )
De fikk en dødfødt sønn 23. august 1861. Fosteret var i tiende måned og ble forløst ved instrument av stadslegen. Barnet ble gravlagt sammen med mora.7 Anne Marte ble født i 1828 på Kjersem, Tresfjord.4,5
Hun bodde i Ålesund fra 1861.6
Anne Marte giftet seg den 12. juni 1861 i Ålesund med Ole Benjaminsson Bolsønæs.1 Lovise Sanne var jordmor.7

Anne Marte døde den 24. august 1861 i Ålesund.2 Hun ble gravlagt den 27. august 1861.2

Kilder/noter

 1. [S740] Ålesund mini. 1855–63: s. 84.
 2. [S740] Ålesund mini. 1855–63: s. 102.
 3. [S739] Ålesund klok. 1855–67: s. 99.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 548.
 5. [S740] Ålesund mini. 1855–63: s. 84 & 102.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 549.
 7. [S740] Ålesund mini. 1855–63: s. 100 h.

Ole Andreas Humla1,2

M, #7077, (21. september 1794 - )
Far*Sivert Persson Humla2,1 (c 1756 - 1801)
Mor*Anne Olsdatter2,1 (c 1755 - )Ole Andreas ble født den 21. september 1794 i Bergen.2 Ole Andreas ble døpt den 28. september 1794 i Bergen domkirke.2 Han bodde hos Sivert Persson Humla og Anne Olsdatter på mnr. 124, 10. rode, Bergen, i 1801.1,3

     Navnet hans ble skrevet Ole Andreas Homle i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1297] Bergen ft. 1801: fol. 88 b, 10. rode, mnr. 124, familienr. 201. https://media.digitalarkivet.no/ft20090807610634
 2. [S1466] Bergen, Domkirken mini. 1763–1820: s. 96, nr. 74. https://media.digitalarkivet.no/kb20070306650617
 3. [S1467] Bergen, Domkirken mini. 1776–1821: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070306660408

Per Kolbeinsson i Grovan1

M, #7078

Familie

BarnHan var husmann i Grovan, Bolsøy, i 1851.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Kolbensen Groven i 1851.1

Kilder/noter

 1. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 50.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Kleve, Eide, Grovabø.

Gurine Sveinsdatter ved Ledet1

K, #7079, (27. august 1821 - 3. desember 1822)
Far*Svein Kristofferssen i Schultzhagen2,1 (1797 - 1835)
Mor*Margrete Olsdotter Bjørnsund2,1 ( - e 1821)
5-menning 5 ganger forskjøvet til megGurine ble født den 27. august 1821 i Molde, utenom ekteskap. Hun ble hjemmedøpt den 29.2 Gurine ble døpt den 23. september 1821 i Molde kirke.2

Gurine døde den 3. desember 1822 i Molde, av kikhoste.3,1 Hun ble gravlagt den 7. eller 8. desember 1822.3,1

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 189, nr. 17. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-85
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 19.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 189.

Margrete Olsdotter Bjørnsund1

K, #7080, ( - etter 1821)Margrete fikk barn med Svein Kristofferssen i 1817 og 1821 i Molde. De bodde kanskje sammen ved Ledet. Han ble anmeldt til sivil øvrighet den 5. november 1821 for kvalifisert leiermål.1,2,3 Margrete tjente på Moldegård, Molde, i 1821.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 34 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-36
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 19.
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 189, nr. 17. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-85

Peder Hoem Falk

M, #7081
Far*Geir Ove Falk1
Mor*Kristin Hoem1
7-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 113/20.5.2010. Side 32, «våre minste». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20100520_168_113_1?page=31

Kari Pålsdotter i Ljoshaugen1,2

K, #7082, (ca. 1755 - )
Mor*Marit Kristoffersdotter i Ljoshaugen2 (c 1723 - )Kari ble født ca. 1755.2
Hun bodde i Ljoshaugen, Myre, Ringebu, i 1795.1
Kari fikk barn med Per Jonsson på Svenstad i 1795.1 Kari var innerst på Myre, Ringebu, i 1801, hos mora. Kari var ugift.2 Hun var daglønner i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S742] Ringebu mini. 1781–1820: s. 96 & 565.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Ringeboe, Venabygd, Myhre.

Marit Kristoffersdotter i Ljoshaugen1

K, #7083, (ca. 1723 - )

Familie

BarnMarit ble født ca. 1723.1
Marit giftet seg med en uregistrert person. Hun var enke i 1801.1
Hun bodde på Myre, Ringebu, i 1801. I en hytte uten jord. Hun mottok almisser fra sognet. Dattera Kari var innerst hos henne.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Ringeboe, Venabygd, Myhre.

