Sofie Trondsdotter1

K, #10901, (1830 - )

Familie

Hans Lauritssen Møller (1809 - )
De hadde iallfall ett barn.1 Sofie ble født i 1830 i Sogndal.1
Sofie giftet seg med Hans Lauritssen Møller.1
Hun og Hans var husfolk på Andøya, Reine, Moskenes, i 1875. Utsæd: 1½ tønne poteter. Dyr: to storfe, seks får og én gris.1

Kilder/noter

 1. [S291] Ft. 1875 (db): Flakstad, lnr. 109, Reine Andø. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01052434001734

Marta Olsdatter på Moldegård1,2

K, #10902, (omkr. 1750 - 1. april 1822)Marta ble født omkr. 1750.2,1 Ola Olsson, Ola Larsson, Rolf Jonsson, Per Eriksson, Elling Ellingssen, Arne Åmundssen, Jon Olssen, Marta Olsdatter, Anne Matsdotter, Guri Gabrielsdotter, Marit Olsdotter og Kari Arntsdatter tjente hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801. Ola Olsson var der allerede i 1797 og tjente fremdeles på gården i 1804. Rolf var der alt i 1795, men returnerte til hjembygda før 1804. Guri var også der i 1798. Marta var på Moldegård til sin død i 1822.3,4,5,6,7,1

Marta døde ugift den 1. april 1822 på Moldegård.1 Hun ble jordfestet den 8. april 1822.1

     Marta Olsdatter på Moldegård og Marit Moldegård kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 185, 1822, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-94
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/56/
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-8
 6. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 b.

Karen Brems Møller1,2,3

K, #10903, (11. november 1790 - 19. mars 1811)
Far*Hans Thiis Møller3,4 (1764 - 1811)
Mor*Elen Maria Skjellerup3,4 (1751 - 1829)Karen ble født den 11. november 1790 i Molde.5,3 Hun bodde hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801.3,6 Karen Brems Møller ble konfirmert den 13. oktober 1805 i Molde kirke.1
Hun var fadder ved dåpen til Daniel Baade Møller den 30. april 1807 i Molde kirke.2
Hun var fadder ved dåpen til Jakob Motzfeldt den 24. september 1807 i Molde kirke.7


Karen døde ugift den 19. mars 1811 i Trondheim.5

     Hun var oppkalt etter Karen Brems.

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 18 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-20
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 b, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 4. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 5. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 275.
 6. [S801] «Moldegårds historie»: s. 20.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 21 a, 24. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208

Abraham Skjellerup Møller1,2

M, #10904, (ca. 1789 - 1798)
Far*Hans Thiis Møller1,3 (1764 - 1811)
Mor*Elen Maria Skjellerup1,3 (1751 - 1829)Abraham ble født ca. 1789 i Molde.2,1

Abraham døde i 1798 i Molde.2 Han ble gravlagt den 20. februar 1798. Samme dag ble det betalt 6 daler 3 ort til kirken for begravelsen.2,4

     Han var oppkalt etter Abraham Skjellerup.

Kilder/noter

 1. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-43
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 19.
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 84 b.

Jakobine Karoline Doran1,2

K, #10905, (1776 - )

Familie

Laurits Bie Møller (c 1793 - 1822)
Den 29. september 1811 ble deres hjemmedøpte barn jordfestet på Bolsøya kirkegård, 4 uker gammelt.4,5 Jakobine Karoline ble døpt den 4. februar 1776 i Borgund kyrkje på Sunnmøre. Faddere: Jochum Christian Rode o.a.1 Jakobine Karoline Doran var husholder hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801.2,3
Hun ble kalt Bina Doran, nevnt 1811.4
Bina fikk barn med Laurits Bie Møller i 1811.4

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 161 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15997&idx_id=15997&uid=ny&idx_side=-164
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 20.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-45
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 34 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-38

Jakob Eg1

M, #10906, (ca. 1777 - )Jakob ble født ca. 1777.1 Han var skipskaptein i 1801.1 Han losjerte hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801.2,3

     Navnet hans ble skrevet Jacob Eeg i 1801.1

     Han var kanskje etterkommer av Børge Jakobssen Eg.

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/56/
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 20.

Hans Brandal Røsset1,2

M, #10907, (11. februar 1758 - 11. juni 1798)

Familie

Ane Engelhart Nerem (1752 - 1802)
De hadde to barn.3,1 
BarnHans ble født den 11. februar 1758 på Rotset, Volda.3,1 Han var personellkapellan i Hjørundfjord fra 27. juni 1781. Han ble sogneprest der 26. mai 1786, en stilling han ifølge ministerialboka hadde i ti år.3,4
Hans giftet seg i 1784 med Ane Engelhart Nerem.2,3 Hans Brandal Røsset var sogneprest i Bolsøy fra 23. oktober 1795. Han innsatte seg selv i Molde kirke 7. august året etter og hadde stillingen til sin død.3,5,6
Hans Brandal Røsset gav bygselseddel på Vestre Ljørvoll, Ljørvoll, Eresfjord, til Per Sjurdsson på Solhjell den 6. september 1796.7
Hans Brandal Røsset hadde kanskje Åse Olsdotter i tjeneste i 1798 (Aase hos Hr Rødset).8


Hans døde den 11. juni 1798 i Molde, av tæring.1,3 Han ble jordfestet den 19. juni 1798.6

Kilder/noter

 1. [S1442] Trondhjemske Tidender: nr. 26/29.6.1798. E-side 1, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsketidender_null_null_17980629_0_26_1?page=0
 2. [S1201] Hjørundfjord mini. 1765–1818: s. 186. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15965&idx_id=15965&uid=ny&idx_side=-77
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 494. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=501
 4. [S1201] Hjørundfjord mini. 1765–1818: s. 476. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15965&idx_id=15965&uid=ny&idx_side=-211
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630108
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-43
 7. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 147.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3

Mats Røsset1,2

M, #10908, (1789 - 1822)
Far*Hans Brandal Røsset3 (1758 - 1798)
Mor*Ane Engelhart Nerem3 (1752 - 1802)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megMats ble døpt den 26. april 1789 i Hjørundfjord kyrkje.3 Han var fosterbarn hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801.4 Mats Røsset ble konfirmert den 16. september 1804 i Molde kirke.2
Han bodde på Rotset, Volda. Han eide landhandelen der.5

Mats døde i 1822.5

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/56/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a, nr. 1. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-18
 3. [S1201] Hjørundfjord mini. 1765–1818: s. 186. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15965&idx_id=15965&uid=ny&idx_side=-77
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 5. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 286. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#301

Erik Røring1,2

M, #10909, (ca. 1778 - )Erik ble født ca. 1778.1 Han var handelsgesell i 1801.1 Han bodde hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801.3,4 Erik Røring var underoffiser ved 1. avdeling av borgervæpningen i Molde i 1801.2

     Navnet hans ble skrevet Erich Rørring i 1801.1

     Han var kanskje etterkommer av Erik Røring.

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/56/
 2. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 113. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=126
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 20.

Erika Lund1,2

K, #10910, (ca. 1775 - 1811)

Familie

Markus Kristian Perssen (1776 - 1806)
Ei lita datter levde ved skiftet etter ham (1807).1,2 Erika ble født ca. 1775.3
Erika giftet seg med Markus Kristian Perssen.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Markus Kristian Perssen den 6. mars 1807: 80 daler 1 ort 3 skilling.4

Hun ble kalt madam Erika Perssen, nevnt 1811 (post mortem).3

Erika døde i 1811 i Bud.3 Hun ble jordfestet den 22. februar 1811 på Bud kyrkjegard.3

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 219 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/234/
 2. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 300.
 3. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 357 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16072&idx_id=16072&uid=ny&idx_side=-206
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 218 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/233/

Rolf Jonsson på Kleivstugu1

M, #10911, (1778 - 1865)
Far*Jon Alvsson på Rånåhaugen2 (1745 - 1831)
Mor*Kari Rolfsdotter på Rånåhaugen2 (1748 - 1832)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Rolf Jonsson på Rånåhaugen.2
Rolf ble født i 1778 på Nørdre Rånåhaugen, Rånå, Lesja.2,1,3
Annet navn: Rolf på Moldegård, nevnt fra 1795 til 1798.4,5 Han ble konfirmert den 1. november 1795 i Molde kirke.4
Han var fadder ved dåpen til Beret Maria Persdatter på Moldeneset den 17. mai 1798 i Molde kirke.5
Ola Olsson, Ola Larsson, Rolf Jonsson, Per Eriksson, Elling Ellingssen, Arne Åmundssen, Jon Olssen, Marta Olsdatter, Anne Matsdotter, Guri Gabrielsdotter, Marit Olsdotter og Kari Arntsdatter tjente hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801. Ola Olsson var der allerede i 1797 og tjente fremdeles på gården i 1804. Rolf var der alt i 1795, men returnerte til hjembygda før 1804. Guri var også der i 1798. Marta var på Moldegård til sin død i 1822.6,7,4,3,8,9
Han var husmann på Kleivstugu, Stuguflotten, Lesja, fra ca. 1808. Han og kona overtok etter foreldrene hans.1
     Rolf døde i 1865 i Rauma (elva). Det druknede liket ble først funnet året etter nede i Romsdalen.1

     Navnet hans ble skrevet Rolluf Mollegaard i 1795.4

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 47. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#49
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 144. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#147
 3. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-8
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 6. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 b.
 9. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 185, 1822, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-94

Jon Alvsson på Rånåhaugen1

M, #10912, (1745 - 1831)
Far*Alv Olsson i Nystugu2 ( - c 1766)
Mor*Åste Ivarsdotter i Nystugu2 (c 1721 - 1797)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kari Rolfsdotter på Rånåhaugen (1748 - 1832)
De hadde fem barn.1 
BarnAnnet navn: Jon Alvsson i Nystugu.2
Jon ble født i 1745 i Nystugu, Stuguflotten, Lesja.2
Jon giftet seg i 1775 med Kari Rolfsdotter på Slettom.1
Han og Kari var husfolk på Nørdre Rånåhaugen, Rånå, Lesja, fra ca. 1775. De flyttet ca. 1802. Etter dem lå plassen trolig øde i noen år.1
Annet navn: Jon Alvsson på Kleivstugu.3
Han og Kari var husfolk på Kleivstugu, Stuguflotten, Lesja, fra ca. 1802. Sønnen Rolf overtok ca. 1808.3

Jon døde i 1831 i Lesja.1

Kari Rolfsdotter på Rånåhaugen1

K, #10913, (1748 - 1832)
Far*Rolf Knutsson på Slettom2 (c 1720 - 1783)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Alvsson på Rånåhaugen (1745 - 1831)
De hadde fem barn.1 
BarnAnnet navn: Kari Rolfsdotter på Slettom.2
Kari ble født i 1748 på Slettom, Lesja.2
Kari giftet seg i 1775 med Jon Alvsson i Nystugu.1
Hun og Jon var husfolk på Nørdre Rånåhaugen, Rånå, Lesja, fra ca. 1775. De flyttet ca. 1802. Etter dem lå plassen trolig øde i noen år.1
Annet navn: Kari Rolfsdotter på Kleivstugu.3
Hun og Jon var husfolk på Kleivstugu, Stuguflotten, Lesja, fra ca. 1802. Sønnen Rolf overtok ca. 1808.3

Kari døde i 1832 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 144. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#147
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 368.
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 47. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#49

Per Eriksson Lindset1,2,3,4

M, #10914, (1783 - 24. desember 1843)
Far*Erik Olsson på Lindset5 (1760 - 1840)
Mor*Anne Persdotter på Lindset2 (c 1758 - f 1798)
5-menning 6 ganger forskjøvet til megPer ble født i 1783.6,4
Han var arving ved skiftet etter Brit Eriksdotter på Sande den 15. november 1798.2
Per Eriksson Lindset ble konfirmert den 29. september 1799 i Molde kirke.1 Ola Olsson, Ola Larsson, Rolf Jonsson, Per Eriksson, Elling Ellingssen, Arne Åmundssen, Jon Olssen, Marta Olsdatter, Anne Matsdotter, Guri Gabrielsdotter, Marit Olsdotter og Kari Arntsdatter tjente hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801. Ola Olsson var der allerede i 1797 og tjente fremdeles på gården i 1804. Rolf var der alt i 1795, men returnerte til hjembygda før 1804. Guri var også der i 1798. Marta var på Moldegård til sin død i 1822.7,8,9,10,11,12
Peder [Moldegaard] var fadder ved dåpen til Elen Persdatter Moldenes den 5. juli 1801 i Molde kirke.13
Per Eriksson tjente trolig hos Klaus Lund Steffenssen i Molde i 1803.14 Per Eriksson (Lindset?) og Lars Olsson fra Aukra prestegjeld meldte seg til nattverd den 29. november 1803 i Molde. Presten (Fredrik Kristian Stenbukk) bad om attester fra sognepresten på hjemstedet, men det hadde Per og Lars ennå ikke fått, selv om de hadde bedt om det. Begge var innrullerte matroser, og de medbrakte vitnene (Erik Olsson på Lindset og Trond Trondsson på Julbøen) bekreftet at ingen i hjembygda behøvde dem som tjenestefolk. I påvente av attestene fikk de derfor adgang til menigheten i Molde, «da Kirken og dens Gode Ting ikke i vore oplyste Tider bør forhales enhver begiærende, som intet Lovligt hindre».14,15 Per Eriksson Lindset var konstituert overtollbetjent på Valderhaug, Borgund på Sunnmøre, i 1822. Han hadde da 5 års tjenestetid.4 Han var undertollbetjent i Molde i 1838. Han var avgått i 1840.4,5,3

Per døde den 24. desember 1843 i Molde, som handelsmann.3 Han ble gravlagt den 30. desember 1843.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Erichsen Linset i 1799.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-8
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 367 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680386
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 252. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-117
 4. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Lindseth, Peder.
 5. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24627/204/
 6. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 146.
 7. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-8
 10. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 b.
 12. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 185, 1822, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-94
 13. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 10 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-13
 14. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-17
 15. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 15 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-17

Elling Ellingssen1

M, #10915, (ca. 1774 - )Elling ble født ca. 1774.1 Ola Olsson, Ola Larsson, Rolf Jonsson, Per Eriksson, Elling Ellingssen, Arne Åmundssen, Jon Olssen, Marta Olsdatter, Anne Matsdotter, Guri Gabrielsdotter, Marit Olsdotter og Kari Arntsdatter tjente hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801. Ola Olsson var der allerede i 1797 og tjente fremdeles på gården i 1804. Rolf var der alt i 1795, men returnerte til hjembygda før 1804. Guri var også der i 1798. Marta var på Moldegård til sin død i 1822.2,3,4,5,6,7 Rasmus Andersson på Bergsgjerdet og en Elling Ellingssen reddet Hallvor Aslaksson på Skorga og tre andre personer fra Vistdal som kantret med båt utenfor på Nøisomhed, Berg, Bolsøy, den 22. oktober 1806.8

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/56/
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-8
 5. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 b.
 7. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 185, 1822, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-94
 8. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 614.

