Ivar Ivarsson på Vestnes1,2,3

M, #10601, (ca. 1769 - 15. juli 1829)
Far*Ivar Alvsson på Moldeneset2,4 (1742 - 1815)
Mor*Brit Eiriksdotter på Moldeneset (1741 - 1800)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anna Silvia Fris (c 1761 - 1823)
De hadde ikke barn.14,15 Ivar ble født ca. 1769 i Rånå, Lesja.5,6 Han var handelsgesell på Tyskholmen, Borgund på Sunnmøre, i 1801.5
Ivar giftet seg den 22. juli 1802 på Vestnesgarden, Vestnes, med Anna Silvia Fris (forlovere: Lars Nilsson på Eidhammar o.a.) De ble viet i huset etter kongelig bevilling av 17. juli. Ivar Brovold skrev at de hadde vært trolovet lenge, «men da Fru Alsing misbilligede denne Forbindelse, blev de først gift efter Fruens Død 1802».7,1,8,9
Han og Anna var selveiere på Vestnesgarden fra 1802. I 1816 ble han lignet for 40 daler i sølvskatt (aksjenr. 7 777 i Norges Bank). Ivar kaltes proprietær og hadde gården til sin død. De testamenterte den til hans bror Alv og halvsøster Brit.9,1,10,6
Han var arving ved skiftet etter Ivar Alvsson på Moldeneset den 11. februar 1815: Ola Olsson Romold møtte på hans vegne. På vegne av seg og sin avdøde bror (Eirik) frasa Ivar seg arv til fordel for halvsøstera, Brit.11
Han var verge for Brit Ivarsdotter på Moldeneset fra 1815. Han var fremdeles hennes formynder i 1823.2,12
Ivar Ivarsson på Vestnes var kirkeverge i Vestnes kyrkje.3
Han var forlover for Rasmus Kristensson i Stenså og Brit Ivarsdotter på Moldegård, som giftet seg den 10. april 1825 i Vestnes kyrkje.13


Ivar døde den 15. juli 1829 på Vestnesgarden.6 Han ble jordfestet den 20. juli 1829.6

     Navnet hans ble skrevet Iver Iversen til Wesnes i 1815.2

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 410 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/117/
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/240/
 3. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 41, nr. 2. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#55
 4. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Borgen, Tytskholm med Hundsvær. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058419002387
 6. [S1154] Vestnes mini. 1818–47: s. 202. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16046&idx_id=16046&uid=ny&idx_side=-104
 7. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 28 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16044&idx_id=16044&uid=ny&idx_side=-30
 8. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 205. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#219
 9. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 206. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#221
 10. [S1153] Romsdal sølvskatt 1816: Vestnes, s. 7. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/52628/61/
 11. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 533 a–534 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/240/
 12. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 474 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 13. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 391, nr. 71. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16045&idx_id=16045&uid=ny&idx_side=-154
 14. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 283. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#297
 15. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 30.

Marit Olsdotter på Moldeneset1,2,3

K, #10602, (1764 - )
Far*Ola Eriksson i Buvika4,5 (c 1720 - 1773)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Erik Eriksson på Rød (1768 - )
Barn

Familie 2

Ivar Alvsson på Moldeneset (1742 - 1815)
Ett barn levde i 1815.2,1 
BarnMarit ble født i 1764 i Buvika, Nesset.6 Marit ble døpt den 25. desember 1764 i Rød kyrkje, Nesset.6
Marit fikk barn med Erik Eriksson på Barsteinen i 1790 i Nesset.4
Hun var myndling av Anders Olsson på Mittet i 1798.5
Marithe Olsdatter (i sitt 36. år) var i tjeneste hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801.7,8,9,10,11,12
Annet navn: Marit Olsdotter Buvik, nevnt 1801.13
Marit giftet seg den 19. november 1801 i Molde kirke med Ivar Alvsson på Moldeneset (forlovere: Andreas Kristian Jørgenssen og Ivar Bjørnsson). Den 15. november var det betalt 1 daler for vielsen.13,14,1
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Alvsson på Moldeneset den 11. februar 1815.15
Hun var myndling av Elling Reiarsson Tornes fra 1815.2

Hun bodde på Moldeneset, Molde, i 1823.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Per Eriksson Rød den 9. mai 1823: Hun aktet å fordre for likkledet og 1 måneds opphold og pleie under sønnens siste sykdomsdager.1
Hun var arving ved skiftet etter Per Eriksson Rød den 15. september 1823: 7 daler 3 ort 5½ skilling. Hun fordret også 3 daler.16

Kilder/noter

 1. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/240/
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-15
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 17. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#20
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 307 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680325
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-39
 7. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-8
 10. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 b.
 12. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 185, 1822, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-94
 13. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-50
 14. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 15. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 533 a–534 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/240/
 16. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b–474 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/

Per Eriksson Rød1,2,3

M, #10603, (1790 - 1823)
Far*Erik Eriksson på Rød6,3,4 (1768 - )
Mor*Marit Olsdotter på Moldeneset4,5 (1764 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Beret Andrea Lossius (1792 - )
BarnPer ble født i 1790 i Nesset, utenom ekteskap.7 Han står hos faren Erik Eriksson og Kari Eriksdotter på bnr. 3, Rød, Nesset, i folketellingen av 1. februar 1801.3
Han ble kalt Per Eriksson Moldegård.8 Per tjente hos Peter Rikardus Møller på Moldegård, Molde.4,8 Per Eriksson Rød tjente hos innenlandshandler Sakarias Hansen på Eikrem, Bolsøy, i 1823.1,4,9

Per døde i 1823 på Eikrem, den 23. eller 30. april (skiftet og kirkebøkene oppgir forskjellig dato). Han skar over strupen på seg selv.4,1,9
Annet navn: Per Eriksson på Eikrem, nevnt 1823 (han kalles Peder Erichsen Røe eller Eikrem i skiftet).10 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 9. mai 1823. Debitorer: Hans Pålssen Malme, Knut Persson Strande, Peter Kristensson Øverland og Arn Sverkessen Hartun o.a. Kreditorer: Marit Olsdotter på Moldeneset o.a. Hos mora på Moldeneset etterlot Per seg kun en gammel strieskjorte, vurdert til 12 skilling, men hun opplyste at sønnen hadde lånt ut til sammen 11 daler til forskjellige personer. Mora aktet også å fordre for likkledet og 1 måneds opphold og pleie under hans siste sykdomsdager.4 Per Eriksson Rød ble kanskje jordfestet den 1. juni 1823.9,1
Per fikk barn med Beret Andrea Lossius i 1823 i Molde. Barnet ble født etter Pers død.8,2 Det ble holdt skiftesamling etter Per den 15. september 1823. Debitor: Peter Rikardus Møller. Kreditorer: Sakarias Hansen, Alert Hyssing Schnell og madam Elen Møller o.a. Arvinger: Marit Olsdotter på Moldeneset og Brit Ivarsdotter. Pers eiendeler var solgt på auksjon. Samlet formue ble 55 daler 2 ort. Etter gjeld og omkostninger var arven 15 daler 1 ort 11 skilling, delt på mora og halvsøstera. Skiftet ble sluttet 13. oktober.11

Kilder/noter

 1. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 190, nr. 6. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-97
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 191, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-86
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Nessæt, Røe, Røe. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058423000041
 4. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 17. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#20
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 131.
 7. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 17.
 8. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 193, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-98
 9. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 190, nr. 18. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16058&idx_id=16058&uid=ny&idx_side=-98
 10. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/476/
 11. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b–474 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/

Elling Reiarsson Tornes1,2,3

M, #10604, (ca. 1786 - 1. mars 1853)
Far*Reiar Ellingsson på Tornes4,5 (c 1748 - 1820)
Mor*Gjertrud Knutsdotter på Tornes5 (c 1748 - m. 1808 & 1815)

Familie

Anne Ivarsdatter Sletten (1788 - 1859)
De hadde seks barn.6 Elling ble født ca. 1786 på Ner-Tornes, Vågøy.5 Elling flyttet den 27. mai 1807.5 Han tjente hos Hans Thiis Møller i Molde fra 1807.5
Han var husmann på mnr. 167, Moldeneset, Molde, fra 1807. Han overtok etter sin fremtidige svigermor. I 1816 var leien 5 daler pluss tolv arbeidsdager i året.6,4
Elling trolovet seg i 1811 i Molde med Anne Ivarsdatter på Moldeneset. Forlovere: Ola Olsson på Moldeneset og Ivar Alvsson på Moldeneset.1
Elling giftet seg den 5. januar 1812 med Anne Ivarsdatter på Moldeneset.1,6
Annet navn: Elling Reiarsson på Moldeneset, nevnt 1813.7,8
Han var fadder ved dåpen til Ola Olsson Sigerset den 28. februar 1813 i Molde kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Ola Knutssen den 12. desember 1813 i Molde kirke.7
Han var verge for Marit Olsdotter på Moldeneset fra 1815.9
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Ivarssen Reknes den 10. januar 1831: 1 daler 3 skilling.10


Elling døde den 1. mars 1853 i Molde, som (dag)arbeider.3,5 Han ble gravlagt den 7. mars 1853 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy, etter tillatelse.3

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1811, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-52
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 156 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/159/
 3. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 564, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707010282
 4. [S1150] «Søren Reiersen Thornæs»: s. 144.
 5. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 408.
 6. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 98.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 29 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-31
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 27 b, 1813, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630215
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/240/
 10. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 155 a–156 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/158/

Reiar Ellingsson på Tornes1,2

M, #10605, (ca. 1748 - 6. mai 1820)
Far*Elling Olsson i Rødalen2,3 (c 1694 - )
Mor*Gjertrud Reiarsdotter i Rødalen2,3

Familie

Gjertrud Knutsdotter på Tornes (c 1748 - m. 1808 & 1815)
De hadde fem barn.6 
BarnAnnet navn: Reiar Ellingsson i Rødalen.4
Reiar ble født ca. 1748 i Rødalen, Vågøy.3
Han var bruker i Rødalen fra 1776 til 1781. Han overtok etter faren.5
Reiar giftet seg med Gjertrud Knutsdotter på Røset.1,3
Han og Gjertrud var brukere på bnr. 6, Ner-Tornes, Vågøy, fra 1781 til 1806. Den 9. mars 1798 brant våningshuset ned. Sønnen Ola overtok bygselen i 1806 mot kår til foreldrene.3,6,5,1

Reiar døde den 6. mai 1820 på Ner-Tornes, Vågøy.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Vaagøe, Tornes. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058425001678
 2. [S1150] «Søren Reiersen Thornæs»: s. 143.
 3. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 407.
 4. [S1150] «Søren Reiersen Thornæs»: s. 142.
 5. [S1150] «Søren Reiersen Thornæs»: s. 144.
 6. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 408.
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 627. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610317

Brit Ivarsdotter på Vestnes1

K, #10606, (1802 - 24. november 1829)
Far*Ivar Alvsson på Moldeneset2,3,4 (1742 - 1815)
Mor*Marit Olsdotter på Moldeneset2,3,4 (1764 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Rasmus Kristensson Stokkeland (c 1791 - 1838)
De hadde to barn (og et dødfødt tvillingpar).11,9 Annet navn: Brit Ivarsdotter på Moldeneset.2,3,4 Brit ble døpt den 10. oktober 1802 i Molde kirke.2
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Alvsson på Moldeneset den 11. februar 1815: Halvbroren Ivar frasa seg sin og avdøde Eiriks arv til fordel for henne.5
Hun var myndling av Ivar Ivarsson på Vestnes fra 1815. Han var fremdeles hennes formynder i 1823.3,6
Hun var arving ved skiftet etter Per Eriksson Rød den 15. september 1823: 7 daler 3 ort 5½ skilling.7

Annet navn: Brit Ivarsdotter på Moldegård, nevnt 1825.8
Brit giftet seg den 10. april 1825 i Vestnes kyrkje med Rasmus Kristensson i Stenså (forlovere: Einar Kristensson Stokkeland og Ivar Ivarsson).8
Hun og Rasmus bodde på Vestnesgarden, Vestnes, i 1829. Hun arvet halve gården etter halvbroren Ivar. Rasmus overtok eierskapet etter hennes død, og enka etter Brits halvbror Alv testamenterte den andre halvdelen til Rasmus og Brits barn. Rasmus hadde gården til sin død, da hans tredje kone overtok.1,9,10

Brit døde den 24. november 1829 på Vestnesgarden, under en tvillingfødsel.1,9 Hun ble jordfestet den 30. november 1829.1

Kilder/noter

 1. [S1154] Vestnes mini. 1818–47: s. 201, 1829, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16046&idx_id=16046&uid=ny&idx_side=-103
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-15
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/240/
 4. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 533 a–534 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/240/
 6. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 474 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 7. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b–474 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 8. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 391, nr. 71. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16045&idx_id=16045&uid=ny&idx_side=-154
 9. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 206. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#221
 10. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 84. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#99
 11. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 399. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#402

Anna Silvia Fris1,2,3

K, #10607, (ca. 1761 - 1823)
Far*Bastian Fris (1733 - 1796)
Mor*Else Katrine Munk2 (c 1737 - 1813)
10-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Ivarsson på Vestnes (c 1769 - 1829)
De hadde ikke barn.11,12 Anna ble født ca. 1761 i Molde.4 Hun ble konfirmert den 27. september 1778 i Bolsøy kirke.4
Hun var fadder ved dåpen til Marte Kirstine Andersdotter på Gjermundnes den 12. januar 1794 i Vestnes kyrkje.3
Anna Silvia Fris var stuepike hos Maria Alsing på Vestnesgarden, Vestnes, i 1801.5 Anna Silvia Fris arvet på Vestnesgarden fra Maria Alsing.6
Anna giftet seg den 22. juli 1802 på Vestnesgarden med Ivar Ivarsson (forlovere: Lars Nilsson på Eidhammar o.a.) De ble viet i huset etter kongelig bevilling av 17. juli. Ivar Brovold skrev at de hadde vært trolovet lenge, «men da Fru Alsing misbilligede denne Forbindelse, blev de først gift efter Fruens Død 1802».1,2,7,8
Hun og Ivar var selveiere på Vestnesgarden fra 1802. I 1816 ble han lignet for 40 daler i sølvskatt (aksjenr. 7 777 i Norges Bank). Ivar kaltes proprietær og hadde gården til sin død. De testamenterte den til hans bror Alv og halvsøster Brit.8,2,9,10

Anna døde i 1823 på Vestnesgarden.8

     Navnet hennes ble skrevet Anne Sølvia Friis i 1813.2

     Hun var oppkalt etter Anna Silvia Eg.

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 28 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16044&idx_id=16044&uid=ny&idx_side=-30
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 410 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/117/
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 429, 1. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670143
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 150 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-113
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Weedøe, Wæsness, Wesness. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058422001844
 6. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 84. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#99
 7. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 205. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#219
 8. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 206. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#221
 9. [S1153] Romsdal sølvskatt 1816: Vestnes, s. 7. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/52628/61/
 10. [S1154] Vestnes mini. 1818–47: s. 202. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16046&idx_id=16046&uid=ny&idx_side=-104
 11. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 283. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#297
 12. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 30.

