Ola Andersson i Schultzhagen1

M, #11301, ( - ca. 1790)
Far*Anders1Ola bodde eller tjente i Schultzhagen, Molde.1

Ola døde ugift ca. 1790.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 22. oktober 1790 på Haukabøen, Aukra. Arvinger: Brit Andersdotter, Marit Andersdotter og Inger Andersdotter. I boet var blant annet 4 daler 1 ort i rede penger.1 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 22. oktober 1790 på Eiskrem, Aukra. Blant kjøperne var Hans Vadbekk Paust, Peder Leth Øvre, Lars Larsson på Mordal, Sjurd Jetmundsson på Mordal, Nils Larsson på Eiskrem, Per Persson på Baret, Per Persson på Haukabøen, Per Hansson på Sira, Jørn Olsson på Haukabøen, Jeppe Bang, Kristoffer Olsson på Hollingsetra og Ingebrigt Bendset. Arv: 13 daler 4 skilling. Skiftet ble sluttet 19. november.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 50 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/66/
Sist redigert9. desember 2014

Anders

M, #11302

Familie

Brit, Ola og Marit var helsøsken, og Inger var deres halvsøster.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 50 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/66/
Sist redigert9. desember 2014

Brit Andersdotter1,2

K, #11303, (ca. 1757 - )
Far*Anders1Brit ble født ca. 1757.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Andersson i Schultzhagen den 22. oktober 1790 på Haukabøen, Aukra: 5 daler 20 4/5 skilling.1
Hun var myndling av Jørn Olsson på Haukabøen i 1790.1
Brit og Lars Evartsson tjente hos Per Persson og Anne Trondsdotter på bnr. 2, Haukabøen, Aukra, i 1801.2,3

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 50 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/66/
 2. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 443 a, Haukebøe, 3. familie.
 3. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 693.
Sist redigert10. juni 2015

Ola Styrkårsson på Åndal1

M, #11304, (ca. 1707 - ca. 1762)

Familie

Gjøri Andersdotter på Åndal ( - e 1762)
Fem barn levde i 1762.3 
BarnAnnet navn: Ola Styrkårsson på Nærem.2
Ola ble født ca. 1707.2
Ola giftet seg i 1736 i Veøy kirke med Gjøri Andersdotter på Sylte.3,4 Ola Styrkårsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1743 etter 13 års tjeneste og overført til landvernet.2
Han og Gjøri var brukere på Åndal, Vågøy, i 1748.2

Ola døde ca. 1762 på Åndal.3

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 290.
 2. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 110. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690204
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 79 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/97/
 4. [S77] Tresfjord I: s. 253. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#256
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 288. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#291
Sist redigert15. oktober 2019

Jørn Olsson på Haukabøen1,2

M, #11305, (1754 - 1797)
Far*Ola Styrkårsson på Åndal1 (c 1707 - c 1762)
Mor*Gjøri Andersdotter på Åndal3 ( - e 1762)

Familie 1

De hadde to barn.4 

Familie 2

Kristi Larsdotter i Bringslia (c 1745 - 1805)
De hadde ikke barn. Annet navn: Jørn Olsson på Åndal.1
Jørn ble født i 1754 på Åndal, Vågøy.1
Jørn Olsson på Åndal kjøpte 1 pund 3 merker (med bygsel over 2 pund 6 merker, som var halve bruket) Heimi garden, Haukabøen, Aukra, den 3. januar 1780. Broren Ola kjøpte samtidig den andre halvparten. Jørn var bruker til sin død.1,4
Jørn giftet seg med en uregistrert person.1
Jørn giftet seg den 4. juli 1790 med Kristi Larsdotter i Bringslia.5
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Andersson i Schultzhagen den 22. oktober 1790 på Eiskrem, Aukra.2
Han var verge for Brit Andersdotter i 1790.2
Han var debitor ved skiftet etter Peter Fredrik Korn i 1796: 10 daler.6


Jørn døde i 1797 på Haukabøen, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 288. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#291
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 50 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/66/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 79 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/97/
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 289. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#292
 5. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 691.
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b–211 b.
Sist redigert15. oktober 2019

Kim Jostein Sørstrand1

M, #11306
Mor*Bente Kristin Rognskog
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)»: Kim Jostein Sørstrand.
Sist redigert18. juni 2019

Marit Andersdotter1

K, #11307, (ca. 1764 - )
Far*Anders1Marit ble født ca. 1764.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Andersson i Schultzhagen den 22. oktober 1790 på Haukabøen, Aukra: 5 daler 20 4/5 skilling.1
Hun var myndling av Lars Tornes (trolig Lars Larsson på Tornes) i 1790.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 50 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/66/
Sist redigert9. desember 2014

Inger Andersdotter1

K, #11308, (ca. 1772 - )
Far-?*Anders; trolig1Inger ble født ca. 1772.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Andersson i Schultzhagen den 22. oktober 1790 på Haukabøen, Aukra: 2 daler 2 ort 10 2/5 skilling.1
Hun var myndling av Nils Larsson på Eiskrem i 1790.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 50 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/66/
Sist redigert9. desember 2014

Ola Trondsson i Prestegard1,2

M, #11309, (1767 - 1812)
Far*Trond Olsson Gaupar3 (1736 - 1796)
Mor*Ingeborg Olsdotter (o 1735 - 1801)

Familie

Eldrid Jonsdotter i Prestegard (c 1754 - 1838)
De hadde tre barn.2 Annet navn: Ola Trondsson Gaupar. Ola ble døpt den 19. juli 1767 i Lom.3
Ola giftet seg i 1791 med Eldrid Jonsdotter.2,1 Ola Trondsson i Prestegard var soldat i 1801.1
Han og Eldrid var husfolk i Trondsonstugu, Lom prestegard, i 1801. Én sønn og ei innerstkone bodde da hos dem. Plassen hadde jord og fikk nok navn etter Ola Trondsson.1,2

Ola døde i 1812 i Lom.2

Kilder/noter

 1. [S1253] Lom ft. 1801: fol. 555 b, Lombs Præstegaard, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58251/2/
 2. [S1251] Bygdabok for Lom 3: s. 162.
 3. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 100. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-36
Sist redigert13. desember 2014

Marit i Prestegard1

K, #11310, ( - etter 1819)

Familie

Ola i Prestegard ( - e 1819)
BarnMarit giftet seg med Ola.1
Hun og Ola var brukere i Lom prestegard i 1819.1,2
Etter barsel ble hun innledet i Lom den 29. august 1819.1

Kilder/noter

 1. [S1088] Lom mini. 1815–25: fol. 44 a, nr. 45. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9244&idx_id=9244&uid=ny&idx_side=-44
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 434.
Sist redigert12. desember 2014

Rannei Trondsdotter Gaupar1,2

K, #11311, (1769 - )
Far*Trond Olsson Gaupar1 (1736 - 1796)
Mor*Ingeborg Olsdotter (o 1735 - 1801)Rannei ble døpt den 4. juni 1769 i Lom.1

Kilder/noter

 1. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 107. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-39
 2. [S1251] Bygdabok for Lom 3: s. 308.
Sist redigert13. desember 2014

Trond Trondsson i Eggi1

M, #11312, (1775 - 1779)
Far*Trond Olsson Gaupar1 (1736 - 1796)
Mor*Ingeborg Olsdotter1 (o 1735 - 1801)Annet navn: Trond Trondsson Gaupar.1
Trond ble født i 1775 i Øver-Eggi, Lom prestegard.1,2 Trond ble døpt den 8. januar 1775.1
Annet navn: Trond Trondsson på Andbergeie, nevnt 1779 (post mortem).2

Trond døde i 1779 på Andberg, Lom.2 Han ble jordfestet den 14. november 1779.2
Sist redigert13. desember 2014

Trond Trondsson Gaupar1

M, #11313, (1780 - )
Far*Trond Olsson Gaupar1 (1736 - 1796)
Mor*Ingeborg Olsdotter1 (o 1735 - 1801)Annet navn: Trond Trondsson på Andbergeie.1,2
Trond ble født i 1780 på Andberg, Lom.1 Trond ble døpt den 10. desember 1780.1

Trond døde i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 159. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-65
 2. [S1250] Stamrullen for Gudbrandsdalske kompani: Troen Troensen.
Sist redigert13. desember 2014

Sylfest Rasmusson på Andberg1

M, #11314, (1777 - 1790)Sylfest ble født i 1777 på Andberg, Lom.1

Sylfest døde i 1790 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S1251] Bygdabok for Lom 3: s. 308.
Sist redigert13. desember 2014

Ola Olsson på Gaupar1

M, #11315, ( - etter 1736)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan bodde på Nørdre Gaupar, Lom, i 1736.1
Sist redigert13. desember 2014

Eldrid Jonsdotter i Prestegard1,2

K, #11316, (ca. 1754 - 1838)

Familie

Ola Trondsson i Prestegard (1767 - 1812)
De hadde tre barn.2 Eldrid ble født ca. 1754.1,2
Eldrid giftet seg i 1791 med Ola Trondsson.2,1
Hun og Ola var husfolk i Trondsonstugu, Lom prestegard, i 1801. Én sønn og ei innerstkone bodde da hos dem. Plassen hadde jord og fikk nok navn etter Ola Trondsson.1,2

Eldrid døde i 1838 i Lom.2

Kilder/noter

 1. [S1253] Lom ft. 1801: fol. 555 b, Lombs Præstegaard, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58251/2/
 2. [S1251] Bygdabok for Lom 3: s. 162.
Sist redigert13. desember 2014

Malene Akselsdatter på Helland1

K, #11317, (ca. 1723 - 7. mars 1789)

Familie

Frans Ingelsson på Helland (c 1726 - f 1789)
Han hadde tre barn i 1756.9 
BarnMalene ble født ca. 1723.1
Annet navn: Malene Akselsdatter Molde, nevnt fra 1743 til 1752.2,3 Hun ble konfirmert den 8. desember 1743 i Vestnes kyrkje.2
Malene trolovet seg den 8. mai 1752 med Frans Ingelsson Brattli. Forlovere: Rasmus Jonsson på Kjersem og Lasse Persson på Øvstedalen.3
Malene giftet seg den 21. juni 1752 i Veøy kirke med Frans Ingelsson Brattli. De fikk barn sammen allerede i 1750, og den 25. oktober stod hun til offentlig skriftemål i Tresfjord kyrkje. Frans var ukonfirmert da han begikk leiermålet.4,5,6
Hun og Frans var husfolk på Ytre Remmem, Vestnes, i 1762. Allerede i 1756 ble det nevnt at han hadde vært husmann i 4 år.7,8,9

Malene døde den 7. mars 1789 på Helland, Vestnes, som husmannsenke, av alder og svakhet.1 Hun ble jordfestet den 14. mars 1789.1

     Navnet hennes ble skrevet Magdalena Axelsdatter Molde i 1750.6

     Malene Akselsdatter på Helland kan ha vært barn av Aksel Larssen og Anne Hallvardsdatter.