Svein Nikolaisson1,2

M, #7084, (10. februar 1844 - 15. oktober 1846)
Far*Andreas Nikolai Sveinssen2,1 (c 1822 - 1854)
Mor*Marit Hansdotter2,1 (c 1822 - )
3-menning 3 ganger forskjøvet til megSvein ble født (utenom ekteskap) den 10. februar 1844 på Nord-Heggdal, Aukra, og hjemmedøpt.2 Svein ble døpt den 3. mars 1844 i Aukra kyrkje. Faddere: Ingeranna Eriksdatter på Eiskrem og Ingeborg Anna Sveinsdatter o.a.2 Svein Nikolaisson og Marit Hansdotter flyttet til i Molde ca. 1845 (uten attest).1

Svein døde den 15. oktober 1846 i Molde.1 Han ble gravlagt den 21. oktober 1846 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 534.
 2. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 324.

Marit Hansdotter1,2

K, #7085, (ca. 1822 - )

Familie

Andreas Nikolai Sveinssen (c 1822 - 1854)
BarnMarit ble født ca. 1822 i Grytten.1 Marit og Andreas Nikolai Sveinssen tjente på Nord-Heggdal, Aukra, i 1844.2
Marit fikk barn med Andreas Nikolai Sveinssen i 1844.2 Marit Hansdotter og Svein Nikolaisson flyttet til i Molde ca. 1845 (uten attest).1

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 534.
 2. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 324.

Emelie Samuelsen1,2

K, #7086, (1857 - )Emelie ble født i 1857 i Kristiansand.1
Emelie giftet seg med Torsten Olsson Sandnes.1
Hun og Torsten bodde på mnr. 904, Lyshaugen, Kristiansund, i 1900 sammen med Torvald Sandnes, Torsten Sandnes, Olga Sandnes, Arne Sandnes, Karl Sandnes og Aksel Sandnes.1 Hennes navn som gift var Sandnes, nevnt 1900.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, (Marstrands) Lyshaugen, mnr. 904.
 2. [S1889] Norges håndverkere II: s. 985. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009020900127?page=318

Guri Andersdotter på Frisvoll1

K, #7087, (7. april 1841 - )
Far*Anders Andersson på Frisvoll1 (1804 - 1893)
Mor*Kari Arnesdotter på Frisvoll1 (1805 - 1891)
Søster av tippoldefar/mor til megGuri ble født den 7. april 1841 på Frisvoll, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 70.

Anne Andersdotter på Frisvoll1

K, #7088, (12. januar 1845 - 15. mars 1845)
Far*Anders Andersson på Frisvoll1 (1804 - 1893)
Mor*Kari Arnesdotter på Frisvoll1 (1805 - 1891)
Søster av tippoldefar/mor til megAnne ble født den 12. januar 1845 på Frisvoll, Eresfjord.1

Anne døde den 15. mars 1845 på Frisvoll.1

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 70.

Kari Olsdotter på Skarasæter1

K, #7089, (ca. 1744 - 1824)
4. tippoldemor til meg

Familie 2

Gulbrand Persson på Fjell (c 1765 - 1846)Kari ble født ca. 1744.2,3
Annet navn: Kari Olsdotter på Olmhus, nevnt 1775.4
Kari trolovet seg den 17. april 1775 i Bagn kirke, Aurdal, med Arne Simensson på Skarasæter.4
Kari giftet seg den 8. august 1775 med Arne Simensson på Skarasæter.5
Annet navn: Kari Olsdotter på Skaran.6
Kari trolovet seg den 21. februar 1795 i Bagn kirke med Gulbrand Persson på Fjell.7
Kari giftet seg den 2. juli 1795 med Gulbrand Persson på Fjell.7,2
Annet navn: Kari Olsdotter på Fjell.2 Kari og Gulbrand var kårfolk på gårddel (2), Søre Fjell, Aurdal, i 1801.2

Kari døde i 1824.3

Kilder/noter

 1. [S749] Aurdal mini. 1781–1804: s. 30 h & 142 v.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Ourdahl, Brufladt, Field.
 3. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 113.
 4. [S748] Aurdal mini. 1763–81: s. 241.
 5. [S748] Aurdal mini. 1763–81: s. 241 & 284.
 6. [S748] Aurdal mini. 1763–81: s. 284.
 7. [S749] Aurdal mini. 1781–1804: s. 142 v.
 8. [S749] Aurdal mini. 1781–1804: s. 30 h.

