Karsten Karstensson1

M, #10101, ( - etter 1675)     
Han var fadder ved dåpen til Mikkel Jørgensson den 7. desember 1675 i Nykirken, Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S805] Bergen, Nykirken mini. 1668–1820: fol. 128 b, nr. 119. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8715&idx_id=8715&uid=ny&idx_side=-162
Sist redigert12. november 2014

Lars Guttormsson1,2

M, #10102, (ca. 1665 - )     Lars ble født ca. 1665.1 I manntallet av 1701 står Lars i Molde sammen med stesønnen Mikkel Jørgensson.1
Han hadde Hallvor Mortensson i tjeneste i 1701.1
Lars Guttormsson var smed i 1701.2 Han fikk bygselseddel på Collin-nr. 9, Gjert Davidssons hage, Molde, fra Fredrik Olsson Messel og Knut Bendiksson den 12. desember 1701. Bygselseddelen ble tinglyst 1. juli året etter.2
Han ble kalt Lars smed, nevnt 1708.3 Lars bodde vestenfor elven i Molde i 1708.3
Han var debitor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 1 daler 2 ort 18 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/110/
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 55 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/57/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 85 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/92/
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
Sist redigert2. juni 2015

Hallvor Mortensson1

M, #10103, (ca. 1694 - )     Hallvor ble født ca. 1694.1 Hallvor tjente hos Lars Guttormsson i Molde i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/110/
Sist redigert30. august 2013

Mildrid Larsdotter på Moldegjerdet1,2

K, #10104, (ca. 1789 - 14. april 1858)

Familie

Mats Kristenssen på Moldegjerdet (c 1769 - c 1846)     Mildrid ble født ca. 1789.3 Hun hadde kopper.3
Annet navn: Mildrid Larsdotter på Elsås, nevnt 1835.3
Mildrid giftet seg den 4. januar 1835 i Bolsøy kirke med Mats Kristenssen på Moldegjerdet.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Mats Kristenssen på Moldegjerdet den 25. november 1846.2
Mildrid Larsdotter på Moldegjerdet var huskone på mnr. 172, Moldegjerdet, Molde, til 1852. Hun sa da fra seg plassen.4

Mildrid døde den 14. april 1858 på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy, som husmannsenke.1 Hun ble jordfestet den 24. mai 1858 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1,5

Kilder/noter

 1. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 570, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2271&idx_id=2271&uid=ny&idx_side=-272
 2. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/
 3. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 388. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-196
 4. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 106.
 5. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 767.
Sist redigert14. september 2014

Rasmus i Bøverlis hustru1

K, #10105, ( - etter 1730)     Hun bodde i Bøverlia, Orkdal, i 1730.1
Hun var fadder ved dåpen til Ola Mikalsson Aune den 19. februar 1730 i Svorkmo kirke, Orkdal.1
Sist redigert31. august 2013

Ingebjørg på Aune1

K, #10106, ( - etter 1730)     Ingebjørg bodde på Aunet, Orkdal, i 1730.1
Hun var fadder ved dåpen til Ola Mikalsson Aune den 19. februar 1730 i Svorkmo kirke, Orkdal.1


     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Eune i 1730.1
Sist redigert31. august 2013

Knut i Li1,2

M, #10107, ( - etter 1730)     Knut var bruker i Lia (mnr. 62), Orkdal, i 1723. Han bodde fremdeles der i 1730.2,1
Han var fadder ved dåpen til Ola Mikalsson Aune den 19. februar 1730 i Svorkmo kirke, Orkdal.1


     Navnet hans ble skrevet Knud Lien i 1730.1
Sist redigert31. august 2013

Ola E. i Li1

M, #10108, ( - etter 1730)     Ola bodde trolig i Lia (mnr. 62), Orkdal, i 1730.1
Han var fadder ved dåpen til Ola Mikalsson Aune den 19. februar 1730 i Svorkmo kirke, Orkdal.1
Sist redigert31. august 2013

Ola på Herme1

M, #10109, ( - etter 1730)     Ola bodde på Herme, Orkdal, i 1730.1
Han var fadder ved dåpen til Ola Mikalsson Aune den 19. februar 1730 i Svorkmo kirke, Orkdal.1
Sist redigert31. august 2013

Morten Svanes hustru1

K, #10110, ( - etter 1736)

Familie

Morten? Svane ( - e 1736)     Hun var trolig gift med kullfogd Morten? Svane.
Hun var fadder ved dåpen til Beret Mikalsdotter den 27. desember 1736 i Svorkmo kirke, Orkdal.1
Sist redigert1. september 2013

Henrik Lodvessons hustru1

K, #10111, ( - etter 1736)     Hindirch Lofvesens kvinne var fadder ved dåpen til Beret Mikalsdotter den 27. desember 1736 i Svorkmo kirke, Orkdal.1
Sist redigert31. august 2013

Magrete Amundsdotter1

K, #10112, ( - etter 1736)     
Hun var fadder ved dåpen til Beret Mikalsdotter den 27. desember 1736 i Svorkmo kirke, Orkdal.1
Sist redigert31. august 2013

Kristian Mosling1

M, #10113, ( - etter 1736)     
Han var fadder ved dåpen til Beret Mikalsdotter den 27. desember 1736 i Svorkmo kirke, Orkdal.1
Sist redigert31. august 2013

Morten? Svane1

M, #10114, ( - etter 1736)

Familie

Morten Svanes hustru ( - e 1736)     Morten? Svane var kullfogd på Løkken Verk, Meldal, i 1736.1
Kuld Fougden Svane var fadder ved dåpen til Beret Mikalsdotter den 27. desember 1736 i Svorkmo kirke, Orkdal.1
Sist redigert1. september 2013

Knut Persson Hasund1,2

M, #10115, ( - 16. mars 1765)

Familie

Else Margrete Lek ( - e 1765)
Seks barn levde ved skiftet etter ham (1765).11 
Barn     Hans hjemsted var i Ulstein.3 Knut Persson Hasund var lensmann i Borgund, Sunnmøre, fra 1734 til 1765.3,4
Annet navn: Knut Persson på Sørnes, nevnt 1734.5
Knut trolovet seg den 15. desember 1734 i Borgund med Else Margrete Lek.5
Knut giftet seg den 10. februar 1735 i Borgund med Else Margrete Lek.1 Knut og Else Margrete bodde på Magdevågneset, Sørnes, Borgund, Sunnmøre, i 1736. Han bodde på Sørnes allerede i 1734.6,5
Han var verge for Maren Magdalena Lek fra 1741 til 1762.7,8
Knut Persson Hasund svarte handelsskatt fra 1744 til 1759.3 Han var gjestgiver. Han fikk løyve fra amtmannen i 1747, stadfestet av kongen i 1750.3

Knut døde den 16. mars 1765 på Magdevågneset.4 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 15. april 1765. Arvinger: Else Margrete Hasund, Raffel Hasund og Maren Severina Hasund o.a.9

     Navnet hans ble skrevet Knudt Pedersøn Søernæsset i 1734.5

Kilder/noter

 1. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 116. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15995&idx_id=15995&uid=ny&idx_side=-60
 2. [S776] Borgund mini. 1739–61: 1743, trinitatis. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-82
 3. [S1126] Borgarseta: Sørneset. http://borgarseta.wordpress.com/2013/09/16/sorneset/
 4. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 805 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24563/345/
 5. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 69. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15995&idx_id=15995&uid=ny&idx_side=-36
 6. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 418. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15995&idx_id=15995&uid=ny&idx_side=-203
 7. [S1124] Sunnmøre skifteprotokoll 1741: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24554/110/
 8. [S1123] Sunnmøre skifteprotokoll 1763–65: fol. 220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24562/231/
 9. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 805 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24563/345/
 10. [S776] Borgund mini. 1739–61: 1741, 26. søndag etter trinitatis. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-75
 11. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 805 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24563/346/
Sist redigert25. november 2013

Ivar Nilsson Lekanger1,2

M, #10116, ( - 1752)     Ivar Nilsson Lekanger var sorenskriver på Sunnmøre fra 21. desember 1742. Han virket til sin død.2,1
Han var fadder ved dåpen til Maren Severina Hasund den 9. juni 1743 i Borgund kyrkje, Sunnmøre.1
Han var verge for Abel Johannesdotter Rosenkvist i 1749.3


Ivar døde i 1752.2

     Navnet hans ble skrevet Sr Ivar Lekanger i 1743.1

Kilder/noter

 1. [S776] Borgund mini. 1739–61: 1743, trinitatis. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-82
 2. [S409] Våre sorenskrivere: s. 168, nr. 12.
 3. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 70 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24558/84/
Sist redigert12. april 2014

Johannes Tim Bamberg1,2,3,4

M, #10117, (ca. 1747 - 1803)

Familie

Jakobine Abo (c 1754 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Johannes Bambergs signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)     Johannes ble født ca. 1747.5,3 Hans hjemsted var trolig i Danmark. I 1770 ble han sjikanert av hr. Astrup, som kalte Bamberg for jyde og slyngel.2,6
Johannes giftet seg med Jakobine Abo.5
Johannes Tim Bamberg kjøpte grunnen på mnr. 49, Vestre Schultzhagen, Molde, av Knut smed.7,8
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Olsdotter på Marka den 16. oktober 1787: 27 daler 2 ort.9
Johannes og Jakobine bodde på mnr. 50, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1789.10 Johannes Tim Bamberg var kjøpmann i 1789. Han skulle etter selvangivelse svare 3 daler i formuesskatt (½ pst.) og 2 daler 48 skilling i næringsskatt (5 pst.) Johannes virket fremdeles i 1801.10,5
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Larsdotter på Holssetra den 26. januar 1790: 15 daler.11

Johannes Tim Bamberg kjøpte halvparten av huset på mnr. 76, utpå Gata, Molde, den 15. november 1791 av Jon Trondsson.12
Anna Maria Nidaros døde den 2. januar 1793 i Molde, barnløs. Hun var de siste 12 år forpleiet hos Johannes Tim Bamberg.1,13,14
Johannes og Jakobine bodde på mnr. 40, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801 sammen med Johannes Bamberg.5
De hadde Siri Persdatter i tjeneste i 1801. Siri var trolig hos dem allerede i 1798.5,15


Johannes døde i 1803 i Molde.3 Han ble jordfestet den 9. desember 1803.3

     Johannes var fetter av Peter Nikolai Møller.16

Kilder/noter

 1. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 30. Berg, Anna Maria Nideros.
 2. [S1126] Borgarseta: Lauka. https://borgarseta.wordpress.com/2013/08/29/lauka/
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1139. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/284/
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 40. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001971
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 123 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090429360602
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 703. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610355
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 702. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610355
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1139–1140. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/284/
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 7, mnr. 52. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/72/
 11. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/36/
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 377. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610191
 13. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 78 b.
 14. [S757] Militærbiografier I: s. 82. Berg, Ole Sørensen.
 15. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 16. [S244] Molde bys historie I: s. 340. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092#343
Sist redigert16. juni 2017

Jakobine Abo1

K, #10118, (ca. 1754 - )

Familie

Johannes Tim Bamberg (c 1747 - 1803)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Jakobine ble født ca. 1754.1
Jakobine giftet seg med Johannes Tim Bamberg.1 Jakobine og Johannes bodde på mnr. 50, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1789.2
Anna Maria Nidaros døde den 2. januar 1793 i Molde, barnløs. Hun var de siste 12 år forpleiet hos Johannes Tim Bamberg.3,4,5
Jakobine og Johannes bodde på mnr. 40, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801 sammen med Johannes Bamberg.1
De hadde Siri Persdatter i tjeneste i 1801. Siri var trolig hos dem allerede i 1798.1,6

Hun ble kalt madam Bamberg, nevnt 1807.7 Jakobine bodde på mnr. 49, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1807. Huset var taksert til 40 daler.7

     Jakobine var slektning av Anna Maria Nidaros.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 40. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001971
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 7, mnr. 52. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/72/
 3. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 30. Berg, Anna Maria Nideros.
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 78 b.
 5. [S757] Militærbiografier I: s. 82. Berg, Ole Sørensen.
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 b, Schultzhagen, forsikringsnr. 41. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063014
Sist redigert19. september 2018

