Søgni Jakobsdotter på Remmem1,2,3

K, #13101, (ca. 1725 - 1760)

Familie

Ola Jonsson i Austigard (1727 - 1780)Søgni ble født ca. 1725.1
Søgni JacobsD: var kreditor ved skiftet etter Ola Ørjarsson på Remmem den 12. september 1743: 4 daler 3 ort 2 skilling.4
Søgni Jakobsdotter på Remmem ble konfirmert den 16. mai 1751 i Grytten kirke.1
Søgni fikk barn med Ola Jonsson i Doset i 1760 i Grytten.2

Søgni døde i 1760 i Grytten, få timer etter at barnet var født.2 Hun ble gravlagt den 9. juli 1760.2
Fredrik Hagen ble døpt den 2. november 1760 i Eid kirke i Romsdal, etter gudstjenesten. Etter prekenen hadde Ivar Eriksson på Hagen bekjent i fortrolighet for sognepresten ikke bare leiermålet med Eli Olsdotter på Eide og at han var barnefaren, men i tillegg uterlig samkvem med avdøde Søgni Jakobsdotter på Remmem.3

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 183. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610385
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 393. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610440
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 397. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610442
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 292 b–293 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650311

Erik Taraldsson på Stranda1,2

M, #13102, (ca. 1701 - 1767)

Familie 1

Anne Tjøstolvsdotter på Stranda (c 1700 - 1777)
Barn

Familie 2

De hadde to barn.3 Erik ble født ca. 1701.3 Hans hjemsted var på Ytre Skorga, Grytten.4,5
Annet navn: Erik Taraldsson på Skorga, nevnt 1728.6
Erik giftet seg den 28. desember 1728 i Eid kirke i Romsdal med Anne Tjøstolvsdotter.6
Han var fadder ved dåpen til Guttorm Aretsson den 29. september 1737 i Veøy kirke.2

Han og Anne var brukere på Stranda, Veøy.3
Han var fadder ved dåpen til Bergsvein Hansson den 28. oktober 1753 i Grytten kirke.1


Erik døde i 1767 i Veøy.3

     Navnet hans ble skrevet Erich Stranden i 1737.2

     Navnet hans ble skrevet Erich Taraldsøn Strand i 1753.1

     Erik Taraldsson på Stranda, Ingebrigt Taraldsson i Torvika og Bergsvein Taraldsson på Krokset var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 207. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610397
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 177, mikkelsmesse. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 6. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#7
 4. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 359.
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 285. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#288
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 22. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610304

Anne Tjøstolvsdotter på Stranda1,2

K, #13103, (ca. 1700 - 1777)
Far*Tjøstolv Olsson på Stranda2 (c 1672 - 1742)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Erik Taraldsson på Stranda (c 1701 - 1767)
BarnAnne ble født ca. 1700.2
Anne giftet seg den 28. desember 1728 i Eid kirke i Romsdal med Erik Taraldsson på Skorga.1
Hun og Erik var brukere på Stranda, Veøy.2
Hun var fadder ved dåpen til Bergsvein Hansson den 28. oktober 1753 i Grytten kirke.3


Anne døde i 1777 i Veøy.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 22. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610304
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 6. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#7
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 207. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610397

Bergsvein Taraldsson på Krokset1,2,3

M, #13104, (ca. 1710 - 15. april 1786)Annet navn: Bergsvein Taraldsson på Skorga.3
Bergsvein ble født ca. 1710.4 Hans hjemsted var trolig på Ytre Skorga, Grytten.3
Bergsvein giftet seg ca. 1743 med en uregistrert person.3
Han var bruker på Kroksethaugen, Krokset, Veøy, fra 1743 til 1763. Han bodde fremdeles på Krokset i 1765.3,2
Han var fadder ved dåpen til Bergsvein Hansson den 28. oktober 1753 i Grytten kirke.1

Bergsvein giftet seg den 14. januar 1756 i Veøy kirke med en uregistrert person.5
Han var debitor ved skiftet etter Ola Jonsson i Torvika den 30. mars 1765: 2 daler 2 ort.6

Annet navn: Bergsvein Taraldsson på Dale, nevnt fra 1772 til 1786.7,4
Han bodde på Dale, Veøy, i 1772.7
Bergsvein giftet seg den 12. januar 1772 i Vistdal kyrkje med en uregistrert person. På grunn av storm på dagen ble de viet om aftenen med tente lys.7

Bergsvein døde den 15. april 1786 på Dale, om morgenen, av brystsvakhet.4,3 Han ble gravlagt den 19. april 1786 på Veøy kirkegård.4

     Erik Taraldsson på Stranda, Ingebrigt Taraldsson i Torvika og Bergsvein Taraldsson på Krokset var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 207. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610397
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#54
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 302. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670080
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 408. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660410
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b–283 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 84 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640127

Hallvor Jonsson på Herje1,2

M, #13105, (ca. 1726 - 1772)
Far*Jon Hallvorsson på Herje3 (c 1687 - 1754)

Familie

Siri Børresdotter på Herje (1736 - 1779)
De hadde fem barn.2 
BarnHallvor ble født ca. 1726.4
Han var fadder ved dåpen til Bergsvein Hansson den 28. oktober 1753 i Grytten kirke.1

Hallvor giftet seg i 1761 med Siri Børresdotter på Gjerdset.2,5
Han og Siri var selveiere på Indre Herje, Veøy, fra 1762 til 1772.2

Hallvor døde i 1772 på Indre Herje.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 207. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610397
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 724. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#725
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 723. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=724
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 723. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#724
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 197.

Siri Børresdotter på Herje1

K, #13106, (1736 - 1779)
Far*Børre Larsson på Gjerdset2 (c 1700 - )
Mor*Siri Persdotter på Gjerdset2 (o 1695 - 1785)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Hallvor Jonsson på Herje (c 1726 - 1772)
De hadde fem barn.1 
Barn

Familie 2

De hadde to barn.3 Annet navn: Siri Børresdotter på Gjerdset.2
Siri ble født i 1736 på Gjerdset, Eid i Romsdal.2
Siri giftet seg i 1761 med Hallvor Jonsson på Herje.1,2
Hun og Hallvor var selveiere på Indre Herje, Veøy, fra 1762 til 1772.1
Siri giftet seg i 1775 med en uregistrert person.3

Siri døde i 1779 på Indre Herje, i barselseng.3

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 724. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#725
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 197.
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 725. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#726

Anne Olsdotter på Åfarnes1,2

K, #13107, (ca. 1730 - 1788)Anne ble født ca. 1730 på Åfarnes, Veøy.2
Hun var fadder ved dåpen til Bergsvein Hansson den 28. oktober 1753 i Grytten kirke.1
Anne og mannen var selveiere på Bakken, Åfarnes, Veøy, fra 1754 til 1788.2

Anne døde i 1788 på Åfarnes.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 207. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610397
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 797. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#798

Ola Sørensson på Eide1,2,3,4

M, #13108, (ca. 1707 - 1776)
Far*Søren Eriksson på Eide5 (c 1671 - 1752)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Magrete Kristensdotter på Eide (c 1714 - 1757)
De hadde åtte barn, hvorav ett var dødfødt i 1746 og fire levde i 1759.14,12 
BarnOla ble født ca. 1707 på Eide, Eid i Romsdal.6
Han var fadder ved dåpen til Eli Olsdotter på Eide den 12. desember 1728 i Hen kirke.3

Ola giftet seg den 10. juli 1740 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Magrete Kristensdotter, viet av Isak Vilhelm Kastberg.7,8
Han og Magrete bodde på Eide i 1740. Han står som gårdmann på Eide i en militærrulle fra 1748.9,6
Han var fadder ved dåpen til Anders Olsson den 5. februar 1742 i Grytten.1
Ola Sørensson på Eide var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1737 etter 10 års tjeneste og overført til landvernet.6 Ola og Magrete var husfolk på en plass på Nedre, Eide, Eid i Romsdal. Hun døde som huskone på Eidssjøen.4,10
Ole Eid var kreditor ved skiftet etter Kristen Persson på Eide den 25. november 1754: 2 ort 16 skilling.11
Han var arving ved skiftet etter Magrete Kristensdotter på Eide den 16. mars 1759: 1 daler 12 skilling.7,12


Ola døde trolig i 1776 på Eide. Presten var hos ham i sognebud 11. februar.4,2

     Navnet hans ble skrevet Ole Eyde i 1740.8

Ifølge Bygdebok for Eid (s. 512) hadde Ola Sørensson og Magrete Kristensdotter på Eide også sønnen Kristen, født 1741, men det er nok feilplassering av Ola Larsson Eides barn (s.d.).4

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610342
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 179. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010090
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 21. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610303
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 512. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#515
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 486.
 6. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 66. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690199
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 647 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 206, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660312
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 90. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610338
 10. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 248. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610417
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a–307 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 648 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250
 13. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 102. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610344
 14. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 135. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610360

Magrete på Eide1

K, #13109, ( - etter 1728)Hun bodde på Eide, Eid i Romsdal, i 1728, kanskje på en husmannsplass.1
Hun var fadder ved dåpen til Eli Olsdotter på Eide den 12. desember 1728 i Hen kirke.1


     Navnet hennes ble skrevet Margrethe Eidet i 1728.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 21. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610303

Brit på Eide1

K, #13110, ( - etter 1728)Hun bodde på Eide, Eid i Romsdal, i 1728, kanskje på en husmannsplass.1
Hun var fadder ved dåpen til Eli Olsdotter på Eide den 12. desember 1728 i Hen kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 21. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610303

Siri Eriksdotter på Eide1,2

K, #13111, (1729 - 1736)
Far*Erik Sørensson på Eide1,2 (c 1702 - 1774)
Mor*Synnøv Børresdotter på Eide1,2 (c 1700 - 1752)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megSiri ble født i 1729 på Eide, Eid i Romsdal.1,3 Siri ble døpt den 19. mars 1729 i Eid kirke i Romsdal. Før prekenen besøkte presten barnets mor, som lå i barselseng, og meddelte henne nattverd. Faddere: Anders Olssen Monsås o.a.1

Siri døde i 1736 på Eide.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610305
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 487.
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468.

Guri Olsdotter på Landre1

K, #13112, (1730 - 1775)
Far*Ola Larsson Eide2 (c 1697 - 1775)
Mor*Synnøv Fredriksdotter på Eide2 (c 1697 - 1790)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Eriksson på Landre (c 1720 - 1799)
De hadde åtte barn.1,2 
BarnAnnet navn: Guri Olsdotter på Eide.2,1
Guri ble født i 1730 på Eide, Eid i Romsdal.2
Guri giftet seg i 1751 med Lars Eriksson på Landre.1,2

Guri døde i 1775 på Landre, Veøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 561. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#562
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468.
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 562. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#563

Lars Eriksson på Landre1,2,3,4

M, #13113, (ca. 1720 - 1799)
Far*Erik Larsson på Landre4 (c 1695 - 1766)

Familie 1

Guri Olsdotter på Landre (1730 - 1775)
De hadde åtte barn.4,5 
Barn

Familie 2

Ingebjørg Trondsdotter på Straume (c 1704 - 1784)
De hadde ikke barn. Lars ble født ca. 1720 på Landre, Veøy.4
Lars giftet seg i 1751 med Guri Olsdotter på Eide.4,5
Han var bruker på bnr. 2, Landre, Veøy, fra 1751 til 1791.4,6 Lars Persson Seljevoll ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1754. Han var innsatt i stedet for Lars Eriksson på Landre, som da ble dimittert.2,7
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Brit Andersdotter i Lybergsvik den 18. juni 1774: kviga Skautrei (5 daler 1 skilling).8

Lars Olsson på Eide, Lars Eriksson på Landre, Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll og Knut Justsson i Vik solgte hus med grunn på mnr. 104, Hovedgata, Molde, den 12. desember 1775 til Svein Hanssen Verner. Verner bodde fremdeles der. Et naust i elva (på bygslet grunn) hørte også til salget, som ble gjort fra dødsboet til Ola Larsson Eide. Kjøpesum: 160 daler. Skjøtet ble tinglyst 8. januar 1776.1
Lars giftet seg i 1779 med Ingebjørg Trondsdotter på Straume.6
Det ble holdt skifte etter Lars Persson Landre den 2. februar 1798 i Molde. Bortsett fra enka var hans eneste arving Farbroderen Lars Larsen Landre. Denne personen er ikke funnet, men det kan ha vært feil for morbrorsønnen Lars Eriksson på Landre. Boet var uansett fallitt.9


Lars døde i 1799 i Veøy.4

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 267. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610136
 2. [S1478] Fannåttingske mønstringsrulle 1756: nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700383
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 561. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#562
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468.
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 562. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#563
 7. [S1477] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1765: nr. 76. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700672
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b–8 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 263 b–264 b.

