Ola Andersson1

M, #7101

Familie

Anne Hansdotter Lindved ( - e 1706)Ola Andersson var soldat i kaptein G. Allesguts kompani i Trondhjemske infanteriregiment i 1706.1,2
Han bodde på Orkdalsøra, Orkdal, i 1706.1
Ola trolovet seg den 25. mai 1706 i Orkdal med Anne Hansdotter Lindved. Forlovere: Lars Mortensson Lerke og Nils Stensson.1

Kilder/noter

 1. [S754] Orkdal mini. 1695–1716: s. 361.
 2. [S757] Militærbiografier I: s. 29 [26].

Per Andersson1,2

M, #7102, ( - etter 1720)

Familie

BarnHan bodde på Orkdalsøra, Orkdal, iallfall fra 1717 til 1720.2,1
Han var fadder ved dåpen til Lars Larssen og Ola Larssen den 10. oktober 1717 i Børsa kirke.1

Kilder/noter

 1. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1717, 20. søndag etter trinitatis.
 2. [S756] Orkdal klok. 1715–42: 3. advent 1720.

Lars Persson1

M, #7103, (1720 - )
Far*Per Andersson1 ( - e 1720)Lars ble født i 1720 på Orkdalsøra, Orkdal. Han ble døpt den 15. desember 1720 i Orkdal kirke. Faddere: Lars glassmaker o.a.1

Kilder/noter

 1. [S756] Orkdal klok. 1715–42: 3. advent 1720.

Anders Jonsson på Storstein1,2

M, #7104, (ca. 1636 - ca. 1706)Anders ble født ca. 1636.2
Anders giftet seg med Ragnhild Larsdotter.3,2
Han og Ragnhilda var brukere på bnr. 2, Storstein, Sunnylven, i 1701. Han kaltes odelsmann.2

Anders døde ca. 1706 på Storstein, Sunnylven.1,2 Det ble holdt skifte etter ham den 6. november 1706. Han eide 3 mæler 3 merker jord (25 daler 7 ort). I boet var ellers en treårig rød hest (3 daler), tre kyr (9 daler), ei årsgammel kvige (1 daler 1 ort), ti sauer og sju geiter.1,2

Kilder/noter

 1. [S1655] Sunnmøre pantebok 1707–24: fol. 170 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929650175
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 161.
 3. [S1655] Sunnmøre pantebok 1707–24: fol. 170 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929650176

Lars Andreasson1

M, #7105, (1721 - )
Far*Andreas Larsson1 (c 1691 - )
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megLars Andreasson ble døpt den 9. februar 1721 i Orkdal kirke. Faddere: Lars glassmaker og Karen Nilsdotter o.a.1

Kilder/noter

 1. [S756] Orkdal klok. 1715–42: Septuagesima 1721.

Kornelius Nilsson Lindved1,2

M, #7106, (ca. 1678 - 15. mai 1724)
Far*Nils Stensson Lindved2,3 (c 1640 - 1717)
Mor*Gunnhilde Nilsdotter2 (c 1653 - 1726)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megKornelius ble født ca. 1678.3,1 Han tjente som hovmann hos Jørgen Pederssen From på Ekli, Orkdal, i 1701.1,3 Kornelius Nilsson Lindved var toller i Drøbak fra 24. november 1710 til 1723. Tollstedet ble flyttet fra Sand i Hurum i 1711. Han ble suspendert i slutten av 1723.4,5,6,2
Han var kreditor ved skiftet etter Ove Nilsson Lindved i 1717 i Arendal: 65 daler.7
Han var arving ved skiftet etter Nils Stensson den 31. mars 1718: 1 daler 3 ort 8 skilling.8


Kornelius døde den 15. mai 1724.4

     Kornelius Larssen Lindal var oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S767] Orkdal, Gauldal og Røros mt. 1701: Orkedalen, Echlie.
 2. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a.
 3. [S766] Strinda og Selbu mt. 1701: Byenæss, Ørchedalsøren.
 4. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Lindtved, Cornelius.
 5. [S759] Rentekammerets norske bestallinger: s. 82. Lindved, Cornelius. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017060748051?page=87
 6. [S759] Rentekammerets norske bestallinger: s. 100. Qvist, Niels. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017060748051?page=105
 7. [S770] Arendal skifteprotokoll 1709–26: fol. 157 b & 159 b–161 a.
 8. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a–12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/13/

Ove Nilsson Lindved1,2,3

M, #7107, (ca. 1683 - 1716)
Far*Nils Stensson Lindved4,5 (c 1640 - 1717)
Mor*Gunnhilde Nilsdotter5 (c 1653 - 1726)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Gjertrud Jakobsdotter Blum (c 1690 - 1757)
De hadde tre barn.19 
BarnOve ble født ca. 1683.6,7 Han tjente hos Jan van Marselis i Nederland i 1701.4 Ove Nilsson Lindved var kjøpmann.8,9 Han var postmester i Arendal i 1711. Postkontoret lå ved kirken. Etter hans død drev enka arbeidet videre.10,11,12,13
Ove giftet seg den 3. august 1713 i Arendal med Gjertrud Jakobsdotter Blum.14,15,3
Han og Gjertrud bodde i Arendal fra 1713 til 1716.11,15,16

Ove døde i 1716 i Arendal.6,15,7 Han ble gravlagt den 29. juni 1716.6,3 Det ble holdt skifte etter ham i 1717 i Arendal. Kreditorer: Sten Nilsson Lindved og Kornelius Nilsson Lindved. Arvinger: Gjertrud Jakobsdotter Blum, Jan Marsilius Ovessen Lindved, Gunnhild Marie Ovesdatter Lindved og Marta Lene Ovesdatter Lindved. Arv: 611 daler 5 skilling.17

Kilder/noter

 1. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 127 a.
 2. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 130 b.
 3. [S1323] Arendals geistlighed: s. 23, note 1. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#26
 4. [S766] Strinda og Selbu mt. 1701: Byenæss, Ørchedalsøren.
 5. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a.
 6. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 318 b.
 7. [S772] Arendals Byes Historie: s. 360.
 8. [S1323] Arendals geistlighed: s. 62. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#65
 9. [S1323] Arendals geistlighed: s. 44, I. d. 2. b. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#47
 10. [S1452] Norges postmestere: s. 22. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008110600062#23
 11. [S769] «Ligningsmanntall for Krigsstyr 1714 av Arendal og Østre Risør»: Arendal.
 12. [S770] Arendal skifteprotokoll 1709–26: fol. 157.
 13. [S772] Arendals Byes Historie: s. 214.
 14. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 275 b.
 15. [S770] Arendal skifteprotokoll 1709–26: fol. 157 b.
 16. [S768] «Manntall over Arendal kirkesogn 22. august 1715»: I. Arendalls Haufn.
 17. [S770] Arendal skifteprotokoll 1709–26: fol. 157 b & 159 b–161 a.
 18. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 123 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9399&idx_id=9399&uid=ny&idx_side=-57
 19. [S1323] Arendals geistlighed: s. 62, note 1. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#65

Hans Nilsson Lindved1,2

M, #7108, (ca. 1691 - )
Far*Nils Stensson Lindved2,3 (c 1640 - 1717)
Mor*Gunnhilde Nilsdotter2 (c 1653 - 1726)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megHans ble født ca. 1691 i Orkdal.3 Han var postmester i Arendal ca. 1715.1
Han bodde i Ås i 1718.2
Han var arving ved skiftet etter Nils Stensson den 31. mars 1718: 1 daler 3 ort 8 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S772] Arendals Byes Historie: s. 214 & 360.
 2. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a.
 3. [S766] Strinda og Selbu mt. 1701: Byenæss, Ørchedalsøren.
 4. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a–12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/13/

Dorte Nilsdotter Lindved1

K, #7109, ( - før 1754)
Far*Nils Stensson Lindved1 (c 1640 - 1717)
Mor*Gunnhilde Nilsdotter1 (c 1653 - 1726)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun bodde på Hitra i 1718.1
Hun var arving ved skiftet etter Nils Stensson den 31. mars 1718: 3 ort 16 skilling.2
Dorte Nilsdotter Lindved døde trolig før 1754. I boet til broren Sten var en sølvskje med hennes initialer og årstallet 1707.3

Kilder/noter

 1. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a.
 2. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a–12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/13/
 3. [S872] Innherad skifteprotokoll 1735–81: fol. 444 b & 445 b.

Ingebjørg Jakobsdotter i Haugan1

K, #7110, ( - etter 1740)
Far*Jakob Mikkelsson i Haugan2 ( - c 1740)
Mor*Ingebjørg Olsdotter i Haugan ( - c 1738)Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Olsdotter i Haugan den 29. mai 1738: 3 ort 13 skilling (men i skiftedesignasjonen kalles arvingen Mali).3

Hun ble kalt Ingebjørg Jakobsdotter den yngre, nevnt 1740.1
Hun var arving ved skiftet etter Jakob Mikkelsson i Haugan den 6. september 1740: 1 daler 1 ort 5 skilling.4
Hun var myndling av Steffen Ellingsson i Midthaugan i 1740.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 13 a.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 11 b.
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juni 1738, Fanne Otting, 29. mai.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 11 b–13 a.

Dorte Parelius1,2

K, #7111, ( - etter 1718)
Mor*Kirsten Stensdotter2 ( - 1722)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megHun var kreditor ved skiftet etter Nils Stensson den 31. mars 1718: 2 ort 16 skilling.3


     Navnet hennes ble skrevet Dorethe Pareli i 1718.1

Kilder/noter

 1. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 b.
 2. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 173. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015112708072#178
 3. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a–12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/13/

Jørgen Pederssen From1,2

M, #7112, (april 1662 - 15. juni 1709)

Familie

Elen Korneliusdatter ( - 1722)
De hadde seks barn.1 
BarnJørgen ble født i april 1662 på Sjælland, Danmark.1
Jørgen giftet seg med Elen Korneliusdatter.1,3 Jørgen Pederssen From var fogd i Orkdal fra 1693.4 Han var fogd i Orkdal og Gauldal fra 1695 til 1709.5,6
Jørgen hadde Kornelius Nilsson Lindved i tjeneste som hovmann i 1701.2,6

Han og Elen bodde på Ekli, Orkdal, i 1701.2,1

Jørgen døde den 15. juni 1709.1

Kilder/noter

 1. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 99.
 2. [S767] Orkdal, Gauldal og Røros mt. 1701: Orkedalen, Echlie.
 3. [S756] Orkdal klok. 1715–42: 9. søndag etter trinitatis [2.8.] 1722.
 4. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 95.
 5. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 95 & 99.
 6. [S766] Strinda og Selbu mt. 1701: Byenæss, Ørchedalsøren.

Elen Korneliusdatter1,2

K, #7113, ( - 1722)

Familie

Jørgen Pederssen From (1662 - 1709)
De hadde seks barn.1 
BarnElen giftet seg med Jørgen Pederssen From.1,2
Hun og Jørgen bodde på Ekli, Orkdal, i 1701.3,1

Elen døde i 1722 i Orkdal.2 Det ble holdt likpreken over henne den 2. august 1722.2

Kilder/noter

 1. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 99.
 2. [S756] Orkdal klok. 1715–42: 9. søndag etter trinitatis [2.8.] 1722.
 3. [S767] Orkdal, Gauldal og Røros mt. 1701: Orkedalen, Echlie.

Nils Hansson Meier1,2,3

M, #7114, (ca. 1659 - 22. mai 1706)
Far*Hans Evardssen Meier4 (c 1615 - 1688)

Familie

Anna Katarina Skjellerup
De hadde tre barn.6 Nils ble født ca. 1659.5 Han var fogd i Stjørdal og Verdal fra 1695 til 1702. Han ble utnevnt 4. desember 1694.6,7,1
Nils giftet seg med Anna Katarina Skjellerup.6,8 Nils bodde på Øy, Melhus, i 1701 (hans odelsgård).1,8
Nils hadde Sten Nilsson Lindved i tjeneste som hovmann i 1701.1,9
Nils Hansson Meier var krigskommisær fra 1705.2,3

Nils døde den 22. mai 1706 i København, Danmark.3,6

Kilder/noter

 1. [S767] Orkdal, Gauldal og Røros mt. 1701: Guldals, Melhuus, Øye.
 2. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 108.
 3. [S719] Militærbiografier II: s. 174/172.
 4. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 91. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020008?page=98
 5. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 91 & 109.
 6. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 109.
 7. [S759] Rentekammerets norske bestallinger: s. 86. Meyer, Niels. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017060748051?page=91
 8. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 41.
 9. [S766] Strinda og Selbu mt. 1701: Byenæss, Ørchedalsøren.

Anna Katarina Skjellerup1

K, #7115
Far*Søren Hanssen2,1 (c 1623 - 1679)
Mor*Anna Pedersdatter Skjellerup2 ( - 1701)

Familie

Nils Hansson Meier (c 1659 - 1706)
De hadde tre barn.3 Anna Katarina giftet seg med Nils Hansson Meier.3,2
Anna Katarina giftet seg med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S719] Militærbiografier II: s. 174.
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 41.
 3. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 109.

Peder Jensson Skjellerup1

M, #7116, (7. september 1571 - 27. september 1646)

Familie 1

De hadde barn. 

Familie 2

Gjeske Hermannsdotter Lange ( - c 1640)
De hadde fler barn. 
BarnPeder ble født den 7. september 1571 i Bergen.1
Peder giftet seg med en uregistrert person.1 Han tok den akademiske graden magister.2
Peder giftet seg med Gjeske Hermannsdotter Lange.1 Peder Jensson Skjellerup var biskop i Trondheim fra 1622 til 1642.3

Peder døde den 27. september 1646.1 Han ble gravlagt i Trondheim domkirke.1

Kilder/noter

 1. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Peder Schjelderup.
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 41.
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 20 & 21.
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 20 & 41.
 5. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 445.

Søren Hanssen1,2

M, #7117, (ca. 1623 - 8. februar 1679)Søren ble født ca. 1623.3
Søren giftet seg den 15. oktober 1650 med Anna Pedersdatter Skjellerup. 8 barn.4,2 Søren Hanssen tok den akademiske graden magister.1,3 Han var sogneprest i Domkirken sogn, Trondheim, fra 1658.5

Søren døde den 8. februar 1679.3

Kilder/noter

 1. [S719] Militærbiografier II: s. 174 [172].
 2. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 38.
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 40.
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 20 & 41.
 5. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 20 & 40.
 6. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 41.
 7. [S719] Militærbiografier II: s. 174.

Anna Pedersdatter Skjellerup1

K, #7118, ( - 4. juni 1701)
Far*Peder Jensson Skjellerup2 (1571 - 1646)
Mor*Gjeske Hermannsdotter Lange ( - c 1640)

Familie

Søren Hanssen (c 1623 - 1679)
BarnAnna giftet seg den 15. oktober 1650 med Søren Hanssen. 8 barn.2,1

Anna døde den 4. juni 1701.3

Kilder/noter

 1. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 38.
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 20 & 41.
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 41.

Jan van Marselis1

M, #7119Han bodde i Amsterdam, Nederland, i 1701.1
Jan hadde Ove Nilsson Lindved i tjeneste i 1701.2


     Jan Marsilius Ovessen Lindved var oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S762] Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve for Norge i Tidsrummet 1660–1813: s. 304.
 2. [S766] Strinda og Selbu mt. 1701: Byenæss, Ørchedalsøren.

Johan Tomasson Long1,2,3,4

M, #7120, (ca. 1768 - )

Familie

Beret Matsdatter Sekkenes (c 1769 - )
BarnJohan ble født ca. 1768.4 Hans hjemsted var i Sverige.3 Han var matros i 1799.3
Johan trolovet seg den 17. januar 1799 med Beret Matsdatter Sekkenes. Forlovere: Hans Thiis Møller og Johan Gørvell.5,2
Johan giftet seg den 3. april 1800 i Molde med Beret Matsdatter Sekkenes.3 Johan Tomasson Long var båtsmann i 1801.4
Han og Beret bodde på mnr. 83, 1. rode, Bergen, i 1801. De leide hos Lars Eriksson Eide (s.d.).4

Kilder/noter

 1. Eller Johannes.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 a.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 b.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Søndre Bergenhuus, Bergen, Rode 1, 83.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 a.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.

Tomas Long1

M, #7121, (1799 - )
Far*Johan Tomasson Long2,1 (c 1768 - )
Mor*Beret Matsdatter Sekkenes2 (c 1769 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Søndre Bergenhuus, Bergen, Rode 1, 83.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.

