Ola Nilssen Kringstad1

M, #9601, (ca. 1777 - )
Far*Nils Hansson Kringstad1 (c 1745 - )
Mor*Guri Jakobsdotter Kringstad (c 1736 - )     Ola ble født ca. 1777 i Molde.1 Han bodde hos Nils Hansson Kringstad og Guri Jakobsdotter i Molde ca. 1778.2

Kilder/noter

 1. [S841] Molde sjømanntall 1776: ekstrarulle, nr. 65.
 2. [S841] Molde sjømanntall 1776: ekstrarulle.
Sist redigert5. mars 2017

Hans Nilsson på Kringstad1,2,3

M, #9602, ( - 1762)
Far*Nils Nilsson på Elsås2,4,5 (c 1679 - c 1742)
Mor*Beret Persdotter på Elsås5,6 ( - c 1740)

Familie

Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad (1722 - 1793)
Fem barn levde i 1763.3 
Barn     
Han var arving ved skiftet etter Beret Persdotter på Elsås den 2. september 1740: 3 daler 2 ort 6 skilling.7
Han var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Elsås den 13. juni 1743: 3 daler 4 skilling.8

Annet navn: Hans Nilsson på Elsås, nevnt 1744.9,4
Hans giftet seg med Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad.3 Hans og Ingebjørg var brukere på Kringstad, Bolsøy, i 1762. Nils Hansson, Per Hansson og Marit Persdotter bodde også der. Marit (Ingebjørgs mor) var huskone. Hun flyttet til Molde sommeren 1763. Hans og Ingebjørg bodde på Kringstad allerede i 1740-årene.10,11,12

Hans døde i 1762 på Kringstad.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 22. juni 1763. Arvinger: Ingebjørg Nilsdotter, Nils Hansson, Per Hansson, Ivar Hansson, Hans Hansson og Beret Hansdotter på Kringstad. Formue: 107 daler 2 ort 4 skilling. Omkostninger: 8–1–16. Arv: 99–0–12.13
Rasmus Nilsson på Elsås, Per Nilsson på Elsås, Beret Nilsdotter, Marit Nilsdotter, Tore Villumsson, Marit Villumsdotter, Nils Olsson på Holm, Lisbet Nilsdotter og Brit Nilsdotter på Øverland samt barna til Hans Nilsson på Kringstad meldte seg som arvinger ved skiftet etter Ivar Matsson på Heggenes i april 1765, men han hadde nærere slektninger.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, av- og tilgang november. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/164/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b–6 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b–276 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 1.
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juni, mnr. 1. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/373/
 12. [S841] Molde sjømanntall 1776: ekstrarulle.
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a/b.
Sist redigert6. mai 2016

Per Hansson på Malme1

M, #9603, (ca. 1747 - )
Far*Hans Nilsson på Kringstad2,1,3 ( - 1762)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad2 (1722 - 1793)     Annet navn: Per Hansson på Kringstad.2,3
Per ble født ca. 1747 på Kringstad, Bolsøy.2 Han bodde hos Hans Nilsson og Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad i 1762.3,4,5
Han var myndling av Hans Jespersson på Kringstad i 1763.2
Han var arving ved skiftet etter Hans Nilsson på Kringstad den 22. juni 1763.6
Per bodde på Malme, Vågøy, i 1775.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 1.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juni, mnr. 1. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/373/
 5. [S841] Molde sjømanntall 1776: ekstrarulle.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a/b.
Sist redigert5. mai 2015

Marit Persdotter Kringstad1,2,3

K, #9604, ( - etter 1764)
Mor-?*Marit Larsdotter på Kringstad (c 1661 - 1727); trolig (hun hadde ei datter kalt Marit Persdotter)4

Familie 1

Nils Persson på Kringstad ( - c 1743)
Fire barn levde ved skiftet etter ham (1744).1 
Barn

Familie 2

Ivar Knutsson på Eikrem ( - 1746)     Marit giftet seg med Nils Persson.1 Marit og Nils bodde på Kringstad, Bolsøy, i 1721.5,6
Marit [Pedersdatter] var arving ved skiftet etter Marit Larsdotter på Kringstad den 6. juni 1727: 3 daler 19 skilling.7
Hun var fadder ved dåpen til Synnøv Nilsdotter på Kringstad den 12. august 1736 i Molde kirke.8
Hun var arving ved skiftet etter Nils Persson på Kringstad den 9. april 1744.9
Hun var myndling av Jesper Åmundsson på Kringstad fra 1744.1

Marit trolovet seg i 1744 med Ivar Knutsson på Eikrem. Hun stevnet ham til tinget den 18. oktober 1745. Han hadde tatt henne hjem og hatt henne hos seg, men siden brutt ekteskapsløftet, og hun satt igjen uten kåret på Kringstad. Ivar døde før saken var ferdig behandlet, men arvingene ble 6. juli 1746 dømt til å betale 22 daler i erstatning.2,10
Hun var kreditor ved skiftet etter Ivar Knutsson på Eikrem den 19. april 1746: 22 daler etter dom av 6. juli 1746 og 5 daler 10 skilling for andre ting, blant dem 1 daler for at dattera tjente ¼ år på Eikrem.11
Marit Persdotter var huskone hos dattera Ingebjørg på Kringstad i 1762. Marit flyttet til Molde sommeren 1763.12,13,14 Marit Persdotter Kringstad bodde hos dattera Anne på mnr. 125, under Berget, Molde, i 1764. Marit var fattig og slapp ekstraskatt.3,13,15,16,17

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 141 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/144/
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Røysene. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/90/
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 443 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/457/
 5. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 185 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31133/187/
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 22. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-13
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 443 a–445 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/457/
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 164. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-84
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b–334 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/166/
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 404 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 1.
 13. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juni, mnr. 1. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/373/
 14. [S841] Molde sjømanntall 1776: ekstrarulle.
 15. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 144.
 16. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 15, mnr. 127. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/
 17. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 171 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/173/
Sist redigert28. mai 2014

Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad1,2

K, #9605, (1722 - 17. november 1793)
Far*Nils Persson på Kringstad3,2,4 ( - c 1743)
Mor*Marit Persdotter Kringstad2 ( - e 1764)

Familie 1

Hans Nilsson på Kringstad ( - 1762)
Fem barn levde i 1763.6 
Barn

Familie 2

Ola Olsson på Kringstad (1736 - )     Ingebjørg ble født i 1722 på Kringstad, Bolsøy.3 Ingebjørg ble døpt den 21. august 1722 i Molde kirke av Otto Jakobsson Fris. Faddere: Ivar Ivarsson på Kringstad, Nils Arnesson på Kringstad, Marit Persdotter, Gjertrud Persdatter og Sofie Nilsdotter.3
Hun var arving ved skiftet etter Nils Persson på Kringstad den 9. april 1744.5
Hun var myndling av Hans Nilsson på Elsås i 1744.2

Ingebjørg giftet seg med Hans Nilsson på Elsås.6 Ingebjørg og Hans var brukere på Kringstad i 1762. Nils Hansson, Per Hansson og Marit Persdotter bodde også der. Marit (Ingebjørgs mor) var huskone. Hun flyttet til Molde sommeren 1763. Hans og Ingebjørg bodde på Kringstad allerede i 1740-årene.7,8,9
Hun var arving ved skiftet etter Hans Nilsson på Kringstad den 22. juni 1763.10
Hun var myndling av Ola Olsson på Kringstad i 1763.6

Ingebjørg trolovet seg den 15. oktober 1763 med Ola Olsson.1,11 Ingebjørg og Ola var brukere på Kringstad fra 1763. Han fikk skjøte på 2 pund 2 merker i 1772.11,6
Ingebjørg giftet seg den 11. januar 1764 i Bolsøy med Ola Olsson.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Nilsdotter den 5. mai 1791.12


Ingebjørg døde den 17. november 1793 på Kringstad.13 Hun ble jordfestet den 23. november 1793.13

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 a.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 22. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-13
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 172 a, nr. 18. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/173/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b–334 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 1.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juni, mnr. 1. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/373/
 9. [S841] Molde sjømanntall 1776: ekstrarulle.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a/b.
 11. [S20] Tomrefjord: s. 148.
 12. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 169 b–172 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/171/
 13. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 120 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-101
Sist redigert22. januar 2016

Nils Persson på Kringstad1,2,3

M, #9606, ( - ca. 1743)

Familie

Marit Persdotter Kringstad ( - e 1764)
Fire barn levde ved skiftet etter ham (1744).3 
Barn     Nils giftet seg med Marit Persdotter Kringstad.3 Nils Persson på Kringstad var lagrettemann i Fanne tinglag i 1721.2 Nils og Marit bodde på Kringstad, Bolsøy, i 1721.2,4
Han ble kalt Unge-Nils, nevnt fra 1722 til 1736 (og Nils Kringstad junior i 1729).4,5,6
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Larsdotter på Kringstad den 6. juni 1727: 3 daler.7
Han var fadder ved dåpen til Per Arvesson på Mek den 20. mai 1729 i Molde kirke.6
Han var fadder ved dåpen til Marta Nilsdotter på Kringstad den 4. november 1733 i Molde kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Synnøv Nilsdotter på Kringstad den 10. februar 1739 i Aukra kyrkje.9
Han var verge for Anne Olsdotter på Årø i 1740.1


Nils døde ca. 1743 på Kringstad.3 Det ble holdt skifte etter ham den 9. april 1744. Arvinger: Marit Persdotter, Ola Nilsson, Ingebjørg Nilsdotter, Marit Nilsdotter og Anne Nilsdotter. Formue: 57 daler 1 ort 12 skilling. Omkostninger: 3–2–0. Arv: 53–3–12, fordelt på enka og de fire barna.10

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 25. mai 1740, Aarøe.
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 185 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31133/187/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 22. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-13
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 164. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-84
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 104. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-54
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 443 a–445 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/457/
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 138. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-71
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 194. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-99
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b–334 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 11. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 172 a, nr. 18. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/173/
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 61. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-32
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 93. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-48
 14. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 169 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/171/
 15. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 141. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-72
Sist redigert15. oktober 2016

Ola Nilsson på Røbekk1,2

M, #9607, (1728 - 1773)
Far*Nils Persson på Kringstad3,4,5 ( - c 1743)
Mor*Marit Persdotter Kringstad4 ( - e 1764)

Familie

Mette Alvsdotter på Røbekk (c 1728 - 1770)
Fem barn levde ved skiftet etter henne (1771). Tre av Olas barn levde ved skiftet etter hans søster Anne (1791).2,5 
Barn     Annet navn: Ola Nilsson på Kringstad.4,3
Ola ble født i 1728 på Kringstad, Bolsøy.3 Ola ble døpt den 29. mars 1728 av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Gamle-Nils Kringstad, Ivar Ivarsson på Kringstad, Ola Persson på Mek, Ingebjørg Mek og Sofie Nilsdotter på Kringstad.3
Han var arving ved skiftet etter Nils Persson på Kringstad den 9. april 1744.6
Han var myndling av Per Øverland fra 1744.4

Ola giftet seg med Mette Alvsdotter på Røbekk.2 Ola bodde på Røbekk, Bolsøy, i 1763.1,7
Han var verge for Ivar Hansson Kringstad i 1763.1
Han var fadder ved dåpen til Per Olsson på Årø den 16. september 1763.7
Han var arving ved skiftet etter Mette Alvsdotter på Røbekk den 26. juli 1771.2
Han var verge for Marta Tjøstolvsdotter på Lønset i 1772.8


Ola døde i 1773 på Røbekk.9 Han ble jordfestet den 1. januar 1774.9

     Navnet hans ble skrevet Ole Nielsen Røebech fra 1763 til 1771.1,2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 582 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/613/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 93. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-48
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 169 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/171/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 333 b–334 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 113 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-94
Sist redigert17. november 2016

Hans Hansson på Kringstad1,2

M, #9608, (ca. 1753 - 1764)
Far*Hans Nilsson på Kringstad2 ( - 1762)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad2 (1722 - 1793)     Hans ble født ca. 1753 på Kringstad, Bolsøy.2
Han var arving ved skiftet etter Hans Nilsson på Kringstad den 22. juni 1763.3
Han var myndling av Jon Pålsson i 1763.2


Hans døde i 1764 på Kringstad.1 Han ble jordfestet den 7. august 1764 i Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-93
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a/b.
Sist redigert5. mars 2017

Randi Andersdotter på Kleive1,2

K, #9609, ( - 1762)
Far*Anders Olsson på Kleive2 ( - c 1745)

