på Bremsnes kirkegård

Sivil tilhørighet
1838–96: Kvernes kommune
1897–1963: Bremsnes kommune
Fra 1.1.1964: Averøy kommune (s.d.)

Geistlig tilhørighet
Kvernes prestegjeld, Bremsnes sogn