Hanna Sofia Mühlenfort1,2

K, #7122, (1770 - )
Far*Johan Mühlenfort3 (c 1727 - 1800)
Mor*Marta Malena Lund3,1 ( - c 1785)Hanna Sofia ble døpt den 13. mars 1770 i Bud. Faddere: William Allan, Hans Vadbekk Paust, Ludvig Munthe Lem, Birgitte Kristine Fürstenberg, madam Magrete Kristine Perssen og Magrete Fris.3
Hun ble kalt jomfru Mühlenfort, nevnt fra 1799 til 1804.4,5
Hun var fadder ved dåpen til Tomas Long den 13. november 1799 i Molde kirke.4
Hanna Sofia Mühlenfort var husjomfru hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801.2,6
Hun var fadder ved dåpen til Regine Mortine Tønnessen den 5. juli 1804 i Molde kirke.5

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 261 b.
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 3. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 26 b.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 15 b, 5. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 6. [S801] «Moldegårds historie»: s. 20.

Lorents Andreas Toressen1,2

M, #7123, (1799 - 1799)
Far*Tore Trondsson Gaupar1 (1777 - 1801)
Mor*Bolette Eriksdatter Berg1,2 (c 1768 - )
4-menning 4 ganger forskjøvet til megLorents Andreas ble født i 1799 i Molde, utenom ekteskap.1 Lorents Andreas ble døpt den 8. oktober 1799 i Molde. Faddere: Karen Maria Vikberg, Beret Long, Erik Åmundssen Høvik, Anders Larsson Berg og Hans Jakob Røbekk.1

Lorents Andreas døde i 1799 i Molde, 7 uker gammel.2 Han ble jordfestet den 16. november 1799.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630229

Tore Trondsson Gaupar1

M, #7124, (1777 - 1801)
Far*Trond Olsson Gaupar (1736 - 1796)
Mor*Ingeborg Olsdotter (o 1735 - 1801)

Familie

Bolette Eriksdatter Berg (c 1768 - )
BarnAnnet navn: Tore Trondsson i Eggi.2
Tore ble født i 1777 i Øver-Eggi, Lom prestegard.2 Tore ble døpt den 9. november 1777 i Lom.2
Annet navn: Tore Trondsson på Moldeneset, nevnt fra 1792 til 1796.3,4 Han ble konfirmert den 14. oktober 1792 i Molde kirke.1
Han var fadder ved dåpen til Marit Hansdatter og Trond Hanssen Svinnset den 7. august 1796 i Molde kirke.4
Tore Trondsson Gaupar var trolig lærling hos Kristian Hanssen Eide iallfall fra 1797 til 1798.5,6
Thore hos Christian Ejde var fadder ved dåpen til Henrik Justssen Erbe den 1. juli 1797.5
Thore hos Christian Ejde var fadder ved dåpen til Nils Knutssen Skovik den 29. juli 1798 i Molde kirke.6,7
Tore Trondsson var skomakerdreng i 1799.8
Tore fikk barn med Bolette Eriksdatter i 1799 i Molde.8

Tore døde trolig i 1801 i Moldefjorden. «Thore Skomagerdreng, som blev funden død i Meegfiæren» ble jordfestet 6. september på Bolsøya kirkegård.9

     Navnet hans ble skrevet Thore Tronsen Moldnesset i 1796.4

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 156 b.
 2. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 144. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-58
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1792.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-24
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-5
 7. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): oo.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 47 b, 1801. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630136

Bolette Eriksdatter Berg1,2

K, #7125, (ca. 1768 - )
Far*Erik Ingebrigtssen Berg3 (c 1736 - 1800)
Mor*Anne Lobus (c 1736 - 1796)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tore Trondsson Gaupar (1777 - 1801)
BarnBolette ble født ca. 1768 i Molde.2,3
Bolette fikk barn med Tore Trondsson i 1799 i Molde.1 Bolette Eriksdatter Berg bodde hos Tønnes Horn og Karen Kirstina Eriksdatter Berg i Strandgata 18, Trondheim, i 1801. Bolette var hennes søster og hjalp til i huset.2
Hun var arving ved skiftet etter Erik Ingebrigtssen Berg den 10. april 1801.4
Hun var myndling av Anders Ingebrigtssen Berg i 1801.3


     Navnet hennes ble skrevet Bøyellette Erichsdatter i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 2. [S1231] Trondheim ft. 1801: fol. 97 a, 4. rode, Strandgaden 18. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58434/100/
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 299 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/11/
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 299 a.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630229

Gjertrud Jakobsdotter Blum1,2,3

K, #7126, (ca. 1690 - 1757)
Far*Jakob Larsson4,5 (c 1654 - 1717)

Familie 1

Ove Nilsson Lindved (c 1683 - 1716)
De hadde tre barn.16 
Barn

Familie 2

Jens Møller ( - f 1757)
De hadde tre barn.3 Gjertrud ble født ca. 1690.5,6
Gjertrud giftet seg den 3. august 1713 i Arendal med Ove Nilsson Lindved.1,2,5
Hun og Ove bodde i Arendal fra 1713 til 1716.7,2,8 Gjertrud Jakobsdotter Blum var postmester i Arendal fra 1716 til 1723. Hun overtok etter sin første mann og drev arbeidet til hun giftet seg med den neste postmesteren.6
Hun var arving ved skiftet etter Ove Nilsson Lindved i 1717: 305 daler 2 ort 2½ skilling.9

Hun bodde på mnr. 229, Tyholmen, Arendal, i 1719. Hun eide huset.10
Gjertrud giftet seg den 29. april 1723 med Jens Møller.5,3
Jens Møller var postmester i Arendal i 1724. Han avstod embetet til Jørgen Jørgensson Lund, som fikk bestalling 25. februar 1729. Lund skulle dekke gjelden hans til postkassen på 174 daler 16 skilling, innestå for «de Mangelposter som maatte flyde af Møllers Regnskaber» og betale 50 daler til Møllers kone.11,12,3,5


Gjertrud døde i 1757.5,4 Hun ble gravlagt den 12. februar 1757.5

Kilder/noter

 1. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 275 b.
 2. [S770] Arendal skifteprotokoll 1709–26: fol. 157 b.
 3. [S772] Arendals Byes Historie: s. 214.
 4. [S772] Arendals Byes Historie: s. 186.
 5. [S1323] Arendals geistlighed: s. 23, note 1. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#26
 6. [S1452] Norges postmestere: s. 22. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008110600062#23
 7. [S769] «Ligningsmanntall for Krigsstyr 1714 av Arendal og Østre Risør»: Arendal.
 8. [S768] «Manntall over Arendal kirkesogn 22. august 1715»: I. Arendalls Haufn.
 9. [S770] Arendal skifteprotokoll 1709–26: fol. 157 b & 159 b–161 a.
 10. [S772] Arendals Byes Historie: s. 359.
 11. [S1452] Norges postmestere: s. 23. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008110600062#24
 12. [S772] Arendals Byes Historie: s. 213.
 13. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 123 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9399&idx_id=9399&uid=ny&idx_side=-57
 14. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 127 a.
 15. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 130 b.
 16. [S1323] Arendals geistlighed: s. 62, note 1. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#65

Jan Marsilius Ovessen Lindved1,2

M, #7127, (1714 - 1778)
Far*Ove Nilsson Lindved3,4 (c 1683 - 1716)
Mor*Gjertrud Jakobsdotter Blum3,4 (c 1690 - 1757)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Helene Sem (1717 - 1750)

Familie 2

Johanne Jørgensdatter Merkel (c 1734 - 1806)
Han hadde 14 barn i to ekteskap.10 
Barn
Jan Marsilius Lindved (bilde fra Arendals byes historie)Jan ble døpt den 14. desember 1714 i Arendal.3
Han var arving ved skiftet etter Ove Nilsson Lindved i 1717: 152 daler 3 ort 1¼ skilling.5
Han var arving ved skiftet etter Nils Stensson den 31. mars 1718: 1 daler 3 ort 8 skilling, delt med søsknene.6

Jan giftet seg med Helene Sem.7 Jan Marsilius Ovessen Lindved var skipper.7
Jan giftet seg den 3. februar 1752 i Kristiansand med Johanne Jørgensdatter Merkel.8,7
Han var selveier på mnr. 229, Tyholmen, Arendal.9

Jan døde i 1778, på hjemreise fra Limerick (Irland).7,9

     Han var oppkalt etter Jan van Marselis.

Kilder/noter

 1. [S772] Arendals Byes Historie: s. 162 & 360.
 2. [S770] Arendal skifteprotokoll 1709–26: fol. 161 a.
 3. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 127 a.
 4. [S770] Arendal skifteprotokoll 1709–26: fol. 157 b.
 5. [S770] Arendal skifteprotokoll 1709–26: fol. 157 b & 159 b–161 a.
 6. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a–12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/13/
 7. [S1323] Arendals geistlighed: s. 62. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#65
 8. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 212 b.
 9. [S772] Arendals Byes Historie: s. 360.
 10. [S772] Arendals Byes Historie: s. 361.

Gunnhild Marie Ovesdatter Lindved1,2,3

K, #7128, (1713 - 18. mars 1772)
Far*Ove Nilsson Lindved4,5 (c 1683 - 1716)
Mor*Gjertrud Jakobsdotter Blum4,5 (c 1690 - 1757)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Abraham Hanssen Falk (1709 - 1747)
De hadde trolig fler barn. Kun ei datter ble gift.8 
BarnGunnhild Marie ble døpt den 10. oktober 1713.4
Hun var arving ved skiftet etter Ove Nilsson Lindved i 1717: 76 daler 1 ort 12 5/8 skilling.6
Hun var arving ved skiftet etter Nils Stensson den 31. mars 1718: 1 daler 3 ort 8 skilling, delt med søsknene.7

Gunnhild Marie giftet seg den 17. desember 1735 i Strømsø, Bragernes, med Abraham Hanssen Falk.2,8
Hun og Abraham bodde i Stranda, Arendal, i 1741.3

Gunnhild Marie døde den 18. mars 1772 i Arendal.8,9

Ifølge Arendals byes historie var Gunnhild Marie Ovesdatter Lindved gift med Andrew Ferguson, men det kan ikke være riktig.10

Kilder/noter

 1. [S770] Arendal skifteprotokoll 1709–26: fol. 161 a.
 2. [S773] Strømsø mini. 1734–39: fol. 170 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8462&idx_id=8462&uid=ny&idx_side=-121
 3. [S772] Arendals Byes Historie: s. 70.
 4. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 123 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9399&idx_id=9399&uid=ny&idx_side=-57
 5. [S770] Arendal skifteprotokoll 1709–26: fol. 157 b.
 6. [S770] Arendal skifteprotokoll 1709–26: fol. 157 b & 159 b–161 a.
 7. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a–12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/13/
 8. [S1323] Arendals geistlighed: s. 44, I. d. 2. b. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#47
 9. [S772] Arendals Byes Historie: s. 360.
 10. [S772] Arendals Byes Historie: s. 64.

Marta Lene Ovesdatter Lindved1,2

K, #7129, (1716 - )
Far*Ove Nilsson Lindved2,3 (c 1683 - 1716)
Mor*Gjertrud Jakobsdotter Blum2,3 (c 1690 - 1757)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megMarta Lene ble døpt den 21. februar 1716 i Arendal.2
Hun var arving ved skiftet etter Ove Nilsson Lindved i 1717: 76 daler 1 ort 12 5/8 skilling.4
Hun var arving ved skiftet etter Nils Stensson den 31. mars 1718: 1 daler 3 ort 8 skilling, delt med søsknene.5

Marta Lene giftet seg den 10. oktober 1741 med Jens Larssen Brun.6,7

Kilder/noter

 1. [S770] Arendal skifteprotokoll 1709–26: fol. 161 a.
 2. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 130 b.
 3. [S770] Arendal skifteprotokoll 1709–26: fol. 157 b.
 4. [S770] Arendal skifteprotokoll 1709–26: fol. 157 b & 159 b–161 a.
 5. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a–12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/13/
 6. [S1323] Arendals geistlighed: s. 62, note 1. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#65
 7. [S772] Arendals Byes Historie: s. 360.

Andrew Ferguson1

M, #7130, (ca. 1712 - 1746)Andrew ble født ca. 1712.1
Han bodde i Arendal.1
Andrew giftet seg i 1740 med en uregistrert person.1

Andrew døde i 1746.1

Ifølge Arendals byes historie var Andrew Ferguson gift med Gunnhild Marie Ovesdatter Lindved, men det kan ikke være riktig.1

Kilder/noter

 1. [S772] Arendals Byes Historie: s. 64.

Abraham Hanssen Falk1,2

M, #7131, (17. januar 1709 - 1747)

Familie

Gunnhild Marie Ovesdatter Lindved (1713 - 1772)
De hadde trolig fler barn. Kun ei datter ble gift.3 
BarnAbraham ble født den 17. januar 1709 på Hesnes, Fjære.3,4 Han var skipper i 1735.1,3
Abraham giftet seg den 17. desember 1735 i Strømsø, Bragernes, med Gunnhild Marie Ovesdatter Lindved.1,3
Han og Gunnhild Marie bodde i Stranda, Arendal, i 1741.4

Abraham døde i 1747 i Arendal.3,4 Han ble gravlagt den 28. desember 1747.3

Kilder/noter

 1. [S773] Strømsø mini. 1734–39: fol. 170 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8462&idx_id=8462&uid=ny&idx_side=-121
 2. [S772] Arendals Byes Historie: s. 360.
 3. [S1323] Arendals geistlighed: s. 44, I. d. 2. b. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#47
 4. [S772] Arendals Byes Historie: s. 70.

Lars Olsson på Rekdal1

M, #7132, (ca. 1682 - oktober 1714)
Far*Ola Hannibalsson på Rekdal2 (c 1656 - 1732)
Mor*Mali Larsdotter på Rekdal2 (c 1654 - 1725)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megLars ble født ca. 1682 på Rekdal, Vestnes.3 Han tjente hos Ivar Rasmusson på bnr. 6, Rød, Aukra, i 1714.1

Lars døde i oktober 1714 i Smågevatnet, Aukra. Han druknet seg.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 116.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 446 & 447.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 447.

Anne Marie Abrahamsdatter Falk1

K, #7133, (1737 - 1799)
Far*Abraham Hanssen Falk1 (1709 - 1747)
Mor*Gunnhild Marie Ovesdatter Lindved1 (1713 - 1772)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Nils Pederssen Bark (c 1735 - )
De hadde iallfall to døtre. 
BarnAnne Marie ble født i 1737.1
Anne Marie giftet seg i 1765 med Nils Pederssen Bark.1

Anne Marie døde i 1799.1

Kilder/noter

 1. [S772] Arendals Byes Historie: s. 70.

Nils Pederssen Bark1,2

M, #7134, (ca. 1735 - )

Familie

Anne Marie Abrahamsdatter Falk (1737 - 1799)
De hadde iallfall to døtre. 
BarnNils ble født ca. 1735.1
Nils giftet seg i 1765 med Anne Marie Abrahamsdatter Falk.2 Nils Pederssen Bark arbeidet med husnæring i 1801.1
Han bodde på mnr. 100, Arendal, i 1801 sammen med Maren Kirstine Bark. Ei tjenestejente bodde hos dem.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Nedenæs, Arendal, 3die Rode, No 94.
 2. [S772] Arendals Byes Historie: s. 70.

Maren Kirstine Bark1

K, #7135, (ca. 1775 - )
Far*Nils Pederssen Bark1 (c 1735 - )
Mor*Anne Marie Abrahamsdatter Falk (1737 - 1799)
4-menning 5 ganger forskjøvet til megMaren Kirstine ble født ca. 1775.1 Hun bodde hos Nils Pederssen Bark på mnr. 100, Arendal, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Nedenæs, Arendal, 3die Rode, No 94.

Engel Bergitte Bark1,2

K, #7136, (1769 - 1808)
Far*Nils Pederssen Bark1 (c 1735 - )
Mor*Anne Marie Abrahamsdatter Falk1 (1737 - 1799)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Johan Josef Kittel (1758 - 1814)Engel Bergitte ble født i 1769.1
Engel Bergitte giftet seg i 1793 med Johan Josef Kittel. Minst 3 barn.1,2

Engel Bergitte døde i 1808.1

     Navnet hennes ble skrevet Bergithe Barck i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S772] Arendals Byes Historie: s. 70.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Nedenæs, Arendal, 3de Rode 2dn. Afdeeling, No 168.

Johan Josef Kittel1

M, #7137, (1758 - 1814)

Familie

Engel Bergitte Bark (1769 - 1808)Johan Josef ble født i 1758 i Böhmen.1
Johan Josef giftet seg i 1793 med Engel Bergitte Bark. Minst 3 barn.1,2 Johan Josef Kittel var kjøpmann i 1801.2,1 Han eide og bodde på mnr. 222, Tyholmen, Arendal, fra 1809.1
Johan Josef giftet seg i 1812 med en uregistrert person.1

Johan Josef døde i 1814 i Arendal.1

Kilder/noter

 1. [S772] Arendals Byes Historie: s. 70.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Nedenæs, Arendal, 3de Rode 2dn. Afdeeling, No 168.

