Halla Knutsson på Frostad

M, #1001, (ca. 1585 - )
Far*Knut Frostad ( - o 1620)
8. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde sju barn.3 
BarnHalla ble født ca. 1585.1,2
Han bodde på Haugan, Øvre Frostad, Vestnes.

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 791 & 799.
 2. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 269.
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 799.
 4. [S162] Midsund I: s. 477.

Ingebjørg? Tomasdotter på Frostad1

K, #1002
Far*Tomas Åmundsson på Nakken1 (c 1589 - )
7. tippoldemor til megAnnet navn: Ingebjørg? Tomasdotter på Nakken.1
Ingebjørg? giftet seg med Hans Hallasson på Frostad.1

     Ingebjørg i Fiksdalen og Ingebjørg? Tomasdotter på Frostad kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 800.

Ola Hannibalsson på Rekdal1

M, #1003, (ca. 1715 - 1773)
Far*Hannibal Olsson på Rekdal (c 1677 - 1722)
Mor*Kari Hansdotter på Rekdal (c 1676 - 1747)
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Siri Eriksdotter på Rekdal (1722 - 1762)
De hadde fem barn.3 
Barn

Familie 2

Ingebjørg Knutsdotter på Rekdal (1734 - 1799)
De hadde tre barn.3 
BarnOla ble født ca. 1715.2
Han var bruker på Rekdalsbakken, Rekdal, Vestnes, fra 1742 til 1773.
Ola giftet seg i 1748 med Siri Eriksdotter på Vik.3
Ola giftet seg den 8. mai 1763 i Vestnes kyrkje med Ingebjørg Knutsdotter på Brastad.4,3

Ola døde i 1773 på Rekdal, Vestnes.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 400 & 501.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 465 & 467.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 467.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 501.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 400.
 6. [S162] Midsund I: s. 34.

Siri Eriksdotter på Rekdal

K, #1004, (1722 - 1762)
Far*Erik Jakobsson på Vik (c 1683 - 1746)
Mor*Lisbet Persdotter på Vik
5. tippoldemor til meg

Familie

Ola Hannibalsson på Rekdal (c 1715 - 1773)
De hadde fem barn.2 
BarnAnnet navn: Siri Eriksdotter på Vik.
Siri ble født i 1722 på Vik, Vestnes.1
Siri giftet seg i 1748 med Ola Hannibalsson på Rekdal.2

Siri døde i 1762 på Rekdal, Vestnes.2

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 370 & 467.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 467.
 3. [S162] Midsund I: s. 34.

Erik Jakobsson på Vik1,2,3

M, #1005, (ca. 1683 - 1746)
Far*Jakob Knutsson på Vik (c 1660 - 1742)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Han var trolig enkemann i 1711.5 
Barn

Familie 2

Lisbet Persdotter på Vik
BarnErik ble født ca. 1683 på Vik, Vestnes.4
Erik giftet seg trolig med en uregistrert person.5
Han var bruker på Vik fra 1704 til 1741.4,5
Erik giftet seg ca. 1716 med Lisbet Persdotter på Gjellstein.5,1
Han var verge for Pål Eriksson på Øverås i 1730.2
Erich Vigen var forlover for Erik Arnesson på Øverås og Anne Eriksdotter, som ble trolovet den 22. juni 1732 i Vestnes kyrkje.6
Han var verge for Kari Eriksdotter på Øverås i 1736.3


Erik døde i 1746 på Vik.7 Det ble holdt skifte etter ham den 13. mai 1747.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 445 a.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 637 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640652
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mai–juli 1736. 18. juli.
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 259.
 5. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 261.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 128, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 7. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 259 & 261.
 8. [S78] Fiksdal sogn: s. 384.

Lisbet Persdotter på Vik1,2,3

K, #1006
Far*Per Taraldsson Oppem4 ( - c 1687)
Mor*Mari Jensdotter på Gjellstein4 ( - e 1711)
6. tippoldemor til meg

Familie

Erik Jakobsson på Vik (c 1683 - 1746)
BarnIfølge Gards- og slektshistorie for Vestnes ble hun født ca. 1684, men årstallet er trolig basert på skjønn.5,6

Annet navn: Lisbet Persdotter på Gjellstein.7,4,5
Hun var arving ved skiftet etter Per Taraldsson på Gjellstein den 6. juni 1687: 17 daler 1 ort.8
Hun var kreditor ved skiftet etter Jon Jonsson på Gjellstein den 4. november 1710: 17 daler 1 ort i innestående farsarv, utlagt blant annet i flatskaftet sølvskje merket Peder oppem (Per Taraldsson Oppem) og årstallet 1672 (1 daler 2 ort). Hun fikk også 20 daler i hjemmefølge.9
Hun var myndling av Tomas Larsson og Johan Einarsson på Gjellstein i 1710. og hadde vært det siden forrige skifte.10

Lisbet giftet seg ca. 1716 med Erik Jakobsson på Vik.11,1
Hun var fadder ved dåpen til Kari Eriksdotter på Øverås den 4. mai 1737 i Vestnes kyrkje.3
I manntallet av oktober 1762 står Lisbet Persdotter hos Per Eriksson og Siri Eriksdotter på Vik, Vestnes.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 445 a.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy, mnr. 486. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/93/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172, (dagen før) dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 369.
 6. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 259.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 265 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630655
 8. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a–77 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 9. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 264 b–266 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630654
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 266 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630656
 11. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 261.

Ingebjørg Knutsdotter på Rekdal

K, #1007, (1734 - 1799)
Far*Knut Arnesson på Brastad1 ( - c 1742)
Mor*Anne Andersdotter på Brastad2,1 ( - c 1756)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ola Hannibalsson på Rekdal (c 1715 - 1773)
De hadde tre barn.3 
Barn

Familie 2

Lars Nilsson på Rekdal (1750 - 1830)
De hadde to barn.5 
BarnIngebjørg ble født i 1734.3
Hun var arving ved skiftet etter Anne Andersdotter på Brastad den 9. oktober 1756.2
Hun var myndling av Per Matsson på Brastad i 1756.2

Annet navn: Ingebjørg Knutsdotter på Brastad, nevnt 1763.4,2
Ingebjørg giftet seg den 8. mai 1763 i Vestnes kyrkje med Ola Hannibalsson på Rekdal.4,3
Ingebjørg giftet seg i 1774 med Lars Nilsson på Ellingsetra.5

Ingebjørg døde i 1799 på Rekdal, Vestnes.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 264 b.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 476 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/477/
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 467.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 501.
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 468. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#471
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/235/

Hannibal Olsson på Rekdal

M, #1008, (ca. 1677 - 1722)
Far*Ola Hannibalsson på Rekdal (c 1656 - 1732)
Mor*Mali Larsdotter på Rekdal (c 1654 - 1725)
6. tippoldefar til meg

Familie

Kari Hansdotter på Rekdal (c 1676 - 1747)
De hadde sju barn.2 
BarnHannibal ble født ca. 1677.1
Hannibal giftet seg ca. 1696 med Kari Hansdotter på Frostad.2
Han og Kari var brukere på Rekdalsbakken, Rekdal, Vestnes, fra 1700 til 1722. Hannibal Olsson på Rekdal var fisker.

