Benjamin Andersson på Bolsneset1

M, #2601, (1860 - 1876)
Far*Anders Benjaminsson Orvik2 (1829 - 1918)
Mor*Guri Andersdotter Orvik2 (1831 - 1910)
Bror av tippoldefar/mor til megBenjamin ble født i 1860 i Orvika, Bolsøy, Bolsøy.1

Benjamin døde i 1876.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Orvigen.

Sivert Andersson Orvik1,2

M, #2602, (1862 - )
Far*Anders Benjaminsson Orvik1 (1829 - 1918)
Mor*Guri Andersdotter Orvik1 (1831 - 1910)
Bror av tippoldefar/mor til megSivert ble født i 1862 i Orvika, Bolsøy, Bolsøy.2,1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Orvigen.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.

Jakob Andersson på Bolsneset

M, #2603, (1864 - 1869)
Far*Anders Benjaminsson Orvik (1829 - 1918)
Mor*Guri Andersdotter Orvik (1831 - 1910)
Bror av tippoldefar/mor til megJakob ble født i 1864 i Orvika, Bolsøy, Bolsøy.1

Jakob døde i 1869 på Bolsøy, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.

Gusta Andersdotter på Bolsneset

K, #2604, (1868 - )
Far*Anders Benjaminsson Orvik (1829 - 1918)
Mor*Guri Andersdotter Orvik (1831 - 1910)
Søster av tippoldefar/mor til megGusta ble født i 1868 i Orvika, Bolsøy, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.

Severine Andersdotter på Bolsneset

K, #2605, (1874 - )
Far*Anders Benjaminsson Orvik (1829 - 1918)
Mor*Guri Andersdotter Orvik (1831 - 1910)
Søster av tippoldefar/mor til megSeverine ble født i 1874 i Orvika, Bolsøy, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.

Gusta Larsdotter Orvik

K, #2606, (1897 - 1904)
Far*Lars Andersson Orvik (1865 - 1927)
Mor*Guri Orvik (1860 - 1948)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megGusta Larsdotter ble født i 1897 i Orvika, Bolsøy, Bolsøy.1

Gusta Larsdotter døde i 1904.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.

Jørgine Larsdatter Orvik

K, #2607, (1899 - 1966)
Far*Lars Andersson Orvik (1865 - 1927)
Mor*Guri Orvik (1860 - 1948)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megJørgine ble født i 1899 i Orvika, Bolsøy, Bolsøy.1 Hun hadde fiskematforretning.

Jørgine døde i 1966.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.

Guri Orvik1

K, #2608, (27. oktober 1860 - 1. juli 1948)

Familie

Lars Andersson Orvik (1865 - 1927)
BarnAnnet navn: Guri Jørgensdotter på Nesje.
Guri ble født den 27. oktober 1860.1
Guri giftet seg i 1886 med Lars Andersson Orvik.2

Guri døde den 1. juli 1948.1 Hun ble gravlagt den 6. juli 1948 på Nedre kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Guri Orvik.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.

Hans Hansson Kvam1,2,3,4

M, #2609, (ca. 1690 - 1762)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Han var trolig gift og hadde en sønn i 1711.6 

Familie 2

Brit Knutsdotter på Sira (o 1698 - 1777)
De hadde åtte barn.4 
BarnHans ble født ca. 1690 i Inderøy.2,5,1 Han var i 2. trondhjemske infanteriregiment fra ca. 1710. Han var korporal i 1723 (og trolig allerede i 1711).2,5,3,6
Hans giftet seg trolig med en uregistrert person.6
Han bodde trolig på Kvam, Inderøy, i 1711.6
Hans giftet seg ca. 1724 med Brit Knutsdotter. Brit ble stevnet til tinget 22. oktober 1723 i Eresfjord tinglag for leiermål; men siden de ville gifte seg, ble hun bare bøtelagt 1 daler 12 skilling grunnet for tidlig samleie. Som militær slapp Hans straff siden det var hans første leiermål.3,4 Hans Hansson Kvam fikk bygselseddel på 2 våger på Sira, Eresfjord, fra Børge Jakobssen Eg i 1725.4
Han og Brit var brukere på Reiten, Sira, Eresfjord, fra 1725 til 1751.4
Han var kreditor ved skiftet etter Else Larsdotter på Vike den 24. juni 1742: 2 daler.7
Hans Hansson Kvam var sersjant i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, iallfall fra 1743 til 1749.2,5,4
Han og Brit var selveiere på Sirareiten fra 1751 til 1757. Han fikk skjøte på 2 våger den 20. januar 1751. Sønnen Per overtok i 1757.8

Hans døde i 1762 i Eresfjord.1 Han ble jordfestet den 17. oktober 1762 på Eresfjord kyrkjegard.1

     Navnet hans ble skrevet Hans Quam i 1749.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 31 a.
 2. [S355] Eresfjordske mønstringsrulle 1743: Prima-Planna.
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 52 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/54/
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 296.
 5. [S1191] Eresfjordske hovedlegdsrulle 1749: Prima-Plana. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/371/
 6. [S832] Inderøy fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, nr. 8, hovedmanntall. Side 35, Qvam. https://www.digitalarkivet.no/rk10081308062230
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a–185 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 296 & 297.

Henrik Olsson på Øverås1,2,3

M, #2610, ( - ca. 1736)
Far*Ola Henriksson på Øverås3 (c 1674 - c 1726)
Mor*Synnøv Olsdotter på Øverås1 ( - e 1745)
6. tippoldefar til meg

Familie

Anne Toresdotter på Øverås ( - c 1745)
De hadde fem barn.5,1,4 
BarnHenrik giftet seg ca. 1726 med Anne Toresdotter på Setra. I 1726 måtte han bøte 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.4
Han og Anne var brukere på lnr. 131, Øverås, Eresfjord, fra 1728.4 Henrik Olsson på Øverås var lagrettemann i 1729.

Henrik døde ca. 1736 på Øverås, Eresfjord.2,4 Det ble holdt skifte etter ham den 13. juli 1736. Arvinger: Anne Toresdotter, Ola Henriksson, Tore Henriksson, Jon Henriksson, Brit Henriksdotter og Marit Henriksdotter. Arv: 16 daler 20 skilling, fordelt på enka og de fem barna.2

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1736, 13. juli.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 340.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 398 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/417/

Ola Henriksson på Slenes1,2,3

M, #2611, (ca. 1726 - 1781)
Far*Henrik Olsson på Øverås1,4,5 ( - c 1736)
Mor*Anne Toresdotter på Øverås6 ( - c 1745)
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Anne Olsdotter på Slenes (c 1720 - 1764)
De hadde ett barn.10,11 
Barn

Familie 2

Kari Toresdotter på Åse (c 1735 - 1796)
De hadde fem barn.3 
BarnAnnet navn: Ola Henriksson på Øverås.5
Ola ble født ca. 1726.7,8
Han var arving ved skiftet etter Henrik Olsson på Øverås den 13. juli 1736: 2 daler 2 skilling.5
Han var myndling av Erik Henriksson på Horne i 1736.5
Han var arving ved skiftet etter Anne Toresdotter på Åse den 30. desember 1745: 4 daler 1 skilling. Han fikk også 2 daler 2 skilling i innestående farsarv.9
Han var myndling av Thore Thoresøn Sæteren (Tore Toresson på Setra eller faren) i 1745.6

Ola giftet seg ca. 1756 med Anne Olsdotter på Slenes.10,11
Han og Anne var brukere på Øvre Slenes, Eresfjord, fra ca. 1756. Han drev til 1775. Hennes sønn Jon fikk tinglyst skjøte i 1772, men overtok antakelig ikke før Ola flyttet.10,12,3
Han var arving ved skiftet etter Kari Toresdotter på Bjørbekkje den 13. august 1759. I boet var 1 øre 12 merker med bygselrett i Bjørbekkje (samt en engslette), hvorav enkemannen fikk den ene halvparten og Karis utarvinger den andre (35 daler 1 ort 5 skilling). Arvinger: Steingrim Toresson på Bjørbekkje, Tore Jonsson, Per Jonsson, Ola Olsson på Frisvoll, Ola Henriksson på Slenes, Tore Henriksson på Nerås, Jon Henriksson, Brit Henriksdotter, Marit Henriksdotter, Erik Olsson på Finnset, Trond Olsson på Øverås, Ingrid Olsdotter på Fagersletta og Gjertrud Eilevsdatter (og kanskje andre). Skiftet ble tinglyst 3. oktober samme år.13,14,15,1
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 2 ort.16

Ola giftet seg i 1765 med Kari Toresdotter på Slenes.3
Han var fadder ved dåpen til Jon Olsson på Øra den 20. juli 1766 i Vistdal kyrkje.2

Han og Kari var brukere i Småskogan, Øverås, Eresfjord, fra 1775 til 1781. Hun overtok etter hans død.3

Ola døde i 1781 på Øverås, Eresfjord.8,3
Annet navn: Ola Henriksson på Åse, nevnt 1782.8,4 Han ble jordfestet den 6. januar 1782 på Eresfjord kyrkjegard.8 Det ble holdt skifte etter ham i 1782. Gjeld: 104 daler. Arv: 20 daler 1 ort 4 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 47 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640091
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 360.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1736, 13. juli.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 398 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/417/
 7. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 340.
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 153 b.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 398 a–399 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/416/
 10. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 129.
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 216 a.
 12. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 130.
 13. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 150 b, 3. oktober. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 14. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 151 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 15. [S1806] Nordmøre tingbok 1758–66: fol. 40 a, 3. oktober, publiseringsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421340861
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154

Anne Toresdotter på Øverås

K, #2612, ( - ca. 1745)
Far*Tore Toresson på Setra1 (c 1679 - e 1743)
Mor*Gjertrud Bjørnsdotter på Setra1 ( - c 1742)
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Henrik Olsson på Øverås ( - c 1736)
De hadde fem barn.4,8,2 
Barn

Familie 2

Knut Larsson på Øverås ( - 1746)
Ett barn levde i 1745.4 
BarnAnnet navn: Anne Toresdotter på Setra.1
Anne giftet seg ca. 1726 med Henrik Olsson på Øverås. I 1726 måtte han bøte 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.2
Hun og Henrik var brukere på lnr. 131, Øverås, Eresfjord, fra 1728.2
Hun var arving ved skiftet etter Henrik Olsson på Øverås den 13. juli 1736: 8 daler 10 skilling.3

Anne giftet seg med Knut Larsson.4
Hun var arving ved skiftet etter Gjertrud Bjørnsdotter på Setra den 31. mai 1743: 3 daler 7 skilling.5

Annet navn: Anne Toresdotter på Åse.4

Anne døde ca. 1745 på Øverås, Eresfjord.4,6 Det ble holdt skifte etter henne den 30. desember 1745. Kreditorer: Bjørn Knutsson i Eikesdal, Synnøv Olsdotter og Gjertrud Olsdotter o.a. Arvinger: Knut Larsson, Ola Henriksson, Tore Henriksson, Jon Henriksson, Brit Henriksdotter, Marit Henriksdotter og Henrik Knutsson. Formue: 76 daler 3 ort 2 skilling. Gjeld og omkostninger: 36–2–16. Arv: 40–0–10, fordelt på Annes seks barn og enkemannen.7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 340.
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1736, 13. juli.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 398 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/417/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a–271 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 584. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#585
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 398 a–399 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/416/
 8. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363

Kari Toresdotter på Åse

K, #2613, (ca. 1735 - 1796)
Far*Tore Andersson på Slenes2 ( - c 1754)
Mor*Randi Knutsdotter på Slenes1,2 (c 1706 - 1775)

Familie 1

Ola Henriksson på Slenes (c 1726 - 1781)
De hadde fem barn.3 
Barn

Familie 2

Per Ellingsson på Åse (c 1750 - 1819)
De hadde ikke barn.3 Annet navn: Kari Toresdotter på Slenes.1
Kari ble født ca. 1735.2
Kari giftet seg i 1765 med Ola Henriksson på Slenes.3
Hun og Ola var brukere i Småskogan, Øverås, Eresfjord, fra 1775 til 1781. Hun overtok etter hans død.3
Kari giftet seg i 1784 med Per Ellingsson i Austigard.3

Kari døde i 1796 på Øverås, Eresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 23, nr. 195 & 196.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 156.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 360.

Ola Henriksson på Øverås1,2,3

M, #2614, (ca. 1674 - ca. 1726)
Far*Henrik Persson på Horne4,2 (c 1646 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Synnøv Olsdotter på Øverås ( - e 1745)
De hadde sju barn.3 
BarnAnnet navn: Ola Henriksson på Horne.
Ola ble født ca. 1674.4,3
Han var bruker på lnr. 131, Øverås, Eresfjord, fra 1701 til 1726.3,4
Ola giftet seg med Synnøv Olsdotter på Øverås.3 Ola Henriksson på Øverås var lagrettemann i 1711. Han stevnet Gunnar Toresson på Bjørbakken den 22. oktober 1723. Saken gjaldt skjenneri.1

Ola døde ca. 1726 på Øverås, Eresfjord.3

     Navnet hans ble skrevet Olle Henriksen øveraas i 1723.1

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 52 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390714
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 340.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 53.

