Kristoffer Persson på Li1,2

M, #13501, (1750 - 1815)
Far*Per Pålsson på Sjøholt3 (c 1707 - 1773)
Mor*Gjertrud Ludvigsdotter på Sjøholt4 (c 1708 - 1786)Kristoffer ble døpt den 3. mai 1750 i Ørskog kyrkje.3
Annet navn: Kristoffer Persson på Sjøholt.5 Kristoffer og Anne Gurine Persdotter tjente hos Hans Persson på Sjøholt, Ørskog, i 1762.5
Han bodde på bnr. 4, Li, Ørskog, iallfall fra 1781 til 1791.1,2,6
Han var fadder ved dåpen til Jørn Persson på Tyssa den 3. juni 1781 i Ørskog kyrkje.2
Han var kreditor ved skiftet etter Per Persson på Tyssa den 28. mai 1791: 9 daler 1 mark.7
Han var verge for Gjertrud Rebekka Persdotter på Tyssa i 1791.1


Kristoffer døde i 1815.6

     Navnet hans ble skrevet Christopher Lied i 1781.2

Ifølge Ørskog gjennom tidene III (s. 258) var Kristoffer Persson på Li fra Svegjerdet på Gjerde i Stranda, men det stemmer ikke.6

Kilder/noter

 1. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990
 2. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 203. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620116
 3. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 741. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610564
 4. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 746. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610566
 5. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Ørskog, Søeholt. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041138
 6. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 258. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#259
 7. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990

Hans Persson på Sjøholt1,2,3

M, #13502, (1739 - 1802)
Far*Per Pålsson på Sjøholt4,2 (c 1707 - 1773)
Mor*Gjertrud Ludvigsdotter på Sjøholt5,2 (c 1708 - 1786)Hans ble døpt den 20. august 1739 i Ørskog.4
Han var bruker på Sjøholt, Ørskog, i 1762. Per Pålsson og Gjertrud Ludvigsdotter bodde også der. Hans bodde fremdeles der i 1791.2,1
Han hadde Kristoffer Persson og Anne Gurine Persdotter i tjeneste i 1762.2
Han var fadder ved dåpen til Jørn Persson på Tyssa den 3. juni 1781 i Ørskog kyrkje.3
Han var verge for Jørn Persson på Tyssa i 1791.1


Hans døde i 1802.6

Kilder/noter

 1. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990
 2. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Ørskog, Søeholt. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041138
 3. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 203. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620116
 4. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 482. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610430
 5. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 485. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610431
 6. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 346. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#347

Berte Nikolaia Persdotter på Tyssa1

K, #13503, (1773 - )
Far*Per Persson på Tyssa2,1 (c 1729 - 1791)
Mor*Gjertrud Rebekka Persdotter på Tyssa1 (1742 - )Annet navn: Berte Nikolaia Persdotter på Sjøholt.2
Berte Nikolaia ble født i 1773 på Sjøholt, Ørskog.2 Berte Nikolaia ble døpt den 31. januar 1773 i Ørskog kyrkje.2
Hun var arving ved skiftet etter Per Persson på Tyssa den 28. mai 1791: 2 mark 13 skilling.3
Hun var myndling av Jørn Andreas Olsson på Li i 1791.1
Berte Nikolaia og Jørn Persson tjente hos Jørn Andreas Olsson og Anne Gurine Persdotter på bnr. 1, Li, Ørskog, i 1801.4

     Navnet hennes ble skrevet Birgte Pedersdatter i 1801.4

Kilder/noter

 1. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990
 2. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1161. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620058
 3. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990
 4. [S1475] Ørskog ft. 1801: fol. 181 a, Lied, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340184

Kristine Magrete Persdotter på Valle1

K, #13504, (1778 - 1844)
Far*Per Persson på Tyssa2,3 (c 1729 - 1791)
Mor*Gjertrud Rebekka Persdotter på Tyssa3 (1742 - )

Familie 1

Elling Ellingsson på Valle (c 1777 - 1810)
De hadde ikke barn.1 

Familie 2

De hadde fire barn.1 Annet navn: Kristine Magrete Persdotter på Sjøholt.2
Kristine Magrete ble født i 1778 på Sjøholt, Ørskog.2 Kristine Magrete ble døpt den 8. februar 1778 i Ørskog kyrkje. Kona til presten bar henne.2
Hun var arving ved skiftet etter Per Persson på Tyssa den 28. mai 1791: 2 mark 13 skilling.4
Hun var myndling av Kristen Møller Abelset i 1791.3

Annet navn: Kristine Magrete Persdotter på Tyssa, nevnt 1801.5,3
Kristine Magrete giftet seg den 11. oktober 1801 i Ørskog med Elling Ellingsson i Øvre Søvik.5
Hun og Elling var selveiere på bnr. 1, Valle, Skodje, i 1808. Etter hans død drev hun bruket videre med sin neste mann.1
Kristine Magrete giftet seg i 1811 med en uregistrert person.1

Kristine Magrete døde i 1844 på Valle, Skodje.1

Kilder/noter

 1. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 197. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002#202
 2. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 58. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620093
 3. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990
 4. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990
 5. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 571. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620301

Jørn Andreas Olsson på Li1,2,3

M, #13505, (1746 - 1812)

Familie

Anne Gurine Persdotter på Li (1742 - 1822)Jørn Andreas ble født i 1746.4
Jørn Andreas giftet seg i 1779 med Anne Gurine Persdotter.1,3
Han var verge for Berte Nikolaia Persdotter på Tyssa i 1791.2

Han og Anne Gurine bodde på bnr. 1, Li, Ørskog, i 1791. De stod som brukere i 1801.2,3,1
De hadde Jørn Persson, Berte Nikolaia Persdotter o.a. i tjeneste i 1801.1


Jørn Andreas døde i 1812.3

Kilder/noter

 1. [S1475] Ørskog ft. 1801: fol. 181 a, Lied, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340184
 2. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990
 3. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 254. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#255
 4. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 249. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#250

Kristen Møller Abelset1,2

M, #13506, (1734 - 1799)Kristen ble født i 1734.2
Han var kreditor ved skiftet etter Per Persson på Tyssa den 28. mai 1791: 2 daler 1 mark 8 skilling.3
Han var verge for Kristine Magrete Persdotter på Tyssa i 1791.1


Kristen døde i 1799 i Ørskog, 65 år 5 måneder 27 dager gammel.2 Det ble holdt likpreken over ham den 28. juli 1799 i Ørskog kyrkje.2

Kilder/noter

 1. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990
 2. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 520. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620275
 3. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990

Per Pålsson på Sjøholt1,2,3

M, #13507, (ca. 1707 - 1773)

Familie

Gjertrud Ludvigsdotter på Sjøholt (c 1708 - 1786)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnPer ble født ca. 1707.4
Per trolovet seg den 11. april 1736 med Gjertrud Ludvigsdotter.5
Per giftet seg den 26. august 1736 i Ørskog kyrkje med Gjertrud Ludvigsdotter.6,7 Per Pålsson var skomaker i 1739 og kaltes det til sin død.8,1,4
Han og Gjertrud bodde på Sjøholt, Ørskog, i 1741.2 De bodde hos Hans Persson på Sjøholt i 1762.3,9

Per døde i 1773 i Ørskog, 65½ år 3 uker gammel.4 Han ble jordfestet den 25. juli 1773 på Ørskog kyrkjegard.4

Kilder/noter

 1. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 741. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610564
 2. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 522. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610450
 3. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Ørskog, Søeholt. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041138
 4. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1167. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620061
 5. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 410. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610394
 6. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 416. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610397
 7. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 746. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610566
 8. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 482. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610430
 9. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990
 10. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 545. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610461

Gjertrud Ludvigsdotter på Sjøholt1,2,3

K, #13508, (ca. 1708 - 1786)

Familie

Per Pålsson på Sjøholt (c 1707 - 1773)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnGjertrud ble født ca. 1708.1
Hun var fadder ved dåpen til Ludvig Aleksandersson den 2. mai 1729.4

Gjertrud trolovet seg den 11. april 1736 med Per Pålsson.2
Gjertrud giftet seg den 26. august 1736 i Ørskog kyrkje med Per Pålsson.5,6
Etter barselseng ble hun innledet i Ørskog kyrkje den 29. september 1739, 5. august 1742 og 21. juni 1750.7,8,6

Hun og Per bodde på Sjøholt, Ørskog, i 1741.9 De bodde hos Hans Persson på Sjøholt i 1762.3,10

Gjertrud døde i 1786 på Sjøholt.1 Hun ble jordfestet den 22. januar 1786 på Ørskog kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 268, 3. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620149
 2. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 410. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610394
 3. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Ørskog, Søeholt. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041138
 4. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 252, 2. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610315
 5. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 416. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610397
 6. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 746. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610566
 7. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 485. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610431
 8. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 547. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610462
 9. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 522. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610450
 10. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990

Anne Gurine Persdotter på Li1,2

K, #13509, (1742 - 1822)
Far*Per Pålsson på Sjøholt3 (c 1707 - 1773)
Mor*Gjertrud Ludvigsdotter på Sjøholt4 (c 1708 - 1786)

Familie

Jørn Andreas Olsson på Li (1746 - 1812)Anne Gurine ble født i 1742 på Sjøholt, Ørskog, som tvilling.3,5 Gjertrud Rebekka Persdotter og Anne Gurine Persdotter ble døpt den 25. juni 1742.3
Annet navn: Anne Gurine Persdotter på Sjøholt, nevnt 1759.5,3,6 Anne Gurine og Gjertrud Rebekka Persdotter på Sjøholt ble konfirmert den 18. februar 1759 i Sykkylven kyrkje.5 Anne Gurine og Kristoffer Persson tjente hos Hans Persson på Sjøholt i 1762.6
Anne Gurine giftet seg i 1779 med Jørn Andreas Olsson på Li.1,2
Hun og Jørn Andreas bodde på bnr. 1, Li, Ørskog, i 1791. De stod som brukere i 1801.7,2,1
De hadde Jørn Persson, Berte Nikolaia Persdotter o.a. i tjeneste i 1801.1


Anne Gurine døde i 1822.2

     Navnet hennes ble skrevet Anna Gurina Søholt i 1759.5

Kilder/noter

 1. [S1475] Ørskog ft. 1801: fol. 181 a, Lied, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340184
 2. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 254. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#255
 3. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 545. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610461
 4. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 547. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610462
 5. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 960. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831610675
 6. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Ørskog, Søeholt. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041138
 7. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 342 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126710990

Elling Ellingsson på Valle1

M, #13510, (ca. 1777 - 1810)

Familie

Kristine Magrete Persdotter på Valle (1778 - 1844)
De hadde ikke barn.1 Elling ble født ca. 1777.1
Annet navn: Elling Ellingsson i Øvre Søvik, nevnt 1801.2
Elling giftet seg den 11. oktober 1801 i Ørskog med Kristine Magrete Persdotter på Tyssa.2
Han og Kristine Magrete var selveiere på bnr. 1, Valle, Skodje, i 1808. Etter hans død drev hun bruket videre med sin neste mann.1

Elling døde i 1810 på Valle, Skodje.1

Kilder/noter

 1. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 197. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002#202
 2. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 571. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620301

Samund Knutsson på Østrem1,2

M, #13511, (ca. 1780 - 1815)

Familie

Olave Olsdotter på Østrem (c 1781 - 1858)Samund ble født ca. 1780.1
Samund giftet seg den 31. januar 1813 i Ørskog prestegjeld med Olave Olsdotter på Lyshol.2,3

Samund døde i 1815 på Østrem, Borgund på Sunnmøre.1 Han ble gravlagt den 29. oktober 1815.1

Kilder/noter

 1. [S395] Borgund, Giske mini. 1801–26: fol. 281 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620655
 2. [S774] Ørskog mini. 1810–16: s. 49. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620471
 3. [S246] Borgund og Giske II: s. 50. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011148109#53

Lars Peter Petersson på Vindsnes1

M, #13512, (1830 - 10. januar 1845)
Far*Peter Olaus Larsson på Vindsnes2 (1795 - 1845)
Mor*Berte Knutsdotter på Vindsnes3 (1786 - 1849)Lars Peter ble født i 1830 på Vindsnes, Ørskog.1
Annet navn: Lars Peter Petersson i Solnørdalen.2 Han bodde hos Peter Olaus Larsson og Berte Knutsdotter på bnr. 1, Solnørdalen, Ørskog, i 1845.4,2

Lars Peter døde den 10. januar 1845 i Andestadvatnet, Sykkylven. Han og faren gikk gjennom isen og druknet.2 Lars Peter og Peter ble gravlagt den 16. januar 1845 på Ørskog kyrkjegard, og jordfestet 21. mars.2,5

Kristian Larsson i Sandvika1,2,3

M, #13513, (1796 - 1873)
Far*Lars Olsson i Sandvika5,4 (1770 - 1829)
Mor*Inger Monsdotter i Sandvika4 (1767 - 1849)

Familie

Massi Magrete Nilsdotter i Sandvika (1804 - 1887)
De hadde seks barn.6 
BarnKristian ble født i 1796 i Sandvika, Ørskog, som tvilling.4,3
Han var fadder ved dåpen til Ole Andreas Rasmusson i Sandvika den 25. april 1824 i Ørskog kyrkje.1

Kristian Larsson kjøpte 2 mæler Heimi garden, Sandvika, Ørskog, den 14. juni 1824 av Lars Olsson. Kjøpesum: 112 daler, hvorav 54 daler skulle innfris i en panteobligasjon til overformynderiet.5
Han var bruker Heimi garden fra 1824. Kristian overtok etter foreldrene.4
Kristian giftet seg i 1834 med Massi Magrete Nilsdotter på Li.3,4 I folketellingen av 1865 står Kristian og Massi som selveiere Heimi garden. Kristianne Petrine Kristiansdotter o.a. bodde også der. De hadde én hest, fem storfe, åtte sauer og 19 geiter. Utsæd: 2½ tønne blandkorn, 2½ tønne havre og 2 tønner poteter. Sønnen Lars overtok i 1874.3,6