     Hun kan ha vært mor til Anders Fransson.10
Sist redigert23. februar 2017

Aslak Fransson på Li1

M, #11318, (1750 - 1828)
Far*Frans Ingelsson på Helland2 (c 1726 - f 1789)
Mor*Malene Akselsdatter på Helland2 (c 1723 - 1789)Aslak ble født i 1750 i Tresfjord, før foreldrene giftet seg.2 Aslak ble døpt den 31. mai 1750 i Veøy kirke, etter gudstjenesten. Faddere: Kristi Eriksdotter på Kjersem, Anne Ellevsdotter i Viken, Erik Knutsson på Sørsylte, Ingel Jørnsson i Straume og Lars Larsson på Nærem.2
Han var husmann i Einen, Li, Vestnes, fra 1790 til 1828.1,3

Aslak døde i 1828 på Li, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 444.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 329. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-168
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 445.
Sist redigert4. oktober 2021

Frans Ingelsson på Helland1,2

M, #11319, (ca. 1726 - før 1789)
Far*Ingel Jørnsson på Helland ( - e 1762)

Familie

Malene Akselsdatter på Helland (c 1723 - 1789)
Han hadde tre barn i 1756.2 
BarnFrans ble født ca. 1726 på Helland, Vestnes.2 Han ble innrullert som soldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748.2,3,4
Annet navn: Frans Ingelsson Brattli, nevnt fra 1750 til 1752.5,4
Frans trolovet seg den 8. mai 1752 med Malene Akselsdatter Molde. Forlovere: Rasmus Jonsson på Kjersem og Lasse Persson på Øvstedalen.1
Frans giftet seg den 21. juni 1752 i Veøy kirke med Malene Akselsdatter Molde. De fikk barn sammen allerede i 1750, og den 25. oktober stod hun til offentlig skriftemål i Tresfjord kyrkje. Frans var ukonfirmert da han begikk leiermålet.4,3,5
Han og Malene var husfolk på Ytre Remmem, Vestnes, i 1762. Allerede i 1756 ble det nevnt at han hadde vært husmann i 4 år.6,7,2

Frans døde før 1789.8

     Han kan ha vært far til Anders Fransson.9
Sist redigert23. februar 2017

Kristi Eriksdotter på Kjersem1

K, #11320, (ca. 1719 - 5. desember 1761)
Far*Erik Olsson på Rypdal2 (c 1694 - 1770)
Mor*Synnøv Olsdotter på Rypdal2 (c 1693 - 1759)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Rasmus Jonsson på Kjersem (c 1708 - 1775)
De hadde sju barn.3 
BarnAnnet navn: Kristi Eriksdotter på Rypdal.2
Kristi ble født ca. 1719 på Rypdal, Tresfjord.2
Kristi giftet seg i 1743 med Rasmus Jonsson på Kjersem.3
Hun og Rasmus var brukere på bnr. 5, Kjersem, Tresfjord.3,4
Hun var fadder ved dåpen til Aslak Fransson den 31. mai 1750 i Veøy kirke.1


Kristi døde den 5. desember 1761 på Kjersem, Tresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 329. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-168
 2. [S77] Tresfjord I: s. 323.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 526. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#529
 4. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 146. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690209
Sist redigert11. september 2018

Ingel Jørnsson på Helland1,2

M, #11321, ( - etter 1762)

Familie 1

Han var enkemann i 1757.1 
Barn

Familie 2

Magrete Toresdotter på Helland ( - e 1762)Ingel giftet seg med en uregistrert person.
Annet navn: Ingel Jørnsson i Straume, nevnt fra 1750 til 1752 (kanskje han bodde ved Vestnesstraumen).3,4
Han var fadder ved dåpen til Aslak Fransson den 31. mai 1750 i Veøy kirke.3

Ingel giftet seg den 5. oktober 1757 i Vestnes kyrkje med Magrete Toresdotter på Helland. Han var husmann på Helland.1,2
Han og Magrete var husfolk på Øvre Helland, Vestnes, i 1762. De hadde ingenting, og særlig Ingel var gammel og «meget udslæbet».2

     Navnet hans ble skrevet Ingel Jørgensen Strømme i 1750.3

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 434. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-216
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall. Veøy prestegjeld, mnr. 481. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041095
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 329. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-168
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 355. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-180
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 368, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660390
Sist redigert27. oktober 2019

Magrete Toresdotter på Helland1,2

K, #11322, ( - etter 1762)

Familie

Ingel Jørnsson på Helland ( - e 1762)Magrete giftet seg den 5. oktober 1757 i Vestnes kyrkje med Ingel Jørnsson på Helland. Han var husmann på Helland.1,2
Hun og Ingel var husfolk på Øvre Helland, Vestnes, i 1762. De hadde ingenting, og særlig Ingel var gammel og «meget udslæbet».2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 434. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-216
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall. Veøy prestegjeld, mnr. 481. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041095
Sist redigert18. september 2019

Rasmus Jonsson på Kjersem1,2,3

M, #11323, (ca. 1708 - november 1775)

Familie 1

Kristi Eriksdotter på Kjersem (c 1719 - 1761)
De hadde sju barn.3 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.3 Rasmus ble født ca. 1708 på Kjersem, Tresfjord.2,3
Rasmus giftet seg i 1743 med Kristi Eriksdotter på Rypdal.3
Han og Kristi var brukere på bnr. 5, Kjersem, Tresfjord.3,2 Rasmus Jonsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1743 etter 13 års tjeneste og overført til landvernet.2
Han var verge for Ingebjørg Eriksdotter i 1751.4
Han var forlover for Frans Ingelsson Brattli og Malene Akselsdatter Molde, som ble trolovet den 8. mai 1752.1

Rasmus giftet seg i 1762 med en uregistrert person.3
Han hadde Gjøri Knutsdatter Molde i tjeneste i 1762.5,3


Rasmus døde i november 1775 på Kjersem.3

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 354. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-180
 2. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 146. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690209
 3. [S77] Tresfjord I: s. 526. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#529
 4. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 23. november.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy, mnr. 456. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/104/
Sist redigert11. september 2018

Gjøri Knutsdatter Molde1,2

K, #11324, ( - etter 1771)

Familie

Jon Hansson på Skorgenes (1746 - )Guri Knudsd fra Molde tjente hos Rasmus Jonsson på bnr. 5, Kjersem, Tresfjord, i 1762.3,4
Gjøri Knutsdatter Molde trolovet seg den 20. mai 1771 i Tresfjord kyrkje med Jon Hansson på Skorgenes. Forlovere: Anders Nilsson på Skorgenes og Mats Kristensson på Skorgenes.1
Gjøri giftet seg den 23. juni 1771 i Vestnes kyrkje med Jon Hansson på Skorgenes.2

     Navnet hennes ble skrevet Gyri Knudsdatter Molde i 1771.1,2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 89. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660527
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 91. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660528
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy, mnr. 456. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/104/
 4. [S77] Tresfjord I: s. 526. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#529
Sist redigert23. april 2015

Lasse Persson på Øvstedalen1,2,3

M, #11325, (ca. 1706 - 1763)
Far*Per Fransson på Villa4,1,5 (c 1659 - c 1712)
Mor*Marit Nilsdotter på Villa4,1,5 (1663 - c 1718)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Lasse Persson på Villa.4,6
Lasse ble født ca. 1706 på Villa, Tresfjord.5
Han var arving ved skiftet etter Per Fransson på Villa den 27. juni 1713.4
Han var arving ved skiftet etter Marit Nilsdotter den 19. mai 1719: 3 ort 23 skilling. Han fordret også 9 daler 1 ort 22 skilling i innestående farsarv.7

Han var bruker på bnr. 9, Øvstedalen, Tresfjord, fra 1740. Han stod som selveier i 1762. Etter Lasses død overtok enka.5,3,8
Han var forlover for Frans Ingelsson Brattli og Malene Akselsdatter Molde, som ble trolovet den 8. mai 1752.2
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter i den 11. april 1755: 5 daler 3 ort 10 skilling.9
Han hadde Anne Knutsdatter o.a. i tjeneste i 1762.3


Lasse døde i 1763 på Øvstedalen, Tresfjord.5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 318 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650916
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 354. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-180
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 454. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041107
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting, 27. juni.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 419. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#422
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102
 8. [S77] Tresfjord I: s. 420. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#423
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 318 a–319 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650915
Sist redigert4. april 2017

Marta Jakobsdatter Bjørset1

K, #11326, (ca. 1764 - )
Far-?*Jakob Jonsson Bjørset (c 1734 - 1802); trolig
Mor-?*Ingeborg Persdotter (o 1740 - ); trolig
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megMarta ble født ca. 1764.1 Hun ble konfirmert den 2. oktober 1785 i Bolsøy kirke.1

     Marta Jakobsdatter Bjørset og Marit Jakobsdatter kan ha vært samme person.
Sist redigert30. januar 2016

Knut Lassesson på Setre1,2

M, #11327, (ca. 1716 - )

Familie

Lisbet Jonasdatter (c 1716 - )
De hadde to barn i 1746.2 Knut ble født ca. 1716 på Setre, Tresfjord. Han var husmannssønn.2 Han ble innrullert som soldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1742. Han var fremdeles ved kompaniet i 1746.2,3
Annet navn: Knut Lassesson i Hjelvika, nevnt 1743.3 Knut bodde eller tjente i Hjelvika, Veøy, i 1743.3
Knut trolovet seg den 24. februar 1743 i Vestnes kyrkje med Lisbet Jonasdatter på Molde. Forlovere: Hans Persson på Vike o.a.3
Knut giftet seg den 26. mars 1743 i Veøy kirke med Lisbet Jonasdatter på Molde.1
Han og Lisbet var husfolk i 1746.2

     Navnet hans ble skrevet Knud Lassesen Gielvigen i 1743.3

     Knut Lassesson på Setre og Jens Lassesson på Kjersem var trolig søsken.
Sist redigert3. september 2021

Hans Persson på Vike1

M, #11328, ( - etter 1743)Han bodde på Vike, Vestnes, i 1743.1
Han var forlover for Knut Lassesson i Hjelvika og Lisbet Jonasdatter på Molde, som ble trolovet den 24. februar 1743 i Vestnes kyrkje.1
Sist redigert16. desember 2014

Karen Kirstina Eriksdatter Berg1,2

K, #11329, (ca. 1765 - )
Far*Erik Ingebrigtssen Berg1 (c 1736 - 1800)
Mor*Anne Lobus (c 1736 - 1796)

Familie

Tønnes Horn (c 1759 - )
De hadde iallfall tre barn.2 Karen Kirstina ble født ca. 1765.2
Karen Kirstina giftet seg med Tønnes Horn.1,2 Karen Kirstina og Tønnes bodde i Strandgata 18, Trondheim, i 1801 sammen med Bolette Eriksdatter Berg o.a. Bolette var hennes søster og hjalp til i huset.2
Hun var arving ved skiftet etter Erik Ingebrigtssen Berg den 10. april 1801.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 299 a.
 2. [S1231] Trondheim ft. 1801: fol. 97 a, 4. rode, Strandgaden 18. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58434/100/
Sist redigert16. desember 2014

Tønnes Horn1,2

M, #11330, (ca. 1759 - )

Familie

Karen Kirstina Eriksdatter Berg (c 1765 - )
De hadde iallfall tre barn.2 Tønnes ble født ca. 1759.2
Tønnes giftet seg med Karen Kirstina Eriksdatter Berg.1,2 Tønnes Horn var skomaker i 1801.2,1 Tønnes og Karen Kirstina bodde i Strandgata 18, Trondheim, i 1801 sammen med Bolette Eriksdatter Berg o.a. Bolette var hennes søster og hjalp til i huset.2

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 299 a.
 2. [S1231] Trondheim ft. 1801: fol. 97 a, 4. rode, Strandgaden 18. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58434/100/
Sist redigert16. desember 2014

Jens Lassesson på Kjersem1,2,3

M, #11331, (ca. 1720 - 1767)Jens ble født ca. 1720 på Setre, Tresfjord. Han var husmannssønn.4,1
Annet navn: Jens Lassesson på Setre, nevnt fra 1746 til 1747.4,1 Han var soldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1746.4
Jens fikk barn med en uregistrert person i 1746.5
Han var husmann på Kjersem, Tresfjord, i 1748. Han hadde plass der (kanskje på Storreiten) til sin død.6,1
Han var debitor ved skiftet etter Sakse Rasmusson på Kjøpstad den 7. november 1754: 1 ort 4 skilling.7
Han var debitor ved skiftet etter Inge Taraldsdotter den 30. juni 1756: 14 skilling.3


Jens døde i 1767 på Kjersem.1

     Knut Lassesson på Setre og Jens Lassesson på Kjersem var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 532. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#535
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 292 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650104
 4. [S1203] Vestnesiske rulle 1746: nr. 67. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/137/
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 287. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660352
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 301. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-153
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b–292 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
Sist redigert30. oktober 2020

