Marit Aslaksdotter på Frisvoll1

K, #8301, (ca. 1735 - ca. 1755)
Far*Aslak Bjørnsson på Ljørvoll2,3 (c 1698 - 1760)
Mor*Marit Knutsdotter på Ljørvoll2 ( - c 1746)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Pål Gunnarsson på Frisvoll (c 1728 - 1774)
De hadde ett barn.1 
BarnMarit ble født ca. 1735 på Ljørvoll, Eresfjord.3
Annet navn: Marit Aslaksdotter på Ljørvoll.2
Marit giftet seg ca. 1753 med Pål Gunnarsson på Frisvoll.4

Marit døde ca. 1755 på Frisvoll, Eresfjord.1,2 Det ble holdt skifte etter henne den 23. juli 1755.1

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 67.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 143.
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 66, 67 & 143.

Pål Gunnarsson på Frisvoll1,2,3,4,5

M, #8302, (ca. 1728 - 1774)

Familie 1

De hadde to barn.6 

Familie 2

Marit Aslaksdotter på Frisvoll (c 1735 - c 1755)
De hadde ett barn.5 
Barn

Familie 3

Siri Jonsdotter på Frisvoll (c 1713 - 1789)
De hadde ikke barn.5,12 Annet navn: Pål Gunnarsson på Steinsvoll.6
Pål ble født ca. 1728.6
Pål giftet seg med en uregistrert person.6
Han var bruker Deraust, Frisvoll, Eresfjord, fra ca. 1751.6
Pål giftet seg ca. 1753 med Marit Aslaksdotter på Ljørvoll.7
Pål giftet seg med Siri Jonsdotter.8,5
Han var verge for Ågot Eriksdotter på Sira fra 1762. Han var fremdeles hennes formynder i 1772.4,2

Han og Siri var brukere Deraust i 1762. De hadde ei tjenestejente. Påls sønn Knut fikk skjøte i 1779.8,5
Han var forlover for Ivar Ellingsson på Breivikstranda og Anne Arnesdotter på Syltebø, som ble trolovet den 29. september 1763 i Eresfjord kyrkje.9
Han var fadder ved dåpen til Anders Knutsson på Steinsvoll den 24. februar 1765 i Vistdal kyrkje.10
Han var fadder ved dåpen til Jon Olsson på Øra den 20. juli 1766 i Vistdal kyrkje.3
Pål Gunnarsson på Frisvoll var prestemedhjelper i Eresfjord fra 7. januar 1770.1
Knut Persson på Sira, Per Eriksson og Ågot Eriksdotter solgte 2 våger (med bygsel over 1 pund mer) på bnr. 3 (B), Sira, Eresfjord, den 22. oktober 1772 til Bård Persson på Åse. Kjøpesum: 60 daler. Vergene til Per og Ågot undertegnet på deres vegne. Skjøtet ble tinglyst samme dag.2,11


Pål døde i 1774 på Frisvoll, Eresfjord.5

     Navnet hans ble skrevet Povel Gundersen Frisvold i 1772.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640109
 2. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 63 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660023
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 47 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640091
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 53 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660071
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 67.
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 66.
 7. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 66, 67 & 143.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 182. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041035
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 35 a, mikkelsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640078
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 40 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640084
 11. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#311
 12. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Knut Pålsson på Frisvoll1,2,3

M, #8303, (ca. 1754 - 1805)
Far*Pål Gunnarsson på Frisvoll1 (c 1728 - 1774)
Mor*Marit Aslaksdotter på Frisvoll2 (c 1735 - c 1755)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

De hadde ett barn.5 

Familie 2

Synnøv Knutsdotter på Frisvoll (c 1755 - 1840)
De hadde sju barn.5 Knut ble født ca. 1754 på Frisvoll, Eresfjord.2
Knut giftet seg i 1779 med en uregistrert person.1
Han var selveier Deraust, Frisvoll, Eresfjord, fra 1779 til 1805.1
Knut giftet seg i 1784 med Synnøv Knutsdotter på Solhjell.1
Han var kreditor ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 3 daler 1 ort 16 skilling.4


Knut døde i 1805 på Frisvoll.1

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 67.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 68.

Anne Aslaksdotter på Ljørvoll1

K, #8304, ( - før 1755)
Far*Aslak Bjørnsson på Ljørvoll1 (c 1698 - 1760)
Mor*Marit Knutsdotter på Ljørvoll1 ( - c 1746)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megAnne døde før 1755.2

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 143.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.

Randi Knutsdotter på Slenes1,2,3

K, #8305, (ca. 1706 - 1775)
Far*Knut Nilsson på Horne4
Mor*Marit Toresdotter på Horne1 ( - f 1755)

Familie

Tore Andersson på Slenes ( - c 1754)
De hadde fem barn.5 
BarnAnnet navn: Randi Knutsdotter på Horne.5
Randi ble født ca. 1706.4
Randi giftet seg med Tore Andersson på Slenes.5
Hun og Tore var brukere på Nedre Slenes, Eresfjord, fra omkr. 1740. Sønnen Knut fikk tinglyst skjøte i 1758, men Randi stod fremdeles som bruker i 1762.5,6,2
Hun var debitor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 12 skilling.7


Randi døde i 1775.5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 23, nr. 195 & 196.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 81.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 156.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 157.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154

Ingrid Knutsdotter på Moen1,2

K, #8306, (ca. 1711 - 1781)
Far*Knut Nilsson på Horne3
Mor*Marit Toresdotter på Horne1 ( - f 1755)

Familie 1

Tore Olsson på Moen (c 1696 - 1764)
De hadde ikke barn.2 

Familie 2

Anders Hansson på Moen (c 1744 - 1829)
De hadde ikke barn. Annet navn: Ingrid Knutsdotter på Horne.4
Ingrid ble født ca. 1711.3
Ingrid giftet seg før 1755 med Tore Olsson på Moen.3,5,1 Ingrid Knutsdotter på Moen hadde Randi Endresdotter i tjeneste på Moen, Eresfjord, i 1762.5
Ingrid giftet seg i 1765 med Anders Hansson på Sira.2

Ingrid døde i 1781 på Moen.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 108.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 81.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 107.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 23, nr. 194.

Tore Andersson på Slenes1,2

M, #8307, ( - ca. 1754)

Familie 2

Randi Knutsdotter på Slenes (c 1706 - 1775)
De hadde fem barn.1 
BarnTore fikk barn med Ildri Jørnsdotter ca. 1733. Hun ble stevnet til tinget 18. oktober 1734 for leiermål. Tore Olsson på Moen møtte og tilstod på Ildris vegne, og hun fikk 6 daler i bot og måtte dekke 1 daler 1 ort i saksomkostninger.2,3 Tore Andersson var soldat i 1734.2
Tore giftet seg med Randi Knutsdotter på Horne.1
Han og Randi var brukere på Nedre Slenes, Eresfjord, fra omkr. 1740. Sønnen Knut fikk tinglyst skjøte i 1758, men Randi stod fremdeles som bruker i 1762.1,4,5

Tore døde ca. 1754 på Nedre Slenes.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 156.
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 84 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400248
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 157.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 23, nr. 195 & 196.

Tore på Moa1

M, #8308, ( - etter 1747)Han bodde på Moa, Hen, i 1747.1
Han var forlover for Gunnar Jonsson på Slenes og Anne Olsdotter på Hen, som ble trolovet den 25. juni 1747 i Hen kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 143.

Knut Augustinsson på Hen1,2,3

M, #8309, ( - ca. 1777)

Familie

De hadde fire barn.4 
BarnKnut Augustinsson på Hen fikk bygselseddel på 2 pund 16 merker fiskeleie på Hen, Hen, fra Børge Jakobssen Eg den 14. september 1720. Seddelen ble tinglyst 25. oktober.1
Knut giftet seg den 2. januar 1730 i Hen kirke med en uregistrert person.4
Han var bruker på Hen i 1736. Bruket var på 2 pund 16 merker, hvorav Knut eide 1 pund 16 merker.5
Han var forlover for Gunnar Jonsson på Slenes og Anne Olsdotter på Hen, som ble trolovet den 25. juni 1747 i Hen kirke.6
Knut Augustinsson på Hen var vurderingsmann i Romsdal i 1749.3

Knut døde ca. 1777 på Hen.7

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 156 a.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 93, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610339
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 522 b.
 4. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 160.
 5. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 303.
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 143.
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 310 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670312

Ola Eriksson på Hen1

M, #8310, ( - ca. 1719)Ola giftet seg med Marit Olsdotter på Hen.1,2
Han var bruker på Hen, Hen, i 1711.3

Ola døde ca. 1719 på Hen.1 Det ble holdt skifte etter ham den 20. februar 1720 på Hen. Nettoarv: 107 daler 2 ort 2 skilling.4

Ifølge Raumadalsfolket (2005, s. 159) var Anne Olsdotter på Slenes barn av samme Ola på Hen som Erik, Anders og Ola; men de var sønner av Ola Eriksson på Hen, og ingen døtre er nevnt i skiftet etter ham.5,1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 174 a.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Romsdals-Otting, Heen.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 174 a & 175 a.
 5. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 159.

Ola Olsson på Hen den eldre1,2

M, #8311, ( - etter 1741)
Far*Ola Eriksson på Hen2 ( - c 1719)
Mor*Marit Olsdotter på Hen1 (c 1685 - 1741)Ola døde etter 1741.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 174 a.

Erik Olsson på Hen1,2,3

M, #8312, ( - etter 1761)
Far*Ola Eriksson på Hen4 ( - c 1719)
Mor*Marit Olsdotter på Hen1 (c 1685 - 1741)Erik Olsson på Hen var vurderingsmann ved skifte i 1759.2
Anders Andersson solgte 1 pund 13 5/7 mark (uten bygselrett) på Indre Kavli, Hen, den 26. oktober 1761. Kjøpesum: 14 daler. Vitner: Erik Olsson på Hen o.a. Skjøtet ble tinglyst samme dag.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 689 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/697/
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 242 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650723
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 174 a.

Ola Olsson på Hen den yngre1,2

M, #8313, ( - etter 1741)
Far*Ola Eriksson på Hen2 ( - c 1719)
Mor*Marit Olsdotter på Hen1 (c 1685 - 1741)Ola døde etter 1741.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 174 a.

Anders Olsson på Hen1,2

M, #8314, ( - etter 1741)
Far*Ola Eriksson på Hen2 ( - c 1719)
Mor*Marit Olsdotter på Hen1 (c 1685 - 1741)Anders døde etter 1741.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 174 a.

Brit Olsdotter på Hen1

K, #8315, ( - 1728)
Far-?*Ola Andersson på Hen ( - c 1748); trolig1
Mor-?*Marit Jonsdotter på Hen ( - e 1749); kanskjeBrit døde i 1728 på Hen, Hen.1 Det ble holdt likpreken over henne den 18. april 1728.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 19.

Sølvei Olsdotter på Hen1

K, #8316, (1735 - )
Far*Ola Hen1 ( - e 1735)Sølvei ble født i 1735 på Hen, Hen.1 Hun ble døpt den 18. april 1735 i Grytten. Faddere: Ola Hen o.a.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 56.

