Kari Børresdotter på Krokset1,2,3

K, #13701, (ca. 1699 - 16. januar 1788)
Far*Børre Eriksson på Villa4 (c 1663 - 1749)
Mor*Marit Bjørnsdotter på Villa4 ( - c 1708)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Jon Rasmusson på Krokset ( - c 1745)
Sju barn levde i 1745.7 
Barn

Familie 2

Sjurd Persson på Krokset (c 1717 - c 1787)
De hadde ikke barn.8 Kari ble født ca. 1699.2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Bjørnsdotter på Villa den 7. juni 1709: 3 daler 3 ort 21 skilling.4

Annet navn: Kari Børresdotter på Villa, nevnt 1727.5,4
Kari giftet seg den 15. april 1727 i Vestnes kyrkje med Jon Rasmusson på Krokset, viet av Otto Jakobsson Fris.5
Hun var fadder ved dåpen til Rasmus Hansson på Hoem den 3. februar 1732 i Vestnes kyrkje.3

Hun og Jon bodde på Krokset, Vestnes, i 1743.6
Hun var arving ved skiftet etter Jon Rasmusson på Krokset den 16. september 1745.7

Kari giftet seg den 25. januar 1746 i Veøy kirke med Sjurd Persson i Sørås.1,8
Hun og Sjurd var brukere på Krokset i 1749. Bruket var på 1 våg 12 merker.9
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Persson på Krokset den 14. august 1787: 22 daler 2 ort 5 skilling.10
Hun var myndling av Børre Jonsson på Flate i 1787.8


Kari døde den 16. januar 1788 på Krokset, av alderdomssvakhet.2 Hun ble jordfestet den 26. januar 1788 på Vestnes kyrkjegard, av Hans Kristoffer Lund.2

     Navnet hennes ble skrevet Karen Krogset i 1732.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 275, 25. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660346
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 330. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670094
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 125, 4. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660270
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 178 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630568
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 81. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660248
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 237. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660327
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 392 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650411
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670863
 9. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 26. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690452
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 282 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670863

Jon Rasmusson på Krokset1,2,3

M, #13702, ( - ca. 1745)

Familie

Kari Børresdotter på Krokset (c 1699 - 1788)
Sju barn levde i 1745.3 
BarnJon giftet seg den 15. april 1727 i Vestnes kyrkje med Kari Børresdotter på Villa, viet av Otto Jakobsson Fris.1
Han og Kari bodde på Krokset, Vestnes, i 1743.2

Jon døde ca. 1745 på Krokset.3 Det ble holdt skifte etter ham den 16. september 1745. Arvinger: Kari Børresdotter, Børre Jonsson og Marit Jonsdotter o.a.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 81. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660248
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 237. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660327
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 392 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650411

Børre Jonsson på Flate1,2,3,4,5

M, #13703, (ca. 1731 - )
Far*Jon Rasmusson på Krokset6 ( - c 1745)
Mor*Kari Børresdotter på Krokset6 (c 1699 - 1788)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristi Eriksdotter på Flate (c 1724 - 1787)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBørre ble født ca. 1731.7
Han var arving ved skiftet etter Jon Rasmusson på Krokset den 16. september 1745.6
Han var myndling av Jørn Børresson på Villa fra 1745.6

Annet navn: Børre Jonsson på Krokset, nevnt 1757.6,8 Børre Jonsson på Krokset var soldat i 1757.8
Børre giftet seg den 29. november 1757 i Veøy kirke med Kristi Eriksdotter på Flate.8,3
Han og Kristi var brukere på Flate, Vestnes, i 1762. Anders Andersson og Erik Andersson bodde også der. De hadde ei tjenestejente. Det var ett annet bruk på gården.3
Han var verge for Ingebjørg Andersdotter i 1772.4
Han var verge for Brit Roesdotter på Hellandsneset i 1774.1
Han var verge ved skiftet etter Ola Eriksson på Åssjøen den 13. desember 1785. Han fordret også 1 ort.2
Han var verge for Kari Børresdotter på Krokset i 1787.5

Børre giftet seg med en uregistrert person.7 Børre var kårmann på Flate i 1801.7

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660766
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 196 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670776
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 483. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041096
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670863
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 392 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650411
 7. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 388 b, Flade, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58422/21/
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 436. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660424
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 458. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660435

Kristi Eriksdotter på Flate1,2,3

K, #13704, (ca. 1724 - 14. august 1787)
Far*Erik Jetmundsson på Flate4 (c 1695 - 1747)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Flate4 (c 1691 - 1751)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anders Andersson på Flate (c 1720 - 1757)
Fem barn levde i 1757.5,9 
Barn

Familie 2

Børre Jonsson på Flate (c 1731 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKristi ble født ca. 1724.3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Jetmundsson på Flate den 5. november 1747.4
Hun var myndling av Ola Eriksson på Vestnes i 1747.4

Kristi giftet seg med Anders Andersson på Flate.5
Hun og Anders bodde på Flate, Vestnes, i 1750.6
Hun var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Flate den 23. mai 1757: 50 daler 19 skilling, utlagt i sølvskje (1 daler 1 ort) o.a.7
Hun var myndling av Ola Olsson på Flate i 1757.5

Kristi giftet seg den 29. november 1757 i Veøy kirke med Børre Jonsson på Krokset.1,8 Kristi og Børre var brukere på Flate i 1762. Anders Andersson og Erik Andersson o.a. bodde også der. De hadde ei tjenestejente. Det var ett annet bruk på gården.8
Hun var fadder ved dåpen til Jetmund Sjurdsson på Li den 11. november 1770.2


Kristi døde den 14. august 1787 på Flate, av tæring.3 Hun ble jordfestet den 26. august 1787 på Vestnes kyrkjegard.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 436. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660424
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 83.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 324. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670091
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 476 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/494/
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 329, lørdag 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660374
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 483. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041096
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697

Mari Børresdotter i Kjellneset1,2,3

K, #13705, (ca. 1701 - 8. april 1775)
Far*Børre Eriksson på Villa4 (c 1663 - 1749)
Mor*Marit Bjørnsdotter på Villa4 ( - c 1708)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Nils Eriksson i Kjellneset (c 1717 - 1768)
De hadde ett barn.5 Annet navn: Mari Børresdotter på Villa.4
Mari ble født ca. 1701.2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Bjørnsdotter på Villa den 7. juni 1709: 3 daler 3 ort 21 skilling.4

Mari giftet seg i oktober 1742 med Nils Eriksson i Kjellneset.3
Hun var fadder ved dåpen til Knut Andersson på Flate den 6. januar 1752 i Vestnes kyrkje.1


Mari døde den 8. april 1775 i Kjellneset, Vestnes, av alderdomssvakhet.2 Hun ble jordfestet den 7. mai 1775 på Vestnes kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 349, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660383
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 139. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660552
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 218.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 178 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630568
 5. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 217.

Erik Børresson på Villa1,2

M, #13706, (ca. 1641 - 1701 eller 1702)
8. tippoldefar til meg

Familie

Marit Jørnsdotter på Villa ( - e 1702)
Seks barn levde i 1702.1 
BarnErik ble født ca. 1641.2 Hans hjemsted var kanskje på Teigen, Øvstedalen, Tresfjord.3
Erik giftet seg med Marit Jørnsdotter på Villa.1
Han og Marit var brukere på Villa, Tresfjord, i 1701. Ola Eriksson og Jørn Eriksson bodde også der.2
Han hadde Ola Ingebrigtsson i tjeneste i 1701.2


Erik døde i 1701 eller 1702 på Villa.2,1 Det ble holdt skifte etter ham den 30. oktober 1702. Kreditorer: Ola Eriksson, Jørn Eriksson, Anne Eriksdotter, Børre Eriksson på Villa, Ola Ingebrigtsson og Ola Ørjarsson på Helset. Arving: Marit Jørnsdotter. I boet var blant annet en stor sambøring og et gammelt fjørnfar, begge med utstyr. Aktiva: 141 daler 22 skilling. Passiva: 101 daler 1 ort 8 skilling. Arv: 39–3–14, som etter barnas ønske gikk til deres mor.4

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209, Vilde. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 3. [S77] Tresfjord I: s. 399. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#402
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a–28 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139

Marit Jørnsdotter på Villa1

K, #13707, ( - etter 1702)
8. tippoldemor til meg

Familie

Erik Børresson på Villa (c 1641 - 1701 / 1702)
Seks barn levde i 1702.1 
BarnMarit giftet seg med Erik Børresson.1
Hun og Erik var brukere på Villa, Tresfjord, i 1701. Ola Eriksson og Jørn Eriksson bodde også der.2
Hun var arving ved skiftet etter Erik Børresson på Villa den 30. oktober 1702: 39 daler 3 ort 14 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209, Vilde. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a–28 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139

Ola Eriksson på Villa1,2,3,4

M, #13708, (ca. 1681 - ca. 1733)
Far*Erik Børresson på Villa3,2 (c 1641 - 1701 / 1702)
Mor*Marit Jørnsdotter på Villa3 ( - e 1702)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lisbet Johansdotter på Villa (1683 - )
Sju barn levde i 1734.1 
BarnOla ble født ca. 1681.2 Han var reservesoldat i 1701.2 Han bodde hos Erik Børresson og Marit Jørnsdotter på Villa, Tresfjord, i 1701.2
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Børresson på Villa den 30. oktober 1702: 30 daler i hjemmefølge.5

Ola giftet seg den 15. februar 1704 med Lisbet Johansdotter på Gjellstein.4
Han og Lisbet var brukere på bnr. 5, Villa, Tresfjord, i 1724. Skyld: 1 våg 2 pund 8 merker.6,7

Ola døde ca. 1733 på Villa.1 Det ble holdt skifte etter ham den 12. januar 1734. Arvinger: Lisbet Johansdotter og Jens Olsson o.a.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734, Vesnes, 12. januar.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209, Vilde. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#355
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a–28 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 99 b, mnr. 444. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670101
 7. [S1632] Ellingseter, Per Bjørn: e-post til Anders Kvernberg, Nasjonalbiblioteket, 4.6.2018.