Knut Olsson på Bergsviknes1,2,3

M, #11332, (ca. 1697 - 1775)
Far*Ola1

Familie 1

Marit Olsdotter på Bergsviknes (c 1687 - 1763)
Ingen barn levde i 1775.1 

Familie 2

Eli Jensdotter på Bergsviknes (c 1728 - 1798)
Ingen barn levde i 1775.1 Knut ble født ca. 1697.3
Annet navn: Knut Olsson på Nesje, nevnt 1732.4,5 Han var soldat i 1732.4,5
Knut trolovet seg den 1. mars 1732 i Veøy kirke med Marit Olsdotter. Forlovere: Ivar Ivarsson Bergsvik og Kristen Jørnsson i Bergsvika.5
Knut giftet seg den 20. juni 1732 med Marit Olsdotter.4,6
Han og Marit var husfolk i Øverhagen, Litlevik, Veøy, fra 1751. Grunnen tilhørte egentlig Bergsvikas hamnehage. I manntallet fra 1762 er plassen ført under Øvre Bergsvika. Marit var da helt blind; og begge var gamle, utlevd og fattige. Hvert år mottok de almisser fra kirkens innsamlingsbøsse.3,6
Knut trolovet seg den 4. september 1766 i Bolsøy med Eli Jensdotter på Tollåsen.2
Knut giftet seg den 4. november 1766 med Eli Jensdotter på Tollåsen.2,1,3

Knut døde i 1775 i Øverhagen. Etter hans død lå plassen øde i tjue år.3 Det ble holdt skifte etter ham den 5. april 1775. Kreditorer: Knut Absalonsson på Sørsylte, Ivar Henriksson i Stenså og Ivar Olsson i Bergsvika o.a. Arvinger: Eli Jensdotter, Ola Olsson i Bergsvika, Hans Kristensson, Guri Hansdotter på Sandnes, Brit Hansdotter på Stranda og Ingebjørg Olsdotter på Vistdal-Sandnes. Naustet ble vurdert til 2 og huset til 10 daler. Formue: 19 daler 3 ort. Gjeld og omkostninger: 12 daler 1 ort 12 skilling. Arv: 7–1–12, fordelt på enka, Knuts søsken og deres etterkommere.7

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-5
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 647. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#650
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 128. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-66
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 126. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-65
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy, mnr. 112. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/73/
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b–130 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
Sist redigert18. juni 2019

Ola

M, #11333

Familie

Fire barn (med samme mor) er nevnt i et skifte.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
Sist redigert22. desember 2017

Ola Olsson i Bergsvika1,2

M, #11334, (ca. 1702 - 1777)
Far*Ola2

Familie

Anne Ellingsdotter i Bergsvika (c 1716 - 1785)Annet navn: Ola Olsson på Nesje.3
Ola ble født ca. 1702.3,4
Han var bruker i Nedre, Bergsvika, Veøy, fra 1741 til 1777.4,3
Ola giftet seg den 4. januar 1742 i Veøy kirke med Anne Ellingsdotter.5 Ola Olsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1737 etter 6 års tjeneste og overført til landvernet.3
Han var verge for Hans Kristensson på Nesje i 1758. Ola var fremdeles hans formynder i 1775.1,2
Han var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Bergsviknes den 5. april 1775: 1 daler 3 ort 9 skilling. Han fordret også 2 ort.6


Ola døde i 1777 i Bergsvika, Veøy.4

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Bergsvig i 1758.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 598 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/602/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 3. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 25. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690193
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 468. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#471
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 221, 4. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660319
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b–130 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
Sist redigert26. desember 2019

Sigrid Olsdotter i Vik1

K, #11335, (ca. 1689 - 3. april 1766)
Far*Ola2

Familie 1

Hans Olsson i Vik ( - 1750)
Tre barn er nevnt i et skifte.2 
Barn

Familie 2

Knut Olsson på Øverbøen (c 1708 - 1762)
De hadde ikke barn. Sigrid ble født ca. 1689.3,1
Sigrid giftet seg med Hans Olsson.1 Sigrid Olsdotter eide 1 pund 3 merker (trolig arv etter Hans) på Teigen.1
Sigrid giftet seg i 1753 med Knut Olsson på Øverbøen.1
Annet navn: Sigrid Olsdotter på Ytre Sandnes, nevnt 1766 (post mortem).3,1

Sigrid døde den 3. april 1766 på Ytre Sandnes, Veøy, av alderdomssvakhet.3,1 Hun ble jordfestet den 6. april 1766 på Rødven kyrkjegard, Veøy.3

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 86.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 22. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-13
Sist redigert22. desember 2014

Ingebjørg Hansdotter på Nesjesletta1,2

K, #11336, (ca. 1727 - 22. juli 1758)
Far*Hans Olsson i Vik4 ( - 1750)
Mor*Sigrid Olsdotter i Vik3 (c 1689 - 1766)

Familie

Kristen Knutsson på Nesje ( - e 1790)
De hadde ett barn.2 
BarnIngebjørg ble født ca. 1727.1
Annet navn: Ingebjørg Hansdotter i Vik, nevnt 1757.5,6 Ingebjørg tjente hos Ola Jakobsson i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1757.5
Annet navn: Ingebjørg Hansdotter på Ytre Sandnes, nevnt 1757.7,8
Ingebjørg trolovet seg den 28. april 1757 i Veøy kirke med Kristen Knutsson på Ytre Mittet. Allerede 7. februar hadde de meldt seg for presten og fortalt at hun var gravid. Erik Røring bemerket i kirkeboka at Kristen begikk leiermålet i tiden han gikk til konfirmasjonsforberedelse. Han bodde fremdeles hjemme hos foreldrene på Ytre Mittet, og hun tjente på samme gård, så presten formante til at én av dem måtte ta tjeneste et annet sted i sognet for at ikke daglig samvær skulle forføre dem til ytterligere «Ondskab og Utugt» med hverandre. Kristen og Ingebjørg erklærte at de ville inngå ekteskap, men hadde ennå ikke fullstendig visshet om «den Gaarde-Part, som de meener at faae sig tilhandlet». De stod til offentlig skriftemål i Veøy kirke den 24. april for leiermålet (de skulle egentlig ha «udstaaet Kirkens Disciplin» 20. mars, men ingen kom seg til kirke på grunn av uvær).7,5,6
Ingebjørg giftet seg den 17. juni 1757 i Veøy kirke med Kristen Knutsson på Inner-Mittet.8,2
Hun og Kristen var husfolk i Nesjegjerdet, Sørnesje, Veøy, i 1758. Plassen ble også kalt Nesjesletta. Han bodde fremdeles der i 1777.9,1,10,11,12

Ingebjørg døde den 22. juli 1758 i Nesjegjerdet, av brystsyke, «lidet over 30 aar gammel».1 Hun ble jordfestet den 25. juli 1758 på Veøy kirkegård. Det ble holdt skifte etter henne den 28. september 1758. Kreditorer: Jakob Johanssen Schultz, Ola Olsson på Nesje og Peter Stefan Nielssen Skjellerup. Arvinger: Kristen Knutsson og Hans Kristensson. I boet var blant annet 2 daler 1 ort i gården Sandnes. Formue: 25 daler 1 ort 16 skilling. Gjeld og omkostninger: 10–3–16. Arv: 14–2–0, delt på enkemannen og sønnen.13

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Hansdatter Yttre-Sandnæs i 1757.7
Sist redigert15. september 2020

Hans Olsson i Vik1,2

M, #11337, ( - 1750)

Familie

Sigrid Olsdotter i Vik (c 1689 - 1766)
Tre barn er nevnt i et skifte.4 
BarnIfølge Bygdebok for Holm sokn ble han født i 1700, og ifølge Bygdebok for Nesjestranda ca. 1710, men begge årstall er nok bare gjetninger.

Hans giftet seg med Sigrid Olsdotter.1
Han var husmann i Litlevik, Veøy, i 1746.2
Hans Olsson i Vik kjøpte 2 pund 6 merker på Teigen, Ytre Sandnes, Veøy, i 1749 av Ola Absalonsson.1
Annet navn: Hans Olsson på Ytre Sandnes, nevnt 1750.3

Hans døde i 1750 på Ytre Sandnes, Veøy.3,1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 86.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 630. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#633
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 333. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-170
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
Sist redigert4. oktober 2021

Kristen Knutsson på Nesje1

M, #11338, ( - etter 1790)
Far*Knut Knutsson på Mittet2 (c 1701 - 1761)
Mor*Marit Kristensdotter på Mittet2 (c 1702 - 1776)

Familie 1

Ingebjørg Hansdotter på Nesjesletta (c 1727 - 1758)
De hadde ett barn.8 
Barn

Familie 2

De hadde tre barn.12 
BarnAnnet navn: Kristen Knutsson på Ytre Mittet, nevnt fra 1756 til 1757.3,4,2 Kristen Knutsson på Ytre Mittet ble konfirmert den 24. oktober 1756 i Veøy kirke.3
Kristen trolovet seg den 28. april 1757 i Veøy kirke med Ingebjørg Hansdotter på Ytre Sandnes. Allerede 7. februar hadde de meldt seg for presten og fortalt at hun var gravid. Erik Røring bemerket i kirkeboka at Kristen begikk leiermålet i tiden han gikk til konfirmasjonsforberedelse. Han bodde fremdeles hjemme hos foreldrene på Ytre Mittet, og hun tjente på samme gård, så presten formante til at én av dem måtte ta tjeneste et annet sted i sognet for at ikke daglig samvær skulle forføre dem til ytterligere «Ondskab og Utugt» med hverandre. Kristen og Ingebjørg erklærte at de ville inngå ekteskap, men hadde ennå ikke fullstendig visshet om «den Gaarde-Part, som de meener at faae sig tilhandlet». De stod til offentlig skriftemål i Veøy kirke den 24. april for leiermålet (de skulle egentlig ha «udstaaet Kirkens Disciplin» 20. mars, men ingen kom seg til kirke på grunn av uvær).5,4,6
Han ble kalt Kristen Knutsson på Inner-Mittet i 1757.7
Kristen giftet seg den 17. juni 1757 i Veøy kirke med Ingebjørg Hansdotter på Ytre Sandnes.7,8
Han og Ingebjørg var husfolk i Nesjegjerdet, Sørnesje, Veøy, i 1758. Plassen ble også kalt Nesjesletta. Han bodde fremdeles der i 1777.9,10,11,12,13
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Hansdotter på Nesjesletta den 28. september 1758: 7 daler 1 ort, utlagt blant annet i 1 daler 12 skilling i gården Sandnes.14

Annet navn: Kristen Knutsson på Nesjesletta, nevnt fra 1759 til 1777.15,13,16
Kristen giftet seg den 9. januar 1759 i Veøy kirke med en uregistrert person.15 Han var tambur. Han ble kalt landvernssoldat i 1775 og 77.12,16,13
Han var arving ved skiftet etter Knut Knutsson på Ytre Mittet den 22. april 1761: 1 daler 1 ort 22 skilling.17
Han var arving ved skiftet etter Kari Andersdotter på Ut-Bogge den 30. mai 1767: 4 daler 1 ort 2 skilling, utlagt blant annet i 1 daler 3 ort i Ut-Bogge.18

Kristen giftet seg den 2. januar 1777 i Veøy kirke med en uregistrert person. De hadde allerede barn sammen og fikk iallfall ett til.13,16,19
Han var selveier på bnr. 3, Nordnesje, Veøy, fra 1777 til 1784.19
Annet navn: Kristen Knutsson på Nordnesje, nevnt 1784.20
Han bodde på Bjermeland, Tresfjord.19

Kristen døde etter 1790.12

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 5 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660022
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 530. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-264
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 425. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-212
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 428. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-213
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 426. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-212
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 429. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-214
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 598 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/602/
 9. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 251. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#253
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 445. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-221
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 597 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/602/
 12. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 60. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#63
 13. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 163. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670009
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 597 b–598 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/602/
 15. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 450. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-224
 16. [S1337] Smøla bygdebok IX: s. 740.
 17. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 5 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660022
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b–407 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 19. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 61.
 20. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 321 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660282
Sist redigert15. september 2020

Hans Kristensson på Nesje1,2,3

M, #11339, (1757 - 1784)
Far*Kristen Knutsson på Nesje4,1 ( - e 1790)
Mor*Ingebjørg Hansdotter på Nesjesletta4,2,1 (c 1727 - 1758)Hans ble født i 1757 i Veøy, før foreldrene giftet seg.4,1 Hans ble døpt den 29. mars 1757 i Veøy kirke. Faddere: Ola Jakobsson på Ytre Mittet o.a.4
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Hansdotter på Nesjesletta den 28. september 1758: 7 daler 1 ort, utlagt blant annet i 1 daler 12 skilling i gården Sandnes.5
Han var myndling av Ola Olsson i Bergsvika i 1758. Ola var fremdeles hans formynder i 1775.1,2
Han var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Bergsviknes den 5. april 1775: 1 ort 5½ skilling.6
Hans tjente på Ottestad, Veøy.3

Hans døde i 1784.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 598 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/602/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 60. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#63
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 426. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-212
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 597 b–598 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/602/
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b–130 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
Sist redigert17. juni 2019

Guri Hansdotter på Sandnes1,2

K, #11340, ( - etter 1775)
Far*Hans Olsson i Vik3 ( - 1750)
Mor*Sigrid Olsdotter i Vik1,3 (c 1689 - 1766)

Familie

Ola Persson på Sandnes (1727 - 1775)
De hadde fire barn.3 Ifølge Bygdebok for Holm sokn ble hun født ca. 1725, men årstallet er trolig en gjetning.

