Ola Nilssen Kringstad1

M, #9601, (ca. 1777 - )
Far*Nils Hansson Kringstad1 (c 1745 - 1810)
Mor*Guri Jakobsdotter Kringstad (c 1736 - 1810)Ola ble født ca. 1777 i Molde.1 Han bodde hos Nils Hansson Kringstad og Guri Jakobsdotter i Molde ca. 1778.2

Kilder/noter

 1. [S841] Molde sjømanntall 1776: ekstrarulle, nr. 65.
 2. [S841] Molde sjømanntall 1776: ekstrarulle.

Hans Nilsson på Kringstad1,2,3

M, #9602, ( - 1762)
Far*Nils Nilsson på Elsås2,4,5 (c 1679 - c 1742)
Mor*Beret Persdotter på Elsås5,6 ( - c 1740)

Familie

Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad (1722 - 1793)
Fem barn levde i 1763.3 
BarnHan var arving ved skiftet etter Beret Persdotter på Elsås den 2. september 1740: 3 daler 2 ort 6 skilling.7
Han var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Elsås den 13. juni 1743: 3 daler 4 skilling.8

Annet navn: Hans Nilsson på Elsås, nevnt 1744.9,4
Hans giftet seg med Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad.3
Han og Ingebjørg var brukere på Kringstad, Bolsøy, i 1762. Nils Hansson og Per Hansson bodde også der. Ei Marit var huskone under bruket. Hun flyttet til Molde sommeren 1763. Hans og Ingebjørg bodde på Kringstad allerede i 1740-årene.10,11,12

Hans døde i 1762 på Kringstad.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 22. juni 1763. Arvinger: Ingebjørg Nilsdotter, Nils Hansson, Per Hansson, Ivar Hansson, Hans Hansson og Beret Hansdotter på Kringstad. Aktiva: 107 daler 2 ort 4 skilling. Passiva: 8–1–16. Arv: 99–0–12.13
Rasmus Nilsson på Elsås, Per Nilsson på Elsås, Beret Nilsdotter, Marit Nilsdotter, Tore Villumsson, Marit Villumsdotter, Nils Olsson på Holm, Lisbet Nilsdotter og Brit Nilsdotter på Øverland samt barna til Hans Nilsson på Kringstad meldte seg som arvinger ved skiftet etter Ivar Matsson på Heggenes i april 1765, men han hadde nærere slektninger.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, av- og tilgang november. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/164/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b–6 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b–276 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 1.
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juni, mnr. 1. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/373/
 12. [S841] Molde sjømanntall 1776: ekstrarulle.
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a/b.

Per Hansson på Malme1

M, #9603, (ca. 1747 - )
Far*Hans Nilsson på Kringstad2,1,3 ( - 1762)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad2 (1722 - 1793)Annet navn: Per Hansson på Kringstad.2,3
Per ble født ca. 1747 på Kringstad, Bolsøy.2 Han bodde hos Hans Nilsson og Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad i 1762.3,4,5
Han var myndling av Hans Jespersson på Kringstad i 1763.2
Han var arving ved skiftet etter Hans Nilsson på Kringstad den 22. juni 1763.6

Han bodde på Malme, Vågøy, i 1775.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 1.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juni, mnr. 1. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/373/
 5. [S841] Molde sjømanntall 1776: ekstrarulle.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a/b.

Marit Persdotter Kringstad1,2,3

K, #9604, (ca. 1691 - 1771)
Mor*Marit Larsdotter på Kringstad4 (c 1661 - 1727)

Familie 1

Nils Persson på Kringstad ( - c 1743)
Fire barn levde i 1744.2 
Barn

Familie 2

Ivar Knutsson på Eikrem (c 1687 - 1746)Marit ble født ca. 1691.3 Hun bodde hos Nils Arnesson og Marit Larsdotter på Kringstad, Bolsøy, i 1711.5
Marit giftet seg med Nils Persson.2
Hun og Nils bodde på Kringstad i 1721.6,7
Hun var arving ved skiftet etter Marit Larsdotter på Kringstad den 6. juni 1727: 3 daler 19 skilling.8
Hun var fadder ved dåpen til Synnøv Nilsdotter på Kringstad den 12. august 1736 i Molde kirke.9
Hun var arving ved skiftet etter Nils Persson på Kringstad den 9. april 1744.10
Hun var myndling av Jesper Åmundsson på Kringstad i 1744.2

Marit trolovet seg i 1744 med Ivar Knutsson på Eikrem. Hun stevnet ham til tinget den 18. oktober 1745. Han hadde tatt henne hjem og hatt henne hos seg, men siden brutt ekteskapsløftet, og hun satt igjen uten kåret på Kringstad. Ivar døde før saken var ferdig behandlet, men arvingene ble 6. juli 1746 dømt til å betale 22 daler i erstatning.11,12
Hun var kreditor ved skiftet etter Ivar Knutsson på Eikrem den 19. april 1746: 22 daler etter dom av 6. juli 1746 og 5 daler 10 skilling for andre ting, blant dem 1 daler for at dattera tjente ¼ år på Eikrem.13
Marit Persdotter Kringstad bodde hos Knut Perssen og Ingebjørg Arvesdotter på mnr. 64, Haugan, Molde, i 1762.1,14,15,16 Marit Persdotter Kringstad bodde hos dattera Anne på mnr. 125, under Berget, Molde, i 1764. Marit var fattig og slapp ekstraskatt.17,18,19,20

Marit døde i 1771 på Kringstad.3 Hun ble jordfestet den 3. februar 1771 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,21

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Hougene. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212019
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 113 a, kvinner, 1771, 3. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630039
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 443 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/457/
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Fanne-otting, Kringstad. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181171
 6. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 185 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31133/187/
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 22. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-13
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 443 a–445 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/457/
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 164. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-84
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b–334 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 141 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/144/
 12. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/166/
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 404 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 14. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Haugene, mnr. 75. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064206
 15. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 16. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Kirke Bakken, mnr. 72. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064092
 17. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Røysene. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/90/
 18. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 144.
 19. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 15, mnr. 127. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/
 20. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 171 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/173/
 21. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 b, 1771, søndag seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630073

Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad1,2,3

K, #9605, (1722 - 17. november 1793)
Far*Nils Persson på Kringstad4,2,5 ( - c 1743)
Mor*Marit Persdotter Kringstad2 (c 1691 - 1771)

Familie 1

Hans Nilsson på Kringstad ( - 1762)
Fem barn levde i 1763.7 
Barn

Familie 2

Ola Olsson Nerås (1736 - )Ingebjørg ble født i 1722 på Kringstad, Bolsøy.4 Ingebjørg ble døpt den 21. august 1722 i Molde kirke av Otto Jakobsson Fris. Faddere: Ivar Ivarsson på Kringstad, Nils Arnesson på Kringstad, Marit Persdotter, Gjertrud Persdatter og Sofie Nilsdotter.4
Hun var arving ved skiftet etter Nils Persson på Kringstad den 9. april 1744.6
Hun var myndling av Hans Nilsson på Elsås i 1744.2

Ingebjørg giftet seg med Hans Nilsson på Elsås.7
Hun og Hans var brukere på Kringstad i 1762. Nils Hansson og Per Hansson bodde også der. Ei Marit var huskone under bruket. Hun flyttet til Molde sommeren 1763. Hans og Ingebjørg bodde på Kringstad allerede i 1740-årene.8,9,10
Hun var arving ved skiftet etter Hans Nilsson på Kringstad den 22. juni 1763.11
Hun var myndling av Ola Olsson på Kringstad i 1763.7

Ingebjørg trolovet seg den 15. oktober 1763 med Ola Olsson.1,12
Hun og Ola var brukere på Kringstad fra 1763.12,7
Ingebjørg giftet seg den 11. januar 1764 i Bolsøy med Ola Olsson.1
Hun var fadder ved dåpen til Marta Olsdotter på Kringstad den 30. oktober 1774 i Molde kirke.13,14
Hun var fadder ved dåpen til Mats Rasmusson på Kringstad den 15. mars 1783.3
Hun var arving ved skiftet etter Anne Nilsdotter den 5. mai 1791.15


Ingebjørg døde den 17. november 1793 på Kringstad.16 Hun ble jordfestet den 23. november 1793.16

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 a.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 22. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-13
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 172 a, nr. 18. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/173/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b–334 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 1.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juni, mnr. 1. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/373/
 10. [S841] Molde sjømanntall 1776: ekstrarulle.
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a/b.
 12. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 148.
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b, kvinner, 30. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 169 a, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630074
 15. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 169 b–172 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/171/
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 120 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-101

Nils Persson på Kringstad1,2,3

M, #9606, ( - ca. 1743)

Familie

Marit Persdotter Kringstad (c 1691 - 1771)
Fire barn levde i 1744.3 
BarnNils giftet seg med Marit Persdotter Kringstad.3 Nils Persson på Kringstad var lagrettemann i Fanne tinglag i 1721.2
Han og Marit bodde på Kringstad, Bolsøy, i 1721.2,4
Han ble kalt Unge-Nils, nevnt fra 1722 til 1736 (og Nils Kringstad junior i 1729).4,5,6
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Larsdotter på Kringstad den 6. juni 1727: 3 daler.7
Han var fadder ved dåpen til Per Arvesson på Mek den 20. mai 1729 i Molde kirke.6
Han var fadder ved dåpen til Marta Nilsdotter på Kringstad den 4. november 1733 i Molde kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Synnøv Nilsdotter på Kringstad den 10. februar 1739 i Aukra kyrkje.9
Han var verge for Anne Olsdotter på Årø i 1740.1


Nils døde ca. 1743 på Kringstad.3 Det ble holdt skifte etter ham den 9. april 1744. Arvinger: Marit Persdotter, Ola Nilsson, Ingebjørg Nilsdotter, Marit Nilsdotter og Anne Nilsdotter. Formue: 57 daler 1 ort 12 skilling. Omkostninger: 3–2–0. Arv: 53–3–12, fordelt på enka og de fire barna.10

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 25. mai 1740, Aarøe.
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 185 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31133/187/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 22. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-13
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 164. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-84
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 104. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-54
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 443 a–445 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/457/
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 138. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-71
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 194. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-99
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b–334 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 11. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 172 a, nr. 18. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/173/
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 61. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-32
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-48
 14. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 169 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/171/
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 141. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-72

Ola Nilsson på Røbekk1,2,3

M, #9607, (1728 - 1773)
Far*Nils Persson på Kringstad4,5,6 ( - c 1743)
Mor*Marit Persdotter Kringstad5 (c 1691 - 1771)

Familie 1

Mette Alvsdotter på Røbekk (c 1728 - 1770)
Fem barn levde i 1771.2 
Barn

Familie 2

Brit Olsdotter på Geitnes (c 1742 - )
Ett barn levde i 1774.3 
BarnAnnet navn: Ola Nilsson på Kringstad.5,4
Ola ble født i 1728 på Kringstad, Bolsøy.4 Ola ble døpt den 29. mars 1728 av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Gamle-Nils Kringstad, Ivar Ivarsson på Kringstad, Ola Persson på Mek, Ingebjørg Mek og Sofie Nilsdotter på Kringstad.4
Han var arving ved skiftet etter Nils Persson på Kringstad den 9. april 1744.7
Han var myndling av Per Øverland i 1744.5

Ola giftet seg med Mette Alvsdotter på Røbekk.2
Han bodde på Røbekk, Bolsøy, i 1763.1,8
Han var verge for Ivar Hansson Kringstad i 1763.1
Han var fadder ved dåpen til Per Olsson på Årø den 16. september 1763.8
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765.9
Han var arving ved skiftet etter Mette Alvsdotter på Røbekk den 26. juli 1771.2

Ola giftet seg med Brit Olsdotter.3
Han var verge for Marta Tjøstolvsdotter på Lønset i 1772.10


Ola døde i 1773 på Røbekk.11 Han ble jordfestet den 1. januar 1774.11 Det ble holdt skifte etter ham den 28. mars 1774. Arvinger: Brit Olsdotter, Hans Olsson, Nils Olsson og Mette Olsdotter. Verger: Jon Pålsson under Berget o.a.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Nielsen Røebech fra 1763 til 1771.1,2

Ifølge Bygdebok for Fræna (V) var Nils Olsson på Hatlebakken sønn av Ola Nilsson på Røbekk, men det er feil og antakelig basert på at Nils står som verge for Olas sønn Nils i to skifter.12

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 582 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/613/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 733 b, 28. mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660771
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-48
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 169 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/171/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b–334 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 113 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-94
 12. [S1778] Bygdebok for Fræna V: s. 331.

Hans Hansson på Kringstad1,2

M, #9608, (ca. 1753 - 1764)
Far*Hans Nilsson på Kringstad2 ( - 1762)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad2 (1722 - 1793)Hans ble født ca. 1753 på Kringstad, Bolsøy.2
Han var arving ved skiftet etter Hans Nilsson på Kringstad den 22. juni 1763.3
Han var myndling av Jon Pålsson i 1763.2


Hans døde i 1764 på Kringstad.1 Han ble jordfestet den 7. august 1764 i Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-93
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a/b.