Lisbet Johansdotter på Villa1

K, #13709, (18. oktober 1683 - )
Far*Johan Einarsson på Gjellstein2 (c 1655 - c 1719)
Mor*Anne Jensdotter på Gjellstein2 ( - e 1721)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Eriksson på Villa (c 1681 - c 1733)
Sju barn levde i 1734.5 
BarnAnnet navn: Lisbet Johansdotter på Gjellstein.2
Lisbet ble født den 18. oktober 1683.2
Lisbet giftet seg den 15. februar 1704 med Ola Eriksson på Villa.2
Hun og Ola var brukere på bnr. 5, Villa, Tresfjord, i 1724. Skyld: 1 våg 2 pund 8 merker.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Ola Eriksson på Villa den 12. januar 1734: drøyt 40 daler.5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 512 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650532
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#355
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 99 b, mnr. 444. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670101
 4. [S1632] Ellingseter, Per Bjørn: e-post til Anders Kvernberg, Nasjonalbiblioteket, 4.6.2018.
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734, Vesnes, 12. januar.

Jørn Eriksson på Villa1,2

M, #13710, (ca. 1689 - etter 1702)
Far*Erik Børresson på Villa2,1 (c 1641 - 1701 / 1702)
Mor*Marit Jørnsdotter på Villa2 ( - e 1702)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megJørn ble født ca. 1689.1 Han bodde hos Erik Børresson og Marit Jørnsdotter på Villa, Tresfjord, i 1701.1
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Børresson på Villa den 30. oktober 1702: 30 daler i hjemmefølge.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209, Vilde. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a–28 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139

Ågot Eriksdotter på Helset1,2

K, #13711, (ca. 1665 - 28. januar 1750)
Far*Erik Børresson på Villa3 (c 1641 - 1701 / 1702)
Mor*Marit Jørnsdotter på Villa3 ( - e 1702)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Ørjarsson på Helset (c 1661 - 1750)
BarnAnnet navn: Ågot Eriksdotter på Villa.3
Ågot ble født ca. 1665.2,1
Ågot giftet seg før 1702 med Ola Ørjarsson på Helset.1,3

Ågot døde den 28. januar 1750 på Øvre Helset, Tresfjord.2,1 Hun og Ola ble jordfestet den 29. november 1750 på Tresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 334, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660376
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 327. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660373
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139

Marit Eriksdotter på Villa1

K, #13712, ( - etter 1702)
Far*Erik Børresson på Villa1 (c 1641 - 1701 / 1702)
Mor*Marit Jørnsdotter på Villa1 ( - e 1702)
Søster av 7.tippoldefar/mor til megMarit giftet seg før 1702 med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 28 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630140

Anne Eriksdotter på Villa1

K, #13713, ( - etter 1702)
Far*Erik Børresson på Villa1 (c 1641 - 1701 / 1702)
Mor*Marit Jørnsdotter på Villa1 ( - e 1702)
Søster av 7.tippoldefar/mor til megHun var kreditor ved skiftet etter Erik Børresson på Villa den 30. oktober 1702: 30 daler i hjemmefølge.2
Jørn Eriksson og Anne Eriksdotter på Villa var myndlinger av Børre Eriksson på Villa og Ola Ørjarsson på Helset i 1702.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a–28 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139

Ola Ingebrigtsson1,2

M, #13714, (ca. 1677 - )Ola ble født ca. 1677.1 Ola tjente hos Erik Børresson på Villa, Tresfjord, i 1701.1
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Børresson på Villa den 30. oktober 1702: 7 daler 2 ort.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209, Vilde. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 28 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630140
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a–28 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139

Georg Strøm1,2

M, #13715
Far*Per Andreas Strøm2 (1927 - 2019)
Mor*Florence Skarset2 (1929 - 2023)
8-menning til meg

Familie

Annbjørg Selvåg
De hadde to barn.2 
Barn

Kilder/noter

 1. [S1533] Tidens Krav (1906–): 18.5.2016, s. 26, «Jubilanter».
 2. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. [92]. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=95

Annbjørg Selvåg1

K, #13716

Familie 1

Georg Strøm
De hadde to barn.2 
Barn

Familie 2

Hans Sverre Dahl
De hadde ikke barn. 

Kilder/noter

 1. [S561] Facebook: Annbjørg Selvåg Strøm.
 2. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. [92]. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=95

Erik Olsson Don1,2,3,4

M, #13717, ( - 1730)

Familie

Anne Persdotter ( - 1730)
To barn levde i 1730.3 
BarnErik giftet seg med Anne Persdotter.3 Erik og Anne bodde i Trondheim ca. 1722. Han var brannsvenn (håndverker som hjalp med brannslukking). Grunneier var Maren Wessel.5 Erik og Anne bodde i Holstveita, Trondheim, i august 1728. I 1730 hadde de en liten brødovn i stoven, et lite fjøs og brønn i gården, og en gammel trekjeller under husene. Grunnen tilhørte Maren Wessel.6,7,2
Det ble holdt skifteregistrering etter Anne Persdotter den 24. januar 1730. I boet var blant annet to geiter, fire høns (solgt til ei Ingeborg, som bodde i samme hus), to skomakerkniver, gammel snuskvern, og misjonsbibel. Bygningene ble taksert til 20 daler. Det ble holdt skifteauksjon over løsøret 30. januar. Inntekt: 20 daler 1 ort 15 skilling. En gul kåpe tilhørte dattera (Karen Eriksdatter), og sengeklærne til den syke enkemannen (Erik Olsson) tilhørte sønnen (Peder Erikssen).8


Erik døde i 1730 i Domkirken sogn, Trondheim.1,7 Skiftet etter ham og Anne ble sluttet den 29. mars 1730. Kreditorer: Maren Wessel o.a. Arvinger: Peder Erikssen og Karen Eriksdatter. Begravelsesutgifter: 16 daler 1 ort 14 skilling. Sønnen Peder var kommet fra Nord-Norge. Han hadde skrevet til sin søster om foreldrenes dødsfall og fått hennes tillatelse til å skifte boet, men ventet til hun ankom for å diskutere bygningene. Aktiva: 44–0–10. Passiva: 30 daler. Arv: 14–0–10.9 Erik ble jordfestet den 31. mars 1730 på Trondheim domkirkegård.1

     Navnet hans ble skrevet Erich Olsen Donns i 1730.1

Kilder/noter

 1. [S1526] Trondheim, Domkirken mini. 1729–61: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613020004
 2. [S1536] Trondheim pantebok 1720–33: fol. 322 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080328660669
 3. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 187 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440780
 4. [S1543] Geistligheden i Hamar stift I B: s. 57. http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=geisthamarib&sideid=24
 5. [S1538] Trondhjems borgerskap 1680–1730: s. 75, nr. 281.
 6. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 188 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440780
 7. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440781
 8. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 187 b–188 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440780
 9. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 188 b–189 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440781
 10. [S1541] Hedmark skifteprotokoll 1749–1809: fol. 197 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20100209610416
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 4.

Anne Persdotter1,2,3

K, #13718, ( - 1730)

Familie

Erik Olsson Don ( - 1730)
To barn levde i 1730.1 
BarnAnne giftet seg med Erik Olsson Don.1 Anne og Erik bodde i Trondheim ca. 1722. Han var brannsvenn (håndverker som hjalp med brannslukking). Grunneier var Maren Wessel.4 Anne og Erik bodde i Holstveita, Trondheim, i august 1728. I 1730 hadde de en liten brødovn i stoven, et lite fjøs og brønn i gården, og en gammel trekjeller under husene. Grunnen tilhørte Maren Wessel.5,6,7

Anne døde i 1730 i Domkirken sogn, Trondheim.2,1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 24. januar 1730. I boet var blant annet to geiter, fire høns (solgt til ei Ingeborg, som bodde i samme hus), to skomakerkniver, gammel snuskvern, og misjonsbibel. Bygningene ble taksert til 20 daler. Det ble holdt skifteauksjon over løsøret 30. januar. Inntekt: 20 daler 1 ort 15 skilling. En gul kåpe tilhørte dattera (Karen Eriksdatter), og sengeklærne til den syke enkemannen (Erik Olsson) tilhørte sønnen (Peder Erikssen).8 Anne ble jordfestet den 27. januar 1730 på Trondheim domkirkegård.2 Skiftet etter henne og Erik ble sluttet den 29. mars 1730. Kreditorer: Maren Wessel o.a. Arvinger: Peder Erikssen og Karen Eriksdatter. Begravelsesutgifter: 16 daler 1 ort 14 skilling. Sønnen Peder var kommet fra Nord-Norge. Han hadde skrevet til sin søster om foreldrenes dødsfall og fått hennes tillatelse til å skifte boet, men ventet til hun ankom for å diskutere bygningene. Aktiva: 44–0–10. Passiva: 30 daler. Arv: 14–0–10.9

Kilder/noter

 1. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 187 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440780
 2. [S1526] Trondheim, Domkirken mini. 1729–61: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613020004
 3. [S1543] Geistligheden i Hamar stift I B: s. 57. http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=geisthamarib&sideid=24
 4. [S1538] Trondhjems borgerskap 1680–1730: s. 75, nr. 281.
 5. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 188 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440780
 6. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440781
 7. [S1536] Trondheim pantebok 1720–33: fol. 322 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080328660669
 8. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 187 b–188 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440780
 9. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 188 b–189 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440781

Maren Kristoffersdotter Schøller1,2

K, #13719, (ca. 1655 - 1742)Maren ble født ca. 1655.2
Hun ble kalt Maren Wessel, nevnt ca. 1722 (ektemannens etternavn).3,4
Erik Olsson bodde i Trondheim ca. 1722. Han var brannsvenn (håndverker som hjalp med brannslukking). Grunneier var Maren Wessel.3
Erik Olsson og Anne Persdotter bodde i Holstveita, Trondheim, i august 1728. I 1730 hadde de en liten brødovn i stoven, et lite fjøs og brønn i gården, og en gammel trekjeller under husene. Grunnen tilhørte Maren Wessel.4,5,6
Hun var kreditor ved skiftet etter Anne Persdotter og Erik Olsson den 29. mars 1730: 1 daler 2 ort i grunnleie siden august 1728.7
Einar Hemingsson kjøpte hus med stue, kammer og kjøkken samt brønn i gården i Holstveita den 29. april 1730 av Peder Erikssen Don og Karen Eriksdatter. (Karen var fraværende.) Tomten lå mellom Johannes tømmermanns hus på østsiden og Jens Kristofferssons på vestsiden. Grunneier var Maren Wessel. Kjøpesum: 25 daler. Skjøtet ble tinglyst 6. september året etter.6,8


