Gjertrud Olsdotter på Raudemel1,2,3,4

K, #12101, (1740 - 1774)
Far*Ola Jonsson på Raudemel4,5 (c 1714 - 1747)
Mor*Gjertrud Persdotter på Raudemel4,5 (c 1716 - 1793)
5. tippoldemor til meg

Familie 1

Hans Olsson på Raudemel (1734 - 1766)
De hadde tre barn.4 
Barn

Familie 2

Lars Rasmusson på Raudemel (1734 - 1823)
De hadde tre barn.8 Gjertrud ble født i 1740.4
Gjertrud trolovet seg den 27. august 1758 i Hornindal kyrkje med Hans Olsson på Litlestøylen.1
Gjertrud giftet seg den 17. april 1759 i Hornindal kyrkje med Hans Olsson på Litlestøylen.2,3,4
Hun og Hans var brukere på bnr. 7, Tomasgarden, Hornindal. Gården het opprinnelig Raudemel. De bodde der i 1760, og overtok bruket etter hennes mor. Etter Hans' død drev Gjertrud videre med sin nye mann.5,4,6
Hun var arving ved skiftet etter Hans Olsson på Raudemel den 12. mai 1766: 67 daler. Hun fikk også 5 daler 1 mark for begravelsen.7
Hun var myndling av Rasmus Knutsson på Kyrkjhorne i 1766.3

Gjertrud giftet seg i 1767 med Lars Rasmusson i Frislid.8,5
Hun og Lars var brukere på bnr. 7 fra 1767. De overtok etter hennes forrige mann. Sønnen Lars tok over i 1802.5,8

Gjertrud døde i 1774 i Tomasgarden, Hornindal.5,4

Kilder/noter

 1. [S1342] Eid (Nordfjord) mini. 1741–69: fol. 106 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070503620596
 2. [S1342] Eid (Nordfjord) mini. 1741–69: fol. 109 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070503620599
 3. [S1341] Nordfjord skifteprotokoll 1766–70: fol. 12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24232/14/
 4. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 240.
 5. [S81] Eid og Hornindal: s. 493. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#504
 6. [S1342] Eid (Nordfjord) mini. 1741–69: fol. 117 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070503620606
 7. [S1341] Nordfjord skifteprotokoll 1766–70: fol. 12 a–13 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24232/14/
 8. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 241.

Lars Rasmusson på Raudemel1

M, #12102, (1734 - 1823)

Familie 1

Gjertrud Olsdotter på Raudemel (1740 - 1774)
De hadde tre barn.1 

Familie 2

De hadde fire barn.1 Annet navn: Lars Rasmusson i Frislid.2,3
Lars ble født i 1734.2
Lars giftet seg i 1767 med Gjertrud Olsdotter på Raudemel.1,3
Han og Gjertrud var brukere på bnr. 7, Tomasgarden, Hornindal, fra 1767. De overtok etter hennes forrige mann. Sønnen Lars tok over i 1802.3,1
Lars giftet seg i 1775 med en uregistrert person.1

Lars døde i 1823 i Hornindal.3,1

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 241.
 2. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 21.
 3. [S81] Eid og Hornindal: s. 493. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#504

Anders Hansson på Raudemel1

M, #12103, (1763 - )
Far*Hans Olsson på Raudemel1 (1734 - 1766)
Mor*Gjertrud Olsdotter på Raudemel1 (1740 - 1774)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megAnders ble født i 1763 i Tomasgarden, Hornindal.2
Han var arving ved skiftet etter Hans Olsson på Raudemel den 12. mai 1766: 28 daler.3

Kilder/noter

 1. [S1341] Nordfjord skifteprotokoll 1766–70: fol. 12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24232/14/
 2. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 240.
 3. [S1341] Nordfjord skifteprotokoll 1766–70: fol. 12 a–13 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24232/14/

Brita Hansdotter på Raudemel1

K, #12104, (1765 - )
Far*Hans Olsson på Raudemel1 (1734 - 1766)
Mor*Gjertrud Olsdotter på Raudemel1 (1740 - 1774)
Søster av 4.tippoldefar/mor til megBrita ble født i 1765 i Tomasgarden, Hornindal.2
Hun var arving ved skiftet etter Hans Olsson på Raudemel den 12. mai 1766: 14 daler.3

Kilder/noter

 1. [S1341] Nordfjord skifteprotokoll 1766–70: fol. 12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24232/14/
 2. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 240.
 3. [S1341] Nordfjord skifteprotokoll 1766–70: fol. 12 a–13 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24232/14/

Ola Olsson på Litlestøylen1,2

M, #12105, (ca. 1683 - 1754)
Far*Ola Persson på Litlestøylen2,1 (c 1640 - c 1710)
Mor*Brita Bergesdotter på Litlestøylen1 (c 1648 - 1723)
6. tippoldefar til meg

Familie

Brita Andersdotter på Litlestøylen (c 1689 - 1774)
De hadde seks barn.1 
BarnOla ble født ca. 1683.2,1 I manntallet av 1701 står Ola Olsson hos Ola Persson på Litlestøylen, Hornindal. Bruket ble senere delt mellom sønnene Ola og Pål.2,1
Han var bruker i Norsen, Litlestøylen, Hornindal, fra 1709 til 1754. De overtok halve bruket til hans far. Etter Ola Olsson tok sønnen Ola over.3,1
Ola giftet seg med Brita Andersdotter.1,3

Ola døde i 1754 på Litlestøylen.3,1

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 94.
 2. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 216, Lillestøl. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38456/115/
 3. [S81] Eid og Hornindal: s. 451. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#462

Ola Olsson på Litlestøylen1,2,3,4

M, #12106, (ca. 1720 - 1805)
Far*Ola Olsson på Litlestøylen4 (c 1683 - 1754)
Mor*Brita Andersdotter på Litlestøylen4 (c 1689 - 1774)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1720 på Litlestøylen, Hornindal.4
Han var bruker i Norsen, Litlestøylen, Hornindal. Han overtok etter foreldrene.4
Han var fadder ved dåpen til Ola Hansson på Raudemel den 22. mars 1760.3
Han var verge for Ola Hansson på Raudemel fra 1766. Ola Olsson ble da titulert dannemann.1
Han var forlover for Ola Hansson på Raudemel og Synneva Fredriksdotter på Litlestøylen, som ble trolovet den 27. mai 1786 i Eid i Nordfjord.2


Ola døde i 1805.4

     Navnet hans ble skrevet Ole Olssen Lillestøel i 1766.1

Kilder/noter

 1. [S1341] Nordfjord skifteprotokoll 1766–70: fol. 14 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24232/16/
 2. [S1340] Eid (Nordfjord) mini. 1770–1805: fol. 71 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070503630129
 3. [S1342] Eid (Nordfjord) mini. 1741–69: fol. 117 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070503620606
 4. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 94.

Brita Andersdotter på Litlestøylen1,2,3

K, #12107, (ca. 1689 - 1774)
6. tippoldemor til meg

Familie

Ola Olsson på Litlestøylen (c 1683 - 1754)
De hadde seks barn.2 
BarnBrita ble født ca. 1689.1,3
Brita giftet seg med Ola Olsson på Litlestøylen.2,3

Brita døde i 1774 på Litlestøylen, Hornindal.1,3 Hun ble gravlagt den 22. november 1774.1

     Navnet hennes ble skrevet Brithe Lillestøel i 1774 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S1340] Eid (Nordfjord) mini. 1770–1805: fol. 21 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070503630080
 2. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 94.
 3. [S81] Eid og Hornindal: s. 451. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#462

Ola Persson på Litlestøylen1,2

M, #12108, (ca. 1640 - ca. 1710)
7. tippoldefar til meg

Familie

Brita Bergesdotter på Litlestøylen (c 1648 - 1723)
De hadde seks barn.1 
BarnOla ble født ca. 1640.2,1
Ola giftet seg med Brita Bergesdotter på Litlestøylen.1,3
Han og Brita var brukere i Norsen, Litlestøylen, Hornindal, fra 1685. Han bygslet ½ laup.3,1
Han ble kalt Unge-Ola, nevnt 1701 (til forskjell fra den andre Ola Persson (s.d.)).2
I manntallet av 1701 står han som bruker på Litlestøylen, Hornindal. Ola Olsson var også der. Bruket ble senere delt mellom sønnene Ola og Pål.2,1

Ola døde ca. 1710 på Litlestøylen.3,1 Det ble holdt skifte etter ham. I boet var blant annet mye smedverktøy, en børse og en kårde.3

     Navnet hans ble skrevet U[nge] Olle Peersen i 1701.2

Ifølge Hornindal, Nordfjord var Ola Persson på Litlestøylen fra Ytrehorne, men det er trolig en misforståelse.1,4,5

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 94.
 2. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 216, Lillestøl. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38456/115/
 3. [S81] Eid og Hornindal: s. 451. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#462
 4. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 91.
 5. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 81.

Brita Bergesdotter på Litlestøylen1,2

K, #12109, (ca. 1648 - 1723)
Far-?*Berge Litlestøylen (c 1604 - ); trolig
7. tippoldemor til meg

Familie

Ola Persson på Litlestøylen (c 1640 - c 1710)
De hadde seks barn.1 
BarnBrita ble født ca. 1648.1,2
Brita giftet seg med Ola Persson.1,2
Hun og Ola var brukere i Norsen, Litlestøylen, Hornindal, fra 1685. Han bygslet ½ laup.2,1

Brita døde i 1723.1,2

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 94.
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 451. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#462

Ola Jonsson på Raudemel1,2

M, #12110, (ca. 1714 - 1747)
Far*Jon Olsson på Raudemel1 (c 1685 - 1734)
Mor*Gjertrud Pålsdotter på Raudemel1 (c 1674 - 1744)
6. tippoldefar til meg

Familie

Gjertrud Persdotter på Raudemel (c 1716 - 1793)
De hadde tre barn.1 
BarnOla ble født ca. 1714.1
Ola giftet seg i 1739 med Gjertrud Persdotter på Svor.1,2
Han og Gjertrud var brukere på bnr. 7, Tomasgarden, Hornindal, fra 1742. Gården het opprinnelig Raudemel. De overtok etter hans foreldre. Senere tok dattera Gjertrud og hennes mann over bruket.2,1

Ola døde i 1747 i Hornindal.1

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 240.
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 493. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#504

Gjertrud Persdotter på Raudemel1,2

K, #12111, (ca. 1716 - 1793)
Far*Per Olsson på Svor3 (c 1683 - 1753)
Mor*Synneva Olsdotter på Svor3 (c 1687 - 1773)
6. tippoldemor til meg

Familie

Ola Jonsson på Raudemel (c 1714 - 1747)
De hadde tre barn.1 
BarnAnnet navn: Gjertrud Persdotter på Svor.3,2
Gjertrud ble født ca. 1716.3,2
Gjertrud giftet seg i 1739 med Ola Jonsson på Raudemel.1,2
Hun og Ola var brukere på bnr. 7, Tomasgarden, Hornindal, fra 1742. Gården het opprinnelig Raudemel. De overtok etter hans foreldre. Senere tok dattera Gjertrud og hennes mann over bruket.2,1

Gjertrud døde i 1793.1,2

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 240.
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 493. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#504
 3. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 303.

