Jøran Embretsdotter på Skaran1

K, #4901, (ca. 1638 - 1705)
Far-?*Embret Tostensson på Braka (o 1570 - ); trolig
7. tippoldemor til meg

Familie

Erland Jeremiasson på Skaran (c 1634 - 1702)
BarnJøran ble født ca. 1638.1
Jøran giftet seg trolig med Erland Jeremiasson (hun døde på Skaran tre år etter ham, og sønnen Ola kalte ei datter Jøran).

Jøran døde i 1705 på Skaran, Aurdal.1 Hun ble gravlagt den 13. mars 1705 på Reinli kyrkjegard, Aurdal.1

Ingrid Åmundsdotter på Flaten1

K, #4902

Familie

Ola Olsson i Øyhus (1697 - 1777)Hun bodde på Flaten, Aurdal, i 1755.1
Ingrid giftet seg den 24. juni 1755 i Aurdal med Ola Olsson i Øyhus.1

Kilder/noter

 1. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763: Ingrie Amonsd. Fladen.

Beret Ivarsdotter på Erstad1

K, #4903, (1735 - )
Far*Ivar Syversson på Bagn2
Mor*Beret Aslaksdotter på Bagn2 (1702 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Olsson i Øyhus (1731 - )
De hadde tre barn.3 Annet navn: Beret Ivarsdotter på Bagn.3,2
Beret ble født i 1735 på Bagn, Aurdal. Beret ble døpt den 29. oktober 1735 i Reinli kyrkje, Aurdal.2
Beret giftet seg med en uregistrert person.1
Hun bodde på Erstad, Aurdal, i 1774.1
Beret trolovet seg den 7. januar 1774 på Erstad med Ola Olsson i Øyhus.1
Beret giftet seg den 9. oktober 1774 i Aurdal med Ola Olsson i Øyhus.1
Hun og Ola bodde på Erstad i 1775.3

Kilder/noter

 1. [S748] Aurdal mini. 1763–81: s. 237.
 2. [S448] Døpte i Aurdal 1730–39: ref. 792.
 3. [S1745] Gard og bygd i Sør-Aurdal A: s. 656. https://www.nb.no/items/853c08e53912ecd90d10d8e942ebd0fb?page=659

Johan Scharffenberg1,2

M, #4904, (1869 - 1965)Johan ble født i 1869 i Moss.1,2 Han var elev på Molde latingymnasium og middelskole fra 1882 til 1888.3 Han var amanuensis i 1900.1
Johan bodde hos broren på Nordli, Nordre Mysen, Eidsberg, i 1900.1 Han var lege i 1900.1,2

Johan døde i 1965.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): 0125 Eidsberg, gnr. 58, bnr. 27.
 2. [S415] Caplex.no: konsultert 6.2005.
 3. [S691] «Professor Jacob Tanner forteller fra si ungdomstid i Molde»: s. 272.

Bjørn Bjørnsson på Olsgard1

M, #4905, ( - mellom 1606 og 1623)
9. tippoldefar til meg

Familie

Guri Guttormsdotter på Olsgard ( - c 1623)
BarnBjørn giftet seg med Guri Guttormsdotter. Flere av etterkommerne deres brukte slektsnavnet Bagge.1 Bjørn Bjørnsson på Olsgard og Guri hadde 7 barn sammen.2
Han var bruker på Olsgard, Gol, i 1591. Han skattet for halvgård i 1593–94, men i 1604 var Olsgard fullgård.3

Bjørn døde mellom 1606 og 1623.4 Det ble holdt skifte etter ham og Guri den 24. januar 1624.5

Kilder/noter

 1. [S416] Boka om Gol VI: s. 301.
 2. [S416] Boka om Gol VI: s. 301/302.
 3. [S416] Boka om Gol VI: s. 301 & 302.
 4. [S416] Boka om Gol VI: s. 302, 301 & 304.
 5. [S416] Boka om Gol VI: s. 301, 302 & 304.

Guri Guttormsdotter på Olsgard1

K, #4906, ( - ca. 1623)
Far-?*Guttorm Torsrud; kanskje2
9. tippoldemor til meg

Familie

Bjørn Bjørnsson på Olsgard ( - m. 1606 & 1623)
BarnGuri giftet seg med Bjørn Bjørnsson. Flere av etterkommerne deres brukte slektsnavnet Bagge.1 Guri Guttormsdotter på Olsgard og Bjørn hadde 7 barn sammen.3

Guri døde ca. 1623 på Olsgard, Gol.4 Det ble holdt skifte etter henne og Bjørn den 24. januar 1624.5

Kilder/noter

 1. [S416] Boka om Gol VI: s. 301.
 2. [S416] Boka om Gol VI: s. 302 & 303.
 3. [S416] Boka om Gol VI: s. 301/302.
 4. [S416] Boka om Gol VI: s. 302, 304 & 301.
 5. [S416] Boka om Gol VI: s. 301, 302 & 304.

Synneva Olsdotter i Aurdalen1,2

K, #4907, (ca. 1695 - 1739)
6. tippoldemor til meg

Familie

Knut Olsson i Aurdalen ( - 1743)
De hadde tre barn.2 
BarnSynneva ble født ca. 1695.3
Synneva giftet seg den 28. oktober 1725 i Aurland med Knut Olsson.1,2
Hun og Knut bodde i Aurdalen, Aurland, i 1728.2,4

Synneva døde i 1739 i Aurdalen.3,2 Hun ble gravlagt den 28. juli 1739.3

Kilder/noter

 1. [S2173] Aurland mini. 1716–34: fol. 39 a, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070319660708
 2. [S1947] Ættebok for Aurland: s. [169]. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016011905008?page=182
 3. [S1946] Aurland mini. 1735–61: døde, 1739, 28. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610252
 4. [S626] Folk og fortid i Hol III: s. 877. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032208000?page=896

Brynhilda Eiriksdotter i Aurdalen1,2

K, #4908, (ca. 1715 - 1790)

Familie 1

Knut Olsson i Aurdalen ( - 1743)
De hadde to barn.3 

Familie 2

Ola Eilevsson i Aurdalen (1720 - 1811)
De hadde fem barn.3 Brynhilda ble født ca. 1715. Alderen ble oppgitt til 78 år ved begravelsen i 1790, men hun fødte barn i 1762.1,3
Brynhilda giftet seg den 24. juni 1740 i Vangen kyrkje, Aurland, med Knut Olsson i Aurdalen.2
Brynhilda giftet seg den 26. juni 1745 i Aurland med Ola Eilevsson.4,1

Brynhilda døde i 1790 i Aurdalen, Aurland.1 Hun ble gravlagt den 20. oktober 1790 på Vangen kyrkjegard, Aurland.1

Kilder/noter

 1. [S2174] Aurland mini. 1756–1801: fol. 130 b, 20. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610495
 2. [S1946] Aurland mini. 1735–61: viede, 1740, sankthansdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610330
 3. [S1947] Ættebok for Aurland: s. [169]. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016011905008?page=182
 4. [S1946] Aurland mini. 1735–61: viede, 1745, 26. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610332

Ola Eilevsson i Aurdalen1,2,3

M, #4909, (1720 - 1811)

Familie

Brynhilda Eiriksdotter i Aurdalen (c 1715 - 1790)
De hadde fem barn.5 Annet navn: Ola Eilevsson på Flåm.4
Ola ble født i 1720.4
Ola giftet seg den 26. juni 1745 i Aurland med Brynhilda Eiriksdotter.1,2
Han var fadder ved dåpen til Knut Nilsson i Aurdalen den 7. desember 1754.3


Ola døde i 1811.4

Kilder/noter

 1. [S1946] Aurland mini. 1735–61: viede, 1745, 26. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610332
 2. [S2174] Aurland mini. 1756–1801: fol. 130 b, 20. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610495
 3. [S1946] Aurland mini. 1735–61: døpte, 1754, 7. desember. E-side 79. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610219
 4. [S1947] Ættebok for Aurland: s. 274. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016011905008?page=287
 5. [S1947] Ættebok for Aurland: s. [169]. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016011905008?page=182

Margit Olsdotter på Gudbrandsgard1

K, #4910, (ca. 1738 - 11. oktober 1817)

Familie 1

Barn

Familie 2

Knut Nilsson på Rabbestølen (1754 - e 1838)Margit ble født ca. 1738.2
Margit giftet seg med en uregistrert person.2,3
Margit giftet seg i 1786 i Hol i Hallingdal med Knut Nilsson på Rabbestølen.3,2
Annet navn: Margit Olsdotter på Rabbestølen.2,3
Hun og Knut var husfolk på Rabbestølen, Skoro, Hol i Hallingdal, i 1801, sammen med Borghild Knutsdotter og Vebjørn Knutsson. Plassen hadde jord. De hadde drengen Knut Holgesson (i sitt 17. år).2

Margit døde den 11. oktober 1817 på Rabbestølen.1

Kilder/noter

 1. [S2176] Folk og fortid i Hol V: s. 542. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015120306039?page=559
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Scharegaard Nordre.
 3. [S647] Vigde i Ål prestegjeld 1775–1790: s. 7, lnr. 78.

Vebjørn Knutsson på Rabbestølen1

M, #4911, (ca. 1774 - )
Mor*Margit Olsdotter på Gudbrandsgard1 (c 1738 - 1817)Vebjørn ble født ca. 1774.1 Han var utskrevet soldat i 1801.1 Han bodde hos Knut Nilsson på Rabbestølen og Margit Olsdotter på Rabbestølen, Skoro, Hol i Hallingdal, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Scharegaard Nordre.

Kittil Sandersson på Veslegard1

M, #4912, (ca. 1778 - )
Far*Sander Knutsson på Veslegard1 (1745 - 1805)
Mor*Sissel Kittilsdotter på Veslegard1 (1751 - 1836)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megKittil ble født ca. 1778.1 Han bodde hos Sander Knutsson og Sissel Kittilsdotter på Veslegard, Sudndalen, Hol i Hallingdal, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Hoels Annex, Lillegaard.

Knut Sandersson på Veslegard1

M, #4913, (ca. 1781 - )
Far*Sander Knutsson på Veslegard1 (1745 - 1805)
Mor*Sissel Kittilsdotter på Veslegard1 (1751 - 1836)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megKnut ble født ca. 1781.1 Han bodde hos Sander Knutsson og Sissel Kittilsdotter på Veslegard, Sudndalen, Hol i Hallingdal, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Hoels Annex, Lillegaard.

Tollev Knutsson i Sudndalen1

M, #4914, (ca. 1718 - )
Far*Knut Knutsson på Veslegard1 ( - 1771)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megTollev ble født ca. 1718.1 Han var kårmann hos Sander Knutsson og Sissel Kittilsdotter på Veslegard, Sudndalen, Hol i Hallingdal, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Hoels Annex, Lillegaard.

Kari Andersdotter på Nedre Haug1

K, #4915, (ca. 1791 - etter 1801)
Far*Anders Arnesson på Nedre Haug (1756 - 1800)
Mor*Taran Olsdotter på Nedre Haug1 (1762 - 1838)
Søster av 2.tippoldefar/mor til megKari ble født ca. 1791.1

Kari døde etter 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Ourdahl, Haug.

Hallstein Bjørnsson på Sørflate1

M, #4916, (ca. 1646 - )
Far*Bjørn Olsson på Sørflate1 (c 1608 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til megHallstein ble født ca. 1646.1 Han bodde hos Bjørn Olsson på Øvre Sørflate, Aurdal, i 1664.1

Kilder/noter

 1. [S343] Manntall 1663–66 for Valdres prosti: Øffre Søerfladen.