Maren døde i 1742 i Trondheim.2 Hun ble gravlagt den 3. oktober 1742 i Vår Frue kirke, Trondheim.2

Kilder/noter

 1. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 41. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020008#48
 2. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 568 a, nr. 163. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670169
 3. [S1538] Trondhjems borgerskap 1680–1730: s. 75, nr. 281.
 4. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 188 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440780
 5. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440781
 6. [S1536] Trondheim pantebok 1720–33: fol. 322 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080328660669
 7. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 188 b–189 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440781
 8. [S1536] Trondheim pantebok 1720–33: fol. 330 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080328660677

Einar Hemingsson1,2

M, #13720, ( - 11. april 1763)Einar Hemingsson var borger i Trondheim i 1730.3
Einar Hemingsson kjøpte hus med stue, kammer og kjøkken samt brønn i gården i Holstveita, Trondheim, den 29. april 1730 av Peder Erikssen Don og Karen Eriksdatter. (Karen var fraværende.) Tomten lå mellom Johannes tømmermanns hus på østsiden og Jens Kristofferssons på vestsiden. Grunneier var Maren Wessel. Kjøpesum: 25 daler. Skjøtet ble tinglyst 6. september året etter.3,1
Han var debitor ved skiftet etter Johan Ivarsson den 30. oktober 1753: 16 daler for en reparasjon i 1746.4


Einar døde den 11. april 1763 i Trondheim.2

Kilder/noter

 1. [S1536] Trondheim pantebok 1720–33: fol. 330 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080328660677
 2. [S1537] Trondheim skifteprotokoll 1758–65: fol. 672 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090204350921
 3. [S1536] Trondheim pantebok 1720–33: fol. 322 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080328660669
 4. [S1808] Trondheim skifteprotokoll 1751–53: fol. 767 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204340357

Ole Martin Sørli1,2

M, #13721
Far*Odd Magne Sørli2
Mor*Sigrid Vold2
6-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 297/23.12.2013. Side 8, Torill Skuseth, «Den største gleden er å se at ungene har det godt». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20131223_171_297_1?page=7
 2. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 378. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=381

Maria Sørli1,2

K, #13722
Far*Odd Magne Sørli1
Mor*Sigrid Vold1
6-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 378. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=381
 2. [S75] Romsdals Budstikke: 30.5.2017, s. 21.

Erik Olsson1

M, #13723, ( - etter 1764)

Kilder/noter

 1. [S1544] Hedmark ekstraskatt 1763–64: 1764, vedlegg 1, Vang prestegjeld. Wangs Præstegaard. https://media.digitalarkivet.no/rk10051110111310
 2. [S1544] Hedmark ekstraskatt 1763–64: vedlegg 17, Vang prestegjeld. Mnr. 161. https://media.digitalarkivet.no/rk10051110120181

Rasmus Henrikssen Grabo1,2,3

M, #13724, ( - etter 1749)En ukjent person var verge for en ukjent person fra 1748. Don hadde skrevet til barnas mor (hans søster) og påtatt seg formynderskapet. Han var ikke til stede ved skiftet, men godtok at edsvorne borger Rasmus Henrikssen Grabo mottok arvemidlene og leverte dem videre til ham.4
Han lånte 90 daler av Hans Hanssen Vingård den 17. desember 1748 mot pant i husene han hadde kjøpt etter avdøde Svein smed og øvrige eiendeler. Obligasjonen ble avlyst 2. september 1765.5,1
Han bodde i Molde i 1749. Han ble da utlignet 1 daler i prinsessestyr.3

     Han signerte som Rasmus Henrichsen Graboe i 1748.1

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 12. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610009
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 5. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650004
 3. [S514] Molde prinsessestyr 1749.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 4.
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 11. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610008

Lasse i Lykkja1

M, #13725, ( - etter 1734)Han bodde i Lykkja, Bolsøy, i 1734.1
Han var forlover for Ola Eriksson i Lia og Gjertrud Pålsdotter, som ble trolovet i mars 1734 i Kleive kirke, Bolsøy.1


     Navnet hans ble skrevet Lasse Lychren i 1734.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 143. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660279

Anne Olsdotter på Stokke1,2,3

K, #13726, ( - etter 1744)

Familie

Ola Olsson på Griset (c 1720 - 1798)Anne fikk barn med Ola Olsson på Berill i 1744 i Voll. Den 7. juni stod hun til offentlig skriftemål i Grytten kirke for leiermål. Hun ble også stevnet til tinget 10. juli , men møtte ikke, så saken ble utsatt til neste ting. På tinget 30. oktober fremla aktor presteattest, og Anne ble bøtelagt 6 daler.1,2,3

     Ivar Olsson på Stokke og Anne Olsdotter på Stokke kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400571
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 122 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400579
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 115. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610350

Ivar Olsson på Stokke1

M, #13727, ( - etter 1744)Han bodde på Stokke, Voll, i 1744.1 Ivar Olsson på Stokke ble stevnet til tinget i Voll den 10. juli 1744 grunnet for tidlig samleie (med sin kone). Siden aktor ikke hadde presteattest, ble saken utsatt til høsttinget.1

     Ivar Olsson på Stokke og Anne Olsdotter på Stokke kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400571

Anne Boyesdotter1

K, #13728, (1744 - )
Far*Boye Rasmusson på Veblungsnes1 (c 1715 - )
Mor*Magnhild Knutsdotter1Anne ble født i 1744 i Grytten, utenom ekteskap.1 Anne ble døpt den 13. januar 1744 i Grytten kirke.1

     Anne Boyesdotter, Anne Dorte Baade og Anne Dortea Boyesdatter Molde kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 111. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610348

Magnhild Knutsdotter1,2

K, #13729

Familie

Boye Rasmusson på Veblungsnes (c 1715 - )
BarnMagnhild Knutsdotter tjente hos Hans Ellingsson på Åk, Grytten, i 1744.1,2
Magnhild fikk barn med Boye tambur i 1744 i Grytten. Den 7. mai stod hun til offentlig skriftemål i kirken for leiermål.2,3,1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 114. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610350
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 111. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610348
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 117. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610351

Ågot Eriksdotter på Åk1

K, #13730, (ca. 1699 - 1774)

Familie

Hans Ellingsson på Åk (c 1693 - 1775)Ågot ble født ca. 1699.1
Annet navn: Ågot Eriksdotter på Devoll, nevnt fra 1727 til 1729.2,3 Hans Ellingsson i Otterholm møtte på tinget den 30. januar 1727 i Fanne tinglag. Gjertrud Persdotter Venja hadde i juni vært hos prest Anders Gjertsson Heiberg for å stoppe den kommende vielsen av Hans og festekvinna, Ågot Eriksdotter på Devoll. Gjertrud påstod at Hans tidligere hadde gitt henne ekteskapsløfte, og hun hadde i et skriv datert Moldegård 18. oktober 1726 (tinglest dagen etter) meldt å ville føre vitner på det under høsttinget – noe som hverken da eller nå hadde skjedd, og Hans fikk attest på dette fra retten.2,4 Hun og Hans Ellingsson i Otterholm stod til offentlig skriftemål den 26. mars 1728 i Grytten kirke. Han hadde begått tre leiermål og ikke gått til nattverd på over 1½ år. Hun hadde fått barn med ham og heller ikke tatt nattverd på like lenge.5
Ågot trolovet seg etter gudstjenesten på Grytten prestegård den 1. mai 1729 med Hans Ellingsson i Otterholm (kirken hadde falt sammen). Han hadde innhentet kongelig ekteskapsbevilling og benådning for sitt tredje leiermål.3
Ågot giftet seg den 8. november 1729 i Grytten prestegjeld med Hans Ellingsson i Otterholm.6
Hans Aag og qvinde var faddere ved dåpen til Eli Roesdotter på Reiten den 13. juli 1738 i Grytten kirke.7

Hun og Hans bodde på Åk, Grytten, i 1740.8

Ågot døde i 1774 på Åk, av alderdom.1 Det ble holdt likpreken over henne den 20. januar 1774 i Grytten kirke.1

Kilder/noter

 1. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 156, 20. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010078
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 185 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390846
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 24, Domin: Misericord: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610305
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 175 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390837
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 18, Fest: Soteria. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610302
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 27, 8. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610306
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 76, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610331
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 88. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610337

Rasmus Johannessen Lubb1,2

M, #13731, (ca. 1741 - )
Far*Johannes Rasmussen Lubb1,3 (c 1702 - c 1749)
Mor*Mali Ingebrigtsdatter1 ( - 1762)Rasmus ble født ca. 1741 i Molde.1,3
Han var arving ved skiftet etter Johannes Rasmussen Lubb den 10. januar 1750: 8 daler 1 ort 10 skilling.4
Han var myndling av Ola Hanssen i 1750.1
Rasmus Johannessen Lubb bodde hos Mali Lubb på mnr. 89, Hovedgata, Molde, i oktober 1762.5 Rasmus Johannessen Lubb bodde hos Ola Hanssen og Marit Ingebrigtsdotter på mnr. 66, Kirkebakken, Molde, i 1764.2,6

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, paa Hougene. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212090
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15–16. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650009
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212021
 6. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 77.

Lage Johannessen Lubb1,2

M, #13732, (ca. 1746 - )
Far*Johannes Rasmussen Lubb3,2 (c 1702 - c 1749)
Mor*Mali Ingebrigtsdatter3 ( - 1762)Lage ble født ca. 1746 i Molde.3,2
Han var arving ved skiftet etter Johannes Rasmussen Lubb den 10. januar 1750: 8 daler 1 ort 10 skilling.4
Han var myndling av Daniel Steffenssen i 1750.3

Han bodde i Bergen fra 1765.5

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 16. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650010
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15–16. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650009
 5. [S2126] Bergens Adressecontoirs Efterretninger: nr. 25/22.7.1765. E-side 2, «Indreiste». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergensadressecontoirsefterretninger_null_null_17650722_1_25_1?page=1

Anne Johannesdatter Lubb1,2

K, #13733, (1733 - )
Far*Johannes Rasmussen Lubb1,2 (c 1702 - c 1749)
Mor*Mali Ingebrigtsdatter1 ( - 1762)Anne ble født i 1733 i Molde.2,1 Anne ble døpt den 24. mars 1733.2
Hun var arving ved skiftet etter Johannes Rasmussen Lubb den 10. januar 1750: 4 daler 17 skilling.3
Hun var myndling av Per Justssen i 1750.1
Anne Lubbe (trolig Anne Johannesdatter Lubb eller Anne Rasmusdatter Lubb), Børre-Anna, Siri Olsdotter ved Ledet og Marit Jonsdotter o.a. hadde plass i 10. stol, kvinnesiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 4 skilling hver.4

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 134. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660275
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15–16. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650009
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 10.

