Per Persson i Oppigard1,2

M, #8701, (ca. 1732 - 1795)
Far*Per Aslaksson i Oppigard3,1 (c 1673 - c 1754)
Mor*Mildrid Bårdsdotter i Oppigard3 (c 1693 - c 1754)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Bjørnsdotter Trygge (c 1737 - 1797)
De hadde ti barn.4 
BarnPer ble født ca. 1732 i Eikesdal, Eresfjord.3,1
Han var selveier i Oppigard (bnr. 11), Eikesdal, Eresfjord, fra 1757 til 1795.4
Per giftet seg i 1758 med Anne Bjørnsdotter Trygge.4 Per Persson i Oppigard var vurderingsmann i i Eresfjord tinglag i 1767.2
Han var verge for Marit Tostensdotter i 1767.2

Per Persson i Oppigard kjøpte 1 pund på Reiten, Nerland, Vistdal, den 22. oktober 1772 av Ola Rasmusson.5
Per Persson i Oppigard solgte 1 pund på Reiten den 23. oktober 1783 til Ivar Knutsson på Reiten. De to delene av Reiten ble da slått sammen til ett bruk.5,6

Per døde i 1795 i Eikesdal.4

     Navnet hans ble skrevet Peder Oppigaard i 1767.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 169.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 170.
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 330.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 338.

Anne Bjørnsdotter Trygge1

K, #8702, (ca. 1737 - 1797)
Far*Bjørn Knutsson Trygge2 (c 1693 - 1775)
Mor*Kari Knutsdotter i Oppigard2 (c 1712 - 1792)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Persson i Oppigard (c 1732 - 1795)
De hadde ti barn.3 
BarnAnne ble født ca. 1737 i Eikesdal, Eresfjord.2
Annet navn: Anne Bjørnsdotter i Oppigard.3,1,4
Anne trolovet seg med en uregistrert person ca. 1755, men hun brøt forlovelsen.4
Anne giftet seg i 1758 med Per Persson i Oppigard.3

Anne døde i 1797 i Eikesdal.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 8 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640052
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 152.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 170.
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 962. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#965

Torstein Austigard1

M, #8703, (1. mars 1908 - 9. september 1990)
Far*Henning Torstensson Østigård2,3 (1867 - 1954)
Mor*Åse Hansdotter Oppigård2,3 (1867 - 1951)
5-menning 1 gang forskjøvet til megTorstein ble født den 1. mars 1908 i Eikesdal, Eresfjord.4,1
Henning og Åse Østigård med sønnen, Torstein (foto: Ole Egge)

Han var selveier i Austigard (bnr. 8), Eikesdal, Eresfjord, fra 1939. Torstein overtok etter faren. Sønnen Henning fikk skjøte i 1984, men det var Kristian som tok over driften.5,6,7
Torstein giftet seg den 23. juni 1940 i Eikesdal kyrkje, Eresfjord, med Gunnvor Vike.8,5

Torstein døde den 9. september 1990 i Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Torstein Austigard. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003467485
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Eresfjord og Vistdalen, gnr. 20, bnr. 8, Østigaard.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 143.
 4. [S982] Eikesdal klok. 1880–1968: s. 22.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 144.
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 146.
 7. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal; Eresfjord og Vistdal; 20, Eikesdalen.
 8. [S982] Eikesdal klok. 1880–1968: s. 91.
 9. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 145. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=148

Gunnvor Vike1

K, #8704, (10. august 1913 - 21. september 2011)Gunnvor ble født den 10. august 1913 på Hoem, Eresfjord.2,3
Gunnvor giftet seg den 23. juni 1940 i Eikesdal kyrkje, Eresfjord, med Torstein Austigard.2,1 Hennes navn som gift var Austigard.4,5

Gunnvor døde den 21. september 2011 i Nesset.4,5 Hun ble gravlagt på Eikesdal kyrkjegard, Nesset.5

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 144.
 2. [S982] Eikesdal klok. 1880–1968: s. 91.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 333.
 4. [S1907] Døde 1951–2014: Gunnvor Austigard. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003173280
 5. [S466] Molde kirkegårder: Gunnvor Austigard.
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 145. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=148
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 146.

Henning Torstensson Østigård1,2,3

M, #8705, (24. juni 1867 - 3. mai 1954)
Far*Torsten Håkensson Østigård3,4 (1835 - 1901)
Mor*Peternille Ørjarsdotter Østigård3,4 (1833 - 1909)

Familie

Åse Hansdotter Oppigård (1867 - 1951)
De hadde ett barn.2 
BarnHenning ble født den 24. juni 1867 i Eikesdal, Eresfjord.5,1
Henning giftet seg i 1904 i Eikesdal kyrkje, Eresfjord, med Åse Hansdotter Oppigård.6
Han og Åse var selveiere i Austigard (bnr. 8), Eikesdal, Eresfjord, fra 1908 til 1939. Henning overtok etter mora. Sønnen tok over etter dem i 1939.2,7 Henning var jeger i 1910.1
Henning og Åse Østigård med sønnen, Torstein (foto: Ole Egge)


Henning døde den 3. mai 1954.2,5

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Eresfjord og Vistdalen, gnr. 20, bnr. 8, Østigaard.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 143.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Eridsfjords & Visdals, gnr. 20, bnr. 8, Østigaard.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 142.
 5. [S1907] Døde 1951–2014: Henning Torsteinsen Østigård. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001388028
 6. [S982] Eikesdal klok. 1880–1968: s. 88.
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 144. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=147

Åse Hansdotter Oppigård1,2,3,4

K, #8706, (31. mars 1867 - 15. desember 1951)
Far*Hans Persson i Oppigard5 (1838 - 1888)
Mor*Marit Tostensdotter i Oppigard5 (1839 - 1884)
4-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Henning Torstensson Østigård (1867 - 1954)
De hadde ett barn.2 
BarnÅse ble født den 31. mars 1867 i Eikesdal, Eresfjord.6,5
Åse giftet seg i 1904 i Eikesdal kyrkje, Eresfjord, med Henning Torstensson Østigård.3 Hennes navn som gift var Østigård.7
Hun og Henning var selveiere i Austigard (bnr. 8), Eikesdal, Eresfjord, fra 1908 til 1939. Henning overtok etter mora. Sønnen tok over etter dem i 1939.2,8
Henning og Åse Østigård med sønnen, Torstein (foto: Ole Egge)


Åse døde den 15. desember 1951.2

Kilder/noter

 1. Eller Aase.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 143.
 3. [S982] Eikesdal klok. 1880–1968: s. 88.
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Eridsfjords & Visdals, gnr. 20, bnr. 9, Oppigaard.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 154.
 6. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 53.
 7. [S885] Ft. 1910 (db): Eresfjord og Vistdalen, gnr. 20, bnr. 8, Østigaard.
 8. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 144. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=147

Torsten Håkensson Østigård1,2

M, #8707, (11. august 1835 - 31. mai 1901)

Familie 2

Peternille Ørjarsdotter Østigård (1833 - 1909)
De hadde seks eller sju barn.8,6 
BarnTorsten ble født den 11. august 1835 i Eikesdal, Eresfjord, før foreldrene giftet seg.3,4 Han var selveier i Austigard (bnr. 8), Eikesdal, Eresfjord, fra 1848 til 1901. Han fikk skjøte allerede 4. januar 1848, men det var nok foreldrene som drev bruket til Torsten var voksen. Etter hans død satt enka med bruket.5
Torsten fikk barn med Ragnhild Jonsdotter på Fagersletta i 1856.6
Torsten fikk barn med Marit Nilsdotter i Austigard i 1858.6
Torsten giftet seg den 29. juli 1863 i Eresfjord kyrkje med Peternille Ørjarsdotter på Bjørbakken.7,6

Torsten døde den 31. mai 1901 i Eikesdal.1,6

Kilder/noter

 1. [S982] Eikesdal klok. 1880–1968: s. 111.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Eridsfjords & Visdals, gnr. 20, bnr. 8, Østigaard.
 3. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 33, nr. 64.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 141.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 142 & 143.
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 142.
 7. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 211.
 8. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 143.

Peternille Ørjarsdotter Østigård1

K, #8708, (9. november 1833 - 26. mai 1909)

Familie

Torsten Håkensson Østigård (1835 - 1901)
De hadde seks eller sju barn.5,2 
BarnAnnet navn: Peternille Ørjarsdotter på Bjørbakken.2
Peternille ble født den 9. november 1833 på Bjørbakken, Eresfjord.3,2
Hun ble kalt Nille.2
Peternille giftet seg den 29. juli 1863 i Eresfjord kyrkje med Torsten Håkensson Østigård.4,2

Peternille døde den 26. mai 1909 i Eikesdal, Eresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Eridsfjords & Visdals, gnr. 20, bnr. 8, Østigaard.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 142.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 286.
 4. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 211.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 143.

Ragnhild Jonsdotter på Fagersletta1

K, #8709, (13. juni 1830 - )

Familie

Torsten Håkensson Østigård (1835 - 1901)
BarnRagnhild ble født den 13. juni 1830.2
Ragnhild fikk barn med Torsten Håkensson Østigård i 1856.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 142.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 275.

Marit Nilsdotter i Austigard1

K, #8710, (29. februar 1832 - )Marit ble født den 29. februar 1832 i Eikesdal, Eresfjord.2
Marit fikk barn med en uregistrert person i 1852.3
Marit fikk barn med Torsten Håkensson Østigård i 1858.1
Marit giftet seg i 1866 med en uregistrert person.4 Hun og familien bodde i USA fra 1872.4

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 142.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 119.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 119 & 120.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 120.

Hans Persson i Oppigard1

M, #8711, (8. april 1838 - 7. juni 1888)

Familie

Marit Tostensdotter i Oppigard (1839 - 1884)
BarnHans ble født den 8. april 1838 i Eikesdal, Eresfjord.2,1
Hans giftet seg den 23. juli 1863 i Eresfjord kyrkje med Marit Tostensdotter på Hattrem. De hadde sju barn.3,4 Hans Persson i Oppigard var selveier i Oppigard (bnr. 9), Eikesdal, Eresfjord, fra 1865 til 1888. Han overtok etter faren. Hans drev skysstasjon der. Sønnen Peder tok over i 1888.5

Hans døde den 7. juni 1888 i Eikesdal.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 154.
 2. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 233.
 3. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 211.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 154 & 155.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 154–156.

Marit Tostensdotter i Oppigard1

K, #8712, (5. februar 1839 - 11. desember 1884)
Far*Tosten Hansson på Hattrem2,3 (1809 - 1886)
Mor*Åse Syversdotter på Hattrem3 (1811 - 1839)
3-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Persson i Oppigard (1838 - 1888)
BarnAnnet navn: Marit Tostensdotter på Hattrem.1,3
Marit ble født den 5. februar 1839 på Hattrem, Lesja.2,3
Marit giftet seg den 23. juli 1863 i Eresfjord kyrkje med Hans Persson i Oppigard. De hadde sju barn.4,5

Marit døde den 11. desember 1884 i Eikesdal, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 154.
 2. [S984] Lesja mini. 1830–42: s. 138, nr. 37.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.
 4. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 211.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 154 & 155.

Tosten Hansson på Hattrem1

M, #8713, (1809 - 1886)
Far*Hans Tostensson på Hattrem2 (1783 - 1879)
Mor*Marit Fredriksdotter på Hattrem2 (1781 - 1863)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Åse Syversdotter på Hattrem (1811 - 1839)
BarnTosten ble født i 1809 på Hattrem, Lesja.2
Tosten giftet seg i 1835 med Åse Syversdotter på Ulateig. De hadde tre barn.2
Han og Åse var innerster på Hattrem i mars 1839.1 Tosten Hansson på Hattrem var selveier på Oppistugu, Hattrem Oppigard, Lesja, fra 1845 til 1874. Han overtok etter foreldrene. Sønnen Hans tok over da han giftet seg.2

Tosten døde i 1886 i Lesja.2

Kilder/noter

 1. [S984] Lesja mini. 1830–42: s. 138, nr. 37.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.