Hannibal døde i 1722. Fra kirkeboka i april: Ole Rackdals Søn døde paa Havet 40 aar gl. i Fisheriets Tid af Feber, ført død hiem. Likeledes blev talt noget til ihukommelse ofer Ole Rachdals Søn Hanibald 45 aar, som druknede samme Tid paa Havet og ikke igjenfunden. Samt oc erindret Knud Rækdals Søn Hans, som oc samme Dag og ved samme Leilighed druknede paa Havet 23 aar, Hans Legeme ei fundet.3

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 446 & 465.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 465.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 447.

Kari Hansdotter på Rekdal

K, #1009, (ca. 1676 - 1747)
Far*Hans Hallasson på Frostad1 (c 1624 - )
Mor*Ingebjørg? Tomasdotter på Frostad1
6. tippoldemor til meg

Familie

Hannibal Olsson på Rekdal (c 1677 - 1722)
De hadde sju barn.2 
BarnAnnet navn: Kari Hansdotter på Frostad.
Kari ble født ca. 1676.1
Kari giftet seg ca. 1696 med Hannibal Olsson på Rekdal.2
Hun og Hannibal var brukere på Rekdalsbakken, Rekdal, Vestnes, fra 1700 til 1722.

Kari døde i 1747 på Rekdal, Vestnes.2

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 800.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 465.

Ola Hannibalsson på Rekdal

M, #1010, (ca. 1656 - 1732)
Far*Hannibal Olsson på Rekdal (c 1612 - c 1674)
7. tippoldefar til meg

Familie

Mali Larsdotter på Rekdal (c 1654 - 1725)
De hadde seks til åtte barn.5 
BarnOla ble født ca. 1656.1
Ola giftet seg med Mali Larsdotter på Rekdal.1
Han og Mali var brukere Heimi garden, Rekdal, Vestnes, fra 1677 til 1724.
Han hadde Lars Nilsson i tjeneste i 1701.2,3


Ola døde i 1732 på Rekdal, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 446.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 218, Rechedal. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/121/
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 476.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 446 & 447.
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 447.

Mali Larsdotter på Rekdal

K, #1011, (ca. 1654 - 1725)
Far-?*Lars Andersson på Rekdal (c 1598 - ); trolig1
7. tippoldemor til meg

Familie

Ola Hannibalsson på Rekdal (c 1656 - 1732)
De hadde seks til åtte barn.5 
BarnMali ble født ca. 1654.2
Mali giftet seg med Ola Hannibalsson på Rekdal.2
Hun og Ola var brukere Heimi garden, Rekdal, Vestnes, fra 1677 til 1724.

Mali døde i 1725 på Rekdal, Vestnes.3

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 476.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 446.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 446 & 476.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 446 & 447.
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 447.

Hannibal Olsson på Rekdal

M, #1012, (ca. 1612 - ca. 1674)
Far*Ola Rekdal
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnHannibal ble født ca. 1612.1
Hannibal giftet seg med en uregistrert person. Enka levde i 1675.2
Han var bruker Heimi garden, Rekdal, Vestnes, fra 1655.

Hannibal døde ca. 1674.2

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 445.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 445 & 446.

Ola på Rekdal

M, #1013
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan var bruker Heimi garden, Rekdal, Vestnes, fra 1617 til 1654.1

     Han eller kona var kanskje barn av Hannibal Jensson på Gjellstein.2

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 444 & 445.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 444.

Lars Andersson på Rekdal

M, #1014, (ca. 1598 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

De hadde iallfall én sønn.2 
BarnLars ble født ca. 1598.1
Han var bruker Nordi garden, Rekdal, Vestnes, fra 1636 til 1664. Han var gift, kanskje med ei datter av Rasmus Rekdal.2

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 475.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 476.

Hans Rusterholz1

M, #1015
8. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHans giftet seg med en uregistrert person. Han bodde på Egg, Richterswil, Zürich, Sveits, i 1634 sammen med dattera Annali Rusterholz.1

Etternavnet Rusterholz (uttalt Rueschterholz i lokal dialekt) kommer av det sveitsertyske ordet Rueschtere/Rueschen, et sjeldent almeslag spesielt egnet til bruk i vogner (jf. høytysk Rüster, alm). Navnet bruktes enten om en snekker eller om et bosted ved en almelund og er kjent fra 1404, da der Rusterholtz (Rusterholz-en, altså mannen Rusterholz) bodde på gården på Gisenrüti, Wädenswil, Zürich, Sveits. Familier med dette etternavnet fikk borgerskap før 1800 både der og i kommunene Richterswil, Schönenberg og Uetikon am See.
Rusterholz-våpen fra Wädenswil (fra The Swiss Family Rusterholtz in America av Wallace P. Rusterholtz)

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Der Flur- und Hofname ‘Sunft’».
 2. [S811] Sunft: «Hofchronik».

Rasmus på Rekdal

M, #1016, ( - ca. 1633)Han var bruker Nordi garden, Rekdal, Vestnes, fra 1603 til 1633.
Rasmus giftet seg med en uregistrert person. Enken levde i 1635.

Rasmus døde ca. 1633.1 Han hadde kanskje ei datter gift med Lars Andersson på Rekdal.2

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 475.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 476.

Lasse Torfinnsson på Ræstad1

M, #1017
Far*Torfinn Lassesson på Ræstad1 (c 1642 - e 1705)
Mor*Kari Asbjørnsdotter på Ræstad1 ( - c 1704)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 33.

Erik Olaus Olsson på Rekdal

M, #1018, (1827 - 1889)

Familie

Ragnhild Larsdotter på Rekdal (1804 - 1893)Erik Olaus ble født i 1827 i Hatlen, Ørskog.1,2
Annet navn: Erik Olaus Olsson i Hatle, nevnt 1859.2
Erik Olaus giftet seg den 25. juli 1859 i Vestnes kyrkje med Ragnhild Larsdotter på Rekdal.2
Han og Ragnhild var brukere Heimi garden, Rekdal, Vestnes, fra 1859 til 1864.3 Erik Olaus var kårmann Heimi garden fra 1864 til 1889.

Erik Olaus døde i 1889 på Rekdal, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 454.
 2. [S299] Vestnes mini. 1848–72: s. 231.
 3. [S78] Fiksdal sogn.

