Kristoffer Pålsson i Bjøkne1,2

M, #16401, ( - etter 1718)
7. tippoldefar til meg

Familie

Kona levde i 1715. De hadde iallfall seks barn.7,2 
BarnHan var bruker på Ekra, Bjøkne, Lesja, i 1711. Kristoffer overtok etter foreldrene i 1680-årene. Han flyttet tunet ut fra de andre brukene.2
Kristoffer Pålsson i Bjøkne kjøpte 2 våger på Ytre Kavli, Hen, den 28. mars 1715. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.1
Annet navn: Kristoffer Pålsson på Kavli.3,4
Han var bruker på Ytre Kavli i 1718. Bruket var på 2 våger 23½ mark, hvorav han eide 2 våger 15¾ mark med bygselrett. I 1724 var bruket delt og drevet av andre.4,5
Hans barn var kreditor ved skiftet etter Anders Olsson på Vollan den 8. september 1723: 12 daler etter dom.6

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 36 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390503
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 245. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068?page=248
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 283 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640298
 4. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Romsdals Otting, Ytter Kaflie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291042
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 69, mnr. 305. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670070
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 283 a–284 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640297
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 100 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650102

Ørjar Hansson på Kavli1,2

M, #16402, (1739 - 1. mai 1825)
Far*Hans Ørjarsson på Hegerholmen3,4 (c 1710 - 1774)
Mor*Marit Jonsdotter på Hegerholmen4,5 (c 1713 - 1743)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Knutsdotter på Kavli (1741 - 1830)
De hadde fire barn.10 Ørjar ble født i 1739 på Hegerholmen, Grytten.3 Ørjar ble døpt den 25. mars 1739 i Grytten kirke. Faddere: Jakob Olsson på Hegerholmen og Per Ørjarsson på Hegerholmen o.a.3
Han var arving ved skiftet etter Anne Andersdotter på Eide den 23. august 1754: 6 daler 14 skilling.6

Annet navn: Ørjar Hansson på Hegerholmen, nevnt 1772.7,4 Ørjar Hansson på Hegerholmen var soldat i 1772.7
Ørjar giftet seg den 2. juli 1772 med Anne Knutsdotter på Kavli.7,8
Han og Anne var brukere på Ytre Kavli, Hen, i 1789. Det var to andre bruk på gården. De var kårfolk i 1801.9,8

Ørjar døde den 1. mai 1825 på Ytre Kavli, som kårmann.1 Han ble gravlagt den 9. mai 1825.1

     Navnet hans ble skrevet Ørje Hansøn Heigerholm i 1772.7

Kilder/noter

 1. [S1677] Hen mini. 1818–53: s. 188, 1825, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070820650101
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 310 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670312
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 80, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610333
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 345 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650363
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 277 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650874
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 277 a–280 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650874
 7. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 140, 2. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010070
 8. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 334 b, Kavlie, 6. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670201
 9. [S1392] Risør og Romsdal formuesskatt 1789: Romsdal fogderi, manntalls- og skatteprotokoll. Side 137, Yttre Kavlie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101505211321
 10. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 165.

Anne Knutsdotter på Kavli1,2,3

K, #16403, (1741 - 8. oktober 1830)
Far*Knut Augustinsson på Hen4,1 ( - c 1777)

Familie 1

De hadde to barn.10 

Familie 2

Ørjar Hansson på Kavli (1739 - 1825)
De hadde fire barn.11 Anne ble født i 1741 på Hen, Hen.4 Anne ble døpt den 23. mai 1741 i Hen kirke.4
Annet navn: Anne Knutsdotter på Hen, nevnt 1768.5,4
Anne giftet seg den 7. januar 1768 med en uregistrert person.5
Anne giftet seg den 2. juli 1772 med Ørjar Hansson på Hegerholmen.3,6
Hun og Ørjar var brukere på Ytre Kavli, Hen, i 1789. Det var to andre bruk på gården. De var kårfolk i 1801.7,6

Anne døde den 8. oktober 1830 på Ytre Kavli, som kårkone.2 Hun ble gravlagt den 19. oktober 1830.2

Ifølge Raumadalsfolket (2005, s. 160) giftet Anne Knutsdotter på Hen seg med Per Persson på Tokle, men det var ei navnesøster.8,1,9

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 310 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670312
 2. [S1677] Hen mini. 1818–53: s. 193, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070820650103
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 140, 2. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010070
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 93, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610339
 5. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 77, dagen etter epifaniafest. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010039
 6. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 334 b, Kavlie, 6. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670201
 7. [S1392] Risør og Romsdal formuesskatt 1789: Romsdal fogderi, manntalls- og skatteprotokoll. Side 137, Yttre Kavlie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101505211321
 8. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 160.
 9. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 133, 2. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010067
 10. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 176.
 11. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 165.

Anne Andersdotter på Eide1,2,3

K, #16404, (ca. 1681 - 1754)
Far-?*Anders Bjartesson på Eidsvollan (c 1644 - c 1694); trolig4
Mor-?*Marit Eriksdotter på Eidsvollan (c 1656 - 1735); trolig5
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Jon Persson på Eide (c 1677 - c 1724)
De hadde seks barn.6 
Barn

Familie 2

Hans Hansson på Eide ( - 1729)
De hadde ett barn.6 

Familie 3

Per Ivarsson på Eide (c 1707 - 1742)
De hadde ikke barn.8 Anne ble født ca. 1681.2
Anne giftet seg med Jon Persson på Eide.6
Hun og Jon var brukere på Nedre, Eide, Eid i Romsdal, i 1699. Etter Jons død drev Anne videre.6
Anne giftet seg i 1726 med Hans Hansson på Grebbestad.6
Hun og Hans var selveiere på Nedre Eide fra 1726 til 1729.6
Anne trolovet seg med Per Ivarsson i Norvika den 27. desember 1729 i Eid kirke i Romsdal, om aftenen. Forlovere: Jakob Ivarsson i Norvika og Søren Hansson på Eidsvollan.3
Anne giftet seg den 16. januar 1730 med Per Ivarsson i Norvika.7,8
Hun og Per var brukere på Nedre Eide.6
Hun var arving ved skiftet etter Per Ivarsson på Eide den 18. juli 1742: 40 daler 9½ skilling, utlagt i en andel i bruket (19 daler 12 skilling) o.a.9
Hun var myndling av Erik Sørensson på Eide i 1742.8

Hun var bruker på Nedre Eide i 1748. I 1751 hadde sønnen Anders overtatt.6

Anne døde i 1754 på Eide, Eid i Romsdal, av alderdom.2 Det ble holdt likpreken over henne den 25. mars 1754.2 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 23. august 1754. Blant kjøperne var Erik Sørensson på Eide, Marit Ivarsdotter på Ora, Hans Ørjarsson på Hegerholmen, Kristen Fris, Hallvor Olsson på Siem og Anders Hansson på Sandnes. I boet var 1 våg 1 mark med bygselrett i gården, som eldstesønnen (Anders) innløste for 48 daler 2 ort 16 skilling. Aktiva: 162 daler 2 ort 11 skilling. Passiva: 39–2–7. Arv: 123–0–4. Debitorer: Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll o.a. Kreditorer: Ingebrigt Taraldsson i Torvika o.a. Arvinger: Ørjar Hansson på Hegerholmen o.a.10

     Anne Andersdotter på Eide og Kari Andersdotter på Hammarvoll var søsken.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 277 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650874
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 211, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610399
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 27, feria III nativitas Christi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610306
 4. [S2372] Norske registre 1743–44: fol. 576 b, nr. 339. https://www.digitalarkivet.no/da20120920641177
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734. EridsFiords Otting, 9. juni.
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 473. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=476
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 28, dagen etter 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610307
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 203 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650221
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 203 b–204 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650221
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 277 a–280 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650874

Hans Hansson på Eide1

M, #16405, ( - 1729)
Far*Hans Matsson på Grebbestad2 (c 1661 - 1734)
Mor*Magnhild Olsdotter på Grebbestad3 (c 1669 - 1723)

Familie

Anne Andersdotter på Eide (c 1681 - 1754)
De hadde ett barn.1 Annet navn: Hans Hansson på Grebbestad.2
Hans giftet seg i 1726 med Anne Andersdotter på Eide.1
Han og Anne var selveiere på Nedre, Eide, Eid i Romsdal, fra 1726 til 1729.1

Hans døde i 1729 på Eide, Eid i Romsdal.1

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 473. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=476
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1 140. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1143
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 357 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640371

Ingeleiv Sørensdotter på Grebbestad1,2

K, #16406, (ca. 1735 - 18. oktober 1776)
Far*Søren Marteinsson på Mauset (c 1698 - )
Mor*Synnøv Sørensdotter på Mauset ( - 1737)

Familie

Sjurd Ivarsson på Grebbestad (1722 - 1785)
De hadde fire barn.6 
BarnIngeleiv ble født ca. 1735 på Mauset, Bolsøy.2
Annet navn: Ingeleiv Sørensdotter på Mauset, nevnt 1761.3
Ingeleiv trolovet seg den 4. januar 1761 med Sjurd Ivarsson på Grebbestad.3
Ingeleiv giftet seg den 28. januar 1761 i Bolsøy prestegjeld med Sjurd Ivarsson på Grebbestad.3,2
Sjurd og Ingeleiv hadde Marit Olsdotter o.a. i tjeneste i 1762.4


Ingeleiv døde den 18. oktober 1776 på Grebbestad, Veøy, om morgenen, av slag.2 Hun ble gravlagt den 22. oktober 1776 på Veøy kirkegård.2 Det ble holdt skifte etter henne den 2. august 1777. Arvinger: Sjurd Ivarsson og Ivar Sjurdsson o.a. Verger: Søren Sørensson på Mauset o.a. I boet var kyrne Snørei (med bjelle), Løkkegard, Dalaros, Gullfjør og Rosenborg, to kviger, graokse på 3 år, rød kalv, fire voksne og seks unge sauer, grabekre, gjeldbekre, fem voksne og to unge geiter, gulblakk vallak, to sauesakser, to skinnfeller, kobbehud, 6 tønner såkorn, gammelt fjørnfar med seil, gammel seksæring, færing, sildegarn, snøre med stein, gamle sjøstøvler, bekkekvern, to smietenger, nebbeste, smiebelg, hammer, fire økser, to slipesteiner, svart tvinnestakk, enskaftet ditto, svart kåpe med sølvspenner, to sølvskjeer, malt kiste med lås, vevstol, kopperkjele på 1 pund 8 merker, stor gryte med hanker, stort flatt krusfat, blått og hvitt ditto, blå og hvit krustallerken, krusskål o.a. Aktiva: 113 daler 14 skilling. Passiva: 16 daler 2 ort 12 skilling. Arv: 96–2–2.5

     Navnet hennes ble skrevet Ingeliv Sørens Datter Gribbestad i 1777.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 316 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670318
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 160, 22. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670007
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 a, trolovede, 1761, søndag etter nyttår. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620541
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 126. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041245
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 316 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670318
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1141. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1144

Mildrid Tostensdotter i Solemdalsgjerdet1,2

K, #16407, (ca. 1744 - 15. juli 1833)
Far*Tosten Olsson i Gusjåsen3 (c 1700 - c 1744)

Familie 1

Sjurd Ivarsson på Grebbestad (1722 - 1785)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Ivar Knutsson i Solemdalsgjerdet (1728 - 1813)Annet navn: Mildrid Tostensdotter i Litl-Gusjåsen.4,5
Mildrid ble født ca. 1744 i Litl-Gusjåsen, Nesset, etter farens død.3
Mildrid giftet seg den 9. juli 1778 i Rød kyrkje, Nesset, med Sjurd Ivarsson på Grebbestad.4
Annet navn: Mildrid Tostensdotter på Grebbestad, nevnt 1786.6
Mildrid giftet seg den 29. mai 1786 i Veøy kirke med Ivar Knutsson i Solemdalsgjerdet.6 Mildrid og Ivar var kårfolk i Solemdalsgjerdet, Bolsøy, i 1801.2

Mildrid døde den 15. juli 1833 i Solemdalsgjerdet, som kårenke, av alderdom.1 Hun ble gravlagt den 24. juli 1833.1

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 221, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640113
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 423 a, Solumdalsgiærdet, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670284
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 369 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650388
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 137 a, 9. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640181
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 370 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650389
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 304, 29. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670081

Ivar Sjurdsson på Grebbestad1,2,3

M, #16408, (1763 - 1821)
Far*Sjurd Ivarsson på Grebbestad2 (1722 - 1785)
Mor*Ingeleiv Sørensdotter på Grebbestad2 (c 1735 - 1776)

Familie

Ingeborg Ingebrigtsdotter på Grebbestad (1764 - 1844)
De hadde sju navngitte barn, og fikk ei dødfødt jente 4. desember 1804.4,1 
BarnIvar ble født i 1763 på Grebbestad, Veøy.4
Han var arving ved skiftet etter Ingeleiv Sørensdotter på Grebbestad den 2. august 1777: 19 daler 1 ort 5 skilling.5

Ivar giftet seg i 1789 med Ingeborg Ingebrigtsdotter på Grebbestad.6,4
Han og Ingeborg var brukere på Ytre Grebbestad, Grebbestad, Veøy, i 1789. Ivar hadde overtatt etter faren og skulle etter muntlig angivelse svare 24 skilling i formuesskatt (½ pst.) Han kjøpte bruket (2 pund 12 merker) i 1796.7,4
Han var fadder ved dåpen til Ingebrigt Botolvsson på Grebbestad den 4. oktober 1793 i Veøy kirke.8
Ivar Sjurdsson på Grebbestad var landvernssoldat i 1801.6 I folketellingen av 1801 står Ivar og Ingeborg som selveiere på Ytre Grebbestad. Ingebrigt Ivarsson og Ingeleiv Ivarsdotter o.a. bodde også der. Ivar eide sag- og kvernbruk. Sønnen Ingebrigt overtok i 1820.6,9

Ivar døde i 1821 på Grebbestad.4

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 164 b, 13. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670360
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 316 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670318
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 391, 31. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670124
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1141. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1144
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 316 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670318
 6. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 373 a, Gribbestad. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670234
 7. [S1392] Risør og Romsdal formuesskatt 1789: Romsdal fogderi, manntalls- og skatteprotokoll. Side 150, Grebbestad. https://www.digitalarkivet.no/rk10101505211334
 8. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 422, 4. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670140
 9. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1142. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1145
 10. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 499, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670178

Synnøv Sørensdotter på Mauset1,2

K, #16409, ( - 1737)

Familie

Søren Marteinsson på Mauset (c 1698 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnSynnøv trolovet seg den 3. august 1727 i Kleive kirke, Bolsøy, med Søren Marteinsson, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Ola Olsson på Talset og Knut Lassesson på Nes.2
Synnøv giftet seg den 11. november 1727 i Bolsøy kirke med Søren Marteinsson, viet av Erik Pedersson Lekanger.1
Hun og Søren var brukere på Inner-Mauset, Mauset, Bolsøy, i 1736. Skyld 1748: 1 våg 1 pund.3,4

Synnøv døde i 1737 på Mauset, Bolsøy.5 Hun ble jordfestet den 27. desember 1737 på Kleive kirkegård, Bolsøy.5

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 88, 11. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660252
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 85, 8. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660250
 3. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 83.
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 21. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690221
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 179, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660297

Ingebrigt Botolvsson på Grebbestad1,2

M, #16410, (ca. 1732 - 1821)
Far*Botolv Ingebrigtsson på Grebbestad3 (1699 - 1758)
Mor*Anne Ivarsdotter på Grebbestad3 (c 1703 - 1787)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Brit Persdotter på Grebbestad (1734 - 1806)
De hadde sju barn.4 
Barn

Familie 2

Marit Olsdotter på Setre (1732 - f 1785)
De fikk ett barn.7 Ingebrigt ble født ca. 1732 på Grebbestad, Veøy.1
Ingebrigt giftet seg i 1759 med Brit Persdotter på Frøyset.1,4
Han og Brit var selveiere på Nørd-Grebbestad, Grebbestad, Veøy, fra 1759. Skyld: 2 pund 12 merker. Sønnen Botolv fikk skjøte i 1790.4
Ingebrigt fikk barn med Marit Olsdotter på Setre i 1763. Ingebrigt skyldte mer enn han eide, så i stedet for bot fikk han 12 dager på vann og brød.2,5,6 Ingebrigt og Brit var kårfolk på Nørd-Grebbestad i 1801.1
Ingebrigt giftet seg i 1811 med en uregistrert person.4

Ingebrigt døde i 1821.4

     Navnet hans ble skrevet Ingebret Bottolfsen Gribbestad i 1763.2

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 373 b, Gribbestad, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670235
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 502, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660457
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1174.
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1175. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1178
 5. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 210 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410511
 6. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 221 a, 1. desember. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410521
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 175 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670755

Brit Persdotter på Grebbestad1,2

K, #16411, (1734 - 1806)
Far*Per Olsson på Frøyset3 (c 1692 - 1743)
Mor*Ingebjørg Bendiksdotter på Frøyset3 (c 1695 - 1758)

Familie

Ingebrigt Botolvsson på Grebbestad (c 1732 - 1821)
De hadde sju barn.2 
BarnAnnet navn: Brit Persdotter på Frøyset.3
Brit ble født i 1734 på Frøyset, Veøy.3
Brit giftet seg i 1759 med Ingebrigt Botolvsson på Grebbestad.1,2
Hun og Ingebrigt var selveiere på Nørd-Grebbestad, Grebbestad, Veøy, fra 1759. Skyld: 2 pund 12 merker. Sønnen Botolv fikk skjøte i 1790.2 Brit og Ingebrigt var kårfolk på Nørd-Grebbestad i 1801.1

Brit døde i 1806 på Grebbestad, Veøy.2

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 373 b, Gribbestad, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670235
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1175. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1178
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 238. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=239

Marit Olsdotter på Setre1,2

K, #16412, (1732 - før 1785)
Far*Ola Olsson på Setre3,4 ( - c 1752)

Familie 1

Ingebrigt Botolvsson på Grebbestad (c 1732 - 1821)
De fikk ett barn.7 

Familie 2

Ett barn levde i 1785.7 Marit ble født i 1732 på Setre, Tresfjord, som tvilling.3 Marit ble døpt den 22. mai 1732 i Tresfjord kyrkje av Lars Barhaug.3 Marit Olsdotter tjente hos Sjurd Ivarsson og Ingeleiv Sørensdotter på Ytre Grebbestad, Grebbestad, Veøy, i 1762.5
Marit fikk barn med Ingebrigt Botolvsson på Grebbestad i 1763. Ingebrigt skyldte mer enn han eide, så i stedet for bot fikk han 12 dager på vann og brød.1,2,6
Marit giftet seg (eller bare fikk barn) med en Anders.7

Marit døde før 1785.7

     Navnet hennes ble skrevet Marite Olsdatter Seter i 1763.2

     Hun kan ha vært mor til Inger Andersdotter.7

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 502, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660457
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 210 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410511
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 128, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 148 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650744
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 126. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041245
 6. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 221 a, 1. desember. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410521
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 175 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670755

Per Olsson på Frøyset1,2

M, #16413, (ca. 1692 - 1743)

Familie

Ingebjørg Bendiksdotter på Frøyset (c 1695 - 1758)
De hadde fire barn.6 
BarnPer ble født ca. 1692.2
Per trolovet seg den 23. juli 1730 i Veøy kirke med Ingebjørg Bendiksdotter. Forlovere: Ola Olsson på Sandnes og Nils Lassesson på Rygjerd.3 Per Olsson fikk bygselseddel på 2½ våg på bnr. 2, Frøyset, Veøy, fra Anders Olssen den 9. oktober 1730. Seddelen ble tinglyst den 21.4
Per giftet seg den 28. desember 1730 med Ingebjørg Bendiksdotter på Frøyset. På tinget 9. juli året etter ble han bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.5,1

Per døde i 1743 på Frøyset, Veøy.2 Han ble jordfestet den 27. januar 1743 på Rødven kyrkjegard, Veøy.2

     Per Olsson på Frøyset kan ha vært barn av Ola Persson på Rygjerd. I så fall må Ola ha vært gift to ganger (kona Ingebjørg Ambjørnsdotter var ikke mor til Per, og Pers enke giftet seg med hennes sønn).6

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 133 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400127
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 235, 3. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660326
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 114, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660265
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 100 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400094
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 116, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660266
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 238. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=239

Ingebjørg Bendiksdotter på Frøyset1,2

K, #16414, (ca. 1695 - 9. februar 1758)

Familie 1

Per Olsson på Frøyset (c 1692 - 1743)
De hadde fire barn.6 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.6 Ingebjørg ble født ca. 1695. Alderen ble oppgitt til 66 år ved jordfestelsen i 1758, men hun fødte barn ca. 1741.2,3
Ingebjørg trolovet seg den 23. juli 1730 i Veøy kirke med Per Olsson. Forlovere: Ola Olsson på Sandnes og Nils Lassesson på Rygjerd.4
Ingebjørg giftet seg den 28. desember 1730 med Per Olsson. På tinget 9. juli året etter ble han bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.1,5
Ingebjørg giftet seg i 1744 med en uregistrert person.6

Ingebjørg døde den 9. februar 1758 på Frøyset, Veøy, av sting for brystet.2 Hun ble jordfestet den 26. februar 1758 på Rødven kyrkjegard, Veøy.2

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Bendixdatter Frøyset i 1758.2

     Inger Bendiksdotter på Farkvam og Ingebjørg Bendiksdotter på Frøyset kan ha vært søsken.

