på Vorpa, Ersneset, Brattvær

Gnr. 35, bnr. 5

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Smøla kommune