i Strømsø, Bragernes

Sivil tilhørighet
Fra 1811: bydel i Drammen (s.d.)

Geistlig tilhørighet
Annekssogn i Lier prestegjeld 1667–1723
Eget prestegjeld fra 1843