     Ingebjørg Bentsdotter i Hjelvika og Ingebjørg Bendiksdotter på Frøyset kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 116, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660266
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 439, dominica oculi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660426
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 20, dominica invocavit. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660493
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 114, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660265
 5. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 133 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400127
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 238. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=239

Botolv Ingebrigtsson på Grebbestad1,2

M, #16415, (1759 - 1829)
Far*Ingebrigt Botolvsson på Grebbestad3 (c 1732 - 1821)
Mor*Brit Persdotter på Grebbestad4 (1734 - 1806)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Olsdotter på Grebbestad (1764 - 1840)
De hadde sju navngitte barn og én dødfødt sønn (tvilling, 1801).4,9 
BarnBotolv ble født i 1759 på Grebbestad, Veøy.4
Botolv giftet seg den 24. juni 1790 med Anne Olsdotter på Skorga.5,6
Han og Anne var selveiere på Nørd-Grebbestad, Grebbestad, Veøy, fra 1790. De overtok etter hans foreldre.4
Han var fadder ved dåpen til Ingebrigt Ivarsson på Grebbestad den 31. oktober 1791 i Veøy kirke.2
I folketellingen av 1801 står Botolv og Anne som brukere på Nørd-Grebbestad. Ingebrigt Botolvsson o.a. bodde også der. Botolv bygde nytt våningshus på begynnelsen av 1800-tallet; det gamle stod nord for det nye tunet. Sønnen Ingebrigt fikk skjøte av Anne i 1830.5,4,7

Botolv døde i 1829 på Grebbestad.4

     Navnet hans ble skrevet Buttolf Ingebrigtsen i 1801.5

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 56 b, 20. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670269
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 391, 31. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670124
 3. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 373 b, Gribbestad, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670235
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1175. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1178
 5. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 373 a, Gribbestad. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670234
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 647.
 7. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1176. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1179
 8. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 422, 4. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670140
 9. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 19 b, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670232

Ingeborg Ingebrigtsdotter på Grebbestad1,2

K, #16416, (1764 - 6. april 1844)
Far*Ingebrigt Botolvsson på Grebbestad3 (c 1732 - 1821)
Mor*Brit Persdotter på Grebbestad3 (1734 - 1806)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Sjurdsson på Grebbestad (1763 - 1821)
De hadde sju navngitte barn, og fikk ei dødfødt jente 4. desember 1804.4,7 
BarnIngeborg ble født i 1764 på Grebbestad, Veøy.3
Ingeborg giftet seg i 1789 med Ivar Sjurdsson på Grebbestad.2,4
Hun og Ivar var brukere på Ytre Grebbestad, Grebbestad, Veøy, i 1789. Ivar hadde overtatt etter faren og skulle etter muntlig angivelse svare 24 skilling i formuesskatt (½ pst.) Han kjøpte bruket (2 pund 12 merker) i 1796.5,4 I folketellingen av 1801 står Ingeborg og Ivar som selveiere på Ytre Grebbestad. Ingebrigt Ivarsson og Ingeleiv Ivarsdotter o.a. bodde også der. Ivar eide sag- og kvernbruk. Sønnen Ingebrigt overtok i 1820.2,6

Ingeborg døde den 6. april 1844 på Grebbestad, som kårkone.1 Hun ble jordfestet den 3. mai 1844.1

Kilder/noter

 1. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 237, 1844, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670521
 2. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 373 a, Gribbestad. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670234
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1175. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1178
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1141. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1144
 5. [S1392] Risør og Romsdal formuesskatt 1789: Romsdal fogderi, manntalls- og skatteprotokoll. Side 150, Grebbestad. https://www.digitalarkivet.no/rk10101505211334
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1142. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1145
 7. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 164 b, 13. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670360

Liv Dagrun Gjelsvik1

K, #16417

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 145. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=148

Ørjar Sjurdsson på Bogge1

M, #16418, (1769 - )
Far*Sjurd Jonsson på Bogge2 (c 1726 - 1789)
Mor*Sissel Ørjarsdotter på Bogge3 (c 1740 - 1774)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

De hadde tre barn.6 

Familie 2

Kari Olsdotter på Bogge (1768 - 1824)
De hadde ett barn.6 
BarnAnnet navn: Ørjar Sjurdsson på Utbogge.2
Ørjar ble født i 1769 på Utbogge, Eresfjord, og først hjemmedøpt.2 Ørjar ble døpt den 16. juli 1769 i Eresfjord kyrkje. Faddere: Lars Ivarsson på Bogge og Kristi Jonsdotter på Ernes o.a.2
Han var arving ved skiftet etter Sjurd Jonsson på Utbogge den 16. september 1789: 14 daler 10 skilling, utlagt i 2 8/11 mark i bruket (3 daler 2 ort 13 skilling) o.a.4

Han var selveier på Nedre, Utbogge, Eresfjord, fra 1796. Ørjar gav kår til stemora. Sønnen Sjurd fikk skjøte i 1831.3,5
Ørjar giftet seg i 1800 med en uregistrert person.3
Ørjar giftet seg den 4. januar 1808 i Rød kyrkje, Nesset, med Kari Olsdotter på Steinsvoll (forlovere: Per Larsson på Hagbøen og Jon Ivarsson på Bogge).1

     Navnet hans ble skrevet Ørger Sivertsen Bugge i 1808.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 33, 4. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640300
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 63 a, 8. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640106
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 19. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=22
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 461 a–462 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129671043
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 21. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=24
 6. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 20. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=23

Kari Olsdotter på Bogge1

K, #16419, (1768 - 15. juni 1824)

Familie

Ørjar Sjurdsson på Bogge (1769 - )
De hadde ett barn.1 
BarnKari ble født i 1768 på Steinsvoll, Eresfjord.2
Annet navn: Kari Olsdotter på Steinsvoll, nevnt 1808.3
Kari giftet seg den 4. januar 1808 i Rød kyrkje, Nesset, med Ørjar Sjurdsson på Bogge (forlovere: Per Larsson på Hagbøen og Jon Ivarsson på Bogge).3

Kari døde den 15. juni 1824 på Utbogge, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 20. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=23
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 241. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=242
 3. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 33, 4. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640300

Ørjar Andersson i Sandvika1,2

M, #16420, (ca. 1681 - 1759)

Familie 1

Kari Olsdotter i Sandvika ( - c 1752)
Fem barn levde i 1753.7 
Barn

Familie 2

Gjertrud Larsdotter i Sandvika ( - 1755)
De hadde ett barn.5 

Familie 3

De hadde ikke barn.3 Ørjar ble født ca. 1681.3
Ørjar giftet seg med Kari Olsdotter.1
Han var bruker i Sandvika, Eresfjord, i 1736. Skyld: 1 våg.2
Han var arving ved skiftet etter Kari Olsdotter i Sandvika den 7. april 1753: 17 daler 2 ort 21 skilling.4

Ørjar giftet seg med Gjertrud Larsdotter.5
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Larsdotter i Sandvika den 29. juni 1755: 10 daler 2 ort 10 skilling.6

Ørjar giftet seg med en uregistrert person.3

Ørjar døde i 1759 i Sandvika. Enka drev gården videre med sin neste mann.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650755
 2. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 173.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 194. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=197
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 158 b–159 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650755
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 372 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650970
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 372 b–373 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650970
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 159 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650755

Sissel Ørjarsdotter på Bogge1

K, #16421, (ca. 1740 - 1774)
Far*Ørjar Andersson i Sandvika2 (c 1681 - 1759)
Mor*Kari Olsdotter i Sandvika2 ( - c 1752)

Familie

Sjurd Jonsson på Bogge (c 1726 - 1789)
De hadde tre barn.1 
BarnAnnet navn: Sissel Ørjarsdotter i Sandvika.2
Sissel ble født ca. 1740 i Sandvika, Eresfjord.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Kari Olsdotter i Sandvika den 7. april 1753: 2 daler 3 ort 16 skilling.4
Hun var myndling av Knut Olsson på Hagbøen i 1753.2

Sissel giftet seg i 1767 med Sjurd Jonsson på Ytre Bogge.3,1
Annet navn: Sissel Ørjarsdotter på Utbogge, nevnt 1774.3

Sissel døde i 1774 på Utbogge, Eresfjord.3 Hun ble jordfestet den 9. mars 1774 på Eresfjord kyrkjegard.3

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 19. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=22
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 159 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650755
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 103 b, 9. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640147
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 158 b–159 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650755

Kari Olsdotter i Sandvika1

K, #16422, ( - ca. 1752)

Familie

Ørjar Andersson i Sandvika (c 1681 - 1759)
Fem barn levde i 1753.3 
BarnKari giftet seg med Ørjar Andersson.1

Kari døde ca. 1752 i Sandvika, Eresfjord.1 Det ble holdt skifte etter henne den 7. april 1753. Kreditorer: Ola Olsson på Frisvoll og Gjertrud Larsdotter. Arvinger: Ørjar Andersson, Sissel Ørjarsdotter, Guri Ørjarsdotter og Kari Ørjarsdotter o.a. Aktiva: 42 daler 3 ort 18 skilling. Passiva: 7–2–0. Arv: 35–1–18.2

     Kari Olsdotter i Sandvika og Knut Olsson på Hagbøen kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650755
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 158 b–159 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650755
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 159 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650755

Knut Olsson på Hagbøen1,2,3

M, #16423, (ca. 1700 - 1773)

Familie

Han døde som enkemann.1 Knut ble født ca. 1700.4,3 Han var soldat.3
Knut giftet seg med en uregistrert person.1
Han var bruker på Ytre Hagbøen, Hagbøen, Eresfjord, i 1736. Skyld: 2 pund 12 merker. Knut bodde fremdeles der i 1762, men bruket ble drevet av Marit Knutsdotter og mannen.5,3,2
Han var verge for Sissel Ørjarsdotter i Sandvika i 1753.6


Knut døde i 1773, som legdelem.1 Han ble jordfestet den 9. mai 1773 på Eresfjord kyrkjegard.1

     Kari Olsdotter i Sandvika og Knut Olsson på Hagbøen kan ha vært søsken.

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 169) ble Knut Hansson på Solhjell bruker på Ytre Hagbøen, men det stemmer ikke. Videre står at dattera Marit var født der (ca.) 1726 og gift med senere brukere, men dette er forveksling med ei anna Marit Knutsdotter (antakelig datter av Knut Olsson på Hagbøen).7

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 96 a, 4. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640139
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 172. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041179
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 13. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690344
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226, Hagenbøe. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282126
 5. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 172.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 159 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650755
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 169. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=172

Kari Ørjarsdotter i Sandvika1

K, #16424, (ca. 1748 - 1778)
Far*Ørjar Andersson i Sandvika1 (c 1681 - 1759)
Mor*Kari Olsdotter i Sandvika1 ( - c 1752)Kari ble født ca. 1748 i Sandvika, Eresfjord.1
Hun var arving ved skiftet etter Kari Olsdotter i Sandvika den 7. april 1753: 2 daler 3 ort 16 skilling.2
Kari tjente på Ytre Hagbøen, Hagbøen, Eresfjord, i 1762.3

Kari døde i 1778.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 159 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650755
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 158 b–159 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650755
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 172. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041179
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 194. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=197

Gjertrud Larsdotter i Sandvika1

K, #16425, ( - 1755)
Far-?*Lars Andersson i Breivika (c 1673 - 1763); trolig2
Mor-?*Lisbet Endresdotter i Breivika ( - c 1747); trolig2

Familie

Ørjar Andersson i Sandvika (c 1681 - 1759)
De hadde ett barn.1 Giertrud Larsdatter var arving ved skiftet etter Lisbet Endresdotter i Breivika den 22. mai 1748: 3 daler 8 skilling.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Kari Olsdotter i Sandvika den 7. april 1753: 2 daler.4

Gjertrud giftet seg med Ørjar Andersson i Sandvika.1

Gjertrud døde i 1755 i Sandvika, Eresfjord, i barselseng.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 29. juni 1755. Arvinger: Ørjar Andersson o.a. Verge: Anders Larsson i Breivika. Formue: 32 daler 2 ort 20 skilling. Passiva: 11–2–0. Arv: 21–0–20.5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 372 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650970
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650524
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650524
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 158 b–159 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650755
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 372 b–373 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650970

Ole Hoem1,2,3

M, #16426, (27. desember 1877 - 25. desember 1961)

Familie

Olianna Sivertsdotter Malmedal (1881 - 1978)
De hadde tre barn (Reidar var adoptert).11,12,8 
BarnOle ble født den 27. desember 1877 på Hoem, Eresfjord.2,4
Han og Olianna Sivertsdotter Malmedal bodde i Gjerdet, Hatlen, Hen, i 1900. Hun var tjenestejente, og han var skomaker i dagleie.5
Ole giftet seg den 10. juli 1904 med Olianna Sivertsdotter Malmedal.6,7
Han og Olianna bodde i Hatlen, Hen, i 1908.7 Ole Hoem var skomaker i 1908. I 1920 var han nåtler for Ole O. Dahles skoforretning.7,3
Han og Olianna bodde på Lunheim, Hen, Hen, i 1920 sammen med Erling Hoem, Margot Hoem og Reidar Alfred Malmedal. Reidar kom til dem 4 måneder gammel som pleiebarn og ble senere adoptert.3,6,8

Ole døde den 25. desember 1961 i Hen.9,2

Kilder/noter

 1. Også skrevet «Ole E. Hoem», hvor E. er patronym (Ellingsson).
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Ole Hoem. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001712692
 3. [S2206] Hen ft. 1920: personsedler, tellingskrets 2. Hus- og husholdningsliste 28, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761823611715
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 349. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=352
 5. [S2204] Grytten ft. 1900: personlister. Tellingskrets 7, liste 65. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103160649
 6. [S2206] Hen ft. 1920: personsedler, tellingskrets 2. Hus- og husholdningsliste 28, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10761823611717
 7. [S2203] Hen mini. 1878–1920: s. 81, kvinner, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb10711608251086
 8. [S2205] Hen klok. 1902–37: s. 147, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613050858
 9. [S497] Gravminnebasen: Ole Hoem. https://slektogdata.no/gravminner/grav/a31926a4-4faa-47a1-98aa-4a090491af2d
 10. [S2206] Hen ft. 1920: personsedler, tellingskrets 2. Hus- og husholdningsliste 28, personseddel 3. https://www.digitalarkivet.no/fs10761823611719
 11. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 350. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=353
 12. [S2202] Åndalsnes Avis: nr. 119/14.10.1978. E-side 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aandalsnesavis_null_null_19781014_53_119_1?page=2

Olianna Sivertsdotter Malmedal1,2

K, #16427, (18. mars 1881 - 10. oktober 1978)

Familie

Ole Hoem (1877 - 1961)
De hadde tre barn (Reidar var adoptert).10,1,7 
BarnOlianna ble født den 18. mars 1881 i Malmedalen, Fræna.3,2
Hun og Ole Hoem bodde i Gjerdet, Hatlen, Hen, i 1900. Hun var tjenestejente, og han var skomaker i dagleie.2
Olianna giftet seg den 10. juli 1904 med Ole Hoem.4,5 Hennes navn som gift var Olianna Hoem.3
Hun og Ole bodde i Hatlen, Hen, i 1908.5
Hun og Ole bodde på Lunheim, Hen, Hen, i 1920 sammen med Erling Hoem, Margot Hoem og Reidar Alfred Malmedal. Reidar kom til dem 4 måneder gammel som pleiebarn og ble senere adoptert.6,4,7

Olianna døde den 10. oktober 1978.3,1 Hun ble gravlagt den 17. oktober 1978 på Hen kirkegård, Rauma.8

     Navnet hennes ble skrevet Oleane Sivertsdatter Malmedal i 1900.2

Kilder/noter

 1. [S2202] Åndalsnes Avis: nr. 119/14.10.1978. E-side 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aandalsnesavis_null_null_19781014_53_119_1?page=2
 2. [S2204] Grytten ft. 1900: personlister. Tellingskrets 7, liste 65. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103160649
 3. [S1907] Døde 1951–2014: Olianna Hoem. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002273116
 4. [S2206] Hen ft. 1920: personsedler, tellingskrets 2. Hus- og husholdningsliste 28, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10761823611717
 5. [S2203] Hen mini. 1878–1920: s. 81, kvinner, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb10711608251086
 6. [S2206] Hen ft. 1920: personsedler, tellingskrets 2. Hus- og husholdningsliste 28, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761823611715
 7. [S2205] Hen klok. 1902–37: s. 147, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613050858
 8. [S2202] Åndalsnes Avis: nr. 121/19.10.1978. E-side 2, «Gravferd». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aandalsnesavis_null_null_19781019_53_121_1?page=1
 9. [S2206] Hen ft. 1920: personsedler, tellingskrets 2. Hus- og husholdningsliste 28, personseddel 3. https://www.digitalarkivet.no/fs10761823611719
 10. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 350. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=353

Erling Hoem1

M, #16428, (27. august 1905 - 18. juli 1995)
Far*Ole Hoem2 (1877 - 1961)
Mor*Olianna Sivertsdotter Malmedal2 (1881 - 1978)Erling ble født den 27. august 1905 i Hen.2,1 Han bodde hos Ole Hoem og Olianna Hoem på Lunheim, Hen, Hen, i 1920.3,4,5

