Fredrik Hansen1

M, #13801
Far*Bjørn Hansen1 (1952 - 2017)

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 167/25.7.2017, s. 21, «Dødsfall».

Frida Hansen1

K, #13802
Far*Bjørn Hansen1 (1952 - 2017)

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 167/25.7.2017, s. 21, «Dødsfall».

Solbjørg Stranda Johansen1

K, #13803

Kilder/noter

 1. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 236/10.10.1968. Side 3, «Lysinger / Bækkelund». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19681010_86_236_1?page=2

Ingeleiv Persdotter på Rønneberg1,2

K, #13804, ( - ca. 1737)
Far*Per Olsson på Berdal2,3

Familie

Per Olsson på Rønneberg ( - c 1756)
De hadde to barn.2,1 
BarnAnnet navn: Ingeleiv Persdotter på Berdal.3
Ingeleiv giftet seg med Per Olsson.1
Hun og Per bodde i Pegarden, Rønneberg, Norddal.1

Ingeleiv døde ca. 1737 på Rønneberg, Norddal.1,3

Kilder/noter

 1. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 687. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#222
 2. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#43

Per Olsson på Rønneberg1

M, #13805, ( - ca. 1756)

Familie 1

Ingeleiv Persdotter på Rønneberg ( - c 1737)
De hadde to barn.2,1 
Barn

Familie 2

De hadde fem barn.1 Per giftet seg med Ingeleiv Persdotter på Berdal.1
Han og Ingeleiv bodde i Pegarden, Rønneberg, Norddal.1
Per giftet seg i 1738 med en uregistrert person.1

Per døde ca. 1756 på Rønneberg, Norddal.1

Kilder/noter

 1. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 687. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#222
 2. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Gunnhilda Persdotter i Verpesdalen1,2

K, #13806, (ca. 1716 - )
Far*Per Olsson på Rønneberg3 ( - c 1756)
Mor*Ingeleiv Persdotter på Rønneberg1,3 ( - c 1737)

Familie 1

De hadde ett barn.4 

Familie 2

Lars Persson i Verpesdalen (c 1733 - 1794)
De hadde ett barn.2 Annet navn: Gunnhilda Persdotter på Rønneberg.3
Gunnhilda ble født ca. 1716.3
Gunnhilda giftet seg i 1757 med en uregistrert person.4
Gunnhilda giftet seg i 1759 med Lars Persson på Eide.1,2
Hun og Lars var brukere på bnr. 1, Verpesdalen, Norddal, i 1762.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Kari Taraldsdotter på Nerhus den 7. august 1762: 3 daler 5 mark 8 skilling.5
Gunnhilda var kårkone på bnr. 1 fra 1794.2

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 912. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#447
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 687. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#222
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 911. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#446
 5. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b–638 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Lars Persson i Verpesdalen1,2

M, #13807, (ca. 1733 - 1794)

Familie

Gunnhilda Persdotter i Verpesdalen (c 1716 - )
De hadde ett barn.2 Annet navn: Lars Persson på Eide.2
Lars ble født ca. 1733.3
Lars giftet seg i 1759 med Gunnhilda Persdotter i Verpesdalen.1,2
Han og Gunnhilda var brukere på bnr. 1, Verpesdalen, Norddal, i 1762.2,1

Lars døde i 1794 i Verpesdalen, Norddal.2

     Navnet hans ble skrevet Lars Pedersen Werpesdahl i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 912. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#447
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 151. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#162

Durdei Persdotter på Rønneberg1,2,3

K, #13808, (ca. 1720 - 1784)
Far*Per Olsson på Rønneberg3 ( - c 1756)
Mor*Ingeleiv Persdotter på Rønneberg1,3 ( - c 1737)

Familie

Erik Andersson på Rønneberg (c 1716 - 1793)
De hadde ti barn.3 Durdei ble født ca. 1720.3
Durdei giftet seg den 7. januar 1748 i Norddal med Erik Andersson på Dale.2,1
Hun og Erik bodde i Pegarden, Rønneberg, Norddal, i 1762.3,1
Hun var arving ved skiftet etter Kari Taraldsdotter på Nerhus den 7. august 1762: 3 daler 5 mark 8 skilling.4


Durdei døde i 1784 på Rønneberg, Norddal.3

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640323
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 687. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#222
 4. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b–638 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Erik Andersson på Rønneberg1,2

M, #13809, (ca. 1716 - 1793)

Familie

Durdei Persdotter på Rønneberg (c 1720 - 1784)
De hadde ti barn.2 Erik ble født ca. 1716.3
Annet navn: Erik Andersson på Dale, nevnt 1748.4
Erik giftet seg den 7. januar 1748 i Norddal med Durdei Persdotter på Rønneberg.4,1
Han og Durdei bodde i Pegarden, Rønneberg, Norddal, i 1762.2,1

Erik døde i 1793 på Rønneberg, Norddal.2

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 687. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#222
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 74. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#85
 4. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640323

Brita Persdotter på Jamtegarden1,2

K, #13810, (ca. 1692 - 1770)
Far*Per Olsson på Berdal2,3

Familie

Erik Hansson på Jamtegarden (c 1705 - 1783)
De hadde to barn.4 
BarnAnnet navn: Brita Persdotter på Berdal.3
Brita ble født ca. 1692.1,3
Brita giftet seg med Erik Hansson på Øvrebust.2,4
Hun og Erik bodde på bnr. 2, Jamtegarden, Norddal, iallfall fra 1740 til 1762.4,2,5
Hun var arving ved skiftet etter Kari Taraldsdotter på Nerhus den 7. august 1762: 7 daler 4 mark 15 skilling.6


Brita døde i 1770 på Jamtegarden, Norddal.1 Hun ble jordfestet den 26. august 1770.1

Kilder/noter

 1. [S1556] Norddal mini. 1769–73: fol. 8 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640579
 2. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#43
 4. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 348. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032?page=359
 5. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 20 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640284
 6. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b–638 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Erik Hansson på Jamtegarden1,2

M, #13811, (ca. 1705 - 1783)

Familie

Brita Persdotter på Jamtegarden (c 1692 - 1770)
De hadde to barn.3 
BarnAnnet navn: Erik Hansson på Øvrebust.3
Erik ble født ca. 1705.3 Hans hjemsted var på Øvrebust, Stordal.3
Erik giftet seg med Brita Persdotter på Berdal.1,3
Han og Brita bodde på bnr. 2, Jamtegarden, Norddal, iallfall fra 1740 til 1762.3,1,2
Han var forlover for Sakse Rasmusson på Bjermeland og Inge Taraldsdotter på Berdal, som ble trolovet den 29. november 1740.2


Erik døde i 1783 i Norddal.3

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 20 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640284
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 348. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032?page=359

Marte Olsdotter på Berdal1

K, #13812, ( - før 1762)
Far*Ola Ingebrigtsson på Berdal2,1 (c 1614 - )

Familie

Gunnar Olsson på Berdal (c 1662 - )
De hadde ett barn.1,2 
BarnMarte giftet seg med Gunnar Olsson på Muriås.2
Hun og Gunnar bodde på Berdal, Norddal, i 1711.1,2

Marte døde før 1762.1

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#43

Gunnar Olsson på Berdal1

M, #13813, (ca. 1662 - )

Familie

Marte Olsdotter på Berdal ( - f 1762)
De hadde ett barn.3,1 
BarnAnnet navn: Gunnar Olsson på Muriås.2
Gunnar ble født ca. 1662.2
Gunnar giftet seg med Marte Olsdotter på Berdal.1
Han og Marte bodde på Berdal, Norddal, i 1711.3,1

Kilder/noter

 1. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#43
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 516. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#51
 3. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Per Gunnarsson på Berdal1,2,3,4

M, #13814, (ca. 1697 - 1777)
Far*Gunnar Olsson på Berdal4 (c 1662 - )
Mor*Marte Olsdotter på Berdal1,4 ( - f 1762)Per ble født ca. 1697.4,2
Han var forlover for Per Olsson i Demdal og Ingeleiv Taraldsdotter på Berdal, som ble trolovet den 1. november 1748.3

Han var husmann på Berdal, Norddal, i 1762. Han hadde vært bruker der.4
Han var arving ved skiftet etter Kari Taraldsdotter på Nerhus den 7. august 1762: 15 daler 3 mark 15 skilling.5


Per døde i 1777 på Berdal, som gift mann.2 Han ble jordfestet den 7. desember 1777.2

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 11 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640619
 3. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640328
 4. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#43
 5. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b–638 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Henrik Persson Russ1,2

M, #13815, ( - før 1747)

Familie

Margrete Persdotter i Sør-Gutvika
Ett barn levde i 1747.1 
BarnHenrik giftet seg med Margrete Persdotter.2
Han og Margrete bodde i Sør-Gutvika, Leka.2

Henrik døde før 1747.1

Kilder/noter

 1. [S1027] Bergen skifteprotokoll 1737–48: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20081111630781
 2. [S1557] Nærøy bygdebok III: s. 201. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015012924003?page=204

Margrete Persdotter i Sør-Gutvika1

K, #13816

Familie

Henrik Persson Russ ( - f 1747)
Ett barn levde i 1747.2 
BarnMargrete giftet seg med Henrik Persson Russ.1
Hun og Henrik bodde i Sør-Gutvika, Leka.1

Kilder/noter

 1. [S1557] Nærøy bygdebok III: s. 201. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015012924003?page=204
 2. [S1027] Bergen skifteprotokoll 1737–48: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20081111630781

Peter Henriksson Russ1,2,3

M, #13817, ( - etter 1750)
Far*Henrik Persson Russ3 ( - f 1747)
Mor*Margrete Persdotter i Sør-Gutvika

Familie

Guri Håkensdatter ( - c 1750)
Tre barn levde i 1750.2 
BarnPeter giftet seg den 19. april 1741 i Molde kirke med Guri Håkensdatter.4,2
Han og Guri bodde i Molde i 1741. I 1743 betalte han 2 daler i koppskatt. Peter bodde fremdeles der i 1750.1,5,3,2 Peter Henriksson Russ var skredder i 1743.5 Jens Persson, Ola Olssen, Anders Eriksson Berg, Lars Larssen, Anders Nilssen, Kristen Larsson, Børre Perssen, Ola Robertssen, Johan Mikalssen Myre, Peter Henriksson Russ, Jens Persson Tøndergård og Erik Johanssen signerte et klagebrev til biskopen og stiftamtmannen om skoleplanene den 20. mai 1746 i Molde.6,7
Signaturer på klagebrev fra Moldes allmue til biskop og stiftamtmann i 1746
Peter Henriksson Russ hadde borgerskap i Molde i 1747 som slakter.8

     Han signerte som Petter Hendrichsen Rus i 1741 (ifølge avskrift).1

     Han signerte som Petter Ruuis i 1746.6

     Navnet hans ble skrevet Peter Ruus i 1750.2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 174 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650434
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 18. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650011
 3. [S1027] Bergen skifteprotokoll 1737–48: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20081111630781
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 210, 19. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660314
 5. [S515] Molde ekstraskatt 1743: nr. 34.
 6. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 20. mai.
 7. [S244] Molde bys historie I: s. 244. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092?page=247
 8. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.