Familie

Ivar Nilsson Ullaland (c 1731 - )
Barn     Randi Andersdotter på Kleive trolovet seg med Ivar Nilsson Ullaland den 14. februar 1762. Han hadde da bygslet gård.1
Randi giftet seg den 2. mai 1762 i Kleive kirke, Bolsøy, med Ivar Nilsson Ullaland. De hadde ett barn.1,3,4 Randi og Ivar var brukere på Tollåsen, Bolsøy, i oktober 1762.5

Randi døde i 1762 på Tollåsen.6,4 Hun ble jordfestet den 5. desember 1762 på Kleive kirkegård, Bolsøy.6,7 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 21. juni 1763. Arvinger: Ivar Nilsson og Nils Ivarsson. Bruttoformue: 22 daler 8 skilling. Omkostninger: 4 daler. Arv: 18 daler 8 skilling, delt mellom mannen og sønnen.4

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 a.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 396 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/415/
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 120 b.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 88.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b.
Sist redigert4. januar 2016

Nils Ivarsson på Fransgjerdet1,2

M, #9610, (1762 - )
Far*Ivar Nilsson Ullaland3,4 (c 1731 - )
Mor*Randi Andersdotter på Kleive3,4 ( - 1762)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Nilsdotter på Fransgjerdet (1769 - )
De hadde iallfall tre barn.2      Annet navn: Nils Ivarsson på Tollåsen.3,4
Nils ble født i 1762 på Tollåsen, Bolsøy.4 Nils ble døpt den 14. november 1762 i Molde kirke.4,5
Han var arving ved skiftet etter Randi Andersdotter på Tollåsen den 21. juni 1763.3
Han var myndling av Anders Nilsson på Myra i 1763.3

Nils trolovet seg den 26. mai 1793 i Kleive, Bolsøy, med Marit Nilsdotter i Skjevik. Forlovelsen skjedde i huset. Forlovere: Nils Andersson i Skjevik og Ivar Nilsson på Fransgjerdet.1
Nils giftet seg den 23. juni 1793 i Kleive kirke, Bolsøy, med Marit Nilsdotter i Skjevik.1,2
Nils og Marit var brukere på Fransgjerdet, Bolsøy, i 1801. De hadde tre tjenestefolk.2
Han hadde Jørgen Flor Ivarssen i tjeneste i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 22 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fransgierdet.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 120 b.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.
Sist redigert22. januar 2016

Marit Mikkelsdotter på Fransgjerdet1,2,3

K, #9611, (ca. 1718 - )
Mor*Eli Andersdotter på Fransgjerdet1 ( - e 1757)

Familie

Ivar Nilsson Ullaland (c 1731 - )     Marit ble født ca. 1718.2
Marit giftet seg med en uregistrert person.3 Marit bodde på Fransgjerdet, Bolsøy, i 1757. Marit var fremdeles der i 1763.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Johansson og Marte Olsdotter på Kringstad den 25. februar 1757: 10 daler 1 ort 21 1/5 skilling.4

Marit trolovet seg den 16. oktober 1763 med Ivar Nilsson Ullaland.3
Marit giftet seg den 28. desember 1763 i Molde kirke med Ivar Nilsson Ullaland.3,5,2 Marit og Ivar bodde på Fransgjerdet iallfall fra 1795 til 1801. De var kårfolk i 1801.6,2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 495 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/496/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fransgierdet.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 b.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 495 a–496 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/496/
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b.
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
Sist redigert23. januar 2016

Trond Ellingsson Rødal1,2

M, #9612, (ca. 1758 - )
Far*Elling Olsson i Rødalen3 (c 1694 - )
Mor*Gjertrud Reiarsdotter i Rødalen

Familie 1

Brit Åmundsdotter Brattset (1760 - 1801)
To barn levde ved skiftet etter henne (1801).4 
Barn

Familie 2

Eli Hansdotter på Istadsaga ( - e 1810)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Trond ble født ca. 1758 i Rødalen, Vågøy.2
Trond giftet seg i 1787 i Molde kirke med Brit Åmundsdotter Brattset. Det ble betalt 1 daler for bryllupet.4,5,6 Trond og Brit bodde i Molde i 1789.7 Trond Ellingsson Rødal var sjøvant matros, men ble tjenesteudyktig og overført til ekstrarullen i Molde den 28. februar 1795.2 Han lånte til sammen 40 daler av Lars Dal i 1799 mot pant på mnr. 46, Vestre Schultzhagen, Molde. Dal hadde lagt ut for gjeld og lånt penger til Rødal under hans kones langvarige sykdom. De pantsatte huset (uten grunn) og alt annet de eide til utlåneren ved obligasjon datert 29. mai 1799.8,9 Trond og Brit var husfolk på mnr. 46 i 1801, sammen med Mette Trondsdatter og Katrine Olsdatter. Katrine var losjerende.10 Trond bodde i Kleive, Bolsøy, i 1803. Han drev trolig litt sjøbruk der.2
     Annet navn: Trond Ellingsson Brattset (nevnt fra 1807 til 1810). Da kona ble innledet i kirken den 18. februar 1810, kaltes hun derimot Thron Istadsagens Hustrue.11,12,13
Trond giftet seg den 22. november 1807 i Kleive kirke, Bolsøy, med Eli Hansdotter på Istadsaga.11,13

     Navnet hans ble skrevet Tron Ellingsen Røedalen i 1799.9

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 132 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-103
 2. [S1149] Molde ekstrarulle 1803: nr. 15.
 3. [S1150] «Søren Reiersen Thornæs»: s. 144.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 306 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/17/
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/416/
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 178 b.
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 463. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-234
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 464. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-235
 10. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 48.
 11. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 138 b, 1807, nr. 11. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-28
 12. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 97 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-19
 13. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 75 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-7
Sist redigert19. november 2015

Elling Trondssen på Øyan1

M, #9613, (4. januar 1789 - )
Far*Trond Ellingsson Rødal2,3 (c 1758 - )
Mor*Brit Åmundsdotter Brattset3 (1760 - 1801)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Kirsten Olsdotter på Øyan (c 1793 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Ragnhild Persdotter på Øverlia ( - e 1819)
Barn     Elling ble født den 4. januar 1789 i Molde.4 Elling ble døpt den 11. januar 1789 i Molde kirke.2 Elling tjente på Gujorda, Bolsøy, i 1801.5 Ellev Thronsen Braset (17 år) ble konfirmert den 5. oktober 1806 i Bolsøy kirke.6
Annet navn: Elling Trondssen i Bygdeli, nevnt 1819.7 Elling tjente i Bygdeli, Nerlia, Bolsøy, i 1819.7,8
Elling giftet seg den 7. februar 1819 i Kleive kirke, Bolsøy, med Kirsten Olsdotter på Øyan.7
Elling fikk barn med Ragnhild Persdotter på Øverlia i 1819 i Kleive, Bolsøy.8
Annet navn: Elling Trondssen i Lia, nevnt 1819.8 Elling og Kirsten bodde på Øyan, Aspelunden, Bolsøy, i 1819.1

Kilder/noter

 1. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 10, nr. 13. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16060&idx_id=16060&uid=ny&idx_side=-7
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 178 b.
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 306 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/17/
 4. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Kleve, Gujord.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 32 a, nr. 13. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-35
 7. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 369, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16060&idx_id=16060&uid=ny&idx_side=-174
 8. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 5, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16060&idx_id=16060&uid=ny&idx_side=-4
Sist redigert9. mars 2014

Brit Åmundsdotter Brattset1,2

K, #9614, (1760 - 1801)
Far*Åmund Olsson på Brattset3 ( - f 1799)
Mor*Mette Ravaldsdotter på Brattset3,1 (1722 - 1799)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Trond Ellingsson Rødal (c 1758 - )
To barn levde ved skiftet etter henne (1801).2 
Barn     Brit ble født i 1760 på Brattset, Bolsøy.3 Brit ble døpt den 24. februar 1760 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Anders Nilsson på Ullaland, Marit Istad og Kirsti Ravaldsdotter på Myra o.a.3,4
Brit giftet seg i 1787 i Molde kirke med Trond Ellingsson. Det ble betalt 1 daler for bryllupet.2,1,5 Brit og Trond bodde i Molde i 1789.6
Hun var fadder ved dåpen til Anne Andersdatter den 19. oktober 1796.7
Hun var arving ved skiftet etter Mette Ravaldsdotter på Brattset den 4. april 1799.1
Trond lånte til sammen 40 daler av Lars Dal i 1799 mot pant på mnr. 46, Vestre Schultzhagen, Molde. Dal hadde lagt ut for gjeld og lånt penger til Rødal under hans kones langvarige sykdom. De pantsatte huset (uten grunn) og alt annet de eide til utlåneren ved obligasjon datert 29. mai 1799.8,9 Brit og Trond var husfolk på mnr. 46 i 1801, sammen med Mette Trondsdatter og Katrine Olsdatter. Katrine var losjerende.10
Annet navn: Brit Åmundsdotter i Schultzhagen.11

Brit døde i 1801 i Molde. I mars ble det betalt 2 ort 8 skilling for kirkegårdsjorden.12,11 Hun ble jordfestet den 15. mars 1801.11 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 17. august 1801. Kreditorer: Lars Dal o.a. Bruttoformue: 25 daler 3 ort 6 skilling. Gjeld: 46–1–22.13
Boet etter Brit auksjonerte bort hus (uten grunn) på mnr. 46 den 28. november 1801 til Lars Dal. Kjøpesum: 20 daler.14

     Navnet hennes ble skrevet Berethe Amundsdatter i 1801.10

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/416/
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 306 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/17/
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 162 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-121
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 178 b.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-17
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 463. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-234
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 464. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-235
 10. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 48.
 11. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-45
 12. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 306 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/17/
 14. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 307 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/18/
Sist redigert3. desember 2015

Mette Trondsdatter1,2

K, #9615, (1791 - )
Far*Trond Ellingsson Rødal3,1 (c 1758 - )
Mor*Brit Åmundsdotter Brattset1,2 (1760 - 1801)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Mette ble døpt den 10. juli 1791 i Molde kirke.3 Hun bodde hos Trond Ellingsson og Brit Åmundsdotter på mnr. 46, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.2
Annet navn: Mette Trondsdatter på Steinløysa, nevnt 1810.4 Mette Trondsdatter på Steinløysa ble konfirmert den 14. oktober 1810 i Bolsøy kirke.4

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 306 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/17/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 48.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 132 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-103
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 34 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-37
Sist redigert26. mars 2015

Lars Evart Ellingssen1,2

M, #9616, (15. mai 1789 - )
Far*Elling Knutssen Voll1 ( - 1791)
Mor*Guri Olsdotter i Schultzhagen2,3 (c 1757 - 1801)     Lars Evart ble født den 15. mai 1789 i Molde.1 Lars Evart ble døpt den 23. mai 1789.1 Han bodde hos Henrik Bentsson på mnr. 157, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801.4,5
Han var myndling av Ola Olsson Sotåen i 1801.2
Han var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter Voll den 15. august 1801.6
Han var arving ved skiftet etter Ola Arnesson i Sotåa den 13. april 1810.3

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 b.
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/443/
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 157. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002590
 5. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, nr. 13. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-25
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 a/b.
Sist redigert30. juni 2015

Henrik Bentsson1,2

M, #9617, (1764 - 1832)
Far*Bent Jonsson i Svinabøneset3 (c 1727 - 1806)
Mor*Anne Jakobsdotter i Svinabøneset4 (c 1720 - 1782)

Familie 1

Guri Olsdotter i Schultzhagen (c 1757 - 1801)
Ett barn levde ved skiftet etter henne (1801).13 
Barn

Familie 2

Gudlov Eriksdotter (c 1771 - f 1806)

Familie 3

Anne Sveinsdotter på Sandnes (1762 - 1832)
De hadde ikke barn.6      Annet navn: Henrik Bentsson i Svinabøneset.3
Henrik ble født i 1764 på Svinabøen, Tresfjord.3 Henrik ble døpt den 27. desember 1764 i Tresfjord kyrkje. Faddere: Brit Olsdotter på Skeidsvoll o.a.3
Annet navn: Henrik Bentsson på Svinabøen, nevnt 1796.5,6 Henrik Bentsson var soldat i 1796. Han var i landvernet i 1802.5,7
Henrik trolovet seg i november 1796 i Molde med Guri Olsdotter i Schultzhagen. Forlovere: Ola Olsson Sotåen og Johan Kristoffer Lossius.5
Henrik giftet seg den 5. januar 1797 med Guri Olsdotter i Schultzhagen.5,2 Henrik var husmann på mnr. 157, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Lars Evart Ellingssen. Henrik var stefaren til Lars og bodde fremdeles i byen året etter.8,7
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Anders Jonsson på Marka den 4. juli 1801.9
Han var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter Voll den 15. august 1801.10