Erling døde den 18. juli 1995 i Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Erling Hoem. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002724355
 2. [S2206] Hen ft. 1920: personsedler, tellingskrets 2. Hus- og husholdningsliste 28, personseddel 3. https://www.digitalarkivet.no/fs10761823611719
 3. [S2206] Hen ft. 1920: personsedler, tellingskrets 2. Hus- og husholdningsliste 28, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761823611715
 4. [S2206] Hen ft. 1920: personsedler, tellingskrets 2. Hus- og husholdningsliste 28, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10761823611717
 5. [S2205] Hen klok. 1902–37: s. 147, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613050858

Reidar Alfred Hoem1,2

M, #16429, (21. januar 1916 - 8. april 1988)
Far-adopsjon*Ole Hoem2 (1877 - 1961)
Mor-adopsjon*Olianna Sivertsdotter Malmedal2 (1881 - 1978)Reidar Alfred ble født den 21. januar 1916 i Fræna.3,1 Reidar Alfred ble døpt den 14. juni 1916.2 Han ble vaksinert mot kopper den 3. juli 1916.2 Hans fødenavn var Reidar Alfred Malmedal, nevnt 1920.3 Han bodde hos Ole Hoem og Olianna Hoem på Lunheim, Hen, Hen, i 1920. Reidar kom til dem 4 måneder gammel som pleiebarn og ble senere adoptert.4,5,2 Reidar Alfred Hoem ble konfirmert den 21. september 1930.2
Han bodde i Rauma.1

Reidar Alfred døde den 8. april 1988 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Reidar Alfred Hoem. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003539535
 2. [S2205] Hen klok. 1902–37: s. 147, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613050858
 3. [S2206] Hen ft. 1920: personsedler, tellingskrets 2. Hus- og husholdningsliste 28, personseddel 5. https://www.digitalarkivet.no/fs10761823611723
 4. [S2206] Hen ft. 1920: personsedler, tellingskrets 2. Hus- og husholdningsliste 28, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761823611715
 5. [S2206] Hen ft. 1920: personsedler, tellingskrets 2. Hus- og husholdningsliste 28, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10761823611717

Elisabeth Ryther1,2

K, #16430
Far*Jørgen Ryther2 (1905 - 1998)
Mor*Oddny Petrine Haugum2 (1915 - 2012)

Familie 1

Knut Skaanes
De hadde to barn og ble senere skilt.3 

Familie 2

Per Atle Hoff

Knut Skaanes1,2

M, #16431

Familie

Elisabeth Ryther
De hadde to barn og ble senere skilt.3 

Johan Ryther1,2

M, #16432, (29. november 1870 - 27. august 1942)
Far*Jakob Jakobsson Sunde3 (1832 - 1916)
Mor*Beret Persdotter Sunde3 (1835 - 1915)

Familie

Kathrine Sophie Tønsberg (1883 - 1959)
De hadde fem barn.2,13 
BarnJohan ble født den 29. november 1870 i Sunde, Bud.1,2 Johan ble døpt den 15. januar 1871 i Hustad kyrkje i Romsdal.3,4 Han ble utdannet ved underoffisersskolen i Trondheim.5
Johan giftet seg den 2. november 1904 i Kristiansund med Kathrine Sophie Tønsberg.6,2 Johan Ryther var kolonialhandler, leder i provianteringsrådet og bystyrerepresentant for Avholdspartiet i Kristiansund i 1920. Han var konstituert underfogd i 1930.1,7,8
Han og Kathrine Sophie bodde på mnr. 524, Innlandet, Kristiansund, i 1920, også kalt Allmenningen, sammen med Jørgen Ryther o.a.1,9,10

Johan døde den 27. august 1942 ved Møstavågen, Frei, på sitt sommersted.11

     Han var trolig oppkalt etter Johan Nilsson Rytter.

Kilder/noter

 1. [S2210] Kristiansund ft. 1920: personsedler. Tellingskrets 15, husliste 32, husholdningsliste 4, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761820702049
 2. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 108. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=147
 3. [S583] Bud mini. 1869–81: s. 10, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070308650169
 4. [S583] Bud mini. 1869–81: fol. 263 a, 2. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070308650392
 5. [S2212] Rytter-ætta: s. 53. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=54
 6. [S2210] Kristiansund ft. 1920: personsedler. Tellingskrets 15, husliste 32, husholdningsliste 4, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10761820702051
 7. [S2211] Romsdalsbyernes og Møre fylkes adressebok 1920–1921: s. 157. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015110981015_001?page=172
 8. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 147/29.11.1930. E-side 2, «Dag til dag». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19301129_24_147_1?page=1
 9. [S2210] Kristiansund ft. 1920: husholdningslister. Tellingskrets 15, husliste 32, leilighet 4. https://www.digitalarkivet.no/fs10171806573132
 10. [S2210] Kristiansund ft. 1920: huslister. Tellingskrets 15, husliste 32. https://www.digitalarkivet.no/fs10171806580152
 11. [S2066] Romsdalsposten: nr. 189/28.8.1942. Side 2, «Underfogd Johan Ryther». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsposten_null_null_19420828_67_189_1?page=1
 12. [S2210] Kristiansund ft. 1920: personsedler. Tellingskrets 15, husliste 32, husholdningsliste 4, personseddel 3. https://www.digitalarkivet.no/fs10761820702053
 13. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 295/19.12.1959. E-side 9, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19591219_50_295_1?page=8

Kathrine Sophie Tønsberg1,2

K, #16433, (31. januar 1883 - 15. desember 1959)
Far*Jørgen Peter Hansen Tønsberg2 (1850 - 1931)
Mor*Anna Johanna Thoresen2 (1850 - 1887)

Familie

Johan Ryther (1870 - 1942)
De hadde fem barn.2,1 
BarnKathrine Sophie ble født den 31. januar 1883 i Kristiansund.3,2
Kathrine Sophie giftet seg den 2. november 1904 i Kristiansund med Johan Ryther.4,2 Hennes navn som gift var Ryther.3,5 Kathrine var handlende fra 1915.5
Kathrine Rythers kunngjøring om eget firma (fra Handels-registre for Kongeriket Norge: 1915)

Hun og Johan bodde på mnr. 524, Innlandet, Kristiansund, i 1920, også kalt Allmenningen, sammen med Jørgen Ryther o.a.6,7,8

Kathrine døde den 15. desember 1959 i Kristiansund.1,3 Hun ble gravlagt den 21. desember 1959 på Innlandet gravsted, Kristiansund.1,9

Kilder/noter

 1. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 295/19.12.1959. E-side 9, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19591219_50_295_1?page=8
 2. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 108. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=147
 3. [S1907] Døde 1951–2014: Kathrine S Ryther. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001497246
 4. [S2210] Kristiansund ft. 1920: personsedler. Tellingskrets 15, husliste 32, husholdningsliste 4, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10761820702051
 5. [S2209] Handels-registre for Kongeriket Norge: 1915: s. 1 324. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2016072581076_001?page=783
 6. [S2210] Kristiansund ft. 1920: personsedler. Tellingskrets 15, husliste 32, husholdningsliste 4, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761820702049
 7. [S2210] Kristiansund ft. 1920: husholdningslister. Tellingskrets 15, husliste 32, leilighet 4. https://www.digitalarkivet.no/fs10171806573132
 8. [S2210] Kristiansund ft. 1920: huslister. Tellingskrets 15, husliste 32. https://www.digitalarkivet.no/fs10171806580152
 9. [S497] Gravminnebasen: Katrine Ryther. https://slektogdata.no/gravminner/grav/7e0078e2-1e13-42c7-a427-facd2074ceff
 10. [S2210] Kristiansund ft. 1920: personsedler. Tellingskrets 15, husliste 32, husholdningsliste 4, personseddel 3. https://www.digitalarkivet.no/fs10761820702053

Jørgen Peter Hansen Tønsberg1,2

M, #16434, (23. oktober 1850 - 26. november 1931)
Far*Johan Martin Vingård Tønsberg3 (1811 - 1853)
Mor*Petrine Sofie Sønnikssen (1812 - 1860)

Familie

Anna Johanna Thoresen (1850 - 1887)
De hadde seks barn, hvorav fem døde i ung alder.3 
BarnJørgen Peter ble født den 23. oktober 1850 på Innlandet, Kristiansund.2,3 Han var styrmann fra 1871 og skipper fra 1875.2
Jørgen Peter giftet seg den 8. november 1874 med Anna Johanna Thoresen.4,3 Jørgen var assistent ved tollstasjonen på Valderhaug, Borgund på Sunnmøre. Han ble i 1892 forflyttet til Kristiansund, hvor han gikk av som tolloppsynsmann i 1921.3,2
Han og Anna Johanna bodde på Innlandet i 1887.4

Jørgen Peter døde den 26. november 1931 på Kirklandet, Kristiansund, i sitt hjem.3

Kilder/noter

 1. Antakelig oppkalt etter skipper og kjøpmann Jørgen Peter Hansen.
 2. [S2213] Express: nr. 121/21.10.1930. E-side 2, «80 år». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_express_null_null_19301021_16_121_1?page=1
 3. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 108. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=147
 4. [S996] Kristiansund mini. 1880–1901: e-side 52, kvinner, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20071017620738

Anna Johanna Thoresen1,2

K, #16435, (11. juli 1850 - 17. februar 1887)

Familie

Jørgen Peter Hansen Tønsberg (1850 - 1931)
De hadde seks barn, hvorav fem døde i ung alder.2 
BarnAnna Johanna ble født den 11. juli 1850 i Kristiansund.2
Anna Johanna giftet seg den 8. november 1874 med Jørgen Peter Hansen Tønsberg.1,2 Hennes navn som gift var Tønsberg, nevnt 1887.1
Hun og Jørgen bodde på Innlandet, Kristiansund, i 1887.1

Anna Johanna døde den 17. februar 1887 i Kristiansund, av tæring.1,2 Hun ble gravlagt den 24. februar 1887.1

Kilder/noter

 1. [S996] Kristiansund mini. 1880–1901: e-side 52, kvinner, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20071017620738
 2. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 108. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=147

Johan Martin Vingård Tønsberg1,2,3

M, #16436, (5. november 1811 - 9. mai 1853)
Far*Augustinus Ebel Tønsberg1,2 (1785 - 1812)
Mor*Marta Vingård1 (1791 - 1873)

Familie

Petrine Sofie Sønnikssen (1812 - 1860)
De hadde ni barn.6 
BarnJohan Martin ble født den 5. november 1811 i Trondheim.1 Johan Martin ble døpt den 24. november 1811 i Vår Frue kirke, Trondheim.1 Han var styrmann fra 1831 og skipper fra 1838.3,2
Johan Martin giftet seg den 20. desember 1835 i Vår Frue kirke med Petrine Sofie Sønnikssen.2
Han og Petrine Sofie bodde i Kristiansund fra 1837.4 Johan Martin Vingård Tønsberg tok borgerskap i Kristiansund den 15. mars 1838 som skipper.3

Johan Martin døde den 9. mai 1853 i Kristiansund.3

Kilder/noter

 1. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 353, nr. 72. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670382
 2. [S2149] Trondheim, Vår Frue klok. 1833–45: s. 158, nr. 24. https://www.digitalarkivet.no/kb20070924610092
 3. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 98. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=137
 4. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 99. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=138
 5. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 108. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=147
 6. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 100. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=139

Petrine Sofie Sønnikssen1

K, #16437, (11. oktober 1812 - 4. november 1860)

Familie

Johan Martin Vingård Tønsberg (1811 - 1853)
De hadde ni barn.2 
BarnPetrine Sofie ble født den 11. oktober 1812 i Trondheim.2 Petrine Sofie ble døpt den 29. november 1812 i Vår Frue kirke, Trondheim.2
Petrine Sofie giftet seg den 20. desember 1835 i Vår Frue kirke med Johan Martin Vingård Tønsberg.1
Hun og Johan Martin bodde i Kristiansund fra 1837.3 Hennes navn som gift var Tønsberg, nevnt 1860.4

Petrine Sofie døde den 4. november 1860 i Kristiansund.4

Kilder/noter

 1. [S2149] Trondheim, Vår Frue klok. 1833–45: s. 158, nr. 24. https://www.digitalarkivet.no/kb20070924610092
 2. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 100. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=139
 3. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 99. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=138
 4. [S2217] Aftenbladet: nr. 284/1.12.1860. E-side 3, «Anmeldte Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenbladet_null_null_18601201_12_284_1?page=2

Augustinus Ebel Tønsberg1,2,3,4,5

M, #16438, (1785 - 6. juli 1812)

Familie

Marta Vingård (1791 - 1873)
De hadde ett barn.9 
BarnAugustinus ble født i 1785 i Arendal.6 Augustinus ble døpt den 29. november 1785 i Trefoldighet kirke, Arendal.6
Han bodde på mnr. 266, Tyholmen, Arendal, i 1801, hos foreldrene.3
Augustinus giftet seg den 4. august 1810 i Vår Frue sogn, Trondheim, med Marta Vingård (forlovere: Johannes Ulrikssen Vingård o.a.) De ble viet i privat hjem etter kongebrev av 30. juli.5,2 Augustinus Ebel Tønsberg var skipper i Trondheim i 1810. Han skulle til Danmark etter korn med skipet «Nordstiernen» året etter, men ble utkommandert til marinen.5,7

Augustinus falt på fregatten «Najaden», som ble skutt i senk under slaget ved Lyngør, Søndeled, den 6. juli 1812.6,7
Minnedikt over Augustinus Ebel Tønsberg i Trondhjems borgerlige Skoles allene privilegerede Adressekontoirs-Efterretninger (skannet av Nasjonalbiblioteket)

Kilder/noter

 1. Også kalt August.
 2. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 353, nr. 72. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670382
 3. [S2218] Arendal ft. 1801: 5. rode. Mnr. 266. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670162
 4. [S1298] Trondhjems borgerlige Skoles allene privilegerede Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 62/4.8.1812. E-side 1, «Augustinus Æbbel Tønsberg». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18120804_0_62_1?page=0
 5. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 220, 4. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670518
 6. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 97. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=136
 7. [S2215] På kapertokt og i prison: s. 222, note 8. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010070506130?page=223
 8. [S2149] Trondheim, Vår Frue klok. 1833–45: s. 158, nr. 24. https://www.digitalarkivet.no/kb20070924610092
 9. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 98. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=137

Marta Vingård1,2,3,4

K, #16439, (12. januar 1791 - 10. februar 1873)
Far*Kristoffer Hanssen Øyen5 ( - e 1791)
Mor*Marta Jonsdatter Lund4,5 (1762 - 1852)
Far-steJohannes Ulrikssen Vingård4 (c 1770 - 1847)

Familie 1

Augustinus Ebel Tønsberg (1785 - 1812)
De hadde ett barn.15 
Barn

Familie 2

Sivert Tofte ( - 1814)
De hadde ett barn.15 

Familie 3

Hans Grønn Salling (1789 - 1819)
De hadde to barn.15 

Familie 4

Peter Kristian Brisach (c 1803 - )
De fikk ett barn.15 Annet navn: Marta Kristoffersdatter.5
Marta ble født den 12. januar 1791 i Trondheim, utenom ekteskap.6,5 Marta ble døpt den 23. januar 1791 i Vår Frue kirke, Trondheim.5 Hun hadde kopper.7 Hun bodde hos Johannes Ulrikssen Vingård og Marta Jonsdatter Lund i Sandgata 51, Trondheim, i 1801.4,8
Marta giftet seg den 4. august 1810 i Vår Frue sogn, Trondheim, med Augustinus Ebel Tønsberg (forlovere: Johannes Ulrikssen Vingård o.a.) De ble viet i privat hjem etter kongebrev av 30. juli.9,3
Hun ble kalt Marta Tønsberg i 1813.7
Marta giftet seg den 13. august 1813 i Vår Frue sogn med Sivert Tofte. De ble viet i privat hjem etter kongebrev av 28. juli.7
Hun ble kalt Marta Tofte, nevnt 1814.10
Marta giftet seg den 25. september 1815 på Kyrhaug, Edøy, med Hans Grønn Salling (forlovere: Johannes Ulrikssen Vingård o.a.) De hadde kongelig bevilling til vielse i privat hjem.11,12
Marta fikk barn med Peter Kristian Brisach i 1825.13
Hun ble kalt Marta Salling, nevnt fra 1826 til 1827.14,13
Hun bodde i Sandgata, Trondheim, i 1826.13 Marta Salling var pleiemor (leder) ved asylet i Trondheim.15

Marta døde den 10. februar 1873 i Jomfrugata, Trondheim, av alderdom.16 Hun ble gravlagt den 17. februar 1873.16

     Navnet hennes ble skrevet Jomfrue Martha Wiingaard i 1810.9

Ifølge Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt (s. 138) var Johannes Ulrikssen Vingård far til Marta Vingård, men ifølge ministerialboka var hun barn av Kristoffer Hanssen Øyen (Johannes giftet seg med hennes mor, og Marta fikk hans etternavn).17,5

Kilder/noter

 1. Stefarens etternavn.
 2. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 385, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670400
 3. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 353, nr. 72. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670382
 4. [S1231] Trondheim ft. 1801: fol. 72 a, Sandgaden, nr. 51. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806350078
 5. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 137, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670273
 6. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 97. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=136
 7. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 281. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670546
 8. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 82/9.7.1844. E-side 3, «Tilkjøbs». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18440709_77_82_1?page=2
 9. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 220, 4. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670518
 10. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 34/19.3.1839. E-side 3, «Stevning». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18390319_null_34_1?page=2
 11. [S846] Edøy mini. 1767–1823: s. 631, 25. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913650399
 12. [S2227] St. Jørgens stiftelse: s. 35. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012042008029?page=36
 13. [S2229] Trondheim, Vår Frue mini. 1821–39: s. 45, nr. 34. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921680175
 14. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 34/27.4.1827. E-side 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18270427_null_34_1?page=2
 15. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 98. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=137
 16. [S687] Trondheim, Vår Frue mini. 1873–79: s. 275, nr. 28. https://www.digitalarkivet.no/kb20060126030291
 17. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 138. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=177

Per Atle Hoff1

M, #16440

Kristoffer Hanssen Øyen1

M, #16441, ( - etter 1791)

Familie

Marta Jonsdatter Lund (1762 - 1852)
BarnKristoffer Hanssen Øyen var dragon i 1791.1
Kristoffer fikk barn med Marta Jonsdatter Lund i 1791 i Trondheim.1

     Kristoffer Hanssen Øyen og Lars Øyen kan ha vært i slekt.