Hans Nilsson på Rekdal

M, #1019, (1755 - 1839)
Far*Nils Hannibalsson på Ellingsetra (c 1718 - 1776)
Mor*Marit Larsdotter på Ellingsetra (c 1719 - 1768)
4. tippoldefar til meg

Familie 1

Ingebjørg Jetmundsdotter på Rekdal (1744 - 1786)

Familie 2

Anne Larsdotter på Rekdal (1751 - 1790)

Familie 3

Gjertrud Persdotter på Rekdal (1758 - 1844)
BarnAnnet navn: Hans Nilsson på Ellingsetra.1
Hans ble født i 1755 på Ellingsetra, Vestnes.2 Hans ble døpt den 21. september 1755 i Aukra kyrkje.3
Han var bruker Heimi garden, Rekdal, Vestnes, fra 1786 til 1833.
Hans giftet seg den 18. april 1786 i Vestnes kyrkje med Ingebjørg Jetmundsdotter på Rekdal. De hadde ikke barn sammen.4,2
Hans trolovet seg den 18. april 1787 i Vestnes kyrkje med Anne Larsdotter på Vike.5,2
Hans giftet seg i 1787 med Anne Larsdotter på Vike.2
Hans giftet seg i juni 1791 med Gjertrud Persdotter på Vik.2

Hans døde i 1839 på Rekdal, Vestnes.2

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 191.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 450.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 404.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 302.
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 318.

Ingebjørg Jetmundsdotter på Rekdal

K, #1020, (1744 - 1786)
Far*Jetmund Eriksson på Li1 (c 1714 - 1768)
Mor*Ingebjørg Sjurdsdotter på Li1 (c 1711 - 1775)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Nils Andersson på Rekdal (1743 - 1785)
Barn

Familie 2

Hans Nilsson på Rekdal (1755 - 1839)Ingebjørg ble født i 1744.1
Annet navn: Ingebjørg Jetmundsdotter på Li.
Ingebjørg giftet seg i 1768 med Nils Andersson på Rekdal. De hadde sju barn sammen.2
Ingebjørg giftet seg den 18. april 1786 i Vestnes kyrkje med Hans Nilsson på Ellingsetra. De hadde ikke barn sammen.3,4

Ingebjørg døde i 1786 på Rekdal, Vestnes.2

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 428.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 449.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 302.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 450.

Anne Larsdotter på Rekdal

K, #1021, (1751 - 3. mars 1790)

Familie

Hans Nilsson på Rekdal (1755 - 1839)Anne ble født i 1751 på Vike, Vestnes.1
Annet navn: Anne Larsdotter på Vike.
Anne trolovet seg den 18. april 1787 i Vestnes kyrkje med Hans Nilsson på Rekdal.2,1
Anne giftet seg i 1787 med Hans Nilsson på Rekdal.1

Anne døde den 3. mars 1790 på Rekdal, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 450.
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 318.

Gjertrud Persdotter på Rekdal

K, #1022, (1758 - 1844)
Far*Per Eriksson på Vik (c 1717 - 1800)
Mor*Siri Eriksdotter på Vik (1723 - 1804)
4. tippoldemor til meg

Familie

Hans Nilsson på Rekdal (1755 - 1839)
BarnGjertrud ble født i 1758 på Vik, Vestnes.1
Annet navn: Gjertrud Persdotter på Vik.
Gjertrud giftet seg i juni 1791 med Hans Nilsson på Rekdal.2

Gjertrud døde i 1844 på Rekdal, Vestnes.2

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 261.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 450.

Per Eriksson på Vik1

M, #1023, (ca. 1717 - 1800)
Far*Erik Jakobsson på Vik (c 1683 - 1746)
Mor*Lisbet Persdotter på Vik
5. tippoldefar til meg

Familie

Siri Eriksdotter på Vik (1723 - 1804)
BarnPer ble født ca. 1717 på Vik, Vestnes.2 I 1744 fikk han premie for en voksen bjørn han hadde skutt.
Per giftet seg i 1747 med Siri Eriksdotter på Vestnes.2,1
I manntallet av oktober 1762 står han og Siri på Vik, sammen med Lisbet Persdotter. Lisbet var hans mor. De hadde to tjenestefolk.1

Per døde i 1800 på Vik.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy, mnr. 486. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/93/
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 261.

Siri Eriksdotter på Vik1

K, #1024, (1723 - 1804)
Far*Erik Andersson på Vestnes2 (c 1691 - 1742 / 1743)
Mor*Marit Andersdotter på Vestnes2 (c 1683 - 1748)
5. tippoldemor til meg

Familie

Per Eriksson på Vik (c 1717 - 1800)
BarnSiri ble født i 1723 på Sørsylte, Tresfjord.3,4
Annet navn: Siri Eriksdotter på Vestnes (eller Sigrid), nevnt 1743.5,2
Hun var arving ved skiftet etter Erik Andersson på Vestnes den 29. mai 1743. Bruttoformue: 171 daler 3 ort 2 skilling. Åbot og omkostninger: 6–3–8. De tre «uforsørgede» barna (Lasse, Gjertrud og Siri) fikk 42–1–2 hver i hjemmefølge og bryllupskost.6
Hun var myndling av Lasse Nilsson på Kjersem i 1743.2
Hun var fadder ved dåpen til Anemarta Eriksdotter Røbekk den 20. oktober 1743 i Vestnes kyrkje.5

Siri giftet seg i 1747 med Per Eriksson på Vik.4,1
I manntallet av oktober 1762 står hun og Per på Vik, Vestnes, sammen med Lisbet Persdotter. Lisbet var hans mor. De hadde to tjenestefolk.1

Siri døde i 1804.4

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy, mnr. 486. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/93/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 266 b.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 174.
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 261.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 244.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 266 b–267 b.

Nils Hannibalsson på Ellingsetra

M, #1025, (ca. 1718 - 1776)
Far*Hannibal Nilsson på Ellingsetra (c 1679 - 1757)
Mor*Beret Hansdotter på Ellingsetra (c 1674 - 1745)
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Marit Larsdotter på Ellingsetra (c 1719 - 1768)
De hadde fem barn.1 
Barn

Familie 2

Marit Larsdotter på Ellingsetra (1740 - 1809)
De hadde fem barn.1 Nils ble født ca. 1718 på Ellingsetra, Vestnes.1 Han fikk bygselseddel på bnr. 1, Ellingsetra, Vestnes, i 1741.2
Nils giftet seg ca. 1746 med Marit Larsdotter.1,2
Nils giftet seg i 1768 med Marit Larsdotter på Krokset.1

Nils døde i 1776 på Ellingsetra.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 191.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 192.

Marit Larsdotter på Ellingsetra

K, #1026, (ca. 1719 - 1768)
Far-?*Lars Andersson på Øygarden (c 1672 - 1728); trolig1,2
Mor-?*Kari Knutsdotter på Eidhammar (c 1677 - 1723); trolig1
5. tippoldemor til meg

Familie

Nils Hannibalsson på Ellingsetra (c 1718 - 1776)
De hadde fem barn.4 
BarnMarit ble født ca. 1719.3
Marit giftet seg ca. 1746 med Nils Hannibalsson på Ellingsetra.4,2

Marit døde i 1768 på Ellingsetra, Vestnes.4

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 653.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 192.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 191 & 192.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 191.

Marit Larsdotter på Ellingsetra

K, #1027, (1740 - 1809)

Familie

Nils Hannibalsson på Ellingsetra (c 1718 - 1776)
De hadde fem barn.1 Annet navn: Marit Larsdotter på Krokset.1
Marit ble født i 1740.1
Marit giftet seg i 1768 med Nils Hannibalsson på Ellingsetra.1

Marit døde i 1809 på Ellingsetra, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 191.