Åse Syversdotter på Hattrem1

K, #8714, (11. mai 1811 - 14. mai 1839)

Familie

Tosten Hansson på Hattrem (1809 - 1886)
BarnAnnet navn: Åse Syversdotter på Ulateig.2,1
Åse ble født den 11. mai 1811 på Ulateig, Lesja.3,4 Hun ble døpt den 19. mai 1811 i Lesja kirke. Faddere: Ingeborg Andersdotter Viborg o.a.3
Åse giftet seg i 1835 med Tosten Hansson på Hattrem. De hadde tre barn.1 Åse og Tosten var innerster på Hattrem, Lesja, i mars 1839.5

Åse døde den 14. mai 1839 på Ulateig.2,1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.
 2. [S984] Lesja mini. 1830–42: s. 513, nr. 60.
 3. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 753.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 325.
 5. [S984] Lesja mini. 1830–42: s. 138, nr. 37.

Hans Tostensson på Hattrem1,2

M, #8715, (11. desember 1783 - 1879)
Far*Tosten Olsson på Hattrem1,2 (1733 - 1818)
Mor*Anne Hansdotter på Hattrem1,2 (1747 - 1816)
Bror av 2.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Fredriksdotter på Hattrem (1781 - 1863)
BarnHans ble født den 11. desember 1783 på Hattrem, Lesja.3,2 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Hans Tostensson på Hattrem hos Tosten Olsson og Anne Hansdotter.1 Hans Tostensson på Hattrem var selveier på Oppistugu, Hattrem Oppigard, Lesja, fra 1806 til 1845. Han overtok etter foreldrene. Sønnen Tosten fikk skjøte i 1845.2 Hans var soldat i krigen mot Sverige, trolig i 1808.2
Hans giftet seg i 1808 med Marit Fredriksdotter på Hole. De hadde fem barn.2,3

Hans døde i 1879 på Hattrem.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Lessøe Hoved Sogn, Hattrem.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.
 3. [S13] Hattrem på Lesja: s. 20.

Marit Fredriksdotter på Hattrem1

K, #8716, (1781 - 1863)
Far*Fredrik Olsson på Hole2 (1736 - 1818)
Mor*Åse Endresdotter på Hole2 (1741 - 1826)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Tostensson på Hattrem (1783 - 1879)
BarnAnnet navn: Marit Fredriksdotter på Hole.1
Marit ble født i 1781 på Sør-Hole, Lesja.2
Marit giftet seg i 1808 med Hans Tostensson på Hattrem. De hadde fem barn.1,3

Marit døde i 1863 på Hattrem, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 3. [S13] Hattrem på Lesja: s. 20.

Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem1,2

K, #8717, ( - ca. 1712)
Far*Aslak Persson i Eikesdal1,2,3 (c 1634 - c 1689)
Mor*Ingebjørg Bjørnsdotter i Eikesdal ( - c 1666)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Knut Toresson i Oppigard (1665 - e 1740)

Familie 2

Jens Ellingsson på Unjem (c 1639 - c 1707)
De hadde tre barn. 
Barn

Familie 3

Knut Arnesson på Unjem ( - e 1713)
De hadde ett barn. 
BarnIngebjørg Aslaksdotter eide 1 våg odel med bygselrett (arvegods) på Teigset, Nesset.4
Annet navn: Ingebjørg Aslaksdotter i Eikesdal.
Ingebjørg fikk trolig barn med Knut Toresson på Setra ca. 1689. På tinget 19. april det året ble han bøtelagt 24 lodd og hun (eller søstera med samme navn) 12 lodd sølv for leiermål. Barnet døde før 1743.5,6,2
Ingebjørg giftet seg med Jens Ellingsson på Unjem.1,2
Hun og Jens var brukere på Unjem, Hen, i 1701. Elling Jensson bodde også der.7,2 Ingebjørg Aslaksdotter var arving ved skiftet etter Jens Ellingsson den 17. april 1708 på Unjem. I boet var 1 flatskaftet sølvskje merket KPS og 1 ditto merket IAD (trolig enka), 1 våg 1 pund 8 merker odel med bygselrett i Unjem, og 1 våg odel med bygsel i Teigset (i Nesset) o.a. Formue: 306 daler 3 ort 16 skilling. Ingen gjeld er nevnt. Enka og formynderen avtalte at sønnen skulle arve eiendomsretten til bruket på Unjem, som var eldgammel odel på farens side, mens hun skulle beholde sin arv i Teigset – og mot halv landskyld få bruke Unjem i de 8–9 år mens Elling ennå var umyndig.8
Ingebjørg giftet seg med Knut Arnesson.
Knut og kona var brukere på Unjem i 1711. Marit Jensdotter den eldre bodde også der. De hadde dessuten to tjenestejenter.9,10

Ingebjørg døde trolig ca. 1712.

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 255.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 27 a.
 5. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 31 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650435
 6. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 3, inntektsvedlegg N, sikt og sakefall 1689. Erridtz Fiords Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504788045
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 244.
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a–27 b.
 9. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Romsdals-otting, Undgiem. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181188
 10. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 13, Grytten. Isfiordz Sougn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181157

Eli Aslaksdotter i Utigard1

K, #8718, ( - før 1757)
Far*Aslak Persson i Eikesdal2,1 (c 1634 - c 1689)
Mor*Anne Toresdotter i Eikesdal3,1 ( - c 1726)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

De hadde ikke barn.4 Annet navn: Eli Aslaksdotter i Eikesdal.2
Eli giftet seg før 1726 med en uregistrert person.3 Eli bodde på et av Utigard-brukene i Eikesdal, Eresfjord, i 1743.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.1


Eli døde før 1757.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 168.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 376 a.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.

Guri Trondsdotter i Eikesdal1

K, #8719, ( - mellom 1738 og 1745)

Familie

Ola Jespersson i Eikesdal ( - 1744 / 1745)
BarnAnnet navn: Guri Trondsdotter på Kollstad.1
Guri giftet seg med Ola Jespersson på Hågå.1
Hun og Ola var brukere i Utigard (bnr. 3), Eikesdal, Eresfjord, fra 1716. Sønnen Trond fikk skjøte i 1730, men tok ikke over før senere. Ola slapp skatt i 1744.2,1,3,4

Guri døde trolig mellom 1738 og 1745.5,6

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 690.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 89.
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 107 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650367
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 119 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400577
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 229 a.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 b.
 7. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 699.

Trond Olsson i Eikesdal1,2,3,4

M, #8720, (ca. 1710 - ca. 1751)
Far*Ola Jespersson i Eikesdal5,6,1,4 ( - 1744 / 1745)
Mor*Guri Trondsdotter i Eikesdal ( - m. 1738 & 1745)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mari Toresdotter i Utigard (c 1712 - 1780)
De hadde to barn.4 
BarnTrond ble født ca. 1710.3 Han kjøpte 1 våg 18 merker med 1 pund 12 merker overbygsel i Utigard (bnr. 3), Eikesdal, Eresfjord, den 4. mai 1730 på auksjon fra Marta Margareta Nobel. Kjøpesum: 54 daler. Skjøtet ble tinglyst først 8. juli 1738.2,7,4 Trond Olsson var soldat.3 Han lånte 45 daler av Børge Jakobssen Eg den 20. desember 1741 mot pant på bnr. 3. Trond signerte obligasjonen egenhendig, og den ble tinglyst 19. oktober året etter.6,8,9
Trond Olsson kjøpte 1 våg 18 merker med bygselrett Derned, Frisvoll, Eresfjord, den 10. oktober 1742 av Børge Jakobssen Eg. Kjøpesum: 45 daler. Skjøtet ble tinglyst 19. oktober.6,9,10
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Bjørnsdotter på Setra den 31. mai 1743: 1 daler 3 ort 12 skilling i lønn.11
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jespersson den 16. april 1745 i Eikesdal, Eresfjord: 12 daler 2 ort 14 skilling for søsknenes landskyld, hvorav han fikk 1 ort 8 skilling.12

Trond Olsson i Eikesdal solgte 1 våg 18 merker med bygselrett Derned den 15. juli 1745 til Sjurd Olsson i Eikesdal. Kjøpesum: 50 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.1
Trond giftet seg med Mari Toresdotter på Setra.4
Han og Mari var brukere på bnr. 3 i 1749. De drev 1 våg 1 pund 6 merker.3

Trond døde ca. 1751 i Eikesdal.4

I Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) er Trond Eriksson på Frisvoll og neste bruker, Trond Olsson på Frisvoll, slått sammen til én Trond. Videre stemmer det ikke at bruket lå øde 1721–36. Det står også at nabobrukseieren Trond Olsson i Eikesdal bodde på Frisvoll og var lagrettemann i 1744, men det er nok en forveksling med nevnte Trond Olsson.13,10

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 220 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650481
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 107 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650367
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 21. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690346
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 89.
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 218 a.
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 183 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650443
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 217 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400382
 8. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 184 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650443
 9. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 75 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400533
 10. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 81.
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a–271 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 a/b.
 13. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 90.

Tore Trondsson på Horne1

M, #8721, (ca. 1748 - )
Far*Trond Olsson i Eikesdal2 (c 1710 - c 1751)
Mor*Mari Toresdotter i Utigard2 (c 1712 - 1780)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Randi Endresdotter på Horne (c 1743 - 1821)
BarnAnnet navn: Tore Trondsson i Eikesdal.2
Tore ble født ca. 1748 i Eikesdal, Eresfjord.2
Tore giftet seg den 20. mai 1781 med Randi Endresdotter på Horne. De hadde tre barn.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 83.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 89.

Jesper Olsson i Eikesdal1,2

M, #8722
Far*Ola Jespersson i Eikesdal3,2 ( - 1744 / 1745)
Mor*Guri Trondsdotter i Eikesdal2 ( - m. 1738 & 1745)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megJesper Olsson i Eikesdal bodde trolig i Huset, Stor-Kollstad, Lesja, før 1742. Han er nevnt under Kollstad som «borte» i husmannsskattelisten 1742.2
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jespersson den 16. april 1745 i Eikesdal, Eresfjord: 3 daler 1 ort 1 skilling i innestående arv, trolig etter mora.4


     Navnet hans ble skrevet Jesbrigt Olsøn i 1745.3

Kilder/noter

 1. «Eikesdøl».
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 699.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 b.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 a/b.