Gulbrand Persson på Fjell1

M, #7090, (ca. 1765 - 1846)

Familie 1

Kari Olsdotter på Skarasæter (c 1744 - 1824)

Familie 2

Ingeborg Eiriksdotter på Ton (c 1780 - )Gulbrand ble født ca. 1765.2
Han bodde på Øvre Espelii, Aurdal.3
Annet navn: Gulbrand Persson på Espelii.3
Han var bruker på gårddel (2), Søre Fjell, Aurdal, fra 1794 til 1800.3
Gulbrand trolovet seg den 21. februar 1795 i Bagn kirke, Aurdal, med Kari Olsdotter på Skarasæter.1
Gulbrand giftet seg den 2. juli 1795 med Kari Olsdotter på Skarasæter.1,4 Gulbrand og Kari var kårfolk på gårddel (2) i 1801.4
Annet navn: Gulbrand Persson på Sørfjell, nevnt 1828.2
Gulbrand giftet seg den 20. februar 1828 i Nord-Aurdal med Ingeborg Eiriksdotter på Ton.2,3

Gulbrand døde i 1846.3

Kilder/noter

 1. [S749] Aurdal mini. 1781–1804: s. 142 v.
 2. [S750] Nord-Aurdal mini. 1816–28: s. 211 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603940014
 3. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 113.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Ourdahl, Brufladt, Field.

Arne Arnesson på Fjell1

M, #7091, (ca. 1790 - )
Far*Arne Simensson på Skarasæter (1720 - 1794)
Mor*Kari Olsdotter på Skarasæter1 (c 1744 - 1824)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Ourdahl, Brufladt, Field.

Ingeborg Eiriksdotter på Ton1

K, #7092, (ca. 1780 - )

Familie

Gulbrand Persson på Fjell (c 1765 - 1846)Ingeborg ble født ca. 1780.1
Ingeborg giftet seg med en uregistrert person.1 Ingeborg var kårkone på Ton, Nord-Aurdal, i 1828.1
Ingeborg giftet seg den 20. februar 1828 i Nord-Aurdal med Gulbrand Persson på Sørfjell.1,2

Kilder/noter

 1. [S750] Nord-Aurdal mini. 1816–28: s. 211 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603940014
 2. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 113.

Siri Arnesdotter på Skarasæter1

K, #7093, (ca. 1720 - mai 1773)

Familie

Arne Simensson på Skarasæter (1720 - 1794)Siri ble født ca. 1720.1
Siri trolovet seg den 24. juni 1746 i Reinli kyrkje, Aurdal, med Arne Simensson på Skaran. Forlovere: Ola Olsson i Øyhus.2
Siri giftet seg den 26. september 1746 med Arne Simensson på Skarasæter.3

Siri døde i mai 1773 på Skarasætri, Skaran, Aurdal.1

Kilder/noter

 1. [S748] Aurdal mini. 1763–81: s. 364.
 2. [S751] Aurdal mini. 1730–62: s. 64.
 3. [S748] Aurdal mini. 1763–81: s. 241.

Embret Tostensson på Braka1

M, #7094, (omkr. 1570 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnEmbret ble født omkr. 1570.1
Han bodde på Braka i Bagn, Aurdal, i 1666. Han vitnet da i en odelssak om Kolsgard.1

Kilder/noter

 1. [S753] Gard og bygd i Sør-Aurdal B: s. 281.

Sten Nilsson Lindved1,2

M, #7095, (ca. 1679 - 1754)
Far*Nils Stensson Lindved3,4 (c 1640 - 1717)
Mor*Gunnhilde Nilsdotter3 (c 1653 - 1726)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg
Sten Lindveds signatur i 1713 (fra Orkdal ministerialbok 1695–1716)Sten ble født ca. 1679.4,1 Han tjente som hovmann hos Nils Hansson Meier på Øy, Melhus, i 1701.5,4 Sten Nilsson var korporal i 1707.6
Sten trolovet seg den 28. mai 1707 i Domkirken sogn, Trondheim, med Helle Maria Henriksdotter Fester.6
Sten giftet seg med Helle Maria Henriksdotter Fester.7
Han var forlover for Lars Larsson og Karen Nilsdotter Lindved, som ble trolovet i 1713 i Orkdal.2
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Malena Larsdatter den 4. november 1714 i Børsa kirke.8
Han var kreditor ved skiftet etter Ove Nilsson Lindved i 1717 i Arendal: 12 daler 20 skilling.9
Sten Nilsson Lindved var capitaine des armes i kaptein Kofods kompani, altså i Hemneske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1718.3,10
Han var arving ved skiftet etter Nils Stensson den 31. mars 1718: 1 daler 3 ort 8 skilling. Sten var til stede.11

Sten giftet seg med Else Kristina Kristensdotter Quislin.7 Sten Nilsson Lindved var klokker i Mære, Sparbu, til 1754.1,7

Sten døde i 1754 på Gilberg, Sparbu.1,7 Han ble gravlagt den 28. november 1754 i Sparbu.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 17. desember 1754 i Gilbergenget, Sparbu.12

     Sten var ikke identisk med Sten Nilsson (Middelfart), som bodde i domkirkesognet i 1711.