Guri giftet seg i 1761 med Ola Persson på Hunnes.3,1
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Indre Sandnes den 16. mai 1761: 3 daler i lønn.4,5

Hun og Ola var brukere på Teigen, Ytre Sandnes, Veøy, til 1771. De bodde fremdeles på Sandnes i 1775.3,1
Hun var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Bergsviknes den 5. april 1775: 1 ort 5½ skilling.6

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660027
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 86.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a–10 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 250 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650733
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b–130 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
Sist redigert4. oktober 2021

Ola Persson på Sandnes1

M, #11341, (1727 - 1775)

Familie

Guri Hansdotter på Sandnes ( - e 1775)
De hadde fire barn.3 Annet navn: Ola Persson på Hunnes.2
Ola ble født i 1727 på Øver-Hunnes, Veøy.2
Ola Persson på Hunnes kjøpte 1 pund 4 merker på Teigen, Ytre Sandnes, Veøy, i 1760 av Knut Olsson på Sandnes.3
Ola giftet seg i 1761 med Guri Hansdotter på Sandnes.3,1
Han og Guri var brukere på Teigen til 1771. De bodde fremdeles på Sandnes i 1775.3,1
Ola Persson på Sandnes solgte 1 pund 4 merker på Teigen i 1771 til Knut Gulleksson.3

Ola døde i 1775 på Ytre Sandnes, Veøy.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Pedersen Sandnes i 1775.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 693. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#693
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 86.
Sist redigert11. februar 2017

Knut Olsson på Øverbøen1,2

M, #11342, (ca. 1708 - 1762)

Familie 1

De hadde ikke barn.8 

Familie 2

Sigrid Olsdotter i Vik (c 1689 - 1766)
De hadde ikke barn. Knut ble født ca. 1708.3 Hans hjemsted var trolig på bnr. 5, Holm, Veøy.4
Annet navn: Knut Olsson på Holm, nevnt 1735.5,6
Knut Olsson på Holm kjøpte 1 våg 1 pund (hele gården) med bygselrett på Øverbøen, Veøy, den 30. mars 1735 av Kristian Fris. Kjøpesum: 53 daler. Skjøtet ble tinglyst 22. oktober.5
Annet navn: Knut Olsson på Gjerdset.7
Knut giftet seg i 1735 med en uregistrert person. De var beslektet i annet og tredje ledd.8,9
Han var bruker i Oppigarden, Gjerdset, Eid i Romsdal, i 1735.7
Han var selveier på Øverbøen i 1736. Skyld: 1 våg 1 pund. Han hadde overtatt etter svigerfaren, Trond Olsson (s.d.).2
Han var forlover for Elling Ellingsson på Holmem og Marit Jonsdotter på Sandnes, som ble trolovet den 15. november 1744 i Eid kirke i Romsdal.1

Knut Olsson på Øverbøen solgte på Øverbøen i 1751 til Per Justsson på Gjerdset.8
Knut giftet seg i 1753 med Sigrid Olsdotter på Ytre Sandnes.3
Annet navn: Knut Olsson på Sandnes.3
Knut Olsson på Sandnes solgte 1 pund 4 merker på Teigen, Ytre Sandnes, Veøy, i 1760 til Ola Persson på Hunnes.3

Knut døde i 1762 på Ytre Sandnes, Veøy.3 Det ble holdt skifte etter ham i 1762. I boet var blant annet 13½ mark (med bygselrett) i Ytre Sandnes. Formuen og gjelden var like stor.3

     Knut Olsson på Øverbøen og Lars Olsson Holm kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 120, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610353
 2. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 255.
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 86.
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 625. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#626
 5. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 63 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650323
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 123 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400286
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 203. https://www.nb.no/items/315ae5d3dd1a9799cfc5b1cb1db0173b?page=206
 8. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 326. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=327
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 55, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610320
Sist redigert27. desember 2019

Brit Hansdotter på Stranda1,2

K, #11343, (ca. 1734 - 1800)
Far*Hans Olsson i Vik3 ( - 1750)
Mor*Sigrid Olsdotter i Vik1,3 (c 1689 - 1766)

Familie 1

Tarald Eriksson på Stranda (1739 - c 1764)
De hadde ett barn.2 

Familie 2

Ambjørn Olsson på Stranda (c 1734 - 1802)
De hadde sju barn.2 
BarnAnnet navn: Brit Hansdotter på Sandnes.3
Brit ble født ca. 1734.2
Brit giftet seg i 1761 med Tarald Eriksson på Stranda.2
Brit giftet seg i 1766 med Ambjørn Olsson på Landre.1,2
Hun og Ambjørn var brukere på Stranda, Veøy, fra 1766 til 1793.2,4
Hun var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Bergsviknes den 5. april 1775: 1 ort 5½ skilling.5


Brit døde i 1800 på Stranda.2

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 6. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#7
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 86.
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 7. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#7
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b–130 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 7. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#8
Sist redigert19. desember 2017

Ambjørn Olsson på Stranda1,2,3

M, #11344, (ca. 1734 - 1802)

Familie

Brit Hansdotter på Stranda (c 1734 - 1800)
De hadde sju barn.5 
BarnAmbjørn ble født ca. 1734.1
Annet navn: Ambjørn Olsson på Landre.4
Ambjørn giftet seg i 1766 med Brit Hansdotter på Stranda.2,5
Han og Brit var brukere på Stranda, Veøy, fra 1766 til 1793.5,3
Ambjørn giftet seg i 1800 med en uregistrert person.3 Ambjørn losjerte på Rødven, Veøy, i 1801. Han og kona var da betlere.1

Ambjørn døde i 1802. Han omkom på sjøen.5

     Navnet hans ble skrevet Anbiørn Strand i 1775.2

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 410 b, Røven. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58422/43/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 7. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#7
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 549. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#549
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 6. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#7
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 7. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#8
Sist redigert22. juli 2015

Tarald Eriksson på Stranda1,2

M, #11345, (1739 - ca. 1764)
Far*Erik Taraldsson på Stranda2 (c 1701 - 1767)
Mor*Anne Tjøstolvsdotter på Stranda2 (c 1700 - 1777)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Hansdotter på Stranda (c 1734 - 1800)
De hadde ett barn.2 Tarald ble født i 1739 på Stranda, Veøy.1 Tarald ble døpt den 3. februar 1739. Faddere: Ola Tjøstolvsson på Stranda o.a.1 Tarald Eriksson på Stranda fikk bygselseddel på 2½ pund på Stranda fra Hildeborg Tank Høyer i 1761.2
Tarald giftet seg i 1761 med Brit Hansdotter på Sandnes.2

Tarald døde ca. 1764.2
Sist redigert21. mai 2019

Marit Olsdotter på Bergsviknes1,2

K, #11346, (ca. 1687 - 6. juli 1763)

Familie

Knut Olsson på Bergsviknes (c 1697 - 1775)
Ingen barn levde i 1775.6 Marit ble født ca. 1687.1
Marit trolovet seg den 1. mars 1732 i Veøy kirke med Knut Olsson på Nesje. Forlovere: Ivar Ivarsson Bergsvik og Kristen Jørnsson i Bergsvika.3
Marit giftet seg den 20. juni 1732 med Knut Olsson på Nesje.4,2
Hun og Knut var husfolk i Øverhagen, Litlevik, Veøy, fra 1751. Grunnen tilhørte egentlig Bergsvikas hamnehage. I manntallet fra 1762 er plassen ført under Øvre Bergsvika. Marit var da helt blind; og begge var gamle, utlevd og fattige. Hvert år mottok de almisser fra kirkens innsamlingsbøsse.5,2

Marit døde den 6. juli 1763 i Øverhagen, om morgenen, av alderdom. Enkemannen mente hun var 76 år gammel.1 Hun ble gravlagt den 9. juli 1763 på Veøy kirkegård.1
Sist redigert18. juni 2019

Ingebjørg Olsdotter på Sandnes1

K, #11347, (ca. 1707 - 1777)
Far*Ola2

Familie 1

Botolv Olsson på Staurset (c 1699 - 1775)
Barn

Familie 2

Johans Olsson på Sandnes (c 1710 - 1784)
De hadde fire barn.9 
BarnIngebjørg ble født ca. 1707.1 Ingebjørg tjente hos Ola Botolvsson på bnr. 1, Staurset, Veøy, i 1727.3,4
Ingebjørg fikk barn med Botolv Olsson på Staurset ca. 1728. Hun stod til offentlig skriftemål 6. mai 1728 i Veøy kirke. Ingebjørg ble også stevnet til tinget i Fanne 10. juli samme år og bøtelagt 6 daler for leiermål.5,3,4
Annet navn: Ingebjørg Olsdotter på Staurset, nevnt 1728.5
Annet navn: Ingebjørg Olsdotter på Vistdal-Sandnes, nevnt fra 1728 til 1775.2,3
Ingebjørg giftet seg med Johans Olsson.2,6
Hun og Johans var brukere på Heropp, Sandnes, Nesset, fra ca. 1745. Han hadde bygsel på 1 våg 18 merker i 1749.6,7
Hun var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Bergsviknes den 5. april 1775: 3 ort 16½ skilling.8


Ingebjørg døde i 1777 på Sandnes, Nesset.1 Hun ble jordfestet den 14. desember 1777 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) var Ola Pålsson og Ingrid Olsdotter på Sandnes foreldre til Ingebjørg Olsdotter på Sandnes, men det er ikke mulig.6,2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 134 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-134
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 94. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-49
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 123. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#124
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 234 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/236/
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 477.
 7. [S1191] Eresfjordske hovedlegdsrulle 1749: legdsnr. 37. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/384/
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b–130 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 9. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 478.
Sist redigert7. april 2019

Johans Olsson på Sandnes1,2,3

M, #11348, (ca. 1710 - 1784)

Familie

Ingebjørg Olsdotter på Sandnes (c 1707 - 1777)
De hadde fire barn.5 
BarnJohans ble født ca. 1710.3
Johans giftet seg med Ingebjørg Olsdotter.4,1 Johans Olsson var soldat.3 Han var lagrettemann i 1745.1
Han og Ingebjørg var brukere på Heropp, Sandnes, Nesset, fra ca. 1745. Han hadde bygsel på 1 våg 18 merker i 1749.1,3
Han var verge for Ingebjørg Olsdotter i Ytterlia i 1753.2

Annet navn: Johans Olsson på Vistdal-Sandnes, nevnt 1775.4

Johans døde i 1784.1

     Navnet hans ble skrevet Johan Olsen Wisdals Sandnes i 1775.4

     Johans Olsson på Sandnes og Per Olsson i Ytterlia kan ha vært søsken.2

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 477.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 167 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650763
 3. [S1191] Eresfjordske hovedlegdsrulle 1749: legdsnr. 37. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/384/
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 478.
Sist redigert28. januar 2020

Botolv Olsson på Staurset1,2,3

M, #11349, (ca. 1699 - 1775)
Far*Ola Botolvsson på Staurset4,5 (c 1663 - )
Mor*Eli Knutsdotter på Staurset4 ( - c 1721)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Ingebjørg Olsdotter på Sandnes (c 1707 - 1777)
Barn

Familie 2

De hadde fire barn.8 Botolv ble født ca. 1699 på Staurset, Veøy.5
Han var arving ved skiftet etter Eli Knutsdotter på Staurset den 31. januar 1722: 9 daler 2 ort 23¼ skilling.6