Synnøv Olsdotter på Øverås1,2,3

K, #2615, ( - etter 1745)
Far*Ola Eilevsson på Øverås4,2 (c 1639 - )
7. tippoldemor til meg

Familie

Ola Henriksson på Øverås (c 1674 - c 1726)
De hadde sju barn.4 
BarnSynnøv giftet seg med Ola Henriksson på Horne.4
Hun var kreditor ved skiftet etter Anne Toresdotter på Åse den 30. desember 1745: 2 daler 2 ort for ei ku.5

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 417 a.
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 399 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/417/
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 340.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 398 a–399 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/416/

Tore Toresson på Setra1,2,3,4,5

M, #2616, (ca. 1679 - etter 1743)
Far*Tore Knutsson på Setra2,5 (c 1619 - )
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Gjertrud Bjørnsdotter på Setra ( - c 1742)
De hadde fire barn.16,7 
Barn

Familie 2

Helge Toresdotter ( - e 1714)Tore ble født ca. 1679 på Setra, Eresfjord.3 Han ble innrullert i Kaptein Frans Bruns reservekompani, Trondhjemske infanteriregiment, i 1701. Han stod fremdeles der i 1703.3 Tore Toresson på Setra og Gjertrud Bjørnsdotter ble stevnet til tinget i Eresfjord den 5. juli 1703. De hadde ligget sammen før ekteskapet. Hans bror Knut Toresson i Eikesdal møtte på deres vegne og fortalte at de skulle gifte seg. Gjertrud måtte bøte 2¼ lodd sølv grunnet for tidlig samleie, mens Tore var soldat og slapp derfor straff siden det var første gang.2
Tore giftet seg ca. 1703 med Gjertrud Bjørnsdotter.6,2,7 Tore Toresson på Setra fikk bygselseddel på 1 våg 8 merker på bnr. 1, Setra, Eresfjord, fra Georg Christian von Schultz den 14. juni 1708. Seddelen ble utstedt på Prestgarden i Surnadal, og tinglyst 20. oktober 1710.1 Tore Toresson og Tore Knutsson var brukere på Setra i 1709. I matrikkelen står de med hvert sitt bruk på 1 våg 8 merker, men det ser ut til at førstnevnte overtok etter sistnevnte.8
Annet navn: Tore Toresson på Eikesdalssetra, nevnt 1711.9,10 Tore Toresson og Gjertrud var brukere på bnr. 1 i 1711. De hadde tjenestefolkene Guttorm (kanskje Guttorm Bjørnsson), Marit og Helge (antakelig Helge Toresdotter). Tore kjøpte bruket i 1723 og var fremdeles selveier da Gjertrud døde.11,9,7,12
Tore hadde et forhold til Helge Toresdotter. Han ble i 1714 stevnet til sommertinget fordi han som gift mann hadde «begået leiermål med Helje Toresdotter beslegtet med hustruen i 3die ledd». Da Tore ble dømt, hadde boet hans en formue på 41 daler 3 ort 2 skilling. Gjelden utgjorde 11–1–10, så Gjertrud og kongen fikk 30–1–16 på deling. Tore ble også dømt til å tilbringe to år ved Helgelands fiskevær. Helge måtte sone samme antall år på Eidsvoll bergverk ved Mjøsa. Men Tore drog ikke nordover til fiskeværene: den 20. oktober samme år stod Ola Larsson på Øverås tiltalt for å ha gitt ham tilhold i huset sitt. Han kunne ikke nekte på at han visste Tore var fredløs; så til tross for at Ola var fattig, måtte han bøte 24 skilling til Reknes hospital i Molde.13
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Ivarsdotter på Sira den 12. juli 1718: 1 daler 1 ort, hvorav han fikk 1 ort 16 skilling.14
Han var verge for Brit Eriksdotter på Ødegård i 1727.5
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Bjørnsdotter på Setra den 31. mai 1743. I boet var blant annet bruket på 1 våg 8 merker (42 daler, hvorav noe gikk til kreditorer), sølvskål på 3½ lodd, sølvskje med snaret skaft på 2½ lodd, ditto merket 1623 på 3 lodd, og ditto merket 1655 på 2½ lodd 1 kvintin. De skyldte Jon på Stuguflotten 1 daler for 3 våger barkemel. Ei Siri Olsdotter fikk 1 daler for 14 ukers sommerarbeid, «dog havde hun med sig et Nye født Barn». I stedet for halve nettoen bad enkemannen om 30 daler til opphold (utlagt i en andel av bruket) og de tre sølvskjeene. Barna Tore og Mari fikk hver 30 daler i bryllupskost og 48 daler 2 ort 8 skilling i hjemmefølge og skålgave (som sine gifte søstre før dem). Aktiva: 232 daler 3 ort 12 skilling. Passiva: 217–1–23. Arv: 15–1–13, fordelt på barna.15


     Navnet hans ble skrevet Tore Toresen Sætter i 1714.6

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 144 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390273
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 80 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660081
 3. [S1525] Trondhjemske reg, ruller 1659–1703: 1703, Kaptein Frans Bruns reservekompani, rulle. Nr. 28. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110670233
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 6 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640019
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 6. [S1571] Romsdal fogderegnskap 1713–14: mappe 2, vedlegg 24, sikt og sakefall 1714. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507280434
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 239.
 8. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Erridzfiordz Otting, Setter. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307180043
 9. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. [Ekesdals Sætter]. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 10. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
 11. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Sætter. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181180
 12. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 240.
 13. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 239 & 240.
 14. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 6 b–7 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640019
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a–271 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a.

Gjertrud Bjørnsdotter på Setra1,2,3

K, #2617, ( - ca. 1742)
Far*Bjørn Guttormsson i Eikesdal4 (c 1627 - c 1690)
Mor*Anne Audensdotter Trygge5,4 ( - c 1726)
6. tippoldemor til meg

Familie

Tore Toresson på Setra (c 1679 - e 1743)
De hadde fire barn.9,3 
BarnAnnet navn: Gjertrud Bjørnsdotter i Eikesdal.4
Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset ble hun født ca. 1685, men årstallet er trolig basert på skjønn.4
Tore Toresson på Setra og Gjertrud Bjørnsdotter ble stevnet til tinget i Eresfjord den 5. juli 1703. De hadde ligget sammen før ekteskapet. Hans bror Knut Toresson i Eikesdal møtte på deres vegne og fortalte at de skulle gifte seg. Gjertrud måtte bøte 2¼ lodd sølv grunnet for tidlig samleie, mens Tore var soldat og slapp derfor straff siden det var første gang.2
Gjertrud giftet seg ca. 1703 med Tore Toresson på Setra.1,2,3 Gjertrud og Tore var brukere på bnr. 1, Setra, Eresfjord, i 1711. De hadde tjenestefolkene Guttorm (kanskje Guttorm Bjørnsson), Marit og Helge (antakelig Helge Toresdotter). Tore kjøpte bruket i 1723 og var fremdeles selveier da Gjertrud døde.6,7,3,8

Gjertrud døde ca. 1742 på Setra, Eresfjord.9,8 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 31. mai 1743. Debitorer: Ola Olsson på Frisvoll, Knut Rolfsson på Slettom, Erik Knutsson i Utigard, Knut Randmodsson på Vike, Ivar Knutsson på Sira, Ola Jonsson på Turhus og Guttorm Knutsson i Utigard o.a. Kreditorer: Tore Toresson, Jon Jonsson på Stuguflotten, Trond Olsson, Guttorm Bjørnsson på Vike, Anne Eriksdotter og Åmund Kristoffersson i Bjølverud o.a. Arvinger: Tore Toresson, Anne Toresdotter, Mari Toresdotter og Jon Knutsson. I boet var blant annet bruket på 1 våg 8 merker (42 daler, hvorav noe gikk til kreditorer), sølvskål på 3½ lodd, sølvskje med snaret skaft på 2½ lodd, ditto merket 1623 på 3 lodd, og ditto merket 1655 på 2½ lodd 1 kvintin. De skyldte Jon på Stuguflotten 1 daler for 3 våger barkemel. Ei Siri Olsdotter fikk 1 daler for 14 ukers sommerarbeid, «dog havde hun med sig et Nye født Barn». I stedet for halve nettoen bad enkemannen om 30 daler til opphold (utlagt i en andel av bruket) og de tre sølvskjeene. Barna Tore og Mari fikk hver 30 daler i bryllupskost og 48 daler 2 ort 8 skilling i hjemmefølge og skålgave (som sine gifte søstre før dem). Aktiva: 232 daler 3 ort 12 skilling. Passiva: 217–1–23. Arv: 15–1–13, fordelt på barna.10
Hun var arving ved skiftet etter Guttorm Bjørnsson på Vike den 7. oktober 1763: Gjertrud var da død, så arven gikk nok til hennes etterkommere.11


     Gjertrud var slektning i tredje ledd av Helge Toresdotter.3

     Gjertrud Bjørnsdotter på Setra var slektning i tredje ledd av Gjertrud Knutsdotter på Åse.4

Kilder/noter

 1. [S1571] Romsdal fogderegnskap 1713–14: mappe 2, vedlegg 24, sikt og sakefall 1714. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507280434
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 80 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660081
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 239.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 378 a.
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Sætter. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181180
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. [Ekesdals Sætter]. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 8. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 240.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a.
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a–271 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/182/

Tore Knutsson på Setra1,2,3

M, #2618, (ca. 1619 - )
Far-?*Knut Setra ( - e 1645); trolig
7. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnTore ble født ca. 1619.4
Han var bruker på bnr. 1, Setra, Eresfjord, i 1657. Skyld: 1 våg 8 merker. Han fôret tre hester, 17 kyr, 13 geiter, 12 sauer og én gris. Samtidig betalte han 2 daler 1 skilling i krøtterskatt. I 1680 svarte Tore 30 tveiter havre og 18 merker ost i kongetiende.5 Han eide 1 pund på Nauste, Eresfjord, iallfall fra 1687 til 1693.1,3,6
Knut Larsson på Grandsetra var gift, kanskje med ei datter av Tore Knutsson på Setra.

I manntallet av 1701 står han som bruker på bnr. 1. Erik Toresson var også der.7 Tore Toresson og Tore Knutsson var brukere på Setra, Eresfjord, i 1709. I matrikkelen står de med hvert sitt bruk på 1 våg 8 merker, men det ser ut til at førstnevnte overtok etter sistnevnte.8 Tore Knutsson bodde på Setra i 1711, men var ikke lenger bruker. Han hadde ei Ingebjørg hos seg.9,10

     Navnet hans ble skrevet Tore Knudsøn Sæter i 1690.3

Kilder/noter

 1. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Erritzfiords Otting, Nøste. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787662
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 80 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660081
 3. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Erritzfiords Otting, Nøste. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202201022
 4. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 250, Setter. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010132
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 239.
 6. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Erritzfiortz Otting, Nøste. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211025
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228, Eggitzdal, Setter. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 8. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Erridzfiordz Otting, Setter. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307180043
 9. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Sætter. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181180
 10. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridsfiords Otting, Setter. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181036
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 126 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640140

Knut på Setra

M, #2619, ( - etter 1645)
Far-?*Tore Nerås ( - e 1621); kanskje
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnAnnet navn: Knut på Nerås.1
Han var bruker på bnr. 1, Setra, Eresfjord, fra 1615. Knut betalte 1 ort i garnisonsskatt hvert år i perioden 1628–38. I 1634 svarte han 7 tveiter i korntiende.1
Knut giftet seg med en uregistrert person. Ved koppskatten 1645 betalte han 1 mark for seg selv, kona og ei jente. Sønnen(?) Tore hadde overtatt i 1657.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 239.

Bjørn Guttormsson i Eikesdal1,2

M, #2620, (ca. 1627 - ca. 1690)
Far-?*Guttorm Aslaksson i Eikesdal; trolig2
7. tippoldefar til megBjørn ble født ca. 1627.2
Han var bruker i Oppigard (bnr. 9), Eikesdal, Eresfjord, fra ca. 1656. I 1657 fôret Bjørn 3 hester, 24 oksekalver, 16 geiter, 2 sauer og 2 griser. Han betalte da 2½ mark 12 skilling i krøtterskatt. I 1665 brukte han 1 våg 2 pund 6 merker. Enka overtok etter hans død.2,3
Bjørn giftet seg med en uregistrert person.4
Bjørn giftet seg med Anne Audensdotter Trygge. Gards- og ættesoge for Straumsnes forteller at «Anne leid av heimlengt første tida i Eikesdalen. For å bøte på det, fikk ho flytta dit eit hus heimanfrå, og det huset er framleis austre enden på stua i Oppigard, g.nr. 79, br.nr. 9.» Gards- og ættesoge for Nesset: «Stovehuset er ein gamal tømmerbygning, truleg frå ein gong på 1700-talet. Ei segn fortel at husa på garden brann opp, og at ein del av den nye stova skal vera komen frå Aspøya. Stova har gjennom dei seinare åra vorte mykje forbetra».2,5,6
Våningshusene i Oppigard i Eikesdalen ca. 1900, f.v. bnr. 9, 11 og 12 (foto fra Gards- og ættesoge for Nesset)
Bjørn Guttormsson i Eikesdal og Aslak Persson i Eikesdal var lagrettemenn i Eresfjord i 1678.1

Bjørn døde ca. 1690.3

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 31 b.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 151.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/182/
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 149.
 6. [S1007] Straumsnes III: s. 488.
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 44.