Hans Abrahamssen Falk1

M, #7138, ( - 1777)
Far*Abraham Hanssen Falk1 (1709 - 1747)
Mor*Gunnhild Marie Ovesdatter Lindved1 (1713 - 1772)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megHans døde i 1777.1 Han ble gravlagt i Trefoldighet kirke, Arendal. Kisten ble tatt ut av kjelleren da kirken ble revet i 1830-årene.1

Kilder/noter

 1. [S772] Arendals Byes Historie: s. 70.

Jakob Larsson1,2,3,4

M, #7139, (ca. 1654 - 1717)

Familie

Han hadde tre barn.2 
BarnJakob ble født ca. 1654.2,5
Han bodde på Friholmen, Arendal.5 Han var mesterkirurg i Nedenes fra 1692 til 1704.5,4

Jakob døde i 1717 i Arendal, som borger.2,5 Han ble gravlagt den 6. juli 1717.2

Kilder/noter

 1. I Norges postmestere kalles han «Jacob Larsen (Lauritzen) Bluhm med tilnavnet Brinch».
 2. [S1323] Arendals geistlighed: s. 23, note 1. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#26
 3. [S772] Arendals Byes Historie: s. 247.
 4. [S1452] Norges postmestere: s. 22. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008110600062#23
 5. [S772] Arendals Byes Historie: s. 186.

Jens Møller1,2

M, #7140, ( - før 1757)

Familie

Gjertrud Jakobsdotter Blum (c 1690 - 1757)
De hadde tre barn.1 Jens giftet seg den 29. april 1723 med Gjertrud Jakobsdotter Blum.2,1 Jens Møller eide på mnr. 11, Langbryggen, Arendal, i 1724. Han solgte huset i 1726.3,1 Han var postmester i Arendal i 1724. Han avstod embetet til Jørgen Jørgensson Lund, som fikk bestalling 25. februar 1729. Lund skulle dekke gjelden hans til postkassen på 174 daler 16 skilling, innestå for «de Mangelposter som maatte flyde af Møllers Regnskaber» og betale 50 daler til Møllers kone.4,3,1,2 I 1730-årene eide Jens hus ved Pollen på nordsiden av Bendiksklev i Arendal. En sjøbod hørte til eiendommen.5

Jens døde før 1757.6

Kilder/noter

 1. [S772] Arendals Byes Historie: s. 214.
 2. [S1323] Arendals geistlighed: s. 23, note 1. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#26
 3. [S772] Arendals Byes Historie: s. 213.
 4. [S1452] Norges postmestere: s. 23. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008110600062#24
 5. [S1452] Norges postmestere: s. 22. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008110600062#23
 6. [S772] Arendals Byes Historie: s. 360.

Karen Anna Løkke1

K, #7141, (ca. 1798 - 1. oktober 1866)
Far*Jon Løkke1 (c 1761 - )
Mor*Malena Sveinsdatter1 (c 1769 - )

Familie

Steffen Madsen (1810 - )Karen Anna ble født ca. 1798 i Trondheim.2,3 Hun bodde hos Jon Løkke og Malena Sveinsdatter i Prinsens gate 27, Trondheim, i 1801.1
Karen Anna giftet seg med Steffen Madsen.2
Hun og Steffen bodde på mnr. 113, ved Brua, Molde, i 1865. De hadde én gris.2
Hun ble kalt Karen Anna Madsen, nevnt 1866.3

Karen Anna døde den 1. oktober 1866 i Molde.3 Hun ble gravlagt den 8. oktober 1866.3

     Navnet hennes ble skrevet Karen Anna Lykke i 1865.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 6te Rode, Printssens Gade, Hus 27.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, mnr. 113.
 3. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 630.

Jens Larssen Brun1,2

M, #7142Jens giftet seg med en uregistrert person.1 Han var skreddermester.1
Jens giftet seg den 10. oktober 1741 med Marta Lene Ovesdatter Lindved.1,2

Kilder/noter

 1. [S1323] Arendals geistlighed: s. 62, note 1. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#65
 2. [S772] Arendals Byes Historie: s. 360.

Anne Kirstine Olsdatter1,2,3

K, #7143, (ca. 1735 - 1817)

Familie

Anders Olsson Jendem (c 1738 - 1788)
De hadde ikke barn.1 Anne Kirstine ble født ca. 1735.2 Anne Kirstine tjente hos Vivike Fitzens på mnr. 91, Hovedgata, Molde, i 1764.4
Anne Kirstine giftet seg med Anders Olsson Jendem.1
Hun var myndling av Gabriel Dreier i 1788.1
Ingebrigt Eriksson Berg, Lars Larssen Lindal, Anne Olsdatter Lindal og Anne Kirstine Olsdatter vitnet på tinget i Molde den 15. juni 1789 for å bekrefte slektslinjen etter avdøde madam Karen Gerken på Sunnmøre. Anne Lindal gav vitnesbyrd in absentia.3
Hun bodde på mnr. 89, Hovedgata, Molde, i juni 1789. Hun hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.5
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olsson Jendem den 21. november 1789: 2 daler 19 skilling.6

Anne Kirstine Olsdatter kjøpte huset på mnr. 89 den 21. november 1789 på auksjon etter Anders Olsson Jendem. Kjøpesum: 50 daler.7 Anne Kirstine og Karen Persdatter losjerte på mnr. 89 i 1801, sammen med Marta Ivarsdatter. Marta var Karens lille datter. Husets innehaver var Rasmus Rypdal, s.d.2 Anne Kirstine Olsdatter var spinner i 1801.2
Hun ble kalt Anne Kirstine på Gata, nevnt 1803.8 Hun hadde plass i 5. stol, kvinnesiden, Molde kirke, i 1803. Leie: 6 skilling.8

Anne Kirstine døde trolig i 1817 i Molde. «den g[am]le Anne Kirstine» ble jordfestet den 17. september med oppgitt alder 88 år.9

     Navnet hennes ble skrevet Anne Christine Olsdatter i 1764.4

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/75/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 89.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 465 b.
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 11, mnr. 89. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/76/
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 74 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/75/
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 74 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/76/
 8. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1803. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 5.
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 40 a.

Karen Andersdatter1

K, #7144, ( - 1792)
Far*Anders Ingebrigtssen Berg2,3 (c 1732 - 1817)
Mor*Elsebe Katrine Flor ( - 1793)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megKaren døde trolig i 1792 i Molde. Det ble betalt 1 daler 1 ort for Anders Snedkers Datters kirkegårdsjord.4

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: s. 464 [465] v & 465 [466] h.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 463 b.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 465 a.
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 76 b.

Einar Olsson1,2,3

M, #7145, ( - før 1797)

Familie

Marit Steffensdotter (c 1721 - 1797)
Fire barn er nevnt i skiftet etter henne.2 
BarnAnnet navn: Einar Olsson på Brenslan, nevnt 1746.4,5
Einar trolovet seg den 24. mai 1746 i Byneset kirke med Marit Steffensdotter på Brenslan.5
Einar giftet seg den 9. juni 1746 i Byneset kirke med Marit Steffensdotter på Brenslan.2,1,5
Han og Marit bodde på Brenslan, Byneset, i 1746.4,5
Annet navn: Einar Olsson på Høstad, nevnt 1750.6
Han og Marit var brukere på Øvre Høstad, Nordre Høstad, Byneset, i 1750.6,7
Han og Marit bodde i Domkirken sogn, Trondheim, iallfall fra 1752 til 1762.1,8,3 Einar Olsson var fisker i 1762.3

Einar døde før 1797.2

Ifølge Byneset bygdebok III giftet Einar Olsson på Brenslan seg med «Karen Steffensdtr. Volden» og døde før 1749. Kona skal så ha giftet seg på nytt før Einars sønn Steffen ble født. Sammenblandingen skyldes nok at Einars kone i kirkeboka bare er kalt «___ Steffensd. Brensel» (skal være Marit).7,9,5

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1752, nr. 74. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031058
 2. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 535 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204380095
 3. [S1700] Trondheim ekstraskatt 1762–67: 1762, vedlegg A, manntall. Side 29, 62. fag, husnr. 629. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112220041
 4. [S1701] Byneset mini. 1702–53: fol. 37 a, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070918610665
 5. [S1701] Byneset mini. 1702–53: fol. 72 b, 1746, 24. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070918610700
 6. [S1701] Byneset mini. 1702–53: fol. 39 a, 1750, Dom. p. Circumcis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070918610667
 7. [S1702] Byneset bygdebok III: s. 73.
 8. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1755, nr. 79. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031073
 9. [S1702] Byneset bygdebok III: s. 74.
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 455 b.
 11. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1759, nr. 42. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031218

Ingebrigt By1,2,3

M, #7146, ( - 1774)

Familie

Ragnhild Knutsdatter (c 1739 - 1816)
De var trolig gift. To barn er nevnt i skiftet etter henne.6 
BarnIngebrigt By var tollbetjent i Molde i 1765.1
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Nikolai Bille og Katrina Sofia Bille i desember 1765.4

Ingebrigt giftet seg trolig med Ragnhild Knutsdatter.
Han bodde på mnr. 90, Hovedgata, Molde, i 1774. Han var fattig og kunne ikke gi noe ved den frivillige avgift.2

Ingebrigt døde i 1774 i Molde.2,5

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 13 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/15/
 2. [S131] Molde frivillig avgift 1774: mnr. 104.
 3. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1775, endringer, mnr. 132.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 553–560. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650279
 5. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1774, endringer, mnr. 132.
 6. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 360 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24600/241/

Hans Jonssen Bakke1,2,3

M, #7147, (omkr. 1760 - 23. desember 1834)

Familie

Ragndi Sivertsdatter (c 1763 - 1848)
Hans Jonssen Bakkes signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Hans ble født omkr. 1760 i Trondheim.4,3,5 Han bodde hos Johan Gabriel Svandal på mnr. 100, utpå Gata, Molde, i 1789. Hans var hans svenn.6 Hans Jonssen Bakke var skreddersvenn i 1789. Han hadde ingen skattbar formue, men 20 daler i årslønn og skulle svare 1 daler i inntektsskatt. Hans kaltes også svenn i 1791, men mester i 1803 og til sin død.1,6,7,8,3 Han stevnet Johan Gabriel Svandal til tinget i Molde den 9. mai 1791. Johan var Hans' mester og skyldte ham 65 daler 86 skilling, hvorav 22 daler 57 skilling var betalt og 43 daler 29 skilling gjenstod. Johan møtte ikke, og saken ble utsatt til 6. juni.9
Hans Jonssen Bakke og Bente Sofia Tomasdatter losjerte på mnr. 139, Olsmedbakken, Molde, i 1801, sammen med Antoni Kristian Resch. Husets innehaver var Henrik Ebenhof (s.d.).5 Hans Jonssen Bakke kjøpte hus med grunn på mnr. 138, Molde, den 20. april 1802 på auksjon fra Anders Johanssen Bredin. Kjøpesum: 60 daler (10 daler over utropspris). Skjøtet ble utstedt 20. juli og tinglyst 2. august.10
Hans giftet seg den 9. juni 1803 i Molde med Ragndi Sivertsdatter (forlovere: Arnt Jenssen Slette og Andreas Blom Øvre).8,11
Han var forlover for Fredrik Ludvig Pank og Marta Eriksdotter Lien, som giftet seg den 18. april 1805 i Molde kirke.12,13

Han og Ragndi bodde på mnr. 138 i 1807. Huset var taksert til 100 daler.14
Sivert Olssen døde i 1810 hos Hans Jonssen Bakke og Ragndi Sivertsdatter i Molde.15
Han var kreditor ved skiftet etter Jens Hom den 9. mai 1813: 12 daler 2 ort for utlegg til begravelsen.16


Hans døde den 23. desember 1834 i Molde.3 Han ble gravlagt den 30. desember 1834.3

     Navnet hans ble skrevet Hans Bach fra 1803 til 1807.8,14

     Hans var (halv)bror av Jens Hom.17,2,18

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, nr. 5. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/55/
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 429 b.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 214, 1834–35, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620544
 4. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 3].
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 139. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002486
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 12, mnr. 101. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/77/
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 491 b.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b.
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 492 a.
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 520. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610263
 11. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 542.
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-51
 13. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 92 b.
 14. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 28 a, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 130. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063031
 15. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 17. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 16. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 409 a/b.
 17. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/535/
 18. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 433 a.

Knut Sveinsson1,2

M, #7148, (ca. 1667 - )
Far-?*Svein skredder ( - e 1692); kanskje

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnKnut ble født ca. 1667.2
Knut giftet seg med en uregistrert person. Hun var trolig enke etter en Jan.3,2
Knut Sveinsson kjøpte hus som var tilfalt arvingene etter Enevold Jensson og kona i Molde den 24. desember 1700 av Niels Hanssen Cimber. Skjøtet ble tinglyst 19. januar 1701.4
Han bodde på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, i 1701 sammen med Asbjørn Jansson, Svein Knutsson og Per Knutsson.2
Han ble kalt Knut skredder, nevnt 1708.5,4
Knut Sveinsson solgte hus med grunn på mnr. 70 den 13. april 1711 til Ola Olsson Lønset. Knut, som bodde der frem til salget, hadde i sin tid kjøpt dem etter avdøde sorenskriver Fredrik Olsson Messel og hans enkes nye mann, Kristian Tønder. Eiendommen var innhegnet og strakte seg nedentil fra kirkeveien til Jørgen skomakers hus 49½ sjællandsk alen i bredden, oventil mot avdøde Niels Hanssens plass 16 alen, oppad på vestkanten 29½ alen og fra nordhjørnet nedad i bredden 7 alen. Grunnen var utskilt fra Reknes, og årlig kjennelse var 24 skilling. Skjøtet ble tinglyst 16. oktober.3,6,7,8,9

     Han signerte som Knud Svendsen Schredder i 1711 (ifølge avskrift).7

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 47 & 48.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 47 b.
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 29 b.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 85 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/92/
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 48 a.
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 48 b.
 8. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 9. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 30 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/32/

Ingebrigt på Berg1,2

M, #7149, (ca. 1641 - )
6. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnIngebrigt ble født ca. 1641.2
Ingebrigt giftet seg med en uregistrert person.1
Han var bruker på Berg, Bolsøy, i 1701. Lars Ingebrigtsson bodde også der.2 Ingebrigt og kona var brukere på Berg i 1711. Ei Maret (trolig Marit Ingebrigtsdotter eller ei søster) bodde også der.1

     Han kan ha vært far til Mali Ingebrigtsdatter.

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Berig.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/

Rasmus Olsson på Lønset1,2,3,4

M, #7150, (ca. 1671 - etter 1733)
Far*Ola Larsson på Lønset3 (c 1632 - )
Bror av 5.tippoldefar/mor til megRasmus ble født ca. 1671 i Bolsøy.5
Rasmus giftet seg ca. 1699 med Barbro Andersdotter på Fannbostad. De var beslektet i tredje ledd, men fikk ekteskapsbevilling ved kongebrev av 22. april 1699.4
Rasmus Olsson på Lønset kjøpte 1 pund 8 merker odel med bygselrett på Lønset, Bolsøy, i 1701 av Ola Larsson på Lønset. Dette ble kunngjort på tinget 19. januar. Samtidig fortalte Ola Trondsson på Strande, Jakob Alvsson på Bolsøy og Nils Knutsson på Gujorda at de solgte 16 merker. Jakob og Nils handlet på vegne av sine koner, Rannei Trondsdotter og Guri Trondsdotter. Rasmus brukte allerede jorden.3
Han og Barbro var brukere på Lønset i 1701.5
Han hadde Ravald Larsson i tjeneste i 1701.5
Rasmus Olsson på Lønset var vurderingsmann ved skifter i Fanne tinglag i 1709 og 1719.6,2
Rasmus Olsson på Lønset kjøpte 2 pund 12 merker odelsgods (med bygselrett) på Indre Lønset, Lønset, Bolsøy, i 1720 av Ola Olsson Lønset, Ingebjørg Olsdotter på Lønset, Anders Olsson på Lønset og Mari Olsdotter på Lønset.1
Han var bruker på Lønset i 1724. Bruket var på 2 våger 6 merker.7

Rasmus døde etter 1733.8

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 175 b.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 30 a.
 4. [S917] Norske kongebrev 6: nr. 70/1699.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/104/
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 157 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630556
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 5 b, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/7/
 8. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne åtting, 13. juni.
 9. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 456. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410233
 10. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 53 b.

