Karsten Karstensson1

M, #10101, ( - etter 1675)Han var fadder ved dåpen til Mikkel Jørgensson den 7. desember 1675 i Nykirken, Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S805] Bergen, Nykirken mini. 1668–1820: fol. 128 b, nr. 119. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8715&idx_id=8715&uid=ny&idx_side=-162

Lars Guttormsson1,2

M, #10102, (ca. 1665 - )Lars ble født ca. 1665.1 I manntallet av 1701 står Lars i Molde sammen med stesønnen Mikkel Jørgensson.1
Han hadde Hallvor Mortensson i tjeneste i 1701.1
Lars Guttormsson var smed i 1701.2 Han fikk festeseddel på en plass i Gjert Davidssons hage, Molde, fra Fredrik Olsson Messel og Knut Bendiksson den 12. desember 1701. Seddelen ble tinglyst 1. juli året etter.2
Han ble kalt Lars smed, nevnt 1708.3 Lars bodde vestenfor elva i Molde i 1708.3
Han var debitor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 1 daler 2 ort 18 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/110/
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 55 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/57/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 85 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/92/
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/

Hallvor Mortensson1

M, #10103, (ca. 1694 - )Hallvor ble født ca. 1694.1 Hallvor tjente hos Lars Guttormsson i Molde i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/110/

Mildrid Larsdotter på Moldegjerdet1,2

K, #10104, (ca. 1789 - 14. april 1858)

Familie

Mats Kristenssen på Moldegjerdet (c 1769 - c 1846)Mildrid ble født ca. 1789.3 Hun hadde kopper.3
Mildri Larsdatter (i sitt 14. år) tjente hos Hans Eriksson og Anne Trondsdotter i Borvik, Røvik, Bolsøy, i 1801.4

Annet navn: Mildrid Larsdotter på Elsås, nevnt 1835.3
Mildrid giftet seg den 4. januar 1835 i Bolsøy kirke med Mats Kristenssen på Moldegjerdet.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Mats Kristenssen på Moldegjerdet den 25. november 1846.2

Hun var huskone på mnr. 172, Moldegjerdet, Molde, til 1852. Hun sa da fra seg plassen.5

Mildrid døde den 14. april 1858 på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy, som husmannsenke.1 Hun ble jordfestet den 24. mai 1858 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1,6

Kilder/noter

 1. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 570, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2271&idx_id=2271&uid=ny&idx_side=-272
 2. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/
 3. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 388. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-196
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 424 b, Røvig, 5. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670286
 5. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 106.
 6. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 767.

Rasmus i Bøverlis hustru1

K, #10105, ( - etter 1730)Hun bodde i Bøverlia, Orkdal, i 1730.1
Hun var fadder ved dåpen til Ola Mikalsson Aune den 19. februar 1730 i Svorkmo kirke, Orkdal.1

Ingebjørg på Aunet1

K, #10106, ( - etter 1730)Hun bodde på Aunet, Orkdal, i 1730.1
Hun var fadder ved dåpen til Ola Mikalsson Aune den 19. februar 1730 i Svorkmo kirke, Orkdal.1


     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Eune i 1730.1

Knut i Li1,2

M, #10107, ( - etter 1730)Han var bruker i Lia (mnr. 62), Orkdal, i 1723. Han bodde fremdeles der i 1730.2,1
Han var fadder ved dåpen til Ola Mikalsson Aune den 19. februar 1730 i Svorkmo kirke, Orkdal.1


     Navnet hans ble skrevet Knud Lien i 1730.1

Ola E. i Li1

M, #10108, ( - etter 1730)Han bodde trolig i Lia (mnr. 62), Orkdal, i 1730.1
Han var fadder ved dåpen til Ola Mikalsson Aune den 19. februar 1730 i Svorkmo kirke, Orkdal.1

Ola på Herme1

M, #10109, ( - etter 1730)Han bodde på Herme, Orkdal, i 1730.1
Han var fadder ved dåpen til Ola Mikalsson Aune den 19. februar 1730 i Svorkmo kirke, Orkdal.1

Morten Svanes hustru1

K, #10110, ( - etter 1736)

Familie

Morten Svane ( - e 1736)Hun var gift med Morten Svane.
Hun var fadder ved dåpen til Beret Mikalsdotter den 27. desember 1736 i Svorkmo kirke, Orkdal.1

Henrik Lodvessons hustru1

K, #10111, ( - etter 1736)Hindirch Lofvesens kvinne var fadder ved dåpen til Beret Mikalsdotter den 27. desember 1736 i Svorkmo kirke, Orkdal.1

Magrete Amundsdotter1

K, #10112, ( - etter 1736)Hun var fadder ved dåpen til Beret Mikalsdotter den 27. desember 1736 i Svorkmo kirke, Orkdal.1

Kristian Mosling1

M, #10113, ( - etter 1736)Han var fadder ved dåpen til Beret Mikalsdotter den 27. desember 1736 i Svorkmo kirke, Orkdal.1

Morten Svane1

M, #10114, ( - etter 1736)

Familie

Morten Svanes hustru ( - e 1736)Morten var gift. Han var kullfogd på Løkken Verk, Meldal, i 1736.1
Kuld Fougden Svane var fadder ved dåpen til Beret Mikalsdotter den 27. desember 1736 i Svorkmo kirke, Orkdal.1


     Morten Svane og Anna Svane kan ha vært i slekt.

Knut Persson Hasund1,2

M, #10115, ( - 16. mars 1765)

Familie

Else Margrete Lek ( - e 1765)
Seks barn levde ved skiftet etter ham (1765).11 
BarnHans hjemsted var i Ulstein.3 Knut Persson Hasund var lensmann i Borgund på Sunnmøre fra 1734 til 1765.3,4
Annet navn: Knut Persson på Sørnes, nevnt 1734.5
Knut trolovet seg den 15. desember 1734 i Borgund med Else Margrete Lek.5
Knut giftet seg den 10. februar 1735 i Borgund med Else Margrete Lek.1
Han og Else Margrete bodde på Magdevågneset, Sørnes, Borgund på Sunnmøre, i 1736. Han bodde på Sørnes allerede i 1734.6,5
Han var verge for Maren Magdalena Lek fra 1741 til 1762.7,8
Knut Persson Hasund svarte handelsskatt fra 1744 til 1759.3 Han var gjestgiver. Han fikk løyve fra amtmannen i 1747, stadfestet av kongen i 1750.3

Knut døde den 16. mars 1765 på Magdevågneset.4 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 15. april 1765. Arvinger: Else Margrete Hasund, Raffel Hasund og Maren Severina Hasund o.a.9

     Navnet hans ble skrevet Knudt Pedersøn Søernæsset i 1734.5

Kilder/noter

 1. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 116. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15995&idx_id=15995&uid=ny&idx_side=-60
 2. [S776] Borgund mini. 1739–61: 1743, trinitatis. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-82
 3. [S1126] Borgarseta: Sørneset. http://borgarseta.wordpress.com/2013/09/16/sorneset/
 4. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 805 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24563/345/
 5. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 69. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15995&idx_id=15995&uid=ny&idx_side=-36
 6. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 418. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15995&idx_id=15995&uid=ny&idx_side=-203
 7. [S1124] Sunnmøre skifteprotokoll 1741: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24554/110/
 8. [S1123] Sunnmøre skifteprotokoll 1763–65: fol. 220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24562/231/
 9. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 805 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24563/345/
 10. [S776] Borgund mini. 1739–61: 1741, 26. søndag etter trinitatis. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-75
 11. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 805 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24563/346/

Ivar Nilsson Lekanger1,2

M, #10116, ( - 1752)Ivar Nilsson Lekanger var sorenskriver på Sunnmøre fra 21. desember 1742. Han virket til sin død.2,1
Han var fadder ved dåpen til Maren Severina Hasund den 9. juni 1743 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.1
Han var verge for Abel Johannesdotter Rosenkvist i 1749.3


Ivar døde i 1752.2

     Navnet hans ble skrevet Sr Ivar Lekanger i 1743.1

Kilder/noter

 1. [S776] Borgund mini. 1739–61: 1743, trinitatis. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-82
 2. [S409] Våre sorenskrivere I: s. 168, nr. 12.
 3. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 70 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24558/84/

Johannes Tim Bamberg1,2,3,4

M, #10117, (ca. 1747 - 1803)

Familie

Jakobine Abo (c 1754 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Johannes Bambergs signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Johannes ble født ca. 1747.5,4 Hans hjemsted var trolig i Danmark. I 1770 ble han sjikanert av hr. Astrup, som kalte Bamberg for jyde og slyngel.2,6
Johannes giftet seg med Jakobine Abo.5
Johannes Tim Bamberg kjøpte hus på mnr. 50, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1780 av Ludvig Munthe Lem. Samme år rev Bamberg mer enn halve våningshuset og anla hage mot gaten, og bosatte seg i den gjenværende bakparten av huset, som ble nedtaksert fra 350 til 150 daler.3
Johannes Tim Bamberg kjøpte hus med grunn på mnr. 49, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1781 av Knut smed. Johannes brukte det til borgstue.7,8,9
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782: nye østerskagger (12 skilling, det kvarte av utropsprisen), fem sildegarn og to par gamle navarer (3 daler 2 ort) o.a.10
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Jøstensson den 7. mai 1782: han lånte 1 daler 1 ort i januar 1778, 3 ort den 6. september 1780, og 1 ort 16 skilling i desember 1781.11
Johannes hadde folk på vårfiske på Husøy, Sandøy, i mars 1785.12
Han var kreditor ved skiftet etter Per Persson i Skjerslia den 3. mai 1786: 27 daler 23 skilling for krediterte varer og utlegg til begravelsen.13
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Olsdotter på Marka den 16. oktober 1787: 27 daler 2 ort.14

Han og Jakobine bodde på mnr. 50 i 1787. Bygninger (taksert i daler): et lite, toetasjes våningshus av tømmer med steintak (200) og en liten sjøbod i bindingsverk med steintak (30). De bodde fremdeles der i 1789.15,16 Johannes Tim Bamberg var kjøpmann i 1789. Han skulle etter selvangivelse svare 3 daler i formuesskatt (½ pst.) og 2 daler 48 skilling i næringsskatt (5 pst.) Johannes virket fremdeles i 1801.16,5
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Larsdotter på Holssetra den 26. januar 1790: 15 daler.17

Johannes Tim Bamberg kjøpte halvparten av huset på mnr. 76, Hovedgata, Molde, den 15. november 1791 av Jon Trondsson. Vitner: David Ulrik Sommer og Knut Knutssen Nesje.18
Anna Maria Nidaros døde den 2. januar 1793 i Molde, barnløs. Hun var de siste 12 år forpleiet hos Johannes Tim Bamberg.1,19,20
Han var kreditor ved skiftet etter Magnus Teiste i november 1796: 7 daler, hvorav han fikk 2 daler 11 skilling.21
Fra boet til Johannes Tim Bamberg ble våningshus (og sjøhus) med grunn på mnr. 50 auksjonert bort den 4. desember 1799 til Ola Bendiksson Midsund. Kjøpesum: 381 daler pluss 19 daler 1 ort 18 skilling i omkostninger. Salget skulle dekke gjeld til Peter Nikolai Møllers arvinger. Auksjonsskjøtet ble utstedt 11. januar og tinglyst 4. august året etter.22
Han og Jakobine bodde trolig på mnr. 49 i 1801 sammen med Johannes Bamberg. I folketellingen står mnr. 40, men de eide begge husene.5
Johannes og Jakobine hadde Siri Persdatter i tjeneste i 1801. Siri var trolig hos dem allerede i 1798.5,23


Johannes døde i 1803 i Molde.4 Han ble jordfestet den 9. desember 1803.4

     Johannes var fetter av Peter Nikolai Møller.24

Kilder/noter

 1. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 30. Berg, Anna Maria Nideros.
 2. [S1126] Borgarseta: Lauka. https://borgarseta.wordpress.com/2013/08/29/lauka/
 3. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1780, tingsvitne. Endringer, mnr. 57. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064081
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 40. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001971
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 123 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090429360602
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 703. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610355
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 702. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610355
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1781, tingsvitne. Endringer, mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064080
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650486
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 275 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670857
 13. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 274 b–276 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1139–1140. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/284/
 15. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787, takst. Schultzhagen, mnr. 52. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064042
 16. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 7, mnr. 52. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/72/
 17. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/36/
 18. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 377. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610191
 19. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 78 b.
 20. [S757] Militærbiografier I: s. 82. Berg, Ole Sørensen.
 21. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 a–232 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660232
 22. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 489. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610247
 23. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 24. [S244] Molde bys historie I: s. 340. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092#343

Jakobine Abo1

K, #10118, (ca. 1754 - )

Familie

Johannes Tim Bamberg (c 1747 - 1803)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJakobine ble født ca. 1754.1
Jakobine giftet seg med Johannes Tim Bamberg.1
Hun og Johannes bodde på mnr. 50, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1787. Bygninger (taksert i daler): et lite, toetasjes våningshus av tømmer med steintak (200) og en liten sjøbod i bindingsverk med steintak (30). De bodde fremdeles der i 1789.2,3
Anna Maria Nidaros døde den 2. januar 1793 i Molde, barnløs. Hun var de siste 12 år forpleiet hos Johannes Tim Bamberg.4,5,6

Hun og Johannes bodde trolig på mnr. 49, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801 sammen med Johannes Bamberg. I folketellingen står mnr. 40, men de eide begge husene.1
Johannes og Jakobine hadde Siri Persdatter i tjeneste i 1801. Siri var trolig hos dem allerede i 1798.1,7

Hun ble kalt madam Bamberg, nevnt 1807.8
Hun bodde på mnr. 49 i 1807. Huset var taksert til 40 daler.8

     Jakobine var slektning av Anna Maria Nidaros.4

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 40. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001971
 2. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787, takst. Schultzhagen, mnr. 52. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064042
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 7, mnr. 52. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/72/
 4. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 30. Berg, Anna Maria Nideros.
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 78 b.
 6. [S757] Militærbiografier I: s. 82. Berg, Ole Sørensen.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 b, Schultzhagen, forsikringsnr. 41. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063014

Johannes Bamberg1

M, #10119, (ca. 1783 - )
Far*Johannes Tim Bamberg1 (c 1747 - 1803)
Mor*Jakobine Abo1 (c 1754 - )Johannes ble født ca. 1783 i Molde.1 Han var matros i 1801.1 Han bodde hos Johannes Tim Bamberg og Jakobine Abo på mnr. 49, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 40. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001971

Siri Persdatter1

K, #10120, (ca. 1761 - )Siri ble født ca. 1761.1
Sigri hos Bamberg var fadder ved dåpen til Morten Torjerssen den 4. februar 1798 i Molde kirke.2
Siri Persdatter tjente hos Johannes Tim Bamberg og Jakobine Abo i Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.1,2

     Navnet hennes ble skrevet Sirie Pedersdatter i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 40. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001971
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3

Per Åmundsson Berg1,2

M, #10121, (ca. 1755 - 16. desember 1836)
Far*Åmund Jonsson på Berg2 (c 1712 - )
Mor*Eli Olsdotter på Berg2 ( - 1763)

Familie

Anne Larsdatter (c 1763 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnPer ble født ca. 1755 på Berg, Bolsøy.2,3
Han var arving ved skiftet etter Eli Olsdotter på Berg den 7. mai 1763.2
Per Åmundsson var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 12 skilling i formuesskatt (½ pst.)4,5
Han var husmann på mnr. 43, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1789.5
Per giftet seg med Anne Larsdatter.3
Han og Anne var husfolk på mnr. 43 i 1801, sammen med Mette Persdatter og Elen Maria Persdatter. Per var fremdeles der i 1803, men huset står ikke i taksten fra 1807.3,6

Per døde den 16. desember 1836 i Molde, som fattiglem.1 Han ble gravlagt den 22. desember 1836.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Amundsen Berg i 1836.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 218, 1836–37, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620546
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/124/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 43. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001987
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 45. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 45. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 6. [S1815] Molde kommisjonsprotokoll 1803: s. 14, Schultzhagen, mnr. 43.