Johannes Bamberg1

M, #10119, (ca. 1783 - )
Far*Johannes Tim Bamberg1 (c 1747 - 1803)
Mor*Jakobine Abo1 (c 1754 - )     Johannes ble født ca. 1783.1 Han var matros i 1801.1 Han bodde hos Johannes Tim Bamberg og Jakobine Abo på mnr. 40, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 40. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001971
Sist redigert2. september 2013

Siri Persdatter1

K, #10120, (ca. 1761 - )     Siri ble født ca. 1761.1
Sigri hos Bamberg var fadder ved dåpen til Morten Torjerssen den 4. februar 1798 i Molde kirke.2
Siri tjente hos Johannes Tim Bamberg og Jakobine Abo på mnr. 40, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801. Siri var trolig hos dem allerede i 1798.1,2

     Navnet hennes ble skrevet Sirie Pedersdatter i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 40. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001971
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
Sist redigert13. juli 2015

Per Åmundsson Berg1,2

M, #10121, (ca. 1755 - 16. desember 1836)
Far*Åmund Jonsson på Berg2 ( - e 1763)
Mor*Eli Olsdotter på Berg2 ( - 1763)

Familie

Anne Larsdatter (c 1763 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Per ble født ca. 1755 på Berg, Bolsøy.2,3
Han var arving ved skiftet etter Eli Olsdotter på Berg den 7. mai 1763.2
Per Åmundsson var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 12 skilling i formuesskatt (½ pst.)4,5 Per var husmann på mnr. 43, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1789.5
Per giftet seg med Anne Larsdatter.3 Per og Anne var husfolk på mnr. 43 i 1801, sammen med Mette Persdatter og Elen Maria Persdatter.3

Per døde den 16. desember 1836 i Molde, som fattiglem.1 Han ble gravlagt den 22. desember 1836.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Amundsen Berg i 1836 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 218, 1836–37, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620546
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/124/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 43. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001987
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 45. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 45. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
Sist redigert13. februar 2019

Anne Larsdatter1

K, #10122, (ca. 1763 - )

Familie

Per Åmundsson Berg (c 1755 - 1836)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Anne ble født ca. 1763.1
Anne giftet seg med Per Åmundsson.1 Anne og Per var husfolk på mnr. 43, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Mette Persdatter og Elen Maria Persdatter.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 43. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001987
Sist redigert13. mars 2014

Mette Persdatter Berg1,2,3

K, #10123, (ca. 1791 - 3. september 1848)
Far*Per Åmundsson Berg2 (c 1755 - 1836)
Mor*Anne Larsdatter2 (c 1763 - )

Familie

Ola Perssen Moldenes (c 1790 - e 1849)
De hadde sju barn, hvorav fem levde ved skiftet etter Mette (1849).3,6      Mette ble født ca. 1791.2,4 Hun bodde hos Per Åmundsson og Anne Larsdatter på mnr. 43, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.2
Mette giftet seg den 25. februar 1816 med Ola Perssen Moldenes.5,3 Mette og Ola var husfolk på mnr. 168, Moldeneset, Molde, i 1820. Han overtok etter mora. De hadde fremdeles plassen i 1841.3

Mette døde den 3. september 1848 på Moldeneset, Molde.4,3 Hun ble gravlagt den 9. september 1848.4
Annet navn: Mette Persdatter Moldenes, nevnt 1849 (post mortem).6,5,4

Ifølge «Husmannsplassene under Moldegård» (Romsdalsmuseets årbok 2002) fikk Ola Perssen Moldenes de tre siste barna med en annen kone, men det stemmer ikke.3

Kilder/noter

 1. Eller Mette Maria.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 43. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001987
 3. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 100.
 4. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 247, nr. 14. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-125
 5. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/180/
 6. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 37 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/40/
Sist redigert26. oktober 2017

Elen Maria Persdatter på Reknes1,2,3

K, #10124, (ca. 1794 - 27. april 1874)
Far*Per Åmundsson Berg4 (c 1755 - 1836)
Mor*Anne Larsdatter4 (c 1763 - )

Familie

Per Olsson Sommarnes (c 1792 - 1865)
De hadde fire barn.13 
Barn     Elen Maria ble født ca. 1794 i Molde.3,5 Hun hadde kopper.6,1 Hun bodde hos Per Åmundsson og Anne Larsdatter på mnr. 43, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.4
Annet navn: Elen Maria Persdatter Berg, nevnt fra 1809 til 1822.5,7 Elen Maria Persdatter Berg ble konfirmert den 17. september 1809 i Molde kirke.5
Hun var fadder ved dåpen til Olina Maria Ulriksdatter den 25. desember 1822 i Molde kirke.7,8

Elen Maria giftet seg den 11. april 1825 i Molde kirke med Per Olsson Sommarnes. I klokkerboken står Ola Perssen Moldenes og Lars Matsson på Kringstad som forlovere, mens ministerialboken oppgir Johan Gørvell og Per los.1,6 Elen Maria og Per var husfolk på Reknes, Bolsøy, i 1836. Pebakken der fikk trolig navn etter ham.9,10,11 Elen Maria var huskone på Reknes i 1865, sammen med Petter Mattias Perssen. De hadde to sauer og to geiter. Utsæd: ¼ tønne bygg, ¾ tønne havre og 1½ tønne potet.3

Elen Maria døde den 27. april 1874 på Reknes, som plassbruker.2 Hun ble gravlagt den 2. mai 1874. Jordfestelsen var 21. juni.2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 375, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620617
 2. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 398, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020626
 3. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 1 A, lnr. 9 A. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340401
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 43. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001987
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 23 a, nr. 11. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-25
 6. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 378, 1825, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630362
 7. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 23, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-13
 8. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 17, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-11
 9. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 174 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640181
 10. [S1704] «Husmannsplasser og stykker under Reknes»: s. 63. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA63
 11. [S1704] «Husmannsplasser og stykker under Reknes»: s. 66. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA66
 12. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 66, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620469
 13. [S1704] «Husmannsplasser og stykker under Reknes»: s. 67. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA67
Sist redigert13. februar 2019

Ingebrigt Gunnarssen i Schultzhagen1,2

M, #10125, (omkr. 1736 - 1803)

Familie

Kari Olsdatter (c 1751 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ingebrigt ble født omkr. 1736.1,2
Ingebrigt giftet seg med Kari Olsdatter.1 Ingebrigt og Kari var husfolk i Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Hans Ingebrigtssen.1

Ingebrigt døde i 1803 i Molde. Den 21. desember ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.3 Han ble jordfestet den 25. desember 1803.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 45. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001999
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 90 b.
Sist redigert19. desember 2017

Kari Olsdatter1

K, #10126, (ca. 1751 - )

Familie

Ingebrigt Gunnarssen i Schultzhagen (o 1736 - 1803)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Kari ble født ca. 1751.1
Kari giftet seg med Ingebrigt Gunnarssen.1 Kari og Ingebrigt var husfolk i Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Hans Ingebrigtssen.1

     Karen Olsdotter Gjervik og Kari Olsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 45. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001999
Sist redigert25. september 2016

Anders Danielsson i Schultzhagen1,2,3

M, #10127, (ca. 1750 - 1803)
Far*Daniel Jonsson i Bjørnsund4,5 ( - c 1757)
Mor*Eli Persdotter i Bjørnsund4,6,5 ( - c 1752)

Familie

Guri Trondsdatter Straume (c 1748 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Annet navn: Anders Danielsson i Bjørnsund.4
Anders ble født ca. 1750.3,1,5
Han var arving ved skiftet etter Erik Andersson på Hol den 26. januar 1787: 2 daler 8 skilling.7
Anders bodde i Aukra prestegjeld til ca. 1789.8 Anders bodde i Vestre Schultzhagen, Molde, i 1789. Han var husmann eller daglønner og hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.9
Anders giftet seg med Guri Trondsdatter.3 Anders Danielsson og Guri Trondsdatter Straume stod til offentlig skriftemål under gudstjenesten den 2. juli 1790 i Molde kirke (med skriftlig tillatelse fra deres sogneprester) for forsømmelse av nattverden. Med dem var det 36 gjester.10,8 Anders og Guri var husfolk i Vestre Schultzhagen i 1801, sammen med Trond Anderssen og Beret Andersdatter.3

Anders døde i 1803 i Molde.1 Han ble jordfestet den 3. september 1803.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, mnr. 43. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 46. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002003
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 123 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650720
 5. [S834] Fræna bygdebok I: s. 605.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-117
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 43. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-103
Sist redigert17. oktober 2018

Guri Trondsdatter Straume1,2

K, #10128, (ca. 1748 - )

Familie

Anders Danielsson i Schultzhagen (c 1750 - 1803)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Guri ble født ca. 1748.3 Guri bodde i Eid, Romsdal, til ca. 1789.1
Guri giftet seg med Anders Danielsson.3 Guri Trondsdatter Straume og Anders Danielsson stod til offentlig skriftemål under gudstjenesten den 2. juli 1790 i Molde kirke (med skriftlig tillatelse fra deres sogneprester) for forsømmelse av nattverden. Med dem var det 36 gjester.2,1 Guri og Anders var husfolk i Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Trond Anderssen og Beret Andersdatter.3

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-117
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 46. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002003
Sist redigert28. oktober 2016

Trond Anderssen1,2

M, #10129, (1790 - )
Far*Anders Danielsson i Schultzhagen2,1 (c 1750 - 1803)
Mor*Guri Trondsdatter Straume1 (c 1748 - )     Trond ble døpt den 7. november 1790 i Molde kirke.2 Han bodde hos Anders Danielsson og Guri Trondsdatter i Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 46. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002003
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-103
Sist redigert3. oktober 2013

Beret Andersdatter1

K, #10130, (ca. 1794 - )
Far*Anders Danielsson i Schultzhagen1 (c 1750 - 1803)
Mor*Guri Trondsdatter Straume1 (c 1748 - )     Beret ble født ca. 1794 i Molde.1 Hun bodde hos Anders Danielsson og Guri Trondsdatter i Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 46. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002003
Sist redigert3. september 2013

Anne Arnoldsdotter på Eikaneset1,2

K, #10131, ( - ca. 1768)
Far*Arnold Eikaneset ( - e 1726)

Familie

Knut Hansson på Nordnesje (c 1734 - 1791)
De hadde ett barn.6 
Barn     Anne Arnoldsdotter og Knut Hansson var i tjeneste på Vestad, Veøy, sommeren 1760.1 Anne Arnoldsdotter tjente hos Per på Eik, Veøy, fra høsten 1760.1
Anne fikk barn med Knut Hansson på Nordnesje i 1761 i Veøy. De meldte seg for presten den 7. juli og fortalte om graviditeten. Siden de fremdeles tjente på nabogårder (Sekkenes og Eik), og kunne treffes hele tiden, ble de bedt om å skilles at for å forebygge mer synd.3,1 Anne tjente i Romdalvika, Veøy, i 1762. Hun var der til over nyttår.4,2 Anne bodde i Molde fra januar 1763.2 Erik Nilsson Lønset og Anne Arnoldsdotter tjente hos Bastian Fris på mnr. 79, Hovedgata, Molde, i 1764.5

Anne døde ca. 1768 på Øver-Hunnes, Veøy.6 Det ble holdt skifte etter henne den 30. november 1768. Debitorer: Anders Tørrissen o.a. Arvinger: Hans Knutsson. Formue etter auksjon: 22 daler 3 ort 23 skilling. Boet hadde også 4–1–0 til gode hos debitorer. Arv: 19–3–11, som gikk til sønnen.7

     Navnet hennes ble skrevet Anne Arnoldsdatter Eegnæs i 1763.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 479.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Veøy prestegjeld, av- og tilgang februar 1763. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/435/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 480.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 427. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/82/
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/87/
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 482 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/510/
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 482 a–483 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/510/
Sist redigert10. september 2018