Botolv fikk barn med Ingebjørg Olsdotter på Staurset ca. 1728. Hun stod til offentlig skriftemål 6. mai 1728 i Veøy kirke. Ingebjørg ble også stevnet til tinget i Fanne 10. juli samme år og bøtelagt 6 daler for leiermål.1,7,8 Botolv Olsson på Staurset var tambur i 1728.7,1
Botolv giftet seg i 1731 med en uregistrert person.8
Han var selveier på bnr. 1, Staurset, Veøy.8 Botolv Olsson på Staurset og Per Andersson på Dale ble stevnet av Kristoffer Olsson på Dale til tinget i Rødven tinglag den 27. januar 1738. De hadde skjelt hans kone. En gang før jul skulle de ha bedt Brit dra fanden i vold og ta bukkekjøttet på ryggen, og kalt henne en sladrekjerring. Vitner: Ola Olsson på Mork og Ola Jakobsson på Dale o.a.9,10 Botolv Olsson på Staurset var vurderingsmann i 1744.11
Han var verge for Eli Persdotter på Mittet i 1744. Han var fremdeles hennes formynder i 1761.11,12
Han var fadder ved dåpen til Knut Olsson på Mittet den 18. juni 1758 i Rødven stavkyrkje, Veøy.2
Han var debitor ved skiftet etter Knut Knutsson på Ytre Mittet den 22. april 1761: 3 ort for tønner.13


Botolv døde i 1775 på Staurset.8

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 234 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/236/
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 443. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660428
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660023
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 230 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/243/
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 122. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#123
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 230 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/243/
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 94. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-49
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 123. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#124
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 207 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400371
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 207 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400372
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 356 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650375
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 3 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660020
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 5 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660022
Sist redigert18. desember 2019

Ola Botolvsson på Staurset1,2,3

M, #11350, (ca. 1663 - )
Far*Botolv Olsson i Horsgård4 (c 1618 - c 1682)
Mor*Ingeleiv Ingebrigtsdotter i Horsgård4 ( - e 1682)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Ingebjørg Knutsdotter på Staurset ( - e 1695)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Eli Knutsdotter på Staurset ( - c 1721)
Fem barn levde i 1722.1 
BarnAnnet navn: Ola Botolvsson i Horsgård.4
Ola ble født ca. 1663 i Indre Horsgård, Veøy.4
Olle Baattelsen var kreditor ved skiftet etter Brit Jonsdotter på Inner-Mittet den 1. desember 1686: 1 ort 6 skilling.5

Ola giftet seg ca. 1690 med Ingebjørg Knutsdotter på Staurset.6
Han og Ingebjørg var brukere på bnr. 1, Staurset, Veøy, fra 1690.6
Ola giftet seg med Eli Knutsdotter.1,6
Han var arving ved skiftet etter Eli Knutsdotter på Staurset den 31. januar 1722: 38 daler 3 ort 21 skilling.7
Han hadde Ingebjørg Olsdotter i tjeneste i 1727.2,8
Ola Botolvsson på Staurset var vurderingsmann i Rødven tinglag i 1729.3
Ola døde antakelig i 1730-årene.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 230 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/243/
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 94. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-49
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 606 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640622
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1247.
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b–63 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 122. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#123
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 230 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/243/
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 123. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#124
Sist redigert24. februar 2020

Ingebjørg Knutsdotter på Staurset1,2

K, #11351, ( - etter 1695)

Familie 1

De hadde ikke barn.1 

Familie 2

Ola Botolvsson på Staurset (c 1663 - )
De hadde ikke barn. Ifølge Bygdebok for Holm sokn ble hun født ca. 1655, men årstallet er nok bare en gjetning.

Ingebjørg giftet seg med en uregistrert person.1
Ingebjørg giftet seg ca. 1690 med Ola Botolvsson i Horsgård.1
Hun og Ola var brukere på bnr. 1, Staurset, Veøy, fra 1690.1 Ingebjørg Knutsdotter eide 2 pund 15 merker med bygselrett på Staurset, Veøy, i 1695.3 Hun eide 1 pund 4 merker på Dale, Veøy, i 1695.2

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Støverset i 1695.2

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 122. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#123
 2. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Ræven Otting, Dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220030
 3. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Ræven Otting, Støverset. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220030
Sist redigert22. desember 2019

Ola Botolvsson på Mittet1

M, #11352, (ca. 1728 - 1765)
Far-?*Botolv Olsson på Staurset (c 1699 - 1775); trolig2,3
Mor-?*Ingebjørg Olsdotter på Sandnes (c 1707 - 1777); trolig2
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Synnøv Larsdotter på Mittet (1732 - 1797)
De hadde to barn.1 
BarnOla ble trolig født utenom ekteskap ca. 1728.4
Annet navn: Ola Botolvsson på Staurset, nevnt april 1758.5,2 Han var soldat i 1758.5
Ola giftet seg den 17. april 1758 i Veøy kirke med Synnøv Larsdotter på Dale.5
Annet navn: Ola Botolvsson på Ytre Mittet, nevnt juni 1758.3
Han og Synnøv var brukere i Botolvgarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1762. Beret opplending bodde også der. Leieboeren Beret var gammel fattiglem. Ola og Synnøv bodde på Ytre Mittet allerede i 1758.1,3

Ola døde i 1765 på Ytre Mittet, Veøy.1
Sist redigert9. august 2017

Synnøv Larsdotter på Mittet1,2

K, #11353, (1732 - 4. juni 1797)
Far*Lars Sjurdsson på Dale3 (c 1699 - 1771)

Familie 1

Ola Botolvsson på Mittet (c 1728 - 1765)
De hadde to barn.2 
Barn

Familie 2

Ola Jonsson på Mittet (c 1732 - 1803)
De hadde ett barn. 
BarnSynnøv ble født i 1732 på Dale, Veøy.3
Annet navn: Synnøv Larsdotter på Dale, nevnt 1758.4
Synnøv giftet seg den 17. april 1758 i Veøy kirke med Ola Botolvsson på Staurset.4
Hun og Ola var brukere i Botolvgarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1762. Beret opplending bodde også der. Leieboeren Beret var gammel fattiglem. Ola og Synnøv bodde på Ytre Mittet allerede i 1758.2,5
Annet navn: Synnøv Larsdotter på Ytre Mittet, nevnt fra 1766 til 1797.6,7
Synnøv giftet seg den 2. juni 1766 i Veøy kirke med Ola Jonsson på Husby.6,1
Hun og Ola var brukere på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, i 1769.8,9
Hun var fadder ved dåpen til Synnøv Knutsdotter på Helle den 8. juli 1787 i Eresfjord kyrkje.1


Synnøv døde den 4. juni 1797 på Ytre Mittet, Veøy, av sott.7,2 Hun ble gravlagt den 9. juni 1797 på Veøy kirkegård.7

     Navnet hennes ble skrevet Synnev Larsdatter Dahle i 1758.4
Sist redigert9. august 2017

Beret opplending1

K, #11354, ( - etter 1762)

Familie

Hun var enke i 1762.1 Beret giftet seg med en uregistrert person. Hun bodde hos Ola Botolvsson og Synnøv Larsdotter i Botolvgarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1762. Leieboeren Beret var gammel fattiglem. Ola og Synnøv bodde på Ytre Mittet allerede i 1758.2,3

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 429. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#429
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 429. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#430
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 443. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660428
Sist redigert24. desember 2014

Jens Andersson på Tollåsen1,2,3

M, #11355, ( - ca. 1733)

Familie

Marit Persdotter på Tollåsen ( - c 1757)
Fire barn levde i 1733.2,6 
BarnJens Andersson på Tollåsen var soldat i 1725.1,4
Jens trolovet seg den 5. april 1725 i Veøy kirke med Marit Persdotter på Slemmå.1
Jens giftet seg den 2. juli 1725 i Bolsøy kirke med Marit Persdotter på Slemmå.4
Han og Marit bodde på Tollåsen, Bolsøy, i 1728.3
Han var verge for Anders Andersson på Flate i 1728.3


Jens døde ca. 1733 på Tollåsen.2 Det ble holdt skifte etter ham den 15. juni 1733. Arvinger: Marit Persdotter, Anders Jensson, Eli Jensdotter, Marit Jensdotter og Kari Jensdotter. Arv: 25 daler 2 ort 14 skilling.2

     Navnet hans ble skrevet Jens Andersøn Toldaas i 1725.1

     Anders Andersson på Flate og Jens Andersson på Tollåsen kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 60, 5. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660238
 2. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne Otting, 15. juni, Toldaasen.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 541 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640557
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 63, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660239
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 394 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/414/
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/532/
Sist redigert28. august 2021

Anders Jensson på Nakken1

M, #11356, (ca. 1733 - ca. 1789)
Far*Jens Andersson på Tollåsen2,1 ( - c 1733)
Mor*Marit Persdotter på Tollåsen3 ( - c 1757)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ett barn levde i 1789.6,1 
BarnAnders ble født ca. 1733 på Tollåsen, Bolsøy.3
Han var arving ved skiftet etter Jens Andersson på Tollåsen den 15. juni 1733: 5 daler 7 skilling.2
Han var myndling av Erik Hansson på Solemdalen i 1733.2

Annet navn: Anders Jensson på Tollåsen, nevnt 1743.4,2,3
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Hansson på Solemdalen den 23. januar 1743.5
Han var arving ved skiftet etter Marit Persdotter på Tollåsen den 19. august 1757: Han fordret også 5 daler 7 skilling i innestående farsarv og 3 daler i tjenestelønn.3
Han var myndling av Søren Åmundsson på Tollåsen i 1757.3

Anders giftet seg med en uregistrert person.1

Anders døde ca. 1789 på Nakken, Bolsøy.6

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 394 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/414/
 2. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne Otting, 15. juni, Toldaasen.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/532/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/264/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 246 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 4 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680019
Sist redigert28. august 2021

Erik Hansson på Solemdalen1,2

M, #11357, ( - ca. 1742)

Familie

Seks barn levde i 1743.1 
BarnHan var fadder ved dåpen til Ivar Knutsson på Solemdalen den 5. september 1728 i Bolsøy kirke.3

Han bodde på Solemdalen, Bolsøy, i 1733.2
Han var verge for Anders Jensson på Tollåsen i 1733.2


Erik døde ca. 1742 på Solemdalen.1 Det ble holdt skifte etter ham den 23. januar 1743. Kreditorer: Anders Jensson på Tollåsen o.a. Arvinger: Per Eriksson og Ingebjørg Eriksdotter o.a.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 2. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne Otting, 15. juni, Toldaasen.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 97, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660256
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 246 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
Sist redigert1. august 2019

Søren Marteinsson på Mauset1,2,3

M, #11358

Familie

BarnHan bodde på Mauset, Bolsøy, iallfall fra 1733 til 1757.1,3
Han var verge for Eli Jensdotter på Tollåsen i 1733. Han var fremdeles hennes formynder i 1757.1,3
Han var kreditor ved skiftet etter A. M.sdotter og Per Sjurdsson på Holsbøen den 10. april 1744: 2 daler 12 skilling.4
Søren Mouset var verge for Ingeleiv Sjurdsdotter fra 1759.5

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne Otting, 15. juni, Toldaasen.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 335 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/352/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/532/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 334 a–336 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 659 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/665/
Sist redigert23. juni 2020

Marit Jensdotter på Tollåsen1,2

K, #11359, (ca. 1730 - før 1799)
Far*Jens Andersson på Tollåsen1 ( - c 1733)
Mor*Marit Persdotter på Tollåsen2 ( - c 1757)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megMarit ble født ca. 1730.2
Hun var arving ved skiftet etter Jens Andersson på Tollåsen den 15. juni 1733: 2 daler 2 ort 3 skilling.1
Hun var myndling av Anders Rasmusson på Tollåsen i 1733. Han var fremdeles hennes formynder i 1757.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Persdotter på Tollåsen den 19. august 1757: Hun fordret også 2 daler 2 ort 3 skilling i innestående farsarv.2


Marit døde før 1799, trolig uten barn.3

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne Otting, 15. juni, Toldaasen.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/532/
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 394 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/414/
Sist redigert2. mai 2016