Kristian døde i 1873.4

     Navnet hans ble skrevet Christian Larsen Sandvig i 1824.1

Kilder/noter

 1. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 84, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620566
 2. [S915] Ørskog mini. 1843–51: s. 4, nr. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727030850
 3. [S1515] Ørskog ft. 1865: mnr. 158. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803330074
 4. [S1653] Sykkylven IV: s. 406. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=409
 5. [S2399] Nordre Sunnmøre pantebok 1816–31: fol. 432 a, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/tl20080930620443
 6. [S1653] Sykkylven IV: s. 407. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=410
 7. [S1515] Ørskog ft. 1865: mnr. 158. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803330075

Massi Magrete Nilsdotter i Sandvika1,2

K, #13514, (1804 - 1887)
Far*Nils Persson på Li3,4 (1768 - 1839)
Mor*Johanne Arnesdotter på Li3,4 (1776 - 1841)

Familie

Kristian Larsson i Sandvika (1796 - 1873)
De hadde seks barn.6 
BarnAnnet navn: Massi Magrete Nilsdotter på Li.3,5
Massi Magrete ble født i 1804 på Li, Ørskog.3 Massi Magrete ble døpt den 14. oktober 1804 i Ørskog kyrkje. Faddere: Jørn Persson på Tyssa o.a.3
Massi Magrete giftet seg i 1834 med Kristian Larsson i Sandvika.2,5 I folketellingen av 1865 står Massi og Kristian som selveiere Heimi garden, Sandvika, Ørskog. Kristianne Petrine Kristiansdotter o.a. bodde også der. De hadde én hest, fem storfe, åtte sauer og 19 geiter. Utsæd: 2½ tønne blandkorn, 2½ tønne havre og 2 tønner poteter. Sønnen Lars overtok i 1874.2,6

Massi Magrete døde i 1887.5

Nils Persson på Li1,2

M, #13515, (1768 - 26. april 1839)

Familie

Johanne Arnesdotter på Li (1776 - 1841)
De hadde fire barn.5 
BarnAnnet navn: Nils Persson på Furset.3
Nils ble født i 1768.4 Hans hjemsted var på Øvre Furset, Stranda.4
Nils giftet seg i 1797 med Johanne Arnesdotter i Svegjerdet.3,5
Han og Johanne bodde på bnr. 3, Li, Ørskog, i 1804.5,1

Nils døde den 26. april 1839 på Li, Ørskog, som gårdmann.2 Han ble gravlagt den 30. april 1839, og jordfestet 7. juli.2

Ifølge Ørskog gjennom tidene III (s. 256) var Nils Persson på Li fra Svegjerdet på Gjerde i Stranda, men det stemmer ikke.5


Ifølge Ørskog gjennom tidene III (s. 257) giftet Nils Persson på Li seg med Inger Monsdotter i Sandvika og bodde der, men dette er feil.6

Kilder/noter

 1. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 670. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620351
 2. [S1513] Ørskog mini. 1832–42: s. 168, nr. 37. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831630178
 3. [S793] Stranda bygdebok III: s. 98. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015111008104#111
 4. [S793] Stranda bygdebok III: s. 97. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015111008104#110
 5. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 256. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#257
 6. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 257. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037?page=258

Johanne Arnesdotter på Li1,2

K, #13516, (1776 - 9. desember 1841)

Familie

Nils Persson på Li (1768 - 1839)
De hadde fire barn.5 
BarnAnnet navn: Johanne Arnesdotter i Svegjerdet.3
Johanne ble født i 1776.4 Hennes hjemsted var i Svegjerdet, Gjerde, Stranda.4
Johanne giftet seg i 1797 med Nils Persson på Furset.3,5
Hun og Nils bodde på bnr. 3, Li, Ørskog, i 1804.5,1

Johanne døde den 9. desember 1841 på Li, Ørskog, som kårenke.2 Hun ble gravlagt den 14. desember 1841, og jordfestet 1. januar.2

Kilder/noter

 1. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 670. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620351
 2. [S1513] Ørskog mini. 1832–42: s. 175, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831630185
 3. [S793] Stranda bygdebok III: s. 98. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015111008104#111
 4. [S793] Stranda bygdebok III: s. 413. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015111008104#426
 5. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 256. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#257

Per Kolbeinsson i Sandvika1,2,3

M, #13517, (1800 - 19. juli 1880)

Familie

Synneva Olsdotter i Sandvika (1802 - 1892)
De hadde tre barn.5 
BarnPer ble født i 1800 i Sandvika, Ørskog.3 Han ble vaksinert mot kopper.1
Per giftet seg den 10. september 1837 i Ørskog med Synneva Olsdotter på Søvik.1,4
Han og Synneva var brukere Frami garden, Sandvika, Ørskog, fra 1837. Den 5. mai kjøpte Per 21 33/40 mark i bruket på auksjon. De overtok etter hans bror, Jon. Utsæd 1845: 1½ tønne blandkorn, 3½ tønne havre, 2 tønner potet. Buskap: én hest, sju kyr, 20 sauer og fem geiter. Per solgte bruket til sønnen Karl 30. september 1865 for 250 daler. Lillestua med tilbygning var unntatt fra salget, og de ble kårfolk.5,4

Per døde den 19. juli 1880 i Sandvika, som kårmann.3 Han ble gravlagt den 23. juli 1880 på Ørskog kyrkjegard, og jordfestet 12. september.3,6

Kilder/noter

 1. [S1513] Ørskog mini. 1832–42: s. 130, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831630140
 2. [S1513] Ørskog mini. 1832–42: s. 40, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831630077
 3. [S1516] Ørskog mini. 1878–90: døde, 1880, menn, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070328610396
 4. [S1515] Ørskog ft. 1865: mnr. 159. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803330075
 5. [S1653] Sykkylven IV: s. 411. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=414
 6. [S1516] Ørskog mini. 1878–90: dagregister, 1880, 12. september. https://media.digitalarkivet.no/kb20070328610447

Synneva Olsdotter i Sandvika1,2

K, #13518, (11. desember 1802 - 1892)

Familie

Per Kolbeinsson i Sandvika (1800 - 1880)
De hadde tre barn.7 
BarnSynneva ble født den 11. desember 1802 på Solheim, Hornindal, eller på Lødemel, og først hjemmedøpt.3,4,5 Synneva ble døpt den 1. januar 1803 i Hornindal kyrkje.4 Hun hadde kopper etter attest datert i 1804.3 Hun vokste opp på Haugen, Øvre Søvik, Ørskog.6
Annet navn: Synneva Olsdotter på Søvikhaugen, nevnt 1818.3 Hun ble konfirmert i 1818 i Ørskog prestegjeld. Karakter: middelmåtig kunnskap, «men ustraffelig af Sæder» (oppførsel).3
Annet navn: Synneva Olsdotter på Søvik, nevnt 1837.5
Synneva giftet seg den 10. september 1837 i Ørskog med Per Kolbeinsson i Sandvika.5,1
Hun og Per var brukere Frami garden, Sandvika, Ørskog, fra 1837. Den 5. mai kjøpte Per 21 33/40 mark i bruket på auksjon. De overtok etter hans bror, Jon. Utsæd 1845: 1½ tønne blandkorn, 3½ tønne havre, 2 tønner potet. Buskap: én hest, sju kyr, 20 sauer og fem geiter. Per solgte bruket til sønnen Karl 30. september 1865 for 250 daler. Lillestua med tilbygning var unntatt fra salget, og de ble kårfolk.7,1

Synneva døde i 1892.7

Kilder/noter

 1. [S1515] Ørskog ft. 1865: mnr. 159. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803330075
 2. [S1513] Ørskog mini. 1832–42: s. 40, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831630077
 3. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 471, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620672
 4. [S1340] Eid (Nordfjord) mini. 1770–1805: fol. 128 a, 1803, 1. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070503630187
 5. [S1513] Ørskog mini. 1832–42: s. 130, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831630140
 6. [S1653] Sykkylven IV: s. 291. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=294
 7. [S1653] Sykkylven IV: s. 411. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=414

Nils Jørnsson i Skjerslia1,2

M, #13519, (ca. 1632 - ca. 1688)

Familie

Lisbet Villumsdotter i Skjerslia ( - 1703)
Ni barn levde i 1689.1 
BarnNils ble trolig født ca. 1632.3 Niels Jørgensen, 33 år gammel, var husmann i Hatlen, Bolsøy, i 1665.3
Nils giftet seg med Lisbet Villumsdotter.1
Han og Lisbet var brukere i Skjerslia, Bolsøy, iallfall fra 1682 til 1687. Han brukte 1 pund 12 merker. De resterende 12 merker i gården ble drevet av enka på Mjelve. I 1688 stod Nils' enke som bruker av hans del, mens Mjelve-enka fremdeles brukte 12 merker.4,2,5

Nils døde ca. 1688 i Skjerslia.5,1 Det ble holdt skifte etter ham den 20. juli 1689. Kreditorer: Morten Schultz, Mikkel Jonsson, Villum Robertsson, Johan Robertsson, Lars Knutsson på Rødven, Svein Persson og Mats Klausson o.a. Arvinger: Lisbet Villumsdotter, Villum Nilsson, Nils Nilsson, Hans Nilsson, Ingebjørg Nilsdotter, Magrete Nilsdotter, Brit Nilsdotter, Lisbet Nilsdotter og Eli Nilsdotter. I boet var blant annet børse, sabel, hoggkårde og hest. Aktiva: 79 daler 2 ort. Passiva: 23 daler 1 ort 10 skilling. Arv: 56–0–14. Dattera Elsebe arvet ikke, men fikk beholde hjemmefølget sitt, selv om det var verdt mer enn en søsterlodd. Siden ingen verge var å finne på barnas fars- eller morsside, ble deres kommende stefar, Nils Lassesson, satt til formynder for de fire yngste barnas arv.6

     I et skifte fra 1765 ser det ut til at Berete Nielsdatter øverland er barn av Nils Jørnsson i Skjerslia, men Brit på Øverland synes å ha vært datter av Nils Olsson på Holm.7

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 2. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Fanne Otting, Skiers-Lij. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787650
 3. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 231, Hattelen. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010122
 4. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Fanne Otting, Skiersli. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370169
 5. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Fanne Otting, Skierslj. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787827
 6. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b–37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/
 8. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630042

Hans Nilsson i Skjerslia1

M, #13520, ( - før 1703)
Far*Nils Jørnsson i Skjerslia1 (c 1632 - c 1688)
Mor*Lisbet Villumsdotter i Skjerslia1 ( - 1703)Annet navn: Hans Nilsson.
Han var arving ved skiftet etter Nils Jørnsson i Skjerslia den 20. juli 1689: 5 daler 10 skilling.2


Hans døde før 1703.3

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b–37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 88 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/99/

Elsebe Nilsdotter1,2

K, #13521, ( - før 1765)
Far*Nils Jørnsson i Skjerslia1 (c 1632 - c 1688)
Mor*Lisbet Villumsdotter i Skjerslia2,1 ( - 1703)Elsebe giftet seg trolig før 1689 med en uregistrert person.3
Det ble holdt skifte etter Nils Jørnsson i Skjerslia den 20. juli 1689. I boet var blant annet børse, sabel, hoggkårde og hest. Aktiva: 79 daler 2 ort. Passiva: 23 daler 1 ort 10 skilling. Arv: 56–0–14. Dattera Elsebe arvet ikke, men fikk beholde hjemmefølget sitt, selv om det var verdt mer enn en søsterlodd. Siden ingen verge var å finne på barnas fars- eller morsside, ble deres kommende stefar, Nils Lassesson, satt til formynder for de fire yngste barnas arv.4
Hun var arving ved skiftet etter Lisbet Villumsdotter på Sandnes den 15. september 1703.2


Elsebe døde før 1765.5

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 88 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/99/
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630043
 4. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b–37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/

Eli Nilsdotter

K, #13522, ( - før 1765)
Far*Nils Jørnsson i Skjerslia1 (c 1632 - c 1688)
Mor*Lisbet Villumsdotter i Skjerslia2,1 ( - 1703)Annet navn: Eli Nilsdotter i Skjerslia.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Nils Jørnsson i Skjerslia den 20. juli 1689: 2 daler 2 ort 5 skilling.3
Hun var arving ved skiftet etter Lisbet Villumsdotter på Sandnes den 15. september 1703.2
Eli Nilsdotter tjente hos Nils Lassesson i Hatlen, Bolsøy, i 1711. Årslønn: 2 ort.4,5

Eli døde før 1765.6

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 88 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/99/
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b–37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Fanne-otting, Hadtlen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181173
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 14, Veøy. Bolsøe-Sougn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181164
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/

Jakob Jespersson på Sigerset1,2

M, #13523

Familie

BarnHan bodde på Sigerset, Bolsøy, iallfall fra 1689 til 1696.1,2 Jakob Jespersson på Sigerset var lagrettemann i Fanne tinglag i 1689 og 1696.1,2
Jacob Jespersøn var arving ved skiftet etter Dordi Jakobsdotter på Sandnes den 28. juni 1708: 25 daler 16 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 55 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650616
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 55 b–56 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/63/
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 55 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/63/

Dordi Jakobsdotter på Sandnes1

K, #13524, ( - ca. 1707)
Far-?*Jakob Jespersson på Sigerset; kanskje (faren hennes het Jakob Jespersson)1

Familie

Nils Lassesson i Skjerslia (c 1660 - )
De hadde ikke barn.1 Dordi giftet seg med Nils Lassesson på Sandnes.1

