i Skomsøyvågen, Brattvær

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Smøla kommune