Anne Margrete Koll1,2

K, #10916

Familie

Åmund Åmundssen Kleive (1781 - 1820)
Ingen barn levde ved skiftet etter ham (1820).1 Anne Margrete giftet seg den 6. november 1812 i Kristiansund kirke med Åmund Åmundssen Kleive.2,1
Hun var fadder ved dåpen til Erika Kristina Ramfjord den 19. desember 1813 i Kristiansund kirke.3

Hun og Åmund bodde i Kristiansund i 1819.4
Hun bodde i Molde i 1820.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 550 a.
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 232 h, nr. 30. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2283&idx_id=2283&uid=ny&idx_side=-220
 3. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 160 v.
 4. [S1625] Trondheim distrikt, ekstraruller 1819: Kristiansund, rodenr. 1. Litra BB. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922670172

Anne Matsdotter på Eidhammar1

K, #10917, (1770 - )
Far*Mats Olsson på Eidhammar1 (1732 - 1812)
Mor*Gjøri Nilsdotter på Eidhammar1 (1733 - 1823)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megAnne ble født i 1770 på Nerem, Tresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 664.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 621. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#623

Gabriel Olsson på Nesset1,2,3,4

M, #10918, (ca. 1728 - 1793)

Familie 1

Marit Larsdotter på Bergset ( - c 1754)
De fikk ett barn.6 
Barn

Familie 2

Guri Knutsdotter på Nesset (c 1718 - 1774)
De hadde tre barn, hvorav to levde i 1775.7,11,17 

Familie 3

Ingeborg Ivarsdotter på Nesset (c 1740 - 1808)
De hadde to barn.7,18 
BarnGabriel ble født ca. 1728.3
Gabriel fikk barn med Marit Larsdotter ca. 1748.5,6
Annet navn: Gabriel Olsson i Vika (Gabriel Olsen Wiig), nevnt 1753.5 Gabriel Olsson fikk bygselseddel på en umatrikulert plass på Nesset prestegard i 1754. Han var fast skysskar for presten.7,8
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Marit Larsdotter på Bergset den 21. august 1754.9

Gabriel giftet seg med Guri Knutsdotter.7
Han var fadder ved dåpen til Ivar Olsson Brunvoll den 20. juni 1762 i Rød kyrkje, Nesset.1
Gabriel Olsson på Nesset var vurderingsmann i Eresfjord tinglag i 1765.2
Annet navn: Gabriel Olsson på Prestneset, nevnt 1766.10
Han og Guri var husfolk på Prestneset, Nesset prestegard, i 1766.10,11
Han var verge for Siri Olsdotter på Ljøsta i 1766.10
Han var arving ved skiftet etter Guri Knutsdotter på Nesset den 28. april 1775.12

Annet navn: Gabriel Olsson på Prestegardsneset, nevnt 1776.13
Gabriel giftet seg den 3. januar 1776 i Vistdal kyrkje med Ingeborg Ivarsdotter på Sira.13,7
Han og Ingeborg var husfolk på Nesset prestegard i 1776. De hadde visstnok plass i Spelvika. Ingeborg kaltes fremdeles Nesset i 1800.14,7,15 Gabriel Olsson på Nesset ble stevnet i 1781. Han hadde overfalt Ivar i Breivika.8

Gabriel døde i 1793 på Nesset prestegard.3,8 Han ble jordfestet den 10. februar 1793 på Rød kyrkjegard, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 29 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640073
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 323 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660348
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 195 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640240
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 307. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#307
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 269. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410138
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 7. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 434.
 8. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 435.
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 272 b–273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 364 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 11. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 139 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670141
 12. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 139 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670141
 13. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 120 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-120
 14. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 128 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-127
 15. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 16. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 223. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041033
 17. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/126/
 18. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 311 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690328

Ivar Gabrielsson i Spelvika1

M, #10919, (1776 - 1848)
Far*Gabriel Olsson på Nesset2 (c 1728 - 1793)
Mor*Ingeborg Ivarsdotter på Nesset3,4,5 (c 1740 - 1808)
4-menning 5 ganger forskjøvet til megIvar ble født i 1776 på Nesset prestegard, som tvilling.2 Ivar ble døpt den 21. juli 1776 i Rød kyrkje, Nesset. Faddere: Ola Rasmusson på Bogge og Ingebjørg Jonsdotter på Bogge o.a.2
Ivar fikk barn med en uregistrert person i 1798.6 Han bodde hos Ingeborg Ivarsdotter på Utbogge, Eresfjord, i 1801.4
Annet navn: Ivar Gabrielsson på Nesset, nevnt fra 1803 til 1808.3,7
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Olsson på Brekka den 9. april 1803: 1 ort 18 skilling.7

Han var husmann i Spelvika, Nesset prestegard.1

Ivar døde i 1848 i Nesset.8

Kilder/noter

 1. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 435. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#438
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 128 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-127
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 311 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690328
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Yttre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058423000806
 5. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 434.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 215 b, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640260
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690054
 8. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 436. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#439

Jørn Knutsson Øverland1,2,3

M, #10920, (1766 - )
Far*Knut Andersson på Vestadstranda4 (1743 - )
Mor*Marit Bårdsdotter på Nesje4,5 (c 1746 - 1812)

Familie

Guri Gabrielsdotter (1776 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Jørn Knutsson Vestadstrand.6,4
Jørn ble født i 1766 i Veøy, utenom ekteskap.4,6 Jørn ble døpt den 30. november 1766 i Veøy kirke, etter gudstjenesten. Faddere: Erik Eriksson i Romdalvika og Knut Toresson på Vestadstranda o.a.4 Jørn Knutsson ble innrullert som landvernssoldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i desember 1800. Han hadde vært soldat i 10 år.6,5,7 Han bodde hos Knut Olsson og Marit Bårdsdotter i Sekkeneshagen, Sekkenes, Veøy, i 1801.5
Annet navn: Jørn Knutsson Vestad, nevnt 1802.7
Jørn giftet seg den 17. oktober 1802 i Bolsøy kirke med Guri Gabrielsdotter på Lubbenes (forlovere: Hallvor Persson på Berg og Rasmus Andersson på Bergsgjerdet).7,8,9
Han og Guri bodde på Lubbenes, Berg, Bolsøy.7,10
Annet navn: Jørn Knutsson på Lubbenes, nevnt 1803.10
Annet navn: Jørn Knutsson på Fuglsetbøen, nevnt 1803.11
Han og Guri bodde på Fuglsetbøen, Fuglset, Bolsøy, i 1803. Han var husmann i 1804.11,9,6
Han og Guri var husfolk på Øverland, Bolsøy.12,1
Annet navn: Jørn Knutsson på Fuglset, nevnt 1808.9
Han og Guri bodde i Molde i 1812.13
Han og Guri bodde i Schultzhagen, Molde, i 1817. De var fremdeles i byen i 1821.2,14
Han var forlover for Knut Jørnssen Øverland og Ingeborg Ellingsdotter på Bolsøy, som giftet seg den 10. juli 1826 i Molde kirke.15
Han var fadder ved dåpen til Knut Andreas Knutssen den 23. oktober 1831 i Molde kirke.3


     Navnet hans ble skrevet Jørgen Knudsen Øverland i 1805.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-51
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b, 1817. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-46
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 96, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630290
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660498
 5. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 b, Sæcheness, 7. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670247
 6. [S1561] 2. trondhjemske infreg, ruller 1804: Vestnesiske kompani, landvernsrulle. Nr. 42. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201710703
 7. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-25
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-33
 9. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 311 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690328
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630201
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 56 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-50
 12. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 5.
 13. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-29
 14. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 470, 1821, nr. 4. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-204
 15. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 377, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-182

Ingeborg Jørnsdatter Øverland1

K, #10921, (1805 - )
Far*Jørn Knutsson Øverland1 (1766 - )
Mor*Guri Gabrielsdotter1 (1776 - )
5-menning 4 ganger forskjøvet til megIngeborg ble døpt den 21. juli 1805 i Bolsøy kirke.1,2

Ingeborg Ellingsdotter1

K, #10922, (ca. 1799 - )

Familie

Knut Jørnssen Øverland (1803 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnIngeborg ble født ca. 1799.2 Hun hadde kopper.2
Annet navn: Ingeborg Ellingsdotter på Bolsøy, nevnt 1826.2
Ingeborg giftet seg den 10. juli 1826 i Molde kirke med Knut Jørnssen Øverland (forlovere: Jørn Knutsson Øverland og Anders Ellingsson på Eikrem).2 Ingeborg og Knut var arbeidere i Molde i 1829. De bodde fremdeles i byen i 1831.3,1

     Anders Ellingsson i Eikremshagen og Ingeborg Ellingsdotter var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 96, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630290
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 377, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-182
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 76.

Gabriel Jørnssen Øverland1

M, #10923, (1812 - )
Far*Jørn Knutsson Øverland1 (1766 - )
Mor*Guri Gabrielsdotter1 (1776 - )
5-menning 4 ganger forskjøvet til megGabriel ble døpt den 14. juni 1812 i Molde kirke. Mora ble innledet i kirken samme dag.1

Ingeborg Ivarsdotter på Nesset1

K, #10924, (ca. 1740 - 1808)
Far*Ivar Knutsson på Sira2,3 (c 1698 - c 1753)
Mor*Jødda Persdotter på Sira1,4,2 (c 1714 - 1765)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gabriel Olsson på Nesset (c 1728 - 1793)
De hadde to barn.10,3 
BarnIngeborg ble født ca. 1740.4,5,6
Hun var arving ved skiftet etter Gjertrud Ivarsdotter på Sira den 9. januar 1759: 3 daler 3 ort 7 skilling. Hun fordret også 4 daler 2 ort i tjenestelønn og 5 daler for annet.7
Hun var myndling av Erik Knutsson på Åse fra 1759.4
Ingeborg tjente hos Ivar Knutsson på bnr. 3 (A), Sira, Eresfjord, i 1762.8
Hun var arving ved skiftet etter Jon Persson den 11. desember 1770: 28 daler 3 ort 12 skilling.5
Hun var myndling av Didrik Ellingsson på Turhus i 1770.5

Ingeborg fikk barn med en uregistrert person i 1772. Det var hennes annet leiermål.2
Annet navn: Ingeborg Ivarsdotter på Sira, nevnt 1776.9,8,4
Ingeborg giftet seg den 3. januar 1776 i Vistdal kyrkje med Gabriel Olsson på Prestegardsneset.9,10
Hun og Gabriel var husfolk på Nesset prestegard i 1776. De hadde visstnok plass i Spelvika. Ingeborg kaltes fremdeles Nesset i 1800.11,10,1
Hun var myndling av Ivar Eriksson på Husby i 1800.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 2 daler 2 ort 22 skilling. Hun fikk også 2 daler etter fordring.12
Ingeborg Ivarsdotter var innerst på Utbogge, Eresfjord, i 1801, sammen med Ivar Gabrielsson.6

Ingeborg døde i 1808, som legdskjerring.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 433) var Ingeborg Ivarsdotter på Nesset enke etter Jakob Toresson i Spelvika, men det er ikke riktig.13,9

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 307. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#308
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 311 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690328
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 622 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651223
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 544 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660575
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Nessæt, Eridsfiorden, Bogge Yttre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058423000806
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 621 b–622 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651223
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 200. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041039
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 120 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-120
 10. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 434.
 11. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 128 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-127
 12. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 13. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 433.