Lars Andersson på Øygarden1,2

M, #1028, (ca. 1672 - 1728)
Far*Anders Larsson Dal (1643 - 1729)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Kari Knutsdotter på Eidhammar (c 1677 - 1723)
De hadde trolig tre barn.2,3 
Barn

Familie 2

Brit Tostensdotter på Øvstedalen (c 1686 - 1726)
De hadde ett barn.3 
Barn

Familie 3

Marit Lassesdotter på Eidhammar (c 1705 - 1782)
De hadde ett barn.2 Annet navn: Lars Andersson på Sylte.3
Lars ble født ca. 1672 på Sørsylte, Tresfjord.4
Lars giftet seg med Kari Knutsdotter på Eidhammar.2
Annet navn: Lars Andersson på Indre Eidhammar, nevnt 1709.5
Han og Kari bodde på Indre Eidhammar, Tresfjord, i 1709. Han fikk bygselseddel 5. mars 1714. Bruket ble kalt Øygarden.5,2,6
Han var verge ved skiftet etter Marit Bjørnsdotter på Villa den 7. juni 1709.5
Lars Andersson på Øygarden ble stevnet av Kristen klokker i 1714. Saken kom opp igjen i 1723.2,7 Lars Andersson på Øygarden var fisker.
Lars trolovet seg den 1. januar 1725 i Vestnes kyrkje med Brit Tostensdotter, forrettet av Otto Jakobsson Fris. Forlovere: Lasse Nilsson på Kjersem o.a.1
Lars giftet seg i 1725 med Brit Tostensdotter.2
Lars giftet seg trolig ca. 1727 med Marit Lassesdotter på Eidhammar.2,3

Lars døde i 1728 på Indre Eidhammar.8

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 57. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660236
 2. [S77] Tresfjord I: s. 652.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 653.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 146 & 652.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 178 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630568
 6. [S77] Tresfjord I: s. 649. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#652
 7. [S77] Tresfjord I: s. 231. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#234
 8. [S77] Tresfjord I: s. 652 & 653.
 9. [S78] Fiksdal sogn: s. 99.
 10. [S78] Fiksdal sogn: s. 192.
 11. [S77] Tresfjord I: s. 418. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=421

Per Taraldsson Oppem1,2,3

M, #1029, ( - ca. 1687)
Far*Tarald Oppem ( - e 1657)
Mor*Gjertrud Rolandsdotter på Oppem
7. tippoldefar til meg

Familie

Mari Jensdotter på Gjellstein ( - e 1711)
Fire barn levde i 1687.4 
BarnPer giftet seg ca. 1675 med Mari Jensdotter på Gjellstein.4,2,1
Han var bruker i Nerigarden, Gjellstein, Vestnes, fra 1675. Han hadde bruket til sin død.1
Annet navn: Per Taraldsson på Gjellstein, nevnt fra 1678 til 1683.4,2,1 Per Taraldsson på Gjellstein var sersjant i 1678.1
Han var kreditor ved skiftet etter Jens Nilsson Gjellstein den 12. oktober 1683: 2 daler 3 ort 8 skilling, utlagt i to sølvdrueskjeer (2 daler 2 ort) og en tinnskål (1 ort 8 skilling). Det hadde vært strid om bygningene, men svigersønnene ble enig om at Per Taraldsson beholdt stabburet og den lille sengestuen, mens Johan Einarsson fikk dagligstuen med værelser oppe og nede mot 15 daler til Per, som straks betalte i et sengested, en bibel og et skott ved naustet (til sammen 5 daler).5


Per døde ca. 1687 på Gjellstein, Vestnes.4,1 Det ble holdt skifte etter ham den 6. juni 1687. Kreditorer: Johan Einarsson på Gjellstein o.a. Arvinger: Mari Jensdotter, Jens Persson, Fredrik Persson, Gjertrud Persdotter og Lisbet Persdotter. Verge: Tomas Larsson. I boet var blant annet kakkelovn i dagligstuen, seks flatskaftede sølvskjeer merket med Peder Oppems navn, et sølvstaup merket CR(?)L MAD, huspostill, elgskinnskøllert, to dusin små sølvknapper og en ny bibel med messingbeslag. Aktiva: 226 daler 3 ort. Åbot på bruket var 4 daler 2 ort. Passiva: 19 daler 3 ort. Arv: 207 daler.6
Det ble holdt skifte etter Jon Jonsson på Gjellstein den 4. november 1710. I boet var blant annet et stort sølvstaup merket CNL MAD, et nytt og lite sølvstaup merket JJSH eller JJSG (Jon Jonsson på Gjellstein) og MJD (Mari Jensdotter), tre flatskaftede sølvskjeer merket Peder oppem (Per Taraldsson Oppem) – én av dem også med årstallet 1672, tre flatskaftede ditto merket JA eller JH og 1654, sølvskje med flataktig skaft merket AJK eller AJR (i utlegget står J-en først), ni tinntallerkener merket JNH(?) og LHDV eller LHDP (trolig etter Jens Nilsson Gjellstein og kona) på til sammen 18 merker, gammel kakkelovn i stuen, bibel med messingbeslag på bindet, og 50 daler i rede penger. Aktiva: 186 daler 1 ort. Passiva: 136 daler 3 ort. Arv: 49 daler 2 ort.7


     Ifølge folkeminnet kom han fra Fjørtofta i Haram, mens faren skulle være «ovå Lande».8

     Brorsønnen Jens kom til Nerland på Otrøya.

Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Fiksdal) hadde Per Taraldsson og Mari Jensdotter på Gjellstein også dattera Brit, men det er nok en forveksling med Brit Jonsdotter på Gjellstein.1,4

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 369.
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 6 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 264 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630654
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 6 b–7 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a–77 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 264 b–266 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630654
 8. [S78] Fiksdal sogn: s. 369 & 371.
 9. [S78] Fiksdal sogn: s. 370. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#373

Mari Jensdotter på Gjellstein1,2,3,4

K, #1030, ( - etter 1711)
Far*Jens Nilsson Gjellstein3 (c 1610 - 1682 / 1683)
Mor*(?) Hannibalsdotter? ( - f 1683)
7. tippoldemor til meg