Anne Audensdotter Trygge1,2,3

K, #2621, ( - ca. 1726)
Far*Auden Ivarsson i Aspa4,5,2 (c 1628 - c 1706)
Mor*Ales Audensdotter i Aspa4
7. tippoldemor til meg

Familie 2

Knut Toresson i Oppigard (1665 - e 1740)
De hadde to barn.9 
BarnAnne giftet seg med Bjørn Guttormsson i Eikesdal. Gards- og ættesoge for Straumsnes forteller at «Anne leid av heimlengt første tida i Eikesdalen. For å bøte på det, fikk ho flytta dit eit hus heimanfrå, og det huset er framleis austre enden på stua i Oppigard, g.nr. 79, br.nr. 9.» Gards- og ættesoge for Nesset: «Stovehuset er ein gamal tømmerbygning, truleg frå ein gong på 1700-talet. Ei segn fortel at husa på garden brann opp, og at ein del av den nye stova skal vera komen frå Aspøya. Stova har gjennom dei seinare åra vorte mykje forbetra».6,7,8
Våningshusene i Oppigard i Eikesdalen ca. 1900, f.v. bnr. 9, 11 og 12 (foto fra Gards- og ættesoge for Nesset)

Anne giftet seg med Knut Toresson på Setra.1,9,10
Annet navn: Anne Audensdotter i Oppigard.2
Hun og Knut var brukere i Oppigard (bnr. 9), Eikesdal, Eresfjord, fra 1696 til 1. mars 1723.11
Knut Toresson i Eikesdal fikk barn med Marit Knutsdotter ca. 1713. Han ble stevnet til tinget 15. juli det året for leiermål med myndlingen Marit. For henne møtte Aslak Knutsson (broren). Knut ble fradømt sin del av formuen. De mest verdifulle tingene i boet var en sølvkanne (7 daler), et sølvbeger (1 daler 2 ort), fire sølvskjeer (3 daler), et sølvkjede (1 daler), en del ting av tinn og kopper, 1/8 av ei sildenot (2 daler 2 ort), to hester (5 daler), et føll (1 daler 1 ort), sju kyr (16 daler 2 ort), to kviger (2 daler 2 ort), fem kalver (3 daler 3 ort), 20 geiter med kje (4 daler 2 ort 8 skilling), sju sauer med lam (3–2–0) og ni sauer uten lam (1–3–16). Boet ble oppgjort med en brutto på 94–2–20 og en netto på 84–0–20. Kona, Anne Audensdotter Trygge, fikk 42–0–10, kongen fikk 21–0–5 og Marit fikk 21–0–5.12,1,6,9


Anne døde ca. 1726 i Eikesdal, Eresfjord.9,4 Det ble holdt skifte etter henne den 22. august 1726 i Oppigard. Boet inneholdt sølv for til sammen 75 daler – blant annet 1 kanne taksert til 23 daler, 1 kanne til 12 daler, 2 staup til 5 daler 5 ort, 2 kjeder, 4 plater, 1 spenne, 1 belte, 1 staup og 12 skjeer. En av dem hadde initialene TKS (Tore Knutsson), en annen hadde EAS (Erik Andersson?), en tredje AOD (den avdøde) og en fjerde BGS (Bjørn Guttormsson). Av jordegods eide boet 1 våg (med bygselrett) i Bergsås på Nordmøre til 36 daler, 2 pund i Heggset til 24 daler, og 1 våg (med bygselrett) i Sliper i Oppdal til 36 daler. Bruttoen i boet var 581 daler. Gjelden utgjorde 94 daler. Det ble da igjen 486 daler 3 ort til deling mellom Knut Toresson og til sammen sju levende barn.13,9

     Navnet hennes ble skrevet Anne Odensdatter Trygge i 1713.1 Det skal være en kiste etter Anne med Trygge-navnet på i Eikesdal.14,15

Kilder/noter

 1. [S1571] Romsdal fogderegnskap 1713–14: mappe 1, vedlegg 26, sikt og sakefall 1713. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507280191
 2. [S1014] Nordmøre skifteprotokoll 1736–41: fol. 244 b.
 3. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 18.
 4. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 55.
 5. [S563] I Bjørnsons fote-far: s. 19.
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 149.
 8. [S1007] Straumsnes III: s. 488.
 9. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 151.
 10. [S119] Aspa-seminaret: s. 18.
 11. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 151 & 152.
 12. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 137 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390427
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 378 a/b.
 14. [S1963] «Aspøy-ætta eller Tryggeætta»: s. 52. https://books.google.no/books?id=jCE3AgAAQBAJ&pg=PA52
 15. [S404] Bjørn Austigard: muntlig, Molde ca. 1996.
 16. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 378 a.
 17. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/182/

Knut Toresson i Oppigard1,2,3

M, #2622, (1665 - etter 1740)
Far*Tore Knutsson på Setra4,5 (c 1619 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Ingebjørg Aslaksdotter på Unjem ( - c 1712)

Familie 2

Anne Audensdotter Trygge ( - c 1726)
De hadde to barn.3 
Barn

Familie 3

Marit Knutsdotter på Hoem ( - c 1744)
De fikk ett barn, som døde før 1745.14,17 
Knut Toresson (Eikesdal) sitt bumerke i 1699 (fra Gards- og ættesoge for Nesset)Knut ble født i 1665 på Setra, Eresfjord.6,3
Annet navn: Knut Toresson på Setra, nevnt 1689.7,6
Knut fikk trolig barn med Ingebjørg Aslaksdotter i Eikesdal ca. 1689. På tinget 19. april det året ble han bøtelagt 24 lodd og hun (eller søstera med samme navn) 12 lodd sølv for leiermål. Barnet døde før 1743.7,8,9
Knut giftet seg med Anne Audensdotter i Oppigard.10,3,11
Han og Anne var brukere i Oppigard (bnr. 9), Eikesdal, Eresfjord, fra 1696 til 1. mars 1723.12
Annet navn: Knut Toresson i Eikesdal, nevnt fra 1703 til 1728.5,4,13
Tore Toresson på Setra og Gjertrud Bjørnsdotter ble stevnet til tinget i Eresfjord den 5. juli 1703. De hadde ligget sammen før ekteskapet. Hans bror Knut Toresson i Eikesdal møtte på deres vegne og fortalte at de skulle gifte seg. Gjertrud måtte bøte 2¼ lodd sølv grunnet for tidlig samleie, mens Tore var soldat og slapp derfor straff siden det var første gang.4

Knut fikk barn med Marit Knutsdotter ca. 1713. Han ble stevnet til tinget 15. juli det året for leiermål med myndlingen Marit. For henne møtte Aslak Knutsson (broren). Knut ble fradømt sin del av formuen. De mest verdifulle tingene i boet var en sølvkanne (7 daler), et sølvbeger (1 daler 2 ort), fire sølvskjeer (3 daler), et sølvkjede (1 daler), en del ting av tinn og kopper, 1/8 av ei sildenot (2 daler 2 ort), to hester (5 daler), et føll (1 daler 1 ort), sju kyr (16 daler 2 ort), to kviger (2 daler 2 ort), fem kalver (3 daler 3 ort), 20 geiter med kje (4 daler 2 ort 8 skilling), sju sauer med lam (3–2–0) og ni sauer uten lam (1–3–16). Boet ble oppgjort med en brutto på 94–2–20 og en netto på 84–0–20. Kona, Anne Audensdotter Trygge, fikk 42–0–10, kongen fikk 21–0–5 og Marit fikk 21–0–5.14,10,15,3
Han var verge for Tore Eriksson i 1727.5
Han var kreditor ved skiftet etter Per Jonsson på Utbogge den 7. mai 1728: 3 ort, hvorav han fikk 2 ort 5 skilling.16


Knut døde etter 1740.1

     Navnet hans ble skrevet Knud Torsen Sætter i 1689.8

     Navnet hans ble skrevet Knud Thoresøn Egisdahlen i 1703.4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 150–151) ble Knut Toresson i Eikesdal bøtelagt for leiermål med stedattera Marit Bjørnsdotter, men både tingboka og fogderegnskapet viser at det var snakk om hans myndling, Marit Knutsdotter (dersom han hadde fått barn med stedattera, ville begge fått dødsstraff).15,3,14,10

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 15 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400473
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 126 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640140
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 151.
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 80 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660081
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 461, Erixfiordtz Annex, halvgårder, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191241
 7. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 31 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650435
 8. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 3, inntektsvedlegg N, sikt og sakefall 1689. Erridtz Fiords Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504788045
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 10. [S1571] Romsdal fogderegnskap 1713–14: mappe 1, vedlegg 26, sikt og sakefall 1713. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507280191
 11. [S119] Aspa-seminaret: s. 18.
 12. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 151 & 152.
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 513 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640528
 14. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 137 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390427
 15. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
 16. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 513 a–514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640528
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 385 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650405

Guttorm Aslaksson i Eikesdal1

M, #2623
8. tippoldefar til meg

Familie

Barn
Guttorm Aslaksson (Eikesdal) sine bumerker (fra Gards- og ættesoge for Nesset)Han var bruker i Oppigard (bnr. 9), Eikesdal, Eresfjord, fra ca. 1604. Han betalte 1 daler i leilendingsskatt hvert år i perioden 1610–14. I 1623 skattet han av 2 pund odelsgods, og i 1630 for åtte kyr og to ungdyr. Guttorm betalte 3½ ort i tredjeårsbygsel for 1½ våg 18 merker i 1634/35. Han svarte koppskatt for seg selv, to drenger og ei tjenestejente (i 1645), til sammen 1½ mark 4 skilling. I 1650 la han 92,58 kg korn i tiende. Guttorm var bruker til ca. 1655.1,2

     Guttorm Aslaksson i Eikesdal kan ha vært barn av Aslak i Eikesdal.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 146.

Per Toresson på Kolådalen1,2,3

M, #2624, (20. mars 1739 - før 1801)
Far*Tore Persson på Lyftingmo4,5 (c 1713 - 1782)
Mor*Imbjørg Andersdotter på Lyftingmo1,6,4 (c 1709 - 1783)
4. tippoldefar til meg

Familie

Goro Kristoffersdotter på Kolådalen (1744 - 1809)
De hadde iallfall fem barn.12 
BarnPer ble født den 20. mars 1739 i Blestra, Lesja. Ifølge en senere militærrulle var han født på Dombås.5,7 Per ble døpt den 22. mars 1739 i Dovre kyrkje. Faddere: Marit Steinarsdotter i Blestra o.a.5
Annet navn: Per Toresson på Bottem.7 Per Toresson på Bottem ble innrullert i Lesjiske kompani, 1. opplandske infanteriregiment, i 1759. Han var soldat iallfall til 1765.7,4
Annet navn: Per Toresson på Lyftingmo.4 Han bodde hos Tore Persson og Imbjørg Andersdotter i Midti, Lyftingmo, Lesja, i 1763.4 Per Toresson var skoleholder iallfall fra 1765 til 1774.7,8,9,10
Per trolovet seg den 4. oktober 1767 i Lesja kirke med Goro Kristoffersdotter på Lyftingmo. Forlovere: Knut på Hoset og Tore Knutsson på Rudi.8
Per giftet seg den 1. november 1767 i Lesja kirke med Goro Kristoffersdotter på Lyftingmo.11,9,12
Han og Goro bodde på Kolådalen, Lesja, iallfall fra 1778 til 1783.2,3,1,12
En Peder Thoresen var vurderingsmann og forhørsvitne i 1792 i Molde.13,14


Per døde før 1801.15

     Han signerte som Peder Thoresen Skoleholder i 1774 (ifølge avskrift).10

     Navnet hans ble skrevet Peder Tordsøn Koldal i 1778.2

Kilder/noter

 1. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 163.
 2. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 40. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470491
 3. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 148, Dom: Palm: Læssøe. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470545
 4. [S1152] Gudbrandsdal ekstraskatt 1762–66: 1763, vedlegg H, manntall. Mnr. 41. https://www.digitalarkivet.no/rk10051110140292
 5. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 232, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470217
 6. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 233, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470217
 7. [S1714] 1. opplandske infreg, ruller 1764–65: 1765, Lesjiske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 58. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110640372
 8. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 569, 16. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470388
 9. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 636.
 10. [S1711] Nord-Gudbrandsdal pantebok 1774–89: fol. 18 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20061130311155
 11. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 571, Festo omnium Sanctorum. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470389
 12. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 490.
 13. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 173 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660175
 14. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 503 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360981
 15. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Paa Røysen, No 122.
 16. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 576.
 17. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 679, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470444

Tore Persson på Lyftingmo1,2,3

M, #2625, (ca. 1713 - 1782)
Far-?*Per i Dombbakken ( - 1762); trolig4
Mor-?*Marit Toresdotter i Dombbakken ( - 1755); trolig
5. tippoldefar til megTore ble født ca. 1713 på Dombås, Lesja.1,5
Annet navn: Tore Persson i Dombbakken, nevnt fra 1733 til 1736.6,7
Tore trolovet seg den 6. desember 1733 i Lesja kirke med Imbjørg Andersdotter. Forlovere: Knut Jonsson på Belle og Jakob Persson i Blestra.3,6
Tore giftet seg den 22. februar 1734 i Lesja kirke med Imbjørg Andersdotter. De hadde allerede barn sammen og ble på tinget 24. februar bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie. Samuel Matsson i Blestra møtte på deres vegne.3,8,9
Annet navn: Tore Persson på Dombås.5 Tore Persson på Dombås ble innrullert i Lesjiske kompani, 1. opplandske infanteriregiment, (også kalt Nordre gudbrandsdalske kompani) i 1735. Han var fremdeles soldat i 1739.5
Han og Imbjørg bodde i Dombbakken, Bergdombås, Lesja, iallfall fra 1735 til 1736.10,11,7
Han og Imbjørg var husfolk i Blestra, Lesja, i 1738. De bodde der til 1745.12,13,5,14,15
Annet navn: Tore Persson i Blestra, nevnt fra 1739 til 1745.13,14,15
Han var fadder ved dåpen til Lars Eiriksson på Ommundgard den 12. september 1745 i Lesja kirke.15

Annet navn: Tore Persson i Bakken, nevnt fra 1745 til 1751 (de bodde kanskje på en Bakke-plass i Kjøremsgrende).16,17,18,19 Tore og Imbjørg var husfolk på en plass i Midti, Lyftingmo, Lesja, i 1763, sammen med Per Toresson og Ola Toresson.2