Henrik giftet seg den 26. desember 1802 i Bolsøy med Gudlov Eriksdotter.7
Annet navn: Henrik Bentsson på Hammarvoll, nevnt 1806.11
Henrik giftet seg den 23. november 1806 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Anne Sveinsdotter på Åfarnes.11,6
Annet navn: Henrik Bentsson på Sandnes.6 Henrik og Anne var husfolk på Henrikplassen, Ytre Sandnes, Veøy. Plassen fikk navn etter ham.6

Henrik døde i 1832.6

     Navnet hans ble skrevet Henrich Bentsen Swinebøen i 1796.5

Kilder/noter

 1. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 a.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 519. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-258
 4. [S927] Skorgen: s. 191.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 b, nr. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-60
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 95. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#96
 7. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, nr. 13. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-25
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 157. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002590
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 286 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 a/b.
 11. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 112 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16044&idx_id=16044&uid=ny&idx_side=-114
 12. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 9 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-12
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 b.
Sist redigert7. mai 2016

Guri Olsdotter i Schultzhagen1

K, #9618, (ca. 1757 - januar 1801)
Far*Ola Arnesson i Sotåa2 (c 1736 - 1810)
Mor*Guri i Sotåa ( - e 1765)

Familie 1

Elling Knutssen Voll ( - 1791)
To barn levde i 1801.11 
Barn

Familie 2

Henrik Bentsson (1764 - 1832)
Ett barn levde ved skiftet etter henne (1801).11 
Barn     Guri ble født ca. 1757.3
Annet navn: Guri Olsdotter i Sotåa, nevnt 1786.2,4
Guri trolovet seg den 6. august 1786 med Elling Knutssen Voll. Forlovere: Arnt Reierssen Rønne og Børge Eg Matssen Bretzer.4
Guri giftet seg den 25. oktober 1786 i Molde kirke med Elling Knutssen Voll. Samme måned ble det betalt 1 daler for bryllupet.4,5 Guri og Elling bodde på mnr. 157, Østre Schultzhagen, Molde, i 1789.6
Guri trolovet seg i november 1796 i Molde med Henrik Bentsson på Svinabøen. Forlovere: Ola Olsson Sotåen og Johan Kristoffer Lossius.1
Guri giftet seg den 5. januar 1797 med Henrik Bentsson på Svinabøen.1,7
Hun ble kalt Guri Olsdotter Voll, nevnt 1801.8,7

Guri døde i januar 1801 i Molde, i barselseng. Den 13. januar ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.9,3 Hun ble jordfestet den 16. januar 1801.3 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 15. august 1801. Kreditorer: Hans Thiis Møller, Wilhelm Christian Schladermund, Marit Jonsdotter Nes, Jens Worm Møller, Klaus Lund Steffenssen og Nils Nilssen i Schultzhagen o.a. Arvinger: Henrik Bentsson, Knut Gårder Ellingssen, Lars Evart Ellingssen og Elling Henrikssen.10

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 b, nr. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-60
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/443/
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-13
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 71 b.
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 18, mnr. 160. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/83/
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 a.
 8. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 9 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-12
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 a/b.
 11. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 b.
Sist redigert25. november 2015

Ingeborg Jakobsdatter Bjørset1

K, #9619, (1723 - 8. oktober 1808)     Ingeborg ble født i 1723.1

Ingeborg døde av alderdom den 8. oktober 1808 i Kristiansund.1 Hun ble jordfestet den 15. oktober 1808.1

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: fol. 289 h.
Sist redigert28. april 2013

Nils Nilssen1

M, #9620, (8. juli 1789 - )     Annet navn: Nils Nilssen på Hauan.2,3
Nils ble født den 8. juli 1789 i Molde, utenom ekteskap.1,4 Nils ble døpt den 16. juli 1789.1,2 Han tjente på bnr. 1, Øver-Tornes, Vågøy, i 1801. Han ble oppfostret der. Nils var fremdeles på Tornes i 1804.4,2

     Nils Nilssen kan ha vært barn av Nils Åmundssen på Hauan.

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.
 2. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: Z.
 3. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 6].
 4. [S499] Fræna bygdebok II: s. 326.
Sist redigert4. mai 2018

Søren Ivarssen1

M, #9621, (18. oktober 1789 - )
Far-?*Ivar Knutssen Ødegård (c 1758 - 1803); kanskje (i så fall døde Søren ung)1
Mor-?*Ingeborg Maria Andersdotter Lønset (1763 - f 1816); kanskje (i så fall døde han ung)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Søren ble født den 18. oktober 1789 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.
Sist redigert19. desember 2013

Kristen Larsson Strande1,2,3

M, #9622, ( - etter 1797)
Far*Lars Kristensson på Strande2 ( - c 1787)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Kristen giftet seg med en uregistrert person. Kristen bodde i Molde i 1789.1
Han var forlover for Per Persson Hollingen og Sissel Magrete Jørnsdotter, som ble trolovet den 21. april 1797.4

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 179 b.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 396 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670979
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 a, nr. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-62
Sist redigert9. oktober 2016

Lars Kristenssen1,2

M, #9623, (30. oktober 1789 - 1791)
Far*Kristen Larsson Strande1,2 ( - e 1797)     Lars ble født den 30. oktober 1789, og først hjemmedøpt.3,1 Lars ble døpt den 8. november 1789 i Molde kirke.1,3

Lars døde i 1791 i Molde, 1¼ år gammel.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 179 b.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.
Sist redigert2. oktober 2018

Aslak Steffenssen1

M, #9624, (ca. 1784 - 25. august 1789)     Aslak ble født ca. 1784.1

Aslak døde den 25. august 1789 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.
Sist redigert29. april 2013

Ola Ivarsson Lønset1,2

M, #9625, (1766 - )
Far*Ivar Nilsson Lønset3 (1728 - )
Mor*Siri Olsdatter ( - e 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Ola ble født i 1766 på Reknesrøysan, Molde.1,3 Han ble konfirmert den 29. november 1789 i Molde kirke.2 Han var liten og hadde lyst hår.1 Han ble overført til den sjømilitære ekstrarullen den 14. juni 1799 fordi han var i årstjeneste. I 1802 ble han tilbakeført til hovedrullen i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S1058] Molde ekstrarulle 1790–1803: nr. 19.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 155 a.
 3. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 12.
Sist redigert10. oktober 2013

Anders Anderssen i Krubba1

M, #9626, (1772 - )
Far*Anders Olssen i Krubba2,3 (c 1740 - )
Mor*Beret Knutsdatter i Krubba2,3 (c 1740 - 1801)     Anders ble født i 1772 i Molde.1 Anders ble døpt den 6. oktober 1772.1
Han ble kalt Anders Anderssen på Røysa, nevnt 1789.4,2 Han ble konfirmert den 29. november 1789 i Molde kirke.4,3
Anders Krybben var fadder ved dåpen til Karen Johannesdatter den 6. november 1796 i Molde kirke.5
Anders tjente hos Andreas Kristen Jørgenssen i 1796.3 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Anders Anderssen på mnr. 119, Krubba, Molde, hos Anders Olssen og Beret Knutsdatter.2 Anders Anderssen var matros i 1801. Han var fremdeles rulleført i 1804.2,1

     Navnet hans ble skrevet Anders Andersen paa indrene Røysene i 1789.6

Kilder/noter

 1. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [2]: PP.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 119. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002397
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 572 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/573/
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 155 a.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 6. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.
Sist redigert22. april 2016

Hans Andersson på Kringstad1,2

M, #9627, (7. september 1791 - )
Far*Anders Jonsson på Kringstad2,1 (1752 - c 1821)
Mor*Beret Hansdotter på Kringstad1 (c 1755 - 1802)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg     Hans ble født den 7. september 1791 på Kringstad, Bolsøy.2 Hans ble døpt den 13. september 1791.2 Han bodde hos Anders Jonsson og Beret Hansdotter på Kringstad i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Kringstad.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
Sist redigert29. mai 2013

Johan Jenssen på Moldeneset1,2,3,4,5

M, #9628, (ca. 1726 - 1796)
Far-?*Jens Johansson på Moldeneset ( - e 1741); trolig

Familie

Beret Olsdatter på Moldeneset (c 1721 - 1799)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Johan ble født ca. 1726.6
Johan Moldnesset var kreditor ved skiftet etter Elen Rasmusdatter den 24. juli 1751: 2 daler.7

Johan giftet seg med Beret Olsdatter.1,8
Han ble også kalt Johan Olssen, nevnt fra 1762 til 1767.8,9 Johan og Beret bodde på mnr. 169, Moldeneset, Molde, i 1762. De bodde trolig der allerede i 1759. Tomten var en husmannsplass under Moldegård (trolig den som lå lengst vest på neset), og han fikk bygselseddel 4. august 1763. De leide også et engstykke og betalte til sammen 2 daler 2 ort per år. Huset var taksert til 50 og et naust til 10 daler i 1767 og 77. Stuen hadde tilbygd vedsval og var 18½ alen lang og 8 alen bred, mens naustet var 15 alen langt og 10 alen bredt. De var fremdeles husfolk der i 1789.8,1,10,9,11 Johan Jenssen på Moldeneset var soldat.4 Han svarte ingenting grunnet «ringe omstændigheder» ved den frivillige avgift i 1774.2
Han var forlover for Elen Persdatter og Johan Steffenssen, som ble trolovet den 26. oktober 1782.5
Han var forlover for Iver Bjørnsson og Brynhild Eriksdatter, som ble trolovet den 30. oktober 1785.12
Johan Jenssen var daglønner i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.11,3 Jens Johanssen og Marta Andersdotter (deres sønn og svigerdatter) bodde hos dem.13
Johan Jenssen solgte huset og naustet på mnr. 169 i 1793 til Ola Olsson Romuld. Plassen målte 82½ alen fra sør til nord, og 56 alen fra øst til vest.10

Johan døde i 1796, som husmann.6 Han ble jordfestet den 28. mars 1796 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.6

     Navnet hans ble skrevet Johan Moldnesset fra 1774 til 1796.4,6

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 2. [S131] Molde frivillig avgift 1774: nr. 200.
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 19, mnr. 173. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/84/
 4. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 100.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 10 a.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-12
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 42–43. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/23/
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Moldnesset.
 9. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 200.
 10. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 99.
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 173. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 12. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-12
 13. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-18
Sist redigert25. desember 2016

Jens Johanssen på Moldeneset1,2

M, #9629, (1759 - 30. juli 1791)
Far*Johan Jenssen på Moldeneset3,4 (c 1726 - 1796)
Mor*Beret Olsdatter på Moldeneset3 (c 1721 - 1799)

Familie

Marta Andersdotter på Moldeneset (c 1753 - 1831)
De hadde ett barn. 
Barn     Jens ble født i 1759, trolig på Moldeneset, Molde.3 Jens ble døpt den 20. november 1759. Faddere: Isak Olssen, Per Knutsson, Ola Olsson, Brit Tostenssen, Susanna Steffenssen og Brit Sjurdsdotter.3 Jens Johanssen på Moldeneset ble konfirmert den 2. oktober 1774 i Bolsøy kirke.2
Han var fadder ved dåpen til Mari Iversdotter på Moldeneset den 6. april 1788 i Molde kirke.5

Jens trolovet seg den 1. juni 1789 med Marta Andersdotter på Talset. Forlovelsen skjedde i huset. Forlovere: Søren Olsson på Fanbostad og Klaus Anderssen i Schultzhagen.6
Jens giftet seg den 12. juli 1789 i Bolsøy kirke med Marta Andersdotter på Talset.1,6 Jens Johanssen og kona bodde hos hans foreldre på mnr. 169, Moldeneset, Molde.6

Jens døde den 30. juli 1791 ved Bud. Han falt av en jekt og druknet.7,8

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-111
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 4. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 100.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 61 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-59
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-18
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 119 b.
 8. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
Sist redigert4. mai 2016

Mons Simeonsson på Moldegård1,2

M, #9630, (ca. 1694 - 19. mai 1791)     Mons ble født ca. 1694.1

Mons døde den 19. mai 1791 på Moldegård, Bolsøy.1,2 Han ble jordfestet den 5. juni 1791 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 119 b.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 28 b.
Sist redigert29. april 2013