Ola Persson på Kavli1,2

M, #8317, (ca. 1700 - 1770)

Familie 1

Han var enkemann i 1749. Ingen barn levde i 1771.4,8 

Familie 2

Eli Olsdotter på Kavli (c 1720 - 1750)
De hadde ett barn.6 
Barn

Familie 3

Siri Ørjarsdotter på Kavli (c 1718 - 1772)
De hadde to barn.13 
BarnOla ble født ca. 1700.2,3
Ola giftet seg med en uregistrert person.4,1 Han (eller naboen av samme navn) var vurderingsmann i 1749.5
Han (eller naboen av samme navn) var verge for Marit Olsdotter på Hen i 1749.5

Annet navn: Ola Persson på Ytre Kavli, nevnt 1749.4
Ola trolovet seg den 2. juni 1749 i Hen kirke med Eli Olsdotter på Moa.4
Ola giftet seg den 17. juni 1749 i Hen kirke med Eli Olsdotter på Moa.1
Han og Eli var brukere på Ytre Kavli, Hen, i 1749. Bruket var på 1 våg 1 pund.3
Han var arving ved skiftet etter Eli Olsdotter på Kavli i mai 1751. Sønnen arvet 68 daler 1 ort 4 skilling i løsøre, og 19–2–3 kontant – til sammen 87–3–7 – og enkemannen fikk antakelig like mye.6

Ola giftet seg den 14. juni 1752 i Hen kirke med Siri Ørjarsdotter på Hegerholmen, viet av Hans Vingård junior.7,8
Han og Siri var brukere på Ytre Kavli i 1764. Ola Olsson o.a. bodde også der.9

Ola døde i 1770 på Ytre Kavli, av alderdom.2 Det ble holdt likpreken over ham den 13. mai 1770 i Hen kirke.2 Det ble holdt skifte etter ham den 21. februar 1771.8

I Raumadalsfolket (2005, s. 173, 175–176) er Ola Persson på Kavli delvis forvekslet med naboen av samme navn.10


Ifølge Raumadalsfolket (2005, s. 176) var Jakob Persson på Kavli bror av Ola Persson på Kavli, men det stemmer ikke.11

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 164, 17. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610375
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 112.
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, hovedlegdsrulle. 21. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690325
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 163, dagen etter trinitatisfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610375
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 522 b.
 6. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751. Romsdahls Otting, Kavlj, Elj Olsdatter.
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 193, 14. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610390
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 558 a.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Side 46, mnr. 305. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050052
 10. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 173, 175 & 176.
 11. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 176. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014071608273?page=179
 12. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 169.
 13. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 49 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670052

Eli Olsdotter på Kavli1

K, #8318, (ca. 1720 - 1750)
Far*Ola Endresson på Moa2 (c 1669 - 1749)

Familie

Ola Persson på Kavli (c 1700 - 1770)
De hadde ett barn.6 
BarnEli ble født ca. 1720.1
Hun var myndling av Jon Andersson på Hen i 1741.2

Annet navn: Eli Olsdotter på Moa, nevnt 1749.3,2
Eli trolovet seg den 2. juni 1749 i Hen kirke med Ola Persson på Ytre Kavli.4
Eli giftet seg den 17. juni 1749 i Hen kirke med Ola Persson på Kavli.3
Hun og Ola var brukere på Ytre Kavli, Hen, i 1749. Bruket var på 1 våg 1 pund.5

Eli døde i 1750 på Ytre Kavli, i barselseng.1 Det ble holdt likpreken over henne den 21. februar 1750.1 Det ble holdt skifte etter henne i mai 1751. Arvinger: Ola Olsson og Ola Persson. Sønnen arvet 68 daler 1 ort 4 skilling i løsøre, og 19–2–3 kontant – til sammen 87–3–7 – og enkemannen fikk antakelig like mye.6

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 170.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 56 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650073
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 164, 17. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610375
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 163, dagen etter trinitatisfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610375
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, hovedlegdsrulle. 21. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690325
 6. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751. Romsdahls Otting, Kavlj, Elj Olsdatter.
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 169 & 170.

Marit Jonsdotter på Hen1

K, #8319, ( - etter 1749)Marit giftet seg med Ola Andersson på Hen.1

Marit døde etter 1749.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 522 b.

Jon Olsson på Hen1

M, #8320, ( - etter 1749)
Far*Ola Andersson på Hen1 ( - c 1748)
Mor*Marit Jonsdotter på Hen1 ( - e 1749)Jon døde etter 1749.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 522 b.

Brit Olsdotter på Hen1

K, #8321, ( - etter 1749)
Far*Ola Andersson på Hen1 ( - c 1748)
Mor*Marit Jonsdotter på Hen1 ( - e 1749)Brit døde etter 1749.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 522 b.

Brit Olsdotter på Hen den yngre1

K, #8322, ( - etter 1749)
Far*Ola Andersson på Hen1 ( - c 1748)
Mor*Marit Jonsdotter på Hen1 ( - e 1749)Brit døde etter 1749.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 522 b.

Marit Olsdotter på Hen1

K, #8323, ( - etter 1749)
Far*Ola Andersson på Hen1 ( - c 1748)
Mor*Marit Jonsdotter på Hen1 ( - e 1749)Hun var myndling av Ola Persson på Kavli (eller naboen av samme navn) i 1749.1


Marit døde etter 1749.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 522 b.

Siri Ørjarsdotter på Kavli1,2

K, #8324, (ca. 1718 - 1772)
Far*Ørjar Hansson på Hegerholmen3 ( - c 1718)
Mor*Siri Olsdotter på Hegerholmen4,3 ( - 1728)

Familie

Ola Persson på Kavli (c 1700 - 1770)
De hadde to barn.10 
BarnSiri ble født ca. 1718 på Hegerholmen, Grytten.2
Hun var arving ved skiftet etter Ørjar Hansson på Hegerholmen den 18. april 1719.3
Siri Ørjarsdotter på Hegerholmen var myndling av Knut Hansson på Remmem i 1719. Knut var også Siris formynder i 1728.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Siri Olsdotter på Hegerholmen den 23. oktober 1728: 5 daler 3 ort 7 skilling.5

Annet navn: Siri Ørjarsdotter på Hegerholmen, nevnt 1752.3,6
Siri giftet seg den 14. juni 1752 i Hen kirke med Ola Persson på Kavli, viet av Hans Vingård junior.6,7
Hun og Ola var brukere på Ytre Kavli, Hen, i 1764. Ola Olsson o.a. bodde også der.8
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson i Torvika den 30. mars 1765: 2 daler 3 ort 19 skilling.9


Siri døde i 1772 på Ytre Kavli, av sott.2 Det ble holdt likpreken over henne den 23. desember 1772 i Hen kirke.2

     Ola Jonsson i Torvika var søskenbarn til Anne Olsdotter, Anne Sylte, Siri Ørjarsdotter på Kavli, Hans Ørjarsson på Hegerholmen, Per Ørjarsson på Øverland, Anne Ørjarsdotter på Skorga og Kristi Ørjarsdotter på Tøndergård.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 144, 4. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010072
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640075
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b–537 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 193, 14. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610390
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 558 a.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Side 46, mnr. 305. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050052
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b–283 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 49 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670052

Per Olsson på Kavli1

M, #8325, (ca. 1753 - etter 1771)
Far*Ola Persson på Kavli1 (c 1700 - 1770)
Mor*Siri Ørjarsdotter på Kavli1 (c 1718 - 1772)Per ble født ca. 1753 på Ytre Kavli, Hen.1

Per døde etter 1771.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 558 a.

Ørjar Olsson på Kavli1

M, #8326, (ca. 1756 - etter 1771)
Far*Ola Persson på Kavli1 (c 1700 - 1770)
Mor*Siri Ørjarsdotter på Kavli1 (c 1718 - 1772)Ørjar ble født ca. 1756 på Ytre Kavli, Hen.1

Ørjar døde etter 1771.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 558 a.

Marit Olsdotter på Hen1

K, #8327, (ca. 1685 - 1741)Marit ble født ca. 1685.2
Marit giftet seg med Ola Eriksson på Hen.3,1
Marit giftet seg med Jon Andersson.2

Marit døde i 1741 på Hen, Hen.2 Det ble holdt likpreken over henne den 22. januar 1741 i Hen kirke.2 Det ble holdt skifte etter henne den 23. februar 1741 på Hen. Aktiva: 41 daler 14 skilling. Arv: 21–0–22.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 92.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 174 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a/b.

Jon Andersson på Hen1,2

M, #8328

Familie

Marit Olsdotter på Hen (c 1685 - 1741)
BarnJon giftet seg med Marit Olsdotter på Hen.3
Han bodde på Hen, Hen, i 1741.1
Han var verge for Eli Olsdotter på Moa i 1741.1
Jon Heen var vurderingsmann i 1742.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 56 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650073
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 92.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 209 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/226/

Anders Jonsson på Hen1

M, #8329, ( - etter 1741)
Far*Jon Andersson på Hen1
Mor*Marit Olsdotter på Hen1 (c 1685 - 1741)Anders døde etter 1741.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.

Jon Jonsson på Hen1

M, #8330, ( - etter 1741)
Far*Jon Andersson på Hen1
Mor*Marit Olsdotter på Hen1 (c 1685 - 1741)Jon døde etter 1741.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.

Brit Jonsdotter på Hen1

K, #8331, ( - etter 1741)
Far*Jon Andersson på Hen1
Mor*Marit Olsdotter på Hen1 (c 1685 - 1741)Brit døde etter 1741.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 54 a.

Bjørn Hansen1

M, #8332, (29. februar 1952 - 20. juli 2017)
Far*Edvin Hansen2 (1911 - 1985)
Mor*Marit Aarseth2 (1906 - 1985)Bjørn ble født den 29. februar 1952.1
Han bodde på Skåla, Molde, i 2017.1

Bjørn døde den 20. juli 2017 i Molde.1 Han ble gravlagt den 2. august 2017 i Tøndergård gravlund, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 167/25.7.2017, s. 21, «Dødsfall».
 2. [S1403] Edel Helen Kindberg Nilsen: e-post 31.1.2016.

Tore Olsson på Moen1,2,3

M, #8333, (ca. 1696 - 1764)
Far*Ola Tølløvsson på Moen4 (c 1655 - 1715)

Familie 1

Marit Jørnsdotter på Moen ( - c 1741)
De hadde ikke barn.10,5 

Familie 2

Ingrid Knutsdotter på Moen (c 1711 - 1781)
De hadde ikke barn.25 Tore ble født ca. 1696 på Moen, Eresfjord.4 Han fikk bygselseddel på 1 våg 12 merker på Moen fra Børge Jakobssen Eg i 1720.5
Han var bruker på Moen fra 1720 til 1764.5,6
Han var verge for Siri Jonsdotter på Bjørnes i 1728.2

Tore giftet seg med Marit Jørnsdotter på Bogge.10,5
Ildri Jørnsdotter fikk barn med Tore Andersson ca. 1733. Hun ble stevnet til tinget 18. oktober 1734 for leiermål. Tore Olsson på Moen møtte og tilstod på Ildris vegne, og hun fikk 6 daler i bot og måtte dekke 1 daler 1 ort i saksomkostninger.11,12
Han var verge for Ildri Jørnsdotter på Hoem i 1742.10

Tore giftet seg før 1755 med Ingrid Knutsdotter på Horne.13,6,14
Han var kreditor ved skiftet etter Ales Toresdotter på Setra den 30. mai 1743: 1 ort 16 skilling.15
Han var kreditor ved skiftet etter Endre Jonsson på Solhjell den 18. juni 1744: 2 ort 16 skilling i landskyld.16
Han var verge for Guri Knutsdotter på Solhjell i 1744.16
Han var verge for Aslak Larsson på Myklebostad iallfall fra 1749 til 1755.17,18
Han var verge for Synnøv Endresdotter i 1753.19
Tore Olsson på Moen representerte Jon Knutsson ved et skifte i 1753.20

Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsetra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.21,22,23 Tore Olsson på Moen var vurderingsmann i Eresfjord i 1757.24
Tore Jonsson på Bergset møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Kari Toresdotter på Bjørbekkje var død, og Tore oppgav arvelinjen (se skiftet). Tore Olsson på Moen og Nils Olsson på Steinsvoll bekreftet fremstillingen med ed, og det ble utstedt tingsvitne.3


Tore døde i 1764 på Moen.5

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 226 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650227
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 506 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640521
 3. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 105.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 107.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 23, nr. 194.
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 225 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650226
 8. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 31 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390693
 9. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 330. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#333
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.
 11. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 84 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400248
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 13. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 81.
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 269 a–270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650287
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650377
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 18. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 19. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 20. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 21. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 22. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 23. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
 24. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 507 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651107
 25. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 108.