Dordi døde ca. 1707 på Ytre Sandnes, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 28. juni 1708. Kreditorer: Lisbet Nilsdotter o.a. Arvinger: Nils Lassesson og Jakob Jespersson. Aktiva: 57 daler 3 ort 8 skilling. Passiva: 7–1–23. Arv: 50–1–9.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 55 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/63/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 55 b–56 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/63/

Evart Hansson Meier1,2,3

M, #13525, (1647 - 1716)
Far*Hans Evardssen Meier4 (c 1615 - 1688)

Familie

Inger Ivarsdotter (c 1662 - c 1721)
De hadde tre barn.6,13 
BarnEvart ble født i 1647.5
Evart giftet seg med Inger Ivarsdotter.6,5 Evart Hansson Meier var sogneprest i Orkdal fra 1691 til 1716.5 Lars Mortensson Lerke, Evart Hansson Meier og Nils Stensson var med og bar kisten ut av stuen ved gravferden til enkefru Schøller den 25. juli 1701.7,8
Evart Hansson Meier solgte 1 pund 12 merker odelsjord i Skjerslia, Bolsøy, den 10. september 1702 til Bergsvein Larsson. Skjøtet ble tinglyst 19. januar 1703. Bergsvein trengte selv å bo der, så samme dag forlangte han at brukeren, Nils Lassesson, skulle flytte – noe han gikk med på mot 12 daler.1,9
Evart Hansson Meier gav bygselseddel på 2 pund i Heropp, Ødegård, Vistdal, til Ivar Olsson den 5. juni 1703.10,11
Mattias Jakobsson Ravn gav bygselseddel i Herned, Ødegård, Vistdal, til Per Toresson den 15. juli 1709. Seddelen ble utstedt på Våge på vegne av Evart Hansson Meier, og tinglyst 1. februar året etter.12
Evart Hansson Meier gav bygselseddel på 1 pund 12 merker (som Erik døde fra) i Hatlen, Bolsøy, til Nils Lassesson den 4. juli 1710.2


Evart døde i 1716.5

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 70 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660072
 2. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 8 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390299
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 58 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340487
 4. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 91. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020008?page=98
 5. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 173. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016070608002?page=178
 6. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 201. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=208
 7. [S758] «Sorenskriver Mathies Skaanlunds Autobiographi»: s. 190, 1701. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015071481001_001?page=195
 8. [S758] «Sorenskriver Mathies Skaanlunds Autobiographi»: s. 191. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015071481001_001?page=196
 9. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 71 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660072
 10. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 80 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660082
 11. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.
 12. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 113 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390243
 13. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 88. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009090403006?page=89

Bergsvein Larsson på Årø1,2

M, #13526, (ca. 1660 - )
Far*Lars Gulleksson på Årø2,3 (c 1608 - )

Familie

De hadde iallfall ett barn.7 Bergsvein ble født ca. 1660.2 Han bodde hos Lars Gulleksson på bnr. 12, Ytre Årø, Bolsøy, i 1664.4,2,5
Bergsvein giftet seg med en uregistrert person.6
Han var bruker på bnr. 12 i 1701. Bergsvein står i matrikkelen fra 1707, men året etter hadde en Knut overtatt.7,8,9
Bergsvein Larsson kjøpte 1 pund 12 merker odelsjord i Skjerslia, Bolsøy, den 10. september 1702 av Evart Hansson Meier. Skjøtet ble tinglyst 19. januar 1703. Bergsvein trengte selv å bo der, så samme dag forlangte han at brukeren, Nils Lassesson, skulle flytte – noe han gikk med på mot 12 daler.10,11
Han var bruker i Skjerslia fra 1703. Skyld: 2 pund, hvorav han eide 1 pund 12 merker.12
Bergsvein Larsson på Årø solgte hus, hageplasser og et naust østenfor elva i Molde den 14. november 1703 til Rasmus Tordsson. Selgerens kone og hennes forrige mann hadde eid og bodd der. Vitner: Johan Jonsson Johnston og Åge Audensson. Skjøtet ble tinglyst 17. oktober året etter.1,6
Annet navn: Bergsvein Larsson i Skjerslia, nevnt fra 1710 til 1711.13,10,14
Han var arving ved skiftet etter Lars Larsson på Sørnesje den 2. desember 1710: 16 daler 3 ort 14 skilling, samt 5–1–16 etter fordring, utlagt i sølvskje merket AHS (1–1–0), 5 tønner havre (5–2–12), 3 tønner salt fra Nesje (2–2–0) o.a.15
Han var verge for Mali Hansdotter i 1710. Han skulle forvalte hennes arv til hun ble viet med sin trolovede.16

Han var bruker i Skjerslia i 1711.14
Jakob Mortensson Schultz kjøpte 18 merker odel i Skjerslia den 22. juni 1718 av Per Larsson og Marit Larsdotter. Selgerne hadde arvet jorden etter Bergsvein Larsson. Vitner: «de høyagtbare og velforneme gode venner» Johan Robertsson Tou og Åge Audensson. Skjøtet ble tinglyst 9. juli.17,18


     Navnet hans ble skrevet Bersvend Larsøn Skierslie i 1710.13

Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 396) var Bergsvein Larsson på Årø gift med Mali Hansdotter i Stenså, men det ser ikke ut til å stemme.19

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660112
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 345, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191183
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 195, ytter Aarøe. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191108
 5. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): mappe 7, vedlegg 1, Romsdal matrikkel. Fanne Otting, ytteraarøe. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370168
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660112
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184, Ytteraarøe. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282105
 8. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1707. Fanne-Otting, Ytter Aarøe. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172017
 9. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1708. Fanne Otting, Ytter Aarøe. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172189
 10. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 70 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660072
 11. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 71 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660072
 12. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1703. Fanne Otting, Scherslie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170018
 13. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 276 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630666
 14. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Scherslj.
 15. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a–278 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664
 16. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 278 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630668
 17. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 146 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650149
 18. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 147 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650149
 19. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 396. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#399

Knut Ingebrigtsson på Eide1

M, #13527, (ca. 1613 - ca. 1667)
8. tippoldefar til meg

Familie

Ingebjørg Eide ( - e 1669)
De kan ha hatt fler barn.1 
BarnKnut ble født ca. 1613.2,1
Knut giftet seg med Ingebjørg.1
Han og Ingebjørg var brukere på Nedre, Eide, Eid i Romsdal, i 1645. De hadde tjenestegutt og -jente. I 1647 stod en Ola Ingebrigtsson som bruker, men i 1657 skattet Knut for tre hester, 16 storfe, åtte geiter og seks sauer. I 1661 eide han 1 våg 4 merker. Knut drev fremdeles bruket i 1665. Skyld: 2 våger 2 merker.1,3,2

Knut døde ca. 1667.1

     Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll og Knut Ingebrigtsson på Eide var trolig søsken, ettersom Kari Knutsdotter på Frisvoll (s.d.) var brordatter av Anders på Hammarvoll.4

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 472. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#475
 2. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 281, Eide. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010147
 3. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 46. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062#49
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660051

Ingebjørg på Eide1

K, #13528, ( - etter 1669)
8. tippoldemor til meg

Familie

Knut Ingebrigtsson på Eide (c 1613 - c 1667)
De kan ha hatt fler barn.1 
BarnIngebjørg giftet seg med Knut Ingebrigtsson.1
Hun og Knut var brukere på Nedre, Eide, Eid i Romsdal, i 1645. De hadde tjenestegutt og -jente. I 1647 stod en Ola Ingebrigtsson som bruker, men i 1657 skattet Knut for tre hester, 16 storfe, åtte geiter og seks sauer. I 1661 eide han 1 våg 4 merker. Knut drev fremdeles bruket i 1665. Skyld: 2 våger 2 merker.1,2,3
Hun var bruker på Nedre Eide i 1669.1

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 472. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#475
 2. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 46. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062#49
 3. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 281, Eide. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010147

Borghild Helene Aabergsbotten1

K, #13529, (25. juli 1908 - 6. januar 1982)

Familie

Harald Stranden (1904 - 1974)Borghild Helene ble født den 25. juli 1908 i Gaular.1,2 Hun var koldjomfru i 1951.1
Hun bodde i Jonas Lies vei 11, Bergen, i 1951.1
Borghild Helene giftet seg den 22. august 1951 i Bergen med Harald Stranden. De ble viet av byfogden.1 Hennes navn som gift var Borghild Stranden.2
Hun og Harald bodde i Fjøsangerveien 32 B, Bergen, fra 1951. Harald bodde også der fra før og hadde samme adresse da han døde.1,3

Borghild døde den 6. januar 1982.2 Hun ble gravlagt på Solheim kirkegård, Bergen.4

Kilder/noter

 1. [S1517] Årstad klok. 1948–60: s. 89, nr. 227 B. https://media.digitalarkivet.no/kb10081107130092
 2. [S497] Gravminnebasen: id 4904392.
 3. [S1518] Årstad klok. 1950–80 (db): Harald Stranden. https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/267/pg00000000044796
 4. [S497] Gravminnebasen: id 4904393.

Per Ingebrigtsson på Fuglset1

M, #13530, (ca. 1654 - )
Far*Ingebrigt Larsson på Fuglset1 (c 1614 - c 1693)
Mor*Anne Persdotter på Fuglset ( - e 1694)Per ble født ca. 1654.1 Han bodde hos Ingebrigt Larsson og Anne Persdotter på Fuglset, Bolsøy, fra 1666 til 1669.1,2,3,4

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 347, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191184
 2. [S363] Bolsøyboka II: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#230
 3. [S1521] Romsdal odelsskatt 1682: Fanne Otting, Ingebrigt Fugelset. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370029
 4. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Fanne Otting, Fugelset. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370167

Marit Knutsdotter i Stenså1

K, #13531

Familie 1

Hans Monsson i Stenså (c 1624 - c 1689)
De hadde to barn.1 
Barn

Familie 2

Aret Ivarsson i Stenså (c 1655 - c 1730)Marit giftet seg med Hans Monsson i Stenså.1
Marit giftet seg med Aret Ivarsson.2
Hun og Aret var brukere i Stenså, Veøy, i 1690. Han overtok etter hennes mann. Arets sønn Ivar tok over gården i 1720.1,3

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 396. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#399
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 276 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630666
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 397. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=400

Per Steinarsson på Eide1

M, #13532, (ca. 1620 - )

Familie

BarnPer ble født ca. 1620.1
Han var bruker på bnr. 1, Eide, Eid i Romsdal, iallfall fra 1647 til 1675.1,2

Ifølge Ole Frisvoll (via Bygdebok for Eid, s. 468) hadde Per Steinarsson på Eide tre sønner og fire døtre, men jentene hører hjemme i en annen slekt.2

Knut Jonsson på Røsåk1,2

M, #13533, ( - etter 1714)
Far*Jon Andersson på Røsåk1
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kari Jensdotter på Røsåk ( - c 1713)
Tre barn er nevnt i skiftet etter henne.2 
BarnKnut fikk barn med en uregistrert person. Barnet ble lyst i kull og kjønn 14. oktober 1709.3
Knut giftet seg med Kari Jensdotter.2
Han og Kari bodde på Røsåk, Sandøy, i 1710.1
Han var verge for Brit Jonsdotter på Gjellstein i 1710.1
Han var arving ved skiftet etter Kari Jensdotter på Røsåk den 2. mai 1714.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 264 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630654
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Sundtz Otting, 2. mai.
 3. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 94 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390223

Kari Jensdotter på Røsåk1

K, #13534, ( - ca. 1713)

Familie

Knut Jonsson på Røsåk ( - e 1714)
Tre barn er nevnt i skiftet etter henne.1 
BarnKari giftet seg med Knut Jonsson på Røsåk.1
Hun og Knut bodde på Røsåk, Sandøy, i 1710.2

Kari døde ca. 1713 på Røsåk.1 Det ble holdt skifte etter henne den 2. mai 1714. Arvinger: Knut Jonsson, Jens Knutsson på Harnes, Lars Knutsson på Huse og Marit Knutsdotter på Røsåk. (Jens var død, men barna hans arvet.) Barn og barnebarns arv: 261 daler 1 ort.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Sundtz Otting, 2. mai.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 264 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630654

Jens Knutsson på Harnes1,2

M, #13535, ( - ca. 1708)
Far*Knut Jonsson på Røsåk2 ( - e 1714)
Mor*Kari Jensdotter på Røsåk2 ( - c 1713)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megJens døde ca. 1708 på Harnes, Sandøy.1
Barna hans (som bodde hjemme) var arvinger ved skiftet etter Kari Jensdotter på Røsåk den 2. mai 1714.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 161 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630560
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Sundtz Otting, 2. mai.

Lars Knutsson på Huse1,2

M, #13536, ( - etter 1714)
Far*Knut Jonsson på Røsåk2 ( - e 1714)
Mor*Kari Jensdotter på Røsåk2 ( - c 1713)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megHan bodde på Huse, Sandøy, iallfall fra 1709 til 1714.1,2
Han var arving ved skiftet etter Kari Jensdotter på Røsåk den 2. mai 1714.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 161 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630560
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Sundtz Otting, 2. mai.

Brit Knutsdotter på Røsåk1,2

K, #13537, ( - etter 1744)
Far*Knut Olsson på Røsåk2,1 ( - c 1739)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Røsåk den 25. juni 1740: 57 daler 3 ort 17 skilling i løsøre og 7–2–0 i jordegods.1
Hun var myndling av Torfinn Asbjørnsson i Heggdalsvik iallfall fra 1740 til 1744.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Ræstad den 16. oktober 1744.2,3

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 25.6.1740.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 367 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650387
 3. [S162] Midsund I: s. 33.