Familie 1

Per Taraldsson Oppem ( - c 1687)
Fire barn levde i 1687.2 
Barn

Familie 2

Jon Jonsson på Gjellstein (c 1646 - c 1710)
De hadde to barn.1,8 
BarnMari giftet seg ca. 1675 med Per Taraldsson Oppem.2,3,5
Hun var arving ved skiftet etter Jens Nilsson Gjellstein den 12. oktober 1683: 69 daler 10 skilling, utlagt blant annet i et sølvstaup (4 daler 6 skilling), sølvskje (2 ort 16 skilling), jernkakkelovn i Blø (6 daler), sengested på loftet (1 daler 2 ort), ti tinntallerkener på til sammen 20 merker (3 daler) og en børse (1 daler 1 ort).6
Hun var arving ved skiftet etter Per Taraldsson på Gjellstein den 6. juni 1687: 103 daler 2 ort.7
Hun var myndling av Jon Jonsson i 1687. De var trolovet.2
Hun og Jon var brukere i Nerigarden, Gjellstein, Vestnes, fra 1687.8
Mari giftet seg ca. 1688 med Jon Jonsson.8,9
Hun var arving ved skiftet etter Jon Jonsson på Gjellstein den 4. november 1710: 24 daler 3 ort. I boet var blant annet et stort sølvstaup merket CNL MAD, et nytt og lite sølvstaup merket JJSH eller JJSG (Jon Jonsson på Gjellstein) og MJD (Mari Jensdotter), tre flatskaftede sølvskjeer merket Peder oppem (Per Taraldsson Oppem) – én av dem også med årstallet 1672, tre flatskaftede ditto merket JA eller JH og 1654, sølvskje med flataktig skaft merket AJK eller AJR (i utlegget står J-en først), ni tinntallerkener merket JNH(?) og LHDV eller LHDP (trolig etter Jens Nilsson Gjellstein og kona) på til sammen 18 merker, gammel kakkelovn i stuen, bibel med messingbeslag på bindet, og 50 daler i rede penger. Aktiva: 186 daler 1 ort. Passiva: 136 daler 3 ort. Arv: 49 daler 2 ort.10

Hun var bruker i Nerigarden i 1711. Hun skattet også for sønn, datter og tjenestejente.11

Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Fiksdal) hadde Per Taraldsson og Mari Jensdotter på Gjellstein også dattera Brit, men det er nok en forveksling med Brit Jonsdotter på Gjellstein.5,2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 264 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630654
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 6 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 342.
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 369.
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 6 b–7 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 7. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a–77 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 8. [S78] Fiksdal sogn: s. 372.
 9. [S78] Fiksdal sogn: s. 373. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#376
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 264 b–266 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630654
 11. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Wesnes-Otting, Gillesteen.
 12. [S78] Fiksdal sogn: s. 370. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#373

Jon Jonsson på Gjellstein1,2

M, #1031, (ca. 1646 - ca. 1710)
Far*Jon Andersson på Røsåk3,2
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Mari Jensdotter på Gjellstein ( - e 1711)
De hadde to barn.2,4 
BarnAnnet navn: Jon Jonsson på Røsåk.
Jon ble født ca. 1646.4 Han var verge for Mari Jensdotter på Gjellstein i 1687. De var trolovet.5
Han og Mari var brukere i Nerigarden, Gjellstein, Vestnes, fra 1687.4
Jon giftet seg ca. 1688 med Mari Jensdotter på Gjellstein.4,6
Johan Einarsson på Gjellstein og Jon Jonsson på Gjellstein gav bygselseddel på 1 våg i Blø, Aukra, til Rasmus Jonsson den 10. april 1700.1
Jon Jonsson på Gjellstein var fisker.7

Jon døde ca. 1710 på Gjellstein, Vestnes.2,4 Det ble holdt skifte etter ham den 4. november 1710. Kreditorer: Fredrik Persson og Lisbet Persdotter. Arvinger: Mari Jensdotter, Per Jonsson og Brit Jonsdotter. I boet var blant annet et stort sølvstaup merket CNL MAD, et nytt og lite sølvstaup merket JJSH eller JJSG (Jon Jonsson på Gjellstein) og MJD (Mari Jensdotter), tre flatskaftede sølvskjeer merket Peder oppem (Per Taraldsson Oppem) – én av dem også med årstallet 1672, tre flatskaftede ditto merket JA eller JH og 1654, sølvskje med flataktig skaft merket AJK eller AJR (i utlegget står J-en først), ni tinntallerkener merket JNH(?) og LHDV eller LHDP (trolig etter Jens Nilsson Gjellstein og kona) på til sammen 18 merker, gammel kakkelovn i stuen, bibel med messingbeslag på bindet, og 50 daler i rede penger. Aktiva: 186 daler 1 ort. Passiva: 136 daler 3 ort. Arv: 49 daler 2 ort.8

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 9 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660011
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 264 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630654
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 351.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 372.
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 373. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#376
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 265 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630654
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 264 b–266 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630654

John Aune Ødegård1

M, #1032, (17. oktober 1925 - 18. januar 1999)John ble født den 17. oktober 1925.1,2
John giftet seg i 1950 med Gudrun Margrete Skomsøyvåg. De bodde først i barndomshjemmet hans.2 John Aune Ødegård var sjåfør.
Han og Gudrun Margrete bodde på Solås, Øygarden, Smøla, fra 1977.2

John døde den 18. januar 1999.1 Han ble gravlagt den 26. januar 1999 på Ødegård gamle gravplass, Smøla.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 0841db8a-3d3e-44bc-b489-5df54c58f058.
 2. [S1] Smøla bygdebok IV: s. 85.

Tom Erling Hatrem Larsen1

M, #1033
Far*Kjell Larsen
Mor*Else Hatrem
4-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).

Arne Johan Skarbø

M, #1034
Far*Roar Skarbø
Mor*Else Hatrem
4-menning til meg

Christian Roar Skarbø

M, #1035
Far*Roar Skarbø
Mor*Else Hatrem
4-menning til meg

Lillian Pauline Aune Ødegård

K, #1036
Far*John Aune Ødegård (1925 - 1999)
Mor*Gudrun Margrete Skomsøyvåg (1931 - 2011)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Ole Eivind Skontoft (1945 - c 2009)

Janne Merete Ødegård

K, #1037
Far*John Aune Ødegård (1925 - 1999)
Mor*Gudrun Margrete Skomsøyvåg (1931 - 2011)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Einar Aune Ødegaard1,2

M, #1038, (13. mars 1960 - 6. januar 2018)
Far*John Aune Ødegård (1925 - 1999)
Mor*Gudrun Margrete Skomsøyvåg (1931 - 2011)
3-menning 1 gang forskjøvet til megEinar ble født den 13. mars 1960.1,2
Han bodde på Straumen, Smøla, i 2012.3

Einar døde den 6. januar 2018.2 Han ble gravlagt på Ødegård gamle gravplass, Smøla.2

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)»: Einar Aune Ødegaard.
 2. [S1383] Gravplasser i Smøla kommune: Einar Aune Ødegaard.
 3. [S880] Gule Sider: Einar Aune Ødegaard.

Jorunn Ødegård1

K, #1039
Far*John Aune Ødegård (1925 - 1999)
Mor*Gudrun Margrete Skomsøyvåg (1931 - 2011)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Arve Moe

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)»: Jorunn Ødegård.

Anna Jørgine Kristofersdotter Nybø

K, #1040, (15. november 1890 - 24. desember 1972)
Far*Kristofer Ellingsson Nybø (1849 - 1929)
Mor*Kristianna Knutsdotter Aukratangen (1858 - 1946)
Søster av oldefar/mor til meg

Familie

Nils Kristian Olausson Tangen (1887 - 1966)
BarnAnna Jørgine ble født den 15. november 1890 på Nybø (Reset), Hjertvika, Aukra.1,2
Anna Jørgine giftet seg den 24. oktober 1915 med Nils Kristian Olausson Tangen.3,4
Hun og Nils Kristian bodde Neri gjerda, Aukra prestegard. I 1945 bygde sønnen Olaus Kristian seg hus på bnr. 30 Bergtun, og de flyttet dit til ham.
Annet navn: Anna Kristofersdotter Aukratangen, nevnt 1917.4
Hun var fadder ved dåpen til Kristofer Nybø den 12. august 1917 i Aukra kyrkje.4
Hennes navn som gift var Anna Tangen, nevnt 1972.1

Anna døde den 24. desember 1972.1,3

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Anna Tangen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002121664
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 225.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 123.
 4. [S222] Aukra klok. 1895–1930: s. 113.

