på Steinen, Klubbukta, Bremsnes

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Averøy kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, utskilt 1903
1950: gnr. 51, Klubbugten, bnr. 3, Sten. Skyld: 14 øre