på Valderhaug, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1908: Giske kommune

Matrikkel
1950: gnr. 183, Valderhaug

Tollsted