Fredrik Persson på Gjellstein1,2,3

M, #13538, (ca. 1687 - 1740)
Far*Per Taraldsson Oppem1,4 ( - c 1687)
Mor*Mari Jensdotter på Gjellstein1,4 ( - e 1711)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Mali Eriksdotter på Gjellstein (c 1707 - 1751)
De hadde ett barn.3 Fredrik ble født ca. 1687 på Gjellstein, Vestnes.5
Han var arving ved skiftet etter Per Taraldsson på Gjellstein den 6. juni 1687: 34 daler 2 ort.6
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Jonsson på Gjellstein den 4. november 1710: 34 daler 2 ort i innestående farsarv, utlagt blant annet i et stort sølvstøp merket CNL/MAD (4 daler) og to flatskaftede sølvskjeer merket Peder oppem (Per Taraldsson Oppem, 3 daler). Han fikk også 20 daler i hjemmefølge, og fordret 5 daler for annet.7

Fredrik giftet seg ca. 1722 med en uregistrert person.8,3
Mari Trondsdotter trolovet seg den 5. august 1731 i Vestnes kyrkje med Anders Knutsson i Midsund. To menn på Gjellstein var forlovere (kanskje Einar Johansson og Fredrik Persson).9

Fredrik giftet seg i 1738 med Mali Eriksdotter.3

Fredrik døde i 1740 på Gjellstein.3

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 265 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630655
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 383. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#386
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 370. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#373
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 369.
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a–77 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 264 b–266 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630654
 8. [S78] Fiksdal sogn: s. 384.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 121. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660268

Jens Persson på Gjellstein1,2,3,4

M, #13539, (ca. 1680 - )
Far*Per Taraldsson Oppem1,4 ( - c 1687)
Mor*Mari Jensdotter på Gjellstein1,4 ( - e 1711)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megJens ble født ca. 1680 på Gjellstein, Vestnes.4
Han var arving ved skiftet etter Per Taraldsson på Gjellstein den 6. juni 1687: 34 daler 2 ort.5
Gjertrud Persdotter på Gjellstein fikk barn med Trond Hansson på Gjellstein ca. 1703. De ble stevnet til tinget 26. oktober for leiermål. Han møtte og vedgikk forseelsen, og som soldat slapp han straff siden det var første gang. Gjertruds bror Jens Persson på Gjellstein møtte og tilstod på hennes vegne, og hun ble bøtelagt 12 lodd sølv.3

Jens giftet seg trolig før 1710 med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 265 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630655
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 89 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660090
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 369.
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a–77 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233

Tomas Larsson på Sekkenes1,2,3

M, #13540, (ca. 1642 - 1737 eller 1738)Tomas ble født ca. 1642.4,2
Han var verge for umyndige barn ved skiftet etter Per Taraldsson på Gjellstein den 6. juni 1687.5
Tomas Larsson eide 2 pund på Bjørnes, Eresfjord, iallfall fra 1687 til 1724.6,3 Han var fullmektig over Vestnes-godset i 1689. Han kaltes dets forvalter i 1692 og opptrådte i flere år som anklager i bøtesaker på tinget.7,8,9
Tomas Larsson stevnet Mali Persdotter og Bård Torfinnsson på Sira til tinget i Eresfjord den 4. juli 1695. Hun skyldte 3½ daler i korn etter sin forrige mann, Knut Nauste. Hennes nye mann, Bård, mente at ettersom Mali ikke hadde innløst noe i dødsboet, burde de være fri, men hun ble dømt til å betale.10,11
Georg Christian von Schultz eide 7 våger (hele gården) på Vestnesgarden, Vestnes, i 1701. Den var hans setegård og ble drevet av fullmektigen, Tomas Larsson.12,13
Tomas hadde Søren Jørnsson o.a. i tjeneste på Sekkenes, Veøy, i 1701.4

Han var bruker på Sekkenes i 1701. I 1711 lønnet han to tjenestekarer og to -jenter. Tomas brukte da parykk grunnet sin alder. Han bodde fremdeles der i 1716.4,2,14
Han var kreditor ved skiftet etter Bård Torfinnsson på Sira den 17. september 1703: 3 daler 2 ort (etter dom).15
Han var kreditor ved skiftet etter Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård den 17. september 1703: 2 daler 2 ort.16
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson og Anne Asbjørnsdotter i Hjertvika den 3. mai 1706: 37 daler 4 skilling i resterende skatter og landskyld, hvorav han fikk 26 daler 2 ort 14 skilling.17,18
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jonsson på Skorga den 6. november 1708: 4 daler 2 ort.19
Han var kreditor ved skiftet etter Ragnhild Olsdotter på Helle den 21. januar 1709: 6 daler 1 ort 4 skilling i resterende skatter og landskyld.20
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø den 6. april 1709: 2 ort 12 skilling i tredjeårstake for 1706.21
Tomas Larsson og Johan Einarsson på Gjellstein var verger for Lisbet Persdotter i 1710 og hadde vært det siden forrige skifte.22

Tomas Larsson på Sekkenes solgte på Vollan, Veøy, den 6. mars 1716 til Børre Olsson på Rødven.1
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Olsson på Bjørnes den 15. april 1728: 3 daler.23


Tomas døde i 1737 eller 1738.24,25

     Han kan ha vært far til Hans Tomassen.24

I Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 619) kalles Tomas Larsson på Sekkenes for «Thomas Olsen Sekkenes» og føres som bror av Børre Olsson på Rødven og Anders Olsson på Vollan, men det er feillesning og -tolkning av tingboka.26,1


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 178) kjøpte Jon Olsson på Bjørnes 2 pund på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, av Tomas Larsson, men det ser ikke ut til å stemme.27,28

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 138 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390605
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 14, Veøy. Wedøe-Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181163
 3. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 77 b. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819660280
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204, Sechenes. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282115
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a–77 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 6. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg E, odelsskatt 1687. Erritzfiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787714
 7. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 27 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650430
 8. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 37 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650504
 9. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 88 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660090
 10. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650603
 11. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650603
 12. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Wesnes otting, Wesnes Hovetgaard. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161052
 13. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 219, Wesnes. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282122
 14. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 119 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650121
 15. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 92 a–94 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630207
 16. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 90 b–91 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630206
 17. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 271 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630390
 18. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 272 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630390
 19. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 78 b–80 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 20. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 21. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b–113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 22. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 266 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630656
 23. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 506 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640521
 24. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 182 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400345
 25. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 121 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650381
 26. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 619. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=620
 27. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 178. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#179
 28. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 506 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640521

Gjertrud Persdotter

K, #13541, ( - 1758)
Far*Per Taraldsson Oppem1 ( - c 1687)
Mor*Mari Jensdotter på Gjellstein1 ( - e 1711)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Trond Hansson Berg ( - 1743)
Fem barn (med samme mor) er nevnt i et skifte.7 
BarnHun var arving ved skiftet etter Per Taraldsson på Gjellstein den 6. juni 1687: 17 daler 1 ort.2

Annet navn: Gjertrud Persdotter på Gjellstein, nevnt 1703.3,1
Gjertrud fikk barn med Trond Hansson på Gjellstein ca. 1703. De ble stevnet til tinget 26. oktober for leiermål. Han møtte og vedgikk forseelsen, og som soldat slapp han straff siden det var første gang. Gjertruds bror Jens Persson på Gjellstein møtte og tilstod på hennes vegne, og hun ble bøtelagt 12 lodd sølv.3
Gjertrud giftet seg med Trond Hansson på Gjellstein.4
Etter barsel ble Trond Bergs kone innledet av Erik Pedersson Lekanger i Molde kirke den 2. februar 1725.5


Hun døde i 1758. I desember ble det betalt 1 ort 8 skilling for jordfestelsen til Trond Bergs enke.6

     Hun kan ha vært mor til Jens Trondssen på Molde. I så fall døde Jens før 1787.7

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a–77 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 89 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660090
 4. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 413 b.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 58. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660237
 6. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, desember. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 45 a.

Else Larsdotter på Vike1

K, #13542, ( - ca. 1741)

Familie

Guttorm Bjørnsson på Vike (c 1690 - 1762)
Ingen barn levde i 1742.1 Else giftet seg med Guttorm Bjørnsson.1

Else døde ca. 1741 på Vike, Eresfjord.1 Det ble holdt skifte etter henne den 24. juni 1742. Kreditorer: Bjørn Knutsson i Oppigard, Erik Toresson på Nauste, Jon Persson på Solhjell, Hans Hansson Kvam, Per Guttormsson på Syltebø, Elling Toresson i Austigard, Marit Sæmundsdotter og Magrete Bjørnsdotter på Stuguflotten o.a. Arvinger: Guttorm Bjørnsson, Marit Larsdotter og Kari Ivarsdotter. Aktiva: 62 daler 1 ort 12 skilling. Åbot på bruket var 4 daler. Passiva: 57–2–18. Arv: 4–2–18.2

     Else var søster av Marit Larsdotter.1

     Else var halvsøster av Kari Ivarsdotter.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a–185 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201

Ingebjørg Jakobsdotter på Gjellstein1

K, #13543, ( - ca. 1718)
Far-?*Jakob Knutsson på Vik (c 1660 - 1742); trolig2,3
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Per Jonsson på Gjellstein (c 1688 - 1773)
Ingen barn levde i 1719.1 Ingebjørg giftet seg med Per Jonsson på Gjellstein.1

Ingebjørg døde ca. 1718 på Gjellstein, Vestnes.1 Det ble holdt skifte etter henne den 24. mai 1719. Arvinger: Per Jonsson og Jakob Knutsson. I boet var blant annet tre sølvskjeer med knapp merket JNH CHdP (eller LHdP), antakelig etter Jens Nilsson Gjellstein og kona, og en flatskaftet ditto. Aktiva: 58 daler 2 ort 2 skilling. Det var ingen gjeld.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 105 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640118
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 259.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 373. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#376
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 105 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640118

Anne Lubb1

K, #13544, ( - etter 1683)

Familie

BarnHun var kreditor ved skiftet etter Elen Kristensdotter den 27. oktober 1683.2

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620162
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161

Nils Persson på Villa1,2

M, #13545, ( - før 1755)
Far*Per Fransson på Villa1 (c 1659 - c 1712)
Mor*Marit Nilsdotter på Villa2,1 (1663 - c 1718)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Per Fransson på Villa den 27. juni 1713.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Nilsdotter den 19. mai 1719: 3 ort 23 skilling. Han fordret også 9 daler 1 ort 22 skilling i innestående farsarv.3


Nils døde før 1755.4

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting, 27. juni.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 318 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650916

Per Persson på Bjørke1

M, #13546, ( - etter 1755)
Far*Per Fransson på Villa2,1,3 (c 1659 - c 1712)
Mor*Marit Nilsdotter på Villa4,2,1,3 (1663 - c 1718)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Per Persson på Villa.2,4
Han var arving ved skiftet etter Per Fransson på Villa den 27. juni 1713.2
Han var arving ved skiftet etter Marit Nilsdotter den 19. mai 1719: 3 ort 23 skilling. Han fordret også 9 daler 1 ort 22 skilling i innestående farsarv.5

Han bodde på Bjørke, Veøy, i 1755.1
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter i den 11. april 1755: 5 daler 3 ort 10 skilling.6


     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Bierke i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 318 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650916
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting, 27. juni.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 419. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#422
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 318 a–319 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650915

Anne Persdotter i Bø1,2

K, #13547, (ca. 1699 - 1755)
Far*Per Fransson på Villa3,1 (c 1659 - c 1712)
Mor*Marit Nilsdotter på Villa4,3,1 (1663 - c 1718)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Ingebrigtsson i (c 1704 - 1781)
De hadde ikke barn.1,2 Annet navn: Anne Persdotter på Villa.3,2
Anne ble født ca. 1699.2 Hun bodde hos Per Fransson og Marit Nilsdotter på Indre Villa, Villa, Tresfjord, i 1711.5
Hun var arving ved skiftet etter Per Fransson på Villa den 27. juni 1713.3
Hun var arving ved skiftet etter Marit Nilsdotter den 19. mai 1719: 1 ort 23 skilling. Hun fordret også 9 daler 1 ort 22 skilling i innestående farsarv.6

Anne giftet seg med Hans Ingebrigtsson i .1

Anne døde i 1755 i Ner-Bø i Måndalen, Voll.2 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 11. april 1755. Arvinger: Hans Ingebrigtsson, Frans Persson på Bjørke, Børre Persson på Rypdal, Lasse Persson på Øvstedalen og Per Persson på Bjørke samt den avdøde halvsøstera Brit Erichsdatter Wollens barn (ellers ukjent). Aktiva: 57 daler 8 skilling. Passiva: 7 daler 1 ort. Arv: 49 daler 3 ort 8 skilling.7

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 318 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650916
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 586. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#589
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting, 27. juni.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Wesnes-Otting, Wilde. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181195
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 318 a–319 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650915

Lasse Børresson i Torvika1

M, #13548, (ca. 1613 - ca. 1678)
Far*Børre i Torvika1 ( - e 1635)
Mor-?*Ågot Andersdotter i Torvika ( - e 1620); trolig
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Fem barn levde i 1678.1 
BarnLasse ble født ca. 1613.1
Han var bruker i Øvre, Torvika, Grytten, iallfall fra 1645 til 1675.1,2
Lasse giftet seg ca. 1646 med en uregistrert person.1

Lasse døde ca. 1678 i Torvika, Grytten.1

Børre i Torvika1,2

M, #13549, ( - etter 1635)

Familie

Ågot Andersdotter i Torvika ( - e 1620)
(Ågot var trolig gift med Børre, ettersom han fikk sønnen Anders og to barnebarn kalt Ågot.) Børre hadde iallfall to barn.2,5 
BarnBørre giftet seg trolig med Ågot Andersdotter på Straume.
Han var bruker i Øvre, Torvika, Grytten, iallfall fra 1619 til 1635.2,1 Per Andersson på Straume, Knut Skjeggstad og Børre i Torvika o.a. var som lagrettemenn med på markegang den 9. oktober 1619 på Årø, Bolsøy.1,3,4