Arne Simensson på Skarasæter1,2

M, #4917, (1720 - 1794)
Far*Simen Olsson på Skaran3
4. tippoldefar til meg

Familie 1

Siri Arnesdotter på Skarasæter (c 1720 - 1773)Arne ble født i 1720 på Skaran, Aurdal. Arne ble døpt den 11. februar 1720 i Reinli kyrkje, Aurdal. Mora ble innledet samme dag.4,5
Han bodde på Skaran i 1746.6
Annet navn: Arne Simensson på Skaran, nevnt fra 1746 til 1778.6,7
Arne trolovet seg den 24. juni 1746 i Reinli kyrkje med Siri Arnesdotter. Forlovere: Ola Olsson i Øyhus.6
Arne giftet seg den 26. september 1746 med Siri Arnesdotter.2
Han bodde på Skarasætri, Skaran, Aurdal, i 1775.2
Arne trolovet seg den 17. april 1775 i Bagn kirke, Aurdal, med Kari Olsdotter på Olmhus.2
Arne giftet seg den 8. august 1775 med Kari Olsdotter på Olmhus.8

Arne døde i 1794 på Skarasætri.5 Han ble gravlagt i februar 1794 på Bagn kirkegård, Aurdal.5

     Navnet hans ble skrevet Arne Simonsøn Skarang i 1778.7

Kilder/noter

 1. [S749] Aurdal mini. 1781–1804: s. 30 h & 159 v.
 2. [S748] Aurdal mini. 1763–81: s. 241.
 3. [S752] Aurdal mini. 1692–1730: s. 577 h.
 4. [S752] Aurdal mini. 1692–1730: s. 577 h & 578 v.
 5. [S749] Aurdal mini. 1781–1804: s. 159 v.
 6. [S751] Aurdal mini. 1730–62: s. 64.
 7. [S748] Aurdal mini. 1763–81: s. 284.
 8. [S748] Aurdal mini. 1763–81: s. 241 & 284.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Ourdahl, Brufladt, Field.
 10. [S749] Aurdal mini. 1781–1804: s. 30 h.

Steingrim Arnesson på Fjell1

M, #4918, (1786 - )
Far*Arne Simensson på Skarasæter2 (1720 - 1794)
Mor*Kari Olsdotter på Skarasæter2 (c 1744 - 1824)
Bror av 3.tippoldefar/mor til megSteingrim ble født i 1786 på Skaran, Aurdal. Steingrim ble døpt den 6. august 1786 i Bagn kirke, Aurdal. Mora ble innledet samme dag.3
Annet navn: Steingrim Arnesson på Skarasæter.2 Han tjente hos Arne Knutsson på Fjell på Søre Fjell, Aurdal, i 1801. Steingrim Arnesson på Fjell ble konfirmert den 2. august 1801 i Bagn kirke.1

Kilder/noter

 1. [S749] Aurdal mini. 1781–1804: s. 168 v.
 2. [S749] Aurdal mini. 1781–1804: s. 30 h.
 3. [S749] Aurdal mini. 1781–1804: s. 30 h & 168 v.

Annelie Rognskog

K, #4919
Far*Erik Hattrem
Mor*Maylen Rognskog
Niese til meg

Hans Ernst Kinck1,2,3,4

M, #4920, (11. oktober 1865 - 13. oktober 1926)
Far*Otto Teodor Kinck2,3 (1832 - 1903)
Mor*Hanna Guliante Johannessen3 (1840 - 1923)
4-menning 3 ganger forskjøvet til meg
Hans E. Kinck (repro: Nasjonalbiblioteket 2005)Hans Ernst ble født den 11. oktober 1865 i Øksfjord, Loppa.2,3 Han bodde hos Otto Teodor Kinck og Hanna Guliante Kinck på Nøysomhet, Loppa, i 1865.3 Hans Ernst Kinck var forfatter.4

Hans Ernst døde den 13. oktober 1926 i Oslo.4

Kilder/noter

 1. Han kalte seg vanligvis Hans E. Kinck.
 2. [S1001] Øksfjord klok. 1864–80: s. 5.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Loppen, Nøisomheden.
 4. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Hans E Kinck.

Hanna Guliante Johannessen1,2

K, #4921, (20. juni 1840 - 1923)
Far*Johannes Matsson3,1 (1806 - 1844)
Mor*Birte Marie Johannesdotter3 (1811 - )
3-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Otto Teodor Kinck (1832 - 1903)
De hadde fler barn. 
Barn
Hanna Johannessen ca. 1860 (foto fra Oslo Museum, OB.F03418D)Hanna Guliante ble født den 20. juni 1840 i Drammen.3
Hanna Guliante giftet seg den 9. desember 1864 i Furnes med Otto Teodor Kinck. De ble viet etter kongelig bevilling av 6. desember.1,2 Hennes navn som gift var Kinck, nevnt fra 1865 til 1900.2,4
Hanna og Otto Teodor bodde på Nøysomhet, Loppa, i 1865 sammen med Hans Ernst Kinck.2 Hanna drev husarbeid i 1900.4
Hanna og Otto Teodor bodde på bnr. 3, Tangarås, Strandebarm, i 1900.4

Hanna Guliante døde i 1923.5

     Navnet hennes ble skrevet Hanna Gulliante Johannesen i 1864.1

Kilder/noter

 1. [S1000] Furnes mini. 1855–79: s. 240, nr. 12.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Loppen, Nøisomheden.
 3. [S1002] Bragernes mini. 1830–47: s. 232, nr. 55.
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Strandebarm, gnr. 50, bnr. 3, Tangeraas.
 5. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Hans E Kinck.

Otto Teodor Kinck1,2

M, #4922, (1832 - 1903)

Familie

Hanna Guliante Johannessen (1840 - 1923)
De hadde fler barn. 
BarnOtto Teodor ble født i 1832 på Sandvoll, Furnes.2,1 Han var distriktslege iallfall fra 1864 til 1900.1,2
Otto Teodor giftet seg den 9. desember 1864 i Furnes med Hanna Guliante Johannessen. De ble viet etter kongelig bevilling av 6. desember.1,3
Otto Teodor og Hanna bodde på Nøysomhet, Loppa, i 1865 sammen med Hans Ernst Kinck.3
Otto Teodor og Hanna bodde på bnr. 3, Tangarås, Strandebarm, i 1900.2

Otto Teodor døde i 1903.4

Kilder/noter

 1. [S1000] Furnes mini. 1855–79: s. 240, nr. 12.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Strandebarm, gnr. 50, bnr. 3, Tangeraas.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Loppen, Nøisomheden.
 4. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Hans E Kinck.
 5. [S1001] Øksfjord klok. 1864–80: s. 5.

Thanushiga Rajah1

K, #4923

Kilder/noter

 1. [S341] Skattesøk [adressa.no].
 2. [S133] Anders Kvernberg: SMS 24.9.2016.
 3. [S133] Anders Kvernberg: SMS 24.6.2021.

Anton Antonisen1

M, #4924, (1750 - 1751)
Far*Nils Antonisen1 (1724 - 1803)
Mor*Lenke Brokk1 (1730 - 1767)Anton ble døpt den 11. september 1750 i Korskirken, Bergen.1

Anton døde i 1751 i Bergen.2 Han ble gravlagt den 15. oktober 1751 i Korskirken sogn, Bergen.

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 11.9.1750.
 2. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 15.10.1751.

Arnt Spiri1

M, #4925, ( - før 1780)

Familie

Maren Dyrlof (1731 - 1800)Arnt giftet seg med Maren Dyrlof.1

Arnt døde før 1780.1

Kilder/noter

 1. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 18.5.1780.

Johanne Rebekka Jørs1,2

K, #4926, (ca. 1777 - 26. april 1812)

Familie 1

Tollev Antonisen (1752 - 1804)

Familie 2

Peter Segelken Brokk (c 1778 - 1852)Johanne Rebekka ble født ca. 1777.1,2
Johanne Rebekka giftet seg med Tollev Antonisen.1 Johanne Rebekka og Tollev bodde på mnr. 50, 23. rode, Bergen, i 1801 sammen med Lenke Johanne Perssen samt én mestersvenn, én svenn, fem læredrenger og ei tjenestejente. Familien bodde fremdeles der i 1804.1,3
Johanne Rebekka giftet seg med Peter Segelken Brokk.2
Hun og Peter bodde på mnr. 50. Hun overtok huset etter sin første mann.2

Johanne Rebekka døde den 26. april 1812 i Bergen.2 Hun ble gravlagt den 10. mai 1812 på Korskirkegården, Bergen, klokken 13.30 (med seremoni i kirken).2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bergen, 23de Rode, 50.
 2. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Johanne Rebecca Jørs.
 3. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Tollev Anthonesen.

Kirsten Antonisen1,2

K, #4927, (13. desember 1758 - 1793)
Far*Nils Antonisen3 (1724 - 1803)
Mor*Lenke Brokk3 (1730 - 1767)

Familie

Jonas Perssen (c 1764 - 1825)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKirsten ble født den 13. desember 1758 i Bergen.3 Kirsten ble døpt den 17. desember 1758 i Korskirken, Bergen.3
Kirsten giftet seg den 21. november 1787 i Nykirken, Bergen, med Jonas Perssen. Det var lyst for dem 27. september.4,1
Hun og Jonas bodde på mnr. 62, 23. rode, Bergen, i 1793.1

Kirsten døde i 1793 i Bergen.1 Hun ble gravlagt den 28. mai 1793 klokken 12 på Korskirkegården, Bergen.1

     Navnet hennes ble skrevet Kiersten Anthonesen fra 1788 til 1793.2,1

Kilder/noter

 1. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Kiersten Anthonesen.
 2. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 3.9.1788.
 3. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 17.12.1758.
 4. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 21.11.1787.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bergen, 23de Rode, 50.

Lenke Johanne Perssen1

K, #4928, (ca. 1790 - )
Far*Jonas Perssen (c 1764 - 1825)
Mor*Kirsten Antonisen1 (1758 - 1793)Lenke Johanne ble født ca. 1790.1 Hun bodde hos Tollev Antonisen og Johanne Rebekka Jørs på mnr. 50, 23. rode, Bergen, i 1801.1,2

     Navnet hennes ble skrevet Lenchie Johanne Peersen i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bergen, 23de Rode, 50.
 2. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Tollev Anthonesen.