Tore døde i 1782 på Lyftingmo, Lesja.1 Han ble jordfestet den 2. juni 1782 på Lesja kirkegård.1

Ifølge Bygdebok for Lesja (2) bodde Tore Persson og Imbjørg Andersdotter på Lyftingsbakken, Siem, Lesja, men det ser ikke ut til å stemme.9

Kilder/noter

 1. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 153.
 2. [S1152] Gudbrandsdal ekstraskatt 1762–66: 1763, vedlegg H, manntall. Mnr. 41. https://www.digitalarkivet.no/rk10051110140292
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 4, trolovede, 2. søndag i advent 1733. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470113
 4. [S375] Bygdabok for Dovre 1: s. 231.
 5. [S1715] 1. opplandske infreg, ruller 1720–43: 1739, Nordre gudbrandsdalske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 54. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110620633
 6. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 173, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470187
 7. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 199, Dom: Jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470200
 8. [S1717] Nord-Gudbrandsdal tingbok 1734–38: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20080411620009
 9. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 481.
 10. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190, Dom: Miseric: Dni, nr. 24. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470196
 11. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 198, Dom: Judica. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470200
 12. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 223, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470212
 13. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 233, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470217
 14. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 283, Fest: Annunciat: Mariæ. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470243
 15. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 297, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470250
 16. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 300, Fer: 2 Nat: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470252
 17. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 301, Dom: 2 p Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470252
 18. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 356, Festô Annunciat: Maria. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470280
 19. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 787. https://www.nb.no/items/b5a76aea1b65fda9b28e08b3852f9e55?page=790
 20. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 232, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470217
 21. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 326, Festô Purificationis M: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470265

Imbjørg Andersdotter på Lyftingmo1,2,3

K, #2626, (ca. 1709 - 1783)
Far*Anders Olsson i Blestra4,5 ( - e 1723)
Mor*Marit Steinarsdotter i Blestra4,5
5. tippoldemor til megImbjørg ble født ca. 1709 i Søre Blestra, Lesja.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olsson og Marit Steinarsdotter i Blestra den 25. mai 1723: 12 daler 1 ort 9 skilling.6
Hun var myndling av Ola Steinarsson på Dombås i 1723.7

Imbjørg trolovet seg den 6. desember 1733 i Lesja kirke med Tore Persson. Forlovere: Knut Jonsson på Belle og Jakob Persson i Blestra.2,8
Imbjørg giftet seg den 22. februar 1734 i Lesja kirke med Tore Persson. De hadde allerede barn sammen og ble på tinget 24. februar bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie. Samuel Matsson i Blestra møtte på deres vegne.2,1,9
Hun og Tore bodde i Dombbakken, Bergdombås, Lesja, iallfall fra 1735 til 1736.10,11,12
Annet navn: Imbjørg Andersdotter i Dombbakken, nevnt 1736.12
Etter barsel ble hun innledet i Dovre kyrkje den 22. april 1736.12

Hun og Tore var husfolk i Blestra, Lesja, i 1738. De bodde der til 1745.13,14,15,16,17
Annet navn: Imbjørg Andersdotter i Blestra, nevnt 1739.4,14
Etter barselseng ble hun innledet i Lesja kirke den 7. mai 1739, 16. januar 1746, 25. mars 1748 og 2. mai 1751.14,18,19,20

Annet navn: Imbjørg Andersdotter i Bakken, nevnt fra 1746 til 1751 (de bodde kanskje på en Bakke-plass i Kjøremsgrende).18,19,20,21 Imbjørg og Tore var husfolk på en plass i Midti, Lyftingmo, Lesja, i 1763, sammen med Per Toresson og Ola Toresson.3
Ingebor Løftingmoen var fadder ved dåpen til Kristoffer Persson den 25. desember 1771 i Lesja kirke.22

Annet navn: Imbjørg Andersdotter på Lyftingsbakken, nevnt 1783.23

Imbjørg døde i 1783 på Lyftingsbakken, Siem, Lesja, hos sønnen Ola.23 Hun ble jordfestet den 16. februar 1783 på Lesja kirkegård.23

Ifølge Bygdebok for Lesja (2) bodde Tore Persson og Imbjørg Andersdotter på Lyftingsbakken, men det ser ikke ut til å stemme.9

Kilder/noter

 1. [S1717] Nord-Gudbrandsdal tingbok 1734–38: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20080411620009
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 4, trolovede, 2. søndag i advent 1733. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470113
 3. [S1152] Gudbrandsdal ekstraskatt 1762–66: 1763, vedlegg H, manntall. Mnr. 41. https://www.digitalarkivet.no/rk10051110140292
 4. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 150 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20081209720568
 5. [S375] Bygdabok for Dovre 1: s. 286.
 6. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 150 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20081209720568
 7. [S990] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1719–26: fol. 151 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20081209720569
 8. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 173, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470187
 9. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 481.
 10. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 190, Dom: Miseric: Dni, nr. 24. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470196
 11. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 198, Dom: Judica. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470200
 12. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 199, Dom: Jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470200
 13. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 223, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470212
 14. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 233, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470217
 15. [S1715] 1. opplandske infreg, ruller 1720–43: 1739, Nordre gudbrandsdalske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 54. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110620633
 16. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 283, Fest: Annunciat: Mariæ. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470243
 17. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 297, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470250
 18. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 301, Dom: 2 p Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470252
 19. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 328, Maria budskapsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470266
 20. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 358, Dom: Jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470281
 21. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 787. https://www.nb.no/items/b5a76aea1b65fda9b28e08b3852f9e55?page=790
 22. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 636.
 23. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 163.

Goro Kristoffersdotter på Kolådalen1,2,3

K, #2627, (1744 - 1809)
Far*Kristoffer Hansson på Lyftingmo (c 1705 - 1788)
Mor*Anne Erlandsdotter på Lyftingmo (c 1700 - 1773)
4. tippoldemor til meg

Familie

Per Toresson på Kolådalen (1739 - f 1801)
De hadde iallfall fem barn.8 
BarnGoro ble født i 1744 på Lyftingmo, Lesja.4
Annet navn: Goro Kristoffersdotter på Lyftingmo, nevnt 1767.5,6,4
Goro trolovet seg den 4. oktober 1767 i Lesja kirke med Per Toresson. Forlovere: Knut på Hoset og Tore Knutsson på Rudi.5
Goro giftet seg den 1. november 1767 i Lesja kirke med Per Toresson.6,7,8
Hun og Per bodde på Kolådalen, Lesja, iallfall fra 1778 til 1783.1,3,9,8
Annet navn: Goro Kristoffersdotter i Krubba, nevnt 1796.10
Hun bodde i Krubba, Molde, i 1796.10
Hun var fadder ved dåpen til Else Olsdatter den 12. januar 1796 i Molde kirke.10
Ei Guru var fadder ved dåpen til Anne Olsdatter den 25. mars 1798 i Molde kirke.11

Hun var huskone på mnr. 122, Krubba, Molde, i 1801, sammen med Tore Persson.12 Goro Kristoffersdotter var spinner i 1801.12
Annet navn: Goro Kristoffersdotter i Schultzhagen, nevnt 1809.13

Goro døde i 1809 i Molde, trolig hos sønnen Tore i Østre Schultzhagen.13 Hun ble jordfestet den 14. desember 1809.13

Kilder/noter

 1. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 40. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470491
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 679, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470444
 3. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 148, Dom: Palm: Læssøe. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470545
 4. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 454.
 5. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 569, 16. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470388
 6. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 571, Festo omnium Sanctorum. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470389
 7. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 636.
 8. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 490.
 9. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 163.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 7 a.
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 12. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 122. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002408
 13. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809, 14. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 14. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 576.

Ola Toresson på Lyftingmo

M, #2628, (ca. 1709 - 15. mars 1739)

Familie

Anne Erlandsdotter på Lyftingmo (c 1700 - 1773)Ola ble født ca. 1709.1,2
Ola giftet seg i 1734 med Anne Erlandsdotter på Lyftingmo.2
Han og Anne var brukere på Øvre, Lyftingmo, Lesja, fra 1734. De kjøpte bruket ca. 1736. Hun drev videre etter hans død.2,3
Det ble holdt skifte etter Johans Olsson og Ingrid Knutsdotter på Lyftingmo i 1736. Arv: drøyt 38 daler. Den nye brukeren, Ola Toresson, som ifølge skiftet allerede hadde kjøpt bruket av Oslo hospital, skulle ha (ste)svigerfaren Johans i brød mot alt som ble igjen etter ham. Han skulle arbeide på bruket mot at Ola holdt ham med tobakk. Ellers skulle Johans ha lov til å arbeide for andre, slik at han fikk penger til nettopp tobakk. Allerede etter to år ble de uenige, og han måtte flytte uten å ta med seg annet enn sine egne kyr – men Ola døde i 1739, og Johans gikk til alters under navnet Lyftingmo til og med 1745.3,2


Ola døde den 15. mars 1739 på Lyftingmo, Lesja.1,2 Han ble gravlagt den 10. mai 1739.1 Det ble holdt skifte etter ham. Flere ferdasleder er nevnt blant eiendelene. Nettoformue: over 40 daler.

Kilder/noter

 1. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 454.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 452.

Anne Erlandsdotter på Lyftingmo1

K, #2629, (ca. 1700 - 1773)
Far*Erland Syversson på Lyftingmo ( - c 1710)
Mor*Ingrid Knutsdotter på Lyftingmo (c 1671 - 1741)
5. tippoldemor til meg

Familie 1

Ola Toresson på Lyftingmo (c 1709 - 1739)

Familie 2

Kristoffer Hansson på Lyftingmo (c 1705 - 1788)
De hadde tre barn.2 
BarnAnne ble født ca. 1700.1,2
Anne giftet seg i 1734 med Ola Toresson.2
Hun og Ola var brukere på Øvre, Lyftingmo, Lesja, fra 1734. De kjøpte bruket ca. 1736. Hun drev videre etter hans død.2,3
Anne giftet seg i 1743 med Kristoffer Hansson.2
Hun og Kristoffer var selveiere på Øvre fra 1743 til 1760.2
Hun og Kristoffer var brukere på Øvre fra 1760 til 1767.2 Anne og Kristoffer holdt skifte i 1767. Nettoformue: vel 181 daler. Allerede sju år tidligere hadde de skjøtt bruket over på sønnen Ola, men det gjaldt nok bare på papiret. Skiftet viser at det var Anne og Kristoffer som drev bruket. De eide en bekkekvern sammen med Tore Knutsson på Rudi, nevø av Anne. Ekteparet beholdt 1 hest, 2 kyr og 6 sauer. Til føderåd skulle Kristoffer og Anne ha fôr til de omtalte dyrene, åker der man kunne så en mæle korn til fritt bruk, og en åker der de nye brukerne trolig måtte så en tønne for dem.

Anne døde i 1773 på Lyftingmo, Lesja.1 Hun ble gravlagt den 24. oktober 1773 på Lesjaverk kirkegård, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 664.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 454.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 452.

Kristoffer Hansson på Lyftingmo

M, #2630, (ca. 1705 - 1788)
Far-?*Hans Pålsson i Bjøkne (c 1667 - 1740); trolig
Mor-?*Goro Kristoffersdotter i Bjøkne ( - c 1723); trolig
5. tippoldefar til meg

Familie

Anne Erlandsdotter på Lyftingmo (c 1700 - 1773)
De hadde tre barn.2 
BarnKristoffer ble født ca. 1705.1
Kristoffer giftet seg i 1743 med Anne Erlandsdotter på Lyftingmo.2
Han og Anne var selveiere på Øvre, Lyftingmo, Lesja, fra 1743 til 1760.2
Han og Anne var brukere på Øvre fra 1760 til 1767.2 Kristoffer og Anne holdt skifte i 1767. Nettoformue: vel 181 daler. Allerede sju år tidligere hadde de skjøtt bruket over på sønnen Ola, men det gjaldt nok bare på papiret. Skiftet viser at det var Anne og Kristoffer som drev bruket. De eide en bekkekvern sammen med Tore Knutsson på Rudi, nevø av Anne. Ekteparet beholdt 1 hest, 2 kyr og 6 sauer. Til føderåd skulle Kristoffer og Anne ha fôr til de omtalte dyrene, åker der man kunne så en mæle korn til fritt bruk, og en åker der de nye brukerne trolig måtte så en tønne for dem.

Kristoffer døde i 1788 på Lyftingmo, Lesja.3,2 Han ble gravlagt den 14. august 1788 i Lesja.3

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 235 & 454.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 454.
 3. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.

Erland Syversson på Lyftingmo

M, #2631, ( - ca. 1710)
6. tippoldefar til meg

Familie

Ingrid Knutsdotter på Lyftingmo (c 1671 - 1741)
BarnErland Syversson på Lyftingmo giftet seg kanskje med en datter av Arne Olsson på Lyftingmo.1
Erland giftet seg med Ingrid Knutsdotter.1
Han og Ingrid var brukere på Øvre, Lyftingmo, Lesja, til ca. 1710.2

Erland døde ca. 1710 på Lyftingmo, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 453.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 451–453.