Per Kristenssen Berg1,2

M, #9631, (ca. 1738 - 1803)

Familie

Marta Jensdatter (c 1747 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Per ble født ca. 1738.1,3
Per giftet seg med Marta Jensdatter.1 Daglønner Peder Dreyer var husmann på fhv. mnr. 162, Østre Schultzhagen, Molde, i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.4,5 Per og Marta bodde i Molde i 1791.6 Per Kristenssen var dreier i 1801.1 Han og Marta losjerte på mnr. 79, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Jørgen Perssen, i huset til enka Else Fris (s.d.), hvor det også losjerte én annen husholdning (s.d.).1
Han ble kalt Per dreier, nevnt 1803 (post mortem).3

Per døde i 1803 i Molde. Den 3. september ble det betalt 2 ort 8 skilling til kirken for begravelsen.2,3 Han ble jordfestet den 5. september 1803.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Christensen fra 1791 til 1801.6,1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 79.
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 90 b.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 162. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 18, mnr. 162. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/83/
 6. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
Sist redigert20. juni 2016

Jørgen Perssen1,2

M, #9632, (20. januar 1791 - )
Far*Per Kristenssen Berg2 (c 1738 - 1803)
Mor*Marta Jensdatter1 (c 1747 - )     Jørgen ble født den 20. januar 1791 i Molde.2 Jørgen ble døpt den 23. januar 1791 i Molde kirke.3,2 Han bodde hos Per Kristenssen og Marta Jensdatter på mnr. 79, Hovedgata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 79.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b.
Sist redigert30. april 2013

Marta Jensdatter1

K, #9633, (ca. 1747 - )

Familie

Per Kristenssen Berg (c 1738 - 1803)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Marta ble født ca. 1747.1
Marta giftet seg med Per Kristenssen.1 Marta og Per bodde i Molde i 1791.2 Marta Jensdatter og Per losjerte på mnr. 79, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Jørgen Perssen, i huset til enka Else Fris (s.d.), hvor det også losjerte én annen husholdning (s.d.).1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 79.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
Sist redigert20. oktober 2015

Nicolai Georg Leth1,2

M, #9634, (13. mars 1799 - 6. september 1876)
Far*Nils Leth1,3 (1762 - 1838)
Mor*Johanna Andrea Mühlenfort1 (1773 - 1830)     Nicolai Georg ble født den 13. mars 1799 i Molde.2 Han bodde hos Nils Leth og Johanna Andrea Mühlenfort på mnr. 79, Hovedgata, Molde, i 1801.1 Nicolai Georg Leth tok den akademiske graden examinatus juris.2 Han var fullmektig i Revisjonsdepartementet.2 Han var tollbetjent i Molde i 1832.2 Han var tollbetjent i Kristiansund i 1836. Han var overtollbetjent der i 1843. Nicolai fikk avskjed 21. november 1855.2,3 Han var rentenist i Molde.2

Nicolai Georg døde den 6. september 1876.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 79.
 2. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Leth, Nicolai Georg.
 3. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/9/
Sist redigert29. juni 2016

Johan Vilhelm Leth1,2

M, #9635, (ca. 1800 - 1823)
Far*Nils Leth1,2 (1762 - 1838)
Mor*Johanna Andrea Mühlenfort1 (1773 - 1830)     Johan Vilhelm ble født ca. 1800 i Molde.1 Han bodde hos Nils Leth og Johanna Andrea Mühlenfort på mnr. 79, Hovedgata, Molde, i 1801.1

Johan Vilhelm døde trolig i 1823. Rundt 10. januar utgikk han på vegne av nantiske handelshus som befrakter for skonnerten «Dadelus» fra Portugal mot Bergen med salt o.a. Den 20. juni sendte faren etterlysning til avisen.2,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 79.
 2. [S1119] Den Norske Rigstidende: nr. 53/4.7.1823, tillegg. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dennorskerigstidende_null_null_18230704_9_53_1#4
 3. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/9/
Sist redigert29. juni 2016

Mali Nilsdatter1

K, #9636, (ca. 1773 - )     Mali ble født ca. 1773.1 Barbro Nilsdotter, Mali Nilsdatter, Anne Sørensdatter og Margrete Andersdatter tjente hos Nils Leth og Johanna Andrea Mühlenfort på mnr. 79, Hovedgata, Molde, i 1801.1,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 79.
 2. [S104] Nesset II: s. 150.
Sist redigert30. april 2013

Anne Sørensdotter på Hauan1,2,3

K, #9637, (1786 - )
Far*Søren Knutsson på Sandnes4 (1754 - c 1795)
Mor*Ingeborg Ivarsdotter Holm2,4 (1763 - 1821)

Familie 1

Ola Olsson Setnes (1774 - 1811)
Barn

Familie 2

Jørgen Persson på Hauan (c 1788 - 1854)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Anne ble født i 1786 i Veøy, som tvilling, utenom ekteskap.4,1
Annet navn: Anne Sørensdotter på Moldegård, nevnt fra 1804 til 1808.5,6 Hun ble konfirmert den 16. september 1804 i Molde kirke.5
Anne giftet seg den 23. oktober 1808 i Molde kirke med Ola Olsson Setnes (forlovere: Iver Alvsson på Moldeneset og Tore Olsson på Moldegård).6,7
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson Setnes den 26. april 1817.7
Hun var myndling av Kristen Jøstensson Øverland i 1817.7

Anne giftet seg den 24. juni 1817 i Ørskog prestegjeld med Jørgen Persson på Ikornnes.8 Anne og Jørgen var arbeidere i 1821.3,9 Anne og Jørgen bodde på Hauan, Molde, i 1821. Han ble kalt Hauan til sin død.3,10
Hun var arving ved skiftet etter Erik Ivarsson og Marit Olsdotter på Rishaug den 11. mars 1828: 1 ort 8 skilling.11
Anne Sørensdotter var arbeidskone «paa forskjelligt i Husene» i 1865.1 Anne bodde på mnr. 158, Østre Schultzhagen, Molde, i 1865.1

     Navnet hennes ble skrevet Anna Søfrensdatter Mollegaard i 1804.5

     Anne Sørensdotter på Hauan og Anne Sørensdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S1306] Molde ft. 1865: liste 189, østre Schultzhagen, mnr. 158. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803380390
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 18, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620445
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 71. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#72
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a, nr. 19. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-18
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b, 1808, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-52
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 538 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/246/
 8. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 377, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620645
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 500, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620655
 10. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 266, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620570
 11. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333
Sist redigert25. april 2017

Erik Erikssen1

M, #9638, (23. januar 1791 - )
Far*Erik Ivarsson Rognehaugen1 ( - e 1791)
Mor*Margrete Jensdatter 2 ( - e 1791)     Erik ble født den 23. januar 1791 i Molde, utenom ekteskap, og først hjemmedøpt.1 Erik ble døpt i kirken den 3. februar 1791.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 491 b.
Sist redigert18. april 2017

Erik Ivarsson Rognehaugen1

M, #9639, ( - etter 1791)

Familie

Margrete Jensdatter ( - e 1791)
Barn     Erik fikk barn med Margrete Jensdatter i 1791 i Molde. Erik møtte på tinget den 4. april og sa han var utlagt som barnefar. Han kunne ikke nekte for å ha hatt med Margrete å gjøre på den måten, men ville at hun skulle avlegge ed på at han var barnets far. Hun sverget på at hun ikke hadde hatt omgang med andre, og Erik påtok seg sin del av oppfostringskostnadene.1,2

     Erik Ivarsson Solemdal og Erik Ivarsson Rognehaugen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 491 b.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
Sist redigert3. mai 2017

Margrete Jensdatter Bø1

K, #9640, ( - etter 1791)

Familie

Erik Ivarsson Rognehaugen ( - e 1791)
Barn     Margrete fikk barn med Erik Ivarsson Rognehaugen i 1791 i Molde. Erik møtte på tinget den 4. april og sa han var utlagt som barnefar. Han kunne ikke nekte for å ha hatt med Margrete å gjøre på den måten, men ville at hun skulle avlegge ed på at han var barnets far. Hun sverget på at hun ikke hadde hatt omgang med andre, og Erik påtok seg sin del av oppfostringskostnadene.1,2

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 491 b.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
Sist redigert18. april 2017

Johan Svandal1,2

M, #9641, (ca. 1752 - )

Familie

Sirine Margrete (c 1748 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Johan ble født ca. 1752.3
Johan giftet seg med Sirine Margrete.3 Johan Svandal var skreddermester i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue, men skulle svare 1 daler 48 skilling i næringsskatt (5 pst.) Han virket fremdeles i 1801.4,2,3 Johan bodde på mnr. 100, Molde, i 1789 sammen med Hans Jonssen Bakke. Hans var hans svenn.4 Johan Svandal ble stevnet av Hans Jonssen Bakke til tinget i Molde den 9. mai 1791. Johan var Hans' mester og skyldte ham 65 daler 86 skilling, hvorav 22 daler 57 skilling var betalt og 43 daler 29 skilling gjenstod. Johan møtte ikke, og saken ble utsatt til 6. juni.2 Johan og Sirine Margrete bodde på mnr. 34, Grova, Molde, i 1801 sammen med Maren Elisabet Johansdatter. Husets innehaver var Anders Olssen (s.d.).3

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 101. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 492 a.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 34.
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 12, mnr. 101. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/77/
Sist redigert22. november 2015

Sirine Margrete1

K, #9642, (ca. 1748 - )

Familie

Johan Svandal (c 1752 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Sirine Margrete ble født ca. 1748.1
Sirine Margrete giftet seg med Johan Svandal.1 Sirine Margrete og Johan bodde på mnr. 34, Grova, Molde, i 1801 sammen med Maren Elisabet Johansdatter. Husets innehaver var Anders Olssen (s.d.).1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 34.
Sist redigert18. november 2015

Maren Elisabet Johansdatter1

K, #9643, (ca. 1789 - )
Far*Johan Svandal1 (c 1752 - )
Mor*Sirine Margrete1 (c 1748 - )     Maren Elisabet ble født ca. 1789.1 Hun bodde hos Johan Svandal og Sirine Margrete på mnr. 34, Grova, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 34.
Sist redigert30. april 2013

Anders Olssen Hagen1,2

M, #9644, (1766 - )
Far*Ola Andersson Hagen3,2 ( - 1795)
Mor*Marit Knutsdotter Hagen2,3 (c 1741 - )

Familie

Mali Åmundsdotter Kleive (c 1755 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Anders ble døpt den 9. februar 1766 i Bolsøy kirke.3,4
Anders giftet seg med Mali Åmundsdotter Kleive.1,5 Anders og Mali var husfolk på mnr. 34, Grova, Molde, i 1801, sammen med Beret Olava Andersdatter, Marit Knutsdotter og Ola Olssen. Hans mor, Marit, og hennes sønn Ola var losjerende. Det var også en annen husholdning i huset (s.d.).5

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 447. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-226
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 516. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-261
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-125
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 34.
Sist redigert18. november 2015

Mali Åmundsdotter Kleive1

K, #9645, (ca. 1755 - )
Far*Åmund Åmundsson Kleive1 ( - 1780)
Mor*Brit Lassesdotter Kleive2,1 (c 1726 - 1796)

Familie

Anders Olssen Hagen (1766 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Mali ble født ca. 1755.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Åmundsson Kleive den 2. februar 1781.1

Mali giftet seg med Anders Olssen Hagen.2,3
Åmund Åmundsson, Lars Åmundsson på Ona, Mali Åmundsdotter og Synnøv Åmundsdotter solgte hus på mnr. 126, under Berget, Molde, den 8. desember 1796 til Anne Åmundsdotter. Kjøpesum: 30 daler. De hadde arvet huset etter mora. Det lå mellom Arne Sotåen (s.d.) på østre og Anders Hjelset (s.d.) på vestre side.2 Mali og Anders var husfolk på mnr. 34, Grova, Molde, i 1801, sammen med Beret Olava Andersdatter, Marit Knutsdotter og Ola Olssen. Hans mor, Marit, og hennes sønn Ola var losjerende. Det var også en annen husholdning i huset (s.d.).3

     Navnet hennes ble skrevet Mali Amundsdatter fra 1781 til 1801.1,3

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1125. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/277/
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 447. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-226
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 34.
Sist redigert18. november 2015