Sjurd Olsson på Frisvoll1,2,3,4

M, #8723, (ca. 1715 - 1761)
Far*Ola Jespersson i Eikesdal5,6 ( - 1744 / 1745)
Mor*Guri Trondsdotter i Eikesdal ( - m. 1738 & 1745)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Gjertrud Olsdotter på Frisvoll ( - c 1747)
De hadde ikke barn.9,12 

Familie 2

Ildri Persdotter på Frisvoll (c 1725 - 1805)
De hadde fem barn.9 
BarnSjurd ble født ca. 1715.7,4 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1736. Han var fremdeles soldat i 1749.7
Sjurd giftet seg med Gjertrud Olsdotter på Øverås.4
Han var kreditor ved skiftet etter Endre Jonsson på Solhjell den 18. juni 1744: 2 daler 3 ort.1

Annet navn: Sjurd Olsson i Eikesdal, nevnt 1745.5,7,4
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jespersson den 16. april 1745 i Eikesdal, Eresfjord: 2 daler 3 ort 1 skilling i innestående arv.8

Sjurd Olsson i Eikesdal kjøpte 1 våg 18 merker med bygselrett Derned, Frisvoll, Eresfjord, den 15. juli 1745 av Trond Olsson i Eikesdal. Kjøpesum: 50 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.5
Sjurd giftet seg med Ildri Persdotter i Meringdal.9
Han og Ildri var brukere Derned i 1749. De drev 1 våg. Hun fortsatte driften etter hans død.10,7,9
Han var kreditor ved skiftet etter Hans Olsson i Austigard den 23. juni 1755: 16 skilling.11
Sjurd Olsson på Frisvoll var lagrettemann i 1758.9
Han var forlover for Ola Olsson på Myklebostad og Magnhild Ivarsdotter på Bogge, som ble trolovet den 24. september 1758 i Eresfjord kyrkje.2


Sjurd døde i 1761 på Frisvoll, Eresfjord.4

     Navnet hans ble skrevet Siur Olsøn Egisdahlen i 1745.5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650377
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640054
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 364 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650962
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 81.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 220 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650481
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 b.
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 43. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690347
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 a/b.
 9. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 82.
 10. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690345
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 364 a–365 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650961
 12. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363

Gunnar Olsson på Reitan1,2

M, #8724, (ca. 1712 - 1770)
Far*Ola Jespersson i Eikesdal3 ( - 1744 / 1745)
Mor*Guri Trondsdotter i Eikesdal ( - m. 1738 & 1745)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebjørg Ingebrigtsdotter på Eikesdalsreitan (c 1717 - 1793)
De hadde to barn.6 Annet navn: Gunnar Olsson i Eikesdal.4,3
Gunnar ble født ca. 1712.4 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1734. Han stod fremdeles i hovedlegdsrullen i 1749.4
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jespersson den 16. april 1745 i Eikesdal, Eresfjord: 2 daler 3 ort 1 skilling i innestående arv.5

Gunnar giftet seg med Ingebjørg Ingebrigtsdotter på Bergset.6 Gunnar Olsson overtok etter Tore Eriksson på Reitan, Eikesdal, Eresfjord.6
Han var bruker på Reitan fra 1753 til 1770.6
Han var verge for Brit Hansdotter i Austigard i 1755.2


Gunnar døde i 1770 på Reitan.1 Han ble jordfestet den 25. februar 1770 på Eresfjord kyrkjegard.1

     Navnet hans ble skrevet Gunder Reiten i 1755.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 66 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640110
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 364 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650961
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 b.
 4. [S1191] Eresfjordske hovedlegdsrulle 1749: soldater, nr. 40. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/378/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 a/b.
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 71.

Hans Olsson i Austigard1

M, #8725, (ca. 1720 - 14. januar 1755)
Far*Ola Jespersson i Eikesdal2,3 ( - 1744 / 1745)
Mor*Guri Trondsdotter i Eikesdal3 ( - m. 1738 & 1745)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Larsdotter i Austigard (c 1703 - 1783)
De hadde ett barn.1,9 
BarnAnnet navn: Hans Olsson i Eikesdal.4,5,3
Hans ble født ca. 1720 i Eikesdal, Eresfjord.4
Annet navn: Hans Olsson i Utigard, nevnt 1741.2 Guttorm Eriksson i Austigard hadde ved et uhell gitt Hans Olsson i Austigard et knivdrag og ble bøtelagt 2 daler i 1741.2,6
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jespersson den 16. april 1745 i Eikesdal: 3 daler 1 ort 1 skilling i innestående morsarv.7
Hans Olsson i Eikesdal ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1745. Han var i 1749 annotert til de danske regimenters forsterkning, og står som gift gårdbruker i militærrullen.4
Hans giftet seg med Marit Larsdotter i Austigard.1

Hans døde den 14. januar 1755 i Austigard (bnr. 6), Eikesdal, Eresfjord.5,1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 23. juni 1755. Kreditorer: Bjørn Knutsson i Oppigard, Tøri Guttormsdotter og Sjurd Olsson på Frisvoll o.a. Arvinger: Marit Larsdotter og Brit Hansdotter. I boet var blant annet 1 pund 9 merker (med bygsel over 18 merker mer) i Austigard, vurdert til 21 daler. Aktiva: 102 daler 1 ort 2 skilling. Passiva: 22–0–23. Arv: 80–0–3.8

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 364 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650961
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 45 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400503
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 b.
 4. [S1191] Eresfjordske hovedlegdsrulle 1749: soldater, nr. 42. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/378/
 5. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Eresfjordske kompani, mønstringsrulle. Nr. 77. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700277
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 46 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400504
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 a/b.
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 364 a–365 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650961
 9. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 117.

Ingebjørg Aslaksdotter på Setra1,2

K, #8726, ( - ca. 1742)
Far*Aslak Persson i Eikesdal1 (c 1634 - c 1689)
Mor*Anne Toresdotter i Eikesdal3,1 ( - c 1726)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Tore Trondsson på Setra (c 1645 - c 1708)
De hadde ikke barn.4 

Familie 2

Lars Tomasson på Setra (c 1691 - 1753 / 1754)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Ingebjørg Aslaksdotter i Eikesdal.
Ingebjørg giftet seg med Tore Trondsson på Setra.4 Anders Ellingsson var bruker på bnr. 3, Setra, Eresfjord, i 1710. Også i matrikkelen for 1711 er han oppført som bruker, mens i skattemanntallet står Ingebjørg, sammen med Åne (dreng), Brit og Søgni (hvorav ei var tjenestejente). Anders står også i matrikkelen for 1718 (men var da død).5,6,7,8,9
Annet navn: Ingebjørg Aslaksdotter på Eikesdalssetra, nevnt 1711.7 Hun ble stevnet til tinget i Eresfjord den 21. oktober 1717 av Aslak Bårdsson på Reiten, Bjørn Ellingsson på Ljørvoll, Ola Ellingsson på Nauste og Mildrid Ellingsdotter samt Ingeborg Erichsdatter (kanskje feilskrift for Ingebjørg Ellingsdotter). Saken gjaldt et sølvbelte, som hadde tilhørt avdøde Anders Ellingsson. På den innstevnedes vegne møtte hennes festemann, Lars Tomasson på Reitan, og sa at hun ikke hadde nektet å levere det fra seg. Siden Ingebjørg på Setra ikke kunne bevise at Anders hadde gitt henne beltet, ble hun dømt til å la hans arvinger få det.2
Ingebjørg giftet seg med Lars Tomasson.1
Hun og Lars bodde på Setra, Eresfjord.1

Ingebjørg døde ca. 1742 på Setra.1 Det ble holdt skifte etter henne den 29. mai 1743. Arvinger: Lars Tomasson på Setra, Per Aslaksson, Bergsvein Aslaksson, Aslak Bjørnsson på Ljørvoll, Kari Bjørnsdotter, Aslak Endresson på Nerås, Anne Endresdotter på Nerås, Eli Aslaksdotter i Utigard, Magrete Aslaksdotter på Øverås, Marit Jensdotter på Unjem, Marit Jensdotter på Kleiva og Kari Knutsdotter på Stolsstranda.1

     Navnet hennes ble skrevet Ingeborg Sætter i 1717.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 88 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390554
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 376 a.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 254.
 5. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1710. Erridzfiordz Otting, Sætter. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307180290
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridsfiords Otting, Setter. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181036
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 9, hovedmanntall. S. 10, [Egisdals Sætter]. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181133
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Sætter. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181180
 9. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridtzfiordz Otting, Setter. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291031

Lars Tomasson på Setra1,2,3

M, #8727, (ca. 1691 - 1753 eller 1754)
Far*Tomas i Eikesdal4 (c 1645 - )
Mor*(?)4,5 ( - e 1711)

Familie 1

Ingebjørg Aslaksdotter på Setra ( - c 1742)
De hadde ikke barn.1 

Familie 2

De hadde to barn.8 Lars ble født ca. 1691 i Eikesdal, Eresfjord.4 I manntallet av 1701 står Lars Tomasson hos Tomas på Reitan, Eikesdal, Eresfjord.4,5
Annet navn: Lars Tomasson på Reitan, nevnt 1717.6,7 Lars Tomasson på Reitan fikk bygselseddel på 1 våg 18 merker (sic) på bnr. 3, Setra, Eresfjord, fra Knut Bendiksson den 9. april 1717. Seddelen ble tinglyst 12. juli året etter.6
Ingebjørg Aslaksdotter på Setra ble stevnet til tinget i Eresfjord den 21. oktober 1717 av Aslak Bårdsson på Reiten, Bjørn Ellingsson på Ljørvoll, Ola Ellingsson på Nauste og Mildrid Ellingsdotter samt Ingeborg Erichsdatter (kanskje feilskrift for Ingebjørg Ellingsdotter). Saken gjaldt et sølvbelte, som hadde tilhørt avdøde Anders Ellingsson. På den innstevnedes vegne møtte hennes festemann, Lars Tomasson på Reitan, og sa at hun ikke hadde nektet å levere det fra seg. Siden Ingebjørg på Setra ikke kunne bevise at Anders hadde gitt henne beltet, ble hun dømt til å la hans arvinger få det.7

Lars giftet seg med Ingebjørg Aslaksdotter på Setra.1
Han og Ingebjørg bodde på Setra, Eresfjord.1
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.1
Lars Tomasson på Setra var vurderingsmann i 1743.2
Lars giftet seg med en uregistrert person.8
Han var verge for Mildrid Toresdotter på Reitan i 1753.9


Lars døde i 1753 eller 1754 på Setra.3,8

     Navnet hans ble skrevet Lars Sæteren i 1753.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 158 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650754
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228, Eggitzdal. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 71.
 6. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390570
 7. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 88 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390554
 8. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 255.
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 157 b–158 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650754

Bergsvein Aslaksson på Tokle1,2,3

M, #8728, (ca. 1677 - 1752)
Far*Aslak Persson i Eikesdal4,5 (c 1634 - c 1689)
Mor*Anne Toresdotter i Eikesdal6,7 ( - c 1726)
6. tippoldefar til meg

Familie

Eli Hansdotter på Tokle (c 1668 - 1746)
Tre barn levde i 1746.9 
BarnAnnet navn: Bergsvein Aslaksson i Eikesdal.7
Bergsvein ble født ca. 1677 i Eikesdal, Eresfjord.3,5,4 Han fikk bygselseddel på 2 våger 18 merker på bnr. 1, Øvre Tokle, Hen, fra Georg Christian von Schultz den 29. oktober 1708. Seddelen ble utstedt på Vestnesgarden, og tinglyst 25. januar 1709.8
Bergsvein giftet seg ca. 1708 med Eli Hansdotter på Tokle.2,9,8,10
Han var verge for Marit Jensdotter på Unjem i 1708 og 1713.11,12
Hans Hansson på Frisvoll kjøpte et bruk på Unjem, Hen, den 18. juni 1713 av Knut Arnesson, Kari Knutsdotter og Marit Jensdotter den yngre. Knut og dattera Kari avhendet 1 pund 21 merker odel med bygselrett, mens Marit den yngre solgte 1 pund 6 merker. Marit Jensdotter den eldre, som var trolovet med Hans, eide 1 pund 6 merker. Alt dette var arvegods etter Elling Jensson. De resterende 10 merker hadde Hans allerede kjøpt, slik at han etter handelen eide 1 våg 1 pund 18 merker. Marit d.y. var representert av vergen, Bergsvein Aslaksson på Tokle. Vitner: Erik Knutsson på Frisvoll og Anders Ellingsson på Unjem. Skjøtet ble tinglyst 19. juli.13

Han og Eli var brukere på bnr. 1 i 1724. Skyld: 2 våger 18 merker.14
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.7
Han var arving ved skiftet etter Eli Hansdotter på Tokle den 25. mai 1746.15

Bergsvein Aslaksson på Tokle solgte 13 5/7 mark (uten bygselrett) på Indre Kavli, Hen, den 24. oktober 1748 til Anders Andersson på Kavli. Kjøpesum: 4 daler 2 ort. Vitner: Knut Larsson på Hen o.a. Skjøtet ble tinglyst dagen etter.16,17,18

Bergsvein døde i 1752 på Øvre Tokle, Hen, av alderdom.3 Det ble holdt likpreken over ham den 8. oktober 1752 i Hen kirke.3

     Navnet hans ble skrevet Bersvend Aslachsøn Tokle i 1742.2

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 79 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650082
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 209 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/226/
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 196.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 168.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 376 a.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 8. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 68 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390197
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 410 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/428/
 10. [S392] Bygdebok for Eid: s. 375.
 11. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a.
 12. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 13. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b–79 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 14. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 67 b, mnr. 300. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/69/
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 410 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/428/
 16. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 18 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650497
 17. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650497
 18. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 228 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400687
 19. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.