Peter Segelken Brokk1,2,3

M, #4929, (ca. 1778 - 8. juni 1852)

Familie 1

Anna Magrete By (c 1771 - 1805)
De hadde ett barn.7 
Barn

Familie 2

Johanne Rebekka Jørs (c 1777 - 1812)Peter ble født ca. 1778.1 Han var mesterbøkker i 1804. Han ble titulert som dette til sin død.3,1
Peter trolovet seg den 29. juni 1804 i Bergen med Anna Magrete By.3
Peter giftet seg den 25. juli 1804 i Korskirken, Bergen, med Anna Magrete By.4,5
Han og Anna Magrete bodde på mnr. 40, 21. rode, Bergen, i 1805.5
Peter giftet seg med Johanne Rebekka Jørs.6
Han og Johanne Rebekka bodde på mnr. 50, 23. rode, Bergen. Hun overtok huset etter sin første mann.6
Han bodde på mnr. 50 i 1852.1

Peter døde den 8. juni 1852 i Bergen.1 Han ble gravlagt den 16. juni 1852 på Korskirkens assistentkirkegård, Bergen. Begravelsen var klokken 12.1

     Navnet hans ble skrevet Petter Segelchen Brok i 1805.2

Kilder/noter

 1. [S1240] Bergen, Korskirken, mini. 1848–62: s. 37, nr. 41. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8346&idx_id=8346&uid=ny&idx_side=-39
 2. [S152] Bergen, Korskirken mini. 1790–1820: fol. 98 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8676&idx_id=8676&uid=ny&idx_side=-102
 3. [S1238] Bergen, Korskirken forlovererklæringer 1776–1816: fol. 232 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4578&idx_id=4578&uid=ny&idx_side=-244
 4. [S1239] Bergen, Korskirken mini. 1743–1861: fol. 117 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8681&idx_id=8681&uid=ny&idx_side=-127
 5. [S1237] Bergen, Korskirken mini. 1786–1832: fol. 149 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=13174&idx_id=13174&uid=ny&idx_side=-28
 6. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Johanne Rebecca Jørs.
 7. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 360 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24600/241/

Svein Antonisen1

M, #4930, (7. september 1753 - 1758)
Far*Nils Antonisen1 (1724 - 1803)
Mor*Lenke Brokk1 (1730 - 1767)Svein ble født den 7. september 1753 i Bergen.1 Svein ble døpt den 12. september 1753 i Korskirken, Bergen.1

Svein døde i 1758 i Bergen.2 Han ble gravlagt den 26. januar 1758 på Korskirkegården, Bergen.2

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 12.9.1753.
 2. [S821] Bergen, Korskirken mini. 1731–85: e-side 164 v, 26.1.1758. https://media.digitalarkivet.no/kb20070321620308

Anton Antonisen1

M, #4931, (8. mai 1755 - 1758)
Far*Nils Antonisen1 (1724 - 1803)
Mor*Lenke Brokk1 (1730 - 1767)Anton ble født den 8. mai 1755 i Bergen.1 Anton ble døpt den 11. mai 1755 i Korskirken, Bergen.1

Anton døde i 1758 i Bergen. Oppgitt alder: 2 1/3 år.2 Han og Anna Antonisen ble gravlagt den 31. januar 1758 på Korskirkegården, Bergen.2

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 11.5.1755.
 2. [S821] Bergen, Korskirken mini. 1731–85: e-side 164 v, 31.1.1758. https://media.digitalarkivet.no/kb20070321620308

Anna Antonisen1

K, #4932, (10. juni 1756 - 1758)
Far*Nils Antonisen1 (1724 - 1803)
Mor*Lenke Brokk1 (1730 - 1767)Anna ble født den 10. juni 1756 i Bergen.1 Anna ble døpt den 13. juni 1756 i Korskirken, Bergen.1

Anna døde i 1758 i Bergen, 1½ år gammel.2 Hun og Anton Antonisen ble gravlagt den 31. januar 1758 på Korskirkegården, Bergen.2

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 13.6.1756.
 2. [S821] Bergen, Korskirken mini. 1731–85: e-side 164 v, 31.1.1758. https://media.digitalarkivet.no/kb20070321620308

Ivar Larsson1,2

M, #4933, (april 1735 - 1738)
Far*Lars Olsson Berg1,2 ( - c 1748)
Mor*Brit Johansdotter Berg ( - 1749 / 1750)Ivar ble døpt den 24. april 1735 i Molde kirke. Faddere: Karen Johansdotter, Ingeborg Larsdatter, Nils i Myra, Nils Johansson Hamna og Ola Kristoffersson Talberg.1

Ivar døde i 1738 i Molde, 2 år 9 måneder 14 dager gammel.2 Han ble gravlagt den 4. februar 1738.2

Anton Antonisen1

M, #4934, (16. mai 1760 - )
Far*Nils Antonisen1 (1724 - 1803)
Mor*Lenke Brokk1 (1730 - 1767)Anton ble født den 16. mai 1760 i Bergen.1 Anton ble døpt den 21. mai 1760 i Korskirken, Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 21.5.1760.

Peter Antonisen1

M, #4935, (26. august 1761 - )
Far*Nils Antonisen1 (1724 - 1803)
Mor*Lenke Brokk1 (1730 - 1767)Peter ble født den 26. august 1761 i Bergen.1 Peter ble døpt den 28. august 1761 i Korskirken, Bergen.1

Peter døde som spedbarn.1

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 28.8.1761.

Nils Antonisen1

M, #4936, (3. desember 1762 - 1768)
Far*Nils Antonisen1 (1724 - 1803)
Mor*Lenke Brokk1 (1730 - 1767)Nils ble født den 3. desember 1762 i Bergen.1 Nils ble døpt den 10. desember 1762 i Korskirken, Bergen.1

Nils døde trolig i 1768 i Bergen. Oppgitt alder: 4 år.2 Han ble trolig gravlagt den 12. september 1768 i Korskirken sogn, Bergen.2

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 10.12.1762.
 2. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 12.9.1768.

Johanne Henrikke Antonisen1

K, #4937, (21. desember 1765 - )
Far*Nils Antonisen1 (1724 - 1803)
Mor*Lenke Brokk1 (1730 - 1767)Johanne Henrikke ble født den 21. desember 1765 i Bergen.1 Johanne Henrikke ble døpt den 27. desember 1765 i Korskirken, Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 27.12.1765.

Jan Antonisen1

M, #4938, (18. august 1767 - )
Far*Nils Antonisen1 (1724 - 1803)
Mor*Lenke Brokk1 (1730 - 1767)Jan ble født den 18. august 1767 i Bergen.1 Jan ble døpt den 21. august 1767 i Korskirken, Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 21.8.1767.

Per Jonsson på Røbekk1,2

M, #4939, (1736 - 3. februar 1763)
Far*Jon Persson Belbu3,2 ( - c 1751)
Mor*Mali Jakobsdotter på Røbekk ( - e 1764)Per ble født i 1736 på Røbekk, Bolsøy.3 Per ble døpt den 21. mai 1736 i Bolsøy kirke av Lars Barhaug.3
Han var arving ved skiftet etter Jon Persson på Røbekk den 6. oktober 1751: 12 daler 3 ort 20 skilling.2
Han var myndling av Ingebrigt Eriksson på Eikrem i 1751.2

Per fikk barn med en uregistrert person ca. 1762.4 Han var soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1762. Han ble utkommandert til Holstein 12. mars.1

Per døde den 3. februar 1763 i København, Danmark.1

Kilder/noter

 1. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 35. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700667
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 6. oktober.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 162. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-83
 4. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 167 b, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410468

Anne Katrine Antonisen1,2

K, #4940, (13. mars 1781 - 1781)
Far*Nils Antonisen1,2 (1724 - 1803)
Mor*Karen Larsdatter Lindal1 (c 1745 - 1808)
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til megAnne Katrine ble født den 13. mars 1781 i Bergen.1 Anne Katrine ble døpt den 18. mars 1781 i Korskirken, Bergen.1

Anne Katrine døde 8 måneder gammel i 1781.2 Hun ble gravlagt den 26. november 1781 klokken 12 på Korskirkegården, Bergen.2

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 18.3.1781.
 2. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 26.11.1781.

Anne Margrete Antonisen1

K, #4941, (3. mars 1782 - )
Far*Nils Antonisen1 (1724 - 1803)
Mor*Karen Larsdatter Lindal1 (c 1745 - 1808)
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til megAnne Margrete ble født den 3. mars 1782 i Bergen.1 Anne Margrete ble døpt den 8. mars 1782 i Korskirken, Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 8.3.1782.

Johan Henrik Antonisen1,2

M, #4942, (19. september 1786 - 1787)
Far*Nils Antonisen1,2 (1724 - 1803)
Mor*Karen Larsdatter Lindal1 (c 1745 - 1808)
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til megJohan Henrik ble født den 19. september 1786 i Bergen.1 Johan Henrik ble døpt den 27. september 1786 i Korskirken, Bergen.1

Johan Henrik døde i 1787 i Bergen.2 Han ble gravlagt den 11. juni 1787 klokken 12 på Korskirkegården, Bergen.2

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 27.9.1786.
 2. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 11.6.1787.

Tollev Rasmusson Brokk1,2

M, #4943, (ca. 1708 - 1745)

Familie

Anne Kristine Petersdatter Segelken (1709 - 1757)
BarnTollev ble født ca. 1708 på Sunnmøre.3,4 Han var bøkker i 1730.1
Tollev giftet seg 23. eller 24. august 1730 i Korskirken sogn, Bergen, med Anne Kristine Petersdatter Segelken. De hadde seks barn (i live 1745).1,2 Tollev Rasmusson Brokk tok borgerskap som bøkker i Bergen den 19. november 1733. Han virket som mesterbøkker resten av livet.4,2

Tollev døde i 1745 i Bergen.3 Han ble gravlagt den 19. mars 1745 i Korskirken sogn.3 Det ble holdt skifte etter ham den 8. mai 1745. Bruttoformue: 1 235 daler 5 ort 4 skilling. Gjeld: 179–1–0. Etter omkostninger ble nettoarven 1 000 daler.2,5

Kilder/noter

 1. [S1028] Bergen, Korskirken mini. 1698–1747: fol. 112 a.
 2. [S1027] Bergen skifteprotokoll 1737–48: fol. 331 b.
 3. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Tollev Rasmussøn Broch.
 4. [S408] Borgerskap i Bergen 1600–1751: Thollef Rasmusen Brock.
 5. [S1027] Bergen skifteprotokoll 1737–48: fol. 332 a.

Anne Kristine Petersdatter Segelken1,2

K, #4944, (1709 - 1757)

Familie

Tollev Rasmusson Brokk (c 1708 - 1745)
BarnAnne Kristine ble døpt den 7. juli 1709 i Korskirken sogn, Bergen.3
Anne Kristine giftet seg 23. eller 24. august 1730 i Korskirken sogn med Tollev Rasmusson Brokk. De hadde seks barn (i live 1745).2,1

Anne Kristine døde i 1757 i Bergen.4 Hun ble gravlagt den 25. juni 1757 på St. Martini kirkegård, Bergen.4

Kilder/noter

 1. [S1027] Bergen skifteprotokoll 1737–48: fol. 331 b.
 2. [S1028] Bergen, Korskirken mini. 1698–1747: fol. 112 a.
 3. [S1029] Bergen, Korskirken mini. 1698–1719: fol. 206 a.
 4. [S821] Bergen, Korskirken mini. 1731–85: e-side 61 v. https://media.digitalarkivet.no/kb20070321620200
 5. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 6.10.1730.

Margrete Elisabet Antonidatter1

K, #4945, (1726 - 1785)
Far*Antonius Nilssen2 (1700 - 1731 / 1732)
Mor*Anne Jansdatter Hammeken2 (c 1700 - 1780)

Familie

Christian Heinrich Schröder (c 1709 - 1785)Margrete Elisabet ble døpt den 6. juli 1726 i Korskirken, Bergen.2
Hun var arving ved skiftet etter Jon Antonisen og Siri Jørgensdotter den 6. september 1732.3

Hun bodde ved Steinkjelleren, Bergen, i 1751.1
Margrete Elisabet giftet seg den 28. april 1751 i Korskirken med Christian Heinrich Schröder.1,4
Hun og Christian Heinrich bodde på mnr. 49, 21. rode, Bergen, i 1785.4,5

Margrete Elisabet døde i 1785 i Bergen.4 Hun ble gravlagt den 2. april 1785 på Korskirkegården, Bergen, klokken 12.4

Kilder/noter

 1. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 28.4.1751.
 2. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 6.7.1726.
 3. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 27.
 4. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 2.4.1785.
 5. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 4.6.1785.