Jon Olsson på Raudemel1,2

M, #12112, (ca. 1685 - 1734)
7. tippoldefar til meg

Familie

Gjertrud Pålsdotter på Raudemel (c 1674 - 1744)
De hadde fire barn.1 
BarnJon ble født ca. 1685.1,3
Jon giftet seg med Gjertrud Pålsdotter i Hjellbakkane.1,3
Han og Gjertrud var brukere på bnr. 7, Tomasgarden, Hornindal, i 1720. Gården het opprinnelig Raudemel. Etter dem overtok sønnen Ola bruket.3,1

Jon døde i 1734 i Tomasgarden, Hornindal.1,3

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 240.
 2. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 135.
 3. [S81] Eid og Hornindal: s. 493. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#504

Gjertrud Pålsdotter på Raudemel1,2

K, #12113, (ca. 1674 - 1744)
Far*Pål Larsson i Hjellbakkane3 (c 1636 - c 1714)
Mor*Eva Mikalsdotter i Hjellbakkane3
7. tippoldemor til meg

Familie

Jon Olsson på Raudemel (c 1685 - 1734)
De hadde fire barn.1 
BarnAnnet navn: Gjertrud Pålsdotter i Hjellbakkane.3,2
Gjertrud ble født ca. 1674 i Hjellbakkane, Hornindal.4,2
Gjertrud giftet seg med Jon Olsson.1,2
Hun og Jon var brukere på bnr. 7, Tomasgarden, Hornindal, i 1720. Gården het opprinnelig Raudemel. Etter dem overtok sønnen Ola bruket.2,1
Annet navn: Gjertrud Pålsdotter i Tomasgarden, nevnt 1744 (post mortem).4

Gjertrud døde i 1744 i Tomasgarden, Hornindal.4,1 Hun ble jordfestet den 12. juli 1744.4

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 240.
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 493. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#504
 3. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 135.
 4. [S1342] Eid (Nordfjord) mini. 1741–69: fol. 20 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070503620509

Per Olsson på Svor1

M, #12114, (ca. 1683 - 1753)
Far*Ola Persson på Ytrehorne2,3 ( - f 1701)
7. tippoldefar til meg

Familie

Synneva Olsdotter på Svor (c 1687 - 1773)
De hadde ni barn.1,4 
BarnPer ble født ca. 1683 på Ytrehorne, Hornindal.4,1
Annet navn: Per Olsson på Ytrehorne, nevnt fra 1702 til 1705.5,6,2,7
Han var kreditor ved skiftet etter Kari Olsdotter på Svor i mars 1702: 2 daler.8
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Ytrehorne den 30. mars 1702: 1 daler, trolig i tjenestelønn.9
Han var kreditor ved skiftet etter Per Olsson på Svor den 10. april 1705: 2 daler i tjenestelønn.10,4
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen den 10. november 1705.11

Per giftet seg med Synneva Olsdotter på Svor.4,1
Han og Synneva var brukere på Indre Svor, Hornindal, i 1715. De overtok etter hennes farfar, som de begge hadde tjent hos. Per flyttet Svorasætra fra Småskora til Hilleren for å få kortere vei og god seterkve. Han bygde tømmerlade der, som senere ble ombygd til sel «og har vore nytta til den seinere tid». Hjemme bygde Per nytt våningshus med kove og skott. Det ble ombygd til kårstue i 1884. Etter ham og Synneva tok sønnen Ola over gården.7,1,4

Per døde i 1753 på Indre Svor.1,4 Det ble holdt skifte etter ham i 1754. I boet var mange krøtter, 10 daler 3 ort i rede penger, og mye innbo.4,1

Ifølge Hornindal, Nordfjord var barna nevnt i Ola Olsson på Ytrehornes skifte Per Olsson på Svor og Jon Olsson på Litlestøylen, men det er nok en feiltolkning av skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen.12,2

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 303.
 2. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 3. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/260/
 4. [S1350] Slekten Indre Svor: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011090908097#19
 5. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 152 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/155/
 6. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 141 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/142/
 7. [S81] Eid og Hornindal: s. 511. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#522
 8. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 140 b–142 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/141/
 9. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 133 a–134 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/133/
 10. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 150 b–152 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/154/
 11. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 12. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 91.

Synneva Olsdotter på Svor1,2

K, #12115, (ca. 1687 - 1773)
Far*Ola Persson på Sætre3,1 (c 1663 - 1743)
Mor*Brita Olsdotter på Sætre3,1 (c 1661 - 1727)
7. tippoldemor til meg

Familie

Per Olsson på Svor (c 1683 - 1753)
De hadde ni barn.1,3 
BarnAnnet navn: Synneva Olsdotter på Sætre.1,4
Synneva ble født ca. 1687.3,1
Hun var kreditor ved skiftet etter Per Olsson på Svor den 10. april 1705: 6 daler 2 mark 12 skilling i tjenestelønn og annet.5,3
Synneve Ols Datter var kreditor ved skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen den 10. november 1705: 8 skilling (kanskje resterende tjenestelønn), utlagt i et svart gimmerlam.6

Synneva giftet seg med Per Olsson på Ytrehorne.3,1
Hun og Per var brukere på Indre Svor, Hornindal, i 1715. De overtok etter hennes farfar, som de begge hadde tjent hos. Per flyttet Svorasætra fra Småskora til Hilleren for å få kortere vei og god seterkve. Han bygde tømmerlade der, som senere ble ombygd til sel «og har vore nytta til den seinere tid». Hjemme bygde Per nytt våningshus med kove og skott. Det ble ombygd til kårstue i 1884. Etter ham og Synneva tok sønnen Ola over gården.4,1,3

Synneva døde i 1773 i Hornindal.1,3

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 303.
 2. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 152 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/155/
 3. [S1350] Slekten Indre Svor: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011090908097#19
 4. [S81] Eid og Hornindal: s. 511. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#522
 5. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 150 b–152 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/154/
 6. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/

Ola Olsson på Ytrehorne1,2,3,4

M, #12116, (ca. 1669 - 1701 eller 1702)
Far*Ola Persson på Ytrehorne1 ( - f 1701)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anna Persdotter på Ytrehorne ( - e 1719)
Ved skiftet etter ham i mars 1702 var ett barn født, og hun var gravid med nummer to.3 Ola ble født ca. 1669.2
Han var bruker på bnr. 4, Ytrehorne, Hornindal, iallfall fra 1698 til 1701.5,2,6
Ola giftet seg med Anna Persdotter på Svor.3,7
Han hadde Jon Olsson i tjeneste i 1701.2


Ola døde i 1701 eller 1702 på Ytrehorne, Hornindal.2,3,1 Det ble holdt skifte etter ham den 30. mars 1702. Kreditorer: Jon Olsson, Per Olsson og Kari Olsdotter o.a. Verge: Ola Persson på Sætre. Formue: 42 daler 1 mark 2 skilling. Gjeld og omkostninger: 50–2–14. Boet var altså fallitt.8
De to barna hans var arvinger ved skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen den 10. november 1705.9


Ifølge Hornindal, Nordfjord var barna nevnt i Ola Olsson på Ytrehornes skifte Per Olsson på Svor og Jon Olsson på Litlestøylen, men det er nok en feiltolkning av skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen.4,1

Kilder/noter

 1. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 2. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 216, Yttr Horn. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38456/115/
 3. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 133 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/133/
 4. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 91.
 5. [S81] Eid og Hornindal: s. 447. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#458
 6. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 78.
 7. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 303.
 8. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 133 a–134 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/133/
 9. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/

Ola Persson på Ytrehorne1,2,3

M, #12117, ( - før 1701)
Far*Per1
8. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde fem barn.1,8 
BarnHan var bruker på bnr. 9, Ytrehorne, Hornindal, iallfall fra 1673 til 1682. I 1673 drev han trolig sammen med broren Anders. Bruket var på 2 pund 8 merker.2,4,3,1,5

Ola døde trolig før 1701. Ifølge Hornindal, Nordfjord døde han i 1665, men det stemmer nok ikke.6,7,5

Kilder/noter

 1. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 2. [S1349] Nordfjord leidang 1673: Eidsz Schibbred, Horningdahl Sogen, Yttre Horen och Nor yttre horn. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/25976/26/
 3. [S1347] Nordfjord leilendingsskatt 1682: Eids schibbreed, Horningdahl Sogn, YtterHorn. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/26573/42/
 4. [S1348] Nordfjord leilendingsskatt 1680: Eidsz Schibbreede, Horingdal Sogn, yttreHorn. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/26443/26/
 5. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 81.
 6. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 216, Yttr Horn. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38456/115/
 7. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 257 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/261/
 8. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/260/

Jon Olsson på Litlestøylen1

M, #12118, (ca. 1679 - 1727)
Far*Ola Persson på Ytrehorne2,3 ( - f 1701)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megJon ble født ca. 1679 på Ytrehorne, Hornindal.4 Jon tjente hos Ola Olsson på Ytrehorne i 1701.4
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Ytrehorne den 30. mars 1702: 5 daler i tjenestelønn.5

Annet navn: Jon Olsson på Ytrehorne, nevnt 1705.6,2,4
Han var kreditor ved skiftet etter Per Olsson på Svor den 10. april 1705: 1 daler i tjenestelønn.7,8

Annet navn: Jon Olsson på Sørlitlestøylen, nevnt 1705.2
Han var bruker i Sørsen, Litlestøylen, Hornindal. Farbroren Ola Persson (s.d.) hadde tidligere drevet bruket. Etter Jons død overtok enka.1
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen den 10. november 1705: Han fordret også 7 daler 3 mark i tjenestelønn og lånte penger.9
Han var verge for Jakob Jensson i 1705. Jakob var bortreist ved skiftet etter morbroren.2


Jon døde i 1727 på Litlestøylen, Hornindal.1

Ifølge Hornindal, Nordfjord var barna nevnt i Ola Olsson på Ytrehornes skifte Per Olsson på Svor og Jon Olsson på Litlestøylen, men det er nok en feiltolkning av skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen.1,2

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 91.
 2. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 3. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/260/
 4. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 216, Yttr Horn. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38456/115/
 5. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 133 a–134 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/133/
 6. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 152 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/155/
 7. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 150 b–152 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/154/
 8. [S1350] Slekten Indre Svor: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011090908097#19
 9. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/

Per

M, #12119
9. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde fire barn.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/

Ola Persson på Litlestøylen1,2,3

M, #12120, (ca. 1632 - ca. 1705)
Far*Per2
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kari Rasmusdotter på Litlestøylen ( - e 1705)
Ingen barn levde i 1705. En Ola Knutsson (8 år) står som (ste)sønn av Ola i prestemanntallet fra 1666.2,4 Ola ble født ca. 1632.4
Han var bruker i Sørsen, Litlestøylen, Hornindal, i 1664. Han hadde en tjenestedreng i 1666. Bruket var på 1 pund 12 merker, og han drev fremdeles i 1674. En Per Arnesson hadde overtatt i 1698. I 1701 var Ola innerst med tjenestekar. Hans brorsønn Jon Olsson (s.d.) kom senere inn som bruker.3,4,5,6,1,7,2
Ola giftet seg med Kari Rasmusdotter.2,5

Ola døde ca. 1705 på Litlestøylen, Hornindal.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 10. november 1705. Debitorer: Ola Persson på Sætre o.a. Kreditorer: Synneva Olsdotter og Ola Larsson på Stårheim o.a. Arvinger: Kari Rasmusdotter, Ola Olsson på Ytrehorne, Per Olsson, Jon Olsson på Litlestøylen, Anna Olsdotter på Stårheim, Kari Olsdotter, Anders Andersson, Per Andersson, Marte Andersdotter og Jakob Jensson. Formue: 59 daler 2 mark 6 skilling. Gjeld og omkostninger: 38–2–11, samt 3 daler forlodds til enka for begravelsen. Arv: 17–5–11.9

Kilder/noter

 1. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 221, Lillestøl. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38456/117/
 2. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 3. [S1345] Nordfjord prestemanntall 1664–66: s. 71, Lille Støell. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35521/45/
 4. [S1345] Nordfjord prestemanntall 1664–66: s. 107, mnr. 13. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35521/63/
 5. [S81] Eid og Hornindal: s. 450. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#461
 6. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 216, Lillestøl. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38456/115/
 7. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 91.
 8. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 257 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/261/
 9. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/

Kari Rasmusdotter på Litlestøylen1

K, #12121, ( - etter 1705)

Familie

Ola Persson på Litlestøylen (c 1632 - c 1705)
Ingen barn levde i 1705. En Ola Knutsson (8 år) står som (ste)sønn av Ola i prestemanntallet fra 1666.1,4 Kari giftet seg med Ola Persson.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen den 10. november 1705: 8 daler 5 mark 13½ skilling, samt 3 daler for begravelsen.3

Kilder/noter

 1. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 450. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#461
 3. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 4. [S1345] Nordfjord prestemanntall 1664–66: s. 107, mnr. 13. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35521/63/

Anna Olsdotter på Stårheim1

K, #12122, ( - etter 1705)
Far*Ola Persson på Ytrehorne1 ( - f 1701)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Larsson på Stårheim (c 1668 - 1759)Annet navn: Anna Olsdotter på Ytrehorne.1,2
Hun var myndling av Ola Persson på Litlestøylen.3

Anna giftet seg med Ola Larsson.1,2
Hun og Ola bodde på Stårheim, Eid i Nordfjord, i 1705.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen den 10. november 1705.4

Kilder/noter

 1. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 447. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#458
 3. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 257 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/261/
 4. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/

Ola Larsson på Stårheim1,2

M, #12123, (ca. 1668 - 1759)

Familie

Anna Olsdotter på Stårheim ( - e 1705)Ola ble født ca. 1668.2
Ola giftet seg med Anna Olsdotter på Ytrehorne.1,3
Annet navn: Ola Larsson på Ytrehorne.3 Ola Larsson fikk bygselseddel på bnr. 4, Ytrehorne, Hornindal, i 1695.3 Han fikk bygselseddel på 1 laup på bnr. 4, Stårheim, Eid i Nordfjord, i 1699.1
Han og Anna bodde på Stårheim, Eid i Nordfjord, i 1705.1
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen den 10. november 1705.4


Ola døde i 1759 i Eid i Nordfjord.2

     Navnet hans ble skrevet Olle Larsen Starum i 1705.1

Kilder/noter

 1. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 398. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#409
 3. [S81] Eid og Hornindal: s. 447. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#458
 4. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/

Kari Olsdotter på Ytrehorne1,2

K, #12124, ( - etter 1705)
Far*Ola Persson på Ytrehorne1 ( - f 1701)
Søster av 7.tippoldefar/mor til megHun var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Ytrehorne den 30. mars 1702: 4 mark i tjenestelønn.3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen den 10. november 1705.4