Ingebjørg Trondsdotter på Straume1,2

K, #13114, (ca. 1704 - 1784)
Far-?*Trond Olsson på Øverbøen (c 1663 - 1750); trolig3
Mor-?*Ingebjørg Ellingsdotter på Øverbøen (c 1668 - 1743); trolig

Familie 1

Anders Justsson på Straume (c 1701 - 1772)
De hadde ikke barn.1 

Familie 2

Lars Eriksson på Landre (c 1720 - 1799)
De hadde ikke barn. Ingebjørg ble født ca. 1704.2
Ingebjørg giftet seg i 1733 med Anders Justsson på Straume.1
Ingebjørg giftet seg i 1779 med Lars Eriksson på Landre.2
Annet navn: Ingebjørg Trondsdotter på Landre.2

Ingebjørg døde i 1784 på Landre, Veøy.2

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 562. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#563
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734. Ræven Otting, 8. juni.

Anne Olsdotter i Vik1

K, #13115, (1732 - 1810)
Far*Ola Larsson Eide2 (c 1697 - 1775)
Mor*Synnøv Fredriksdotter på Eide2 (c 1697 - 1790)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Justsson i Vik (1729 - 1782)
De hadde ett barn.1 Annet navn: Anne Olsdotter på Eide.2
Anne ble født i 1732 på Eide, Eid i Romsdal.2,1
Anne giftet seg i 1759 med Knut Justsson i Vik.2

Anne døde i 1810.2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 74. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#77
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468.

Knut Justsson i Vik1,2,3,4,5

M, #13116, (1729 - 1782)

Familie

Anne Olsdotter i Vik (1732 - 1810)
De hadde ett barn.4 Knut ble født i 1729 i Vik, Voll.4
Han var selveier i Ner-Vik, Vik, Voll, fra 1757 til 1782.4
Knut giftet seg i 1759 med Anne Olsdotter på Eide.5
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeleiv Taraldsdotter i Lia den 7. januar 1761: 10 skilling.6

Lars Olsson på Eide, Lars Eriksson på Landre, Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll og Knut Justsson i Vik solgte hus med grunn på mnr. 104, Hovedgata, Molde, den 12. desember 1775 til Svein Hanssen Verner. Verner bodde fremdeles der. Et naust i elva (på bygslet grunn) hørte også til salget, som ble gjort fra dødsboet til Ola Larsson Eide. Kjøpesum: 160 daler. Skjøtet ble tinglyst 8. januar 1776.1
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeleiv Eriksdotter i Ner-Bø den 30. januar 1776: 12 skilling i 2 års naustleie.7


Knut døde i 1782 i Vik.4

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 267. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610136
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 199 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670201
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 74. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#77
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b–748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 a–201 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670199

Lars Olsson på Eide1,2

M, #13117, (1737 - 1780)
Far*Ola Larsson Eide1,3 (c 1697 - 1775)
Mor*Synnøv Fredriksdotter på Eide3 (c 1697 - 1790)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megLars ble født i 1737 på Eide, Eid i Romsdal.3
Han var bruker på bnr. 1, Eide, Eid i Romsdal. Han overtok etter foreldrene i midten av 1760-årene og drev bruket resten av livet.4
Han var fadder ved dåpen til Marit Åmundsdotter den 24. januar 1774 i Veøy kirke.2

Lars Olsson på Eide, Lars Eriksson på Landre, Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll og Knut Justsson i Vik solgte hus med grunn på mnr. 104, Hovedgata, Molde, den 12. desember 1775 til Svein Hanssen Verner. Verner bodde fremdeles der. Et naust i elva (på bygslet grunn) hørte også til salget, som ble gjort fra dødsboet til Ola Larsson Eide. Kjøpesum: 160 daler. Skjøtet ble tinglyst 8. januar 1776.1

Lars døde i 1780 på Eide.4

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 267. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610136
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 157, 24. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010079
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468.
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 469. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#472

Kristen Olsson på Eide1,2,3

M, #13118, (1741 - før 1776)
Far*Ola Larsson Eide1,3 (c 1697 - 1775)
Mor*Synnøv Fredriksdotter på Eide3 (c 1697 - 1790)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megKristen ble født i 1741 på Eide, Eid i Romsdal.1 Kristen ble døpt den 11. juni 1741 i Eid kirke i Romsdal av Jakob Lund. Faddere: Elling Persson på Hatle og Ingebjørg Eriksdotter på Ora o.a.1 Kristen Olsson på Eide ble konfirmert den 7. juni 1761 i Grytten kirke.2

Kristen døde før 1776.4

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 94. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610340
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 404. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610445
 3. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 153.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 250 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670252

Lars Eriksson på Landre1,2

M, #13119, (ca. 1655 - ca. 1720)

Familie

De hadde fire barn.3 
Barn
Lars Eriksson (Landre) sitt bumerke i 1692 (fra Bygdebok for Holm sokn)Lars ble født ca. 1655.2
Han var bruker på bnr. 2, Landre, Veøy, fra 1680 til 1717.3,4
I manntallet av 1701 står han på Landre, Veøy, sammen med Erik Larsson. De hadde en tjenestegutt.2 Lars Eriksson på Landre var lagrettemann i Rødven tinglag i 1708.1
Han var debitor ved skiftet etter Jakob Jakobsson på Dalset den 13. april 1708: 1 daler.5


Lars døde ca. 1720 på Landre.3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 12 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630412
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 207, Landre. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 560. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#561
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 561. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#562
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 12 b–14 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630412

Ragnhild Larsdotter på Seljevollan1,2

K, #13120, (ca. 1691 - 1742)
Far*Lars Eriksson på Landre3 (c 1655 - c 1720)

Familie 1

Per Knutsson på Seljevollan ( - c 1733)
De hadde ett barn.1,5 
Barn

Familie 2

Ola Knutsson på Seljevollan (c 1709 - 1758)
De hadde ett barn.5 Annet navn: Ragnhild Larsdotter på Landre.3
Ragnhild ble født ca. 1691 på Landre, Veøy.3
Ragnhild giftet seg den 6. januar 1730 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Per Knutsson på Seljevollan.2
Hun var arving ved skiftet etter Per Knutsson på Seljevollan den 9. juni 1734: 12 daler 3 ort.4

Ragnhild giftet seg med Ola Knutsson på Herje.5

Ragnhild døde i 1742 på Seljevollan, Veøy.5 Det ble holdt skifte etter henne den 26. oktober 1742. Arvinger: Ola Knutsson og Lars Persson. Aktiva: 67 daler 2 ort 1 skilling. Passiva: 15–3–8. Arv: 51–2–17.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 220 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650237
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 111. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660263
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 560. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#561
 4. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1734, Ræven otting, 9. juni.
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 269. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#270
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 220 a–221 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650237

Per Knutsson på Seljevollan1,2

M, #13121, ( - ca. 1733)
Far*Knut Persson på Seljevollan3 ( - 1731)
Mor*Kari Andersdotter på Seljevollan3 ( - e 1739)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ragnhild Larsdotter på Seljevollan (c 1691 - 1742)
De hadde ett barn.6,5 
BarnPer Knutsson fikk bygselseddel på 1 pund 21 merker på bnr. 2, Seljevollan, Veøy, den 20. oktober 1729. Seddelen ble tinglyst 31. januar 1730.4
Per giftet seg den 6. januar 1730 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Ragnhild Larsdotter.1

Per døde ca. 1733 på Seljevollan, Veøy.2 Det ble holdt skifte etter ham den 9. juni 1734. Arvinger: Ragnhild Larsdotter og Lars Persson. Arv: 25 daler 2 ort.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Knudssøn Seljevold i 1730.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 111. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660263
 2. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1734, Ræven otting, 9. juni.
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 268. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#269
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 56 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400049
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 269. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#270
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 220 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650237

Knut Persson på Seljevollan1,2,3

M, #13122, ( - 8. juni 1731)
Far*Per Olsson på Årset5 ( - f 1697)
Mor*Mali Knutsdotter på Årset4,1 ( - c 1701)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kari Andersdotter på Seljevollan ( - e 1739)
De hadde ett barn.6 
Barn
Knut Persson (Seljevollan) sitt bumerke (fra Bygdebok for Holm sokn)Annet navn: Knut Persson på Årset.4
Ifølge Bygdebok for Holm sokn ble han født ca. 1680, men årstallet er trolig basert på skjønn.6
Han var arving ved skiftet etter Mali Knutsdotter på Årset den 20. juni 1702: 5 daler 1 ort 22 skilling.7

Knut giftet seg med Kari Andersdotter på Seljevollan.6
Han og Kari var brukere på bnr. 2, Seljevollan, Veøy, i 1711. Han skulle også skatte for en (ste)sønn og ei tjenestejente.2,1
Han og søsknene var arvinger ved skiftet etter Ottar Knutsson i Løvika den 6. januar 1711: 11 daler på deling.8
Han var fadder ved dåpen til Lars Jonsson på Seljevollan den 19. juni 1726 i Veøy.3


Knut døde den 8. juni 1731 på Seljevollan, Veøy. Han hengte seg i en bjørk.6,9 Han ble gravlagt på Rødven kyrkjegard, Veøy, uten seremoni.10

     Navnet hans ble skrevet Knud Pedersøn Selge Vold i 1711.1

Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tresfjord I (s. 562) var Peter Persson på Kjersem og hans første kone foreldre til Knut Persson på Seljevollan, men det er nok basert på feillesning av et skifte.11,1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630671
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Ræven Otting, Knud Peders: Sælliev[…].
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 73, 19. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1072. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#1075
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 268. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#269
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b–6 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 a–283 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630670
 9. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 126 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400120
 10. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 127 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400121
 11. [S77] Tresfjord I: s. 562. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#565

Anders Isaksson på Hunnes1,2

M, #13123, (ca. 1690 - 1763)Annet navn: Anders Isaksson på Korsan.3
Anders ble født ca. 1690.3
Han var bruker på bnr. 1, Øver-Hunnes, Veøy, fra 1724 til 1763.2
Anders Hundnæss var forlover for Jon Eriksson på Landre og Brit Johansdotter i Hjelvika, som ble trolovet den 9. november 1727 i Vestnes kyrkje.4
Anders hundnæs var fadder ved dåpen til Anne Kristensdotter den 1. mai 1739.5
Erik Larsson på Landre og Anders Isaksson på Hunnes var verger for Lars Persson i 1742.1