Brit Knutsdotter i Hagen1

K, #13818, ( - etter 1762)
Far*Knut Gunnarsson i Eidsvåg2 (c 1671 - )
Mor-?*Søgni Gunnarsdotter i Eidsvåg (c 1671 - 1762); trolig
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anders Knutsson i Hagen (c 1712 - 1776)
De hadde iallfall fire barn.1 
BarnAnnet navn: Brit Knutsdotter i Eidsvåg.
Brit giftet seg med Anders Knutsson.1
Tosten Knutsson i Gusjåsen, Anne Knutsdotter i Eidsvåg, Per Persson på Hjellen og Anders Knutsson i Hagen solgte 2 pund (inkludert kjøperens egen arvedel) med 2 pund overbygsel, på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, den 23. oktober 1750 til Knut Knutsson i Eidsvåg. Kjøpesum: 32 daler 2 ort. Per og Anders handlet på vegne av sine koner.2
Brit og Anders var brukere i Hagen, Nesset, i 1762. Søgni Andersdotter o.a. bodde også der. Anders var fremdeles i Hagen i 1771.1,3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (III) var Brit Knutsdotter i Hagens navn Brit Olsdotter, men det er feil.4

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset, mnr. 159. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/172/
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650520
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 79 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-78
 4. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 10. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#13

Knut Gunnarsson i Eidsvåg1,2,3,4

M, #13819, (ca. 1671 - )
Far*Gunnar Knutsson i Eidsvåg4 (c 1636 - )
Mor*Anne Toresdotter i Eidsvåg5 ( - f 1687)
7. tippoldefar til meg

Familie

Søgni Gunnarsdotter i Eidsvåg (c 1671 - 1762)
De var trolig gift. Søgni døde som enke. Knut hadde fem barn som levde i 1750.7,10 
BarnKnut ble født ca. 1671 i Eidsvåg, Nesset.2
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson og Steinor Toresdotter på Langset den 4. oktober 1687: 12 daler 3 ort 13 skilling.6
Han var myndling av Ola Toresson i Jordfallet i 1687.5

Knut giftet seg trolig med Søgni Gunnarsdotter på Harholten.1,7 Knut Gunnarsson fikk bygselseddel på 1 øre av bruket til faren på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, den 31. januar 1696. Knut skulle overta ytterligere 1 øre når faren døde. Seddelen ble tinglyst 21. januar 1698.3 Han var soldat i 1701.2 Knut og faren, Gunnar, var brukere på bnr. 21 i 1701. Tore Gunnarsson bodde også der.2,4
Han hadde Gunnar Gunnarsson i tjeneste i 1701.2
Knut Gunnarsson i Eidsvåg ble stevnet til tinget i Eresfjord den 21. januar 1707.8 Knut og kona var brukere på bnr. 21 i 1711. En Lars Larsson var også der (antakelig i tjeneste). Knut skal ha kjøpt bruket i 1732, og stod som eier i 1736 av 1 våg 1 pund med bygselrett (mens bruket var på 2 merker mer). Sønnen Knut overtok i 1744.1,4,9

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Eidzwaagen.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 223, Eidsvog. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 98 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650659
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 406. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#409
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a–87 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 8. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 45 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390046
 9. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 157.
 10. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650520
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Gunnar Knutsson i Eidsvåg1,2,3

M, #13820, (ca. 1636 - )
Far*Knut Aslaksson på Tjelle4,1 (c 1594 - )
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Anne Toresdotter i Eidsvåg ( - f 1687)
Ett barn levde i 1687.9 
Barn

Familie 2

De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Gunnar Knutsson på Tjelle.4
Gunnar ble født ca. 1636.2
Han var bruker på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, i 1661.5,3
Gunnar giftet seg med Anne Toresdotter på Langset.3
Aslak Knutsson på Kvernberget, Gunnar Knutsson i Eidsvåg, Knut Knutsson i Eidsvåg og Ola Knutsson på Myrset solgte i 1680-årene 2 pund 12 merker på bnr. 5, Tjelle, Nesset, til Ivar Knutsson på Tjelle. Gunnar, Knut og Ola solgte 12 merker hver, Aslak 21 merker, og sammen solgte de 3 merker. Salgene ble tinglyst først 4. juli 1692. Ivar hadde også arvet 12 merker, og eide til sammen 1 våg.1,6,4
Knut Gunnarsson fikk bygselseddel på 1 øre av bruket til faren på bnr. 21 den 31. januar 1696. Knut skulle overta ytterligere 1 øre når faren døde. Seddelen ble tinglyst 21. januar 1698.7
Gunnar og sønnen Knut var brukere på bnr. 21 i 1701. Tore Gunnarsson bodde også der.2,8

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 43 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650509
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 223, Eidsvog. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 405. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#408
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 323. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=326
 5. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 28, nr. 56. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062#31
 6. [S1521] Romsdal odelsskatt 1682: ErrixFiordtz Otting, Sl: Knud Tieldis Børn. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370030
 7. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 98 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650659
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 406. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#409
 9. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 10. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 396. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410203

Knut Aslaksson på Tjelle1,2

M, #13821, (ca. 1594 - )
Far-?*Aslak Tjelle ( - e 1620); trolig
8. tippoldefar til meg

Familie

Fem barn ble nevnt i en eiendomshandel.5 
BarnKnut ble født ca. 1594.1
Knut giftet seg med en uregistrert person.2
Han var bruker på bnr. 5, Tjelle, Nesset, fra 1634 eller 1635. I 1645 skattet han for kone, tjenestejente og dreng. De skattet for tre hester, 14 kyr, 15 geiter, seks sauer og én gris (muligens overdrevet) i 1657. Samme år solgte han tjære til en fremmed skipper, men den ble konfiskert av tollvesenet – og Knut, «en fattig og enfoldig bonde», måtte betale 4 daler. Han var med på grensegangen da Romsdal skulle avstås til Sverige i 1658. Sønnen Aslak hadde overtatt og Knut var kårmann i 1664. Han døde før 1682, da hans barn eide jorda i Tjelle.3,2,1,4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 322) hadde Knut Aslaksson på Tjelle også ei datter og sønnen Anders, men det ser ut til å være feillesning av koppskatten og tingboka.3,2,5

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 219, Kielde. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191120
 2. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 7. https://media.digitalarkivet.no/rk20080912660665
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 322. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#325
 4. [S1521] Romsdal odelsskatt 1682: ErrixFiordtz Otting, Sl: Knud Tieldis Børn. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370030
 5. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 43 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650509
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 323. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=326

Tore Gunnarsson i Eidsvåg1

M, #13822, (ca. 1681 - )
Far*Gunnar Knutsson i Eidsvåg1 (c 1636 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til megTore ble født ca. 1681 i Eidsvåg, Nesset.1 Han bodde hos Gunnar Knutsson på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, i 1701.1,2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 223, Eidsvog. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 406. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#409

Gunnar Gunnarsson i Eidsvåg1

M, #13823, (ca. 1688 - )
Far-?*Gunnar Knutsson i Eidsvåg (c 1636 - ); trolig
Bror av 6.tippoldefar/mor til megGunnar ble født ca. 1688.1 Gunnar tjente hos Knut Gunnarsson i Eidsvåg, Nesset, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 223, Eidsvog. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282124

Knut Knutsson i Eidsvåg1,2

M, #13824, (ca. 1713 - 1785)
Far*Knut Gunnarsson i Eidsvåg3,1 (c 1671 - )
Mor-?*Søgni Gunnarsdotter i Eidsvåg (c 1671 - 1762); trolig
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Siri Jonsdotter i Eidsvåg ( - c 1756)
De hadde fem barn.1 
Barn

Familie 2

De hadde fem barn.4 Knut ble født ca. 1713 i Eidsvåg, Nesset.3
Knut giftet seg med Siri Jonsdotter på Hammervoll.1
Han var bruker på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, fra 1744 til 1785.3,4
Knut Knutsson i Eidsvåg kjøpte 2 pund (inkludert kjøperens egen arvedel) med 2 pund overbygsel på bnr. 21 den 23. oktober 1750 av Tosten Knutsson i Gusjåsen, Anne Knutsdotter i Eidsvåg, Per Persson på Hjellen og Anders Knutsson i Hagen. Kjøpesum: 32 daler 2 ort. Per og Anders handlet på vegne av sine koner.2
Han var verge for Marit Olsdotter i Jordfallet i 1751.5

Knut giftet seg i 1757 med en uregistrert person.3
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: svart tvinnestakk (3 ort 18 skilling), vadmelstrøye (1 ort 20 skilling), halsklut (12 skilling), snøre (11 skilling), skinnhit (1 ort 4 skilling) og 2 merker ull (8 skilling).6

Knut Knutsson solgte 1 våg med 1 pund overbygsel på bnr. 21 den 20. januar 1771 til Jon Knutsson. Kjøpesum: 50 daler.7,4

Knut døde i 1785 i Eidsvåg.4

     Navnet hans ble skrevet Knud Knudsøn Eidsvogen fra 1750 til 1751.2,5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650520
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 406. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#409
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 407. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=410
 5. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 19. juni.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 7. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 254 b, publiseringsnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410855
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 187 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670767

Tosten Knutsson i Gusjåsen1

M, #13825, (ca. 1706 - )
Far*Knut Gunnarsson i Eidsvåg2,3 (c 1671 - )
Mor-?*Søgni Gunnarsdotter i Eidsvåg (c 1671 - 1762); trolig
Bror av 6.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Tosten Knutsson i Eidsvåg.2
Tosten ble født ca. 1706 i Eidsvåg, Nesset.4
Han var bruker i Litl-Gusjåsen, Nesset, i 1750. Han fikk kår av sønnen i 1775.4,1
Tosten Knutsson i Gusjåsen, Anne Knutsdotter i Eidsvåg, Per Persson på Hjellen og Anders Knutsson i Hagen solgte 2 pund (inkludert kjøperens egen arvedel) med 2 pund overbygsel på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, den 23. oktober 1750 til Knut Knutsson i Eidsvåg. Kjøpesum: 32 daler 2 ort. Per og Anders handlet på vegne av sine koner.1
Annet navn: Tosten Knutsson i Litl-Gusjåsen, nevnt 1764.3
Han var verge for Jon Knutsson i Eidsvåg i 1764.3


     Navnet hans ble skrevet Tosten Knudsen Lille Gusiaas i 1764.3

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650520
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 406. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#409
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 209. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#212

Anne Knutsdotter i Eidsvåg1,2

K, #13826, ( - etter 1750)
Far*Knut Gunnarsson i Eidsvåg2 (c 1671 - )
Mor-?*Søgni Gunnarsdotter i Eidsvåg (c 1671 - 1762); trolig
Søster av 6.tippoldefar/mor til megTosten Knutsson i Gusjåsen, Anne Knutsdotter i Eidsvåg, Per Persson på Hjellen og Anders Knutsson i Hagen solgte 2 pund (inkludert kjøperens egen arvedel) med 2 pund overbygsel, på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, den 23. oktober 1750 til Knut Knutsson i Eidsvåg. Kjøpesum: 32 daler 2 ort. Per og Anders handlet på vegne av sine koner.1

     Navnet hennes ble skrevet Anna Knudsdatter Eidsvogen i 1750.1

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650520
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 406. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#409

