i Bragernes

Sivil tilhørighet
Fra 1811: bydel i Drammen (s.d.)

Ladested fra 1600
Kjøpstad fra 1715