Johan Ludolf Antonisen1,2,3

M, #4946, (1728 - 1774)
Far*Antonius Nilssen3 (1700 - 1731 / 1732)
Mor*Anne Jansdatter Hammeken3 (c 1700 - 1780)

Familie

Han hadde iallfall en sønn som døde 2 uker gammel og ble gravlagt 15. november 1763 i Korskirken sogn, Bergen.2 Johan Ludolf ble døpt den 16. februar 1728 i Korskirken, Bergen.3
Han var arving ved skiftet etter Jon Antonisen og Siri Jørgensdotter den 6. september 1732.4

Han bodde på mnr. 137, 21. rode, Bergen, i 1774.1 Johan Ludolf Antonisen var mesterbøkker i 1774.1

Johan Ludolf døde i 1774 i Bergen.1 Han ble gravlagt den 26. juli 1774 på St. Martini kirkegård, Bergen.1

     Navnet hans ble skrevet Johan Ludolph Antonesen fra 1763 til 1774.2,1

Kilder/noter

 1. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Johan Ludolph Antonesen.
 2. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 15.11.1763.
 3. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 16.2.1728.
 4. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 27.

Christian Heinrich Schröder1,2

M, #4947, (ca. 1709 - 1785)

Familie

Margrete Elisabet Antonidatter (1726 - 1785)Christian Heinrich ble født ca. 1709.2 Han var gesell i 1751.1
Christian Heinrich giftet seg den 28. april 1751 i Korskirken, Bergen, med Margrete Elisabet Antonidatter.1,3
Han og Margrete Elisabet bodde på mnr. 49, 21. rode, Bergen, i 1785.3,2 Christian Heinrich Schröder var fiskevraker i 1785.2,3

Christian Heinrich døde i 1785 i Bergen.2 Han ble gravlagt den 4. juni 1785 på Korskirkegården, Bergen, klokken 12.2

     Navnet hans ble skrevet Christian Henrich Schrøder i 1751.1

Kilder/noter

 1. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 28.4.1751.
 2. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 4.6.1785.
 3. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 2.4.1785.

Jørgen Gunnarssen1,2,3

M, #4948, (ca. 1708 - 1748)

Familie

Anne Jansdatter Hammeken (c 1700 - 1780)
BarnJørgen ble født ca. 1708.1
Jørgen giftet seg den 27. februar 1735 i Korskirken, Bergen, med Anne Jansdatter Hammeken.3 Jørgen Gunnarssen var bøkker i 1748.1
Han bodde ved Steinkjelleren, Bergen, i 1748.1

Jørgen døde i 1748 i Bergen.1 Han ble gravlagt den 29. juni 1748 i Korskirken sogn, Bergen.1

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Gundersen fra 1735 til 1737.2,4

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Gunnersen i 1748.5

Kilder/noter

 1. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Jørgen Gunnersen.
 2. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 27.5.1735 & 28.2.1737.
 3. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 27.2.1735.
 4. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816.
 5. [S96] Døde i Bergen 1668–1815.
 6. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 27.5.1735.
 7. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 28.2.1737.

Antoni Jørgenssen1

M, #4949, (1735 - 1763)
Far*Jørgen Gunnarssen2 (c 1708 - 1748)
Mor*Anne Jansdatter Hammeken2 (c 1700 - 1780)Antoni ble døpt den 27. mai 1735 i Korskirken, Bergen.2
Han bodde utenfor Steinkjelleren, Bergen, i 1763.1 Han var bøkkersvenn i 1763.1

Antoni døde i 1763 i Bergen.1 Han ble gravlagt den 15. november 1763 i Korskirken sogn, Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Antoni Jørgensen.
 2. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 27.5.1735.

Sissel på Fuglset1

K, #4950, ( - etter 1736)Hun bodde på Fuglset, Bolsøy, i 1736.1
Hun var fadder ved dåpen til Knut Olsson på Øverland den 15. januar 1736 i Molde kirke.1


     Navnet hennes ble skrevet Cicille Fugelset i 1736.1

Henrik Jørgenssen1

M, #4951, (1737 - )
Far*Jørgen Gunnarssen1 (c 1708 - 1748)
Mor*Anne Jansdatter Hammeken1 (c 1700 - 1780)Henrik ble døpt den 28. februar 1737 i Korskirken, Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 28.2.1737.

Nils Antonisen1,2

M, #4952, ( - 1725)
Far*Antons3

Familie

Margrete Sveinsdotter ( - e 1730)
De hadde også en sønn som døde 13½ år gammel og ble gravlagt 8. april 1729 på St. Jacobs kirkegård.11 
BarnNils Antonisen var bøkkersvenn i 1700.4
Nils giftet seg den 8. august 1700 i Korskirken, Bergen, med Margrete Sveinsdotter.5 Nils Antonisen var bøkker i 1714.6,7
Han og Margrete bodde i 23. rode, Bergen, iallfall fra 1714 til 1720.6,1

Nils døde i 1725 i Bergen.2 Han ble gravlagt den 23. mai 1725.2

Kilder/noter

 1. [S428] «Krigsstyr av Bergen by 1720»: 23. rode.
 2. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Niels Anthonisen.
 3. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 8 & 28.
 4. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: Niels Anthoniisøn.
 5. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 8.8.1700.
 6. [S537] «Manntall over Bergen bys innvånere 9. mai 1714»: 23. rode.
 7. [S428] «Krigsstyr av Bergen by 1720».
 8. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 8.12.1700.
 9. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 8.
 10. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 11.7.1704.
 11. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 8.4.1729.

Margrete Sveinsdotter1

K, #4953, ( - etter 1730)

Familie

Nils Antonisen ( - 1725)
De hadde også en sønn som døde 13½ år gammel og ble gravlagt 8. april 1729 på St. Jacobs kirkegård.9 
BarnMargrete giftet seg den 8. august 1700 i Korskirken, Bergen, med Nils Antonisen.1
Hun og Nils bodde i 23. rode, Bergen, iallfall fra 1714 til 1720.2,3
Hun bodde i 23. rode iallfall fra 1727 til 1730.4,5

     Elen Sveinsdotter og Margrete Sveinsdotter kan ha vært søsken.6

Kilder/noter

 1. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 8.8.1700.
 2. [S537] «Manntall over Bergen bys innvånere 9. mai 1714»: 23. rode.
 3. [S428] «Krigsstyr av Bergen by 1720»: 23. rode.
 4. [S424] «Regnskap for Viborgskatten av Bergen by 1727»: Nils Anthonisens Enke.
 5. [S425] «Manntall for Kjøbenhavns brannstyr av Bergen by 1730»: Nils Anthonisens Enke.
 6. [S470] Døypte m/fadre i Korskirken i Bergen 1686–1760: 8.12.1700, 7.10.1701 & 29.4.1711.
 7. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 8.12.1700.
 8. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 11.7.1704.
 9. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 8.4.1729.

Per Nilsson på Elsås1,2,3

M, #4954, ( - før 1775)
Far*Nils Nilsson på Elsås2,3,1 (c 1679 - c 1742)
Mor*Beret Persdotter på Elsås3 ( - c 1740)Han var arving ved skiftet etter Beret Persdotter på Elsås den 2. september 1740: 3 daler 2 ort 6 skilling.4
Han var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Elsås den 13. juni 1743: 3 daler 4 skilling.5
Han var myndling av Alv Hansson på Røbekk fra 1743.2

Han bodde på Elsås, Bolsøy, i 1765.1 Rasmus Nilsson på Elsås, Per Nilsson på Elsås, Beret Nilsdotter, Marit Nilsdotter, Tore Villumsson, Marit Villumsdotter, Nils Olsson på Holm, Lisbet Nilsdotter og Brit Nilsdotter på Øverland samt barna til Hans Nilsson på Kringstad meldte seg som arvinger ved skiftet etter Ivar Matsson på Heggenes i april 1765, men han hadde nærere slektninger.1

Per døde før 1775, trolig uten barn.6

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b–6 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b–276 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/

Svein Nilssen1,2

M, #4955, (1704 - 1748)
Far*Nils Antonisen3,4 ( - 1725)
Mor*Margrete Sveinsdotter3 ( - e 1730)Svein ble døpt den 11. juli 1704 i Korskirken, Bergen. Faddere: Katrine Margrete Brüning, Kirsten Persdatter, Kristian Hansson, Jørgen Kappel og Jon Antonisen.3 Svein Nilssen var mesterbøkker i 1730.5,6
Svein giftet seg den 13. desember 1730 i Korskirken med Margrete Hammeken.7,1
Han var arving ved skiftet etter Jon Antonisen og Siri Jørgensdotter den 6. september 1732.8
Svein Nilssen tok borgerskap i Bergen den 25. august 1733 som mesterbøkker.9,10
Han bodde ved Mariakirken, Bergen, i 1748.2

Svein døde i 1748 i Bergen.2 Han ble gravlagt den 24. mai 1748 i Korskirken sogn, Bergen.2

     Navnet hans ble skrevet Sven Nilsøn i 1731.1

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 21.10.1731.
 2. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Sven Nielsen.
 3. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 11.7.1704.
 4. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 8.
 5. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: Svend Nielsen.
 6. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 19.3.1739.
 7. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 13.12.1730.
 8. [S538] Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675–1852: s. 27.
 9. [S408] Borgerskap i Bergen 1600–1751: Svend Nielsen.
 10. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 13.4.1742.
 11. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 10.6.1737.

Margrete Hammeken1,2

K, #4956, ( - etter 1742)

Familie

Svein Nilssen (1704 - 1748)
BarnMargrete giftet seg den 13. desember 1730 i Korskirken, Bergen, med Svein Nilssen.3,4

Margrete døde etter 1742.5

     Navnet hennes ble skrevet Margrethe Hamken i 1737 (samt 1742).6

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 21.10.1731 & 10.6.1737.
 2. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: Margaretha Hammechen.
 3. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 13.12.1730.
 4. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 21.10.1731.
 5. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 13.4.1742.
 6. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 10.6.1737 & 13.4.1742.
 7. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 10.6.1737.
 8. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 19.3.1739.

Jonas Perssen1,2,3

M, #4957, (ca. 1764 - 2. januar 1825)

Familie 1

Kirsten Antonisen (1758 - 1793)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Rebekka Grøtker (1748 - 1830)Jonas ble født ca. 1764.1 Han var mesterbøkker i 1787.3,1
Jonas giftet seg den 21. november 1787 i Nykirken, Bergen, med Kirsten Antonisen. Det var lyst for dem 27. september.3,4
Han og Kirsten bodde på mnr. 62, 23. rode, Bergen, i 1793.4
Jonas giftet seg den 26. november 1793 i Korskirken, Bergen, med Rebekka Petterssen. Det var tatt ut lysning den 19. september.2
Han bodde på mnr. 55, 18. rode, Bergen, i 1825.1

Jonas døde den 2. januar 1825 i Bergen.1 Han ble gravlagt den 8. januar 1825 i Domkirken sogn, Bergen.1

     Navnet hans ble skrevet Jonas Pedersen i 1793.4

Kilder/noter

 1. [S429] Gravlagde i Bergen 1816–1886: Jonas Peers.
 2. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 26.11.1793.
 3. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 21.11.1787.
 4. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Kiersten Anthonesen.