Per Knutsson på Eik1,2,3

M, #10132, (1732 - )
Far*Knut Johansson i Hjelvika4,5 (c 1702 - c 1752)
Mor*Kari Persdotter i Hjelvika5 ( - e 1762)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Siri Eriksdotter på Eik (1730 - f 1801)
De fikk ei dødfødt jente i 1758 og kan ha hatt fler barn.1 
Barn     Per ble født i 1732 i Hjelvika, Veøy.4 Per ble døpt den 21. september 1732 i Vestnes kyrkje. Faddere: Helge i Hjelvika, Nils Matsson i Hjelvika og Jon Persson i Hjelvika o.a.4 Per Knutsson i Hjelvika ble innrullert i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1751. Han var fremdeles soldat i 1756.6,7
Han var arving ved skiftet etter Knut Johansson i Hjelvika den 14. september 1752: 16 daler 1 ort 15 skilling.8

Annet navn: Per Knutsson i Hjelvika, nevnt fra 1755 til 1756.9,7,6
Per Knutsson i Hjelvika kjøpte 1 våg 2 pund med bygselrett på bnr. 1, Eik, Veøy, den 20. november 1755 av Arnt Nikolai Skjellerup. Kjøpesum: 280 daler. Skjøtet ble tinglyst 12. juli året etter. Selgeren hadde jorden etter avdøde Erik Ellingsson Åndal, som tilsynelatende hadde vært gift med hans kone (se Margrete Nilsdatter).10,9
Per giftet seg den 28. juni 1756 i Veøy kirke med Siri Eriksdotter på Gjerdset.7 Per og Siri var selveiere på bnr. 1 i 1756. De drev fremdeles i 1762 og hadde to tjenestefolk.6,3
Per hadde Anne Arnoldsdotter i tjeneste fra høsten 1760.11
Han var fadder ved dåpen til Ola Olsson i Engvik den 24. februar 1788 i Veøy kirke.2
Per Knutsson bodde hos Knut Persson og Kari Eriksdotter på bnr. 1 i 1801. Per var kårmann.12,13,14

     Navnet hans ble skrevet Peder Knudsøn Jelviig i 1755.9

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 439.
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 331. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-168
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 434. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041087
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 130. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 48 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650648
 6. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Vestnesiske kompani, mønstringsrulle. Nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700353
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 415. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660414
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 48 b–49 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650648
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 154 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650634
 10. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 153 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650634
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 479.
 12. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 b, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670247
 13. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 21. https://www.nb.no/items/603d693d0e91668e2e7b400eedf28ef9?page=30
 14. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 10, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680481
Sist redigert10. september 2018

Guri Hansdatter Nesje1,2,3

K, #10133, (ca. 1788 - )
Far*Hans Knutsson Nesje3 (1761 - 1814)
Mor*Elen Maria Sveinsdatter3 (c 1759 - )

Familie

Tomas Pålssen Malme (1784 - )     Guri ble født ca. 1788.2,1 Charlotte Fredrikke Baade, Knut Ingebrigtssen, Mats Olsson, Ågot Ottarsdotter, Guri Hansdatter, Elen Olsdatter og Marit Olsdatter tjente hos Jens Worm Møller og Lovise Augusta Baade på mnr. 151, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801.2,4 Guri Hansdatter Nesje ble konfirmert den 2. oktober 1803 i Bolsøy kirke.1
Guri giftet seg i 1812 med Tomas Pålssen Malme.3

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630127
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 151. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002547
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 37.
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-7
Sist redigert9. mai 2017

Margrete Hansdatter Nesje1,2

K, #10134, (1798 - 1799)
Far*Hans Knutsson Nesje3,2 (1761 - 1814)
Mor*Elen Maria Sveinsdatter2 (c 1759 - )     Margrete ble født i 1798 i Molde.1,2

Margrete døde i 1799 i Molde, 13 uker gammel. Den 9. februar ble det betalt 1 ort 20 skilling for kirkegårdsjorden.1,3 Hun ble jordfestet den 17. februar 1799.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 37.
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
Sist redigert19. oktober 2014

Knut Hanssen Nesje1,2

M, #10135, (1801 - 1803)
Far*Hans Knutsson Nesje1,2 (1761 - 1814)
Mor*Elen Maria Sveinsdatter2 (c 1759 - )     Knut ble født i 1801 i Molde.2

Knut døde i 1803 i Molde.1 Han ble jordfestet den 23. august 1803.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 37.
Sist redigert20. juni 2016

Ola Eriksson på Sørnesje1

M, #10136, (ca. 1710 - 1791)
Far*Erik Åsen2 ( - e 1721)

Familie

Siri Hansdotter på Nesje (c 1710 - 1789)
De hadde sju barn.1 
Barn     Annet navn: Ola Eriksson på Åsen.2
Ola ble født ca. 1710.1
Ola giftet seg i 1738 med Siri Hansdotter på Sørnesje.1 Ola og Siri var brukere i Persegarden, Sørnesje, Veøy, fra 1738. Sønnen Hans overtok i 1781.1,3

Ola døde i 1791 i Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 144.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 594.
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 145.
Sist redigert4. september 2013

Erik på Åsen1

M, #10137, ( - etter 1721)

Familie

Han hadde iallfall tre barn.1 
Barn     Erik var bruker på Åsen, Veøy, i 1711.1

Erik døde etter 1721.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 594.
Sist redigert4. september 2013

Brit Eriksdotter på Nesje1

K, #10138, (ca. 1705 - 1767)
Far*Erik Åsen2 ( - e 1721)

Familie 1

De hadde tre barn.1 

Familie 2

Lars Larsson på Nesje (c 1724 - 1805)
De hadde ikke barn.1      Annet navn: Brit Eriksdotter på Åsen.2
Brit ble født ca. 1705.2
Brit giftet seg med en uregistrert person.1
Annet navn: Brit Eriksdotter på Nordnesje, nevnt 1756.3
Brit giftet seg den 14. januar 1756 i Veøy kirke med Lars Larsson på Berg.3 Brit og Lars var selveiere på Haugen, Nordnesje, Veøy, fra 1756.1

Brit døde i 1767 på Nordnesje, Veøy.1

     Navnet hennes ble skrevet Berrit Erichsdatter Nord-Næssie i 1756.3

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 39.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 594.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 408. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-203
Sist redigert15. oktober 2014

Siri Hansdotter på Nesje1

K, #10139, (ca. 1710 - 1789)

Familie 1

Per Olsson på Nesje ( - 1737)
De hadde to barn.1 
Barn

Familie 2

Ola Eriksson på Sørnesje (c 1710 - 1791)
De hadde sju barn.1 
Barn     Siri ble født ca. 1710.1
Annet navn: Siri Hansdotter i Gjerde, nevnt 1734.2
Siri trolovet seg den 16. mai 1734 i Veøy kirke med Per Olsson på Nesje, forrettet av Lars Barhaug.3
Siri giftet seg den 26. juni 1734 i Veøy kirke med Per Olsson på Nesje.2,4,1
Annet navn: Siri Hansdotter på Sørnesje.5
Siri giftet seg i 1738 med Ola Eriksson på Åsen.1 Siri og Ola var brukere i Persegarden, Sørnesje, Veøy, fra 1738. Sønnen Hans overtok i 1781.1,6

Siri døde i 1789 som kårkone på Sørnesje, Veøy.1,6

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 144.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 145. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-74
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 144. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-74
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 152. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-78
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 594.
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 145.
Sist redigert30. november 2013

Per Olsson på Nesje1,2

M, #10140, ( - 1737)

Familie

Siri Hansdotter på Nesje (c 1710 - 1789)
De hadde to barn.3 
Barn     Annet navn: Per Olsson på Brastad.3 Per var bruker i Persegarden, Sørnesje, Veøy, fra 1732. Enka overtok etter ham.3
Per trolovet seg den 16. mai 1734 i Veøy kirke med Siri Hansdotter, forrettet av Lars Barhaug.1
Per giftet seg den 26. juni 1734 i Veøy kirke med Siri Hansdotter i Gjerde.4,5,3

Per døde i 1737 på Sørnesje, Veøy.2

     Per Olsson på Nesje og Per Olsson Brastad kan ha vært samme person.

Sist redigert13. november 2016

Lorents Moris Lundgren1,2,3,4

M, #10141, (ca. 1736 - 1801)

Familie 1

Anne Katrine Sormerud (c 1749 - 1785)
De fikk iallfall ett jentebarn, som ble født og hjemmedøpt i 1782, men døde før det kom til kirken.3 

Familie 2

Anne Kristiansdatter (o 1735 - 1802)
De hadde ikke barn.      Lorents Moris ble født ca. 1736.5,6 Han var hattemakersvenn i 1779. Han kaltes hattemaker i 1782 og til sin død.1,3,5,6
Lorents Moris trolovet seg den 21. mai 1779 i Bragernes med Anne Katrine Sormerud.1
Lorents Moris giftet seg den 4. september 1779 med Anne Katrine Sormerud.1,7 Lorents og Anne Katrine bodde i Elverum i 1782.3 Lorents Moris og Anne Katrine bodde i Domkirken sogn, Trondheim, i 1785. Han var rulleført i 1. borgerkompani.7,4
Lorents Moris giftet seg i 1790 i Molde kirke med Anne Kristiansdatter. I januar ble det betalt 1 daler for ringing med begge klokker til bryllupet.5,2 Lorents Moris og Anne bodde på mnr. 45, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801. Husets innehaver var Hans Knutsson (s.d.).5

Lorents Moris døde i 1801 i Stranda.6 Han ble gravlagt den 3. desember 1801 på Stranda kyrkjegard.6

     Navnet hans ble skrevet Lorents Møyrissen og Lorents Maurits i 1801.5,6

Kilder/noter

 1. [S1436] Bragernes mini. 1759–81: s. 46. https://media.digitalarkivet.no/kb20061215640334
 2. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1789–90, inntekter, januar 1790.
 3. [S1437] Elverum mini. 1777–93: s. 108, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603300153
 4. [S1438] Borgerkompaniene i Trondheim 1710–1799: Lorens Moris Lyndigren.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 47. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002008
 6. [S792] Stranda mini. 1759–1801: s. 160, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830660233
 7. [S1291] Trondheim, Domkirken mini. 1783–1818: 1785, oktober, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070920680427
Sist redigert21. januar 2019

Anne Kristiansdatter1

K, #10142, (omkr. 1735 - 1802)

Familie

Lorents Moris Lundgren (c 1736 - 1801)
De hadde ikke barn.      Anne ble født omkr. 1735.1,2
Anne giftet seg med en uregistrert person.1
Anne giftet seg i 1790 i Molde kirke med Lorents Moris Lundgren. I januar ble det betalt 1 daler for ringing med begge klokker til bryllupet.1,3 Anne og Lorents Moris bodde på mnr. 45, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801. Husets innehaver var Hans Knutsson (s.d.).1

Hattemager Mollitz Enke (sic) døde i 1802 i Molde.2 Anne Kristiansdatter ble jordfestet den 7. mars 1802.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 47. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002008
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1789–90, inntekter, januar 1790.
Sist redigert20. januar 2019

Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis1,2,3

M, #10143, (1736 - 17. juli 1826)

Familie

Marki Hyssing (1727 - )
Hartvig Hvitfeldt Lytkis' signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)     Hartvig ble døpt den 22. mai 1736 i Trondheim domkirke.4
Hartvig giftet seg med Marki Hyssing.3
Han var kreditor ved skiftet etter Per Persson på Røysa den 1. april 1785: 2 daler 14 skilling.5
Tollbetjent Lytkis (trolig Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis) slo til Ola Løvik så han datt inn gjennom smiedøren til Sverke smed.6 Hartvig bodde på mnr. 47, Hovedgata, Molde, i 1789.7 Han var tollbetjent i Molde iallfall fra 1789 til 1807. I 1789 tjente han 100 daler årlig og skulle etter selvangivelse svare 1 daler 48 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 6 daler 6 skilling i embetsskatt (5 pst.) Ved sin død ble Hartvig titulert forhenværende overtollbetjent.7,8,1,9
Han hadde Johanna Olsdatter i tjeneste i 1801.3
Hartvig og Marki bodde på mnr. 47 i 1801. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (120), eldhus (40), sjøbrygge (130) og brennehus (10).3,9