Anne Larsdatter1

K, #10122, (ca. 1763 - )

Familie

Per Åmundsson Berg (c 1755 - 1836)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne ble født ca. 1763.1
Anne giftet seg med Per Åmundsson.1
Hun og Per var husfolk på mnr. 43, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Mette Persdatter og Elen Maria Persdatter. Per var fremdeles der i 1803, men huset står ikke i taksten fra 1807.1,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 43. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001987
 2. [S1815] Molde kommisjonsprotokoll 1803: s. 14, Schultzhagen, mnr. 43.

Mette Persdatter Berg1,2,3

K, #10123, (ca. 1791 - 3. september 1848)
Far*Per Åmundsson Berg2 (c 1755 - 1836)
Mor*Anne Larsdatter2 (c 1763 - )

Familie

Ola Perssen Moldenes (c 1790 - e 1849)
De hadde sju barn, hvorav fem levde ved skiftet etter Mette (1849).3,7 Mette ble født ca. 1791.2,4 Hun bodde hos Per Åmundsson og Anne Larsdatter på mnr. 43, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.2,5
Mette giftet seg den 25. februar 1816 med Ola Perssen Moldenes.6,3
Hun og Ola var husfolk på mnr. 168, Moldeneset, Molde, i 1820. Han overtok etter mora. De hadde fremdeles plassen i 1841.3

Mette døde den 3. september 1848 på Moldeneset, Molde.4,3 Hun ble gravlagt den 9. september 1848.4
Annet navn: Mette Persdatter Moldenes, nevnt 1849.7,6,4

Ifølge «Husmannsplassene under Moldegård» i Romsdalsmuseets årbok 2002 (s. 100) fikk Ola Perssen Moldenes de tre siste barna med en annen kone, men det stemmer ikke.3

Kilder/noter

 1. Eller Mette Maria.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 43. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001987
 3. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 100.
 4. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 247, nr. 14. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-125
 5. [S1815] Molde kommisjonsprotokoll 1803: s. 14, Schultzhagen, mnr. 43.
 6. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/180/
 7. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 37 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/40/

Elen Maria Persdatter på Reknes1,2,3

K, #10124, (ca. 1794 - 27. april 1874)
Far*Per Åmundsson Berg4 (c 1755 - 1836)
Mor*Anne Larsdatter4 (c 1763 - )

Familie

Per Olsson Sommarnes (1792 - 1865)
De hadde fire barn.14 
BarnElen Maria ble født ca. 1794 i Molde.3,5 Hun hadde kopper.6,1 Hun bodde hos Per Åmundsson og Anne Larsdatter på mnr. 43, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.4,7
Annet navn: Elen Maria Persdatter Berg, nevnt fra 1809 til 1822.5,8 Elen Maria Persdatter Berg ble konfirmert den 17. september 1809 i Molde kirke.5
Hun var fadder ved dåpen til Olina Maria Ulriksdatter den 25. desember 1822 i Molde kirke.8,9

Elen Maria giftet seg den 11. april 1825 i Molde kirke med Per Olsson Sommarnes. I klokkerboka står Ola Perssen Moldenes og Lars Matsson på Kringstad som forlovere, mens ministerialboka oppgir Johan Gørvell og Per los.1,6
Hun og Per var husfolk på Reknes, Bolsøy, i 1836. Pebakken der fikk trolig navn etter ham.10,11,12
Hun var huskone på Reknes i 1865, sammen med Petter Mattias Perssen. De hadde to sauer og to geiter. Utsæd: ¼ tønne bygg, ¾ tønne havre og 1½ tønne potet.3

Elen Maria døde den 27. april 1874 på Reknes, som plassbruker.2 Hun ble gravlagt den 2. mai 1874. Jordfestelsen var 21. juni.2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 375, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620617
 2. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 398, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020626
 3. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 1 A, lnr. 9 A. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340401
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 43. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001987
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 23 a, nr. 11. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-25
 6. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 378, 1825, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630362
 7. [S1815] Molde kommisjonsprotokoll 1803: s. 14, Schultzhagen, mnr. 43.
 8. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 23, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-13
 9. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 17, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-11
 10. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 174 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640181
 11. [S1704] «Husmannsplasser og stykker under Reknes»: s. 63. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA63
 12. [S1704] «Husmannsplasser og stykker under Reknes»: s. 66. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA66
 13. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 66, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620469
 14. [S1704] «Husmannsplasser og stykker under Reknes»: s. 67. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA67

Ingebrigt Gunnarssen i Schultzhagen1,2

M, #10125, (omkr. 1736 - 1803)

Familie

Kari Olsdatter (c 1751 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnIngebrigt ble født omkr. 1736.1,2
Ingebrigt giftet seg med Kari Olsdatter.1
Han og Kari var husfolk på fhv. mnr. 45 (1801), Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Hans Ingebrigtssen.1

Ingebrigt døde i 1803 i Molde. Den 21. desember ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.3 Han ble jordfestet den 25. desember 1803.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 45. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001999
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 90 b.

Kari Olsdatter1

K, #10126, (ca. 1751 - )

Familie

Ingebrigt Gunnarssen i Schultzhagen (o 1736 - 1803)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKari ble født ca. 1751.1
Kari giftet seg med Ingebrigt Gunnarssen.1
Hun og Ingebrigt var husfolk på fhv. mnr. 45 (1801), Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Hans Ingebrigtssen.1

     Karen Olsdotter Gjervik og Kari Olsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 45. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424001999

Anders Danielsson i Schultzhagen1,2,3

M, #10127, (ca. 1750 - 1803)
Far*Daniel Jonsson i Bjørnsund4,5 ( - c 1757)
Mor*Eli Persdotter i Bjørnsund4,6,5 ( - c 1752)

Familie

Guri Trondsdatter Straume (c 1748 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Anders Danielsson i Bjørnsund.4
Anders ble født ca. 1750 i Søre Bjørnsund, Vågøy.3,1,5
Han var arving ved skiftet etter Erik Andersson på Hol den 26. januar 1787: 2 daler 8 skilling.7
Anders bodde i Aukra prestegjeld til ca. 1787.8
Han bodde på fhv. mnr. 46, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1787. Huset var lite, hadde torvtak og var taksert til 10 daler (lavest mulige takst). I 1789 var han husmann eller daglønner og hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.9,10
Anders giftet seg med Guri Trondsdatter.3 Anders Danielsson og Guri Trondsdatter Straume stod til offentlig skriftemål under gudstjenesten den 2. juli 1790 i Molde kirke (med skriftlig tillatelse fra deres sogneprester) for forsømmelse av nattverden. Med dem var det 36 gjester.11,8
Han og Guri var husfolk på fhv. mnr. 46 i 1801, sammen med Trond Anderssen og Beret Andersdatter.3

Anders døde i 1803 i Molde.1 Han ble jordfestet den 3. september 1803.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, mnr. 43. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 46. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002003
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 123 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650720
 5. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 605.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-117
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787, takst. Schultzhagen, mnr. 43. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064041
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 43. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-103

Guri Trondsdatter Straume1,2

K, #10128, (ca. 1748 - )

Familie

Anders Danielsson i Schultzhagen (c 1750 - 1803)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnGuri ble født ca. 1748.3
Hun bodde i Eid i Romsdal til ca. 1789.1
Guri giftet seg med Anders Danielsson.3 Guri Trondsdatter Straume og Anders Danielsson stod til offentlig skriftemål under gudstjenesten den 2. juli 1790 i Molde kirke (med skriftlig tillatelse fra deres sogneprester) for forsømmelse av nattverden. Med dem var det 36 gjester.2,1
Hun og Anders var husfolk på fhv. mnr. 46, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Trond Anderssen og Beret Andersdatter.3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-117
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 46. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002003

Trond Anderssen1,2

M, #10129, (1790 - )
Far*Anders Danielsson i Schultzhagen2,1 (c 1750 - 1803)
Mor*Guri Trondsdatter Straume1 (c 1748 - )Trond ble døpt den 7. november 1790 i Molde kirke.2 Han bodde hos Anders Danielsson og Guri Trondsdatter på fhv. mnr. 46, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 46. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002003
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-103

Beret Andersdatter1

K, #10130, (ca. 1794 - )
Far*Anders Danielsson i Schultzhagen1 (c 1750 - 1803)
Mor*Guri Trondsdatter Straume1 (c 1748 - )

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 46. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002003

Anne Arnoldsdotter på Eikaneset1,2

K, #10131, ( - ca. 1768)
Far*Arnold Jensson på Eikaneset3 ( - e 1764)
Mor*Anne Knutsdotter på Eikaneset3 (c 1693 - 1751)

Familie

Knut Hansson på Nordnesje (c 1734 - 1791)
De hadde ett barn.7 
BarnHun var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter på Eikaneset den 21. april 1751: 4 daler 5 skilling.3
Anne Arnoldsdotter og Knut Hansson var i tjeneste på Vestad, Veøy, sommeren 1760.1 Anne Arnoldsdotter tjente hos Per på Eik, Veøy, fra høsten 1760.1
Anne fikk barn med Knut Hansson på Nordnesje i 1761 i Veøy. De meldte seg for presten den 7. juli og fortalte om graviditeten. Siden de fremdeles tjente på nabogårder (Sekkenes og Eik), og kunne treffes hele tiden, ble de bedt om å skilles at for å forebygge mer synd.4,1 Anne Arnoldsdotter på Eikaneset tjente hos Erik Eriksson i Romdalvika, Veøy, i september 1762. Hun var hos ham til over nyttår.5,2
Hun bodde i Molde fra januar 1763.2 Erik Nilsson Lønset og Anne Arnoldsdotter tjente hos Bastian Fris på mnr. 79, Hovedgata, Molde, i 1764.6

Anne døde ca. 1768 på Øver-Hunnes, Veøy.7 Det ble holdt skifte etter henne den 30. november 1768. Debitorer: Anders Tørressen o.a. Arving: Hans Knutsson. Formue etter auksjon: 22 daler 3 ort 23 skilling. Boet hadde også 4–1–0 til gode hos debitorer. Arv: 19–3–11, som gikk til sønnen.8

     Navnet hennes ble skrevet Anne Arnoldsdatter Eegnæs i 1763.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 479.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Veøy prestegjeld, av- og tilgang februar 1763. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/435/
 3. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751. 21. april, Wesness Otting.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 480.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 427. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/82/
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/87/
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 482 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/510/
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 482 a–483 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/510/

Per Knutsson på Eik1,2,3

M, #10132, (1732 - )
Far*Knut Johansson i Hjelvika4,5 (c 1702 - c 1752)
Mor*Kari Persdotter i Hjelvika5 ( - e 1762)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Siri Eriksdotter på Eik (1730 - f 1801)
De fikk ei dødfødt jente i 1758 og kan ha hatt fler barn.1 
BarnPer ble født i 1732 i Hjelvika, Veøy.4 Per ble døpt den 21. september 1732 i Vestnes kyrkje. Faddere: Helge i Hjelvika, Nils Matsson i Hjelvika og Jon Persson i Hjelvika o.a.4 Per Knutsson i Hjelvika ble innrullert i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1751. Han var fremdeles soldat i 1756.6,7
Han var arving ved skiftet etter Knut Johansson i Hjelvika den 14. september 1752: 16 daler 1 ort 15 skilling.8

Annet navn: Per Knutsson i Hjelvika, nevnt fra 1755 til 1756.9,7,6
Per Knutsson i Hjelvika kjøpte 1 våg 2 pund med bygselrett på Inste-Eik, Eik, Veøy, den 20. november 1755 av Arnt Nikolai Skjellerup. Kjøpesum: 280 daler. Skjøtet ble tinglyst 12. juli året etter. Selgeren hadde jorden etter avdøde Erik Ellingsson Åndal, som tilsynelatende hadde vært gift med hans kone (se Magrete Nilsdotter).10,9
Per giftet seg den 28. juni 1756 i Veøy kirke med Siri Eriksdotter på Gjerdset.7
Han og Siri var selveiere på Inste-Eik i 1756. De drev fremdeles i 1762.6,3
Per hadde Anne Arnoldsdotter i tjeneste fra høsten 1760.11
Han var fadder ved dåpen til Sjurd Justsson på Sekkenes den 8. august 1761 i Veøy kirke.12
Per og Siri hadde Trond Olsson på Ytre Mittet o.a. i tjeneste i 1762.3
Han var fadder ved dåpen til Ola Olsson i Engvik den 24. februar 1788 i Veøy kirke.2
Per Knutsson bodde hos Knut Persson og Kari Eriksdotter på Inste-Eik i 1801. Per var kårmann.13,14,15

     Navnet hans ble skrevet Peder Knudsøn Jelviig i 1755.9

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 439.
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 331. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-168
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 434. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041087
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 130. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 48 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650648
 6. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Vestnesiske kompani, mønstringsrulle. Nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700353
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 415. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660414
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 48 b–49 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650648
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 154 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650634
 10. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 153 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650634
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 479.
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 480, 8. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660446
 13. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 b, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670247
 14. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 21. https://www.nb.no/items/603d693d0e91668e2e7b400eedf28ef9?page=30
 15. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 10, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680481

Guri Hansdatter Nesje1,2,3

K, #10133, (ca. 1788 - )
Far*Hans Knutsson Nesje3 (1761 - 1814)
Mor*Elen Maria Sveinsdatter3 (c 1759 - )

Familie

Tomas Pålssen Malme (1784 - 1825)Guri ble født ca. 1788.2,1 Charlotte Fredrikke Baade, Knut Ingebrigtssen, Mats Olsson, Ågot Ottarsdotter, Guri Hansdatter, Elen Olsdatter og Marit Olsdatter tjente hos Jens Worm Møller og Lovise Augusta Baade på mnr. 151, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801.2,4 Guri Hansdatter Nesje ble konfirmert den 2. oktober 1803 i Bolsøy kirke.1
Guri giftet seg i 1812 med Tomas Pålssen Malme.3

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630127
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 151. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002547
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 37.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-7

Magrete Hansdatter Nesje1

K, #10134, (1798 - 1799)
Far*Hans Knutsson Nesje2,3 (1761 - 1814)
Mor*Elen Maria Sveinsdatter3 (c 1759 - )Magrete ble født i 1798 i Molde.1,3

Magrete døde i 1799 i Molde, 13 uker gammel. Den 9. februar ble det betalt 1 ort 20 skilling for kirkegårdsjorden.1,2 Hun ble jordfestet den 17. februar 1799.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 37.