Maria Persdotter Langlo1,2,3

K, #10608, (12. august 1718 - 8. juni 1802)
Far*Per Persson på Langlo (1677 - 1729)
Mor*Birgitta Klausdotter på Langlo4 ( - c 1778)

Familie

Ole Alsing (c 1699 - 1780)
De hadde ikke barn.9,7 Maria ble født den 12. august 1718 på Langlo, Stranda.3,2
Maria giftet seg den 12. februar 1759 i Stranda med Ole Alsing. De ble viet hjemme etter kongelig bevilling av 29. desember 1758.1,3
Hun ble kalt Maria Alsing, nevnt fra 1779 til 1801.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Birgitta Klausdotter på Langlo den 2. februar 1779.4
Maria hadde Olava Maria Sveinsdatter, Hans Jensson, Henrik Henriksson og Anders Åmundsson i tjeneste i 1782. Olava ble avskjediget da hun ble gravid, og reiste hjem til mora i Molde, mens de andre fremdeles tjente der i mai året etter.6

Hun var selveier på Vestnesgarden, Vestnes, i 1801.5
Hun hadde Anna Silvia Fris som stuepike i 1801, i tillegg til ni tjenestefolk.5


Maria døde den 8. juni 1802 på Vestnesgarden.2,3,7 Hun ble jordfestet den 17. juni 1802 på Vestnes kyrkjegard.2 Hun testamenterte på Vestnesgarden til Anna Silvia Fris.8

Ole Alsing1,2

M, #10609, (ca. 1699 - 28. juni 1780)

Familie

Maria Persdotter Langlo (1718 - 1802)
De hadde ikke barn.9,37 Annet navn: Ola Olsson på Helset.3
Ola ble født ca. 1699.3 Hans hjemsted var på Helset, Kornstad.3 Han var fogd på Sunnmøre fra 1743. Han hadde tittelen kammerråd i 1757.4,5,6
Ole giftet seg den 25. oktober 1746 i Vår Frue kirke, Trondheim, med en uregistrert person. De ble skilt i 1755.6,4 Han eide i Bjørkavåg, Borgund på Sunnmøre, fra 1747.4,7
Lasse Eriksson var bruker på Vestnesgarden, Vestnes, i 1757, da Ole Alsing ble eier av gården. Ivar Brovold skrev: «Lasse Andersen [sic] drev Hovedbruget, men Alsing tog det fra ham og derimod overlod ham et lille Brug i Malo i Veø istedet».8,9

Ole Alsing kjøpte 2 pund 8 merker med bygselrett på bnr. 1, Sørnesje, Veøy, den 8. september 1757. Handelen omfattet også andre gårder. Skjøtet ble tinglyst 27. juni.5
Han var selveier på Vestnesgarden fra 1757 til 1780.10
Ole Alsing gav bygselseddel på 1 pund 9 merker på Øverland, Bolsøy, til Jøsten Sjurdsson den 2. mai 1758.11
Ole Alsing gav bygselseddel på 2 pund 12 merker i Nedgarden, Holen, Nesset, til Ola Sørensson den 22. januar 1759.12,13

Ole giftet seg den 12. februar 1759 i Stranda med Maria Persdotter Langlo. De ble viet hjemme etter kongelig bevilling av 29. desember 1758.1,14
Jens Persson Tonning og Anna Johansdatter Viderø var brukere i Bjørkavåg i oktober 1762. De hadde fem tjenestefolk. Etter fallitten var Jens «ganske uformuende», så eieren, Ole Alsing (gift med hans kusine), lot ham bruke gården av medlidenhet.7
Han eide på Osen jernverk, Øyra, Bolsøy, i 1762.15,16
Ole Alsing solgte i Leirgrovvik, Bolsøy, den 2. april 1763 til John Ord.17,18
Ole Alsing gav bygselseddel på 1 pund på Mek, Bolsøy, til Steffen Jakobsson den 9. november 1763.19
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Knutsson på Talset den 8. desember 1763: 3 ort 15 skilling.20
Ole Alsing gav bygselseddel på 2 våger på Bolsøy, Bolsøy, til Ola Knutsson Rekdal. Seddelen ble tinglyst 3. juli 1764.21
Ole auksjonerte bort 1 våg 2 pund 12 merker med bygselrett (hele gården) på Øverland den 25. september 1764 til Peder Jalles. Handelen inkluderte også husmannsplassen ved Tøndergårdgjerdet (Einen), hvor Nils Olsson bodde og betalte 1 daler 2 ort i grunnleie. Kjøpesum: 201 daler. Skjøtet ble utstedt 15. november og tinglyst dagen etter i Vestnes tinglag.22,23 Ole auksjonerte bort 2 pund 12 merker med bygselrett (hele gården) på Tøndergård, Bolsøy, den 25. september 1764 til Abraham Meier. Husmannsplassen ved Tøndergårdgjerdet (Einen) var ikke inkludert i handelen. Kjøpesum: 232 daler. Skjøtet ble utstedt 7. desember, og tinglyst 25. juni året etter.24 Fra boet til Ole Alsing ble på Lorgja, Borgund på Sunnmøre, auksjonert bort i 1764 til Jens Olsson i Urkedalen.25,26
Ole Alsing gav bygselseddel på 2 pund 12 merker (halve gården) i Holen, Nesset, til Ola Larsson den 20. desember 1764.27,28
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765: 1 daler 1 ort 12 skilling.29
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Asbjørnsson på Skjørsetra den 6. august 1765: 10 daler.30
Han var kreditor ved skiftet etter Per Persson på Mork den 10. oktober 1766: 4 daler i landskyld for 1765 og 66.31
Han var kreditor ved skiftet etter Kari Andersdotter på Utbogge den 30. mai 1767: 3 daler 1 ort 12 skilling i landskyld.32
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Persson i Einen den 19. desember 1768: 2 daler 1 ort 8 skilling i landskyld og tiende.33
Han var kreditor ved skiftet etter Pål Olsson på Ytre Mittet den 20. januar 1769: 1 daler 22 skilling.34
Ole Alsing gav bygselseddel på 1 pund 15 merker på bnr. 7, Berg, Bolsøy, til Hallvor Persson den 4. september 1769.35
Ole Alsing gav festeseddel på Lubbenes, Berg, Bolsøy, til Per Persson på Årø den 16. september 1776.36


Ole døde den 28. juni 1780 i Vestnes.2

Kilder/noter

 1. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 959. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15984&idx_id=15984&uid=ny&idx_side=-200
 2. [S1155] «Kammerraad Ole Alsing»: s. 42.
 3. [S1839] «Ole Alsings opprinnelse»: s. 103. https://books.google.no/books?id=mAouAgAAQBAJ&lpg=PA2&hl=no&pg=PA103#v=onepage&q&f=false
 4. [S1849] Sula-soga 1-1: s. 271. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011081106049?page=274
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 182 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650663
 6. [S1155] «Kammerraad Ole Alsing»: s. 41.
 7. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: s. 3, Birchevog. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49637/7/
 8. [S300] «Jordbruket i Bolsøy»: s. 320.
 9. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 205. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#219
 10. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 204. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#219
 11. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 23 a, publiseringsnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410318
 12. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 76 a, 19. oktober. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410376
 13. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 111. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=114
 14. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 41. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#55
 15. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy prestegjeld, Osens Jern-Verk. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/23/
 16. [S1155] «Kammerraad Ole Alsing»: s. 55.
 17. [S363] Bolsøyboka II: s. 298. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=301
 18. [S1103] «Parkar og større hageanlegg i Molde»: s. 214.
 19. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 223 b, publiseringsnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410524
 20. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 176 b–177 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/196/
 21. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 223 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410524
 22. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 297 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650780
 23. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 266 b, publiseringsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410568
 24. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 300 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650783
 25. [S58] Borgund og Giske IV: s. 35. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016092948068?page=38
 26. [S874] Bygdebok for Haram 1: s. 240. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013082008137?page=243
 27. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 1 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410590
 28. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 112. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=115
 29. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 30. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 300 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660323
 31. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 386 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660413
 32. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b–407 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 33. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 34. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 501 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660531
 35. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 189 a, publiseringsnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410779
 36. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 64 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420420067
 37. [S1157] Familien Langlo: s. 10. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111705005#21

Nils Persson Langlo1,2,3,4,5

M, #10610, (1679 - 1724)
Far*Per Knutsson på Langlo6,7 (c 1634 - )

Familie

Malene Olsdotter Helt (1693 - 1763)Nils ble født i 1679 på Langlo, Stranda.2,8,7 Han tok borgerskap i Bergen den 15. mai 1702 som handelsmann på Sunnmøre.7 Han var kirkeverge i Norddal fra 1708 til 1722.4
Han var kreditor ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 2 mark 8 skilling.9

Nils giftet seg med Malene Olsdotter Helt.5
Han og Malene bodde på Sløgstad, Stranda.4
Han var verge for Anne Olsdotter på Ringstad fra 1719. Han ble da kalt borger.1
Han var kreditor ved skiftet etter Brita Eiriksdotter på Seljefloten den 2. august 1720: 13 daler.10


Nils døde i 1724 på Sløgstad, 45 år 17 uker 5 dager gammel.2,4,5 Han ble jordfestet den 23. mai 1724.2

Kilder/noter

 1. [S1161] Sunnmøre skifteprotokoll 1719–24: fol. 58 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24548/61/
 2. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 125. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15983&idx_id=15983&uid=ny&idx_side=-63
 3. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 4. [S1126] Borgarseta: Sløgstad.
 5. [S1155] «Kammerraad Ole Alsing»: s. 42.
 6. [S1157] Familien Langlo: s. 1. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111705005#3
 7. [S408] Borgerskap i Bergen 1600–1751: Niels Pedersen.
 8. [S1156] Stranda bygdebok I: s. 470. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010110805028#483
 9. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 10. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 a–543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690543

Birgitta Klausdotter på Langlo1,2

K, #10611, ( - ca. 1778)
Mor*Else Matsdotter på Slinningen1 ( - c 1713)

Familie

Per Persson på Langlo (1677 - 1729)
Fire barn er nevnt i skiftet etter henne.2 
BarnBirgitta giftet seg med Per Persson på Langlo.1
Hun og Per bodde på Langlo, Stranda, i 1714.1

Birgitta døde ca. 1778 på Langlo.2 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 2. februar 1779. Arvinger: Birte Maria Hasund, Maren Gentoft Leth, Karen Rebekka Rode og Maria Alsing o.a.2

Kilder/noter

 1. [S1159] Sunnmøre skifteprotokoll 1711–15: fol. 443 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24547/448/
 2. [S1158] Sunnmøre skifteprotokoll 1776–79: fol. 243 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24567/245/

Else Matsdotter på Slinningen1

K, #10612, ( - ca. 1713)

Familie

Ni barn er nevnt i skiftet etter henne.1 
BarnElse døde ca. 1713 på Slinningen, Borgund på Sunnmøre.1 Det ble holdt skifte etter henne den 24. april 1714. Arvinger: Klaus Klausson på Slinningen o.a. Hun ble titulert dydrik og gudselskende matrone.1

Kilder/noter

 1. [S1159] Sunnmøre skifteprotokoll 1711–15: fol. 443 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24547/448/

Klaus Klausson Schwarz1

M, #10613, ( - ca. 1736)
Mor*Else Matsdotter på Slinningen2 ( - c 1713)

Familie

Fire barn levde i 1736.5 
BarnKlaus giftet seg før 1714 med en uregistrert person.2
Annet navn: Klaus Klausson på Slinningen, nevnt fra 1714 til 1734.2,3
Han bodde på Slinningen, Borgund på Sunnmøre, i 1714.2
Han var arving ved skiftet etter Else Matsdotter på Slinningen den 24. april 1714.2
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 3 daler 3 ort.4


Klaus døde ca. 1736 på Slinningen.5 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 12. desember 1736. Han ble titulert velaktbar og -fornem borger (men hadde ikke borgerskap).5,1

Kilder/noter

 1. [S1126] Borgarseta: Slinningen.
 2. [S1159] Sunnmøre skifteprotokoll 1711–15: fol. 443 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24547/448/
 3. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 413 a.
 4. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 5. [S1160] Sunnmøre skifteprotokoll 1735–39: fol. 341 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24553/75/

Per Persson på Langlo1,2,3

M, #10614, (1677 - 1729)
Far*Per Knutsson på Langlo4,5 (c 1634 - )

Familie

Birgitta Klausdotter på Langlo ( - c 1778)
Fire barn er nevnt i skiftet etter henne.8 
BarnPer ble født i 1677.3 Han var lensmann i Dale skipreide på Sunnmøre i 1709. Han virket til sin død.1,6,3,4
Han var kreditor ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 3 mark i 3 års tinghold.7

Per giftet seg med Birgitta Klausdotter.2
Han og Birgitta bodde på Langlo, Stranda, i 1714.2

Per døde i 1729 på Langlo, 52 år 1 uke 3 dager gammel.3 Han ble jordfestet den 1. september 1729.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Langeloe fra 1709 til 1714.1,2

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 2. [S1159] Sunnmøre skifteprotokoll 1711–15: fol. 443 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24547/448/
 3. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 260. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15983&idx_id=15983&uid=ny&idx_side=-131
 4. [S1126] Borgarseta: Langlo.
 5. [S1161] Sunnmøre skifteprotokoll 1719–24: fol. 58 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24548/61/
 6. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 344 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090123690350
 7. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 8. [S1158] Sunnmøre skifteprotokoll 1776–79: fol. 243 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24567/245/

Per Knutsson på Langlo1,2,3

M, #10615, (ca. 1634 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnPer ble født ca. 1634.1
Han var bruker på Langlo, Stranda, i 1666.1 Han var lensmann i Dale skipreide på Sunnmøre fra omkr. 1670.2 Han var kirkeverge i Stranda fra 1681 til 1692.2

Kilder/noter

 1. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 439, nr. 4. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35522/231/
 2. [S1126] Borgarseta: Langlo.
 3. [S1157] Familien Langlo: s. 3. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111705005#7
 4. [S1161] Sunnmøre skifteprotokoll 1719–24: fol. 58 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24548/61/
 5. [S1157] Familien Langlo: s. 1. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111705005#3
 6. [S408] Borgerskap i Bergen 1600–1751: Niels Pedersen.
 7. [S1157] Familien Langlo: s. 13. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111705005#28

Maria Andrea Koll1,2,3,4

K, #10616, (1771 - 3. januar 1840)
Far*Albrekt Andreas Koll2 (1739 - m. 1789 & 1801)
Mor*Anne Elisabet Bjerk (1743 - 1807)

Familie

Alv Ivarsson på Vestnes (1764 - 1829)Maria Andrea ble døpt den 23. oktober 1771 i Svorkmo kirke, Orkdal.2 Hun var fosterbarn hos Karen Brems på Moldegård, Molde.3 Maria Andrea Koll ble konfirmert den 16. oktober 1785 i Molde kirke.5
Maria Andrea giftet seg den 10. juli 1794 i Bud kyrkje med Alv Ivarsson.1,6,7
Hun og Alv bodde i Bud i 1795.8
Hun var arving ved skiftet etter Karen Brems den 6. mars 1797: 100 daler.9,10,11