Kilder/noter

 1. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 2. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 134 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/134/
 3. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 133 a–134 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/133/
 4. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/

Anders Persson på Ytrehorne1,2

M, #12125, ( - før 1705)
Far*Per1
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Tre barn levde i 1705.1 
BarnAnders var trolig bruker på Ytrehorne, Hornindal, i 1673, tilsynelatende sammen med broren Ola.2

Anders døde før 1705.1

Kilder/noter

 1. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 2. [S1349] Nordfjord leidang 1673: Eidsz Schibbred, Horningdahl Sogen, Yttre Horen och Nor yttre horn. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/25976/26/

Anders Andersson på Ytrehorne1,2

M, #12126, ( - etter 1705)
Far*Anders Persson på Ytrehorne2 ( - f 1705)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til megHan var kreditor ved skiftet etter Kari Olsdotter på Svor i mars 1702: 2 daler.3
Han var kreditor ved skiftet etter Per Olsson på Svor den 10. april 1705: 2 daler i tjenestelønn.4,5
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen den 10. november 1705.6

Kilder/noter

 1. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 152 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/155/
 2. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 3. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 140 b–142 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/141/
 4. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 150 b–152 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/154/
 5. [S1350] Slekten Indre Svor: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011090908097#19
 6. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/

Per Andersson1

M, #12127, ( - etter 1705)
Far*Anders Persson på Ytrehorne1 ( - f 1705)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen den 10. november 1705.2

Kilder/noter

 1. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 2. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/

Marte Andersdotter1

K, #12128, ( - etter 1705)
Far*Anders Persson på Ytrehorne1 ( - f 1705)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen den 10. november 1705.2

Kilder/noter

 1. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 2. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/

Kari Persdotter1

K, #12129, ( - før 1705)
Far*Per1
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ett barn levde i 1705.1 
BarnKari døde før 1705.1

Kilder/noter

 1. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/

Jakob Jensson1

M, #12130, ( - etter 1705)
Mor*Kari Persdotter1 ( - f 1705)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til megI 1705 ble det nevnt at han hadde reist til i Nord-Norge for noen år siden.1
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen den 10. november 1705.2
Han var myndling av Jon Olsson på Sørlitlestøylen i 1705. Jakob var bortreist ved skiftet etter morbroren.1

Kilder/noter

 1. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 2. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/

Ola Persson på Sætre1,2,3,4

M, #12131, (ca. 1663 - 1743)
Far*Per Olsson på Svor5,6,7,8 (c 1626 - c 1704)
Mor*Kari Olsdotter på Svor5,7,8 ( - c 1701)
8. tippoldefar til meg

Familie

Brita Olsdotter på Sætre (c 1661 - 1727)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Ola Persson på Svor.6,8 Ola Persson bodde hos Per Olsson på Indre Svor, Hornindal, i 1658.9,6,8,10
Ola ble født ca. 1663 på Indre Svor.11,6
Ola giftet seg med Brita Olsdotter på Sætre.8,4
Han og Brita var brukere på bnr. 2, Sætre, Eid i Nordfjord, i 1701. Ola Olsson og Per Olsson bodde også der. Dattera Kari og svigersønnen Guttorm overtok bygselen i 1728.3,4,8
Han var arving ved skiftet etter Kari Olsdotter på Svor i mars 1702: 3 daler 4 mark 2¾ skilling. Ola fordret også 3 daler. Peder Hansson Lemmeken møtte på hans vegne.12
Han var verge ved skiftet etter Ola Olsson på Ytrehorne den 30. mars 1702.13
Han var kreditor ved skiftet etter Per Olsson på Svor den 10. april 1705: 9 daler 2 mark 8 skilling i innestående arv, hvorav han fikk utlagt 6–4–3.14,7
Han var debitor ved skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen den 10. november 1705: 1 mark.15


Ola døde i 1743 på Sætre, Eid i Nordfjord, 79 år 3 uker gammel.11,8 Han ble jordfestet den 2. februar 1743, samme dag som svigersønnen Guttorm og dennes sønn Jon.11

     Navnet hans ble skrevet olle Pedersen Sættern i 1702, og Ole Peders: N: Sættre i 1743.16,11

Kilder/noter

 1. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 152 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/155/
 2. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 141 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/142/
 3. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 225, Sætter. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38456/119/
 4. [S81] Eid og Hornindal: s. 222. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#233
 5. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/141/
 6. [S1345] Nordfjord prestemanntall 1664–66: s. 110, mnr. 41. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35521/65/
 7. [S1350] Slekten Indre Svor: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011090908097#19
 8. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 303.
 9. [S81] Eid og Hornindal: s. 511. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#522
 10. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 220, Indr Svor. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38456/117/
 11. [S1342] Eid (Nordfjord) mini. 1741–69: fol. 12 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070503620501
 12. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 140 b–142 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/141/
 13. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 133 a–134 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/133/
 14. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 150 b–152 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/154/
 15. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 16. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 133 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/133/

Berge på Litlestøylen1

M, #12132, (ca. 1604 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnBerge ble født ca. 1604.1
Han var husmann på Litlestøylen, Hornindal, i 1666, sammen med Åmund Bergesson.1

Kilder/noter

 1. [S1345] Nordfjord prestemanntall 1664–66: s. 107, mnr. 13. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35521/63/

Åmund Bergesson på Litlestøylen1

M, #12133, ( - etter 1666)
Far*Berge Litlestøylen1 (c 1604 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til megÅmund Bergesson bodde hos Berge på Litlestøylen, Hornindal, i 1666.1

Kilder/noter

 1. [S1345] Nordfjord prestemanntall 1664–66: s. 107, mnr. 13. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35521/63/

Brita Olsdotter på Sætre1,2

K, #12134, (ca. 1661 - 1727)
8. tippoldemor til meg

Familie

Ola Persson på Sætre (c 1663 - 1743)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBrita ble født ca. 1661.2,3
Brita giftet seg med Ola Persson på Svor.2,3
Hun og Ola var brukere på bnr. 2, Sætre, Eid i Nordfjord, i 1701. Ola Olsson og Per Olsson bodde også der. Dattera Kari og svigersønnen Guttorm overtok bygselen i 1728.4,3,2

Brita døde i 1727 på Sætre, Eid i Nordfjord.2,3

Kilder/noter

 1. [S1350] Slekten Indre Svor: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011090908097#19
 2. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 303.
 3. [S81] Eid og Hornindal: s. 222. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#233
 4. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 225, Sætter. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38456/119/

Per Olsson på Svor1,2,3

M, #12135, (ca. 1626 - ca. 1704)
Far-?*Ola Persson på Svor; trolig3
Mor-?*Marte Svor; trolig3
9. tippoldefar til meg

Familie 1

Kari Olsdotter på Svor ( - c 1701)
De hadde åtte barn, hvorav fem omkom under skredet i Navelsaker 28. desember 1701. I manntallet fra 1666 står også en (ste)sønn Per Olsson (18 år).5,12,4 
Barn

Familie 2

Barnet døde før 1705.7 Per ble født ca. 1626.4,1,3
Han var bruker på Indre Svor, Hornindal, i 1658. Ola Persson bodde også der. Gården var på 2½ pund i 1666. Per var bruker resten av livet. Etter ham overtok sønnedattera Synneva Olsdotter.5,4,3,1
Per giftet seg med Kari Olsdotter.6,3,5
Per fikk barn med en uregistrert person.7
Annet navn: Per Olsson på Indre Svor, nevnt 1702.6,8
Han var arving ved skiftet etter Kari Olsdotter på Svor i mars 1702: 7 daler 2 mark 5½ skilling.9


Per døde ca. 1704 på Indre Svor.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 10. april 1705. Kreditorer: Per Olsson på Ytrehorne, Jon Olsson på Ytrehorne, Synneva Olsdotter, Per Olsson i Navelsaker, Ola Persson på Sætre, Kristen Arnesson på Ytrehorne, Rasmus Knutsson på Kyrkjhorne og Anders Andersson på Ytrehorne o.a. I boet var blant annet en sølvsignet hos sønnen Ola (2 mark). Formue: 89 daler 2 mark. Ombudsmannen fordret blant annet 1 daler 2 mark for likpreken over Pers avdøde kone, 1 mark 8 skilling for likpreken over hans utenomekteskapelige barn og 2 daler 3 mark for hans egen. Gjeld og omkostninger: 98 daler 1 mark 4 skilling. Boet var altså fallitt. Skiftet ble sluttet 7. mai.10,11

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Indresvorn i 1702.6

Kilder/noter

 1. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 220, Indr Svor. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38456/117/
 2. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 150 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/154/
 3. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 303.
 4. [S1345] Nordfjord prestemanntall 1664–66: s. 110, mnr. 41. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35521/65/
 5. [S81] Eid og Hornindal: s. 511. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#522
 6. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/141/
 7. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 152 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/155/
 8. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 133 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/133/
 9. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 140 b–142 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/141/
 10. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 150 b–152 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/154/
 11. [S1350] Slekten Indre Svor: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011090908097#19
 12. [S1350] Slekten Indre Svor: s. 15. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011090908097#18

Kari Olsdotter på Svor1,2,3

K, #12136, ( - ca. 1701)
9. tippoldemor til meg

Familie

Per Olsson på Svor (c 1626 - c 1704)
De hadde åtte barn, hvorav fem omkom under skredet i Navelsaker 28. desember 1701. I manntallet fra 1666 står også en (ste)sønn Per Olsson (18 år).4,7,8 
BarnKari giftet seg med Per Olsson på Svor.1,3,4

Kari døde ca. 1701 på Indre Svor, Hornindal.1 Det ble holdt skifte etter henne i mars 1702. Kreditorer: Anders Andersson og Per Olsson på Ytrehorne o.a. Arvinger: Per Olsson, Ola Persson på Sætre, Helge Persdotter i Navelsaker og Anna Persdotter. Formue: 63 daler 5 mark 2 skilling. Gjeld og omkostninger: 47–0–7 pluss 2 daler i begravelsesutgifter. Arv: 14–4–11, fordelt på enkemannen og de tre barna.5

Kilder/noter

 1. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/141/
 2. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 133 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/134/
 3. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 303.
 4. [S81] Eid og Hornindal: s. 511. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#522
 5. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 140 b–142 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/141/
 6. [S1350] Slekten Indre Svor: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011090908097#19
 7. [S1350] Slekten Indre Svor: s. 15. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011090908097#18
 8. [S1345] Nordfjord prestemanntall 1664–66: s. 110, mnr. 41. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35521/65/

Anna Persdotter på Ytrehorne1,2,3

K, #12137, ( - etter 1719)
Far*Per Olsson på Svor1,4,2,5 (c 1626 - c 1704)
Mor*Kari Olsdotter på Svor4,6,5 ( - c 1701)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Ola Olsson på Ytrehorne (c 1669 - 1701 / 1702)
Ved skiftet etter ham i mars 1702 var ett barn født, og hun var gravid med nummer to.2 

Familie 2

Kristen Arnesson på Ytrehorne (c 1679 - c 1718)Annet navn: Anna Persdotter på Svor.4,5
Anna giftet seg med Ola Olsson på Ytrehorne.2,5
Hun var arving ved skiftet etter Kari Olsdotter på Svor i mars 1702: 1 daler 5 mark 1 3/8 skilling.7

Anna giftet seg i 1702 med Kristen Arnesson.8,1,9,10
Hun og Kristen var brukere på bnr. 9, Ytrehorne, Hornindal, fra 1702. Hennes datter og svigersønn overtok i 1719 mot at Anna skulle få opphold og pleie der.9,8,1

Ifølge Hornindal, Nordfjord døde Anna i 1733, men det står ikke i ministerialboka.9

Ifølge Hornindal, Nordfjord ble Anna Persdotter på Svor født i 1675, men det er en forveksling med Anna Persdotter på Rindane (i Eid).5,11,12


Ifølge Hornindal, Nordfjord var barna nevnt i Ola Olsson på Ytrehornes skifte Per Olsson på Svor og Jon Olsson på Litlestøylen, men det er nok en feiltolkning av skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen.13,14

Kilder/noter

 1. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 150 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/154/
 2. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 133 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/133/
 3. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 78.
 4. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/141/
 5. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 303.
 6. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 133 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/134/
 7. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 140 b–142 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/141/
 8. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 134 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/135/
 9. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 82.
 10. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 198. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#199
 11. [S1346] Eid (Nordfjord) mini. 1722–40: 1729, døde, 6. november. https://media.digitalarkivet.no/kb20070503620423
 12. [S81] Eid og Hornindal: s. 343. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#354
 13. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 91.
 14. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/

Ola Persson på Svor1

M, #12138
10. tippoldefar til meg

Familie

Marte Svor
De hadde to barn.2 
BarnHan var bruker i Svoravika, Indre Svor, Hornindal, i 1609. Han ble fradømt bruket i 1645, men fikk det tilbake.2,1
Ola giftet seg med Marte.1,2

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 303.
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 511. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#522