Marit Aslaksdotter på Ljørvoll1,2

K, #8729, ( - før 1743)
Far*Aslak Persson i Eikesdal3,1 (c 1634 - c 1689)
Mor*Anne Toresdotter i Eikesdal4,1 ( - c 1726)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Bjørn Ellingsson på Ljørvoll (o 1666 - c 1721)
De hadde tre barn.5 
BarnAnnet navn: Marit Aslaksdotter i Eikesdal.
Marit giftet seg med Bjørn Ellingsson på Ljørvoll.5
Marit var bruker etter mannen på Ljørvoll, Eresfjord, fra ca. 1721. Sønnen Aslak overtok i 1733.5,1

Marit døde før 1743.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 168.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 376 a.
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 143.

Kari Bjørnsdotter på Steinsvoll1

K, #8730, (ca. 1700 - 1760)
Far-?*Bjørn Ellingsson på Ljørvoll (o 1666 - c 1721); trolig4
Mor-?*Marit Aslaksdotter på Ljørvoll ( - f 1743); trolig2,3
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Nils Olsson på Steinsvoll (c 1697 - 1769)
De hadde tre barn.1 
BarnKari ble født ca. 1700.1
Kari giftet seg med Nils Olsson på Steinsvoll.1,3
Hun og Nils var brukere i Deraustgarden, Steinsvoll, Eresfjord, fra 1728. Skyld: 1 våg 12 merker. Sønnen Ola fikk bygselseddel i 1761.1
Karij BiørsDatter var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.2


Kari døde i 1760 på Steinsvoll, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 241.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 143.

Magrete Aslaksdotter på Åse

K, #8731, ( - ca. 1756)
Far*Aslak Persson i Eikesdal1,2 (c 1634 - c 1689)
Mor*Anne Toresdotter i Eikesdal3,2 ( - c 1726)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lars Endresson på Åse (c 1700 - 1761)
De hadde ikke barn.4,5 Annet navn: Magrete Aslaksdotter i Eikesdal.1
Magrete giftet seg med Lars Endresson på Hoem.4,5
Annet navn: Magrete Aslaksdotter på Øverås, nevnt 1743.2,5
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.2

Hun bodde på Øverås, Eresfjord, i 1743.2

Magrete døde ca. 1756 på Øverås.5 Det ble holdt skifte etter henne den 15. juni 1757. Kreditorer: Aslak Persson på Syltebø, Tølløv Jonsson på Horne, Bjørn Knutsson i Oppigard, Endre Persson på Solhjell og Jon Persson på Solhjell o.a. Formue: 93 daler 2 ort 12 skilling. Gjelden var like stor.6

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 168.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 376 a.
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 359.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b–524 a.

Marit Jensdotter på Unjem1,2

K, #8732, ( - etter 1764)
Far*Jens Ellingsson på Unjem (c 1639 - c 1707)
Mor*Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem1 ( - c 1712)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Hansson på Unjem (c 1679 - 1762 / 1763)
De hadde trolig ni barn, hvorav sju er nevnt i skiftet etter dem.14,15 
BarnHun ble kalt Marit Jensdotter den eldre, nevnt fra 1708 til 1713.3,4
Hun var myndling av Elling Unjem i 1708.5
Hun var arving ved skiftet etter Jens Ellingsson den 17. april 1708.6
Marit Jensdotter den eldre bodde hos Knut Arnesson og Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem, Hen, i 1711.7,8
Hans Hansson på Frisvoll kjøpte et bruk på Unjem den 18. juni 1713 av Knut Arnesson, Kari Knutsdotter og Marit Jensdotter den yngre. Knut og dattera Kari avhendet 1 pund 21 merker odel med bygselrett, mens Marit den yngre solgte 1 pund 6 merker. Marit Jensdotter den eldre, som var trolovet med Hans, eide 1 pund 6 merker. Alt dette var arvegods etter Elling Jensson. De resterende 10 merker hadde Hans allerede kjøpt, slik at han etter handelen eide 1 våg 1 pund 18 merker. Marit d.y. var representert av vergen, Bergsvein Aslaksson på Tokle. Vitner: Erik Knutsson på Frisvoll og Anders Ellingsson på Unjem. Skjøtet ble tinglyst 19. juli.9

Marit giftet seg ca. 1713 med Hans Hansson på Frisvoll.10,11,4
Hun og Hans bodde på Unjem i 1743. De var trolig kårfolk der i 1762.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.1
Marit og Hans holdt skifte den 24. juli 1759. I boet var blant annet 1½ våg (med bygselrett) i Indre Kavli, taksert til 36 daler.12

Marit døde etter 1764.13

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 35, nr. 307.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 29 b.
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 79 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a–27 b.
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Romsdals-otting, Undgiem. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181188
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 13, Grytten. Isfiordz Sougn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181157
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b–79 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 691 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/698/
 11. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 426.
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 691 a–692 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/698/
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660267
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 691 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651296
 15. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 360.

Marit Jensdotter på Kleiva1

K, #8733, (ca. 1707 - 1784)
Far*Jens Ellingsson på Unjem (c 1639 - c 1707)
Mor*Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem1 ( - c 1712)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Toresson på Kleiva (c 1695 - 1780)
BarnAnnet navn: Marit Jensdotter på Unjem.2
Marit ble født ca. 1707 på Unjem, Hen.2
Hun ble kalt Marit Jensdotter den yngre, nevnt fra 1708 til 1713.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Jens Ellingsson den 17. april 1708.5
Hun var myndling av Bergsvein Aslaksson i 1708 og 1713.2,4

Knut Arnesson, Kari Knutsdotter og Marit Jensdotter den yngre solgte et bruk på Unjem den 18. juni 1713 til Hans Hansson på Frisvoll. Knut og dattera Kari avhendet 1 pund 21 merker odel med bygselrett, mens Marit den yngre solgte 1 pund 6 merker. Marit Jensdotter den eldre, som var trolovet med Hans, eide 1 pund 6 merker. Alt dette var arvegods etter Elling Jensson. De resterende 10 merker hadde Hans allerede kjøpt, slik at han etter handelen eide 1 våg 1 pund 18 merker. Marit d.y. var representert av vergen, Bergsvein Aslaksson på Tokle. Vitner: Erik Knutsson på Frisvoll og Anders Ellingsson på Unjem. Skjøtet ble tinglyst 19. juli.6
Marit giftet seg den 6. januar 1735 i Kors kirke, Grytten, med Lars Toresson på Kleiva. Han hadde sju barn.7,8
Hun bodde på Kleiva, Grytten.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.1


Marit døde i 1784 på Kleiva.9 Hun ble jordfestet den 27. juni 1784 på Kors kirkegård, Grytten.9

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 30 a.
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a–27 b.
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b–79 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 54.
 8. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 178.
 9. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 228.
 10. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 179.

Kari Knutsdotter på Voll1,2

K, #8734, (ca. 1710 - 1780)
Far*Knut Arnesson på Unjem4 ( - e 1713)
Mor*Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem3 ( - c 1712)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Ivarsson på Voll (c 1703 - 1768)
Barna Tosten, Knut, Ingebjørg og Elling er nevnt i et skifte.19 
BarnAnnet navn: Kari Knutsdotter på Unjem.4
Kari ble født ca. 1710 på Unjem, Hen. Alderen ble oppgitt til 80 år ved jordfestelsen i 1780, men hun må ha vært rundt 10 år yngre.5
Knut Arnesson, Kari Knutsdotter og Marit Jensdotter den yngre solgte et bruk på Unjem den 18. juni 1713 til Hans Hansson på Frisvoll. Knut og dattera Kari avhendet 1 pund 21 merker odel med bygselrett, mens Marit den yngre solgte 1 pund 6 merker. Marit Jensdotter den eldre, som var trolovet med Hans, eide 1 pund 6 merker. Alt dette var arvegods etter Elling Jensson. De resterende 10 merker hadde Hans allerede kjøpt, slik at han etter handelen eide 1 våg 1 pund 18 merker. Marit d.y. var representert av vergen, Bergsvein Aslaksson på Tokle. Vitner: Erik Knutsson på Frisvoll og Anders Ellingsson på Unjem. Skjøtet ble tinglyst 19. juli.6
Kari trolovet seg den 2. februar 1733 i Hen kirke med Knut Ivarsson på Moen.7
Kari giftet seg den 7. april 1733 i Hen kirke med Knut Ivarsson på Moen.8
Hun og Knut var brukere på Stolsstranda, Voll, i 1736 og 1739. Det ble opptatt tingsvitne om gården i 1790, hvor Lars Sjurdsson på Øver-Våge og Peder Knudsen Scheye (skal nok være Per Kristoffersson på Skeide) fortalte at i manns minne hadde Stolsstranda kun vært bebodd omtrent 50 år tidligere, da Knut Ivarsson satte opp to hus og drev gården i ca. 2–3 år, men måtte gå fra den og ta med seg husene grunnet «Udarmelsen paa denne usle Gaard». Utsæden var ikke mer enn 1 skjeppe korn, og de avlet ingenting. Kari kaltes fremdeles Stolsstrand i 1743.9,10,11,3
Annet navn: Kari Knutsdotter på Stolsstranda, nevnt 1743.3,8
Hun og Knut var husfolk på Voll, Voll, i 1743.12,13,14
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.3

Hun og Knut var husfolk i Geilstauå, Voll, Voll, i 1762. I nødsåret 1773 kjøpte Kari 2 skjepper havre på kreditt fra myndighetene. Året etter ble gjelden slettet. Hun var da innerst, trolig hos sønnen Knut.15,16,17,2,18
Hun var fadder ved dåpen til Knut Knutsson på Voll den 1. juli 1770 i Voll kirke.1

Annet navn: Kari Knutsdotter ved Vollasjøen, nevnt 1780.15,5

Kari døde i 1780 i Geilstauå.5 Hun ble jordfestet den 16. desember 1780 på Voll kirkegård.5

     Navnet hennes ble skrevet Karij Storstranden i 1743.3

     Navnet hennes ble skrevet Karen Woldsøen i 1780.5

Kilder/noter

 1. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 113, 3. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010057
 2. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 96, 5. november. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=97
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 5. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 211, dagen før 3. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010106
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b–79 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 43, purificatio Marie. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610314
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 44, 3. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610315
 9. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 75 b, saksnr. 5 og 6. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420532
 10. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 62, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610324
 11. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 83, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610334
 12. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 6. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690445
 13. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 106, dominica jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610346
 14. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 105, 21. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610345
 15. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Side 56, mnr. 393. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050062
 16. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 393. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041069
 17. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 52, nr. 521. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=53
 18. [S2146] «Kamp og krig»: s. 284. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014060638055?page=291
 19. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 324 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611011

Lars Toresson på Kleiva1,2

M, #8735, (ca. 1695 - 1780)
Far*Tore Kleiva2 (c 1661 - 1733)

Familie

Marit Jensdotter på Kleiva (c 1707 - 1784)
BarnLars ble født ca. 1695.2 Han bodde hos Tore på Kleiva, Grytten, i 1701.2 Lars var selveier på Kleiva fra 1733. Han hadde overtatt etter foreldrene og fikk da skjøte på ½ våg fra Hermann Treschow og Karsten Karstensson Volkvarts. Gården ble solgt i 1743, men Lars kjøpte den tilbake 1755, og sønnen Jens fikk skjøte i 1766.3
Lars giftet seg den 6. januar 1735 i Kors kirke, Grytten, med Marit Jensdotter på Unjem. Han hadde sju barn.4,3

Lars døde i 1780 på Kleiva.5 Han ble jordfestet den 4. juni 1780 på Kors kirkegård, Grytten.5

     Navnet hans ble skrevet Lars Thorsen Kleiven fra 1734 til 1735.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51 & 54.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 251.
 3. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 178.
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 54.
 5. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 207.
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.

Tore Larsson på Kleiva1

M, #8736, (1734 - )
Far*Lars Toresson på Kleiva1 (c 1695 - 1780)
Mor*Marit Jensdotter på Kleiva2 (c 1707 - 1784)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.
 2. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 179.