Ola Persson på Langset1,2

M, #13827, (ca. 1624 - ca. 1687)
Far*Per1

Familie

Steinor Toresdotter på Langset ( - c 1687)
De hadde ikke barn.1,6 Ola ble født ca. 1624.2
Ola giftet seg med Steinor Toresdotter på Langset.1
Han og Steinor var brukere på Langset, Nesset, i 1661. Gården var på 1½ våg. De hadde en vanfør tjenestekar i 1665.3,2
Han hadde Ola Torjersson i tjeneste.4


Ola døde ca. 1687 på Langset.1 Det ble holdt skifte etter ham og Steinor den 4. oktober 1687. Kreditorer: Ola Torjersson o.a. Arvinger: Knut Persson i Ranvik, Kari Persdotter på Villa, Knut Toresson på Hegerberget, Kari Toresdotter på Tjelle, Ola Toresson i Jordfallet, Jørn Toresson på Grønfeta, Knut Gunnarsson i Eidsvåg, Knut Olsson i Hagen, Per Olsson i Hagen og Tore Olsson i Hagen. Aktiva: 258 daler 2 ort 20 skilling. Passiva: 26–2–20. Arv: 232 daler.5

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 2. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 246, Langset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010130
 3. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 29, nr. 59. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062#32
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620244
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a–87 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 6. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 320. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#323

Steinor Toresdotter på Langset1

K, #13828, ( - ca. 1687)
8. tippoldemor til meg

Familie 1

Tore Torjersson på Langset ( - e 1647)
Seks barn er nevnt i skiftet etter henne.1,2 
Barn

Familie 2

Ola Persson på Langset (c 1624 - c 1687)
De hadde ikke barn.1,2 Steinor giftet seg med Tore Torjersson på Langset.1,2
Hun og Tore var brukere på Langset, Nesset, i 1647. Gården var på 1½ våg.3,2
Steinor giftet seg med Ola Persson.1
Hun og Ola var brukere på Langset i 1661. Gården var på 1½ våg. De hadde en vanfør tjenestekar i 1665.4,5
Hun hadde Ola Torjersson i tjeneste.6


Steinor døde ca. 1687 på Langset.1 Det ble holdt skifte etter henne og Ola den 4. oktober 1687. Kreditorer: Ola Torjersson o.a. Arvinger: Knut Persson i Ranvik, Kari Persdotter på Villa, Knut Toresson på Hegerberget, Kari Toresdotter på Tjelle, Ola Toresson i Jordfallet, Jørn Toresson på Grønfeta, Knut Gunnarsson i Eidsvåg, Knut Olsson i Hagen, Per Olsson i Hagen og Tore Olsson i Hagen. Aktiva: 258 daler 2 ort 20 skilling. Passiva: 26–2–20. Arv: 232 daler.7

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 2. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 320. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#323
 3. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 191, Langsett. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061706093#192
 4. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 29, nr. 59. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062#32
 5. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 246, Langset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010130
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620244
 7. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a–87 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243

Per

M, #13829

Familie

Tre barn er nevnt i et skifte.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243

Knut Persson i Ranvik1,2

M, #13830, (ca. 1625 - )
Far*Per1

Familie

BarnKnut ble født ca. 1625.2
Han var bruker på bnr. 1, Ranvik, Nesset, fra ca. 1650.3
I manntallet av 1664 står han som bruker på bnr. 1. Jon Knutsson o.a. var også der. I 1679 hadde Bjørn Knutsson overtatt bruket, men Knut bodde fremdeles i Ranvik i 1687.2,3,1
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson og Steinor Toresdotter på Langset den 4. oktober 1687: 116 daler, delt med søstera.4


I Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 67) er husmannssønnen Johans Olsson feilaktig ført som barn av Knut Persson i Ranvik.3,2

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 371, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191196
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 67. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=70
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a–87 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243

Kari Persdotter på Villa1,2

K, #13831, ( - etter 1687)
Far*Per1Hun bodde på Villa, Tresfjord, i 1687.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Persson og Steinor Toresdotter på Langset den 4. oktober 1687: 116 daler, delt med broren.3

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620244
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a–87 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243

Knut Toresson på Hegerberget1

M, #13832, (ca. 1631 - )
Far*Tore Torjersson på Langset2 ( - e 1647)
Mor*Steinor Toresdotter på Langset1 ( - c 1687)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Knut Toresson på Langset.2
Knut ble født ca. 1631.3
Han bodde på Hegerberget, Tingvoll, i 1687.1
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson og Steinor Toresdotter på Langset den 4. oktober 1687: 25 daler 3 ort 2 skilling.4

Han var bruker i Nistua, Hegerberget, Tingvoll, i 1701. En stesønn bodde hos ham.3

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 2. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 320. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#323
 3. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 397. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014120824002#400
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a–87 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243

Tore Torjersson på Langset1,2

M, #13833, ( - etter 1647)
Far*Torjer Langset1 ( - f 1617)
Mor*Anne Langset ( - e 1617)
8. tippoldefar til meg

Familie

Steinor Toresdotter på Langset ( - c 1687)
Seks barn er nevnt i skiftet etter henne.3,1 
BarnTore giftet seg med Steinor Toresdotter.3,1
Han og Steinor var brukere på Langset, Nesset, i 1647. Gården var på 1½ våg.2,1

Kilder/noter

 1. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 320. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#323
 2. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 191, Langsett. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061706093#192
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620219

Ola Toresson i Jordfallet1,2,3

M, #13834, (ca. 1637 - )
Far*Tore Torjersson på Langset4,5 ( - e 1647)
Mor*Steinor Toresdotter på Langset1 ( - c 1687)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Marit Johansdotter i Jordfallet ( - c 1686)
De hadde ikke barn.2 

Familie 2

Kristi Andersdotter i Jordfallet (1660 - m. 1706 & 1735)
To barn levde i 1735.12 
BarnAnnet navn: Ola Toresson på Langset.4
Ola ble født ca. 1637.6
Ola giftet seg med Marit Johansdotter i Jordfallet.2
Han og Marit var brukere i Jordfallet, Nesset, i 1683. De svarte 22 tveiter havre, 1 tveit blandkorn og 16 merker ost i tiende. Etter hennes død drev han videre.3,1,7
Han var verge for Knut Olsson, Per Olsson og Tore Olsson i Hagen i 1686.5
Han var arving ved skiftet etter Marit Johansdotter i Jordfallet den 21. mars 1687: 73 daler 2 ort 12 skilling, pluss 30–3–0 i festegave og annen fordring, utlagt i en gammel kledekåpe med sølvspenne (2 daler), sølvskje med knapp (1 daler) o.a.8

Ola giftet seg med Kristi Andersdotter på Rottås.9
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson og Steinor Toresdotter på Langset den 4. oktober 1687: 25 daler 3 ort 2 skilling.10
Han var verge for Knut Gunnarsson i Eidsvåg i 1687.1

Han og Kristi var brukere i Jordfallet i 1701. Anders Olsson, Ola Olsson og Per Olsson i Hagen bodde også der.6
Per Aslaksson fikk bygselseddel på 1 våg i Jordfallet fra Georg Christian von Schultz den 5. november 1708. Forrige bruker, Ola, sa fra seg bygselen grunnet høy alder og blindhet. Seddelen ble utstedt på Vestnesgarden, og tinglyst på Helle 21. januar året etter.11


     Navnet hans ble skrevet Oluf Jorfald i 1683.3

     Navnet hans ble skrevet Olle Torresen Jordfald i 1687.1

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 66 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620224
 3. [S1599] Trondheim stiftamtstueregnskap 1683 (#73): Romsdal, litra B Q, tiendemanntall 1683. Næset Pastorat, Røe Kiercke Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714390258
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 320. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#323
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620219
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Jordfald. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 7. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 87. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=90
 8. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 66 b–67 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620224
 9. [S2300] Nordmøre tingbok 1703–06: fol. 179 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421310181
 10. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a–87 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 11. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 65 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390195
 12. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 1 087. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202640550

Jørn Toresson på Grønfeta1,2,3

M, #13835, ( - ca. 1698)
Far*Tore Torjersson på Langset4 ( - e 1647)
Mor*Steinor Toresdotter på Langset1 ( - c 1687)
7. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Jørn Toresson på Langset.4
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson og Steinor Toresdotter på Langset den 4. oktober 1687: 25 daler 3 ort 2 skilling.5

Han var bruker på Grønfeta, Nesset, i 1687. Skyld: 2 pund 12 merker. Han står som bruker i matrikkelen for 1698, men året etter og i 1701 drev enka gården.3,1,6,7,8 Jørn Toresson på Grønfeta var lagrettemann i Eresfjord i 1692.2

Jørn døde ca. 1698.6,7

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Toresen Grønfetten fra 1687 til 1692.2,1

I Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 349) kalles Jørn Toresson på Grønfeta for «Jørgen Ivarson», dattera Gjertrud for «Johanna», og hennes mann Ola Toresson for «Ola Torsteinson».9

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 2. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 34 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650500
 3. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Erritzfiords Otting, Grønfæten. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787659
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 320. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#323
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a–87 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 6. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 2, vedlegg A, matrikkel 1698. Erridtzfiords Otting, Grøn Fetten. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307162251
 7. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1699. Erridtz Fiords Otting, Grøn Fetten. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307160022
 8. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Grønfeten. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 9. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 349. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=352

Kari Toresdotter på Tjelle1,2

K, #13836, ( - etter 1687)
Far*Tore Torjersson på Langset3 ( - e 1647)
Mor*Steinor Toresdotter på Langset1 ( - c 1687)
Søster av 7.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Kari Toresdotter på Langset.3
Hun bodde på Tjelle, Nesset, i 1687.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Persson og Steinor Toresdotter på Langset den 4. oktober 1687: 12 daler 3 ort 13 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 87 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620244
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 320. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#323
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a–87 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243

Anne Toresdotter i Eidsvåg1

K, #13837, ( - før 1687)
Far*Tore Torjersson på Langset2 ( - e 1647)
Mor*Steinor Toresdotter på Langset1 ( - c 1687)
8. tippoldemor til meg

Familie

Gunnar Knutsson i Eidsvåg (c 1636 - )
Ett barn levde i 1687.1 
BarnAnnet navn: Anne Toresdotter på Langset.2
Anne giftet seg med Gunnar Knutsson i Eidsvåg.3

Anne døde før 1687.1

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 2. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 320. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#323
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 405. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#408

Kristi Toresdotter i Hagen1,2

K, #13838, ( - ca. 1686)
Far*Tore Torjersson på Langset3,2 ( - e 1647)
Mor*Steinor Toresdotter på Langset1 ( - c 1687)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Knutsson i Hagen (c 1655 - )
Tre barn levde i 1686.2,1 
BarnAnnet navn: Kristi Toresdotter på Langset.3
Kristi giftet seg med Ola Knutsson i Hagen.2,1

Kristi døde ca. 1686 i Hagen, Nesset.2 Det ble holdt skifte etter henne den 29. november 1686. Arvinger: Ola Knutsson i Hagen, Knut Olsson, Per Olsson og Tore Olsson. Aktiva: 75 daler. Passiva: 5 daler. Arv: 70 daler.2

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620219
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 320. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#323

Ola Knutsson i Hagen1,2,3

M, #13839, (ca. 1655 - )