Knut Hanssen Nesje1,2

M, #10135, (1801 - 1803)
Far*Hans Knutsson Nesje1,2 (1761 - 1814)
Mor*Elen Maria Sveinsdatter2 (c 1759 - )Knut ble født i 1801 i Molde.2

Knut døde i 1803 i Molde.1 Han ble jordfestet den 23. august 1803.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 37.

Ola Eriksson på Nesje1,2

M, #10136, (ca. 1711 - 1791)
Far*Erik Åsen3 ( - e 1721)

Familie

Siri Hansdotter på Nesje (c 1710 - 1789)
De hadde sju barn.13 
BarnOla ble født ca. 1711.4,5
Annet navn: Ola Eriksson på Åsen, nevnt 1736.4 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1736. Han var soldat i 1748.4
Ola Eriksson på Nesje trolovet seg den 19. oktober 1738 i Veøy kirke med Siri Hansdotter.1
Ola giftet seg den 2. februar 1739 i Bolsøy kirke med Siri Hansdotter, viet av Lars Lekanger.6 Ola Eriksson fikk bygselseddel på 2 pund 8 merker på bnr. 1, Sørnesje, Veøy, fra Evart Meier Ibsen den 28. desember 1739. Seddelen ble utstedt på Gjesvål, og tinglyst 17. oktober året etter.7 Ola Eriksson på Nesje fikk bygselseddel på 2 pund 8 merker på bnr. 1 fra Lovise Mühlenfort den 17. juni 1740. Seddelen ble utstedt i Lillefosen, og tinglyst 17. oktober.7
Annet navn: Ola Eriksson på Sørnesje, nevnt 1746.8
Han var forlover for Ola Olsson i Horsgård og Ragnhild Olsdotter på Sørnesje, som ble trolovet den 21. april 1746.8
Han var kreditor ved skiftet etter Anders Persson i Horsgård den 11. juni 1754: 2 ort 12 skilling.9

Ola Eriksson kjøpte 2 pund 8 merker på bnr. 1 den 24. mars 1755. Kjøpesum: 32 daler. Skjøtet ble tinglyst 6. juni.10,11
I manntallet av 1762 står han og Siri som brukere på bnr. 1. Erik Olsson og Marit Olsdotter o.a. var også der.12,13
Ola Eriksson solgte 2 pund 8 merker med bygselrett på bnr. 1 den 6. juni 1781. Kjøpesum: 40 daler. Skjøtet ble tinglyst 23. juni 1783.14,15 Ola Eriksson og Siri Hansdotter opprettet kårkontrakt med sønnen Hans den 10. desember 1783. (Tinglyst 24. oktober 1785.) De skulle ha 8 tønner havre og ½ tønne bygg årlig, samt fôr til to kyr og åtte småfe. Siri og Ola skulle få den nye koven med loft, og hjelpe til med bruket så lenge de greide. Vitner: Ola Olsson på Sørnesje o.a.16

Ola døde i 1791 i Veøy.13

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 188, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660302
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 260 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650856
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 594.
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 35. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690219
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 25. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690223
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 194, purificatio Marie. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660305
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 14 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400472
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 278, 21. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660348
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 259 b–260 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650856
 10. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 127 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650607
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 127 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650608
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 107. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041242
 13. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 144.
 14. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 295 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660257
 15. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 371 b, publiseringsnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420374
 16. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 334 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660296

Erik på Åsen1

M, #10137, ( - etter 1721)

Familie

Han hadde iallfall tre barn.1 
BarnHan var bruker på Åsen, Veøy, i 1711.1

Erik døde etter 1721.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 594.

Brit Eriksdotter på Nesje1

K, #10138, (ca. 1705 - 1767)
Far*Erik Åsen2 ( - e 1721)

Familie 1

Ingebrigt Arnesson på Nesje (c 1708 - 1753)
De hadde tre barn, som døde små.1 

Familie 2

Lars Larsson på Nesje (c 1724 - 1805)
De hadde ikke barn.1 Brit ble født ca. 1705.2
Hun var kreditor ved skiftet etter Lasse Persson på Nesje den 5. desember 1742: 1 daler 1 ort i lønn.3

Annet navn: Brit Eriksdotter på Åsen, nevnt fra 1743 til 1744.4,5
Brit trolovet seg den 27. november 1743 med Ingebrigt Arnesson på Nordnesje. Forlovere: Per Olsson på Nordnesje og Jakob Nilsson på Sørnesje.4
Brit giftet seg den 8. januar 1744 i Veøy kirke med Ingebrigt Arnesson på Nordnesje.5
Annet navn: Brit Eriksdotter på Nordnesje, nevnt 1756.6
Brit giftet seg den 14. januar 1756 i Veøy kirke med Lars Larsson på Berg.6
Hun og Lars var brukere på Haugen, Nordnesje, Veøy, fra 1756.1

Brit døde i 1767 på Nordnesje, Veøy.1

     Navnet hennes ble skrevet Berrit Erichsdatter Nord-Næssie i 1756.6

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 39.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 594.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 242 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650260
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 245, 27. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660331
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 249, 8. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660333
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 408. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-203

Siri Hansdotter på Nesje1,2

K, #10139, (ca. 1710 - 1789)
Far*Hans Jørnsson på Frostad (c 1636 - 1722)
Mor*Marit Jonsdotter i Gjerde (c 1689 - 1773)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Per Olsson på Nesje (c 1693 - 1737)
De hadde to barn.3 
Barn

Familie 2

Ola Eriksson på Nesje (c 1711 - 1791)
De hadde sju barn.3 
BarnSiri ble født ca. 1710.3
Annet navn: Siri Hansdotter i Gjerde, nevnt 1734.4
Siri trolovet seg den 16. mai 1734 i Veøy kirke med Per Olsson på Nesje, forrettet av Lars Barhaug.5
Siri giftet seg den 26. juni 1734 i Veøy kirke med Per Olsson på Nesje.4,6
Hun var fadder ved dåpen til Inger Ottarsdotter på Sletta den 17. august 1738 i Veøy kirke.1

Siri trolovet seg den 19. oktober 1738 i Veøy kirke med Ola Eriksson på Nesje.7
Siri giftet seg den 2. februar 1739 i Bolsøy kirke med Ola Eriksson på Nesje, viet av Lars Lekanger.2
Annet navn: Siri Hansdotter på Sørnesje.8
I manntallet av 1762 står hun og Ola som brukere på bnr. 1, Sørnesje, Veøy. Erik Olsson og Marit Olsdotter o.a. var også der.8,3
Ola Eriksson solgte 2 pund 8 merker med bygselrett på bnr. 1 den 6. juni 1781. Kjøpesum: 40 daler. Skjøtet ble tinglyst 23. juni 1783.9,10
Ola Eriksson og Siri Hansdotter opprettet kårkontrakt med sønnen Hans den 10. desember 1783. (Tinglyst 24. oktober 1785.) De skulle ha 8 tønner havre og ½ tønne bygg årlig, samt fôr til to kyr og åtte småfe. Siri og Ola skulle få den nye koven med loft, og hjelpe til med bruket så lenge de greide. Vitner: Ola Olsson på Sørnesje o.a.11

Siri døde i 1789 på Sørnesje, Veøy, som kårkone.3,12

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 187, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660301
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 194, purificatio Marie. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660305
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 144.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 145. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-74
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 144. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-74
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-78
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 188, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660302
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 107. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041242
 9. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 295 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660257
 10. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 371 b, publiseringsnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420374
 11. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 334 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660296
 12. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 145.

Per Olsson på Nesje1,2,3

M, #10140, (ca. 1693 - 1737)
Far*Ola Toresson på Sørnesje4 ( - c 1704)
Mor*Anne Olsdotter på Nesje5,6 ( - e 1711)
Far-steLars Larsson på Nesje7 ( - c 1710)

Familie

Siri Hansdotter på Nesje (c 1710 - 1789)
De hadde to barn.15 
BarnPer ble født ca. 1693 på Sørnesje, Veøy.4 I manntallet av 1701 står Per Olsson hos Ola Toresson på Sørnesje.4,8,9
Det ble holdt skifte etter Lars Larsson på Sørnesje den 2. desember 1710. Arvingene hadde gitt stesønnen Per Olsson et bredt bord med bordstol og benk, samt et lite kråskap i stuen. Han fikk også 7 daler 9 skilling i innestående farsarv, og 3 daler i 2 års lønn.10
Han var myndling av Mats Sørensson i Hjelvika i 1710.11
Per Olsson bodde hos Anne Olsdotter på bnr. 1, Sørnesje, Veøy, i 1711.6,12,13,14 Per Olsson på Nesje var utnevnt til lagrettemann i Fanne tinglag i 1726. Han skulle virke året etter.3
Han var bruker på bnr. 1 i 1726. Etter Pers død drev enka videre.15,3
Ola Rasmusson på Holm ble stevnet til tinget på Veøya, Veøy, den 29. november 1729. Noen dager før sankthansdag stjal han 2 tønner salt fra en bod ved saltkjelen til Per Kolbeinsson og Per Olsson på Nesje, og solgte saltet til Jon Ivarsson Farkvam, Aslak Gunnarsson og Mons Olsson i Krubba. Per Kolbeinssons og Per Olssons merker ble funnet på trauene. Ola hadde tilstått og foreslått forlik, men det torde de ikke inngå, så han ble på tinget dømt til å erstatte tapet pluss det dobbelte, miste sin halvdel av felleseiet med kona, og pisking i fengsel.16,17

Per trolovet seg den 16. mai 1734 i Veøy kirke med Siri Hansdotter, forrettet av Lars Barhaug.1
Per giftet seg den 26. juni 1734 i Veøy kirke med Siri Hansdotter i Gjerde.18,19
Han var fadder ved dåpen til Susanna Persdotter på Nesje den 7. august 1735 i Veøy kirke.20


Per døde i 1737 på Sørnesje.2 Det ble holdt skifte etter ham den 22. mai 1738. Umyndige arvinger: Anne Persdotter og Ingeborg Persdotter.21

Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 130) var Per Olsson på Nordnesje født (ca.) 1693 som sønn av Ola Toresson på Sørnesje, men dette er nok en forveksling med den andre Per Olsson på Nesje.22,4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 144. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-74
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 178. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-91
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 151 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390812
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 198, Sørnessie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282112
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 276 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630666
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Fanne-otting, Sør Næssie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181176
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 276 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630665
 8. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1704. Fanne-otting, Sørnesie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170175
 9. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1705. Fanne-otting, Sørnessie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170371
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a–278 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664
 11. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 278 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630668
 12. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 14, Veøy. Wedøe-Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181163
 13. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Fanne-Otting, Sørnæssie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181030
 14. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 164 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390631
 15. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 144.
 16. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 48 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400042
 17. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 49 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400042
 18. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 145. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-74
 19. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-78
 20. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 155, 9. søndag etter triade. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 21. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juni 1738. 22. mai.
 22. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 130. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=133

Lorents Moris Lundgren1,2,3,4

M, #10141, (ca. 1736 - 1801)

Familie 1

Anne Katrine Sormerud (c 1749 - 1785)
De fikk iallfall ett jentebarn, som ble født og hjemmedøpt i 1782, men døde før det kom til kirken.3 

Familie 2

Anne Kristiansdatter (o 1735 - 1802)
De hadde ikke barn. Lorents Moris ble født ca. 1736.5,6 Han var hattemakersvenn i 1779. Han kaltes hattemaker i 1782 og til sin død.1,3,5,6
Lorents Moris trolovet seg den 21. mai 1779 i Bragernes med Anne Katrine Sormerud.1
Lorents Moris giftet seg den 4. september 1779 med Anne Katrine Sormerud.1,7 Lorents og Anne Katrine bodde i Elverum i 1782.3
Han og Anne Katrine bodde i Domkirken sogn, Trondheim, i 1785. Han var rulleført i 1. borgerkompani.7,4
Lorents Moris giftet seg i 1790 i Molde kirke med Anne Kristiansdatter. I januar ble det betalt 1 daler for ringing med begge klokker til bryllupet.5,2
Han og Anne bodde på mnr. 45, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801. Husets innehaver var Hans Knutsson (s.d.).5

Lorents Moris døde i 1801 i Stranda.6 Han ble gravlagt den 3. desember 1801 på Stranda kyrkjegard.6

     Navnet hans ble skrevet Lorents Møyrissen og Lorents Maurits i 1801.5,6

Kilder/noter

 1. [S1436] Bragernes mini. 1759–81: s. 46. https://media.digitalarkivet.no/kb20061215640334
 2. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1789–90, inntekter, januar 1790.
 3. [S1437] Elverum mini. 1777–93: s. 108, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603300153
 4. [S1438] Borgerkompaniene i Trondheim 1710–1799: Lorens Moris Lyndigren.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 47. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002008
 6. [S792] Stranda mini. 1759–1801: s. 160, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830660233
 7. [S1291] Trondheim, Domkirken mini. 1783–1818: 1785, oktober, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070920680427

Anne Kristiansdatter1

K, #10142, (omkr. 1735 - 1802)

Familie

Lorents Moris Lundgren (c 1736 - 1801)
De hadde ikke barn. Anne ble født omkr. 1735.1,2
Anne giftet seg med en uregistrert person.1
Anne giftet seg i 1790 i Molde kirke med Lorents Moris Lundgren. I januar ble det betalt 1 daler for ringing med begge klokker til bryllupet.1,3
Hun og Lorents Moris bodde på mnr. 45, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801. Husets innehaver var Hans Knutsson (s.d.).1

Hattemager Mollitz Enke (sic) døde i 1802 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 7. mars 1802.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 47. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002008
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1789–90, inntekter, januar 1790.

Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis1,2,3

M, #10143, (1736 - 17. juli 1826)

Familie

Marki Hyssing (1727 - 1807)
Hartvig Hvitfeldt Lytkis' signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Hartvig ble døpt den 22. mai 1736 i Trondheim domkirke.4
Hartvig giftet seg ca. 1765 med Marki Hyssing.5,6
Han og Marki bodde på mnr. 47, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1767. Bygninger (taksert i daler): våningshus (160), sjøbrygge med værelse (130) og vedhus (10). Årlig kjennelse til grunnens opprinnelige eier, Reknes gård, var 1 ort 16 skilling. Bygninger i 1807: våningshus (120), eldhus (40), sjøbrygge (130) og brennehus (10).2,7,5,8
Han var kreditor ved skiftet etter Per Perssen på Røysa den 1. april 1785: 2 daler 14 skilling.9
Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis var tollbetjent i Molde iallfall fra 1789 til 1807. I 1789 tjente han 100 daler årlig og skulle etter selvangivelse svare 1 daler 48 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 6 daler 6 skilling i embetsskatt (5 pst.) Ved sin død ble Hartvig titulert forhenværende overtollbetjent.10,11,1,8
Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis solgte huset på mnr. 64, Haugan, Molde, den 17. januar 1794 til Jakob Persson Mek. Knut Perssen hadde bodd der tidligere. Grunnen tilhørte Reknes gård og lå ovenfor kirken, under berghammeren, mellom Per Persson Talstads smieverksted på nordsiden og steinbryter Endre Jakobsson på sørsiden. Kjøpesum: 18 daler. Skjøtet ble tinglyst først 7. mars 1803.12,13
Hartvig og Marki hadde Johanne Olsdatter i tjeneste i 1801.5
Han var fadder ved dåpen til Inger Persdatter og Beret Olava Persdatter den 17. januar 1805 i Molde kirke.14


Hartvig døde den 17. juli 1826 i Molde, av alderdom.1 Han ble gravlagt den 22. juli 1826.1

     Han skrev sitt navn Hartvig Withfeldt Luytkis i 1789.3

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 198, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-101
 2. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Schultzhagen, mnr. 57. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064205
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 39. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/165/
 4. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 22.5.1736. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2329&idx_id=2329&uid=ny&idx_side=-35
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 49. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002021
 6. [S1298] Trondhjems borgerlige Skoles allene privilegerede Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 78/29.9.1807. E-side 1. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18070929_0_78_1?page=0
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 42. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063014
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008–1010. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 7, mnr. 49. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/72/
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, promemoria. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/47/
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 539. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610272
 13. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 57 b, publiseringsnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370059
 14. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 17 a, 17. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630204

Marki Hyssing1,2,3

K, #10144, (1727 - 3. september 1807)
Far*Johan Alertsson Hyssing4 (1689 - 1739)
Mor*Maren Mikkelsdotter Johnston2 ( - c 1772)

Familie

Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis (1736 - 1826)Marki ble født i 1727 i Molde.4 Marki ble døpt den 24. august 1727 i Bolsøy kirke.4
Hun var arving ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 3 ort 9 skilling.5
Hun var myndling av Ivar Ivarsson i 1756.2

Marki giftet seg ca. 1765 med Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis.1,3
Hun og Hartvig bodde på mnr. 47, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1767. Bygninger (taksert i daler): våningshus (160), sjøbrygge med værelse (130) og vedhus (10). Årlig kjennelse til grunnens opprinnelige eier, Reknes gård, var 1 ort 16 skilling. Bygninger i 1807: våningshus (120), eldhus (40), sjøbrygge (130) og brennehus (10).6,7,1,8
Hartvig og Marki hadde Johanne Olsdatter i tjeneste i 1801.1

Hun ble kalt madam Lytkis, nevnt 1807.9

Marki døde natt til 3. september 1807 i Molde, 80 år 12 dager gammel.3 Hun ble jordfestet den 11. september 1807.9

     Navnet hennes ble skrevet Marchie Hysing i 1807.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 49. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002021
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 3. [S1298] Trondhjems borgerlige Skoles allene privilegerede Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 78/29.9.1807. E-side 1. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18070929_0_78_1?page=0
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 86. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-45
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Schultzhagen, mnr. 57. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064205
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 42. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063014
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 11. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233

Johanne Olsdatter1,2

K, #10145, (ca. 1761 - )
Far*Ola Hanssen1 (c 1733 - c 1770)
Mor*Gjertrud Jonsdatter ( - e 1764)Johanne ble født ca. 1761.2
Hun var myndling av Jochum Friedrich Erdmann Gerken i 1772.1
Johanne Olsdatter kjøpte ved skifteauksjonen etter Maria Frimann Omsen den 2. februar 1784.3
Johanne Olsdatter var kreditor ved skiftet etter Per Trondsson Strande og Bolla Knutsdatter den 12. januar 1785: 2 ort for en trøye.4
Johanne Olsdatter tjente hos Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis og Marki Hyssing på mnr. 47, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S2286] Sunnmøre skifteprotokoll 1770–73: fol. 601 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126690606
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 49. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002021
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 992–995. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/211/
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1007–1008. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/218/

Hans Frederik Fitzens1,2,3,4,5

M, #10146, (ca. 1688 - 17. januar 1748)

Familie

Mette Margrete Eschen (c 1698 - 1774)
Fem barn er nevnt i skiftet etter henne.13 
BarnHans Frederik ble født ca. 1688 i Jylland, Danmark.1 Han var regimentsadjutant i 2. trondhjemske infanteriregiment i 1713.5 Han var premierløytnant i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1715.5,4
Hans Frederik giftet seg den 21. september 1721 med Mette Margrete Eschen.5,6
Han hadde ei jente i tjeneste i Molde i 1722 (se løytnant Fitzens' pike).7
Hans Frederik Fitzens var kaptein og sjef i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1729. I 1739 var han major (uten majorstilling). Frederik var sekondmajor i 1741 og premiermajor i 1744. Han hadde fremdeles kommandoen i 1746 og hadde da tjent i 39 år, hvorav 2 ved Kronprinsens regiment og 37 ved 2. trondhjemske infanteriregiment.5,1,8
Kaptein Fitzens gav bygselseddel på 1 våg 1 pund på Skjeggstad, Tresfjord, til Erik Andersson Røbekk den 24. april 1734.9
Hans Frederik Fitzens gav bygselseddel på ½ våg i Deroppgarden, Stubøen, Nesset, til Ola Knutsson den 14. august 1734.2
Hans Frederik Fitzens gav bygselseddel på 1 pund 3 merker på Bjørset, Bolsøy, til Jon Knutsson den 14. august 1736.3
Hans Frederik Fitzens gav bygselseddel på 1 våg i Dvergsneset, Bolsøy, til Per Andersson den 30. mars 1737.10
Hans Frederik Fitzens stevnet Ola Knutsson på Myklebostad og Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad o.a. Til tinget i Eresfjord den 12. juli 1737. Gjertrud hadde ikke betalt landskyld, og Ola lå etter med både landskyld og skatt.11
Han hadde Anders Larsson på Helset og Ingeborg Larsdatter i tjeneste i 1738.12
Hans Frederik Fitzens fikk avskjed den 22. mars 1747.5

Hans Frederik døde den 17. januar 1748.5

     Navnet hans ble skrevet Friderich Fitzens i 1736.3

Kilder/noter

 1. [S1203] Vestnesiske rulle 1746: Primma.
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 194 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400358
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 155 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400319
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-22
 5. [S757] Militærbiografier I: s. 294.
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660221
 8. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 157 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650417
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400242
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 203 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400368
 11. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400347
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 179. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-91
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 871. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/149/
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93

Mette Margrete Eschen1,2

K, #10147, (ca. 1698 - 23. november 1774)

Familie

Hans Frederik Fitzens (c 1688 - 1748)
Fem barn er nevnt i skiftet etter henne.14 
BarnMette Margrete ble født ca. 1698.3 Hennes hjemsted var på Grønnøya, Meløy.4
Mette Margrete giftet seg den 21. september 1721 med Hans Frederik Fitzens.2,1
Hun og Hans Frederik bodde i Molde i 1722.5,6
Hun ble kalt fru Fitzens, nevnt fra 1732 til 1776.7,3,8
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Lyng den 4. november 1732 i Molde kirke.7
Mette Margrete Eschen bodde hos Søren Fitzens og Karen Lund på mnr. 91, Hovedgata, Molde, i 1762.9,10 Mette Margrete Eschen hadde under 100 daler i pensjon i 1764 og var i måtelige omstendigheter.1
Hun var fadder ved dåpen til Kristoffer Abelset Møller den 29. august 1766 i Molde kirke.11


Mette Margrete døde den 23. november 1774 i Molde.3,2,12
Dødsboet hennes var kreditor ved skiftet etter Brit Olsdatter på Røysan den 10. mai 1776: 2 ort.13

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 2. [S757] Militærbiografier I: s. 294.
 3. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 48/2.12.1774. E-side 3, «Dødsfald». https://www.nb.no/items/588e24901ea77b7705eaabc2d16f20a9?page=2
 4. [S2036] Slægten Benkestok: s. 112, note 2. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017010648020?page=127
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660221
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-22
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 131. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 805. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/121/
 9. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212022
 10. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 11. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 870. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/149/
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 804–805. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/121/
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 871. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/149/
 15. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 91 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/92/

Søren Fitzens1,2,3,4

M, #10148, (1725 - 15. november 1802)
Far*Hans Frederik Fitzens5 (c 1688 - 1748)
Mor*Mette Margrete Eschen5 (c 1698 - 1774)

Familie

Karen Lund (1728 - 1802)
I juli 1758 ble det betalt 1 daler 1 ort 8 skilling for dåpen til Fitzens' barn.48 
Søren Fitzens' signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Søren ble født i 1725 i Molde.4
Søren giftet seg i 1748 med Karen Lund. Da hun døde, hadde de vært gift i 54 år 4 måneder.6,7
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Hansson Vik den 9. januar 1751: 6 daler.8

Søren Fitzens kjøpte 4 våger (hele gården) på Reknes, Bolsøy, den 18. september 1752.9
Hans Jørgen Duborg kjøpte hus på fhv. mnr. 45 (1776), Vestre Schultzhagen, Molde, den 15. juli 1753 av Nils Roesson Moen. Stoven hadde jernkakkelovn, loft og kjøkken med et lite kammer ved siden av. En gammel smie hørte også til salget. Kjøpesum: 36 daler. Moen hadde bodd der frem til salget og signerte egenhendig skjøtet, som ble tinglyst 26. november. Grunnen tilhørte Søren Fitzens. Vitner: Ivar Ivarsson og Mikkel Hyssing.10

Han og Karen bodde på mnr. 91, Hovedgata, Molde, i 1762 sammen med Mette Margrete Eschen og Vivike Fitzens o.a. (Våningshuset på Reknes gård.) Søren ble regnet for også å kunne betale ekstraskatt for noen av byens fattige. Han bodde samme sted i 1767.6,11
Han var forlover for Daniel Steffenssen og Maren Magdalena Lek, som giftet seg den 14. desember 1762 på Drynjasundhaugen, Vatne.2,12
Søren Fitzens og Karen Lund hadde Anders Olsson Jendem, Anders Olssen Talberg og Guri Hansdotter i tjeneste iallfall fra 1762 til 1764.6,13
Andreas Madssen bodde på fhv. mnr. 65, Kirkebakken, Molde, 1762. I 1767 ble huset taksert til 20 daler. Fitzens var huseier i 1775, og årlig leie til Reknes gård var 1 daler. Huset stod øde i 1783.14,15,16,17
Søren Fitzens fikk mutingsbrev fra bergamtet på et kalkbrenneri på Moldeholmene, Bolsøy, den 7. februar 1763. Brevet ble tinglyst 10. juni.18
Han var kreditor ved skiftet etter Sigrid Sørensdotter den 21. mars 1764: 1 daler 12 skilling i grunnleie.19
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeleiv Olsdotter på Slemmå den 13. desember 1765: 1 daler 3 ort.20
Han var verge for Anne Marta Steffenssen i 1768.1
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Jonsdotter på Haugan den 20. september 1768: 7 daler 2 ort 12 skilling.21
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Steffensson Gusjås den 14. oktober 1768 på Fuglsetneset, Molde: 5 daler 3 ort 2 skilling, men grunnet fallitt fikk han bare 4–3–18.22
Oppbudsboet til Søren auksjonerte bort grunnene som Karen Bing, Sverke Arnsson Hartun og Ola Jonssen Farkvam bebodde i Molde den 30. mars 1769 til Peder Jalles. Til salget hørte også det såkalte Brandtloftet med hus og grunn (se Anne Magrete Brandt). Skjøtet ble utstedt 26. juni og tinglyst 4. desember.23,24
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Hanssen Gyttrich den 12. september 1771: 7 daler 3 ort 22 skilling etter spesifisert regning.25
Søren Fitzens var overvraker i Molde i 1774. I 1789 tjente han etter selvangivelse under 100 daler i året og hadde ingen skattbar formue. Han virket fremdeles i 1801 og ble kalt overvraker i dødsannonsen året etter.5,26,27,28,4
Ingeborg Persdatter bodde på mnr. 67, Kirkebakken, Molde, fra 1774. Huset tilhørte Fitzens og hadde stått øde. Årlig grunnleie til Reknes gård var 2 daler. Ingeborg flyttet året etter, og huset stod igjen øde (neste beboer var Lars Larssens enke, s.d.).29,16,30
Han var verge for Gjertrud Rasmusdotter i Myra i 1775.31
Nils Hansson Kringstad bodde på mnr. 4, Reknesrøysan, Molde, i 1775. (Kaspar Larssen, s.d. hadde bodd der tidligere.) Fitzens var huseier, og årlig grunnleie til Reknes gård var 1 daler 2 ort pluss 2 arbeidsdager (à 16 skilling). Etter Nils overtok Knut Olssen (s.d.).16
Maren Sofia Lund Hammer bodde i Molde i 1775, i et hus tilhørende Søren Fitzens. Årlig grunnleie til Reknes gård var 1 daler 1 ort.16
Even Ebbessen Valsøy bodde i Molde i 1775, i et hus tilhørende Søren Fitzens. Årlig grunnleie til Reknes gård var 2 daler.16
Han var kreditor ved skiftet etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775: 2 daler for 1 års grunnleie.32

Søren Fitzens kjøpte hus på mnr. 28, Hovedgata, Molde, den 25. mai 1775 på auksjon etter Malena Jonsdatter. (Fitzens eide grunnen.) Huset var reparert i april 1770. Et naust hørte også til salget. Kjøpesum: 25 daler. Neste beboer var Ola Løkke (s.d.).33,34,35 Panthaveren (Reknes hospital) auksjonerte bort på Reknes den 23. oktober 1775 fra Søren Fitzens til Peter Fredrik Korn.36
Søren Fitzens solgte hus på mnr. 67 den 24. august 1776 til Lars Larssen. Kjøpesum: 20 daler. Vitner: Kristian Resch og Johan Fris. Skjøtet ble tinglyst 2. september.37
Han og Karen bodde på mnr. 136, innpå Gata, Molde, i 1789.38
Isabella Tostensdatter og Elling Persson ble stevnet til tinget i Molde den 12. januar 1795. Han var tiltalt for hor og hun for tredje gangs leiermål. Søren Fitzens var oppnevnt som aktor (selv om han mente seg inkompetent) og Arnt Reierssen Rønne som forsvarer. Ellings kone, Anne Knutsdotter, var også innkalt. Forhøret fortsatte dagen etter, hvor Elling sa de hadde et kjærlig ekteskap og ikke kunne klage på annet enn at Anne kunne være vred. Hun ville tilgi sin mann og ta til seg barnet han hadde med Isabella (Andreas Ellingsson) om hun fikk beholde Elling hos seg. Den 1. juni ble Isabella dømt til 6 års arbeid ved Trondheim tukthus, og Elling ble bøtelagt 24 daler i dobbel leiermålsbot og fikk inndratt sin halvpart av felleseiet. Isabella erklærte seg misfornøyd med dommen og anket til lagtinget, hvor den ble stadfestet 25. september.39,40,41,42,43,44,45
Søren Fitzens hadde Sofia Justsdatter i tjeneste iallfall fra 1798 til 1801.46,28