Ifølge Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt (s. 138) var Johannes Ulrikssen Vingård far til Marta Vingård, men ifølge ministerialboka var hun barn av Kristoffer Hanssen Øyen (Johannes giftet seg med hennes mor, og Marta fikk hans etternavn).2,1

Kilder/noter

 1. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 137, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670273
 2. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 138. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=177

Marta Jonsdatter Lund1,2,3

K, #16442, (1762 - 31. mars 1852)

Familie 1

Kristoffer Hanssen Øyen ( - e 1791)
Barn

Familie 2

Johannes Ulrikssen Vingård (c 1770 - 1847)
De hadde iallfall fire barn, og en sønn som døde etter hjemmedåp i 1801.3,9,7 Marta ble født i 1762 på Lunden, Børsa.4,5 Marta ble døpt den 12. desember 1762 i Børsa kirke.4
Marta fikk barn med Kristoffer Hanssen Øyen i 1791 i Trondheim.2
Marta trolovet seg den 26. mars 1793 i Vår Frue kirke, Trondheim, med Johannes Ulrikssen. Begge tilhørte sognet. Forlovere: Jens Jonssen Dal o.a.1
Marta giftet seg den 11. april 1793 med Johannes Ulrikssen.1,3
Hun og Johannes bodde i Sandgata 51, Trondheim, i 1801 sammen med Marta Vingård o.a. Johannes bygde nytt hus i Sandgata i 1844, men averterte det til salgs samme år.3,6
Etter barsel ble hun innledet i Vår Frue kirke den 14. juli 1801.7

Hun og Johannes var selveiere på Kyrhaug, Edøy, fra 1813 til 1830.8,9 Hennes navn som gift var Marta Vingård, nevnt fra 1847 til 1852.10,11

Marta døde den 31. mars 1852 på Trondhjems Hospital, hvor hun hadde byplass, av alderdomssvakhet.11,5 Hun ble gravlagt den 6. april 1852, og jordfestet 11. juni.11

Kilder/noter

 1. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 108. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670462
 2. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 137, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670273
 3. [S1231] Trondheim ft. 1801: fol. 72 a, Sandgaden, nr. 51. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806350078
 4. [S2219] Børsa mini. 1754–1803: fol. 68 a, 3. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20071120610218
 5. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 42/6.4.1852. E-side 3, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18520406_85_42_1?page=2
 6. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 82/9.7.1844. E-side 3, «Tilkjøbs». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18440709_77_82_1?page=2
 7. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 247, nr. 47. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670328
 8. [S2228] Smøla bygdebok II: s. 178. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014063008153?page=181
 9. [S2228] Smøla bygdebok II: s. 179. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014063008153?page=182
 10. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 81/8.7.1847. E-side 1, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18470708_80_81_1?page=0
 11. [S864] Trondheim, Hospitalet klok. 1815–73: fol. 128 a, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070924660067

Johannes Ulrikssen Vingård1,2,3,4,5,6

M, #16443, (ca. 1770 - 3. juli 1847)
Far-?*Ulrik Vilhelm Vingård (1744 - 1787); kanskje

Familie

Marta Jonsdatter Lund (1762 - 1852)
De hadde iallfall fire barn, og en sønn som døde etter hjemmedåp i 1801.7,12,2 
Johannes Vingårds signatur som (ste)datteras forlover i 1810Johannes ble født ca. 1770.7,5
Johannes trolovet seg den 26. mars 1793 i Vår Frue kirke, Trondheim, med Marta Jonsdatter Lund. Begge tilhørte sognet. Forlovere: Jens Jonssen Dal o.a.3
Johannes giftet seg den 11. april 1793 med Marta Jonsdatter Lund.3,7 Johannes Ulrikssen Vingård var jekteskipper i 1801. Han gikk konkurs i 1846, men kaltes skipperborger i dødsannonsen året etter.7,8,6
Han og Marta bodde i Sandgata 51, Trondheim, i 1801 sammen med Marta Vingård o.a. Johannes bygde nytt hus i Sandgata i 1844, men averterte det til salgs samme år.7,9
Han var forlover for Augustinus Ebel Tønsberg og Marta Vingård, som giftet seg den 4. august 1810 i Vår Frue sogn, Trondheim.4,10

Han og Marta var selveiere på Kyrhaug, Edøy, fra 1813 til 1830.11,12
Han var forlover for Hans Grønn Salling og Marta Tofte, som giftet seg den 25. september 1815 på Kyrhaug.13,14


Johannes døde den 3. juli 1847 på Trondhjems Hospital, hvor han hadde byplass, av innvendig brokk.5,6 Han ble gravlagt den 9. juli 1847.5

     Han signerte som Johanes Wingaard i 1810.4

Ifølge Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt (s. 138) var Johannes Ulrikssen Vingård ektefødt barn av Ulrik Vilhelm Vingård og Ingeranna Olssen, men det er ikke riktig.15


Ifølge Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt (s. 138) var Johannes Ulrikssen Vingård far til Marta Vingård, men ifølge ministerialboka var hun barn av Kristoffer Hanssen Øyen (Johannes giftet seg med hennes mor, og Marta fikk hans etternavn).15,16

Kilder/noter

 1. Han kalles «Johannes Ulrik Wingaard» i dødsannonsen.
 2. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 247, nr. 47. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670328
 3. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 108. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670462
 4. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 220, 4. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670518
 5. [S2226] Trondheim, Hospitalet mini. 1826–67: s. 91, 1847, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070924650723
 6. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 81/8.7.1847. E-side 1, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18470708_80_81_1?page=0
 7. [S1231] Trondheim ft. 1801: fol. 72 a, Sandgaden, nr. 51. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806350078
 8. [S2225] Trondheim skifteprotokoll 1835–52: fol. 370 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204400624
 9. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 82/9.7.1844. E-side 3, «Tilkjøbs». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18440709_77_82_1?page=2
 10. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 353, nr. 72. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670382
 11. [S2228] Smøla bygdebok II: s. 178. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014063008153?page=181
 12. [S2228] Smøla bygdebok II: s. 179. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014063008153?page=182
 13. [S846] Edøy mini. 1767–1823: s. 631, 25. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913650399
 14. [S2227] St. Jørgens stiftelse: s. 35. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012042008029?page=36
 15. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 138. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=177
 16. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 137, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670273

Ulrik Ulrikssen1

M, #16444, (1772 - )
Far*Ulrik Vilhelm Vingård1 (1744 - 1787)
Mor*Kirsten Olsdatter på Lauvøya1 ( - e 1775)Ulrik ble født i 1772 i Sandgata, Trondheim, utenom ekteskap.1 Ulrik ble døpt den 3. august 1772 i Vår Frue kirke, Trondheim.1

Kilder/noter

 1. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 273 a, 1772, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670047

Kirsten Olsdatter på Lauvøya1,2

K, #16445, ( - etter 1775)

Familie

Ulrik Vilhelm Vingård (1744 - 1787)
BarnKirsten fikk barn med Ulrik Vilhelm Vingård i 1772 og 1775. Hun ble stevnet til tinget i Åfjord 22. juni 1775 for leiermål, men møtte ikke.1,3,2
Hun bodde på Lauvøya, Åfjord, i 1775.1

Kilder/noter

 1. [S1232] Åfjord mini. 1750–79: s. 299, dominica invocavit. https://www.digitalarkivet.no/kb20070905670310
 2. [S2224] Fosen tingbok 1772–86: fol. 55 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421380729
 3. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 273 a, 1772, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670047

Andreas Ulriksson Vingård1,2

M, #16446, (1775 - 1776)
Far*Ulrik Vilhelm Vingård2 (1744 - 1787)
Mor*Kirsten Olsdatter på Lauvøya2 ( - e 1775)Andreas ble født i 1775 på Lauvøya, Åfjord, utenom ekteskap.2 Andreas ble døpt den 5. mars 1775 i Jøssund kirke.2

Andreas døde i 1776 i Åfjord.1 Han ble jordfestet den 18. februar 1776 på Å kirkegård, Åfjord.1

Kilder/noter

 1. [S1232] Åfjord mini. 1750–79: s. 303, dominica quinquagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070905670312
 2. [S1232] Åfjord mini. 1750–79: s. 299, dominica invocavit. https://www.digitalarkivet.no/kb20070905670310

Hans Grønn Salling1,2

M, #16447, (24. september 1789 - 7. juli 1819)

Familie

Marta Vingård (1791 - 1873)
De hadde to barn.4 Hans ble født den 24. september 1789 i Kristiansund.3
Hans giftet seg den 25. september 1815 på Kyrhaug, Edøy, med Marta Tofte (forlovere: Johannes Ulrikssen Vingård o.a.) De hadde kongelig bevilling til vielse i privat hjem.1,3 Hans Grønn Salling var skipper i 1815.1,2

Hans døde den 7. juli 1819, mellom Trondheim og Bergen, på reise til Bremen med skonnerten «Maren Birgitte».2,3

     Navnet hans ble skrevet Hans Grøn Sahling i 1815.1

Kilder/noter

 1. [S846] Edøy mini. 1767–1823: s. 631, 25. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913650399
 2. [S1119] Den Norske Rigstidende: nr. 64/10.8.1819. E-side 1, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dennorskerigstidende_null_null_18190810_5_64_1?page=0
 3. [S2227] St. Jørgens stiftelse: s. 35. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012042008029?page=36
 4. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 98. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=137

Sivert Tofte1,2

M, #16448, ( - januar 1814)

Familie

Marta Vingård (1791 - 1873)
De hadde ett barn.3 Sivert Tofte hadde kopper.1
Sivert giftet seg den 13. august 1813 i Vår Frue sogn, Trondheim, med Marta Tønsberg. De ble viet i privat hjem etter kongebrev av 28. juli.1 Sivert Tofte var styrmann i 1813. Året etter var Sivert skipper.1,2

Sivert døde i januar 1814, på reise til Danmark.3

Kilder/noter

 1. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 281. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670546
 2. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 385, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670400
 3. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 98. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=137

Peter Kristian Brisach1,2

M, #16449, (ca. 1803 - )

Familie

Marta Vingård (1791 - 1873)
De fikk ett barn.3 Peter Kristian ble født ca. 1803 i Trondheim.2 Han hadde kopper (etter attest av 17. november 1819).2
Peter Kristian fikk barn med Marta Salling i 1825.1 Peter Kristian Brisach var styrmann i Trondheim i 1826. Han var skipper i 1832.1,2
Peter Kristian giftet seg den 11. oktober 1832 i Trondheim domkirke med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S2229] Trondheim, Vår Frue mini. 1821–39: s. 45, nr. 34. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921680175
 2. [S2230] Trondheim, Domkirken mini. 1831–39: s. 247, nr. 43. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613020437
 3. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 98. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=137

Jakob Jakobsson Sunde1,2,3

M, #16450, (14. mars 1832 - 25. februar 1916)
Far*Jakob Larsson i Sunde3,4 (1800 - 1836)
Mor*Anne Nilsdotter Rytter3 (1797 - 1860)

Familie

Beret Persdotter Sunde (1835 - 1915)
De hadde elleve barn.9 
BarnJakob ble født den 14. mars 1832 i Sunde, Bud.3,1 Jakob ble døpt den 7. april 1832.3 Han ble vaksinert mot kopper.4
Jakob giftet seg den 18. juli 1858 i Bud kyrkje med Beret Persdotter i Vikan.4,5 Ragna Rytter skrev: Jakob var spelemann, og han var av dei som alltid var roleg og tilfreds, seier sonen, Andreas Sunde. […] Kona hans, Beret, hadde «meir temperamang» enn mannen, men vart ho litt for ivrig, tok Jakob fela, og spela til stormen hadde lagt seg. […] God songar var han og, noko som gjekk i arv til den store barneflokken hans.6
Han og Beret var selveiere på bnr. 6, Sunde, Bud, i 1865. De hadde én hest, seks storfe og åtte sauer. Utsæd: ¼ tønne bygg, 3 tønner havre og 2 tønner potet.7 Jakob og Beret var kårfolk på bnr. 6 i 1910.2

Jakob døde den 25. februar 1916 i Sunde, som kårmann, av alderdom.1 Han ble gravlagt den 2. mars 1916.1

     Navnet hans ble skrevet Jacob Jacobsen Sundet fra 1832 til 1858.3,4

Kilder/noter

 1. [S2232] Bud mini. 1904–29: s. 247, menn, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102092250
 2. [S2231] Bud ft. 1910: huslister, tellingskrets 5. Husliste 12. https://www.digitalarkivet.no/ft60145845000638
 3. [S2234] Bud mini. 1829–41: s. 21, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610407
 4. [S2233] Bud mini. 1852–68: s. 161, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707011250
 5. [S2233] Bud mini. 1852–68: fol. 273 a, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707011340
 6. [S2212] Rytter-ætta: s. 41. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=42
 7. [S1399] Bud ft. 1865: spesialliste 3 A. Lnr. 70 A. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803350055
 8. [S583] Bud mini. 1869–81: s. 10, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070308650169
 9. [S2212] Rytter-ætta: s. 45. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=46

Beret Persdotter Sunde1,2

K, #16451, (9. oktober 1835 - 1915)

Familie

Jakob Jakobsson Sunde (1832 - 1916)
De hadde elleve barn.3 
BarnBeret ble født den 9. oktober 1835 i Bud.2,3 Hun hadde kopper.4
Annet navn: Beret Persdotter i Vikan, nevnt 1858.4
Beret giftet seg den 18. juli 1858 i Bud kyrkje med Jakob Jakobsson Sunde.4,5 Ragna Rytter skrev: Jakob var spelemann, og han var av dei som alltid var roleg og tilfreds, seier sonen, Andreas Sunde. […] Kona hans, Beret, hadde «meir temperamang» enn mannen, men vart ho litt for ivrig, tok Jakob fela, og spela til stormen hadde lagt seg. […] God songar var han og, noko som gjekk i arv til den store barneflokken hans.6
Hun og Jakob var selveiere på bnr. 6, Sunde, Bud, i 1865. De hadde én hest, seks storfe og åtte sauer. Utsæd: ¼ tønne bygg, 3 tønner havre og 2 tønner potet.1 Beret og Jakob var kårfolk på bnr. 6 i 1910.2

Beret døde i 1915.3

Kilder/noter

 1. [S1399] Bud ft. 1865: spesialliste 3 A. Lnr. 70 A. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803350055
 2. [S2231] Bud ft. 1910: huslister, tellingskrets 5. Husliste 12. https://www.digitalarkivet.no/ft60145845000638
 3. [S2212] Rytter-ætta: s. 45. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=46
 4. [S2233] Bud mini. 1852–68: s. 161, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707011250
 5. [S2233] Bud mini. 1852–68: fol. 273 a, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707011340
 6. [S2212] Rytter-ætta: s. 41. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=42
 7. [S583] Bud mini. 1869–81: s. 10, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070308650169

Jakob Larsson i Sunde1,2

M, #16452, (1800 - 16. februar 1836)

Familie

Anne Nilsdotter Rytter (1797 - 1860)
De hadde seks barn.3 
BarnJakob ble født i 1800.3 Han var skoleholder og klokker i 1825.1,4
Jakob giftet seg den 16. oktober 1825 i Bud kyrkje med Anne Nilsdotter i Stavika.1,2
Han og Anne bodde på bnr. 6, Sunde, Bud.5

Jakob døde den 16. februar 1836 i Sunde, Bud.5

     Navnet hans ble skrevet Jacob Larsen Sundet fra 1825 til 1832.1,2

Anne Nilsdotter Rytter1,2

K, #16453, (1797 - 16. oktober 1860)
Far*Nils Nilsson Rytter3,4 (c 1767 - 1841)
Mor*Johanna Jonsdotter2 (1772 - 1824)

Familie 1

Jakob Larsson i Sunde (1800 - 1836)
De hadde seks barn.14 
Barn

Familie 2

Sivert Styrkårsson i Sunde (1814 - 1896)Anne ble døpt den 8. april 1797 i Øksendal kyrkje.3 Hun bodde hos Nils Nilsson Rytter og Johanna Jonsdotter på bnr. 6, Husby, Øksendal, i 1801.2,5,6,7
Annet navn: Anne Nilsdotter i Stavika, nevnt 1825.8 Anne Nilsdotter Rytter var jordmor i 1825. Hun var utdannet ved jordmorskolen i Kristiania, hvor hun hadde gått til fots begge veier.8,1
Anne giftet seg den 16. oktober 1825 i Bud kyrkje med Jakob Larsson i Sunde.8,9
Annet navn: Anne Nilsdotter i Sunde, nevnt fra 1832 til 1841.4,9
Hun og Jakob bodde på bnr. 6, Sunde, Bud.10
Anne giftet seg den 28. desember 1838 med Sivert Styrkårsson på Sandblåst.4,10
Hun og Sivert var brukere på bnr. 6 i 1840. Gammel skyld: 1 våg. Ny skyld: 2 daler 10 skilling. Sivert var kårmann der i 1865.11,12
Hun var arving ved skiftet etter Nils Nilsson Rytter den 3. juli 1841: 10 daler 3 ort 2 skilling.13


Anne døde den 16. oktober 1860.10

Kilder/noter

 1. [S2212] Rytter-ætta: s. 40. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=41
 2. [S1724] Sunndal ft. 1801: fol. 625 a, Øxendalsøren under Huusbye, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340430
 3. [S1722] Sunndal mini. 1794–1820: fol. 24 a, Øksendal, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914630085
 4. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 187 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640194
 5. [S2212] Rytter-ætta: s. 39. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=40
 6. [S1303] Sunndalsboka IV: s. 159. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017053048010?page=162
 7. [S561] Facebook: «Øksendal i gamle dager». 11.3.2017, Gunnar Erstad. https://www.facebook.com/groups/289490377782294/permalink/1391356597595661
 8. [S1206] Bud mini. 1817–29: s. 372, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610321
 9. [S2234] Bud mini. 1829–41: s. 21, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610407
 10. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 146. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011102406010?page=149
 11. [S1747] Romsdal matrikkel 1840: Romsdal fogderi, Vågøy tinglag. Mnr. 28, lnr. 70. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093668
 12. [S1399] Bud ft. 1865: spesialliste 3 A. Lnr. 70 A. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803350055
 13. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 187 a–188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640193
 14. [S2212] Rytter-ætta: s. 44. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=45

Sivert Styrkårsson i Sunde1,2

M, #16454, (14. august 1814 - 24. desember 1896)

Familie

Anne Nilsdotter Rytter (1797 - 1860)Annet navn: Sivert Styrkårsson på Sandblåst.3
Sivert ble født den 14. august 1814.3
Sivert giftet seg den 28. desember 1838 med Anne Nilsdotter i Sunde.1,3
Han og Anne var brukere på bnr. 6, Sunde, Bud, i 1840. Gammel skyld: 1 våg. Ny skyld: 2 daler 10 skilling. Sivert var kårmann der i 1865.2,4

Sivert døde den 24. desember 1896.3

Kilder/noter

 1. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 187 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640194
 2. [S1747] Romsdal matrikkel 1840: Romsdal fogderi, Vågøy tinglag. Mnr. 28, lnr. 70. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093668
 3. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 146. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011102406010?page=149
 4. [S1399] Bud ft. 1865: spesialliste 3 A. Lnr. 70 A. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803350055

Nils Nilsson Rytter1,2

M, #16455, (ca. 1767 - 22. januar 1841)
Far*Nils Nilsson Rytter3 (c 1733 - 1809)
Mor*Katarina Olsdotter3 (c 1738 - 1808)