Ingebjørg Olsdotter på Lønset1

K, #7151
Far*Ola Larsson på Lønset (c 1632 - )
Søster av 5.tippoldefar/mor til megIngebjørg Olsdotter på Lønset og søsknene solgte 2 pund 12 merker odelsgods (med bygselrett) på Indre Lønset, Lønset, Bolsøy, i 1720 til Rasmus Olsson på Lønset.1
Ingebor Lønset var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 1 ort 14 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 175 b.
 2. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.

Mari Olsdotter på Lønset1,2

K, #7152, ( - ca. 1726)
Far*Ola Larsson på Lønset (c 1632 - )
6. tippoldemor til megMari giftet seg med Nils Ivarsson på Lønset.2,3 Mari Olsdotter på Lønset og søsknene solgte 2 pund 12 merker odelsgods (med bygselrett) på Indre Lønset, Lønset, Bolsøy, i 1720 til broren Rasmus Olsson på Lønset.1
Hun og Nils bodde på Lønset, Bolsøy, i 1721.4 Mari og Nils stod til offentlig skriftemål den 2. juli 1721 i Bolsøy kirke for å ha ligget i hjel sitt spedbarn, Brit (kanskje en samtidig feiloppfatning av krybbedød).3
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 10. september 1724.5


Mari døde ca. 1726 på Lønset.2 Det ble holdt skifte etter henne den 5. juni 1727. Kreditorer: Marta Tjøstolvsdotter og Anne Persdotter. Arvinger: Nils Ivarsson, Tjøstolv Nilsson på Lønset, Ingebjørg Nilsdotter på Lønset, Marit Nilsdotter på Lønset og Brit Nilsdotter på Lønset. I boet var bl.a. 2½ pund med bygselrett i Lønset. Aktiva: 84 daler 3 ort 22 skilling. Passiva: 10 daler.6

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 175 b.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 6 & 8.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 50.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a–440 b.

Ola Trondsson på Strande1,2,3

M, #7153, (ca. 1661 - )

Familie

Han hadde iallfall fem sønner.3 
BarnOla ble født ca. 1661.3
Annet navn: Ola Trondsson på Lønset, nevnt 1688.4 Han fikk bygselseddel på 2 pund på Strande, Bolsøy, den 26. november 1688. Seddelen ble tinglyst 7. desember.4
Ola giftet seg med en uregistrert person.3
Rasmus Olsson på Lønset kjøpte 1 pund 8 merker odel med bygselrett på Lønset, Bolsøy, i 1701 av Ola Larsson på Lønset. Dette ble kunngjort på tinget 19. januar. Samtidig fortalte Ola Trondsson på Strande, Jakob Alvsson på Bolsøy og Nils Knutsson på Gujorda at de solgte 16 merker. Jakob og Nils handlet på vegne av sine koner, Rannei Trondsdotter og Guri Trondsdotter. Rasmus brukte allerede jorden.1

Han var bruker på Strande i 1701.3
Han hadde Nils Nilsson i Skjerslia i tjeneste i 1701.3
Det ble holdt skifte etter Knut Estensson i Strandhagen den 11. desember 1703. I boet var fem kyr, rødsida hornet kvige, graokse, to fjorårskalver, 6 tønner havre, gammel færing, ditto firmannsfar, part i en saltkjele, o.a. Aktiva: 36 daler 16 skilling. Passiva: 12 daler, halvparten av åboten på husene på det øde Strande-bruket, som den avdøde og naboen Ola Trondsson hadde brukt. Arv: 24 daler 16 skilling.2


     Ola Trondsson på Strande, Rannei Trondsdotter på Bolsøy og Guri Trondsdotter på Gujorda var trolig søsken.1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 30 a.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630225
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185.
 4. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 17 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650420

Karen Olsdatter på Hella1

K, #7154, (omkr. 1720 - 1787)
Mor*Anne Tomasdotter2

Familie 1

Martein Marteinssen på Hella (c 1710 - 1752)
De hadde ikke barn.5 

Familie 2

Jochum Friedrich Erdmann Gerken ( - f 1778)Karen ble født omkr. 1720.3
Karen giftet seg den 6. januar 1739 i Borgund på Sunnmøre med Martein Marteinssen på Hella.4,5
Hun bodde på Hella, Borgund på Sunnmøre, i 1752.1
Karen giftet seg den 29. november 1752 i Borgund med Jochum Friedrich Erdmann Gerken.1,6 Karen Olsdatter og Jochum Friedrich Erdmann Gerken hadde Karen Larsdatter Lindal som stuepike i 1762.6 Karen Olsdatter og Jochum Friedrich bodde i Ålesund ved manntallet av oktober 1762. Han var selveier og hadde nitten husmenn med familier.6
Hun og Jochum Friedrich bodde på Hella i 1770.7
Hun ble kalt Karen Gerken, nevnt 1778.8,9,10 Karen Gerken solgte den 11. desember 1780 i Bjørkavåg, Borgund på Sunnmøre, med tre husmannsplasser. Salgssum: 400 daler.11 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 16. august 1784 på Hella. Hun var da svak og sengeliggende.12

Karen døde i 1787 i Borgund.3,13 Hun ble gravlagt den 20. april 1787.3 Ingebrigt Eriksson Berg, Lars Larssen Lindal, Anne Olsdatter Lindal og Anne Kirstine Olsdatter vitnet på tinget i Molde den 15. juni 1789 for å bekrefte slektslinjen etter avdøde madam Karen Gerken på Sunnmøre. Anne Lindal gav vitnesbyrd in absentia.9 Skiftet etter henne ble sluttet den 7. november 1789. Arv gikk til Birte Maria Gentoft Leth, Maren Gentoft Leth og Karen Rebekka Leth o.a.14

     Karen Olsdatter og Karen Olsdatter på Hella kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S776] Borgund mini. 1739–61: vielse 29.11.1752.
 2. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 410 b & 415 a.
 3. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 393 b.
 4. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 121.
 5. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 294 a.
 6. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Borgund, 1762, Aalesund.
 7. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 69 a.
 8. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 410 b.
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 465 b.
 10. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 11. [S777] Sunnmøre pantebok 1778–82: fol. 449.
 12. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 401 a & 402 a.
 13. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 410 a.
 14. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 414 a & 415 a.

Jochum Friedrich Erdmann Gerken1,2,3

M, #7155, ( - før 1778)

Familie

Karen Olsdatter på Hella (o 1720 - 1787)Jochum Friedrich giftet seg den 29. november 1752 i Borgund på Sunnmøre med Karen Olsdatter på Hella.1,3
Han ble kalt Jochum på Hella, nevnt 1754.4
Han var verge for Sofie Elisabet Fredriksdatter i 1754.4
Han var fadder ved dåpen til Abraham Holtermann den 4. mars 1761 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.5
Jochum Friedrich Erdmann Gerken og Karen Olsdatter hadde Karen Larsdatter Lindal som stuepike i 1762.3 Jochum Friedrich Erdmann Gerken og Karen bodde i Ålesund ved manntallet av oktober 1762. Han var selveier og hadde nitten husmenn med familier.3 Jochum Christian Rode bodde i Borgund 1763. hos morbroren Jochum Friedrich Erdmann Gerken fra primo juli.6
Han var forlover for Tomas Hanssen og Magrete Klausdotter Schwarz, som ble trolovet den 23. januar 1766 i Borgund.2
Han var forlover for Raffel Hasund og Birte Maria Gentoft Leth, som ble trolovet den 3. november 1769.7

Han og Karen bodde på Hella, Borgund på Sunnmøre, i 1770.8
Han var forlover for Maren Gentoft Leth og Ingebrigt Olsson på Lille Nørve, som giftet seg den 5. oktober 1770 hos Jokum på Hella.8,9
Han var verge for Johanne Olsdatter og Rebekka Olsdatter i 1772.10


Jochum Friedrich døde før 1778.11

Kilder/noter

 1. [S776] Borgund mini. 1739–61: vielse 29.11.1752.
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 7 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610098
 3. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Borgund, 1762, Aalesund.
 4. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 580 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/114/
 5. [S776] Borgund mini. 1739–61: døpte, 1761, 4. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640745
 6. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1763, av- og tilgang august. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041092
 7. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 13 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15997&idx_id=15997&uid=ny&idx_side=-15
 8. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 69 a.
 9. [S1158] Sunnmøre skifteprotokoll 1776–79: fol. 243 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24567/245/
 10. [S2286] Sunnmøre skifteprotokoll 1770–73: fol. 601 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126690606
 11. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144

Nils Jensson på Kjøpstad1,2

M, #7156, ( - mellom 1738 og 1741)
6. tippoldefar til meg

Familie

Alet Larsdotter på Kjøpstad ( - 1741)
De hadde fire barn. Ett av dem, ei ikke navngitt datter, ble funnet død i sjøen 1. mai 1738, 15 år 3 måneder gammel.3,7 
BarnNils giftet seg med Alet Larsdotter.2
Han og Alet var brukere på bnr. 4, Kjøpstad, Tresfjord, fra 1720. I 1724 var utsæden 3 skjepper blandkorn og 3 tønner havre. Høyavling: 18 sommerlass. Buskap: én hest, fire kyr, fire ungfe og åtte småfe. De kjøpte bruket i 1725. Skyld: 2½ pund. Sønnen Jens overtok etter deres død.3,4,5,6

Nils døde mellom 1738 og 1741, før kona.7,8

Kilder/noter

 1. Eller Jonsson.
 2. [S927] Skorgen: s. 40.
 3. [S927] Skorgen: s. 41.
 4. [S927] Skorgen: s. 38.
 5. [S927] Skorgen: s. 36.
 6. [S927] Skorgen: s. 17.
 7. [S927] Skorgen: s. 42.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 57 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/73/

Ola Åmundsson på Nesje1,2,3

M, #7157, (ca. 1685 - ca. 1740)
Far*Åmund Tomasson på Nakken4,3 (c 1634 - e 1709)
Mor*Kristi Hallasdotter på Nakken4 ( - c 1709)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Lisbet Fredriksdotter på Nesje (c 1660 - 1746)

Familie 2

Gjertrud Knutsdotter i Hamnavika (o 1700 - e 1742)
BarnAnnet navn: Ola Åmundsson på Nakken.4
Ola ble født ca. 1685 på Nedre Nakken, Vestnes.5 Han fikk bygselseddel på 2 pund 15 merker på bnr. 1, Nordnesje, Veøy, fra Mattias Jakobsson Ravn den 18. desember 1710. Ola giftet seg med enka etter forrige bruker. Seddelen ble utstedt på jordeierens vegne, og tinglyst 30. januar.6,7
Ola giftet seg i 1711 med Lisbet Fredriksdotter på Nordnesje.6,3 Ola Åmundsson på Nesje var utnevnt til lagrettemann i Fanne tinglag i 1721. Han skulle virke året etter.2 Han og Gjertrud Knutsdotter i Hamnavika stod til offentlig skriftemål den 29. november 1722 i Veøy kirke for leiermål (og han var gift).1
Ola fikk barn med Gjertrud Knutsdotter i Hamnavika i 1722.1,8 Ola Åmundsson på Nesje ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 10. mars 1723. Han vedgikk leiermålet og ble funnet å ha brutt sin boslodd.8 Han var skysskaffer i Fanne tinglag i 1723.9
Han og Lisbet var brukere på bnr. 1 i 1724. Skyld: 2 pund 15 merker, som Ola drev resten av livet.10
Han var forlover for Per Olsson på Nesje og Ingebjørg Hallasdotter på Frostad, som ble trolovet den 28. mars 1734 i Veøy kirke.11
Han var forlover for Steffen Olsson på Vågseter og Anne Jonsdotter, som ble trolovet den 24. oktober 1734 i Veøy kirke.12
Han var verge for Ingeborg Persdotter på Sørnesje i 1738.13


Ola døde ca. 1740 på Nordnesje, Veøy.3 Det ble holdt skifte etter ham den 9. september 1740. Arvinger: Lisbet Fredriksdotter på Nordnesje, Einar Tomasson i Tennfjord, Knut Tomasson i Tennfjord, Åmund Åmundsson på Li, Halla Åmundsson på Nakken, Gjertrud Åmundsdotter på Langset, Anne Åmundsdotter på Ellingsetra og Ingebjørg Åmundsdotter i Sørås. I boet var kyr, okse, sauer, geiter, hest, 9 våger mel, 4 våger bakstemel, 3 tønner såkorn, 2 tønner norsk salt, 1 tønne malt, 1½ tønne makrell, notparter, to færinger, åttedel i saltkjele, 50 daler kontant, sølvbelte på 28 lodd, et lite sølvkjede og en liten kopp og to sølvskjeer, tre kister, partisan og kårde, hjulrokk o.a. Aktiva: 159 daler 3 ort 10 skilling. 30 daler ble trukket fra fordi han hadde forbrutt sin boslodd. Sønnen (Benjamin Olsson) hadde fått 20 daler. Åbot på gården: 10 daler. Arv: 99–3–10.14

     Navnet hans ble skrevet Ole Omundsøn Næsje i 1722.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 26.
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 164 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390631
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 253.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 218, Øvernachen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282122
 6. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 8 a.
 7. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 36. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=39
 8. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 28 b.
 9. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 37 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/39/
 10. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 17 b, nr. 106.
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 143, dominica oculi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660279
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148, 18. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 13. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juni 1738. 22. mai.
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a–23 b.

Karen Rebekka Leth1,2

K, #7158, (1744 - 1788)
Far*Lars Jokumssen Leth3,4 (c 1707 - 1749)
Mor*Maren Persdotter på Langlo4,5 (c 1713 - 1754)

Familie 1

Jochum Christian Rode (c 1745 - 1779)

Familie 2

Nikolai Ulrik Vingård (c 1753 - )Karen Rebekka ble døpt den 20. september 1744 i Stranda kyrkje.3
Karen Rebekka giftet seg den 14. september 1774 på Hella, Borgund på Sunnmøre, med Jochum Christian Rode. De ble viet hjemme i huset etter kongelig bevilling av 4. mars. Han ble titulert edel og velfornem monsieur, og hun var dyds- og gudselskende demoiselle.1,6
Hun ble kalt Karen Rebekka Rode, nevnt fra 1779 til 1782.4,7
Hun var arving ved skiftet etter Birgitta Klausdotter på Langlo den 2. februar 1779.4

Karen Rebekka giftet seg den 26. juni 1782 på Hella med Nikolai Ulrik Vingård (forlovere: Ingebrigt Olsson Nørve o.a.) Han ble titulert edel og velfornem monsieur, og hun var dydedel madame. De ble viet hjemme i huset etter kongelig bevilling av 22. februar.7,2
Hun ble kalt Karen Rebekka Vingård, nevnt 1788 (post mortem).8

Karen Rebekka døde i 1788.8 Hun ble gravlagt den 24. april 1788 i Borgund på Sunnmøre.8
Hun var arving ved skiftet etter Karen Gerken den 7. november 1789.9

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 72 b.
 2. [S780] Borgund klok. 1764–84: fol. 101 b.
 3. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 593.
 4. [S1158] Sunnmøre skifteprotokoll 1776–79: fol. 243 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24567/245/
 5. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 596.
 6. [S780] Borgund klok. 1764–84: fol. 97 b.
 7. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 79 a.
 8. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 395 a.
 9. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 414 a & 415 a.