Ingrid Knutsdotter på Lyftingmo1

K, #2632, (ca. 1671 - 22. mars 1741)
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Erland Syversson på Lyftingmo ( - c 1710)
Barn

Familie 2

Johans Olsson på Lyftingmo ( - e 1745)Ingrid ble født ca. 1671.1,2
Ingrid giftet seg med Erland Syversson på Lyftingmo.2
Hun og Erland var brukere på Øvre, Lyftingmo, Lesja, til ca. 1710.3
Ingrid giftet seg med Johans Olsson på Lyftingmo.4
Hun og Johans var brukere på Øvre fra etter 1710 til 1734.4 Ingrid og Johans holdt skifte i 1736. Arv: drøyt 38 daler. Den nye brukeren, Ola Toresson, som ifølge skiftet allerede hadde kjøpt bruket av Oslo hospital, skulle ha (ste)svigerfaren Johans i brød mot alt som ble igjen etter ham. Han skulle arbeide på bruket mot at Ola holdt ham med tobakk. Ellers skulle Johans ha lov til å arbeide for andre, slik at han fikk penger til nettopp tobakk. Allerede etter to år ble de uenige, og han måtte flytte uten å ta med seg annet enn sine egne kyr – men Ola døde i 1739, og Johans gikk til alters under navnet Lyftingmo til og med 1745.5,4

Ingrid døde den 22. mars 1741 på Lyftingmo, Lesja.1,2 Hun ble gravlagt den 16. april 1741.1

Kilder/noter

 1. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819: Ingri Knudsd Løftingmoe.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 453.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 451–453.
 4. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 454.
 5. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 452.

Johans Olsson på Lyftingmo

M, #2633, ( - etter 1745)

Familie

Ingrid Knutsdotter på Lyftingmo (c 1671 - 1741)Johans giftet seg med Ingrid Knutsdotter på Lyftingmo.1
Han og Ingrid var brukere på Øvre, Lyftingmo, Lesja, fra etter 1710 til 1734.1 Johans og Ingrid holdt skifte i 1736. Arv: drøyt 38 daler. Den nye brukeren, Ola Toresson, som ifølge skiftet allerede hadde kjøpt bruket av Oslo hospital, skulle ha (ste)svigerfaren Johans i brød mot alt som ble igjen etter ham. Han skulle arbeide på bruket mot at Ola holdt ham med tobakk. Ellers skulle Johans ha lov til å arbeide for andre, slik at han fikk penger til nettopp tobakk. Allerede etter to år ble de uenige, og han måtte flytte uten å ta med seg annet enn sine egne kyr – men Ola døde i 1739, og Johans gikk til alters under navnet Lyftingmo til og med 1745.2,1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 454.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 452.

Anders Jonsson på Vestre1,2

M, #2634, (ca. 1635 - ca. 1679)

Familie

Ragnhilda Olsdotter på Vestre (o 1641 - 1715)
Han hadde trolig fire barn, men Ragnhilda var antakelig bare mor til to av dem.1,3 
BarnAnders ble født ca. 1635.1 Hans hjemsted var i Øvstegarden, Vestre, Vatne.1
Han var bruker i Øvstegarden fra 1665. Han drev der resten av livet.1,2
Anders giftet seg med Ragnhilda Olsdotter.1,2

Anders døde ca. 1679 på Vestre, Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 519.
 2. [S162] Midsund I: s. 243.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Elling Rasmusson på Helle1

M, #2635, (ca. 1671 - 1715)
Far*Rasmus Ellingsson på Helle2 ( - c 1698)
Mor*Else Asbjørnsdotter på Helle2 (c 1646 - 1703)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brita Andersdotter på Helle (c 1675 - 1742)
De hadde sju barn.4 
BarnElling ble født ca. 1671.3
Han var bruker på Riset, Helle, Vatne, fra 1696 til 1715.1
Elling giftet seg i 1701 med Brita Andersdotter.4

Elling døde i 1715 på Helle, Vatne.4

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 432 & 427.
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 427.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 427 & 432.
 4. [S377] Vatne bygdebok II: s. 432.
 5. [S876] Midsund III: s. 199.

Anne Olsdotter på Helle

K, #2636, (1702 - 1753)

Familie

Ola Pålsson på Helle (c 1687 - 1756)Annet navn: Anne Olsdotter i Orvika.1
Anne ble født i 1702 i Orvika, Vatne.2 Hennes hjemsted var i Oppigarden, Orvika, Vatne.
Anne giftet seg i 1743 med Ola Pålsson på Helle.2

Anne døde i 1753 på Helle, Vatne.3

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 404.
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 404 & 432.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 432.

Agnar Sverre Tanner1,2

M, #2637, (10. juni 1900 - 12. november 1978)
Far*Jacob Tanner3,4,5 (1865 - 1964)
Mor*Ingeborg Sophie Aarøe5 (1865 - 1935)
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Magda Elfrida Thorkildson (1900 - 1985)
De hadde fire barn.4 
BarnAgnar Sverre ble født den 10. juni 1900 i Gunder, Iowa, USA.6,1,5
Agnar Sverre giftet seg med Magda Elfrida Thorkildson.4
Han og Magda Elfrida bodde i Minneapolis, Minnesota, USA. Agnar Sverre Tanner tok den akademiske graden cand.theol. på Luther Theological Seminary, Saint Paul, Minnesota, USA, i 1928.1 Da døtrene til Agnar var barn, tilbrakte de somrene ved hans fars hytte i Camp Nidaros, Otter Tail County, Minnesota, USA. Agnar var pastor ved trefoldighetskirken i Brooklyn, New York, USA.3,1 Anna Barbara og Gottfried Rothenhofer bodde i Männedorf, Zürich, Sveits. Der fikk hun en gang – kanskje i 1950-årene – besøk av fetteren Jacob Tanner, hans sønn Agnar og dennes kone Magda.1 Han og en av brødrene var i Norge på den tiden da huset faren deres vokste opp i ble revet i 1952 eller 1953 på Cecilienfryd, Bjørset, Bolsøy.7

Agnar Sverre døde den 12. november 1978 i Orange County, California, USA, hvor han bodde.9,6

Kilder/noter

 1. [S115] Genealogy of the Family Tanner.
 2. [S169] California Death Index: TANNER AGNAR S.
 3. [S1688] «Dr. Jacob Tanner død».
 4. [S1376] The Bismarck Tribune: 20.5.2015, Obituaries, Ruth Govig. http://bismarcktribune.com/news/obituaries/ruth-govig/article_1791e659-824c-54a8-9297-97d4cfdfb743.html
 5. [S187] Charlene Barnhart: e-post 9.10.2002.
 6. [S25] SSDI.
 7. [S186] Bergsvein Fladmark: muntlig 9.6.1995.
 8. [S1256] HeadlightHerald.com: Archive, «Obituaries from the week of July 3, 2002». Bruce Govig, 77.
 9. [S169] California Death Index.
 10. [S181] Mary Tanner Egdahl: muntlig 20.8.2002.

Jacobson

M, #2638, ( - omkr. 1917)

Familie

Gusta Karlsdotter Vedalshaug (1882 - 1935)
BarnHans hjemsted var i Sverige.1
Han bodde i USA.2
giftet seg med Gusta Karlsdotter Vedalshaug.1,3

døde omkr. 1917, fem–seks år etter bryllupet.1

Kilder/noter

 1. [S380] «Utvandring frå Sekken»: s. 94.
 2. [S41] Steinar Eik: USENET-melding 58698.314.uupcb@thcave.bbs.no, 16.1.1995.
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.

(?) Ofstad1

M, #2639

Familie

Gusta Karlsdotter Vedalshaug (1882 - 1935)Hans hjemsted var i Norge.2
Han bodde i USA.2
(?) giftet seg med Gusta Karlsdotter Vedalshaug.3,4

Kilder/noter

 1. [S381] Minnesota Death Certificates Index: OFSTAD, GUSTA.
 2. [S41] Steinar Eik: USENET-melding 58698.314.uupcb@thcave.bbs.no, 16.1.1995.
 3. [S380] «Utvandring frå Sekken»: s. 94.
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.

Tore Persson Røbakk1,2,3,4,5

M, #2640, (11. januar 1768 - 1810)
Far*Per Toresson på Kolådalen6 (1739 - f 1801)
Mor*Goro Kristoffersdotter på Kolådalen6,7 (1744 - 1809)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kirsten Persdotter (c 1786 - )
De hadde ett barn.5 
BarnTore ble født den 11. januar 1768 i Lesja.6,8,7 Han ble døpt den 17. januar 1768 i Lesja kirke. Faddere: Jesper Kristoffersson på Lyftingmo, Ola Toresson på Lyftingmo og Marit Toresdotter i Bjøkne o.a.6 Tore Persson Røbakk ble innrullert som helbefaren sjømann i Molde den 28. februar 1795. Han hadde 5 års fartstid. Statur: måtelig. Han var fremdeles matros i 1807.2,9
Tore Persson i Krubba var fadder ved dåpen til Ulrik Long den 19. april 1796.10
Tore Persson bodde hos Goro Kristoffersdotter på mnr. 122, Krubba, Molde, i 1801.7
Annet navn: Tore Persson Molde, nevnt 1803.11
Han bodde i Løvika, Aukra, i 1803.11
Han var fadder ved dåpen til Gurianna Kristoffersdotter på Oterhalsen den 21. august 1803.11

Tore Persson kjøpte våningshus (uten grunn) og naust på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, den 27. juli 1805 av Lasse Ivarsson på Geitnes. Kjøpesum: 80 daler. Huset hadde tilhørt selgerens kone, Kirsti Persdotter.12 Tore Persson Røbakk fikk festeseddel på grunnen på mnr. 154 fra Jens Worm Møller i mars 1806.13,14
Tore giftet seg den 13. juli 1806 i Molde kirke med Kirsten Persdotter i Fannbostadgjerdet (forlovere: Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet og Per Perssen hos Paust).4,15,16
Annet navn: Tore Persson i Schultzhagen, nevnt 1807.9
Han og Kirsten bodde på mnr. 154 i 1807. Huset var taksert til 30 og naustet til 10 daler. Tore eide bygningene til sin død.17,14

Tore døde i 1810 i Fredriksvern.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 20. februar 1813 i Molde.5

     Navnet hans ble skrevet Thore Pedersen Røbach i 1806.13

Kilder/noter

 1. Eller Røbekk.
 2. [S843] Molde hovedrulle 1790–1803: nr. 33.
 3. [S1108] Molde, 1. rode, sjørulle 1811: Z.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a.
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 408 b.
 6. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 576.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 122. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002408
 8. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 490.
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 a.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 b.
 11. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 256, døpte, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650674
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 557.
 13. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370078
 14. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 409 a.
 15. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 b.
 16. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 185 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/198/
 17. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 32 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 145. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063035

Synnøve Rasmusdotter Nerheim

K, #2641, (1853 - etter 1900)
Far*Rasmus Sørensson Nerem (1826 - 1905)
Mor*Gunnhild Persdotter Nerem (1822 - 1872)
Søster av tippoldefar/mor til megSynnøve ble født i 1853 på Nerem, Tresfjord.1
Synnøve giftet seg i 1874 med Karl Karlsson på Flåen.2
Hun og Karl bodde på Nyvoll, Nerem, Tresfjord, i 1875. De holdt til i kårstuen. Han drev med jordbruk og hadde ei ku og fem sauer.2
Hun og Karl var husfolk på Nyvoll fra 1876 til 1906. I 1906 fikk datteren Maria og ektemannen Jakob Bårdsson Øvstedal bygselkontrakt på plassen fra avdøde Rasmus Sørensson Nerem, faren til Synnøve. Bygselbrevet til Karl var nemlig pålydende to ledd, slik at ett av barna deres var sikret rett til å bygsle plassen etter dem.2

Synnøve døde etter 1900.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 629 & 631.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 631.

Karl Karlsson Nerheim

M, #2642, (1849 - 1930)Annet navn: Karl Karlsson på Flåen.
Karl ble født i 1849 i Stordal.1,2
Karl giftet seg i 1874 med Synnøve Rasmusdotter Nerheim.1
Han og Synnøve bodde på Nyvoll, Nerem, Tresfjord, i 1875. De holdt til i kårstuen. Han drev med jordbruk og hadde ei ku og fem sauer.1
Han og Synnøve var husfolk på Nyvoll fra 1876 til 1906. I 1906 fikk datteren Maria og ektemannen Jakob Bårdsson Øvstedal bygselkontrakt på plassen fra avdøde Rasmus Sørensson Nerem, faren til Synnøve. Bygselbrevet til Karl var nemlig pålydende to ledd, slik at ett av barna deres var sikret rett til å bygsle plassen etter dem.1 Karl Karlsson Nerheim var heste- og fehandler i 1900.

Karl døde i 1930.2,1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 631.
 2. [S640] Knut Nerheim: brev 23.11.1998.

Rasmus Karlsson Nerheim1

M, #2643, (1876 - 1966)
Far*Karl Karlsson Nerheim (1849 - 1930)
Mor*Synnøve Rasmusdotter Nerheim (1853 - e 1900)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ane Lassina Knutsdotter Sylte (1879 - 1932)
BarnRasmus ble født i 1876 på Nerem, Tresfjord.2,3 Han eide på Nyvoll, Nerem, Tresfjord, fra 1897. Faren kjøpte da, i navnet til Rasmus, et stykke som året før var utskilt fra bnr. 2. Det nye bruket ble skyldsatt til 30 øre.
Han bodde i USA fra 1900. Han kaltes farmer og ankom New York 16. august og skulle videre til morbroren Peter Roberts (s.d.).4,5,1
Han bodde i Leadville, Colorado, USA, i 1902.6
Rasmus giftet seg i 1903 i USA med Ane Lassina Knutsdotter Sylte.7
Han og Ane Lassina bodde i USA fra 1903 til 1908.1
Han og Ane Lassina var selveiere på bnr. 3, Kyrkjesylte, Tresfjord, fra 1913 til 1931. De kom tilbake til Norge i 1908, og ikke lenge etter overtok han bruket fra svigerfaren. Rasmus fikk skjøte i 1913, men allerede året før bygde han opp gårdsbruket med de husene som fremdeles stod der i 1970, både stue og låve. I 1931 fikk sønnen Knut skjøte.1
Han og Ane Lassina bodde i USA fra ca. 1931.3
Han bodde på bnr. 3 fra 1947. Han flyttet tilbake dit som pensjonist.3

Rasmus døde i 1966.1,3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 244.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 631.
 3. [S640] Knut Nerheim: brev 23.11.1998.
 4. [S1284] New York, Passenger Lists, 1820–1957: p. 193, l. 20.
 5. [S1276] Sue Powell: e-post 7.4.2015.
 6. [S1276] Sue Powell: e-post 4.4.2015.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 237, 244 & 631.