Marte på Svor1

K, #12139
10. tippoldemor til meg

Familie

Ola Persson på Svor
De hadde to barn.2 
BarnMarte giftet seg med Ola Persson.1,2 Hun ble nevnt i 1646.2

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 303.
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 511. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#522

Helge Persdotter i Navelsaker1,2,3

K, #12140, (ca. 1660 - 1733)
Far*Per Olsson på Svor1,2 (c 1626 - c 1704)
Mor*Kari Olsdotter på Svor2,4 ( - c 1701)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

De hadde tre barn.3 

Familie 2

Per Olsson i Navelsaker (c 1662 - )
De hadde ikke barn. Annet navn: Helge Persdotter på Svor.1
Helge ble født ca. 1660.4
Helge giftet seg med en uregistrert person.3
Hun var bruker på Bøen, Navelsaker, Hornindal.3 Det ble feiret barnedåp den 28. desember 1701 på Bøen. Mange naboer og slektninger var samlet der. Det gikk da et stort sørpeskred fra fjellet, og 14 personer omkom. Elleve av dem ble funnet igjen, og så gravlagt samtidig. Flere krøtter og det meste av innboet gikk også tapt. «I stille, klart ver kan ein endå sjå tømmerstokkar i vatnet,» forteller Hornindal, Nordfjord.3
Helge trolovet seg i 1702 med Per Olsson i Navelsaker.2
Hun var arving ved skiftet etter Kari Olsdotter på Svor i mars 1702: 1 daler 5 mark 1 3/8 skilling.5

Helge giftet seg med Per Olsson i Navelsaker. De hadde mistet ektefellene sine i raset året før, og drev begge brukene videre til sønner overtok.1,3

Helge døde i 1733.3

Kilder/noter

 1. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 150 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/154/
 2. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/141/
 3. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 67.
 4. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 303.
 5. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 140 b–142 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/141/

Per Olsson i Navelsaker1,2,3

M, #12141, (ca. 1662 - )

Familie 1

De hadde tre barn.1 

Familie 2

Helge Persdotter i Navelsaker (c 1660 - 1733)
De hadde ikke barn. Per ble født ca. 1662.1
Per giftet seg med en uregistrert person.1
Han var bruker i Innigard, Navelsaker, Hornindal.1
Per trolovet seg i 1702 med Helge Persdotter i Navelsaker.2
Per giftet seg med Helge Persdotter i Navelsaker. De hadde mistet ektefellene sine i raset året før, og drev begge brukene videre til sønner overtok.3,4
Han var kreditor ved skiftet etter Per Olsson på Svor den 10. april 1705: 3 daler.5,6

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 66.
 2. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/141/
 3. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 150 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/154/
 4. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 67.
 5. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 150 b–152 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/154/
 6. [S1350] Slekten Indre Svor: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011090908097#19

Kristen Arnesson på Ytrehorne1,2,3

M, #12142, (ca. 1679 - ca. 1718)

Familie 1

De hadde iallfall ett barn.3 

Familie 2

Anna Persdotter på Ytrehorne ( - e 1719)Annet navn: Kristen Arnesson på Karbø.4,3
Kristen ble født ca. 1679 på Karbø, Sunnylven.4
Kristen giftet seg med en uregistrert person.3
Kristen giftet seg i 1702 med Anna Persdotter på Ytrehorne.2,5,3,6
Han og Anna var brukere på bnr. 9, Ytrehorne, Hornindal, fra 1702. Hennes datter og svigersønn overtok i 1719 mot at Anna skulle få opphold og pleie der.3,2,5
Han var kreditor ved skiftet etter Per Olsson på Svor den 10. april 1705: 3 daler 4 skilling.7,8


Kristen døde ca. 1718, som utkommandert landvernssoldat.3,9

Kilder/noter

 1. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 152 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/155/
 2. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 134 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/135/
 3. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 82.
 4. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 197. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#198
 5. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 150 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/154/
 6. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 198. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#199
 7. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 150 b–152 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/154/
 8. [S1350] Slekten Indre Svor: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011090908097#19
 9. [S81] Eid og Hornindal: s. 448. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#459

Anders Gunnarsson på Bjørdal1,2,3

M, #12143, (ca. 1698 - 1765)
Far*Gunnar Andersson på Bjørdal4 ( - e 1724)
6. tippoldefar til meg

Familie

Marte Olsdotter på Bjørdal (c 1701 - 1760)
Et hjemmedøpt barn døde 7 dager gammelt, og ble jordfestet 3. februar 1748. Fem barn levde i 1760.2,6 
BarnAnders ble født ca. 1698.4
Anders Gunnarsson kjøpte på bnr. 2, Indre Bjørdal, Sunnylven, i 1724 av Gunnar Andersson. Anders' sønn Ola fikk skjøte i 1760.4
Anders giftet seg med Marte Olsdotter.2,4
Det ble holdt skifte etter Marte Olsdotter på Bjørdal den 14. oktober 1760. Formue: 82 daler 5 mark. Gjeld og omkostninger: 53 daler 4 mark 10 skilling. Arv: 29–0–6, som enkemannen overlot til de fem barna. Sønnen Ola overtok bruket.5,4


Anders døde i 1765 i Sunnylven.4

Kilder/noter

 1. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 101. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#102
 2. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 3. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 124 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640390
 4. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 115. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#118
 5. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b–376 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 6. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 154 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640421

Marte Olsdotter på Bjørdal1,2

K, #12144, (ca. 1701 - 1760)
6. tippoldemor til meg

Familie

Anders Gunnarsson på Bjørdal (c 1698 - 1765)
Et hjemmedøpt barn døde 7 dager gammelt, og ble jordfestet 3. februar 1748. Fem barn levde i 1760.1,4 
BarnMarte ble født ca. 1701.2
Marte giftet seg med Anders Gunnarsson på Bjørdal.1,2

Marte døde i 1760 på Indre Bjørdal, Sunnylven.2 Det ble holdt skifte etter henne den 14. oktober 1760. Kreditorer: Eli Stefansdotter på Ringdalen, Ellend Olsson på Bjørdal og Håken Olsson på Løvoll o.a. Arvinger: Ola Andersson, Fredrik Andersson, Gamal Andersson, Eli Andersdotter og Siri Andersdotter. Formue: 82 daler 5 mark. Gjeld og omkostninger: 53 daler 4 mark 10 skilling. Arv: 29–0–6, som enkemannen overlot til de fem barna. Sønnen Ola overtok bruket.3,2

     Håken Olsson på Kaldhussætra, Marte Olsdotter på Bjørdal og Ellend Olsson på Bjørdal kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 2. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 115. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#118
 3. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b–376 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 4. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 154 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640421

Ola Andersson på Bjørdal1

M, #12145, (ca. 1726 - 1806)
Far*Anders Gunnarsson på Bjørdal1 (c 1698 - 1765)
Mor*Marte Olsdotter på Bjørdal1 (c 1701 - 1760)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1726.2
Han var arving ved skiftet etter Marte Olsdotter på Bjørdal den 14. oktober 1760: 7 daler 1 mark 9 skilling. Han fordret også 17–0–4. Ola fikk utlegg blant annet i 1 pund (med bygselrett) i Indre Bjørdal (18 daler).3,2
Han var verge for Siri Andersdotter på Bjørdal i 1760.1

Han var selveier på bnr. 2, Indre Bjørdal, Sunnylven, fra 1760. Han overtok etter foreldrene. Dattera og svigersønnen hadde tatt over driften i 1801 og fikk auksjonsskjøte i 1810.4,2,5

Ola døde i 1806 på Indre Bjørdal, Sunnylven.2

Kilder/noter

 1. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 2. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 115. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#118
 3. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b–376 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 4. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 376 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 5. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 101. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#102

Gamal Andersson på Bjørdal1

M, #12146, (1739 - )
Far*Anders Gunnarsson på Bjørdal1 (c 1698 - 1765)
Mor*Marte Olsdotter på Bjørdal1 (c 1701 - 1760)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megGamal ble født i 1739 på Indre Bjørdal, Sunnylven.2
Han var arving ved skiftet etter Marte Olsdotter på Bjørdal den 14. oktober 1760: 7 daler 1 mark 9 skilling. Han fordret også 1 daler.3,4
Han var myndling av Håken Olsson på Løvoll i 1760.1

Kilder/noter

 1. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 101. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#102
 3. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b–376 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 4. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 115. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#118

Håken Olsson på Kaldhussætra1

M, #12147, ( - ca. 1769)Annet navn: Håken Olsson på Bjørdal.1
Han bodde på Kaldhussætra, Norddal.1
Han bodde på Løvoll, Norddal, fra ca. 1750. Han var fremdeles der i 1762.1,2
Annet navn: Håken Olsson på Løvoll, nevnt 1760.2,3
Han var kreditor ved skiftet etter Marte Olsdotter på Bjørdal den 14. oktober 1760: 2 daler 3 mark.4,5
Han var verge for Gamal Andersson på Bjørdal i 1760.2


Håken døde ca. 1769.1

     Håken Olsson på Kaldhussætra, Marte Olsdotter på Bjørdal og Ellend Olsson på Bjørdal kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 360. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#371
 2. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 3. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 376 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 4. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b–376 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 5. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 115. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#118

Eli Andersdotter på Bjørdal1

K, #12148, ( - etter 1760)
Far*Anders Gunnarsson på Bjørdal1 (c 1698 - 1765)
Mor*Marte Olsdotter på Bjørdal1 (c 1701 - 1760)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Marte Olsdotter på Bjørdal den 14. oktober 1760: 3 daler 3 mark 13 skilling. Hun fordret også 1 daler.2,3
Hun var myndling av Ellend Olsson på Bjørdal i 1760.1

Kilder/noter

 1. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 2. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b–376 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 3. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 115. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#118

Ellend Olsson på Bjørdal1,2,3

M, #12149, (ca. 1693 - )Ellend ble trolig født ca. 1693.4
Han bodde på Bjørdal, Sunnylven, i 1743.3,1
Han var verge for Pernille Persdotter på Frøysa i 1743.3
Han var kreditor ved skiftet etter Marte Olsdotter på Bjørdal den 14. oktober 1760: 8 daler 4 mark 8 skilling.5,6
Han var verge for Eli Andersdotter på Bjørdal i 1760.1

Han var selveier på bnr. 3, Ytre Bjørdal, Sunnylven, i 1762.2,7

     Navnet hans ble skrevet Elling Olsen Biørdahl i 1743.3

     Håken Olsson på Kaldhussætra, Marte Olsdotter på Bjørdal og Ellend Olsson på Bjørdal kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 2. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Norddal, s. 33, Biørdal. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49637/229/
 3. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 124 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24556/137/
 4. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 109. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#112
 5. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b–376 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 6. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 115. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#118
 7. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 110. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#113

Siri Andersdotter på Bjørdal1

K, #12150, (1742 - )
Far*Anders Gunnarsson på Bjørdal1 (c 1698 - 1765)
Mor*Marte Olsdotter på Bjørdal1 (c 1701 - 1760)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megSiri ble født i 1742 på Indre Bjørdal, Sunnylven.2
Hun var arving ved skiftet etter Marte Olsdotter på Bjørdal den 14. oktober 1760: 3 daler 3 mark 13 skilling.3,4
Hun var myndling av Ola Andersson på Bjørdal i 1760.1

Kilder/noter

 1. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 101. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#102
 3. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b–376 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 4. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 115. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#118

Marte Andersdotter på Bjørdal1

K, #12151, (1736 - før 1760)
Far*Anders Gunnarsson på Bjørdal1 (c 1698 - 1765)
Mor*Marte Olsdotter på Bjørdal (c 1701 - 1760)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megMarte ble født i 1736 på Indre Bjørdal, Sunnylven.1 Marte ble døpt den 29. desember 1736.1

Marte døde før 1760.2

Kilder/noter

 1. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 124 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640390
 2. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/

Gunnar Andersson på Bjørdal1

M, #12152, ( - etter 1724)
7. tippoldefar til meg

Familie

De hadde iallfall to barn.1 
BarnHans hjemsted var kanskje på bnr. 1, Indre Bjørdal, Sunnylven.2
Han var selveier på bnr. 2, Indre Bjørdal, Sunnylven, fra 1703. I 1711 skattet han for seg selv, kona, én sønn og ei datter.3,1 Gunnar Andersson solgte på bnr. 2 i 1724 til Anders Gunnarsson.3

Kilder/noter

 1. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. I: Biørdal. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47662/307/
 2. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 113. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#116
 3. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 115. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#118

Per Isaksson på Frøysa1,2

M, #12153, (ca. 1678 - 1743)
Far*Isak Jonsson på Frøysa3 (c 1636 - )
6. tippoldefar til meg

Familie

Synneva Persdotter på Frøysa (c 1687 - 1743)
Tre barn levde i 1743. I Sunnylven og Geiranger er de blandet sammen med Per Jonssons familie på nabobruket.5,6 
BarnPer ble født ca. 1678.3,1 Han tjente hos klokkerenka i Norddal i 1701.3
Per giftet seg med Synneva Persdotter.1
Han og Synneva var brukere på bnr. 4, Frøysa, Sunnylven, i 1724. De hadde overtatt etter hans far. Dattera Guri tok senere over bruket.3