Andreas Pil1,2

M, #13734, ( - etter 1763)Andreas Pil bodde hos Mali Lubb på mnr. 89, Hovedgata, Molde, i oktober 1762.2
Han bodde på Sunnmøre fra desember 1763.1

     Navnet hans ble skrevet Andreas Pihl i 1762.2

     Navnet hans ble skrevet Andreas Piel i 1764.1

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, av- og tilgang januar. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212078
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212021

Rasmus Persson Lubb1,2

M, #13735, (ca. 1608 - )
Far*Per Lubb ( - e 1647)Rasmus ble født ca. 1608.1
Han var bruker på Nordmørsparten, Moldegård, Bolsøy, i 1657. Han skattet for fire kyr, fire geiter og tre sauer. I 1664 drev han 2 pund.2,1

     Han var kanskje ane av Rasmus Olsson Lubb.

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 192, Molde. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191107
 2. [S1419] Romsdal kvegskatt barsok 1657: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/rk20080917610186

Knut Persson Lubb1,2,3

M, #13736, (ca. 1618 - )
Far*Per Lubb ( - e 1647)

Familie

Han hadde iallfall to barn.3 Knut ble født ca. 1618.1
Han var husmann på Moldegård, Bolsøy, i 1657. Han skattet for ett storfe. Knut var fremdeles plassbruker i 1664.2,1,3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 192, Molde. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191107
 2. [S1419] Romsdal kvegskatt barsok 1657: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/rk20080917610186
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191194

Nikolai Kristian Fris1,2

M, #13737, (1. februar 1712 - 22. mai 1777)
Far*Kristian Fris3 (c 1671 - 1756)Nikolai Kristian ble født den 1. februar 1712 i Molde.4 Han avla eksamen i teologi på Københavns Universitet, Danmark, den 25. oktober 1736. Karakter: haud illaudabilis (ikke urosverdig). Nikolai aktet å reise hjem etterpå. For dimissprekenen 17. april året etter fikk han laudabilis.4 Han var residerende kapellan i Alstahaug fra 20. september 1737.3 Han var sogneprest i Bodø fra 6. mars 1744. Nikolai ble titulær biskop 17. mai 1754 for 8 000 daler. Han var også kasserer for Misjonskollegiet. Som følge av en innberetning biskop Gunnerus sendte i 1769, avtalte Fris året etter å betale 16 000 daler til Misjonsfondet for å unngå ettersyn med sin forpaktning av kirkenes fisketiende, en løsning som ble godkjent ved reskript av 25. mars 1771.3,2,1,5 Han utgav i 1771 trykksaken Illustration til Bispevisitatserne i Nordland og Finmarken, «hvori han udlader sin Harme mod Biskop Gunnerus i lavt liggende Beskyldninger».5,6 Nikolai Kristian var sogneprest i Korskirken, Bergen, fra 27. april 1771 til 6. januar 1774, «men befattede sig ikke med Embedet» og lot det bestyres av en vikar.2,5

Nikolai Kristian døde den 22. mai 1777 i Bergen.1,3 Han ble gravlagt den 4. juni 1777 klokken 18 i koret i Korskirken. Han ble ført til graven i studentkollegiets nye likvogn, som første passasjer. Det var likpreken ved biskop Eiler Hagerup og sørgemusikk.1

Kilder/noter

 1. [S821] Bergen, Korskirken mini. 1731–85: e-side 140 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20070321620334
 2. [S1407] Bergens Stifts Biskoper og Præster I: s. 87, nr. 21. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031003040#98
 3. [S796] Geistligheden i Tromsø Stift: s. 116, nr. 7. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008111103026#123
 4. [S1539] Norske teologiske kandidater ca. 1690–1754: s. 95. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016090108061#100
 5. [S1036] Dansk biografisk Lexikon (1): b. V, s. 445. http://runeberg.org/dbl/5/0447.html
 6. [S1407] Bergens Stifts Biskoper og Præster I: s. 88. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031003040#99

Morten Schultz1

M, #13738, (ca. 1721 - )Morten ble født ca. 1721 i Molde.1 Han ble utdannet på Trondheim katedralskole til 1741.1 Han avla eksamen i teologi på Københavns Universitet, Danmark, den 14. mars 1744. Karakter: non contemnendus. Han aktet å dra tilbake til hjemstedet etterpå. Dimissprekenen ble holdt 10. juni til haud illaudabilis.1

     Jakob Mortensson Schultz, Jakob Johanssen Schultz og Morten Schultz var trolig i slekt.2

Kilder/noter

 1. [S1539] Norske teologiske kandidater ca. 1690–1754: s. 123. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016090108061#128
 2. [S244] Molde bys historie I: s. 157.

Peter Allan1,2,3

M, #13739, (1820 - 1848)
Far*William Allan4 (c 1762 - )
Mor*Ingeborg Katarina Ivarsdatter Kringstad4 (c 1787 - 1856)Peter ble født den 23. august eller september 1820 i Molde, utenom ekteskap.3,4,2 Peter ble døpt den 15. oktober 1820 i Molde kirke. Faddere: Knut Eriksson Nes, Ola Sjurdssen Krokset, Åmund Nilssen Sigerset og Marit Jonsdotter Nes o.a.4 Peter Allan var fargersvenn i Ålesund i 1848.2,1

Peter døde i 1848. Han druknet seg i sjøen.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 27. mai 1848.1 Peter ble gravlagt den 9. juni 1848 i Borgund på Sunnmøre.2

     Navnet hans ble skrevet Petter Willjamsen Allan i 1820.3

Kilder/noter

 1. [S1512] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1840–53: fol. 555 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129610997
 2. [S1546] Borgund klok. 1844–54: s. 177, nr. 53. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903650554
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 12, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630248
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 16, nr. 13. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620444

Hans Fredrik Allan1,2,3

M, #13740, (11. juli 1762 - 29. januar 1847)
Far*William Allan3,4 ( - 1778)
Mor*Anne Margrete Fitzens3,4 (1723 - 1790)

Familie

Ulrikka Antonette Jalles (1766 - 1833)
De hadde 13 barn.4 Hans Fredrik ble født den 11. juli 1762 i Molde.4,5 Han ble utdannet på Trondheim katedralskole til 1782.4 Han avla eksamen i teologi (cand.theol.) i 1785. Karakter: non contemnendus.4 Han var informator (huslærer) i 4 år i Molde og hos biskop Schønheider i 2 år.4 Han var sogneprest i Andenes fra 6. januar 1792.4
Hans Fredrik giftet seg den 15. mars 1792 i Molde med Ulrikka Antonette Jalles (forlovere: Kaspar Kahrs og Klaus Lund Steffenssen). De hadde kongebrev.1 Hans Fredrik Allan var sogneprest i Ofoten fra 19. juni 1801. Han fikk avskjed i nåde 2. mars 1844 med 250 daler i pensjon.4

Hans Fredrik døde den 29. januar 1847 på Tøndergård, Bolsøy, som pastor emeritus.2 Han ble gravlagt den 5. februar 1847 i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 399. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670128
 2. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 532, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020253
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 80 b.
 4. [S796] Geistligheden i Tromsø Stift: s. 109, nr. 7. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008111103026?page=116
 5. [S2036] Slægten Benkestok: s. 130. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017010648020?page=145

Ulrikka Antonette Jalles1,2

K, #13741, (6. november 1766 - 2. oktober 1833)
Far*Peder Jalles2,4 (1720 - 1795)
Mor*Kristense Margrete Vingård2,3 ( - 1778)

Familie

Hans Fredrik Allan (1762 - 1847)
De hadde 13 barn.2 Ulrikka Antonette ble født den 6. november 1766 i Molde.3
Ulrikka Antonette giftet seg den 15. mars 1792 i Molde med Hans Fredrik Allan (forlovere: Kaspar Kahrs og Klaus Lund Steffenssen). De hadde kongebrev.1

Ulrikka Antonette døde den 2. oktober 1833.3,2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 399. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670128
 2. [S796] Geistligheden i Tromsø Stift: s. 109, nr. 7. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008111103026?page=116
 3. [S2036] Slægten Benkestok: s. 130. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017010648020?page=145
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 80.

Robert Allan1

M, #13742, (ca. 1764 - )
Far*William Allan1 ( - 1778)
Mor*Anne Margrete Fitzens1 (1723 - 1790)Robert ble født ca. 1764 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 80 b.