Nils Olsson Stockflet1,2

M, #8737, (ca. 1701 - 1765)Nils ble født ca. 1701.1 Hans hjemsted var i Gausdal.1
Han var bruker i Prestgarden, Lesja, fra 1724 til 1745.1 Han var sogneprest i Lesja fra 1724 til 1745. I 1732 skrev han en orientering om «Læsøe Preste-Kalds omtrendtlige beskaffenhed».3
Nils Olsson Stockflet giftet seg tre ganger og fikk ni barn.1

Nils Olsson Stockflet solgte den umatrikulerte plassen Stirstad under Nistugu (bnr. 9) i Enstad, Lesja, i 1731 til Jens Eiriksson i Lie.
Han døpte Tore Larsson på Kleiva i Lesja kirke den 29. august 1734.2
Han døpte Ingebrigt Ingebrigtsson på Kylling i Lesja kirke den 5. september 1734.2
Nils Olsson Stockflet var sogneprest i Fåberg fra 1745.1

Nils døde i 1765.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 37.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 35 & 37.

Hans Olsson i Prestgarden1

M, #8738, ( - etter 1738)Han bodde i Prestgarden, Lesja, i 1734. Han tjente trolig der. En Hans i Prestgarden gikk til alters i 1733–35 og 38.1,2
Han var fadder ved dåpen til Tore Larsson på Kleiva den 29. august 1734 i Lesja kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 46.

Knut salmaker1

M, #8739, ( - etter 1734)Han var fadder ved dåpen til Tore Larsson på Kleiva den 29. august 1734 i Lesja kirke.1


     Navnet hans ble skrevet Knud Sadelmager i 1734.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.

Jakob Nilsson i Prestgarden1,2

M, #8740, ( - etter 1739)Jakob Nilsson i Prestgarden bodde i Prestgarden, Lesja, iallfall fra 1733 til 1739. Han tjente trolig der.2,1
Han var fadder ved dåpen til Tore Larsson på Kleiva den 29. august 1734 i Lesja kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 46.

Anne Toresdotter på Kleiva1,2

K, #8741, (ca. 1701 - 8. mai 1737)
Far*Tore Kleiva3 (c 1661 - 1733)

Familie

Ola Jonsson på Kleiva (c 1691 - 1737)
De hadde tre barn.4 Anne ble født ca. 1701.2,4
Anne giftet seg den 18. august 1726 i Kors kirke, Grytten, med Ola Jonsson på Kleiva. Hun hadde født mellom trolovelsen og vielsen.1,2
Annet navn: Anne Toresdotter på Stuguflotten, nevnt 1734.5,4
Hun og Ola bodde på Stuguflotten, Lesja.5
Hun var fadder ved dåpen til Tore Larsson på Kleiva den 29. august 1734 i Lesja kirke.5


Anne Toresdotter på Kleiva døde den 8. mai 1737 på Kleivstugu, Stuguflotten, Lesja.2,4 Hun og Ola ble jordfestet den 28. juli 1737 på Lesjaverk kirkegård, Lesja.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 9.
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. [214]
 3. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 182.
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 47.
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.

Tore på Kleiva1

M, #8742, (ca. 1661 - 1733)

Familie

De kan ha hatt fler barn. Det ble holdt likpreken over kona den 6. januar 1734 i Kors kirke.4 
BarnTore ble født ca. 1661.2
Tore giftet seg med en uregistrert person.
Han var bruker på Kleiva, Grytten, i 1701. Lars Toresson bodde også der.2

Tore døde i 1733 på Kleiva.1 Det ble holdt likpreken over ham den 15. mars 1733 i Kors kirke, Grytten.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 44.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 251.
 3. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 182.
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 48.

Ola Jonsson på Kleiva1,2

M, #8743, (ca. 1691 - 19. mai 1737)
Far-?*Jon; kanskje3,4

Familie

Anne Toresdotter på Kleiva (c 1701 - 1737)
De hadde tre barn.3 Ola ble født ca. 1691.5,3 Han var husmann på Kleivstugu, Stuguflotten, Lesja, i 1723 og til sin død. Det var trolig han som ryddet plassen.6
Ola giftet seg den 18. august 1726 i Kors kirke, Grytten, med Anne Toresdotter på Kleiva. Hun hadde født mellom trolovelsen og vielsen.2,5
Annet navn: Ola Jonsson på Stuguflotten.3
Han var fadder ved dåpen til Jon Larsson i 1735 i Kors kirke.4


Ola Jonsson på Kleiva døde den 19. mai 1737 på Kleivstugu.5,3 Han og Anne ble jordfestet den 28. juli 1737 på Lesjaverk kirkegård, Lesja.5

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190 & [214].
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 9.
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 47.
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190.
 5. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. [214]
 6. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 46 & 47.

Lars Jonsson på Stuguflotten1,2

M, #8744, (ca. 1694 - 1755)
Far-?*Jon; kanskje2,1

Familie 1

Imbjørg Pålsdotter på Stuguflotten ( - e 1739)
Barn

Familie 2

Ragnhild Olsdotter på Stuguflotten ( - c 1766)
De hadde fem barn.2 Lars ble født ca. 1694.2
Lars fikk barn med Imbjørg Pålsdotter i 1735.1
Lars giftet seg ca. 1739 med Ragnhild Olsdotter.2
Han og Ragnhild var husfolk på Kleivstugu, Stuguflotten, Lesja, fra ca. 1740. Hun satt kanskje der som enke i ett eller to år etter hans død.2

Lars døde i 1755 på Stuguflotten, Lesja.2

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 47.

Jon

M, #8745

Familie

BarnHan bodde trolig i Grytten.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 41 & 47.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 47.
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190.

Jon Larsson1

M, #8746, (1735 - )
Far*Lars Jonsson på Stuguflotten1 (c 1694 - 1755)
Mor*Imbjørg Pålsdotter på Stuguflotten1 ( - e 1739)Jon ble født i 1735, utenom ekteskap.1 Han ble døpt i 1735 i Kors kirke, Grytten, av Anders Gjertsson Heiberg. Faddere: Ola Jonsson på Kleiva og Magrete Bjørnsdotter på Stuguflotten o.a.1

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190.

Anders Gjertsson Heiberg1,2,3

M, #8747, (21. september 1693 - 28. april 1743)

Familie

Han var gift to ganger og hadde iallfall to barn.1,11 Anders ble født den 21. september 1693.1 Han var sogneprest i Grytten fra 1724 til 1743.1
Hans Ellingsson i Otterholm møtte på tinget den 30. januar 1727 i Fanne tinglag. Gjertrud Persdotter Venja hadde i juni vært hos prest Anders Gjertsson Heiberg for å stoppe den kommende vielsen av Hans og festekvinna, Ågot Eriksdotter på Devoll. Gjertrud påstod at Hans tidligere hadde gitt henne ekteskapsløfte, og hun hadde i et skriv datert Moldegård 18. oktober 1726 (tinglest dagen etter) meldt å ville føre vitner på det under høsttinget – noe som hverken da eller nå hadde skjedd, og Hans fikk attest på dette fra retten.4,5
Han var debitor ved skiftet etter Lars Andersson i Breivika den 13. juni 1727: 20 daler.6
Han holdt likpreken over Anders Roesson på Bakke den 2. februar 1740 i Grytten kirke.9
Han holdt likpreken over Erik Pedersson Lekanger den 28. juni 1740 i Veøy kirke.10


Anders døde den 28. april 1743 i Grytten, av dysenteri.1
Hans bo var kreditor ved skiftet etter Guri Olsdotter på Valved den 16. oktober 1743: 3 ort 6 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 500.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640465
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650322
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 185 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390846
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 175 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390837
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a–449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 115, 22. søndag etter trinitatis. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660265
 8. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190.
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 86, Fest Purif: Mar: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610336
 10. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 89. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-47
 11. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 501.

Imbjørg Pålsdotter på Stuguflotten1,2

K, #8748, ( - etter 1739)

Familie

Lars Jonsson på Stuguflotten (c 1694 - 1755)
BarnImbjørg tjente på Stuguflotten, Lesja, fra før 1732.1
Imbjørg fikk barn med Lars Jonsson på Stuguflotten i 1735.2
Imbjørg fikk barn med Bjerte Endresson på Stuguflotten i 1739.1

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Poulsdatter i 1735.2

     Imbjørg var slektning i tredje ledd av Bjerte Endresson.3,1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 52.
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190.
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 233.

Bjerte Endresson på Stuguflotten1,2

M, #8749, (ca. 1718 - 1755)Bjerte ble født ca. 1718.2 Han var trolig i tjeneste på Stuguflotten, Lesja, fra ca. 1734. Han bodde iallfall der i 1739.3,1
Bjerte fikk barn med Imbjørg Pålsdotter i 1739.4

Bjerte druknet på vei til kirke i 1755 i Lesja.2

     Bjerte var slektning i tredje ledd av Imbjørg Pålsdotter.1,4

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 233.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 51.
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 51 & 52.
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 52.

Ragnhild Olsdotter på Stuguflotten1

K, #8750, ( - ca. 1766)
Far-?*Ola Olsson i Rånå ( - c 1741); kanskje2,1
Mor-?*Brit Alvsdotter i Rånå (c 1682 - 1761); kanskje2,1

Familie 1

Lars Jonsson på Stuguflotten (c 1694 - 1755)
De hadde fem barn.1 

Familie 2

De hadde ikke barn.3 Ragnhild giftet seg ca. 1739 med Lars Jonsson på Stuguflotten.1
Hun og Lars var husfolk på Kleivstugu, Stuguflotten, Lesja, fra ca. 1740. Hun satt kanskje der som enke i ett eller to år etter hans død.1
Ragnhild giftet seg i 1757 med en uregistrert person.3
Annet navn: Ragnhild Olsdotter i Enstad.3

Ragnhild døde ca. 1766 i Enstad, Lesja.3

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 47.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 139. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#141
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 344.

Anders Ivarsson på Stuguflotten1

M, #8751, (1725 - 1725)
Far*Ivar Andersson på Stuguflotten1 (c 1690 - 1731)
Mor*Magrete Bjørnsdotter på Stuguflotten1 (c 1689 - 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnders ble født i 1725 på Stuguflotten, Lesja.1

Anders døde i 1725 på Stuguflotten.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 40.

Brit Knutsdotter på Stuguflotten1

K, #8752, (ca. 1721 - 1808)
Far*Knut Rolfsson på Slettom2 (c 1685 - e 1748)
Mor*Kari Endresdotter på Slettom2 ( - e 1748)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Jonsson på Stuguflotten (c 1696 - 1787)
De hadde fem barn.1 
BarnAnnet navn: Brit Knutsdotter på Slettom.2
Brit ble født ca. 1721 på Slettom, Lesja.3
Brit giftet seg i 1750 med Jon Jonsson på Stuguflotten.1

Brit døde i 1808 på Stuguflotten, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 41.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 41 & 368.
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 368.

Henning Austigard1

M, #8753
Far*Torstein Austigard1 (1908 - 1990)
Mor*Gunnvor Vike1 (1913 - 2011)
6-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 144.

Kristian Austigard1

M, #8754
Far*Torstein Austigard1 (1908 - 1990)
Mor*Gunnvor Vike1 (1913 - 2011)
6-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 144.

Åse Austigard1

K, #8755
Far*Torstein Austigard1 (1908 - 1990)
Mor*Gunnvor Vike1 (1913 - 2011)
6-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 145. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=148

Sigrid Austigard1

K, #8756
Far*Torstein Austigard1 (1908 - 1990)
Mor*Gunnvor Vike1 (1913 - 2011)
6-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 146.

Tor Gunnar Austigard1

M, #8757
Far*Torstein Austigard1 (1908 - 1990)
Mor*Gunnvor Vike1 (1913 - 2011)
6-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 146.