Per døde i 1743 på Frøysa, Sunnylven.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Synneva den 3. oktober 1743. Kreditorer: Per Østensson i Øye o.a. Arvinger: Guri Persdotter, Kristi Persdotter og Pernille Persdotter. Formue: 54 daler 4 mark 10 skilling. Gjeld og omkostninger: 43–4–0. Arv: 11–0–10, delt på de tre barna.4 Per og Synneva ble jordfestet den 6. oktober 1743.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Isaacsen Frøse i 1743.1

Kilder/noter

 1. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 140 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640408
 2. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 124 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24556/136/
 3. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 165. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#168
 4. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 124 a–125 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24556/136/
 5. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 124 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24556/137/
 6. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#138

Guri Persdotter på Frøysa1

K, #12154, ( - etter 1743)
Far*Per Isaksson på Frøysa1 (c 1678 - 1743)
Mor*Synneva Persdotter på Frøysa (c 1687 - 1743)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Per Isaksson og Synneva Persdotter på Frøysa den 3. oktober 1743: 3 daler 4 mark 3 1/3 skilling.2
Hun var myndling av Per Østensson i Øye i 1743.1

Kilder/noter

 1. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 124 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24556/136/
 2. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 124 a–125 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24556/136/

Per Østensson i Øye1,2,3

M, #12155, (ca. 1680 - 1754)Per ble født ca. 1680.3
Han var bruker i Utigard, Øye, Sunnylven, i 1720. Han overtok etter svigerfaren. Etter Per tok dattera Brit over bruket, antakelig ca. 1748.3
Han var kreditor ved skiftet etter Per Isaksson og Synneva Persdotter på Frøysa den 3. oktober 1743: 4 daler 14 skilling.4
Han var verge for Guri Persdotter på Frøysa i 1743.1


Per døde i 1754 i Sunnylven.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Øyene i 1743.2

Kilder/noter

 1. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 124 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24556/136/
 2. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 124 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24556/137/
 3. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 62. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#63
 4. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 124 a–125 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24556/136/

Rasmus Jonsson på Frøysa1,2

M, #12156, ( - etter 1745)Han var bruker på Geilebruket, Frøysa, Sunnylven, fra 1732. Han overtok etter faren. Sønnen Nils hadde tatt over i 1762.2,3
Han var verge for Kristi Persdotter på Frøysa i 1743.1


Rasmus døde etter 1745.3

Kilder/noter

 1. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 124 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24556/137/
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 141. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#142
 3. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 142. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#143

Pernille Persdotter på Frøysa1

K, #12157, ( - etter 1743)
Far*Per Isaksson på Frøysa1 (c 1678 - 1743)
Mor*Synneva Persdotter på Frøysa (c 1687 - 1743)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Per Isaksson og Synneva Persdotter på Frøysa den 3. oktober 1743: 3 daler 4 mark 3 1/3 skilling.2
Hun var myndling av Ellend Olsson på Bjørdal i 1743.1

Kilder/noter

 1. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 124 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24556/137/
 2. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 124 a–125 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24556/136/

Synneva Persdotter på Frøysa1

K, #12158, (ca. 1687 - 1743)
6. tippoldemor til meg

Familie

Per Isaksson på Frøysa (c 1678 - 1743)
Tre barn levde i 1743. I Sunnylven og Geiranger er de blandet sammen med Per Jonssons familie på nabobruket.4,5 
BarnSynneva ble født ca. 1687.1
Synneva giftet seg med Per Isaksson på Frøysa.1
Hun og Per var brukere på bnr. 4, Frøysa, Sunnylven, i 1724. De hadde overtatt etter hans far. Dattera Guri tok senere over bruket.2

Synneva døde i 1743 på Frøysa, Sunnylven.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og Per den 3. oktober 1743. Kreditorer: Per Østensson i Øye. Arvinger: Guri Persdotter, Kristi Persdotter og Pernille Persdotter. Formue: 54 daler 4 mark 10 skilling. Gjeld og omkostninger: 43–4–0. Arv: 11–0–10, delt på de tre barna.3 Synneva og Per ble jordfestet den 6. oktober 1743.1

Kilder/noter

 1. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 140 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640408
 2. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 165. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#168
 3. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 124 a–125 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24556/136/
 4. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 124 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24556/137/
 5. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#138

Isak Jonsson på Frøysa1,2

M, #12159, (ca. 1636 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnIsak ble født ca. 1636.2
Isak giftet seg med en uregistrert person.1
Han var bruker på bnr. 4, Frøysa, Sunnylven, i 1677. Bruket var på 6 mæler. I 1694 var skylden 5 mæler 8 merker.2
I manntallet av 1701 står han som bruker på Frøysa, Sunnylven. Hallkjell Isaksson og Fredrik Isaksson var også der. I 1711 skattet Isak for seg selv, kona, én sønn og to døtre. Sønnen Per overtok bruket etter hvert.2,1

Kilder/noter

 1. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Frøyse. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47662/308/
 2. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 165. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#168

Jon Isaksson på Frøysa1

M, #12160, (ca. 1668 - )
Far*Isak Jonsson på Frøysa1 (c 1636 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til megJon ble født ca. 1668.1 Jon tjente i Bragernes i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 165. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#168

Jon Isaksson på Frøysa1

M, #12161, (ca. 1672 - )
Far*Isak Jonsson på Frøysa1 (c 1636 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til megJon ble født ca. 1672.1
Han ble kalt Unge-Jon, nevnt 1701.1 Jon tjente i Bragernes i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 165. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#168

Hallkjell Isaksson på Frøysa1

M, #12162, (ca. 1675 - )
Far*Isak Jonsson på Frøysa1 (c 1636 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til megHallkjell ble født ca. 1675.1 I manntallet av 1701 står Hallkjell Isaksson hos Isak Jonsson på Frøysa, Sunnylven.1,2

Kilder/noter

 1. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 165. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#168
 2. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Frøyse. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47662/308/

Fredrik Isaksson på Frøysa1

M, #12163, (ca. 1689 - )
Far*Isak Jonsson på Frøysa1 (c 1636 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til megFredrik ble født ca. 1689 på Frøysa, Sunnylven.1 I manntallet av 1701 står Fredrik Isaksson hos Isak Jonsson på Frøysa.1,2

Kilder/noter

 1. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 165. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#168
 2. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Frøyse. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47662/308/

Ola Olsson på Sætre1

M, #12164, (ca. 1691 - )
Far*Ola Persson på Sætre1 (c 1663 - 1743)
Mor*Brita Olsdotter på Sætre (c 1661 - 1727)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1691.1 Han bodde hos Ola Persson og Brita Olsdotter på Sætre på bnr. 2, Sætre, Eid i Nordfjord, i 1701.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 225, Sætter. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38456/119/
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 222. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#233
 3. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 303.

Per Olsson på Sætre1

M, #12165, (ca. 1698 - )
Far*Ola Persson på Sætre1 (c 1663 - 1743)
Mor*Brita Olsdotter på Sætre (c 1661 - 1727)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megPer ble født ca. 1698.1 Han bodde hos Ola Persson og Brita Olsdotter på Sætre på bnr. 2, Sætre, Eid i Nordfjord, i 1701.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 225, Sætter. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38456/119/
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 222. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#233
 3. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 303.

Magnus Teiste1,2,3

M, #12166, (1723 - 1796)
Far*Johans M. Teiste4,5 ( - 1761)

Familie

Henritte Homeier (c 1744 - 1812)
To barn levde i 1796.6 
Barn
Magnus Teistes signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Magnus ble døpt den 13. juli 1723 i Vår Frelsers kirke, Kristiania.4
Magnus giftet seg med Henritte Homeier.6,7
Han og Henritte bodde i Garnisons sogn, København, Danmark, i 1765.1 Magnus Teiste var sersjant i kaptein Ammons kompani i Kronprinsens regiment, Danmark, i 1765. Teiste ble kommandersersjant og vaktmester, og tjenestegjorde 34 år i militæret.1,8 Han var undertollbetjent i Molde i 1777. Magnus ble titulert tollbetjent i 1786 (og ved sin død). I 1789 var årslønnen 100 daler. Han hadde etter selvangivelse ingen skattbar formue, men skulle svare 6 daler 6 skilling i embetsskatt (5 pst.) Magnus kaltes visitør i 1797, etter sin død.8,9,10,11,12
Han og Henritte bodde på mnr. 78, Hovedgata, Molde, i 1777. (Eiendommen hadde vært tollbod.) Bygninger (taksert i daler): hovedbygning (500), sidehus (50) og to store pakkhus under samme tak (450). De flyttet i 1779 (neste beboer var Hans Thiis Møller, s.d.).13,14
Han og Henritte bodde på mnr. 65, Kirkebakken, Molde, fra 1779 (forrige beboer var Inger fra Kristiansund).15
Han og Henritte bodde på mnr. 97, Bakken, Molde, i 1789.10
Magnus hadde trolig Marit Kristensdotter i tjeneste i 1796.16


Magnus døde i 1796 i Molde.2,17 Han ble gravlagt den 18. mars 1796. Samme dag ble det betalt 3 daler 1 ort til kirken for begravelsen.2,17 Fra boet til Magnus Teiste ble hus med grunn på mnr. 97 auksjonert bort den 14. juni 1796 til Henrik Hornemann von Tønder. Kjøpesum: 258 daler. Kjøperen skulle svare 12 skilling årlig i kjennelse til Moldegård (grunnens opprinnelige eier). Skjøtet ble utstedt 1. august og tinglyst 14. november.18,19 Skiftet etter Magnus ble sluttet i november 1796. Kreditorer: Jakob Schultz Møller, Johannes Tim Bamberg, Marit Kristensdotter, Erik Åmundssen Høvik, Lars Møller, Lars Tostensson på Fuglset, Knut Knutsson Fuglset, Aret Eriksson på Fuglset, Anne Magrete Paust, Nils Einarssen Blix, Hans Thiis Møller, madam Else Vingård, Maren Nagel, madam Maren Magdalena Fasmer, Nikolai Peter Møller, Henrik Øvre, Peter Fredrik Korn, Peder Grindberg, David Ulrik Sommer og Peder Leth Øvre o.a. Aktiva: 276 daler 3 ort 8 skilling. Passiva: 438–3–8. Boet var altså fallitt.20

     Navnet hans ble skrevet Mons Johannesen Theiste i 1737 (norsk form av Magnus).5

     Navnet hans ble skrevet Magnus Theisted i 1789.21

     Navnet hans ble skrevet Magnus Theistæ i 1789.10

Kilder/noter

 1. [S1811] København, Garnisons sogn, mini. 1746–84: 1765, 6. juni. Lenke.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 8 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630105
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: regnskap, mnr. 98. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/34/
 4. [S2357] Kristiania/Vår Frelsers mini. 1705–30: fol. 308 a, 13. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20061004030361
 5. [S2359] Nedre Romerike skifteprotokoll 1733–39: fol. 373 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128330972
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660232
 7. [S951] Bergen, Nykirken klok. 1775–1820: fol. 101 a, 5. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070416660425
 8. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Theiste, Magnus.
 9. [S162] Midsund I: s. 295.
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 12, mnr. 98. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/77/
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, promemoria. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/47/
 12. [S2353] Moss sorenskriveri, skifteprotokoll 1795–1802: fol. 309 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090120380315
 13. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Kirke Bakken, mnr. 85. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064092
 14. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1779, tingsvitne. Endringer, mnr. 85. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064084
 15. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1779, tingsvitne. Endringer, mnr. 73. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064083.
 16. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660233
 17. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 81 b.
 18. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 436. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610221
 19. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 47, mnr. 97. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660334
 20. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 a–232 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660232
 21. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 98. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/

Rasmus Tønder1,2,3

M, #12167, (ca. 1745 - 15. desember 1803)
Far*Kristian Ulrik Tønder4 ( - 1751)
Mor*Helene Dorotea Høyer4 ( - 1786)
Rasmus Tønders signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Rasmus ble født ca. 1745.4,2 Han var sersjant i 2. trondhjemske infanteriregiment i 1766.5 Han var premierløytnant i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 1785.5 Han var kapteinløytnant i Surndalske livkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1787.5 Han var kaptein og sjef i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 25. januar 1788 til 15. mai 1801. Han var utkommandert i 1788. Året etter hadde han ifølge selvangivelse ingen skattbar formue. Ved avskjeden fikk Rasmus majors grad og 200 daler i årlig pensjon.5,3,1,6,2 Han bodde hos Fredrik Nannestad Vingård og Else Maria Bugge Bang på mnr. 80, Hovedgata, Molde, i 1789.7
Rasmus Tønder kjøpte 12 merker med bygselrett og bygninger (hele gården) på Flovikholmen, Veøy, den 18. desember 1789 av Peder Jalles. Gården ble kalt Kopparholmen.8
Rasmus Tønder kjøpte 2 pund 8 merker med 14 merker overbygsel på bnr. 5, Sørnesje, Veøy, den 18. desember 1789 av Peder Jalles. Samlet kjøpesum for gården Flovikholmen og dette underbruket: 500 daler. Skjøtet ble tinglyst 24. juni året etter.8,9 Rasmus bodde på Flovikholmen i 1801 sammen med Henrikka Lysholm Willer o.a. Hun var hans søsterdatter. Rasmus solgte gården igjen 22. april 1801.3,10