Anders døde i 1763 på Øver-Hunnes, Veøy.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 220 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650237
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 686. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#687
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 648. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#649
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 88, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660252
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 196, 1. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660306

Ottar Knutsson i Løvika1,2,3

M, #13124, (ca. 1658 - ca. 1710)
Far*Knut Ottarsson i Løvika3,1,4 (c 1624 - )
Mor*(?)4,1,5
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Larsdotter i Løvika
Ingen barn levde i 1711.4 Ottar ble født ca. 1658 i Løvika, Tresfjord.2,5
Ottar giftet seg med Marit Larsdotter.4
Han var bruker på bnr. 11, Løvika, Tresfjord, fra 1697. Han overtok etter faren.3,2
Han hadde Ola Persson i tjeneste i 1701.2
Han var verge ved skiftet etter Mali Knutsdotter på Årset den 20. juni 1702.6
Ottar og Marit hadde Ola Ravaldsson i tjeneste.7


Ottar døde ca. 1710 i Løvika.8 Det ble holdt skifte etter ham den 6. januar 1711. Kreditorer: Rasmus Persson o.a. Arvinger: Marit Larsdotter, Lars Knutsson på Sylte, Knut Persson på Seljevollan, Lars Ravaldsson i Viken og Ola Ravaldsson o.a. I boet var blant annet en flatskaftet sølvskje på 2 lodd merket OKS (Ottar Knutsson) og årstallet 1691 (1 daler), en mindre ditto med samme merking (3 ort), sølvskje med knapp og årstallet 1701 (2 ort 16 skilling), ambolt hos Erik Eriksson på Vollen (2 daler), noen bøker, og en fjorårskalv på Fremstedalen (1 daler). Aktiva: 134 daler 1 ort 2 skilling. Passiva: 24–1–0. Arv: 110–0–2, som gikk til søsknene eller deres barn.9

     Navnet hans ble skrevet Otte Knudsøn Løevigen i 1702.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 212, Løvigen. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282119
 3. [S77] Tresfjord I: s. 726.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630671
 5. [S77] Tresfjord I: s. 725.
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b–6 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630672
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630670
 9. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 a–283 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630670

Marit Larsdotter i Løvika1

K, #13125

Familie

Ottar Knutsson i Løvika (c 1658 - c 1710)
Ingen barn levde i 1711.1 Marit giftet seg med Ottar Knutsson i Løvika.1
Ottar og Marit hadde Ola Ravaldsson i tjeneste.2
Hun var arving ved skiftet etter Ottar Knutsson i Løvika den 6. januar 1711: 55 daler 1 skilling. Hun fordret også 10 daler i festegave.3
Hun var myndling av Peter Persson på Kjersem i 1711.1

Hun var bruker på bnr. 11, Løvika, Tresfjord, i 1711.4
Marit giftet seg trolig med en uregistrert person.5

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630671
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630672
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 a–283 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630670
 4. [S77] Tresfjord I: s. 726.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 727. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#730

Mali Knutsdotter på Årset1

K, #13126, ( - ca. 1701)
Far*Knut Ottarsson i Løvika2,1,3 (c 1624 - )
Mor*(?)2,1,3
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Per Olsson på Årset ( - f 1697)
Ti barn levde i 1702.1 
Barn

Familie 2

Alv Pålsson på Årset (1665 - 1729)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Mali Knutsdotter i Løvika.2
Mali giftet seg med Per Olsson på Årset.4
Mali giftet seg med Alv Pålsson på Barsteinen.1
Hun og Alv var brukere på Nørd-Årset, Årset, Veøy, fra 1697.4

Mali døde ca. 1701 på Årset, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 20. juni 1702. Kreditorer: Ingebrigt Botolvsson på Grebbestad o.a. Arvinger: Alv Pålsson, Knut Persson, Ola Persson, Per Persson, Mats Persson, Rasmus Persson, Kristi Persdotter på Hjelset, Brit Persdotter på Kjersem, Mali Persdotter, Anne Persdotter og Mari Persdotter. Verger: Lars Knutsson på Sørsylte, Ottar Knutsson i Løvika, Peter Persson på Kjersem og Sæmund Ottarsson på Hjelset. I boet var blant annet ei kvige på Barsteinen (1 daler 1 ort 1 skilling). Aktiva: 84–3–2. Passiva: 2–2–8. Arv: 82–0–18, fordelt på enkemannen og de ti barna.5

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630671
 3. [S77] Tresfjord I: s. 725.
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1072. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#1075
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b–6 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116

(?)

K, #13127

Familie 1

Lars i Løvika
De hadde to barn.1,3 
Barn

Familie 2

Knut Ottarsson i Løvika (c 1624 - )
De hadde tre barn (Tresfjord I oppgir to til, men det er nok basert på feiltolkning av skifter).3,1 
BarnHun giftet seg med Lars.1
Hun giftet seg med Knut Ottarsson på Skjeggstad.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 725.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 726.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630671
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116

Lars i Løvika1

M, #13128

Familie

(?)
De hadde to barn.1,2 
BarnHan var bruker på bnr. 11, Løvika, Tresfjord, fra 1637. I 1645 skattet han for kona og ei tjenestejente.1
Lars giftet seg med (?).1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 725.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630671

Ivar Larsson i Løvika1,2

M, #13129, (ca. 1644 - før 1711)
Far*Lars i Løvika2
Mor*(?)1,2

Familie

Han hadde fler barn.1 
BarnIvar ble født ca. 1644 i Løvika, Tresfjord.3,2 Ivar tjente hos Knut Ottarsson på bnr. 11, Løvika, Tresfjord, i 1664.2

Ivar døde før 1711.1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630671
 2. [S77] Tresfjord I: s. 725.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 726.

Ravald Larsson på Eidhammar1

M, #13130, (ca. 1650 - ca. 1697)
Far*Lars i Løvika2
Mor*(?)3,2

Familie 1

Kari Olsdotter på Eidhammar ( - c 1690)
De hadde tre barn.1 
Barn

Familie 2

De hadde iallfall ett barn. Enka giftet seg med Ottar Eriksson (s.d.).1 
BarnAnnet navn: Ravald Larsson i Løvika.3,4,2
Ravald ble født ca. 1650 i Løvika, Tresfjord.4 Ravald tjente på bnr. 1, Løvika, Tresfjord, i 1664. Han var syk.4,5
Ravald giftet seg med Kari Olsdotter på Eidhammar.1
Han og Kari var brukere i Klokkargarden, Ytre Eidhammar, Tresfjord, fra 1676. Han hadde bruket resten av livet.1,6
Ravald giftet seg med en uregistrert person.1

Ravald døde ca. 1697 på Ytre Eidhammar, Tresfjord.6

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 668. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#671
 2. [S77] Tresfjord I: s. 725.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630671
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 166, Liøuig. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191094
 5. [S77] Tresfjord I: s. 691. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#694
 6. [S77] Tresfjord I: s. 669. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#672

Peter Persson på Kjersem1,2,3,4

M, #13131, (ca. 1638 - ca. 1716)

Familie

Brit Persdotter på Kjersem (o 1680 - 1762)
De hadde trolig tre barn. 
BarnPeter ble født ca. 1638.3,4
Peter giftet seg trolig med enka etter forrige bruker i Bakkegarden.4
Han var bruker i Bakkegarden (bnr. 12), Kjersem, Tresfjord, i 1673.4
Peter giftet seg med Brit Persdotter på Årset.1,5
Han og Brit var brukere i Bakkegarden i 1701. Per Petersson bodde også der. De hadde to tjenestekarer. I 1711 skattet Peter for kona og ei tjenestejente. Brit drev bruket etter mannens død.3,4
Han var verge ved skiftet etter Mali Knutsdotter på Årset den 20. juni 1702.6
Han var verge for Marit Larsdotter i Løvika i 1711.2


Peter døde ca. 1716.4,7

     Navnet hans ble skrevet Petter Pedersøn Kiersem i 1702.1

Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tresfjord I (s. 561–562) var Peter Persson på Kjersem gift annen gang med ei Mali Knutsdotter fra Løvika, men det er nok basert på feiltolkning av skifter.4,8,1


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tresfjord I (s. 562) var Peter Persson på Kjersem og hans første kone foreldre til Knut Persson på Seljevollan, men det er nok basert på feillesning av et skifte.8,2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630671
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 211, Kiersem. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282118
 4. [S77] Tresfjord I: s. 561. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#564
 5. [S77] Tresfjord I: s. 563. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#566
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b–6 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 7. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: Extract. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690461
 8. [S77] Tresfjord I: s. 562. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#565

Lars Ivarsson på Frostad1

M, #13132, (ca. 1665 - 1733)
Far*Ivar Larsson i Løvika2 (c 1644 - f 1711)Lars ble født ca. 1665, som eldste sønn.3,2
Han var bruker på bnr. 1, Øvre Frostad, Vestnes, i 1701. Han hadde bruket resten av livet.3,1
Annet navn: Lars Ivarsson på Øvre Frostad, nevnt 1711.2,3

Lars døde i 1733.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 792.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630671
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 217, Øverfrostad. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282121

Kari Olsdotter på Eidhammar1

K, #13133, ( - ca. 1690)

Familie

Ravald Larsson på Eidhammar (c 1650 - c 1697)
De hadde tre barn.1 
BarnKari giftet seg med Ravald Larsson i Løvika.1
Hun og Ravald var brukere i Klokkargarden, Ytre Eidhammar, Tresfjord, fra 1676. Han hadde bruket resten av livet.1,2

Kari døde ca. 1690 på Ytre Eidhammar, Tresfjord.1

Lars Ravaldsson i Viken1

M, #13134, (ca. 1676 - )
Far*Ravald Larsson på Eidhammar1,2 (c 1650 - c 1697)
Mor*Kari Olsdotter på Eidhammar2 ( - c 1690)
Far-steOttar Eriksson på Eidhammar (o 1675 - )Annet navn: Lars Ravaldsson på Eidhammar.2
Lars ble født ca. 1676.3 Han var reservesoldat i 1701.3 Han tjente hos Ottar Eriksson i Klokkargarden, Ytre Eidhammar, Tresfjord, i 1701.3
Han og søsknene var arvinger ved skiftet etter Ottar Knutsson i Løvika den 6. januar 1711: 11 daler på deling.4

Han bodde i Viken, Tresfjord, i 1711. Han var fremdeles der i 1714.1,5

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630671
 2. [S77] Tresfjord I: s. 668. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#671
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 212, ytter Eidhammer. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282119
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 a–283 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630670
 5. [S77] Tresfjord I: s. 726. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#729

Ola Ravaldsson på Eidhammar1,2

M, #13135, (ca. 1685 - etter 1714)
Far*Ravald Larsson på Eidhammar3 (c 1650 - c 1697)
Mor*Kari Olsdotter på Eidhammar3 ( - c 1690)
Far-steOttar Eriksson på Eidhammar1 (o 1675 - )Ola ble født ca. 1685 på Ytre Eidhammar, Tresfjord.1 I manntallet av 1701 står Ola Ravaldsson hos Ottar Eriksson i Klokkargarden, Ytre Eidhammar, Tresfjord.1,4 Ola Ravaldsson tjente hos Ottar Knutsson og Marit Larsdotter på bnr. 11, Løvika, Tresfjord.2
Han og søsknene var arvinger ved skiftet etter Ottar Knutsson i Løvika den 6. januar 1711: 11 daler på deling. Ola fordret også 2 daler 1 ort i lønn.5


Ola døde etter 1714.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 212, ytter Eidhammer. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282119
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630672
 3. [S77] Tresfjord I: s. 668. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#671
 4. [S77] Tresfjord I: s. 669.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 a–283 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630670