Kari Arntsdatter1

K, #10925, (ca. 1778 - )Kari ble født ca. 1778.1 Ola Olsson, Ola Larsson, Rolf Jonsson, Per Eriksson, Elling Ellingssen, Arne Åmundssen, Jon Olssen, Marta Olsdatter, Anne Matsdotter, Guri Gabrielsdotter, Marit Olsdotter og Kari Arntsdatter tjente hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801. Ola Olsson var der allerede i 1797 og tjente fremdeles på gården i 1804. Rolf var der alt i 1795, men returnerte til hjembygda før 1804. Guri var også der i 1798. Marta var på Moldegård til sin død i 1822.2,3,4,5,6,7

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/56/
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-8
 5. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 b.
 7. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 185, 1822, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-94

Guri Knutsdotter på Nesset1

K, #10926, (ca. 1718 - 1774)

Familie

Gabriel Olsson på Nesset (c 1728 - 1793)
De hadde tre barn, hvorav to levde i 1775.1,3,5 Guri ble født ca. 1718.1
Guri giftet seg med Gabriel Olsson.1
Hun og Gabriel var husfolk på Prestneset, Nesset prestegard, i 1766.2,3

Guri døde i 1774 på Prestneset.1,3 Det ble holdt skifte etter henne den 28. april 1775. Kreditorer: Knut Gabrielsson o.a. Arvinger: Gabriel Olsson o.a.4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 434) var Knut Gabrielsson i Eidsvåg sønn av Guri Knutsdotter på Nesset, men det stemmer ikke.1,3

Kilder/noter

 1. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 434.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 364 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 139 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670141
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 139 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670141
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/126/

Hans Ivarsson i Spelvika1,2,3,4,5

M, #10927, (ca. 1692 - 1770)

Familie

Synnøv Jonsdotter i Spelvika ( - e 1762)
De hadde sju barn. 
BarnHans ble trolig født ca. 1692.1 Hans hjemsted var kanskje på Hagbøen, Eresfjord.6,7,8,9
Hans giftet seg med Synnøv Jonsdotter.3
Annet navn: Hans Ivarsson på Klokkset, nevnt fra 1742 til 1752.10,11
Han var husmann på Klokkset, Nesset, i 1742.10,12,13 Hans Ivarsson på Klokkset var stevningsmann i Eresfjord tinglag i 1742.10 Han fikk bygselseddel i Spelvika, Nesset prestegard, den 9. oktober 1752. Årlig plassleie var 1 daler 2 ort. Seddelen ble tinglyst 23. oktober.11,2 Han var vurderingsmann i Eresfjord tinglag iallfall fra 1757 til 1758.14,4
Han og Synnøv var husfolk i Spelvika i 1762, sammen med Mali Hansdotter. Alle var skrøpelige og mest sengeliggende, meget fattige og levde mest av almisser, så de slapp ekstraskatten.3,1
Annet navn: Hans Ivarsson på Nauste, nevnt 1770.1

Hans døde i 1770, som almissemenneske. Han skulle gå over fjellet mellom Eresfjorden og Vistdalen for å søke almisser, men gikk seg vill da han ikke hadde annen veiviser enn en guttunge, som han dessuten hadde sendt tilbake. Hans havnet på en ufremkommelig sti til en klippe, hvor han gled ned gjennom løs sandgrunn. En stein fulgte etter og traff ham i hodet med døden til følge. Liket ble funnet 11 dager senere. Dette skjedde muligens ved Skulmeisterfallet i Ugldalen (Hans hadde kanskje vært lærer).1,15,16 Han ble jordfestet den 24. juni 1770 på Vistdal kyrkjegard.1

     Navnet hans ble skrevet Hans Spelvigen i 1758.4

I Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 432–434) er opplysningene om Hans Ivarsson i Spelvika delvis (dobbelt)ført under en Hans Toresson, som også skal ha vært husmann i Spelvika (en Hans Spilvigen var stevningsmann i 1747).
Ifølge samme bok hadde Hans også barna Ingebjørg og Åmund, men det ser ikke ut til å stemme.16,17,2,18,19,20

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 69 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640112
 2. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 433.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 223. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041033
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 580 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651181
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 125. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#128
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 126 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640139
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 378. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#379
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 573. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#574
 9. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 176. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#179
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 74 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400532
 11. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 200. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410104
 12. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 29. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700544
 13. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 62. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700548
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 15. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 69 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640113
 16. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 432.
 17. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 189 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400648
 18. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 434. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#437
 19. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 435. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#438
 20. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640059
 21. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 526 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670532
 22. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056
 23. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 24. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680057

Ursula Katarina Mow1,2

K, #10928, (ca. 1725 - 5. mai 1798)
Far*Hans Andersson Mow3,2 ( - 1726)

Familie 1

Abraham Bøckmann (1679 - 1756)
De hadde seks barn, hvorav to døde små.3 
Barn

Familie 2

Hans Holst (c 1714 - 1781)
De hadde ikke barn.11 Ursula Katarina ble født ca. 1725 i Brunlanes.4
Ursula Katarina giftet seg den 17. august 1742 med Abraham Bøckmann.3 Abraham Bøckmann og Ursula Katarina Mow donerte oljemaleriet Manoahs offer, som hang over klokkerstolen i Larvik kirke i 1912.2
Ursula Katarina giftet seg i 1759 med Hans Holst.5,3
Hun var fadder ved dåpen til Gjertrud Karina Knutsdatter på Moldeneset den 26. august 1760.6

I manntallet av 1762 står hun og Hans som selveiere på Moldegård, Bolsøy. Marta Bøckmann, Kristina Bøckmann og Elisabet Severine Bøckmann var også der.7,8 Fru Ursula Katarina Holst og Hans flyttet til i Bergen i slutten av juni 1763 sammen med Marta Bøckmann, Kristina Bøckmann, Elisabet Severine Bøckmann, jomfru Først og Brit Olsdotter Fiksdal samt ei tjenestejente.9,10 Fru Ursula Katarina Holst hadde som enke 80 daler årlig fra postkassen i pensjon.2
Hun bodde i Larvik i 1790.5
Ursula Katarina og Marta Bøckmann bodde i Storgata, Larvik, som enker.2
Hun ble kalt fru Ursula Katarina Holst, nevnt 1798.4,6

Ursula Katarina døde den 5. mai 1798 i Larvik, av brystsvakhet.4 Hun ble gravlagt den 10. mai 1798.4

Kilder/noter

 1. [S1204] Larvik skifteprotokoll 1792–1812: s. 233. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25439/139/
 2. [S2393] «Ursula Catharina Mow»: e-side 1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_jarlsbergoglarviksamtstidende_null_null_19120727_79_119_1?page=0
 3. [S2380] Slekten Bøckman 1629–1929: s. 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012062813001?page=11
 4. [S2381] Larvik klok. 1785–1807: fol. 215 a, 10. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070502640053
 5. [S1204] Larvik skifteprotokoll 1792–1812: s. 234. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25439/140/
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 5, Moldegaard.
 8. [S244] Molde bys historie I: s. 179.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juli, mnr. 5. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/378/
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 134 a, saksnr. 6. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/137/
 11. [S1204] Larvik skifteprotokoll 1792–1812: s. 636. https://www.digitalarkivet.no/sk20081223310813

Bastian Erikssen Johnston1,2,3

M, #10929, (1729 - )
Far*Erik Eriksson på Molde3,2 (1692 - 1732)
Mor*Katrine Johansdatter Johnston ( - c 1741)
Far-steNikolai Olufssen Daugård2 (c 1702 - 1782)
9-menning 7 ganger forskjøvet til megBastian ble født i 1729 i Molde.3 Bastian ble døpt den 8. oktober 1729 i Bolsøy kirke. Faddere: Magrete Matsdotter Holst, Magrete Mikkelsdotter, Jens Audensson, Mikkel Nilssen og Jakob Ottosson Fris.3
Anne Maria Trondsdotter døde ca. 1740. Ifølge tingsvitne var nærmeste slektninger på farssiden Bastian Erikssen og enka Magrete Olsdatter i Molde.2
madam Bastian og Bastian Erikssen gav bygselseddel på 1 våg på Indre Berg, Bolsøy, til Ola Eriksson den 17. april 1754.4
Han var fadder ved dåpen til Gjertrud Karina Knutsdatter på Moldeneset den 26. august 1760.5
Bastian Erikssen, Johan Mühlenfort, Per Eriksson, Lars Persson og Anne Magrete Larsdatter tjente hos John Ord og Anna Silvia Eg på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1762.6 Bastian Erikssen, Sivert Olsson, Per Eriksson, Lars Persson, Jesper Sjurdssen og Anne Magrete Larsdatter tjente hos John Ord og Anna Silvia Eg på mnr. 17 i 1764.7
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Jonsdotter på Haugan den 20. september 1768: 1 ort 18 skilling.8

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 374. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/190/
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-55
 4. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 374, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410192
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/

Sølvei Asmundsdotter i Nedre Gule1

K, #10930, ( - etter 1796)Hun bodde i Nedre Gule, Bud.1 Sølvei Asmundsdotter i Nedre Gule ble konfirmert den 1. oktober 1780 i Bud kyrkje.1
Annet navn: Sølvei Asmundsdotter Bud, nevnt 1796.2
Hun var fadder ved dåpen til Knut Andreas Jonssen på Moldeneset den 3. desember 1796.2,3

Kilder/noter

 1. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 279 a, 1780. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912610180
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 15 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-19
 3. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): G.

Ola Bertelsson på Helland1,2,3

M, #10931, ( - ca. 1765)

Familie 1

Brit Knutsdotter på Helland (c 1696 - 1761)
Ett barn levde i 1766.10 
Barn

Familie 2

Kristi Ivarsdotter på Helland ( - e 1766)
Ett barn levde i 1766.10 
BarnOla giftet seg den 3. juni 1727 i Vestnes kyrkje med Brit Knutsdotter, viet av Erik Pedersson Lekanger. Den 16. juli ble Ola bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.4,5
Annet navn: Ola Bertelsson på Salthammaren.4,6
Han og Brit bodde på Salthammaren, Vestnes, ca. 1727, trolig som husfolk.6
Annet navn: Ola Bertelsson i Vestnesstraumen, nevnt 1752 (sundet mellom Øvre Helland og Vestnesgarden).7
Han og Brit var husfolk på Helland, Vestnes, i 1761. Sønnen Knut ble kalt Helland allerede i 1751.1,8,9
Ola giftet seg den 9. juni 1761 i Veøy kirke med Kristi Ivarsdotter på Steinøygarden.1
Han og Kristi var husfolk på Nedre Helland, Vestnes, i 1762.3,2

Ola døde ca. 1765 på Nedre Helland, som husmann.10 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 10. februar 1766. Kreditorer: Ola Helland og Per Hansson i Misfjorden. Arvinger: Kristi Ivarsdotter, Knut Olsson og Brit Olsdotter. Den lille stoven med bod og naust ble vurdert til 14 daler. Aktiva: 29 daler 3 ort. Passiva: 5 daler 2 ort 16 skilling. Arv: 24–0–8.10

     Navnet hans ble i juli 1727 skrevet Olle Bertelsen Eidhammer (muligens feilskrift for Salthammar).5

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 478. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660445
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 491. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660451
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 480. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041095
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 84. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660250
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 198 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390860
 6. [S1502] Vestnesiske mønstringsrulle 1756: nr. 76. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700367
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 101. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650052
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 475. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660443
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 18. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610012
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 341 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660368

Anne Bjørnsdotter på Årø1

K, #10932, ( - etter 1788)Hun bodde på Årø, Bolsøy, i 1788. Hun var da ugift.1
Hun var fadder ved dåpen til Anne Ivarsdatter på Moldegjerdet den 18. april 1788 i Molde kirke.1,2

Mari Ivarsdotter på Moldeneset1,2

K, #10933, (26. mars 1788 - 19. juli 1789)
Far*Ivar Alvsson på Moldeneset1,2 (1742 - 1815)
Mor*Brit Eiriksdotter på Moldeneset1 (1741 - 1800)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Elen Hansdotter Vikan1

K, #10934, ( - etter 1788)Elen tjente på Moldegård, Molde, i 1788.1
Hun var fadder ved dåpen til Mari Ivarsdotter på Moldeneset den 6. april 1788 i Molde kirke.1

Ola Perssen Moldenes1,2,3

M, #10935, (ca. 1790 - etter 1849)
Far*Per Knutsson Bolsøy4 (c 1746 - 1815)
Mor*Anne Olsdatter på Moldeneset4 (c 1758 - 1832)
7-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mette Persdatter Berg (c 1791 - 1848)
De hadde sju barn, hvorav fem levde ved skiftet etter Mette (1849).5,8 Ola ble født ca. 1790 på Moldeneset, Molde.4 Han bodde hos Per Knutsson og Anne Olsdatter på mnr. 168, Moldeneset, Molde, i 1801.4,5,6 Ola Perssen Moldenes var matros.5
Ola giftet seg den 25. februar 1816 med Mette Persdatter Berg.3,5
Han og Mette var husfolk på mnr. 168 i 1820. Han overtok etter mora. De hadde fremdeles plassen i 1841.5
Han var forlover for Per Olsson Sommarnes og Elen Maria Persdatter, som giftet seg den 11. april 1825 i Molde kirke.2,7
Han var på en reise til i Kristiansund i februar 1832.3
Han var forlover for Anders Eriksson Hoemsnes og Elen Persdatter Moldenes, som giftet seg den 11. januar 1838 i Molde kirke.1


Ola døde etter 1849.8

     Navnet hans ble skrevet Ole Pedersen Moldnæset i 1825.2

Ifølge «Husmannsplassene under Moldegård» i Romsdalsmuseets årbok 2002 (s. 100) fikk Ola Perssen Moldenes de tre siste barna med en annen kone, men det stemmer ikke.5

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 385, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620622
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 375, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620617
 3. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/180/
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 168. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/
 5. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 100.
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 34 a, Moldnesset, forsikringsnr. 157. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063037
 7. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 378, 1825, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630362
 8. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 37 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/40/