Rasmus døde den 15. desember 1803 i Trondheim, etter langvarig sykdom.5,2 Han ble jordfestet den 23. desember 1803 i Domkirken sogn, Trondheim. Det ble betalt 2 daler for kirkegårdsjorden.2

Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 377) var Henrik Hornemann Tønder far til Rasmus Tønder, men det stemmer altså ikke. Henrik solgte heller ikke gården Flovikholmen til Rasmus.11

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: dokumenter, mnr. 80. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 2. [S1291] Trondheim, Domkirken mini. 1783–1818: fol. 61 b, desember 1803, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20070920680480
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Kobberholmen.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 45. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/24/
 5. [S719] Militærbiografier II: s. 514. Tønder, Rasmus.
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 75. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/236/
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 10, mnr. 80. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/75/
 8. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 439 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660401
 9. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 48 a, publiseringsnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420504
 10. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 378. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#381
 11. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 377. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=380

Fredrik Nannestad Vingård1,2,3,4

M, #12168, (ca. 1750 - 4. desember 1791)
Far*Hans Hanssen Vingård1 (c 1686 - 1758)
Mor*Inger Margrete Rødberg1 ( - 1756)

Familie

Else Maria Bugge Bang (1761 - 1821)
De hadde iallfall to barn.10 
BarnFredrik ble født ca. 1750.1 Han reiste som skipper den 4. oktober 1779 til i Kristiania (og siden tilbake). Blant mannskapet var Ole Thomassen Wakler.5
Fredrik giftet seg med Else Maria Bugge Bang.6,4 Fredrik Nannestad Vingård var kjøpmann og skipper i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 2 daler 48 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 5 daler i næringsskatt (5 pst.)2,3
Anders Ingebrigtssen Berg stevnet Hans Knutsson Nesje til tinget i Molde den 11. mai 1789. Hans skal ha utøvd vold mot Anders' datter Karen, men møtte ikke. Saken kom opp igjen 15. juni. Hans var da på en lang sjøreise med kaptein Vingård, så kona møtte i stedet.7,8

Han og Else Maria bodde på mnr. 80, Hovedgata, Molde, i 1789 sammen med August Friedrich von Brockdorff, Just Adolf Lahusen og Rasmus Tønder.2

Fredrik døde den 4. desember 1791 i Molde.3,6

     Navnet hans ble skrevet Friderich Wiingaard i 1789.9

Kilder/noter

 1. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 151 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25117/143/
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 10, mnr. 80. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/75/
 3. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 14. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#21
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 464. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=471
 5. [S838] Molde hovedrulle ca. 1776–1790: nr. 34.
 6. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 207. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#212
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 463 b.
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 465 a.
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 80. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 10. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 224 a, Diuviiggaard. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/18/

Brit Larsdatter på Hovdenakken1,2

K, #12169, (omkr. 1705 - 1765)

Familie 1

Jonas Stillmann ( - c 1741)
De hadde fem barn.2 
Barn

Familie 2

Reinhold Kasparsson på Hovdenakken (o 1711 - 1806)
De hadde iallfall tre barn.10 
BarnBrit ble født omkr. 1705 i Molde.2
Brit giftet seg ca. 1725 med Jonas Stillmann, visstnok i Kristiania (de hadde presteattest fra Peter Bøyesson i Ringsaker). Jonas hadde kommet til Molde, og så reiste de sammen til Østlandet.1,2
Jonas Stillmann var vervet soldat. Da han fikk avskjed, reiste de til Romsdal og skal ha bodd i Eidsbygda.2
Brit og Jonas var reisende i 1741. Hun fødte da barn i Isfjorden, Hen.1
Jonas Stillmann døde ca. 1741 i Nesset prestegjeld.2

Brit giftet seg ca. 1742 i Nesset prestegjeld med Reinhold Kasparsson.2,3 Brit og Reinhold bodde i Nesset prestegjeld til ca. 1743.3 Brit, Reinhold og to andre ble forhørt i 1745. De hadde reist rundt i Hemne tinglag og «Ilde opført sig i Bøgden». Da arrestantene talte sammen innbyrdes, brukte de et ukjent finsk språk, ifølge fogden. Reinhold ble dømt til hardt arbeid ved fiskevær på Nordmøre. Brit og barna ble sendt til hennes fødested, Molde.2,4,5
Hun bodde i Molde fra 1746 sammen med Eli Jonasdotter, Anne Reinholdsdotter og Kaspar Reinholdsson.5 Brit og Reinhold var husfolk på Neset, Hovdenakken, Bolsøy, i 1762, sammen med en Nils. Ei fattig og blind Johanna var også «hos Reinholdt», som fremdeles bodde på Hovdenakken i 1776.6,5

Brit døde i 1765 på Hovdenakken, Bolsøy. Det var ingenting å skifte etter henne.7,8 Hun ble jordfestet den 26. januar 1765.7

     Hun kan ha vært mor til Jonas Jonassen på Brattværet.

Ifølge Eideboka (3) var Nils hos Reinhold (trolig) barn av Reinhold Kasparsson og Brit Larsdatter på Hovdenakken, men det ser ikke ut til å stemme.9

Ingebjørg Persdotter på Tonning1

K, #12170, ( - ca. 1734)
Far*Per Knutsson på Langlo1 (c 1634 - )

Familie

Per Persson på Tonning (c 1663 - c 1725)
De hadde fem barn.2,4 
BarnAnnet navn: Ingebjørg Persdotter på Langlo.1,2
Ingebjørg giftet seg med Per Persson på Tonning.1,2
Hun og Per var selveiere i Perhusi, Tonning, Stryn, i 1714. Han var handelsmann der. Hun overtok etter hans død.3,2,1

Ingebjørg døde ca. 1734 på Tonning, Stryn.1

Kilder/noter

 1. [S1157] Familien Langlo: s. 13. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111705005#28
 2. [S1357] Innvik–Stryn I (1932): bolk III, s. 94. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024015#339
 3. [S1357] Innvik–Stryn I (1932): bolk III, s. 93. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024015#338
 4. [S1157] Familien Langlo: s. 14. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111705005#30

Per Persson på Tonning1

M, #12171, (ca. 1663 - ca. 1725)

Familie

Ingebjørg Persdotter på Tonning ( - c 1734)
De hadde fem barn.3,4 
BarnPer ble født ca. 1663 på Tonning, Stryn.2,1
Per hadde et forhold til en uregistrert person ca. 1694. I 1694 ble han bøtelagt 18 daler for leiermål.2
Per giftet seg med Ingebjørg Persdotter på Langlo.1,3
Han og Ingebjørg var selveiere i Perhusi, Tonning, Stryn, i 1714. Han var handelsmann der. Hun overtok etter hans død.2,3,1

Per døde ca. 1725 på Tonning.2,1

Kilder/noter

 1. [S1157] Familien Langlo: s. 13. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111705005#28
 2. [S1357] Innvik–Stryn I (1932): bolk III, s. 93. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024015#338
 3. [S1357] Innvik–Stryn I (1932): bolk III, s. 94. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024015#339
 4. [S1157] Familien Langlo: s. 14. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111705005#30

Jens Persson Tonning1,2,3

M, #12172, (ca. 1713 - mars 1787)
Far*Per Persson på Tonning4,1 (c 1663 - c 1725)
Mor*Ingebjørg Persdotter på Tonning4,1 ( - c 1734)

Familie

Anna Johansdatter Viderø (1721 - 1793)
De hadde tretten barn.10,1 
BarnJens ble født ca. 1713 på Tonning, Stryn.4,1,5 Han var handelsmann på Fransholmen, Hamna, Borgund på Sunnmøre, fra 1738 til 1762. Han gikk konkurs.6,3,4
Jens giftet seg ca. 1739 med Anna Johansdatter Viderø.7,3,8
Jens Persson Tonning solgte 1 våg i Sotnakken, Nesset, den 30. desember 1739 til Lars Ingebrigtsson.2
Han og Anna bodde på Fransholmen til 1762.9,10
Jens og Anna var brukere i Bjørkavåg, Borgund på Sunnmøre, i oktober 1762. Anne Maria Tonning bodde også der. De hadde fem tjenestefolk. Etter fallitten var Jens «ganske uformuende», så eieren, Ole Alsing (gift med hans kusine), lot ham bruke gården av medlidenhet.3
Han og Anna var selveiere i Blindheimsbreivika, Borgund på Sunnmøre, fra 1765 til 1771. De greide ikke å betale ned gården.11 Jens Persson Tonning var ansatt hos Hans Vadbekk Paust som handelsforvalter på Laberget, Valderhaug, Borgund på Sunnmøre, fra 1770 til 1775.12
Han og Anna bodde i Molde i 1778.13 Jens Persson Tonning var privilegert tobakkshandler fra 1778.13
Han ble kalt Jens Viderø Tonning i 1787 (etter kona).5

Jens døde i mars 1787 i Trondheim, av alderdom, som «Handelsmand fra Molde Bye».5,14 Han ble gravlagt den 26. mars 1787 på Vår Frue kirkegård, Trondheim, i todalersjord.5

     Navnet hans ble skrevet Jens Taaning i 1762.3

     Navnet hans ble skrevet Sr. Jens Thoning i 1787.14

Ifølge Borgund og Giske III (s. 348) døde Jens Persson Tonning i 1762, men han gikk bare konkurs.9

Kilder/noter

 1. [S1157] Familien Langlo: s. 14. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111705005#30
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400465
 3. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: s. 3, Birchevog. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49637/7/
 4. [S1357] Innvik–Stryn I (1932): bolk III, s. 94. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024015#339
 5. [S1460] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A04): s. 39, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670578
 6. [S1126] Borgarseta: Vågnesholmen.
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 38 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/40/
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 356. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610181
 9. [S1461] Borgund og Giske III: s. 348. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=349
 10. [S1854] Sula-soga 1-4: s. 192. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014012307006?page=195
 11. [S246] Borgund og Giske II: s. 189. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011148109?page=192
 12. [S1126] Borgarseta: Laberget II.
 13. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 14. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 13/30.3.1787, e-side 3. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17870330_0_13_1#2

Johan Ågesson Viderø1,2,3

M, #12173, (1690 - oktober 1723)
Far*Åge Audensson Viderø1,4 (c 1659 - 1723)
Mor*Anna Johansdotter5 ( - e 1699)
4-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hildeborg Olsdotter Helt (1695 - 1728)
Ett barn levde i 1729.14 
BarnJohan ble født i 1690.6,4 Han bodde hos Åge Audensson i Molde i 1701.4
Johan giftet seg ca. 1718 med Hildeborg Olsdotter Helt. De var beslektet i tredje ledd, men fikk ekteskapsbevilling 7. oktober.5,2
Han og Hildeborg bodde i Molde i 1721. Han bodde der til sin død.7,3
Han var kreditor ved skiftet etter Johan Robertsson den 19. januar 1722: 11 daler 1 ort 9 skilling.8


Johan døde i oktober 1723 ved Veblungsnes, Grytten, 32 år 11 måneder 3 dager gammel. Han kom bort i fylla under Romsdalsmartnan natt til 2. oktober og ble funnet død 3. oktober i elva ved markedsplassen.6,3,9
Erik Ingebrigtsson Berg og Per Larssen ble kalt som vitner på tinget i Grytten den 2. oktober 1723. De var blant de siste som så Johan Ågesson Viderø i live.10,11
Han ble gravlagt den 12. oktober 1723 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger.6

     Navnet hans ble skrevet Johan Aagesen Widerøe i 1718.2

     Johan var slektning i tredje ledd av Hildeborg Olsdotter Helt.2

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 171 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650174
 2. [S2363] Norske registre 1716–19: fol. 411 a, nr. 200. https://www.digitalarkivet.no/da20120914630823
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390703
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282111
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 38 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/40/
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 39. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660227
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a–230 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640237
 9. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390705
 10. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 42 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390703
 11. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 43 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390704
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 23, 30. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660219
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 24, 11. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660220
 14. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 570 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/585/

Anna Johansdatter Viderø1,2,3

K, #12174, (1721 - 3. februar 1793)
Far*Johan Ågesson Viderø4,5 (1690 - 1723)
Mor*Hildeborg Olsdotter Helt5 (1695 - 1728)
5-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jens Persson Tonning (c 1713 - 1787)
De hadde tretten barn.8,13 
BarnAnna ble født i 1721 i Molde.4 Anna ble døpt den 16. juni 1721 av Otto Jakobsson Fris. Faddere: Anne Matsdotter, Ingeborg Nielsdotter, Mette Nielsdotter Cimber, Jens Audensson og Jens Ivarsson.4 Anna Johansdatter Viderø eide 2 pund 12 merker (hele gården) med bygselrett i Sotnakken, Nesset, i 1736.1
Hun var myndling av Ivar Audensson Viderø.5