Familie 1

Johanna Jonsdotter (1772 - 1824)
De hadde sju barn.28 
Barn

Familie 2

Anne Olsdotter i Stavika (1795 - 1866)
De hadde ett barn.21 
BarnNils ble født ca. 1767 på Kvanne, Stangvik.3,4 Han hadde kopper.5
Annet navn: Nils Nilsson på Gjerstad, nevnt 1784.6 Nils og Einar Nilsson på Gjerstad ble konfirmert den 7. november 1784 i Stangvik kyrkje.6
Nils giftet seg den 14. juli 1796 i Trondheim med Johanna Jonsdotter. Han hadde begjært trolovelse hos presten i Domkirken sogn 28. juni.7,3 Nils Nilsson Rytter var furer i 1796. Han deltok i krigen mot Sverige 1808–09 og 14. Nils var sersjant i 1816 og avgått i 1820. «Verja hans, ein krum sabel med masinghjalte, finst enda i slekta», skrev Ragna Rytter i 1956.7,8,9,10
Nils Nilsson Rytter kjøpte gjestgiveriet på bnr. 6, Husby, Øksendal, i 1799 av Nils Nilsson Rytter. Kjøpesum: 150 daler og kår.11
Han og Johanna bodde på bnr. 6 i 1801 sammen med Anne Nilsdotter, Nils Nilsson Rytter og Katarina Olsdotter o.a. Nils satte opp våningshus og malte sitt og Johannas navn over døren i 1804. De solgte gjestgiveriet våren 1812 for 800 daler. Huset stod til 1952, og navneplanken var fremdeles der i 2010-årene.3,8,11,12
Nils Nilsson Rytter kjøpte 1 våg 1 pund 18 merker i Småskogan, Øverås, Eresfjord, den 24. juni 1812. Kjøpesum: 500 daler. Med unntak av noen parseller forpaktet han bort bruket til Arne Steffensson fra 1814 til 20, da Nils solgte det videre.13,14
Han og Johanna bodde på Øverås, Eresfjord, i 1816.9
Nils Nilsson Rytter kjøpte jordstykket «Samarken» i Småskogan den 25. oktober 1816 av Hans Arnesson på Ødegård. Kjøpesum: 20 spesidaler. Vitner: Nils Olsson på Otterbogen o.a., som signerte med ført penn. Skjøtet ble tinglyst samme dag. Hans hadde fått stykket ved overenskomst av 30. juni året før.15,16
Nils Nilsson Rytter skal ha gitt navn til Ryttergarden, et uformelt navn på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, men det er ikke dokumentert at han kjøpte bruket eller bodde der.17,18,19
Han og Johanna bodde i Indre Stavika, Vågøy, fra oktober 1820 sammen med Johan Nilsson Rytter.20
Nils Nilsson Rytter kjøpte 2 våger på bnr. 1, Indre Stavika, Vågøy, den 30. november 1821. Kjøpesum: 290 daler.21
Annet navn: Nils Nilsson i Stavika, nevnt 1833.5

Nils giftet seg den 13. oktober 1833 i Vågøy kyrkje med Anne Olsdotter på Helle.5
Han og Anne var brukere på bnr. 1 i 1840. Skyld: 1 våg 3½ mark (2 pund 20½ mark var forpaktet bort). Anne solgte bruket i 1853 for 220 daler og kår.22,23

Nils døde den 22. januar 1841 i Indre Stavika, som gårdmann og pensjonist.4 Han ble gravlagt den 30. januar 1841 på Vågøy kyrkjegard. På gravsteinen stod et vers som det ble sagt at han selv eller en sønn skrev: Farvel hav tak min hustru kjær, du var min trøst i nød. Du var min trøst i lidelser, indtil den blege død. Min lille søn tilbage er, hjelp ham frem i tugt og ær', som er en dyd for ærens Gud.4,8 Det ble holdt skifteregistrering etter Nils den 11. mars 1841. I boet var ei hoppe, fire kyr, okse, ni sauer, halvpart i gammel røykstue, eldhus av stein, gammel sengebod, plassen Vestre Steinbakken med bygninger, sabel med skjede, måle- og skomakerredskap, fiolin (se sønnen Johan), o.a.8,24 Skiftet etter ham ble sluttet den 3. juli 1841. Arvinger: Anne Olsdotter i Stavika, Johan Nilsson Rytter, Anne Nilsdotter i Sunde og Ola Nilsson Stavik o.a. Aktiva: 297 daler 12 skilling. Passiva: 106 daler 3 skilling. Arv: 191 daler 9 skilling.25

I Sunndalsboka IV (s. 169) er Nils Nilsson Rytter forvekslet med Nils Nilsson fra Smiset.26

Kilder/noter

 1. [S1482] Trondheim, Domkirken mini. 1766–1877: fol. 351 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920680110
 2. [S1033] Vågøy klok. 1817–44: s. 228, 1841, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911670234
 3. [S1724] Sunndal ft. 1801: fol. 625 a, Øxendalsøren under Huusbye, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340430
 4. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 232, 1841, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660497
 5. [S1033] Vågøy klok. 1817–44: s. 395, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911670274
 6. [S1458] Stangvik mini. 1784–1819: s. 5 v, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914630408
 7. [S2235] Trondheim, Domkirken mini. 1784–1801: fol. 60 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921640062
 8. [S2212] Rytter-ætta: s. 39. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=40
 9. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 94, 13. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640331
 10. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 594, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660575
 11. [S1303] Sunndalsboka IV: s. 159. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017053048010?page=162
 12. [S561] Facebook: «Øksendal i gamle dager». 11.3.2017, Gunnar Erstad. https://www.facebook.com/groups/289490377782294/permalink/1391356597595661
 13. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 361. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=362
 14. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 362. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=363
 15. [S2102] Romsdal pantebok 1816–27: s. 10, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002620007
 16. [S2102] Romsdal pantebok 1816–27: s. 11, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002620007
 17. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 232. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=235
 18. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 223. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=226
 19. [S2246] Øksendalen i eldre tid: s. 45. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106005?page=44
 20. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 594, nr. 1–3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660575
 21. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 146. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011102406010?page=149
 22. [S1747] Romsdal matrikkel 1840: Romsdal fogderi, Vågøy tinglag. Mnr. 58, lnr. 117 A. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093668
 23. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 147. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011102406010?page=150
 24. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 187 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640194
 25. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 187 a–188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640193
 26. [S1303] Sunndalsboka IV: s. 169. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017053048010?page=172
 27. [S1722] Sunndal mini. 1794–1820: fol. 24 a, Øksendal, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914630085
 28. [S2212] Rytter-ætta: s. 44. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=45

Johanna Jonsdotter1,2

K, #16456, (1772 - 24. januar 1824)

Familie

Nils Nilsson Rytter (c 1767 - 1841)
De hadde sju barn.5 
BarnJohanna ble født i 1772 i Røros, utenom ekteskap.3,1,4,5 Johanna ble døpt den 14. juni 1772 i Røros kirke.3
Johanna giftet seg den 14. juli 1796 i Trondheim med Nils Nilsson Rytter. Han hadde begjært trolovelse hos presten i Domkirken sogn 28. juni.2,1
Hun og Nils bodde på bnr. 6, Husby, Øksendal, i 1801 sammen med Anne Nilsdotter, Nils Nilsson Rytter og Katarina Olsdotter o.a. Nils satte opp våningshus og malte sitt og Johannas navn over døren i 1804. De solgte gjestgiveriet våren 1812 for 800 daler. Huset stod til 1952, og navneplanken var fremdeles der i 2010-årene.1,6,7,8
Hun og Nils bodde på Øverås, Eresfjord, i 1816.9
Hun og Nils bodde i Indre Stavika, Vågøy, fra oktober 1820 sammen med Johan Nilsson Rytter.10

Johanna døde den 24. januar 1824 i Indre Stavika.11

Kilder/noter

 1. [S1724] Sunndal ft. 1801: fol. 625 a, Øxendalsøren under Huusbye, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340430
 2. [S2235] Trondheim, Domkirken mini. 1784–1801: fol. 60 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921640062
 3. [S1676] Røros mini. 1767–97: fol. 43 a, nr. 51. https://www.digitalarkivet.no/kb20050511030751
 4. [S2246] Øksendalen i eldre tid: s. 45. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106005?page=44
 5. [S2212] Rytter-ætta: s. 44. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=45
 6. [S2212] Rytter-ætta: s. 39. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=40
 7. [S1303] Sunndalsboka IV: s. 159. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017053048010?page=162
 8. [S561] Facebook: «Øksendal i gamle dager». 11.3.2017, Gunnar Erstad. https://www.facebook.com/groups/289490377782294/permalink/1391356597595661
 9. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 94, 13. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640331
 10. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 594, nr. 1–3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660575
 11. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 146. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011102406010?page=149
 12. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 594, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660575

Johan Nilsson Rytter1,2,3

M, #16457, (10. oktober 1816 - 6. januar 1868)
Far*Nils Nilsson Rytter4,5 (c 1767 - 1841)
Mor*Johanna Jonsdotter1 (1772 - 1824)

Familie 1

De hadde ett barn.3 

Familie 2

Severine Oline Larsdotter Gausnes (1817 - 1909)
De hadde to barn.3 Johan ble født den 10. oktober 1816 på Øverås, Eresfjord.1 Johan ble døpt den 13. oktober 1816 i Eresfjord kyrkje.4 Han ble vaksinert mot kopper.6 Han bodde hos Nils Nilsson Rytter og Johanna Jonsdotter i Indre Stavika, Vågøy, fra oktober 1820.7 Johan Nilsson Rytter var omgangsskolelærer i Hustad i Romsdal fra 1836 til 1838.8 Han var fastskolelærer i Bud fra 1839 til 1842.8,5
Han var arving ved skiftet etter Nils Nilsson Rytter den 3. juli 1841: 21 daler 1 ort 4 skilling.9

Johan giftet seg den 21. september 1845 i Bud med en uregistrert person.10 Han var skolelærer i Frei fra 1847 til 1857. Johan var ordfører der i året 1856.8,6,11
Han var selveier i Osen, Flatsetøya, Frei, fra 1847 til 1857.12
Johan giftet seg i 1851 i Kristiansund prestegjeld med Severine Oline Larsdotter Gausnes.6,13 Johan kjøpte fiolinen ved skifteauksjonen etter faren, men «det er fortalt at da han vart gift med Severine, måtte han bera fela på mørkloftet».14 Han var lærer i Kristiansund fra 1857. Han sluttet trolig i 1860, og flyttet i 1863 til Malvik, hvor han i 1865 var utskiftningsformann.12,15,13
Han og Severine var husfolk på Bomberget, Karlslyst, Malvik, i 1865. Utsæd: 2 tønner potet.13

Johan døde den 6. januar 1868 i Melhus, som landmåler og kontorist, av lungetuberkulose.3,16 Han ble gravlagt den 17. januar 1868 på Melhus kirkegård.16,2

     Navnet hans ble skrevet Johan Nilssen Ryther og Johan Rytter i 1868.16,3

     Johan Ryther var trolig oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 594, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660575
 2. [S497] Gravminnebasen: Johan Nilsen Rytter. https://slektogdata.no/gravminner/grav/aa61791a-d802-464b-83c1-d71a6e721093
 3. [S2237] Melhus dødsfallsprotokoll 1867–80: 1868, 6. januar. https://www.digitalarkivet.no/sk10101309300005
 4. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 94, 13. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640331
 5. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 187 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640194
 6. [S2240] Kristiansund mini. 1842–55: s. 36. https://www.digitalarkivet.no/kb20071016620186
 7. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 594, nr. 1–3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660575
 8. [S2212] Rytter-ætta: s. 75. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=76
 9. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 187 a–188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640193
 10. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 146. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011102406010?page=149
 11. [S2239] Kulturhistorie for Frei 3: s. 243. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013030808005?page=112
 12. [S1860] Frei I: s. 227. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748526?page=230
 13. [S2238] Strinda ft. 1865: spesialliste 12 A. Lnr. 109, Bomberget. https://www.digitalarkivet.no/ft20090804310898
 14. [S2212] Rytter-ætta: s. 40. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=41
 15. [S2212] Rytter-ætta: s. 76. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=77
 16. [S2236] Melhus klok. 1852–79: fol. 92 a, 17. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070917630129

Ola Ivarsson på Helle1,2

M, #16458, (ca. 1751 - 1815)
Far*Ivar Olsson på Helle2,3 (c 1714 - 1785)
Mor*Søgni Olsdotter på Helle3 (c 1720 - 1800)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Magrete Olsdotter på Helle (c 1757 - 1840)
De hadde fem barn.5 
BarnOla ble født ca. 1751 på Helle, Vistdal.4,3 I manntallet av 1764 står Ola Ivarsson hos Ivar Olsson og Søgni Olsdotter Herinn, Helle, Vistdal.3,4
Ola giftet seg i 1780 med Magrete Olsdotter på Grønfeta.4
Han og Magrete var brukere Herinn fra 1784. De overtok etter hans foreldre. Ola kjøpte bruket i 1800. Sønnen Ivar fikk skjøte i 1806 mot 200 daler og kår.4,5,6

Ola døde i 1815 på Helle.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 205 b, 1796, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640250
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680119
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 211. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050042
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 457. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=460
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 458. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=461
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 459. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=462

Anne Olsdotter i Stavika1,2

K, #16459, (1795 - 3. november 1866)
Far*Ola Ivarsson på Helle3 (c 1751 - 1815)
Mor*Magrete Olsdotter på Helle4 (c 1757 - 1840)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Nils Nilsson Rytter (c 1767 - 1841)
De hadde ett barn.9 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn. Anne ble født i 1795 på Helle, Vistdal.3 Anne ble døpt den 1. januar 1796 i Vistdal kyrkje. Faddere: Knut Olsson på Helle og Anne Olsdotter på Hanset o.a.3 Anne Olsdotter på Helle hadde kopper.5
Annet navn: Anne Olsdotter på Helle, nevnt 1833.5,3
Anne giftet seg den 13. oktober 1833 i Vågøy kyrkje med Nils Nilsson Rytter.5
Hun og Nils var brukere på bnr. 1, Indre Stavika, Vågøy, i 1840. Skyld: 1 våg 3½ mark (2 pund 20½ mark var forpaktet bort). Anne solgte bruket i 1853 for 220 daler og kår.6,7
Hun var arving ved skiftet etter Nils Nilsson Rytter den 3. juli 1841: 95 daler 2 ort 17 skilling.8

Anne giftet seg den 25. juni 1843 med en uregistrert person.9

Anne døde den 3. november 1866 i Indre Stavika, Fræna, som kårenke.9,2

     Navnet hennes ble skrevet Anne Olsdatter Stavig i 1867.2

Kilder/noter

 1. [S597] Fræna klok. 1845–70: s. 141, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911680128
 2. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 175/31.7.1867. E-side 4, «Proklama». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18670731_101_175_1?page=3
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 205 b, 1796, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640250
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 458. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=461
 5. [S1033] Vågøy klok. 1817–44: s. 395, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911670274
 6. [S1747] Romsdal matrikkel 1840: Romsdal fogderi, Vågøy tinglag. Mnr. 58, lnr. 117 A. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093668
 7. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 147. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011102406010?page=150
 8. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 187 a–188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640193
 9. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 146. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011102406010?page=149
 10. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 187 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640194

Hans Arnesson på Ødegård1

M, #16460, (1780 - 28. desember 1829)Annet navn: Hans Arnesson på Åse.2
Hans ble født i 1780 på Øverås, Eresfjord.3 Hans hjemsted var i Pestua, Øverås, Eresfjord.3
Han var bruker i Herut, Litle Bergsethjellen, Vistdal, fra 1805 til 1829. Gården ble også kalt Ødegård.4
Hans Arnesson på Ødegård solgte jordstykket «Samarken» i Småskogan, Øverås, Eresfjord, den 25. oktober 1816 til Nils Nilsson Rytter. Kjøpesum: 20 spesidaler. Vitner: Nils Olsson på Otterbogen o.a., som signerte med ført penn. Skjøtet ble tinglyst samme dag. Hans hadde fått stykket ved overenskomst av 30. juni året før.2,1

Hans døde den 28. desember 1829 på Litle Bergsethjellen, Vistdal.4

Kilder/noter

 1. [S2102] Romsdal pantebok 1816–27: s. 11, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002620007
 2. [S2102] Romsdal pantebok 1816–27: s. 10, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002620007
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 380. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=381
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 50.

Ola Nilsson Stavik1,2

M, #16461, (31. januar 1835 - )
Far*Nils Nilsson Rytter3 (c 1767 - 1841)
Mor*Anne Olsdotter i Stavika3,2 (1795 - 1866)
4-menning 5 ganger forskjøvet til megOla ble født den 31. januar 1835 i Indre Stavika, Vågøy.4
Han var arving ved skiftet etter Nils Nilsson Rytter den 3. juli 1841: 21 daler 1 ort 4 skilling.5
Ola Nilsson Stavik ble vaksinert mot kopper den 24. september 1841.1 Han ble konfirmert den 13. oktober 1850 i Vågøy kyrkje. Karakter: god, flittig og sedelig.1
En Ole Nielsen Stavig, 23 år (sic), bodde i Molde fra mai 1854.6
Ola Nilsson Stavik oppholdt seg i England. I et proklama fra juli 1867 står at han «som Matros for en 4 a 5 Aar siden forlod Landet uden at man sednere har hørt noget fra ham».7,2

     Navnet hans ble skrevet Ole Nielsen Stavig i 1867.2

Kilder/noter

 1. [S597] Fræna klok. 1845–70: s. 141, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911680128
 2. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 175/31.7.1867. E-side 4, «Proklama». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18670731_101_175_1?page=3
 3. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 187 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640194
 4. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 146. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011102406010?page=149
 5. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 187 a–188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640193
 6. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 286, utflyttede, 1854, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010863
 7. [S2212] Rytter-ætta: s. 44. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=45

Severine Oline Larsdotter Gausnes1,2

K, #16462, (29. oktober 1817 - 3. mars 1909)

Familie

Johan Nilsson Rytter (1816 - 1868)
De hadde to barn.6 Severine Oline ble født den 29. oktober 1817 på Gausneset, Ørskog, og først hjemmedøpt.1 Severine Oline ble døpt den 7. desember 1817 i Ørskog kyrkje.1 Hun hadde kopper.2 Hun var gangkone og i 3 år rådskone på Reknes hospital, Molde, til 1847.3 Severine var jordmor i Frei fra 1849 til 1861, i Malvik til 1866, deretter i Melhus.3
Severine Oline giftet seg i 1851 i Kristiansund prestegjeld med Johan Nilsson Rytter.2,4 Johan kjøpte fiolinen ved skifteauksjonen etter faren, men «det er fortalt at da han vart gift med Severine, måtte han bera fela på mørkloftet».5 Hennes navn som gift var Severine Rytter, nevnt fra 1865 til 1868.6,4
Hun og Johan var husfolk på Bomberget, Karlslyst, Malvik, i 1865. Utsæd: 2 tønner potet.4

Severine døde den 3. mars 1909.7 Hun ble gravlagt på Melhus kirkegård.7

Kilder/noter

 1. [S2241] Ørskog klok. 1816–30: fol. 8 a, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831630233
 2. [S2240] Kristiansund mini. 1842–55: s. 36. https://www.digitalarkivet.no/kb20071016620186
 3. [S2212] Rytter-ætta: s. 77. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=78
 4. [S2238] Strinda ft. 1865: spesialliste 12 A. Lnr. 109, Bomberget. https://www.digitalarkivet.no/ft20090804310898
 5. [S2212] Rytter-ætta: s. 40. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=41
 6. [S2237] Melhus dødsfallsprotokoll 1867–80: 1868, 6. januar. https://www.digitalarkivet.no/sk10101309300005
 7. [S497] Gravminnebasen: Severine Ryther. https://slektogdata.no/gravminner/grav/63739299-3c19-4cde-9bbe-113d6f5c1cc5

Nils Nilsson Rytter1,2,3

M, #16463, (ca. 1733 - 1809)
Far*Nils Henriksson Rytter3 (1702 - c 1744)