Beret Maria Persdatter1

K, #10936, (1798 - )
Far*Per Knutsson Bolsøy2,3 (c 1746 - 1815)
Mor*Anne Olsdatter på Moldeneset2,1,3 (c 1758 - 1832)
7-menning 5 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Beret Maria Persdatter på Moldeneset.2,3
Beret Maria ble født i 1798 på Moldeneset, Molde.2 Beret Maria ble døpt den 17. mai 1798 i Molde kirke. Faddere: Hallvor Persson på Berg, Ivar Bjørnsson på Moldeneset, Rolf Moldegård, Ingeborg Knutsdotter i Olsmedbakken, Kari Olsdotter på Moldegård og Anne Persdotter på Tøndergårdneset.2 Beret Maria Persdatter bodde hos Per Knutsson og Anne Olsdatter på mnr. 168, Moldeneset, Molde, i 1801.3,4,5 Beret bodde i Trondheim i 1832.1,4

     Navnet hennes ble skrevet Berthe Pedersdatter i 1832.1

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/180/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 168. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/
 4. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 100.
 5. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 34 a, Moldnesset, forsikringsnr. 157. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063037

Beret Persdatter1

K, #10937, (1785 - før 1832)
Far*Per Knutsson Bolsøy1 (c 1746 - 1815)
Mor*Anne Olsdatter på Moldeneset1 (c 1758 - 1832)
7-menning 5 ganger forskjøvet til megBeret ble født i 1785, trolig i Molde. Beret ble døpt den 13. november 1785. Faddere: Beret Surnadal, Brit Strande, Ola Olssen, Ivar Bjørnsson og Per Persson.1

Beret døde før 1832, og trolig før 1801.2,3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/180/
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 168. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/

Marit Persdatter på Moldeneset1

K, #10938, (1795 - før 1832)
Far*Per Knutsson Bolsøy1 (c 1746 - 1815)
Mor*Anne Olsdatter på Moldeneset1 (c 1758 - 1832)
7-menning 5 ganger forskjøvet til megMarit ble født i 1795 på Moldeneset, Molde.1 Marit ble døpt den 27. september 1795 i Molde kirke. Faddere: Knut Berg og Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet o.a.1

Marit døde før 1832, og trolig før 1801.2,3

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-8
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/180/
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 168. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/

Kari Jensdotter på Sørsylte1,2

K, #10939, (ca. 1732 - 1799)
Far*Jens Andersson på Tollåsen3,4 (c 1695 - c 1733)
Mor*Marit Persdotter på Tollåsen5 ( - c 1757)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Knut Absalonsson på Sørsylte (c 1714 - 1785)
Ingen barn levde i 1785.12 

Familie 2

Erik Persson på Moldeneset (c 1726 - 1789)
De hadde ikke barn.13 

Familie 3

Jon Bjørnsson på Elsås (c 1724 - )
De hadde ikke barn. Kari ble født ca. 1732 på Tollåsen, Bolsøy.5,6
Hun var arving ved skiftet etter Jens Andersson på Tollåsen den 15. juni 1733: 2 daler 2 ort 3 skilling.3
Hun var myndling av Erik Jensson på Talset i 1733.3

Annet navn: Kari Jensdotter på Tollåsen, nevnt fra 1743 til 1774.7,8,3
Hun var kreditor ved skiftet etter Erik Hansson på Solemdalen den 23. januar 1743.9
Hun var arving ved skiftet etter Marit Persdotter på Tollåsen den 19. august 1757: Hun fordret også 2 daler 2 ort 3 skilling i innestående farsarv.5
Hun var myndling av Hans Henriksson på Nakken i 1757.5
Hun var kreditor ved skiftet etter Finn Olsson på Talset i februar 1759: 1 daler 3 ort.10

Kari trolovet seg den 3. juli 1774 i Vestnes kyrkje med Knut Absalonsson på Sørsylte. Forlovere: Erik Knutsson på Sørsylte og Lars Larsson på Sørsylte.7
Kari giftet seg den 29. oktober 1774 i Tresfjord kyrkje med Knut Absalonsson på Sørsylte.11
Hun og Knut var brukere på bnr. 4, Sørsylte, Tresfjord, i 1781. De brukte da 1 pund. Tre år senere var Knut ute av matrikkelen.12
Kari trolovet seg den 8. juni 1786 i Veøy kirke med Erik Persson på Moldegårdneset. Forlovere: Ola Marteinsson på Sørsylte og Trond Aretsson på Sørsylte.1
Kari giftet seg den 29. august 1786 i Veøy kirke med Erik Persson på Moldegårdneset.2,13
Annet navn: Kari Jensdotter på Moldeneset, nevnt fra 1787 til 1790.13,14,15
Hun og Erik var husfolk på mnr. 167, Moldeneset, Molde, i 1787. Huset var bygd av tømmer og hadde kjeller og torvtak.14,16,17
Hun var fadder ved dåpen til Knut Perssen Moldenes den 1. oktober 1787 i Molde kirke.14,18
Hun var arving ved skiftet etter Erik Persson på Moldeneset den 30. mai 1789.19
Hun var myndling av Arnt Reierssen Rønne i 1789.20

Kari trolovet seg den 5. januar 1790 på mnr. 167 med Jon Bjørnsson på Elsås. Forlovere: Knut Knutsson Fuglset og Aret Eriksson på Fuglset.15
Kari giftet seg den 5. april 1790 i Bolsøy kirke med Jon Bjørnsson på Elsås.15,4
Eli Jensdotter døde den 5. november 1798 på Elsås, Bolsøy, som barnløs enke (hos søstera Kari).21,4

Annet navn: Kari Jensdotter på Elsås, nevnt 1799.4,6
Hun og Jon bodde på Øver-Elsås, Elsås, Bolsøy, i 1799.4

Kari døde i 1799 på Elsås.6 Hun ble jordfestet den 14. april 1799.6
Hennes dødsbo var arving ved skiftet etter Eli Jensdotter på Elsås den 24. juni 1799: 1 daler 19 skilling.4,22

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 304. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-155
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 307. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-156
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne Otting, 15. juni, Toldaasen.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 394 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/414/
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/532/
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 47 a, 1799. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630135
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 129. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-66
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/264/
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 246 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 656 a–658 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/661/
 11. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 132. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-68
 12. [S77] Tresfjord I: s. 166. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#169
 13. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/69/
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-57
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 17 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620558
 16. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 19, mnr. 171. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/84/
 17. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 98.
 18. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 19. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a–69 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/69/
 20. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/70/
 21. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 47 a, 1798. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630135
 22. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 432 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/452/

Anne Persdotter i Hjelvika1

K, #10940, (1779 - )
Far*Per Persson på Lubbenes1,2 (c 1728 - 1795)
Mor*Beret Knutsdotter på Lubbenes2

Familie

Per Eriksson i Hjelvika (1781 - )Annet navn: Anne Persdotter på Lubbenes.2
Anne ble født i 1779 på Lubbenes, Berg, Bolsøy, også kalt Tøndergårdneset.2 Anne ble døpt den 5. april 1779 i Bolsøy kirke. Faddere: Hallvor Persson på Berg, Per Knutsson Bolsøy, Sissel Ingebrigtsdotter på Berg, Mari Årø og Anne Eriksdotter på Lubbenes.2,3
Annet navn: Anne Persdotter på Tøndergård, nevnt 1796.4 Anne Persdotter på Tøndergård ble konfirmert den 6. november 1796 i Molde kirke.4
Annet navn: Anne Persdotter på Tøndergårdneset, nevnt 1798.5
Hun var fadder ved dåpen til Beret Maria Persdatter på Moldeneset den 17. mai 1798 i Molde kirke.5

Annet navn: Anne Persdotter på Berg, nevnt 1816.6
Anne giftet seg den 10. juli 1816 i Veøy kirke med Per Eriksson på Skomakargarden.6,1
Hun og Per var husfolk i Hjelvika, Veøy, i 1821.1
Hun var arving ved skiftet etter Hallvor Persson og Sissel Ingebrigtsdotter på Berg den 10. desember 1822.7

Kilder/noter

 1. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-49
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-131
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 6. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 120 b, 10. juli, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670333
 7. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 326 b–327 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013

Ola Olssen1

M, #10941, (1801 - )
Far*Ola Olsson Setnes1 (1774 - 1811)
Mor-?*Anne Matsdotter Kjelbotn (1768 - ); trolig1Ola ble født i 1801 i Molde, utenom ekteskap.1 Ola ble døpt den 19. juli 1801 i Molde kirke.1

Elen Persdatter1

K, #10942, (1801 - 10. juni 1858)
Far*Per Knutsson Bolsøy2,3 (c 1746 - 1815)
Mor*Anne Olsdatter på Moldeneset2,1 (c 1758 - 1832)
7-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Eriksson Hoemsnes (1807 - 1873)Elen ble født i 1801 på Moldeneset, Molde.2 Elen ble døpt den 5. juli 1801 i Molde kirke. Faddere: Pål i Olsmedbakken, Per Moldegård, Jon Moldegård, Guri Gabrielsdotter på Moldegård og Guri Olsdatter.2
Hun bodde i Molde i 1832.1
Annet navn: Elen Persdatter Moldenes, nevnt 1838.4,2
Elen giftet seg den 11. januar 1838 i Molde kirke med Anders Eriksson Hoemsnes (forlovere: Ola Perssen Moldenes o.a.)4
Hun og Anders bodde på Reknesrøysan, Molde.3

Elen døde den 10. juni 1858 i Molde.4

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/180/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 10 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-13
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 24.
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 385, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620622

Marit Persdatter på Fuglset1

K, #10943, (1805 - )
Far*Per Knutsson Bolsøy2 (c 1746 - 1815)
Mor*Anne Olsdatter på Moldeneset2,1 (c 1758 - 1832)
7-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Sørensson på Fuglset (c 1785 - )Marit ble født i 1805 på Moldeneset, Molde.2 Marit ble døpt den 17. november 1805 i Molde kirke.2 Hun ble vaksinert mot kopper.3
Annet navn: Marit Persdatter på Moldeneset, nevnt 1831.3,2
Marit giftet seg den 23. oktober 1831 i Bolsøy kirke med Anders Sørensson på Fuglset (forlovere: Rasmus Rasmusson Rypdal o.a.)3,1
Hun og Anders var brukere på Fuglset, Bolsøy, i 1832.1

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/180/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-21
 3. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 382, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640439

Arne Olsson på Romold1,2

M, #10944, (ca. 1757 - )
Far*Ola Lassesson på Romold2,1 ( - e 1793)
Mor*Mari Arnesdotter på Romold2 (c 1731 - c 1781)Arne ble født ca. 1757.2
Han var arving ved skiftet etter Mari Arnesdotter på Romold den 4. september 1781.2

Han bodde på Romold, Bolsøy, i 1793.1
Han var forlover for Ola Olsson Romold og Marta Andersdotter på Moldeneset, som ble trolovet den 23. juni 1793.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 22 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-23
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 550 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/556/

Marit Johansdotter i Sotåa1,2,3

K, #10945, (ca. 1755 - )

Familie

Ola Arnesson i Sotåa (c 1736 - 1810)
Ingen barn levde i 1810.3 Marit ble født ca. 1755.2
Marit giftet seg med Ola Arnesson i Sotåa.2,3
Hun og Ola var husfolk i Sotåa, Bolsøy, i 1801. Plassen hadde jord.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Arnesson i Sotåa den 13. april 1810.3

Kilder/noter

 1. Eller Marie.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Kleve, Sotaaen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001599
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/443/

Gudlov Eriksdotter1,2

K, #10946, (ca. 1771 - før 1806)

Familie

Henrik Bentsson (1764 - 1832)Gudlov ble født ca. 1771.2 Gudlov tjente på Solemdalen, Bolsøy, i 1801.2
Gudlov giftet seg den 26. desember 1802 i Bolsøy med Henrik Bentsson.1

Gudlov døde før 1806.3

     Navnet hennes ble skrevet Gulov Erichsdatter i 1802.1

Fredrik Ulriksson1

M, #10947, (6. april 1822 - )
Far*Ulrik Sivertssen Sekkenes1 (1800 - )
Mor*Olava Kristensdotter på Dråga1 ( - e 1822)
4-menning 4 ganger forskjøvet til megFredrik ble født den 6. april 1822 i Bud.1 Fredrik ble døpt den 14. april 1822 i Bud kyrkje.1

Olava Kristensdotter på Dråga1

K, #10948, ( - etter 1822)

Familie

Ulrik Sivertssen Sekkenes (1800 - )
BarnHun bodde på Dråga, Bud, i 1822.1
Olava fikk barn med Ulrik Sivertssen i april 1822 i Bud.1

Per Hanssen1

M, #10949, (1723 - før 1746)
Far*Hans Persson på Haugan1 ( - e 1746)
Mor-?*Rebekka Botolvsdotter; troligPer ble døpt den 19. september 1723 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Kari Mek, Gjertrud Nilsdatter, Ola Persson Molde, Jon kusk og Ingebrigt Hallvardmo.1

Per døde trolig før 1746, og iallfall før 1772.2,3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 39. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-21
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 4. juni, sjømanntall.
 3. [S2286] Sunnmøre skifteprotokoll 1770–73: fol. 601 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126690606

Ingebrigt Hallvardmo1

M, #10950, ( - etter 1723)Han var fadder ved dåpen til Per Hanssen den 19. september 1723 i Molde kirke.1


     Navnet hans ble skrevet Ingebrecht halvermoe i 1723.1

Bent Knutssen1

M, #10951, (1723 - før 1800)
Far*Knut Bentsson Hjelvik1 (c 1697 - 1773)
Mor*Hilde Jonsdotter ( - e 1774)Bent ble døpt den 7. oktober 1723 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger.1

Bent døde før 1800, uten livsarvinger.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 39. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-21
 2. [S1196] Trondheim skifteprotokoll 1794–1810: fol. 604 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25098/162/

Brit Ellingsdotter på Heggdal1

K, #10952, ( - etter 1757)

Familie

Ingebrigt Trondsson på Heggdal ( - c 1756)
De hadde to barn.1 Brit giftet seg med Ingebrigt Trondsson på Heggdal.1

Brit døde etter 1757.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 245.

