på Rema, Vasset, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune
Fra 1.1.1977: Sula kommune

Matrikkel
1950: gnr. 90, Vasset, bnr. 2, Remmen. Skyld: 92 øre