Erik Nilsson på Holm1

M, #13743, (1733 - )
Far*Nils Olsson på Holm1 (c 1694 - 1766)
Mor*Sigrid Eriksdotter på Holm (c 1692 - 1766)Erik ble født i 1733 på Holm, Veøy.1 Erik ble døpt den 12. mars 1733.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 134. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660275

Anne Dortea Boyesdatter Molde1,2

K, #13744

Familie

Knut Ingebrigtsson på Eikrem (c 1756 - )
BarnAnne Dortea bodde i Bolsøy prestegjeld i 1780.1
Anne Dortea fikk barn med Knut Ingebrigtsson på Eikrem i 1780.1 Johan Fredrik Knutsson ble født i 1780 på Stokkeland, Vestnes, utenom ekteskap. Mora kom dit for å føde, «hvorefter Hun formodentlig reiste tilbage til Bulsøe Giæld».1

     Anne Boyesdotter, Anne Dorte Baade og Anne Dortea Boyesdatter Molde kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 222. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670040
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 a, menn, 1782. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630041

Johan Fredrik Knutsson1,2

M, #13745, (1780 - 1782)
Far*Knut Ingebrigtsson på Eikrem1 (c 1756 - )
Mor*Anne Dortea Boyesdatter Molde1,2
5-menning 7 ganger forskjøvet til megJohan Fredrik ble født i 1780 på Stokkeland, Vestnes, utenom ekteskap. Mora kom dit for å føde, «hvorefter Hun formodentlig reiste tilbage til Bulsøe Giæld».1 Han ble hjemmedøpt den 22. november 1780 av Kristen Nilsson på Stokkeland. Faddere: Anne Einarsdotter på Stokkeland o.a.1 Johan Fredrik ble døpt den 26. november 1780 i Vestnes kyrkje, etter gudstjenesten. Faddere: Kristen Nilsson på Stokkeland og Anne Einarsdotter på Stokkeland o.a.1

Johan Fredrik døde i 1782 i Bolsøy.2 Han ble jordfestet den 25. august 1782 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,3

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 222. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670040
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 a, menn, 1782. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630041
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630079

Knut Ingebrigtsson på Eikrem1,2

M, #13746, (ca. 1756 - )
Far*Ingebrigt Eriksson på Eikrem2 (c 1711 - 1779)
Mor*Kari Ivarsdotter på Eikrem2 (c 1719 - 1800)
4-menning 8 ganger forskjøvet til megKnut ble født ca. 1756 på Eikrem, Bolsøy.2
Knut fikk barn med Anne Dortea Boyesdatter Molde i 1780.1
Han var arving ved skiftet etter Ingebrigt Eriksson på Eikrem den 29. desember 1780: 26 daler 14 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 222. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670040
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/538/
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 536 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670541

Ola Olsson på Hattrem1,2

M, #13747, (ca. 1692 - 1763)
Far*Ola Sevaldsson på Hattrem2,3 (c 1658 - c 1712)
Mor*Mari Jørnsdotter på Hattrem2 (c 1663 - 1752)
6. tippoldefar til meg

Familie

Marit Sørensdotter på Hattrem (c 1696 - 1765)
De hadde sju barn.2 
BarnOla ble født ca. 1692.2
Ola giftet seg med Marit Sørensdotter på Kjellshus.2
Han og Marit var brukere på Systugu, Hattrem Oppigard, Lesja, i 1723. Skyld: 1 hud 1½ skinn. De hadde overtatt etter foreldrene hans, antakelig ca. 1715.2,1 Ola og Marit holdt skifte i 1739. Arv: 142 daler. Sønnen Ola tok nok over bruket da.2,4
Han ble representert av Tore Arnesson i Lingås ved skiftet etter Kari Taraldsdotter på Nerhus i 1762. Joen Olsen, Ole Olsen og deres søster (alle tre bosatt i Opplandene) var i slekt med avdøde, men det fantes nærmere arvinger.3


Ola døde i 1763 i Lesja.2

Kilder/noter

 1. [S1164] Gudbrandsdal matrikkel 1723: fol. 53 b, mnr. 80. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819610401
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#239
 3. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 234. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#237

Jørn Olsson på Håkåstad1

M, #13748, (ca. 1694 - 1743)
Far*Ola Sevaldsson på Hattrem2 (c 1658 - c 1712)
Mor*Mari Jørnsdotter på Hattrem2 (c 1663 - 1752)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Jørn Olsson på Hattrem.2
Jørn ble født ca. 1694.2

Jørn døde i 1743 på Håkåstad, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 481. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#484
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#239

Ivar Olsson på Hattrem1

M, #13749, (ca. 1696 - før 1762)
Far*Ola Sevaldsson på Hattrem1 (c 1658 - c 1712)
Mor*Mari Jørnsdotter på Hattrem1 (c 1663 - 1752)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megIvar ble født ca. 1696 på Hattrem, Lesja.1
Gjertrud Andersdotter i Vik fikk barn med Ivar Olsson Hattrem i 1744 i Grytten (eller så var barnefaren Ivars farbror med samme navn, født ca. 1696).2,3
Ivar Olsson Hattrem (eller farbroren med samme navn) tjente hos Jakob Andreas Eg i Molde i 1744.2


Ivar døde trolig før 1762. I 1783 ble det opplyst at han over 40 år tidligere hadde reist bort som ugift, og ingen visste hvor han var.4,1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#239
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 121. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610353
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 132 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400590
 4. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Tore Olsson på Hattrem1

M, #13750, (ca. 1699 - før 1762)
Far*Ola Sevaldsson på Hattrem1 (c 1658 - c 1712)
Mor*Mari Jørnsdotter på Hattrem1 (c 1663 - 1752)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megTore ble født ca. 1699 på Hattrem, Lesja.1

Tore døde trolig før 1762, uten livsarvinger (og iallfall før 1783).2,1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#239
 2. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Sigrid Olsdotter på Gravset1

K, #13751, (ca. 1703 - 1775)
Far*Ola Sevaldsson på Hattrem2,3 (c 1658 - c 1712)
Mor*Mari Jørnsdotter på Hattrem2 (c 1663 - 1752)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Sigrid Olsdotter på Hattrem.2
Sigrid ble født ca. 1703 på Hattrem, Lesja.2
Hun ble representert av Tore Arnesson i Lingås ved skiftet etter Kari Taraldsdotter på Nerhus i 1762. Joen Olsen, Ole Olsen og deres søster (alle tre bosatt i Opplandene) var i slekt med avdøde, men det fantes nærmere arvinger.3


Sigrid døde i 1775 på Gravset, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 487. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#490
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#239
 3. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Jon Olsson på Hattremsbakken1,2

M, #13752, (ca. 1709 - 1783)
Far*Ola Sevaldsson på Hattrem3,2 (c 1658 - c 1712)
Mor*Mari Jørnsdotter på Hattrem3 (c 1663 - 1752)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Jon Olsson på Hattrem.3
Jon ble født ca. 1709 på Hattrem, Lesja.3
Han ble kalt Kaftin-Jo, nevnt 1734 (kanskje han hadde noe med kapteinen i kompaniet å gjøre).4,5
Han ble representert av Tore Arnesson i Lingås ved skiftet etter Kari Taraldsdotter på Nerhus i 1762. Joen Olsen, Ole Olsen og deres søster (alle tre bosatt i Opplandene) var i slekt med avdøde, men det fantes nærmere arvinger.2


Jon døde i 1783 på Hattrem.5

Kilder/noter

 1. [S1163] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1765–85: fol. 938 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20081210610956
 2. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#239
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 253. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#256
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 252. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#255

Marit Sørensdotter på Hattrem1

K, #13753, (ca. 1696 - 1765)
Far*Søren Persson på Kjellshus2 ( - c 1711)
Mor*Guri Jakobsdotter på Kjellshus2 (o 1650 - 1726)
6. tippoldemor til meg

Familie

Ola Olsson på Hattrem (c 1692 - 1763)
De hadde sju barn.1 
BarnAnnet navn: Marit Sørensdotter på Kjellshus.2
Marit ble født ca. 1696 på Kjellshus, Stavem, Lesja.3,2
Marit giftet seg med Ola Olsson på Hattrem.1
Hun og Ola var brukere på Systugu, Hattrem Oppigard, Lesja, i 1723. Skyld: 1 hud 1½ skinn. De hadde overtatt etter foreldrene hans, antakelig ca. 1715.1,4 Marit og Ola holdt skifte i 1739. Arv: 142 daler. Sønnen Ola tok nok over bruket da.1,5

Marit døde i 1765 på Bø, Lesja, hos sønnen Jens.3,1 Marit Sørensdotter på Bø ble jordfestet den 29. desember 1765.3

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#239
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 132.
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 545. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470376
 4. [S1164] Gudbrandsdal matrikkel 1723: fol. 53 b, mnr. 80. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819610401
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 234. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#237

Jens Olsson på Bø1

M, #13754, (ca. 1717 - 1766)
Far*Ola Olsson på Hattrem2 (c 1692 - 1763)
Mor*Marit Sørensdotter på Hattrem2,1 (c 1696 - 1765)
5. tippoldefar til meg

Familie

Marit Kristensdotter på (1725 - 1774)
De hadde fire barn.3 
BarnAnnet navn: Jens Olsson på Hattrem.2
Jens ble født ca. 1717.2
Jens giftet seg i 1745 med Marit Kristensdotter på .3
Han og Marit var selveiere på Bøbakken, Bø Nordigard, Lesja, fra 1757. Etter hans død drev vel Marit videre til hun døde og sønnen Kristen overtok.3
Marit Sørensdotter døde i 1765 på Bø, Lesja, hos sønnen Jens.1,2


Jens døde i 1766 på Bø.3

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 545. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470376
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#239
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 399. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#402

Ola Olsson på Gikling1

M, #13755, (ca. 1715 - ca. 1759)
Far*Ola Olsson på Hattrem2 (c 1692 - 1763)
Mor*Marit Sørensdotter på Hattrem2 (c 1696 - 1765)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Ola Olsson på Hattrem.2
Ola ble født ca. 1715.2
Han var bruker på Systugu, Hattrem Oppigard, Lesja, til 1746. Han hadde overtatt etter foreldrene, trolig i 1739.2,3
Han var bruker i Østistu, Gikling, Sunndal, fra 1746. Etter hans død overtok enka.1 Han solgte på Systugu i 1748 til Ola Tostensson.2

Ola døde ca. 1759.4

Søren Olsson på Kårbøsetre1

M, #13756, (ca. 1719 - 1786)
Far*Ola Olsson på Hattrem2 (c 1692 - 1763)
Mor*Marit Sørensdotter på Hattrem2 (c 1696 - 1765)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Søren Olsson på Hattrem.2
Søren ble født ca. 1719.2
Søren Olsson kjøpte på Systugu, Hattrem Oppigard, Lesja, i 1753 av Ola Tostensson. Søren solgte bruket i 1769.2,3
Han var selveier på Kårbøsetre, Kårbø, Lesja, fra 1769. Etter ham overtok sønnen Ola, trolig da Søren døde.1

Søren døde i 1786 på Kårbøsetre.1

Ivar Olsson Hattrem1,2,3

M, #13757, (ca. 1722 - før 1783)
Far*Ola Olsson på Hattrem1 (c 1692 - 1763)
Mor*Marit Sørensdotter på Hattrem1 (c 1696 - 1765)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Gjertrud Andersdotter på Åk ( - e 1745)
BarnIvar ble født ca. 1722.1
Ivar fikk trolig barn med Gjertrud Andersdotter i Vik i 1744 i Grytten (eller så var barnefaren Ivars farbror med samme navn, født ca. 1696).3,2 Ivar Olsson Hattrem (eller farbroren med samme navn) tjente hos Jakob Andreas Eg i Molde i 1744.3