Knut Rasmusson Nerheim

M, #2644, (23. mai 1904 - 31. mai 1996)
Far*Rasmus Karlsson Nerheim (1876 - 1966)
Mor*Ane Lassina Knutsdotter Sylte (1879 - 1932)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megKnut ble født den 23. mai 1904 i USA.1,2 Han ble utdannet utover det obligatoriske.3 Han eide og brukte på bnr. 3, Kyrkjesylte, Tresfjord, fra 1931 til etter 1970. Han fikk skjøte i 1931 fra foreldrene. Hans sønn Reidar Arne tok senere over gårdsdriften. Da han døde, hadde ikke Knut skjøtt fra seg bruket. Han og Anna ble derfor sittende med eiendommen.3
Knut giftet seg i 1932 med Anna Rebekka Pettersdotter Vestre.4 Knut Rasmusson Nerheim var kommunerevisor i Vestnes.3
Han ble kalt Mass-Knut.

Knut døde den 31. mai 1996 på Tresfjord trygdeheim, Vestnes.1 Han ble gravlagt den 7. juni 1996.1

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 118/3.6.1996, s. 26.
 2. [S77] Tresfjord I.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 244 & 245.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 244.

Ane Lassina Knutsdotter Sylte

K, #2645, (1879 - 1932)

Familie

Rasmus Karlsson Nerheim (1876 - 1966)
BarnAne Lassina ble født i 1879 på Kyrkjesylte, Tresfjord.1,2
Ane Lassina giftet seg i 1903 i USA med Rasmus Karlsson Nerheim.3
Hun og Rasmus bodde i USA fra 1903 til 1908.4
Hun og Rasmus var selveiere på bnr. 3, Kyrkjesylte, Tresfjord, fra 1913 til 1931. De kom tilbake til Norge i 1908, og ikke lenge etter overtok han bruket fra svigerfaren. Rasmus fikk skjøte i 1913, men allerede året før bygde han opp gårdsbruket med de husene som fremdeles stod der i 1970, både stue og låve. I 1931 fikk sønnen Knut skjøte.4
Hun og Rasmus bodde i USA fra ca. 1931.2

Ane Lassina døde i 1932 i Rock Springs, Wyoming, USA.2,4

     Ane Lassina var datter av Bergetta Larsdotter (1849–1931, fra Nerem) og Knut Hansson Sylte (1844–1923) på bnr. 1, Kyrkjesylte, Tresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 235.
 2. [S640] Knut Nerheim: brev 23.11.1998.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 237, 244 & 631.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 244.

Anna Rebekka Pettersdotter Vestre

K, #2646, (6. mars 1899 - 31. oktober 1982)

Familie

Knut Rasmusson Nerheim (1904 - 1996)
BarnAnna Rebekka ble født den 6. mars 1899 i Vestrefjord, Vatne.1,2
Anna Rebekka giftet seg i 1932 med Knut Rasmusson Nerheim.2 Hennes navn som gift var Anna Rebekka Nerheim.1

Anna døde den 31. oktober 1982.1 Hun ble gravlagt den 5. november 1982 på Tresfjord kyrkjegard, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 2883949.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 244.

Håken på Flatvad

M, #2647, ( - etter 1642)
10. tippoldefar til megHan bodde i Utigard, Flatvad, Sunndal.

Håken døde etter 1642.1

Kilder/noter

 1. [S80] Sunndalsboka II: s. 252.

Nils Trondsson i Sørås1

M, #2648, (ca. 1640 - før 1719)
Far*Trond Persson i Sørås (c 1594 - m. 1670 & 1679)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Siri Hannibalsdotter i Sørås (c 1655 - f 1703)
Barn

Familie 2

Kona levde i 1711.1 Nils ble født ca. 1640.2
Nils giftet seg med Siri Hannibalsdotter på Nakken.
Han og Siri var brukere Der nord, Sørås, Vestnes.2 Nils Trondsson i Sørås var lagrettemann i 1691.
Nils giftet seg med en uregistrert person.1
Han var bruker i Sørås, Vestnes, i 1711. Han og kona hadde to tjenestejenter og en dreng.1

Nils døde før 1719.2

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Wesnes-Otting, Søraas.
 2. [S604] Odd Sørås: brev 7.12.1994.

Agneta Nilsdotter i Ås1,2

K, #2649, (ca. 1676 - )
Far*Nils Trondsson i Sørås (c 1640 - f 1719)
Mor*Siri Hannibalsdotter i Sørås (c 1655 - f 1703)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Knut Nilsson i Ås ( - c 1727)
Tre barn levde i 1728.2 
Barn

Familie 2

Ola Knutsson i Ås (c 1702 - 1748)
Ingen barn levde i 1748.6 Annet navn: Agneta Nilsdotter i Sørås.
Agneta ble født ca. 1676.3
Agneta giftet seg med Knut Nilsson.2
Hun hadde Trond Nilsson i tjeneste.4
Hun var arving ved skiftet etter Knut Nilsson i Ås den 5. mars 1728: 13 daler 11 skilling.5

Agneta trolovet seg den 29. mai 1729 i Tresfjord kyrkje med Ola Knutsson, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Tosten Sjurdsson i Sørås og Kristoffer Helland.1
Agneta giftet seg med Ola Knutsson.6
Ola Knutsson i Ås kjøpte 1 våg i Ås, Vestnes, den 29. november 1734 av Børge Jakobssen Eg.7

Hun og Ola var brukere i Ås i 1748.8
Hun var arving ved skiftet etter Ola Knutsson i Ås den 8. juni 1748: 47 daler 1 ort 13 skilling.6
Hun var myndling av Nils Knutsson i Ås i 1748.6

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 105. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660260
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 496 a.
 3. [S604] Odd Sørås: brev 7.12.1994.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 496 b.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 496 a/b.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 506 a.
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 58 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-53
 8. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 156. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690210

Ola Knutsson i Ås1,2,3

M, #2650, (ca. 1702 - 18. mai 1748)
Mor*Brit Randmodsdotter4,3 ( - f 1743)

Familie

Agneta Nilsdotter i Ås (c 1676 - )
Ingen barn levde i 1748.3 Annet navn: Ola Knutsson på Skjeggstad.5
Ola ble født ca. 1702.5,2
Ola trolovet seg den 29. mai 1729 i Tresfjord kyrkje med Agneta Nilsdotter i Ås, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Tosten Sjurdsson i Sørås og Kristoffer Helland.6
Ola giftet seg med Agneta Nilsdotter i Ås.3 Ola Knutsson var soldat i 1729. Han ble dimittert i 1736 etter 12 års tjeneste og overført til landvernet.6,5
Ola Knutsson i Ås kjøpte 1 våg i Ås, Vestnes, den 29. november 1734 av Børge Jakobssen Eg. Skjøtet ble tinglyst 7. februar 1735.1
Han var verge for Ingebjørg Jonsdotter i Ås i 1741.7
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Randmodsdotter på Veblungen den 15. mai 1743.4
Han var verge for Anne Olsdotter i 1743.4
Ola Knutsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748.5
Han og Agneta var brukere i Ås i 1748.5

Ola døde den 18. mai 1748 i Ås.2 Det ble holdt skifte etter ham den 8. juni 1748. Kreditorer: Brit Knutsdotter i Ås og Trond Nilsson i Ås. Arvinger: Agneta Nilsdotter og Nils smed. I boet var blant annet 1 våg odelsgods i Ås, vurdert til 60 daler. Formue: 122 daler 8 skilling. Gjeld og omkostninger: 27 daler 1 ort 6 skilling. Arv: 94–3–2, delt på enka og broren.3

     Ola Knutsson i Ås kan ha vært barn av Knut Alvsson på Skjeggstad (men Ola kan ikke ha hatt samme mor som Alv Knutsson).

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 58 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-53
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 310. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660364
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 506 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 255 a.
 5. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 156. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690210
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 105. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660260
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/

Trond Nilsson i Ås1

M, #2651, (ca. 1686 - )
Far*Nils Trondsson i Sørås (c 1640 - f 1719)
Mor*Siri Hannibalsdotter i Sørås (c 1655 - f 1703)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Trond Nilsson i Sørås.
Trond ble født ca. 1686.2 Han var vanfør. Trond tjente hos Agneta Nilsdotter og Knut Nilsson i Ås, Vestnes.3
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Nilsson i Ås den 5. mars 1728: 8 daler i lønn.4
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson i Ås den 8. juni 1748: 10 daler 2 ort.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 506 a.
 2. [S604] Odd Sørås: brev 7.12.1994.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 496 b.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 496 a/b.

Per Nilsson i Sørås1,2,3

M, #2652, (ca. 1690 - 1761)
Far*Nils Trondsson i Sørås (c 1640 - f 1719)
Mor*Siri Hannibalsdotter i Sørås (c 1655 - f 1703)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Mali Tostensdotter i Sørås (o 1694 - 1779)
Sju barn er nevnt i et skifte.7 
BarnPer ble født ca. 1690.1,4
Per giftet seg med Mali Tostensdotter i Sørås.1
Han var verge for Nils Knutsson i Ås i 1728.2

Han og Mali var brukere Der nord, Sørås, Vestnes, i 1736. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker (halve gården).1,5
Peder Søraas var forlover for Åmund Tostensson i Sørås og Magrete Knutsdotter, som ble trolovet den 26. oktober 1738 i Vestnes kyrkje.6


Per døde i 1761 i Sørås, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S927] Skorgen: s. 377. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=380
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 496 a.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 173, dominica rogate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 4. [S604] Odd Sørås: brev 7.12.1994.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 511.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 189, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660302
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670863

Ingebjørg Nilsdotter på Flate1,2

K, #2653, (ca. 1691 - 1751)
Far*Nils Trondsson i Sørås3 (c 1640 - f 1719)
Mor*Siri Hannibalsdotter i Sørås3 (c 1655 - f 1703)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Erik Jetmundsson på Flate (c 1695 - 1747)
Seks barn levde i 1747.2 
BarnAnnet navn: Ingebjørg Nilsdotter i Sørås.
Ingebjørg ble født ca. 1691.1
Ingebjørg giftet seg med Erik Jetmundsson på Flate.2
Hun og Erik var trolig brukere på bnr. 6, Store Tomra, Vestnes, fra 1718. En Erik Jetmundsson fikk tinglyst bygselseddel på 1 våg 6 merker i 1714 og ble ført som bruker fra 1718. Denne Erik fikk en sønn Per i 1723. Neste bruker fikk bygselseddel i 1734.4,5,6
Hun og Erik var brukere på Flate, Vestnes, i 1736. Bruket var på 2 pund 12 merker (halve gården). De drev fremdeles i 1747.7,8
Hun var arving ved skiftet etter Erik Jetmundsson på Flate den 5. november 1747.2


Ingebjørg døde i 1751 i Vestnes.1 Hun ble gravlagt i desember 1751.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 348.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 476 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/494/
 3. [S604] Odd Sørås: brev 7.12.1994.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 191.
 5. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 627.
 6. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 628.
 7. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 483.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 294. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660356

Erik Jetmundsson på Flate1,2,3

M, #2654, (ca. 1695 - 10. juni 1747)
Far*Jetmund Sjurdsson på Flate2 (c 1661 - )
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebjørg Nilsdotter på Flate (c 1691 - 1751)
Seks barn levde i 1747.1 
BarnErik ble født ca. 1695.2 Han bodde hos Jetmund Sjurdsson på Flate, Vestnes, i 1701.2,4,5
Erik giftet seg med Ingebjørg Nilsdotter i Sørås.1
Han og Ingebjørg var trolig brukere på bnr. 6, Store Tomra, Vestnes, fra 1718. En Erik Jetmundsson fikk tinglyst bygselseddel på 1 våg 6 merker i 1714 og ble ført som bruker fra 1718. Denne Erik fikk en sønn Per i 1723. Neste bruker fikk bygselseddel i 1734.3,6,7
Han og Ingebjørg var brukere på Flate i 1736. Bruket var på 2 pund 12 merker (halve gården). De drev fremdeles i 1747.8,9

Erik døde den 10. juni 1747 i Flatevågen, Vestnes, av drukning.9 Det ble holdt skifte etter ham den 5. november 1747. Arvinger: Ingebjørg Nilsdotter, Ola Eriksson på Vestnes, Nils Eriksson i Kjellneset, Jetmund Eriksson i Ura, Erik Eriksson og Kristi Eriksdotter o.a.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 476 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/494/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 216, Flade. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/120/
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 191.
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Wesnes-Otting, Flade. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181197
 5. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 31 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400025
 6. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 627.
 7. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 628.
 8. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 483.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 294. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660356

Trond Persson i Sørås

M, #2655, (ca. 1594 - mellom 1670 og 1679)
Far*Per Trondsson i Sørås (o 1565 - c 1640)
8. tippoldefar til megTrond ble født ca. 1594.1
Han var bruker Der nord, Sørås, Vestnes.1
Han var selveier Der nord fra 1631. Han og Steffen Rasmusson hadde hvert sitt bruk under Sørås. Opp gjennom årene skattet begge som leilendinger. I 1631 overtok de fedrenes 3 våger landskyld i gården; men fra 1636 har Trond bare én våg odelsgods, mens Steffen har 1,5. Tronds manglende halve våg dukker i 1637 opp hos lensmann Lars Nilsson Dal på Sørsylte, og var hans og arvingenes eiendom til Tronds sønn Nils må ha løst inn dette odelsgodset i slutten av 1660-årene. At navnet Nils dukker opp på Sørås, kan tyde på nært slektskap mellom de to familiene.1 Han var lagrettemann i 1655.