Anders Persson på Røbekk1,2

M, #10953, (ca. 1652 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnders ble født ca. 1652.2
I manntallet av 1701 står han som bruker på Røbekk, Bolsøy. Per Andersson, Erik Andersson og Anders Andersson var også der.2 Anders Persson på Røbekk var lagrettemann i 1713.1

     Anders Persson på Røbekk og Kirsti Persdotter i Koparvika kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 132 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390423
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/104/

Per Andersson på Røbekk1

M, #10954, (ca. 1689 - )
Far*Anders Persson på Røbekk1 (c 1652 - )Per ble født ca. 1689.1 I manntallet av 1701 står Per Andersson hos Anders Persson på Røbekk, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/104/

Anders Andersson på Røbekk1

M, #10955, (ca. 1696 - )
Far*Anders Persson på Røbekk1 (c 1652 - )Anders ble født ca. 1696.1 I manntallet av 1701 står Anders Andersson hos Anders Persson på Røbekk, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/104/

Mali Andersdotter på Røbekk1

K, #10956, ( - etter 1729)
Far-?*Anders Persson på Røbekk (c 1652 - ); trolig

Familie

Arne Arnesson på Skorga ( - e 1729)Mali trolovet seg den 19. april 1729 i Bolsøy kirke med Arne Arnesson. Forlovere: Erik Andersson og Alv Hansson på Røbekk.1
Mali giftet seg den 8. mai 1729 i Bolsøy kirke med Arne Arnesson på Skorga.1

Arne Arnesson på Skorga1

M, #10957, ( - etter 1729)

Familie

Mali Andersdotter på Røbekk ( - e 1729)Arne Arnesson på Skorga var soldat i 1729.1
Arne trolovet seg den 19. april 1729 i Bolsøy kirke med Mali Andersdotter på Røbekk. Forlovere: Erik Andersson og Alv Hansson på Røbekk.1
Arne giftet seg den 8. mai 1729 i Bolsøy kirke med Mali Andersdotter på Røbekk.1

     Navnet hans ble skrevet Arne Arnessøn Schorgen i 1729.1

Magrete Olsdatter i Myra1,2

K, #10958, ( - 1783)

Familie

Nils Jonsson Sandnes (c 1718 - 1794)
Ett barn er nevnt i skiftene etter dem.1,8 
BarnMagrete giftet seg med Nils Jonsson.1,2
Hun og Nils bodde på mnr. 22, Myra, Molde, i 1762. (De bodde i byen allerede da sønnen Ola ble født.) I 1767 var huset taksert til 40 daler. Årlig grunnleie var 1 daler 12 skilling pluss to arbeidsdager (à 16 skilling) til Reknes gård i 1775. Han bodde der videre etter hennes død.2,3,4,5

Magrete døde i 1783 i Molde. Det ble betalt 3 ort 8 skilling for kirkegårdsjorden samt bruk av begge kirkeklokker og et likklede.6 Det ble holdt skifte etter henne den 8. mars 1784. Arvinger: Nils Jonsson og Ola Nilssen. Huset ble vurdert til 30 daler. Arv: 7 daler 1 ort 12 skilling, delt på enkemannen og sønnen.1,7

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 991. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/210/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Myhren. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/13/
 3. [S838] Molde hovedrulle ca. 1776–1790: nr. 10.
 4. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 26.
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 67 b.
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 227 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/228/
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 226 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/228/

Nils Nilssen i Myra1,2,3

M, #10959, (1786 - )
Far*Nils Jonsson Sandnes2,3 (c 1718 - 1794)
Mor*Gjertrud Hannibalsdotter i Myra2 (c 1742 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til megNils ble født i 1786 i Molde.1 Nils ble døpt den 31. mars 1786.1
Han var arving ved skiftet etter Nils Jonsson i Myra den 3. oktober 1794.4
Ola Nilssen og Nils Nilssen i Myra var myndlinger av Anders Ingebrigtssen Berg i 1794. Ola var fraværende ved skiftet etter faren. Anders var også formynderen til Nils i 1798.2,3
Han var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Indre Holmem den 30. mai 1798: 15 daler 3 ort 19 skilling. Nils var hjemme hos mora.5
Nils Nilssen var fosterbarn hos morbroren Erik Hannibalsson og Mali Pålsdotter på Orset, Aukra, i 1801. Nils tjente på Orset i 1808.6,1

Kilder/noter

 1. [S1034] Molde, 2. rode, sjørulle 1808: LL.
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 226 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/228/
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 226 b–227 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/228/
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 324 b–325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Orset.

Nils Jonsson Sandnes1,2

M, #10960, (ca. 1718 - 1794)
Far*Jon Guttormsson Sandnes3 (c 1671 - 1742)

Familie 1

Magrete Olsdatter i Myra ( - 1783)
Ett barn er nevnt i skiftene etter dem.4,10 
Barn

Familie 2

Gjertrud Hannibalsdotter i Myra (c 1742 - )
Ett barn levde i 1794.10 
BarnNils ble født ca. 1718.1 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1739. Han var fremdeles soldat i 1748.1
Nils giftet seg med Magrete Olsdatter.4,5
Han og Magrete bodde på mnr. 22, Myra, Molde, i 1762. (De bodde i byen allerede da sønnen Ola ble født.) I 1767 var huset taksert til 40 daler. Årlig grunnleie var 1 daler 12 skilling pluss to arbeidsdager (à 16 skilling) til Reknes gård i 1775. Han bodde der videre etter hennes død.5,6,7,2
Han ble også kalt Nils Olsson i Myra, nevnt mellom 1763 og 1785.8,9
Annet navn: Nils Jonsson i Myra, nevnt fra 1764 til 1794.10,3,11,12
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Eli Andersdatter den 1. september 1764: gammel rokk (20 skilling).13
Nils Jonsson gav ingenting grunnet slett tilstand ved den frivillige avgift i 1773.14
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Lisbet Olsdatter den 10. juli 1778: to par bundingsstikker (6 skilling).15
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782: melkar og saltkar (5 skilling) og tre par ullstrømper (3 ort).16
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Jakob Knutsson Storholm i 1783.17,18
Han var arving ved skiftet etter Magrete Olsdatter i Myra den 8. mars 1784: 3 daler 2 ort 18 skilling.4,19

Nils giftet seg med Gjertrud Hannibalsdotter på Orset.10,8
Han og Gjertrud var husfolk på mnr. 22 i 1785. Hun bodde der videre etter hans død.8,20,21 Nils Olsson var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 10 skilling i formuesskatt (½ pst.)22,20

Nils døde i 1794 i Molde.19 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 3. oktober 1794. Arvinger: Gjertrud Hannibalsdotter, Ola Nilssen og Nils Nilssen. Huset (uten grunn) ble vurdert til 50 daler.23

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 97. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690231
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 991. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/210/
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Myhren. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/13/
 6. [S838] Molde hovedrulle ca. 1776–1790: nr. 10.
 7. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 26.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 177 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/181/
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660163
 10. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 226 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/228/
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 12. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 67 b.
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422–423. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 14. [S410] Molde frivillig avgift 1773: mnr. 26.
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 17. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490
 18. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 324. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610165
 19. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 227 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/228/
 20. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 24. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 21. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 22. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 24. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/
 23. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 226 b–227 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/228/

Ola Endresson1

M, #10961, (1776 - )
Far*Endre Jakobsson Hole1 (1734 - 1801)
Mor*Sigrid Olsdotter1 (1731 - 1804)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megOla ble døpt den 21. januar 1776 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Knut Rekdal og Marit Rekdal o.a.1,2

Marit Olsdotter1,2

K, #10962, (ca. 1717 - 7. oktober 1787)

Familie

Ola Knutsson Rekdal (c 1718 - 1781)
Tre barn levde i 1782.13 
BarnMarit ble født ca. 1717.3
Marit giftet seg med Ola Knutsson Rekdal.2,1
Hun og Ola bodde på fhv. mnr. 194, Østre Schultzhagen, Molde, i 1762 sammen med Knut Olsson. Tomten lå i Moldegårdsalléen. De hadde flyttet i 1767, da våningshuset ble taksert til 40 og sidebygningen til 20 daler. Eier var løytnant Müllers dødsbo (s.d.). Sommeren 1771 ble bygningene revet og flyttet vekk.2,1,4,5
Hun var fadder ved dåpen til Marit Knutsdatter den 28. juni 1763 i Molde kirke.6,7

Annet navn: Marit Rekdal, nevnt fra 1767 til 1776.8,9
Hun var fadder ved dåpen til Barbro Nilsdotter Bolsøy den 5. april 1767 i Molde kirke.9,10
Hun var fadder ved dåpen til Ola Endresson den 21. januar 1776 i Kleive kirke, Bolsøy.8,11


Marit døde den 7. oktober 1787 i Bolsøy hovedsogn.3 Hun ble jordfestet den 14. oktober 1787 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy, før prekenen.12,3

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Alleen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/94/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Moldnesset. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212028
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 116 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-97
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1.12.1767, takst. Schultz-Hagen, mnr. 194. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064211
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 164 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/168/
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b, jenter, 28. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a, 1763, 28. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620582
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630071
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-129
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 24 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-26
 13. [S1024] «Bjørnsons kjæreste lærer»: s. 114. http://books.google.no/books?id=VCc3AgAAQBAJ&lpg=PA2&hl=no&pg=PA114#v=onepage&q&f=false

Jakob Jørnsson i Bjølverud1

M, #10963, ( - etter 1766)

Familie 1

Kari i Brandlie ( - 1729 / 1730)
De hadde to barn.1 

Familie 2

Magnhild Endresdotter i Bjølverud (c 1702 - 1763)
De hadde sju barn.1 
Barn

Familie 3

Guro Engebretsdotter ( - e 1766)Jakob giftet seg med Kari.1
Annet navn: Jakob Jørnsson i Brandlie, nevnt 1729.2
Han og Kari bodde i Brandlie, Lesja, i 1729.2
Jakob trolovet seg den 29. oktober 1730 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Magnhild Endresdotter.3
Han og Magnhild var brukere på Ner-Bjølverud, Bjølverud, Lesja, fra ca. 1730.1
Jakob giftet seg den 2. januar 1731 i Lesjaverk kirke med Magnhild Endresdotter.3,1
Han og Magnhild bodde trolig i Brandlie fra ca. 1755. De var kanskje brukere et par år før sønnen Jørn overtok gården. Jakob og Magnhild var iallfall kommet dit i 1763.4,5
Jakob giftet seg i 1766 med Guro Engebretsdotter.1

     Hans hjemsted var kanskje på Gravset, Lesja.6,1

Kari i Brandlie1

K, #10964, ( - 1729 eller 1730)

Familie

Jakob Jørnsson i Bjølverud ( - e 1766)
De hadde to barn.1 Kari giftet seg med Jakob Jørnsson.1
Hun og Jakob bodde i Brandlie, Lesja, i 1729.2

Kari døde i 1729 eller 1730 i Lesja.2,3

Guro Engebretsdotter1

K, #10965, ( - etter 1766)

Familie

Jakob Jørnsson i Bjølverud ( - e 1766)Guro giftet seg med en uregistrert person.1
Guro giftet seg i 1766 med Jakob Jørnsson i Brandlie.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 423. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#425

Ola Endresson i Bjølverud1

M, #10966, (1767 - )
Far*Endre Jakobsson Hole1 (1734 - 1801)
Mor*Sigrid Olsdotter1 (1731 - 1804)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1767 i Bjølverud, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 411. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#413

Brit Endresdotter i Bjølverud1

K, #10967, (1771 - )
Far*Endre Jakobsson Hole1 (1734 - 1801)
Mor*Sigrid Olsdotter1 (1731 - 1804)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megBrit ble født i 1771 i Bjølverud, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 411. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#413

Jørn Jakobsson i Brandlie1,2

M, #10968, (1731 - 1785)
Far*Jakob Jørnsson i Bjølverud3 ( - e 1766)
Mor*Magnhild Endresdotter i Bjølverud3 (c 1702 - 1763)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Knutsdotter i Brandlie (c 1721 - 1788)
De hadde tre barn.1 
BarnAnnet navn: Jørn Jakobsson i Bjølverud.3
Jørn ble født i 1731 i Lesja.3
Jørn giftet seg i 1757 med Marit Knutsdotter.1
Han og Marit var brukere i Brandlie, Lesja, fra ca. 1757. De overtok antakelig da de giftet seg, kanskje etter hans foreldre, men solgte nok gården til jernverkseieren i begynnelsen av 1780-årene. Etter dem tok sønnen Jakob over driften, trolig kort tid etter Jørns død.1
Han var forlover for Sæmund Olsson på Remmem og Brit Larsdotter i Bjorlie, som ble trolovet den 15. november 1761 i Lesjaverk kirke, Lesja.2


Jørn døde i 1785 i Brandlie.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 439. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#441
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 493, 26. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470349
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 423. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#425

Marit Knutsdotter i Brandlie1

K, #10969, (ca. 1721 - 1788)

Familie

Jørn Jakobsson i Brandlie (1731 - 1785)
De hadde tre barn.1 
BarnMarit ble født ca. 1721.1
Marit giftet seg i 1757 med Jørn Jakobsson i Brandlie.1
Hun og Jørn var brukere i Brandlie, Lesja, fra ca. 1757. De overtok antakelig da de giftet seg, kanskje etter hans foreldre, men solgte nok gården til jernverkseieren i begynnelsen av 1780-årene. Etter dem tok sønnen Jakob over driften, trolig kort tid etter Jørns død.1

Marit døde i 1788 i Lesja.1

     Marit Knutsdotter i Brandlie kan ha vært barn av Knut Rolfsson på Slettom og Kari Endresdotter på Slettom.2,1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 439. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#441
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 368.