Anna giftet seg ca. 1739 med Jens Persson Tonning.5,3,6
Hun og Jens bodde på Fransholmen, Hamna, Borgund på Sunnmøre, til 1762.7,8
Anna og Jens var brukere i Bjørkavåg, Borgund på Sunnmøre, i oktober 1762. Anne Maria Tonning bodde også der. De hadde fem tjenestefolk. Etter fallitten var Jens «ganske uformuende», så eieren, Ole Alsing (gift med hans kusine), lot ham bruke gården av medlidenhet.3
Hun og Jens var selveiere i Blindheimsbreivika, Borgund på Sunnmøre, fra 1765 til 1771. De greide ikke å betale ned gården.9
Hun og Jens bodde i Molde i 1778.10
Hun ble kalt Anna Tonning, nevnt fra 1789 til 1793.2,6,11 Anna Tonning bodde på mnr. 88, Hovedgata, Molde, i juni 1789. Hun hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.12
Hun var myndling av Henrik Øvre i 1789.6

Anna Johansdatter solgte våningshus med grunn, urtehage og sjøvei på mnr. 88 den 26. juni 1789 til Johan Vikberg. Kjøpesum: 170 daler.6

Anna døde den 3. februar 1793 i Trondheim, hos sønnen Johan, «ved en stille og salig Død».2

     Navnet hennes ble skrevet Anna Johansdatter Widerøe i 1741.5

Kilder/noter

 1. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 133.
 2. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 6/8.2.1793, e-side 1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17930208_0_6_1?page=0
 3. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: s. 3, Birchevog. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49637/7/
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 38 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/40/
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 356. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610181
 7. [S1461] Borgund og Giske III: s. 348. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=349
 8. [S1854] Sula-soga 1-4: s. 192. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014012307006?page=195
 9. [S246] Borgund og Giske II: s. 189. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011148109?page=192
 10. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: dokumenter, mnr. 88. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 11, mnr. 88. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/76/
 13. [S1157] Familien Langlo: s. 14. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111705005#30

Anna Johansdotter1

K, #12175, ( - etter 1699)

Familie

Åge Audensson Viderø (c 1659 - 1723)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnna giftet seg med Åge Audensson Viderø.1

Anna døde etter 1699.2

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 38 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/40/
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 117 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650677
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282111

Anne Maria Tonning1,2

K, #12176, (1747 - )
Far*Jens Persson Tonning1 (c 1713 - 1787)
Mor*Anna Johansdatter Viderø1 (1721 - 1793)
6-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: s. 3, Birchevog. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49637/7/
 2. [S1157] Familien Langlo: s. 14. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111705005#30

Mette Nielsdotter Cimber1,2

K, #12177, ( - ca. 1729)
Far*Niels Hanssen Cimber (c 1638 - c 1708)
Mor*Kirsten Stensdotter Svanum1 (o 1650 - c 1744)Hun var fadder ved dåpen til Anna Johansdatter den 16. juni 1721.2


Mette døde ca. 1729 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 625 b.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212

Andreas Hammer1,2,3

M, #12178, ( - ca. 1769)

Familie

Maren Sofia Lund (c 1735 - 1803)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAndreas giftet seg med Maren Sofia Lund.1
Han og Maren Sofia bodde på mnr. 110, ved Brua, Molde, i 1767. Våningshuset var taksert til 250 og et stavhus til 10 daler.2 Andreas Hammer var skipper.3,4

Andreas døde ca. 1769.4,3 Skiftet etter ham ble sluttet den 20. februar 1770.3

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 87. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610046
 2. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ved Broen, mnr. 128.
 3. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 51/22.12.1769, «Skifte-Lysninger». http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17691222_0_51_1#3
 4. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 136. Hammer, Andreas.

Marta Hansdatter Blom1,2,3

K, #12179, ( - ca. 1769)

Familie

Per Jenssen Tønder (1734 - )Marta trolovet seg den 27. juli 1762 i Domkirken sogn, Trondheim, med Per Jenssen Tønder. Forlovere: Jens Lossius o.a.1
Marta giftet seg med Per Jenssen Tønder.4,3
Hun og Per bodde på mnr. 30, Hovedgata, Molde, i oktober 1762 sammen med Sverke Arnsson. De hadde ei tjenestejente. Per og Marta bodde fremdeles der i 1764.4,2

Marta døde ca. 1769 i Molde.3 Skiftet etter henne «agtes at blive sluttet» den 5. april 1770.3

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede, 1762, 27. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031306
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212087
 3. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 51/22.12.1769, «Skifte-Lysninger». http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17691222_0_51_1#3
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/13/

Anders Larsson Hen1,2,3

M, #12180, (1755 - )
Far*Lars Knutsson på Hen4 (1727 - )
Mor*Brit Andersdotter på Hen3 (1727 - c 1799)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Jakobsdatter
BarnAnders ble født i 1755.4
Anders fikk barn med en uregistrert person i 1778.5
Anders fikk barn med Marit Jakobsdatter.2
Anders fikk barn med en uregistrert person ca. 1785.6
Anders giftet seg med en uregistrert person.3
Han bodde på mnr. 122, Krubba, Molde, i 1789. Han var husmann eller daglønner og hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.7
Han bodde i Trondheim i 1800.3

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 123. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 231. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010116
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 434 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/455/
 4. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 160.
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 341. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=344
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 269. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#270
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 15, mnr. 123. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/

Brit Andersdotter på Hen1

K, #12181, (1727 - ca. 1799)

Familie 1

Lars Knutsson på Hen (1727 - )
De hadde seks barn.1,3 
Barn

Familie 2

Ingen barn levde i 1800.1 Annet navn: Brit Andersdotter på Eide.2
Brit ble født i 1727.2
Brit giftet seg i mai 1752 i Hen kirke med Lars Knutsson på Hen.3
Brit giftet seg med en uregistrert person.1

Brit døde ca. 1799 på Rabben, Hen, Hen, som kårkone.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 6. januar 1800. Både formuen og gjelden var 12 daler 1 skilling, så det ble ingen arv.4

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 434 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/455/
 2. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 99.
 3. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 160.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 434 b–435 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/455/

Lars Knutsson på Hen1

M, #12182, (1727 - )
Far*Knut Larsson på Hen2 (c 1695 - 1768)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Andersdotter på Hen (1727 - c 1799)
De hadde seks barn.3,1 
BarnLars ble født i 1727 på Hen, Hen.1
Lars giftet seg i mai 1752 i Hen kirke med Brit Andersdotter på Eide.1

Kilder/noter

 1. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 160.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 483 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660511
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 434 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/455/

Marit Larsdotter1,2

K, #12183, (1760 - )
Far*Lars Knutsson på Hen3 (1727 - )
Mor*Brit Andersdotter på Hen2 (1727 - c 1799)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Eriksson Eide (1754 - f 1820)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMarit ble født i 1760.3
Annet navn: Marit Larsdotter på Hen, nevnt 1787.1,2
Marit giftet seg den 21. juni 1787 i Veøy kirke med Lars Eriksson Eide. Marit ble titulert «Qvindfolket», som kan bety at hun også hadde barn fra før.1,2
Hun og Lars bodde på Ytre Sandnes, Veøy, i 1787.4
Hun og Lars bodde i Molde i 1800.2
Hun og Lars bodde på mnr. 83, 1. rode, Bergen, i 1801 sammen med Erik Larsson og Lars Larsson. Lars Eriksson eide huset. En annen familie var leieboere (s.d.).5

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 321. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670089
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 434 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/455/
 3. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 160.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 323. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670090
 5. [S1297] Bergen ft. 1801: fol. 7 b, 1. rode, mnr. 83, familienr. 92. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58390/8/
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 487.

Ingeleiv Larsdotter på Eide1,2

K, #12184, (1727 - 1765)

Familie

Erik Sørensson på Eide (c 1702 - 1774)
De hadde fem barn.2,3 
BarnAnnet navn: Ingeleiv Larsdotter på Moa.3,4
Ingeleiv ble født i 1727.3,4
Ingeleiv giftet seg den 19. juni 1753 i Hen kirke med Erik Sørensson på Eide.2,4,3
Hun var fadder ved dåpen til Fredrik Hagen den 2. november 1760 i Eid kirke i Romsdal.1


Ingeleiv døde i 1765 på Eide, Eid i Romsdal.3,5 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 25. april 1765. Både formuen og gjelden var 467 daler 1 ort 12 skilling, så det ble ingen arv.6

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 397. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610442
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 366 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/393/
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 487.
 4. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 216.
 5. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 96.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 366 b–367 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/393/

Erik Larsson Eide1,2

M, #12185, (1787 - )
Far*Lars Eriksson Eide3,1,2 (1754 - f 1820)
Mor*Marit Larsdotter1,2 (1760 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han hadde iallfall to barn.2 Annet navn: Erik Larsson på Ytre Sandnes.3
Erik ble født i 1787 på Ytre Sandnes, Veøy.3 Erik ble døpt den 12. august 1787 i Rødven stavkyrkje, Veøy, av Hans Kristoffer Lund. Sognepresten bemerket i kirkeboka at foreldrene hadde hatt samleie for tidlig.3 Erik Larsson bodde hos Lars Eriksson Eide og Marit Larsdotter på mnr. 83, 1. rode, Bergen, i 1801.1 Erik Larsson Eide var sjømann. Senere fikk han arbeid ved tollboden i Bergen.2
Erik giftet seg med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S1297] Bergen ft. 1801: fol. 7 b, 1. rode, mnr. 83, familienr. 92. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58390/8/
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 487.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 323. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670090

Lars Larsson Eide1

M, #12186, (ca. 1791 - )
Far*Lars Eriksson Eide1,2 (1754 - f 1820)
Mor*Marit Larsdotter1 (1760 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til megLars ble født ca. 1791.1 Han bodde hos Lars Eriksson Eide og Marit Larsdotter på mnr. 83, 1. rode, Bergen, i 1801.1
Lars giftet seg med en uregistrert person.2 Han var skipper ca. 1820.2
Han bodde i Kristiania ca. 1820.2

Kilder/noter

 1. [S1297] Bergen ft. 1801: fol. 7 b, 1. rode, mnr. 83, familienr. 92. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58390/8/
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 487.

Johan Fris1,2

M, #12187, (18. august 1742 - 28. oktober 1811)
Far*Jakob Ottosson Fris1 (1702 - 1774)
Mor*Maren Magrete Johansdatter Johnston1,3 (1710 - 1795)
9-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Gjesken Røring (1749 - 1778)
De fikk dødfødte tvillinger.4 

Familie 2

Maren Gentoft Mørk (1757 - )
De hadde sju barn.9 
BarnJohan ble født den 18. august 1742 i Molde.4
Lars Larssen kjøpte hus på mnr. 67, Kirkebakken, Molde, den 24. august 1776 av Søren Fitzens. Kjøpesum: 20 daler. Vitner: Kristian Resch og Johan Fris. Skjøtet ble tinglyst 2. september.5
Han var kjøpmann i Molde i 1777. Han var privilegert tobakkshandler fra 1778 og kaltes fremdeles kjøpmann i 1792.6,7,8
Johan giftet seg den 4. november 1777 på Veøy prestegård med Gjesken Røring. De ble viet i hennes fars hus etter kongelig bevilling.6
Johan giftet seg den 14. juli 1785 med Maren Gentoft Mørk.2,9 Johan Fris drev «et ringe Fiskerie» i 1789. Han var fattig og kunne etter muntlig angivelse hverken svare formues- eller næringsskatt. Johan handlet litt og drev fiske i 1801.10,2
Han og Maren bodde på mnr. 131, innpå Gata, Molde, i 1789.10,11
Han og Maren bodde på Sandshamn, Sande på Sunnmøre, i 1801. De hadde tre barn, ett pleiebarn, ei tjenestejente og to innerster.2

Johan døde den 28. oktober 1811.4

Ifølge Geistligheden i Throndhjems Stift giftet Gjertrud Dorotea Røring seg annen gang med Johan Fris, men det er en forveksling med hennes søster Gjesken.12,6

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 774.
 2. [S1359] Herøy ft. 1801: fol. 30 b, 69. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58412/13/
 3. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 109. Friis, Maren Margrethe f. Johnston.
 4. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 33. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2022020248501?page=36
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 279. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610142
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 175. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670016
 7. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 504 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360981
 9. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 34. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2022020248501?page=37
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 133. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
 11. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 181, mnr. 131. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#194
 12. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 513.
 13. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 35. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2022020248501?page=38

Maren Gentoft Mørk1,2

K, #12188, (1757 - )
Far*Jens Mørk2,3 ( - e 1757)
Mor*Anne Bendikta Leth2 (c 1727 - 1798)