Anders Rasmusson på Tollåsen1,2,3

M, #11360, ( - etter 1757)
Far-?*Rasmus Tollåsen ( - e 1722); kanskjeHan bodde på Tollåsen, Bolsøy, iallfall fra 1733 til 1757.1,2,3
Han var verge for Marit Jensdotter på Tollåsen i 1733. Han var fremdeles hennes formynder i 1757.1,3
Han var debitor ved skiftet etter Ola Ivarsson på Eide den 7. september 1740: 1 daler 2 ort.4,5

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne Otting, 15. juni, Toldaasen.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 18 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/33/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/532/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 17 b–19 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/33/
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 7. september.
Sist redigert6. november 2016

Erik Jensson på Talset1,2

M, #11361, ( - etter 1733)Han var forlover for Knut Eriksson og Marte Ivarsdotter på Solemdalen, som ble trolovet den 9. mai 1722 i Bolsøy kirke.2

Han bodde på Talset, Bolsøy, i 1733.1
Han var verge for Kari Jensdotter på Tollåsen i 1733.1

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne Otting, 15. juni, Toldaasen.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 18, 9. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660217
Sist redigert30. juli 2019

Ola Knutsson på Hunnes1

M, #11362, (ca. 1665 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Ingeleiv Nilsdotter på Hunnes (c 1664 - 1726)
De hadde iallfall to barn.1 
BarnOla ble født ca. 1665.1
Ola giftet seg ca. 1698 med Ingeleiv Nilsdotter. De fikk leiermålsbot i 1698.1
Han og Ingeleiv var brukere på bnr. 2, Øver-Hunnes, Veøy, fra 1698. Ifølge Bygdebok for Holm sokn var bruket øde i 1711; men olle [overhundnæs] og kona står i ekstraskattemanntallet fra det året, og Olluf var fremdeles bruker i 1724. Neste leilending (som kan ha vært deres svigersønn) fikk bygselseddel i 1725.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 692. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#693
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Ræven Otting, olle [overhundnæs].
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 693. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#693
Sist redigert26. desember 2014

Ingeleiv Nilsdotter på Hunnes1

K, #11363, (ca. 1664 - 1726)
7. tippoldemor til meg

Familie

Ola Knutsson på Hunnes (c 1665 - )
De hadde iallfall to barn.1 
BarnIngeleiv ble født ca. 1664.1
Ingeleiv giftet seg ca. 1698 med Ola Knutsson. De fikk leiermålsbot i 1698.1
Hun og Ola var brukere på bnr. 2, Øver-Hunnes, Veøy, fra 1698. Ifølge Bygdebok for Holm sokn var bruket øde i 1711; men olle [overhundnæs] og kona står i ekstraskattemanntallet fra det året, og Olluf var fremdeles bruker i 1724. Neste leilending (som kan ha vært deres svigersønn) fikk bygselseddel i 1725.1,2,3

Ingeleiv døde i 1726 i Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 692. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#693
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Ræven Otting, olle [overhundnæs].
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 693. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#693
Sist redigert26. desember 2014

Nils Ellingsson på Gyldenås1

M, #11364Han bodde på Gyldenåsen, Eid i Romsdal, i 1725.1 Nils Ellingsson på Gyldenås var i fylleslagsmål med Knut Olsson på Hunnes en søndag i 1725 ved Eid kirke i Romsdal. Nils døde kort tid senere.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 438. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#439
Sist redigert25. november 2016

Kari Jakobsdotter på Dalset1

K, #11365, ( - før 1765)

Familie 1

Ivar Olsson på Dalset ( - 1750)
De hadde seks barn.2 
Barn

Familie 2

Knut Olsson på Hammarvollnes (c 1698 - 1764)
De hadde ikke barn. Ifølge Bygdebok for Holm sokn ble hun født ca. 1700, men årstallet er nok en gjetning.

Kari giftet seg med Ivar Olsson på Dalset.2
Kari giftet seg den 6. juli 1756 i Veøy kirke med Knut Olsson på Hammarvollnes. Åtte par ble viet der den dagen.1
Annet navn: Kari Jakobsdotter på Hammarvollnes.3

Kari døde før 1765. Ifølge Bygdebok for Holm sokn døde hun ca. 1760.4,2
Sist redigert17. september 2021

Ivar Olsson på Dalset1

M, #11366, ( - 1750)

Familie

Kari Jakobsdotter på Dalset ( - f 1765)
De hadde seks barn.1 
BarnIfølge Bygdebok for Holm sokn ble han født ca. 1700, men årstallet er trolig en gjetning.1

Han var bruker på Ner-Dalset, Dalset, Veøy, fra 1724 til 1738.1
Ivar giftet seg med Kari Jakobsdotter på Dalset.1
Annet navn: Ivar Olsson på Hammarvoll, nevnt 1750.2

Ivar døde i 1750 på Hammarvoll, Veøy, som husmann.2,3
Sist redigert17. september 2021

Kristi Knutsdotter i Ålesund1,2

K, #11367, (ca. 1720 - 1766)
Far*Knut Olsson på Hammarvollnes1,3 (c 1698 - 1764)
Mor*Anne Persdotter på Hammarvollnes3 (c 1692 - 1754)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Per Iverssen Molde (c 1730 - 1767)
De fikk et barn før de giftet seg, født 17. august 1752 og døpt av prost Vingård (s.d.) i Molde kirke. I juli 1758 ble det betalt 1 ort 2 skilling for Peder Iversens barns dåp (trolig i samme kirke). De hadde barn som overlevde dem.4,10,2 Kristi ble født ca. 1720.4,5 Kristi og Per Iverssen tjente hos Knut Gulleksson i Kroksetgjerdet, Krokset, Veøy, i 1751.4
Annet navn: Kristi Knutsdotter på Hammarvollnes, nevnt 1752.4,3 Kristi Knutsdotter tjente hos Ola smed i Molde fra 1752.4
Kristi giftet seg mellom 1752 og 1756 med Per Iverssen. De meldte seg for sogneprest Erik Røring (s.d.) i Veøy 12. september 1752 og tilstod å ha ligget med hverandre året før, da de begge tjente på Krokset. Per var ennå ikke konfirmert grunnet vankunne. Han og Kristi giftet seg en gang før 1756.6,5,3,4
Hun var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Hammarvollnes den 12. januar 1756: 1 daler 2 ort 5 skilling.7

Hun og Per var husfolk i Ystenes, Borgund på Sunnmøre, i 1762. Plassen lå mellom Kippervika og Ystenes, og kalles Ålesundgjerdet i skiftet. De bodde der resten av livet.6,5,8,2
Hun var kreditor ved skiftet etter Knut Olsson på Hammarvollnes den 13. august 1765: 1 daler 2 ort 5 skilling i innestående morsarv.9


Kristi døde i 1766 i Ystenes.5 Hun ble jordfestet den 24. desember 1766.5 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og Per den 22. januar 1767. I boet var blant annet hus med tilbygg og innredning (16 daler) og sju torskegarn i Volsdalen. Formue: 47 daler 4 ort. Gjeld: 132 daler 5 ort 15 skilling, så gjenlevende barn arvet ingenting.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/
 2. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 841 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24563/381/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 358. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-182
 5. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 351 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15998&idx_id=15998&uid=ny&idx_side=-57
 6. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Borgund, s. 62, Ystenæs, Huusm: Pladser under Grimmergaard, nr. 4. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49637/36/
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 423 b–424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 8. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 352 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15998&idx_id=15998&uid=ny&idx_side=-57
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/
 10. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, juli. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
Sist redigert19. september 2020

Ingeleiv Knutsdotter på Hunnes1

K, #11368, (1722 - )
Far*Knut Olsson på Hammarvollnes1,2,3 (c 1698 - 1764)
Mor*Anne Persdotter på Hammarvollnes3 (c 1692 - 1754)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megIngeleiv ble født i 1722 på Hunnes, Veøy.1 Ingeleiv ble døpt den 27. juli 1722 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger.1
Ingeleiv giftet seg før 1756 med en uregistrert person. Hun var fremdeles gift i 1765.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Hammarvollnes den 12. januar 1756: 1 daler 2 ort 5 skilling.4
Hun var kreditor ved skiftet etter Knut Olsson på Hammarvollnes den 13. august 1765: 1 daler 2 ort 5 skilling i innestående morsarv.5

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 21. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-12
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 423 b–424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/
Sist redigert16. januar 2015

Per Knutsson1,2

M, #11369, (etter 1730 - )
Far*Knut Olsson på Hammarvollnes1,2 (c 1698 - 1764)
Mor*Anne Persdotter på Hammarvollnes2 (c 1692 - 1754)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megPer ble født etter 1730.2
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Hammarvollnes den 12. januar 1756: 3 daler 10 skilling.3
Han var myndling av Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll i 1756.2
Per Knutsson oppholdt seg i København, Danmark, i 1765.1
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Olsson på Hammarvollnes den 13. august 1765: 3 daler 10 skilling i innestående morsarv.4
Han var myndling av Ola Knutsson i Røvik i 1765.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 423 b–424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/
Sist redigert18. januar 2015

Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll1,2,3

M, #11370, (ca. 1724 - 23. mars 1797)
Far*Ingebrigt Olsson på Hammarvoll4 (c 1678 - 1742)
Mor*Kari Andersdotter på Hammarvoll4 (c 1693 - 1737)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Eli Olsdotter på Hammarvoll (1736 - 1814)
De hadde fem barn.4 Anders ble født ca. 1724 på Hammarvoll, Veøy.2
Han var selveier på bnr. 1, Hammarvoll, Veøy, fra 1743 til 1797.4,5
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Persdotter på Hammarvollnes den 12. januar 1756: 3 daler 2 ort 2 skilling.6
Han var verge for Per Knutsson i 1756.3

Anders fikk barn med en uregistrert person i 1757.4 Han var korporal.4
Anders giftet seg i 1762 med Eli Olsdotter på Eide.4,7 Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll var vurderingsmann i Rødven tinglag i 1765.8
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Knut Olsson på Hammarvollnes den 13. august 1765: én garntrebukk (16 skilling), én trantønne (12 skilling) o.a.9
Han var verge for Anne Hansdotter i 1765.10

Lars Olsson på Eide, Lars Eriksson på Landre, Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll og Knut Justsson i Vik solgte hus med grunn på mnr. 104, Hovedgata, Molde, den 12. desember 1775 til Svein Verner. Verner bodde fremdeles der. Et naust i elva (på bygslet grunn) hørte også til salget, som ble gjort fra dødsboet til Ola Larsson Eide. Kjøpesum: 160 daler. Skjøtet ble tinglyst 8. januar 1776.1

Anders døde den 23. mars 1797 på Hammarvoll, av forstoppelse.2 Han ble jordfestet den 1. april 1797 på Rødven kyrkjegard, Veøy.2

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 267. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610136
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 484. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-245
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 397. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=398
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 399. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#399
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 423 b–424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 330 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/355/
Sist redigert18. august 2021

Knut Knutsson på Hammarvollnes1,2

M, #11371, (etter 1730 - før 1801)
Far*Knut Olsson på Hammarvollnes3,2 (c 1698 - 1764)
Mor*Anne Persdotter på Hammarvollnes2 (c 1692 - 1754)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Anne Hansdotter Langset (c 1741 - 1767)

Familie 2

Ragnhild Andersdotter på Remmem ( - e 1769)

Familie 3

Eli Ivarsdotter på Hammarvollnes (1724 - f 1801)Knut ble født etter 1730.2
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Hammarvollnes den 12. januar 1756: 3 daler 10 skilling.4
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Olsson på Hammarvollnes den 13. august 1765: 3 daler 10 skilling i innestående morsarv.5

Knut giftet seg i 1767 med Anne Hansdotter Langset.6 Knut Knutsson på Hammarvollnes var piper i 1769.1,6
Han bodde på Snekkarneset, Hammarvoll, Veøy, i 1769.1
Knut fikk barn med Ragnhild Andersdotter på Remmem i 1769.1
Knut giftet seg i 1772 med Eli Ivarsdotter på Hammarvollnes.6

Knut døde trolig før 1801.6

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 69. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-36
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 423 b–424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 439. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#440
Sist redigert9. november 2016

Kari Knutsdotter på Hammarvollnes1,2

K, #11372, (ca. 1733 - 7. juni 1808)
Far*Knut Olsson på Hammarvollnes3,4 (c 1698 - 1764)
Mor*Anne Persdotter på Hammarvollnes4 (c 1692 - 1754)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Hans Larsson på Sylte (1726 - 1800)
Barn