Familie

Katarina Olsdotter (c 1738 - 1808)
De hadde fem barn.18,19 
BarnNils ble født ca. 1733 i Stangvik.4,3,1
Han var arving ved skiftet etter Dorte Katrine Hansdotter Tausan den 28. oktober 1754: 9 daler 2 ort 10 skilling.5
Nils Nilsson på Kvanne var soldat i Brøsiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra ca. 1757. Nils ble 2. mars 1761 utkommandert med grenaderene til Holstein.4,6
Annet navn: Nils Nilsson på Kvanne, nevnt 1761.6 Han var korporal i Oppdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 1. januar 1763. Nils var sersjant i 1764. Han hadde pensjon i 1801.6,4,7,1
Nils trolovet seg den 12. juni 1764 i Oppdal kirke med Anna Katarina Olsdotter på Bjørkan.7
Nils giftet seg den 22. oktober 1764 i Oppdal kirke med Anna Katarina Olsdotter på Bjørkan.7,1
Han og Katarina var husfolk på Vestre Ålma, Oppdal, fra 1765. Året etter kjøpte Nils husene på plassen for 120 daler (Katarinas besteforeldre på morssiden hadde drevet gjestgiveri der), men neste plassbruker fikk auksjonsskjøte allerede i januar 1767.8,9
Han og Katarina bodde på Kvanne, Stangvik, da sønnen Nils ble født.10
Han og Katarina var husfolk i Nergeilen, Kvanne, Stangvik, fra 1770. I 1773 pantsatte Nils husene for 17 daler: stue, fjøs, låve og arbeidshus under samme tak, stabbur, eldhus og naust. Det skulle være auksjon over skattepant på plassen i 1782, men han «gjorde så grov kjeft både til lensmann og ålmuge at auksjonen laut avlysast».11
Nils Nilsson Rytter kjøpte i Negard, Gjerstad, Stangvik, i 1774. Kjøpesum: 190 daler. Han pantsatte bruket til selgeren mot et lån på 150 daler. I 1784 kaltes to av sønnene Gjerstad, men samme år ble panthaveren tildømt eiendommen.12,13
Nils Nilsson Rytter kjøpte gjestgiveriet på bnr. 6, Husby, Øksendal, den 6. oktober 1789. Kjøpesum: 50 daler.14
Nils Nilsson Rytter solgte gjestgiveriet på bnr. 6 i 1799 til Nils Nilsson Rytter. Kjøpesum: 150 daler og kår.14 Nils Nilsson Rytter bodde hos Nils Nilsson Rytter og Johanna Jonsdotter på bnr. 6 i 1801.1,15,14,16

Nils døde i 1809 i Sunndal.2 Han ble jordfestet den 15. oktober 1809.2

     Navnet hans ble skrevet Niels Røtter i 1754.3

Kilder/noter

 1. [S1724] Sunndal ft. 1801: fol. 625 a, Øxendalsøren under Huusbye, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340430
 2. [S1722] Sunndal mini. 1794–1820: fol. 125 b, Hov og Romfo, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914630172
 3. [S2247] Nordmøre skifteprotokoll 1755–60: fol. 288 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660669
 4. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Oppdalske kompani, hovedlegdsrulle. Primaplan, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700610
 5. [S2247] Nordmøre skifteprotokoll 1755–60: fol. 288 b–289 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660669
 6. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Brøsiske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700581
 7. [S2243] Oppdal mini. 1739–80: fol. 180 a, trolovede, 1764, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907640018
 8. [S2245] Gards- og slektshistorie for Oppdal II: s. 28. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071208122?page=31
 9. [S2245] Gards- og slektshistorie for Oppdal II: s. 29. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071208122?page=32
 10. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 232, 1841, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660497
 11. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 271. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=274
 12. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 76. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=79
 13. [S1458] Stangvik mini. 1784–1819: s. 5 v, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914630408
 14. [S1303] Sunndalsboka IV: s. 159. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017053048010?page=162
 15. [S2212] Rytter-ætta: s. 39. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=40
 16. [S561] Facebook: «Øksendal i gamle dager». 11.3.2017, Gunnar Erstad. https://www.facebook.com/groups/289490377782294/permalink/1391356597595661
 17. [S2243] Oppdal mini. 1739–80: fol. 122 a, døpte, 23. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907630768
 18. [S2246] Øksendalen i eldre tid: s. 45. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106005?page=44
 19. [S2212] Rytter-ætta: s. 68. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=69

Katarina Olsdotter1,2

K, #16464, (ca. 1738 - 1808)
Far*Ola Halldorsson på Bjørkan3 (c 1710 - 1755)
Mor*Mette Einarsdotter på Bjørkan3 ( - 1749)

Familie

Nils Nilsson Rytter (c 1733 - 1809)
De hadde fem barn.17,16 
BarnAnna Katarina ble født ca. 1738 på Bjørkan, Oppdal.4,5
Annet navn: Anna Katarina Olsdotter på Bjørkan, nevnt fra 1756 til 1764.6,4 Hun ble konfirmert den 14. november 1756 i Oppdal kirke.4 Katarina tjente på Stølen (gnr. 298), Oppdal, i 1762.3
Anna Katarina trolovet seg den 12. juni 1764 i Oppdal kirke med Nils Nilsson Rytter.6
Anna Katarina giftet seg den 22. oktober 1764 i Oppdal kirke med Nils Nilsson Rytter.6,2
Hun og Nils var husfolk på Vestre Ålma, Oppdal, fra 1765. Året etter kjøpte Nils husene på plassen for 120 daler (Katarinas besteforeldre på morssiden hadde drevet gjestgiveri der), men neste plassbruker fikk auksjonsskjøte allerede i januar 1767.7,8
Etter barsel ble hun innledet i Oppdal kirke den 8. desember 1765.1

Hun og Nils bodde på Kvanne, Stangvik, da sønnen Nils ble født.9
Hun og Nils var husfolk i Nergeilen, Kvanne, Stangvik, fra 1770. I 1773 pantsatte Nils husene for 17 daler: stue, fjøs, låve og arbeidshus under samme tak, stabbur, eldhus og naust. Det skulle være auksjon over skattepant på plassen i 1782, men han «gjorde så grov kjeft både til lensmann og ålmuge at auksjonen laut avlysast».10
Nils Nilsson Rytter kjøpte i Negard, Gjerstad, Stangvik, i 1774. Kjøpesum: 190 daler. Han pantsatte bruket til selgeren mot et lån på 150 daler. I 1784 kaltes to av sønnene Gjerstad, men samme år ble panthaveren tildømt eiendommen.11,12
Katarina Olsdotter bodde hos Nils Nilsson Rytter og Johanna Jonsdotter på bnr. 6, Husby, Øksendal, i 1801.2,13,14,15

Katarina døde i 1808 i Øksendal.5 Hun ble jordfestet den 26. desember 1808 på Øksendal kyrkjegard.5

Kilder/noter

 1. [S2243] Oppdal mini. 1739–80: fol. 122 a, døpte, 23. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907630768
 2. [S1724] Sunndal ft. 1801: fol. 625 a, Øxendalsøren under Huusbye, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340430
 3. [S2244] Gards- og slektshistorie for Oppdal VIII: s. 76. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020052748535?page=79
 4. [S2243] Oppdal mini. 1739–80: fol. 187 b, piker, 1756, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907640031
 5. [S1722] Sunndal mini. 1794–1820: fol. 124 b, Øksendal, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914630171
 6. [S2243] Oppdal mini. 1739–80: fol. 180 a, trolovede, 1764, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907640018
 7. [S2245] Gards- og slektshistorie for Oppdal II: s. 28. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071208122?page=31
 8. [S2245] Gards- og slektshistorie for Oppdal II: s. 29. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071208122?page=32
 9. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 232, 1841, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660497
 10. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 271. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=274
 11. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 76. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=79
 12. [S1458] Stangvik mini. 1784–1819: s. 5 v, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914630408
 13. [S2212] Rytter-ætta: s. 39. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=40
 14. [S1303] Sunndalsboka IV: s. 159. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017053048010?page=162
 15. [S561] Facebook: «Øksendal i gamle dager». 11.3.2017, Gunnar Erstad. https://www.facebook.com/groups/289490377782294/permalink/1391356597595661
 16. [S2212] Rytter-ætta: s. 68. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=69
 17. [S2246] Øksendalen i eldre tid: s. 45. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106005?page=44

Ola Halldorsson på Bjørkan1

M, #16465, (ca. 1710 - 1755)

Familie 1

Mette Einarsdotter på Bjørkan ( - 1749)
De hadde fem barn.1 
Barn

Familie 2

Anne Nilsdotter Kjærulf ( - e 1763)
De hadde ikke barn.1 Ola ble født ca. 1710 på Gorset, Oppdal.2
Annet navn: Ola Hallvorsson på Gorset, nevnt 1735.1
Ola giftet seg med Mette Einarsdotter på Ålma.1
Han var selveier i Storstoggo, Bjørkan, Oppdal, fra 1735. Ola kjøpte halve bruket da og resten i 1739.1 Ola Halldorsson på Bjørkan var sersjant.1
Ola giftet seg i 1751 med Anne Nilsdotter Kjærulf.1

Ola døde i 1755 på Bjørkan, Oppdal.1

Kilder/noter

 1. [S2244] Gards- og slektshistorie for Oppdal VIII: s. 76. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020052748535?page=79
 2. [S2244] Gards- og slektshistorie for Oppdal VIII: s. 258. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020052748535?page=261

Mette Einarsdotter på Bjørkan1

K, #16466, ( - 1749)

Familie

Ola Halldorsson på Bjørkan (c 1710 - 1755)
De hadde fem barn.1 
BarnAnnet navn: Mette Einarsdotter på Ålma.2 Hennes hjemsted var på Vestre Ålma, Oppdal.2
Mette giftet seg med Ola Hallvorsson på Gorset.1

Mette døde i 1749 på Bjørkan, Oppdal.1

Kilder/noter

 1. [S2244] Gards- og slektshistorie for Oppdal VIII: s. 76. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020052748535?page=79
 2. [S2245] Gards- og slektshistorie for Oppdal II: s. 31. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071208122?page=34

Brit Jørnsdotter på Veblungsnes1,2

K, #16467, (1736 - )
Far*Jørn Botolvsson Berg1 (c 1712 - c 1780)Brit ble født i 1736 på Veblungsnes, Grytten, utenom ekteskap.1 Brit ble døpt den 24. juni 1736 i Hen kirke.1
Hans Eriksson og Anne Nilsdotter Kjærulf bodde i Molde fra november 1762. De kom dit med tjenestejenta Brit Jørnsdotter, som i februar 1763 flyttet på landet igjen, etterfulgt av Hans og Anne i mai.3,4,2,5

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 62. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610324
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 2. Mars, avgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212048
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten [2], av- og tilgang november, mnr. 372. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/232/
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 2. Desember, tilgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212033
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 3. Juni, avgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212051

Anna Katarina Nilsdotter Rytter1

K, #16468, (1765 - 1852)
Far*Nils Nilsson Rytter1 (c 1733 - 1809)
Mor*Katarina Olsdotter1 (c 1738 - 1808)Anna Katarina ble døpt den 10. november 1765 i Oppdal kirke.1

Anna Katarina døde i 1852.2

Kilder/noter

 1. [S2243] Oppdal mini. 1739–80: fol. 122 a, døpte, 23. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907630768
 2. [S2212] Rytter-ætta: s. 68. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=69

Nils Henriksson Rytter1,2

M, #16469, (1702 - ca. 1744)
Far*Henrik Henriksson Rytter1,3 (c 1655 - 1711)
Mor*Dorte Katrine Hansdotter Tausan4 ( - c 1754)

Familie

Kona levde i 1745. De hadde fem barn.2,4 
BarnNils ble født i 1702 på Ytre Stangvik, Stangvik.5 Nils ble døpt den 26. februar 1702.5
Han var selveier på bnr. 2, Kvanne, Stangvik, fra 1733. Skyld: 2 øre 6 merker. Han makeskiftet mot sin andel i Ytre Stangvik.6 Han var lensmann i Brøskja tinglag i 1737, og ble titulert slik i skiftet.3,2

Nils døde ca. 1744 på Kvanne, Stangvik.7,2
Boet etter Nils auksjonerte bort 2 øre 6 merker på bnr. 2 den 16. april 1744 til Jens Kåsbøl. Kjøpesum: 45 daler. Skjøtet ble utstedt 2. oktober i Kristiansund, og tinglyst 13. juli året etter i Brøskja tinglag.7,8 Det ble holdt skifte etter Nils den 9. januar 1745. Boet var fallitt.2

Kilder/noter

 1. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670850
 2. [S1930] Nordmøre skifteprotokoll 1741–46: fol. 743 a, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202650311
 3. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 366. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=369
 4. [S2247] Nordmøre skifteprotokoll 1755–60: fol. 288 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660669
 5. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 1702. Dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913660668
 6. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 249. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=252
 7. [S2248] Nordmøre pantebok 1740–50: fol. 307 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670711
 8. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 250. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=253

Einar Nilsson Rytter1,2

M, #16470, ( - etter 1792)
Far*Nils Nilsson Rytter3,2 (c 1733 - 1809)
Mor*Katarina Olsdotter2,3 (c 1738 - 1808)Annet navn: Einar Nilsson på Gjerstad, nevnt 1784.4 Einar og Nils Nilsson på Gjerstad ble konfirmert den 7. november 1784 i Stangvik kyrkje.4 Einar var fadder den 6. juni 1792 i Stangvik kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S1458] Stangvik mini. 1784–1819: s. 52 h, 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914640028
 2. [S2212] Rytter-ætta: s. 68. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=69
 3. [S2246] Øksendalen i eldre tid: s. 45. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106005?page=44
 4. [S1458] Stangvik mini. 1784–1819: s. 5 v, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914630408

Henrik Henriksson Rytter1,2,3

M, #16471, (ca. 1655 - 1711)
Far*Henrik Monsson Rytter1,4 (c 1590 - f 1673)
Mor-?*Elen Mikkelsdotter på Stangvik; trolig5

Familie

Dorte Katrine Hansdotter Tausan ( - c 1754)
De hadde sju barn, hvorav seks levde i 1754.16,17 
BarnHenrik ble født ca. 1655 på Ytre Stangvik, Stangvik.6
Annet navn: Henrik Henriksson på Stangvik, nevnt 1690.7,6
Henrik giftet seg den 13. juli 1690 i Tingvoll prestegjeld med Dorte Katrine Hansdotter.7,2
Annet navn: Henrik Henriksson på Gyl, nevnt 1691.8,9
Han og Dorte Katrine var brukere på Bakken, Gyl, Tingvoll, i 1691. (Forrige bruker var hans søster, s.d.) Skyld: 2 spann. De drev fremdeles i 1695.8,10
Han og Dorte Katrine var brukere på Ytre Stangvik i 1696. Henrik drev da sammen med stefaren, men i 1710 eide og brukte de hele gården.11,6
I manntallet av 1711 står han som bruker på Ytre Stangvik. Elen Henriksdotter var også der. Det var dessuten åtte tjenestefolk på gården.12

Henrik døde i 1711 på Ytre Stangvik.12,13,2 Det ble holdt skifte etter ham den 7. august 1713.2

     Han kan ha vært far til Susanne Todal. I så fall må Susanne ha vært yngre enn oppgitt.14

Kilder/noter

 1. [S2250] Nordmøre tingbok 1751–58: fol. 307 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421340699
 2. [S1875] Nordmøre pantebok 1712–31: fol. 28 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670110
 3. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 1693. 29. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913660614
 4. [S2257] Bernhoffternes Familie-bog: s. 47. https://www.digitalarkivet.no/sa20110412680520
 5. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 253. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011051604027?page=280
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 23, ytter Stanguig. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282024
 7. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 1690. 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913660592
 8. [S2081] Nordmøre fogderegnskap 1690–91: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1691. Gangnads Tinglaug, Giul. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202221259
 9. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 1691. Dominica quasi modo geniti. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913660599
 10. [S1040] Nordmøre fogderegnskap 1694–96: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Gangnatz Tinglaug, Giull. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202240210
 11. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 366. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=369
 12. [S1601] Nordmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 11, ekstraskattemanntall, Stangvik. yttre-Stangvig. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307250231
 13. [S2251] Nordmøre tingbok 1710–12: fol. 115 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421310559
 14. [S2247] Nordmøre skifteprotokoll 1755–60: fol. 289 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660670
 15. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670850
 16. [S2212] Rytter-ætta: s. 28. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=29
 17. [S2247] Nordmøre skifteprotokoll 1755–60: fol. 288 b–289 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660669

Dorte Katrine Hansdotter Tausan1,2,3

K, #16472, ( - ca. 1754)

Familie 1

Henrik Henriksson Rytter (c 1655 - 1711)
De hadde sju barn, hvorav seks levde i 1754.14,12 
Barn

Familie 2

Johan Hansson Rygg (c 1688 - 1763)
De hadde ikke barn.15 Dorte Katrine giftet seg den 13. juli 1690 i Tingvoll prestegjeld med Henrik Henriksson på Stangvik.2,4
Hun og Henrik var brukere på Bakken, Gyl, Tingvoll, i 1691. (Forrige bruker var hans søster, s.d.) Skyld: 2 spann. De drev fremdeles i 1695.5,6
Hun og Henrik var brukere på Ytre Stangvik, Stangvik, i 1696. Henrik drev da sammen med stefaren, men i 1710 eide og brukte de hele gården.7,8
Dorte Katrine giftet seg med Johan Hansson Rygg.3,9
Hun og Johan var brukere på Ytre Stangvik i 1723. Skyld: 3 spann. Hennes datter Elen og mannen overtok i 1738, men Dorte Katrine og Johan beholdt en eierandel til 1753.10,11,3

Dorte Katrine døde ca. 1754 på Ytre Stangvik.9 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 28. oktober 1754. Arvinger: Johan Hansson Rygg, Nils Nilsson Rytter og Elen Teglgård o.a. Aktiva: 492 daler 3 ort 18 skilling. Passiva: 103–3–0. Arv: 389–0–18.12

     Navnet hennes ble skrevet Madame Dorethea Chatrina Hansdatter i 1713.4

     Hun kan ha vært mor til Susanne Todal. I så fall må Susanne ha vært yngre enn oppgitt.13

Kilder/noter

 1. [S2251] Nordmøre tingbok 1710–12: fol. 115 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421310559
 2. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 1690. 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913660592
 3. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 34 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670849
 4. [S1875] Nordmøre pantebok 1712–31: fol. 28 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670110
 5. [S2081] Nordmøre fogderegnskap 1690–91: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1691. Gangnads Tinglaug, Giul. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202221259
 6. [S1040] Nordmøre fogderegnskap 1694–96: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Gangnatz Tinglaug, Giull. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202240210
 7. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 366. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=369
 8. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 23, ytter Stanguig. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282024
 9. [S2247] Nordmøre skifteprotokoll 1755–60: fol. 288 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660669
 10. [S2080] Nordmøre matrikkel 1721–23: s. 58, mnr. 49. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670500
 11. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 370. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=373
 12. [S2247] Nordmøre skifteprotokoll 1755–60: fol. 288 b–289 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660669
 13. [S2247] Nordmøre skifteprotokoll 1755–60: fol. 289 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660670
 14. [S2212] Rytter-ætta: s. 28. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=29
 15. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 367. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=370