Randi Andersdotter på Kleive1,2

K, #9609, ( - 1762)
Far*Anders Olsson på Kleive2 ( - c 1745)

Familie

Ivar Nilsson Ullaland (c 1731 - )
BarnRandi trolovet seg den 14. februar 1762 med Ivar Nilsson Ullaland. Han hadde bygslet gård.1
Randi giftet seg den 2. mai 1762 i Kleive kirke, Bolsøy, med Ivar Nilsson Ullaland. De hadde ett barn.1,3,4
Hun og Ivar var brukere på Tollåsen, Bolsøy, i oktober 1762.5

Randi døde i 1762 på Tollåsen.6,4 Hun ble jordfestet den 5. desember 1762 på Kleive kirkegård, Bolsøy.6,7 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 21. juni 1763. Arvinger: Ivar Nilsson og Nils Ivarsson. Bruttoformue: 22 daler 8 skilling. Omkostninger: 4 daler. Arv: 18 daler 8 skilling, delt mellom mannen og sønnen.4

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 a.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 396 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/415/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 120 b.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 88.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b.

Nils Ivarsson på Fransgjerdet1,2,3

M, #9610, (1762 - )
Far*Ivar Nilsson Ullaland4,5 (c 1731 - )
Mor*Randi Andersdotter på Kleive4,5 ( - 1762)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Nilsdotter på Fransgjerdet (1769 - )
De hadde iallfall tre barn.2 Annet navn: Nils Ivarsson på Tollåsen.4,5
Nils ble født i 1762 på Tollåsen, Bolsøy.5 Nils ble døpt den 14. november 1762 i Molde kirke.5,6
Han var arving ved skiftet etter Randi Andersdotter på Tollåsen den 21. juni 1763.4
Han var myndling av Anders Nilsson på Myra i 1763.4

Nils trolovet seg den 26. mai 1793 i Kleive, Bolsøy, med Marit Nilsdotter i Skjevik. Forlovelsen skjedde i huset. Forlovere: Nils Andersson i Skjevik og Ivar Nilsson på Fransgjerdet.1
Nils giftet seg den 23. juni 1793 i Kleive kirke, Bolsøy, med Marit Nilsdotter i Skjevik.1,2
Han var fadder ved dåpen til Marit Sjurdsdotter på Stranda den 28. mars 1796 i Bolsøy kirke.3

Han og Marit var brukere på Fransgjerdet, Bolsøy, i 1801. De hadde tre tjenestefolk.2
Han hadde Jørgen Flor Ivarssen i tjeneste i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 22 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fransgierdet.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 a.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 120 b.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.

Marit Mikkelsdotter på Fransgjerdet1,2,3

K, #9611, (ca. 1718 - )
Mor*Eli Andersdotter på Fransgjerdet1 ( - e 1757)

Familie

Ivar Nilsson Ullaland (c 1731 - )Marit ble født ca. 1718.2
Marit giftet seg med en uregistrert person.3
Hun bodde på Fransgjerdet, Bolsøy, i 1757.1
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Johansson og Marte Olsdotter på Kringstad den 25. februar 1757: 10 daler 1 ort 21 1/5 skilling.4

Marit trolovet seg den 16. oktober 1763 med Ivar Nilsson Ullaland.3
Marit giftet seg den 28. desember 1763 i Molde kirke med Ivar Nilsson Ullaland.3,5,2
Hun og Ivar bodde på Fransgjerdet i 1766. De var kårfolk der i 1801.6,2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 495 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/496/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fransgierdet.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 b.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 495 a–496 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/496/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 a, menn, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620581

Trond Ellingsson Rødal1,2

M, #9612, (ca. 1758 - )
Far*Elling Olsson i Rødalen3 (c 1694 - )
Mor*Gjertrud Reiarsdotter i Rødalen

Familie 1

Brit Åmundsdotter Brattset (1760 - 1801)
To barn levde ved skiftet etter henne (1801).4 
Barn

Familie 2

Eli Hansdotter på Istadsaga ( - e 1810)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnTrond ble født ca. 1758 i Rødalen, Vågøy.2
Trond giftet seg i 1787 i Molde kirke med Brit Åmundsdotter Brattset. Det ble betalt 1 daler for vielsen.4,5,6
Han og Brit bodde i Molde i 1789.7 Trond Ellingsson Rødal var sjøvant matros, men ble tjenesteudyktig og overført til ekstrarullen i Molde den 28. februar 1795.2 Han lånte til sammen 40 daler av Lars Dal i 1799 mot pant på mnr. 46, Vestre Schultzhagen, Molde. Dal hadde lagt ut for gjeld og lånt penger til Rødal under hans kones langvarige sykdom. De pantsatte huset (uten grunn) og alt annet de eide til utlåneren ved obligasjon datert 29. mai 1799.8,9
Han og Brit var husfolk på mnr. 46 i 1801, sammen med Mette Trondsdatter og Katrine Olsdatter. Katrine var losjerende.10
Han bodde i Kleive, Bolsøy, i 1803. Han drev trolig litt sjøbruk der.2
     Annet navn: Trond Ellingsson Brattset (nevnt fra 1807 til 1810). Da kona ble innledet i kirken den 18. februar 1810, kaltes hun derimot Thron Istadsagens Hustrue.11,12,13
Trond giftet seg den 22. november 1807 i Kleive kirke, Bolsøy, med Eli Hansdotter på Istadsaga.11,13

     Navnet hans ble skrevet Tron Ellingsen Røedalen i 1799.9

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 132 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-103
 2. [S1149] Molde ekstrarulle 1803: nr. 15.
 3. [S1150] «Søren Reiersen Thornæs»: s. 144.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 306 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/17/
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/416/
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 178 b.
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 463. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-234
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 464. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-235
 10. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 48.
 11. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 138 b, 1807, nr. 11. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-28
 12. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 97 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-19
 13. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 75 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-7

Elling Trondssen i Øyan1

M, #9613, (4. januar 1789 - )
Far*Trond Ellingsson Rødal2,3 (c 1758 - )
Mor*Brit Åmundsdotter Brattset3 (1760 - 1801)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Kirsten Olsdotter i Øyan (c 1793 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Ragnhild Persdotter på Øverlia ( - e 1819)
BarnElling ble født den 4. januar 1789 i Molde.4 Elling ble døpt den 11. januar 1789 i Molde kirke.2 Elling tjente på Gujorda, Bolsøy, i 1801.5 Ellev Thronsen Braset (17 år) ble konfirmert den 5. oktober 1806 i Bolsøy kirke.6
Annet navn: Elling Trondssen i Bygdalia, nevnt 1819.7 Elling tjente i Nerlia, Bolsøy, i 1819.7,8
Elling giftet seg den 7. februar 1819 i Kleive kirke, Bolsøy, med Kirsten Olsdotter i Øyan.7
Elling fikk barn med Ragnhild Persdotter på Øverlia i 1819 i Kleive, Bolsøy, like etter han giftet seg.8
Annet navn: Elling Trondssen i Lia, nevnt 1819.8
Han og Kirsten bodde i Øyan, Aspelunden, Bolsøy, i 1819.1

Kilder/noter

 1. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 10, nr. 13. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16060&idx_id=16060&uid=ny&idx_side=-7
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 178 b.
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 306 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/17/
 4. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Kleve, Gujord.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 32 a, nr. 13. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-35
 7. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 369, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16060&idx_id=16060&uid=ny&idx_side=-174
 8. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 5, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16060&idx_id=16060&uid=ny&idx_side=-4

Brit Åmundsdotter Brattset1,2

K, #9614, (1760 - 1801)
Far*Åmund Olsson på Brattset3 (c 1717 - f 1799)
Mor*Mette Ravaldsdotter på Brattset3,1 (1722 - 1799)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Trond Ellingsson Rødal (c 1758 - )
To barn levde ved skiftet etter henne (1801).2 
BarnBrit ble født i 1760 på Brattset, Bolsøy.3 Brit ble døpt den 24. februar 1760 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Anders Nilsson på Ullaland, Marit Istad og Kristi Ravaldsdotter på Myra o.a.3,4
Brit giftet seg i 1787 i Molde kirke med Trond Ellingsson. Det ble betalt 1 daler for vielsen.2,1,5
Hun og Trond bodde i Molde i 1789.6
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 15. februar 1789.7
Hun var fadder ved dåpen til Anne Andersdatter den 19. oktober 1796.8
Hun var arving ved skiftet etter Mette Ravaldsdotter på Brattset den 4. april 1799.1
Trond lånte til sammen 40 daler av Lars Dal i 1799 mot pant på mnr. 46, Vestre Schultzhagen, Molde. Dal hadde lagt ut for gjeld og lånt penger til Rødal under hans kones langvarige sykdom. De pantsatte huset (uten grunn) og alt annet de eide til utlåneren ved obligasjon datert 29. mai 1799.9,10
Hun og Trond var husfolk på mnr. 46 i 1801, sammen med Mette Trondsdatter og Katrine Olsdatter. Katrine var losjerende.11
Annet navn: Brit Åmundsdotter i Schultzhagen.12

Brit døde i 1801 i Molde. I mars ble det betalt 2 ort 8 skilling for kirkegårdsjorden.13,12 Hun ble jordfestet den 15. mars 1801.12 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 17. august 1801. Kreditorer: Lars Dal o.a. Bruttoformue: 25 daler 3 ort 6 skilling. Gjeld: 46–1–22.14
Boet etter Brit auksjonerte bort hus (uten grunn) på mnr. 46 den 28. november 1801 til Lars Dal. Kjøpesum: 20 daler.15

     Navnet hennes ble skrevet Berethe Amundsdatter i 1801.11

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/416/
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 306 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/17/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 162 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-121
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 178 b.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 179 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630084
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-17
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 463. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-234
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 464. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-235
 11. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 48.
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-45
 13. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.
 14. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 306 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/17/
 15. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 307 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/18/

Mette Trondsdatter1,2

K, #9615, (1791 - )
Far*Trond Ellingsson Rødal3,1 (c 1758 - )
Mor*Brit Åmundsdotter Brattset1,2 (1760 - 1801)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megMette ble døpt den 10. juli 1791 i Molde kirke.3 Hun bodde hos Trond Ellingsson og Brit Åmundsdotter på mnr. 46, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.2
Annet navn: Mette Trondsdatter på Steinløysa, nevnt 1810.4 Mette Trondsdatter på Steinløysa ble konfirmert den 14. oktober 1810 i Bolsøy kirke.4

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 306 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/17/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 48.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 132 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-103
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 34 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-37

Lars Evart Ellingssen1,2

M, #9616, (15. mai 1789 - før 1822)
Far*Elling Knutsson Voll1 (1750 - 1791)
Mor*Guri Olsdotter i Schultzhagen2,3 (c 1757 - 1801)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megLars Evart ble født den 15. mai 1789 i Molde.1 Lars Evart ble døpt den 23. mai 1789.1 Han bodde hos Henrik Bentsson på mnr. 157, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801.4,5
Han var myndling av Ola Olsson Sotåen i 1801.2
Han var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter Voll den 15. august 1801.6
Han var arving ved skiftet etter Ola Arnesson i Sotåa den 13. april 1810.3


Lars Evart døde før 1822.7

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 b.
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/443/
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 157. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002590
 5. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, nr. 13. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-25
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 a/b.
 7. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 324 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611011

Henrik Bentsson1,2

M, #9617, (1764 - 1832)
Far*Bent Jonsson i Svinabøneset3 (c 1727 - 1806)
Mor*Anne Jakobsdotter i Svinabøneset4 (c 1720 - 1782)

Familie 1

Guri Olsdotter i Schultzhagen (c 1757 - 1801)
Ett barn levde ved skiftet etter henne (1801).13 
Barn

Familie 2

Gudlov Eriksdotter (c 1771 - f 1806)

Familie 3

Anne Sveinsdotter på Sandnes (1762 - 1832)
De hadde ikke barn.6 Annet navn: Henrik Bentsson i Svinabøneset.3
Henrik ble født i 1764 på Svinabøen, Tresfjord.3 Henrik ble døpt den 27. desember 1764 i Tresfjord kyrkje. Faddere: Brit Olsdotter på Skeidsvoll o.a.3
Annet navn: Henrik Bentsson på Svinabøen, nevnt 1796.5,6 Henrik Bentsson var soldat i 1796. Han var i landvernet i 1802.5,7
Henrik trolovet seg i november 1796 i Molde med Guri Olsdotter i Schultzhagen. Forlovere: Ola Olsson Sotåen og Johan Kristoffer Lossius.5
Henrik giftet seg den 5. januar 1797 med Guri Olsdotter i Schultzhagen.5,2
Han var husmann på mnr. 157, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Lars Evart Ellingssen. Henrik var stefaren til Lars og bodde fremdeles i byen året etter.8,7
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Anders Jonsson på Marka den 4. juli 1801.9
Han var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter Voll den 15. august 1801.10

Henrik giftet seg den 26. desember 1802 i Bolsøy med Gudlov Eriksdotter.7
Annet navn: Henrik Bentsson på Hammarvoll, nevnt 1806.11
Henrik giftet seg den 23. november 1806 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Anne Sveinsdotter på Åfarnes.11,6
Annet navn: Henrik Bentsson på Sandnes.6
Han og Anne var husfolk på Henrikplassen, Ytre Sandnes, Veøy. Plassen fikk navn etter ham.6

Henrik døde i 1832.6

     Navnet hans ble skrevet Henrich Bentsen Swinebøen i 1796.5

Kilder/noter

 1. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 a.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 519. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-258
 4. [S927] Skorgen: s. 191.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 b, nr. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-60
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 95. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#96
 7. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, nr. 13. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-25
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 157. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002590
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 286 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 a/b.
 11. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 112 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16044&idx_id=16044&uid=ny&idx_side=-114
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 9 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-12
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 b.