Rebekka Grøtker1,2,3

K, #4958, (1748 - 12. mars 1830)

Familie

Jonas Perssen (c 1764 - 1825)Rebekka ble døpt den 14. januar 1748 i Nykirken, Bergen.4
Rebekka giftet seg med en uregistrert person.5 Hennes navn som gift var Petterssen.5
Rebekka giftet seg den 26. november 1793 i Korskirken, Bergen, med Jonas Perssen. Det var tatt ut lysning den 19. september.6 Hennes navn som gift var Perssen.2
Hun bodde på mnr. 74, 1. rode, Bergen, i 1830.2
Rebekka døde av langvarig svakhet den 12. mars 1830 i Bergen.7 Hun ble gravlagt den 18. mars 1830 på St. Pauls kirkegård, Bergen.7

     Navnet hennes ble skrevet Rebecca Grøtjer i 1786.8

Kilder/noter

 1. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: Rebecca Grøtjer.
 2. [S429] Gravlagde i Bergen 1816–1886: Rebekke Peders. født Grøtcher.
 3. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 14.1.1748.
 4. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815.
 5. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: Rebecca Pettersens.
 6. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 26.11.1793.
 7. [S429] Gravlagde i Bergen 1816–1886.
 8. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816.

Olav Trondsson1,2,3

M, #4959, ( - 25. november 1474)
Far*Trond Toraldsson4
Mor*Jorann Aslaksdotter i Aspa4 ( - e 1443)
Bror av 13.tippoldefar/mor til megOlav Trondsson var erkebiskop i Trondheim fra 1458 til 1474.5,2 Han kjøpte i Aspa, Tingvoll, og resten av det såkalte Aspa-godset med underliggende jordeparter, i alt 12 spann, for 60 gylden den 19. september 1460 av Kristin Toraldsdotter.2 Han kjøpte i Boksaspa, Tingvoll, den 19. september 1460 av Kristin Toraldsdotter.2 Han kjøpte på Berge, Gjemnes, den 19. september 1460 av Kristin Toraldsdotter.2,3 Han kjøpte på Leira, Tustna, den 19. september 1460 av Kristin Toraldsdotter.2 Han kjøpte på Stein, Averøy, den 19. september 1460 av Kristin Toraldsdotter.2 Han kjøpte trolig i Tøvika, Kornstad, («Tyun»), den 19. september 1460 av Kristin Toraldsdotter.2
Olav Trondsson og broren Ivar gav 24. juni 1473 store deler av sitt jordegods på Nordmøre til Nidaros domkirke for en 30-årsperiode. Det ble imidlertid ikke gitt tilbake før herredagen i Trondheim den 11. september 1578 tildømte Ivars oldebarn Auden Torsteinsson i Aspa (s.d.) hele godset som rette arving.6,7,8

Olav døde den 25. november 1474 i Roma, Italia.5,4

Kilder/noter

 1. Han ble titulert herr mester i 1460.
 2. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 21, nr. 510.
 3. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 49.
 4. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 14.
 5. [S436] Biskoper i Trøndelag.
 6. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 8.
 7. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 9.
 8. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 2, nr. 888.

Arne Trondsson på Husby1

M, #4960
Far*Trond Toraldsson2
Mor*Jorann Aslaksdotter i Aspa3 ( - e 1443)
14. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde fem barn.4 
BarnHan ble nevnt fra 1458 til 1473.2
Han bodde på Husby, Stangvik.2

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 14 & 15.
 2. [S119] Aspa-seminaret: s. 14.
 3. [S119] Aspa-seminaret: s. [28]
 4. [S119] Aspa-seminaret: s. 15.

Bjørn Bjørnsson på Gunhildgard1

M, #4961, (omkr. 1560 - mellom 1645 og 1650)
Far*Bjørn Bjørnsson på Olsgard1 ( - m. 1606 & 1623)
Mor*Guri Guttormsdotter på Olsgard1 ( - c 1623)
Bror av 8.tippoldefar/mor til megBjørn ble født omkr. 1560.1
Han bodde på Gunhildgard, Ål.1

Bjørn døde mellom 1645 og 1650.1

Kilder/noter

 1. [S416] Boka om Gol VI: s. 301.

Guttorm på Torsrud1

M, #4962
10. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan bodde på Torsrud, Aurdal, i 1528.1

Kilder/noter

 1. [S416] Boka om Gol VI: s. 302 & 303.

Knut Tørrisson på Ton1

M, #4963, (ca. 1604 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde fler barn. 
BarnKnut ble født ca. 1604.1
Han var bruker på Ton (gnr. 103), Aurdal, i 1664. Gården hadde skattestatus som ødegård med 1 hud i landskyld. Han og sønnen Tørris brukte en halv hud hver.1

Kilder/noter

 1. [S343] Manntall 1663–66 for Valdres prosti: Tøen.
 2. [S1944] Valdres-soga II: s. 635. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018040448138?page=208

Timann på Revling1

M, #4964, ( - etter 1528)
10. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan var bruker på Revling, Aurdal, i 1528.1

Beret Persdotter Langset1,2

K, #4965, (ca. 1796 - 16. desember 1877)

Familie

Per Knutsson Sigerset (1794 - 1857)
De fikk fire barn, hvorav to var dødfødte.6 
BarnBeret ble født ca. 1796 i Gausdal.3,4 Hun hadde kopper ifølge attest fra Gausdal.2,1
Beret giftet seg den 2. november 1826 i Molde kirke med Per Knutsson Sigerset (forlovere: Per Olsson på Øverland o.a.)1,2
Hun og Per bodde i Molde i 1836, på en plass under Reknes. De var fremdeles i byen i 1846.5,6,7
Hun og Per var brukere i Nordhaugan, Bolsøy, i 1857.8,9 Ved folketellingen av 1865 var Beret Persdotter kårkone hos Peter Andreas Perssen på Tøndergård, Bolsøy.3 Beret Persdotter var kårkone hos Peter Andreas Perssen på Røra, Eikrem, Bolsøy, i 1875.4
Annet navn: Beret Persdotter Nordhaug, nevnt fra 1877 til 1878.10,11

Beret døde den 16. desember 1877 på Eikrem, Bolsøy, som kårenke.10,11 Hun ble gravlagt den 22. desember 1877. Jordfestelsen var 3. februar året etter.10

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 377, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620618
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 382, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630364
 3. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 1 B. Side 9, lnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340412
 4. [S963] Bolsøy ft. 1875: tellingskrets 2. Spesialliste 29. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209050117
 5. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 90, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620482
 6. [S1704] «Husmannsplasser og stykker under Reknes»: s. 62. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA62
 7. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 103/24.12.1846. E-side 4. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_18461224_4_103_1?page=3
 8. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 562, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020917
 9. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 460, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020868
 10. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 409, nr. 36. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020637
 11. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 25/28.3.1878. E-side 3, «Proklama», nr. 2. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_18780328_35_25_1?page=2

Peter Andreas Perssen på Tøndergård1

M, #4966, (11. september 1836 - 5. august 1890)
Far*Per Knutsson Sigerset2,3 (1794 - 1857)
Mor*Beret Persdotter Langset2,4 (c 1796 - 1877)
5-menning 5 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Peter Andreas Perssen Sigerset, nevnt 1836.2
Peter Andreas ble født den 11. september 1836 i Molde, på en plass under Reknes, og først hjemmedøpt.2,5 Peter Andreas ble døpt den 17. november 1836 i Molde kirke. Faddere: Per Olsson Sommarnes og Anders Eriksson o.a.2
Annet navn: Peter Andreas Perssen i Nordhaugan, nevnt 1858.3
Han var bruker i Nordhaugan, Bolsøy, i 1858.3
Han var selveier på Tøndergård, Bolsøy, fra 1859 til 1866.6 I folketellingen av 1865 står Peter Andreas som selveier på Tøndergård. Beret Persdotter o.a. bodde også der. De hadde én hest, ni storfe, ni sauer og to griser. Utsæd: ½ tønne bygg, 8 tønner havre og 6 tønner potet. Det var tre våningshus på gården, og tre andre husholdninger losjerte der.1
Annet navn: Peter Andreas Perssen på Eikrem.4 Peter Andreas var husmann på Røra, Eikrem, Bolsøy, i 1875, sammen med Beret Persdotter o.a. De hadde tre kyr, én kalv og fem sauer. Utsæd: ¼ tønne bygg, 1/8 tønne blandkorn, ¼ tønne havre, 2 tønner potet og 1/8 tønne rotfrukt.4

Peter Andreas døde den 5. august 1890 på Eikrem, Bolsøy, som plassbruker.5 Han ble gravlagt den 11. august 1890.5

Kilder/noter

 1. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 1 B. Side 9, lnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340412
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 90, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620482
 3. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 460, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020868
 4. [S963] Bolsøy ft. 1875: tellingskrets 2. Spesialliste 29. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209050117
 5. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 252, menn, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020243
 6. [S363] Bolsøyboka II: s. 270. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=273

Anne Kristoffersdotter på Hågå1

K, #4967, ( - etter 1645)
Far*Kristoffer Hole1,2 ( - f 1615)
Mor*Marit Hole1 ( - e 1615)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Syver Larsson på Hågå ( - f 1645)Annet navn: Anne Kristoffersdotter på Hole.2
Hun ble kalt Lille-Anne.2 Anne Kristoffersdotter på Hole eide ½ hud i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, i 1624.2 Hun eide 1½ skinn i «Nedre Ødegaarden» i Sel i 1624.2
Anne giftet seg med Syver Larsson på Hågå.1
Hun var bruker på Sygard, Hågå, Dovre, i 1645.1

     Navnet hennes ble skrevet Lille Anne Christoffersdotter i 1624.3

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S338] «Gudbrandsdalens odelsmenns jordebok, 26. oktober–25. november 1624»: Lille Anne Christoffersdotter.
 3. [S338] «Gudbrandsdalens odelsmenns jordebok, 26. oktober–25. november 1624».

Syver Larsson på Hågå1

M, #4968, ( - før 1645)Hans hjemsted var på Sygard, Hågå, Dovre.1
Syver giftet seg med Anne Kristoffersdotter på Hole.1

Syver døde før 1645.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.

Ola Guttormsson på Hole1

M, #4969, ( - ca. 1660)
8. tippoldefar til megAnnet navn: Ola Guttormsson på Engelsgard.1 Hans hjemsted var på Engelsgard, Dovre.1
Ola giftet seg med Marit Fredriksdotter på Hole.
Han og Marit var brukere på Nistugu, Sør-Hole, Lesja, ca. 1640. Ved kvegskatten av 1657 var buskapen 1 hest, 12 kyr, 14 sauer, 3 geiter og 2 griser. Han hadde bruket resten av livet.1

Ola døde ca. 1660 på Sør-Hole, Lesja.2 Det ble holdt skifte etter ham i 1660. Buskap: 2 hester, 6 kyr, 6 kalver og 5 sauer. Nettoformue: vel 55 daler.3

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 193 & 194.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194 & 167.

Marit Fredriksdotter på Hole1

K, #4970, ( - etter 1672)
Far*Fredrik Jonsson på Hole1
8. tippoldemor til megMarit giftet seg med Ola Guttormsson på Engelsgard.
Hun og Ola var brukere på Nistugu, Sør-Hole, Lesja, ca. 1640. Ved kvegskatten av 1657 var buskapen 1 hest, 12 kyr, 14 sauer, 3 geiter og 2 griser. Han hadde bruket resten av livet.1

Marit døde etter 1672.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194 & 410.

Ola Olsson på Hole1

M, #4971, (ca. 1638 - etter 1687)
Far*Ola Guttormsson på Hole1 ( - c 1660)
Mor*Marit Fredriksdotter på Hole1 ( - e 1672)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Olsdotter på Hole ( - c 1687)
De hadde tre barn.1 
BarnOla ble født ca. 1638.1
Ola var bruker på Nistugu, Sør-Hole, Lesja. Han overtok etter foreldrene og drev trolig til sønnen Fredrik tok over i 1701.2
Ola giftet seg med Marit Olsdotter på Hole.1

Ola døde etter 1687.3

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171, 193 & 194.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194 & 193.