Han og Karen bodde på mnr. 48, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.28

Søren døde den 15. november 1802 i Molde, 77 år og noen måneder gammel.4,3 Han ble gravlagt den 23. november 1802. Samme dag ble det betalt 2 daler for kirkegårdsjorden.3,47

     Han signerte som Søfren Fietzentz i 1789.27

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 643. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/40/
 2. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16001&idx_id=16001&uid=ny&idx_side=-39
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-46
 4. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 102. Fietzentz (Fitzens), Søren.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 871. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/149/
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212022
 7. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 102. Fietzentz, Karen Lund.
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650014
 9. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 424. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410217
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 49. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610027
 11. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 12. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang januar.
 13. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 14. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Kirkebachen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212018
 15. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Kirke Bakken, mnr. 68. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064206
 16. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 17. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1783, tingsvitne. Endringer, mnr. 65. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064077
 18. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 190 b, 10. juni, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410491
 19. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410–411. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 20. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 330 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/355/
 21. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 22. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 478 b–479 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660507
 23. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 208. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610107
 24. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 209. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610107
 25. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 26. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 112. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/305/
 27. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 111. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/303/
 28. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 50. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002025
 29. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1774, tingsvitne. Endringer, mnr. 78. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064190
 30. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1775, tingsvitne. Endringer, mnr. 78. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064192
 31. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/
 32. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 33. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 802. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650405
 34. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650405
 35. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, mnr. 33. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360763
 36. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 104. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=117
 37. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 279. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610142
 38. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 138. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
 39. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 544 a, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361021
 40. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 546 a, 13. januar. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361023
 41. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 546 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361024
 42. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 547 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361025
 43. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 554 a, 1. juni. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361031
 44. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 554 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361032
 45. [S1774] Trondheim lagting, tingbok 1783–97: fol. 614 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090506320266
 46. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 47. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 89 b.
 48. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, juli. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862

Sara Maria Lund1

K, #10149, ( - ca. 1757)
Far*Klaus Breier Lund2 (1692 - 1756)

Familie

Daniel Steffenssen ( - 1768)
De hadde tre barn. 
BarnSara Maria giftet seg med Daniel Steffenssen.1,3
Hun ble kalt madam Sara Maria Steffenssen, nevnt 1756.2

Sara Maria døde ca. 1757 i Molde.4

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 353. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-179
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 264.
 3. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 78. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#91
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 423. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/214/

Klaus Breier Lund1,2,3

M, #10150, (25. mai 1692 - 15. juli 1756)

Familie

Han var gift to ganger. Fire barn er nevnt i skiftet etter ham.24,3 
BarnKlaus ble født den 25. mai 1692 i Aukra.4,1
Han bodde i Molde i 1728.5 Han stevnet Ola Olssen Lønset og Peter Rasmusson til tinget i Fanne tinglag den 20. oktober 1739.6
Han var fadder ved dåpen til Tomas Ebenhof den 8. mai 1740 i Molde kirke.7
Klaus Breier Lund var kjøpmann.1
Han var kreditor ved skiftet etter Per Åmundsson på Kvernberget den 27. juni 1742: 1 daler 3 ort 12 skilling for 1 tønne havre.8
Han var kreditor ved skiftet etter Marta Tjøstolvsdotter på Eikrem den 20. november 1742: 1 daler 1 ort 10 skilling.9
Han var kreditor ved skiftet etter Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Bolsøy den 21. november 1742: 1 daler 12 skilling etter regning av 16. oktober 1741.10
Han var kreditor ved skiftet etter Villum Persson og Jønet Jørnsdotter på Skomakergjerdet i februar 1743: 2 daler 22 skilling.11
Han var kreditor ved skiftet etter Bergsvein Toresson på Utbogge den 10. april 1744: 2 ort.12,13
Jakob Johanssen Schultz, Jakob Mortensson Schultz, Jakob Ottosson Fris, Klaus Breier Lund, Daniel Steffenssen, Peder Hagerup, Ivar Ivarsson, Åge Persson og Nikolai Olufssen signerte en skatteprotest mot Moldes byfogd Johannes Fris den 18. juli 1746.14
Signaturer på skatteprotest mot Johannes Fris, byfogd i Molde, i 1746
Han var kreditor ved skiftet etter Lars Olsson den 14. januar 1749 i Molde: 1 daler 3 ort 6 skilling.15,16
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Hansdatter i 1749: 2 daler 3 ort 6 skilling.17
Han var kreditor ved skiftet etter Johannes Rasmussen Lubb den 10. januar 1750: 7 daler 1 ort 12 skilling.18
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Persdotter på Hammarvollnes den 12. januar 1756: 2 daler 1 ort 12 skilling.19


Klaus døde den 15. juli 1756 i Molde. Dødsboet ble forseglet samme dag.20,21,1 Det ble holdt skiftesamling etter ham den 24. mai 1757. Debitorer: Anders Jonsson på Marka, Anders Tørressen, Ola Larssen og Ola Jonssen o.a. Skiftet ble sluttet 20. februar 1766.22
Dødsboet hans var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Tornes den 2. januar 1758: 1 daler 16 skilling.23

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 49. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#51
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 264.
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 485.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660254
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 272 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/275/
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 205. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660311
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650206
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/249/
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 234 b–235 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/252/
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 13. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 14. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 18. juli.
 15. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 2.
 16. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/3/
 17. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 9–10. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650006
 18. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15–16. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650009
 19. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 423 b–424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 20. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 139. https://www.nb.no/items/eb6842c82b3330816dc9163bbb6e74d8?page=166
 21. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 262. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/134/
 22. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 295–353. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650150
 23. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b–531 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 24. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 139, V. 1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011051604027?page=166

Karen Lund1,2

K, #10151, (1728 - 8. august 1802)
Far*Klaus Breier Lund3,4 (1692 - 1756)

Familie

Søren Fitzens (1725 - 1802)
I juli 1758 ble det betalt 1 daler 1 ort 8 skilling for dåpen til Fitzens' barn.7 Karen ble døpt den 29. mars 1728 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: fru Vauvert, Jakob Johanssen Schultz og Otto Ørbekk o.a.3
Karen giftet seg i 1748 med Søren Fitzens. Da hun døde, hadde de vært gift i 54 år 4 måneder.1,5
Hun ble kalt Karen Lund Fitzens, nevnt fra 1756 til 1802.6,4,5
Etter barsel ble hun innledet i kirken i juli 1758. Det ble betalt 2 ort 20 skilling.7
Hun var fadder ved dåpen til Gjertrud Karina Knutsdatter på Moldeneset den 26. august 1760.8

Hun og Søren bodde på mnr. 91, Hovedgata, Molde, i 1762 sammen med Mette Margrete Eschen og Vivike Fitzens o.a. (Våningshuset på Reknes gård.) Søren ble regnet for også å kunne betale ekstraskatt for noen av byens fattige. Han bodde samme sted i 1767.1,9
Søren Fitzens og Karen Lund hadde Anders Olsson Jendem, Anders Olssen Talberg og Guri Hansdotter i tjeneste iallfall fra 1762 til 1764.1,10

Hun og Søren bodde på mnr. 136, innpå Gata, Molde, i 1789.11
Hun og Søren bodde på mnr. 48, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.2

Karen døde den 8. august 1802 i Molde, 74 år 4 måneder gammel.5,6 Hun ble gravlagt den 17. august 1802.6

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212022
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 50. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002025
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660254
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 264.
 5. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 102. Fietzentz, Karen Lund.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 7. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, juli. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 9. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 10. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 138. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/

Sofia Justsdatter1

K, #10152, (ca. 1774 - )Sofia ble født ca. 1774.1
Hun ble kalt Sofia hos Fitzens, nevnt 1798.2 Hun tjente hos Søren Fitzens i Molde iallfall fra 1798 til 1801.2,1
Hun var fadder ved dåpen til Anne Olsdatter den 25. mars 1798 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 50. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002025
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4

Ågot Rolfsdotter1

K, #10153, (1760 - 31. mars 1837)
Far*Rolf Knutsson på Slettom2 (c 1720 - 1783)
Mor*Guri Jespersdotter på Slettom2 (c 1724 - e 1763)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Knut Rønneberg (1772 - )
Barn

Familie 2

Per Persson i Brulia (1761 - 1822)Annet navn: Ågot Rolfsdotter på Slettom.2
Ågot ble født i 1760 på Slettom, Lesja.2 Hun hadde kopper.3
Ågot fikk barn med Knut Rønneberg ca. 1794 i Molde.2,1 Ågot tjente hos Johanne Piersson på mnr. 51, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.1
Annet navn: Ågot Rolfsdotter i Bjorlie, nevnt 1821.3 Ågot Rolfsdotter bodde hos dattera Guri Knutsdatter i Bjorlie, Lesja, i 1821.3
Ågot giftet seg den 23. september 1821 i Kors kirke, Grytten, med Per Persson i Brulia.3,2

Ågot døde den 31. mars 1837 på Vike, Eresfjord, hos dattera Guri Knutsdatter.4,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 52. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002030
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 369.
 3. [S657] Kors mini. 1818–53: s. 368, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15686&idx_id=15686&uid=ny&idx_side=-115
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 48. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#51

Anne Hansdatter1

K, #10154, (ca. 1729 - )Anne ble født ca. 1729.1 Hun var almissemenneske i 1801.1 Hun bodde hos Johanne Piersson på mnr. 51, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.1,2,3

     Anne Hansdatter og Anne Hansdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 52. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002030
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 11 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 45. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063014
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 11 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 45. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063015

Guri Knutsdatter i Bjorlie1

K, #10155, (ca. 1794 - 12. juni 1885)
Far*Knut Rønneberg3 (1772 - )
Mor*Ågot Rolfsdotter2,3 (1760 - 1837)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tosten Kristoffersson i Bjorlie (1781 - 1840)
De hadde sju barn.1,8 Guri ble født ca. 1794 i Molde, utenom ekteskap.3,2 Hun bodde hos Johanne Piersson på mnr. 51, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801 (mora tjente der).2,4,5
Guri giftet seg i 1812 med Tosten Kristoffersson i Bjorlie.1
Hun og Tosten var selveiere på Nørdre nedre, Bjorlie, Lesja, fra 1812.1
Mora, Ågot Rolfsdotter, bodde hos Guri i 1821.6
Annet navn: Guri Knutsdatter på Vike.1
Hun og Tosten var selveiere på Øvre, Vike, Eresfjord, fra 1835.7,1 Mora, Ågot Rolfsdotter, døde hos henne den 31. mars 1837.8,3

Guri døde den 12. juni 1885 på Vike, Eresfjord.8,1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 64.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 52. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002030
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 369.
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 11 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 45. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063014
 5. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 11 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 45. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063015
 6. [S657] Kors mini. 1818–53: s. 368, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15686&idx_id=15686&uid=ny&idx_side=-115
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 47. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#49
 8. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 48. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#51

Marit Andersdotter på Røysa1

K, #10156, (ca. 1776 - 1808)

Familie

Ola Olsson Hagen (1776 - )Marit ble født ca. 1776.1,2
Ei Marit Andersdotter i Bygdalia (16 år) ble konfirmert den 13. november 1791 i Kleive kirke, Bolsøy.3
Hun tjente hos Peter Omsen på mnr. 52, Hovedgata, Molde, i 1801.2
Annet navn: Marit Andersdotter Romold, nevnt 1802.4,2
Marit giftet seg den 11. november 1802 i Molde kirke med Ola Olsson Hagen (forlovere: Jens Nilssen og Torjer Martinsson).4

Marit døde i 1808 i Molde. Den 17. juni ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden, og 1 ort 8 skilling for ringing med den lille klokken.5,1 Hun ble jordfestet den 2. juli 1808.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 2. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 53. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002036
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 156 a, 1791, 13. november, jenter, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630064
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b, 1802, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630236
 5. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Uvisse inntekter, 17. juni.

Martin Martinsson1,2

M, #10157, (ca. 1738 - 1806)
Far*Martin Martinsson på Lindset3 (c 1709 - )

Familie

Sofia Persdotter (c 1729 - 1809)Martin ble født ca. 1738 i Opplandene.2,3,4 Han var liten av vekst.3
Han var husmann på Ytre Lindset, Vågøy, i 1766. Han hadde overtatt plassen etter faren. I nødsåret 1773 kjøpte Martin 6 skjepper havre på kreditt fra myndighetene (1 daler 3 ort 9 skilling). Plassen ble nedlagt da familien flyttet til byen.3,5,6
Martin giftet seg ca. 1767 med Sofia Persdotter. Han ble stevnet til tinget 1. februar 1768 og senere bøtelagt grunnet for tidlig samleie.3,4
Annet navn: Martin Martinsson på Lindset, nevnt 1773.5,3

Han bodde på mnr. 158, Haugen, Molde, fra 1781. Han flyttet dit fra landet (forrige beboer var Kristen opplending, s.d.).1,3
Han bodde på mnr. 157, Østre Schultzhagen, Molde, fra 1784. (Forrige beboer var Bolla Knutsdatter, s.d.) Året etter ble huset kjøpt av Elling Knutssen Voll (s.d.).7,8
Han og Sofia var husfolk på mnr. 52, Hovedgata, Molde, i 1801. Tomtens innehaver var Peter Omsen (s.d.).4

Martin døde i 1806 i Molde, som almissemenneske.2 Han ble jordfestet den 12. juni 1806.2

     Navnet hans ble skrevet Morten Mortensen fra 1781 til 1806.1,2

     Navnet hans ble skrevet Morten Anderssen i 1801 (kanskje fordi personen på linjen over i folketellingslisten het Andersdatter).4

     Martin var kanskje slektning av Torjer Martinsson Siem.

Kilder/noter

 1. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1781, endringer, mnr. 175. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064080
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 12. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 158.
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 842 a, Schultzhagen, mnr. 53. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340624
 5. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 57, nr. 42. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#58
 6. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 88. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#89
 7. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1784, endringer, mnr. 171. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064075
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 331. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610168

Sofia Persdotter1

K, #10158, (ca. 1729 - 1809)

Familie

Martin Martinsson (c 1738 - 1806)Sofia ble født ca. 1729.1,2
Sofia giftet seg ca. 1767 med Martin Martinsson på Lindset. Han ble stevnet til tinget 1. februar 1768 og senere bøtelagt grunnet for tidlig samleie.3,1
Hun og Martin var husfolk på mnr. 52, Hovedgata, Molde, i 1801. Tomtens innehaver var Peter Omsen (s.d.).1
Hun bodde i Veita, Molde, i 1809.2
Annet navn: Sofia Persdotter i Veita, nevnt 1809.2

Sofia døde i 1809 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 14. desember 1809.2

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 842 a, Schultzhagen, mnr. 53. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340624
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809, 14. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 158.

