på Odden, Brattvær

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Smøla kommune

Matrikkel
1950: gnr. 38, Odden

Fiskevær