Hartvig døde den 17. juli 1826 i Molde, av alderdom.1 Han ble gravlagt den 22. juli 1826.1

     Han skrev sitt navn Hartvig Withfeldt Luytkis i 1789.2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 198, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-101
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 39. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/165/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 49. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002021
 4. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 22.5.1736. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2329&idx_id=2329&uid=ny&idx_side=-35
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008–1010. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 6. [S244] Molde bys historie I: s. 339. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092#342
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 7, mnr. 49. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/72/
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, promemoria. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/47/
 9. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 42. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063014
Sist redigert21. februar 2019

Marki Hyssing1,2

K, #10144, (1727 - )
Far*Johan Hyssing2 (1689 - 1739)
Mor*Maren Mikkelsdotter Johnston ( - e 1745)

Familie

Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis (1736 - 1826)     Marki ble født i 1727 i Molde.2 Marki ble døpt den 24. august 1727 i Bolsøy kirke.2
Marki giftet seg med Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis.1
Hun hadde Johanna Olsdatter i tjeneste i 1801.1
Marki og Hartvig bodde på mnr. 47, Hovedgata, Molde, i 1801. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (120), eldhus (40), sjøbrygge (130) og brennehus (10).1,3

     Navnet hennes ble skrevet Markie Hysing i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 49. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002021
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 86. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-45
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 42. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063014
Sist redigert19. september 2018

Johanna Olsdatter1

K, #10145, (ca. 1761 - )     Johanna ble født ca. 1761.1
Johanne Olsdatter kjøpte ved skifteauksjonen etter Maria Frimann Omsen den 2. februar 1784.2
Johanne Olsdatter var kreditor ved skiftet etter Per Trondsson Strande og Bolla Knutsdatter den 12. januar 1785: 2 ort for en trøye.3
Johanna tjente hos Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis og Marki Hyssing på mnr. 47, Hovedgata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 49. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002021
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 992–995. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/211/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1007–1008. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/218/
Sist redigert19. september 2018

Hans Frederik Fitzens1,2,3,4,5

M, #10146, (ca. 1688 - 17. januar 1748)

Familie

Mette Margrete Eschen (c 1698 - 1774)
Fem barn er nevnt i skiftet etter henne.11 
Barn     Hans Frederik ble født ca. 1688 i Jylland, Danmark.1 Han var regimentsadjutant i 2. trondhjemske infanteriregiment i 1713.5 Han var premierløytnant i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1715.5,3
Hans Frederik giftet seg den 21. september 1721 med Mette Margrete Eschen.5,6
Han hadde ei jente i tjeneste i Molde i 1722 (se løytnant Fitzens' pike).4
Hans Frederik Fitzens var kaptein og sjef i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1729. I 1739 var han major (uten majorstilling). Frederik var sekondmajor i 1741 og premiermajor i 1744. Han hadde fremdeles kommandoen i 1746 og hadde da tjent i 39 år, hvorav 2 ved Kronprinsens regiment og 37 ved 2. trondhjemske infanteriregiment.5,1,7
Kaptein Fitzens gav bygselseddel på 1 våg 1 pund på Skjeggstad, Tresfjord, til Erik Andersson Røbekk den 24. april 1734.8
Hans Frederik Fitzens gav bygselseddel på ½ våg i Deroppgarden, Stubøen, Nesset, til Ola Knutsson den 14. august 1734.2
Hans Frederik Fitzens stevnet Ola Knutsson på Myklebostad og Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad o.a. Til tinget i Eresfjord tinglag den 12. juli 1737. Gjertrud hadde ikke betalt landskyld, og Ola lå etter med både landskyld og skatt.9
Han hadde Anders Larsson på Helset og Ingeborg Larsdatter i tjeneste i 1738.10
Hans Frederik Fitzens fikk avskjed den 22. mars 1747.5

Hans Frederik døde den 17. januar 1748.5

Kilder/noter

 1. [S1203] Vestnesiske rulle 1746: Primma.
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 194 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400358
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 41. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-22
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660221
 5. [S757] Militærbiografier I: s. 294.
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 7. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 157 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650417
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400242
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400347
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 179. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-91
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 871. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/149/
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
Sist redigert12. desember 2018

Mette Margrete Eschen1,2

K, #10147, (ca. 1698 - 23. november 1774)

Familie

Hans Frederik Fitzens (c 1688 - 1748)
Fem barn er nevnt i skiftet etter henne.11 
Barn     Mette Margrete ble født ca. 1698.3
Mette Margrete giftet seg den 21. september 1721 med Hans Frederik Fitzens.2,1 Mette Margrete og Hans Frederik bodde i Molde i 1722.4,5
Hun ble kalt fru Fitzens, nevnt fra 1732 til 1776.6,3,7
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Lyng den 4. november 1732 i Molde kirke.6
Mette Margrete Eschen bodde hos Søren Fitzens og Karen Lund på mnr. 91, Hovedgata, Molde, i 1764.1,8 Mette Margrete Eschen hadde under 100 daler i pensjon i 1764 og var i måtelige omstendigheter.1

Mette Margrete døde den 23. november 1774 i Molde.3,2,9
Dødsboet hennes var kreditor ved skiftet etter Brit Olsdatter på Røysan den 10. mai 1776: 2 ort.10

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 2. [S757] Militærbiografier I: s. 294.
 3. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 48/2.12.1774. E-side 3, «Dødsfald». https://www.nb.no/items/588e24901ea77b7705eaabc2d16f20a9?page=2
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660221
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 41. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-22
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 131. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 805. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/121/
 8. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 870. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/149/
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 804–805. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/121/
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 871. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/149/
 12. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 91 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/92/
Sist redigert14. oktober 2018

Søren Fitzens1,2,3,4

M, #10148, (1725 - 15. november 1802)
Far*Hans Frederik Fitzens5 (c 1688 - 1748)
Mor*Mette Margrete Eschen5 (c 1698 - 1774)

Familie

Karen Lund (1728 - 1802)
Søren Fitzens' signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)     Søren ble født i 1725 i Molde.4
Søren giftet seg i 1748 med Karen Lund. Da hun døde, hadde de vært gift i 54 år 4 måneder.6,7,8
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Hansson Vik den 9. januar 1751: 6 daler.9
Hans Jørgen Duborg kjøpte hus på fhv. mnr. 45, utpå Gata, Molde, den 15. juli 1753 av Nils Roesson Moen. Stoven hadde jernkakkelovn, loft og kjøkken med et lite kammer ved siden av. En gammel smie hørte også til salget. Kjøpesum: 36 daler. Moen hadde bodd der frem til salget og signerte egenhendig skjøtet, som ble tinglyst 26. november. Grunnen tilhørte Søren Fitzens.10
Han var forlover for Daniel Steffenssen og Maren Magdalena Lek, som giftet seg den 14. desember 1762 på Drynjasundhaug, Vatne.2,11
Søren Fitzens eide grunnen på mnr. 61, Hauan, Molde, i 1764.12
Han var kreditor ved skiftet etter Sigrid Sørensdotter den 21. mars 1764: 1 daler 12 skilling i grunnleie.13
Søren og Karen bodde på mnr. 91, Hovedgata, Molde, i 1764 sammen med Mette Margrete Eschen og Vivike Fitzens o.a. Søren ble regnet for også å kunne betale ekstraskatt for noen av byens fattige. Han bodde samme sted i 1767.6,14
Karen Lund og Søren Fitzens hadde Anders Olssen Jendem, Anders Olssen Talberg og Guri Hansdotter o.a. i tjeneste i 1764.6
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeleiv Olsdotter på Slemmå den 13. desember 1765: 1 daler 3 ort.15
Han var verge for Anne Marta Steffenssen i 1768.1
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Jonsdotter på Hauan den 20. september 1768: 7 daler 2 ort 12 skilling.16
Oppbudsboet til Søren auksjonerte bort grunnene som Karen Bing, Sverke Arnsson Hartun og Ola Jonssen Farkvam bebodde i Molde den 30. mars 1769 til Peder Jalles. Til salget hørte også det såkalte Brandtloftet med hus og grunn (se Anne Magrete Brandt). Skjøtet ble utstedt 26. juni og tinglyst 4. desember.17,18
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Hanssen Gyttrich den 12. september 1771: 7 daler 3 ort 22 skilling etter spesifisert regning.19
Søren Fitzens var overvraker i Molde i 1774. I 1789 tjente han etter selvangivelse under 100 daler i året og hadde ingen skattbar formue. Han virket fremdeles i 1801 og ble kalt overvraker i dødsannonsen året etter.5,20,21,7,4
Han var verge for Gjertrud Rasmusdotter i Myra fra 1775.22
Han var kreditor ved skiftet etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775: 2 daler for 1 års grunnleie.23

Søren Fitzens kjøpte hus på mnr. 28, utpå Gata, Molde, den 25. mai 1775 på auksjon etter Malena Jonsdatter. (Fitzens eide grunnen.) Huset var reparert i april 1770. Et naust hørte også til salget. Kjøpesum: 25 daler.24,25 Søren og Karen bodde på mnr. 136, innpå Gata, Molde, i 1789.3
Søren Fitzens hadde Sofia Justsdatter i tjeneste iallfall fra 1798 til 1801.26,7
Søren og Karen bodde på mnr. 48, Hovedgata, Molde, i 1801.7

Søren døde den 15. november 1802 i Molde, 77 år og noen måneder gammel.4,27 Han ble gravlagt den 23. november 1802. Samme dag ble det betalt 2 daler for kirkegårdsjorden.27,28

     Han signerte som Søfren Fietzentz i 1789.21

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 643. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/40/
 2. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16001&idx_id=16001&uid=ny&idx_side=-39
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 138. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
 4. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 102. Fietzentz (Fitzens), Søren.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 871. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/149/
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 50. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002025
 8. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 102. Fietzentz, Karen Lund.
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650014
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 49. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610027
 11. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang januar.
 12. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 411. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410–411. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 14. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 330 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/355/
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 17. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 208. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610107
 18. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 209. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610107
 19. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 20. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 112. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/305/
 21. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 111. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/303/
 22. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/
 23. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 24. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 802. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650405
 25. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650405
 26. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 27. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-46
 28. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 89 b.
Sist redigert15. juni 2018

Sara Maria Lund1

K, #10149, ( - ca. 1757)
Far*Klaus Breier Lund2 (1692 - 1756)

Familie

Daniel Steffenssen ( - 1768)
De hadde tre barn. 
Barn     Sara Maria giftet seg med Daniel Steffenssen.1,3
Hun ble kalt madam Sara Maria Steffenssen, nevnt 1756.2

Sara Maria døde ca. 1757 i Molde.4

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 353. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-179
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 264.
 3. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 78. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#91
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 423. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/214/
Sist redigert7. mai 2015

Klaus Breier Lund1,2,3

M, #10150, (25. mai 1692 - 15. juli 1756)

Familie

Fire barn er nevnt i skiftet etter ham.3 
Barn     Klaus ble født den 25. mai 1692 i Aukra.4,1 Klaus bodde i Molde i 1728.5 Han stevnet Ola Olssen Lønset og Peter Rasmusson til tinget i Fanne tinglag den 20. oktober 1739.6
Han var fadder ved dåpen til Tomas Ebenhof den 8. mai 1740 i Molde kirke.7
Klaus Breier Lund var kjøpmann.1
Han var kreditor ved skiftet etter Per Åmundsson på Kvernberget den 27. juni 1742: 1 daler 3 ort 12 skilling for 1 tønne havre.8
Han var kreditor ved skiftet etter Marta Tjøstolvsdotter på Eikrem den 20. november 1742: 1 daler 1 ort 10 skilling.9
Han var kreditor ved skiftet etter Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Bolsøy den 21. november 1742: 1 daler 12 skilling etter regning av 16. oktober 1741.10
Han var kreditor ved skiftet etter Villum Persson og Jønet Jørgensdotter på Skomakergjerdet i februar 1743: 2 daler 22 skilling.11
Han var kreditor ved skiftet etter Bergsvein Toresson på Ut-Bogge den 10. april 1744: 2 ort.12,13
Han var kreditor ved skiftet etter Lars Olsson den 14. januar 1749 i Molde: 1 daler 3 ort 6 skilling.14,15
Han var kreditor ved skiftet etter Johannes Rasmussen Lub den 10. januar 1750: 7 daler 1 ort 12 skilling.16
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Persdotter på Hammarvollnes den 12. januar 1756: 2 daler 1 ort 12 skilling.17