Jochum Christian Rode1,2,3

M, #7159, (ca. 1745 - 1779)

Familie

Karen Rebekka Leth (1744 - 1788)Jochum Christian ble født ca. 1745.4
Han bodde i Tyskland til 1763.2 Jochum Christian bodde i Borgund på Sunnmøre hos morbroren Jochum Friedrich Erdmann Gerken fra primo juli 1763.2
Jochum Christian giftet seg den 14. september 1774 på Hella, Borgund på Sunnmøre, med Karen Rebekka Leth. De ble viet hjemme i huset etter kongelig bevilling av 4. mars. Han ble titulert edel og velfornem monsieur, og hun var dyds- og gudselskende demoiselle.5,3
Han var fadder ved dåpen til Jakobine Karoline Doran den 4. februar 1776 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.1
Jochum var privilegert tobakkshandler i 1778.6

Jochum Christian døde i 1779 i Borgund.4 Han ble gravlagt den 27. november 1779. Det ble holdt likpreken samme dag.4

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 161 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15997&idx_id=15997&uid=ny&idx_side=-164
 2. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1763, av- og tilgang august. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041092
 3. [S780] Borgund klok. 1764–84: fol. 97 b.
 4. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 378 a.
 5. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 72 b.
 6. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144

Nikolai Ulrik Vingård1,2

M, #7160, (ca. 1753 - )

Familie

Karen Rebekka Leth (1744 - 1788)Nikolai Ulrik ble født ca. 1753.1
Nikolai Ulrik giftet seg den 26. juni 1782 på Hella, Borgund på Sunnmøre, med Karen Rebekka Rode (forlovere: Ingebrigt Olsson Nørve o.a.) Han ble titulert edel og velfornem monsieur, og hun var dydedel madame. De ble viet hjemme i huset etter kongelig bevilling av 22. februar.2,3
Han var kreditor ved skiftet etter Hans Erikssen Aure den 29. juli 1783: 19 daler 1 mark 4 skilling.4
Han var verge for Peter Bille Aure i 1783.5

Han bodde på Hella i 1784.6
Han ble kalt Nikolai Ulrik Vingård den yngre, nevnt 1784.6
Han var til stede ved skiftet etter Karen Gerken den 16. august 1784 på Hella.7

Nikolai Ulrik giftet seg med en uregistrert person.1
Han var forlover for Anemarta Aure og Mattias Rasmusson Ibsen, som ble trolovet den 30. september 1791.8
Han var kreditor ved skiftet etter Anemarta Persdotter Ibsen den 21. desember 1795: 3 mark.9
Nikolai Ulrik Vingård var handelsmann i 1801.1 I folketellingen av 1801 står Nikolai Ulrik som selveier på Hella, Ålesund.1,10

     Navnet hans ble skrevet Nicolay Uldrich Wiingaard i 1782.3

Kilder/noter

 1. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 239 a, Aalesund, 9. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340242
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 79 a.
 3. [S780] Borgund klok. 1764–84: fol. 101 b.
 4. [S1371] Sunnmøre skifteprotokoll 1779–85: fol. 266 b–267 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126710268
 5. [S1371] Sunnmøre skifteprotokoll 1779–85: fol. 266 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126710268
 6. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 401 a.
 7. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 401 a & 402 a.
 8. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 43 a, 30. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610134
 9. [S1801] Sunnmøre skifteprotokoll 1792–96: fol. 291 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090127630294
 10. [S58] Borgund og Giske IV: s. 435. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016092948068?page=438

Ingebrigt Olsson Nørve1,2,3

M, #7161, (ca. 1738 - )

Familie

Maren Gentoft Leth (1738 - )Ingebrigt ble født ca. 1738.2
Han bodde på Litle Nørve, Borgund på Sunnmøre, i 1770.4
Annet navn: Ingebrigt Olsson på Lille Nørve, nevnt 1770.4
Ingebrigt giftet seg den 5. oktober 1770 på Hella, Borgund på Sunnmøre, med Maren Gentoft Leth (forlover: Jochum Friedrich Erdmann Gerken). De ble viet i huset hjemme hos Gerken etter kongelig bevilling av 7. juni.1,5 Ingebrigt Olsson Nørve var privilegert tobakkshandler i 1778. Han var handelsmann i 1801.3,2
Han var forlover for Karen Rebekka Rode og Nikolai Ulrik Vingård, som giftet seg den 26. juni 1782 på Hella.6,7
Han var verge for Anne Fredrikka Aure i 1783.8
Han var til stede ved skiftet etter Karen Gerken den 16. august 1784 på Hella.9
Ingebrigt Olsson Nørve kjøpte i Oppigard, Godøygarden, Borgund på Sunnmøre, i 1788 på auksjon fra Ivar Olsson på Godøy.10
Han og Maren bodde i Ålesund i 1801. De eide og brukte matrikulert jord og hadde fire tjenestefolk.2

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 69 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Borgen, Aalesund.
 3. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 4. [S780] Borgund klok. 1764–84: fol. 94 a.
 5. [S1158] Sunnmøre skifteprotokoll 1776–79: fol. 243 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24567/245/
 6. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 79 a.
 7. [S780] Borgund klok. 1764–84: fol. 101 b.
 8. [S1371] Sunnmøre skifteprotokoll 1779–85: fol. 266 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126710268
 9. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 401 a & 402 a.
 10. [S1461] Borgund og Giske III: s. 481. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=482

Maren Gentoft Leth1,2,3

K, #7162, (1738 - )
Far*Lars Jokumssen Leth4,1 (c 1707 - 1749)
Mor*Maren Persdotter på Langlo1,5 (c 1713 - 1754)

Familie 1

Jens Hansson Brandal (c 1735 - 1766)

Familie 2

Ingebrigt Olsson Nørve (c 1738 - )Maren Gentoft Leth ble døpt den 8. februar 1738 i Stranda kyrkje. Faddere: Malene Seehusen o.a.4

     Hun var oppkalt etter Maren Gentoft.
Maren giftet seg den 26. april 1764 i Borgund på Sunnmøre med Jens Hansson Brandal.2,3
Hun og Jens var selveiere på Skarbakken (bnr. 19), Brandal, Hareid, fra 1764 til 1766. Det ble holdt auksjon etter Jens i 1767, men Maren skulle få bo der til neste vår.6,7
Maren giftet seg den 5. oktober 1770 på Hella, Borgund på Sunnmøre, med Ingebrigt Olsson på Lille Nørve (forlover: Jochum Friedrich Erdmann Gerken). De ble viet i huset hjemme hos Gerken etter kongelig bevilling av 7. juni.8,1
Hun var arving ved skiftet etter Birgitta Klausdotter på Langlo den 2. februar 1779.1
Hun var arving ved skiftet etter Karen Gerken den 7. november 1789.9

Hun og Ingebrigt bodde i Ålesund i 1801. De eide og brukte matrikulert jord og hadde fire tjenestefolk.10

Kilder/noter

 1. [S1158] Sunnmøre skifteprotokoll 1776–79: fol. 243 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24567/245/
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 62 b & 69 a.
 3. [S780] Borgund klok. 1764–84: fol. 90 a.
 4. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 448.
 5. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 451.
 6. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 66. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#67
 7. [S782] «Hundsvær».
 8. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 69 a.
 9. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 414 a & 415 a.
 10. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Borgen, Aalesund.

Jens Hansson Brandal1,2,3

M, #7163, (ca. 1735 - 1766)

Familie

Maren Gentoft Leth (1738 - )Jens ble født ca. 1735 i Brandal, Hareid.4 Jens Hansson Brandal og Sivert Olsson tjente som kjøpsveiner for Jakob Andreas Eg og John Ord på Tyskholmen, Borgund på Sunnmøre, i 1762.2,5,6
Han var fadder ved dåpen til Sofia Margrete Gjerding den 4. oktober 1763 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.7

Jens giftet seg den 26. april 1764 i Borgund på Sunnmøre med Maren Gentoft Leth.8,3
Han og Maren var selveiere på Skarbakken (bnr. 19), Brandal, Hareid, fra 1764 til 1766. Det ble holdt auksjon etter Jens i 1767, men Maren skulle få bo der til neste vår.9,6 Jens Hansson Brandal var kremmer.6

Jens døde i 1766 i Brandal.9

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 62 b.
 2. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Borgund, s. 63, Tyscholm. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041041
 3. [S780] Borgund klok. 1764–84: fol. 90 a.
 4. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 64. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#65
 5. [S1126] Borgarseta: Tyskholmen. https://borgarseta.wordpress.com/2013/09/16/tyskholmen/
 6. [S782] «Hundsvær».
 7. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 101 a.
 8. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 62 b & 69 a.
 9. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 66. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#67

Martein Marteinssen på Hella1,2

M, #7164, (ca. 1710 - 1752)

Familie

Karen Olsdatter på Hella (o 1720 - 1787)
De hadde ikke barn.3 Martein ble født ca. 1710.2 Han var los i Ålesund i 1739.1
Martein giftet seg den 6. januar 1739 i Borgund på Sunnmøre med Karen Olsdatter.1,3 Ivar Kristensson døde hos ham på Hella, Borgund på Sunnmøre, i 1751.4,5

Martein døde i 1752 på Hella.2 Han ble gravlagt den 19. mars 1752 i Borgund.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 26. april 1752 på Hella.3

Kilder/noter

 1. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 121.
 2. [S776] Borgund mini. 1739–61: begravde, 1752, 19. mars.
 3. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 294 a.
 4. [S776] Borgund mini. 1739–61: begravde, 1751, 19. mai.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 27 & 29.

Knut Jakobsson i Hjelvika1,2

M, #7165, (ca. 1695 - )
Far*Jakob Jespersson i Hjelvika2,1 (c 1660 - 1751)
Mor*Marit Lassesdotter i Hjelvika2 ( - c 1714)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megKnut ble født ca. 1695.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Lassesdotter i Hjelvika den 6. oktober 1714: Han bodde da hos faren.2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204.
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting.

Lars Jokumssen Leth1,2

M, #7166, (ca. 1707 - 1749)
Far*Jokum Pedersson Leth3 (c 1672 - 1742)
Mor*Anne Tomasdotter3

Familie

Maren Persdotter på Langlo (c 1713 - 1754)
Tre barn levde ved skiftet etter hennes mor (1779).6 
BarnLars ble født ca. 1707 i Molde, utenom ekteskap.2,3
Lars trolovet seg den 1. oktober 1735 med Maren Persdotter på Langlo. Forlovere: Kornelius Seehusen og Per Knutsson på Ringstad.4
Lars giftet seg den 19. oktober 1735 i Stranda kyrkje med Maren Persdotter på Langlo.5,6 Lars Jokumssen Leth var lensmann iallfall fra 1744 til 1749.7

Lars døde i 1749 i Stranda.2 Han ble gravlagt den 27. juli 1749 i Stranda.2

     Navnet hans ble skrevet Lauritz Leth i 1744.8

Kilder/noter

 1. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 395 & 396.
 2. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 718.
 3. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 86 a.
 4. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 395.
 5. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 396 & 596.
 6. [S1158] Sunnmøre skifteprotokoll 1776–79: fol. 243 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24567/245/
 7. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 593 & 718.
 8. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 593 & 595.
 9. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 410.
 10. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 448.
 11. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 593.

Birte Maria Gentoft Leth1,2

K, #7167, (1736 - 1812)
Far*Lars Jokumssen Leth3,4 (c 1707 - 1749)
Mor*Maren Persdotter på Langlo4,5 (c 1713 - 1754)

Familie

Raffel Hasund (1741 - f 1812)
De hadde iallfall to barn.2 Birte Maria Gentoft Leth ble døpt den 14. april 1736. Faddere: Kornelius Seehusen og Per Knutsson på Ringstad o.a.3 Birte Maria Gentoft Leth ble konfirmert den 6. januar 1754 i Stranda kyrkje.6
Hun var fadder ved dåpen til Jon Jonsson på Vestnes den 7. august 1763 i Vestnes kyrkje.7

Birte Maria trolovet seg den 3. november 1769 med Raffel Hasund. Forlovere: Jochum Friedrich Erdmann Gerken o.a.8
Birte Maria giftet seg den 10. november 1769 i Borgund på Sunnmøre med Raffel Hasund. Det ble betalt 4 daler 8 skilling.9,2
Hun ble kalt Birte Maria Hasund, nevnt 1779.4,10
Hun var arving ved skiftet etter Birgitta Klausdotter på Langlo den 2. februar 1779.4
Hun var arving ved skiftet etter Karen Gerken den 7. november 1789.11

Hun og Raffel var brukere på Sandsberget, Borgund på Sunnmøre, i 1801. De bodde sammen med to barn og fem tjenestefolk.2

Birte Maria døde i 1812 i Borgund.10 Hun ble gravlagt den 6. november 1812.10

     Navnet hennes ble skrevet Madame Bergitha Maria Hasund i 1779.4

Kilder/noter

 1. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 846.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Borgen, Sandsberg.
 3. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 410.
 4. [S1158] Sunnmøre skifteprotokoll 1776–79: fol. 243 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24567/245/
 5. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 412.
 6. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 834.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 503.
 8. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 13 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15997&idx_id=15997&uid=ny&idx_side=-15
 9. [S780] Borgund klok. 1764–84: fol. 93 b.
 10. [S395] Borgund, Giske mini. 1801–26: fol. 274 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16003&idx_id=16003&uid=ny&idx_side=-169
 11. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 414 a & 415 a.

Raffel Hasund1,2

M, #7168, (1741 - før 1812)
Far*Knut Persson Hasund3,1 ( - 1765)
Mor*Else Margrete Lek1 ( - e 1765)

Familie

Birte Maria Gentoft Leth (1736 - 1812)
De hadde iallfall to barn.2 Raffel ble født i 1741 på Sørnes, Borgund på Sunnmøre.3 Raffel ble døpt den 26. november 1741 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.3
Han var arving ved skiftet etter Knut Persson Hasund den 15. april 1765.4

Han bodde på Sandsberget, Borgund på Sunnmøre, i 1769.5
Raffel trolovet seg den 3. november 1769 med Birte Maria Gentoft Leth. Forlovere: Jochum Friedrich Erdmann Gerken o.a.5
Raffel giftet seg den 10. november 1769 i Borgund på Sunnmøre med Birte Maria Gentoft Leth. Det ble betalt 4 daler 8 skilling.6,2
Han var forlover for Anemarta Aure og Mattias Rasmusson Ibsen, som ble trolovet den 30. september 1791.7
Raffel Hasund var handelsmann i 1801.2
Han og Birte Maria var brukere på Sandsberget i 1801. De bodde sammen med to barn og fem tjenestefolk.2

Raffel døde før 1812.8

Kilder/noter

 1. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 805 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24563/346/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Borgen, Sandsberg.
 3. [S776] Borgund mini. 1739–61: 1741, 26. søndag etter trinitatis. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-75
 4. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 805 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24563/345/
 5. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 13 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15997&idx_id=15997&uid=ny&idx_side=-15
 6. [S780] Borgund klok. 1764–84: fol. 93 b.
 7. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 43 a, 30. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610134
 8. [S395] Borgund, Giske mini. 1801–26: fol. 274 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16003&idx_id=16003&uid=ny&idx_side=-169

Magrete Johansdatter Bredin1

K, #7169, (1738 - )
Far*Johan Jonassen Bredin2 ( - f 1746)
Mor*Johanna Kristoffersdatter1 ( - 1785)

Familie

Hans Perssen på Litle Selsøya (c 1735 - )Magrete ble døpt den 2. mai 1738 i Molde kirke. Faddere: Karen Eriksdatter, Ingeborg Malena Larsdatter Lindal, Anne Olsdatter Lønset, Ola skomaker og Ivar korporal.2
Magrete giftet seg med Hans Perssen på Litle Selsøya.1 Magrete Johansdatter Bredin og Hans bodde på Litle Selsøya, Rødøy, iallfall fra 1786 til 1801. De var kårfolk i 1801.1,3 Magrete Johansdatter Bredin hadde Johanna Danielsdatter og Johannes Klaussen som fosterbarn i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1046.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 185.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Nordland, Rødøe, Sælsøevigen.

Ivar korporal1

M, #7170Han var fadder ved dåpen til Magrete Johansdatter den 2. mai 1738 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 185.

Jon Jonsson på Vestnes1,2

M, #7171, (1763 - 22. juni 1766)
Far*Jon Olsson på Vestnes1,2 (c 1725 - )
3-menning 8 ganger forskjøvet til megJon ble født i 1763 på Vestnesgarden, Vestnes.1,2 Han ble døpt den 7. august 1763 i Vestnes kyrkje. Faddere: Birte Maria Gentoft Leth o.a.1

Jon døde den 22. juni 1766 på Vestnesgarden, av slag, 2 år 11 måneder gammel.2 Han ble jordfestet den 6. juli 1766.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 503.
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 27. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-15

Maren Persdotter på Langlo1,2

K, #7172, (ca. 1713 - 1754)
Far*Per Persson på Langlo (1677 - 1729)
Mor*Birgitta Klausdotter på Langlo3 ( - c 1778)

Familie 1

Lars Jokumssen Leth (c 1707 - 1749)
Tre barn levde ved skiftet etter hennes mor (1779).3 
Barn

Familie 2

Jakob Kristian Paus (1723 - c 1759)
Ett barn levde ved skiftet etter hennes mor (1779).3,8 Maren ble født ca. 1713.2
Maren trolovet seg den 1. oktober 1735 med Lars Jokumssen Leth. Forlovere: Kornelius Seehusen og Per Knutsson på Ringstad.4
Maren giftet seg den 19. oktober 1735 i Stranda kyrkje med Lars Jokumssen Leth.5,3
Etter barsel ble hun innledet i Stranda kyrkje den 31. oktober 1744.1

Maren giftet seg med Jakob Kristian Paus.2

Maren døde i 1754 på Langlo, Stranda.2 Hun ble gravlagt den 30. november 1754.2

Kilder/noter

 1. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 596.
 2. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 855.
 3. [S1158] Sunnmøre skifteprotokoll 1776–79: fol. 243 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24567/245/
 4. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 395.
 5. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 396 & 596.
 6. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 412.
 7. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 451.
 8. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 846.