Knut Ivarsson på Voll1,2,3

M, #8758, (ca. 1703 - 1768)

Familie

Kari Knutsdotter på Voll (c 1710 - 1780)
Barna Tosten, Knut, Ingebjørg og Elling er nevnt i et skifte.19 
BarnKnut ble født ca. 1703.1 Hans hjemsted var på Moen, Voll.4 Han var soldat.1
Annet navn: Knut Ivarsson på Moen, nevnt 1733.5,6
Knut trolovet seg den 2. februar 1733 i Hen kirke med Kari Knutsdotter.5
Knut giftet seg den 7. april 1733 i Hen kirke med Kari Knutsdotter.6
Annet navn: Knut Ivarsson på Stolsstranda, nevnt fra 1736 til 1739.7,8,9
Han og Kari var brukere på Stolsstranda, Voll, i 1736 og 1739. Det ble opptatt tingsvitne om gården i 1790, hvor Lars Sjurdsson på Øver-Våge og Peder Knudsen Scheye (skal nok være Per Kristoffersson på Skeide) fortalte at i manns minne hadde Stolsstranda kun vært bebodd omtrent 50 år tidligere, da Knut Ivarsson satte opp to hus og drev gården i ca. 2–3 år, men måtte gå fra den og ta med seg husene grunnet «Udarmelsen paa denne usle Gaard». Utsæden var ikke mer enn 1 skjeppe korn, og de avlet ingenting. Kari kaltes fremdeles Stolsstrand i 1743.10,8,9,11
Han og Kari var husfolk på Voll, Voll, i 1743.1,12,3
Han og Kari var husfolk i Geilstauå, Voll, Voll, i 1762. I nødsåret 1773 kjøpte Kari 2 skjepper havre på kreditt fra myndighetene. Året etter ble gjelden slettet. Hun var da innerst, trolig hos sønnen Knut.13,14,15,16,17
Annet navn: Knut Ivarsson ved Vollasjøen, nevnt 1768.13,18

Knut døde i 1768 i Geilstauå, av sott.18 Det ble holdt likpreken over ham den 4. april 1768.18

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 6. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690445
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 176, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610381
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 105, 21. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610345
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 603. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=606
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 43, purificatio Marie. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610314
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 44, 3. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610315
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 688. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=691
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 62, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610324
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 83, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610334
 10. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 75 b, saksnr. 5 og 6. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420532
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 12. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 106, dominica jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610346
 13. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Side 56, mnr. 393. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050062
 14. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 393. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041069
 15. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 52, nr. 521. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=53
 16. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 96, 5. november. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=97
 17. [S2146] «Kamp og krig»: s. 284. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014060638055?page=291
 18. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 81, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010041
 19. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 324 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611011
 20. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 136, dagen før 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610361

Hans Hansson på Unjem1

M, #8759, (ca. 1679 - 1762 eller januar 1763)
Far*Hans Sørensson på Frisvoll2,3 (c 1611 - c 1681)
Mor*Kari Knutsdotter på Frisvoll2,3 ( - m. 1719 & 1725)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Jensdotter på Unjem ( - e 1764)
De hadde trolig ni barn, hvorav sju er nevnt i skiftet etter dem.18,16 
BarnHans ble født ca. 1679 på Øvre Frisvoll, Eid i Romsdal.1
Han var arving ved skiftet etter Hans Sørensson på Frisvoll den 6. april 1682: 74 daler 2 ort 14 skilling i løsøre pluss 33–1–2 i tilstående gjeld.4,3
Eli Hansdotter, Søren Hansson, Knut Hansson og Hans Hansson eide 1 våg 18 merker på Nedre Frisvoll, Eid i Romsdal, iallfall fra 1695 til 1724.5,6,7
Annet navn: Hans Hansson på Frisvoll, nevnt 1713.8,2
Hans Hansson på Frisvoll kjøpte et bruk på Unjem, Hen, den 18. juni 1713 av Knut Arnesson, Kari Knutsdotter og Marit Jensdotter den yngre. Knut og dattera Kari avhendet 1 pund 21 merker odel med bygselrett, mens Marit den yngre solgte 1 pund 6 merker. Marit Jensdotter den eldre, som var trolovet med Hans, eide 1 pund 6 merker. Alt dette var arvegods etter Elling Jensson. De resterende 10 merker hadde Hans allerede kjøpt, slik at han etter handelen eide 1 våg 1 pund 18 merker. Marit d.y. var representert av vergen, Bergsvein Aslaksson på Tokle. Vitner: Erik Knutsson på Frisvoll og Anders Ellingsson på Unjem. Skjøtet ble tinglyst 19. juli.9
Hans giftet seg ca. 1713 med Marit Jensdotter på Unjem.10,1,11 Arvingene etter (faren) Hans på Frisvoll eide 1 våg 2 pund på Indre Kavli, Hen, i 1724.12
Han og Marit bodde på Unjem i 1743. De var trolig kårfolk der i 1762.13,14 Hans og Marit holdt skifte den 24. juli 1759. I boet var blant annet 1½ våg (med bygselrett) i Indre Kavli, taksert til 36 daler.15

Hans døde i 1762 eller januar 1763 på Unjem.1 Det ble holdt likpreken over ham den 6. januar 1763 i Hen kirke.1

Hans Hansson på Unjem var slektning av Erik Midgard.2

Hans Hansson på Unjem var slektning av Jakob Olsson i Torvika.2

Ifølge Raumadalsfolket (2005, s. 360) var Hans Hansson på Unjem gift med ei Synnøv, men det er ikke riktig.16


Ifølge Raumadalsfolket (2005, s. 361) var Per Ivarsson på Unjem svigersønn av Hans Hansson på Unjem, men kronologien passer dårlig med dattera hans som mor til Pers barn.17

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 426.
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 376.
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 5. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Ræven Otting, Frisvold. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47750/32/
 6. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 102 b, mnr. 266. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39191/101/
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 360.
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b–79 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 691 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/698/
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 79 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 12. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 117 b, mnr. 306. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39191/116/
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 14. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 35, nr. 307.
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 691 a–692 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/698/
 16. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 360.
 17. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 361.
 18. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 691 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651296

Jens Ellingsson på Unjem1,2,3

M, #8760, (ca. 1639 - ca. 1707)
Far*Elling Olsson på Unjem4,3 (o 1570 - )
Mor-?*Marit Unjem; trolig

Familie

Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem ( - c 1712)
De hadde tre barn. 
BarnJens ble født ca. 1639 på Unjem, Hen.2,5 Elling Olsson, Knut Ellingsson og Jens Ellingsson var brukere på Unjem i 1664. De drev 3 våger ½ pund, som var hele gården.2
Han var verge ved skiftet etter Ågot Ellingsdotter på Moa den 18. april 1687.3

Jens giftet seg med Ingebjørg Aslaksdotter i Eikesdal.1,6
Lars Ellingsson på Kavli, Jens Ellingsson og Ågot Ellingsdotter på Moa solgte jord på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy, i 1690 til Per Aslaksson på Nerås. Lars solgte 20 merker med bygselrett på vegne av seg selv, broren Jens og avdøde Ågots barn. Kjøpesum: 13½ daler. Handelen ble kunngjort på tinget 7. mai, hvor Ågot Jonsdotter på Ytre Mittet fortalte at hennes avdøde søster Guri Jonsdotter på Husby hadde solgt 18 merker for 14 daler til Per, som selv hadde arvet jord i gården etter sin far.4
Han og Ingebjørg var brukere på Unjem i 1701. Elling Jensson bodde også der.5,6

Jens døde ca. 1707 på Unjem.1 Det ble holdt skifte etter ham den 17. april 1708 på Unjem. Arvinger: Ingebjørg Aslaksdotter, Elling Jensson, Marit Jensdotter den eldre og Marit Jensdotter den yngre. I boet var 1 flatskaftet sølvskje merket KPS og 1 ditto merket IAD (trolig enka), 1 våg 1 pund 8 merker odel med bygselrett i Unjem, og 1 våg odel med bygsel i Teigset (i Nesset) o.a. Formue: 306 daler 3 ort 16 skilling. Ingen gjeld er nevnt. Enka og formynderen avtalte at sønnen skulle arve eiendomsretten til bruket på Unjem, som var eldgammel odel på farens side, mens hun skulle beholde sin arv i Teigset – og mot halv landskyld få bruke Unjem i de 8–9 år mens Elling ennå var umyndig.7

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 26, Vndgiem. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191024
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 68 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620226
 4. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 61 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 244.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a–27 b.

Elling Jensson på Unjem1,2

M, #8761, (ca. 1692 - ca. 1711)
Far*Jens Ellingsson på Unjem2,3 (c 1639 - c 1707)
Mor*Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem2 ( - c 1712)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megElling ble født ca. 1692.3,4 Han bodde hos Jens Ellingsson og Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem, Hen, i 1701.3,5
Han var myndling av Elling Unjem i 1708.2
Elling Jensson var arving ved skiftet etter Jens Ellingsson den 17. april 1708 på Unjem. I boet var 1 flatskaftet sølvskje merket KPS og 1 ditto merket IAD (trolig enka), 1 våg 1 pund 8 merker odel med bygselrett i Unjem, og 1 våg odel med bygsel i Teigset (i Nesset) o.a. Formue: 306 daler 3 ort 16 skilling. Ingen gjeld er nevnt. Enka og formynderen avtalte at sønnen skulle arve eiendomsretten til bruket på Unjem, som var eldgammel odel på farens side, mens hun skulle beholde sin arv i Teigset – og mot halv landskyld få bruke Unjem i de 8–9 år mens Elling ennå var umyndig.6
Han var bruker på Unjem i 1710. Bruket var på 1 våg 1 pund 18 merker (halve gården), hvorav han eide 1 våg 1 pund 8 merker med bygselrett.7

Elling døde ca. 1711, uten livsarvinger.8,1
Hans Hansson på Frisvoll kjøpte et bruk på Unjem den 18. juni 1713 av Knut Arnesson, Kari Knutsdotter og Marit Jensdotter den yngre. Knut og dattera Kari avhendet 1 pund 21 merker odel med bygselrett, mens Marit den yngre solgte 1 pund 6 merker. Marit Jensdotter den eldre, som var trolovet med Hans, eide 1 pund 6 merker. Alt dette var arvegods etter Elling Jensson. De resterende 10 merker hadde Hans allerede kjøpt, slik at han etter handelen eide 1 våg 1 pund 18 merker. Marit d.y. var representert av vergen, Bergsvein Aslaksson på Tokle. Vitner: Erik Knutsson på Frisvoll og Anders Ellingsson på Unjem. Skjøtet ble tinglyst 19. juli.9

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 244.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 27 b.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a–27 b.
 7. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1710. Romsdals-Otting, Und Giem. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180301
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Romsdals-otting, Undgiem. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181188
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b–79 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650081

Elling på Unjem1,2

M, #8762, (ca. 1657 - ca. 1709)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnElling ble født ca. 1657.2
Han var bruker på Unjem, Hen, i 1701. Anders Ellingsson bodde også der.2
Elling på Unjem var verge for Elling Jensson og Marit Jensdotter den eldre i 1708.1


Elling døde ca. 1709.3,4

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 244.
 3. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1710. Romsdals-Otting, Und Giem. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180301
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Romsdals-Otting, Undgiem.

Anne Knutsdotter i Holsgrinde1

K, #8763, ( - etter 1752)

Familie

Ola Persson i Holsgrinde ( - e 1752)
De hadde iallfall to barn.2 Anne giftet seg med Ola Persson.2
Hun og Ola bodde i Holsgrinde, Sør-Hole, Lesja, iallfall fra 1723 til 1752.2,1
Hun var fadder ved dåpen til Tore Larsson på Kleiva den 29. august 1734 i Lesja kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 198.

Ola Persson i Holsgrinde1

M, #8764, ( - etter 1752)

Familie

Anne Knutsdotter i Holsgrinde ( - e 1752)
De hadde iallfall to barn.1 Ola giftet seg med Anne Knutsdotter.1
Han og Anne bodde i Holsgrinde, Sør-Hole, Lesja, iallfall fra 1723 til 1752.1,2
Ole Pedersøn Hoelen var fadder ved dåpen til Ola Toresson i Bakken den 2. februar 1748 i Lesja kirke.3

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 198.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 326, Festô Purificationis M: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470265

Anne Guttormsdotter i Prestgarden1

K, #8765, ( - etter 1738)Hun bodde i Prestgarden, Lesja, i 1734. Hun tjente trolig der. Ei Anne i Prestgarden gikk til alters i 1733–34 og 1736–38.1,2
Hun var fadder ved dåpen til Tore Larsson på Kleiva den 29. august 1734 i Lesja kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 46.