Johan Knutssen Valle1,2

M, #10159, (ca. 1775 - 9. januar 1844)
Far*Knut Erikssen Valle1 (1739 - 1808)Johan ble født ca. 1775 i Molde.3,1 Han og Tosten Perssen var læredrenger hos Kristian Hanssen Eide på mnr. 55, Kirkebakken, Molde, i 1801.3
Han bodde på Sunnmøre i 1804.1 Johan Knutssen Valle var skomakersvenn i 1804. Han kaltes skomaker i 1815.1,2
Han var selveier i Blindheimsbreivika, Borgund på Sunnmøre, fra 1806. Han bygslet bort jorden i 1819, fikk kår i 1821 og solgte gården i 1838.4

Johan døde den 9. januar 1844 i Blindheimsbreivika.5,4

     Navnet hans ble skrevet Johan Wahle i 1815.2

Kilder/noter

 1. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 7].
 2. [S395] Borgund, Giske mini. 1801–26: s. 150 b, 14. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903620611
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 56.
 4. [S246] Borgund og Giske II: s. 190. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011148109?page=193
 5. [S1850] Sula-soga 1-2: s. 195. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071405598?page=198

Søren Knutssen Valle1,2

M, #10160, (1777 - 1802)
Far*Knut Erikssen Valle2 (1739 - 1808)Søren ble født i 1777 i Molde.1 Søren ble døpt den 7. juni 1777.1 Han var sjømann i Bergen i 1802. Han reiste i september med kaptein Peterssen til Middelhavet.3,2

Søren døde i 1802 i Trieste, Italia.3

Kilder/noter

 1. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: GG.
 2. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 7].
 3. [S843] Molde hovedrulle 1790–1803: nr. 24.

Tosten Perssen1

M, #10161, (ca. 1782 - )Tosten ble født ca. 1782.1 Han og Johan Knutssen var læredrenger hos Kristian Hanssen Eide på mnr. 55, Kirkebakken, Molde, i 1801.1

     Navnet hans ble skrevet Tosten Pedersen i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 56.

Jon Jensson Heide1

M, #10162, ( - etter 1745)

Familie

Kona ble den 25. april 1745 innledet i Røros kirke (etter barsel).1 
BarnHan bodde i Røros i 1745.1

     Jon Jensson Heide og Anne Jensdatter Heide kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S1097] Røros mini. 1727–66: fol. 57 a.

Lars Hanssen1,2

M, #10163, (1737 - mellom 1747 og 1784)
Far*Hans Olsson1,2 ( - e 1740)
Mor*Marit Larsdatter ( - c 1783)
Far-steElling Matssen2 ( - c 1784)Lars ble født i 1737 i Molde.1 Lars ble døpt den 22. november 1737. Faddere: Maren Arnesdatter, Anne Olsdatter Lønset, Ola Olsson, Knut Persson og Finn Eriksson.1

Lars døde mellom 1747 og 1784.2,3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 178.
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1 006. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650503

Jakobia Kjerstina Ålum1,2

K, #10164, (ca. 1751 - 1804)
Far*Mikael Ålum2 (c 1727 - 1812)
Mor*Brit Larsdatter Blix2 (1721 - c 1756)

Familie

Mats Nilssen Bing (1722 - 1795)
Ingen etterkommere av Jakobia er nevnt i skiftet etter hennes far (1813).9 Jakobia Kjerstina ble født ca. 1751.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Brit Larsdatter Blix den 5. oktober 1756: 51 daler 2 ort.4

Jakobia Kjerstina giftet seg med Mats Nilssen Bing.5,3 Ingeborg Klinge, Malene Blix, Karen Hjørnet og Jakobia Bing hadde plass i 17. stol, kvinnesiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Årlig leie: 6 skilling hver. De betalte 8 skilling hver i 1787–88.6,7
Hun ble kalt Jakobia Bing, nevnt 1801.3 Hun var strikker i 1801.3 Hun losjerte hos Per Olssen Talberg og Maren Olsdatter på mnr. 59, Kirkebakken, Molde, i 1801.3,8

Jakobia Kjerstina døde i 1804 i Molde. Den 23. april ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.1,5 Hun ble jordfestet den 27. april 1804.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 204. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/105/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 59. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002070
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 204–206. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/105/
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 91 b.
 6. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 17.
 7. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1787–88. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 17.
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 a, Kierkebakken, forsikringsnr. 52. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016
 9. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 587 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24596/51/

Anders Andersson Hjelset1,2,3

M, #10165, (ca. 1749 - 1815)
Far*Anders Knutsson på Hjelset4,5 ( - c 1780)

Familie 1

Anne Katrine Olsdatter (c 1760 - 1798)
Ett barn levde i 1800.5 
Barn

Familie 2

Marta Rasmusdatter (c 1764 - )Anders ble født ca. 1749.6
Han var arving ved skiftet etter Anders Knutsson på Hjelset og Brit Sjurdsdotter den 16. mai 1781.4

Anders giftet seg i 1784 i Molde kirke med Anne Katrine Olsdatter. I februar ble det betalt 2 ort for ringing med klokkene. De hadde allerede barn sammen og var stevnet til tinget i Molde 8. juli 1782 for leiermål, men møtte hverken da eller på tinget 5. august, hvor han ble bøtelagt 12 og hun 6 daler.5,7,1,8
Han og Anne Katrine var husfolk på mnr. 60, Kirkebakken, Molde, i 1787. (De hadde overtatt etter hennes mor.) Huset var enetasjes av tømmer med kjeller og torvtak, taksert til 30 daler.9,10 Anders Andersson Hjelset var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 16 skilling i formuesskatt (½ pst.)2,10
Han var fadder ved dåpen til Lars Arnessen Sotåen den 22. november 1795 i Molde kirke.11
Han var arving ved skiftet etter Anne Katrine Olsdatter den 9. juni 1800.12

Anders giftet seg med Marta Rasmusdatter.6
Han og Marta bodde på mnr. 60 i 1801. I 1807 var huset taksert til 50 daler.6,13 Anders Andersson Hjelset var murmester i 1801. Han virket til sin død.6,3

Anders døde i 1815 i Molde.3 Han ble jordfestet den 18. desember 1815.3

     Navnet hans ble skrevet Anders Gieldseth i 1807.13

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 355 a, 8. juli, saksnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360832
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 62. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-42
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 545 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/551/
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 273 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/278/
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, mnr. 60.
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 67 b, 1784, februar.
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 355 b, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360833
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787, takst. Kirke Bakken, mnr. 62. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064044
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 8, mnr. 62. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-9
 12. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 273 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/278/
 13. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 53. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063017
 14. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.

Marta Rasmusdatter1

K, #10166, (ca. 1764 - )

Familie

Anders Andersson Hjelset (c 1749 - 1815)Marta ble født ca. 1764.1
Marta giftet seg med Anders Andersson Hjelset.1
Hun og Anders bodde på mnr. 60, Kirkebakken, Molde, i 1801. I 1807 var huset taksert til 50 daler.1,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, mnr. 60.
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 53. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063017

Eli Knutsdotter1

K, #10167, (ca. 1733 - 2. november 1807)
Far*Knut Toresson på Lund2,3 (c 1670 - 1747)

Familie

Bjerte Olsson på Haugan (c 1704 - 1773 / 1774)Eli ble født ca. 1733.3
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson i Skålhamna den 12. desember 1748.4
Hun var myndling av Erik Knutsson i Buvika i 1748.2

Annet navn: Eli Knutsdotter på Lund, nevnt fra 1762 til 1764.5,6 Eli Knutsdotter på Lund tjente hos Just Sjurdsson og Eli Roesdotter på Sekkenes, Veøy, i 1762.6
Hun var myndling av Ola Eriksson i Buvika i 1763.3

Eli trolovet seg den 9. mai 1764 i Veøy kirke med Bjerte Olsson på Haugan. Forlovere: Sjurd Andersson Sekkenes og Just Sjurdsson på Sekkenes.5
Eli giftet seg den 4. juli 1764 i Veøy kirke med Bjerte Olsson på Haugan.7,8
Hun og Bjerte var husfolk på mnr. 61, Haugan, Molde, i 1767. Huset var taksert til 10 daler (lavest mulige takst).9
Hun ble kalt Bjerte-Eli (etter mannen), nevnt 1775.10
Hun var huskone på mnr. 61 i 1775. Årlig grunnleie var 1 daler 1 ort 12 skilling pluss 2 arbeidsdager (à 16 skilling) til Reknes gård. I 1789 hadde hun etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.10,11
Hun var kreditor ved skiftet etter Ivar Jøstensson den 7. mai 1782: 1 ort for spinning.8
Eli Knutsdotter var spinner i 1801.1
Hun var huskone på mnr. 61 i 1801, sammen med Knut Trondsson og Karen Ivarsdatter. Knut og kona var losjerende husfolk.1

Almissemenneske Eli KnudsDr: Molde (70 år) døde den 2. november 1807 i Tresfjord og ble jordfestet 8. november.12

     «Bjert-Eli-bakken» (i Bjertelibakken, Molde) og Bjertelihaugen (vest for kirken) fikk navn etter Eli Knutsdotter. De bodde i nærheten av haugen, trolig på nedsiden av veien.13,14,15
Bjertelibakken omtalt i artikkelen «Fra Romsdals Amt» i Throndhjems borgerlige Realskoles Adressecontors-Efterretninger nr. 138/18.6.1886


     Hun kan ha vært mor til Beret Bjartesdatter.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 61. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002078
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 515 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/533/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/196/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 515 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/533/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 512. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660462
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 435. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041087
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 514. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660463
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650486
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Haugene, mnr. 72. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064206
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 8, mnr. 63. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
 12. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 169 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670364
 13. [S1679] Throndhjems borgerlige Realskoles Adressecontors-Efterretninger: nr. 138/18.6.1886. E-side 1, ««Fra Romsdals Amt». https://www.nb.no/items/6cfde1389e57d215a57dcd132ab878b9?page=0
 14. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 41/1854. E-side 3. https://www.nb.no/items/5bf81138c32a4fbcd8356109632877d4?page=2
 15. [S1680] Molde panteregister 1823–35: fol. 118 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660484

Knut Trondsson Straume1,2

M, #10168, (1757 - )

Familie

Karen Ivarsdatter (c 1755 - )Knut ble født i 1757 på Straume, Eid i Romsdal.3,1
Knut giftet seg med Karen Ivarsdatter.2 Knut Trondsson og Karen Ivarsdatter var losjerende husfolk hos Eli Knutsdotter på mnr. 61, Haugan, Molde, i 1801.2 Knut Trondsson Straume var rulleført som reserve i Molde ca. 1804. Han var i jektefart.1
Han reiste som jektefører den 4. juli 1809 med destinasjon i Trondheim. Blant mannskapet var Hans Pålssen Malmedal. Hjemkomst: 27. juli.4

Kilder/noter

 1. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 2. rode, L.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 61. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002078
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 341. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=344
 4. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, N. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000006

Karen Ivarsdatter1

K, #10169, (ca. 1755 - )

Familie

Knut Trondsson Straume (1757 - )Karen ble født ca. 1755.1
Karen giftet seg med Knut Trondsson Straume.1 Karen Ivarsdatter og Knut Trondsson var losjerende husfolk hos Eli Knutsdotter på mnr. 61, Haugan, Molde, i 1801.1

     Navnet hennes ble skrevet Karen Iversdatter i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 61. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002078

Mildrid Andersdatter1

K, #10170, (ca. 1784 - )Mildrid ble født ca. 1784.1 Mildrid tjente hos Jakob Nilsson og Anne Knutsdotter på mnr. 62, Haugan, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 62.

Endre Jakobsson Hole1

M, #10171, (1734 - februar 1801)
Far*Jakob Jørnsson i Bjølverud2 ( - e 1766)
Mor*Magnhild Endresdotter i Bjølverud2 (c 1702 - 1763)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sigrid Olsdotter (1731 - 1804)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnEndre ble født i 1734 i Bjølverud, Lesja.2
Annet navn: Endre Jakobsson i Brandlie, nevnt 1760.3
Han bodde i Brandlie, Lesja, i 1760.3
Endre giftet seg den 3. september 1760 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Sigrid Olsdotter på Sætrom.3,4,5
Han og Sigrid var trolig brukere på Øvre Sør-Bjølverud, Bjølverud, Lesja, fra ca. 1760. De var iallfall i Bjølverud i 1761 og bodde fremdeles der i 1771.5,6
Annet navn: Endre Jakobsson i Bjølverud, nevnt 1761.2,6
Han og Sigrid bodde trolig i Kleive, Bolsøy, i 1776.7,8 Endre Jakobsson var steinbryter i 1794. Han kaltes steinsetter i 1801.9,4,10
Jakob Persson Mek kjøpte huset på mnr. 64, Haugan, Molde, den 17. januar 1794 av Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis. Knut Perssen hadde bodd der tidligere. Grunnen tilhørte Reknes gård og lå ovenfor kirken, under berghammeren, mellom Per Persson Talstads smieverksted på nordsiden og steinbryter Endre Jakobsson på sørsiden. Kjøpesum: 18 daler. Skjøtet ble tinglyst først 7. mars 1803.9,11

Han og Sigrid bodde på mnr. 63, Haugan, Molde, i 1794. De var fremdeles der i 1801.9,4
Han var forlover for Jakob Endresson og Gjertrud Hannibalsdotter i Myra, som ble trolovet den 25. juni 1796.1
Endre Jakobsson og Sigrid Olsdotter ble kalt til å vitne på tinget i Molde den 13. januar 1800 av Tore Olsson i Sollibøreiten og Knut Knutsson Strande. De skulle bekrefte arvelinjen etter avdøde Jørn Olsson.12,13

Endre døde i februar 1801 i Molde. Den 26. februar ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.14,10 Han ble jordfestet den 15. mars 1801.10

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 b, nr. 15. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-60
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 423. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#425
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 477. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-232
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 63. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002087
 5. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 411. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#413
 6. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 489. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-238
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-129
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 539. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610272
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-45
 11. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 57 b, publiseringsnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370059
 12. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 65 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700068
 13. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036
 14. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.

Sigrid Olsdotter1,2

K, #10172, (1731 - 1804)

Familie

Endre Jakobsson Hole (1734 - 1801)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnSigrid ble født i 1731 på Nord-Sæter, Lesja.3
Annet navn: Sigrid Olsdotter på Sætrom, nevnt 1760.4
Sigrid giftet seg den 3. september 1760 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Endre Jakobsson i Brandlie.4,2,5
Hun og Endre var trolig brukere på Øvre Sør-Bjølverud, Bjølverud, Lesja, fra ca. 1760. De var iallfall i Bjølverud i 1761 og bodde fremdeles der i 1771.5,6
Hun og Endre bodde trolig i Kleive, Bolsøy, i 1776.7,8
Hun og Endre bodde på mnr. 63, Haugan, Molde, i 1794. De var fremdeles der i 1801.9,2 Endre Jakobsson og Sigrid Olsdotter ble kalt til å vitne på tinget i Molde den 13. januar 1800 av Tore Olsson i Sollibøreiten og Knut Knutsson Strande. De skulle bekrefte arvelinjen etter avdøde Jørn Olsson.10,11

Sigrid døde i 1804 hos Per Persson Talstad i Molde. Den 21. april ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.1,12 Sigrid Olsdotter ble jordfestet den 27. april 1804.1

     Navnet hennes ble skrevet Sirie Olsdatter i 1800.10

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 63. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002087
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 397. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#399
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 477. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-232
 5. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 411. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#413
 6. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 489. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-238
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-129
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 539. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610272
 10. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 65 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700068
 11. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036
 12. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 91 b.