Jakob Kristian Paus1

M, #7173, (1723 - ca. 1759)

Familie 1

Maren Persdotter på Langlo (c 1713 - 1754)
Ett barn levde ved skiftet etter hennes mor (1779).6,7 

Familie 2

De hadde én sønn.5 Jakob Kristian ble født i 1723 på Sunnmøre.2 Han var sersjant i Nordfjordske kompani, 1. bergenhusiske infanteriregiment.2 Han var lensmann i Dale og Sunnylven skipreider på Sunnmøre fra 29. juni 1753. Han virket til sin død.3,4,5
Jakob Kristian giftet seg med Maren Persdotter på Langlo.1
Jakob Kristian giftet seg med en uregistrert person.5

Jakob Kristian døde ca. 1759 i Ulstein.5 Det ble holdt skifte etter ham den 8. august 1759 i Ulsteinvik, Ulstein.5

     Navnet hans ble skrevet Sr. Jacob Christian Paust i 1753.3

Kilder/noter

 1. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 855.
 2. [S719] Militærbiografier II: s. 249 [247].
 3. [S2453] Romsdal resolusjonsprotokoll 1752–56: s. 22.
 4. [S2453] Romsdal resolusjonsprotokoll 1752–56: s. 23.
 5. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 384 a.
 6. [S1158] Sunnmøre skifteprotokoll 1776–79: fol. 243 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24567/245/
 7. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 846.

Kornelius Seehusen1,2

M, #7174, (ca. 1697 - 1744)

Familie

Malene Olsdotter Helt (1693 - 1763)Kornelius ble født ca. 1697.3
Kornelius trolovet seg den 29. juni 1726 med Malene Olsdotter Helt.4
Kornelius giftet seg den 24. juli 1726 i Stranda kyrkje med Malene Olsdotter Helt.5 Kornelius Seehusen var handelsmann. I 1729 ble han ilagt 1 daler i skatt til Københavns brannstyr.6,7
Han var forlover for Maren Persdotter på Langlo og Lars Jokumssen Leth, som ble trolovet den 1. oktober 1735.8
Han var fadder ved dåpen til Birte Maria Gentoft Leth den 14. april 1736.9

Han bodde på Sløgstad, Stranda, i 1739.2
Kornelius Seehusen solgte «den plads drogen» på Dråga, Bud, den 22. juni 1739 til Daniel Steffenssen.2

Kornelius døde i 1744 i Stranda.3 Han ble gravlagt den 4. mai 1744.3

Kilder/noter

 1. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 186 & 188.
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 253 a.
 3. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 585.
 4. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 186.
 5. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 188.
 6. [S791] Stranda: industri og samfunn: s. 195.
 7. [S955] Bergen brannstyr 1729: Sundmøers Fogderie.
 8. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 395.
 9. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 410.

Malene Olsdotter Helt1,2,3

K, #7175, (1693 - 1763)
Far*Ola Ivarsson Helt1 ( - c 1705)
Mor*Sofia Hansdotter Gyl1,2 (c 1663 - e 1728)

Familie 1

Nils Persson Langlo (1679 - 1724)

Familie 2

Kornelius Seehusen (c 1697 - 1744)Malene ble født i 1693.3
Hun var arving ved skiftet etter Margrete Sofia Olsdotter den 22. mars 1713.2

Malene giftet seg med Nils Persson Langlo.4
Hun og Nils bodde på Sløgstad, Stranda.5
Hun ble kalt madam Malene Langlo, nevnt 1726.6
Malene trolovet seg den 29. juni 1726 med Kornelius Seehusen.7
Malene giftet seg den 24. juli 1726 i Stranda kyrkje med Kornelius Seehusen.8
Hun var kreditor ved skiftet etter Guri Olsdotter på Seljefloten den 15. oktober 1726: 9 daler, utlagt i gulblakt skjut (8 daler) og et snøre (1 daler).9

Hun ble kalt Malene Seehusen, nevnt 1738.10
Hun var fadder ved dåpen til Maren Gentoft Leth den 8. februar 1738 i Stranda kyrkje.10

Malene giftet seg med en uregistrert person.3,11

Malene døde i 1763 i Stranda, 70 år 1 uke 3 dager gammel.3 Hun ble gravlagt den 7. mars 1763 i Stranda.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 261 b.
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe-otting, 22. mars.
 3. [S792] Stranda mini. 1759–1801: s. 130.
 4. [S1155] «Kammerraad Ole Alsing»: s. 42.
 5. [S1126] Borgarseta: Sløgstad.
 6. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 494. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610530
 7. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 186.
 8. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 188.
 9. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493–495. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 10. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 448.
 11. [S791] Stranda: industri og samfunn: s. 195.

Knut Persson på Ringstad1

M, #7176, (ca. 1654 - ca. 1719)
Far*Per Knutsson på Langlo1 (c 1634 - )

Familie

Anne Olsdotter på Ringstad ( - f 1767)
De hadde fire barn.1,2 
BarnAnnet navn: Knut Persson på Langlo.2
Knut ble født ca. 1654.2
Knut giftet seg med Anne Olsdotter.2
Han og Anne bodde i Lånagarden, Ringstad, Stranda.2

Knut døde ca. 1719 på Ringstad, Stranda.1,2 Det ble holdt skifte etter ham den 3. november 1719. Arvinger: Anne Olsdotter o.a. Han ble titulert ærlig, aktbar dannemann. Enka, Anne, ble titulert dydrik og gudfryktig kvinne. I boet var blant annet jordegods i Voll i Romsdal: 20 merker med bygselrett i Berill, 12 merker (uten bygsel) i «Bøe» og 3 merker (uten bygsel) i Holte. Aktiva: 455 daler 5 ort 10 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S1161] Sunnmøre skifteprotokoll 1719–24: fol. 58 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24548/61/
 2. [S793] Stranda bygdebok III: s. 310.
 3. [S1161] Sunnmøre skifteprotokoll 1719–24: fol. 58 b–59 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24548/61/

Per Knutsson på Ringstad1

M, #7177, (ca. 1699 - 1765)
Far*Knut Persson på Ringstad2 (c 1654 - c 1719)
Mor*Anne Olsdotter på Ringstad2 ( - f 1767)Per ble født ca. 1699.3
Per giftet seg med en uregistrert person. 8 barn.4
Han bodde i Lånagarden, Ringstad, Stranda.4
Han var forlover for Maren Persdotter på Langlo og Lars Jokumssen Leth, som ble trolovet den 1. oktober 1735.5
Han var fadder ved dåpen til Birte Maria Gentoft Leth den 14. april 1736.6


Per døde i 1765.4

Kilder/noter

 1. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 395 & 410.
 2. [S793] Stranda bygdebok III: s. 310.
 3. [S793] Stranda bygdebok III: s. 310 & 311.
 4. [S793] Stranda bygdebok III: s. 311.
 5. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 395.
 6. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 410.

Anne Tomasdotter1

K, #7178
Far-?*Tomas Lambertsson (c 1638 - ); trolig
Far-stePer Larsson2 (c 1641 - )

Familie 1

Jokum Pedersson Leth (c 1672 - 1742)
Barn

Familie 2

BarnAnne fikk barn med Jokum Pedersson Leth ca. 1707 i Molde. Hun ble stevnet til tinget 1. juli det året for leiermål. Hun og stefaren (Per Larsson) tilstod at Anne forledent år var besovet av Jokum og ble idømt bot, som etter loven var 12 lodd sølv.2

Kilder/noter

 1. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 85 b.
 2. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 86 a.
 3. [S778] Sunnmøre skifteprotokoll 1787–1801: fol. 410 b & 415 a.

Jokum Pedersson Leth1,2

M, #7179, (ca. 1672 - 5. juni 1742)
Far*Peder Pederssen Leth3 ( - 1689)
Mor*Maren Larsdatter Gren3 ( - 1718)

Familie 1

Anne Tomasdotter
Barn

Familie 2

Maren Gentoft (1691 - 1754)
De hadde fem barn.4 
BarnJokum ble født ca. 1672.3 Ifølge Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift var han fra Bergen stift.2 Han var student i 1696.2
Jokum fikk barn med Anne Tomasdotter ca. 1707 i Molde. Hun ble stevnet til tinget 1. juli det året for leiermål. Hun og stefaren (Per Larsson) tilstod at Anne forledent år var besovet av Jokum og ble idømt bot, som etter loven var 12 lodd sølv.1 Jokum Pedersson Leth var personellkapellan i Ofoten fra 27. mai 1712 til 14. mai 1721.2
Jokum giftet seg i 1712 med en uregistrert person.3,4 Han var residerende kapellan i Ofoten fra 15. mai 1721.5
Jokum giftet seg den 7. juni 1722 med Maren Gentoft.3,4

Jokum døde den 5. juni 1742.4

Kilder/noter

 1. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 86 a.
 2. [S796] Geistligheden i Tromsø Stift: s. 107.
 3. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 142.
 4. [S796] Geistligheden i Tromsø Stift: s. 108.
 5. [S796] Geistligheden i Tromsø Stift: s. 107 & 108.

Per Larsson1,2

M, #7180, (ca. 1641 - )Per ble født ca. 1641.1
Han bodde på Reknes-siden i Molde iallfall fra 1701 til 1711.1,3
Per var gift, trolig med enka etter Tomas Lambertsson.4
Anne Tomasdotter fikk barn med Jokum Pedersson Leth ca. 1707 i Molde. Hun ble stevnet til tinget 1. juli det året for leiermål. Hun og stefaren (Per Larsson) tilstod at Anne forledent år var besovet av Jokum og ble idømt bot, som etter loven var 12 lodd sølv.2
Ola Persson fikk festeseddel på grunnen som avdøde Tomas Lambertsson hadde festet og bebodd (under Reknes) i Molde fra Kristian Tønder den 14. desember 1708. Konas stefar, Per Larsson, skulle få bruke halvparten på livstid. Seddelen ble tinglyst 18. januar.4


     Navnet hans ble skrevet Peder Larsen i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 2. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 86 a.
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Fanne-otting, Molde Ladeplas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181171
 4. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390191

Lars Larsson1,2

M, #7181, (ca. 1672 - 1707 eller 1708)

Familie

Anne Petersdotter ( - e 1717)
BarnLars ble født ca. 1672.2
Lars giftet seg med Anne Petersdotter.3
Lars Larsson kjøpte hus, skjåer og brygge i fiskeværet i Bud den 3. mai 1700 av Erik Knutsson og Ola Knutsson o.a. Skjøtet ble tinglyst 28. juni.1 Lars Larsson og Anne bodde vestenfor elva i Molde iallfall fra 1701 til 1707. De bodde tilsynelatende hos faren hennes i 1701, og overtok iallfall huset etter at han døde.4,2,5
Han ble kalt Unge-Lars Larsson, nevnt 1707.4

Lars døde i 1707 eller 1708 i Molde.3,4 Det ble holdt skifte etter ham den 2. mai 1708 i Molde. Arvinger: Anne Petersdotter, Peter Larssen og Gjertrud Larsdatter. I boet var blant annet et hus med sidebygninger i Bud fiskevær (taksert til 30 daler) og våningshuset osv. med grunn i Molde (74 daler). Arv: 193 daler 3 ort 12 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 8 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660010
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a.
 4. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 86 a.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 a.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a–44 a.

Beret Lassesdatter1

K, #7182, ( - ca. 1742)
Far-?*Lasse Knutsson på Bjørset ( - f 1742); trolig

Familie

Ola Kristoffersson Talberg (c 1707 - )
BarnAnnet navn: Beret Lassesdatter på Bjørset, nevnt fra 1736 til 1737.2,3
Beret trolovet seg den 16. september 1736 i Molde kirke med Ola Kristoffersson, forrettet av Lars Barhaug. Forlovere: Åge Persson og Johan Mikalssen Myre.2
Beret giftet seg den 8. januar 1737 i Molde kirke med Ola Kristoffersson, viet av Lars Lekanger.3,1
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Knutsdatter den 18. september 1737.4


Beret døde ca. 1742 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter henne den 22. januar 1743.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 244 b.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 164.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 169.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296

Johan Frederik von Beverlov1,2,3,4

M, #7183, (ca. 1623 - ca. 1703)

Familie 1

De hadde fem barn, hvorav fire levde i 1703.20,2 

Familie 2

Margrete Lagesdotter ( - 1716)
De hadde ikke barn. Johan Frederik ble født ca. 1623 i Danmark.3,5 Han var kapteinløytnant i Rakkestadske livkompani, Smålenske infanteriregiment, fra 29. mai 1657 til 1660. Johan ble avtakket 1. mai 1658, men gjeninnsatt 11. september.6 Han var kaptein og sjef i Tønsbergske kompani, Smålenske infanteriregiment, fra 30. mai 1660 til 1662.6 Han var kaptein og sjef i Romsdalske kompani, Trondhjemske infanteriregiment, fra 6. januar 1662. Han var beordret til å kommandere ved Kviström bro i Bohuslän i Sverige fra 11. juni til 28. oktober 1676 under den skånske krig. Generalmajor Johan Vibe karakteriserte ham som en fyllehund, som under en eventuell krig ikke burde ansettes igjen, i et skriv til stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve i 1676.6,2

Ola Larsson på Molde klaget inn Johan Frederik von Beverlov den 12. juni 1664. Kapteinen hadde fått utlagt en annen gård av fogden, men var innkvartert hos Ola og hadde okkupert husene på odelsgården hans, Molde – en ny skorsteinsstue, en sengebod og et stabbur – slik at familien måtte bo i en nesten 200 år gammel falleferdig røykstue. «Kapteinen truer hans to sønner til å arbeide for seg, og de må hogge tømmer og bygge på husene. Dessuten holder kapteinen hester og fe på garden.» Ola fikk medhold.7
Han var bruker på Moldegård, Bolsøy, i 1665. Da og året etter drev han 1 våg 2 pund av hovedbruket (omtrent halvparten av Olas jord) og 1 våg 1 pund av Nordmørsparten. I 1667 brukte Beverlov 3½ våg (alt Ola hadde eid). Kapteinen drev 3 våger 1 pund 14 merker i 1669, hvorav han eide 2–1–0 med bygselrett. Det var sag på gården, hvor han var enebruker i 1670.8,9,1,10
Johan Frederik von Beverlov kjøpte 2 våger på Nordmørsparten, Moldegård, Bolsøy, i 1669 av Kristian Ravn og Dorte Audensdotter. Skjøtet ble tinglyst 30. september. Ravn var svoger og verge for Auden Audensson, som hadde arvet dette sammen med sine søsken. I 1690 lyste Auden og broren Åge Audensson sin pengemangel til jorden.11,12,13
Johan Frederik giftet seg med en uregistrert person.2 Han ble den 3. februar 1677 bøtelagt fordi han ikke møtte i overhoffretten i en sak om hans kone. Det ble nevnt i dommen at kapteinen skulle ha begått «adtschillige schinderie» (økonomisk utsuging).14
Johan Frederik fikk barn med en uregistrert person ca. 1683 i Fanne tinglag. Kvinna ble på høsttinget i 1683 bøtelagt 6 daler for leiermål.15
Han var kreditor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 1 daler 3 ort.16
Johan Frederik von Beverlov ble stevnet av Auden Ågesson til tinget i Fanne tinglag i april 1689. Saken gjaldt 1 pund 3 merker i Moldegård.17
Johan Frederik giftet seg med Margrete Lagesdotter.2,18 Johan Frederik von Beverlov ble stevnet av Lars glassmaker til tinget i Molde den 5. oktober 1692. Lars ville ha skjøte på hus og grunn han hadde kjøpt under Moldegård. Kapteinens representant mente Lars skyldte 6 daler i grunnleie, men retten avsa at selgeren burde utstede grunnseddel.19
Han og Margrete var brukere på Moldegård i 1701. Han var svak og sengeliggende og hadde tre tjenestekarer.3

Johan Frederik døde ca. 1703 på Moldegård.2 Det ble holdt skifte etter ham den 2. april 1703. Arvinger: Margrete Lagesdotter o.a. Sorenskriveren titulerte den avdøde som edel og mannhaftig (en oppfatning som neppe var særlig utbredt).2

     Navnet hans ble skrevet Johan Friderich von Bæverlau i 1703.2

Kilder/noter

 1. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 78 a, Molde. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610636
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 46 b.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183.
 4. [S1951] Overhoffrettsdomar 1: s. 357, 1677:14. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007070401130?page=358
 5. [S244] Molde bys historie I: s. 137.
 6. [S757] Militærbiografier I: s. 86.
 7. [S1950] Norske kongebrev [1-]3: s. 173, nr. 158. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011022205125?page=26
 8. [S1835] Trondheim stiftamtstueregnskap 1665 (#13): litra Z, Romsdal leilendingsskatt 1665. Fane Otting, halffuegaarder. https://www.digitalarkivet.no/rk20090708330740
 9. [S1728] Trondheim stiftamtstueregnskap 1666 (#17): litra E E, Romsdal leilendingsskatt 1666. Fanne Otting, Halffuegaarder. https://www.digitalarkivet.no/rk20090708350180
 10. [S1953] Trondheim stiftamtstueregnskap 1670 (#29): litra B, Romsdal leilendingsskatt 1670. Fanne Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710310467
 11. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 53 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650519
 12. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 7 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650474
 13. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 14. [S1951] Overhoffrettsdomar 1: s. 358. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007070401130?page=359
 15. [S1270] Romsdal sakefallsregnskap 1683: Høste Tingene, Fanne Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714390276
 16. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 17. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 30 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28688/31/
 18. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 50.
 19. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 55 a.
 20. [S801] «Moldegårds historie»: s. 12.