Guttorm Olsson på Hole1

M, #4972, (ca. 1651 - )
Far*Ola Guttormsson på Hole1 ( - c 1660)
Mor*Marit Fredriksdotter på Hole1 ( - e 1672)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megGuttorm ble født ca. 1651 på Nistugu, Sør-Hole, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.

Jon Olsson på Isaksbø1

M, #4973, ( - ca. 1686)
Far*Ola Guttormsson på Hole2 ( - c 1660)
Mor*Marit Fredriksdotter på Hole2 ( - e 1672)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megHan bodde på Isaksbø, Lesja.2

Jon døde ca. 1686 på Isaksbø.3

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 410 & 194.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 410.

Fredrik Olsson på Hole1

M, #4974
Far*Ola Guttormsson på Hole1 ( - c 1660)
Mor*Marit Fredriksdotter på Hole1 ( - e 1672)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.

Randi Olsdotter på Hole1

K, #4975
Far*Ola Guttormsson på Hole1 ( - c 1660)
Mor*Marit Fredriksdotter på Hole1 ( - e 1672)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.

Fredrik Jonsson på Hole1

M, #4976
Far*Jon Hole2 ( - e 1630)
9. tippoldefar til meg

Familie

Tre barn er nevnt i et skifte.1 
BarnHan var bruker på Nistugu, Sør-Hole, Lesja, fra ca. 1630. Bruket kaltes Midtgard i 1638. Han drev til ca. 1640.1,3,4

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194/410.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 193.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 15.

Guri Fredriksdotter på Engelsgard1

K, #4977, ( - etter 1672)
Far*Fredrik Jonsson på Hole1
Søster av 8.tippoldefar/mor til megGuri giftet seg med en uregistrert person.1
Hun bodde på Engelsgard, Dovre.1

Guri døde etter 1672.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 410/194.

Imbjørg Fredriksdotter på Skjellstad1

K, #4978, ( - etter 1672)
Far*Fredrik Jonsson på Hole1
Søster av 8.tippoldefar/mor til megImbjørg giftet seg med en uregistrert person.1
Hun bodde på Skjellstad, Dovre.1

Imbjørg døde etter 1672.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 410/194.

Jon på Hole1,2

M, #4979, ( - etter 1630)
10. tippoldefar til megHan var bruker på Nistugu, Sør-Hole, Lesja. Han var bruker fra tidlig på 1600-tallet og skattet til 1630-årene, men gav seg trolig noe før. Skyld: 3 huder. I 1624 eide han 1½ hud 3 skinn odel i Nordigard. I tillegg brukte han 1 hud bondegods, og 3 skinn som tilhørte broren. Jon eide også ½ hud odel i Sør-Hole «Söeregaarden» i 1624, trolig identisk med ødegården som oldedatterens ektemann Erland Olsson på Hole (s.d.) brukte i 1691.3,1 Jon Hole eide 3 skinn odel på Bøyaenget, Nord-Hole, Lesja, i 1624.2,1 Han eide 2 skinn odel i «Bindstad Ødeg[aa]rd» i Lom i 1624.1

Jon døde etter 1630.2

     Navnet hans ble skrevet Joen Hoele i 1624.1

Kilder/noter

 1. [S338] «Gudbrandsdalens odelsmenns jordebok, 26. oktober–25. november 1624»: Joen Hoele.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 165, 192 & 194.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194/410.

Ola Jonsson på Isaksbø1

M, #4980, (ca. 1594 - )
Far*Jon Hole1 ( - e 1630)
Bror av 9.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1594.1
Han bodde på Isaksbø, Lesja.1 Han eide på Bøyaenget, Nord-Hole, Lesja. Han arvet trolig farens 3 skinn odelsgods.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194 & 410.

Fredrik Olsson på Hole1,2

M, #4981, ( - etter 1744)
Far*Ola Olsson på Hole1 (c 1638 - e 1687)
Mor*Marit Olsdotter på Hole1 ( - c 1687)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Randi Kristoffersdotter på Hole (c 1681 - 1754)
BarnHan var selveier på Nistugu, Sør-Hole, Lesja, fra 1701. Sønnen Ola overtok, trolig i slutten av 1740-årene.1
Fredrik giftet seg med Randi Kristoffersdotter på Hole.3
Han var debitor ved skiftet etter Tosten Rasmusson på Stokke den 6. februar 1744: 7 daler 1 ort 12 skilling. Se også sønnen Ola.4

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650344
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 179.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343

Syver Kristoffersson på Hole1

M, #4982, (ca. 1691 - 1777)
Far*Kristoffer Syversson på Hole1 ( - c 1710)
Mor*Eli Åmundsdotter på Hole1 (c 1655 - 1728)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megSyver ble født ca. 1691 på Sør-Hole, Lesja.1

Syver døde i 1777.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 179.

Erik Audensson på Kvalvåg1,2

M, #4983, ( - 1655)
Far*Auden Tostensson i Veien3,2 ( - m. 1588 & 1597)
Mor*Lisbet i Veien3,2 ( - c 1624)
Bror av 9.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Erik Audensson i Veien, nevnt 1610.1 hustru Lisbet, Ivar Audensson og Erik Audensson bodde på Veiholmen, Edøy, iallfall fra 1610 til 1614. De skattet sammenlagt for jordegods på 32 spann (1610), 26 (1611) og 28 spann (1612–14).1,2 hustru Lisbet, Ivar Audensson, Erik Audensson og Bastian Åsskard eide til sammen 28 spann odelsgods omkr. 1615. I tillegg eide Erik 4½ spann 6 merker jord.1 Han skattet for 19 spann jordegods i 1617.1
Erik Audensson bodde på Kvalvåg, Tingvoll, iallfall fra 1620 til 1639. Han eide jord og svarte landskatt i 1624 av egne 5 spann 9 merker, samt for 39 spann 1½ øre og 6 merker for seg selv og søsknene. I 1625 eide Erik 16 spann 22 merker jordegods. Den 3. februar 1639 fikk han Kvalvåg med underliggende sag skattefritt.2,4,1,5
Erik Audensson kjøpte 2 øre 6 merker (hele gården) i Ersvik, Tustna.6
Erik Audensson var stiftsskriver i Sjølenene fra 1626 til 1639.4 Han eide en del, trolig 5½ øre (med bygselrett), på Hoås, Sunndal, fra 1627 gjennom makeskifte med kongen, som satt igjen med 2 øre. Erik eide 6 merker (uten bygselrett) i 1647, mens broren hadde 5 øre 6 merker (med bygselrett) samt hele Ersvik, så kanskje denne jorden ble makeskiftet ved innløsning av Ivars gjeld.7,6 Erik eide 2½ spann på Hoem, Tingvoll, fra 1627, også gjennom makeskiftet med kongen. For jorden i Hoås og Hoem skulle Erik legge «fuldkommen dobbelt Fyldest og Vederlag baade i Bygsel og Landskyld af sit eget Odelsgods». Han eide samme mengde i Hoem (med bygselrett, fordelt på to bruk) i 1647.6,8 Han eide på Vognill, Oppdal, til 1639. Den 3. februar makeskiftet han odelsgodset i Vognill og Toftåkran mot deler i Telesbø og Hoven.4 Han eide på Toftåkran, Oppdal, til 1639.4 Han eide en del på Telesbø, Surnadal, fra 1639.4 Han eide en del på Hoven, Sunndal, fra 1639.4 Han eide 3½ øre (det ene bruket, uten bygselrett) på Bergem, Tingvoll, i 1647.9 Han eide ½ spann med bygselrett (hele gården) på Gullstein, Tustna, i 1647.10 Han eide ½ spann med bygselrett (hele gården) på Baggan, Tustna, i 1647.10 Anders Pedersson på Tingvoll, Erik Pedersson på Gyl og Erik Audensson på Kvalvåg forærte ny prekestol i Tingvoll kyrkje. Stolen var visstnok lagd i Nederland i 1632 «og blev 6. juni 1652 stafferet af Herr Anders», står det i kallsboka.11,12

Erik døde i 1655.3,2

Kilder/noter

 1. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 48.
 2. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 17.
 3. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 55.
 4. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 86.
 5. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 49.
 6. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 51.
 7. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 258.
 8. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 245.
 9. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 243.
 10. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 301, nr. 138. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061706093?page=302
 11. [S313] Gards- og ættesoge for Tingvoll II: s. 391.
 12. [S313] Gards- og ættesoge for Tingvoll II: s. 392.

Synnøv Audensdotter på Lyngværet1,2,3

K, #4984, ( - etter 1647)
Far*Auden Tostensson i Veien4 ( - m. 1588 & 1597)
Mor*Lisbet i Veien4 ( - c 1624)
Søster av 9.tippoldefar/mor til meg

Familie

Åge Hansson på Lyngværet ( - c 1618)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnSynnøv giftet seg med Åge Hansson på Lyngværet.1
Hun og Åge bodde på Lyngværet, Sandøy, i 1611.5,2,1
Åge Hansson på Lyngværet eide 2 våger 1 pund jordegods som andre brukte i Romsdal i 1611.5
Synnøv Audensdotter på Lyngværet svarte odelsskatt for 2½ spann ½ øre i Gagnat tinglag i 1624.3 Hun eide 1 øre (med bygselrett) i Hjertvika, Kornstad, i 1647.2 Hun eide 2½ øre i Nasvika, Kornstad, i 1647.6

     Navnet hennes ble skrevet Zindeved Løngverd i 1624.3

Kilder/noter

 1. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 17. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009091104073?page=18
 2. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 222. https://www.nb.no/items/e93f11e3199347cc89c9c82ed6e37b9d?page=223
 3. [S1954] Trondheim odelsjordebøker 1624–25: Trondheim len, Nordmøre len. Gaffnatt ThingLaug. https://www.digitalarkivet.no/jo10041103292043
 4. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 17.
 5. [S2276] Trondheim lensregnskap 1611–12: mappe 4, vedlegg 8, landskatt 1611, nr. 9, Romsdal. Odelsgods. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908720952
 6. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 216. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061706093?page=217
 7. [S244] Molde bys historie I: s. 80.
 8. [S1648] Nordmøre tingbok 1694–98: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514670009
 9. [S1639] «Audun Aagesen – bonden på Reknes»: s. 267. https://books.google.no/books?id=wwwuAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA267#v=onepage&q&f=false
 10. [S808] Nordmøre skifteprotokoll 1681–89: fol. 20 a.
 11. [S808] Nordmøre skifteprotokoll 1681–89: fol. 93 b.

Åge Hansson på Lyngværet1,2

M, #4985, ( - ca. 1618)

Familie

Synnøv Audensdotter på Lyngværet ( - e 1647)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan ble nevnt i 1599.3
Åge giftet seg med Synnøv Audensdotter.3
Han og Synnøv bodde på Lyngværet, Sandøy, i 1611.1,4,3 Åge Hansson på Lyngværet hadde borgerskap i Trondheim i 1611 som utligger.1 Han eide 2 våger 1 pund jordegods som andre brukte i Romsdal i 1611.1

Åge døde ca. 1618.2

Kilder/noter

 1. [S2276] Trondheim lensregnskap 1611–12: mappe 4, vedlegg 8, landskatt 1611, nr. 9, Romsdal. Odelsgods. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908720952
 2. [S244] Molde bys historie I: s. 80.
 3. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 17. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009091104073?page=18
 4. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 222. https://www.nb.no/items/e93f11e3199347cc89c9c82ed6e37b9d?page=223
 5. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 6. [S1639] «Audun Aagesen – bonden på Reknes»: s. 267. https://books.google.no/books?id=wwwuAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA267#v=onepage&q&f=false
 7. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 71. https://www.nb.no/items/603d693d0e91668e2e7b400eedf28ef9?page=80
 8. [S808] Nordmøre skifteprotokoll 1681–89: fol. 20 a.
 9. [S808] Nordmøre skifteprotokoll 1681–89: fol. 93 b.