Syver på Hauje1

M, #8766, ( - etter 1620)Han bodde på Hauje, Lesja, i 1620.2 Håken Sveinsson på Hattrem ble bøtelagt for å ha stukket Syver Hauje med kniv i 1620.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 273.

Alv på Viste1

M, #8767, ( - etter 1629)Han bodde på Viste, Vågå, i 1629.1 Håken Sveinsson på Hattrem fikk bot for å ha stukket Alv Viste i 1629.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.

Johans Håkensson på Hattrem1,2

M, #8768, (ca. 1630 - etter 1690)
Far*Håken Sveinsson på Hattrem3,1 ( - c 1667)
Mor*Brit Trondsdotter på Hattrem3,1 ( - e 1667)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megJohans ble født ca. 1630 på Hattrem, Lesja.1
Han var bruker på Systugu, Hattrem Oppigard, Lesja. Etter ham overtok brordattera Mari (s.d.).4,5 Han og Jørn Håkensson på Hattrem var kirkeverger i Lesja kirke ca. 1683.2

Johans døde etter 1690.5

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.
 2. [S1485] Kirkestoler for Lesja prestegjeld: protokoll 2, e-side 7 b. http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=kslesja&sideid=370
 3. [S985] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1658–73: fol. 182 b.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 235. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#238
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#239

Marit Håkensdotter på Hattrem1,2,3

K, #8769, (ca. 1633 - 1726)
Far*Håken Sveinsson på Hattrem3,2 ( - c 1667)
Mor*Brit Trondsdotter på Hattrem3,2 ( - e 1667)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megMarit ble født ca. 1633 på Hattrem, Lesja.2

Marit døde i 1726 på Hattrem (trolig ugift).2,4

Kilder/noter

 1. Eller Mari.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.
 3. [S985] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1658–73: fol. 182 b.
 4. [S13] Hattrem på Lesja: s. 18.

Trond Håkensson på Hattrem1

M, #8770
Far*Håken Sveinsson på Hattrem2,1 ( - c 1667)
Mor*Brit Trondsdotter på Hattrem2,1 ( - e 1667)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megTrond døde på Hattrem, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.
 2. [S985] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1658–73: fol. 182 b.

Guri Håkensdotter på Hattrem1,2

K, #8771
Far*Håken Sveinsson på Hattrem1,2 ( - c 1667)
Mor*Brit Trondsdotter på Hattrem1,2 ( - e 1667)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S985] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1658–73: fol. 182 b.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 233.

Mari Jørnsdotter på Hattrem1

K, #8772, (ca. 1663 - 1752)
Far*Jørn Håkensson på Hattrem2 (c 1628 - c 1688)
Mor*Sigrid Tostensdotter på Hattrem2 ( - e 1688)
7. tippoldemor til meg

Familie

Ola Sevaldsson på Hattrem (c 1658 - c 1712)
De hadde seks barn.1 
BarnMari ble født ca. 1663 i Lesja.2
Mari giftet seg med Ola Sevaldsson.1
Hun og Ola var brukere på Systugu, Hattrem Oppigard, Lesja, i 1694. Han eide 3½ alen vadmel i bruket. De hadde overtatt etter hennes farbror Johannes (s.d.). Ola og Maris sønn Ola tok over etter dem, antakelig ca. 1715.1,3

Mari døde i 1752 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#239
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 3. [S1547] Gudbrandsdal fogderegnskap 1694: vedlegg A, matrikkel 1694. Lædtzøe Sogn, Hattrem. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201250180

Marit Jørnsdotter på Hattrem1

K, #8773, ( - etter 1688)
Far*Jørn Håkensson på Hattrem1 (c 1628 - c 1688)
Mor*Sigrid Tostensdotter på Hattrem1 ( - e 1688)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megMarit døde etter 1688.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.

Fredrik Olsson på Hole1

M, #8774, (1736 - 1818)
Far*Ola Fredriksson på Hole1 (c 1711 - 1769)
Mor*Anne Jonsdotter på Hole1 (c 1708 - 1774)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Åse Endresdotter på Hole (1741 - 1826)
BarnFredrik ble født i 1736 i Lesja.1
Fredrik giftet seg med Åse Endresdotter på Hågå. De hadde åtte barn.1
Han og Åse var selveiere på Nistugu, Sør-Hole, Lesja, fra 1769 til 1797. De overtok etter foreldrene hans.1

Fredrik døde i 1818 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.

Åse Endresdotter på Hole1

K, #8775, (1741 - 1826)

Familie

Fredrik Olsson på Hole (1736 - 1818)
BarnAnnet navn: Åse Endresdotter på Hågå.2
Åse ble født i 1741 på Hågå, Lesja.2
Åse giftet seg med Fredrik Olsson på Hole. De hadde åtte barn.1
Hun og Fredrik var selveiere på Nistugu, Sør-Hole, Lesja, fra 1769 til 1797. De overtok etter foreldrene hans.1

Åse døde i 1826 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 716.

Kirsten Hansdotter på Molde1,2

K, #8776, ( - etter 1692)

Familie

Mattis Persson (c 1666 - 1740)
Den 1. oktober 1691 ble det betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden til barnet.2 Kirsten fikk barn med Mattis Persson i 1691 i Molde. Hun ble i 1692 bøtelagt for leiermål. Grunnet fattigdom var boten 1 daler, så nedsatt ytterligere til 17 skilling.1,2

Kilder/noter

 1. [S987] Romsdal fogderegnskap 1692: O. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47748/162/
 2. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 4 b.

Ola Fredriksson på Hole1,2

M, #8777, (ca. 1711 - 1769)
Far*Fredrik Olsson på Hole2 ( - e 1744)
Mor*Randi Kristoffersdotter på Hole2 (c 1681 - 1754)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Jonsdotter på Hole (c 1708 - 1774)
De hadde sju barn.2 
BarnOla ble født ca. 1711 på Sør-Hole, Lesja.2
Ola giftet seg i 1735 med Anne Jonsdotter på Rolstad.2
Han var debitor ved skiftet etter Tosten Rasmusson på Stokke den 6. februar 1744: Ola Fredriksson og/eller faren Fredrik Olsson på Hole i Lesja skyldte 7 daler 2 ort til boet for 6 tønner sild, som Sjurd Ellingsson på Devoll skulle ha mottatt på deres vegne.3
Ola Fredriksson på Hole var byggmester i Lesja kirke. Den stod ferdig i 1749.2,4 Han og Anne var selveiere på Nistugu, Sør-Hole, Lesja, til 1769. De overtok etter foreldrene hans, trolig i slutten av 1740-årene. Etter Olas død tok sønnen Fredrik over.2

Ola døde i 1769 på Sør-Hole.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650344
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343
 4. [S978] Lesja kyrkje 1750–2000: s. [3]

Anne Jonsdotter på Hole1

K, #8778, (ca. 1708 - 1774)
Far*Jon Fredriksson på Rolstad2 (c 1675 - 1730)
Mor*Guri Engebretsdotter på Rolstad2 (c 1672 - 1743)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Fredriksson på Hole (c 1711 - 1769)
De hadde sju barn.1 
BarnAnnet navn: Anne Jonsdotter på Rolstad.2
Anne ble født ca. 1708.2
Anne giftet seg i 1735 med Ola Fredriksson på Hole.1 Anne Jonsdotter på Hole og Ola var selveiere på Nistugu, Sør-Hole, Lesja, til 1769. De overtok etter foreldrene hans, trolig i slutten av 1740-årene. Etter Olas død tok sønnen Fredrik over.1

Anne døde i 1774 på Sør-Hole, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 608.

Jon Fredriksson på Rolstad1

M, #8779, (ca. 1675 - 1730)
Far*Fredrik Olsson på Rolstad1 (c 1637 - 1727)
Mor*Anne Jonsdotter på Rolstad1 (o 1638 - 1729)
5. tippoldefar til meg

Familie

Guri Engebretsdotter på Rolstad (c 1672 - 1743)
De hadde fem barn.1 
BarnJon ble født ca. 1675.1
Jon giftet seg ca. 1703 med Guri Engebretsdotter.1
Han og Guri var selveiere på Nørdre Rolstad, Lesja, fra 1712 til 1730. De overtok etter foreldrene hans. Etter Jons død satt Guri med gården til sønnen Fredrik tok over i 1732.1,2

Jon døde i 1730 på Nørdre Rolstad.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 608.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 607. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109?page=610

Guri Engebretsdotter på Rolstad1

K, #8780, (ca. 1672 - 1743)
5. tippoldemor til meg

Familie

Jon Fredriksson på Rolstad (c 1675 - 1730)
De hadde fem barn.1 
BarnGuri ble født ca. 1672.1 Hennes hjemsted var kanskje på Holåk, Lesja.2
Guri giftet seg ca. 1703 med Jon Fredriksson på Rolstad.1
Hun og Jon var selveiere på Nørdre Rolstad, Lesja, fra 1712 til 1730. De overtok etter foreldrene hans. Etter Jons død satt Guri med gården til sønnen Fredrik tok over i 1732.1,3

Guri døde i 1743 på Nørdre Rolstad.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 608.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 475, 19-1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109?page=478
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 607. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109?page=610

Ola Eiriksson Kolstad1,2

M, #8781, ( - etter 1693)

Familie

Johanne Jensdotter Fris ( - 1741 / 1742)Hans hjemsted var trolig Kolstad, Ringebu.1,2
Ola fikk barn med Johanne Jensdotter ca. 1693 i Molde. Den 26. juni 1693 ble det betalt 3 ort for hennes barns gravsted i kirken. Hun ble stevnet for leiermål den 5. oktober. Faren hennes møtte og sa at Ola ville gifte seg med Johanne, men det skjedde ikke. Nøyaktig ett år senere ble hun bøtelagt 12 lodd sølv. Han var ikke lenger på stedet og slapp foreløpig unna. Saken kom opp igjen 15. mai 1699.1,3,4,5

     Navnet hans ble skrevet Olle Eriksen Kaalstad i 1694.2

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 85 b.
 2. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: 1694, N. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47749/284/
 3. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 6 b.
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 22 b.
 5. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 122 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650682

Johanne Jensdotter Fris1,2

K, #8782, ( - 1741 eller 1742)
Far*Jens Jensson Fris1 (c 1630 - m. 1699 & 1704)
Mor*Marit Jorisdotter Non ( - c 1670)

Familie

Ola Eiriksson Kolstad ( - e 1693)Johanne fikk barn med Ola Eiriksson Kolstad ca. 1693 i Molde. Den 26. juni 1693 ble det betalt 3 ort for hennes barns gravsted i kirken. Hun ble stevnet for leiermål den 5. oktober. Faren hennes møtte og sa at Ola ville gifte seg med Johanne, men det skjedde ikke. Nøyaktig ett år senere ble hun bøtelagt 12 lodd sølv. Han var ikke lenger på stedet og slapp foreløpig unna. Saken kom opp igjen 15. mai 1699.1,3,4,5
Hun bodde i Molde iallfall fra 1693 til 1694.3,2
Hun var kreditor ved skiftet etter Hildeborg Sveinsdotter den 29. januar 1725: 2 ort 16 skilling.6
Johanne Jensdotter og Ingeborg Jensdotter gav såkalte Jens Jenssons gård (med grunn) i Molde til Jakob Ottosson Fris. De testamenterte eiendommen til ham 25. mai 1741 (med kongelig godkjennelse 4. august samme år).7

Johanne døde trolig i 1741 eller 1742.7

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 85 b.
 2. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: 1694, N. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47749/284/
 3. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 6 b.
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 22 b.
 5. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 122 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650682
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 332 b–333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640347
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650447

Jens Jensson Fris1,2,3

M, #8783, (ca. 1630 - mellom 1699 og 1704)

Familie

Marit Jorisdotter Non ( - c 1670)
De hadde to barn. 
BarnJens ble født ca. 1630.3 Jens bodde i Molde i 1664 og hadde borgerskap i Trondheim. Han var fremdeles i Molde i 1690.3,1
Jens giftet seg med Marit Jorisdotter Non.4

Jens døde mellom 1699 og 1704.5,6
Niels Pederssen Assens kjøpte huset og grunnen til avdøde Jens Jensson i Molde.6

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 58 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650460
 2. [S244] Molde bys historie I: s. 107. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092#110
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 189.
 4. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 50 a.
 5. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 122 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650682
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 13 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650016
 7. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 85 b.