Hun og Alv bodde på Brenslen, Bud, i 1801. De hadde ei tjenestejente. Alv og Maria bodde fremdeles i Bud i 1815.6,12
Hun og Alv var selveiere på Vestnesgarden, Vestnes. Hans bror Ivar testamenterte halve gården til dem. Etter Alvs død hadde Maria denne delen til 1830. Hun testamenterte den videre til barna til hans halvsøster, Brit, mot anstendig opphold på livstid.4,7
Hun ble kalt madam Maria Andrea Ivarsson, nevnt 1840.13,14

Maria Andrea døde den 3. januar 1840 på Vestnesgarden, som kårkone.14,13 Hun ble jordfestet den 10. januar 1840.14,13

     Navnet hennes ble skrevet Maria Andrea Cold i 1794.1

Kilder/noter

 1. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 263 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16072&idx_id=16072&uid=ny&idx_side=-150
 2. [S1049] Svorkmo mini. 1756–94: s. 203. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16192&idx_id=16192&uid=ny&idx_side=-106
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 258 a, nr. 10. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/276/
 4. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 206. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#221
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 153 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-115
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Boe, Brenslen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058426000242
 7. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 84. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#99
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 259 a, nr. 4. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/277/
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 257 b–259 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/276/
 10. [S1222] «Hus og tun på Moldegård gjennom 300 år»: s. 67.
 11. [S1222] «Hus og tun på Moldegård gjennom 300 år»: s. 87.
 12. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/240/
 13. [S1162] Vestnes klok. 1818–42: s. 211, nr. 1. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16050&idx_id=16050&uid=ny&idx_side=-105
 14. [S1154] Vestnes mini. 1818–47: s. 221, nr. 1. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16046&idx_id=16046&uid=ny&idx_side=-113

Rasmus Kristensson Stokkeland1,2,3,4

M, #10617, (ca. 1791 - 28. november 1838)
Far*Kristen Nilsson på Stokkeland4 (1745 - f 1801)
Mor*Anne Einarsdotter på Stokkeland2 (c 1749 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marit Olsdotter i Stenså (c 1786 - 1823)
De fikk ett dødfødt barn.8 

Familie 2

Brit Ivarsdotter på Vestnes (1802 - 1829)
De hadde to barn (og et dødfødt tvillingpar).8,10 

Familie 3

Beret Olsdotter på Vestnes (1808 - 1890)
De hadde to barn.8 Rasmus ble født ca. 1791 på Stokkeland, Vestnes.3,5 Han hadde kopper.6 Han bodde hos Anne Einarsdotter på Stokkeland i 1801.2 Rasmus Kristensson Stokkeland var underklokker i Veøy iallfall fra 1820 til 1825. Han kaltes klokker i 1833. Rasmus var også skoleholder.7,3,5,6,8
Han var fadder ved dåpen til Anders Jonsson på Eik den 20. februar 1820 i Veøy kirke.1,7

Han var bruker i Stenså, Veøy, fra 1820. Han overtok etter Marta Eriksdotter (s.d.) og mannen. Rasmus sa fra seg bygselen i 1831.8,3
Rasmus giftet seg den 21. juni 1821 i Veøy kirke med Marit Olsdotter på Krokset.3,8
Annet navn: Rasmus Kristensson i Stenså, nevnt 1825.5
Rasmus giftet seg den 10. april 1825 i Vestnes kyrkje med Brit Ivarsdotter på Moldegård (forlovere: Einar Kristensson Stokkeland og Ivar Ivarsson).5
Han og Brit bodde på Vestnesgarden, Vestnes, i 1829. Hun arvet halve gården etter halvbroren Ivar. Rasmus overtok eierskapet etter hennes død, og enka etter Brits halvbror Alv testamenterte den andre halvdelen til Rasmus og Brits barn. Rasmus hadde gården til sin død, da hans tredje kone overtok.9,10,11
Annet navn: Rasmus Kristensson på Vestnes, nevnt 1833.6
Rasmus giftet seg den 7. juli 1833 i Veøy kirke med Beret Olsdotter på Nesje.6,8

Rasmus døde den 28. november 1838 i Molde. Han trådte feil i en bryggestige og druknet.10,8

Kilder/noter

 1. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 10, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670407
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Wæsness, Stocheland.
 3. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 387, nr. 35. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904680592
 4. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 281. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#295
 5. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 391, nr. 71. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16045&idx_id=16045&uid=ny&idx_side=-154
 6. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 404, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670562
 7. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 10, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680481
 8. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 399. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#402
 9. [S1154] Vestnes mini. 1818–47: s. 201, 1829, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16046&idx_id=16046&uid=ny&idx_side=-103
 10. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 206. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#221
 11. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 84. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#99

Ola Alvsson i Nystugu1

M, #10618, (1740 - 30. mai 1793)
Far*Alv Olsson i Nystugu2 ( - c 1766)
Mor*Åste Ivarsdotter i Nystugu2 (c 1721 - 1797)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1740 i Nystugu, Stuguflotten, Lesja.2
Ola giftet seg i 1766 med Anne Olsdotter i Bjorlie.1
Han og Anne var husfolk i Nystugu fra ca. 1766. De overtok trolig da faren hans døde. Familien måtte trolig forlate plassen i 1780. Neste bruker fikk skjøte i 1783.1
Annet navn: Ola Alvsson i Einen.3

Ola døde den 30. mai 1793 i Einen, Øverland, Bolsøy. Familien bodde trolig der allerede i 1790 (da dattera Åses forlovere bodde på Øverland).3,4 Han ble jordfestet den 9. juni 1793 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,5

Anne Olsdotter i Nystugu1

K, #10619, (1746 - )Annet navn: Anne Olsdotter i Bjorlie.2
Anne ble født i 1746 i Bjorlie, Lesja.2
Anne giftet seg i 1766 med Ola Alvsson i Nystugu.1
Hun og Ola var husfolk i Nystugu, Stuguflotten, Lesja, fra ca. 1766. De overtok trolig da faren hans døde. Familien måtte trolig forlate plassen i 1780. Neste bruker fikk skjøte i 1783.1
Annet navn: Anne Olsdotter i Einen.3 Anne Olsdotter var daglønner i 1801.3 Anne var leieboer i Einen, Øverland, Bolsøy, i 1801 sammen med Ola Olsson og Rønnaug Olsdotter.3

Alv Olsson på Årøneset1

M, #10620, (1769 - )
Far*Ola Alvsson i Nystugu2 (1740 - 1793)
Mor*Anne Olsdotter i Nystugu2 (1746 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Alv Olsson i Nystugu.2
Alv ble født i 1769 i Nystugu, Stuguflotten, Lesja.2 Brødrene Alv, Ola og Ivar Olsson bodde (ved eller) i Molde fra 1780 ifølge en militærrulle av 1798.2 Alv Olsson på Årøneset ble konfirmert den 18. november 1787 i Molde kirke, men han sognet til Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 a, 1787, 18. november, Bolsøy, drenger, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630062
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 44. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#47

Ola Olsson i Leirgrovvik1,2

M, #10621, (1729 - )
Far*Ola i Leirgrovvik3 ( - e 1729)Ola ble født i 1729 i Leirgrovvik, Bolsøy.3,2 Ola ble døpt den 28. mars 1729 i Molde kirke av Otto Jakobsson Middelfart.3 Ola Olsson i Leirgrovvik ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1752. Han ble utkommandert til Holstein 12. mars 1762 og kom tilbake 21. juli året etter. Ola ble overført til landvernet i 1765. Han var da ugift og brukte hverken gård eller plass.2,4
Ole Lergrovigen tjente hos Jakob Ottosson Fris på mnr. 131, innpå Gata, Molde, fra april 1764. Han flyttet dit fra landet.5


     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Leergrovigen i 1748.1

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 2. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690214
 2. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Gemene, nr. 26. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700387
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 103, 28. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660259
 4. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700663
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg D–G, til- og avgang. Mai, tilgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212103

Anders Olsson i Nystugu1

M, #10622, (1774 - 1779)
Far*Ola Alvsson i Nystugu1 (1740 - 1793)
Mor*Anne Olsdotter i Nystugu1 (1746 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til megAnders ble født i 1774 i Nystugu, Stuguflotten, Lesja.1

Anders døde i 1779 i Nystugu.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 44. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#47

Ivar Olsson Nystugu1,2

M, #10623, (1777 - )
Far*Ola Alvsson i Nystugu2 (1740 - 1793)
Mor*Anne Olsdotter i Nystugu2 (1746 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til megIvar ble født i 1777 i Nystugu, Stuguflotten, Lesja.2 Brødrene Alv, Ola og Ivar Olsson bodde (ved eller) i Molde fra 1780 ifølge en militærrulle av 1798.2 Han ble konfirmert den 20. oktober 1793 i Molde kirke. Han sognet til byen.1,3

     Navnet hans ble skrevet Iver Olsen Nystuen i 1793.1

Rønnaug Olsdotter i Einen1

K, #10624, (1780 - )
Far*Ola Alvsson i Nystugu2 (1740 - 1793)
Mor*Anne Olsdotter i Nystugu2,1 (1746 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Rønnaug Olsdotter i Nystugu.2
Rønnaug ble født i 1780 i Nystugu, Stuguflotten, Lesja.2,1 Hun var spinner og vever i 1801.1 Hun bodde hos Anne Olsdotter i Einen, Øverland, Bolsøy, i 1801.1

     Navnet hennes ble skrevet Randi Olsdatter i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Øverland. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000111
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 44. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#47

Guro Ivarsdotter1

K, #10625, ( - etter 1792)
Far*Ivar Toresson på Slettom1 (1738 - 1813)
Mor*Guri Syversdotter på Slettom1 (1739 - 1807)Guro Ivarsdotter bodde hos Ivar Toresson og Guri Syversdotter i Bolsøy fra 1787.1 Guro tjente hos Klaus Lund Steffenssen i Molde i 1792.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#71

Engebret Larsson i Søreinbu1

M, #10626, (ca. 1705 - 1783)

Familie

Guri Persdotter i Søreinbu (c 1716 - 1785)
De hadde fire barn.1 
BarnEngebret ble født ca. 1705.1
Engebret giftet seg i 1747 med Guri Persdotter i Søreinbu.1
Han og Guri var brukere på Oppå, Søreinbu, Lesja, fra 1747. De kjøpte bruket i 1748. Det ble solgt igjen i 1781, men sønnen Lars drev nok videre i noen år.1,2

Engebret døde i 1783 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 257. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#259
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 256. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#259

Lars Engebretsson i Leirgrovvik1,2,3

M, #10627, (1751 - )
Far*Engebret Larsson i Søreinbu4 (c 1705 - 1783)
Mor*Guri Persdotter i Søreinbu4 (c 1716 - 1785)

Familie 1

Kari Eiriksdotter i Bjølverud (1753 - )
BarnLars ble født i 1751 i Søreinbu, Lesja.4
Lars fikk barn med Kari Eiriksdotter i Enstad i 1775.4
Lars giftet seg i 1782 med Marit Persdotter i Einbu.5,2
Han og Marit bodde på Oppå, Søreinbu, Lesja, i 1782. Han drev tilsynelatende bruket videre i noen år etter foreldrene. I en militærrulle fra 1805 står at familien flyttet til Molde «for lang tid Siden».6,4
Annet navn: Lars Engebretsson i Søreinbu, nevnt 1783.4,6
Han og Marit bodde på Gjerdet, Leirgrovvik, Bolsøy, i 1789. Han kaltes husmann i 1795.7,1,8 Lars Engebretsson i Leirgrovvik var innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1795. Han hadde gjort militærtjeneste.8 Han fikk festeseddel på et stykke mark i Leirgrovvik, Bolsøy, fra John Ord den 6. juli 1796. Seddelen ble tinglyst 24. oktober.9
Han og Marit var husfolk i Leirgrovvik i 1801, sammen med Hans Larsson, Per Larsson og Guri Larsdotter. Plassen hadde jord. Lars bodde fremdeles der i 1810.10,3

Marit Persdotter i Leirgrovvik1,2

K, #10628, (1754 - )
Far*Per Persson i Einbu3 (c 1727 - 1777)
Mor*Guri Torjersdotter i Einbu3 (1730 - )Annet navn: Marit Persdotter i Einbu.3
Marit ble født i 1754 i Einbu, Lesja.3,2
Marit giftet seg i 1782 med Lars Engebretsson i Søreinbu.3,1
Hun og Lars bodde på Oppå, Søreinbu, Lesja, i 1782. Han drev tilsynelatende bruket videre i noen år etter foreldrene. I en militærrulle fra 1805 står at familien flyttet til Molde «for lang tid Siden».4,5
Annet navn: Marit Persdotter i Søreinbu, nevnt 1783.4,5
Etter barsel ble hun innledet i Lesjaverk kirke, Lesja, den 2. februar 1783.4

Hun og Lars bodde på Gjerdet, Leirgrovvik, Bolsøy, i 1789. Han kaltes husmann i 1795.6,7,8
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 6. desember 1789.6
Marit Pedersdr var fadder ved dåpen til Marta Sjurdsdatter på Moldegjerdet den 25. juli 1790 i Molde kirke.9

Hun og Lars var husfolk i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1801, sammen med Hans Larsson, Per Larsson og Guri Larsdotter. Plassen hadde jord. Lars bodde fremdeles der i 1810.2,10

Per Persson i Einbu1

M, #10629, (ca. 1727 - 1777)

Familie 1

De hadde ett barn.1 

Familie 2

Guri Torjersdotter i Einbu (1730 - )
De hadde seks barn.1 
BarnPer ble født ca. 1727 i Einbu, Lesja.1
Per giftet seg, kanskje med ei Brit.1
Han var selveier i Nørdre Einbu, Einbu, Lesja, fra 1750 til 1765. Han fikk skjøte på halve bruket.1,2
Per giftet seg i 1753 med Guri Torjersdotter på Tjørnslette.1

Per døde i 1777 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 181. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#183
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 179. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#181

Guri Torjersdotter i Einbu1

K, #10630, (1730 - )

Familie

Per Persson i Einbu (c 1727 - 1777)
De hadde seks barn.1 
BarnAnnet navn: Guri Torjersdotter på Tjørnslette.2
Guri ble født i 1730 på Tjørnslette, Einbu, Lesja.2
Guri giftet seg i 1753 med Per Persson i Einbu.1 Hun var fattiglem hos dattera Anne på Kloppan, Einbu, Lesja, i 1801.3

Guri Larsdotter på Garden1

K, #10631, (1775 - 1791)
Far*Lars Engebretsson i Leirgrovvik2 (1751 - )
Mor*Kari Eiriksdotter i Bjølverud2 (1753 - )Guri ble født i 1775 i Lesja, utenom ekteskap.2

Guri døde i 1791 på Lesjaverk gard, Lesja, kanskje som tjenestejente.3 Hun ble jordfestet den 29. mai 1791 på Lesjaverk kirkegård, Lesja.1

Kari Eiriksdotter i Bjølverud1

K, #10632, (1753 - )Annet navn: Kari Eiriksdotter i Enstad.2
Kari ble født i 1753 i Enstad, Lesja.2
Kari fikk barn med Lars Engebretsson i Søreinbu i 1775.3 Kari var huskone i Brenna, Bjølverud, Lesja, i 1770- og 80-årene.1
Kari Eiriksdotter i Bjølverud fikk barn med en uregistrert person i 1780 og 1783.1
Hun bodde trolig på Plassen, Lesja, i 1783. Hun flyttet trolig fra Lesja.1,4