Beret Olava Andersdatter1

K, #9646, (ca. 1793 - )
Far*Anders Olssen Hagen1 (1766 - )
Mor*Mali Åmundsdotter Kleive1 (c 1755 - )     Beret Olava ble født ca. 1793.1 Hun bodde hos Anders Olssen og Mali Åmundsdotter på mnr. 34, Grova, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 34.
Sist redigert3. juni 2014

Marit Knutsdotter Hagen1

K, #9647, (ca. 1741 - )

Familie

Ola Andersson Hagen ( - 1795)
To barn levde i 1802.1 
Barn     Marit ble født ca. 1741.2
Marit giftet seg med Ola Andersson.1 Marit og Ola bodde i Bolsøy i 1766.3 Marit og Ola bodde trolig i Kleive, Bolsøy, i 1776.4 Marit og Ola bodde på fhv. mnr. 181, Moldegjerdet, Molde, i 1789.5 Marit og Ola bodde på mnr. 34, Grova, Molde.1
Hun ble kalt Marit skomakers, nevnt 1800.6 Marit Knutsdotter var spinner i 1801.2 Hun losjerte sammen med sønnen Ola hos Anders Olssen og Mali Åmundsdotter på mnr. 34 i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 516. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-261
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 34.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 181. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 293 b, nr. 31. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/5/
Sist redigert25. mars 2019

Ola Olssen Hagen1

M, #9648, (1776 - )
Far*Ola Andersson Hagen3,1 ( - 1795)
Mor*Marit Knutsdotter Hagen2,1 (c 1741 - )     Ola ble døpt den 28. juli 1776 i Kleive kirke, Bolsøy.3,4 Han var arbeider i 1801.2 Han losjerte sammen med mora hos Anders Olssen og Mali Åmundsdotter på mnr. 34, Grova, Molde, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 516. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-261
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 34.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-130
Sist redigert27. juli 2014

Borghild Margrethe Kvernberg

K, #9649
Far*Bertin Jakobsson Smilden1 (1895 - 1971)
Mor*Dagny Margrethe Kvernberg1 (1904 - 1993)

Familie

Olaf Kjemark (1920 - 2011)

Kilder/noter

 1. [S1059] Kristiansund mini. 1921–35: 1929, kvinner, nr. 88.
Sist redigert22. oktober 2018

Bertin Jakobsson Smilden1,2,3

M, #9650, (21. september 1895 - 19. november 1971)
Far*Jakob Eliasson Berge4,1 (1866 - )
Mor*Brita Rognaldsdotter Ramsgrø4,1 (1863 - )

Familie 2

Marie Ølmheim (1898 - 1989)
Barn     Bertin ble født den 21. september 1895 på Salbu, Hyllestad, utenom ekteskap.4,5 Han ble hjemmedøpt den 24. oktober 1895. Vitner: Jacob Andreas Gjertsson Salbu o.a.4,5 Bertin Jakobsson Smilden ble døpt den 10. november 1895. Faddere: Jacob Andreas Gjertsson Salbu (som hadde meldt fra til presten) o.a.4 Bertin Jakobsson ble vaksinert mot kopper den 23. juli 1897.5 Han var fosterbarn hos Elling Rognaldsson og Gjertrud Johnsdotter i Smillegjerdet, Smilla, Hyllestad, i 1900.6 Bertin Jakobsson var tjenestedreng hos Elling Rognaldsson og Gjertrud Johnsdotter i Smillegjerdet i 1910.7,5 Bertin Jakobsson Smilden ble konfirmert den 9. oktober 1910 i Øn, Hyllestad. Han hadde gode kunnskaper og meget god oppførsel.5 Bertin bodde i Hyllestad i 1919.8 Han var matros (trolig i handelsflåten) iallfall fra 1919 til 1929.8,9
Bertin fikk barn med Inga Lovise Botolfsdotter Koldingsnes i 1919 i Vik i Sogn.8
Bertin giftet seg med Marie Ølmheim.1 Bertin bodde i Bergen i 1929.9
Bertin fikk barn med Dagny Margrethe Kvernberg i 1929 i Kristiansund.9 Bertin og Marie ble skilt den 28. mai 1930.1 Bertin Jakobsson Smilden var båtsmann i 1936.1
Bertin giftet seg den 9. november 1936 i Sandviken, Bergen, med Marie Smilden (forlovere: Albert H. Carlsen og Ida Nilsen). De hadde vært gift med hverandre tidligere og var fritatt for lysing etter bevilling av 7. november fra fylkesmannen.1,2 Bertin og Marie bodde i Hans Hauges gate 20, Bergen, i 1936.1 Bertin og Marie bodde i Johannes Bruns gate 4, Bergen, i 1971.3

Bertin døde den 19. november 1971 i Bergen.2,3
Bertin J. Smildens dødsannonse i Bergens Tidende
Han ble gravlagt den 25. november 1971 på Grønneviken, Møllendal kirkegård, Bergen, fra Håpets kapell klokken 11.2,10
Bertin og Marie Smildens gravmonument på Møllendal kirkegård (foto fra Gravminner i Norge)

Kilder/noter

 1. [S1061] Bergen, Sandviken klok. 1929–53: s. 74.
 2. [S1071] BT: 22.11.1971.
 3. [S534] Dødsfall i Bergen 1912–1972.
 4. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 7.
 5. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 91.
 6. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 228.
 7. [S885] Ft. 1910 (db): Hyllestad, gnr. 28, Smilden, bnr. 3, Smildegjærdet.
 8. [S1077] Vik klok. 1915–35: s. 14.
 9. [S1059] Kristiansund mini. 1921–35: 1929, kvinner, nr. 88.
 10. [S497] Gravminner i Norge: id 1643432.
Sist redigert26. mai 2013

Marie Ølmheim1

K, #9651, (10. april 1898 - 26. januar 1989)
Far*Nils Ølmheim1 ( - e 1898)
Mor*Margrethe Midtun1 ( - e 1898)

Familie

Bertin Jakobsson Smilden (1895 - 1971)
Barn     Marie ble født den 10. april 1898 på Ylmeim, Sogndal.1,2 Hun ble konfirmert i 1914 i Sogndal.1
Marie giftet seg med Bertin Jakobsson Smilden.1 Marie og Bertin ble skilt den 28. mai 1930.1 Hennes navn som gift var Smilden, nevnt 1936.1,2
Marie giftet seg den 9. november 1936 i Sandviken, Bergen, med Bertin Jakobsson Smilden (forlovere: Albert H. Carlsen og Ida Nilsen). De hadde vært gift med hverandre tidligere og var fritatt for lysing etter bevilling av 7. november fra fylkesmannen.1,3 Marie og Bertin bodde i Hans Hauges gate 20, Bergen, i 1936.1 Marie og Bertin bodde i Johannes Bruns gate 4, Bergen, i 1971.4

Marie døde den 26. januar 1989.2 Hun ble gravlagt på Grønneviken, Møllendal kirkegård, Bergen.2
Bertin og Marie Smildens gravmonument på Møllendal kirkegård (foto fra Gravminner i Norge)

Kilder/noter

 1. [S1061] Bergen, Sandviken klok. 1929–53: s. 74.
 2. [S497] Gravminner i Norge: id 1643433.
 3. [S1071] BT: 22.11.1971.
 4. [S534] Dødsfall i Bergen 1912–1972.
Sist redigert16. mai 2013

Jakob Eliasson Berge1,2,3

M, #9652, (11. mars 1866 - )
Far*Elias Hansson Berge4,1 (1835 - 1928)
Mor*Brita Jakobsdotter Berge4,5 (1837 - 1908)

Familie 2

Brita Rognaldsdotter Ramsgrø (1863 - )
Barn     Jakob ble født den 11. mars 1866 på Berge, Hyllestad.1,4,3 Han ble døpt den 25. mars 1866 i Hyllestad kirke. Faddere: Per Jørgensson på Rønset o.a.4 Jakob Eliasson Berge emigrerte den 18. april 1888 i Bergen.6

Jakob Eliasson Berge giftet seg den 20. juli 1892 i Hyllestad kirke med Johanne Bergitte Johannesdotter Espeset (forlovere: Elias Hansson Berge o.a.)1,2,3

Jakob og Johanne var brukere på bnr. 6, Berge, Hyllestad, fra 1892 til 1895. Han drev tilsynelatende sammen med foreldrene, men solgte bruket til broren i 1895. Jakob ble samme år kalt innerst på Berge, men flyttet til Hareid.3,1,7
Jakob fikk barn med Brita Rognaldsdotter Rønset i 1895 i Hyllestad.7,8 Jakob Eliasson Berge var fisker.8,9 Jakob og Johanne Bergitte var brukere på Korsneset, Hareid, Hareid, i 1895.10 Jakob Eliasson Berge var tømmermann i 1900.2
Jakob og Johanne var brukere på Gåsnes, Liavåg, Hareid, i 1900. Jenny Bertine Augusta Jakobsdotter bodde også der da. Bruket hadde dyrket mark, krøtter og fjærfe. Ei dagarbeiderske losjerte hos dem, og det stod kårstue der, hvor ei enke bodde. Jakob var fraværende ved folketellingen av 3. desember.2

Kilder/noter

 1. [S1073] Hyllestad mini. 1886–1904: s. 77.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Ulfstens, gnr. 70, bnr. 8 & 6, Gaasnæs, Liavaag.
 3. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 214.
 4. [S1076] Hyllestad mini. 1861–86: s. 31.
 5. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 213.
 6. [S535] Bergen emigranter 1874–1930: nr. 614/1888.
 7. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 7.
 8. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 91.
 9. [S1061] Bergen, Sandviken klok. 1929–53: s. 74.
 10. [S1074] Hareid mini. 1878–97: s. 58.
Sist redigert17. mai 2013

Brita Rognaldsdotter Ramsgrø1,2

K, #9653, (15. januar 1863 - )
Far*Rognald Berntsson Ramsgrø3,2,4 (1833 - 1917)
Mor*Kari Hansdotter Ramsgrø4 (1836 - 1919)

Familie 1

Jørgen Persson Rønset (1859 - f 1905)

Familie 2

Jakob Eliasson Berge (1866 - )
Barn     Brita ble født den 15. januar 1863 på Ramsgrø, Hyllestad.3,2,4 Hun ble konfirmert den 7. oktober 1877 i Hyllestad.2
Brita giftet seg den 12. juni 1884 i Hyllestad kirke med Jørgen Persson Rønset (forlovere: Kristen Olsson Ulvik og Rognald Berntsson Ramsgrø). Det var holdt lysning 11., 18. og 25. mai. De hadde fire barn sammen.3,5
Brita og Jørgen var brukere på bnr. 1, Rønset, Hyllestad, fra 1886 til 1895. Bruket ble solgt på auksjon i 1895.5
Annet navn: Brita Rognaldsdotter Rønset, nevnt 1895.6 Brita bodde på Salbu, Hyllestad, i 1895.6
Brita fikk barn med Jakob Eliasson Berge i 1895 i Hyllestad.6,7

Brita Rognaldsdotter giftet seg den 2. november 1905 i Holmedal, Ytre Holmedal, med Johannes Abrahamsson Brendehaug (forlovere: Ole B. Smilden o.a.)2,8,4

Annet navn: Brita Rognaldsdotter Hellevik.7 Brita og Johannes var husfolk på Røysa, Brennehaugen, Ytre Holmedal, i 1910, sammen med Peder Amandus Johannesson. Han var fraværende på Trøsdalen ved folketellingen av 1. desember.8 Hennes navn som gift var Brita Rognaldsdotter Brendehaug.8

Kilder/noter

 1. [S1061] Bergen, Sandviken klok. 1929–53: s. 74.
 2. [S1064] Holmedal klok. 1895–1915: s. 83.
 3. [S1063] Hyllestad klok. 1876–1906: s. 113.
 4. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 130.
 5. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 221.
 6. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 7.
 7. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 91.
 8. [S885] Ft. 1910 (db): Ytre Holmedal, gnr. 21, bnr. 1, Røisen (plads).
Sist redigert17. mai 2013

Nils Ølmheim1

M, #9654, ( - etter 1898)

Familie

Margrethe Midtun ( - e 1898)
Barn     Nils giftet seg med Margrethe Midtun.1 Nils var bruker på Ylmeim, Sogndal.1

Kilder/noter

 1. [S1061] Bergen, Sandviken klok. 1929–53: s. 74.
Sist redigert3. mai 2013

Margrethe Midtun1

K, #9655, ( - etter 1898)

