på Langøyneset, Bremsnes

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Averøy kommune (s.d.)

Bygd