Auden Ågesson på Reknes1,2,3,4

M, #4986, (ca. 1604 - ca. 1668)
Far*Åge Hansson på Lyngværet5,6 ( - c 1618)
Mor*Synnøv Audensdotter på Lyngværet5,7,8 ( - e 1647)
Søskenbarn 11 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

(?) Andersdotter
De hadde tre barn som levde opp.
I et skifte fra 1686 er nevnt et kontrafei av avdøde Åge Audensson, som kan ha vært deres sønn.27,31
 
Barn

Familie 2

Malene Eliasdotter på Reknes ( - c 1685)
Seks barn levde i 1686.3 
BarnAuden ble født ca. 1604.1,2
Han var bruker på Reknes, Bolsøy, fra 1642. Han kjøpte da 2 våger. I 1647 eide og brukte han 3 våger, og i 1664 hele gården, 4 våger. Ifølge sønnen Auden bodde han over 50 år på Reknes (han må i så fall ha kommet dit som ung).5,9,1,6
Auden giftet seg med (?) Andersdotter.10,11 Auden Ågesson eide 1 pund i Ytre Midsund, Aukra, i 1653.12
Auden giftet seg med Malene Eliasdotter.3
Annet navn: Auden Ågesson på Molde, nevnt fra 1659 til 1668.13,14,15
Han var selveier på Nordmørsparten, Moldegård, Bolsøy, i 1659. Han eide og drev 2 våger med bygselrett. Bruket hadde navn etter de gamle odelseierne.14,6
Auden Ågesson eide 2½ våg på Nord-Heggdal, Aukra, i 1661.16 Han eide 2½ øre med bygselrett i Nasvika, Kornstad, i 1661.15 Han eide 1½ våg med bygselrett i Ytre Horsgård, Veøy, i 1661. Dette var odelsjord fra hans første kone og gikk videre til deres barn.17,10 Han eide 2 øre med bygselrett på Kvalshaug, Kornstad, i 1661.18 Han hadde borgerskap i Molde i 1664 som utliggerborger.1,2
I manntallet av 1664 står han som bruker på Reknes. Auden Audensson, Elias Audensson, Åge Audensson, Anders Audensson, Hans Audensson og Jens Audensson var også der. Skyld: 4 våger (hele gården).1,2
Auden hadde Tomas Lambertsson o.a. i tjeneste på Reknes i 1664.1
Auden Ågesson eide 3 våger 13 merker på Horrem, Aukra, i 1667.19 Han eide 1 pund 3 merker pantegods (fra broren Åge Ågesson, eller egentlig hans kone) på Moldeneset, Moldegård, Bolsøy. Auden kjøpte også 8 merker av odelseierne der.6 Auden Ågesson eide på Venås, Tingvoll, i 1667.4 Han (eller hans arvinger) eide 1½ våg på Kringstad, Bolsøy, i 1668.13

Auden døde ca. 1668 på Reknes.20,21 Det ble utstedt skiftebrev etter ham den 18. februar 1669. Arvinger: Malene Eliasdotter, Lisbet Audensdotter, Dorte Audensdotter, Auden Audensson, Elias Audensson, Åge Audensson, Anders Audensson, Hans Audensson, Jens Audensson, Dorte Audensdotter og Anne Magrete Audensdotter. Barna fikk parter i Reknes og Moldegård, som de utløste og bebodde (til verge Kristian Ravn solgte Nordmørsparten i Moldegård). En broderlodd var 90 daler 1 ort og en søsterlodd 45 daler 13 skilling. Jord som ikke ble delt før 1686: 1 våg 6 merker i Nord-Heggdal, 1 pund i Ytre Midsund, 3 våger i Horrem (alle i Aukra) og 2 våger i Reknes.21,22,23,6
Det ble holdt skifte etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686. I boet var gullkjede på 7 lodd, tønnebåndsgullring, signetring, liten sølvkanne på 27 lodd med lokk, sølvbeger på 11 lodd, sølvrømer på 6 lodd, sølvbrennevinsskål på 2¼ lodd, sølvskjeer (mesteparten av sølvet gikk til fogden), innmurt bryggerkjele på 7 kvarter, to musketter, liten flintebørse, fire kårder, liten sabel, 14 voksne kyr og mange andre dyr, serviettpresse, kar merket HOS (Hans Audensson?) i stabburet, kråskap merket med Auden (Ågesson) sitt navn i stuen, mange kongekontrafeier, kontrafeier av Anders Pedersson på Tingvoll, Auden Ågesson på Reknes og Henrik Sakariasson samt avdøde Åge Audensson (kanskje sønn fra Audens første ekteskap), to skottekontrafeier, to gamle og utslitte flagg, to forgylte hjortehoder, to speil, noen gamle sjøkart og -bøker uten verdi, o.a. Utsæd: 9 tønner havre og 2½ tønne bygg. Eierskap i Gjert Davidssons gård ble etter tidenes tilstand vurdert til 60 daler 1 ort 16 skilling, men hus og grunn skulle selges og inntekten fordeles deretter.24
Iver von Ahnen kjøpte 1 pund 3 merker på Moldeneset den 1. mars 1692 av Margrete Jorisdotter Non (Audens brors enke). Skjøtet ble tinglyst 1. juli.25,6


     Det hang en portrettavle av Auden med to koner og tjue(!) barn i Molde kirke fra 1664 til ombyggingen i 1840, da den ble fjernet og sannsynligvis tilintetgjort.26
     Noen av barna eller barnebarna hans (etter begge ekteskap) kalte seg Viderø. Navnets opphav er ukjent, men kan tenkes å være færøysk eller avledet fra Veøya.
     I 1709 ble Audenssetra nevnt i forbindelse med en grensetvist (også kalt Audensstølen og Reknesstølen), og Audunstjørnan og Audunsheia har nok også navn etter ham.6,26

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 188. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191105
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 344, Rechenes. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191183
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 4. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 135. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014120824002#138
 5. [S244] Molde bys historie I: s. 80.
 6. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 7. [S1648] Nordmøre tingbok 1694–98: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514670009
 8. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 222. https://www.nb.no/items/e93f11e3199347cc89c9c82ed6e37b9d?page=223
 9. [S2273] Trondheim lensregnskap 1647–48: mappe 2, vedlegg 1, litra A, Romsdal kontribusjon 1647. Fullgårder, Fanne Ottingh, Recknis. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915620419
 10. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620071
 11. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 222. https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=227
 12. [S382] Midsund II: s. 147.
 13. [S1647] Trondheim stiftamtstueregnskap 1668 (#25): 1/1, odelsskatt, litra P P, Romsdal. Fanne Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709320819
 14. [S1832] Trondheim lensregnskap 1658–60: litra A, Romsdal kontribusjon 1659. Halv- og ødegårder, Fanne åtting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080917640117
 15. [S1642] Nordmørs Jordebog: s. 84, nr. 518. https://www.nb.no/items/c330fefda7dec4ba2b7fec65c806e3d6?page=87
 16. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 95, nr. 226. https://www.nb.no/items/d6bbf1f0b39558277e542f615389s1543c?page=291
 17. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 24, nr. 46. https://www.nb.no/items/f25c12435856fd7dd524d20f3d3d7186?page=27
 18. [S1642] Nordmørs Jordebog: s. 84, nr. 521. https://www.nb.no/items/c330fefda7dec4ba2b7fec65c806e3d6?page=87
 19. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 288. https://www.nb.no/items/d6bbf1f0b39558277e542f615389543c?page=291
 20. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 53 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650519
 21. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620201
 22. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 38 b–39b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 23. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620070
 24. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 25. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 41 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/41/
 26. [S244] Molde bys historie I: s. 81. https://www.nb.no/items/5ec3c0fd0de5b64ce1f14a921236dbee?page=84
 27. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 28. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 39 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620196
 29. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 175 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 30. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 38 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/40/
 31. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 38 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620194
 32. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 39 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620195

Marit Audensdotter på Ugelstad1

K, #4987, ( - ca. 1654)
Far*Auden Tostensson i Veien1 ( - m. 1588 & 1597)
Mor*Lisbet i Veien1 ( - c 1624)
Søster av 9.tippoldefar/mor til meg

Familie

Hans Eriksson på Ugelstad
De hadde sju barn.3 Marit giftet seg med Hans Eriksson på Ugelstad.1
Hun og Hans var brukere på Ugelstad, Kvernes, i 1607.2 Hun ble nevnt i 1639.3

Marit døde ca. 1654.3

Kilder/noter

 1. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 17.
 2. [S1872] Eideboka I: s. 391. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016062748124?page=394
 3. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.

Hans Eriksson på Ugelstad1

M, #4988

Familie

Marit Audensdotter på Ugelstad ( - c 1654)
De hadde sju barn.1 Hans giftet seg med Marit Audensdotter.2
Han og Marit var brukere på Ugelstad, Kvernes, i 1607.3 Han ble nevnt fra 1607 til 1656.1

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.
 2. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 17.
 3. [S1872] Eideboka I: s. 391. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016062748124?page=394

Ingebjørg Audensdotter1,2

K, #4989, ( - 1671)
Far*Auden Tostensson i Veien1,2 ( - m. 1588 & 1597)
Mor*Lisbet i Veien1,2 ( - c 1624)
Søster av 9.tippoldefar/mor til meg

Familie

Sebastian With ( - c 1656)
De hadde barn.2 Ingebjørg giftet seg med Sebastian With.2,1

Ingebjørg døde i 1671.1

Kilder/noter

 1. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 55.
 2. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 17.

Marit Jorisdotter Non1,2

K, #4990, ( - ca. 1670)
Far*Joris Non ( - c 1637)
Mor*Ingeborg H.dotter? ( - 1663 / 1664)

Familie 1

Robert Cotton ( - f 1661)
Barn

Familie 2

Jens Jensson Fris (c 1630 - m. 1699 & 1704)
De hadde to barn. 
BarnMarit giftet seg med Robert Cotton.1,2
Marit giftet seg med Jens Jensson Fris.1

Marit døde ca. 1670 i Molde.1 Det ble utstedt skiftebrev etter henne den 17. oktober 1670.1

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 50 a.
 2. [S244] Molde bys historie I: s. 102 & 103.

Kristoffer Trondsson Brokstad1

M, #4991, (1852 - 1930)

Familie

Marit Andersdotter Bolsønes (1852 - 1937)Kristoffer ble født i 1852.1
Annet navn: Kristoffer Trondsson Sigerset.1
Kristoffer giftet seg med en uregistrert person.1 Han var skipstømmermann.1
Kristoffer giftet seg i 1906 med Marit Andersdotter Bolsønes.1

Kristoffer døde i 1930.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215.