Anders Olsson på Straume1,2,3

M, #13550, (ca. 1607 - )
Far*Ola Andersson på Straume2,4 ( - c 1607)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til megAnders ble født ca. 1607.4 Per Andersson på Straume, Brit Andersdotter på Sogge, Marit Andersdotter på Frisvoll, Ågot Andersdotter i Torvika, Kari Andersdotter i Torvika, Anders Olsson og Brit Olsdotter eide 4 våger 1 pund 6 merker (hele gården) på Straume, Eid i Romsdal, den 12. februar 1620. Per møtte da på tinget og fremla 15 pergamentbrev som viste at faren, Anders Persson, med sine søsken hadde kjøpt odelsjord i Straume, Ora, Eide og Lerheim, som siden hadde gått i arv til dem. Et av disse odels- og skiftebrevene var datert 24. april 1593. De eide også 5 merker i Lerheim.2
Per Andersson og søsknenes tingbrev på Straume fra 1620 (© Universitetsbiblioteket i Trondheim, Spesialsamlingene, diplomnr. 307)

Han var bruker i Andersgarden, Straume, Eid i Romsdal, i 1645. Anders eide og brukte 1 våg 2 pund 18 merker odel i 1647 og drev fremdeles bruket i 1669, men i 1675 hadde enka overtatt. Neste bruker var Søren Andersson (s.d.).3,1

Kilder/noter

 1. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 147. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061706093#148
 2. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplomnr. 307.
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 334. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#337
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#331

Brit Olsdotter på Venja1,2

K, #13551
Mor*Ingrid Andersdotter på Straume1,3,2 ( - f 1620)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Knutsson på Venja ( - e 1634)Annet navn: Brit Olsdotter på Straume.3,2 Per Andersson på Straume, Brit Andersdotter på Sogge, Marit Andersdotter på Frisvoll, Ågot Andersdotter i Torvika, Kari Andersdotter i Torvika, Anders Olsson og Brit Olsdotter eide 4 våger 1 pund 6 merker (hele gården) på Straume, Eid i Romsdal, den 12. februar 1620. Per møtte da på tinget og fremla 15 pergamentbrev som viste at faren, Anders Persson, med sine søsken hadde kjøpt odelsjord i Straume, Ora, Eide og Lerheim, som siden hadde gått i arv til dem. Et av disse odels- og skiftebrevene var datert 24. april 1593. De eide også 5 merker i Lerheim.3
Per Andersson og søsknenes tingbrev på Straume fra 1620 (© Universitetsbiblioteket i Trondheim, Spesialsamlingene, diplomnr. 307)

Brit giftet seg med Ola Knutsson på Venja.1,2
Hun og Ola bodde på Venja, Grytten, i 1634.1
Ola Knutsson og Brit Olsdotter på Venja solgte ½ våg på Straume i 1634 til Per Andersson på Straume. Tingbrev ble utstedt 9. desember. Jorden hadde tilhørt Brits mor, Ingrid Andersdotter, som lang tid i forveien mottok 12 daler, og nå hadde Ola og Brit fått de resterende 8 daler og en tønne sild.1
Per Anderssons tingbrev på Straume fra 1634 (© Universitetsbiblioteket i Trondheim, Spesialsamlingene, diplom 9.12.1634)

Kilder/noter

 1. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplom 9.12.1634.
 2. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 362.
 3. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplomnr. 307.

Ingrid Andersdotter på Straume1,2

K, #13552, ( - før 1620)
Far*Anders Persson på Straume1,3 ( - c 1593)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ett barn levde i 1620.4,1 
BarnIngrid døde før 1620.4
Per Andersson på Straume kjøpte ½ våg på Straume, Eid i Romsdal, i 1634 av Ola Knutsson og Brit Olsdotter på Venja. Tingbrev ble utstedt 9. desember. Jorden hadde tilhørt Brits mor, Ingrid Andersdotter, som lang tid i forveien mottok 12 daler, og nå hadde Ola og Brit fått de resterende 8 daler og en tønne sild.1
Per Anderssons tingbrev på Straume fra 1634 (© Universitetsbiblioteket i Trondheim, Spesialsamlingene, diplom 9.12.1634)

Kilder/noter

 1. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplom 9.12.1634.
 2. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 362.
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#331
 4. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplomnr. 307.

Ola Hallvorsson på Sogge1

M, #13553, ( - etter 1634)

Familie

Brit Andersdotter på Sogge ( - e 1634)Ola giftet seg med Brit Andersdotter på Straume.1
Han og Brit bodde på Sogge, Grytten, iallfall fra 1620 til 1634.1,2

Kilder/noter

 1. [S1522] «Regester av fornbrev (diplomsamlingen) datert 1571–1668»: Møre og Romsdal, 27.10.1634.
 2. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplomnr. 307.

Ola Knutsson på Venja1

M, #13554, ( - etter 1634)Ola giftet seg med Brit Olsdotter på Straume.1,2
Han og Brit bodde på Venja, Grytten, i 1634.1
Ola Knutsson og Brit Olsdotter på Venja solgte ½ våg på Straume, Eid i Romsdal, i 1634 til Per Andersson på Straume. Tingbrev ble utstedt 9. desember. Jorden hadde tilhørt Brits mor, Ingrid Andersdotter, som lang tid i forveien mottok 12 daler, og nå hadde Ola og Brit fått de resterende 8 daler og en tønne sild.1
Per Anderssons tingbrev på Straume fra 1634 (© Universitetsbiblioteket i Trondheim, Spesialsamlingene, diplom 9.12.1634)


     Navnet hans ble skrevet Olluff Knudtzen paa vinge i 1634.1

Kilder/noter

 1. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplom 9.12.1634.
 2. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 362.

Anne Toresdotter i Torvika1,2,3

K, #13555, (ca. 1704 - 1774)
Far*Tore Torfinnsson på Finnset4,2 (c 1671 - 1739 / 1740)

Familie 1

Ola Jonsson i Torvika (c 1719 - 1762)
De hadde ikke barn.5 

Familie 2

Ola Olsson i Torvika
De hadde ikke barn.3,5 Anne ble født ca. 1704 på Finnset, Eresfjord.5
Annet navn: Anne Toresdotter på Finnset, nevnt 1750.6,7
Anne trolovet seg i juni 1750 i Grytten kirke med Ola Jonsson på Hegerholmen. Forlovere: Ingebrigt Taraldsson på Skorga o.a.6
Anne giftet seg den 25. juni 1750 i Grytten kirke med Ola Jonsson på Hegerholmen.8,9
Hun var arving ved skiftet etter Ola Toresson på Finnset den 5. april 1753.2

Hun og Ola var husfolk på Torviksjøen, Torvika, Grytten. Hun kaltes Torvik i 1753, og bodde videre på Torviksjøen etter hans død.8,2,5
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson i Torvika den 30. mars 1765: 26 daler 2 ort 6 skilling.10
Hun var myndling av Ingebrigt Taraldsson i Torvika i 1765.8
Hun var kreditor ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Finnset den 24. november 1767: 3 ort 12 skilling.1

Anne giftet seg i 1768 med Ola Olsson i Gusjåsen.3,5
Hun og Ola var husfolk på Torviksjøen. Han bodde der videre etter hennes død.5

Anne døde i 1774 i Torvika, Grytten.5 Det ble holdt skifte etter henne den 1. mars 1775. Kreditorer: Knut Trondsson på Haukeberg, Per Ivarsson i Sæbø, Just Justsson på Straume, Isak Knutsson på Sandnes og Anders vraker o.a. Huset ble vurdert til 14 daler. Aktiva og passiva var begge 28 daler 16 skilling.11

     Navnet hennes ble skrevet Anne Toresdatter Torvigen i 1767.1

     Marit Olsdotter i Brustaua og Anne Toresdotter i Torvika var søsken.3

     Siri Andersdotter på Sletta var søsterdatter av Anne Toresdotter i Torvika.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 156 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650752
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 105 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670107
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 30. mai, Findset.
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#313
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 173. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610380
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 307. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=310
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 174, dagen etter sankthansdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610380
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b–283 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 11. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 105 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670107

Ola Olsson i Torvika1

M, #13556

Familie 1

Anne Toresdotter i Torvika (c 1704 - 1774)
De hadde ikke barn.1,2 

Familie 2

De hadde ett barn.2 Annet navn: Ola Olsson i Gusjåsen.2 Hans hjemsted var kanskje i Stor-Gusjåsen, Nesset.3
Ola giftet seg i 1768 med Anne Toresdotter i Torvika.1,2
Han og Anne var husfolk på Torviksjøen, Torvika, Grytten. Han bodde der videre etter hennes død.2
Ola giftet seg i 1776 med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 105 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670107
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#313
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#232

Siri Andersdotter på Sletta1

K, #13557, (ca. 1759 - etter 1775)Siri ble født ca. 1759.1
Hun var myndling av Jacob Slette (trolig Jakob Ellevsson på Sletta) fra 1775.1


     Siri Andersdotter på Sletta var søsterdatter av Anne Toresdotter i Torvika.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 105 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670107

Jakob Ellevsson på Sletta1

M, #13558, ( - etter 1775)Han var husmann på Sletta, Grytten, i 1762.1
Jacob Slette var verge for Siri Andersdotter på Sletta fra 1775.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten prestegjeld, mnr. 355. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041056
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 105 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670107

Ola Jonsson i Torvika1,2,3

M, #13559, (ca. 1719 - 1762)

Familie

Anne Toresdotter i Torvika (c 1704 - 1774)
De hadde ikke barn.3 Ola ble født ca. 1719.1,3
Annet navn: Ola Jonsson på Hegerholmen, nevnt 1750.4,5
Ola trolovet seg i juni 1750 i Grytten kirke med Anne Toresdotter på Finnset. Forlovere: Ingebrigt Taraldsson på Skorga o.a.4
Ola giftet seg den 25. juni 1750 i Grytten kirke med Anne Toresdotter på Finnset.2,5
Han og Anne var husfolk på Torviksjøen, Torvika, Grytten. Hun kaltes Torvik i 1753, og bodde videre på Torviksjøen etter hans død.2,6,3

Ola døde i 1762 i Torvika, Grytten, av sott.1,3 Det ble holdt likpreken over ham den 16. mai 1762 i Grytten kirke.1 Det ble holdt skifte etter ham den 30. mars 1765. Debitorer: Bergsvein Taraldsson på Krokset o.a. Kreditorer: Ingebrigt Taraldsson i Torvika, Peter Nikolai Møller og Anders vraker o.a. Arvinger: Anne Toresdotter, Anne Olsdotter, Mats Sylte, Siri Ørjarsdotter på Kavli, Hans Ørjarsson på Hegerholmen, Per Øverland, Anne Ørjarsdotter på Skorga og Kristi Ørjarsdotter på Tøndergård. Huset ble vurdert til 16 daler. Aktiva: 72 daler 1 ort 14 skilling. Passiva: 19–1–2. Arv: 53–0–12.7

     Navnet hans ble skrevet Ole Joensøn Hejerholm i 1750.4

     Navnet hans ble skrevet Ole Joensøn Torvig i 1762.1

     Ola Jonsson i Torvika var søskenbarn til Anne Olsdotter, Anne Sylte, Siri Ørjarsdotter på Kavli, Hans Ørjarsson på Hegerholmen, Per Ørjarsson på Øverland, Anne Ørjarsdotter på Skorga og Kristi Ørjarsdotter på Tøndergård.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 416. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610451
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#313
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 173. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610380
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 174, dagen etter sankthansdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610380
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 156 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650752
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b–283 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304

Ola Ørjarsson på Remmem1,2

M, #13560, (ca. 1702 - 1743)
Far*Ørjar Hansson på Hegerholmen3 ( - c 1718)
Mor*Siri Olsdotter på Hegerholmen1,3 ( - 1728)

Familie

Tre barn levde i 1743.2 Ola ble født ca. 1702.4
Annet navn: Ola Ørjarsson på Hegerholmen.3,1
Han var arving ved skiftet etter Ørjar Hansson på Hegerholmen den 18. april 1719.3
Ola Ørjarsson var myndling av Knut Hansson på Remmem i 1719.3,1
Han bodde på Remmem, Grytten, i 1728.1
Han var arving ved skiftet etter Siri Olsdotter på Hegerholmen den 23. oktober 1728: 11 daler 2 ort 14 skilling.5

Annet navn: Ola Ørjarsson på Øvre Remmem, nevnt 1743.4

Ola døde i 1743 på Remmem.4 Han ble jordfestet den 25. august 1743 på Kors kirkegård, Grytten.4 Det ble holdt skifte etter ham den 12. september 1743. Kreditorer: Søgni Jakobsdotter, Hans Ørjarsson på Hegerholmen, Just Olsson på Monsås, Ingebrigt Taraldsson på Skorga og Nils Lossius o.a. Aktiva: 50 daler 1 ort 14 skilling. Passiva: 64–0–3. Boet var altså fallitt. Ola Endresson på Moa fordret 8 daler på vegne av sin (tidligere) myndling Per Tøndergård. Han hadde fått delvis betaling, men med 15 års renter ble kravet likevel 8 daler, hvorav Per fikk 4–2–16.6

     Navnet hans ble skrevet Ole Ørjesen Remmen i 1728.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 292 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650311
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640075
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 108, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610347
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b–537 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 292 b–293 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650311

Hans Ørjarsson på Hegerholmen1,2,3,4

M, #13561, (ca. 1710 - 1774)
Far*Ørjar Hansson på Hegerholmen5 ( - c 1718)
Mor*Siri Olsdotter på Hegerholmen6,5 ( - 1728)

Familie 1

Marit Jonsdotter på Hegerholmen (c 1713 - 1743)
Tre barn levde i 1744.20,21 
Barn