Anne Andersdatter1,2

K, #10173, (ca. 1750 - 1801)

Familie

Jakob Persson Mek (c 1753 - 1836)
Ett barn levde i 1801.2 
BarnAnne ble født ca. 1750.1,3
Anne giftet seg med Jakob Persson Mek.1,2 Anne Andersdatter Mek hadde plass i 9. stol, kvinnesiden, Molde kirke, fra 1782 til 1783. Leie: 4 skilling.4
Hun og Jakob var husfolk på mnr. 64, Haugan, Molde, fra 1784.5,6
Hun og Jakob var husfolk på mnr. 64 i februar 1801, sammen med Andreas Jakobssen. Huset ble taksert til 40 daler i 1807.1,7
Hun ble kalt Anne Andersdatter Mek, nevnt 1801.3

Anne døde i 1801 i Molde.3 Hun ble jordfestet den 15. mars 1801.3 Det ble holdt skifte etter henne den 7. oktober 1801. Arvinger: Jakob Persson og Andreas Jakobssen. Løsøre: 13 daler 16 skilling. Huset (uten grunn) hadde kjøkken, kammer og loft samt fjøs og to vedskott (40 daler). Aktiva: 53 daler 16 skilling. Omkostninger: 3 daler 3 ort 8 skilling. Arv: 49 daler 1 ort 8 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 64. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002090
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 301 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660307
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 9.
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1784, tingsvitne. Endringer, mnr. 72. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064075
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 8, mnr. 65. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 57. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063017

Andreas Jakobssen Mek1,2

M, #10174, (1783 - )
Far*Jakob Persson Mek1,3 (c 1753 - 1836)
Mor*Anne Andersdatter2,3 (c 1750 - 1801)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megAndreas ble døpt den 20. februar 1783.1 Han bodde hos Jakob Persson Mek og Anne Andersdatter på mnr. 64, Haugan, Molde, i februar 1801.3,4
Han var arving ved skiftet etter Anne Andersdatter den 7. oktober 1801: 24 daler 2 ort 16 skilling, utlagt i halvparten av huset og løsøret.2
Andreas Jakobssen Mek var sjømann innrullert i Ålborg, Danmark, i 1804.1

     Navnet hans ble skrevet Andreas Jacobsen Meeg i 1804.1

Kilder/noter

 1. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: T.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 301 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660307
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 64. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002090
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 57. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063017

Jens Knutsson i Moldskreddalen1,2

M, #10175, (ca. 1684 - 1748)Jens ble født ca. 1684.2
Jens giftet seg med Brita Jonsdotter.1
Han og Brita var brukere på lnr. 93, Moldskreddalen, Sunnylven, i 1732. Skyld: 1 pund (halve gården).2

Jens døde i 1748 i Moldskreddalen, Sunnylven.2 Det ble holdt skifte etter ham den 24. april 1749. Arvinger: Brita Jonsdotter, Jon Jensson og Marit Jensdotter o.a.1

Kilder/noter

 1. [S1101] Sunnmøre skifteprotokoll 1746–49: fol. 664 a.
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 335. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010?page=336
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/

Brita Jonsdotter i Moldskreddalen1

K, #10176

Familie

Jens Knutsson i Moldskreddalen (c 1684 - 1748)
De hadde åtte barn.2 
BarnHennes hjemsted var kanskje på Helset, Sunnylven.2
Brita giftet seg med Jens Knutsson.1
Hun og Jens var brukere på lnr. 93, Moldskreddalen, Sunnylven, i 1732. Skyld: 1 pund (halve gården).2
Hun var arving ved skiftet etter Jens Knutsson i Moldskreddalen den 24. april 1749.1
Berete Jonsd: Molsgrødal var kreditor ved skiftet etter Jon Olsson og Marit Jensdotter på Moldegård den 7. mai 1763: 1 daler i lønn.3

Kilder/noter

 1. [S1101] Sunnmøre skifteprotokoll 1746–49: fol. 664 a.
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 335. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010?page=336
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/

Jens Jonssen Moldskreddal1,2

M, #10177, (1761 - 1761)
Far*Jon Olsson Moldskreddal1 ( - 1761 / 1762)
Mor*Marit Jensdotter Moldskreddal1 ( - 1763)Jens ble født i 1761, trolig på Moldegård, Bolsøy.1 Jens ble døpt den 28. juni 1761 i Bolsøy kirke. Faddere: Knut Ivarsson, Knut Larsson Misfjord, Ingebrigt Moldegård, Marta Hansdotter Hjertøy, Barbro Moldegård og Inger Ingebrigtsdatter.1,3

Jens døde i 1761 i Bolsøy.2 Han ble jordfestet den 26. juli 1761 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,3

Jon Olsson Moldskreddal1

M, #10178, ( - 1761 eller 1762)
Far*Ola Jonsson på Fivelstad2,3 ( - e 1732)Annet navn: Jon Olsson på Fivelstad, nevnt fra 1739 til 1759.4,5 Jon Olsson på Fivelstad ble konfirmert den 3. oktober 1739 i Sunnylven kyrkje.4
Han var kreditor ved skiftet etter Brita Larsdotter på Ringdalen den 26. juli 1759: 11 daler.6

Jon trolovet seg den 28. desember 1759 i Sunnylven kyrkje med Marit Jensdotter Moldskreddal. Forlovere: Håken Toresson på Øgard og Knut Olsson på Ringdalen.5
Jon giftet seg den 29. desember 1759 i Sunnylven kyrkje med Marit Jensdotter Moldskreddal.5,3,1
Annet navn: Jon Olsson på Moldegård.3

Jon døde i 1761 eller 1762 på Moldegård, Bolsøy.1,7,3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Marit den 7. mai 1763. Kreditorer: Hans Holst, Brita Jonsdotter i Moldskreddalen og Knut Knutsson Fuglset. Arvinger: Olena Jonsdatter og Johanne Jonsdatter. I boet var blant annet kyrne Julegave, Snødis og Gullros. Aktiva: 22 daler 6 skilling. Passiva: 15 daler 1 ort 16 skilling. Arv: 6–2–14, delt på de to døtrene.3

     Navnet hans ble skrevet Joen Moldschredal i 1761.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-36
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 289. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#289
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/
 4. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 132 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17005&idx_id=17005&uid=ny&idx_side=-13
 5. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 73. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15968&idx_id=15968&uid=ny&idx_side=-39
 6. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 231 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/252/
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 5. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/14/

Jon Jensson på Korsbrekke1

M, #10179
Far*Jens Knutsson i Moldskreddalen2,1 (c 1684 - 1748)
Mor*Brita Jonsdotter i Moldskreddalen2,1Annet navn: Jon Jensson i Moldskreddalen, nevnt 1746.3 Jon Jensson i Moldskreddalen ble konfirmert den 19. juni 1746 i Sunnylven kyrkje.3
Han var arving ved skiftet etter Jens Knutsson i Moldskreddalen den 24. april 1749.2

Han bodde på Korsbrekke, Sunnylven, i 1763.1
Han var verge for Olena Jonsdatter på Moldegård i 1763.1


     Navnet hans ble skrevet Jon Jensen Mølscherdal i 1746.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/
 2. [S1101] Sunnmøre skifteprotokoll 1746–49: fol. 664 a.
 3. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 148 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17005&idx_id=17005&uid=ny&idx_side=-31

Beret Olsdatter på Moldeneset1,2

K, #10180, (ca. 1721 - 1799)

Familie

Johan Jenssen på Moldeneset (c 1726 - 1796)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBeret ble født ca. 1721.2
Beret giftet seg med Johan Jenssen.3,4
Hun og Johan bodde på mnr. 169, Moldeneset, Molde, i 1762. Tomten var en husmannsplass under Moldegård (trolig den som lå lengst vest på neset), og han fikk bygselseddel 4. august 1763. De leide også et engstykke og betalte til sammen 2 daler 2 ort per år. Huset var taksert til 50 og et naust til 10 daler i 1767 og 77. Stuen hadde tilbygd vedsval og var 18½ alen lang og 8 alen bred, mens naustet var 15 alen langt og 10 alen bredt. De var fremdeles husfolk der i 1789.4,3,5,6,7 Jens Johanssen og Marta Andersdotter (deres sønn og svigerdatter) bodde hos dem.8

Beret døde i 1799.2 Hun ble jordfestet den 18. august 1799 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,9

     Beret Olsdatter på Moldeneset kan ha vært barn av Kari Johansdotter og Ola Persson i Litle Tomra. De hadde ei datter som i 1777 ble kalt «Berethe Ols Dr Gift paa Molde».10

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Moldnesset.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 47 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-43
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Moldnesset.
 5. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 99.
 6. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 200.
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 173. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-18
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 28 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-32
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 303 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/306/

Isak Olssen på Moldeneset1,2,3

M, #10181, ( - juli 1764)Annet navn: Isak Olssen ved Moldegårdsnausta, nevnt 1753.4
Annet navn: Isak Olssen ved Moldegård, nevnt 1753.5 Han ble kalt til å vitne på tinget i Vestnes den 16. juli 1753.4 Isak Olssen fikk festeseddel på grunnen til Isaks hus samt Engelsholmen på Moldegård, Molde, fra Hans Holst den 21. november 1754. Seddelen ble tinglyst 6. juni året etter.6
Han bodde på Moldeneset, Molde, i 1759.3
Han var forlover for Marta Olsdatter og Erik Knutsson på Skalle, som ble trolovet den 13. mai 1759.3
Han var fadder ved dåpen til Jens Johanssen den 20. november 1759.2
Han var fadder ved dåpen til Gjertrud Olsdatter den 5. juli 1761.7


Isak døde i juli 1764 på Moldeneset.1,8 Han ble jordfestet den 7. august 1764.8

     Navnet hans ble skrevet Isach Moldnæs i 1761.7

     Navnet hans ble skrevet Isach Olsen paa Moldnesset i 1764.1

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, av- og tilgang august. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/101/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 a, trolovede, dominica cantate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620540
 4. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 258. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410133
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 259. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410133
 6. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 374, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410192
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-36
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-93

Marit Persdotter på Heggenes1,2

K, #10182, (ca. 1707 - 1765)
Far*Per Olsson på Holm3 (c 1672 - 1742)
Mor*Kari Persdotter på Holm3 (c 1685 - 1760)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Per Olsson på Heggenes (c 1696 - 1751)
De hadde to barn.4 
Barn

Familie 2

Ivar Matsson på Heggenes (1727 - 1765)
De hadde ikke barn.2 Annet navn: Marit Persdotter på Holm.3
Marit ble født ca. 1707.3
Marit giftet seg i 1744 med Per Olsson på Heggenes.4
Marit giftet seg i 1753 med Ivar Matsson på Elsås.2,4
Hun og Ivar var brukere på Øvre, Heggenes, Veøy, fra 1753.4
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Ivarsdotter på Malo den 10. januar 1763 i Veøy kirke.1


Marit døde i 1765 på Heggenes, Veøy, av kov og bryststing.4 Det ble holdt skifte etter henne og Ivar den 18. april 1765. Arvinger: Kari Persdotter på Heggenes, Ivar Ivarsson på Hovdenakken, Gjertrud Ivarsdotter, Ivar Olsson i Bergsvika, Gunnar Olsson i Bergsvika, Ingebjørg Olsdotter i Bergsvika og Anne Ivarsdotter. I boet var blant annet sølvbeger med årstallet 1752 (vurdert til 2 daler), sølvsignet (2 ort 17 skilling), 16 spesidaler (à 1 daler 12 skilling), 17 slettdaler (à 2 ort 20 skilling), 3 engelske halvkroner (1 daler 3 ort 12 skilling), en ukjent mynt (0–1–16) og 74 daler i kurant mynt. Formue: 320 daler. Åbot på bruket var 10 daler. Gjeld og omkostninger: 68 daler. Arv: 252 daler, fordelt på Marits datter og Ivars farsøsken (eller deres barn).5

     Navnet hennes ble skrevet Marit Pedersdatter Hængnæs i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 497. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660454
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 607. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=608
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 963. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#966
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b–285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/

Ola Flor1

M, #10183, ( - 9. juni 1735)

Familie

De hadde fem barn.1 
BarnOla Flor var kaptein og sjef i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 12. mai 1719. Han var fremdeles kaptein i 1724 og kompanisjef i 1734.2,3,4
Ola giftet seg med en uregistrert person.1
Ola Flor kjøpte på Toven, Tingvoll, i 1722 av Bård Bjørnsson i Fredsvik. Ola stod som bruker i 1723 og bodde trolig der til sin død.1,5,6

Ola døde den 9. juni 1735.2

     Ola var kanskje slektning av Anna Maria Flor.

Kilder/noter

 1. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 151.
 2. [S757] Militærbiografier I: s. 306.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 538 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650559
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 149, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 5. [S91] Toven i Nesset: s. 32.
 6. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 366.