Ivar døde før 1783, uten arvinger.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#239
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 132 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400590
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 121. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610353

Gjertrud Andersdotter på Åk1,2,3

K, #13758, ( - etter 1745)

Familie 1

Ivar Ivarsson på Hovdenakken (c 1705 - 1768)
De fikk ett dødfødt barn.3 

Familie 2

Nils Sjurdsson på Devoll ( - e 1740)
De fikk ett barn.3 
Barn

Familie 3

Ivar Olsson Hattrem (c 1722 - f 1783)
BarnGjertrud fikk barn med Ivar Ivarsson Bergsvik. Han var da underoffiser. Barnet var dødfødt.3
Gjertrud fikk barn med Nils Sjurdsson på Devoll i 1740. Den 24. juli stod hun til offentlig skriftemål i Grytten kirke for leiermål.3,1,2
Annet navn: Gjertrud Andersdotter i Vik, nevnt 1744.4
Hun bodde på Devoll, Grytten, i 1744, antakelig som tjenestejente.4
Gjertrud fikk barn med Ivar Olsson Hattrem i 1744 i Grytten (eller så var barnefaren Ivars farbror med samme navn, født ca. 1696).4,3 Gjertrud Andersdotter ble den 28. april 1745 på Veblungsnes, Grytten, tiltalt for tredje gangs leiermål. Ludvig Andersson Lem var hennes forsvarer, men møtte ikke grunnet sykdom. Retten spurte om Gjertrud antok dette som sitt verneting (Romsdal), og hun svarte at det var like godt hvor hun ble dømt. Hun visste heller ikke noe å si til sitt forsvar. Neste morgen ble Gjertrud dømt til 6 års straffarbeid.5,3 Gjertrud Andersdotter var fengslet på Trondheim tukthus fra 1745.3,6

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 88. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610337
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 89. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610337
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 132 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400590
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 121. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610353
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 132 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400589
 6. [S628] Innsette ved Trondhjem Tugthus 1737–1824: fol. 41 a. https://digitalarkivet.no/view/84/pc00000000303784

Anders Ivarsson1,2

M, #13759, (desember 1744 - etter 1745)
Far-?*Ivar Olsson Hattrem (c 1722 - f 1783); trolig1
Mor*Gjertrud Andersdotter på Åk1 ( - e 1745)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnders ble født i desember 1744 på Devoll, Grytten, utenom ekteskap.2,1 Anders ble døpt den 20. desember 1744 i Grytten kirke. Faddere: Sjurd Ellingsson på Devoll o.a.1

Anders døde etter 1745.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 121. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610353
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 132 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400590

Nils Sjurdsson på Devoll1,2

M, #13760, ( - etter 1740)
Far*Sjurd Ellingsson på Årø3 ( - e 1747)
Mor*Ingebjørg Ingebrigtsdotter på Årø3 ( - c 1719)

Familie

Gjertrud Andersdotter på Åk ( - e 1745)
De fikk ett barn.1 
BarnAnnet navn: Nils Sjurdsson på Årø.3
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ingebrigtsdotter på Årø den 19. desember 1719: 8 daler 2 ort 20 skilling.4

Nils fikk barn med Gjertrud Andersdotter i 1740. Den 24. juli stod hun til offentlig skriftemål i Grytten kirke for leiermål.1,5,2

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 132 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400590
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 89. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610337
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 166 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640180
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 166 a–167 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640180
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 88. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610337

Anders Nilsson1,2

M, #13761, (1740 - 1740)
Far*Nils Sjurdsson på Devoll1 ( - e 1740)
Mor*Gjertrud Andersdotter på Åk1,2 ( - e 1745)Anders ble født i 1740 i Grytten utenom ekteskap.2,1 Anders ble døpt den 11. juni 1740. Faddere: Hans Ellingsson på Åk o.a.2

Anders døde i 1740, under 14 uker gammel.1

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 132 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400590
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 88. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610337

Jon Sevaldsson på Sætra1

M, #13762, (ca. 1642 - )
Far*Sevald Jonsson på Sætra2 (c 1594 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til megJon ble født ca. 1642 på Sætra, Norddal.2
Han var bruker på Sætra i 1666. Bruket var på 2½ mæle (halve gården).1

Ifølge Ættebok for Norddal (II) hadde Jon Sevaldsson på Sætra sønnen «Oluf», født (ca.) 1658, men det er nok en forveksling med broren Ola Sevaldsson.2

Kilder/noter

 1. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 466, nr. 17. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005190248
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 796. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#331

Jon Sevaldsson på Bjorstad1

M, #13763, ( - etter 1628)
9. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde trolig to sønner.1 
BarnHan bodde på bnr. 2, Bjorstad, Norddal, iallfall fra 1603 til 1628.1

Kilder/noter

 1. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 60. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#71

Sevald på Hattrem1

M, #13764, ( - etter 1558)Sevald var bruker fra 1558 på Hattrem, Lesja, (trolig på Nigard).1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 244. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#247

Ivar Sevaldsson på Muriås1

M, #13765, (ca. 1626 - ca. 1705)
Far*Sevald Jonsson på Sætra2 (c 1594 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Ivar Sevaldsson på Sætra.2
Ivar ble født ca. 1626.1
Han var bruker på bnr. 1, Muriås, Norddal, i 1666. Skyld: 4 mæler (halve gården). Etter hans død overtok enka.1,3

Ivar døde ca. 1705.3

Kilder/noter

 1. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 463, nr. 13. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005190246
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 796. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#331
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 521. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#56

Tora Olsdotter på Hattrem1

K, #13766, (1727 - 1735)
Far*Ola Olsson på Hattrem1 (c 1692 - 1763)
Mor*Marit Sørensdotter på Hattrem1 (c 1696 - 1765)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megTora ble født i 1727 på Hattrem, Lesja.1

Tora døde i 1735 på Hattrem.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#239

Mari Olsdotter på Silibakken1

K, #13767, (1729 - 1778)
Far*Ola Olsson på Hattrem2 (c 1692 - 1763)
Mor*Marit Sørensdotter på Hattrem2 (c 1696 - 1765)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Mari Olsdotter på Hattrem.2
Mari ble født i 1729 på Hattrem, Lesja.2

Mari døde i 1778 på Søre Silibakken, Sili, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 316. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#319
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#239

Per Olsson på Hattrem1

M, #13768, (1733 - før 1783)
Far*Ola Olsson på Hattrem1 (c 1692 - 1763)
Mor*Marit Sørensdotter på Hattrem1 (c 1696 - 1765)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megPer ble født i 1733 på Hattrem, Lesja.1

Per døde før 1783, uten arvinger.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#239

Ola Arnesson på Stokke1,2

M, #13769, ( - 1752)
Far*Arne Olsson på Fivelstad3 (c 1673 - 1753)

Familie

Kirsti Olsdotter på Stokke ( - c 1740)
Ola var gift tre ganger og hadde sju barn.1 
BarnAnnet navn: Ola Arnesson på Fivelstad.3,1
Han var bruker i Olagarden, Stokke, Hjørundfjord, fra 1732 til 1752. Bruket fikk navn etter ham.1
Ola giftet seg med Kirsti Olsdotter på Myrholen.1

Ola døde i 1752 på Stokke, Hjørundfjord.1

Kilder/noter

 1. [S1548] Hjørundfjordboka V: s. 111. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016121348597#114
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 457, note 4. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#468
 3. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 287.

Kirsti Olsdotter på Stokke1

K, #13770, ( - ca. 1740)

Familie

Ola Arnesson på Stokke ( - 1752)
Ola var gift tre ganger og hadde sju barn.1 
BarnAnnet navn: Kirsti Olsdotter på Myrholen.2 Hennes hjemsted var på Myrholen, Hjørundfjord.2
Kirsti giftet seg med Ola Arnesson på Fivelstad.1

Kirsti døde ca. 1740 på Stokke, Hjørundfjord.1

Arne Olsson på Fivelstad1

M, #13771, (ca. 1673 - 1753)

Familie

Kona døde i 1753, 76 år gammel. De hadde trolig fire barn.1,2,3 
BarnArne ble født ca. 1673 på Fivelstad, Sunnylven.1
Han var selveier Der heime, Fivelstad, Sunnylven, fra 1719. Etter ham overtok sønnen Arne.1

Arne døde i 1753 på Fivelstad.1

Kilder/noter

 1. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 287.
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 346. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#347
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 457, note 4. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#468

Tore Arnesson i Lingås1,2

M, #13772, ( - ca. 1779)
Far*Arne Olsson på Fivelstad3 (c 1673 - 1753)

Familie

Steinor Jonsdotter i Lingås (c 1710 - 1777)Annet navn: Tore Arnesson på Fivelstad.3
Tore giftet seg i 1748 med Steinor Jonsdotter i Lingås.3
Han og Steinor bodde i Andersgarden, Lingås, Norddal.2 Tore Arnesson i Lingås var vurderingsmann i Dale skipreide på Sunnmøre i 1762.1
Han representerte Jon Olsson, Ola Olsson og Sigrid Olsdotter ved skiftet etter Kari Taraldsdotter på Nerhus i 1762. Joen Olsen, Ole Olsen og deres søster (alle tre bosatt i Opplandene) var i slekt med avdøde, men det fantes nærmere arvinger.1

Tore giftet seg i 1778 med en uregistrert person.2

Tore døde ca. 1779.2

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 457. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#468
 3. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 287.