Marit Jørnsdotter på Moen1

K, #8334, ( - ca. 1741)
Far*Jørn Ivarsson på Bogge1 (c 1652 - m. 1727 & 1732)
Mor*Ildri Pålsdotter på Bogge1 ( - c 1696)

Familie

Tore Olsson på Moen (c 1696 - 1764)
De hadde ikke barn.1,2 Annet navn: Marit Jørnsdotter på Bogge.
Marit giftet seg med Tore Olsson på Moen.1,2

Marit døde ca. 1741 på Moen, Eresfjord.1 Det ble holdt skifte etter henne den 22. juni 1742 på Moen. Formue: 108 daler 22 skilling. Gjeld: 22–0–12. Arv: 86–0–10.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 107.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b & 181 a/b.

Jon Olsson på Husby1,2

M, #8335, (ca. 1694 - 1773)

Familie 1

De hadde seks barn.4 
Barn

Familie 2

Inger Aslaksdotter på Myklebostad (c 1705 - 1794)
De hadde ikke barn.2 Jon ble født ca. 1694.3
Jon giftet seg med en uregistrert person.4 Joen huusbye var vurderingsmann i Eresfjord i 1730.5 Han var bruker på bnr. 5, Husby, Eresfjord, (1 pund 8 merker) fra 1730-årene til 1755.6
Han var verge for Maren Marta Jørgenssen i 1742.1

Jon giftet seg i 1757 med Inger Aslaksdotter på Turhus.7,2
Annet navn: Jon Olsson på Turhus, nevnt fra 1759 til 1769.8,9,10,11
Han var debitor ved skiftet etter Gjertrud Ivarsdotter på Sira den 9. januar 1759: 2 daler 2 ort.12
Jon Olsson på Turhus var prestemedhjelper i Eresfjord kyrkje.2
Jon Olsson på Turhus, Aslak Larsson på Myklebostad, Elling Aslaksson på Nerland og Tore Eriksson på Myklebostad solgte 1 våg 15 merker (med bygselrett) på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 5. juli 1762 til Per Larsson. Kjøpesum: 45 daler. Jon solgte for sin kone (Inger Aslaksdotter), og Elling handlet nok for Ingers umyndige barn fra første ekteskap. Tore opptrådte for myndlingen Ingeborg Knutsdotter. Jorden var arvegods (etter Pers far). Skjøtet ble tinglyst 21. oktober.8,13 Jon og Inger var brukere på bnr. 2, Turhus, Eresfjord, i 1762. Tølløv Larsson o.a. bodde også der.7,2
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 3 ort.14
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: sauesaks (1 ort) og tøyle (1 ort 12 skilling).15


Jon døde i 1773 på Turhus, Eresfjord.2

     Marit Jonsdotter på Husby var trolig farsøster av Jon Olsson på Husby.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 180 b.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 266.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 377.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 378.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 640 b.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 377 & 378.
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 199. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 257 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650741
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660155
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 622 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651223
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 621 b–622 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651223
 13. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 248.
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 699 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660736

Marit Jonsdotter på Husby1

K, #8336, ( - ca. 1701)

Familie

Rasmus Ottarsson på Husby (c 1656 - c 1726)
De hadde ikke barn.1 Marit giftet seg med Rasmus Ottarsson på Husby.1

Marit døde ca. 1701 på Husby, Eresfjord.1 Det ble holdt skifte etter henne den 19. juni 1702.1

     Marit Jonsdotter på Husby var trolig farsøster av Jon Olsson på Husby.2

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 377.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 378.

Anne Jonsdotter på Vike1,2

K, #8337, (ca. 1750 - )
Far*Jon Bjørnsson på Vike1,2 ( - 1767)
Mor*Marit Larsdotter på Vike1,2 ( - e 1789)Anne ble født ca. 1750.3,1 I manntallet av 1762 står Anne Jonsdotter hos Jon Bjørnsson og Marit Larsdotter på Haugen, Vike, Eresfjord.1
Hun var arving ved skiftet etter Jon Bjørnsson på Vike den 15. august 1767.3
Anne Jonsdotter på Vike ble konfirmert i 1772.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 187. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 17.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 417 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660443

Ola Åmundsson på Hoem1,2,3,4

M, #8338, (ca. 1695 - 1767)
Far-?*Åmund Olsson på Nerås (c 1655 - ); trolig5,1

Familie 1

Marit Knutsdotter på Hoem ( - c 1744)
De hadde to barn.8 

Familie 2

Ildri Jørnsdotter på Hoem ( - c 1751)
De hadde to barn.14 
Barn

Familie 3

Dordi Ingebrigtsdotter på Hoem (c 1717 - 1795)
De hadde ikke barn.14 Ola ble født ca. 1695.6 I manntallet av 1701 står Olle Amunds. (6 år) hos Åmund Olsson i Derinngarden, Nerås, Eresfjord.5,7
Ola giftet seg med Marit Knutsdotter på Hoem.8 Ola Åmundsson fikk bygselseddel på 2 pund 6 merker på bnr. 1, Hoem, Eresfjord, fra Erik Must den 24. oktober 1726. Seddelen ble tinglyst 18. oktober året etter.9 Ola og Marit brukte 1 våg 8 merker (hele gården) på Hoem, Eresfjord, fra 1733.6,4
Han var arving ved skiftet etter Brit Åmundsdotter i Meringdal den 22. juni 1742: 6 daler 5 skilling, hvorimot han skyldte 3 daler til boet.10
Han var verge for Anne Åmundsdotter i 1742.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Hoem den 3. juni 1745.8,11

Ola giftet seg med Ildri Jørnsdotter på Bogge.12,4,13
Ola giftet seg med Dordi Ingebrigtsdotter. «Desse folka var visst frå Lesja-traktene (Hole?)», sier Gards- og ættesoge for Nesset (kanskje forveksling med Ola Åmundsson på Setra, s.d.).3,14
Han og Dordi var brukere på bnr. 2, Hoem, Eresfjord, i 1762. Jon Olsson og Synnøv Åmundsdotter bodde også der. Neste bruker fikk bygselseddel i 1769.3,14

Ola døde i 1767 på Hoem.2,4 Han ble jordfestet den 18. oktober 1767 på Eresfjord kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 182 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650199
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 52 b, 18. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640096
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld, mnr. 191. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041037
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 338.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227, Neeraas. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282126
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 22. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690347
 7. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 285. https://www.nb.no/items/e62d7cd584efa6d43e970744a67a6cf2?page=286
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 385 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650405
 9. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 208 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390870
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 182 a–183 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650199
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 386 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650405
 12. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 13. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 107.
 14. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 339.

Dordi Ingebrigtsdotter på Hoem1,2

K, #8339, (ca. 1717 - 1795)
Far-?*Ingebrigt Eriksson på Bergset (c 1673 - c 1741); trolig3
Mor-?*Helge Olsdotter på Bergset ( - c 1741); trolig3

Familie

Ola Åmundsson på Hoem (c 1695 - 1767)
De hadde ikke barn.4 Dordi ble født ca. 1717.1
Dordi giftet seg med Ola Åmundsson på Hoem. «Desse folka var visst frå Lesja-traktene (Hole?)», sier Gards- og ættesoge for Nesset (kanskje forveksling med Ola Åmundsson på Setra, s.d.).2,4
Hun og Ola var brukere på bnr. 2, Hoem, Eresfjord, i 1762. Jon Olsson og Synnøv Åmundsdotter bodde også der. Neste bruker fikk bygselseddel i 1769.2,4

Dordi døde i 1795 på Hoem, Eresfjord.1 Hun ble jordfestet den 5. juli 1795 på Eresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 203 b, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640248
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld, mnr. 191. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041037
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 339.

Anders Hansson på Moen1,2

M, #8340, (ca. 1744 - 14. mars 1829)
Far*Hans Hansson Kvam3 (c 1690 - 1762)
Mor*Brit Knutsdotter på Sira3 (o 1698 - 1777)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Ingrid Knutsdotter på Moen (c 1711 - 1781)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Guri Eriksdotter på Lange (c 1740 - 1805)
De hadde ikke barn. 

Familie 3

Ingeborg Olsdotter på Moen (1769 / 1770 - 1813)
De hadde ikke barn.7 

Familie 4

De hadde to barn.4 Anders ble født ca. 1744 på Sira, Eresfjord.3
Annet navn: Anders Hansson på Sira.4
Anders giftet seg i 1765 med Ingrid Knutsdotter på Moen.4
Han var bruker på Moen, Eresfjord, fra 1765 til 1803.5
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: gryte (3 ort 20 skilling) og tønne med lokk (20 skilling).6
Han var fadder ved dåpen til Brit Toresdotter på Solhjell den 2. februar 1777 i Eresfjord kyrkje.1

Anders giftet seg i 1783 med Guri Eriksdotter på Lange.4
Anders giftet seg i 1809 med Ingeborg Olsdotter på Naustøra.4
Anders giftet seg i 1815 med en uregistrert person.4

Anders døde den 14. mars 1829 på Moen.4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 131 a, 1777. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640174
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 296.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 108.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 108 & 109.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 523. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#524

Marit Andersdotter på Horne

K, #8341, (ca. 1705 - 1761)Annet navn: Marit Andersdotter på Moen.1
Marit ble født ca. 1705.1
Marit giftet seg med Endre Knutsson på Horne.1
Hun og Endre var brukere i Derutgarden, Horne, Eresfjord, fra før 1741.1

Marit døde i 1761.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 81.

Lars Andersson på Bogge1,2,3

M, #8342, (ca. 1685 - )
Far*Anders Jonsson på Bogge2,4 (c 1641 - )Lars ble født ca. 1685 på Innbogge, Eresfjord.2,4 I manntallet av 1701 står Lars Andersson hos Anders Jonsson på bnr. 9, Innbogge, Eresfjord.2,3
Lars giftet seg med en uregistrert person.1 Lars og kona var brukere på bnr. 9 i 1711. Jon Andersson og ei Marit bodde også der (hun var antakelig i tjeneste). Lars brukte 2 pund 18 merker i 1724. Neste bruker hadde overtatt i 1727 (s.d.).1,5,3

     Lars Andersson på Bogge og Lars Andersson i Breivika kan ha vært samme person.


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 125) var Lars Andersson på Bogge trolig gift med Marit Jørnsdotter på Bogge, men det ser ikke ut til å stemme.3

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Inderbaagge.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226, Inderboge. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282126
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 125. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#128
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 124.
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 34 b, nr. 171.

Mari Jørnsdotter på Bogge1,2

K, #8343, (ca. 1697 - 1769)
Far-?*Jørn Ivarsson på Bogge (c 1652 - m. 1727 & 1732); kanskje
Mor-?*Brit Olsdotter ( - e 1698); kanskje

Familie

Rasmus Olsson på Bogge (c 1699 - 1765)
(De var trolig gift.) Han hadde to barn.3 
BarnMari ble født ca. 1697, kanskje utenom ekteskap.1
Mari giftet seg trolig med Rasmus Olsson.2 Mari Jørnsdotter og Rasmus Olsson bodde hos Ola Rasmusson og Gjertrud Ivarsdotter i Risan, Innbogge, Eresfjord, i 1762.2

Mari døde i 1769 på Innbogge, Eresfjord, som husmannsenke.1 Hun ble jordfestet den 5. mars 1769 på Eresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 60 b.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 171. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041034
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 110.

Rasmus Olsson på Bogge1,2,3,4

M, #8344, (ca. 1699 - 1765)

Familie

Mari Jørnsdotter på Bogge (c 1697 - 1769)
(De var trolig gift.) Han hadde to barn.8 
BarnRasmus ble født ca. 1699.4,5 Hans hjemsted var kanskje på bnr. 1, Ljøsta, Nesset.6 Han var soldat.4
Rasmus giftet seg trolig med Mari Jørnsdotter på Bogge.3
Han var bruker i Risan, Innbogge, Eresfjord, fra 1736 til 1748. Skyld: 2 pund 6 merker.7,8,4
Han var fadder ved dåpen til Marit Olsdotter den 14. januar 1759 i Rød kyrkje, Nesset.2
Han var forlover for Baltser Knutsson på Gauprøra og Gjertrud Toresdotter på Slenes, som ble trolovet den 29. september 1759 i Eresfjord kyrkje.1
Rasmus Olsson og Mari Jørnsdotter bodde hos Ola Rasmusson og Gjertrud Ivarsdotter i Risan i 1762.3
Annet navn: Rasmus Olsson på Indre Bogge, nevnt 1765.5

Rasmus døde i 1765 på Innbogge, Eresfjord, som husmann.5,8 Han ble jordfestet den 21. juli 1765 på Eresfjord kyrkjegard.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640060
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 12 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 171. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041034
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 13. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690344
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 43 b, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640087
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 12. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=15
 7. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 171. https://photos.app.goo.gl/KkobzsEUAAVjsFYW9
 8. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 110.