Engebret Larsson på Bjørset1

M, #10633, (1781 - )
Far*Lars Engebretsson i Leirgrovvik2 (1751 - )
Mor*Marit Persdotter i Leirgrovvik2 (1754 - )

Familie

Marit Steffensdotter på Bjørset (1780 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Engebret Larsson i Søreinbu.2
Engebret ble født i 1781 i Lesja (før foreldrene giftet seg).2 Han tjente hos Hans Mikael Klingenberg og Hedvig Sofia Lossius på Indre Årø, Bolsøy, i 1801.3 Engebret Larsson i Leirgrovvik var reservesoldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1804. Han var soldat i 1808 og 11, og skal ha deltatt i krigen (som varte 1808–14).4,5,6,7
Annet navn: Engebret Larsson i Leirgrovvik, nevnt fra 1808 til 1811.6,5,4
Engebret giftet seg den 9. april 1811 i Molde kirke med Marit Steffensdotter (forlovere: Ivar Eriksson på Røbekk og Ola Årø). De hadde allerede barn sammen.6
Han og Marit var husfolk på Bjørset, Bolsøy, i 1813. Plassen lå øst for Ingebriktplassen og vest for senere Rauma ungdomsskole.1,7

     Navnet hans ble skrevet Ingebrigt Larsen Leergrovigen i 1808.5

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 60 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630147
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 257. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#259
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 416 b, Indre Aarøe, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670278
 4. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 22.
 5. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 38. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640303
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1811, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 7. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 456, nr. 5. https://www.nb.no/items/4813414016bd144adc196c17649431fa?page=467

Per Larsson i Leirgrovvik1,2

M, #10634, (24. desember 1782 - )
Far*Lars Engebretsson i Leirgrovvik3,4 (1751 - )
Mor*Marit Persdotter i Leirgrovvik3,4 (1754 - )Annet navn: Per Larsson i Søreinbu.3,4
Per ble født den 24. desember 1782 i Søreinbu, Lesja.3,4 Per ble døpt den 2. februar 1783 i Lesjaverk kirke, Lesja.3 Per tjente hos Per Olsson og Gunnborg Sørensdotter i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1801.2 Per Larsson i Leirgrovvik var reservesoldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1804. Han ble utkommandert til Vardøhus festning.1

Kilder/noter

 1. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 22.
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 415 b, Leergrovigen, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/4/
 3. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 163. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9237&idx_id=9237&uid=ny&idx_side=-82
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 257. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#259

Lars Larsson i Leirgrovvik1

M, #10635, (1786 - før 1810)
Far*Lars Engebretsson i Leirgrovvik2 (1751 - )
Mor*Marit Persdotter i Leirgrovvik2 (1754 - )Annet navn: Lars Larsson i Søreinbu.2
Lars ble født i 1786 i Søreinbu, Lesja.2

Lars døde før 1810.1

Kilder/noter

 1. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 23.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 257. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#259

Hans Larsson i Leirgrovvik1,2

M, #10636, (19. mars 1792 - )
Far*Lars Engebretsson i Leirgrovvik2,3 (1751 - )
Mor*Marit Persdotter i Leirgrovvik2,3 (1754 - )

Kilder/noter

 1. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 23.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 71 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-69
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Leergrovigen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000189
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-44

Per Larsson i Leirgrovvik1,2

M, #10637, (1795 - )
Far*Lars Engebretsson i Leirgrovvik2 (1751 - )
Mor*Marit Persdotter i Leirgrovvik2 (1754 - )Per ble født i 1795 i Leirgrovvik, Bolsøy.1,2 Han bodde hos Lars Engebretsson og Marit Persdotter i Leirgrovvik i 1801.2,3 Per Larsson i Leirgrovvik var legdelem.1

Kilder/noter

 1. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 23.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Leergrovigen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000189
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-44

Guri Larsdotter i Leirgrovvik1

K, #10638, (ca. 1799 - 1810)
Far*Lars Engebretsson i Leirgrovvik1 (1751 - )
Mor*Marit Persdotter i Leirgrovvik1 (1754 - )Guri ble født ca. 1799 i Leirgrovvik, Bolsøy.1,2 Hun bodde hos Lars Engebretsson og Marit Persdotter i Leirgrovvik i 1801.1,2

Guri døde i 1810 i Leirgrovvik.2 Hun ble jordfestet den 13. mai 1810.2

Lars Larsson i Leirgrovvik1,2

M, #10639, (20. oktober 1789 - )
Far*Lars Engebretsson i Leirgrovvik2 (1751 - )
Mor*Marit Persdotter i Leirgrovvik2 (1754 - )Lars ble født den 20. oktober 1789 i Leirgrovvik, Bolsøy.2 Lars ble døpt den 25. oktober 1789 i Bolsøy kirke. Faddere: Søren Olsson på Fannbostad, Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet, Per Knutsson Strande og Elen Persdatter i Bergsmyra o.a.2,3 Lars Larsson i Leirgrovvik var soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1810.1

Kilder/noter

 1. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 23.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 64 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-62
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28

Jødda Bjørnardsdotter i Kvam1

K, #10640, (ca. 1706 - 1789)
Far*Bjørnard Tostensson i Bjøkne2 (c 1671 - 1739)
Mor*Anne Hansdotter i Bjøkne2 (c 1678 - 1764)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lars Knutsson i Kvam (c 1706 - 1756)
De hadde ti barn.3 
BarnAnnet navn: Jødda Bjørnardsdotter i Bjøkne.2
Jødda ble født ca. 1706.2
Jødda giftet seg i 1729 med Lars Knutsson i Kvam.1
Hun og Lars var selveiere i Sy, Kvam, Lesja, fra 1737. Gården ble delt i 1748, og de ble værende på delen kalt Nordistugu til hans død.1,3

Jødda døde i 1789 i Lesja.1

Lars Knutsson i Kvam1,2

M, #10641, (ca. 1706 - 1756)

Familie

Jødda Bjørnardsdotter i Kvam (c 1706 - 1789)
De hadde ti barn.3 
BarnLars ble født ca. 1706 i Kvam, Lesja.2
Han var bruker i Sy, Kvam, Lesja, i 1723. Han fikk bygselseddel allerede i 1719, men tok neppe over før noen år senere.1,2
Lars giftet seg i 1729 med Jødda Bjørnardsdotter i Bjøkne.2
Han og Jødda var selveiere i Sy-Kvam fra 1737. Gården ble delt i 1748, og de ble værende på delen kalt Nordistugu til hans død.2,3

Lars døde i 1756 i Kvam.2

Kilder/noter

 1. [S1164] Gudbrandsdal matrikkel 1723: fol. 46 b, mnr. 10. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39150/49/
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 223. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#225
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 224. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#227

Bjørnard Larsson i Kvam1

M, #10642, (1738 - 1812)
Far*Lars Knutsson i Kvam1 (c 1706 - 1756)
Mor*Jødda Bjørnardsdotter i Kvam1 (c 1706 - 1789)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megBjørnard ble født i 1738 i Kvam, Lesja.1
Bjørnard giftet seg i 1767 med Brit Toresdotter i Lie.2,3
Annet navn: Bjørnard Larsson i Lie.2 Bjørnard og Brit bodde hos hennes foreldre i Sy, Lie, Lesja, fra 1767 til 1773.2,4
Han og Brit var selveiere i Oppistugu, Kvam, Lesja, fra 1773. De bodde der til ca. 1785 (og solgte eller mistet bruket før 1790).2,5
Annet navn: Bjørnard Larsson på Åvangen.6,7
Han og Brit bodde på Åvangen, Lesja, fra ca. 1785. De flyttet til Bolsøy ca. 1790.6
Annet navn: Bjørnard Larsson på Årø, nevnt fra 1791 til 1812 (tidvis skrevet Bjørnalv).8,3,9,10
Han og Brit bodde på Årø, Bolsøy, i 1791.11 Bjørnard Larsson fikk festeseddel på en plass på Indre Årø, Bolsøy, fra Hans Mikael Klingenberg den 22. oktober 1792. Seddelen ble tinglyst 23. oktober.12
Han var kreditor ved skiftet etter Even Hammer den 14. juli 1800: 3 daler 17 skilling.13,14,15
Bjørnar Larsen var jernsmedmester i 1801.3
Han og Brit var husfolk på Indre Årø i 1801, sammen med Knut Bjørnardsson, Anne Bjørnardsdotter og Mali Aslaksdotter. Plassen hadde jord.3
Han var forlover for Lars Bjørnardsson på Årø og Ingeborg Justsdotter i Strandhagen, som giftet seg den 26. desember 1802 i Bolsøy kirke.9,16


Bjørnard døde i 1812 på Indre Årø, som husmann.10,17 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Brit den 14. september 1812. Bygningene tilhørte jordeieren, som fordret 4 daler i siste års grunnleie. Svigersønnen Jakob Larsson på Årø påtok seg å innhøste høyet, og samtlige tilstedeværende arvinger ville høste og treske kornavlingen, som viste seg å bli 10 skjepper bedervet korn.18 Bjørnard Larsson på Årø ble jordfestet den 20. september 1812.10 Skiftet etter ham og Brit ble sluttet den 16. desember 1812. Kreditorer: Klaus Lund Steffenssen, Fredrik Kristian Stenbukk, Jakob Larsson på Årø og Knut Larsson på Berg o.a. Arvinger: Tore Bjørnardsson på Åvangen, Lars Bjørnardsson i Strandhagen, Knut Bjørnardsson, Jødda Bjørnardsdotter i Bjorlie, Kari Bjørnardsdotter, Jødda Bjørnardsdotter på Årø, Anne Bjørnardsdotter på Årø og Brit Bjørnardsdotter i Leirgrovvik. Aktiva: 286 daler 1 ort 17 skilling. Passiva: 94–2–17. Arv: 191–3–0, minus 0–3–20 i arveavgift.19

     Navnet hans ble skrevet Bjørnar Larsen i 1801.3

     Bjønnabakken på Indre Årø var kanskje oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 224. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#227
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 220. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#223
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe Indre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000261
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 280. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#283
 5. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 218. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#221
 6. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 51. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#53
 7. [S363] Bolsøyboka II: s. 342. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=345
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-30
 9. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, nr. 11. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-25
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-45
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 69 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-67
 12. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 127 a, publiseringsnr. 10. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420584
 13. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 289 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/294/
 14. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 290 b–291 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/2/
 15. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 293 a–294 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/4/
 16. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-33
 17. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610022
 18. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610022
 19. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610023

Brit Toresdotter i Kvam1

K, #10643, (1744 - 1811)
Far*Tore Persson i Lie2 ( - e 1773)
Mor*Jødda Ivarsdotter i Lie2 (c 1712 - 1772)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Brit Toresdotter i Lie.2
Brit ble født i 1744 i Lie, Lesja.2,3
Brit giftet seg i 1767 med Bjørnard Larsson i Kvam.1,3 Brit og Bjørnard bodde hos hennes foreldre i Sy, Lie, Lesja, fra 1767 til 1773.1,2
Hun og Bjørnard var selveiere i Oppistugu, Kvam, Lesja, fra 1773. De bodde der til ca. 1785 (og solgte eller mistet bruket før 1790).1,4
Annet navn: Brit Toresdotter på Åvangen.5
Hun og Bjørnard bodde på Åvangen, Lesja, fra ca. 1785. De flyttet til Bolsøy ca. 1790.5
Annet navn: Brit Toresdotter på Årø, nevnt 1791.6,7
Hun og Bjørnard bodde på Årø, Bolsøy, i 1791.7
Hun og Bjørnard var husfolk på Indre Årø, Bolsøy, i 1801, sammen med Knut Bjørnardsson, Anne Bjørnardsdotter og Mali Aslaksdotter. Plassen hadde jord.3

Brit døde i 1811 på Indre Årø.8 Hun ble jordfestet den 11. april 1811.8 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og Bjørnard den 14. september 1812. Bygningene tilhørte jordeieren, som fordret 4 daler i siste års grunnleie. Svigersønnen Jakob Larsson på Årø påtok seg å innhøste høyet, og samtlige tilstedeværende arvinger ville høste og treske kornavlingen, som viste seg å bli 10 skjepper bedervet korn.9 Skiftet etter henne og Bjørnard ble sluttet den 16. desember 1812. Kreditorer: Klaus Lund Steffenssen, Fredrik Kristian Stenbukk, Jakob Larsson på Årø og Knut Larsson på Berg o.a. Arvinger: Tore Bjørnardsson på Åvangen, Lars Bjørnardsson i Strandhagen, Knut Bjørnardsson, Jødda Bjørnardsdotter i Bjorlie, Kari Bjørnardsdotter, Jødda Bjørnardsdotter på Årø, Anne Bjørnardsdotter på Årø og Brit Bjørnardsdotter i Leirgrovvik. Aktiva: 286 daler 1 ort 17 skilling. Passiva: 94–2–17. Arv: 191–3–0, minus 0–3–20 i arveavgift.10

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 220. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#223
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 280. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#283
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe Indre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000261
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 218. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#221
 5. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 51. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#53
 6. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610022
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 69 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-67
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-45
 9. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610022
 10. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610023

Tore Persson i Lie1

M, #10644, ( - etter 1773)
Far*Per Toresson i Lie2 (c 1690 - 1761)
Mor*Mari Sørensdotter i Lie2 (c 1666 - 1759)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jødda Ivarsdotter i Lie (c 1712 - 1772)
BarnHan var selveier i Sy, Lie, Lesja, fra 1732 til 1767.1
Tore giftet seg i 1740 med Jødda Ivarsdotter.1
Han var arving ved skiftet etter Jødda Ivarsdotter i Lie i 1773. Enkemannen, Tore, hadde tatt unna kår.3

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 280. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#283
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 276.
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 279. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#281

Jødda Ivarsdotter i Lie1

K, #10645, (ca. 1712 - 1772)

Familie

Tore Persson i Lie ( - e 1773)
BarnJødda ble født ca. 1712.1
Jødda giftet seg i 1740 med Tore Persson i Lie.1

Jødda døde i 1772 i Lie, Lesja.1 Det ble holdt skifte etter henne i 1773. Arvinger: Tore Persson o.a. Enkemannen, Tore, hadde tatt unna kår.2

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 280. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#283
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 279. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#281

Tore Bjørnardsson på Åvangen1,2

M, #10646, (ca. 1765 - 1837)
Far*Bjørnard Larsson i Kvam3,4 (1738 - 1812)
Mor*Brit Toresdotter i Kvam3,4 (1744 - 1811)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Tore Bjørnardsson i Lie.4
Tore ble født ca. 1765 (trolig før foreldrene giftet seg).4
Annet navn: Tore Bjørnardsson i Kvam.4
Han var selveier på Åvangen, Lesja, fra 1797.1
Han var arving ved skiftet etter Bjørnard Larsson og Brit Toresdotter på Årø den 16. desember 1812: 37 daler 2 ort 15 skilling og 2 skjepper bedervet korn.2


Tore døde i 1837.5

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 51. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068?page=54
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610023
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610022
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 220. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#223
 5. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 54. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068?page=57

