på Sulebust, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1977: Sula kommune (gnr. 192)