Steinor Jonsdotter i Lingås1

K, #13773, (ca. 1710 - 1777)

Familie

Tore Arnesson i Lingås ( - c 1779)Annet navn: Steinor Jonsdotter i Vika.2
Steinor ble født ca. 1710.2
Steinor giftet seg i 1746 med en uregistrert person.3
Steinor giftet seg i 1748 med Tore Arnesson på Fivelstad.1
Hun og Tore bodde i Andersgarden, Lingås, Norddal.3

Steinor døde i 1777 i Lingås, Norddal.3

Kilder/noter

 1. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 287.
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 919. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#454
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 457. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#468

Per Ingebrigtsson på Sjølbørskor1,2

M, #13774, (ca. 1692 - 1753)
Far*Ingebrigt Sevaldsson på Sætra3 (c 1647 - 1740)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde fire barn.2 
BarnAnnet navn: Per Ingebrigtsson på Sætra.3
Per ble født ca. 1692 på Sætra, Norddal.1,4

Per døde i 1753 på Sjølbørskor, Norddal.1,2 Han ble jordfestet den 19. april 1753.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Ingebrigtsen Skiølberskaar i 1753.1

Kilder/noter

 1. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 89 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640354
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 705. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#240
 3. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 796. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#331

Ingebrigt Persson på Sjølbørskor1,2,3

M, #13775, (ca. 1719 - 1801)
Far*Per Ingebrigtsson på Sjølbørskor1,3 (c 1692 - 1753)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megIngebrigt ble født ca. 1719.4
Han bodde på Sjølbørskor, Norddal, iallfall fra 1746 til 1762.2,1
Annet navn: Ingebrigt Persson i Ura, nevnt 1801.4

Ingebrigt døde i 1801 på Alstadsæter, Norddal, hos sønnen Magnus. Gården ble kalt Ura.4,5 Han ble jordfestet den 8. november 1801.4

     Navnet hans ble skrevet Ingebrigt Pedersen Selboeschar i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640316
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 705. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#240
 4. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 110 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640713
 5. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 25. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#36

Jakob Persson på Gjerde1,2

M, #13776, (ca. 1726 - 1811)
Far*Per Ingebrigtsson på Sjølbørskor1,3 (c 1692 - 1753)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Jakob Persson på Sjølbørskor.3
Jakob ble født ca. 1726.3
Han bodde på Gjerde, Norddal, i 1762.4
Han var debitor ved skiftet etter Kari Taraldsdotter på Nerhus den 7. august 1762.5


Jakob døde i 1811 på Gjerde.2

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 211. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#222
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 705. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#240
 4. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670160
 5. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b–638 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Gjertrud Persdotter på Frøysa1,2

K, #13777, (omkr. 1715 - 1789)
Far*Per Ingebrigtsson på Sjølbørskor2,3 (c 1692 - 1753)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Andersson på Frøysa (c 1701 - 1781)
Ett barn levde i 1791.5 Annet navn: Gjertrud Persdotter på Sjølbørskor.3
Gjertrud ble født omkr. 1715. Alderen ble oppgitt til 77 år ved jordfestelsen i 1789, men var trolig litt overdrevet.1
Gjertrud giftet seg i 1752 med Ola Andersson på Frøysa.2,3
Hun og Ola bodde på Ellendbruket, Frøysa, Sunnylven, i 1762. Olas sønn Elling fikk skjøte i 1767.2,4

Gjertrud døde i 1789 på Frøysa, Sunnylven.1 Hun ble jordfestet den 2. mars 1789.1

Ifølge Sunnylven og Geiranger (II, 1972) var Gjertrud Persdotter på Frøysa datter av Per Ellendsson på Frøysa og gift tre ganger, men det er feil.4

Kilder/noter

 1. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 67 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640671
 2. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 705. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#240
 4. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 170. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#173
 5. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 301 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710949

Ola Andersson på Frøysa1,2

M, #13778, (ca. 1701 - 1781)

Familie 1

Kristi Ellingsdotter på Frøysa ( - c 1751)
Sju barn levde i 1751.2 

Familie 2

Gjertrud Persdotter på Frøysa (o 1715 - 1789)
Ett barn levde i 1791.6 Annet navn: Ola Andersson på Indreeide.3
Ola ble født ca. 1701.4 Hans hjemsted var på bnr. 2, Indreeide, Norddal.3
Ola giftet seg med Kristi Ellingsdotter.2
Han var bruker på Ellendbruket, Frøysa, Sunnylven, i 1750. Skyld: 5 mæler.4
Han var arving ved skiftet etter Kristi Ellingsdotter på Frøysa den 9. august 1751.2

Ola giftet seg i 1752 med Gjertrud Persdotter på Sjølbørskor.1,5
Han og Gjertrud bodde på Ellendbruket i 1762. Olas sønn Elling fikk skjøte i 1767.1,4

Ola døde i 1781 på Frøysa, Sunnylven.4

     Navnet hans ble skrevet Ole Andersen Frøsse i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 227 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126650241
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 174. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#185
 4. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 170. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#173
 5. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 705. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#240
 6. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 301 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710949

Kristi Ellingsdotter på Frøysa1

K, #13779, ( - ca. 1751)

Familie

Ola Andersson på Frøysa (c 1701 - 1781)
Sju barn levde i 1751.1 Kristi giftet seg med Ola Andersson på Indreeide.1

Kristi døde ca. 1751 på Frøysa, Sunnylven.1 Det ble holdt skifte etter henne den 9. august 1751. Arvinger: Ola Andersson o.a.1

Kilder/noter

 1. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 227 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126650241

Anne Toresdotter i Valldalen1,2

K, #13780, ( - ca. 1722)
Far*Tore Sevaldsson på Muri1,3 (c 1643 - c 1703)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jakob Olsson i Valldalen (c 1687 - 1752)
Tre barn levde i 1722.2 
BarnAnnet navn: Anne Toresdotter på Muri.3
Anne giftet seg med Jakob Olsson i Valldalen.2,4

Anne døde ca. 1722 i Valldalen, Norddal.2 Det ble holdt skifte etter henne den 27. september 1722. Arvinger: Jakob Olsson, Tore Jakobsson, Bodil Jakobsdotter og Kari Jakobsdotter.2

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 344 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090123690350
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 497. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#32
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 856. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#391

Anne Jakobsdotter på Muri1

K, #13781

Familie 1

Hun hadde trolig en sønn.2 

Familie 2

Tore Sevaldsson på Muri (c 1643 - c 1703)
De hadde ikke barn.3,1 

Familie 3

Ola Håkensson på Muri (c 1681 - c 1734)
De hadde ikke barn.1 Anne var trolig gift med en Bertel. I 1701 hadde hennes mann Tore en stesønn.2
Anne giftet seg med Tore Sevaldsson.3,1
Anne giftet seg med Ola Håkensson.1

Kilder/noter

 1. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 497. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#32
 2. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 92, Muurie. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281057
 3. [S1550] Sunnmøre skifteprotokoll 1703–07: fol. 18 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090123670349

Ola Håkensson på Muri1

M, #13782, (ca. 1681 - ca. 1734)

Familie 1

Anne Jakobsdotter på Muri
De hadde ikke barn.1 

Familie 2

De hadde fire barn.1 Ola ble trolig født ca. 1681.1 Hans hjemsted var trolig på Frøysa, Sunnylven.1
Ola giftet seg med Anne Jakobsdotter på Muri.1
Ola giftet seg med en uregistrert person.1

Ola døde ca. 1734 på Muri, Norddal.1

Kilder/noter

 1. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 497. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#32

Jakob Olsson i Valldalen1

M, #13783, (ca. 1687 - 1752)

Familie 1

Anne Toresdotter i Valldalen ( - c 1722)
Tre barn levde i 1722.1 
Barn

Familie 2

De hadde tre barn.4 Jakob ble født ca. 1687.2
Jakob giftet seg med Anne Toresdotter på Muri.1,2
Han var arving ved skiftet etter Anne Toresdotter i Valldalen den 27. september 1722.1

Jakob giftet seg med en uregistrert person.3
Annet navn: Jakob Olsson på Gjerde.4

Jakob døde i 1752 på Gjerde, Norddal.2,4

Kilder/noter

 1. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 344 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090123690350
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 856. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#391
 3. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126650464
 4. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 211. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#222

Bodil Jakobsdotter på Indre Berget1,2

K, #13784, (ca. 1715 - 1767)
Far*Jakob Olsson i Valldalen3 (c 1687 - 1752)
Mor*Anne Toresdotter i Valldalen1,3,4 ( - c 1722)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Bodil Jakobsdotter i Valldalen.3
Bodil ble født ca. 1715.3
Hun var arving ved skiftet etter Anne Toresdotter i Valldalen den 27. september 1722.3

Bodil giftet seg i 1750 med en uregistrert person.4
Hun bodde på Indre Berget, Skodje, i 1762.1

Bodil døde i 1767 på Indre Berget.2

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 661. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002#666
 3. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 344 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090123690350
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 856. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#391

Kari Jakobsdotter på Stige1,2

K, #13785, (ca. 1720 - )
Far*Jakob Olsson i Valldalen3 (c 1687 - 1752)
Mor*Anne Toresdotter i Valldalen4,3,5 ( - c 1722)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Sjurdsson på Stige (c 1727 - )Annet navn: Kari Jakobsdotter i Valldalen.3
Kari ble født ca. 1720.3
Hun var arving ved skiftet etter Anne Toresdotter i Valldalen den 27. september 1722.3

Annet navn: Kari Jakobsdotter på Gjerde, nevnt 1756.6,7
Kari trolovet seg den 30. mai 1756 i Skodje kyrkje med Ola Sjurdsson på Berget.6
Kari giftet seg den 4. juli 1756 i Skodje kyrkje med Ola Sjurdsson på Stige.7,2
Hun og Ola bodde på Stige, Skodje, fra 1756. De var brukere der i 1762. I et skifte fra samme år etter en slektning kalles hun Kari Jacobsdatter, gift med Ole Sivertsen i Strømmene (sic). Hun er ikke nevnt i skiftet etter faren fra 1753 (men det var uansett ingen arv).6,7,2,4,8
Etter barsel ble hun innledet i Skodje kyrkje den 9. oktober 1763.1

Kilder/noter

 1. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 140 a, 1763. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610692
 2. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: s. 107, Stigen, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041063
 3. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 344 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090123690350
 4. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 5. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 856. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#391
 6. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 21 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610579
 7. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 52 a, 1756. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610599
 8. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126650464

Ola Sjurdsson på Stige1,2

M, #13786, (ca. 1727 - )