Familie

Kristi Toresdotter i Hagen ( - c 1686)
Tre barn levde i 1686.2,1 
BarnOla ble født ca. 1655 i Hagen, Nesset.3,4
Ola giftet seg med Kristi Toresdotter på Langset.2,1
Han var bruker i Hagen fra 1678. Han drev halve gården til begynnelsen av 1700-årene.4
Han var arving ved skiftet etter Kristi Toresdotter i Hagen den 29. november 1686: 35 daler.2


     Navnet hans ble skrevet Olle Knudsen Hage i 1687.1

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620219
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 376, nr. 22. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191199
 4. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 9. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#12

Knut Olsson i Hagen1,2

M, #13840, ( - etter 1687)
Far*Ola Knutsson i Hagen1,2 (c 1655 - )
Mor*Kristi Toresdotter i Hagen1,2 ( - c 1686)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Kristi Toresdotter i Hagen den 29. november 1686: 11 daler 2 ort 16 skilling.1
Han var myndling av Ola Toresson i Jordfallet i 1686.1
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson og Steinor Toresdotter på Langset den 4. oktober 1687: 12 daler 3 ort 13 skilling, delt med brødrene.3

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620219
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a–87 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243

Per Olsson i Hagen1,2

M, #13841, (ca. 1686 - etter 1701)
Far*Ola Knutsson i Hagen3,2 (c 1655 - )
Mor*Kristi Toresdotter i Hagen3,2 ( - c 1686)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megPer ble født ca. 1686 i Hagen, Nesset. Alderen ble oppgitt til 12 år i 1701, men mora døde ca. 1686.1
Han var arving ved skiftet etter Kristi Toresdotter i Hagen den 29. november 1686: 11 daler 2 ort 16 skilling.3
Han var myndling av Ola Toresson i Jordfallet i 1686.3
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson og Steinor Toresdotter på Langset den 4. oktober 1687: 12 daler 3 ort 13 skilling, delt med brødrene.4
Per Olsson i Hagen bodde hos Ola Toresson og Kristi Andersdotter i Jordfallet, Nesset, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Jordfald. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620219
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a–87 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243

Tore Olsson i Hagen1,2

M, #13842, ( - etter 1687)
Far*Ola Knutsson i Hagen1,2 (c 1655 - )
Mor*Kristi Toresdotter i Hagen1,2 ( - c 1686)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Kristi Toresdotter i Hagen den 29. november 1686: 11 daler 2 ort 16 skilling.1
Han var myndling av Ola Toresson i Jordfallet i 1686.1
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson og Steinor Toresdotter på Langset den 4. oktober 1687: 12 daler 3 ort 13 skilling, delt med brødrene.3

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620219
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a–87 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243

Torjer på Langset1

M, #13843, ( - før 1617)
9. tippoldefar til meg

Familie

Anne Langset ( - e 1617)
De hadde iallfall tre barn.1 
BarnHan var bruker på Langset, Nesset, i 1597. Enka hadde overtatt i 1617.1
Torjer giftet seg med Anne.1

Kilder/noter

 1. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 320. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#323

Ola Torjersson1

M, #13844, ( - etter 1687)Ola tjente hos Ola Persson og Steinor Toresdotter på Langset, Nesset.1
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Persson og Steinor Toresdotter på Langset den 4. oktober 1687: 2 ort.2

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620244
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 86 a–87 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620243

Anne på Langset1

K, #13845, ( - etter 1617)
9. tippoldemor til meg

Familie

Torjer Langset ( - f 1617)
De hadde iallfall tre barn.1 
BarnAnne giftet seg med Torjer.1
Hun var bruker på Langset, Nesset, i 1617.1

Kilder/noter

 1. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 320. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#323

Aslak på Tjelle1

M, #13846, ( - etter 1620)
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan var bruker på bnr. 5, Tjelle, Nesset, i 1608. Han var sageier i 1620.1

     Aslak var kanskje sønn eller svigersønn av Knut, som drev bruket rundt 1600.1

Kilder/noter

 1. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 322. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#325

Marit Pålsdotter på Tjelle1

K, #13847, ( - ca. 1754)

Familie

Ivar Knutsson på Tjelle (c 1652 - c 1726)
De hadde åtte barn.1 
BarnMarit giftet seg med Ivar Knutsson.1
Marit og Ivar var brukere på bnr. 5, Tjelle, Nesset, i 1701. Knut Ivarsson og Ola Ivarsson o.a. bodde også der. Etter Ivars død overtok sønnen Ola.1,2

Marit døde ca. 1754 på Tjelle, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 323. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=326
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124

Aslak Knutsson på Tjelle1,2,3

M, #13848, (ca. 1638 - )
Far*Knut Aslaksson på Tjelle3,4 (c 1594 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til megAslak ble født ca. 1638 på Tjelle, Nesset.2,3
Han var bruker på bnr. 5, Tjelle, Nesset, i 1664. Skyld: 1 våg 20 merker. Han drev bruket til ca. 1690.2,5
Han hadde Ivar Knutsson o.a. i tjeneste i 1664.2
Aslak Knutsson på Tjelle var sagmester.5
Aslak Knutsson på Kvernberget, Gunnar Knutsson i Eidsvåg, Knut Knutsson i Eidsvåg og Ola Knutsson på Myrset solgte i 1680-årene 2 pund 12 merker på bnr. 5 til Ivar Knutsson på Tjelle. Gunnar, Knut og Ola solgte 12 merker hver, Aslak 21 merker, og sammen solgte de 3 merker. Salgene ble tinglyst først 4. juli 1692. Ivar hadde også arvet 12 merker, og eide til sammen 1 våg.4,6,5
Aslak Knutsson på Tjelle var debitor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 2 ort.7

Annet navn: Aslak Knutsson på Kvernberget, nevnt 1692.4,8
Han var bruker på Nedre, Kvernberget, Nesset, i 1692.9,4
Ola Gunnarsson på Harholten fikk bygselseddel på 1 pund 16 merker som Aslak Knutsson avstod på Nedre Kvernberget fra Jørgen Hansson Meier den 18. april 1698.8


     Navnet hans ble skrevet Aslach Knudsen Qvernberg i 1692.4

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 38 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 219, Kielde. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191120
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 322. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#325
 4. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 43 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650509
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 323. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=326
 6. [S1521] Romsdal odelsskatt 1682: ErrixFiordtz Otting, Sl: Knud Tieldis Børn. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370030
 7. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 8. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 104 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650665
 9. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 93. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#96

Knut Knutsson i Eidsvåg1,2,3

M, #13849, (ca. 1640 - ca. 1687)
Far*Knut Aslaksson på Tjelle4,1 (c 1594 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Siri Eriksdotter i Eidsvåg ( - e 1692)Annet navn: Knut Knutsson på Tjelle.4
Knut ble født ca. 1640 på Tjelle, Nesset.3
Han var bruker på Hjellen, Eidsvåg, Nesset, i 1664. Han drev 2 pund, og enka Kari de øvrige 22 merker. Knut hadde hele bruket i 1677 og til sin død.3,5,6
Knut giftet seg med Siri Eriksdotter.1
Annet navn: Knut Knutsson på Hjellen, nevnt 1677.5
Aslak Knutsson på Kvernberget, Gunnar Knutsson i Eidsvåg, Knut Knutsson i Eidsvåg og Ola Knutsson på Myrset solgte i 1680-årene 2 pund 12 merker på bnr. 5, Tjelle, Nesset, til Ivar Knutsson på Tjelle. Gunnar, Knut og Ola solgte 12 merker hver, Aslak 21 merker, og sammen solgte de 3 merker. Salgene ble tinglyst først 4. juli 1692. Ivar hadde også arvet 12 merker, og eide til sammen 1 våg.1,7,8

Knut døde ca. 1687.6,9

I Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 391) kalles Knut Knutsson i Eidsvåg for Knut Olsson, som var navnet til en husmann i Eidsvåg.9,10

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 43 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650509
 2. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 14 b, Eidtzvogs. https://media.digitalarkivet.no/ma20100430610573
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 220, Eitzuog. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191121
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 322. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#325
 5. [S1335] Romsdal leilendingsskatt 1677: Erridtzfiords Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20090713320789
 6. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Erritzfiords Otting, Eidsuog. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787659
 7. [S1521] Romsdal odelsskatt 1682: ErrixFiordtz Otting, Sl: Knud Tieldis Børn. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370030
 8. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 323. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=326
 9. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 391. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#394
 10. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 221, Eitzuog. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191121

Siri Eriksdotter i Eidsvåg1

K, #13850, ( - etter 1692)

Familie

Knut Knutsson i Eidsvåg (c 1640 - c 1687)Siri giftet seg med Knut Knutsson.1
Hun var bruker på Hjellen, Eidsvåg, Nesset, i 1688. En Ola hadde overtatt i 1691, men Siri bodde fremdeles i Eidsvåg året etter.2,1

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 43 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650509
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 391. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#394

Ola Knutsson på Myrset1,2,3

M, #13851, ( - før 1691)
Far*Knut Aslaksson på Tjelle4,2 (c 1594 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

De hadde to barn.3 

Familie 2

Brit Olsdotter på Myrset (c 1651 - 1715)
De hadde iallfall to barn.3 Annet navn: Ola Knutsson på Tjelle.4
Ola giftet seg ca. 1673 med en uregistrert person.3
Han var bruker på Myrset, Tingvoll, fra ca. 1673.3
Ola giftet seg den 18. februar 1685 i Tingvoll med Brit Olsdotter på Hanem.1,2
Aslak Knutsson på Kvernberget, Gunnar Knutsson i Eidsvåg, Knut Knutsson i Eidsvåg og Ola Knutsson på Myrset solgte i 1680-årene 2 pund 12 merker på bnr. 5, Tjelle, Nesset, til Ivar Knutsson på Tjelle. Gunnar, Knut og Ola solgte 12 merker hver, Aslak 21 merker, og sammen solgte de 3 merker. Salgene ble tinglyst først 4. juli 1692. Ivar hadde også arvet 12 merker, og eide til sammen 1 våg.2,5,4

Ola døde før 1691.3

Kilder/noter

 1. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 18.2.1685.
 2. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 43 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650509
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 159. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#162
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 323. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=326
 5. [S1521] Romsdal odelsskatt 1682: ErrixFiordtz Otting, Sl: Knud Tieldis Børn. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370030

Brit Olsdotter på Myrset1,2

K, #13852, (ca. 1651 - 1715)

Familie 1

Ola Knutsson på Myrset ( - f 1691)
De hadde iallfall to barn.2 

Familie 2

De hadde ett barn.2 

Familie 3

Einar Bårdsson på Myrset (c 1663 - 1728)
De hadde ett barn.2 Brit ble født ca. 1651.2
Annet navn: Brit Olsdotter på Hanem, nevnt 1685.3
Brit giftet seg den 18. februar 1685 i Tingvoll med Ola Knutsson på Myrset.3,1
Brit giftet seg med en uregistrert person.2
Brit giftet seg i 1697 med Einar Bårdsson på Rottås.2
Hun og Einar var brukere på Myrset, Tingvoll, i 1701.2

Brit døde i 1715 på Myrset.4

     Navnet hennes ble skrevet Berte Olsdatter myrset i 1692.1

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 43 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650509
 2. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 159. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#162
 3. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 18.2.1685.
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 160. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#163

Einar Bårdsson på Myrset1

M, #13853, (ca. 1663 - 1728)