Gudlov Jakobsdotter på Turhus1,2

K, #8345, ( - etter 1745)

Familie

Jon Jørnsson på Turhus (c 1684 - c 1742)
Ett barn levde i 1744.1 
BarnGudlov giftet seg med Jon Jørnsson.1,3
Ola Jonsson overtok bruket etter Jon Jørnsson.3
Hun var myndling av Ivar Knutsson på Sira i 1744.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Jespersson den 16. april 1745 i Eikesdal, Eresfjord: 1 ort 8 skilling, hvorav hun fikk 1 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 b.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 256.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 a/b.

Ivar Knutsson på Sira1,2,3

M, #8346, (ca. 1698 - ca. 1753)
Far*Knut Knutsson på Sira2,3 (c 1658 - )
Mor*Gjertrud Ivarsdotter på Sira2 ( - c 1718)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jødda Persdotter på Sira (c 1714 - 1765)
De hadde tre barn.6 
Barn
Ivar Knutsson (Sira) sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)Ivar ble født ca. 1698.3 Han bodde hos Knut Knutsson og Gjertrud Ivarsdotter på bnr. 3 (A), Sira, Eresfjord, i 1701.3,2,4,5,6
Iver Knudsen var kreditor ved skiftet etter Aslak Bårdsson på Reiten den 12. april 1723: 15 skilling.7

Ivar giftet seg med Jødda Persdotter på Solhjell.6
Han og Jødda var selveiere på bnr. 3 (A) fra 1738. Han fikk skjøte på 2 våger med bygsel over ytterligere 1 pund og var bruker til sin død.6
Han var debitor ved skiftet etter Gjertrud Bjørnsdotter på Setra den 31. mai 1743: 1 ort 8 skilling.8
Han var verge for Gudlov Jakobsdotter på Turhus i 1744.1
Han var debitor ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 2 daler.9


Ivar døde ca. 1753 på Sira, Eresfjord.6

     Navnet hans ble skrevet Iver Knudsøn Sira i 1744.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 b.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 6 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640019
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Zire. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 4. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390655
 5. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 200.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 307. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#308
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b–263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a–271 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 10. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 311 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690328

Jødda Persdotter på Sira1,2,3,4

K, #8347, (ca. 1714 - 1765)
Far*Per Knutsson på Solhjell5,1,6 (c 1661 - c 1714)
Mor*Kari Solhjell5 ( - e 1720)

Familie

Ivar Knutsson på Sira (c 1698 - c 1753)
De hadde tre barn.4 
BarnAnnet navn: Jødda Persdotter på Solhjell.4,5
Jødda ble født ca. 1714 på Solhjell, Eresfjord.6,5
Hun var arving ved skiftet etter Per Knutsson på Solhjell den 16. juli 1714: Hun bodde hjemme hos mora.5
Giøe Peders Dotter var kreditor ved skiftet etter Aslak Bårdsson på Reiten den 12. april 1723: 7 skilling.7

Jødda giftet seg med Ivar Knutsson på Sira.4
Hun og Ivar var selveiere på bnr. 3 (A), Sira, Eresfjord, fra 1738. Han fikk skjøte på 2 våger med bygsel over ytterligere 1 pund og var bruker til sin død.4
Jødda Persdotter solgte 2 våger (med bygsel over 1 pund mer) på bnr. 3 (A) den 23. desember 1755 til Torfinn Eriksson.4
Hun var arving ved skiftet etter Gjertrud Ivarsdotter på Sira den 9. januar 1759: 7 daler 2 ort 14 skilling. Hun fordret også 20 daler, utlagt i en andel av bruket på Sira.8
I manntallet av 1762 står Jødda Persdotter hos Ivar Knutsson og Ildri Hansdotter på bnr. 3 (A).2,9,10

Jødda døde i 1765.4

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 200. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041039
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 621 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651223
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 307. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#308
 5. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Eritzfiords Otting.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 223.
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b–263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 621 b–622 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651223
 9. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 308. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#309
 10. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 37. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700545
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 622 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651223

Per Knutsson på Solhjell1,2,3

M, #8348, (ca. 1661 - ca. 1714)

Familie

Kari Solhjell ( - e 1720)
De hadde fire barn. 
Barn
Per Knutsson (Solhjell) sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)Per ble født ca. 1661.1
Per giftet seg med Kari.2
Han og Kari var brukere på bnr. 2, Solhjell, Eresfjord, i 1696. Bruket var på 1 våg 1 pund 4 merker.1
Han og Kari var brukere på bnr. 2 i 1711. Endre Persson og Gjøri Solhjell bodde også der. Enka ble ført som bruker 1718–20.3,1

Per døde ca. 1714 på Solhjell, Eresfjord.2 Det ble holdt skifte etter ham den 16. juli 1714. Arvinger: Kari Solhjell, Endre Persson, Jon Persson, Jødda Persdotter og Gjertrud Persdotter. Barnas arv: 3 daler 2 ort 16 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 223.
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Eritzfiords Otting.
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Solgild.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479

Endre Persson på Solhjell1,2,3,4

M, #8349, (ca. 1697 - før 1770)
Far*Per Knutsson på Solhjell5,1,4 (c 1661 - c 1714)
Mor*Kari Solhjell5 ( - e 1720)

Familie

Synnøv Eriksdotter på Solhjell ( - f 1762)
De hadde tre barn.1,17 
BarnEndre ble født ca. 1697 på Solhjell, Eresfjord.4 Han bodde hos Per Knutsson og Kari på bnr. 2, Solhjell, Eresfjord, i 1711.6,4
Han var arving ved skiftet etter Per Knutsson på Solhjell den 16. juli 1714: Endre bodde hjemme hos mora.5

Endre giftet seg med Synnøv Eriksdotter.7
Han var bruker på bnr. 2 fra ca. 1720. Svigersønnen Knut fikk bygsel i 1756.4
Endre Solgield var kreditor ved skiftet etter Aslak Bårdsson på Reiten den 12. april 1723: 20 skilling.8
Han (eller naboen Endre Jonsson, s.d.) var kreditor ved skiftet etter Erik Toresson på Ødegård den 20. oktober 1727: 21 daler.9
Endre Persson og Synnøv Eriksdotter på Solhjell kjøpte 1 våg 1 pund på Rødalen, Vistdal, og 1 pund i Botnen (med bygselrett) den 2. oktober 1742. Kjøpesum: 43 daler. Skjøtet ble tinglyst 24. januar året etter.7,2
Han var verge for Marit Jonsdotter på Turhus i 1744.3
Endre Persson på Solhjell var vurderingsmann iallfall 1745 og 1757.10,11
Endre Persson på Solhjell solgte 1 våg 1 pund på Rødal den 20. oktober 1746 til Sæmund Pålsson.12 Endre Persson på Solhjell var lagrettemann i 1750.13
Han var kreditor ved skiftet etter Magrete Aslaksdotter på Åse den 15. juni 1757: 5 daler.14
I manntallet av 1762 står Endre Persson hos Knut Hansson og Tøri Endresdotter på bnr. 2.15,16

Endre døde før 1770.17

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 223) var Endre Persson på Solhjell kanskje gift med Tora Eiriksdotter, men det er ikke riktig. I samme bok (s. 66) kalles hun også Tove, men det er feillesning av kildene.4,18

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650449
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 b.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 223.
 5. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Eritzfiords Otting.
 6. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Solgild.
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 188 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650448
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b–263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b–467 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 398 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/417/
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 507 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651107
 12. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 575.
 13. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 214.
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b–524 a.
 15. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 198. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 16. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 224. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#225
 17. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 544 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660575
 18. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 66. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#67

Tora Eiriksdotter på Horne1,2

K, #8350, ( - etter 1770)

Familie 1

Hun var enke med to små barn i 1762.2 

Familie 2

Endre Aslaksson på Solhjell (c 1752 - e 1770)Hennes hjemsted var i Opplandene.3
Tora giftet seg med en uregistrert person.2
Hun bodde på Horne, Eresfjord, i 1762, som huskone eller innerst. Som utfattig enke med to små barn kunne hun ikke betale ekstraskatt. Tora var fremdeles på Horne i 1765.2,1
Tora fikk barn med en uregistrert person i 1765.1
Annet navn: Tora Eiriksdotter på Solhjell, nevnt 1767.4
Hun bodde på Solhjell, Eresfjord, i 1767.4,3
Tora fikk barn med Endre Aslaksson på Solhjell i 1767. Han var ukonfirmert og tilstod leiermålet.4,5
Annet navn: Tora Eiriksdotter på Reiten, nevnt 1770.3
Hun bodde på Reiten, Nerland, Vistdal, i 1770.3 Tora Eiriksdotter på Reiten skriftet for presten den 28. oktober 1770 i Vistdal. Hun fikk absolusjon for leiermålet fra 1767; «har længe hengaait formedelst Vankundighed og Uvillighed at lære […] men blev nu antaget paa Forbedrings Løfte».3

I Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) kalles Tora Eiriksdotter på Solhjell for Tøri Endresdotter og oppgis å være mørsøster av barnefaren Endre Aslaksson på Solhjell, men begge deler er feil.6


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 223) var Endre Persson på Solhjell kanskje gift med Tora Eiriksdotter, men det er ikke riktig. I samme bok (s. 66) kalles hun også Tove, men det er feillesning av kildene.7,8

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 40 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640084
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 193. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 72 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640116
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 53 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640096
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 53 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640097
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 127. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#128
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 223.
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 66. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#67

Knut Torfinnsson på Syltebø1,2,3,4

M, #8351, (ca. 1710 - 1797)
Far*Torfinn Bårdsson på Syltebø5,6 (c 1663 - c 1742)
Mor*Olov Gunnarsdotter på Syltebø5,6,7 ( - c 1728)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebjørg Ivarsdotter på Syltebø (c 1716 - 1800)
De hadde to barn. 
BarnKnut ble født ca. 1710 på Syltebø, Eresfjord.8,3
Han var arving ved skiftet etter Olov Gunnarsdotter på Syltebø den 3. juni 1729: 7 daler 3 ort 12 skilling.9
Knut Torfinnsson på Syltebø ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1736. Han var fremdeles soldat i 1749.8
Knut fikk barn med en uregistrert person ca. 1738.10
Knut giftet seg med Ingebjørg Ivarsdotter på Ødegård.11,12
Han og Ingebjørg var brukere på lnr. 112, Syltebø, Eresfjord, i 1749. Knut hadde overtatt etter faren. Bruket var på 1 våg 1 pund 12 merker.4,7 Knut Torfinnsson på Syltebø var vurderingsmann i Eresfjord i 1757.13
I manntallet av 1762 står han og Ingebjørg som brukere på lnr. 112. Torfinn Knutsson var også der. De hadde ei tjenestejente. Etter Knut tok sønnen Torfinn over, kanskje omkring 1780.12,7
Han var forlover for Jon Ivarsson på Bogge og Randi Toresdotter på Syltebø, som ble trolovet den 6. mai 1764 i Eresfjord kyrkje.2
Han var arving ved skiftet etter Ola Torfinnsson i Hommelbukta den 26. juli 1769: 3 daler 3 ort 12 skilling, men han skyldte også 3 daler til dødsboet.14

Knut fikk barn med en uregistrert person ca. 1771.15
Han var verge for Per Eriksson på Sira i 1772.1
Knut Persson på Sira, Per Eriksson og Ågot Eriksdotter solgte 2 våger (med bygsel over 1 pund mer) på bnr. 3 (B), Sira, Eresfjord, den 22. oktober 1772 til Bård Persson på Åse. Kjøpesum: 60 daler. Vergene til Per og Ågot undertegnet på deres vegne. Skjøtet ble tinglyst samme dag.1,16
Han var verge for Marit i Osen i 1773.17


