i Ystenes, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Senere innlemmet i Ålesund kommune

Matrikkel
1890: gnr. 132, Ystenes. Skyld: 6 øre