på Botne prestegård

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Holmestrand kommune

Geistlig tilhørighet
Botne prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 61, Botne prestegård