     Han signerte som Steen Lindveed i 1713.13

Kilder/noter

 1. [S889] Sparbu mini. 1740–66: s. 202.
 2. [S754] Orkdal mini. 1695–1716: s. 375.
 3. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a.
 4. [S766] Strinda og Selbu mt. 1701: Byenæss, Ørchedalsøren.
 5. [S767] Orkdal, Gauldal og Røros mt. 1701: Guldals, Melhuus, Øye.
 6. [S807] Trondheim, Domkirken mini. 1679–1728: 28.5.1707.
 7. [S872] Innherad skifteprotokoll 1735–81: fol. 444 b.
 8. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1714, 23. søndag etter trinitatis.
 9. [S770] Arendal skifteprotokoll 1709–26: fol. 157 b & 159 b–161 a.
 10. [S719] Militærbiografier II: s. 52 [50].
 11. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a–12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/13/
 12. [S872] Innherad skifteprotokoll 1735–81: fol. 444 b & 448 a.
 13. [S754] Orkdal mini. 1695–1716: s. 375 h.

Jon Kristoffersson Sundli1,2

M, #7096, (1647 - 1728)
Far*Kristoffer Jonsson på Sundli3
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megJon ble født i 1647.1
Han ble kalt Jon ferjemann.3
Jon Kristoffersson Sundli solgte 1 spann på Sundli, Orkdal, den 2. oktober 1710.3
Han var forlover for Lars Larsson og Karen Nilsdotter Lindved, som ble trolovet i 1713 i Orkdal.2


Jon døde i 1728 i Orkdal.1 Han ble gravlagt den 10. juni 1728, med likpreken.1

Kilder/noter

 1. [S756] Orkdal klok. 1715–42: 10.6.1728.
 2. [S754] Orkdal mini. 1695–1716: s. 375.
 3. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 109.

Ola Jonsson Orkdal1

M, #7097, ( - før 1713)

Familie

Karen Nilsdotter Lindved ( - c 1741)
BarnOla Jonsson Orkdal var sersjant i kaptein Hvitfeldts kompani, altså i Namdalske kompani, Trondhjemske infanteriregiment, i 1708.1,2
Ola trolovet seg den 26. juli 1708 i Orkdal med Karen Nilsdotter Lindved. Med tillatelse av 20. juli fra sin brigader og oberst Georg Christian von Schultz begjærte Ola forlovelse med «dend dyd og Gud Elskende Pige». Forlovere: Nils Stensson og Lars Mortensson Lerke.1

Ola døde før 1713.3

Kilder/noter

 1. [S754] Orkdal mini. 1695–1716: s. 365.
 2. [S757] Militærbiografier I: s. 497 [494].
 3. [S754] Orkdal mini. 1695–1716: s. 375.

Lars Mortensson Lerke1,2

M, #7098, (ca. 1641 - )

Familie

Han hadde fler barn.1 
BarnLars ble født ca. 1641. Han var kaptein. Lars bodde på Nervik, Børsa, i 1701 med en sønn og to tjenestefolk. Lars var da uten kondisjon, men hadde vært kaptein for de innrullerte under siste krigstid.1 Lars Mortensson Lerke, Evart Hansson Meier og Nils Stensson var med og bar kisten ut av stuen ved gravferden til enkefru Schøller den 25. juli 1701.2,3
Han var forlover for Anne Hansdotter Lindved og Ola Andersson, som ble trolovet den 25. mai 1706 i Orkdal.4
Han var forlover for Karen Nilsdotter Lindved og Ola Jonsson Orkdal, som ble trolovet den 26. juli 1708 i Orkdal.5
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Malena Larsdatter den 4. november 1714 i Børsa kirke.6

Kilder/noter

 1. [S766] Strinda og Selbu mt. 1701: Byenæss, Ner:vigen.
 2. [S758] «Sorenskriver Mathies Skaanlunds Autobiographi»: s. 190, 1701. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015071481001_001?page=195
 3. [S758] «Sorenskriver Mathies Skaanlunds Autobiographi»: s. 191. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015071481001_001?page=196
 4. [S754] Orkdal mini. 1695–1716: s. 361.
 5. [S754] Orkdal mini. 1695–1716: s. 365.
 6. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1714, 23. søndag etter trinitatis.
 7. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 14.

Roy Småge1

M, #7099
Mor*Inger Nortun2
Far-stePeder Matias Småge (1931 - 1992)

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 390. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003#393
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 401.

Anne Hansdotter Lindved1

K, #7100, ( - etter 1706)

Familie

Ola AnderssonAnne trolovet seg den 25. mai 1706 i Orkdal med Ola Andersson. Forlovere: Lars Mortensson Lerke og Nils Stensson.1

Kilder/noter

 1. [S754] Orkdal mini. 1695–1716: s. 361.