på Magdevågneset, Sørnes, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Senere i Ålesund kommune

Under gnr. 137