Guri Olsdotter i Schultzhagen1

K, #9618, (ca. 1757 - januar 1801)
Far*Ola Arnesson i Sotåa2 (c 1736 - 1810)
Mor*Guri i Sotåa ( - e 1765)

Familie 1

Elling Knutsson Voll (1750 - 1791)
To barn levde i 1801.11 
Barn

Familie 2

Henrik Bentsson (1764 - 1832)
Ett barn levde ved skiftet etter henne (1801).11 
BarnGuri ble født ca. 1757.3
Annet navn: Guri Olsdotter i Sotåa, nevnt 1786.2,4
Guri trolovet seg den 6. august 1786 med Elling Knutsson Voll. Forlovere: Arnt Reierssen Rønne og Børge Eg Matssen Bretzer.4
Guri giftet seg den 25. oktober 1786 i Molde kirke med Elling Knutsson Voll. Samme måned ble det betalt 1 daler for vielsen.4,5
Hun og Elling bodde på mnr. 157, Østre Schultzhagen, Molde, i 1789.6
Guri trolovet seg i november 1796 i Molde med Henrik Bentsson på Svinabøen. Forlovere: Ola Olsson Sotåen og Johan Kristoffer Lossius.1
Guri giftet seg den 5. januar 1797 med Henrik Bentsson på Svinabøen.1,7
Hun ble kalt Guri Olsdotter Voll, nevnt 1801.8,7

Guri døde i januar 1801 i Molde, i barselseng. Den 13. januar ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.9,3 Hun ble jordfestet den 16. januar 1801.3 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 15. august 1801. Kreditorer: Hans Thiis Møller, Wilhelm Christian Schladermund, Marit Jonsdotter Nes, Jens Worm Møller, Klaus Lund Steffenssen og Nils Nilssen i Schultzhagen o.a. Arvinger: Henrik Bentsson, Knut Gårder Ellingssen, Lars Evart Ellingssen og Elling Henrikssen.10

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 b, nr. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-60
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/443/
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-13
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 71 b.
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 18, mnr. 160. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/83/
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 a.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 9 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-12
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 a/b.
 11. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 b.

Ingeborg Jakobsdatter Bjørset1

K, #9619, (1723 - 8. oktober 1808)Ingeborg ble født i 1723.1

Ingeborg døde av alderdom den 8. oktober 1808 i Kristiansund.1 Hun ble jordfestet den 15. oktober 1808.1

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: fol. 289 h.

Nils Nilssen1

M, #9620, (8. juli 1789 - )
Mor*Kari Torine Jakobsdotter 2 (1767 - )Annet navn: Nils Nilssen på Haugan.3,4
Nils ble født den 8. juli 1789 i Molde, utenom ekteskap.1,5 Nils ble døpt den 16. juli 1789.1,3 Han tjente på bnr. 1, Øver-Tornes, Vågøy, i 1801. Han ble oppfostret der. Nils var fremdeles på Tornes i 1804.5,3

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 77 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660078
 3. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: Z.
 4. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 6].
 5. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 326.

Søren Ivarssen1

M, #9621, (18. oktober 1789 - )
Far-?*Ivar Knutssen Ødegård (c 1758 - 1803); kanskje (i så fall døde Søren ung)1
Mor-?*Ingeborg Maria Andersdotter Lønset (1763 - f 1816); kanskje (i så fall døde han ung)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megSøren ble født den 18. oktober 1789 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.

Kristen Larsson Strande1,2,3

M, #9622, (ca. 1758 - )
Far*Lars Kristensson på Strande3,2 ( - c 1787)
Mor*Ingebjørg Olsdotter på Strande2 ( - 1761)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnKristen ble født ca. 1758.2
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Olsdotter på Strande den 17. april 1762.2

Kristen giftet seg med en uregistrert person.
Han bodde i Molde i 1789.1
Han var forlover for Per Persson Hollingen og Sissel Magrete Jørnsdotter, som ble trolovet den 21. april 1797.4

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 179 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 45 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660062
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 396 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670979
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 a, nr. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-62
 5. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.

Lars Kristenssen1,2

M, #9623, (30. oktober 1789 - 1791)
Far*Kristen Larsson Strande1,2 (c 1758 - )Lars ble født den 30. oktober 1789, og først hjemmedøpt.3,1 Lars ble døpt den 8. november 1789 i Molde kirke.1,3

Lars døde i 1791 i Molde, 1¼ år gammel.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 179 b.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.

Aslak Steffenssen1

M, #9624, (ca. 1784 - 25. august 1789)Aslak ble født ca. 1784.1

Aslak døde den 25. august 1789 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.

Ola Ivarsson Lønset1,2

M, #9625, (ca. 1766 - 1808)
Far*Ivar Nilsson Lønset3 (1728 - )
Mor*Siri Olsdatter
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1766 på Reknesrøysan, Molde.1,3 Han ble konfirmert den 29. november 1789 i Molde kirke.2 Han var liten og hadde lyst hår.1 Han ble overført til den sjømilitære ekstrarullen den 14. juni 1799 fordi han var i årstjeneste i København. I 1802 ble han tilbakeført til hovedrullen i Molde. Ola var utkommandert en gang.1,4
Annet navn: Ola Ivarsson Reknes, nevnt fra 1804 til 1808.5,6,4 Han var sjøfarende bosatt i Molde i 1804.4

Ola døde i 1808 i Molde. Den 10. mai ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden, og 1 ort 8 skilling for ringing med den lille klokken.6,5 Han ble jordfestet den 27. mai 1808.5

     Navnet hans ble skrevet Ole Iversen Rechnæs i 1808.5

Kilder/noter

 1. [S1058] Molde ekstrarulle 1790–1803: nr. 19.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 155 a.
 3. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 12.
 4. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 5].
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 27. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 6. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Uvisse inntekter, 10. mai.

Anders Anderssen i Krubba1

M, #9626, (1772 - )
Far*Anders Olssen i Krubba2,3 (c 1740 - 1807)
Mor*Beret Knutsdatter i Krubba2,3 (c 1740 - 1801)Anders ble født i 1772 i Molde.1 Anders ble døpt den 6. oktober 1772.1
Han ble kalt Anders Anderssen på Røysa, nevnt 1789.4,2 Han ble konfirmert den 29. november 1789 i Molde kirke av Gabriel Dreier.4,3
Anders Krybben var fadder ved dåpen til Karen Johannesdatter den 6. november 1796 i Molde kirke.5
Anders Anderssen tjente hos Andreas Kristian Jørgenssen i 1796.3 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Anders Anderssen på mnr. 119, Krubba, Molde, hos Anders Olssen og Beret Knutsdatter.2 Anders Anderssen var matros i 1801. Han var fremdeles rulleført i 1804.2,1

     Navnet hans ble skrevet Anders Andersen paa indrene Røysene i 1789.6

Kilder/noter

 1. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): PP.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 119. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002397
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 572 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/573/
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 155 a.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 6. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.

Hans Andersson på Bjørset1,2

M, #9627, (7. september 1791 - 4. februar 1862)
Far*Anders Jonsson på Kringstad3,4 (1752 - c 1821)
Mor*Beret Hansdotter på Kringstad4 (c 1755 - 1802)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marta Olsdotter på Bjørset (1774 - 1859)Hans ble født den 7. september 1791 på Kringstad, Bolsøy.3 Hans ble døpt den 13. september 1791.3 Han bodde hos Anders Jonsson og Beret Hansdotter på Kringstad i 1801.4
Annet navn: Hans Andersson på Kringstad, nevnt 1816.5,4 Hans Andersson på Kringstad var postkar i 1816.5
Hans giftet seg den 27. oktober 1816 i Molde kirke med Marta Olsdotter på Kringstad (forlovere: Anders Olsson på Kringstad o.a.)5
Annet navn: Hans Andersson i Storvika, nevnt fra 1831 til 1862.6,7
Han og Marta var husfolk i Storvika, Bjørset, Bolsøy, i 1831. I 1839 fikk han 3 daler i premie av landbruksselskapet for jorddyrking. Tomten ble senere kalt Korsbrekkeplassen.7,1,2
Hans fikk barn med en uregistrert person i 1831 i Molde.7

Hans døde den 4. februar 1862 i Storvika, som kårmann.6 Han ble gravlagt den 11. februar 1862.6

Kilder/noter

 1. [S1990] Møre Landbruksselskap: s. 178, 1839. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017010548001?page=191
 2. [S1991] «Husmannsplasser og stykker under Bjørset»: s. 94. https://books.google.no/books?id=jWUCAgAAQBAJ&pg=PA94
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Kringstad.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 b, 1816, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630238
 6. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 582, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020278
 7. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 94, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630289

Johan Jenssen på Moldeneset1,2,3,4,5

M, #9628, (ca. 1726 - 1796)
Far-?*Jens Johansson på Moldeneset ( - e 1741); trolig

Familie

Beret Olsdatter på Moldeneset (c 1721 - 1799)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJohan ble født ca. 1726.6 Han var soldat.4
Johan Moldnesset var kreditor ved skiftet etter Elen Rasmusdatter den 24. juli 1751: 2 daler.7
Johan Jenssen fikk festeseddel på en grunn på Moldeneset, Molde, fra Hans Holst. Årlig avgift: 1 daler 3 ort. Seddelen ble tinglyst 21. oktober 1755.1
Johan giftet seg med Beret Olsdatter.8,9
Han ble også kalt Johan Olssen, nevnt fra 1762 til 1767.9,10
Han og Beret bodde på mnr. 169, Moldeneset, Molde, i 1762. Tomten var en husmannsplass under Moldegård (trolig den som lå lengst vest på neset), og han fikk bygselseddel 4. august 1763. De leide også et engstykke og betalte til sammen 2 daler 2 ort per år. Huset var taksert til 50 og et naust til 10 daler i 1767 og 77. Stuen hadde tilbygd vedsval og var 18½ alen lang og 8 alen bred, mens naustet var 15 alen langt og 10 alen bredt. De var fremdeles husfolk der i 1789.9,8,11,10,12 Johan Jenssen svarte ingenting grunnet «ringe omstændigheder» ved den frivillige avgift i 1774.2
Han var forlover for Elen Persdatter og Johan Steffenssen, som ble trolovet den 26. oktober 1782.5
Han var forlover for Ivar Bjørnsson og Brynhild Eriksdatter, som ble trolovet den 30. oktober 1785.13
Johan Jenssen var daglønner i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.12,3 Jens Johanssen og Marta Andersdotter (deres sønn og svigerdatter) bodde hos dem.14
Johan Jenssen solgte huset og naustet på mnr. 169 i 1793 til Ola Olsson Romold. Plassen målte 82½ alen fra sør til nord, og 56 alen fra øst til vest.11

Johan døde i 1796, som husmann.6 Han ble jordfestet den 28. mars 1796 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.6

     Navnet hans ble skrevet Johan Moldnesset fra 1774 til 1796.4,6

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 419, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410214
 2. [S131] Molde frivillig avgift 1774: nr. 200.
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 19, mnr. 173. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/84/
 4. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 100.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 10 a.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-12
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 42–43. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/23/
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 9. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Moldnesset.
 10. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 200.
 11. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 99.
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 173. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-12
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-18

Jens Johanssen på Moldeneset1,2

M, #9629, (1759 - 30. juli 1791)
Far*Johan Jenssen på Moldeneset3,4 (c 1726 - 1796)
Mor*Beret Olsdatter på Moldeneset3 (c 1721 - 1799)

Familie

Marta Andersdotter på Moldeneset (c 1753 - 1831)
De hadde ett barn. 
BarnJens ble født i 1759, trolig på Moldeneset, Molde.3 Jens ble døpt den 20. november 1759. Faddere: Isak Olssen, Per Knutsson, Ola Olssen, Brit Tostenssen, Susanna Steffenssen og Brit Sjurdsdotter.3 Jens Johanssen på Moldeneset ble konfirmert den 2. oktober 1774 i Bolsøy kirke.2
Han var fadder ved dåpen til Mari Ivarsdotter på Moldeneset den 6. april 1788 i Molde kirke.5

Jens trolovet seg den 1. juni 1789 med Marta Andersdotter på Talset. Forlovelsen skjedde i huset. Forlovere: Søren Olsson på Fannbostad og Klaus Anderssen i Schultzhagen.6
Jens giftet seg den 12. juli 1789 i Bolsøy kirke med Marta Andersdotter på Talset.1,6 Jens Johanssen og kona bodde hos hans foreldre på mnr. 169, Moldeneset, Molde.6

Jens døde den 30. juli 1791 ved Bud. Han falt av en jekt og druknet.7,8

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-111
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 4. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 100.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 61 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-59
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-18
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 119 b.
 8. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.

Mons Simeonsson på Moldegård1,2

M, #9630, (ca. 1694 - 19. mai 1791)Mons ble født ca. 1694.1

Mons døde den 19. mai 1791 på Moldegård, Bolsøy.1,2 Han ble jordfestet den 5. juni 1791 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 119 b.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 28 b.

Per Kristensson Berg1,2

M, #9631, (ca. 1738 - 1803)

Familie

Marta Jensdotter (c 1747 - )
De hadde fler barn.7 
BarnPer ble født ca. 1738.1,3
Per giftet seg med Marta Jensdotter.1 Daglønner Peder Dreyer var husmann på mnr. 158, Haugen, Molde, i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.4,5
Han og Marta bodde i Molde i 1791.6 Per Kristenssen var dreier i 1801.1 Han og Marta losjerte på mnr. 79, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Jørgen Perssen, i huset til enka Else Fris (s.d.), hvor det også losjerte én annen husholdning (s.d.).1
Han ble kalt Per dreier, nevnt 1803.3

Per døde i 1803 i Molde. Den 3. september ble det betalt 2 ort 8 skilling til kirken for begravelsen.2,3 Han ble jordfestet den 5. september 1803.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Christensen fra 1791 til 1801.6,1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 79.
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 90 b.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 162. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 18, mnr. 162. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/83/
 6. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
 7. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 5].