Karen Larsdatter i Boybakken1,2

K, #10970, (ca. 1747 - 1801)

Familie 1

Erik Justssen (c 1721 - 1792)
Ingen barn levde i 1792.2 

Familie 2

Knut Jørnsson Brandli (1760 - 1836)Karen ble født ca. 1747.1
Karen trolovet seg den 18. november 1785 i Bolsøy med Erik Justssen. Forlovere: Boye Larssen og Lars Persson på Sanden.3
Karen giftet seg den 8. januar 1786 i Molde kirke med Erik Justssen. Det ble betalt 1 daler til kirken for vielsen.2,3,4,5
Hun og Erik var husfolk på mnr. 20, Myra, Molde, i 1789. Gaten ble også kalt Boybakken etter Boye Larssen (s.d.).6,5
Det ble holdt skifteregistrering etter Erik Justssen den 11. februar 1792. Kreditorer: Ola Torvik, Hans Mikael Klingenberg og Malena Eriksdatter. Huset (uten grunn) ble vurdert til 16 daler. Det hadde kjøkken og overværelse. I stuen var en gammel innmurt bileggerovn og et skott. Formue: 26 daler 1 ort. Gjeld og omkostninger: 39 daler 2 ort 8 skilling. Boet var altså fallitt, men enka eide selv senge- og lintøyet. Hennes verge, kaptein Klingenberg, påtok seg å legge ut for det hun skyldte Torvik, slik at Karen kunne beholde boet inntakt til hun selv hadde anledning til å dekke gjelden.7

Karen giftet seg i 1793 i Molde kirke med Knut Jørnsson Brandli. Det ble betalt 1 daler for vielsen.8,9,1

Karen døde i 1801 i Molde. Den 14. januar ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.1,9 Hun ble jordfestet den 17. januar 1801.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-45
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 172 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/173/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a, 1785, 18. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620550
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 70 b, 1786, januar.
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 515. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-260
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 22. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 172 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/173/
 8. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 78 b.
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.

Ingeborg Klinge1,2

K, #10971, ( - etter 1790)

Familie

Andreas Larssen Lindberg ( - c 1778)
Ingeborg salig Lindbergs signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Ingeborg giftet seg med Andreas Larssen Lindberg.1,2
Ingeborg Klinge solgte hus på fhv. mnr. 98 (1809), Haugan, Molde, den 12. november 1779 til Ellev Ellevsson Berg. (Grunnen tilhørte Moldegård.) Kjøpesum: 14 daler. Skjøtet ble medunderskrevet av Ola Torvik (som lagverge) og tinglyst 6. desember.3 madam Krog bodde hos henne fra 1780 til 1781.4 Ingeborg Klinge, Malene Blix, Karen Hjørnet og Jakobia Bing hadde plass i 17. stol, kvinnesiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Årlig leie: 6 skilling hver. De betalte 8 skilling hver i 1787–88.5,6
Hun bodde på mnr. 34, Grova, Molde, i 1789. Hun hadde hverken næringsvei eller skattbar formue.7 Ingeborg Klinge solgte hus med grunn og hageplass på mnr. 34 den 2. januar 1790 til Ola Andersson Hagen. Kjøpesum: 140 daler. Skjøtet ble tinglyst 2. august. Ingeborg hadde overtatt eiendommen etter sin mann.1

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 365. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-185
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 36. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/159/
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 298. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610152
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 995. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/212/
 5. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 17.
 6. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1787–88. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 17.
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 5, mnr. 35. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/70/

Beret Andersdatter i Boybakken1,2

K, #10972, (ca. 1751 - 3. oktober 1836)

Familie

Knut Jørnsson Brandli (1760 - 1836)Beret ble født ca. 1751.1
Beret giftet seg den 21. oktober 1801 i Molde med Knut Jørnsson i Boybakken (forlovere: Bård Larssen og Erik Ivarsson på Hospitalet).3,1
Hun og Knut bodde på mnr. 20, Myra, Molde, i 1807. Huset var taksert til 50 daler. Gaten ble også kalt Boybakken etter Boye Larssen (s.d.).4
Hun var fadder ved dåpen til Ola Knutssen den 12. desember 1813 i Molde kirke.2


Beret døde den 3. oktober 1836 i Molde, samme dag som mannen.1 Hun og Knut ble gravlagt den 8. oktober 1836.5,1
Boet etter Knut og Beret auksjonerte bort huset på mnr. 20 den 6. februar 1837 til Anne Lovise Korn. Kjøpesum: 40 daler.6

Marte Knutsdotter i Gusjåsen1

K, #10973, ( - etter 1732)

Familie

Serkve Olsson i Gusjåsen (c 1695 - c 1739)
De hadde ikke barn. Marte giftet seg den 28. desember 1732 i Kleive kirke, Bolsøy, med Serkve Olsson i Gusjåsen, viet av Erik Pedersson Lekanger.1

Ola skoleholder1,2,3

M, #10974, ( - etter 1785)Han var fadder ved dåpen til Marit Kristensdotter i Ura den 16. oktober 1773 i Bolsøy kirke.3,4
Han var fadder ved dåpen til Jakobine Andrea Koll den 22. desember 1776 i Bolsøy kirke.1,5
Han var forlover for Ingeborg Olsdotter på Bolsneset og Knut Benjaminsson på Bolsneset, som ble trolovet den 23. oktober 1785.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-48
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 a, kvinner, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 168 b, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630074
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-130

Lars Larssen Vistvik1,2,3,4

M, #10975, (ca. 1774 - før 1830)

Familie

Jakobine Andrea Koll (1776 - 1830)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnLars ble født ca. 1774 i Stavanger.2
Lars giftet seg den 25. mars 1802 i Molde kirke med Jakobine Andrea Koll (forlovere: Knut Jonsson Bjørset og Per Perssen). Den 10. samme måned var det betalt 1 daler for vielsen.1,5 Lars Larssen Vistvik var matros iallfall fra 1802 til 1807.1,4
Han og Jakobine Andrea bodde på mnr. 32, Hovedgata, Molde, i 1807. Huset var taksert til 60 daler.4

Lars døde før 1830.3

     Navnet hans ble skrevet Lars Larsen Wisviig i 1802.1

     Navnet hans ble skrevet Lars Larssen Vesvig i 1803.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-50
 2. [S1140] Molde hovedrulle 1803: nr. 3.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 209, nr. 14. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-106
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 9 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 28. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063012
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-15

Else Bolette Koll1,2,3

K, #10976, (1774 - 1802)
Far*Albrekt Andreas Koll4 (1739 - m. 1789 & 1801)
Mor*Anne Elisabet Bjerk (1743 - 1807); av ukjent grunn kalles mora K:M: Cold i Else Bolettes dåpsinnførsel

Familie

Johan Kristoffer Danholm (1773 - 1844)
De hadde fire barn.1 Else Bolette ble døpt den 26. juni 1774 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Ola Lassesson på Romold o.a.4,5 Else Bolette Koll ble konfirmert den 29. august 1790 i Vågøy kyrkje.3
Else Bolette giftet seg den 2. mai 1794 i Vatne med Johan Kristoffer Danholm. De ble viet hjemme i huset etter kongelig bevilling.6,1
Hun og Johan Kristoffer bodde på Nørveneset, Borgund på Sunnmøre, i 1801. Fire barn og ei stuepike bodde hos dem. Ellers på Nørveneset var seks tjenestefolk, en innerst og hans tjenestejente. Johan Kristoffer solgte eiendommen og overtok hjemgården da faren døde.1,7

Else Bolette døde i 1802 på Nørveneset.2,8 Hun ble gravlagt den 29. november 1802.2

     Navnet hennes ble skrevet Jfr. Else Bolettha Kol i 1790.3

     Navnet hennes ble skrevet Jf. Else Boletta Cold i 1794.6

Ida Margareta Koll1

K, #10977, (1773 - )
Far*Albrekt Andreas Koll1 (1739 - m. 1789 & 1801)
Mor*Anne Elisabet Bjerk (1743 - 1807); av ukjent grunn kalles mora Madm Kirstine Margaretha i Ida Margaretas dåpsinnførselIda Margareta ble født i 1773 i Bolsøy.1 Ida Margareta ble døpt den 2. mars 1773. Faddere: Ingeborg Lønset, Mette Ravaldsdotter på Brattset og Ola Lassesson på Romold o.a.1

Ola Knutsson Rekdal1,2,3,4

M, #10978, (ca. 1718 - 11. desember 1781)

Familie

Marit Olsdotter (c 1717 - 1787)
Tre barn levde i 1782.5 
BarnOla ble født ca. 1718.5
Ola giftet seg med Marit Olsdotter.6,7
Han bodde i Molde i 1748.4 Ola Knutsson Rekdal var klokker i Bolsøy sogn og Kleive sogn iallfall fra 1759 til 1764.5,1
Ola Knutsson Rekdal kjøpte 12 merker i Sotåa, Bolsøy, den 5. februar 1759 av Ingebrigt Rasmusson på Bendset. Skjøtet ble tinglyst 29. juni.8
Ola Knutsson Rekdal kjøpte 12 merker i Midthaugan, Bolsøy, den 5. februar 1759 av Rasmus Johansson på Orta. Skjøtet ble tinglyst 29. juni.9
Han og Marit bodde på fhv. mnr. 194, Østre Schultzhagen, Molde, i 1762 sammen med Knut Olsson. Tomten lå i Moldegårdsalléen. De hadde flyttet i 1767, da våningshuset ble taksert til 40 og sidebygningen til 20 daler. Eier var løytnant Müllers dødsbo (s.d.). Sommeren 1771 ble bygningene revet og flyttet vekk.6,7,10,11 Ola Knutsson Rekdal fikk bygselseddel på 2 våger på Bolsøy, Bolsøy, fra Ole Alsing. Seddelen ble tinglyst 3. juli 1764.1
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765: parykk og ett par hansker (12 skilling).12
Han var verge for Hans Olssen i 1765. Ved skiftet etter faren ble det opplyst at Hans 7 år tidligere reiste med skip til Holland og etter forlydende derfra til Vestindia.2
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Steffensson Gusjås den 14. oktober 1768 på Fuglsetneset, Molde: 2 daler 12 skilling, men boet var fallitt.13
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.14
Han var fadder ved dåpen til Åge Bjerk Koll den 6. oktober 1775.15


Ola døde den 11. desember 1781 i Bolsøy.5

     Navnet hans ble skrevet Ole Ræchdahl i 1748.4

     Ola Knutsson Rekdal kan ha vært barn av Knut Hansson og Marit Kristensdotter på Rekdal. I så fall må Marit ha vært yngre.16

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 223 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410524
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 4. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1748. 19. august, manntall.
 5. [S1024] «Bjørnsons kjæreste lærer»: s. 114. http://books.google.no/books?id=VCc3AgAAQBAJ&lpg=PA2&hl=no&pg=PA114#v=onepage&q&f=false
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Moldnesset. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212028
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Alleen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/94/
 8. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 60 a, publiseringsnummer 16. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410360
 9. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 60 a, publiseringsnummer 17. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410360
 10. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1.12.1767, takst. Schultz-Hagen, mnr. 194. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064211
 11. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 164 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/168/
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 478 b–479 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660507
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 16. [S78] Fiksdal sogn: s. 477. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#480

Simon Kristian Koll1,2,3

M, #10979, (1770 - )
Far*Albrekt Andreas Koll1,3 (1739 - m. 1789 & 1801)
Mor*Anne Elisabet Bjerk1,3 (1743 - 1807)Simon Kristian ble døpt den 3. mai 1770 i Bakke kirke, Strinda.1 Han tok borgerskap i Trondheim den 8. mai 1797 som gullsmedmester. Han virket fremdeles i 1801.3,2
Han bodde i Nordre gate 24, Trondheim, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S1047] Bakke mini. 1727–79: s. 203. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17038&idx_id=17038&uid=ny&idx_side=-104
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 6te Rode, Nordre Gade, Hus 24. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01058434006736
 3. [S1212] Trondhjems gullsmedkunst: s. 195, nr. 91. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051805062#197

Karen Brems1,2

K, #10980, (14. juni 1728 - 2. mai 1795)

Familie

Abraham Skjellerup (1720 - 1788)
De hadde ikke barn.11 
Karen Brems salig Skjellerups signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Karen ble født den 14. juni 1728.3
Karen giftet seg med Abraham Skjellerup.4,1
Hun ble kalt madam Karen Skjellerup, nevnt 1762.5,6
Hun og Abraham bodde på Orkeleng, Kvikne, i 1762.5 Karen Brems hadde Maria Andrea Koll som fosterbarn.7
Hun bodde på Moldegård, Molde, i 1789. Hun drev handel og skulle etter skriftlig angivelse svare 20 daler i formuesskatt (½ pst.), men slapp næringsskatt ettersom formuen var 4 000 daler.8
Karen Brems gav bygselseddel på grunnen på mnr. 171, Moldegjerdet, Molde, til Katarina Skjellerup Larssen den 14. juni 1789.9
Hun var kreditor ved skiftet etter Inger Maria Hansdatter på Moldeneset den 7. januar 1792: 10 daler 1 ort 22 skilling.10


Karen døde den 2. mai 1795 på Moldegård.2,3 Elen Maria Skjellerup var hovedarving etter Abraham Skjellerup og Karen Brems.11 Skiftet etter Karen ble sluttet den 6. mars 1797. Arvinger: Maria Andrea Koll og Katarina Skjellerup Larssen o.a. Karen hadde testamentert kårhuset sitt på Moldegård til fru Larssen, men det ser ikke ut til å ha tilfalt henne (dette huset ble i 1850 flyttet til mnr. 203, senere kalt Fannestrandvegen 7).12,13,14

     Karen Brems Møller var oppkalt etter henne.