Alv Pålsson på Årset1,2,3

M, #13136, (1665 - 1729)

Familie 1

Mali Knutsdotter på Årset ( - c 1701)
De hadde ikke barn.1 

Familie 2

De hadde to barn.5 Annet navn: Alv Pålsson på Barsteinen.4,5
Alv ble født i 1665 på Barsteinen, Nesset.4
Han var bruker i Dernedgarden, Barsteinen, Nesset, fra før 1690. Han hadde bruket i ca. 10 år.6,7
Alv hadde et forhold til en uregistrert person ca. 1692.6
Alv giftet seg med Mali Knutsdotter på Årset.1
Han og Mali var brukere på Nørd-Årset, Årset, Veøy, fra 1697.5
Han var bruker på Nørd-Årset i 1701. Per Persson, Mats Persson og Rasmus Persson bodde også der. Alv hadde bruket resten av livet.8,5
Han var arving ved skiftet etter Mali Knutsdotter på Årset den 20. juni 1702: 41 daler 9 skilling.9

Alv giftet seg med en uregistrert person.5
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Toresson på Ødegård den 20. oktober 1727: 1 ort.10


Alv døde i 1729 på Årset, Veøy.3 Han ble jordfestet den 2. februar 1729 på Veøy kirkegård, av Erik Pedersson Lekanger.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 467 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 102. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660259
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 459, Røe Annex, Øddegaarder. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191240
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1072. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#1075
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 130. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#133
 7. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 131. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#134
 8. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 199, Aarset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282112
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b–6 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b–467 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482

Ola Persson på Årset1

M, #13137, (ca. 1687 - etter 1702)
Far*Per Olsson på Årset2 ( - f 1697)
Mor*Mali Knutsdotter på Årset1 ( - c 1701)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1687.3 Ola tjente hos Ottar Knutsson i 1701.3
Han var arving ved skiftet etter Mali Knutsdotter på Årset den 20. juni 1702: 5 daler 1 ort 22 skilling. Verger for ham og søsknene: Lars Knutsson på Sørsylte, Ottar Knutsson i Løvika, Peter Persson på Kjersem og Sæmund Ottarsson på Hjelset.4

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1072. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#1075
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 212, Løvigen. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282119
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b–6 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116

Per Persson på Årset1,2

M, #13138, (ca. 1687 - etter 1702)
Far*Per Olsson på Årset3 ( - f 1697)
Mor*Mali Knutsdotter på Årset2 ( - c 1701)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megPer ble født ca. 1687 på Årset, Veøy.1 Han bodde hos Alv Pålsson på Nørd-Årset, Årset, Veøy, i 1701.1,3
Han var arving ved skiftet etter Mali Knutsdotter på Årset den 20. juni 1702: 5 daler 1 ort 22 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 199, Aarset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282112
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1072. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#1075
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b–6 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116

Mats Persson på Årset1,2

M, #13139, (ca. 1692 - etter 1702)
Far*Per Olsson på Årset3 ( - f 1697)
Mor*Mali Knutsdotter på Årset2 ( - c 1701)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megMats ble født ca. 1692 på Årset, Veøy.1 Han bodde hos Alv Pålsson på Nørd-Årset, Årset, Veøy, i 1701.1,3
Han var arving ved skiftet etter Mali Knutsdotter på Årset den 20. juni 1702: 5 daler 1 ort 22 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 199, Aarset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282112
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1072. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#1075
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b–6 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116

Ola Olssen Molde1

M, #13140, ( - etter 1762)Ola tjente hos Peter Olsson og Ingebjørg Olsdotter i Bakkegarden (bnr. 12), Kjersem, Tresfjord, i 1762.1

     Ola Olssen Molde og Ola Olssen på Straume kan ha vært samme person.


     Ola Olssen Molde og Ola Olssen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 456. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041107

Kristi Persdotter på Hjelset1

K, #13141, ( - etter 1719)
Far*Per Olsson på Årset3 ( - f 1697)
Mor*Mali Knutsdotter på Årset2 ( - c 1701)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Kristi Persdotter på Årset.2
Kristi giftet seg med Sæmund Ottarsson på Hjelset.1,2
Hun og Sæmund var brukere på Hjelset, Bolsøy, i 1701.4
Hun var arving ved skiftet etter Mali Knutsdotter på Årset den 20. juni 1702: 2 daler 2 ort 23 skilling.5

Hun og Sæmund var brukere på Hjelset i 1711. Kari Sæmundsdotter bodde også der.6
Hun var arving ved skiftet etter Sæmund Ottarsson på Hjelset den 20. oktober 1719: 42 daler 1 ort 15 skilling, utlagt blant annet i 1 pund 12 merker i Hjelset (18 daler).7

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1072. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#1075
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 186, Jeldset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282106
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b–6 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 6. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Jeldset.
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166

Brit Persdotter på Kjersem1,2,3,4

K, #13142, (omkr. 1680 - 20. november 1762)
Far*Per Olsson på Årset6 ( - f 1697)
Mor*Mali Knutsdotter på Årset5 ( - c 1701)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Peter Persson på Kjersem (c 1638 - c 1716)
De hadde trolig tre barn. 
Barn

Familie 2

Ola Nilsson på Kjersem (c 1690 - 1748)
De hadde to barn.3,4 
BarnAnnet navn: Brit Persdotter på Årset.5
Brit ble født omkr. 1680 på Årset, Veøy. I 1762 ble alderen oppgitt til 88 år, men hun fødte barn i 1723.2,7
Brit giftet seg med Peter Persson på Kjersem.5,4
Hun og Peter var brukere i Bakkegarden (bnr. 12), Kjersem, Tresfjord, i 1701. Per Petersson bodde også der. De hadde to tjenestekarer. I 1711 skattet Peter for kona og ei tjenestejente. Brit drev bruket etter mannens død.8,9
Hun var arving ved skiftet etter Mali Knutsdotter på Årset den 20. juni 1702: 2 daler 2 ort 23 skilling.10

Hun var bruker i Bakkegarden i 1717.9
Brit giftet seg med Ola Nilsson på Vike.3,7
Hun var arving ved skiftet etter Ola Nilsson på Kjersem den 14. oktober 1748.3
Hun var myndling av Rasmus Persson på Sørsylte fra 1748.3,4
Brit Persdotter bodde hos Peter Olsson og Ingebjørg Olsdotter i Bakkegarden i 1762.11

Brit døde den 20. november 1762 på Kjersem, Tresfjord, av alderdom, hos sønnen Peter Olsson.2,1,4 Brit Persdotter på Kjersem ble gravlagt den 27. november 1762 på Tresfjord kyrkjegard.2

     Navnet hennes ble skrevet Berrit Pedersdatter Kiersem i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, av- og tilgang desember. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041295
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 494. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660453
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 509 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650528
 4. [S77] Tresfjord I: s. 563. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#566
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1072. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#1075
 7. [S77] Tresfjord I: s. 562. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#565
 8. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 211, Kiersem. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282118
 9. [S77] Tresfjord I: s. 561. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#564
 10. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b–6 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 456. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041107

Mali Persdotter på Årset1

K, #13143, ( - etter 1702)
Far*Per Olsson på Årset2 ( - f 1697)
Mor*Mali Knutsdotter på Årset1 ( - c 1701)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Mali Knutsdotter på Årset den 20. juni 1702: 2 daler 2 ort 23 skilling. Hun fordret også 10 skilling i resterende arv fra et annet skifte.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1072. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#1075
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b–6 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116

Anne Persdotter på Årset1

K, #13144, ( - etter 1702)
Far*Per Olsson på Årset2 ( - f 1697)
Mor*Mali Knutsdotter på Årset1 ( - c 1701)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Mali Knutsdotter på Årset den 20. juni 1702: 2 daler 2 ort 23 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1072. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#1075
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b–6 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116

Mari Persdotter på Årset1

K, #13145, ( - etter 1702)
Far*Per Olsson på Årset2 ( - f 1697)
Mor*Mali Knutsdotter på Årset1 ( - c 1701)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Mali Knutsdotter på Årset den 20. juni 1702: 2 daler 2 ort 23 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1072. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#1075
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b–6 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116

Sæmund Ottarsson på Hjelset1,2,3,4

M, #13146, (ca. 1663 - ca. 1719)
Far*Ottar Andersson på Hjelset2,5 (c 1615 - )Sæmund ble født ca. 1663 på Hjelset, Bolsøy.2,6 Han bodde hos Ottar Andersson på Hjelset i 1666.2,7
Sæmund giftet seg med Kristi Persdotter på Årset.3,1
Sæmund Ottarsson kjøpte ½ våg odelsjord på Hjelset i 1698. Han og broren hadde tidligere solgt dette til naboen.5
Sæmund Ottarsson kjøpte 20 merker odel på Hjelset i 1698 av Johan Ottarsson på Mork og Ola Ottarsson på Gujorda.5
Sæmund Ottarsson på Hjelset kjøpte 5 1/7 mark på Hjelset i 1698 av Ingeleiv Ottarsdotter på Malo.5
Han og Kristi var brukere på Hjelset i 1701.6
Han var verge ved skiftet etter Mali Knutsdotter på Årset den 20. juni 1702.8

Han og Kristi var brukere på Hjelset i 1711. Kari Sæmundsdotter bodde også der.4

Sæmund døde ca. 1719 på Hjelset.3 Det ble holdt skifte etter ham den 20. oktober 1719. Arvinger: Kristi Persdotter, Ottar Sæmundsson, Kari Sæmundsdotter, Mali Sæmundsdotter, Anne Sæmundsdotter og Ingeleiv Sæmundsdotter. I boet var blant annet 1 våg med bygselrett i Hjelset (36 daler). Aktiva: 84 daler 3 ort 6 skilling, som ble fordelt på enka og de fem barna.9

     Navnet hans ble skrevet Zæmund ottesøn Jeldsæt i 1702.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 350, nr. 13. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191186
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Jeldset.
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 488. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#489
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 186, Jeldset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282106
 7. [S363] Bolsøyboka II: s. 487. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#488
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b–6 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166

Ottar Sæmundsson på Hjelset1

M, #13147, ( - etter 1719)
Far*Sæmund Ottarsson på Hjelset1 (c 1663 - c 1719)
Mor*Kristi Persdotter på Hjelset1 ( - e 1719)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Sæmund Ottarsson på Hjelset den 20. oktober 1719: 14 daler 13 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166

Kari Sæmundsdotter på Hjelset1,2

K, #13148, ( - etter 1719)
Far*Sæmund Ottarsson på Hjelset1 (c 1663 - c 1719)
Mor*Kristi Persdotter på Hjelset1 ( - e 1719)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megKari Sæmundsdotter bodde hos Sæmund Ottarsson og Kristi Persdotter på Hjelset, Bolsøy, i 1711.2
Hun var arving ved skiftet etter Sæmund Ottarsson på Hjelset den 20. oktober 1719: 7 daler 6 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Jeldset.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166

Mali Sæmundsdotter på Hjelset1

K, #13149, ( - etter 1719)
Far*Sæmund Ottarsson på Hjelset1 (c 1663 - c 1719)
Mor*Kristi Persdotter på Hjelset1 ( - e 1719)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Sæmund Ottarsson på Hjelset den 20. oktober 1719: 7 daler 6 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166

Anne Sæmundsdotter på Hjelset1

K, #13150, ( - etter 1719)
Far*Sæmund Ottarsson på Hjelset1 (c 1663 - c 1719)
Mor*Kristi Persdotter på Hjelset1 ( - e 1719)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Sæmund Ottarsson på Hjelset den 20. oktober 1719: 7 daler 6 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166