Familie

Nils Ølmheim ( - e 1898)
Barn     Margrethe giftet seg med Nils Ølmheim.1

Kilder/noter

 1. [S1061] Bergen, Sandviken klok. 1929–53: s. 74.
Sist redigert3. mai 2013

Albert H. Carlsen1

M, #9656, ( - etter 1936)     Albert H. Carlsen var båtsmann i 1936.1 Albert bodde i Nils Hertzbergs gate 1, Bergen, i 1936.1
Han var forlover for Bertin Jakobsson Smilden og Marie Smilden, som giftet seg den 9. november 1936 i Sandviken, Bergen.1,2

Kilder/noter

 1. [S1061] Bergen, Sandviken klok. 1929–53: s. 74.
 2. [S1071] BT: 22.11.1971.
Sist redigert3. mai 2013

Ida Nilsen1

K, #9657, ( - etter 1936)     Ida bodde i Nils Hertzbergs gate 1, Bergen, i 1936.1 Hun var syer i 1936.1
Hun var forlover for Bertin Jakobsson Smilden og Marie Smilden, som giftet seg den 9. november 1936 i Sandviken, Bergen.1,2

Kilder/noter

 1. [S1061] Bergen, Sandviken klok. 1929–53: s. 74.
 2. [S1071] BT: 22.11.1971.
Sist redigert3. mai 2013

Jacob Andreas Gjertsson Salbu1

M, #9658, ( - etter 1895)     Jacob Andreas var bruker på Salbu, Hyllestad, i 1895.1
Han var vitne ved hjemmedåpen til Bertin Jakobsson den 24. oktober 1895.1,2
Han var fadder ved dåpen til Bertin Jakobsson Smilden den 10. november 1895.1

Kilder/noter

 1. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 7.
 2. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 91.
Sist redigert7. mai 2013

Olaf Kjemark1,2

M, #9659, (20. desember 1920 - 5. februar 2011)     Olaf ble født den 20. desember 1920.1,2

Olaf døde den 5. februar 2011.2 Han ble gravlagt den 22. februar 2011 på Grefsen kirkegård, Oslo.2

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]»: Olaf Kjemark.
 2. [S1066] Gravferdsetaten i Oslo kommune: Olaf Kjemark.
Sist redigert22. oktober 2018

Jørgen Persson Rønset1

M, #9660, (1. april 1859 - før 1905)
Far*Per Jørgensson på Rønset1 (1824 - )
Mor*Ingeborg Jakobsdotter på Rønset2 (1832 - )     Jørgen ble født den 1. april 1859 på Rønset, Hyllestad.1
Jørgen giftet seg den 12. juni 1884 i Hyllestad kirke med Brita Rognaldsdotter Ramsgrø (forlovere: Kristen Olsson Ulvik og Rognald Berntsson Ramsgrø). Det var holdt lysning 11., 18. og 25. mai. De hadde fire barn sammen.1,2
Jørgen og Brita var brukere på bnr. 1, Rønset, Hyllestad, fra 1886 til 1895. Bruket ble solgt på auksjon i 1895.2 Jørgen Persson Rønset flyttet til i USA sammen med barna. Brita var ikke med.2,3

Jørgen døde før 1905.4

Kilder/noter

 1. [S1063] Hyllestad klok. 1876–1906: s. 113.
 2. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 221.
 3. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 130.
 4. [S1064] Holmedal klok. 1895–1915: s. 83.
Sist redigert17. mai 2013

Per Jørgensson på Rønset1,2

M, #9661, (1824 - )

Familie

Ingeborg Jakobsdotter på Rønset (1832 - )
Barn     Per ble født i 1824 på Rønset, Hyllestad.3,4
Per giftet seg den 25. mai 1858 i Hyllestad kirke med Ingeborg Jakobsdotter Berge. De hadde åtte barn.4,3 Per var bruker på bnr. 1, Rønset, Hyllestad, fra 1860 til 1885.3,2
Han var fadder ved dåpen til Jakob Eliasson Berge den 25. mars 1866 i Hyllestad kirke.1

Kilder/noter

 1. [S1076] Hyllestad mini. 1861–86: s. 31.
 2. [S1063] Hyllestad klok. 1876–1906: s. 113.
 3. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 221.
 4. [S1075] Hyllestad klok. 1853–75: s. 64, 1858, nr. 1.
Sist redigert17. mai 2013

Rognald Berntsson Ramsgrø1,2,3

M, #9662, (10. juli 1833 - 15. mars 1917)

Familie

Kari Hansdotter Ramsgrø (1836 - 1919)
Barn     Annet navn: Rognald Berntsson i Ulvik.3
Rognald ble født den 10. juli 1833 i Ulvika, Askvoll.3
Rognald giftet seg den 7. november 1856 med Kari Hansdotter Ramsgrø. I kårkontrakten av 9. mars 1856 med sin vordende svigermor gikk han blant annet med på å gifte seg med ei av hennes to eldste døtre. Rognald og Kari hadde ti barn sammen.3 Rognald og Kari var brukere på Ramsgrø, Hyllestad, fra 1856 til 1887.3,1
Han var forlover for Brita Rognaldsdotter Ramsgrø og Jørgen Persson Rønset, som giftet seg den 12. juni 1884 i Hyllestad kirke.1,4


Rognald døde den 15. mars 1917 på Ramsgrø.3

Kilder/noter

 1. [S1063] Hyllestad klok. 1876–1906: s. 113.
 2. [S1064] Holmedal klok. 1895–1915: s. 83.
 3. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 130.
 4. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 221.
Sist redigert11. mai 2013

Kristen Olsson Ulvik1

M, #9663, ( - etter 1884)     Kristen var bruker i Ulvika, Hyllestad, i 1884.1
Han var forlover for Brita Rognaldsdotter Ramsgrø og Jørgen Persson Rønset, som giftet seg den 12. juni 1884 i Hyllestad kirke.1,2

Kilder/noter

 1. [S1063] Hyllestad klok. 1876–1906: s. 113.
 2. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 221.
Sist redigert8. mai 2013

Johannes Abrahamsson Brendehaug1,2

M, #9664, (17. mars 1866 - )
Far*Abraham Larsson på Brennehaug2     Johannes ble født den 17. mars 1866 på Brennehaugen, Ytre Holmedal.3,2
Johannes giftet seg med en uregistrert person.2
Johannes var husmann med jord på Brennehaugen i 1905.2

Johannes Abrahamsson Brendehaug giftet seg den 2. november 1905 i Holmedal, Ytre Holmedal, med Brita Rognaldsdotter (forlovere: Ole B. Smilden o.a.)2,3,4
Johannes Abrahamsson Brendehaug var løsarbeider i 1910.3
Johannes og Brita var husfolk på Røysa, Brennehaugen, Ytre Holmedal, i 1910. Han var fraværende på Trøsdalen ved folketellingen av 1. desember. Peder Amandus Johannesson bodde også der da.3 Johannes Abrahamsson Brendehaug eide bnr. 4, Brennehaugen, Fjaler, i 1950.1

Kilder/noter

 1. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Sogn og Fjordane, Fjaler, 21, Brendehaugen, 4.
 2. [S1064] Holmedal klok. 1895–1915: s. 83.
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Ytre Holmedal, gnr. 21, bnr. 1, Røisen (plads).
 4. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 130.
Sist redigert11. mai 2013

Peder Amandus Johannesson Brendehaug1

M, #9665, (5. mars 1906 - )
Far*Johannes Abrahamsson Brendehaug1 (1866 - )
Mor*Brita Rognaldsdotter Ramsgrø1 (1863 - )     Peder Amandus ble født den 5. mars 1906 i Ytre Holmedal.1 Han bodde hos Johannes Abrahamsson og Brita Rognaldsdotter på Røysa, Brennehaugen, Ytre Holmedal, i 1910.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Ytre Holmedal, gnr. 21, bnr. 1, Røisen (plads).
Sist redigert8. mai 2013

Abraham Larsson på Brennehaug1

M, #9666

Familie

Barn     Abraham var husmann på Brennehaugen, Ytre Holmedal.1

Kilder/noter

 1. [S1064] Holmedal klok. 1895–1915: s. 83.
Sist redigert9. mai 2013

Ole B. Smilden1

M, #9667, ( - etter 1905)     
Han var forlover for Brita Rognaldsdotter og Johannes Abrahamsson Brendehaug, som giftet seg den 2. november 1905 i Holmedal, Ytre Holmedal.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S1064] Holmedal klok. 1895–1915: s. 83.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Ytre Holmedal, gnr. 21, bnr. 1, Røisen (plads).
 3. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 130.
Sist redigert10. mai 2013

Kari Hansdotter Ramsgrø1

K, #9668, (6. mai 1836 - 5. november 1919)

Familie

Rognald Berntsson Ramsgrø (1833 - 1917)
Barn     Kari ble født den 6. mai 1836 på Ramsgrø, Askvoll.1
Kari giftet seg den 7. november 1856 med Rognald Berntsson i Ulvik. I kårkontrakten av 9. mars 1856 med sin vordende svigermor gikk han blant annet med på å gifte seg med ei av hennes to eldste døtre. Rognald og Kari hadde ti barn sammen.1 Kari og Rognald var brukere på Ramsgrø, Hyllestad, fra 1856 til 1887.1,2

Kari døde den 5. november 1919.1

Kilder/noter

 1. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 130.
 2. [S1063] Hyllestad klok. 1876–1906: s. 113.
Sist redigert11. mai 2013

Elling Rognaldsson Smilden1,2,3

M, #9669, (7. desember 1853 - 1929)

Familie

Gjertrud Johnsdotter Smilden (1853 - 1923)     Annet navn: Elling Rognaldsson på Sæle.3
Elling ble født den 7. desember 1853 på Sæle, Vik i Sogn.2,3
Elling giftet seg med Gjertrud Johnsdotter. De hadde ikke barn sammen.1,2,3 Elling Rognaldsson Smilden og Gjertrud var selveiere i Smillegjerdet, Smilla, Hyllestad, fra ca. 1899 og til de døde. Bruket hadde dyrket mark og krøtter i 1900, og Gjertrud drev hus- og krøtterstell. Ved folketellingen av 1. desember 1910 var Elling midlertidig i Askvoll.3,1,2 Elling Rognaldsson og Gjertrud Johnsdotter hadde Bertin Jakobsson som fosterbarn i 1900.3 Elling Rognaldsson og Gjertrud Johnsdotter hadde Bertin Jakobsson som tjenestedreng i 1910.2,4 Elling Rognaldsson Smilden var maler og kolportør i 1910.2

Elling døde i 1929 i Smilla, Hyllestad.3

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Hyllestad, gnr. 28, bnr. 3, Smilden.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Hyllestad, gnr. 28, Smilden, bnr. 3, Smildegjærdet.
 3. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 228.
 4. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 91.
Sist redigert14. mai 2013

Gjertrud Johnsdotter Smilden1,2,3

K, #9670, (20. juni 1853 - 1923)

Familie

Elling Rognaldsson Smilden (1853 - 1929)     Gjertrud ble født den 20. juni 1853 i Lavik.2
Gjertrud giftet seg med Elling Rognaldsson. De hadde ikke barn sammen.1,2,3 Gjertrud Johnsdotter Smilden og Elling var selveiere i Smillegjerdet, Smilla, Hyllestad, fra ca. 1899 og til de døde. Bruket hadde dyrket mark og krøtter i 1900, og Gjertrud drev hus- og krøtterstell. Ved folketellingen av 1. desember 1910 var Elling midlertidig i Askvoll.3,1,2 Elling Rognaldsson og Gjertrud Johnsdotter hadde Bertin Jakobsson som fosterbarn i 1900.3 Gjertrud Johnsdotter og Elling Rognaldsson hadde Bertin Jakobsson som tjenestedreng i 1910.2,4

Gjertrud døde i 1923 i Smilla, Hyllestad.3

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Hyllestad, gnr. 28, bnr. 3, Smilden.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Hyllestad, gnr. 28, Smilden, bnr. 3, Smildegjærdet.
 3. [S1065] Hyllestad bygdebok I: s. 228.
 4. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 91.
Sist redigert14. mai 2013

Rønnaug Evelyn Kvernberg1,2

K, #9671, (6. mai 1925 - 16. oktober 2004)
Far*Olaf Georg Sigurdsen2 (1900 - 1977)
Mor*Dagny Margrethe Kvernberg2 (1904 - 1993)     Rønnaug Evelyn ble født den 6. mai 1925 i Kristiansund.2,3,4,1 Hun bodde hos Anders og Beate Kvernberg i Aukra fra 1940. Hennes navn som gift var Breivik.3,4