Kristian Tønder1,2

M, #9632, (ca. 1682 - 1716)Kristian ble født ca. 1682.3 Hans hjemsted var i Trondheim.3
Kristian giftet seg med enka etter Fredrik Olsson Messel.4
Kristian Tønder gav festeseddel på en grunn i såkalte Jakob Ravns hage (under Reknes) i Molde til Just Olsson den 1. mai 1708.1
Kristian Tønder gav festeseddel på grunnen som avdøde Tomas Lambertsson hadde festet og bebodd (under Reknes) i Molde til Ola Persson den 14. desember 1708.1
Ola Olsson Lønset kjøpte hus med grunn på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, den 13. april 1711 av Knut Sveinsson. Knut, som bodde der frem til salget, hadde i sin tid kjøpt dem etter avdøde sorenskriver Fredrik Olsson Messel og hans enkes nye mann, Kristian Tønder. Eiendommen var innhegnet og strakte seg nedentil fra kirkeveien til Jørgen skomakers hus 49½ sjællandsk alen i bredden, oventil mot avdøde Niels Hanssens plass 16 alen, oppad på vestkanten 29½ alen og fra nordhjørnet nedad i bredden 7 alen. Grunnen var utskilt fra Reknes, og årlig kjennelse var 24 skilling. Skjøtet ble tinglyst 16. oktober.5,6,7,8,9

Han bodde i Molde i 1711 sammen med Anne Petersdotter. Han hadde ei tjenestejente.2 Kristian Tønder var månedsløytnant. Han førte galeien Lovise i slaget ved Dynekilen i 1716.4,10

Kristian døde i 1716.10

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390191
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Fanne-otting, Molde Ladeplas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181172
 3. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 39. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020008?page=46
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 50. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=63
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 47 b.
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 48 a.
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 48 b.
 8. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 9. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 30 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/32/
 10. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 55. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=68

Marta Jensdotter1

K, #9633, (ca. 1747 - )

Familie

Per Kristensson Berg (c 1738 - 1803)
De hadde fler barn.3 
BarnMarta ble født ca. 1747.1
Marta giftet seg med Per Kristenssen.1
Hun og Per bodde i Molde i 1791.2 Marta Jensdotter og Per losjerte på mnr. 79, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Jørgen Perssen, i huset til enka Else Fris (s.d.), hvor det også losjerte én annen husholdning (s.d.).1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 79.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
 3. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 5].

Nicolai Georg Leth1,2

M, #9634, (13. mars 1799 - 6. september 1876)
Far*Nils Leth1,3 (1762 - 1838)
Mor*Johanna Andrea Mühlenfort1 (1773 - 1830)Nicolai Georg ble født den 13. mars 1799 i Molde.2 Han bodde hos Nils Leth og Johanna Andrea Mühlenfort på mnr. 79, Hovedgata, Molde, i 1801.1 Nicolai Georg Leth tok den akademiske graden examinatus juris.2 Han var fullmektig i Revisjonsdepartementet.2 Han var tollbetjent i Molde i 1832.2 Han var tollbetjent i Kristiansund i 1836. Han var overtollbetjent der i 1843. Nicolai fikk avskjed 21. november 1855.2,3 Han var rentenist i Molde.2

Nicolai Georg døde den 6. september 1876.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 79.
 2. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Leth, Nicolai Georg.
 3. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/9/

Johan Vilhelm Leth1,2

M, #9635, (ca. 1800 - 1823)
Far*Nils Leth1,2 (1762 - 1838)
Mor*Johanna Andrea Mühlenfort1 (1773 - 1830)Johan Vilhelm ble født ca. 1800 i Molde.1 Han bodde hos Nils Leth og Johanna Andrea Mühlenfort på mnr. 79, Hovedgata, Molde, i 1801.1

Johan Vilhelm døde trolig i 1823. Rundt 10. januar utgikk han på vegne av nantiske handelshus som befrakter for skonnerten «Dadelus» fra Portugal mot Bergen med salt o.a. Den 20. juni sendte faren etterlysning til avisen.2,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 79.
 2. [S1119] Den Norske Rigstidende: nr. 53/4.7.1823, tillegg. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dennorskerigstidende_null_null_18230704_9_53_1#4
 3. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/9/

Mali Nilsdatter1

K, #9636, (ca. 1773 - )

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 79.
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 150.
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 350 a, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660354

Anne Sørensdotter på Haugen1,2,3

K, #9637, (1786 - 11. januar 1883)
Far*Søren Knutsson på Sandnes4 (1754 - c 1795)
Mor*Ingeborg Ivarsdotter Holm2,4 (1763 - 1821)

Familie 1

Ola Olsson Setnes (1774 - 1811)
Han forsørget to barn i 1809.13 
Barn

Familie 2

Jørn Persson på Haugen (c 1788 - 1854)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne ble født i 1786 i Veøy, som tvilling, utenom ekteskap.4,1
Annet navn: Anne Sørensdotter på Moldegård, nevnt fra 1804 til 1808.5,6 Hun ble konfirmert den 16. september 1804 i Molde kirke.5
Anne giftet seg den 23. oktober 1808 i Molde kirke med Ola Olsson Setnes (forlovere: Ivar Alvsson på Moldeneset og Tore Olsson på Moldegård).6,7
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson Setnes den 26. april 1817.7
Hun var myndling av Kristen Jøstensson Øverland i 1817.7

Anne giftet seg den 24. juni 1817 i Ørskog prestegjeld med Jørn Persson på Ikornnes.8 Anne og Jørn var arbeidere i 1821.3,9
Hun og Jørn bodde på mnr. 158, Haugen, Molde, i 1821.3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Ivarsson og Marit Olsdotter på Rishaug den 11. mars 1828: 1 ort 8 skilling.10
Anne Sørensdotter var arbeidskone «paa forskjelligt i Husene» i 1865. Alexander Brinchmann skrev at hun var en av de på grunn av orden og dyktighet mest søkte arbeidskoner, for det meste til vask, flatbrødbaking og ølbrygging. Hadde vi bare hatt noen flasker av hennes beste juleøl her nu, skulle du ha kjent at det var maltholdig.1,11
Hun bodde på mnr. 158 i 1865.1

Anne døde den 11. januar 1883 i Molde, av marasmus (avmagring).12 Hun ble gravlagt den 17. januar 1883.12

     Navnet hennes ble skrevet Anna Søfrensdatter Mollegaard i 1804.5

     Anne Sørensdotter på Haugen og Anne Sørensdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S1306] Molde ft. 1865: liste 189, østre Schultzhagen, mnr. 158. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803380390
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 18, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620445
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 71. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#72
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a, nr. 19. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-18
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b, 1808, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-52
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 538 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/246/
 8. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 377, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620645
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 500, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620655
 10. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333
 11. [S1630] Rektor Alexander Brinchmann: s. 95. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061808049?page=96
 12. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 183, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650537
 13. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, C. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000003

Erik Erikssen1

M, #9638, (23. januar 1791 - )
Far*Erik Ivarsson Rognehaugen1 ( - e 1791)
Mor*Margrete Jensdatter 2 ( - e 1791)Erik ble født den 23. januar 1791 i Molde, utenom ekteskap, og først hjemmedøpt.1 Erik ble døpt i kirken den 3. februar 1791.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 491 b.

Erik Ivarsson Rognehaugen1

M, #9639, ( - etter 1791)

Familie

Margrete Jensdatter ( - e 1791)
BarnErik fikk barn med Margrete Jensdatter i 1791 i Molde. Erik møtte på tinget den 4. april og sa han var utlagt som barnefar. Han kunne ikke nekte for å ha hatt med Margrete å gjøre på den måten, men ville at hun skulle avlegge ed på at han var barnets far. Hun sverget på at hun ikke hadde hatt omgang med andre, og Erik påtok seg sin del av oppfostringskostnadene.1,2

     Erik Ivarsson Solemdal og Erik Ivarsson Rognehaugen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 491 b.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.

Margrete Jensdatter Bø1

K, #9640, ( - etter 1791)

Familie

Erik Ivarsson Rognehaugen ( - e 1791)
BarnMargrete fikk barn med Erik Ivarsson Rognehaugen i 1791 i Molde. Erik møtte på tinget den 4. april og sa han var utlagt som barnefar. Han kunne ikke nekte for å ha hatt med Margrete å gjøre på den måten, men ville at hun skulle avlegge ed på at han var barnets far. Hun sverget på at hun ikke hadde hatt omgang med andre, og Erik påtok seg sin del av oppfostringskostnadene.1,2

     Marit Jensdatter og Margrete Jensdatter Bø kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 491 b.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.

Johan Gabriel Svandal1,2,3

M, #9641, (ca. 1752 - )

Familie

Sirine Margrete (c 1748 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJohan Gabriel ble født ca. 1752.3 Han hadde plass i 10. stol, mannssiden, Molde kirke, fra 1786 til 1787. Leie: 2 ort.1
Johan Gabriel giftet seg med Sirine Margrete.3 Johan var skreddermester i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue, men skulle svare 1 daler 48 skilling i næringsskatt (5 pst.) Han virket fremdeles i 1801.4,5,3
Han bodde på mnr. 100, utpå Gata, Molde, i 1789 sammen med Hans Jonssen Bakke. Hans var hans svenn.4 Johan ble stevnet av Hans Jonssen Bakke til tinget i Molde den 9. mai 1791. Johan var Hans' mester og skyldte ham 65 daler 86 skilling, hvorav 22 daler 57 skilling var betalt og 43 daler 29 skilling gjenstod. Johan møtte ikke, og saken ble utsatt til 6. juni.5 Johan og Sirine Margrete bodde på mnr. 34, Grova, Molde, i 1801 sammen med Maren Elisabet Johansdatter. Husets innehaver var Anders Olssen (s.d.).3

Kilder/noter

 1. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1786–87. Stolpenger, mannssiden, nr. 10.
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 101. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 34.
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 12, mnr. 101. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/77/
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 492 a.

Sirine Margrete1

K, #9642, (ca. 1748 - )

Familie

Johan Gabriel Svandal (c 1752 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnSirine Margrete ble født ca. 1748.1
Sirine Margrete giftet seg med Johan Gabriel Svandal.1
Hun og Johan Gabriel bodde på mnr. 34, Grova, Molde, i 1801 sammen med Maren Elisabet Johansdatter. Husets innehaver var Anders Olssen (s.d.).1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 34.

Maren Elisabet Johansdatter1

K, #9643, (ca. 1789 - )
Far*Johan Gabriel Svandal1 (c 1752 - )
Mor*Sirine Margrete1 (c 1748 - )Maren Elisabet ble født ca. 1789.1 Hun bodde hos Johan Gabriel Svandal og Sirine Margrete på mnr. 34, Grova, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 34.

Anders Olsson Hagen1,2,3

M, #9644, (1766 - 1806)
Far*Ola Andersson Hagen4,2 ( - 1795)
Mor*Marit Knutsdotter Hagen2,4 (c 1742 - 1814)

Familie

Mali Åmundsdotter Kleive (c 1755 - 1810)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnders ble døpt den 9. februar 1766 i Bolsøy kirke.4,5
Anders giftet seg med Mali Åmundsdotter Kleive.1,6
Han var fadder ved dåpen til Johanne Maria Tørrisdatter den 28. oktober 1798 i Molde kirke.7

Han og Mali var husfolk på mnr. 34, Grova, Molde, i 1801, sammen med Beret Olava Andersdatter, Marit Knutsdotter og Ola Olsson. Hans mor, Marit, og hennes sønn Ola var losjerende. Det var også en annen husholdning i huset (s.d.).6
Han var forlover for Per Olsson Korsan og Inger Maria Olsdatter, som giftet seg den 29. april 1801 i Molde kirke.8,9

Marit Knutsdotter Hagen, Anders Olsson Hagen og Ola Olsson Hagen solgte hus med grunn på mnr. 34 den 3. juli 1802 til Anders Andersson. Kjøpesum: 175 daler. Marit skulle ha fritt husvære mot rentefrihet på sine tilkommende 50 daler. Skjøtet ble tinglyst 5. juli.2,10

Anders døde i 1806 i Molde. Den 19. april ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.11,3 Han ble jordfestet den 2. mai 1806.3

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 447. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-226
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 516. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610261
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1806, 2. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-125
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 34.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 a, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630191
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 b.
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 299 a.
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 601. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610304
 11. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1806. Uvisse inntekter, 19. april.