Ingeleiv Sæmundsdotter på Hjelset1

K, #13151, ( - etter 1719)
Far*Sæmund Ottarsson på Hjelset1 (c 1663 - c 1719)
Mor*Kristi Persdotter på Hjelset1 ( - e 1719)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Sæmund Ottarsson på Hjelset den 20. oktober 1719: 7 daler 6 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 153 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640166

Per Olsson på Årset1

M, #13152, ( - før 1697)

Familie

Mali Knutsdotter på Årset ( - c 1701)
Ti barn levde i 1702.2 
BarnAnnet navn: Per Olsson i Leirvågen.1 Hans hjemsted var i Leirvågen, Vestnes.1
Han var bruker på Nørd-Årset, Årset, Veøy, fra 1669. Skyld: 1 våg 8 merker. Han hadde kvern i 1682.1
Per giftet seg med Mali Knutsdotter i Løvika.1

Per døde før 1697.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1072. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#1075
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116

Ottar Andersson på Hjelset1,2,3,4

M, #13153, (ca. 1615 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnOttar ble født ca. 1615.1,5,2
Han var bruker på Hjelset, Bolsøy, i 1646. Han var odelseier og brukte 1 våg i 1650. I 1665 var det en knekt på bruket.3,4,1,5
Han var bruker på Hjelset i 1666. Johan Ottarsson, Ola Ottarsson og Sæmund Ottarsson bodde også der. Bruket var på 1 våg. Ottar var fremdeles selveier i 1669.2,4

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 201, Jelset. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191111
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 350, nr. 13. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191186
 3. [S363] Bolsøyboka II: s. 486. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#487
 4. [S363] Bolsøyboka II: s. 487. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#488
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 227, Jelset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010120
 6. [S363] Bolsøyboka II: s. 488. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#489

Knut Persson på Dale1,2

M, #13154, (ca. 1678 - ca. 1708)
Far*Per Knutsson på Slemmå1,2 (o 1655 - 1729)
Mor*Marit Persdotter på Indre Slemmå3 ( - e 1732)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mari Olsdotter på Dale (1679 - 1748)
De hadde tre barn.2 
BarnAnnet navn: Knut Persson på Slemmå.4
Knut ble født ca. 1678 på Indre Slemmå, Veøy.5
Han var bruker på Aslakgarden, Dale, Veøy, i 1701.5,6
Knut Persson på Dale kjøpte 1 pund 12 merker odel med bygselrett på Aslakgarden den 11. oktober 1701 av Per Knutsson på Indre Slemmå og Marit Persdotter. Overdragelsen ble foretatt på tinget, hvor de bad om utstedelse av skjøte. Pers kone, Marit, hadde fått jorden i hjemmefølge og arv. Hennes mor, Kari Bjartesdotter, hadde drevet bruket siden sin manns død. Skjøtet ble tinglyst 18. oktober 1702.1,3,7
Knut giftet seg med Mari Olsdotter på Holm.2

Knut døde ca. 1708 på Dale, Veøy.2 Det ble holdt skifte etter ham den 12. april 1709. Verger: Per Olsson på Holm og Per Knutsson på Slemmå o.a. Arvinger: Mari Olsdotter på Holm, Ola Knutsson og Anne Knutsdotter o.a. I boet var 1 pund 12 merker odel med bygselrett i Dale, o.a. Arv: 82 daler 3 ort 15 skilling.8

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660044
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630525
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660045
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 545. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=546
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 296. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=297
 7. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660065
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 125 b–126 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630525
 9. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 140 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398

Ingeleiv Ottarsdotter på Malo1,2,3

K, #13155, (ca. 1652 - desember 1727 eller januar 1728)
Far*Ottar Andersson på Hjelset1 (c 1615 - )

Familie 1

De hadde to barn.2 

Familie 2

Ivar Matsson på Malo (c 1662 - )
De hadde ikke barn.2 Annet navn: Ingeleiv Ottarsdotter på Hjelset.1
Ingeleiv ble født ca. 1652 på Hjelset, Bolsøy.3
Ingeleiv giftet seg med en uregistrert person.2
Ingeleiv giftet seg med Ivar Matsson på Grebbestad.4,2
Hun og Ivar var brukere på Nermalo, Malo, Veøy, fra 1697 til 1726.2
Ingeleiv Ottarsdotter på Malo solgte 5 1/7 mark på Hjelset i 1698 til Sæmund Ottarsson på Hjelset.1

Ingeleiv døde i desember 1727 eller januar 1728 på Malo, Veøy.3,2 Hun ble jordfestet den 11. januar 1728 på Veøy kirkegård, av Erik Pedersson Lekanger.3

Ivar Matsson på Malo1,2

M, #13156, (ca. 1662 - )
Far*Mats Andersson på Grebbestad3 (c 1619 - c 1694)
Mor*Gjertrud Hansdotter på Grebbestad3

Familie

Ingeleiv Ottarsdotter på Malo (c 1652 - 1727 / 1728)
De hadde ikke barn.4 Annet navn: Ivar Matsson på Grebbestad.3
Ivar ble født ca. 1662 på Grebbestad, Veøy.3
Ivar giftet seg med Ingeleiv Ottarsdotter på Malo.1,4
Han og Ingeleiv var brukere på Nermalo, Malo, Veøy, fra 1697 til 1726.4
Han var forlover for Mats Knutsson på Malo og Kari Arnesdotter, som ble trolovet den 7. juli 1725 i Veøy kirke.2


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda døde Ivar i 1728, men dette er ikke ført i ministerialboka.4

Per Petersson i Otterholm1,2,3

M, #13157, (ca. 1700 - 1775)
Far*Peter Persson på Kjersem4 (c 1638 - c 1716)
Mor*Brit Persdotter på Kjersem (o 1680 - 1762)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Tøri Eriksdotter i Otterholm (c 1695 - 1761)
De hadde sju barn.8 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.8 

Familie 3

Marit Olsdotter i Otterholm ( - 1773)
De hadde ett barn.8 

Familie 4

Ildri Olsdotter i Isterdalen (c 1729 - 1775)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Per Petersson på Kjersem.4
Per ble født ca. 1700 på Kjersem, Tresfjord.5,4,6 Han bodde hos Peter Persson og Brit Persdotter i Bakkegarden (bnr. 12), Kjersem, Tresfjord, i 1701.4,6
Han var bruker i Neregarden, Otterholm, Voll, i 1724. Skyld: 2 våger 1 pund 12 merker. Han drev sammen med sønnen Erik i 1762.7,8
Per giftet seg i 1725 med Tøri Eriksdotter på Skeidsvoll.3,8
Han var verge for Kari Petersdotter på Berill i 1741.3
Han var verge ved skiftet etter Søren Olsson på Sørsylte den 9. desember 1746.2

Per giftet seg i 1762 med en uregistrert person.8
Per giftet seg i 1768 med Marit Olsdotter.8
Per trolovet seg ca. 1774 med Ildri Olsdotter i Isterdalen.5

Per døde i 1775 i Otterholm, Voll, (trolig som kårmann), av alderdom og sott.5,8 Han og Ildri ble jordfestet den 15. februar 1775 på Voll kirkegård.5

     Navnet hans ble skrevet Peder Petersen Otterholm i 1775.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 162 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670164
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 430 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650450
 3. [S77] Tresfjord I: s. 562. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#565
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 211, Kiersem. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282118
 5. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 167. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010084
 6. [S77] Tresfjord I: s. 561. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#564
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 86 b, mnr. 392. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670088
 8. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 370. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#373

Kari Petersdotter på Berill1

K, #13158, (ca. 1713 - 1777)
Far*Peter Persson på Kjersem1 (c 1638 - c 1716)
Mor*Brit Persdotter på Kjersem (o 1680 - 1762)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Erik Eriksson på Berill (c 1712 - 1741)
De hadde to barn.3 
Barn

Familie 2

De hadde fem barn.3 Annet navn: Kari Petersdotter på Kjersem.1
Kari ble født ca. 1713 på Kjersem, Tresfjord.2
Kari giftet seg i 1735 med Erik Eriksson på Berill.1,3
Hun og Erik var brukere i Storstauå, Berill, Voll. Hun drev videre etter hans død.3
Hun var myndling av Per Petersson i Otterholm i 1741.1

Kari giftet seg med en uregistrert person.3 Kari og mannen var selveiere i Bårdgarden, Øver-Bø i Måndalen, Voll.4
Annet navn: Kari Petersdotter i Bø, nevnt 1777.2,4

Kari døde i 1777 i Øver-Bø i Måndalen, Voll.2 Hun ble jordfestet den 12. oktober 1777 på Voll kirkegård.2

Ottar Petersson i Hjelvika1,2,3,4

M, #13159, (ca. 1715 - )
Far*Peter Persson på Kjersem5 (c 1638 - c 1716)
Mor*Brit Persdotter på Kjersem6 (o 1680 - 1762)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Gjertrud Knutsdotter i Hjelvika ( - c 1747)
Ett barn levde i 1747.1 

Familie 2

Gjøri Olsdotter i Hjelvika ( - c 1753)
To barn levde i 1753.2,5 
Barn

Familie 3

Fem barn levde i 1811.7 Annet navn: Ottar Petersson på Kjersem.5
Ottar ble født ca. 1715 på Kjersem, Tresfjord.3,5
Ottar giftet seg i 1744 med Gjertrud Knutsdotter i Hjelvika.1,5 Ottar Petersson fikk bygselseddel på 2 pund 11 merker i Hjelvika, Veøy, fra Børge Jakobssen Eg i 1744. Ottar var fremdeles bruker i 1749 (skylden ble oppgitt til 2 våger 16 merker). Hjelvika var da postgård.4,3 Ottar Petersson i Hjelvika var soldat i 1746.5
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Knutsdotter i Hjelvika den 4. desember 1747.1

Ottar giftet seg med Gjøri Olsdotter på Daugstad.2,5
Han var arving ved skiftet etter Gjøri Olsdotter i Hjelvika den 7. november 1753.2

Ottar giftet seg med en uregistrert person.5

     Navnet hans ble skrevet Othe Petersøn Gielvigen i 1747.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 491 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650510
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 215 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650812
 3. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: Extract. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690461
 4. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 392. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#401
 5. [S77] Tresfjord I: s. 562. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#565
 6. [S77] Tresfjord I: s. 563. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#566
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 518 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690537

Gjertrud Knutsdotter i Hjelvika1,2,3

K, #13160, ( - ca. 1747)
Far*Knut Ivarsson i Hjelvika2 ( - c 1741)

Familie

Ottar Petersson i Hjelvika (c 1715 - )
Ett barn levde i 1747.1 Hun var arving ved skiftet etter Knut Ivarsson i Hjelvika den 6. juni 1742.2

Gjertrud giftet seg i 1744 med Ottar Petersson på Kjersem.1,3

Gjertrud døde ca. 1747 i Hjelvika, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 4. desember 1747. Arvinger: Ottar Petersson o.a.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 491 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650510
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 150 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650168
 3. [S77] Tresfjord I: s. 562. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#565

Tøri Eriksdotter i Otterholm1,2

K, #13161, (ca. 1695 - 1761)
Far*Erik Eriksson på Vollen3 (c 1656 - c 1718)
Mor*Ingebjørg Olsdotter på Vollen3 (c 1663 - 1735)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Petersson i Otterholm (c 1700 - 1775)
De hadde sju barn.2 
BarnAnnet navn: Tøri Eriksdotter på Skeidsvoll.4,5
Tøri ble født ca. 1695.1
Tøri giftet seg i 1725 med Per Petersson på Kjersem.5,2