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/64/
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 257 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/276/
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 17.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 258 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/276/
 5. [S2350] Østerdal ekstraskatt 1762–64: 1762, vedlegg 18, manntall, Kvikne. Mnr. 29. https://www.digitalarkivet.no/rk10041110110447
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 168 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/169/
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 258 a, nr. 10. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/276/
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 568 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/569/
 10. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 167 b–168 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/169/
 11. [S801] «Moldegårds historie»: s. 18.
 12. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 257 b–259 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/276/
 13. [S1222] «Hus og tun på Moldegård gjennom 300 år»: s. 67.
 14. [S1222] «Hus og tun på Moldegård gjennom 300 år»: s. 87.

Johan Kristoffer Danholm1,2,3

M, #10981, (1773 - 1844)

Familie 1

Else Bolette Koll (1774 - 1802)
De hadde fire barn.2 

Familie 2

Charlotte Amalie Smit (c 1783 - 1839)
De hadde tolv barn.5 
BarnJohan Kristoffer ble født i 1773 på Drynjasundhaugen, Vatne.4 Han kjøpte handelsstedet på Nørveneset, Borgund på Sunnmøre, (med Storholmen) i 1794.4 Han var handelsmann i 1794.1,2
Johan Kristoffer giftet seg den 2. mai 1794 i Vatne med Else Bolette Koll. De ble viet hjemme i huset etter kongelig bevilling.1,2
Han og Else Bolette bodde på Nørveneset i 1801. Fire barn og ei stuepike bodde hos dem. Ellers på Nørveneset var seks tjenestefolk, en innerst og hans tjenestejente. Johan Kristoffer solgte eiendommen og overtok hjemgården da faren døde.2,4
Han var fadder ved dåpen til Valborgine Hoffrén Vind den 16. juni 1803 i Borgund på Sunnmøre.3

Han bodde på Drynjasundhaugen fra ca. 1804. Han drev handel der. Sønnen Georg Martin overtok i 1841.4,5
Johan Kristoffer giftet seg i 1806 med Charlotte Amalie Smit.4
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Eriksson i Søre Bjørnsund den 13. november 1811: 5 daler.6
Johan Kristoffer Danholm gav bygselseddel på 1 våg 6 merker på Leitet, Ræstad, Aukra, til Per Knutsson på Ræstad den 20. januar 1815.7,8
Johan Kristoffer Danholm gav bygselseddel på 1 våg 6 merker på Myran, Ræstad, Aukra, til Ola Knutsson på Ræstad den 26. januar 1815.9,10


Johan Kristoffer døde i 1844 på Drynjasundhaugen.11,4

Kilder/noter

 1. [S1209] Vatne mini. 1778–1817: fol. 35 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16002&idx_id=16002&uid=ny&idx_side=-28
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Borgen, Nørvenæss. http://digitalarkivet.arkivverket.no/nn-no/ft/bosted_land/bf01058419002503
 3. [S395] Borgund, Giske mini. 1801–26: fol. 93 b, 16. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903620552
 4. [S382] Midsund II: s. 576.
 5. [S382] Midsund II: s. 578.
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 462 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690481
 7. [S162] Midsund I: s. 43.
 8. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.
 9. [S162] Midsund I: s. 35.
 10. [S162] Midsund I: s. 36.
 11. [S1126] Borgarseta: Drynesund.

Simon Nilsson Koll1,2,3,4

M, #10982, ( - etter 1782)

Familie 1

Anne Audensdotter Bagge ( - c 1727)
Ett barn levde ved skiftet etter henne (1728).3 
Barn

Familie 2

Ida Kristensdotter Schultz (c 1694 - 1782)
De hadde iallfall tre barn.16,6,15 
BarnSimon trolovet seg den 21. juli 1719 i Trondheim med Anne Audensdotter Bagge.1
Simon giftet seg med Anne Audensdotter Bagge.3 Simon Nilsson Koll var godsforvalter på Leira, Strinda.5,6 Simon og Anne var husfolk på en plass under sagbruket på Leira.3
Simon trolovet seg den 25. juli 1727 på Leira med Ida Kristensdotter Schultz. Han bodde der ved vielsen.7
Simon giftet seg den 21. august 1727 i Lade kirke, Strinda, med Ida Kristensdotter Schultz.7,4,8
Han var arving ved skiftet etter Anne Audensdotter Bagge den 25. februar 1728.3

Simon Nilsson Koll kjøpte Lia, Strinda, i 1730. Kjøpesum: 136 daler.9,10 Han eide Bjørka, Strinda, fra 1730 til 1763. Han solgte gården til sønnen Nils.5,11 Han eide Kvammen, Strinda, fra 1742 til 1763. Han solgte gården til sønnen Nils.6,12
Simon Nilsson Koll solgte på Lia i 1763 til Albrekt Andreas Koll.9
Simon Nilsson Koll gav bygselseddel på 1 våg på Skalle, Bolsøy, den 14. oktober 1772.13

Han og Ida bodde på Skalle i 1773.2
Simon Nilsson Koll solgte på Gammelsetra, Istad, Bolsøy, den 2. desember 1773 til Knut Ravaldsson på Nord-Istad. Skyld: 1 pund (med bygselrett). Kjøpesum: 24 daler. Skjøtet ble tinglyst 24. juni 1776.14 Simon Nilsson Koll var sagfogd i 1782. Han var da i Trondheim.4 Simon skal ha blitt 111 år gammel, men alderen er nok overdrevet.8

     Navnet hans ble skrevet Simen Nielsen Cold i 1727.7

     Han signerte som Simond Cold i 1773 (ifølge signaturavskrift).2

Kilder/noter

 1. [S807] Trondheim, Domkirken mini. 1679–1728: 21.7.1719. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16323&idx_id=16323&uid=ny&idx_side=-100
 2. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 117 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22552&uid=ny&idx_side=-78
 3. [S1214] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1720–31: fol. 117 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24736/119/
 4. [S1211] Trondheim, Vår Frue klok. 1759–1812: s. 41, nr. 23. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16351&idx_id=16351&uid=ny&idx_side=-24
 5. [S1020] Trondheim byleksikon: s. 88, Bjørka. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080104041#91
 6. [S1210] Strinda bygdebok 1: s. 515. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010062806153#529
 7. [S1048] Lade mini. 1727–80: s. 221. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16276&idx_id=16276&uid=ny&idx_side=-2
 8. [S757] Militærbiografier I: s. 214. Cold, Niels.
 9. [S1210] Strinda bygdebok 1: s. 522. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010062806153#537
 10. [S1020] Trondheim byleksikon: s. 338, Lia. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080104041#341
 11. [S1210] Strinda bygdebok 1: s. 519. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010062806153#533
 12. [S1020] Trondheim byleksikon: s. 314, Kvam. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080104041#317
 13. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 382 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31140/396/
 14. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 116 b–117 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22552&uid=ny&idx_side=-78
 15. [S1047] Bakke mini. 1727–79: s. 30. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17038&idx_id=17038&uid=ny&idx_side=-18
 16. [S1048] Lade mini. 1727–80: s. 223. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16276&idx_id=16276&uid=ny&idx_side=-3

Ida Kristensdotter Schultz1,2,3

K, #10983, (ca. 1694 - 1782)

Familie

Simon Nilsson Koll ( - e 1782)
De hadde iallfall tre barn.4,7,8 
BarnIda ble født ca. 1694.2
Ida trolovet seg den 25. juli 1727 på Leira, Strinda, med Simon Nilsson Koll. Han bodde der ved vielsen.1
Ida giftet seg den 21. august 1727 i Lade kirke, Strinda, med Simon Nilsson Koll.1,2,3
Hun ble innledet (etter barnefødsel) den 18. juli 1728 og 15. februar 1739 i Lade kirke.4,5

Hun og Simon bodde på Skalle, Bolsøy, i 1773.6

Ida døde i 1782 i Trondheim, av alderdom.2 Hun ble jordfestet den 26. juli 1782 på Vår Frue kirkegård, Trondheim, i todalersjord.2

     Navnet hennes ble skrevet Idde Christensdatter Schulds i 1727.1

Marianna Müller1,2

K, #10984, (12. august 1721 - 8. mai 1780)
Far*Hans Rasmusson Müller3 (1682 - 1761)
Mor*Maria Lucia Meinz3 (c 1685 - c 1725)

Familie

Åge Larssen Bjerk (c 1710 - 1764)
To barn levde ved skiftet etter ham (1764).1,6 Marianna ble født den 12. august 1721 på Innset, Kvikne.3
Hun var fadder ved dåpen til Maria Elisabet Müller den 12. februar 1741 i Svorkmo kirke, Orkdal.2,4

Marianna giftet seg den 22. februar 1744 i Svorkmo, Orkdal, med Åge Larssen Bjerk. De ble viet i verkseiernes hus.3,5,1

Marianna døde den 8. mai 1780 i St. Jørgens hus, Trondheim.3

Maria Lucia Meinz1,2

K, #10985, (ca. 1685 - ca. 1725)

Familie

Hans Rasmusson Müller (1682 - 1761)
De hadde seks barn.2 
BarnMaria Lucia ble født ca. 1685 i København, Danmark.2
Maria Lucia giftet seg den 9. eller 10. juli 1714 i Trondheim med Hans Rasmusson Müller. De hadde kongelig bevilling av 7. februar til å vies hjemme i huset.1

Maria Lucia døde ca. 1725 i Kvikne.2

Kilder/noter

 1. [S807] Trondheim, Domkirken mini. 1679–1728: 6.7.1714. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16323&idx_id=16323&uid=ny&idx_side=-87
 2. [S1052] Slekten Müller: s. 17.
 3. [S1052] Slekten Müller: s. 21. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024097#27

Anne Audensdotter Bagge1,2,3

K, #10986, ( - ca. 1727)

Familie

Simon Nilsson Koll ( - e 1782)
Ett barn levde ved skiftet etter henne (1728).2 
BarnAnne trolovet seg den 21. juli 1719 i Trondheim med Simon Nilsson Koll.3
Anne giftet seg med Simon Nilsson Koll.2 Anne og Simon var husfolk på en plass under sagbruket på Leira, Strinda.2

Anne døde ca. 1727 på Leira.2 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 25. februar 1728. Arvinger: Simon Nilsson Koll og Anne Maria Koll.2

Kilder/noter

 1. Eller Andersdotter.
 2. [S1214] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1720–31: fol. 117 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24736/119/
 3. [S807] Trondheim, Domkirken mini. 1679–1728: 21.7.1719. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16323&idx_id=16323&uid=ny&idx_side=-100

Anne Maria Koll1

K, #10987, ( - etter 1728)
Far*Simon Nilsson Koll1 ( - e 1782)
Mor*Anne Audensdotter Bagge1 ( - c 1727)Hun var arving ved skiftet etter Anne Audensdotter Bagge den 25. februar 1728.1

Kilder/noter

 1. [S1214] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1720–31: fol. 117 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24736/119/

Lorents Andreas Vistvik1

M, #10988, (1802 - )
Far*Lars Larssen Vistvik1 (c 1774 - f 1830)
Mor*Jakobine Andrea Koll1 (1776 - 1830)Lorents Andreas ble døpt den 16. desember 1802 i Molde kirke. Faddere: Anne Vikberg, Guri Gata, Grete Koll, Hans Jakob Røbekk, Per Perssen hos Paust og Knut Jonsson Bjørset.1

Brit Ottarsdatter Molde1,2

K, #10989, ( - 14. januar 1804)Brit fikk barn med en uregistrert person i 1796.2
Hun bodde trolig i Molde i 1796 og 1799.2,3
Hun var fadder ved dåpen til Jakob Persson den 5. november 1799.3


Brit døde den 14. januar 1804, som omflakkende tigger.1 Hun ble jordfestet den 29. januar 1804 på Tresfjord kyrkjegard. Ingen av de tilstedeværende kjente hennes alder, men mente hun var omtrent 50 år gammel.1

     Navnet hennes ble skrevet Beret Ottosdatter Molde i 1799.3

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 163 a, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670358
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-16
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48