Rønnaug døde den 16. oktober 2004.4 Hun ble gravlagt på Aukra kyrkjegard. Gravskrift: «Minnes i kjærlighet».4

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 82.
 2. [S1059] Kristiansund mini. 1921–35: 1925, kvinner, nr. 73.
 3. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]»: Rønnaug Breivik.
 4. [S497] Gravminner i Norge: id 2582566.
Sist redigert16. mai 2013

Olaf Georg Sigurdsen1,2,3

M, #9672, (23. mars 1900 - 14. februar 1977)
Far*Karl Olai Sigurdsen1,3 (1878 - )

Familie 1

Dagny Margrethe Kvernberg (1904 - 1993)
Barn

Familie 2

Bertha Sundsbø (1900 - 1981)     Olaf Georg ble født den 23. mars 1900 i Laksevåg.1,3,4 Han ble vaksinert i 1902.1 Olaf bodde hos Karl Olai Sigurdsen på Nordre, Laksevåg, Laksevåg, i 1910.3
Olaf Georg fikk barn med Dagny Margrethe Kvernberg i 1925 i Kristiansund.2 Olaf bodde i Laksevåg i 1925 og 36.2,1 Olaf var skipstømmermann til lands i 1925. Han var fremdeles tømmermann i 1936.2,1
Olaf Georg giftet seg den 31. oktober 1936 i St. Olav sogn, Bergen, med Bertha Sundsbø.1

Olaf døde den 14. februar 1977.4 Han og Bertha ble gravlagt på Møllendal kirkegård, Bergen.4,5

Kilder/noter

 1. [S1658] Bergen/St. Olav mini. 1928–54: s. 53, nr. 46. https://www.digitalarkivet.no/kb10081107012056
 2. [S1059] Kristiansund mini. 1921–35: 1925, kvinner, nr. 73.
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Askøen, gnr. 51, Nordre Laksevaag.
 4. [S497] Gravminner i Norge: id 5697349.
 5. [S497] Gravminner i Norge: id 5697350.
Sist redigert20. august 2018

Karl Olai Sigurdsen1,2

M, #9673, (21. juli 1878 - )

Familie

Barn     Karl Olai ble født den 21. juli 1878 i Askøy.2
Karl Olai giftet seg med en uregistrert person. De hadde iallfall fire barn.2 Karl Olai bodde på Nordre, Laksevåg, Laksevåg, i 1910 sammen med Olaf Georg Sigurdsen o.a.2 Karl Olai Sigurdsen var klinker ved verft i 1910. Han kaltes senere smed.2,1

Kilder/noter

 1. [S1658] Bergen/St. Olav mini. 1928–54: s. 53, nr. 46. https://www.digitalarkivet.no/kb10081107012056
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Askøen, gnr. 51, Nordre Laksevaag.
Sist redigert20. august 2018

Paul Breivik1,2

M, #9674

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene [Ságat]».
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 82.
Sist redigert16. mai 2013

Ruth Brecke1

K, #9675, (30. mai 1915 - )
Far*Martin Ambrosius Aasen Brecke1 (1877 - 1951)
Mor*Anna Jakobsen1 (1884 - 1961)     Ruth ble født den 30. mai 1915 i Molde.1 Ruth ble døpt den 19. september 1915.1 Hun ble vaksinert ifølge attest av 13. juni 1919.1 Hun ble konfirmert den 10. mai 1931 i Molde. Karakter: S.1

Kilder/noter

 1. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 118, nr. 2.
Sist redigert15. mai 2013

Jakob Jakobsen1,2,3

M, #9676, (29. oktober 1857 - 22. april 1921)
Far*Jakob Olsson på Nora4 (1814 - )

Familie

Martha Kristensdotter (1846 - 1919)
Barn     Jakob ble født den 29. oktober 1857 på Nora, Grytten.4,1
Annet navn: Jakob Jakobsen Nora, nevnt 1882.4 Han var blikkenslager i 1882 og til sin død. I 1900 kaltes han blikk- og kopperslager.4,1,3
Jakob giftet seg den 18. april 1882 i Grytten kirke med Martha Kristensdotter Nerhagen.4,5 Jakob og Martha bodde i Molde i 1882.4 Jakob og Martha bodde på mnr. 30 B, Hovedgata, Molde, i 1900 sammen med Anna Jakobsen og Margit Johanne Jakobsen. Huset var på to etasjer og hadde forretningslokale og verksted. De bodde i annen etasje med eget kjøkken og hadde ei hushjelp, en læregutt og en svenn i tjeneste, og en sorenskriverkontorist losjerte i husholdningen. Det bodde også en familie på kvisten. Tomten hadde sjøpakkhus og pakkbod.3

Jakob døde av kronisk nyresykdom av tuberkuløs art den 22. april 1921 i Molde.1 Han ble gravlagt og jordfestet den 29. april 1921 på Nedre kirkegård, Molde.1,2

Kilder/noter

 1. [S1069] Molde mini. 1920–48: s. 5, nr. 9.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Jakob Jakobsen.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 30b.
 4. [S1067] Grytten mini. 1854–86: s. 229.
 5. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 49, nr. 5.
 6. [S1070] Molde mini. 1922–37: s. 8, nr. 23.
Sist redigert4. juli 2018

Martha Kristensdotter1

K, #9677, (13. september 1846 - 1919)
Far*Kristen Persson på Sylte2,3 (c 1808 - )
Mor*Anne Toresdotter på Sylte3 (c 1811 - )

Familie

Jakob Jakobsen (1857 - 1921)
Barn     Martha ble født den 13. september 1846 på Nerhagen, Bolsøy.4,3 Hun ble hjemmedøpt av Per Knutsson i Ura.4 Martha ble døpt den 8. november 1846 i Kleive kirke, Bolsøy.2,3
Annet navn: Martha Kristensdotter på Sylte, nevnt 1862.3 Hun ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 19. juli 1862.3 Hun ble konfirmert den 12. oktober 1862 i Vågøy kyrkje, Fræna. Hun fikk karakteren meget godt i kunnskap, flid og forhold.3
Annet navn: Martha Kristensdotter Nerhagen, nevnt 1882.5,3
Martha giftet seg den 18. april 1882 i Grytten kirke med Jakob Jakobsen Nora.5,1 Martha og Jakob bodde i Molde i 1882.5 Martha og Jakob bodde på mnr. 30 B, Hovedgata, Molde, i 1900 sammen med Anna Jakobsen og Margit Johanne Jakobsen. Huset var på to etasjer og hadde forretningslokale og verksted. De bodde i annen etasje med eget kjøkken og hadde ei hushjelp, en læregutt og en svenn i tjeneste, og en sorenskriverkontorist losjerte i husholdningen. Det bodde også en familie på kvisten. Tomten hadde sjøpakkhus og pakkbod.6 Hennes navn som gift var Jakobsen, nevnt fra 1900 til 1919.6,7

Martha døde i 1919 i Molde.7 Hun ble gravlagt den 24. november 1919 på Nedre kirkegård, Molde.7

Kilder/noter

 1. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 49, nr. 5.
 2. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 26, nr. 37.
 3. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 161, nr. 10.
 4. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 27, nr. 37.
 5. [S1067] Grytten mini. 1854–86: s. 229.
 6. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 30b.
 7. [S466] Molde kirkegårder: Martha Jakobsen.
 8. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 66.
Sist redigert4. juli 2018

Margit Johanne Jakobsen1,2,3

K, #9678, (24. august 1888 - 21. mars 1971)
Far*Jakob Jakobsen1,2 (1857 - 1921)
Mor*Martha Kristensdotter2,3 (1846 - 1919)

Familie

Engebret Hole (1885 - 1942)
De hadde ett barn sammen.3      Margit Johanne ble født den 24. august 1888 i Molde.1,3 Hun bodde hos Jakob Jakobsen og Martha Jakobsen på mnr. 30 B, Hovedgata, Molde, i 1900.2 Margit Johanne Jakobsen ble konfirmert i 1904 i Molde.1 Hun var kontorist i Molde i 1924.1
Margit Johanne giftet seg den 21. juni 1924 i Molde kirke med Engebret Hole (forlovere: Martin Ambrosius Aasen Brecke o.a.)1,3

Margit Johanne døde den 21. mars 1971.3

Kilder/noter

 1. [S1070] Molde mini. 1922–37: s. 8, nr. 23.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 30b.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 66.
Sist redigert4. juli 2018

Jakob Olsson på Nora1

M, #9679, (21. desember 1814 - )

Familie

Barn     Jakob ble født den 21. desember 1814.2
Jakob giftet seg den 13. juni 1838 i Grytten kirke med en uregistrert person. De hadde ni barn.2 Jakob var husmann på Nora, Grytten, i 1857.1

Kilder/noter

 1. [S1067] Grytten mini. 1854–86: s. 229.
 2. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 281.
Sist redigert16. mai 2013

Kristen Persson på Sylte1

M, #9680, (ca. 1808 - )
Far*Per Kristensson på Nerhagen2

Familie

Anne Toresdotter på Sylte (c 1811 - )
Barn     Kristen ble født ca. 1808 i Bolsøy.3
Annet navn: Kristen Persson på Nerhagen, nevnt 1846.4,5
Kristen giftet seg med Anne Toresdotter.4,3 Kristen og Anne var brukere på Nerhagen, Bolsøy, i 1846.4,1 Kristen og Anne bodde på Sylte, Fræna, i 1862.1 Kristen og Anne var husfolk på Kråkneset, Sylte, Fræna, i 1865 sammen med to sønner. Kristen eide plassen. Utsæd: 1/16 tønne bygg, ½ tønne havre og ½ tønne potet. De hadde 1 storfe, 3 sauer og 1 gris.3

     Navnet hans ble skrevet Christen Pedersen Nederhagen i 1846.4

Kilder/noter

 1. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 161, nr. 10.
 2. [S1068] Romsdal pantebok 1835–41: fol. 132 b.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Frænen, Vaagø, Krokenes.
 4. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 26, nr. 37.
 5. [S1067] Grytten mini. 1854–86: s. 229.
Sist redigert4. mars 2017

Anne Toresdotter på Sylte1

K, #9681, (ca. 1811 - )

Familie

Kristen Persson på Sylte (c 1808 - )
Barn     Anne ble født ca. 1811 i Bolsøy.2
Anne giftet seg med Kristen Persson på Nerhagen.3,2
Annet navn: Anne Toresdotter på Nerhagen, nevnt 1846.1,3 Anne og Kristen var brukere på Nerhagen, Bolsøy, i 1846.3,1 Anne og Kristen bodde på Sylte, Fræna, i 1862.1 Anne og Kristen var husfolk på Kråkneset, Sylte, Fræna, i 1865 sammen med to sønner. Kristen eide plassen. Utsæd: 1/16 tønne bygg, ½ tønne havre og ½ tønne potet. De hadde 1 storfe, 3 sauer og 1 gris.2

Kilder/noter

 1. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 161, nr. 10.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Frænen, Vaagø, Krokenes.
 3. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 26, nr. 37.
Sist redigert4. mars 2017

Per Knutsson i Ura1,2

M, #9682, ( - etter 1846)

Familie

Barn     Per giftet seg med en uregistrert person.1 Per var bruker i Ura, Bolsøy, i 1837.1 Han var skoleholder iallfall fra 1837 til 1846.1,2
Per Knutsson i Ura hjemmedøpte Martha Kristensdotter Nerhagen i 1846.2


     Navnet hans ble skrevet Peder Knudsen Uhren i 1837.1

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 156.
 2. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 27, nr. 37.
Sist redigert16. mai 2013

Engebret Hole1

M, #9683, (27. august 1885 - 27. november 1942)

Familie

Margit Johanne Jakobsen (1888 - 1971)
De hadde ett barn sammen.2      Engebret ble født den 27. august 1885 i Lesja.1 Han ble konfirmert i 1900 i Lesja.1 Han var fullmektig ved fogdekontoret i Romsdal fra 1910 til 1914.2
Engebret giftet seg den 3. april 1912 i Bergen med en uregistrert person.2 Engebret bodde i Aukra fra 28. desember 1914.2 Han var lensmann i Sund, Romsdal, fra 1. januar 1915 til 10. august 1941. Han fikk avskjed av Nasjonal Samling.1,2 Engebret var bruker på Sjåreisen, Aukra prestegard, fra 1916 til sin død.2
Engebret giftet seg den 21. juni 1924 i Molde kirke med Margit Johanne Jakobsen (forlovere: Martin Ambrosius Aasen Brecke o.a.)1,2