Kristian Severin Kristofersson Nybø

M, #1041, (30. august 1895 - 22. september 1914)
Far*Kristofer Ellingsson Nybø (1849 - 1929)
Mor*Kristianna Knutsdotter Aukratangen (1858 - 1946)
Bror av oldefar/mor til megKristian Severin ble født den 30. august 1895 på Nybø (Reset), Hjertvika, Aukra.1 Han var ugift.

Kristian Severin døde den 22. september 1914.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 226.

Agnes Matea Kristofersdotter Nybø

K, #1042, (26. juli 1900 - 18. oktober 1927)
Far*Kristofer Ellingsson Nybø (1849 - 1929)
Mor*Kristianna Knutsdotter Aukratangen (1858 - 1946)
Søster av oldefar/mor til megAgnes Matea ble født den 26. juli 1900 på Nybø (Reset), Hjertvika, Aukra.1

Agnes Matea døde den 18. oktober 1927.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db).
 2. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 229.

Per Wensberg

M, #1043, (27. desember 1925 - 25. april 1986)Per ble født den 27. desember 1925.1
Per giftet seg i juli 1949 med Gunvor Eugenie Hattrem.2

Per døde den 25. april 1986.1

Kilder/noter

 1. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 184 & 194.
 2. [S12] Torø Brobakken og Lars Hattrem og deres efterslekt: s. 16.

Annelin Wensberg

K, #1044
Far*Per Wensberg (1925 - 1986)
Mor*Gunvor Eugenie Hattrem (1921 - 1984)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Lisbeth Wensberg

K, #1045
Far*Per Wensberg (1925 - 1986)
Mor*Gunvor Eugenie Hattrem (1921 - 1984)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Georg Nordengen

M, #1046

Karin Synnøve Westerdal1,2

K, #1047Hennes hjemsted var i Mysen.3
Karin Synnøve giftet seg den 5. januar 1945 med Gunnar Hattrem. Selskapet ble holdt på Veblungsnes.3,2

Kilder/noter

 1. [S1958] Offentlige kunngjøringer: nr. 288/9.12.1944. Side 2. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_offentligekunngjoeringer_null_null_19441209_62_288_1?page=1
 2. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 194. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021062248602?page=199
 3. [S2282] Indre Smaalenenes Avis: nr. 2/5.1.1945. E-side 2, «Bryllup». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_indresmaalenenesavis_null_null_19450105_46_2_1?page=1

Svanhil Konstance Musikka

K, #1048, (25. oktober 1925 - 25. april 1996)Svanhil Konstance ble født den 25. oktober 1925.1
Svanhil Konstance giftet seg med Gunnar Hattrem.2
Hun og Gunnar bodde i Nukengata, Rauma.3
Svanhil Konstance og Gunnar ble skilt.4 Svanhil bodde i Kamsvegen 16, Rauma, i 1994.

Svanhil Konstance døde den 25. april 1996.1,5 Hun ble gravlagt den 30. april 1996 på Grytten kirkegård, Rauma.5

Kilder/noter

 1. [S64] Hallgeir Hattrem: muntlig 5.1996.
 2. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 194. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021062248602?page=199
 3. [S134] Tommy Hattrem: Facebook-melding 3.3.2012.
 4. [S64] Hallgeir Hattrem: muntlig.
 5. [S708] Vidar Hattrem: muntlig 5.1996.

Rakel Valaker1

K, #1049, (19. februar 1928 - 15. oktober 2021)

Familie

Gunnar Hattrem (1924 - 2017)
De hadde ikke barn. Rakel ble født den 19. februar 1928.2,1
Rakel giftet seg den 9. juli 1979 med Gunnar Hattrem.1 Hennes navn som gift var Rakel Valaker Hattrem.2
Hun og Gunnar bodde i Ålesund.

Rakel døde den 15. oktober 2021 på Eidet omsorgssenter, Ålesund.2 Hun ble bisatt den 22. oktober 2021 i Spjelkavik kyrkje, Ålesund.2

Irene Hattrem

K, #1050
Far*Gunnar Hattrem (1924 - 2017)
Mor*Karin Synnøve Westerdal
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Gunnar Arnljott Hattrem

M, #1051
Far*Gunnar Hattrem (1924 - 2017)
Mor*Karin Synnøve Westerdal
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Gunhild Musikka Hattrem1

K, #1052
Far*Gunnar Hattrem (1924 - 2017)
Mor*Svanhil Konstance Musikka (1925 - 1996)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie 1

Barn

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).

Hallgeir Hattrem

M, #1053
Far*Gunnar Hattrem (1924 - 2017)
Mor*Svanhil Konstance Musikka (1925 - 1996)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 575. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#578

Margareth Julinda Musikka Hattrem1

K, #1054
Far*Gunnar Hattrem (1924 - 2017)
Mor*Svanhil Konstance Musikka (1925 - 1996)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT): Margareth J M Hattrem.

Gustav Arnborg Musikka Hattrem

M, #1055, (13. november 1960 - 30. april 1984)
Far*Gunnar Hattrem (1924 - 2017)
Mor*Svanhil Konstance Musikka (1925 - 1996)
3-menning 1 gang forskjøvet til megGustav Arnborg ble født den 13. november 1960.1

Gustav Arnborg døde den 30. april 1984. Han falt fra kaikanten og slo hodet mot en båt.1,2

Kilder/noter

 1. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 195.
 2. [S64] Hallgeir Hattrem: muntlig.

Hilma Kastin Musikka Hattrem

K, #1056
Far*Gunnar Hattrem (1924 - 2017)
Mor*Svanhil Konstance Musikka (1925 - 1996)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 255/3.11.2015, s. 25.

Arnfinn Sigfred Hestnes1,2,3

M, #1057, (13. august 1918 - 12. mars 2008)Arnfinn Sigfred ble født den 13. august 1918.1,3,4 Han var snekker i Aure i 1948.2

Arnfinn Sigfred døde den 12. mars 2008 i Molde.4,3 Han ble gravlagt den 19. mars 2008 i Tøndergård gravlund, Molde.3

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).
 2. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 176/2.8.1948. Side 2, «Personalia». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19480802_39_176_1?page=1
 3. [S466] Molde kirkegårder.
 4. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 63/14.3.2008, s. 23.