Klaus døde den 15. juli 1756 i Molde. Dødsboet ble forseglet samme dag.18,19,1
Dødsboet hans var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Tornes den 2. januar 1758: 1 daler 16 skilling.20

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 49. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#51
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 264.
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 485.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 93. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660254
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 272 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/275/
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 205. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660311
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650206
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/249/
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 234 b–235 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/252/
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 13. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 14. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 2.
 15. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/3/
 16. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15–16. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650009
 17. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 423 b–424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 18. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 139. https://www.nb.no/items/eb6842c82b3330816dc9163bbb6e74d8?page=166
 19. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 262. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/134/
 20. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b–531 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
Sist redigert21. oktober 2018

Karen Lund1,2,3

K, #10151, (1728 - 8. august 1802)
Far*Klaus Breier Lund3,4 (1692 - 1756)

Familie

Søren Fitzens (1725 - 1802)     Karen ble døpt den 29. mars 1728 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: fru Vauvert, Jakob Johanssen Schultz og Otto Ørbekk o.a.3
Karen giftet seg i 1748 med Søren Fitzens. Da hun døde, hadde de vært gift i 54 år 4 måneder.1,2,5
Hun ble kalt Karen Lund Fitzens, nevnt fra 1756 til 1802.6,4,5
Hun var fadder ved dåpen til Gjertrud Karina Knutsdatter på Moldeneset den 26. august 1760.7
Karen og Søren bodde på mnr. 91, Hovedgata, Molde, i 1764 sammen med Mette Margrete Eschen og Vivike Fitzens o.a. Søren ble regnet for også å kunne betale ekstraskatt for noen av byens fattige. Han bodde samme sted i 1767.1,8
Karen Lund og Søren Fitzens hadde Anders Olssen Jendem, Anders Olssen Talberg og Guri Hansdotter o.a. i tjeneste i 1764.1
Karen og Søren bodde på mnr. 136, innpå Gata, Molde, i 1789.9 Karen og Søren bodde på mnr. 48, Hovedgata, Molde, i 1801.2

Karen døde den 8. august 1802 i Molde, 74 år 4 måneder gammel.5,6 Hun ble gravlagt den 17. august 1802.6

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 50. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002025
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 93. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660254
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 264.
 5. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 102. Fietzentz, Karen Lund.
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 8. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 138. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
Sist redigert20. mai 2016

Sofia Justsdatter1

K, #10152, (ca. 1774 - )     Sofia ble født ca. 1774.1
Hun ble kalt Sofia hos Fitzens, nevnt 1798.2 Hun tjente hos Søren Fitzens i Molde iallfall fra 1798 til 1801.2,1
Hun var fadder ved dåpen til Anne Olsdatter den 25. mars 1798 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 50. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002025
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
Sist redigert6. desember 2013

Ågot Rolfsdotter1

K, #10153, (1760 - 31. mars 1837)
Far*Rolf Knutsson på Slettom2 (c 1720 - 1783)
Mor*Guri Jespersdotter på Slettom2 (c 1724 - e 1763)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Knut Rønneberg (1772 - )
Barn

Familie 2

Per Persson i Bruli (1761 - 1822)     Annet navn: Ågot Rolfsdotter på Slettom.2
Ågot ble født i 1760 på Slettom, Lesja.2 Hun hadde kopper.3
Ågot fikk barn med Knut Rønneberg ca. 1794 i Molde.2,1 Ågot tjente hos Johanne Piersson på mnr. 51, Hovedgata, Molde, i 1801.1
Annet navn: Ågot Rolfsdotter i Bjorlie, nevnt 1821.3 Ågot Rolfsdotter bodde hos dattera Guri Knutsdatter i Bjorlie, Lesja, i 1821.3
Ågot giftet seg den 23. september 1821 i Kors kirke, Grytten, med Per Persson i Bruli.3,2

Ågot døde den 31. mars 1837 på Vike, Nesset, hos dattera Guri Knutsdatter.4,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 52. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002030
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 369.
 3. [S657] Kors mini. 1818–53: s. 368, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15686&idx_id=15686&uid=ny&idx_side=-115
 4. [S54] Nesset VII: s. 48. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#51
Sist redigert17. januar 2019

Anne Hansdatter1

K, #10154, (ca. 1729 - )     Anne ble født ca. 1729.1 Hun var almissemenneske i 1801.1 Hun bodde hos Johanne Piersson på mnr. 51, Hovedgata, Molde, i 1801.1,2,3

     Anne Hansdatter og Anne Hansdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 52. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002030
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 11 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 45. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063014
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 11 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 45. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063015
Sist redigert6. september 2013

Guri Knutsdatter i Bjorlie1

K, #10155, (ca. 1794 - 12. juni 1885)
Far*Knut Rønneberg3 (1772 - )
Mor*Ågot Rolfsdotter2,3 (1760 - 1837)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tosten Kristoffersson i Bjorlie (1781 - 1840)
De hadde sju barn.1,8      Guri ble født ca. 1794 i Molde, utenom ekteskap.3,2 Hun bodde hos Johanne Piersson på mnr. 51, Hovedgata, Molde, i 1801 (mora tjente der).2,4,5
Guri giftet seg i 1812 med Tosten Kristoffersson i Bjorlie.1 Guri og Tosten var selveiere på Nørdre nedre, Bjorlie, Lesja, fra 1812.1
Mora, Ågot Rolfsdotter, bodde hos Guri i 1821.6
Annet navn: Guri Knutsdatter på Vike.1 Guri og Tosten var selveiere på Øvre Vike, Vike, Nesset, fra 1835.7,1 Mora, Ågot Rolfsdotter, døde hos henne den 31. mars 1837.8,3

Guri døde den 12. juni 1885 på Vike, Nesset.8,1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 64.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 52. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002030
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 369.
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 11 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 45. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063014
 5. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 11 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 45. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063015
 6. [S657] Kors mini. 1818–53: s. 368, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15686&idx_id=15686&uid=ny&idx_side=-115
 7. [S54] Nesset VII: s. 47. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#49
 8. [S54] Nesset VII: s. 48. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#51
Sist redigert28. september 2013

Marit Andersdatter1

K, #10156, (ca. 1775 - )     Marit ble født ca. 1775.1 Marit tjente hos Peter Omsen på mnr. 52, Hovedgata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 53. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002036
Sist redigert6. november 2015

Morten Anderssen1

M, #10157, (ca. 1740 - )

Familie

Sofia Persdatter (c 1729 - )     Morten ble født ca. 1740.1
Morten giftet seg med Sofia Persdatter.1 Morten og Sofia var husfolk på mnr. 52, Hovedgata, Molde, i 1801. Tomtens innehaver var Peter Omsen (s.d.).1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 53. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002036
Sist redigert19. november 2015

Sofia Persdatter1

K, #10158, (ca. 1729 - )

Familie

Morten Anderssen (c 1740 - )     Sofia ble født ca. 1729.1
Sofia giftet seg med Morten Anderssen.1 Sofia og Morten var husfolk på mnr. 52, Hovedgata, Molde, i 1801. Tomtens innehaver var Peter Omsen (s.d.).1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 53. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002036
Sist redigert19. november 2015

Johan Knutssen Valle1

M, #10159, (ca. 1775 - )
Far*Knut Erikssen Valle1 (1739 - 1808)     Johan ble født ca. 1775 i Molde.2,1 Han og Tosten Perssen var læredrenger hos Kristian Hanssen Eide på mnr. 55, Kirkebakken, Molde, i 1801.2 Johan Knutssen Valle var skomakersvenn i 1804.1 Johan bodde på Sunnmøre i 1804.1

Kilder/noter

 1. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 7].
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 56.
Sist redigert19. september 2018

Søren Knutssen Valle1,2

M, #10160, (1777 - 1802)
Far*Knut Erikssen Valle2 (1739 - 1808)     Søren ble født i 1777 i Molde.1 Søren ble døpt den 7. juni 1777.1 Han var sjømann i Bergen i 1802. Han reiste i september med kaptein Peterssen til Middelhavet.3,2

Søren døde i 1802 i Trieste, Italia.3

Kilder/noter

 1. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: GG.
 2. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 7].
 3. [S843] Molde hovedrulle 1790–1803: nr. 24.
Sist redigert26. november 2015

Tosten Perssen1

M, #10161, (ca. 1782 - )     Tosten ble født ca. 1782.1 Han og Johan Knutssen var læredrenger hos Kristian Hanssen Eide på mnr. 55, Kirkebakken, Molde, i 1801.1

     Navnet hans ble skrevet Tosten Pedersen i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 56.
Sist redigert19. september 2018

Jon Jensson Heide1

M, #10162, ( - etter 1745)

Familie

Kona ble den 25. april 1745 introdusert i Røros kirke etter barnefødsel.1 
Barn     Jon bodde i Røros i 1745.1

Kilder/noter

 1. [S1097] Røros mini. 1727–66: fol. 57 a.
Sist redigert8. september 2013

Lars Hanssen1

M, #10163, (1737 - )
Far*Hans Olssen1 ( - e 1737)
Mor*Marte Larsdatter ( - e 1738)     Lars ble født i 1737 i Molde.1 Lars ble døpt den 22. november 1737. Faddere: Maren Arnesdatter, Anne Olsdatter Lønset, Ola Olsson, Knut Persson og Finn Eriksson.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178.
Sist redigert14. november 2016

Jakobia Kjerstina Ålum1,2

K, #10164, (ca. 1751 - 1804)
Far*Mikael Ålum2 (c 1727 - 1812)
Mor*Brit Larsdatter Blix2 (1721 - c 1756)

Familie

Mats Nilssen Bing (1722 - 1795)
Ingen etterkommere av Jakobia er nevnt i skiftet etter hennes far (1813).7      Jakobia Kjerstina ble født ca. 1751.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Brit Larsdatter Blix den 5. oktober 1756: 51 daler 2 ort.4

Jakobia Kjerstina giftet seg med Mats Nilssen Bing.5,3
Hun ble kalt Jakobia Bing, nevnt 1801.3 Jakobia Bing var strikker i 1801.3 Hun losjerte hos Per Olssen Talberg og Maren Olsdatter på mnr. 59, Molde, i 1801.3,6

Jakobia Kjerstina døde i 1804 i Molde. Den 23. april ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.1,5 Hun ble jordfestet den 27. april 1804.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 204. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/105/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 59. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002070
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 204–206. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/105/
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 91 b.
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 a, Kierkebakken, forsikringsnr. 52. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016
 7. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 587 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24596/51/
Sist redigert2. november 2014

Anders Andersson Hjelset1,2,3

M, #10165, (ca. 1749 - 1815)
Far*Anders Knutsson på Hjelset4,5 ( - c 1780)

Familie 1

Anne Katrina Olsdatter (c 1760 - 1798)
Ett barn levde i 1800.5 
Barn

Familie 2

Marta Rasmusdatter (c 1764 - )     Anders ble født ca. 1749.6
Anders giftet seg med Anne Katrina Olsdatter.5
Han var arving ved skiftet etter Beret Sjurdsdotter og Anders Knutsson på Hjelset den 16. mai 1781.4
Anders Andersson Hjelset var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 16 skilling i formuesskatt (½ pst.)1,7 Anders og Anne Katrina var husfolk på mnr. 60, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1789.7
Han var fadder ved dåpen til Lars Arnessen Sotåen den 22. november 1795 i Molde kirke.3
Han var arving ved skiftet etter Anne Katrina Olsdatter den 9. juni 1800.8

Anders giftet seg med Marta Rasmusdatter.6 Anders og Marta bodde på mnr. 60 i 1801. I 1807 var huset taksert til 50 daler.6,9 Anders Andersson Hjelset var murmester i 1801. Han virket til sin død.6,2