Familie 2

Anne Ingebrigtsdotter på Hegerholmen (c 1717 - 1750)
De fikk et dødfødt jentebarn i 1750. To barn levde i 1751.22,23 Hans ble født ca. 1710.7,4
Han var arving ved skiftet etter Ørjar Hansson på Hegerholmen den 18. april 1719.5
Hans Ørjarsson og Anne Ørjarsdotter på Hegerholmen var myndlinger av Jakob Ellevsson på Åndal i 1719. Jakob var også deres formynder i 1728.5,6
Han var arving ved skiftet etter Siri Olsdotter på Hegerholmen den 23. oktober 1728: 11 daler 2 ort 14 skilling. Han fordret også 6 daler i lønn.8

Hans giftet seg den 10. januar 1732 med Marit Jonsdotter.3 Hans Ørjarsson på Hegerholmen var soldat.7
Han og Marit bodde på Hegerholmen, Grytten, i 1739. De drev gården i 1745. Skyld 1749: 2 våger 1 pund.9,2,7
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Ørjarsson på Remmem den 12. september 1743: 6 daler, hvorav han fikk 3 daler 2 ort.10

Hans trolovet seg med Anne Ingebrigtsdotter den 27. juli 1744 i Grytten kirke, etter bevilling av 12. juni ettersom hun var beslektet i annet ledd med hans avdøde kone.11,12
Hans giftet seg den 16. november 1744 i Eid kirke i Romsdal med Anne Ingebrigtsdotter.13 Hans Ørjarsson på Hegerholmen var lagrettemann i Romsdal i 1745.2
Hans trolovet seg den 17. november 1751 med Guri Steffensdotter på Hen. Forlovere: Knut Larsson på Hen o.a.14
Hans giftet seg den 18. november 1751 i Hen kirke med Guri Steffensdotter på Hen.14 Hans Ørjarsson på Hegerholmen ble kalt til å vitne på tinget i Romsdal den 28. oktober 1752 i en sak mot Anders vraker og Ola Ingebrigtsson på Hammarvoll. De hadde sloss i et bryllup på Hegerholmen i november året før.15
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Anne Andersdotter på Eide den 23. august 1754.16
Han var verge for Brit Persdotter på Øverland i 1756.17
Han var arving ved skiftet etter Ola Jonsson i Torvika den 30. mars 1765: 5 daler 3 ort 14 skilling.18


Hans døde i 1774 på Hegerholmen, av sott.4 Det ble holdt likpreken over ham den 27. mars 1774 i Grytten kirke.4

     Navnet hans ble skrevet Hans Ørgersen Heyerholm i 1744.1

     Ola Jonsson i Torvika var søskenbarn til Anne Olsdotter, Anne Sylte, Siri Ørjarsdotter på Kavli, Hans Ørjarsson på Hegerholmen, Per Ørjarsson på Øverland, Anne Ørjarsdotter på Skorga og Kristi Ørjarsdotter på Tøndergård.19

Kilder/noter

 1. [S2372] Norske registre 1743–44: fol. 576 a, nr. 339. https://www.digitalarkivet.no/da20120920641176
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 132 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400589
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 38, 10. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610312
 4. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 158. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010079
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640075
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, 14. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690323
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b–537 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 80, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610333
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 292 b–293 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650311
 11. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 117, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610351
 12. [S2372] Norske registre 1743–44: fol. 576 b, nr. 339. https://www.digitalarkivet.no/da20120920641177
 13. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 120, dagen etter 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610353
 14. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 187. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610387
 15. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 205. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31138/106/
 16. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 277 a–280 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650874
 17. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 474 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651071
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b–283 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 20. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 345 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650363
 21. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 277 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650874
 22. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 174, dagen før 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610380
 23. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751. 13. juli.

Anne Ørjarsdotter på Skorga1,2

K, #13562, ( - etter 1770)
Far*Ørjar Hansson på Hegerholmen3 ( - c 1718)
Mor*Siri Olsdotter på Hegerholmen4,3 ( - 1728)

Familie

Ola Olsson på Skorga ( - e 1765)Hun var arving ved skiftet etter Ørjar Hansson på Hegerholmen den 18. april 1719.3
Hans Ørjarsson og Anne Ørjarsdotter på Hegerholmen var myndlinger av Jakob Ellevsson på Åndal i 1719. Jakob var også deres formynder i 1728.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Siri Olsdotter på Hegerholmen den 23. oktober 1728: 5 daler 3 ort 7 skilling. Hun fordret også 2 daler.5

Annet navn: Anne Ørjarsdotter på Hegerholmen, nevnt 1745.6,7
Anne trolovet seg den 9. oktober 1745 i Hen kirke med Ola Olsson i Fonna. Forlovere: Jakob Olsson på Hegerholmen o.a.7
Anne giftet seg den 1. desember 1745 i Grytten kirke med Ola Olsson i Fonna.8,1
Hun og Ola var husfolk på Indre Skorga, Grytten, i 1762.9
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson i Torvika den 30. mars 1765: 2 daler 3 ort 19 skilling.10
Anne Ørjarsdotter på Skorga var fadder den 25. mai 1770 i Grytten kirke.2


     Ola Jonsson i Torvika var søskenbarn til Anne Olsdotter, Anne Sylte, Siri Ørjarsdotter på Kavli, Hans Ørjarsson på Hegerholmen, Per Ørjarsson på Øverland, Anne Ørjarsdotter på Skorga og Kristi Ørjarsdotter på Tøndergård.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 112, dagen etter festum ascensionis Domini. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010056
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640075
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b–537 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 538 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640553
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 128, dagen før 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610357
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 129, 1. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610357
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten prestegjeld, mnr. 291. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041058
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b–283 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304

Knut Hansson på Remmem1,2

M, #13563, ( - etter 1728)Han bodde på Remmem, Grytten, iallfall fra 1719 til 1728.1,2 Knut Hansson på Remmem var verge for Ola Ørjarsson og Siri Ørjarsdotter på Hegerholmen i 1719. Knut var også Siris formynder i 1728.1,2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640075
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552

Jakob Ellevsson på Åndal1,2,3

M, #13564, ( - ca. 1731)Han bodde på Åndal, Grytten, i 1719.1,2
Han var verge for Hans Ørjarsson og Anne Ørjarsdotter på Hegerholmen i 1719. Jakob var også deres formynder i 1728.1,2


Jakob døde ca. 1731 på Åndal.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640075
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1732, Romsdals Otting, 16. juni.

Ola Endresson på Moa1,2,3

M, #13565, (ca. 1669 - 1749)

Familie

Seks barn levde i 1741.5 
BarnOla ble født ca. 1669.3
Han bodde på Moa, Hen, i 1719.2,1
Han var verge for Per Ørjarsson i 1719.2
Ola Endresson på Moa var vurderingsmann i 1721.1
Det ble holdt skifte etter Ola Ørjarsson på Remmem den 12. september 1743. Aktiva: 50 daler 1 ort 14 skilling. Passiva: 64–0–3. Boet var altså fallitt. Ola Endresson på Moa fordret 8 daler på vegne av sin (tidligere) myndling Per Tøndergård. Han hadde fått delvis betaling, men med 15 års renter ble kravet likevel 8 daler, hvorav Per fikk 4–2–16.4


Ola døde i 1749 på Moa.3 Det ble holdt likpreken over ham den 16. november 1749.3

     Navnet hans ble skrevet olle Endresen Moen i 1719.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 199 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640213
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640075
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 167, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610377
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 292 b–293 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650311
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 56 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650073

Jakob Olsson på Hegerholmen1,2,3

M, #13566, (ca. 1677 - 1766)

Familie

Siri Olsdotter på Hegerholmen ( - 1728)
Ingen barn levde i 1728.4 Jakob ble født ca. 1677.2
Jakob giftet seg med Siri Olsdotter på Hegerholmen.4
Han var arving ved skiftet etter Siri Olsdotter på Hegerholmen den 23. oktober 1728: 52 daler 1 ort 17 skilling.5

Jakob giftet seg den 11. januar 1733 i Eid kirke i Romsdal med en uregistrert person.1
Han var bruker på Hegerholmen, Grytten, i 1736. Skyld: 2 våger 1 pund. Jakob var svak og fattig i 1762, og stesønnen Hans drev gården.6,7
Han var forlover for Per Ørjarsson på Hegerholmen og Else Persdotter, som ble trolovet den 13. juli 1738 i Grytten kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Ørjar Hansson på Hegerholmen den 25. mars 1739 i Grytten kirke.9
Han var forlover for Ola Olsson i Fonna og Anne Ørjarsdotter på Hegerholmen, som ble trolovet den 9. oktober 1745 i Hen kirke.10


Jakob døde i 1766 på Hegerholmen.2 Det ble holdt likpreken over ham den 19. januar 1766.2

     Navnet hans ble skrevet Jacob Olsøn Heigerholm i 1766.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 43, 1. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610314
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 43, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010022
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 20, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610303
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b–537 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 6. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 292.
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 6, manntall, Grytten prestegjeld. Gryttens Hoved-Sogn, mnr. 292. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041210
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 76. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610331
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 80, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610333
 10. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 128, dagen før 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610357

Roe Estensson på Moa1,2,3,4

M, #13567, ( - ca. 1720)

Familie 1

Ågot Ellingsdotter på Moa ( - c 1686)
Tre barn levde i 1687.1 

Familie 2

Anne Olsdotter på Moa ( - e 1721)
De hadde iallfall ett barn.2,8 

Familie 3

Brit Randmodsdotter ( - f 1743)
BarnRoe giftet seg med Ågot Ellingsdotter.1
Han og Ågot bodde på Moa, Hen, i 1682.3,1 Roe Estensson på Moa eide 1 pund 6 merker på Unjem, Hen, i 1682.3
Roe trolovet seg ca. 1687 med Anne Olsdotter.5
Han var arving ved skiftet etter Ågot Ellingsdotter på Moa den 18. april 1687: 52 daler.1

Roe giftet seg med Anne Olsdotter.2
Roe fikk barn med Brit Randmodsdotter i 1691 i Romsdal. Brit ble stevnet til tinget 13. oktober for leiermål og bøtelagt 12 lodd sølv. Roe ble innstevnet 26. januar 1692. Han var gift, men slapp med en bot på 12 daler.6,4

Roe døde ca. 1720 på Moa.2 Det ble holdt skifte etter ham den 31. mars 1721. Arvinger: Anne Olsdotter o.a. I boet var blant annet 2 pund (uten bygselrett) i Øvre Dale. Aktiva: 77 daler 3 ort 2 skilling. Passiva: 29–3–12. Arv: 47–3–14.7

     Navnet hans ble skrevet Roe Moen fra 1691 til 1692.4,6

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 68 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620226
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 199 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640213
 3. [S1521] Romsdal odelsskatt 1682: Rombsdals Otting, Roe Moen. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370034
 4. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 37 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650504
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 69 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620226
 6. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 28 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650495
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 199 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640213
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 199 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640214

Ågot Ellingsdotter på Moa1,2

K, #13568, ( - ca. 1686)
Far*Elling Olsson på Unjem1,2 (o 1570 - )
Mor-?*Marit Unjem; trolig

Familie

Roe Estensson på Moa ( - c 1720)
Tre barn levde i 1687.2 Ågot giftet seg med Roe Estensson.2
Hun og Roe bodde på Moa, Hen, i 1682.3,2

Ågot døde ca. 1686 på Moa.2 Det ble holdt skifte etter henne den 18. april 1687. Arvinger: Roe Estensson o.a. Verge: Jens Ellingsson på Unjem. Aktiva: 104 daler. Det var ingen gjeld.2
Lars Ellingsson på Kavli, Jens Ellingsson og Ågot Ellingsdotter på Moa solgte jord på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy, i 1690 til Per Aslaksson på Nerås. Lars solgte 20 merker med bygselrett på vegne av seg selv, broren Jens og avdøde Ågots barn. Kjøpesum: 13½ daler. Handelen ble kunngjort på tinget 7. mai, hvor Ågot Jonsdotter på Ytre Mittet fortalte at hennes avdøde søster Guri Jonsdotter på Husby hadde solgt 18 merker for 14 daler til Per, som selv hadde arvet jord i gården etter sin far.1

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 61 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 68 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620226
 3. [S1521] Romsdal odelsskatt 1682: Rombsdals Otting, Roe Moen. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370034

Elling Olsson på Unjem1,2,3

M, #13569, (omkr. 1570 - )

Familie

Marit Unjem
(De var trolig gift.) Han hadde seks barn.9,7 
BarnElling ble født omkr. 1570. Han ble oppgitt å være 100 år gammel i 1664, men alderen var trolig overdrevet.2
Elling giftet seg trolig med Marit Unjem. Elling Olsson på Unjem var lagrettemann i Romsdal i 1634.1
Han var bruker på Unjem, Hen, i 1634.1 Elling Olsson på Unjem eide 19½ mark på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy, i 1661. Marit Unjem eide 21½ mark i 1669. I 1682 og 87 var Elling (eller snarere barna) oppført med 20 merker.3,4,5,6
Elling Olsson, Knut Ellingsson og Jens Ellingsson var brukere på Unjem i 1664. De drev 3 våger ½ pund, som var hele gården.2

Kilder/noter

 1. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplom 9.12.1634.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 26, Vndgiem. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191024
 3. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 40, nr. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062?page=43
 4. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 23 b, Mettid. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610582
 5. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal matrikkel. Refuen Otting, Ytter Mittet. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370200
 6. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg E, odelsskatt 1687. Reven Otting, Elling ungiem. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787715
 7. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 61 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650463
 8. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 68 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620226
 9. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 96 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620106

Anne Olsdotter på Moa1,2

K, #13570, ( - etter 1721)

Familie

Roe Estensson på Moa ( - c 1720)
De hadde iallfall ett barn.1,4 Anne trolovet seg ca. 1687 med Roe Estensson på Moa.2
Anne giftet seg med Roe Estensson på Moa.1
Hun var arving ved skiftet etter Roe Estensson på Moa den 31. mars 1721: 23 daler 3 ort 19 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 199 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640213
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 69 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620226
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 199 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640213
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 199 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640214