Kari Syversdotter på Hattrem1

K, #8784, ( - ca. 1690)

Familie

Tosten Jørnsson på Hattrem (c 1654 - 1737)
BarnKari giftet seg med Tosten Jørnsson på Hattrem.1

Kari døde ca. 1690 på Hattrem, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 19.

Syver Tostensson på Hattrem1

M, #8785, (ca. 1686 - )
Far*Tosten Jørnsson på Hattrem1 (c 1654 - 1737)
Mor*Kari Syversdotter på Hattrem1 ( - c 1690)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megSyver ble født ca. 1686.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.

Jørn Tostensson på Hattrem1

M, #8786, (ca. 1688 - etter 1741)
Far*Tosten Jørnsson på Hattrem1,2 (c 1654 - 1737)
Mor*Kari Syversdotter på Hattrem1,2 ( - c 1690)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megJørn ble født ca. 1688.1,2
Jørn giftet seg før 1741 med en uregistrert person.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 19.

Lars Larsson i Gongstad1

M, #8787, (ca. 1696 - 1772)

Familie

Rønnaug Kristoffersdotter i Gongstad (c 1690 - 1766)
De hadde seks barn.1 Lars ble født ca. 1696.1
Lars giftet seg med Rønnaug Kristoffersdotter.1
Lars og Rønnaug var brukere i Gongstad, Lesja, fra 1727. Han overtok etter foreldrene. Sønnen Kristoffer etterfulgte dem som bruker, antakelig i 1750-årene.1

Lars døde i 1772 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 220.

Rønnaug Kristoffersdotter i Gongstad1,2

K, #8788, (ca. 1690 - 1766)
Far*Kristoffer Syversson på Hole3 ( - c 1710)
Mor*Eli Åmundsdotter på Hole3 (c 1655 - 1728)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Jørn Toresson på Tallerås ( - c 1716)

Familie 2

Lars Larsson i Gongstad (c 1696 - 1772)
De hadde seks barn.2 Annet navn: Rønnaug Kristoffersdotter på Hole.3
Rønnaug ble født ca. 1690 på Sør-Hole, Lesja.1
Rønnaug trolovet seg med Jørn Toresson på Tallerås.4
Rønnaug giftet seg med Lars Larsson i Gongstad.2
Rønnaug og Lars var brukere i Gongstad, Lesja, fra 1727. Han overtok etter foreldrene. Sønnen Kristoffer etterfulgte dem som bruker, antakelig i 1750-årene.2

Rønnaug døde i 1766 i Gongstad.1,2 Hun ble jordfestet den 16. februar 1766 på Lesja kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 546, dominica invocavit. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470377
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 220.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 179.
 4. [S1940] Bygdabok for Dovre 3: s. 325, 54/2-6. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071706053?page=328

Jørn Toresson på Tallerås1

M, #8789, ( - ca. 1716)

Familie

Rønnaug Kristoffersdotter i Gongstad (c 1690 - 1766)Han bodde på Tallerås, Dovre.1
Jørn trolovet seg med Rønnaug Kristoffersdotter på Hole.2

Jørn døde ca. 1716.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 179.
 2. [S1940] Bygdabok for Dovre 3: s. 325, 54/2-6. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071706053?page=328

Tore Tostensson på Hattrem1

M, #8790, (ca. 1693 - )
Far*Tosten Jørnsson på Hattrem1 (c 1654 - 1737)
Mor*Anne Persdotter på Hattrem1 (c 1670 - 1743)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megTore ble født ca. 1693 på Hattrem, Lesja.1,2
Tore og broren Ola var brukere på Isaksbø, Lesja, fra omkr. 1730 til 1739. Ola bodde der i 1732 og 33, men var kommet til Hattrem i 1736.3,4

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 19.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 410.
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 1, 173 & 202.

Per Tostensson på Hattrem1

M, #8791, (ca. 1696 - )
Far*Tosten Jørnsson på Hattrem1,2 (c 1654 - 1737)
Mor*Anne Persdotter på Hattrem1,2 (c 1670 - 1743)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megPer ble født ca. 1696 på Hattrem, Lesja.1,2
Per Tostensson på Hattrem og Håken Tostensson på Hattrem kjøpte i Nordistugu, Hogsvål, Lesja, i 1726. De fikk da skjøte gjennom odelsretten.3

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 19.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 676.

Håken Tostensson på Hattrem1

M, #8792, (ca. 1700 - )
Far*Tosten Jørnsson på Hattrem1 (c 1654 - 1737)
Mor*Anne Persdotter på Hattrem1 (c 1670 - 1743)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megHåken ble født ca. 1700 på Hattrem, Lesja.1,2
Per Tostensson på Hattrem og Håken Tostensson på Hattrem kjøpte i Nordistugu, Hogsvål, Lesja, i 1726. De fikk da skjøte gjennom odelsretten.3

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 19.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 676.

Endre Tostensson på Hattrem1,2

M, #8793, (ca. 1708 - etter 1741)
Far*Tosten Jørnsson på Hattrem1,2 (c 1654 - 1737)
Mor*Anne Persdotter på Hattrem1,2 (c 1670 - 1743)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megEndre ble født ca. 1708 på Hattrem, Lesja.1,2

Endre døde etter 1741.2 En Endre opplending bodde i Molde i 1746 og en Endre Tostensson i 1751.3,4

Kilder/noter

 1. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 144 b.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.
 3. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746»: Huus mænd og arbeids Folk.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 24. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610015

Tosten Tostensson på Hattrem1,2

M, #8794, (ca. 1713 - )
Far*Tosten Jørnsson på Hattrem2,3 (c 1654 - 1737)
Mor*Anne Persdotter på Hattrem2,3 (c 1670 - 1743)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megTosten ble født ca. 1713 på Hattrem, Lesja.2,3
Han var fadder ved dåpen til Ingebrigt Ingebrigtsson på Kylling den 5. september 1734 i Lesja kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.
 2. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 144 b.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 240.

Ingebrigt Ingebrigtsson på Kylling1

M, #8795, (1734 - )Ingebrigt ble født i 1734 på Kylling, Grytten.1 Han ble døpt den 5. september 1734 i Lesja kirke av Nils Olsson Stockflet. Faddere: Tosten Tostensson på Hattrem o.a.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 51.

Bjørn Ellingsson på Ljørvoll1,2,3

M, #8796, (omkr. 1666 - ca. 1721)
Far*Elling Olsson i Eikesdal4 (c 1614 - 1688)
Mor*Brit Bjørnsdotter i Eikesdal4 ( - c 1677)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Aslaksdotter på Ljørvoll ( - f 1743)
De hadde tre barn.1 
BarnBjørn ble født omkr. 1666 i Eikesdal, Eresfjord. Han ble oppgitt å være 40 år gammel i 1701, men står ikke sammen med storebroren i manntallet fra 1666.3,5
Han var myndling av Bjørn Bårdsson i Fredsvik i 1678.4
Han var arving ved skiftet etter Brit Bjørnsdotter i Eikesdal den 8. mai 1678: 36 daler 1 ort 4 skilling.6

Annet navn: Bjørn Ellingsson i Eikesdal, nevnt 1688.4,7,8
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Ellingsdotter i Høvika den 1. oktober 1688: 2 ort.9

Han var bruker på Vestre Ljørvoll, Ljørvoll, Eresfjord, fra 1693.1
Bjørn giftet seg med Marit Aslaksdotter i Eikesdal.1
I manntallet av 1701 står han som bruker på Vestre Ljørvoll. Aslak Bjørnsson, Elling Bjørnsson og Bjørn Andersson var også der. Etter Bjørns død overtok enka.3,1 Aslak Bårdsson på Reiten, Bjørn Ellingsson på Ljørvoll, Ola Ellingsson på Nauste og Mildrid Ellingsdotter samt Ingeborg Erichsdatter (kanskje feilskrift for Ingebjørg Ellingsdotter) stevnet Ingebjørg Aslaksdotter på Setra til tinget i Eresfjord den 21. oktober 1717. Saken gjaldt et sølvbelte, som hadde tilhørt avdøde Anders Ellingsson. På den innstevnedes vegne møtte hennes festemann, Lars Tomasson på Reitan, og sa at hun ikke hadde nektet å levere det fra seg. Siden Ingebjørg på Setra ikke kunne bevise at Anders hadde gitt henne beltet, ble hun dømt til å la hans arvinger få det.2

Bjørn døde ca. 1721 på Ljørvoll, Eresfjord.1

     Navnet hans ble skrevet biørn lervolden i 1717.2

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 143.
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 88 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390554
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227.
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 31 b.
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 380, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191201
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 31 b–32 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620039
 7. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 13 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630019
 8. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 88.
 9. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 13 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630018

Tore Trondsson på Setra1

M, #8797, (ca. 1645 - ca. 1708)

Familie

Ingebjørg Aslaksdotter på Setra ( - c 1742)
De hadde ikke barn.2 Tore ble født ca. 1645 på Setra, Eresfjord.2 Tore var bruker på bnr. 3, Setra, Eresfjord, i 1665 sammen med faren.2
Tore giftet seg med Ingebjørg Aslaksdotter i Eikesdal.2

Tore døde ca. 1708 på Setra.2

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 168.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 254.

Jon Aslaksson i Eikesdal1

M, #8798, (ca. 1684 - før 1726)
Far*Aslak Persson i Eikesdal1 (c 1634 - c 1689)
Mor*Anne Toresdotter i Eikesdal1 ( - c 1726)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megJon ble født ca. 1684 i Eikesdal, Eresfjord.1

Jon døde før 1726, uten barn.1,2

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 168.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.

Lars Endresson på Åse1,2,3

M, #8799, (ca. 1700 - 1761)

Familie 1

Magrete Aslaksdotter på Åse ( - c 1756)
De hadde ikke barn.4,7 

Familie 2

Gjertrud Andersdotter på Åse (c 1730 - 1758)

Familie 3

Dordi Olsdotter på Åse (o 1719 - 1809)
De hadde to barn.4 
BarnAnnet navn: Lars Endresson på Hoem.4
Lars ble trolig født ca. 1700 på Hoem, Eresfjord.5,6
Lars giftet seg med Magrete Aslaksdotter i Eikesdal.4,7
Han var bruker i Småskogan, Øverås, Eresfjord, fra 1726 til 1761.4
Han var verge for Henrik Knutsson på Øverås i 1745. Lars var fremdeles hans formynder året etter.1,8

Annet navn: Lars Endresson på Øverås, nevnt 1746.7,8,4
Lars giftet seg den 1. januar 1758 i Eresfjord kyrkje med Gjertrud Andersdotter på Åse.2,4
Lars giftet seg i 1759 med Dordi Olsdotter på Nesset.4

Lars døde i 1761 på Øverås, Eresfjord.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 398 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/417/
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 5 b.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-18
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 359.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 325.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 415 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/433/

Gjertrud Andersdotter på Åse1

K, #8800, (ca. 1730 - 1758)

Familie

Lars Endresson på Åse (c 1700 - 1761)Gjertrud ble født ca. 1730.2
Gjertrud giftet seg den 1. januar 1758 i Eresfjord kyrkje med Lars Endresson på Åse.1,2

Gjertrud døde i 1758 på Øverås, Eresfjord, i barselseng.2 Hun ble gravlagt den 1. januar 1759, sammen med deres dødfødte jentebarn.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 5 b.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 359.