Engebret døde den 27. november 1942.2

Kilder/noter

 1. [S1070] Molde mini. 1922–37: s. 8, nr. 23.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 66.
Sist redigert4. juli 2018

Nils Atle Breivik1

M, #9684
Far*Paul Breivik1
Mor*Rønnaug Evelyn Kvernberg1 (1925 - 2004)

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 82.
Sist redigert16. mai 2013

Are Breivik1

M, #9685
Far*Paul Breivik1
Mor*Rønnaug Evelyn Kvernberg1 (1925 - 2004)

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 82.
Sist redigert16. mai 2013

Berit Breivik1

K, #9686
Far*Paul Breivik1
Mor*Rønnaug Evelyn Kvernberg1 (1925 - 2004)

Familie

Jan-Ove Giske

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 82.
Sist redigert16. mai 2013

Jan-Ove Giske1

M, #9687

Familie

Berit Breivik

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 82.
Sist redigert16. mai 2013

Anne Beate Breivik1

K, #9688
Far*Paul Breivik1
Mor*Rønnaug Evelyn Kvernberg1 (1925 - 2004)

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 82.
Sist redigert16. mai 2013

Borgny Smilden1

K, #9689
Far*Bertin Jakobsson Smilden1 (1895 - 1971)
Mor*Marie Ølmheim1 (1898 - 1989)

Familie

Robert
De hadde barn.1 

Kilder/noter

 1. [S1071] BT: 22.11.1971.
Sist redigert20. juni 2017

Robert1

M, #9690

Familie

Borgny Smilden
De hadde barn.1 

Kilder/noter

 1. [S1071] BT: 22.11.1971.
Sist redigert20. juni 2017

Johanne Bergitte Johannesdotter Espeset1,2

K, #9691, (9. august 1857 - )
Far*Johannes Rasmusson Espeset1 (1830 - )
Mor*Ragnhild Rasmusdotter Espeset (1830 - )     Johanne Bergitte ble født den 9. august 1857 på Espeset, Herøy, Sunnmøre.1 Hun ble konfirmert den 19. september 1872 i Herøy, Sunnmøre.1

Johanne Bergitte Johannesdotter Espeset giftet seg den 20. juli 1892 i Hyllestad kirke med Jakob Eliasson Berge (forlovere: Elias Hansson Berge o.a.)1,3,2

Johanne og Jakob var brukere på bnr. 6, Berge, Hyllestad, fra 1892 til 1895. Han drev tilsynelatende sammen med foreldrene, men solgte bruket til broren i 1895. Jakob ble samme år kalt innerst på Berge, men flyttet til Hareid.2,1,4
Annet navn: Johanne Birgitte Johannesdotter Berge.2,3,5 Johanne Bergitte og Jakob var brukere på Korsneset, Hareid, Hareid, i 1895.5
Johanne og Jakob var brukere på Gåsnes, Liavåg, Hareid, i 1900. Jenny Bertine Augusta Jakobsdotter bodde også der da. Bruket hadde dyrket mark, krøtter og fjærfe. Ei dagarbeiderske losjerte hos dem, og det stod kårstue der, hvor ei enke bodde. Jakob var fraværende ved folketellingen av 3. desember.3

Kilder/noter

 1. [S1073] Hyllestad mini. 1886–1904: s. 77.
 2. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 214.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Ulfstens, gnr. 70, bnr. 8 & 6, Gaasnæs, Liavaag.
 4. [S1062] Øn klok. 1894–1913: s. 7.
 5. [S1074] Hareid mini. 1878–97: s. 58.
Sist redigert17. mai 2013

Jenny Bertine Augusta Jakobsdotter1,2

K, #9692, (29. oktober 1895 - )
Far*Jakob Eliasson Berge1,3 (1866 - )
Mor*Johanne Bergitte Johannesdotter Espeset1,3 (1857 - )     Jenny Bertine Augusta ble født den 29. oktober 1895 på Korsneset, Hareid, Hareid.1 Jenny Bertine Augusta ble døpt den 22. desember 1895.1 Hun bodde hos Jakob Eliasson Berge og Johanne Birgitte Johannesdotter på Gåsnes, Liavåg, Hareid, i 1900.3 Jenny var i tjeneste hos besteforeldrene Johannes Rasmusson og Ragnhild Rasmusdotter på bnr. 1, Espeset, Herøy, Sunnmøre, i 1910.2

Kilder/noter

 1. [S1074] Hareid mini. 1878–97: s. 58.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Herø, gnr. 22, bnr. 1, Espesæth.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Ulfstens, gnr. 70, bnr. 8 & 6, Gaasnæs, Liavaag.
Sist redigert17. mai 2013

Elias Hansson Berge1,2

M, #9693, (1835 - 1928)

Familie

Brita Jakobsdotter Berge (1837 - 1908)
Barn     Elias ble født i 1835 på Rønset, Hyllestad.3
Annet navn: Elias Hansson på Rønset.3
Elias giftet seg i 1859 med Brita Jakobsdotter Berge. De hadde ni barn.3,4,2 Elias og Brita bodde på bnr. 6, Berge, Hyllestad, i 1865 sammen med tre barn, to tjenestefolk, hennes søster og dennes datter. Elias hjalp da svigerfaren med gårdsdriften, og kaltes gardmann i 1866.4,2 Elias og Brita var brukere på bnr. 6 fra 1875 til 1907.3,1
Han var forlover for Jakob Eliasson Berge og Johanne Bergitte Johannesdotter Espeset, som giftet seg den 20. juli 1892 i Hyllestad kirke.1,5,6


Elias døde i 1928.3

Kilder/noter

 1. [S1073] Hyllestad mini. 1886–1904: s. 77.
 2. [S1076] Hyllestad mini. 1861–86: s. 31.
 3. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 213.
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Hyllestad, lnr. 268, Berge.
 5. [S233] Ft. 1900 (db): Ulfstens, gnr. 70, bnr. 8 & 6, Gaasnæs, Liavaag.
 6. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 214.
Sist redigert30. august 2014

Johannes Rasmusson Espeset1,2

M, #9694, (14. oktober 1830 - )     Johannes ble født den 14. oktober 1830 i Herøy, Sunnmøre.2
Johannes giftet seg med Ragnhild Rasmusdotter.2 Johannes bodde på Espeset, Herøy, Sunnmøre, i 1857.1 Han og Ragnhild var kårfolk i kårstuen på bnr. 1, Espeset, Herøy, Sunnmøre, i 1910.2 Johannes Rasmusson og Ragnhild Rasmusdotter hadde datterdattera Jenny Bertine Augusta Jakobsdotter i tjeneste i 1910.2

Kilder/noter

 1. [S1073] Hyllestad mini. 1886–1904: s. 77.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Herø, gnr. 22, bnr. 1, Espesæth.
Sist redigert17. mai 2013

Ragnhild Rasmusdotter Espeset1

K, #9695, (2. januar 1830 - )     Ragnhild ble født den 2. januar 1830 i Herøy, Sunnmøre.1
Ragnhild giftet seg med Johannes Rasmusson.1 Ragnhild Rasmusdotter Espeset og Johannes var kårfolk i kårstuen på bnr. 1, Espeset, Herøy, Sunnmøre, i 1910.1 Ragnhild Rasmusdotter og Johannes Rasmusson hadde datterdattera Jenny Bertine Augusta Jakobsdotter i tjeneste i 1910.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Herø, gnr. 22, bnr. 1, Espesæth.
Sist redigert17. mai 2013

Brita Jakobsdotter Berge1,2

K, #9696, (1837 - 1908)
Far*Jakob Johannesson på Berge2 (c 1807 - 1874)
Mor*Johanne Persdotter på Berge2 (1801 - 1854)

Familie

Elias Hansson Berge (1835 - 1928)
Barn     Brita ble født i 1837 i Hyllestad.2,3
Brita giftet seg i 1859 med Elias Hansson på Rønset. De hadde ni barn.2,3,1 Brita og Elias bodde på bnr. 6, Berge, Hyllestad, i 1865 sammen med tre barn, to tjenestefolk, hennes søster og dennes datter. Elias hjalp da svigerfaren med gårdsdriften, og kaltes gardmann i 1866.3,1 Brita og Elias var brukere på bnr. 6 fra 1875 til 1907.2,4

Brita døde i 1908.2

Kilder/noter

 1. [S1076] Hyllestad mini. 1861–86: s. 31.
 2. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 213.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Hyllestad, lnr. 268, Berge.
 4. [S1073] Hyllestad mini. 1886–1904: s. 77.
Sist redigert30. august 2014

Jakob Johannesson på Berge1,2

M, #9697, (ca. 1807 - 1874)

Familie 2

Marte Persdotter på Berge (1793 - 1876)     Annet navn: Jakob Johannesson på Oppheim.2
Jakob ble født ca. 1807 i Voss.1
Jakob giftet seg i 1832 med Johanne Persdotter på Hyllestad. De hadde fire barn sammen.2
Annet navn: Jakob Johannesson på Einevoll.3 Jakob og Johanne bodde på Einevollen, Hyllestad, ca. 1832.3
Jakob var bruker på bnr. 6, Berge, Hyllestad, fra 1844 til 1874. Svigersønnen Elias hjalp med gårdsdriften i 1865.2,1
Jakob giftet seg i 1855 med Marte Persdotter på Hyllestad. Hun var søster av hans avdøde kone. Jakob og Marte hadde ikke barn sammen.2,1

Jakob døde i 1874 på Berge, Hyllestad.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Hyllestad, lnr. 268, Berge.
 2. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 213.
 3. [S1075] Hyllestad klok. 1853–75: s. 64, 1858, nr. 1.
Sist redigert17. mai 2013

Johanne Persdotter på Berge1

K, #9698, (1801 - 1854)
Far*Per Rasmusson på Hyllestad2 (c 1761 - )
Mor*Ida Mikkelsdotter på Hyllestad2 (c 1774 - )     Annet navn: Johanne Persdotter på Hyllestad.1
Johanne ble født i 1801 i Hyllestad.1 Hun bodde hos Per Rasmusson og Ida Mikkelsdotter på Hyllestad, Hyllestad, i 1801.2
Johanne giftet seg i 1832 med Jakob Johannesson på Berge. De hadde fire barn sammen.1
Annet navn: Johanne Persdotter på Einevoll. Johanne og Jakob bodde på Einevollen, Hyllestad, ca. 1832.3

Johanne døde i 1854 på Berge, Hyllestad.1

Kilder/noter

 1. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 213.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Askevold, Hyllestad, Hyllestad.
 3. [S1075] Hyllestad klok. 1853–75: s. 64, 1858, nr. 1.
Sist redigert26. november 2014

Ingeborg Jakobsdotter på Rønset1

K, #9699, (1832 - )
Far*Jakob Johannesson på Berge2,3 (c 1807 - 1874)
Mor*Johanne Persdotter på Berge3 (1801 - 1854)

Familie

Per Jørgensson på Rønset (1824 - )
Barn     Annet navn: Ingeborg Jakobsdotter på Einevoll.1,2
Ingeborg ble født i 1832 på Einevollen, Hyllestad.3,2
Annet navn: Ingeborg Jakobsdotter Berge.3
Ingeborg giftet seg den 25. mai 1858 i Hyllestad kirke med Per Jørgensson på Rønset. De hadde åtte barn.2,1

Kilder/noter

 1. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 221.
 2. [S1075] Hyllestad klok. 1853–75: s. 64, 1858, nr. 1.
 3. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 213.
Sist redigert17. mai 2013

Marte Persdotter på Berge1,2

K, #9700, (1793 - 1876)
Far*Per Rasmusson på Hyllestad3 (c 1761 - )
Mor*Ida Mikkelsdotter på Hyllestad3 (c 1774 - )

Familie

Jakob Johannesson på Berge (c 1807 - 1874)     Annet navn: Marte Persdotter på Hyllestad.3,2
Marte ble født i 1793 i Hyllestad.2,1 Hun bodde hos Per Rasmusson og Ida Mikkelsdotter på Hyllestad, Hyllestad, i 1801.3
Marte giftet seg i 1855 med Jakob Johannesson på Berge. Hun var søster av hans avdøde kone. Jakob og Marte hadde ikke barn sammen.2,1

Marte døde i 1876.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Hyllestad, lnr. 268, Berge.
 2. [S1072] Hyllestad bygdebok 2: s. 213.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Askevold, Hyllestad, Hyllestad.
Sist redigert17. mai 2013