Familie 1

Brit Olsdotter på Myrset (c 1651 - 1715)
De hadde ett barn.1 

Familie 2

De hadde fire barn.2 Annet navn: Einar Bårdsson på Rottås.1
Einar ble født ca. 1663.1
Einar giftet seg i 1697 med Brit Olsdotter på Myrset.1
Han og Brit var brukere på Myrset, Tingvoll, i 1701.1
Einar giftet seg i 1717 med en uregistrert person.2

Einar døde i 1728 på Myrset.2

Kilder/noter

 1. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 159. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#162
 2. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 160. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#163

Åmund Persson på Hatlen1,2

M, #13854, ( - etter 1702)Han var bruker på Hatlen, Nesset, fra 1698. Han bodde fremdeles der i 1702.1 Åmund Persson på Hatlen ble stevnet til tinget i Eresfjord den 16. oktober 1702. Han hadde begått overlast mot Knut Hansson i Høvika. Åmund husket det ikke ettersom han hadde vært ganske full, og Knut sa han ikke hadde noe å klage på, men gjerningsmannen ble likevel bøtelagt 6 daler.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 439) må Marit Åmundsdotter på Helle ha vært datter av Åmund Persson på Kvernberget, men det stemmer ikke (sistnevnte kan ha vært identisk med Åmund Persson på Hatlen).3,4,1

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#228
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 63 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660065
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 439.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 494 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640510

Hans Jonsson Kvernberg1,2,3,4

M, #13855, (1772 - 5. juli 1829)
Far*Jon Hansson på Kvernberget3,2,4 (c 1734 - 1781)
Mor*Inger Ivarsdotter på Kvernberget4 (c 1733 - 1804)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megHans ble født i 1772.4
Han var arving ved skiftet etter Ivar Hansson på Nauste den 14. august 1790.5
Han var myndling av Lars Ivarsson på Indre Bogge i 1790.5


Hans døde den 5. juli 1829 på Otterbogen, Nesset, som ugift innerst hos Per Børresson.1,2 Hans Jonsson Kvernberg ble jordfestet den 26. juli 1829 på Rød kyrkjegard, Nesset.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 27. juli 1829 på Hatlen, Nesset.6 Skiftet etter ham ble sluttet den 8. januar 1830. Arvinger: Bergsvein Larsson på Helle, Hans Henriksson på Ernes, Ola Henriksson på Helle, Ola Knutsson på Helle, Kristi Knutsdotter på Ytre Lange, Kari Knutsdotter på Ytre Lange, Ola Olsson Rød, Knut Olsson på Rød, Mali Olsdotter på Rød, Gunni Olsdotter på Rød, Anne Olsdotter på Rød, Henrik Knutsson, Tore Knutsson, Knut Knutsson, Per Knutsson, Gjertrud Knutsdotter i Sandvika, Kristi Knutsdotter, Kari Larsdotter på Indre Bogge, Per Børresson på Otterbogen, Lars Børresson i Ranvik, Ola Børresson på Hatlen, Børre Nilsson, Rebekka Børresdotter, Tøri Børresdotter, Sigrid Børresdotter, Synnøv Nilsdotter, Ivar Jonsson Syltebø, Bård Jonsson på Syltebø, Per Jonsson i Eresfjord, Randi Jonsdotter i Eresfjord, Per Olsson på Bjørnes, Ingebrigt Bjørness, Rasmus Olsson på Myklebostad, Gjertrud Ivarsdotter på Indre Bogge, Mari Ivarsdotter på Myklebostad, Brit Ivarsdotter på Rød, Marit Ivarsdotter på Meland, Anne Ivarsdotter, Per Olsson på Bogge og Ola Trondsson på Langset. Aktiva: 43 daler 4 ort 6 skilling. Passiva: 28–3–28. Arv: 15–0–2.7

Kilder/noter

 1. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 204, 1828–29, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010958
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 94. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#97
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Lars Hansson på Øverås1,2,3

M, #13856, (ca. 1737 - 1804)
Far*Hans Ivarsson i Spelvika2,3 (c 1692 - 1770)
Mor*Synnøv Jonsdotter i Spelvika ( - e 1762)

Familie 1

De hadde to barn.7 

Familie 2

Marit Knutsdotter på Øverås (c 1733 - 1788)
De hadde ett barn.7,2 
BarnAnnet navn: Lars Hansson på Klokkset.4,5
Lars ble født ca. 1737 på Klokkset, Nesset. Han var husmannssønn.5,6
Annet navn: Lars Hansson i Spelvika.6 Han ble innrullert som soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1762. Han ble utkommandert til Holstein samme år og kom tilbake 25. juni 1763.4,5
Lars giftet seg i 1770 med en uregistrert person.7
Lars giftet seg i 1776 med Marit Knutsdotter på Reitan.7
Han og Marit var brukere i Bortasti, Øverås, Eresfjord, i 1780. Neste bruker fikk bygsel i 1782. Lars var kårmann i 1801.7,1,8
Han var verge for Synnøv Hansdotter iallfall fra 1780 til 1790.1,3
Han var arving ved skiftet etter Ivar Hansson på Nauste den 14. august 1790.9


Lars døde i 1804.7

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 526 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670532
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680057
 4. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 57. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700548
 5. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 62. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700548
 6. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 433.
 7. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 333. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#334
 8. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 334. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#335
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056

Marit Knutsdotter på Øverås1

K, #13857, (ca. 1733 - 1788)

Familie 1

Jon Knutsson på Eikesdalssetra (c 1737 - 1777)
De fikk ett barn.1 

Familie 2

De hadde ikke barn. Hun var enke i 1776.1 

Familie 3

Lars Hansson på Øverås (c 1737 - 1804)
De hadde ett barn.1,5 
BarnMarit ble født ca. 1733.1
Annet navn: Marit Knutsdotter på Eikesdalssetra, nevnt 1757.2
Marit fikk barn med Jon Knutsson på Eikesdalssetra i 1757.2
Marit giftet seg med en uregistrert person.1
Annet navn: Marit Knutsdotter på Reitan.1
Marit giftet seg i 1776 med Lars Hansson på Øverås.1
Hun og Lars var brukere i Bortasti, Øverås, Eresfjord, i 1780. Neste bruker fikk bygsel i 1782. Lars var kårmann i 1801.1,3,4

Marit døde i 1788 på Øverås, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 333. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#334
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 4 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640048
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 526 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670532
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 334. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#335
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Bergsvein Larsson på Helle1,2

M, #13858, (1778 - 25. mai 1836)
Far*Lars Hansson på Øverås1,3 (c 1737 - 1804)
Mor*Marit Knutsdotter på Øverås3 (c 1733 - 1788)

Familie

Marit Jonsdotter på Helle (1780 - 1839)Annet navn: Bergsvein Larsson på Øverås.3
Bergsvein ble født i 1778 på Øverås, Eresfjord.3
Bergsvein giftet seg i 1803 med Marit Jonsdotter på Syltebø.2,3
Han og Marit var husfolk på Hellerabben, Helle, Vistdal, fra 1806. De bodde der resten av livet.2,1
Han var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 2 daler 2 ort 19 skilling.4


Bergsvein døde den 25. mai 1836 på Helle, Vistdal.2

     Han signerte som Bersvend Larsen Helde i 1829 (med påholden penn).5

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 498. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#501
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 333. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#334
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454

Henrik Hansson på Ernes1,2

M, #13859, (ca. 1725 - 1785)
Far*Hans Ivarsson i Spelvika3,4,5 (c 1692 - 1770)
Mor*Synnøv Jonsdotter i Spelvika ( - e 1762)

Familie

Kristi Jonsdotter på Ernes (c 1731 - 1814)
De hadde ni barn.7 
BarnAnnet navn: Henrik Hansson på Klokkset.6
Henrik ble født ca. 1725 på Klokkset, Nesset.6,2
Henrik fikk barn med en uregistrert person ca. 1745.1
Han bodde på Ernes, Eresfjord, i 1745. Han bygslet gården i 1756 og fikk skjøte i 1762. Skyld: 2 pund 12 merker.1,7,6 Han ble innrullert som soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han ble overført til landvernet i 1765.6
Annet navn: Henrik Hansson i Spelvika.8
Henrik giftet seg i 1757 med Kristi Jonsdotter på Husby.9,10,7
I manntallet av 1762 står han og Kristi som selveiere på Ernes. Kristen Olsson og Mari Aslaksdotter var også der. Sønnen Hans kjøpte gården i 1790.10,7

Henrik døde i 1785 på Ernes.2 Han ble jordfestet den 6. februar 1785 på Eresfjord kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 136 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400594
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 167 b, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640212
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 526 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670532
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 6. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 58. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700548
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 573. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#574
 8. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 433.
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 133 b, 16. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640178
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 205. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041039

Kristi Jonsdotter på Ernes1,2

K, #13860, (ca. 1731 - 1814)
Far*Jon Olsson på Husby3 (c 1694 - 1773)

Familie 1

Henrik Hansson på Ernes (c 1725 - 1785)
De hadde ni barn.5 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.5 Annet navn: Kristi Jonsdotter på Husby.3
Kristi ble født ca. 1731.3
Kristi giftet seg i 1757 med Henrik Hansson på Ernes.2,4,5
I manntallet av 1762 står hun og Henrik som selveiere på Ernes, Eresfjord. Kristen Olsson og Mari Aslaksdotter var også der. Sønnen Hans kjøpte gården i 1790.4,5
Hun var fadder ved dåpen til Ørjar Sjurdsson på Utbogge den 16. juli 1769 i Eresfjord kyrkje.1
Hun var fadder ved dåpen til Bård Sjurdsson på Ytre Bogge den 14. september 1777 i Rød kyrkje, Nesset.2

Kristi giftet seg i 1790 med en uregistrert person.5

Kristi døde i 1814.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 63 a, 8. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640106
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 133 b, 16. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640178
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 378.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 205. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041039
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 573. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#574

Hans Henriksson på Ernes1,2,3

M, #13861, (1765 - 17. mars 1833)
Far*Henrik Hansson på Ernes1,2,3 (c 1725 - 1785)
Mor*Kristi Jonsdotter på Ernes3 (c 1731 - 1814)Hans ble født i 1765 på Ernes, Eresfjord.3
Han var arving ved skiftet etter Ivar Hansson på Nauste den 14. august 1790.4

Han var selveier på Ernes fra 1790 til 1823. Han bodde fremdeles der i 1829.3,5,1
Han var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 4 ort 6 skilling.6


Hans døde den 17. mars 1833.3

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 573. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#574
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 574. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#575
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Ola Henriksson på Helle1,2

M, #13862, (1771 - 22. september 1835)
Far*Henrik Hansson på Ernes1,3,4 (c 1725 - 1785)
Mor*Kristi Jonsdotter på Ernes4 (c 1731 - 1814)Annet navn: Ola Henriksson på Ernes.4
Ola ble født i 1771 på Ernes, Eresfjord.4
Han var arving ved skiftet etter Ivar Hansson på Nauste den 14. august 1790.5
Han var myndling av Lars Ivarsson på Indre Bogge i 1790.5

Han var selveier Herut, Helle, Vistdal, fra 1803 til 1835.2
Han var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 4 ort 6 skilling.6


Ola døde den 22. september 1835 på Helle, Vistdal.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Hendriksen Helde i 1829.1