Hans Henriksson Rytter1,2

M, #16473, (1691 - før 1754)
Far*Henrik Henriksson Rytter4,1 (c 1655 - 1711)
Mor*Dorte Katrine Hansdotter Tausan3 ( - c 1754)Annet navn: Hans Henriksson på Gyl.4
Hans ble født i 1691 på Gyl, Tingvoll.4 Hans ble døpt den 19. april 1691.4
Hans Henriksson Rytter solgte odels- og løsningsretten i Oppistua, Ytre Drøppingan, Stangvik, den 12. mars 1722.1

Hans døde før 1754.5

Kilder/noter

 1. [S2250] Nordmøre tingbok 1751–58: fol. 307 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421340699
 2. [S2212] Rytter-ætta: s. 28. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=29
 3. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 366. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=369
 4. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 1691. Dominica quasi modo geniti. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913660599
 5. [S2247] Nordmøre skifteprotokoll 1755–60: fol. 288 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660669

Johan Hansson Rygg1,2,3

M, #16474, (ca. 1688 - 1763)

Familie

Dorte Katrine Hansdotter Tausan ( - c 1754)
De hadde ikke barn.7 Johan ble født ca. 1688.4,2
I manntallet av 1701 står han hos faren i Golma, Edøy.4
Johan giftet seg med Dorte Katrine Hansdotter Tausan.1,5
Han og Dorte Katrine var brukere på Ytre Stangvik, Stangvik, i 1723. Skyld: 3 spann. Hennes datter Elen og mannen overtok i 1738, men Dorte Katrine og Johan beholdt en eierandel til 1753.3,6,1 Johan Hansson Rygg var lensmann i Brøskja tinglag fra 1731 til 1737.7
Johan fikk barn med en uregistrert person ca. 1737. Begge var gift.7
Han var arving ved skiftet etter Dorte Katrine Hansdotter Tausan den 28. oktober 1754: 194 daler 2 ort 9 skilling.8

Johan giftet seg med en uregistrert person.9
Han var husmann på bnr. 5, Golma, Edøy, i 1762.9,10

Johan døde i 1763 i Edøy.2 Han ble jordfestet den 21. august 1763 på Edøy kirkegård.2

     Navnet hans ble skrevet Johan Røg fra 1723 til 1762.3,9

     Navnet hans ble skrevet Johan Hansøn Røeg i 1763.2

I Aarsskrift for Nordmør historielag 1922: «Rasmus Jakobson Teilgård: II» (s. 47) kalles Johan Hansson Rygg for Kristoffersson, men det er feil.11

Kilder/noter

 1. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 34 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670849
 2. [S2262] Edøy mini. 1751–65: s. 493, 12. søndag etter trinitatis, parentasjoner, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913650061
 3. [S2080] Nordmøre matrikkel 1721–23: s. 58, mnr. 49. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670500
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 85, Golmen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282055
 5. [S2247] Nordmøre skifteprotokoll 1755–60: fol. 288 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660669
 6. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 370. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=373
 7. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 367. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=370
 8. [S2247] Nordmøre skifteprotokoll 1755–60: fol. 288 b–289 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660669
 9. [S1573] Nordmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, hovedmanntall, Edøy sogn. Mnr. 52. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111250089
 10. [S1923] Tustna bygdebok I: s. 310. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060348041?page=313
 11. [S2249] «Rasmus Jakobson Teilgård: II»: s. 47. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2020011081290_001?page=48

Gjesken Henriksdotter Rytter1,2

K, #16475, ( - ca. 1754)
Far*Henrik Henriksson Rytter3,4 (c 1655 - 1711)
Mor*Dorte Katrine Hansdotter Tausan5 ( - c 1754)Hun ble kalt madam Gjesken Rygg, nevnt 1754 (som enke).6,5

Gjesken døde ca. 1754 i Åkvika, Halsa.6 Det ble holdt skifte etter henne den 16. november 1754.6

Kilder/noter

 1. [S2249] «Rasmus Jakobson Teilgård: II»: s. 47. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2020011081290_001?page=48
 2. [S1923] Tustna bygdebok I: s. 313. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060348041?page=316
 3. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 366. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=369
 4. [S2212] Rytter-ætta: s. 28. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=29
 5. [S2247] Nordmøre skifteprotokoll 1755–60: fol. 288 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660669
 6. [S1780] Nordmøre skifteprotokoll 1750–55: fol. 266 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660637

Karen Henriksdotter Rytter1,2

K, #16476, ( - før 1681)
Far*Henrik Monsson Rytter1,2 (c 1590 - f 1673)

Familie

Hans Mikkelsson ( - f 1665)
De hadde tre barn.2 Karen giftet seg med Hans Mikkelsson.3,1 Karen Henriksdotter Rytter var utliggerborger (som enke) i Molde i 1665.3

Karen døde før 1681.2

Kilder/noter

 1. [S2257] Bernhoffternes Familie-bog: s. 47. https://www.digitalarkivet.no/sa20110412680520
 2. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 255. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011051604027?page=282
 3. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 239. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010126

Hans Mikkelsson1,2

M, #16477, ( - før 1665)

Familie

Karen Henriksdotter Rytter ( - f 1681)
De hadde tre barn.3 Hans giftet seg med Karen Henriksdotter Rytter.1,2 Hans Mikkelsson var utliggerborger i Molde.2

Hans døde før 1665.1

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 239. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010126
 2. [S2257] Bernhoffternes Familie-bog: s. 47. https://www.digitalarkivet.no/sa20110412680520
 3. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 255. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011051604027?page=282

Elen Mikkelsdotter på Stangvik1

K, #16478

Familie 1

Henrik Monsson Rytter (c 1590 - f 1673)
Barn

Familie 2

Jens Knutsson Rask (c 1643 - 1714)
De hadde ikke barn.5 Hennes hjemsted var i Bjugn.2
Elen giftet seg med Henrik Monsson Rytter.2,1
Hun var selveier på Ytre Stangvik, Stangvik, i 1673. Skyld: 3 spann.3
Elen giftet seg med Jens Knutsson Rask.4,5
Jens var bruker på Ytre Stangvik i 1676. Skyld: 3 spann, hele gården. Jens eide og brukte like mye i 1695, men året etter drev han sammen med stesønnen Henrik.6,7,8

Kilder/noter

 1. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 253. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011051604027?page=280
 2. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 364. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=367
 3. [S1578] Trondheim stiftamtstueregnskap 1673 (#37): litra B, Nordmøre leilendingsskatt. Brøschen Tinglaug, Stanguigh. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710330610
 4. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 365. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=368
 5. [S1860] Frei I: s. 196. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748526?page=199
 6. [S2007] Trondheim stiftamtstueregnskap 1676: litra C, Nordmøre leilendingsskatt. Brøschen Tinglaug. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710350747
 7. [S1040] Nordmøre fogderegnskap 1694–96: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Brøsche Tinglaug, Stangviig. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202240201
 8. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 366. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=369

Jens Knutsson Rask1,2,3

M, #16479, (ca. 1643 - 1714)

Familie

Elen Mikkelsdotter på Stangvik
De hadde ikke barn.5 Jens ble født ca. 1643.1
Jens giftet seg med Elen Mikkelsdotter på Stangvik.4,5
Annet navn: Jens Knutsson på Stangvik, nevnt 1676.6
Han var bruker på Ytre Stangvik, Stangvik, i 1676. Skyld: 3 spann, hele gården. Jens eide og brukte like mye i 1695, men året etter drev han sammen med stesønnen Henrik.6,3,7 Etter at kona døde, bodde Jens Knutsson Rask noen år hos brordattera Anne Margrete Rask på Flatsetøya, Frei.4,7,5

Jens døde i 1714 i Trondheim.2 Han ble gravlagt den 10. desember 1714 i Vår Frue kirke, Trondheim, i våpenhuset, i familiegravstedet til rådmann Holst. Det ble ringt med begge klokker, og Holst betalte for vokslys.2 Det ble holdt skifte etter Jens den 2. september 1715 på Flatsetøya. Kreditorer: Anne Margrete Rask o.a. Jens hadde testamentert alt til Lorns Hansson Holst, som hadde betalt losji for ham, men Sten Meldal forlangte på vegne av kreditorene at skifte skulle holdes.5,7

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 23, ytter Stanguig. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282024
 2. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 83, 1714, 10. desember. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014082608129?page=92
 3. [S1040] Nordmøre fogderegnskap 1694–96: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Brøsche Tinglaug, Stangviig. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202240201
 4. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 365. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=368
 5. [S1860] Frei I: s. 196. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748526?page=199
 6. [S2007] Trondheim stiftamtstueregnskap 1676: litra C, Nordmøre leilendingsskatt. Brøschen Tinglaug. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710350747
 7. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 366. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=369

Jens Henriksson Rytter1

M, #16480, ( - ca. 1673)
Far*Henrik Monsson Rytter1 (c 1590 - f 1673)Jens døde ca. 1673 i Ostindia.1,2 Det ble holdt skifte etter ham den 14. november 1673.1

Kilder/noter

 1. [S2250] Nordmøre tingbok 1751–58: fol. 307 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421340699
 2. [S2257] Bernhoffternes Familie-bog: s. 47. https://www.digitalarkivet.no/sa20110412680520

Elen Henriksdotter Rytter1,2

K, #16481, (1693 - 1758)
Far*Henrik Henriksson Rytter3,1 (c 1655 - 1711)
Mor*Dorte Katrine Hansdotter Tausan4 ( - c 1754)Elen ble født i 1693 på Gyl, Tingvoll.3 Elen ble døpt den 29. mars 1693.3 I manntallet av 1711 står Elen Henriksdotter hos Henrik Henriksson Rytter på Ytre Stangvik, Stangvik.1
Elen giftet seg i 1716 i Domkirken sogn, Trondheim, med en uregistrert person. De ble viet i privat hjem.2
Annet navn: Elen Teglgård, nevnt 1754 (som enke).4
Hun var arving ved skiftet etter Dorte Katrine Hansdotter Tausan den 28. oktober 1754: 21 daler 2 ort 11 skilling, pluss en fordring på 58–0–0.5


Elen døde i 1758 i Kristiansund.6

     Navnet hennes ble skrevet Ellen Teielgaard i 1754.4

Kilder/noter

 1. [S1601] Nordmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 11, ekstraskattemanntall, Stangvik. yttre-Stangvig. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307250231
 2. [S807] Trondheim, Domkirken mini. 1679–1728: 1716. 27. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920660501
 3. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 1693. 29. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913660614
 4. [S2247] Nordmøre skifteprotokoll 1755–60: fol. 288 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660669
 5. [S2247] Nordmøre skifteprotokoll 1755–60: fol. 288 b–289 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660669
 6. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 372. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=375

Mons Persson i Härdal1,2,3,4

M, #16482, ( - etter 1641)
Far*Per Monsson i Sveg3,5 ( - e 1616)

Familie 1

Han var gift to ganger og hadde elleve barn.6,11,12 
Barn

Familie 2

Lisbet Jensdotter ( - 1659)Mons giftet seg med en ukjent person (kanskje med etternavn Rytter).6 Han var kapellan i Sveg, Härjedalen, i 1606. Han tok over som sogneprest etter faren (etter 1616), og virket fremdeles i 1641. I 1620-årene oppførtes en ny prestegårdsbygning kalt Herrehuset, til overnatting ved embetsreiser. Huset stod på bygdemuseet i 1990-årene.5,2,7,8
Mons giftet seg med Lisbet Jensdotter.6,4 Mons Persson opptrådte som fullmektig for sin far, herr Per Monsson, ved oppnevnelsen av utsendinger til kongehyllingen i 1610.3

Ifølge «Hernösands Stifts Präst-krönika: Herjedalen» (s. 2) var Mons Persson i Härdal («Magnus Petri») prest i Sunne, Jämtland, fra 1635, men det var en navnebror.9,10


Ifølge Rytter-ætta (s. 6) var Mons Persson i Härdal barn av herr Pe(de)r Nilsson, men det ser ikke ut til å stemme.8

Kilder/noter

 1. En variant av landskapsnavnet Härjedalen.
 2. [S2255] Sveg sogn og Offerdal pastorat, mini. 1636–68: Sveg, trolovede, 1640–41. 1641, 9. mai. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0036021_00016
 3. [S2254] Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548–1661: første bind: s. 128, nr. 249. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019052107160?page=145
 4. [S2257] Bernhoffternes Familie-bog: s. 47. https://www.digitalarkivet.no/sa20110412680520
 5. [S2266] Härjedalens ortnamn och bygdesägner: s. 184, note 3.
 6. [S589] Skanke ätten: s. 477. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015070908030?page=480
 7. [S2266] Härjedalens ortnamn och bygdesägner: s. 39.
 8. [S2212] Rytter-ætta: s. 6. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=7
 9. [S2256] «Hernösands Stifts Präst-krönika: Herjedalen»: s. 2. https://digital.ub.umu.se/resolve?urn=urn:17a_000463:0143
 10. [S2252] Hernösands stifts herdaminne IV: s. 38. http://runeberg.org/hernosandh/4/0040.html
 11. [S2257] Bernhoffternes Familie-bog: s. 51. https://www.digitalarkivet.no/sa20110412680522
 12. [S2212] Rytter-ætta: s. 17. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=18

Lisbet Jensdotter1,2

K, #16483, ( - 27. april 1659)

Familie

Mons Persson i Härdal ( - e 1641)Lisbet ble trolig født i Hackås, Jämtland.3,1
Lisbet giftet seg med Mons Persson i Härdal.2,1

Lisbet døde den 27. april 1659 i Offerdal, Sverige, hos ei datter.4,5

Ifølge Rytter-ætta (s. 7) var Lisbet Jensdotter barn av prest Jens Hemingsson i Oviken, Jämtland, men kronologien stemmer ikke.6,7

Per Monsson i Sveg1,2

M, #16484, ( - etter 1616)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnPer Monsson var sogneprest i Sveg, Härjedalen, iallfall fra 1606 til 1616. Etter ham overtok sønnen.1,2,3,4 Mons Persson opptrådte som fullmektig for sin far, herr Per Monsson, ved oppnevnelsen av utsendinger til kongehyllingen i 1610.1

I «Hernösands Stifts Präst-krönika: Herjedalen» (s. 2) kalles Per Monsson i Sveg for «Pet. Matthiæ» (Per Matsson), men det stemmer nok ikke.
«Peder Madsen» omtales også i Bernhoffternes Familie-bog (s. 47), men er trolig forveksling med en tidligere herjedalsprest (kanskje i Hede sogn).4,5,6,7

Kilder/noter

 1. [S2254] Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548–1661: første bind: s. 128, nr. 249. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019052107160?page=145
 2. [S2266] Härjedalens ortnamn och bygdesägner: s. 78.
 3. [S2266] Härjedalens ortnamn och bygdesägner: s. 184, note 3.
 4. [S2256] «Hernösands Stifts Präst-krönika: Herjedalen»: s. 2. https://digital.ub.umu.se/resolve?urn=urn:17a_000463:0143
 5. [S2252] Hernösands stifts herdaminne IV: s. 70. http://runeberg.org/hernosandh/4/0072.html
 6. [S2257] Bernhoffternes Familie-bog: s. 47. https://www.digitalarkivet.no/sa20110412680520
 7. [S2258] Norske Rigs-Registranter I: s. 461. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017061207087?page=472

Ingebrigt Ivarsson på Grebbestad1,2

M, #16485, (24. oktober 1791 - oktober 1845)
Far*Ivar Sjurdsson på Grebbestad3,1 (1763 - 1821)
Mor*Ingeborg Ingebrigtsdotter på Grebbestad1 (1764 - 1844)
5-menning 5 ganger forskjøvet til megIngebrigt ble født den 24. oktober 1791 på Grebbestad, Veøy.3 Ingebrigt ble døpt den 31. oktober 1791 i Veøy kirke. Faddere: Botolv Ingebrigtsson på Grebbestad o.a.3 Ved folketellingen av 1801 bodde Ingebrigt Ivarsson på Ytre Grebbestad, Grebbestad, Veøy, hos Ivar Sjurdsson og Ingeborg Ingebrigtsdotter.1,4
Han var bruker på Ytre Grebbestad fra 1820. Ved skiftet etter faren i 1822 kjøpte Ingebrigt bruket (2 pund 12 merker) for 300 daler. Han solgte det videre i 1839.4
Han var selveier i Oppegarden, Skjelbostad, Voll, fra 1840 til 1841.5
Annet navn: Ingebrigt Ivarsson på Skjelbostad, nevnt 1841.6

Ingebrigt døde i oktober 1845 i Molde, og ble gravlagt der, men han tilhørte Veøy prestegjeld.2,7

     Navnet hans ble skrevet Ingbrigth Iversen Gribbestad i 1845.2

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 373 a, Gribbestad. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670234
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 530, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010265
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 391, 31. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670124
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1142. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1145
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 254. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=257
 6. [S1636] Voll mini. 1818–53: s. 105, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904630194
 7. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 244, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620559

Ingeleiv Ivarsdotter på Grebbestad1,2

K, #16486, (2. februar 1798 - 10. september 1879)
Far*Ivar Sjurdsson på Grebbestad3,4 (1763 - 1821)
Mor*Ingeborg Ingebrigtsdotter på Grebbestad4 (1764 - 1844)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebrigt Botolvsson på Grebbestad (1793 - 1862)
De hadde seks barn.6 
BarnIngeleiv ble født den 2. februar 1798 på Grebbestad, Veøy.3,1 Ingeleiv ble døpt den 4. februar 1798 i Veøy kirke. Faddere: Inger Olsdotter i Indre Horsgård o.a.3 Ved folketellingen av 1801 bodde Ingeleiv Ivarsdotter på Ytre Grebbestad, Grebbestad, Veøy, hos Ivar Sjurdsson og Ingeborg Ingebrigtsdotter.4,5
Ingeleiv giftet seg i 1828 med Ingebrigt Botolvsson på Grebbestad. De var søskenbarn.2,6
Hun og Ingebrigt var selveiere på Nørd-Grebbestad, Grebbestad, Veøy, fra 1830. Ingebrigt fikk skjøte av mora. Han bygde ny låve og fikk husdyrene under samme tak. Sønnen Botolf fikk skjøte i 1862.6

Ingeleiv døde den 10. september 1879 på Grebbestad, som kårenke, av alderdomssvakhet.1 Hun ble gravlagt den 18. september 1879 på Veøy kirkegård, med gravtale av presten.1,7

Kilder/noter

 1. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 215, kvinner, 1879, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030899
 2. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 164, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680558
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 499, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670178
 4. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 373 a, Gribbestad. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670234
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1142. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1145
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1176. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1179
 7. [S374] Veøy mini. 1878–1906: fol. 272 b, 18. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030948

Ingebrigt Botolvsson på Grebbestad1,2

M, #16487, (29. september 1793 - 14. januar 1862)
Far*Botolv Ingebrigtsson på Grebbestad3,2 (1759 - 1829)
Mor*Anne Olsdotter på Grebbestad2 (1764 - 1840)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingeleiv Ivarsdotter på Grebbestad (1798 - 1879)
De hadde seks barn.5 
BarnIngebrigt ble født den 29. september 1793 på Grebbestad, Veøy.3 Ingebrigt ble døpt den 4. oktober 1793 i Veøy kirke. Faddere: Ivar Sjurdsson på Grebbestad o.a.3 Ved folketellingen av 1801 bodde Ingebrigt Botolvsson på Nørd-Grebbestad, Grebbestad, Veøy, hos Botolv Ingebrigtsson og Anne Olsdotter.2,4,5
Ingebrigt giftet seg i 1828 med Ingeleiv Ivarsdotter på Grebbestad. De var søskenbarn.1,5
Han og Ingeleiv var selveiere på Nørd-Grebbestad fra 1830. Ingebrigt fikk skjøte av mora. Han bygde ny låve og fikk husdyrene under samme tak. Sønnen Botolf fikk skjøte i 1862.5