Anders døde i 1815 i Molde.2 Han ble jordfestet den 18. desember 1815.2

     Navnet hans ble skrevet Anders Gieldseth i 1807.9

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 62. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-42
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-9
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 545 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/551/
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 273 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/278/
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, mnr. 60.
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 8, mnr. 62. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 273 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/278/
 9. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 53. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063017
 10. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.
Sist redigert20. september 2018

Marta Rasmusdatter1

K, #10166, (ca. 1764 - )

Familie

Anders Andersson Hjelset (c 1749 - 1815)     Marta ble født ca. 1764.1
Marta giftet seg med Anders Andersson Hjelset.1 Marta og Anders bodde på mnr. 60, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801. I 1807 var huset taksert til 50 daler.1,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, mnr. 60.
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 53. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063017
Sist redigert20. september 2018

Eli Knutsdotter1

K, #10167, (ca. 1733 - 2. november 1807)
Far*Knut Toresson på Lund2,3 (c 1667 - 1747)

Familie

Bjerte Olsson på Hauan (c 1704 - f 1789)     Eli ble født ca. 1733.3
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson i Skålhamna den 12. desember 1748.4
Hun var myndling av Ole Buvigen (kanskje Ola Eriksson i Buvika) i 1763.3

Annet navn: Eli Knutsdotter på Lund, nevnt 1764.5,2,3
Eli trolovet seg den 9. mai 1764 i Veøy kirke med Bjerte Olsson på Hauan. Forlovere: Sjurd Andersson Sekkenes og Just Sjurdsson på Sekkenes.5
Eli giftet seg den 4. juli 1764 i Veøy kirke med Bjerte Olsson på Hauan.6 Eli og Bjerte var husfolk på mnr. 61, Hauan, Molde, i 1767. Huset var taksert til 10 daler (en forholdsvis lav takst).7 Eli var huskone på mnr. 61 i 1789. Hun hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.8 Hun var spinner i 1801.1 Eli var huskone på mnr. 61 i 1801, sammen med Knut Trondsson og Karen Ivarsdatter. Knut og kona var losjerende husfolk.1

Almissemenneske Eli KnudsDr: Molde (70 år) døde den 2. november 1807 i Tresfjord og ble jordfestet 8. november.9

     «Bjert-Eli-bakken» og Bjertelihaugen (vest for kirken) fikk trolig navn etter henne. De bodde i nærheten av haugen, trolig på sørsiden i Bjertelibakken, Molde (senere Parkvegen).10,11,12
Bjertelibakken omtalt i artikkelen «Fra Romsdals Amt» i Throndhjems borgerlige Realskoles Adressecontors-Efterretninger nr. 138/18.6.1886


     Hun kan ha vært mor til Beret Bjartesdatter.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 61. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002078
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 515 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/533/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/196/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 515 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/533/
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 512. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660462
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 514. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660463
 7. [S1261] Molde branntakst 1767–86: Hougene, mnr. 72.
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 8, mnr. 63. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
 9. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 169 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670364
 10. [S1679] Throndhjems borgerlige Realskoles Adressecontors-Efterretninger: nr. 138/18.6.1886. E-side 1, ««Fra Romsdals Amt». https://www.nb.no/items/6cfde1389e57d215a57dcd132ab878b9?page=0
 11. [S75] RB: nr. 41/1854. E-side 3. https://www.nb.no/items/5bf81138c32a4fbcd8356109632877d4?page=2
 12. [S1680] Molde panteregister 1823–35: fol. 118 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660484
Sist redigert1. oktober 2018

Knut Trondsson Straume1,2

M, #10168, (1757 - )

Familie

Karen Ivarsdatter (c 1755 - )     Knut ble født i 1757 på Straume, Eid, Romsdal.3,1
Knut giftet seg med Karen Ivarsdatter.2 Knut Trondsson og Karen Ivarsdatter var losjerende husfolk hos Eli Knutsdotter på mnr. 61, Hauan, Molde, i 1801.2 Knut Trondsson Straume var rulleført som reserve i Molde ca. 1804. Han var i jektefart.1

Kilder/noter

 1. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 2. rode, L.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 61. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002078
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 341. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#344
Sist redigert16. april 2017

Karen Ivarsdatter1

K, #10169, (ca. 1755 - )

Familie

Knut Trondsson Straume (1757 - )     Karen ble født ca. 1755.1
Karen giftet seg med Knut Trondsson Straume.1 Karen Ivarsdatter og Knut Trondsson var losjerende husfolk hos Eli Knutsdotter på mnr. 61, Hauan, Molde, i 1801.1

     Navnet hennes ble skrevet Karen Iversdatter i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 61. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002078
Sist redigert11. september 2013

Mildrid Andersdatter1

K, #10170, (ca. 1784 - )     Mildrid ble født ca. 1784.1 Mildrid tjente hos Jakob Nilssen og Anne Knutsdotter på mnr. 62, Hauan, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 62.
Sist redigert24. september 2018

Endre Jakobsson Hole1

M, #10171, (1734 - februar 1801)
Far*Jakob Jørnsson i Bjølverud2 ( - e 1766)
Mor*Magnhild Endresdotter i Bjølverud2 (c 1702 - 1763)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sigrid Olsdotter (1731 - 1804)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Endre ble født i 1734 i Bjølverud, Lesja.2
Annet navn: Endre Jakobsson i Brandlien, nevnt 1760.3 Endre bodde i Brandlie, Lesja, i 1760.3
Endre giftet seg den 3. september 1760 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Sigrid Olsdotter på Sætrom.3,4,5 Endre og Sigrid var trolig brukere på Øvre Sør-Bjølverud, Bjølverud, Lesja, fra ca. 1760. De var iallfall i Bjølverud i 1761 og bodde fremdeles der i 1771.5,6
Annet navn: Endre Jakobsson i Bjølverud, nevnt 1761.2,6 Endre og Sigrid bodde trolig i Kleive, Bolsøy, i 1776.7,8 Endre Jakobsson var steinbryter i 1794. Han kaltes steinsetter i 1801.9,4,10 Endre og Sigrid bodde på mnr. 63, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1794. De var fremdeles der i 1801.9,4
Han var forlover for Jakob Endresson og Gjertrud Hannibalsdotter i Myra, som ble trolovet den 25. juni 1796.1


Endre døde i februar 1801 i Molde. Den 26. februar ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.11,10 Han ble jordfestet den 15. mars 1801.10
Sist redigert19. januar 2018

Sigrid Olsdotter1,2

K, #10172, (1731 - 1804)

Familie

Endre Jakobsson Hole (1734 - 1801)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Sigrid ble født i 1731 på Nord-Sæter, Lesja.3
Annet navn: Sigrid Olsdotter på Sætrom, nevnt 1760.4
Sigrid giftet seg den 3. september 1760 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Endre Jakobsson i Brandlien.4,2,5 Sigrid og Endre var trolig brukere på Øvre Sør-Bjølverud, Bjølverud, Lesja, fra ca. 1760. De var iallfall i Bjølverud i 1761 og bodde fremdeles der i 1771.5,6 Sigrid og Endre bodde trolig i Kleive, Bolsøy, i 1776.7,8 Sigrid og Endre bodde på mnr. 63, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1794. De var fremdeles der i 1801.9,2

Sigrid døde i 1804 hos Per Persson Talstad i Molde. Den 21. april ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.1,10 Sigrid Olsdotter ble jordfestet den 27. april 1804.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 63. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002087
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 397. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#399
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 477. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-232
 5. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 411. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#413
 6. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 489. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-238
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-129
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 539. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610272
 10. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 91 b.
Sist redigert19. januar 2018

Anne Andersdatter1

K, #10173, (ca. 1750 - 1801)

Familie

Jakob Persson Mek (c 1751 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Anne ble født ca. 1750.1,2
Anne giftet seg med Jakob Persson Mek.1 Anne og Jakob var husfolk på mnr. 64, Molde, i 1789.3 Anne og Jakob var husfolk på mnr. 64 i februar 1801, sammen med Andreas Jakobssen. Jakob bodde fremdeles der i 1807, da huset ble taksert til 40 daler.1,4
Hun ble kalt Anne Andersdatter Mek, nevnt 1801 (post mortem).2

Anne døde i 1801 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 15. mars 1801.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 64. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002090
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 8, mnr. 65. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 57. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063017
Sist redigert23. september 2018

Andreas Jakobssen Mek1

M, #10174, (1783 - )
Far*Jakob Persson Mek1,2 (c 1751 - )
Mor*Anne Andersdatter2 (c 1750 - 1801)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Andreas ble døpt den 20. februar 1783.1 Han bodde hos Jakob Persson Mek og Anne Andersdatter på mnr. 64, Molde, i februar 1801.2,3 Andreas Jakobssen Mek var sjømann innrullert i Ålborg, Danmark, i 1804.1

     Navnet hans ble skrevet Andreas Jacobsen Meeg i 1804.1

Kilder/noter

 1. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: T.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 64. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002090
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 57. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063017
Sist redigert11. september 2013

Jens Knutsson i Moldskreddal1

M, #10175, (ca. 1684 - 1748)     Jens ble født ca. 1684.1
Jens giftet seg med Brit Jonsdotter på Helset.1 Jens og Brit var brukere på lnr. 93, Moldskreddalen, Sunnylven, i 1732. 1 pund, halve gården.1

Jens døde i 1748 i Moldskreddalen, Sunnylven.1

Kilder/noter

 1. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 335. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#335
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/
 3. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 335.
Sist redigert18. september 2013

Brit Jonsdotter i Moldskreddal1

K, #10176

Familie

Jens Knutsson i Moldskreddal (c 1684 - 1748)
De hadde åtte barn.2 
Barn     Annet navn: Brit Jonsdotter på Helset.2
Brit giftet seg med Jens Knutsson.2 Brit og Jens var brukere på lnr. 93, Moldskreddalen, Sunnylven, i 1732. 1 pund, halve gården.2
Berete Jonsd: Molsgrødal var kreditor ved skiftet etter Jon Olsson og Marit Jensdotter på Moldegård den 7. mai 1763: 1 daler i lønn.3

Kilder/noter

 1. [S1101] Sunnmøre skifteprotokoll 1746–49: fol. 664 a.
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 335. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#335
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/
 4. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 335.
Sist redigert18. september 2013

Jens Jonssen Moldskreddal1,2

M, #10177, (1761 - 1761)
Far*Jon Olsson Moldskreddal1 ( - 1761 / 1762)
Mor*Marit Jensdotter Moldskreddal1 ( - 1763)     Jens ble født i 1761, trolig på Moldegård, Bolsøy.1 Jens ble døpt den 28. juni 1761 i Bolsøy kirke. Faddere: Knut Ivarsson, Knut Larsson Misfjord, Ingebrigt Moldegård, Marta Hansdatter Hjertøy, Barbro Moldegård og Inger Ingebrigtsdatter.1,3

Jens døde i 1761 i Bolsøy.2 Han ble jordfestet den 26. juli 1761 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,3
Sist redigert25. august 2014

Jon Olsson Moldskreddal1

M, #10178, ( - 1761 eller 1762)
Far*Ola Jonsson på Fivelstad2,3 ( - e 1732)     Annet navn: Jon Olsson på Fivelstad, nevnt fra 1739 til 1759.4,5 Jon Olsson på Fivelstad ble konfirmert den 3. oktober 1739 i Sunnylven kyrkje.4
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Larsdotter på Rindal den 26. juli 1759: 11 daler.6

Jon trolovet seg den 28. desember 1759 i Sunnylven kyrkje med Marit Jensdotter Moldskreddal. Forlovere: Håken Toresson på Øgard og Knut Olsson på Rindal.5
Jon giftet seg den 29. desember 1759 i Sunnylven kyrkje med Marit Jensdotter Moldskreddal.5,3,1
Annet navn: Jon Olsson på Moldegård.3

Jon døde i 1761 eller 1762 på Moldegård, Bolsøy.1,7,3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Marit den 7. mai 1763. Kreditorer: Hans Holst, Brit Jonsdotter i Moldskreddal og Knut Knutsson Fuglset. Arvinger: Olena Jonsdatter og Johanne Jonsdatter. I boet var blant annet kyrne Julegave, Snødis og Gullros. Formue: 22 daler 6 skilling. Gjeld: 15 daler 1 ort 16 skilling. Arv: 6–2–14, delt på de to døtrene.3