Guttorm Bjørnsson på Vike1,2,3

M, #4992, (ca. 1690 - oktober 1762)
Far*Bjørn Guttormsson i Eikesdal4 (c 1627 - c 1690)
Mor*Anne Audensdotter Trygge5 ( - c 1726)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Marit Sæmundsdotter på Frisvoll ( - e 1742)

Familie 2

Gjertrud Knutsdotter på Åse ( - e 1719)

Familie 3

Marit Knutsdotter ( - e 1729)
Barn

Familie 4

Else Larsdotter på Vike ( - c 1741)
Ingen barn levde i 1742.2 

Familie 5

Brit Jonsdotter på Vike ( - e 1764)
De hadde ikke barn.14,18 Guttorm ble født ca. 1690 i Eikesdal, Eresfjord.4
Tore Toresson og Gjertrud Bjørnsdotter var brukere på bnr. 1, Setra, Eresfjord, 1711. De hadde tjenestefolkene Guttorm (kanskje Guttorm Bjørnsson), Marit og Helge (antakelig Helge Toresdotter). Tore kjøpte bruket i 1723 og var fremdeles selveier da Gjertrud døde.6,7,8,9

Guttorm fikk barn med Marit Sæmundsdotter på Frisvoll ca. 1712. Året etter resterte han 6 og hun 5 daler i bøter.10,11
Annet navn: Guttorm Bjørnsson i Eikesdal, nevnt fra 1712 til 1729.11,10,4
Guttorm fikk barn med Gjertrud Knutsdotter på Åse ca. 1719. Han ble stevnet for leiermål i 1719.10,4
Guttorm fikk barn med Marit Knutsdotter ca. 1729. Han ble stevnet til tinget 21. oktober 1729 for tredje gangs leiermål og idømt 12 daler i bot samt 6 uker på vann og brød. Hun måtte bøte 6 daler til Reknes hospital.10,4
Guttorm giftet seg med Else Larsdotter.2
Han bodde på Vike, Eresfjord, i 1739.5 Guttorm Bjørnsson fikk bygselseddel på ½ våg på Vike fra Per Guttormsson på Syltebø og Erik Toresson på Nauste den 6. juli 1741. De bygslet ut på vegne av kirken. Seddelen ble tinglyst samme dag.3
Han var debitor ved skiftet etter Endre Toresson og Marit Olsdotter på Steinsvoll den 20. juni 1742: 1 daler 1 ort 8 skilling.12
Han var arving ved skiftet etter Else Larsdotter på Vike den 24. juni 1742: 2 daler 1 ort 9 skilling. Marit Sæmundsdotter fordret 7 daler, noe avdødes enkemann (Guttorm Bjørnsson) aldeles benektet og sa hun i så fall måtte saksøke ham personlig.13

Guttorm giftet seg med Brit Jonsdotter.14,15
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Bjørnsdotter på Setra den 31. mai 1743: 1 daler 3 ort for hoppefoster, utlagt i en andel av bruket.16
Han var fadder ved dåpen til Kari Knutsdotter på Hoem den 31. mai 1757 i Eresfjord kyrkje.17

Han og Brit var brukere på Øvre, Vike, Eresfjord, i 1762. Knut Guttormsson og Mali Olsdotter bodde også der.15,18

Guttorm døde i oktober 1762 på Vike.1,18 Han ble jordfestet den 31. oktober 1762 på Eresfjord kyrkjegard.1 Det ble holdt skifte etter ham den 7. oktober 1763. Arvinger: Brit Jonsdotter, Bjørn Knutsson, Ørjar Bjørnsson, Ales Bjørnsdotter, Magrete Bjørnsdotter, Gjertrud Bjørnsdotter, Marie Bjørnsdotter og Brit Bjørnsdotter.14

     Guttorm Bjørnsson på Vike var slektning i tredje ledd av Gjertrud Knutsdotter på Åse.4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 31 a.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 33 b.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
 5. [S1014] Nordmøre skifteprotokoll 1736–41: fol. 244 b.
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Sætter. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181180
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. [Ekesdals Sætter]. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 8. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 239.
 9. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 240.
 10. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/34/
 11. [S1597] Romsdal fogderegnskap 1712: mappe 1, vedlegg 40, restanser. ErridsFiordtz Otting, Sigt og Sagefald. https://www.digitalarkivet.no/rk10091507271234
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a–185 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/182/
 15. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 187. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a–271 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288
 17. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 1 b, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640045
 18. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 44.
 19. [S1191] Eresfjordske hovedlegdsrulle 1749: legdsnr. 22, ungt mannskap. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/379/
 20. [S349] Bjarne Skorgen: brev 3.2.1995.

Kari Bjørnsdotter i Eikesdal1

K, #4993, ( - mellom 1726 og 1739)
Far*Bjørn Guttormsson i Eikesdal1 (c 1627 - c 1690)
Mor*Anne Audensdotter Trygge2,1 ( - c 1726)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Tore Gunnarsson på Setra ( - e 1706)
De fikk ett barn.4 
BarnKari fikk barn med Tore Gunnarsson på Setra ca. 1698. De var tiltalt for leiermål i 1698. Hun fikk 12 lodd sølv i bot, og han fikk det dobbelte.3,1

Kari døde mellom 1726 og 1739.2,1

     Kari Bjørnsdotter i Eikesdal var slektning i tredje ledd av Gjertrud Knutsdotter på Åse.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 378 a.
 3. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 19 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390020
 4. [S1014] Nordmøre skifteprotokoll 1736–41: fol. 244 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202640824

Tore Gunnarsson på Setra1

M, #4994, ( - etter 1706)

Familie

Kari Bjørnsdotter i Eikesdal ( - m. 1726 & 1739)
De fikk ett barn.5 
BarnTore fikk barn med Kari Bjørnsdotter i Eikesdal ca. 1698. De var tiltalt for leiermål i 1698. Hun fikk 12 lodd sølv i bot, og han fikk det dobbelte.2,1

Tore døde etter 1706.2 En Tore gunders tjente hos Arne Ivarsson på bnr. 1, Turhus, Eresfjord, i 1711.3,4

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
 2. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 19 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390020
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Torhuus. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. Eritzfiord Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 5. [S1014] Nordmøre skifteprotokoll 1736–41: fol. 244 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202640824

Ales Toresdotter på Hjellen1,2

K, #4995, (ca. 1698 - etter 1750)
Far*Tore Gunnarsson på Setra2,3 ( - e 1706)
Mor*Kari Bjørnsdotter i Eikesdal1,2 ( - m. 1726 & 1739)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAles ble født ca. 1698, utenom ekteskap.2
Ales giftet seg med en uregistrert person.2

Ales døde etter 1750.4

Kilder/noter

 1. [S1014] Nordmøre skifteprotokoll 1736–41: fol. 244 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202640824
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
 3. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 19 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390020
 4. [S1015] Nordmøre skifteprotokoll 1746–50: fol. 1184 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660339

Jon Knutsson på Eikesdalssetra1,2

M, #4996, (ca. 1737 - 1777)
Far*Knut Jonsson på Setra2 (c 1701 - )
Mor*Ales Toresdotter på Setra2,3,4 ( - c 1742)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marit Knutsdotter på Øverås (c 1733 - 1788)
De fikk ett barn.9 

Familie 2

De hadde ett barn.5 

Familie 3

Kari Endresdotter på Eikesdalssetra (c 1739 - 1813)
De hadde fem barn.5 Jon ble født ca. 1737 på Setra, Eresfjord.5
Han var arving ved skiftet etter Ales Toresdotter på Setra den 30. mai 1743: 51 daler 3 ort 10 skilling, utlagt blant annet i 1 pund 16 merker i bruket (faren fikk like mye).6
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Bjørnsdotter på Setra den 31. mai 1743: 3 daler 7 skilling.7

Jon Knutsson kjøpte på bnr. 4, Setra, Eresfjord, i 1754 av Knut Jonsson.5
Jon fikk barn med Marit Knutsdotter på Eikesdalssetra i 1757.1 Jon Knutsson bodde hos Knut Jonsson og Kari Hansdotter på bnr. 4 i 1764.8,5
Jon giftet seg i 1764 med en uregistrert person.5
Jon giftet seg i 1766 med Kari Endresdotter på Horne.5

Jon døde i 1777 på Setra.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 4 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640048
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 269 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650287
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 239.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 266. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#269
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 269 a–270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650287
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a–271 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 189. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050029
 9. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 333. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#334

Bjørn Ivarsson på Slettom1

M, #4997, (1728 - )
Far*Ivar Andersson på Stuguflotten2 (c 1690 - 1731)
Mor*Magrete Bjørnsdotter på Stuguflotten2 (c 1689 - 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Eli Olsdotter på Slettom (c 1724 - 1760)
De hadde fire barn.1 
BarnAnnet navn: Bjørn Ivarsson på Stuguflotten.2
Bjørn ble født i 1728 på Stuguflotten, Lesja.2
Bjørn giftet seg i 1752 med Eli Olsdotter på Slettom.1
Han og Eli var brukere på Sør-Slettom, Slettom, Lesja, fra 1752.1 Bjørn Ivarsson solgte på Sør-Slettom i 1766 til Ivar Toresson og Guri Syversdotter.1
Bjørn fikk barn med en uregistrert person i 1776.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 375.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 40.

Anders Ivarsson på Stuguflotten1

M, #4998, (1730 - etter 1753)
Far*Ivar Andersson på Stuguflotten1 (c 1690 - 1731)
Mor*Magrete Bjørnsdotter på Stuguflotten1 (c 1689 - 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnders ble født i 1730 på Stuguflotten, Lesja.1

Anders døde etter 1753.2

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 40.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 41. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=44

Åste Ivarsdotter i Nystugu1,2,3,4

K, #4999, (ca. 1721 - 1797)
Far*Ivar Andersson på Stuguflotten5 (c 1690 - 1731)
Mor*Magrete Bjørnsdotter på Stuguflotten5 (c 1689 - 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Alv Olsson i Nystugu ( - c 1766)
De hadde ti barn.7 
BarnAnnet navn: Åste Ivarsdotter på Stuguflotten.5
Åste ble født ca. 1721.5,2
Åste giftet seg i 1738 med Alv Olsson.6,3
Hun og Alv var husfolk i Nystugu, Stuguflotten, Lesja, fra ca. 1738. De bodde der i 1738, og hadde trolig overtatt plassen samme år, men fikk ikke festeseddel før 1751. Sønnen Ola tok over etter dem, trolig da Alv døde.6,7
Etter barsel ble hun innledet i Lesjaverk kirke, Lesja, den 2. februar 1743.3


Åste døde i 1797 i Nystugu.2,7 Hun ble jordfestet den 23. april 1797 på Lesjaverk kirkegård, Lesja.2

Kilder/noter

 1. Også kalt Åsel.
 2. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 488. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9237&idx_id=9237&uid=ny&idx_side=-246
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 270. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-129
 4. [S1015] Nordmøre skifteprotokoll 1746–50: fol. 1184 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24643/339/
 5. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 40.
 6. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 43. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#45
 7. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 44. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#47

Ales Bjørnsdotter på Bjerkestrand1

K, #5000, ( - ca. 1740)
Far*Bjørn Guttormsson i Eikesdal2,3 (c 1627 - c 1690)
Mor*Anne Audensdotter Trygge2,3 ( - c 1726)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lars Ellingsson på Bjerkestrand (c 1659 - c 1740)
De hadde fem barn.1 Annet navn: Ales Bjørnsdotter i Eikesdal.3,2
Ales giftet seg med Lars Ellingsson på Bjerkestrand.1
Hun og Lars var brukere på Bjerkestrand, Frei. Sønnen Elling overtok bruket rundt 1740.1

Ales døde ca. 1740 på Bjerkestrand.4 Det ble holdt skifte etter henne og Lars den 13. desember 1741.4
Hennes barn arvet ved skiftet etter Guttorm Bjørnsson på Vike den 7. oktober 1763.3


     Ales Bjørnsdotter på Bjerkestrand var slektning i tredje ledd av Gjertrud Knutsdotter på Åse.2

Kilder/noter

 1. [S1860] Frei I: s. 370. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748526?page=373
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/182/
 4. [S1930] Nordmøre skifteprotokoll 1741–46: fol. 491 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202650062