Knut døde i 1797 på Syltebø.3,7 Han ble jordfestet den 19. februar 1797 på Eresfjord kyrkjegard.3

     Han signerte som Knud Torfindsen Syltebøen i 1772 (ifølge avskrift).1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 240) var Knut Torfinnsson på Syltebø gift med Marit Knutsdotter på Syltebø, og hun var mor til Torfinn Knutsson og Ivar Knutsson, men det er feil.7

Kilder/noter

 1. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 63 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660023
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 b.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 208 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640253
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 13. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690344
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 240.
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 38. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690346
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b–602 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/616/
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 227 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400391
 11. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640109
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 177. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041035
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 15. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 83 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640127
 16. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#311
 17. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 700 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660738
 18. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3

Knut Ørjarsson på Myklebostad1,2

M, #8352, (ca. 1661 - ca. 1706)
Far*Ørjar Toresson på Myklebostad3 ( - c 1663)
Mor*Anne Persdotter på Myklebostad3 ( - c 1689)

Familie

Marit Gunnarsdotter på Myklebostad ( - e 1707)
De hadde én sønn.2 
BarnKnut ble født ca. 1661 på Nedre Myklebostad, Vistdal.1 I manntallet av 1666 står Knut Ørjarsson hos Knut Johansson på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal.1 Knut Ørjarsson og Lars Ørjarsson var brukere på bnr. 4 fra 1691. Brødrene drev sammen en stund. Lars solgte sin del i 1696. I 1698 eide Knut 2 pund 15 merker i odelsgods (med bygselrett) i gården.4
Knut giftet seg ca. 1692 med Marit Gunnarsdotter på Bjørbakken.2,5 Knut Ørjarsson solgte 2 pund (med bygselrett), som Knut selv hadde brukt, på bnr. 4 den 19. oktober 1705 til Per Larsson.2

Knut døde ca. 1706 på Nedre Myklebostad.2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 387, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191204
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 245.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 244.
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 244 & 245.
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 101.

Gunnar Jonsson på Bjørbakken1,2,3

M, #8353, (ca. 1640 - ca. 1704)
Far*Jon Ivarsson på Bogge4 (c 1594 - f 1677)
Mor*Marit Persdotter på Bogge ( - e 1677)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Gunnar Jonsson på Bogge.
Gunnar ble født ca. 1640 på Innbogge, Eresfjord.1
Gunnar giftet seg med Siri Toresdotter på Bjørbakken.5
Gunnar Jonsson og Tore Lambertsson var brukere på Bjørbakken, Eresfjord, i 1664. De brukte 1½ våg sammen (hele gården). Rasmus Toresson bodde også der da.1 Gunnar Jonsson på Bjørbakken var lagrettemann i 1690.6
Han var verge ved skiftet etter Ivar Jonsson på Bogge den 14. april 1690. Gunnar fordret også 1 daler, utlagt i en sølvskje.7


Gunnar døde ca. 1704 på Bjørbakken.5 Det ble holdt skifte etter ham den 25. april 1705. Bruttoformue: 4 daler 4 skilling. Gjeld: 3 daler. Arv: 1 daler 4 skilling.5

     Navnet hans ble skrevet Gunder Biørbachen i 1690.2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: 1664, s. 241.
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 69 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630074
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 245.
 4. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 70 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630075
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 198 a.
 6. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 283.
 7. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 68 b–69 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630074

Marit Gunnarsdotter på Myklebostad1

K, #8354, ( - etter 1707)
Far*Gunnar Jonsson på Bjørbakken2,1 (c 1640 - c 1704)
Mor*Siri Toresdotter på Bjørbakken2 ( - e 1705)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Tore Olsson på Bogge (c 1624 - 1696)

Familie 2

Knut Ørjarsson på Myklebostad (c 1661 - c 1706)
De hadde én sønn.1 
BarnAnnet navn: Marit Gunnarsdotter på Bjørbakken.2
Marit trolovet seg ca. 1691 med Tore Olsson på Bogge. Hun brøt forlovelsen.3,1
Marit giftet seg ca. 1692 med Knut Ørjarsson på Myklebostad.1,3 Enka etter Knut var bruker på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1707 og eide 18 merker i gården.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 245.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 198 a.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 101.

Tore Olsson på Bogge1,2

M, #8355, (ca. 1624 - 24. mars 1696)Tore ble født ca. 1624.1 Han bodde i Hølvollan, Innbogge, Eresfjord, i 1664. Han var da husmann. I 1678 var han leilending og brukte 2 pund 6 merker.3
Tore trolovet seg ca. 1691 med Marit Gunnarsdotter på Bjørbakken. Hun brøt forlovelsen.4,2

Tore døde den 24. mars 1696 på Innbogge, Eresfjord.4

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 100.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 245.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 100 & 101.
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 101.

Ørjar Knutsson på Myklebostad1,2

M, #8356, (ca. 1699 - ca. 1735)
Far*Knut Ørjarsson på Myklebostad2 (c 1661 - c 1706)
Mor*Marit Gunnarsdotter på Myklebostad2 ( - e 1707)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megØrjar ble født ca. 1699 på Nedre Myklebostad, Vistdal.2
Han var bruker på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, iallfall fra 1721 til 1734. Etter hans død, ble Ørjars 18 merker (med bygselrett) i bruket solgt til Lars Persson (s.d.).2

Ørjar døde ca. 1735, uten livsarvinger.1,2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 84 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 245.

Anders Larsson på Fannbostad1,2

M, #8357, (ca. 1615 - )

Familie

BarnAnders ble født ca. 1615.3 Han var lagrettemann i Fanne tinglag i 1683 og 1695.2,1
Han bodde på Fannbostad, Bolsøy, i 1683. Han var bruker i 1695 og 1701.2,1,3

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 35 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650595
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184.

Siri Toresdotter på Bjørbakken1

K, #8358, ( - etter 1705)
Far-?*Tore Lambertsson på Bjørbakken (c 1604 - e 1670); trolig2Siri giftet seg med Gunnar Jonsson på Bogge.1
Hun bodde på Bjørbakken, Eresfjord, i 1705.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 198 a.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 283.

Olov Gunnarsdotter på Syltebø1,2

K, #8359, ( - ca. 1728)
Far*Gunnar Jonsson på Bjørbakken3 (c 1640 - c 1704)
Mor*Siri Toresdotter på Bjørbakken3 ( - e 1705)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Torfinn Bårdsson på Syltebø (c 1663 - c 1742)
Åtte barn levde i 1729.1,7 
BarnAnnet navn: Olov Gunnarsdotter på Bjørbakken.3
Olov giftet seg med Torfinn Bårdsson på Sira.1,4,2
Hun og Torfinn var brukere på lnr. 112, Syltebø, Eresfjord, i 1701. Bård Torfinnsson bodde også der.5,2

Olov døde ca. 1728 på Syltebø, Eresfjord.1 Det ble holdt skifte etter henne den 3. juni 1729. Arvinger: Torfinn Bårdsson, Bård Torfinnsson, Ola Torfinnsson, Gunnar Torfinnsson, Knut Torfinnsson, Guri Torfinnsdotter, Siri Torfinnsdotter, Marit Torfinnsdotter og Olov Torfinnsdotter. Formue: 100 daler. Omkostninger: 5 daler 2 ort. Arv: 94 daler 2 ort, fordelt på enkemannen og de åtte barna.6

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 239.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 198 a.
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 245.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226, Syltebøen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/125/
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b–602 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/616/
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 240.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/

Tore Lambertsson på Bjørbakken1,2,3

M, #8360, (ca. 1604 - etter 1670)
Far*Lambert Jørnsson på Bjørbakken2 ( - o 1655)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnTore ble født ca. 1604.3
Tore giftet seg med en uregistrert person.3
Tore Lambertsson og Lambert var brukere sammen på Bjørbakken, Eresfjord, i 1647.2
Tore og Gunnar Jonsson var brukere på Bjørbakken i 1664. De brukte 1½ våg sammen (hele gården). Rasmus Toresson bodde også der da.3

Tore døde etter 1670.2

Kilder/noter

 1. Han kalles Tore Jonsson i manntallet fra 1664.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 283.
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: 1664, s. 241.

Rasmus Toresson på Bjørbakken1

M, #8361, (ca. 1647 - )
Far*Tore Lambertsson på Bjørbakken1 (c 1604 - e 1670)Rasmus ble født ca. 1647 på Bjørbakken, Eresfjord.1 Han ble nevnt som krøpling i 1664.1 Han bodde hos Gunnar Jonsson og Tore Lambertsson på Bjørbakken i 1664.1

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: 1664, s. 241.

Lambert Jørnsson på Bjørbakken1

M, #8362, ( - omkr. 1655)

Familie

BarnHan var bruker på Bjørbakken, Eresfjord, fra 1634. Forrige bruker, Erik, overlot ½ våg til ham.1,2
Lambert Jørnsson og Tore Lambertsson var brukere sammen på Bjørbakken i 1647.2

Lambert døde omkr. 1655.2

     Navnet hans ble skrevet Lamberdt Jørgensenn Biørbach i 1635.1

     Han kan ha vært far til Jørn Lambertsson.

Kilder/noter

 1. [S1705] Trondheim lensregnskap 1634–35 (#54): 4/1, litra K, fogderegnskap, Romsdal 1634–35. Første Biugszell. https://www.digitalarkivet.no/rk20080911630177
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 283.

Karen Kanestrøm1

K, #8363, (17. mars 1892 - 25. juli 1982)
Far*Ole Olsson Kanestrøm1 (1860 - 1947)
Mor*Jørgine Olsdotter Aarø1 (1865 - 1927)
7-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Øverli (1895 - 1975)
BarnKaren ble født den 17. mars 1892 på Bolsøya, Bolsøy.1,2 Hun ble døpt den 15. mai 1892 i Bolsøy kirke. Faddere: Ole Arnesson Aarø, Ane Martha Tønnesdotter Aarø og Bernhard Olsson Aarø o.a.1
Karen giftet seg med Anders Øverli. De hadde sju barn.3,4 Hennes navn som gift var Øverli.2
Hun og Anders bodde på Øverlia, Bolsøy, i 1922.5

Karen døde den 25. juli 1982.2 Hun ble gravlagt den 30. juli 1982 på Kleive kirkegård, Molde.2

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 35, nr. 7.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Karen Øverli.
 3. [S965] Kjell Farstad: e-post 5.6.2012.
 4. [S466] Molde kirkegårder: Anders Øverli, Karen Øverli.
 5. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 120.

Ane Martha Tønnesdotter1

K, #8364, (ca. 1840 - 1913)

Familie

Ole Arnesson Aarø (1827 - 1915)
BarnAne Martha ble født ca. 1840 i Vågøy.2
Ane Martha giftet seg med Ole Arnesson Aarø. De hadde minst seks barn.2,3 Ane Martha Tønnesdotter Aarø og Ole bodde på bnr. 3, Ytre Årø, Bolsøy, iallfall fra 1865 til 1900. I 1865 holdt bruket 2 hester, 7 storfe og 26 får samt en utsæd på ½ tønne bygg, ½ tønne blandkorn, 4½ tønne havre og 4 tønner poteter. De var fremdeles selveiere i 1886, og han ble kalt gårdbruker i 1892, men etter hvert overtok sønnen Bernhard. Ole og Ane Martha var kårfolk i 1900.2,4,1,3
Hun var fadder ved dåpen til Karen Kanestrøm den 15. mai 1892 i Bolsøy kirke.1
Hennes navn som gift var Ane Martha Tønnesdotter Aarø.5,1

Ane Martha døde i 1913.5 Hun ble gravlagt på Røbekk kirkegård, Bolsøy.5

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 35, nr. 7.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, 30a, Aarø ytre.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø; gnr. 33; bnr. 3; Aarø, ytre.
 4. [S419] Gårdsmatrikkelen for 1886.
 5. [S466] Molde kirkegårder: Ane Martha Aarø.