     Navnet hans ble skrevet Joen Moldschredal i 1761.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-36
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 289. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#289
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/
 4. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 132 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17005&idx_id=17005&uid=ny&idx_side=-13
 5. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 73. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15968&idx_id=15968&uid=ny&idx_side=-39
 6. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 231 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/252/
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 5. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/14/
Sist redigert10. april 2016

Jon Jensson på Korsbrekke1

M, #10179
Far*Jens Knutsson i Moldskreddal1,2 (c 1684 - 1748)
Mor*Brit Jonsdotter i Moldskreddal1,2     Annet navn: Jon Jensson i Moldskreddal, nevnt 1746.3 Jon Jensson i Moldskreddal ble konfirmert den 19. juni 1746 i Sunnylven kyrkje.3 Jon bodde på Korsbrekke, Sunnylven, i 1763.1
Han var verge for Olena Jonsdatter på Moldegård i 1763.1


     Navnet hans ble skrevet Jon Jensen Mølscherdal i 1746.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 335. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#335
 3. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 148 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17005&idx_id=17005&uid=ny&idx_side=-31
Sist redigert6. oktober 2015

Beret Olsdatter på Moldeneset1,2

K, #10180, (ca. 1721 - 1799)

Familie

Johan Jenssen på Moldeneset (c 1726 - 1796)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Beret ble født ca. 1721.2
Beret giftet seg med Johan Jenssen.3,4 Beret og Johan bodde på mnr. 169, Moldeneset, Molde, i 1762. De bodde trolig der allerede i 1759. Tomten var en husmannsplass under Moldegård (trolig den som lå lengst vest på neset), og han fikk bygselseddel 4. august 1763. De leide også et engstykke og betalte til sammen 2 daler 2 ort per år. Huset var taksert til 50 og et naust til 10 daler i 1767 og 77. Stuen hadde tilbygd vedsval og var 18½ alen lang og 8 alen bred, mens naustet var 15 alen langt og 10 alen bredt. De var fremdeles husfolk der i 1789.4,3,5,6,7 Jens Johanssen og Marta Andersdotter (deres sønn og svigerdatter) bodde hos dem.8

Beret døde i 1799.2 Hun ble jordfestet den 18. august 1799 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,9

     Beret Olsdatter på Moldeneset kan ha vært barn av Kari Johansdotter og Ola Persson i Litle Tomra. De hadde ei datter som i 1777 ble kalt «Berethe Ols Dr Gift paa Molde».10

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Moldnesset.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 47 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-43
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Moldnesset.
 5. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 99.
 6. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 200.
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 173. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-18
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 28 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-32
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 303 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/306/
Sist redigert1. november 2015

Isak Olssen på Moldeneset1,2,3

M, #10181, ( - juli 1764)     Annet navn: Isak Olssen ved Moldegårdsnausta, nevnt 1753.4
Annet navn: Isak Olssen ved Moldegård, nevnt 1753.5 Han ble kalt til å vitne på tinget i Vestnes den 16. juli 1753.4
Han var fadder ved dåpen til Jens Johanssen den 20. november 1759.2
Isak bodde på Moldeneset, Molde, i 1761.3
Han var fadder ved dåpen til Gjertrud Olsdatter den 5. juli 1761.3


Isak døde i juli 1764 på Moldeneset.1,6 Han ble jordfestet den 7. august 1764.6

     Navnet hans ble skrevet Isach Olsen paa Moldnesset i 1764 (post mortem).1
Sist redigert23. oktober 2016

Marit Persdotter på Heggenes1,2

K, #10182, (ca. 1707 - 1765)
Far*Per Olsson på Holm3 (c 1670 - 1742)

Familie 1

Per Olsson på Heggenes (c 1696 - 1751)
De hadde to barn.4 
Barn

Familie 2

Ivar Matsson på Heggenes (1727 - 1765)
De hadde ikke barn.2      Annet navn: Marit Persdotter på Holm.3
Marit ble født ca. 1707.3
Marit giftet seg i 1744 med Per Olsson på Heggenes.4
Marit giftet seg i 1753 med Ivar Matsson på Elsås.2,4 Marit og Ivar var brukere på Øvre, Heggenes, Veøy, fra 1753.4
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Ivarsdotter på Malo den 10. januar 1763 i Veøy kirke.1


Marit døde i 1765 på Heggenes, Veøy, av kov og bryststing.4 Det ble holdt skifte etter henne og Ivar den 18. april 1765. Arvinger: Kari Persdotter på Heggenes, Ivar Ivarsson på Hovdenakken, Gjertrud Ivarsdotter, Ivar Olsson i Bergsvik, Gunnar Olsson i Bergsvik, Ingebjørg Olsdotter i Bergsvik og Anne Ivarsdotter. I boet var blant annet sølvbeger med årstallet 1752 (vurdert til 2 daler), sølvsignet (2 ort 17 skilling), 16 spesidaler (à 1 daler 12 skilling), 17 slettdaler (à 2 ort 20 skilling), 3 engelske halvkroner (1 daler 3 ort 12 skilling), en ukjent mynt (0–1–16) og 74 daler i kurant mynt. Formue: 320 daler. Åbot på bruket var 10 daler. Gjeld og omkostninger: 68 daler. Arv: 252 daler, fordelt på Marits datter og Ivars farsøsken (eller deres barn).5

     Navnet hennes ble skrevet Marit Pedersdatter Hængnæs i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 497. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660454
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 607. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#608
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 963. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#966
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b–285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/
Sist redigert29. april 2017

Ola Flor1

M, #10183, ( - 9. juni 1735)

Familie

De hadde fem barn.1 
Barn     Ola Flor var kaptein og sjef i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 12. mai 1719. Han var fremdeles kaptein og kompanisjef i 1724.2,1,3
Ola giftet seg med en uregistrert person.1
Ola Flor kjøpte på Toven, Tingvoll, i 1722 av Bård Bjørnsson i Fredsvik. Ola stod som bruker i 1723 og bodde trolig der til sin død.1,4,5

Ola døde den 9. juni 1735.2

     Ola var kanskje slektning av Anna Maria Flor.

Kilder/noter

 1. [S305] Nesset III: s. 151.
 2. [S757] Militærbiografier I: s. 306.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 538 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650559
 4. [S91] Toven i Nesset: s. 32.
 5. [S1099] Nesset IV: s. 366.
Sist redigert4. desember 2016

Brit Tostensdotter på Fuglset1

K, #10184, (1751 - 1763)
Far*Tosten Larsson på Fuglset2 (1726 - 1787)
Mor*Brit Ottarsdotter på Fuglset ( - e 1786)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Brit ble født i 1751.2

Brit døde i 1763 på Fuglset, Bolsøy.1 Hun ble jordfestet den 24. juni 1763.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-92
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juli, mnr. 6. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/378/
Sist redigert4. oktober 2013

Knut Knutsson på Øvstedalen1,2,3

M, #10185, (ca. 1703 - 11. desember 1751)
Far*Knut Knutsson på Øvstedalen4 (c 1671 - c 1720)
Mor*Brit Hansdotter på Øvstedalen5,4 (c 1669 - 1752)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Tostensdotter ( - e 1733)     Knut ble født ca. 1703 på Øvstedalen, Tresfjord.2,4 Knut var bruker på Teigen, Øvstedalen, Tresfjord, i 1722. Han overtok etter hvert for mora.4,3
Knut fikk barn med Anne Tostensdotter på Øvstedalen i 1724.3
Knut giftet seg i 1730 med Tøri Olsdotter på Øvstedalen.3

Knut døde den 11. desember 1751 på Øvstedalen. Han ble titulert dannemann. Enka drev bruket videre.2,6

     Navnet hans ble skrevet Knud Knudsen Øverstedal i 1751 (post mortem).2
Sist redigert4. april 2017

Elen Sveinsdatter1,2

K, #10186, ( - etter 1739)     Elen tjente hos Jakob Ottosson Fris i Molde i 1738.2
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Sjurdsdatter den 1. januar 1739 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 193. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660304
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 205 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/207/
Sist redigert10. april 2016

Olena Jonsdatter Moldskreddal

K, #10187, (ca. 1760 - )
Far*Jon Olsson Moldskreddal1 ( - 1761 / 1762)
Mor*Marit Jensdotter Moldskreddal1 ( - 1763)     Annet navn: Olena Jonsdatter på Moldegård.1
Olena ble født ca. 1760.1
Hun var arving ved skiftet etter Jon Olsson og Marit Jensdotter på Moldegård den 7. mai 1763: 3 daler 1 ort 7 skilling.1
Hun var myndling av Jon Jensson på Korsbrekke i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/
Sist redigert15. september 2013

Johanne Jonsdatter Moldskreddal

K, #10188, (ca. 1762 - )
Far*Jon Olsson Moldskreddal1 ( - 1761 / 1762)
Mor*Marit Jensdotter Moldskreddal1 ( - 1763)     Annet navn: Johanne Jonsdatter på Moldegård.1
Johanne ble født ca. 1762 på Moldegård, Bolsøy.1
Hun var arving ved skiftet etter Jon Olsson og Marit Jensdotter på Moldegård den 7. mai 1763: 3 daler 1 ort 7 skilling.1
Hun var myndling av Knut Olsson på Rindal i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/
Sist redigert15. september 2013

Ola Jonsson på Fivelstad1

M, #10189, ( - etter 1732)

Familie

Han hadde iallfall tre barn.3 
Barn     Ola var bruker Der ute, Fivelstad, Sunnylven, i 1732.1

Kilder/noter

 1. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 288. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#289
 2. [S969] Ifølge Sunnylven og Geiranger II, s. 341, var Knut sønn av en Ola Knutsson på Rindal, men han var heller stefaren til den første kona.
 3. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 289. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#289
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/
Sist redigert18. september 2013

Knut Olsson på Rindal1,2

M, #10190, (ca. 1720 - 1786)
Far*Ola Jonsson på Fivelstad3,4,2 ( - e 1732)

Familie 1

Brit Larsdotter på Rindal (c 1722 - 1759)
Seks barn levde ved skiftet etter henne (1759).8 

Familie 2

Eli Stefansdotter på Rindal (c 1716 - 1787)     Knut ble født ca. 1720.5
Annet navn: Knut Olsson på Fivelstad, nevnt fra 1739 til 1742.6,7 Han ble konfirmert den 19. april 1739 i Sunnylven kyrkje.6
Knut giftet seg den 29. desember 1742 i Sunnylven kyrkje med Brit Larsdotter på Rindal.7,8,4 Knut var bruker på Garden, Rindalen store, Sunnylven, i 1759. Han brukte 1 pund i 1774.8,9
Han var forlover for Jon Olsson på Fivelstad og Marit Jensdotter Moldskreddal, som ble trolovet den 28. desember 1759 i Sunnylven kyrkje.1

Knut giftet seg den 20. juli 1760 i Sunnylven kyrkje med Eli Stefansdotter på Korsbrekke.10,5
Han var verge for Johanne Jonsdatter på Moldegård i 1763.2


Knut døde i 1786 i Sunnylven.5

     Navnet hans ble skrevet Knud Olsen Ringdal fra 1759 til 1760.1,10

     Navnet hans ble skrevet Knud Olsen Rengdal i 1763.2

Kilder/noter

 1. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 73. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15968&idx_id=15968&uid=ny&idx_side=-39
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/
 3. [S969] Ifølge Sunnylven og Geiranger II, s. 341, var Knut sønn av en Ola Knutsson på Rindal, men han var heller stefaren til den første kona.
 4. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 289. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#289
 5. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 341. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#341
 6. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 130 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17005&idx_id=17005&uid=ny&idx_side=-12
 7. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 139 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17005&idx_id=17005&uid=ny&idx_side=-21
 8. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 231 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/252/
 9. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 340. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#341
 10. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 194 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17005&idx_id=17005&uid=ny&idx_side=-74
Sist redigert18. september 2013