Familie

Kari Jakobsdotter på Stige (c 1720 - )Ola ble født ca. 1727 i Skodje, på en av Skodje-gårdene. Han var bondesønn.3
Annet navn: Ola Sjurdsson på Ytre Skodje.3,4 Han ble innrullert som soldat i Nordre sunnmørske kompani, 1. bergenhusiske infanteriregiment, i 1751. Han ble dimittert i 1762 fordi han var gårdbruker med tre barn.3,5,4
Annet navn: Ola Sjurdsson på Berget, nevnt mai 1756.5
Ola trolovet seg den 30. mai 1756 i Skodje kyrkje med Kari Jakobsdotter på Gjerde.5
Ola giftet seg den 4. juli 1756 i Skodje kyrkje med Kari Jakobsdotter på Gjerde.1,2
Han og Kari bodde på Stige, Skodje, fra 1756. De var brukere der i 1762. I et skifte fra samme år etter en slektning kalles hun Kari Jacobsdatter, gift med Ole Sivertsen i Strømmene (sic). Hun er ikke nevnt i skiftet etter faren fra 1753 (men det var uansett ingen arv).5,1,2,6,7

     Navnet hans ble skrevet Ole Siversen Berge i mai 1756.5

Kilder/noter

 1. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 52 a, 1756. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610599
 2. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: s. 107, Stigen, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041063
 3. [S1552] 1. bergenhusiske infreg, ruller 1742–56: 1756, Nordre sunnmørske kompani, mønstringsrulle. Nr. 79. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110730256
 4. [S1553] 1. bergenhusiske infreg, ruller 1760–65: 1765, Nordre sunnmørske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 85. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110731043
 5. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 21 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610579
 6. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 7. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126650464

Marit Kristensdotter på Bø1

K, #13787, (1725 - 1774)
5. tippoldemor til meg

Familie

Jens Olsson på (c 1717 - 1766)
De hadde fire barn.1 
BarnMarit ble født i 1725 i Lesja.2
Marit giftet seg i 1745 med Jens Olsson på Hattrem.1
Hun og Jens var selveiere på Bøbakken, Bø Nordigard, Lesja, fra 1757. Etter hans død drev vel Marit videre til hun døde og sønnen Kristen overtok.1

Marit døde i 1774 på Bø, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 399. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#402
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 395. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#398

Haldog Persson på Bruhaugen1

M, #13788, (1744 - 1774)
4. tippoldefar til meg

Familie

Marit Jensdotter på Bruhaugen (1745 - )
De hadde to barn.1 
BarnAnnet navn: Haldog Persson på Hådi.2
Haldog ble født i 1744 på Hådi, Lesja.2
Haldog giftet seg i 1770 med Marit Jensdotter på .1
Han og Marit var husfolk på Bruhaugen (Bottemshaugen), Bottem, Lesja. Etter hans død drev nok hun plassen videre til yngstedattera overtok ca. 1796. Marit var kårkone der i 1801.1

Haldog døde i 1774 på Bruhaugen.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 587.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 505. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#508

Ola Ingebrigtsson på Berdal1

M, #13789, (ca. 1614 - )Ola ble født ca. 1614 på Berdal, Norddal.1,2 Ola var kårmann på Berdal i 1666.1

Kilder/noter

 1. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 464, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005190247
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#43
 3. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 4. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Jakob Olsson på Jamtegarden1,2

M, #13790, (ca. 1646 - )
Far*Ola Ingebrigtsson på Berdal3,2 (c 1614 - )

Familie

Han hadde tre barn (i Ættebok for Norddal er deres leveår og bosteder forvekslet).1 
BarnAnnet navn: Jakob Olsson på Berdal.4,3
Jakob ble født ca. 1646.4
Han var bruker på Berdal, Norddal, i 1666. Gården var på 1 våg 1 mæle.4
Han bodde på bnr. 2, Jamtegarden, Norddal, i 1683. Han ble også nevnt i 1708.1

Kilder/noter

 1. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 347. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#358
 2. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#43
 4. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 464, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005190247
 5. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Ingebrigt Olsson på Berdal1,2

M, #13791, (ca. 1665 - før 1762)
Far*Ola Ingebrigtsson på Berdal2 (c 1614 - )Ingebrigt ble født ca. 1665.1 Han bodde hos Ola Ingebrigtsson på Berdal, Norddal, i 1666.1

Ingebrigt døde før 1762, uten barn.3

Kilder/noter

 1. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 464, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005190247
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#43
 3. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Knut Jakobsson på Uri1

M, #13792, (ca. 1673 - 1753)
Far*Jakob Olsson på Jamtegarden2,3 (c 1646 - )

Familie 1

Kona døde i 1747, 63 år gammel. De hadde ett barn.6,8 
Barn

Familie 2

Kari Larsdotter Hind ( - e 1753)
De hadde ikke barn.6 Knut ble født ca. 1673.4,5
Annet navn: Knut Jakobsson på Jamtegarden, nevnt 1701.4,3 Han var reservesoldat i 1701.4 Knut tjente på Sylte, Norddal, i 1701.4
Knut giftet seg med en uregistrert person.6
Han var bruker i Nilsgarden, Uri, Norddal.1
Annet navn: Knut Jakobsson på Berdal, nevnt fra 1740 til 1753.5,2,7,6
Han bodde på Berdal, Norddal, i 1740.7
Han var forlover for Sakse Rasmusson på Bjermeland og Inge Taraldsdotter på Berdal, som ble trolovet den 29. november 1740.7

Knut giftet seg i 1747 med Kari Larsdotter Hind.6

Knut døde i 1753 på Berdal.5,6 Han ble jordfestet den 21. januar 1753.5

     Navnet hans ble skrevet Knud Jacobsen Berdalen i 1753 (post mortem).5

Kilder/noter

 1. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 846. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#381
 2. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 347. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#358
 4. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 99, Sylte. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281060
 5. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 87 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640353
 6. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#48
 7. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 20 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640284
 8. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Kari Larsdotter Hind1

K, #13793, ( - etter 1753)

Familie

Knut Jakobsson på Uri (c 1673 - 1753)
De hadde ikke barn.1 Kari giftet seg i 1747 med Knut Jakobsson på Berdal.1

Kari døde etter 1753.1

Kilder/noter

 1. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#48

Eli Knutsdotter i Valldalen1,2,3

K, #13794, (ca. 1720 - 1803)
Far*Knut Jakobsson på Uri1,4 (c 1673 - 1753)

Familie 1

De hadde ikke barn.3 

Familie 2

Knut Guttormsson i Valldalen (c 1725 - 1814)
De hadde tre barn.3 Annet navn: Eli Knutsdotter på Uri.4
Eli ble født ca. 1720.2,4
Eli giftet seg i 1754 med en uregistrert person.3
Eli giftet seg i 1755 med Knut Guttormsson på Vindsneset.1,2,3
Hun og Knut var brukere i Knutgarden, Valldalen, Norddal. Bruket fikk navn etter ham. De bodde der hos dattera Ragnhild i 1801.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Kari Taraldsdotter på Nerhus den 7. august 1762: 15 daler 3 mark 15 skilling.5


Eli døde i 1803 i Norddal.3

     Navnet hennes ble skrevet Eli Knudsdatter Waldahl i 1762.6

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S1554] Norddal ft. 1801: fol. 131 b, Waldahlen, 8. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340134
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 862. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#397
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 846. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#381
 5. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b–638 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 6. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670160

Knut Guttormsson i Valldalen1,2

M, #13795, (ca. 1725 - 1814)

Familie

Eli Knutsdotter i Valldalen (c 1720 - 1803)
De hadde tre barn.4 Annet navn: Knut Guttormsson på Vindsneset.3
Knut ble født ca. 1725 på Vindsneset, Norddal.2,3
Knut giftet seg i 1755 med Eli Knutsdotter i Valldalen.1,2,4
Han og Eli var brukere i Knutgarden, Valldalen, Norddal. Bruket fikk navn etter ham. De bodde der hos dattera Ragnhild i 1801.4,2

Knut døde i 1814 i Norddal.4

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S1554] Norddal ft. 1801: fol. 131 b, Waldahlen, 8. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340134
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 926. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#461
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 862. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#397

Ildri Jakobsdotter i Tafjord1,2

K, #13796, (ca. 1679 - 1763)
Far*Jakob Olsson på Jamtegarden3,4 (c 1646 - )

Familie

Jon Ingebrigtsson i Tafjord (c 1693 - 1762)
De hadde tre barn.2 Annet navn: Ildri Jakobsdotter på Jamtegarden.4
Ildri ble født ca. 1679.2
Ildri giftet seg med Jon Ingebrigtsson i Tafjord.2
Hun og Jon bodde i Oppigard, Tafjord, Norddal, i 1762.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Kari Taraldsdotter på Nerhus den 7. august 1762: 7 daler 4 mark 15 skilling.5


Ildri døde i 1763 i Norddal.2

     Navnet hennes ble skrevet Eldri Jacobsdatter Tafiord i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670160
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 826. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#361
 3. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 4. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 347. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#358
 5. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b–638 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Jon Ingebrigtsson i Tafjord1,2

M, #13797, (ca. 1693 - 1762)

Familie

Ildri Jakobsdotter i Tafjord (c 1679 - 1763)
De hadde tre barn.2 Jon ble født ca. 1693.2
Jon giftet seg med Ildri Jakobsdotter på Jamtegarden.2
Han og Ildri bodde i Oppigard, Tafjord, Norddal, i 1762.2,1

Jon døde i 1762 i Norddal.2

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 826. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#361

Ola Jakobsson på Jamtegarden1,2

M, #13798, (ca. 1680 - før 1762)
Far*Jakob Olsson på Jamtegarden2 (c 1646 - )Ola ble født ca. 1680.1
Han var bruker på bnr. 2, Jamtegarden, Norddal, i 1701. Han var da ugift. Ola ble også nevnt i 1708.1,2

Ola døde før 1762.3

     Ifølge Ættebok for Norddal var Ola Jakobsson på Jamtegarden gift med Steinor Ottedtr. (kanskje Steinor Ottarsdotter fra Muri).2

Kilder/noter

 1. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 92, Jemtegaard. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281057
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 347. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#358
 3. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Per Olsson på Berdal1,2

M, #13799
Far*Ola Ingebrigtsson på Berdal2,1 (c 1614 - )

Familie

Han hadde to barn.1,2 
BarnIfølge Ættebok for Norddal levde han fra (ca.) 1652 til (ca.) 1699.2
Han bodde på Berdal, Norddal.1

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#43

Kristoffer Nerbøvik1

M, #13800

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 173/30.7.2011, s. 46, «personalia».