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 476. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#479
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 573. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#574
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Gunnhild Henriksdotter på Helle1,2,3

K, #13863, (1758 - 23. januar 1823)
Far*Henrik Hansson på Ernes4,2,5 (c 1725 - 1785)
Mor*Kristi Jonsdotter på Ernes5 (c 1731 - 1814)

Familie

Knut Olsson på Helle (1758 - 1819)
De hadde fem barn.8 
BarnAnnet navn: Gunnhild Henriksdotter på Ernes.5
Gunnhild ble født i 1758 på Ernes, Eresfjord.5
Gunnhild giftet seg i 1786 med Knut Olsson på Helle.6,4,3
Hun og Knut var brukere i Heropp, Helle, Vistdal, fra 1787. De fikk skjøte i 1796. Sønnen Ola kjøpte bruket i 1815.7,8
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Hansson på Nauste den 14. august 1790.9

Gunnhild giftet seg den 15. juli 1821 med en uregistrert person.6

Gunnhild døde den 23. januar 1823 på Helle, Vistdal, som kårkone.6

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680057
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 176 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640221
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 573. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#574
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 443. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#446
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 442. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#445
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 444. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#447
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056

Knut Olsson på Helle1,2

M, #13864, (1758 - 1819)
Far*Ola Botolvsson på Mittet3 (c 1728 - 1765)
Mor*Synnøv Larsdotter på Mittet4 (1732 - 1797)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gunnhild Henriksdotter på Helle (1758 - 1823)
De hadde fem barn.9 
BarnAnnet navn: Knut Olsson på Mittet.5,3
Knut ble født i 1758 på Ytre Mittet, Veøy.3,5,6 Knut ble døpt den 18. juni 1758 i Rødven stavkyrkje, Veøy. Sognepresten bemerket i kirkeboka at foreldrene hadde hatt samleie før de giftet seg. Faddere: Botolv Olsson på Staurset o.a.3
Knut giftet seg i 1786 med Gunnhild Henriksdotter på Ernes.7,8,1
Han og Gunnhild var brukere i Heropp, Helle, Vistdal, fra 1787. De fikk skjøte i 1796. Sønnen Ola kjøpte bruket i 1815.6,9
Han var fadder ved dåpen til Anne Olsdotter på Helle den 1. januar 1796 i Vistdal kyrkje.2


Knut døde i 1819 på Helle, Vistdal.7

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 176 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640221
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 205 b, 1796, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640250
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 443. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660428
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 429. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=430
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 429. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#430
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 442. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#445
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 443. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#446
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 444. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#447

Ola Jonsson på Mittet1,2

M, #13865, (ca. 1732 - 31. august 1803)
Far*Jon Olsson på Husby3,4 (c 1694 - 1773)

Familie

Synnøv Larsdotter på Mittet (1732 - 1797)
De hadde ett barn. 
BarnOla ble født ca. 1732.5,4,6
Annet navn: Ola Jonsson på Husby, nevnt 1766.7
Ola giftet seg den 2. juni 1766 i Veøy kirke med Synnøv Larsdotter på Ytre Mittet.7,2 Ola Jonsson fikk bygselseddel på 1 pund 11 merker på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, den 31. oktober 1766. Seddelen ble tinglyst 3. november.8
Annet navn: Ola Jonsson på Ytre Mittet, nevnt fra 1769 til 1803.9,5
Han og Synnøv var brukere på bnr. 4 i 1769.9,10
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Kasparsson den 12. januar 1770 på Indre Lange, Vistdal: 2 daler.11
Han var fadder ved dåpen til Synnøv Knutsdotter på Helle den 8. juli 1787 i Eresfjord kyrkje.2
Ola Jonsson bodde hos Ola Olsson og Marit Persdotter på bnr. 4 i 1801. Ola Jonsson var kårmann.6,10,12

Ola døde den 31. august 1803 på Ytre Mittet, Veøy, som innerst.5 Han ble gravlagt den 11. september 1803 på Veøy kirkegård.5

     Navnet hans ble skrevet Ole Jonssen Yttre Mettit i 1803.5

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 371) kalles Ola Jonsson på Mittet for «Ole Olsen» (grunnet feilskrift i folketellingen 1801) og er ført som far til sønnen Knut (født 1758), men dette er ikke riktig.10


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 363, 378) var Siri Andersdotter på Husby gift med Ola Jonsson på Mittet, men det er feil. I tillegg er barna til hans bror Ola d.e. også ført under Ola d.y.13,4,14

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 176 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640221
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 699 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660736
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 378.
 5. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 162 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670357
 6. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 377 b, Yttre Mittit, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670239
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 25. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660495
 8. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 67 a, publiseringsnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410656
 9. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 63. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660514
 10. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 371. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#372
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b–528 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 12. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 372. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#373
 13. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 363. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#364
 14. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 563. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#564

Ola Olsson på Mittet1,2,3

M, #13866, (1769 - 1853)
Far*Ola Jonsson på Mittet4 (c 1732 - 1803)
Mor*Synnøv Larsdotter på Mittet (1732 - 1797)

Familie 1

Marit Ivarsdotter på Bogge (1762 - 1793)
De hadde ett barn.3 

Familie 2

Marit Persdotter på Mittet (1769 - 1836)
De hadde åtte barn.3 
BarnOla ble født i 1769 på Ytre Mittet, Veøy, og hjemmedøpt 28. april fordi han var svakelig.4 Ola ble døpt den 7. mai 1769 i Veøy kirke.4
Ola giftet seg den 15. juni 1793 med Marit Ivarsdotter på Bogge.5
Annet navn: Ola Olsson på Ytre Mittet, nevnt 1795.6
Ola giftet seg den 1. januar 1795 i Vistdal kyrkje med Marit Persdotter på Hjellen.6 Ola Olsson på Mittet var skysskaffer i 1801.1 Ola og Marit var brukere på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, i 1801. Ola Olsson og Ola Jonsson o.a. bodde også der. Ola Jonsson var kårmann. Ola Olsson jr. fikk skjøte i 1823.1,3,7

Ola døde i 1853.3

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 377 b, Yttre Mittit, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670239
 2. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 297, nr. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650198
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 371. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#372
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 63. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660514
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 119.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 202 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640246
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 372. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#373

Siri Andersdotter på Husby1,2

K, #13867, (ca. 1743 - 1783)
Far*Anders Randmodsson på Husby2 (c 1706 - 1760)
Mor*Brit Jonsdotter på Husby2 ( - 1757)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megSiri ble født ca. 1743.1,2

Siri døde i 1783 på Husby, Eresfjord.1 Hun ble jordfestet den 21. desember 1783 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 363, 378) var Siri Andersdotter på Husby gift med Ola Jonsson på Mittet, men det er feil. I tillegg er barna til hans bror Ola d.e. også ført under Ola d.y.2,3,4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 163 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640207
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 363. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#364
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 378.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 563. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#564

Synnøv Knutsdotter på Rød1,2,3

K, #13868, (1787 - 23. mars 1822)
Far*Knut Olsson på Helle4 (1758 - 1819)
Mor*Gunnhild Henriksdotter på Helle4,2 (1758 - 1823)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Olsson på Rød (1778 - 1822)
De hadde fem barn.3 
BarnAnnet navn: Synnøv Knutsdotter på Helle.4
Synnøv ble født i 1787 på Helle, Vistdal.4 Synnøv ble døpt den 8. juli 1787 i Eresfjord kyrkje. Faddere: Ola Jonsson på Mittet, Synnøv Larsdotter på Mittet og Brit Aslaksdotter på Bergset o.a.4
Synnøv giftet seg den 16. juni 1811 med Ola Olsson på Rød.5
Hun og Ola var selveiere på bnr. 5, Rød, Nesset, til 1822.3

Synnøv døde den 23. mars 1822 på Rød, Nesset, som gårdkone.1 Hun og Ola ble jordfestet den 4. april 1822 på Rød kyrkjegard, Nesset.6,1

Kilder/noter

 1. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 195, 1821–22, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010953
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 393.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 176 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640221
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 443. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#446
 6. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 194, 1821–22, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010953

Ola Knutsson på Helle1,2

M, #13869, (1794 - 1837)
Far*Knut Olsson på Helle3 (1758 - 1819)
Mor*Gunnhild Henriksdotter på Helle1,3 (1758 - 1823)
4-menning 5 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1794 på Helle, Vistdal, som tvilling.3
Han var selveier i Heropp, Helle, Vistdal, fra 1815 til 1837.2,1
Han var verge for Knut Olsson på Rød i 1829.1
Han var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 20 skilling.4


Ola døde i 1837 på Helle.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Knudsen Helde i 1829.1

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 444. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#447
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 443. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#446
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Kristi Knutsdotter på Ytre Lange1,2

K, #13870, (1790 - 11. april 1886)
Far*Knut Olsson på Helle3 (1758 - 1819)
Mor*Gunnhild Henriksdotter på Helle1,3 (1758 - 1823)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Guttorm Aslaksson på Ytre Lange (1782 - 1869)Annet navn: Kristi Knutsdotter på Helle.3
Kristi ble født i 1790 på Helle, Vistdal.3
Kristi giftet seg den 28. desember 1817 med Guttorm Aslaksson på Ytre Lange.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 9 skilling.4
Kristi og Guttorm var kårfolk i Øverlia, Ytre Lange, Vistdal, i 1865.5

Kristi døde den 11. april 1886.5

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 392.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 443. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#446
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 393.

Guttorm Aslaksson på Ytre Lange1,2

M, #13871, (1782 - 26. januar 1869)
Far*Aslak Gunnarsson på Bergset3 (1754 / 1755 - 1844)
Mor*Brit Aslaksdotter på Bergset3 (c 1749 - 1799)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ildri Trondsdotter på Bergset (1789 - 1879)

Familie 2

Kristi Knutsdotter på Ytre Lange (1790 - 1886)Annet navn: Guttorm Aslaksson på Bergset.3
Guttorm ble født i 1782 på Bergset, Vistdal.3
Guttorm fikk barn med en uregistrert person i 1810.3
Guttorm fikk barn med Ildri Trondsdotter på Bergset i 1814.3
Han var selveier i Øverlia, Ytre Lange, Vistdal, fra 1815.2
Guttorm giftet seg den 28. desember 1817 med Kristi Knutsdotter på Helle.1,2
Han var verge for Anne Olsdotter på Rød i 1829.1
Guttorm og Kristi var kårfolk i Øverlia i 1865.4

Guttorm døde den 26. januar 1869 på Ytre Lange, Vistdal.

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 392.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 547.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 393.