Familie 2

Johan Kristensson på Hammarvollnes (c 1727 - 1778)
De hadde iallfall tre barn.7 Kari ble født ca. 1733.2
Kari fikk barn med Hans Larsson på Nærem i 1753.5
Hun var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Hammarvollnes den 12. januar 1756: 1 daler 2 ort 5 skilling. Karen Knudsdatter fordret dessuten 1 ort 1 skilling.6
Hun var myndling av Kristen Knutsson på Dalset i 1756.4
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Eriksson den 14. november 1757 i Veøy kirke.1

Kari giftet seg i 1761 med Johan Kristensson på Sekkesetra.7
Hun og Johan var husfolk på Snekkarneset, Hammarvoll, Veøy. De overtok etter hennes far. Plassen var øde i 1801.7
Hun var kreditor ved skiftet etter Knut Olsson på Hammarvollnes den 13. august 1765: 2 daler 2 ort 5 skilling i lønn og innestående morsarv.8


Kari døde den 7. juni 1808 i Veøy, som legdslem.2 Hun ble jordfestet den 26. juni 1808 på Rødven kyrkjegard, Veøy.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 435, 14. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660424
 2. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 170 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16044&idx_id=16044&uid=ny&idx_side=-154
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 5. [S77] Tresfjord I: s. 254. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#257
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 423 b–424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 7. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 439. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#439
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/
Sist redigert15. september 2021

Kristen Knutsson på Dalset1,2

M, #11373, (ca. 1697 - 1760)

Familie

De hadde seks barn.3 
BarnKristen ble født ca. 1697.3
Han var selveier på Øver-Dalset, Dalset, Veøy, fra 1721 til 1756.3
Han var forlover for Ola Tjøstolvsson på Dalset og Ågot Knutsdotter på Myklebostad, som ble trolovet den 26. november 1742 i Veøy prestegjeld.1
Han var verge for Kari Knutsdotter på Hammarvollnes i 1756.2


Kristen døde i 1760 i Veøy.3
Sist redigert6. april 2020

Hans Hagerup1,2

M, #11374, ( - etter 1734)Hans Hagerup var rådmann i Trondheim fra 1729 til 1734.3,1 Han stevnet Karen Nilsdotter Lindved og Magrete Stabel o.a. Til tinget i Fanne tinglag den 9. juli 1729. Fogden opptrådte for Hagerup. Lindved skyldte 9 daler 3 ort 16 skilling, og Jørgen Stabels enke 10–0–2 (etter regninger). De innstevnede møtte ikke, så saken ble utsatt til neste ting, og kom opp igjen 18. oktober. Lindved møtte og vedstod gjelden. Enkefru Stabel dukket ikke opp, men de ble begge dømt til å betale det de skyldte samt 2 ort hver i saksomkostninger.2,3

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 44 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-39
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 28 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/22/
 3. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 38 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/31/
Sist redigert17. juli 2019

Kari Andersdotter på Hammarvoll1

K, #11375, (ca. 1693 - 1737)
Far-?*Anders Bjartesson på Eidsvollan (c 1644 - f 1695); trolig
Mor-?*Marit Eriksdotter på Eidsvollan (c 1656 - 1735); trolig
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebrigt Olsson på Hammarvoll (c 1678 - 1742)
De hadde seks barn.1 
BarnKari ble født ca. 1693.1
Kari giftet seg med Ingebrigt Olsson på Dalset.1
Ingebrigt var selveier på bnr. 1, Hammarvoll, Veøy, fra 1720 til 1742.1


Kari døde i 1737 på Hammarvoll, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 397. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=398
Sist redigert18. august 2021

Ola Ingebrigtsson på Ottestad1,2

M, #11376, (ca. 1724 - 1781)
Far*Ingebrigt Olsson på Hammarvoll3 (c 1678 - 1742)
Mor*Kari Andersdotter på Hammarvoll3 (c 1693 - 1737)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1724 på Hammarvoll, Veøy.3
Ola Knutsson på Hunnes var innblandet i flere slagsmål. Han og Ola Ingebrigtsson på Hammarvoll sloss til blods i et bryllup i julen 1750 på Korsan, Veøy.4
Annet navn: Ola Ingebrigtsson på Hammarvoll, nevnt 1752.5 Anders vraker og Ola Ingebrigtsson på Hammarvoll ble stevnet til tinget i Romsdal den 28. oktober 1752. De hadde sloss i et bryllup på Hegerholmen i november året før. Vitner: Hans Ørjarsson på Hegerholmen o.a.5
Han var bruker på Indre Ottestad, Ottestad, Veøy, fra 1752 til 1771.6
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Brit Andersdotter i Lybergsvik den 18. juni 1774: to flasker (10 skilling).7


Ola døde i 1781 på Ottestad, Veøy.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Ingebrichtsen Hammervold i 1752.5

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 785. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#786
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 397. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=398
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 439. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#439
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 205. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31138/106/
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 805. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#806
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b–8 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
Sist redigert18. august 2021

Ivar Ivarsson Griset1,2,3

M, #11377, (ca. 1712 - 1781)
Far*Ivar Ivarsson på Griset4 (c 1675 - 1760)
Mor*Anne Eriksdotter på Griset4

Familie

Anne Arnesdotter på Fuglsetbøen (c 1722 - 1779)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnIvar ble født ca. 1712.2,3 Han kjøpte i Bortegarden, Griset, Voll, av Ivar Ivarsson (trolig i 1730-årene). Ivar junior bodde fremdeles på Griset i 1748, men Ivar senior stod som bruker.1,5,6,7 Ivar Ivarsson Griset lånte 60 daler av Børge Jakobssen Eg i 1739 mot pant i Bortegarden.5,6 Ivar Ivarsson Griset var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 14 års tjeneste og overført til landvernet. Ivar var fremdeles landvernssoldat i 1749.2,8 Han fikk festeseddel på en grunn fra Knut Knutsson Fuglset den 7. juni 1749. Tomten var 44 alen lang og 24 alen bred (og ble nok regnet som hustomt i Molde). Seddelen ble tinglyst 22. oktober 1751.9
Ivar trolovet seg den 1. november 1749 i Voll kirke med Anne Arnesdotter på Hovde. Forlovere: Ivar Ivarsson på Griset o.a.8
Ivar giftet seg den 1. desember 1749 i Grytten kirke med Anne Arnesdotter på Hovde.8,10
Ivar Ivarsson solgte 1 våg 2 pund 12 merker (med bygsel over ytterligere 12 merker) i Bortegarden den 18. juni 1750 til Ola Olsson. Kjøpesum: 112 daler. I 1761 tinglyste Ivar sønnen Ivar Ivarssens odelsrett til bruket, men han tok ikke over.1,11,6
Ivar Ivarsson Griset kjøpte hus på fhv. mnr. 181, Moldegjerdet, Molde, den 25. juni 1752 av Synnøv Tølløvsdotter. Hun hadde bodd i huset. Skjøtet ble tinglyst dagen etter.12
Han og Anne bodde på fhv. mnr. 181 i 1762. De var fremdeles på Moldegjerdet i 1764.10,13
Annet navn: Ivar Ivarsson på Fuglsetbøen, nevnt 1764.13
Han var forlover for Ivar Tomasson Remmem og Åse Nilsdotter, som ble trolovet den 5. oktober 1780 i Bolsøy.14


Ivar døde i 1781.3 Han ble jordfestet den 21. januar 1781.3
Boet etter Ivar auksjonerte bort hus med stue, kammers og loft (samt fjøs og naust) på fhv. mnr. 181 i 1784 til Ola Andersson på Fuglsetbøen. Ola flyttet inn samme år.15,16

     Han signerte som Iver Iversen Griset i 1750 (ifølge avskrift).1

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650516
 2. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 107. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690204
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 a, menn, 1781. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630041
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 27. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#30
 5. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 137 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650396
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 28. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#31
 7. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: legdsnr. 98. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690204
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 167. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610377
 9. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 144. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410076
 10. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Moldgierdet. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/26/
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 244 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22551&uid=ny&idx_side=-235
 12. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 175. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31138/91/
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 229 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/249/
 14. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620548
 15. [S363] Bolsøyboka II: s. 230. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#231
 16. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1784, tingsvitne. Endringer, mnr. 196. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064075
Sist redigert19. september 2021

Per Iverssen Molde1,2,3

M, #11378, (ca. 1730 - januar 1767)

Familie

Kristi Knutsdotter i Ålesund (c 1720 - 1766)
De fikk et barn før de giftet seg, født 17. august 1752 og døpt av prost Vingård (s.d.) i Molde kirke. I juli 1758 ble det betalt 1 ort 2 skilling for Peder Iversens barns dåp (trolig i samme kirke). De hadde barn som overlevde dem.4,7,6 Per ble født ca. 1730 i Kristiania.3,4 Per og Kristi Knutsdotter tjente hos Knut Gulleksson i Kroksetgjerdet, Krokset, Veøy, i 1751.4 Per Iverssen tjente hos Tosten Larsson på Fuglset, Bolsøy, fra 1752. Per kom dit om våren.4
Per giftet seg mellom 1752 og 1756 med Kristi Knutsdotter på Hammarvollnes. De meldte seg for sogneprest Erik Røring (s.d.) i Veøy 12. september 1752 og tilstod å ha ligget med hverandre året før, da de begge tjente på Krokset. Per var ennå ikke konfirmert grunnet vankunne. Han og Kristi giftet seg en gang før 1756.1,2,5,4
Han og Kristi var husfolk i Ystenes, Borgund på Sunnmøre, i 1762. Plassen lå mellom Kippervika og Ystenes, og kalles Ålesundgjerdet i skiftet. De bodde der resten av livet.1,2,3,6

Per døde i januar 1767 i Ystenes, som husmann.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Kristi den 22. januar 1767. I boet var blant annet hus med tilbygg og innredning (16 daler) og sju torskegarn i Volsdalen. Formue: 47 daler 4 ort. Gjeld: 132 daler 5 ort 15 skilling, så gjenlevende barn arvet ingenting.6 Per ble jordfestet den 28. januar 1767.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Iversen i 1752.4

Kilder/noter

 1. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Borgund, s. 62, Ystenæs, Huusm: Pladser under Grimmergaard, nr. 4. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49637/36/
 2. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 351 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15998&idx_id=15998&uid=ny&idx_side=-57
 3. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 352 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15998&idx_id=15998&uid=ny&idx_side=-57
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 358. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-182
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 6. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 841 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24563/381/
 7. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, juli. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
Sist redigert19. september 2020

Knut Gulleksson på Sandnes1

M, #11379, ( - 1790)Han var bruker i Kroksetgjerdet, Krokset, Veøy, fra 1749 til 1762.2
Annet navn: Knut Gulleksson på Krokset, nevnt 1751.2,3
Han hadde Per Iverssen og Kristi Knutsdotter i tjeneste i 1751.3

Knut Gulleksson kjøpte 1 pund 4 merker på Teigen, Ytre Sandnes, Veøy, i 1771 av Ola Persson på Sandnes.1

Knut døde i 1790 på Ytre Sandnes, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 86.
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 40. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#41
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 358. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-182
Sist redigert22. april 2015

Olav John Govig1

M, #11380

Familie

Ruth Tollerud
De hadde tre barn. 
BarnOlav John giftet seg med Ruth Tollerud.1
Han og Ruth bodde i Walnut Grove, Minnesota, USA.1 Olav John Govig var luthersk prest.2
Olav John Govig døpte og konfirmerte sønnen Stewart i den lutherske tro.2

Kilder/noter

 1. [S1256] HeadlightHerald.com: Archive, «Obituaries from the week of July 3, 2002». Bruce Govig, 77.
 2. [S1256] HeadlightHerald.com: Archive, «Obituaries from the week of April 27, 2005». Stewart Govig, 78.
Sist redigert12. januar 2015

Ruth Tollerud1,2

K, #11381

Familie

Olav John Govig
De hadde tre barn. 
BarnRuth giftet seg med Olav John Govig.1 Hennes navn som gift var Govig.1
Hun og Olav John bodde i Walnut Grove, Minnesota, USA.1