Brit Tostensdotter på Fuglset1

K, #10184, (1751 - 1763)
Far*Tosten Larsson på Fuglset2 (1726 - 1787)
Mor*Brit Ottarsdotter på Fuglset ( - e 1789)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megBrit ble født i 1751.2

Brit døde i 1763 på Fuglset, Bolsøy.1 Hun ble jordfestet den 24. juni 1763.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-92
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juli, mnr. 6. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/378/

Knut Knutsson på Øvstedalen1,2,3

M, #10185, (ca. 1703 - 11. desember 1751)
Far*Knut Knutsson på Øvstedalen4 (c 1671 - c 1720)
Mor*Brit Hansdotter på Øvstedalen5,4 (c 1669 - 1752)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Tostensdotter på Fuglset ( - f 1751)Knut ble født ca. 1703 på Øvstedalen, Tresfjord.2,4
Han var bruker på Teigen, Øvstedalen, Tresfjord, i 1722. Han overtok etter hvert for mora.4,3
Knut fikk barn med Anne Tostensdotter på Øvstedalen i 1724.3
Knut giftet seg i 1730 med Tøri Olsdotter på Øvstedalen.3

Knut døde den 11. desember 1751 på Øvstedalen. Enka drev bruket videre.2,6

     Navnet hans ble skrevet Knud Knudsen Øverstedal i 1751.2

Elen Sveinsdatter1,2

K, #10186, ( - etter 1739)Elen Sveinsdatter tjente hos Jakob Ottosson Fris i 1738.2
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Sjurdsdatter den 1. januar 1739 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 193. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660304
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 205 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400369

Olena Jonsdatter Moldskreddal

K, #10187, (ca. 1760 - )
Far*Jon Olsson Moldskreddal1 ( - 1761 / 1762)
Mor*Marit Jensdotter Moldskreddal1 ( - 1763)Annet navn: Olena Jonsdatter på Moldegård.1
Olena ble født ca. 1760.1
Hun var arving ved skiftet etter Jon Olsson og Marit Jensdotter på Moldegård den 7. mai 1763: 3 daler 1 ort 7 skilling.1
Hun var myndling av Jon Jensson på Korsbrekke i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/

Johanne Jonsdatter Moldskreddal

K, #10188, (ca. 1762 - )
Far*Jon Olsson Moldskreddal1 ( - 1761 / 1762)
Mor*Marit Jensdotter Moldskreddal1 ( - 1763)Annet navn: Johanne Jonsdatter på Moldegård.1
Johanne ble født ca. 1762 på Moldegård, Bolsøy.1
Hun var arving ved skiftet etter Jon Olsson og Marit Jensdotter på Moldegård den 7. mai 1763: 3 daler 1 ort 7 skilling.1
Hun var myndling av Knut Olsson på Ringdalen i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/

Ola Jonsson på Fivelstad1

M, #10189, ( - etter 1732)

Familie

Han hadde iallfall tre barn.2 
BarnHan var bruker Der ute, Fivelstad, Sunnylven, i 1732.1

Kilder/noter

 1. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 288. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#289
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 289. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#289
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/

Knut Olsson på Ringdalen1,2

M, #10190, (ca. 1720 - 1786)
Far*Ola Jonsson på Fivelstad3,2 ( - e 1732)

Familie 1

Brita Larsdotter på Ringdalen (c 1722 - 1759)
Seks barn levde i 1759.7 

Familie 2

Eli Stefansdotter på Ringdalen (c 1716 - 1787)Knut ble født ca. 1720.4
Annet navn: Knut Olsson på Fivelstad, nevnt fra 1739 til 1742.5,6 Han ble konfirmert den 19. april 1739 i Sunnylven kyrkje.5
Knut giftet seg den 29. desember 1742 i Sunnylven kyrkje med Brita Larsdotter på Ringdalen.6,7,3
Han var bruker på Garden, Store Ringdalen, Sunnylven, i 1759. Han brukte 1 pund i 1774.7,8
Han var forlover for Jon Olsson på Fivelstad og Marit Jensdotter Moldskreddal, som ble trolovet den 28. desember 1759 i Sunnylven kyrkje.1

Knut giftet seg den 20. juli 1760 i Sunnylven kyrkje med Eli Stefansdotter på Korsbrekke.9,4
Han var verge for Johanne Jonsdatter på Moldegård i 1763.2


Knut døde i 1786 i Sunnylven.4

     Navnet hans ble skrevet Knud Olsen Ringdal fra 1759 til 1760.1,9

     Navnet hans ble skrevet Knud Olsen Rengdal i 1763.2

Ifølge Sunnylven og Geiranger (II, 1972) var Knut Olsson på Ringdalen sønn av en Ola Knutsson på Ringdalen, men han var heller stefaren til Knuts første kone.10

Håken Toresson på Øgard1,2

M, #10191, (ca. 1715 - 1762)Håken ble født ca. 1715 på Øgarden, Litle Ringdalen, Sunnylven.3
Han var bruker på Øgarden i 1734. Han satt fremdeles der i 1759.1,2 Arne Olsson vokste opp hos Håken Toresson på Øgarden.4
Han var forlover for Jon Olsson på Fivelstad og Marit Jensdotter Moldskreddal, som ble trolovet den 28. desember 1759 i Sunnylven kyrkje.2

Annet navn: Håken Toresson på Storstein.5
Håken Toresson på Øgard kjøpte på bnr. 3, Storstein, Sunnylven, i 1760. Han var bruker der resten av livet.5

Håken døde i 1762 på Storstein, Sunnylven.5

Brita Larsdotter på Ringdalen1,2

K, #10192, (ca. 1722 - 1759)
Far*Lars Gregoriusson på Ringdalen3 (c 1693 - c 1727)

Familie

Knut Olsson på Ringdalen (c 1720 - 1786)
Seks barn levde i 1759.4 Brita ble født ca. 1722 på Store Ringdalen, Sunnylven.1
Brita giftet seg den 29. desember 1742 i Sunnylven kyrkje med Knut Olsson på Fivelstad.2,4,5

Brita døde i 1759 på Store Ringdalen.1 Hun ble jordfestet den 16. april 1759.1 Det ble holdt skifte etter henne den 26. juli 1759. Kreditorer: Jon Olsson på Fivelstad o.a.4

     Navnet hennes ble skrevet Brite Larsdatter Rindalen i 1742.2

Kilder/noter

 1. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 190 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17005&idx_id=17005&uid=ny&idx_side=-71
 2. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 139 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17005&idx_id=17005&uid=ny&idx_side=-21
 3. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 341. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#341
 4. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 231 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/252/
 5. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 289. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#289

Eli Stefansdotter på Ringdalen1,2

K, #10193, (ca. 1716 - 1787)

Familie

Knut Olsson på Ringdalen (c 1720 - 1786)Eli ble født ca. 1716.2
Annet navn: Eli Stefansdotter på Korsbrekke, nevnt 1760.3
Eli giftet seg den 20. juli 1760 i Sunnylven kyrkje med Knut Olsson på Ringdalen.3,2
Hun var kreditor ved skiftet etter Marte Olsdotter på Bjørdal den 14. oktober 1760: 1 daler 1 mark.4,5


Eli døde i 1787 i Sunnylven.2

Kilder/noter

 1. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 341. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#341
 3. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 194 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17005&idx_id=17005&uid=ny&idx_side=-74
 4. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b–376 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 5. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 115. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#118

Lars Gregoriusson på Ringdalen1

M, #10194, (ca. 1693 - ca. 1727)

Familie

To barn levde i 1727.1 
BarnLars ble født ca. 1693.1
Han var bruker på Garden, Store Ringdalen, Sunnylven, i 1720.1

Lars døde ca. 1727 på Store Ringdalen, Sunnylven.1

Kilder/noter

 1. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 341. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#341

Marta Andersdotter på Moldeneset1,2

K, #10195, (ca. 1753 - 31. mars 1831)
Far*Anders Andersson på Talsetbøen3 (c 1702 - 1782)

Familie 1

Jens Johanssen på Moldeneset (1759 - 1791)
De hadde ett barn. 
Barn

Familie 2

Ola Olsson Romold (1760 - 1835)
Ett barn levde i 1831.9 
BarnMarta ble født ca. 1753.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Talsetbøen den 26. februar 1783.3
Hun var myndling av Søren Olsson på Fannbostad i 1783.3

Annet navn: Marta Andersdotter på Solemdalen, nevnt april 1789.4
Hun var fadder ved dåpen til Beret Sørensdotter på Fannbostad den 10. april 1789 i Molde kirke.4

Annet navn: Marta Andersdotter på Talset, nevnt juni 1789.5,6
Marta trolovet seg den 1. juni 1789 med Jens Johanssen på Moldeneset. Forlovelsen skjedde i huset. Forlovere: Søren Olsson på Fannbostad og Klaus Anderssen i Schultzhagen.5
Marta giftet seg den 12. juli 1789 i Bolsøy kirke med Jens Johanssen på Moldeneset.6,5 Marta Andersdotter og mannen bodde hos hans foreldre på mnr. 169, Moldeneset, Molde.5
Marta trolovet seg den 23. juni 1793 med Ola Olsson Romold. Forlovere: Ola Lassesson på Romold og Arne Olsson på Romold.1
Marta giftet seg den 27. oktober 1793 i Bolsøy kirke med Ola Olsson Romold.1,2
Hun og Ola var husfolk på mnr. 169 i 1801, sammen med Marie Olsdatter. I 1802 hadde tomten et våningshus med vedsval samt et naust. Huset var taksert til 50 og naustet til 10 daler i 1807. Ola og Marta bodde der resten av livet (etter dem overtok Sivert Matssen, s.d.).2,7,8
Hun ble kalt Marta Romold, nevnt 1831.9

Marta døde den 31. mars 1831 i Molde.9,7

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 22 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-23
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 169. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 49 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/51/
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 63 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630007
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-18
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 7. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 99.
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 34 a, Moldnesset, forsikringsnr. 158. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063037
 9. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 153 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/157/

Marie Olsdatter1,2

K, #10196, (ca. 1794 - )
Far*Ola Olsson Romold1,3 (1760 - 1835)
Mor*Marta Andersdotter på Moldeneset1,3 (c 1753 - 1831)

Familie

Einar Kristensson Stokkeland (1787 - 1857)Marie ble født ca. 1794 i Molde.4,1,2 Hun hadde kopper.2 Hun bodde hos Ola Olsson og Marta Andersdotter på mnr. 169, Moldeneset, Molde, i 1801.1,5,6
Marie giftet seg den 13. juli 1819 i Molde kirke med Einar Kristensson Stokkeland (forlovere: Peder Grindberg o.a.)2,3
Hun og Einar bodde på mnr. 99, utpå Gata, Molde. Gaten ned til hovedveien ble kalt Stokkelandsgangen etter dem.7 Hennes navn som gift var Stokkeland, nevnt 1865.4
Hun bodde på mnr. 99 i 1865. Hun levde av sin formue og hadde ei tjenestejente. En annen familie bodde også i huset (s.d.).4

     Navnet hennes ble skrevet Maria Olsdatter i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 169. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 370, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-179
 3. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 153 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/157/
 4. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 127. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380267
 5. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 99.
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 34 a, Moldnesset, forsikringsnr. 158. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063037
 7. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 48, mnr. 99. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660335

Kristi Rasmusdotter Moldenes1

K, #10197, (1788 - 7. desember 1863)
Far*Rasmus Sørensson på Nerem2 (c 1755 - 1818)
Mor*Marit Persdotter på Nerem2 (1754 - 1800)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Sivert Matssen Moldenes (1801 - f 1862)Kristi ble født i 1788 på Nerem, Tresfjord.2,3 Hun ble konfirmert i 1805.2
Annet navn: Kristi Rasmusdotter på Nerem, nevnt 1831.4,2
Annet navn: Kristi Rasmusdotter på Moldegård, nevnt 1831.3
Hun bodde på Moldegård, Bolsøy, i 1831.3
Kristi giftet seg den 5. juni 1831 i Bolsøy kirke med Sivert Matssen på Årø (forlovere: Ola Fuglset og Mats Kristenssen på Moldegjerdet).3,4,1
Hun og Sivert var husfolk på mnr. 169, Moldeneset, Molde, fra ca. 1835. De overtok etter Ola Olsson (s.d.). Plassen lå under Moldegård, hvor Sivert hvert år skulle arbeide seks dager i slåtten, tre dager i plogonnen og tre dager i høstonnen, samt betale 3 daler i grunnleie. Han hadde plassen til sin død.5
Kristi Rasmusdotter solgte huset og frasa seg plassen på mnr. 169 i 1862.5

Kristi døde den 7. desember 1863 i Molde.1,5 Hun ble gravlagt den 14. desember 1863.1

Kilder/noter

 1. [S693] Molde klok. 1862–79: s. 271, nr. 34. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16063&idx_id=16063&uid=ny&idx_side=-181
 2. [S77] Tresfjord I: s. 628.
 3. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 389, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16058&idx_id=16058&uid=ny&idx_side=-157
 4. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 381, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-192
 5. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 99.

Sivert Matssen Moldenes1,2

M, #10198, (1801 - før 1862)
Far*Mats Kristenssen på Moldegjerdet3,4 (c 1769 - c 1846)
Mor*Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet3,4 (c 1759 - 1832)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristi Rasmusdotter Moldenes (1788 - 1863)Sivert ble født i 1801 på Ytre Årø, Bolsøy.3 Sivert ble døpt den 6. september 1801 i Bolsøy kirke.3 Han ble vaksinert mot kopper.5
Han var fadder ved dåpen til Karen Johanna Knutsdatter den 14. mai 1826 i Molde kirke.6

Annet navn: Sivert Matssen på Årø, nevnt 1831.5,7 Sivert Matssen på Årø var arbeider i 1831.5
Sivert giftet seg den 5. juni 1831 i Bolsøy kirke med Kristi Rasmusdotter på Moldegård (forlovere: Ola Fuglset og Mats Kristenssen på Moldegjerdet).5,7,2
Han var arving ved skiftet etter Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet den 4. april 1834: 2 daler 3 ort 7 skilling.4

Han og Kristi var husfolk på mnr. 169, Moldeneset, Molde, fra ca. 1835. De overtok etter Ola Olsson (s.d.). Plassen lå under Moldegård, hvor Sivert hvert år skulle arbeide seks dager i slåtten, tre dager i plogonnen og tre dager i høstonnen, samt betale 3 daler i grunnleie. Han hadde plassen til sin død.8
Han var arving ved skiftet etter Mats Kristenssen på Moldegjerdet den 25. november 1846: 3 daler 3 5/9 skilling. Han fordret også 3 daler i gjeld.9


Sivert døde før 1862.8

     Navnet hans ble skrevet Sivert Madsen Moldenæsset i 1846.9

Kilder/noter

 1. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 21 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/
 2. [S693] Molde klok. 1862–79: s. 271, nr. 34. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16063&idx_id=16063&uid=ny&idx_side=-181
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-50
 4. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 181 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/185/
 5. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 389, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16058&idx_id=16058&uid=ny&idx_side=-157
 6. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 49, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620460
 7. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 381, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-192
 8. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 99.
 9. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/

Ola på Fuglset1,2,3

M, #10199, ( - etter 1831)Han bodde på Fuglset, Bolsøy, iallfall fra 1822 til 1831.1,2,3
Han var forlover for Jørn Andersson Elgenes og Elen Knutsdotter i Leirgrovvik, som giftet seg den 18. juli 1822 i Molde kirke.1
Han var forlover for Ola Trondsson på Moldegjerdet og Beret Lassesdotter på Nøisomhed, som giftet seg den 27. juni 1824 i Bolsøy kirke.2
Han var forlover for Sivert Matssen på Årø og Kristi Rasmusdotter på Moldegård, som giftet seg den 5. juni 1831 i Bolsøy kirke.3,4,5


     Navnet hans ble skrevet Ole Fugelsæth i 1822.1

Ola Lassesson på Romold1,2

M, #10200, ( - etter 1793)

Familie

Mari Arnesdotter på Romold (c 1731 - c 1781)
Seks barn levde i 1781.2 
BarnOla giftet seg med Mari Arnesdotter i Sotåa.2,3
Ole Rømold var fadder ved dåpen til Lasse Åmundsson Kleive den 2. september 1759 i Bolsøy kirke.4,5

Han og Mari bodde på Romold, Bolsøy, i 1760. Han var fremdeles der i 1793.6,1
Ole yttre Romold var fadder ved dåpen til Ida Margareta Koll den 2. mars 1773.7
Ole Romold var fadder ved dåpen til Else Bolette Koll den 26. juni 1774 i Kleive kirke, Bolsøy.8,9
Han var arving ved skiftet etter Mari Arnesdotter på Romold den 4. september 1781.2
Han var forlover for Ola Olsson Romold og Marta Andersdotter på Moldeneset, som ble trolovet den 23. juni 1793.1


     Navnet hans ble skrevet Ole Rømold i 1760.6

     Navnet hans ble skrevet Ole Lassesen Romold i 1793.1

     Knut Lassesson på Øyra og Ola Lassesson på Romold kan ha vært søsken.