Ola Børresson1,2

M, #7184, ( - før 1714)Ola giftet seg med Karen Nilsdotter.2
Ola Børresson kjøpte 2 pund odelsjord med bygselrett på Lønset, Bolsøy, den 15. november 1705 av Ola Larsson på Lønset. Ola Larsson var bruker frem til salget, og avhendet jorden for 16 daler og livstidskår.3

Ola døde før 1714.2

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 7 a.
 2. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 96 b.
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 b–7 b.

Hans Persson Berg1,2

M, #7185, (ca. 1666 - før 1742)
Far*Per Berg3,4 (c 1638 - )

Familie 1

Karen Karlsdotter Bakk ( - 1707 / 1708)
Ett barn levde i 1708.6 
Barn

Familie 2

Den 22. april 1713 ble det betalt 1 ort 8 skilling for konas kirkegårdsjord. De hadde ett barn som levde opp.14 
BarnHans ble født ca. 1666.5
Hans giftet seg ca. 1692 med Karen Karlsdotter. De ble stevnet til tinget i Fanne tinglag 1. juli 1692 grunnet for tidlig samleie. Ettersom Hans var en fattig soldat, slapp han med 7 daler i bot.6,2
Hans Persson kjøpte en grunn (beliggende ved Åge Audensson) på mnr. 132, innpå Gata, Molde, ca. 1701 av Villum Robertsson Tou og Johan Robertsson Tou. Selgernes far hadde i sin tid eid og bodd på tomten, som strakte seg til veien på begge sider av huset. Til eiendommen hørte også en liten hage utenfor vinduene mot sjøen, og en liten sjøplass på 1½ favn i bredden. Skjøtet ble først utstedt 18. november 1707 grunnet kjøperens mangel på stemplet papir. Det ble tinglyst 18. januar året etter.7,8,9
Han og Karen bodde i Molde i 1701. I 1724 ble det opplyst at grunnen var utskilt fra Moldegård. Hans var da gammel og fattig.5,10 Hans Persson var skomaker i 1707.7,11
Han var arving ved skiftet etter Karen Karlsdotter Bakk den 5. november 1708: 7 daler 3 ort 4 skilling.12
Han var debitor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 2 daler 14 skilling (kravet var usikkert).13

Hans giftet seg med en uregistrert person.14
Han ble kalt Hans skomaker, nevnt fra 1713 til 1728.14,15,16
Han var fadder ved dåpen til Lars Larssen Blix den 15. desember 1722 i Molde kirke.17
Han var forlover for Elen Persdatter og Elling Olssen soldat, som ble trolovet den 18. august 1728 i Molde kirke.16
Hans Persson Berg solgte hus og grunn med sjøplass for 64 daler på mnr. 132 den 2. august 1734 til Jens Persson (tinglyst 15. oktober).4
Han var fadder ved dåpen til Katrine Fredriksdatter den 2. juli 1737 i Molde kirke.18
Hans Persson og Johannes Larsson vitnet om arvelinjen etter Hans Olsson Molde i en attest datert den 24. juli 1737 i Molde.19

Hans døde før 1742.3

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 46.
 2. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 41 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/42/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a.
 4. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 46 a.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 197. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/110/
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 81 a.
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650011
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650012
 9. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 18 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/20/
 10. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 11. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 85 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/93/
 12. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 81 a/b.
 13. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 14. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 39 a, 22. april.
 15. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 259 a.
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 17. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 26.
 18. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 174.
 19. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 20. [S1790] Kiøbenhavnske danske Post-tidender: nr. 99/10.12.1753, Extraordinaire Avertissemens. http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:08d48d75-135b-41ff-893a-dead055dfc5a

Karen Karlsdotter Bakk1,2

K, #7186, ( - 1707 eller 1708)

Familie

Hans Persson Berg (c 1666 - f 1742)
Ett barn levde i 1708.1 
BarnKaren giftet seg ca. 1692 med Hans Persson. De ble stevnet til tinget i Fanne tinglag 1. juli 1692 grunnet for tidlig samleie. Ettersom Hans var en fattig soldat, slapp han med 7 daler i bot.1,2
Hans Persson kjøpte en grunn (beliggende ved Åge Audensson) på mnr. 132, innpå Gata, Molde, ca. 1701 av Villum Robertsson Tou og Johan Robertsson Tou. Selgernes far hadde i sin tid eid og bodd på tomten, som strakte seg til veien på begge sider av huset. Til eiendommen hørte også en liten hage utenfor vinduene mot sjøen, og en liten sjøplass på 1½ favn i bredden. Skjøtet ble først utstedt 18. november 1707 grunnet kjøperens mangel på stemplet papir. Det ble tinglyst 18. januar året etter.3,4,5

Hun og Hans bodde i Molde i 1701. I 1724 ble det opplyst at grunnen var utskilt fra Moldegård. Hans var da gammel og fattig.6,7

Karen døde i 1707 eller 1708 i Molde.3,1 Det ble holdt skifte etter henne den 5. november 1708 i Molde. Kreditorer: Henrik Pålsson, Jens Ivarsson og Åge Audensson. Arvinger: Hans Persson og Kristi Hansdotter. Arv: 15 daler 2 ort 8 skilling.8

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 81 a.
 2. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 41 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/42/
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650011
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650012
 5. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 18 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/20/
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 197. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/110/
 7. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 81 a/b.

Per på Berg1

M, #7187, (ca. 1638 - )

Familie

BarnPer ble født ca. 1638.1
Per giftet seg med en uregistrert person.
Han var bruker på Berg, Bolsøy, i 1701. Villum Persson bodde også der.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a.
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 46 a.

Villum Persson på Berg1,2

M, #7188, (ca. 1671 - ca. 1742)
Far*Per Berg3 (c 1638 - )

Familie

Jønet Jørnsdotter på Skomakergjerdet ( - c 1742)
De hadde ikke barn.4 Villum ble født ca. 1671.3 Han bodde hos Per på Berg, Bolsøy, i 1701.3 Villum Persson på Berg var soldat i 1701.3
Villum giftet seg med Jønet Jørnsdotter.4 Han ble trolig kalt Villum skomaker i 1715.5 Villum Persson på Berg var sersjant i 1716.6
Han og Jønet bodde på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy, i 1723. Han stod som bruker året etter og i 1736. Skyld: 16 merker. Bruket ble kalt Skomakergjerdet, trolig etter ham.7,8,9,4
Han var verge for Mats Sørensson på Remmem i 1729.2

Annet navn: Villum Persson på Bergsgjerdet, nevnt fra 1732 til 1737.10,11
Han bevitnet at Hans Persson Berg solgte hus og grunn med sjøplass for 64 daler på mnr. 132, innpå Gata, Molde, den 2. august 1734 til Jens Persson.1
Han var fadder ved dåpen til Kristen Nilsson på Årø den 15. desember 1737 i Bolsøy kirke.11

Annet navn: Villum Persson på Skomakergjerdet, nevnt 1742.4,8

Villum døde ca. 1742 på Bergsgjerdet.4 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Jønet den 19. oktober 1742. I boet var blant annet en sølvskje merket JLS (trolig Jørn Lambertsson) på 2 lodd 1 kvintin (1 daler 12 skilling), eldhus og stue med innredning (8 daler) samt fjøs og løe (2 daler 2 ort). Løsøret ble solgt på auksjon 16. november for 17 daler.12 Det ble holdt skifteauksjon etter ham og Jønet i februar 1743. Eldhuset og stuen med innredning gikk til 1 daler 2 ort over takst. Boet skyldte blant annet 5 daler i åbot på en løe på Berg, hvorav halvparten ble utlagt i fjøs- og løebygningen som stod igjen på «plassen». Aktiva: 74 daler 1 ort. Passiva: 26 daler 3 ort 8 skilling. Arv: 47–1–16. Hans arvinger fikk 23–2–20 til sammen, og hennes to brorsønner 11–3–10 hver. Kreditorer: Ola Elsås, Erik Gunnarsson på Årø, Klaus Breier Lund, Daniel Steffenssen, Mats klokker, Ola Olssen Bjørstad og Lars Larssen Blix o.a. Arvinger: Per Persson på Berg, Per Hansson Berg, Karen Lucia Larsdatter Blix, Brit Larsdatter Blix, Lars Larssen Blix, Jørn Sørensson og Mats Sørensson.13

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 46 a.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a.
 5. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: 1714–17. 10.7.1715.
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 55. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#67
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41.
 8. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 2 b, mnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670004
 9. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 8.
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 126.
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 179, 3. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660297
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a/b.
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/

Jønet Jørnsdotter på Skomakergjerdet1

K, #7189, ( - ca. 1742)
Far*Jørn Lambertsson2 (c 1637 - c 1705)
Mor*Maren Sørensdotter2 ( - c 1705)

Familie

Villum Persson på Berg (c 1671 - c 1742)
De hadde ikke barn.1 Hun var arving ved skiftet etter Jørn Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 3 daler 3 ort 14 skilling. Hun fordret også 6–1–8. Barnas arv ble utlagt i foreldrenes hus og grunn (Mikkel Jørgensson fikk den resterende andel av eiendommen på 0–2–10).3
Hun var myndling av Nils Nilssen Marstrand i 1705.2

Jønet giftet seg med Villum Persson på Berg.1
Annet navn: Jønet Jørnsdotter på Bergsgjerdet, nevnt 1723.4
Hun og Villum bodde på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy, i 1723. Han stod som bruker året etter og i 1736. Skyld: 16 merker. Bruket ble kalt Skomakergjerdet, trolig etter ham.4,5,6,1
Hun var fadder ved dåpen til Ola Olsson i Leirgrovvik den 11. desember 1723 i Molde kirke.4


Jønet døde ca. 1742 på Bergsgjerdet.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og Villum den 19. oktober 1742. I boet var blant annet en sølvskje merket JLS (trolig Jørn Lambertsson) på 2 lodd 1 kvintin (1 daler 12 skilling), eldhus og stue med innredning (8 daler) samt fjøs og løe (2 daler 2 ort). Løsøret ble solgt på auksjon 16. november for 17 daler.7 Det ble holdt skifteauksjon etter henne og Villum i februar 1743. Eldhuset og stuen med innredning gikk til 1 daler 2 ort over takst. Boet skyldte blant annet 5 daler i åbot på en løe på Berg, hvorav halvparten ble utlagt i fjøs- og løebygningen som stod igjen på «plassen». Aktiva: 74 daler 1 ort. Passiva: 26 daler 3 ort 8 skilling. Arv: 47–1–16. Hans arvinger fikk 23–2–20 til sammen, og hennes to brorsønner 11–3–10 hver. Kreditorer: Ola Elsås, Erik Gunnarsson på Årø, Klaus Breier Lund, Daniel Steffenssen, Mats klokker, Ola Olssen Bjørstad og Lars Larssen Blix. Arvinger: Per Persson på Berg, Per Hansson Berg, Karen Lucia Larsdatter Blix, Brit Larsdatter Blix, Lars Larssen Blix, Jørn Sørensson og Mats Sørensson.8

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41.
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 2 b, mnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670004
 6. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 8.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a/b.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/

Per Persson på Berg1

M, #7190, ( - etter 1743)
Far*Per Berg1 (c 1638 - )Han bodde på Berg, Bolsøy.1
Per Persson på Berg og Per Hansson Berg var myndlinger av Mats Robertssen Bretzer i 1742. De var nok myndige, men trolig fraværende ved skiftet etter (mor)broren.1
Han var arving ved skiftet etter Villum Persson og Jønet Jørnsdotter på Skomakergjerdet i februar 1743: 7 daler 3 ort 14 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/

Per Hansson Berg1,2

M, #7191, ( - ca. 1753)
Far*Hans Persson Berg1,2 (c 1666 - f 1742)

Familie

Maria Simonsdatter Reine ( - e 1753)
De hadde ikke barn.2 Per ble født i Molde.2
Per giftet seg med Maria Simonsdatter Reine.2
Per Persson på Berg og Per Hansson Berg var myndlinger av Mats Robertssen Bretzer i 1742. De var nok myndige, men trolig fraværende ved skiftet etter (mor)broren.1
Han var arving ved skiftet etter Villum Persson og Jønet Jørnsdotter på Skomakergjerdet i februar 1743: 7 daler 3 ort 14 skilling.3


Per døde ca. 1753 i Kristiania. Dødsboet var fallitt.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Hansøn Berg i 1742.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a.
 2. [S1790] Kiøbenhavnske danske Post-tidender: nr. 99/10.12.1753, Extraordinaire Avertissemens. http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:08d48d75-135b-41ff-893a-dead055dfc5a
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/

Lars Olsson på Lønset1

M, #7192, (ca. 1662 - før 1720)
Far*Ola Larsson på Lønset1 (c 1632 - )
Bror av 5.tippoldefar/mor til megLars ble født ca. 1662.1 I manntallet av 1664 står Lars Olsson hos Ola Larsson på Lønset, Bolsøy.2,3,1

Lars døde før 1720.4

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 349.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 200.
 3. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 226.
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: s. 176.

Per Perssen Ramstad1,2,3

M, #7193, (ca. 1730 - 1785)

Familie 1

Beret Kristine Jonasdatter ( - c 1761)
To barn levde i 1762.1 
Barn

Familie 2

Karen Eriksdatter ( - 1785)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnPer ble født ca. 1730 i Molde.4,5
Per giftet seg med Beret Kristine Jonasdatter.1
Han var arving ved skiftet etter Beret Kristine Jonasdatter den 4. januar 1762: 40 daler 3 ort 3 skilling, hvorav 27–0–23 utlagt i hus med grunn. I boet var blant annet det lille våningshuset, som hadde kjøkken med kammer, en liten bod og halvparten av et eldhus, alt med grunn (vurdert til 60 daler). Formue: 86 daler 1 ort 20 skilling. Omkostninger: 4–3–14. Arv: 81–2–6, fordelt på enkemannen og de to barna.6

Per giftet seg i 1762 med Karen Eriksdatter.7,1
Han og Karen bodde på mnr. 138, Molde, i 1762. I 1767 var huset taksert til 60 daler. Han bodde fremdeles der i 1769.7,8,2
Annet navn: Per Perssen Moldegård, nevnt fra 1764 til 1776.9,5,10
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765: navar (13 skilling).11
Per Perssen Ramstad var los i Molde i 1766. Han var fast los med lospatent 21. juli 1777. I den sjømilitære ekstrarullen står at han var middels høy og brukte parykk.4,5
Per Knutsson Lund kjøpte hus på fhv. mnr. 27, Myra, Molde, den 3. januar 1767 av Jakob Jonsson Bjørset. Kjøpesum: 67 daler. Grunnen tilhørte Reknes gård. Vitner: Per Andersson Farstad og Per Perssen Ramstad. Huset ble samme år taksert til 50 daler. Etter Lunds død ble det stående øde.12,13,14
Han ble stevnet av Peter Nikolai Møller og Abraham Skjellerup til tinget i Molde den 2. oktober 1769. Han hadde hindret dem fra et fordelaktig sildekast i Osen.15 Per Perssen Moldegård stevnet Peter Nikolai Møller til tings i Molde den 13. november 1769 for ukvemsord og vold.10
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ivar Jonssen Farkvam den 18. februar 1775.16
Per Perssen Ramstad var medlem nr. 16 av Molde likbærerlaug.3

Per døde i 1785 i Molde. I mai ble det betalt 1 daler 1 ort til kirken for begravelsen.17

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Ramstad i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 353. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/179/
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 196.
 3. [S337] Molde likbærerlaug, hovedbok.
 4. [S839] Molde sjørulle 1766.
 5. [S841] Molde sjømanntall 1776: ekstrarulle, nr. 1.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 353–357. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/179/
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ind paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/22/
 8. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 157.
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 416. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/211/
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 112 b.
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 172.
 13. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Myhren, mnr. 27. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064204
 14. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1771, tingsvitne. Endringer, mnr. 27. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064177
 15. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 109 b.
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 757–758. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650382
 17. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 68 b.
 18. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1773.