Trond døde mellom 1670 og 1679.1

Kilder/noter

 1. [S604] Odd Sørås: brev 7.12.1994.

Per Trondsson i Sørås

M, #2656, (omkr. 1565 - ca. 1640)
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnPer ble født omkr. 1565.1 Hans hjemsted var kanskje på Helland, Vestnes.
Han var selveier Der nord, Sørås, Vestnes, til 1631. Da han kom til Sørås, bygde han sannsynligvis et nytt tun, «Der nord».1

Per døde ca. 1640.1

Kilder/noter

 1. [S604] Odd Sørås: brev 7.12.1994.

Jonas Helland Aarø1

M, #2657
Far*Lars Tore Aarø1
Mor*Kristin Helland1 (1964 - 2020)
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 108/12.5.2020. Side 21, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20200512_178_109_1?page=20

Tosten Endresson i Bjøkne

M, #2658, ( - etter 1644)
Far*Endre P. i Bjøkne ( - e 1628)
7. tippoldefar til meg

Familie

Marit Jonsdotter i Bjøkne ( - c 1665)
BarnHan var bruker i «Nedre», Bjøkne, Lesja, fra 1617. Han bygslet 1/3 av gården i 1617 og 1/6 i 1629 og hadde bruket til 1644/60.1
Tosten giftet seg med Marit Jonsdotter.1
Han lånte ut til sammen 79 lodd sølv til kongen i 1628.2


Tosten døde etter 1644.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 225.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 226.

Marit Jonsdotter i Bjøkne

K, #2659, ( - ca. 1665)
7. tippoldemor til meg

Familie

Tosten Endresson i Bjøkne ( - e 1644)
BarnMarit giftet seg med Tosten Endresson i Bjøkne.1

Marit døde ca. 1665.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 225.

Hans Bjørnardsson i Bjøkne1,2

M, #2660, (ca. 1713 - 1794)
Far*Bjørnard Tostensson i Bjøkne1 (c 1671 - 1739)
Mor*Anne Hansdotter i Bjøkne1 (c 1678 - 1764)
4. tippoldefar til meg

Familie

Eli Erlandsdotter i Bjøkne (c 1717 - 1782)
De hadde åtte barn.1 
BarnHans ble født ca. 1713 i Bjøkne, Lesja.3,1
Hans giftet seg i 1740 med Eli Erlandsdotter på Hole.1
Han og Eli var selveiere i «Øvre», Bjøkne, Lesja, fra 1740. Han overtok ved skiftet etter faren. I 1761 fikk sønnen Bjørnard skjøte, men tok neppe over før i 1770-årene.1

Hans døde i 1794 i Bjøkne.3,1 Han ble jordfestet den 14. desember 1794.3

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 228. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#231
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 324. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470264
 3. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.

Eli Erlandsdotter i Bjøkne1

K, #2661, (ca. 1717 - 1782)
Far*Erland Larsson på Hole ( - c 1719)
Mor*Marit Kristoffersdotter på Hole ( - c 1725)
4. tippoldemor til meg

Familie

Hans Bjørnardsson i Bjøkne (c 1713 - 1794)
De hadde åtte barn.1 
BarnAnnet navn: Eli Erlandsdotter på Hole.
Eli ble født ca. 1717.2,3,4
Eli giftet seg i 1740 med Hans Bjørnardsson i Bjøkne.1
Hun og Hans var selveiere i «Øvre», Bjøkne, Lesja, fra 1740. Han overtok ved skiftet etter faren. I 1761 fikk sønnen Bjørnard skjøte, men tok neppe over før i 1770-årene.1

Eli døde i 1782 i Bjøkne, Lesja.4,1 Hun ble jordfestet den 24. november 1782.4

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 228. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#231
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 180.
 3. [S42] Arnfinn Kjelland: e-post 21.2.1995.
 4. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.

Bjørnard Tostensson i Bjøkne1

M, #2662, (ca. 1671 - 5. august 1739)
Far*Tosten Bjørnardsson i Bjøkne2 (c 1632 - e 1711)
Mor*Kari Matsdotter i Bjøkne2 ( - e 1711)
5. tippoldefar til meg

Familie

Anne Hansdotter i Bjøkne (c 1678 - 1764)
De hadde fem eller seks barn.1 
BarnBjørnard ble født ca. 1671 i Bjøkne, Lesja.3,2
Bjørnard giftet seg med Anne Hansdotter.1
Han og Anne var brukere i «Øvre», Bjøkne, Lesja, i 1711. I skoskattelisten fra 1711 står de oppført med ett barn. Bjørnard kjøpte bruket for 332 daler i 1728 og hadde det til sin død. Sønnen Hans overtok ved skiftet etter ham.1,2

Bjørnard døde den 5. august 1739 i Bjøkne.3,1 Han ble jordfestet den 13. august 1739.3 Det ble holdt skifte etter ham i 1740. Arvinger: Anne Hansdotter o.a. Enka, Anne, fikk følgende kår: åker der hun kunne så ½ tønne korn, og fôr til én hest, ei ku og tre sauer. Det var sjeldent å ha hest på føderådet.2

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 228. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#231
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 227.
 3. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.

Anne Hansdotter i Bjøkne1

K, #2663, (ca. 1678 - 1764)
5. tippoldemor til meg

Familie

Bjørnard Tostensson i Bjøkne (c 1671 - 1739)
De hadde fem eller seks barn.1 
BarnAnne ble født ca. 1678.2,1
Anne giftet seg med Bjørnard Tostensson i Bjøkne.1
Hun og Bjørnard var brukere i «Øvre», Bjøkne, Lesja, i 1711. I skoskattelisten fra 1711 står de oppført med ett barn. Bjørnard kjøpte bruket for 332 daler i 1728 og hadde det til sin død. Sønnen Hans overtok ved skiftet etter ham.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Bjørnard Tostensson i Bjøkne i 1740. Enka, Anne, fikk følgende kår: åker der hun kunne så ½ tønne korn, og fôr til én hest, ei ku og tre sauer. Det var sjeldent å ha hest på føderådet.3


Anne døde i 1764 i Bjøkne, Lesja.2,4 Hun ble jordfestet den 1. januar 1765.2

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 228. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#231
 2. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 227.
 4. [S42] Arnfinn Kjelland: e-post 21.2.1995.

Aurora Gjelten Hattrem

K, #2664
Far*Tore Hattrem1
Mor*Marit Gjelten1
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S2425] Tolgen Hytteplads: s. 329. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2023022048086?page=332

Marit Tostensdotter1

K, #2665, ( - etter 1577)
Far*Tosten Eiriksson i Veien2 ( - f 1557)
Mor*Guru Jonsdotter i Veien1 ( - f 1564)
Søster av 10.tippoldefar/mor til megMarit døde etter 1577.1

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.
 2. [S119] Aspa-seminaret: s. 17 & 16.

Per Rasmusson i Otterdal

M, #2666, (ca. 1708 - 1780)
Far*Rasmus Persson i Otterdal (c 1672 - 1735)
Mor*Helge Pålsdotter i Otterdal (c 1684 - 1760)
6. tippoldefar til meg

Familie

Ingebjørg Eiriksdotter i Otterdal (c 1712 - 1778)
BarnPer ble født ca. 1708.1
Per giftet seg med Ingebjørg Eiriksdotter.1
Han og Ingebjørg bodde i Innigard, Otterdal, Hornindal.

Per døde i 1780 i Otterdal, Hornindal.1

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 444.

Ingebjørg Eiriksdotter i Otterdal

K, #2667, (ca. 1712 - 1778)
6. tippoldemor til meg

Familie

Per Rasmusson i Otterdal (c 1708 - 1780)
BarnIngebjørg ble født ca. 1712.1
Ingebjørg giftet seg med Per Rasmusson i Otterdal.1
Hun og Per bodde i Innigard, Otterdal, Hornindal.

Ingebjørg døde i 1778 i Otterdal, Hornindal.1

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 444.

Rasmus Persson i Otterdal

M, #2668, (ca. 1672 - 1735)
Far*Per Olsson i Otterdal (c 1645 - e 1701)
Mor*Gjertrud Olsdotter i Otterdal (c 1638 - 1725)
7. tippoldefar til meg

Familie

Helge Pålsdotter i Otterdal (c 1684 - 1760)
BarnRasmus ble født ca. 1672.1
Han var bruker i Innigard, Otterdal, Hornindal, fra ca. 1700. Han drev der resten av livet.1
Rasmus giftet seg med Helge Pålsdotter i Hjellbakkane.1,2

Rasmus døde i 1735 i Otterdal, Hornindal.1

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 444.
 2. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 135.

Helge Pålsdotter i Otterdal

K, #2669, (ca. 1684 - 1760)
Far*Pål Larsson i Hjellbakkane1 (c 1636 - c 1714)
Mor*Eva Mikalsdotter i Hjellbakkane1
7. tippoldemor til meg

Familie

Rasmus Persson i Otterdal (c 1672 - 1735)
BarnAnnet navn: Helge Pålsdotter i Hjellbakkane.1
Helge ble født ca. 1684 i Hjellbakkane, Hornindal.1,2
Helge giftet seg med Rasmus Persson i Otterdal.2,1

Helge døde i 1760 i Otterdal, Hornindal.2

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 135.
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 444.

Per Olsson i Otterdal1

M, #2670, (ca. 1645 - etter 1701)
8. tippoldefar til meg

Familie

Gjertrud Olsdotter i Otterdal (c 1638 - 1725)
BarnPer ble født ca. 1645.2
Per giftet seg med Gjertrud Olsdotter i Otterdal.2
Han var bruker i Innigard, Otterdal, Hornindal, fra ca. 1674.2
Han var innerst i Otterdal, Hornindal, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S277] Manntallet av 1701 for Nordre Bergenhus: Otterdal.
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 444.

Gjertrud Olsdotter i Otterdal

K, #2671, (ca. 1638 - 1725)
8. tippoldemor til meg

Familie

Per Olsson i Otterdal (c 1645 - e 1701)
BarnGjertrud ble født ca. 1638.1
Gjertrud giftet seg med Per Olsson i Otterdal.1 Gjertrud eide ½ pund i Navelsaker, Hornindal.1

Gjertrud døde i 1725 i Otterdal, Hornindal.1

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 444.

Pål Larsson i Hjellbakkane1,2

M, #2672, (ca. 1636 - ca. 1714)
Far-?*Lars i Hjellbakkane ( - e 1649); trolig
8. tippoldefar til meg

Familie

Eva Mikalsdotter i Hjellbakkane
De hadde seks barn.1 
BarnPål ble født ca. 1636.2,1
Han var bruker i Hjellbakkane, Hornindal, i 1666. Sønnen Lars hadde overtatt i 1709.2,1
Pål giftet seg med Eva Mikalsdotter.2,1 Pål Larsson i Hjellbakkane var smed.2

Pål døde ca. 1714 i Hornindal.2,1

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 135.
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 462.

Eva Mikalsdotter i Hjellbakkane1,2

K, #2673
8. tippoldemor til meg

Familie

Pål Larsson i Hjellbakkane (c 1636 - c 1714)
De hadde seks barn.1 
BarnEva giftet seg med Pål Larsson i Hjellbakkane.2,1

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 135.
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 462.

Lars i Hjellbakkane1,2

M, #2674, ( - etter 1649)
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan bodde i Hjellbakkane, Hornindal, i 1649.2

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 135.
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 462.

Anders Olsson på Seljeset

M, #2675, ( - før 1686)
Far*Ola Andersson på Seljeset ( - e 1636)
Mor*Lisbet Seljeset ( - e 1646)Anders Olsson på Seljeset var bruker på Seljeset, Hornindal, fra ca. 1648 til før 1686, deretter enka til før 1695.1
Anders giftet seg med en uregistrert person.

Anders døde før 1686.1

     Han kan ha vært far til Elling Andersson på Seljeset.

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 485.

Nils Aslaksson på Ullaland1,2,3

M, #2676, ( - ca. 1740)
6. tippoldefar til megAnnet navn: Nils Aslaksson på Holsbøen, nevnt 1723.3 Nils Aslaksson var soldat iallfall fra 1723 til 1725.4,1
Nils trolovet seg den 31. januar 1723 i Bolsøy kirke med Mali Ivarsdotter på Ullaland.3
Han og Mali bodde på Ullaland, Bolsøy, fra 1723.3
Nils giftet seg den 7. mars 1723 i Kleive kirke, Bolsøy, med Mali Ivarsdotter på Ullaland. Han ble stevnet til tinget 29. januar 1725 grunnet for tidlig samleie, men møtte ikke, så saken ble utsatt.5,1

Nils døde ca. 1740 på Ullaland.2 Det ble holdt skifte etter ham den 7. september 1740. Arvinger: Mali Ivarsdotter på Ullaland, Aslak Nilsson på Ullaland, Anders Nilsson på Ullaland, Ivar Nilsson og Marit Nilsdotter på Ullaland. Nettoarv: 36 daler 3 ort 6 skilling.6

     Nils Aslaksson på Ullaland og Anders Aslaksson kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/101/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 16 a.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 30.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 30 & 31.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 31.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 16 a/b.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 60.

