i Steinsgarden, Østrem, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 4, Austrem, bnr. 4, Austrem. Skyld: 1 mark 40 øre