Håken Toresson på Øgard1,2

M, #10191, (ca. 1715 - 1762)     Håken ble født ca. 1715 på Øgarden, Rindalen litle, Sunnylven.3 Håken var bruker på Øgarden i 1734. Han satt fremdeles der i 1759.1,2 Arne Olsson vokste opp hos Håken Toresson på Øgarden.4
Han var forlover for Jon Olsson på Fivelstad og Marit Jensdotter Moldskreddal, som ble trolovet den 28. desember 1759 i Sunnylven kyrkje.2

Annet navn: Håken Toresson på Storstein.5
Håken Toresson på Øgard kjøpte på bnr. 3, Storstein, Sunnylven, i 1760. Han var bruker der resten av livet.5

Håken døde i 1762 på Storstein, Sunnylven.5
Sist redigert30. juni 2017

Brit Larsdotter på Rindal1,2

K, #10192, (ca. 1722 - 1759)
Far*Lars Gregoriusson på Rindal3 (c 1693 - c 1727)

Familie

Knut Olsson på Rindal (c 1720 - 1786)
Seks barn levde ved skiftet etter henne (1759).4      Brit ble født ca. 1722 på Rindalen store, Sunnylven.1
Brit giftet seg den 29. desember 1742 i Sunnylven kyrkje med Knut Olsson på Fivelstad.2,4,5

Brit døde i 1759 på Store Rindalen.1 Hun ble jordfestet den 16. april 1759.1 Det ble holdt skifte etter henne den 26. juli 1759. Kreditorer: Jon Olsson på Fivelstad o.a.4

     Navnet hennes ble skrevet Brite Larsdatter Rindalen i 1742.2

Kilder/noter

 1. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 190 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17005&idx_id=17005&uid=ny&idx_side=-71
 2. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 139 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17005&idx_id=17005&uid=ny&idx_side=-21
 3. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 341. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#341
 4. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 231 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/252/
 5. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 289. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#289
Sist redigert18. september 2013

Eli Stefansdotter på Rindal1,2

K, #10193, (ca. 1716 - 1787)

Familie

Knut Olsson på Rindal (c 1720 - 1786)     Eli ble født ca. 1716.2
Annet navn: Eli Stefansdotter på Korsbrekke, nevnt 1760.3
Eli giftet seg den 20. juli 1760 i Sunnylven kyrkje med Knut Olsson på Rindal.3,2
Hun var kreditor ved skiftet etter Marte Olsdotter på Bjørdal den 14. oktober 1760: 1 daler 1 mark.4,5


Eli døde i 1787 i Sunnylven.2

Kilder/noter

 1. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 341. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#341
 3. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 194 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17005&idx_id=17005&uid=ny&idx_side=-74
 4. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b–376 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 5. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 115. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#118
Sist redigert4. oktober 2015

Lars Gregoriusson på Rindal1

M, #10194, (ca. 1693 - ca. 1727)

Familie

To barn levde ved skiftet etter ham (1727).1 
Barn     Lars ble født ca. 1693.1 Lars var bruker på Garden, Rindalen store, Sunnylven, i 1720.1

Lars døde ca. 1727 på Rindalen store, Sunnylven.1

Kilder/noter

 1. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 341. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#341
Sist redigert18. september 2013

Marta Andersdotter på Moldeneset1,2

K, #10195, (ca. 1753 - 31. mars 1831)
Far*Anders Andersson på Talsetbø3 (c 1702 - 1782)
Mor-?*Inger Olsdotter på Talsetbø ( - e 1783); Inger var hennes mor eller stemor3

Familie 1

Jens Johanssen på Moldeneset (1759 - 1791)
De hadde ett barn. 
Barn

Familie 2

Ola Olsson Romuld (1760 - 1835)
Ett barn levde i 1831.8 
Barn     Marta ble født ca. 1753.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Talsetbø den 26. februar 1783.3
Hun var myndling av Søren Olsson på Fanbostad i 1783.3

Annet navn: Marta Andersdotter på Solemdalen, nevnt april 1789.4
Hun var fadder ved dåpen til Beret Sørensdotter på Fanbostad den 10. april 1789 i Molde kirke.4

Annet navn: Marta Andersdotter på Talset, nevnt juni 1789.5,6
Marta trolovet seg den 1. juni 1789 med Jens Johanssen på Moldeneset. Forlovelsen skjedde i huset. Forlovere: Søren Olsson på Fanbostad og Klaus Anderssen i Schultzhagen.5
Marta giftet seg den 12. juli 1789 i Bolsøy kirke med Jens Johanssen på Moldeneset.6,5 Marta Andersdotter og mannen bodde hos hans foreldre på mnr. 169, Moldeneset, Molde.5
Marta trolovet seg den 23. juni 1793 med Ola Olsson Romuld. Forlovere: Ola Lassesson på Romold og Arne Olsson på Romold.1
Marta giftet seg den 27. oktober 1793 i Bolsøy kirke med Ola Olsson Romuld.1,2 Marta og Ola var husfolk på mnr. 169 i 1801, sammen med Maria Olsdatter. I 1802 bestod eiendommen av et våningshus med vedsval samt et naust. De bodde der resten av livet (etter dem overtok Sivert Matssen, s.d.).2,7
Hun ble kalt Marta Romuld, nevnt 1831 (post mortem).8

Marta døde den 31. mars 1831 i Molde.8,7

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 22 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-23
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 169. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 49 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/51/
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 63 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630007
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-18
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 7. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 99.
 8. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 153 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/157/
Sist redigert30. april 2016

Maria Olsdatter1,2

K, #10196, (ca. 1794 - etter 1831)
Far*Ola Olsson Romuld1,3 (1760 - 1835)
Mor*Marta Andersdotter på Moldeneset1,3 (c 1753 - 1831)

Familie

Einar Kristensson Stokkeland (c 1787 - 1857)     Maria ble født ca. 1794 i Molde.1,2 Hun hadde kopper.2 Hun bodde hos Ola Olsson og Marta Andersdotter på mnr. 169, Moldeneset, Molde, i 1801.1,4
Maria giftet seg den 13. juli 1819 i Molde kirke med Einar Kristensson Stokkeland (forlovere: Peder Grindberg o.a.)2,3

Maria døde etter 1831.3

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 169. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 370, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-179
 3. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 153 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/157/
 4. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 99.
Sist redigert3. september 2014

Kristi Rasmusdotter Moldenes1

K, #10197, (1788 - 7. desember 1863)
Far*Rasmus Sørensson på Nærem2 (c 1755 - 1818)
Mor*Marit Persdotter på Nærem2 (1754 - 1800)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Sivert Matssen Moldenes (1801 - f 1862)     Kristi ble født i 1788 på Nærem, Tresfjord.2,3 Hun ble konfirmert i 1805.2
Annet navn: Kristi Rasmusdotter på Nærem, nevnt 1831.4,2
Annet navn: Kristi Rasmusdotter på Moldegård, nevnt 1831.3 Kristi bodde på Moldegård, Bolsøy, i 1831.3
Kristi giftet seg den 5. juni 1831 i Bolsøy kirke med Sivert Matssen på Årø (forlovere: Ola Fuglset og Mats Kristenssen på Moldegjerdet).3,4,1 Kristi og Sivert var husfolk på mnr. 169, Moldeneset, Molde, fra ca. 1835. De overtok etter Ola Olsson (s.d.). Plassen lå under Moldegård, hvor Sivert hvert år skulle arbeide seks dager i slåtten, tre dager i plogonnen og tre dager i høstonnen, samt betale 3 daler i grunnleie. Han hadde plassen til sin død.5
Kristi Rasmusdotter solgte huset og frasa seg plassen på mnr. 169 i 1862.5

Kristi døde den 7. desember 1863 i Molde.1,5 Hun ble gravlagt den 14. desember 1863.1

Kilder/noter

 1. [S693] Molde klok. 1862–79: s. 271, nr. 34. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16063&idx_id=16063&uid=ny&idx_side=-181
 2. [S77] Tresfjord I: s. 628.
 3. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 389, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16058&idx_id=16058&uid=ny&idx_side=-157
 4. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 381, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-192
 5. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 99.
Sist redigert28. august 2014

Sivert Matssen Moldenes1,2

M, #10198, (1801 - før 1862)
Far*Mats Kristenssen på Moldegjerdet3,4 (c 1769 - c 1846)
Mor*Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet3,4 (c 1759 - 1832)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristi Rasmusdotter Moldenes (1788 - 1863)     Sivert ble født i 1801 på Ytre Årø, Bolsøy.3 Sivert ble døpt den 6. september 1801 i Bolsøy kirke.3 Han ble vaksinert mot kopper.5
Han var fadder ved dåpen til Karen Johanna Knutsdatter den 14. mai 1826 i Molde kirke.6

Annet navn: Sivert Matssen på Årø, nevnt 1831.5,7 Sivert Matssen på Årø var arbeider i 1831.5
Sivert giftet seg den 5. juni 1831 i Bolsøy kirke med Kristi Rasmusdotter på Moldegård (forlovere: Ola Fuglset og Mats Kristenssen på Moldegjerdet).5,7,2
Han var arving ved skiftet etter Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet den 4. april 1834: 2 daler 3 ort 7 skilling.4
Sivert og Kristi var husfolk på mnr. 169, Moldeneset, Molde, fra ca. 1835. De overtok etter Ola Olsson (s.d.). Plassen lå under Moldegård, hvor Sivert hvert år skulle arbeide seks dager i slåtten, tre dager i plogonnen og tre dager i høstonnen, samt betale 3 daler i grunnleie. Han hadde plassen til sin død.8
Han var arving ved skiftet etter Mats Kristenssen på Moldegjerdet den 25. november 1846: 3 daler 3 5/9 skilling. Han fordret også 3 daler i gjeld.9


Sivert døde før 1862.8

     Navnet hans ble skrevet Sivert Madsen Moldenæsset i 1846.9

Kilder/noter

 1. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 21 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/
 2. [S693] Molde klok. 1862–79: s. 271, nr. 34. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16063&idx_id=16063&uid=ny&idx_side=-181
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-50
 4. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 181 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/185/
 5. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 389, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16058&idx_id=16058&uid=ny&idx_side=-157
 6. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 49, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620460
 7. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 381, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-192
 8. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 99.
 9. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/
Sist redigert21. juni 2015

Ola på Fuglset1,2,3

M, #10199, ( - etter 1831)     Ola bodde på Fuglset, Bolsøy, iallfall fra 1822 til 1831.1,2,3
Han var forlover for Jørn Andersson Elgenes og Elen Knutsdotter i Leirgrovvik, som giftet seg den 18. juli 1822 i Molde kirke.1
Han var forlover for Ola Trondsson på Moldegjerdet og Beret Lassesdotter på Nøisomhed, som giftet seg den 27. juni 1824 i Bolsøy kirke.2
Han var forlover for Sivert Matssen på Årø og Kristi Rasmusdotter på Moldegård, som giftet seg den 5. juni 1831 i Bolsøy kirke.3,4,5


     Navnet hans ble skrevet Ole Fugelsæth i 1822.1
Sist redigert4. juni 2018

Ola Lassesson på Romold1,2

M, #10200, ( - etter 1793)

Familie

Mari Arnesdotter på Romold (c 1731 - c 1781)
Seks barn levde i 1781.2 
Barn     Ola giftet seg med Mari Arnesdotter i Sotåa.2,3
Ole Rømold var fadder ved dåpen til Lasse Åmundsson Kleive den 2. september 1759 i Bolsøy kirke.4,5
Ola og Mari bodde på Romold, Bolsøy, i 1760. Han var fremdeles der i 1793.6,1
Ole yttre Romold var fadder ved dåpen til Ida Margareta Koll den 2. mars 1773.7
Ole Romold var fadder ved dåpen til Else Bolette Koll den 26. juni 1774 i Kleive kirke, Bolsøy.8,9
Han var arving ved skiftet etter Mari Arnesdotter på Romold den 4. september 1781.2
Han var forlover for Ola Olsson Romuld og Marta Andersdotter på Moldeneset, som ble trolovet den 23. juni 1793.1


     Navnet hans ble skrevet Ole Rømold i 1760.6

     Navnet hans ble skrevet Ole Lassesen Romold i 1793.1
Sist redigert19. april 2017