Arne Larsson på Årø1,2

M, #8365, (1797 - )
Far*Lars Arnesson på Årø3 (c 1772 - )

Familie

Gjøri Hansdatter Kleive (1795 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnArne ble født i 1797 i Bolsøy.4,2 Han bodde hos Lars Arnesson på Ytre Årø, Bolsøy, i 1801.3
Arne giftet seg i 1819 med Gjøri Hansdatter.4,2
Han og Gjøri var brukere på Årø, Bolsøy, i 1820.5
Han var forlover for Lars Larsson Steinløys og Kirsten Hansdatter Kleive, som giftet seg den 25. juni 1826 i Kleive kirke, Bolsøy.1,6
Arne og Gjøri var kårfolk på bnr. 3, Ytre Årø, Bolsøy, i 1865.2

Kilder/noter

 1. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 376, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650088
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, 30a, Aarø ytre.
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 416 b, Aarøe, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670278
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 478.
 5. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 14.
 6. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 378, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630590

Anders Øverli1

M, #8366, (23. april 1895 - 21. oktober 1975)
Far*Knut Andersson Øverli2
Mor*Johanne Eriksdotter Øverli2

Familie

Karen Kanestrøm (1892 - 1982)
BarnAnders ble født den 23. april 1895.1
Anders giftet seg med Karen Kanestrøm. De hadde sju barn.3,4
Han og Karen bodde på Øverlia, Bolsøy, i 1922.5

Anders døde den 21. oktober 1975.1 Han ble gravlagt den 25. oktober 1975 på Kleive kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Anders Øverli.
 2. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 45.
 3. [S965] Kjell Farstad: e-post 5.6.2012.
 4. [S466] Molde kirkegårder: Anders Øverli, Karen Øverli.
 5. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 120.

Knut Andersson Øverli1

M, #8367

Familie

Johanne Eriksdotter Øverli
BarnKnut giftet seg med Johanne Eriksdotter Øverli.1
Han og Johanne var brukere på Øverlia, Bolsøy, i 1894.1
Han var fadder ved dåpen til Knut Andreas Sivertsen Øverli den 14. mai 1894 i Kleive kirke, Bolsøy. Det var Knut Andersson som hadde meldt fra om fødselen.1,2


     Knut Andreas Sivertsen var trolig oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 40.
 2. [S867] Kleive klok. 1863–1944: fol. 76 b, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613051186
 3. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 45.

Johanne Eriksdotter Øverli1

K, #8368

Familie

Knut Andersson Øverli
BarnJohanne giftet seg med Knut Andersson Øverli.1
Hun og Knut var brukere på Øverlia, Bolsøy, i 1894.1
Hun var fadder ved dåpen til Knut Andreas Sivertsen Øverli den 14. mai 1894 i Kleive kirke, Bolsøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 40.
 2. [S867] Kleive klok. 1863–1944: fol. 76 b, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613051186
 3. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 45.

Johanne Gjednæs1

K, #8369, (29. juli 1836 - )

Familie

Rasmus Gjednæs (1847 - e 1911)Johanne Gjednæs ble født den 29. juli 1836 (eller 1835) i Torvika, Øre.1,2
Johanne giftet seg med Rasmus Gjednæs.2,1 Johanne Gjednæs hadde Ole Olsson Gjednæs som pleiebarn i 1893.3,2,4 Johanne Gjednæs hadde Knut Gjednæs som fosterbarn iallfall fra 1900 til 1910.2,1 Johanne Gjednæs og Rasmus bodde på mnr. 254, Øvre veg, Molde, ved folketellingen av 3. desember 1900 sammen med Knut Gjednæs, Ole Olsson Eidsæter, Ole Olsson Vinge og Einar Olsson Røsberg. Eiendommen hadde uthus, stall og vedbu. Husholdningen delte første etasje (inkludert kjøkkenet) og kvisten med andre beboere. Eidsæter og Røsberg losjerte bare midlertidig, og pleiesønnen Ole O. Vinge var midlertidig fraværende.2
Hun og Rasmus bodde på mnr. 290, Øvre veg, Molde, i 1910 sammen med Knut Gjednæs, Olaf Gjednæs og Anna Wiveke Bøckmann. Rasmus eide huset. De hadde tre rom og kjøkken i annen etasje, hvorav kjøredrengen Olaf og leieboeren Anna hadde hvert sitt værelse. Det var seks leiligheter med totalt 33 personer på eiendommen, fordelt på tre etasjer og kvist. Tomten hadde kjeller samt uthus- og stallbygning og wc.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Øvre vei, mnr. 290, leilighet 1.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 254, leilighet 1.
 3. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 166.
 4. [S159] Arne Hattrem: tlf.

Ole Olsson Eidsæter1

M, #8370, (25. desember 1862 - )Ole ble født den 25. desember 1862 i Bolsøy.1
Han bodde i Bolsøy i 1900.2 Han var løsarbeider i 1900.2 Han losjerte midlertidig hos Rasmus Gjednæs og Johanne Gjednæs på mnr. 254, Øvre veg, Molde, ved folketellingen av 3. desember 1900.2

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Bolsø, gnr. 59, bnr. 3, Eidsæteren.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 254, leilighet 1.

Einar Olsson Røsberg1,2

M, #8371, (1841 - )Einar ble født i 1841 i Vågå.1
Einar giftet seg med en uregistrert person.2 Han var steinarbeider i 1900.2
Han bodde i Bolsøy i 1900.2 Han losjerte midlertidig hos Rasmus Gjednæs og Johanne Gjednæs på mnr. 254, Øvre veg, Molde, ved folketellingen av 3. desember 1900.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, gnr. 64, bnr. 3, Nygjærdet.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 254, leilighet 1.

Olaf Gjednæs1

M, #8372, (23. februar 1893 - )Olaf Gjednæs ble født den 23. februar 1893, kanskje på Geitnes, Bolsøy.1 Han og Knut Gjednæs var kjøredrenger hos Rasmus Gjednæs i 1910.1 Olaf Gjednæs bodde hos Rasmus Gjednæs og Johanne Gjednæs på mnr. 290, Øvre veg, Molde, i 1910.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Øvre vei, mnr. 290, leilighet 1.

Anna Wiveke Bøckmann1,2,3

K, #8373, (13. oktober 1827 - 3. september 1914)
Far*Hans Paludan Bøckmann4,5 (1799 - 1861)Anna Wiveke ble født den 13. oktober 1827 i Farsund.5,1
Hun bodde i Kristiania i mange år.5 Hun var rentenist i 1910.2 Hun losjerte hos Rasmus Gjednæs og Johanne Gjednæs på mnr. 290, Øvre veg, Molde, i 1910.2

Anna døde ugift den 3. september 1914 i Molde, «fredfuldt», av alderdomssvakhet, bronkitt og hjertelammelse.1,3 Hun ble gravlagt den 9. september 1914.1

Kilder/noter

 1. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 213, kvinner, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080212
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Øvre vei, mnr. 290, leilighet 1.
 3. [S1753] Morgenbladet: nr. 451/4.9.1914. Side 3, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_19140904_96_451_1?page=2
 4. [S1706] Slekten Heiberg: genealogiske oplysninger og personalhistorie: s. 344. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012092608241?page=345
 5. [S2380] Slekten Bøckman 1629–1929: s. 9. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012062813001?page=17

Ole Larsson Næsje1

M, #8374, (1. oktober 1891 - )Ole ble født den 1. oktober 1891 på Veblungsnes, Grytten.1 Han bodde hos Anders Larsen og Anna Marie Larsen på mnr. 290, Øvre veg, Molde, i 1910.1 Ole Larsson Næsje var skredder i 1910.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Øvre vei, mnr. 290, leilighet 3.

Alida Margrethe Øverli1

K, #8375, (16. juli 1922 - 20. oktober 1986)
Far*Anders Øverli1 (1895 - 1975)
Mor*Karen Kanestrøm1 (1892 - 1982)
8-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Rolv Berner Farstad (1921 - 2006)
BarnAlida Margrethe ble født den 16. juli 1922 på Øverlia, Bolsøy.1,2
Alida Margrethe giftet seg med Rolv Berner Farstad.3 Hennes navn som gift var Farstad.2

Alida Margrethe døde den 20. oktober 1986.2 Hun ble gravlagt den 28. oktober 1986 på Røbekk kirkegård, Molde.2

Kilder/noter

 1. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 120.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Alida Margrethe Farstad.
 3. [S466] Molde kirkegårder: Rolv Berner Farstad, Alida Margrethe Farstad.
 4. [S965] Kjell Farstad: e-post 5.6.2012.

Rolv Berner Farstad1

M, #8376, (5. februar 1921 - 3. juni 2006)

Familie

Alida Margrethe Øverli (1922 - 1986)
BarnRolv Berner ble født den 5. februar 1921.1
Rolv Berner giftet seg med Alida Margrethe Øverli.2

Rolv Berner døde den 3. juni 2006.1 Han ble gravlagt den 13. juni 2006 på Røbekk kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Rolv Berner Farstad.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Rolv Berner Farstad, Alida Margrethe Farstad.

Kjell Farstad1,2

M, #8377
Far*Rolv Berner Farstad (1921 - 2006)
Mor*Alida Margrethe Øverli2 (1922 - 1986)
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)»: 2001, Kjell Farstad.
 2. [S965] Kjell Farstad: e-post 5.6.2012.

Britt Jorunn Beinset1

K, #8378

Familie

Kjell Farstad

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)»: 2009, Britt Jorunn Beinset Farstad.

Jakob Knutsson Molde1

M, #8379, (ca. 1680 - )Jakob ble født ca. 1680.1 Jakob tjente på Skottgarden, Aukra, i 1701.1 Han var reservemarinesoldat i 1701.1

     Jakob Knutsson Molde kan ha vært barn av Knut Olsson på Hole. I så fall døde nok Jakob før 1705, for han er ikke nevnt som arving i skiftet etter Knut.2,3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 159.
 2. [S162] Midsund I: s. 377.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 230 a.

Knut Olsson på Hole1,2

M, #8380, (ca. 1657 - ca. 1705)

Familie

Ett barn levde i 1705.5,3 
BarnAnnet navn: Knut Olsson på Skottgarden.3
Knut ble født ca. 1657 på Skottgarden, Aukra.3
Han var bruker på Sør-Hole, Hole, Aukra, fra 1677. Etter hans død overtok brorsønnen, Ola Steinarsson.1,2,4
Knut giftet seg med en uregistrert person.5,3
Han hadde Knut Knutsson i tjeneste i 1701.2,1


Knut døde ca. 1705 på Hole, Aukra.5,3

     Han kan ha vært far til Jakob Knutsson Molde. I så fall døde nok Jakob før 1705, for han er ikke nevnt som arving i skiftet etter Knut.3,5

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 566.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 158, Hoele. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/91/
 3. [S162] Midsund I: s. 377.
 4. [S876] Midsund III: s. 567.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 230 a.

Lars Larsson på Mek1,2

M, #8381, (ca. 1684 - )
Far*Lars Kasparsson på Mek2 (c 1625 - )Lars ble født ca. 1684 på Mek, Bolsøy.1 Han bodde på Mek iallfall fra 1701 til 1704. Han bodde hos faren i 1701 og var sjøvant ved utskrivningen i 1704.1

     Lars Larsson på Mek og Lars Larsson på Bjørset kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 37, nr. 209.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183.

Lars Kasparsson på Mek1,2

M, #8382, (ca. 1625 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnLars ble født ca. 1625.2
Lars giftet seg med en uregistrert person.2 Han bodde på Mek, Bolsøy, ca. 1684. Han var bruker der i 1701. Sønnen Lars bodde da hjemme.2,3
Lars hadde Karl Rasmusson i tjeneste i 1701.2


     Han kan ha vært far til Ingebjørg Larsdotter på Mek.4

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 29 a, 18. januar. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650589
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183.
 3. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 37, nr. 209.
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Meeg.