Familie

Johan Fris (1742 - 1811)
De hadde sju barn.4 
BarnMaren ble døpt den 28. oktober 1757 i Vår Frue kirke, Trondheim.2
Maren giftet seg den 14. juli 1785 med Johan Fris.1,4
Hun og Johan bodde på mnr. 131, innpå Gata, Molde, i 1789.5,6
Hun og Johan bodde på Sandshamn, Sande på Sunnmøre, i 1801. De hadde tre barn, ett pleiebarn, ei tjenestejente og to innerster.1

     Anne Lovise Korn (s.d.) var nestsøskenbarn (på sin morsside) til Søren Mørk og Maren Gentoft Mørk.3

Kilder/noter

 1. [S1359] Herøy ft. 1801: fol. 30 b, 69. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58412/13/
 2. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 66 a, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921660683
 3. [S1318] Cora Sandels slekt: s. 14, note 6. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011010608079#13
 4. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 34. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2022020248501?page=37
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 133. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 181, mnr. 131. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#194
 7. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 35. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2022020248501?page=38

Gjesken Røring1,2

K, #12189, (11. mai 1749 - 1. mai 1778)
Far*Erik Røring2,1,3 (1708 - 1789)
Mor*Hanna Dorotea Smid3 ( - 1754)

Familie

Johan Fris (1742 - 1811)
De fikk dødfødte tvillinger.4 Gjesken ble født natt til 11. mai 1749 på Veøy prestegård.2 Gjesken ble døpt den 16. mai 1749 i Veøy kirke. Faddere: fru Anna Kirstina Lossius, Elisabet Lekanger og Nils Lossius o.a.2
Gjesken giftet seg den 4. november 1777 på Veøy prestegård med Johan Fris. De ble viet i hennes fars hus etter kongelig bevilling.1

Gjesken døde den 1. mai 1778.4

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 175. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670016
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 316. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660367
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 513.
 4. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 33. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2022020248501?page=36

Agate Larsdotter Eide1

K, #12190
Far*Lars Eriksson Eide1 (1754 - f 1820)
5-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Andreas DahlAgate giftet seg med Andreas Dahl.1
Hun og Andreas bodde i Bergen ca. 1820.1

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 487.

Andreas Dahl1

M, #12191Andreas giftet seg med Agate Larsdotter Eide.1 Andreas Dahl var angelmakermester.1
Han og Agate bodde i Bergen ca. 1820.1

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 487.

Knut Olsson Helland1,2,3

M, #12192, (1727 - 1789)
Far*Ola Bertelsson på Helland4,5 ( - c 1765)
Mor*Brit Knutsdotter på Helland4 (c 1696 - 1761)

Familie

Magrete Olsdatter i Schultzhagen (c 1708 - 1798)
Han var gift og forsørget to barn i 1756. Ett barn levde i 1790.3,6 
BarnAnnet navn: Knut Olsson på Salthammaren.6,7
Knut ble født i 1727 på Salthammaren, Vestnes.4,6 Knut ble døpt den 24. juni 1727 i Tresfjord kyrkje av Otto Jakobsson Fris.4 Knut Olsson på Salthammaren ble innrullert i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han ble titulert mannhaftig soldat i 1751. Knut hadde vært husmann i 5 år i 1756.6,7,2
Knut Olsson Helland kjøpte stove med loft og kjøkken (samt et båtnaust) på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, den 30. juni 1751 av Brit Olsdatter og Per Ingebrigtssen. Kjøpesum: 76 daler. Skjøtet ble tinglyst 23. august.2,8
Knut giftet seg med Magrete Olsdatter.9,3
Knud Schulshagen var fadder ved dåpen til Brit Knutsdatter den 28. oktober 1760.10
Knut og Magrete bodde på mnr. 155 i 1762 sammen med Brit Olsdatter. Brit var «et forarmet og udlevet Menniske, holder undertiden ved Sengen, kan intet fortiene, hvoraf hun kan betale Skat». Magrete bodde der som enke i juni 1789. Hun hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.9,11
Han var arving ved skiftet etter Ola Bertelsson på Helland den 10. februar 1766: 8 daler 2 skilling.5

Annet navn: Knut Olsson i Schultzhagen, nevnt fra 1771 til 1782.12,13 Knut Olsson Helland lånte 35 daler av Anders Hansson på Sandnes den 29. mars 1771 mot pant på mnr. 155. Helland pantsatte hus, naust og andre eiendeler. Obligasjonen ble tinglyst 2. september 1771 og avlyst 6. februar 1792.1 Knut Olsson i Schultzhagen skyldte 1 daler 2 ort 12 skilling til John Ord i 1771.12
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782: to blårandete hodedyner (1 daler 23 skilling).14


Knut døde i 1789 i Molde. Det ble betalt 1 daler 3 ort til kirken for Bertel Knuds (sic) begravelse.15,3,11 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 19. mai 1790. Magrete bad om at løsøret skulle auksjoneres bort, da de fleste eiendelene var unyttige for henne som enke.3 Det ble holdt skifteauksjon etter Knut den 25. mai 1790 klokken 13. Blant kjøperne var Asmund Haugan, korporal Åse, Søren Jensson, Klaus Johanssen, Jakob Persson på Kringstad, Andreas Kristian Jørgenssen og Jakob Vinstrup o.a. Nettoinntekt: 34 daler 14 skilling. Stoven med jernkakkelovn og kjøkken med loft og kjeller, samt et naust og et grisehus (alt uten grunn), ble vurdert til 45 daler. Samlet formue: 79 daler 14 skilling. Enka fordret 8 daler for begravelse. Gjeld og omkostninger: 63 daler 14 skilling. Arv: 16 daler, delt på enka og sønnen. Skiftet ble sluttet 8. oktober. Kreditorer: Peter Nikolai Møller o.a. Arvinger: Magrete Olsdatter og Ola Knutssen.16
Han ble i 1792 kalt Knut Bertelsson, eventuelt Bertel(s)-Knut, etter faren.17,18,4,15,19

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 221. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610113
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 18. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610012
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 79 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 84. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660250
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 341 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660368
 6. [S1502] Vestnesiske mønstringsrulle 1756: nr. 76. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700367
 7. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: nr. 84. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690457
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 19. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610012
 9. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Schultzhagen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/24/
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b, jenter, 28. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 18, mnr. 158. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/83/
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 230. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610118
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 970. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650485
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 15. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 73 b.
 16. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 79 b–80 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/
 17. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 500 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090429360978
 18. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 384. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610195
 19. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1798, inntekter, 17. oktober.

Brit Olsdatter1,2

K, #12193, ( - etter 1762)

Familie

Ingebrigt Olsson ( - c 1742)
BarnBrit giftet seg med Ingebrigt Olsson.2
Hun og Ingebrigt bodde på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde. Hun bodde der videre etter hans død.2,3
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Marie Schröder den 14. april 1751.4
Hun var myndling av Jakob Johanssen Schultz i 1751.2

Brit Olsdatter og Per Ingebrigtssen solgte stove med loft og kjøkken (samt et båtnaust) på mnr. 155 den 30. juni 1751 til Knut Olsson Helland. Kjøpesum: 76 daler. Skjøtet ble tinglyst 23. august.2,3 Brit Olsdatter bodde hos Knut Olsson Helland og Magrete Olsdatter på mnr. 155 i 1762. Brit var «et forarmet og udlevet Menniske, holder undertiden ved Sengen, kan intet fortiene, hvoraf hun kan betale Skat».1,5

     Hun signerte som Berethe Ols Dotter i 1751 (ifølge avskrift).3

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Schultzhagen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/24/
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 18. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610012
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 19. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610012
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 26–27. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650015
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 18, mnr. 158. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/83/

Ingebrigt Olsson1

M, #12194, ( - ca. 1742)

Familie

Brit Olsdatter ( - e 1762)
BarnIngebrigt giftet seg med Brit Olsdatter.1
Han og Brit bodde på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde. Hun bodde der videre etter hans død.1,2

Ingebrigt døde ca. 1742 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter ham den 15. november 1742.1

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 18. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610012
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 19. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610012

Per Ingebrigtssen1

M, #12195, ( - etter 1751)
Far*Ingebrigt Olsson1 ( - c 1742)
Mor*Brit Olsdatter1 ( - e 1762)Per Ingebrigtssen var smed i Molde i 1750.2
Brit Olsdatter og Per Ingebrigtssen solgte stove med loft og kjøkken (samt et båtnaust) på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, den 30. juni 1751 til Knut Olsson Helland. Kjøpesum: 76 daler. Skjøtet ble tinglyst 23. august.1,3

     Han signerte som Peder Engebrichtsen i 1751 (ifølge avskrift).3

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 18. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610012
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 13. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610009
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 19. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610012

Bjarte Aslaksson1

M, #12196, (ca. 1717 - )
Far*Aslak Botolvsson på Mittet2 (c 1664 - 1741)
Mor*Synnøv Olsdotter på Mittet (c 1675 - 1741)

Familie

Han var gift i 1748.3 Bjarte ble født ca. 1717 på Ytre Mittet, Veøy.3
Annet navn: Bjarte Aslaksson på Mittet, nevnt fra 1741 til 1742.3,4 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1741. Han var fremdeles soldat i 1748.3
Han var arving ved skiftet etter Botolv Aslaksson på Mittet den 18. april 1742.5

Han var husmann i 1748.3 Bjarte Aslaksson og Lars Persson var naboer av Brit Olsdatter i Molde i 1751.1
Han bevitnet at Brit Olsdatter og Per Ingebrigtssen solgte stove med loft og kjøkken (samt et båtnaust) på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, den 30. juni 1751 til Knut Olsson Helland.6,1


     Han signerte som Bierthe Aslaksen i 1751 (ifølge avskrift).1

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 19. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610012
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 78. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690227
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 107 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650125
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b–107 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 18. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610012

Ola Knutssen Helland1

M, #12197, ( - etter 1790)
Far*Knut Olsson Helland1 (1727 - 1789)
Mor*Magrete Olsdatter i Schultzhagen1 (c 1708 - 1798)Ola giftet seg med en uregistrert person.1
Han bodde i Glückstadt, Tyskland, i 1790.1
Han var myndling av Arnt Jenssen Slette i 1790 (ved skiftet etter faren til Ola).1
Han var arving ved skiftet etter Knut Olsson Helland den 25. mai 1790: 8 daler.2

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 79 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 79 b–80 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/

Brit Arnesdotter på Oppdøl1,2,3

K, #12198, ( - 1758)
Far*Arne Arnesson på Berg2,1 (c 1695 - c 1756)
Mor*Ingeleiv Ivarsdotter på Berg4,1 ( - c 1743)

Familie

Finn Olsson på Oppdøl ( - e 1759)
Tre barn levde i 1759.3 
BarnAnnet navn: Brit Arnesdotter på Berg.4
Hun var arving ved skiftet etter Ingeleiv Ivarsdotter på Berg den 15. februar 1744.4

Brit giftet seg med Finn Olsson på Oppdøl.3,5
Hun og Finn bodde på Oppdøl, Bolsøy, i 1757.2
Hun var arving ved skiftet etter Arne Arnesson på Berg den 18. mars 1757.2


Brit døde i 1758 på Oppdøl. I desember ble det betalt 3 ort for gravferden.3,6 Det ble holdt skifte etter henne den 24. mars 1759. Arvinger: Finn Olsson, Ola Finnsson og Per Finnsson o.a.3

     Navnet hennes ble skrevet Berit Arnes Datter Opdal i 1757.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651104
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 653 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/658/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 327 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650346
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 654 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/659/
 6. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, desember. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Ola Finnsson på Oppdøl1,2

M, #12199, (ca. 1750 - )
Far*Finn Olsson på Oppdøl3 ( - e 1759)
Mor*Brit Arnesdotter på Oppdøl2 ( - 1758)Ola ble født ca. 1750.2
Han var arving ved skiftet etter Brit Arnesdotter på Oppdøl den 24. mars 1759.2
Ole Opdalen var fadder ved dåpen til Marit Nilsdotter i Skjevik den 7. mai 1769.4
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Per Persson i Skjerslia den 3. mai 1786: kubjelle.5

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 275 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670857
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 653 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/658/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 654 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/659/
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-42
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 274 b–276 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856

Finn Olsson på Oppdøl1,2

M, #12200, ( - etter 1759)
Far*Ola Finnsson på Oppdøl1 (c 1685 - f 1744)

Familie

Brit Arnesdotter på Oppdøl ( - 1758)
Tre barn levde i 1759.3 
BarnFinn giftet seg med Brit Arnesdotter på Berg.3,2
Han og Brit bodde på Oppdøl, Bolsøy, i 1757.4
Han var bruker på Oppdøl i 1759.5,1
Han var arving ved skiftet etter Finn Olsson på Talset i februar 1759: 2 daler 18 skilling.6
Han var arving ved skiftet etter Brit Arnesdotter på Oppdøl den 24. mars 1759.3


     Navnet hans ble skrevet Find Olsen Opdallen i 1759.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 656 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/661/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 654 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/659/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 653 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/658/
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651104
 5. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 656 a–658 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/661/