Jødda Bjørnardsdotter i Bjorlie1,2

K, #10647, (1767 - 1847)
Far*Bjørnard Larsson i Kvam2,3 (1738 - 1812)
Mor*Brit Toresdotter i Kvam2,3 (1744 - 1811)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Jødda Bjørnardsdotter i Lie.3
Jødda ble født i 1767 i Lesja.3
Annet navn: Jødda Bjørnardsdotter i Kvam.3
Hun var huskone i Skreda, Bjorlie, Lesja, fra ca. 1796.1
Hun var arving ved skiftet etter Bjørnard Larsson og Brit Toresdotter på Årø den 16. desember 1812: 18 daler 3 ort 7 skilling og 1 skjeppe bedervet korn.4


Jødda døde i 1847.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 97. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=100
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610022
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 220. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#223
 4. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610023

Kari Bjørnardsdotter1

K, #10648, (1770 - )
Far*Bjørnard Larsson i Kvam1,2 (1738 - 1812)
Mor*Brit Toresdotter i Kvam1,2 (1744 - 1811)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Kari Bjørnardsdotter i Lie.2
Kari ble født i 1770 i Lie, Lesja.2
Annet navn: Kari Bjørnardsdotter i Kvam.2
Hun var arving ved skiftet etter Bjørnard Larsson og Brit Toresdotter på Årø den 16. desember 1812: 18 daler 3 ort 7 skilling og 1 skjeppe bedervet korn. Karis oppholdssted var ukjent.3
Hun var myndling av Lars Bjørnardsson i Strandhagen i 1812.1

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610022
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 220. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#223
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610023

Jødda Bjørnardsdotter på Årø1,2,3

K, #10649, (1772 - )
Far*Bjørnard Larsson i Kvam4,5 (1738 - 1812)
Mor*Brit Toresdotter i Kvam4,5 (1744 - 1811)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jakob Larsson på Årø (1763 - )Annet navn: Jødda Bjørnardsdotter i Lie.5
Jødda ble født i 1772 i Lie, Lesja.5
Annet navn: Jødda Bjørnardsdotter i Kvam.5 Lars Bjørnardsson, Engebret Larsson, Jødda Bjørnardsdotter og Brit Bjørnardsdotter o.a. tjente hos Hans Mikael Klingenberg og Hedvig Sofia Lossius på Indre Årø, Bolsøy, i 1801.2
Jødda giftet seg den 28. november 1802 i Bolsøy kirke med Jakob Larsson på Strande.1,6,4
Hun og Jakob bodde på Årø, Bolsøy, i 1812.4
Hun var arving ved skiftet etter Bjørnard Larsson og Brit Toresdotter på Årø den 16. desember 1812: 18 daler 3 ort 7 skilling og 1 skjeppe bedervet korn.7
Hun var fadder ved dåpen til Anne Aslaksdotter på Årø den 23. august 1829 i Molde kirke.3

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 136 a, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 416 b, Indre Aarøe, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670278
 3. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 83, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640044
 4. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610022
 5. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 220. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#223
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-33
 7. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610023

Ingeleiv Knutsdotter på Sølsnes1

K, #10650, (ca. 1740 - 1802)
Far*Knut Knutsson på Øvstedalen2,3 (c 1703 - 1751)
Mor*Tøri Olsdotter på Øvstedalen3 (c 1706 - 1775)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Ørjarsson på Sølsnes (c 1732 - 1807)
De hadde fem barn.4 Annet navn: Ingeleiv Knutsdotter på Øvstedalen.3
Ingeleiv ble født ca. 1740 på Øvstedalen, Tresfjord.1,3
Hun ble kalt Ingeleiv Knutsdotter den eldre, nevnt 1767.2
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Hansson på Nerem den 25. november 1767: 1 ort 2 skilling.2
Hun var myndling av Lasse Knutsson på Nerem fra 1767.2

Ingeleiv giftet seg i 1770 med Per Ørjarsson på Sølsnes.1,4
Hun og Per var selveiere på bnr. 4, Sølsnes, Veøy, i 1801. Sønnen Ørjar fikk skjøte samme år.1,5

Ingeleiv døde i 1802 i Veøy.4

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 372 a, Søllesness. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670233
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 3. [S77] Tresfjord I: s. 402. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#405
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 757. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#759
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 758. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#761

Anne Bjørnardsdotter på Årø1,2,3

K, #10651, (1777 - 25. juli 1823)
Far*Bjørnard Larsson i Kvam1,3,4 (1738 - 1812)
Mor*Brit Toresdotter i Kvam1,3,4 (1744 - 1811)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Aslak Jøstensson på Årø (1775 - 1851)
Fem barn levde i 1825.8 
BarnAnnet navn: Anne Bjørnardsdotter i Kvam.4
Anne ble født i 1777 i Kvam, Lesja.4
Anne giftet seg den 9. november 1800 i Bolsøy kirke med Aslak Jøstensson i Grovan (forlovere: Mattias Joakim Goldt og Knut Berg).2,5,1 Anne Bjørnardsdotter bodde hos Bjørnard Larsson og Brit Toresdotter på Indre Årø, Bolsøy, i 1801.3
Aslak Jøstensson fikk festeseddel på en plass (før brukt av Elling Hallasson) på Indre Årø fra Hans Mikael Klingenberg den 12. januar 1805. Tomten lå mellom plassene til Jakob Larsson og Per Rasmusson. Seddelen ble tinglyst 10. juli 1809.6
Hun var arving ved skiftet etter Bjørnard Larsson og Brit Toresdotter på Årø den 16. desember 1812: 18 daler 3 ort 7 skilling og 1 skjeppe bedervet korn.7

Hun og Aslak var husfolk på Indre Årø i 1823.8

Anne døde den 25. juli 1823 på Indre Årø.8

Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) fikk Anne Bjørnardsdotter på Årø dattera Karen Persdotter i 1797, men det er feil.9,10

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610022
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 134 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630178
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe Indre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000261
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 220. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#223
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630125
 6. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 94 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610094
 7. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610023
 8. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 187 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130620192
 9. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 593.
 10. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 586.

Brit Bjørnardsdotter i Leirgrovvik1

K, #10652, (1781 - )
Far*Bjørnard Larsson i Kvam1,2 (1738 - 1812)
Mor*Brit Toresdotter i Kvam1,2 (1744 - 1811)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Brit Bjørnardsdotter i Kvam.2
Brit ble født i 1781 i Kvam, Lesja.2
Annet navn: Brit Bjørnardsdotter på Årø.3 Lars Bjørnardsson, Engebret Larsson, Jødda Bjørnardsdotter og Brit Bjørnardsdotter o.a. tjente hos Hans Mikael Klingenberg og Hedvig Sofia Lossius på Indre Årø, Bolsøy, i 1801.3
Hun bodde i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1812.1
Hun var arving ved skiftet etter Bjørnard Larsson og Brit Toresdotter på Årø den 16. desember 1812: 18 daler 3 ort 7 skilling og 1 skjeppe bedervet korn.4

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610022
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 220. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#223
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 416 b, Indre Aarøe, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670278
 4. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610023

Knut Bjørnardsson på Årø1,2

M, #10653, (11. september 1791 - )
Far*Bjørnard Larsson i Kvam2,3 (1738 - 1812)
Mor*Brit Toresdotter i Kvam2,3 (1744 - 1811)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megKnut ble født den 11. september 1791 på Årø, Bolsøy.2 Knut ble døpt den 18. september 1791 i Bolsøy kirke. Faddere: Hallvor Persson på Berg o.a.2,4 Knut Bjørnardsson bodde hos Bjørnard Larsson og Brit Toresdotter på Indre Årø, Bolsøy, i 1801.1
Han var arving ved skiftet etter Bjørnard Larsson og Brit Toresdotter på Årø den 16. desember 1812: 37 daler 2 ort 15 skilling og 2 skjepper bedervet korn.5
Han var myndling av Jakob Tomasson på Røbekk i 1812.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe Indre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000261
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 69 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-67
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610022
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-30
 5. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610023

Ingeborg Justsdotter i Strandhagen1,2,3

K, #10654, (ca. 1781 - )
Far*Just Kristoffersson i Strandhagen2 (c 1736 - 1801)
Mor*Ingeleiv Kristensdatter i Strandhagen2 (c 1747 - )
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Bjørnardsson i Strandhagen (1775 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnIngeborg ble født ca. 1781.2 Hun bodde hos Just Kristoffersson og Ingeleiv Kristensdatter i Strandhagen, Strande, Bolsøy, i 1801.2,4
Ingeborg giftet seg den 26. desember 1802 i Bolsøy kirke med Lars Bjørnardsson på Årø (forlovere: Jon Nilssen i Bakken og Bjørnard Larsson på Årø).3,5
Hun og Lars bodde i Strandhagen iallfall fra 1805 til 1812. De overtok bruket etter hennes foreldre.1,6,7

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 b, 1805, 10. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630145
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Strandhagen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000395
 3. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, nr. 11. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-25
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-33
 6. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610022
 7. [S363] Bolsøyboka II: s. 343. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=346
 8. [S363] Bolsøyboka II: s. 381. https://www.nb.no/items/bf6d55b9bbdbf93e61cab112bd19c002?page=384

Kirsti Kristoffersdotter på Sigerset1,2,3

K, #10655, (ca. 1733 - )
Far*Kristoffer Justsson i Strandhagen3,4 (c 1703 - 1776)

Familie

Anders Olsson på Sigerset ( - c 1785)
Åtte barn levde i 1786.8 
BarnAnnet navn: Kirsti Kristoffersdotter i Strandhagen.3
Kirsti ble født ca. 1733.5
Kirsti giftet seg med Anders Olsson på Sigerset.3,2
Hun og Anders bodde på Sigerset, Bolsøy, i 1759.1,2
Hun var fadder ved dåpen til Knut Eriksson Skjersli den 14. oktober 1759 i Kleive kirke, Bolsøy.1,6
Hun var arving ved skiftet etter Kristoffer Justsson i Strandhagen den 16. desember 1776.3
Kirsti Kristoffersdotter var kårkone hos sønnen Kristoffer Andersson og Gjertrud Trondsdotter på Sigerset i 1801.5,7

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-34
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 278 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/281/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 611 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/643/
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Sigersæth Indre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000475
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 162 a.
 7. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 462.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 214 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670794

Ingeborg Johnsdotter Ora1,2,3

K, #10656, (11. oktober 1849 - 18. desember 1878)

Familie 1

Lars Olsen Melsæter (1848 - 1872)
Ei datter ble døpt på deres bryllupsdag.2,12 

Familie 2

Hans Thiis Møller (1812 - 1900)
Barn

Familie 3

De hadde ett barn.13 Ingeborg ble født den 11. oktober 1849 på Ora, Eid i Romsdal.3,4 Ingeborg ble døpt den 28. oktober 1849 i Eid kirke i Romsdal.3
Ingeborg giftet seg den 27. august 1871 i Eid kirke med Lars Olsen.5
Lars Olsen Melsæter døde den 4. april 1872 på Lademoen, Strinda, av lungebetennelse.6

Ingeborg fikk barn med en uregistrert person i 1874 i Molde.7
Hun ble kalt Ingeborg Johnsdotter Olsen i 1875 (etter mannen).8,4
Ingeborg fikk barn med Hans Thiis Møller i 1875 og 1877. Ved det andre barnets dåp oppgav begge to farskapet til presten.8,9,10 Ingeborg Johnsdotter Olsen tjente hos Hans Thiis Møller på Moldegård, Molde, i 1875. Hun og tre av de andre ansatte bodde i hovedbygningen.4
Hun ble kalt Ingeborg Olsen Ora, nevnt 1877.9
Ingeborg giftet seg den 10. juni 1878 i Molde kirke med en uregistrert person.1
Annet navn: Ingeborg Johnsdotter Øren, nevnt 1878.11

Ingeborg døde den 18. desember 1878 på Øyra, Bolsøy, som innerstkone, i barselseng.11 Hun ble gravlagt den 23. desember 1878 på Kleive kirkegård, Bolsøy. Jordfestelsen var 2. mars året etter.11

Kilder/noter

 1. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 137, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650501
 2. [S2042] Eid (Romsdal) mini. 1854–84: s. 34, 1871, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070308670074
 3. [S1483] Eid (Romsdal) mini. 1818–53: s. 95, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904630050
 4. [S2041] Molde ft. 1875: tellingskrets 3. Side 111. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209200325
 5. [S2042] Eid (Romsdal) mini. 1854–84: s. 136, 1871, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070308670136
 6. [S2043] Bakklandet mini. 1866–77: s. 439, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20050610011133
 7. [S693] Molde klok. 1862–79: s. 53, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650342
 8. [S936] Øksendal mini. 1871–85: s. 39.
 9. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: fol. 64 b, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020419
 10. [S2048] Øksendal mini. 1886–1912: s. 95, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb10711408190068
 11. [S868] Kleive mini. 1869–86: s. 402, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707021196
 12. [S2042] Eid (Romsdal) mini. 1854–84: s. 263. https://www.digitalarkivet.no/kb20070308670195
 13. [S868] Kleive mini. 1869–86: s. 58, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707021035

Mali Aslaksdotter på Årø1,2

K, #10657, (ca. 1800 - )
Far*Aslak Jøstensson på Årø (1775 - 1851)
Mor*Anne Bjørnardsdotter på Årø1 (1777 - 1823)
4-menning 4 ganger forskjøvet til megMali ble født ca. 1800.1 Hun bodde hos Bjørnard Larsson og Brit Toresdotter på Indre Årø, Bolsøy, i 1801.1
Hun var fadder ved dåpen til Anne Aslaksdotter på Årø den 23. august 1829 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe Indre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000261
 2. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 83, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640044

Jakob Larsson på Årø1

M, #10658, (1763 - )
Far*Lars Kristensson på Strande2,3 ( - c 1787)
Mor*Lisbet Jakobsdotter på Strande3 ( - e 1788)Jakob ble født i 1763 på Strande, Bolsøy.3 Jakob ble døpt den 14. august 1763. Faddere: Rasmus Nilsson på Elsås, Knut Jonsson på Strande, Just Kristoffersson i Strandhagen og Anne Persdotter på Strande o.a.3
Annet navn: Jakob Larsson på Strande, nevnt 1802.4,2
Jakob giftet seg den 28. november 1802 i Bolsøy kirke med Jødda Bjørnardsdotter på Årø.4,5,1
Aslak Jøstensson fikk festeseddel på en plass (før brukt av Elling Hallasson) på Indre Årø, Bolsøy, fra Hans Mikael Klingenberg den 12. januar 1805. Tomten lå mellom plassene til Jakob Larsson og Per Rasmusson. Seddelen ble tinglyst 10. juli 1809.6

Han og Jødda bodde på Årø, Bolsøy, i 1812.1
Det ble holdt skifte etter Bjørnard Larsson og Brit Toresdotter på Årø den 14. september 1812. Bygningene tilhørte jordeieren, som fordret 4 daler i siste års grunnleie. Svigersønnen Jakob Larsson på Årø påtok seg å innhøste høyet, og samtlige tilstedeværende arvinger ville høste og treske kornavlingen, som viste seg å bli 10 skjepper bedervet korn.7
Han var kreditor ved skiftet etter Bjørnard Larsson og Brit Toresdotter på Årø den 16. desember 1812: 20 daler 1 ort.8

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610022
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 396 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670979
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a, menn, 14. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 136 a, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-33
 6. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 94 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610094
 7. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610022
 8. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610023