Lasse Knutsson på Nerem1,2,3

M, #10990, (ca. 1705 - 12. april 1787)
Far*Knut Knutsson på Øvstedalen4 (c 1671 - c 1720)
Mor*Brit Hansdotter på Øvstedalen1,4 (c 1669 - 1752)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde fire barn.6 
BarnAnnet navn: Lasse Knutsson på Øvstedalen.5,6
Lasse ble født ca. 1705 på Øvstedalen, Tresfjord.5,2
Lasse giftet seg i 1735 med en uregistrert person.6
Han bodde i Jørngarden, Nerem, Tresfjord, i 1741. Han stod som bruker i 1745. Til å begynne med drev Lasse sammen med morbroren Åmund (s.d.). Lasses sønn, også kalt Åmund, overtok i 1773.3,6,7
Han var verge for Ingebjørg Jonsdotter i Ås i 1741.3
Lasse Knutsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1737 etter 6 års tjeneste og overført til landvernet.5
Han var arving ved skiftet etter Åmund Hansson på Nerem den 25. november 1767: 1 daler 3 ort 17 skilling.1


Lasse døde den 12. april 1787 på Nerem, Tresfjord, av slag.2,8 Han ble jordfestet den 29. april 1787 på Tresfjord kyrkjegard, av Hans Kristoffer Lund.9

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 319. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670088
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/
 4. [S77] Tresfjord I: s. 401. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#403
 5. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 141. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690208
 6. [S77] Tresfjord I: s. 589.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 590. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#593
 8. [S77] Tresfjord I: s. 402. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#405
 9. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 318. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670088

Knut Persson på Lubbenes1

M, #10991, (13. juni 1789 - 1789)
Far*Per Persson på Lubbenes2 (c 1728 - 1795)
Mor*Beret Knutsdotter på Lubbenes2Annet navn: Knut Persson på Tøndergårdneset.2
Knut ble født den 13. juni 1789 på Lubbenes, Berg, Bolsøy, (også kalt Tøndergårdneset).2,1 Knut ble døpt den 21. juni 1789 i Bolsøy kirke. Faddere: Søren Olsson på Fannbostad, Jon Jonsson på Berg, Johan Steffenssen i Myra, Anne Olsdatter på Moldeneset, Marit Olsdotter på Torhus og Guri Olsdatter på Moldeneset. Anne bar barnet.1,2

Knut døde i 1789 på Lubbenes (også kalt Tøndergårdgjerdet), 5 måneder gammel.3 Han ble jordfestet den 15. november 1789 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.4

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 64 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-62
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 118 b, menn, 1789. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630045
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 a, 15. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620568

Beret Knutsdotter på Lubbenes1

K, #10992

Familie

Per Persson på Lubbenes (c 1728 - 1795)
Ett barn levde i 1821.9 
BarnBeret trolovet seg den 4. april 1774 med Per Persson på Årø.2
Beret giftet seg den 5. februar 1775 i Molde kirke med Per Persson på Årø.2,3,4,5
Annet navn: Beret Knutsdotter på Årø, nevnt 1776.6
Hun og Per bodde på Lubbenes, Berg, Bolsøy, i 1779, også kalt Tøndergårdneset. De var fremdeles der i 1789.1,4,5
Annet navn: Beret Knutsdotter på Tøndergårdneset, nevnt 1789.4,5
Hun var fadder ved dåpen til Beret Sørensdotter på Fannbostad den 10. april 1789 i Molde kirke.7
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 12. juli 1789.5
Anders Anderssen og Kristi Olsdotter var husfolk i Myra, Berg, Bolsøy, i 1801. Plassen holdt jord. De hadde en leieboer, enka og daglønneren Beret Knudsdatter (i sitt 40. år), trolig Beret Knutsdotter på Lubbenes (i så fall er alderen feil).8

Sissel Ingebrigtsdotter på Berg1,2,3

K, #10993, (ca. 1742 - 30. august 1818)
Far*Ingebrigt Tjøstolvsson på Fannbostad4,5,6 (c 1700 - 1778)
Mor*Ingeleiv Knutsdotter på Fannbostad5 ( - c 1763)

Familie

Hallvor Persson på Berg (c 1741 - 1821)
Ingen barn levde i 1821.6 Sissel ble født ca. 1742 på Fannbostad, Bolsøy.5,7
Annet navn: Sissel Ingebrigtsdotter på Fannbostad, nevnt 1763.5,8
Hun var fadder ved dåpen til Per Olsson på Årø den 16. september 1763.8
Hun var arving ved skiftet etter Ingeleiv Knutsdotter på Fannbostad den 14. mars 1764.5
Hun var myndling av Knut Arnesson på Eikrem i 1764.5

Sissel giftet seg mellom 1765 og 1773 med Hallvor Persson på Årø.1,2,9,10
Hun og Hallvor var brukere på bnr. 7, Berg, Bolsøy, i 1773. I 1801 var de husfolk med jord på Berg.9,2
Hun var fadder ved dåpen til Beret Persdotter på Årø den 3. mars 1776 i Bolsøy kirke.3,11
Hun var fadder ved dåpen til Anne Persdotter på Lubbenes den 5. april 1779 i Bolsøy kirke.12,13
Hun var fadder ved dåpen til Inger Margrete Andersdotter Berg den 3. februar 1782 i Bolsøy kirke.14,15
Hun var fadder ved dåpen til Gjertrudanna Jonsdatter den 3. februar 1791.16

Annet navn: Sissel Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet, nevnt 1818.7

Sissel døde den 30. august 1818 på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy, som kårkone, av alderdom.7,17,6 Hun ble jordfestet den 4. oktober 1818.7 Skiftet etter henne og Hallvor ble sluttet den 10. desember 1822. Kreditorer: Peter Rikardus Møller, Knut Andreas Jonssen på Moldegård, Anders Ivarsson i Storvika, Knut Larsson i Myra, Søren Olsson i Leirgrovvik, Sakarias Hansen og Sakarias Olsson Hammarvoll o.a. Arvinger: Jon Olsson på Torhus, Elling Perssen, Ola Perssen, Hallvor Perssen, Eli Katrina Persdatter, Kari Persdatter, Eli Andersdotter i Storvika, Kari Andersdotter i Skogvika, Knut Olsson, Anne Persdotter i Hjelvika, Per Eriksson Berg, Eli Persdotter på Kleive, Lars Larsson på Bolsøy, Andrina Ingebrigtsdotter, Beret Ingebrigtsdotter, Brit Larsdotter på Vågseter, Anders Rasmusson på Bergsgjerdet, Ivar Rasmusson på Medvoll, Beret Ingebrigtsdotter i Myra og Ingebjørg Ingebrigtsdotter på Talset. Arving Eli Andersdotter fordret også 16 daler 4 ort 20 skilling i tjenestelønn og klær for 2 år. Lensmann Einar Kristensson Stokkeland fordret 1–3–0 i utlegg til Ola Olsson på Moldeneset for likkisten (til Hallvor). Sakarias Olsson Hammarvoll hadde drevet og innhøstet plassens avling av halm og høy, og skulle ha 8–0–7, halvparten av salgssummen. Aktiva: 80–3–10. Passiva: 54–1–5. Arv: 26–2–5, minus 1–3–0 i arveavgift.18

Kilder/noter

 1. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 326 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Berg. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000134
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 428 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/220/
 6. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 7. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 183, 1818, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640094
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 9. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201681167
 10. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700664
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-129
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-49
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-131
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 a, piker, 1782. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620592
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a, 1782, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630078
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 17. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 641, nr. 45. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640224
 18. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 326 b–327 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013

Beret Persdotter på Lubbenes

K, #10994, (1776 - 1780)
Far*Per Persson på Lubbenes1 (c 1728 - 1795)
Mor*Beret Knutsdotter på Lubbenes1Annet navn: Beret Persdotter på Årø.1
Beret ble født i 1776 på Indre Årø, Bolsøy.1 Beret ble døpt den 3. mars 1776 i Bolsøy kirke. Faddere: Ola Persson på Torhus, Ola Årø, Sissel Ingebrigtsdotter på Berg, Anne Årø og Anne Eikrem.1,2
Annet navn: Beret Persdotter på Bergsgjerdet, nevnt 1780.3

Beret døde i 1780 på Lubbenes, Berg, Bolsøy. Plassen ble også kalt Bergsgjerdet.3 Hun ble jordfestet den 23. mars 1780.3

Lasse Olsson på Tøndergård1,2,3

M, #10995, (ca. 1716 - 1777)
Mor*Mildrid Løvesdotter på Romold4,3 ( - f 1759)

Familie 1

Mari Persdotter på Tøndergård ( - 1761)
Ett barn levde i 1762.6 
Barn

Familie 2

Eli Trondsdotter i Bergsbakken ( - e 1778)
Ingen barn levde i 1778.11 Lasse ble født ca. 1716.5
Lasse giftet seg med Mari Persdotter på Tøndergård.6 Lasse og Mari bodde på Tøndergård, Bolsøy, i 1748 og til hennes død.1,7
Han var forlover for Ola Persson på Tøndergård og Kristi Ørjarsdotter på Hegerholmen, som ble trolovet den 2. juli 1748 i Grytten prestegjeld.1
Han var arving ved skiftet etter Finn Olsson på Talset i februar 1759: 2 ort 10 skilling.8
Han var arving ved skiftet etter Mari Persdotter på Tøndergård den 8. mars 1762.9

Lasse trolovet seg den 25. juli 1762 i Kleive kirke, Bolsøy, med Eli Trondsdotter.2,10
Lasse giftet seg den 26. november 1762 med Eli Trondsdotter.2,11
Han og Eli var brukere på Tøndergård i 1762. Mildrid Lassesdotter bodde også der. Bruket var på 12 merker. De bodde fremdeles der i 1764.12,13,3
Nils Olsson og kona var husfolk i Einen, Tøndergård, Bolsøy, i 1762. Nils bodde fremdeles på Tøndergård i 1766.14,12,15
Han var verge for Knut Olssen og Jon Olssen Romold i 1764.3

Annet navn: Lasse Olsson i Bergsbakken, nevnt fra 1768 til 1778.11,16,5
Han og Eli bodde i Bergsbakken, Berg, Bolsøy, i 1768.16

Lasse døde i 1777 i Bergsbakken.5 Han ble jordfestet den 7. desember 1777.5 Det ble holdt skifte etter ham den 18. september 1778. Kreditorer: Mildrid Lassesdotter, Abraham Skjellerup, Peter Nikolai Møller, Lars Larsson på Berg, Tosten Larsson på Fuglset og Nils Tjøstolvsson på Lønset o.a. Etter auksjonsomkostninger var inntekten 55 daler 2 skilling. Gjelden var like stor.17

     Navnet hans ble skrevet Lasse Olsen Tønnergaarden i 1764.3

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 153. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610370
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 b, trolovede, 1762, 7. søndag etter trinitatisfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620542
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 419. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/212/
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 656 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/661/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 114 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-95
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/59/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-92
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 656 a–658 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/661/
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 42 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/59/
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a, 1762, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 11. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 404 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/408/
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041018
 13. [S363] Bolsøyboka II: s. 269. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=272
 14. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 2, manntall. Mnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041160
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 17. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 404 b–405 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/408/

Mildrid Lassesdotter på Tøndergård1,2

K, #10996, (ca. 1748 - )
Far*Lasse Olsson på Tøndergård3,1 (c 1716 - 1777)
Mor*Mari Persdotter på Tøndergård1 ( - 1761)
4-menning 8 ganger forskjøvet til megMildrid ble født ca. 1748 på Tøndergård, Bolsøy.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Mari Persdotter på Tøndergård den 8. mars 1762.4
Mildrid Lassesdotter bodde hos Lasse Olsson og Eli Trondsdotter på Tøndergård i 1762.2,5,6
Hun var arving ved skiftet etter Ola Persson i Einen den 19. desember 1768: 1 daler 1 ort 22 skilling.7
Hun var kreditor ved skiftet etter Lasse Olsson i Bergsbakken den 18. september 1778: 2 daler 1 ort 11 skilling i innestående arv – 3 ort 13 skilling etter mora og 1 daler 1 ort 22 skilling etter Ola Persson i Einen.8

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/59/
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041018
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 404 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/408/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 42 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/59/
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 269. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=272
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 419. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/212/
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 404 b–405 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/408/

Åse Irene Eriksen1

K, #10997, (19. juni 1928 - 14. november 2011)

Familie

Oddleif Aarø (1922 - 2002)
De hadde to barn.1 
BarnÅse Irene ble født den 19. juni 1928 i Lillefjord, Måsøy.1
Åse Irene giftet seg i 1953 i Molde med Oddleif Aarø.1 Hennes navn som gift var Aarø.1

Åse Irene døde den 14. november 2011.1

Kilder/noter

 1. [S59] Kolbjørn Aarø: e-post 13.6.2014.

Wigdis Aarø1

K, #10998, (5. april 1957 - 23. desember 2003)
Far*Oddleif Aarø1 (1922 - 2002)
Mor*Åse Irene Eriksen1 (1928 - 2011)
3-menning 1 gang forskjøvet til megWigdis ble født den 5. april 1957.1

Wigdis døde den 23. desember 2003.1

Kilder/noter

 1. [S59] Kolbjørn Aarø: e-post 13.6.2014.

Gillda Ileby1

K, #10999

Familie

Kolbjørn Aarø
De hadde ett barn.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S59] Kolbjørn Aarø: e-post 13.6.2014.

Balder Aleksander Ileby Aarø1

M, #11000
Far*Kolbjørn Aarø1
Mor*Gillda Ileby1
4-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S59] Kolbjørn Aarø: e-post 13.6.2014.