Kilder/noter

 1. [S1256] HeadlightHerald.com: Archive, «Obituaries from the week of July 3, 2002». Bruce Govig, 77.
 2. [S1256] HeadlightHerald.com: Archive, «Obituaries from the week of April 27, 2005». Stewart Govig, 78.
Sist redigert12. januar 2015

Kurt Mitchell1

M, #11382

Familie

Sarah Govig
De hadde ett barn. 
Barn

Kilder/noter

 1. [S1256] HeadlightHerald.com: Archive, «Obituaries from the week of July 3, 2002». Bruce Govig, 77.
Sist redigert25. desember 2015

Daniel Isaac Cooper1

M, #11383, (1925 eller 1926 - 3. august 2006)

Familie 1

Kona døde i 1995. De hadde tre barn.1 

Familie 2

Doris Mae Tanner
De hadde ikke barn. Daniel Isaac ble født i 1925 eller 1926 i Bronx, New York City, USA.1
Daniel Isaac giftet seg i 1950 med en uregistrert person.1 Han tok den akademiske graden doktor i kjernefysikk på Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA, i 1952.1 Han var kjernefysiker.1
Han bodde i New Jersey, USA.1
Han bodde i Cambridge, Massachusetts, USA, fra ca. 1999.1
Han bodde på The Cambridge Homes, Cambridge, Massachusetts, USA, i 2006.1

Daniel Isaac døde den 3. august 2006 på Mount Auburn Hospital, Cambridge, Massachusetts, USA, av hjerteinfarkt.1 Han ble gravlagt på Martha's Vineyard, Massachusetts, USA.1

Kilder/noter

 1. [S1259] «Daniel Cooper, 80».
Sist redigert12. januar 2015

James Egdahl1

M, #11384
Far*Lauren I. Egdahl1
Mor*Mary Elfrida Tanner1 (1928 - 2006)
4-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S1260] The San Diego U-T: 25.2.2006, Obituaries, Mary Tanner Egdahl. http://www.legacy.com/obituaries/utsandiego/obituary.aspx?n=mary-tanner-egdahl&pid=16844541
Sist redigert13. januar 2015

Elizabeth Loken1

K, #11385

Familie

James Egdahl

Kilder/noter

 1. [S1260] The San Diego U-T: 25.2.2006, Obituaries, Mary Tanner Egdahl. http://www.legacy.com/obituaries/utsandiego/obituary.aspx?n=mary-tanner-egdahl&pid=16844541
Sist redigert13. januar 2015

Alice Louise Egdahl

K, #11386
Far*Lauren I. Egdahl1
Mor*Mary Elfrida Tanner1 (1928 - 2006)
4-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S1260] The San Diego U-T: 25.2.2006, Obituaries, Mary Tanner Egdahl. http://www.legacy.com/obituaries/utsandiego/obituary.aspx?n=mary-tanner-egdahl&pid=16844541
Sist redigert13. januar 2015

Granville Harlow1

M, #11387

Kilder/noter

 1. [S1260] The San Diego U-T: 25.2.2006, Obituaries, Mary Tanner Egdahl. http://www.legacy.com/obituaries/utsandiego/obituary.aspx?n=mary-tanner-egdahl&pid=16844541
Sist redigert13. januar 2015

Rasmus Hansson på Lund1

M, #11388, (1753 - )
Far*Hans Larsson på Sylte2 (1726 - 1800)
Mor*Kari Knutsdotter på Hammarvollnes2 (c 1733 - 1808)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megRasmus ble født i 1753 i Veøy, utenom ekteskap.2
Annet navn: Rasmus Hansson på Kyrkjesylte, nevnt 1787.3
Rasmus giftet seg den 29. mai 1787 i Veøy kirke med en uregistrert person.3
Rasmus giftet seg med en uregistrert person.1
Han var bruker på Lund, Veøy, i 1801.1
Sist redigert16. januar 2015

Anne Hansdotter Langset1

K, #11389, (ca. 1741 - 1767)

Familie

Knut Knutsson på Hammarvollnes (e 1730 - f 1801)Anne ble født ca. 1741 på Ytre Skorga, Grytten.2,1
Anne giftet seg i 1767 med Knut Knutsson.1

Anne døde i 1767.1

     Anne Hansdotter Langset og Kirsti Eriksdotter Langset kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 439. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#440
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 352.
Sist redigert9. november 2016

Ragnhild Andersdotter på Remmem1

K, #11390, ( - etter 1769)

Familie

Knut Knutsson på Hammarvollnes (e 1730 - f 1801)Ragnhild fikk barn med Knut Knutsson på Hammarvollnes i 1769.1
Sist redigert17. januar 2015

Eli Ivarsdotter på Hammarvollnes1

K, #11391, (1724 - før 1801)

Familie 1

Ola Persson på Hammarvoll (1723 - 1771)

Familie 2

Knut Knutsson på Hammarvollnes (e 1730 - f 1801)Annet navn: Eli Ivarsdotter på Åfarnes.1
Eli ble født i 1724 på Åfarnes, Veøy.2
Eli giftet seg i 1769 med Ola Persson på Hammarvoll.3
Eli giftet seg i 1772 med Knut Knutsson på Hammarvollnes.1

Eli døde trolig før 1801.1
Sist redigert9. november 2016

Johan Kristensson på Hammarvollnes1

M, #11392, (ca. 1727 - 1778)

Familie

Kari Knutsdotter på Hammarvollnes (c 1733 - 1808)
De hadde iallfall tre barn.1 Annet navn: Johan Kristensson på Sekkesetra.1
Johan ble født ca. 1727.1
Johan giftet seg i 1761 med Kari Knutsdotter på Hammarvollnes.1
Han og Kari var husfolk på Snekkarneset, Hammarvoll, Veøy. De overtok etter hennes far. Plassen var øde i 1801.1

Johan døde i 1778 på Snekkarneset.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 439. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#439
Sist redigert9. februar 2016

Kari Olsdotter i Krubba1,2

K, #11393, (ca. 1723 - 1799)

Familie

Arne Knutsson i Krubba (o 1730 - f 1774)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKari ble født ca. 1723.3
Kari giftet seg med Arne Knutsson.2,1
Hun og Arne bodde i Krubba, Molde, i 1758.4
Etter barsel ble Arne i Krubbas kone innledet i kirken i oktober 1758. Det ble betalt 16 skilling.5

Hun og Arne bodde på mnr. 118, Krubba, Molde, i 1762. I 1767 var våningshuset taksert til 10 daler (lavest mulige takst). Kari bodde der som enke i 1789 og hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue. Det var trolig deres datter som senere overtok huset.2,1,6,7 I 1774 var Kari altfor fattig til å betale for rug hun hadde fått fra myndighetene i nødstiden.8
Hun ble kalt Arne-Kari, nevnt fra 1786 til 1799 (etter fornavnet til mannen).9,10
Hun var debitor ved skiftet etter Margrete Vingård den 15. april 1786: 1 daler 1 ort.11


Kari døde i 1799 i Molde. Den 5. september ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden og 1 ort 8 skilling for ringing med den lille klokken.3,10 Hun ble jordfestet den 7. september 1799.3

     Karen Olsdotter Gjervik og Kari Olsdotter i Krubba kan ha vært samme person.


     Kari Olsdotter på Årø og Kari Olsdotter i Krubba kan ha vært samme person.


     Karen Olsdatter og Kari Olsdotter i Krubba kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Røysene. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/90/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/21/
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 5. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 6. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Paa Røysene, mnr. 136.
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 14, mnr. 119. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/79/
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 277 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/279/
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 3 b, nr. 80. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/5/
 10. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1799, inntekter, 5. september.
 11. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 3 a/b.
Sist redigert30. september 2020

Arne Knutsson i Krubba1,2,3,4

M, #11394, (omkr. 1730 - før 1774)
Far-?*Knut Kolbeinsson på Ræstad (c 1680 - c 1745); kanskje5
Mor-?*Dordi Arnesdotter ( - e 1745); kanskje5
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kari Olsdotter i Krubba (c 1723 - 1799)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnArne ble født omkr. 1730 i Romsdal.6,7
Arne Knudsøn var arving ved skiftet etter Knut Kolbeinsson den 3. juli 1745: 9 daler 2 ort 22 skilling.5,8
Arne Knudsøn var myndling av Erik Knutsson på Rørset i 1745.5

Arne giftet seg med Kari Olsdotter.9,1
Han og Kari bodde i Krubba, Molde, i 1758.4
Han og Kari bodde på mnr. 118, Krubba, Molde, i 1762. I 1767 var våningshuset taksert til 10 daler (lavest mulige takst). Kari bodde der som enke i 1789 og hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue. Det var trolig deres datter som senere overtok huset.9,1,2,10
Annet navn: Arne på Molde, nevnt 1769.11 Arne Knutsson var rulleført i Molde i 1770.6

Arne døde før 1774.12

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Røysene. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/90/
 2. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Paa Røysene, mnr. 136.
 3. [S1134] Molde sjørulle 1773: nr. 82.
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 389 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/407/
 6. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 85.
 7. [S839] Molde sjørulle 1766.
 8. [S162] Midsund I: s. 395.
 9. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/21/
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 14, mnr. 119. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/79/
 11. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Aukra, Vågøy, Harøy og Sandøy, 1769.
 12. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 277 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/279/
 13. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 86.
 14. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 87.
 15. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 88.
 16. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 89.
Sist redigert26. september 2020

Per Jakobsson på Røbekk1

M, #11395, ( - etter 1740)
Far*Jakob Tostensson på Røbekk2 (o 1665 - )
Mor*Guri Persdotter på Røbekk2 (c 1680 - 1740)Han var arving ved skiftet etter Guri Persdotter på Røbekk den 2. september 1740: 7 daler 1 ort 22 skilling, utlagt blant annet i 3 merker (uten bygselrett) i Røbekk (1 daler).3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b–5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
Sist redigert19. januar 2015

Marit Jakobsdotter på Røbekk1

K, #11396, ( - etter 1740)
Far*Jakob Tostensson på Røbekk2 (o 1665 - )
Mor*Guri Persdotter på Røbekk2 (c 1680 - 1740)Hun var arving ved skiftet etter Guri Persdotter på Røbekk den 2. september 1740: 3 daler 2 ort 23 skilling, utlagt blant annet i 1½ mark (uten bygselrett) i Røbekk (2 ort).3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b–5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
Sist redigert19. januar 2015

Anne Hansdotter på Kvernberget1

K, #11397, ( - etter 1736)
Far*Hans Knutsson på Kvernberget1 (c 1699 - c 1735)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Hans Knutsson på Kvernberget den 4. februar 1736: 7 daler 1 ort 18 2/5 skilling.1
Hun var myndling av Knut Hansson i Høvika i 1736.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1736, 4. februar.
Sist redigert4. august 2017

Ingeborg Hansdotter på Kvernberget1

K, #11398, ( - etter 1736)
Far*Hans Knutsson på Kvernberget1 (c 1699 - c 1735)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Hans Knutsson på Kvernberget den 4. februar 1736: 7 daler 1 ort 18 2/5 skilling.1
Hun var myndling av Knut Hansson i Høvika i 1736.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1736, 4. februar.
Sist redigert4. august 2017

Brit Hansdotter på Kvernberget1,2

K, #11399
Far*Hans Knutsson på Kvernberget2 (c 1699 - c 1735)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Hans Knutsson på Kvernberget den 4. februar 1736: 7 daler 1 ort 18 2/5 skilling.2
Hun var myndling av Albrikt Knutsson i Høvika i 1736.2

Brit trolovet seg den 6. januar 1764 i Rød kyrkje, Nesset, med Knut Olsson i Åsen.1
Hun og Knut var trolig husfolk på Rød, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 36 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640079
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1736, 4. februar.
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 450. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#453
Sist redigert4. august 2017

Barbro Hansdotter på Kvernberget1

K, #11400, ( - etter 1736)
Far*Hans Knutsson på Kvernberget1 (c 1699 - c 1735)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Hans Knutsson på Kvernberget den 4. februar 1736: 7 daler 1 ort 18 2/5 skilling.1
Hun var myndling av Albrikt Knutsson i Høvika i 1736.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1736, 4. februar.
Sist redigert4. august 2017