Eli Trondsdotter på Bolsøy1,2

K, #10659, (1723 - 20. september 1798)
Far*Trond Olsson på Strande3,4 (c 1694 - c 1751)
Mor*Anne Knutsdotter på Strande4 ( - c 1738)

Familie 1

Aslak Olsson på Bolsøy ( - 1762)
Seks barn levde i 1764.1 
Barn

Familie 2

Jon Eriksson på Mork (c 1735 - )
De hadde ikke barn.8 Annet navn: Eli Trondsdotter på Strande.4,3
Eli ble født i 1723 på Strande, Bolsøy.3 Eli ble døpt den 31. januar 1723 i Bolsøy kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Brit Knutsdotter på Strande, Mali Strande, Knut Ivarsson på Geitnes og Kristen Larsson på Strande o.a.3
Hun var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter på Strande den 13. april 1739: 14 daler 9 skilling i løsøre.4
Hun var myndling av Ivar Knutsson på Geitnes i 1739.4

Eli giftet seg med Aslak Olsson.1
Hun og Aslak bodde på Bolsøy, Bolsøy, i 1756.5,6
Ellen Aslag (Aslaks hustru?) Var fadder ved dåpen til Anne Nilsdotter på Draget den 24. oktober 1759.7
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Olsson på Bolsøy den 17. mars 1764.1
Hun var myndling av Ola Jakobsson på Strande i 1764.1

Eli trolovet seg den 28. mai 1765 med Jon Eriksson på Strande.2
Eli giftet seg den 29. desember 1765 i Bolsøy med Jon Eriksson på Strande.2,8
Annet navn: Eli Trondsdotter på Mork, nevnt fra 1772 til 1799.8,9
Hun og Jon bodde på Mork, Bolsøy, i 1772.9
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson på Geitnes den 2. desember 1772.10


Eli døde den 20. september 1798 på Mork.11,8 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 5. januar 1799. Arvinger: Jon Eriksson, Trond Aslaksson på Mork, Anne Aslaksdotter, Beret Aslaksdotter, Aslak Jonsson, Ingeborg Aslaksdotter og Gjertrud Aslaksdotter.8

     Navnet hennes ble skrevet Elli Bulsøen i 1765.2

     Navnet hennes ble skrevet Elen Mork i 1798.11

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 201 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/221/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-5
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Fanne Otting, 13. april.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 640 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/645/
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 198. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650102
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620575
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 381 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/401/
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b–662 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 47 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630135
 12. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351

Jon Eriksson på Mork1,2

M, #10660, (ca. 1735 - )

Familie 1

Eli Trondsdotter på Bolsøy (1723 - 1798)
De hadde ikke barn.1 

Familie 2

De hadde ikke barn. Jon ble født ca. 1735.2
Joen Strande var fadder ved dåpen til Gunnar Nilsson den 29. juli 1764 i Molde kirke.3,4

Annet navn: Jon Eriksson på Strande, nevnt 1765.5
Jon trolovet seg den 28. mai 1765 med Eli Trondsdotter på Bolsøy.5
Jon giftet seg den 29. desember 1765 i Bolsøy med Eli Trondsdotter på Bolsøy.5,1
Han og Eli bodde på Mork, Bolsøy, i 1772.6
Han var arving ved skiftet etter Eli Trondsdotter på Mork den 5. januar 1799.1

Jon giftet seg ca. 1800 med en uregistrert person.2
Han bodde på Mork i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 381 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/401/
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 b, Morch, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/10/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b, 1764, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-5
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/

Trond Aslaksson på Mork1,2,3

M, #10661, (ca. 1753 - 1806)
Far*Aslak Olsson på Bolsøy5 ( - 1762)
Mor*Eli Trondsdotter på Bolsøy2,4 (1723 - 1798)

Familie

Anne Andersdotter på Mork (c 1773 - 1837)
Tre barn levde i 1809.4 
BarnTrond ble født ca. 1753.5,6
Han var arving ved skiftet etter Aslak Olsson på Bolsøy den 17. mars 1764.5
Han var myndling av Ola Ivarsson på Øygarden i 1764.5

Annet navn: Trond Aslaksson på Bolsøy, nevnt 1774.6,5 Trond Aslaksson på Bolsøy ble konfirmert den 2. oktober 1774 i Bolsøy kirke.6
Han bodde på Mork, Bolsøy, i 1791.1
Han var fadder ved dåpen til Anne Knutsdotter på Hjellset den 16. desember 1791 i Molde kirke.1

Trond giftet seg med Anne Andersdotter Nesje.7 Trond Aslaksson på Mork hadde Per Johanssen i Myra som fosterbarn fra oktober 1798. Trond fikk 4 daler i året.8,9
Han var arving ved skiftet etter Eli Trondsdotter på Mork den 5. januar 1799.2

Han og Anne bodde på Mork i 1799.2
I manntallet av 1801 står han og Anne som brukere på Mork. Eli Trondsdotter var også der.7
Trond hadde Ingeborg Aslaksdotter og Per Johanssen o.a. i tjeneste i 1801.7


Trond døde i 1806 på Mork.3 Han ble jordfestet den 27. april 1806 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 70 b, 16. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630014
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 381 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/401/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 48 b, 1806, 27. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630137
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 201 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/221/
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 a, 1774, 18. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630057
 7. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 b, Morch, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/10/
 8. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 360 a, 23. oktober. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420817
 9. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 360 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420818
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 a, 22. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630142
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 56 b, 29. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630144

Beret Aslaksdotter1,2

K, #10662, (ca. 1751 - )
Far*Aslak Olsson på Bolsøy4 ( - 1762)
Mor*Eli Trondsdotter på Bolsøy3,4 (1723 - 1798)

Familie

Jakob Hallvorsson (c 1764 - )Annet navn: Beret Aslaksdotter på Bolsøy.4
Beret ble født ca. 1751.4
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Olsson på Bolsøy den 17. mars 1764.4

Beret giftet seg den 15. april 1792 med Jakob Hallvorsson.3,1,5
Hun og Jakob bodde i Bud i 1799.3
Hun var arving ved skiftet etter Eli Trondsdotter på Mork den 5. januar 1799.3

Hun og Jakob var husfolk på Stranda, Ytre Kalsvika, Bud, i 1801. Jakob drev også fiske. De bodde fremdeles i Bud i 1809.1,6
Hun var arving ved skiftet etter Anne Trondsdotter i Borvik den 17. april 1809: 2 daler 11 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S1300] Bud ft. 1801: fol. 486 a, Stranden. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58426/6/
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 381 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/402/
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 381 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/401/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 201 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/221/
 5. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 71.
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351

Jakob Hallvorsson1,2

M, #10663, (ca. 1764 - )
Far*Hallvor Hanssen i Skomakarneset3 ( - c 1768)
Mor*Sissel Persdotter i Skomakarneset3

Familie

Beret Aslaksdotter (c 1751 - )Annet navn: Jakob Hallvorsson i Skomakarneset.3
Jakob ble født ca. 1764.3,1 Han og Hans Hallvorsson bodde hos Sissel Persdotter i Bud. De flyttet dit etter at barnas far døde.3 Jakob tjente hos Ola Torvik i Bud.3
Jakob giftet seg den 15. april 1792 med Beret Aslaksdotter.2,1,3
Han og Beret bodde i Bud i 1799.2
Han og Beret var husfolk på Stranda, Ytre Kalsvika, Bud, i 1801. Jakob drev også fiske. De bodde fremdeles i Bud i 1809.1,4

Kilder/noter

 1. [S1300] Bud ft. 1801: fol. 486 a, Stranden. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58426/6/
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 381 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/401/
 3. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 71.
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351

Eli Aslaksdotter på Bolsøy1

K, #10664, (ca. 1750 - 1781)
Far*Aslak Olsson på Bolsøy1 ( - 1762)
Mor*Eli Trondsdotter på Bolsøy2,1 (1723 - 1798)

Familie

Jon Åmundsson i Ura (c 1746 - )
De hadde ett barn.5,8 
BarnEli ble født ca. 1750.1
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Olsson på Bolsøy den 17. mars 1764.1

Annet navn: Eli Aslaksdotter på Mork, nevnt 1780.3
Eli trolovet seg den 12. november 1780 i Bolsøy kirke med Jon Åmundsson i Ura. Forlovere: Ola Ivarsson på Øygarden o.a.3,4
Annet navn: Eli Aslaksdotter i Ura, nevnt 1781.5,6
Eli giftet seg den 14. januar 1781 i Bolsøy kirke med Jon Åmundsson i Ura.3,7,8

Eli døde i 1781 i Ura, Bolsøy, trolig i barselseng.5 Det ble holdt skifte etter henne den 26. desember 1781. Arvinger: Jon Åmundsson og Aslak Jonsson. Lars Persson på Bjørset fordret 6 daler for oppfostring av Aslak i et halvt år. Aktiva: 31 daler 1 ort 8 skilling. Passiva: 28–1–20. Arv: 2–3–12.9

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 201 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/221/
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 381 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/401/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 9 b, trolovede, 1780, 25. søndag etter trinitatisfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620549
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 b, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630078
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 556 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670562
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b, gutter, 1781, 11. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620592
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a, 1781, 2. søndag etter epifaniafest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630078
 8. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 556 b–557 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670562

Aslak Jonsson i Ura1,2

M, #10665, (1781 - )
Far*Jon Åmundsson i Ura1,3 (c 1746 - )
Mor*Eli Aslaksdotter på Bolsøy1,3 (c 1750 - 1781)Aslak ble født i 1781 i Ura, Bolsøy.1 Aslak ble døpt den 11. april 1781. Faddere: en ukjent person o.a.1
Han var arving ved skiftet etter Eli Aslaksdotter i Ura den 26. desember 1781: 1 daler 1 ort 18 skilling. – Lars Persson på Bjørset fordret 6 daler for oppfostring av Aslak i et halvt år. Aktiva: 31 daler 1 ort 8 skilling. Passiva: 28–1–20. Arv: 2–3–12.4
Han var arving ved skiftet etter Eli Trondsdotter på Mork den 5. januar 1799.5
Han var arving ved skiftet etter Anne Trondsdotter i Borvik den 17. april 1809: 2 daler 11 skilling.2

Han bodde på Nordmøre i 1809.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b, gutter, 1781, 11. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620592
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 556 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670562
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 556 b–557 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670562
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 381 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/401/

Ingeborg Aslaksdotter1,2

K, #10666, (ca. 1756 - )
Far*Aslak Olsson på Bolsøy3 ( - 1762)
Mor*Eli Trondsdotter på Bolsøy1,2 (1723 - 1798)Annet navn: Ingeborg Aslaksdotter på Bolsøy.3
Ingeborg ble født ca. 1756.3,1,4
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Olsson på Bolsøy den 17. mars 1764.3
Hun var myndling av Jon Bjørnsson på Elsås i 1764.3
Hun var arving ved skiftet etter Eli Trondsdotter på Mork den 5. januar 1799.1
Ingeborg Aslaksdotter og Per Johanssen o.a. tjente hos Trond Aslaksson på Mork, Bolsøy, i 1801.4
Hun var arving ved skiftet etter Anne Trondsdotter i Borvik den 17. april 1809: 2 daler 11 skilling.2
Hun var myndling av Ola Olsson på Strande i 1809.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 381 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/401/
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 201 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/221/
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 b, Morch, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/10/

Gjertrud Aslaksdotter på Lønset1,2

K, #10667, (ca. 1758 - )
Far*Aslak Olsson på Bolsøy3 ( - 1762)
Mor*Eli Trondsdotter på Bolsøy1,2 (1723 - 1798)

Familie

Rasmus Ivarsson på Lønset (c 1750 - 1818)Gjertrud ble født ca. 1758.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Olsson på Bolsøy den 17. mars 1764.3

Annet navn: Gjertrud Aslaksdotter på Bolsøy, nevnt 1795.5,3
Gjertrud trolovet seg den 27. desember 1795 i Bolsøy med Rasmus Ivarsson på Lønset.5
Gjertrud giftet seg den 2. februar 1796 med Rasmus Ivarsson på Lønset.5,1
Hun var arving ved skiftet etter Eli Trondsdotter på Mork den 5. januar 1799.1

Hun og Rasmus var brukere på Indre Lønset (bnr. 11), Lønset, Bolsøy, i 1801. Skyld: 1 pund 6 merker. Bruket ble taksert til 130 daler i 1804. De bodde fremdeles på Lønset i 1809.4,6,2
Hun var arving ved skiftet etter Anne Trondsdotter i Borvik den 17. april 1809: 2 daler 11 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 381 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/401/
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 201 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/221/
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 419 a, Lønset, 6. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670280
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630170
 6. [S2129] Romsdal oppebørselsregister 1803–04: s. 8, mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/ma20101007630469

Rasmus Ivarsson på Lønset1,2,3

M, #10668, (ca. 1750 - 27. november 1818)
Far*Ivar Rasmusson på Lønset4 ( - 1771)
Mor*Beret Persdotter på Lønset4 ( - e 1772)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 2

Gjertrud Aslaksdotter på Lønset (c 1758 - )Rasmus ble født ca. 1750.4,5
Han var arving ved skiftet etter Ivar Rasmusson på Lønset den 6. februar 1772.4
Han var myndling av Ingebrigt Eriksson på Eikrem i 1772.4

Rasmus giftet seg med Eli Aslaksdotter på Lønset.6,7,8
Han og Eli bodde på Lønset, Bolsøy, i 1782.3
Knut Olsson i Lia og Marta Aslaksdotter på Lønset ble stevnet til tinget på Lønset den 21. oktober 1782. De hadde hatt 48 gjester i bryllupet, som var fler enn tillatt. Blant disse var Synnøv Andersdotter på Lønset, Anders Aslaksson på Ytre Lønset, Ola Olsson i Lia, Ola Olsson i Lia, Per Knutsson på Vedelva, Åmund Olsson på Skjørsetra, tambur Per i Lia, Per Andersson på Romold, Anne Aslaksdotter på Romold, Sjurd klokker, Knut i Hommelvika, Just Strande, Brit Strande, Ingebrigt Olsson Strande, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Brit Lassesdotter Kleive, Hallvor Persson på Berg, Kristi Bolsøy, Jon Knutsson Strande, Rasmus Ivarsson på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset samt brudgommens bror i Skjørlia og brudas ugifte søster i Ytterhaugan. Alle var innstevnet, fordi de i Molde hadde drukket, støyet og fart gjennom byen med «Spillen og Svermerie» på en søndag, og i bryllupshuset på landet drukket brennevin og holdt fest i fler dager enn tillatt – de holdt på til tirsdag 2. juli. Knut Olsson ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 3 daler for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking, 5 daler for festing over tiden, og 2 daler 8 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 15 daler 8 skilling, som tilfalt sognets fattige.9
Han var verge for Brit Knutsdotter på Strande i 1786.10

Rasmus trolovet seg den 27. desember 1795 i Bolsøy med Gjertrud Aslaksdotter på Bolsøy.1
Rasmus giftet seg den 2. februar 1796 med Gjertrud Aslaksdotter på Bolsøy.1,2
Han og Gjertrud var brukere på Indre Lønset (bnr. 11), Lønset, Bolsøy, i 1801. Skyld: 1 pund 6 merker. Bruket ble taksert til 130 daler i 1804. De bodde fremdeles på Lønset i 1809.5,11,12