Tøri døde i 1761 i Otterholm, Voll, av alderdom.1 Det ble holdt likpreken over henne den 22. november 1761 i Voll kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 409. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610448
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 370. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#373
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 91 a.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 92 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640105
 5. [S77] Tresfjord I: s. 562. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#565

Erik Eriksson på Berill1,2,3

M, #13162, (ca. 1712 - 1741)
Far*Erik Eriksson på Berill1,3 (c 1691 - c 1718)
Mor*Marit Jonsdotter på Berill1,3 (c 1686 - 1763)

Familie

Kari Petersdotter på Berill (c 1713 - 1777)
De hadde to barn.3 
BarnErik ble født ca. 1712.3
Han var arving ved skiftet etter Erik Eriksson på Berill den 24. april 1719: 18 daler 1 ort 22 skilling, utlagt blant annet i 12 merker (med bygselrett) i Berill (6 daler).4
Han var myndling av Ola Jonsson på Berill fra 1719.1

Erik giftet seg i 1735 med Kari Petersdotter på Kjersem.2,3
Han og Kari var brukere i Storstauå, Berill, Voll. Hun drev videre etter hans død.3

Erik døde i 1741 på Berill, Voll.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 69 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640083
 2. [S77] Tresfjord I: s. 562. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#565
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 195. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#198
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 69 b–70 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640083

Gjøri Olsdotter i Hjelvika1,2

K, #13163, ( - ca. 1753)

Familie

Ottar Petersson i Hjelvika (c 1715 - )
To barn levde i 1753.1,2 
BarnAnnet navn: Gjøri Olsdotter på Daugstad.2
Gjøri giftet seg med Ottar Petersson i Hjelvika.1,2

Gjøri døde ca. 1753 i Hjelvika, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 7. november 1753. Arvinger: Ottar Petersson og Peter Ottarsson.1

     Gjøri Olsdotter i Hjelvika og Johan Olsson på Daugstad kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 215 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650812
 2. [S77] Tresfjord I: s. 562. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#565

Ola Nilsson på Kjersem1,2,3,4

M, #13164, (ca. 1690 - 1748)

Familie

Brit Persdotter på Kjersem (o 1680 - 1762)
De hadde to barn.2,6 
BarnAnnet navn: Ola Nilsson på Vike.5
Ola ble født ca. 1690.5 Hans hjemsted var i Nilsgarden, Indre Vike, Vestnes.5
Ola giftet seg med Brit Persdotter på Kjersem.2,4 Ola Nilsson fikk bygselseddel på 2 pund 10 merker i Bakkegarden (bnr. 12), Kjersem, Tresfjord, fra Lorns Hansson Holst i oktober 1717. Seddelen ble utstedt på Vestnesgarden, og tinglyst 29. oktober.3

Ola døde i 1748 på Kjersem, Tresfjord.4 Det ble holdt skifte etter ham den 14. oktober 1748. Arvinger: Brit Persdotter, Peter Olsson og Kristi Olsdotter.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 509 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650528
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 90 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390557
 4. [S77] Tresfjord I: s. 562. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#565
 5. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 37, bnr. 1.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 563. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#566

Peter Olsson på Kjersem1,2,3,4

M, #13165, (1723 - 1794)
Far*Ola Nilsson på Kjersem1,5 (c 1690 - 1748)
Mor*Brit Persdotter på Kjersem1,2,4 (o 1680 - 1762)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ingebjørg Olsdotter på Kjersem (1729 - 1767)
De hadde seks barn.4 

Familie 2

De hadde fire barn.4 Peter ble født i 1723 på Kjersem, Tresfjord.5 Peter ble døpt av Otto Jakobsson Fris den 5. februar 1723 på Ner-Våge, Veøy, hvor kapellanen bodde.5
Han var arving ved skiftet etter Ola Nilsson på Kjersem den 14. oktober 1748.1
Peter Olsson fikk bygselseddel i Bakkegarden (bnr. 12), Kjersem, Tresfjord, fra Hans Holst i 1748.4
Peter giftet seg i 1750 med Ingebjørg Olsdotter på Skeidsvoll. De var beslektet i tredje ledd.6,7,4
Han var verge for Peter Ottarsson i Hjelvika fra 1753.3
Han var forlover for Bjerte Olsson Bjorli og Sigrid Sørensdotter på Kolstad, som ble trolovet den 12. oktober 1756.8

Han og Ingebjørg var brukere i Bakkegarden i 1762. Brit Persdotter bodde også der. De var leilendinger.6
Han hadde Ola Olssen Molde o.a. i tjeneste i 1762.6
Brit Persdotter døde den 20. november 1762 på Kjersem, av alderdom, hos sønnen Peter Olsson.9,2,4

Peter giftet seg i 1768 med en uregistrert person.4

Peter døde i 1794 på Kjersem.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 509 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650528
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, av- og tilgang desember. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041295
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 215 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650812
 4. [S77] Tresfjord I: s. 563. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#566
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 456. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041107
 7. [S77] Tresfjord I: s. 461.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 419. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660416
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 494. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660453

Kristi Olsdotter på Øvstedalen1,2

K, #13166, ( - før 1790)
Far*Ola Nilsson på Kjersem3,4 (c 1690 - 1748)
Mor*Brit Persdotter på Kjersem3,4 (o 1680 - 1762)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megIfølge Tresfjord I ble hun født i 1726, men dette er ikke ført i ministerialboka.5
Hun var arving ved skiftet etter Ola Nilsson på Kjersem den 14. oktober 1748.3

Annet navn: Kristi Olsdotter på Kjersem, nevnt 1749.6,3,4
Kristi giftet seg den 18. januar 1749 i Tresfjord kyrkje med en uregistrert person.6

Kristi døde før 1790. Ifølge Tresfjord I døde hun i 1783, men det er nok en forveksling med nabokona som het det samme.7,8

Ingebjørg Olsdotter på Kjersem1,2

K, #13167, (1729 - 1767)
Far*Ola Eriksson på Skeidsvoll3 (c 1701 - 1767)
Mor*Brit Lassesdotter på Skeidsvoll3 (c 1708 - 1776)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Peter Olsson på Kjersem (1723 - 1794)
De hadde seks barn.2 Annet navn: Ingebjørg Olsdotter på Skeidsvoll.3
Ingebjørg ble født i 1729 på Skeidsvoll, Tresfjord.3
Ingebjørg giftet seg i 1750 med Peter Olsson på Kjersem. De var beslektet i tredje ledd.1,3,2
Hun og Peter var brukere i Bakkegarden (bnr. 12), Kjersem, Tresfjord, i 1762. Brit Persdotter bodde også der. De var leilendinger.1
Hun hadde Ola Olssen Molde o.a. i tjeneste i 1762.1


Ingebjørg døde i 1767 på Kjersem, Tresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 456. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041107
 2. [S77] Tresfjord I: s. 563. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#566
 3. [S77] Tresfjord I: s. 461.

Per Fransson på Villa1,2,3

M, #13168, (ca. 1659 - ca. 1712)

Familie

Marit Nilsdotter på Villa (1663 - c 1718)
Seks barn levde i 1713.2,10 
BarnPer ble født ca. 1659.4
Per giftet seg med Marit Nilsdotter på Kjersem.2,5
Han og Marit var brukere på Indre Villa, Villa, Tresfjord, i 1701. Børre Persson og Frans Persson bodde også der.4,6,7 Per Fransson på Villa var vurderingsmann i Vestnes i 1709.1
Han og Marit var brukere på Indre Villa i 1711. Anne Persdotter bodde også der. De hadde en tjenestedreng.8

Per døde ca. 1712 på Villa, Tresfjord.2 Det ble holdt skifte etter ham den 27. juni 1713. Arvinger: Marit Nilsdotter, Frans Persson, Børre Persson, Nils Persson, Lasse Persson, Per Persson og Anne Persdotter. Barnas arv: 56 daler 3 ort 13 skilling. De var unge og bodde hjemme.2

     Per Fransson på Villa og Nils Fransson var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 178 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630568
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting, 27. juni.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 419. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#422
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209, Vilde. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 5. [S77] Tresfjord I: s. 544. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#547
 6. [S77] Tresfjord I: s. 544.
 7. [S1632] Ellingseter, Per Bjørn: e-post til Anders Kvernberg, Nasjonalbiblioteket, 4.6.2018.
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Wesnes-Otting, Wilde. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181195
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 318 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650916
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102

Marit Nilsdotter på Villa1,2,3

K, #13169, (5. mai 1663 - ca. 1718)
Far*Nils Larsson Dal4,3 (1629 - 1701 / 1702)
Mor*Marit Lassesdotter på Kjersem4 ( - e 1702)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Per Fransson på Villa (c 1659 - c 1712)
Seks barn levde i 1713.1,2 
Barn

Familie 2

Søren Larsson på Rypdal (c 1695 - 1769)
Ifølge skiftet etter henne fra 1719 hadde de dattera Marit Pedersd[atter] (sic).2,13 Annet navn: Marit Nilsdotter på Kjersem.3,4
Marit ble født den 5. mai 1663 på Kjersem, Tresfjord.3
Marit giftet seg med Per Fransson på Villa.1,5
Hun og Per var brukere på Indre Villa, Villa, Tresfjord, i 1701. Børre Persson og Frans Persson bodde også der.6,7,8
Hun og Per var brukere på Indre Villa i 1711. Anne Persdotter bodde også der. De hadde en tjenestedreng.9
Hun var arving ved skiftet etter Per Fransson på Villa den 27. juni 1713.1

Marit giftet seg med Søren Larsson.2

Marit døde ca. 1718.2 Det ble holdt skifte etter henne den 19. mai 1719. Kreditorer: Gjertrud Nilsdotter, Anders Knutsson på Øvstedalen, Nils Fransson og Sjurd Larsson o.a. Arvinger: Søren Larsson, Frans Persson, Børre Persson, Nils Persson, Lasse Persson, Per Persson og Anne Persdotter samt dattera Marit (ellers ukjent). I boet var blant annet bibel, huspostill og liten salmebok. Aktiva: 89 daler 2 ort 14 skilling. Passiva: 77–2–24. Arv: 11–3–14.10

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting, 27. juni.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102
 3. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 244.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 543.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 544. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#547
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209, Vilde. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 7. [S77] Tresfjord I: s. 544.
 8. [S1632] Ellingseter, Per Bjørn: e-post til Anders Kvernberg, Nasjonalbiblioteket, 4.6.2018.
 9. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Wesnes-Otting, Wilde. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181195
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102
 11. [S77] Tresfjord I: s. 419. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#422
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 318 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650916
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640104

Anne Knutsdatter1

K, #13170, ( - etter 1762)Hennes hjemsted var i Molde.1 Anne Knutsdatter tjente hos Lasse Persson og Ingebjørg Tostensdotter på bnr. 9, Øvstedalen, Tresfjord, i 1762.1

     Anne Knutsdatter og Anne Knutsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 454. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041107

Peter Ottarsson i Hjelvika1

M, #13171, (ca. 1749 - )
Far*Ottar Petersson i Hjelvika1 (c 1715 - )
Mor*Gjøri Olsdotter i Hjelvika1 ( - c 1753)
5-menning 6 ganger forskjøvet til megPeter ble født ca. 1749 i Hjelvika, Veøy.1
Han var arving ved skiftet etter Gjøri Olsdotter i Hjelvika den 7. november 1753.1
Han var myndling av Peter Olsson på Kjersem fra 1753.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 215 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650812