Kari Knutsdotter Lien1

K, #13872, (1794 - 20. juli 1855)
Far*Knut Olsson på Helle2 (1758 - 1819)
Mor*Gunnhild Henriksdotter på Helle3,2 (1758 - 1823)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anders Trondsson i Lia (1797 - 1839)

Familie 2

John Olsson Lien (1812 - 1901)Annet navn: Kari Knutsdotter på Helle.2
Kari ble født i 1794 på Helle, Vistdal, som tvilling.2
Kari giftet seg den 7. juli 1816 med Anders Trondsson i Lia.3,1
Annet navn: Kari Knutsdotter på Ytre Lange, nevnt 1829.3
Hun og Anders var brukere i Nerlia, Ytre Lange, Vistdal, i 1829. Hun drev videre etter hans død.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 9 skilling.4

Kari giftet seg den 5. juli 1840 med John Olsson på Mittet.1
Hun og John var brukere i Nerlia.1

Kari døde den 20. juli 1855 på Ytre Lange, Vistdal.1

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 349.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 444. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#447
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Anders Trondsson i Lia1,2

M, #13873, (1797 - 1. mai 1839)
Far*Trond Andersson i Lia1 (c 1750 - 1833)
Mor*Olov Åmundsdotter i Lia1 (1760 - 1843)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kari Knutsdotter Lien (1794 - 1855)Anders ble født i 1797 på Ytre Lange, Vistdal.3 Ved folketellingen av 1801 bodde Anders Trondsson i Nerlia, Ytre Lange, Vistdal, hos Trond Andersson og Olov Åmundsdotter.1
Anders Trondsson kjøpte i Nerlia den 6. november 1815 av Trond Andersson. Trond skulle fortsette å drive bruket så lenge han ville.3,4
Anders giftet seg den 7. juli 1816 med Kari Knutsdotter på Helle.5,4
Annet navn: Anders Trondsson på Ytre Lange, nevnt 1829.5
Han og Kari var brukere i Nerlia i 1829. Hun drev videre etter hans død.4,5

Anders døde den 1. mai 1839 på Ytre Lange.4

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Langelie.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 444. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=447
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 348.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 349.
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Marit Persdotter på Mittet1,2

K, #13874, (1769 - 1836)
Far*Per Persson på Hjellen3 (c 1739 - 1814)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Olsson på Mittet (1769 - 1853)
De hadde åtte barn.2 
BarnMarit ble født i 1769 på Hjellen, Vistdal.3
Annet navn: Marit Persdotter på Hjellen, nevnt 1795.4,3
Marit giftet seg den 1. januar 1795 i Vistdal kyrkje med Ola Olsson på Ytre Mittet.4 Marit og Ola var brukere på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, i 1801. Ola Olsson og Ola Jonsson o.a. bodde også der. Ola Jonsson var kårmann. Ola Olsson jr. fikk skjøte i 1823.1,2,5

Marit døde i 1836.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 410) var Marit Persdotter på Hjellen gift tidligere med en «Jon Buvik», men Marit ble titulert pike ved vielsen i 1795.3,4

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 377 b, Yttre Mittit, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670239
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 371. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#372
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 410.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 202 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640246
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 372. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#373

John Olsson Lien1,2,3

M, #13875, (1812 - 31. oktober 1901)
Far*Ola Olsson på Mittet4 (1769 - 1853)
Mor*Marit Persdotter på Mittet4 (1769 - 1836)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kari Knutsdotter Lien (1794 - 1855)Annet navn: John Olsson på Mittet.4,3
John ble født i 1812 på Ytre Mittet, Veøy.1,4
John giftet seg den 5. juli 1840 med Kari Knutsdotter Lien.3
Han og Kari var brukere i Nerlia, Ytre Lange, Vistdal.3
John giftet seg den 27. november 1857 med en uregistrert person.3
Annet navn: John Olsson på Bogge.2 John var kårmann på Øvre, Utbogge, Eresfjord, i 1865.2

John døde den 31. oktober 1901 i Nerlia, som kårmann.1 Han ble gravlagt den 8. november 1901 på Vistdal kyrkjegard. Jordfestelsen var 15. desember.1

Kilder/noter

 1. [S1559] Vistdal klok. 1867–1946: fol. 256 a, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb10051102042226
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 34. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#37
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 349.
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 372. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#373

Ola Olsson på Rød1,2

M, #13876, (1778 - 28. mars 1822)
Far*Ola Andersson på Rød2 (c 1746 - 1823)
Mor*Mali Olsdotter på Rød2 (c 1747 - 1827)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Synnøv Knutsdotter på Rød (1787 - 1822)
De hadde fem barn.2 
BarnOla ble født i 1778 på Rød, Nesset.2
Ola Olsson kjøpte på bnr. 5, Rød, Nesset, i 1800 av Ola Andersson og Mali Olsdotter. Kjøpesum: 60 daler og kår. Ola og Mali drev fremdeles bruket året etter.2,3
Ola giftet seg den 16. juni 1811 med Synnøv Knutsdotter på Helle.4
Han og Synnøv var selveiere på bnr. 5 til 1822.2

Ola døde den 28. mars 1822 på Rød.1 Han og Synnøv ble jordfestet den 4. april 1822 på Rød kyrkjegard, Nesset.1,5

Kilder/noter

 1. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 194, 1821–22, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010953
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 393.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Røe.
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 443. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#446
 5. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 195, 1821–22, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010953

Ola Olsson Rød1,2,3

M, #13877, (1812 - )
Far*Ola Olsson på Rød3 (1778 - 1822)
Mor*Synnøv Knutsdotter på Rød3 (1787 - 1822)
5-menning 4 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1812 på Rød, Nesset.3
Han var myndling av Anders Olsson på Dale i 1829.4
Han var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 2 skilling.5
Han var fadder ved dåpen til Ole Olsson den 18. april 1858 i Rød kyrkje, Nesset.1
Han var fadder ved dåpen til Brit Olsdotter Kvernberg den 26. januar 1862 i Rød kyrkje.2

Kilder/noter

 1. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 34, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660117
 2. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 46, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660129
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 393.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Knut Olsson på Rød1,2,3

M, #13878, (1815 - )
Far*Ola Olsson på Rød3 (1778 - 1822)
Mor*Synnøv Knutsdotter på Rød2,3 (1787 - 1822)
5-menning 4 ganger forskjøvet til megKnut ble født i 1815 på Rød, Nesset.3
Han var myndling av Ola Knutsson på Helle i 1829.2
Han var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 2 skilling.4
Han var fadder ved dåpen til Marit Olsdotter den 29. januar 1860 i Rød kyrkje, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 40, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660123
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 393.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Mali Olsdotter på Rød1,2

K, #13879, (ca. 1817 - )
Far*Ola Olsson på Rød1 (1778 - 1822)
Mor*Synnøv Knutsdotter på Rød2,1 (1787 - 1822)
5-menning 4 ganger forskjøvet til megMali ble født ca. 1817 på Rød, Nesset.2,3,1
Hun var i 1829 myndling av Gaardbruger Anders Andersen Helde (trolig feilskrift for Tjelle).2,3
Hun var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 1 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 393.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 307. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#310
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Gunni Olsdotter på Rød1,2

K, #13880, (1819 - )
Far*Ola Olsson på Rød1 (1778 - 1822)
Mor*Synnøv Knutsdotter på Rød2,1 (1787 - 1822)
5-menning 4 ganger forskjøvet til megGunni ble født i 1819 på Rød, Nesset.1
Hun var myndling av Ola Olsson på Skjørsetra i 1829.2
Hun var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 1 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 393.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Ola Olsson på Skjørsetra1,2,3

M, #13881, (ca. 1776 - 1860)
Far*Ola Olsson på Skjørsetra3 (c 1755 - 1825)
Mor*Ingebjørg Knutsdotter på Skjørsetra1 (c 1745 - 1814)Ola ble født ca. 1776.3
Han var selveier i Nordigarden, Skjørsetra, Nesset, fra 1801 til 1841.3,4
Han var arving ved skiftet etter Knut Knutsson og Mari Jørnsdotter på Fuglsetneset i desember 1822: 2 daler 3 ort 22 skilling.5
Han var verge for Gunni Olsdotter på Rød i 1829.2


Ola døde i 1860 på Skjørsetra, Nesset.4

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Skiørsæter i 1822.1

Kilder/noter

 1. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 290. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#293
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 291. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#294
 5. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b–337 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022

Anne Olsdotter Gauprør1

K, #13882, (27. januar 1822 - 8. august 1891)
Far*Ola Olsson på Rød2 (1778 - 1822)
Mor*Synnøv Knutsdotter på Rød3,2 (1787 - 1822)
5-menning 4 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Anne Olsdotter på Rød.2,3
Anne ble født den 27. januar 1822 på Rød, Nesset.1
Hun var myndling av Guttorm Aslaksson på Ytre Lange i 1829.3
Hun var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 1 skilling.4
Hun var fadder ved dåpen til Marit Olsdotter den 29. januar 1860 i Rød kyrkje, Nesset.5


Anne døde den 8. august 1891 på Gauprøra, Vistdal.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 33. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#36
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 393.
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 5. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 40, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660123

Marit Knutsdotter på Helle

K, #13883, (1796 - 1796)
Far*Knut Olsson på Helle1 (1758 - 1819)
Mor*Gunnhild Henriksdotter på Helle1 (1758 - 1823)
4-menning 5 ganger forskjøvet til megMarit ble født i 1796 på Helle, Vistdal.1

Marit døde i 1796 på Helle, 4 dager gammel.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 444. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#447

Mali Henriksdotter i Sandvika1,2

K, #13884, (1768 - 1816)
Far*Henrik Hansson på Ernes2,3,4 (c 1725 - 1785)
Mor*Kristi Jonsdotter på Ernes4 (c 1731 - 1814)Annet navn: Mali Henriksdotter på Ernes.4
Mali ble født i 1768 på Ernes, Eresfjord, som tvilling.4
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Hansson på Nauste den 14. august 1790.5
Hun var myndling av Ivar Eriksson på Husby i 1790.3

Mali giftet seg den 8. juli 1798 med Knut Baltsersson i Sandvika.1

Mali døde i 1816 i Sandvika, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 195. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#198
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 573. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#574
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056

Knut Baltsersson i Sandvika1

M, #13885, (1760 - 16. april 1837)
Far*Baltser Knutsson på Gauprøra2 (c 1729 - 1813)
Mor*Gjertrud Toresdotter på Gauprøra2 (c 1733 - )Annet navn: Knut Baltsersson på Gauprøra.2
Knut ble født i 1760 på Gauprøra, Vistdal.2 Han var korporal.1
Han var bruker i Sandvika, Eresfjord, fra 1797 til 1819.1,3
Knut giftet seg den 8. juli 1798 med Mali Henriksdotter på Ernes.1

Knut døde den 16. april 1837.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 195. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#198
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 30.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 196. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#199

Henrik Knutsson i Sandvika1,2

M, #13886, (1803 - )
Far*Knut Baltsersson i Sandvika1 (1760 - 1837)
Mor*Mali Henriksdotter i Sandvika2,1 (1768 - 1816)Henrik ble født i 1803 i Sandvika, Eresfjord, som tvilling.1
Han var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 9 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 195. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#198
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Tore Knutsson i Øyan1

M, #13887, (1803 - 1877)
Far*Knut Baltsersson i Sandvika2 (1760 - 1837)
Mor*Mali Henriksdotter i Sandvika3,2 (1768 - 1816)Annet navn: Tore Knutsson i Sandvika.2,3
Tore ble født i 1803 i Sandvika, Eresfjord, som tvilling.2
Han var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 9 skilling.4

Han var husmann i Øyahagen, Øyan, Nesset, fra 1831 til 1877.1

Tore døde i 1877 i Øyan, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 144. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#147
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 195. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#198
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Knut Knutsson i Sandvika1,2