Rasmus døde den 27. november 1818 på Lønset, som kårmann.13

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630170
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 381 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/401/
 3. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 610 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/642/
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 419 a, Lønset, 6. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670280
 6. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 440 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660402
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b, 24. august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 9. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a–293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 11. [S2129] Romsdal oppebørselsregister 1803–04: s. 8, mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/ma20101007630469
 12. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 13. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 151 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610836

Aslak Olsson på Bolsøy1,2,3,4

M, #10669, ( - 1762)
Far*Ola Isaksson på Litlebostad1 ( - c 1758)
Mor*Anne Aslaksdotter på Litlebostad1 ( - e 1759)

Familie

Eli Trondsdotter på Bolsøy (1723 - 1798)
Seks barn levde i 1764.2 
BarnAnnet navn: Aslak Olsson på Litlebostad, nevnt 1742.5
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Ivarsson på Bolsøy og Anne Tjøstolvsdotter på Bolsøy den 21. november 1742: 5 daler 1 ort 21 skilling i lønn og annet.6

Aslak giftet seg med Eli Trondsdotter på Strande.2
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 1 daler 3 ort 22 skilling.7

Han og Eli bodde på Bolsøy, Bolsøy, i 1756.1,3
Han var arving ved skiftet etter Ola Isaksson på Litlebostad den 28. februar 1759.8
Han var verge for Ola Jakobsson på Litlebostad i 1759.9


Aslak døde i 1762 på Bolsøy.4 Han ble jordfestet den 9. mai 1762.4 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 17. mars 1764. Arvinger: Eli Trondsdotter, Trond Aslaksson, Anne Aslaksdotter, Eli Aslaksdotter, Beret Aslaksdotter, Ingeborg Aslaksdotter og Gjertrud Aslaksdotter.2

     Navnet hans ble skrevet Aslach Olsen Bulsøen i 1759.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 640 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/645/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 201 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/221/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 198. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650102
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630038
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 233 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/251/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 233 a–234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/250/
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 640 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/644/
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 641 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/645/

Eli Hansdotter på Istadsaga1

K, #10670, ( - etter 1810)

Familie

Trond Ellingsson Rødal (c 1758 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnEli giftet seg den 22. november 1807 i Kleive kirke, Bolsøy, med Trond Ellingsson Brattset.1,2
Hun ble innledet (etter barnefødsel) den 27. mars 1808 i Kleive kirke. Sønnen ble jordfestet samme dag. Hun ble også innledet der den 18. februar 1810, da kalt Thron Istadsagens Hustrue.2

Hans Trondsson Brattset1,2

M, #10671, (1808 - 1808)
Far*Trond Ellingsson Rødal2 (c 1758 - )
Mor*Eli Hansdotter på Istadsaga2 ( - e 1810)Hans ble døpt den 28. februar 1808 i Kleive kirke, Bolsøy.2

Hans døde i 1808 i Kleive, Bolsøy, 8 dager gammel.1 Han ble jordfestet den 27. mars 1808 på Kleive kirkegård, Bolsøy. Mora ble innledet i kirken samme dag.1,3

Hans Trondsson Brattset1,2

M, #10672, (1809 - 1810)
Far*Trond Ellingsson Rødal2 (c 1758 - )
Mor*Eli Hansdotter på Istadsaga2 ( - e 1810)Hans ble døpt den 1. januar 1810 i Kleive kirke, Bolsøy.2

Hans døde i 1810 i Kleive, Bolsøy.1 Han ble jordfestet den 31. mai 1810.1

Kirsten Olsdotter i Øyan1,2

K, #10673, (ca. 1793 - )

Familie

Elling Trondssen i Øyan (1789 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKirsten ble født ca. 1793.1
Hun bodde i Øyan, Aspelunden, Bolsøy, i 1819. Hun var husmannsdatter.1
Kirsten giftet seg den 7. februar 1819 i Kleive kirke, Bolsøy, med Elling Trondssen i Bygdalia.1
Hun og Elling bodde i Øyan i 1819.2

Beret Ellingsdotter1

K, #10674, (23. februar 1819 - )
Far*Elling Trondssen i Øyan1 (1789 - )
Mor*Ragnhild Persdotter på Øverlia1 ( - e 1819)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megBeret ble født den 23. februar 1819 på Øverlia, Bolsøy, utenom ekteskap. Hun ble hjemmedøpt dagen etter.1,2 Beret ble døpt den 14. mars 1819 i Kleive kirke, Bolsøy.1 Beret losjerte på bnr. 1, Eikrem, Bolsøy, i 1875. Hun var daglønner.2

Kilder/noter

 1. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 5, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16060&idx_id=16060&uid=ny&idx_side=-4
 2. [S963] Bolsøy ft. 1875: tellingskrets 2. Spesialliste 20. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209050099

Ragnhild Persdotter på Øverlia1

K, #10675, ( - etter 1819)

Familie

Elling Trondssen i Øyan (1789 - )
BarnHun bodde på Øverlia, Bolsøy, i 1819.1
Ragnhild fikk barn med Elling Trondssen i Lia i 1819 i Kleive, Bolsøy.1

Ole Ellingsson Nerli1

M, #10676, (15. juni 1819 - )
Far*Elling Trondssen i Øyan2 (1789 - )
Mor*Kirsten Olsdotter i Øyan2 (c 1793 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Ole Ellingsson i Øyan, nevnt 1819.2
Ole ble født den 15. juni 1819 i Øyan, Aspelunden, Bolsøy, og hjemmedøpt den 17.2 Ole ble døpt den 4. juli 1819 i Kleive kirke, Bolsøy.2 Han var løsarbeider. I 1900 var han arbeidsudyktig og hadde fattigunderstøttelse.3,1
Han var husmann på Haugen, Nerlia, Bolsøy, i 1900. Plassen hadde jord.1,3

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, gnr. 74, bnr. 1, Haugen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01037399000433
 2. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 10, nr. 13. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16060&idx_id=16060&uid=ny&idx_side=-7
 3. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 521.

Kristoffer Oluf Sveinssen1

M, #10677, (1817 - )
Far*Svein Kristofferssen i Schultzhagen1 (1797 - 1835)
Mor*Margrete Olsdotter Bjørnsund1 ( - e 1821)
5-menning 5 ganger forskjøvet til megKristoffer Oluf ble født i 1817 i Molde, utenom ekteskap.1 Kristoffer Oluf ble døpt den 14. september 1817 i Molde kirke. Faddere: Tomas Pålssen Malme, Jon hos Steffenssen, Aksel hos Dal, Inger Maria Bjørset, Beret Pedersdatter Sanne og Lorentse Kristoffersdatter i Schultzhagen.1

Olina Maria Ulriksdatter1,2

K, #10678, (14. desember 1822 - 26. januar 1823)
Far*Ulrik Sivertssen Sekkenes1,2 (1800 - )
Mor*Anne Knutsdatter Nakken1,3 (1798 - )
4-menning 4 ganger forskjøvet til megOlina Maria ble født den 14. desember 1822 i Molde, utenom ekteskap. Hun ble hjemmedøpt dagen etter.1,3 Olina Maria ble døpt den 25. desember 1822 i Molde kirke. Faddere: Jon Olssen Moldegjerde, Ola Eriksson Ora, Johannes Knutssen Nes, Anne Ivarsdatter Sletten, Marit Olsdatter på Moldegjerdet og Elen Maria Persdatter Berg.1,3

Olina Maria døde den 26. januar 1823 i Molde.2,4 Hun ble gravlagt den 1. februar 1823.2,4

Ola Eriksson Ora1,2

M, #10679, (1780 - )
Far*Erik Olssen Ora2,3 (c 1739 - 1794)
Mor*Gunnhilde Rasmusdatter2 (c 1753 - 1830)
Far-steIvar Hansson Kringstad4 (c 1751 - 1823)
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marta Håkensdotter (c 1770 - 1828)Ola ble døpt den 20. august 1780 i Bud kyrkje. Faddere: Inger Nilsdotter i Ravnegarden o.a.3
Ola giftet seg med Marta Håkensdotter.5
Ola Eriksson kjøpte hus (uten grunn) på mnr. 141, Olsmedbakken, Molde, den 20. januar 1818 av Ivar Hansson Kringstad. Ivar og kona (Olas mor) skulle få bo der resten av livet. Kjøpesum: 20 spesidaler. Vitner: Johan Gørvell o.a. Skjøtet ble tinglyst 2. februar.4,6 Ola Eriksson var los i Molde iallfall fra 1822 til 1834.7,5,8
Han var fadder ved dåpen til Olina Maria Ulriksdatter den 25. desember 1822 i Molde kirke.1,7
Han var forlover for Jan Hansson på Lønset og Brit Sjurdsdotter på Stranda, som giftet seg den 6. juli 1834 i Kleive kirke, Bolsøy.8

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 23, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-13
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 239 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680258
 3. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 49 a, 20. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610050
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 697, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610352
 5. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 203, 1828, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620538
 6. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 69, mnr. 141. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660356
 7. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 17, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-11
 8. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 396, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640163

Johannes Knutssen Nes1,2

M, #10680, (1801 - før 1834)
Far*Knut Eriksson Nes3 (1759 - 1833)
Mor*Marit Jonsdotter Nes3 (c 1766 - )Johannes ble døpt den 19. juli 1801 i Molde kirke.3 Han var matros i 1822.2
Han var fadder ved dåpen til Olina Maria Ulriksdatter den 25. desember 1822 i Molde kirke.1,2


Johannes døde før 1834.4

Anne Ivarsdatter Sletten1

K, #10681, (12. april 1788 - 17. september 1859)
Far*Ivar Bjørnsson Sletten2,3 (1757 - 1806)
Mor*Brynhild Eriksdatter på Moldeneset2 (c 1747 - 1815)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Elling Reiarsson Tornes (c 1786 - 1853)
De hadde seks barn.7 Anne ble født den 12. april 1788 i Molde.2 Anne ble døpt den 18. april 1788 i Molde kirke. Faddere: Ola Andersson på Fuglsetbøen, Knut Knutsson Tøndergård, Alv Ivarsson på Moldeneset, Beret Persdatter, Brit Knutsdotter på Fuglset og Anne Bjørnsdotter på Årø.2,3 Anna Iversdatter (i sitt 11. år) tjente på Ytre Årø, Bolsøy, i 1801.4
Annet navn: Anne Ivarsdatter på Moldeneset, nevnt fra 1803 til 1811.5,6 Anne Ivarsdatter på Moldeneset ble konfirmert den 2. oktober 1803 i Bolsøy kirke.6
Anne trolovet seg i 1811 i Molde med Elling Reiarsson Tornes. Forlovere: Ola Olsson på Moldeneset og Ivar Alvsson på Moldeneset.5
Anne giftet seg den 5. januar 1812 med Elling Reiarsson Tornes.5,7
Anne Moldnesset var fadder ved dåpen til Ola Olsson Sigerset den 28. februar 1813 i Molde kirke.8

Annet navn: Anne Ivarsdatter på Moldegjerdet, nevnt 1822.9,3
Hun var fadder ved dåpen til Olina Maria Ulriksdatter den 25. desember 1822 i Molde kirke.1,9


Anne døde den 17. september 1859.10

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 23, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-13
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 61 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-59
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 178 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-137
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000231
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1811, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-52
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630127
 7. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 98.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 27 b, 1813, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630215
 9. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 17, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-11
 10. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 408.

Erik Olsson i Skjerslia1,2,3

M, #10682, (1731 - )
Far*Ola Eriksson i Lia4 (c 1692 - )

Familie

Marit Hansdotter i Skjerslia ( - f 1797)
Han forsørget ett barn i 1756. Sju barn levde i 1797.5,18 
BarnErik ble født i 1731 på Øverlia, Bolsøy.4,5 Erik ble døpt den 19. august 1731 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Lars Barhaug.4
Annet navn: Erik Olsson i Lia, nevnt fra 1748 til 1755.6,7 Erik Olsson bodde hos Ola Eriksson og Gjertrud Pålsdotter på Øverlia i 1748.7,8,9 Erik Olsson i Lia ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1754. Han var fremdeles soldat i 1756.5,6
Erik trolovet seg den 2. desember 1755 i Veøy kirke med Marit Hansdotter på Nordnesje. Forlovere: Ola Olsson på Sørnesje o.a.10
Erik giftet seg den 28. desember 1755 i Veøy kirke med Marit Hansdotter på Nordnesje. De var husfolk året etter.6,5
Han og Marit bodde i Skjerslia, Bolsøy, i 1759. De drev et bruk der i 1762. I nødsåret 1773 kjøpte Erik havre på kreditt fra myndighetene.2,11,3 Erik Olsson i Skjerslia var lagrettemann i Fanne tinglag i 1770.1
Erich Schierslien kjøpte ved skifteauksjonen etter Per Persson i Skjerslia den 3. mai 1786.12


     Navnet hans ble skrevet Erich Olsen Lien i 1755.10

     Navnet hans ble skrevet Erich Olsen Schierslien i 1770.1

Kilder/noter

 1. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 216 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410806
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-34
 3. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 83, nr. 211. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=84
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 121, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 5. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Gemene, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700393
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 407, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660410
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 17. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690219
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 9. [S363] Bolsøyboka II: s. 653. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#654
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 405, 2. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660409
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 25. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041020
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 274 b–276 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-37
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 15. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-43
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 18. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 280 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680299

Marit Hansdotter i Skjerslia1,2,3

K, #10683, ( - før 1797)
Far*Hans Toresson på Nesje1 (c 1700 - 1768)

Familie

Erik Olsson i Skjerslia (1731 - )
Han forsørget ett barn i 1756. Sju barn levde i 1797.6,9 
BarnAnnet navn: Marit Hansdotter på Nordnesje, nevnt 1755.4,5
Marit trolovet seg den 2. desember 1755 i Veøy kirke med Erik Olsson i Lia. Forlovere: Ola Olsson på Sørnesje o.a.4
Marit giftet seg den 28. desember 1755 i Veøy kirke med Erik Olsson i Lia. De var husfolk året etter.5,6
Hun og Erik bodde i Skjerslia, Bolsøy, i 1759. De drev et bruk der i 1762. I nødsåret 1773 kjøpte Erik havre på kreditt fra myndighetene.2,7,8

Marit døde før 1797.9

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 441 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660468
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-34
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 405, 2. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660409
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 407, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660410
 6. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Gemene, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700393
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 25. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041020
 8. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 83, nr. 211. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=84
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 280 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680299
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-37
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 12. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/
 13. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 635 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/

Ola Eriksson på Øverlia1,2

M, #10684, (ca. 1768 - 26. desember 1818)
Far*Erik Olsson i Skjerslia1 (1731 - )
Mor*Marit Hansdotter i Skjerslia3,1 ( - f 1797)

Familie

Mari Olsdotter på Øverlia ( - e 1821)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Ola Eriksson i Skjerslia.
Ola ble født ca. 1768 i Skjerslia, Bolsøy.2
Annet navn: Ola Eriksson Lien, nevnt 1797.3
Ola giftet seg med Mari Olsdotter.1
Ola Eriksson kjøpte 1 pund 12 merker (med bygselrett og landskyld) på Øverlia, Bolsøy, den 7. august 1805. Han var bruker der resten av livet.4,2