Karl Rasmusson på Mek1,2

M, #8383, (ca. 1689 - )Karl ble født ca. 1689 i Molde.1,2 Han tjente hos Lars Kasparsson på Mek, Bolsøy, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183.
 2. [S2375] Trondheim distrikt, sjøruller 1704–10: ungt og gammelt mannskap, Romsdal fogderi. Side 32, nr. 449. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922620228

Knut Tjøstolvsson på Eikrem1,2,3

M, #8384, (ca. 1641 - )
Far*Tjøstolv Eikrem4 ( - e 1689)Knut ble født ca. 1641.5 Han var lensmann i Fanne tinglag iallfall fra 1694 til 1711. Knut var stevningsmann i 1713.6,7,8
Han var bruker på Eikrem, Bolsøy, i 1701. I 1711 drev han sammen med kone, dreng og tjenestejente.5,9,7

     Navnet hans ble skrevet Knud Kiøstelsøn Echrem i 1705.3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 157 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630556
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 216 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/213/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 222 b.
 4. [S363] Bolsøyboka II: s. 306. https://www.nb.no/items/bf6d55b9bbdbf93e61cab112bd19c002?page=309
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184.
 6. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 22 b.
 7. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Eichrem.
 8. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390434
 9. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a.

Anne Petersdotter1,2

K, #8385, ( - etter 1717)
Far*Peter Larsson1 (c 1615 - c 1704)

Familie

Lars Larsson (c 1672 - 1707 / 1708)
BarnAnne giftet seg med Lars Larsson.2 Anne Petersdotter og Lars bodde vestenfor elva i Molde iallfall fra 1701 til 1707. De bodde tilsynelatende hos faren hennes i 1701, og overtok iallfall huset etter at han døde.3,4,5 Anne Petersdotter kjøpte brorens arvelodd i deres foreldres hus og grunn samt naust med sjøplass i Molde den 29. mai 1705 av Henning Petersson.6
Hun var arving ved skiftet etter Lars Larsson den 2. mai 1708: 96 daler 3 ort 18 skilling.7
Hun var myndling av Åge Audensson Viderø i 1708.2
Anne Petersdotter bodde hos Kristian Tønder i Molde i 1711.8 Anne Petersdotter ble lignet for 4 skilling i skatt til leie av hus for krigsfanger i 1717 i Molde.9

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 173 b.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a.
 3. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 86 a.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 a.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 44 a/b.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a–44 a.
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Fanne-otting, Molde Ladeplas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181172
 9. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 56. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#69

Gjertrud Larsdatter1

K, #8386, ( - etter 1708)
Far*Lars Larsson1 (c 1672 - 1707 / 1708)
Mor*Anne Petersdotter1 ( - e 1717)Hun var arving ved skiftet etter Lars Larsson den 2. mai 1708: 32 daler 1 ort 4 skilling.2
Hun var myndling av Jørgen Andersson i 1708. Han ble oppnevnt ettersom «ingen fød Værge Befindes».3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a–44 a.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a & 46 a.

Peter Larsson1,2

M, #8387, (ca. 1615 - ca. 1704)

Familie

BarnPeter ble født ca. 1615.1,3
Peter giftet seg med en uregistrert person. Hun døde før ham.4 Han var borger i Molde iallfall fra 1664 til 1666.5 Han bodde vestenfor elva i Molde i 1701. Dattera og mannen bodde nok hos ham.3

Peter døde ca. 1704 i Molde.4 Det ble holdt skifte etter ham den 5. desember 1704 i Molde. I boet var blant annet halvparten i en liten sambøring med seilmast, en liten dregg og 16 favner teine (2 daler), halvparten i et gammelt naust og vor (4 daler) og halvparten i grunn med stue, kjøkken, stabbur, en liten sengebu og en kiperbu (20 daler). Formue: 31 daler 1½ ort. Sønnen og dattera entes om at hun «for dend møye og omkostningen som Søsteren paa deris Gl: fader, har andvendt» skulle boet deles likt mellom dem, så begge fikk 15 daler 2 ort 18 skilling. Normalt arvet sønner det dobbelte av døtre.6

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 238.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 190.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 173 b.
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 190 & 365.
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 173 b & 174 a.
 7. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.

Henning Petersson1,2

M, #8388, (ca. 1661 - )
Far*Peter Larsson2,1 (c 1615 - c 1704)Henning ble født ca. 1661.1 Han solgte sin arvelodd i deres foreldres hus og grunn samt naust med sjøplass i Molde den 29. mai 1705 til Anne Petersdotter.3
Han bodde i Bud i 1708.4
Han var debitor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 5 daler 1 ort 16 skilling (kravet var usikkert).5

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 173 b.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 44 a/b.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 85 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/93/
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/

Arne Kristensson på Jenset1,2

M, #8389, (ca. 1683 - 1725 eller 1726)
Far*Kristen Arnesson på Jenset2 (c 1645 - e 1703)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Johanne Kristoffersdotter på Jenset ( - f 1762)
De hadde fire barn.2 Arne ble født ca. 1683 på Jenset, Aukra.2
Arne var bruker på Søre Jenset, Jenset, Aukra, fra 1703 til sin død. Den 8. januar 1703 bygslet han 1 våg 6 merker, som faren godvillig hadde avstått. Enka tok over etter at Arne døde.3
Arne giftet seg med Johanne Kristoffersdotter.2
Arne Kristensson på Jenset kjøpte ½ våg på Reiten, Aukra, den 15. april 1715 av Auden Audensson, Åge Audensson, Jens Audensson Viderø og Mattias Jakobsson Ravn. Kjøpesum: 11 daler. Selgerne handlet på egne og søskens vegne, og med samtykke fra kvinna som bodde der. Skjøtet ble utstedt i Molde, og tinglyst i Sund tinglag 10. juli året etter.1,4

Arne døde i 1725 eller 1726 på Jenset.2,5

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650118
 2. [S162] Midsund I: s. 192.
 3. [S162] Midsund I: s. 192 & 193.
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650118
 5. [S162] Midsund I: s. 193.

Johanne Kristoffersdotter på Jenset1

K, #8390, ( - før 1762)
Far-?*Kristoffer Pålsson på Hagset (c 1639 - c 1705); trolig2
Mor-?*(?) Pålsdotter; trolig2,3
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Arne Kristensson på Jenset (c 1683 - 1725 / 1726)
De hadde fire barn.1 

Familie 2

De hadde ikke barn. 

Familie 3

Erik Jensson på Jenset (c 1700 - )
De hadde ikke barn. Johanne Chrestophers Datter var kreditor ved skiftet etter Kristoffer Pålsson på Hagset den 29. juli 1705: 17 daler 2 ort i hjemmefølge.4

Johanne giftet seg med Arne Kristensson på Jenset.1
Johanne giftet seg trolig med en uregistrert person.5
Johanne giftet seg med Erik Jensson på Røsåk.6,5

Johanne døde før 1762.6,1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 192.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 407 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640421
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 a–237 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630354
 5. [S162] Midsund I: s. 193.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Mnr. 553. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041135

Beret Kristensdotter på Reiten1

K, #8391, ( - ca. 1771)
Far*Kristen Arnesson på Jenset2 (c 1645 - e 1703)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Knutsson på Reiten (c 1688 - c 1766)
De hadde ikke barn.3,1 Annet navn: Beret Kristensdotter på Jenset.2
Beret giftet seg med Jon Knutsson.3

Beret døde ca. 1771 på Reiten, Aukra.1 Det ble holdt skifte etter henne den 13. januar 1772.1

     Navnet hennes ble skrevet Berete Cristensdotter i 1772.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 606 a.
 2. [S162] Midsund I: s. 192.
 3. [S162] Midsund I: s. 217.

Bård Jonsson på Syltebø1,2

M, #8392, (1785 - )
Far*Jon Ivarsson på Syltebø1,2 (c 1740 - 1824)
Mor*Olov Bårdsdotter på Syltebø1,2 (1760 - 1840)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 b.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 243.

Bård Jonsson på Syltebø1,2,3,4

M, #8393, (1786 - 1849)
Far*Jon Ivarsson på Syltebø1,2,4 (c 1740 - 1824)
Mor*Olov Bårdsdotter på Syltebø1,4 (1760 - 1840)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megBård ble født i 1786 på Syltebø, Eresfjord.4 Han bodde hos Jon Ivarsson og Olov Bårdsdotter på lnr. 113, Syltebø, Eresfjord, i 1801.1,5,6
Bård fikk barn med en uregistrert person i 1811.4
Bård fikk barn med en uregistrert person i 1817.4
Han var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 3 ort 15 skilling.7


Bård døde i 1849 på Syltebø, som innerst.4

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 350 a, Syltebøen, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670216
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 243.
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 244. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#247
 6. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 158.
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Ivar Ivarsson på Boggebakken1

M, #8394, ( - ca. 1751)
Far*Ivar Knutsson på Tjelle2 (c 1652 - c 1726)
Mor*Marit Pålsdotter på Tjelle2 ( - c 1754)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Eriksdotter på Boggebakken (c 1715 - 1775)
De hadde seks barn.5,6 
BarnAnnet navn: Ivar Ivarsson på Tjelle.2 Gards- og ættesoge for Nesset oppgir at han ble født (ca.) 1677, men det er nok en forveksling med den andre Ivar Ivarsson på Bogge (s.d.), som var oppgitt å være 80 år gammel da han døde i 1757. I hovedlegdsrullen fra 1749 står at Ivar på Bakken var 65 år gammel, men han må ha vært enda yngre (kanskje født rett etter manntallet 1701).3,4 Ivar Ivarsson var soldat.4
Ivar giftet seg med Marit Eriksdotter på Boggebakken.5,3
Han og Marit var brukere på Boggebakken, Innbogge, Eresfjord, fra 1737. Han fikk bygselseddel på 1 våg den 28. august og drev resten av livet.3,6,4 Ivar Ivarsson på Boggebakken var lagrettemann i Eresfjord i 1741.7
Annet navn: Ivar Ivarsson på Bakken, nevnt 1749.4,6
Annet navn: Ivar Ivarsson på Bogge.5,2

Ivar døde ca. 1751 på Innbogge, Eresfjord.5,6 Det ble holdt skifte etter ham den 8. april 1752 på Innbogge. Kreditorer: Ivar Jonsson på Bogge og Morten Anderssen Lyng o.a. Formue: 35 daler 1 ort 2 skilling. Gjeld: 18–3–16. Arv: 16–1–10.8

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 45 b.
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 323. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=326
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 91.
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 12. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b.
 6. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 92.
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 33 a & 45 b.
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 17 b & 18 a.

Anders Larsson på Bjørbakken1,2,3,4

M, #8395, (ca. 1733 - 1812)
Far*Lars Ingebrigtsson i Sotnakken5 ( - c 1745)
Mor*Gjertrud Bjørnsdotter i Sotnakken6,5 (c 1700 - 1759)

Familie 1

Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken (c 1710 - 1790)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Marit Andersdotter på Grandsetra (c 1734 - 1804)

Familie 3

De hadde ikke barn. 