Mali Åmundsdotter Kleive1

K, #9645, (ca. 1755 - 1810)
Far*Åmund Åmundsson Kleive1 (1724 - 1780)
Mor*Brit Lassesdotter Kleive2,1 (c 1726 - 1796)

Familie

Anders Olsson Hagen (1766 - 1806)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMali ble født ca. 1755.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Åmundsson Kleive den 2. februar 1781.1
Hun var myndling av Ola Åmundsson i Bygdalia i 1781.1

Mali giftet seg med Anders Olsson Hagen.2,3
Åmund Åmundsson, Lars Åmundsson på Ona, Mali Åmundsdotter og Synnøv Åmundsdotter solgte hus på mnr. 126, under Berget, Molde, den 8. desember 1796 til Anne Åmundsdotter. Kjøpesum: 30 daler. De hadde arvet huset etter mora. Det lå mellom Arne Sotåen (s.d.) på østre og Anders Hjelset (s.d.) på vestre side.2
Hun og Anders var husfolk på mnr. 34, Grova, Molde, i 1801, sammen med Beret Olava Andersdatter, Marit Knutsdotter og Ola Olsson. Hans mor, Marit, og hennes sønn Ola var losjerende. Det var også en annen husholdning i huset (s.d.).3

Mali døde i 1810 i Molde.4 Hun ble jordfestet den 10. juni 1810.4

     Navnet hennes ble skrevet Mali Amundsdatter fra 1781 til 1801.1,3

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1125. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/277/
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 447. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-226
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 34.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 10. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226

Beret Olava Andersdatter1

K, #9646, (ca. 1793 - )
Far*Anders Olsson Hagen1 (1766 - 1806)
Mor*Mali Åmundsdotter Kleive1 (c 1755 - 1810)Beret Olava ble født ca. 1793.1 Hun bodde hos Anders Olsson og Mali Åmundsdotter på mnr. 34, Grova, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 34.

Marit Knutsdotter Hagen1,2

K, #9647, (ca. 1742 - 1814)

Familie

Ola Andersson Hagen ( - 1795)
To barn levde i 1802.2 
BarnMarit ble født ca. 1742.3,4
Marit giftet seg med Ola Andersson.2,5
Hun og Ola bodde i Bolsøy i 1766.6
Hun og Ola bodde trolig i Kleive, Bolsøy, i juli 1776.7
Hun og Ola bodde på mnr. 168, Moldeneset, Molde, fra 1776. Forrige beboer var Ivar opplending. Året etter ble huset taksert til 40 daler. Ola opplending overtok i 1784.8,9,10
Annet navn: Marit Knutsdotter på Moldegjerdet, nevnt 1787.5
Hun var fadder ved dåpen til Eli Katrina Persdatter den 3. september 1787 i Molde kirke.5

Hun og Ola bodde på fhv. mnr. 181, Fuglsetneset, Molde, i 1789.11
Hun og Ola bodde på mnr. 34, Grova, Molde.2
Marit hos Torvik og Tørris Vang fikk barn med hverandre i 1798. Barnefaren ble oppgitt av Marit Knutsdotter Hagen.1

Hun ble kalt Marit skomakers, nevnt 1800.12 Hun var spinner i 1801.3 Hun losjerte hos sønnen Anders Olsson på mnr. 34 i 1801.3
Marit Knutsdotter Hagen, Anders Olsson Hagen og Ola Olsson Hagen solgte hus med grunn på mnr. 34 den 3. juli 1802 til Anders Andersson. Kjøpesum: 175 daler. Marit skulle ha fritt husvære mot rentefrihet på sine tilkommende 50 daler. Skjøtet ble tinglyst 5. juli.2,13
Hun var myndling av Andreas Blom Øvre i 1802.2

Annet navn: Marit Knutsdotter på Hospitalet, nevnt 1814 (Reknes hospital, men ikke nødvendigvis som pasient).4

Marit døde i 1814 i Molde.4 Hun ble jordfestet den 30. juli 1814.4

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 a, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630191
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 516. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610261
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 34.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b, 1814, 30. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630227
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 58 b, kvinner, 3. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620597
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1776, tingsvitne. Endringer, mnr. 199. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064194
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Schultz Hagen, mnr. 187. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064097
 10. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1784, tingsvitne. Endringer, mnr. 187. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064075
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 181. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 12. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 293 b, nr. 31. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/5/
 13. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 601. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610304

Ola Olsson Hagen1,2

M, #9648, (1776 - )
Far*Ola Andersson Hagen4,1 ( - 1795)
Mor*Marit Knutsdotter Hagen3,1 (c 1742 - 1814)

Familie

Marit Andersdotter på Røysa (c 1776 - 1808)Ola ble døpt den 28. juli 1776 i Kleive kirke, Bolsøy.4,5 Han var arbeider i 1801.3 Han losjerte hos broren, Anders Olsson, på mnr. 34, Grova, Molde, i 1801.3
Marit Knutsdotter Hagen, Anders Olsson Hagen og Ola Olsson Hagen solgte hus med grunn på mnr. 34 den 3. juli 1802 til Anders Andersson. Kjøpesum: 175 daler. Marit skulle ha fritt husvære mot rentefrihet på sine tilkommende 50 daler. Skjøtet ble tinglyst 5. juli.1,6
Ola giftet seg den 11. november 1802 i Molde kirke med Marit Andersdotter Romold (forlovere: Jens Nilssen og Torjer Martinsson).7
Ola Olsson Hagen kjøpte hus på mnr. 120, Østre Røysa, Molde, den 26. april 1808 av Brit Botolvsdatter på Røysa. Kjøpesum: 40 daler og fritt husvære, brensel og lys på livstid. Grunnen tilhørte Hans Thiis Møller. Skjøtet ble tinglyst 2. mai.8,2

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Hagen fra 1802 til 1808.2,1

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 516. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610261
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 592. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610300
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 34.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-130
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 601. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610304
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b, 1802, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630236
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 591. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610299

Borghild Margrethe Kvernberg

K, #9649
Far*Bertin Jakobsson Smilden1 (1895 - 1971)
Mor*Dagny Margrethe Kvernberg1 (1904 - 1993)
8-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Olaf Kjemark (1920 - 2011)

Kilder/noter

 1. [S1059] Kristiansund mini. 1921–35: 1929, kvinner, nr. 88.

Bertin Jakobsson Smilden1,2,3

M, #9650, (21. september 1895 - 19. november 1971)
Far*Jakob Eliasson Berge4,1 (1866 - )
Mor*Brita Rognaldsdotter Ramsgrø4,1 (1863 - )

Familie 2

Marie Ølmheim (1898 - 1989)
BarnBertin ble født den 21. september 1895 på Salbu, Hyllestad, utenom ekteskap.4,5 Han ble hjemmedøpt den 24. oktober 1895. Vitner: Jacob Andreas Gjertsson Salbu o.a.4,5 Bertin Jakobsson Smilden ble døpt den 10. november 1895. Faddere: Jacob Andreas Gjertsson Salbu (som hadde meldt fra til presten) o.a.4 Bertin Jakobsson ble vaksinert mot kopper den 23. juli 1897.5 Han var fosterbarn hos Elling Rognaldsson og Gjertrud Johnsdotter i Smillegjerdet, Smilla, Hyllestad, i 1900.6 Bertin Jakobsson var tjenestedreng hos Elling Rognaldsson og Gjertrud Johnsdotter i Smillegjerdet i 1910.7,5 Bertin Jakobsson Smilden ble konfirmert den 9. oktober 1910 i Øn, Hyllestad. Han hadde gode kunnskaper og meget god oppførsel.5
Han bodde i Hyllestad i 1919.8 Han var matros (trolig i handelsflåten) iallfall fra 1919 til 1929.8,9
Bertin fikk barn med Inga Lovise Botolfsdotter Koldingsnes i 1919 i Vik i Sogn.8
Bertin giftet seg med Marie Ølmheim.1
Han bodde i Bergen i 1929.9
Bertin fikk barn med Dagny Margrethe Kvernberg i 1929 i Kristiansund.9 Bertin og Marie ble skilt den 28. mai 1930.1 Bertin Jakobsson Smilden var båtsmann i 1936.1
Bertin giftet seg den 9. november 1936 i Sandviken, Bergen, med Marie Smilden (forlovere: Albert H. Carlsen og Ida Nilsen). De hadde vært gift med hverandre tidligere og var fritatt for lysning etter bevilling av 7. november fra fylkesmannen.1,2
Han og Marie bodde i Hans Hauges gate 20, Bergen, i 1936.1
Han og Marie bodde i Johannes Bruns gate 4, Bergen, i 1971.3

Bertin døde den 19. november 1971 i Bergen.2,3
Bertin J. Smildens dødsannonse i Bergens Tidende
Han ble gravlagt den 25. november 1971 på Grønneviken, Møllendal kirkegård, Bergen, fra Håpets kapell klokken 11.2,10
Bertin og Marie Smildens gravstein (foto fra Gravminner i Norge)

Kilder/noter

 1. [S1061] Bergen, Sandviken klok. 1929–53: s. 74.
 2. [S1071] BT: 22.11.1971.
 3. [S534] Dødsfall i Bergen 1912–1975.
 4. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 7.
 5. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 91.
 6. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 228.
 7. [S885] Ft. 1910 (db): Hyllestad, gnr. 28, Smilden, bnr. 3, Smildegjærdet.
 8. [S1077] Vik (i Sogn) klok. 1915–35: s. 14.
 9. [S1059] Kristiansund mini. 1921–35: 1929, kvinner, nr. 88.
 10. [S497] Gravminnebasen: id 1643432.

Marie Ølmheim1

K, #9651, (10. april 1898 - 26. januar 1989)
Far*Nils Ølmheim1 ( - e 1898)
Mor*Margrethe Midtun1 ( - e 1898)

Familie

Bertin Jakobsson Smilden (1895 - 1971)
BarnMarie ble født den 10. april 1898 på Ylmeim, Sogndal.1,2 Hun ble konfirmert i 1914 i Sogndal.1
Marie giftet seg med Bertin Jakobsson Smilden.1 Marie og Bertin ble skilt den 28. mai 1930.1 Hennes navn som gift var Smilden, nevnt 1936.1,2
Marie giftet seg den 9. november 1936 i Sandviken, Bergen, med Bertin Jakobsson Smilden (forlovere: Albert H. Carlsen og Ida Nilsen). De hadde vært gift med hverandre tidligere og var fritatt for lysning etter bevilling av 7. november fra fylkesmannen.1,3
Hun og Bertin bodde i Hans Hauges gate 20, Bergen, i 1936.1
Hun og Bertin bodde i Johannes Bruns gate 4, Bergen, i 1971.4

Marie døde den 26. januar 1989.2 Hun ble gravlagt på Grønneviken, Møllendal kirkegård, Bergen.2
Bertin og Marie Smildens gravstein (foto fra Gravminner i Norge)

Kilder/noter

 1. [S1061] Bergen, Sandviken klok. 1929–53: s. 74.
 2. [S497] Gravminnebasen: id 1643433.
 3. [S1071] BT: 22.11.1971.
 4. [S534] Dødsfall i Bergen 1912–1975.

Jakob Eliasson Berge1,2,3

M, #9652, (11. mars 1866 - )
Far*Elias Hansson Berge4,1 (1835 - 1928)
Mor*Brita Jakobsdotter Berge4,5 (1837 - 1908)

Familie 1

Johanne Bergitte Johannesdotter Espeset (1857 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Brita Rognaldsdotter Ramsgrø (1863 - )
BarnJakob ble født den 11. mars 1866 på Berge, Hyllestad.1,4,3 Han ble døpt den 25. mars 1866 i Hyllestad kirke. Faddere: Per Jørgensson på Rønset o.a.4 Jakob Eliasson Berge emigrerte den 18. april 1888 i Bergen.6

Jakob Eliasson Berge giftet seg den 20. juli 1892 i Hyllestad kirke med Johanne Bergitte Johannesdotter Espeset (forlovere: Elias Hansson Berge o.a.)1,2,3

Jakob og Johanne var brukere på bnr. 6, Berge, Hyllestad, fra 1892 til 1895. Han drev tilsynelatende sammen med foreldrene, men solgte bruket til broren i 1895. Jakob ble samme år kalt innerst på Berge, men flyttet til Hareid.3,1,7
Jakob fikk barn med Brita Rognaldsdotter Rønset i 1895 i Hyllestad.7,8 Jakob Eliasson Berge var fisker.8,9
Han og Johanne Bergitte var brukere på Korsneset, Hareid, Hareid, i 1895.10 Jakob Eliasson Berge var tømmermann i 1900.2
Han og Johanne var brukere på Gåsnes, Liavåg, Hareid, i 1900. Jenny Bertine Augusta Jakobsdotter bodde også der. Bruket hadde dyrketmark, krøtter og fjærfe. Ei dagarbeiderske losjerte hos dem, og det stod kårstue der, hvor ei enke bodde. Jakob var fraværende ved folketellingen av 3. desember.2

Kilder/noter

 1. [S1073] Hyllestad mini. 1886–1904: s. 77.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Ulfstens, gnr. 70, bnr. 8 & 6, Gaasnæs, Liavaag.
 3. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 214.
 4. [S1076] Hyllestad mini. 1861–86: s. 31.
 5. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 213.
 6. [S535] Emigranter over Bergen 1874–1930: nr. 614/1888.
 7. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 7.
 8. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 91.
 9. [S1061] Bergen, Sandviken klok. 1929–53: s. 74.
 10. [S1074] Hareid mini. 1878–97: s. 58.