M, #13888, (1808 - )
Far*Knut Baltsersson i Sandvika1 (1760 - 1837)
Mor*Mali Henriksdotter i Sandvika2,1 (1768 - 1816)Knut ble født i 1808 i Sandvika, Eresfjord, som tvilling.1 Han var vervet soldat i Trondheim i 1829. I et skifte fra samme år ser det ut til å stå garvermester, men det kan være feiloppfatning av gevorben.3,2
Han var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 9 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 195. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#198
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 3. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 186. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640377
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Per Knutsson i Sandvika1,2

M, #13889, (1812 - )
Far*Knut Baltsersson i Sandvika1 (1760 - 1837)
Mor*Mali Henriksdotter i Sandvika2,1 (1768 - 1816)Per ble født i 1812 i Sandvika, Eresfjord.1
Han var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 9 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 195. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#198
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Gjertrud Knutsdotter i Sandvika1,2

K, #13890, (1799 - 16. juni 1830)
Far*Knut Baltsersson i Sandvika1 (1760 - 1837)
Mor*Mali Henriksdotter i Sandvika2,1 (1768 - 1816)

Familie

Erik Eriksson i Sandvika (1781 - 1831)Gjertrud ble født i 1799 i Sandvika, Eresfjord.1
Gjertrud giftet seg den 2. juli 1820 med Erik Eriksson i Sandvika.2,3
Hun og Erik var brukere i Sandvika i 1829.2
Hun var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 4 skilling.4


Gjertrud døde den 16. juni 1830 i Sandvika.3

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 195. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#198
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 196. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#199
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Erik Eriksson i Sandvika1

M, #13891, (1781 - 1. desember 1831)
Far*Erik Ivarsson på Hagbøen2 (c 1736 - 1810)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Knutsdotter i Sandvika (1799 - 1830)Annet navn: Erik Eriksson på Hagbøen.2
Erik ble født i 1781 på Hagbøen, Eresfjord.2 Han fikk bygselseddel i Sandvika, Eresfjord, den 22. juni 1819.3
Erik giftet seg den 2. juli 1820 med Gjertrud Knutsdotter i Sandvika.1,3
Han og Gjertrud var brukere i Sandvika i 1829.1
Han var verge for Kristi Knutsdotter i Sandvika i 1829.1


Erik døde den 1. desember 1831 i Sandvika.3

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 177. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#180
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 196. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#199

Kristi Knutsdotter i Sandvika1,2

K, #13892, (1808 - )
Far*Knut Baltsersson i Sandvika1 (1760 - 1837)
Mor*Mali Henriksdotter i Sandvika2,1 (1768 - 1816)Kristi ble født i 1808 i Sandvika, Eresfjord, som tvilling.1
Hun var myndling av Erik Eriksson i Sandvika i 1829.2
Hun var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 4 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 195. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#198
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Kristi Knutsdotter i Sandvika1

K, #13893, (1800 - 1800)
Far*Knut Baltsersson i Sandvika1 (1760 - 1837)
Mor*Mali Henriksdotter i Sandvika1 (1768 - 1816)Kristi ble født i 1800 i Sandvika, Eresfjord.1

Kristi døde i 1800 i Sandvika, 2 uker gammel.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 195. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#198

Synnøv Hansdotter på Nauste1,2

K, #13894, (omkr. 1735 - )
Far*Hans Ivarsson i Spelvika1,2 (c 1692 - 1770)
Mor*Synnøv Jonsdotter i Spelvika ( - e 1762)Synnøv ble født omkr. 1735.1,2
Annet navn: Synnøv Hansdotter i Spelvika.3 Synnøv og Ivar Hansson tjente på Nesset prestegard i 1762.4
Hun bodde på Nauste, Eresfjord, i 1780.1
Hun var myndling av Lars Hansson på Øverås iallfall fra 1780 til 1790.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Hansson på Nauste den 14. august 1790.5

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 526 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670532
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680057
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 433.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 223. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041033
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056

Mali Hansdotter i Spelvika1,2

K, #13895, (ca. 1739 - 1763)
Far*Hans Ivarsson i Spelvika2,1 (c 1692 - 1770)
Mor*Synnøv Jonsdotter i Spelvika2 ( - e 1762)Mali ble født ca. 1739 på Klokkset, Nesset.1 Hun bodde hos Hans Ivarsson og Synnøv Jonsdotter i Spelvika, Nesset prestegard, i 1762. Alle var skrøpelige og mest sengeliggende, meget fattige og levde mest av almisser, så de slapp ekstraskatten.2,3

Mali døde i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 434. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#437
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 223. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041033
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 69 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640112

Synnøv Jonsdotter i Spelvika1

K, #13896, ( - etter 1762)

Familie

Hans Ivarsson i Spelvika (c 1692 - 1770)
De hadde sju barn. 
BarnSynnøv giftet seg med Hans Ivarsson.1 Hans var husmann på Klokkset, Nesset, i 1742.2,3,4
Hun og Hans var husfolk i Spelvika, Nesset prestegard, i 1762, sammen med Mali Hansdotter. Alle var skrøpelige og mest sengeliggende, meget fattige og levde mest av almisser, så de slapp ekstraskatten.1,5

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 223. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041033
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 74 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400532
 3. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 29. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700544
 4. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 62. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700548
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 69 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640112

Ildri Hansdotter på Sira1,2

K, #13897, (ca. 1721 - 1780)
Far*Hans Ivarsson i Spelvika3,4 (c 1692 - 1770)
Mor*Synnøv Jonsdotter i Spelvika ( - e 1762)

Familie

Ivar Knutsson på Sira (c 1733 - 1807)
De hadde ett barn, som døde i 1762. Ingen barn levde i 1780.
I b. IV av Gards- og ættesoge for Nesset er de delvis sammenblandet med en annen familie.2,4,6,10,11
 Ildri ble født ca. 1721.5
Annet navn: Ildri Hansdotter i Spelvika.6
Ildri giftet seg i 1761 med Ivar Knutsson på Sira.4,2
I manntallet av 1762 står hun og Ivar som selveiere på bnr. 3 (A), Sira, Eresfjord. Guri Knutsdotter og Jødda Persdotter var også der. Bruket var på 2 våger 1 pund. Ivar og Ildri var brukere til 1765.1,2,7
Annet navn: Ildri Hansdotter på Øra, nevnt mars 1780 (post mortem).5

Ildri døde i 1780 på Nauste, Eresfjord.5 Hun ble jordfestet den 24. mars 1780 på Eresfjord kyrkjegard.5
Annet navn: Ildri Hansdotter på Naustøra, nevnt november 1780 (post mortem).4 Det ble holdt skifte etter henne den 24. november 1780. Boet var fallitt.9

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 200. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041039
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 308. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#309
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 434. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#437
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 526 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670532
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 145 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640189
 6. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 432.
 7. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 37. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700545
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 527. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#528
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 526 b–527 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670532
 10. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 433.
 11. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 340.

Ivar Knutsson på Sira1,2,3,4

M, #13898, (ca. 1733 - 1807)
Far*Knut Olsson på Frisvoll6 ( - e 1748)
Mor*Guri Knutsdotter på Sira5,6 ( - e 1762)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ildri Hansdotter på Sira (c 1721 - 1780)
De hadde ett barn, som døde i 1762. Ingen barn levde i 1780.
I b. IV av Gards- og ættesoge for Nesset er de delvis sammenblandet med en annen familie.4,7,11,12,13
 

Familie 2

Synnøv Lassesdotter på Solhjell (c 1733 - 1809)
De hadde ikke barn.5,9 Ivar ble født ca. 1733 på Sira, Eresfjord, utenom ekteskap. Han kalles gårdmannssønn i hovedlegdsrullen.1,6 Han ble innrullert som soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1754. I 1765 var ankelen på venstre fot avhogd, så han ble dimittert.1
Ivar Knutsson på Sira kjøpte på bnr. 3 (A), Sira, Eresfjord, den 24. mai 1760 av Torfinn Eriksson.4
Ivar giftet seg i 1761 med Ildri Hansdotter i Spelvika.7,4
I manntallet av 1762 står han og Ildri som selveiere på bnr. 3 (A). Guri Knutsdotter og Jødda Persdotter var også der. Bruket var på 2 våger 1 pund. Ivar og Ildri var brukere til 1765.2,4,1
Han hadde Ingeborg Ivarsdotter i tjeneste i 1762.2
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 1 ort 22 skilling.8

Ivar Knutsson på Sira solgte 2 våger med bygsel over 1 pund mer på bnr. 3 (A) i 1765 til Bård Persson på Øverås. Kanskje gav de opp driften på grunn av foten til Ivar.4 Ivar Knutsson på Sira fikk bygselseddel på Hammaren, Nauste, Eresfjord, fra Per Hansson på Sira den 25. oktober 1773.9
Annet navn: Ivar Knutsson på Naustøra, nevnt 1780.7
Annet navn: Ivar Knutsson på Hammaren.10
Ivar giftet seg i 1782 med Synnøv Lassesdotter på Solhjell.9

Ivar døde i 1807 på Nauste, Eresfjord, som husmann.9,5 Skiftet etter ham ble sluttet den 1. februar 1809. Kreditorer: Didrik Olsson på Nauste o.a. Didrik fordret 4 daler i grunnleie for 1806 og 07. Aktiva og passiva var begge 11 daler 2 ort 12 skilling, så det ble ingen arv.5

Kilder/noter

 1. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 37. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700545
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 200. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041039
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660155
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 308. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#309
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 311 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690328
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 39 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400203
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 526 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670532
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 9. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 527. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#528
 10. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 215. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#216
 11. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 432.
 12. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 433.
 13. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 340.

Ivar Eriksson på Husby1,2,3,4

M, #13899, (ca. 1752 - 1804)
Far*Erik Ivarsson på Husby5,6 (c 1711 - 1784)
Mor*Synnøv Eriksdotter på Husby6 (c 1723 - 1773)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Søgni Knutsdotter på Husby (c 1748 - 1817)
De hadde fire barn, hvorav ett levde i 1823.4,5 
BarnIvar ble født ca. 1752 på Husby, Eresfjord.2 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1774. Han var fremdeles soldat i 1780.2
Han var bruker på bnr. 1, Husby, Eresfjord, fra 1776 til 1804.4
Ivar giftet seg i 1782 med Søgni Knutsdotter i Eidsvåg.7,4
Han var verge for Mali Henriksdotter i 1790.3
Ivar Eriksson på Husby var vurderingsmann i 1800.1
Han var verge for Ingeborg Ivarsdotter på Nesset i 1800.1


Ivar døde i 1804 på Husby.4

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S1530] 2. trondhjemske infreg, ruller 1779–80: 1780, Eresfjordske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 46. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201690537
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#353
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 351.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 187 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670767

Ivar Jonsson på Kvernberget1,2,3

M, #13900, (1769 - 1792)
Far*Jon Hansson på Kvernberget1,2,3 (c 1734 - 1781)
Mor*Inger Ivarsdotter på Kvernberget3 (c 1733 - 1804)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megIvar ble født i 1769 på Kvernberget, Nesset.1,3 Ivar ble døpt den 13. august 1769 i Rød kyrkje, Nesset.1
Han var arving ved skiftet etter Ivar Hansson på Nauste den 14. august 1790.4
Han var myndling av Lars Ivarsson på Indre Bogge i 1790.4


Ivar døde i 1792.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 63 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640107
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 94. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#97
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056