Guri Steffensdotter på Hegerholmen

K, #13571, ( - etter 1751)

Familie

Hans Ørjarsson på Hegerholmen (c 1710 - 1774)Annet navn: Guri Steffensdotter på Hen, nevnt 1751.1
Guri trolovet seg den 17. november 1751 med Hans Ørjarsson på Hegerholmen. Forlovere: Knut Larsson på Hen o.a.1
Guri giftet seg den 18. november 1751 i Hen kirke med Hans Ørjarsson på Hegerholmen.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 187. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610387

Jon Johanssen1,2

M, #13572, ( - 1762)

Familie

Gjøri Ottarsdotter ( - e 1782)Jon giftet seg med Gjøri Ottarsdotter.1
Han og Gjøri bodde i Molde i 1762 sammen med Ragnhild Isaksdatter. De var naboer av Anders Eriksson (s.d.) og Ola Olssen (s.d.).1

Jon døde i 1762 i Molde.2

     Jon Johansson i Hola og Jon Johanssen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Hougene. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212021
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, av- og tilgang desember. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212033

Ragnhild Isaksdatter1,2

K, #13573, ( - etter 1765)Ragnhild Isaksdatter bodde hos Jon Johanssen og Gjøri Ottarsdotter i Molde i 1762. De var naboer av Anders Eriksson (s.d.) og Ola Olssen (s.d.).1
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Nikolai Bille og Katrina Sofia Bille i desember 1765.3

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Hougene. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212021
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 555. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650280
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 553–560. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650279

Ola Olsson på Skorga1,2

M, #13574, ( - etter 1765)

Familie

Anne Ørjarsdotter på Skorga ( - e 1770)Annet navn: Ola Olsson i Fonna, nevnt fra 1737 til 1745.3,4 Hans hjemsted var i Fonna, Grytten.3,5 Ola Olsson i Fonna ble konfirmert den 27. oktober 1737 i Grytten kirke.3 Han var soldat i 1745.5,4
Ola trolovet seg den 9. oktober 1745 i Hen kirke med Anne Ørjarsdotter på Hegerholmen. Forlovere: Jakob Olsson på Hegerholmen o.a.5
Ola giftet seg den 1. desember 1745 i Grytten kirke med Anne Ørjarsdotter på Hegerholmen.4,2
Ole Schorgen var debitor ved skiftet etter Just Olsson på Monsås den 9. mars 1757: 3 daler.6

Han og Anne var husfolk på Indre Skorga, Grytten, i 1762.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsøn Fond i 1745.4

     Navnet hans ble skrevet Ole Schorgen i 1765.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten prestegjeld, mnr. 291. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041058
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 70, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610328
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 129, 1. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610357
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 128, dagen før 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610357
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 498 b–500 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651099

Ingebrigt Taraldsson i Torvika1,2,3

M, #13575, (ca. 1704 - 1772)Ingebrigt ble født ca. 1704.1 Hans hjemsted var på Ytre Skorga, Grytten.1
Annet navn: Ingebrigt Taraldsson på Skorga, nevnt fra 1743 til 1750.1,4,5
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Ørjarsson på Remmem den 12. september 1743: 2 daler 1 ort 12 skilling, hvorav han fikk 1–0–6.6
Han var forlover for Ola Jonsson på Hegerholmen og Anne Toresdotter på Finnset, som ble trolovet i juni 1750 i Grytten kirke.5

Han var bruker i Ner-Torvika, Torvika, Grytten, fra ca. 1752.1 Ingebrigt Taraldsson i Torvika var prestemedhjelper i Grytten kirke fra 1753.1
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Andersdotter på Eide den 23. august 1754: 20 daler i lånte penger og 5 daler i 5 års renter.7
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jonsson i Torvika den 30. mars 1765: 1 daler 2 ort 12 skilling.8
Han var verge for Anne Toresdotter i Torvika i 1765.3


Ingebrigt døde i 1772 i Grytten.1

     Navnet hans ble skrevet Ingebricht Skorgen i 1750.5

     Erik Taraldsson på Stranda, Ingebrigt Taraldsson i Torvika og Bergsvein Taraldsson på Krokset var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 285. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#288
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 277 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650875
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 292 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650311
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 173. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610380
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 292 b–293 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650311
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 277 a–280 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650874
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b–283 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304

Per Olsson på Sandhaugen1

M, #13576, ( - 1763)Per Olsson var husmann hos Salamon Salamonsson på Sandhaugen, Sande, Vågøy, i 1763.1

Per døde i 1763 i Molde.1 Han ble gravlagt i mars 1763 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Aukra, av- og tilgang, november. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/517/

Anne Ivarsdotter i Bø1

K, #13577, (1725 - 1759)
Far-?*Ivar Ivarsson på Skeide (c 1691 - 1752); trolig2
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Ingebrigtsson i (c 1704 - 1781)
De hadde ett barn.9 Anne ble trolig født i 1725.2 Hennes hjemsted var trolig i Framigard, Skeide, Voll.2,3
Jakob Andreas Eg kjøpte 1 våg (med bygselrett) i Hansgarden, Ner-Bø i Måndalen, Voll, den 17. april 1756 av Hans Ingebrigtsson i . Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide o.a. Kjøpesum: 99 daler. Den 12. juli inngikk de kontrakt på at Hans og hans tilkommende kone, Anne Ivarsdotter, skulle få bo der som leilendinger så lenge de levde. Dokumentene ble tinglyst samme dag.4,5,1,6

Annet navn: Anne Ivarsdotter på Moen, nevnt september 1756 (hun var antakelig i tjeneste).7
Anne trolovet seg den 26. september 1756 i Voll kirke med Hans Ingebrigtsson i Måndals-Bø.7
Annet navn: Anne Ivarsdotter i Sæbø, nevnt november 1756 (i Bygdaboka for Voll kalles hun Ane Pedersd. Sæbø, men det er feil).8,9
Anne giftet seg den 30. november 1756 i Grytten kirke med Hans Ingebrigtsson i Måndals-Bø.8
Etter barsel ble hun innledet i Voll kirke den 17. desember 1758. Samme dag holdt presten likpreken over hennes datter.10


Anne døde trolig i 1759 i Ner-Bø i Måndalen, Voll. I ministerialboka står at det 2. februar i Voll kirke ble holdt likpreken over Guri Ivarsdotter i Måndals-Bø, som døde 33 år gammel etter langvarig svakhet i barselseng, men navnet er antakelig feilskrift.11,6

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 155 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650635
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 631. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=634
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 368. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610427
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 153 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650633
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 153 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650634
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten prestegjeld, mnr. 398 og 399. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041070
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 241. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610414
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 243. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610415
 9. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 586. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#589
 10. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 371. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610429
 11. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 373. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610430

Ivar Ivarsson på Skeide1,2

M, #13578, (ca. 1691 - 1752)
Far*Ivar Ivarsson på Skeide3,1 (c 1651 - )
Mor-?*Synnøv Rasmusdotter på Skeide ( - f 1703); kanskje
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde seks barn.1 
BarnIvar ble født ca. 1691 på Skeide, Voll.1 I manntallet av 1701 står Ivar Ivarsson hos Ivar Ivarsson i Framigard, Skeide, Voll.3
Han var bruker i Framigard.1
Han var forlover for Søren Sørensson på Daugstad og Gjertrud Olsdotter på Skeide, som ble trolovet den 28. desember 1731 i Grytten.2


Ivar døde i 1752 på Skeide.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 631. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=634
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 37, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610311
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 241, Scheie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282133

Ivar Ivarsson på Skeide1,2

M, #13579, (1728 - )
Far*Ivar Ivarsson på Skeide2 (c 1691 - 1752)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megIvar ble født i 1728.2
Han bevitnet at Hans Ingebrigtsson i solgte 1 våg (med bygselrett) i Hansgarden, Ner-Bø i Måndalen, Voll, den 17. april 1756 til Jakob Andreas Eg.3,1,4,5

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 153 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650634
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 631. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=634
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 153 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650633
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 155 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650635
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten prestegjeld, mnr. 398 og 399. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041070

Gjertrud Nilsdotter på Kjersem1,2,3

K, #13580, (1674 - )
Far*Nils Larsson Dal2,1 (1629 - 1701 / 1702)
Mor*Marit Lassesdotter på Kjersem2 ( - e 1702)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megGjertrud ble født i 1674 på Kjersem, Tresfjord.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Marit Nilsdotter den 19. mai 1719: 4 daler.4


Gjertrud døde ugift.1

Kilder/noter

 1. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 244.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 543.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 89 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640103
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102

Nils Fransson1

M, #13581, ( - etter 1719)Han var kreditor ved skiftet etter Marit Nilsdotter den 19. mai 1719: 1 daler.2


     Per Fransson på Villa og Nils Fransson var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 89 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640103
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102

Eli i Dvergsneset1

K, #13582, ( - ca. 1712)

Familie

Per Andersson i Dvergsneset (c 1671 - )
BarnEli giftet seg med Per Andersson i Dvergsneset.1

Eli døde ca. 1712 i Dvergsneset, Bolsøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 26. august 1712. Arvinger: Per Andersson og Knut Persson. Barnets arv: 15 daler 2 ort 4 skilling.1

     Navnet hennes ble skrevet Ellen dversnæs i 1712 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Fanne Otting, 26. august.

Ola Eriksson i Straume1,2,3,4

M, #13583, (ca. 1662 - ca. 1743)
Far*Erik Olsson på Flate5,4 (c 1626 - )
Mor*(?)4,6

Familie 1

Marit Olsdotter i Straume
Sju barn levde i 1743.2 
Barn

Familie 2

BarnAnnet navn: Ola Eriksson på Flate.5
Ola ble født ca. 1662.5 I manntallet av 1666 står Ola Eriksson hos Erik Olsson på Flate, Vestnes.5
Ola giftet seg med Marit Olsdotter.2
Han og Marit bodde i Øver-Straume, Straume, Veøy, ca. 1720. De brukte 2 våger i 1724.7,3,1
Han var arving ved skiftet etter Søren Eriksson i Øver-Bø den 21. mars 1724: 9 daler 3 ort 19 skilling, utlagt blant annet i en part i bruket (7 daler).8

Anders Andersson på Kavli, Anders Roesson på Bakke, Ola Eriksson i Straume og Ola Eriksson på Sylte solgte 1 pund 6 merker (med bygselrett) og 1 pund 12 merker (uten bygsel) på bnr. 1, Øver-Bø i Innfjorden, Voll, den 26. september 1732 til Lars Ellevsson i Øver-Bø. Jorden var arvegods. Lars eide fra før 1 pund 6 merker (med bygsel). Skjøtet ble utstedt på Romsdalsmartnan, og tinglyst 25. oktober.9,1,10

Ola døde ca. 1743 i Straume, Veøy.2 Det ble holdt skifte etter ham den 15. juli 1743. Kreditorer: Jakob Mortensson Schultz o.a. Arvinger: Marit Olsdotter, Erik Olsson og Knut Olsson o.a. Verger: Ola Eriksson på Sylte og Askjell Olsson på Bakken o.a. Aktiva: 40 daler 4 skilling. Passiva: 13 daler 3 ort. Arv: 26 daler 1 ort 4 skilling.11

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 286 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650304
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 91 b, mnr. 415. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670093
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 296 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640310
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 339, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191180
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 296 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640311
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Vestnesiske kompani, rulle. Nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690129
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 295 b–297 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640310
 9. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650267
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 8 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400173
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 286 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650304

Lars Ellevsson i Øver-Bø1,2,3,4

M, #13584, (ca. 1701 - 1788)
Far*Ellev i Øver-Bø5 (c 1651 - )
Mor-?*Gjertrud Larsdotter i Øver-Bø ( - e 1724); trolig5Lars ble født ca. 1701 i Øver-Bø i Innfjorden, Voll.5
Han var kreditor ved skiftet etter Søren Eriksson i Øver-Bø den 21. mars 1724: 21 daler i 7 års tjenestelønn og 6 daler i lånte penger.6

Lars Ellevsson i Øver-Bø kjøpte 1 pund 6 merker (med bygselrett) og 1 pund 12 merker (uten bygsel) på bnr. 1, Øver-Bø i Innfjorden, Voll, den 26. september 1732 av Anders Andersson på Kavli, Anders Roesson på Bakke, Ola Eriksson i Straume og Ola Eriksson på Sylte. Jorden var arvegods. Lars eide fra før 1 pund 6 merker (med bygsel). Skjøtet ble utstedt på Romsdalsmartnan, og tinglyst 25. oktober.1,7,2
Han var bruker på bnr. 1. Sønnen Ellev fikk skjøte i 1765, men var da bare 16 år gammel.5,8
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeleiv Taraldsdotter i Lia den 7. januar 1761: 2 ort.9


Lars døde i 1788 i Voll.5

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650267
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 8 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400173
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 296 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640311
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 98. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#101
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 295 b–297 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640310
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 8. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 99. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#102
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b–748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354

Gjertrud Larsdotter i Øver-Bø1

K, #13585, ( - etter 1724)

Familie 1

Ellev i Øver-Bø (c 1651 - )
(De var trolig gift.) Ellev hadde fire barn, og kona levde i 1711.2,5 
Barn

Familie 2

Søren Eriksson i Øver-Bø (c 1673 - 1724)
Ingen barn levde i 1724.6 Gjertrud giftet seg trolig med Ellev i Øver-Bø.2
Gjertrud giftet seg med Søren Eriksson.1
Hun og Søren var brukere på bnr. 1, Øver-Bø i Innfjorden, Voll, i 1724. Skyld: 1 våg 2 pund.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Søren Eriksson i Øver-Bø den 21. mars 1724: 27 daler 1 ort 12 skilling, utlagt blant annet i en part i bruket (22 daler). Hun fordret også 6 daler i festegave.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 295 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640310
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 98. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#101
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 83 b, mnr. 378. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670085
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 295 b–297 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640310
 5. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Woldz-[Otting], Øfverbøe.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 296 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640310