Johan Peter Lund Ebenhof1,2,3

M, #7194, (ca. 1743 - 1797)
Far*Evert Henrikssen Ebenhof4 ( - f 1753)
Mor*Katrina Maria Mattiasdatter Markmann3,5 ( - e 1777)

Familie

Elen Evensdatter (c 1740 - 1801)
Johan Peter Ebenhofs signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Johan Peter ble født ca. 1743 i Molde.4 Han bodde hos Adam de Chézeaux og Katrina Mattiasdatter på mnr. 33, Hovedgata, Molde, i 1762. Katrinas sønner bodde hjemme også i 1764. I 1775 leide hun en engslette av Reknes gård for 5 daler årlig.3,5,6
Johan Peter giftet seg med Elen Evensdatter.7,8 Johan Peter Lund Ebenhof var lagrettemann i Molde iallfall 1777 og 1780.9,2
Johan Peter Lund Ebenhof kjøpte Sekkenesgården på mnr. 134, innpå Gata, Molde, den 28. mai 1781 av Abraham Skjellerup.10
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782: ½ tønne kalk (1 ort 14 skilling).11
Johan Peter Lund Ebenhof var medlem nr. 17 av Molde likbærerlaug.12 Han var baker i 1789. Han hadde etter selvangivelse ingen skattbar formue, men skulle svare 24 skilling i næringsskatt (5 pst.)13
Han bodde på mnr. 134 i 1789.13

Johan Peter døde i 1797 i Molde. Den 16. juni ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.14

     Navnet hans ble skrevet Johan Peter Evenhoft i 1777.9

     Navnet hans ble skrevet Johan Petter Evenhoff i 1781.10

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 108. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/297/
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 343 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/345/
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/14/
 4. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/82/
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 134. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002465
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 321 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/324/
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 316.
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 12. [S337] Molde likbærerlaug, hovedbok.
 13. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 136. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
 14. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.

Elen Evensdatter1,2

K, #7195, (ca. 1740 - 1801)

Familie

Johan Peter Lund Ebenhof (c 1743 - 1797)Elen ble født ca. 1740.3,2
Elen giftet seg med Johan Peter Lund Ebenhof.4,3
Hun ble kalt Elen Ebenhof, nevnt 1801.3 Elen Ebenhof var spinner i 1801.3 Hun losjerte hos Nils Jenssen Saulius og Maren Persdatter på mnr. 134, innpå Gata, Molde, i 1801.3

Elen døde i 1801 i Molde. Den 28. oktober ble det betalt 2 ort 8 skilling for kirkegårdsjorden.2,4 Hun ble jordfestet den 1. november 1801.2

     Navnet hennes ble skrevet Elen Evenhoph i 1801.3

Kilder/noter

 1. Hun kalles Elen Evensdatter i jordfestelsesinnførselen, men det kan ha vært en feiloppfatning av Elen Ebenhof (Evenhoph).
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-45
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 134. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002465
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.

Lars Olssen Brun1,2,3

M, #7196, (ca. 1748 - 1805)
Far*Ola Knutsson ved Brua4,5 (c 1709 - 1789)
Mor*Ingeborg Larsdatter4,6 ( - c 1790)

Familie

Gudlov Ellingsdatter i Kirkebakken (c 1727 - 1802)
De hadde trolig ikke barn.17 Lars ble født ca. 1748.3,5 Han bodde hos Ola Knutsson og Ingeborg Knutsdatter på mnr. 113, ved Brua, Molde, i 1764.4,7,8 Lars Olssen ble konfirmert den 14. oktober 1764 i Molde kirke.9 Han avla borgerskapsed i Molde den 11. juni 1770 som skredder. I 1789 hadde han etter muntlig angivelse ingen skattbar formue, men skulle svare 72 skilling i næringsskatt. Lars virket fremdeles i 1801.10,11,6,3
Lars giftet seg med Gudlov Ellingsdatter.12,13,3
Lars Olssen Brun solgte hus på mnr. 54, Kirkebakken, Molde, den 8. februar 1780 til Nils Einarssen Blix. Kjøpesum: 40 daler. Skjøtet ble tinglyst 5. juni.14,1 Lars Olssen Brun var medlem nr. 18 av Molde likbærerlaug. Han ble ekskludert fra selskapet 5. april 1789.2 Han bodde hos Ingeborg Larsdatter på mnr. 113 i 1789.11 Lars Olssen ble stevnet av Anders Anderssen i Myra til tinget i Molde den 6. desember 1790. Lars vegret å utbetale arv etter deres mor – 14 daler, utlagt i huset, samt en kiste. Han sa han ikke aktet å møte, og gjorde det heller ikke. Saken kom opp igjen 17. januar 1791. Anders krevde også 5 daler i saksomkostninger. Lars møtte ikke.6 Lars Olssen Brun losjerte hos Erik Åmundsson og Anne Hansdotter på mnr. 123, Østre Røysa, Molde, i 1801 (kona til Lars bodde hos dattera si).3,15
Han ble kalt Lars ved Brua, nevnt fra 1802 til 1805.12,16

Lars døde i 1805 i Molde.16 Han ble jordfestet den 7. desember 1805.16

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 302. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610154
 2. [S337] Molde likbærerlaug, hovedbok.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 123. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002411
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ved Broen.
 5. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 78.
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 487 b.
 7. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 130.
 8. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 73 b.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 146 a.
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 133 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/136/
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 14, mnr. 114. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/79/
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b.
 13. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Myhren, mnr. 32. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/31/
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 301.
 15. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 b, paa Røysen, forsikringsnr. 115. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063027
 16. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1805, 7. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 17. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 240 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610247

Peter Omsen1,2,3

M, #7197, (1725 - 30. desember 1802)
Far*Jesper Omsen4,5 (1690 - 1735)
Mor*Sara Korn4,6,5 (1694 - 1766)

Familie

Eufrosyne Meier (1751 - 1800)
De hadde ikke barn.4 
Peter Omsens signatur fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)
Peter Omsens segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Peter ble døpt den 30. april 1725 i Finnås.4
Peter giftet seg den 4. februar 1773 med Eufrosyne Meier.6,7,4
Han og Eufrosyne bodde på mnr. 52, Hovedgata, Molde, fra 1773. Han kjøpte huset (forrige beboer var Ola Løkke, s.d.) Årlig kjennelse til grunnens opprinnelige eier, Reknes gård, var 3 ort 12 skilling.2,8,9
Han var fadder ved dåpen til Jens Worm Møller den 10. desember 1773 i Molde kirke.10
Peter Omsen var privilegert tobakkshandler fra 1778. Han var kjøpmann i 1783.11,5 Han var kirkeverge i Molde i 1780.12 Han eide grunnen på mnr. 54, Kirkebakken, Molde, i 1780.13 madam Krog bodde hos Peter Omsen fra 1781 til 1783.14
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Jøstensson den 7. mai 1782: 2 ort 2 skilling for 1 favn ved.15
Han var verge for Massi Omsen i 1783.5
Han var kreditor ved skiftet etter Maria Frimann Omsen den 2. februar 1784: 100 daler 12 skilling for utlegg til hennes underhold og begravelse.16
Peter Omsen var postmester i Molde fra 7. desember 1785. Den 6. desember året etter fikk han 50 daler i lønnstillegg for merarbeidet med posten mellom Stavanger og Molde over Bergen. I 1789 hadde han etter selvangivelse ingen skattbar formue og tjente under 100 daler i året. Peter fikk avskjed 8. mai 1795 grunnet alderdomssvakhet, og amtsfullmektig Andreas Blom Øvre ble konstituert til å bestyre embetet, men Omsen satt i stillingen til Øvre ble ansatt 22. november 1799. Den 8. februar samme år ble Peter fritatt fra å betale 185 daler han var idømt å svare for noen bortkomne bankobrev.17,1,18,4
Henrik Øvre kjøpte 2 pund 12 merker med bygselrett (hele gården) samt våningshus, uthus og kvernhus med kvern på Tøndergård, Bolsøy, den 7. oktober 1786 av boet etter Abraham Meier og Vilhelmine Dorotea Ågård. Kjøpesum: 700 daler. Auksjonsskjøtet ble utstedt av sorenskriveren 8. januar året etter (tinglyst 2. juli), medunderskrevet av Peter Omsen og Søren Mørk o.a.19
Han var arving ved skiftet etter Peter Fredrik Korn i 1796. Korn hadde opprettet testamente i 1789.20
Peter Omsen hadde 83 daler i pensjon fra 1799. Han fikk 80 daler i 1801.17,21
Han bodde på mnr. 52 i 1801. Det bodde også et husmannspar på tomten (s.d.).21
Peter hadde Marit Andersdotter i tjeneste i 1801.21


Peter døde den 30. desember 1802 i Molde.4,17 Han ble gravlagt den 5. januar 1803.3

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 48. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/183/
 2. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1773, tingsvitne. Endringer, mnr. 62. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064175
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 4. [S1443] Slekten Koren I: s. 22. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#35
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 992. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/211/
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 176 a.
 7. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 492. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=499
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 9. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 10. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 11. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 302.
 13. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 301.
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 995. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/212/
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650486
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 992–995. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/211/
 17. [S1452] Norges postmestere: s. 87. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008110600062#88
 18. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 49. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/185/
 19. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 355 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660317
 20. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b–211 b.
 21. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 53. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002036

Kjell Jonsson Heide1,2,3

M, #7198, (1745 - 1814)
Far*Jon Jensson Heide4 ( - e 1745)

Familie 1

Gjertrud Jonsdatter (c 1735 - 1795)

Familie 2

Marit Eriksdotter (c 1747 - 1815)
De hadde ikke barn.21 
Kjell Jonsson Heides signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Kjell ble født i 1745 i Røros.4,5 Kjell ble døpt den 4. april 1745.4
Han ble kalt Kjell smed, nevnt fra 1775 til 1814.6,7,8
Han bodde på fhv. mnr. 27, Myra, Molde, fra 1775. Årlig grunnleie til Reknes gård var 2 daler 2 ort. I 1777 bodde Ellev Berg (s.d.) i huset.6,9
Kjell Jonsson Heide kjøpte arbeidshus med grunn for 13 daler på mnr. 83, under Berget, Molde, den 3. juli 1779 av Anders Eriksson Berg.10 Kjell Jonsson var smed i Molde ca. 1780. Han deltok i byggingen av arresthuset på Bergsgjerdet i Bolsøy, som stod ferdig i 1780. I 1789 hadde han etter selvangivelse ingen skattbar formue, men skulle svare 1 daler i næringsskatt (5 pst.) Kjell kaltes mestersmed i 1804 og virket fremdeles i 1807.11,12,5,13
Kjell giftet seg med Gjertrud Jonsdatter.14,15
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782: Martin Luthers katekismesanger (16 skilling).16

Kjell Jonsson Heide kjøpte våningshus med grunn på mnr. 83 den 10. desember 1782 av Anders Eriksson Berg. Kjøpesum: 20 daler. Skjøtet ble tinglyst 13. januar 1783. Anders og kona skulle ha fritt losji på livstid mot at de skaffet sitt eget brensel.17 Kjell Jonsson Heide lånte 22 daler av Peter Fredrik Korn i 1782 mot pant på mnr. 83. Obligasjonen ble avlyst 7. august 1797.17 Kjell Jonsson Heide var medlem nr. 19 av Molde likbærerlaug. Han ble ekskludert fra selskapet.3
Han og Gjertrud bodde på mnr. 83 i 1789.12
Kjell trolovet seg den 28. november 1795 i Bolsøy med Marit Eriksdotter på Brastad. Forlovere: Arnt Reierssen Rønne og Ola Olsson Sotåen.18
Kjell giftet seg den 14. januar 1796 i Bolsøy med Marit Eriksdotter på Brastad.18,19
Han og Marit bodde på mnr. 83 i 1801. I 1807 var det tømrete våningshuset taksert til 20 og smien til 10 daler.19,13

Kjell døde i 1814 i Molde.8 Han ble jordfestet den 20. januar 1814.8 Skiftet etter ham og Marit ble sluttet den 16. desember 1815. Arvinger: Anne Andersdotter på Malme, Mali Andersdotter på Malme, Knut Olsson på Holssetra, Per Olsson på Holssetra, Beret Olsdotter på Holssetra, Anders Arnesson i Misfjorden, Ola Eriksson på Brastad, Ola Eriksson på Leikarnes, Kristian Eriksson på Brastad, Per Persson på Gjellstein, Beret Persdotter på Gjellstein, Anders Persson, Børre Persson på Gjellstein, Knut Olsson på Frostad, Brit Larsdotter og Marit Larsdotter. Etter testament av 27. desember 1813 var lengstlevende ektefelle enearving etter den andre. Arv: 47 daler 22 skilling, som altså gikk til Marits søsken eller deres etterkommere.20

     Han skrev sitt navn Kiel Jonsen Heyde i 1789.1

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 78. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/240/
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 318.
 3. [S337] Molde likbærerlaug, hovedbok.
 4. [S1097] Røros mini. 1727–66: fol. 57 a.
 5. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 5].
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 80 b.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 a.
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1775, tingsvitne. Endringer, mnr. 27. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064192
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 316.
 11. [S1198] «Fengselsforhold og fangebehandling i Romsdal gjennom 250 år 1»: s. 113. http://books.google.no/books?id=UQsuAgAAQBAJ&lpg=PA2&hl=no&pg=PA113#v=onepage&q&f=false
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 10, mnr. 83. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/75/
 13. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 17 a, Under Berget, forsikringsnr. 76. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020
 14. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 500 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360977
 15. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 3 b.
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 17. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 317.
 18. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a.
 19. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 83.
 20. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/234/
 21. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/234/

Marit Eriksdotter1,2

K, #7199, (ca. 1747 - 1815)
Far*Erik Olsson på Brastad3,4 ( - c 1794)
Mor*Anne Andersdotter på Brastad3,4 ( - c 1756)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kjell Jonsson Heide (1745 - 1814)
De hadde ikke barn.11 Marit ble født ca. 1747 på Brastad, Vestnes.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Andersdotter på Brastad den 9. oktober 1756.3

Annet navn: Marit Eriksdotter på Brastad, nevnt 1795.3,5
Marit trolovet seg den 28. november 1795 i Bolsøy med Kjell Jonsson Heide. Forlovere: Arnt Reierssen Rønne og Ola Olsson Sotåen.5
Marit giftet seg den 14. januar 1796 i Bolsøy med Kjell Jonsson Heide.5,2
Ei Marit var fadder ved dåpen til Nils Knutssen Skovik den 29. juli 1798 i Molde kirke.6,7

Hun og Kjell bodde på mnr. 83, under Berget, Molde, i 1801. I 1807 var det tømrete våningshuset taksert til 20 og smien til 10 daler.2,8

Marit døde i 1815 i Molde.1 Hun ble jordfestet den 5. februar 1815.1 Skiftet etter henne og Kjell ble sluttet den 16. desember 1815. Arvinger: Anne Andersdotter på Malme, Mali Andersdotter på Malme, Knut Olsson på Holssetra, Per Olsson på Holssetra, Beret Olsdotter på Holssetra, Anders Arnesson i Misfjorden, Ola Eriksson på Brastad, Ola Eriksson på Leikarnes, Kristian Eriksson på Brastad, Per Persson på Gjellstein, Beret Persdotter på Gjellstein, Anders Persson, Børre Persson på Gjellstein, Knut Olsson på Frostad, Brit Larsdotter og Marit Larsdotter. Etter testament av 27. desember 1813 var lengstlevende ektefelle enearving etter den andre. Arv: 47 daler 22 skilling, som altså gikk til Marits søsken eller deres etterkommere.9

I Bygdebok for Vågane (s. 55) er Marit Eriksdotter på Brastad forvekslet med Marta Persdotter på Brokstad, trolig fordi Brastad er skrevet «Brakstad» i ministerialboka.10,5

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 83.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 476 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/477/
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/235/
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-5
 7. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): oo.
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 17 a, Under Berget, forsikringsnr. 76. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/234/
 10. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 55. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=58
 11. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/234/

Hans Mikal Aune1,2,3

M, #7200, (1802 - )
Far*Mikal Olsson Aune1,3 (1759 - 1813)
Mor*Maren Moldberg Hansdotter Gjerding1,3 (c 1756 - 1814)Hans Mikal ble døpt den 8. juli 1802 i Molde. Faddere: madam Elen Møller, Bibiana Øvre, jomfru Berg, Johan Andreas Throne, Erik Teonymus Blix og hr. Bendikssen.1
Han var myndling av Ola Einarssen i 1815.3
Hans Mikal Aune var skomakermester i Trondheim i 1833.4
Han var arving ved skiftet etter Elen Kornelia Ose den 30. august 1833.5

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.
 2. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 3].
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 529 a.
 4. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 391 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/104/
 5. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 393 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/105/