Knut Persson i Hjelvika1,2

M, #13172, (ca. 1691 - )
Far*Per Persson i Hjelvika1 (c 1656 - e 1729)
Mor*Marit Knutsdotter i Hjelvika
Bror av 6.tippoldefar/mor til megKnut ble født ca. 1691.1 Han bodde hos Per Persson i Nordigarden, Hjelvika, Veøy, i 1701.1 Knut Persson bodde hos Per Persson i Nordigarden i 1711.2,3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 203, Jelvigen. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282114
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Wolds-[Otting], Jelvigen.
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 93 b, mnr. 424. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670095

Brit Persdotter i Otterholm1

K, #13173, (1735 - 1758)
Far*Per Petersson i Otterholm1 (c 1700 - 1775)
Mor*Tøri Eriksdotter i Otterholm1 (c 1695 - 1761)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megBrit ble født i 1735 i Otterholm, Voll.1

Brit døde i 1758.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 370. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#373

Marit Olsdotter i Otterholm1

K, #13174, ( - 1773)

Familie

Per Petersson i Otterholm (c 1700 - 1775)
De hadde ett barn.1 Marit giftet seg i 1768 med Per Petersson i Otterholm.1

Marit døde i 1773 i Otterholm, Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 370. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#373

Ildri Olsdotter i Isterdalen1

K, #13175, (ca. 1729 - 1775)

Familie

Per Petersson i Otterholm (c 1700 - 1775)
De hadde ikke barn.2 Ildri ble født ca. 1729.1
Ildri fikk barn med en uregistrert person ca. 1756.2
Ildri fikk barn med en uregistrert person i 1762.3
Ildri trolovet seg ca. 1774 med Per Petersson i Otterholm.1

Ildri døde i 1775 i Otterholm, Voll.1 Hun og Per ble jordfestet den 15. februar 1775 på Voll kirkegård.1
Annet navn: Ildri Olsdotter i Otterholm, nevnt 1775.2 Det ble holdt skifte etter henne den 29. juli 1775.2

Kilder/noter

 1. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 167. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010084
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 162 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670164
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 413. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610450

Brit Eriksdotter på Berill1

K, #13176, (1739 - )
Far*Erik Eriksson på Berill1 (c 1712 - 1741)
Mor*Kari Petersdotter på Berill1 (c 1713 - 1777)
5-menning 6 ganger forskjøvet til megBrit ble født i 1739 på Berill, Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 195. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#198

Magnhild Jonsdotter på Reistad1

K, #13177, (ca. 1686 - ca. 1731)

Familie

Per Persson på Reistad (c 1693 - 1747)
De hadde ikke barn.1 Magnhild ble trolig født ca. 1686.2
Annet navn: Magnhild Jonsdotter på Samset, nevnt 1729.3
Magnhild trolovet seg den 14. august 1729 i Voll kirke med Per Persson på Nedre Reistad.3
Magnhild giftet seg med Per Persson på Nedre Reistad.1

Magnhild døde ca. 1731 på Nedre Reistad, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 8. juni 1731. Arvinger: Per Persson og Hans Ingebrigtsson i o.a. Arv: 36 daler 12 skilling.1 Magnilde Restad ble jordfestet den 26. august 1731 på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1731–32, Woldtz Otting, 8.6.1731.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 122. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610306

Anders Andersson på Talberg1

M, #13178, (ca. 1749 - )
Far*Anders Andersson på Flate2,4 (c 1720 - 1757)
Mor*Kristi Eriksdotter på Flate2,3 (c 1724 - 1787)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Persdotter på Talberg (c 1739 - 1816)Anders ble født ca. 1749.1
Han ble kalt Anders Andersson den eldre, nevnt 1757.2
Han var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Flate den 23. mai 1757: 11 daler 14 skilling.5
Han var myndling av Ola Olsson på Stokkeland i 1757 og 1772.2,4
Anders Andersson bodde hos Børre Jonsson og Kristi Eriksdotter på Flate, Vestnes, i 1762.3
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 1 daler 18 skilling.6

Annet navn: Anders Andersson på Flate, nevnt 1786.3,7
Anders giftet seg den 12. juni 1786 i Veøy kirke med Marit Persdotter på Talberg.7,1 Anders og Marit var kårfolk i Mikjelgarden, Talberg, Veøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 382 b, Talberg, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670244
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 483. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041096
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 304. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670081

Børre Lassesson i Torvika1

M, #13179, (ca. 1647 - ca. 1720)
Far*Lasse Børresson i Torvika2 (c 1613 - c 1678)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han overlevde kona. Børre hadde fem barn.1 
BarnBørre ble født ca. 1647 i Torvika, Grytten.2
Han var bruker i Øvre, Torvika, Grytten, i 1683. Sønnen Knut overtok i 1716.1

Børre døde ca. 1720 i Torvika.3 Det ble holdt skifte etter ham den 3. april 1721. Arvinger: Lasse Børresson på Monsås, Knut Børresson og Synnøv Børresdotter o.a.3,4

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 291.
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 290. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#293
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 204 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640219
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 205 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640219

Synnøv Børresdotter på Eide1,2,3

K, #13180, (ca. 1700 - 1752)
Far*Børre Lassesson i Torvika4 (c 1647 - c 1720)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Sørensson på Eide (c 1702 - 1774)
De hadde sju barn.3,9 
BarnAnnet navn: Synnøv Børresdotter i Torvika.4
Synnøv ble født ca. 1700 i Torvika, Grytten.4
Hun var arving ved skiftet etter Børre Lassesson i Torvika den 3. april 1721.5,6

Synnøv giftet seg den 17. juni 1728 i Eid kirke i Romsdal med Erik Sørensson på Eide.3,7,2
Siri Eriksdotter på Eide ble døpt den 19. mars 1729 i Eid kirke. Før prekenen besøkte presten barnets mor, som lå i barselseng, og meddelte henne nattverd.2
Etter barsel ble hun innledet i Eid kirke den 18. april 1729.2
Hun var fadder ved dåpen til Inger Hansdotter på Eidsvollan den 3. april 1735 i Voll kirke.1
Hun var fadder ved dåpen til Kristen Olsson på Eide den 14. oktober 1742 i Eid kirke.8


Synnøv døde i 1752 på Eide, Eid i Romsdal.3

     Navnet hennes ble skrevet Syneve Eidet i 1729.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 55, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610320
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610305
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 487.
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 291.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 204 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640219
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 205 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640219
 7. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 95.
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 102. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610344
 9. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 96.

Magrete Kristensdotter på Eide1,2,3

K, #13181, (ca. 1714 - 1757)
Far*Kristen Persson på Stanganeset4 (c 1685 - c 1754)
Mor*Anne Kristoffersdotter ( - f 1737)

Familie

Ola Sørensson på Eide (c 1707 - 1776)
De hadde åtte barn, hvorav ett var dødfødt i 1746 og fire levde i 1759.10,9 
BarnMagrete ble født ca. 1714.5,3
Magrete giftet seg den 10. juli 1740 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Ola Sørensson på Eide, viet av Isak Vilhelm Kastberg.2,1
Hun og Ola bodde på Eide, Eid i Romsdal, i 1740. Han står som gårdmann på Eide i en militærrulle fra 1748.6,7
Hun var fadder ved dåpen til Anders Olsson den 5. februar 1742 i Grytten.8
Magrete og Ola var husfolk på en plass på Nedre, Eide, Eid i Romsdal. Hun døde som huskone på Eidssjøen.3,5
Annet navn: Magrete Kristensdotter på Eidssjøen, nevnt 1757.5

Magrete døde i 1757 på Eidssjøen, Eide, Eid i Romsdal, etter langvarig sykdom i barselseng.5,2,3 Hun ble jordfestet den 11. april 1757 på Eid kirkegård i Romsdal.5 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 16. mars 1759. Kreditorer: Ola Trondsson på Ora og Anne Hansdotter o.a. Arvinger: Ola Sørensson, Siri Olsdotter, Anne Olsdotter, Marit Olsdotter og Ola Olsson. Huset ble vurdert til 26 og et naust til 3 daler. Arv: 2 daler 1 ort, fordelt på enkemannen og de fire barna.2,9

Ifølge Bygdebok for Eid (s. 512) hadde Ola Sørensson og Magrete Kristensdotter på Eide også sønnen Kristen, født 1741, men det er nok feilplassering av Ola Larsson Eides barn (s.d.).3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 206, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660312
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 647 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 512. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#515
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 248. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610417
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 90. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610338
 7. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 66. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690199
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610342
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 648 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250
 10. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 135. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610360

Siri Olsdotter på Eide1

K, #13182, (1740 - )
Far*Ola Sørensson på Eide1 (c 1707 - 1776)
Mor*Magrete Kristensdotter på Eide1 (c 1714 - 1757)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megSiri ble født i 1740 på Eide, Eid i Romsdal.2
Hun var arving ved skiftet etter Magrete Kristensdotter på Eide den 16. mars 1759: 21 skilling.1,3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 647 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 512. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#515
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 648 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250

Anne Olsdotter på Eide1

K, #13183, (1749 - )
Far*Ola Sørensson på Eide1 (c 1707 - 1776)
Mor*Magrete Kristensdotter på Eide1 (c 1714 - 1757)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megAnne ble født i 1749 på Eide, Eid i Romsdal.2
Hun var arving ved skiftet etter Magrete Kristensdotter på Eide den 16. mars 1759: 21 skilling.1,3

Annet navn: Anne Olsdotter på Eidssjøen, nevnt 1774.4
Hun var fadder ved dåpen til Marit Åmundsdotter den 24. januar 1774 i Veøy kirke.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 647 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 512. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#515
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 648 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250
 4. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 157, 24. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010079

Marit Olsdotter på Eide1

K, #13184, (1751 - )
Far*Ola Sørensson på Eide1 (c 1707 - 1776)
Mor*Magrete Kristensdotter på Eide1 (c 1714 - 1757)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megMarit ble født i 1751 på Eide, Eid i Romsdal.2
Hun var arving ved skiftet etter Magrete Kristensdotter på Eide den 16. mars 1759: 21 skilling.1,3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 647 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 512. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#515
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 648 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250

Ola Olsson på Eide1

M, #13185, (1755 - )
Far*Ola Sørensson på Eide1 (c 1707 - 1776)
Mor*Magrete Kristensdotter på Eide1 (c 1714 - 1757)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1755 på Eide, Eid i Romsdal.2
Han var arving ved skiftet etter Magrete Kristensdotter på Eide den 16. mars 1759: 1 ort 19 skilling.1,3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 647 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 512. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#515
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 648 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250

Siri Olsdotter på Eide1

K, #13186, (1747 - før 1759)
Far*Ola Sørensson på Eide1 (c 1707 - 1776)
Mor*Magrete Kristensdotter på Eide1 (c 1714 - 1757)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megSiri ble født i 1747 på Eide, Eid i Romsdal.1

Siri døde før 1759.2

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 512. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#515
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 647 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250

Kristen Olsson på Eide1

M, #13187, (1742 - før 1759)
Far*Ola Sørensson på Eide1 (c 1707 - 1776)
Mor*Magrete Kristensdotter på Eide (c 1714 - 1757)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megKristen ble født i 1742 på Eide, Eid i Romsdal.1 Kristen ble døpt den 14. oktober 1742 i Eid kirke i Romsdal. Faddere: Erik Sørensson på Eide og Synnøv Børresdotter på Eide o.a.1

Kristen døde før 1759.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 102. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610344
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 647 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250

Søren Olsson på Eide1

M, #13188, (1744 - før 1759)
Far*Ola Sørensson på Eide1 (c 1707 - 1776)
Mor*Magrete Kristensdotter på Eide1 (c 1714 - 1757)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megSøren ble født i 1744 på Eide, Eid i Romsdal.1

Søren døde før 1759.2

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 512. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#515
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 647 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250