Brita Rognaldsdotter Ramsgrø1,2

K, #9653, (15. januar 1863 - )
Far*Rognald Berntsson Ramsgrø3,2,4 (1833 - 1917)
Mor*Kari Hansdotter Ramsgrø4 (1836 - 1919)

Familie 1

Jørgen Persson Rønset (1859 - f 1905)

Familie 2

Jakob Eliasson Berge (1866 - )
BarnBrita ble født den 15. januar 1863 på Ramsgrø, Hyllestad.3,2,4 Hun ble konfirmert den 7. oktober 1877 i Hyllestad.2
Brita giftet seg den 12. juni 1884 i Hyllestad kirke med Jørgen Persson Rønset (forlovere: Kristen Olsson Ulvik og Rognald Berntsson Ramsgrø). Det var holdt lysning 11., 18. og 25. mai. De hadde fire barn sammen.3,5
Brita og Jørgen var brukere på bnr. 1, Rønset, Hyllestad, fra 1886 til 1895. Bruket ble solgt på auksjon i 1895.5
Annet navn: Brita Rognaldsdotter Rønset, nevnt 1895.6
Hun bodde på Salbu, Hyllestad, i 1895.6
Brita fikk barn med Jakob Eliasson Berge i 1895 i Hyllestad.6,7

Brita Rognaldsdotter giftet seg den 2. november 1905 i Holmedal, Ytre Holmedal, med Johannes Abrahamsson Brendehaug (forlovere: Ole B. Smilden o.a.)2,8,4

Annet navn: Brita Rognaldsdotter Hellevik.7
Hun og Johannes var husfolk på Røysa, Brennehaugen, Ytre Holmedal, i 1910, sammen med Peder Amandus Johannesson. Han var fraværende på Trøsdalen ved folketellingen av 1. desember.8 Hennes navn som gift var Brita Rognaldsdotter Brendehaug.8

Kilder/noter

 1. [S1061] Bergen, Sandviken klok. 1929–53: s. 74.
 2. [S1064] Holmedal klok. 1895–1915: s. 83.
 3. [S1063] Hyllestad klok. 1876–1906: s. 113.
 4. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 130.
 5. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 221.
 6. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 7.
 7. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 91.
 8. [S885] Ft. 1910 (db): Ytre Holmedal, gnr. 21, bnr. 1, Røisen (plads).

Nils Ølmheim1

M, #9654, ( - etter 1898)

Familie

Margrethe Midtun ( - e 1898)
BarnNils giftet seg med Margrethe Midtun.1
Han var bruker på Ylmeim, Sogndal.1

Kilder/noter

 1. [S1061] Bergen, Sandviken klok. 1929–53: s. 74.

Margrethe Midtun1

K, #9655, ( - etter 1898)

Familie

Nils Ølmheim ( - e 1898)
BarnMargrethe giftet seg med Nils Ølmheim.1

Kilder/noter

 1. [S1061] Bergen, Sandviken klok. 1929–53: s. 74.

Albert H. Carlsen1

M, #9656, ( - etter 1936)Albert H. Carlsen var båtsmann i 1936.1
Han bodde i Nils Hertzbergs gate 1, Bergen, i 1936.1
Han var forlover for Bertin Jakobsson Smilden og Marie Smilden, som giftet seg den 9. november 1936 i Sandviken, Bergen.1,2

Kilder/noter

 1. [S1061] Bergen, Sandviken klok. 1929–53: s. 74.
 2. [S1071] BT: 22.11.1971.

Ida Nilsen1

K, #9657, ( - etter 1936)Hun bodde i Nils Hertzbergs gate 1, Bergen, i 1936.1 Ida Nilsen var syer i 1936.1
Hun var forlover for Bertin Jakobsson Smilden og Marie Smilden, som giftet seg den 9. november 1936 i Sandviken, Bergen.1,2

Kilder/noter

 1. [S1061] Bergen, Sandviken klok. 1929–53: s. 74.
 2. [S1071] BT: 22.11.1971.

Jacob Andreas Gjertsson Salbu1

M, #9658, ( - etter 1895)Han var bruker på Salbu, Hyllestad, i 1895.1
Han var vitne ved hjemmedåpen til Bertin Jakobsson den 24. oktober 1895.1,2
Han var fadder ved dåpen til Bertin Jakobsson Smilden den 10. november 1895.1

Kilder/noter

 1. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 7.
 2. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 91.

Olaf Kjemark1,2

M, #9659, (20. desember 1920 - 5. februar 2011)Olaf ble født den 20. desember 1920.1,2

Olaf døde den 5. februar 2011.2 Han ble gravlagt den 22. februar 2011 på Grefsen kirkegård, Oslo.2

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)»: Olaf Kjemark.
 2. [S1066] Gravferdsetaten i Oslo kommune: Olaf Kjemark.

Jørgen Persson Rønset1

M, #9660, (1. april 1859 - før 1905)
Far*Per Jørgensson på Rønset1 (1824 - )
Mor*Ingeborg Jakobsdotter på Rønset2 (1832 - )Jørgen ble født den 1. april 1859 på Rønset, Hyllestad.1
Jørgen giftet seg den 12. juni 1884 i Hyllestad kirke med Brita Rognaldsdotter Ramsgrø (forlovere: Kristen Olsson Ulvik og Rognald Berntsson Ramsgrø). Det var holdt lysning 11., 18. og 25. mai. De hadde fire barn sammen.1,2
Jørgen og Brita var brukere på bnr. 1, Rønset, Hyllestad, fra 1886 til 1895. Bruket ble solgt på auksjon i 1895.2 Jørgen Persson Rønset flyttet til i USA sammen med barna. Brita var ikke med.2,3

Jørgen døde før 1905.4

Kilder/noter

 1. [S1063] Hyllestad klok. 1876–1906: s. 113.
 2. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 221.
 3. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 130.
 4. [S1064] Holmedal klok. 1895–1915: s. 83.

Per Jørgensson på Rønset1,2

M, #9661, (1824 - )

Familie

Ingeborg Jakobsdotter på Rønset (1832 - )
BarnPer ble født i 1824 på Rønset, Hyllestad.3,4
Per giftet seg den 25. mai 1858 i Hyllestad kirke med Ingeborg Jakobsdotter Berge. De hadde åtte barn.4,3
Han var bruker på bnr. 1, Rønset, Hyllestad, fra 1860 til 1885.3,2
Han var fadder ved dåpen til Jakob Eliasson Berge den 25. mars 1866 i Hyllestad kirke.1

Kilder/noter

 1. [S1076] Hyllestad mini. 1861–86: s. 31.
 2. [S1063] Hyllestad klok. 1876–1906: s. 113.
 3. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 221.
 4. [S1075] Hyllestad klok. 1853–75: s. 64, 1858, nr. 1.

Rognald Berntsson Ramsgrø1,2,3

M, #9662, (10. juli 1833 - 15. mars 1917)

Familie

Kari Hansdotter Ramsgrø (1836 - 1919)
De hadde ti barn.3 
BarnAnnet navn: Rognald Berntsson i Ulvik.3
Rognald ble født den 10. juli 1833 i Ulvika, Askvoll.3
Rognald giftet seg den 7. november 1856 med Kari Hansdotter Ramsgrø. I kårkontrakten av 9. mars 1856 med sin vordende svigermor gikk han blant annet med på å gifte seg med ei av hennes to eldste døtre.3
Han og Kari var brukere på Ramsgrø, Hyllestad, fra 1856 til 1887.3,1
Han var forlover for Brita Rognaldsdotter Ramsgrø og Jørgen Persson Rønset, som giftet seg den 12. juni 1884 i Hyllestad kirke.1,4


Rognald døde den 15. mars 1917 på Ramsgrø.3

Kilder/noter

 1. [S1063] Hyllestad klok. 1876–1906: s. 113.
 2. [S1064] Holmedal klok. 1895–1915: s. 83.
 3. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 130.
 4. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 221.

Kristen Olsson Ulvik1

M, #9663, ( - etter 1884)Han var bruker i Ulvika, Hyllestad, i 1884.1
Han var forlover for Brita Rognaldsdotter Ramsgrø og Jørgen Persson Rønset, som giftet seg den 12. juni 1884 i Hyllestad kirke.1,2

Kilder/noter

 1. [S1063] Hyllestad klok. 1876–1906: s. 113.
 2. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 221.

Johannes Abrahamsson Brendehaug1,2

M, #9664, (17. mars 1866 - )
Far*Abraham Larsson på Brennehaug2Johannes ble født den 17. mars 1866 på Brennehaugen, Ytre Holmedal.3,2
Johannes giftet seg med en uregistrert person.2
Johannes var husmann med jord på Brennehaugen i 1905.2

Johannes Abrahamsson Brendehaug giftet seg den 2. november 1905 i Holmedal, Ytre Holmedal, med Brita Rognaldsdotter (forlovere: Ole B. Smilden o.a.)2,3,4
Johannes Abrahamsson Brendehaug var løsarbeider i 1910.3
Johannes og Brita var husfolk på Røysa, Brennehaugen, Ytre Holmedal, i 1910. Han var fraværende på Trøsdalen ved folketellingen av 1. desember. Peder Amandus Johannesson bodde også der da.3 Johannes Abrahamsson Brendehaug eide bnr. 4, Brennehaugen, Fjaler, i 1950.1

Kilder/noter

 1. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Sogn og Fjordane, Fjaler, 21, Brendehaugen, 4.
 2. [S1064] Holmedal klok. 1895–1915: s. 83.
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Ytre Holmedal, gnr. 21, bnr. 1, Røisen (plads).
 4. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 130.

Peder Amandus Johannesson Brendehaug1

M, #9665, (5. mars 1906 - )
Far*Johannes Abrahamsson Brendehaug1 (1866 - )
Mor*Brita Rognaldsdotter Ramsgrø1 (1863 - )Peder Amandus ble født den 5. mars 1906 i Ytre Holmedal.1 Han bodde hos Johannes Abrahamsson og Brita Rognaldsdotter på Røysa, Brennehaugen, Ytre Holmedal, i 1910.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Ytre Holmedal, gnr. 21, bnr. 1, Røisen (plads).

Abraham Larsson på Brennehaug1

M, #9666

Familie

Barn

Kilder/noter

 1. [S1064] Holmedal klok. 1895–1915: s. 83.

Ole B. Smilden1

M, #9667, ( - etter 1905)Han var forlover for Brita Rognaldsdotter og Johannes Abrahamsson Brendehaug, som giftet seg den 2. november 1905 i Holmedal, Ytre Holmedal.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S1064] Holmedal klok. 1895–1915: s. 83.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Ytre Holmedal, gnr. 21, bnr. 1, Røisen (plads).
 3. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 130.

Kari Hansdotter Ramsgrø1

K, #9668, (6. mai 1836 - 5. november 1919)

Familie

Rognald Berntsson Ramsgrø (1833 - 1917)
De hadde ti barn.1 
BarnKari ble født den 6. mai 1836 på Ramsgrø, Askvoll.1
Kari giftet seg den 7. november 1856 med Rognald Berntsson i Ulvik. I kårkontrakten av 9. mars 1856 med sin vordende svigermor gikk han blant annet med på å gifte seg med ei av hennes to eldste døtre.1
Hun og Rognald var brukere på Ramsgrø, Hyllestad, fra 1856 til 1887.1,2

Kari døde den 5. november 1919.1

Kilder/noter

 1. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 130.
 2. [S1063] Hyllestad klok. 1876–1906: s. 113.

Elling Rognaldsson Smilden1,2,3

M, #9669, (7. desember 1853 - 1929)

Familie

Gjertrud Johnsdotter Smilden (1853 - 1923)Annet navn: Elling Rognaldsson på Sæle.3
Elling ble født den 7. desember 1853 på Sæle, Vik i Sogn.2,3
Elling giftet seg med Gjertrud Johnsdotter. De hadde ikke barn sammen.1,2,3
Han og Gjertrud var selveiere i Smillegjerdet, Smilla, Hyllestad, fra ca. 1899 og til de døde. Bruket hadde dyrketmark og krøtter i 1900, og Gjertrud drev hus- og krøtterstell. Ved folketellingen av 1. desember 1910 var Elling midlertidig i Askvoll.3,1,2 Elling Rognaldsson og Gjertrud Johnsdotter hadde Bertin Jakobsson som fosterbarn i 1900.3 Elling Rognaldsson og Gjertrud Johnsdotter hadde Bertin Jakobsson som tjenestedreng i 1910.2,4 Elling Rognaldsson Smilden var maler og kolportør i 1910.2

Elling døde i 1929 i Smilla, Hyllestad.3

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Hyllestad, gnr. 28, bnr. 3, Smilden.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Hyllestad, gnr. 28, Smilden, bnr. 3, Smildegjærdet.
 3. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 228.
 4. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 91.

Gjertrud Johnsdotter Smilden1,2,3

K, #9670, (20. juni 1853 - 1923)

Familie

Elling Rognaldsson Smilden (1853 - 1929)Gjertrud ble født den 20. juni 1853 i Lavik.2
Gjertrud giftet seg med Elling Rognaldsson. De hadde ikke barn sammen.1,2,3
Hun og Elling var selveiere i Smillegjerdet, Smilla, Hyllestad, fra ca. 1899 og til de døde. Bruket hadde dyrketmark og krøtter i 1900, og Gjertrud drev hus- og krøtterstell. Ved folketellingen av 1. desember 1910 var Elling midlertidig i Askvoll.3,1,2 Elling Rognaldsson og Gjertrud Johnsdotter hadde Bertin Jakobsson som fosterbarn i 1900.3 Gjertrud Johnsdotter og Elling Rognaldsson hadde Bertin Jakobsson som tjenestedreng i 1910.2,4

Gjertrud døde i 1923 i Smilla, Hyllestad.3

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Hyllestad, gnr. 28, bnr. 3, Smilden.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Hyllestad, gnr. 28, Smilden, bnr. 3, Smildegjærdet.
 3. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 228.
 4. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 91.

