i Strømsø, Bragernes

Sivil tilhørighet
Fra 1811: bydel i Drammen (s.d.)

Geistlig tilhørighet
1667–1723: annekssogn i Lier prestegjeld
Fra 1843: eget prestegjeld