Ingebrigt døde den 14. januar 1862 på Grebbestad, som gårdmann.6 Han ble gravlagt den 22. januar 1862 på Veøy kirkegård.6,7

Kilder/noter

 1. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 164, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680558
 2. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 373 a, Gribbestad. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670234
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 422, 4. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670140
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1175. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1178
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1176. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1179
 6. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 331, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650114
 7. [S275] Veøy mini. 1846–77: fol. 470 a, 22. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650238
 8. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 296, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650079

Anne Olsdotter på Grebbestad1,2

K, #16488, (1764 - 22. desember 1840)
Far*Ola Aslaksson på Skorga3 (c 1722 - 1813)
Mor*Ingrid Johansdotter på Skorga3 (c 1730 - 1822)
5-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Botolv Ingebrigtsson på Grebbestad (1759 - 1829)
De hadde sju navngitte barn og én dødfødt sønn (tvilling, 1801).4,7 
BarnAnnet navn: Anne Olsdotter på Skorga.3
Anne ble født i 1764 på Ytre Skorga, Nesset.3
Anne giftet seg den 24. juni 1790 med Botolv Ingebrigtsson på Grebbestad.2,3
Hun og Botolv var selveiere på Nørd-Grebbestad, Grebbestad, Veøy, fra 1790. De overtok etter hans foreldre.4 I folketellingen av 1801 står Anne og Botolv som brukere på Nørd-Grebbestad. Ingebrigt Botolvsson o.a. bodde også der. Botolv bygde nytt våningshus på begynnelsen av 1800-tallet; det gamle stod nord for det nye tunet. Sønnen Ingebrigt fikk skjøte av Anne i 1830.2,4,5

Anne døde den 22. desember 1840 på Grebbestad, Veøy, som kårkone.6 Hun ble jordfestet den 31. januar 1841.6

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 56 b, 20. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670269
 2. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 373 a, Gribbestad. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670234
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 647.
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1175. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1178
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1176. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1179
 6. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 231, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670518
 7. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 19 b, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670232

Ivar Ingebrigtsson Gribbestad1,2,3

M, #16489, (18. desember 1834 - 18. juni 1886)
Far*Ingebrigt Botolvsson på Grebbestad3,2 (1793 - 1862)
Mor*Ingeleiv Ivarsdotter på Grebbestad3 (1798 - 1879)
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Olsdotter Gribbestad (1836 - 1875)
De hadde tre barn.15 
Barn

Familie 2

Karen Marie Olsdotter Gribbestad (1848 - 1923)
De hadde sju barn.15 Ivar ble født den 18. desember 1834 på Grebbestad, Veøy.3,4 Han ble vaksinert mot kopper den 30. juli 1835.2
Han var selveier på Ytre Grebbestad, Grebbestad, Veøy, fra 1864. De forrige brukerne fikk kår. Året etter drev Ivar gårdsbruket med to tjenestefolk. Buskap: én hest, åtte storfe, 20 sauer, én gris. Utsæd: 1/8 tønne bygg, 4 tønner havre, 3½ tønne potet. Avling 1866: 40 tønner havre, 3 tønner bygg, 36 tønner potet. Areal: 14½ mål dyrketmark, 154 mål engmark.5,6
Ivar giftet seg den 21. mai 1866 i Veøy kirke med Anne Olsdotter på Malo. De var søskenbarn.2,7
Anne Olsdotter og Ivar Ingebrigtsson Gribbestad (foto gjengitt i Bygdebok for Nesjestranda)

Ivar giftet seg den 18. februar 1876 i Veøy kirke med Karen Marie Olsdotter.4,8
Han og Karen Marie var selveiere på Ytre Grebbestad. Ved skiftet etter Ivar i 1887 fikk hans sønn Ole hjemmelsbrev på bruket for 2 800 kroner, men Karen Marie var eier til 1892. Ole bygde på huset vestover til kårbolig for henne.9,10
Ivar var i lang tid pasient på Romsdal amtssykehus, Molde.1

Ivar døde den 18. juni 1886 på Grebbestad, av obstruksjon.1 Han ble gravlagt den 24. juni 1886 på Veøy kirkegård, og jordfestet 17. oktober.1,11

Kilder/noter

 1. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 220, menn, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030904
 2. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 296, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650079
 3. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 164, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680558
 4. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 173, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327640847
 5. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 136. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=145
 6. [S1588] Veøy ft. 1865: spesialliste 1 B. Lnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340155
 7. [S275] Veøy mini. 1846–77: fol. 477 a, 21. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650245
 8. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 411, dagregister, 18. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650178
 9. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1144. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1147
 10. [S924] Veøy mini. 1907–36: s. 136, kvinner, 1923. https://www.digitalarkivet.no/kb10711510090001
 11. [S374] Veøy mini. 1878–1906: fol. 284 a, 17. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030959
 12. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 188, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030885
 13. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 116, nr. 47. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327640817
 14. [S613] Rød klok. 1894–1920: s. 228, 1898, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20060821030481
 15. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1143. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1146

Brit Botolvsdotter på Grebbestad1,2

K, #16490, (8. august 1801 - 1801)
Far*Botolv Ingebrigtsson på Grebbestad2 (1759 - 1829)
Mor*Anne Olsdotter på Grebbestad1 (1764 - 1840)
5-menning 5 ganger forskjøvet til megBrit ble født den 8. august 1801 på Grebbestad, Veøy, som tvilling. Hun ble hjemmedøpt samme dag, men broren var dødfødt.2

Brit døde i 1801 på Grebbestad.2 Hun ble jordfestet den 23. august 1801 på Veøy kirkegård, sammen med tvillingbroren.2

I Bygdebok for Nesjestranda (s. 1 176) er Brit Botolvsdotter på Grebbestad forvekslet med søstera av samme navn.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1176. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1179
 2. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 19 b, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670232

Brit Botolvsdotter på Malo1,2

K, #16491, (15. oktober 1803 - 29. september 1878)
Far*Botolv Ingebrigtsson på Grebbestad3 (1759 - 1829)
Mor*Anne Olsdotter på Grebbestad3 (1764 - 1840)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ola Ingebrigtsson på Malo (1797 - 1839)
De hadde fire barn.9 
Barn

Familie 2

Mats Matsson på Malo (1808 - 1882)
De hadde tre barn.6 Brit ble født den 15. oktober 1803 på Grebbestad, Veøy.3 Brit ble døpt den 20. oktober 1803 i Veøy kirke.3 Hun ble vaksinert mot kopper.4
Annet navn: Brit Botolvsdotter på Grebbestad, nevnt 1829.4,3
Brit giftet seg den 8. november 1829 i Veøy kirke med Ola Ingebrigtsson på Malo.4,2
Brit giftet seg den 3. januar 1841 i Veøy kirke med Mats Matsson på Flovikholmen.5
Hun og Mats var brukere på Øvermalo, Malo, Veøy, fra 1841. De bygde nytt våningshus i løpet av årtiet, og ble kårfolk da sønnen Ola kjøpte bruket av kirken i 1872. I 1875 hadde Brit og Mats to kyr og seks sauer.6,7

Brit døde den 29. september 1878 på Malo, Veøy, som kårkone, av alderdom.7 Hun ble gravlagt den 7. oktober 1878, med gravtale av presten.7,1

I Bygdebok for Nesjestranda (s. 1 176) er Brit Botolvsdotter på Grebbestad forvekslet med søstera av samme navn.8

Kilder/noter

 1. [S374] Veøy mini. 1878–1906: fol. 270 b, 7. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030946
 2. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 181, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680566
 3. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 56 b, 20. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670269
 4. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 399, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680598
 5. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 419, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670571
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 859. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=862
 7. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 214, kvinner, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030898
 8. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1176. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1179
 9. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 858. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=861

Ola Ingebrigtsson på Malo1,2

M, #16492, (1797 - 1839)
Far*Ingebrigt Olsson på Malo3,4 (1758 - )
Mor*Anne Tjøstolvsdotter på Malo3 (1767 - 1801)

Familie

Brit Botolvsdotter på Malo (1803 - 1878)
De hadde fire barn.7 
BarnOla ble født i 1797 på Malo, Veøy.5 Han hadde kopper.1 Ved folketellingen av 1801 bodde Ola Ingebrigtsson på Øvermalo, Malo, Veøy, hos Ingebrigt Olsson.4
Han var arving ved skiftet etter Anne Tjøstolvsdotter på Malo den 4. mai 1801.6

Han var bruker på Øvermalo fra 1828. Ola overtok etter faren og drev resten av livet, etterfulgt av enka.7
Ola giftet seg den 8. november 1829 i Veøy kirke med Brit Botolvsdotter på Grebbestad.1,2

Ola døde i 1839 på Malo.7

     Navnet hans ble skrevet Ole Ingebrigtsen Maloe i 1836.2

Kilder/noter

 1. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 399, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680598
 2. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 181, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680566
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 481 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680501
 4. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 372 a, Maloe. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670233
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 857. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=860
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 481 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680501
 7. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 858. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=861
 8. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 296, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650079

Mats Matsson på Malo1

M, #16493, (1808 - 1882)

Familie

Brit Botolvsdotter på Malo (1803 - 1878)
De hadde tre barn.4 Mats ble født i 1808 på Flovikholmen, Veøy.2
Annet navn: Mats Matsson på Flovikholmen, nevnt 1841.3
Mats giftet seg den 3. januar 1841 i Veøy kirke med Brit Botolvsdotter på Malo.3
Han og Brit var brukere på Øvermalo, Malo, Veøy, fra 1841. De bygde nytt våningshus i løpet av årtiet, og ble kårfolk da sønnen Ola kjøpte bruket av kirken i 1872. I 1875 hadde Brit og Mats to kyr og seks sauer.4,1 Mats drev også på bnr. 5, Sørnesje, Veøy, i 1865.5

Mats døde i 1882.4

     Navnet hans ble skrevet Mads Madsen Flovigholm i 1841.3

Kilder/noter

 1. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 214, kvinner, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030898
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 378. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=381
 3. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 419, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670571
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 859. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=862
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 200. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=203

Anne Olsdotter Gribbestad1

K, #16494, (21. april 1836 - 21. april 1875)
Far*Ola Ingebrigtsson på Malo2,3 (1797 - 1839)
Mor*Brit Botolvsdotter på Malo2 (1803 - 1878)
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Ingebrigtsson Gribbestad (1834 - 1886)
De hadde tre barn.6 
BarnAnnet navn: Anne Olsdotter på Malo, nevnt 1836.2,3
Anne ble født den 21. april 1836 på Malo, Veøy.2,4 Anne ble døpt den 12. mai 1836 i Veøy kirke.2 Hun ble vaksinert mot kopper i 1841.3
Anne giftet seg den 21. mai 1866 i Veøy kirke med Ivar Ingebrigtsson Gribbestad. De var søskenbarn.3,5
Anne Olsdotter og Ivar Ingebrigtsson Gribbestad (foto gjengitt i Bygdebok for Nesjestranda)


Anne døde den 21. april 1875 på Grebbestad, Veøy, som gårdkone.4 Hun ble gravlagt den 30. april 1875.4

Kilder/noter

 1. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 116, nr. 47. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327640817
 2. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 181, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680566
 3. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 296, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650079
 4. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 352, nr. 20. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650135
 5. [S275] Veøy mini. 1846–77: fol. 477 a, 21. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650245
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1143. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1146

Karen Marie Olsdotter Gribbestad1

K, #16495, (24. august 1848 - 3. oktober 1923)

Familie

Ivar Ingebrigtsson Gribbestad (1834 - 1886)
De hadde sju barn.6 Annet navn: Karen Marie Olsdotter i Bakken.2
Karen Marie ble født den 24. august 1848 i Bakken, Nesset.2
Karen Marie giftet seg den 18. februar 1876 i Veøy kirke med Ivar Ingebrigtsson Gribbestad.2,3
Hun og Ivar var selveiere på Ytre Grebbestad, Grebbestad, Veøy. Ved skiftet etter Ivar i 1887 fikk hans sønn Ole hjemmelsbrev på bruket for 2 800 kroner, men Karen Marie var eier til 1892. Ole bygde på huset vestover til kårbolig for henne.4,1

Karen Marie døde den 3. oktober 1923 på Nauste, Eresfjord, på besøk hos dattera Ingeborg, av ansiktskreft.1,5 Hun ble gravlagt den 12. oktober 1923 i Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S924] Veøy mini. 1907–36: s. 136, kvinner, 1923. https://www.digitalarkivet.no/kb10711510090001
 2. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 173, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327640847
 3. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 411, dagregister, 18. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650178
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1144. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1147
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 474. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=475
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1143. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1146

Anne Tjøstolvsdotter på Malo1,2,3

K, #16496, (1767 - 21. januar 1801)
Far*Tjøstolv Trondsson på Malo4,5 (1735 - 1810)
Mor*Synnøv Matsdotter på Malo6 (c 1726 - 1796)

Familie

Ingebrigt Olsson på Malo (1758 - )
De hadde fem barn, hvorav to levde i 1801.6,1 
BarnAnne ble født i 1767 på Malo, Veøy.4 Anne ble døpt den 23. mai 1767 i Veøy kirke. Faddere: Brit Ottarsdotter på Malo o.a.4
Anne giftet seg den 24. juni 1793 i Veøy kirke med Ingebrigt Olsson på Øygarden.3,1
Hun og Ingebrigt var brukere på Øvermalo, Malo, Veøy, fra 1793. De overtok etter hennes far.6

Anne døde den 21. januar 1801 på Malo, i barselseng.2 Hun ble jordfestet den 8. februar 1801 på Veøy kirkegård.2 Skiftet etter henne ble sluttet den 4. mai 1801. Arvinger: Ingebrigt Olsson, Ola Ingebrigtsson og Synnøv Ingebrigtsdotter. Arv: 129 daler 3 ort 22 skilling.7

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 481 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680501
 2. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 15 a, søndag seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670227
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 419, 24. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670138
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 37, 23. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660501
 5. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 372 a, Maloe. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670233
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 857. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=860
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 481 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680501

Ingebrigt Olsson på Malo1,2

M, #16497, (1758 - )

Familie

Anne Tjøstolvsdotter på Malo (1767 - 1801)
De hadde fem barn, hvorav to levde i 1801.5,2 
BarnIngebrigt ble født i 1758 på Øygarden, Bolsøy.3,1
Annet navn: Ingebrigt Olsson på Øygarden, nevnt 1793.4,3
Ingebrigt giftet seg den 24. juni 1793 i Veøy kirke med Anne Tjøstolvsdotter på Malo.4,2
Han og Anne var brukere på Øvermalo, Malo, Veøy, fra 1793. De overtok etter hennes far.5 I folketellingen av 1801 står Ingebrigt som bruker på Øvermalo. Ola Ingebrigtsson, Synnøv Ingebrigtsdotter og Tjøstolv Trondsson o.a. bodde også der.1
Han var arving ved skiftet etter Anne Tjøstolvsdotter på Malo den 4. mai 1801.6


     Navnet hans ble skrevet Ingebrigt Olsøn Ødegaard i 1793.4

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 372 a, Maloe. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670233
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 481 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680501
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 584 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651184
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 419, 24. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670138
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 857. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=860
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 481 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680501

Synnøv Ingebrigtsdotter i Bergsvika1

K, #16498, (1795 - 1872)
Far*Ingebrigt Olsson på Malo2,3 (1758 - )
Mor*Anne Tjøstolvsdotter på Malo2 (1767 - 1801)Annet navn: Synnøv Ingebrigtsdotter på Malo.2,3
Synnøv ble født i 1795 på Malo, Veøy.4 Ved folketellingen av 1801 bodde Synnøv Ingebrigtsdotter på Øvermalo, Malo, Veøy, hos Ingebrigt Olsson.3
Hun var arving ved skiftet etter Anne Tjøstolvsdotter på Malo den 4. mai 1801.5


Synnøv døde i 1872.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 486. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=489
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 481 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680501
 3. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 372 a, Maloe. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670233
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 857. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=860
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 481 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680501

Jens Sæmundsson i Røvik1,2,3

M, #16499, (ca. 1692 - før 1737)
Far*Sæmund Jensson i Røvik4 (1664 - 1728)
Mor*Marta i Røvik5 ( - e 1727)

Familie 1

Gjøri Andersdotter på Bjermeland
De fikk et barn. 
Barn

Familie 2

Mali Olsdotter i Røvik (c 1695 - 1772)
De hadde fire barn.15 
Barn

Familie 3

De fikk et barn. Jens ble født ca. 1692.4 I manntallet av 1701 står Jens Sæmundsson hos Sæmund i Nedigarden, Røvik, Bolsøy.4,6 Jens Sæmundsson i Røvik var tambur i 1721. I 1727 og 29 var han korporal, men ble degradert før 1732.7,8,9,10
Jens fikk barn med Gjøri Andersdotter på Bjermeland i 1721. Hun stod til offentlig skriftemål 29. september i Molde kirke.7,2
Jens trolovet seg den 20. juli 1727 i Tresfjord kyrkje med Mali Olsdotter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Erik sersjant og Sæmund Jensson i Røvik.8
Jens giftet seg den 27. februar 1728 i Veøy kirke med Mali Olsdotter, viet av Erik Pedersson Lekanger.11
Jens fikk barn med en uregistrert person i 1729. Han ble dømt til fengsel på Munkholmen utenfor Trondheim for leiermål, men sendt tilbake av major Sommerfeldt etter ordre fra biskop Krog. Hans etterfølger skrev i 1732 at Jens «findis obstinat, forargelig, og for Prædich-Embedet ulydig».9,1,10
Han var forlover for Steffen Olsson på Vågseter og Anne Jonsdotter, som ble trolovet den 24. oktober 1734 i Veøy kirke.3


Jens døde før 1737. Ifølge Bygdebok for Vågane døde han i 1735, men dette er ikke ført i ministerialboka.12,13

     Navnet hans ble skrevet Jens Sæmundssøn Røvigen i 1727.8

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 103, dominica oculi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660259
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 10, mikkelsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148, 18. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 192, Røvig. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282109
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 189.
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 18, mnr. 102. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670019
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 8, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 85, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660250
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 103, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660259
 10. [S2263] Biskop Eyler Hagerup 1685–1743: s. 163. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111505077?page=166
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 92, 27. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660254
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 13. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 190. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=193
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 87, 14. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660251
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 302 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650900

Gjøri Andersdotter på Bjermeland1,2

K, #16500
Far-?*Anders Persson på Bjermeland (c 1665 - ); trolig

Familie

Jens Sæmundsson i Røvik (c 1692 - f 1737)
De fikk et barn. 
BarnGjøri fikk barn med Jens Sæmundsson i Røvik i 1721. Hun stod til offentlig skriftemål 29. september i Molde kirke.2,1

     Navnet hennes ble skrevet Gyri Andersdatter Biærmeland i 1721.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 10, mikkelsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 8, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660212