Ola Sørensson på Eide1,2,3

M, #13189, (ca. 1720 - 1801)
Far*Søren Eriksson på Eide4,3 (c 1671 - 1752)
Mor*Brit Olsdotter på Eide4,3 ( - 1726)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Kirsti Eriksdotter Langset ( - e 1742)
Barn

Familie 2

De hadde iallfall ett barn.8 Ola ble født ca. 1720 på Eide, Eid i Romsdal.3
Han var arving ved skiftet etter Brit Olsdotter på Eide den 26. juli 1727.5
Han var myndling av Ingebrigt Olsson på Hammarvoll i 1727.4

Ola fikk barn med Kirsti Eriksdotter Langset i 1741. Den 16. desember stod Ola til offentlig skriftemål i Eid kirke. Han ble så stevnet til tinget i Rødven tinglag 27. januar 1742. Ola møtte ikke, men det ble fremlagt presteattest av 18. desember 1741, og han ble bøtelagt 12 daler.6,1,7 Ola Sørensson på Eide tjente hos Jakob Andreas Eg i 1742.6 Ola Sørensson var korporal.8 Hans Bergsveinsson Tokle, Ola Sørensson på Eide og Just Justsson på Straume var løsgjengere i Rødven tinglag i 1751.2
Annet navn: Ola Sørensson i Norvika.9
Ola giftet seg i 1755 med en uregistrert person.9
Han var bruker i Nedre, Norvika, Eid i Romsdal, fra 1755 til 1766.9,10
Han var selveier på bnr. 5, Eide, Eid i Romsdal, fra 1766 til 1789.8

Ola døde i 1801 på Eide.8

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 96. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610341
 2. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 149. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410078
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 487.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 463 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640478
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 463 a–464 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640478
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 55 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400512
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610342
 8. [S392] Bygdebok for Eid: s. 488. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#491
 9. [S392] Bygdebok for Eid: s. 418. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#421
 10. [S392] Bygdebok for Eid: s. 419. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#422

Brit Olsdotter på Eide1,2

K, #13190, ( - 1726)
Far*Ola Davidsson på Dalset3 (c 1641 - o 1716)
Mor*(?) Andersdotter

Familie

Søren Eriksson på Eide (c 1671 - 1752)
De hadde tre barn, hvorav to levde i 1727.5,1 
BarnAnnet navn: Brit Olsdotter på Dalset.3
Ifølge Bygdebok for Holm sokn ble hun født i 1688, men årstallet er antakelig basert på skjønn.3

Annet navn: Brit Olsdotter på Hammarvoll, nevnt 1718.4
Brit giftet seg ca. 1719 med Søren Eriksson på Eide. Hun var beslektet i tredje ledd med hans forrige kone, men Søren og Brit fikk ekteskapsbevilling 7. oktober.1,4

Brit døde i 1726.5 Elleve mennesker i en stor båt var på vei til marked i oktober 1726 da en ulykke inntraff ved Haukebergneset, Eid i Romsdal. Trond Eides kone og 5 år gamle sønn druknet sammen med Søren Eides kone, lille barn og 16 år gamle datter, samt tre andre personer. Tronds dreng samt Søren og hans sønn overlevde.6,5 Det ble holdt skifte etter henne den 26. juli 1727. Arvinger: Søren Eriksson, Ola Sørensson og Anne Sørensdotter. I boet var 1 våg 1 pund 18 4/9 mark med 1 pund 16 merker overbygsel i bruket, sølvskje på 2 lodd, ditto merket OSS (Ola Sørensson), ditto merket ASd, ditto merket TES og OCS, kopperkjele o.a (TES står kanskje for Trond Eriksson, en ukjent bror av Søren). Aktiva: 197 daler 1 ort 11 skilling. Passiva: 10–2–0. Arv: 186–3–11.7

     Navnet hennes ble skrevet Beritte Olsdaatter Hammervold i 1718.4

     Brit var slektning i tredje ledd av Siri Sørensdotter på Eide.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 463 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640478
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 486.
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 397. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#398
 4. [S2363] Norske registre 1716–19: fol. 411 b, nr. 201. https://www.digitalarkivet.no/da20120914630824
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 487.
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468.
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 463 a–464 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640478

Ola Davidsson på Dalset1,2

M, #13191, (ca. 1641 - omkr. 1716)

Familie

(?) Andersdotter
De hadde sju barn.4 
BarnOla ble født ca. 1641.2
Ola giftet seg med (?) Andersdotter.1 Ola Davidsson på Dalset fikk 1 våg 12 merker odelsjord (med bygselrett) på bnr. 1, Hammarvoll, Veøy, av Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll. Anders kunngjorde på tinget 24. januar 1698 at overdragelsen til svigersønnen hadde skjedd for noen år siden. Ola (eller snarere hans kone) hadde også arvet 2 pund 18 merker odelsjord (med bygselrett) i Hammarvoll etter Anders' avdøde kone, Marit Eriksdotter.1
Han var bruker på Øver-Dalset, Dalset, Veøy, i 1701. Tre sønner bodde hjemme, deriblant David Olsson og Ola Olsson.2,3
Annet navn: Ola Davidsson på Hammarvoll, nevnt 1711.4,5
Han og kona var brukere på bnr. 1 i 1711. Han skulle også skatte for en sønn og ei datter.5,4

Ola døde omkr. 1716.4

     Navnet hans ble skrevet Olle Davidsen Dalsæt i 1698.1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 99 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650660
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 207, Dalset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 454. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#455
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 396. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=397
 5. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Ræven Otting, Olle hamer Vold.
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 397. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#398

Ola Olsson på Hammarvoll1,2,3

M, #13192, (1724 - )
Far*Ola Olsson på Hammarvoll4 (c 1694 - 1754)
Mor*Kari Justsdotter på Hammarvoll4 (c 1694 - 1763)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1724 på Hammarvoll, Veøy.4
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Persdotter på Hammarvollnes den 12. januar 1756: 3 daler.5
Han var fadder ved dåpen til Ivar Eriksson den 14. november 1757 i Veøy kirke.1

Han var bruker på bnr. 4, Hammarvoll, Veøy, i 1757. Han solgte bruket i 1766.4,1
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Knut Olsson på Hammarvollnes den 13. august 1765: én trantønne (12 skilling).6


     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Hammervold i 1757.1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 405) fikk Ola Olsson på Hammarvoll barn med ei kvinne og giftet seg med ei anna i 1783, men dette var sønnen med samme navn.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 435, 14. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660424
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 405. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=406
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 423 b–424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/

(?) Andersdotter

K, #13193
Far*Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll1,2 (c 1633 - c 1708)
Mor*Marit Eriksdotter på Hammarvoll2 ( - f 1698)

Familie

Ola Davidsson på Dalset (c 1641 - o 1716)
De hadde sju barn.4 
Barn(?) giftet seg med Ola Davidsson på Dalset.2
Ola og kona var brukere på bnr. 1, Hammarvoll, Veøy, i 1711. Han skulle også skatte for en sønn og ei datter.3,4

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 93 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660094
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 99 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650660
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Ræven Otting, Olle hamer Vold.
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 396. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=397

Marit Eriksdotter på Hammarvoll1

K, #13194, ( - før 1698)

Familie

Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll (c 1633 - c 1708)
De hadde iallfall to barn.2,1 
BarnMarit giftet seg ca. 1657 med Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll.1,2
Hun og Anders var brukere på bnr. 1, Hammarvoll, Veøy, i 1657. Han drev sammen med faren og overtok etter hvert hele bruket. Anders arvet jord i gården.2
Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll gav 1 våg 12 merker odelsjord (med bygselrett) på bnr. 1 til Ola Davidsson på Dalset. Anders kunngjorde på tinget 24. januar 1698 at overdragelsen til svigersønnen hadde skjedd for noen år siden. Ola (eller snarere hans kone) hadde også arvet 2 pund 18 merker odelsjord (med bygselrett) i Hammarvoll etter Anders' avdøde kone, Marit Eriksdotter.1


Marit døde før 1698.1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 99 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650660
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 396. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#397

Anders Olsson1

M, #13195, (1741 - )
Far*Ola Sørensson på Eide1,2 (c 1720 - 1801)
Mor*Kirsti Eriksdotter Langset2 ( - e 1742)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megAnders ble født i 1741, utenom ekteskap.1 Anders ble døpt den 5. februar 1742 i Grytten prestegjeld. Faddere: Erik Sørensson på Eide, Ola Sørensson på Eide, Magrete Kristensdotter på Eide og Anne Langset o.a.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610342
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 55 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400512

Anne Langset1,2

K, #13196, ( - etter 1742)

Familie

BarnHun var fadder ved dåpen til Anders Olsson den 5. februar 1742 i Grytten.1


     Navnet hennes ble skrevet Anna Langsæt i 1742.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610342
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 96. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610341

Kirsti Eriksdotter Langset1

K, #13197, ( - etter 1742)
Mor*Anne Langset2 ( - e 1742)

Familie

Ola Sørensson på Eide (c 1720 - 1801)
BarnKirsti fikk barn med Ola Sørensson på Eide i 1741. Den 16. desember stod Ola til offentlig skriftemål i Eid kirke. Han ble så stevnet til tinget i Rødven tinglag 27. januar 1742. Ola møtte ikke, men det ble fremlagt presteattest av 18. desember 1741, og han ble bøtelagt 12 daler.1,2,3

     Anne Hansdotter Langset og Kirsti Eriksdotter Langset kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 55 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400512
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 96. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610341
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610342

Brit Hansdotter i Stenså1

K, #13198, ( - ca. 1720)

Familie

Aret Ivarsson i Stenså (c 1655 - c 1730)
Fem barn levde i 1720.1 
BarnBrit giftet seg med Aret Ivarsson i Stenså.1

Brit døde ca. 1720 i Stenså, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 19. desember 1720. Arvinger: Aret Ivarsson i Stenså, Hans Aretsson og Hans Aretsson o.a.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 198 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640212

Elen Larsdatter på Molde1,2

K, #13199

Familie

Knut Persson (c 1709 - )Hun var fadder ved dåpen til Jon Olssen den 5. september 1734 i Molde kirke.3

Elen trolovet seg den 14. august 1735 i Molde kirke med Knut Persson, forrettet av Lars Barhaug. Forlovere: Mats Robertssen Bretzer og Hans skredder.2
Elen giftet seg den 1. januar 1736 i Molde kirke med Knut Persson, viet av Erik Pedersson Lekanger.1
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Hansdatter den 3. februar 1740.4


     Elen Larsdatter på Molde og Elen Larsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 159. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660287
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 155. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 146, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660281
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 202, 3. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660310

Lars Olsson Holm1,2,3

M, #13200, (ca. 1713 - før 1762)
Far-?*Ola Rasmusson på Holm (c 1663 - 1739); trolig
Mor-?*Eli Olsdotter på Holm; trolig
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Malena Jonsdatter ( - 1774)
Ingen barn levde i 1775.4 Lars ble født ca. 1713.1 Lars Olsson Holm viste frem skinnet av en bjørn, som han hadde skutt sist sommer, på tinget den 21. oktober 1734 i Rødven tinglag. Det var skuddpremie på bjørn.2
Lars giftet seg med Malena Jonsdatter.4,5 Lars og Malena bodde trolig på mnr. 28, Hovedgata, Molde, i 1746 (Lars ved Aage Pedersøn). Han var gift husmann i Molde i 1748.6,1 Lars Olsson Holm var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 14 års tjeneste og overført til landvernet.1 Han tjente trolig som kusk.7

Lars døde før 1762.8

Kilder/noter

 1. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 45. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690196
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 85 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400249
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 795. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650401
 5. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 4. juni, sjømanntall.
 6. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650405
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212016