Bjarne Heggdal1

M, #1058, (19. april 1924 - 19. november 2010)Bjarne ble født den 19. april 1924.1,2 Hans hjemsted var Der nede, Sør-Heggdal, Aukra.2 Han var elektrokonsulent. Han eide på Sjøly, Baret, Molde, fra 1967. Han hadde hytte der.3,2

Bjarne døde den 19. november 2010.1 Han ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Bjarne Heggdal.
 2. [S162] Midsund I: s. 424.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 278.

Anne Helena Oppigaard

K, #1059, (4. september 1915 - 27. mai 2006)
Far*Magnus Oppigaard (1888 - 1968)
Mor*Anna Mittet (1886 - 1934)

Familie

Arthur Ferdinand Aarø (1914 - 1998)
BarnAnne Helena ble født den 4. september 1915.1,2
Anne Helena giftet seg den 14. august 1937 med Arthur Ferdinand Aarø.2,3 Hennes navn som gift var Aarø.4,5,1 Anne Helena Aarø og Arthur bodde i Bjørnstjerne Bjørnsons veg 93, Molde. Hun bodde fremdeles der i 1999.6,5

Anne Helena døde den 27. mai 2006.1 Hun ble gravlagt den 20. juni 2006 på Nedre kirkegård, Molde, hos mannen.1
Andreas, Fredrikke, Arthur og Anne Aarøs gravstein (foto fra Molde kirkegårder)

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Anne Helena Aarø.
 2. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 56 & 57.
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 301/1998, s. 25.
 4. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 5. [S94] Telefonkatalogen 4.0 1999.
 6. [S95] Telefonkatalogen 1997 SF/MR.

Arne Aarø

M, #1060, (7. november 1937 - 7. november 1937)
Far*Arthur Ferdinand Aarø (1914 - 1998)
Mor*Anne Helena Oppigaard (1915 - 2006)
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til megArne ble født den 7. november 1937.1

Arne døde den 7. november 1937.1

Kilder/noter

 1. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 56.

Harald Aarø

M, #1061, (7. november 1937 - 7. november 1937)
Far*Arthur Ferdinand Aarø (1914 - 1998)
Mor*Anne Helena Oppigaard (1915 - 2006)
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til megHarald ble født den 7. november 1937.1

Harald døde den 7. november 1937.1

Kilder/noter

 1. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 56.

Otto Jermund Aarø

M, #1062
Far*Arthur Ferdinand Aarø (1914 - 1998)
Mor*Anne Helena Oppigaard (1915 - 2006)
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Lisa Helene Aarø

K, #1064
Far*Otto Jermund Aarø
Mor*Arna Eliasen
3-menning til meg

Nina Annet Aarø

K, #1065
Far*Otto Jermund Aarø
Mor*Arna Eliasen
3-menning til meg

Arnt Aarøe

M, #1066
Far*Arthur Ferdinand Aarø (1914 - 1998)
Mor*Anne Helena Oppigaard (1915 - 2006)
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Kristin Aarøe

K, #1068
Far*Arnt Aarøe
Mor*Randi Vikhagen
3-menning til meg

Richardt Aarøe

M, #1069
Far*Arnt Aarøe
Mor*Randi Vikhagen
3-menning til meg

Tonje Aarøe

K, #1070
Far*Arnt Aarøe
Mor*Randi Vikhagen
3-menning til meg

Grethe Aarø

K, #1071
Far*Arthur Ferdinand Aarø (1914 - 1998)
Mor*Anne Helena Oppigaard (1915 - 2006)
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Jens Olav Nygaard

M, #1073
Far*Olav Nygaard
Mor*Grethe Aarø
3-menning til meg

Anne Helene Nygaard

K, #1074
Far*Olav Nygaard
Mor*Grethe Aarø
3-menning til meg

Kirsten Margrethe Nygaard

K, #1075
Far*Olav Nygaard
Mor*Grethe Aarø
3-menning til meg

Magnus Oppigaard

M, #1076, (24. april 1888 - 2. september 1968)

Familie

Anna Mittet (1886 - 1934)
BarnMagnus ble født den 24. april 1888.1,2
Magnus giftet seg i 1914 med Anna Mittet.1,2
Han og Anna bodde i Eikesdalen, Eresfjord.2
Han og Anna bodde i Molde fra ca. 1930.2 Han hadde visstnok god hukommelse for tall og datoer.3

Magnus døde den 2. september 1968.1,2

Kilder/noter

 1. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 56.
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 344.
 3. [S93] Anne og Arthur F. Aarø: muntlig 3.10.1993.

Anna Mittet1

K, #1077, (3. desember 1886 - 13. oktober 1934)

Familie

Magnus Oppigaard (1888 - 1968)
BarnAnna ble født den 3. desember 1886 på Ytre Mittet, Veøy.2,3
Anna giftet seg i 1914 med Magnus Oppigaard.4,1
Hun og Magnus bodde i Eikesdalen, Eresfjord.1
Hun og Magnus bodde i Molde fra ca. 1930.1

Anna døde den 13. oktober 1934.4,1

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 344.
 2. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 32, kvinner, nr. 4. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2694&idx_id=2694&uid=ny&idx_side=-36
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 341 & 344.
 4. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 56.

Mimmi Borgny Oppigaard

K, #1078, (3. februar 1923 - 28. desember 1944)
Far*Magnus Oppigaard (1888 - 1968)
Mor*Anna Mittet (1886 - 1934)Mimmi Borgny ble født den 3. februar 1923.1 Mimmi Borgny var ugift.

Mimmi Borgny døde den 28. desember 1944.1

Kilder/noter

 1. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 56.

Anne Berg

K, #1079

Anne Sofie Sivertsdotter1

K, #1080, (7. februar 1891 - 6. januar 1926)
Far*Sivert Rasmusson Kirkerem2,1 (1861 - 1901)
Mor*Inger-Anna Kirkerem2 (1862 - 1942)

Familie

Halfred Ingvald Aarø (1892 - 1974)
BarnAnne Sofie ble født den 7. februar 1891 i Hjertvika, Aukra.3,2,4 Anne Sofie tjente på mnr. 130 B, Hovedgata, Molde, i 1910.5
Anne Sofie giftet seg den 3. desember 1912 i Bolsøy med Halfred Ingvald Aarø (forlovere: Andreas Nilssen Årøe og Nils Hansson Aarø).1,4 Hennes navn som gift var Anne Sofie Aarø.4,6 Hun bodde på Solberg før hun havnet på sanatorium.

Anne Sofie døde den 6. januar 1926 på Reknes sanatorium, Molde, av meningitt.3,4 Hun ble gravlagt den 12. januar 1926 på Øvre kirkegård, Molde.3,6

     Navnet hennes ble skrevet Ane Syversen i 1910.5

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 238.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 265.
 3. [S884] Bolsøy mini. 1917–71: s. 242.
 4. [S274] Anne Sofie og Halfred Aarø, gravstein.
 5. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Hovedgaten, mnr. 130 b.
 6. [S466] Molde kirkegårder: Anne Sofie Aarø.