Rønnaug Evelyn Kvernberg1,2

K, #9671, (6. mai 1925 - 16. oktober 2004)
Far*Olaf Georg Sigurdsen2 (1900 - 1977)
Mor*Dagny Margrethe Kvernberg2 (1904 - 1993)
8-menning 2 ganger forskjøvet til megRønnaug Evelyn ble født den 6. mai 1925 i Kristiansund.2,3,4,1 Hun bodde hos Anders og Beate Kvernberg i Aukra fra 1940.5,6 Hennes navn som gift var Breivik.3,4

Rønnaug døde den 16. oktober 2004.4 Hun ble gravlagt på Aukra kyrkjegard. Gravskrift: «Minnes i kjærlighet».4

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 82.
 2. [S1059] Kristiansund mini. 1921–35: 1925, kvinner, nr. 73.
 3. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)»: Rønnaug Breivik.
 4. [S497] Gravminnebasen: id 2582566.
 5. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 286/12.12.1946. Side 2, «Personalia». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19461212_37_286_1?page=1
 6. [S133] Anders Kvernberg: e-post 2.5.2013.

Olaf Georg Sigurdsen1,2,3

M, #9672, (23. mars 1900 - 14. februar 1977)
Far*Karl Olai Sigurdsen1,3 (1878 - )

Familie 1

Dagny Margrethe Kvernberg (1904 - 1993)
Barn

Familie 2

Bertha Sundsbø (1900 - 1981)Olaf Georg ble født den 23. mars 1900 i Laksevåg.1,3,4 Han ble vaksinert i 1902.1 Olaf bodde hos Karl Olai Sigurdsen på Nordre, Laksevåg, Laksevåg, i 1910.3
Olaf Georg fikk barn med Dagny Margrethe Kvernberg i 1925 i Kristiansund.2 Olaf bodde i Laksevåg i 1925 og 36.2,1 Olaf var skipstømmermann til lands i 1925. Han var fremdeles tømmermann i 1936.2,1
Olaf Georg giftet seg den 31. oktober 1936 i St. Olav sogn, Bergen, med Bertha Sundsbø.1

Olaf døde den 14. februar 1977.4 Han og Bertha ble gravlagt på Møllendal kirkegård, Bergen.4,5

Kilder/noter

 1. [S1658] Bergen/St. Olav mini. 1928–54: s. 53, nr. 46. https://www.digitalarkivet.no/kb10081107012056
 2. [S1059] Kristiansund mini. 1921–35: 1925, kvinner, nr. 73.
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Askøen, gnr. 51, Nordre Laksevaag.
 4. [S497] Gravminnebasen: id 5697349.
 5. [S497] Gravminnebasen: id 5697350.

Karl Olai Sigurdsen1,2

M, #9673, (21. juli 1878 - )

Familie

BarnKarl Olai ble født den 21. juli 1878 i Askøy.2
Karl Olai giftet seg med en uregistrert person. De hadde iallfall fire barn.2 Karl Olai bodde på Nordre, Laksevåg, Laksevåg, i 1910 sammen med Olaf Georg Sigurdsen o.a.2 Karl Olai Sigurdsen var klinker ved verft i 1910. Han kaltes senere smed.2,1

Kilder/noter

 1. [S1658] Bergen/St. Olav mini. 1928–54: s. 53, nr. 46. https://www.digitalarkivet.no/kb10081107012056
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Askøen, gnr. 51, Nordre Laksevaag.

Paul Breivik1,2

M, #9674

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 82.

Ruth Brecke1

K, #9675, (30. mai 1915 - 12. februar 1993)
Far*Martin Ambrosius Aasen Brecke1,2 (1877 - 1951)
Mor*Anna Jakobsen1,2 (1884 - 1961)
7-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde tre barn.2 
Ruth Halstensen, født Brecke (foto i Studentene fra 1935)Ruth ble født den 30. mai 1915 i Molde.1,3 Ruth ble døpt den 19. september 1915.1 Hun ble vaksinert ifølge attest av 13. juni 1919.1 Hun ble konfirmert den 10. mai 1931 i Molde. Karakter: S.1 Ruth Brecke arbeidet i farens forretning etter endt utdannelse og til hun giftet seg.2
Ruth giftet seg i 1942 med en uregistrert person.2 Hennes navn som gift var Halstensen.3,2

Ruth døde den 12. februar 1993 i Molde.3

Kilder/noter

 1. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 118, nr. 2.
 2. [S1856] Studentene fra 1935: Biografiene, s. 142. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071705141?page=195
 3. [S1907] Døde 1951–2014: Ruth Halstensen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002881721

Jakob Jakobsen1,2,3

M, #9676, (29. oktober 1857 - 22. april 1921)
Far*Jakob Olsson på Nora4 (1814 - )

Familie

Martha Kristensdotter (1846 - 1919)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJakob ble født den 29. oktober 1857 på Nora, Grytten.4,1
Annet navn: Jakob Jakobsen Nora, nevnt 1882.4 Han var blikkenslager i 1882 og til sin død. I 1900 kaltes han blikk- og kopperslager.4,1,3
Jakob giftet seg den 18. april 1882 i Grytten kirke med Martha Kristensdotter Nerhagen.4,5
Han og Martha bodde i Molde i 1882.4
Han og Martha bodde på mnr. 30 B, Hovedgata, Molde, i 1900 sammen med Anna Jakobsen og Margit Johanne Jakobsen. Huset var på to etasjer og hadde forretningslokale og verksted. De bodde i annen etasje med eget kjøkken og hadde ei hushjelp, en læregutt og en svenn i tjeneste, og en sorenskriverkontorist losjerte i husholdningen. Det bodde også en familie på kvisten. Tomten hadde sjøpakkhus og pakkbod.3

Jakob døde den 22. april 1921 i Molde, av kronisk nyresykdom av tuberkuløs art.1 Han ble gravlagt den 29. april 1921 på Nedre kirkegård, Molde.1,2

Kilder/noter

 1. [S1069] Molde mini. 1920–48: s. 5, nr. 9.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Jakob Jakobsen.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 30b.
 4. [S1067] Grytten mini. 1854–86: s. 229.
 5. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 49, nr. 5.
 6. [S1070] Molde mini. 1922–37: s. 8, nr. 23.

Martha Kristensdotter1

K, #9677, (13. september 1846 - 18. november 1919)
Far*Kristen Persson i Nerhagen2,3 (1808 - 1890)
Mor*Anne Toresdotter i Nerhagen3 (1811 - 1871)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jakob Jakobsen (1857 - 1921)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMartha ble født den 13. september 1846 i Nerhagen, Bolsøy.4,3 Hun ble hjemmedøpt av Per Knutsson i Ura.4 Martha ble døpt den 8. november 1846 i Kleive kirke, Bolsøy.2,3
Annet navn: Martha Kristensdotter på Sylte, nevnt 1862.3 Hun ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 19. juli 1862.3 Hun ble konfirmert den 12. oktober 1862 i Vågøy kyrkje, Fræna. Hun fikk karakteren meget godt i kunnskap, flid og forhold.3
Annet navn: Martha Kristensdotter Nerhagen, nevnt 1882.5,3
Martha giftet seg den 18. april 1882 i Grytten kirke med Jakob Jakobsen Nora.5,1
Hun og Jakob bodde i Molde i 1882.5
Hun og Jakob bodde på mnr. 30 B, Hovedgata, Molde, i 1900 sammen med Anna Jakobsen og Margit Johanne Jakobsen. Huset var på to etasjer og hadde forretningslokale og verksted. De bodde i annen etasje med eget kjøkken og hadde ei hushjelp, en læregutt og en svenn i tjeneste, og en sorenskriverkontorist losjerte i husholdningen. Det bodde også en familie på kvisten. Tomten hadde sjøpakkhus og pakkbod.6 Hennes navn som gift var Jakobsen, nevnt fra 1900 til 1919.6,7,8

Martha døde den 18. november 1919 i Molde.7,8 Hun ble gravlagt den 24. november 1919 på Nedre kirkegård, Molde. Begravelsen foregikk fra hjemmet klokken 13.8,7

I Bygdebok for Fræna (IV) har Martha Kristensdotter på Sylte fått ektemannen til søstera Helene.9,10

Kilder/noter

 1. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 49, nr. 5.
 2. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 26, nr. 37.
 3. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 161, nr. 10.
 4. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 27, nr. 37.
 5. [S1067] Grytten mini. 1854–86: s. 229.
 6. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 30b.
 7. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 213/22.11.1919. Side 3, «Annoncer». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19191122_76_213_1?page=2
 8. [S466] Molde kirkegårder: Martha Jakobsen.
 9. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 643. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062707051?page=646
 10. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 230, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010807
 11. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 66.

Margit Johanne Jakobsen1,2,3

K, #9678, (24. august 1888 - 21. mars 1971)
Far*Jakob Jakobsen1,2 (1857 - 1921)
Mor*Martha Kristensdotter2,3 (1846 - 1919)
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Engebret Hole (1885 - 1942)
De hadde ett barn sammen.3 Margit Johanne ble født den 24. august 1888 i Molde.1,3 Hun bodde hos Jakob Jakobsen og Martha Jakobsen på mnr. 30 B, Hovedgata, Molde, i 1900.2 Margit Johanne Jakobsen ble konfirmert i 1904 i Molde.1 Hun var kontorist i Molde i 1924.1
Margit Johanne giftet seg den 21. juni 1924 i Molde kirke med Engebret Hole (forlovere: Martin Ambrosius Aasen Brecke o.a.)1,3

Margit Johanne døde den 21. mars 1971.3

Kilder/noter

 1. [S1070] Molde mini. 1922–37: s. 8, nr. 23.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 30b.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 66.

Jakob Olsson på Nora1

M, #9679, (21. desember 1814 - )

Familie

BarnJakob ble født den 21. desember 1814.2
Jakob giftet seg den 13. juni 1838 i Grytten kirke med en uregistrert person. De hadde ni barn.2
Han var husmann på Nora, Grytten, i 1857.1

Kilder/noter

 1. [S1067] Grytten mini. 1854–86: s. 229.
 2. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 281.

Kristen Persson i Nerhagen1,2

M, #9680, (1808 - 14. juli 1890)
Far*Per Kristensson på Mjelve3,4 (1776 - 1872)
Mor*Anne Persdotter på Mjelve3 (1782 - 1855)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Toresdotter i Nerhagen (1811 - 1871)
De hadde fem barn.6 
BarnAnnet navn: Kristen Persson på Mjelve.3
Kristen ble født i 1808 på Mjelve, Bolsøy.3 Kristen ble døpt den 31. juli 1808.3
Kristen Persson kjøpte 2 pund 6 merker i Nerhagen, Bolsøy, den 29. november 1836 av Per Kristensson i Hagen. Kjøpesum: 100 daler (pantegjeld til overformynderiet) og kår til Per og kona. Selgeren signerte med ført penn. Skjøtet ble tinglyst 30. juni året etter.4
Kristen giftet seg den 19. november 1837 med Anne Toresdotter i Grovan.1,5,6
Han og Anne var brukere i Nerhagen i 1846. De var der til 1855.1,7,6
Han og Anne var husfolk på Åndal, Vågøy, fra 1855.6
Annet navn: Kristen Persson på Sylte, nevnt 1862.7
Han og Anne bodde på Sylte, Fræna, i 1862.7 Kristen og Anne var husfolk på Kråkneset, Sylte, Fræna, i 1865 sammen med to sønner. Kristen eide plassen. Utsæd: 1/16 tønne bygg, ½ tønne havre og ½ tønne potet. De hadde ett storfe, tre sauer og én gris. Kristen bodde fremdeles der i 1875.5,6
Kristen giftet seg den 6. april 1874 med en uregistrert person.6

Kristen døde den 14. juli 1890 på Eidem, Fræna.6

     Navnet hans ble skrevet Christen Pedersen Nederhagen i 1846.1

Kilder/noter

 1. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 26, nr. 37.
 2. [S1067] Grytten mini. 1854–86: s. 229.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 58 b, 1808, 31. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630146
 4. [S1068] Romsdal pantebok 1835–41: fol. 132 b.
 5. [S195] Ft. 1865 (db): Frænen, Vaagø, Krokenes.
 6. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 643. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062707051?page=646
 7. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 161, nr. 10.

Anne Toresdotter i Nerhagen1,2

K, #9681, (10. juli 1811 - 12. februar 1871)

Familie

Kristen Persson i Nerhagen (1808 - 1890)
De hadde fem barn.3 
BarnAnnet navn: Anne Toresdotter på Soggebakke.3
Anne ble født den 10. juli 1811 i Grytten.3
Annet navn: Anne Toresdotter i Grovan.3
Anne giftet seg den 19. november 1837 med Kristen Persson i Nerhagen.2,4,3
Etter barsel ble hun innledet i Kleive kirke, Bolsøy, den 8. november 1846.5

Hun og Kristen var brukere i Nerhagen, Bolsøy, i 1846. De var der til 1855.2,1,3
Hun og Kristen var husfolk på Åndal, Vågøy, fra 1855.3
Annet navn: Anne Toresdotter på Sylte, nevnt 1862.1
Hun og Kristen bodde på Sylte, Fræna, i 1862.1 Anne og Kristen var husfolk på Kråkneset, Sylte, Fræna, i 1865 sammen med to sønner. Kristen eide plassen. Utsæd: 1/16 tønne bygg, ½ tønne havre og ½ tønne potet. De hadde ett storfe, tre sauer og én gris. Kristen bodde fremdeles der i 1875.4,3

Anne døde den 12. februar 1871 på Kråkneset, av magebetennelse.3

Kilder/noter

 1. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 161, nr. 10.
 2. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 26, nr. 37.
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 643. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062707051?page=646
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Frænen, Vaagø, Krokenes.
 5. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 27, nr. 37.