Ola døde den 26. desember 1818 på Øverlia.2,1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 4. januar 1819.1 Han ble jordfestet den 17. januar 1819 i Kleive, Bolsøy.2 Skiftet etter ham ble sluttet den 23. mai 1821. Arvinger: Mari Olsdotter, Knut Eriksson, Anne Olsdotter på Skallbøen, Erik Eriksson, Anne Eriksdotter, David Eriksson, Ingeborg Eriksdotter, Morten Pank og Anne Marta Pank. Arv: 283 daler 1 ort 23 skilling (minus 6 pst.)5

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/
 2. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 184, 1819, nr. 1. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16060&idx_id=16060&uid=ny&idx_side=-95
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 280 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680299
 4. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 635 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/
 5. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b–638 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/

Mari Olsdotter på Øverlia1

K, #10685, ( - etter 1821)

Familie

Ola Eriksson på Øverlia (c 1768 - 1818)
De hadde ikke barn.1 Mari giftet seg med Ola Eriksson.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Eriksson på Øverlia den 23. mai 1821.2

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b–638 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/

Erik Eriksson på Skallbøen1,2

M, #10686, (1762 - 16. januar 1819)
Far*Erik Olsson i Skjerslia3 (1731 - )
Mor*Marit Hansdotter i Skjerslia3,4 ( - f 1797)

Familie

Anne Olsdotter på Skallbøen (c 1772 - e 1821)
To barn levde i 1821.2 
BarnAnnet navn: Erik Eriksson i Skjerslia.3
Erik ble født i 1762 i Skjerslia, Bolsøy.3 Erik ble døpt den 9. april 1762 i Bolsøy kirke.3,5
Annet navn: Erik Eriksson på Tollåsen, nevnt 1796.6 Han var soldat i 1796.6
Erik trolovet seg den 19. juni 1796 i Kleive kirke, Bolsøy, med Anne Olsdotter på Franssetet. Forlovere: Anders Trondsson i Grovan o.a.6,7
Erik giftet seg med Anne Olsdotter på Franssetet.8,2
Han og Anne var husfolk på Bøen, Skalle, Bolsøy, i 1797.4 Ved folketellingen av 1801 var Erik og Anne husfolk på Skallbøen. Erik Eriksson bodde også der. Plassen hadde jord. Erik (sr.) eide den i 1819.8,1

Erik døde den 16. januar 1819 på Skallbøen, av sott.1 Han ble jordfestet den 7. februar 1819 i Kleive, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 184, 1819, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16060&idx_id=16060&uid=ny&idx_side=-95
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-37
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 280 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680299
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-123
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 b, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630171
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 11 a, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630107
 8. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 431 b, Schalde, 5. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670293

Anne Olsdotter på Skallbøen1,2

K, #10687, (ca. 1772 - etter 1821)

Familie

Erik Eriksson på Skallbøen (1762 - 1819)
To barn levde i 1821.1 
BarnAnne ble født ca. 1772.2
Annet navn: Anne Olsdotter på Franssetet, nevnt 1796.3
Anne trolovet seg den 19. juni 1796 i Kleive kirke, Bolsøy, med Erik Eriksson på Tollåsen. Forlovere: Anders Trondsson i Grovan o.a.3,4
Anne giftet seg med Erik Eriksson på Tollåsen.2,1
Hun og Erik var husfolk på Bøen, Skalle, Bolsøy, i 1797.5 Ved folketellingen av 1801 var Anne og Erik husfolk på Skallbøen. Erik Eriksson bodde også der. Plassen hadde jord. Erik (sr.) eide den i 1819.2,6
Hun var arving (i sin avdøde manns sted) ved skiftet etter Ola Eriksson på Øverlia den 23. mai 1821.7


     Marit Olsdotter på Franssetet og Anne Olsdotter på Skallbøen kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 431 b, Schalde, 5. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670293
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 b, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630171
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 11 a, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630107
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 280 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680299
 6. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 184, 1819, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16060&idx_id=16060&uid=ny&idx_side=-95
 7. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b–638 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/

Erik Eriksson på Skallbøen1,2

M, #10688, (ca. 1799 - )
Far*Erik Eriksson på Skallbøen1,2 (1762 - 1819)
Mor*Anne Olsdotter på Skallbøen1,2 (c 1772 - e 1821)Erik ble født ca. 1799.2 Ved folketellingen av 1801 bodde Erik Eriksson på Bøen, Skalle, Bolsøy, hos Erik Eriksson og Anne Olsdotter.2,3
Han var arving ved skiftet etter Ola Eriksson på Øverlia den 23. mai 1821.4

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 431 b, Schalde, 5. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670293
 3. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 184, 1819, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16060&idx_id=16060&uid=ny&idx_side=-95
 4. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b–638 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/

Anne Eriksdotter1

K, #10689, ( - etter 1821)
Far*Erik Eriksson på Skallbøen1 (1762 - 1819)
Mor*Anne Olsdotter på Skallbøen1 (c 1772 - e 1821)Hun var arving ved skiftet etter Ola Eriksson på Øverlia den 23. mai 1821.2

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b–638 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/

Marit hos Skjellerup1

K, #10690, ( - etter 1799)Marit var trolig i tjeneste hos Fredrik Vogt Skjellerup i 1799.1
Hun var fadder ved dåpen til Anne Knutsdatter den 1. januar 1799 i Molde kirke.1

Fredrik Vogt Skjellerup1,2,3

M, #10691, (1740 - )
Far*Peter Stefan Nielssen Skjellerup3,1 (1698 - 1781)
Mor*Elsebe Johanna Johansdatter Johnston1 (1712 - 1782)
9-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han var enkemann i 1801.2 Fredrik ble født i 1740.3 Fredrik ble døpt den 19. juni 1740 i Molde kirke. Faddere: Nils Lossius o.a.3
Fredrik giftet seg med en uregistrert person.2
Han var arving ved skiftet etter Elsebe Johanna Johansdatter Johnston den 1. juni 1782.1
Fredrik Vogt Skjellerup hadde trolig Marit i tjeneste i 1799.4
Fredrik Vogt Skjellerup var sersjant. Han var pensjonist i 1801.2
Han bodde på Fuglset, Bolsøy, i 1801.2
Han hadde Anne Eriksdotter i tjeneste i 1801.2


     Navnet hans ble skrevet Friderich Fogt Skielderup i 1801.2

Anne Eriksdotter på Lubbenes1,2,3

K, #10692, (ca. 1756 - 1806)
Far*Erik Kristensson på Lubbenes4 (1726 - f 1773)
Mor*Ingebjørg Persdotter på Lubbenes5,4 ( - c 1787)Anne ble født ca. 1756.2,3 Hun ble konfirmert den 4. oktober 1772 i Molde kirke.2
Hun var arving ved skiftet etter Erik Kristensson på Bergsgjerdet den 26. mars 1776.6
Hun var myndling av Ola Larsson på Årø i 1776.4
Hun var fadder ved dåpen til Anne Persdotter på Lubbenes den 5. april 1779 i Bolsøy kirke.7,8
Anne Eriksdotter på Lubbenes ble den 17. november 1785 bøtelagt 2 daler for ærekrenkende beskyldninger mot Lars Larsson på Mordal.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Persdotter på Lubbenes den 9. januar 1788: 3 daler.5
Hun var myndling av Hallvor Persson på Berg i 1788.5
Anne tjente hos Fredrik Vogt Skjellerup på Fuglset, Bolsøy, i 1801.9

Anne døde i 1806 i Bolsøy, uten livsarvinger.3,10 Hun ble jordfestet den 9. november 1806.3

     Navnet hennes ble skrevet Anne Erichsdatter Lubenæsset i 1806.3

Kilder/noter

 1. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 440 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420442
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 148 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-111
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 48 b, 1806, 9. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630137
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670224
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670907
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 a–223 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670224
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-49
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-131
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000056
 10. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013

Marit Hansdatter1

K, #10693, ( - etter 1799)Marit tjente hos Peder Leth Øvre i Molde i 1799.1
Hun var fadder ved dåpen til Anne Knutsdatter den 1. januar 1799 i Molde kirke.1

Åmund Jonsson på Berg1,2,3

M, #10694, (ca. 1712 - )

Familie 1

Eli Olsdotter på Berg ( - 1763)
Fire barn levde i 1763.1 
Barn

Familie 2

Eli Larsdotter på Berg (1725 - )Åmund ble født ca. 1712.4
Åmund giftet seg med Eli Olsdotter.1,5 Åmund Jonsson fikk bygselseddel på 1 pund 15 merker på bnr. 7, Berg, Bolsøy, fra Hans Holst den 6. februar 1745. Seddelen ble tinglyst 13. juli.2
Han og Eli var brukere på bnr. 7 i 1748. Skyld: 1 pund 15 merker.4
I manntallet av 1762 står han og Eli som brukere på bnr. 7. Ola Åmundsson var også der. Skyld: 1 pund 15 merker.6,7
Han var arving ved skiftet etter Eli Olsdotter på Berg den 7. mai 1763.1

Åmund giftet seg i 1763 med Eli Larsdotter på Frostad.8
Han og Eli var brukere på bnr. 7 i 1764.9
Han var fadder ved dåpen til Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet den 14. februar 1768 i Kleive kirke, Bolsøy.3,10

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/124/
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 136 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400593
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 a, kvinner, 14. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620582
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690214
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-92
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 8. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/14/
 7. [S1731] Romsdal fogderegnskap 1763: Matrikkel. Fanne Otting, mnr. 8.
 8. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 814.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 1, mnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050008
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 a, 1768, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630071
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 1–12, til- og avgangslister, Bolsøy prestegjeld. Juni. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041386

Eli Olsdotter på Berg1,2

K, #10695, ( - januar 1763)

Familie

Åmund Jonsson på Berg (c 1712 - )
Fire barn levde i 1763.1 
BarnEli giftet seg med Åmund Jonsson.1,2
Hun og Åmund var brukere på bnr. 7, Berg, Bolsøy, i 1748. Skyld: 1 pund 15 merker.3
I manntallet av 1762 står hun og Åmund som brukere på bnr. 7. Ola Åmundsson var også der. Skyld: 1 pund 15 merker.4,5

Eli døde i januar 1763 på Berg, Bolsøy.2,6,1 Hun ble jordfestet den 2. februar 1763.2 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 7. mai 1763. Arvinger: Åmund Jonsson, Jon Åmundsson, Ola Åmundsson, Jørn Åmundsson og Per Åmundsson. Aktiva: 24 daler 22 skilling. Passiva: 4 daler 2 ort. Arv: 19 daler 2 ort 22 skilling, fordelt på enkemannen og de fire sønnene.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/124/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-92
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690214
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 8. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/14/
 5. [S1731] Romsdal fogderegnskap 1763: Matrikkel. Fanne Otting, mnr. 8.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 1–12, til- og avgangslister, Bolsøy prestegjeld. Februar. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041377

Jørn Åmundsson på Berg1,2

M, #10696, (1751 - )
Far*Åmund Jonsson på Berg1,3 (c 1712 - )
Mor*Eli Olsdotter på Berg1 ( - 1763)Jørn ble født i 1751 på Berg, Bolsøy.2
Han var arving ved skiftet etter Eli Olsdotter på Berg den 7. mai 1763.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/124/
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 1–12, til- og avgangslister, Bolsøy prestegjeld. Juni, tilgang, mnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041386
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 1–12, til- og avgangslister, Bolsøy prestegjeld. Juni. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041386

Karen Asbjørnsdatter Smit1,2

K, #10697, ( - 1771 eller 1772)

Familie

Kristian Hanssen Eide (c 1743 - 1823)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKaren giftet seg med Kristian Hanssen Eide.1,2
Hun og Kristian bodde i Vår Frue sogn, Trondheim, i 1768.1
Etter barsel ble hun innledet i Vår Frue kirke, Trondheim, den 17. september 1768.1

Hun og Kristian bodde i Molde fra 1771.2

Karen døde i 1771 eller 1772 i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 95 b, nr. 37. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-95
 2. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 4/24.1.1772. E-side 3, «Proclama». https://www.nb.no/items/ba9d70c638fa098375ba1d57b70bd63e?page=2

Boye Rasmusson på Veblungsnes1,2

M, #10698, (ca. 1715 - )

Familie 1

Magnhild Knutsdotter
Barn

Familie 2

Ragnhild Larsdotter på Veblungsnes ( - e 1764)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Boye Rasmusson på Nes.3
Boye ble født ca. 1715 på Nes, Grytten. Han var husmannssønn.3 Han ble innrullert i Romsdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1734. Han var tambur der i 1744 og 46. Boye var landvernssoldat i 1750.3,4,1
Han ble kalt Boye tambur, nevnt 1744.4,5
Boye fikk barn med Magnhild Knutsdotter i 1744 i Grytten. Den 7. mai stod hun til offentlig skriftemål i kirken for leiermål.4,6,5 Boye Rasmusson gikk til alters den 27. juli 1744 i Grytten kirke.6
Boye Rasmusson på Veblungsnes giftet seg den 29. juni 1750 i Grytten kirke med Ragnhild Larsdotter i Hagen.1
Han og Ragnhild bodde på Veblungsnes, Grytten, i 1750. I 1762 og 64 var de husfolk eller innerster der, og dessuten almissemennesker.7,1,8,2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 174. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-90
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 372. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050047
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Romsdalske kompani, rulle. Gemene, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690095
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 111. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610348
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 114. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610350
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 117. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610351
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 175. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-91
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten [2], mnr. 372, Weblung. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/212/

Ragnhild Larsdotter på Veblungsnes1

K, #10699, ( - etter 1764)

Familie

Boye Rasmusson på Veblungsnes (c 1715 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Ragnhild Larsdotter i Hagen, nevnt 1750.2
Ragnhild giftet seg den 29. juni 1750 i Grytten kirke med Boye Rasmusson på Veblungsnes.2
Hun og Boye bodde på Veblungsnes, Grytten, i 1750. I 1762 og 64 var de husfolk eller innerster der, og dessuten almissemennesker.3,2,4,1
Hun ble kalt Ragnhild Andersdotter i 1762.4

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 372. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050047
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 174. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-90
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 175. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-91
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten [2], mnr. 372, Weblung. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/212/

Hans Eriksson på Veblungsnes1,2

M, #10700, ( - etter 1763)

Familie

Anne Nilsdotter Kjærulf ( - e 1763)Hans hjemsted var i Land.2
Hans giftet seg med Anne Nilsdotter Kjærulf.1,3
Anne og Hans solgte hennes halvpart (etter Annes forrige mann) i Storstoggo, Bjørkan, Oppdal, i 1761. Kjøpesum: 200 daler.4,5
Han og Anne bodde på Veblungsnes, Grytten, i 1762, som husfolk eller innerster.1
Han og Anne bodde i Molde fra november 1762. De kom dit med tjenestejenta Brit Jørnsdotter, som i februar 1763 flyttet på landet igjen, etterfulgt av Hans og Anne i mai.2,3,6,7

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 372. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041064
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten [2], av- og tilgang november, mnr. 372. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/232/
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 2. Desember, tilgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212033
 4. [S2244] Gards- og slektshistorie for Oppdal VIII: s. 77. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020052748535?page=80
 5. [S2244] Gards- og slektshistorie for Oppdal VIII: s. 78. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020052748535?page=81
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 2. Mars, avgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212048
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 3. Juni, avgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212051