Ivar Olsson på Skogan1,2

M, #1081, (29. mars 1827 - 22. desember 1896)
Far*Ola Ivarsson på Ødegård (1787 - 1845)
Mor*Marit Aslaksdotter på Ødegård (1790 - 1838)
2. tippoldefar til meg

Familie 1

Synnøve Ørjarsdotter Herje (1827 - 1913)
Barn

Familie 2

Løssi Larsdotter på Skogan (1828 - 1894)
BarnAnnet navn: Ivar Olsson på Ødegård.3
Ivar ble født den 29. mars 1827 på Ødegård, Vistdal.4 Han eide på Osphjellen, Ødegård, Vistdal, fra mai 1842. Bruket ble solgt 16. oktober 1865.5,6
Ivar fikk barn med Synnøve Ørjarsdotter på Oppdal.
Han var selveier i Skogan, Toven, Tingvoll, fra 1858. Våren 1858 flyttet han til Toven (og fikk flytteattest 31. mai 1859). Han fikk skjøte 7. juli 1858. I 1865 holdt bruket 3 storfe og 2 får, samt en utsæd på 3/4 tønne havre og 1 tønne poteter.4,7,2
Ivar giftet seg i 1859 med Løssi Larsdotter på Husby.8,7

Ivar døde den 22. desember 1896 på Romsdal amtssykehus, Molde, av magekatarr.9,1 Han ble gravlagt den 30. desember 1896 på Nedre kirkegård, Molde.9,10

     Navnet hans ble skrevet Iver Olsen Toven i 1894.11

     Navnet hans ble skrevet Iver Olsen Skogan i 1896.1

Kilder/noter

 1. [S426] Molde dødslister 1885–1905: nr. 40/1896.
 2. [S419] Gårdsmatrikkelen for 1886: Møre og Romsdal, Nesset, Toven.
 3. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 177.
 4. [S302] Vistdal mini. 1846–79: s. 308.
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 144.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 145.
 7. [S195] Ft. 1865 (db): Thingvold, 27f, Tovin.
 8. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 165.
 9. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 161.
 10. [S427] Molde kirkeverge: tlf. 26.1.1996.
 11. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 215.

Synnøve Ørjarsdotter Herje1,2

K, #1082, (24. desember 1827 - oktober 1913)
Far*Ørjar Trondsson på Oppdal (1803 - )
Mor*Anne Jonsdotter på Oppdal (1790 - 1854)
2. tippoldemor til meg

Familie 1

Ivar Olsson på Skogan (1827 - 1896)
Barn

Familie 2

Hans Ellingsson på Herje (1828 - 1882)
De hadde ikke barn.3 Annet navn: Synnøve Ørjarsdotter på Oppdal.3
Synnøve ble født den 24. desember 1827 på Oppdal, Vistdal.4,5 Hun ble vaksinert mot kopper den 30. september 1829.
Synnøve fikk barn med Ivar Olsson på Ødegård. Synnøve Ørjarsdotter på Oppdal flyttet til i Veøy i april 1856. Hun flyttet for å tjene, og fikk attest fra presten Heltberg 5. oktober 1859.6,5 Hun var tjenestejente på Åfarnes, Veøy, i 1859.7,8
Synnøve giftet seg den 28. oktober 1859 i Veøy med Hans Ellingsson på Herje. Forlovere: Knut Knutsson og Knut Sørensson på Åfarnes.8,3,2
Hun og Hans var selveiere på bnr. 1, Ytre Herje, Veøy, fra 1859 til 1881. Han fikk skjøte i 1859. Jordskiftet begynte i 1862. Samme år ble eiendommen delt i to jevnstore bruk, og Hans skjøtet bnr. 2 til broren Ola. Huset til Hans og Synnøve stod ved bygdeveien i det gamle tunet. I 1865 holdt bruket 1 hest, 4 storfe og 10 får, samt en utsæd på 1½ tønne havre og 1 tønne poteter – 9 mål dyrket jord. De høstet 10–12 lass høy i utslåtter.2,9 Ved folketellingen av 31. desember 1865 bodde Synnøve og Hans på bnr. 1, sammen med Sigrid Ivarsdotter Herje.2 Synnøve var kårkone på bnr. 1 i 1900.1

Synnøve døde i oktober 1913 på Ytre Herje, Veøy.10,3 Hun ble gravlagt den 25. oktober 1913 på Holm kirkegård, Veøy. Graven eksisterte fremdeles i 1994, men ikke gravsteinen.10

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Veø, Herje.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Veø, Herje yttre.
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 737.
 4. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 237.
 5. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 374.
 6. [S302] Vistdal mini. 1846–79: s. 308.
 7. [S302] Vistdal mini. 1846–79: s. 305.
 8. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 284.
 9. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 737 & 738.
 10. [S373] Rauma kirkeverge: tlf. 30.9.1994.

Konstanse Gunvalda Salomonsen1

K, #1083

Kilder/noter

 1. [S1373] Norsk lysingsblad: 28.9.1951.

Grete Kristin Hattrem

K, #1084
Far*Johan Arnold Hattrem
Mor*Konstanse Gunvalda Salomonsen
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie 2

Øystein Raddum

Arnold Hattrem1

M, #1085
Far*Johan Arnold Hattrem
Mor*Konstanse Gunvalda Salomonsen
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1898] Lofotposten: nr. 227/2.10.1979. Side 19, «Bryllup». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_lofotposten_null_null_19791002_84_227_1?page=18

Per Arne Hattrem

M, #1086
Far*Johan Arnold Hattrem
Mor*Konstanse Gunvalda Salomonsen
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Wenche Hattrem

K, #1088
Far*Johan Arnold Hattrem
Mor*Konstanse Gunvalda Salomonsen
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Norma Olsen

K, #1089

Jim Roger Hattrem1

M, #1090
Far*Arne Hattrem1 (1928 - 2016)
Mor*Norma Olsen
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1596] Våre Minnesider: Arne Hattrem.

Tony André Hattrem1

M, #1091
Far*Arne Hattrem (1928 - 2016)
Mor*Norma Olsen
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1596] Våre Minnesider: Arne Hattrem.

Berit Emelie Haugen

K, #1093
Far*Jakob Arnoldt Haugen
Mor*Jorunn Ingebjørg Gjerde
4-menning til meg

Svein Arne Haugen

M, #1094
Far*Jakob Arnoldt Haugen
Mor*Jorunn Ingebjørg Gjerde
4-menning til meg

Hans Jakob Haugen

M, #1095
Far*Jakob Arnoldt Haugen
Mor*Jorunn Ingebjørg Gjerde
4-menning til meg

Grethe Jorunn Haugen

K, #1096
Far*Jakob Arnoldt Haugen
Mor*Jorunn Ingebjørg Gjerde
4-menning til meg

Ole Fredrik Haugen

M, #1097
Far*Jakob Arnoldt Haugen
Mor*Jorunn Ingebjørg Gjerde
4-menning til meg

Synnøve Moe1

K, #1098
Far*Trygve Moe2
Mor*Solveig Kringstad2
9-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 575. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#578

Tommy Hattrem

M, #1099
Far*Hallgeir Hattrem
Mor*Synnøve Moe
4-menning til meg

Geir Olav Hattrem

M, #1100
Far*Hallgeir Hattrem
Mor*Synnøve Moe
4-menning til meg