Per Knutsson i Ura1,2

M, #9682, (ca. 1787 - 8. mai 1854)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnPer ble født ca. 1787.2
Per giftet seg med en uregistrert person.1
Han var bruker i Ura, Bolsøy, i 1837.1 Han var skolelærer i 1837 og til sin død.1,3,2
Han hjemmedøpte Martha Kristensdotter Nerhagen i 1846.3


Per døde den 8. mai 1854 i Ura, av brystsvakhet.2,4 Han ble gravlagt den 15. mai 1854.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Knudsen Uhren fra 1837 til 1854.1,2

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 156.
 2. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 560, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020267
 3. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 27, nr. 37.
 4. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 561, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020267

Engebret Hole1

M, #9683, (27. august 1885 - 27. november 1942)

Familie

Margit Johanne Jakobsen (1888 - 1971)
De hadde ett barn sammen.2 Engebret ble født den 27. august 1885 i Lesja.1 Han ble konfirmert i 1900 i Lesja.1 Han var fullmektig ved fogdekontoret i Romsdal fra 1910 til 1914.2
Engebret giftet seg den 3. april 1912 i Bergen med en uregistrert person.2
Han bodde i Aukra fra 28. desember 1914.2 Han var lensmann i Sund i Romsdal fra 1. januar 1915 til 10. august 1941. Han fikk avskjed av Nasjonal Samling.1,2 Engebret var bruker på Sjåreisen, Aukra prestegard, fra 1916 til sin død.2
Engebret giftet seg den 21. juni 1924 i Molde kirke med Margit Johanne Jakobsen (forlovere: Martin Ambrosius Aasen Brecke o.a.)1,2

Engebret døde den 27. november 1942.2

Kilder/noter

 1. [S1070] Molde mini. 1922–37: s. 8, nr. 23.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 66.

Nils Atle Breivik1

M, #9684
Far*Paul Breivik1
Mor*Rønnaug Evelyn Kvernberg1 (1925 - 2004)
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 82.

Are Breivik1

M, #9685
Far*Paul Breivik1
Mor*Rønnaug Evelyn Kvernberg1 (1925 - 2004)
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 82.

Berit Breivik1

K, #9686
Far*Paul Breivik1
Mor*Rønnaug Evelyn Kvernberg1 (1925 - 2004)
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Jan-Ove Giske

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 82.

Jan-Ove Giske1

M, #9687

Familie

Berit Breivik

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 82.

Anne Beate Breivik1

K, #9688
Far*Paul Breivik1
Mor*Rønnaug Evelyn Kvernberg1 (1925 - 2004)
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 82.

Borgny Smilden1

K, #9689
Far*Bertin Jakobsson Smilden1 (1895 - 1971)
Mor*Marie Ølmheim1 (1898 - 1989)

Familie

Robert Larsen
De hadde barn.1 

Kilder/noter

 1. [S1071] BT: 22.11.1971.

Robert Larsen1,2

M, #9690

Familie

Borgny Smilden
De hadde barn.2 

Kilder/noter

 1. [S1071] BT: 28.10.1941.
 2. [S1071] BT: 22.11.1971.

Johanne Bergitte Johannesdotter Espeset1,2

K, #9691, (9. august 1857 - )
Far*Johannes Rasmusson Espeset1 (1830 - )
Mor*Ragnhild Rasmusdotter Espeset (1830 - )

Familie

Jakob Eliasson Berge (1866 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJohanne Bergitte ble født den 9. august 1857 på Espeset, Herøy på Sunnmøre.1 Hun ble konfirmert den 19. september 1872 i Herøy på Sunnmøre.1

Johanne Bergitte Johannesdotter Espeset giftet seg den 20. juli 1892 i Hyllestad kirke med Jakob Eliasson Berge (forlovere: Elias Hansson Berge o.a.)1,3,2

Johanne og Jakob var brukere på bnr. 6, Berge, Hyllestad, fra 1892 til 1895. Han drev tilsynelatende sammen med foreldrene, men solgte bruket til broren i 1895. Jakob ble samme år kalt innerst på Berge, men flyttet til Hareid.2,1,4
Annet navn: Johanne Birgitte Johannesdotter Berge.2,3,5
Hun og Jakob var brukere på Korsneset, Hareid, Hareid, i 1895.5
Hun og Jakob var brukere på Gåsnes, Liavåg, Hareid, i 1900. Jenny Bertine Augusta Jakobsdotter bodde også der. Bruket hadde dyrketmark, krøtter og fjærfe. Ei dagarbeiderske losjerte hos dem, og det stod kårstue der, hvor ei enke bodde. Jakob var fraværende ved folketellingen av 3. desember.3

Kilder/noter

 1. [S1073] Hyllestad mini. 1886–1904: s. 77.
 2. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 214.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Ulfstens, gnr. 70, bnr. 8 & 6, Gaasnæs, Liavaag.
 4. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 7.
 5. [S1074] Hareid mini. 1878–97: s. 58.

Jenny Bertine Augusta Jakobsdotter1,2

K, #9692, (29. oktober 1895 - )
Far*Jakob Eliasson Berge1,3 (1866 - )
Mor*Johanne Bergitte Johannesdotter Espeset1,3 (1857 - )Jenny Bertine Augusta ble født den 29. oktober 1895 på Korsneset, Hareid, Hareid.1 Jenny Bertine Augusta ble døpt den 22. desember 1895.1 Hun bodde hos Jakob Eliasson Berge og Johanne Birgitte Johannesdotter på Gåsnes, Liavåg, Hareid, i 1900.3 Jenny var i tjeneste hos besteforeldrene Johannes Rasmusson og Ragnhild Rasmusdotter på bnr. 1, Espeset, Herøy på Sunnmøre, i 1910.2

Kilder/noter

 1. [S1074] Hareid mini. 1878–97: s. 58.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Herø, gnr. 22, bnr. 1, Espesæth.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Ulfstens, gnr. 70, bnr. 8 & 6, Gaasnæs, Liavaag.

Elias Hansson Berge1,2

M, #9693, (1835 - 1928)

Familie

Brita Jakobsdotter Berge (1837 - 1908)
BarnElias ble født i 1835 på Rønset, Hyllestad.3
Annet navn: Elias Hansson på Rønset.3
Elias giftet seg i 1859 med Brita Jakobsdotter Berge. De hadde ni barn.3,4,2 Elias og Brita bodde på bnr. 6, Berge, Hyllestad, i 1865 sammen med tre barn, to tjenestefolk, hennes søster og dennes datter. Elias hjalp da svigerfaren med gårdsdriften, og kaltes gårdmann i 1866.4,2
Han og Brita var brukere på bnr. 6 fra 1875 til 1907.3,1
Han var forlover for Jakob Eliasson Berge og Johanne Bergitte Johannesdotter Espeset, som giftet seg den 20. juli 1892 i Hyllestad kirke.1,5,6


Elias døde i 1928.3

Kilder/noter

 1. [S1073] Hyllestad mini. 1886–1904: s. 77.
 2. [S1076] Hyllestad mini. 1861–86: s. 31.
 3. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 213.
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Hyllestad, lnr. 268, Berge.
 5. [S233] Ft. 1900 (db): Ulfstens, gnr. 70, bnr. 8 & 6, Gaasnæs, Liavaag.
 6. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 214.

Johannes Rasmusson Espeset1,2

M, #9694, (14. oktober 1830 - )

Familie

Ragnhild Rasmusdotter Espeset (1830 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJohannes ble født den 14. oktober 1830 i Herøy på Sunnmøre.2
Johannes giftet seg med Ragnhild Rasmusdotter.2
Han bodde på Espeset, Herøy på Sunnmøre, i 1857.1 Johannes og Ragnhild var kårfolk i kårstuen på bnr. 1, Espeset, Herøy på Sunnmøre, i 1910.2 Johannes Rasmusson og Ragnhild Rasmusdotter hadde datterdattera Jenny Bertine Augusta Jakobsdotter i tjeneste i 1910.2

Kilder/noter

 1. [S1073] Hyllestad mini. 1886–1904: s. 77.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Herø, gnr. 22, bnr. 1, Espesæth.

Ragnhild Rasmusdotter Espeset1

K, #9695, (2. januar 1830 - )

Familie

Johannes Rasmusson Espeset (1830 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnRagnhild ble født den 2. januar 1830 i Herøy på Sunnmøre.1
Ragnhild giftet seg med Johannes Rasmusson.1 Ragnhild og Johannes var kårfolk i kårstuen på bnr. 1, Espeset, Herøy på Sunnmøre, i 1910.1 Ragnhild Rasmusdotter og Johannes Rasmusson hadde datterdattera Jenny Bertine Augusta Jakobsdotter i tjeneste i 1910.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Herø, gnr. 22, bnr. 1, Espesæth.

Brita Jakobsdotter Berge1,2

K, #9696, (1837 - 1908)
Far*Jakob Johannesson på Berge2 (c 1807 - 1874)
Mor*Johanne Persdotter på Berge2 (1801 - 1854)

Familie

Elias Hansson Berge (1835 - 1928)
BarnBrita ble født i 1837 i Hyllestad.2,3
Brita giftet seg i 1859 med Elias Hansson på Rønset. De hadde ni barn.2,3,1 Brita og Elias bodde på bnr. 6, Berge, Hyllestad, i 1865 sammen med tre barn, to tjenestefolk, hennes søster og dennes datter. Elias hjalp da svigerfaren med gårdsdriften, og kaltes gårdmann i 1866.3,1
Hun og Elias var brukere på bnr. 6 fra 1875 til 1907.2,4

Brita døde i 1908.2

Kilder/noter

 1. [S1076] Hyllestad mini. 1861–86: s. 31.
 2. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 213.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Hyllestad, lnr. 268, Berge.
 4. [S1073] Hyllestad mini. 1886–1904: s. 77.

Jakob Johannesson på Berge1,2

M, #9697, (ca. 1807 - 1874)

Familie 2

Marte Persdotter på Berge (1793 - 1876)Annet navn: Jakob Johannesson på Oppheim.2
Jakob ble født ca. 1807 i Voss.1
Jakob giftet seg i 1832 med Johanne Persdotter på Hyllestad. De hadde fire barn sammen.2
Annet navn: Jakob Johannesson på Einevoll.3
Han og Johanne bodde på Einevollen, Hyllestad, ca. 1832.3
Jakob var bruker på bnr. 6, Berge, Hyllestad, fra 1844 til 1874. Svigersønnen Elias hjalp med gårdsdriften i 1865.2,1
Jakob giftet seg i 1855 med Marte Persdotter på Hyllestad. Hun var søster av hans avdøde kone. Jakob og Marte hadde ikke barn sammen.2,1

Jakob døde i 1874 på Berge, Hyllestad.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Hyllestad, lnr. 268, Berge.
 2. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 213.
 3. [S1075] Hyllestad klok. 1853–75: s. 64, 1858, nr. 1.

Johanne Persdotter på Berge1

K, #9698, (1801 - 1854)
Far*Per Rasmusson på Hyllestad2 (c 1761 - )
Mor*Ida Mikkelsdotter på Hyllestad2 (c 1774 - )Annet navn: Johanne Persdotter på Hyllestad.1
Johanne ble født i 1801 i Hyllestad.1 Hun bodde hos Per Rasmusson og Ida Mikkelsdotter på Hyllestad, Hyllestad, i 1801.2
Johanne giftet seg i 1832 med Jakob Johannesson på Berge. De hadde fire barn sammen.1
Annet navn: Johanne Persdotter på Einevoll.
Hun og Jakob bodde på Einevollen, Hyllestad, ca. 1832.3

Johanne døde i 1854 på Berge, Hyllestad.1

Kilder/noter

 1. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 213.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Askevold, Hyllestad, Hyllestad.
 3. [S1075] Hyllestad klok. 1853–75: s. 64, 1858, nr. 1.

Ingeborg Jakobsdotter på Rønset1

K, #9699, (1832 - )
Far*Jakob Johannesson på Berge2,3 (c 1807 - 1874)
Mor*Johanne Persdotter på Berge3 (1801 - 1854)

Familie

Per Jørgensson på Rønset (1824 - )
BarnAnnet navn: Ingeborg Jakobsdotter på Einevoll.1,2
Ingeborg ble født i 1832 på Einevollen, Hyllestad.3,2
Annet navn: Ingeborg Jakobsdotter Berge.3
Ingeborg giftet seg den 25. mai 1858 i Hyllestad kirke med Per Jørgensson på Rønset. De hadde åtte barn.2,1

Kilder/noter

 1. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 221.
 2. [S1075] Hyllestad klok. 1853–75: s. 64, 1858, nr. 1.
 3. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 213.

Marte Persdotter på Berge1,2

K, #9700, (1793 - 1876)
Far*Per Rasmusson på Hyllestad3 (c 1761 - )
Mor*Ida Mikkelsdotter på Hyllestad3 (c 1774 - )

Familie

Jakob Johannesson på Berge (c 1807 - 1874)Annet navn: Marte Persdotter på Hyllestad.3,2
Marte ble født i 1793 i Hyllestad.2,1 Hun bodde hos Per Rasmusson og Ida Mikkelsdotter på Hyllestad, Hyllestad, i 1801.3
Marte giftet seg i 1855 med Jakob Johannesson på Berge. Hun var søster av hans avdøde kone. Jakob og Marte hadde ikke barn sammen.2,1

Marte døde i 1876.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Hyllestad, lnr. 268, Berge.
 2. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 213.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Askevold, Hyllestad, Hyllestad.