Søren Eriksson i Øver-Bø1,2,3,4

M, #13586, (ca. 1673 - 1724)
Far*Erik Olsson på Flate5 (c 1626 - )
Mor*(?)5,6

Familie

Gjertrud Larsdotter i Øver-Bø ( - e 1724)
Ingen barn levde i 1724.5 Søren ble født ca. 1673.7,8 Søren tjente hos Ola Eriksson på bnr. 9, Kyrkjesylte, Tresfjord, i 1701.7,9 Søren Eriksson på Sylte ble innrullert i Kaptein Frans Bruns reservekompani, Trondhjemske infanteriregiment, i 1701. Han stod fremdeles der i 1703.8,7
Annet navn: Søren Eriksson på Sylte, nevnt 1703.8
Søren giftet seg med Gjertrud Larsdotter i Øver-Bø.1
Søren Eriksson kjøpte 2 pund 12 merker (med bygsel over det dobbelte) på bnr. 1, Øver-Bø i Innfjorden, Voll, den 1. mars 1723 av Erik Must og Morten Vium. Kjøpesum: 60 daler. Skjøtet ble tinglyst 3. juli.2,10
Han og Gjertrud var brukere på bnr. 1 i 1724. Skyld: 1 våg 2 pund.3,4

Søren døde i 1724 i Øver-Bø i Innfjorden, Voll.1,3 Det ble holdt skifte etter ham den 21. mars 1724. Kreditorer: Lars Ellevsson, Anders Andersson på Kavli, Anders Olsson på Sylte og Bård Olsson i Ner-Bø o.a. Arvinger: Gjertrud Larsdotter, Ola Eriksson i Straume, Ola Eriksson på Sylte, Mons Monsson og Kristi Monsdotter?. I boet var blant annet 2½ pund jordegods (med bygsel over det dobbelte, vurdert til 45 daler). 4 daler av jorden gikk til skifteomkostninger. Aktiva: 118 daler 1 ort 16 skilling. Passiva: 63–2–16. Arv: 54–3–0.11

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 295 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640310
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 235 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650237
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 83 b, mnr. 378. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670085
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 98. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#101
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 296 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640310
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 296 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640311
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 210, Kierchesylte. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282118
 8. [S1525] Trondhjemske reg, ruller 1659–1703: 1703, Kaptein Frans Bruns reservekompani, rulle. Nr. 83. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110670234
 9. [S77] Tresfjord I: s. 282. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#285
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 236 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650237
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 295 b–297 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640310

Erik Olsson på Flate1,2

M, #13587, (ca. 1626 - )

Familie

(?)
Tre barn er nevnt i et skifte.3,4 
BarnErik ble født ca. 1626.1
Erik giftet seg med (?). Erik og kona var brukere på Flate, Vestnes, i 1661.2
I manntallet av 1666 står han som bruker på Flate. Mons Monsson og Ola Eriksson var også der. Bruket var på 2½ pund (halve gården).1

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 339, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191180
 2. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 83, nr. 196. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062#86
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 296 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640310
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 296 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640311

Anders Olsson på Sylte1,2,3

M, #13588, (ca. 1680 - 11. oktober 1756)
Far-?*Ola Andersson på Sørsylte (c 1638 - c 1717); trolig4,5

Familie 1

De hadde fire barn, hvorav tre levde i 1757.9,2 
Barn

Familie 2

Hallfrid Sjurdsdotter på Sylte (c 1701 - 1788)
De hadde ett barn.10 Anders ble født ca. 1680.1,6
I manntallet av 1701 står soldat Anders olsen (26 år) hos Ola Andersson på bnr. 4, Sørsylte, Tresfjord.4,7
Anders olsen Sørsylte (25 år) var soldat i Romsdalske kompani, Trondhjemske infanteriregiment, i 1703. Han ble innrullert i 1701 og var syk soldat i 1708.8,7,1

Anders giftet seg med en uregistrert person.9 Han fikk bygselseddel på 1 våg 20 merker på bnr. 2, Kyrkjesylte, Tresfjord, den 17. november 1706. Seddelen ble tinglyst først i 1721.10
Han var kreditor ved skiftet etter Søren Eriksson i Øver-Bø den 21. mars 1724: 1 daler.11

Annet navn: Anders Olsson på Kyrkjesylte, nevnt fra 1731 til 1756.12,6
Han var verge ved skiftet etter Elling Jørnsson på Skeide den 10. april 1731.12
Anders Olsson på Kyrkjesylte og Mats Ellingsson på Kyrkjesylte ble stevnet av Jakob Olsson på Setnes o.a. I 1734. Saken gjaldt en kontrakt av 1732, men ble utsatt og kom ikke opp igjen på tinget.13
Han var forlover for Anders Hallvorsson og Anne Knutsdotter, som ble trolovet den 26. februar 1735 i Tresfjord kyrkje.14

Anders giftet seg i 1742 med Hallfrid Sjurdsdotter.2,15
Han var verge ved skiftet etter Søren Olsson på Sørsylte den 9. desember 1746.5

Han og Hallfrid var brukere på bnr. 2 i 1749. Skyld: 1 våg 20 merker. Hun drev videre etter hans død.1,15

Anders døde den 11. oktober 1756 på Kyrkjesylte, Tresfjord, av brokk.6 Han ble jordfestet den 1. november 1756 på Tresfjord kyrkjegard.6 Det ble holdt skifte etter ham den 10. mars 1757. Arvinger: Hallfrid Sjurdsdotter på Sylte, Ågot Andersdotter på Daugstad og Gjøri Andersdotter på Åndal o.a. Aktiva: 100 daler 6 skilling. Passiva: 47 daler 4 skilling. Arv: 53 daler 2 skilling.16

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 31. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690454
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 500 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651100
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 296 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640311
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 212, Sørsylte. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282119
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 430 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650450
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 421. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660417
 7. [S77] Tresfjord I: s. 165. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=168
 8. [S643] Trondhjemske reg, mønstringsrulle 1703: 8, Vestnes åtting, nr. 167.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 93 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650110
 10. [S77] Tresfjord I: s. 252. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#255
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 295 b–297 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640310
 12. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1731–32. Woldtz Otting, 10. april.
 13. [S77] Tresfjord I: s. 241.
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152, dagen før dominica invocavit. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660284
 15. [S77] Tresfjord I: s. 253. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#256
 16. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 500 a–501 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651100

Hallfrid Sjurdsdotter på Sylte1,2

K, #13589, (ca. 1701 - 1788)

Familie 1

Anders Olsson på Sylte (c 1680 - 1756)
De hadde ett barn.3 

Familie 2

Hans Larsson på Sylte (1726 - 1800)
De hadde ikke barn.2 Hallfrid ble født ca. 1701.3
Hallfrid giftet seg i 1742 med Anders Olsson på Sylte.1,2
Hun og Anders var brukere på bnr. 2, Kyrkjesylte, Tresfjord, i 1749. Skyld: 1 våg 20 merker. Hun drev videre etter hans død.4,2
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Sylte den 10. mars 1757: 26 daler 2 ort 1 skilling.5

Hallfrid giftet seg i 1757 med Hans Larsson på Nerem.2

Hallfrid døde i 1788 på Kyrkjesylte, Tresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 500 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651100
 2. [S77] Tresfjord I: s. 253. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#256
 3. [S77] Tresfjord I: s. 252. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#255
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 31. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690454
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 500 a–501 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651100

(?)

K, #13590

Familie 1

Mons Flate ( - c 1660)
To barn er nevnt i et skifte.2,3 
Barn

Familie 2

Erik Olsson på Flate (c 1626 - )
Tre barn er nevnt i et skifte.5,2 
BarnHun giftet seg med Mons.
Hun giftet seg med Erik Olsson. Hun og Erik var brukere på Flate, Vestnes, i 1661.1

Kilder/noter

 1. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 83, nr. 196. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062#86
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 296 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640311
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 297 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640312
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 339, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191180
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 296 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640310

Mons Monsson på Flate1,2

M, #13591, (ca. 1661 - før 1724)
Far*Mons Flate ( - c 1660)
Mor*(?)2,3,1Mons ble født ca. 1661.1 I manntallet av 1666 står Mons Monsson hos Erik Olsson på Flate, Vestnes.1

Mons døde før 1724.2
Hans barn var arvinger ved skiftet etter Søren Eriksson i Øver-Bø den 21. mars 1724: 4 daler 3 ort 21 skilling, utlagt blant annet i en part i bruket (2 daler).4

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 339, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191180
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 297 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640312
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 296 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640311
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 295 b–297 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640310

Kristi Monsdotter?1

K, #13592, ( - etter 1724)
Far*Mons Flate ( - c 1660)
Mor*(?)2,1Hun var arving ved skiftet etter Søren Eriksson i Øver-Bø den 21. mars 1724: 2 daler 1 ort 22 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 297 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640312
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 296 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640311
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 295 b–297 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640310

Ellev i Øver-Bø1,2,3

M, #13593, (ca. 1651 - )

Familie

Gjertrud Larsdotter i Øver-Bø ( - e 1724)
(De var trolig gift.) Ellev hadde fire barn, og kona levde i 1711.3,1 
BarnEllev ble født ca. 1651.2
Han var bruker på bnr. 1, Øver-Bø i Innfjorden, Voll, iallfall fra 1687 til 1711.3,2,1
Ellev giftet seg trolig med Gjertrud Larsdotter.3

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Woldz-[Otting], Øfverbøe.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 237, Øverbøe. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282131
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 98. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#101

Mons på Flate1

M, #13594, ( - ca. 1660)

Familie

(?)
To barn er nevnt i et skifte.4,5 
BarnHan var bruker på Flate, Vestnes, i 1657. Han ble skattlagt 1 daler 18 skilling for én hest, elleve storfe, fem geiter og åtte sauer.1
Mons giftet seg med (?).

Mons døde ca. 1660.2,3

Kilder/noter

 1. [S1419] Romsdal kvegskatt barsok 1657: fol. 31 a. https://media.digitalarkivet.no/rk20080917610215
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 339, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191180
 3. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 83, nr. 196. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062#86
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 296 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640311
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 297 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640312

Ågot Andersdotter på Kyrkjesylte1,2,3

K, #13595, ( - 1758 eller 1759)

Familie

Fredrik Sjurdsson på Kyrkjesylte (c 1712 - 1771)
De hadde tre barn.5 
BarnEi Aagot [Sylte] var fadder ved dåpen til Ingeborg Kristensdatter den 27. desember 1741 i Tresfjord kyrkje.4

Ågot trolovet seg med Fredrik Sjurdsson i Fagervikan den 20. november 1751 i Tresfjord kyrkje, etter gudstjenesten. Forlovere: Lars Larsson på Kyrkjesylte og Elling Olsson på Kyrkjesylte.1
Ågot giftet seg den 23. januar 1752 i Tresfjord kyrkje med Fredrik Sjurdsson på Indre Hoem.2

Ågot døde i 1758 eller 1759 på Kyrkjesylte, Tresfjord, som huskone.3,5 Hun ble jordfestet den 7. januar 1759 på Tresfjord kyrkjegard.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 345. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660382
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 350. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660384
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 450. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660431
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 218, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660318
 5. [S77] Tresfjord I: s. 298. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#301

Ola Jakobsson på Hovde1,2

M, #13596, (1733 - )
Far*Jakob Henriksson på Hovde1 (c 1702 - c 1779)
Mor*Brit Olsdotter på Hovde1 (c 1707 - 1749)Ola ble født i 1733.1
Han var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Engan den 11. september 1751: 2 daler 10 skilling.2
Han var myndling av Bård Olsson i i 1751.2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 354. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#357
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 11.9.1751.

Henrik Jakobsson på Hovde1,2

M, #13597, (1742 - )
Far*Jakob Henriksson på Hovde1 (c 1702 - c 1779)
Mor*Brit Olsdotter på Hovde1 (c 1707 - 1749)Henrik ble født i 1742 på Øvre Hovde, Voll.1
Han var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Engan den 11. september 1751: 2 daler 10 skilling.2
Han var myndling av Ola Olsson på Berill i 1751.2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 354. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#357
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 11.9.1751.

Ingebjørg Jakobsdotter på Hovde1,2

K, #13598, (1737 - )
Far*Jakob Henriksson på Hovde2 (c 1702 - c 1779)
Mor*Brit Olsdotter på Hovde2 (c 1707 - 1749)Ingebjørg ble født i 1737 på Øvre Hovde, Voll.2
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Engan den 11. september 1751: 1 daler 5 skilling.1
Hun var myndling av Knut Eriksson på Nora i 1751.1

Kilder/noter

 1. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 11.9.1751.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 354. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#357

Brit Jakobsdotter på Hovde1,2

K, #13599, (1746 - )
Far*Jakob Henriksson på Hovde1 (c 1702 - c 1779)
Mor*Brit Olsdotter på Hovde1 (c 1707 - 1749)Brit ble født i 1746 på Øvre Hovde, Voll.1
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Engan den 11. september 1751: 1 daler 5 skilling.2
Hun var myndling av Ola Ivarsson på Sandnes i 1751.2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 354. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#357
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 11.9.1751.

Anne Jakobsdotter på Hovde1,2

K, #13600, (1749 - )
Far*Jakob Henriksson på Hovde1 (c 1702 - c 1779)
Mor*Brit Olsdotter på Hovde1 (c 1707 - 1749)Anne ble født i 1749 på Øvre Hovde, Voll.1
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Engan den 11. september 1751: 1 daler 5 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 354. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#357
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 11.9.1751.