Ola Andersson på Seljeset

M, #2677, ( - etter 1636)
Far*Anders Seljeset

Familie

Lisbet Seljeset ( - e 1646)
BarnHan giftet seg med Lisbet.
Han bodde på Seljeset, Hornindal, i 1636.1

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 485.

Lisbet på Seljeset

K, #2678, ( - etter 1646)

Familie

Ola Andersson på Seljeset ( - e 1636)
BarnLisbet giftet seg med Ola Andersson på Seljeset.
Hun bodde på Seljeset, Hornindal, i 1646.1

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 485.

Anders på Seljeset

M, #2679

Familie

Barn

Eli Tostensdotter i Oppigard

K, #2680, (3. januar 1772 - 11. mars 1824)
Far*Tosten Olsson på Hattrem (1733 - 1818)
Mor*Anne Hansdotter på Hattrem (1747 - 1816)
Søster av 2.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Ola Hansson på Hågå (1771 - 1851)
BarnEli ble født den 3. januar 1772 på Hattrem, Lesja.1,2
Eli fikk barn med Ola Hansson på Hågå.
Annet navn: Eli Tostensdotter på Hattrem, nevnt 1801.3 Eli Tostensdotter bodde hos Bjørn Persson i Oppigard (bnr. 9), Eikesdal, Eresfjord, i 1801.4,5
Eli giftet seg den 5. juli 1801 i Eresfjord kyrkje med Bjørn Persson i Oppigard. Forlovere: Erik Eriksson på Setra og Jon Gunnarsson på Slenes.6,5

Eli døde den 11. mars 1824.5

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 20.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 224 a.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Egesdal.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 153.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 225 b, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640270

Bjørn Persson i Oppigard

M, #2681, (1769 - 26. juni 1853)
Far*Per Persson i Oppigard1 (c 1732 - 1795)
Mor*Anne Bjørnsdotter Trygge1 (c 1737 - 1797)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megBjørn ble født i 1769 i Eikesdal, Eresfjord.2
Han var selveier i Oppigard (bnr. 9), Eikesdal, Eresfjord, fra 1798 til 1850. Han fikk skjøte 13. april 1798 på 1 våg 2 pund 6 merker i gården av søsknene. Han måtte ut med 550 daler og kår til farbroren Jon Persson, som lå til sengs.3 Bjørn bodde i Oppigard i 1801 sammen med Eli Tostensdotter, Per Bjørnsson, Guri Tostensdotter og Jon Persson o.a. I 1803 sådde de 6 tønner blandkorn og avlet 40 tønner. De fôret 3 hester, 20 nautkrøtter og 25 à 30 småfe.4,5 Bjørn Persson i Oppigard var soldat i 1801.6
Bjørn giftet seg den 5. juli 1801 i Eresfjord kyrkje med Eli Tostensdotter på Hattrem. Forlovere: Erik Eriksson på Setra og Jon Gunnarsson på Slenes.6,5

Bjørn døde den 26. juni 1853 i Eikesdal.5

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 170.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 153 & 170.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 153 & 154.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Egesdal.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 153.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 225 b, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640270
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 224 a.

Ola Olsson på Vike1

M, #2682, (29. juli 1795 - februar 1829)
Far*Ola Hansson på Hågå (1771 - 1851)
Mor*Eli Tostensdotter i Oppigard (1772 - 1824)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mildrid Endresdotter på Horne (1799 - 1829)
BarnAnnet navn: Ola Olsson på Hattrem.2
Ola ble født den 29. juli 1795 på Hattrem, Lesja, utenom ekteskap.3,4 Han ble døpt den 2. august 1795 i Lesja kirke. Faddere: Håken i Flågåstadhågån, Tore på Nautmoen, Kristoffer i Holsbrekka, Mari på Nautmoen og Anne Hattrem.5 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Ola Olsson på Hattrem hos Tosten Olsson og Anne Hansdotter.2
Ola fikk barn med Mildrid Endresdotter på Horne. Han var ikke gift.1 Ola var forpakter på Vike, Eresfjord, i 1829.1

Ola døde i februar 1829 i Eikesdalsvatnet, Eresfjord. Han og Johannes Johannesson på Vike (16½ år) ble drept av et snøskred. Likene ble ikke funnet.1,6

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 183.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Lessøe Hoved Sogn, Hattrem.
 3. [S159] Arne Hattrem: brev 24.2.1995.
 4. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 721.
 5. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 451.
 6. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 72.

Ola Hansson på Hågå

M, #2683, (1771 - 1851)

Familie

Eli Tostensdotter i Oppigard (1772 - 1824)
BarnOla ble født i 1771 på Hågå, Lesja.1 Han eide i Oppistugu, Hågå, Lesja, fra 1793 til 1832: I 1793 fikk han skjøte på halvbroren Jespers odelsrett i gården. Ola hadde forpaktet bort bruket ved skiftet etter kona Marit i 1808.2
Ola fikk barn med Eli Tostensdotter på Hattrem.

Ola døde i 1851 på Hågå.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 721.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 721 & 722.

Per Bjørnsson i Oppigard1

M, #2684, (1801 - )
Far*Bjørn Persson i Oppigard1 (1769 - 1853)
Mor*Eli Tostensdotter i Oppigard1 (1772 - 1824)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til megPer ble født i 1801, før foreldrene giftet seg.1 Per ble døpt den 11. januar 1801 i Eresfjord kyrkje. Faddere: Erik Knutsson på Setra, Jon Olsson i Austigard, Aslak Knutsson i Utigard, Eli Johansdotter i Oppigard og Mildrid Persdotter på Horne.1 Per Bjørnsson bodde hos Bjørn Persson i Oppigard (bnr. 9), Eikesdal, Eresfjord, i 1801.2,3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 224 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Egesdal.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 153.

Tosten Bjørnsson i Oppigard

M, #2685, (1803 - )
Far*Bjørn Persson i Oppigard (1769 - 1853)
Mor*Eli Tostensdotter i Oppigard (1772 - 1824)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til megTosten ble født i 1803 i Eikesdal, Eresfjord.1,2

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 153.
 2. [S159] Arne Hattrem: brev 24.2.1995.

Anne Bjørnsdotter i Oppigard

K, #2686, (1806 - 1818)
Far*Bjørn Persson i Oppigard (1769 - 1853)
Mor*Eli Tostensdotter i Oppigard (1772 - 1824)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til megAnne ble født i 1806 i Eikesdal, Eresfjord.1

Anne døde i 1818 i Eikesdal.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 153.

Kari Bjørnsdotter på Grandsetra

K, #2687, (6. oktober 1811 - 1883)
Far*Bjørn Persson i Oppigard (1769 - 1853)
Mor*Eli Tostensdotter i Oppigard (1772 - 1824)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Larsson på Grandsetra (1812 - 1894)
BarnKari ble født den 6. oktober 1811 i Eikesdal, Eresfjord.1,2
Annet navn: Kari Bjørnsdotter i Oppigard.
Kari giftet seg den 15. juli 1834 med Lars Larsson på Grandsetra.3,1

Kari døde i 1883 på Grandsetra, Eresfjord.4

Kilder/noter

 1. [S159] Arne Hattrem: brev 24.2.1995.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 153.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 302.
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 303.

Malene Hattrem Sæther

K, #2688
Far-adopsjon*Jan Otto Sæther
Mor-adopsjon*Margareth Julinda Musikka Hattrem
4-menning til meg

Fridtjof Hattrem Sæther

M, #2689
Far-adopsjon*Jan Otto Sæther
Mor-adopsjon*Margareth Julinda Musikka Hattrem
4-menning til meg

Kaja Hattrem Moa

K, #2690
Far*Kjetil Moa
Mor*Hilma Kastin Musikka Hattrem
4-menning til meg

Tobias Hattrem Moa1,2

M, #2691, (26. mars 1994 - 1. november 2015)
Far*Kjetil Moa1
Mor*Hilma Kastin Musikka Hattrem1
4-menning til megTobias ble født den 26. mars 1994 på Molde sjukehus.1,3

Tobias døde den 1. november 2015 på Åndalsnes.1,2,4 Han ble gravlagt den 6. november 2015.1

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 255/3.11.2015, s. 25.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 254/2.11.2015, s. 4.
 3. [S516] Synnøve Moe: muntlig 2.3.1995.
 4. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 254/2.11.2015, s. 5.

Kjetil Moa

M, #2692

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 255/3.11.2015, s. 25.

Mathias Hattrem Olesen

M, #2693
Far*Otto T. Olesen
Mor*Gunhild Musikka Hattrem
4-menning til meg

Maria Jonsdotter Syltebø1

K, #2694, (1859 - 4. oktober 1861)
Far*Jon Ivarsson Syltebø (1819 - 1900)
Mor*Ingeborg Guttormsdotter Syltebø (1819 - 1907)
Søster av tippoldefar/mor til megMaria ble født i 1859.1,2

Maria døde den 4. oktober 1861 på Syltebø, Eresfjord, 1 år 11 måneder gammel.1 Hun ble jordfestet den 3. november 1861.1

Kilder/noter

 1. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 248, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660606
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 252.

Eli Tostensdotter Hattrem

K, #2695, (12. juni 1833 - 22. januar 1835)
Far*Tosten Tostensson Hattrem1 (1787 - 1881)
Mor*Guri Larsdotter på Bruhaugen1 (1798 - 1835)
Søster av tippoldefar/mor til megEli ble født den 12. juni 1833 på Vike, Eresfjord.2,3

Eli døde den 22. januar 1835 på Vike. Hun ble drept av snøskredet som rammet familien.4,3 Hun ble jordfestet den 1. februar 1835.5

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 46.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 29 & 32.
 3. [S111] «Slektsliste for Guri Larsdtr. Bottemshougen».
 4. [S13] Hattrem på Lesja: s. 32.
 5. [S13] Hattrem på Lesja: s. 35.

Peder Larsson Gransæter1

M, #2696, (2. november 1844 - )
Far*Lars Larsson på Grandsetra (1812 - 1894)
Mor*Kari Bjørnsdotter på Grandsetra (1811 - 1883)
3-menning 3 ganger forskjøvet til megPeder ble født den 2. november 1844 på Grandsetra, Eresfjord.2,3
Peder giftet seg i 1880 med Ane Jonsdotter på Husby.4,3
Han og Ane var selveiere på bnr. 1, Grandsetra, Eresfjord, i 1900.1 Peder Larsson Gransæter hadde Ingeborg Anna Ellingsdotter Nesset som pleiebarn.4

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Erisfjord og Visdals, Gransæter.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 302.
 3. [S159] Arne Hattrem: brev 24.2.1995.
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 304.

Lars Larsson på Grandsetra1

M, #2697, (1812 - 1894)

Familie

Kari Bjørnsdotter på Grandsetra (1811 - 1883)
BarnLars ble født i 1812 på Grandsetra, Eresfjord.2,3
Han ble kalt den yngre.
Han var selveier på bnr. 1, Grandsetra, Eresfjord, fra ca. 1834. I 1865 hadde husholdningen 3 hester, 18 kyr, 36 sauer og 2 griser. Utsæd: 1/8 tønne bygg, 6½ tønne havre og 4 tønner poteter.4
Lars giftet seg den 15. juli 1834 med Kari Bjørnsdotter i Oppigard.2,3 Lars Larsson på Grandsetra var kårmann på bnr. 1 fra etter 1865 til sin død.5
Han var forlover for Lars Tostensson Hattrem og Anne Karine Andersdotter på Finnset, som giftet seg den 23. september 1867 i Eresfjord kyrkje.1,6
Han er blitt omtalt som snill og velgjørende.

Lars døde i 1894 på Grandsetra.5

Kilder/noter

 1. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 214.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 302.
 3. [S159] Arne Hattrem: brev 24.2.1995.
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 302 & 303.
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 303.
 6. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: fol. 332 b, 23. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323670043

Ane Jonsdotter Gransæter1

K, #2698, (1855 - )

Familie

Peder Larsson Gransæter (1844 - )
BarnAne ble født i 1855.2
Annet navn: Ane Jonsdotter på Husby.
Ane giftet seg i 1880 med Peder Larsson Gransæter.2,3
Hun og Peder var selveiere på bnr. 1, Grandsetra, Eresfjord, i 1900.1 Ane Jonsdotter Gransæter hadde Ingeborg Anna Ellingsdotter Nesset som pleiebarn.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Erisfjord og Visdals, Gransæter.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 304.
 3. [S159] Arne Hattrem: brev 24.2.1995.

Lars Larsson Gransæter1

M, #2699, (22. mai 1836 - 1919)
Far*Lars Larsson på Grandsetra (1812 - 1894)
Mor*Kari Bjørnsdotter på Grandsetra (1811 - 1883)
3-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingeborg Jonsdotter Gransæter (1850 - )
BarnLars ble født den 22. mai 1836 på Grandsetra, Eresfjord.2 Han eide og brukte på bnr. 1, Grandsetra, Eresfjord, fra etter 1865. Han overtok bruket etter faren, men det ble ikke ordnet med skjøte.2
Lars giftet seg i 1875 med Ingeborg Jonsdotter på Nerås.3,4

Lars døde i 1919.3

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Erisfjord og Visdals, Gransæter.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 302 & 303.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 303.
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 290.

Ingeborg Jonsdotter Gransæter1

K, #2700, (17. april 1850 - )

Familie

Lars Larsson Gransæter (1836 - 1919)
BarnAnnet navn: Ingeborg Jonsdotter på Nerås.
Ingeborg ble født den 17. april 1850 på Nerås, Eresfjord.2,3
Ingeborg giftet seg i 1875 med Lars Larsson Gransæter.3,2

     Ingeborg var datter av Ingeborg Hansdotter (fra Bogge) og Jon Aslaksson på Nerås.

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Erisfjord og Visdals, Gransæter.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 290.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 303.