Familie 4

Gunnhild Olsdotter på Bjørbakken (1762 - 1822)
De hadde ett barn.14 Anders ble født ca. 1733 i Sotnakken, Nesset.7,8
Han var arving ved skiftet etter Lars Ingebrigtsson i Sotnakken den 2. desember 1745: 4 daler 22 skilling.9
Han var myndling av Ingebrigt Eriksson på Kvernberget i 1745.5

Annet navn: Anders Larsson i Horsgård.10,7 Anders Larsson i Horsgård ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1757. Han ble utkommandert til Holstein 12. mars 1762 og kom tilbake 21. juli året etter. Anders var fremdeles soldat i 1765.7
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Bjørnsdotter på Grebbestad den 27. oktober 1759: 12 daler 1 ort 10 skilling.11
Anders tjente i Indre Horsgård, Veøy, fra juli 1763.10
Annet navn: Anders Larsson i Sotnakken, nevnt 1764.12,5
Anders trolovet seg i 1764 i Eresfjord kyrkje med Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken. Forlovere: Lars Guttormsson på Grandsetra og Knut Hansson på Solhjell.12
Anders giftet seg i 1764 med Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken.13,3,14
Han og Ingebjørg var brukere på Bjørbakken, Eresfjord, fra 1764. Året etter drev Anders 1 våg 12 merker. Han kjøpte gården på 1½ våg i 1799. Neste bruker fikk gavebrev på Bjørbakken 27. juni 1800 mot kår.14,7,15
Han var verge ved skiftet etter Ivar Arnesson på Ljøsta den 3. august 1765.1

Anders hadde et forhold til Marit Andersdotter på Grandsetra ca. 1770.16
Anders Larsson på Bjørbakken kjøpte 1 våg 2 pund 6 merker Derut (bnr. 1), Frisvoll, Eresfjord, den 21. juni 1781 av Ola Eriksson på Frisvoll. Ola fortsatte som bruker.17
Han var forlover for Jon Ivarsson på Syltebø og Olov Bårdsdotter på Åse, som ble trolovet den 5. mai 1782 i Eresfjord kyrkje.18
Han var fadder ved dåpen til Ivar Jonsson Syltebø den 13. april 1783 i Rød kyrkje, Nesset.2

Anders giftet seg den 12. oktober 1794 med en uregistrert person.14 I folketellingen av 1. februar 1801 står Anders som bruker på Bjørbakken.8
Anders hadde Ingeborg Ellingsdotter o.a. i tjeneste i 1801.8,19

Anders giftet seg i 1804 med Gunnhild Olsdotter på Grønfeta.14
Han var kreditor ved skiftet etter Mats Toresson Solhjell den 28. april 1806 på Syltebø, Eresfjord: 2 daler 3 ort 6 skilling.20


Anders døde i 1812 på Bjørbakken.15

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 299 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660322
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 160 a.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 247 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690263
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 397 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650417
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 708 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651312
 7. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 68. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700671
 8. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 350 a, Biørbachen. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670216
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 397 b–398 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650417
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Veøy prestegjeld, vedlegg 41. Innkommende, soldater, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041466
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 707 b–709 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651312
 12. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 a, 4. lørdag og søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640080
 13. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 112 a, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640155
 14. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 284.
 15. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 285.
 16. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 301. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#304
 17. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#32
 18. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 156 a.
 19. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 443.
 20. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b–248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262

Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken1,2,3

K, #8396, (ca. 1710 - 1790)
Far*Aslak Olsson på Skorga4 (c 1683 - 1761)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Gunnar Toresson på Bjørbakken ( - 1755)
De hadde ett barn. 
Barn

Familie 2

Ola Toresson på Bjørbakken (c 1726 - 1763)
De hadde ikke barn.7 

Familie 3

Anders Larsson på Bjørbakken (c 1733 - 1812)
De hadde ikke barn. Annet navn: Ingebjørg Aslaksdotter på Skorga.
Ingebjørg ble født ca. 1710.2
Ingebjørg giftet seg med Gunnar Toresson på Bjørbakken.5
Hun var arving ved skiftet etter Gunnar Toresson på Bjørbakken den 26. juni 1755: 19 daler 2 ort 2 skilling.6
Hun var myndling av Ola Olsson på Frisvoll i 1755.5

Ingebjørg giftet seg med Ola Toresson på Frisvoll.7,8
Hun og Ola var brukere på Bjørbakken, Eresfjord, fra 1756 til 1763.8
Hun var fadder ved dåpen til Gunnar Olsson den 13. august 1758 i Eresfjord kyrkje.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 59 daler 2 ort 8 skilling, pluss 16 daler i festegave (som ble trukket fra svogerens arv), utlagt i sølvskje merket TAS (Tore Aslaksson?, 1–1–0), halvparten av utestående gjeld (27–1–20), rede penger (2–1–12) o.a.9
Hun var myndling av Bård Persson i 1763.7

Ingebjørg trolovet seg i 1764 i Eresfjord kyrkje med Anders Larsson i Sotnakken. Forlovere: Lars Guttormsson på Grandsetra og Knut Hansson på Solhjell.10
Ingebjørg giftet seg i 1764 med Anders Larsson i Sotnakken.3,4,8
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 1 daler 19 skilling.11

Hun og Anders var brukere på Bjørbakken fra 1764. Året etter drev Anders 1 våg 12 merker. Han kjøpte gården på 1½ våg i 1799. Neste bruker fikk gavebrev på Bjørbakken 27. juni 1800 mot kår.8,12,13
Hun var fadder ved dåpen til Ildri Toresdotter på Husby den 26. februar 1775 i Eresfjord kyrkje.3


Ingebjørg døde i 1790 på Bjørbakken.2,8 Hun ble jordfestet den 26. desember 1790 på Eresfjord kyrkjegard.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 364) var Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken mor til Tore Gunnarsson på Husby, men det er feil. Ingebjørg var heller ikke fra Nerås, og hun døde ikke i 1763.14,15

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 a, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640053
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 188 b, 2. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640233
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 112 a, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640155
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 369 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650966
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 368 b–369 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650966
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 8. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 284.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 a, 4. lørdag og søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640080
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 12. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 68. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700671
 13. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 285.
 14. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 364.
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650563

Ola Toresson på Bjørbakken1,2,3,4

M, #8397, (ca. 1726 - 1763)
Far*Tore Persson på Frisvoll5,1 (c 1692 - c 1742)

Familie

Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken (c 1710 - 1790)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Ola Toresson på Frisvoll.6,7
Ola ble født ca. 1726 på Frisvoll, Eresfjord.6,8 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1750. Han stod som soldat til sin død.6,7
Han var kreditor ved skiftet etter Bjørn Aslaksson på Nerås den 25. juni 1755: 2 daler 1 ort 2 skilling, utlagt i graokse (1–2–12), sau uten lam (0–1–20) og bordring (0–0–20).9,10

Ola giftet seg med Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken.1,4
Han og Ingebjørg var brukere på Bjørbakken, Eresfjord, fra 1756 til 1763.4
Han var verge for Per Olsson på Bjørnes i 1757.2
Ola Toresson på Bjørbakken var lagrettemann i Eresfjord i 1762.3

Ola døde i 1763 på Bjørbakken.4 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 11. juli 1763. Debitorer: Ørjar Åmundsson i Breivika, Per Ivarsson på Frisvoll, Erik Knutsson på Øverås, Knut Endresson på Horne, Baltser Knutsson på Gauprøra, Hans Åmundsson på Bogge, Randmod Knutsson på Horne, Randi Knutsdotter på Slenes, Ola Toven, Aslak Knutsson på Solhjell og Per Olsson på Haustenga o.a. Kreditorer: Jakob Andreas Eg, Peder Jalles, Aslak Gunnarsson, Knut Endresson på Bjørnes, Per Hansson på Reiten, Ola Henriksson på Slenes, Aslak Endresson på Nerås, Lars Guttormsson på Grandsetra, Knut Hansson på Solhjell, Aslak Olsson på Hanset, Jon Olsson på Turhus, Jon Andersson på Husby, Ola Ivarsson på Ødegård, Aslak Jonsson på Lønset, Ivar Knutsson på Sira, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Hjellen, Anne Persdotter på Hanset og Tore Henriksson på Nerås o.a. Arvinger: Ingebjørg Aslaksdotter og Erik Toresson. I boet var 44 daler 2 ort 16 skilling i rede penger, sølvskje merket TAS (Tore Aslaksson?), ditto med knapp på skaftet, gammel huspostill o.a. Åboten på husene var 6 daler. Aktiva: 238–1–2. Passiva: 119–0–10. Arv: 119–0–16.11
Tølløv Jonsson på Horne var verge for Tore Gunnarsson i 1763. Tølløv fordret 7 daler 2 ort på egne og myndlingen Tore Gunnarssons vegne ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken.12


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 284) var Tore Aslaksson på Bjørbakken far til Ola Toresson på Bjørbakken, men Ola er ikke nevnt blant barna hans i skiftet etter broren Bjørn Aslaksson i 1755 (men fordret gjeld på 2 daler 1 ort 2 skilling). Dessuten giftet Ola seg med enka etter Tores sønn Gunnar.4,13,14,15

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 507 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651107
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 53 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660071
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 284.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 179 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650196
 6. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Eresfjordske kompani, mønstringsrulle. Nr. 63. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700273
 7. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 33. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700545
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690345
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a–368 a.
 10. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 273.
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660155
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a/b.
 14. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 364.
 15. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181154

Erik Toresson på Nauste1,2,3,4,5

M, #8398, (ca. 1697 - 1762)
Far*Tore Eriksson i Eikesdal6,1,7 (o 1658 - )

Familie

De hadde ett barn.5 
BarnAnnet navn: Erik Toresson i Eikesdal.6,5
Erik ble født ca. 1697 i Eikesdal, Eresfjord.6,7 I manntallet av 1701 står Erik Toresson hos Tore Eriksson i Austigard (bnr. 8), Eikesdal, Eresfjord.6,7
Han var bruker på Haugen, Nauste, Eresfjord, fra 1720. Sønnen Lars overtok etter ham.5,8
Erik giftet seg med en uregistrert person. De hadde ikke barn.5
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 1 daler 4 skilling.9
Erik Toresson på Nauste var kirkeverge i 1741.10
Per Guttormsson på Syltebø og Erik Toresson på Nauste gav bygselseddel på ½ våg på Vike, Eresfjord, til Guttorm Bjørnsson den 6. juli 1741.2
Han var kreditor ved skiftet etter Else Larsdotter på Vike den 24. juni 1742: 12 skilling.11
Han var arving ved skiftet etter Bergsvein Toresson på Utbogge den 10. april 1744: 7 daler 1 ort 10 skilling, utlagt i 7½ mark i Ut-Bogge (3 daler 3 ort) o.a.12,13

Kari Andersdotter på Utbogge, Erik Toresson på Nauste, Elling Toresson i Austigard, Erik Knutsson i Utigard, Tore Eriksson på Reitan, Anders Andersson på Lange og Ildri Toresdotter solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett over 18 merker mer) på Nedre, Utbogge, Eresfjord, den 3. juli 1744 til Sjurd Jonsson. Kjøpesum: 35 daler. Erik Knutsson, Tore og Anders solgte på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst dagen etter.13,14
Erik giftet seg i 1745 i Grytten kirke med en uregistrert person.5

Erik døde i 1762 på Nauste, Eresfjord.5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 33 b.
 3. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 451.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228, Eggitzdal. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 135.
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 452.
 9. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 10. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 44.
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a–185 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 13. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 14. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 18.

Anders Nilssen Villmann1,2,3

M, #8399, (ca. 1715 - )
Far-steOla Perssen Villmann3 ( - e 1739)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnders ble født ca. 1715 i Molde.4
Han var fadder ved dåpen til Jonas Jonassen den 25. mars 1737 i Bolsøy kirke.2
Anders Nilssen var fadder ved dåpen til Gunnar Olsson den 16. oktober 1737 i Molde kirke.5

Han bodde i Molde i 1739.1 Anders Nilssen Villmann var i sjømilitær tjeneste i oktober 1739.3 Han var fisker i 1747.4

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 259 b.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 171, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660293
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 272 a.
 4. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 177. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296

Guri Larsdatter1

K, #8400

Familie

Ola Larssen Lindal (1717 - )Guri hadde et forhold til Ola Larssen Lindal ca. 1731 i Molde. Han ble først 25. januar 1741 stevnet til tinget i Molde for leiermål. Faren møtte på hans vegne og fremla et skriftlig innlegg av samme dato vedlagt attest fra presten Lars Lekanger (s.d.), datert dagen før, som sa at Ola først for 3–4 år siden var nådd myndighetsalder og hittil hadde vært bortreist. Nå var han tilbake, og Ivar Audensson (s.d.) mente Ola burde bøtelegges, men ifølge presteattesten var han bare litt over 13 år gammel da leiermålet ble begått. Retten mente han da burde straffes med ris, noe faren sa var skjedd den gang, så Ola slapp bot.2

     Guri Larsdatter og Guri Olsdatter kan ha vært samme person.2

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 24 b.
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 24 a/b.